Kaukolämpötilasto 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaukolämpötilasto 2013"

Transkriptio

1 Kaukolämpötilasto 2013 Kaukolämpö

2

3 Kaukolämpötilasto 2013 Energiateollisuus ry 2014 ISSN ET-Kaukolämpökansio 7/1

4

5 SISÄLTÖ Sivu 1. TEKSTIOSA Yleistä Kaukolämmityspaikkakunnat Verkot ja tuotantolaitokset Energiantuotanto ja polttoaineet Asiakkaat Myynti ja hinnat Ominaiskulutukset Ulkolämpötilat Kuvia kaukolämmön kehityksestä TILASTOTAULUKOT... 8 Taulukko 1 Kaukolämpöverkot, -tuotantokapasiteetti ja -tase... 8 Taulukko 2 Lämmönmyyjien välinen kaukolämpökauppa Taulukko 3 Kaukolämmön ja yhteistuotantosähkön tuotantoon käytetyt polttoaineet Taulukko 4 Kaukolämmön tuotantolaitokset Taulukko 5 Asiakkaat Taulukko 6 Kaukolämmön myynti ja myyntitulot Taulukko 7 Lämmönmyyjät vuoden 2013 kaukolämmönkulutuksen mukaisessa järjestyksessä sekä niiden kulutuksen kehittyminen vuosina Taulukko 8 Kaukolämmitettyjen talojen asukkaiden osuus kuntien väestöstä SELITYKSIÄ TAULUKOIHIN Merkintöjen selityksiä Tilastossa olevat taulukot... 60

6

7 1 1. TEKSTIOSA 1.1 Yleistä Kaukolämpötilaston piiriin kuuluvat Energiateollisuus ry:n jäsenet, jotka ovat vastanneet ET:n tilastokyselyyn. Lisäksi tilastotietoja on kerätty niiltä lämmöntuottajilta, jotka myyvät tuottamansa lämmön edelleen toimitettavaksi tilastoinnin piirissä olevien kaukolämpöyritysten loppuasiakkaille. Vuoden 2013 kaukolämpötilastokyselyyn saatiin vastaukset 106 kaukolämpöä myyvältä yritykseltä ja 72 lämmön tukkumyyjältä. Kaukolämpötoiminnan keskeiset luvut vuonna 2013 on esitetty taulukossa A. TAULUKKO A. KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN KESKEISET LUVUT VUONNA 2013 Vuosi 2013 Muutos Kaukolämmön tuotanto GWh -5,9 % Kaukolämmön tuotantoon liittyvä sähkön tuotanto GWh -3,0 % Edellisiin käytetty polttoaine GWh -4,0 % Kaukolämmön kulutus GWh -6,9 % Asuintalojen osuus kulutuksesta 55 % Asiakkaat, lukumäärä kpl +2,4 % liittymisteho MW +0,6 % rakennustilavuus 916 milj. m 3 +2,1 % asuintalojen osuus rakennustilavuudesta 46 % Myydyn lämmön verollinen keskihinta - aritmeettinen keskiarvo 80,1 /MWh +8,5 % - painotettu keskiarvo 72,7 /MWh +7,2 % Kaukolämpöverkostojen pituus km +2,5 % *Taulukossa esitetyt luvut ovat yritysten antamien tietojen summia eikä niissä ole arvioitu vastaamatta jättäneiden yritysten tietoja. Kaikilta tukkumyyjiltä ei ole saatu tuotantoa koskevia tietoja ja sen vuoksi kaukolämmön kulutusta vastaavasta tuotannosta v puuttuu n. 425 GWh ja samalla myös ko. tuotantoa vastaava polttoainemäärä. Kaukolämpöä myyvistä yrityksistä 47 yrityksen myymä kaukolämpö on tuotettu suurimmaksi osaksi yhteistuotannolla sähkön kanssa joko omissa tai teollisuuden omistamissa voimalaitoksissa. 59 kaukolämpöyritystä myi lämpökeskuksissa tuotettavaa kaukolämpöä.

8 2 1.2 Kaukolämmityspaikkakunnat Vuonna 2013 tilastossa mukana olevat kaukolämpöyritykset jakelivat lämpöä 165 kunnassa. Näistä 66 paikkakunnalla kaukolämpö tuotettiin voimalaitoksissa ja 99 paikkakunnalla kiinteissä lämpökeskuksissa. Pääpolttoaineenaan puuja muita biopolttoaineita käytti 103, turvetta 30, maakaasua 15, kivihiiltä 11 sekä öljyä 6 paikkakuntaa. Kaukolämmön tuotantolaitokset on esitetty kuvassa 1. Kuva 1. Kaukolämmön tuotantolaitokset

9 3 1.3 Verkot ja tuotantolaitokset Kaukolämpöjohtoja oli vuoden lopussa yhteensä km, pituus lisääntyi vuoden aikana 2,5 % (Kuva 3). Kaukolämmön ja sähkön yhteistuotantolaitoksista vuoden 2013 lopussa on esitetty yhteenveto taulukossa B. TAULUKKO B. KAUKOLÄMMÖN JA SÄHKÖN YHTEISTUOTANTOLAITOKSET VUODEN 2013 LOPUSSA. Yhteistuotantoon liittyvä sähköteho Diesel tai kaasumoottori KAUKOLÄMPÖ- YRITYKSET - teollisuuden osuus lkm Kaukolämpöteho MW Diesel tai kaasumoottori (1 Suoraan kattilasta Höyryturbiini Kaasuturbiini Höyryturbiini Kaasuturbiini TUKKUMYYJÄT teollisuuden osuus YHTEENSÄ ) Suoraan kattiloista saatava kaukolämpöteho tarkoittaa sitä tehoa, joka on aina käytettävissä muiden tehojen lisäksi. Kiinteitä lämpökeskuksia oli yhteensä 735 kpl ja niiden kaukolämpöteho oli MW. Siirrettäviä lämpökeskuksia oli 375 kpl ja niiden teho oli MW. kaukolämpötehoa oli vuoden lopussa käytettävissä MW (Kuva 4). 1.4 Energiantuotanto ja polttoaineet Kaukolämmön tuotanto oli yhteensä GWh. Lämmöntuotannosta oli 72,7 % vastapainelämpöä tai vastaavaa kaasuturbiineista tai diesellaitoksista saatua yhteistuotantolämpöä. Voimalaitosten yhteistuotantosähkön määrä oli GWh. Kaukolämmön ja siihen liittyvän sähkön tuotantoon käytettiin polttoaineenergiaa kaikkiaan GWh. Käytettyjen polttoaineiden prosentuaalinen jakautuma 2013 sekä vertailuna vastaavat lukemat vuodelta 2012 on esitetty taulukossa C.

10 4 TAULUKKO C. KAUKOLÄMMÖN JA SIIHEN LIITTYVÄN SÄHKÖN TUOTANTOON KÄYTETTYJEN POLTTOAINEIDEN SUHTEELLISET OSUUDET. Polttoaine Maakaasu Kivihiili Turve Metsäpolttoaine Teollisuuden puutähde Muut biopolttoaineet Sekapolttoaineet Teollisuuden sekundäärilämpö Raskas polttoöljy Kevyt polttoöljy Muut 25,8 % 26,0 % 13,3 % 15,9 % 7,8 % 2,1 % 3,4 % 1,4 % 1,9 % 0,2 % 2,2 % 27,4 % 24,5 % 15,7 % 14,2 % 7,4 % 1,5 % 2,0 % 1,3 % 3,3 % 0,3 % 2,4 % 100,0 % 100,0 % 1.5 Asiakkaat Asiakkaiden lukumäärä vuoden 2013 lopussa oli (Kuva 3) ja yhteenlaskettu liittymisteho MW (Kuva 4). Asiakkaiden lukumäärä kasvoi (2,4 %) ja liittymisteho nousi 110 MW (0,6 %), kun vertailu tehdään niiden yritysten kesken, jotka ovat mukana sekä vuoden 2012 että vuoden 2013 tilastossa. Kaukolämpöön liitettyjen rakennusten tilavuus vuoden lopussa oli 916 milj.m 3, josta asuintalojen osuus oli 46,0 %. Vuoden aikana liitetystä rakennustilavuudesta oli noin 78 % uudisrakennuksia, loput oli lämmitysmuotoaan kaukolämmitykseen vaihtaneita vanhoja rakennuksia. Kaukolämmitettyjen talojen asukasluku oli noin 2,73 milj.henkilöä. Tämän asukasluvun suhde asianomaisten kuntien ja läänien asukaslukuun on esitetty tilastotaulukossa 8. Kaukolämmön kulutus oli vuonna 2013 kaikkiaan GWh (Kuva 5), mikä oli 6,9 % vähemmän kuin vuonna Kulutuksesta oli asuintalojen osuus 55 %, teollisuusyritysten osuus 10 % ja muiden asiakkaiden osuus 35 %. 1.6 Myynti ja hinnat Lämmön myynti asiakkaille oli GWh. Kaukolämmön hinnan aritmeettinen keskiarvo oli 80,1 /MWh ja yritysten myynnillä painotettu keskiarvo 72,7 /MWh. Kaukolämmön keskimääräinen, painotettu myyntihinta nousi vuoden 2012 keskitasoon verrattuna 7,2 %. Aritmeettinen keskihinta nousi 8,5 %. Elokuusta 1986 lähtien kaukolämmön myynti on ollut liikevaihtoverollista, kesäkuussa 1996 Suomessa siirryttiin arvonlisäverotukseen. Vuonna 2013 vero oli 24 % verottomasta myyntihinnasta.

11 5 14% 12% painotettu keskihinta 72,7 /MWh aritmeettinen keskihinta 80,1 /MWh 10% 8% 6% 4% 2% 0% /MWh Kuva 2. Kaukolämpöyritysten lukumäärän jakauma lämmön keskihinnan mukaan (sis. ALV). 1.7 Ominaiskulutukset Vuoden 2013 lämpötilakorjattu ominaislämmönkulutus kaukolämmitetyissä rakennuksissa oli 38,0 kwh/m 3 (Kuva 6). 1.8 Ulkolämpötilat Vuoden 2013 keskilämpötila oli lämmityskaudella 1,1 astetta vertailukauden lämpötilaa korkeampi. Kaukolämmön kulutus laski edellisestä vuodesta noin 6,9 %, sääkorjattuna kulutus kasvoi vuoteen 2012 verrattuna 0,1 %. TAULUKKO D. ERÄIDEN KAUKOLÄMMITYSPAIKKAKUNTIEN KUUKAUSIKESKI- LÄMPÖTILOJEN POIKKEAMA KAUDEN KESKIARVOSTA Kauden Kuukausi 2010 keski- Leveys- Koko lämpöti- la aste- vuosi Paikkakunta vyöhyke Oulu 1,5 3,7-5,3-0,6 3,7 2,7-0,9 0,8 2,0 0,5 2,8 5,2 1,3 2,7 66º-64º Kajaani 2,3 4,4-6,4-0,5 3,1 3,4-0,1 1,6 2,1 0,8 3,3 5,4 1,6 2,0 Seinäjoki 1,0 3,6-4,8-0,9 4,0 2,3-0,3 1,0 1,6 0,8 2,6 4,9 1,3 3,9 64º-62º Kuopio 1,7 4,8-5,4 0,0 3,2 3,6-0,6 1,3 1,6 0,8 3,3 5,6 1,7 3,4 Tampere 0,2 3,9-5,0-1,0 3,2 2,7-0,3 0,6 1,0 0,7 3,0 4,9 1,1 4,4 Lahti 62º-60º -0,1 3,9-4,9-1,2 3,2 2,7-0,3 0,4 1,0 0,6 2,8 4,7 1,0 4,5 Lappeenranta 0,1 4,1-4,8-0,6 3,0 3,7 0,0 1,2 1,2 1,2 3,5 4,8 1,5 4,2 Turku -1,2 2,8-4,9-1,6 3,2 2,6-0,1 0,8 0,8 0,6 3,0 4,5 0,9 5,5 60º Helsinki -0,9 2,9-4,7-1,4 3,1 3,5 0,6 1,5 1,2 1,0 3,1 4,5 1,2 5,3

12 6 1.9 Kuvia kaukolämmön kehityksestä kpl km Asiakkaiden lukumäärä kpl Johtopituus km Kuva 3. Asiakkaiden lukumäärän ja johtopituuden kehitys. GW Tuotantokapasiteetti GW Liittymisteho GW Kuva 4. Kaukolämmön tuotantokapasiteetin ja asiakkaiden liittymistehon kehitys.

13 7 40 TWh Kulutus, TWh Lämpötilakorjattu kulutus, TWh Kuva 5. Kaukolämmön kulutuksen ja lämpötilakorjatun kulutuksen kehitys kwh/m 3,a kwh/m 2,a Kuva 6. Kaukolämmitettyjen rakennusten ominaiskulutuksen kehitys.

14 8 2. TILASTOTAULUKOT TAULUKKO 1. KAUKOLÄMPÖVERKOT, -TUOTANTOKAPASITEETTI JA -TASE KAUKOLÄMMÖN HANKINTA HANKINTA = KÄYTTÖ KAUKOLÄMMÖN KÄYTTÖ Nettotuotanto Osto Kulutus Toimitus Verkkohäviöt ja mittauserot Kaukolämmön nettotuotannosta yhteistuotantona Kaukolämmön tuotantoon liittyvä sähkön nettotuotanto LÄMMÖNMYYJÄ GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh 191 Adven Oy 211,0 32,7 243,7 110,0 122,2 11, Adven Oy, Eura 0,7 32,7 33,4 28,7-4, Adven Oy, Hanko 27,3-27,3 26,8-0, Adven Oy, Hausjärvi 10,5-10,5 9,8-0, Adven Oy, Inkoo 9,6-9,6 8,7-0, Adven Oy, Levi 21,2-21,2 19,5-1, Adven Oy, Loppi 9,8-9,8 8,4-1, Adven Oy, Sastamala 63,4-63,4-63, Adven Oy, Siilinjärvi 58,8-58,8-58, Adven Oy, Siuntio 5,9-5,9 4,8-1, Adven Oy, Veikkola 3,8-3,8 3,3-0, Alajärven Lämpö Oy 33,1-33,1 28,1-5, Alavuden kaupunki 31,2 5,0 36,2 30,0-6, Alkkulan Aluelämpö Oy 23,1-23,1 14,3-8, Ekenäs Energi 100,4-100,4 90,6-9,8 86,9 16,0 161 Elenia Lämpö Oy 635,8 363,0 998,8 896,9-101,9 407,6 52, Elenia Lämpö Oy, Akaa 29,7-29,7 26,2-3, Elenia Lämpö Oy, Heinola 1,1 127,2 128,3 111,9-16, Elenia Lämpö Oy, Hämeenlinna 476,8 8,3 485,1 448,0-37,1 407,6 52, Elenia Lämpö Oy, Janakkala - Tervakoski - 19,5 19,5 16,5-3, Elenia Lämpö Oy, Janakkala - Turenki 25,5 23,7 49,2 45,8-3, Elenia Lämpö Oy, Jyväskylän seutu 40,0 155,3 195,3 168,3-27, Elenia Lämpö Oy, Kärsämäki 11,6-11,6 9,5-2, Elenia Lämpö Oy, Lammi 20,0-20,0 18,3-1, Elenia Lämpö Oy, Oulainen 31,1 10,3 41,4 36,9-4, Elenia Lämpö Oy, Vilppula - 18,7 18,7 15,5-3, Etelä-Savon Energia Oy 413,6-413,6 370,4-43,2 394,0 149,5 148 Fortum Power and Heat Oy 3 378,4 30, , ,1 32,7 338, ,6 912, Fortum Power and Heat Oy, Espoo 2 263,5 24, , ,2 170,1 205, ,1 639, Fortum Power and Heat Oy, Eura 32,7-32,7-32,7-32,7 4, Fortum Power and Heat Oy, Joensuu 543,7-543,7 498,6-45,1 457,7 211, Fortum Power and Heat Oy, Järvenpää 403,9 5,9 409,8 198,2 142,8 68,8 244,6 45, Fortum Power and Heat Oy, Kauniainen - 77,5 77,5 77, Fortum Power and Heat Oy, Kirkkonummi (keskusta) - 92,6 92,6 92, Fortum Power and Heat Oy, Nokia 134,6-134,6 116,2-18,4 83,5 12, Fortum Power and Heat Oy, Tuusula - 142,8 142,8 142, Haminan Energia Oy 26,9-26,9 24,9-2, Haukiputaan Energia Oy - 53,1 53,1 42,4-10, Helsingin Energia 6 952,6 5, , ,9 53,4 443, , ,9 080 Herrfors Oy Ab 104,1-104,1 86,0-18,1 81,7 26, Herrfors Oy Ab, Alavieska 4,4-4,4 3,9-0, Herrfors Oy Ab, Ylivieska 99,7-99,7 82,1-17,6 81,7 26,2 032 Hyvinkään Lämpövoima Oy 78,9 276,8 355,7 316,5-39, Imatran Lämpö Oy 76,8 83,5 160,3 149,8-10, Inergia Lämpö Oy 37,9-37,9 33,3-4, Itä-Savon Lähienergia Oy 13,2-13,2-13, Itä-Savon Lähienergia Oy, Enonkoski 4,3-4,3-4, Itä-Savon Lähienergia Oy, Savonlinna 8,9-8,9-8, Jalasjärven Lämpö Oy 35,4-35,4 30,5-4, Joroisten Energialaitos 13,2-13,2 11,5-1, Juuan kunnan kaukolämpölaitos 20,0-20,0 17,8-2, Jyväskylän Energia Oy 10, , ,3 901,6 156,3 76, Jämsän Aluelämpö Oy 34,3 97,7 132,0 118,8-13, Kajaanin Lämpö Oy 6,1 290,4 296,5 270,0-26, Kalajoen Lämpö Oy 17,6 26,5 44,1 35,3-8, Kangasalan Lämpö Oy 74,8-74,8 70,1-4, Kannuksen Kaukolämpö Oy 41,1-41,1 32,9-8, Karis Fjärrvärme Oy 36,1-36,1 30,8-5, Karvian Lämpö Oy 7,0-7,0 5,9-1, Kauhajoen Lämpöhuolto Oy 79,1-79,1 63,7-15,4 - -

15 9 VERKOT LÄMMITYSVOIMALAITOKSET KIINTEÄT LÄMPÖ- KESKUKSET JA LÄMPÖPUMPUT SIIRRETTÄVÄT LÄMPÖ- KESKUKSET TUOTANTO- LAITOSTEN KL-TEHO Kaukolämmön tuotantoon kulunut sähkö Kaukolämmön siirron pumppuenergia Pituus Lukumäärä Kaukolämpöteho turbiinien kautta Kaukolämpöteho kattiloista Kaukolämpöteho yhteensä Kaukolämmön tuotantoon liittyvä sähköteho Lukumäärä Kaukolämpöteho Lukumäärä Kaukolämpöteho MWh MWh km kpl MW MW MW MW kpl MW kpl MW MW , ,9 7 22,8 70, , ,9 1 0,3 7, , ,0 2 5,3 12, , ,0 1 6,0 8, , , , , , , , ,0 1 3,0 6, , , , ,2 4, , ,0 4, , ,2 1 4,0 16, , , , , , , ,6 1 13,5 3,5 17,0 3,5 3 39, , , ,0-110,0 60, , ,1 532, , , , , ,5 4 22,0 67, , ,0-110,0 60, , ,7 324, , ,7 3, , ,0 2 7,4 22, , ,2 7 9,5 30, , ,0 1 6,7 11, , , , , ,0 2 10,1 25, , , , , ,4-114,4 60, , , , ,0 10,0 648,0 499, , , , , ,0-455,0 358, , , ,0-7,0 2, , , ,0-101,0 47, ,4 2 9,5 371, ,8 1 45,0-45,0 22, ,3 8 43,1 206, ,8 1 30,0 10,0 40,0 70,0 1 13,5 6 16,0 69, , , ,0 69, , , , , , , , , ,0 3 8, , ,9 1 17,0-17,0 6,2 3 36,5 2 12,8 66, , , , ,3 1 17,0-17,0 6,2 2 34,0 2 12,8 63, , ,0 4 7,6 181, , ,0 4 18,5 131, , ,5 2 2,0 21, ,4 1 0,2 5, , , ,4 1 0,2 4, , ,0 3 5,7 24, , , , , , , , ,0 7 16,9 24, , ,0 3 12,6 45, , ,0 5 27,6 115, , ,0 2 3,0 22, , ,2 6 11,0 62, , ,9 1 3,0 27, , , , , , , , ,9 2 11,5 44,4

16 10 TAULUKKO 1. KAUKOLÄMPÖVERKOT, -TUOTANTOKAPASITEETTI JA -TASE KAUKOLÄMMÖN HANKINTA HANKINTA = KÄYTTÖ KAUKOLÄMMÖN KÄYTTÖ Nettotuotanto Osto Kulutus Toimitus Verkkohäviöt ja mittauserot Kaukolämmön nettotuotannosta yhteistuotantona Kaukolämmön tuotantoon liittyvä sähkön nettotuotanto LÄMMÖNMYYJÄ GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh 117 Kauhavan Kaukolämpö Oy 50,3-50,3 41,1-9, Kauhavan Kaukolämpö Oy, Alahärmä 15,0-15,0 11,3-3, Kauhavan Kaukolämpö Oy, Kauhava 30,8-30,8 25,8-5, Kauhavan Kaukolämpö Oy, Kortesjärvi 4,2-4,2 3,7-0, Kauhavan Kaukolämpö Oy, Ylihärmä 0,3-0,3 0, Kausalan Lämpö Oy 24,5-24,5 21,6-2, Kemijärven Kaukolämpö Oy 86,8-86,8 76,9-9,9 75,5 11,1 031 Kemin Energia Oy 125,5 44,5 170,0 150,1-19, Keminmaan Energia Oy 31,2-31,2 25,9-5, Keravan Energia Oy 215,2 231,9 447,1 398,6 5,9 42,6 0,7 0, Keravan Energia Oy, Karkkila 29,0-29,0 24,8-4, Keravan Energia Oy, Kerava 99,0 231,9 330,9 293,7 5,9 31,3 0,1 0, Keravan Energia Oy, Sipoo 87,2-87,2 80,1-7,1 0,6 0,6 057 Keuruun Lämpövoima Oy 71,4-71,4 60,6-10,8 57,1 6,5 093 Kiteen Lämpö Oy 48,3 3,9 52,2 41,0-11, Kittilän Aluelämpö Oy 23,3-23,3 19,2-4, Kokemäen Lämpö Oy 42,7-42,7 37,1-5, Kokkolan Energia 1,0 317,0 318,0 276,8-41, Kokkolan Energia, Kokkola 1,0 309,2 310,2 270,1-40, Kokkolan Energia, Kälviä - 7,8 7,8 6,7-1, Kolarin Lämpö Oy 11,1-11,1 9,4-1, Kotkan Energia Oy 393,4 41,8 435,2 376,1-59,1 351,0 104,6 038 KSS Lämpö Oy, Kouvola 58,9 407,7 466,6 419,5-47, Kuopion Energia 964,1 6,7 970,8 857,6-113,2 929,6 391,4 184 Kuortaneen energiaosuuskunta 10,6-10,6 8,5-2, Kurikan Kaukolämpö Oy 114,1-114,1 46,9 38,2 29, Köyliön-Säkylän Sähkö Oy 14,0-14,0 8,7-5, Lahti Energia Oy 1 310,8 6, , ,3-106, ,6 570, Lahti Energia Oy, Asikkala 28,2 0,4 28,6 25,7-2, Lahti Energia Oy, Hollola 7,2 98,7 105,9 96,8-9, Lahti Energia Oy, Lahti 1 228,4 6, , ,4 112,1 89, ,7 561, Lahti Energia Oy, Nastola 47,0 13,4 60,4 55,4-5,0 20,9 8,9 178 Laihian Nuuka Lämpö Oy 18,9-18,9 16,2-2, Laitilan Lämpö Oy 2,6 41,6 44,2 37,8-6, Lappeenrannan Energia Oy - 644,0 644,0 541,9-102, Lapuan Energia Oy 64,5 12,4 76,9 65,9-11,0 61,2 9,9 112 Lempäälän Lämpö Oy 53,5 8,5 62,0 51,1-10, Leppäkosken Lämpö Oy 68,7 51,3 120,0 101,9-18, Leppäkosken Lämpö Oy, Hämeenkyrö 0,5 37,4 37,9 31,6-6, Leppäkosken Lämpö Oy, Ikaalinen 31,4 6,0 37,4 32,1-5, Leppäkosken Lämpö Oy, Parkano 27,8 0,5 28,3 23,4-4, Leppäkosken Lämpö Oy, Ylöjärvi 9,0-9,0 8,5-0, Leppäkosken Lämpö Oy, Äetsä - 7,4 7,4 6,3-1, Liedon Lämpö Oy 32,2 3,8 36,0 32,6-3, Lohjan Energiahuolto Oy Loher 13,3 103,5 116,8 107,1-9, Loimaan Kaukolämpö Oy 86,3-86,3 79,3-7, Lämpö Korpela Oy 18,2-18,2 14,2-4, Mariehamns Energi Ab 23,8 96,2 120,0 106,3-13,7 0,4 0,4 114 Mäntsälän Sähkö Oy 37,9-37,9 35,7-2, Mäntän Kaukolämpö Oy 1,3 52,1 53,4 47,1-6, Nivalan Kaukolämpö Oy 64,0-64,0 50,2-13,8 55,3 10,3 042 Nurmeksen Lämpö Oy 68,5-68,5 58,5-10, Nurmijärven Sähkö Oy 119,9-119,9 106,2-13, Nykarleby Kraftverk 17,9-17,9 16,5-1, Orimattilan Lämpö Oy 41,7-41,7 35,5-6, Otanmäen Lämpö Oy 13,4-13,4 12,2-1, Oulun Energia 1 467,9 116, , ,4 126,1 118, ,5 371,6 141 Oulun Seudun Sähkö 75,3 73,0 148,3 124,9-23, Outokummun Energia Oy 60,7-60,7 51,9-8, Paimion Lämpökeskus Oy 58,1-58,1 53,0-5,1 - -

17 11 VERKOT LÄMMITYSVOIMALAITOKSET KIINTEÄT LÄMPÖ- KESKUKSET JA LÄMPÖPUMPUT SIIRRETTÄVÄT LÄMPÖ- KESKUKSET TUOTANTO- LAITOSTEN KL-TEHO Kaukolämmön tuotantoon kulunut sähkö Kaukolämmön siirron pumppuenergia Pituus Lukumäärä Kaukolämpöteho turbiinien kautta Kaukolämpöteho kattiloista Kaukolämpöteho yhteensä Kaukolämmön tuotantoon liittyvä sähköteho Lukumäärä Kaukolämpöteho Lukumäärä Kaukolämpöteho MWh MWh km kpl MW MW MW MW kpl MW kpl MW MW , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 3 3,8 16, ,1 1 15,5-15,5 4,5 8 55, , , ,0 3 29,0 103, , ,6 2 1,3 23, , ,0 13, ,9 6 16,2 212, , ,0 2 9,9 23, , ,8 8, ,5 3 6,0 138, , ,2 5,5 5 43,4 1 0,3 49, ,0 2 14,9 16,0 30,9 5,0 6 19,5 3 7,6 58, , ,0 2 4,6 31, , ,8 2 5,0 12, , ,0 4 15,8 28, , ,0 1 20,0 82, , ,0 1 20,0 82, , , , , , ,0 23,0 142,0 58,0 3 88,9 3 26,0 256, , , , , ,0 15,0 250,0 100, ,0 6 16,2 628, , , , , ,9 2 2,8 53, , , , , ,9 55,0 420,3 298, ,8 8 22,2 907, , , , , ,0 2 5,3 42, , ,9 55,0 411,3 294, ,0 4 13,7 810, , ,0 4,5 1 24,0 2 3,2 36, , , , , , , , ,9 1 16,0 3,0 19,0 4,0 1 12,0 7 25,9 56, , ,3 6 20,2 42, , ,0 8 44,9 3 2,5 39, , , , , ,0 2 7, , ,0 2 2,0 24, , ,4 1 0,5 4, , , ,5 2 10,0 31, , ,0 4 15,6 51, , ,1 1 3,7 12, , ,3 23, ,8 83, , , , , ,0 4 11,7 12, ,5 1 15,0 20,0 35,0 4,5 3 50,3 1 2,0 87, , , , , ,0 1 2,3 73, , , , , ,6 2 0,6 37, , ,2 1 0,7 9, , ,0-327,0 188, ,2 1 0,2 688, , ,9 9 15,6 96, , , , , ,0 4 8,2 39,2

18 12 TAULUKKO 1. KAUKOLÄMPÖVERKOT, -TUOTANTOKAPASITEETTI JA -TASE KAUKOLÄMMÖN HANKINTA HANKINTA = KÄYTTÖ KAUKOLÄMMÖN KÄYTTÖ Nettotuotanto Osto Kulutus Toimitus Verkkohäviöt ja mittauserot Kaukolämmön nettotuotannosta yhteistuotantona Kaukolämmön tuotantoon liittyvä sähkön nettotuotanto LÄMMÖNMYYJÄ GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh 104 Pargas Fjärrvärme Ab Oy 22,9 20,6 43,5 37,8-5, Pietarsaaren El 0,7 193,4 194,1 174,4-19, Pori Energia Oy 647,4 50,3 697,7 601,4 31,6 64,7 610,0 263, Pori Energia Oy, Harjavalta 7,5 45,8 53,3 41,0-12, Pori Energia Oy, Kristiinankaupunki 7,3-7,3 6,2-1, Pori Energia Oy, Pori 632,6 4,5 637,1 554,2 31,6 51,3 610,0 263,7 024 Porvoon Energia Oy 366,1-366,1 310,8-55,3 278,7 58, Porvoon Energia Oy, Loviisa 55,3-55,3 46,8-8, Porvoon Energia Oy, Porvoo 310,8-310,8 264,0-46,8 278,7 58,2 030 Raahen Energia Oy 3,3 183,2 186,5 154,9-31, Rauman Energia Oy 1,6 292,6 294,2 266,2-28, Riihimäen Kaukolämpö Oy 10,6 187,4 198,0 179,0-19, Rovaniemen Energia Oy 533,5-533,5 458,5-75,0 373,1 157, Rovaniemen Energia Oy, Rovaniemi 528,8-528,8 454,4-74,4 373,1 157, Rovaniemen Energia Oy, Ylläs 4,7-4,7 4,1-0, Saarijärven Kaukolämpö Oy 30,9-30,9 25,6-5, Salon Kaukolämpö 3,1 200,9 204,0 182,9-21, Sastamalan Lämpö Oy - 63,4 63,4 56,6-6, Savon Voima Oyj 579,1 96,9 676,0 579,3-96,7 233,7 62, Savon Voima Oyj, Iisalmi 183,3-183,3 156,2-27,1 134,6 30, Savon Voima Oyj, Juankoski 6,5 11,7 18,2 15,6-2, Savon Voima Oyj, Keitele - 10,8 10,8 9,2-1, Savon Voima Oyj, Kiuruvesi 43,0-43,0 36,7-6, Savon Voima Oyj, Kuopio 34,2-34,2 28,5-5, Savon Voima Oyj, Lapinlahti 22,3 8,6 30,9 26,6-4, Savon Voima Oyj, Leppävirta 42,9-42,9 33,5-9, Savon Voima Oyj, Maaninka 0,2 6,0 6,2 5,4-0, Savon Voima Oyj, Pieksämäki 135,3 1,0 136,3 121,5-14,8 99,1 32, Savon Voima Oyj, Pielavesi 21,1-21,1 19,1-2, Savon Voima Oyj, Rautalampi 11,0-11,0 9,1-1, Savon Voima Oyj, Siilinjärvi 36,9 58,8 95,7 80,7-15, Savon Voima Oyj, Suonenjoki 42,4-42,4 37,2-5, Seinäjoen Energia Oy 128,7 354,7 483,4 412,0-71, Someron Lämpö Oy 40,0-40,0 34,5-5, Suur-Savon Sähkö Oy 121,2 193,8 315,0 281,6-33, Suur-Savon Sähkö Oy, Hartola 0,5 14,2 14,7 12,7-2, Suur-Savon Sähkö Oy, Juva 32,5-32,5 28,2-4, Suur-Savon Sähkö Oy, Kangasniemi 17,4 0,9 18,3 16,3-2, Suur-Savon Sähkö Oy, Mäntyharju 27,8-27,8 23,8-4, Suur-Savon Sähkö Oy, Puumala 7,6-7,6 7,0-0, Suur-Savon Sähkö Oy, Rantasalmi 18,2-18,2 14,3-3, Suur-Savon Sähkö Oy, Savonlinna 17,2 178,7 195,9 179,3-16, Tampereen Sähkölaitos 2 178, , ,4-150, , , Tampereen Sähkölaitos, Nokia - 1,0 1,0 0,7-0, Tampereen Sähkölaitos, Pirkkala 7,3 73,6 80,9 70,4-10, Tampereen Sähkölaitos, Tampere 2 157, , ,2 140,8 128, , , Tampereen Sähkölaitos, Ylöjärvi 14,0 66,2 80,2 69,1-11, Teuvan kunnan kaukolämpölaitos 22,6-22,6 17,3-5, Toholammin Energia Oy 19,2 0,4 19,6 15,2-4,4 0,8 0,3 072 Tornion Energia Oy 6,2 158,8 165,0 109,9 48,9 6, Turku Energia Oy Ab 75, , , ,2 9,8 244, Turku Energia Oy Ab, Kaarina 2,5 95,1 97,6 90,6-7, Turku Energia Oy Ab, Naantali 0,3 105,2 105,5 75,9-29, Turku Energia Oy Ab, Raisio 7,6 168,8 176,4 153,4-23, Turku Energia Oy Ab, Turku 65, , , ,3 378,9 185, Ulvilan Lämpö Oy 1,5 31,6 33,1 30,5-2, Vaasan Sähkö Oy 9,2 680,5 689,7 608,8 24,2 56, Valkeakosken Energia Oy 12,5 112,8 125,3 114,0-11, Vantaan Aviaenergia Oy 0,7 96,8 97,5 93,9-3, Vantaan Energia Oy 1 761,4 28, , ,8 102,4 158, ,9 642,0

19 13 VERKOT LÄMMITYSVOIMALAITOKSET KIINTEÄT LÄMPÖ- KESKUKSET JA LÄMPÖPUMPUT SIIRRETTÄVÄT LÄMPÖ- KESKUKSET TUOTANTO- LAITOSTEN KL-TEHO Kaukolämmön tuotantoon kulunut sähkö Kaukolämmön siirron pumppuenergia Pituus Lukumäärä Kaukolämpöteho turbiinien kautta Kaukolämpöteho kattiloista Kaukolämpöteho yhteensä Kaukolämmön tuotantoon liittyvä sähköteho Lukumäärä Kaukolämpöteho Lukumäärä Kaukolämpöteho MWh MWh km kpl MW MW MW MW kpl MW kpl MW MW , , , , ,3 3 8,0 60, , ,0-179,0 127, , ,5 443, , ,3 2 1,8 24, , ,5 6, , ,0-179,0 127, ,0 7 6,2 413, ,1 3 66,0-83,0 31, ,6 4 9,7 261, , ,0 2 4,7 40, ,0 3 66,0-83,0 31, ,6 2 5,0 220, , ,4 3 12,1 64, ,8 1 50,0 27,0 77,0 20,8 7 83, , , ,0 2 17,3 70, ,2 1 62,6-62,6 32, ,0 7 21,3 316, ,6 1 62,6-62,6 32, ,5 7 21,3 309, , , , , , , , ,5 2 4,5 51, , ,0 3 56,0-61,0 26, , ,5 545, ,5 1 30,0-30,0 14,7 4 90, , , ,3 12, , ,5 1 2,5 5, , ,0 2,0 4 30,9 2 13,0 48, , , ,2 43, , ,5 5 13,9 28, , ,5 4 15,6 31, , ,7 1 1,3 3, ,6 1 26,0-26,0 9, ,5 1 6,5 136, , ,0 4 13,0 16, , ,9 3 0,7 6, , ,7 6 29,5 52, , ,0 2 9,0 42, , ,0 4 6,5 200, , ,7 4 10,8 29, , , ,7 172, , ,0 4, , ,5 1 2,3 18, , , , , , , , , , , ,2 2 4,7 15, , , ,7 101, , ,0-424,0 336, ,0 6 40, , , , ,0 1 1,2 11, , ,0-424,0 336, ,0 4 33, , , ,0 1 6,0 18, , ,3 3 7,7 20, ,7 1-5,4 5,4 1,3 2 6, , , , , , ,3 9 92,3 777, , , , , , , , , , , ,0 9 92,3 626, , , , ,7 1 36,0-36,0 15, ,0 1 3,5 284, , ,0 12,0 7 54,5 8 27,3 94, , ,5 2, , ,0-330,0 198, , ,1

20 14 TAULUKKO 1. KAUKOLÄMPÖVERKOT, -TUOTANTOKAPASITEETTI JA -TASE KAUKOLÄMMÖN HANKINTA HANKINTA = KÄYTTÖ KAUKOLÄMMÖN KÄYTTÖ Nettotuotanto Osto Kulutus Toimitus Verkkohäviöt ja mittauserot Kaukolämmön nettotuotannosta yhteistuotantona Kaukolämmön tuotantoon liittyvä sähkön nettotuotanto LÄMMÖNMYYJÄ GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh 152 Vapo Oy 708,2-708,2 396,8 248,4 63,0 515,5 113, Vapo Oy, Forssa 203,6-203,6 187,2-16,4 182,4 60, Vapo Oy, Ilomantsi 39,7-39,7 33,3-6,4 16,5 1, Vapo Oy, Jyväskylä 35,8-35,8-35, Vapo Oy, Lieksa 90,7-90,7 72,1-18,6 87,9 22, Vapo Oy, Mynämäki 17,9-17,9 16,2-1, Vapo Oy, Ruovesi 15,1-15,1 11,1-4, Vapo Oy, Rääkkylä 9,4-9,4 8,4-1, Vapo Oy, Salo 185,2-185,2-185,2-183,4 25, Vapo Oy, Sotkamo 68,8-68,8 56,1-12,7 45,3 3, Vapo Oy, Tohmajärvi 14,6-14,6 12,4-2, Vapo Oy, Turengin pellettitehdas 23,7-23,7-23, Vapo Oy, Vehmersalmi 3,7-3,7-3, Varissuon Lämpö Oy 53,1 9,8 62,9 56,9 0,8 5, Varkauden Aluelämpö Oy 18,5 180,7 199,2 173,4-25, Vatajankosken Sähkö Oy 86,2-86,2 74,0-12,2 79,6 23,2 182 Vetelin Lämpö Oy 7,8-7,8 6,0-1, Vierumäen Infra 2,4 14,0 16,4 16,0-0, Wiitaseudun Energia Oy 47,7-47,7 41,0-6, Vimpelin Lämpö Oy 8,1-8,1 6,9-1, Virtain kaupungin kll 39,5-39,5 32,9-6, VS Lämpö Oy 86,1 38,9 125,0 112,0-13, Äänekosken Energia Oy 0,7 128,2 128,9 113,9-15,0 - - KAUKOLÄMPÖYRITYKSET YHTEENSÄ , , , , , , ,3 714 AKK-Energia Oy, Ikaalinen 6,0-6,0-6, Akonkosken Saha Oy, Alavus 5,0-5,0-5, Alholmens Kraft Oy, Pietarsaari 193,4-193,4-193,4-193,4 99,3 545 Ekovoima Oy, Riihimäki 477,1-477,1-461,1 16,0 477,1 56,5 690 Energiatuote Utriainen Oy, Pieksämäki 1,0-1,0-1, FC Energia Oy, Äetsä 12,8-12,8-12, FC Power Oy, Lappeenranta 17,0 5,4 22,4-22,4-17,0 7,3 681 Fine Pine Oy, Lapinlahti 8,6-8,6-8, Finnsementti Oy, Lappeenranta 7,3-7,3-7, Finnsementti Oy, Parainen 9,5-9,5-9, Gasum Oy, Kouvola 8,5-8,5-8, Hake Rissanen, Kuopio 3,0-3,0-3, Hartolan Kuningaslämpö 14,2-14,2-14, Hämeenkyrön Voima Oy 37,4-37,4-37,4-37,4 6,2 702 Höyrytys Oy, Turku 8,6-8,6-8, Imatran Energia Oy 83,5-83,5-83,5-39,8 18,4 689 JR-Lämpö Oy, Maaninka 6,0-6,0-6, Junnikkala Oy, Kalajoki 26,5-26,5-26, Junnikkala Oy, Oulaisten saha 10,3-10,3-10, Jyväskylän Energiantuotanto Oy 526,8-526,8-526,8-509,3 210,6 721 Jyväskylän Voima Oy 586,8-586,8-586,8-586,8 231,4 668 Järvi-Suomen Voima Oy, Savonlinna 169,4-169,4-169,4-169,4 67,9 525 Kainuun Voima Oy, Kajaani 290,4-290,4-290,4-282,7 109,9 704 Kaukaan Voima Oy 491,0-491,0-491,0-491,0 194,0 694 Keitele Energy Oy 10,8-10,8-10, Keravan Lämpövoima Oy 231,9-231,9-231,9-168,5 60,8 692 Kerienergia Oy 9,3-9,3-9, Kokkolan Voima Oy 156,1 32,3 188,4-188,4-152,8 50,4 618 Kotkamills Oy 41,8-41,8-41,8-41,8 18,6 650 KSS Energia Oy 52,3 329,0 381,3-381,3-0,8 0,4 659 Kymin Voima Oy 329,0-329,0-329,0-329,0 146,7 515 Laanilan Voima Oy, Oulu 81,4-81,4-81,4-81,4 13,2 691 Lahti Aqua Oy 6,0-6,0-6, Lappeenrannan Lämpövoima Oy 116,3-116,3-116, Late-Rakenteet Oy, Turku 2,1-2,1-2,

21 15 VERKOT LÄMMITYSVOIMALAITOKSET KIINTEÄT LÄMPÖ- KESKUKSET JA LÄMPÖPUMPUT SIIRRETTÄVÄT LÄMPÖ- KESKUKSET TUOTANTO- LAITOSTEN KL-TEHO Kaukolämmön tuotantoon kulunut sähkö Kaukolämmön siirron pumppuenergia Pituus Lukumäärä Kaukolämpöteho turbiinien kautta Kaukolämpöteho kattiloista Kaukolämpöteho yhteensä Kaukolämmön tuotantoon liittyvä sähköteho Lukumäärä Kaukolämpöteho Lukumäärä Kaukolämpöteho MWh MWh km kpl MW MW MW MW kpl MW kpl MW MW , ,9 12,0 174,9 42, , ,7 451, ,8 1 48,0-48,0 17,2 4 79,8 3 14,0 141, ,0 1 19,9-19,9 3,5 1 21,6 1 1,0 42, , , ,8 1 22,0 5,0 27,0 7,8 5 56,0 2 7,1 90, , , , , , , , , , ,0-60,0 12, , ,2 1 13,0 7,0 20,0 2,0 4 29,0 4 5,6 54, , , , , , ,0 2, , , , , ,7 1 4,9 64, ,9 1 18,0-18,0 6,0 8 38,6 1 0,4 57, , , , , ,0 2 4,0 8, , ,0 4 20,0 40, , , , , , , , ,0 2 1,3 105, , , , ,7 189, , , , , , , , , , ,0-150,0 272, , ,0 1 90,0-90,0 16, , , , ,4 1 5,0-5,0 4, , ,5 1 1,0 4, , , , , ,0 1 9,0 15, ,0 16,0 16, , , , ,0 9, , , , , , , , , ,9-201,9 113, ,2 4 15,0 601, ,0-250,0 189, , ,0 25,0 69,0 20, , ,0 63,0 163,0 40, , ,0-110,0 60, , , , ,0-50,0 20, , ,0 2 3,4 7, ,0 5,0 55,0 20, ,0 67, ,0 10,0 15,0 70, , ,0 40,0 2 62, , ,0 40,0 92,0 26, , ,0-100,0 30, , ,0 80,0 103, ,7 7 5,5 335, , ,0

22 16 TAULUKKO 1. KAUKOLÄMPÖVERKOT, -TUOTANTOKAPASITEETTI JA -TASE KAUKOLÄMMÖN HANKINTA HANKINTA = KÄYTTÖ KAUKOLÄMMÖN KÄYTTÖ Nettotuotanto Osto Kulutus Toimitus Verkkohäviöt ja mittauserot Kaukolämmön nettotuotannosta yhteistuotantona Kaukolämmön tuotantoon liittyvä sähkön nettotuotanto LÄMMÖNMYYJÄ GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh 735 Lempäälän Energia Oy 8,5-8,5-8, Lohjan Biolämpö Oy 77,9-77,9-77, Mariehamns Bioenergi Ab 96,2-96,2-96,2-6,4 2,2 606 Metsä Fibre Oy, Kemi 44,5-44,5-44,5-44,5 15,1 730 Mondi Lohja Oy 4,2-4,2-4, Myllyn Paras Oy, Hyvinkää 3,0-3,0-3, Mäntän Energia Oy 52,1-52,1-52,1-52,1 4,6 676 Nordkalk Oy Ab, Lohja 21,4-21,4-21, Nordkalk Oy, Parainen 11,1-11,1-11, Nordkalk Oyj, Lappeenranta 7,0-7,0-7, Pansion Lämpö Avoin Yhtiö 73,5-73,5-73, Parkanon Listakiinteistöt Oy 0,5-0,5-0, Perniön Hakelämpö Oy 13,7-13,7-13, Perttelin Sementtivalimo Oy 2,0-2,0-2, Picea Oy Ab, Laitila 41,6-41,6-41, Rauman Biovoima Oy 292,6-292,6-292,6-289,7 97,7 599 Ruukki Metals Oy, Hämeenlinna 2,5-2,5-2, Ruukki Metals Oy, Raahe 183,2-183,2-183, Sachtleben Pigments Oy, Pori 4,5-4,5-4, Sarlin Oy, Vaasa 1,2-1,2-1,2-1,2 0,7 671 Soprus Oy, Kangasniemi 0,9-0,9-0, St1 Biofuels Oy, Hämeenlinna 5,6-5,6-5,6-4,1 4,2 537 Stora Enso Oyj Varkauden tehdas 180,7-180,7-180,7-180,7 24,6 521 Stora Enso Oyj, Heinola 127,2-127,2-127,2-127,2 4,4 565 Stora Enso Oyj, Printing and Reading, Oulu Mill 34,7-34,7-34,7-34,7 4,0 682 Tervakoski Oy, Janakkala 19,5-19,5-19, Tornion Voima Oy 158,8-158,8-158, TS-Yhtymä, Turku 11,1-11,1-11, Turun Seudun Energiantuotanto Oy 2 007, , , ,2 804,6 597 UPM-Kymmene Oyj, Jämsänkoski 91,4-91,4-91, UPM-Kymmene Oyj, Valkeakoski 112,8-112,8-112,8-112,8 15,6 632 UPM-Kymmene Wood Oy, Jyväskylän vaneritehdas 10,3-10,3-10, Vaskiluodon Voima Oy, Seinäjoki 354,7-354,7-354,7-354,7 107,6 501 Vaskiluodon Voima Oy, Vaasa 404,2-404,2-404,2-404,2 269,3 712 Versowood Oy, Riihimäki 0,1-0,1-0, Westenergy Oy, Vaasa 275,1-275,1-275,1-275,1 91,4 649 Yara Suomi Oy, Uudenkaupungin tehtaat 38,9-38,9-38, TUKKUMYYJÄT YHTEENSÄ 8 812,2 366,7 0, ,9 16, , ,6 KOKO MAA YHTEENSÄ , , , , , , ,9

23 17 VERKOT LÄMMITYSVOIMALAITOKSET KIINTEÄT LÄMPÖ- KESKUKSET JA LÄMPÖPUMPUT SIIRRETTÄVÄT LÄMPÖ- KESKUKSET TUOTANTO- LAITOSTEN KL-TEHO Kaukolämmön tuotantoon kulunut sähkö Kaukolämmön siirron pumppuenergia Pituus Lukumäärä Kaukolämpöteho turbiinien kautta Kaukolämpöteho kattiloista Kaukolämpöteho yhteensä Kaukolämmön tuotantoon liittyvä sähköteho Lukumäärä Kaukolämpöteho Lukumäärä Kaukolämpöteho MWh MWh km kpl MW MW MW MW kpl MW kpl MW MW , , , , ,0 2,0 11,0 2,1 1 5, , ,0 35,0 55,0 85, , , , , , ,0-24,0 14, , , , , , , , , , , , , , , , ,0 27,0 77,0 20, , , , ,6 2 70,0 30,0 100,0 86,0 1 40, , ,3 0, , , , ,1 1,1 1 1, , ,0-60,0 10, , ,0-40,0 17, , , , , , , ,0-389,0 261, , , ,0 436,0 806,0 93,0 3 44, , ,0-50, , , , ,0-100,0 108, , ,0-175,0 210, , ,0 1 4,0 14, , ,9 769, , , , , , , ,6 958, , , , , ,3

24 18 TAULUKKO 2. LÄMMÖNMYYJIEN VÄLINEN KAUKOLÄMPÖKAUPPA KAUKOLÄMMÖN OSTAJA KAUKOLÄMMÖN TOIMITTAJA OSTO GWh Adven Oy, Eura Fortum Power and Heat Oy, Eura 32,7 061 Alavuden kaupunki 734 Akonkosken Saha Oy, Alavus 5, Elenia Lämpö Oy, Heinola 521 Stora Enso Oyj, Heinola 127, Elenia Lämpö Oy, Hämeenlinna 591 Jätevesilaitos, Hämeenlinna 0, Elenia Lämpö Oy, Hämeenlinna 599 Ruukki Metals Oy, Hämeenlinna 2, Elenia Lämpö Oy, Hämeenlinna 723 St1 Biofuels Oy, Hämeenlinna 5, Elenia Lämpö Oy, Janakkala - Tervakoski 682 Tervakoski Oy, Janakkala 19, Elenia Lämpö Oy, Janakkala - Turenki Vapo Oy, Turenki 23, Elenia Lämpö Oy, Jyväskylän seutu Vapo Oy, Jyväskylä 21, Elenia Lämpö Oy, Jyväskylän seutu 007 Jyväskylän Energia Oy 134, Elenia Lämpö Oy, Oulainen 686 Junnikkala Oy, Oulaisten saha 10, Elenia Lämpö Oy, Vilppula 617 Metsä Wood, Vilppulan Saha 18, Fortum Power and Heat Oy, Espoo 005 Helsingin Energia 24, Fortum Power and Heat Oy, Järvenpää Keravan Energia, Kerava 5, Fortum Power and Heat Oy, Kauniainen Fortum Power and Heat Oy, Espoo 77, Fortum Power and Heat Oy, Kirkkonummi (keskusta) Fortum Power and Heat Oy, Espoo 92, Fortum Power and Heat Oy, Tuusula Fortum Power and Heat Oy, Järvenpää 142,8 074 Haukiputaan Energia Oy 017 Oulun Energia 53,1 005 Helsingin Energia 016 Vantaan Energia Oy 5,6 032 Hyvinkään Lämpövoima Oy 719 Myllyn Paras Oy, Hyvinkää 3,0 032 Hyvinkään Lämpövoima Oy 545 Ekovoima Oy, Riihimäki 273,8 011 Imatran Lämpö Oy 590 Imatran Energia Oy 83,5 007 Jyväskylän Energia Oy 632 UPM-Kymmene Wood Oy, Jyväskylän vaneritehdas 10,3 007 Jyväskylän Energia Oy 628 Jyväskylän Energiantuotanto Oy 526,8 007 Jyväskylän Energia Oy 721 Jyväskylän Voima Oy 586,8 067 Jämsän Aluelämpö Oy 619 UPM-Kymmene Oyj, Kaipola 6,3 067 Jämsän Aluelämpö Oy 597 UPM-Kymmene Oyj, Jämsänkoski 91,4 029 Kajaanin Lämpö Oy 525 Kainuun Voima Oy, Kajaani 290,4 190 Kalajoen Lämpö Oy 724 Junnikkala Oy, Kalajoki 26,5 031 Kemin Energia Oy 606 Metsä Fibre Oy, Kemi 44, Keravan Energia Oy, Kerava 699 Keravan Lämpövoima Oy 231,9 093 Kiteen Lämpö Oy 726 Biokymppi Oy, Kitee 3, Kokkolan Energia, Kokkola 722 Kokkola Power Oy 120, Kokkolan Energia, Kokkola 641 Kokkolan Voima Oy 188, Kokkolan Energia, Kälviä 698 Kälviän Energiaosuuskunta 7,8 018 Kotkan Energia Oy 618 Kotkamills Oy, Kotka 41,8 038 KSS Lämpö Oy, Kouvola 673 Saint-Gobain Weber Oy Ab, Kuusankoski 0,9 038 KSS Lämpö Oy, Kouvola 674 Gasum Oy, Kouvola 8,5 038 KSS Lämpö Oy, Kouvola 557 Stora Enso Yhteispalvelut Oy, Anjalankoski 17,0 038 KSS Lämpö Oy, Kouvola 650 KSS Energia Oy 381,3 002 Kuopion Energia 728 Hake Rissanen, Kuopio 3,0 002 Kuopion Energia Vapo Oy, Vehmersalmi, Kuopio 3, Lahti Energia Oy, Asikkala 736 Jeld-Wen Suomi Oy 0, Lahti Energia Oy, Hollola Lahti Energia Oy, Lahti 98, Lahti Energia Oy, Lahti 691 Lahti Aqua Oy 6, Lahti Energia Oy, Nastola Lahti Energia Oy, Lahti 13,4 077 Laitilan Lämpö Oy 552 Picea Oy Ab, Laitila 41,6 012 Lappeenrannan Energia Oy 513 Nordkalk Oyj, Lappeenranta 7,0 012 Lappeenrannan Energia Oy 645 Finnsementti Oy, Lappeenranta 7,3 012 Lappeenrannan Energia Oy 731 FC Power Oy, Lappeenranta 22,4 012 Lappeenrannan Energia Oy 512 Lappeenrannan Lämpövoima Oy 116,3 012 Lappeenrannan Energia Oy 704 Kaukaan Voima Oy 491,0 062 Lapuan Energia Oy 638 MyllyKorpi Oy, Lapua 12,4 112 Lempäälän Lämpö Oy 735 Lempäälän Energia Oy 8, Leppäkosken Lämpö Oy, Hämeenkyrö 729 Hämeenkyrön Voima Oy 37, Leppäkosken Lämpö Oy, Ikaalinen 714 AKK-Energia Oy, Ikaalinen 6, Leppäkosken Lämpö Oy, Parkano 625 Parkanon Listakiinteistöt Oy 0, Leppäkosken Lämpö Oy, Äetsä 670 FC Energia Oy, Äetsä 7,4 047 Liedon Lämpö Oy 725 Suomen Bioenergia/V-S Puulava Oy, Lieto 3,8 176 Lohjan Energiahuolto Oy Loher 730 Mondi Lohja Oy, Lohjan lämpölaitos 4,2 176 Lohjan Energiahuolto Oy Loher 676 Nordkalk Oy Ab, Lohja 21,4 176 Lohjan Energiahuolto Oy Loher 727 Lohjan Biolämpö Oy 77,9 050 Mariehamns Energi Ab 620 Mariehamns Bioenergi Ab 96,2 115 Mäntän Kaukolämpö Oy 596 Mäntän Energia Oy 52,1 017 Oulun Energia 565 Stora Enso Oyj, Printing and Reading, Oulu Mill 34,7 017 Oulun Energia 515 Laanilan voima Oy, Oulu 81,4 141 Oulun Seudun Sähkö 017 Oulun Energia 73,0 104 Pargas Fjärrvärme Ab Oy 680 Finnsementti Oy, Parainen 9,5 104 Pargas Fjärrvärme Ab Oy 559 Nordkalk Oy, Parainen 11,1 027 Pietarsaaren El 713 Alholmens Kraft Oy, Pietarsaari 193,4

25 19 TAULUKKO 2. LÄMMÖNMYYJIEN VÄLINEN KAUKOLÄMPÖKAUPPA KAUKOLÄMMÖN OSTAJA KAUKOLÄMMÖN TOIMITTAJA OSTO GWh Pori Energia Oy, Harjavalta 717 Suomen Teollisuuden Energiapalvelut Oy, Harjavalta 45, Pori Energia Oy, Pori 655 Sachtleben Pigments Oy, Pori 4,5 030 Raahen Energia Oy 526 Ruukki Metals Oy, Raahe 183,2 053 Rauman Energia Oy 687 Rauman Biovoima Oy 292,6 059 Riihimäen Kaukolämpö Oy 712 Versowood Oy, Riihimäki 0,1 059 Riihimäen Kaukolämpö Oy 545 Ekovoima Oy, Riihimäki 187,3 055 Salon Kaukolämpö 711 Perttelin Sementtivalimo Oy 2,0 055 Salon Kaukolämpö 710 Perniön Hakelämpö Oy 13,7 055 Salon Kaukolämpö Vapo Oy, Salo 185,2 163 Sastamalan Lämpö Oy Adven Oy, Sastamala 63, Savon Voima Oyj, Juankoski 684 Juankosken Biolämpö Oy 11, Savon Voima Oyj, Keitele 694 Keitele Energy Oy 10, Savon Voima Oyj, Lapinlahti 681 Fine Pine Oy, Lapinlahti 8, Savon Voima Oyj, Maaninka 689 JR-Lämpö Oy, Maaninka 6, Savon Voima Oyj, Pieksämäki 690 Energiatuote Utriainen Oy, Pieksämäki 1, Savon Voima Oyj, Siilinjärvi Adven Oy, Siilinjärvi 58,8 071 Seinäjoen Energia Oy 603 Vaskiluodon Voima Oy, Seinäjoki 354, Suur-Savon Sähkö Oy, Hartola 705 Hartolan Kuningaslämpö 14, Suur-Savon Sähkö Oy, Kangasniemi 671 Soprus Oy, Kangasniemi 0, Suur-Savon Sähkö Oy, Savonlinna 692 Kerienergia Oy 9, Suur-Savon Sähkö Oy, Savonlinna 668 Järvi-Suomen Voima Oy, Savonlinna 169, Tampereen Sähkölaitos, Nokia Tampereen Sähkölaitos, Tampere 1, Tampereen Sähkölaitos, Pirkkala Tampereen Sähkölaitos, Tampere 73, Tampereen Sähkölaitos, Ylöjärvi Tampereen Sähkölaitos, Tampere 66,2 143 Toholammin Energia Oy 718 Valio Oy, Toholampi 0,4 072 Tornion Energia Oy 706 Tornion Voima Oy 158, Turku Energia Oy Ab, Kaarina Turku Energia Oy Ab, Turku 95, Turku Energia Oy Ab, Naantali Turku Energia Oy Ab, Turku 105, Turku Energia Oy Ab, Raisio Turku Energia Oy Ab, Turku 168, Turku Energia Oy Ab, Turku 105 Varissuon Lämpö 0, Turku Energia Oy Ab, Turku 634 Late-Rakenteet Oy, Turku 2, Turku Energia Oy Ab, Turku 702 Höyrytys Oy, Turku 8, Turku Energia Oy Ab, Turku 701 TS-Yhtymä, Turku 11, Turku Energia Oy Ab, Turku 703 Pansion Lämpö Avoin Yhtiö 73, Turku Energia Oy Ab, Turku 732 Turun Seudun Energiantuotanto Oy 2 007,9 134 Ulvilan Lämpö Oy 019 Pori Energia Oy 31,6 003 Vaasan Sähkö Oy 700 Sarlin Oy, Vaasa 1,2 003 Vaasan Sähkö Oy 733 Westenergy Oy, Vaasa 275,1 003 Vaasan Sähkö Oy 501 Vaskiluodon Voima Oy, Vaasa 404,2 035 Valkeakosken Energia Oy 529 UPM-Kymmene Oyj, Valkeakoski 112,8 135 Vantaan Aviaenergia Oy 016 Vantaan Energia Oy 96,8 016 Vantaan Energia Oy 005 Helsingin Energia 28,7 105 Varissuon Lämpö Oy Oy Turku Energia Ab, Turku 9,8 044 Varkauden Aluelämpö Oy 537 Stora Enso Oyj, Varkauden tehdas 180,7 188 Vierumäen Infra 720 Versowood Oy, Heinola 14,0 073 VS Lämpö Oy 649 Yara Suomi Oy, Uudenkaupungin tehtaat 38,9 090 Äänekosken Energia Oy 707 Ääneseudun Biolämpö Oy 1,6 090 Äänekosken Energia Oy 708 Sumergia Oy, Äänekoski 2,4 090 Äänekosken Energia Oy 693 Metsä Fibre Oy, Äänekoski 8,0 090 Äänekosken Energia Oy 613 Kumpuniemen Voima Oy, Äänekoski 45,3 090 Äänekosken Energia Oy 577 Äänevoima Oy, Äänekoski 70,9 KAUKOLÄMPÖYRITYKSET YHTEENSÄ ,5 731 FC Power Oy, Lappeenranta 670 FC Energia Oy, Äetsä 5,4 641 Kokkolan Voima Oy 715 Boliden Kokkola Oy 32,3 650 KSS Energia Oy 659 Kymin Voima Oy 329,0 TUKKUMYYJÄT YHTEENSÄ 366,7 KOKO MAA YHTEENSÄ ,2

26 20 TAULUKKO 3. KAUKOLÄMMÖN JA YHTEISTUOTANTOSÄHKÖN TUOTANTOON KÄYTETYT POLTTOAINEET Kivihiili Raskas polttoöljy Kevyt polttoöljy Muut öljytuotteet Jyrsinturve Palaturve Turvepuristeet Maakaasu LÄMMÖNTUOTTAJA GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh 191 Adven Oy - 41,4 1,0-15, , Adven Oy, Eura - 0,6 0, Adven Oy, Hanko - 2, Adven Oy, Hausjärvi - 10, Adven Oy, Inkoo - 11, Adven Oy, Levi - 2, , Adven Oy, Loppi - - 0,6-3, Adven Oy, Sastamala - 9, Adven Oy, Siilinjärvi Adven Oy, Siuntio , Adven Oy, Veikkola - 4, Alajärven Lämpö Oy - 0,1 0, , Alavuden kaupunki - 0, , Alkkulan Aluelämpö Oy - 2, , Ekenäs Energi - 0, Elenia Lämpö Oy - 8,1 3,9-140,6 12,1 0,7 106, Elenia Lämpö Oy, Akaa - - 0, ,5 0,1 4, Elenia Lämpö Oy, Heinola - 0,3 0, Elenia Lämpö Oy, Hämeenlinna - 0,1 1,3-134,6-0,6 72, Elenia Lämpö Oy, Janakkala - Tervakoski Elenia Lämpö Oy, Janakkala - Turenki , Elenia Lämpö Oy, Jyväskylän seutu - 3,0 1, , Elenia Lämpö Oy, Kärsämäki - 1, , Elenia Lämpö Oy, Lammi - 0, , Elenia Lämpö Oy, Oulainen - 2,6 0,3-6, Elenia Lämpö Oy, Vilppula Etelä-Savon Energia Oy - 5,5 0,2-199, Fortum Power and Heat Oy 2 336,0 65,1 9,5-304, , Fortum Power and Heat Oy, Espoo 2 334,1 15,3 5, , Fortum Power and Heat Oy, Eura 1,9 3,9 0,1-5, Fortum Power and Heat Oy, Joensuu - 26,7 1,5-290, Fortum Power and Heat Oy, Järvenpää - 19,2 2,3-8, , Fortum Power and Heat Oy, Kauniainen Fortum Power and Heat Oy, Kirkkonummi (keskusta) Fortum Power and Heat Oy, Nokia , Fortum Power and Heat Oy, Tuusula Haminan Energia Oy ,9 074 Haukiputaan Energia Oy Helsingin Energia 5 073,5 107,7 2, ,0 080 Herrfors Oy Ab - 1,3 0,3-68,3 8,8 0, Herrfors Oy Ab, Alavieska - 0, , Herrfors Oy Ab, Ylivieska - 1,0 0,3-68,3 6,1 0,6-032 Hyvinkään Lämpövoima Oy - 2,0 0, ,6 011 Imatran Lämpö Oy ,6 162 Inergia Lämpö Oy - 2, , Itä-Savon Lähienergia Oy Itä-Savon Lähienergia Oy, Enonkoski Itä-Savon Lähienergia Oy, Savonlinna Jalasjärven Lämpö Oy - 1,0 0, , Joroisten Energialaitos - 5, Juuan kunnan kaukolämpölaitos - - 0, , Jyväskylän Energia Oy Jämsän Aluelämpö Oy - 6,4 0, , Kajaanin Lämpö Oy - 6, Kalajoen Lämpö Oy - 4, , Kangasalan Lämpö Oy ,0 075 Kannuksen Kaukolämpö Oy - 0, ,8 0, Karis Fjärrvärme Oy - 0, Karvian Lämpö Oy - 0, , Kauhajoen Lämpöhuolto Oy - 10,0 0, ,9 5,9-117 Kauhavan Kaukolämpö Oy - 4,3 0, , Kauhavan Kaukolämpö Oy, Alahärmä - 1, , Kauhavan Kaukolämpö Oy, Kauhava - 2, , Kauhavan Kaukolämpö Oy, Kortesjärvi - 0, Kauhavan Kaukolämpö Oy, Ylihärmä - - 0, Kausalan Lämpö Oy - 3, , Kemijärven Kaukolämpö Oy - 0,2 0,3-39, Kemin Energia Oy - 1,9 1,3-73, Keminmaan Energia Oy - 0, , Keravan Energia Oy 1,2 12,6 1,6-24, , Keravan Energia Oy, Karkkila - 5,6 0,1-24, Keravan Energia Oy, Kerava 1,2 7,0 0, , Keravan Energia Oy, Sipoo - - 0, ,8 057 Keuruun Lämpövoima Oy - 1,0 0,6-4, Kiteen Lämpö Oy - 0,8 0, ,7 - -

Kaukolämpötilasto 2012

Kaukolämpötilasto 2012 Kaukolämpötilasto 2012 Kaukolämpö Kaukolämpötilasto 2012 Energiateollisuus ry 2013 ISSN 0786-4809 ET-Kaukolämpökansio 7/1 SISÄLTÖ Sivu 1. TEKSTIOSA... 1 1.1 Yleistä... 1 1.2 Kaukolämmityspaikkakunnat...

Lisätiedot

Kaukolämpötilasto 2015

Kaukolämpötilasto 2015 Kaukolämpötilasto 2015 Kaukolämpö Kaukolämpötilasto 2015 Energiateollisuus ry 2016 ISSN 0786-4809 ET-Kaukolämpökansio 7/1 SISÄLTÖ Sivu 1. TEKSTIOSA... 1 1.1 Yleistä... 1 1.2 Kaukolämmityspaikkakunnat...

Lisätiedot

Kaukolämpötilasto 2009

Kaukolämpötilasto 2009 Kaukolämpötilasto 2009 Kaukolämpö Kaukolämpötilasto 2009 Energiateollisuus ry 2010 ISSN 0786-4809 ET-Kaukolämpökansio 7/1 SISÄLTÖ Sivu 1. TEKSTIOSA... 1 1.1 Yleistä... 1 1.2 Kaukolämmityspaikkakunnat...

Lisätiedot

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1 Saajat 2013 Akaan kaupunki 253 300,00 Alajärven kaupunki 72 000,00 Alavieskan kunta 55 100,00 Alavuden kaupunki 17 000,00 Asikkalan kunta 51 000,00 Auran kunta 54 700,00 Aurinkorannikon suomalaisen koulun

Lisätiedot

Kaukolämpötilasto 2005

Kaukolämpötilasto 2005 Kaukolämpötilasto 2005 Energiateollisuus ry 2006 ISSN 0786-4809 ET-Kaukolämpökansio 7/1 SISÄLTÖ Sivu 1. TEKSTIOSA... 1 1.1 Yleistä... 1 1.2 Kaukolämmityspaikkakunnat... 2 1.3 Verkot ja tuotantolaitokset...

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

District Heating in Finland 2014

District Heating in Finland 2014 District Heating in Finland 2014 Kaukolämpö District Heating in Finland 2014 Energiateollisuus ry 2014 (Finnish Energy Industries) ISSN 0786-4809 ET-Kaukolämpökansio 7/6 CONTENTS Page 1. TEXT.... 1 1.1

Lisätiedot

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta 1 (21) Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Uusimaa (01) Kaupunkimaiset kunnat (1) Espoo (049) 6 516 6 407 7 342 Hanko (078) 252 277 234 Helsinki (091) 23

Lisätiedot

Helsingin kansainvälisen koulun kannatusyhdistys ry 1500,00 Helsingin kaupunki 217600,00 Helsingin Normaalilyseo 1500,00

Helsingin kansainvälisen koulun kannatusyhdistys ry 1500,00 Helsingin kaupunki 217600,00 Helsingin Normaalilyseo 1500,00 Valtion erityisavustus pedagogisten ICTohjaukseen Statligt specialunderstöd för pedagogisk ICT-handledning Koulutuksen järjestäjä Myönnettävä summa ( ) Akaan kaupunki 10900,00 Alajärven kaupunki 9800,00

Lisätiedot

District Heating in Finland 2015

District Heating in Finland 2015 District Heating in Finland 2015 Kaukolämpö District Heating in Finland 2015 Energiateollisuus ry 2016 (Finnish Energy Industries) ISSN 0786-4809 ET-Kaukolämpökansio 7/6 CONTENTS Page 1. TEXT.... 1 1.1

Lisätiedot

District Heating in Finland 2012

District Heating in Finland 2012 District Heating in Finland 2012 Kaukolämpö District Heating in Finland 2012 Energiateollisuus ry 2013 (Finnish Energy Industries) ISSN 0786-4809 ET-Kaukolämpökansio 7/6 CONTENTS Page 1. TEXT.... 1 1.1

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, helmikuu 2015, kaikki asunnot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, helmikuu 2015, kaikki asunnot Yhteensä: Manner-Suomi 87 200 334,6 10,9 58,4 97 008 300,0 11,7 51,0 Pääkaupunkiseutu Espoo 4 735 399,7 12,2 63,6 3 745 380,1 14,4 56,3 Helsinki 14 957 399,2 12,1 62,4 13 921 349,0 16,7 44,0 Vantaa 5 652

Lisätiedot

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti 2016 374 021 Jyty Espoo ry, Jyty Esbo rf 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 374 066 Jyty Hämeenlinna ry

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016 Yhteensä: Manner-Suomi 101 405 363,59 11,10 59,0 115 631 335,39 11,83 52,0 Pääkaupunkiseutu Espoo 6 115 429,83 12,46 63,7

Lisätiedot

Joutsan kunta ,00 Juankosken kaupunki ,00 Juvan kunta ,00 Jyväskylän kaupunki ,00 Järvenpään kaupunki ,00 Kaarinan

Joutsan kunta ,00 Juankosken kaupunki ,00 Juvan kunta ,00 Jyväskylän kaupunki ,00 Järvenpään kaupunki ,00 Kaarinan Saajat 2014 Akaan kaupunki 257 100,00 Alavieskan kunta 55 900,00 Alavuden kaupunki 17 300,00 Asikkalan kunta 51 800,00 Auran kunta 55 500,00 Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 26 400,00

Lisätiedot

Vammaisten tulkkauspalvelun tilastot vuodelta 2012

Vammaisten tulkkauspalvelun tilastot vuodelta 2012 Tilastot Liite 2 Vammaisten tulkkauspalvelun tilastot vuodelta 2012 sivu Vammaisten tulkkauspalveluun oikeutetut ja käyttäjät 2 Vammaisten tulkkauspalveluun oikeutetut, Etelä- ja Länsi-Suomi 3 Vammaisten

Lisätiedot

VINNIN RAUTA TOKMANNI ESPOONTORI TOKMANNI LIPPULAIVA TOKMANNI MANKKAA TOKMANNI OLARI K RAUTA EXPRESS SELLO HANKKIJA OY EURA

VINNIN RAUTA TOKMANNI ESPOONTORI TOKMANNI LIPPULAIVA TOKMANNI MANKKAA TOKMANNI OLARI K RAUTA EXPRESS SELLO HANKKIJA OY EURA JÄLLEENMYYJÄ RAUTA DRAGSFJÄRD VINNIN RAUTA NTORI LIPPULAIVA MANKKAA OLARI K RAUTA EXPRESS SELLO HANKKIJA OY EURA RAKENNUSTARVIKE VILPPOLA OY LAAKSOJEN RAUTA OY HAMINAN VANHA RAUTAKAUPPA OY RAUTIA HEINOLA

Lisätiedot

Vuosittaiset päästöoikeudet 2008-2012, t Todennetut CO 2 -päästöt 2008-2012, t Erotus (myönnetyt - todennetut), t Toiminnanharjoittaja 2008 2009 2010

Vuosittaiset päästöoikeudet 2008-2012, t Todennetut CO 2 -päästöt 2008-2012, t Erotus (myönnetyt - todennetut), t Toiminnanharjoittaja 2008 2009 2010 Vuosittaiset päästöoikeudet 2008-2012, t Todennetut CO 2 -päästöt 2008-2012, t Erotus (myönnetyt - todennetut), t Toiminnanharjoittaja 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Päästöt 2013 Toiminnanharjoittajat

Päästöt 2013 Toiminnanharjoittajat Päästöt 2013 Toiminnanharjoittajat Toiminnanharjoittaja Todennetut päästöt 2008-2013 [tco 2 ] 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ruukki Metals Oy 4480926 3421262 4049916 4048866 3761875 3745499 Fortum Power

Lisätiedot

District Heating in Finland 2010

District Heating in Finland 2010 District Heating in Finland 2010 Kaukolämpö District Heating in Finland 2010 Energiateollisuus ry 2011 (Finnish Energy Industries) ISSN 0786-4809 ET-Kaukolämpökansio 7/6 CONTENTS Page 1. TEXT.... 1 1.1

Lisätiedot

District Heating in Finland 2008

District Heating in Finland 2008 District Heating in Finland 2008 Energiateollisuus ry 2009 (Finnish Energy Industries) ISSN 0786-4809 ET-Kaukolämpökansio 7/6 CONTENTS Page 1. TEXT 1 1.1 General... 1 1.2 Towns with district heating...

Lisätiedot

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset Ville Nieminen Käynnistyneet kuntajakoselvitykset 33 selvitystä, joissa yhteensä 169 kuntaa mukana» n. 5 kuntaa selvitystä kohden 136 eri kuntaa 8 erityisselvitystä»

Lisätiedot

District Heating in Finland 2011

District Heating in Finland 2011 District Heating in Finland 2011 Kaukolämpö District Heating in Finland 2011 Energiateollisuus ry 2012 (Finnish Energy Industries) ISSN 0786-4809 ET-Kaukolämpökansio 7/6 CONTENTS Page 1. TEXT.... 1 1.1

Lisätiedot

7.11.2013 Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 kunnittain. Kutsuikä (vv) lasketaan kutsuvuoden ja syntymävuoden erotuksella.

7.11.2013 Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 kunnittain. Kutsuikä (vv) lasketaan kutsuvuoden ja syntymävuoden erotuksella. Koodi Kunta 020 AKAA X X X X X X X X 005 ALAJÄRVI X X X X X X X X X X 009 ALAVIESKA X X X X X X X X X 010 ALAVUS X X X X X X X X X X 016 ASIKKALA X X X X X X X X X X 018 ASKOLA X X X X X X X X X X 019

Lisätiedot

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN 14.2.2017 1(7) AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT 1.1.2015 LÄHTIEN Yksittäishyväksyntöjä myöntävät A-Katsastus Oy:n, E. Valjakka Oy:n, K1 Katsastajat Oy:n, Oy Testmill Ltd:n, Suomen Yksittäishyväksyntä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2008 SISÄLLYS N:o Sivu 341 Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

District Heating in Finland 2009

District Heating in Finland 2009 District Heating in Finland 2009 Kaukolämpö District Heating in Finland 2009 Energiateollisuus ry 2010 (Finnish Energy Industries) ISSN 0786-4809 ET-Kaukolämpökansio 7/6 CONTENTS Page 1. TEXT.... 1 1.1

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta Turvapaikanhakijoiden vastaanotto Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta 24.8.2016 Vastaanotto Vastaanottolain tarkoituksena on turvata kansainvälistä suojelua hakevan

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Helsingin kaupunki 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Annikki Thodén 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016

Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016 Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016 Opintosetelita voidaan vuonna 2016 myöntää kansalaisopistoille, kansanopistoille sekä opintokeskuksille. Kaikkiaan avusta haettiin 8,3 miljoonan

Lisätiedot

Nordean MS Lync ratkaisu

Nordean MS Lync ratkaisu Nordean MS Lync ratkaisu Miksi yhdistetty viestintäratkaisu Miten matka on edennyt Puheratkaisut Käytön laajuus Kokemuksia & tulevaisuuden odotuksia Olli Mäenpää (olli.maenpaa@nordea.com) Collaboration

Lisätiedot

1.1.2013 alk. Ortokuvat. Ortobilder. Verollinen Inkl. moms. (24 %) Veroton Exkl. moms. Kunta

1.1.2013 alk. Ortokuvat. Ortobilder. Verollinen Inkl. moms. (24 %) Veroton Exkl. moms. Kunta 020 Akaa 200,00 248,00 005 Alajärvi 400,00 496,00 009 Alavieska 100,00 124,00 010 Alavus 400,00 496,00 016 Asikkala 300,00 372,00 018 Askola 100,00 124,00 019 Aura 100,00 124,00 035 Brändö 200,00 248,00

Lisätiedot

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Ehdokasasetteluoikeudet vahvistettu puoluehallituksen kokouksessa 31.10.2015 (muutoksia: Oulun piiri 16.11.2015&12.3.&15.4.2016, Lappi 12.2.2016, Varsinais-Suomi

Lisätiedot

Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska

Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska 17 Pohjois-Pohjanmaa IPRA 010 Alavus 14 Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot

Eläkkeelle numeroina 2013

Eläkkeelle numeroina 2013 Eläkkeelle numeroina 2013 Voit tutustua eläkeläisen tukiin verkossa www.kela.fi Lisätietoja palvelunumeroista ma pe klo 8 18 Eläkeasiat 020 692 202 Omaisen kuoltua 020 692 208 Sisältö: Kansaneläke 2 Takuueläke

Lisätiedot

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa 8.2.2008 sekä yhdistysten edustajamäärät puoluekokouksessa 2008 (sääntöjen 22 perusteella) (tilanne 3.3.08 huhtikuussa hyväksyttävät

Lisätiedot

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Ehdokasasetteluoikeudet vahvistettu puoluehallituksen kokouksessa 31.10.2015 (Oulun piirin osalta 16.11.2015, Lapin piiriin muutoksia 12.2.2016) Luetteloa tarkistetaan

Lisätiedot

Mediatapaaminen. Veli-Pekka Saajo Verkot

Mediatapaaminen. Veli-Pekka Saajo Verkot Mediatapaaminen Veli-Pekka Saajo 16.2.2017 Verkot Energiaviraston toimivalta ja siirtohinnoittelun kohtuullisuus Riippumaton kansallinen sääntelyviranomainen Toimivalta määritelty sähkömarkkinalainsäädännössä

Lisätiedot

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Viestintävirasto 70/2014 M 1 (27) Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Viestintävirasto määrää 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

Kanta-palvelut: Potilastiedon arkisto Käyttöönottoaikataulusuunnitelma v.3.4 (19.2.2015)

Kanta-palvelut: Potilastiedon arkisto Käyttöönottoaikataulusuunnitelma v.3.4 (19.2.2015) Kanta-palvelut: Potilastiedon arkisto Käyttöönottoaikataulusuunnitelma v.3.4 (19.2.2015) Taulukossa kuvataan kunkin liittyjän liittymisajankohtasuunnitelma. Suunnitelmaa tarkennetaan tarvittaessa liittymisvalmistelujen

Lisätiedot

Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa

Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa Ahjolan kansalaisopisto Ahjolan kannatusyhdistys ry 10 000 Auralan kansalaisopisto Auralan Setlementti 7 000 Autere-opisto Mänttä-Vilppulan

Lisätiedot

Rovaniemen Energia konserni. Kaupunginvaltuusto

Rovaniemen Energia konserni. Kaupunginvaltuusto Rovaniemen Energia konserni - matalat tariffit Asiakkaille, osingot ja korot Omistajalle, uusiutuvan energian käytön lisääminen, henkilöstöresurssien kehittäminen ja investointien valmistelu Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Liite 2 Suunnitelmaan kuuluvien laitosten polttoainetiedot ja savukaasumäärät /28 102013

Liite 2 Suunnitelmaan kuuluvien laitosten polttoainetiedot ja savukaasumäärät /28 102013 Komission täytäntöönpanosäännöksen 2012/115/EU lisäyksen A taulukon A.1 mukaiset polttoaineita ja savukaasumääriä koskevat tiedot Numero Laitoksen nimi Laitoksen sijainti (osoite) Käytetyn polttoaineen

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 4/2002 15.2.2002 Asumisoikeusasunnot 1990-2001 Asumisoikeusasuntojen rakentaminen aravalainoituksen tuella alkoi vuonna 1990 ja korkotukilainoituksen

Lisätiedot

jäsenmaksu Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi

jäsenmaksu Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi jäsenmaksu 374 021 Jyty Espoo ry, Jyty Esbo rf 1,26% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 374 066 Jyty Hämeenlinna ry 1,25% 374 103 Jyty Juuka-Valtimo ry 1,32%

Lisätiedot

Liite. Päätös. Hakija

Liite. Päätös. Hakija Hakija Päätös Akaan kaupunginhallitus 211 070 Alavieskan kunnanhallitus 47 890 Askolan kunnanhallitus 39 420 Auran kunnanhallitus 47 480 Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys 28 160 Elias-koulun

Lisätiedot

63/508/2011 Ahjolan kansalaisopisto Ahjolan kannatusyhdistys ry /508/2011 Borgå medborgarinstitut Borgå stad 9 000

63/508/2011 Ahjolan kansalaisopisto Ahjolan kannatusyhdistys ry /508/2011 Borgå medborgarinstitut Borgå stad 9 000 Vapaa sivistystyö Opintosetelityyppiset valtionavustukset 2011 Kansalaisopistot euroa 63/508/2011 Ahjolan kansalaisopisto Ahjolan kannatusyhdistys ry 23 000 90/508/2011 Borgå medborgarinstitut Borgå stad

Lisätiedot

Liite 1 Suunnnitelmaan kuuluvat laitokset, luvan myöntämisajankohta, polttoaineteho ja käyttötunnit

Liite 1 Suunnnitelmaan kuuluvat laitokset, luvan myöntämisajankohta, polttoaineteho ja käyttötunnit Liite 1 Suunnnitelmaan kuuluvat laitokset, luvan myöntämisajankohta, polttoaineteho ja käyttötunnit Komission täytäntöönpanosäännöksen 2012/115/EU lisäyksen A taulukon A.1 mukaiset polttoainetehoa, luvan

Lisätiedot

Liite / Bilaga. Lausuntokierroksen jakelu / Sändlista för begäran om utlåtande. Kunnat Kommuner Gieldat. Akaa Alajärvi Asikkala Askola Aura

Liite / Bilaga. Lausuntokierroksen jakelu / Sändlista för begäran om utlåtande. Kunnat Kommuner Gieldat. Akaa Alajärvi Asikkala Askola Aura Liite / Bilaga Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi / Uppdaterande inventering av nationellt värdefulla landskapsområden Lausuntokierroksen jakelu / Sändlista för begäran

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012. 610/2012 Verohallinnon päätös. pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012. 610/2012 Verohallinnon päätös. pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012 610/2012 Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä Annettu Helsingissä 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Työministeriön asetus. työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä asioista

SISÄLLYS. N:o 1367. Työministeriön asetus. työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä asioista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2002 N:o 1367 1368 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Työministeriön asetus työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

Karjalan Liiton jäsenyhteisöjen toimintakilpailut 2015 TULOKSET. Seurat yli 300 jäsentä 1 Hyvinkään Karjala-seura ry Oulun Karjalaseura ry 3139

Karjalan Liiton jäsenyhteisöjen toimintakilpailut 2015 TULOKSET. Seurat yli 300 jäsentä 1 Hyvinkään Karjala-seura ry Oulun Karjalaseura ry 3139 Karjalan Liiton jäsenyhteisöjen toimintakilpailut 2015 TULOKSET Seurat yli 300 jäsentä 1 Hyvinkään Karjala-seura ry 5354 2 Oulun Karjalaseura ry 3139 Seurat 201-300 jäsentä 1 Paimion Karjalaseura ry 5209

Lisätiedot

Akaan kaupunki 29 685,25 0 29 685,25 0

Akaan kaupunki 29 685,25 0 29 685,25 0 Rintamaveteraanien kotiin vietävien kunnallisten avopalveluiden määrärahan käyttö vuodelta 2015 Kunta / Kuntayhtymä Määräraha Lisämääräraha Yhteensä Käyttäm. jäänyt Akaan kaupunki 29 685,25 0 29 685,25

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut

Kuntatalouden tunnusluvut Ii Oulu Kuntatalouden tunnusluvut Oulun selvitysalue Hailuoto Kempele Lumijoki Muhos Liminka Tyrnävä 7.5.2014 Heikki Miettinen Kuntatalouden indikaattorit Kriisikunnaksi voidaan nimetä sellainen kunta:

Lisätiedot

Kunnat 2014 Verotusmenettelylain (1558/1995) 5 :n mukainen verovuoden 2013 kotikunta

Kunnat 2014 Verotusmenettelylain (1558/1995) 5 :n mukainen verovuoden 2013 kotikunta Kunnat 2014 Verotusmenettelylain (1558/1995) 5 :n mukainen verovuoden 2013 kotikunta Maakunnat 2014 Vuonna 2011 voimaan tullut Valtioneuvoston päätös maakunnista (VNP 799/2009) 020 Akaa 06 Pirkanmaa 005

Lisätiedot

Liite 2 Suunnitelmaan kuuluvien laitosten polttoainetiedot ja savukaasumäärät

Liite 2 Suunnitelmaan kuuluvien laitosten polttoainetiedot ja savukaasumäärät 1 Komission täytäntöönpanosäännöksen 2012/115/EU lisäyksen A taulukon A.1 mukaiset polttoaineita ja savukaasumääriä koskevat tiedot 2 3 Numero Laitoksen nimi Laitoksen sijainti (osoite) Käytetyn polttoaineen

Lisätiedot

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin.

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin. 1 MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 6.6. 30.10.2011 Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin. Merkkien selitykset Muutokset 1 Helsinki Turku satama,

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Turun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kunnan kuuluminen Risen yks-toimiston ja arviointikeskuksen toimialueeseen

Kunnan kuuluminen Risen yks-toimiston ja arviointikeskuksen toimialueeseen YKS-toimisto Kunta Yhdyskuntaseuraamustoimisto Osoite Puhelin Telekopio Arviointikeskus Akaa Tampereen yhdyskuntaseuraamustoimisto Rautatienkatu 10, 4 krs. 33100 TAMPERE 029 56 80900 029 56 80945 Länsi-Suomen

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä Kuntajohdon seminaari Mikkelissä 8.6.2016 Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 2.6.2016 1 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat 2 Itä-Suomen

Lisätiedot

Toimenpiteitä vuoden 2020 bioenergiatavoitteen saavuttamiseksi. Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny Vapo Oy

Toimenpiteitä vuoden 2020 bioenergiatavoitteen saavuttamiseksi. Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny Vapo Oy Toimenpiteitä vuoden 2020 bioenergiatavoitteen saavuttamiseksi. Keski-Suomen Energiapäivä Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny Vapo Oy Ilmastonmuutos Uusiutuvan energian osuus kokonaiskulutuksesta EUmaissa 2008

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Lokakuu 2016

Työttömyyskatsaus Lokakuu 2016 Manner-Suomen kymmenen korkeimman ja matalimman työttömyysasteen kuntaa lokakuussa 2016 Pelkosenniemi 23,4 Muonio 20,3 Kolari 19,9 Posio 18,8 Kotka 18,6 Salla 18,4 Lieksa 18,4 Pori 18,1 Tohmajärvi 17,8

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu)

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) VNK TEAS hanke Taustamateriaalia työpajaan 24.11.2016 Kysely yrityksille Yritys ten toimintaympäristö ja sijoittuminen Kysely yrityksille Kyselyn

Lisätiedot

Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd

Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd 1 (10) Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd Akaa (020) 563 457 573 Alajärvi (005) 206 181 203 Alavieska (009) 25 47 23 Alavus (010) 261 274

Lisätiedot

Hinnasto. Sonera Ethernet. Julkinen

Hinnasto. Sonera Ethernet. Julkinen 1.1.2017 1 (6) Sonera Ethernet Yleistä Tämä hinnasto sisältää Sonera Ethernet Operator ja Sonera Ethernet Capacity -tuotteet. Ethernet Operator - tuote koostuu nieluliittymästä (MEOD) ja siihen kytkettävistä

Lisätiedot

6.3.2014. Energiavirasto korjaa 24.1.2014 antamassaan päätöksessä (dnro 1159/320/2013) olleen hallintolain 51 :n mukaisen virheen.

6.3.2014. Energiavirasto korjaa 24.1.2014 antamassaan päätöksessä (dnro 1159/320/2013) olleen hallintolain 51 :n mukaisen virheen. :'t energiavirasto Päätös 1 (4) energimyndigheten 6.3.2014 Dnro 1159/320/2013 Asia Asianosainen Vireilletulo Ratkaisu Hallintolain 51 :n mukaisen virheen korjaaminen Asianosaiset, joihin päätös välittömästi

Lisätiedot

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT HSL-alueen sisäinen lähiliikenne ei sisälly taulukoihin.

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT HSL-alueen sisäinen lähiliikenne ei sisälly taulukoihin. MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 11.12.2016 18.6.2017 HSL-alueen sisäinen lähiliikenne ei sisälly taulukoihin. Merkkien selitykset Muutokset edellisiin versioihin 1 Helsinki Turku satama, Turku satama Helsinki

Lisätiedot

District Heating in Finland 2013

District Heating in Finland 2013 District Heating in Finland 2013 Kaukolämpö District Heating in Finland 2013 Energiateollisuus ry 2014 (Finnish Energy Industries) ISSN 0786-4809 ET-Kaukolämpökansio 7/6 CONTENTS Page 1. TEXT.... 1 1.1

Lisätiedot

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Ehdokasasetteluoikeudet vahvistettu puoluehallituksen kokouksessa 31.10.2015 (muutoksia: Oulun piiri 16.11.2015&12.3.&15.4.2016, Lappi 12.2.2016, Varsinais-Suomi

Lisätiedot

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Viestintävirasto 70/2014 M 1 (27) Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Annettu Helsingissä x päivänä yykuuta 20xx Viestintävirasto määrää 7 päivänä marraskuuta 2014

Lisätiedot

CONTACT INFORMATION FOR RECEPTION CENTERS. Akaa Toijala Hoivapalvelu Valkokulta Oy 044 974 1619 info@toijalanvastaanottokeskus.fi

CONTACT INFORMATION FOR RECEPTION CENTERS. Akaa Toijala Hoivapalvelu Valkokulta Oy 044 974 1619 info@toijalanvastaanottokeskus.fi CONTACT INFORMATION 27.5.2016 CONTACT INFORMATION FOR RECEPTION CENTERS Akaa Toijala Hoivapalvelu Valkokulta Oy 044 974 1619 info@toijalanvastaanottokeskus.fi Asikkala Vääksy Kotouma Oy 050 412 1605 vok.vaaksy@kotouma.fi

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKOELMA 1945 N:o

KIERTOKIRJEKOKOELMA 1945 N:o POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1945 N:o 146-147 N :o 146. Kiertokir j e postinkuljetuksesta valtionrautateillä. Kuluvan kesäkuun 15 päivästä tapahtuu postinkuljetus valtionrautateillä

Lisätiedot

Perustoimeentulotuessa hyväksyttävien vuokramenojen kuntakohtaiset rajat

Perustoimeentulotuessa hyväksyttävien vuokramenojen kuntakohtaiset rajat Yksin asuva, kohden Akaa 522 600 686 785 96 Alajärvi 465 560 657 710 96 Alavieska 444 485 621 631 96 Alavus 420 500 594 725 96 Asikkala 479 601 710 801 96 Askola 464 604 737 805 96 Aura 457 508 623 691

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Syyskuu 2016

Työttömyyskatsaus Syyskuu 2016 Työttömyyskatsaus Syyskuu 2016 Manner-Suomen kymmenen korkeimman ja matalimman työttömyysasteen kuntaa syyskuussa 2016 Pelkosenniemi 23,4 Posio 20,3 Muonio 19,9 Kotka 18,8 Salla 18,6 Lieksa 18,4 Tohmajärvi

Lisätiedot

- IC 43 Helsinki asema Oulu asema 7:30:00 14:08:00 Ma Ti Ke To Pe La Su + IC 43 Helsinki asema Oulu asema 7:30:00 14:08:00 Ma Ti Ke To Pe

- IC 43 Helsinki asema Oulu asema 7:30:00 14:08:00 Ma Ti Ke To Pe La Su + IC 43 Helsinki asema Oulu asema 7:30:00 14:08:00 Ma Ti Ke To Pe - AE 30 Pietari_(Finljandski) Helsinki asema 5:40:00 9:16:00 Ma Ti Ke To Pe La Su - PVV 31 Helsinki asema Moskova_(Leningradski) 17:52:00 7:25:00 Ma Ti Ke To Pe La Su - PVV 32 Moskova_(Leningradski) Helsinki

Lisätiedot

KanTa-palvelut: Kansallinen potilastiedon arkisto Alustava käyttöönottoaikataulusuunnitelma v.2.2 ( )

KanTa-palvelut: Kansallinen potilastiedon arkisto Alustava käyttöönottoaikataulusuunnitelma v.2.2 ( ) KanTa-palvelut: Kansallinen potilastiedon arkisto Alustava käyttöönottoaikataulusuunnitelma v.2.2 (4.11.2013) Taulukossa on kuvattu alustava versio kunkin liittyjän liittymisajankohtasuunnitelmasta. Suunnitelmaa

Lisätiedot

terveydenhuollon nettomenot Kunta Väkiluku 1000 /as /as. /as. /as.

terveydenhuollon nettomenot Kunta Väkiluku 1000 /as /as. /as. /as. Kunnan Kunnan Vuosien 2011-2013 Vuosien 2011-2013 Muutokset, Muutokset, keskiarvo vuoden keskiarvo vuoden (+)nousee (+)nousee Kaikki kunnat 5 398 173 16 676 457 3 089 16 676 457 3 089 Etelä-Karjala 132

Lisätiedot

Lämpöpumput kaukolämmön kumppani vai kilpailija? Jari Kostama Lämpöpumppupäivä Vantaa

Lämpöpumput kaukolämmön kumppani vai kilpailija? Jari Kostama Lämpöpumppupäivä Vantaa Lämpöpumput kaukolämmön kumppani vai kilpailija? Jari Kostama Lämpöpumppupäivä 29.11.2016 Vantaa Sisältö Kaukolämpö dominoi lämmitysmarkkinoilla Huhut kaukolämmön hiipumisesta ovat vahvasti liioiteltuja

Lisätiedot

VM/KAO, maks 323 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -638 Vuoden 2014 tasolla mediaani -56

VM/KAO, maks 323 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -638 Vuoden 2014 tasolla mediaani -56 VM/KAO, 3.2.2014 maks 323 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -638 Vuoden 2014 tasolla mediaani -56 UUSI UUSI NYKYINEN MUUTOS MUUTOS 5 Alajärvi 10 268 38 422 387 16 199 217 2 144 020 56 765 624 35 079

Lisätiedot

Indeksitalo 2016 Varsinais-Suomi

Indeksitalo 2016 Varsinais-Suomi Indeksitalo 2016 Varsinais-Suomi Indeksitalo 2016 tilaisuus, Turku, 14.9.2016 Juho Järvinen Talous- ja veroasiantuntija Kiinteistöliitto V-S Kiinteistöliiton Indeksitalo Vertailee kuntakohtaisesti määrittyviä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vaalilain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että vaalilain vaalipiirijakoa koskeva sääntely saatetaan vastaamaan ensi vuoden

Lisätiedot

Kunta MTV3:n näkyvyysalue

Kunta MTV3:n näkyvyysalue Kunta MTV3:n näkyvyysalue Akaa Alajärvi Alavieska Keski- Alavus Asikkala Askola Aura Enonkoski Enontekiö Espoo Eura Eurajoki Evijärvi Keski- Forssa Haapajärvi Keski- Haapavesi Keski- Hailuoto Halsua Keski-

Lisätiedot

Tulonsaajien keskitulo ja tuloluokat suurimmissa kaupungeissa, koko maassa, Päijät-Hämeen kunnissa sekä Lahdessa alueittain 2014

Tulonsaajien keskitulo ja tuloluokat suurimmissa kaupungeissa, koko maassa, Päijät-Hämeen kunnissa sekä Lahdessa alueittain 2014 Tekninen ja ympäristötoimiala I Pauli Mero 23.05.2016 Tulonsaajien keskitulo ja tuloluokat suurimmissa kaupungeissa, koko maassa, Päijät-Hämeen kunnissa sekä Lahdessa alueittain 2014 Keskitulolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Parhaat seurat. Nimi:

Parhaat seurat. Nimi: Sivu 1/5 Nimi: Hae! Parhaat seurat 1. Lappajärven Kalaveikot ry 80.471 kg 2. Itä-Päijänteen Kalakaverit ry 71.930 kg 3. Puijon Pilkki ry 59.486 kg 4. Ylä-Keiteleen Koukku ry 56.391 kg 5. Alavuden Seudun

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset Yhteensä: Manner-Suomi 66 944 297,48 11,49 50,6 30 064 305,47 12,08 51,9 Pääkaupunkiseutu Espoo 2 718 379,85 13,82 56,8 1 027 380,85 15,83 54,9 Helsinki 10 405 349,17 16,14 44,4 3 516 348,55 18,43 42,8

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, kaksiot (2h)

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, kaksiot (2h) Yhteensä: Manner-Suomi 23 702 276,77 11,07 51,5 11 031 288,91 11,81 51,8 Pääkaupunkiseutu Espoo 896 326,91 14,19 51,4 401 336,05 16,26 50,0 Helsinki 3 146 348,19 15,19 49,0 1 071 354,11 17,11 48,9 Vantaa

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, yksiöt (1h)

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, yksiöt (1h) Yhteensä: Manner-Suomi 27 520 257,35 14,02 32,5 11 432 253,42 15,28 32,5 Pääkaupunkiseutu Espoo 827 293,32 16,67 33,5 297 273,60 19,44 32,0 Helsinki 5 306 292,71 19,88 29,2 1 864 279,88 22,78 28,7 Vantaa

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, kolmiot ja isommat (3h+)

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, kolmiot ja isommat (3h+) Yhteensä: Manner-Suomi 15 722 398,96 10,11 81,0 7 601 407,77 10,40 81,4 Pääkaupunkiseutu Espoo 995 499,45 12,64 81,1 329 532,27 14,22 81,5 Helsinki 1 953 504,15 13,31 78,2 581 558,65 14,79 77,0 Vantaa

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN YHTEYSTIETOJA. Helsinki Helsingin vastaanottokeskus, Kaarlenkatu Helsingin kaupunki

VASTAANOTTOKESKUSTEN YHTEYSTIETOJA. Helsinki Helsingin vastaanottokeskus, Kaarlenkatu Helsingin kaupunki YHTEYSTIETOJA 6.3.2017 VASTAANOTTOKESKUSTEN YHTEYSTIETOJA Akaa Toijalan vastaanottokeskus Hoivapalvelu Valkokulta oy 044 974 1619 info@toijalanvastaanottokeskus.fi Asikkala Vääksyn vastaanottokeskus Kotouma

Lisätiedot

Sivu TA VAPAUTUVAT ARAVUOKRA-ASUNNOT VUOSINA - 2 Varsinais-Suomi 00 Laitila Lieto Loimaa 0 Marttila 1 Masku 03 Mynämäki 2 Naantali 3 Nousiainen

Sivu TA VAPAUTUVAT ARAVUOKRA-ASUNNOT VUOSINA - 2 Varsinais-Suomi 00 Laitila Lieto Loimaa 0 Marttila 1 Masku 03 Mynämäki 2 Naantali 3 Nousiainen Sivu 1 02.. TA VAPAUTUVAT ARAVUOKRA-ASUNNOT VUOSINA - 2 Uusimaa Askola Espoo Hanko 1 Helsinki Hyvinkää Inkoo Järvenpää 2 Karkkila Kauniainen Kerava Kirkkonummi 0 Lapinjärvi Lohja 3 Loviisa 0 Myrskylä 0

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Marraskuu 2016

Työttömyyskatsaus Marraskuu 2016 Manner-Suomen kymmenen korkeimman ja matalimman työttömyysasteen kuntaa marraskuussa 2016 Lieksa 20,5 Posio 20,0 Pelkosenniemi 19,7 Salla 19,6 Ilomantsi 19,3 Kotka 19,3 Saarijärvi 18,8 Outokumpu 18,4 Kannonkoski

Lisätiedot

Valiokunnan kokoonpano kaudella

Valiokunnan kokoonpano kaudella Valiokunnan kokoonpano kaudella 2016-2017 Kai Hildén Turku pj. Tuomas Eivola Tampere Marja Hongisto Turku Piritta Maja Kuortane Eino Styrman Helsinki Juha Viberg Kotka Avaintehtävät: valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen

Lisätiedot

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari - 22.3.216 Pöyry Management Consulting Oy EU:N 23 LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT EU:n 23 linjausten toteutusvaihtoehtoja

Lisätiedot

Säännöllinen kapasiteetti

Säännöllinen kapasiteetti Junatyyppi Juna Kulkuväli Lähtö Tulo Linja Kulkupäivät Voimassaoloaika IC 1 Helsinki asema Joensuu asema 7:17:00 11:40:00 Ma Ti Ke To Pe La Su 30.10.2016 10.12.2016 IC 2 Joensuu asema Helsinki asema 5:18:00

Lisätiedot

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Ehdokasasetteluoikeudet vahvistettu puoluehallituksen kokouksessa 31.10.2015 (muutoksia: Oulun piiri 16.11.2015&12.3.&15.4.2016, Lappi 12.2.2016, Varsinais-Suomi

Lisätiedot

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Viestintävirasto 70 F/2016 M 1 (35) Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Annettu Helsingissä 28. päivänä marraskuuta 2016 Viestintävirasto määrää 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot