JUANKOSKEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JUANKOSKEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS"

Transkriptio

1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010

2 1. TOIMINTAKERTOMUS Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupunginjohtajan katsaus Juankosken kaupungin hallinto ja siinä tapahtunet muutokset Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Olennaiset muutokset toiminnassa ja taloudessa Juankosken kaupungin toimintaorganisaatio ja henkilöstömäärä Arvioi merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Ympäristötekijät Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja -menot Juankosken kaupunkikonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Konsernia koskevat olennaiset tapahtumat Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet Tilikauden tuloksen käsittely 33 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 35 Toimielimille asetettujen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ja käyttötalouden toteutuminen Käyttötalousosan toteutuminen Keskusvaalilautakunta/Vaalit Tarkastuslautakunta Yleishallinto Sosiaali- ja terveystoimi Sivistystoimi Tekninen toimi ja ympäristötoimi Eriytetyt vesilaitos ja Juka-tilitoimisto Tuloslaskelman toteutuminen Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta 73 3.TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma 74 2

3 3.2Rahoituslaskelma Tase Konsernituloslaskelma Konsernin rahoituslaskelma Konsernitase 79 4.TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Kaupungin tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Tasetta koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot 94 5.ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET Juankosken vesilaitos JuKa-tilitoimisto 97 6.TILINPÄÄTÖKSEN VARMENTAVAT ASIAKIRJAT 99 7.TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINNÄT 101 3

4 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1.2Kaupunginjohtajan katsaus Vuonna 2010 näyttäytyivät Stromsdal Oyj:n konkurssin aiheuttamat työpaikkojen menetykset täysimääräisesti kaupungin talouteen. Teollisuuden kustannusrakenteen perusteella on arvioitu, että yksi teollinen työpaikka synnyttää kaksi työpaikkaa toimittajien teollisuus- ja palveluyrityksissä. Juankosken kokemukset tässä käänteisessä tapauksessa vahvistavat arvion paikkansapitävyyttä. Vuodelle 2010 nosti valtuusto kunnallisveroprosenttia 0,5 prosenttiyksiköllä. Jos kunnallisverojen kertymä olisi haluttu veron korotuksella pitää samalla tasolla kuin kaksi vuotta aiemmin, olisi tarvittu 4,5 prosenttiyksikön verokannan nosto. Kuntatalouden lisäksi työpaikkojen menetys on näkynyt Juankoskella kaikissa yrityksissä ja kaikessa elinkeinotoiminnassa. Tämän vuoksi kaupunki on kaikin käytettävissä olevin keinoin pyrkinyt edistämään työpaikkojen syntyä. Tänä vuonna kaupungin ja yrittäjän yhteistyönä aikaansaatu uusi hoivakoti, jonka rakentaminen pääosin tapahtui viime vuonna, toikin yli 30 uutta kaivattua työpaikkaa. Kaupunki on myös tehnyt kaiken voitavansa yhdessä Stromsdal Oyj:n konkurssipesän kanssa jatkajan löytämiseksi kartonkitehtaan toiminnalle. Monien yritysten jälkeen syksyllä 2010 syntynyt neuvottelu näyttäisikin tätä kirjoittaessa johtavan tehtaan kauppaan ja uudelleen käynnistämiseen. Tehtävä jatkajan etsimisessä on ollut todella haastava ja kuluttava. Tehtaan käynnistämisellä olisi erittäin suuri vaikutus kaupungin pyrkimykseen saada uudelleen taloutensa tasapainoon ja tervehdyttää vaikeaa työllisyystilannetta. Konkurssin vaikutukset kaupungin talouteen ovat kuitenkin kahden ja puolen vuoden aikana olleet niin raskaat, että myönteisessäkin tilanteessa talouden tasapainon saavuttaminen vievät useita vuosia. Vuoden 2010 talousarvio laadittiin alun perin noin euroa alijäämäiseksi. Liki euron harkinnanvarainen valtionosuuden korotuskaan ei kuitenkaan saanut tilikauden tulosta tasapainoon, sillä työpaikkojen häviämisen aiheuttama verotulojen vähenemä oli ennakoimattoman raju. Verotulot jäivät liki 1,4 miljoonaa alkuperäistä talousarviota alhaisemmiksi vaikka verotulojen oli jo alun perin arvioitu vähenevän merkittävästi. Kunnallisverotuotto samalla veroasteella arvioituna oli noin 2,2 miljoonaa euroa alhaisempi kuin kaksi vuotta aiemmin. Toimintamenot myös ylittyivät lähes jokaisella vastuualueella. Raskaimmat toimintamenojen ylitykset olivat sosiaalipalveluissa (yli euroa yli alkuperäisen talousarvion) ja terveydenhuollossa (yli euroa ylitystä toimintamenoissa). Tulevissa talouden tasapainottamistoimenpiteissä on siis syytä etsiä ratkaisuja erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden alueella. Myös koulutoimessa menot ylittyivät selvästi (noin euroa) mutta koska myös tuloja kertyi selvästi budjetoitua enemmän, jäi toimintakatteen ylitys melko pieneksi. Koulutoimi oli heinäkuuhun saakka melkoisen jännitysnäytelmän kohteena kun Kaavin kunnan kanssa tehty sopimus yhteisestä vuosiluokkien 7 9 koulusta sai ratkaisunsa vasta Kaavin kunnan valtuuston heinäkuun alun kokouksessa, jossa kunta taipui noudattamaan tekemäänsä sopimusta. Siten yhteinen koulu jatkuu sopimuksen mukaisesti ainakin syksyyn Vuosi 2010 oli Juankosken kaupungin historiassa kovin investointivuosi kautta aikojen. Yhtä aikaa oli käynnissä Juantehtaan koulun peruskorjaushanke, terveysaseman peruskorjaus, Juankosken Hoiva Oy:n toimitilojen rakentaminen ja keskuskeittiön uudisrakennus. Mittavien investointien vuoksi on kaupungin velkamäärä kasvanut erittäin korkeaksi. Tulevina vuosina joudutaankin kaikista isoimmista investoinneista pidättäytymään ja keskittymään talouden tasapainoon saattamiseen ja velkamäärän keventämiseen. Petri Kangasperko Kaupunginjohtaja 4

5 1.1.2 Juankosken kaupungin hallinto ja siinä tapahtunet muutokset Kaupunginvaltuusto Juankosken kaupungin ylin päättävä toimielin on kaupunginvaltuusto, joka vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta. Kaupunginvaltuustoon kuuluu 27 valtuutettua. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana on kertomusvuonna toiminut Rauno Kettunen (KESK), ensimmäisenä varapuheenjohtajana Jukka Suhonen (SDP) ja toisena varapuheenjohtajana Raimo Hakkarainen (KESK). Kaupunginvaltuustoon ovat kuuluneet lisäksi seuraavat henkilöt (puoluekanta suluissa): Antikainen Ari (KESK) Hartikainen Riitta (VAS) Korppi Heikki (KESK) Konttinen Eeva (KESK) Laitinen Toivo (KESK) Lösönen Jouko (KESK) Marttila Päivi (KOK) saakka alkaen 5

6 Nykänen Juha (KESK) Okulov Juha-Pekka (KESK) Partanen Anna (KESK) Partanen Leena (SDP) Partanen Tuula (Vapaa Juankoski) Parviainen Ilkka (KESK) Pohjolainen Martti (Vapaa Juankoski) Riekkinen Maarit (KESK) Rissanen Pentti (KESK) Romppanen Matti (KESK) Ruotsalainen Jorma (VAS) Räsänen Seppo (Vapaa Juankoski) Suominen Erika (KESK) Tirkkonen Veijo (SDP) Wallius Mika (PS) Vartiainen Pekka (Vapaa Juankoski) Vatanen Ensio (SDP) Vuorinen Sari (SDP) Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus huolehtii Juankosken kaupungin hallinnon ja toiminnan johtamisesta kaupunginvaltuuston hyväksymien tavoitteiden mukaisesti. Kaupunginhallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä. Kaupunginhallituksen puheenjohtajana on toiminut Jouko Lösönen (KESK) ja varapuheenjohtajana Leena Partanen (SDP). Kaupunginhallitukseen ovat lisäksi kuuluneet seuraavat varsinaiset jäsenet: Hartikainen Riitta (VAS) Konttinen Eeva (KESK ) Nykänen Juha (KESK ) Pohjalainen Martti (PS) Riekkinen Maarit (KESK) Romppanen Matti (KESK) Tirkkonen Veijo (SDP) Kaupunginhallituksen esittelijänä on toiminut kaupunginjohtaja Petri Kangasperko. Lautakunnat, johtokunnat ja toimikunnat Vuonna 2010 Juankosken kaupungissa on toiminut lakisääteisten keskusvaalilautakunnan ja tarkastuslautakunnan lisäksi elinkeinolautakunta ent. maaseutulautakunta, sosiaalilautakunta, tekninen lautakunta ja sivistyslautakunta. Kaupunginhallituksen alaisena jaostona on toiminut henkilöstöjaosto. JuKa-tilit-tilitoimisto toimii kaupunginhallituksen alaisena johtokuntana. Sivistyslautakunnan alaisena johtokuntana on toiminut Juankosken ja Kaavin yhteinen yläasteen johtokunta. Elinkeinolautakunta ent. maaseutulautakunta Lautakunnan puheenjohtajana on toiminut Erika Suominen ja varapuheenjohtajana Seppo Räsänen. Lautakuntaan ovat lisäksi varsinaisena jäsenenä kuuluneet Anne Leskinen, Ilkka Parviainen, Juha-Pekka Okulov, Jukka Smura ja Marjo Korteniitty. 6

7 Lautakunnan esittelijänä ovat toimineet elinkeinoasiamies/maaseutuasiamies Liisa Jokela ja lomitusasioissa lomatoimen johtaja Mirja Jestoi saakka ja Antti Laitinen välisen ajan. Lomatoimi siirtyi Maaningan kunnan hoidettavaksi. Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunnan puheenjohtajana on toiminut Anna Partanen ja varapuheenjohtajana Reijo Pirinen. Lautakuntaan ovat varsinaisena jäsenenä kuuluneet Pirjo Pitkänen, Heikki Korppi saakka, Pentti Suihkonen alkaen, Mika Wallius, Pirkko Karhunen ja Maila Lonkila. Lautakunnan esittelijänä on toiminut sosiaali- ja terveysjohtaja Aulis Sarnola. Sivistyslautakunta Lautakunnan puheenjohtajana on toiminut Sari Vuorinen ja varapuheenjohtajana Janne Sirviö. Lautakunnan muina varsinaisina jäseninä ovat toimineet Anja Toivanen, Pekka Vartiainen, Jari Korhonen, Jorma Ruotsalainen ja Taina Siitari. Lautakunnan esittelijänä on toiminut sivistystoimenjohtaja Aino Komulainen. Tekninen lautakunta Lautakunnan puheenjohtajana on toiminut Ari Antikainen ja varapuheenjohtajana Ensio Vatanen. Lautakunnan varsinaisina jäseninä ovat toimineet Tiina Puustinen, Tuula Partanen, Jukka Niskanen, Päivi Marttila ja Marja-Liisa Leskinen. Teknisen lautakunnan esittelijänä on toiminut tekninen johtaja Hannu Järveläinen. Tilivelvollisuus Toimielinten jäsenten (pl. kaupunginvaltuusto ja tarkastuslautakunta) lisäksi tilivelvollisia ovat vuonna 2010 olleet kaupunginjohtaja, hallintojohtaja, sosiaali- ja terveysjohtaja, sivistystoimenjohtaja, kaupungininsinööri, kaupunginkamreeri, palvelukeskuksen johtaja, päivähoidon johtaja, kehitysvammahuollon johtaja, kotipalveluohjaaja, Ruukinkoulun rehtori, Juantehtaan koulun rehtori, Muuruveden koulun ja Säyneisen koulun koulun johtajat, kirjastonjohtaja, kulttuurisihteeri, liikuntapaikkamestari, nuorisotyöntekijä, maaseutu/elinkeinoasiamies, asuntotoimen ja kiinteistöpalveluyksikön esimies, asuntosihteeri (korjausavustusten osalta), lomatoimenjohtaja ja palvelujohtaja. Kaupunginvaltuuston ja hallituksen merkittävämmät päätökset Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto kokoontui vuonna 2010 viisi kertaa ja pöytäkirjanpykäliä kertyi 51. Kaupunginvaltuusto on tehnyt kertomusvuoden aikana mm. seuraavat päätökset: Valtuusto hyväksyi Koillis-Savon kansalaisopiston toiminnan järjestämistä koskevan sopimuksen sekä menettelyn ja periaatteet ylläpitämislupien peruttamisesta ja uusien lupien hakemisesta. Samassa kokouksessa hyväksyttiin myös taiteen perusopetuksen järjestäminen Koillis-Savon kansalaisopistossa Kaupunginvaltuusto hyväksyi Pohjois-Savon liiton perustamissopimuksen tarkistamisen ja perussopimuksen päivittämisen. 7

8 Valtuusto hyväksyi vuoden 2009 tilinpäätöksen, tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen sekä henkilöstökertomuksen. Samassa kokouksessa valtuusto hyväksyi talouden tasapainottamisohjelman vuosille Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunnan Laukka-aho-Poutilanmäki-Pitkämäki alueen viemäriverkoston rakentaminen/kaupungin lainatakaus hankkeelle. Maakunnallisen verkkoyhtiön perustaminen. Vuoden 2010 talousarvion uusi käsittely. Vuoden 2010 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman sekä toimenpideohjelma vuosille hyväksyminen Ympäristösuojelumääräysten hyväksyminen ja lausunnon antaminen ympäristöterveyslautakunnan johtosäännöstä sekä edustajan nimeäminen ympäristöterveyslautakuntaan Juankosken kaupungin eroaminen Kollis-Savon kansanterveystyön kuntayhtymästä. Vuoden 2011 talousarvio sekä taloussuunnitelma vuosille Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus on kokoontunut 20 kertaa ja pöytäkirjanpykäliä on kertynyt 323. Kaupunginhallitus on kertomusvuoden aikana tehnyt mm. seuraavat päätökset: Tammikuun ensimmäisessä kokouksessa kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen toteuttaa keskuskeittiön rakentamisen terveyskeskuksen yhteyteen laajennuksena. Lisäksi päätettiin teknisen johtajan esityksestä jatkaa tonttikampanjaa vuoden 2010 loppuun saakka. Kiinnostuneita kyselyjä oli alkuvuodesta, mutta varsinaisia tonttikauppoja ei tehty. Lisäksi päätettiin myydä kirjastoautopalveluja Rautavaaran kunnalle ja päivitettiin terveyskeskuksen ja tuotantokeittiön rakentamisaikatauluja ja kustannusarvioita. Helmikuussa kaupunginhallitus päätti osallistua jätelautakuntayhteistyöhön ja esitti isäntäkunnaksi Kuopiota tai Siilinjärveä ja sopivana lautakunnan kokoonpanona piti 9-jäsenistä lautakuntaan. Lisäksi helmikuun kokouksessa päätettiin esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi Koillis-Savon kansalaisopiston toiminnan järjestämistä koskeva sopimus sekä taiteen perusopetuksen järjestäminen Koillis-Savon kansanopistossa. Kaupunginhallitus antoi vastineen hallinto-oikeudelle Kaavin kunnan sopimusrikkomuksesta yhteisen perusopetuksen järjestämiseksi. 8

9 Maaliskuussa kaupunginhallitus hyväksyi Juankosken kaupungin ja Juankosken Hoiva Oy:n välillä allekirjoitetut sopimukset sekä otti kantaa moottorikelkkareitin virallistamishankkeeseen. Lisäksi maaliskuussa päätettiin Putaansaaren yrityspuisto vaihe 1urakoitsijavalinnoista. Huhtikuussa allekirjoitettiin vuoden 2009 tilinpäätös ja päättiin aloittaa urakkasopimusneuvottelut tuotantokeittiön rakentamisesta. Toukokuussa kaupunginhallitus hyväksyi tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman sekä antoi lausunnon Pohjois-Savon liiton maakuntakaavasuunnitelmasta ja hallintokunnille talousarvion valmisteluohjeet vuoden 2011 talousarviota ja suunnitteluvuosia varten. Kaupunginhallitus hyväksyi allekirjoitettavaksi Kuntarahoitus Oyj:n kanssa sopimuksen johdannaissopimusten yleisistä ehdoista. Kesäkuussa kaupunginhallitus antoi kaupunginjohtajalle valtuutuksen kaupungin vakuutusten kilpailuttamisesta. Harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta vuodelle 2010 päätettiin hakea 1,5 milj. euroa. Päätös oli kaupungille myönteinen ja valtionosuuden korotusta myönnettiin euroa. Syyskuussa kaupunginhallitus päätti vesi- ja viemärilaitoksen taksoista ja valmisteli kaupunginvaltuustolle vuoden 2010 talousarvion ja talouden tasapainottamisohjelman vuosille , koska hallinto-oikeus oli kumonnut kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen koskien vuoden 2010 talousarviota ja vuosien taloussuunnitelmaa. Lokakuussa kaupunginhallitus hyväksyi Koillis-Savon joukkoliikennesuunnitelman, jossa on määritelty Koillis-Savon alueen joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet sekä palvelutasotavoitteisiin perustuva seudun joukkoliikenteen kehittämisohjelma. Marraskuussa kaupunginhallitus käsitteli Viemannintien teollisuusalueen tilakysymyksiä, antoi lausunnon Itä-Suomen erikoissairaanhoidon selvityshankkeesta ISER ja päätti osallistua Stromsdalin laitoksen ylläpito ja hoitokuluihin eurolla. Lisäksi päätettiin liittyä Savon Hankinta Oy:öön. Kaupunginhallitus otti kantaa myös Pohjois-Savon liiton seutukuntajakoon Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Maailman ja kansantalouden kehitys Suomen talous on toipunut vuoden 2009 finanssikriisistä nopeasti ja laajapohjaisesti. Ennusteperiodilla kaikki kysyntäerät vaikuttavat positiivisesti kasvuun. Kuluvan vuoden BKT:n kasvuksi ennustetaan 3,2 %. Vuoden 2011 kasvuksi ennustetaan 2,9 prosenttia ja vuonna 2012 kasvua kertyy 2,7 %. Maailmantalous ja maailmankauppa kasvavat nopeasti. Kasvun painopiste on kehittyvissä Aasian maissa ja latinalaisessa Amerikassa. Merkittävät kauppakumppanimme Saksa ja Ruotsi kasvavat voimakkaasti, mutta muuten kasvu Euroopassa jää hitaaksi. Työllisyys on kehittynyt odotettua paremmin ja työllisyysaste heikkenee keskimäärin vain hiukan viime vuodesta. Vuonna 2012 työllisyysasteen ennustetaan nousevan 70 %:n tasolle. Kuluvan vuoden työttömyysasteeksi ennustetaan 8,4 % ja se laskee taloudellisen elpymisen vanavedessä 7,4 prosenttiin vuonna

10 Yksityiset investoinnit kasvavat kuluvana vuonna, joskin yksistään asuinrakennusinvestointien vetämänä. Vuonna 2011 yksityiset investoinnit kasvavat jo 7 % ja nousu on laajaalaista. Kotitalouksien kulutus on ollut suhdannetilanteeseen nähden vahvaa. Kulutuksen kasvu jää ensi vuonna noin 2 prosenttiin reaaliansioiden kasvun hidastumisen johdosta. Kuluvan vuoden lopulla elintarvikkeiden alv-alennuksen vaikutuksen poistuttua inflaatio on kiihtynyt yli kahden prosentin. Vuoden 2011 aikana inflaation odotetaan kiihtyvän 2,4 prosenttiin johtuen lähinnä veromuutoksista ja kansainvälisistä hintapaineista raaka-ainemarkkinoilla. Ansiotason ennustetaan kehittyvän varsin maltillisesti seuraavien kahden vuoden aikana. Julkisen talouden alijäämä syvenee tänä vuonna ja se uhkaa painua suuremmaksi kuin vakaus- ja kasvusopimuksen määrittämä 3 % suhteessa kokonaistuotantoon. Valtiontalouden alijäämä painuu kuluvana vuonna lähes 6 prosenttiin suhteessa BKT:hen. Valtiontalous on selvästi alijäämäinen vielä vuonna 2012 ja velanotto pysyy noin 8mrd. euron suuruisena. Kokonaisuudessaan julkinen velka lisääntyy vuosien välisenä ajanjaksona lähes 40 mrd. eurolla. (Lähde: Suhdannekatsaus/joulukuu /VM Kansantalousosasto) Juankosken kaupungin vuoden 2010 talousarvio perustui valtionvarainministeriön laatimiin ennusteisiin. Seuraavassa taulukossa on esitetty keskeisiä tunnuslukuja BKT, muutos % 4,9 4,9 1,0-6,0 0,3 Työllisyysaste, % 68,9 69,9 70,6 67,8 66,1 Työttömyysaste, % 7,7 6,9 6,4 9,0 10,5 Kuluttajahintaindeksi, muutos % 1,6 2,5 4,1 0,1 1,2 Lyhyet korot, euribor 3 kk, % 3,1 4,3 4,8 1,5 2,0 Pitkät korot (valtion obligaatio 10 v.) 3,8 4,3 4,3 3,8 4,1 Veroaste, % BKT:sta 43,4 42,9 43,0 41,6 41,0 Julkisyhteisöjen bruttovelka, % BKT:sta 39,3 35,2 34,2 41,4 48,2 Valtionvelka, % BKT:sta 35,3 31,2 29,4 36,9 43,9 Kuntatalouden kehitys vuonna 2010 Kuntien talous- ja työllisyyskehitys vuonna 2010 oli arvioitua parempi, mistä johtuen kunnallisveron veropohjan kehitys oli ennakoitua parempi. Yhteisöveron kasvu oli ennakoitua nopeampaa ja suuri osa kunnista sai edelleen hidastettua toimintamenojen kasvua. Valtion vuonna 2009 tekemät ratkaisut (yhteisövero-osuuden korotus, Kela-maksun poisto, kiinteistöverojen korotus) vaikuttivat täysimääräisesti kuntiin vuonna 2010 ja niiden vaikutus on n. 800 milj. euroa. Myönteisestä kehitystä riippumatta kuntatalous on yhä vaikeuksissa ja kuntien tulot ennakoitua paremmasta tuloksesta huolimatta edelleenkin riittämättömät palveluiden ja investointien kattamiseen. Vuodesta 1997 lähtien kuntasektorin vuosikate ei ole minään vuonna riittänyt poistonalaisen investointien, kuntien päiväkotien ja koulujen investointimenoihin. Investointeihin kunnat arvioivat vuonna 2010 käyttäneensä vajaat 3,8 miljardia euroa. Tämä on 9,6 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Kuntayhtymien investoinnit kasvoivat lähes 2,0 miljardia euroa. Kunnilla puolestaan investointihyödykkeiden myyntitulot lisääntyivät reippaasti. Poikkeuksellisen suuriin muutoksiin kuntayhtymien investoin- 10

11 neissa ja kuntien investointihyödykkeiden myyntituloissa vaikuttavat toimintojen siirrot kuntien ja kuntayhtymien välillä. Kuntien ja kuntayhtymien investoinneista 39 prosenttia voitiin rahoittaa investointihyödykkeiden myynnillä ja saaduilla rahoitusosuuksilla. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu lainakanta oli vuoden 2010 lopussa jo yli 13 miljardia euroa. Tämä on noin 2,3 miljardia euroa enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pitkäaikaisia velkojaan kunnat ja kuntayhtymät lyhensivät 1,3 miljardilla eurolla. Uutta pitkäaikaista lainaa jouduttiin kuitenkin ottamaan yli 3,4 miljardia euroa. Tämä on 43 prosenttia enemmän kuin vuonna Asukasta kohti lasketun lainakannan keskiarvo Manner- Suomen kunnissa oli euroa, kun vastaava suhdeluku edellisenä vuonna oli euroa. Selvitys perustuu Manner-Suomen 326 kunnalta ja 164 kuntayhtymältä tammikuussa 2011 kerättyihin tilinpäätösarvioihin. Kunta- ja kuntayhtymäkohtaisia tilinpäätösarvioita ei julkaista. (Lähde: Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarvioaineisto Tilastokeskus). Juankosken kehitys Asukasluku ja asukasluvun muutos Asukasluku Muutos Tilastokeskuksen lopullisen väestöennusteen mukaan Pohjois-Savon asukasmäärä on ( ), muutos Juankosken kaupungin asukasluku on (5273), muutos Vuonna 2010 syntyi 35 ja kuoli 74. Syntyneiden enemmyys -39. Kuntien välinen tulomuutto 248 ja lähtömuutto 319. Kuntien välinen nettomuutto oli -71. Maahanmuutto 11 ja maastamuutto 5. Nettomaahanmuutto 6. Kokonaismuutos

12 Väestön ikärakenne Muutos 2010/ Juankosken ikärakennetaulukon mukaan 13,2 % väestöstä on vuotiaita, 63,1 % vuotiaita ja 23,7 % yli 65-vuotiaita. Suhteelliset muutokset ovat pieniä, mutta kuviosta käy ilmi, että vanhusväestön osuus kasvaa ja aktiiviväestön osuus pienenee. Vuoden 2010 talousarviota laadittaessa on käytetty Paras-hankketta varten laadittuja väestöennusteita, jotka on korjattu syyskuussa kaupunginvaltuuston uusintakäsittelyssä olleeseen talousarvioon. Rakentaminen Rakennus- ja toimenpidelupia myönnettiin kertomusvuona 127 kpl. Edellisenä vuonna määrä oli 215. Ilmoitus perustuu Kaavin kunnan antamaan selvitykseen vuodesta Työttömyys Työttömiä työnhakijoita oli joulukuun lopussa Pohjois-Savossa lomautetut mukaan lukien -12,2 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Ilman lomautettujakin työttömyys väheni edelleen selvästi -6,2 %. Ikäryhmittäin tarkasteltuna työttömyys jatkaa nousua ainoastaan yli 60-vuotiaiden osalta, joita oli 32 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kaikissa ikäryhmissä työttömyys aleni tasaisen nopeasti. Pitkäaikaistyöttömyyden jyrkin nousu näyttää taittuneen ja vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna pitkäaikaistyöttömiä oli 18 % enemmän. 12

13 Alueellisia eroja työttömyyden alentumisella on, vaikka alentumista oli kaikissa kunnissa. Suurinta alenema oli Varpaisjärvellä, Tervossa ja Iisalmessa. Ainoastaan Vesannolla työttömyys nousi. Matalimmat työttömyysasteet ovat Siilinjärvellä, Karttulassa ja Maaningalla. Työpaikan avoimilta markkinoilta sai joulukuun aikana 1248 työnhakijaa, 210 henkilö enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työllistämistoimenpiteillä sijoitettiin työhön 172 työtöntä työnhakijaa. Toimenpiteillä sijoitettujen osuus työttömistä eli aktivointiaste Pohjois- Savossa pysyi korkealla tasolla ollen 25,1 prosenttia. Juankoskella vuoden 2010 aikana työllistämistoimenpiteillä työllistettiin 10 henkilöä. Työnvälitystilaston tilannekatsauksen mukaan Juankosken työttömyysprosentti oli 13,2 (16,8). Työvoimasta 2327 oli työttömänä 308, joista naisten osuus 105. Pohjois-Savon työttömyysprosentti oli 12,3 %, kun se edellisenä vuonna oli 12,3 %. Työpaikkoja oli tarjolla erityisen runsaasti puhelinmyyjille, myyntineuvottelijoille sekä myyntiedustajille. Paikkoja oli myös paljon mm. sairaanhoitajille, henkilökohtaisille avustajille, siivoojille ja tarjoilijoille. Työttömyysaste Juankoski Koillis-Savo Pohjois-Savo Koko maa ,3 12,8 13,3 11, ,6 11,8 11,4 9, ,0 9,6 10,8 8, ,6 13,0 11,9 8, ,8 14,8 13,9 11, ,4 12,7 12,2 10,3 Työttömyysaste (%) keskimäärin/kk ,6 12,0 12,5 10, ,8 10,9 11,3 9, ,6 12,0 12,5 10, ,2 9,4 9,7 7, ,9 13,0 12,4 9, ,7 12,1 11,8 9,9 Vuoden 2010 tiedot perustuvat TEM:n työllisyyskatsauksiin ja tilastoihin. Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö työnvälitystilasto. Vuosi 2010 perustuu uuteen tilastointiin, joissa rekisteritiedot on otettu vuodelta uudelleen ja päivitetty. Työttömyysasteen nousu ja työikäisten väheneminen vaikuttaa huoltosuhteeseen. Tilastokeskuksen ennakkoilmoituksen mukaan vuoden 2009 huoltosuhde Juankoskella on 1,84 (1,77). Pohjois-Savon kunnissa on 1,57 (1,48) ja koko maassa 1,35 (1,24). Elinkeinorakenne Juankoskella on tilaston mukaan ollut 1835 (2063) työpaikkaa. Muutos vuoteen 2007 on vähennystä 228. Kaupunki ei ole suorittanut omaa työpaikkaselvitystä. Viimeisin voimassa oleva virallinen tilasto on vuoden 2008 tilanne. Tilastossa on nähtävillä Stromsdalin konkurssin työpaikkojen menetys, joka oli yli 200 työpaikkaa sekä Metso 13

14 Oyj:n (ent. Tamfelt Oy) henkilöstövähennykset. Vuoden 2010 aikana syntyi kuitenkin korvaavia työpaikkoja mm. vanhusten hoivapalveluihin. Toimintakertomusta valmistellessa on varmistunut kartonkitehtaan käynnistyminen. Premium Board Oy on tehnyt aiesopimuksen, jolla se hankkii Stromsdal Oy:n konkurssipesältä tuotantolaitoksen ja maaalueet, kiinteistöt, irtaimistot sekä immateriaalioikeudet Olennaiset muutokset toiminnassa ja taloudessa Vuotta 2010 heijasti edelleenkin kaupungin toiminnoissa ja taloudessa Stromsdal Oyj:n konkurssi. Koko vuoden ajan tehtaalle etsittiin jatkajaa ja vuoden vaihteessa asia oli vielä kesken, mutta toimintakertomuksen laadinnan aikaan kartonkitehtaan jatko näyttää lähes varmalta. Juankoskelle syntyi kuitenkin uusia työpaikkoja vuoden 2010 aikana ja muita uusia yrityshankkeita, joilla synnytetään lisää työpaikkoja. Kartonkitehtaan toiminnan jatkaminen on kuitenkin erittäin merkittävä ja tärkeä asia Juankoskella. Kaupungin vuoden 2010 tilinpäätös muodostui odotettua paremmaksi, mikä selittyy pääosin kaupungille myönnetystä euron harkinnanvaraisesta valtionosuuden korotuksesta. Odotettua paremmasta tuloksesta riippumatta vuosikate ei riitä poistoihin eikä lainan lyhennyksiin. Sivistystoimelle ja sosiaali- ja terveystoimelle myönnettiin lisämäärärahaa, mutta muilta osin talousarvio toteutui suunnitelman mukaisesti. Investoinnit toteutuivat arvioitua pienempänä. Vuoden 2010 tilinpäätöksen alijäämää ei pystytä kattamaan suunnitelmavuosina. Taloussuunnitelmavuosien tavoitteet on arvioitava uudelleen ja valtuustolle on tehtävä tarkennettu esitys tasapainotetusta taloussuunnitelmasta tuleville vuosille. Vuonna 2010 laadittu tasapainottamisohjelma on todettu vuoden 2011 talousarvion hyväksymisen yhteydessä riittämättömäksi toimenpiteiltään. Toimenpiteiden on oltava ripeämpiä ja säästöjen pysyvämpiä niin, että aikaisempien vuosien alijäämät saadaan katettua kuntalain säännösten mukaan. Vuoden 2011 talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuusto valtuutti kaupunginjohtajan ostamaan asiantuntijapalveluja talouden tervehdyttämisohjelman laatimiseksi kevään 2011 aikana. Alustavan suunnitelman mukaan selvitystyö aloitetaan huhtikuussa. Talouden tasapainottaminen ei tule muodostumaan helpoksi, koska lähivuosien haasteet lisääntyvien palvelutarpeiden muodossa tuovat paineita menojen kasvuun. Valtion edellyttää kunnilta taloutta tukevien ratkaisujen vastineeksi lisääntyvää tuottavuutta. Tuottavuutta lisäävien toimenpiteiden vaikutus on tärkeä asia, kun kaupungin menojen kehitystä tulevina vuosina mitoitetaan. Kaupungin vuoden 2010 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa Asia käsiteltiin uudelleen, koska joulukuussa 2009 hyväksytystä päätöksestä tehtiin valitus hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus kumosi valtuuston päätöksen, koska talousarvio ei sisältänyt talouden tasapainottamisohjelmaa eikä suunnitelman alijäämien kattamiseksi. Kaupunginvaltuuston talousarviopäätöksestä on tehty valitus hallintooikeuteen. Hallinto-oikeus antaa asiasta päätöksen aikaisintaan huhtikuussa

15 1.1.5 Juankosken kaupungin toimintaorganisaatio ja henkilöstömäärä Kaupungin viranhaltijaorganisaatio on jakautunut seitsemään osastoon. Suoraan kaupunginjohtajan alaisuudessa toimivat asumis- ja kiinteistöpalvelut, elinkeinoasiat ja JuKatilitoimisto. Hallinto-osaston, sosiaaliosaston, sivistysosaston ja teknisen osaston toiminnasta vastaavat osastopäälliköt. Kaupungin vakinaisen henkilöstön määrä väheni edelliseen vuoteen verrattuna kolmella henkilöllä ja määräaikaisten määrä väheni yhdellä henkilöllä. Sijaisten, suojatyöntekijän ja työllistettyjen määrä pysyi ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna ja vuoden lopussa oli yksi oppisopimusopiskelija. Perhehoitajia ja omaishoitajia ei lasketa kuuluvaksi kunnan henkilöstöön, koska he toimivat erillisellä sopimuksella, joka ei ole työsopimus. Henkilöstö Kaupungin henkilöstö (Kokoaikaiset ja osa-aikaiset) Toimiala 2010 % 2009 % Yleishallinto 45 12, ,74 Kiinteistöpalvelut 10 2, ,98 Maaseututoimi 59 15, ,58 Sosiaalipalvelut , ,79 Koulutoimen palvelut 97 26, ,37 Vapaa-ajan palvelut 13 3, ,61 Yhdyskuntapalvelut 7 1,90 8 2,17 Vesilaitos 8 2,17 9 2,44 JuKa-tilit 9 2,44 9 2,44 Yhteensä , ,1 Henkilöstömääriä ja rakennetta koskevia tietoja käsitellään erillisessä henkilöstökertomuksessa. 15

16 1.1.6 Arvioi merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Merkittävin taloudellinen riski on kaupungin velkaantuminen. Yleinen taloustilanteen kasvu, joka on näköpiirissä, helpottaa osaltaan velkaantumisongelmaa, mutta voimakaskaan kasvu ei sitä ratkaise. Velkaantumisriskin hallitseminen on pitkäjänteistä toimintaa, joka edellyttää suunnitelmallisuutta ja tuloksellista toimintaa. Tuotannon jatkuminen Stromsdal Oyj:n tiloissa tulee parantamaan kaupungin tulopohjaa ja vahvistamaan työllisyyskehitystä. Kaupungin toimintaan tulee kuitenkin edelleenkin vaikuttamaan yleinen kuntatalouden kehitys, joka luo taloudellista epävarmuutta. Väestön vanheneminen ja ikärakenteen painottuminen vanhempiin ikäluokkiin lisää sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvetta ja edellyttää lisärahoitusta näiden palvelujen järjestämiseen. Kaupungin on pystyttävä kasvattamaan palvelutuotannon tehokuutta ja lisäämään hallintokuntien kustannustietoisuutta. Uusia ratkaisuja palvelutuotannon järjestämiseen on pyrittävä löytämään ja samalla hyödynnettävä myös muiden kuntien ja kaupunkien hyviä käytäntöjä palvelutuotantoa suunniteltaessa ja järjestettäessä. Ammattitaitoisen ja osaavan henkilöstön riittävyys ja saatavuus ovat tulevaisuuden haasteita ja riski palvelutuotannon järjestämisessä erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen sektorilla. Normaaliolojen häiriötilanteet ja poikkeusolojen hallitseminen hoidetaan pääsääntöisesti normaalistikin johtovastuussa olevan henkilöstön toimesta. Poikkeusolojen aikaiset mahdolliset uudet tehtävät annetaan normaalisti samankaltaisissa tehtävissä työskenteleville henkilöille. Kaupunginjohtaja on nimennyt poikkeusolojen johtoryhmän. Kaupungin ja Kaavin kunnan heikosti toimiva kuntapariyhteistyö on riski palvelutuotannolle, jota sopimuksin on päätetty hoitaa yhteistyössä. Vuosiluokkien 7-9 opetus yhteisessä koulussa Juankoskella, on jatkunut Juantehtaan koulun peruskorjauksen valmistuttua syksyllä Kaavin kunta irtisanoi kuntapariyhteistyösopimuksen yläasteen osalta vuonna 2010 päättyväksi, mutta kotikuntakorvausten käsittelyn vuoksi päätti jatkaa sopimusta vuoteen 2015 saakka. Kaavin sopimusrikkomus on aiheuttanut ylimääräistä lisätyötä kunnissa ja hankaloittanut Juankosken opetustoimen suunnitelmia. Koulutyö on kuitenkin sujunut hyvin juankoskelaisten ja kaavilaisten oppilaiden välillä, vaikka kuntapariyhteistyö ei ole toiminut tehtyjen päätösten ja suunnitelmien mukaan. Kaupungilla oli vuonna 2010 voimassa kaupunginhallituksen tekemän vakuutusohjelman mukaisesti seuraavat vakuutukset If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:ltä. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Vapaaehtoinen työajan tapaturmavakuutus (kuntouttava työtoiminta, omaishoitajat, vammaisten työtoiminta) Lakisääteinen työtapaturmavakuutus (yläkoulun ja lukion oppilaat) Lakisääteinen työtapaturmavakuutus (työntekijät) Kuntalaisten tapaturmavakuutus Työnantajan työttömyysvakuutus Työntekijän työttömyysvakuutus Omaisuusvakuutukset (tietyille riskialttiille katsotulle irtaimistolle, metsät ja kiinteistöt) Keskeytysvakuutukset Julkisyhteisöjen vastuuvakuutus ja erityisvastuu (toimintavastuu) 16

17 Tapaturma- ja matkavakuutukset (mm. ryhmätapaturmavakuutus ja talkootyöt) Ajoneuvovakuutukset Ympäristötekijät Stromsdal Oyj:n tehtaiden monimuotoinen toiminta pitkän aktiivisen historian aikana on pitänyt sisällään useiden erilaisten kemikaalien ja polttoaineiden käsittelyä. Kemikaaleja on käytetty metsäteollisuuden prosesseissa, prosessilaitteiden pesuissa sekä korjaamotoiminnassa. Polttoaineita on vastaavasti käytetty rakennusten lämmitykseen ja prosessihöyryn tuotantoon sekä päällystyskoneen kuivausprosessiin suoraan. Prosesseissa käytetyillä kemikaaleilla ei ole todennäköistä pääsymahdollisuutta maaperään muuten, kuin säiliöautojen purkupisteiden läheisyydessä. Lisäksi ympäristölle vaarallisten kemikaalien toimitusmuoto polttoaineita lukuun ottamatta on ollut astiatoimituksina (kontteina ja tynnyreinä) ja astioita käsiteltiin ja varastoitiin pääasiassa sisätiloissa tai harvoin lyhyitä aikoja asfaltoidulla pihaalueella. Suurimmat ympäristöriskit kartonkitehtaan tonteilla sijaitsevat polttoaineiden varastointi ja purkaus/tankkauspisteiden alueilla. Toteutuva taloudellinen riski on, jos tehtaan toiminta loppuisi kokonaan, olisivat maaperätutkimusten kustannukset. Kustannukset voivat kohota merkittäviksi kohteiden lukumäärä takia ja vastaavasti todennäköisimmän toteutuvan ympäristöhaitan poistamisesta aiheutuvan kustannuksen (polttoaineella saastuneen maamassan vaihtaminen puhtaaseen) määrää on vaikea arvioida. 1.2 Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa Juankosken kaupungin kokonaisvaltaista johtamista. Johtoryhmä suoritti sisäisen valvonnan arvioinnin kaupunginjohtajan johdolla vastaamalla riskienhallintaan liittyviin kysymyksiin erillisen lomakkeen avulla. Arviointi kohdistui johtamiseen ja hallinnon järjestämiseen, tavoitteiden asettamiseen ja seurantaan, riskienhallinnan järjestämiseen, toiminnallisten riskien tunnistamiseen ja hallintaan, tiedonkulkuun ja seurantaan. Havaitut kehittämistarpeet ja mahdollisuudet Sisäisen valvonnan osa-alueiden arvioinneissa johtamisen ja hallinnon järjestämisen arvioitiin olevan asianmukaista ja tavoitteiden asettamisen ja niiden seurannan todettiin toteutuvan lähes systemaattisesti. Erilaisten toiminnallisten riskien (henkilöstö, ympäristötietoisuus, tietojärjestelmät, lainmukaisuus ja hyvä hallintotapa, sopimukset ja omaisuus) hallinnan arvioitiin olevan lähes riittävää. Tiedonkulun ajantasaisuuden ja riittävyyden sekä tiedonkulun arvioitiin toteutuvan melko hyvin. Jatkuvan seurannan menettelyt ovat lähes systemaattisia. Suunnitellut kehittämistoimenpiteet 1. Riskienhallinnan kehittämistä jatketaan ja vuonna 2011 ja valmistellaan kaupungin johtoryhmässä kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi kaupungin riskienhallintapolitiikka, jossa määritellään mm. riskienhallinnan vastuut ja tehtävät, riskien luokittelu ja keskeiset riskit, riskienhallintaprosessi (menettelyt riskien tunnistamiseen, arviointiin, riskienhallintatoimenpiteiden määrittelyyn), raportointimenettelyt jne. 17

18 2. Juankosken kaupungin kirjallinen tietoturvastrategia päivitetään atk- vastaavan ja johtoryhmän yhteistyönä. Tietoturvastrategiaan sisällytetään mm. tietoturvan tavoitteet ja tavoitteiden toteutumisen seurantamenettelyt entistä tehokkaammin. Selvitys sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Juankosken kaupungin sisäisestä tarkastuksesta vastaavat hallintokunnat voimassa olevien ohjeiden ja säännösten mukaisesti. Toimintavuonna ei ole vahvistettu sisäisen tarkastuksen painopistealueita. Osastopäälliköt ovat suorittaneet sisäistä tarkastusta hallintokunnissa omien tärkeinä pitämiensä havaintojen pohjalta ja raportoineet kaupunginhallitukselle keskeisimmistä valvonnassa esille tulleista tuloksista ja kehittämistoimenpiteistä. Kannanotto sisäisen valvonnan asianmukaisuudesta Kaupungin sisäinen valvonta on asianmukaisesti järjestetty ottaen huomioon voimassa olevat kaupungin johto- ja toimintasäännöt, konserniohjeen, talousarvio ja täytäntöönpanomääräykset, raportointimenettelyt, strategia-asiakirjat ja kaupunginhallituksen päätökset kaupungin toimintojen vakuuttamisesta. Sisäisen valvonnan ohjetta ei päivitetty vuonna

19 1.3 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Muutos Muutos-% (1000 ) (1000 ) Toimintatuotot ,5 % Toimintakulut ,4 % Toimintakate ,5 % Verotulot ,4 % Valtionosuudet ,8 % Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot ,6 % Muut rahoitustuotot ,1 % Korkokulut ,9 % Muut rahoituskulut ,4 % 0 Vuosikate ,1 % 0 Poistot ja arvonalentumiset ,9 % Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos ,7 % Poistoeron lis. (-), väh. (+) Varausten lis. (-), väh. (+) Rahastojen lis. (-), väh. (+) Tilikauden yli-/alijäämä ,1 % TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot /-kulut, % 27,96 23,53 Vuosikate/poistot, % 26,08 13,32 Vuosikate, /asukas 60,75 26,93 Asukasmäärä Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista = 100 * toimintatuotot / (Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön) Vuosikate prosenttia poistoista = 100 *Vuosikate/Poistot ja arvonalentumiset 19

20 Tuloslaskelman sisältö Tuloslaskelman tehtävänä on osoittaa, miten kertynyt tilikauden tulorahoitus on riittänyt palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kustannusten kattamiseen. Virallisessa tuloslaskelmassa esitetään ns. ulkoiset erät eli tuotot, jotka on saatu kaupungin ulkopuolelta, ja kulut, jotka ovat syntyneet hankinnoista kaupungin ulkopuolelta. Viralliseen tuloslaskelmaan sisältyvät kaupungin lisäksi eriytetyt taseyksiköt; vesilaitos ja Juka-tilitoimisto. Tuotot Juankosken kaupungin tuottojen kokonaismäärä (toimintatuotot, verotulot, valtionosuudet, rahoitustulot) ovat vuonna 36,728 milj. euroa. Tuottojen määrä kasvoi edellisestä tilikaudesta yhteensä euroa. Merkittävä osa kasvusta tuli toimintatulojen 1,713 milj. euroa ja valtionosuuksien euroa kasvusta. Verotulot vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna 1,340 milj. euroa. Toimintatuottoja lisäsivät edelliseen vuoteen verrattuna valtionosuusuudistukseen kuuluva esi- ja perusopetuksen oppilaan iän ja kotikunnan mukaan määräytyvät kotikuntakorvaukset. Kaupungin kotikuntakorvaukset olivat vuonna euroa. Kotikuntakorvausten määrä johtuu Kaavin yläasteen oppilaiden määrästä. Kulut Juankosken kaupungin kulujen kokonaismäärä oli 36,414 milj. euroa. Kulujen kasvu edelliseen vuoteen oli euroa. Kuluista merkittävämmät ovat henkilöstökulut sekä palvelujen osto. Toimintamenoissa kasvua 1,4 %, joka toteutui seuraavasti: henkilöstökulujen kasvu 1,3 %, palvelujen oston kasvu 3,2 %, aineiden ja tarvikkeiden vähennys 3,1 %, avustusten vähennys 13,6 %, vuokrien vähennys 13,1 %. Rahoitustuotot ja kulut Muut rahoitustuotot euroa sisältävät osinko- ja osuuspääoman tuottoja euroa, rahoitusarvopapereiden myyntivoittoja euroa ja arvonalentumisten palautuksia euroa. Muissa rahoitustuotoissa on myös peruspääoman korot ja viivästyskorkotuotot. Muut rahoituskulut euroa sisältää rahoitusarvopapereiden myyntitappioita euroa sekä muita rahoituskuluja euroa. Korkokulut pitkäaikaisista lainoista sekä lyhytaikaisista Kuntatodistuksista yhteensä euroa. Korkokulut toteutuivat arvioitua paremmin alhaisen korkotason vuoksi. Toimintakate ja vuosikate Toimintakatteella osoitetaan, paljonko kuluista saadaan katetuksi palvelutoiminnan myyntija maksutuloilla. Loput toimintakuluista katetaan käytännössä vero- ja valtionosuusrahoituksella. Toimintakate on kunnissa negatiivinen. Toimintakate parani 1,220 milj. euroa reilun 20 %:n tulojen kasvun vuoksi. Toimintatuotot kattoivat toimintakuluista 27,8 prosenttia. Kunnan koko, toimintojen yhtiöittäminen, liikelaitokset ja oppilaitosten ylläpitäminen vaikuttavat yleisesti kunnissa tähän tunnusluvun arvoon ja selittävät kuntakohtaisia eroja. Vuosikate euroa sisältää kaikki lyhytvaikutteiset tulot ja menot ja osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate nähdään keskeisenä katelukuna, kun arvioidaan tulorahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien poistojen suuruinen, tulorahoitus on riittävä. Oletus on kuitenkin pätevä vain silloin, jos poistot vastaavat vuotuista investointitasoa. Juankosken kaupungin investointitaso on viime vuosina ollut poistotasoa suurempi. 20

21 Toiminnan rahoitus Muutos Toiminnan rahavirta Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät +/ Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus, % 2,72 4,00 Pääomamenojen tulorahoitus, % 2,53 2,63 Lainanhoitokate 0,22 0,21 Kassan riittävyys, pv Asukasmäärä

22 Toiminnan rahoitus Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen tulorahoituksen ja investointien nettomäärä ja rahoitustoiminnan eli anto- ja ottolainauksen, oman pääoman ja maksuvalmiuden muutosten nettomäärä. Näiden kahden nettomäärän erotus tai summa osoittaa kaupungin rahavarojen muutoksen tilikaudella Investointien tulorahoitus, % = 100*Vuosikate/Investointien omahankintamenot Pääomamenojen tulorahoitus, % = 100* Vuosikate/ (Investointien omahankintameno + Antolainojen nettolisäys + Lainanlyhennykset) Lainanhoitokate = (Vuosikate + Korkokulut)/(Korkokulut + Lainanlyhennykset) Kassan riittävyys (pv) = 365 pv x rahavarat / Kassasta maksut tilikaudelta Juankosken kaupungin toiminnan ja investointien rahavirta on ollut vuonna 2010 negatiivinen, mikä merkitsee kaupungin lainanoton lisääntymistä. Tulorahoitus ei riitä lainojen hoitoon, jos lainanhoitokate on alle 1. Vieraan pääoman hoitoon on jouduttu ottamaan lisälainaa. Luotettavan kuvan kaupungin lainanhoitokyvystä saa tarkastelemalla tunnuslukua useamman vuoden ajalta. Jos tunnusluvun arvo on yli 2, on lainanhoitokyky hyvä, tyydyttävä kun tunnusluku on 1-2 ja heikko kun tunnusluku jää alle yhden. Toiminnan, investointien sekä rahoitustoiminnan kassavirroista muodostuva kokonaisrahavarojen muutos on positiivinen 1,832 milj. euroa, joka johtuu vuoden lopussa nostetusta pitkäaikaisesta lainasta. Maksuvalmiuden turvaamiseksi käytössä oli kuntatodistusohjelma. Kaikki kuntatodistusohjelman lyhytaikaiset lainat maksettiin pois Vuoden 2009 rahavaroilla olisi tarvittaessa voitu kattaa 15 päivän kassasta maksut. 1.4Rahoitusasema ja sen muutokset Kaupungin rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoitusasemassa tilikaudella tapahtuneet muutokset kuten sijoitukset, pääoman lisäykset ja palautukset käyvät ilmi rahoituslaskelmassa. Tarkemmin eritelty, sentin tarkkuudella laadittu tase esitetään tilinpäätöslaskelmat osassa. Tase ja sen tunnusluvut Tase sisältää kaupungin omaisuus- ja pääomaerät tilikauden päättyessä ryhmiteltynä luonteensa mukaan. Taseessa on otettu huomioon myös eriytetyt taseyksiköt, mutta ei sisäisiä eriä. Taseen loppusumma oli 45,061 milj. euroa. Taseen loppusumma kasvoi n. 14,074 milj. euroa. Taseen vastaavaa puolella pysyvien vastaavien suurin erä on aineelliset hyödykkeet, jotka lisääntyivät 10,365 milj. euroa. Muutokseen on vaikuttanut koulun, terveyskeskuksen ja Muuruvedelle rakennettavan hoivakodin investoinnit. Juantehtaan koulun peruskorjaus valmistui syksyllä Terveyskeskus ja hoivakoti valmistuvat vuoden 2011 keväällä ja ovat vuoden vaihteessa keskeneräisissä töissä. Rahat ja pankkisaamiset lisääntyivät pitkäaikaisen lainan nostamisesta johtuen

23 Vastattavaa puolella suurimmat muutokset oman pääoman vähennys 0,791 milj. euroa. Vieraan pääoman muutos oli 14,895 milj. euroa, joka johtuu pitkäaikaisen lainan nostamisesta sekä hoivakodin vuokravakuudesta. Lainamäärä asukasta kohti laskettuna oli 4314 euroa. Käyttötuloista 75,2 prosenttia tarvittaisiin vieraan pääoman takaisin maksamiseen. Omavaraisuusaste, %= 100*(Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset)/(koko pääoma - Saadut ennakot) Kaavassa koko pääoma tarkoittaa taseen vastattavien loppusummaa. Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Omavaraisuuden hyvä tavoitetaso kunnissa on 70 %:n omavaraisuus. 50 %:n ja sitä alempi merkitsee suurta velkarasitetta. Kaupungin omavaraisuusaste on 39,0 % ja heikentynyt edellisestä tilikaudesta. Suhteellinen velkaantuneisuus, % = 100 *(Vieras pääoma Saadut ennakot)/käyttötulot Tunnusluku kertoo, kuinka suuri osuus kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluku on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella. Tunnusluku heikkeni vuodesta Kertynyt alijäämä 1,616 milj. euroa on asukasta kohden 312,63 euroa. Lainakanta kasvoi vuonna ,395 milj. euroa. Taseyleisohjetta on päivitetty joulukuussa Taseyleisohjeessa kunnan peruspääoman määrää on perusteltua vahvistaa, jos sen määrä on merkittävästi pysyvien vastaavia alempi. Kuntataloudessa yleinen ongelma on, että ylijäämäinen tulos ei anna oikeaa kuvaa kunnan taloudesta, jos tulosrahoitus eri riitä investointien kattamiseen, tulisi peruspääomaa vahvistaa ylijäämäeristä. Peruspääomaa voidaan myös kartuttaa vapaaehtoisista varauksista, muista omista rahastoista tai edellisen tilikausien ylijäämästä tehtävillä siirroilla. Juankosken kaupungin peruspääoma on 18,110 milj. euroa ja pysyvien vastaavien määrä 36,140 milj. euroa. Yleisohjeen mukaan, jos peruspääoma on 2/3 osaa pysyviä vastaavia alempi, on ylijäämää kerrytettävä enemmän. 23

24 Milj. euroa Lainamäärän kehitys v Lainakanta, Lainamäärä, /asukas Vuosikatteen ja nettoinvestointien kehitys, 1000 Milj. euroa Nettoinvestoinnit Vuosikate

25 TASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTAAVAA VASTATTAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT A OMA PÄÄOMA Peruspääoma I Aineettomat hyödykkeet Edell.tilikausien yli-/alijäämä Tietokoneohjelmistot Tilikauden yli-/alijäämä Muut pitkävaikutteiset menot B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET II Aineelliset hyödykkeet VARAUKSET Maa ja vesialueet Poistoero Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMA Koneet ja kalusto Valtion toimeksiannot Ennakkomaksut ja keskener.hank Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksianatojen pääomat III Sijoitukset Osakkeet ja osuudet E VIERAS PÄÄOMA Muut lainasaamiset I Pitkäaikainen Muut saamiset Lainat rah.- ja vak.laitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä B TOIMEKSIANTOJEN VARAT Muut velat 500 Valtion toimeksiannot II Lyhytaikainen Lahjoisurahastojen erityiskatt Lainat rah.ja vak.laitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä C VAIHTUVAT VASTAAVAT Saadut ennakot Vaihto-omaisuus Ostovelat Aineet ja tarvikkeet Liittymismaksut ja muut velat Ennakkomaksut 2 3 Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ II Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset 5 6 TASEEN TUNNUSLUVUT: Lainasaamiset Omavaraisuusaste, % 39,0 59,7 Muut saamiset Suhteellinen velkaantuneisuus, % 75,2 34,7 Siirtosaamiset 0 6 Kertynyt yli-/alijäämä, Lyhytaikaiset saamiset Kertynyt yli-/alijäämä /asukas -312,63-156,46 Myyntisaamiset Lainakanta , Lainasaamiset Lainakanta /asukas 4 314, ,17 Muut saamiset Lainasaamiset, Siirtosaamiset Asukasmäärä III Rahoitusomaisuusarvopaperit Osakkeet ja osuudet IV Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ

JUANKOSKEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS

JUANKOSKEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS JUANKOSKEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 8.4.2013 Kaupunginvaltuusto 18.6.2013 2012 1. TOIMINTAKERTOMUS 4 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 4 1.1.2 Kaupunginjohtajan katsaus

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS. Kaupunginhallitus 2.4.2012 Kaupunginvaltuusto 13.6.2012

JUANKOSKEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS. Kaupunginhallitus 2.4.2012 Kaupunginvaltuusto 13.6.2012 JUANKOSKEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginhallitus 2.4.2012 Kaupunginvaltuusto 13.6.2012 1. TOIMINTAKERTOMUS 4 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 4 1.1.2 Kaupunginjohtajan katsaus

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2010 JA TASEKIRJA. Kunnanhallitus 4.4.2011 70

HARTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2010 JA TASEKIRJA. Kunnanhallitus 4.4.2011 70 HARTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2010 JA TASEKIRJA Kunnanhallitus 4.4.2011 70 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.1.3 Yleinen ja oman

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 2 Sisältö Kunnanjohtajan katsaus Toimintakertomus

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Lapuan kaupunki 2 Sisällysluettelo Sivunro TASEKIRJA Toimintakertomus 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3 1.2 Kaupungin

Lisätiedot

Nilsiän kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2012 2 (136)

Nilsiän kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2012 2 (136) Nilsiän kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2012 2 (136) Sisällysluettelo 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 4 1.2. Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2012

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2012 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2012 Kunnanvaltuusto 17.6.2013 Tilinpäätös 2012 Kansikuva: Kiinteistö Oy Siilinjärven Siilinportti ja Siilinpiha QVIM Arkkitehdit Oy Valokuva: Konserni- ja maankäyttöpalvelut,

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2011

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2011 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2011 Kunnanhallitus 26.03.2012 Kunnanvaltuusto 18.06.2012 1 Tilinpäätös 2011 Kansikuva: Kiinteistö Oy Siilinjärven Lentokapteeni QVIM Arkkitehdit Oy Valokuva: Konserni- ja

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 VUOLIJOEN KUNTA 1 TOIMINTAKERTOMUS 2005 2 3 TOIMINTAKERTOMUS 2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus 1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2. Kunnan hallinto 3 1.3. Yleinen taloudellinen kehitys 7 1.4. Oman

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 KUNNANVALTUUSTO 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2. Kunnan hallinto 3 1.3. Kunnan henkilöstö 5 1.4. Yleinen

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2011

TASEKIRJA VUODELTA 2011 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2011 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös Somero kirjamessuilla 213 Someron kaupunki Tilinpäätös 213 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25

Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25 Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25 TILINPÄÄTÖS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.1

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulu Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 1 Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Ylitornio. Tilinpäätös 2014

Ylitornio. Tilinpäätös 2014 Ylitornio Tilinpäätös 2014 Sisällys 1 Toimintakertomus...1 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 1 1.2. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.2.1. Kunnanjohtajan katsaus... 1

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2014

Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2014 Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2014 Sisällys 1 Olennaiset tapahtumat Kiteen kaupungin toiminnassa ja taloudessa vuonna 2014... 4 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 1.2 Kiteen kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Someron kaupunki. Tilinpäätös

Someron kaupunki. Tilinpäätös Iso-Valkee Someron kaupunki Tilinpäätös 211 Kuva Manu Kärki 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

Raahen kaupunki Tilinpäätös 2012 RAAHEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012. Kuva: Satu Kiviniitty. Tasekirja Kaupunginvaltuusto 24.6.

Raahen kaupunki Tilinpäätös 2012 RAAHEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012. Kuva: Satu Kiviniitty. Tasekirja Kaupunginvaltuusto 24.6. RAAHEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 Kuva: Satu Kiviniitty Tasekirja Kaupunginvaltuusto 24.6.2013-1- 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.3 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

Someron kaupunki. Tilinpäätös

Someron kaupunki. Tilinpäätös Someron kaupunki Tilinpäätös 212 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet.. 4 3. Taloudellinen

Lisätiedot

Vanhusten palvelutalo Katajakoti

Vanhusten palvelutalo Katajakoti Vanhusten palvelutalo Katajakoti Tilinpäätös 214 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012

VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 Kv 17.6.2013 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Varkauden kaupungin toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kv 16.6.2014 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

S I M O N K U N T A. Kunnanvaltuusto 17.6.2013

S I M O N K U N T A. Kunnanvaltuusto 17.6.2013 1 S I M O N K U N T A Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2012 Kunnanvaltuusto 17.6.2013 1. Tilinpäätössäännökset 2 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan ja kuntayhtymän on sisällytettävä tilinpäätökseensä

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014. Kaupunginhallitus 23.3.2015. www.ylojarvi.fi

Tilinpäätös 2014. Kaupunginhallitus 23.3.2015. www.ylojarvi.fi Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 23.3.2015 www.ylojarvi.fi Sisällysluettelo Sivu Kaupunginjohtajan katsaus 1 Strategiasta johdetut tavoitteet vuosille 2014 ja niiden toteutuminen 3 1. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulu Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 3 Sisältö Kunnanjohtajan katsaus Toimintakertomus

Lisätiedot