JUANKOSKEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JUANKOSKEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS"

Transkriptio

1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010

2 1. TOIMINTAKERTOMUS Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupunginjohtajan katsaus Juankosken kaupungin hallinto ja siinä tapahtunet muutokset Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Olennaiset muutokset toiminnassa ja taloudessa Juankosken kaupungin toimintaorganisaatio ja henkilöstömäärä Arvioi merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Ympäristötekijät Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja -menot Juankosken kaupunkikonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Konsernia koskevat olennaiset tapahtumat Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet Tilikauden tuloksen käsittely 33 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 35 Toimielimille asetettujen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ja käyttötalouden toteutuminen Käyttötalousosan toteutuminen Keskusvaalilautakunta/Vaalit Tarkastuslautakunta Yleishallinto Sosiaali- ja terveystoimi Sivistystoimi Tekninen toimi ja ympäristötoimi Eriytetyt vesilaitos ja Juka-tilitoimisto Tuloslaskelman toteutuminen Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta 73 3.TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma 74 2

3 3.2Rahoituslaskelma Tase Konsernituloslaskelma Konsernin rahoituslaskelma Konsernitase 79 4.TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Kaupungin tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Tasetta koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot 94 5.ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET Juankosken vesilaitos JuKa-tilitoimisto 97 6.TILINPÄÄTÖKSEN VARMENTAVAT ASIAKIRJAT 99 7.TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINNÄT 101 3

4 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1.2Kaupunginjohtajan katsaus Vuonna 2010 näyttäytyivät Stromsdal Oyj:n konkurssin aiheuttamat työpaikkojen menetykset täysimääräisesti kaupungin talouteen. Teollisuuden kustannusrakenteen perusteella on arvioitu, että yksi teollinen työpaikka synnyttää kaksi työpaikkaa toimittajien teollisuus- ja palveluyrityksissä. Juankosken kokemukset tässä käänteisessä tapauksessa vahvistavat arvion paikkansapitävyyttä. Vuodelle 2010 nosti valtuusto kunnallisveroprosenttia 0,5 prosenttiyksiköllä. Jos kunnallisverojen kertymä olisi haluttu veron korotuksella pitää samalla tasolla kuin kaksi vuotta aiemmin, olisi tarvittu 4,5 prosenttiyksikön verokannan nosto. Kuntatalouden lisäksi työpaikkojen menetys on näkynyt Juankoskella kaikissa yrityksissä ja kaikessa elinkeinotoiminnassa. Tämän vuoksi kaupunki on kaikin käytettävissä olevin keinoin pyrkinyt edistämään työpaikkojen syntyä. Tänä vuonna kaupungin ja yrittäjän yhteistyönä aikaansaatu uusi hoivakoti, jonka rakentaminen pääosin tapahtui viime vuonna, toikin yli 30 uutta kaivattua työpaikkaa. Kaupunki on myös tehnyt kaiken voitavansa yhdessä Stromsdal Oyj:n konkurssipesän kanssa jatkajan löytämiseksi kartonkitehtaan toiminnalle. Monien yritysten jälkeen syksyllä 2010 syntynyt neuvottelu näyttäisikin tätä kirjoittaessa johtavan tehtaan kauppaan ja uudelleen käynnistämiseen. Tehtävä jatkajan etsimisessä on ollut todella haastava ja kuluttava. Tehtaan käynnistämisellä olisi erittäin suuri vaikutus kaupungin pyrkimykseen saada uudelleen taloutensa tasapainoon ja tervehdyttää vaikeaa työllisyystilannetta. Konkurssin vaikutukset kaupungin talouteen ovat kuitenkin kahden ja puolen vuoden aikana olleet niin raskaat, että myönteisessäkin tilanteessa talouden tasapainon saavuttaminen vievät useita vuosia. Vuoden 2010 talousarvio laadittiin alun perin noin euroa alijäämäiseksi. Liki euron harkinnanvarainen valtionosuuden korotuskaan ei kuitenkaan saanut tilikauden tulosta tasapainoon, sillä työpaikkojen häviämisen aiheuttama verotulojen vähenemä oli ennakoimattoman raju. Verotulot jäivät liki 1,4 miljoonaa alkuperäistä talousarviota alhaisemmiksi vaikka verotulojen oli jo alun perin arvioitu vähenevän merkittävästi. Kunnallisverotuotto samalla veroasteella arvioituna oli noin 2,2 miljoonaa euroa alhaisempi kuin kaksi vuotta aiemmin. Toimintamenot myös ylittyivät lähes jokaisella vastuualueella. Raskaimmat toimintamenojen ylitykset olivat sosiaalipalveluissa (yli euroa yli alkuperäisen talousarvion) ja terveydenhuollossa (yli euroa ylitystä toimintamenoissa). Tulevissa talouden tasapainottamistoimenpiteissä on siis syytä etsiä ratkaisuja erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden alueella. Myös koulutoimessa menot ylittyivät selvästi (noin euroa) mutta koska myös tuloja kertyi selvästi budjetoitua enemmän, jäi toimintakatteen ylitys melko pieneksi. Koulutoimi oli heinäkuuhun saakka melkoisen jännitysnäytelmän kohteena kun Kaavin kunnan kanssa tehty sopimus yhteisestä vuosiluokkien 7 9 koulusta sai ratkaisunsa vasta Kaavin kunnan valtuuston heinäkuun alun kokouksessa, jossa kunta taipui noudattamaan tekemäänsä sopimusta. Siten yhteinen koulu jatkuu sopimuksen mukaisesti ainakin syksyyn Vuosi 2010 oli Juankosken kaupungin historiassa kovin investointivuosi kautta aikojen. Yhtä aikaa oli käynnissä Juantehtaan koulun peruskorjaushanke, terveysaseman peruskorjaus, Juankosken Hoiva Oy:n toimitilojen rakentaminen ja keskuskeittiön uudisrakennus. Mittavien investointien vuoksi on kaupungin velkamäärä kasvanut erittäin korkeaksi. Tulevina vuosina joudutaankin kaikista isoimmista investoinneista pidättäytymään ja keskittymään talouden tasapainoon saattamiseen ja velkamäärän keventämiseen. Petri Kangasperko Kaupunginjohtaja 4

5 1.1.2 Juankosken kaupungin hallinto ja siinä tapahtunet muutokset Kaupunginvaltuusto Juankosken kaupungin ylin päättävä toimielin on kaupunginvaltuusto, joka vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta. Kaupunginvaltuustoon kuuluu 27 valtuutettua. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana on kertomusvuonna toiminut Rauno Kettunen (KESK), ensimmäisenä varapuheenjohtajana Jukka Suhonen (SDP) ja toisena varapuheenjohtajana Raimo Hakkarainen (KESK). Kaupunginvaltuustoon ovat kuuluneet lisäksi seuraavat henkilöt (puoluekanta suluissa): Antikainen Ari (KESK) Hartikainen Riitta (VAS) Korppi Heikki (KESK) Konttinen Eeva (KESK) Laitinen Toivo (KESK) Lösönen Jouko (KESK) Marttila Päivi (KOK) saakka alkaen 5

6 Nykänen Juha (KESK) Okulov Juha-Pekka (KESK) Partanen Anna (KESK) Partanen Leena (SDP) Partanen Tuula (Vapaa Juankoski) Parviainen Ilkka (KESK) Pohjolainen Martti (Vapaa Juankoski) Riekkinen Maarit (KESK) Rissanen Pentti (KESK) Romppanen Matti (KESK) Ruotsalainen Jorma (VAS) Räsänen Seppo (Vapaa Juankoski) Suominen Erika (KESK) Tirkkonen Veijo (SDP) Wallius Mika (PS) Vartiainen Pekka (Vapaa Juankoski) Vatanen Ensio (SDP) Vuorinen Sari (SDP) Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus huolehtii Juankosken kaupungin hallinnon ja toiminnan johtamisesta kaupunginvaltuuston hyväksymien tavoitteiden mukaisesti. Kaupunginhallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä. Kaupunginhallituksen puheenjohtajana on toiminut Jouko Lösönen (KESK) ja varapuheenjohtajana Leena Partanen (SDP). Kaupunginhallitukseen ovat lisäksi kuuluneet seuraavat varsinaiset jäsenet: Hartikainen Riitta (VAS) Konttinen Eeva (KESK ) Nykänen Juha (KESK ) Pohjalainen Martti (PS) Riekkinen Maarit (KESK) Romppanen Matti (KESK) Tirkkonen Veijo (SDP) Kaupunginhallituksen esittelijänä on toiminut kaupunginjohtaja Petri Kangasperko. Lautakunnat, johtokunnat ja toimikunnat Vuonna 2010 Juankosken kaupungissa on toiminut lakisääteisten keskusvaalilautakunnan ja tarkastuslautakunnan lisäksi elinkeinolautakunta ent. maaseutulautakunta, sosiaalilautakunta, tekninen lautakunta ja sivistyslautakunta. Kaupunginhallituksen alaisena jaostona on toiminut henkilöstöjaosto. JuKa-tilit-tilitoimisto toimii kaupunginhallituksen alaisena johtokuntana. Sivistyslautakunnan alaisena johtokuntana on toiminut Juankosken ja Kaavin yhteinen yläasteen johtokunta. Elinkeinolautakunta ent. maaseutulautakunta Lautakunnan puheenjohtajana on toiminut Erika Suominen ja varapuheenjohtajana Seppo Räsänen. Lautakuntaan ovat lisäksi varsinaisena jäsenenä kuuluneet Anne Leskinen, Ilkka Parviainen, Juha-Pekka Okulov, Jukka Smura ja Marjo Korteniitty. 6

7 Lautakunnan esittelijänä ovat toimineet elinkeinoasiamies/maaseutuasiamies Liisa Jokela ja lomitusasioissa lomatoimen johtaja Mirja Jestoi saakka ja Antti Laitinen välisen ajan. Lomatoimi siirtyi Maaningan kunnan hoidettavaksi. Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunnan puheenjohtajana on toiminut Anna Partanen ja varapuheenjohtajana Reijo Pirinen. Lautakuntaan ovat varsinaisena jäsenenä kuuluneet Pirjo Pitkänen, Heikki Korppi saakka, Pentti Suihkonen alkaen, Mika Wallius, Pirkko Karhunen ja Maila Lonkila. Lautakunnan esittelijänä on toiminut sosiaali- ja terveysjohtaja Aulis Sarnola. Sivistyslautakunta Lautakunnan puheenjohtajana on toiminut Sari Vuorinen ja varapuheenjohtajana Janne Sirviö. Lautakunnan muina varsinaisina jäseninä ovat toimineet Anja Toivanen, Pekka Vartiainen, Jari Korhonen, Jorma Ruotsalainen ja Taina Siitari. Lautakunnan esittelijänä on toiminut sivistystoimenjohtaja Aino Komulainen. Tekninen lautakunta Lautakunnan puheenjohtajana on toiminut Ari Antikainen ja varapuheenjohtajana Ensio Vatanen. Lautakunnan varsinaisina jäseninä ovat toimineet Tiina Puustinen, Tuula Partanen, Jukka Niskanen, Päivi Marttila ja Marja-Liisa Leskinen. Teknisen lautakunnan esittelijänä on toiminut tekninen johtaja Hannu Järveläinen. Tilivelvollisuus Toimielinten jäsenten (pl. kaupunginvaltuusto ja tarkastuslautakunta) lisäksi tilivelvollisia ovat vuonna 2010 olleet kaupunginjohtaja, hallintojohtaja, sosiaali- ja terveysjohtaja, sivistystoimenjohtaja, kaupungininsinööri, kaupunginkamreeri, palvelukeskuksen johtaja, päivähoidon johtaja, kehitysvammahuollon johtaja, kotipalveluohjaaja, Ruukinkoulun rehtori, Juantehtaan koulun rehtori, Muuruveden koulun ja Säyneisen koulun koulun johtajat, kirjastonjohtaja, kulttuurisihteeri, liikuntapaikkamestari, nuorisotyöntekijä, maaseutu/elinkeinoasiamies, asuntotoimen ja kiinteistöpalveluyksikön esimies, asuntosihteeri (korjausavustusten osalta), lomatoimenjohtaja ja palvelujohtaja. Kaupunginvaltuuston ja hallituksen merkittävämmät päätökset Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto kokoontui vuonna 2010 viisi kertaa ja pöytäkirjanpykäliä kertyi 51. Kaupunginvaltuusto on tehnyt kertomusvuoden aikana mm. seuraavat päätökset: Valtuusto hyväksyi Koillis-Savon kansalaisopiston toiminnan järjestämistä koskevan sopimuksen sekä menettelyn ja periaatteet ylläpitämislupien peruttamisesta ja uusien lupien hakemisesta. Samassa kokouksessa hyväksyttiin myös taiteen perusopetuksen järjestäminen Koillis-Savon kansalaisopistossa Kaupunginvaltuusto hyväksyi Pohjois-Savon liiton perustamissopimuksen tarkistamisen ja perussopimuksen päivittämisen. 7

8 Valtuusto hyväksyi vuoden 2009 tilinpäätöksen, tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen sekä henkilöstökertomuksen. Samassa kokouksessa valtuusto hyväksyi talouden tasapainottamisohjelman vuosille Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunnan Laukka-aho-Poutilanmäki-Pitkämäki alueen viemäriverkoston rakentaminen/kaupungin lainatakaus hankkeelle. Maakunnallisen verkkoyhtiön perustaminen. Vuoden 2010 talousarvion uusi käsittely. Vuoden 2010 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman sekä toimenpideohjelma vuosille hyväksyminen Ympäristösuojelumääräysten hyväksyminen ja lausunnon antaminen ympäristöterveyslautakunnan johtosäännöstä sekä edustajan nimeäminen ympäristöterveyslautakuntaan Juankosken kaupungin eroaminen Kollis-Savon kansanterveystyön kuntayhtymästä. Vuoden 2011 talousarvio sekä taloussuunnitelma vuosille Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus on kokoontunut 20 kertaa ja pöytäkirjanpykäliä on kertynyt 323. Kaupunginhallitus on kertomusvuoden aikana tehnyt mm. seuraavat päätökset: Tammikuun ensimmäisessä kokouksessa kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen toteuttaa keskuskeittiön rakentamisen terveyskeskuksen yhteyteen laajennuksena. Lisäksi päätettiin teknisen johtajan esityksestä jatkaa tonttikampanjaa vuoden 2010 loppuun saakka. Kiinnostuneita kyselyjä oli alkuvuodesta, mutta varsinaisia tonttikauppoja ei tehty. Lisäksi päätettiin myydä kirjastoautopalveluja Rautavaaran kunnalle ja päivitettiin terveyskeskuksen ja tuotantokeittiön rakentamisaikatauluja ja kustannusarvioita. Helmikuussa kaupunginhallitus päätti osallistua jätelautakuntayhteistyöhön ja esitti isäntäkunnaksi Kuopiota tai Siilinjärveä ja sopivana lautakunnan kokoonpanona piti 9-jäsenistä lautakuntaan. Lisäksi helmikuun kokouksessa päätettiin esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi Koillis-Savon kansalaisopiston toiminnan järjestämistä koskeva sopimus sekä taiteen perusopetuksen järjestäminen Koillis-Savon kansanopistossa. Kaupunginhallitus antoi vastineen hallinto-oikeudelle Kaavin kunnan sopimusrikkomuksesta yhteisen perusopetuksen järjestämiseksi. 8

9 Maaliskuussa kaupunginhallitus hyväksyi Juankosken kaupungin ja Juankosken Hoiva Oy:n välillä allekirjoitetut sopimukset sekä otti kantaa moottorikelkkareitin virallistamishankkeeseen. Lisäksi maaliskuussa päätettiin Putaansaaren yrityspuisto vaihe 1urakoitsijavalinnoista. Huhtikuussa allekirjoitettiin vuoden 2009 tilinpäätös ja päättiin aloittaa urakkasopimusneuvottelut tuotantokeittiön rakentamisesta. Toukokuussa kaupunginhallitus hyväksyi tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman sekä antoi lausunnon Pohjois-Savon liiton maakuntakaavasuunnitelmasta ja hallintokunnille talousarvion valmisteluohjeet vuoden 2011 talousarviota ja suunnitteluvuosia varten. Kaupunginhallitus hyväksyi allekirjoitettavaksi Kuntarahoitus Oyj:n kanssa sopimuksen johdannaissopimusten yleisistä ehdoista. Kesäkuussa kaupunginhallitus antoi kaupunginjohtajalle valtuutuksen kaupungin vakuutusten kilpailuttamisesta. Harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta vuodelle 2010 päätettiin hakea 1,5 milj. euroa. Päätös oli kaupungille myönteinen ja valtionosuuden korotusta myönnettiin euroa. Syyskuussa kaupunginhallitus päätti vesi- ja viemärilaitoksen taksoista ja valmisteli kaupunginvaltuustolle vuoden 2010 talousarvion ja talouden tasapainottamisohjelman vuosille , koska hallinto-oikeus oli kumonnut kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen koskien vuoden 2010 talousarviota ja vuosien taloussuunnitelmaa. Lokakuussa kaupunginhallitus hyväksyi Koillis-Savon joukkoliikennesuunnitelman, jossa on määritelty Koillis-Savon alueen joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet sekä palvelutasotavoitteisiin perustuva seudun joukkoliikenteen kehittämisohjelma. Marraskuussa kaupunginhallitus käsitteli Viemannintien teollisuusalueen tilakysymyksiä, antoi lausunnon Itä-Suomen erikoissairaanhoidon selvityshankkeesta ISER ja päätti osallistua Stromsdalin laitoksen ylläpito ja hoitokuluihin eurolla. Lisäksi päätettiin liittyä Savon Hankinta Oy:öön. Kaupunginhallitus otti kantaa myös Pohjois-Savon liiton seutukuntajakoon Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Maailman ja kansantalouden kehitys Suomen talous on toipunut vuoden 2009 finanssikriisistä nopeasti ja laajapohjaisesti. Ennusteperiodilla kaikki kysyntäerät vaikuttavat positiivisesti kasvuun. Kuluvan vuoden BKT:n kasvuksi ennustetaan 3,2 %. Vuoden 2011 kasvuksi ennustetaan 2,9 prosenttia ja vuonna 2012 kasvua kertyy 2,7 %. Maailmantalous ja maailmankauppa kasvavat nopeasti. Kasvun painopiste on kehittyvissä Aasian maissa ja latinalaisessa Amerikassa. Merkittävät kauppakumppanimme Saksa ja Ruotsi kasvavat voimakkaasti, mutta muuten kasvu Euroopassa jää hitaaksi. Työllisyys on kehittynyt odotettua paremmin ja työllisyysaste heikkenee keskimäärin vain hiukan viime vuodesta. Vuonna 2012 työllisyysasteen ennustetaan nousevan 70 %:n tasolle. Kuluvan vuoden työttömyysasteeksi ennustetaan 8,4 % ja se laskee taloudellisen elpymisen vanavedessä 7,4 prosenttiin vuonna

10 Yksityiset investoinnit kasvavat kuluvana vuonna, joskin yksistään asuinrakennusinvestointien vetämänä. Vuonna 2011 yksityiset investoinnit kasvavat jo 7 % ja nousu on laajaalaista. Kotitalouksien kulutus on ollut suhdannetilanteeseen nähden vahvaa. Kulutuksen kasvu jää ensi vuonna noin 2 prosenttiin reaaliansioiden kasvun hidastumisen johdosta. Kuluvan vuoden lopulla elintarvikkeiden alv-alennuksen vaikutuksen poistuttua inflaatio on kiihtynyt yli kahden prosentin. Vuoden 2011 aikana inflaation odotetaan kiihtyvän 2,4 prosenttiin johtuen lähinnä veromuutoksista ja kansainvälisistä hintapaineista raaka-ainemarkkinoilla. Ansiotason ennustetaan kehittyvän varsin maltillisesti seuraavien kahden vuoden aikana. Julkisen talouden alijäämä syvenee tänä vuonna ja se uhkaa painua suuremmaksi kuin vakaus- ja kasvusopimuksen määrittämä 3 % suhteessa kokonaistuotantoon. Valtiontalouden alijäämä painuu kuluvana vuonna lähes 6 prosenttiin suhteessa BKT:hen. Valtiontalous on selvästi alijäämäinen vielä vuonna 2012 ja velanotto pysyy noin 8mrd. euron suuruisena. Kokonaisuudessaan julkinen velka lisääntyy vuosien välisenä ajanjaksona lähes 40 mrd. eurolla. (Lähde: Suhdannekatsaus/joulukuu /VM Kansantalousosasto) Juankosken kaupungin vuoden 2010 talousarvio perustui valtionvarainministeriön laatimiin ennusteisiin. Seuraavassa taulukossa on esitetty keskeisiä tunnuslukuja BKT, muutos % 4,9 4,9 1,0-6,0 0,3 Työllisyysaste, % 68,9 69,9 70,6 67,8 66,1 Työttömyysaste, % 7,7 6,9 6,4 9,0 10,5 Kuluttajahintaindeksi, muutos % 1,6 2,5 4,1 0,1 1,2 Lyhyet korot, euribor 3 kk, % 3,1 4,3 4,8 1,5 2,0 Pitkät korot (valtion obligaatio 10 v.) 3,8 4,3 4,3 3,8 4,1 Veroaste, % BKT:sta 43,4 42,9 43,0 41,6 41,0 Julkisyhteisöjen bruttovelka, % BKT:sta 39,3 35,2 34,2 41,4 48,2 Valtionvelka, % BKT:sta 35,3 31,2 29,4 36,9 43,9 Kuntatalouden kehitys vuonna 2010 Kuntien talous- ja työllisyyskehitys vuonna 2010 oli arvioitua parempi, mistä johtuen kunnallisveron veropohjan kehitys oli ennakoitua parempi. Yhteisöveron kasvu oli ennakoitua nopeampaa ja suuri osa kunnista sai edelleen hidastettua toimintamenojen kasvua. Valtion vuonna 2009 tekemät ratkaisut (yhteisövero-osuuden korotus, Kela-maksun poisto, kiinteistöverojen korotus) vaikuttivat täysimääräisesti kuntiin vuonna 2010 ja niiden vaikutus on n. 800 milj. euroa. Myönteisestä kehitystä riippumatta kuntatalous on yhä vaikeuksissa ja kuntien tulot ennakoitua paremmasta tuloksesta huolimatta edelleenkin riittämättömät palveluiden ja investointien kattamiseen. Vuodesta 1997 lähtien kuntasektorin vuosikate ei ole minään vuonna riittänyt poistonalaisen investointien, kuntien päiväkotien ja koulujen investointimenoihin. Investointeihin kunnat arvioivat vuonna 2010 käyttäneensä vajaat 3,8 miljardia euroa. Tämä on 9,6 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Kuntayhtymien investoinnit kasvoivat lähes 2,0 miljardia euroa. Kunnilla puolestaan investointihyödykkeiden myyntitulot lisääntyivät reippaasti. Poikkeuksellisen suuriin muutoksiin kuntayhtymien investoin- 10

11 neissa ja kuntien investointihyödykkeiden myyntituloissa vaikuttavat toimintojen siirrot kuntien ja kuntayhtymien välillä. Kuntien ja kuntayhtymien investoinneista 39 prosenttia voitiin rahoittaa investointihyödykkeiden myynnillä ja saaduilla rahoitusosuuksilla. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu lainakanta oli vuoden 2010 lopussa jo yli 13 miljardia euroa. Tämä on noin 2,3 miljardia euroa enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pitkäaikaisia velkojaan kunnat ja kuntayhtymät lyhensivät 1,3 miljardilla eurolla. Uutta pitkäaikaista lainaa jouduttiin kuitenkin ottamaan yli 3,4 miljardia euroa. Tämä on 43 prosenttia enemmän kuin vuonna Asukasta kohti lasketun lainakannan keskiarvo Manner- Suomen kunnissa oli euroa, kun vastaava suhdeluku edellisenä vuonna oli euroa. Selvitys perustuu Manner-Suomen 326 kunnalta ja 164 kuntayhtymältä tammikuussa 2011 kerättyihin tilinpäätösarvioihin. Kunta- ja kuntayhtymäkohtaisia tilinpäätösarvioita ei julkaista. (Lähde: Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarvioaineisto Tilastokeskus). Juankosken kehitys Asukasluku ja asukasluvun muutos Asukasluku Muutos Tilastokeskuksen lopullisen väestöennusteen mukaan Pohjois-Savon asukasmäärä on ( ), muutos Juankosken kaupungin asukasluku on (5273), muutos Vuonna 2010 syntyi 35 ja kuoli 74. Syntyneiden enemmyys -39. Kuntien välinen tulomuutto 248 ja lähtömuutto 319. Kuntien välinen nettomuutto oli -71. Maahanmuutto 11 ja maastamuutto 5. Nettomaahanmuutto 6. Kokonaismuutos

12 Väestön ikärakenne Muutos 2010/ Juankosken ikärakennetaulukon mukaan 13,2 % väestöstä on vuotiaita, 63,1 % vuotiaita ja 23,7 % yli 65-vuotiaita. Suhteelliset muutokset ovat pieniä, mutta kuviosta käy ilmi, että vanhusväestön osuus kasvaa ja aktiiviväestön osuus pienenee. Vuoden 2010 talousarviota laadittaessa on käytetty Paras-hankketta varten laadittuja väestöennusteita, jotka on korjattu syyskuussa kaupunginvaltuuston uusintakäsittelyssä olleeseen talousarvioon. Rakentaminen Rakennus- ja toimenpidelupia myönnettiin kertomusvuona 127 kpl. Edellisenä vuonna määrä oli 215. Ilmoitus perustuu Kaavin kunnan antamaan selvitykseen vuodesta Työttömyys Työttömiä työnhakijoita oli joulukuun lopussa Pohjois-Savossa lomautetut mukaan lukien -12,2 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Ilman lomautettujakin työttömyys väheni edelleen selvästi -6,2 %. Ikäryhmittäin tarkasteltuna työttömyys jatkaa nousua ainoastaan yli 60-vuotiaiden osalta, joita oli 32 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kaikissa ikäryhmissä työttömyys aleni tasaisen nopeasti. Pitkäaikaistyöttömyyden jyrkin nousu näyttää taittuneen ja vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna pitkäaikaistyöttömiä oli 18 % enemmän. 12

13 Alueellisia eroja työttömyyden alentumisella on, vaikka alentumista oli kaikissa kunnissa. Suurinta alenema oli Varpaisjärvellä, Tervossa ja Iisalmessa. Ainoastaan Vesannolla työttömyys nousi. Matalimmat työttömyysasteet ovat Siilinjärvellä, Karttulassa ja Maaningalla. Työpaikan avoimilta markkinoilta sai joulukuun aikana 1248 työnhakijaa, 210 henkilö enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työllistämistoimenpiteillä sijoitettiin työhön 172 työtöntä työnhakijaa. Toimenpiteillä sijoitettujen osuus työttömistä eli aktivointiaste Pohjois- Savossa pysyi korkealla tasolla ollen 25,1 prosenttia. Juankoskella vuoden 2010 aikana työllistämistoimenpiteillä työllistettiin 10 henkilöä. Työnvälitystilaston tilannekatsauksen mukaan Juankosken työttömyysprosentti oli 13,2 (16,8). Työvoimasta 2327 oli työttömänä 308, joista naisten osuus 105. Pohjois-Savon työttömyysprosentti oli 12,3 %, kun se edellisenä vuonna oli 12,3 %. Työpaikkoja oli tarjolla erityisen runsaasti puhelinmyyjille, myyntineuvottelijoille sekä myyntiedustajille. Paikkoja oli myös paljon mm. sairaanhoitajille, henkilökohtaisille avustajille, siivoojille ja tarjoilijoille. Työttömyysaste Juankoski Koillis-Savo Pohjois-Savo Koko maa ,3 12,8 13,3 11, ,6 11,8 11,4 9, ,0 9,6 10,8 8, ,6 13,0 11,9 8, ,8 14,8 13,9 11, ,4 12,7 12,2 10,3 Työttömyysaste (%) keskimäärin/kk ,6 12,0 12,5 10, ,8 10,9 11,3 9, ,6 12,0 12,5 10, ,2 9,4 9,7 7, ,9 13,0 12,4 9, ,7 12,1 11,8 9,9 Vuoden 2010 tiedot perustuvat TEM:n työllisyyskatsauksiin ja tilastoihin. Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö työnvälitystilasto. Vuosi 2010 perustuu uuteen tilastointiin, joissa rekisteritiedot on otettu vuodelta uudelleen ja päivitetty. Työttömyysasteen nousu ja työikäisten väheneminen vaikuttaa huoltosuhteeseen. Tilastokeskuksen ennakkoilmoituksen mukaan vuoden 2009 huoltosuhde Juankoskella on 1,84 (1,77). Pohjois-Savon kunnissa on 1,57 (1,48) ja koko maassa 1,35 (1,24). Elinkeinorakenne Juankoskella on tilaston mukaan ollut 1835 (2063) työpaikkaa. Muutos vuoteen 2007 on vähennystä 228. Kaupunki ei ole suorittanut omaa työpaikkaselvitystä. Viimeisin voimassa oleva virallinen tilasto on vuoden 2008 tilanne. Tilastossa on nähtävillä Stromsdalin konkurssin työpaikkojen menetys, joka oli yli 200 työpaikkaa sekä Metso 13

14 Oyj:n (ent. Tamfelt Oy) henkilöstövähennykset. Vuoden 2010 aikana syntyi kuitenkin korvaavia työpaikkoja mm. vanhusten hoivapalveluihin. Toimintakertomusta valmistellessa on varmistunut kartonkitehtaan käynnistyminen. Premium Board Oy on tehnyt aiesopimuksen, jolla se hankkii Stromsdal Oy:n konkurssipesältä tuotantolaitoksen ja maaalueet, kiinteistöt, irtaimistot sekä immateriaalioikeudet Olennaiset muutokset toiminnassa ja taloudessa Vuotta 2010 heijasti edelleenkin kaupungin toiminnoissa ja taloudessa Stromsdal Oyj:n konkurssi. Koko vuoden ajan tehtaalle etsittiin jatkajaa ja vuoden vaihteessa asia oli vielä kesken, mutta toimintakertomuksen laadinnan aikaan kartonkitehtaan jatko näyttää lähes varmalta. Juankoskelle syntyi kuitenkin uusia työpaikkoja vuoden 2010 aikana ja muita uusia yrityshankkeita, joilla synnytetään lisää työpaikkoja. Kartonkitehtaan toiminnan jatkaminen on kuitenkin erittäin merkittävä ja tärkeä asia Juankoskella. Kaupungin vuoden 2010 tilinpäätös muodostui odotettua paremmaksi, mikä selittyy pääosin kaupungille myönnetystä euron harkinnanvaraisesta valtionosuuden korotuksesta. Odotettua paremmasta tuloksesta riippumatta vuosikate ei riitä poistoihin eikä lainan lyhennyksiin. Sivistystoimelle ja sosiaali- ja terveystoimelle myönnettiin lisämäärärahaa, mutta muilta osin talousarvio toteutui suunnitelman mukaisesti. Investoinnit toteutuivat arvioitua pienempänä. Vuoden 2010 tilinpäätöksen alijäämää ei pystytä kattamaan suunnitelmavuosina. Taloussuunnitelmavuosien tavoitteet on arvioitava uudelleen ja valtuustolle on tehtävä tarkennettu esitys tasapainotetusta taloussuunnitelmasta tuleville vuosille. Vuonna 2010 laadittu tasapainottamisohjelma on todettu vuoden 2011 talousarvion hyväksymisen yhteydessä riittämättömäksi toimenpiteiltään. Toimenpiteiden on oltava ripeämpiä ja säästöjen pysyvämpiä niin, että aikaisempien vuosien alijäämät saadaan katettua kuntalain säännösten mukaan. Vuoden 2011 talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuusto valtuutti kaupunginjohtajan ostamaan asiantuntijapalveluja talouden tervehdyttämisohjelman laatimiseksi kevään 2011 aikana. Alustavan suunnitelman mukaan selvitystyö aloitetaan huhtikuussa. Talouden tasapainottaminen ei tule muodostumaan helpoksi, koska lähivuosien haasteet lisääntyvien palvelutarpeiden muodossa tuovat paineita menojen kasvuun. Valtion edellyttää kunnilta taloutta tukevien ratkaisujen vastineeksi lisääntyvää tuottavuutta. Tuottavuutta lisäävien toimenpiteiden vaikutus on tärkeä asia, kun kaupungin menojen kehitystä tulevina vuosina mitoitetaan. Kaupungin vuoden 2010 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa Asia käsiteltiin uudelleen, koska joulukuussa 2009 hyväksytystä päätöksestä tehtiin valitus hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus kumosi valtuuston päätöksen, koska talousarvio ei sisältänyt talouden tasapainottamisohjelmaa eikä suunnitelman alijäämien kattamiseksi. Kaupunginvaltuuston talousarviopäätöksestä on tehty valitus hallintooikeuteen. Hallinto-oikeus antaa asiasta päätöksen aikaisintaan huhtikuussa

15 1.1.5 Juankosken kaupungin toimintaorganisaatio ja henkilöstömäärä Kaupungin viranhaltijaorganisaatio on jakautunut seitsemään osastoon. Suoraan kaupunginjohtajan alaisuudessa toimivat asumis- ja kiinteistöpalvelut, elinkeinoasiat ja JuKatilitoimisto. Hallinto-osaston, sosiaaliosaston, sivistysosaston ja teknisen osaston toiminnasta vastaavat osastopäälliköt. Kaupungin vakinaisen henkilöstön määrä väheni edelliseen vuoteen verrattuna kolmella henkilöllä ja määräaikaisten määrä väheni yhdellä henkilöllä. Sijaisten, suojatyöntekijän ja työllistettyjen määrä pysyi ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna ja vuoden lopussa oli yksi oppisopimusopiskelija. Perhehoitajia ja omaishoitajia ei lasketa kuuluvaksi kunnan henkilöstöön, koska he toimivat erillisellä sopimuksella, joka ei ole työsopimus. Henkilöstö Kaupungin henkilöstö (Kokoaikaiset ja osa-aikaiset) Toimiala 2010 % 2009 % Yleishallinto 45 12, ,74 Kiinteistöpalvelut 10 2, ,98 Maaseututoimi 59 15, ,58 Sosiaalipalvelut , ,79 Koulutoimen palvelut 97 26, ,37 Vapaa-ajan palvelut 13 3, ,61 Yhdyskuntapalvelut 7 1,90 8 2,17 Vesilaitos 8 2,17 9 2,44 JuKa-tilit 9 2,44 9 2,44 Yhteensä , ,1 Henkilöstömääriä ja rakennetta koskevia tietoja käsitellään erillisessä henkilöstökertomuksessa. 15

16 1.1.6 Arvioi merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Merkittävin taloudellinen riski on kaupungin velkaantuminen. Yleinen taloustilanteen kasvu, joka on näköpiirissä, helpottaa osaltaan velkaantumisongelmaa, mutta voimakaskaan kasvu ei sitä ratkaise. Velkaantumisriskin hallitseminen on pitkäjänteistä toimintaa, joka edellyttää suunnitelmallisuutta ja tuloksellista toimintaa. Tuotannon jatkuminen Stromsdal Oyj:n tiloissa tulee parantamaan kaupungin tulopohjaa ja vahvistamaan työllisyyskehitystä. Kaupungin toimintaan tulee kuitenkin edelleenkin vaikuttamaan yleinen kuntatalouden kehitys, joka luo taloudellista epävarmuutta. Väestön vanheneminen ja ikärakenteen painottuminen vanhempiin ikäluokkiin lisää sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvetta ja edellyttää lisärahoitusta näiden palvelujen järjestämiseen. Kaupungin on pystyttävä kasvattamaan palvelutuotannon tehokuutta ja lisäämään hallintokuntien kustannustietoisuutta. Uusia ratkaisuja palvelutuotannon järjestämiseen on pyrittävä löytämään ja samalla hyödynnettävä myös muiden kuntien ja kaupunkien hyviä käytäntöjä palvelutuotantoa suunniteltaessa ja järjestettäessä. Ammattitaitoisen ja osaavan henkilöstön riittävyys ja saatavuus ovat tulevaisuuden haasteita ja riski palvelutuotannon järjestämisessä erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen sektorilla. Normaaliolojen häiriötilanteet ja poikkeusolojen hallitseminen hoidetaan pääsääntöisesti normaalistikin johtovastuussa olevan henkilöstön toimesta. Poikkeusolojen aikaiset mahdolliset uudet tehtävät annetaan normaalisti samankaltaisissa tehtävissä työskenteleville henkilöille. Kaupunginjohtaja on nimennyt poikkeusolojen johtoryhmän. Kaupungin ja Kaavin kunnan heikosti toimiva kuntapariyhteistyö on riski palvelutuotannolle, jota sopimuksin on päätetty hoitaa yhteistyössä. Vuosiluokkien 7-9 opetus yhteisessä koulussa Juankoskella, on jatkunut Juantehtaan koulun peruskorjauksen valmistuttua syksyllä Kaavin kunta irtisanoi kuntapariyhteistyösopimuksen yläasteen osalta vuonna 2010 päättyväksi, mutta kotikuntakorvausten käsittelyn vuoksi päätti jatkaa sopimusta vuoteen 2015 saakka. Kaavin sopimusrikkomus on aiheuttanut ylimääräistä lisätyötä kunnissa ja hankaloittanut Juankosken opetustoimen suunnitelmia. Koulutyö on kuitenkin sujunut hyvin juankoskelaisten ja kaavilaisten oppilaiden välillä, vaikka kuntapariyhteistyö ei ole toiminut tehtyjen päätösten ja suunnitelmien mukaan. Kaupungilla oli vuonna 2010 voimassa kaupunginhallituksen tekemän vakuutusohjelman mukaisesti seuraavat vakuutukset If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:ltä. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Vapaaehtoinen työajan tapaturmavakuutus (kuntouttava työtoiminta, omaishoitajat, vammaisten työtoiminta) Lakisääteinen työtapaturmavakuutus (yläkoulun ja lukion oppilaat) Lakisääteinen työtapaturmavakuutus (työntekijät) Kuntalaisten tapaturmavakuutus Työnantajan työttömyysvakuutus Työntekijän työttömyysvakuutus Omaisuusvakuutukset (tietyille riskialttiille katsotulle irtaimistolle, metsät ja kiinteistöt) Keskeytysvakuutukset Julkisyhteisöjen vastuuvakuutus ja erityisvastuu (toimintavastuu) 16

17 Tapaturma- ja matkavakuutukset (mm. ryhmätapaturmavakuutus ja talkootyöt) Ajoneuvovakuutukset Ympäristötekijät Stromsdal Oyj:n tehtaiden monimuotoinen toiminta pitkän aktiivisen historian aikana on pitänyt sisällään useiden erilaisten kemikaalien ja polttoaineiden käsittelyä. Kemikaaleja on käytetty metsäteollisuuden prosesseissa, prosessilaitteiden pesuissa sekä korjaamotoiminnassa. Polttoaineita on vastaavasti käytetty rakennusten lämmitykseen ja prosessihöyryn tuotantoon sekä päällystyskoneen kuivausprosessiin suoraan. Prosesseissa käytetyillä kemikaaleilla ei ole todennäköistä pääsymahdollisuutta maaperään muuten, kuin säiliöautojen purkupisteiden läheisyydessä. Lisäksi ympäristölle vaarallisten kemikaalien toimitusmuoto polttoaineita lukuun ottamatta on ollut astiatoimituksina (kontteina ja tynnyreinä) ja astioita käsiteltiin ja varastoitiin pääasiassa sisätiloissa tai harvoin lyhyitä aikoja asfaltoidulla pihaalueella. Suurimmat ympäristöriskit kartonkitehtaan tonteilla sijaitsevat polttoaineiden varastointi ja purkaus/tankkauspisteiden alueilla. Toteutuva taloudellinen riski on, jos tehtaan toiminta loppuisi kokonaan, olisivat maaperätutkimusten kustannukset. Kustannukset voivat kohota merkittäviksi kohteiden lukumäärä takia ja vastaavasti todennäköisimmän toteutuvan ympäristöhaitan poistamisesta aiheutuvan kustannuksen (polttoaineella saastuneen maamassan vaihtaminen puhtaaseen) määrää on vaikea arvioida. 1.2 Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa Juankosken kaupungin kokonaisvaltaista johtamista. Johtoryhmä suoritti sisäisen valvonnan arvioinnin kaupunginjohtajan johdolla vastaamalla riskienhallintaan liittyviin kysymyksiin erillisen lomakkeen avulla. Arviointi kohdistui johtamiseen ja hallinnon järjestämiseen, tavoitteiden asettamiseen ja seurantaan, riskienhallinnan järjestämiseen, toiminnallisten riskien tunnistamiseen ja hallintaan, tiedonkulkuun ja seurantaan. Havaitut kehittämistarpeet ja mahdollisuudet Sisäisen valvonnan osa-alueiden arvioinneissa johtamisen ja hallinnon järjestämisen arvioitiin olevan asianmukaista ja tavoitteiden asettamisen ja niiden seurannan todettiin toteutuvan lähes systemaattisesti. Erilaisten toiminnallisten riskien (henkilöstö, ympäristötietoisuus, tietojärjestelmät, lainmukaisuus ja hyvä hallintotapa, sopimukset ja omaisuus) hallinnan arvioitiin olevan lähes riittävää. Tiedonkulun ajantasaisuuden ja riittävyyden sekä tiedonkulun arvioitiin toteutuvan melko hyvin. Jatkuvan seurannan menettelyt ovat lähes systemaattisia. Suunnitellut kehittämistoimenpiteet 1. Riskienhallinnan kehittämistä jatketaan ja vuonna 2011 ja valmistellaan kaupungin johtoryhmässä kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi kaupungin riskienhallintapolitiikka, jossa määritellään mm. riskienhallinnan vastuut ja tehtävät, riskien luokittelu ja keskeiset riskit, riskienhallintaprosessi (menettelyt riskien tunnistamiseen, arviointiin, riskienhallintatoimenpiteiden määrittelyyn), raportointimenettelyt jne. 17

18 2. Juankosken kaupungin kirjallinen tietoturvastrategia päivitetään atk- vastaavan ja johtoryhmän yhteistyönä. Tietoturvastrategiaan sisällytetään mm. tietoturvan tavoitteet ja tavoitteiden toteutumisen seurantamenettelyt entistä tehokkaammin. Selvitys sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Juankosken kaupungin sisäisestä tarkastuksesta vastaavat hallintokunnat voimassa olevien ohjeiden ja säännösten mukaisesti. Toimintavuonna ei ole vahvistettu sisäisen tarkastuksen painopistealueita. Osastopäälliköt ovat suorittaneet sisäistä tarkastusta hallintokunnissa omien tärkeinä pitämiensä havaintojen pohjalta ja raportoineet kaupunginhallitukselle keskeisimmistä valvonnassa esille tulleista tuloksista ja kehittämistoimenpiteistä. Kannanotto sisäisen valvonnan asianmukaisuudesta Kaupungin sisäinen valvonta on asianmukaisesti järjestetty ottaen huomioon voimassa olevat kaupungin johto- ja toimintasäännöt, konserniohjeen, talousarvio ja täytäntöönpanomääräykset, raportointimenettelyt, strategia-asiakirjat ja kaupunginhallituksen päätökset kaupungin toimintojen vakuuttamisesta. Sisäisen valvonnan ohjetta ei päivitetty vuonna

19 1.3 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Muutos Muutos-% (1000 ) (1000 ) Toimintatuotot ,5 % Toimintakulut ,4 % Toimintakate ,5 % Verotulot ,4 % Valtionosuudet ,8 % Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot ,6 % Muut rahoitustuotot ,1 % Korkokulut ,9 % Muut rahoituskulut ,4 % 0 Vuosikate ,1 % 0 Poistot ja arvonalentumiset ,9 % Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos ,7 % Poistoeron lis. (-), väh. (+) Varausten lis. (-), väh. (+) Rahastojen lis. (-), väh. (+) Tilikauden yli-/alijäämä ,1 % TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot /-kulut, % 27,96 23,53 Vuosikate/poistot, % 26,08 13,32 Vuosikate, /asukas 60,75 26,93 Asukasmäärä Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista = 100 * toimintatuotot / (Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön) Vuosikate prosenttia poistoista = 100 *Vuosikate/Poistot ja arvonalentumiset 19

20 Tuloslaskelman sisältö Tuloslaskelman tehtävänä on osoittaa, miten kertynyt tilikauden tulorahoitus on riittänyt palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kustannusten kattamiseen. Virallisessa tuloslaskelmassa esitetään ns. ulkoiset erät eli tuotot, jotka on saatu kaupungin ulkopuolelta, ja kulut, jotka ovat syntyneet hankinnoista kaupungin ulkopuolelta. Viralliseen tuloslaskelmaan sisältyvät kaupungin lisäksi eriytetyt taseyksiköt; vesilaitos ja Juka-tilitoimisto. Tuotot Juankosken kaupungin tuottojen kokonaismäärä (toimintatuotot, verotulot, valtionosuudet, rahoitustulot) ovat vuonna 36,728 milj. euroa. Tuottojen määrä kasvoi edellisestä tilikaudesta yhteensä euroa. Merkittävä osa kasvusta tuli toimintatulojen 1,713 milj. euroa ja valtionosuuksien euroa kasvusta. Verotulot vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna 1,340 milj. euroa. Toimintatuottoja lisäsivät edelliseen vuoteen verrattuna valtionosuusuudistukseen kuuluva esi- ja perusopetuksen oppilaan iän ja kotikunnan mukaan määräytyvät kotikuntakorvaukset. Kaupungin kotikuntakorvaukset olivat vuonna euroa. Kotikuntakorvausten määrä johtuu Kaavin yläasteen oppilaiden määrästä. Kulut Juankosken kaupungin kulujen kokonaismäärä oli 36,414 milj. euroa. Kulujen kasvu edelliseen vuoteen oli euroa. Kuluista merkittävämmät ovat henkilöstökulut sekä palvelujen osto. Toimintamenoissa kasvua 1,4 %, joka toteutui seuraavasti: henkilöstökulujen kasvu 1,3 %, palvelujen oston kasvu 3,2 %, aineiden ja tarvikkeiden vähennys 3,1 %, avustusten vähennys 13,6 %, vuokrien vähennys 13,1 %. Rahoitustuotot ja kulut Muut rahoitustuotot euroa sisältävät osinko- ja osuuspääoman tuottoja euroa, rahoitusarvopapereiden myyntivoittoja euroa ja arvonalentumisten palautuksia euroa. Muissa rahoitustuotoissa on myös peruspääoman korot ja viivästyskorkotuotot. Muut rahoituskulut euroa sisältää rahoitusarvopapereiden myyntitappioita euroa sekä muita rahoituskuluja euroa. Korkokulut pitkäaikaisista lainoista sekä lyhytaikaisista Kuntatodistuksista yhteensä euroa. Korkokulut toteutuivat arvioitua paremmin alhaisen korkotason vuoksi. Toimintakate ja vuosikate Toimintakatteella osoitetaan, paljonko kuluista saadaan katetuksi palvelutoiminnan myyntija maksutuloilla. Loput toimintakuluista katetaan käytännössä vero- ja valtionosuusrahoituksella. Toimintakate on kunnissa negatiivinen. Toimintakate parani 1,220 milj. euroa reilun 20 %:n tulojen kasvun vuoksi. Toimintatuotot kattoivat toimintakuluista 27,8 prosenttia. Kunnan koko, toimintojen yhtiöittäminen, liikelaitokset ja oppilaitosten ylläpitäminen vaikuttavat yleisesti kunnissa tähän tunnusluvun arvoon ja selittävät kuntakohtaisia eroja. Vuosikate euroa sisältää kaikki lyhytvaikutteiset tulot ja menot ja osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate nähdään keskeisenä katelukuna, kun arvioidaan tulorahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien poistojen suuruinen, tulorahoitus on riittävä. Oletus on kuitenkin pätevä vain silloin, jos poistot vastaavat vuotuista investointitasoa. Juankosken kaupungin investointitaso on viime vuosina ollut poistotasoa suurempi. 20

21 Toiminnan rahoitus Muutos Toiminnan rahavirta Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät +/ Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus, % 2,72 4,00 Pääomamenojen tulorahoitus, % 2,53 2,63 Lainanhoitokate 0,22 0,21 Kassan riittävyys, pv Asukasmäärä

22 Toiminnan rahoitus Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen tulorahoituksen ja investointien nettomäärä ja rahoitustoiminnan eli anto- ja ottolainauksen, oman pääoman ja maksuvalmiuden muutosten nettomäärä. Näiden kahden nettomäärän erotus tai summa osoittaa kaupungin rahavarojen muutoksen tilikaudella Investointien tulorahoitus, % = 100*Vuosikate/Investointien omahankintamenot Pääomamenojen tulorahoitus, % = 100* Vuosikate/ (Investointien omahankintameno + Antolainojen nettolisäys + Lainanlyhennykset) Lainanhoitokate = (Vuosikate + Korkokulut)/(Korkokulut + Lainanlyhennykset) Kassan riittävyys (pv) = 365 pv x rahavarat / Kassasta maksut tilikaudelta Juankosken kaupungin toiminnan ja investointien rahavirta on ollut vuonna 2010 negatiivinen, mikä merkitsee kaupungin lainanoton lisääntymistä. Tulorahoitus ei riitä lainojen hoitoon, jos lainanhoitokate on alle 1. Vieraan pääoman hoitoon on jouduttu ottamaan lisälainaa. Luotettavan kuvan kaupungin lainanhoitokyvystä saa tarkastelemalla tunnuslukua useamman vuoden ajalta. Jos tunnusluvun arvo on yli 2, on lainanhoitokyky hyvä, tyydyttävä kun tunnusluku on 1-2 ja heikko kun tunnusluku jää alle yhden. Toiminnan, investointien sekä rahoitustoiminnan kassavirroista muodostuva kokonaisrahavarojen muutos on positiivinen 1,832 milj. euroa, joka johtuu vuoden lopussa nostetusta pitkäaikaisesta lainasta. Maksuvalmiuden turvaamiseksi käytössä oli kuntatodistusohjelma. Kaikki kuntatodistusohjelman lyhytaikaiset lainat maksettiin pois Vuoden 2009 rahavaroilla olisi tarvittaessa voitu kattaa 15 päivän kassasta maksut. 1.4Rahoitusasema ja sen muutokset Kaupungin rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoitusasemassa tilikaudella tapahtuneet muutokset kuten sijoitukset, pääoman lisäykset ja palautukset käyvät ilmi rahoituslaskelmassa. Tarkemmin eritelty, sentin tarkkuudella laadittu tase esitetään tilinpäätöslaskelmat osassa. Tase ja sen tunnusluvut Tase sisältää kaupungin omaisuus- ja pääomaerät tilikauden päättyessä ryhmiteltynä luonteensa mukaan. Taseessa on otettu huomioon myös eriytetyt taseyksiköt, mutta ei sisäisiä eriä. Taseen loppusumma oli 45,061 milj. euroa. Taseen loppusumma kasvoi n. 14,074 milj. euroa. Taseen vastaavaa puolella pysyvien vastaavien suurin erä on aineelliset hyödykkeet, jotka lisääntyivät 10,365 milj. euroa. Muutokseen on vaikuttanut koulun, terveyskeskuksen ja Muuruvedelle rakennettavan hoivakodin investoinnit. Juantehtaan koulun peruskorjaus valmistui syksyllä Terveyskeskus ja hoivakoti valmistuvat vuoden 2011 keväällä ja ovat vuoden vaihteessa keskeneräisissä töissä. Rahat ja pankkisaamiset lisääntyivät pitkäaikaisen lainan nostamisesta johtuen

23 Vastattavaa puolella suurimmat muutokset oman pääoman vähennys 0,791 milj. euroa. Vieraan pääoman muutos oli 14,895 milj. euroa, joka johtuu pitkäaikaisen lainan nostamisesta sekä hoivakodin vuokravakuudesta. Lainamäärä asukasta kohti laskettuna oli 4314 euroa. Käyttötuloista 75,2 prosenttia tarvittaisiin vieraan pääoman takaisin maksamiseen. Omavaraisuusaste, %= 100*(Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset)/(koko pääoma - Saadut ennakot) Kaavassa koko pääoma tarkoittaa taseen vastattavien loppusummaa. Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Omavaraisuuden hyvä tavoitetaso kunnissa on 70 %:n omavaraisuus. 50 %:n ja sitä alempi merkitsee suurta velkarasitetta. Kaupungin omavaraisuusaste on 39,0 % ja heikentynyt edellisestä tilikaudesta. Suhteellinen velkaantuneisuus, % = 100 *(Vieras pääoma Saadut ennakot)/käyttötulot Tunnusluku kertoo, kuinka suuri osuus kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluku on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella. Tunnusluku heikkeni vuodesta Kertynyt alijäämä 1,616 milj. euroa on asukasta kohden 312,63 euroa. Lainakanta kasvoi vuonna ,395 milj. euroa. Taseyleisohjetta on päivitetty joulukuussa Taseyleisohjeessa kunnan peruspääoman määrää on perusteltua vahvistaa, jos sen määrä on merkittävästi pysyvien vastaavia alempi. Kuntataloudessa yleinen ongelma on, että ylijäämäinen tulos ei anna oikeaa kuvaa kunnan taloudesta, jos tulosrahoitus eri riitä investointien kattamiseen, tulisi peruspääomaa vahvistaa ylijäämäeristä. Peruspääomaa voidaan myös kartuttaa vapaaehtoisista varauksista, muista omista rahastoista tai edellisen tilikausien ylijäämästä tehtävillä siirroilla. Juankosken kaupungin peruspääoma on 18,110 milj. euroa ja pysyvien vastaavien määrä 36,140 milj. euroa. Yleisohjeen mukaan, jos peruspääoma on 2/3 osaa pysyviä vastaavia alempi, on ylijäämää kerrytettävä enemmän. 23

24 Milj. euroa Lainamäärän kehitys v Lainakanta, Lainamäärä, /asukas Vuosikatteen ja nettoinvestointien kehitys, 1000 Milj. euroa Nettoinvestoinnit Vuosikate

25 TASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTAAVAA VASTATTAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT A OMA PÄÄOMA Peruspääoma I Aineettomat hyödykkeet Edell.tilikausien yli-/alijäämä Tietokoneohjelmistot Tilikauden yli-/alijäämä Muut pitkävaikutteiset menot B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET II Aineelliset hyödykkeet VARAUKSET Maa ja vesialueet Poistoero Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMA Koneet ja kalusto Valtion toimeksiannot Ennakkomaksut ja keskener.hank Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksianatojen pääomat III Sijoitukset Osakkeet ja osuudet E VIERAS PÄÄOMA Muut lainasaamiset I Pitkäaikainen Muut saamiset Lainat rah.- ja vak.laitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä B TOIMEKSIANTOJEN VARAT Muut velat 500 Valtion toimeksiannot II Lyhytaikainen Lahjoisurahastojen erityiskatt Lainat rah.ja vak.laitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä C VAIHTUVAT VASTAAVAT Saadut ennakot Vaihto-omaisuus Ostovelat Aineet ja tarvikkeet Liittymismaksut ja muut velat Ennakkomaksut 2 3 Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ II Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset 5 6 TASEEN TUNNUSLUVUT: Lainasaamiset Omavaraisuusaste, % 39,0 59,7 Muut saamiset Suhteellinen velkaantuneisuus, % 75,2 34,7 Siirtosaamiset 0 6 Kertynyt yli-/alijäämä, Lyhytaikaiset saamiset Kertynyt yli-/alijäämä /asukas -312,63-156,46 Myyntisaamiset Lainakanta , Lainasaamiset Lainakanta /asukas 4 314, ,17 Muut saamiset Lainasaamiset, Siirtosaamiset Asukasmäärä III Rahoitusomaisuusarvopaperit Osakkeet ja osuudet IV Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.2014 Kuntatalo. Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta

RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.2014 Kuntatalo. Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.214 Kuntatalo Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta Ilari Soosalu Johtaja, Kuntatalousyksikkö Sisältö Talouden ohjaus

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarviot 2009

Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarviot 2009 Julkinen talous 2010 Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarviot 2009 Kuntien taloustilanne heikkeni huomattavasti viime vuonna Kuntien menojen voimakas kasvu yhdessä verotulojen heikon kehityksen kanssa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarviot 2010

Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarviot 2010 Julkinen talous 2011 Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarviot 2010 Kuntien taloustilanne ennakoitua parempi vuonna 2010 Manner-Suomen kuntien rahoitusasema parani huomattavasti vuonna 2010. Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarviot 2011

Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarviot 2011 Julkinen talous 2012 Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarviot 2011 Kuntien taloustilanne heikkeni vuonna 2011 Tilastokeskuksen keräämien tilinpäätösarviotietojen mukaan Manner-Suomen kuntien yhteenlaskettu

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Hattula Hämeenlinna Janakkala

Hattula Hämeenlinna Janakkala Hattula Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden tarkastelua Riitta Ekuri 24.4.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013 luvut tilinpäätösaikataulut

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät 15.2.2012 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Talousselvitys. Tampereen seutu

Talousselvitys. Tampereen seutu Talousselvitys Tampereen seutu Selvityksen sisältö Kuntien tilinpäätökset 2008-2012 kuntien tuloslaskelmat investoinnit, lainamäärä valikoima tunnuslukuja seudun yhteiset tuloslaskelmat Laesterän kuntatalouden

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma 151 RAHOITUSOSA 152 153 RAHOITUSOSA Talousarvion rahoitusosaan kootaan käyttötalous-, tuloslaskelma - ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TULOSLASKELMAN TARKASTELU 1/7 2011 2010 Toimintatuotot 4.543.224 3.933.772 TA-toteutuma 108,32 % 104,8 % Muutos edell.vuodesta / % 609.453 / 15,5 % 639.183 / 19,4 % Toimintatuotot

Lisätiedot

Kuntalain taloutta koskevat muutokset

Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntamarkkinat 12. 13.9.2012 Anneli Heinonen Kehittämispäällikkö Kuntalain muutos 15.6.2012/325 HE 24/2012 vp. HaVM 9/2012 vp Lähtökohta kuntalain uudistamiselle hallitusohjelmassa

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012

HAMINAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012 LEHDISTÖTIEDOTE julkaisuvapaa 21.3.2012 HAMINAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Vuonna 2012 Haminan elinkeinoelämässä tapahtui merkittäviä muutoksia. E18 Haminan kehätien rakentaminen

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot