KAIVANNAISALASTA KASVUVETURI Kaivostoiminta kaksinkertaistuu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAIVANNAISALASTA KASVUVETURI Kaivostoiminta kaksinkertaistuu"

Transkriptio

1 KAIVANNAISALASTA KASVUVETURI Kaivostoiminta kaksinkertaistuu Tutkimusjohtaja Hannu Hernesniemi, Etlatieto Oy Maanrakennuspäivät 2011 Helsinki, Finlandia-talo,

2 Esityksen sisältö Kaivannaisalat eli Mineraaliklusteri Suomessa Kaivosalan kehitys, vaikuttavuus ja kilpailukykytekijät Tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia maarakennusalalle

3 Suomen mineraaliklusterin rakenne Erikoispanokset Sijainti ja infra Mineraalivarat Geologiset aineistot Teknologia Kaivoskoneet Rikastusteknologia Kivenjalostuskoneet Tietotekniikka Ympäristöosaaminen Liitännäispalvelut Malminetsintä ja junioriyhtiöt Tutkimus- ja koulutus Rahoitus Avaintuotteet Malmit ja rikasteet Teollisuusmineraalit Kiviainekset Luonnonkivet ja kivituotteet Lähi- ja tukialat Louhintaurakointi Kuljetukset Kalliorakentaminen Design ja arkkitehtuuri Energian tuotanto Asuminen Asiakkaat Metallinjalostajat Kemianteollisuus Rakennusaineteollisuus Rakentaminen

4 Mineraaliklusterin kokoa kuvaavia tunnuslukuja

5 Mineraaliklusterin koko Mineraaliklusteri Suomessa työllistää henkeä Kokonaisuudessaan maailmanlaajuisesti noin henkeä Suurin toimiala työllisyydeltään on teknologiavalmistus Voimakkainta työllisyyden kasvu on kaivostoiminnassa Työllisyysvaikutukset jakautuvat ympäri maan Mahdollistava ala: Suomessa mineraaleja pääasiallisena raaka-aineena käyttävät alat työllistävät noin henkilöä

6 Kiviainesten käyttö asukasta kohti vuonna 2009, tonnia Kypros Norja Suomi Itävalata Ruotsi Irlanti Belgia Alankomaat Saksa Kreikka Kroatia Tsekki Sveitsi Ranska Italia Unkari Slovakia Puola Espanja Tanska Portugali Turkki Bulgaria Iso-Britannia Serbia Romania

7 Luonnonkivien viennin arvo, milj. euroja 100 Lopputuotteet 80 Blokit E

8 Suurimpia teknologiayrityksiä Tilinpäätös Liikevaihto milj. euroa Henkilöstö lkm Metso-konserni, Mineral and Construction 2010/ Outotec-konserni 2010/ Sandvik * Sandvik Mining and Construction Oy 2009/ * Sandvik Mining and Construction Finland Oy 2009/ Kemira-konserni, Oil and Mining 2010/ Normet-konserni 2010/ Forcit-konserni 2010/ Paakkola Conveyors Oy 2010/ Atlas Copco Louhintatekniikka Oy / Oy Robit Roctools 2009/ Yhteensä

9 Paakkola Conveyors Oy tarjoaa korkealaatuista ja asiantuntevaa osaamistaan kuljetinjärjestelmien ja kuljetintoimitusten suunnitteluun ja toteutukseen. Yhtiö voitti Talvivaaran ison kuljetinurakan kovassa kilpailussa alan kansainvälisen huippujen kanssa. Kuvan kuljetin, usealla tela-alustalla ja kokonaispituus yli 500 metriä, hyödyntää tietotekniikkaa ja GPSpaikannusta. EHP-Tekniikka Oy toimittaa ja kehittää automaattisia ympärivuotisia mittausjärjestelmiä ulko-olosuhteisiin. Yhtiön keihäänkärkiosaamista on veden määrän ja laadun sekä sääparametrien automaattinen, jatkuvatoiminen mittaaminen ja mittausasemien tuottaman tiedon siirtäminen internetiin, automaatiojärjestelmään tai pc:lle. Ei tarvita kalliita patoja ja pitkällisiä laboratoriokokeita. Esimerkkejä uusista teknologiayrityksistä

10 Kehittyvien maiden elintason nousu 500 kasvattaa metallien kysyntää Värimetallien supersyklit, Grilli & Yang indeksi, 2000 =

11 Raaka-aineiden hinnat OECD:n vauraus OECD:n kasvu auto Mallorca jääkaappi televisio Jälleenrakennus Tietokone kännykkä Uusittiin: televisio jääkaappi auto Kiinan ja Intian kausi II maailmansota Lähde: Etlatieto Oy, Hernesniemi

12 Kaivokset ja kaivosprojektit syyskuussa 2010

13 Suomen tunnetut ja otaksutut mineraalivarannot, tonnia Fe Cr Ti Zn Mn Cu Ni V Nb Co Mo U Ta Ag Pd Au Pt

14 Suomen tunnettujen ja otaksuttujen mineraalivarantojen nimellisarvo, milj. euroa Ni Cr Cu V Co Fe Zn Nb Au Pd Pt U Mn Ti Ag Mo Ta

15 Kaivostoiminta kaksinkertaistuu vuosina Louhintamäärät nousevat 71 miljoonasta tonnista 155 miljoonaan tonniin. Malminlouhinta kasvaa 37 miljoonasta tonnista jopa 68 miljoonaan tonniin. Kaivosten henkilöstömäärä kasvaa henkilöstä henkilöön. Lisäksi kaivosten rakentaminen työllistää. Kaivostoiminnan liikevaihto kasvaa vuoden 2010 vajaasta 800 miljoonasta eurosta arviolta 2,5 miljardiin euroon.

16 Kaivosten henkilöstön kehitys vuosina

17 Kaivosalan kilpailukykytekijät 1/2 Vahvuuksia: Stabiili yhteiskunta Hyvä infrastruktuuri (kuljetukset, asutuskeskukset, jopa rikastamot) GTK:n hyvät mineraalivarojen kartoitusaineistot ja GTK:n mineraalitekniikan laboratorio ja koetehdas Outokummussa Suomen ja Ruotsin mineraaliteknologian osaaminen ja alan kilpailukyinen, kansainvälinen teknologiateollisuus Vahva jatkojalostus Työvoiman saanti ja synergiat ammatillisen koulutuksen järjestämisessä muiden toimialojen kanssa Ulkomaisten yritysten halukkuus sijoittua Suomeen Heikkouksia: Riskipääomien ja rahoitusosaamisen puute kotimaassa, vrt. Lontoo, Ruotsi, mikä haittaa erityisesti kotimaisia kaivosyrityksiä Kansainvälisen kaivosbusineksen osaamisen ohuus, vrt. Kanada ja Australia Alan yliopisto- ja korkeakulutuksen uuskehittymättömyys ja aliresursointi Uuden kaivoslain korkeat korvaustasot ja lain puutteet Lupabyrokratia ja pitkät lupien käsittelyajat, vrt. Ruotsi

18 Kaivosalan kilpailukykytekijät 2/2 Uhkia: Uuden kaivoslain korvaustasot, investoinnit etsintään ja kaivoskehitykseen pienenevät ja junioriyhtiöt poistuvat Vanha Outokumpu-sukupolvi poistuu rivistä Ulkomaiset yritykset vievät jalokivet paremmilla resursseillaan Ympäristöongelmat, Natura, kahnaukset poronhoidon kanssa, uraanipelko jne. Itämeren rikkirajoitukset nostavat omia ja asiakasalojen kuljetuskustannuksia Mineraalien hinnat romahtavat Mahdollisuuksia: Malminetsintäosaamisen kehittyminen Urakoitsijoiden ja muiden partnereiden kehitys ja kansainvälistyminen Teknologiayhtiöille taas kehityskenttä lähellä, uusia teknologiayrityksiä syntyy Jatkojalostuksella uusia kasvumahdollisuuksia: uudet kaivokset ja mineraalit Jäämeren rata ja kuljetusyhteydet Koillisväylän kautta Aasiaan Kasvava ja tulevaisuudessa kansainvälistyvä kaivosyrittäjäkunta Korkea hintataso ja vahva kysyntä

19 Kehityshaasteita Työvoiman koulutus, ammattikorkeakoulutusuudistus Kaivosala: etsintä- ja kaivoslupien hinnat korkeat, lupien haussa paljon byrokratiaa ja käsittelyajat liian pitkät Kiviainesten ottopaikoille ja luonnonkivilouhimoille tarvitaan pitkä-aikaisempia lupia, kiviaineksille ottopaikkoja käyttökohteiden läheltä Rahoitusta kaivosten kehitysvaiheeseen ja kaivosyrittäjyydelle Tarvitaan edullisia, tehokkaita, ympäristöystävällisiä kuljetuksia Ympäristöhaasteet toiminnan laajentuessa

20 Kaivostoiminnasta tulee johtava ympäristönsuojelun investoija tilastotietoa vuodelta 2009 Teollisuuden investoinnit ympäristönsuojeluun olivat yhteensä 227 miljoonaa euroa vuonna 2009, mikä on samaa suuruusluokkaa kuin edellisenä vuonna (229 milj. euroa). Eniten ympäristönsuojeluun investoitiin kaivosteollisuudessa, jossa investoinnit moninkertaistuivat nousten 66 miljoonaan euroon. Noin 85 prosenttia kaivosteollisuuden ympäristöinvestoinneista kohdistui jätehuoltoon sekä maaperän ja pohjavesien suojeluun. Lähde: Tilastokeskus, Teollisuuden ympäristönsuojelumenot [verkkojulkaisu ].

21 Kuljetusten kehityshaasteet Kaivosten lähi-infran rakentaminen - Vähintään jälkirahoitusmalli Rautateiden päälinjojen kunto ja kapasiteetti Vientikuljetukset tehokkaiksi ja ympäristöystävällisiksi

22 Jäämerenväylä, Euroopan pohjoinen satama ja Itämeren rata Lähde: Etlatieto, Hernesniemi, Google

23 Rikastekuljetus Jäämerellä Kirkkoniemestä Kiinaan syksyllä 2010 Lähde: Tschudi Shipping, RosAtom

24 NORILSK NICKEL kuljetti jäätämurtavalla aluksella kuparipuolituotelastin Dudincan satamasta Kiinaan syksyllä Tänä vuonna yhtiö tekee 4-5 koepurjehdusta. Norilsk Nikkelin alukset on suunnitellut Aker Arctic Technology Oy ja ensimmäinen 5:n sarjasta rakennettiin Helsingin telkalla. Alus kulkee eteenpäin avovedessä ja jäissä perä edellä, jolloin se toimii jäänmurtajan tavoin. Ympärivuotisessa liikenteessä Jäämerellä uutta arktista teknologiaa, Aluksen hinta oli 80 milj. euroa Tavanomaiset alukset tarvitsevat jäänmurtaja-apua Lähde: Norilsk Nikel, Aker Arctic Technology Oy, Tschudi Shipping

25 Lähde: Lapin Kansa, Maria Savolainen Jäämeren rautatie

26 Tiukat rikkirajat voimaan vuonna 2015

27 Mineraali- ja metallikuljetusten tärkeimmät radat

28 Kaivostoiminnan kasvun heijastusvaikutuksia maarakennusalalle Kaivosten perustamisrakentaminen Kaivosten lähi-infran rakentaminen (tiet, rautatiet, energia- ja vesihuolto, ympäristönsuojelu) Uudet tehokkaat edulliset kuljetusreitit ja entisten perusparantaminen Urakointitoiminta kaivoksilla ja kansainvälistyminen Hyödyt teknologian kehityksen ja työvoiman koulutuksen kautta

29 Maarakennusalan haasteena on pitää nuoret alalla

30 Kiitoksia Esitelmän tiedot perustuvat kirjaan: Kalliosta kullaksi kummusta klusteriksi Kaivannaisalan vaikuttavuusselvitys, Etla B252, Helsinki 2011 tilaukset: Kalvojen lähteet käyvät ilmi kirjasta, muut lähteet mainittu erikseen Lisätiedot ja mahdolliset kysymykset Hannu Hernesniemi Tutkimusjohtaja Etlatieto Oy Lönnrotinkatu 4 B, Helsinki Puhelin Matkapuhelin Fax

KALLIOSTA KULLAKSI KUMMUSTA KLUSTERIKSI

KALLIOSTA KULLAKSI KUMMUSTA KLUSTERIKSI KALLIOSTA KULLAKSI KUMMUSTA KLUSTERIKSI Suomen mineraaliklusterin vaikuttavuusselvitys Hannu Hernesniemi Birgitta Berg-Andersson Olavi Rantala Paavo Suni Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Kustantaja:

Lisätiedot

Menestyvä alihankkija 2015

Menestyvä alihankkija 2015 Menestyvä alihankkija 2015 Visio ja toimenpiteet Hannu Hernesniemi (toim.) Menestyvä alihankkija 2015 Menestyvä alihankkija 2015 Visio ja toimenpiteet Hannu Hernesniemi (toim.) Tämän teoksen osittainenkin

Lisätiedot

Näkemyksestä menestystä

Näkemyksestä menestystä Näkemyksestä menestystä Toimialaraportit ennakoi v vatv liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Näkemyksestä menestystä

Näkemyksestä menestystä Näkemyksestä menestystä Kaivosteollisuus Toimialaraportit ennakoi v vatv liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Kaivosala. Toimialaraportti Maija Uusisuo 3/2010 TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU

Kaivosala. Toimialaraportti Maija Uusisuo 3/2010 TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU Kaivosala Toimialaraportti Maija Uusisuo 3/2010 TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu 4 00170 HELSINKI PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

Suomen mineraalistrategia

Suomen mineraalistrategia Suomen mineraalistrategia Mineraalivarantojemme suunnitelmallinen ja kestävä hyödyntäminen turvaa kansallista raaka-ainehuoltoa ja luo edellytyksiä tasapainoiselle alueelliselle kehitykselle pitkälle tulevaisuuteen.

Lisätiedot

SUOMEN MINERAALISET AJURIT. Selvitys työ- ja elinkeinoministeriölle

SUOMEN MINERAALISET AJURIT. Selvitys työ- ja elinkeinoministeriölle SUOMEN MINERAALISET AJURIT Selvitys työ- ja elinkeinoministeriölle Riikka Virtanen Helsinki 2015 TIIVISTELMÄ Mineraalisten raaka-aineiden kysyntä ja tarve on lisääntynyt väestönkasvun, kaupungistumisen

Lisätiedot

Kaivannaisteollisuuden toimialakatsaus

Kaivannaisteollisuuden toimialakatsaus Kaivannaisteollisuuden toimialakatsaus Kaivosteollisuus Kestävä kaivostoiminta II kaivosten sivuvirrat ja ympäristörakenteet -asiantuntijaseminaari 27.-28.11.2012 27.11.2012 Kaivos- ja kivialan toimialapäällikkö

Lisätiedot

UUSI POHJOINEN Suunta Suomelle!

UUSI POHJOINEN Suunta Suomelle! UUSI POHJOINEN Suunta Suomelle! POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA Kainuun liitto Keski-Pohjanmaan liitto Lapin liitto Pohjois-Pohjanmaan liitto SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKIJALLE... 3 2. POHJOIS-SUOMEN NÄKYMÄT...

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät. Jaakko Väyrynen 20.5.2015 (5.5.2015)

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät. Jaakko Väyrynen 20.5.2015 (5.5.2015) Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät Jaakko Väyrynen 20.5.2015 (5.5.2015) Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus ABB, Ensto, Microsoft Mobile, Murata

Lisätiedot

valinnat! Niemisen Valimon kansistot vain Liningilta Suosimalla suomalaista tuet työllisyyttä ja pidät pyörät pyörimässä.

valinnat! Niemisen Valimon kansistot vain Liningilta Suosimalla suomalaista tuet työllisyyttä ja pidät pyörät pyörimässä. valinnat! Suosimalla suomalaista tuet työllisyyttä ja pidät pyörät pyörimässä. Niemisen Valimon kansistot vain Liningilta Tilaa uusi esitteemme osoitteesta vesa.kopra@lining.fi Puh. 029 006 160 www.lining.fi

Lisätiedot

Metallirakenteiden valmistus

Metallirakenteiden valmistus Metallirakenteiden valmistus www.toimialaraportit.fi Metallirakenteiden valmistus Toimialaraportti 9/2007 Juha Elf Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu

Lisätiedot

SELVITYS TULEVIEN KAIVOSHANKKEIDEN TARJOAMISTA LIIKETOIMINTA- MAHDOLLISUUKSISTA RAAHEN SEUTUKUNNAN METALLIYRITYKSILLE

SELVITYS TULEVIEN KAIVOSHANKKEIDEN TARJOAMISTA LIIKETOIMINTA- MAHDOLLISUUKSISTA RAAHEN SEUTUKUNNAN METALLIYRITYKSILLE SELVITYS TULEVIEN KAIVOSHANKKEIDEN TARJOAMISTA LIIKETOIMINTA- MAHDOLLISUUKSISTA RAAHEN SEUTUKUNNAN METALLIYRITYKSILLE 2 Sisällysluettelo TAUSTAA... 4 1. LÄHIVUOSIEN KAIVOSHANKKEET... 7 1.1 Kolari... 9

Lisätiedot

Metallien jalostus Suomessa: nykytila ja tulevaisuuden haasteet

Metallien jalostus Suomessa: nykytila ja tulevaisuuden haasteet Metallien jalostus Suomessa: nykytila ja tulevaisuuden haasteet Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 22/2015 VEIKKO HEIKKINEN KIRSTI LOUKOLA-RUSKEENIEMI (toim.) Metallien jalostus Suomessa:

Lisätiedot

Pohjois-Savon kilpailukyky ja tulevaisuuden haasteet

Pohjois-Savon kilpailukyky ja tulevaisuuden haasteet Pohjois-Savon kilpailukyky ja tulevaisuuden haasteet: Selvitys Pohjois-Savon liitolle I Keskusteluaiheita Discussion Papers 7.9.2012 No 1281 Pohjois-Savon kilpailukyky ja tulevaisuuden haasteet Selvitys

Lisätiedot

V U O R I T Y Ö J A - T E K N II K K A. www.vuoriteknikot.fi

V U O R I T Y Ö J A - T E K N II K K A. www.vuoriteknikot.fi V U O R I T Y Ö J A - T E K N II K K A Vuorit eknikot ry:n jä senleh ti VUOSIJ ULK AIS U 2 0 1 2 1 www.vuoriteknikot.fi 2 V U O R I T Y Ö J A - T E K N II K K A VUORITEKNIKOT RY:N JÄSENLEHTI, VUOSIJULKAISU

Lisätiedot

Tekesin ja innovaatiotoiminnan vaikutukset 2011. Tiivistelmä

Tekesin ja innovaatiotoiminnan vaikutukset 2011. Tiivistelmä Tekesin ja innovaatiotoiminnan vaikutukset 2011 Tiivistelmä 2 Innovaatiotoiminnalla vastataan kansallisiin ja globaaleihin haasteisiin Suomen elinkeinopolitiikka on ollut tuloksekasta tähän asti. Suomessa

Lisätiedot

Tiina Rissanen. Suomen kaivostoiminnan toimialakatsaus 2010

Tiina Rissanen. Suomen kaivostoiminnan toimialakatsaus 2010 Tiina Rissanen Suomen kaivostoiminnan toimialakatsaus 2010 Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 8/2011 Suomen kaivostoiminnan toimialakatsaus 2010 Tiina Rissanen

Lisätiedot

Kaivosalan näkymät ja rahoitus

Kaivosalan näkymät ja rahoitus Kaivosalan näkymät ja rahoitus 21.03.2012 Kaivos- ja kivialan toimialapäällikkö Maija Uusisuo Lapin liitto www.lapinliitto.fi maija.uusisuo(at)lapinliitto.fi Puh. 040 4877 901 Esityksessä Miksi kaivoksia

Lisätiedot

Kanarialintu 1/2015. Markkinat ohjaavat omavaraisuutta, s 14. Kaivosten vaikutus näkyy kuntataloudessa, s 8

Kanarialintu 1/2015. Markkinat ohjaavat omavaraisuutta, s 14. Kaivosten vaikutus näkyy kuntataloudessa, s 8 Kanarialintu Kaivosteollisuus ry:n toimialakatsaus I/2015 Kaivosteollisuus ry:n toimialakatsaus 1/2015 Markkinat ohjaavat omavaraisuutta, s 14 Kaivosten vaikutus näkyy kuntataloudessa, s 8 SISÄLTÖ PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

Juhlanumero. Vuorityö. ja -tekniikka. Vuoriteknikot ry:n jäsenlehti Vuosijulkaisu 2013. www.vuoriteknikot.fi

Juhlanumero. Vuorityö. ja -tekniikka. Vuoriteknikot ry:n jäsenlehti Vuosijulkaisu 2013. www.vuoriteknikot.fi Juhlanumero Vuorityö ja -tekniikka Vuoriteknikot ry:n jäsenlehti Vuosijulkaisu 2013 1 www.vuoriteknikot.fi Forcit ja Finnrock Suomalaista täyden palvelun osaamista p. 0207 440 400 www.forcit.fi p. 010

Lisätiedot

Juhlanumero. Vuorityö. ja -tekniikka. Vuoriteknikot ry:n jäsenlehti Vuosijulkaisu 2013. www.vuoriteknikot.fi

Juhlanumero. Vuorityö. ja -tekniikka. Vuoriteknikot ry:n jäsenlehti Vuosijulkaisu 2013. www.vuoriteknikot.fi Juhlanumero Vuorityö ja -tekniikka Vuoriteknikot ry:n jäsenlehti Vuosijulkaisu 2013 1 www.vuoriteknikot.fi Forcit ja Finnrock Suomalaista täyden palvelun osaamista p. 0207 440 400 www.forcit.fi p. 010

Lisätiedot

METALLI- Ostamme rautaa, kuparia, alumiinia, messinkiä ym. RUSKON METALLI JA KULJETUS OY JA TEOLLISUUSUUTISET

METALLI- Ostamme rautaa, kuparia, alumiinia, messinkiä ym. RUSKON METALLI JA KULJETUS OY JA TEOLLISUUSUUTISET METALLI- JA TEOLLISUUSUUTISET Heinäkuu 3/2011 Syyskuu 4/2007 Helmikuu Joulukuu 1/2007 5/2006 Osoitteellinen jakelu jakelu Alihankintaextra Osoitteellinen jakelu Metsäteollisuuden Tietopaketti Kaivosteollisuuden

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ Vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo I TÄNÄÄN JA HUOMENNA Talvivaara lyhyesti...8 Vuosi 2010 lyhyesti...10 Puheenjohtajan katsaus...12 Toimitusjohtajan katsaus...14 Strategia

Lisätiedot

Sergey Boltramovich Grigory Dudarev Valentina Dyadina Hannu Hernesniemi Kirill Kirilenko. Uralin klusterit

Sergey Boltramovich Grigory Dudarev Valentina Dyadina Hannu Hernesniemi Kirill Kirilenko. Uralin klusterit Uralin klusterit Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 41/2008 Sergey Boltramovich Grigory Dudarev Valentina Dyadina Hannu Hernesniemi Kirill Kirilenko Uralin klusterit Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 3 Sisältö Esipuhe...5

Lisätiedot

Puun sahaus, höyläys ja kyllästys

Puun sahaus, höyläys ja kyllästys Toimialaraporttisarja Puun sahaus, höyläys ja kyllästys Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Puun sahaus, höyläys ja kyllästys Toimialaraportti 10/2005 Kari Aravuo Julkaisusarjan

Lisätiedot

ARITAKE-WILD. Euroopan tason työmarkkinaosapuolten yhteinen työohjelma 2009 2010. Yhteistutkimus rakenneuudistuksesta EU27-maissa Viimeinen vaihe

ARITAKE-WILD. Euroopan tason työmarkkinaosapuolten yhteinen työohjelma 2009 2010. Yhteistutkimus rakenneuudistuksesta EU27-maissa Viimeinen vaihe ARITAKE-WILD Euroopan tason työmarkkinaosapuolten yhteinen työohjelma 2009 2010 Yhteistutkimus rakenneuudistuksesta EU27-maissa Viimeinen vaihe Suomi Kansallinen asiakirja Kirjoittaja: Eckhard Voss, Wilke,

Lisätiedot

Teknologiayrittäjyyspäivät Case: Teknologiateollisuus. Toimitusjohtaja Jorma Turunen 24.10.2014

Teknologiayrittäjyyspäivät Case: Teknologiateollisuus. Toimitusjohtaja Jorma Turunen 24.10.2014 Teknologiayrittäjyyspäivät Case: Teknologiateollisuus Toimitusjohtaja Jorma Turunen 24.10.2014 Esityksen sisältö Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne Teknologiateollisuuden Yrittäjyysohjelma Kasvutiimi-toiminta

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Suomi ja Eurooppa kansainvälisessä työnjaossa - Analyysi toimialojen ja klustereiden kilpailukyvystä

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Suomi ja Eurooppa kansainvälisessä työnjaossa - Analyysi toimialojen ja klustereiden kilpailukyvystä VALTIONEUVOSTON KANSLIA Suomi ja Eurooppa kansainvälisessä työnjaossa - Analyysi toimialojen ja klustereiden kilpailukyvystä Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 20/2004 Suomi ja Eurooppa kansainvälisessä

Lisätiedot