1. YLEISTÄ HALLINTO HALLINTOELIMET KIRKKOHERRANVIRASTO TALOUSTOIMISTO 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. YLEISTÄ... 1 2. HALLINTO... 2 2.1. HALLINTOELIMET 2 2.2. KIRKKOHERRANVIRASTO 2 2.3. TALOUSTOIMISTO 3"

Transkriptio

1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

2

3 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ HALLINTO HALLINTOELIMET KIRKKOHERRANVIRASTO TALOUSTOIMISTO 3 3. YLEINEN SEURAKUNTATYÖ HENGELLINEN TYÖ KIRKONPALVELU 5 4. MUSIIKKITOIMINTA KASVATUSTOIMINTA PÄIVÄKERHOTYÖ PARTIOTYÖ VARHAISNUORISOTYÖ NUORISOTYÖ RIPPIKOULUTYÖ 9 6. LÄHETYSTYÖ DIAKONIATYÖ TIEDOTUSTOIMINTA YMPÄRISTÖTOIMINTA MAANKÄYTTÖ JA METSÄTALOUS HAUTAUSMAAT KIINTEISTÖT Työntekijöiden määrä laskettuna henkilötyövuosina Talousarvio... 18

4

5 1. YLEISTÄ Vuoden 1999 alusta tuli voimaan uusi järjestelmä, jonka mukaisesti seurakunnan on tehtävä toiminnan ja talouden osalta suunnitelma kolmeksi vuodeksi, joista ensimmäinen on sitova toiminta- ja taloussuunnitelma. Näin ollen tämä suunnitelma on laadittu vuosiksi , ja on samalla vuoden 2015 sitova toiminta- ja taloussuunnitelma. Suunnitelmassa on asetettava tavoitteet, joiden toteutumista tulee tarkastella toimintakertomuksessa. Tavoite Seurakunnan toiminnan tavoite on 1) että Jumalan sanaa saarnataan ja sakramentit oikein jaetaan 2) seurakunta julistaa, opettaa ja palvelee 3) seurakunnan toiminnan painopistealueita ovat lapsi- ja nuorisotyö sekä diakonia ja perhetyö 4) seurakunnan talous on vakaa Toiminnan nykytila - Kirkkoherran katsaus Inarin kunnan ja seurakunnan väestökehitys on viimeisen kymmenen vuoden aikana ollut laskeva. Väki seurakunnassa on vähentynyt noin 1500 henkeä vuoteen 2004 verrattuna. Henkilöverotulot ovat kehittyneet siten, että verotulot olivat vuonna Vuonna eli hivenen pienemmät kuin edellisenä vuotena. Yhteisöverotulojen kehitys on samana aikana ollut ja Kokonaisverotulot olivat ja Vähennystä oli kokonaisuudessaan alle euroa. Vuoden 2015 henkilöverotulojen arvioiminen on vaikeaa. Verohallitukselta ei arviota vuoden 2015 verotuloista ole vuoden 2014 arvioitu tilitettävä määrä on eli euroa pienempi, mitä on arvioitu edellisessä taloussuunnitelmassa. Verovuosi Verotulot toteutuneina Ansioverotulo toteutunut Yhteisöverotulot toteutunut Talousarvion sitovuus on pääluokkataso. 1

6 Muutokset toiminnassa 2. HALLINTO 2.1. HALLINTOELIMET Vuoden 2015 työntekijämäärä on sama, kuin vuonna Kuitenkin kanttori opiskelee saamenkieltä samoin kuin toinen nuorisotyönohjaaja. Kanttorin sijaisen palkkaan saadaan noin euron avustus ja nuorisotyönohjaajan opintovapaa on palkaton. Talousarvion laadintaa on jouduttu aikaistamaan, koska seurakunta siirtyy kirkon palvelukeskukseen vuoden 2015 alusta, numeraaliset tiedot ovat syötetyt keskukseen, josta saadaan talousarviossa käytettävä numeraalinen aineisto. Aineisto esitetään erillisenä kirjana menneistä vuosista poiketen. Kipan myötä laskujen hyväksyntä muuttuu, kirkkoherra hyväksyy 1. pääluokasta kirkkoherranviraston ja koko 2. pääluokan. Talouspäällikkö loput. Tulevaisuudessa on odotettavissa maanmyynnistä seurakunnalle tuloja. Inarin kirkonkylän uuden kaavan vahvistuttua rakennuspaikat myydään tarjousten perusteella vähintään Inarin kunnan alueelle määrittelemällä hinnalla. Seurakunta ei vuokraa uusia rakennuspaikkoja. Tavoite Hallinnon tavoitteena on, että 1) hallinto mahdollistaa joustavasti ja järkevästi seurakunnan tehtävien hoidon julistuksessa, opetuksessa ja palvelussa sekä turvaa taloudelliset edellytykset toiminnalle 2) seurakuntalaisten tarpeet ja toiveet otetaan huomioon luottamushenkilöiden päättämien suuntaviivojen mukaan 3) uudet luottamushenkilöt perehdytetään tehtäväänsä Toiminnan nykytila Muutokset toiminnassa Valtuuston jäsenten lukumäärä on 19 kirkkolain mukaisesti. Kirkkoneuvoston jäsenmäärä on 9. Seurakunnassa ei ole käytössä johtokuntajärjestelmää, vaan työaloilla toimivat vapaaehtoiset maallikot muodostavat työntekijää auttavan työryhmän. Uusi valtuusto aloittaa vuoden 2015 alusta, samoin kirkkoneuvosto. Ei muutoksia toiminnassa 2.2. KIRKKOHERRANVIRASTO Tavoite Kirkkoherranviraston tavoitteena on, että 1) kirkkoherranvirasto tuottaa väestörekisteripalveluja lakien ja asetusten mukaisesti 2) kirkkoherranvirasto hoitaa konekieliset ja manuaaliset muutokset Väestötietojärjestelmään kirkon jäsenrekisteriin ohjeiden mukaisesti ja ylläpitää omaa rekisteriä 2

7 Toiminnan nykytila Muutokset toiminnassa 3) kirkkoherranvirasto hoitaa keskitetysti varauskalenterin ja seurakunnan toiminnan kannalta tarpeelliset ilmoittautumisten ja maksujen keräykset 4) palvelee seurakuntalaisia neuvonnan ja kirkollisten ilmoitusten välityksellä 5) hoitaa Utsjoen seurakunnan kirkkoherranviraston tehtävät yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Kirkkoherranviraston johtajana toimii kirkkoherra Jouko Lepistö ja kanslistina Laura Riestola. Päiväkerhonohjaaja Sirpa Tanhua toimii tarvittaessa kanslistin sijaisena. Kirkkoherranvirasto on auki arkisin klo Kirkkoherranvirasto hoitaa väestörekisteriasiat ja keskitetysti seurakunnan varauspalvelun ja myös Saariselän kappelin ja lomaosakkeen varaukset. Jos virastossa ei ole työtekijää, puhelut ohjautuvat Lapin seurakuntien yhteiseen palvelunumeroon Rovaniemelle. Sukuselvitysten antaminen työllistää edelleen eniten. Inarin ja Utsjoen virastojen toiminnan yhdistäminen siten, että sama henkilö tekee työt, jatkuu edelleen. Viraston toiminnassa otetaan huomioon saamenkielen kielilain mukaiset toimet, joiden kustannukset maksaa edelleen valtio. Vuonna 2012 siirtyi Suomen evankelisluterilainen kirkko yhteiseen rekisteriin ja käyttämään yhteistä ohjelmaa, ns. Kirjuri-ohjelmaa, jolloin sähköisessä muodossa olevista tiedoista todistuksen voi antaa mikä rekisteri tahansa. Vuoden 2014 toiminta on osoittanut, että Kirjuri-ohjelmistossa on vielä puutteita ja tiedot joudutaan tarkistamaan vanhemmasta rekisteristä. Ei muutoksia toiminnassa 2.3. TALOUSTOIMISTO Tavoite Taloustoimiston tavoitteena on 1) että taloustoimisto hoitaa kirjanpidon, palkanlaskennan ja maksun, maksujen perimiset ja laskujen maksun sekä tilitykset lakien ja asetusten mukaisesti 2) seuraa talousarvion toteutumista ja antaa työmuodoille siitä tietoja 3) antaa tietoja seurakuntasuunnittelua varten talouden kehityksestä 4) hoitaa Utsjoen taloudenhoidon yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Toiminnan nykytila Muutokset toiminnassa Talouspäällikkönä on Eila Seipäjärvi. Taloustoimiston toimistosihteerinä on Katja Kiviniemi. Taloustoimisto käyttää Status-talousohjelmaa. Ohjelmat ovat yhteisellä palvelimella Rovaniemellä. Palkanlaskenta ja kirjanpidon rutiini on kirkossa keskitetty muutamaan palvelukeskukseen, joista Pohjois-Suomessa on Oulun keskus, joka toimii koko Kipan keskuksena. Inarin seurakunta on päättänyt liittyä Kipaan vuoden 2015 alusta, jolloin luovutaan Status talousjärjestelmästä. Seurakunnissa kuitenkin tulee säilyttää taloudellinen asiantuntemus, 3

8 koska ohjeet palkkoihin tulevat seurakunnalta ja talousarvio ja tilinpäätös laaditaan edelleen seurakunnassa 3. YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 3.1. HENGELLINEN TYÖ Tavoite Tavoitteena on, 1) että seurakunta ylläpitää jumalanpalveluselämää Ivalon ja Inarin kirkoissa ja Saariselän kappelissa viikoittain ja Nellimissä kuukausittain. 2) Kirkolliset toimitukset palvelevat pyyntöjen mukaisesti seurakuntalaisia. Toimitukseen saadaan se seurakunnan pappi, jota pyydetään. 3) Laitoksissa järjestään säännöllisesti hartaustilaisuuksia. 4) Yksityistä sielunhoitoa varten on jokaisena viikonpäivänä ainakin yksi pappi tavoitettavissa. Toiminnan nykytila 4 Virassa ovat vuoden 2014 aikana olleet kirkkoherra, kappalainen, saamelaispappi ja seurakuntapastori, jonka työstä puolet suuntautui Saariselälle. Seurakuntapastorin virka lakkautettiin vuoden 2014 alusta ja tuomiokapituli irtisanoi viranhaltijan alkaen. Jumalanpalvelukset pidetään pääkirkossa Ivalossa jokaisena sunnuntaina ja juhlapäivänä alkaen klo 11. Inarissa pidetään pääsääntöisesti jumalanpalvelus jokaisena sunnuntaina ja juhlapäivänä alkaen klo 14, Saariselällä pidetään jumalanpalvelus klo 19. Erityisen syyn takia jumalanpalvelus voidaan peruuttaa. Yhteistyö ortodoksisen seurakunnan kanssa jatkuu edelleen. Nellimin kirkossa on meillä mahdollisuus pitää luterilaisia jumalanpalveluksia. Kaksikielisiä suomen ja saamenkielisiä jumalanpalveluksia pidetään edelleen. Kirkolliset toimitukset hoidetaan pyyntöjen mukaan. Seurakuntalaiset saavat toimituksiinsa mahdollisuuksien mukaan sen Inarin seurakunnan papin, jonka haluavat. Toimitusten yhteydessä kastekoteihin lahjoitetaan suojelusenkelitaulua, jolla halutaan muistuttaa sekä Jumalan varjeluksesta että seurakunnan lapsityöstä. Vainajan omaisille annetaan ohjevihkonen hautausta varten ja surukoteihin annetaan sopivaa kirjallisuutta. Saamenkielisiin koteihin ja päiväkerholaisille jaetaan edelleen sekä pohjoissaamenkielistä että inarinsaamenkielistä materiaalia. Viisikymmentä vuotta täyttäville seurakuntalaisille lähetetään henkilökohtainen onnittelukirje ja kirjalahja. Papiston työnjaon mukaan kirkkoherra Jouko Lepistö vastaa yleisestä johtamisesta ja tiedotuksesta sekä yleisestä seurakuntatyöstä ja lähetyksestä ja rippikoulutyöstä, kappalainen Mauno Hepola tekee kasvatustyötä erityisesti päiväkerhoikäisten lasten parissa sekä hoitaa sairaalasielunhoitoa ja diakoniaa ja toimii diakoniatiimin johtajana. Rippikouluja pitävät tarvittaessa Mauno Hepola ja Tuomo Huusko. Saamelaispappi Tuomo Huusko hoitaa saamelaistyötä koko saamelaisalueella.

9 Muutokset toiminnassa Ei muutoksia toiminnassa 3.2. KIRKONPALVELU Tavoitteena on, 1) suntion tehtävien hoitaminen kiinteistöjen ylläpito 2) hautojen näyttö ja hautakirjanpidon hoito 3) kiinteistöjen yleisestä siisteydestä huolehtiminen Ivalon hautausmaasta ja kiinteistöjen hoidosta Ivalon seudulla vastaa Ylä-Lapin Lvi Oy. Inarin hautausmaan ja Inarin alueen kiinteistöjen hoidon sekä suntion työt hoitaa seurakuntamestari Touko Haarala. Tuula Turunen toimii Ivalon kirkon suntiona. 4. MUSIIKKITOIMINTA Tavoite Tavoitteena on, että 1) jumalanpalvelusten musiikki on korkeatasoista ja monipuolista, ja jokaisessa jumalanpalveluksessa on kanttori 2) muuta musiikkitoimintaa kehitetään palvelemaan seurakunnan tarpeita, järjestetään virsi- ja muita laulutilaisuuksia tarpeiden mukaan. Erityisesti kauneimmat joululaulut tapahtumia. Myös saamenkielisiä laulutilaisuuksia järjestetään. 3) osallistutaan paikkakunnan musiikkielämän kehittämiseen tarjoamalla mahdollisuuksia nuorille musiikin harrastajille osallistua kirkollisen nuorisomusiikin parissa tehtävään työhön 4) osallistutaan konserttien järjestämiseen antamalla tilat ja järjestämällä konsertteja yhdessä kunnan kanssa Toiminnan nykytila Muutokset toiminnassa Musiikkitoiminnasta vastaa seurakunnan kanttori Jari Linjama. Apukanttoreina toimivat soittotaitoiset paikkakunnalla olevat nuoret mm. Sara Pekkala, Suvi-Tuulia Pekkala, Aino Riihimäki ja Inka Tuppurainen. Kanttori Jari Linjama on palkallisella virkavapaalla inarin saamenkielen opintoja varten. sijaisena toimii kanttori Laura Piilonen. 5

10 5. KASVATUSTOIMINTA 5.1.PÄIVÄKERHOTYÖ Tavoite Päiväkerhotyön tavoitteena on, että 1) 4-5 vuotiaille tarjotaan päiväkerhopalveluja kerran viikossa, kaksi tuntia kerrallaan Ivalossa 2) Avoin päiväkerho ilman ikärajaa Ivalossa, Inarissa kerran viikossa 3) Iltapäiväkerhossa Ivalossa 1-2 luokkalaisille tarjotaan iltapäivähoitoa arkipäivisin klo ) Iltapäivä- ja päiväkerhoissa annetaan kasteopetusta ja toiminnallisia virikkeitä. 5) Tuemme lapsiperheitä kristillisessä kasvatustyössä Toiminnan nykytila Tilaisuudet ja retket Muutokset toiminnassa 5.2. PARTIOTYÖ Lastenohjaajina toimivat Sirpa Tanhua ja Kirsi Valle. Avoimessa päiväkerhossa lapset ja aikuiset ovat yhdessä koko kerhon ajan. Seurakunta tarjoaa kahvit ja mehut. Avoin päiväkerho kokoontuu Ivalossa keskiviikkona ja torstaina Sairaalantien tiloissa. Inarin Avoin päiväkerho kokoontuu torstaisin Inarin seurakuntakodilla. Seurakunta tarjoaa kahvit ja mehut. Iltapäiväkerhossa ohjaajina ovat Sirpa Tanhua, Olga Karjalainen ja Kirsi Valle. Lapsia kerhossa syksyllä 2014 on 21. Yhteistyötahoina toimii entiseen tapaan kunnan liikuntatoimi ja Ivalon ala-aste. Iltapäiväkerho on aloittanut toimintansa syksyllä Nyt on alkanut 15. lukuvuosi. Perhemessu 4-5 vuotiaille I Adventtina perhemessu Jouluaskartelut Ivalossa ja Inarissa Kerhokohtaiset pikkujoulut Laskiaistiistain iltakirkko ja mäenlaskua Pääsiäisaskartelut Inarissa ja Ivalossa Perhemessu 3-4 vuotiaille Hiihtokilpailut Inarissa ja Ivalossa Koulutielle siunaaminen Mauno Hepola käy kaikissa kerhoissa pitämässä hartauden, myös iltapäiväkerhossa. Inarin päiväkerho aloitti elokuulla jälleen päiväkerhon. Tavoite 6 Inarin seurakunnan partiotyön tavoitteena on 1) Tarjota lapsille ja nuorille turvallinen kasvupaikka seurakunnassa partiotoiminnan

11 muodossa. 2) opettaa partiolaisille kristillisiä elämänarvoja ja tapoja. 3) toteuttaa laumoissa ja vartioissa mahdollisuuksien mukaan Suomen partiolaisten ikäkausiohjelmia. 4) aktivoida vanhempia osallistumaan partiotyössä tarvittavien tukirakenteiden ylläpitämiseen sekä samalla kutsua heitä mukaan yhteiseen jumalanpalvelukseen. Toiminnan nykytila Viikkotoiminta Ivalossa ryhmät kokoontuvat laumailtoihinsa viikoittain omalla kolollaan ja Inarin kirkonkylällä ryhmät kokoontuvat seurakuntakodilla. Ivalossa ryhmiä on yhteensä viisi ja niiden vetäjinä toimii Tiina Nykänen, Anitta Kuusinen, Outi Kallioinen, Paula Hautala ja Annakaisa Heikkonen. Inarissa ryhmiä toimii kolme ja niiden vetäjinä toimivat Marikaisa Laiti ja Mari Soikkonen. Aikuisista pyritään innostamaan aktiiveja tuuraamaan laumanvetäjiä tarvittaessa. Tavallisen viikkotoiminnan lisäksi pyritään järjestetään kaikille ryhmille yhteisiä tilaisuuksia yhdessä lippukunnan kanssa noin 3 kpl vuoden aikana. Leiri- ja retkitoiminta Lippukunnan oma leiritoiminta Seurakunta osallistuu lippukunnan leireille ja tukee lippukunnan leiritoimintaa mahdollisuuksien mukaan. Piirin toiminta Lippukunta pyrkii osallistumaan keväällä ja syksyllä pidettäviin partiotaitokilpailuihin sekä partiotahtiin. Partiotaitokilpailut on tarkoitettu vain vartiossa toimiville. Koulutustoiminta Partiolaisten ensiaputaitoja pyritään kohentamaan järjestämällä EA1-kurssi sen tarvitseville sekä EA2-kurssi täydennyksen tarvitseville. Vartionjohtajat ja laumanjohtajat osallistuvat piirin järjestämiin koulutuksiin tarpeen mukaan. Hukkarukat Hukkarukat on aikuisten partioryhmä, joka omalla toiminnallaan luo mahdollisuuksia partiotoiminnalle mm. olemalla apuna erilaisissa tapahtumissa, pitämällä Uuttajokea kunnossa ja hankkimalla rahaa lippukunnalle. Hukkarukkien toiminnasta vastaa Kati Vaara. Uudenjoen leirikeskus Uudenjoen leirikeskus on edelleen vuokrattuna Inarin Tunturisudet Ry:lle Muu toiminta Keväällä Yrjönpäivän aikaan järjestetään partiomessu. Lippukunnan lupauksenantojuhla ja partiomessu pidetään loka-marraskuussa. Muuta toimintaa järjestetään sen mukaan kuin aikaa ja intoa sekä osallistujilla että järjestäjillä riittää VARHAISNUORISOTYÖ Tavoite Varhaisnuorisotyön tavoite on, 1) että ala-aste-ikäisille tarjotaan partiotoiminnan ohella myös seurakunnallisia kerhoja ja leirejä. 7

12 Toiminnan nykytila Muutokset toiminnassa 5.4. NUORISOTYÖ 2) Kolmivuotiskaudella tavoitteena on tukea varhaisnuoria löytämään seurakunnan toiminnasta oma paikkansa ja kehittymään vastuullisiksi ja aktiivisiksi seurakunnan ja yhteiskunnan jäseniksi. 3) Kasvatetaan ymmärtämään vieraisiin kulttuureihin kuuluvia ihmisiä ja ilmiöitä 4) Tuetaan koulujen kerhotyötä Varhaisnuorisotyöstä vastaa nuorisotyönohjaaja Mari Soikkonen syksyyn 2015 asti, jonka jälkeen Tauno Ljetoff palaa opintovapaalta työhön ja molemmat jatkavat varhaisnuorisotyön ja nuorisotyön vastaavina. Pajakoskella järjestetään tulevan vuoden aikana leirejä seuraavasti: Kaksi (2) leiriä keväällä 2015 ja kaksi (2) leiriä syksyllä Leirit ovat 1-3 luokkalaisille ja 4-6 luokkalaisille tarkoitettuja sekaleirejä. Vuoden 2015 teemana toiminnassamme on edelleen YHTEISTYÖ ja VERKOSTOITUMINEN. Koulujen kanssa työtä kehitetään edelleen. Nuorisotyönohjaaja Tauno Ljetoff on opintovapaalla kevääseen 2015 saakka. Varhaisnuortenleirit pidetään lauantai-sunnuntai, edellisen perjantai-sunnuntai sijaan. Tavoite 1) Kolmivuotiskaudella tavoitteena on tukea nuoria ja auttaa heitä kehittymään vastuullisiksi ja aktiivisiksi seurakunnan ja yhteiskunnan jäseniksi. 2) Kansainvälisyyskasvatus ja yhteydet vieraisiin kulttuureihin otetaan mahdollisuuksien mukaan toiminnassa huomioon eri vuosien painopistealueiden mukaisesti. 3) Yhteistyötä kehitetään kunnan nuorisotyön, koulujen ja eri järjestöjen kanssa. Toiminnan nykytila Inarin nuorisotilalla tulee työskentelemään myös jatkossa seurakunnan nuorisotyöntekijät Selvä Peli työryhmän kautta. Syksyn uusien 7-luokkalaisten ryhmäytyksiä jatketaan yhdessä kunnan nuorisotoimen kanssa. Yhteistä koulutusta kehitetään kunnan eri tahojen kanssa, koska nuoret ovat osaksi samoja. Isoskoulutuksia jatketaan ja niiden osalta pidetään myös koulutusviikonloppuja, joko omalla ryhmällä tai yhteistyössä Sodankylän ja Utsjoen seurakuntien kanssa. Inarissa jatkuu Inarin autokerho Öljymäki jonka vastuuhenkilönä toimii Mari Soikkonen. Kerholaiset käyvät harjoitusajoissa kaksi tai kolme kertaa vuonna Mahdollisesti myös kerholaiset järjestävät ajot maaliskuun 2015 aikana. 8

13 Muutokset toiminnassa 5.5. RIPPIKOULUTYÖ Pyritään järjestämään nuorisovaihto tai ryhmätapaaminen nuorison toivomusten mukaan ja heitä kuunnellen kesän 2015 aikana aloitettu Selvä Peli hanke jatkuu edelleen. Tavoitteena on tarjota päihteetöntä vaihtoehtoa nuorten vapaa-ajanviettoon ja mahdollisuuksien mukaan tukea perheiden kasvatustyötä. Projektin puheenjohtajana toimii Inger- Anne Äärelä ja sihteerinä Seppo Körkkö. Toiminta-ajatuksena on jäntevöittää ja tukea jo olemassa olevaa toimintaa. Kesällä 2015 järjestetään matka Live Aid Uusi Lastensairaala konserttiin yhteistyössä kunnan nuorisotoimen kanssa. Tavoite Rippikoulutyön tavoite on, 1) järjestää vuorossa olevalle ikäluokalle tilaisuus saada rippikouluopetusta 2) saada mahdollisimman suuri osa ikäluokasta rippikouluun 3) antaa nuorille valmius kasvaa täysivaltaisiksi seurakunnan jäseniksi opettamalla heille kristinuskon ja seurakuntaelämän perusteet 4) antaa nuorille myönteisiä elämyksiä ja kokemuksia seurakunnasta ja seurakunnan elämästä ja ohjata jatkuvaan elämään seurakuntayhteydessä 5) ottaa huomioon Usko Elämä Rukous rippikoulusuunnitelman mukanaan tuomat haasteet Toiminnan nykytila Muutos toiminnassa Rippikoulutyön vastuu käytännön toteutuksessa jakaantuu kappalainen Mauno Hepolan ja saamelaispappi Tuomo Huuskon välille. Vastuuhenkilöiden lisäksi rippikoulun pitoon osallistuvat nuorisotyönohjaajat Mari Soikkonen ja Tauno Ljetoff sekä mahdollisuuksien mukaan kanttori. Vuonna rippikouluja on kolme, talvirippikoulu sekä kaksi kesärippikoulua. Rippikoulun Isot kokoontuvat omaan kolmen tai neljän viikonlopun mittaiseen koulutukseensa. Koulutus pyritään järjestämään leirien osalta yhdessä Utsjoen ja Sodankylän isosporukan kanssa. Viikonloppukoulutusten lisäksi nuoret kokoontuvat n. 2-3 kertaa kuukaudessa iltaisin. Nuorisotyönohjaaja Tauno Ljetoff on opintovapaalla kevään 2015 ajan, mutta palaa rippikoulutyöhön jälleen syksyllä

14 6. LÄHETYSTYÖ Tavoite Lähetystyön tavoitteena on, että 1) Inarin seurakunta antaa oman panoksensa kristikunnan yhteiseen julistukseen, opetukseen ja palveluun lähetyskentillä 2) innostetaan seurakuntalaisia kannattamaan lähetystyötä rukouksin ja taloudellisin uhrauksin 3) autetaan seurakuntalaisia ymmärtämään lähetystyön muualla olevan osa paikallisseurakunnan työtä 4) erityisesti lapsia ja nuoria kasvatetaan ymmärtämään muita kansoja ja suhtautumaan myönteisesti toisiin ja toisenlaisiin ihmisiin. Toiminnan nykytila Seurakunnan lähetyssihteerinä toimii oman toimensa ohella nuorisotyöntekijä. Mari Soikkonen Koulujen tekemää lähetyskasvatustyötä tuetaan. Lähettivierailujen yhteyteen järjestetään aina mahdollisuuksien mukaan varhaisnuorten leiri. Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksia järjestetään noin 20 kappaletta. Avustukset SPS:lle 168 e Inkerin kirkon Murmanskin alueen luterilaisen seurakuntatyön rahastolle e. Muutokset toiminnassa Ei muutoksia toiminnassa 7. DIAKONIATYÖ Tavoite Diakoniatyön tavoitteena on, 1) että diakonisen palvelun kautta välitetään kristillistä lähimmäisenrakkautta ja vahvistetaan seurakuntayhteyttä 2) tehdä erityisesti työtä vertaisryhmätoiminnan tukemiseksi ja vapaaehtoistyön kehittämiseksi 3) toimia henkilökohtaisten kontaktien avulla mm. kotona asuvien mielenterveyskuntoutujien ja vanhusten tukemiseksi sekä perheiden auttamiseksi ja kriisitilanteissa 4) antaa harkinnan mukaan taloudellista tukea tarvitseville 5) tukea jo olemassa olevia toiminnallisia piirejä taajamissa ja sivukylissä 6) tehdä yhteistyötä kunnan sosiaalityön ja terveydenhuollon kanssa 10

15 Toiminnan nykytila 7) toimia yhteistyökumppanina yhdistyksille: päihdehuollon päiväkeskushanke, omaishoitajien toiminta, Sámi Soster, työttömien yhdistys. 8) toteuttaa diakoniakasvatusta rippikoulu- ja nuorisotyön yhteydessä Diakonian viranhaltijoina ovat saamelaisdiakonissa Anja Karhula ja diakonissa Anu Huhtamella. Diakoniapappina toimii kappalainen Mauno Hepola, joka on myös rovastikunnan diakoniapappi. Päivystykset: - Anu Huhtamella puh , - Anja Karhula puh , - Anu järjestää sielunhoitokoulutukseen liittyviä päivystyksiä terveyskeskuksessa ja palvelutaloissa kerran kuukaudessa Sairaus, kuolema, työttömyys, taloudelliset huolet, perheongelmat ja muut kysymykset ovat varsinaista diakoniatyön arkea, joka vie suurimman osan ajasta. Asiakkaan ongelmiin paneudutaan henkilökohtaisissa keskusteluissa joko tapaamisten yhteydessä tai puhelimitse. Säännöllistä ryhmätoimintaa: - Ivalon kirkolla tiistaipiiri joka viikko klo 12-14, kerran kuukaudessa Koivikossa, kaksi kertaa vuodessa Männikössä; - Inarin seurakuntatalolla kultaisen iän kerho joka maanantai klo 13-15; - Saariselän kappelikerho kerran kuukaudessa tiistaisin klo omaishoitajatapaamiset kerran kuussa Ivalossa, harvemmin Inarissa; - diakoniapiirit ainakin Riutulassa ja Veskoniemessä, Partakkoa ja Nellimiä vielä yritetään; - lähimmäispalvelu Ivalossa noin kerran kuukaudessa ja muu vapaaehtoistyö kaksi kertaa vuodessa; - toiminnallinen naistenpiiri päiväkeskuksessa kaksi kertaa kuukaudessa; - miesten saunailta Pajakoskella kerran kuukaudessa; - naisten saunailta Pajakoskella kerran kuukaudessa; - sururyhmiä Ivalossa ja Inarissa, mikäli tarvetta on; Muutoin sureville yhteisiä tapaamisia tarpeen mukaan, esim. pyhäinpäivän kynttiläkirkko Leiri- ja retkitoiminta: - kehitysvammaisten leiri huhtikuussa Tievatuvalla, johon vaikeavammaiset osallistuvat yhtenä päivänä, leiriläisten omavastuu 30 euroa; - vanhusten kerhojen retki mahdollisesti syksyllä; - mahdollisesti retket mielenterveyskuntoutujille ja päihdekuntoutujille Pajakoskelle tai Uudellejoelle kesällä (toteutuminen riippuu yhteistyötahoista); - omaishoitajien pieniä retkiä yhdistyksen kanssa pitkin vuotta; - naistenpiiri tekee pikkuretkiä lähialueelle pitkin vuotta; - perheleiri yhdessä nuorisotyön kanssa syyskuun lopussa; Rovastikunnallinen toiminta: - näkövammaisten leiri rovastikunnallisena helmikuussa; - kuurojen tapaaminen tammikuussa; 11

16 - keväinen virkistysleiri voimaantumista kaipaaville Tievatuvalla toukokuussa; - omaishoitajien retki Levin kylpylään marraskuussa; - diakoniapäivä Utsjoella 26.9.; - päihdeleiri lokakuussa Sattasvaarassa; Lapin alueen kehitysvammaistyö: - kehitysvammaisten tunturileiri elokuussa Muu kokoava toiminta: vuotiaiden muistamiseksi Pyöreiden vuosien kirkkopyhä helatorstaina Tämän lisäksi heille ja 75- ja 85-vuotiaille lähetetään postissa pieni kirjanen ja kirje, jossa neuvotaan ottamaan yhteyttä pappeihin tai diakoniatyöntekijöihin, jos syntymäpäivävierailua toivotaan. Yli 90-vuotiaille lähetetään kortti, jossa on sama neuvo; - kehitysvammaisten kirkkopyhä Inarin kirkossa yhdessä sodankyläläisten kanssa; - rippikoululaisten ja kehitysvammaisten yhteisiä teeiltoja osana talvirippikoulun diakoniakasvatusta Ivalossa; - kesärippikoulun diakoniakasvatuksen osana kehitysvammaisten vierailu leireillä; - saamelaisalueen ikäihmisten joulujuhla Sámi Sosterin kanssa yhteistyössä; - omaishoitajien kirkkopyhä syksyllä Koulutus: Muutokset toiminnassa - saattohoitokoulutus Inarissa SAKK:n tiloissa 13.3.; - rovastikunnalliset työnohjausseminaarit Sattasvaarassa ja Levillä; - rovastikunnallinen YV-kokous Ivalossa; - hiippakunnalliset diakonian ja lähetyksen neuvottelupäivät ja KUAn ajankohtaispäivä Vuontispirtillä huhtikuussa; - mahdolliset tuomiokapitulin järjestämät koulutuspäivät; - saamelaistyön neuvottelupäivät syksyllä; - hiippakunnallinen sielunhoitokoulutus (Anu) - sairaanhoitaja-diakonissakoulutuksen seminaari SAKK:ssa. Muu toiminta: - yhteistyöprojekteja kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon, nuorisotoimen, sivistystyön, työttömien yhdistyksen ja muiden mahdollisten tahojen kanssa tarpeen mukaan; - yhteisvastuukeräys listakeräyksenä ( ), laskiaishernekeitto laskiaistiistaina 17.2., mahdollisesti muita tempauksia, kuten perinneruokapäivä, kotakahvio, kirpputori, keräyspäällikkönä toimii Mauno Hepola; - keräyksen oma osuus kohdennetaan joulumuistamisiin; - joulujuhlat yksinäisille, omaishoitajille, vapaaehtoisille; - diakoniatyöntekijät osallistuvat tarpeen mukaan kauneimpiin joululauluihin. Ei tiedossa. 12

17 8. TIEDOTUSTOIMINTA Tavoite Tiedotustoiminnan tavoitteena on: 1) antaa oikeaa ja kattavaa tietoa seurakunnan toiminnasta ja tapahtumista 2) antaa seurakuntalaisille mahdollisuus osallistua jumalanpalveluselämään paikallisradion kautta 3) tarjota seurakuntalaisille mahdollisuus tavoittaa sähköpostitse seurakunta ja sen työntekijät Toiminnan nykytila Muutokset toiminnassa Tiedotuksesta vastaa kirkkoherra Jouko Lepistö ja verkkosivujen päivityksestä kappalainen Mauno Hepola. Toimialojen tietojen päivityksestä vastaavat alojen työntekijät. Seurakunta julkaisee kirkolliset ilmoitukset paikallislehti Inarilaisessa joka keskiviikko sekä toimittaa Lapin Kansaan ja Pohjolan Sanomiin kirkolliset uutiset kuolleista, haudatuista, vihityistä ja kastetuista. Seurakunta ylläpitää verkkosivuja osoitteessa Verkkosivuilla on tietoa seurakunnasta, yhteystiedoista ja seurakunnan toimialoista sekä siellä julkaistaan viikoittain kirkolliset ilmoitukset. Kirkkoneuvoston ja valtuuston esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan verkkosivuilla. Verkkosivuilla julkaistaan myös toimintasuunnitelma ja toimintakertomus. Erityisesti nuorisotyön sivut ovat yhteydessä Lapin nuorisotiedotusportaaliin osoitteessa Seurakunta on myös face-bookissa. Ivalon kirkon jumalanpalvelukset lähetetään maanantaisin nauhoitettuina ja kirkolliset ilmoitukset ja uutiset perjantaisin. Tarvittaessa laaditaan tiedotteita, jotka toimitetaan paikallismedioille, Kotimaahan ja Kirkon tiedotuskeskukseen. Lapin Kansaan ja Inarilaiseen pyritään saamaan enemmän seurakuntaa koskevia uutisia. 9. YMPÄRISTÖTOIMINTA Tavoite Ympäristötoiminnan tavoite on: 1) Seurakunta toimii vastuullisesti kestävän kehityksen periaatteiden mukaan 2) Seurakunnan kiinteistöillä järjestetään jätteiden lajittelu kunnan tulevien jätehuoltomääräysten mukaisesti ja mahdollisuuksien mukaan biojätteet kompostoidaan jo kiinteistöllä. Kiinteistöille laaditaan kirjalliset ohjeet. Toteutetaan jätehuoltomääräysten tultua. 13

18 Toiminnan nykytila Inarin seurakunta on toiminut pitkäjänteisesti ympäristöasioissa. Vuonna 1991 laadittiin ensimmäinen Inarin seurakunnan ympäristöohjelma. Kirkon ympäristödiplomin hakemisen yhteydessä vuonna 2003 laadittiin ja vuonna 2004 vahvistettiin uusi ohjelma, jonka perusteella Kirkkohallitus myönsi ympäristödiplomin Inarin seurakunnalle. Diplomi oli voimassa vuoden 2008 loppuun. Inarin kirkkoherra toimii Oulun hiippakunnan ympäristötoiminnan työryhmän puheenjohtajana. Muutokset toiminnassa Ei muutoksia toiminnassa. 10. MAANKÄYTTÖ JA METSÄTALOUS Tavoite Maankäytössä tavoitteena on, että 1) seurakunnan maaomaisuutta hoidetaan ja käytetään maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti ja noudatetaan muitakin viranomaisohjeita sekä kirkkohallituksen suosituksia 2) seurakunnan metsiä hoidetaan metsälain ja -asetuksen säädösten mukaisesti ja huolehditaan kestävän kehityksen mukaisesta metsän käsittelystä Toiminnan nykytila Muutokset toiminnassa Seurakunnalla on maaomaisuutta 426,7 hehtaaria metsätalousmaata ja muuta maata 38,14 ha, josta hautausmaata 5,4. Kaavoitettuja alueita on Inarin kirkonkylässä ja Ivalossa. Kaavoitetuilla alueilla noudatetaan kaavamääräyksiä, maata ei luovuteta kaavan vastaisiin tarkoituksiin. Erityisiä maa-alueita seurakunnalla on Uudellajoella sijaitseva, partiolaisille vuokrattu leiripaikka, Ivalojoen varrella Pajakoskella sijaitseva leirikeskuksen alue ja siihen liitetyt uudet Ivalojoen varresta ostetut alueet sekä lomamökin alue, jolla sijaitsee maa-aineksen ottoalue, joka on vuokralla Napapiirin kuljetuksella. Seurakunnan metsät sijaitsevat Inarin kirkonkylässä ns. kotipalstalla, Luosmavaarassa (tunturissa) sekä Vuontisjärven itäpuoleisella rannalla. Kotipalstalla ja Luosmalla on suoritettu hakkuita metsätaloussuunnitelman mukaisesti 1980 luvun alussa. Uutta hakkuuvaraa tai tarvetta ei ole. Metsänhoitoyhdistyksen kanssa on suoritettu taimikonhoito alueella. Vuontisjärven palsta on päätetty aikoinaan rauhoittaa metsätalouskäytöstä, koska palsta on maastoltaan hyvin hankalasti hyödynnettävää ja puiden keski-ikä on runsaat 250 vuotta. Palstan tuloksellisin käyttö tarvittaessa on kaavoittaa alueelle loma-asutusta, koska alue ei kuulu Naturaan eikä rantojensuojeluohjelmaan. Luosman palstalla on inventoitu metsälain mukainen monimuotoisuuden kannalta tärkeä elinympäristö, Lähteet, purot, norot ja pienet lammet, pinta-ala 0,11 ha sijainti lohko 4, kuvio Kyseinen alue rauhoitetaan kaikelta metsätaloustoiminnalta ja muulta metsän tai maapohjan käsittelyltä. Maankäytön osalta seurataan Inarin kirkonkylän rakennusasemakaavan 14

19 suunnitteluprosessia. Seurakunnan maille on suunnitelmissa uusia rakennuspaikkoja. Rakennuspaikat myydään tarjousten perusteella vähintään Inarin kunnan alueelle määrittelemällä hinnalla. Seurakunta ei vuokraa uusia rakennuspaikkoja. 11. HAUTAUSMAAT Tavoite Hautaustoimen tavoitteena on tarjota inarilaisille 1) Riittävästi hautapaikkoja 2) Asiallinen hautausmaiden ja niiden ympäristön hoito Toiminnan nykytila Muutokset toiminnassa Seurakunnalla on kaksi käytössä olevaa varsinaista hautausmaata. Inarin hautausmaa on vihitty 1905 ja Ivalon Saariselällä on kappelin alueella uurnalehto, jolla ei ole hautausmaan statusta. Vanhoja hautamaita on Vanhassa ja Uudessa hautausmaasaaressa. Seurakunnalla on hautaustoimen ohjesääntö ja kaikille hauta-alueille on käyttösuunnitelma. Hautausmaanhoito on Ivalossa Ylä-Lapin LVI:lla ja Inarissa seurakuntamestarilla. Haudankaivuun hoitaa Ylä-Lapin LVI. Ei muutoksia toiminnassa. 12. KIINTEISTÖT Tavoite 1) kiinteistöjen määrä on riittävä seurakunnan toiminnan turvaamiseen 2) kiinteistöjä hoidetaan niin, että ne säilyttävät arvonsa ja 3) Kiinteistöjen ekologinen taso on mahdollisimman hyvä Toiminnan nykytila Ivalon kirkko on rakennettu 1966 ja peruskorjattu Tontilla olevaan kiinteistömassaan kuuluvat myös kolmen huoneiston rivitalo ja talousrakennus. Kiinteistömassa on kaukolämmössä. Inarin kirkko on rakennettu 1951 ja peruskorjattu vuonna Inarissa Pappilanniemessä sijaitsevat 1977 rakennettu seurakuntakoti, jossa on yksi asunto ja vuonna 1952 rakennettu ja 1982 peruskorjattu Inarin pappila. Pappila on peruskorjattu vuoden 2010 aikana ja seurakunnan kanttori asuu siinä. Inarin seurakuntakodin ikkunat uusittiin vuoden 2010 aikana. Vuoden 2010 alussa lopulla valmistui Inarin pappilan peruskorjaus. Korjauksessa havaittiin mittavia vesivahinkoja, jotka hidastivat korjausta ja lisäsivät kustannuksia. Inarin kirkko, seurakuntakoti ja pappila liitettiin kaukolämpöön vuoden 2011 aikana suoritettiin Inarin saamelaiskirkon peruskorjaus, jonka kustannusarvio oli Kirkkohallitus myönsi tarkoitukseen 50 % rakennusavustuksen. Pielpajärven erämaakirkko sijaitsee 7 km koilliseen Inarin kirkonkylästä Pielpajärven 15

20 Muutokset toiminnassa rannalla. Kirkon tapuliin johtava porras korjattiin kesällä 2008 ja kirkkokentällä sijaitseva kirkkotupa korjattiin sekä nuotiopaikka ja ruokailukatokset rakennettiin. Lisäksi rakennettiin käymälä ja puuvarasto. Työt suoritti seurakunnan kustannuksella Metsähallituksen organisaatio, jonka kanssa seurakunnalla on sopimus kirkkokentän ja rakenteiden hoidosta. Avoimen kirkkotuvan lisäksi kentällä sijaitsee pieni sauna ja keittokatos sekä pari heinälatoa. Hieman ulompana sijaitsee toinen lukittu kirkkotupa, jota kirkon oppaat käyttävät asuntona kesäaikana. Kirkkokentän maisemallisesta kunnostuksesta huolehtivat yhdessä museovirasto, metsähallitus ja seurakunta. Kesäisin järjestetään kentällä niittotalkoot maiseman hoitamiseksi. Vuoden 2013 aikana kirkon aita korjattiin museoviraston ja kirkkohallituksen yliarkkitehdin ohjeiden mukaisesti. Inarin seurakunnan 1980 rakennettu virastotalo sijaitsee Sairaalantiellä. Kiinteistössä sijaitsevat seurakunnan kirkkoherranvirasto. taloustoimisto, muut toimistot, kokoustila ja päiväkerhotila. Lisäksi rakennuksessa on yksi asunto. Vuoden 2008 aikana toimisto-osaan asennettiin uusi tallentava videovalvonta sekä liiketunnistimet. Rakennus on kaukolämmössä. Virastotaloa on korjattu työhuone kerrallaan vesivahinkojen takia. Pajakosken leirikeskus sijaitsee Ivalojoen rannalla noin 15 kilometriä Ivalosta etelään. Leirikeskusta käytetään seurakunnan omaan leiritoimintaan sekä vuokrataan ulkopuolisille. Samalla alueella sijaitsee Pajakosken lomamökki, jota vuokrataan Lomarenkaan kautta. Lomamökin yhteydessä on myös savusauna. Kiinteistöillä on suorasähkölämmitys ja sakokaivot sekä imeytyskentät jätevesien käsittely Uudenjoen leirialueella sijaitsee vanha savottakämppäkartano, joka on vuokrattu Inarin tunturisusille. Pokantien varressa Mirhaminmaassa sijaitsee seurakunnan omistama vapaa-ajankiinteistö, jota käytetään partio- ja nuorisotyön tukemiseen. Ivalon Savikujalla on seurakunnan omistama kolmen huoneen rivitalohuoneisto. Sähkön ja kaukolämmön kulutusta tarkkaillaan Ei muutoksia toiminnassa. Kiinteistöjen investoinnit vuosille vuosi Ivalon kirkko Ivalon seurakun takoti Inarin kirkko Pielpan kirkko ulkomaal. sokkelit, rännit, lattian lakkaus, penkit ulkoportaat, kaukolämp Urkujen korjaus Invahissi. 16

21 Virastot/ kkovir Inarin seurak Inarin pappil Pajakosk en leirik Rivitalo putket perusk orjaus vessojen korjaus kylmälait kaukoläm pö Iv-laite 8500 autotallin katto ovet 4000 rantasaun kuisti 6000 tiskikone ja hella Ivalon haut Parkki paikka Parkki paikan asfalt Hautaus maan laajennu Inarin hautmaa Saarisel kappeli Mirhamin maa sähköist ys 5000 osto Osakkee t lukkojen uusimine kaikki kiinteistöt Työntekijöiden määrä laskettuna henkilötyövuosina vuosi papinvirat kanttorinvirat diakoneja nuorisonohj. 1+(1) 1+(1) 1+(1) lastenohjaaj diakonissa kanttori hengellinent talouspääll kanslisti seurakuntam emäntä-siiv leirikeskush työsop suntio 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0 toimistosihteeri ,4 4,4 4,4 4,4 4,4 5,4 5,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 yhteensä 15,4 15,4 15,4 16,4 16,4 18,4 18,4 17,4 17,4 15,4 15,4 15,4 17

22 Talousarvio VALMISTELU EUR Ulkoinen Tilinp. Ed.TA TA TS 2 TS INARIN SEURAKUNTA Korvaukset Myyntituotot Maksutuotot Virastotuotot Seurakuntatyön maksut Hautaustoimen maksut Muut maksut ja korvaukset Maksutuotot Vuokratuotot Metsätalouden tuotot Kolehdit ja lahjoitustuotot Tuet ja avustukset Palkat ja palkkiot Muut palkat Henkilösivukulut Palvelujen ostot Vuokrat Ostot tilikauden aikana Annetut avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VEROTULOT VEROTUSKULUT KESKUSRAHASTOMAKSUT RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT VUOSIKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot POISTOT JA ARVONALENTUMISET SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT TILIKAUDEN TULOS VARAUSTEN LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

23 Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen Tilinp. Ed.TA TA TS 2 TS R a h o i t u s l a s k e l m a Kassavirta/varsinainen toiminta ja Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoitus Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Käyttöomaisuuden myyntitulot Käyttöomaisuuden myyntivoitot/ Käyttöomaisuuden myyntitulot Investoinnit Kassavirta/varsinainen toiminta ja Rahoitustoiminnan kassavirta Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääom Lyhytaikaisten saamisten muutos Korottomien pitkä/lyhytaik. velk Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoitustoiminnan kassavirta Kassavarojen muutos Kassavarat Kassavarat Kassavarojen muutos Tilinp. Ed.TA TA TS 2 TS KIRKOLLISET VAALIT Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS KIRKKOVALTUUSTO Palkat ja palkkiot Muut palkat -16 Henkilösivukulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Annetut avustukset TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS

24 Tilinp. Ed.TA TA TS 2 TS TILINTARKASTUS Palkat ja palkkiot -84 Henkilösivukulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS KIRKKONEUVOSTO Kokouspalkkioksi on arvioitu 23,55 ja 35,32 euroa. Palkat ja palkkiot Muut palkat -50 Henkilösivukulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Annetut avustukset TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS KIRKKOHERRANVIRASTO Kirkkoherranviraston tehtävät hoidetaan yhteistyössä Utsjoen seurakunnan kanssa (18%) samoin kuin taloustoimistonkin. Myyntituotot 25 Maksutuotot Virastotuotot Muut maksut ja korvaukset 79 Maksutuotot Palkat ja palkkiot Muut palkat -20 Henkilösivukulut Palvelujen ostot Vuokrat Ostot tilikauden aikana TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS Kirkonkirjojen pito 20

25 Palkat ja palkkiot Muut palkat -28 Henkilösivukulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS Tilinp. Ed.TA TA TS 2 TS TALOUSHALLINTO Maksutuotot Muut maksut ja korvaukset Maksutuotot Palkat ja palkkiot Muut palkat -405 Henkilösivukulut Palvelujen ostot Vuokrat Ostot tilikauden aikana TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS TYÖPAIKKARUOKAILU Maksutuotot Seurakuntatyön maksut Maksutuotot Palvelujen ostot TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS Henkilöstöhallinto Palkat ja palkkiot Muut palkat -25 Henkilösivukulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS

26 Tilinp. Ed.TA TA TS 2 TS MUU YLEISHALLINTO Palkat ja palkkiot Muut palkat -328 Henkilösivukulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS YLEINEN SEURAKUNTATYÖ Palkat ja palkkiot -33 Henkilösivukulut Palvelujen ostot Vuokrat Ostot tilikauden aikana Annetut avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS TIEKIRKKO Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS Jumalanpalveluselämä Korvaukset Palkat ja palkkiot Muut palkat

27 Henkilösivukulut Palvelujen ostot Vuokrat Ostot tilikauden aikana Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS Tilinp. Ed.TA TA TS 2 TS Hautaan siunaaminen Korvaukset Maksutuotot Muut maksut ja korvaukset Maksutuotot Palkat ja palkkiot Muut palkat -192 Henkilösivukulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS Muut kirkolliset toimitukset Korvaukset Maksutuotot Muut maksut ja korvaukset Maksutuotot Palkat ja palkkiot Muut palkat -170 Henkilösivukulut Palvelujen ostot Vuokrat Ostot tilikauden aikana TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS

28 Tilinp. Ed.TA TA TS 2 TS SAAMELAISPAPPI Korvaukset Maksutuotot Seurakuntatyön maksut 52 Maksutuotot Palkat ja palkkiot Muut palkat -89 Henkilösivukulut Palvelujen ostot Vuokrat Ostot tilikauden aikana TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS Aikuistyö Palkat ja palkkiot Muut palkat 53 Henkilösivukulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS Muut seurakuntatilaisuudet Korvaukset Maksutuotot Muut maksut ja korvaukset 105 Maksutuotot Palkat ja palkkiot Muut palkat 73 Henkilösivukulut Palvelujen ostot Vuokrat Ostot tilikauden aikana TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS

29 Tilinp. Ed.TA TA TS 2 TS Tiedotus ja viestintä Korvaukset Palkat ja palkkiot Muut palkat -8 Henkilösivukulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS Sielunhoito Palkat ja palkkiot Muut palkat 119 Henkilösivukulut Palvelujen ostot TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS MUU SEURAKUNTATYÖ Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS MUSIIKKITOIMINTA Palkat ja palkkiot -72 Henkilösivukulut Palvelujen ostot Vuokrat -200 Ostot tilikauden aikana TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

202 HAUTAAN SIUNAAMINEN 1 Iisalmi

202 HAUTAAN SIUNAAMINEN 1 Iisalmi Iisalmen seurakunta Ta 2017 ehdotus: työalat 201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ TOIMINTATULOT (ulkoiset) -29 PALKAT JA PALKKIOT 88635 90370 44619 91000-630 91430 91860 HENKILÖSIVUKULUT 28537 25711 12856 26254-543

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kysely on tarkoitettu kaikille seurakuntalaisille. Tavoitteena on kartoittaa vastaajien tietämystä ja ajatuksia Kuusamon ev.lut. seurakunnan

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Akaan seurakunnan strategia

Akaan seurakunnan strategia Akaan seurakunnan strategia 2017-2021 ARVOT Pyhä: Kunnioitamme kolmiyhteistä Jumalaa, näemme Jumalan kuvan ihmisessä Vastuullisuus: Huolehdimme lähimmäisistämme ja varjelemme luomakuntaa Oikeudenmukaisuus:

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 (5) KOKOUSAIKA 23.11.2016 klo 17 19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Hassinen Arja Hämäläinen

Lisätiedot

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa wwwwwwwww.harjavallanseurakunta.fi DIAKONIATYÖ Keskiviikkokerho parillisina keskiviikkoina klo 13 alkaen 70/75-vuotiaiden juhla su 12.10 alkaen messulla klo 10 Anna

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014. Kokousaika klo seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, Sipoo

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014. Kokousaika klo seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, Sipoo SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014 Kokousaika klo 18.00 20.12 Kokouspaikka seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström Raila Degerholm

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Tilinp. Ed.Bud. Budj

Tilinp. Ed.Bud. Budj SAUVO-KARUNAN SAKUNTA Sivu 1 SAUVO-KARUNAN SAKUNTA 3001 Korvaukset 3020 Korvaus hhr 36.850 3001 Korvaukset 36.850 3150 Maksutuotot 3151 Virastotuotot 3150 Virastotuotot 1.000 1.000 3160 Sukuselvitystuotot

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-%

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

VARTIOKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

VARTIOKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ SEURAKUNTANEUVOSTO 7.9.2011 1/5 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 7.9.2011. klo 18 Paikka: Matteuksenkirkko, Olavus-sali Osallistujat: Poissa: Jukka Pakarinen, puheenjoht. Max Isaksson Eija

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 16 Kirkkoneuvosto 2/2014 7.4.2014

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 16 Kirkkoneuvosto 2/2014 7.4.2014 16 15 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 17.4.2014 15 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 22 Kirkkoneuvosto 3/2010 05.05.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 22 Kirkkoneuvosto 3/2010 05.05.2010 22 21 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 05.05.2010 21 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

ARTJÄRVEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkotie Artjärvi. Allekirjoitus

ARTJÄRVEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkotie Artjärvi. Allekirjoitus 1 ARTJÄRVEN KAPPELINEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 27.10.2016 klo 18.00 Paikka Varsinaiset jäsenet Artjärven seurakuntakoti Anttila Ari, estynyt Jarmo Koskinen, poissa Mauri Kyöstilä Koskelainen Arja Metso

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2015 1 (9) KIRKKONEUVOSTO 28.1.2015

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2015 1 (9) KIRKKONEUVOSTO 28.1.2015 ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2015 1 (9) KOKOUSAIKA 28.1.2015 klo 17 18.50 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012 HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012 1. PERUSTEHTÄVÄ Diakoniatyön perustelut löytyvät sekä Raamatusta, että Kirkko järjestyksestä. Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa.

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.00 20.00 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/ 49 46 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 30.08.2011 46 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 1 Kirkkoneuvosto 04.05.2011

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 1 Kirkkoneuvosto 04.05.2011 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.30 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari x Kantola Pentti x Varapj Kiljunen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 25.11.2013 KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 25.11.2013 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 25.11.2013 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 2.12.2013-3.1.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksy 2016 PERHEMESSUT 7.8. Hyvinkään kirkossa klo 18.00 (Tulevien 1 lk. siunaus) 4.9. Hyvinkään kirkossa klo 10.00 (Koululaisten iltakerhonohjaajien siunaaminen)

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 2/2015 Kirkkoneuvosto. Kokousaika Tiistai 31.3.2015 kello 17.30 - ( kahvit kello 17.15)

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 2/2015 Kirkkoneuvosto. Kokousaika Tiistai 31.3.2015 kello 17.30 - ( kahvit kello 17.15) Kirkkoneuvosto Kokousaika Tiistai 31.3.2015 kello 17.30 - ( kahvit kello 17.15) Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 14 KOKOUKSEN AVAUS 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 16

Lisätiedot

Budj. Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % T U L O S L A S K E L M A YLIM. TR-TASO, KARTTA B TOIMINTATUOTOT

Budj. Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % T U L O S L A S K E L M A YLIM. TR-TASO, KARTTA B TOIMINTATUOTOT KYMENLAAKSON LIITTO Sivu 1 001100 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO MYYNTITUOTOT 136.600 102.450,00 34.150,00 75,0 136.600 102.450,00 34.150,00 75,0 PALKAT JA PALKKIOT -47.500-24.718,29-22.781,71 52,0 ELÄKEKULUT

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

- Pihakahvila koulutus 15.9 klo Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko

- Pihakahvila koulutus 15.9 klo Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko 337/2016 49 Ilmoitusasiat syyskuu ehdotus Merkitään tiedoksi - Pihakahvila koulutus 15.9 klo 17.30 Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko 335/2016

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 6/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 6/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 33 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.45 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Kirkkoherra piti alkuhartauden. Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Heikki Arikka avasi kokouksen.

Kirkkoherra piti alkuhartauden. Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Heikki Arikka avasi kokouksen. RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ 2015 1(11) PÖYTÄKIRJA / KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 4/2015 Aika Keskiviikkona 2.12.2015 kello 18:00 19:35 Paikka Läsnä Seurakuntatalo Aaltonen Annika Alanen Hannele Vanto Jukka

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Kokousaika 14.10.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 68 Kokouksen avaus 69 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 - Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Varapj Kiljunen Ismo Majuri

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24.3.2011 N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24.3.2011 N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32 Kokousaika Tiistai 29.3.2011 kello 16.30 18.29 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät/läsnä Henkilökohtaiset varajäsenet Hytönen Pauliina Kallio

Lisätiedot

Rahan henki. Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta

Rahan henki. Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta Rahan henki Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä 14.11.2015 Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta Kirkon tehtävä Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa

Lisätiedot

ASKOLAN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 1/2017

ASKOLAN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 1/2017 K U U L U T U S Askolan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 26.01.2017 klo 18.00 seurakuntakodilla Askolantie 23 Kokouksen asialista on nähtävillä 20. - 26.1.2017 ja pöytäkirja 27.1. 13.2.2017

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) Aika tiistaina 29.11.2016 klo 18.30 21.40 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Sanni Junnila agronomi,

Lisätiedot

4 18 Talousarvion toteutuma vuodesta 2015 ja 1.1. 6.4.2016 (liite a ja b)

4 18 Talousarvion toteutuma vuodesta 2015 ja 1.1. 6.4.2016 (liite a ja b) JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2016 1 AIKA PAIKKA Sivu / 20.4.2016 klo 18.00 alkavan iltakoulun päätyttyä. Säynätsalon seurakuntakoti, Saarnatie Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 14 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2009

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2009 NRO 3/2009 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 26.3.2009 KOKOUSTIEDOT AIKA 26.3.2009 Torstai 18.15 20.45 PAIKKA Kiukaisten seurakuntakoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Haapanen Marketta Jalonen

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa %

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % Lapin liitto Sivu 1 000102 Valtuusto 4003 Maksetut palkat ja palkki -19.800-7.494,07-12.305,93 37,8-19.800-7.494,07-12.305,93 37,8 4101 Eläkekulut -1.500-184,90-1.315,10 12,3 4150 Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IV/2016 Asia/esityslista Ti klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IV/2016 Asia/esityslista Ti klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IV/2016 Asia/esityslista Ti 3.5.2016 klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat AIKA TEHDÄ HYVÄÄ! VAPAAEHTOISTOIMINTA TIKKURILAN SEURAKUNNASSA Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat Onko sinulla aikaa tehdä HYVÄÄ? Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan! Vapaaehtoistyö on vapaaehtoista

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Liite 7 VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 11201 HALLINTO MENOT YHTEENSÄ 64.407 (2014 60.680) PALKAT JA PALKKIOT 5000 Kuukausipalkat 35.449 Vapaa-aikasihteeri 5005 Kokouspalkkiot 1.800 Vapaa-ajanlautakunta

Lisätiedot

Tapanilan kirkko. Kevät 2015

Tapanilan kirkko. Kevät 2015 Tapanilan kirkko Kevät 2015 Aikuisille Naisten jumppa maanantaisin klo 18 Kamarikuoro aloittaa ti 13.1 klo 18.30 Merja Wirkkala p. 09 2340 4495 Alfa-kurssi tiistaisin klo 18.30. 20.30 Alkaa 24.2. Tule

Lisätiedot

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto.

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto. 1 Yleistä Partiolippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät toimii Sodankylän alueella ja kuuluu Lapin partiopiiriin. Taustayhteisönä toimii Sodankylän seurakunta. Lippukunta pitää sodankyläistä partioperinnettä

Lisätiedot

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Seurakuntaneuvosto 22.5.2014 sivu 1 (6) HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.5.2014 klo 18.00 Paikka Hakunilan kirkon kokoustila Hakunilantie 48, Vantaa Osallistujat: Jäsenet

Lisätiedot

HAUHON SEURAKUNTA. JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10

HAUHON SEURAKUNTA. JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10 HAUHON SEURAKUNTA SYKSY 2016 JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10 11.9. Messu, liturgia Tapani Vanhanen, saarna Katja Verho, kanttori Taina Kujanen. 18.9. Messu, metsästäjien kirkkopyhä,

Lisätiedot

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10 Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto 7.12. 18:08:10 TA % TS 2018 TS 2019 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Palkat ja

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 20.4.2016 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalossa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa! Käsiteltävät

Lisätiedot

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta Pyhänä ja arkena Seurakunnan historiaa 1550-luvulla Lapua oli vielä Isonkyrön kappeliseurakunta. Asukkaita oli noin 500. Lapuasta tuli itsenäinen seurakunta v. 1581. Lapua

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkoneuvoston kokous pidetään 31.3.2016 klo 18.00 Seurakuntakodilla Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 16.3.2016 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalossa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1.

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1. Sivu 1 Seurakuntaneuvoston kokous pidetään 12.1.2014 Lapinlahden seurakuntatalossa. Ennen kokousta klo 18-19 on uuden seurakuntaneuvoston perehdytystilaisuus, jossa kirkkoherran johdolla käsitellään seurakuntaneuvoston

Lisätiedot

MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 SEURAKUNNAN PAINOPISTEET UUSI SÄÄKSMÄEN ROVASTIKUNTA

MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 SEURAKUNNAN PAINOPISTEET UUSI SÄÄKSMÄEN ROVASTIKUNTA Kokousaika Keskiviikko 22.1. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KOKOUKSEN AVAUS MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 KONSERTTITARJOTIN 2012 SEURAKUNNAN

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 8/2015

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 8/2015 JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 8/2015 Kokousaika 03.12.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Pekkasten leirikeskus Käsiteltävät asiat 88 Kokouksen avaus 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltiasuus 90 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 19.00 21.06 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Castrén Helena, kirkkoherra Hämäläinen Sari Karjalainen

Lisätiedot

Aika: maanantai 1.10.2012 klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo 17.30. Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki.

Aika: maanantai 1.10.2012 klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo 17.30. Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki. 1 (6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 7/2012 Aika: maanantai 1.10.2012 klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo 17.30 Paikka: Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki Läsnä: Poutiainen Matti

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2005

TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii vuonna 2005 Suomen Partiolaisten ohjelmaa toteuttaen. Vuoden päätapahtumana on lippukunnan kesäleiri,

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 15. päivä helmikuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 19 Kokouksen avaus 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot