1. YLEISTÄ HALLINTO HALLINTOELIMET KIRKKOHERRANVIRASTO TALOUSTOIMISTO 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. YLEISTÄ... 1 2. HALLINTO... 2 2.1. HALLINTOELIMET 2 2.2. KIRKKOHERRANVIRASTO 2 2.3. TALOUSTOIMISTO 3"

Transkriptio

1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

2

3 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ HALLINTO HALLINTOELIMET KIRKKOHERRANVIRASTO TALOUSTOIMISTO 3 3. YLEINEN SEURAKUNTATYÖ HENGELLINEN TYÖ KIRKONPALVELU 5 4. MUSIIKKITOIMINTA KASVATUSTOIMINTA PÄIVÄKERHOTYÖ PARTIOTYÖ VARHAISNUORISOTYÖ NUORISOTYÖ RIPPIKOULUTYÖ 9 6. LÄHETYSTYÖ DIAKONIATYÖ TIEDOTUSTOIMINTA YMPÄRISTÖTOIMINTA MAANKÄYTTÖ JA METSÄTALOUS HAUTAUSMAAT KIINTEISTÖT Työntekijöiden määrä laskettuna henkilötyövuosina Talousarvio... 18

4

5 1. YLEISTÄ Vuoden 1999 alusta tuli voimaan uusi järjestelmä, jonka mukaisesti seurakunnan on tehtävä toiminnan ja talouden osalta suunnitelma kolmeksi vuodeksi, joista ensimmäinen on sitova toiminta- ja taloussuunnitelma. Näin ollen tämä suunnitelma on laadittu vuosiksi , ja on samalla vuoden 2015 sitova toiminta- ja taloussuunnitelma. Suunnitelmassa on asetettava tavoitteet, joiden toteutumista tulee tarkastella toimintakertomuksessa. Tavoite Seurakunnan toiminnan tavoite on 1) että Jumalan sanaa saarnataan ja sakramentit oikein jaetaan 2) seurakunta julistaa, opettaa ja palvelee 3) seurakunnan toiminnan painopistealueita ovat lapsi- ja nuorisotyö sekä diakonia ja perhetyö 4) seurakunnan talous on vakaa Toiminnan nykytila - Kirkkoherran katsaus Inarin kunnan ja seurakunnan väestökehitys on viimeisen kymmenen vuoden aikana ollut laskeva. Väki seurakunnassa on vähentynyt noin 1500 henkeä vuoteen 2004 verrattuna. Henkilöverotulot ovat kehittyneet siten, että verotulot olivat vuonna Vuonna eli hivenen pienemmät kuin edellisenä vuotena. Yhteisöverotulojen kehitys on samana aikana ollut ja Kokonaisverotulot olivat ja Vähennystä oli kokonaisuudessaan alle euroa. Vuoden 2015 henkilöverotulojen arvioiminen on vaikeaa. Verohallitukselta ei arviota vuoden 2015 verotuloista ole vuoden 2014 arvioitu tilitettävä määrä on eli euroa pienempi, mitä on arvioitu edellisessä taloussuunnitelmassa. Verovuosi Verotulot toteutuneina Ansioverotulo toteutunut Yhteisöverotulot toteutunut Talousarvion sitovuus on pääluokkataso. 1

6 Muutokset toiminnassa 2. HALLINTO 2.1. HALLINTOELIMET Vuoden 2015 työntekijämäärä on sama, kuin vuonna Kuitenkin kanttori opiskelee saamenkieltä samoin kuin toinen nuorisotyönohjaaja. Kanttorin sijaisen palkkaan saadaan noin euron avustus ja nuorisotyönohjaajan opintovapaa on palkaton. Talousarvion laadintaa on jouduttu aikaistamaan, koska seurakunta siirtyy kirkon palvelukeskukseen vuoden 2015 alusta, numeraaliset tiedot ovat syötetyt keskukseen, josta saadaan talousarviossa käytettävä numeraalinen aineisto. Aineisto esitetään erillisenä kirjana menneistä vuosista poiketen. Kipan myötä laskujen hyväksyntä muuttuu, kirkkoherra hyväksyy 1. pääluokasta kirkkoherranviraston ja koko 2. pääluokan. Talouspäällikkö loput. Tulevaisuudessa on odotettavissa maanmyynnistä seurakunnalle tuloja. Inarin kirkonkylän uuden kaavan vahvistuttua rakennuspaikat myydään tarjousten perusteella vähintään Inarin kunnan alueelle määrittelemällä hinnalla. Seurakunta ei vuokraa uusia rakennuspaikkoja. Tavoite Hallinnon tavoitteena on, että 1) hallinto mahdollistaa joustavasti ja järkevästi seurakunnan tehtävien hoidon julistuksessa, opetuksessa ja palvelussa sekä turvaa taloudelliset edellytykset toiminnalle 2) seurakuntalaisten tarpeet ja toiveet otetaan huomioon luottamushenkilöiden päättämien suuntaviivojen mukaan 3) uudet luottamushenkilöt perehdytetään tehtäväänsä Toiminnan nykytila Muutokset toiminnassa Valtuuston jäsenten lukumäärä on 19 kirkkolain mukaisesti. Kirkkoneuvoston jäsenmäärä on 9. Seurakunnassa ei ole käytössä johtokuntajärjestelmää, vaan työaloilla toimivat vapaaehtoiset maallikot muodostavat työntekijää auttavan työryhmän. Uusi valtuusto aloittaa vuoden 2015 alusta, samoin kirkkoneuvosto. Ei muutoksia toiminnassa 2.2. KIRKKOHERRANVIRASTO Tavoite Kirkkoherranviraston tavoitteena on, että 1) kirkkoherranvirasto tuottaa väestörekisteripalveluja lakien ja asetusten mukaisesti 2) kirkkoherranvirasto hoitaa konekieliset ja manuaaliset muutokset Väestötietojärjestelmään kirkon jäsenrekisteriin ohjeiden mukaisesti ja ylläpitää omaa rekisteriä 2

7 Toiminnan nykytila Muutokset toiminnassa 3) kirkkoherranvirasto hoitaa keskitetysti varauskalenterin ja seurakunnan toiminnan kannalta tarpeelliset ilmoittautumisten ja maksujen keräykset 4) palvelee seurakuntalaisia neuvonnan ja kirkollisten ilmoitusten välityksellä 5) hoitaa Utsjoen seurakunnan kirkkoherranviraston tehtävät yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Kirkkoherranviraston johtajana toimii kirkkoherra Jouko Lepistö ja kanslistina Laura Riestola. Päiväkerhonohjaaja Sirpa Tanhua toimii tarvittaessa kanslistin sijaisena. Kirkkoherranvirasto on auki arkisin klo Kirkkoherranvirasto hoitaa väestörekisteriasiat ja keskitetysti seurakunnan varauspalvelun ja myös Saariselän kappelin ja lomaosakkeen varaukset. Jos virastossa ei ole työtekijää, puhelut ohjautuvat Lapin seurakuntien yhteiseen palvelunumeroon Rovaniemelle. Sukuselvitysten antaminen työllistää edelleen eniten. Inarin ja Utsjoen virastojen toiminnan yhdistäminen siten, että sama henkilö tekee työt, jatkuu edelleen. Viraston toiminnassa otetaan huomioon saamenkielen kielilain mukaiset toimet, joiden kustannukset maksaa edelleen valtio. Vuonna 2012 siirtyi Suomen evankelisluterilainen kirkko yhteiseen rekisteriin ja käyttämään yhteistä ohjelmaa, ns. Kirjuri-ohjelmaa, jolloin sähköisessä muodossa olevista tiedoista todistuksen voi antaa mikä rekisteri tahansa. Vuoden 2014 toiminta on osoittanut, että Kirjuri-ohjelmistossa on vielä puutteita ja tiedot joudutaan tarkistamaan vanhemmasta rekisteristä. Ei muutoksia toiminnassa 2.3. TALOUSTOIMISTO Tavoite Taloustoimiston tavoitteena on 1) että taloustoimisto hoitaa kirjanpidon, palkanlaskennan ja maksun, maksujen perimiset ja laskujen maksun sekä tilitykset lakien ja asetusten mukaisesti 2) seuraa talousarvion toteutumista ja antaa työmuodoille siitä tietoja 3) antaa tietoja seurakuntasuunnittelua varten talouden kehityksestä 4) hoitaa Utsjoen taloudenhoidon yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Toiminnan nykytila Muutokset toiminnassa Talouspäällikkönä on Eila Seipäjärvi. Taloustoimiston toimistosihteerinä on Katja Kiviniemi. Taloustoimisto käyttää Status-talousohjelmaa. Ohjelmat ovat yhteisellä palvelimella Rovaniemellä. Palkanlaskenta ja kirjanpidon rutiini on kirkossa keskitetty muutamaan palvelukeskukseen, joista Pohjois-Suomessa on Oulun keskus, joka toimii koko Kipan keskuksena. Inarin seurakunta on päättänyt liittyä Kipaan vuoden 2015 alusta, jolloin luovutaan Status talousjärjestelmästä. Seurakunnissa kuitenkin tulee säilyttää taloudellinen asiantuntemus, 3

8 koska ohjeet palkkoihin tulevat seurakunnalta ja talousarvio ja tilinpäätös laaditaan edelleen seurakunnassa 3. YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 3.1. HENGELLINEN TYÖ Tavoite Tavoitteena on, 1) että seurakunta ylläpitää jumalanpalveluselämää Ivalon ja Inarin kirkoissa ja Saariselän kappelissa viikoittain ja Nellimissä kuukausittain. 2) Kirkolliset toimitukset palvelevat pyyntöjen mukaisesti seurakuntalaisia. Toimitukseen saadaan se seurakunnan pappi, jota pyydetään. 3) Laitoksissa järjestään säännöllisesti hartaustilaisuuksia. 4) Yksityistä sielunhoitoa varten on jokaisena viikonpäivänä ainakin yksi pappi tavoitettavissa. Toiminnan nykytila 4 Virassa ovat vuoden 2014 aikana olleet kirkkoherra, kappalainen, saamelaispappi ja seurakuntapastori, jonka työstä puolet suuntautui Saariselälle. Seurakuntapastorin virka lakkautettiin vuoden 2014 alusta ja tuomiokapituli irtisanoi viranhaltijan alkaen. Jumalanpalvelukset pidetään pääkirkossa Ivalossa jokaisena sunnuntaina ja juhlapäivänä alkaen klo 11. Inarissa pidetään pääsääntöisesti jumalanpalvelus jokaisena sunnuntaina ja juhlapäivänä alkaen klo 14, Saariselällä pidetään jumalanpalvelus klo 19. Erityisen syyn takia jumalanpalvelus voidaan peruuttaa. Yhteistyö ortodoksisen seurakunnan kanssa jatkuu edelleen. Nellimin kirkossa on meillä mahdollisuus pitää luterilaisia jumalanpalveluksia. Kaksikielisiä suomen ja saamenkielisiä jumalanpalveluksia pidetään edelleen. Kirkolliset toimitukset hoidetaan pyyntöjen mukaan. Seurakuntalaiset saavat toimituksiinsa mahdollisuuksien mukaan sen Inarin seurakunnan papin, jonka haluavat. Toimitusten yhteydessä kastekoteihin lahjoitetaan suojelusenkelitaulua, jolla halutaan muistuttaa sekä Jumalan varjeluksesta että seurakunnan lapsityöstä. Vainajan omaisille annetaan ohjevihkonen hautausta varten ja surukoteihin annetaan sopivaa kirjallisuutta. Saamenkielisiin koteihin ja päiväkerholaisille jaetaan edelleen sekä pohjoissaamenkielistä että inarinsaamenkielistä materiaalia. Viisikymmentä vuotta täyttäville seurakuntalaisille lähetetään henkilökohtainen onnittelukirje ja kirjalahja. Papiston työnjaon mukaan kirkkoherra Jouko Lepistö vastaa yleisestä johtamisesta ja tiedotuksesta sekä yleisestä seurakuntatyöstä ja lähetyksestä ja rippikoulutyöstä, kappalainen Mauno Hepola tekee kasvatustyötä erityisesti päiväkerhoikäisten lasten parissa sekä hoitaa sairaalasielunhoitoa ja diakoniaa ja toimii diakoniatiimin johtajana. Rippikouluja pitävät tarvittaessa Mauno Hepola ja Tuomo Huusko. Saamelaispappi Tuomo Huusko hoitaa saamelaistyötä koko saamelaisalueella.

9 Muutokset toiminnassa Ei muutoksia toiminnassa 3.2. KIRKONPALVELU Tavoitteena on, 1) suntion tehtävien hoitaminen kiinteistöjen ylläpito 2) hautojen näyttö ja hautakirjanpidon hoito 3) kiinteistöjen yleisestä siisteydestä huolehtiminen Ivalon hautausmaasta ja kiinteistöjen hoidosta Ivalon seudulla vastaa Ylä-Lapin Lvi Oy. Inarin hautausmaan ja Inarin alueen kiinteistöjen hoidon sekä suntion työt hoitaa seurakuntamestari Touko Haarala. Tuula Turunen toimii Ivalon kirkon suntiona. 4. MUSIIKKITOIMINTA Tavoite Tavoitteena on, että 1) jumalanpalvelusten musiikki on korkeatasoista ja monipuolista, ja jokaisessa jumalanpalveluksessa on kanttori 2) muuta musiikkitoimintaa kehitetään palvelemaan seurakunnan tarpeita, järjestetään virsi- ja muita laulutilaisuuksia tarpeiden mukaan. Erityisesti kauneimmat joululaulut tapahtumia. Myös saamenkielisiä laulutilaisuuksia järjestetään. 3) osallistutaan paikkakunnan musiikkielämän kehittämiseen tarjoamalla mahdollisuuksia nuorille musiikin harrastajille osallistua kirkollisen nuorisomusiikin parissa tehtävään työhön 4) osallistutaan konserttien järjestämiseen antamalla tilat ja järjestämällä konsertteja yhdessä kunnan kanssa Toiminnan nykytila Muutokset toiminnassa Musiikkitoiminnasta vastaa seurakunnan kanttori Jari Linjama. Apukanttoreina toimivat soittotaitoiset paikkakunnalla olevat nuoret mm. Sara Pekkala, Suvi-Tuulia Pekkala, Aino Riihimäki ja Inka Tuppurainen. Kanttori Jari Linjama on palkallisella virkavapaalla inarin saamenkielen opintoja varten. sijaisena toimii kanttori Laura Piilonen. 5

10 5. KASVATUSTOIMINTA 5.1.PÄIVÄKERHOTYÖ Tavoite Päiväkerhotyön tavoitteena on, että 1) 4-5 vuotiaille tarjotaan päiväkerhopalveluja kerran viikossa, kaksi tuntia kerrallaan Ivalossa 2) Avoin päiväkerho ilman ikärajaa Ivalossa, Inarissa kerran viikossa 3) Iltapäiväkerhossa Ivalossa 1-2 luokkalaisille tarjotaan iltapäivähoitoa arkipäivisin klo ) Iltapäivä- ja päiväkerhoissa annetaan kasteopetusta ja toiminnallisia virikkeitä. 5) Tuemme lapsiperheitä kristillisessä kasvatustyössä Toiminnan nykytila Tilaisuudet ja retket Muutokset toiminnassa 5.2. PARTIOTYÖ Lastenohjaajina toimivat Sirpa Tanhua ja Kirsi Valle. Avoimessa päiväkerhossa lapset ja aikuiset ovat yhdessä koko kerhon ajan. Seurakunta tarjoaa kahvit ja mehut. Avoin päiväkerho kokoontuu Ivalossa keskiviikkona ja torstaina Sairaalantien tiloissa. Inarin Avoin päiväkerho kokoontuu torstaisin Inarin seurakuntakodilla. Seurakunta tarjoaa kahvit ja mehut. Iltapäiväkerhossa ohjaajina ovat Sirpa Tanhua, Olga Karjalainen ja Kirsi Valle. Lapsia kerhossa syksyllä 2014 on 21. Yhteistyötahoina toimii entiseen tapaan kunnan liikuntatoimi ja Ivalon ala-aste. Iltapäiväkerho on aloittanut toimintansa syksyllä Nyt on alkanut 15. lukuvuosi. Perhemessu 4-5 vuotiaille I Adventtina perhemessu Jouluaskartelut Ivalossa ja Inarissa Kerhokohtaiset pikkujoulut Laskiaistiistain iltakirkko ja mäenlaskua Pääsiäisaskartelut Inarissa ja Ivalossa Perhemessu 3-4 vuotiaille Hiihtokilpailut Inarissa ja Ivalossa Koulutielle siunaaminen Mauno Hepola käy kaikissa kerhoissa pitämässä hartauden, myös iltapäiväkerhossa. Inarin päiväkerho aloitti elokuulla jälleen päiväkerhon. Tavoite 6 Inarin seurakunnan partiotyön tavoitteena on 1) Tarjota lapsille ja nuorille turvallinen kasvupaikka seurakunnassa partiotoiminnan

11 muodossa. 2) opettaa partiolaisille kristillisiä elämänarvoja ja tapoja. 3) toteuttaa laumoissa ja vartioissa mahdollisuuksien mukaan Suomen partiolaisten ikäkausiohjelmia. 4) aktivoida vanhempia osallistumaan partiotyössä tarvittavien tukirakenteiden ylläpitämiseen sekä samalla kutsua heitä mukaan yhteiseen jumalanpalvelukseen. Toiminnan nykytila Viikkotoiminta Ivalossa ryhmät kokoontuvat laumailtoihinsa viikoittain omalla kolollaan ja Inarin kirkonkylällä ryhmät kokoontuvat seurakuntakodilla. Ivalossa ryhmiä on yhteensä viisi ja niiden vetäjinä toimii Tiina Nykänen, Anitta Kuusinen, Outi Kallioinen, Paula Hautala ja Annakaisa Heikkonen. Inarissa ryhmiä toimii kolme ja niiden vetäjinä toimivat Marikaisa Laiti ja Mari Soikkonen. Aikuisista pyritään innostamaan aktiiveja tuuraamaan laumanvetäjiä tarvittaessa. Tavallisen viikkotoiminnan lisäksi pyritään järjestetään kaikille ryhmille yhteisiä tilaisuuksia yhdessä lippukunnan kanssa noin 3 kpl vuoden aikana. Leiri- ja retkitoiminta Lippukunnan oma leiritoiminta Seurakunta osallistuu lippukunnan leireille ja tukee lippukunnan leiritoimintaa mahdollisuuksien mukaan. Piirin toiminta Lippukunta pyrkii osallistumaan keväällä ja syksyllä pidettäviin partiotaitokilpailuihin sekä partiotahtiin. Partiotaitokilpailut on tarkoitettu vain vartiossa toimiville. Koulutustoiminta Partiolaisten ensiaputaitoja pyritään kohentamaan järjestämällä EA1-kurssi sen tarvitseville sekä EA2-kurssi täydennyksen tarvitseville. Vartionjohtajat ja laumanjohtajat osallistuvat piirin järjestämiin koulutuksiin tarpeen mukaan. Hukkarukat Hukkarukat on aikuisten partioryhmä, joka omalla toiminnallaan luo mahdollisuuksia partiotoiminnalle mm. olemalla apuna erilaisissa tapahtumissa, pitämällä Uuttajokea kunnossa ja hankkimalla rahaa lippukunnalle. Hukkarukkien toiminnasta vastaa Kati Vaara. Uudenjoen leirikeskus Uudenjoen leirikeskus on edelleen vuokrattuna Inarin Tunturisudet Ry:lle Muu toiminta Keväällä Yrjönpäivän aikaan järjestetään partiomessu. Lippukunnan lupauksenantojuhla ja partiomessu pidetään loka-marraskuussa. Muuta toimintaa järjestetään sen mukaan kuin aikaa ja intoa sekä osallistujilla että järjestäjillä riittää VARHAISNUORISOTYÖ Tavoite Varhaisnuorisotyön tavoite on, 1) että ala-aste-ikäisille tarjotaan partiotoiminnan ohella myös seurakunnallisia kerhoja ja leirejä. 7

12 Toiminnan nykytila Muutokset toiminnassa 5.4. NUORISOTYÖ 2) Kolmivuotiskaudella tavoitteena on tukea varhaisnuoria löytämään seurakunnan toiminnasta oma paikkansa ja kehittymään vastuullisiksi ja aktiivisiksi seurakunnan ja yhteiskunnan jäseniksi. 3) Kasvatetaan ymmärtämään vieraisiin kulttuureihin kuuluvia ihmisiä ja ilmiöitä 4) Tuetaan koulujen kerhotyötä Varhaisnuorisotyöstä vastaa nuorisotyönohjaaja Mari Soikkonen syksyyn 2015 asti, jonka jälkeen Tauno Ljetoff palaa opintovapaalta työhön ja molemmat jatkavat varhaisnuorisotyön ja nuorisotyön vastaavina. Pajakoskella järjestetään tulevan vuoden aikana leirejä seuraavasti: Kaksi (2) leiriä keväällä 2015 ja kaksi (2) leiriä syksyllä Leirit ovat 1-3 luokkalaisille ja 4-6 luokkalaisille tarkoitettuja sekaleirejä. Vuoden 2015 teemana toiminnassamme on edelleen YHTEISTYÖ ja VERKOSTOITUMINEN. Koulujen kanssa työtä kehitetään edelleen. Nuorisotyönohjaaja Tauno Ljetoff on opintovapaalla kevääseen 2015 saakka. Varhaisnuortenleirit pidetään lauantai-sunnuntai, edellisen perjantai-sunnuntai sijaan. Tavoite 1) Kolmivuotiskaudella tavoitteena on tukea nuoria ja auttaa heitä kehittymään vastuullisiksi ja aktiivisiksi seurakunnan ja yhteiskunnan jäseniksi. 2) Kansainvälisyyskasvatus ja yhteydet vieraisiin kulttuureihin otetaan mahdollisuuksien mukaan toiminnassa huomioon eri vuosien painopistealueiden mukaisesti. 3) Yhteistyötä kehitetään kunnan nuorisotyön, koulujen ja eri järjestöjen kanssa. Toiminnan nykytila Inarin nuorisotilalla tulee työskentelemään myös jatkossa seurakunnan nuorisotyöntekijät Selvä Peli työryhmän kautta. Syksyn uusien 7-luokkalaisten ryhmäytyksiä jatketaan yhdessä kunnan nuorisotoimen kanssa. Yhteistä koulutusta kehitetään kunnan eri tahojen kanssa, koska nuoret ovat osaksi samoja. Isoskoulutuksia jatketaan ja niiden osalta pidetään myös koulutusviikonloppuja, joko omalla ryhmällä tai yhteistyössä Sodankylän ja Utsjoen seurakuntien kanssa. Inarissa jatkuu Inarin autokerho Öljymäki jonka vastuuhenkilönä toimii Mari Soikkonen. Kerholaiset käyvät harjoitusajoissa kaksi tai kolme kertaa vuonna Mahdollisesti myös kerholaiset järjestävät ajot maaliskuun 2015 aikana. 8

13 Muutokset toiminnassa 5.5. RIPPIKOULUTYÖ Pyritään järjestämään nuorisovaihto tai ryhmätapaaminen nuorison toivomusten mukaan ja heitä kuunnellen kesän 2015 aikana aloitettu Selvä Peli hanke jatkuu edelleen. Tavoitteena on tarjota päihteetöntä vaihtoehtoa nuorten vapaa-ajanviettoon ja mahdollisuuksien mukaan tukea perheiden kasvatustyötä. Projektin puheenjohtajana toimii Inger- Anne Äärelä ja sihteerinä Seppo Körkkö. Toiminta-ajatuksena on jäntevöittää ja tukea jo olemassa olevaa toimintaa. Kesällä 2015 järjestetään matka Live Aid Uusi Lastensairaala konserttiin yhteistyössä kunnan nuorisotoimen kanssa. Tavoite Rippikoulutyön tavoite on, 1) järjestää vuorossa olevalle ikäluokalle tilaisuus saada rippikouluopetusta 2) saada mahdollisimman suuri osa ikäluokasta rippikouluun 3) antaa nuorille valmius kasvaa täysivaltaisiksi seurakunnan jäseniksi opettamalla heille kristinuskon ja seurakuntaelämän perusteet 4) antaa nuorille myönteisiä elämyksiä ja kokemuksia seurakunnasta ja seurakunnan elämästä ja ohjata jatkuvaan elämään seurakuntayhteydessä 5) ottaa huomioon Usko Elämä Rukous rippikoulusuunnitelman mukanaan tuomat haasteet Toiminnan nykytila Muutos toiminnassa Rippikoulutyön vastuu käytännön toteutuksessa jakaantuu kappalainen Mauno Hepolan ja saamelaispappi Tuomo Huuskon välille. Vastuuhenkilöiden lisäksi rippikoulun pitoon osallistuvat nuorisotyönohjaajat Mari Soikkonen ja Tauno Ljetoff sekä mahdollisuuksien mukaan kanttori. Vuonna rippikouluja on kolme, talvirippikoulu sekä kaksi kesärippikoulua. Rippikoulun Isot kokoontuvat omaan kolmen tai neljän viikonlopun mittaiseen koulutukseensa. Koulutus pyritään järjestämään leirien osalta yhdessä Utsjoen ja Sodankylän isosporukan kanssa. Viikonloppukoulutusten lisäksi nuoret kokoontuvat n. 2-3 kertaa kuukaudessa iltaisin. Nuorisotyönohjaaja Tauno Ljetoff on opintovapaalla kevään 2015 ajan, mutta palaa rippikoulutyöhön jälleen syksyllä

14 6. LÄHETYSTYÖ Tavoite Lähetystyön tavoitteena on, että 1) Inarin seurakunta antaa oman panoksensa kristikunnan yhteiseen julistukseen, opetukseen ja palveluun lähetyskentillä 2) innostetaan seurakuntalaisia kannattamaan lähetystyötä rukouksin ja taloudellisin uhrauksin 3) autetaan seurakuntalaisia ymmärtämään lähetystyön muualla olevan osa paikallisseurakunnan työtä 4) erityisesti lapsia ja nuoria kasvatetaan ymmärtämään muita kansoja ja suhtautumaan myönteisesti toisiin ja toisenlaisiin ihmisiin. Toiminnan nykytila Seurakunnan lähetyssihteerinä toimii oman toimensa ohella nuorisotyöntekijä. Mari Soikkonen Koulujen tekemää lähetyskasvatustyötä tuetaan. Lähettivierailujen yhteyteen järjestetään aina mahdollisuuksien mukaan varhaisnuorten leiri. Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksia järjestetään noin 20 kappaletta. Avustukset SPS:lle 168 e Inkerin kirkon Murmanskin alueen luterilaisen seurakuntatyön rahastolle e. Muutokset toiminnassa Ei muutoksia toiminnassa 7. DIAKONIATYÖ Tavoite Diakoniatyön tavoitteena on, 1) että diakonisen palvelun kautta välitetään kristillistä lähimmäisenrakkautta ja vahvistetaan seurakuntayhteyttä 2) tehdä erityisesti työtä vertaisryhmätoiminnan tukemiseksi ja vapaaehtoistyön kehittämiseksi 3) toimia henkilökohtaisten kontaktien avulla mm. kotona asuvien mielenterveyskuntoutujien ja vanhusten tukemiseksi sekä perheiden auttamiseksi ja kriisitilanteissa 4) antaa harkinnan mukaan taloudellista tukea tarvitseville 5) tukea jo olemassa olevia toiminnallisia piirejä taajamissa ja sivukylissä 6) tehdä yhteistyötä kunnan sosiaalityön ja terveydenhuollon kanssa 10

15 Toiminnan nykytila 7) toimia yhteistyökumppanina yhdistyksille: päihdehuollon päiväkeskushanke, omaishoitajien toiminta, Sámi Soster, työttömien yhdistys. 8) toteuttaa diakoniakasvatusta rippikoulu- ja nuorisotyön yhteydessä Diakonian viranhaltijoina ovat saamelaisdiakonissa Anja Karhula ja diakonissa Anu Huhtamella. Diakoniapappina toimii kappalainen Mauno Hepola, joka on myös rovastikunnan diakoniapappi. Päivystykset: - Anu Huhtamella puh , - Anja Karhula puh , - Anu järjestää sielunhoitokoulutukseen liittyviä päivystyksiä terveyskeskuksessa ja palvelutaloissa kerran kuukaudessa Sairaus, kuolema, työttömyys, taloudelliset huolet, perheongelmat ja muut kysymykset ovat varsinaista diakoniatyön arkea, joka vie suurimman osan ajasta. Asiakkaan ongelmiin paneudutaan henkilökohtaisissa keskusteluissa joko tapaamisten yhteydessä tai puhelimitse. Säännöllistä ryhmätoimintaa: - Ivalon kirkolla tiistaipiiri joka viikko klo 12-14, kerran kuukaudessa Koivikossa, kaksi kertaa vuodessa Männikössä; - Inarin seurakuntatalolla kultaisen iän kerho joka maanantai klo 13-15; - Saariselän kappelikerho kerran kuukaudessa tiistaisin klo omaishoitajatapaamiset kerran kuussa Ivalossa, harvemmin Inarissa; - diakoniapiirit ainakin Riutulassa ja Veskoniemessä, Partakkoa ja Nellimiä vielä yritetään; - lähimmäispalvelu Ivalossa noin kerran kuukaudessa ja muu vapaaehtoistyö kaksi kertaa vuodessa; - toiminnallinen naistenpiiri päiväkeskuksessa kaksi kertaa kuukaudessa; - miesten saunailta Pajakoskella kerran kuukaudessa; - naisten saunailta Pajakoskella kerran kuukaudessa; - sururyhmiä Ivalossa ja Inarissa, mikäli tarvetta on; Muutoin sureville yhteisiä tapaamisia tarpeen mukaan, esim. pyhäinpäivän kynttiläkirkko Leiri- ja retkitoiminta: - kehitysvammaisten leiri huhtikuussa Tievatuvalla, johon vaikeavammaiset osallistuvat yhtenä päivänä, leiriläisten omavastuu 30 euroa; - vanhusten kerhojen retki mahdollisesti syksyllä; - mahdollisesti retket mielenterveyskuntoutujille ja päihdekuntoutujille Pajakoskelle tai Uudellejoelle kesällä (toteutuminen riippuu yhteistyötahoista); - omaishoitajien pieniä retkiä yhdistyksen kanssa pitkin vuotta; - naistenpiiri tekee pikkuretkiä lähialueelle pitkin vuotta; - perheleiri yhdessä nuorisotyön kanssa syyskuun lopussa; Rovastikunnallinen toiminta: - näkövammaisten leiri rovastikunnallisena helmikuussa; - kuurojen tapaaminen tammikuussa; 11

16 - keväinen virkistysleiri voimaantumista kaipaaville Tievatuvalla toukokuussa; - omaishoitajien retki Levin kylpylään marraskuussa; - diakoniapäivä Utsjoella 26.9.; - päihdeleiri lokakuussa Sattasvaarassa; Lapin alueen kehitysvammaistyö: - kehitysvammaisten tunturileiri elokuussa Muu kokoava toiminta: vuotiaiden muistamiseksi Pyöreiden vuosien kirkkopyhä helatorstaina Tämän lisäksi heille ja 75- ja 85-vuotiaille lähetetään postissa pieni kirjanen ja kirje, jossa neuvotaan ottamaan yhteyttä pappeihin tai diakoniatyöntekijöihin, jos syntymäpäivävierailua toivotaan. Yli 90-vuotiaille lähetetään kortti, jossa on sama neuvo; - kehitysvammaisten kirkkopyhä Inarin kirkossa yhdessä sodankyläläisten kanssa; - rippikoululaisten ja kehitysvammaisten yhteisiä teeiltoja osana talvirippikoulun diakoniakasvatusta Ivalossa; - kesärippikoulun diakoniakasvatuksen osana kehitysvammaisten vierailu leireillä; - saamelaisalueen ikäihmisten joulujuhla Sámi Sosterin kanssa yhteistyössä; - omaishoitajien kirkkopyhä syksyllä Koulutus: Muutokset toiminnassa - saattohoitokoulutus Inarissa SAKK:n tiloissa 13.3.; - rovastikunnalliset työnohjausseminaarit Sattasvaarassa ja Levillä; - rovastikunnallinen YV-kokous Ivalossa; - hiippakunnalliset diakonian ja lähetyksen neuvottelupäivät ja KUAn ajankohtaispäivä Vuontispirtillä huhtikuussa; - mahdolliset tuomiokapitulin järjestämät koulutuspäivät; - saamelaistyön neuvottelupäivät syksyllä; - hiippakunnallinen sielunhoitokoulutus (Anu) - sairaanhoitaja-diakonissakoulutuksen seminaari SAKK:ssa. Muu toiminta: - yhteistyöprojekteja kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon, nuorisotoimen, sivistystyön, työttömien yhdistyksen ja muiden mahdollisten tahojen kanssa tarpeen mukaan; - yhteisvastuukeräys listakeräyksenä ( ), laskiaishernekeitto laskiaistiistaina 17.2., mahdollisesti muita tempauksia, kuten perinneruokapäivä, kotakahvio, kirpputori, keräyspäällikkönä toimii Mauno Hepola; - keräyksen oma osuus kohdennetaan joulumuistamisiin; - joulujuhlat yksinäisille, omaishoitajille, vapaaehtoisille; - diakoniatyöntekijät osallistuvat tarpeen mukaan kauneimpiin joululauluihin. Ei tiedossa. 12

17 8. TIEDOTUSTOIMINTA Tavoite Tiedotustoiminnan tavoitteena on: 1) antaa oikeaa ja kattavaa tietoa seurakunnan toiminnasta ja tapahtumista 2) antaa seurakuntalaisille mahdollisuus osallistua jumalanpalveluselämään paikallisradion kautta 3) tarjota seurakuntalaisille mahdollisuus tavoittaa sähköpostitse seurakunta ja sen työntekijät Toiminnan nykytila Muutokset toiminnassa Tiedotuksesta vastaa kirkkoherra Jouko Lepistö ja verkkosivujen päivityksestä kappalainen Mauno Hepola. Toimialojen tietojen päivityksestä vastaavat alojen työntekijät. Seurakunta julkaisee kirkolliset ilmoitukset paikallislehti Inarilaisessa joka keskiviikko sekä toimittaa Lapin Kansaan ja Pohjolan Sanomiin kirkolliset uutiset kuolleista, haudatuista, vihityistä ja kastetuista. Seurakunta ylläpitää verkkosivuja osoitteessa Verkkosivuilla on tietoa seurakunnasta, yhteystiedoista ja seurakunnan toimialoista sekä siellä julkaistaan viikoittain kirkolliset ilmoitukset. Kirkkoneuvoston ja valtuuston esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan verkkosivuilla. Verkkosivuilla julkaistaan myös toimintasuunnitelma ja toimintakertomus. Erityisesti nuorisotyön sivut ovat yhteydessä Lapin nuorisotiedotusportaaliin osoitteessa Seurakunta on myös face-bookissa. Ivalon kirkon jumalanpalvelukset lähetetään maanantaisin nauhoitettuina ja kirkolliset ilmoitukset ja uutiset perjantaisin. Tarvittaessa laaditaan tiedotteita, jotka toimitetaan paikallismedioille, Kotimaahan ja Kirkon tiedotuskeskukseen. Lapin Kansaan ja Inarilaiseen pyritään saamaan enemmän seurakuntaa koskevia uutisia. 9. YMPÄRISTÖTOIMINTA Tavoite Ympäristötoiminnan tavoite on: 1) Seurakunta toimii vastuullisesti kestävän kehityksen periaatteiden mukaan 2) Seurakunnan kiinteistöillä järjestetään jätteiden lajittelu kunnan tulevien jätehuoltomääräysten mukaisesti ja mahdollisuuksien mukaan biojätteet kompostoidaan jo kiinteistöllä. Kiinteistöille laaditaan kirjalliset ohjeet. Toteutetaan jätehuoltomääräysten tultua. 13

18 Toiminnan nykytila Inarin seurakunta on toiminut pitkäjänteisesti ympäristöasioissa. Vuonna 1991 laadittiin ensimmäinen Inarin seurakunnan ympäristöohjelma. Kirkon ympäristödiplomin hakemisen yhteydessä vuonna 2003 laadittiin ja vuonna 2004 vahvistettiin uusi ohjelma, jonka perusteella Kirkkohallitus myönsi ympäristödiplomin Inarin seurakunnalle. Diplomi oli voimassa vuoden 2008 loppuun. Inarin kirkkoherra toimii Oulun hiippakunnan ympäristötoiminnan työryhmän puheenjohtajana. Muutokset toiminnassa Ei muutoksia toiminnassa. 10. MAANKÄYTTÖ JA METSÄTALOUS Tavoite Maankäytössä tavoitteena on, että 1) seurakunnan maaomaisuutta hoidetaan ja käytetään maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti ja noudatetaan muitakin viranomaisohjeita sekä kirkkohallituksen suosituksia 2) seurakunnan metsiä hoidetaan metsälain ja -asetuksen säädösten mukaisesti ja huolehditaan kestävän kehityksen mukaisesta metsän käsittelystä Toiminnan nykytila Muutokset toiminnassa Seurakunnalla on maaomaisuutta 426,7 hehtaaria metsätalousmaata ja muuta maata 38,14 ha, josta hautausmaata 5,4. Kaavoitettuja alueita on Inarin kirkonkylässä ja Ivalossa. Kaavoitetuilla alueilla noudatetaan kaavamääräyksiä, maata ei luovuteta kaavan vastaisiin tarkoituksiin. Erityisiä maa-alueita seurakunnalla on Uudellajoella sijaitseva, partiolaisille vuokrattu leiripaikka, Ivalojoen varrella Pajakoskella sijaitseva leirikeskuksen alue ja siihen liitetyt uudet Ivalojoen varresta ostetut alueet sekä lomamökin alue, jolla sijaitsee maa-aineksen ottoalue, joka on vuokralla Napapiirin kuljetuksella. Seurakunnan metsät sijaitsevat Inarin kirkonkylässä ns. kotipalstalla, Luosmavaarassa (tunturissa) sekä Vuontisjärven itäpuoleisella rannalla. Kotipalstalla ja Luosmalla on suoritettu hakkuita metsätaloussuunnitelman mukaisesti 1980 luvun alussa. Uutta hakkuuvaraa tai tarvetta ei ole. Metsänhoitoyhdistyksen kanssa on suoritettu taimikonhoito alueella. Vuontisjärven palsta on päätetty aikoinaan rauhoittaa metsätalouskäytöstä, koska palsta on maastoltaan hyvin hankalasti hyödynnettävää ja puiden keski-ikä on runsaat 250 vuotta. Palstan tuloksellisin käyttö tarvittaessa on kaavoittaa alueelle loma-asutusta, koska alue ei kuulu Naturaan eikä rantojensuojeluohjelmaan. Luosman palstalla on inventoitu metsälain mukainen monimuotoisuuden kannalta tärkeä elinympäristö, Lähteet, purot, norot ja pienet lammet, pinta-ala 0,11 ha sijainti lohko 4, kuvio Kyseinen alue rauhoitetaan kaikelta metsätaloustoiminnalta ja muulta metsän tai maapohjan käsittelyltä. Maankäytön osalta seurataan Inarin kirkonkylän rakennusasemakaavan 14

19 suunnitteluprosessia. Seurakunnan maille on suunnitelmissa uusia rakennuspaikkoja. Rakennuspaikat myydään tarjousten perusteella vähintään Inarin kunnan alueelle määrittelemällä hinnalla. Seurakunta ei vuokraa uusia rakennuspaikkoja. 11. HAUTAUSMAAT Tavoite Hautaustoimen tavoitteena on tarjota inarilaisille 1) Riittävästi hautapaikkoja 2) Asiallinen hautausmaiden ja niiden ympäristön hoito Toiminnan nykytila Muutokset toiminnassa Seurakunnalla on kaksi käytössä olevaa varsinaista hautausmaata. Inarin hautausmaa on vihitty 1905 ja Ivalon Saariselällä on kappelin alueella uurnalehto, jolla ei ole hautausmaan statusta. Vanhoja hautamaita on Vanhassa ja Uudessa hautausmaasaaressa. Seurakunnalla on hautaustoimen ohjesääntö ja kaikille hauta-alueille on käyttösuunnitelma. Hautausmaanhoito on Ivalossa Ylä-Lapin LVI:lla ja Inarissa seurakuntamestarilla. Haudankaivuun hoitaa Ylä-Lapin LVI. Ei muutoksia toiminnassa. 12. KIINTEISTÖT Tavoite 1) kiinteistöjen määrä on riittävä seurakunnan toiminnan turvaamiseen 2) kiinteistöjä hoidetaan niin, että ne säilyttävät arvonsa ja 3) Kiinteistöjen ekologinen taso on mahdollisimman hyvä Toiminnan nykytila Ivalon kirkko on rakennettu 1966 ja peruskorjattu Tontilla olevaan kiinteistömassaan kuuluvat myös kolmen huoneiston rivitalo ja talousrakennus. Kiinteistömassa on kaukolämmössä. Inarin kirkko on rakennettu 1951 ja peruskorjattu vuonna Inarissa Pappilanniemessä sijaitsevat 1977 rakennettu seurakuntakoti, jossa on yksi asunto ja vuonna 1952 rakennettu ja 1982 peruskorjattu Inarin pappila. Pappila on peruskorjattu vuoden 2010 aikana ja seurakunnan kanttori asuu siinä. Inarin seurakuntakodin ikkunat uusittiin vuoden 2010 aikana. Vuoden 2010 alussa lopulla valmistui Inarin pappilan peruskorjaus. Korjauksessa havaittiin mittavia vesivahinkoja, jotka hidastivat korjausta ja lisäsivät kustannuksia. Inarin kirkko, seurakuntakoti ja pappila liitettiin kaukolämpöön vuoden 2011 aikana suoritettiin Inarin saamelaiskirkon peruskorjaus, jonka kustannusarvio oli Kirkkohallitus myönsi tarkoitukseen 50 % rakennusavustuksen. Pielpajärven erämaakirkko sijaitsee 7 km koilliseen Inarin kirkonkylästä Pielpajärven 15

20 Muutokset toiminnassa rannalla. Kirkon tapuliin johtava porras korjattiin kesällä 2008 ja kirkkokentällä sijaitseva kirkkotupa korjattiin sekä nuotiopaikka ja ruokailukatokset rakennettiin. Lisäksi rakennettiin käymälä ja puuvarasto. Työt suoritti seurakunnan kustannuksella Metsähallituksen organisaatio, jonka kanssa seurakunnalla on sopimus kirkkokentän ja rakenteiden hoidosta. Avoimen kirkkotuvan lisäksi kentällä sijaitsee pieni sauna ja keittokatos sekä pari heinälatoa. Hieman ulompana sijaitsee toinen lukittu kirkkotupa, jota kirkon oppaat käyttävät asuntona kesäaikana. Kirkkokentän maisemallisesta kunnostuksesta huolehtivat yhdessä museovirasto, metsähallitus ja seurakunta. Kesäisin järjestetään kentällä niittotalkoot maiseman hoitamiseksi. Vuoden 2013 aikana kirkon aita korjattiin museoviraston ja kirkkohallituksen yliarkkitehdin ohjeiden mukaisesti. Inarin seurakunnan 1980 rakennettu virastotalo sijaitsee Sairaalantiellä. Kiinteistössä sijaitsevat seurakunnan kirkkoherranvirasto. taloustoimisto, muut toimistot, kokoustila ja päiväkerhotila. Lisäksi rakennuksessa on yksi asunto. Vuoden 2008 aikana toimisto-osaan asennettiin uusi tallentava videovalvonta sekä liiketunnistimet. Rakennus on kaukolämmössä. Virastotaloa on korjattu työhuone kerrallaan vesivahinkojen takia. Pajakosken leirikeskus sijaitsee Ivalojoen rannalla noin 15 kilometriä Ivalosta etelään. Leirikeskusta käytetään seurakunnan omaan leiritoimintaan sekä vuokrataan ulkopuolisille. Samalla alueella sijaitsee Pajakosken lomamökki, jota vuokrataan Lomarenkaan kautta. Lomamökin yhteydessä on myös savusauna. Kiinteistöillä on suorasähkölämmitys ja sakokaivot sekä imeytyskentät jätevesien käsittely Uudenjoen leirialueella sijaitsee vanha savottakämppäkartano, joka on vuokrattu Inarin tunturisusille. Pokantien varressa Mirhaminmaassa sijaitsee seurakunnan omistama vapaa-ajankiinteistö, jota käytetään partio- ja nuorisotyön tukemiseen. Ivalon Savikujalla on seurakunnan omistama kolmen huoneen rivitalohuoneisto. Sähkön ja kaukolämmön kulutusta tarkkaillaan Ei muutoksia toiminnassa. Kiinteistöjen investoinnit vuosille vuosi Ivalon kirkko Ivalon seurakun takoti Inarin kirkko Pielpan kirkko ulkomaal. sokkelit, rännit, lattian lakkaus, penkit ulkoportaat, kaukolämp Urkujen korjaus Invahissi. 16

21 Virastot/ kkovir Inarin seurak Inarin pappil Pajakosk en leirik Rivitalo putket perusk orjaus vessojen korjaus kylmälait kaukoläm pö Iv-laite 8500 autotallin katto ovet 4000 rantasaun kuisti 6000 tiskikone ja hella Ivalon haut Parkki paikka Parkki paikan asfalt Hautaus maan laajennu Inarin hautmaa Saarisel kappeli Mirhamin maa sähköist ys 5000 osto Osakkee t lukkojen uusimine kaikki kiinteistöt Työntekijöiden määrä laskettuna henkilötyövuosina vuosi papinvirat kanttorinvirat diakoneja nuorisonohj. 1+(1) 1+(1) 1+(1) lastenohjaaj diakonissa kanttori hengellinent talouspääll kanslisti seurakuntam emäntä-siiv leirikeskush työsop suntio 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0 toimistosihteeri ,4 4,4 4,4 4,4 4,4 5,4 5,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 yhteensä 15,4 15,4 15,4 16,4 16,4 18,4 18,4 17,4 17,4 15,4 15,4 15,4 17

22 Talousarvio VALMISTELU EUR Ulkoinen Tilinp. Ed.TA TA TS 2 TS INARIN SEURAKUNTA Korvaukset Myyntituotot Maksutuotot Virastotuotot Seurakuntatyön maksut Hautaustoimen maksut Muut maksut ja korvaukset Maksutuotot Vuokratuotot Metsätalouden tuotot Kolehdit ja lahjoitustuotot Tuet ja avustukset Palkat ja palkkiot Muut palkat Henkilösivukulut Palvelujen ostot Vuokrat Ostot tilikauden aikana Annetut avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VEROTULOT VEROTUSKULUT KESKUSRAHASTOMAKSUT RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT VUOSIKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot POISTOT JA ARVONALENTUMISET SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT TILIKAUDEN TULOS VARAUSTEN LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

23 Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen Tilinp. Ed.TA TA TS 2 TS R a h o i t u s l a s k e l m a Kassavirta/varsinainen toiminta ja Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoitus Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Käyttöomaisuuden myyntitulot Käyttöomaisuuden myyntivoitot/ Käyttöomaisuuden myyntitulot Investoinnit Kassavirta/varsinainen toiminta ja Rahoitustoiminnan kassavirta Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääom Lyhytaikaisten saamisten muutos Korottomien pitkä/lyhytaik. velk Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoitustoiminnan kassavirta Kassavarojen muutos Kassavarat Kassavarat Kassavarojen muutos Tilinp. Ed.TA TA TS 2 TS KIRKOLLISET VAALIT Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS KIRKKOVALTUUSTO Palkat ja palkkiot Muut palkat -16 Henkilösivukulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Annetut avustukset TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS

24 Tilinp. Ed.TA TA TS 2 TS TILINTARKASTUS Palkat ja palkkiot -84 Henkilösivukulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS KIRKKONEUVOSTO Kokouspalkkioksi on arvioitu 23,55 ja 35,32 euroa. Palkat ja palkkiot Muut palkat -50 Henkilösivukulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Annetut avustukset TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS KIRKKOHERRANVIRASTO Kirkkoherranviraston tehtävät hoidetaan yhteistyössä Utsjoen seurakunnan kanssa (18%) samoin kuin taloustoimistonkin. Myyntituotot 25 Maksutuotot Virastotuotot Muut maksut ja korvaukset 79 Maksutuotot Palkat ja palkkiot Muut palkat -20 Henkilösivukulut Palvelujen ostot Vuokrat Ostot tilikauden aikana TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS Kirkonkirjojen pito 20

25 Palkat ja palkkiot Muut palkat -28 Henkilösivukulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS Tilinp. Ed.TA TA TS 2 TS TALOUSHALLINTO Maksutuotot Muut maksut ja korvaukset Maksutuotot Palkat ja palkkiot Muut palkat -405 Henkilösivukulut Palvelujen ostot Vuokrat Ostot tilikauden aikana TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS TYÖPAIKKARUOKAILU Maksutuotot Seurakuntatyön maksut Maksutuotot Palvelujen ostot TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS Henkilöstöhallinto Palkat ja palkkiot Muut palkat -25 Henkilösivukulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS

26 Tilinp. Ed.TA TA TS 2 TS MUU YLEISHALLINTO Palkat ja palkkiot Muut palkat -328 Henkilösivukulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS YLEINEN SEURAKUNTATYÖ Palkat ja palkkiot -33 Henkilösivukulut Palvelujen ostot Vuokrat Ostot tilikauden aikana Annetut avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS TIEKIRKKO Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS Jumalanpalveluselämä Korvaukset Palkat ja palkkiot Muut palkat

27 Henkilösivukulut Palvelujen ostot Vuokrat Ostot tilikauden aikana Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS Tilinp. Ed.TA TA TS 2 TS Hautaan siunaaminen Korvaukset Maksutuotot Muut maksut ja korvaukset Maksutuotot Palkat ja palkkiot Muut palkat -192 Henkilösivukulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS Muut kirkolliset toimitukset Korvaukset Maksutuotot Muut maksut ja korvaukset Maksutuotot Palkat ja palkkiot Muut palkat -170 Henkilösivukulut Palvelujen ostot Vuokrat Ostot tilikauden aikana TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS

28 Tilinp. Ed.TA TA TS 2 TS SAAMELAISPAPPI Korvaukset Maksutuotot Seurakuntatyön maksut 52 Maksutuotot Palkat ja palkkiot Muut palkat -89 Henkilösivukulut Palvelujen ostot Vuokrat Ostot tilikauden aikana TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS Aikuistyö Palkat ja palkkiot Muut palkat 53 Henkilösivukulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS Muut seurakuntatilaisuudet Korvaukset Maksutuotot Muut maksut ja korvaukset 105 Maksutuotot Palkat ja palkkiot Muut palkat 73 Henkilösivukulut Palvelujen ostot Vuokrat Ostot tilikauden aikana TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS

29 Tilinp. Ed.TA TA TS 2 TS Tiedotus ja viestintä Korvaukset Palkat ja palkkiot Muut palkat -8 Henkilösivukulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS Sielunhoito Palkat ja palkkiot Muut palkat 119 Henkilösivukulut Palvelujen ostot TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS MUU SEURAKUNTATYÖ Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS MUSIIKKITOIMINTA Palkat ja palkkiot -72 Henkilösivukulut Palvelujen ostot Vuokrat -200 Ostot tilikauden aikana TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2018

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2018 Kirkkoneuvosto 18.11.2015 7 Kirkkovaltuusto 15.12.2015 yyy SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 1 2. HALLINTO... 3 2.1. HALLINTOELIMET 3 2.2.

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Versio: Kn SISÄLLYSLUETTELO Sisällys TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016... 1 SISÄLLYSLUETTELO... 1 1. YLEISTÄ... 1 2. HALLINTO... 4 2.1.

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot

INARIN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013

INARIN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 INARIN SAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 Kirkkoneuvosto 25.2.2014 8 Kirkkovaltuusto 10.4.2014 5 1 Sisällysluettelo Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 1.1. TALOUDEN KEHITYS... 4 1.2. TULOSLASKELMAN

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 17-19 Kirkkoneuvosto 11 11 Kirkkovaltuusto 112 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 1 2. HALLINTO... 2.1. HALLINTOELIMET 2.2. KIRKKOHERRANVIRASTO 2.3. TALOUSTOIMISTO 5

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

202 HAUTAAN SIUNAAMINEN 1 Iisalmi

202 HAUTAAN SIUNAAMINEN 1 Iisalmi Iisalmen seurakunta Ta 2017 ehdotus: työalat 201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ TOIMINTATULOT (ulkoiset) -29 PALKAT JA PALKKIOT 88635 90370 44619 91000-630 91430 91860 HENKILÖSIVUKULUT 28537 25711 12856 26254-543

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

INARIN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014

INARIN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 INARIN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Kirkkoneuvosto 26.2.2015 1 Sisällysluettelo Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 1.1. TALOUDEN KEHITYS... 4 1.2. TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT... 5 1.3.

Lisätiedot

INARIN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2012

INARIN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2012 INARIN SAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2012 Kirkkoneuvosto 27.2.2013 7 Kirkkovaltuusto 14.3.2013 4 1 Sisällysluettelo Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 1.1. TALOUDEN KEHITYS... 4 1.2. TULOSLASKELMAN

Lisätiedot

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kysely on tarkoitettu kaikille seurakuntalaisille. Tavoitteena on kartoittaa vastaajien tietämystä ja ajatuksia Kuusamon ev.lut. seurakunnan

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

POHJOIS-LAPIN SEURAKUNTAYHTYMÄ DAVVI-LAPPI SEARVEGODDEOVTTASTUPMI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA DOAIBMAPLÁNA JA BUŠEAHTTAÁRVALUS

POHJOIS-LAPIN SEURAKUNTAYHTYMÄ DAVVI-LAPPI SEARVEGODDEOVTTASTUPMI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA DOAIBMAPLÁNA JA BUŠEAHTTAÁRVALUS DAVVI-LAPPI SEARVEGODDEOVTTASTUPMI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA DOAIBMAPLÁNA JA BUŠEAHTTAÁRVALUS 2018-2020 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISPERUSTELUT JA LÄHTÖKOHDAT..2 Tuloslaskelma 4 2. HALLINTO...6 2.1.

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Tilikauden ylijäämä osoittaa, mitä jää jäljelle tilikauden tuloksesta tuloksenjärjestelyerien jälkeen, eli tuloja on ollut enemmän kuin menoja.

Tilikauden ylijäämä osoittaa, mitä jää jäljelle tilikauden tuloksesta tuloksenjärjestelyerien jälkeen, eli tuloja on ollut enemmän kuin menoja. Tilinpäätös 2016 Tunnuslukuja: Toimintakate - 770 297 = Toimintakate ilmoittaa, paljonko käyttötalouden nettokuluista jää katettavaksi verotuloilla ja mahdollisilla rahoitustuotoilla. Tuomintatuotot (322

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

lapset - nuoret - perheet

lapset - nuoret - perheet lapset - nuoret - perheet Hyvinkään seurakunnassa syksyllä 2013 1 PERHEMESSUT 01.9. Koululaisten kirkkopyhä Hyvinkään kirkko klo 10 15.9. Perhemessu Martin srk-talo klo 15 29.9. Mikkelinpäivän perhemessu

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x HATTULAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Kokous N:o 11-2015 Aika 09.12.2015 kello 18.00 19.30 Paikka Virastotalo Läsnä Puheenjohtaja Järvinen Virpi Varapuheenjohtaja Lilja Lasse J Jäsenet Ahonen Arto,

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Akaan seurakunnan strategia

Akaan seurakunnan strategia Akaan seurakunnan strategia 2017-2021 ARVOT Pyhä: Kunnioitamme kolmiyhteistä Jumalaa, näemme Jumalan kuvan ihmisessä Vastuullisuus: Huolehdimme lähimmäisistämme ja varjelemme luomakuntaa Oikeudenmukaisuus:

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksyllä 2014 1 PERHEMESSUT 7.9. Hyvinkään kirkko klo 10.00 (koululaisten iltakerhojen kerhonohjaajien siunaaminen) 14.9. Martti klo 15.00 (päiväkerholaisten

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 (5) KOKOUSAIKA 23.11.2016 klo 17 19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Hassinen Arja Hämäläinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa wwwwwwwww.harjavallanseurakunta.fi DIAKONIATYÖ Keskiviikkokerho parillisina keskiviikkoina klo 13 alkaen 70/75-vuotiaiden juhla su 12.10 alkaen messulla klo 10 Anna

Lisätiedot

Kokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yhteinen tavoiteohjelma Esitys seurakuntaneuvostoille Yhteiset painopistealueet

Kokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yhteinen tavoiteohjelma Esitys seurakuntaneuvostoille Yhteiset painopistealueet Kokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yhteinen tavoiteohjelma Esitys seurakuntaneuvostoille Yhteiset painopistealueet 14.5.2013 1 Yhtymän työkorit lähtökohtana yhteisten painopisteiden määrittelylle

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 07.04.2015 1 Aika Tiistaina 07.04.2015 klo 16.00 16.58 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2016

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2016 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2016 Soile Luukkainen 26.6.2017 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Jäsenistö 2016 26.6.2017 Soile Luukkainen 2 Jäsenet 2016 Jäsenten ikäjakauma 1790 1804 1470 1429 1430 1427

Lisätiedot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-

Lisätiedot

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Toivotamme sinut tervetulleeksi rippikouluun kotiseurakunnassa! Laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi Mikä ihmeen rippikoulu? Rippikoulu on seurakunnan koulu. Kasteessa

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8010 TOIMINTATUOTOT 8310 MYYNTITUOTOT 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8310 MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8010 TOIMINTATUOTOT 300,00-100,0 8502 PALKAT JA PALKKIOT

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2015

LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2015 LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2015 2 JUMALAN- PALVELUKSET JUMALANPALVELUKSET su 29.11. klo 10 klo 18 su 6.12. klo 11 su 13.12. klo 10 su 20.12. klo 10 to 24.12. klo 14 klo 15.30 klo 16.30 pe

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014. Kokousaika klo seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, Sipoo

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014. Kokousaika klo seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, Sipoo SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014 Kokousaika klo 18.00 20.12 Kokouspaikka seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström Raila Degerholm

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.00 20.40 Paikka Kirkko, hautausmaa ja virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.03.2017 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalossa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

Tilinp. Ed.Bud. Budj

Tilinp. Ed.Bud. Budj SAUVO-KARUNAN SAKUNTA Sivu 1 SAUVO-KARUNAN SAKUNTA 3001 Korvaukset 3020 Korvaus hhr 36.850 3001 Korvaukset 36.850 3150 Maksutuotot 3151 Virastotuotot 3150 Virastotuotot 1.000 1.000 3160 Sukuselvitystuotot

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 11.10.2017 klo 17-18.15 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Huostila Anja, jäsen Huostila Mari, jäsen Kanerva Esa, varajäsen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Toivotamme sinut tervetulleeksi rippikouluun kotiseurakunnassasi! Laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi Mikä ihmeen rippikoulu? Rippikoulu on seurakunnan koulu. Kasteessa

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksy 2015 PERHEMESSUT 6.9. Hyvinkään kirkossa klo 10.00 (Koululaisten iltakerhojen kerhonohjaajien siunaaminen) 13.9. Martin srk-keskuksessa klo 15.00 20.9

Lisätiedot

VUODEN 2012 TALOUSARVIO YLEISTÄ

VUODEN 2012 TALOUSARVIO YLEISTÄ VUODEN 2012 TALOUSARVIO YLEISTÄ Alijäämä kasvaa vuoden 2011 ennustetusta alijäämästä n. 55.000 :sta (TA11 80.000 ) 120.000 :on eli 65.000 (118 %) Myös vuosikate (tulorahoitus) jää negatiiviseksi n. 40.000

Lisätiedot

INARIN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2016

INARIN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2016 INARIN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2016 Kirkkoneuvosto 29.3.2017 4 Kirkkovaltuusto 9.5.2017 4 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. Yleiskatsaus... 1 1.2. HALLINTO... 2 1.2.1.

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8502 PALKAT JA PALKKIOT -41.700-41.700-26.025,99 62,4 8512 ELÄKEKULUT -9.100-9.100-5.883,12 64,6 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2.340-2.340-941,24 40,2-11.440-11.440-6.824,36

Lisätiedot

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 Laukaan seurakunnan kasvatustyön (lapsi- ja perhe-, varhaisnuoriso-, nuoriso-, rippikoulu sekä koulu- ja oppilaitostyö) JOHTOSÄÄNTÖ A. Yleissäännökset Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 1 Laukaan

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53 Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016

Lisätiedot

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2 Sastamalan kaupunki Talousarviovertailu 1 SIVU 1 3710 ELÄMÄNLAADUN HALLINTO * Palkat ja palkkiot 24.500,00-18.901,04-5.598,96-77,1 * Eläkekulut 2.700,00-2.389,25-310,75-88,5 * Muut henkilösivukulut 700,00-4.433,01-3.733,01

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Torstai klo 18.00 19.40 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

SISÄLLYS& Vuosikertomuksen)toimitus:)Karoliina)Vidgrén) ) ) Kiitos, että johdatat minua, viet eteenpäin, näytät suunnan.

SISÄLLYS& Vuosikertomuksen)toimitus:)Karoliina)Vidgrén) ) ) Kiitos, että johdatat minua, viet eteenpäin, näytät suunnan. Vuosikertomus 2014 SISÄLLYS& KIRKKOHERRANTERVEHDYS 3 JUMALANPALVELUSELÄMÄ 4 KIRKKOHERRANVIRASTO 4 VIESTINTÄ 5 KIRKONPALVELUSKUNTA 5 KIRKKOMUSIIKKI 6 KASVATUS Lapset 6>7 Varhaisnuoretjanuoret 8 JULISTUSJAPALVELU

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Hall 8/ Liite nro 3

Hall 8/ Liite nro 3 Hall 8/31.8.2017 Liite nro 3 Sisällys vertailu 1.1. 30.6.2017... 1 Tuloslaskelmat 2014 17... 2 Talousarvion toteutumavertailu 2017... 3 Toimintakate 2014 17... 4 Palkkojen toteutumat 1.1. 30.6.2017...

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.20 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Ulla Jokinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Talousarvion muutokset 2015

Talousarvion muutokset 2015 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2015 Korjaukset Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Korjaukset Kunnanhallitus 22.2.2016 Valtuusto 16.3.2016 KÄYTTÖTALOUSOSA/TULOSLASKELMA Ulkoinen/Sisäinen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkoneuvosto 14.02.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 23.02.2011

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkoneuvosto 14.02.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 23.02.2011 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ke klo 18.30 20.35 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

SYKSY 2015. JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10

SYKSY 2015. JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10 HAUHON SEURAKUNTA SYKSY 2015 JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10 13.9. Hauho-päivän messu, liturgia ja saarna Tapani Vanhanen, kanttori Taina Kujanen. Mukana Hauhon kirkkokuoro ja vieraita

Lisätiedot

VARTIOKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

VARTIOKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ SEURAKUNTANEUVOSTO 7.9.2011 1/5 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 7.9.2011. klo 18 Paikka: Matteuksenkirkko, Olavus-sali Osallistujat: Poissa: Jukka Pakarinen, puheenjoht. Max Isaksson Eija

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 19.02.2014 1 Aika Keskiviikkona 19.02.2014 klo 16.00 17.30 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KOTISEURAKUNTANI - kiinteistöstrategia. Kontiolahden seurakunnan kiinteistöstrategia

KOTISEURAKUNTANI - kiinteistöstrategia. Kontiolahden seurakunnan kiinteistöstrategia KOTISEURAKUNTANI - kiinteistöstrategia Kontiolahden seurakunnan kiinteistöstrategia 2017-2020 ARVOMME Usko Yhteys armolliseen Jumalaan on kristityn elämän perusta. Messu hengellisen elämän keskiönä Vapaaehtoisten

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA MARRASKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 91,7 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.12.2016 10:01:09 Tili(T)

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-%

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot