Ruotsalaisella sijaitsevien kaupungin omistamien vuokrapalstojen vuokraarvojen ja sopimuskäytännön määrittely - selvitys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ruotsalaisella sijaitsevien kaupungin omistamien vuokrapalstojen vuokraarvojen ja sopimuskäytännön määrittely - selvitys"

Transkriptio

1 Ruotsalaisella sijaitsevien kaupungin omistamien vuokrapalstojen vuokraarvojen ja sopimuskäytännön määrittely - selvitys Heinolan kaupunki Maankäyttöosasto

2 Sisällys JOHDANTO... 2 Konniveden vuokrapalstojen jatkopäätös... 3 NYKYISET VUOKRASOPIMUKSET... 3 Vuokrasopimusten sisältö... 5 Yhdistyksiä ja yrityksiä vuokralaisina... 6 PÄÄTÖKSENTEON LÄHTÖKOHDAT... 7 Sijainti... 7 Historia ja alueen hankkiminen... 7 Kaavatilanne... 8 Nykyinen käyttö... 9 Vuokrapalstojen arvonmääritys... 9 ALUEEN KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET Alueen kehittäminen osana tiiviimpää kaupunkirakennetta Hallintamuodon vaikutukset jatkosuunnittelun kannalta MENETTELYTAPAVAIHTOEHDOT Aluetta ei kehitetä nyt eikä tulevaisuudessa - Pitkät vuokrasopimukset tai myyminen Alueen kehittäminen puhtaalta pöydältä Alueen kehittäminen ja määräaikaiset sopimukset ratkaisut myöhemmin

3 JOHDANTO Heinolan Ruotsalaisen alueen vuokramökkipalstojen vuokrasopimukset umpeutuvat Vuokrasopimusten jatkosta päättäminen on tehtävä syksyn 2014 kuluessa, jotta mahdollinen vuokrasopimusten uusiminen ehditään tehdä ennen sopimusten umpeutumista. Vuokrapalstoja koskevat asiat valmistelee tekninen lautakunta ja päätöksen asiasta tekee Heinolan kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto. Kuva: Vallannenä, Vasikkasaaren pohjoiskärki. Hevossaari Korpinmaa Vasikkasaari Tähtiniemen länsipuoleinen alue sekä siihen rajoittuva saaristo muodostavat poikkeuksellisen moni-ilmeisen lahtien, niemien ja järvikapeikkojen sekä pienten saarien muodostaman aluekokonaisuuden. Alueen keskeinen sijainti Heinolan kaupunkirakenteessa avaa poikkeuksellisia mahdollisuuksia ja näkymiä moninaiselle maankäytölle ja kaupungin kehittämiselle. Alue on myös maanomistuksen suhteen selkeä kokonaisuus. Heinolan kaupunki omistaa kokonaisuudessaan Korpinmaan ja Vasikkasaaren maa-alueet sekä suurimman osan Hevossaaresta. Vastaavanlaiset kaupungin tai kunnan omistuksessa olevat laajat kohteet ovat hyvin harvinaisia Etelä-Suomessa. Nyt tehtävät päätökset vuokrapalstojen jatkosta vaikuttavat alueen tulevaan käyttöön. Asialla on merkittävä vaikutus Heinolan talouteen, elinkeinoelämään sekä myös rantakaupunki-imagoon. Nykyisten vuokrapalstojen yhteenlaskettu arvo on noin 8 miljoonaa euroa. Alueen arvo ja merkitys Heinolan kaupungille voivat nousta vielä huomattavastikin kehittämällä aluetta, sillä nykyiset vuokrapalstat sijaitsevat harvakseltaan alueen rannoilla. Heinolan kaupungin omaisuuden hyödyntämistä käsitelleen toimikunnan loppuraportissa ( ) on osaltaan sivuttu myös Ruotsalaisen vuokrapalsta-aluetta. Raportissa toimikunta esittää mm. Korpinmaan hyödyntämisen tutkimista myös asumisen alueena. 2

4 Konniveden vuokrapalstojen jatkopäätös Kaupungin luottamuselimissä on käsitelty Konniveden vuokrapalsta-alueita vuosina Näiltä osin periaatepäätös saarien lähivuosikymmenten käytön ja vuokrauksen periaatteista on tehty. Konniveden 111 vuokrapalstasta 92 vuokrapalstaa on kaupunkipuistossa sijaitsevia viikonloppumajoja. Konnisaaressa on 16 vuokrapalstaa, Löysinniemessä on kaksi vuokrapalstaa ja Paininpuunlammessa yksi vuokrapalsta. Viikonloppumajojen rakennusoikeus on vain kem 2 (päärakennus + talousrakennus). Konnisaaressa ja Paininpuunlammella sijaitsevilla vuokrapalstoilla on rakennusoikeutta kem 2. Löysinniemellä on kaksi vuokrapalstaa, jotka on kaavoitettu matkailupalvelujen alueeksi. Konniveden vuokrapalstojen jatkovuokrausta on käsitelty kaupunginhallituksessa ja , jossa päätettiin jatkaa vuokrasopimuksia 30 vuodella sekä korottaa nykyiset vuokrat sopimuskauden alussa (2015) kaksinkertaisiksi ja toinen vuokrankorotus, jonka suuruus alueesta riippuen on 0, 25 tai 50 % tehdään vuonna Lisäksi vuokraa korotetaan indeksikorjausta vastaavasti. Hyvin alhaisesta vuokratasosta johtuen ainakin Konnisaaren (jossa rakennusoikeutta 250 kem 2 ) vuokrataso tulee myös uudella vuokrakaudella olemaan varsin alhainen verrattuna käypään vuokraan. Useimmat Konniveden vuokrapalstat sijaitsevat myös kauniilla alueella arvostetussa vesistössä. Konniveden palstat eivät kuitenkaan sijaitse yhtä hyvällä paikalla verrattuna Ruotsalaisen palstoihin. Palstat sijaitsevat kaupunkipuistossa ja/tai pienissä saarissa, etäisyys valtatielle, keskustaan ja kunnallistekniikan piiriin on pitkä. Konniveden vuokrapalstat sijaitsevat kaupungin lahjoitusmaalla, josta palstat on aikoinaan erotettu vuokra-alueiksi vähävaraisten lomapaikoiksi. Näiden seikkojen johdosta Konniveden vuokrapalstapäätöstä ei tule ottaa lähtökohdaksi päätettäessä Ruotsalaisen vuokrapalstoista. Ruotsalaisen alue on oma Konnivedestä poikkeava kokonaisuutensa ja päätöstä tehtäessä on otettava myös huomioon alueen merkitys kaupungille kokonaisuutena. Päätettäessä Ruotsalaisen vuokrapalsta-asiasta omana asiana ei rikota yhdenvertaisuusperiaatetta tai tasapuolista kohtelua. Päinvastoin - kaupungin edun mukainen päätös on tasapuolinen myös niiden Heinolalaisten suhteen, jotka eivät omista vuokrapalstaa. NYKYISET VUOKRASOPIMUKSET Vuokrasopimukset ovat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta huvilapalstan vuokrasopimuksia, joissa vuokraus tapahtuu maanvuokralain mukaisena muuna maanvuokrana. Näissä sopimuksissa vuokra-aika on 15 vuotta ( ) ja alueen käyttötarkoitus on loma-asuntoalue. Sopimusten vastikkeet on päätetty siten, että vuotuinen vuokra on 1 mk/m 2 ja vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin. Vuokrapalstojen nykyinen vuokra on keskimäärin noin kymmenesosa siitä, mikä on niiden arvioidusta käyvästä arvosta laskettu vuokra 4 % tuottoarvon mukaan. Lisäksi yhdistyksille on myönnetty vuokrasta alennuksia. Näiden sopimusten lisäksi alueella on muutama paikka vuokrattu huoneenvuokrasopimuksilla sekä vanhemmilla vuokrasopimuksilla. Kaikki nämä sopimukset päättyvät kuitenkin 2014 lopussa tai niiden sopimuskausi on jo päättynyt ja ne jatkuvat toistaiseksi voimassa olevina vuoden jaksoissa. 3

5 Kuva: Nykyisten vuokrien ja käyvästä hinnasta laskettujen 4-6 % tuottoarvon mukaiset vuosituotot elinkustannusindeksillä korjattuna 21 vuodeksi eteenpäin. Kuvasta näkyy nykyisen vuokratason ja käyvän vuokratason välinen ero. Nykyisten sopimusten matalaa vuokratasoa voidaan osittain selittää väliaikaisilla ja lyhyillä vuokrasopimuksilla. Rakentaminen on sopimuksiin perustuen ollut kiellettyä. Nykyinen tilanne on ollut hankala sellaisille vuokralaisille, jotka haluaisivat kunnostaa rakennuksia tai rakentaa uusia. Vastaavasti nykyinen vuokrataso on ollut kohtuuttoman matala kaupungin kannalta. Heinolan kaupunki ei ole käyttänyt alkuperäisiä suunnitelmia, jotka olivat esillä 60- ja 70-luvuilla hankittaessa kyseisiä maa-alueita (katso kohta: Historia ja alueen hankkimisen tarkoitusperät). Väliaikaisia vuokrasopimuksia on jatkettu vuosikymmeniä, mikä on johtanut hankalaan tilanteeseen vuokralaisen ja vuokranantajan kannalta. Toisaalta vuokralaiset ovat saaneet nauttia erittäin edullisista vuokrista vuosikausia ja vanhojen rakennusten hintojen voidaan katsoa olleen kuoletettu jo aikoja sitten. 4

6 Kuva: Omarantaisen lomarakennuspaikan hintakehitys (MML kauppahintatilasto 2013). Omarantaisten rakennuspaikkojen hinnat ovat nousseet erityisesti Päijät-Hämeessä, kuten yllä olevasta kuvaajasta voidaan päätellä. Elinkustannusindeksi laahaa huomattavasti rantatonttien hintakehitystä jäljessä. Nykyiset vuokrasopimukset on laadittu ennen vuokrakauden alkua ja alkujaankin edullinen hinnoittelu (1 mk/m 2 korjattuna elinkustannusindeksillä) on jäänyt merkittävästi jälkeen todellisesta hintakehityksestä. Vuokrasopimusten sisältö Mikäli aluetta halutaan kehittää, niin 2014 vuoden lopulla päättyvät vuokrasopimukset eivät ole esteenä kehittämiselle vaan kaupungilla on vapaat kädet päättää uusista vuokrasopimuksista. Jos nykyiset palstat vuokrataan samaan tarkoitukseen, niin nykyisellä vuokralaisella on etuoikeus saada palsta vuokrattua. Nykyisten vuokrasopimusten ehdoissa mainitaan mm. jatkovuokrausasiaan, vuokra-oikeuden siirtoon ja rakentamiseen liittyen: 4 Uudelleen vuokraus Vuokramiehellä on etuoikeus vuokrakauden päättyessä saada alue uudelleen vuokralle, sikäli kuin se luovutetaan vuokralle samanlaiseen loma-asuntotarkoitukseen. Jos laadittavan rantaosayleiskaavan perusteella alue saa rakennusoikeutta, kaupunki mahdollistaa ensisijaisesti palstan haltijalle mahdollisuuden käyvästä korvauksesta hallita palstaa edelleenkin. Mikäli rantaosayleiskaava mahdollistaa palstalle rakentamisen, tullaan vuokralaisen kanssa solmimaan uusi vuokrasopimus, joka mahdollistaa myös uudisrakentamisen. Vuokrakauden päättyessä ei vuokranantajalla ole velvollisuutta lunastaa vuokramiehen rakennuksia tai laitteita eikä suorittaa korvausta tehdyistä parannuksista. Vuokramiehen on kolmen (3) kuukauden 5

7 kuluessa vuokra-ajan päättymisestä siirrettävä kaikki omaisuutensa pois vuokra-alueelta, joka on saatettava siistiin ja mahdollisimman luonnonmukaiseen kuntoon. Näillä vuokrasopimuksen ehdoilla turvataan nykyisen vuokralaisen mahdollisuus jatkaa palstan vuokraamista seuraavalla sopimuskaudella, mikäli kaupunki luovuttaa pastan vuokralle samanlaiseen tarkoitukseen. Ehdot eivät sido kaupunkia tekemään uutta vuokrasopimusta. Toinen kohta tarkoittaa sitä että vuokralaisen kanssa tehdään uusi sopimus, joka mahdollistaa rakentamisen, jos rantaosayleiskaava sen sallii. Ehto määrittää rakentamista ja jatkovuokraamista siinä tapauksessa, että kaupunki luovuttaa alueen uudelleen vuokralle. Kolmannen ehdon mukaan kaupungilla ei ole velvollisuutta lunastaa vuokralaisen rakennuksia tai suorittaa korvauksia tehdyistä parannuksista. Lisäksi siinä velvoitetaan vuokralainen palauttamaan alue luonnonmukaiseen kuntoon 5 Vuokra-alueen luovuttaminen ja vuokraoikeuden siirto Vuokra-alueen luovuttaminen toisen hallintaan on kielletty, vuokraoikeuden siirtomahdollisuutta ei ole. Nykyisillä vuokraoikeuksilla ei ole siirtomahdollisuutta. Oikeus voidaan kuitenkin siirtää perilliselle tai muulle osapuolelle vuokranantajan päätöksellä muusta painavasta syystä. 6 Rakentaminen Vuokralaisella ei ole oikeutta uudisrakentaa palstalleen. Mikäli alueelle on vahvistettu tai vahvistetaan asemakaava, rantaosayleiskaava, rakennusohjeet erillinen järjestyssääntö tms. tai alueelle laaditaan kaupungin toimesta muunlainen maankäyttösuunnitelma, sitoutuu vuokramies sitä noudattamaan. Uudisrakentaminen vuokrapalstalle on kielletty. Lisäksi sopimuksessa on ehto, joka velvoittaa vuokralaisen noudattamaan kaupungin toimesta laadittua muunlaista maankäyttösuunnitelmaa. Uudisrakentamiskiellosta huolimatta ainakin yhdelle vuokrapalstalle on rakennettu melko uusi rakennus, mikä hankaloittaa nykyistä tilannetta. Yhdistyksiä ja yrityksiä vuokralaisina Tällä hetkellä vuokraoikeudenhaltijoina on yksityisiä henkilöitä, yhdistyksiä ja yrityksiä. Yhdistyksistä suurin osa on ammattiyhdistyksiä tai niihin rinnastettavia. Joukossa on mm. opettajien, eläkeläisten, rakennusalan, palomiesten ja teknisten ammattiyhdistyksiä. Vuokrapalstojen edulliset vuokraehdot ovat olleet yhdistyksille vieläpä erityisen edullisia vuotuisen vuokran osalta. Osa yhdistysten sopimuksista on tehty huoneenvuokrasopimuksilla, joiden vuosivuokra on halvimmillaan 17 euroa vuodessa. Maa-alueesta ei ole maksettu lainkaan vuokraa. Huomioitavaa on myös monen yhdistyksen vuokra-alueen suuri pinta-ala. Tämänkaltaisessa aatteellisin tai sosiaalisin perustein huojennetuissa vuokraehdoissa on omat ongelmansa. Alennettu vuosivuokra on suoraa vuotuista tuloon verrattavaa tukea kaupungilta kyseiselle yhdistykselle. Kuntien maan myynti- ja vuokraustoiminnassa vastaavantyyppinen piilotukitoiminta aiheuttaa ongelmia yhdistysten tasapuolisen kohtelun kannalta. Vuokratason tulisi määräytyä samoilla periaatteilla kaikille vuokramiehille. Yhdistyksille suunnattu julkinen tuki kanavoidaan Suomessa yleensä vuotuisena 6

8 julkisyhteisöltä haettavana toiminta-avustuksena. Huomionarvoista on se, että yhdistykset niiden suuresta jäsenmäärästä/käyttäjäkunnasta johtuen helposti suoriutuisivat normaalistakin vuosivuokrasta. Yleishyödyllisen yhdistyksen käsite on myös ongelmallinen. Vuokrasopimukset ovat yleensä pitkiä ja yhdistyksen säännöt, jäsenmäärä, avoimuus ja periaatteet voivat muuttua ajan kuluessa. Tämän takia yhdistyksille ei pitäisi myöntää huojennettuja vuokria. Yhdistysten tulisi määräajoin hakea erillistä avustusta ja samassa yhteydessä todistaa yleishyödyllisyytensä. Yhdistyksille tehtävät vuokrasopimukset tulisivat olla lyhyitä, korkeintaan 10 vuoden mittaisia. PÄÄTÖKSENTEON LÄHTÖKOHDAT Sijainti Ruotsalaisen vuokrapalsta-alue sijaitsee Heinolan vain muutamien kilometrien etäisyydellä Heinolan keskustasta Hevossaaren, Vasikkasaaren ja Korpinmaan alueella. Hevossaaresta on hyvät liikenneyhteydet Heinolan keskustaan ja 4-tielle. Hevossaaresta ajaa Vierumäelle 12 minuutissa, Lahden keskustaan on noin 30 minuutissa ja Helsinkiin puolessatoista tunnissa. Ruotsalainen ja Etelä-Päijänne kuuluvat suomen halutuimpiin vapaa-ajan kiinteistöjen sijainteihin. Alueen sijainti on hyvä pysyvälle asutukselle ja se voisi houkutella muuttajia Heinolaan kauempaakin. Pääkaupunkiseudulla ja Lahdessa uusia rantatontteja ei juuri ole ja niiden arvostus on kasvanut jatkuvasti. Lisäksi kehittyvät etätyömahdollisuudet mahdollistavat pidemmänkin etäisyyden asunnon ja työpaikan välillä. Kasvava trendi on arvostaa asuinpaikan ympäristöä ja palveluja yhä enemmän ja työmatkan pituuden suhteen ollaan valmiita tinkimään. Kuva: Yleiskartta alueesta. Historia ja alueen hankkiminen Hevossaari on 1980-luvulla asemakaavoitettua taajama-aluetta. Hevossaaren teollisuustoiminnan osittaisen hiipumisen myötä on alueen pohjois-osiin alkanut muodostua pysyvää asutusta ja saaren pohjois-osassa 7

9 onkin asemakaavan muutos vireillä, jolla selvitetään mm. mahdollisuuksia hyödyntää aluetta tiiviimmän asuinrakentamisen alueena. Myös isoa osaa muista alueista voidaan pitää yhdyskuntarakentamiseen (mm. asuminen, virkistys) nyt tai tulevaisuudessa soveltuvana alueena. Kuva: Vasikkasaari, Korpinmaa ja Hevossaaren pohjoisosa sekä Heinolan kaupungin maanomistus (vihreällä). Heinolan kaupunki on 60- ja 70-vuvuilla hankkinut raakamaata Korpinmaalta ja Vasikkasaaresta yhdyskuntarakentamista varten ja maksanutkin niistä maa- ja metsätalousmaata suuremman hinnan. Korpinmaan alueen hankkimista valmisteltaessa esitettiin että alue ostetaan edellyttäen, ettei vuokratuista palstoista ole yhtään myyty. Samassa yhteydessä todettiin, että alueen vuokrasopimusten yleisin päättymisaika on vuosina ja että ottaen huomioon vuokra-alueilla käytetyn rakennustavan, lienevät useimmat rakennukset jo kohtuullisesti kuoletettuja vuokra-aikojen päättyessä. Myös saarten vuokrapalstojen vuokrasopimusten ehdot mm. vuokra-aikojen pituuden perusteella kertovat nykyisen käytön toissijaisuudesta osana kaupungin raakamaareserviä. Kysymyksenalaista on ollut lähinnä se, milloin alueita otetaan tehokkaamman ja kaupunkilaisia hyödyttävän maankäytön piiriin. Kaavatilanne Maakuntakaavassa on tuotu esille tiettyjä alueen suunnittelun maakunnallisia lähtökohtia ja siinä on todettu alueen maankäytön nykytilanne. Valmisteilla olevassa maakuntakaavassa aluetta ollaan osoittamassa maankäytön kehittämisalueeksi sekä todeten maankäytön vallitseva nykytilanne. Alueelle ei ole kaupungin toimesta laadittu ns. taajamayleiskaavaa tai muuta vastaavaa suunnitelmaa. Osalla aluetta on voimassa haja-asutusalueen rannat kattava ranta-yleiskaava, jossa on huomioitu olemassa oleva maankäyttö (mökkitontit). Hevossaari ja Vasikkasaaren eteläosa on asemakaavoitettua siirtolapuutarhaaluetta. Iso-Mömmön ja Hevossaaren pohjoisosiin on vireillä asemakaavamuutos, jossa loma-asumiselle varattuja alueita ollaan muuttamassa ympärivuotiseen asumiseen sekä tutkitaan alueen tiivistämismahdollisuuksia. Kyseinen muutos asettaa erityisiä paineita vuokrasopimusten uudelleenarvioinnille. Puistoalueella sijaitsevien mökkipalstojen jatkoa tulee peilata vallitsevaa tilannetta ja tulevia kaavallisia mahdollisuuksia vasten. 8

10 Nykyinen käyttö Hevossaaren alue on laajalti harvahkon teollisen ja yritystoiminnan käytössä, josta iso osa hyödyntää aluetta varsin vajaatehoisesti. Teollisuusrakentamiseen on käytetty alle 20 % kaavanmukaisesta rakennusoikeudesta. Edellisen lisäksi alueella on 14 lomarakennuspaikkaa, joista puolet on Heinolan kaupungin omistamia vuokrapalstoja. Lisäksi puistoalueeksi kaavoitetulla alueella on seitsemän kaupungin omistamaa vuokrapalstaa. Heinolan kaupunki omistaa myös osan Hevossaaren vuokrapalstojen rakennuksista ja vuokraa näitä eteenpäin huoneenvuokrasopimuksilla. Aivan viimevuosina on Iso-Mömmön alueelle alkanut syntyä myös ympärivuotista asutusta vanhan maatilan lisäksi ja paineet alueen käytössä asumisen suuntaan ovat lisääntyneet. Iso-Mömmön alueella toteutuneet maakaupat todistavat, että alue on erittäin haluttua asumis- ja virkistyskäyttöön läheisestä teollisuudesta huolimatta. Korpinmaan pinta-ala on noin 66 ha. Saaren pituus on noin 2 km ja leveys noin 800 m. Vasikkasaari on hieman pienempi ja sen pinta ala on noin 43 ha. Korpinmaalla on 25 rakennuspaikka ja Vasikkasaaressa 18 rakennuspaikkaa sekä siirtolapuutarhan lomamökit. Rakennuspaikkojen määrä suhteessa pinta-alaan on Korpinmaalla 2,6 ha / rakennuspaikka ja Vasikkasaaressa 2,4 ha / rakennuspaikka. Alueet ovatkin hyvin harvasti rakennettua. Korpinmaalla ja Vasikkasaaressa on vuokralaisten ylläpitämä ja rakentama tieverkosto. Rakennuskanta on pääsääntöisesti vaatimatonta ja vesistön arvostukseen suhteutettuna rakennuskanta on huomattavan niukka. Nykyinen omarantaiseen lomarakentamiseen perustuva käyttömuoto on perua osin edellisen maanomistajan ajoilta 1960-luvulta ja osin sen jälkeiseltä kaupungin maanomistuksen ajalta. Rantaalueiden hallintaa on lyhyiden vuokrasopimusten muodossa jatkettu useaan otteeseen, koska kaupungilla maanomistajana ei ole ollut omaa käyttöä ko. alueille. Ranta-alueiden hallinta on luovutettu isolta osalta yksityiseen omarantaiseen lomakäyttöön. Lomarakennuspaikat ovat muodostuneet aikanaan perinteisellä karkit kakunpäältä periaatteella, jossa pääosin parhaat niemenkärjet ja lahdenpoukamat sekä näkymäpaikat on otettu käyttöön. Pitkin rantoja harvahkosti sijoiteltuina yksittäiset rakennuspaikat hallitsevat useassa tapauksessa vuokra-alueita laajempaa aluetta. Osalla vuokra-alueista on myös suhteettoman paljon ranta-aluetta. Yleinen virkistyskäyttö alueella rajoittuu tällä hetkellä Hevossaaren uimaranta-alueen käyttöön. Korpinmaata ja Vasikkasaarta käytetään harvakseltaan myös marjastamiseen tai muuhun virkistykseen, mutta rannoilla sijaitsevat vuokrapalstat vaikeuttavat rantojen yleistä virkistyskäyttöä. Laajempia vapaita alueita löytyy lähinnä niemien sisäosista sekä Tokeenlahden rannoilta, jotka soveltuvat virkistyskäyttöön huonommin. Edellisen lisäksi tehokkaampaa yhteisöllistä maankäyttöä löytyy siirtolapuutarha-alueelta Vasikkasaaresta. Hevossaaren, Korpinmaan ja Vasikkasaaren alueet ovat pääosiltaan mänty- ja kuusi- ja koivuvaltaista sekametsää pääpuulajin ollessa mänty- ja kuusi. Metsätalousalueiden osalta kaupunki on hoitanut alueita harvennushakkuin huomioiden alueella olevan loma-asutuksen. Vuokrapalstojen arvonmääritys Vuokrapalstojen markkina-arvot (käypä arvo) on arvioitu vuokrasopimusten umpeutumisen johdosta. Arvioinnit on tehty Arviointitoimisto Oy Mikko Helenius & Co:n ja Päijät-Hämeen OP-Kiinteistökeskus Oy:n toimesta 2013 syksyn ja 2014 kevään aikana. Molemmat arvioinnit on tehnyt auktorisoitu kiinteistönarvioija (AKA). Arvioinneissa on käytetty kauppa-arvomenetelmää, jossa vertailukaupat muodostavat pohjan arvioinneille. Vuokrapalstat on arvioitu voimassa olevan asemakaavan ja 9

11 rantaosayleiskaavan mukaisesti. Asemakaavoitettujen puistoalueiden osalta rakennuspaikat on arvioitu sekä nykyisen käyttötarkoituksen, että voimassa olevan kaavan mukaisesti. Arvioinnit on tehty perustuen kohteen konkreettisiin ominaisuuksiin. Palstat on arvioitu rakentamattomina ilman vuokralaisen suorittamia parannustöitä. Palstojen käypä markkina-arvo on arvioitu sen mukaan, mikä niiden arvo olisi, jos ne myytäisiin lohkottuina tontteina ilman niiden käyttöä rajoittavia ehtoja. Kaupunki määrittää arviointien perusteella vuokrasopimuksissa vuokran suuruutta koskevien laskelmien pohjana käytettävän käyvän arvon. Vuokran suuruus pyritään määrittämään markkina-arvoa ja vuokraehtoja vastaavaksi. 1. arviointi 2. arviointi Yhteenlaskettu arvo Keskiarvo Keskiarvo (Korpinmaa) Keskiarvo (Vasikkasaari) Keskiarvo (Iso-Mömmö) Keskiarvo (Hevossaari) Keskiarvo (saaret) Taulukot: Kahden kiinteistöarvioijan arviot vuokrapalstojen käyvistä arvoista sekä arvioinneista lasketut keskiarvot alueittain. Arviointien yhteenlasketut arvot olivat hyvin lähellä toisiaan. Korpinmaan ja Vasikkasaaren osalta erot yksittäisten kohteiden arvioinneissa olivat erittäin pieniä, kuten oheisesta taulukosta voi todeta. Vasikkasaaressa oli kaksi palstaa ja Korpinmalla yksi palsta, joiden rakennusoikeudet olivat selvästi muita palstoja suuremmat. Yhteenlasketut rakennusoikeudet olivat 250, 500 ja 600 kem 2. Ottaen huomioon näiden palstojen suuremman rakennusoikeuden ja pinta-alan, on syytä käyttää ensimmäistä arviointia päätettäessä hintatasoa. Muutoin Korpinmaan ja Vasikkasaaren palstojen hinnoittelussa voidaan käyttää arviointien keskiarvoa. 10

12 Iso-Mömmössä sijaitsevissa palstoissa oli arvioinneissa suuria eroja. Näidenkin hinnoittelupäätöksen lähtökohtana tulee käyttää ensimmäistä arviointia, joka on paremmin linjassa Iso-Mömmöstä jo tehdyn kaupan kanssa. Kaupunki vuonna 2011 myi tarjouskilpailulla Reumasäätiön aiemmin vuokralla olleen tontin eurolla. Lisäksi Iso-Mömmön vierestä on samana vuonna myyty kiinteistö eurolla. Hevossaaren palstojen arvioinnit olivat hyvin linjassa kohteissa, jotka sijaitsivat kaavan mukaisilla rakennuspaikoilla. Asemakaavoitetulla puistoalueella sijaitsevien kohteiden arvioinneissa oli suuria eroja. Ensimmäisessä arvioinnissa näiden palstojen arvo oli hyvin alhainen ( ). Toisessa arvioinnissa kaavamerkinnöillä (puistoalue tai rakennuspaikka) ei ollut merkitystä palstojen arviointiin. Asemakaavan mukaisissa rakennuspaikoissa hinnoitellussa kannattaa käyttää molempien arviointien keskiarvona. Puistoalueella olevat vuokrapalstat tulee hinnoitella jälkimmäisen arvioinnin mukaisesti, koska kaikkien kohteiden hinnoittelun lähtökohtana pidetään sitä, että kohteet vuokrataan lyhyemmäksi ajaksi ja tarkistetaan alueen kehittämisnäkökohdat. Lyhyempi vuokrakausi huomioidaan käypää arvoa alemmalla vuokratasolla kaikkien palstojen osalta. Lyhyemmän vuokrajakson aikana puistoalueella olevien palstojen käyttö ei poikkea alueen muista kohteista ja ne ovat samanlaisessa asemassa muiden kohteiden kanssa. Mikäli kaikki palstat vuokrattaisiin pitkäksi ajaksi tai myytäisiin käyvästä arvosta ja rakentaminen sallittaisiin puistoalueita lukuun ottamatta, niin silloin puistoalueella olevien palstojen hinnoittelussa tulisi ottaa huomioon niiden kaavamerkinnästä johtuvat rajoitteet. Saaripalstojen osalta arvioinneissa oli jonkin verran vaihtelua. Suurimmat erot arvioinneissa oli kansallisen kaupunkipuiston alueella sekä Lahdensuunluodolla sijaitsevilla palstoilla. Näillä oli huomattavasti vähemmän rakennusoikeutta. Molemmissa arvioinneissa nämä oli kuitenkin johdonmukaisesti arvioitu muita saaripalstoja alemmalle tasolle. Saaripalstojen hinnoittelussa kannattaa myös käyttää molempien arviointien keskiarvoa. ALUEEN KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET Vuokrasopimusten ollessa katkolla, on arvioitava omistajan näkökulmasta katsottuna alueen mahdolliset vaihtoehtoiset käyttömahdollisuudet. Alue on aikanaan hankittu yhdyskuntarakentamista silmällä pitäen, mutta tähän mennessä vain osa siitä on saatettu suunnitelmallisen ja tehokkaamman maankäytön piiriin. Sikäli kun alueella on nähtävissä kaupungin kehittämisen näkökulmasta mahdollisuuksia, tulee asia tiedostaa alueellisesti ja kohdekohtaisesti vuokrasopimusten jatkoa arvioitaessa ja vuokraehdoissa. Alueen kehittäminen osana tiiviimpää kaupunkirakennetta Hevossaari, Korpinmaa, Vasikkasaari ja Tähtiniemen alue muodostavat Heinolan keskustan länsipuoleisen Ruotsalaiseen rajoittuvan aluekokonaisuuden, jota tulee tarkastella kaupungin kehittymisen ja kaupungin maankäyttöpolitiikan kannalta yhtenä kokonaisuutena. Alueelle sijoittuu raakamaareserviä, virkistysaluevarauksia, asumisen varauksia, vajaakäyttöistä yritysaluetta ja rakennettua yhdyskuntateknistä infrastruktuuria. Tähtiniemen alue on yksityisessä omistuksessa. Alueen maankäytön jäsentäminen edellyttäisi osayleiskaavan laatimisen alueelle. Kaavalla tulisi selvittää ja arvioida eri maankäyttömuotojen, teknisten kustannusten ja maaomaisuuden hallinnan ja omistussuhteiden valossa alueen tulevaisuutta. Alueen sijainti aivan keskustan tuntumassa ja ulkoisen olemassa olevan kunnallistekniikan äärellä mahdollistaa useita vaihtoehtoisia ja täydentäviä käyttömahdollisuuksia nykyisen metsätalouskäytön ja omarantaisen loma-asumisen sijasta/ohella. Vaikka 11

13 alueen etäisyys lähimpiin palveluihin on 3-4 km, kunnallistekniset kynnyskustannukset ovat varsin pienet verrattuna esim. lähempänä sijaitsevaan Tähtiniemen alueeseen, jonka kohdalla haasteen muodostavat mm. moottoritien suhteellisen kalliisti ratkaistavissa olevat este- ja meluhaitat. Em. seikoista johtuen tulee selvittää miltä osin tiiviimpää rantaan tukeutuvaa pientaloasumista olisi mahdollista ja tarkoituksenmukaista sijoittaa alueelle. Juridisesti laadittava osayleiskaava ohjaisi asemakaavojen laatimista siellä, missä on voimassa oleva asemakaava sekä korvaisi tarpeellisilta osin haja-alueen rantarakentamista ohjaavan rantaosayleiskaavan. Yleiskaavan laatiminen kestää arviolta 2-4 vuotta, minkä jälkeen asemakaavoitus voi edetä ennalta arvioidun aikataulun ja tarpeen pohjalta pienemmissä paloissa muutaman korttelin kokoisina alueina. HEINOLAN STRATEGINEN YLEISKAAVA 2035 Strategista yleiskaavaa valmisteltaessa tuli esille Hevossaari Korpinmaa Vasikkasaari alueen maankäytöllinen kehittämispotentiaali. Asian konkretisoimiseksi teetettiin vaihtoehtoja alueen kehittämiseksi osana kaupunkirakennetta. Vaihtoehtoiset maankäyttöhahmotelmat ja ideamallit eivät ole idealuonnoksia kaavoitusta varten, vaan ovat toiminnallisia ja mitoituksellisia tarkasteluja alueen keskipitkän ajan maankäyttöpotentiaalin arvioimiseksi. Kaavallinen ratkaisu tulee ilmeisesti olemaan eri mallien yhdistelmä riippuen kaupungin maankäytön tavoitteista. Selvitys on luettavissa kokonaisuudessaan kaupungin internet-sivustolla osoitteessa CA36356A64DF/0/Hevossaari2staffan.pdf Vaihtoehtojen tarkastelua Hevossaari Hevossaaren eteläosa n maankäyttöä säätelee vedenottamo (77 ha), jonka pohjoispuolelle on varattu aluetta vapaa-ajan ja matkailun tarpeisiin (38 ha). Itäinen ranta alueesta on vesiliikenteen tarpeisiin osoitettu ja mahdollisesti olemassa oleviin tehtaisiin voidaan sijoittaa pop-upmyymälöitä tms. (32 ha). Saaren länsiosa jää raskaan teollisuuden tarpeisiin (64 ha). Hevossaaren pohjoinen osa varataan asumiselle ja virkistykselle, Saarelan tilalla voisi tulevaisuudessa olla matkailua ja virkistystä palvelevaa toimintaa (22 ha). 12

14 Korpinmaa Vasikkasaari Alueesta on laadittu yhteensä kuusi vaihtoehtoista maankäyttöluonnosta, joissa viidessä on lähdetty nykyisestä kaavatilanteesta ja yhdessä aluetta on suunniteltu ilman rajoitteita. Päävaihtoehdot ovat 1) loma- ja virkistyspainotteinen malli, 2) asumispainotteiset mallit neljä vaihtoehtoa ja 3) matkailupainotteinen malli. Loma- ja virkistyspainotteinen malli Alueen käyttö jatkuu nykymuotoisen kaltaisena loma-asuntoalueena ja lisänä on matkailua palvelevaa virkistystoimintaa, johon kytkeytyy myös vanha Hevossaaren puolella oleva maatilakeskus. Alueelle on esitetty mm. veneilyn tukikohtaa, nuorison vesiurheilukeskusta, hyvinvointikeskusta ja leirikeskusta. Asumispainotteiset mallit, neljä vaihtoehtoa Loma-asumispainotteinen malli Nykyiset loma-asunnot on säilytetty ja lomaasumista on lisätty kuivan maan tontteina ryhmiksi siten, että jokainen tontti rajautuu metsään. Tonteilla on yhteiskäyttöranta. Lomakylä sijoittuu Riimusalmen ympäristöön. Uusia loma-asuntoja on tässä vaihtoehdossa esitetty 59 kpl. Pysyvän asumisen malli 13

15 Mallin ideointi lähtee siitä, että alueella ei ole rajoittavia tekijöitä. Myös osa nykyisistä lomaasunnoista voidaan myös liittää osaksi uutta kokonaisuutta. Korpinmaalle osoitetaan toista sataa ryhmä- ja erillisrakennettua asuntoa, esim. kalastajakylätyyppisesti ryhmiteltynä. Vasikkasaaren siirtolapuutarha-aluetta laajennetaan. Tokeenlahti rantoineen jää kokonaan rakentamattomaksi keitaaksi virkistystoiminnot ja luonnonsuojelu yhteen sovittaen. Hallintamuodon vaikutukset jatkosuunnittelun kannalta Hallinta- ja omistussuhteet vaikuttavat merkittävästi alueiden jatkosuunnitteluun. Vaikeuskerrointa suunnittelulle saadaan aina, mikäli suunniteltavan alue ei ole keskeisiltä osiltaan kaupungin hallinnassa ja hallintaoikeus on annettu pitkillä sopimuksilla pois kaupungilta. Myös lyhyet vuokrasopimukset ovat hankalia, mikäli sopimuksiin on kirjattu vuokraoikeuden jatko-oikeus sopimuskauden päättyessä. Em. tilanteet ovat miltei omistusoikeuteen rinnastettavia tilanteita, joissa alueen haltijalla luonnollisesti on erityisiä intressejä ympäristössään tapahtuviin muutoksiin. Yksityishenkilön näkökulma muutoksiin poikkeaa yleensä merkittävästi kaupungin tavoitteista varsinkin, jos muutokset ympäristössä poikkeavat totutusta tai omasta tilanteesta. Pitkä vuokrasopimus voi tuoda tullessaan suunnitteluongelman lisäksi taloudellisen ongelman. Riittävän tehokas maankäyttö on edellytys taloudellisessa mielessä järkevän alueen toteuttamiselle. Yksittäiset lomaasunnot rajaavat helposti merkittävästi asemakaavoitusmahdollisuuksia aiheuttaen epätarkoituksenmukaista maankäyttöä. Kustannuksia ei saada myöskään jyvitettyä kaikilta osin hyödyn suhteessa ja kustannuspaine kohdistuu muille tonteille. Vastaava astetta hankalampi tilanne on esillä, mikäli yksittäisiä tontteja on myyty ennen asemakaavoittamista. Tavoiteltava tilanne niiltä osin kun on nähtävissä mahdollisuuksia hyödyntää ja suunnitella aluetta, on pidättäytyä pitkiltä tai muutoin ehdoiltaan epäedullisilta hallinnan luovutuksilta tai omistusoikeuden muutoksilta. MENETTELYTAPAVAIHTOEHDOT Vuokrapalstojen vuokrasopimuksissa ja alueen tulevaisuuden suhteen voidaan menetellä kahdella periaatteeltaan vaihtoehtoisella tavalla. Periaatetasolla on kysymys kaupungin edun ja yksityisen edun välisestä intressivertailusta. Nyt tehdään päätökset siitä, suunnitellaanko aluetta osana Heinolan kaupunkirakennetta ja mahdollisesti asuin- ja virkistysalueena sekä tiiviimpänä matkailu-/mökkialueena vai onko alue edelleen pienimuotoista maaseutumaista omarantaista lomanviettoaluetta. Edellisen periaatekysymyksen ratkaisun jälkeen päätetään vuokrasopimusten pituuteen, vuokran suuruuteen ja muihin ehtoihin liittyvä kysymykset. Vuokrasopimuksen ehdot riippuvat valitusta menettelytavasta. Kaupunkien yleisten maankäytön toimintanormien ja periaatteiden valossa on määriteltävissä kaupungin edun mukainen menettelytapa. Myös muita ratkaisuvaihtoehtoja on, mutta niitä ei kaikilta osin voida pitää kaupungin edun mukaisina, vaan tällöin painottuvat muut näkökulmat. Erilaiset ratkaisuvaihtoehdot ja 14

16 niiden arvioidut vaikutukset ja merkitys talouden, maankäytön kehittämisen ja kaupungin imagon kannalta on lueteltu seuraavassa. Aluetta ei kehitetä nyt eikä tulevaisuudessa - Pitkät vuokrasopimukset tai myyminen Kaupunkien talouden ja maankäytön pitkäjänteisen kehittämisen näkökulmasta palstojen vuokraaminen on selkeästi paras vaihtoehto. Erityisesti alueita, joita aiotaan suunnitella tarkemmin tai voidaan arvioida niiden tulevan suunnittelun piiriin, ei myydä. Myyminen on vaihtoehto vasta suunnittelun jälkeen. Tällöinkin usein paras vaihtoehto on vuokraaminen ja myyminen vasta toissijainen menettely. Vuokraamalla käyvästä hinnasta 4 % tuottoarvon mukaan alueelta saisi vuotuista vuokratuottoa noin Tämä on noin kymmenkertainen määrä alueen nykyiseen vuotuiseen vuokratuottoon verrattuna, joka on noin Alueen sisäosista kaupunki saisi lisäksi tuloja metsänhakkuusta. Hakkuuala seuraavalle 10-vuotisjaksolle on noin 40 ha ja hakkuukertymä on noin 2200 m3 arvoltaan noin Metsämaan arvo kokonaisuudessa on noin Muiden kaupunkilaisten kannalta alueen käyttö jäisi nykyiselleen, mikä tarkoittaa satunnaista virkistyskäyttöä, kuten marjastusta ja retkeilyä. Käyvän hinnan mukaiset vuokrat olisivat merkittävä vuotuinen tulo Heinolan taloudelle. Lisäksi pitkät vuokrasopimukset mahdollistaisivat vuokrapalstojen rakentamisen, mikä vaikuttaisi Heinolan elinkeinoelämään ja eteenkin rakennusalaan. Alueen kehityksen ja Heinolan imagon kannalta tilanne ei muuttuisi juurikaan nykyisestä. Alue olisi edelleen harvaa omarantaista mökkialuetta, mutta rakennuskanta uudistuisi. Mikäli palstat vuokrattaisiin ainoastaan heinolalaisille ja vuokrasopimuksen ehdoissa kiellettäisiin vapaa siirrettävyys, menetettäisiin vuokratuloista valtaosa sekä myönteinen vaikutus Heinolan elinkeinoelämälle. Palstojen käyvät arvot on määritetty siten että ne myytäisiin vapailla markkinoilla ilman erityisiä ehtoja. Käypä hintataso ei tulisi toteutumaan tai toimimaan rajoitetuilla markkinoilla. Mikäli vuokrasopimukset tehdään ilman siirtomahdollisuutta, niin sopimukset eivät ole kiinnityskelpoisia, mikä vaikuttaisi myös alueen rakentamiseen. Lisäksi tulee huomioida se, että vuokralaisista ulkopaikkakuntalaisten osuus on jo nyt suuri ja vuokrasopimusten siirtyminen perillisille kasvattaa myös ulkopaikkakuntalaisten osuuksia. Vuokrapastojen myyminen rajoittavilla ehdoilla olisi erityisen ongelmallista. Kauppakirjassa kiinteistön jälleenluovutusta koskeva ehto on pätemätön. Mikäli palstat myytäisiin rajatulle joukolle huojennetuin hinnoin, niin nämä voivat myydä palstat eteenpäin käyvästä hinnasta ja kaupunki menettäisi myyntituloa. Mikäli aluetta ei haluta kehittää, niin nykyisille vuokramiehille tarjotaan uuden sopimuksen allekirjoitusmahdollisuutta. Vuokrasopimuksista tehdään riittävän pitkiä, ja vuokrataso tarkistetaan käypään arvoon ja sopimusehdot päivitetään. Sopimusta vaille jäävät paikat vuokrataan edelleen tarjousten perusteella. Seuraavat asiat täytyy myös huomioida uudessa vuokrasopimuksessa: Kuluttajahintaindeksi ei ole pitkissä vuokrasopimuksissa kaupungin kannalta toimiva tapa korjata vuokraa. Vuokran tarkistus määräajoin voisi olla parempi tapa. Uusista vuokrasopimuksista on syytä tehdä riittävän pitkiä (tai optio), jotta vuokralaiset saavat riittävän varmuuden alueen tulevaisuudesta ja voivat rakentaa uusia ja korjata nykyisiä rakennuksia. 15

17 Ruotsalaisen rantaosayleiskaavan mukainen rakentaminen tulee sallia. Vuokra-alueiden kokoa ja sijaintia tulee tarkistaa (pitää myös arvioida, miten vaikuttaa palstan arvoon). Vuokraoikeuden tulee olla myös vapaasti siirrettävissä, jotta se olisi kiinnityskelpoinen. Ilman siirtomahdollisuutta rakentaminen vaikeutuu ja alue jää helpommin vajaakäytölle, kuten nykytilanteessa on paikoitellen tapahtunut. Käypä arvo on lähtökohta sopimusta uusittaessa. Edullisemmat hinnat ovat olleet perusteltuja nykyisen epävarman tilanteen johdosta. Mikäli annetaan oikeus rakentaa, pitkä sopimuskausi ja sopimuksen siirtomahdollisuus, niin vuokratason täytyy olla kohteen käypä arvo. Mikäli vuokrataso on alhainen, niin vuokralainen voi halutessaan saada käyvän arvon ja vuokratason erotuksen itselleen myymällä vuokraoikeuden tai tienaamalla vuokraamalla kohdetta edelleen. Näin kaupungin menettämä tulo voi olla kymmeniä tuhansia euroja yksittäistä vuokrapalstaa kohti. Alueen kehittäminen puhtaalta pöydältä Alueen kehittämisen kannalta kaikista kaikkein helpoin tapa on pidättäytyä uusien vuokrasopimusten tekemisestä. Määräaikaiset vuokrasopimukset päättyvät 2014 vuoden lopussa eikä Heinolan kaupungilla ole velvollisuutta jatkaa vuokraamista. Kyseinen menetelmä on kuitenkin vaikein nykyisten vuokralaisten kannalta. Lisäksi menetettäisiin vuokratuotto kahdeksan vuoden siirtymäajalta. Muutoin tämän vaihtoehdon vaikutukset Heinolan taloudelle ja elinkeinoelämälle ovat samat kuin alimmassa vaihtoehdossa. Alueen kehittäminen ja määräaikaiset sopimukset ratkaisut myöhemmin Laaditaan vuokrapalstoille kahdeksaksi vuodeksi määräaikaiset vuokrasopimukset. Sopimuksiin ei kirjata jatkomahdollisuutta, jotta kaavasuunnittelu voidaan viedä läpi ilman suunnitelman laatuun tai sen toteuttamisen taloudellisuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen haitallisesti vaikuttavia rajoitteita. Vuosivuokrataso on 50 % kaupungin päättämästä tontin käyvästä arvosta. Laadittavan lainvoimaisen yleiskaavan pohjalta päätetään vuokrasuhteiden jatkosta. Yleiskaavan laatiminen vie aikaa 3-6 vuotta. Kahdeksan vuoden sopimusjakson päättyessä tehdään uudet tarkistetut vuokrasopimukset, niiden palstojen osalta, joiden vuokraamista jatketaan. Edellä mainittu menettelytapa mahdollistaa Heinolan kaupungin suunnitella ja kehittää kaupunkia ja maaomaisuuttaan tarkoituksenmukaisesti. Menettely mahdollistaa myös nykyisten mökkiläisten lomanvieton sekä antaa riittävästi aikaa varautua ja valmistautua sopimussuhteen päättymiseen niille, joiden sopimukset tulisivat yleiskaavaan perustuen päättymään. Myös vuokratason korotus on sopimuksen ehdot huomioiden kohtuullinen sekä kaupungille että vuokramiehelle. Kaupunki saa kohtuullista vuokratuloa määräaikaisen sopimuskauden aikana, mutta määräaikaiset vuokrasopimukset eivät estä tai merkittävästi vaikeuta alueen yleiskaavoitusta. Alueen kehittämisellä on mahdollisuus vaikuttaa huomattavasti kaupungin talouteen pitkällä tähtäimellä. Kehittäminen on erityisesti Heinolan elinkeinoelämän, viihtyvyyden ja imagon kannalta järkevä ratkaisu. 16

18 Heinolassa Ritva-Maija Kuuskoski Juho Lumme Marko Luukkonen 17

Heinolan kaupunki. Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna hameenlinna.hao(a)oikeus.fi

Heinolan kaupunki. Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna hameenlinna.hao(a)oikeus.fi Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna hameenlinna.hao(a)oikeus.fi Asia Lausunto asiassa diaarinumero 00212/15/2299 Lausunnonantaja Prosessiosoite Valittaja Prosessiosoite Lausunto

Lisätiedot

Heinolan kaupunki. Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna hameenlinna.hao(a)oikeus.fi

Heinolan kaupunki. Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna hameenlinna.hao(a)oikeus.fi Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna hameenlinna.hao(a)oikeus.fi Asia Lausunto asiassa diaarinumero 00211/15/2299 Lausunnonantaja Prosessiosoite Valittaja Prosessiosoite Lausunto

Lisätiedot

Heinolan kaupunki. Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna hameenlinna.hao(a)oikeus.fi

Heinolan kaupunki. Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna hameenlinna.hao(a)oikeus.fi Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna hameenlinna.hao(a)oikeus.fi Asia Lausunto asiassa diaarinumero 01507/15/2299 Lausunnonantaja Prosessiosoite Valittaja Prosessiosoite Lausunto

Lisätiedot

Heinolan kaupunki. Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu Hämeenlinna hameenlinna.hao(a)oikeus.fi

Heinolan kaupunki. Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu Hämeenlinna hameenlinna.hao(a)oikeus.fi Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna hameenlinna.hao(a)oikeus.fi Asia Lausunto asiassa diaarinumero 00230/15/2299 Lausunnonantaja Prosessiosoite Valittaja Prosessiosoite Lausunto

Lisätiedot

Heinolan kaupunki. Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna hameenlinna.hao(a)oikeus.fi

Heinolan kaupunki. Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna hameenlinna.hao(a)oikeus.fi Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna hameenlinna.hao(a)oikeus.fi Asia Lausunto asiassa diaarinumero 01419/15/2299 Lausunnonantaja Prosessiosoite Valittaja Prosessiosoite Lausunto

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 50 20.03.2013. 50 Asianro 1905/10.00.02.04/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 50 20.03.2013. 50 Asianro 1905/10.00.02.04/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) 50 Asianro 1905/10.00.02.04/2013 Nilsiässä sijaitsevien rakennuspaikkojen luovutusehdot Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut Kuopion kaupungin

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali.

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali. NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2,

Lisätiedot

TONTTIEN JA MUIDEN MAA-ALUEIDEN LUOVUTUKSISSA NOUDATETTAVAT MENETTELYTAVAT JA LUOVUTUSEHDOT

TONTTIEN JA MUIDEN MAA-ALUEIDEN LUOVUTUKSISSA NOUDATETTAVAT MENETTELYTAVAT JA LUOVUTUSEHDOT 1 NURMEKSEN KAUPUNKI TONTTIEN JA MUIDEN MAA-ALUEIDEN LUOVUTUKSISSA NOUDATETTAVAT MENETTELYTAVAT JA LUOVUTUSEHDOT 1. LUOVUTUKSEN KOHTEET JA LUOVUTUSTAVAT 2. LUOVUTUSMENETTELY 3. KOHTEIDEN HINNOITTELU JA

Lisätiedot

Rakennuspaikkojen luovutusmuotona on sekä myynti että vuokraus.

Rakennuspaikkojen luovutusmuotona on sekä myynti että vuokraus. RAKENNUSMAAN LUOVUTUSMENETTELY 2016 A. Yleiset luovutusehdot 1. Asuntorakentamisen rakennuspaikat Asuntorakentamiseen rakennuspaikat luovutetaan sekä myymällä että vuokraamalla. Vuokrauksessa käytetään

Lisätiedot

Luonnos 22.5.2015. 1.2 Vuokralainen Merimaskun Metsästäjät r.y., yhdistyksen rekisterinumero 123.918.

Luonnos 22.5.2015. 1.2 Vuokralainen Merimaskun Metsästäjät r.y., yhdistyksen rekisterinumero 123.918. 1 Osapuolet 1 1.1 Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2. 1.2 Vuokralainen Merimaskun Metsästäjät r.y., yhdistyksen rekisterinumero 123.918. 2 Vuokran kohde 2.1 Vuokra-alue Naantalin kaupungin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 21 11.02.2015. 21 Asianro 589/10.00.02.01/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 21 11.02.2015. 21 Asianro 589/10.00.02.01/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 21 Asianro 589/10.00.02.01/2015 Maaningalla sijaitsevien rakennuspaikkojen luovutusehdot Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Tonttipalveluyksikkö Kuopion kaupungin

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe MAANVUOKRASOPIMUS Liite 4 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe Vuokralainen: SF-Caravan Lohenpyrstö Ry Haapatie 24, 92140 Pattijoki Vuokralainen

Lisätiedot

Rakennusliike Lehto Oy / perustettava kiinteistöyhtiö Voimatie 6 B Kempele

Rakennusliike Lehto Oy / perustettava kiinteistöyhtiö Voimatie 6 B Kempele MAANVUOKRASOPIMUS (luonnos) 1. Sopijapuolet Vuokranantaja Kärsämäen kunta y-tunnus 0186511-0 Keskuskatu 14 86710 Kärsämäki Vuokraaja Rakennusliike Lehto Oy / perustettava kiinteistöyhtiö Voimatie 6 B 90440

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (1) Kaupunginhallitus 90 24.02.2014. 90 Asianro 530/10.00.01/2014. Kaupunkirakennelautakunta 5.2.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (1) Kaupunginhallitus 90 24.02.2014. 90 Asianro 530/10.00.01/2014. Kaupunkirakennelautakunta 5.2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (1) 90 Asianro 530/10.00.01/2014 Maanvaihto Kuopion seurakuntayhtymän kanssa Kaupunkirakennelautakunta 5.2.2014 21: Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut

Lisätiedot

Pääasiassa asuntorakentamiseen tarkoitettujen tonttien vuokrausperusteet

Pääasiassa asuntorakentamiseen tarkoitettujen tonttien vuokrausperusteet TONTTIEN LUOVUTUSPERUSTEET JA TONTTIHINNOITTELU Pääasiassa asuntorakentamiseen tarkoitettujen tonttien vuokrausperusteet Luovutettaessa kaupungin omistamia asuntorakentamiseen tarkoitettuja tontteja vuokralle,

Lisätiedot

Maapoliittinen ohjelma

Maapoliittinen ohjelma kaupunginhallitus 23.11.2015, 433 Sisältö 1 Kaupungin maanomistus... 3 2 Kaupungin maapoliittiset tavoitteet... 3 3 Kaupungin maapolitiikka... 3 3.1 Maanhankinta... 4 3.2 Maan luovutus... 4 3.3 Verolait...

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUS Motonet-tavaratalon pysäköintialueen laajennusosa

VUOKRASOPIMUS Motonet-tavaratalon pysäköintialueen laajennusosa VUOKRASOPIMUS Motonet-tavaratalon pysäköintialueen laajennusosa Vuokranantaja Vuokralainen Savonlinnan kaupunki y 0166906-4 jäljempänä kaupunki Olavinkatu 27 57130 Savonlinna BG-liikekiinteistöt Oy y 2191695-8

Lisätiedot

Maapoliittinen ohjelma 2013-2016

Maapoliittinen ohjelma 2013-2016 Maankäyttö Sisältö 1 Kaupungin maanomistus... 3 2 Kaupungin maapoliittiset tavoitteet... 3 3 Kaupungin maapolitiikka... 3 3.1 Maanhankinta... 4 3.2 Maan luovutus... 4 3.3 Verolait... 5 3.4 Rakentamiskehotusmenettely...

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S M A A N V U O K R A S O P I M U S 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokralainen: Kemijärven kaupunki Pl 5 98101 Kemijärvi Y-tunnus Vuokranantaja: Lappi Timber Oy Y-tunnus PL 4 72600 KEITELE 1.2 Vuokra-alue

Lisätiedot

Laskutusosoite: Vapo Oy / Petri Tomperi PL 22

Laskutusosoite: Vapo Oy / Petri Tomperi PL 22 Luonnos 20.3.2017 1/4 MAANVUOKRASOPIMUS SOPIJAPUOLET Vuokranantaja: Sastamalan kaupunki PL 38201 Sastamala Vuokralainen Vapo Oy, 0174817-6 PL 22 40101 Jyväskylä Laskutusosoite: Vapo Oy / Petri Tomperi

Lisätiedot

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina.

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina. Luonnos 23.4.2015 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala jäljempänä kaupunki Vuokralainen: Adven Oy Äyritie 18, 01510 Vantaa jäljempänä

Lisätiedot

ALUSTAVA EHDOTUS VUOKRASOPIMUKSESTA: Lohjan ryhmäpuutarhapalstan vuokrasopimus

ALUSTAVA EHDOTUS VUOKRASOPIMUKSESTA: Lohjan ryhmäpuutarhapalstan vuokrasopimus ALUSTAVA EHDOTUS VUOKRASOPIMUKSESTA: Lohjan ryhmäpuutarhapalstan vuokrasopimus Vuokranantaja Lohjan ryhmäpuutarhayhdistys ry. (myöhemmin yhdistys) nimi henkilötunnus osoite laskutusosoite jos ei sama kuin

Lisätiedot

Y-tunnus: 0201242-7 Osoite: Kolmas linja 22 B 00530 Helsinki

Y-tunnus: 0201242-7 Osoite: Kolmas linja 22 B 00530 Helsinki 1(5) MAANVUOKRASOPIMUS PYSÄKÖINTIALUEISTA 1. SOPIJAPUOLET Vuokranantaja: Helsingin seurakuntayhtymä Y-tunnus: 0201242-7 Osoite: Kolmas linja 22 B 00530 Helsinki Vuokramies: Asunto Oy Helsingin Viikin Letkajenkka

Lisätiedot

Liite 6 Kaupunginhallitus 2.5.2016

Liite 6 Kaupunginhallitus 2.5.2016 MAANVUOKRASOPIMUS Allekirjoittaneet ovat tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen, joka korvaa sopimusosapuolten 28.10.2013 allekirjoittaman maanvuokrasopimuksen. Vuokranantaja Ulvilan kaupunki (0204910-7)

Lisätiedot

Vuokranantaja: Oulaisten kaupunki (0186852-2), PL 22, 86301 Oulainen. Vuokralainen: Sonira Oy (2364672-8), Liponkuja 10, 86300 Oulainen

Vuokranantaja: Oulaisten kaupunki (0186852-2), PL 22, 86301 Oulainen. Vuokralainen: Sonira Oy (2364672-8), Liponkuja 10, 86300 Oulainen Maanvuokrasopimus 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet 1. Vuokra-alue Vuokranantaja: Oulaisten kaupunki (018685-), PL, 8601 Oulainen Vuokralainen: Sonira Oy (667-8), Liponkuja 10, 8600 Oulainen Sopimuksen tarkoittama

Lisätiedot

1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y- tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe

1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y- tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe MAANVUOKRASOPIMUS Liite 1 1. JOHDANTO Tällä vuokrasopimuksella uudistetaan Raahen kaupungin ja Posiber Oy:n välillä tonttia 678-21-2193-23 koskeva vuokrasopimus. Laitostunnus 678-21-2193-18-L1. 1.1 Sopijapuolet

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Saarijärven kaupunki (Y-tunnus 0176975-1) Sivulantie 11 43100 SAARIJÄRVI Vuokralainen: Sergey Shumilin ( - ) Linjatie 6 54120

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58 01.06.2015 Sivu 1 / 1 5502/02.07.00/2014 58 Tontin ja maanalaisen alueen vuokraaminen Gumbölestä sekä tontin laajennuksen vuokraaminen Muuralasta Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle (HSY),

Lisätiedot

1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y-tunnus PL 62, Raahe

1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y-tunnus PL 62, Raahe MAANVUOKRASOPIMUS 1. JOHDANTO Tämä vuokrasopimus koskee kiinteistön 678-402-1-50 noin 27 500 m2:n määräalaa. Tämä sopimuksella korvataan Raahen kaupungin ja sen Liikelaitoksen sekä Presteel Oy:n 12.5.1997

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä 1 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä Vuokralainen: Jämsän Vesi liikelaitos Y-0175622-1-300 Teollisuuskatu 10 42100 Jämsä

Lisätiedot

1. ASUINRAKENNUSTONTIT

1. ASUINRAKENNUSTONTIT 1 JOROISTEN KUNTA TONTTIHINNOITTELU VOIMASSA 1.1.2013 ALKAEN (KV 8.10.2012 36) (Muutos KV 16.9.2013 69) Tonttien myyntihinta on esitetty muodossa /m2. Kaikki jäljempänä esitetyt tontit ovat myös vuokrattavissa.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 9 21.01.2015. 9 Asianro 8528/10.00.02.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 9 21.01.2015. 9 Asianro 8528/10.00.02.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (1) 9 Asianro 8528/10.00.02.01/2014 Kolmisopen ryhmäpuutarha-alueen 297-30-9905-1 maanvuokrasopimuksen uusiminen ja rakennusten luovuttaminen / Kolmisopen Ryhmäpuutarhayhdistys

Lisätiedot

1. Vuokra-aika on kolmekymmentä (30) vuotta alkaen 1.5.2016 ja päättyen 30.4.2046.

1. Vuokra-aika on kolmekymmentä (30) vuotta alkaen 1.5.2016 ja päättyen 30.4.2046. Kaupunginhallitus 4.4.2016 Liite 1 121 VUOKRASOPIMUS Tällä vuokrasopimuksella vuokraa Mikkelin kaupunki (0165116-3), jota jäljempänä sanotaan kaupungiksi, kaupunginvaltuuston päätöksen /xx.xx.2016 nojalla

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

määräala yhteensä 961 m 2. Alue on osoitettu sopimuksen liitekartassa.

määräala yhteensä 961 m 2. Alue on osoitettu sopimuksen liitekartassa. Maanvuokrasopimus : Keuruun kaupunki / Keurusjumppa ry 1 / 7 M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Keuruun kaupunki (Y-tunnus 0208388-2) Multiantie 5 42700 Keuruu

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 35 02.02.2015. 35 Asianro 8528/10.00.02.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 35 02.02.2015. 35 Asianro 8528/10.00.02.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 9 21.1.2015 35 Asianro 8528/10.00.02.01/2014 Kolmisopen ryhmäpuutarha-alueen 297-30-9905-1 maanvuokrasopimuksen uusiminen ja rakennusten

Lisätiedot

Vuokra-aika on kymmenen (10) vuotta, joka alkaa xx.xx.20xx ja päättyy xx.xx.20xx.

Vuokra-aika on kymmenen (10) vuotta, joka alkaa xx.xx.20xx ja päättyy xx.xx.20xx. VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Pyhäjoen kunta, Y-tunnus 0189127-1 Kuntatie 1, 86101 PYHÄJOKI 2. Vuokralainen xxxxxxxxxxxxxxx Oy, Y-tunnus xxxxxxx-x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx 3. Vuokra-alue Kiinteistötunnus:

Lisätiedot

Keuruun seurakunta / Keuruun kaupunki

Keuruun seurakunta / Keuruun kaupunki M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Keuruun seurakunta (Y-tunnus 02083946) Kippavuorentie 11 42700 Keuruu Yhteyshenkilö: talouspäällikkö Heikki Kangas heikki.kangas@evl.fi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 102 05.06.2013. 102 Asianro 4064/10.00.02.08/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 102 05.06.2013. 102 Asianro 4064/10.00.02.08/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (1) 102 Asianro 4064/10.00.02.08/2013 Pihlajalaakson 2. vaiheen kerros- ja rivitalotonttien vuokrausehdot Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut

Lisätiedot

6.1 Vuotuinen vuokra (perusvuokra) 1.1.2016-31.12.2025 on xxxx euroa ja 1.1.2026-31.12.2045 xxxx euroa.

6.1 Vuotuinen vuokra (perusvuokra) 1.1.2016-31.12.2025 on xxxx euroa ja 1.1.2026-31.12.2045 xxxx euroa. HUVILAPALSTAN VUOKRASOPIMUS Liite 13 1. VUOKRANANTAJA Raahen kaupunki, 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe 2. VUOKRALAINEN 3. VUOKRAUKSEN KOHDE 4. KÄYTTÖTARKOITUS 5. VUOKRA-AIKA 6. VUOKRAMAKSU Alueen nimi: Alue

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/ (9) Yleisten töiden lautakunta Po/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/ (9) Yleisten töiden lautakunta Po/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/2012 1 (9) 486 Esitys kaupunginhallitukselle kesämaja-alueiden vuokrausperusteiden määräämiseksi HEL 2012-013251 T 10 01 01 03 Päätös päätti esittää kaupunginhallitukselle,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54. 54 Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Pohjois-Tapiolasta COR Group Oy:lle, kortteli 16091

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54. 54 Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Pohjois-Tapiolasta COR Group Oy:lle, kortteli 16091 01.06.2015 Sivu 1 / 1 1370/02.07.00/2015 54 Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Pohjois-Tapiolasta COR Group Oy:lle, kortteli 16091 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

1(5) 23 km Särmö, siirtyvät

1(5) 23 km Särmö, siirtyvät 1(5) 23 km Särmö, siirtyvät KESÄMAJAN MAANVUOKRASOPIMUS 1 VUOKRANANTAJA 2 VUOKRAMIES 3 VUOKRAUSKOHDE 4 KÄYTTÖTARKOITUS 5 VUOKRA-AIKA 6 VUOKRA JA MUUT MAKSUT Särkiniemen mökkiläiset ry Helsinki, Lauttasaaressa

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Saarijärven kaupunki, Y-tunnus 0176975-1 Sivulantie 11 43100 SAARIJÄRVI Vuokralainen: AgroLarja, Y-tunnus 1967929-5 Kolkanrinteentie

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 52 20.03.2013. 52 Asianro 1373/10.00.02/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 52 20.03.2013. 52 Asianro 1373/10.00.02/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) 52 Asianro 1373/10.00.02/2013 Asuntotontin 297-33-33-2 (Lehtoniementie 114) vuokraaminen / Lakea Kiinteistöt Oy Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut

Lisätiedot

Tonttihakemukset tulee palauttaa hakuajan puitteissa os. Sodankylän kunta, Tekninen osasto, PL 60, 99601 SODANKYLÄ.

Tonttihakemukset tulee palauttaa hakuajan puitteissa os. Sodankylän kunta, Tekninen osasto, PL 60, 99601 SODANKYLÄ. SODANKYLÄ KUULUTTAA HAETTAVAKSI TONTTEJA Sodankylän kunta vuokraa yhdeksän uutta pientalotonttia Savikankaalta. Tontit on rakennettava kahden vuoden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoituksesta alkaen.

Lisätiedot

5.8.2014, ver 6 Sivu 1 / 6. Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 kunnanhallitus xx.xx.

5.8.2014, ver 6 Sivu 1 / 6. Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 kunnanhallitus xx.xx. 5.8.2014, ver 6 Sivu 1 / 6 MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA (Levanto/ VPK) Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös: kunnanhallitus xx.xx.2014

Lisätiedot

PELLON VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja Vuokralainen Raision kaupunki y 0204428-5 PL 100 21201 Raisio Tilatunnus 680 036 583 xxx Vuokrauksen kohde Kylä Tila RN.o pinta-ala xxx xxx xxx xxx Vuokra-alueen ja mahdollisten

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS XX.XX.2014. Vuokranantaja Siilinjärven kunta, y-tunnus 172718-0 Pl 5 71801 Siilinjärvi

MAANVUOKRASOPIMUS XX.XX.2014. Vuokranantaja Siilinjärven kunta, y-tunnus 172718-0 Pl 5 71801 Siilinjärvi MAANVUOKRASOPIMUS XX.XX.2014 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja Siilinjärven kunta, y-tunnus 172718-0 Pl 5 71801 Siilinjärvi Vuokralainen Siilinjärven Teatteri ry, Y-tunnus 0803895-1 1.2 Vuokra-alue

Lisätiedot

Maankäyttösopimus ja maanluovutuksen esisopimus

Maankäyttösopimus ja maanluovutuksen esisopimus Maankäyttösopimus ja maanluovutuksen esisopimus Sopimus osapuolet: Joensuun kaupunki Y-tunnus 0- PL 8 80101 Joensuu ( Myöhemmin tässä sopimuksessa kaupunki) Perustettavan yhtiön tai perustettavien yhtiöiden

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO Kaavaselostus 5.9.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 28.2.2012 31 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta 18.9.2012

Lisätiedot

Asuintonttien hinnoittelu Krookilan alueella / korttelit ja 809

Asuintonttien hinnoittelu Krookilan alueella / korttelit ja 809 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 33 1.2.2016 Asianro 204/10.00.02.00/2016 63 Asuintonttien hinnoittelu Krookilan alueella / korttelit 801-806 ja 809 Päätöshistoria Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä. TeliaSonera Finland Oyj Y-1475607-9 PL 320 00051 Sonera

Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä. TeliaSonera Finland Oyj Y-1475607-9 PL 320 00051 Sonera 1 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä Vuokralainen: TeliaSonera Finland Oyj Y-1475607-9 PL 320 00051 Sonera 1.2 Vuokra-alue

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 213 03.12.2014. 213 Asianro 7576/10.00.02.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 213 03.12.2014. 213 Asianro 7576/10.00.02.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/2014 1 (1) 213 Asianro 7576/10.00.02.01/2014 Asuntotontin 297-27-6-3 ja LPA-tontin 297-27-6-10 vuokraaminen / Lakea Oy Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut

Lisätiedot

Vuokra-aika on kymmenen (10) vuotta, joka alkaa 14.8.2015 ja päättyy 13.8.2025.

Vuokra-aika on kymmenen (10) vuotta, joka alkaa 14.8.2015 ja päättyy 13.8.2025. VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Pyhäjoen kunta, Y-tunnus 019127-1 Kuntatie 1, 6101 PYHÄJOKI 2. Vuokralainen Suomen Maastorakentajat Oy Kalajoentie 6, 5100 KALAJOKI Y-tunnus: 0655477-6 3. Vuokra-alue Pyhäjoen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, tekninen toimi, kiinteistö- ja mittaustoimi, PL 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Y-tunnus: 0162193-3

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, tekninen toimi, kiinteistö- ja mittaustoimi, PL 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Y-tunnus: 0162193-3 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI/ KIINTEISTÖN 1 / 6 Myyjä LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, tekninen toimi, kiinteistö- ja mittaustoimi, PL 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Y-tunnus: 0162193-3 Ostaja Kellomäentie

Lisätiedot

Asunto-, yritys- ja erityisryhmien tonttien luovutusperusteet, -tavat ja -ehdot

Asunto-, yritys- ja erityisryhmien tonttien luovutusperusteet, -tavat ja -ehdot Asunto-, yritys- ja erityisryhmien tonttien luovutusperusteet, -tavat ja -ehdot D/466/10.00.02.03/2015 Asian valmistelija Ora Nuutinen, puh. 014 266 5073 Asunto-, yritys- ja erityisryhmien tonttien luovutuksessa

Lisätiedot

Vuokra-aika on kymmenen (10) vuotta, joka alkaa 1.4.2015 ja päättyy 30.3.2025

Vuokra-aika on kymmenen (10) vuotta, joka alkaa 1.4.2015 ja päättyy 30.3.2025 VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Pyhäjoen kunta, Y 0189127-1 Kuntatie 1, 86101 PYHÄJOKI 2. Vuokralainen Mano Luoto ML Auto ja Laitehuolto, Y-tunnus 2453459-2 Tiirontie 6, 86100 PYHÄJOKI 3. Vuokra-alue Pyhäjoen

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Saarijärven kaupunki Sivulantie 11 43100 SAARIJÄRVI (Y-tunnus 0176975-1) Vuokralainen: Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

Tämä vuokrasopimus korvaa osapuolten välillä 1.1.2005 Sammakkokankaan perustamisvaiheessa solmitun tilapäisen vuokrasopimuksen.

Tämä vuokrasopimus korvaa osapuolten välillä 1.1.2005 Sammakkokankaan perustamisvaiheessa solmitun tilapäisen vuokrasopimuksen. MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Saarijärven kaupunki (Y-tunnus 0176975-1) Sivulantie 11, 43100 SAARIJÄRVI 1.2 Sopimus 1.3 Vuokra-alue Vuokralainen: Sammakkokangas Oy (Y-tunnus

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS- LUONNOS

MAANVUOKRASOPIMUS- LUONNOS MAANVUOKRASOPIMUS- LUONNOS 1 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet 1.2 Vuokra-alue Vuokranantaja: Haapaveden kaupunki, Y-tunnus 0184872 4, os Pl 40 86601 Haapavesi Vuokralainen: M Laitila Oy, Y-tunnus 2038039-7,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33 15.04.2013 Sivu 1 / 1 1734/02.07.00/2013 33 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Matti Tausalle perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun varastorakennuksen ja tuotantotilan rakentamista varten, korttelin

Lisätiedot

Ruotsalaisella sijaitsevien kaupungin omistamien vuokrapalstojen vuokra-arvojen ja sopimuskäytännön määrittely

Ruotsalaisella sijaitsevien kaupungin omistamien vuokrapalstojen vuokra-arvojen ja sopimuskäytännön määrittely Tekninen lautakunta 67 29.04.2014 Ruotsalaisella sijaitsevien kaupungin omistamien vuokrapalstojen vuokra-arvojen ja sopimuskäytännön määrittely 2918/10.00.02/2013 Tekla 67 Valmistelija: va. kaavoituspäällikkö

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y-175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä 1.2 Vuokra-alue Vuokralainen: xxxxxx Oy Y-xxxxxxxx-x xxxxxx 42100 Jämsä

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

VIKAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA

VIKAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA LIITE Rovaniemen kaupunki VIKAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA Mitoituslaskelma rakennusoikeuden jakamisesta kaava-alueella Kaavoitus VIKAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA Mitoitus laskelma Vikajärven osayleiskaavan rakennusoikeuden

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, tekninen toimi, kiinteistö- ja mittaustoimi, PL 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Y-tunnus: 0162193-3

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, tekninen toimi, kiinteistö- ja mittaustoimi, PL 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Y-tunnus: 0162193-3 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI/ KIINTEISTÖN 1 / 6 Myyjä LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, tekninen toimi, kiinteistö- ja mittaustoimi, PL 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Y-tunnus: 0162193-3 Ostaja Kellomäentie

Lisätiedot

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä.

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä. MAANVUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Suonenjoen kaupunki PL 13 Y-tunnus: 0208061-4 77601 Suonenjoki 2. Vuokralainen Elisa Oyj PL 40 Y-tunnus 0116510-6 00061 ELISA 3. Vuokrakohde Sopimuksen liitteenä (liite

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen iltakoulu 15.10.2007

Kaupunginhallituksen iltakoulu 15.10.2007 Kaupunginhallituksen iltakoulu Maapoliittinen ohjelma Liittyy asuntopoliittisiin linjauksiin Kaupungin strategia kv 28.5.2007 Linjaukset 2007 08 Kunnallistekninen valmius > 1,5 v jo rakennettu 0,5 v suunniteltu

Lisätiedot

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tehneet seuraavan asemakaavan muuttamista koskevan sopimuksen: 1. Sopijaosapuolet: Sotkamon kunta (jäljempänä kunta) 2. Alue, jota sopimus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96 06.10.2014 Sivu 1 / 1 3797/02.07.00/2014 96 Yleisten rakennusten tontin vuokraus Kilosta Y-Säätiölle nuorisoasuntojen rakentamista varten kortteli 54144 tontti 10 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey,

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P31477 1 (10) Paananen Susanna Sisällysluettelo 1 TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...

Lisätiedot

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Maanvuokra Rakennetun viljelmän voi vuokrata (asuin- ja talousrakennukset) enintään 25 vuodeksi. Jos vuokrasopimuksessa ei ole mainittu aikaa, sopimus katsotaan tehdyksi 2 vuodeksi. Sopimus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 224 16.12.2015. 224 Asianro 8457/10.00.02.01/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 224 16.12.2015. 224 Asianro 8457/10.00.02.01/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/2015 1 (1) 224 Asianro 8457/10.00.02.01/2015 Tonttien 297-25-80-1 (Jynkän koulu) ja 297-43-17-1 (Karttulan koulu) vuokraaminen / Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilat Kiinteistöjohtaja

Lisätiedot

Helsinki, Lauttasaaressa Särkiniemen - Veijarivuoren asemakaavan mukaisen kesämaja-alueen ulkopuolella olevan kesämajan(siirtyvä kesämaja)/korvaavaan

Helsinki, Lauttasaaressa Särkiniemen - Veijarivuoren asemakaavan mukaisen kesämaja-alueen ulkopuolella olevan kesämajan(siirtyvä kesämaja)/korvaavaan 1(5) Särmö, siirtyvät kesämajat KESÄMAJAN MAANVUOKRASOPIMUS 1 VUOKRANANTAJA Särkiniemen mökkiläiset ry 2 VUOKRAMIES 3 VUOKRAUSKOHDE 4 KÄYTTÖTARKOITUS 5 VUOKRA-AIKA Helsinki, Lauttasaaressa Särkiniemen

Lisätiedot

Maapolitiikan pääperiaatteet. Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012

Maapolitiikan pääperiaatteet. Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012 Maapolitiikan pääperiaatteet Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012 Maapoliittinen ohjelma Maapoliittinen ohjelma on asiakirja, jossa valtuusto määrittelee maapoliittiset tavoitteet ja periaatteet. Sipoon kunnan

Lisätiedot

ALAVIRRAN VUOKRAMÖKKITONTTIEN VUOKRASOPIMUSTEN JATKAMINEN / TONTTIEN MYYMINEN

ALAVIRRAN VUOKRAMÖKKITONTTIEN VUOKRASOPIMUSTEN JATKAMINEN / TONTTIEN MYYMINEN ALAVIRRAN VUOKRAMÖKKITONTTIEN VUOKRASOPIMUSTEN JATKAMINEN / TONTTIEN MYYMINEN 4107/42.500/2009 KHAL 29.06.2009 417 Valmistelija: kaupungingeodeetti Pekka Kujala, puh (03) 849 3200, sähköposti etunimi.sukunimi@heinola.fi

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Maankäyttösopimus 1 Luonnos. 1.1 Naantalin kaupunki, Y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä Kaupunki.

Naantalin kaupunki Maankäyttösopimus 1 Luonnos. 1.1 Naantalin kaupunki, Y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä Kaupunki. Naantalin kaupunki Maankäyttösopimus 1 1 Sopijapuolet 1.1 Naantalin kaupunki, Y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä Kaupunki. 1.2 Asunto Oy Kreivinniitty, y-tunnus 0135532-1

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh 07.03.2016 Sivu 1 / 1 860/2016 02.07.00 29 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta, kortteli 85127 tontti 3 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / VUOKRASOPIMUS 1 LAPPEENRANNAN URHEILUAUTOILIJAT RY

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / VUOKRASOPIMUS 1 LAPPEENRANNAN URHEILUAUTOILIJAT RY LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / VUOKRASOPIMUS 1 Sopijapuolet Vuokranantaja Vuokralainen Lappeenrannan kaupunki Teknisen toimen kiinteistö- ja mittaustoimi Pl 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Lappeenrannan

Lisätiedot

1.2 Karawatski Oy (y-tunnus 0738265-4) perustettavan yhtiön lukuun, Tuulensuunkatu 8, 21100 Naantali.

1.2 Karawatski Oy (y-tunnus 0738265-4) perustettavan yhtiön lukuun, Tuulensuunkatu 8, 21100 Naantali. 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2. 1.2 Vuokralainen Karawatski Oy (y-tunnus 0738265-4) perustettavan yhtiön lukuun, Tuulensuunkatu 8, 21100 Naantali. 2 VUOKRA-ALUE

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö Oy Mäkelän Koulu

Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö Oy Mäkelän Koulu 1 (5) Vuokrasopimus 1. Vuokranantaja Helsingin seudun kauppakamari Y-tunnus: 0201253-1 Hattulantie 2 00550 HELSINKI (jäljempänä Vuokranantaja ) Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö

Lisätiedot

kohta 10. (Kirjeellä kuultiin maanomistajaa) - Luvun 2 Muistutukset, muistutus 16. (Kirjeillä kuultiin naapurikiinteistöjen maanomistajia)

kohta 10. (Kirjeellä kuultiin maanomistajaa) - Luvun 2 Muistutukset, muistutus 16. (Kirjeillä kuultiin naapurikiinteistöjen maanomistajia) Liite 11 Eurajoen kunnanvaltuusto KAAVAN LAATIJAN VASTINE Eurajoen rantayleiskaavan ja rantayleiskaavan muutoksen ehdotus oli nähtävillä 8.9. 7.10.2014. Lisäksi siitä pyydettiin viranomaislausunnot. Muistutusten

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 64 08.04.2015. 64 Asianro 2307/10.00.02.01/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 64 08.04.2015. 64 Asianro 2307/10.00.02.01/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) 64 Asianro 2307/10.00.02.01/2015 Asuntotontin 297-27-7-3 (Ruutikellarinkatu 24) vuokraaminen / Kuopion Seudun Nuorisoasunnot ry Vs. kiinteistöjohtaja Jarkko Meriläinen

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. 1. Sopijapuolet. Vuokranantaja Kärsämäen kunta y-tunnus 0186511-0 Keskuskatu 14 86710 Kärsämäki

MAANVUOKRASOPIMUS. 1. Sopijapuolet. Vuokranantaja Kärsämäen kunta y-tunnus 0186511-0 Keskuskatu 14 86710 Kärsämäki MAANVUOKRASOPIMUS 1. Sopijapuolet Vuokranantaja Kärsämäen kunta y-tunnus 0186511-0 Keskuskatu 14 86710 Kärsämäki Vuokraaja Servico Oy y-tunnus 0307172-8 Varastotie t 86710 Kärsämäki 2. Vuokra-alue Kärsämäen

Lisätiedot

Vuokralainen: Kiinteistö Oy Kemijärven Vuokratalot Oy perustettavan Asunto Oy Kemijärven Kallaanvaaran lukuun

Vuokralainen: Kiinteistö Oy Kemijärven Vuokratalot Oy perustettavan Asunto Oy Kemijärven Kallaanvaaran lukuun M A A N V U O K R A S O P I M U S 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Kemijärven kaupunki Vuokralainen: Kiinteistö Oy Kemijärven Vuokratalot Oy perustettavan Asunto Oy Kemijärven Kallaanvaaran

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57. 57 Omakotitonttien luovuttaminen omatoimiseen rakentamiseen vuonna 2015

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57. 57 Omakotitonttien luovuttaminen omatoimiseen rakentamiseen vuonna 2015 01.06.2015 Sivu 1 / 1 2248/02.07.00/2015 57 Omakotitonttien luovuttaminen omatoimiseen rakentamiseen vuonna 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh. 050 395 2151 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS Maanmittari Oy Öhman 2014 RANTA-ASEMAKAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavaselostus koskee 2.1.2014 päivättyä ranta-asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (6) Kiinteistölautakunta To/9 07.03.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (6) Kiinteistölautakunta To/9 07.03.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (6) 109 Teollisuustontin vuokraaminen Relino Pipe Oy Ab:lle (Tapanila, Tapaninkylä, tontti 39374/15) HEL 2013-003000 T 10 01 01 02 Kiinteistökartta J7 P2, Punttikuja

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 50 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 12 21.03.2016. Tonttien myynnin ja vuokraamisen ehdot

Kaupunginhallitus 50 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 12 21.03.2016. Tonttien myynnin ja vuokraamisen ehdot Kaupunginhallitus 50 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 12 21.03.2016 Tonttien myynnin ja vuokraamisen ehdot Khall 29.02.2016 50 (Valm. maankäyttöpäällikkö) Kaupungin hallintosäännössä 41 määrätään että Tekninen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Saunalahdesta YIT Rakennus Oy:lle, kortteli tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Saunalahdesta YIT Rakennus Oy:lle, kortteli tontti 1 09.05.2016 Sivu 1 / 1 3026/10.00.02/2014 71 11.8.2014 47 4.5.2015 140 14.12.2015 46 Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Saunalahdesta YIT Rakennus Oy:lle, kortteli 42122 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS

MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Luonnos 16.10.2014 MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Sopijapuolet Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala (kaupunki) Sopimuksen kohde Asemakaavan laatiminen

Lisätiedot

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ.

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ. TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ. 1 Yleisehdot ja -tiedot: ostaja maksaa kaupungille kauppahinnan lisäksi kauppakirjan laatimiskustannuksena

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2011 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/23 14.09.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2011 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/23 14.09.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja /0 (5) 57 Vuokraus- ja myyntiperusteet Ruskeasuon kahdelle toimistotontille HEL 0-00047 T 0 0 0 0 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti oikeuttaa kiinteistölautakunnan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20 11.03.2013 Sivu 1 / 1 1195/02.07.00/2013 20 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Risorius Oy:lle perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun varastohallirakennuksen rakentamista varten, kortteli 85128 Valmistelijat

Lisätiedot

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä NSA-Yhtiöt Oy jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja ASEMAKAAVA-ALUE

Lisätiedot

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Rakennetun viljelmän voi vuokrata (asuin- ja talousrakennukset) enintään 25 vuodeksi. Jos vuokrasopimuksessa ei ole mainittu aikaa, sopimus katsotaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot