YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA"

Transkriptio

1 Kirsi Piha patisti perheellisiä pitämään puolensa YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA Työuupumusta voi torjua, jos työhön saadaan lisää imua Ulkoilmaelämä ja luonto innostavat merentutkijoita 4/2007

2 S ISÄLLYS LY S 4 Piha patisti perheellisiä pitämään puolensa 15 Luovuus ei tule kello kaulassa Akateemiset äidit voivat tipahtaa hoitovapaiden sudenkuoppaan Työyhteisössä eri-ikäiset vaativat omanlaisensa kohtelun Jatkossa työnantajaa rankaistaan määräaikaisuuksista Työelämän joustoturva vaatii kehittämistä Kulutuskarkuruus ei tuhoa hyvinvointijärjestelmää Työuupumusta voi torjua, jos työhön saadaan lisää imua Ulkoilmaelämä ja luonto innostavat merentutkijoita Sukellusbiologia sopii realistiselle vesipedolle Huussikummit helpottavat maailman hätää Vauras Suomi jättää raskaan ekologisen jalanjäljen Vastakohtien Kalifornia Jäsenmaksut vuonna 2008 Jäsenkorttisi Kansikuva: Jouni Vainio: Kuvassa Jari Haapala ja Maija Huttunen. Kuva on itäiseltä Suomenlahdelta vanhalta Arandalta

3 VILKAS TOIMINTAVUOSI ON KÄÄNTYMÄSSÄ LOPPUAAN KOHTI JULKAISIJA YMPÄRISTÖASIANTUN TI JOI DEN KESKUSLIITTO YKL RY TOIMITUS JA TOIMISTO VUORIKATU 22 A 15, HELSINKI, PUHELIN: , FAKSI: TOIMINNANJOHTAJA PEKKA IHALAINEN PUHELIN , GSM OSOITTEENMUUTOKSET , IAET-KASSA ON YKL:N JÄSEN TEN TYÖTTÖMYYSKASSA PUHELIN: , FAKSI RATAVARTIJANKATU 2, HKI PÄÄTOIMITTAJA TUULA KILPELÄINEN PUHELIN: , GSM , TOIMITUSKUNTA SARI HARTONEN, TUOVI KURTTIO, TUULA KILPELÄINEN ILMOITUSHINNAT /1 SIVU 800 EUROA, 1/2 SIVUA 550 EUROA 1/4 SIVUA 350 EUROA, TAKAKANSI 1000 EUROA TILAUSHINTA 20 EUROA VUOSIKERTA PAINO LÖNNBERG PRINT, HELSINKI Lehti on painettu Galerie One Silk -paperille, joka täyttää joutsenmerkityn painotyön vaatimukset ISSN X SEURAAVAT NUMEROT NRO ILMESTYY AINEISTO 1/ / / / KUVA: PEKKA SIPOLA Työmarkkinoiden osalta kulumassa on liittokierroksen vuosi, jolloin palkoista ja muista työehdoista on sovittu alakohtaisesti ja pienempiä joukkoja koskevasti. Ilmeisesti palkkojen korotusvaraa on oikeasti ollut, koska suuri osa sopimuksista on syntynyt kohtuullisen sujuvasti ja palkkojen korotusprosentit ovat olleet suurempia kuin menneiden vuosien vastavat tupokorotukset. Valtion virka- ja työehtosopimus koskee suurinta osaa YKL:n työssä käyvistä jäsenistä, koska yli 60 % heistä työskentelee valtion palveluksessa. Seuraavaksi suurin jäsenryhmämme on yksityisellä puolella työskentelevät, joille on muutamaa suurta työnantajaa lukuunottamatta tyypillistä, että jäsenemme työskentelevät pieninä joukkoina useissa eri yrityksissä. Jäsenistömme kolmantena pääryhmänä on kuntien palveluksessa olevat, joille saatiin neuvottelujärjestöjen toimesta sopimus jo lokakuussa. Kulumassa oleva vuosi on ollut YKL:n kehityksen kannalta suotuisa. Jäsenmäärä on kasvanut edellisen vuoden tahtiin. Jäsenprofi ili ja jäsenistön ikärakenne ovat hyvällä mallilla. Jäsenmäärän lisäys tapahtuu suurimmalta osalta opiskelijajäsenyyden kautta, mutta ilahduttavasti myös tullaan suoraan varsinaiseksi jäseneksi sekä siirrytään opiskelijasta varsinaiseksi. YKL:n toimisto on kuluvana vuonna suoriutunut hyvin tehtävistään. Organisaatiomme ja hallintorakenteemme on nykyaikaisen kevyt ja voimavaroihinsa nähden tehokas. Toimiston kokonaistyösuoritetta on vuoden aikana nostettu lisäämällä opiskelija-asiamiehen resurssia. Toimiston tehtäväjako on selkeä ja sillä tavoin sopivasti päällekkäinen, että kenenkään lyhytaikainen poissaolo ei tuo tullessaan toiminnallisia hankaluuksia. Yhdistyksen taloustilanne on sallinut sekä tehokkaan toiminnan että toiminnan kehittämisen. Yksi vuoden 2007 suuria aiheita on ollut 4L-yhteistyön nimellä kulkeva selvitystyö. Sen puitteissa ovat YKL, Luonnontieteiden akateemiset, Metsänhoitajaliitto ja Agronomiliitto perusteellisesti tutkineet keskinäisen yhteistyönsä syventämismahdollisuuksia usean eri mallin pohjalta. Toiminnanjohtajat ovat selvittäneet, valmistelleet ja esittäneet liittojen hallinnoille eritasoisia yhteistyömalleja, joita sitten hallitukset ja valtuustot ovat kokouksissaan käsitelleet. Tätä kirjoitettaessa näyttää siltä, että näiden neljän liiton täydellinen fuusio jää ainakin tässä vaiheessa toteutumatta. Tehdyn selvitystyön pohjalta on kuitenkin saatu paljon hyviä yhteistoiminta-ajatuksia ja liittojen hallinnot ovat oppineet tuntemaan toisensa entistä paremmin. Vuosi 2007 on YKL:n uudistuneen valtuuston nelivuotiskauden ensimmäinen vuosi. Varsinaisen kokouksensa lisäksi valtuusto kokoontui syyskuussa seminaariin, jossa perusteellisesti käytiin läpi edellä mainitun 4L-yhteistyön asioita ja yksityiskohtia. Valtuusto on toiminut innostuneesti ja vireästi, joka lupaa hyvää myös sen toimikauden seuraaviksi vuosiksi. YKL:n hyvin toimiva hallinto on eduksi kaikille; jäsenistölle, valtuustolle, hallitukselle ja toimistolle. Toimivuus näkyy eri tilanteissa edullisesti muihin liittoihin, keskusjärjestöön ja koko yhteiskuntaan päin ja luo samalla liitostamme myönteistä julkisuuskuvaa. Kiitokset tästä kaikille hallinnon portaille. PEKKA IHALAINEN, toiminnanjohtaja

4 Aleksi Vienonen, UP-uutispalvelu Ä ITIJOHTAJUUDESTA I TA J U TA KIRJAN KIRJOITTANUT T KIRSI PIHA ESITELMÖI Y MPÄRISTÖASIANTUNTIJAPÄIVILLÄ S I A T N T I A P Ä I I L Ä NAISEUDEN, ÄITIYDEN, ISYYDEN JA PERHEEN MERKITYKSESTÄ SUOMALAISESSA TYÖELÄMÄSSÄ. PIHA PATISTI PERHEELLISIÄ PITÄMÄÄN PUOLENSA Työnarkomaani on tärähtänyt ihminen, Piha kiteytti seminaariväelle Turussa. Hänen mielestään Suomessa on vähitellen tapahtumassa arvomuutos. Piha kokee, että työelämässä perhearvot alkavat vähitellen olla yhä tärkeämpiä. KUVA: PEKKA SIPOLA Arvoissa on tapahtumassa muutos kohti ajatusta, että pitää pystyä viettämään normaalia rauhallista elämää, Piha totesi. Työelämä on vain osa elämää. Työn ja muun elämän yhteensovittaminen on Pihan mielestä helpompaa, jos työssä on imua ja työssä kokee olevansa pätevä ja tarpeellinen. 4 YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA 4/07 Työnantaja joutuu Pihan mielestä pohtimaan työn ja perheen yhteensovittamista vasta silloin, kun naistyöntekijä tulee ras kaaksi. On oireellista, että nainen kokee velvollisuudekseen pyytää jopa anteeksi raskauttaan. Yleensä he syyllistyvät, joilla on kaikkein vähiten syytä syyllistyä. Haasteeksi naisen raskaus ei kuitenkaan muutu silloin, kun äitiysloma häämöttää ja työntekijälle pitää etsiä sijainen. Todellinen testi tulee vasta silloin, kun nainen tulee takaisin työelämään, Piha sanoi. Hän muistutti, että työn ja perheen yhteensovittaminen ei voi eikä saa olla vain työntekijän vastuulla. Vanhemmuus ei ole työsuhde, vaan ihmissuhde, Piha kiteytti. Ota verkostosi käyttöön! Äitiyden ja uran yhdistämisen spesialistiksi muodostunut, entinen kansanedustaja Kirsi Piha kannustaa naisia etsimään jaksamista verkostoitumalla. Apua kannattaa pyytää muilta naisilta, Piha sanoo. Hän huomauttaa, että hänen haastattelemansa uranaiset nostivat usein verkostoitumisen ja kekseliäisyyden keskiöön, kun heiltä kysyi selviytymismalleja. Esimerkiksi lasten hakemisen tarhasta voi hoitaa naapurien avulla, jos itse ei pääse, eikä oma aviopuolisokaan pääse. Tarkka suunnittelu auttaa myös. Piha huomauttaa, että suunnittelu- ja johtamistaitoa hänen haastattelemiltaan naisilta löytyi. Jotkut johtivat perheitään kuin suuryritystä, tehden viikkosuunnitelmia ja pitämällä palavereita, Piha kertoo. Se ei Pihan mielestä ole huono käytäntö: hommat saadaan hoitumaan ja perheessä säilyy järjestys. Teksti Aleksi Vienonen / UP-Uutispalvelu

5 UUPUMISESTA KOHTI POSITIIVISTA AJATTELUA Pihan mielestä yhteiskunnassa ei kuitenkaan pidä puhua vain työn ja perheen yhteensovittamisesta. Muillakin kuin perheellisillä on elämä. Pihan mielestä olisikin parempi puhua työn ja muun elämän yhteensovittamisesta. Työaika läikkyy herkästi vapaa-ajalle. Töitä viedään kotiin yhä useammin. Siitä on tullut normi. Esitelmässään Piha ei pitänyt tätä pelkästään huonona asiana. Olen aivan varma, että massiivinen uupumuksesta puhuminen on synnyttänyt sen, että nuoret uskovat uupuvansa, Piha sanoi. Hän kannatti tutkija Jari Hakasen näkemyksiä, joiden mukaan uupuminen ei ole yksinkertainen kysymys, jota voi mitata työn määrällä. Jos työssä on imua, sitä tekee mielellään. Työn ja muun elämän yhteensovittaminen on Pihan mielestä helpompaa, jos työssä on imua ja työssä kokee olevansa pätevä ja tarpeellinen. KOTIÄITI EI VOI OLLA URAÄITI Kirsi Piha on kirjassaan haastatellut yritysjohtajia ja muita yhteiskunnan johtajanaisia siitä, miten he ovat selvinneet uran ja äitiyden ristipaineissa. Pihan kirjassa on kerätty näiden naisten tarinoita ja elämänohjeita. Kaikissa tarinoissa esiintyy yksi yhteinen nimittäjä: Työpaikan on joustettava. Vanhemmuus kehittää ainakin kriisinhallintakykyä, sillä käytännön tasollahan ihmisten väliset konfliktit eivät eroa kotikonflikteista lapsen kanssa paljoakaan. Ja ehkä se kehittää herkkyyttä aistia asioita, jotka ovat pinnan alla. Pirjo Airaksinen, kanavajohtaja, Nelonen Toisaalta ytimeen nousi myös itsestäänselvyyksiä, joita ei aina sellaisiksi ymmärretä. Esimerkiksi SOL-Palvelut Oy:n toimitusjohtaja kiteytti asian näin: Vaikka Suomessa on hyvin mahdollista perustaa sekä ura että perhe, ei voi olla samaan aikaan uraäiti ja kotiäiti. Pihan koko kirjan tarkoituksena olikin osoittaa, että uraa tekevä äiti ei ole sen huonompi tai pahempi äiti kuin kotona oleva äiti. Pienten lasten isät tekevät kaikkein pisimpiä työpäiviä. Me hyväksymme aja- tuksen, että pienten lasten isät saavat takoa, kun rauta on kuumaa, mutta äidit eivät, Piha sanoi osallistujille. ISÄT KOKEVAT SAMOJA ONGELMIA Piha ei allekirjoita väitettä, että vain äidit kokisivat työn ja perheen yhteensovittamisen ongelmaksi. Molemmilla sukupuolilla on sama ongelma, mutta naiset vain puhuvat siitä enemmän, Piha kertoi uskovansa. Hän kokee, että miesten asenteet perhe-elämää kohtaan ovat vähitellen muuttumassa. Nuoret isät viettävät enemmän aikaa kotona lastensa kanssa kuin aikaisemmat sukupolvet. Uskon todella, että muutos on tapahtumassa, Piha totesi. Isyysvapaista ja isien roolista puhuminen tuntuu tuovan tulosta. Facebookin kieltäminen absurdia Kirsi Pihan mielestä työpaikalla pitää saada tehdä myös omia asioita. Piha muistutti Ympäristöasiantuntijapäivillä, että vapaaajan pitää tulla työpaikoille, jos työnantajat vaativat asiantuntijatyössä olevia tekemään töitä kotona ja vapaa-ajalla. Pihaa ärsyttää etenkin viime aikoina lehdistössä vellonut keskustelu Facebookista eli muoti-ilmiöksi muodostuneesta nettiyhteisöstä. Moni työelämässä oleva nuori vuotias toimihenkilö ja asiantuntija on jäänyt tämän naamakirjaksi ristityn sivuston koukkuun. Suuret työnantajat kuten Taloustutkimuksen pääomista Eero Lehti on ärähtänyt iltapäivälehdissä, että Facebookin käyttö tulisi työpaikoilla kieltää, koska se on hänen mielestään vapaa-ajan toimintaa. Samat esimiehet, jotka ovat kovia kieltämään Facebookin käytön työpaikoilla, ovat kovin tyytyväisiä, jos työntekijät vievät töitään kotiin. Samat ihmiset saattavat esimerkiksi hankkia työntekijöilleen kannettavia tietokoneita, jotta töitä voisi tehdä kaikkialla, Piha sanoo. Pihan mielestä on varsin tervettä, että työpaikoilla saa välillä ottaa hieman rennommin, jos asiantuntijatyö on porautunut vapaa-ajalle ja perhe-elämään. Teksti Aleksi Vienonen / UP-Uutispalvelu AKAVAN TAVOITTEITA TYÖN JA PER- HEEN YHTEENSOVITTAMISEKSI Korkeaa koulutusta edellyttävien johto-, asiantuntija- ja opetustehtävien määrä suomalaisessa työelämässä lisääntyy. Samanaikaisesti naisten osuus korkeakoulututkinnon suorittajina ja vaativissa koulutusta edellyttävissä tehtävissä kasvaa. Kehityssuunta merkitsee sitä, että nk. kahden uran perheet yleistyvät. Näissä kummallakin vanhemmalla on omat koulutus- ja työuratavoitteensa. Yhteiskunnassa ja työelämässä on välttämätöntä kiinnittää entistä enemmän huomiota keinoihin, joilla voidaan helpottaa työn ja perheen yhteensovittamista. On nähtävillä oireita siitä, että erityisesti korkeasti koulutetuille työn ja perheen yhteensovittaminen tuottaa kohtuuttoman suuria ongelmia. Korkeakoulututkinnon suorittaneet naiset perustavat harvemmin perheitä ja synnyttävät vähemmän lapsia kuin muut. Tilanteeseen johtavia oletettuja syitä ovat tutkinnon suorittamiseen kuluva pitkä koulutusaika, työhön ja omaan uraan liittyvät tavoitteet, vaativat työtehtävät, pitkät työajat sekä erityisesti nuorten perheenperustamisikäisten kohdalla käytetyt määräaikaiset palvelussuhteet. Pitkät työviikot Keski- ja Etelä-Euroopassa myös korkeasti koulutetut naiset perheellistyessään saattavat jättäytyä joiksikin vuosiksi kokonaan pois työelämästä. Muissa Pohjoismaissa naiset ja yhä useammin myös miehet tekevät lyhennettyä työpäivää tai -viikkoa lasten ollessa pieniä. Suomessa taas on erittäin harvinaista että korkeakoulututkinnon suorittanut nainen jää pidemmäksi aikaa työelämän ulko puolelle eikä suomalaiseen työkulttuuriin ei ole myöskään kuulunut työajan lyhentäminen perheen vuoksi. Työaikapankki ja henkilöstöpolitiikka avainasemassa Työn ja perheen yhteensovittamisen helpottamisessa keskeisessä asemassa ovat perheiden erilaisia tarpeita palveleva ja vaihtoehtoisia ratkaisumalleja takaava lainsäädäntö, laadukkaat ja perheiden tarpeiden mukaan joustavat päivähoitopalvelut sekä yritysten ja julkisen hallinnon henkilöstöpolitiikka. Työpaikkataso on avainasemassa siinä, miten miesten perhevapaaoikeuksien käyttö yleistyy, miten vanhemmat voivat hyödyntää osa-aikaista vanhempainvapaata tai miten käyttää hyväkseen muita joustavia työaikakäytäntöjä. Joustavilla työpaikkatason työaikakäytännöillä on mahdollisuus helpottaa kummankin vanhemman tasavertaista osallistumista perhevastuun kantamiseen. Yksi parhaista työaikajoustojen mahdollisuuksista on työaikapankkien tai työaikatilien käyttöönotto. Lisää aiheesta 5 YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA 4/07

6 Kirsi Tamminen AKATEEMISET ÄIDIT VOIVAT TIPAHTAA HOITOVAPAIDEN SUDENKUOPPAAN Akateemisille naisille määräaikaiset työsuhteet ovat suurin kompastuskivi, kun he haluavat sekä perheen että uran luvun lähtien tutkimustulokset osoittavat, että työnantajan maksamat 90 päivän palkalliset äitiyslomat ovat vähentyneet. Epävarmuus toimeentulosta siirtää perheen perustamista myöhemmäksi. Korkeasti koulutetut ja vanhemmat äidit suhtautuvat vakavasti äitiyteen: he pohtivat paljon, miten tarjota lapselle hyvä lapsuus. Ratkaisuksi nousee usein kotiin hoitovapaalle jääminen siihen saakka, kunnes lapsi täyttää kolme vuotta. Perhevapaapolitiikalla tarkoitukset ovat olleet hyvät, mutta työmarkkinaseuraukset äidille ovat saattaneet olla huonot. Suomalaisesta yhteiskunnasta on tullut viimeisen 15 vuoden aikana kotiäitiyhteiskunta, KUVA: KUVAKORI.COM/OSSI LEHTONEN Akateemisilla miehillä on työn suhteen naisia vähemmän epävarmuutta, joten heillä on enemmän varaa valita, kuinka osallistua vanhemmuuteen. 6 YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA 4/07 sanoo tutkija Anna-Maija Castrén Helsingin yliopistosta viitaten viime vuonna julkaistuun Stakesin tutkimukseen. Kotiäitiyden jälkeen voi olla vaikea päästä kiinni työuraan tai kuroa kiinni miehen palkkapussia, joka on peräisin yhtenäiseltä työjaksolta. Akateemisilla miehillä on työn suhteen naisia vähemmän epävarmuutta, joten heillä on enemmän varaa valita, kuinka osallistua vanhemmuuteen. Suomalaisessa yhteiskunnassa he ovat edelläkävijöitä, jotka tiedostavat isyyden merkityksen ja haluavat osallistua lapsensa hoitoon. Mutta kaiken kaikkiaan Suomi ei ole perhevapaiden mallimaa, vaan Castrén huomauttaa, että pohjoismaisittain suo malaisperheet jakavat vähiten van hempainvapaita. Castrén on ollut mukana sosiaali- ja terveysministeriön sekä Euroopan sosiaalirahaston tutkimus- ja kehittämishankkeessa, jonka toteuttaja on Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia. Hankkeen tarkoituksena on edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa, hyvinvointia ja perheystävällisyyttä niin työpaikoilla ja perheissä kuin yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. LAINSÄÄTÄJÄN IHANNE PERHEESTÄ EI VASTAA TODELLISUUTTA Perheiden monimuotoistuminen asettaa monenlaisia haasteita sekä työnantajille että lainsäätäjille. Yhä edelleen koko lainsäädännön läpi menee ideaali perheestä, johon kuuluu äiti, isä ja heidän yhteiset biologiset lapsensa, vaikka tällaisia ydinperheitä on entistä vähemmän, Castrén toteaa. Muun muassa avioerot, niiden jälkeiset uudet avioliitot ja rekisteröidyt parisuhteet ovat moninaistaneet perhesuhteita. Silti perhesidoksien ihannetyypit laahaavat jäljessä. Jaettua vanhemmuutta on pyritty määrätietoisesti tukemaan 1970-luvulta lähtien, mutta käytännön toteutukset etenevät hitaasti. Castrén kertoo esimerkin siitä, kuinka jo yli 20 vuotta sitten ryhdyttiin edistämään vanhempien mahdollisuuksia jakaa hoitovastuuta eron jälkeen. Kuitenkin vasta viime vuonna saatiin aikaan päätös siitä, että myös etävanhemmalla on oikeus olla tilapäisesti pois työstä alle 10-vuotiaan lapsen sairastuessa. Sitä ennen vain virallisella lähivanhemmalla oli tähän oikeus, vaikka lapsi olisi asunut yhtä paljon kummankin vanhemman kanssa. Lapsi, joka asuu yksinhuoltajaperheessä tai kahden samaa sukupuolta olevan vanhemman kanssa, on epätasa-arvoisessa asemassa suhteessa kahden biologisen vanhemman lapsen kanssa eläviin lapsiin verrattuna. Castrén myös muistuttaa, että akateemiset aloilla maailma on erilainen eri toimialoilla. Siinä missä monella yksityisen sektorin

7 alalla voi olla vaikeaa ymmärtää lyhennettyä työaikaa lapsenhoidon takia, kunnissa ja valtiolla se on usein itsestään selvyys. Edelleen Suomessa on paljon konservatiivista ajattelua perhekysymyksistä, Castrén pohtii. MATALAN SYNTYVYYDEN MAISSA AJANKOHTAISTA Kehittämishankkeessa tehtiin yhteistyötä myös espanjalaisten ja puolalaisten kumppanien kanssa. Eurooppalaisittain korkeasti koulutettujen naisten työssäkäynti on Castrénin mukaan tulenpalava kysymys. Useissa itäisen ja eteläisen Euroopan maissa syntyvyys on alhainen, paljon Suomea alhaisempi. Väestö ikääntyy sielläkin eikä ole pohjoismaalaista hyvinvointivaltiota tukemassa perheitä. Esimerkiksi Puolassa hankkeessa mukana olleet muistuttavat, että kannattaa vakuuttaa työnantajille, jotta nämä kehittävät joustavia työaikoja. Näin saadaan korkeasti koulutetut naiset pysymään töissä. AKATEEMISISTA LAPSISTA IKÄÄNTYVIEN VANHEMPIEN HOITAJIKSI Suomalaiset elävät entistä vanhemmiksi ja vanhuudenhoidosta osa tulee jäämään nuorempien ikäluokkien tehtäväksi. Akateeminen keskiluokka on herkistynyt samoin kuin hyvälle lapsuudelle niin vanhusten hoidolle. Vanhuspalveluiden leikkaukset ovat koskettaneet heitä, Castrén toteaa. Hänen mukaansa tällainen palapeli koskee vielä aika harvoja, mutta tutkijat puhuvat jo hernekeppi-ilmiöstä. Eri sukupolvia on paljon, jopa neljä, mutta samaa sukupolvea on vähän. 60-kymppiset isovanhemmat, jotka ovat vielä työelämässä, pyrkivät olemaan mukana lastenlastensa elämässä. Lastenlasten hoitamisen ohella he osallistuvat mahdollisesti omien vanhempiensa hoitoon. Monet käyttävät vuorottelu- tai muita virkavapaita, jotta voivat hoitaa iäkkäitä vanhempiaan: monilla työpaikoilla onkin hyvää tahtoa hoitaa asioita näin. Anna-Maija Castrén herättelee kysymystä perhevapaiden remontista. Lainsäädännöllisesti järjestettäisiin perhevapaita niin, että molemmat sukupuolet voisivat hoitaa kotona tilapäisesti niin edeltävää kuin tulevaakin sukupolvea. Kirjoittaja Kirsi Tamminen on AKAVAn tiedottaja. Artikkeli on julkaistu Akavalainen 4/2007 Isovanhemmat osallistuvat usein lastenlastensa hoitoon. Yhä useampi hoivaa lastenlastensa lisäksi myös omia vanhempiaan. Oppimisverkostot työn ja perheen tasapainon rakentajina -kehittämishanke - tavoitteena muun muassa: edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa perheissä, työpaikoilla ja yhteiskunnallisessa päätöksenteossa - motto: toisaalta perheestä saa voimia työhön, toisaalta työstä voi ammentaa voimia kotiin - mukana suomalaisten toimijoiden lisäksi espanjalaisia ja puolalaisia - rahoittajat: sosiaali- ja terveysministeriö sekä Euroopan sosiaalirahasto - toteuttaja: Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia - KUVA: KUVAKORI.COM/BARBRO WICKSTRÖM TYÖELÄKEVAKUUTTAMISEN VALVONTA TEHOSTUU Yksityisalojen työntekijät on vakuutettu vuoden 2007 alusta uuden työntekijän eläkelain (TyEL) mukaan. Hajautetun työeläketurvan keskuslaitos Eläketurvakeskus huolehtii vakuuttamisen yleisvalvonnasta. Vaikka yleisvalvonta onkin nyt keskitetty Eläketurvakeskukseen, kyse on erityisesti Eläketurvakeskuksen, eläkelaitosten ja verottajan yhteistyöstä, korostaa Eläketurvakeskuksen valvontaosaston osastopäällikkö Markku Sirviö. Valvonta perustuu verottajan ja työeläkejärjestelmän tietojen laajamittaiseen vertailuun. Uusi työntekijän eläkelaki mahdollistaa tällaisen valvontatoiminnan. Valvonnan tarkoituksena on varmistaa työntekijöiden eläketurva ja saattaa työnantajat yhdenvertaiseen kilpailuasemaan vakuutusmaksujen suhteen. Työntekijän eläketurvan perustana ovat hänen työansionsa. Mikäli ansiotiedot ovat kunnossa työeläkerekisterissä, työntekijä on oikeutettu turvaansa, vaikka työnantaja ei olisikaan maksanut työeläkemaksuja. Työntekijä voi silti jopa jäädä ilman eläketurvaansa, jos ansiotietoja ei saada rekisteröidyksi, Sirviö taustoittaa tehokkaan valvonnan merkitystä jokaisen eläketurvalle. Valvonnan uutena keinona jatkuvat rekisterivertailut Eläketurvakeskuksen valvontatoimet ovat tuoneet vuosittain eläketurvan piiriin noin 30 miljoonaa euroa vakuuttamattomia palkkoja ja saattaneet noin 6000 ihmisen eläketurvaa kuntoon. Säännöllisten rekisterivertailujen ansiosta entistä useampi puute ja laiminlyönti selviää. Rekisterivertailuilla valvonta saadaan myös nykyistä ajantasaisemmaksi. Mikäli työeläkevakuutukset ovat vielä hoitamatta tai niissä on puutteita, on korkea aika järjestää asia kuntoon, sillä pian kiinni jääminen on varsin todennäköistä, Sirviö neuvoo. Hän muistuttaa samalla, että taloudellisten seuraamuksien lisäksi laiminlyönneistä saattaa räikeimmissä tapauksissa joutua myös rikosoikeudelliseen vastuuseen. Työntekijän kannattaa seurata työeläketurvaansa Eläkeoikeuden voi menettää jos laiminlyötyä työeläketurvaa ei ole hoidettu ajoissa kuntoon Vuodesta 2008 alkaen työntekijöille postitetaan vuosittain kotiin työeläkeote, jossa näkyy rekisteröity eläketurva Yksityisalojen työntekijät vakuutetaan vuoden 2007 alusta uuden työntekijän eläkelain (TyEL) mukaan, joka korvasi TEL:n, LEL:n ja TaEL:n Jokainen voi itsekin seurata työeläketurvaansa tilaamalla eläkeotteen työeläkelaitoksestaan, Eläketurvakeskuksesta tai / Jos työeläkeotteella on puutteita tai muuten epäilee sellaista, puutteista on syytä ilmoittaa heti eläkelaitokselle tai Eläketurvakeskukselle. 7 YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA 4/07

8 Leila Rautjärvi TYÖYHTEISÖSSÄ ERI-IKÄISET VAATIVAT OMANLAISENSA KOHTELUN Sekä työn että yksilön vaatimukset työelämää kohtaan kasvavat samanaikaisesti, kun elinikä pitenee. Ikäjohtamisen taidot ovat erityisen tärkeitä sekä työyhteisöille että työterveyshuollolle. KUVA: KUVAKORI.COM/ANDRES RODRIQUES Eri-ikäisten työntekijöiden vahvuudet poikkeavat usein toisistaan. Kun työpaikalla tuetaan eri-ikäisten pyrkimyksiä tehdä tuloksellista ja mielekästä työtä, työntekijät voivat paremmin. Tärkeää on erilaisuuden johtaminen, yksilöllisen kehittymisen ja onnistumisen tukeminen sekä mahdollisuuksien antaminen pakottavan kapeuttamisen sijasta. Suomalaisen yhteiskunnan tavoitteeksi on noussut eläkeiän nostaminen. Esteinä ovat muun muassa asenteet, johdon mielipiteet ja virheolettamukset. Hyviä käytäntöjä kaivataan sekä yritysten strategioihin että linjajohdon arkiosaamiseen. Ikäjohtamisesta on puhuttu vain ikääntyvien työssä jatkamisen kannalta. Yhtä tärkeää on, miten eri tavoin työelämään tulevat suhtautuvat työhönsä. Ikäjohtaminen on työntekijän iän ja ikäsidonnaisten tekijöiden huomioon ottamista päivittäisjohtamisessa, työn suunnittelussa ja organisoinnissa siten, että kaikenikäiset työntekijät voivat saavuttaa sekä henkilökohtaiset että organisaation tavoitteet. Osa ikääntyvistä arvostaa kovaa työskentelyä ja lojaaliutta työnantajaa kohtaan, toisaalta halutaan panostaa itsensä toteuttamiseen. Aktiivinen vapaa-aika Työyhteisössä eri-ikäiset kollegat rikastuttavat työilmapiiriä. 8 YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA 4/07 voi houkutella ikääntyvää, jos ei itse koe työpanostaan tärkeäksi. Kouluttautuminen ei kiinnosta osaa nuorista ja toisaalta akateemisten pätkätyöläisten määrä lisääntyy. Nuorille tärkeää on muun muassa menestys, saavutukset, kova työskentely ja lojaalius oman uran luomiselle. Toisaalta he kokevat tärkeiksi myös työelämän joustavuuden, työtyytyväisyyden ja vapaa-ajan. NUORENA OPITTU MUUTTUU VUOSIEN VARRELLA Ikä heikentää joitakin kykyjä, mutta kokemus vahvistaa toisia. Voimat heikkenevät ja koulutiedot unohtuvat, kun taas opitun soveltamiskyky, kokemus ja viisaus kasvavat. Silti on suostuttava oppimaan uutta täsmätietoa, johon kokemusta yhdistetään. Nuorilla ei ole tietoa asioiden historiasta, joka auttaa hahmottamaan työtä laajemmin, mutta tuoreella täsmätiedolla on paikkansa, kun rakennetaan yhteistä, parempaa osaamista. Työtä voi olla liikaa tai työn suunnittelu puutteellista. Myös kilpailuhenkisyys, kontrollointi tai ristiriitaisuudet aiheuttavat ongelmia eri-ikäistenkin kesken. Jos työ jaetaan erilaisen kokemuksen omaavien kesken ja kuunnellaan ihmisten odotuksia, töitä voi tehdä hyvällä mielin eikä ole kiire eläkkeelle. JOKAISEN OSAAMISTA KAIVATAAN Työyhteisöissä ei ole varaa hukata kokemustietoa. Osaamisen jakaminen auttaa nuoria työelämään sopeutumisessa ja vanhempia tuntemaan työssäolon mielekkääksi. Nuorta ei pidä näännyttää liialla vastuulla silloin, kun on aika etsiä omaa paikkaa ja tapaa työssä olemiseen, ammattilaiseksi kehittymiseen. Juniorin pitää rauhassa oppia kestämään paineita. Siinä voi auttaa työskentely kokeneemman kanssa, jolta voi saada palautetta osaamisestaan. Kisällivaiheessa halutaan lisää tehtäviä ja vastuuta, vasta sitten on mahdollista saavuttaa mestarivaihe: riippumattomuus ja ammattilaisuus. Ammattilaisuuden jakaminen sekä uusien kykyjen ja ammatissa kasvavien tukeminen lisää molempien osapuolten työhyvinvointia. Monet nuoret ovat joustavia, nopeita ja valmiita muutoksiin sekä hallitsevat tietotekniikan ja projektityön, mutta moni ikääntyväkin nauttii mukana pysymisestä. Oppiminen tapahtuu kokemukseen nojaten, ei ulkoa oppien ei ehkä nopeasti, mutta taustatietoja ja asioita laajemmin ymmärtäen. HYVÄ ESIMIES TUKEE VUOROVAIKUTUSTA Kokeneiden ja vasta-alkajien välillä tarvitaan vuorovaikutusta, jota hyvä esimiestyö tukee. Kun työyhteisöissä keskustellaan ikäasenteista, työtä voidaan suunnitella yksilöllisemmin ja eri-ikäiset paremmin huomioiden. Työhyvinvoinnin kannalta tärkeää on vastuun selkeys, kannustaminen omaan työhön vaikuttamiseen ja oppimiseen sekä kehityksen mukana olemiseen. Työhyvinvoinnin edistäminen edellyttää muun muassa työkyvyttömyyden ehkäisyä ja kuntoutuksen oikea-aikaisuutta. Esimerkiksi työajan lyhentäminen auttaa monia ikääntyviä jatkamaan työtään. Myös työuran lopulla tärkeäksi koetaan työn jatkuvuus, sopivat työaikajärjestelyt, ammattitaidon säilyttäminen, työn mielekkyys ja arvostus. Seniori osaa lukea organisaation viestejä myös piiloviestejä ja omien käsitystensä perusteella tekee parhaansa. Kirjoittaja Leila Rautjärvi on Suomen Työterveyshoitajaliiton puheenjohtaja Julkaistu Akavalainen 4/2007

9 Aleksi Vienonen / UP-Uutispalvelu JATKOSSA TYÖNANTAJAA RANKAISTAAN MÄÄRÄAIKAISUUKSISTA Jatkossa työnantajaa rankaistaan, jos hän palkkaa perusteettomasti määräaikaisia työntekijöitä. Asiaa valotti Akavan lakimies Maria Löfgren Ympäristöasiantuntijapäivillä Turussa. Uusi laki tuo ihan oikeita keinoja, mutta myös valvonnalle on annettava lisää resursseja, Löfgren sanoi. Löfgren on ollut mukana kolmikantai sessa työryhmässä, joka pyrkii suitsi maan työelämässä rehottavaa m ä ä r ä a i k a i suu son g e l m a a. Kaikista korkeakoulutetuista kolmasosan työsuhteet on pätkitty. Määräaikaiset työntekijät eivät ole yhdenvertaisessa asemassa vakituisen väen kanssa, Löfgren muistutti. Pätkätöiden vitsaus vainoaa etenkin henkisen työn tekijöitä. Ongelma korostuu, kun myytävä tuote on omien korvien välissä, silloin ei haluta leimautua hankalaksi työntekijäksi. Tällä hetkellä mikään ulkopuolinen taho ei valvo, ovatko määräaikaisuudet laillisia vai eivät. Ainoa ratkaisureitti löytyy oikeusistuimista. Harva kuitenkaan lähtee hakemaan oikeutta tuomioistuimista. Ihmisillä on kohtuuttoman korkea kynnys riitauttaa määräaikaisuuksia. Uusi laki tuo kuitenkin asiaa lohtua. Löfgren uskoo vakaasti, että määräaikaisuuksia rajoittava laki menee läpi valtioneuvostossa ja lopulta eduskunnassa. En näe mitään syytä sille, etteikö tämä menisi läpi, hän sanoi. PÄTKÄT ULKOISTAVAT VASTUUTA Löfgrenin mukaan työnantaja pyrkii ulkoistamaan vastuuta palkkaamalla pätkätyöläisiä. Työnantajat ovat usein haluttomia sitoutumaan uuteen työntekijään. Määräaikaisuuksia käytetään pitkitettynä koeaikana. Yksi syy pätkätyön ilmiöön löytyy pelkuruudesta: Löfgrenin mukaan työnantaja haluaa välttää irtisanomia ja niihin liittyviä menettelytapoja. Yhtenä syynä on myös työnantajan haluttomuus sitoutua äitiysajan kustannuksiin. Synnytysikäiset naiset ovat puolet yleisemmin määräaikaisessa työsuhteessa verrattuna miehiin, Löfgren sanoi. Akavan tilastoissa synnytysikäisillä naisilla tarkoitetaan vuotiaita. ONGELMA KITEYTYY JULKISEEN SEKTORIIN Määräaikaisuudet vaivaavat etenkin julkista sektoria. Julkisella sektorilla ongelma on suurempi valtiolla kuin kunnissa. Valtiolla määräaikaisia on eniten yliopistoissa sekä terveydenhuolto- sosiaali- ja opetusaloilla. Maria Löfgrenin mukaan julkisella julkisen sektorin motiivin käyttää määräaikaisuuksia eivät olennaisesti poikkea yksityisestä sektorista. Taustalla on haluttomuus sitoutua työntekijään. Maria Löfgrenin mielestä työnantajat ovat usein haluttomia sitoutumaaan uuteen työntekijään Perustelut kuitenkin poikkeavat. Erityisesti asiantuntijatyössä määräaikaisuuksia perustellaan projektirahoituksella. Työntekijä palkataan vain siksi aikaa, kun projektiin on rahoitus. Löfgren korosti Ympäristöasiantuntijapäivillä, että projektirahoituskaan ei ole pätevä syy määräaikaisuuksiin. Jos työpaikalla on jatkuvasti projekteja, määräaikaiset projektityöntekijät olisi vakinaistettava. Sama sääntö pätee suuriin työpaikkoihin, joissa on jatkuvasti sijaisuuksia. Esimerkiksi sairaaloissa sijaisrumba pyörii jatkuvasti, silloin sijaiset voivat yhtä hyvin olla vakituisia, Löfgren totesi. 9 YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA 4/07 KUVA: PEKKA SIPOLA

10 Marketta Harinen TYÖELÄMÄN JOUSTOTURVA VAATII KEHITTÄMISTÄ Työministeri Tarja Cronbergin mukaan työmarkkinoiden muutos ja siirtyminen työvoiman ylitarjonnasta työvoiman niukkuuteen vaatii painopisteen muutoksia ja uutta ajattelutapaa työllisyyspolitiikassa. Työntekijöiden joustavaa turvaa pitää kehittää nykyisestään yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa. KUVA. LEHTIKUVA OY/VALTIONEUVOSTON KANSLIA Ministeri Cronberg muistuttaa, että joustoturvassa ei ole kyse irtisanomissuojan heikentämisestä. Hän ei pidä Suomen irtisanomissuojaa liian tiukkana. Tarkoitus on tuoda työelämään joustojen ohella sitä turvaa, jonka koetaan nyt olevan murentumassa. Kehittämisen lähtökohtana on työntekijän näkökulma, Cronberg sanoi elokuussa toimittajille järjestämässään tapaamisessa. Joustoturvalla haetaan sekä yksilöllistä että tuotannollista joustoa. Cronbergin mielestä Suomessa on lisättävä työttömyysturvan ja muun sosiaaliturvan kannustavuutta. Hallitus aikookin selvittää ja puuttua sosiaaliturvan työttömyys- ja tuloloukkuihin, epätyypillisten työsuhteiden tuloturvaan sekä palkkatyön ja yrittäjyyden rajapintoihin. Myös eläkeputken ehdot joutunevat syyniin osana tätä pakettia. Työministeriö asetti heti syksyn kynnyksellä korkean tason työryhmän uudistamaan jouston ja turvan tasapainoa työmarkkinoilla ja työelämässä. Sen tarkoituksena on sovittaa yhteen niitä lukuisia hankkeita, joilla asiaa edistetään. Näitä ovat esimerkiksi työn, yrittämisen ja työelämän politiikkaohjelma, sosiaaliturvan uudistus sekä aikuiskoulutusjärjestelmän kokonaisuudistus. Työryhmän puheenjohtajana on Cronberg ja siinä on eri ministeriöiden ja työmarkkinoiden edustus. Akavalaista asiantuntemusta tuo työryhmään johtaja Pekka Immeli. SUOMESTA MUILLEKIN MALLIA Joustoturva on yksi keskeinen teema myös Euroopan unionissa Portugalin puheenjohtajakaudella. EU pyrkii yhdessä jäsenvaltioiden ja työmarkkinaosapuolten kanssa laatimaan joustoturvaa koskevat yhteiset periaatteet. Cronberg arvioi, ettei niistä ole kuitenkaan Suomelle iloa, vaikka yhteisiä ulottuvuuksia löytyisikin. Me kehitämme suomalaista mallia, johon kuuluvat sosiaaliturvan uudistaminen, aktiivinen työvoimapolitiikka sekä elinikäisen oppimisen ja työelämän laadun edistäminen, Cronberg sanoi. Tätä suomalaista mallia on tarkoitus esitellä EU:ssa esimerkkinä työelämän jouston ja työntekijöiden turvan yhdistämisessä. MÄÄRÄAIKAISET TYÖSUHTEET KURIIN Työministeri huomautti, että määräaikaisilla työsuhteilla ja osa-aikatyöllä on perusteensa sekä työntekijän että työnantajan näkökulmasta. Sen sijaan perusteettomien määräaikaisten työsuhteiden määrää on vähennettävä nykyisestä. Ministeri Tarja Cronberg esittää jatkettavaksi vuorotteluvapaata nykyisellään seuraavat kaksi vuotta. Sinä aikana selvitettäisiin kiistaa herättänyt järjestelmän rahoitus. 10 YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA 4/07 Suomessa määräaikaisia työsuhteita on 25 EU-maan joukosta viidenneksi eniten. Suomessa ne näyttävät kasaantuvat erityisesti hyvin koulutetuille, perheen perusta-

11 misiässä oleville naisille. Vanhemmuuden kustannusten jakaminen on Cronbergin mielestä yksi keino tasata tätä epäsuhtaa. Hän toivoo myös, että eduskunnan käsittelyyn lähiaikoina tuleva perusteettomien määräaikaisuuksien käyttöön puuttuva peloitelaki jo sinällään vähentäisi määräaikaisia työsuhteita. Laki pakottaisi työnantajan antamaan työntekijälle selvityksen määräaikaisuuden perusteesta, rangaistuksen uhalla. Tieteen ja taiteen tekijöiden sosiaali- ja työttömyysturvaan on myös luvassa kohennusta, kun työvoimatoimistojen ohjeistuksiin on tulossa lainsäädännöllinen muutos. Cronberg myöntää, että apurahalla työskentelevien asema on ollut vaikea, kun työvoimatoimistojen neuvojat eivät ole tunteneet heidän tilannettaan. VUOROTTELUVAPAA NYKYISELLÄÄN KAHDEKSI VUODEKSI Hallitus on ohjelmassaan sitoutunut vakinaistamaan vuorotteluvapaajärjestelmän. Viime keväänä työnsä valmiiksi saanut, vuorottelua pohtinut kolmikantainen työryhmä piti järjestelmän vakinaistamista tärkeänä, mutta ei päässyt sopuun sen rahoituksesta. Asia ei ole edennyt senkään jälkeen, vaikka nykyinen, määräaikainen vuorotteluvapaajärjestelmä päättyy tämän vuoden loppuun mennessä. Työministeri esittää vuorotteluvapaata jatkettavaksi nykyisellä mallillaan seuraavat kaksi vuotta. Sinä aikana sen rahoitus selvitettäisiin osana sosiaaliturvan uudistusta Työnantajat maksavat tätä nykyä vuorottelun kustannuksista yli puolet, valtio yli 30 prosenttia ja työntekijät loput. Erityisesti työnantajapuoli on ollut haluton jatkamaan järjestelmää mallilla, josta se joutuu maksamaan muita paljon suuremman osan. AKAVAn ja muiden palkansaajakeskusjärjestöjen mielestä nykyinen rahoitusmalli on hyvä. Vuorottelussa pitkän työuran tehnyt työntekijä voi jäädä vuorotteluvapaalle enimmillään vuodeksi ja saada sinä aikana ansioon suhteutettua korvausta työttömyyskassasta. Hänen tilalleen on palkattava työtön työnhakija, mutta ei välttämättä samoihin tehtäviin. Kirjoittaja Marketta Harinen on Tekniikan Akateemisten liiton tiedottaja Tuotannon tehostamisen myötä hyvinvointivaltion tärkeimmästä voimavarasta kansalaisista puolet on tällä hetkellä vapautunut muuhun kuin vakituiseen palkkatyöhön. Työttömien ohella tähän joukkoon kuuluvat laajentuva eläkeläisten joukko, aikuisopiskelijat, sapattivapaiden pitäjät ja lapset. Heillä kaikilla on tarve oman yksilöllisen hyödyllisyyden osoittamiseen. Mitä sitten tapahtuu, jos tämä tasapaino järkkyy. Jos kansalaiset alkavatkin vapaaehtoisesti vähentää ansioitaan, kulutustaan ja sitä myöten maksavat vähemmän veroja? Kestääkö hyvinvointivaltio tämän? Mahatma Gandhi kehotti ihmisiä kuluttamaan vain sen, mitä itse pystyvät valmistamaan. Olisiko nyt otettava Gandhin opit käyttöön ja alettava elää aivan uudella tavalla? Tuija Käyhkö KULUTUSKARKURUUS EI TUHOA HYVINVOINTI- JÄRJESTELMÄÄ Valtio ylläpitää hyvinvointirakennetta. Työnantajat osallistuvat palvelujen kustantamiseen ja saavat vastineeksi tervettä ja koulutettua työvoimaa. Palkansaajat tekevät töitä ja maksavat niistä veroja ja saavat puolestaan yhteiskunnalta tukea hyvinvointinsa rakentamiseen. Tämän kolmikannan työ hyvinvointi valtio elinehtona on siis työ, joka pyörittää valtiota ja luo hyvinvointia. JOKAINEN TIENAA SEN, MITÄ KULUTTAA Valtion taloudellisen tutkimuskeskusen VATT:n tutkimusprofessori Aki Kangasharju uskoo, että hyvinvointiyhteiskunta kestää, vaikka ihmiset vähentäisivät työntekoa ja ansioitaan. Tämä sillä edellytyksellä, että ihmiset, joilla jo on niin sanotusti kaikkea, alkavat myydä omaisuuttaan pois ja elävät entistä enemmän myynnistä saaduilla varoilla. Tasa-arvoisintahan olisi, että kaikki tienaisivat ja kuluttaisivat omat rahansa eivätkä eläisi perintöjen varassa eivätkä toisaalta jättäisi perintöä. Mitäänhän emme saa hautaan mukaan, Kangasharju sanoo. Nuorina ihmiset tarvitsevat rahaa, on pakko ansaita paljon, kun on pienet lapset ja asunto, auto ja mökki maksettavana. Tällöin Kangasharjun mielestä olisi hyvä, että ne, joilla on jo kaikki tarpeellinen hankittuna, tekisivät vähemmän työtä, vapauttaisivat työpaikkansa vaikkapa työttömille ja eläisivät hankkimaansa omaisuutta myymällä. Näin yhteiskunnan dynamiikka kasvaisi ja työttömyys vähenisi. Mutta jos kaikki ihmiset alkaisivat elää omavaraisesti, ansaita vähemmän, kuluttaa vähemmän ja maksaa veroja vähemmän, sosiaaliturva Kangasharjun mukaan varmasti heikentyisi ja julkiset menot kasvaisivat. Kangasharju siteeraa tutkimusta, jonka mukaan ihmisen työntuottavuus kasvaa 50-vuotiaaksi saakka ja sen jälkeen alkaa heiketä. Tällöin voisi olla järkevää luovuttaa työpaikkansa nuoremmalle ja tehdä itse vähemmän. Kangasharju kuitenkin muistuttaa, että työn tuottavuus vaihtelee eri tehtävissä. Yli 50-vuotiaat ovat nuoria tuottavampia tehtävissä, joissa tarvitaan kokemusta ja näkemystä. Taas nopeaa ongelmanratkaisua tai näppäryyttä edellyttävissä töissä nuorempien työntekijöiden tuottavuus on korkeampi. 11 YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA 4/07

12 MIELENRAUHA ETUSIJALLA Tutkija Tuuli Hirvilammi teki Pro gradu -tutkielmansa aiheesta Kulutuskarkuruus elämänpoliittisena valintana. Työssään Hirvilammi pohti, mikä motivoi vähän kuluttavan elämäntavan valinneita. Kulutuskarkuruus on elämäntapa, joka ulottuu ihmisen arvojen ja toimintojen kokonaisuuteen. Ostamattomuus ja aineellisen kulutuksen vähentäminen ovat moraalinen kannanotto, joka perustuu vapaaehtoiseen valintaan. Materian ostamisen sijaan elämässä on pyrkimys kohti omavaraista, jossain määrin rahatonta taloudenpitoa. Kulutuskarkuri kokee kulutuksen välttämisen vaihtoehtoisen elämäntavan luonnollisena osana, ei luopumisena. Ihminen kokee elävänsä rikasta elämää. Asia kääntyy niin, että on varaa olla ilman. Kulutuskarkuruus on aina ekologien kannanotto. Mikäli kulutetaan, hyödynnetään vaihtotaloutta, kuten talkoita, naapuriapua ja palvelujen ja tuotteiden vaihtoa. Kulutustottumuksista keskeisiä ovat eettisyys ja turhan välttäminen. Kulutuskarkurin elämässä ovat Hirvilammen mukaan keskeisiä luonto, sosiaaliset suhteet, mielekäs tekeminen ja henkinen hyvinvointi. Mielenrauhan saavuttaminen KUVA: HELMI SOININVAARA Osmo Soininvaara uskoo, että oikeus lyhentää työaikaansa omalla päätöksellä lisäisi kuusituntisia työpäiviä ainakin lapsiperheissä. ja omien arvojen ja ihanteiden mukainen elämä ovat etusijalla. Hirvilammi arvelee, että kulutuskarkuruus on riskiyhteiskunnassa yleistyvä elämäntapa, jossa korostuvat henkilökohtaisuus, pyrkimys vaikuttamiseen, kriittisyys, globaali vastuu, käsitys hyvästä elämästä ja moraaliset peruskysymykset. Kulutuskarkuriksi voi päätyä muustakin syystä. Työttömyys, turhautuminen, sairastuvuus ja yksinäisyys ovat elämäntilanteesta johtuvia syitä. Tällöin kyseessä ei ole vapaaehtoinen valinta. Kulutuskarkurien mottoja ovat muun muassa Elämänlaatua elintason sijaan ja Turva tulee muualta kuin kuluttamisesta. Hyvä elämä on mahdollista saavuttaa, kenenkään ei ole pakko elää niin kuin aina on eletty. Kulutuskarkureiden hyvä yhteiskunta on yhteisöllinen, ekologisesti kestävä ja inhimilliseen taloudenpitoon perustuva. Yhteiskunta ottaa huomioon kokonaisnäkemyksen, että ihminen, yhteiskunta ja luonto ovat tiiviissä yhteydessä. Paikallistasojen vahvistaminen, talouden demokratisointi ja elintason uudelleenarviointi on keskeistä. VAURASTUMISESTA LIIAN KALLIS HINTA Osmo Soininvaara pohtii uusimmassa kirjassaan Vauras ja aika (Kustannusosakeyhtiö Teos/2007), miten elämä muuttuisi, jos ottaisimme toisen kurssin, tyytyisimme hitaaseen vaurastumiseen ja kasvattaisimme vapaa-aikaamme. Soininvaara on entinen kansanedustaja, ministeri ja Vihreä liitto rp:n puheenjohtaja. Nyt Soininvaara on jättänyt poliittisen uran, lisännyt vapaa-aikaa ja käyttää entistä enemmän aikaansa läheisiinsä ja harrastuksiinsa, muun muassa pyöräilyyn. Soininvaaran mielestä olisimme viime vuosikymmeninä voineet lyhentää työaikaa huomattavasti, jos olisimme tyytyneet hitaampaan rikastumiseen, mutta tuottavuuden kasvu on ohjattu kokonaan vaurastumiseen. Työperäisten mielenterveysongelmien lisääntyminen osoittaa Soininvaaran mielestä kiistatta, että kaikki ei ole niinkuin pitäisi. Rikas Suomi ei ole sellainen Onnela kuin sen piti olla. Maksamme vaurastumisesta liian kovaa hintaa. Soininvaara ehdottaa, että työn tuottavuudesta saatu hyöty käytettäisiin pitempiin lomiin. Hänen mielestään tämä ei johtaisi mihinkään radikaaleihin muutosiin yhteiskunnassa. Vuosittaisesta tuottavuuden kasvusta korvamerkittäisiin puoli prosenttiyksikköä yleiseen kaikkia koskevaan työajan lyhentämiseen. Tämä merkitsisi esimerkiksi vuosilomassa yhtä lisäpäivää vuodessa eli yhtä lomaviikkoa viidessä vuodessa, Soininvaara laskee. Soininvaara uskoo, että oikeus lyhentää työaikaansa omalla päätöksellä lisäisi kuusituntisia työpäiviä ainakin lapsiperheissä. KOHTI VAPAUDEN VALTAKUNTAA Kirjassa Työlämän valttikortit (Kimmo Kevätsalo, Irmeli Puntari ja Satu Roos, Talentum/2006) valtiotieteen tohtori, sosiologi Kimmo Kevätsalo kertoo laskeneensa, että euron bruttokuukausiansiot riittävät hänelle niihin kuluihin, joita elämisestä syntyy. Jos eläisin parisuhteessa, ja kumppanini tyytyisi samaan aineelliseen elintasoon, tarvitsisimme tuloja henkeä kohden vieläkin vähemmän. Se on noin 1000 euroa alle palkansaajien ja jopa 300 euroa alle tuntipalkkaisten naisten kuukausikeskiansion. Pienet säästöt ja lähivuosina alkava työ- ja yrittäjäeläke takaavat Kevätsalolle aineellisen turvallisuuden, jota jokainen Suomen kansalainen voi edellyttää eli asunnon ja riittävästi rahaa jokapäiväisen elämän tarpeisiin. Kevätsalo kertoo olevansa varallisuudeltaan ja tuloiltaan ikäluokkansa keskiarvoa. Elämäni valttikortteihin ei ole kuulunut varallisuuden kartuttaminen. Eläketuloni ylittävät aikanaan eläkeläisten henkilökohtaisen tulotason keskiarvon. Kevätsalolla on sen verran säästöjä ja mahdollisuus hankkia lainaa, että hänen ei tarvitse tehdä päivääkään ansiotyötä elämänsä aikana. Tässä mielessä olen saavuttanut vapauden valtakunnan. 12 YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA 4/07

13 Aleksi Vienonen / UP-Uutispalvelu RIITTÄMÄTTÖMYYS ON TARTTUVA T TAUTI T TYÖUUPUMUSTA VOI TORJUA, JOS TYÖHÖN SAADAAN LISÄÄ IMUA Työuupumus on monimutkainen juttu. Sosiaalipsykologian dosentti, erikoistutkija Jari Hakanen piti Ympäristöasian- tuntijapäivillä innostavan ja silmiä avaavan puheen työuupumuksen torjunnasta. Hakalan mukaan yksi parhaimmista uupumuksen torjumisen keinoista löytyy, kun aletaan keskittyä työn sisältöön. KUVA: PEKKA SIPOLA Yksinkertaistaen: tylsä työ uuvuttaa helpommin kuin vivahteikas ja innostava työ. Jos työ inspiroi, siinä jaksaa, vaikka työtahti olisikin välillä varsin kova. Hyvin johdettu asiantuntijatyö hyvässä työyhteisössä on Hakalan mukaan parhaimmillaan työtä, jossa on hyvä imu ja kova meno päällä. Silloin syntyy myös tulosta. Kyynisyys on työn imun suurin vihollinen, innostuneisuus vastaavasti lisää työn imua ja tarttuu myös toisiin työntekijöihin, Hakanen luonnehti esitelmässään. KATSE KOHTI VOIMAVAROJA Hakasen mielestä työuupumisen torjuntaa lähestytään liian usein työn kuormittavuuden kysymyksenä. Työn imu syntyy tarmokkuudesta, omistautumisesta ja uppoutumisesta työhön, Hakala sanoi. Hyvät asiat ruokkivat toisiaan, ja innostus tarttuu väkisin. Jos työssä ja työyhteisössä onnistutaan saamaan aikaan pieniä myönteisiä liikahduksia työn voimavaroissa, voi siitä seurata laajempiakin uusien voimavarojen saavuttamisen kehiä. Vastaavasti yksi kyynistynyt ja tylsistynyt työyhteisön jäsen, joka on vaan töissä täällä, voi Hakalan mukaan vetää koko työyhteisön uupumuksen partaalle. Hakala luonnehti esitelmässään, että työuupumuksen yhtälö koostuu yhtäältä niistä tekijöistä, jotka vaativat työntekijältä panostuksia. Toisaalta työssä jaksamista edistävät ne tekijät, jotka antavat työntekijälle tyydytystä ja onnistumisen kokemuksia. Hakala luetteli, että kuormittavia tekijöitä ovat työhön käytettävä aika, voimat, taidot, ponnistelut, työn eteen tehdyt uhraukset ja työssä koetut epävarmuuden tunteet. Jari Hakasen mielestä hyvässä työssä toteutuvat ihmisen peruskaipuut: yhteenliittyminen vs. itsenäisyys. Kaikki varmasti tietävät, kuinka yksi innostunut työntekijä voi piristää päivää ja saada muutkin tekemään töitä, Hakanen sanoi. Työssä jaksamista edistävät: tulot ja työsuhde-edut, ammatillinen kehittyminen, uralla eteneminen, turvallisuus ja jatkuvuus, arvostus ja palaute sekä työn tuoma järjestys ja ryhti elämälle. 13 YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA 4/07

14 Jos kuormittavia tekijöitä on enemmän kuin palkitsevia tekijöitä, työuupumuksen riski on suuri. Ruutitynnyri ei kuitenkaan räjähdä ilman kipinää. Pamaus tulee, jos kuormittuminen yhdistyy huonoon työyhteisön henkeen, eli Hakasen sanoin: pitkäaikaiseen ristiriitaan ja epäedulliseen tilanteeseen myös verrattuna työtovereihin. Huumori ja hyvä keskusteleva ilmapiiri sen sijaan torjuvat ruudin räjähtämistä. TYÖUUPUMUS ALKAA VAIVIHKAA Tie työuupumukseen etenee vaivihkaa ja salakavalasti. Vastuu on Hakalan mukaan lopulta työnantajalla ja esimiehillä. Meillä on monenlaisissa asioissa nollatoleranssi. Myös työpaikoilla meillä on oltava nollatoleranssi kroonisen työpahoinvoinnin osalta, Hakala vaati. Hakala painotti, että omaa työhyvinvointiaan voi kehittää myös itse. Hän neuvoi seminaariväelle, että kunkin olisi pohdittava sydämessään kolmea kysymystä. Mitä tapahtui, kun viimeksi koit suurta iloa työssäsi? Kuinka usein nautit työstäsi? Kun työ on tuntunut raskaalta, mikä silloin on motivoinut ja lisännyt voimiasi? TYÖHYVINVOINNIN RAKENTUMISEN ABC Organisaatiotaso: henkilöstö on organisaation voimavara myös käytännöissä Työyhteisötaso: johtamisen ja työnteon perusasiat ovat kunnossa Työn ja työntekijän taso: työ on mielekästä ja siinä toteutuu itsenäisyys ja yhteisöllisyys TYÖSSÄ KUORMITTUMISEN VOIMAVAROJEN SIJOITTAMISEN JA VASTINEITTEN VÄLISENÄ EPÄSUHTANA PANOSTUKSET TYÖHÖN aika voimat taidot ponnistelut uhraukset epävarmuuden sieto VASTINEET TYÖLTÄ MIETITTÄVÄKSI TYÖYHTEISÖISSÄ - JA OMALTA KOHDALTA tulot ja työsuhde-edut ammatillinen kehittyminen uralla eteneminen turvallisuus, jatkuvuus arvostus, palaute pitkäaikainen ristiriita ja epäedullinen tilanne (myös vrt. työtovereihin) + + T YÖUUPUMUS tyydytys, sisältö ja ryhti elämälle NEGATIIVISESTA KIERTEESTÄ POSITIIVISEEN Syöksykierre on Hakalan mukaan mahdollista kääntää ylöspäin suuntaavaksi kehäksi. Kun myönteinen noususuuntaus on saatu aikaan, syntyy positiivinen ketjureaktio. Työn imu on myönteisessä yhteydessä muun muassa terveyteen. Kun imu on hyvä, silloin työntekijältä löytyy myös motivaatiota oppia uutta ja olla aloitteellinen. Samalla paranee hyvinvointi kotona, parisuhteessa, vanhemmuuden roolissa ja ystäväpiirissä. Kun imu on kunnossa, myös työn jälki on hyvää, Hakala sanoo. Ja ennen kaikkea: Työn imu on yhteisöllistä ja tarttuvaa, Hakala summasi. Lisää tietoa aiheesta Jari Hakanen: Työuupumuksesta työn imuun: työhyvinvointitutkimuksen ytimessä ja reunaalueilla, Työterveyslaitoksen tutkimuksia 27, Helsinki, 2005 jos työyhteisössä esiintyy pahoinvointia, johtuuko se enemmän työn liiallisista vaatimuksista vai sittenkin puutteellisista työyhteisön voimavaroista? En jaksa onkin ei kiinnosta tai ei tunnu mielekkäältä Mitkä työn ja yhteisön voimavarat ovat työpaikkamme parhaita vahvuuksia? Missä voimavaroissa on kehittämisen tarpeita? Mitä tapahtui, kun viimeksi koit suurta iloa työssäsi? Kuinka usein nautit työstäsi? Kun työ on tuntunut raskaalta, mikä silloin on motivoinut ja lisännyt voimiasi? Meillä on monissa asioissa nollatoleranssi. Myös työpaikoilla meillä on oltava 0-toreranssi kroonisen työpahoinvoinnin osalta! TYÖN IMUN HIIPUMISEN ( BOREOUT ) POLKUJA JA KEINOJA EHKÄISTÄ LEIPÄÄNTYMINEN Työt huonosti organisoitu johtamisen haasteena töiden suunnittelu Työntekijä ei saa koskaan palautetta eikä tunnustusta turhautuminen, eikä työntekijä enää anna parastaan johtamisen ja työpaikan vuorovaikutuskulttuurin muutos Esimies antaa palkitsevimmat hommat suosikeilleen muut turhautuvat työnjaon tasapuolistaminen Työntekijän omat odotukset korkealla eikä haluta tehdä kuin kivoja hommia työasenteen tarkistus: työhön kuuluu myös ikäviä tehtäviä eikä työ voi vastata kaikkiin itsensä toteuttamisen tarpeisiin Rutiinimaisuuden ansa: rutiinit helpottavat työtä, mutteivat enää palkitse riskien otto, epävarmuuden sieto: uudet työtavoitteet, uusien työtapojen opettelu, koulutus Kelkasta putoaminen : ei hallita tehtäviä kuten pitäisi ja vetäydytään avoimempi suhtautuminen muutoksiin, ammattitaidon ylläpito, tuen hakeminen uuden oppimiseen 14 YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA 4/07

15 Aleksi Vienonen / UP-Uutispalvelu J OS ASIANTUNTIJUUTTA JOHDETAAN A VÄÄRIN, TYÖNTEKIJÄT T T PALAVAT AVAT LOPPUUN. LUOVUUS EI TULE KELLO KAULASSA Akavan työelämätutkija Ulla Aitta muistutti Ympäristöasiantuntijapäivillä asiantuntijatyön vaaroista. Henkinen, luova työ tekee työstä kiinnostavan ja innostavan, mutta samalla lisää kuormittavuutta ja altistaa työuupumukseen. Esimiehet ovat ytimessä. Jos asiantuntijuutta johdetaan väärin, työntekijät palavat loppuun, Ulla Aitta sanoi seminaariväelle. Aitan mukaan esimiesten on ymmärrettävä, kuinka paljon asiantuntijuus vaatii. Luova työ kulkeutuu väistämättä kellokortitetun työajan ulkopuolelle, ja se olisi Aitan mielestä myös ymmärrettävä. Asiantuntijatyö poikkeaa tavanomaisesta työajasta, Aitta sanoi. Normityöajat sopivat asiantuntijoille huonosti. Aitan mielestä asiantuntijatyö vaatisi erilaisia luovia työaikamalleja kuten työaikapankkeja. KUKA ON ASIANTUNTIJA? Aitan mukaan asiantuntijuus pitää ymmärtää laveasti. Keskiössä on kyky hankkia itsenäisesti tietoa ja jäsentää ongelmia. Asiantuntijuuteen kuuluu myös, että joutuu asettamaan itselleen tavoitteita ja tekemään omia ratkaisuja. Omien ratkaisujen tekeminen ja itsenäisyys lisää osaltaan uupumisen riskiä: työntekijä saattaa kokea riittämättömyyttä. Uuden tuottamiseen liittyvä epävarmuus luo stressiä, Aitta totesi. Itsenäisyys tarkoittaa usein myös yksinäisyyttä. Kun ei ole kollegaa vieressä, ongelmat ja paineet kasautuvat. Joskus uupumisen syy on tosin varsin yksinkertainen: jos työtä on liikaa, ihminen väsyy. Tämäkin asia liittyy Aitan mukaan esimiestyöskentelyyn. Pomot eivät aina ymmärrä, kuinka paljon asiantuntijat tekevät työtä ja vievät ajattelutyötä myös työpaikan ulkopuolelle. UUPUMUS JÄRKYTTÄÄ MIELENTERVEYDEN Aitta huomauttaa, että uupumus on vakava asia. Pahimmillaan työn henkinen kuormittavuus vie mielenterveyden. Akavan tilastojen mukaan 29 prosenttia ylemmistä toimihenkilöistä pelkää, että oma mielenterveys järkkyy. Työntekijäportaassa hulluksi tulemista pelkää 18 prosenttia. Vakavaa työuupumusta pelkää 58 prosenttia ylemmistä toimihenkilöistä. Alemmissa toimihenkilöistä näin kokee 54 prosenttia. Työntekijöistä vain 44 prosenttia pelkää, että burnout on oven takana. PÄÄNSÄRKYÄ JA UNIVAIKEUKSIA Uupumus alkaa usein päänsärkynä ja univaikeuksina. Lopulta liikakuormitus johtaa masennukseen ja mie lenterveysongelmiin. Ylemmistä toimihenkilöistä 51 prosenttia Ulla Aitan mielestä keskeisiä keinoja työelämän kehittämiseksi asiantuntijan näkökulmasta ovat asiantuntijatyön tarkoituksenmukainen käyttö, työn organisoinnin kehittäminen, todellisten työaikojen seuranta ja työaikapankkien käyttö. Tärkeää on myös ennakoiva ja ehkäisevä toiminta, jossa huomioidaan esim. kuormitusriskit. Tukevan, valmentavan ja resursseista huolehtivan esimiestyön rooli on sekin asiantuntijaorganisaatiossa ensiarvoisen tärkeää. kärsi univaikeuksista vähintään kaksi kertaa kuukaudessa. Työntekijöille sen sijaan uni maittoi: vain noin neljäkymmentä prosenttia kärsi univaikeuksista pari kertaa kuussa. Aitta muistuttaa, että koko yhteiskunnan tasolla pitkät sairauspoissaolot ja ennenaikainen eläköityminen merkitsevät turhia kustannuksia. KUVA: PEKKA SIPOLA 15 YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA 4/07

Julkaisija: SAK Ulkoasu ja aitto: Julkaisuosakeyhtiö Elias Kuvat: Ingimage, Istockphoto ja Marjaana Malkamäki Paino: Valkealan Paino-Karelia

Julkaisija: SAK Ulkoasu ja aitto: Julkaisuosakeyhtiö Elias Kuvat: Ingimage, Istockphoto ja Marjaana Malkamäki Paino: Valkealan Paino-Karelia Julkaisija: SAK Ulkoasu ja aitto: Julkaisuosakeyhtiö Elias Kuvat: Ingimage, Istockphoto ja Marjaana Malkamäki Paino: Valkealan Paino-Karelia 2014 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö, SAK 2 HYVÄ TYÖ

Lisätiedot

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet...

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet... Kuva: Esko Pääskylä Työhyvinvointi Selvitys kainuulaisesta työhyvinvoinnista... s. 2-3 Kansanedustajien terveiset... s. 4-5 Työhyvinvointi osaksi elinkeinopolitiikkaa... s. 5 Nuorten työkyvyttömyyden estäminen...

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin uhkatekijät. Marina Toivonen

Työhyvinvoinnin uhkatekijät. Marina Toivonen Työhyvinvoinnin uhkatekijät Marina Toivonen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2015 Tiivistelmä Päiväys Päiväys 2.3.2015 Tekijä Marina Toivonen Koulutusohjelma Liiketalous Opinnäytetyön otsikko

Lisätiedot

Lasku lapsensaannista

Lasku lapsensaannista Lasku lapsensaannista Perhevapaakustannukset ja sukupuolten tasa-arvo Konferenssiraportti Reetta Siukola, Social- och hälsovårdsministeriet, Finland TemaNord 2010:511 Lasku lapsensaannista Perhevapaakustannukset

Lisätiedot

URA. Sivistyksen airuet Ammatti-identiteettinä yhteiskunnan rakentaminen. Valtiotieteilijä on nyt. 13 Irtisanotun oikeudet 28 9 askelta omaan lomaan

URA. Sivistyksen airuet Ammatti-identiteettinä yhteiskunnan rakentaminen. Valtiotieteilijä on nyt. 13 Irtisanotun oikeudet 28 9 askelta omaan lomaan Valtiotieteilijä on nyt URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 2-2012 EDUNVALVONTA Eri-ikäiset työyhteisön voimavarana VALOKEILASSA Ilman viestintää ei voi vaikuttaa LANSEERAUS Liitolle uusi nimi

Lisätiedot

EI PITKIÄ LISTOJA BULEVARDILLE.

EI PITKIÄ LISTOJA BULEVARDILLE. 3 2015 TOIMIHENKILÖKESKUSJÄRJESTÖ STTK:N LEHTI Työaikalaki joustaa jo. Sivu 12-13. Ikääntymiseen varautuminen vaihtelee Euroopassa. Sivut 14-15. Digitalisaatio voi tehdä juristista sähköisen. Sivut 16-17.

Lisätiedot

KESTÄÄKÖ PÄÄ? NUORET TYÖELÄMÄN KYNNYKSELLÄ

KESTÄÄKÖ PÄÄ? NUORET TYÖELÄMÄN KYNNYKSELLÄ KESTÄÄKÖ PÄÄ? NUORET TYÖELÄMÄN KYNNYKSELLÄ Kirsi Piha Kommenttipuheenvuorot Tommi Laitio ja Christoffer Taxell www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja:

Lisätiedot

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 - ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana

Lisätiedot

3:2013. Maksut ja etuudet. karsia vai kasvattaa? Työmarkkinajohtajat eläkeneuvottelujen asetelmista. s. 4

3:2013. Maksut ja etuudet. karsia vai kasvattaa? Työmarkkinajohtajat eläkeneuvottelujen asetelmista. s. 4 3:2013 Maksut ja etuudet karsia vai kasvattaa? Työmarkkinajohtajat eläkeneuvottelujen asetelmista s. 4 Vale, emävale, tilasto? Pääkirjoitus Toimitus Päätoimittaja: Kati Kalliomäki Vt. Toimituspäällikkö:

Lisätiedot

Työhyvinvointia kaikille sukupolville

Työhyvinvointia kaikille sukupolville Työhyvinvointia kaikille sukupolville Lukijalle Työelämään kohdistuvat paineet pyrkivät nakertamaan työssä jaksamista ja siinä viihtymistä. Jatkuvat muutokset toimintaympäristössä ja epävarmuus tulevaisuudesta

Lisätiedot

Henkinen hyvinvointi työpaikalla Yhteinen etu

Henkinen hyvinvointi työpaikalla Yhteinen etu Henkinen hyvinvointi työpaikalla Yhteinen etu Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura Maistraatinportti 4 A 00240 Helsinki Puhelin (09) 615 516 www.mielenterveysseura.fi Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

PERHEYSTÄVÄLLISYYTTÄ PUHEISSA ENTÄ KÄYTÄNNÖSSÄ? Työn ja perheen yhteensovittaminen organisaation näkökulmasta

PERHEYSTÄVÄLLISYYTTÄ PUHEISSA ENTÄ KÄYTÄNNÖSSÄ? Työn ja perheen yhteensovittaminen organisaation näkökulmasta PERHEYSTÄVÄLLISYYTTÄ PUHEISSA ENTÄ KÄYTÄNNÖSSÄ? Työn ja perheen yhteensovittaminen organisaation näkökulmasta Hennamari Toiviainen Pro gradu-tutkielma Sosiologia Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos

Lisätiedot

TYÖURAN JATKAMISEN KEINOT - selvitys työuran jatkamisen kannustimista ja hyvistä käytännöistä sekä toimenpidesuosituksia

TYÖURAN JATKAMISEN KEINOT - selvitys työuran jatkamisen kannustimista ja hyvistä käytännöistä sekä toimenpidesuosituksia TAMPEREEN YLIOPISTO Työorganisaatioiden toimintakunto - Instituutti Liiketaloudellinen tutkimusja koulutuskeskus 33014 Tampereen yliopisto Pia Siekkinen, Marja-Liisa Manka, Antti Tammivuori ja Arttu Laine

Lisätiedot

Työaikoja syytä seurata Tietoisku lomaoikeuksista. Työelämä muuttuu koko ajan

Työaikoja syytä seurata Tietoisku lomaoikeuksista. Työelämä muuttuu koko ajan 3/2013 Työaikoja syytä seurata Tietoisku lomaoikeuksista Työelämä muuttuu koko ajan 22 28 43 sisältö 3.5. numero 3/2013 Kannen kuvassa: Kalle Kiili ja Bari Beshar. Mobira Talkman -puhelin Tekniikan museosta.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA

YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA 1/2006 4 15 Työn sankarit Otsonikerroksen paranemisesta ei selkeitä merkkejä 20 Sisältö 3 Puheenjohtajalta 4 Työn sankarit 6 Pätkätyöt eivät ole vähenemään päin 8 Millainen valtio

Lisätiedot

Projekti-insinööri Riina Heikkilä: Ruuhkavuosina riittää kiireitä

Projekti-insinööri Riina Heikkilä: Ruuhkavuosina riittää kiireitä 4/2012 Projekti-insinööri Riina Heikkilä: Ruuhkavuosina riittää kiireitä sisältö 12 Johtaja Pertti Virtanen kokoustaa henkilöstöassistentti Heidi Hyykosken ja henkilöstöpäällikkö Kristiina Steniuksen kanssa.

Lisätiedot

PUHETTA LASTENSAAMISESTA JA TOIMEENTULOSTA - luottamuskokemukset internetin äitikeskustelupalstoilla

PUHETTA LASTENSAAMISESTA JA TOIMEENTULOSTA - luottamuskokemukset internetin äitikeskustelupalstoilla PUHETTA LASTENSAAMISESTA JA TOIMEENTULOSTA - luottamuskokemukset internetin äitikeskustelupalstoilla Eekku Aromaa Pro gradu-tutkielma Yhteiskuntapolitiikka Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Jyväskylän

Lisätiedot

7/2009. Esimies Pasi Parviainen: Päällikön tehtävänä on pitää henkilöstö tyytyväisenä

7/2009. Esimies Pasi Parviainen: Päällikön tehtävänä on pitää henkilöstö tyytyväisenä 7/2009 Esimies Pasi Parviainen: Päällikön tehtävänä on pitää henkilöstö tyytyväisenä sisältö 14 Työsuojeluvaltuutettu Pasi Jaako tarkistaa ensisammutuskalustoa. 10 Esimiesten on kuunneltava ja alaisten

Lisätiedot

URA. Valintana yrittäjyys. 36 Muutoksia vakuutuksissa 9 Liiton uusi hallitus. EDUNVALVONTA Akava ulkona eläkeratkaisusta. ILMIÖ Työelämä murroksessa

URA. Valintana yrittäjyys. 36 Muutoksia vakuutuksissa 9 Liiton uusi hallitus. EDUNVALVONTA Akava ulkona eläkeratkaisusta. ILMIÖ Työelämä murroksessa MCI URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 4-2014 EDUNVALVONTA Akava ulkona eläkeratkaisusta ILMIÖ Työelämä murroksessa OIKEILLE URILLE Lisää vetoa työnhakuun KLIKKAA LISÄÄ www.uralehti.fi Valintana

Lisätiedot

ISÄTIETOA. Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa

ISÄTIETOA. Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa ISÄTIETOA Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa Milla Kekkonen Johanna Lilja Karoliina Nieminen 3 ESIPUHE Perhevapaiden

Lisätiedot

Tasa-arvo on vuonna 2000 Sitran teettämän tutkimuksen

Tasa-arvo on vuonna 2000 Sitran teettämän tutkimuksen Syyskuu 2005 Erilainen, samanlainen tasa-arvo Tasa-arvo on vuonna 2000 Sitran teettämän tutkimuksen mukaan suomalaisten arvolistalla ensimmäisenä. Monet yritykset peräänkuuluttavat moninaisuutta ja tasa-arvoa

Lisätiedot

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Suvi Vesa Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Menestyvät organisaatiot ja työhyvinvointi tietointensiivisessä

Lisätiedot

1/2012. Työelämä karsastaa erilaisuutta. Aivovamma. ei ole este työuralle. Työvalmentajan tuella työelämään

1/2012. Työelämä karsastaa erilaisuutta. Aivovamma. ei ole este työuralle. Työvalmentajan tuella työelämään 1/2012 Aivovamma ei ole este työuralle Työelämä karsastaa erilaisuutta Työvalmentajan tuella työelämään Pääkirjoitus Raamisopimus vauhdittaa vammaisten työllistymistä V ammaisten työllistymisen edistämisessä

Lisätiedot

Johtopäätökset Lauri Ihalainen ja Pilvi Torsti KYTKETÄÄN TYÖT KÄYNTIIN. Voimaa työllisyysvoimalasta

Johtopäätökset Lauri Ihalainen ja Pilvi Torsti KYTKETÄÄN TYÖT KÄYNTIIN. Voimaa työllisyysvoimalasta Johtopäätökset Lauri Ihalainen ja Pilvi Torsti KYTKETÄÄN TYÖT KÄYNTIIN Voimaa työllisyysvoimalasta Kirjoittajat ja Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä Taitto ja kuviot: Fredrik Bäck

Lisätiedot

Kotitalouspalvelut osana työn ja perheen yhteensovittamista Tuloksia PALAPELI perheiden arkea helpottavien palveluiden kehittämishankkeesta

Kotitalouspalvelut osana työn ja perheen yhteensovittamista Tuloksia PALAPELI perheiden arkea helpottavien palveluiden kehittämishankkeesta Tia Ristimäki, Henna Meriläinen, Eeva Kylä-Setälä ja Milla Holmberg Kotitalouspalvelut osana työn ja perheen yhteensovittamista Tuloksia PALAPELIperheiden arkea helpottavien palveluiden kehittämishankkeesta

Lisätiedot

Ratkaisun avaimet työurien pidentämiseksi ovat työpaikoilla

Ratkaisun avaimet työurien pidentämiseksi ovat työpaikoilla Akavalainen 4 2009 Ministerit Anni Sinnemäki ja Henna Virkkunen: kasvua etsittävä uusilta aloilta Akava haluaa lisää onnistuneita työvuosia Masennus vie asiantuntijoita eläkkeelle Ratkaisun avaimet työurien

Lisätiedot

PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 1 2015

PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 1 2015 PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 1 2015 Niko Simola: Katse vaalikautta pidemmälle SIVU 14 Näkymätön näkyväksi SIVU 29 SUUNNITTELIJA TUNTEE TIENSÄ SIVU 10 TEEMANA nuoret aikuiset TUTUSTU

Lisätiedot

1 JOHDANTO...1 1.1 Tutkimusasetelma ja tutkimuksen esittely... 2 1.2 Keskeiset käsitteet... 3 1.3 Tutkimusmenetelmä ja tutkimuksen suorittaminen...

1 JOHDANTO...1 1.1 Tutkimusasetelma ja tutkimuksen esittely... 2 1.2 Keskeiset käsitteet... 3 1.3 Tutkimusmenetelmä ja tutkimuksen suorittaminen... 1 JOHDANTO...1 1.1 Tutkimusasetelma ja tutkimuksen esittely... 2 1.2 Keskeiset käsitteet... 3 1.3 Tutkimusmenetelmä ja tutkimuksen suorittaminen... 4 1.4 Tutkimuksen rakenne... 6 2 TYÖN JA MUUN ELÄMÄN

Lisätiedot

3-15. Ministeriä innostaa, että kuntien toimintavapaus lisääntyy eikä uusia velvoitteita tule. ANU VEHVILÄINEN

3-15. Ministeriä innostaa, että kuntien toimintavapaus lisääntyy eikä uusia velvoitteita tule. ANU VEHVILÄINEN www.keva.fi 3-15 KUINKA KAUAS ELÄKEPÄIVÄT KARKAAVAT? ELÄKEUUDISTUS EDELLYTTÄÄ MUUTOKSIA IT-JÄRJESTELMIIN IISALMEN IKÄOHJELMA HELPOTTAA ELÄKÖITYMISTÄ EKONOMI KUNTATYÖSSÄ HARVINAINEN ILMIÖ KEVA PÅ SVENSKA

Lisätiedot

Levollista Joulua! s. 6. s. 8. Nikolas Elomaa Palkkapoiju palkka-ankkuria tasapainottamaan. Juha Rönkä Kohti isompia kokonaisuuksia

Levollista Joulua! s. 6. s. 8. Nikolas Elomaa Palkkapoiju palkka-ankkuria tasapainottamaan. Juha Rönkä Kohti isompia kokonaisuuksia R a u t a t i e v i r k a m i e s 1 4. 1 2. 2 0 1 0 n : o 7 s. 6 Nikolas Elomaa Palkkapoiju palkka-ankkuria tasapainottamaan Levollista Joulua! Juha Rönkä Kohti isompia kokonaisuuksia s. 8 Kuva: Seppo

Lisätiedot