ICPC-2 perusterveydenhuollon vastaanottokäyntien syiden dokumentoinnissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ICPC-2 perusterveydenhuollon vastaanottokäyntien syiden dokumentoinnissa"

Transkriptio

1 ICPC-2 perusterveydenhuollon vastaanottokäyntien syiden dokumentoinnissa AvoHILMO koulutus , THL Tuija Savolainen, projektipäällikkö ICPC-2, Perusterveydenhuollon kansainvälisen luokituksen käyttöönotto

2 Sisältö 1. Johdanto s ICPC:n tausta ja perusajatukset s ICPC:n rakenne s ICPC:n käyttötavat s Koodin/koodiotsikon valinta s ICPC-2 ICD-10 s Yhteenveto s Tuija Savolainen

3 1. Johdanto Tuija Savolainen

4 Johdanto [1] Pieter E Zanstra (2006) Health Terminologies: From Products to Process gies-from%20products%20to%20process.ppt Tuija Savolainen

5 Johdanto [2] Terveysongelman syyn tai taustan kuvaaminen tulee perustua erikoissairaanhoidossa (STM määräyskokoelma 1995:81) ICD10- luokitukseen. Perusterveydenhuollossa työryhmä suosittelee ICD- 10 luokituksen ja ICPC-2 luokituksen rinnakkaiskäyttöä. Sähköisten potilasasiakirjajärjestelmien toteuttamista ohjaavan työryhmän Loppuraportti. STM työryhmämuistioita 2004:18. Hoidon syyn / diagnoosin kirjaamisessa hyödynnetään ICD-10 tai ICPC-2 luokitusta Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt. Opas ydintietojen, otsikoiden ja näkymien sekä erikoisala ja toimintokohtaisten rakenteisten tietojen toteuttaminen sähköisessä potilaskertomuksessa. Versio 3.0 (2009) Tuija Savolainen

6 Johdanto [3] Diagnoosin/käyntisyyn tallennuksessa voidaan vaihtoehtoisesti käyttää ICD-10 tai ICPC-2 -luokitusta. Forsström & Saukkonen & Tuomola (2011) AVOHILMO Perusterveydenhuollon avohoidon ilmoitus Määrittelyt ja ohjeistus. Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet. 3/2010. THL. Samalla potilaalla voidaan käyttää sekä ICD-10 että ICPC-2- koodeja Tuomola (2010) Esitys ICPC-ohjausryhmän kokouksessa Kuntatalolla.THL. Tuija Savolainen

7 Johdanto [4] Kuntaliiton lähtökohtana ICPC:n käyttöönoton tukemisessa on edistää ja tukea rakenteiseen kirjaamiseen siirtymistä potilaskertomustietojen käytettävyyttä perusterveydenhuollossa tiedon saatavuutta ja käytettävyyttä hoidon kokonaisuudessa (pth & esh) toiminnan seurantaa ja suunnittelua tietojohtamista Tavoitteena ICPC-2:n kansallisesti yhdenmukainen käyttö kansallinen ympäristö ja kehitys huomioiden luokituksen kansainväliset käyttötavat ja käyttömahdollisuudet tunnistaen Tuija Savolainen

8 2. ICPC:n tausta ja perusajatukset Tuija Savolainen

9 ICPC:n tausta [1] Kansainvälisesti tarkasteltuna yleisimmin käytetty perusterveydenhuollon / yleislääketieteen luokitus Osa WHO:n kansainvälisten luokitusten perhettä (ICD10, ICF, ICHI) Käännetty 30 kielelle (2010) Käytettävyyttä tutkittu laajasti kansainvälisissä tutkimuksissa Bibliografiassa yli 300 referenssiä Tuija Savolainen

10 ICPC:n tausta [2] Kehityksestä vastannut joukko yleislääketieteen käytännön toimijoita ja tutkijoita by GP s to GP s ml. muut perusterveydenhuollon asiantuntijat WONCA, World Organisation of Family Doctors / Woncan luokituskomitea WICC - Kokoontuu vuosittain - 47 jäsentä, 27 maata - suomalaisjäseniä Erik Hagman Mårten Kvist 1989 Matti Liukko Martti Virtanen 2000 Tuula Heinänen 2001 Kristian Ulfves 2002 Tuija Savolainen

11 ICPC:n tausta [3] Ensimmäinen versio (ICPC-1) julkaistu suomen kielellä v Liukko M, Hagman E, Kupiainen O & Mäkelä M (suom.) ICPC Kansainvälinen perusterveydenhuollon luokitus. Stakes. Gummerus Kirjapaino Oy. Jyväskylä. Toinen versio (ICPC-2 v.1.0) käännetty suomen ja ruotsin kielille v Taustalla Stakesin, Kuntaliiton ja käytännön toimijoiden näkemys (2003) uuden version käännöstarpeesta - Kokeilulisenssi (Kuntaliitto Wonca v. 2005) - Kansallinen lisenssi (Kuntaliitto Wonca v. 2007) - Jakelu kansallisen koodistopalvelimen kautta (v. 2008) Toisen version päivitys (ICPC-2 v.4.0) julkaistu kirjana v Kvist M & Savolainen T (toim.) ICPC-2 Perusterveydenhuollon kansainvälinen luokitus. Kuntaliitto. Kuntatalon paino. Helsinki. - Korjauspäivitys käsitelty koodistopalvelun johtoryhmässä ; tulossa koodistopalvelimelle Tuija Savolainen

12 Perusajatukset [1] Luokittelee perusterveydenhuollossa esiintyvät keskeisimmät ongelmat ICPC provides separate codes for RFEs, diagnoses, and interventions that are frequent in primary care ( 1/1000 ppy) (www.kith.no) Yhteensopivuus ICD10:n kanssa - ICPC-koodi tarkennettavissa ICD10-koodilla - ICD10-koodi muunnettavissa ICPC-koodiksi Tuija Savolainen

13 Perusajatukset [2] Potilaan syiden, ammattilaisen toteamien käyntisyiden ja vastaanoton sisällön (prosessin) luokittelu on mahdollista yhtä ja samaa luokitusta käyttäen ICPC:llä useampia erilaisia käyttötapoja/-moodeja (ks. tark. jäljempänä) Hoitokokonaisuuksien tarkastelu ajallisena jatkumona (episodit) Tuija Savolainen

14 3.ICPC:n rakenne Tuija Savolainen

15 ICPC:n rakenne [1] Kaksiakselinen rakenne 1. Luvut [chapters] - 17 lukua, jotka edustavat pääasiallisesti anatomisia rakenteita / elinjärjestelmiä 2. Komponentit [components] - erilliset osiot oireille ja vaivoille (komp.1) sekä taudeille ja sairauksille (komp.7) - lisäksi osiot toimenpiteiden luokitteluun (komp. 2-6) Tuija Savolainen

16 ICPC:n rakenne [2] Luvut A B D F H K L N P R S T U W X Y Z Yleiset ja epämääräiset Veri, verta muodostavat elimet sekä immuunijärjestelmä Ruuansulatus Silmä Korva Sydän ja verenkierto Tuki- ja liikuntaelimistö Hermosto Mielenterveys Hengityselimet Iho Umpieritys/aineenvaihdunta/ravitsemus Virtsaelimet Raskaus, synnytys ja perhesuunnittelu Naisen sukuelimet Miehen sukuelimet Sosiaaliset ongelmat Tuija Savolainen

17 Tuija Savolainen

18 ICPC:n rakenne [4] Komponentit Komp Oireet ja vaivat Komp Diagnostiset ja ennaltaehkäisevät toimenpiteet Komp Lääkitys ja hoitotoimenpiteet Komp Tulosten kuuleminen Komp.5 62 Hallinnolliset syyt Komp Lähetteet ja muut syyt Komp Taudit ja sairaudet - infektiot -kasvaimet -vammat - synnynnäiset epämuodostumat - muut Tuija Savolainen

19 ICPC:n rakenne [5] Koodit ovat 2-osaisia ja sisältävät 1. elinjärjestelmää/lukua kuvaavan kirjainosan (A-Z) sekä 2. numeerisen osan (01-99) A03 Kuume R06 Nenäverenvuoto T90 Diabetes, tyyppi 2 Tuija Savolainen

20 ICPC:n rakenne [6] Ks. ICPC2 lyhennelmä, Tuija Savolainen

21 4.ICPC:n käyttötavat Tuija Savolainen

22 ICPC:n kansainväliset käyttötavat [1] RFE (1 (1 I m feeling tired A04 Diagnosis (2 (2 tiredness A04 Process (3 (3 Hb A34 LÄHDE: Potilaan ilmoittaman tulosyyn [reason for enter] kirjaamiseen (=ns. RFE-moodi) (1 Ammattilaisen toteaman käyntisyyn/terveysongelman kirjaamiseen (= ns. diagnoosimoodi) (2 Toimenpiteiden kirjaamiseen (3 Tuija Savolainen

23 ICPC:n kansainväliset käyttötavat [2] RFE I m having headache N01 RFE I need pain killers N50 Diagnosis Migraine N89 Process N50 Medication Process N45 Advice LÄHDE: Tuija Savolainen

24 Kansallisen käytön pääperiaatteet [1] ICPC:llä kirjataan ensisijaisesti ja pääsääntöisesti ammattilaisen arvioon perustuva vastaanottokäyntiin johtanut terveysongelma - käyntisyy on ammattilaisen paras arvio käynnin (tai muun vastaavan kontaktin) aikana käsitellystä terveysongelmasta - voi olla joko oire/vaiva tai tauti/sairaus - kirjaaminen tapahtuu vastaanottokäynnin / muun kontaktin perusteella ICPC:n muut käyttötavat toissijaisia - eivät ole AvoHILMOssa pyydettäviä tietosisältöjä! Tuija Savolainen

25 Kansallisen käytön pääperiaatteet [2] Tuija Savolainen

26 ICPC:n muut (lue: toissijaiset) käyttötavat [1] ICPC:tä voidaan käyttää potilaan ilmoittamien tulosyiden kirjaamisessa - jos paikalliset syyt ja käyttötarpeet tätä edellyttävät ja jos järjestelmä tämän mahdollistaa käyntisyy/terveysongelma (ammattilaisen arvioon pohjautuvana) kirjattava kuitenkin aina käyntisyyhyn/terveysongelmaan liittyvät merkinnät kyettävä erittelemään potilaan omaan ilmoitukseen perustuvista tulosyiden kirjaamisista Tuija Savolainen

27 ICPC:n muut (lue: toissijaiset) käyttötavat [2] Mikäli ICPC:tä käytetään potilaan ilmoittaman tulosyyn kirjaamisessa käytössä ovat luokituksen kaikki komponentit ja koodit - potilas voi ilmoittaa tulevansa uuden/ uusiutuneen/pitkittyneen tms. oireen tai vaivan takia TAI - aiemmin diagnosoidun sairauden takia TAI - tarpeelliseksi kokemansa toimenpidepyynnön takia potilaan ilmoitus kirjataan mahdollisimman autenttisena Tuija Savolainen

28 ICPC:n muut (lue: toissijaiset) käyttötavat [3] Ns. prosessikoodeja voidaan käyttää hoitotapahtuman yhteydessä toteutuvien toimenpiteiden/interventioiden koodamisessa - jos paikalliset syyt ja käyttötarpeet tätä edellyttävät ja jos järjestelmä tämän mahdollistaa käyntisyy/terveysongelma kuitenkin kirjattava aina käyntisyyhyn/terveysongelmaan liittyvät merkinnät kyettävä raportoimaan aina prosessikoodin linkitettävyys ko. käynnillä kirjattuun terveysongelmaan syytä varmistaa AvoHILMOssa toimenpideluokituksena SPAT Tuija Savolainen

29 5.Koodin/koodiotsikon valinta Tuija Savolainen

30 Koodin/koodiotsikon valinta [1] 1. valitse ensin pääluokka mitä anatomista rakennetta / elinjärjestelmää käynninsyy koskee? onko käynnin syynä esim. hengityselimet R sosiaaliset syyt Z ihon ongelmat S 2. valitse komponentti onko kyseessä oire (komp.1) vai tunnettu/todettu sairaus (komp. 7)? esim. ahistaa,hengityksen ahdistus oire (komp.1) astma tunnettu / todettu sairaus (komp.7) 3. valitse koodi esim. R02 = hengenahdistus / dyspnea tai R96 = astma 4. käytä tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan vihjetietoja mukaan lukien, pois lukien, kriteerit, harkitse Tuija Savolainen

31 Lähde: Kvist & Savolainen (2010) ICPC-2 Perusterveydenhuollon kansainvälinen luokitus. Kuntaliitto. WONCA. Tuija Savolainen

32 LÄHDE: Okkes & Oskam & Lamberts (2005) ICPC in Amsterdam Transition Project. Academic Medical Center / University of Amsterdam. Departmetn of Family Medicine. Tuija Savolainen

33 Koodin/koodiotsikon valinta [2] anatominen rakenne määräävä koodiotsikon valinnassa infektiot, kasvaimet ja vammat luokituksessa lukujen (A-Z) mukaisesti, anatomisten rakenteiden/elinjärjestelmien alle yleiset ja epämääräiset pääluokkaa (A ) käytetään vain silloin, kun kyseessä on epäspefisifi / yleisluontoinen tapaus TAI kun käynninsyy koskee useampaa kuin kahta elinjärjestelmää Tuija Savolainen

34 Koodin/koodiotsikon valinta [3] kaikissa pääluokissa on tiettyjä yhteisiä numeroita: 01 viittaa kipuun esim. korvakipu H01, päänsärky N01, yleinen vatsakipu D01, ylävatsakipu D02, niskan oire / vaiva L01 jne on kaikissa pääluokissa (pl. Z) syövän pelko - 27 on kaikissa pääluokissa muun sairauden pelko - 28 on kaikissa pääluokissa toiminnanvajaus - 29 on kaikissa pääluokissa muu oire / vaiva Tuija Savolainen

35 Koodin/koodiotsikon valinta [4] A06 Pyörtyminen S16 Ruhje P03 Masennuksen tunne H84 Ikähuonokuuloisuus K78 Eteisvärinä T89 Diabetes, tyyppi 1 Tuija Savolainen

36 Esimerkkejä käyntisyyn (ICPC-2) kirjaamisesta [1] 1. Potilas tulee vastaanotolle selkäänsä valittaen. Ongelma liittyy tuki- ja liikuntaelimistöön, jonka perusteella käyntisyy koodataan lukuun L, Tuki- ja liikuntaelimistö. Soveltuvia koodiotsikoita ovat esim. L03, Alaselän oire/vaiva L84, Selkäsairaus ilman säteilykipua L86, Selkäsairaus ja säteilykipu Ongelman tarkempi määrittely / otsikon lopullinen valinta tapahtuu kliinisen tutkimuksen jälkeen Tuija Savolainen

37 Esimerkkejä käyntisyyn (ICPC-2) kirjaamisesta [2] 2. Äiti tuo korvakipua valittavaa lastaan vastaanotolle. Kyseessä on lukuun H, Korva lukeutuva ongelma. Soveltuvia koodiotsikoita ovat esim. H01, Korvan kipu/särky H71, Välikorvatulehdus/tärykalvotulehdus H72, Välikorvatulehdus, seroosi Ongelman tarkempi määrittely / otsikon lopullinen valinta tapahtuu kliinisen tutkimuksen jälkeen Tuija Savolainen

38 Esimerkkejä käyntisyyn (ICPC-2) kirjaamisesta [3] 3. Nuori mies on vastaanotollasi saadakseen ajokorttitodistuksen. Koska kyseessä on lähinnä hallinnolliseksi katsottava syy eikä käyntiin liity suoranaista terveysongelmaa, soveltuva koodi on A97, Ei sairautta Tuija Savolainen

39 Esimerkkejä käyntisyyn (ICPC-2) kirjaamisesta [4] 4. Lapsi on 5-vuotistarkastuksessa neuvolassa. Tilanteeseen soveltuva koodi on A98, Terveyden ylläpito / sairauden ennaltaehkäisy Tuija Savolainen

40 Esimerkkejä käyntisyyn (ICPC-2) kirjaamisesta [5] 5. Potilas on hoitajan vastaanotolla tikkien poistoa varten. Soveltuva koodiotsikko on tällöin S18, Haava/laseraatio Mikäli kyseessä on post-operatiivinen tilanne, esim. lonkkaleikkauksen jälkeinen tikkien poisto, otsikon valinnassa mennään ongelman alkulähteille. Soveltuvia koodiotsikoita voivat tällöin olla esim. L75, Reisiluun murtuma tai L89, Lonkan nivelrikko HUOM! Muutos aikaisempaan ohjeeseen! Tuija Savolainen

41 Esimerkkejä käyntisyyn (ICPC-2) kirjaamisesta [6] 6. Kotiavustaja saattelee vastaanotollesi vanhaa rouvaa, joka ei lukuisten terveysongelmiensa vuoksi pärjää kotona. Soveltuvia koodiotsikoita voisivat olla esim. A28, Toiminnanvajaus, yleinen L28, Toiminnanvajaus, tuki- ja liikuntaelimistön N28, Toiminnanvajaus, hermoston jne. Ongelman tarkempi määrittely / otsikon lopullinen valinta tapahtuu kliinisen tutkimuksen jälkeen Tuija Savolainen

42 Esimerkkejä käyntisyyn (ICPC-2) kirjaamisesta [7] 7. Potilas on hoitajan vastaanotolla säärihaavan hoidossa. Soveltuva koodiotsikko on S97, Ihohaavauma, krooninen Mikäli potilas sairastaa diabetes, suositeltavaa olisi kirjata myös T90, Diabetes, tyyppi 2 ( E11, Aikuistyypin diabetes / ICD-10) Tuija Savolainen

43 6. ICPC-2 ICD-10 Tuija Savolainen

44 ICPC-2 ICD-10 ICPC-2 luokituksena karkeampi helpompi rakenne, helpompi käyttää huomioi perusterveydenhuollon ensikontaktiluonteen soveltuu kaikkien perusterveydenhuollon ammattilaisten käyttöön ei yksinänsä riittävä potilaan hoitoon liittyvän yksityiskohtaisen kliinisen tiedon rakenteisessa kirjaamisessa Tuija Savolainen

45 Yhteiset haasteet [1] Kritiikki ja haasteet ovat pitkälti yhteisiä sekä ICPC:lle että ICD:lle Luokitusten käyttötapa laajentunut alkuperäisestä ajatuksesta / tarkoituksesta puhtaasti hallinnollisista / laskutusperusteisiin liittyvistä käyttösyistä siirrytty kliinistä työtä tukeviin ratkaisuihin dokumentoinnissa siirrytty paperisesta sähköiseen Lääketieteen / terveydenhuollon terminologia vakiintumatonta (rikasta!) luokitukset luokittelevat ja jäsentävät, eivät ole terminologioita vieraus arkikielenkäytölle / kliiniselle sanastolle Tuija Savolainen

46 Yhteiset haasteet [2] Hakujen, käyntisyy-/diagnoosidialogien toteutus ja käytettävyys järjestelmissä vaihtelee saman järjestelmän eri versioissa ja eri järjestelmien kesken vaiheessa (lupaus ja toivo paremmasta!) Toimintakulttuurin muutoksen tarve vapaan tekstin käyttöön liittyvän vapauden menetys / menetyksen pelko dokumentoinnin tosiaikaisuus edellytyksenä täysimittaiselle hyödylle (päätöksentukipalvelut) Tuija Savolainen

47 Ja yhteiset ratkaisut? [3] ICPC ja ICD rinnakkaiskäytössä, toisiaan täydentävinä koodistojen parhaat puolet esiin ICPC monin paikoin perusterveydenhuollossa riittävä (samaan käsitteeseen viittavat koodit / likipitäen samat otsikot / rinnasteisuus ICD-10:n luokkatason koodeihin) ICPC-2 ICD-10 F71 Allerginen sidekalvontulehdus H10.1 Akuutti allerginen sidekalvotulehdus ICPC-2 H72 Liimakorva / seroosi välikorvantulehdus ICD-10 H65.3 Liimakorva ICPC-2 ICD-10 K78 Eteisvärinä / eteislepatus I48 Eteisvärinä tai eteislepatus K86 Komplisoitumaton verenpainetauti I10 Essentiaalinen (primaarinen) verenpainetauti Tuija Savolainen

48 Ja yhteiset ratkaisut? [4] ICPC-2 ICD-10 N17 Huimaus / pyörrytys R42 Pyörrytys ja huimaus N79 Aivotärähdys S06.0 Aivotärähdys N95 Jännityspäänsärky G44.2 Jännityspäänsärky ICPC-2 ICD-10 R05 Yskä R05 Yskä R06 Nenäverenvuoto R04.0 Nenäverenvuoto R79 Krooninen keuhkoputkentulehdus J42 Määrittämätön pitkäaikainen keuhkoputkitulehdus ICPC-2 ICD-10 T07 Painonnousu R63.5 Poikkeava painonlisäys Tuija Savolainen

49 Ja yhteiset ratkaisut? [5] ICD on pääsääntöisesti tarkempi ICPC-2 ICD-10 D99 Muu ruuansulatuselinten tauti K31.0 Akuutti mahalaukun laajentuma K52.2 Allerginen tai muu ruokavaliosta riippuva maha-suolitulehdus ja/tai koliitti K52.88 Muu ei-infektioosi maha-suolitulehdus ja/tai koliitti K55.0 Akuutti suolen verisuonisairaus K56.0 Paralyyttinen ileus K56.1 Suolentuppeuma K56.2 Suolenkiertymä K56.5 Kiinnikkeiden aiheuttama suolentukkeuma K56.6 Muu tai tarkemmin määrittämätön suolentukkeuma K59.3 Muualla luokittamaton megakoolon K62.3 Peräsuolen esiinluiskahdus K62.4 Peräaukon ja/tai peräsuolen ahtauma K62.6 Peräaukon ja/tai peräsuolen haavauma K63.1 Suolen (ei-traumaattinen) puhkeama K65.0 Akuutti vatsakalvotulehdus K66.1 Verivatsa K85 Akuutti haimatulehdus K86.00 Alkoholin aiheuttama haimatulehdus, akuutti vaihe K86.08 Alkoholin aiheuttama pitkäaikainen haimatulehdus K86.1 Muu pitkäaikainen haimatulehdus K86.3 Haiman pseudokysta K90.0 Keliakia K91.1 Maha(laukku)leikkauksen jälkeiset oireyhtymät K92.2 Määrittämätön ruuansulatuselinten verenvuoto K92.8 Muu ruuansulatuskanavan sairaus E73 Laktoosi-intoleranssi Tuija Savolainen

50 Ja yhteiset ratkaisut? [6] pääsäännöstä on aina poikkeuksia! ICPC-2 ICD-10 S01 Ihon kipu/arkuus R20.8 Ihotunnon häiriö, muu NAS R52 Muualla luokittamaton kipu ICPC-2 ICD10 S12 Hyönteisen purema/pisto T10.4 Määrittämättömän kehonosan pinnallinen vamma ICPC-2 ICD-10 L08 Olkapään oire/vaiva M25.5 Nivelkipu L10 Kyynärpään oire/vaiva L11 Ranteen oire/vaiva L12 Käden/sormen oire/vaiva L13 Lonkan oire/vaiva L15 Polven oire/vaiva L16 Nilkan oire/vaiva L17 Jalan/varpaan oire/vaiva L20 Niveloire/-vaiva, määrittämätön ICD on välttämätön hoidon kokonaisuudessa (pth & esh) Tuija Savolainen

51 Ja yhteiset ratkaisut? [7] Järkevän rinnakkaiskäytön etuina tarkkuuden parantuminen sekä potilaan ja ammattilaisen yhteinen hyvä erilaisten toimintaympäristöjen ja tarpeiden hyväksyminen perusterveydenhuollon toimijoiden valinnanvapauden kunnioittaminen Käytännön mahdollisuuksia luomassa konversiotaulukoiden täydentäminen vastinparien ensisijaisuuden määrittelyllä vastaavuuden huomiointi luokitusten harmonisointityössä (ICPC3-ICD11-SnomedCT) yhtenäinen ja jopa yhdenmukainen toteutus tietojärjestelmissä (KATTAVA 2010/Sitra) Tuija Savolainen

52 Kravspecifikation for ICPC-2-DK (2008) Tuija Savolainen

53 Kravspecifikation for ICPC-2-DK (2008) Tuija Savolainen

54 (* Lähde: Mediatri v. *) Tietopohja yhtenäiseksi Pirkanmaalla -hankkeessa mukana olleiden kuntien keskinäisesti sopima otsikko Mediatri (2008) / ICPC-2e v.1.0 Tuija Savolainen

55 Mediatri (2010) Tuija Savolainen

56 7. Yhteenveto Tuija Savolainen

57 Ydinviestit [1] Käyntisyiden/terveysongelmien systemaattinen dokumentointi tulee ottaa hyväksi tavaksi myös perusterveydenhuollossa Ydintietojen kirjaaminen on oleellinen osa potilaan hyvää hoitoa käyntisyyt/terveysongelmat/diagnoosit hoidon sisällöt/interventiot/toimet/toiminnot lääkitys jatkohoidon järjestelyt Tuija Savolainen

58 Ydinviestit [2] ICPC-2 yleislääketieteen/perusterveydenhuollon tarpeisiin kehitettynä soveltuu vastaanottotyön arkeen ja huomioi perusterveydenhuollossa työn ensikontaktiluonteen oiretasoisten terveysongelmien painottumisen pitkäaikaissairauksista johtuvat käynnit ICPC:llä kirjataan ensisijaisesti vastaanottokäyntiin johtaneet oireet/vaivat ja taudit/sairaudet Koodiotsikon valinta perustuu terveysalan ammattilaisen näkemykseen käynnin syystä / potilaan terveysongelmasta Tuija Savolainen

59 Ydinviestit [3] ICPC-2 ja ICD-10 toisiaan täydentäviä mäppäykset ICPC-2/ICD-10/SNOMED-CT yleisesti käytettyihin termeihin pohjautuvien hakuohjelmien kehittäminen mahdollistaa järkevän rinnakkaiskäytön harmonisointityö ICPC-3/ICD-11 Harkintaan: kansallinen sovellus hakukoneesta? Tuija Savolainen

60 Ydinviestit [4] ICPC-2 ja ICD-10 toisiaan täydentäviä mäppäykset ICPC-2/ICD-10/SNOMED-CT yleisesti käytettyihin termeihin pohjautuvien hakuohjelmien kehittäminen mahdollistaa järkevän rinnakkaiskäytön harmonisointityö ICPC-3/ICD-11 Harkintaan: kansallinen sovellus hakukoneesta? Tuija Savolainen

61 Ydinviestit [5] Lähestymistavat, tarpeet, resurssit, toimintaympäristöt ja -logiikat vaihtelevat Optimaalinen yhdelle ei ole optimaalinen toiselle Toimintaa tukevien tietojen jalostaminen edellyttää, että terveydenhuollon ammattilaisilla on helppokäyttöiset työkalut ydintietojen rakenteiseen kirjaamiseen (KATTAVA 2008) Tuija Savolainen

62 Ydinviestit [6] Lisäksi tarvitaan luettelomuotoiset, jatkuvasti päivittyvät ja yhteiskäytössä olevat dokumentit yhteiskäyttöisyyden ja potilaan hoitoketjun kannalta tärkeimmistä sisällöistä: diagnoosi/ongelmalista, lääkityslista ja jatkohoidon suunnitelma Rakenteisten ydintietojen ja listamuotoisten dokumenttien hyötyjen realisoiminen edellyttää, että käytettävissä on laaja valikoima älykkäitä, koodattua potilastietoa hyödyntäviä sovelluksia, joita sekä terveydenhuollon ammattilaiset että potilaat voivat käyttää (KATTAVA 2008) Tuija Savolainen

63 Tilaa / lataa Kuntaliiton verkkokaupasta ptit/kirjakauppa/kirjahaku_temp.asp?hakusana=icpc hakutapa=1 Lisätietoja ICPC:stä Kuntaliiton sivustolla, > sosiaali- ja terveys > Nimikkeistöt ja luokitukset > Sosiaali- ja terveydenhuollon nimikkeistöt ja luokitukset > ICPC-2 Perusterveydenhuollon kansainvälinen luokitus KIITOKSET MIELENKIINNOSTA! Tuija Savolainen

ICPC-2. Perusterveydenhuollon kansainvälinen luokitus

ICPC-2. Perusterveydenhuollon kansainvälinen luokitus ICPC-2 Perusterveydenhuollon kansainvälinen luokitus Mårten Kvist & Tuija Savolainen (toim.) ICPC-2 Perusterveydenhuollon kansainvälinen luokitus HELSINKI 2010 Kehitetty Woncan (Maailman yleislääkärijärjestön)

Lisätiedot

Suomalainen tautien kirjaamisen ohjekirja

Suomalainen tautien kirjaamisen ohjekirja OPAS Jorma Komulainen (toim.) Suomalainen tautien kirjaamisen ohjekirja 17 OPAS 17 Jorma Komulainen (toim.) Suomalainen tautien kirjaamisen ohjekirja Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kannen

Lisätiedot

Opas. Perusterveydenhuollon avohoidon tuotteistusjärjestelmä, pdrg

Opas. Perusterveydenhuollon avohoidon tuotteistusjärjestelmä, pdrg 1 (31) Opas Perusterveydenhuollon avohoidon tuotteistusjärjestelmä, pdrg VERSIO 1.0 FCG Konsultointi Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3

Lisätiedot

Sisältö. Perusturva/ Grundtrygghet 1/2010. Pääkirjoitus: Askel eteenpäin pitkällä tiellä 3. Ledare: Ett steg på den långa vägen 4

Sisältö. Perusturva/ Grundtrygghet 1/2010. Pääkirjoitus: Askel eteenpäin pitkällä tiellä 3. Ledare: Ett steg på den långa vägen 4 Sisältö Perusturva/ Grundtrygghet 1/2010 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net Koonnut Jaana Viemerö Painopaikka

Lisätiedot

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Opas ydintietojen, otsikoiden ja näkymien sekä erikoisala ja toimintokohtaisten rakenteisten tietojen toteuttaminen sähköisessä potilaskertomuksessa

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 9/2013 1(29) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 12.30 15.30 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Paciuksenkatu 21, Saunakabinetti 8. krs., Helsinki Puheenjohtaja

Lisätiedot

AvoHILMO. Jari Forsström Sanna-Mari Saukkonen Pirjo Tuomola. Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet 3/2010

AvoHILMO. Jari Forsström Sanna-Mari Saukkonen Pirjo Tuomola. Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet 3/2010 Jari Forsström Sanna-Mari Saukkonen Pirjo Tuomola Luokitukset, termistöt ja AvoHILMO Perusterveydenhuollon avohoidon ilmoitus 2011 Määrittelyt ja ohjeistus Kirjoittajat ja THL Kannen suunnittelu: Kannen

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 4/2014 1(26) Hyväksytty 26.5.2014 Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai klo 12.30 16.00 Paikka THL, Saunakabinetti 8. kerros, Paciuksenkatu 21, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

FinCC-luokituskokonaisuuden käyttöopas

FinCC-luokituskokonaisuuden käyttöopas Liljamo Pia Kinnunen Ulla-Mari Ensio Anneli SHTaL 3.0, SHToL 3.0, SHTuL 1.0 LUOKITUS 2 2012 Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet Liljamo Pia, Kinnunen Ulla-Mari, Ensio Anneli SHTaL 3.0, SHToL 3.0,

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI POTILASTIETOJEN LAADUN JA YHTENÄISYYDEN TUTKIMUS

TUTKIMUSRAPORTTI POTILASTIETOJEN LAADUN JA YHTENÄISYYDEN TUTKIMUS 1 TUTKIMUSRAPORTTI PÄÄTÖKSENTUKIHANKE 2007-2009 EBMeDS Evidence Based Medicine Decision Support Diaarinumero 2213/31/06 SUOMALAINEN LÄÄKÄRISEURA DUODECIM KYMENLAAKSON SAIRAANHOITOPIIRI KOTKAN TERVEYSKESKUS

Lisätiedot

Lääketieteellisen hoidon haittavaikutusten kirjaamiskäytännön ja tilastoinnin kehittämisen asiantuntijaryhmän raportti

Lääketieteellisen hoidon haittavaikutusten kirjaamiskäytännön ja tilastoinnin kehittämisen asiantuntijaryhmän raportti S T A K E S I N T Y Ö P A P E R E I T A 6 / 2 0 0 7 Matti Ojala, Ilkka Saario, Martti Virtanen, Olli nylander, jarkko vasenius, otto lindberg, riitta luhtala, petri mikkola, marja niemi, simo pelanteri,

Lisätiedot

Kanta-arkisto ja rakenteinen kirjaaminen

Kanta-arkisto ja rakenteinen kirjaaminen Kanta-arkisto ja rakenteinen kirjaaminen XI DRG käyttäjäpäivät Tampere 12.-13.12.2013 12.12.2013 1 Taustat ja sidonnaisuudet LL (1989), anestesiologia (1996) Hämeenlinna (KHKS 1997-2011) 1997 -> kahinointia

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 4/2015 1(17) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai 18.5.2015 klo 12.30 16.00 Paikka THL Kokoushuone TEORIA 1 ja TEORIA 2, Mannerheimintie 166, Helsinki Virtuaalihuone 4 Puheenjohtaja

Lisätiedot

HOITOTYÖN YDINTIEDOT SÄHKÖISESSÄ POTILASKERTOMUSJÄRJESTELMÄSSÄ

HOITOTYÖN YDINTIEDOT SÄHKÖISESSÄ POTILASKERTOMUSJÄRJESTELMÄSSÄ HOITOTYÖN YDINTIEDOT SÄHKÖISESSÄ POTILASKERTOMUSJÄRJESTELMÄSSÄ -kehittämisprojekti Kainuussa vuosina 2006 2007 Loppuraportti Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 Kainuu Puh. 08 615 541

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 5/2011 1(23) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 12.30-16.00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Kokoustila Monitoimi A, 1. krs, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja

Lisätiedot

pdrg-käyttöönottohanke

pdrg-käyttöönottohanke pdrg-käyttöönottohanke Loppuraportti FCG KONSULTOINTI OY P14346 Loppuraportti TIIVISTELMÄ pdrg-käyttöönottohanke käynnistyi alkuvuodesta 2011 ja päättyi vuoden 2013 lopulla. Käyttöönottohankkeen koordinoinnista

Lisätiedot

Sosiaalialan tietojärjestelmästandardien kartoitus

Sosiaalialan tietojärjestelmästandardien kartoitus Sosiaalialan tietojärjestelmästandardien kartoitus Kuopion yliopisto, Tietotekniikkakeskus, HIS tutkimusyksikkö Yhteyshenkilö Esa Paakkanen (Esa.Paakkanen@uku.fi) Dokumentin versio 1.1 Päiväys 2.2.2007

Lisätiedot

AvoHILMO. Perusterveydenhuollon avohoidon ilmoitus 2015 OHJAUS. Määrittelyt ja ohjeistus. Kaisa Mölläri Sanna-Mari Saukkonen

AvoHILMO. Perusterveydenhuollon avohoidon ilmoitus 2015 OHJAUS. Määrittelyt ja ohjeistus. Kaisa Mölläri Sanna-Mari Saukkonen AvoHILMO OHJAUS Perusterveydenhuollon avohoidon ilmoitus 2015 Määrittelyt ja ohjeistus Kaisa Mölläri Sanna-Mari Saukkonen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Puhelin:

Lisätiedot

Usein kysyttyä AvoHILMOsta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Telephone: 029 524 6000 www.thl.

Usein kysyttyä AvoHILMOsta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Telephone: 029 524 6000 www.thl. Usein kysyttyä AvoHILMOsta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Telephone: 029 524 6000 www.thl.fi Usein kysyttyä AvoHILMOsta Marjut Frantsi-Lankia, Valeria

Lisätiedot

ICF ICF. Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden. terveyden kansainvälinen. World Health Organization WHO ISBN 951-33-1159-7 ISSN 1237-5683

ICF ICF. Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden. terveyden kansainvälinen. World Health Organization WHO ISBN 951-33-1159-7 ISSN 1237-5683 Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus ICF Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus ISBN 951-33-1159-7 ISSN 1237-5683 Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Kansallisen tason sähköisten potilastietojärjestelmien toteuttamisvaihtoehtojen vertailu - KATTAVA-projekti. Sitran selvityksiä 12

LOPPURAPORTTI. Kansallisen tason sähköisten potilastietojärjestelmien toteuttamisvaihtoehtojen vertailu - KATTAVA-projekti. Sitran selvityksiä 12 Sitran selvityksiä 12 LOPPURAPORTTI Kansallisen tason sähköisten potilastietojärjestelmien toteuttamisvaihtoehtojen vertailu - KATTAVA-projekti Janne Aaltonen Antti Ailio Pauli Kilpikivi Pirkko Nykänen

Lisätiedot

Terveydenhuollon rakenteisen kirjaamisen opas

Terveydenhuollon rakenteisen kirjaamisen opas OHJAUS kirjaamisen opas Keskeisten kertomusrakenteiden kirjaaminen sähköiseen potilaskertomukseen OSA 1 Jukka Lehtovirta Riikka Vuokko (toim.) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos www.thl.fi 1 2014 OHJAUS

Lisätiedot

Koodistojen kielelliset ja terminologiset laadintaperiaatteet sosiaali- ja terveydenhuollon Koodistopalvelussa

Koodistojen kielelliset ja terminologiset laadintaperiaatteet sosiaali- ja terveydenhuollon Koodistopalvelussa OHJAUS Koodistojen kielelliset ja terminologiset sosiaali- ja terveydenhuollon Koodistopalvelussa Ohjeita valmistelijoille ja asiantuntijaryhmille Virpi Kalliokuusi Johanna Eerola Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Terveydenhuollon kansallinen tietojärjestelmäarkkitehtuuri. KANTA-jatkomäärittely, syksy 2007. Ydindokumentti

Terveydenhuollon kansallinen tietojärjestelmäarkkitehtuuri. KANTA-jatkomäärittely, syksy 2007. Ydindokumentti OIAALI- JA UITIO Dnro TERVEYINITERIÖ 1834/2007 Riitta Alkula 18.10.2007 v. 1.0 KANTA-JATKOÄÄRITTELY; YDINDOKUENTTI LAUUNTOJEN PERUTEEL- LA UOKATTUNA Terveydenhuollon kansallinen tietojärjestelmäarkkitehtuuri

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous (hyväksytty 27.8.2013) 6/2013 1(23) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai klo 12.30 16.00 Paikka Monitoimi A THL, Lintulahden toimipiste Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Terveyskeskuslääkärin työn sisältö on muuttunut Tukeeko 15 vuoden kattava käyntisyyseuranta olettamusta?

Terveyskeskuslääkärin työn sisältö on muuttunut Tukeeko 15 vuoden kattava käyntisyyseuranta olettamusta? Terveyskeskuslääkärin työn sisältö on muuttunut Tukeeko 15 vuoden kattava käyntisyyseuranta olettamusta? Seppo YT Junnila 20.11.2009 20.11.2009 SYT Junnila Sidonnaisuudet Salon seudun kunnilta palkkaa

Lisätiedot

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Tapaustutkimus Käypä hoito -suositusten käytöstä ja terveydenhuollon ammattilaisten näkemyksistä päätöksenteon tuesta Merja

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 3/2011 1(11) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 12:30-16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Kokoustila Monitoimi A, 1. krs, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja

Lisätiedot

Hoitokäytäntöjen kuvauksesta voimavarojen hallintaan

Hoitokäytäntöjen kuvauksesta voimavarojen hallintaan Hoitokäytäntöjen kuvauksesta voimavarojen hallintaan Päijät-Hämeen keskussairaalan poliklinikka- ja vuodeosastoselvitys 31.05.2006 Mats Brommels, Outi Elonheimo Health Services Management Oy ISBN 952-5564-08-8

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon hoitoilmoitus 2010 Määrittelyt ja ohjeistus

Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon hoitoilmoitus 2010 Määrittelyt ja ohjeistus Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet TUTKIMUS HILMO Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon hoitoilmoitus 2010 Määrittelyt ja ohjeistus 3 2009 ISBN 978-952-245-170-5 Toimitus ja taitto: Kirsi Seppälä Yliopistopaino

Lisätiedot