Kaukolämpötilasto 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaukolämpötilasto 2013"

Transkriptio

1 Kaukolämpötilasto 2013 Kaukolämpö

2

3 Kaukolämpötilasto 2013 Energiateollisuus ry 2014 ISSN ET-Kaukolämpökansio 7/1

4

5 SISÄLTÖ Sivu 1. TEKSTIOSA Yleistä Kaukolämmityspaikkakunnat Verkot ja tuotantolaitokset Energiantuotanto ja polttoaineet Asiakkaat Myynti ja hinnat Ominaiskulutukset Ulkolämpötilat Kuvia kaukolämmön kehityksestä TILASTOTAULUKOT... 8 Taulukko 1 Kaukolämpöverkot, -tuotantokapasiteetti ja -tase... 8 Taulukko 2 Lämmönmyyjien välinen kaukolämpökauppa Taulukko 3 Kaukolämmön ja yhteistuotantosähkön tuotantoon käytetyt polttoaineet Taulukko 4 Kaukolämmön tuotantolaitokset Taulukko 5 Asiakkaat Taulukko 6 Kaukolämmön myynti ja myyntitulot Taulukko 7 Lämmönmyyjät vuoden 2013 kaukolämmönkulutuksen mukaisessa järjestyksessä sekä niiden kulutuksen kehittyminen vuosina Taulukko 8 Kaukolämmitettyjen talojen asukkaiden osuus kuntien väestöstä SELITYKSIÄ TAULUKOIHIN Merkintöjen selityksiä Tilastossa olevat taulukot... 60

6

7 1 1. TEKSTIOSA 1.1 Yleistä Kaukolämpötilaston piiriin kuuluvat Energiateollisuus ry:n jäsenet, jotka ovat vastanneet ET:n tilastokyselyyn. Lisäksi tilastotietoja on kerätty niiltä lämmöntuottajilta, jotka myyvät tuottamansa lämmön edelleen toimitettavaksi tilastoinnin piirissä olevien kaukolämpöyritysten loppuasiakkaille. Vuoden 2013 kaukolämpötilastokyselyyn saatiin vastaukset 106 kaukolämpöä myyvältä yritykseltä ja 72 lämmön tukkumyyjältä. Kaukolämpötoiminnan keskeiset luvut vuonna 2013 on esitetty taulukossa A. TAULUKKO A. KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN KESKEISET LUVUT VUONNA 2013 Vuosi 2013 Muutos Kaukolämmön tuotanto GWh -5,9 % Kaukolämmön tuotantoon liittyvä sähkön tuotanto GWh -3,0 % Edellisiin käytetty polttoaine GWh -4,0 % Kaukolämmön kulutus GWh -6,9 % Asuintalojen osuus kulutuksesta 55 % Asiakkaat, lukumäärä kpl +2,4 % liittymisteho MW +0,6 % rakennustilavuus 916 milj. m 3 +2,1 % asuintalojen osuus rakennustilavuudesta 46 % Myydyn lämmön verollinen keskihinta - aritmeettinen keskiarvo 80,1 /MWh +8,5 % - painotettu keskiarvo 72,7 /MWh +7,2 % Kaukolämpöverkostojen pituus km +2,5 % *Taulukossa esitetyt luvut ovat yritysten antamien tietojen summia eikä niissä ole arvioitu vastaamatta jättäneiden yritysten tietoja. Kaikilta tukkumyyjiltä ei ole saatu tuotantoa koskevia tietoja ja sen vuoksi kaukolämmön kulutusta vastaavasta tuotannosta v puuttuu n. 425 GWh ja samalla myös ko. tuotantoa vastaava polttoainemäärä. Kaukolämpöä myyvistä yrityksistä 47 yrityksen myymä kaukolämpö on tuotettu suurimmaksi osaksi yhteistuotannolla sähkön kanssa joko omissa tai teollisuuden omistamissa voimalaitoksissa. 59 kaukolämpöyritystä myi lämpökeskuksissa tuotettavaa kaukolämpöä.

8 2 1.2 Kaukolämmityspaikkakunnat Vuonna 2013 tilastossa mukana olevat kaukolämpöyritykset jakelivat lämpöä 165 kunnassa. Näistä 66 paikkakunnalla kaukolämpö tuotettiin voimalaitoksissa ja 99 paikkakunnalla kiinteissä lämpökeskuksissa. Pääpolttoaineenaan puuja muita biopolttoaineita käytti 103, turvetta 30, maakaasua 15, kivihiiltä 11 sekä öljyä 6 paikkakuntaa. Kaukolämmön tuotantolaitokset on esitetty kuvassa 1. Kuva 1. Kaukolämmön tuotantolaitokset

9 3 1.3 Verkot ja tuotantolaitokset Kaukolämpöjohtoja oli vuoden lopussa yhteensä km, pituus lisääntyi vuoden aikana 2,5 % (Kuva 3). Kaukolämmön ja sähkön yhteistuotantolaitoksista vuoden 2013 lopussa on esitetty yhteenveto taulukossa B. TAULUKKO B. KAUKOLÄMMÖN JA SÄHKÖN YHTEISTUOTANTOLAITOKSET VUODEN 2013 LOPUSSA. Yhteistuotantoon liittyvä sähköteho Diesel tai kaasumoottori KAUKOLÄMPÖ- YRITYKSET - teollisuuden osuus lkm Kaukolämpöteho MW Diesel tai kaasumoottori (1 Suoraan kattilasta Höyryturbiini Kaasuturbiini Höyryturbiini Kaasuturbiini TUKKUMYYJÄT teollisuuden osuus YHTEENSÄ ) Suoraan kattiloista saatava kaukolämpöteho tarkoittaa sitä tehoa, joka on aina käytettävissä muiden tehojen lisäksi. Kiinteitä lämpökeskuksia oli yhteensä 735 kpl ja niiden kaukolämpöteho oli MW. Siirrettäviä lämpökeskuksia oli 375 kpl ja niiden teho oli MW. kaukolämpötehoa oli vuoden lopussa käytettävissä MW (Kuva 4). 1.4 Energiantuotanto ja polttoaineet Kaukolämmön tuotanto oli yhteensä GWh. Lämmöntuotannosta oli 72,7 % vastapainelämpöä tai vastaavaa kaasuturbiineista tai diesellaitoksista saatua yhteistuotantolämpöä. Voimalaitosten yhteistuotantosähkön määrä oli GWh. Kaukolämmön ja siihen liittyvän sähkön tuotantoon käytettiin polttoaineenergiaa kaikkiaan GWh. Käytettyjen polttoaineiden prosentuaalinen jakautuma 2013 sekä vertailuna vastaavat lukemat vuodelta 2012 on esitetty taulukossa C.

10 4 TAULUKKO C. KAUKOLÄMMÖN JA SIIHEN LIITTYVÄN SÄHKÖN TUOTANTOON KÄYTETTYJEN POLTTOAINEIDEN SUHTEELLISET OSUUDET. Polttoaine Maakaasu Kivihiili Turve Metsäpolttoaine Teollisuuden puutähde Muut biopolttoaineet Sekapolttoaineet Teollisuuden sekundäärilämpö Raskas polttoöljy Kevyt polttoöljy Muut 25,8 % 26,0 % 13,3 % 15,9 % 7,8 % 2,1 % 3,4 % 1,4 % 1,9 % 0,2 % 2,2 % 27,4 % 24,5 % 15,7 % 14,2 % 7,4 % 1,5 % 2,0 % 1,3 % 3,3 % 0,3 % 2,4 % 100,0 % 100,0 % 1.5 Asiakkaat Asiakkaiden lukumäärä vuoden 2013 lopussa oli (Kuva 3) ja yhteenlaskettu liittymisteho MW (Kuva 4). Asiakkaiden lukumäärä kasvoi (2,4 %) ja liittymisteho nousi 110 MW (0,6 %), kun vertailu tehdään niiden yritysten kesken, jotka ovat mukana sekä vuoden 2012 että vuoden 2013 tilastossa. Kaukolämpöön liitettyjen rakennusten tilavuus vuoden lopussa oli 916 milj.m 3, josta asuintalojen osuus oli 46,0 %. Vuoden aikana liitetystä rakennustilavuudesta oli noin 78 % uudisrakennuksia, loput oli lämmitysmuotoaan kaukolämmitykseen vaihtaneita vanhoja rakennuksia. Kaukolämmitettyjen talojen asukasluku oli noin 2,73 milj.henkilöä. Tämän asukasluvun suhde asianomaisten kuntien ja läänien asukaslukuun on esitetty tilastotaulukossa 8. Kaukolämmön kulutus oli vuonna 2013 kaikkiaan GWh (Kuva 5), mikä oli 6,9 % vähemmän kuin vuonna Kulutuksesta oli asuintalojen osuus 55 %, teollisuusyritysten osuus 10 % ja muiden asiakkaiden osuus 35 %. 1.6 Myynti ja hinnat Lämmön myynti asiakkaille oli GWh. Kaukolämmön hinnan aritmeettinen keskiarvo oli 80,1 /MWh ja yritysten myynnillä painotettu keskiarvo 72,7 /MWh. Kaukolämmön keskimääräinen, painotettu myyntihinta nousi vuoden 2012 keskitasoon verrattuna 7,2 %. Aritmeettinen keskihinta nousi 8,5 %. Elokuusta 1986 lähtien kaukolämmön myynti on ollut liikevaihtoverollista, kesäkuussa 1996 Suomessa siirryttiin arvonlisäverotukseen. Vuonna 2013 vero oli 24 % verottomasta myyntihinnasta.

11 5 14% 12% painotettu keskihinta 72,7 /MWh aritmeettinen keskihinta 80,1 /MWh 10% 8% 6% 4% 2% 0% /MWh Kuva 2. Kaukolämpöyritysten lukumäärän jakauma lämmön keskihinnan mukaan (sis. ALV). 1.7 Ominaiskulutukset Vuoden 2013 lämpötilakorjattu ominaislämmönkulutus kaukolämmitetyissä rakennuksissa oli 38,0 kwh/m 3 (Kuva 6). 1.8 Ulkolämpötilat Vuoden 2013 keskilämpötila oli lämmityskaudella 1,1 astetta vertailukauden lämpötilaa korkeampi. Kaukolämmön kulutus laski edellisestä vuodesta noin 6,9 %, sääkorjattuna kulutus kasvoi vuoteen 2012 verrattuna 0,1 %. TAULUKKO D. ERÄIDEN KAUKOLÄMMITYSPAIKKAKUNTIEN KUUKAUSIKESKI- LÄMPÖTILOJEN POIKKEAMA KAUDEN KESKIARVOSTA Kauden Kuukausi 2010 keski- Leveys- Koko lämpöti- la aste- vuosi Paikkakunta vyöhyke Oulu 1,5 3,7-5,3-0,6 3,7 2,7-0,9 0,8 2,0 0,5 2,8 5,2 1,3 2,7 66º-64º Kajaani 2,3 4,4-6,4-0,5 3,1 3,4-0,1 1,6 2,1 0,8 3,3 5,4 1,6 2,0 Seinäjoki 1,0 3,6-4,8-0,9 4,0 2,3-0,3 1,0 1,6 0,8 2,6 4,9 1,3 3,9 64º-62º Kuopio 1,7 4,8-5,4 0,0 3,2 3,6-0,6 1,3 1,6 0,8 3,3 5,6 1,7 3,4 Tampere 0,2 3,9-5,0-1,0 3,2 2,7-0,3 0,6 1,0 0,7 3,0 4,9 1,1 4,4 Lahti 62º-60º -0,1 3,9-4,9-1,2 3,2 2,7-0,3 0,4 1,0 0,6 2,8 4,7 1,0 4,5 Lappeenranta 0,1 4,1-4,8-0,6 3,0 3,7 0,0 1,2 1,2 1,2 3,5 4,8 1,5 4,2 Turku -1,2 2,8-4,9-1,6 3,2 2,6-0,1 0,8 0,8 0,6 3,0 4,5 0,9 5,5 60º Helsinki -0,9 2,9-4,7-1,4 3,1 3,5 0,6 1,5 1,2 1,0 3,1 4,5 1,2 5,3

12 6 1.9 Kuvia kaukolämmön kehityksestä kpl km Asiakkaiden lukumäärä kpl Johtopituus km Kuva 3. Asiakkaiden lukumäärän ja johtopituuden kehitys. GW Tuotantokapasiteetti GW Liittymisteho GW Kuva 4. Kaukolämmön tuotantokapasiteetin ja asiakkaiden liittymistehon kehitys.

13 7 40 TWh Kulutus, TWh Lämpötilakorjattu kulutus, TWh Kuva 5. Kaukolämmön kulutuksen ja lämpötilakorjatun kulutuksen kehitys kwh/m 3,a kwh/m 2,a Kuva 6. Kaukolämmitettyjen rakennusten ominaiskulutuksen kehitys.

14 8 2. TILASTOTAULUKOT TAULUKKO 1. KAUKOLÄMPÖVERKOT, -TUOTANTOKAPASITEETTI JA -TASE KAUKOLÄMMÖN HANKINTA HANKINTA = KÄYTTÖ KAUKOLÄMMÖN KÄYTTÖ Nettotuotanto Osto Kulutus Toimitus Verkkohäviöt ja mittauserot Kaukolämmön nettotuotannosta yhteistuotantona Kaukolämmön tuotantoon liittyvä sähkön nettotuotanto LÄMMÖNMYYJÄ GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh 191 Adven Oy 211,0 32,7 243,7 110,0 122,2 11, Adven Oy, Eura 0,7 32,7 33,4 28,7-4, Adven Oy, Hanko 27,3-27,3 26,8-0, Adven Oy, Hausjärvi 10,5-10,5 9,8-0, Adven Oy, Inkoo 9,6-9,6 8,7-0, Adven Oy, Levi 21,2-21,2 19,5-1, Adven Oy, Loppi 9,8-9,8 8,4-1, Adven Oy, Sastamala 63,4-63,4-63, Adven Oy, Siilinjärvi 58,8-58,8-58, Adven Oy, Siuntio 5,9-5,9 4,8-1, Adven Oy, Veikkola 3,8-3,8 3,3-0, Alajärven Lämpö Oy 33,1-33,1 28,1-5, Alavuden kaupunki 31,2 5,0 36,2 30,0-6, Alkkulan Aluelämpö Oy 23,1-23,1 14,3-8, Ekenäs Energi 100,4-100,4 90,6-9,8 86,9 16,0 161 Elenia Lämpö Oy 635,8 363,0 998,8 896,9-101,9 407,6 52, Elenia Lämpö Oy, Akaa 29,7-29,7 26,2-3, Elenia Lämpö Oy, Heinola 1,1 127,2 128,3 111,9-16, Elenia Lämpö Oy, Hämeenlinna 476,8 8,3 485,1 448,0-37,1 407,6 52, Elenia Lämpö Oy, Janakkala - Tervakoski - 19,5 19,5 16,5-3, Elenia Lämpö Oy, Janakkala - Turenki 25,5 23,7 49,2 45,8-3, Elenia Lämpö Oy, Jyväskylän seutu 40,0 155,3 195,3 168,3-27, Elenia Lämpö Oy, Kärsämäki 11,6-11,6 9,5-2, Elenia Lämpö Oy, Lammi 20,0-20,0 18,3-1, Elenia Lämpö Oy, Oulainen 31,1 10,3 41,4 36,9-4, Elenia Lämpö Oy, Vilppula - 18,7 18,7 15,5-3, Etelä-Savon Energia Oy 413,6-413,6 370,4-43,2 394,0 149,5 148 Fortum Power and Heat Oy 3 378,4 30, , ,1 32,7 338, ,6 912, Fortum Power and Heat Oy, Espoo 2 263,5 24, , ,2 170,1 205, ,1 639, Fortum Power and Heat Oy, Eura 32,7-32,7-32,7-32,7 4, Fortum Power and Heat Oy, Joensuu 543,7-543,7 498,6-45,1 457,7 211, Fortum Power and Heat Oy, Järvenpää 403,9 5,9 409,8 198,2 142,8 68,8 244,6 45, Fortum Power and Heat Oy, Kauniainen - 77,5 77,5 77, Fortum Power and Heat Oy, Kirkkonummi (keskusta) - 92,6 92,6 92, Fortum Power and Heat Oy, Nokia 134,6-134,6 116,2-18,4 83,5 12, Fortum Power and Heat Oy, Tuusula - 142,8 142,8 142, Haminan Energia Oy 26,9-26,9 24,9-2, Haukiputaan Energia Oy - 53,1 53,1 42,4-10, Helsingin Energia 6 952,6 5, , ,9 53,4 443, , ,9 080 Herrfors Oy Ab 104,1-104,1 86,0-18,1 81,7 26, Herrfors Oy Ab, Alavieska 4,4-4,4 3,9-0, Herrfors Oy Ab, Ylivieska 99,7-99,7 82,1-17,6 81,7 26,2 032 Hyvinkään Lämpövoima Oy 78,9 276,8 355,7 316,5-39, Imatran Lämpö Oy 76,8 83,5 160,3 149,8-10, Inergia Lämpö Oy 37,9-37,9 33,3-4, Itä-Savon Lähienergia Oy 13,2-13,2-13, Itä-Savon Lähienergia Oy, Enonkoski 4,3-4,3-4, Itä-Savon Lähienergia Oy, Savonlinna 8,9-8,9-8, Jalasjärven Lämpö Oy 35,4-35,4 30,5-4, Joroisten Energialaitos 13,2-13,2 11,5-1, Juuan kunnan kaukolämpölaitos 20,0-20,0 17,8-2, Jyväskylän Energia Oy 10, , ,3 901,6 156,3 76, Jämsän Aluelämpö Oy 34,3 97,7 132,0 118,8-13, Kajaanin Lämpö Oy 6,1 290,4 296,5 270,0-26, Kalajoen Lämpö Oy 17,6 26,5 44,1 35,3-8, Kangasalan Lämpö Oy 74,8-74,8 70,1-4, Kannuksen Kaukolämpö Oy 41,1-41,1 32,9-8, Karis Fjärrvärme Oy 36,1-36,1 30,8-5, Karvian Lämpö Oy 7,0-7,0 5,9-1, Kauhajoen Lämpöhuolto Oy 79,1-79,1 63,7-15,4 - -

15 9 VERKOT LÄMMITYSVOIMALAITOKSET KIINTEÄT LÄMPÖ- KESKUKSET JA LÄMPÖPUMPUT SIIRRETTÄVÄT LÄMPÖ- KESKUKSET TUOTANTO- LAITOSTEN KL-TEHO Kaukolämmön tuotantoon kulunut sähkö Kaukolämmön siirron pumppuenergia Pituus Lukumäärä Kaukolämpöteho turbiinien kautta Kaukolämpöteho kattiloista Kaukolämpöteho yhteensä Kaukolämmön tuotantoon liittyvä sähköteho Lukumäärä Kaukolämpöteho Lukumäärä Kaukolämpöteho MWh MWh km kpl MW MW MW MW kpl MW kpl MW MW , ,9 7 22,8 70, , ,9 1 0,3 7, , ,0 2 5,3 12, , ,0 1 6,0 8, , , , , , , , ,0 1 3,0 6, , , , ,2 4, , ,0 4, , ,2 1 4,0 16, , , , , , , ,6 1 13,5 3,5 17,0 3,5 3 39, , , ,0-110,0 60, , ,1 532, , , , , ,5 4 22,0 67, , ,0-110,0 60, , ,7 324, , ,7 3, , ,0 2 7,4 22, , ,2 7 9,5 30, , ,0 1 6,7 11, , , , , ,0 2 10,1 25, , , , , ,4-114,4 60, , , , ,0 10,0 648,0 499, , , , , ,0-455,0 358, , , ,0-7,0 2, , , ,0-101,0 47, ,4 2 9,5 371, ,8 1 45,0-45,0 22, ,3 8 43,1 206, ,8 1 30,0 10,0 40,0 70,0 1 13,5 6 16,0 69, , , ,0 69, , , , , , , , , ,0 3 8, , ,9 1 17,0-17,0 6,2 3 36,5 2 12,8 66, , , , ,3 1 17,0-17,0 6,2 2 34,0 2 12,8 63, , ,0 4 7,6 181, , ,0 4 18,5 131, , ,5 2 2,0 21, ,4 1 0,2 5, , , ,4 1 0,2 4, , ,0 3 5,7 24, , , , , , , , ,0 7 16,9 24, , ,0 3 12,6 45, , ,0 5 27,6 115, , ,0 2 3,0 22, , ,2 6 11,0 62, , ,9 1 3,0 27, , , , , , , , ,9 2 11,5 44,4

16 10 TAULUKKO 1. KAUKOLÄMPÖVERKOT, -TUOTANTOKAPASITEETTI JA -TASE KAUKOLÄMMÖN HANKINTA HANKINTA = KÄYTTÖ KAUKOLÄMMÖN KÄYTTÖ Nettotuotanto Osto Kulutus Toimitus Verkkohäviöt ja mittauserot Kaukolämmön nettotuotannosta yhteistuotantona Kaukolämmön tuotantoon liittyvä sähkön nettotuotanto LÄMMÖNMYYJÄ GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh 117 Kauhavan Kaukolämpö Oy 50,3-50,3 41,1-9, Kauhavan Kaukolämpö Oy, Alahärmä 15,0-15,0 11,3-3, Kauhavan Kaukolämpö Oy, Kauhava 30,8-30,8 25,8-5, Kauhavan Kaukolämpö Oy, Kortesjärvi 4,2-4,2 3,7-0, Kauhavan Kaukolämpö Oy, Ylihärmä 0,3-0,3 0, Kausalan Lämpö Oy 24,5-24,5 21,6-2, Kemijärven Kaukolämpö Oy 86,8-86,8 76,9-9,9 75,5 11,1 031 Kemin Energia Oy 125,5 44,5 170,0 150,1-19, Keminmaan Energia Oy 31,2-31,2 25,9-5, Keravan Energia Oy 215,2 231,9 447,1 398,6 5,9 42,6 0,7 0, Keravan Energia Oy, Karkkila 29,0-29,0 24,8-4, Keravan Energia Oy, Kerava 99,0 231,9 330,9 293,7 5,9 31,3 0,1 0, Keravan Energia Oy, Sipoo 87,2-87,2 80,1-7,1 0,6 0,6 057 Keuruun Lämpövoima Oy 71,4-71,4 60,6-10,8 57,1 6,5 093 Kiteen Lämpö Oy 48,3 3,9 52,2 41,0-11, Kittilän Aluelämpö Oy 23,3-23,3 19,2-4, Kokemäen Lämpö Oy 42,7-42,7 37,1-5, Kokkolan Energia 1,0 317,0 318,0 276,8-41, Kokkolan Energia, Kokkola 1,0 309,2 310,2 270,1-40, Kokkolan Energia, Kälviä - 7,8 7,8 6,7-1, Kolarin Lämpö Oy 11,1-11,1 9,4-1, Kotkan Energia Oy 393,4 41,8 435,2 376,1-59,1 351,0 104,6 038 KSS Lämpö Oy, Kouvola 58,9 407,7 466,6 419,5-47, Kuopion Energia 964,1 6,7 970,8 857,6-113,2 929,6 391,4 184 Kuortaneen energiaosuuskunta 10,6-10,6 8,5-2, Kurikan Kaukolämpö Oy 114,1-114,1 46,9 38,2 29, Köyliön-Säkylän Sähkö Oy 14,0-14,0 8,7-5, Lahti Energia Oy 1 310,8 6, , ,3-106, ,6 570, Lahti Energia Oy, Asikkala 28,2 0,4 28,6 25,7-2, Lahti Energia Oy, Hollola 7,2 98,7 105,9 96,8-9, Lahti Energia Oy, Lahti 1 228,4 6, , ,4 112,1 89, ,7 561, Lahti Energia Oy, Nastola 47,0 13,4 60,4 55,4-5,0 20,9 8,9 178 Laihian Nuuka Lämpö Oy 18,9-18,9 16,2-2, Laitilan Lämpö Oy 2,6 41,6 44,2 37,8-6, Lappeenrannan Energia Oy - 644,0 644,0 541,9-102, Lapuan Energia Oy 64,5 12,4 76,9 65,9-11,0 61,2 9,9 112 Lempäälän Lämpö Oy 53,5 8,5 62,0 51,1-10, Leppäkosken Lämpö Oy 68,7 51,3 120,0 101,9-18, Leppäkosken Lämpö Oy, Hämeenkyrö 0,5 37,4 37,9 31,6-6, Leppäkosken Lämpö Oy, Ikaalinen 31,4 6,0 37,4 32,1-5, Leppäkosken Lämpö Oy, Parkano 27,8 0,5 28,3 23,4-4, Leppäkosken Lämpö Oy, Ylöjärvi 9,0-9,0 8,5-0, Leppäkosken Lämpö Oy, Äetsä - 7,4 7,4 6,3-1, Liedon Lämpö Oy 32,2 3,8 36,0 32,6-3, Lohjan Energiahuolto Oy Loher 13,3 103,5 116,8 107,1-9, Loimaan Kaukolämpö Oy 86,3-86,3 79,3-7, Lämpö Korpela Oy 18,2-18,2 14,2-4, Mariehamns Energi Ab 23,8 96,2 120,0 106,3-13,7 0,4 0,4 114 Mäntsälän Sähkö Oy 37,9-37,9 35,7-2, Mäntän Kaukolämpö Oy 1,3 52,1 53,4 47,1-6, Nivalan Kaukolämpö Oy 64,0-64,0 50,2-13,8 55,3 10,3 042 Nurmeksen Lämpö Oy 68,5-68,5 58,5-10, Nurmijärven Sähkö Oy 119,9-119,9 106,2-13, Nykarleby Kraftverk 17,9-17,9 16,5-1, Orimattilan Lämpö Oy 41,7-41,7 35,5-6, Otanmäen Lämpö Oy 13,4-13,4 12,2-1, Oulun Energia 1 467,9 116, , ,4 126,1 118, ,5 371,6 141 Oulun Seudun Sähkö 75,3 73,0 148,3 124,9-23, Outokummun Energia Oy 60,7-60,7 51,9-8, Paimion Lämpökeskus Oy 58,1-58,1 53,0-5,1 - -

17 11 VERKOT LÄMMITYSVOIMALAITOKSET KIINTEÄT LÄMPÖ- KESKUKSET JA LÄMPÖPUMPUT SIIRRETTÄVÄT LÄMPÖ- KESKUKSET TUOTANTO- LAITOSTEN KL-TEHO Kaukolämmön tuotantoon kulunut sähkö Kaukolämmön siirron pumppuenergia Pituus Lukumäärä Kaukolämpöteho turbiinien kautta Kaukolämpöteho kattiloista Kaukolämpöteho yhteensä Kaukolämmön tuotantoon liittyvä sähköteho Lukumäärä Kaukolämpöteho Lukumäärä Kaukolämpöteho MWh MWh km kpl MW MW MW MW kpl MW kpl MW MW , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 3 3,8 16, ,1 1 15,5-15,5 4,5 8 55, , , ,0 3 29,0 103, , ,6 2 1,3 23, , ,0 13, ,9 6 16,2 212, , ,0 2 9,9 23, , ,8 8, ,5 3 6,0 138, , ,2 5,5 5 43,4 1 0,3 49, ,0 2 14,9 16,0 30,9 5,0 6 19,5 3 7,6 58, , ,0 2 4,6 31, , ,8 2 5,0 12, , ,0 4 15,8 28, , ,0 1 20,0 82, , ,0 1 20,0 82, , , , , , ,0 23,0 142,0 58,0 3 88,9 3 26,0 256, , , , , ,0 15,0 250,0 100, ,0 6 16,2 628, , , , , ,9 2 2,8 53, , , , , ,9 55,0 420,3 298, ,8 8 22,2 907, , , , , ,0 2 5,3 42, , ,9 55,0 411,3 294, ,0 4 13,7 810, , ,0 4,5 1 24,0 2 3,2 36, , , , , , , , ,9 1 16,0 3,0 19,0 4,0 1 12,0 7 25,9 56, , ,3 6 20,2 42, , ,0 8 44,9 3 2,5 39, , , , , ,0 2 7, , ,0 2 2,0 24, , ,4 1 0,5 4, , , ,5 2 10,0 31, , ,0 4 15,6 51, , ,1 1 3,7 12, , ,3 23, ,8 83, , , , , ,0 4 11,7 12, ,5 1 15,0 20,0 35,0 4,5 3 50,3 1 2,0 87, , , , , ,0 1 2,3 73, , , , , ,6 2 0,6 37, , ,2 1 0,7 9, , ,0-327,0 188, ,2 1 0,2 688, , ,9 9 15,6 96, , , , , ,0 4 8,2 39,2

18 12 TAULUKKO 1. KAUKOLÄMPÖVERKOT, -TUOTANTOKAPASITEETTI JA -TASE KAUKOLÄMMÖN HANKINTA HANKINTA = KÄYTTÖ KAUKOLÄMMÖN KÄYTTÖ Nettotuotanto Osto Kulutus Toimitus Verkkohäviöt ja mittauserot Kaukolämmön nettotuotannosta yhteistuotantona Kaukolämmön tuotantoon liittyvä sähkön nettotuotanto LÄMMÖNMYYJÄ GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh 104 Pargas Fjärrvärme Ab Oy 22,9 20,6 43,5 37,8-5, Pietarsaaren El 0,7 193,4 194,1 174,4-19, Pori Energia Oy 647,4 50,3 697,7 601,4 31,6 64,7 610,0 263, Pori Energia Oy, Harjavalta 7,5 45,8 53,3 41,0-12, Pori Energia Oy, Kristiinankaupunki 7,3-7,3 6,2-1, Pori Energia Oy, Pori 632,6 4,5 637,1 554,2 31,6 51,3 610,0 263,7 024 Porvoon Energia Oy 366,1-366,1 310,8-55,3 278,7 58, Porvoon Energia Oy, Loviisa 55,3-55,3 46,8-8, Porvoon Energia Oy, Porvoo 310,8-310,8 264,0-46,8 278,7 58,2 030 Raahen Energia Oy 3,3 183,2 186,5 154,9-31, Rauman Energia Oy 1,6 292,6 294,2 266,2-28, Riihimäen Kaukolämpö Oy 10,6 187,4 198,0 179,0-19, Rovaniemen Energia Oy 533,5-533,5 458,5-75,0 373,1 157, Rovaniemen Energia Oy, Rovaniemi 528,8-528,8 454,4-74,4 373,1 157, Rovaniemen Energia Oy, Ylläs 4,7-4,7 4,1-0, Saarijärven Kaukolämpö Oy 30,9-30,9 25,6-5, Salon Kaukolämpö 3,1 200,9 204,0 182,9-21, Sastamalan Lämpö Oy - 63,4 63,4 56,6-6, Savon Voima Oyj 579,1 96,9 676,0 579,3-96,7 233,7 62, Savon Voima Oyj, Iisalmi 183,3-183,3 156,2-27,1 134,6 30, Savon Voima Oyj, Juankoski 6,5 11,7 18,2 15,6-2, Savon Voima Oyj, Keitele - 10,8 10,8 9,2-1, Savon Voima Oyj, Kiuruvesi 43,0-43,0 36,7-6, Savon Voima Oyj, Kuopio 34,2-34,2 28,5-5, Savon Voima Oyj, Lapinlahti 22,3 8,6 30,9 26,6-4, Savon Voima Oyj, Leppävirta 42,9-42,9 33,5-9, Savon Voima Oyj, Maaninka 0,2 6,0 6,2 5,4-0, Savon Voima Oyj, Pieksämäki 135,3 1,0 136,3 121,5-14,8 99,1 32, Savon Voima Oyj, Pielavesi 21,1-21,1 19,1-2, Savon Voima Oyj, Rautalampi 11,0-11,0 9,1-1, Savon Voima Oyj, Siilinjärvi 36,9 58,8 95,7 80,7-15, Savon Voima Oyj, Suonenjoki 42,4-42,4 37,2-5, Seinäjoen Energia Oy 128,7 354,7 483,4 412,0-71, Someron Lämpö Oy 40,0-40,0 34,5-5, Suur-Savon Sähkö Oy 121,2 193,8 315,0 281,6-33, Suur-Savon Sähkö Oy, Hartola 0,5 14,2 14,7 12,7-2, Suur-Savon Sähkö Oy, Juva 32,5-32,5 28,2-4, Suur-Savon Sähkö Oy, Kangasniemi 17,4 0,9 18,3 16,3-2, Suur-Savon Sähkö Oy, Mäntyharju 27,8-27,8 23,8-4, Suur-Savon Sähkö Oy, Puumala 7,6-7,6 7,0-0, Suur-Savon Sähkö Oy, Rantasalmi 18,2-18,2 14,3-3, Suur-Savon Sähkö Oy, Savonlinna 17,2 178,7 195,9 179,3-16, Tampereen Sähkölaitos 2 178, , ,4-150, , , Tampereen Sähkölaitos, Nokia - 1,0 1,0 0,7-0, Tampereen Sähkölaitos, Pirkkala 7,3 73,6 80,9 70,4-10, Tampereen Sähkölaitos, Tampere 2 157, , ,2 140,8 128, , , Tampereen Sähkölaitos, Ylöjärvi 14,0 66,2 80,2 69,1-11, Teuvan kunnan kaukolämpölaitos 22,6-22,6 17,3-5, Toholammin Energia Oy 19,2 0,4 19,6 15,2-4,4 0,8 0,3 072 Tornion Energia Oy 6,2 158,8 165,0 109,9 48,9 6, Turku Energia Oy Ab 75, , , ,2 9,8 244, Turku Energia Oy Ab, Kaarina 2,5 95,1 97,6 90,6-7, Turku Energia Oy Ab, Naantali 0,3 105,2 105,5 75,9-29, Turku Energia Oy Ab, Raisio 7,6 168,8 176,4 153,4-23, Turku Energia Oy Ab, Turku 65, , , ,3 378,9 185, Ulvilan Lämpö Oy 1,5 31,6 33,1 30,5-2, Vaasan Sähkö Oy 9,2 680,5 689,7 608,8 24,2 56, Valkeakosken Energia Oy 12,5 112,8 125,3 114,0-11, Vantaan Aviaenergia Oy 0,7 96,8 97,5 93,9-3, Vantaan Energia Oy 1 761,4 28, , ,8 102,4 158, ,9 642,0

19 13 VERKOT LÄMMITYSVOIMALAITOKSET KIINTEÄT LÄMPÖ- KESKUKSET JA LÄMPÖPUMPUT SIIRRETTÄVÄT LÄMPÖ- KESKUKSET TUOTANTO- LAITOSTEN KL-TEHO Kaukolämmön tuotantoon kulunut sähkö Kaukolämmön siirron pumppuenergia Pituus Lukumäärä Kaukolämpöteho turbiinien kautta Kaukolämpöteho kattiloista Kaukolämpöteho yhteensä Kaukolämmön tuotantoon liittyvä sähköteho Lukumäärä Kaukolämpöteho Lukumäärä Kaukolämpöteho MWh MWh km kpl MW MW MW MW kpl MW kpl MW MW , , , , ,3 3 8,0 60, , ,0-179,0 127, , ,5 443, , ,3 2 1,8 24, , ,5 6, , ,0-179,0 127, ,0 7 6,2 413, ,1 3 66,0-83,0 31, ,6 4 9,7 261, , ,0 2 4,7 40, ,0 3 66,0-83,0 31, ,6 2 5,0 220, , ,4 3 12,1 64, ,8 1 50,0 27,0 77,0 20,8 7 83, , , ,0 2 17,3 70, ,2 1 62,6-62,6 32, ,0 7 21,3 316, ,6 1 62,6-62,6 32, ,5 7 21,3 309, , , , , , , , ,5 2 4,5 51, , ,0 3 56,0-61,0 26, , ,5 545, ,5 1 30,0-30,0 14,7 4 90, , , ,3 12, , ,5 1 2,5 5, , ,0 2,0 4 30,9 2 13,0 48, , , ,2 43, , ,5 5 13,9 28, , ,5 4 15,6 31, , ,7 1 1,3 3, ,6 1 26,0-26,0 9, ,5 1 6,5 136, , ,0 4 13,0 16, , ,9 3 0,7 6, , ,7 6 29,5 52, , ,0 2 9,0 42, , ,0 4 6,5 200, , ,7 4 10,8 29, , , ,7 172, , ,0 4, , ,5 1 2,3 18, , , , , , , , , , , ,2 2 4,7 15, , , ,7 101, , ,0-424,0 336, ,0 6 40, , , , ,0 1 1,2 11, , ,0-424,0 336, ,0 4 33, , , ,0 1 6,0 18, , ,3 3 7,7 20, ,7 1-5,4 5,4 1,3 2 6, , , , , , ,3 9 92,3 777, , , , , , , , , , , ,0 9 92,3 626, , , , ,7 1 36,0-36,0 15, ,0 1 3,5 284, , ,0 12,0 7 54,5 8 27,3 94, , ,5 2, , ,0-330,0 198, , ,1

20 14 TAULUKKO 1. KAUKOLÄMPÖVERKOT, -TUOTANTOKAPASITEETTI JA -TASE KAUKOLÄMMÖN HANKINTA HANKINTA = KÄYTTÖ KAUKOLÄMMÖN KÄYTTÖ Nettotuotanto Osto Kulutus Toimitus Verkkohäviöt ja mittauserot Kaukolämmön nettotuotannosta yhteistuotantona Kaukolämmön tuotantoon liittyvä sähkön nettotuotanto LÄMMÖNMYYJÄ GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh 152 Vapo Oy 708,2-708,2 396,8 248,4 63,0 515,5 113, Vapo Oy, Forssa 203,6-203,6 187,2-16,4 182,4 60, Vapo Oy, Ilomantsi 39,7-39,7 33,3-6,4 16,5 1, Vapo Oy, Jyväskylä 35,8-35,8-35, Vapo Oy, Lieksa 90,7-90,7 72,1-18,6 87,9 22, Vapo Oy, Mynämäki 17,9-17,9 16,2-1, Vapo Oy, Ruovesi 15,1-15,1 11,1-4, Vapo Oy, Rääkkylä 9,4-9,4 8,4-1, Vapo Oy, Salo 185,2-185,2-185,2-183,4 25, Vapo Oy, Sotkamo 68,8-68,8 56,1-12,7 45,3 3, Vapo Oy, Tohmajärvi 14,6-14,6 12,4-2, Vapo Oy, Turengin pellettitehdas 23,7-23,7-23, Vapo Oy, Vehmersalmi 3,7-3,7-3, Varissuon Lämpö Oy 53,1 9,8 62,9 56,9 0,8 5, Varkauden Aluelämpö Oy 18,5 180,7 199,2 173,4-25, Vatajankosken Sähkö Oy 86,2-86,2 74,0-12,2 79,6 23,2 182 Vetelin Lämpö Oy 7,8-7,8 6,0-1, Vierumäen Infra 2,4 14,0 16,4 16,0-0, Wiitaseudun Energia Oy 47,7-47,7 41,0-6, Vimpelin Lämpö Oy 8,1-8,1 6,9-1, Virtain kaupungin kll 39,5-39,5 32,9-6, VS Lämpö Oy 86,1 38,9 125,0 112,0-13, Äänekosken Energia Oy 0,7 128,2 128,9 113,9-15,0 - - KAUKOLÄMPÖYRITYKSET YHTEENSÄ , , , , , , ,3 714 AKK-Energia Oy, Ikaalinen 6,0-6,0-6, Akonkosken Saha Oy, Alavus 5,0-5,0-5, Alholmens Kraft Oy, Pietarsaari 193,4-193,4-193,4-193,4 99,3 545 Ekovoima Oy, Riihimäki 477,1-477,1-461,1 16,0 477,1 56,5 690 Energiatuote Utriainen Oy, Pieksämäki 1,0-1,0-1, FC Energia Oy, Äetsä 12,8-12,8-12, FC Power Oy, Lappeenranta 17,0 5,4 22,4-22,4-17,0 7,3 681 Fine Pine Oy, Lapinlahti 8,6-8,6-8, Finnsementti Oy, Lappeenranta 7,3-7,3-7, Finnsementti Oy, Parainen 9,5-9,5-9, Gasum Oy, Kouvola 8,5-8,5-8, Hake Rissanen, Kuopio 3,0-3,0-3, Hartolan Kuningaslämpö 14,2-14,2-14, Hämeenkyrön Voima Oy 37,4-37,4-37,4-37,4 6,2 702 Höyrytys Oy, Turku 8,6-8,6-8, Imatran Energia Oy 83,5-83,5-83,5-39,8 18,4 689 JR-Lämpö Oy, Maaninka 6,0-6,0-6, Junnikkala Oy, Kalajoki 26,5-26,5-26, Junnikkala Oy, Oulaisten saha 10,3-10,3-10, Jyväskylän Energiantuotanto Oy 526,8-526,8-526,8-509,3 210,6 721 Jyväskylän Voima Oy 586,8-586,8-586,8-586,8 231,4 668 Järvi-Suomen Voima Oy, Savonlinna 169,4-169,4-169,4-169,4 67,9 525 Kainuun Voima Oy, Kajaani 290,4-290,4-290,4-282,7 109,9 704 Kaukaan Voima Oy 491,0-491,0-491,0-491,0 194,0 694 Keitele Energy Oy 10,8-10,8-10, Keravan Lämpövoima Oy 231,9-231,9-231,9-168,5 60,8 692 Kerienergia Oy 9,3-9,3-9, Kokkolan Voima Oy 156,1 32,3 188,4-188,4-152,8 50,4 618 Kotkamills Oy 41,8-41,8-41,8-41,8 18,6 650 KSS Energia Oy 52,3 329,0 381,3-381,3-0,8 0,4 659 Kymin Voima Oy 329,0-329,0-329,0-329,0 146,7 515 Laanilan Voima Oy, Oulu 81,4-81,4-81,4-81,4 13,2 691 Lahti Aqua Oy 6,0-6,0-6, Lappeenrannan Lämpövoima Oy 116,3-116,3-116, Late-Rakenteet Oy, Turku 2,1-2,1-2,

21 15 VERKOT LÄMMITYSVOIMALAITOKSET KIINTEÄT LÄMPÖ- KESKUKSET JA LÄMPÖPUMPUT SIIRRETTÄVÄT LÄMPÖ- KESKUKSET TUOTANTO- LAITOSTEN KL-TEHO Kaukolämmön tuotantoon kulunut sähkö Kaukolämmön siirron pumppuenergia Pituus Lukumäärä Kaukolämpöteho turbiinien kautta Kaukolämpöteho kattiloista Kaukolämpöteho yhteensä Kaukolämmön tuotantoon liittyvä sähköteho Lukumäärä Kaukolämpöteho Lukumäärä Kaukolämpöteho MWh MWh km kpl MW MW MW MW kpl MW kpl MW MW , ,9 12,0 174,9 42, , ,7 451, ,8 1 48,0-48,0 17,2 4 79,8 3 14,0 141, ,0 1 19,9-19,9 3,5 1 21,6 1 1,0 42, , , ,8 1 22,0 5,0 27,0 7,8 5 56,0 2 7,1 90, , , , , , , , , , ,0-60,0 12, , ,2 1 13,0 7,0 20,0 2,0 4 29,0 4 5,6 54, , , , , , ,0 2, , , , , ,7 1 4,9 64, ,9 1 18,0-18,0 6,0 8 38,6 1 0,4 57, , , , , ,0 2 4,0 8, , ,0 4 20,0 40, , , , , , , , ,0 2 1,3 105, , , , ,7 189, , , , , , , , , , ,0-150,0 272, , ,0 1 90,0-90,0 16, , , , ,4 1 5,0-5,0 4, , ,5 1 1,0 4, , , , , ,0 1 9,0 15, ,0 16,0 16, , , , ,0 9, , , , , , , , , ,9-201,9 113, ,2 4 15,0 601, ,0-250,0 189, , ,0 25,0 69,0 20, , ,0 63,0 163,0 40, , ,0-110,0 60, , , , ,0-50,0 20, , ,0 2 3,4 7, ,0 5,0 55,0 20, ,0 67, ,0 10,0 15,0 70, , ,0 40,0 2 62, , ,0 40,0 92,0 26, , ,0-100,0 30, , ,0 80,0 103, ,7 7 5,5 335, , ,0

22 16 TAULUKKO 1. KAUKOLÄMPÖVERKOT, -TUOTANTOKAPASITEETTI JA -TASE KAUKOLÄMMÖN HANKINTA HANKINTA = KÄYTTÖ KAUKOLÄMMÖN KÄYTTÖ Nettotuotanto Osto Kulutus Toimitus Verkkohäviöt ja mittauserot Kaukolämmön nettotuotannosta yhteistuotantona Kaukolämmön tuotantoon liittyvä sähkön nettotuotanto LÄMMÖNMYYJÄ GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh 735 Lempäälän Energia Oy 8,5-8,5-8, Lohjan Biolämpö Oy 77,9-77,9-77, Mariehamns Bioenergi Ab 96,2-96,2-96,2-6,4 2,2 606 Metsä Fibre Oy, Kemi 44,5-44,5-44,5-44,5 15,1 730 Mondi Lohja Oy 4,2-4,2-4, Myllyn Paras Oy, Hyvinkää 3,0-3,0-3, Mäntän Energia Oy 52,1-52,1-52,1-52,1 4,6 676 Nordkalk Oy Ab, Lohja 21,4-21,4-21, Nordkalk Oy, Parainen 11,1-11,1-11, Nordkalk Oyj, Lappeenranta 7,0-7,0-7, Pansion Lämpö Avoin Yhtiö 73,5-73,5-73, Parkanon Listakiinteistöt Oy 0,5-0,5-0, Perniön Hakelämpö Oy 13,7-13,7-13, Perttelin Sementtivalimo Oy 2,0-2,0-2, Picea Oy Ab, Laitila 41,6-41,6-41, Rauman Biovoima Oy 292,6-292,6-292,6-289,7 97,7 599 Ruukki Metals Oy, Hämeenlinna 2,5-2,5-2, Ruukki Metals Oy, Raahe 183,2-183,2-183, Sachtleben Pigments Oy, Pori 4,5-4,5-4, Sarlin Oy, Vaasa 1,2-1,2-1,2-1,2 0,7 671 Soprus Oy, Kangasniemi 0,9-0,9-0, St1 Biofuels Oy, Hämeenlinna 5,6-5,6-5,6-4,1 4,2 537 Stora Enso Oyj Varkauden tehdas 180,7-180,7-180,7-180,7 24,6 521 Stora Enso Oyj, Heinola 127,2-127,2-127,2-127,2 4,4 565 Stora Enso Oyj, Printing and Reading, Oulu Mill 34,7-34,7-34,7-34,7 4,0 682 Tervakoski Oy, Janakkala 19,5-19,5-19, Tornion Voima Oy 158,8-158,8-158, TS-Yhtymä, Turku 11,1-11,1-11, Turun Seudun Energiantuotanto Oy 2 007, , , ,2 804,6 597 UPM-Kymmene Oyj, Jämsänkoski 91,4-91,4-91, UPM-Kymmene Oyj, Valkeakoski 112,8-112,8-112,8-112,8 15,6 632 UPM-Kymmene Wood Oy, Jyväskylän vaneritehdas 10,3-10,3-10, Vaskiluodon Voima Oy, Seinäjoki 354,7-354,7-354,7-354,7 107,6 501 Vaskiluodon Voima Oy, Vaasa 404,2-404,2-404,2-404,2 269,3 712 Versowood Oy, Riihimäki 0,1-0,1-0, Westenergy Oy, Vaasa 275,1-275,1-275,1-275,1 91,4 649 Yara Suomi Oy, Uudenkaupungin tehtaat 38,9-38,9-38, TUKKUMYYJÄT YHTEENSÄ 8 812,2 366,7 0, ,9 16, , ,6 KOKO MAA YHTEENSÄ , , , , , , ,9

23 17 VERKOT LÄMMITYSVOIMALAITOKSET KIINTEÄT LÄMPÖ- KESKUKSET JA LÄMPÖPUMPUT SIIRRETTÄVÄT LÄMPÖ- KESKUKSET TUOTANTO- LAITOSTEN KL-TEHO Kaukolämmön tuotantoon kulunut sähkö Kaukolämmön siirron pumppuenergia Pituus Lukumäärä Kaukolämpöteho turbiinien kautta Kaukolämpöteho kattiloista Kaukolämpöteho yhteensä Kaukolämmön tuotantoon liittyvä sähköteho Lukumäärä Kaukolämpöteho Lukumäärä Kaukolämpöteho MWh MWh km kpl MW MW MW MW kpl MW kpl MW MW , , , , ,0 2,0 11,0 2,1 1 5, , ,0 35,0 55,0 85, , , , , , ,0-24,0 14, , , , , , , , , , , , , , , , ,0 27,0 77,0 20, , , , ,6 2 70,0 30,0 100,0 86,0 1 40, , ,3 0, , , , ,1 1,1 1 1, , ,0-60,0 10, , ,0-40,0 17, , , , , , , ,0-389,0 261, , , ,0 436,0 806,0 93,0 3 44, , ,0-50, , , , ,0-100,0 108, , ,0-175,0 210, , ,0 1 4,0 14, , ,9 769, , , , , , , ,6 958, , , , , ,3

24 18 TAULUKKO 2. LÄMMÖNMYYJIEN VÄLINEN KAUKOLÄMPÖKAUPPA KAUKOLÄMMÖN OSTAJA KAUKOLÄMMÖN TOIMITTAJA OSTO GWh Adven Oy, Eura Fortum Power and Heat Oy, Eura 32,7 061 Alavuden kaupunki 734 Akonkosken Saha Oy, Alavus 5, Elenia Lämpö Oy, Heinola 521 Stora Enso Oyj, Heinola 127, Elenia Lämpö Oy, Hämeenlinna 591 Jätevesilaitos, Hämeenlinna 0, Elenia Lämpö Oy, Hämeenlinna 599 Ruukki Metals Oy, Hämeenlinna 2, Elenia Lämpö Oy, Hämeenlinna 723 St1 Biofuels Oy, Hämeenlinna 5, Elenia Lämpö Oy, Janakkala - Tervakoski 682 Tervakoski Oy, Janakkala 19, Elenia Lämpö Oy, Janakkala - Turenki Vapo Oy, Turenki 23, Elenia Lämpö Oy, Jyväskylän seutu Vapo Oy, Jyväskylä 21, Elenia Lämpö Oy, Jyväskylän seutu 007 Jyväskylän Energia Oy 134, Elenia Lämpö Oy, Oulainen 686 Junnikkala Oy, Oulaisten saha 10, Elenia Lämpö Oy, Vilppula 617 Metsä Wood, Vilppulan Saha 18, Fortum Power and Heat Oy, Espoo 005 Helsingin Energia 24, Fortum Power and Heat Oy, Järvenpää Keravan Energia, Kerava 5, Fortum Power and Heat Oy, Kauniainen Fortum Power and Heat Oy, Espoo 77, Fortum Power and Heat Oy, Kirkkonummi (keskusta) Fortum Power and Heat Oy, Espoo 92, Fortum Power and Heat Oy, Tuusula Fortum Power and Heat Oy, Järvenpää 142,8 074 Haukiputaan Energia Oy 017 Oulun Energia 53,1 005 Helsingin Energia 016 Vantaan Energia Oy 5,6 032 Hyvinkään Lämpövoima Oy 719 Myllyn Paras Oy, Hyvinkää 3,0 032 Hyvinkään Lämpövoima Oy 545 Ekovoima Oy, Riihimäki 273,8 011 Imatran Lämpö Oy 590 Imatran Energia Oy 83,5 007 Jyväskylän Energia Oy 632 UPM-Kymmene Wood Oy, Jyväskylän vaneritehdas 10,3 007 Jyväskylän Energia Oy 628 Jyväskylän Energiantuotanto Oy 526,8 007 Jyväskylän Energia Oy 721 Jyväskylän Voima Oy 586,8 067 Jämsän Aluelämpö Oy 619 UPM-Kymmene Oyj, Kaipola 6,3 067 Jämsän Aluelämpö Oy 597 UPM-Kymmene Oyj, Jämsänkoski 91,4 029 Kajaanin Lämpö Oy 525 Kainuun Voima Oy, Kajaani 290,4 190 Kalajoen Lämpö Oy 724 Junnikkala Oy, Kalajoki 26,5 031 Kemin Energia Oy 606 Metsä Fibre Oy, Kemi 44, Keravan Energia Oy, Kerava 699 Keravan Lämpövoima Oy 231,9 093 Kiteen Lämpö Oy 726 Biokymppi Oy, Kitee 3, Kokkolan Energia, Kokkola 722 Kokkola Power Oy 120, Kokkolan Energia, Kokkola 641 Kokkolan Voima Oy 188, Kokkolan Energia, Kälviä 698 Kälviän Energiaosuuskunta 7,8 018 Kotkan Energia Oy 618 Kotkamills Oy, Kotka 41,8 038 KSS Lämpö Oy, Kouvola 673 Saint-Gobain Weber Oy Ab, Kuusankoski 0,9 038 KSS Lämpö Oy, Kouvola 674 Gasum Oy, Kouvola 8,5 038 KSS Lämpö Oy, Kouvola 557 Stora Enso Yhteispalvelut Oy, Anjalankoski 17,0 038 KSS Lämpö Oy, Kouvola 650 KSS Energia Oy 381,3 002 Kuopion Energia 728 Hake Rissanen, Kuopio 3,0 002 Kuopion Energia Vapo Oy, Vehmersalmi, Kuopio 3, Lahti Energia Oy, Asikkala 736 Jeld-Wen Suomi Oy 0, Lahti Energia Oy, Hollola Lahti Energia Oy, Lahti 98, Lahti Energia Oy, Lahti 691 Lahti Aqua Oy 6, Lahti Energia Oy, Nastola Lahti Energia Oy, Lahti 13,4 077 Laitilan Lämpö Oy 552 Picea Oy Ab, Laitila 41,6 012 Lappeenrannan Energia Oy 513 Nordkalk Oyj, Lappeenranta 7,0 012 Lappeenrannan Energia Oy 645 Finnsementti Oy, Lappeenranta 7,3 012 Lappeenrannan Energia Oy 731 FC Power Oy, Lappeenranta 22,4 012 Lappeenrannan Energia Oy 512 Lappeenrannan Lämpövoima Oy 116,3 012 Lappeenrannan Energia Oy 704 Kaukaan Voima Oy 491,0 062 Lapuan Energia Oy 638 MyllyKorpi Oy, Lapua 12,4 112 Lempäälän Lämpö Oy 735 Lempäälän Energia Oy 8, Leppäkosken Lämpö Oy, Hämeenkyrö 729 Hämeenkyrön Voima Oy 37, Leppäkosken Lämpö Oy, Ikaalinen 714 AKK-Energia Oy, Ikaalinen 6, Leppäkosken Lämpö Oy, Parkano 625 Parkanon Listakiinteistöt Oy 0, Leppäkosken Lämpö Oy, Äetsä 670 FC Energia Oy, Äetsä 7,4 047 Liedon Lämpö Oy 725 Suomen Bioenergia/V-S Puulava Oy, Lieto 3,8 176 Lohjan Energiahuolto Oy Loher 730 Mondi Lohja Oy, Lohjan lämpölaitos 4,2 176 Lohjan Energiahuolto Oy Loher 676 Nordkalk Oy Ab, Lohja 21,4 176 Lohjan Energiahuolto Oy Loher 727 Lohjan Biolämpö Oy 77,9 050 Mariehamns Energi Ab 620 Mariehamns Bioenergi Ab 96,2 115 Mäntän Kaukolämpö Oy 596 Mäntän Energia Oy 52,1 017 Oulun Energia 565 Stora Enso Oyj, Printing and Reading, Oulu Mill 34,7 017 Oulun Energia 515 Laanilan voima Oy, Oulu 81,4 141 Oulun Seudun Sähkö 017 Oulun Energia 73,0 104 Pargas Fjärrvärme Ab Oy 680 Finnsementti Oy, Parainen 9,5 104 Pargas Fjärrvärme Ab Oy 559 Nordkalk Oy, Parainen 11,1 027 Pietarsaaren El 713 Alholmens Kraft Oy, Pietarsaari 193,4

25 19 TAULUKKO 2. LÄMMÖNMYYJIEN VÄLINEN KAUKOLÄMPÖKAUPPA KAUKOLÄMMÖN OSTAJA KAUKOLÄMMÖN TOIMITTAJA OSTO GWh Pori Energia Oy, Harjavalta 717 Suomen Teollisuuden Energiapalvelut Oy, Harjavalta 45, Pori Energia Oy, Pori 655 Sachtleben Pigments Oy, Pori 4,5 030 Raahen Energia Oy 526 Ruukki Metals Oy, Raahe 183,2 053 Rauman Energia Oy 687 Rauman Biovoima Oy 292,6 059 Riihimäen Kaukolämpö Oy 712 Versowood Oy, Riihimäki 0,1 059 Riihimäen Kaukolämpö Oy 545 Ekovoima Oy, Riihimäki 187,3 055 Salon Kaukolämpö 711 Perttelin Sementtivalimo Oy 2,0 055 Salon Kaukolämpö 710 Perniön Hakelämpö Oy 13,7 055 Salon Kaukolämpö Vapo Oy, Salo 185,2 163 Sastamalan Lämpö Oy Adven Oy, Sastamala 63, Savon Voima Oyj, Juankoski 684 Juankosken Biolämpö Oy 11, Savon Voima Oyj, Keitele 694 Keitele Energy Oy 10, Savon Voima Oyj, Lapinlahti 681 Fine Pine Oy, Lapinlahti 8, Savon Voima Oyj, Maaninka 689 JR-Lämpö Oy, Maaninka 6, Savon Voima Oyj, Pieksämäki 690 Energiatuote Utriainen Oy, Pieksämäki 1, Savon Voima Oyj, Siilinjärvi Adven Oy, Siilinjärvi 58,8 071 Seinäjoen Energia Oy 603 Vaskiluodon Voima Oy, Seinäjoki 354, Suur-Savon Sähkö Oy, Hartola 705 Hartolan Kuningaslämpö 14, Suur-Savon Sähkö Oy, Kangasniemi 671 Soprus Oy, Kangasniemi 0, Suur-Savon Sähkö Oy, Savonlinna 692 Kerienergia Oy 9, Suur-Savon Sähkö Oy, Savonlinna 668 Järvi-Suomen Voima Oy, Savonlinna 169, Tampereen Sähkölaitos, Nokia Tampereen Sähkölaitos, Tampere 1, Tampereen Sähkölaitos, Pirkkala Tampereen Sähkölaitos, Tampere 73, Tampereen Sähkölaitos, Ylöjärvi Tampereen Sähkölaitos, Tampere 66,2 143 Toholammin Energia Oy 718 Valio Oy, Toholampi 0,4 072 Tornion Energia Oy 706 Tornion Voima Oy 158, Turku Energia Oy Ab, Kaarina Turku Energia Oy Ab, Turku 95, Turku Energia Oy Ab, Naantali Turku Energia Oy Ab, Turku 105, Turku Energia Oy Ab, Raisio Turku Energia Oy Ab, Turku 168, Turku Energia Oy Ab, Turku 105 Varissuon Lämpö 0, Turku Energia Oy Ab, Turku 634 Late-Rakenteet Oy, Turku 2, Turku Energia Oy Ab, Turku 702 Höyrytys Oy, Turku 8, Turku Energia Oy Ab, Turku 701 TS-Yhtymä, Turku 11, Turku Energia Oy Ab, Turku 703 Pansion Lämpö Avoin Yhtiö 73, Turku Energia Oy Ab, Turku 732 Turun Seudun Energiantuotanto Oy 2 007,9 134 Ulvilan Lämpö Oy 019 Pori Energia Oy 31,6 003 Vaasan Sähkö Oy 700 Sarlin Oy, Vaasa 1,2 003 Vaasan Sähkö Oy 733 Westenergy Oy, Vaasa 275,1 003 Vaasan Sähkö Oy 501 Vaskiluodon Voima Oy, Vaasa 404,2 035 Valkeakosken Energia Oy 529 UPM-Kymmene Oyj, Valkeakoski 112,8 135 Vantaan Aviaenergia Oy 016 Vantaan Energia Oy 96,8 016 Vantaan Energia Oy 005 Helsingin Energia 28,7 105 Varissuon Lämpö Oy Oy Turku Energia Ab, Turku 9,8 044 Varkauden Aluelämpö Oy 537 Stora Enso Oyj, Varkauden tehdas 180,7 188 Vierumäen Infra 720 Versowood Oy, Heinola 14,0 073 VS Lämpö Oy 649 Yara Suomi Oy, Uudenkaupungin tehtaat 38,9 090 Äänekosken Energia Oy 707 Ääneseudun Biolämpö Oy 1,6 090 Äänekosken Energia Oy 708 Sumergia Oy, Äänekoski 2,4 090 Äänekosken Energia Oy 693 Metsä Fibre Oy, Äänekoski 8,0 090 Äänekosken Energia Oy 613 Kumpuniemen Voima Oy, Äänekoski 45,3 090 Äänekosken Energia Oy 577 Äänevoima Oy, Äänekoski 70,9 KAUKOLÄMPÖYRITYKSET YHTEENSÄ ,5 731 FC Power Oy, Lappeenranta 670 FC Energia Oy, Äetsä 5,4 641 Kokkolan Voima Oy 715 Boliden Kokkola Oy 32,3 650 KSS Energia Oy 659 Kymin Voima Oy 329,0 TUKKUMYYJÄT YHTEENSÄ 366,7 KOKO MAA YHTEENSÄ ,2

26 20 TAULUKKO 3. KAUKOLÄMMÖN JA YHTEISTUOTANTOSÄHKÖN TUOTANTOON KÄYTETYT POLTTOAINEET Kivihiili Raskas polttoöljy Kevyt polttoöljy Muut öljytuotteet Jyrsinturve Palaturve Turvepuristeet Maakaasu LÄMMÖNTUOTTAJA GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh 191 Adven Oy - 41,4 1,0-15, , Adven Oy, Eura - 0,6 0, Adven Oy, Hanko - 2, Adven Oy, Hausjärvi - 10, Adven Oy, Inkoo - 11, Adven Oy, Levi - 2, , Adven Oy, Loppi - - 0,6-3, Adven Oy, Sastamala - 9, Adven Oy, Siilinjärvi Adven Oy, Siuntio , Adven Oy, Veikkola - 4, Alajärven Lämpö Oy - 0,1 0, , Alavuden kaupunki - 0, , Alkkulan Aluelämpö Oy - 2, , Ekenäs Energi - 0, Elenia Lämpö Oy - 8,1 3,9-140,6 12,1 0,7 106, Elenia Lämpö Oy, Akaa - - 0, ,5 0,1 4, Elenia Lämpö Oy, Heinola - 0,3 0, Elenia Lämpö Oy, Hämeenlinna - 0,1 1,3-134,6-0,6 72, Elenia Lämpö Oy, Janakkala - Tervakoski Elenia Lämpö Oy, Janakkala - Turenki , Elenia Lämpö Oy, Jyväskylän seutu - 3,0 1, , Elenia Lämpö Oy, Kärsämäki - 1, , Elenia Lämpö Oy, Lammi - 0, , Elenia Lämpö Oy, Oulainen - 2,6 0,3-6, Elenia Lämpö Oy, Vilppula Etelä-Savon Energia Oy - 5,5 0,2-199, Fortum Power and Heat Oy 2 336,0 65,1 9,5-304, , Fortum Power and Heat Oy, Espoo 2 334,1 15,3 5, , Fortum Power and Heat Oy, Eura 1,9 3,9 0,1-5, Fortum Power and Heat Oy, Joensuu - 26,7 1,5-290, Fortum Power and Heat Oy, Järvenpää - 19,2 2,3-8, , Fortum Power and Heat Oy, Kauniainen Fortum Power and Heat Oy, Kirkkonummi (keskusta) Fortum Power and Heat Oy, Nokia , Fortum Power and Heat Oy, Tuusula Haminan Energia Oy ,9 074 Haukiputaan Energia Oy Helsingin Energia 5 073,5 107,7 2, ,0 080 Herrfors Oy Ab - 1,3 0,3-68,3 8,8 0, Herrfors Oy Ab, Alavieska - 0, , Herrfors Oy Ab, Ylivieska - 1,0 0,3-68,3 6,1 0,6-032 Hyvinkään Lämpövoima Oy - 2,0 0, ,6 011 Imatran Lämpö Oy ,6 162 Inergia Lämpö Oy - 2, , Itä-Savon Lähienergia Oy Itä-Savon Lähienergia Oy, Enonkoski Itä-Savon Lähienergia Oy, Savonlinna Jalasjärven Lämpö Oy - 1,0 0, , Joroisten Energialaitos - 5, Juuan kunnan kaukolämpölaitos - - 0, , Jyväskylän Energia Oy Jämsän Aluelämpö Oy - 6,4 0, , Kajaanin Lämpö Oy - 6, Kalajoen Lämpö Oy - 4, , Kangasalan Lämpö Oy ,0 075 Kannuksen Kaukolämpö Oy - 0, ,8 0, Karis Fjärrvärme Oy - 0, Karvian Lämpö Oy - 0, , Kauhajoen Lämpöhuolto Oy - 10,0 0, ,9 5,9-117 Kauhavan Kaukolämpö Oy - 4,3 0, , Kauhavan Kaukolämpö Oy, Alahärmä - 1, , Kauhavan Kaukolämpö Oy, Kauhava - 2, , Kauhavan Kaukolämpö Oy, Kortesjärvi - 0, Kauhavan Kaukolämpö Oy, Ylihärmä - - 0, Kausalan Lämpö Oy - 3, , Kemijärven Kaukolämpö Oy - 0,2 0,3-39, Kemin Energia Oy - 1,9 1,3-73, Keminmaan Energia Oy - 0, , Keravan Energia Oy 1,2 12,6 1,6-24, , Keravan Energia Oy, Karkkila - 5,6 0,1-24, Keravan Energia Oy, Kerava 1,2 7,0 0, , Keravan Energia Oy, Sipoo - - 0, ,8 057 Keuruun Lämpövoima Oy - 1,0 0,6-4, Kiteen Lämpö Oy - 0,8 0, ,7 - -

Kaukolämpötilasto 2011

Kaukolämpötilasto 2011 Kaukolämpötilasto 2011 Kaukolämpö Kaukolämpötilasto 2011 Energiateollisuus ry 2012 ISSN 0786-4809 ET-Kaukolämpökansio 7/1 SISÄLTÖ Sivu 1. TEKSTIOSA... 1 1.1 Yleistä... 1 1.2 Kaukolämmityspaikkakunnat...

Lisätiedot

Kaukolämpötilasto 2006

Kaukolämpötilasto 2006 Kaukolämpötilasto 2006 Energiateollisuus ry 2007 ISSN 0786-4809 ET-Kaukolämpökansio 7/1 SISÄLTÖ Sivu 1. TEKSTIOSA... 1 1.1 Yleistä... 1 1.2 Kaukolämmityspaikkakunnat... 2 1.3 Verkot ja tuotantolaitokset...

Lisätiedot

Suomen Kaukolämpö ry 2003 ISSN 0786-4809. Sky-kansio 7/1

Suomen Kaukolämpö ry 2003 ISSN 0786-4809. Sky-kansio 7/1 Kaukolämpötilasto 2002 Suomen Kaukolämpö ry 2003 ISSN 0786-4809 Sky-kansio 7/1 Kaukolämpötilasto 2002 SISÄLTÖ Sivu 1. TEKSTIOSA... 1 1.1 Yleistä... 1 1.2 Kaukolämmityspaikkakunnat...2 1.3 Verkot ja tuotantolaitokset...

Lisätiedot

CO 2. -päästökertoimet. Laskentaohjeet. Yhteenvedot. Hiilidioksidipäästöt. Yhteenvetojen CO 2. -päästöjen laskentaohjeistus sekä käytettävät CO 2

CO 2. -päästökertoimet. Laskentaohjeet. Yhteenvedot. Hiilidioksidipäästöt. Yhteenvetojen CO 2. -päästöjen laskentaohjeistus sekä käytettävät CO 2 Yhteenvedot Hiilidioksidipäästöt Laskentaohjeet CO 2 -päästökertoimet Yhteenvetojen CO 2 -päästöjen laskentaohjeistus sekä käytettävät CO 2 -päästökertoimet 12/2012 Ilkka Hippinen Ulla Suomi Motiva Oy

Lisätiedot

CO 2. -päästökertoimet. Laskentaohjeet. Yksittäinen kohde. Hiilidioksidipäästöt. Yksittäisen kohteen CO 2

CO 2. -päästökertoimet. Laskentaohjeet. Yksittäinen kohde. Hiilidioksidipäästöt. Yksittäisen kohteen CO 2 Yksittäinen kohde Hiilidioksidipäästöt Laskentaohjeet CO 2 -päästökertoimet Yksittäisen kohteen CO 2 -päästöjen laskentaohjeistus sekä käytettävät CO 2 -päästökertoimet 12/2012 Ilkka Hippinen Ulla Suomi

Lisätiedot

Suomen Kaukolämpö ry 2002 ISSN 0786-4787. Sky-kansio 7/2

Suomen Kaukolämpö ry 2002 ISSN 0786-4787. Sky-kansio 7/2 Kaukoläpöjohtotilasto 2001 Suoen Kaukoläpö ry 2002 ISSN 0786-4787 Sky-kansio 7/2 Kaukoläpöjohtotilasto 2001 SISÄLTÖ Sivu 1. YHTEENVETO KAUKOLÄMPÖJOHTOJEN KEHITYKSESTÄ...1 1.1 Johtorakenne...2 1.2 Johtojen

Lisätiedot

DISTRICT HEATING IN FINLAND 2002

DISTRICT HEATING IN FINLAND 2002 DISTRICT HEATING IN FINLAND 2002 Finnish District Heating Association Suomen Kaukolämpö ry 2003 ISSN 0786-4809 Sky-kansio 7/6 CONTENTS Page 1. TEXT...1 1.1 General... 1 1.2 Towns with district heating...2

Lisätiedot

VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin

VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin Havainnollistettu laskennallisena muutospaineena tuloveroprosenttiin (ml. valtionuudistus & vos-leikkaukset)

Lisätiedot

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäyntialueet 31.12.2008 pendelöintitietojen pohjalta, 1.1.2011 kuntajaon mukaan. Työssäkäyntialueet merkitty värein ja muu yli 10 %:n pendelöinti nuolin. Uusimaa

Lisätiedot

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäyntialueet muodostettu 31.12.2009 pendelöintitietojen pohjalta, 1.1.2011 kuntajaon mukaan Uusimaa s. 2 Varsinais-Suomi s. 3 Satakunta s. 4 Kanta-Häme ja Päijät-Häme

Lisätiedot

Luonnos oikeusministeriön asetukseksi

Luonnos oikeusministeriön asetukseksi 1 Luonnos oikeusministeriön asetukseksi oikeusapupiireistä sekä oikeusaputoimistojen toimipaikoista ja edunvalvonta-alueista Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2013 Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2013. 534/2013 Oikeusministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2013. 534/2013 Oikeusministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2013 534/2013 Oikeusministeriön asetus oikeusapupiireistä sekä oikeusaputoimistojen toimipaikoista ja edunvalvonta-alueista Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Kunnallisessa elintarvikevalvonnassa vuonna 2012 tarkastettujen kohteiden määrä suhteessa elintarvikevalvonnan kohteisiin (ei sisällä alkutuotantoa)

Kunnallisessa elintarvikevalvonnassa vuonna 2012 tarkastettujen kohteiden määrä suhteessa elintarvikevalvonnan kohteisiin (ei sisällä alkutuotantoa) Kunnallisessa elintarvikevalvonnassa vuonna 2012 tarkastettujen kohteiden määrä suhteessa elintarvikevalvonnan kohteisiin (ei sisällä alkutuotantoa) Luvut on kerätty valvontayksiköiden elintarvikevalvonnan

Lisätiedot

Ylioppilastutkinnon. suorittaneita yhteensä

Ylioppilastutkinnon. suorittaneita yhteensä HS-vertailu: Korkeakouluopinnot aloittaneiden osuus lukioittain Ylioppilastutkinnon 2004-2006 suorittaneiden jatko-opinnot vuonna 2007 Lukio Kunta Ylioppilastutkinnon suorittaneita yhteensä Jatko-opintoihin

Lisätiedot

Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030. Maakunnittain

Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030. Maakunnittain Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030 Maakunnittain 3 Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2010 ja 2030: Etelä-Karjala 2 2 Taipalsaari Lappeenranta Lemi Imatra Luumäki Ruokolahti Rautjärvi

Lisätiedot

Kuinka moni kunta on julistautunut savuttomaksi? Tilanne vuoden 2012 alussa - kunnat sairaanhoitopiireittäin

Kuinka moni kunta on julistautunut savuttomaksi? Tilanne vuoden 2012 alussa - kunnat sairaanhoitopiireittäin KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Hkki Punnonen 7.2.2012 "Tavoitteena savuton työpaikka" on eräs hanke, jolla käännetään tupakointia laskuun. Monet yritykset ovat julistautuneet savuttomiksi.

Lisätiedot

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2014

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2014 Dnro A188/200/2013 LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2014 Annettu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2013 Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91a :n

Lisätiedot

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2015

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2015 Dnro A194/200/2014 LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2015 Annettu Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2014 Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a :n

Lisätiedot

Elisa ADSL hinnasto (alv. 24%)

Elisa ADSL hinnasto (alv. 24%) Elisa ADSL hinnasto (alv. 24%) 8M/1M Full 24M/1M Kunnat 1M/512k 2M/512k rate Full rate Forssa 35,47 37,50 44,62 50,72 Humppila 35,47 37,50 44,62 50,72 Jokioinen 35,47 37,50 44,62 50,72 Kylmäkoski 35,47

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2012. 581/2012 Oikeusministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2012. 581/2012 Oikeusministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2012 581/2012 Oikeusministeriön asetus oikeusapupiireistä sekä jen toimipaikoista ja edunvalvonta-alueista Annettu Helsingissä 19 päivänä

Lisätiedot

Suomen Kaukolämpö ry 2002 ISSN 1237-8879. Sky-kansio 7/7

Suomen Kaukolämpö ry 2002 ISSN 1237-8879. Sky-kansio 7/7 Kaukolämpöennuste vuodelle 2003 Suomen Kaukolämpö ry 2002 ISSN 1237-8879 Sky-kansio 7/7 KAUKOLÄMPÖENNUSTE VUODELLE 2003 SISÄLTÖ: 1. TEKSTIOSA 1.1 Yleistä... 1 1.2 Kaukolämpöjohdot... 1 1.3 Asiakkaat...

Lisätiedot

* Ylioppilaaksi valmistuneet ** Keskiarvo neljän pakollisen aineen pistemääristä. Päivälukiot

* Ylioppilaaksi valmistuneet ** Keskiarvo neljän pakollisen aineen pistemääristä. Päivälukiot * Ylioppilaaksi valmistuneet ** Keskiarvo neljän pakollisen aineen pistemääristä Päivälukiot Koulu Kunta Yliopp.* Keskiarvo ** 1 Etelä-Tapiolan lukio Espoo 136 22,94 2 Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu

Lisätiedot

KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Heikki Punnonen 18.5.2010

KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Heikki Punnonen 18.5.2010 KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Hkki Punnonen 18.5.2010 "Tavoitteena savuton työpaikka" on eräs hanke, jolla käännetään tupakointia laskuun. Monet yritykset ovat julistautuneet savuttomiksi.

Lisätiedot

Kunnan kuuluminen Risen yhdyskuntaseuraamustoimiston ja arviointikeskuksen toimialueeseen 1.1.2015

Kunnan kuuluminen Risen yhdyskuntaseuraamustoimiston ja arviointikeskuksen toimialueeseen 1.1.2015 Kunnan kuuluminen Risen yhdyskuntaseuraamustoimiston ja arviointikeskuksen toimialueeseen 1.1.2015 Vuoden 2015 alussa toteutuneet kuntaliitokset: Lavia ja Pori > Pori Maaninka ja Kuopio> Kuopio Tarvasjoki

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

Taulukosta puuttuu saaristo- sekä Pohjois-Suomen kuntia, rahdit sovittava erikseen.

Taulukosta puuttuu saaristo- sekä Pohjois-Suomen kuntia, rahdit sovittava erikseen. Rahtihinnasto Tiileri-tulisijat 25.02.2013 sis. alv. 24% Tulisijat toimitetaan oheisen rahtitaulukon mukaan toimitusosoitteeseen tiilikuormien mukana. Tulisijapakettia tilattaessa tulisi huomioida riittävä

Lisätiedot

UUSIUTUVIEN ENERGIOIDEN VERTAILU ENERGIAYHTIÖISSÄ

UUSIUTUVIEN ENERGIOIDEN VERTAILU ENERGIAYHTIÖISSÄ UUSIUTUVIEN ENERGIOIDEN VERTAILU ENERGIAYHTIÖISSÄ Koehanke Jari Hiltunen Juha Vanhanen Eero Vartiainen SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTAA... 3 2 VERTAILURYHMÄT...3 2.1 UUSIUTUVA SÄHKÖ... 3 2.2 UUSIUTUVA LÄMPÖ...

Lisätiedot

FNB:s gymnasierankning - se hela listan här!

FNB:s gymnasierankning - se hela listan här! FNB:s gymnasierankning - se hela listan här! Avgångsbetygen från grundskolan jämfördes med de gymnasievisa resultaten för de fyra obligatoriska studentproven. Resultaten i studentexamensproven omvandlades

Lisätiedot

Kauppa-alue 1. Akaa Hämeenkoski Kerava

Kauppa-alue 1. Akaa Hämeenkoski Kerava Kauppa-alue 1 Akaa Hämeenkoski Kerava Länsi- Turunmaa Pirkkala Siuntio Asikkala Hämeenkyrö Kiikoinen Marttila Pomarkku Somero Askola Hämeenlinna Kirkkonummi Masku Pori Sysmä Aura Iitti Kokemäki Miehikkälä

Lisätiedot

1 Alahärmä Etelä-Pohjanmaa Tampereen työvoimatoimisto Alajärvi Etelä-Pohjanmaa Tampereen työvoimatoimisto Alastaro Varsinais-Suomi Tampereen työvoimatoimisto Alavieska Pohjois-Pohjanmaa Lappeenrannan työvoimatoimisto

Lisätiedot