Kaukolämpötilasto 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaukolämpötilasto 2013"

Transkriptio

1 Kaukolämpötilasto 2013 Kaukolämpö

2

3 Kaukolämpötilasto 2013 Energiateollisuus ry 2014 ISSN ET-Kaukolämpökansio 7/1

4

5 SISÄLTÖ Sivu 1. TEKSTIOSA Yleistä Kaukolämmityspaikkakunnat Verkot ja tuotantolaitokset Energiantuotanto ja polttoaineet Asiakkaat Myynti ja hinnat Ominaiskulutukset Ulkolämpötilat Kuvia kaukolämmön kehityksestä TILASTOTAULUKOT... 8 Taulukko 1 Kaukolämpöverkot, -tuotantokapasiteetti ja -tase... 8 Taulukko 2 Lämmönmyyjien välinen kaukolämpökauppa Taulukko 3 Kaukolämmön ja yhteistuotantosähkön tuotantoon käytetyt polttoaineet Taulukko 4 Kaukolämmön tuotantolaitokset Taulukko 5 Asiakkaat Taulukko 6 Kaukolämmön myynti ja myyntitulot Taulukko 7 Lämmönmyyjät vuoden 2013 kaukolämmönkulutuksen mukaisessa järjestyksessä sekä niiden kulutuksen kehittyminen vuosina Taulukko 8 Kaukolämmitettyjen talojen asukkaiden osuus kuntien väestöstä SELITYKSIÄ TAULUKOIHIN Merkintöjen selityksiä Tilastossa olevat taulukot... 60

6

7 1 1. TEKSTIOSA 1.1 Yleistä Kaukolämpötilaston piiriin kuuluvat Energiateollisuus ry:n jäsenet, jotka ovat vastanneet ET:n tilastokyselyyn. Lisäksi tilastotietoja on kerätty niiltä lämmöntuottajilta, jotka myyvät tuottamansa lämmön edelleen toimitettavaksi tilastoinnin piirissä olevien kaukolämpöyritysten loppuasiakkaille. Vuoden 2013 kaukolämpötilastokyselyyn saatiin vastaukset 106 kaukolämpöä myyvältä yritykseltä ja 72 lämmön tukkumyyjältä. Kaukolämpötoiminnan keskeiset luvut vuonna 2013 on esitetty taulukossa A. TAULUKKO A. KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN KESKEISET LUVUT VUONNA 2013 Vuosi 2013 Muutos Kaukolämmön tuotanto GWh -5,9 % Kaukolämmön tuotantoon liittyvä sähkön tuotanto GWh -3,0 % Edellisiin käytetty polttoaine GWh -4,0 % Kaukolämmön kulutus GWh -6,9 % Asuintalojen osuus kulutuksesta 55 % Asiakkaat, lukumäärä kpl +2,4 % liittymisteho MW +0,6 % rakennustilavuus 916 milj. m 3 +2,1 % asuintalojen osuus rakennustilavuudesta 46 % Myydyn lämmön verollinen keskihinta - aritmeettinen keskiarvo 80,1 /MWh +8,5 % - painotettu keskiarvo 72,7 /MWh +7,2 % Kaukolämpöverkostojen pituus km +2,5 % *Taulukossa esitetyt luvut ovat yritysten antamien tietojen summia eikä niissä ole arvioitu vastaamatta jättäneiden yritysten tietoja. Kaikilta tukkumyyjiltä ei ole saatu tuotantoa koskevia tietoja ja sen vuoksi kaukolämmön kulutusta vastaavasta tuotannosta v puuttuu n. 425 GWh ja samalla myös ko. tuotantoa vastaava polttoainemäärä. Kaukolämpöä myyvistä yrityksistä 47 yrityksen myymä kaukolämpö on tuotettu suurimmaksi osaksi yhteistuotannolla sähkön kanssa joko omissa tai teollisuuden omistamissa voimalaitoksissa. 59 kaukolämpöyritystä myi lämpökeskuksissa tuotettavaa kaukolämpöä.

8 2 1.2 Kaukolämmityspaikkakunnat Vuonna 2013 tilastossa mukana olevat kaukolämpöyritykset jakelivat lämpöä 165 kunnassa. Näistä 66 paikkakunnalla kaukolämpö tuotettiin voimalaitoksissa ja 99 paikkakunnalla kiinteissä lämpökeskuksissa. Pääpolttoaineenaan puuja muita biopolttoaineita käytti 103, turvetta 30, maakaasua 15, kivihiiltä 11 sekä öljyä 6 paikkakuntaa. Kaukolämmön tuotantolaitokset on esitetty kuvassa 1. Kuva 1. Kaukolämmön tuotantolaitokset

9 3 1.3 Verkot ja tuotantolaitokset Kaukolämpöjohtoja oli vuoden lopussa yhteensä km, pituus lisääntyi vuoden aikana 2,5 % (Kuva 3). Kaukolämmön ja sähkön yhteistuotantolaitoksista vuoden 2013 lopussa on esitetty yhteenveto taulukossa B. TAULUKKO B. KAUKOLÄMMÖN JA SÄHKÖN YHTEISTUOTANTOLAITOKSET VUODEN 2013 LOPUSSA. Yhteistuotantoon liittyvä sähköteho Diesel tai kaasumoottori KAUKOLÄMPÖ- YRITYKSET - teollisuuden osuus lkm Kaukolämpöteho MW Diesel tai kaasumoottori (1 Suoraan kattilasta Höyryturbiini Kaasuturbiini Höyryturbiini Kaasuturbiini TUKKUMYYJÄT teollisuuden osuus YHTEENSÄ ) Suoraan kattiloista saatava kaukolämpöteho tarkoittaa sitä tehoa, joka on aina käytettävissä muiden tehojen lisäksi. Kiinteitä lämpökeskuksia oli yhteensä 735 kpl ja niiden kaukolämpöteho oli MW. Siirrettäviä lämpökeskuksia oli 375 kpl ja niiden teho oli MW. kaukolämpötehoa oli vuoden lopussa käytettävissä MW (Kuva 4). 1.4 Energiantuotanto ja polttoaineet Kaukolämmön tuotanto oli yhteensä GWh. Lämmöntuotannosta oli 72,7 % vastapainelämpöä tai vastaavaa kaasuturbiineista tai diesellaitoksista saatua yhteistuotantolämpöä. Voimalaitosten yhteistuotantosähkön määrä oli GWh. Kaukolämmön ja siihen liittyvän sähkön tuotantoon käytettiin polttoaineenergiaa kaikkiaan GWh. Käytettyjen polttoaineiden prosentuaalinen jakautuma 2013 sekä vertailuna vastaavat lukemat vuodelta 2012 on esitetty taulukossa C.

10 4 TAULUKKO C. KAUKOLÄMMÖN JA SIIHEN LIITTYVÄN SÄHKÖN TUOTANTOON KÄYTETTYJEN POLTTOAINEIDEN SUHTEELLISET OSUUDET. Polttoaine Maakaasu Kivihiili Turve Metsäpolttoaine Teollisuuden puutähde Muut biopolttoaineet Sekapolttoaineet Teollisuuden sekundäärilämpö Raskas polttoöljy Kevyt polttoöljy Muut 25,8 % 26,0 % 13,3 % 15,9 % 7,8 % 2,1 % 3,4 % 1,4 % 1,9 % 0,2 % 2,2 % 27,4 % 24,5 % 15,7 % 14,2 % 7,4 % 1,5 % 2,0 % 1,3 % 3,3 % 0,3 % 2,4 % 100,0 % 100,0 % 1.5 Asiakkaat Asiakkaiden lukumäärä vuoden 2013 lopussa oli (Kuva 3) ja yhteenlaskettu liittymisteho MW (Kuva 4). Asiakkaiden lukumäärä kasvoi (2,4 %) ja liittymisteho nousi 110 MW (0,6 %), kun vertailu tehdään niiden yritysten kesken, jotka ovat mukana sekä vuoden 2012 että vuoden 2013 tilastossa. Kaukolämpöön liitettyjen rakennusten tilavuus vuoden lopussa oli 916 milj.m 3, josta asuintalojen osuus oli 46,0 %. Vuoden aikana liitetystä rakennustilavuudesta oli noin 78 % uudisrakennuksia, loput oli lämmitysmuotoaan kaukolämmitykseen vaihtaneita vanhoja rakennuksia. Kaukolämmitettyjen talojen asukasluku oli noin 2,73 milj.henkilöä. Tämän asukasluvun suhde asianomaisten kuntien ja läänien asukaslukuun on esitetty tilastotaulukossa 8. Kaukolämmön kulutus oli vuonna 2013 kaikkiaan GWh (Kuva 5), mikä oli 6,9 % vähemmän kuin vuonna Kulutuksesta oli asuintalojen osuus 55 %, teollisuusyritysten osuus 10 % ja muiden asiakkaiden osuus 35 %. 1.6 Myynti ja hinnat Lämmön myynti asiakkaille oli GWh. Kaukolämmön hinnan aritmeettinen keskiarvo oli 80,1 /MWh ja yritysten myynnillä painotettu keskiarvo 72,7 /MWh. Kaukolämmön keskimääräinen, painotettu myyntihinta nousi vuoden 2012 keskitasoon verrattuna 7,2 %. Aritmeettinen keskihinta nousi 8,5 %. Elokuusta 1986 lähtien kaukolämmön myynti on ollut liikevaihtoverollista, kesäkuussa 1996 Suomessa siirryttiin arvonlisäverotukseen. Vuonna 2013 vero oli 24 % verottomasta myyntihinnasta.

11 5 14% 12% painotettu keskihinta 72,7 /MWh aritmeettinen keskihinta 80,1 /MWh 10% 8% 6% 4% 2% 0% /MWh Kuva 2. Kaukolämpöyritysten lukumäärän jakauma lämmön keskihinnan mukaan (sis. ALV). 1.7 Ominaiskulutukset Vuoden 2013 lämpötilakorjattu ominaislämmönkulutus kaukolämmitetyissä rakennuksissa oli 38,0 kwh/m 3 (Kuva 6). 1.8 Ulkolämpötilat Vuoden 2013 keskilämpötila oli lämmityskaudella 1,1 astetta vertailukauden lämpötilaa korkeampi. Kaukolämmön kulutus laski edellisestä vuodesta noin 6,9 %, sääkorjattuna kulutus kasvoi vuoteen 2012 verrattuna 0,1 %. TAULUKKO D. ERÄIDEN KAUKOLÄMMITYSPAIKKAKUNTIEN KUUKAUSIKESKI- LÄMPÖTILOJEN POIKKEAMA KAUDEN KESKIARVOSTA Kauden Kuukausi 2010 keski- Leveys- Koko lämpöti- la aste- vuosi Paikkakunta vyöhyke Oulu 1,5 3,7-5,3-0,6 3,7 2,7-0,9 0,8 2,0 0,5 2,8 5,2 1,3 2,7 66º-64º Kajaani 2,3 4,4-6,4-0,5 3,1 3,4-0,1 1,6 2,1 0,8 3,3 5,4 1,6 2,0 Seinäjoki 1,0 3,6-4,8-0,9 4,0 2,3-0,3 1,0 1,6 0,8 2,6 4,9 1,3 3,9 64º-62º Kuopio 1,7 4,8-5,4 0,0 3,2 3,6-0,6 1,3 1,6 0,8 3,3 5,6 1,7 3,4 Tampere 0,2 3,9-5,0-1,0 3,2 2,7-0,3 0,6 1,0 0,7 3,0 4,9 1,1 4,4 Lahti 62º-60º -0,1 3,9-4,9-1,2 3,2 2,7-0,3 0,4 1,0 0,6 2,8 4,7 1,0 4,5 Lappeenranta 0,1 4,1-4,8-0,6 3,0 3,7 0,0 1,2 1,2 1,2 3,5 4,8 1,5 4,2 Turku -1,2 2,8-4,9-1,6 3,2 2,6-0,1 0,8 0,8 0,6 3,0 4,5 0,9 5,5 60º Helsinki -0,9 2,9-4,7-1,4 3,1 3,5 0,6 1,5 1,2 1,0 3,1 4,5 1,2 5,3

12 6 1.9 Kuvia kaukolämmön kehityksestä kpl km Asiakkaiden lukumäärä kpl Johtopituus km Kuva 3. Asiakkaiden lukumäärän ja johtopituuden kehitys. GW Tuotantokapasiteetti GW Liittymisteho GW Kuva 4. Kaukolämmön tuotantokapasiteetin ja asiakkaiden liittymistehon kehitys.

13 7 40 TWh Kulutus, TWh Lämpötilakorjattu kulutus, TWh Kuva 5. Kaukolämmön kulutuksen ja lämpötilakorjatun kulutuksen kehitys kwh/m 3,a kwh/m 2,a Kuva 6. Kaukolämmitettyjen rakennusten ominaiskulutuksen kehitys.

14 8 2. TILASTOTAULUKOT TAULUKKO 1. KAUKOLÄMPÖVERKOT, -TUOTANTOKAPASITEETTI JA -TASE KAUKOLÄMMÖN HANKINTA HANKINTA = KÄYTTÖ KAUKOLÄMMÖN KÄYTTÖ Nettotuotanto Osto Kulutus Toimitus Verkkohäviöt ja mittauserot Kaukolämmön nettotuotannosta yhteistuotantona Kaukolämmön tuotantoon liittyvä sähkön nettotuotanto LÄMMÖNMYYJÄ GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh 191 Adven Oy 211,0 32,7 243,7 110,0 122,2 11, Adven Oy, Eura 0,7 32,7 33,4 28,7-4, Adven Oy, Hanko 27,3-27,3 26,8-0, Adven Oy, Hausjärvi 10,5-10,5 9,8-0, Adven Oy, Inkoo 9,6-9,6 8,7-0, Adven Oy, Levi 21,2-21,2 19,5-1, Adven Oy, Loppi 9,8-9,8 8,4-1, Adven Oy, Sastamala 63,4-63,4-63, Adven Oy, Siilinjärvi 58,8-58,8-58, Adven Oy, Siuntio 5,9-5,9 4,8-1, Adven Oy, Veikkola 3,8-3,8 3,3-0, Alajärven Lämpö Oy 33,1-33,1 28,1-5, Alavuden kaupunki 31,2 5,0 36,2 30,0-6, Alkkulan Aluelämpö Oy 23,1-23,1 14,3-8, Ekenäs Energi 100,4-100,4 90,6-9,8 86,9 16,0 161 Elenia Lämpö Oy 635,8 363,0 998,8 896,9-101,9 407,6 52, Elenia Lämpö Oy, Akaa 29,7-29,7 26,2-3, Elenia Lämpö Oy, Heinola 1,1 127,2 128,3 111,9-16, Elenia Lämpö Oy, Hämeenlinna 476,8 8,3 485,1 448,0-37,1 407,6 52, Elenia Lämpö Oy, Janakkala - Tervakoski - 19,5 19,5 16,5-3, Elenia Lämpö Oy, Janakkala - Turenki 25,5 23,7 49,2 45,8-3, Elenia Lämpö Oy, Jyväskylän seutu 40,0 155,3 195,3 168,3-27, Elenia Lämpö Oy, Kärsämäki 11,6-11,6 9,5-2, Elenia Lämpö Oy, Lammi 20,0-20,0 18,3-1, Elenia Lämpö Oy, Oulainen 31,1 10,3 41,4 36,9-4, Elenia Lämpö Oy, Vilppula - 18,7 18,7 15,5-3, Etelä-Savon Energia Oy 413,6-413,6 370,4-43,2 394,0 149,5 148 Fortum Power and Heat Oy 3 378,4 30, , ,1 32,7 338, ,6 912, Fortum Power and Heat Oy, Espoo 2 263,5 24, , ,2 170,1 205, ,1 639, Fortum Power and Heat Oy, Eura 32,7-32,7-32,7-32,7 4, Fortum Power and Heat Oy, Joensuu 543,7-543,7 498,6-45,1 457,7 211, Fortum Power and Heat Oy, Järvenpää 403,9 5,9 409,8 198,2 142,8 68,8 244,6 45, Fortum Power and Heat Oy, Kauniainen - 77,5 77,5 77, Fortum Power and Heat Oy, Kirkkonummi (keskusta) - 92,6 92,6 92, Fortum Power and Heat Oy, Nokia 134,6-134,6 116,2-18,4 83,5 12, Fortum Power and Heat Oy, Tuusula - 142,8 142,8 142, Haminan Energia Oy 26,9-26,9 24,9-2, Haukiputaan Energia Oy - 53,1 53,1 42,4-10, Helsingin Energia 6 952,6 5, , ,9 53,4 443, , ,9 080 Herrfors Oy Ab 104,1-104,1 86,0-18,1 81,7 26, Herrfors Oy Ab, Alavieska 4,4-4,4 3,9-0, Herrfors Oy Ab, Ylivieska 99,7-99,7 82,1-17,6 81,7 26,2 032 Hyvinkään Lämpövoima Oy 78,9 276,8 355,7 316,5-39, Imatran Lämpö Oy 76,8 83,5 160,3 149,8-10, Inergia Lämpö Oy 37,9-37,9 33,3-4, Itä-Savon Lähienergia Oy 13,2-13,2-13, Itä-Savon Lähienergia Oy, Enonkoski 4,3-4,3-4, Itä-Savon Lähienergia Oy, Savonlinna 8,9-8,9-8, Jalasjärven Lämpö Oy 35,4-35,4 30,5-4, Joroisten Energialaitos 13,2-13,2 11,5-1, Juuan kunnan kaukolämpölaitos 20,0-20,0 17,8-2, Jyväskylän Energia Oy 10, , ,3 901,6 156,3 76, Jämsän Aluelämpö Oy 34,3 97,7 132,0 118,8-13, Kajaanin Lämpö Oy 6,1 290,4 296,5 270,0-26, Kalajoen Lämpö Oy 17,6 26,5 44,1 35,3-8, Kangasalan Lämpö Oy 74,8-74,8 70,1-4, Kannuksen Kaukolämpö Oy 41,1-41,1 32,9-8, Karis Fjärrvärme Oy 36,1-36,1 30,8-5, Karvian Lämpö Oy 7,0-7,0 5,9-1, Kauhajoen Lämpöhuolto Oy 79,1-79,1 63,7-15,4 - -

15 9 VERKOT LÄMMITYSVOIMALAITOKSET KIINTEÄT LÄMPÖ- KESKUKSET JA LÄMPÖPUMPUT SIIRRETTÄVÄT LÄMPÖ- KESKUKSET TUOTANTO- LAITOSTEN KL-TEHO Kaukolämmön tuotantoon kulunut sähkö Kaukolämmön siirron pumppuenergia Pituus Lukumäärä Kaukolämpöteho turbiinien kautta Kaukolämpöteho kattiloista Kaukolämpöteho yhteensä Kaukolämmön tuotantoon liittyvä sähköteho Lukumäärä Kaukolämpöteho Lukumäärä Kaukolämpöteho MWh MWh km kpl MW MW MW MW kpl MW kpl MW MW , ,9 7 22,8 70, , ,9 1 0,3 7, , ,0 2 5,3 12, , ,0 1 6,0 8, , , , , , , , ,0 1 3,0 6, , , , ,2 4, , ,0 4, , ,2 1 4,0 16, , , , , , , ,6 1 13,5 3,5 17,0 3,5 3 39, , , ,0-110,0 60, , ,1 532, , , , , ,5 4 22,0 67, , ,0-110,0 60, , ,7 324, , ,7 3, , ,0 2 7,4 22, , ,2 7 9,5 30, , ,0 1 6,7 11, , , , , ,0 2 10,1 25, , , , , ,4-114,4 60, , , , ,0 10,0 648,0 499, , , , , ,0-455,0 358, , , ,0-7,0 2, , , ,0-101,0 47, ,4 2 9,5 371, ,8 1 45,0-45,0 22, ,3 8 43,1 206, ,8 1 30,0 10,0 40,0 70,0 1 13,5 6 16,0 69, , , ,0 69, , , , , , , , , ,0 3 8, , ,9 1 17,0-17,0 6,2 3 36,5 2 12,8 66, , , , ,3 1 17,0-17,0 6,2 2 34,0 2 12,8 63, , ,0 4 7,6 181, , ,0 4 18,5 131, , ,5 2 2,0 21, ,4 1 0,2 5, , , ,4 1 0,2 4, , ,0 3 5,7 24, , , , , , , , ,0 7 16,9 24, , ,0 3 12,6 45, , ,0 5 27,6 115, , ,0 2 3,0 22, , ,2 6 11,0 62, , ,9 1 3,0 27, , , , , , , , ,9 2 11,5 44,4

16 10 TAULUKKO 1. KAUKOLÄMPÖVERKOT, -TUOTANTOKAPASITEETTI JA -TASE KAUKOLÄMMÖN HANKINTA HANKINTA = KÄYTTÖ KAUKOLÄMMÖN KÄYTTÖ Nettotuotanto Osto Kulutus Toimitus Verkkohäviöt ja mittauserot Kaukolämmön nettotuotannosta yhteistuotantona Kaukolämmön tuotantoon liittyvä sähkön nettotuotanto LÄMMÖNMYYJÄ GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh 117 Kauhavan Kaukolämpö Oy 50,3-50,3 41,1-9, Kauhavan Kaukolämpö Oy, Alahärmä 15,0-15,0 11,3-3, Kauhavan Kaukolämpö Oy, Kauhava 30,8-30,8 25,8-5, Kauhavan Kaukolämpö Oy, Kortesjärvi 4,2-4,2 3,7-0, Kauhavan Kaukolämpö Oy, Ylihärmä 0,3-0,3 0, Kausalan Lämpö Oy 24,5-24,5 21,6-2, Kemijärven Kaukolämpö Oy 86,8-86,8 76,9-9,9 75,5 11,1 031 Kemin Energia Oy 125,5 44,5 170,0 150,1-19, Keminmaan Energia Oy 31,2-31,2 25,9-5, Keravan Energia Oy 215,2 231,9 447,1 398,6 5,9 42,6 0,7 0, Keravan Energia Oy, Karkkila 29,0-29,0 24,8-4, Keravan Energia Oy, Kerava 99,0 231,9 330,9 293,7 5,9 31,3 0,1 0, Keravan Energia Oy, Sipoo 87,2-87,2 80,1-7,1 0,6 0,6 057 Keuruun Lämpövoima Oy 71,4-71,4 60,6-10,8 57,1 6,5 093 Kiteen Lämpö Oy 48,3 3,9 52,2 41,0-11, Kittilän Aluelämpö Oy 23,3-23,3 19,2-4, Kokemäen Lämpö Oy 42,7-42,7 37,1-5, Kokkolan Energia 1,0 317,0 318,0 276,8-41, Kokkolan Energia, Kokkola 1,0 309,2 310,2 270,1-40, Kokkolan Energia, Kälviä - 7,8 7,8 6,7-1, Kolarin Lämpö Oy 11,1-11,1 9,4-1, Kotkan Energia Oy 393,4 41,8 435,2 376,1-59,1 351,0 104,6 038 KSS Lämpö Oy, Kouvola 58,9 407,7 466,6 419,5-47, Kuopion Energia 964,1 6,7 970,8 857,6-113,2 929,6 391,4 184 Kuortaneen energiaosuuskunta 10,6-10,6 8,5-2, Kurikan Kaukolämpö Oy 114,1-114,1 46,9 38,2 29, Köyliön-Säkylän Sähkö Oy 14,0-14,0 8,7-5, Lahti Energia Oy 1 310,8 6, , ,3-106, ,6 570, Lahti Energia Oy, Asikkala 28,2 0,4 28,6 25,7-2, Lahti Energia Oy, Hollola 7,2 98,7 105,9 96,8-9, Lahti Energia Oy, Lahti 1 228,4 6, , ,4 112,1 89, ,7 561, Lahti Energia Oy, Nastola 47,0 13,4 60,4 55,4-5,0 20,9 8,9 178 Laihian Nuuka Lämpö Oy 18,9-18,9 16,2-2, Laitilan Lämpö Oy 2,6 41,6 44,2 37,8-6, Lappeenrannan Energia Oy - 644,0 644,0 541,9-102, Lapuan Energia Oy 64,5 12,4 76,9 65,9-11,0 61,2 9,9 112 Lempäälän Lämpö Oy 53,5 8,5 62,0 51,1-10, Leppäkosken Lämpö Oy 68,7 51,3 120,0 101,9-18, Leppäkosken Lämpö Oy, Hämeenkyrö 0,5 37,4 37,9 31,6-6, Leppäkosken Lämpö Oy, Ikaalinen 31,4 6,0 37,4 32,1-5, Leppäkosken Lämpö Oy, Parkano 27,8 0,5 28,3 23,4-4, Leppäkosken Lämpö Oy, Ylöjärvi 9,0-9,0 8,5-0, Leppäkosken Lämpö Oy, Äetsä - 7,4 7,4 6,3-1, Liedon Lämpö Oy 32,2 3,8 36,0 32,6-3, Lohjan Energiahuolto Oy Loher 13,3 103,5 116,8 107,1-9, Loimaan Kaukolämpö Oy 86,3-86,3 79,3-7, Lämpö Korpela Oy 18,2-18,2 14,2-4, Mariehamns Energi Ab 23,8 96,2 120,0 106,3-13,7 0,4 0,4 114 Mäntsälän Sähkö Oy 37,9-37,9 35,7-2, Mäntän Kaukolämpö Oy 1,3 52,1 53,4 47,1-6, Nivalan Kaukolämpö Oy 64,0-64,0 50,2-13,8 55,3 10,3 042 Nurmeksen Lämpö Oy 68,5-68,5 58,5-10, Nurmijärven Sähkö Oy 119,9-119,9 106,2-13, Nykarleby Kraftverk 17,9-17,9 16,5-1, Orimattilan Lämpö Oy 41,7-41,7 35,5-6, Otanmäen Lämpö Oy 13,4-13,4 12,2-1, Oulun Energia 1 467,9 116, , ,4 126,1 118, ,5 371,6 141 Oulun Seudun Sähkö 75,3 73,0 148,3 124,9-23, Outokummun Energia Oy 60,7-60,7 51,9-8, Paimion Lämpökeskus Oy 58,1-58,1 53,0-5,1 - -

17 11 VERKOT LÄMMITYSVOIMALAITOKSET KIINTEÄT LÄMPÖ- KESKUKSET JA LÄMPÖPUMPUT SIIRRETTÄVÄT LÄMPÖ- KESKUKSET TUOTANTO- LAITOSTEN KL-TEHO Kaukolämmön tuotantoon kulunut sähkö Kaukolämmön siirron pumppuenergia Pituus Lukumäärä Kaukolämpöteho turbiinien kautta Kaukolämpöteho kattiloista Kaukolämpöteho yhteensä Kaukolämmön tuotantoon liittyvä sähköteho Lukumäärä Kaukolämpöteho Lukumäärä Kaukolämpöteho MWh MWh km kpl MW MW MW MW kpl MW kpl MW MW , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 3 3,8 16, ,1 1 15,5-15,5 4,5 8 55, , , ,0 3 29,0 103, , ,6 2 1,3 23, , ,0 13, ,9 6 16,2 212, , ,0 2 9,9 23, , ,8 8, ,5 3 6,0 138, , ,2 5,5 5 43,4 1 0,3 49, ,0 2 14,9 16,0 30,9 5,0 6 19,5 3 7,6 58, , ,0 2 4,6 31, , ,8 2 5,0 12, , ,0 4 15,8 28, , ,0 1 20,0 82, , ,0 1 20,0 82, , , , , , ,0 23,0 142,0 58,0 3 88,9 3 26,0 256, , , , , ,0 15,0 250,0 100, ,0 6 16,2 628, , , , , ,9 2 2,8 53, , , , , ,9 55,0 420,3 298, ,8 8 22,2 907, , , , , ,0 2 5,3 42, , ,9 55,0 411,3 294, ,0 4 13,7 810, , ,0 4,5 1 24,0 2 3,2 36, , , , , , , , ,9 1 16,0 3,0 19,0 4,0 1 12,0 7 25,9 56, , ,3 6 20,2 42, , ,0 8 44,9 3 2,5 39, , , , , ,0 2 7, , ,0 2 2,0 24, , ,4 1 0,5 4, , , ,5 2 10,0 31, , ,0 4 15,6 51, , ,1 1 3,7 12, , ,3 23, ,8 83, , , , , ,0 4 11,7 12, ,5 1 15,0 20,0 35,0 4,5 3 50,3 1 2,0 87, , , , , ,0 1 2,3 73, , , , , ,6 2 0,6 37, , ,2 1 0,7 9, , ,0-327,0 188, ,2 1 0,2 688, , ,9 9 15,6 96, , , , , ,0 4 8,2 39,2

18 12 TAULUKKO 1. KAUKOLÄMPÖVERKOT, -TUOTANTOKAPASITEETTI JA -TASE KAUKOLÄMMÖN HANKINTA HANKINTA = KÄYTTÖ KAUKOLÄMMÖN KÄYTTÖ Nettotuotanto Osto Kulutus Toimitus Verkkohäviöt ja mittauserot Kaukolämmön nettotuotannosta yhteistuotantona Kaukolämmön tuotantoon liittyvä sähkön nettotuotanto LÄMMÖNMYYJÄ GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh 104 Pargas Fjärrvärme Ab Oy 22,9 20,6 43,5 37,8-5, Pietarsaaren El 0,7 193,4 194,1 174,4-19, Pori Energia Oy 647,4 50,3 697,7 601,4 31,6 64,7 610,0 263, Pori Energia Oy, Harjavalta 7,5 45,8 53,3 41,0-12, Pori Energia Oy, Kristiinankaupunki 7,3-7,3 6,2-1, Pori Energia Oy, Pori 632,6 4,5 637,1 554,2 31,6 51,3 610,0 263,7 024 Porvoon Energia Oy 366,1-366,1 310,8-55,3 278,7 58, Porvoon Energia Oy, Loviisa 55,3-55,3 46,8-8, Porvoon Energia Oy, Porvoo 310,8-310,8 264,0-46,8 278,7 58,2 030 Raahen Energia Oy 3,3 183,2 186,5 154,9-31, Rauman Energia Oy 1,6 292,6 294,2 266,2-28, Riihimäen Kaukolämpö Oy 10,6 187,4 198,0 179,0-19, Rovaniemen Energia Oy 533,5-533,5 458,5-75,0 373,1 157, Rovaniemen Energia Oy, Rovaniemi 528,8-528,8 454,4-74,4 373,1 157, Rovaniemen Energia Oy, Ylläs 4,7-4,7 4,1-0, Saarijärven Kaukolämpö Oy 30,9-30,9 25,6-5, Salon Kaukolämpö 3,1 200,9 204,0 182,9-21, Sastamalan Lämpö Oy - 63,4 63,4 56,6-6, Savon Voima Oyj 579,1 96,9 676,0 579,3-96,7 233,7 62, Savon Voima Oyj, Iisalmi 183,3-183,3 156,2-27,1 134,6 30, Savon Voima Oyj, Juankoski 6,5 11,7 18,2 15,6-2, Savon Voima Oyj, Keitele - 10,8 10,8 9,2-1, Savon Voima Oyj, Kiuruvesi 43,0-43,0 36,7-6, Savon Voima Oyj, Kuopio 34,2-34,2 28,5-5, Savon Voima Oyj, Lapinlahti 22,3 8,6 30,9 26,6-4, Savon Voima Oyj, Leppävirta 42,9-42,9 33,5-9, Savon Voima Oyj, Maaninka 0,2 6,0 6,2 5,4-0, Savon Voima Oyj, Pieksämäki 135,3 1,0 136,3 121,5-14,8 99,1 32, Savon Voima Oyj, Pielavesi 21,1-21,1 19,1-2, Savon Voima Oyj, Rautalampi 11,0-11,0 9,1-1, Savon Voima Oyj, Siilinjärvi 36,9 58,8 95,7 80,7-15, Savon Voima Oyj, Suonenjoki 42,4-42,4 37,2-5, Seinäjoen Energia Oy 128,7 354,7 483,4 412,0-71, Someron Lämpö Oy 40,0-40,0 34,5-5, Suur-Savon Sähkö Oy 121,2 193,8 315,0 281,6-33, Suur-Savon Sähkö Oy, Hartola 0,5 14,2 14,7 12,7-2, Suur-Savon Sähkö Oy, Juva 32,5-32,5 28,2-4, Suur-Savon Sähkö Oy, Kangasniemi 17,4 0,9 18,3 16,3-2, Suur-Savon Sähkö Oy, Mäntyharju 27,8-27,8 23,8-4, Suur-Savon Sähkö Oy, Puumala 7,6-7,6 7,0-0, Suur-Savon Sähkö Oy, Rantasalmi 18,2-18,2 14,3-3, Suur-Savon Sähkö Oy, Savonlinna 17,2 178,7 195,9 179,3-16, Tampereen Sähkölaitos 2 178, , ,4-150, , , Tampereen Sähkölaitos, Nokia - 1,0 1,0 0,7-0, Tampereen Sähkölaitos, Pirkkala 7,3 73,6 80,9 70,4-10, Tampereen Sähkölaitos, Tampere 2 157, , ,2 140,8 128, , , Tampereen Sähkölaitos, Ylöjärvi 14,0 66,2 80,2 69,1-11, Teuvan kunnan kaukolämpölaitos 22,6-22,6 17,3-5, Toholammin Energia Oy 19,2 0,4 19,6 15,2-4,4 0,8 0,3 072 Tornion Energia Oy 6,2 158,8 165,0 109,9 48,9 6, Turku Energia Oy Ab 75, , , ,2 9,8 244, Turku Energia Oy Ab, Kaarina 2,5 95,1 97,6 90,6-7, Turku Energia Oy Ab, Naantali 0,3 105,2 105,5 75,9-29, Turku Energia Oy Ab, Raisio 7,6 168,8 176,4 153,4-23, Turku Energia Oy Ab, Turku 65, , , ,3 378,9 185, Ulvilan Lämpö Oy 1,5 31,6 33,1 30,5-2, Vaasan Sähkö Oy 9,2 680,5 689,7 608,8 24,2 56, Valkeakosken Energia Oy 12,5 112,8 125,3 114,0-11, Vantaan Aviaenergia Oy 0,7 96,8 97,5 93,9-3, Vantaan Energia Oy 1 761,4 28, , ,8 102,4 158, ,9 642,0

19 13 VERKOT LÄMMITYSVOIMALAITOKSET KIINTEÄT LÄMPÖ- KESKUKSET JA LÄMPÖPUMPUT SIIRRETTÄVÄT LÄMPÖ- KESKUKSET TUOTANTO- LAITOSTEN KL-TEHO Kaukolämmön tuotantoon kulunut sähkö Kaukolämmön siirron pumppuenergia Pituus Lukumäärä Kaukolämpöteho turbiinien kautta Kaukolämpöteho kattiloista Kaukolämpöteho yhteensä Kaukolämmön tuotantoon liittyvä sähköteho Lukumäärä Kaukolämpöteho Lukumäärä Kaukolämpöteho MWh MWh km kpl MW MW MW MW kpl MW kpl MW MW , , , , ,3 3 8,0 60, , ,0-179,0 127, , ,5 443, , ,3 2 1,8 24, , ,5 6, , ,0-179,0 127, ,0 7 6,2 413, ,1 3 66,0-83,0 31, ,6 4 9,7 261, , ,0 2 4,7 40, ,0 3 66,0-83,0 31, ,6 2 5,0 220, , ,4 3 12,1 64, ,8 1 50,0 27,0 77,0 20,8 7 83, , , ,0 2 17,3 70, ,2 1 62,6-62,6 32, ,0 7 21,3 316, ,6 1 62,6-62,6 32, ,5 7 21,3 309, , , , , , , , ,5 2 4,5 51, , ,0 3 56,0-61,0 26, , ,5 545, ,5 1 30,0-30,0 14,7 4 90, , , ,3 12, , ,5 1 2,5 5, , ,0 2,0 4 30,9 2 13,0 48, , , ,2 43, , ,5 5 13,9 28, , ,5 4 15,6 31, , ,7 1 1,3 3, ,6 1 26,0-26,0 9, ,5 1 6,5 136, , ,0 4 13,0 16, , ,9 3 0,7 6, , ,7 6 29,5 52, , ,0 2 9,0 42, , ,0 4 6,5 200, , ,7 4 10,8 29, , , ,7 172, , ,0 4, , ,5 1 2,3 18, , , , , , , , , , , ,2 2 4,7 15, , , ,7 101, , ,0-424,0 336, ,0 6 40, , , , ,0 1 1,2 11, , ,0-424,0 336, ,0 4 33, , , ,0 1 6,0 18, , ,3 3 7,7 20, ,7 1-5,4 5,4 1,3 2 6, , , , , , ,3 9 92,3 777, , , , , , , , , , , ,0 9 92,3 626, , , , ,7 1 36,0-36,0 15, ,0 1 3,5 284, , ,0 12,0 7 54,5 8 27,3 94, , ,5 2, , ,0-330,0 198, , ,1

20 14 TAULUKKO 1. KAUKOLÄMPÖVERKOT, -TUOTANTOKAPASITEETTI JA -TASE KAUKOLÄMMÖN HANKINTA HANKINTA = KÄYTTÖ KAUKOLÄMMÖN KÄYTTÖ Nettotuotanto Osto Kulutus Toimitus Verkkohäviöt ja mittauserot Kaukolämmön nettotuotannosta yhteistuotantona Kaukolämmön tuotantoon liittyvä sähkön nettotuotanto LÄMMÖNMYYJÄ GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh 152 Vapo Oy 708,2-708,2 396,8 248,4 63,0 515,5 113, Vapo Oy, Forssa 203,6-203,6 187,2-16,4 182,4 60, Vapo Oy, Ilomantsi 39,7-39,7 33,3-6,4 16,5 1, Vapo Oy, Jyväskylä 35,8-35,8-35, Vapo Oy, Lieksa 90,7-90,7 72,1-18,6 87,9 22, Vapo Oy, Mynämäki 17,9-17,9 16,2-1, Vapo Oy, Ruovesi 15,1-15,1 11,1-4, Vapo Oy, Rääkkylä 9,4-9,4 8,4-1, Vapo Oy, Salo 185,2-185,2-185,2-183,4 25, Vapo Oy, Sotkamo 68,8-68,8 56,1-12,7 45,3 3, Vapo Oy, Tohmajärvi 14,6-14,6 12,4-2, Vapo Oy, Turengin pellettitehdas 23,7-23,7-23, Vapo Oy, Vehmersalmi 3,7-3,7-3, Varissuon Lämpö Oy 53,1 9,8 62,9 56,9 0,8 5, Varkauden Aluelämpö Oy 18,5 180,7 199,2 173,4-25, Vatajankosken Sähkö Oy 86,2-86,2 74,0-12,2 79,6 23,2 182 Vetelin Lämpö Oy 7,8-7,8 6,0-1, Vierumäen Infra 2,4 14,0 16,4 16,0-0, Wiitaseudun Energia Oy 47,7-47,7 41,0-6, Vimpelin Lämpö Oy 8,1-8,1 6,9-1, Virtain kaupungin kll 39,5-39,5 32,9-6, VS Lämpö Oy 86,1 38,9 125,0 112,0-13, Äänekosken Energia Oy 0,7 128,2 128,9 113,9-15,0 - - KAUKOLÄMPÖYRITYKSET YHTEENSÄ , , , , , , ,3 714 AKK-Energia Oy, Ikaalinen 6,0-6,0-6, Akonkosken Saha Oy, Alavus 5,0-5,0-5, Alholmens Kraft Oy, Pietarsaari 193,4-193,4-193,4-193,4 99,3 545 Ekovoima Oy, Riihimäki 477,1-477,1-461,1 16,0 477,1 56,5 690 Energiatuote Utriainen Oy, Pieksämäki 1,0-1,0-1, FC Energia Oy, Äetsä 12,8-12,8-12, FC Power Oy, Lappeenranta 17,0 5,4 22,4-22,4-17,0 7,3 681 Fine Pine Oy, Lapinlahti 8,6-8,6-8, Finnsementti Oy, Lappeenranta 7,3-7,3-7, Finnsementti Oy, Parainen 9,5-9,5-9, Gasum Oy, Kouvola 8,5-8,5-8, Hake Rissanen, Kuopio 3,0-3,0-3, Hartolan Kuningaslämpö 14,2-14,2-14, Hämeenkyrön Voima Oy 37,4-37,4-37,4-37,4 6,2 702 Höyrytys Oy, Turku 8,6-8,6-8, Imatran Energia Oy 83,5-83,5-83,5-39,8 18,4 689 JR-Lämpö Oy, Maaninka 6,0-6,0-6, Junnikkala Oy, Kalajoki 26,5-26,5-26, Junnikkala Oy, Oulaisten saha 10,3-10,3-10, Jyväskylän Energiantuotanto Oy 526,8-526,8-526,8-509,3 210,6 721 Jyväskylän Voima Oy 586,8-586,8-586,8-586,8 231,4 668 Järvi-Suomen Voima Oy, Savonlinna 169,4-169,4-169,4-169,4 67,9 525 Kainuun Voima Oy, Kajaani 290,4-290,4-290,4-282,7 109,9 704 Kaukaan Voima Oy 491,0-491,0-491,0-491,0 194,0 694 Keitele Energy Oy 10,8-10,8-10, Keravan Lämpövoima Oy 231,9-231,9-231,9-168,5 60,8 692 Kerienergia Oy 9,3-9,3-9, Kokkolan Voima Oy 156,1 32,3 188,4-188,4-152,8 50,4 618 Kotkamills Oy 41,8-41,8-41,8-41,8 18,6 650 KSS Energia Oy 52,3 329,0 381,3-381,3-0,8 0,4 659 Kymin Voima Oy 329,0-329,0-329,0-329,0 146,7 515 Laanilan Voima Oy, Oulu 81,4-81,4-81,4-81,4 13,2 691 Lahti Aqua Oy 6,0-6,0-6, Lappeenrannan Lämpövoima Oy 116,3-116,3-116, Late-Rakenteet Oy, Turku 2,1-2,1-2,

21 15 VERKOT LÄMMITYSVOIMALAITOKSET KIINTEÄT LÄMPÖ- KESKUKSET JA LÄMPÖPUMPUT SIIRRETTÄVÄT LÄMPÖ- KESKUKSET TUOTANTO- LAITOSTEN KL-TEHO Kaukolämmön tuotantoon kulunut sähkö Kaukolämmön siirron pumppuenergia Pituus Lukumäärä Kaukolämpöteho turbiinien kautta Kaukolämpöteho kattiloista Kaukolämpöteho yhteensä Kaukolämmön tuotantoon liittyvä sähköteho Lukumäärä Kaukolämpöteho Lukumäärä Kaukolämpöteho MWh MWh km kpl MW MW MW MW kpl MW kpl MW MW , ,9 12,0 174,9 42, , ,7 451, ,8 1 48,0-48,0 17,2 4 79,8 3 14,0 141, ,0 1 19,9-19,9 3,5 1 21,6 1 1,0 42, , , ,8 1 22,0 5,0 27,0 7,8 5 56,0 2 7,1 90, , , , , , , , , , ,0-60,0 12, , ,2 1 13,0 7,0 20,0 2,0 4 29,0 4 5,6 54, , , , , , ,0 2, , , , , ,7 1 4,9 64, ,9 1 18,0-18,0 6,0 8 38,6 1 0,4 57, , , , , ,0 2 4,0 8, , ,0 4 20,0 40, , , , , , , , ,0 2 1,3 105, , , , ,7 189, , , , , , , , , , ,0-150,0 272, , ,0 1 90,0-90,0 16, , , , ,4 1 5,0-5,0 4, , ,5 1 1,0 4, , , , , ,0 1 9,0 15, ,0 16,0 16, , , , ,0 9, , , , , , , , , ,9-201,9 113, ,2 4 15,0 601, ,0-250,0 189, , ,0 25,0 69,0 20, , ,0 63,0 163,0 40, , ,0-110,0 60, , , , ,0-50,0 20, , ,0 2 3,4 7, ,0 5,0 55,0 20, ,0 67, ,0 10,0 15,0 70, , ,0 40,0 2 62, , ,0 40,0 92,0 26, , ,0-100,0 30, , ,0 80,0 103, ,7 7 5,5 335, , ,0

22 16 TAULUKKO 1. KAUKOLÄMPÖVERKOT, -TUOTANTOKAPASITEETTI JA -TASE KAUKOLÄMMÖN HANKINTA HANKINTA = KÄYTTÖ KAUKOLÄMMÖN KÄYTTÖ Nettotuotanto Osto Kulutus Toimitus Verkkohäviöt ja mittauserot Kaukolämmön nettotuotannosta yhteistuotantona Kaukolämmön tuotantoon liittyvä sähkön nettotuotanto LÄMMÖNMYYJÄ GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh 735 Lempäälän Energia Oy 8,5-8,5-8, Lohjan Biolämpö Oy 77,9-77,9-77, Mariehamns Bioenergi Ab 96,2-96,2-96,2-6,4 2,2 606 Metsä Fibre Oy, Kemi 44,5-44,5-44,5-44,5 15,1 730 Mondi Lohja Oy 4,2-4,2-4, Myllyn Paras Oy, Hyvinkää 3,0-3,0-3, Mäntän Energia Oy 52,1-52,1-52,1-52,1 4,6 676 Nordkalk Oy Ab, Lohja 21,4-21,4-21, Nordkalk Oy, Parainen 11,1-11,1-11, Nordkalk Oyj, Lappeenranta 7,0-7,0-7, Pansion Lämpö Avoin Yhtiö 73,5-73,5-73, Parkanon Listakiinteistöt Oy 0,5-0,5-0, Perniön Hakelämpö Oy 13,7-13,7-13, Perttelin Sementtivalimo Oy 2,0-2,0-2, Picea Oy Ab, Laitila 41,6-41,6-41, Rauman Biovoima Oy 292,6-292,6-292,6-289,7 97,7 599 Ruukki Metals Oy, Hämeenlinna 2,5-2,5-2, Ruukki Metals Oy, Raahe 183,2-183,2-183, Sachtleben Pigments Oy, Pori 4,5-4,5-4, Sarlin Oy, Vaasa 1,2-1,2-1,2-1,2 0,7 671 Soprus Oy, Kangasniemi 0,9-0,9-0, St1 Biofuels Oy, Hämeenlinna 5,6-5,6-5,6-4,1 4,2 537 Stora Enso Oyj Varkauden tehdas 180,7-180,7-180,7-180,7 24,6 521 Stora Enso Oyj, Heinola 127,2-127,2-127,2-127,2 4,4 565 Stora Enso Oyj, Printing and Reading, Oulu Mill 34,7-34,7-34,7-34,7 4,0 682 Tervakoski Oy, Janakkala 19,5-19,5-19, Tornion Voima Oy 158,8-158,8-158, TS-Yhtymä, Turku 11,1-11,1-11, Turun Seudun Energiantuotanto Oy 2 007, , , ,2 804,6 597 UPM-Kymmene Oyj, Jämsänkoski 91,4-91,4-91, UPM-Kymmene Oyj, Valkeakoski 112,8-112,8-112,8-112,8 15,6 632 UPM-Kymmene Wood Oy, Jyväskylän vaneritehdas 10,3-10,3-10, Vaskiluodon Voima Oy, Seinäjoki 354,7-354,7-354,7-354,7 107,6 501 Vaskiluodon Voima Oy, Vaasa 404,2-404,2-404,2-404,2 269,3 712 Versowood Oy, Riihimäki 0,1-0,1-0, Westenergy Oy, Vaasa 275,1-275,1-275,1-275,1 91,4 649 Yara Suomi Oy, Uudenkaupungin tehtaat 38,9-38,9-38, TUKKUMYYJÄT YHTEENSÄ 8 812,2 366,7 0, ,9 16, , ,6 KOKO MAA YHTEENSÄ , , , , , , ,9

23 17 VERKOT LÄMMITYSVOIMALAITOKSET KIINTEÄT LÄMPÖ- KESKUKSET JA LÄMPÖPUMPUT SIIRRETTÄVÄT LÄMPÖ- KESKUKSET TUOTANTO- LAITOSTEN KL-TEHO Kaukolämmön tuotantoon kulunut sähkö Kaukolämmön siirron pumppuenergia Pituus Lukumäärä Kaukolämpöteho turbiinien kautta Kaukolämpöteho kattiloista Kaukolämpöteho yhteensä Kaukolämmön tuotantoon liittyvä sähköteho Lukumäärä Kaukolämpöteho Lukumäärä Kaukolämpöteho MWh MWh km kpl MW MW MW MW kpl MW kpl MW MW , , , , ,0 2,0 11,0 2,1 1 5, , ,0 35,0 55,0 85, , , , , , ,0-24,0 14, , , , , , , , , , , , , , , , ,0 27,0 77,0 20, , , , ,6 2 70,0 30,0 100,0 86,0 1 40, , ,3 0, , , , ,1 1,1 1 1, , ,0-60,0 10, , ,0-40,0 17, , , , , , , ,0-389,0 261, , , ,0 436,0 806,0 93,0 3 44, , ,0-50, , , , ,0-100,0 108, , ,0-175,0 210, , ,0 1 4,0 14, , ,9 769, , , , , , , ,6 958, , , , , ,3

24 18 TAULUKKO 2. LÄMMÖNMYYJIEN VÄLINEN KAUKOLÄMPÖKAUPPA KAUKOLÄMMÖN OSTAJA KAUKOLÄMMÖN TOIMITTAJA OSTO GWh Adven Oy, Eura Fortum Power and Heat Oy, Eura 32,7 061 Alavuden kaupunki 734 Akonkosken Saha Oy, Alavus 5, Elenia Lämpö Oy, Heinola 521 Stora Enso Oyj, Heinola 127, Elenia Lämpö Oy, Hämeenlinna 591 Jätevesilaitos, Hämeenlinna 0, Elenia Lämpö Oy, Hämeenlinna 599 Ruukki Metals Oy, Hämeenlinna 2, Elenia Lämpö Oy, Hämeenlinna 723 St1 Biofuels Oy, Hämeenlinna 5, Elenia Lämpö Oy, Janakkala - Tervakoski 682 Tervakoski Oy, Janakkala 19, Elenia Lämpö Oy, Janakkala - Turenki Vapo Oy, Turenki 23, Elenia Lämpö Oy, Jyväskylän seutu Vapo Oy, Jyväskylä 21, Elenia Lämpö Oy, Jyväskylän seutu 007 Jyväskylän Energia Oy 134, Elenia Lämpö Oy, Oulainen 686 Junnikkala Oy, Oulaisten saha 10, Elenia Lämpö Oy, Vilppula 617 Metsä Wood, Vilppulan Saha 18, Fortum Power and Heat Oy, Espoo 005 Helsingin Energia 24, Fortum Power and Heat Oy, Järvenpää Keravan Energia, Kerava 5, Fortum Power and Heat Oy, Kauniainen Fortum Power and Heat Oy, Espoo 77, Fortum Power and Heat Oy, Kirkkonummi (keskusta) Fortum Power and Heat Oy, Espoo 92, Fortum Power and Heat Oy, Tuusula Fortum Power and Heat Oy, Järvenpää 142,8 074 Haukiputaan Energia Oy 017 Oulun Energia 53,1 005 Helsingin Energia 016 Vantaan Energia Oy 5,6 032 Hyvinkään Lämpövoima Oy 719 Myllyn Paras Oy, Hyvinkää 3,0 032 Hyvinkään Lämpövoima Oy 545 Ekovoima Oy, Riihimäki 273,8 011 Imatran Lämpö Oy 590 Imatran Energia Oy 83,5 007 Jyväskylän Energia Oy 632 UPM-Kymmene Wood Oy, Jyväskylän vaneritehdas 10,3 007 Jyväskylän Energia Oy 628 Jyväskylän Energiantuotanto Oy 526,8 007 Jyväskylän Energia Oy 721 Jyväskylän Voima Oy 586,8 067 Jämsän Aluelämpö Oy 619 UPM-Kymmene Oyj, Kaipola 6,3 067 Jämsän Aluelämpö Oy 597 UPM-Kymmene Oyj, Jämsänkoski 91,4 029 Kajaanin Lämpö Oy 525 Kainuun Voima Oy, Kajaani 290,4 190 Kalajoen Lämpö Oy 724 Junnikkala Oy, Kalajoki 26,5 031 Kemin Energia Oy 606 Metsä Fibre Oy, Kemi 44, Keravan Energia Oy, Kerava 699 Keravan Lämpövoima Oy 231,9 093 Kiteen Lämpö Oy 726 Biokymppi Oy, Kitee 3, Kokkolan Energia, Kokkola 722 Kokkola Power Oy 120, Kokkolan Energia, Kokkola 641 Kokkolan Voima Oy 188, Kokkolan Energia, Kälviä 698 Kälviän Energiaosuuskunta 7,8 018 Kotkan Energia Oy 618 Kotkamills Oy, Kotka 41,8 038 KSS Lämpö Oy, Kouvola 673 Saint-Gobain Weber Oy Ab, Kuusankoski 0,9 038 KSS Lämpö Oy, Kouvola 674 Gasum Oy, Kouvola 8,5 038 KSS Lämpö Oy, Kouvola 557 Stora Enso Yhteispalvelut Oy, Anjalankoski 17,0 038 KSS Lämpö Oy, Kouvola 650 KSS Energia Oy 381,3 002 Kuopion Energia 728 Hake Rissanen, Kuopio 3,0 002 Kuopion Energia Vapo Oy, Vehmersalmi, Kuopio 3, Lahti Energia Oy, Asikkala 736 Jeld-Wen Suomi Oy 0, Lahti Energia Oy, Hollola Lahti Energia Oy, Lahti 98, Lahti Energia Oy, Lahti 691 Lahti Aqua Oy 6, Lahti Energia Oy, Nastola Lahti Energia Oy, Lahti 13,4 077 Laitilan Lämpö Oy 552 Picea Oy Ab, Laitila 41,6 012 Lappeenrannan Energia Oy 513 Nordkalk Oyj, Lappeenranta 7,0 012 Lappeenrannan Energia Oy 645 Finnsementti Oy, Lappeenranta 7,3 012 Lappeenrannan Energia Oy 731 FC Power Oy, Lappeenranta 22,4 012 Lappeenrannan Energia Oy 512 Lappeenrannan Lämpövoima Oy 116,3 012 Lappeenrannan Energia Oy 704 Kaukaan Voima Oy 491,0 062 Lapuan Energia Oy 638 MyllyKorpi Oy, Lapua 12,4 112 Lempäälän Lämpö Oy 735 Lempäälän Energia Oy 8, Leppäkosken Lämpö Oy, Hämeenkyrö 729 Hämeenkyrön Voima Oy 37, Leppäkosken Lämpö Oy, Ikaalinen 714 AKK-Energia Oy, Ikaalinen 6, Leppäkosken Lämpö Oy, Parkano 625 Parkanon Listakiinteistöt Oy 0, Leppäkosken Lämpö Oy, Äetsä 670 FC Energia Oy, Äetsä 7,4 047 Liedon Lämpö Oy 725 Suomen Bioenergia/V-S Puulava Oy, Lieto 3,8 176 Lohjan Energiahuolto Oy Loher 730 Mondi Lohja Oy, Lohjan lämpölaitos 4,2 176 Lohjan Energiahuolto Oy Loher 676 Nordkalk Oy Ab, Lohja 21,4 176 Lohjan Energiahuolto Oy Loher 727 Lohjan Biolämpö Oy 77,9 050 Mariehamns Energi Ab 620 Mariehamns Bioenergi Ab 96,2 115 Mäntän Kaukolämpö Oy 596 Mäntän Energia Oy 52,1 017 Oulun Energia 565 Stora Enso Oyj, Printing and Reading, Oulu Mill 34,7 017 Oulun Energia 515 Laanilan voima Oy, Oulu 81,4 141 Oulun Seudun Sähkö 017 Oulun Energia 73,0 104 Pargas Fjärrvärme Ab Oy 680 Finnsementti Oy, Parainen 9,5 104 Pargas Fjärrvärme Ab Oy 559 Nordkalk Oy, Parainen 11,1 027 Pietarsaaren El 713 Alholmens Kraft Oy, Pietarsaari 193,4

25 19 TAULUKKO 2. LÄMMÖNMYYJIEN VÄLINEN KAUKOLÄMPÖKAUPPA KAUKOLÄMMÖN OSTAJA KAUKOLÄMMÖN TOIMITTAJA OSTO GWh Pori Energia Oy, Harjavalta 717 Suomen Teollisuuden Energiapalvelut Oy, Harjavalta 45, Pori Energia Oy, Pori 655 Sachtleben Pigments Oy, Pori 4,5 030 Raahen Energia Oy 526 Ruukki Metals Oy, Raahe 183,2 053 Rauman Energia Oy 687 Rauman Biovoima Oy 292,6 059 Riihimäen Kaukolämpö Oy 712 Versowood Oy, Riihimäki 0,1 059 Riihimäen Kaukolämpö Oy 545 Ekovoima Oy, Riihimäki 187,3 055 Salon Kaukolämpö 711 Perttelin Sementtivalimo Oy 2,0 055 Salon Kaukolämpö 710 Perniön Hakelämpö Oy 13,7 055 Salon Kaukolämpö Vapo Oy, Salo 185,2 163 Sastamalan Lämpö Oy Adven Oy, Sastamala 63, Savon Voima Oyj, Juankoski 684 Juankosken Biolämpö Oy 11, Savon Voima Oyj, Keitele 694 Keitele Energy Oy 10, Savon Voima Oyj, Lapinlahti 681 Fine Pine Oy, Lapinlahti 8, Savon Voima Oyj, Maaninka 689 JR-Lämpö Oy, Maaninka 6, Savon Voima Oyj, Pieksämäki 690 Energiatuote Utriainen Oy, Pieksämäki 1, Savon Voima Oyj, Siilinjärvi Adven Oy, Siilinjärvi 58,8 071 Seinäjoen Energia Oy 603 Vaskiluodon Voima Oy, Seinäjoki 354, Suur-Savon Sähkö Oy, Hartola 705 Hartolan Kuningaslämpö 14, Suur-Savon Sähkö Oy, Kangasniemi 671 Soprus Oy, Kangasniemi 0, Suur-Savon Sähkö Oy, Savonlinna 692 Kerienergia Oy 9, Suur-Savon Sähkö Oy, Savonlinna 668 Järvi-Suomen Voima Oy, Savonlinna 169, Tampereen Sähkölaitos, Nokia Tampereen Sähkölaitos, Tampere 1, Tampereen Sähkölaitos, Pirkkala Tampereen Sähkölaitos, Tampere 73, Tampereen Sähkölaitos, Ylöjärvi Tampereen Sähkölaitos, Tampere 66,2 143 Toholammin Energia Oy 718 Valio Oy, Toholampi 0,4 072 Tornion Energia Oy 706 Tornion Voima Oy 158, Turku Energia Oy Ab, Kaarina Turku Energia Oy Ab, Turku 95, Turku Energia Oy Ab, Naantali Turku Energia Oy Ab, Turku 105, Turku Energia Oy Ab, Raisio Turku Energia Oy Ab, Turku 168, Turku Energia Oy Ab, Turku 105 Varissuon Lämpö 0, Turku Energia Oy Ab, Turku 634 Late-Rakenteet Oy, Turku 2, Turku Energia Oy Ab, Turku 702 Höyrytys Oy, Turku 8, Turku Energia Oy Ab, Turku 701 TS-Yhtymä, Turku 11, Turku Energia Oy Ab, Turku 703 Pansion Lämpö Avoin Yhtiö 73, Turku Energia Oy Ab, Turku 732 Turun Seudun Energiantuotanto Oy 2 007,9 134 Ulvilan Lämpö Oy 019 Pori Energia Oy 31,6 003 Vaasan Sähkö Oy 700 Sarlin Oy, Vaasa 1,2 003 Vaasan Sähkö Oy 733 Westenergy Oy, Vaasa 275,1 003 Vaasan Sähkö Oy 501 Vaskiluodon Voima Oy, Vaasa 404,2 035 Valkeakosken Energia Oy 529 UPM-Kymmene Oyj, Valkeakoski 112,8 135 Vantaan Aviaenergia Oy 016 Vantaan Energia Oy 96,8 016 Vantaan Energia Oy 005 Helsingin Energia 28,7 105 Varissuon Lämpö Oy Oy Turku Energia Ab, Turku 9,8 044 Varkauden Aluelämpö Oy 537 Stora Enso Oyj, Varkauden tehdas 180,7 188 Vierumäen Infra 720 Versowood Oy, Heinola 14,0 073 VS Lämpö Oy 649 Yara Suomi Oy, Uudenkaupungin tehtaat 38,9 090 Äänekosken Energia Oy 707 Ääneseudun Biolämpö Oy 1,6 090 Äänekosken Energia Oy 708 Sumergia Oy, Äänekoski 2,4 090 Äänekosken Energia Oy 693 Metsä Fibre Oy, Äänekoski 8,0 090 Äänekosken Energia Oy 613 Kumpuniemen Voima Oy, Äänekoski 45,3 090 Äänekosken Energia Oy 577 Äänevoima Oy, Äänekoski 70,9 KAUKOLÄMPÖYRITYKSET YHTEENSÄ ,5 731 FC Power Oy, Lappeenranta 670 FC Energia Oy, Äetsä 5,4 641 Kokkolan Voima Oy 715 Boliden Kokkola Oy 32,3 650 KSS Energia Oy 659 Kymin Voima Oy 329,0 TUKKUMYYJÄT YHTEENSÄ 366,7 KOKO MAA YHTEENSÄ ,2

26 20 TAULUKKO 3. KAUKOLÄMMÖN JA YHTEISTUOTANTOSÄHKÖN TUOTANTOON KÄYTETYT POLTTOAINEET Kivihiili Raskas polttoöljy Kevyt polttoöljy Muut öljytuotteet Jyrsinturve Palaturve Turvepuristeet Maakaasu LÄMMÖNTUOTTAJA GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh 191 Adven Oy - 41,4 1,0-15, , Adven Oy, Eura - 0,6 0, Adven Oy, Hanko - 2, Adven Oy, Hausjärvi - 10, Adven Oy, Inkoo - 11, Adven Oy, Levi - 2, , Adven Oy, Loppi - - 0,6-3, Adven Oy, Sastamala - 9, Adven Oy, Siilinjärvi Adven Oy, Siuntio , Adven Oy, Veikkola - 4, Alajärven Lämpö Oy - 0,1 0, , Alavuden kaupunki - 0, , Alkkulan Aluelämpö Oy - 2, , Ekenäs Energi - 0, Elenia Lämpö Oy - 8,1 3,9-140,6 12,1 0,7 106, Elenia Lämpö Oy, Akaa - - 0, ,5 0,1 4, Elenia Lämpö Oy, Heinola - 0,3 0, Elenia Lämpö Oy, Hämeenlinna - 0,1 1,3-134,6-0,6 72, Elenia Lämpö Oy, Janakkala - Tervakoski Elenia Lämpö Oy, Janakkala - Turenki , Elenia Lämpö Oy, Jyväskylän seutu - 3,0 1, , Elenia Lämpö Oy, Kärsämäki - 1, , Elenia Lämpö Oy, Lammi - 0, , Elenia Lämpö Oy, Oulainen - 2,6 0,3-6, Elenia Lämpö Oy, Vilppula Etelä-Savon Energia Oy - 5,5 0,2-199, Fortum Power and Heat Oy 2 336,0 65,1 9,5-304, , Fortum Power and Heat Oy, Espoo 2 334,1 15,3 5, , Fortum Power and Heat Oy, Eura 1,9 3,9 0,1-5, Fortum Power and Heat Oy, Joensuu - 26,7 1,5-290, Fortum Power and Heat Oy, Järvenpää - 19,2 2,3-8, , Fortum Power and Heat Oy, Kauniainen Fortum Power and Heat Oy, Kirkkonummi (keskusta) Fortum Power and Heat Oy, Nokia , Fortum Power and Heat Oy, Tuusula Haminan Energia Oy ,9 074 Haukiputaan Energia Oy Helsingin Energia 5 073,5 107,7 2, ,0 080 Herrfors Oy Ab - 1,3 0,3-68,3 8,8 0, Herrfors Oy Ab, Alavieska - 0, , Herrfors Oy Ab, Ylivieska - 1,0 0,3-68,3 6,1 0,6-032 Hyvinkään Lämpövoima Oy - 2,0 0, ,6 011 Imatran Lämpö Oy ,6 162 Inergia Lämpö Oy - 2, , Itä-Savon Lähienergia Oy Itä-Savon Lähienergia Oy, Enonkoski Itä-Savon Lähienergia Oy, Savonlinna Jalasjärven Lämpö Oy - 1,0 0, , Joroisten Energialaitos - 5, Juuan kunnan kaukolämpölaitos - - 0, , Jyväskylän Energia Oy Jämsän Aluelämpö Oy - 6,4 0, , Kajaanin Lämpö Oy - 6, Kalajoen Lämpö Oy - 4, , Kangasalan Lämpö Oy ,0 075 Kannuksen Kaukolämpö Oy - 0, ,8 0, Karis Fjärrvärme Oy - 0, Karvian Lämpö Oy - 0, , Kauhajoen Lämpöhuolto Oy - 10,0 0, ,9 5,9-117 Kauhavan Kaukolämpö Oy - 4,3 0, , Kauhavan Kaukolämpö Oy, Alahärmä - 1, , Kauhavan Kaukolämpö Oy, Kauhava - 2, , Kauhavan Kaukolämpö Oy, Kortesjärvi - 0, Kauhavan Kaukolämpö Oy, Ylihärmä - - 0, Kausalan Lämpö Oy - 3, , Kemijärven Kaukolämpö Oy - 0,2 0,3-39, Kemin Energia Oy - 1,9 1,3-73, Keminmaan Energia Oy - 0, , Keravan Energia Oy 1,2 12,6 1,6-24, , Keravan Energia Oy, Karkkila - 5,6 0,1-24, Keravan Energia Oy, Kerava 1,2 7,0 0, , Keravan Energia Oy, Sipoo - - 0, ,8 057 Keuruun Lämpövoima Oy - 1,0 0,6-4, Kiteen Lämpö Oy - 0,8 0, ,7 - -

Kaukolämpötilasto 2014

Kaukolämpötilasto 2014 Kaukolämpötilasto 2014 Kaukolämpö Kaukolämpötilasto 2014 Energiateollisuus ry 2015 ISSN 0786-4809 ET-Kaukolämpökansio 7/1 SISÄLTÖ Sivu 1. TEKSTIOSA... 1 1.1 Yleistä... 1 1.2 Kaukolämmityspaikkakunnat...

Lisätiedot

Kaukolämpötilasto 2012

Kaukolämpötilasto 2012 Kaukolämpötilasto 2012 Kaukolämpö Kaukolämpötilasto 2012 Energiateollisuus ry 2013 ISSN 0786-4809 ET-Kaukolämpökansio 7/1 SISÄLTÖ Sivu 1. TEKSTIOSA... 1 1.1 Yleistä... 1 1.2 Kaukolämmityspaikkakunnat...

Lisätiedot

Kaukolämpötilasto 2010

Kaukolämpötilasto 2010 Kaukolämpötilasto 2010 Kaukolämpö Kaukolämpötilasto 2010 Energiateollisuus ry 2011 ISSN 0786-4809 ET-Kaukolämpökansio 7/1 SISÄLTÖ Sivu 1. TEKSTIOSA... 1 1.1 Yleistä... 1 1.2 Kaukolämmityspaikkakunnat...

Lisätiedot

Kaukolämpötilasto 2011

Kaukolämpötilasto 2011 Kaukolämpötilasto 2011 Kaukolämpö Kaukolämpötilasto 2011 Energiateollisuus ry 2012 ISSN 0786-4809 ET-Kaukolämpökansio 7/1 SISÄLTÖ Sivu 1. TEKSTIOSA... 1 1.1 Yleistä... 1 1.2 Kaukolämmityspaikkakunnat...

Lisätiedot

Kaukolämpötilasto 2015

Kaukolämpötilasto 2015 Kaukolämpötilasto 2015 Kaukolämpö Kaukolämpötilasto 2015 Energiateollisuus ry 2016 ISSN 0786-4809 ET-Kaukolämpökansio 7/1 SISÄLTÖ Sivu 1. TEKSTIOSA... 1 1.1 Yleistä... 1 1.2 Kaukolämmityspaikkakunnat...

Lisätiedot

Kaukolämpötilasto 2008

Kaukolämpötilasto 2008 Kaukolämpötilasto 2008 Energiateollisuus ry 2009 ISSN 0786-4809 ET-Kaukolämpökansio 7/1 SISÄLTÖ Sivu 1. TEKSTIOSA... 1 1.1 Yleistä... 1 1.2 Kaukolämmityspaikkakunnat... 2 1.3 Verkot ja tuotantolaitokset...

Lisätiedot

Kaukolämpötilasto 2016

Kaukolämpötilasto 2016 Kaukolämpötilasto 2016 Kaukolämpö Kaukolämpötilasto 2016 Energiateollisuus ry 2017 ISSN 0786-4809 ET-Kaukolämpökansio 7/1 SISÄLTÖ Sivu 1. TEKSTIOSA... 1 1.1 Yleistä... 1 1.2 Kaukolämmityspaikkakunnat...

Lisätiedot

Kaukolämpötilasto 2009

Kaukolämpötilasto 2009 Kaukolämpötilasto 2009 Kaukolämpö Kaukolämpötilasto 2009 Energiateollisuus ry 2010 ISSN 0786-4809 ET-Kaukolämpökansio 7/1 SISÄLTÖ Sivu 1. TEKSTIOSA... 1 1.1 Yleistä... 1 1.2 Kaukolämmityspaikkakunnat...

Lisätiedot

Kaukolämpötilasto 2007

Kaukolämpötilasto 2007 Kaukolämpötilasto 2007 Kaukolämpö Kaukolämpötilasto 2007 Energiateollisuus ry 2008 ISSN 0786-4809 ET-Kaukolämpökansio 7/1 SISÄLTÖ Sivu 1. TEKSTIOSA... 1 1.1 Yleistä... 1 1.2 Kaukolämmityspaikkakunnat...

Lisätiedot

Kaukolämmön hintatilasto

Kaukolämmön hintatilasto Kaukolämmön hintatilasto Energiateollisuus ry laatii tilastoja tyyppirakennusten kaukolämmön hinnasta kaksi kertaa vuodessa (1.1. ja 1.7.). Tyyppirakennusten ominaisuudet on määritelty vastaamaan 2000-luvulla

Lisätiedot

Kaukolämpötilasto 2005

Kaukolämpötilasto 2005 Kaukolämpötilasto 2005 Energiateollisuus ry 2006 ISSN 0786-4809 ET-Kaukolämpökansio 7/1 SISÄLTÖ Sivu 1. TEKSTIOSA... 1 1.1 Yleistä... 1 1.2 Kaukolämmityspaikkakunnat... 2 1.3 Verkot ja tuotantolaitokset...

Lisätiedot

Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan.

Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan. 1 Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan. Etelä-Suomi Altia Oyj A sikkalan kunnan vesilaito s Espoon Vesi

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

District Heating in Finland 2014

District Heating in Finland 2014 District Heating in Finland 2014 Kaukolämpö District Heating in Finland 2014 Energiateollisuus ry 2014 (Finnish Energy Industries) ISSN 0786-4809 ET-Kaukolämpökansio 7/6 CONTENTS Page 1. TEXT.... 1 1.1

Lisätiedot

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1 Saajat 2013 Akaan kaupunki 253 300,00 Alajärven kaupunki 72 000,00 Alavieskan kunta 55 100,00 Alavuden kaupunki 17 000,00 Asikkalan kunta 51 000,00 Auran kunta 54 700,00 Aurinkorannikon suomalaisen koulun

Lisätiedot

Yhdistysluettelo 2017

Yhdistysluettelo 2017 Yhdistysluettelo 2017 Jäsen- ja äänimäärät Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n jäsenyhdistykset Jäsenmäärä 1.1.2017 liiton rekisterin mukaan Äänimäärä ALAJÄRVI-VIMPELIN KVT RY 41 1 ALAVIESKAN KVT RY 41 1

Lisätiedot

Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina

Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina 2006 2011 Liite 1 Lähde: Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta, Asemakaavojen seurantalomakkeet,

Lisätiedot

District Heating in Finland 2012

District Heating in Finland 2012 District Heating in Finland 2012 Kaukolämpö District Heating in Finland 2012 Energiateollisuus ry 2013 (Finnish Energy Industries) ISSN 0786-4809 ET-Kaukolämpökansio 7/6 CONTENTS Page 1. TEXT.... 1 1.1

Lisätiedot

District Heating in Finland 2015

District Heating in Finland 2015 District Heating in Finland 2015 Kaukolämpö District Heating in Finland 2015 Energiateollisuus ry 2016 (Finnish Energy Industries) ISSN 0786-4809 ET-Kaukolämpökansio 7/6 CONTENTS Page 1. TEXT.... 1 1.1

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2013

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2012 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Paikkatiedon merkitys bioenergiatuotannossa

Paikkatiedon merkitys bioenergiatuotannossa Paikkatiedon merkitys bioenergiatuotannossa 26. 11. 2013 Anna Hallvar Varsinais-Suomen bioenergiatuotannon suunnittelu ja ohjaus HANKKEESTA: Hankkeen tavoitteena on kasvattaa Varsinais-Suomen bioenergiapotentiaalien

Lisätiedot

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö N:o 6 27 TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö Taajuuskokonaisuus 1 105,7 Anjalankoski 106,2 Espoo 106,0 Eurajoki 104,1 Haapavesi

Lisätiedot

Suomen Kaukolämpö ry 2002 ISSN 0786-4787. Sky-kansio 7/2

Suomen Kaukolämpö ry 2002 ISSN 0786-4787. Sky-kansio 7/2 Kaukoläpöjohtotilasto 2001 Suoen Kaukoläpö ry 2002 ISSN 0786-4787 Sky-kansio 7/2 Kaukoläpöjohtotilasto 2001 SISÄLTÖ Sivu 1. YHTEENVETO KAUKOLÄMPÖJOHTOJEN KEHITYKSESTÄ...1 1.1 Johtorakenne...2 1.2 Johtojen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

HYRIA KOULUTUS OY. - Enemmän osaamista - Yhdistyimme 1.8.2009 Hyria koulutus Oy:ksi: Hyvinkään ammattioppilaitos. Hyvinkään kauppaoppilaitos

HYRIA KOULUTUS OY. - Enemmän osaamista - Yhdistyimme 1.8.2009 Hyria koulutus Oy:ksi: Hyvinkään ammattioppilaitos. Hyvinkään kauppaoppilaitos HYRIA KOULUTUS OY HYRIA KOULUTUS OY - Enemmän osaamista - Yhdistyimme 1.8.2009 Hyria koulutus Oy:ksi: Hyvinkään ammattioppilaitos Hyvinkään kauppaoppilaitos Hyvinkään taidekoulu Hyvinkään terveydenhuolto-oppilaitos

Lisätiedot

Suomen Kaukolämpö ry 2002 ISSN 1237-8879. Sky-kansio 7/7

Suomen Kaukolämpö ry 2002 ISSN 1237-8879. Sky-kansio 7/7 Kaukolämpöennuste vuodelle 2003 Suomen Kaukolämpö ry 2002 ISSN 1237-8879 Sky-kansio 7/7 KAUKOLÄMPÖENNUSTE VUODELLE 2003 SISÄLTÖ: 1. TEKSTIOSA 1.1 Yleistä... 1 1.2 Kaukolämpöjohdot... 1 1.3 Asiakkaat...

Lisätiedot

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta 1 (21) Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Uusimaa (01) Kaupunkimaiset kunnat (1) Espoo (049) 6 516 6 407 7 342 Hanko (078) 252 277 234 Helsinki (091) 23

Lisätiedot

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 176 N:o 22 Liite 2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 2.1 Analoginen radiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Taajuus ERP (MHz) (kw) AAVASAKSA 87,9 10 AAVASAKSA AAVASAKSA

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta /2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta /2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2014 1140/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

Kaukolämpötilasto 2006

Kaukolämpötilasto 2006 Kaukolämpötilasto 2006 Energiateollisuus ry 2007 ISSN 0786-4809 ET-Kaukolämpökansio 7/1 SISÄLTÖ Sivu 1. TEKSTIOSA... 1 1.1 Yleistä... 1 1.2 Kaukolämmityspaikkakunnat... 2 1.3 Verkot ja tuotantolaitokset...

Lisätiedot

Helsingin kansainvälisen koulun kannatusyhdistys ry 1500,00 Helsingin kaupunki 217600,00 Helsingin Normaalilyseo 1500,00

Helsingin kansainvälisen koulun kannatusyhdistys ry 1500,00 Helsingin kaupunki 217600,00 Helsingin Normaalilyseo 1500,00 Valtion erityisavustus pedagogisten ICTohjaukseen Statligt specialunderstöd för pedagogisk ICT-handledning Koulutuksen järjestäjä Myönnettävä summa ( ) Akaan kaupunki 10900,00 Alajärven kaupunki 9800,00

Lisätiedot

Jyväskylän steinerk 16000 Jämsän kaupunki 72000 Kaarinan kaupunki 306300 Kajaanin kaupunki 143900 Kalajoen kaupunki 92100 Kangasalan kunta 542500

Jyväskylän steinerk 16000 Jämsän kaupunki 72000 Kaarinan kaupunki 306300 Kajaanin kaupunki 143900 Kalajoen kaupunki 92100 Kangasalan kunta 542500 VUOSI 2015 Akaan kaupunki 127900 Asikkalan kunta 25700 Auran kunta 27600 Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 13000 Englantilaisen koulun säätiö 24000 Espoon kaupunki 1773900 Espoon Steinerkoulun

Lisätiedot

District Heating in Finland 2010

District Heating in Finland 2010 District Heating in Finland 2010 Kaukolämpö District Heating in Finland 2010 Energiateollisuus ry 2011 (Finnish Energy Industries) ISSN 0786-4809 ET-Kaukolämpökansio 7/6 CONTENTS Page 1. TEXT.... 1 1.1

Lisätiedot

Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä KAIKKI IKÄRYHMÄT

Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä KAIKKI IKÄRYHMÄT Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä 2013-2015 KAIKKI IKÄRYHMÄT Helsinki 329 300 404 1033 Nurmijärvi 107 93 55 255 Nurmijärvi 245 224 191 660 Tuusula 60 37 27 124 Riihimäki 217 182 184 583 Mäntsälä

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, helmikuu 2015, kaikki asunnot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, helmikuu 2015, kaikki asunnot Yhteensä: Manner-Suomi 87 200 334,6 10,9 58,4 97 008 300,0 11,7 51,0 Pääkaupunkiseutu Espoo 4 735 399,7 12,2 63,6 3 745 380,1 14,4 56,3 Helsinki 14 957 399,2 12,1 62,4 13 921 349,0 16,7 44,0 Vantaa 5 652

Lisätiedot

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Kaupunki/kunta Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Tontin kiint.vero euroa/m²/kk Rakenn. kiint.vero Kaukol. Vesi/jätev. Jätehuolto Yhteensä Lappeenranta 0.21 0.27

Lisätiedot

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti 2016 374 021 Jyty Espoo ry, Jyty Esbo rf 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 374 066 Jyty Hämeenlinna ry

Lisätiedot

District Heating in Finland 2011

District Heating in Finland 2011 District Heating in Finland 2011 Kaukolämpö District Heating in Finland 2011 Energiateollisuus ry 2012 (Finnish Energy Industries) ISSN 0786-4809 ET-Kaukolämpökansio 7/6 CONTENTS Page 1. TEXT.... 1 1.1

Lisätiedot

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi Liittotunnus yhdistysnumero yhdistyksen nimi prosentti 2015 374 021 Jyty Espoo - Jyty Esbo ry 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 313 054 Jyty Helsinki ry 1,3%

Lisätiedot

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

District Heating in Finland 2008

District Heating in Finland 2008 District Heating in Finland 2008 Energiateollisuus ry 2009 (Finnish Energy Industries) ISSN 0786-4809 ET-Kaukolämpökansio 7/6 CONTENTS Page 1. TEXT 1 1.1 General... 1 1.2 Towns with district heating...

Lisätiedot

SYSMÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011

SYSMÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 SYSMÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Päästöt 2013 Toiminnanharjoittajat

Päästöt 2013 Toiminnanharjoittajat Päästöt 2013 Toiminnanharjoittajat Toiminnanharjoittaja Todennetut päästöt 2008-2013 [tco 2 ] 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ruukki Metals Oy 4480926 3421262 4049916 4048866 3761875 3745499 Fortum Power

Lisätiedot

KRUUNUPYY 44 600 SVT

KRUUNUPYY 44 600 SVT 4706 N:o 119 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw)

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016 Yhteensä: Manner-Suomi 101 405 363,59 11,10 59,0 115 631 335,39 11,83 52,0 Pääkaupunkiseutu Espoo 6 115 429,83 12,46 63,7

Lisätiedot

KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011

KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus

Lisätiedot

Vuosittaiset päästöoikeudet 2008-2012, t Todennetut CO 2 -päästöt 2008-2012, t Erotus (myönnetyt - todennetut), t Toiminnanharjoittaja 2008 2009 2010

Vuosittaiset päästöoikeudet 2008-2012, t Todennetut CO 2 -päästöt 2008-2012, t Erotus (myönnetyt - todennetut), t Toiminnanharjoittaja 2008 2009 2010 Vuosittaiset päästöoikeudet 2008-2012, t Todennetut CO 2 -päästöt 2008-2012, t Erotus (myönnetyt - todennetut), t Toiminnanharjoittaja 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Joutsan kunta ,00 Juankosken kaupunki ,00 Juvan kunta ,00 Jyväskylän kaupunki ,00 Järvenpään kaupunki ,00 Kaarinan

Joutsan kunta ,00 Juankosken kaupunki ,00 Juvan kunta ,00 Jyväskylän kaupunki ,00 Järvenpään kaupunki ,00 Kaarinan Saajat 2014 Akaan kaupunki 257 100,00 Alavieskan kunta 55 900,00 Alavuden kaupunki 17 300,00 Asikkalan kunta 51 800,00 Auran kunta 55 500,00 Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 26 400,00

Lisätiedot

District Heating in Finland 2009

District Heating in Finland 2009 District Heating in Finland 2009 Kaukolämpö District Heating in Finland 2009 Energiateollisuus ry 2010 (Finnish Energy Industries) ISSN 0786-4809 ET-Kaukolämpökansio 7/6 CONTENTS Page 1. TEXT.... 1 1.1

Lisätiedot

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw)

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw) N:o 434 1269 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.3 Digitaalinen televisiotoiminta Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu

Lisätiedot

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus LUONNOS Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu

Lisätiedot

Kirjastojen lainat 2015 Kirjasto Lainojen lkm

Kirjastojen lainat 2015 Kirjasto Lainojen lkm Kirjastojen lainat 2015 Tässä tilastossa esitetään kaikkien Celian äänikirjapalveluun liittyneiden kirjastojen lainat vuonna 2015 Tietosuojasyistä alle viiden menevät lainat ilmaistaan "< 5" merkinnällä.

Lisätiedot

AVI Hakija Vaikutusalue Myönnetty Etelä-Suomen AVI Asikkalan kunta Asikkala 30000 Etelä-Suomen AVI Askolan kunta Askola 60000 Etelä-Suomen AVI Espoon

AVI Hakija Vaikutusalue Myönnetty Etelä-Suomen AVI Asikkalan kunta Asikkala 30000 Etelä-Suomen AVI Askolan kunta Askola 60000 Etelä-Suomen AVI Espoon AVI Hakija Vaikutusalue Myönnetty Etelä-Suomen AVI Asikkalan kunta Asikkala 30000 Etelä-Suomen AVI Askolan kunta Askola 60000 Etelä-Suomen AVI Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Espoo 180000 Etelä-Suomen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2009 N:o 819 821. Oikeusministeriön asetus. N:o 819

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2009 N:o 819 821. Oikeusministeriön asetus. N:o 819 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2009 N:o 819 821 SISÄLLYS N:o Sivu 819 Oikeusministeriön asetus oikeusapupiireistä ja oikeusaputoimistojen toimipaikoista... 4661 820

Lisätiedot

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Vammaisten tulkkauspalvelun tilastot vuodelta 2012

Vammaisten tulkkauspalvelun tilastot vuodelta 2012 Tilastot Liite 2 Vammaisten tulkkauspalvelun tilastot vuodelta 2012 sivu Vammaisten tulkkauspalveluun oikeutetut ja käyttäjät 2 Vammaisten tulkkauspalveluun oikeutetut, Etelä- ja Länsi-Suomi 3 Vammaisten

Lisätiedot

District Heating in Finland 2006

District Heating in Finland 2006 District Heating in Finland 2006 Energiateollisuus ry 2007 (Finnish Energy Industries) ISSN 0786-4809 ET-Kaukolämpökansio 7/6 CONTENTS Page 1. TEXT 1 1.1 General... 1 1.2 Towns with district heating...

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3.

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3. Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3. Lähde: Kuntaliiton tiedustelu, ennakkotieto Jos muun kuin vakituisen asuinrakennuksen veroprosenttia ei ole määrätty, on käytetty yleistä kiinteistöveroprosenttia.

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta /2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta /2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 2013 76/2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden keräämisestä, kuljetuksesta

Lisätiedot

TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT

TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT Kunta (lopullinen kysely Manner- Suomen kuntajaon 1.1.2016 mukaan) Akaa Alajärvi Alavieska Alavus Asikkala Askola Aura Enonkoski Enontekiö Espoo Eura Eurajoki Evijärvi Forssa

Lisätiedot

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 28 213 ENNAKKOTIETO VUODELTA 214 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

VINNIN RAUTA TOKMANNI ESPOONTORI TOKMANNI LIPPULAIVA TOKMANNI MANKKAA TOKMANNI OLARI K RAUTA EXPRESS SELLO HANKKIJA OY EURA

VINNIN RAUTA TOKMANNI ESPOONTORI TOKMANNI LIPPULAIVA TOKMANNI MANKKAA TOKMANNI OLARI K RAUTA EXPRESS SELLO HANKKIJA OY EURA JÄLLEENMYYJÄ RAUTA DRAGSFJÄRD VINNIN RAUTA NTORI LIPPULAIVA MANKKAA OLARI K RAUTA EXPRESS SELLO HANKKIJA OY EURA RAKENNUSTARVIKE VILPPOLA OY LAAKSOJEN RAUTA OY HAMINAN VANHA RAUTAKAUPPA OY RAUTIA HEINOLA

Lisätiedot

Suomen Kaukolämpö ry 2003 ISSN 0786-4809. Sky-kansio 7/1

Suomen Kaukolämpö ry 2003 ISSN 0786-4809. Sky-kansio 7/1 Kaukolämpötilasto 2002 Suomen Kaukolämpö ry 2003 ISSN 0786-4809 Sky-kansio 7/1 Kaukolämpötilasto 2002 SISÄLTÖ Sivu 1. TEKSTIOSA... 1 1.1 Yleistä... 1 1.2 Kaukolämmityspaikkakunnat...2 1.3 Verkot ja tuotantolaitokset...

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP N:o 453 3591 TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Paikkakunta Kanavanippu ERP A B C D E Vaasa (kw) Akaa 42 13 Enontekiö 53 58

Lisätiedot

Yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö 3.10.2007. Tietoja pienistä lämpölaitoksista vuodelta 2006

Yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö 3.10.2007. Tietoja pienistä lämpölaitoksista vuodelta 2006 Yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö 3.0.2007 Tietoja pienistä lämpölaitoksista vuodelta 2006 LÄMPÖLAITOSKYSELY 6/83/2007 Yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö K. Luoma 3.0.2007 (2) LÄMPÖLAITOSTIEDOT VUODELTA

Lisätiedot

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset Ville Nieminen Käynnistyneet kuntajakoselvitykset 33 selvitystä, joissa yhteensä 169 kuntaa mukana» n. 5 kuntaa selvitystä kohden 136 eri kuntaa 8 erityisselvitystä»

Lisätiedot

Jäsenmaksu 2018 Yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti 021 Jyty Espoon Seutu ry, Jyty Esbo Nejden rf 1,32% 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,32% 066 Jyty

Jäsenmaksu 2018 Yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti 021 Jyty Espoon Seutu ry, Jyty Esbo Nejden rf 1,32% 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,32% 066 Jyty Jäsenmaksu 2018 Yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti 021 Jyty Espoon Seutu ry, Jyty Esbo Nejden rf 1,32% 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,32% 066 Jyty Hämeenlinna ry 1,32% 103 Jyty Juuka-Valtimo ry 1,32%

Lisätiedot

Jäsenmaksu 2018 Yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti liittotunnus 021 Jyty Espoon Seutu ry, Jyty Esbo Nejden rf 1,32% Jyty Hangö Hanko

Jäsenmaksu 2018 Yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti liittotunnus 021 Jyty Espoon Seutu ry, Jyty Esbo Nejden rf 1,32% Jyty Hangö Hanko Jäsenmaksu 2018 Yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti liittotunnus 021 Jyty Espoon Seutu ry, Jyty Esbo Nejden rf 1,32% 651 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,32% 651 066 Jyty Hämeenlinna ry 1,32% 651 103 Jyty

Lisätiedot

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN 14.2.2017 1(7) AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT 1.1.2015 LÄHTIEN Yksittäishyväksyntöjä myöntävät A-Katsastus Oy:n, E. Valjakka Oy:n, K1 Katsastajat Oy:n, Oy Testmill Ltd:n, Suomen Yksittäishyväksyntä

Lisätiedot

1.3 Tontin lohkomistoimituksen kesto keskimäärin (vrk)

1.3 Tontin lohkomistoimituksen kesto keskimäärin (vrk) . KIINTEISTÖNMUODOSTUSTOIMINTA. Tontinlohk omisia suoritettu.. Näissä tontteja yhteensä (kpl).2 Tontin lohkomisen yhteydessä tehtyjä kiinnitysten käsittelypäätöksiä (kpl).3 Tontin lohkomistoimituksen kesto

Lisätiedot

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta. Taajuus (MHz) ERP (kw)

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta. Taajuus (MHz) ERP (kw) 382 Liite TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 2.1 Analoginen radiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Taajuus (MHz) ERP (kw) Anjalankoski,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2008 SISÄLLYS N:o Sivu 341 Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen

Lisätiedot

Tehyn valtuustovaalin äänestysprosentit ammattiosastoittain

Tehyn valtuustovaalin äänestysprosentit ammattiosastoittain Tehyn valtuustovaalin äänestysprosentit ammattiosastoittain 2.10.2017 HELSINKI Äänestys % 102 Tehyn Hyksin Naistensairaalan ammattiosasto ry 34,4 104 Tehyn HYKS:n Lasten ja nuorten sairaalan ammattiosasto

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2013. 759/2013 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2013. 759/2013 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2013 759/2013 Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta Annettu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2013 Verohallinto

Lisätiedot

7.11.2013 Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 kunnittain. Kutsuikä (vv) lasketaan kutsuvuoden ja syntymävuoden erotuksella.

7.11.2013 Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 kunnittain. Kutsuikä (vv) lasketaan kutsuvuoden ja syntymävuoden erotuksella. Koodi Kunta 020 AKAA X X X X X X X X 005 ALAJÄRVI X X X X X X X X X X 009 ALAVIESKA X X X X X X X X X 010 ALAVUS X X X X X X X X X X 016 ASIKKALA X X X X X X X X X X 018 ASKOLA X X X X X X X X X X 019

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

Kempele kaupungiksi? Selvitys aloitteeseen

Kempele kaupungiksi? Selvitys aloitteeseen Kempele kaupungiksi? Selvitys aloitteeseen 9.8.2017 1 Kempele kunta vai kaupunki Esityksen sisältö Kaupunkinimityksen käyttöönoton perusteet Aikaisemmat aloitteet ja selvitykset Kempeleessä Tilastotietoa

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 31.12.2001. Valtuutussäännös Liikennevakuutuslain 16 22/002/2001. Voimassaoloaika 1.1.2002 toistaiseksi

MÄÄRÄYS 31.12.2001. Valtuutussäännös Liikennevakuutuslain 16 22/002/2001. Voimassaoloaika 1.1.2002 toistaiseksi 1 (2) MÄÄRÄYS 31.12.2001 Valtuutussäännös Dnro Liikennevakuutuslain 16 22/002/2001 Voimassaoloaika 1.1.2002 toistaiseksi Kumoaa Sosiaali- ja terveysministeriön määräys 181/411/95 Asia Liikennevakuutuksen

Lisätiedot

District Heating in Finland 2005

District Heating in Finland 2005 District Heating in Finland 2005 Energiateollisuus ry 2006 (Finnish Energy Industries) ISSN 0786-4809 ET-Kaukolämpökansio 7/6 CONTENTS Page 1. TEXT 1 1.1 General... 1 1.2 Towns with district heating...

Lisätiedot

Puoluekokous äänivaltaiset edustajat Alla mainittujen lisäksi kukin piirijärjestö saa yhden edustajapaikan

Puoluekokous äänivaltaiset edustajat Alla mainittujen lisäksi kukin piirijärjestö saa yhden edustajapaikan Puoluekokous 17. 18.6.2017 - äänivaltaiset edustajat Alla mainittujen lisäksi kukin piirijärjestö saa yhden edustajapaikan Yhdistys Järjestökokonaisuus Edustajia Arabian-Käpylän-Viikin Vihreät Helsinki

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Helsingin kaupunki 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Annikki Thodén 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta Turvapaikanhakijoiden vastaanotto Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta 24.8.2016 Vastaanotto Vastaanottolain tarkoituksena on turvata kansainvälistä suojelua hakevan

Lisätiedot

Rovaniemen Energia konserni. Kaupunginvaltuusto

Rovaniemen Energia konserni. Kaupunginvaltuusto Rovaniemen Energia konserni - matalat tariffit Asiakkaille, osingot ja korot Omistajalle, uusiutuvan energian käytön lisääminen, henkilöstöresurssien kehittäminen ja investointien valmistelu Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Liitteessä mainitut PÄÄTÖS 17.12.2014 Dnro 842/520/2014 ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt myöntää valtion erityisavustusta

Lisätiedot

Mediatapaaminen. Veli-Pekka Saajo Verkot

Mediatapaaminen. Veli-Pekka Saajo Verkot Mediatapaaminen Veli-Pekka Saajo 16.2.2017 Verkot Energiaviraston toimivalta ja siirtohinnoittelun kohtuullisuus Riippumaton kansallinen sääntelyviranomainen Toimivalta määritelty sähkömarkkinalainsäädännössä

Lisätiedot

ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

Kemera -työmäärät 2016 Toteutusilmoituksen saapumispäivä

Kemera -työmäärät 2016 Toteutusilmoituksen saapumispäivä Suomen metsäkeskus 6.2.2017 Kemera -työmäärät 2016 Toteutusilmoituksen saapumispäivä 1.1.-31.12.2016 Välisumma (näkyvät rivit yhteensä) 6 368 727 495 110 66 060 Kunnostusojitus ja suometsänhoito Metsätien

Lisätiedot

Tarkemmat tiedot kohteista saat myyntipalvelustamme 0424-852200 tai info@ultimatemarket.com.

Tarkemmat tiedot kohteista saat myyntipalvelustamme 0424-852200 tai info@ultimatemarket.com. Tarkemmat tiedot kohteista saat myyntipalvelustamme 0424-852200 tai info@ultimatemarket.com. Kohdetuote Kohdekaupunki Kohdepostinumero energiavaraaja HELSINKI 00660 energiavaraaja HELSINKI 00690 energiavaraaja

Lisätiedot

1.1.2013 alk. Ortokuvat. Ortobilder. Verollinen Inkl. moms. (24 %) Veroton Exkl. moms. Kunta

1.1.2013 alk. Ortokuvat. Ortobilder. Verollinen Inkl. moms. (24 %) Veroton Exkl. moms. Kunta 020 Akaa 200,00 248,00 005 Alajärvi 400,00 496,00 009 Alavieska 100,00 124,00 010 Alavus 400,00 496,00 016 Asikkala 300,00 372,00 018 Askola 100,00 124,00 019 Aura 100,00 124,00 035 Brändö 200,00 248,00

Lisätiedot

Etelä-Karjalan vastaavat päästöt vuonna 2011

Etelä-Karjalan vastaavat päästöt vuonna 2011 (Kymenlaakso) Etelä-Karjalan vastaavat päästöt vuonna 2011 VUOSI 2011 KYMIN VOIMA OY 447,5 KOTKAN ENERGIA OY, HOVINSAAREN VOIMALAITOS 259,6 KOTKAN ENERGIA OY, HYÖTYVOIMALA 59,2 KSS ENERGIA OY, HINKISMÄEN

Lisätiedot

Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska

Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska 17 Pohjois-Pohjanmaa IPRA 010 Alavus 14 Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot