Diginatiivit haastavat työelämässä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Diginatiivit haastavat työelämässä"

Transkriptio

1 Diginatiivit haastavat työelämässä Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry Me haluamme elämältä muutakin, kuin rahaa ja työn kautta saavutettua menestystä, arvostamme elämää tuottavuuden ulkopuolella. Meidät on arvioitu laiskoiksi työntekijöiksi, jotka odottelevat taivaalta tippuvia palkintoja. Meidät tullaan tässä maailmassa palkkaamaan työhön, josta palkkiona jätämme jälkeemme tuleville sukupolville mahdollisuuden nähdä elämä muutenkin kuin tuottavuuden ikeessä. Hyvän elämän tiedostaminen on saavutus, johon nyt jo ikääntyvät sukupolvet eivät ole koskaan päässeet. Voi olla, että vuosikymmeniä sitten heillä ei ollut siihen varaa. Se ei kuitenkaan anna oikeutta arvostella nuorisoa. Olisivat iloisia, että maailma on menossa eteenpäin ja hyvään suuntaan. (Kauppalehden uutisblogeja ) Diginatiivit ovat syntyneitä ja heistä käytetään myös nimityksiä Y-sukupolvi, digiajan natiivit l. diginatiivit ja millenniaalit. Heidän kuvataan olevan, kiihkeitä, kärsimättömiä, nopeita, kykenemättömiä sietämään epäonnistumisia, omiin kykyihin luottavia, yrittäjähenkisiä, tietoteknisesti osaavia, verkostoitumistaitoisia, ympäristötietoisia ja vastuullisia, vapaaaikaa arvostavia ja kavereiden kanssa viihtyviä. He ovat yltäkylläisen, urbaanin ja globaalin markkina- ja mediakulttuurin kasvatteja, jotka elävät globaalissa maailmassa. He ovat siirtymässä parhaillaan työelämään ja heidän odotuksensa työstä, johtamisesta ja työyhteisön toiminnasta ja poikkeavat aikaisempien sukupolvien odotuksista. Diginatiiville on tärkeää saada toimia omalla tavallaan, työskennellä samanhenkisten työkavereiden kanssa ja työn(kin) olisi oltava hauskaa ja jännittävää. Omat kehittymismahdollisuudet ovat tärkeitä. Työelämä ja ura ovat oman minän toteuttamisen jatkeita. Elämää ei rakenneta uran varaan jos työpaikka menee, luotetaan, että joku ottaa aina kiinni. Työnantajaan ei sitouduta, koska työnantajakaan ei sitoudu työntekijään ja sitoudutaan vain hetkeksi, työttömyys ei ole häpeä: lopputilin ottaminen voi olla parempi vaihtoehto tylsälle työlle, työpaikalla on oltava kivaa, mukava esimies ja hyvä ilmapiiri, raha ei ole motivoiva tekijä, vaan tyydytyksen saaminen omasta osaamisesta pitää tuntua hyvältä, palautteen saaminen sekä esimieheltä että työkavereilta on tärkeää ja vastuullisia tehtäviä on saatava nopeasti. Diginatiivista tulee olla kiinnostunut kokonaisena ihmisenä, ei pelkkänä työntekijänä. Työyhteisössä on tiedettävä, mistä asioista diginatiivi motivoituu ja millainen on hänelle ihanteellinen työympäristö. Diginatiiville tulee luoda joustoja työaikoihin ja työn tekemisen tapoihin sekä mahdollistaa se, että työ tuottaa lisäarvoa hänen elämäänsä. On osattava kunnioittaa, kuunnella, välittää, innostaa, valmentaa ja kehittää laumasieluisia individualisteja. Hänen kanssaan on osattava olla samalla viivalla. Netti on opettanut Y-sukupolven kyseenalaistamaan kaiken tiedon. Siksi toimitusjohtajan palaveripuheita ei välttämättä uskota, koska opiskelijakaveri sanoi, että japanilaisfirmassa yritettiin samaa viime viikolla, eikä se toiminut. Pidä siis varasi työpaikalla, jos olet syntynyt ennen vuotta Uusi sukupolvi haluaa yletä, eikä jää odottelemaan, jos ylennysjärjestyksessä seuraava henkilö jarruttaa urakehitystä. Pirkko-Liisa Vesterinen, Dosentti, KT, Johtamistaidon Opisto JTO, Jyväskylä Keski-Suomen aluejaoksen vetäjä TÄSSÄ NUMEROSSA: Pääkirjoitus... 1 Huomisen johtaminen... 2 Vuoden paras HR Gradu valittu... 3 Henkilöstötekokilpailuun ennätysmäärä hakemuksia... 4 HENRY -tilaisuudet, tietoiskut ja yrityskäynnit... 4 Muut tilaisuudet... 6 Aluejaokset... 6 Kansainvälisiä konferensseja ja kokoontumisia... 7 Väitöksiä, tutkimuksia ja selvityksiä... 7 Uutta kirjallisuutta...12 Mukava tietää...14 Tapahtumakalenteri...14 Uudet jäsenet...15 HENRY tiedottaa...16 HENRYn toimiston yhteystiedot...16 HENRY RY:N JÄSENTIEDOTE/LOKAKUU

2 Huomisen johtaminen - Wanha Satama HENRYn vuoden päätapahtuma Uudista ja Uudistu messut kokosi taas runsaan joukon henkilöstöammattilaisia sekä henkilöstöasioista kiinnostuneita Helsingin Wanhaan Satamaan. Messujen aikana rekisteröitiin yli 3300 vierailua - monet kävivät messuilla molempina päivinä. Kokoustiloissa oli mahdollista kuulla herätteleviä esityksiä, tutustua henkilöstötyön avuksi suunniteltuihin työkaluihin, arjen työhön uutta perspektiiviä antaviin tutkimustuloksiin ja selata oman ammatillisen kehittymisen tueksi julkaistua kirjallisuutta. Ajatusmalleja ja visioita tapahtumasta mukana vietäväksi saivat niin yritysjohto, HR-konkarit kuin henkilöstötehtäviin hiljakkoin tulleet. Laajaa kontaktipintaa alan parhaisiin palvelutarjoajiin sekä tuotekehityksen viimeisimpiin saavutuksiin sai luontevasti ja helposti yhden katon alta. Käytävillä ja kahviloissa oli havaittavissa jälleennäkemisen riemua, kun vanhat ystävät kohtasivat kollegiaalisen rennossa ilmapiirissä: Uudista ja Uudistu on verkostoitumispaikkana vertaansa vailla. 94,5% haastatelluista kävijöistä olikin valmis suosittelemaan Uudista ja Uudistu tapahtumaa kollegoille, esimiehelle tai alaiselle. Kiitämme tapahtuman pääkumppaneita Helsingin Sanomia, oikotie.fi:ta ja Skillnet Oy:tä panostuksesta tapahtuman onnistumiseen. Seminaarejamme tukivat Mehiläinen, Silta ja Johtamistaidon Opisto JTO. Viestinnässä saimme merkittävää apua Suomen AMT:lta, T-Medialta sekä päämediakumppaniltamme Faktalta, josta olemme kiitollisia. Mutta ilman innostuneita näytteilleasettajia sekä messuilla käyneitä aktiivisia henryläisiä emme olisi tavoittaneet Uudista ja Uudistu messujen omaleimaista tunnelmaa kiitokset kuuluvat myös teille! Uudista ja Uudistu 2009 tapahtuman parhaimmaksi messuosastoksi äänestettiin Smartum Oy:n osasto numero B40. Kilpailuun osallistuneiden kesken arvottujen kirjapalkintojen voittajat löydät kotisivuiltamme onneksi olkoon voittajille! Palaute ja tapahtuman esitysmateriaalit Lokakuun ajan keräämme messuja koskevaa tilasto- ja palautetietoa, johon palaamme seuraavassa jäsentiedotteessa yksityiskohtaisemmin. Mediayhteistyökumppanimme Talentumin avulla taltioimme Helsingin kauppakorkeakoulun professori Liisa Välikankaan seminaaripuheenvuoron Innovaatioiden johtaminen tie tulevaisuuteen. HENRYn kuluvan toimintavuoden yksi tavoite on internetin ja HR-portaalin interaktiivisuuden lisääminen. Videokooste on samalla pilotti, jolla testaamme 2 HENRY RY:N JÄSENTIEDOTE/LOKAKUU 2009

3 jäsenten kiinnostusta, joten toivomme henryläisiltä palautetta HENRYn kotisivujen palautekanavan kautta. Palaamme lähiaikoina siihen, milloin esityksen voi katsoa HENRYn kotisivuilta. Uudista ja Uudistu 2009 tapahtumien muut esitysmateriaaleihin ja referaatteihin voi tutustua osoitteessa: > Uudista ja Uudistu >Seminaariaineistoja, Tietoiskuaineistoja. Uudista ja Uudistu tapahtuma uudistuu ja siirtyy Finlandia-taloon 2011 Uudista ja Uudistu messuilla tapaamme seuraavan kerran syyskuussa Jätämme nyt myös hieman haikeina jäähyväiset Wanhalle Satamalle ja sen osaavalle järjestelytiimille, jota kiitämme erinomaisesta yhteistyöstä menneinä vuosina. Messujen nimi velvoittaa, ja uudistuaksemme siirrymme yhdeksänsien messujen myötä laajentuneeseen Finlandia-taloon Töölönlahden rannalle. Messuihin on vielä kaksi vuotta, joten sitä ennen on syytä kerrata seuraavan ammattitapahtuman yksityiskohdat. HEN- RYn ensi vuoden ykköstapahtuma on HENRY Foorumi Hotel Crowne Plazassa merkitse päivä jo alustavasti kalenteriisi. Vuoden 2009 paras HR Gradu valittu Henkilöstöjohdon ryhmä - HENRY ry järjesti neljännen kerran kilpailun henkilöstöjohtamisen alalta tehdyn pro gradu -tutkimuksen palkitsemiseksi. Osallistuvien töiden teemat voivat liittyä esim. työhyvinvointiin, johtamiseen, juridiikkaan, palkitsemiseen tai strategiaan. Kriteereinä ovat tutkimuksen innovatiivisuus, uusi ja tuore näkökulma alan keskusteluun, laadukas tutkimuksen toteutus sekä tulosten hyödynnettävyys henkilöstöjohtamisen näkökulmasta. Arviointiryhmä valitsi Vuoden parhaaksi HR-Graduksi PsM Hanna Tuovisen Auttajaroolin etsiminen ja ammatillinen selviytyminen työpaikkakiusaamisen selvittelytyössä. Työ valmistui syksyllä 2008 Joensuun yliopiston psykologian laitoksella. Tutkielman tavoitteena oli tarkastella työpaikkakiusaamisilmiöitä ammattiauttajan näkökulmasta. Tutkimusongelmiksi Hanna Tuovinen oli valinnut auttajien tulkinnat työpaikkakiusaamisen syistä, auttajan omat roolit varsinaisessa selvitys- ja interventiotyössä sekä auttamistyön paineenhallintakeinot. Toimiessaan selvittelytyön asiantuntijoina ammattiauttajat tasapainoilevat erilaisten ristiriitaistenkin rooliodotusten ja -valintojen välimaastossa. Tutkimusaineiston haastateltavat kokivat työpaikkakiusaamisen selvittelytyön haastavana, raskaana sekä omaa jaksamista koettelevana työnä. Tämän tutkimuksen perusteella voidaankin todeta, että kiusaamiskonfliktista kärsii yksilötasolla myös ulkopuolinen auttajataho. Hanna Tuovisen viitekehys ja tutkimus on poikkeuksellisen ansiokas sekä teoreettisesti että käytännöllisesti. Työn metodologiset perustelut, tiedonkeruu strukturoiduin haastatteluin sekä hermeneuttisen lähestymistavan tieteenfilosofiset lähtökohdat, metaforat ja niiden luokittelu, ovat tasoltaan pro gradu tutkimuksissa harvinaisia. Metaforat pystyvät välittämään auttajien tulkitsemien merkitysten sävyjä, joita muuten on vaikea esittää. Tuomaristo piti työn vahvuutena hyvin ajankohtaista ja työyhteisöjä laajasti kiinnostavaa aihetta, jota on tutkittu uudesta näkökulmasta. Tutkimustulokset lisäävät myös empiiristä tietoa työpaikkakiusaamisesta. Vaikean tutkimusaiheen aineiston esittämistyyli on selkeä ja johdonmukainen, ja kokonaisuudessaan Hanna Tuovisen Pro Gradu on hyvin perusteellisesti ja laadukkaasti toteutettu tutkimus. Kaksi muuta finalistia olivat: Hannamari Kosonen: Yrityksen kasvustrategian ristiriidat Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, kasvatustieteen laitos Ville Toikka: Osaamisen kehittäminen talouspalvelukeskuksessa Case FTS Financial Services Oy Jyväskylän yliopisto, Taloustieteiden tiedekunta Voittaja Hanna Tuovinen palkittiin rahapalkinnolla ja kaksi muuta finalistia Talentumin lahjoittamilla kirjapalkinnoilla. Palkinnot luovutettiin HENRY ry:n järjestämässä Uudista ja Uudistu tapahtumassa Helsingin Wanhassa Satamassa Voit tutustua voittajatyöhön Riittävän hyvät henkilöstökäytännöt portaalissa: johtaminen>yleisjohtaminen>organisaation kehittäminen>tutkimuksia. HENRY RY:N JÄSENTIEDOTE/LOKAKUU

4 Henkilöstötekokilpailuun ennätysmäärä hakemuksia Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen haluavat kannustaa organisaatioita kehittämään työyhteisöjä ja hyvinvointia työpaikoilla. Palkinto myönnetään hakemusten perusteella, ja palkittavan henkilöstöteon päättää puolueeton tuomaristo arviointiryhmän esityksestä. Henkilöstöteko-kilpailuun tuli tänä vuonna runsaasti hakemuksia. Asiantuntijoista ja HENRYn toimiston edustajista koostuva arviointiryhmä käy hakemuksia ja hankkeita paraikaa lävitse valitakseen jatkoon päässeet hankkeet. Kolme parasta hanketta esittäytyy HENRY-päivän seminaarissa , jossa myös julkaistaan ja palkitaan voittaja. Voittajahanke kuittaa Ilmarisen lahjoittamat euroa. Henkilöstöteolla tarkoitetaan sellaista tekoa tai hanketta, jonka mitattavat vaikutukset organisaation toimintaan ovat jo nähtävissä. Voittajan valinnassa käytetyt tärkeimmät kriteerit ovat: Teon/hankkeen vaikutukset työhyvinvointiin: Miten teko tai hanke edistää hyviä johtamiskäytäntöjä, osaamisen kehittämistä, työyhteisön toimivuutta tai työntekijöiden terveyttä ja hyvinvointia? Teon/hankkeen vaikutukset organisaation liiketoiminnallisiin tavoitteisiin: Miten teko tai hanke edistää yrityksen kilpailukykyä ja kustannustehokkuutta? Lisäksi voittajan valinnassa huomioidaan myös teon tai hankkeen: - ajankohtaisuus - esimerkillisyys - innovatiivisuus - yhteiskunnallinen vaikuttavuus Kerromme arviointiryhmän työn tuloksista ja loppukilpailuun päässeistä hankkeista HENRYn seuraavassa Pikatiedotteessa. Julkistustilaisuuden muusta ohjelmasta katso lisää: HENRY-päivän seminaari HENRY -tilaisuudet, tietoiskut ja yrityskäynnit HR:N ROOLI JA TOIMINNAN VAATIMUKSET VENÄJÄLLÄ Aika: klo Paikka: Fintra, Atomitie 2 B, Pitäjänmäki, Helsinki Järjestäjä: Fintra ja HENRY ry Fintra on tehnyt tutkimuksen suomalaisten yritysten osaamistarpeista ja osaamisen tasosta Venäjän liiketoiminnassa. Tutkimuksesta käy ilmi millaisia osaamistarpeita suomalaiset yritykset ovat tunnistaneet menestyksekkään liiketoiminnan edellytyksiksi Venäjällä ja mikä heidän arvionsa on ko. osaamisen tasostaan tällä hetkellä. Samalla tutkimus peilaa yritysten arvioita yleisistä menestystekijöistä Venäjän liiketoiminnassa. Näistä lähtökohdista juontavat myös HR:n rooli ja osaamisvaateet Venäjän liiketoiminnassa. Tiedossa on, että yritysjohdon odotukset HR:n toiminnan ja osaamisen suhteen ovat selvästi muuttuneet ja muuttuvat edelleen. Mihin suuntaan? a) Venäjä osaamistarvekartoituksen tulosten esittely, Tuija Eloranta, Business Development Manager Russia, Fintra b) Interaktiivinen paneelikeskustelu Understanding and Overcoming the Current HR Challenges in Russia. Paneelin jäseni nä Venäjän liiketoiminnan HR-ammattilaisia; Sirpa Sara-aho, Senior Vice President, Russia Sponda Plc, Natalia Bordovs kaya, Human Resources Administrative Director, Sokotel LLC sekä Anna Palamarchuk, HR Manager, Motorola. (vahvis tuu myöhemmin). Tavoitteena on tarjota tiivis päivityspaketti kaikille niille HR:ille, joiden oman yrityksen liiketoimintasuunnitelmissa Venäjä on mahdollinen uusi markkina-alue sekä niille, jotka jo toimivat Venäjällä. Tarkoitus on jakaa HR:ien kokemuksia Venäjällä toimimisesta ja HR:n omasta oppimisprosessista. Mukaan mahtuu 40 henkilöä, muutama paikka on vielä vapaana. Ilmoittautumiset HENRYn tapahtumakalenterin kautta tai sähköpostitse osoitteeseen 4 HENRY RY:N JÄSENTIEDOTE/LOKAKUU 2009

5 mennessä. Tulo-ohjeistus osallistujille: Mikäli tulet omalla autolla, löydät Fintran asiakaspaikat parkkihallista kerroksista 3-4. Parkkihallin koodi on 2009 ja nuolinäppäin. Sama koodi toimii myös poistuessasi parkkihallista. Pysäköinti parkkihallissa on maksutonta. Pääset kätevästi myös A-junalla Helsingin keskustasta. Matka kestää 12 minuuttia. kts. UUDET TAVAT ORGANISOIDA - yritysvierailu Deloitteen MITEN ORGANISAATIOTA TULEE MUUTTAA UUDEN STRATEGIAN TAI TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEN MYÖTÄ? Aika: klo Paikka: Deloitte House, Porkkalankatu 24, (Ruoholahti) Helsinki Järjestäjä: Deloitte ja HENRY ry Toimintaympäristöt ja niiden vaatimukset organisaatioille muuttuvat kiristyneessä taloustilanteessa. Sopeutuakseen organisaatioiden on sekä mietittävä uusiksi strategiaansa että toimintatapaansa, ja organisoida toimintansa uusia vaatimuksia vastaavaksi. Tule verkostoitumaan ja vaihtamaan ajatuksia radikaaleista toiminta- ja organisoitumismallien muutoksista ja muutosten toteutuksen haasteista. Destian henkilöstöjohtaja Sari Kuittinen-Tihilä kertoo oman organisaationsa toteuttamasta organisaatiouudistuksesta ja sen haasteista. Muutoksen kohteena ovat tukitoiminnot mukaan lukien henkilöstötoiminto. Lisäksi Deloitten asiantuntijat valottavat, miten henkilöstötyöllä, erityisesti palkitsemisjärjestelmillä, voidaan tukea uuden toimintatavan toteutusta ja vahvistaa organisaatiota uudessa toimintaympäristössä. Ohjelma: Verkostoitumista aamukahvin kera 9.00 CASE Destia: Tehokkaat tavat organisoida tukitoiminnot hyödyt ja haasteet, Sari Kuittinen-Tihilä, henkilöstöjohtaja, Destia Uudelleenorganisoinnin tukeminen henkilöstötyöllä, esimerkkinä kannustinjärjestelmät Katariina Suomi/Anne Grönberg, Henkilöstö- ja muutosjohtamisen palvelut, Deloitte Veera Campbell, Vero- ja lakipalvelut, Deloitte Tilaisuus päättyy Tilaisuuteen mahtuu 70 henkeä, muutama paikka on vielä vapaana. Ilmoittautumiset tapahtumakalenterin kautta tai sähköpostitse osoitteeseen mennessä. HENRY-PÄIVÄ: HENKILÖSTÖTEKOJA TYÖHYVINVOINNIN EDISTÄMIKSEKSI Aika: klo Paikka: Ilmarisen auditorio, Porkkalankatu 1, (Ruoholahti), Helsinki Järjestäjä: Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja HENRY ry Alustava ohjelma: Ilmoittautuminen alkaa Tervetuliaissanat, varapuheenjohtaja Kenneth Söderholm, HENRY ry Työhyvinvointi suomalaisilla työpaikoilla, eläkejohtaja Timo Aro, Ilmarinen Asiantuntijapuheenvuoro Kahvitauko Henkilöstöteko-kilpailun finalistien esittäytyminen ja voittajan palkitseminen - toimitusjohtaja Harri Sailas, Ilmarinen - toiminnanjohtaja Leena Malin ja varapuheenjohtaja Kenneth Söderholm, HENRY ry Malja voittajalle + buffet Lopullinen ohjelma seuraavassa sähköisessä tiedotteessa. Ilmoittautumiset mennessä tapahtumakalenterin kautta tai sähköpostitse osoitteeseen: HENRY RY:N JÄSENTIEDOTE/LOKAKUU

6 HENRYN SYYSKOKOUS Aika: Maanantai klo Paikka: Postitalon Postimestari -neuvottelutila, Mannerheiminaukio 1 B-rappu, Helsinki Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouskutsu, esityslista ja tarkempi ohjelma tulevat marraskuun jäsentiedotteen liitteinä. Muut tilaisuudet Muut tilaisuudet -ilmoittelukanava muutti HENRYn nettisivuille ja vaihtoi samalla nimensä. Markkinapaikalle pääset HEN- RYn etusivulta. Aluejaokset KESKI-SUOMEN ALUEJAOS Aika: klo Paikka: Rehtoraatti, Seminaarinkatu 32, Jyväskylän yliopisto Aihe: Yliopistouudistus ja henkilöstön asema siinä Henkilöstöjohtaja Markku Uusitalo kertoo yliopistouudistuksesta henkilöstön näkökulmasta ja henkilöstöjohtamisen professori Anna-Maija Lämsä tutkijoineen naisten johtamisurien edistämisestä ja eettisestä johtamisesta ja johtajan moraalista. Ilmoittautumiset mennessä sähköpostilla tai Tervetuloa! TAMPEREEN ALUEJAOS Lokakuun aamutapaaminen Aika: klo Paikka: Juvenes Attila, Yliopistonkatu 38. Aihe: Parempaa huomista rakentamassa! Ilmoittautuminen / yhteystiedot: p Ilmoittautumistakaraja: mennessä Virvo Oy fasilitoi aamupalakeskustelun, jossa osanottajat yhdessä rakentavat kuvaa HR-toimintojen tulevaisuuden haasteista, painopistealueista ja organisoinnista pirkanmaalaisissa yrityksissä. Tervetuloa mukaan tuulettamaan omia ajatuksia sekä oppimaan muilta! Tilaisuuden annista Virvo työstää yhteisen näkemyksen ja toimittaa sen kaikille mukana olleille. Marraskuun aamutapaaminen klo R:stä johdon strateginen kumppani, aiheesta alustaa Minna Telanne Leading Partners Oy:stä. Joulukuun aamutapaaminen klo Hyvän yrityksen erinomainen HR, aiheesta alustaa Ritva-Liisa Niskanen. Terveisin, Miia Huitti Mercuri Urval Finland Tel (0) , Mobile +358 (0) , Fax +358 (0) Elegantit kokous- ja koulutustilat laadukkailla oheisohjelmilla Tampereen keskustassa Tutustu: 6 HENRY RY:N JÄSENTIEDOTE/LOKAKUU 2009

7 Kansainvälisiä konferensseja ja kokoontumisia CIPD ANNUAL CONFERENCE AND EXHIBITION 2009 OHJELMA ON JULKISTETTU Aika: Paikka: Manchester Central Convention Complex, Manchester, Englanti Maailman HR-ammattilaiset arvostavat CIPD:n vuotuisen konferenssin ja näyttelyn yhdeksi alan parhaimmaksi sekä sisällöltään hyvin monipuoliseksi. Konferenssi on muuttanut Harrogatesta Manchesteriin, ja ajankohtakin on siirtynyt syyskuulta marraskuulle. Uusiutuakseen CIPD on jakanut runsaan konferenssitarjonnan kattamaan 10 tärkeimpää HR:n osa-aluetta. Kolmen päivän aikana ohjelmassa on 65 esitystä ja alustusta 10 eri ohjelmapolulla. Osallistumisvalinnan helpottamiseksi myös osallistumistapaan löytyy peräti seitsemän eri vaihtoehtoa: key note puheenvuorot, mestariluokat, teemaworkshopit, työkaluesittelypajat jne., joiden avulla voi laatia oman päiväohjelman. Puhujalistalla on tunnettuja johtamisen huippunimiä kuten Jim Collins sekä paljon asiantuntijoita. Näytteilleasettajia on paikalla liki 300. Ennakkoilmoittautuminen netissä on alkanut. Lisätietoa ohjelmasta sekä ohjeita ilmoittautumisesta löytyy osoitteesta: Väitöksiä, tutkimuksia ja selvityksiä Helsingin kauppakorkeakoulun kansainvälinen yritysviestintä aineeseen kuuluva väitös tarkastettiin : DIALOGIC CONSTRUCTION OF UNDERSTANDING IN CROSS-BORDER CORPORATE MEETINGS (Ymmärryksen dialoginen rakentuminen monikansallisten yritysten kokouksissa). FL Tuija Nikon väitöskirja käsittelee yhteisen ymmärryksen rakentumista suomalais-ruotsalaisten fuusioyritysten englanniksi käytävissä sisäisissä kokouskeskusteluissa. Tutkimuksessa kävi ilmi, että kokousten vuorovaikutus on sujuvaa, ja osallistujat ymmärtävät toisiaan vaivatta. Tutkimuksen mukaan suomalais-ruotsalaisten yritysten sisäiset kokoukset ovat yhtäältä kurinalaisia ja tavoitteellisia, toisaalta niissä on rento ja yhteistyöhakuinen ilmapiiri. Varsinkin pysyvien tiimien kokouksissa kiinnitetään erityistä huomiota yhteisöllisyyden ja myönteisen ilmapiirin rakentumiseen. Tutkimuksessa kävi myös ilmi, että vieraan kielen käytöstä aiheutuvia ongelmia ei kokouskeskusteluissa juurikaan käsitellä. Perinteisesti vieraan kielen käyttöä on tutkittu sellaisesta näkökulmasta, että kommunikaatio on lähtökohtaisesti ongelmallista ja johtaa välttämättä väärinymmärryksin. Tässä tutkimuksessa huomio sen sijaan kohdistui sellaisiin vuorovaikutuksen keinoihin, jotka edesauttavat kommunikaation onnistumista kokoustilanteessa. Uutta on myös se, että huomio ei kohdistunut yksittäisten osallistujien puheeseen vaan siihen, miten osallistujat yhdessä rakentavat merkityksiä. Tutkimuksen aineistona oli Nordean ja Stora Enson sisäisiä kokouskeskusteluja, joissa osanottajina oli sekä yrityksen suomalaisia että ruotsalaisia työntekijöitä. Aineisto kerättiin laajemman Suomen Akatemian rahoittaman tutkimushankkeen yhteydessä Helsingin kauppakorkeakoulussa vuosina Lisätietoja: Tuija Nikko, p , tuija.nikko(at)hse.fi Hankenilla tarkastettiin johtaminen ja organisaatiot alueeseen kuuluva väitöskirja: DEVELOPING AND INTEGRATING HRM PRACTICES IN MNC SUBSIDIARIES IN CHINA Multinationella företag verksamma i Kina är starkt beroende av kontakten med varandra för att utveckla sin personalledning (Human Resource Management, HRM). En förutsättning för att HRM ska vidareutvecklas i är att chefer vid olika multinationella företags dotterbolag har ett socialt nätverk med varandra. Bland annat detta framgår ur EM Jennie Sumelius doktorsavhandling. I sin avhandling undersöker Sumelius hur HRM formas i multinationella företags dotterbolag i Kina. Hon fokuserar på processerna genom vilka europeiska företag inför HRM i sina kinesiska dotterbolag, samt på hur dotterbolagen vidareutvecklar sin HRM-kompetens med hjälp av sociala nätverk. Resultaten visar att cheferna vid dotterbolagen ser kontakterna med kolleger i andra utländska dotterbolag i Kina som ytterst viktiga för att kunna vidareutveckla sin egen HRM-kompetens och därmed vidareutveckla dotterbolagets HRM. Kontakten till moderbolaget uppfattades också som central i denna bemärkelse medan kontakten till lokala kinesiska företag värdesätts betydligt mindre. Sumelius avhandling bygger på ett omfattande empiriskt material insamlat i Kina Totalt intervjuades 153 chefer i 87 utländska dotterbolag. Genom att kombinera detta material med tidigare motsvarande data belyser hon även utvecklingen av HRM i multinationella företag i Kina över en tioårig period. Resultaten visar också att HRM i multinationella företags dotterbolag i Kina under den här tiden i allt större grad liknar HRM i både moderbolaget och även lokala kinesiska företag. Detta kan tolkas som tecken på en ökad standardisering av HRM inom multinationella företag, samt på att kinesiska företag mer och mer försöker efterlikna interna- HENRY RY:N JÄSENTIEDOTE/LOKAKUU

8 tionell HRM. Detta tyder på att multinationella företags dotterbolag har ett starkt inflytande på utformningen av HRM i Kina, både vad gäller andra utländska dotterbolag och lokala kinesiska företag. Avhandlingen kan läsas i sin helhet på avhandlingsdatabasen vid Hankens bibliotek: DHanken: fi/dhanken. Tampereen yliopistossa tarkastettiin ammattikasvatuksen alaan kuuluva väitöskirja: TUNNEÄLYTAIDOT IKÄJOHTAMISESSA. ESIMIEHEN TUNNEÄLYTAIDOT JA NIIDEN TÄRKEYS KUNTAHENKI- LÖSTÖN ARVIOIMANA (Emotional intelligence competencies in age management. The EI competencies of a superior and the importance of these competencies evaluated by the employees in the municipal sector) Väestön ikärakenteessa ja toimintaympäristössä tapahtuvat nopeat muutokset ovat suuri haaste yksilöille, yrityksille ja koko yhteiskunnalle. Tehokkuusvaatimusten lisääntyminen, jatkuva kiire ja jatkuvan oppimisen tarve ovat tuoneet lisätaakkaa työntekoon. Julkisella sektorilla, erityisesti suuren murroksen keskellä olevalla kuntasektorilla, ovat toiminnan tehostamisen ohella ikäjohtamiseen, jaksamiseen ja hyvinvointiin liittyvät kehittämistarpeet nousseet näkyvästi esille. Samanaikaisesti on alettu yleisesti tunnustaa tunteiden ja tunneälyn merkitys työelämän menestys- ja voimavaratekijänä. Tunneälytaidot ovat monien tutkimusten mukaan tärkeimpiä ja myös opittavissa olevia johtamiskompetensseja, joilla on keskeinen merkitys organisaation ilmapiiriin ja toiminnan tuloksiin. Hyvällä ikäjohtamisella vaikutetaan henkilöstön osaamiseen, yhteistyöhön, motivaatioon, työkykyyn ja työssä jaksamiseen. Hyvä ikäjohtaminen kohdistuu kaikenikäisiin ja arvostaa ja hyödyntää eri-ikäisten erilaisuuden voimaa. Hyvä ikäjohtaminen edellyttää esimiehiltä monipuolisia johtamiskompetensseja, erityisesti hyviä tunneälytaitoja. KTM Hannu Simströmin tutkimuksen mukaan tunneälytaidot osoittautuivat esimiehen tärkeimmiksi kompetensseiksi: kolme neljäsosaa kaikista hyvän esimiehen kuvauksista liittyi tunneälyn kompetensseihin. Tämän tutkimuksen laajempi merkitys on siinä, että se tuo omalta osaltaan uutta, kaivattua tietoa tunneälyn johtamiskompetensseja ja ikäjohtamista koskevaan tutkimukseen. Se myös selventää osittain kiistanalaisia ja jopa väärin ymmärrettyjä tunneälyn, tunneälytaitojen ja ikäjohtamisen käsitteitä. Lisätietoja: Hannu Simström, puh , hannu. Väitöskirja ilmestyy sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 850, Tampereen yliopisto ISBN , ISSN X. Jyväskylän yliopistossa tarkastettiin johtamisen väitöskirja: INTENTIONS OF EARLY RETIREMENT AND CONTINUING TO WORK AMONG MIDDLE-AGED AND OLDER EMPLYEES (Keski-ikäisten ja ikääntyneiden työntekijöiden eläke- ja työssä jatkamisaikeet) KTM Monika von Bonsdorff tutki väitöskirjassaan työhyvinvointiin ja terveyteen liittyvien tekijöiden yhteyttä työntekijöiden eläke- ja työssäjatkamisaikeisiin. Hän osoittaa, että nämä tekijät ovat merkittäviä aina keski-iästä alkaen. Heikoksi koettuun terveyteen liittyvät tekijät ovat voimakkaammin yhteydessä miesten, työhyvinvointiin liittyvät seikat puolestaan naisten eläkeaikeisiin. Tutkimus osoittaa, että johtamisella on suuri merkitys työntekijöiden työssä jatkamisen kannalta, sillä työhyvinvointia ja työntekijöiden terveyttä voidaan tukea hyvien johtamiskäytäntöjen avulla. Tutkittaessa yhdysvaltalaisten valtion työntekijöiden työssäjatkamisaikeita eläkkeelle jäämisen jälkeen, havaittiin työn sisältöön ja itsensä toteuttamiseen liittyvien tekijöiden olevan tärkeitä. Von Bonsdorffin mukaan raha ei ollut keskeinen tekijä siltatyötä harkitseville. Uranvaihtoa eläkkeelle jäämisen jälkeen harkitsivat lähinnä korkeammin koulutetut miehet, jotka halusivat hyödyntää taitojaan laajemmin. Suomessa vuoden 2005 eläkeuudistuksen myötä eläkkeelle jäänyt työntekijä voi joustavammin jatkaa työntekoa niin sanotussa siltatyössä. Toisin kuin Yhdysvalloissa, tämä on toistaiseksi varsin harvinaista Suomessa. Lisätietoja: Monika von Bonsdorff, puh tai , Väitös on julkaistu sarjassa Jyväskylä Studies in Business and Economics numerona 83. Tampereen yliopistossa tarkastettiin hallintotieteen alaan kuuluva väitös : TYÖNTEKIJÄN SAMAISTUMINEN ORGANISAATIOON JA VIERAANTUMINEN TYÖSTÄ ORGANISAATIOMUUTOKSES- SA KM, TkL Katariina Pontevan väitöstutkimuksen mukaan organisaatiomuutos vaikuttaa työntekijän organisaatioonsa samaistumiseen ja työstään vieraantumiseen. Aineisto on kerätty vuosina kilpailuun valmistautuvasta kaupunkiorganisaatiosta. Tutkimuksen tehtävänä oli selvittää miten yksilö organisaatiomuutoksen edetessä samaistuu uuteen organisaatioon ja kuinka hän kiinnittyy työhönsä vai vieraantuuko hän siitä. Uuden organisaatioidentiteetin syntyminen organisaatioiden yhdistymistilanteessa on haastava prosessi, joka saattaa vaikeuttaa yksilön samaistumista organisaatioon, väittää Ponteva. Jos työntekijällä on tarpeeksi tietoa organisaatiomuutokseen liittyvistä asioista, hän kokee olevansa osa organisaatiota ja psykologisesti omistavansa sitä, hänen on helpompi samaistua uuteen organisaatioon, Ponteva toteaa. - Esimiehillä ja johdolla on merkittävä rooli siinä, kuinka innostuneita työntekijät ovat työstään. He pystyvät kannustamaan työntekijöitä niin, että he kokevat tekevänsä mielekästä ja palkitsevaa työtä, sanoo Ponteva. 8 HENRY RY:N JÄSENTIEDOTE/LOKAKUU 2009

9 Tutkimuskohteena oli noin työntekijän catering- ja toimitilapalvelualan kaupunkiorganisaatio, joka syntyi, kun kolme itsenäistä yksikköä yhdistettiin. Lisätietoja: Katariina Ponteva, puh , Jyväskylän yliopistossa tarkastettiin psykologian väitöskirja : HIDDEN AGENDAS. SITUATIONAL TASKS, DISCURSIVE STRATEGIES AND INSTITUTIONAL PRACTICES IN PRO- CESS CONSULTATION (Piiloiset agendat. Tilanteiset tehtävät, kielelliset strategiat ja institutionaaliset käytänteet prosessikonsultoinnin keskusteluissa PsL Risto Puutio kuvaa tutkimuksessaan organisaatioiden muutoskonsultoinnin keskustelukäytäntöjä. Tutkimus osoittaa, että konsultointikeskustelun osapuolet kohtaavat moninaisia keskustelullisia haasteita ja valinnan paikkoja, joihin vastaaminen luo konsultille eri tilanteissa vaihtuvia vuorovaikutustehtäviä. Organisaatioiden muutoskonsultointi on ulkopuolisen asiantuntijapalvelun käyttöä. Työ tehdään keskustelemalla johdon ja työyhteisön kanssa usein organisaation kannalta kriittisillä muutoshetkillä. Puutio kuvaa konsultointisuhteen alun haasteita, kiperien asioiden esiin nostamista, keskinäisten yhteistyösuhteiden tarkastelua ja asiakkaan oman toiminnan pohdinnan aikaansaamista. Hän keskittyy erityisesti kielelliseen vuorovaikutukseen käyttäen menetelmänä diskurssianalyysiä. Väitöskirja erittelee konsultin tehtäviä ja kielellisiä strategioita konsultointikeskustelujen aikana. Tilanneherkkyys on tunnistettavissa konsultin käyttämistä kielellisistä strategioista. - Keskusteluissa olennaista tapahtuu ikään kuin rivien välissä. Kaikkea ei sanota ääneen, vaan hivutetaan osaksi vuorovaikutusta. On perusteltua väittää, että konsultoinnissa toteutetaan piiloisia keskusteluagendoja, sanoo Puutio. Väitöskirjan tuottamaa tietoa voidaan soveltaa työelämän konsulttien ja muutosagenttien valmennuksessa ja työnohjauksessa. Lisätietoja: Risto Puutio, p Turun yliopistossa tarkastettiin kasvatustieteen alan väitös: OECD EDUCATION POLICY. A COMPARATIVE AND HIS- TORICAL STUDY FOCUSING ON THE THEMATIC REVIEWS OF TERTIARY EDUCATION (Vertaileva ja historiallinen tutkimus OECD:n koulutuspolitiikasta ja korkea-asteen koulutuksen teematutkinnoista). Taloudellisen kehityksen ja yhteistyön järjestö OECD:n laatimiin julkaisuihin viitataan usein poliittisessa päätöksenteossa, akateemisissa tutkimuksissa ja tiedotusvälineissä. Järjestön suosituksiin on ollut tapana vedota perusteltaessa julkisen sektorin uudistuksia ja poliittisesti vaikeita päätöksiä. Yhtenä tuoreimpana esimerkkinä tästä on Hallituksen esitys uudeksi yliopistolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 7/2009), jossa uudistusten välttämättömyyttä perustellaan suosituksilla, jotka OECD julkaisi vuonna 2006 ilmestyneessä Suomen korkea-asteen koulutuksen arvioinnissaan. FM Johanna Kallon väitöstutkimus osoittaa, että järjestön laatimien arviointien sisältöihin ja niihin menettelytapoihin, joilla OECD:n arviointeja käytetään kansallisen tason poliittisessa päätöksenteossa, tulisi kiinnittää kriittistä huomiota. Globalisaatiossa OECD:n ja muiden kansainvälisten järjestöjen asema korostuu. Kansallisvaltioiden kapasiteetit vastata itsenäisesti globaaleihin ongelmiin ovat vähäiset, mikä puolestaan lisää riippuvuutta kansainvälisten järjestöjen arvioinneista ja suosituksista. Myös kansainväliset järjestöt joutuvat mukautumaan globalisaatiossa. Järjestön julkaisemat arvioinnit ovat luonteeltaan subjektiivisia ja edustavat järjestön omia ja sen nimittämien asiantuntijaryhmien näkemyksiä kohdemaan tilanteesta. Samalla ne tuottavat konsensuaalista tietoa eli arviointien sisältöä on suunnattu arvioinnin tilanneen jäsenvaltion virkamiesten ja poliittisen päätöksenteon tarpeisiin. Tyypillistä on, että OECD:n arviointi tilataan tukemaan suunnitteilla olevia kansallisia koulutuspoliittisia uudistuksia. Lisätietoa: Johanna Kallo, johkal[at]utu.fi, Helsingin kauppakorkeakoulussa tarkastettiin markkinoinnin aineeseen kuuluva väitös: STRATEGIAVIESTINNÄN VASTAANOTTOKÄYTÄNNÖT - HENKILÖSTÖ STRATEGIAVIESTINNÄN YLEISÖNÄ MMM Minna Mustosen väitös avaa uudenlaisen näkökulman strategiaviestinnän toteuttamiseen. Perinteisessä strategiatutkimuksessa työntekijät käsitetään passiivisina vastaanottajina, joiden tehtäväksi jää strategiaviestinnän ymmärtäminen oikein eli yritysjohdon määrittämällä tavalla. Tutkimuksen mukaan ei riitä, että johto tiedottaa yhtenäisesti henkilöstölle faktoja strategiasta ja tavoitteista, vaan johdon tulee huomioida viestinnän tyylissä ja sisällössä työntekijän toimenkuva, osaaminen sekä työympäristö. Tällöin työntekijä voi kokea viestin itselleen merkityksellisenä, sisäistää sen sekä pystyy toimimaan arjessa strategian mukaisesti. Väitöstutkimus osoittaa, ettei henkilöstön tekemiä tulkintoja strategiaviestinnästä voida johtaa lisäämällä valvontaa, vaan luomalla henkilöstölle strategiaviestinnän ymmärtämistä helpottavat ja ohjaavat puitteet. Nämä muodostuvat ennen kaikkea kohdistamalla viestintää toimenkuvien mukaisesti sekä rakentamalla organisaatiokulttuuria aktiivisuuteen ja vastuunottoon kannustavaksi. Tutkimuksen tulokset antavat viitteitä siitä, että vallalla oleva tiedottava ja strategian sisältöä painottava viestintä ei ole tehokkain tapa viestiä strategiasta. Sen sijaan strategiaviestinnässä kannattaa käyttää markkinoinnillisia keinoja, joilla voidaan vaikuttaa positiivisesti henkilöstön asenteisiin strategiaa kohtaan. Lisäksi henkilöstö tulisi ottaa riittävän aikaisin mukaan strategiakeskusteluun, jotta työntekijöillä on mahdollisuus osallistua ja saada riittävän syvällistä ja kattavaa tietoa strategiasta, sanoo Mustonen. Lisätietoja: Minna Mustonen, puh , minna. mustonen(at)iki.fi HENRY RY:N JÄSENTIEDOTE/LOKAKUU

10 Strategisen Johtamisen Seura julkisti laajan selvityksen: SSJS STRATEGIABAROMETRI 2009 Taantuma on heilauttanut ennennäkemättömän voimakkaasti yritysten tärkeinä pitämiä strategisia kysymyksiä. Henkilöstöön ja tulevaisuuden kehittämiseen liittyvät asiat ovat menettäneet roimasti merkitystään ja lyhyen tähtäimen selviytymiseen liittyvät asiat ovat puolestaan nousseet tärkeiksi. Kannustimien kehittäminen, henkilöstön sitouttaminen, uuden osaamisen hankinta ja nykyosaamisen kehittäminen ovat pudonneet rajusti yritysten tärkeyslistalla. - Yritysten ensisijainen huoli on tässä taloustilanteessa selviytymisessä eikä tulevaisuuden kehittämisessä, sanoo SSJS Strategiabarometri -projektin vetäjänä toiminut SSJS:n varapuheenjohtaja ja Helsingin kauppakorkeakoulun strategisen johtamisen dosentti Samuli Skurnik. Tärkeyslistalla ovatkin nousseet asiat, jotka tuovat nopeaa ja helposti mitattavaa hyötyä yrityksille. Tällaisia ovat muun muassa tietotekniikan hyödyntäminen tuotteissa, uudet asiakassegmentit, uudet tuotealueet ja kilpailuympäristön muutosten tunnistaminen ja hyödyntäminen. Myös strategian toteuttamisen esteet ovat muuttuneet vahvasti taantuman aikana. Eniten toteutusta vaikeuttavat toimintaympäristön odottamattomat muutokset ja johtajuusongelmat. SSJS Strategiabarometri toteutettiin nyt neljättä kertaa. Barometriin vastasi 1203 strategia-ammattilaista. Näistä pääosa oli organisaatioiden toimitusjohtajia ja johtoryhmän jäseniä. Yli 80 prosenttia vastaajista toimii yksityisellä sektorilla ja noin 200 toimii kunta-alalla joko luottamushenkilö- tai virkamiesjohdossa. Lisätietoja: Samuli Skurnik SSJS Strategiabarometri tulosraportti on kokonaisuudessaan ja ladattavissa: Taloudellinen Tiedotustoimisto (TAT) julkaisi toukokuussa tutkimuksen: NUORTEN ARVOT JA ELÄMÄ Suomalaiset nuoret arvostavat työtä ja pitävät työelämää tärkeänä elämänalueena, mutta puolet heistä tuntee samalla pelkoa työelämää kohtaan. Nuoria huolestuttaa oman työpaikan löytyminen ja tulevaisuuden työssä jaksaminen. Nuoret ovat myös huolissaan arvomaailman kovenemisesta. Tutkimukseen vastanneista nuorista 85 prosentin mielestä heidän elämänsä on onnellista. Tulevaisuuteen liittyy kuitenkin myös vakavia huolenaiheita. Nuorista yli puolet pelkää, ettei löydä töitä tulevaisuudessa. Toisaalta, peräti 56 prosenttia nuorista naisista ja 45 prosenttia miehistä on huolissaan omasta jaksamisestaan tulevassa työelämässään. Naisista 46 prosenttia pitää työelämää pelottavana paikkana. Heistä puolet pelkää voivansa saada potkut tulevaisuuden työpaikastaan. Jopa 76 prosenttia nuorista on huolissaan arvomaailman kovenemisesta. Nuorista 77 prosenttia näkee Suomen tulevaisuuden valoisana. Peräti 85 prosenttia uskoo Suomen selviävän talouden taantumasta hyvin. 70 prosenttia vastaajista pitää median antamaa kuvaa Suomen taloudellisesta tilanteesta liian synkkänä. Vastaajista 69 prosenttia kertoo, että kiristynyt taloudellinen tilanne ei ole vaikuttanut heidän elämäänsä. Kolmasosa nuorista on kuitenkin rajoittanut kuluttamistaan yleisen taloudellisen tilanteen vuoksi. Taantuman vaikutukset näkyvät toistaiseksi joka seitsemännen nuoren elämässä. Näitä ja muitakin nuoria pitää auttaa löytämään oma paikkansa tulevaisuuden työelämässä ja yhteiskunnassa, toteaa TAT-ryhmän toimitusjohtaja Kari Väisänen. Nuorten arvot ja elämä -tutkimukseen vastasi vuotiasta nuorta. Tutkimus selvitti, miten lamauutisointi on vaikuttanut nuorten tulevaisuudenuskoon. Elisa Oyj ja Cisco Systems Finland Oyj julkaisivat TNS Gallupin tekemän selvityksen : ETÄTYÖ KOETAAN TYÖPAIKALLA TYÖSKENTELYÄ TEHOK- KAAMMAKSI Etätyötä tekevät arvioivat etätyön olevan työpaikalla tehtyä työtä tehokkaampaa, vaikka yleinen käsitys niin työnantajien kuin työntekijöiden keskuudessa on juuri päinvastainen. Tuore tutkimus kertoo, että myös enemmistö työnantajista suhtautuu etätyöhön positiivisesti. Etätyön tekijät ovat työskentelymuotoonsa varsin tyytyväisiä. Etätyön koetaan säästävän aikaa ja olevan työpaikalla tehtyä työtä tehokkaampaa. Myös enemmistö työnantajista suhtautuu etätyöhön erittäin tai melko myönteisesti. Kolmannes työnantajista suhtautuu etätyöhön neutraalisti tai ei osaa ottaa kantaa. Vain kuusi prosenttia työnantajista suhtautuu kielteisesti etätyöhön. Tiedot käyvät ilmi etätyötä koskevasta, työnantajille ja lapsiperheiden vanhemmille suunnatusta tuoreesta tutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan neljällä kymmenestä (42 %) pienten lasten vanhemmista olisi mahdollisuus tehdä töitä etänä ainakin tietyin järjestelyin. Tällä hetkellä kuitenkin vain osa heistä hyödyntää etätyömahdollisuuttaan. Epidemiat ja erityisesti ajankohtainen sikainfluenssa lisännevät tarvetta tehdä työtä kotoa käsin. - Tätä kehitystrendiä hidastavat muun muassa tietoturvaan ja työn tehokkuuteen liittyvät ennakkoluulot. Toki liikkuva asiantuntijatyö tuo omat haasteensa myös itse työnteon malleihin ja johtamiseen. Etätyö tuo kuitenkin työelämään joustoa, joka hyödyttää sekä työnantajia että työntekijöitä, ja siksi erilaiset etätyön vaihtoehdot yleistyvät, johtaja Pasi Mäenpää Elisa Oyj:stä toteaa. Suhtautumista etätyöhön tutkittiin kahdessa tutkimuksessa elokuussa Työssäkäyville pienten lasten vanhemmille suunnattu tutkimus toteutettiin internet-paneelina. Siihen osallistui 553 henkilöä, jotka edustivat 3-vuotiaiden lasten työssä käyviä vanhempia. Työnantajatutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluna yritysjohtajien keskuudessa. Haastatteluja tehtiin kaikkiaan 152 kappaletta. Vastaajista 45 % oli henkilöstöjohtajia ja 55 % toimitusjohtajia tai muita yrityksen johtoon kuuluvia. Lisätietoja: Elisa Oyj, Pasi Mäenpää, johtaja, Yritysasiakkaat, puh , 10 HENRY RY:N JÄSENTIEDOTE/LOKAKUU 2009

11 Viestintätoimisto Infor Consulting Oy selvitti kesäkuussa: MUUTOSTILANTEISIIN HR:N JA VIESTINNÄN YHTEISTYÖTÄ HR- ja viestintäyksiköiden välinen yhteistyö koetaan erittäin tärkeäksi organisaatioiden muutostilanteissa. Myös arvojen viestiminen ja työnantajakuvan kehittäminen nousivat tärkeiksi koettujen yhteistyöalueiden kärkeen. Vaikka viestintä- ja HR-yksiköiden välistä yhteistyötä pidetään hyvin tärkeänä, vain hieman alle puolet vastaajista arvioi, että omassa organisaatiossa nämä kaksi ammattiryhmää todella tekevät tiivistä yhteistyötä. Suurimpia haasteita viestintä- ja HR-yksiköiden väliselle yhteistyölle ovat vähäinen kanssakäyminen sekä erilaiset kulttuurit ja toimintatavat. 20 % vastaajista oli sitä mieltä, etteivät viestintä- ja HRyksiköt ymmärrä toistensa näkökulmia. Vastaajista noin 40 % työskenteli organisaatiossa, jossa viestintä ja HR toimivat täysin erillisissä yksiköissä. Vain 10 % vastaajista ilmoitti, että viestintä- ja HR-yksiköt on heillä organisoitu yhteiseen yksikköön. Selvityksen mukaan viestinnän lähin sisäinen yhteistyökumppani oli markkinointiyksikkö ja HR-ammattilaisilla talous ja hallinto. Yhteisiä haasteita löytyi selvityksen mukaan mm. sisäisestä viestinnästä, työnantajakuvan rakentamisesta, rekrytoinnista, perehdyttämisestä, johdon ja esimiesten viestinnästä, strategiaviestinnästä, osaamisen kehittämisestä ja erilaisista muutostilanteista. HR-ammattilaiset olivat selvästi viestintäväkeä enemmän sitä mieltä, että vision, strategian ja arvojen viestimisessä sekä sidosryhmäsuhteiden hoidosta löytyisi yhteistä tekemistä. Viestintäväki on perinteisesti pitänyt näitä omina tehtävinään. Vastaajien mukaan HR:n ja viestintäyksiköiden yhteiset toimintamallit olivat usein löytyneet kriisitilanteissa, joissa on ollut pakko puhaltaa yhteen hiileen ja saada johtokin mukaan. Selvityksen mukaan yksiköillä oli yhteisiä strategisia tavoitteita. Sen sijaan yhteiset mittarit näiden tavoitteiden mittaamista ja seurantaa varten näyttivät puuttuvan. Selvityksessä kysyttiin myös vastaajien suhteesta johtoryhmään. HR-ammattilaisia edustavista vastaajista 30 % oli johtoryhmän täysivaltaisia jäseniä, viestinnästä 38 %. Tämä tulos herättää kysymyksen siitä, millä foorumilla ja millä mekanismeilla organisaation toiminnan suunnittelussa asioihin otetaan HR- ja viestintänäkökulma? Yli 70% molemmissa vastaajaryhmissä raportoi työstään ylimmälle johdolle. Raportointikäytäntöjen kehittäminen entistä vuorovaikutteisemmaksi voisikin olla yksi mahdollisuus lisätä johtoryhmien ja HR- ja viestintäammattilaisten välistä vuoropuhelua. HR- ja viestintäammattilaisten välistä yhteistyötä selvittänyt kysely toteutettiin kesäkuussa Kyselyyn vastasi yhteensä 353 viestintä- ja HR-johtajaa ja -päällikköä. Lisätietoja: Paula Pauniaho, toimitusjohtaja, Infor Consulting Oy Palmenian täydennyskoulutusta Yt? Ammatillinen kehittyminen työssä - valmennusohjelma, 3 op Esimiehenä muutoksessa - tietoa, työvälineitä, työhyvinvointia 3 op Kehittävä työnohjaus - Työnohjauksen uusi käytäntö? Muutosvalmentaja, 30 op Työyhteisöjen työnohjaus ja prosessikonsultaatio, 80 op Ilmoittautuminen ja haku koulutuksiin osoitteessa: Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia HENRY RY:N JÄSENTIEDOTE/LOKAKUU

12 Uutta kirjallisuutta HENRYn jäsentiedotteessa esitellään johtamisen, henkilöstötyön ja työhyvinvoinnin alueelta kirjauutuksia sekä julkaistaan henryläisten kirja-arvosteluja. HENRYn jäsenet saavat jäsenetuna alennusta useilta kotimaisilta kustantajilta. Jäsenalennukset ja menettelyt alennuksen saamiseksi löydät kirjautumalla HENRYn kotisivuille jäsenextraan. YKSILÖLLISYYS SALLITTU Moninaisuus voimaksi työpaikalla Annaliisa Colliander, Isto Ruoppila, Leena-Kaisa Härkönen, PS-Kustannus, 2009 ISBN Aiheuttaako työkaverisi ristiriitoja, vai auttaako hän ratkaisemaan niitä? Työpaikkojen ristiriita- ja ongelmatilanteiden selvittelyyn kuluu selvästi enemmän työaikaa kuin sairauspoissaoloihin. Työyhteisö on otollinen ristiriidoille, kun siinä on sukupuoleltaan, iältään, koulutukseltaan, työkokemukseltaan, työsuhteiden laadultaan, työkyvyltään, kielelliseltä ja kulttuuriselta taustaltaan sekä yksityiselämän tilanteiltaan erilaisia ihmisiä. Ihmisten erilaisuudesta syntyvä moninaisuus ei ole sinänsä etu tai haitta työyhteisön toimivuudelle ja työn tuottavuudelle. Ratkaisevaa on, miten moninaisuuteen suhtaudutaan ja miten sitä osataan hyödyntää organisaation toiminnassa. Tässä teoksessa annetaan koeteltuja välineitä ristiriitojen tulokselliseen käsittelyyn ja kuvataan monia muita mahdollisuuksia hyödyntää työyhteisön moninaisuutta. Moninaisuutta voimanaan käyttävässä työyhteisössä voidaan hyvin ja saadaan tuloksia aikaan. Moninaisuuden huomioiminen on koko työyhteisössä toteutuvaa erilaisuuden arvostamista, yksilöiden tasa-arvoista kohtelua, yhdenvertaisia vaikutusmahdollisuuksia sekä moninaisuuden kunnioittamista ja siitä oppimista. Osaamisemme karttuessa pystymme vähitellen irtautumaan omasta näkökulmastamme, ennakkoluuloistamme ja stereotypioistamme toista tai toisia kohtaan. Samalla oivallamme, että vastavuoroisesti heidän kannaltaan minä olen myös erilainen. Toisin sanoen yksilöllisyytemme onkin yhteinen piirteemme. Niin paradoksaaliselta kuin ajatus vaikuttaakin olemme siis samanlaisia, koska olemme kaikki erilaisia. ETEENPÄIN KRIISISTÄ Tiina Saarelma-Thiel, Työterveyslaitos, 2009 ISBN Elämä työpaikoilla on muutosmyllerryksessä globaalin taantuman vuoksi. Rajut muutokset, kuten irtisanomiset ja organisaatiomuutokset, edellyttävät henkilökunnalta paljon sopeutumista. Samalla on keskityttävä toiminnan jatkuvuuden takaamiseen ja siihen, että henkilökunta jaksaa työssä vielä muutosten jälkeenkin. Työpaikan kriiseihin on mahdollista vaikuttaa hyvin käytännönläheisin keinoin. Eteenpäin kriisistä -kirja ohjaa oikeisiin toimintatapoihin kriisin ei vaiheissa. Kirjassa käsitellään tyypillisiä työkriisejä. Painotus on tilanteissa, joissa työpaikkaa saneerataan tai toimintaa muutetaan niin, että työntekijöiden tehtävät tai työsuhde ovat vaakalaudalla. Työkriisien hallintaan on kolme näkökulmaa: liiketoiminta, juridiikka ja inhimillisyys. Tämä kirja painottuu inhimillisyyteen. Työpaikoilla tulee yhteisvoimin varautua kriisien psykososiaaliseen suunnitelmalliseen hallintaan. Muutostilanteet on mahdollista ennakoida ja toimenpiteet suunnitella jälkihoitoa myöten. Suunnitelmallisella kriisihallinnalla vältetään inhimillisiä kärsimyksiä ja näin toimien turvataan työpaikan toimintakyky vaikeissa tilanteissa. Kriisi on aina myös mahdollisuus. Kriisin myötä työpaikoilla avautuu mahdollisuus uusien, resurssiniukkojen innovaatioiden tekemiseen ja uudelleenasemointiin työntekijöiden kesken. Yhteisvastuullinen suhtautuminen työpaikan tilanteeseen auttaa yhteisöä ja yritystä menestymään kriisistä selvittyään. Eteenpäin kriisistä -kirja käsittelee kriisin etenemisen, sen vaikutukset, sekä kriisistä selviämisen. Se sisältää tietoa kriisin hallinnasta ja käsittelemisestä antaen neuvoja mm. irtisanomistilanteisiin. Koko irtisanomisprosessin hoitamistapa vaikuttaa sekä yrityksen sisäiseen että ulkoiseen kuvaan, siihen millaiseksi työntekijät kokevat työnantajansa, ja millaista viestiä irtisanottu vie yrityksestä maailmalle. Yhteisön ja yrityksen toiminnan jatkuvuuden edellytys on, että kriisin jälkeenkin sillä on käytettävissään työkykyinen ja motivoitunut henkilökunta. Kirjan Kriisiä ei kannata tuhlata -kappale kertoo siitä, mitä työpaikkansa säilyttäville ja kriisin työpaikallaan läpikäyneille työyhteisön jäsenille tapahtuu. Muutoksen tuomia hyviä puolia ei kannata esitellä työpaikalla työtoverinsa lähtöä sureville ja uusien tehtävien kanssa painiskelevalle henkilökunnalle. Työyhteisö toipuu kriisistä hitaasti, ihmiset tarvitsevat aikaa ja apua hyväksyäkseen tapahtuneet muutokset. Tilaukset: puh PARASTA KAIKILLE! ONNEN JA HYVINVOINNIN EHDOT Timo Airaksinen, Johnny Kniga Kustannus/WSOY, 2009 ISBN: Etiikan ja yhteiskuntafilosofian professori Timo Airaksinen kertoo uudessa teoksessaan, miten laadusta ja määrästä otetaan mittaa. Teos antaa lukijalle monta mahdollista reittiä entistä laadukkaampaan elämään. On tehtävä huippututkimusta ja oltava huippuosaaja. Suomeen tarvitaan ihmisiä, jotka tuottavat innovaatioita kansantalouden tarpeisiin. Laatu on myös päivän sana mutta määrä, sen antiteesi, miltei kirosana. Ihmiset kaipaavat silti runsautta, ja vieläpä halvalla. Mutta kun puhutaan mitasta, puhutaan arvoista. Jo Protagoras sanoi, että ihminen on kaiken mitta. Siksi jumalia ei enää tarvita kertomaan, mikä on oikein ja mikä väärin. Sanotaan, että raha on kaiken mitta, mikä on kyseenalaista. Kohtuumitta on kuitenkin tärkeä. Kohtuus kaikes- 12 HENRY RY:N JÄSENTIEDOTE/LOKAKUU 2009

13 sa, on säästettävä luontoa ja kaikkea muutakin kyseessä on taas mitta ja sen käyttö. Mutta miten laatu suhtautuu aikaan? Laatuaika perheen kanssa, kuka sen mittaa ja mitenlaatu ylipäätään ilmenee elämässä? Moni masentuu tämän kysymyksen äärellä ja päättää turvautua pelkkään määrään, paljouteen, vaikka se ei yksin onnelliseksi teekään. Timo Airaksinen pohtii laadun, määrän ja mittaamisen ongelmaa kepeän havainnollisesti vaikka kyseessä ovat kuolemanvakavat kysymykset. Lopullista laadun mittaa ei Airaksinenkaan yritä tavoittaa mutta hän antaa lukijalle monta mahdollista reittiä entistä laadukkaampaan elämään. RYHMÄ TOIMIMAAN! Vinkkejä tutustumiseen, oppimiseen ja yhteistyöhön Eija Leskinen, PS-Kustannus, 2009 ISBN Mitä ihmettä tekisin ryhmäni kanssa? Mikä auttaisi luomaan hyvän ryhmähengen? Mistä saisin ideoita oppimiseen ja yhteistyön tueksi? Tartu tähän kirjaan, kun oma ideakoppa vaatii täydennystä! Tähän kirjaa on koottu yli 250 harjoitusta, joita voi toteuttaa sellaisenaan tai soveltaa ryhmäläisten iän, ryhmän koon, harjoituksen tarkoituksen ja käytettävän ajan mukaan. Mukana on muun muassa tutustumis-, keskittymis-, ryhmäytymis-, lämmittely- ja rentoutumisharjoituksia, toiminnallisia ideoita useista eri teemoista sekä vinkkejä palautteen antamiseen. Harjoitusten yhteydessä mainitaan harjoituksen kesto, toimintavaiheet ja muunteluvaihtoehtoja. Ohjaaja voi koota kirjaan myös omia ideoitaan ja havaintojaan ryhmästä ENSIASKELEET ESIMIEHENÄ Markku Pentikäinen, WSOYPro, 2009 ISBN: Esimiehen työ on kokeneellekin ammattilaiselle haastavaa. Uudelle esimiehelle haasteet ovat monin verroin suuremmat opeteltavana on paitsi uusi työ ja asema myös mahdollisesti uusi organisaatio. Uusi esimies on myös organisaatiossa aina mielenkiinnon kohde, ja ensivaikutelma ratkaisee paljon. Tämä kirja on tarkoitettu esimiestehtävään valmistautuvalle ja siinä aloittavalle tuoreelle esimiehelle. Kirja kulkee mukana matkan alun ja perehdyttää esimiestehtävässä ensimmäisenä haltuun otettaviin asioihin. Kirjan ote on hyvin käytännönläheinen, siinä käsitellään niitä asioita, joihin aloitteleva esimies ensimmäisenä törmää. Lihaa luiden ympärille saadaan esimerkkitapauksista, joissa kerrotaan käytännön kokemuksia ja vinkkejä, joilla uusi esimies helpottaa alkutaivaltaan. Kirja soveltuu hyvin oppaaksi koulusta työelämään tuleville ja ensimmäistä esimiestehtäväänsä aloittaville, mutta siitä on hyötyä myös kokeneemmille henkilöille esimerkiksi silloin, kun he vaihtavat esimieheksi toiseen yksikköön tai organisaatioon. DI, emba Markku Pentikäinen on toiminut 30 vuotta esimiestehtävissä mm. tuotanto- ja tulosyksikköpäällikkönä, tehtaanjohtajana, konsernin tytäryhtiön toimitusjohtajana, lukuisten esikuntatoimintojen johtajana sekä yhtiöiden hallitusten puheenjohtajana ja jäsenenä. Kansainvälistä kokemusta hänelle on karttunut Ruotsissa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Venäjällä, Puolassa ja Kiinassa sijaitsevien tuotannollisten tytäryhtiöiden johtamisesta. ESIMIES TALOUDEN JOHTAJANA JULKISHALLINNOSSA Kaisa Raudasoja, Marja-Leena Johansson, WSOYPro, 2009 ISBN: Talouden johtaminen julkishallinnossa edellyttää monipuolista tietoa ja osaamista. Esimiehet ovat avainasemassa toiminnan taloudellisuuden parantamisessa, koska he tekevät operatiivisia päätöksiä. Talous ei siis ole vain talousjohdon tai taloushallinnon asia. Hyvinä aikoina esimiesten tehtävänä on valvoa, ettei tuhlata. Huonoina aikoina esimiehet sopeuttavat toiminnan talouden raameihin. Kirjassa käydään läpi esimiestyön kannalta olennaiset talouden peruskäsitteet sekä esimiehen tehtävät ja vastuut mm. seuraavilla osa-alueilla: strategiset talouskysymykset toiminnan ja talouden suunnittelu kustannusten tunnistaminen ja hallinta investointien suunnittelu ja seuranta hinnoittelu ja liiketoiminta tunnusluvut sisäinen valvonta ja riskienhallinta Kirjassa tarkastellaan myös esimiehen roolia organisaation talouden johtamisjärjestelmässä sekä yhteistyötä taloushallinnon ammattilaisten kanssa. Kirja on tarkoitettu valtion virastoissa ja laitoksissa sekä kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelevien esimiesten käsikirjaksi, josta saa selkeän käsityksen siitä, mitä heidän tehtäviinsä talouden johtajina kuuluu. Kirja sisältää myös kuvaukset tärkeimmistä taloushallinnon käsitteistä. AIVOT KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MacDonald, Matthew, (kään.) Your Brain: The Missing Manual, WSOYPro, 2009 ISBN Aivot tuo kostea solukudos korviemme välissä vastaa kaikista mielemme päähänpistoista. Tämä sopivan tieteellinen, silti helppolukuinen itsetuntemusopas perustuu viimeisimpään neurologiseen, psykologiseen ja ravitsemukselliseen tietoon. Lopputuloksena on näppärä tietopaketti, joka sisältää valmiit ohjeet kaikkeen mahdolliseen aivojen toimintaa edistävästä ravinnosta muistin parantamiseen. Mielen koukerot ja harhakäsitykset. Aivot ovat täynnä oikopolkuja ja automaattisia oletuksia. Jotkin säästävät aikaa, kun taas toiset narraavat vääriin johtopäätöksiin. Tässä osiossa tutustut aivojesi tekemiin virheisiin, hämmentäviin optisiin harhoihin ja opit muutaman hauskan ohjelmanumeron, joilla viihdytät vieraitasi. Mielihyvä, stressi ja rakkaus. Mitä eroa on vastarakastuneen parin aivoilla verrattuna psyykkisesti häiriintyneen aivoihin? Yllättävän vähän. Tässä osiossa opit, mitä aivojesi kovalevy voi kertoa ihmisten käyttäytymisen arvoituksellisuudesta. Uni ja ruoka. Aivosi ansaitsevat asianmukaisen ylläpidon! Toisin sanoen oikeanlaista ravintoa ja riittävästi lepoa. HENRY RY:N JÄSENTIEDOTE/LOKAKUU

14 Tutustut myös aivojen ajantajuun ja ruokaan liittyvien pahimpien mielihalujen syntyyn. Vanheneminen. Aivojen rapistuminen alkaa jo 20 vuoden iässä, mutta fiksut kompensoivat nahistumista ja tehostavat aivojensa toimintaa säännöllisellä aivojumpalla. Saat parhaat vinkit, miten pysyä särmänä ja taistella huonoa muistia vastaan. Samalla opit, miten aivot kehittyvät elämän aikana oivaltavia esimerkkejä tuoreille vanhemmille ja murrosiän ahdistamille teineille. ORGANISAATION PALVELUISTAMISOPAS Camilla Reinboth, 2009 Organisaation palveluistamisopas on vapaasti ladattavissa internetistä. Palveluistaminen yhdistää henkilöstöjohtamisen ja markkinoinnin toimenpiteet toimintamalliksi, jota käyttäen organisaation toimintaa voidaan samanaikaisesti kehittää neljällä alueella. Mallin käyttö kasvattaa organisaation asiakaslähtöisyyttä. Koska kehittämiskohteena on työntekijöiden työympäristö, parantaa mallin käyttö työhyvinvointia. Palveluistamismallin suunnittelussa on pureuduttu erityisesti henkilöstön sairauslomia aiheuttaviin tekijöihin. Kehittämistyön seurauksena myös laatu ja tuottavuus paranevat. Palveluistamismalli koostuu neljästä vaiheesta. Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan suunnitelma tavoitteena olevasta palvelusta. Toisessa suunnitelma viedään käytäntöön neljän vaiheen kautta, ja kolmannessa arvioidaan aikaansaannoksia. Malli tuo uudenlaisia tapoja arvioida asiakastyytyväisyyttä, ja samoja menetelmiä voidaan soveltaa henkilöstötyytyväisyyden mittaamisessa. Arvioinnin tulokset toimivat pohjana seuraavan kierroksen jatkosuunnitelmille. Neljäs vaihe on rahasta, joka syntyy kolmen edellisen vaiheen tuloksena. Palveluistamisopas löytyy osoitteesta Mukava tietää HAUKOTUS ON KOHTELIAISUUTTA? Ihmisen haukottelun syystä on esitetty monia teorioita, mutta yksimielisyyttä ei ole löytynyt. Tuoreimman selityksen mukaan haukottelu liittyy aivojen lämmönsäätelyyn eikä pelkästään esimerkiksi uniongelmiin niin kuin usein esitetään. Yhdysvaltalaisten tutkijoiden mukaan nopea, ruumiinlämpöä viileämmän ilman sisäänveto ja suun ammottaminen viilentävät ja lisäävät kasvojen verenkiertoa, joka edelleen vaikuttaa aivoverenkiertoon. Aivot toimivat paremmin viileinä. Väsyneet haukottelevat siksi, että väsymys ja univaje kohottavat aivojen lämpötilaa. Myös stressi lisää haukottelemista, ja stressin tiedetään nostavan ruumiinlämpötilaa. Haukottelemalla yritämme viilentää aivojamme ja pysyä toimintakykyisempinä ja valppaampina. Monet todisteet viittaavat siihen, että haukottelulla on kytkentä lämmönsäätelyyn. Haukottelua pidetään merkkinä tylsistymisestä, mutta tämän teorian mukaan asia on päinvastoin: haukotuksen tarkoitus on ylläpitää huomiokykyä, joten se voisi ottaa kohteliaisuutena, sanoo tiimipäällikkö Hannu Rintamäki Työterveyslaitoksesta. Tapahtumakalenteri Lokakuu Tampereen aluejaos HR:n rooli ja toiminnan vaatimukset Venäjällä Uudet tavat organisoida Marraskuu Tampereen aluejaos Keski-Suomen aluejaos HENRY-päivä HENRYn syyskokous Joulukuu Tampereen aluejaos Sairaan lapsen hoitopalvelu Valtakunnallinen yhteistyökumppanisi Kokeile ilman toimitusmaksua! Pyydä tarjous! Sivina Lastenhoito 14 HENRY RY:N JÄSENTIEDOTE/LOKAKUU 2009

15 Uudet jäsenet Aaltonen Riku, Human Resource Director, Pernod Ricard Finland Oy Aho Heidi, Asiamies, Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry Airola Suvi, Talousjohtaja, Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Björk Linda, Project Manager, Universum Finland Borgman Anu, HR koordinaattori, eq Pankki Oy Ekström Pia, HR Partner, Nordea Pankki Suomi Oyj Enholm Jessica, HR, Asianajotoimisto Krogerus Oy Eramo Johanna, HR Manger, Wallac Oy Gallagher Jenni, HR Johtaja, L Oreal Finland Oy Haimila-Puttonen Sari, Henkilöstöpäällikkö Halen Henrik, Henkilöstön kehittäjä, OP-Keskus OSK Heimonen Jukka, Henkilöstökoordinaattori, Sandvik Mining and Construction Oy Helin Jaana, Resurssisuunnittelija, Tuko Logistics Oy Hoffrén Kirsi, Toimitusjohtaja, valmentaja, Interniemi Oy Kauppila Reijo, Toimitusjohtaja, Muutosvalmennus Reijo Kauppila Oy Kivinen Terhi, Viestintä- ja yritysvastuujohtaja, Tamro Oyj Koivumäki Pirkko, Henkilöstöpäällikkö, Tamfelt Oyj Abp Korpiola Mari, Kv-koordinaattori, Helsingin yliopisto Kulonen Heli, HR Spesialisti, Millog Oy Laine Jari, Toimitusjohtaja, SunKumppani Oy, Halicats Oy Laitala Päivi, Head of Bus. Excellence, HR, Lammi Kati, Senior Consultant, HR, Nokia Oyj Lietolahti Tarja, Kehittämisassistentti, Veikkaus Oy Lindell Tiina, HR Assistant, Global Refund - ACN Oy Lundström Ulla, Henkilöstökoordinaattori, Ramboll Finland Oy Marin Johanna K., Pääomasijoitusjohtaja, partner, Folmer Management Oy Martin Tanja, Manager wellbeing at work, Nokia Siemens Networks Matero Marketta, Henkilöstöaisianhoitaja, ViherRengas Järvenpää Oy Mikkola Emilia, HR-asiantuntija, OP-Keskus osk Mokkila Anu, Recruitment Assistant, Gemalto Oy Mäki Hannamaija, henkilöstöpäällikkö, YIT Oyj Nevalainen Riitta, HR Manager, John Deere Forestry Oy Nokso-Koivisto Aleksis, Toiminnanjohtaja, Otus RS. Nykänen Sirkka, koulutusjohtaja, Helsinki Business College Oy Pakarinen Terttu, Kehittämispäällikkö, Kunnallinen Työmarkkinalaitos Pellinen Mona, HR Specialist, Uponor Oyj Penninkilampi-Kerola Varpu, Henkilöstöpäällikkö, Kaleva Kustannus Oy Pousi-Heinonen Sari, Viestintäpäällikkö, Kiertokapula Oy Rapp Shani, Henkilöstöpäällikkö, Mediverkko Oy Reiman Päivi, Henkilöstöpäällikkö, Suominen Kuitukankaat Rokala Elena, Henkilöstöjohtaja, Concordia Bus Finland Oy Ab Rolig Tiina, HR Business Partner, Canon Oy Ruohonen Anne-Marie, Konsultti Ruotsalo Pauliina, HR Kehittämiskoordinaattori, Elisa Oyj Seikkala Lotta, HRD Manager, PricewaterhouseCoopers Oy Sumen Johanna, HR Specialist, Nokia Oyj Szépe Kirsi, HR Partner, Nordea Pankki Suomi Oyj Tattari Katri, Hallintojohtaja, Espoonkruunu Oy Tiitinen Heikki, Yksikön päällikkö, Pohjola Tuhkanen Taina, Viestintä- ja markkinointiassistentti, Skillnet Oy Turtola-Poole Johanna, Konsultti, Search & Selection - S&S Consulting Oy Tynjälä Minna, Henkilöstön kehittämispäällikkö Vanamo Anneli, Accounts Manager, International School OF Helsinki Yli-Leskijärvi-Hämäläinen Riikka, Työsuhdepäällikkö, Huhtamäki Consumer Goods Finland Oy Ylä-Outinen Heini, Rekrytointikonsultti, Hewlett-Packard Oy AVOIMIA JA YRITYS- KOHTAISIA KOULUTUKSIA VAHVISTA LIIKETOIMINTAOSAAMISTA, KEHITÄ ASIANTUNTIJUUTTA /edutech HENRY RY:N JÄSENTIEDOTE/LOKAKUU

16 HENRY tiedottaa CREATING PEOPLE ADVANTAGE. How to tackle the major HR challenges during the crisis and beyond -raportteja on vielä saatavilla European Association for People Management in (EAPM) ja Boston Consulting Group in (BCG) kesäkuussa julkaistu raportti loppui nopeasti. Tilasimme niitä lisää ja muutama kappale on vielä jäljellä. Voit tilata kirjasen postiennakolla 10 eur. Tilaukset sähköpostilla AVOIMET TYÖPAIKAT Seuraa rekry-ilmoituksia HENRYn nettisivuilla /Avoimet työpaikat -sivulla. Saman sivun kautta voit myös jättää rekry-ilmoituksen joko jäsentiedotteen liitteeksi tai julkaistavaksi HENRYn nettisivuilla, tai molempiin. KIRJAUTUMINEN EXTRANETTIIN Extranetin käyttäjätunnus se sähköpostiosoite, jonka olet meille viimeksi ilmoittanut. Salasana on syntymäaikasi pisteillä erotettuna, ilman etunollia, koko vuosiluku, esimerkiksi Jos olet vaihtanut salasanasi ja unohtanut sen, voit tilata sen sähköpostiisi HENRYn etusivun kautta kohdasta Unohtuiko salasana?. Voit helposti päivittää yhteystietosi extranetin kautta. JÄSENTIEDOTTEESSA ILMOITTELU Liitepaikat on tarkoitettu henkilöstöalan palvelumarkkinointiin. Liitepaikkakiintiö on kolme/jäsentiedote. Kolmen liitepaikan lisäksi jäsentiedotteeseen otetaan kolme pientä mustavalkoista ilmoitusta sekä rekrytointi-ilmoituksia, joiden määrää ei ole rajoitettu. Löydät ilmoitusten hinnat ja koot, varaustilanteen ja varausohjeet HENRYn nettisivulta ja Palvelut/Jäsentiedote/Jäsentiedotteessa ilmoittelu. Samalta sivulta löytyy myös liitepaikan varauslomake. Ainoastaan lomakkeella tehdyt varaukset huomioidaan. Painettu jäsentiedote ilmestyy ja postitetaan jäsenille heinäkuuta lukuunottamatta kerran kuussa. Se on luettavissa myös sähköisessä muodossa jäsenextrassa heti ilmestymispäivänä. JÄSENTIEDOTTEEN LIITTEET JA AINEISTOJEN TAKARAJAT Seuraavien jäsentiedotteiden aineistojen takarajat ovat: Marraskuu Joulukuu Tammikuu (huom! Joulunpyhistä johtuen aikainen takaraja) HENRYn toimiston yhteystiedot Leena Malin toiminnanjohtaja puh. (09) , GSM Annikki Antila markkinointi- ja kehityspäällikkö puh. (09) , GSM Kirsi Haakana toimistoassistentti puh. (09) , GSM Mervi Martikainen, projektipäällikkö Perhevapailla alkaen Sami Naapuri projektipäällikkö puh. (09) , GSM Kirsi Ristimäki, projektipäällikkö puh. (09) , GSM Annamari Warjus jäsenpalveluassistentti puh. (09) , GSM Toimisto: Puh. (09) , fax (09) Mannerheiminaukio 1 E, 5 krs, Helsinki Vaihde (09) , faksi (09) Toimiston sähköposti on Muut sähköpostiosoitteet ovat: 16 HENRY RY:N JÄSENTIEDOTE/LOKAKUU 2009

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Kesätyökysely työnantajille Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto

Kesätyökysely työnantajille Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto Kesätyökysely työnantajille 2012 Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto Tutkimuksen toteutus Mitä tutkittiin? Tavoitteena selvittää työnantajien käytäntöjä kesätyöntekijöiden

Lisätiedot

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi Esimiehen opas kehityskeskusteluihin Irma Meretniemi Talentum Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Irma Meretniemi Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Lapine Oy Taitto: Anni Palotie ISBN

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Arvot ja eettinen johtaminen

Arvot ja eettinen johtaminen Arvot ja eettinen johtaminen Erika Heiskanen +358 40 7466798 erika.heiskanen@juuriharja.fi Juuriharja Consulting Group Oy Eettinen strategia Eettinen johtaminen Eettinen kulttuuri Valmennamme kestävään

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna

Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna Henkilöstöjohdon seminaari 27.3.2012 Varatoimitusjohtaja Eija Lehto-Kannisto Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen Perspektiivinä viimeiset noin 10

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN

TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN www.gotowebinar.com TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN Webinaari 31.1.2017 Corporate Spirit Oy, Annukka Väisänen ja Esko Piekkari ENGAGING PEOPLE FOR SUCCESS MIKSI TÄMÄ TEEMA? Perinteisesti organisaatioissa

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy T-Media Oy T-Media tarjoaa parhaat palvelut maineen ja sidosryhmäsuhteiden johtamiseen. Palvelemme asiakkaitamme

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5. HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.2014 Lassila & Tikanoja Oyj 1 TÄNÄÄN KÄYMME LÄPI 1. Taustaa henkilöstökyselylle

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaarikeskustelu ja Pomotsekki työhyvinvoinnin tukena Työkaarikeskustelu Työhyvinvointi rakennetaan yhdessä Eri-ikäisten työkykyä ja työssä onnistumista

Lisätiedot

Maarit Pedak

Maarit Pedak Osallistava sisäinen viestintä Lahden kaupungissa Kuntamarkkinat 15.9.2011 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Maarit Pedak KTM ja VTM, tutkija maarit.pedak@helsinki.fi 9/19/2011 1 OSVI: Osallistava

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 66 0 8 6 6% 9% % 9% Nainen Mies Biologian

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA

YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA Työyhteisöjen aikaansaavuus mistä se syntyy ja miten sitä voi tukea? Irma Väänänen-Tomppo, erikoistutkija Valtiokonttori, Talous ja henkilöstö

Lisätiedot

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI LÄHTÖKOHDAT SAK:n tavoitteena on hyvinvointia rakentava työelämä SAK:n edustajakokous 2011: Työelämän ihmisoikeudet toteutuvat silloin, kun tärkeäksi

Lisätiedot

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI Esittelyaineisto Boardmanin BOARD MAPPING HALLITUSARVIOINTI Board Mapping -hallitusarviointi auttaa hallitusta arvioimaan omaa toimintaansa ja kehittämään sitä

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Työn mielekkyyden johtaminen

Työn mielekkyyden johtaminen Kati Järvinen Työn mielekkyyden johtaminen Käytännön opas Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Kati Järvinen Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Ea Söderberg Taitto: Maria Mitrunen

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen 14.2.2017 Taustaa Nykyisen YT-lain tavoitteet: 1. Edistää työnantajan ja työntekijän välistä sekä henkilöstöryhmien keskinäistä vuorovaikutusta perustuen oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima

Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima Hyvinvoivat työntekijät tekevät työnsä hyvin Kun yrityksesi työntekijät kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi, he panostavat sen tekemiseen. Näet tuloksen osaamisena

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Henkilöstötuottavuusmiten se rakennetaan? Webinaari

Henkilöstötuottavuusmiten se rakennetaan? Webinaari Henkilöstötuottavuusmiten se rakennetaan? Webinaari 21.6.2016 Äänessä tänään Kati Järvinen Johtava konsultti - Hyvinvointi ja tuottavuus Kokenut henkilöstön ja johtamisen kehittäjä Työtään rakastava ammattivalmentaja

Lisätiedot

Paras työelämä luodaan yhdessä! - Riittääkö että työssä viihdytään?

Paras työelämä luodaan yhdessä! - Riittääkö että työssä viihdytään? Paras työelämä luodaan yhdessä! - Riittääkö että työssä viihdytään? Merja Fischer, TkT ja KTM Johtajana Nokia, ABB ja Wärtsilä (2003-2012) Partneri Valoma Oy www.valoma.fi (09/2012- >) ja tutkijana Aalto-

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Hyvää huomenta Hyvää huomista 13.3.2016 1

Hyvää huomenta Hyvää huomista 13.3.2016 1 Hyvää huomenta Hyvää huomista 13.3.2016 1 Kemianteollisuus ry TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Ammattiliitto Pro ry Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Työhyvinvoinnin kehittäminen on kemian alan työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Tutkija Satu-Mari Jansson, TAIKA II -hanke Liite 4

Tutkija Satu-Mari Jansson, TAIKA II -hanke Liite 4 Tutkija Satu-Mari Jansson, TAIKA II -hanke Liite 4 ESIMIESKYSELY 1. Perustietoja TAIKA II-hankkeen alku- ja loppukartoituskyselyn tarkoituksena oli kerätä tietoa projektiin osallistuneiden työyhteisöjen

Lisätiedot

Sari Kuusela. Organisaatioelämää. Kulttuurin voima ja vaikutus

Sari Kuusela. Organisaatioelämää. Kulttuurin voima ja vaikutus Sari Kuusela Organisaatioelämää voima ja vaikutus Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja Sari Kuusela Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Janne Harju Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen,

Lisätiedot

ARVOKAS ELÄMÄ lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena

ARVOKAS ELÄMÄ lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena ARVOKAS ELÄMÄ lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena TOIMINTAA JA TAPAHTUMIA kevät 2013 Hyvä lukija Olemme koonneet tähän vihkoseen kevään 2013 toimintaa. Kevään aikana mm. hankkeen

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Aloitustilaisuus

Aloitustilaisuus Uute Uutta tekemässä 2015-2018 Muutoksen ja hyvinvoinnin johtaminen Pohjois-Suomen seurakunnissa Aloitustilaisuus 26.10.2015 Miltä työssä näyttää nyt? Mitä työelämässä tapahtuu juuri nyt? Miten käy työhyvinvoinnille?

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA

TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA TS-paneeli I TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA Minna Toivanen & Minna Janhonen 24.1.2013 24.1.2013 Työsuojelupaneeli I, Toivanen & Janhonen 1 TS-paneeli I TS-paneeli on työsuojeluhenkilöstölle

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

JARI JUSLÉN NETTI. mullistaa markkinoinnin. Hyödynnä uudet mahdollisuudet

JARI JUSLÉN NETTI. mullistaa markkinoinnin. Hyödynnä uudet mahdollisuudet JARI JUSLÉN NETTI mullistaa markkinoinnin Hyödynnä uudet mahdollisuudet TALENTUM 2009 Copyright 2009 Talentum Media Oy ja tekijä Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Riikka Rajapuro Taitto: Lapine Oy ISBN

Lisätiedot

Työntekijöiden ja vanhempien näkemyksiä Toimiva lapsi & perhe työmenetelmistä Lapin sairaanhoitopiirin alueella

Työntekijöiden ja vanhempien näkemyksiä Toimiva lapsi & perhe työmenetelmistä Lapin sairaanhoitopiirin alueella Työntekijöiden ja vanhempien näkemyksiä Toimiva lapsi & perhe työmenetelmistä Lapin sairaanhoitopiirin alueella Tutkija Heli Niemi Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden seudullinen kehittäminen

Lisätiedot

Työelämässä tarvittavien kompetenssien arviointi. INNOKOMPPI-projekti Lahden AMK-päivät Meiju Räsänen & Sami Lyytinen

Työelämässä tarvittavien kompetenssien arviointi. INNOKOMPPI-projekti Lahden AMK-päivät Meiju Räsänen & Sami Lyytinen Työelämässä tarvittavien kompetenssien arviointi INNOKOMPPI-projekti Lahden AMK-päivät 14.5.2014 Meiju Räsänen & Sami Lyytinen Innovaatiot Innovaatiopedagogiikka pähkinänkuoressa Syväoppimista helpottavat

Lisätiedot

Hensta-hankkeen tavoitteet ja saavutukset. Päivikki Helske

Hensta-hankkeen tavoitteet ja saavutukset. Päivikki Helske Hensta-hankkeen tavoitteet ja saavutukset Päivikki Helske 2.6.2009 Kilpailusta yhteistyöhön Lähtötilanteessa kilpailua palkoista, maineesta, työpaikoista. Näkymä tulevaisuuteen: harmaat pantterit saapuvat

Lisätiedot

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen MARKO KESTI Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja tekijä Kansi: Ea Söderberg Taitto: NotePad ISBN: 978-952-14-1508-1 Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus OHJE 1 (5) VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET Kyselyn sisältö ja tarkoitus Valmeri-kysely on työntekijöille suunnattu tiivis työolosuhdekysely, jolla saadaan yleiskuva henkilöstön käsityksistä työoloistaan kyselyn

Lisätiedot

Työkaarikeskustelu työhyvinvoinnin tukena

Työkaarikeskustelu työhyvinvoinnin tukena Hyvinvointia työstä Työkaarikeskustelu työhyvinvoinnin tukena Marjo Wallin, erikoistutkija 14.10.2016 Työterveyslaitos Marjo Wallin www.ttl.fi 2 Työhyvinvointi rakennetaan yhdessä Eri-ikäisten työkykyä

Lisätiedot

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto 28.3.2014 Mitä on ennakointi? SUUNNITTELU ENNAKOINTI VERKOSTOI- TUMINEN TULEVAI- SUUDEN- TUTKIMUS Lähde: Euroopan

Lisätiedot

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen Aloitusseminaari 10.5.2011 Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön Kaarina Salonen Periaatteet toimintasuunnitelma ja perustehtävä ovat kaikilla lähtökohtana jokin sellainen asia, joka tulisi kehittää toiminnassa

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin Viestintä strategian mahdollistajana Elisa Juholin 1.9.2016 Karu totuus Jopa yhdeksän kymmenestä strategian toimeenpanosta epäonnistuu Jopa yhdeksän ihmistä kymmenestä ei pysty konkreettisesti sanomaan,

Lisätiedot

Miten strategiatyö vaikuttaa Allianssin toimintaan? Strategiatyön kulku ja roolit sekä strategian menestyksellinen toteutus.

Miten strategiatyö vaikuttaa Allianssin toimintaan? Strategiatyön kulku ja roolit sekä strategian menestyksellinen toteutus. Miten strategiatyö vaikuttaa Allianssin toimintaan? Strategiatyön kulku ja roolit sekä strategian menestyksellinen toteutus. Mitä strategia tarkoittaa? Kuka tarvitsee strategiaa? Strategiatyön tavoitteet

Lisätiedot

JULKISTAMISTILAISUUS 11.3.2009, HELSINKI. Harri Melin, Tampereen yliopisto Ari Hautaniemi, Tampereen yliopisto Mikko Aro, Turun yliopisto

JULKISTAMISTILAISUUS 11.3.2009, HELSINKI. Harri Melin, Tampereen yliopisto Ari Hautaniemi, Tampereen yliopisto Mikko Aro, Turun yliopisto Sektoritutkimuksen neuvottelukunnan osaaminen, työ ja hyvinvointi -jaoston esiselvitys 4 Osaamisen merkitys työvoimavarojen, JULKISTAMISTILAISUUS 11.3.2009, HELSINKI Harri Melin, Tampereen yliopisto Ari

Lisätiedot

Johtajien kehittyminen tuloksellisuuden parantamiseksi

Johtajien kehittyminen tuloksellisuuden parantamiseksi Johtajien kehittyminen tuloksellisuuden parantamiseksi Investoi EBW johtajuustaitoihin EBW työelämän tunneäly järjestelmä antaa johtajuuden voiman sinun käsiisi! Sinä tiedät, millaista johtajuustyyppiä

Lisätiedot

Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla Liisa Salonen

Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla Liisa Salonen Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla 11.3.2017 Liisa Salonen Psykososiaalinen kuormitus Psykososiaalisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan työn sisältöön ja järjestelyihin sekä työyhteisön sosiaaliseen

Lisätiedot

Työhyvinvointi johtaa tuloksiin

Työhyvinvointi johtaa tuloksiin Riitta Hyppänen Työhyvinvointi johtaa tuloksiin Parhaat käytännöt kymmenen vuoden ajalta Talentum Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry Kustantaja: Talentum

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Läsnäoleva johtaminen esimiestyön haaste fuusioprosesseissa. Tampere Kehitysjohtaja, HTT Kaija Majoinen

Läsnäoleva johtaminen esimiestyön haaste fuusioprosesseissa. Tampere Kehitysjohtaja, HTT Kaija Majoinen Läsnäoleva johtaminen esimiestyön haaste fuusioprosesseissa Tampere Kehitysjohtaja, HTT Kaija Majoinen KESKEINEN SISÄLTÖ 1. Näkökulman valinta kuntafuusioprosessit 2. Lähiesimiehet keskeisiä muutosjohtajia

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan kauppakamari

Länsi-Uudenmaan kauppakamari Länsi-Uudenmaan kauppakamari Maamme tulevaisuuden strategioissa yksi painopistealueista on yrittäjyyden edistäminen ja pkyritysten kasvun tukeminen. Näin luodaan mahdollisuuksia uusien työpaikkojen syntymiselle

Lisätiedot

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri Julkaistu 9.2.2017 Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri 1/2017 NextMakers-barometri käsittelee kasvuyrityksille kiinnostavia, ajankohtaisia aiheita. Ensimmäisen

Lisätiedot

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta 15.11.2013 Kristiina Alppivuori Johdanto Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE on julkaisussaan

Lisätiedot

Columbus- palkkausjärjestelmä. Suoriutuvuuden arvioinnin käsikirja

Columbus- palkkausjärjestelmä. Suoriutuvuuden arvioinnin käsikirja Columbus- palkkausjärjestelmä Suoriutuvuuden arvioinnin käsikirja Suomen ympäristökeskus 11.1.2008 2 1. JOHDANTO Henkilökohtainen palkka muodostuu Columbus- palkkausjärjestelmässä tehtävän vaativuuteen

Lisätiedot

ETIIKKA OHJAUS- JA NEUVONTATYÖSSÄ

ETIIKKA OHJAUS- JA NEUVONTATYÖSSÄ ETIIKKA OHJAUS- JA NEUVONTATYÖSSÄ Opin Ovi-hanke Kotka Mervi Friman 11.12.2012 Mervi Friman 2012 1 AMMATTIETIIKKA Ammattikunnan reflektiota yhteiskuntamoraalin raameissa, oman ammattikunnan lähtökohdista

Lisätiedot

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Johtamisen tuloksellisuus Pyry Airaksinen Laurea P2P projektiryhmä: Jani Moisiola, Jenni Rajakallio, Anssi Rajala, Joel Reikko, Anselmi Tuominen, Vera Veremenko 9/14/2012

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

TIETOPERUSTAINEN JOHTAMINEN KUNTAORGANISAATION SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUTOIMINNAN SUUNNITTELUSSA. PD-projektityö/Vesa Helin

TIETOPERUSTAINEN JOHTAMINEN KUNTAORGANISAATION SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUTOIMINNAN SUUNNITTELUSSA. PD-projektityö/Vesa Helin TIETOPERUSTAINEN JOHTAMINEN KUNTAORGANISAATION SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUTOIMINNAN SUUNNITTELUSSA PD-projektityö/Vesa Helin Tutkimuksen tausta strategisen ja toiminnan vaikuttavuuteen tähtäävän toiminnan

Lisätiedot

Sporttimerkonomi - koulutus -

Sporttimerkonomi - koulutus - Tuntuuko sinusta, että tarvitset lisää osaamista tulevaisuuden haasteisiin infotilaisuus 20.5.2013 klo 17-19 Sporttimerkonomi - koulutus - Koulutusohjelma tähtää liiketalouden perustutkinnon, merkonomi,

Lisätiedot

Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo

Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari 31.8.2012 Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo 31.8.2012 KATJA NOPONEN OY 2011 Tulevaisuuspolku-palveluiden

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Henkilökuntavaihto ammatillisen kehittymisen välineenä. Esimerkkejä elävästä elämästä Oulun yliopisto Sanna Heikkinen

Henkilökuntavaihto ammatillisen kehittymisen välineenä. Esimerkkejä elävästä elämästä Oulun yliopisto Sanna Heikkinen Henkilökuntavaihto ammatillisen kehittymisen välineenä Esimerkkejä elävästä elämästä Oulun yliopisto Sanna Heikkinen Oulun yliopisto Vaihdossa käyneiden määrä vuodesta 2007-08 Millaisissa vaihdoissa? Kokemuksia,

Lisätiedot

Työssä jatkaminen kannattaa Henkilöstön arvoa koskeva tieto ja työssä jatkaminen

Työssä jatkaminen kannattaa Henkilöstön arvoa koskeva tieto ja työssä jatkaminen Työssä jatkaminen kannattaa Henkilöstön arvoa koskeva tieto ja työssä jatkaminen Varatoimitusjohtaja Eija Lehto Kannisto HAKU hankkeen päätösseminaari 17.2.2011 Työssä jatkamisen tukemisella on pitkä historia

Lisätiedot

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Aika 27.11.11.2013 klo 9.45 10.30 Kouluttaja: Koulutus- ja kehitysjohtaja Miten hankkeen toimintaa voidaan motivoida, keinoja viedä hanketta

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

YHDESSÄ OPPIMISEN TAIDOT JA RYHMÄDYNAMIIKKA

YHDESSÄ OPPIMISEN TAIDOT JA RYHMÄDYNAMIIKKA KUTSU ESAVI/5965/2016 Etelä-Suomi 21.6.2016 Opetus- ja kulttuuritoimi - vastuualue Jakelussa mainituille Miten ohjaan yksilön ja ryhmän taitoja tukemaan uuden opetussuunnitelman mukaista oppimista? Tervetuloa

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työhyvinvointia työkaarelle Työkaari kantaa on teknologiateollisuuden työnantaja- ja palkansaajajärjestöjen yhteishanke, jonka päätavoitteena on

Lisätiedot

Kansainvälistymiseen kehitettyjä keinoja - vuorovaikutteinen verkostofoorumi klo MONATTA-hanke

Kansainvälistymiseen kehitettyjä keinoja - vuorovaikutteinen verkostofoorumi klo MONATTA-hanke Kansainvälistymiseen kehitettyjä keinoja - vuorovaikutteinen verkostofoorumi 22.1.2014 klo 12.00 15.45 MONATTA-hanke 2011-2014 Työnantajat Kulttuurisesti moniarvoinen työyhteisö -tutkimus Työharjoittelu

Lisätiedot

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Raportti Tutkimusraportti 3.2.2010 23.3.2010 TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Tutkimusjohtaja Tutkija Suvi Kovero Mikko Kesä Innolink Research Oy Oy. 2009-2010 2010 Perustiedot

Lisätiedot

JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15

JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15 1 JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15 Long-range planning does not deal with the future decisions, but with

Lisätiedot

LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT. Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa

LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT. Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa I TEHTÄVÄN ASETTELU Työelämälähtöisyys: opinnäytetyö hyödyttää työelämää, kehittää

Lisätiedot

Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa

Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa YTM, HTL Pasi Valtee Syvätutkimus Oy Syvätutkimus Oy Pyhäjärvenkatu 6, 33200 Tampere P. 03-2127855, 040-5583910 E-mail: syvatutkimus@yritys.soon.fi

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill Niemi, Petri. 2006. Kehittämishankkeen toteuttaminen peruskoulussa toimintatutkimuksellisen kehittämishankkeen kuvaus ja arviointi. Turun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan lisensiaatintutkimus.

Lisätiedot

Dialoginen johtaminen

Dialoginen johtaminen Dialoginen johtaminen Labquality Days 10.2.2017 Sari Tappura Tampereen teknillinen yliopisto Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2015 Lisätiedot: Sirpa Syvänen Tampereen yliopisto www.dinno.fi JHTAMISKRKEAKULU

Lisätiedot

Osatyökykyiset työssä ohjelma Tutkimusosio

Osatyökykyiset työssä ohjelma Tutkimusosio Sosiaali- ja terveysministeriö: Osatyökykyiset työssä ohjelma Tutkimusosio Nina Nevala, LitT, dos., vanhempi tutkija, Työterveyslaitos/ STM Osatyökykyiset työssä ohjelma (nina.nevala@ttl.fi) Raija Tiainen,

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA

ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA Hankkeen esittely ja alkukyselyn tulokset Yhteistyö tuo aina mahdollisuuden uusille "ikkunoille" tulevaan. Osaaminen vahvistuu ja näkökulmat

Lisätiedot