NORDEA PANKKI SUOMI OYJ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NORDEA PANKKI SUOMI OYJ"

Transkriptio

1 Listalleottoesite NORDEA PANKKI SUOMI OYJ Joukkovelkakirjaohjelma euroa Tämän joukkovelkakirjaohjelman alla kulloinkin liikkeellä olevien haltijavelkakirjojen pääomien yhteenlaskettu määrä on enintään euroa tai sen vasta-arvo. Joukkovelkakirjaohjelman perusteella liikkeeseenlaskettavan lainan esite koostuu tästä esitteen perusosasta täydennettynä kunkin lainan osalta lainakohtaisesta esitteen lisäosasta. Joukkovelkakirjaohjelman listalleottoesite on Nordea Pankki Suomi Oyj:n laatima ja Rahoitustarkastuksen hyväksymä. Rahoitustarkastus ei kuitenkaan vastaa esitteessä ilmoitettujen tietojen oikeellisuudesta. Rahoitustarkastus on myöntänyt Nordea Pankki Suomi Oyj:lle valtiovarainministeriön listalleottoesitteestä antaman asetuksen (539/2002) 6 :n 1 momentin 4)-kohdan perusteella poikkeusluvan, jonka mukaisesti Nordea Pankki Suomi Oyj voi tämän joukkovelkakirjaohjelman alla laskea liikkeeseen joukkovelkakirjalainoja ensimmäisen liikkeeseenlaskun yhteydessä hyväksytyllä listalleottoesitteellä. Lupa on voimassa 12 kuukautta ohjelman päiväyksestä kuitenkin aina vain enintään kaksi viikkoa Nordea Pankki Suomi Oyj:n vuoden 2003 tilinpäätöksen vahvistamisesta. Järjestäjä: Nordea Pankki Suomi Oyj Ohjelman päiväys:

2 SISÄLTÖ Esitteestä ja tilintarkastuksesta vastuulliset henkilöt Hallituksen jäsenten nimet ja tehtävät... 2 Hallituksen vakuutus listalleottoesitteestä... 2 Järjestäjä... 2 Tilintarkastajat... 2 Joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskuvaltuudet... 3 Ohjelman yleiset lainaehdot... 4 Muut arvopaperin arvoon vaikuttavat seikat... 9 Lainakohtaisten ehtojen malli Nordea Pankki Suomi Oyj Yleiset tiedot liikeeseenlaskijasta Hallitus Pääomarakenne Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Toimialat ja toimipaikat Kiinteistöt Sijoitustoiminta Sijoitukset Sitoumukset Oikeudenkäynnit Nordea Pankki Suomi -konserni Nordea Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja sen konsernin tilinpäätöstiedot..19 Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle Tilintarkastuskertomukset Nordea Pankki Suomi -konsernin tulevaisuudennäkymät Liitteet: Lainakohtaiset ehdot Perusosa

3 NORDEA PANKKI SUOMI OYJ Esitteestä ja tilintarkastuksesta vastuulliset henkilöt Hallituksen jäsenten nimet ja tehtävät: Lars G Nordström johtaja Markku Pohjola Nordea Pankki Suomi Oyj:n toimitusjohtaja Kari Jordan Vähittäispankki Nordea Pankki Suomi Oyj:n varatoimitusjohtaja Carl-Johan Granvik Luontonanto ja riskienvalvonta Christian Clausen Varallisuudenhoito ja henkivakuutus Tom Ruud Suuret yritys- ja yhteisöasiakkaat Peter Schütze esikunta Arne Liljedahl n talousjohtaja, n tuki- ja palvelutoiminnot Osoite: Nordea Pankki Suomi Oyj, Aleksanterinkatu 36, Helsinki. Hallituksen vakuutus listalleottoesitteestä Nordea Pankki Suomi Oyj:n hallitus vastaa joukkovelkakirjaohjelman listalleottoesitteestä ja sen alla liikkeeseenlaskettujen lainojen lainakohtaisista listalleottoesitteistä. Vakuutamme parhaan ymmärryksemme mukaan, että tässä listalleottoesitteessä annetut tiedot vastaavat tosiseikkoja eikä tiedoista ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa. Hallitus Järjestäjä Joukkovelkakirjaohjelman järjestäjänä toimii Nordea Pankki Suomi Oyj, Pääomamarkkinat, Aleksis Kiven katu 9, Helsinki. Tilintarkastajat Vuodesta KPMG Wideri Oy Ab KHT-yhteisö Mannerheimintie 20 B, Helsinki Päävastuullinen tilintarkastaja Mauri Palvi Taloustieteiden maisteri, KHT KPMG Wideri Oy Ab Mannerheimintie 20 B, Helsinki Tilintarkastuskertomukset vuosilta 2002, 2001 ja 2000 ovat esitteen lopussa. 2

4 Joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskuvaltuudet Nordea Pankki Suomi Oyj:n hallitus on päättänyt päivittää Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotimaisen euron joukkovelkakirjaohjelman. 3

5 Ohjelman yleiset lainaehdot Joukkovelkakirjaohjelman ( ohjelma ) puitteissa Nordea Pankki Suomi Oyj voi laskea liikkeeseen voimassa olevan lainsäädännön mukaisia yksittäisiä euron tai muun valuutan määräisiä haltijalle asetettuja joukkovelkakirjalainoja ( laina ). Ohjelman alla liikkeeseen laskettujen lainojen maksuasiamiehenä toimii Nordea Pankki Suomi Oyj. Maksuasiamies hoitaa - lainojen merkintään ja lunastukseen liittyvän maksuliikenteen - huolehtii Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ( APK ) sääntöjen ja päätösten mukaan liikkeeseenlaskun hoitajalle kuuluvat tehtävät (arvo-osuusmuotoinen laina) - laatii merkintätodistukset ja painattaa velkakirjat (paperimuotoinen laina) Yksittäisen lainan ehdot muodostuvat näistä yleisistä lainaehdoista ja lainakohtaisista ehdoista. Yleiset lainaehdot ovat voimassa ellei lainakohtaisista ehdoista muuta johdu. Lainakohtaisten ehtojen malli on osa esitteen perusosaa. Laina voidaan laskea liikkeeseen: a) joukkovelkakirjalainana, jolla on sama etuoikeus kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla tai b) velkakirjalain 5 luvun 34 :n tarkoittamina debentuureina, joilla on liikkeeseenlaskijan muita sitoumuksia huonompi etuoikeus. Lainat voidaan laskea liikkeeseen a) Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ( APK ) arvo-osuusjärjestelmään liitettyinä arvo-osuuksina (arvoosuusmuotoinen laina) tai b) juoksevasti numeroituina maksulipullisina haltijavelkakirjoina, jotka painetaan varmuuspainatuksella arvopaperipaperille ja varustetaan näköispainatuksena tehdyllä Nordea Pankki Suomi Oyj:n nimikirjoituksella (paperimuotoinen laina), tai c) muulla lainakohtaisissa ehdoissa määritellyllä tavalla. Arvo-osuusmuotoisen lainan keskeiset ehdot on kirjattu arvo-osuusjärjestelmään liikkeeseenlaskutilille. Paperimuotoisen lainan velkakirjoihin painetaan lainan yleiset ehdot ja lainakohtaiset ehdot Liikkeeseenlaskija pidättää oikeuden muuttaa ohjelman ehtoja kaikilta osin. Muutokset ilmenevät kulloinkin voimassa olevasta esitteestä. 1. Ohjelman enimmäismäärä Ohjelman alla kulloinkin liikkeellä olevien joukkovelkakirjojen pääomien yhteenlaskettu määrä on enintään euroa tai sen vasta-arvo muussa valuutassa. Liikkeeseenlaskija voi päättää ohjelman määrän korottamisesta tai alentamisesta. Yksittäisen lainan nimellisarvo ja valuutta määritellään lainakohtaisesti. Liikkeeseenlaskija voi merkintäaikana päättää kunkin lainan pääoman korottamisesta tai alentamisesta sekä päättää toimenpiteistä mahdollisessa yli- tai alimerkintätilanteessa. Liikkeeseenlaskija pidättää itselleen oikeuden peruuttaa yksittäinen liikkeeseenlasku kokonaan tai osittain ennen liikkeeseenlaskupäivää. 2. Laina-aika Kunkin yksittäisen lainan liikkeeseenlaskupäivä ja takaisinmaksupäivä/t on määritelty lainakohtaisissa ehdoissa. Ohjelman puitteissa liikkeeseen lasketut debentuurit voivat olla myös eräpäivättömiä eli jatkuvia lainoja. 3. Emissiokurssi Lainan emissiokurssi on joko kiinteä tai vaihtuva. Se määritellään erikseen lainakohtaisissa ehdoissa. Liikkeeseenlaskija pidättää itselleen oikeuden määrittää emissiokurssin merkintäkohtaisesti. 4

6 4. Merkintäaika ja merkintäpaikka Lainat tarjotaan merkittäviksi lainakohtaisissa ehdoissa määriteltynä merkintäaikana lainakohtaisissa ehdoissa määritellyissä merkintäpaikoissa. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus lyhentää tai pidentää merkintäaikaa. 5. Merkintöjen maksu Merkityt joukkovelkakirjat on maksettava lainakohtaisissa ehdoissa määriteltyyn maksupäivään mennessä tai muulla lainakohtaisissa ehdoissa määrätyllä tavalla. Maksetusta merkinnästä annetaan merkintätodistus. Merkintähinta on merkinnän nimellismäärä kerrottuna merkintäajankohdan emissiokurssilla. Merkittäessä lainaa liikkeeseenlaskupäivän jälkeen merkitsijän on maksettava lainakohtaisten ehtojen mukaan kertynyt korko liikkeeseenlaskupäivän ja merkinnän maksupäivän väliseltä ajalta. Merkittäessä lainaa ensimmäisen koronmaksupäivän jälkeen muuna kuin koronmaksupäivänä merkitsijän on maksettava kertynyt korko kyseisen korkokauden alkamispäivän ja merkinnän maksupäivän väliseltä ajalta. 6. Velkakirjojen luovutus Velkakirjat kirjataan merkinnän tekemisen yhteydessä ilmoitettavalla tavalla merkitsijän ilmoittamalle arvoosuustilille (arvo-osuusmuotoinen velkakirja) tai luovutetaan merkintätodistusta vastaan merkitsijälle tai sille, jolle hänen oikeutensa on siirtynyt merkintäpaikassa tai muulla merkinnän tekemisen yhteydessä ilmoitettavalla tavalla (paperimuotoinen velkakirja). 7. Velkakirjojen nimellisarvo ja takaisinmaksuhinta Velkakirjojen nimellisarvo, ja yksikkökoko (arvo-osuusmuotoinen) / litterointi (paperimuotoinen) määritellään lainakohtaisissa ehdoissa. Velkakirjojen takaisinmaksuhinta, jos se poikkeaa nimellisarvosta, määritellään lainakohtaisissa ehdoissa. 8. Koron ja pääoman maksu Arvo-osuusmuotoisen lainan korko ja pääoma maksetaan arvo-osuusjärjestelmästä ja -tileistä annettujen lakien ja APK:n sääntöjen ja päätösten mukaisesti sille, jolla arvo-osuustilin tietojen mukaan on eräpäivänä oikeus vastaanottaa suoritus. Paperimuotoisen lainan korko ja pääoma maksetaan lainakohtaisissa ehdoissa määritellyllä tavalla. 9. Liikkeeseenlaskijan oikeus ennenaikaiseen takaisinmaksuun Lainakohtaisissa ehdoissa voidaan määritellä liikkeeseenlaskijan oikeus lainan ennenaikaiseen takaisinmaksuun. Ennenaikaisen takaisinmaksuoikeuden käyttämisestä on ilmoitettava lainan velkojille vähintään 30 päivää ennen takaisinmaksupäivää kohdassa 21 määrätyllä tavalla. Debentuurilainan takaisinmaksu edellyttää, että Rahoitustarkastus on antanut luvan takaisinmaksuun. Nordea Pankki Suomi Oyj pidättää oikeuden hankkia liikkeeseen laskemiaan debentuureja vastiketta vastaan takaisin ennen niiden eräpäivää. 10. Lainan velkojan oikeus vaatia ennenaikaista takaisinmaksua Lainan velkojalla voi olla lainakohtaisissa ehdoissa määritellyillä ehdoilla ja tavalla oikeus vaatia omalta osaltaan ennenaikaista takaisinmaksua. Vaihtuvaan viitekorkoon sidottu laina voidaan vaatia takaisinmaksettavaksi vain koronmaksupäivinä. Takaisinmaksettavalle pääomalle ei kerry korkoa lainan velkojan vaatiman maksupäivän jälkeiseltä ajalta. 11. Korko Liikkeeseenlaskija maksaa lainan pääomalle korkoa, joka voidaan lainakohtaisissa ehdoissa sopia siten, että kyseessä on joko a) kiinteä korko, b) Euribor-korko tai muuhun viitekorkoon sidottu vaihtuva korko, c) 0-korko tai d) muulla tavoin määräytyvä korko tai hyvitys. 5

7 Korko tai muu hyvitys maksetaan lainakohtaisissa ehdoissa määriteltynä koronmaksupäivänä tai -päivinä. Korkojaksolla tarkoitetaan jokaista ajanjaksoa, jolle korko lasketaan. Ensimmäinen korkojakso alkaa liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyy sitä seuraavaana koronmaksupäivänä. Kukin seuraava korkojakso alkaa edellisenä koronmaksupäivänä ja päättyy sitä seuraavana koronmaksupäivänä, jollei lainakohtaisissa ehdoissa toisin ole sovittu. 11.a Kiinteä korko Kiinteä korko maksetaan vuosittain/puolivuosittain jälkikäteen koronmaksupäivänä. Korko kertyy kullekin korkojaksolle mukaan lukien korkojakson ensimmäinen päivä ja poislukien korkojakson viimeinen päivä. 11.b Euribor-korko tai muu viitekorkoon sidottu vaihtuva korko Lainalle maksetaan vuotuista korkoa, joka koostuu lainakohtaisissa ehdoissa määritellyistä euribor-korosta tai muusta lainakohtaisissa ehdoissa määritellystä vaihtuvasta viitekorosta ja marginaalista. Korko lasketaan korkojaksolle poislukien korkojakson ensimmäinen päivä ja mukaanlukien korkojakson viimeinen päivä Euribor-korko on euroalueen rahamarkkinoiden viitekorko, jota hallinnoivat Euroopan Unionin Pankkiyhdistysten liitto (FBE) ja Rahoitusmarkkinayhdistys (ACI). Euribor-koron arvon määräytyminen perustuu kulloinkin voimassa olevaan kansainväliseen käytäntöön. Lainakohtaisissa ehdoissa määritellään minkä informaationvälittäjän (Reuters tai Telerate) euribor-sivua koron määritykseen kulloinkin käytetään. Koron määrityspäivä on kaksi pankkipäivää ennen korkojakson alkamispäivää siten kuin lainakohtaisissa ehdoissa on sovittu. 11.c 0-korkoinen laina Laina voidaan laskea liikkeeseen 0-korkoisena lainana eli lainan pääomalle ei kerry lainkaan korkoa laina-ajalta. Velkakirjan tuotto määräytyy velkakirjan lunastushinnan ja merkintähinnan erotuksena. Velkakirjan lunastushinta on se määrä, jonka liikkeeseenlaskija lainan eräpäivänä maksaa velkakirjan pääomana velkojalle. 11.d Muu peruste koron tai hyvityksen määräytymiselle Lainan pääomalle maksettava korko tai hyvitys perustuu johonkin muuhun lainakohtaisissa ehdoissa tarkemmin määrättyyn perusteeseen. Tällainen peruste voi olla 1) arvopaperipörssissä tai -pörsseissä kaupankäynnin kohteeksi otettujen osakkeiden hintojen kehitystä kuvaava indeksi tai 2) jokin muu peruste. 12. Koron vähimmäis- ja/tai enimmäismäärä 11.b ja 11.d kohdissa mainitulle korolle tai hyvitykselle voidaan lainakohtaisissa ehdoissa määrätä vähimmäistai enimmäismäärä tai molemmat. 13. Koronlaskuperuste Lainakohtaisissa ehdoissa määritellään sovellettava koronlaskuperuste, joka voi olla: (a) Todelliset/Todelliset, jolloin korkojakson todelliset päivät jaetaan todellisilla päivillä. Mikäli osa korkojaksosta on karkausvuonna, käytetään jakajana 366, muulloin 365 päivää. (b) Todelliset/365, jolloin korkojakson todelliset päivät jaetaan 365:lla. (c) Todelliset/360, jolloin korkojakson todelliset päivät jaetaan 360:lla. (d) Muu lainakohtaisissa ehdoissa määritelty koronlaskuperuste. 14. Pankkipäiväolettamat 14.1 Kiinteä korko Kiinteäkorkoisen lainan koronmaksupäivän ollessa muu kuin pankkipäivä koron maksaminen siirtyy lähinnä seuraavaan pankkipäivään tai muuhun lainakohtaisissa ehdoissa erikseen määriteltyyn pankkipäivään. 6

8 Koron maksamisen siirtyminen ei oikeuta velkakirjan tai maksulipun haltijaa lisäsuoritukseen Euribor-korko tai muu vaihtuva viitekorko Lainakohtaisissa ehdoissa määrätään lainaan sovellettava pankkipäiväolettama, jonka mukaan koronmaksupäivä siirtyy, mikäli se ei ole pankkipäivä valitsemalla jokin seuraavista tavoista: (a) Seuraava, jolloin koronmaksupäivä siirtyy lähinnä seuraavaksi pankkipäiväksi, (b) sovellettu seuraava, jolloin koronmaksupäivä siirtyy lähinnä seuraavaksi pankkipäiväksi, paitsi jos seuraava pankkipäivä on seuraavan kalenterikuukauden puolella, jolloin koronmaksupäivä siirtyy edeltäväksi pankkipäiväksi. (c) edeltävä, jolloin koronmaksupäivä siirtyy lähinnä edeltäväksi pankkipäiväksi. 15. Pankkipäivä Pankkipäivä tarkoittaa päivää, jolloin pankit ovat Helsingissä yleisesti avoinna, ellei lainakohtaisissa ehdoissa ole toisin määrätty. 16. Jatkuvan debentuurilainan koronmaksun lykkääminen Liikkeeseenlaskijalla on oikeus ilman debentuurin haltijoiden suostumusta lykätä lainakohtaisten ehtojen mukaista koron maksua, jos liikkeeseenlaskijan vakavaraisuus ei täytä Rahoitustarkastuksen määräysten mukaisia vaatimuksia. Lainakohtaisissa ehdoissa määritellään kertyykö korolle, jonka maksua on lykätty korkoa sekä määritellään lykätylle korolle kertyvän koron tai muun maksusuorituksen peruste sekä määritellään muutoin yksityiskohtaiset ehdot koron lykkäykselle. 17. Erääntyneiden suoritusten vanheneminen Ellei erääntynyttä suoritusta ole vaadittu maksettavaksi viiden (5) vuoden kuluessa erääntymisestä, on oikeus maksun saantiin rauennut. 18. Velkojienkokous Liikkeeseenlaskijan hallituksella on oikeus kutsua koolle velkojienkokous (jäljempänä velkojienkokous ) päättämään lainan ehtojen muuttamisesta taikka muista jäljempänä mainituista seikoista. Kokouskutsu velkojienkokoukseen on julkaistava vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokouspäivää ehdon 21 mukaisesti. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika, paikka ja asialista sekä miten velkakirjan haltijan on meneteltävä voidakseen osallistua kokoukseen. Velkojienkokous on pidettävä Helsingissä ja sen puheenjohtajan nimeää liikkeeseenlaskijan hallitus. Velkojienkokous on päätösvaltainen, jos läsnäolevat henkilöt edustavat vähintään 75 % kyseisen lainan liikkeessä olevasta pääomamäärästä. Mikäli velkojienkokous ei ole päätösvaltainen 30 minuutin kuluessa kokouskutsun mukaisesta alkamisajankohdasta, kokouksen asialistan käsittely voidaan liikkeeseenlaskijan hallituksen pyynnöstä lykätä uuteen velkojienkokoukseen, joka on pidettävä aikaisintaan 14 päivän ja viimeistään 28 päivän kuluttua. Uusi velkojienkokous on päätösvaltainen, jos läsnäolevat henkilöt edustavat vähintään 25 % lainan liikkeessä olevasta pääomamäärästä. Kokouskutsu lykkäyksen takia pidettävään uuteen velkojienkokoukseen on julkaistava samalla tavalla kuin kutsu alkuperäiseen kokoukseen. Kutsussa on lisäksi mainittava kokouksen päätösvaltaisuuden edellytykset. Velkakirjan haltijoiden äänioikeus määräytyy velkakirjojen pääomamäärän perusteella. Liikkeeseenlaskijalla ei ole äänioikeutta velkojienkokouksessa. Velkojienkokouksen päätös edellyttää vähintään kahta kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä. 7

9 Liikkeeseenlaskijan edustajilla ja sen valtuuttamilla henkilöillä on oikeus olla läsnä velkojienkokouksessa ja käyttää siellä puheenvuoroja. Velkojienkokouksella on oikeus päättää joukkovelkakirjan haltijoita sitovasti: (a) lainan ehtojen muuttamisesta sekä (b) suostumuksen antamisesta väliaikaiseen poikkeamiseen lainan ehdoista. Kaikkien velkakirjan haltijoiden suostumusta edellyttävät kuitenkin: (a) lainan pääoman ja/tai koron alentaminen; (b) laina-ajan pidentäminen; (c) (d) velkojienkokouksen päätösvaltaisuuden edellytysten muuttaminen; tai velkojienkokouksen päätöksen enemmistövaatimuksen muuttaminen. Suostumukset voidaan antaa velkojienkokouksessa tai muulla todistettavalla tavalla. Velkojienkokous voi päätöksellään oikeuttaa nimetyn henkilön toteuttamaan velkojienkokouksen päätöksen voimaansaattamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Velkojienkokouksen päätökset sitovat kaikkia velkakirjan haltijoita riippumatta siitä, ovatko he olleet läsnä velkojienkokouksessa, ja riippumatta siitä, onko velkojienkokouksessa päätöksestä tehty merkintä heidän velkakirjoihinsa. Velkakirjojen haltijat ovat kuitenkin velvolliset viipymättä toimittamaan velkakirjat liikkeeseenlaskijalle tai sen määräämälle, joka tekee velkakirjoihin asianomaiseen kohtaan merkinnän velkojienkokouksen päätöksestä. Arvo-osuusmuotoisen lainan katsotaan saatetuksi velkojien tietoon, kun se on tallennettu APK:ssa ylläpidettävälle liikkeeseenlaskutilille. Lisäksi velkojat ovat velvollisia ilmoittamaan velkakirjojen/arvo-osuuksien myöhemmille siirronsaajille velkojienkokouksen päätöksestä. 19. Liikkeeseenlaskijan vaihtaminen Liikkeeseenlaskijalla on oikeus velkojia kuulematta ja kohdassa 9 mainituin rajoituksin siirtää ohjelman puitteissa liikkeeseenlaskettuja lainoja koskevat velvoitteensa luottolaitostoiminnasta annetun lain 5 :n mukaiselle liikkeeseenlaskijan konsolidointiryhmään kuuluvalle luottolaitokselle tai omistusyhteisölle. Siirron edellytyksenä on, että liikkeeseenlaskija antaa omavelkaisen takauksen niiden lainojen maksamisen vakuudeksi, jotka konsolidointiryhmään kuuluva luottolaitos tai omistusyhteisö ottaa vastatakseen. 20. Ylivoimainen este Nordea Pankki Suomi Oyj ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä aiheutuvasta Nordea Pankki Suomi Oyj:n toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Tällainen vastuusta vapauttava este voi olla esimerkiksi: - viranomaisen toimenpide - sota tai sen uhka, kapina tai mellakka - Nordea Pankki Suomi Oyj:stä riippumaton häiriö postinkulussa, automaattisessa tietojenkäsittelyssä, tiedonsiirrossa, muussa sähköviestinnässä tai sähkön saannissa - tulipalon tai muun turman aiheuttama keskeytys tai viivästys Nordea Pankki Suomi Oyj:n toiminnassa tai työtaistelutoimi, kuten lakko, sulku, saarto, boikotti, vaikkei se Nordea Pankki Suomi Oyj:tä koskisikaan. 21. Ilmoitukset Joukkovelkakirjalainoja koskevat ilmoitukset saatetaan velkojien tietoon kirjallisesti. Mikäli haltijat eivät ole liikkeeseenlaskijan tiedossa, ilmoitus saatetaan velkojien tietoon julkaisemalla ilmoitus Helsingin Sanomissa tai muussa siihen rinnastettavassa valtakunnallisessa päivälehdessä. Arvo-osuusmuotoisissa lainoissa ilmoitukset voidaan saattaa velkojien tietoon myös arvo-osuusjärjestelmän kautta. Ilmoituksen katsotaan tulleen velkojien tietoon silloin, kun se on julkaistu edellä mainitun mukaisesti. 8

10 22. Vakuus Lainalle ei ole asetettu vakuutta, mikäli lainakohtaisissa ehdoissa ei toisin mainita. 23. Merkintäsitoumus Lainalle ei ole asetettu merkintäsitoumusta ellei lainakohtaisissa ehdoissa ole toisin määrätty. 24. Sovellettava laki ja oikeuspaikka Tähän joukkovelkakirjaohjelmaan sovelletaan Suomen lakia. Tästä ohjelmasta aiheutuvat riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa, kuitenkin kantajan ollessa kuluttaja, hän voi nostaa kanteen myös sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on asuinpaikkansa. 25. Muut ehdot Liikkeeseenlaskijalla on oikeus tehdä lainan ehtoihin tarkoituksenmukaisia muutoksia, jotka eivät heikennä velkakirjojen haltijoiden asemaa. Tällainen muutos voi olla esimerkiksi, että ohjelman alla liikkeeseenlaskettu paperimuotoinen laina muutetaan arvo-osuusmuotoiseksi. Mainitun kaltaisiin muutoksiin ei tarvita ehdossa 18 mainittua velkojienkokouksen päätöstä. Muut Arvopaperin arvoon vaikuttavat seikat Jälkimarkkinat Joukkovelkakirjaohjelma on listattu Helsingin Pörssiin. Joukkovelkakirjaohjelmalle voidaan hakea listausta myös Tukholman, Kööpenhaminan ja Oslon arvopaperipörsseihin. Mikäli lainakohtaisissa ehdoissa on määrätty, että ko laina listataan, tullaan pörssilistausta koskeva hakemus jättämään Helsingin Pörssille lainan merkintäajan päättymisen tai merkinnän keskeyttämisen jälkeen, edellyttäen, että lainaa on merkitty yli euroa. Lainakohtaisissa ehdoissa voidaan myös määrätä lainan listaamisen hakemista muussa arvopaperipörssissä kuin Helsingin Pörssissä. Verotus Nordea Pankki Suomi Oyj tai tämän valtuuttama perii maksettavasta korosta kulloinkin voimassaolevien lakien ja veroviranomaisten määräysten ja ohjeiden perusteella maksettavaksi määrätyn veron. Yleisön merkittäväksi tarjotulle joukkovelkakirjalainalle maksettava korko on korkotulon lähdeveron alaista Suomessa asuville luonnollisille henkilöille ja suomalaisille kuolinpesille. Voimassaolevan lain mukaan lähdeveron suuruus on 29 % vuodelta 2003 kertyvästä lainalle maksetusta korosta. Lainan pääoma ei ole edellä mainituille verovelvollisille kiinteä- tai euribor-korkoisten lainojen osalta verotuksessa veronalaista varallisuutta. 9

11 Lainakohtaisten ehtojen malli Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n [ ] päivätyn joukkovelkakirjaohjelman yleisten ehtojen kanssa tämän lainan ehdot. Yleisiä ehtoja sovelletaan, mikäli näissä lainakohtaisissa ehdoissa ei ole toisin määrätty. Maksuasiamies: Nordea Pankki Suomi Oyj Lainan pääoma Enintään [ ] euroa / muuta valuuttaa Lainan liikkeeseenlaskutapa: Lainan etuoikeusasema: [paperimuotoinen/arvo-osuusmuotoinen] [sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla/debentuuri] Velkakirjojen nimellisarvo, litterointi/yksikkökoko: [ ] Lainan numero: [ ] Liikkeeseenlaskupäivä: [ ] Takaisinmaksupäivä/t: [ ] Takaisinmaksumäärä: [Mikäli takaisinmaksumäärä ei ole lainan pääoman nimellisarvo, ilmoitetaan takaisinmaksuerien suuruus] Takaisinmaksutapa: [ ] Merkintäpaikka: [ ] Merkinnän maksu: [ ] Korko: [Määritellään, mitä ehdoista 11.a) Kiinteä korko,11.b) Euribor-korko tai muu viitekorko 11.c) 0-korko tai 11.d) Muu peruste koron tai hyvityksen määräytymiselle; sovelletaan ja määrätään vaadittavat seuraavat yksityiskohdat:] Ehto 11.a) Kiinteä korko: Korkoprosentti [Ensimmäisen Korkojakson alkamispäivä, mikäli ei liikkeeseenlaskupäivä] Koronmaksupäivä/t] Ehto 11.b) Euribor-korko tai muu viitekorko [Ensimmäisen korkojakson alkamispäivä, mikäli ei liikkeeseenlaskupäivä] Marginaali Korkojakson pituus Koronmaksupäivä/t Ehto 11.c) (0-korko) [Määritellään velkakirjan lunastushinta ja vuotuinen, efektiivinen korkoprosentti] Ehto 11.d) Muu peruste koron tai hyvityksen määräytymiselle [Määritellään laskentaperuste ja muut tarvittavat ehdot] 10

12 Koronlaskuperuste: [ ] Koron vähimmäis/ enimmäismäärä: Pankkipäiväolettama: Liikkeeseenlaskijan oikeus ennenaikaiseen takaisinmaksuun: Velkojan oikeus vaatia ennenaikaista takaisinmaksua: [Ehto 12, mainitaan enimmäis- ja/tai vähimmäismäärä] [Mainitaan, jos käytetään muuta kuin yleisissä ehdoissa mainittua] Ei/Kyllä [Jos kyllä, niin määritellään maksettava määrä ja maksupäivä sekä muut tarpeelliset ehdot. Mikäli ennenaikaisesti takaisinmaksettava määrä ei ole lainan pääoman nimellisarvo, ilmoitetaan maksettava määrä tai laskentakaava.] Ei/Kyllä [Jos kyllä, niin määritellään ilmoituksen antamiselle varattu vähimmäisaika ja muut tarpeelliset ehdot.] Koron ja pääoman maksutapa: [ ] Muut ehdot: [ ] 11

13 Tiedot joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta Nämä tiedot joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta esitetään kunkin liikkeeseenlaskun yhteydessä. Päätökset ja valtuudet, joiden nojalla laina lasketaan liikkeeseen: Liikkeeseenlaskun luonne: Merkintäoikeudet: Nordea Pankki Suomi Oyj:n hallituksen antaman valtuutuksen nojalla Ns. yksittäinen laina/sarjalaina/muu Merkintäoikeutta ei ole rajattu. Merkintäaika: [ ] Velkakirjojen luovutus: [ ] Emissiokurssi: [ ] Merkintäsitoumukset: Vakuus Pörssilistaus: Ei/Kyllä Ei/Kyllä Kyllä/Ei Arvio pörssilistauksen alkamisesta: [ ] Lainan tuotto [ ] Lainan duraatio [ ] Lainan ISIN-koodi: [ ] Lähdevero: [ ] Arvio lainan liikkeeseenlaskijalle kertyvästä pääomasta sekä suunniteltu käyttötapa: Enintään [ ]. Laina on osa liikkeeseenlaskijan varainhankintaa. Merkittävät tiedot liikkeeseenlaskijan liiketoiminnan kehityksestä viimeisen tilikauden päättymisen tai osavuosikatsauksen jälkeiseltä ajalta: Nordea Pankki Suomi Oyj:n hallituksen tiedossa ei ole mitään liikkeeseenlaskettavan joukkovelkakirjalainan arvoon olennaisesti vaikuttavia seikkoja pankin tuloksen muodostumisessa tai varallisuusasemassa, joita ei ole selvitetty tässä esitteessä. Helsingissä [ ] päivänä xx.xxxx NORDEA PANKKI SUOMI OYJ 12

14 Nordea Pankki Suomi Oyj Yleiset tiedot liikkeeseenlaskijasta Liikkeeseenlaskija, Nordea Pankki Suomi Oyj, jonka rekisterinumero on ja rekisteröintipäivä ,on julkinen osakeyhtiö, joka harjoittaa liikepankkina luottolaitostoiminnasta annetun lain mukaista talletuspankille sallittua toimintaa (yhtiöjärjestyksen 2 ) ja jonka kotipaikka on Helsingissä. Nordea Pankki Suomi Oyj on Nordea AB:n (publ) sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö. Joukkovelkakirjaohjelmaa koskevat asiakirjat ovat jäljennöksinä nähtävissä toimistoaikana Nordea Pankki Suomi Oyj:n Pääomamarkkinoissa, Aleksis Kiven katu 9, Helsinki. Hallitus Nordea Pankki Suomi Oyj:tä johtaa sen hallitus. Hallitukseen kuuluu Nordean konsernijohtaja Lars G. Nordström sekä 7 konsernin eri toiminnoista vastaavaa johtajaa. Nordea Pankki Suomi Oyj:n toimitusjohtaja on Markku Pohjola ja varatoimitusjohtaja Kari Jordan. Hallituksen jäsenet on esitelty kohdassa Esitteestä ja tilintarkastuksesta vastuulliset henkilöt. Pääomarakenne Nordea Pankki Suomi Oyj:n osakepääoma on euroa, täysin maksettu. Osakkeita on liikkeellä yhteensä kpl. Kunkin osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo on 2,25 euroa. Nordea Pankki Suomi Oyj:n osaketta on ainoastaan yhtä lajia ja kaikki osakkeet ovat Nordea AB (publ):n omistuksessa. Yhtiöjärjestyksen mukainen vähimmäispääoma on euroa ja enimmäispääoma euroa, joissa rajoissa osakepääoma voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta. Nordea Pankki Suomella on kaksi euromääräistä pääomalainaa. Lainojen nimellisarvot ovat 42 miljoonaa euroa ja 800 miljoonaa euroa. Lainoille voidaan maksaa korkoa vain voitonjakokelpoisista varoista. Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Nordea Pankki Suomi Oyj:n konserni Liikevaihto, milj.eur Liikevoitto/tappio, milj.eur % liikevaihdosta 16,4 18,3 17,8 20,8 11,1 Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Milj.eur % liikevaihdosta 10,3 17,2 17,7 18,2 8,8 Taseen loppusumma, milj. eur Oma pääoma, milj. Eur Koko pääoman tuotto -%, ROA 1) 8,0 2) 1,1 2) 1,1 2) 1,4 3) 0,4 Oman pääoman tuotto -%, ROE 1) 13,0 2) 21,4 2) 21,9 2) 28,3 4) 9,3 Omavaraisuusaste, % 4,7 5,3 4,8 4,9 4,5 Nordea Pankki Suomi Oyj perustettiin vuoden 1998 alussa, jolloin se toimi MeritaNordbankenin nimellä. in kuului tuolloin silloiset pankkitoimintaa harjoittavat Nordbanken-konserni ja Merita Pankki-konserni sekä yksittäisiä muita kuin pankkitoimintaa harjoittavia yhtiöitä. Näistä merkittävin oli Merita Henkivakuutus Oy. Joulukuussa 2000 yhtiö muutti nimensä Nordea Companies Finland (NCF) Oyj:ksi. Vuoden 2000 lopussa konserniin liittyi silloinen Christiania Bank og Kreditkasse ASA (nykyinen Nordea Bank Norge ASA). Nordea Bank Norgen tase on mukana vuoden 2000 luvuissa. Sen tulos on yhdistelty konsernitilinpäätökseen vuoden 2001 alusta lukien. Joulukuun 2001 alussa konserniin liitettiin Nordea Bank Danmark A/S ja Postgirot Bank. Niiden tulokset ja taseet on yhdistelty konsernitilinpäätökseen joulukuusta 2001 lähtien. Konsenin emoyhtiö, Nordea Pankki Suomi Oyj, jakautui 1. tammikuuta 2002 osana Nordea-konsernin rakennemuutosta ja samalla Nordea Pankki Suomi Oyj:n olemassaolo lakkasi. Jakautumisessa syntynyt uusi pankkitoimintaa harjoittava yritys otti nimekseen Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja sen haltuun siirtyivät kaikki jakautuneen pankin pankkitoimintaan liittyneet varat ja velat. Jakautumisella ei ollut olennaista vaikutusta Nordea Pankki Suomi konsernin tulokseen ja taseeseen. Vuoden 2002 lokakuussa konserniin liitettiin LG Petro Bank. rakenteen muutokset vuoden 2002 aikana on selostettu lähemmin tilinpäätöksen liitetiedossa

15 1) Ennakko-osinkovähennystä ja taseen erää pääomalainat ei ole huomioitu oman pääoman määrää laskettaessa. 2) Satunnaisina esitetyt kulut vähennetty liikevoitosta. 3) Ilman Nordea Kapitalförvaltning AB:n myyntivoittoa 0,8 %. 4) Ilman Nordea Kapitalförvaltning AB:n myyntivoittoa 15,5 %. Tunnuslukujen laskentakaavat Liikevaihto Korkotuotot, osinko- ja palkkiotuotot, arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot sekä liiketoiminnan muut tuotot. Koko pääoman tuotto, % (ROA) Liikevoitto, josta on vähennetty verot, suhteessa keskimääräiseen taseen loppusummaan, %. Keskimääräinen taseen loppusumma on laskettu keskiarvona vuoden alun ja lopun taseiden loppusummista. Oman pääoman tuotto, % (ROE) Liikevoitto, josta on vähennetty verot, suhteessa keskimääräiseen omaan pääomaan ja vähemmistöosuuteen, %. Keskimääräinen oma pääoma ja vähemmistöosuus on laskettu keskiarvona vuoden alun ja lopun pääomamääristä. Omavaraisuusaste, % Oman pääoma ja vähemmistöosuus suhteessa tilinpäätöspäivän taseen loppusummaan. Toimialat ja toimipaikat Nordea Pankki Suomi Oyj harjoittaa Nordea AB:n (publ) täysin omistamana tytäryhtiönä kotimaista ja ulkomaista pankkitoimintaa. Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotimaan pankkitoiminan keskeisen osan muodostavat Suomen kolme aluepankkia: Itäinen ja Pohjoinen Suomi sekä Pohjanmaa, jossa työsuhteessa olevaa henkilöstöä , Keskinen ja Läntinen Suomi, jossa henkilöstöä vastaavana ajankohtana 1776 ja lisäksi Helsinki ja Uusimaa, jossa henkilöstöä vastaavana ajankohtana Kaikkia kolmea aluepankkia johdetaan Helsingistä. Aluepankit eivät myöskään muodosta yhtenäistä talousaluetta. Nordea on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtava finanssipalvelukonserni. lla on kolme liiketoiminta-aluetta: vähittäispankki, suuret yritys- ja yhteisöasiakkaat sekä varallisuudenhoito ja henkivakuutus. Vähittäispankilla on viisitoista aluepankkia, joista kolme on Suomessa sekä lisäksi 24 Yksityispankkia, jotka keskittyvät vaativien sijoittaja-asiakkaiden palvelemiseen. Toiminta Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Puolassa muodostaa yhden aluepankin. Vähittäispankki palvelee sekä henkilöasiakkaita että yrityksiä. Liiketoiminta-alueen tehtävänä on näille asiakkaille suunnattujen monipuolisten rahoitusalan tuotteiden ja palvelujen kehittäminen, markkinointi ja jakelu. Liiketoiminta-alue suuret yritys- ja yhteisöasiakkaat vastaa konsernin palveluista suurille yritysasiakkaille, shipping-asiakkaille ja rahoituslaitoksille. Se tarjoaa myös kansainväliseen kauppaan liittyviä tuotteita ja johtaa Nordean kansainvälisen verkoston toimintaa. Se noudattaa pohjoismaista toimintastrategiaa ja sen organisaatio perustuu yli rajojen toimiviin, tehtäväkohtaisiin vastuualueisiin. Varallisuudenhoito ja henkivakuutusliiketoiminta-alueeseen kuuluvat yhteisöasiakkaiden varallisuudenhoito, sijoitusrahastot ja Private Banking toiminta. Varallisuudenhoidolla ja Vähittäispankilla on lisäksi yhteinen yksikkö, joka tarjoaa asiakkaille sijoittamiseen, säästämiseen ja henkivakuutuksiin liittyviä tuotteita. Nordealla on varallisuudenhoitajana vahva asema ja monipuolinen asiakaskunta kotimarkkinoillaan sekä tarkoin valikoitua toimintaa Pohjoismaiden ulkopuolella. Nordea tarjoaa investointipankkipalveluja Nordea Securities -nimellä. Sen liiketoimintayksikköjä ovat osakemarkkinoilla toimiva pankkiiriliike ja yritysjärjestelyihin erikoistunut Corporate Finance. Nordea Securitiesin asiakkaita ovat pohjoismaiset yhteisöt, rahoituslaitokset, yritykset, julkinen sektori, yksityishenkilöt sekä suuri joukko kansainvälisiä sijoittajia. 14

16 Nordea konserni toimii 22 maassa. Nordea Pankki Suomella on Suomessa 419 toimipistettä. Henkilökuntaa Nordea Pankki Suomi Oyj:llä oli Kiinteistöt Pankki toimii pääosin tiloissa, jotka se itse omistaa. Nordea Pankki Suomi Oyj:n konsernin muu kiinteistöomaisuus on eritelty tilinpäätöksen liitetiedossa 24 sivulla 43. Sijoitustoiminta Nordea Pankki Suomi Oyj (milj euroa) (milj. euroa) (1 Saamistodistukset Luovutettaviksi tarkoitetut Muut Saamistodistukset Luovutettaviksi tarkoitetut Muut Saamistodistukset Luovutettaviksi tarkoitetut Muut Julkisesti noteeratut Muut Julkisesti noteeratut Muut Osakkeet ja Osuudet Luovutettaviksi tarkoitetut Muut Osakkeet ja Osuudet Luovutettaviksi tarkoitetut Muut 0 53 Osakkeet ja Osuudet Luovutettaviksi tarkoitetut Muut ) Koska pankkikonsernin emoyhtiö, Nordea Pankki Suomi Oyj perustettiin jakautumisella 1. tammikuuta 2002, emoyhtiöllä ei ole vertailutietoja vuodelta 2001 eikä sitä aiemmilta vuosilta. Sijoitukset Tytär- ja osakkuusyhtiöt on esitetty tilinpäätösten liitetiedoissa kohdissa sivulla 53. Sitoumukset Nordea Pankki Suomi Oyj:n liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjalainojen kokonaismäärä oli ,73 euroa. Pääomalainojen kokonaismäärä oli ,54 euroa ja muiden lainojen, joiden etuoikeus on pankin muita sitoumuksia huonompi ,52 euroa. Lainat ovat vakuudettomia. Nordea Pankki Suomi Oyj:n liiketoimintaan kuuluu keskeisenä osana talletusten vastaanottaminen yleisöltä sekä muu varainhankinta rahamarkkinoilta. Velat luottolaitoksille ja keskuspankeille pankin taseessa olivat ,30 euroa, yleisötalletukset ,24 euroa, muut yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat ,55 euroa ja muut velat yleisölle ,11 euroa. Annetut vakuudet on esitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa kohdassa 45 sivulla

17 Pääomasijoitukset on esitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa kohdassa 40 sivulla 46. Vastuusitoumukset on esitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa kohdassa 48 sivulla 48 ja johdannaissopimukset tilinpäätösen liitetiedoissa kohdassa 49 sivulla 49. Nordea Pankki Suomi Oyj:n -konserniin kuuluvien yritysten välisiä velkasuhteita ei edellä olevassa ole huomioitu. Oikeudenkäynnit n kuuluvat yhtiöt ovat osallisina eräissä pankkien normaalia liiketoimintaa koskevissa riita-asioissa, joista useimmat koskevat suhteellisen pieniä rahamääriä. Millään niistä ei arvioida olevan olennaista kielteistä vaikutusta yhtiön tai konsernin toimintaan. Ruotsin korkein oikeus hylkäsi 10. helmikuuta 2003 Yggdrasil AB:n valituslupa-anomuksen aiemmissa vuosikertomuksissa mainitussa Yggdrasil AB:n ja Nordea Bank Sverige AB (publ) välisessä riita-asiassa. Annettu päätös oli Nordea Bank Sverige AB (publ) :n eduksi. Hovioikeus hylkäsi huhtikuussa vahingonkorvausvaatimukset, jotka perustuivat siihen, että Kansallis-Osake- Pankki (yksi Nordea Pankki Suomi Oyj:n edeltäjistä) olisi menetellyt arvopaperimarkkinalain säännösten vastaisesti markkinoidessaan osakeantia vuonna Korkein oikeus antoi joulukuussa 2002 päätöksen siitä, että valituslupaa pyytäneille hakijoille ei myönnetä valituslupaa ns. Kansallis-antiin liittyvässä asiassa. Hovioikeuden päätös jäi siten pysyväksi. Nordea Pankki Suomi -konserni Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Bank Danmark A/S Nordea Capital Oy Nordea Bank Sverige AB (publ) Nordea Bank Norge ASA Nordea Rahoitus Suomi Oy Helsingin Pantti- Osakeyhtiö Nordea Pankki Suomen osuus tytäryhtiöiden osakkeista on 100 %. Nordea Pankki Suomi Oyj harjoittaa Nordea AB:n (publ) tytäryhtiönä kotimaista ja ulkomaista pankkitoimintaa. Se ottaa vastaan talletuksia yksityishenkilöiltä sekä yrityksiltä ja yhteisöiltä, myöntää luottoja ja takauksia sekä tarjoaa rahoitusyhtiöiden välityksellä leasing- osamaksu ja factoringrahoitusta sekä luottokorttipalveluita. 16

18 Nordea Nordea on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtava finanssipalvelukonserni 250 miljardin euron kokonaistaseellaan. Nordealla on merkittävä asema Pohjoismaiden pankkimarkkinoilla. lla on kolme liiketoiminta-aluetta: vähittäispankki, suuret yritys- ja yhteisöasiakkaat sekä varallisuudenhoito ja henkivakuutus. Keskittymällä ydinliiketoimintaansa Nordea tuo lisäarvoa osakkeenomistajilleen, asiakkailleen ja henkilöstölleen. kehittää ja markkinoi laajaa valikoimaa rahoitusalan tuotteita ja palveluita. Nordealla on noin 10 miljoonaa henkilöasiakasta ja yritys-, yhteisö- ja julkisen sektorin asiakasta. Suomi, Ruotsi, Tanska ja Norja sekä Viro, Latvia, Liettua ja Puola muodostavat kotimarkkinan. lla on konttoria ja 125 vakuutuspalvelukeskusta. Nordea on 3,3 miljoonalla verkkopankkiasiakkaallaan maailman johtava Internet-pankkipalveluiden ja verkkokaupan palveluiden tarjoaja. Nordean palveluksessa on henkilöä. Nordea on myös pohjoismaisten markkinoiden johtava varallisuudenhoitaja hoidossa olevan varallisuuden arvolla (yksityispankkisektori mukaan lukien), 105 miljardia euroa, mitattuna. Nordea AB:n (publ) osake noteerataan Helsingin, Tukholman ja Kööpenhaminan pörsseissä mrd EUR Taseen loppusumma 249,6 Luotonanto yleisölle 145,7 Ottolainaus yleisöltä 91,7 Oma pääoma 11,9 Liikevoitto ,6 Omistusrakenne Vuosi 1998 Merita Pankki konserni ja Nordbanken-konserni yhdistyivät vuoden 1998 alussa MeritaNordbanken-nimiseksi konserniksi. toimi vuoden 2000 joulukuusta alkaen nimellä Nordea Companies Finland (NCF), kesäkuusta 2001 alkaen nimellä NCF Pankki ja syyskuusta 2001alkaen nimellä Merita Pankki. Joulukuusta 2001 alkaen konserni on toiminut nykyisellä nimellään Nordea Pankki Suomi. Vuosi 1999 Pankkikonsernin rakenteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. Vuosi 2000 Nordea Pankki Suomi tuli uutena yhtiönä Nordea-konserniin. Sen tase on yhdistelty pankkikonsernin taseeseen joulukuusta 2000 alkaen. Vuosi 2001 Aiemmin Nordea AB:n (publ) omistuksessa ollut Nordea Bank Danmark A/S:n sekä Postgirot Bank, uusi yhtiö Nordea-konsernissa, on yhdistelty pankkikonsernin lukuihin 1. joulukuuta 2001 alkaen. Nordea Bank Norge ASA:n tuloslaskelma on yhdistelty pankkikonsernin tilinpäätökseen tammikuusta 2001 alkaen. Vuosi tammikuuta 2002 toteutetun jakautumisen yhteydessä pankkikonsernin ulkopuolelle siirrettiin seitsemän investointipankkitoimintaa, omaisuudenhoitoa ja vakuutustoimintaa harjoittavaa yhtötä. LG Petro Bank, uusi yhtiö Nordea-konsernissa, on yhdistelty Nordea Bank Sverige AB (publ) -konserniin lokakuusta 2002 alkaen. 17

19 Juridinen rakenne Nordea AB Nordea Bank Finland Plc Nordea Asset Management AB Nordea Securities AB Nordea Life Holding A/S Nordea Bank Danmark A/S Nordea Bank Norge ASA Nordea Bank Sweden AB (publ) 18

20 Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja sen konsernin tilinpäätöstiedot Hallituksen toimintakertomus Toimintaympäristö oli jälleen haasteellinen vuonna Kansainvälinen talouskasvu ei lähtenyt odotusten mukaiseen nousuun. Yhdysvaltain taloudessa nähtiin elpymisen merkkejä, mutta kasvuun liittyvä epävarmuus jatkui. Japanin talous polki paikallaan ja euroalueen talouskasvu hidastui Saksan heikon kehityksen seurauksena. Pohjoismaiden taloudet kasvoivat hieman nopeammin kuin vuonna 2001, mutta kasvu oli edelleen melko hidasta. Pääomamarkkinoiden kehitys jatkui alavireisenä. Osakekurssit laskivat syksyyn saakka ja pysyttelivät sen jälkeen matalina. Inflaatio ei aiheuttanut huolta, kun kuluttajahintojen nousu hidastui kauttaaltaan. Korot laskivat yleisesti edelleen, kun sekä Yhdysvaltain että Euroopan keskuspankit alensivat ohjauskorkojaan. Matala korkotaso tuki pankkilainojen kysyntää ja luotonanto lisääntyi lähes koko vuoden ajan. Rahoitussektorin yhdistymisprosessi ei juurikaan edennyt vuoden 2002 aikana ja kilpailu alalla oli tiukkaa. rakenne Nordea Pankki Suomi -konserni on osa Nordeakonsernia. Nordea-konsernilla on kolme pohjoismaista liiketoiminta-aluetta: vähittäispankki, suuret yritysja yhteisöasiakkaat sekä varallisuudenhoito ja henkivakuutus. Lisäksi konsernin organisaatioon kuuluvat konserniprosessit ja -teknologia, konserniesikunta sekä konsernin tuki- ja palvelutoiminnot. Pankkikonsernin toiminta on täysin integroitu Nordea-konsernin toimintaan. Nordean vuosikertomus, joka sisältää tulokset liiketoimintaalueittain, kattaa myös pankkikonsernin toiminnan. Osana Nordea-konsernia pankkikonserni harjoittaa pankkitoimintaa Pohjoismaissa, Baltian maissa ja Puolassa. NPS:n emoyhtiön, Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotipaikka on Helsinki ja sen yhtiötunnus on NPS:lla on ulkomaiset sivukonttorit Frankfurtissa, Grand Caymanilla, Lontoossa, New Yorkissa, Riiassa, Singaporessa, Tallinnassa ja Vilnassa. Ulkomaista verkostoa täydentävät pankkien edustustot Brasiliassa, Kiinassa, Egyptissä, Intiassa, Iranissa ja Venäjällä. Merkittävimmät rakennemuutokset pankkikonsernissa vuoden 2002 aikana olivat Nordea Pankki Suomi Oyj:n jakautuminen 1. tammikuuta 2002 sekä LG Petro Bankin mukaantulo konserniin lokakuussa Vuoden 2001 aikana merkittävimmät rakennemuutokset pankkikonsernissa aiheutuivat Nordea Bank Danmarkin ja Postgirot Bankin hankinnasta joulukuun alussa. Nordean konsernitilinpäätökseen NBD:n luvut on yhdistelty koko vuodelta 2001, mikä parantaa Nordean vuosikertomuksessa vuosilta 2002 ja 2001 esitettyjen pankkitoiminnan lukujen vertailukelpoisuutta. rakenteen muutoksia vuonna 2002 on selostettu yksityiskohtaisemmin kohdassa rakenteen muutokset. Nordea Pankki Suomi Oyj:n jakautuminen Nordea Pankki Suomi Oyj jakautui vuoden 2002 alussa osana Nordea-konsernin rakennemuutosta. Jakautumisen yhteydessä syntyi viisi uutta yhtiötä, jotka Nordea AB (publ) omistaa kokonaisuudessaan. Samalla Nordea Pankki Suomi Oyj:n olemassaolo lakkasi. Jakautumisessa syntynyt uusi pankkitoimintaa harjoittava yritys otti nimekseen Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja sen haltuun siirtyivät kaikki jakautuneen pankin pankkitoimintaan liittyvät varat ja velat. Katso myös rakenteen muutokset. Tulos ja kannattavuus rakenteen muutokset heikentävät vuosien 2002 ja 2001 konsernituloslaskelmien vertailukelpoisuutta. Katso Taloudellisen informaation ja tunnuslukujen vertailukelpoisuus. NPS:n viimeaikaista kehitystä kuvaavat puolivuotisluvut on esitetty kohdassa Tuloslaskelmat puolivuosittain. Rahoituskate ja palkkiotuotot kehittyivät suotuisasti kasvaneiden volyymien ansiosta. Muut tuotot olivat edellisvuotta alemmat, kun myyntivoittoja kertyi vähemmän kuin vuotta aiemmin. rakenteen muutokset kasvattivat keskimääräistä henkilöstömäärää ja siten henkilöstö- ja muita hallintokuluja. Myös konsernin ruotsalaisen eläkekassan vastuuvajauksen kattamiseksi tehty varaus kasvatti henkilöstökuluja. Liikevoitto oli miljoonaa euroa (2 573). Tilikauden voitto oli 722 miljoonaa euroa (2 192) ja oman pääoman tuottoprosentti 9,3 % (28,3). 19

21 Tuotot Liiketoiminnan tuottoja kertyi miljoonaa euroa (5 319), jossa oli kasvua 2 % vuoteen 2001 verrattuna. Rahoituskate kasvoi 43 prosenttia miljoonaan euroon (2 615). Luotonanto ja talletukset jatkoivat kasvuaan, mikä kompensoi koronlaskujen epäsuotuisaa vaikutusta rahoituskatteeseen. Volyymien kasvun ohella NBD:n yhdistely pankkikonserniin koko vuodelta 2002 kohensi rahoituskatetta. Alenevat korot kasvattivat osaltaan asuntoluottojen kysyntää ja vähäriskisten talletusten määrää. Luotto- ja talletusmarginaalien välinen ero jäi pankkikonsernissa edellisvuotta pienemmäksi. Osingot (tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista) olivat 29 miljoonaa euroa (39). Palkkiotuottojen ja -kulujen nettomäärä oli miljoonaa euroa (1 027) eli jonkin verran edellisvuotta suurempi. Palkkiotuotot kasvoivat 21 prosenttia miljoonaan euroon (1 226). Palkkiot luotonannosta ja talletuksista sekä maksujenvälityksestä kehittyivät suotuisasti kasvaneiden volyymien seurauksena. Suurimpana syynä kasvuun olivat kuitenkin konsernirakenteen muutokset. Osakekurssien lasku ja arvopaperikaupan vaimeus alensivat arvopaperivälityksestä ja rahastoista saatujen palkkioiden määrää. Palkkiokulut kasvoivat 33 prosenttia pääosin NBD:n yhdistelyn seurauksena. Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot olivat yhteensä 214 miljoonaa euroa (314), missä oli pienennystä 32 %. Arvopaperikaupan nettotuotot olivat 165 miljoonaa edellistä vuotta alemmat ja niitä kertyi alle miljoona euroa. Korkosidonnaisista arvopapereista saatuja tuottoja kertyi 10 miljoonaa euroa eli 52 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisvuonna. Muutos johtui siitä, että osa pysyviin vastaaviin kuuluneista saamistodistuksista luokiteltiin uudelleen ja siirrettiin vaihtuviin vastaaviin vuonna Muun arvopaperikaupan tuotot laskivat 37 miljoonaa euroa 6 miljoonaan euroon (43). Muutos johtuu yksinomaan NBN:n raportointikäytännön muutoksesta valuuttatoiminnan ja arvopaperikaupan nettotuottojen välillä. Osakesidonnaisista arvopapereista kertyi tappiota 16 miljoonaa euroa (60). Lukuun sisältyy nettomääräisesti 17 miljoonaa euroa myyntivoittoja. Tanskalaisen kiinnitysluottolaitoksen omistusosuuden myynnistä syntyi kesäkuussa kertaluontoinen 30 miljoonan euron myyntivoitto. Valuuttatoiminnan nettotuotot olivat 214 miljoonaa euroa (149). Valuuttatoiminnan tuotot kasvoivat hieman edelliseen vuoteen verrattuna, kun edellä mainittu NBN:n raportointikäytännön muutos otetaan huomioon. Muut tuotot laskivat 240 miljoonaan euroon (1 324). Myyntivoitot konserniyhtiöiden osakkeiden myynnistä olivat pankkikonsernissa 60 miljoonaa euroa (1 159). Merkittävin myyntivoitto, 30 miljoonaa euroa, syntyi lokakuussa Nordea Fastigheter AB:n osakkeiden myynnistä Nordea AB:lle (publ). Tämä myyntivoitto eliminoituu Nordea-konsernissa. NPS:n tytäryhtiön, Contant Oy:n myynnistä syntyi elokuussa 18 miljoonan euron myyntivoitto. Muihin myyntivoittoihin sisältyi 24 miljoonan euron voitto Europay Norge AS:n osakkeiden myynnistä joulukuussa. Edellisen vuoden lukuihin sisältyi miljoonan euron myyntivoitto, joka syntyi Nordea Kapitalförvaltning AB:n osakkeiden myynnistä Nordea AB:lle (publ). Kulut Kulut olivat miljoonaa euroa (2 595) eli 48 % edellisvuotista korkeammat. Kasvu aiheutui pääosin NBD:n ja Postgirot Bankin hankinnasta. Henkilöstökulut olivat miljoonaa euroa (1 219). Kasvua edellisvuodesta oli 861 miljoonaa euroa. NBD:n, Postgirot Bankin ja LG Petro Bankin hankintojen seurauksena henkilöstön keskimääräinen lukumäärä oli pankkikonsernissa noin henkilöä suurempi kuin vuotta aiemmin. Vuoden 2002 henkilöstökuluihin sisältyi 243 miljoonan euron kannatusmaksu, joka maksettiin konsernin ruotsalaiselle eläkesäätiölle osakemarkkinoiden heikon kehityksen seurauksena. Muut hallintokulut nousivat miljoonaan euroon (870). Kasvu aiheutui pääasiassa edellä mainituista konsernirakenteen muutoksista ja korkeammista tietotekniikkakuluista. IT-kulujen osuus muista hallintokuluista oli 40 %. IT-kuluja kasvattivat lähinnä investoinnit uuteen rahamarkkina- ja valuuttakaupan yhtenäiseen perusrakenteeseen sekä uusiin kirjanpitoja tietovarastojärjestelmiin samoin kuin olemassa olevien tietojärjestelmien yhtenäistämiset. IT-kulujen kasvu painottui loppuvuoteen. Poistot ja arvonalennukset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä olivat 307 miljoonaa euroa (221). Kasvun syynä olivat konsernirakenteen muutokset, muun muassa 42 miljoonan euron lisäys liikearvopoistoissa johtuen pääosin NBD:n konsolidoinnista koko vuodelta Muut toimintakulut kasvoivat 103 miljoonaa euroa 388 miljoonaan euroon (285). Kulut tiloista ja kiinteistöistä kasvoivat 52 miljoonaa euroa, mistä suurin osa oli peräisin NBD:sta. Luottotappiot Luottotappiot pysyivät alhaisella tasolla ja niitä oli nettomääräisesti 263 miljoonaa euroa (208). Suomalaisissa konserniyhtiöissä luottotappiot pienentyivät edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 19 miljoonaa euroa (40). Myös Ruotsissa luottotappiot alenivat 26 miljoonaan euroon edellisvuoden 102 miljoonasta eurosta. Norjassa luottotappiot nousivat 165 miljoonaan euroon (88). Näistä noin 60 % liittyi kalanviljelyteollisuuteen. Tanskassa luottotappiot niin ikään lisääntyivät ja niitä kertyi 51 miljoonaa euroa (-22). Edellisen vuoden luvut sisälsivät NBD:n luottotappiot ja palautukset yhdeltä kuukaudelta. 20

22 Aiemmin kirjattuja luottotappioita palautui ja tappiovarauksia purettiin 490 miljoonaa euroa (388). Luottotappioiden määrä oli 0,1 prosenttia vuoden alun luotonannosta ja vastuusitoumuksista. Lähinnä OECD-maiden ulkopuolisiin maihin kohdistuva maariskivaraus oli vuoden lopussa 130 miljoonaa euroa (156). Varaus pienentyi 27 miljoonaa euroa lähinnä dollarin heikentymisen seurauksena. Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen yritysten tuloksesta Pankkikonsernin osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen yhtiöiden tuloksesta oli 38 miljoonaa euroa. Tästä Nordisk Renting AB:n tulososuutta oli 12 miljoonaa euroa ja PBS:n (Tanskan maksuliikejärjestelmä) tulososuutta 11 miljoonaa euroa. Realinvest Oy teki loppuvuonna arvonalennuksia, minkä seurauksena konserni kirjasi 16 miljoonan euron tappion vuodelta Satunnaiset erät NBS:n Nordea AB:lle (publ) maksama 290 miljoonan euron konserniavustus sekä Tukirahoitus Oy:n Nordea Securities Oyj:lle maksama 2 miljoonan euron konserniavustus on merkitty pankkikonsernissa satunnaisiin kuluihin. Verot Tulos ennen veroja oli miljoonaa euroa (2 249) ja verot 364 miljoonaa euroa (58), mikä vastaa 34 prosentin verorasitusta. n verorasitus oli suhteellisen korkea, mikä johtui muun muassa NBN:n kahdesta veroja koskevasta riita-asiasta Norjassa. Edellisvuoden verot jäivät alhaisiksi, sillä verotuksessa voitiin hyödyntää entisen Merita Kiinteistöt Oy:n aikaisempien vuosien tappioita. Ulkomailta saadut osingot alensivat emopankin veroja vuodelta Tilikauden tulos Verojen ja vähemmistöosuuden jälkeen tilikauden tulos oli 722 miljoonaa euroa (2 192). Tuloslaskelma puolivuosittain Tammi-joulu Heinä-joulu Tammi-kesä Miljoonaa euroa Rahoituskate Palkkiotuotot ja kulut Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot Muut tuotot Tuotot yhteensä Henkilöstökulut Muut hallinto- ja toimintakulut Kulut yhteensä Tulos ennen luottotappioita Luottotappiot, netto Pysyviin vastaaviin kuuluvien arvopapereiden arvonalentumiset Osuus pääomaosuusmenetel- mällä yhdisteltyjen yritysten tuloksesta Liikevoitto

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 21/2003 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 4.3.2003 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Op-joukkovelkakirjaohjelman 6.5.2004 listalleottoesitteen yleisten ehtojen kanssa tämän lainan ehdot. Yleisiä ehtoja

Lisätiedot

NOOA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2013 KESKEISET TIEDOT. 1. Tiedot yleisölle tehtävästä tarjouksesta ja tarjottavasta arvopaperista

NOOA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2013 KESKEISET TIEDOT. 1. Tiedot yleisölle tehtävästä tarjouksesta ja tarjottavasta arvopaperista Nooa Säästöpankin Debentuurilaina I/2013 1 NOOA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2013 KESKEISET TIEDOT 1. Tiedot yleisölle tehtävästä tarjouksesta ja tarjottavasta arvopaperista Nooa Säästöpankin Debentuurilaina

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 34/2005 Euro/TRY

Nordea Pankki Suomi Oyj 34/2005 Euro/TRY Nordea Pankki Suomi Oyj 34/2005 Euro/TRY Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 10.3.2005 päivätyn

Lisätiedot

OKON OP-PRIVATE KORKOKÄYRÄ I/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON OP-PRIVATE KORKOKÄYRÄ I/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON OP-PRIVATE KORKOKÄYRÄ I/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Op-joukkovelkakirjaohjelman 6.5.2004 Listalleottoesitteen yleisten ehtojen kanssa tämän lainan ehdot.

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2005 EuroTaala

Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2005 EuroTaala Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2005 EuroTaala Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 10.3.2005 päivätyn

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE)

Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE) LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE) Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 21.11.2005 Kuntarahoitus Oyj:n 24.3.2005 päivitetyn Kotimaisen Velkaohjelman EUR 500.000.000

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 4/2005 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 8.3.2004 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

Lainan nimi: Suomen Hypoteekkiyhdistyksen joukkovelkakirjalaina 1/2003. Hex Back Office and Custody Services Oy

Lainan nimi: Suomen Hypoteekkiyhdistyksen joukkovelkakirjalaina 1/2003. Hex Back Office and Custody Services Oy 1(10) SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA 1/2003 LAINAKOHTAISET EHDOT - ENSIMMÄINEN LAINAERÄ Nämä lainakohtaiset ehdot yhdessä Suomen Hypoteekkiyhdistyksen joukkovelkakirjaohjelman 28.4.2003

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 19/2005 Käänteisvelkakirjalaina Nokia

Nordea Pankki Suomi Oyj 19/2005 Käänteisvelkakirjalaina Nokia Nordea Pankki Suomi Oyj 19/2005 Käänteisvelkakirjalaina Nokia Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot. Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1600: KORKOKAULURI VI Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 30.11.2010 päivättyyn ja 18.2.2011, 12.5.2011, 20.5.2011 ja 10.8.2011

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

5 000 000 euroa. Lainan määrä on mahdollista korottaa enintään 10 000 000 euroon

5 000 000 euroa. Lainan määrä on mahdollista korottaa enintään 10 000 000 euroon AITO DEBENTUURILAINA I/2015 MYYNTIESITE Liikkeeseenlaskija: Aito Säästöpankki Oy Korko: Emissiokurssi: Verollinen 2 % kiinteä vuotuinen. Efektiivinen tuotto vaihtelee emissiokurssin mukaisesti. Emissiokurssin

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina III/2011

Kuntaobligaatiolaina III/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina III/2011 Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 18.5.2011 Kuntarahoitus Oyj:n 7.4.2011 laadittu Kotimaisen Velkaohjelman EUR 800.000.000 Ohjelmaesite on saatavissa Kuntarahoituksen

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN LUOTTOLAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN LUOTTOLAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN LUOTTOLAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan nojalla seuraavan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä 31.12.2004 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina I/2012

Kuntaobligaatiolaina I/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina I/2012 Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 13.1.2012 Kuntarahoitus Oyj:n 7.4.2011 laadittu Kotimaisen Velkaohjelman EUR 800.000.000 Ohjelmaesite ja 24.8.2011 laadittu

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa :

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa : TÄYDENNYS 4/18.11.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2016, 2,00%

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

AITO SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2016 MYYNTIESITE

AITO SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2016 MYYNTIESITE AITO SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2016 MYYNTIESITE Liikkeeseenlaskija: Aito Säästöpankki Oy Korko: Verollinen 1,5 % kiinteä vuotuinen. Efektiivinen tuotto vaihtelee emissiokurssin mukaisesti. Emissiokurssin

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 5/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä 30.6.2003 242 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 25 000 Asiakkaita yli 3,0

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖYTÄKIRJA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Keskiviikko 31.3.2010 klo 13.00-13.30 Paikka Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi Läsnä Paikalla olivat pöytäkirjan liitteenä 1 olevasta osallistujaluettelosta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Yhtiökokous 31.3.2004 I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 23.5.2002 klo 12.00 ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Rocla Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden 1998 optiolainaan liittyvien

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3.

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3. VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (vrt. Liite 6) Annettu Tunniste Systeemitunnus 19.7.2007 1.9.2007 2.1.2., 2.2.2. A_L3b_s.XLS A 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 243, 244 Kotimaisten sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen 5.000.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia myyntiwarrantteja, joiden kohde-etuutena on STORA ENSO OYJ:n osake Päättymispäivänä automaattisesti toteutettavat

Lisätiedot

Jatkuvien toimintojen voitto ennen veroja tammi kesäkuulta oli 121,4 miljoonaa euroa (162,0).

Jatkuvien toimintojen voitto ennen veroja tammi kesäkuulta oli 121,4 miljoonaa euroa (162,0). 1 SAMPO PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 9.8.2007 SAMPO PANKKI -KONSERNI TAMMI KESÄKUUSSA 2007 Konsernirakenteen muutokset Danske Bank A/S osti 1.2.2007 Sampo Pankin koko osakekannan. Tässä

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ Listalleottoesite NORDEA PANKKI SUOMI OYJ Joukkovelkakirjaohjelma 3.000.000.000 euroa Tämän joukkovelkakirjaohjelman alla kulloinkin liikkeellä olevien haltijavelkakirjojen pääomien yhteenlaskettu määrä

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50 PÖRSSITIEDOTE 11.2.2004 KLO 10.50 SAMMON HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE Sampo Oyj:n hallitus on päättänyt tehdä 7.4.2004 järjestettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset, joiden

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina VI/2010

Kuntaobligaatiolaina VI/2010 LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina VI/2010 Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 11.8.2010 Kuntarahoitus Oyj:n 7.4.2010 laadittu Kotimaisen Velkaohjelman EUR 800.000.000 Ohjelmaesite on saatavissa Kuntarahoituksen

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 KONSERNIN AVAAVA TASE 1.1.2006 FAS-tase IAS 39 IAS 19 IAS 16 IFRS- Korkojoh- Eläke- IAS 40 avaava tase 01.01.2006 dannaiset säätiö

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

MÄÄRÄYS TALLETUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

MÄÄRÄYS TALLETUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUKSESTA lukien toistaiseksi 1 (6) Talletuspankeille Omistusyhteisöille Osuuspankkilain mukaiselle keskusyhteisölle MÄÄRÄYS TALLETUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä 31.12.2005 238 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 29 700 Asiakkaita 3,9

Lisätiedot

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies.

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies. 1(8) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 3/2011 ja 4/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI FRONTIER MARKETS II Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Evli Pankki Oyj:n

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 4.11.2004 klo 13.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2004 - Kolmas vuosineljännes tyydyttävä - Liikevaihto 16,8 milj. euroa, laskua 1,0 % -

Lisätiedot

Nordea Securities Oyj

Nordea Securities Oyj Warranttikohtaiset ehdot 13/2004 Nordea Securities Nämä warranttikohtaiset ehdot ovat osa :n 3.6.2004 päivättyä ja sen warranttiohjelmaa koskevaa listalleottoesitettä. Tämän warrantin liikkeeseenlaskun

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

Kuntarahoitus Oyj. Kotimainen Velkaohjelma euroa KUNTAOBLIGAATIOIDEN YLEISET EHDOT

Kuntarahoitus Oyj. Kotimainen Velkaohjelma euroa KUNTAOBLIGAATIOIDEN YLEISET EHDOT Kuntarahoitus Oyj:n Kotimainen Velkaohjelma 500.000.000 euroa KUNTAOBLIGAATIOIDEN YLEISET EHDOT SISÄLTÖ Sivu 1. Velkaohjelman rakenne... 3 2. Yhteenveto Velkaohjelman ehdoista... 3 3. Kuntaobligaatiot...

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1)

OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1) OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1) OLVI OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS KAUPPAREKISTERIIN Olvi Oyj:n yhtiöjärjestyksen muutos on merkitty 4.9.2001 kaupparekisteriin. Olvi Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2012 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta)

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Sivulla 1, johtolauseessa on: kumotaan kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 1 luvun 1 :n 3 ja 4 momentti, 2 :n

Lisätiedot

Eurajoen Säästöpankin Debentuurilaina I/2014

Eurajoen Säästöpankin Debentuurilaina I/2014 MYYNTIESITE Eurajoen Säästöpankin Debentuurilaina I/2014 Lainan pääomalle maksetaan kultakin korkokaudelta 3,0 %:n vuotuinen nimelliskorko kuitenkin niin, että korko on aina vähintään 12 kk euribor vähennettynä

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 1 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Interavanti Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 8.3.2011 kello 10.00 alkaen yhtiön toimistossa osoitteessa Mannerheimintie

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2003 (9 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,3 % 86,09 (87,24) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,65 (8,27) milj. euroa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2011 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB ("EFF") on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin.

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB (EFF) on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin. PÄÄOMALAINASOPIMUS Velallinen Super Rye Oy Y-tunnus 1234567-0 Velan määrä 2.000.000,00 euroa Velan numero 1010700 Sopimuksen päivämäärä 1.8.2012 1 OSAPUOLET JA JOHDANTO Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Sijoitusmessut Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Sijoitusmessut Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjola-konserni Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008 Sijoitusmessut 12.11.2008 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjolan liiketoimintarakenne 2 Pohjola-konserni Pankkitoiminta Varainhoito Vahinkovakuutustoiminta

Lisätiedot

OLVI OYJ TIEDOTE klo (1) OLVI HAKEE A-OPTIOIDEN 1999 LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

OLVI OYJ TIEDOTE klo (1) OLVI HAKEE A-OPTIOIDEN 1999 LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE OLVI OYJ TIEDOTE 9.4.2001 klo 14.00 1(1) OLVI HAKEE A-OPTIOIDEN 1999 LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Olvi Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden 1999 optiolainaan liittyvien A-optioiden ottamista

Lisätiedot

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT Huhtamäki Oyj:n hallitus on 7.2.2006 päättänyt ehdottaa 27.3.2006 pidettävälle Huhtamäki Oyj:n (jäljempänä yhtiö ) varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 2, 6.8.2014 TÄYDENNYS 2, 6.8.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 3/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 1 Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 2 1. Yhtiön toiminimi Yhtiön toiminimi on Koha-Suomi Oy, ruotsiksi Koha-Finland Ab ja englanniksi Koha-Finland Ltd. 2. Yhtiön kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Mikkeli. 3.

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006 Tammi-maaliskuu 2006 31.3.2006 236 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 30 800 Asiakkaita 4,0 miljoonaa Jäseniä

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Suurpellon jätehuolto Oy 30.11.2015 13:50:00 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 30.11.2015 Toiminimi: Suurpellon jätehuolto Oy Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30 AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2009 klo 10.30 KUTSU AFFECTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 3.4.2009 alkaen klo

Lisätiedot