1. YLEISTÄ HALLINTO HALLINTOELIMET KIRKKOHERRANVIRASTO TALOUSTOIMISTO 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. YLEISTÄ... 1 2. HALLINTO... 2 2.1. HALLINTOELIMET 2 2.2. KIRKKOHERRANVIRASTO 2 2.3. TALOUSTOIMISTO 3"

Transkriptio

1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

2

3 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ HALLINTO HALLINTOELIMET KIRKKOHERRANVIRASTO TALOUSTOIMISTO 3 3. YLEINEN SEURAKUNTATYÖ HENGELLINEN TYÖ KIRKONPALVELU 5 4. MUSIIKKITOIMINTA KASVATUSTOIMINTA PÄIVÄKERHOTYÖ PARTIOTYÖ VARHAISNUORISOTYÖ NUORISOTYÖ RIPPIKOULUTYÖ 9 6. LÄHETYSTYÖ DIAKONIATYÖ TIEDOTUSTOIMINTA YMPÄRISTÖTOIMINTA MAANKÄYTTÖ JA METSÄTALOUS HAUTAUSMAAT KIINTEISTÖT Työntekijöiden määrä laskettuna henkilötyövuosina Talousarvio... 18

4

5 1. YLEISTÄ Vuoden 1999 alusta tuli voimaan uusi järjestelmä, jonka mukaisesti seurakunnan on tehtävä toiminnan ja talouden osalta suunnitelma kolmeksi vuodeksi, joista ensimmäinen on sitova toiminta- ja taloussuunnitelma. Näin ollen tämä suunnitelma on laadittu vuosiksi , ja on samalla vuoden 2015 sitova toiminta- ja taloussuunnitelma. Suunnitelmassa on asetettava tavoitteet, joiden toteutumista tulee tarkastella toimintakertomuksessa. Tavoite Seurakunnan toiminnan tavoite on 1) että Jumalan sanaa saarnataan ja sakramentit oikein jaetaan 2) seurakunta julistaa, opettaa ja palvelee 3) seurakunnan toiminnan painopistealueita ovat lapsi- ja nuorisotyö sekä diakonia ja perhetyö 4) seurakunnan talous on vakaa Toiminnan nykytila - Kirkkoherran katsaus Inarin kunnan ja seurakunnan väestökehitys on viimeisen kymmenen vuoden aikana ollut laskeva. Väki seurakunnassa on vähentynyt noin 1500 henkeä vuoteen 2004 verrattuna. Henkilöverotulot ovat kehittyneet siten, että verotulot olivat vuonna Vuonna eli hivenen pienemmät kuin edellisenä vuotena. Yhteisöverotulojen kehitys on samana aikana ollut ja Kokonaisverotulot olivat ja Vähennystä oli kokonaisuudessaan alle euroa. Vuoden 2015 henkilöverotulojen arvioiminen on vaikeaa. Verohallitukselta ei arviota vuoden 2015 verotuloista ole vuoden 2014 arvioitu tilitettävä määrä on eli euroa pienempi, mitä on arvioitu edellisessä taloussuunnitelmassa. Verovuosi Verotulot toteutuneina Ansioverotulo toteutunut Yhteisöverotulot toteutunut Talousarvion sitovuus on pääluokkataso. 1

6 Muutokset toiminnassa 2. HALLINTO 2.1. HALLINTOELIMET Vuoden 2015 työntekijämäärä on sama, kuin vuonna Kuitenkin kanttori opiskelee saamenkieltä samoin kuin toinen nuorisotyönohjaaja. Kanttorin sijaisen palkkaan saadaan noin euron avustus ja nuorisotyönohjaajan opintovapaa on palkaton. Talousarvion laadintaa on jouduttu aikaistamaan, koska seurakunta siirtyy kirkon palvelukeskukseen vuoden 2015 alusta, numeraaliset tiedot ovat syötetyt keskukseen, josta saadaan talousarviossa käytettävä numeraalinen aineisto. Aineisto esitetään erillisenä kirjana menneistä vuosista poiketen. Kipan myötä laskujen hyväksyntä muuttuu, kirkkoherra hyväksyy 1. pääluokasta kirkkoherranviraston ja koko 2. pääluokan. Talouspäällikkö loput. Tulevaisuudessa on odotettavissa maanmyynnistä seurakunnalle tuloja. Inarin kirkonkylän uuden kaavan vahvistuttua rakennuspaikat myydään tarjousten perusteella vähintään Inarin kunnan alueelle määrittelemällä hinnalla. Seurakunta ei vuokraa uusia rakennuspaikkoja. Tavoite Hallinnon tavoitteena on, että 1) hallinto mahdollistaa joustavasti ja järkevästi seurakunnan tehtävien hoidon julistuksessa, opetuksessa ja palvelussa sekä turvaa taloudelliset edellytykset toiminnalle 2) seurakuntalaisten tarpeet ja toiveet otetaan huomioon luottamushenkilöiden päättämien suuntaviivojen mukaan 3) uudet luottamushenkilöt perehdytetään tehtäväänsä Toiminnan nykytila Muutokset toiminnassa Valtuuston jäsenten lukumäärä on 19 kirkkolain mukaisesti. Kirkkoneuvoston jäsenmäärä on 9. Seurakunnassa ei ole käytössä johtokuntajärjestelmää, vaan työaloilla toimivat vapaaehtoiset maallikot muodostavat työntekijää auttavan työryhmän. Uusi valtuusto aloittaa vuoden 2015 alusta, samoin kirkkoneuvosto. Ei muutoksia toiminnassa 2.2. KIRKKOHERRANVIRASTO Tavoite Kirkkoherranviraston tavoitteena on, että 1) kirkkoherranvirasto tuottaa väestörekisteripalveluja lakien ja asetusten mukaisesti 2) kirkkoherranvirasto hoitaa konekieliset ja manuaaliset muutokset Väestötietojärjestelmään kirkon jäsenrekisteriin ohjeiden mukaisesti ja ylläpitää omaa rekisteriä 2

7 Toiminnan nykytila Muutokset toiminnassa 3) kirkkoherranvirasto hoitaa keskitetysti varauskalenterin ja seurakunnan toiminnan kannalta tarpeelliset ilmoittautumisten ja maksujen keräykset 4) palvelee seurakuntalaisia neuvonnan ja kirkollisten ilmoitusten välityksellä 5) hoitaa Utsjoen seurakunnan kirkkoherranviraston tehtävät yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Kirkkoherranviraston johtajana toimii kirkkoherra Jouko Lepistö ja kanslistina Laura Riestola. Päiväkerhonohjaaja Sirpa Tanhua toimii tarvittaessa kanslistin sijaisena. Kirkkoherranvirasto on auki arkisin klo Kirkkoherranvirasto hoitaa väestörekisteriasiat ja keskitetysti seurakunnan varauspalvelun ja myös Saariselän kappelin ja lomaosakkeen varaukset. Jos virastossa ei ole työtekijää, puhelut ohjautuvat Lapin seurakuntien yhteiseen palvelunumeroon Rovaniemelle. Sukuselvitysten antaminen työllistää edelleen eniten. Inarin ja Utsjoen virastojen toiminnan yhdistäminen siten, että sama henkilö tekee työt, jatkuu edelleen. Viraston toiminnassa otetaan huomioon saamenkielen kielilain mukaiset toimet, joiden kustannukset maksaa edelleen valtio. Vuonna 2012 siirtyi Suomen evankelisluterilainen kirkko yhteiseen rekisteriin ja käyttämään yhteistä ohjelmaa, ns. Kirjuri-ohjelmaa, jolloin sähköisessä muodossa olevista tiedoista todistuksen voi antaa mikä rekisteri tahansa. Vuoden 2014 toiminta on osoittanut, että Kirjuri-ohjelmistossa on vielä puutteita ja tiedot joudutaan tarkistamaan vanhemmasta rekisteristä. Ei muutoksia toiminnassa 2.3. TALOUSTOIMISTO Tavoite Taloustoimiston tavoitteena on 1) että taloustoimisto hoitaa kirjanpidon, palkanlaskennan ja maksun, maksujen perimiset ja laskujen maksun sekä tilitykset lakien ja asetusten mukaisesti 2) seuraa talousarvion toteutumista ja antaa työmuodoille siitä tietoja 3) antaa tietoja seurakuntasuunnittelua varten talouden kehityksestä 4) hoitaa Utsjoen taloudenhoidon yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Toiminnan nykytila Muutokset toiminnassa Talouspäällikkönä on Eila Seipäjärvi. Taloustoimiston toimistosihteerinä on Katja Kiviniemi. Taloustoimisto käyttää Status-talousohjelmaa. Ohjelmat ovat yhteisellä palvelimella Rovaniemellä. Palkanlaskenta ja kirjanpidon rutiini on kirkossa keskitetty muutamaan palvelukeskukseen, joista Pohjois-Suomessa on Oulun keskus, joka toimii koko Kipan keskuksena. Inarin seurakunta on päättänyt liittyä Kipaan vuoden 2015 alusta, jolloin luovutaan Status talousjärjestelmästä. Seurakunnissa kuitenkin tulee säilyttää taloudellinen asiantuntemus, 3

8 koska ohjeet palkkoihin tulevat seurakunnalta ja talousarvio ja tilinpäätös laaditaan edelleen seurakunnassa 3. YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 3.1. HENGELLINEN TYÖ Tavoite Tavoitteena on, 1) että seurakunta ylläpitää jumalanpalveluselämää Ivalon ja Inarin kirkoissa ja Saariselän kappelissa viikoittain ja Nellimissä kuukausittain. 2) Kirkolliset toimitukset palvelevat pyyntöjen mukaisesti seurakuntalaisia. Toimitukseen saadaan se seurakunnan pappi, jota pyydetään. 3) Laitoksissa järjestään säännöllisesti hartaustilaisuuksia. 4) Yksityistä sielunhoitoa varten on jokaisena viikonpäivänä ainakin yksi pappi tavoitettavissa. Toiminnan nykytila 4 Virassa ovat vuoden 2014 aikana olleet kirkkoherra, kappalainen, saamelaispappi ja seurakuntapastori, jonka työstä puolet suuntautui Saariselälle. Seurakuntapastorin virka lakkautettiin vuoden 2014 alusta ja tuomiokapituli irtisanoi viranhaltijan alkaen. Jumalanpalvelukset pidetään pääkirkossa Ivalossa jokaisena sunnuntaina ja juhlapäivänä alkaen klo 11. Inarissa pidetään pääsääntöisesti jumalanpalvelus jokaisena sunnuntaina ja juhlapäivänä alkaen klo 14, Saariselällä pidetään jumalanpalvelus klo 19. Erityisen syyn takia jumalanpalvelus voidaan peruuttaa. Yhteistyö ortodoksisen seurakunnan kanssa jatkuu edelleen. Nellimin kirkossa on meillä mahdollisuus pitää luterilaisia jumalanpalveluksia. Kaksikielisiä suomen ja saamenkielisiä jumalanpalveluksia pidetään edelleen. Kirkolliset toimitukset hoidetaan pyyntöjen mukaan. Seurakuntalaiset saavat toimituksiinsa mahdollisuuksien mukaan sen Inarin seurakunnan papin, jonka haluavat. Toimitusten yhteydessä kastekoteihin lahjoitetaan suojelusenkelitaulua, jolla halutaan muistuttaa sekä Jumalan varjeluksesta että seurakunnan lapsityöstä. Vainajan omaisille annetaan ohjevihkonen hautausta varten ja surukoteihin annetaan sopivaa kirjallisuutta. Saamenkielisiin koteihin ja päiväkerholaisille jaetaan edelleen sekä pohjoissaamenkielistä että inarinsaamenkielistä materiaalia. Viisikymmentä vuotta täyttäville seurakuntalaisille lähetetään henkilökohtainen onnittelukirje ja kirjalahja. Papiston työnjaon mukaan kirkkoherra Jouko Lepistö vastaa yleisestä johtamisesta ja tiedotuksesta sekä yleisestä seurakuntatyöstä ja lähetyksestä ja rippikoulutyöstä, kappalainen Mauno Hepola tekee kasvatustyötä erityisesti päiväkerhoikäisten lasten parissa sekä hoitaa sairaalasielunhoitoa ja diakoniaa ja toimii diakoniatiimin johtajana. Rippikouluja pitävät tarvittaessa Mauno Hepola ja Tuomo Huusko. Saamelaispappi Tuomo Huusko hoitaa saamelaistyötä koko saamelaisalueella.

9 Muutokset toiminnassa Ei muutoksia toiminnassa 3.2. KIRKONPALVELU Tavoitteena on, 1) suntion tehtävien hoitaminen kiinteistöjen ylläpito 2) hautojen näyttö ja hautakirjanpidon hoito 3) kiinteistöjen yleisestä siisteydestä huolehtiminen Ivalon hautausmaasta ja kiinteistöjen hoidosta Ivalon seudulla vastaa Ylä-Lapin Lvi Oy. Inarin hautausmaan ja Inarin alueen kiinteistöjen hoidon sekä suntion työt hoitaa seurakuntamestari Touko Haarala. Tuula Turunen toimii Ivalon kirkon suntiona. 4. MUSIIKKITOIMINTA Tavoite Tavoitteena on, että 1) jumalanpalvelusten musiikki on korkeatasoista ja monipuolista, ja jokaisessa jumalanpalveluksessa on kanttori 2) muuta musiikkitoimintaa kehitetään palvelemaan seurakunnan tarpeita, järjestetään virsi- ja muita laulutilaisuuksia tarpeiden mukaan. Erityisesti kauneimmat joululaulut tapahtumia. Myös saamenkielisiä laulutilaisuuksia järjestetään. 3) osallistutaan paikkakunnan musiikkielämän kehittämiseen tarjoamalla mahdollisuuksia nuorille musiikin harrastajille osallistua kirkollisen nuorisomusiikin parissa tehtävään työhön 4) osallistutaan konserttien järjestämiseen antamalla tilat ja järjestämällä konsertteja yhdessä kunnan kanssa Toiminnan nykytila Muutokset toiminnassa Musiikkitoiminnasta vastaa seurakunnan kanttori Jari Linjama. Apukanttoreina toimivat soittotaitoiset paikkakunnalla olevat nuoret mm. Sara Pekkala, Suvi-Tuulia Pekkala, Aino Riihimäki ja Inka Tuppurainen. Kanttori Jari Linjama on palkallisella virkavapaalla inarin saamenkielen opintoja varten. sijaisena toimii kanttori Laura Piilonen. 5

10 5. KASVATUSTOIMINTA 5.1.PÄIVÄKERHOTYÖ Tavoite Päiväkerhotyön tavoitteena on, että 1) 4-5 vuotiaille tarjotaan päiväkerhopalveluja kerran viikossa, kaksi tuntia kerrallaan Ivalossa 2) Avoin päiväkerho ilman ikärajaa Ivalossa, Inarissa kerran viikossa 3) Iltapäiväkerhossa Ivalossa 1-2 luokkalaisille tarjotaan iltapäivähoitoa arkipäivisin klo ) Iltapäivä- ja päiväkerhoissa annetaan kasteopetusta ja toiminnallisia virikkeitä. 5) Tuemme lapsiperheitä kristillisessä kasvatustyössä Toiminnan nykytila Tilaisuudet ja retket Muutokset toiminnassa 5.2. PARTIOTYÖ Lastenohjaajina toimivat Sirpa Tanhua ja Kirsi Valle. Avoimessa päiväkerhossa lapset ja aikuiset ovat yhdessä koko kerhon ajan. Seurakunta tarjoaa kahvit ja mehut. Avoin päiväkerho kokoontuu Ivalossa keskiviikkona ja torstaina Sairaalantien tiloissa. Inarin Avoin päiväkerho kokoontuu torstaisin Inarin seurakuntakodilla. Seurakunta tarjoaa kahvit ja mehut. Iltapäiväkerhossa ohjaajina ovat Sirpa Tanhua, Olga Karjalainen ja Kirsi Valle. Lapsia kerhossa syksyllä 2014 on 21. Yhteistyötahoina toimii entiseen tapaan kunnan liikuntatoimi ja Ivalon ala-aste. Iltapäiväkerho on aloittanut toimintansa syksyllä Nyt on alkanut 15. lukuvuosi. Perhemessu 4-5 vuotiaille I Adventtina perhemessu Jouluaskartelut Ivalossa ja Inarissa Kerhokohtaiset pikkujoulut Laskiaistiistain iltakirkko ja mäenlaskua Pääsiäisaskartelut Inarissa ja Ivalossa Perhemessu 3-4 vuotiaille Hiihtokilpailut Inarissa ja Ivalossa Koulutielle siunaaminen Mauno Hepola käy kaikissa kerhoissa pitämässä hartauden, myös iltapäiväkerhossa. Inarin päiväkerho aloitti elokuulla jälleen päiväkerhon. Tavoite 6 Inarin seurakunnan partiotyön tavoitteena on 1) Tarjota lapsille ja nuorille turvallinen kasvupaikka seurakunnassa partiotoiminnan

11 muodossa. 2) opettaa partiolaisille kristillisiä elämänarvoja ja tapoja. 3) toteuttaa laumoissa ja vartioissa mahdollisuuksien mukaan Suomen partiolaisten ikäkausiohjelmia. 4) aktivoida vanhempia osallistumaan partiotyössä tarvittavien tukirakenteiden ylläpitämiseen sekä samalla kutsua heitä mukaan yhteiseen jumalanpalvelukseen. Toiminnan nykytila Viikkotoiminta Ivalossa ryhmät kokoontuvat laumailtoihinsa viikoittain omalla kolollaan ja Inarin kirkonkylällä ryhmät kokoontuvat seurakuntakodilla. Ivalossa ryhmiä on yhteensä viisi ja niiden vetäjinä toimii Tiina Nykänen, Anitta Kuusinen, Outi Kallioinen, Paula Hautala ja Annakaisa Heikkonen. Inarissa ryhmiä toimii kolme ja niiden vetäjinä toimivat Marikaisa Laiti ja Mari Soikkonen. Aikuisista pyritään innostamaan aktiiveja tuuraamaan laumanvetäjiä tarvittaessa. Tavallisen viikkotoiminnan lisäksi pyritään järjestetään kaikille ryhmille yhteisiä tilaisuuksia yhdessä lippukunnan kanssa noin 3 kpl vuoden aikana. Leiri- ja retkitoiminta Lippukunnan oma leiritoiminta Seurakunta osallistuu lippukunnan leireille ja tukee lippukunnan leiritoimintaa mahdollisuuksien mukaan. Piirin toiminta Lippukunta pyrkii osallistumaan keväällä ja syksyllä pidettäviin partiotaitokilpailuihin sekä partiotahtiin. Partiotaitokilpailut on tarkoitettu vain vartiossa toimiville. Koulutustoiminta Partiolaisten ensiaputaitoja pyritään kohentamaan järjestämällä EA1-kurssi sen tarvitseville sekä EA2-kurssi täydennyksen tarvitseville. Vartionjohtajat ja laumanjohtajat osallistuvat piirin järjestämiin koulutuksiin tarpeen mukaan. Hukkarukat Hukkarukat on aikuisten partioryhmä, joka omalla toiminnallaan luo mahdollisuuksia partiotoiminnalle mm. olemalla apuna erilaisissa tapahtumissa, pitämällä Uuttajokea kunnossa ja hankkimalla rahaa lippukunnalle. Hukkarukkien toiminnasta vastaa Kati Vaara. Uudenjoen leirikeskus Uudenjoen leirikeskus on edelleen vuokrattuna Inarin Tunturisudet Ry:lle Muu toiminta Keväällä Yrjönpäivän aikaan järjestetään partiomessu. Lippukunnan lupauksenantojuhla ja partiomessu pidetään loka-marraskuussa. Muuta toimintaa järjestetään sen mukaan kuin aikaa ja intoa sekä osallistujilla että järjestäjillä riittää VARHAISNUORISOTYÖ Tavoite Varhaisnuorisotyön tavoite on, 1) että ala-aste-ikäisille tarjotaan partiotoiminnan ohella myös seurakunnallisia kerhoja ja leirejä. 7

12 Toiminnan nykytila Muutokset toiminnassa 5.4. NUORISOTYÖ 2) Kolmivuotiskaudella tavoitteena on tukea varhaisnuoria löytämään seurakunnan toiminnasta oma paikkansa ja kehittymään vastuullisiksi ja aktiivisiksi seurakunnan ja yhteiskunnan jäseniksi. 3) Kasvatetaan ymmärtämään vieraisiin kulttuureihin kuuluvia ihmisiä ja ilmiöitä 4) Tuetaan koulujen kerhotyötä Varhaisnuorisotyöstä vastaa nuorisotyönohjaaja Mari Soikkonen syksyyn 2015 asti, jonka jälkeen Tauno Ljetoff palaa opintovapaalta työhön ja molemmat jatkavat varhaisnuorisotyön ja nuorisotyön vastaavina. Pajakoskella järjestetään tulevan vuoden aikana leirejä seuraavasti: Kaksi (2) leiriä keväällä 2015 ja kaksi (2) leiriä syksyllä Leirit ovat 1-3 luokkalaisille ja 4-6 luokkalaisille tarkoitettuja sekaleirejä. Vuoden 2015 teemana toiminnassamme on edelleen YHTEISTYÖ ja VERKOSTOITUMINEN. Koulujen kanssa työtä kehitetään edelleen. Nuorisotyönohjaaja Tauno Ljetoff on opintovapaalla kevääseen 2015 saakka. Varhaisnuortenleirit pidetään lauantai-sunnuntai, edellisen perjantai-sunnuntai sijaan. Tavoite 1) Kolmivuotiskaudella tavoitteena on tukea nuoria ja auttaa heitä kehittymään vastuullisiksi ja aktiivisiksi seurakunnan ja yhteiskunnan jäseniksi. 2) Kansainvälisyyskasvatus ja yhteydet vieraisiin kulttuureihin otetaan mahdollisuuksien mukaan toiminnassa huomioon eri vuosien painopistealueiden mukaisesti. 3) Yhteistyötä kehitetään kunnan nuorisotyön, koulujen ja eri järjestöjen kanssa. Toiminnan nykytila Inarin nuorisotilalla tulee työskentelemään myös jatkossa seurakunnan nuorisotyöntekijät Selvä Peli työryhmän kautta. Syksyn uusien 7-luokkalaisten ryhmäytyksiä jatketaan yhdessä kunnan nuorisotoimen kanssa. Yhteistä koulutusta kehitetään kunnan eri tahojen kanssa, koska nuoret ovat osaksi samoja. Isoskoulutuksia jatketaan ja niiden osalta pidetään myös koulutusviikonloppuja, joko omalla ryhmällä tai yhteistyössä Sodankylän ja Utsjoen seurakuntien kanssa. Inarissa jatkuu Inarin autokerho Öljymäki jonka vastuuhenkilönä toimii Mari Soikkonen. Kerholaiset käyvät harjoitusajoissa kaksi tai kolme kertaa vuonna Mahdollisesti myös kerholaiset järjestävät ajot maaliskuun 2015 aikana. 8

13 Muutokset toiminnassa 5.5. RIPPIKOULUTYÖ Pyritään järjestämään nuorisovaihto tai ryhmätapaaminen nuorison toivomusten mukaan ja heitä kuunnellen kesän 2015 aikana aloitettu Selvä Peli hanke jatkuu edelleen. Tavoitteena on tarjota päihteetöntä vaihtoehtoa nuorten vapaa-ajanviettoon ja mahdollisuuksien mukaan tukea perheiden kasvatustyötä. Projektin puheenjohtajana toimii Inger- Anne Äärelä ja sihteerinä Seppo Körkkö. Toiminta-ajatuksena on jäntevöittää ja tukea jo olemassa olevaa toimintaa. Kesällä 2015 järjestetään matka Live Aid Uusi Lastensairaala konserttiin yhteistyössä kunnan nuorisotoimen kanssa. Tavoite Rippikoulutyön tavoite on, 1) järjestää vuorossa olevalle ikäluokalle tilaisuus saada rippikouluopetusta 2) saada mahdollisimman suuri osa ikäluokasta rippikouluun 3) antaa nuorille valmius kasvaa täysivaltaisiksi seurakunnan jäseniksi opettamalla heille kristinuskon ja seurakuntaelämän perusteet 4) antaa nuorille myönteisiä elämyksiä ja kokemuksia seurakunnasta ja seurakunnan elämästä ja ohjata jatkuvaan elämään seurakuntayhteydessä 5) ottaa huomioon Usko Elämä Rukous rippikoulusuunnitelman mukanaan tuomat haasteet Toiminnan nykytila Muutos toiminnassa Rippikoulutyön vastuu käytännön toteutuksessa jakaantuu kappalainen Mauno Hepolan ja saamelaispappi Tuomo Huuskon välille. Vastuuhenkilöiden lisäksi rippikoulun pitoon osallistuvat nuorisotyönohjaajat Mari Soikkonen ja Tauno Ljetoff sekä mahdollisuuksien mukaan kanttori. Vuonna rippikouluja on kolme, talvirippikoulu sekä kaksi kesärippikoulua. Rippikoulun Isot kokoontuvat omaan kolmen tai neljän viikonlopun mittaiseen koulutukseensa. Koulutus pyritään järjestämään leirien osalta yhdessä Utsjoen ja Sodankylän isosporukan kanssa. Viikonloppukoulutusten lisäksi nuoret kokoontuvat n. 2-3 kertaa kuukaudessa iltaisin. Nuorisotyönohjaaja Tauno Ljetoff on opintovapaalla kevään 2015 ajan, mutta palaa rippikoulutyöhön jälleen syksyllä

14 6. LÄHETYSTYÖ Tavoite Lähetystyön tavoitteena on, että 1) Inarin seurakunta antaa oman panoksensa kristikunnan yhteiseen julistukseen, opetukseen ja palveluun lähetyskentillä 2) innostetaan seurakuntalaisia kannattamaan lähetystyötä rukouksin ja taloudellisin uhrauksin 3) autetaan seurakuntalaisia ymmärtämään lähetystyön muualla olevan osa paikallisseurakunnan työtä 4) erityisesti lapsia ja nuoria kasvatetaan ymmärtämään muita kansoja ja suhtautumaan myönteisesti toisiin ja toisenlaisiin ihmisiin. Toiminnan nykytila Seurakunnan lähetyssihteerinä toimii oman toimensa ohella nuorisotyöntekijä. Mari Soikkonen Koulujen tekemää lähetyskasvatustyötä tuetaan. Lähettivierailujen yhteyteen järjestetään aina mahdollisuuksien mukaan varhaisnuorten leiri. Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksia järjestetään noin 20 kappaletta. Avustukset SPS:lle 168 e Inkerin kirkon Murmanskin alueen luterilaisen seurakuntatyön rahastolle e. Muutokset toiminnassa Ei muutoksia toiminnassa 7. DIAKONIATYÖ Tavoite Diakoniatyön tavoitteena on, 1) että diakonisen palvelun kautta välitetään kristillistä lähimmäisenrakkautta ja vahvistetaan seurakuntayhteyttä 2) tehdä erityisesti työtä vertaisryhmätoiminnan tukemiseksi ja vapaaehtoistyön kehittämiseksi 3) toimia henkilökohtaisten kontaktien avulla mm. kotona asuvien mielenterveyskuntoutujien ja vanhusten tukemiseksi sekä perheiden auttamiseksi ja kriisitilanteissa 4) antaa harkinnan mukaan taloudellista tukea tarvitseville 5) tukea jo olemassa olevia toiminnallisia piirejä taajamissa ja sivukylissä 6) tehdä yhteistyötä kunnan sosiaalityön ja terveydenhuollon kanssa 10

15 Toiminnan nykytila 7) toimia yhteistyökumppanina yhdistyksille: päihdehuollon päiväkeskushanke, omaishoitajien toiminta, Sámi Soster, työttömien yhdistys. 8) toteuttaa diakoniakasvatusta rippikoulu- ja nuorisotyön yhteydessä Diakonian viranhaltijoina ovat saamelaisdiakonissa Anja Karhula ja diakonissa Anu Huhtamella. Diakoniapappina toimii kappalainen Mauno Hepola, joka on myös rovastikunnan diakoniapappi. Päivystykset: - Anu Huhtamella puh , - Anja Karhula puh , - Anu järjestää sielunhoitokoulutukseen liittyviä päivystyksiä terveyskeskuksessa ja palvelutaloissa kerran kuukaudessa Sairaus, kuolema, työttömyys, taloudelliset huolet, perheongelmat ja muut kysymykset ovat varsinaista diakoniatyön arkea, joka vie suurimman osan ajasta. Asiakkaan ongelmiin paneudutaan henkilökohtaisissa keskusteluissa joko tapaamisten yhteydessä tai puhelimitse. Säännöllistä ryhmätoimintaa: - Ivalon kirkolla tiistaipiiri joka viikko klo 12-14, kerran kuukaudessa Koivikossa, kaksi kertaa vuodessa Männikössä; - Inarin seurakuntatalolla kultaisen iän kerho joka maanantai klo 13-15; - Saariselän kappelikerho kerran kuukaudessa tiistaisin klo omaishoitajatapaamiset kerran kuussa Ivalossa, harvemmin Inarissa; - diakoniapiirit ainakin Riutulassa ja Veskoniemessä, Partakkoa ja Nellimiä vielä yritetään; - lähimmäispalvelu Ivalossa noin kerran kuukaudessa ja muu vapaaehtoistyö kaksi kertaa vuodessa; - toiminnallinen naistenpiiri päiväkeskuksessa kaksi kertaa kuukaudessa; - miesten saunailta Pajakoskella kerran kuukaudessa; - naisten saunailta Pajakoskella kerran kuukaudessa; - sururyhmiä Ivalossa ja Inarissa, mikäli tarvetta on; Muutoin sureville yhteisiä tapaamisia tarpeen mukaan, esim. pyhäinpäivän kynttiläkirkko Leiri- ja retkitoiminta: - kehitysvammaisten leiri huhtikuussa Tievatuvalla, johon vaikeavammaiset osallistuvat yhtenä päivänä, leiriläisten omavastuu 30 euroa; - vanhusten kerhojen retki mahdollisesti syksyllä; - mahdollisesti retket mielenterveyskuntoutujille ja päihdekuntoutujille Pajakoskelle tai Uudellejoelle kesällä (toteutuminen riippuu yhteistyötahoista); - omaishoitajien pieniä retkiä yhdistyksen kanssa pitkin vuotta; - naistenpiiri tekee pikkuretkiä lähialueelle pitkin vuotta; - perheleiri yhdessä nuorisotyön kanssa syyskuun lopussa; Rovastikunnallinen toiminta: - näkövammaisten leiri rovastikunnallisena helmikuussa; - kuurojen tapaaminen tammikuussa; 11

16 - keväinen virkistysleiri voimaantumista kaipaaville Tievatuvalla toukokuussa; - omaishoitajien retki Levin kylpylään marraskuussa; - diakoniapäivä Utsjoella 26.9.; - päihdeleiri lokakuussa Sattasvaarassa; Lapin alueen kehitysvammaistyö: - kehitysvammaisten tunturileiri elokuussa Muu kokoava toiminta: vuotiaiden muistamiseksi Pyöreiden vuosien kirkkopyhä helatorstaina Tämän lisäksi heille ja 75- ja 85-vuotiaille lähetetään postissa pieni kirjanen ja kirje, jossa neuvotaan ottamaan yhteyttä pappeihin tai diakoniatyöntekijöihin, jos syntymäpäivävierailua toivotaan. Yli 90-vuotiaille lähetetään kortti, jossa on sama neuvo; - kehitysvammaisten kirkkopyhä Inarin kirkossa yhdessä sodankyläläisten kanssa; - rippikoululaisten ja kehitysvammaisten yhteisiä teeiltoja osana talvirippikoulun diakoniakasvatusta Ivalossa; - kesärippikoulun diakoniakasvatuksen osana kehitysvammaisten vierailu leireillä; - saamelaisalueen ikäihmisten joulujuhla Sámi Sosterin kanssa yhteistyössä; - omaishoitajien kirkkopyhä syksyllä Koulutus: Muutokset toiminnassa - saattohoitokoulutus Inarissa SAKK:n tiloissa 13.3.; - rovastikunnalliset työnohjausseminaarit Sattasvaarassa ja Levillä; - rovastikunnallinen YV-kokous Ivalossa; - hiippakunnalliset diakonian ja lähetyksen neuvottelupäivät ja KUAn ajankohtaispäivä Vuontispirtillä huhtikuussa; - mahdolliset tuomiokapitulin järjestämät koulutuspäivät; - saamelaistyön neuvottelupäivät syksyllä; - hiippakunnallinen sielunhoitokoulutus (Anu) - sairaanhoitaja-diakonissakoulutuksen seminaari SAKK:ssa. Muu toiminta: - yhteistyöprojekteja kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon, nuorisotoimen, sivistystyön, työttömien yhdistyksen ja muiden mahdollisten tahojen kanssa tarpeen mukaan; - yhteisvastuukeräys listakeräyksenä ( ), laskiaishernekeitto laskiaistiistaina 17.2., mahdollisesti muita tempauksia, kuten perinneruokapäivä, kotakahvio, kirpputori, keräyspäällikkönä toimii Mauno Hepola; - keräyksen oma osuus kohdennetaan joulumuistamisiin; - joulujuhlat yksinäisille, omaishoitajille, vapaaehtoisille; - diakoniatyöntekijät osallistuvat tarpeen mukaan kauneimpiin joululauluihin. Ei tiedossa. 12

17 8. TIEDOTUSTOIMINTA Tavoite Tiedotustoiminnan tavoitteena on: 1) antaa oikeaa ja kattavaa tietoa seurakunnan toiminnasta ja tapahtumista 2) antaa seurakuntalaisille mahdollisuus osallistua jumalanpalveluselämään paikallisradion kautta 3) tarjota seurakuntalaisille mahdollisuus tavoittaa sähköpostitse seurakunta ja sen työntekijät Toiminnan nykytila Muutokset toiminnassa Tiedotuksesta vastaa kirkkoherra Jouko Lepistö ja verkkosivujen päivityksestä kappalainen Mauno Hepola. Toimialojen tietojen päivityksestä vastaavat alojen työntekijät. Seurakunta julkaisee kirkolliset ilmoitukset paikallislehti Inarilaisessa joka keskiviikko sekä toimittaa Lapin Kansaan ja Pohjolan Sanomiin kirkolliset uutiset kuolleista, haudatuista, vihityistä ja kastetuista. Seurakunta ylläpitää verkkosivuja osoitteessa Verkkosivuilla on tietoa seurakunnasta, yhteystiedoista ja seurakunnan toimialoista sekä siellä julkaistaan viikoittain kirkolliset ilmoitukset. Kirkkoneuvoston ja valtuuston esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan verkkosivuilla. Verkkosivuilla julkaistaan myös toimintasuunnitelma ja toimintakertomus. Erityisesti nuorisotyön sivut ovat yhteydessä Lapin nuorisotiedotusportaaliin osoitteessa Seurakunta on myös face-bookissa. Ivalon kirkon jumalanpalvelukset lähetetään maanantaisin nauhoitettuina ja kirkolliset ilmoitukset ja uutiset perjantaisin. Tarvittaessa laaditaan tiedotteita, jotka toimitetaan paikallismedioille, Kotimaahan ja Kirkon tiedotuskeskukseen. Lapin Kansaan ja Inarilaiseen pyritään saamaan enemmän seurakuntaa koskevia uutisia. 9. YMPÄRISTÖTOIMINTA Tavoite Ympäristötoiminnan tavoite on: 1) Seurakunta toimii vastuullisesti kestävän kehityksen periaatteiden mukaan 2) Seurakunnan kiinteistöillä järjestetään jätteiden lajittelu kunnan tulevien jätehuoltomääräysten mukaisesti ja mahdollisuuksien mukaan biojätteet kompostoidaan jo kiinteistöllä. Kiinteistöille laaditaan kirjalliset ohjeet. Toteutetaan jätehuoltomääräysten tultua. 13

18 Toiminnan nykytila Inarin seurakunta on toiminut pitkäjänteisesti ympäristöasioissa. Vuonna 1991 laadittiin ensimmäinen Inarin seurakunnan ympäristöohjelma. Kirkon ympäristödiplomin hakemisen yhteydessä vuonna 2003 laadittiin ja vuonna 2004 vahvistettiin uusi ohjelma, jonka perusteella Kirkkohallitus myönsi ympäristödiplomin Inarin seurakunnalle. Diplomi oli voimassa vuoden 2008 loppuun. Inarin kirkkoherra toimii Oulun hiippakunnan ympäristötoiminnan työryhmän puheenjohtajana. Muutokset toiminnassa Ei muutoksia toiminnassa. 10. MAANKÄYTTÖ JA METSÄTALOUS Tavoite Maankäytössä tavoitteena on, että 1) seurakunnan maaomaisuutta hoidetaan ja käytetään maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti ja noudatetaan muitakin viranomaisohjeita sekä kirkkohallituksen suosituksia 2) seurakunnan metsiä hoidetaan metsälain ja -asetuksen säädösten mukaisesti ja huolehditaan kestävän kehityksen mukaisesta metsän käsittelystä Toiminnan nykytila Muutokset toiminnassa Seurakunnalla on maaomaisuutta 426,7 hehtaaria metsätalousmaata ja muuta maata 38,14 ha, josta hautausmaata 5,4. Kaavoitettuja alueita on Inarin kirkonkylässä ja Ivalossa. Kaavoitetuilla alueilla noudatetaan kaavamääräyksiä, maata ei luovuteta kaavan vastaisiin tarkoituksiin. Erityisiä maa-alueita seurakunnalla on Uudellajoella sijaitseva, partiolaisille vuokrattu leiripaikka, Ivalojoen varrella Pajakoskella sijaitseva leirikeskuksen alue ja siihen liitetyt uudet Ivalojoen varresta ostetut alueet sekä lomamökin alue, jolla sijaitsee maa-aineksen ottoalue, joka on vuokralla Napapiirin kuljetuksella. Seurakunnan metsät sijaitsevat Inarin kirkonkylässä ns. kotipalstalla, Luosmavaarassa (tunturissa) sekä Vuontisjärven itäpuoleisella rannalla. Kotipalstalla ja Luosmalla on suoritettu hakkuita metsätaloussuunnitelman mukaisesti 1980 luvun alussa. Uutta hakkuuvaraa tai tarvetta ei ole. Metsänhoitoyhdistyksen kanssa on suoritettu taimikonhoito alueella. Vuontisjärven palsta on päätetty aikoinaan rauhoittaa metsätalouskäytöstä, koska palsta on maastoltaan hyvin hankalasti hyödynnettävää ja puiden keski-ikä on runsaat 250 vuotta. Palstan tuloksellisin käyttö tarvittaessa on kaavoittaa alueelle loma-asutusta, koska alue ei kuulu Naturaan eikä rantojensuojeluohjelmaan. Luosman palstalla on inventoitu metsälain mukainen monimuotoisuuden kannalta tärkeä elinympäristö, Lähteet, purot, norot ja pienet lammet, pinta-ala 0,11 ha sijainti lohko 4, kuvio Kyseinen alue rauhoitetaan kaikelta metsätaloustoiminnalta ja muulta metsän tai maapohjan käsittelyltä. Maankäytön osalta seurataan Inarin kirkonkylän rakennusasemakaavan 14

19 suunnitteluprosessia. Seurakunnan maille on suunnitelmissa uusia rakennuspaikkoja. Rakennuspaikat myydään tarjousten perusteella vähintään Inarin kunnan alueelle määrittelemällä hinnalla. Seurakunta ei vuokraa uusia rakennuspaikkoja. 11. HAUTAUSMAAT Tavoite Hautaustoimen tavoitteena on tarjota inarilaisille 1) Riittävästi hautapaikkoja 2) Asiallinen hautausmaiden ja niiden ympäristön hoito Toiminnan nykytila Muutokset toiminnassa Seurakunnalla on kaksi käytössä olevaa varsinaista hautausmaata. Inarin hautausmaa on vihitty 1905 ja Ivalon Saariselällä on kappelin alueella uurnalehto, jolla ei ole hautausmaan statusta. Vanhoja hautamaita on Vanhassa ja Uudessa hautausmaasaaressa. Seurakunnalla on hautaustoimen ohjesääntö ja kaikille hauta-alueille on käyttösuunnitelma. Hautausmaanhoito on Ivalossa Ylä-Lapin LVI:lla ja Inarissa seurakuntamestarilla. Haudankaivuun hoitaa Ylä-Lapin LVI. Ei muutoksia toiminnassa. 12. KIINTEISTÖT Tavoite 1) kiinteistöjen määrä on riittävä seurakunnan toiminnan turvaamiseen 2) kiinteistöjä hoidetaan niin, että ne säilyttävät arvonsa ja 3) Kiinteistöjen ekologinen taso on mahdollisimman hyvä Toiminnan nykytila Ivalon kirkko on rakennettu 1966 ja peruskorjattu Tontilla olevaan kiinteistömassaan kuuluvat myös kolmen huoneiston rivitalo ja talousrakennus. Kiinteistömassa on kaukolämmössä. Inarin kirkko on rakennettu 1951 ja peruskorjattu vuonna Inarissa Pappilanniemessä sijaitsevat 1977 rakennettu seurakuntakoti, jossa on yksi asunto ja vuonna 1952 rakennettu ja 1982 peruskorjattu Inarin pappila. Pappila on peruskorjattu vuoden 2010 aikana ja seurakunnan kanttori asuu siinä. Inarin seurakuntakodin ikkunat uusittiin vuoden 2010 aikana. Vuoden 2010 alussa lopulla valmistui Inarin pappilan peruskorjaus. Korjauksessa havaittiin mittavia vesivahinkoja, jotka hidastivat korjausta ja lisäsivät kustannuksia. Inarin kirkko, seurakuntakoti ja pappila liitettiin kaukolämpöön vuoden 2011 aikana suoritettiin Inarin saamelaiskirkon peruskorjaus, jonka kustannusarvio oli Kirkkohallitus myönsi tarkoitukseen 50 % rakennusavustuksen. Pielpajärven erämaakirkko sijaitsee 7 km koilliseen Inarin kirkonkylästä Pielpajärven 15

20 Muutokset toiminnassa rannalla. Kirkon tapuliin johtava porras korjattiin kesällä 2008 ja kirkkokentällä sijaitseva kirkkotupa korjattiin sekä nuotiopaikka ja ruokailukatokset rakennettiin. Lisäksi rakennettiin käymälä ja puuvarasto. Työt suoritti seurakunnan kustannuksella Metsähallituksen organisaatio, jonka kanssa seurakunnalla on sopimus kirkkokentän ja rakenteiden hoidosta. Avoimen kirkkotuvan lisäksi kentällä sijaitsee pieni sauna ja keittokatos sekä pari heinälatoa. Hieman ulompana sijaitsee toinen lukittu kirkkotupa, jota kirkon oppaat käyttävät asuntona kesäaikana. Kirkkokentän maisemallisesta kunnostuksesta huolehtivat yhdessä museovirasto, metsähallitus ja seurakunta. Kesäisin järjestetään kentällä niittotalkoot maiseman hoitamiseksi. Vuoden 2013 aikana kirkon aita korjattiin museoviraston ja kirkkohallituksen yliarkkitehdin ohjeiden mukaisesti. Inarin seurakunnan 1980 rakennettu virastotalo sijaitsee Sairaalantiellä. Kiinteistössä sijaitsevat seurakunnan kirkkoherranvirasto. taloustoimisto, muut toimistot, kokoustila ja päiväkerhotila. Lisäksi rakennuksessa on yksi asunto. Vuoden 2008 aikana toimisto-osaan asennettiin uusi tallentava videovalvonta sekä liiketunnistimet. Rakennus on kaukolämmössä. Virastotaloa on korjattu työhuone kerrallaan vesivahinkojen takia. Pajakosken leirikeskus sijaitsee Ivalojoen rannalla noin 15 kilometriä Ivalosta etelään. Leirikeskusta käytetään seurakunnan omaan leiritoimintaan sekä vuokrataan ulkopuolisille. Samalla alueella sijaitsee Pajakosken lomamökki, jota vuokrataan Lomarenkaan kautta. Lomamökin yhteydessä on myös savusauna. Kiinteistöillä on suorasähkölämmitys ja sakokaivot sekä imeytyskentät jätevesien käsittely Uudenjoen leirialueella sijaitsee vanha savottakämppäkartano, joka on vuokrattu Inarin tunturisusille. Pokantien varressa Mirhaminmaassa sijaitsee seurakunnan omistama vapaa-ajankiinteistö, jota käytetään partio- ja nuorisotyön tukemiseen. Ivalon Savikujalla on seurakunnan omistama kolmen huoneen rivitalohuoneisto. Sähkön ja kaukolämmön kulutusta tarkkaillaan Ei muutoksia toiminnassa. Kiinteistöjen investoinnit vuosille vuosi Ivalon kirkko Ivalon seurakun takoti Inarin kirkko Pielpan kirkko ulkomaal. sokkelit, rännit, lattian lakkaus, penkit ulkoportaat, kaukolämp Urkujen korjaus Invahissi. 16

21 Virastot/ kkovir Inarin seurak Inarin pappil Pajakosk en leirik Rivitalo putket perusk orjaus vessojen korjaus kylmälait kaukoläm pö Iv-laite 8500 autotallin katto ovet 4000 rantasaun kuisti 6000 tiskikone ja hella Ivalon haut Parkki paikka Parkki paikan asfalt Hautaus maan laajennu Inarin hautmaa Saarisel kappeli Mirhamin maa sähköist ys 5000 osto Osakkee t lukkojen uusimine kaikki kiinteistöt Työntekijöiden määrä laskettuna henkilötyövuosina vuosi papinvirat kanttorinvirat diakoneja nuorisonohj. 1+(1) 1+(1) 1+(1) lastenohjaaj diakonissa kanttori hengellinent talouspääll kanslisti seurakuntam emäntä-siiv leirikeskush työsop suntio 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0 toimistosihteeri ,4 4,4 4,4 4,4 4,4 5,4 5,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 yhteensä 15,4 15,4 15,4 16,4 16,4 18,4 18,4 17,4 17,4 15,4 15,4 15,4 17

22 Talousarvio VALMISTELU EUR Ulkoinen Tilinp. Ed.TA TA TS 2 TS INARIN SEURAKUNTA Korvaukset Myyntituotot Maksutuotot Virastotuotot Seurakuntatyön maksut Hautaustoimen maksut Muut maksut ja korvaukset Maksutuotot Vuokratuotot Metsätalouden tuotot Kolehdit ja lahjoitustuotot Tuet ja avustukset Palkat ja palkkiot Muut palkat Henkilösivukulut Palvelujen ostot Vuokrat Ostot tilikauden aikana Annetut avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VEROTULOT VEROTUSKULUT KESKUSRAHASTOMAKSUT RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT VUOSIKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot POISTOT JA ARVONALENTUMISET SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT TILIKAUDEN TULOS VARAUSTEN LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

23 Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen Tilinp. Ed.TA TA TS 2 TS R a h o i t u s l a s k e l m a Kassavirta/varsinainen toiminta ja Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoitus Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Käyttöomaisuuden myyntitulot Käyttöomaisuuden myyntivoitot/ Käyttöomaisuuden myyntitulot Investoinnit Kassavirta/varsinainen toiminta ja Rahoitustoiminnan kassavirta Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääom Lyhytaikaisten saamisten muutos Korottomien pitkä/lyhytaik. velk Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoitustoiminnan kassavirta Kassavarojen muutos Kassavarat Kassavarat Kassavarojen muutos Tilinp. Ed.TA TA TS 2 TS KIRKOLLISET VAALIT Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS KIRKKOVALTUUSTO Palkat ja palkkiot Muut palkat -16 Henkilösivukulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Annetut avustukset TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS

24 Tilinp. Ed.TA TA TS 2 TS TILINTARKASTUS Palkat ja palkkiot -84 Henkilösivukulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS KIRKKONEUVOSTO Kokouspalkkioksi on arvioitu 23,55 ja 35,32 euroa. Palkat ja palkkiot Muut palkat -50 Henkilösivukulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Annetut avustukset TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS KIRKKOHERRANVIRASTO Kirkkoherranviraston tehtävät hoidetaan yhteistyössä Utsjoen seurakunnan kanssa (18%) samoin kuin taloustoimistonkin. Myyntituotot 25 Maksutuotot Virastotuotot Muut maksut ja korvaukset 79 Maksutuotot Palkat ja palkkiot Muut palkat -20 Henkilösivukulut Palvelujen ostot Vuokrat Ostot tilikauden aikana TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS Kirkonkirjojen pito 20

25 Palkat ja palkkiot Muut palkat -28 Henkilösivukulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS Tilinp. Ed.TA TA TS 2 TS TALOUSHALLINTO Maksutuotot Muut maksut ja korvaukset Maksutuotot Palkat ja palkkiot Muut palkat -405 Henkilösivukulut Palvelujen ostot Vuokrat Ostot tilikauden aikana TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS TYÖPAIKKARUOKAILU Maksutuotot Seurakuntatyön maksut Maksutuotot Palvelujen ostot TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS Henkilöstöhallinto Palkat ja palkkiot Muut palkat -25 Henkilösivukulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS

26 Tilinp. Ed.TA TA TS 2 TS MUU YLEISHALLINTO Palkat ja palkkiot Muut palkat -328 Henkilösivukulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS YLEINEN SEURAKUNTATYÖ Palkat ja palkkiot -33 Henkilösivukulut Palvelujen ostot Vuokrat Ostot tilikauden aikana Annetut avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS TIEKIRKKO Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS Jumalanpalveluselämä Korvaukset Palkat ja palkkiot Muut palkat

27 Henkilösivukulut Palvelujen ostot Vuokrat Ostot tilikauden aikana Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS Tilinp. Ed.TA TA TS 2 TS Hautaan siunaaminen Korvaukset Maksutuotot Muut maksut ja korvaukset Maksutuotot Palkat ja palkkiot Muut palkat -192 Henkilösivukulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS Muut kirkolliset toimitukset Korvaukset Maksutuotot Muut maksut ja korvaukset Maksutuotot Palkat ja palkkiot Muut palkat -170 Henkilösivukulut Palvelujen ostot Vuokrat Ostot tilikauden aikana TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS

28 Tilinp. Ed.TA TA TS 2 TS SAAMELAISPAPPI Korvaukset Maksutuotot Seurakuntatyön maksut 52 Maksutuotot Palkat ja palkkiot Muut palkat -89 Henkilösivukulut Palvelujen ostot Vuokrat Ostot tilikauden aikana TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS Aikuistyö Palkat ja palkkiot Muut palkat 53 Henkilösivukulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS Muut seurakuntatilaisuudet Korvaukset Maksutuotot Muut maksut ja korvaukset 105 Maksutuotot Palkat ja palkkiot Muut palkat 73 Henkilösivukulut Palvelujen ostot Vuokrat Ostot tilikauden aikana TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS

29 Tilinp. Ed.TA TA TS 2 TS Tiedotus ja viestintä Korvaukset Palkat ja palkkiot Muut palkat -8 Henkilösivukulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS Sielunhoito Palkat ja palkkiot Muut palkat 119 Henkilösivukulut Palvelujen ostot TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS MUU SEURAKUNTATYÖ Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS MUSIIKKITOIMINTA Palkat ja palkkiot -72 Henkilösivukulut Palvelujen ostot Vuokrat -200 Ostot tilikauden aikana TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS

INARIN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014

INARIN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 INARIN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Kirkkoneuvosto 26.2.2015 1 Sisällysluettelo Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 1.1. TALOUDEN KEHITYS... 4 1.2. TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT... 5 1.3.

Lisätiedot

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015)

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015) SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 1 / 40 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015) Sisällysluettelo ESIPUHE...2 1

Lisätiedot

TALOUSARVION PERUSTELUT JA OHJEITA TALOUSARVION KÄYTTÄMISESTÄ JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA

TALOUSARVION PERUSTELUT JA OHJEITA TALOUSARVION KÄYTTÄMISESTÄ JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA TALOUSARVION PERUSTELUT JA OHJEITA TALOUSARVION KÄYTTÄMISESTÄ JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA 3 YLEISET LÄHTÖKOHDAT Käsittely Kirkkoneuvosto 04.12.2013 Kirkkovaltuusto 16.12.2013 1. SEURAKUNNAN TEHTÄVÄ Puolangan

Lisätiedot

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SEKÄ TALOUSARVIO 2014

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SEKÄ TALOUSARVIO 2014 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014-2016 s. 1 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SEKÄ TALOUSARVIO 2014 Sisällysluettelo ESIPUHE...2 1 JOHDANTO...3

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN TOIMINTA- ja talous- SUUNNITELMA VUOSILLE 2012-2014 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2012

OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN TOIMINTA- ja talous- SUUNNITELMA VUOSILLE 2012-2014 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA 1 Kirkkoneuvosto 13.12.2011 125, liite 4 Kirkkovaltuusto 28.12.2011 57, liite 1 SEURAKUNTA aarre kaupungissa OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN TOIMINTA- ja talous- SUUNNITELMA VUOSILLE 2012-2014

Lisätiedot

TASEKIRJA 1.1.2009 31.12.2009

TASEKIRJA 1.1.2009 31.12.2009 TASEKIRJA 1.1.2009 31.12.2009 1. TOIMINTAKERTOMUS 2009 1.1. YLEISKATSAUS Kirkkoherran katsaus Vuosi 2009 oli jälleen kerran myös väkiluvun vähenemisen vuosi muuttoliikkeen ja kirkosta eroamisen vuoksi.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivu JOHDANTO 1 1 HALLINTO 4 102 Kirkkovaltuusto 4 103 Tilintarkastus 5 104 Kirkkoneuvosto 5 105 Taloushallinto 10 107 Kirkonkirjojenpito 10 108 Kirkkoherranvirasto 11 110 Muu yleishallinto

Lisätiedot

KARKKILAN SEURAKUNTA PERUSTOIMINTOKUVAUS

KARKKILAN SEURAKUNTA PERUSTOIMINTOKUVAUS Kirkkoneuvosto 8.9.2010 Sivu 1 KARKKILAN SEURAKUNTA PERUSTOIMINTOKUVAUS 2010 Karkkilan Seurakunta Puh. 09 5655 220 Y-tunnus Huhdintie 9 Fax. 09 5655 2239 0127051-2 03600 Karkkila web: www.karkkilanseurakunta.fi

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivu JOHDANTO 1 1 HALLINTO 5 102 Kirkkovaltuusto 6 103 Tilintarkastus 6 104 Kirkkoneuvosto 6 105 Taloushallinto 10 107 Kirkonkirjojenpito 11 108 Kirkkoherranvirasto 11 110 Muu yleishallinto

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN

OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN 1 Perheiden kasvutapahtuma Pellinmäellä 2011 OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN TASEKIRJA VUODELTA 2011 2 I TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011... 4 1) YLEISKATSAUS... 4 Yleistä... 4 Katsaus talouteen... 4 Olennaisimmat

Lisätiedot

TERVETULOA, UUSI VUOSI!

TERVETULOA, UUSI VUOSI! TERVETULOA, UUSI VUOSI! Kun vuosi 2015 alkaa Orimattilan seurakunnassa, on ainakin kaksi isoa asiaa toisin kuin ennen. Vuoden alusta olemme KIPA:n, kirkon palvelukeskuksen asiakkaana. KIPA tuottaa valtakunnallisesti

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014. Kirkkoneuvosto 11.3.2015 22 Kirkkoneuvosto 22.4.2015 30 Kirkkovaltuusto 20.5.2015 10-1-

TILINPÄÄTÖS 2014. Kirkkoneuvosto 11.3.2015 22 Kirkkoneuvosto 22.4.2015 30 Kirkkovaltuusto 20.5.2015 10-1- TILINPÄÄTÖS Kirkkoneuvosto 11.3.2015 22 Kirkkoneuvosto 22.4.2015 30 Kirkkovaltuusto 20.5.2015 10-1- SISÄLLYSLUETTELO kertomus 1. Yleiskatsaus 3 2. Hallinto 7 3. Henkilöstö 8 4. Väkiluku 9 5. n toteutumisvertailut

Lisätiedot

Siilinjärven seurakunnan tasekirja 2012

Siilinjärven seurakunnan tasekirja 2012 TASEKIRJA Siilinjärven seurakunnan tasekirja Siilinjärven seurakunnan tasekirja... 2 TOIMINTAKERTOMUS... 3 Yleiskatsaus... 3 Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta... 7 Henkilöstö... 9 Seurakunnan väkilukumuutokset

Lisätiedot

TASEKIRJA 1.1.2010 31.12.2010

TASEKIRJA 1.1.2010 31.12.2010 TASEKIRJA 1.1.2010 31.12.2010 TASEKIRJA 1.1. 31.12.2011 1. TOIMINTAKERTOMUS 2011 1.1. YLEISKATSAUS Kirkkoherran katsaus Seurakuntalaisten vuosi Kulunut vuosi oli seurakunnassamme erityisesti jumalanpalveluselämän

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. Saatteeksi: 2. Seurakunnan organisaatio Toimielimet Kokoonpanot Kirkkoneuvoston kokousten asiat Kehitystä kuvaavia taulukoita

SISÄLLYSLUETTELO 1. Saatteeksi: 2. Seurakunnan organisaatio Toimielimet Kokoonpanot Kirkkoneuvoston kokousten asiat Kehitystä kuvaavia taulukoita SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. Saatteeksi: 2. Seurakunnan organisaatio Toimielimet Kokoonpanot Kirkkoneuvoston kokousten asiat Kehitystä kuvaavia taulukoita

Lisätiedot

KARKKILAN SEURAKUNTA

KARKKILAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 16.11.2011 Sivu 1 KARKKILAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2012 SEKÄ ENNAKKOSUUNNITELMIA VUOTEEN 2013 JA 2014 Kirkkoneuvosto 16.11.2011 Sivu 2 SISÄLLYS 1 TALOUDELLISET

Lisätiedot

PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2015

PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2015 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2015 Kirkkoneuvosto 30.10.2012 Kirkkovaltuusto 13.11.2012 2 PORNAISTEN SEURAKUNTA Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KV 3/2013 43. Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016

KV 3/2013 43. Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 KV 3/2013 43 Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 29.10.2013 Kirkkovaltuusto 12.11.2013 2 PORNAISTEN SEURAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO KIRKKOHERRAN KATSAUS. 3 1

Lisätiedot

SOMERON SEURAKUNTA, PERUSTOIMINTOKUVAUKSET 1.1.2011

SOMERON SEURAKUNTA, PERUSTOIMINTOKUVAUKSET 1.1.2011 1. YLEISHALLINTO KIRKKOVALTUUSTO Kirkkovaltuuston tehtävä - käyttää seurakunnan päätösvaltaa - siirtää päätösvaltaansa ohje- tai johtosäännöllä kirkkoneuvostolle, kappelineuvostolle ja johtokunnille (päätösvaltaa

Lisätiedot

T A L O U S A R V I O 2014

T A L O U S A R V I O 2014 T A L O U S A R V I O 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Haapajärven seurakunta 1 Haapajärven seurakunta Seurakunnan toiminnalliset painopisteet vuonna 2014 1. Jumalanpalveluselämän kehittäminen

Lisätiedot

KARKKILAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON LAATIMA KERTOMUS VUODEN 2008 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA

KARKKILAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON LAATIMA KERTOMUS VUODEN 2008 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA KARKKILAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON LAATIMA KERTOMUS VUODEN 008 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA Sisällysluettelo I Yleistä Seurakunnan olemus ja tehtävä Taloudellinen tilanne Kirkkoneuvoston esitys tilikauden

Lisätiedot

Siilinjärven seurakunta TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016. Kukkiva kirkonmäki

Siilinjärven seurakunta TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016. Kukkiva kirkonmäki Siilinjärven seurakunta TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kukkiva kirkonmäki TALOUSARVIO 2014 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 KIRKON

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2012

RUSKON SEURAKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2012 RUSKON SEURAKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2012 Ruskon seurakunta on osa maailmanlaajuista Kristuksen kirkkoa, joka välittää sanomaa armollisesta Jumalasta. Samalla se kutsuu ruskolaisia elämään seurakunnan

Lisätiedot

SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2014

SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2014 SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2014 Kirkkoneuvosto 190315 28 Kirkkovaltuusto 170615 18 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1. JOHDANTO 4 1.1. Jäsenmäärä ja ikäjakautuma 4 1.2.

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA. Alttarivaate ja kirjateline 1700 -luvulta

KEMINMAAN SEURAKUNTA. Alttarivaate ja kirjateline 1700 -luvulta KEMINMAAN SEURAKUNTA Alttarivaate ja kirjateline 1700 -luvulta TASEKIRJA 2011 1 TASEKIRJA SISÄLTÖ YLEISKATSAUS... 5 Kirkkoherran yleiskatsaus... 5 Talous 2011... 5 HALLINTOELINTEN KOKOONPANO JA TOIMINTA...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2012. Kirkkoneuvosto 20.03.2013 18 Kirkkovaltuusto 22.05.2013 7-1 -

TILINPÄÄTÖS 2012. Kirkkoneuvosto 20.03.2013 18 Kirkkovaltuusto 22.05.2013 7-1 - TILINPÄÄTÖS Kirkkoneuvosto 20.03.2013 18 Kirkkovaltuusto 22.05.2013 7-1 - SISÄLLYSLUETTELO kertomus 1. Yleiskatsaus 3 2. Hallinto 7 3. Henkilöstö 8 4. Väkiluku 9 5. n toteutumisvertailut 10 5.1 ssa hyväksyttyjen

Lisätiedot

Ykv 18.12.2014, liite 3 28 vahvistettu. TALOUSARVIO 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017

Ykv 18.12.2014, liite 3 28 vahvistettu. TALOUSARVIO 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 Ykv 18.12.2014, liite 3 28 vahvistettu TALOUSARVIO 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 SISÄLLYS 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 YLEISPERUSTELUT... 4 2.1 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2013

SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2013 SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2013 Kirkkoneuvosto 020414 20 Kirkkovaltuusto 280514 7 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1. JOHDANTO 4 1.1. Jäsenmäärä ja ikäjakautuma 4 1.2. Toiminnan

Lisätiedot

SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2011

SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2011 SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2011 Kirkkoneuvosto 21.3.2012 Kirkkovaltuusto 20.6.2012 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1. JOHDANTO 4 1.1. Jäsenmäärä ja ikäjakautuma 4 1.2.

Lisätiedot

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013 KN 27.3.2014 23 KV 22.5.2014 6

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013 KN 27.3.2014 23 KV 22.5.2014 6 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 013 KN 7.3.014 3 KV.5.014 6 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 013 1 Sisällysluettelo Esipuhe... 1 Toimintakertomuksen rakenne...3 Vastuualuekohtaiset

Lisätiedot