ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT V05 AN. Pump Division

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division"

Transkriptio

1 Standardi vesipumppu NOT V05 AN Pump Division

2 2-48 Hyvä asiakas Olet valinnut FLOWSERVE pumpun, kiitämme luottamuksestasi. Tässä ohjekirjassa annetaan ohjeita pumppuyksikön oikeaoppisesta asennuksesta, käytöstä ja huollosta, joten pyydämme sinua varaamaan riittävästi aikaa ohjeisiin tutustumista varten. Mikäli haluat laitettasi koskevia lisätietoja (asennus, toiminta, lisävarusteet) pyydämme sinua kääntymään FLOWSERVE jälleenmyyjäsi puoleen. Älä epäröi ottaa yhteyttä tarvittaessa. Traduction en Anglais du manuel d installation et d entretien NOT V05 FR Translation of the instruction book NOT V05 FR Käännös ohjekirjasta NOT V05 FR

3 SISÄLTÖ TURVALLISUUS PUMPUN KUVAUS Tuottoaluekaaviot KÄSITTELY Yleisiä ohjeita Pumpun painot Pumppuyksiköiden nosto ASENNUSVALMISTELUT Pakkauksen purkaminen ja tarkistukset Varastointi ASENNUS Sijoitus Alusta Linjaus Imu- ja paineputkisto Sähkökytkennät KÄYNNISTYS JA KÄYTTÖ Paineellisen imuputkijärjestelmän käynnistystäyttö Imunostojärjestelmän käynnistystäyttö Tarkistukset ja valmistelu ennen ensimmäistä käyttöönottoa ja jokaisen huollon jälkeen Pumpun käyttöönotto Käynti Jatkuvan käynnin aikana tapahtuva pysäytys ja uudelleenkäynnistys Alasajo VIANETSINTÄTAULUKKO HUOLTO Yleistä tietoa tarkistuksista ja huolloista Huoltoaikataulu Perushuolto Akselitiivistejärjestelmän huolto PUMPUN KORJAUS pumpun purkaminen pumpun uudelleenkokoaminen Suositeltavat ruuvien vääntömomentit Mekaaninen tiiviste HYVÄKSYTYT VARAOSAT Hyväksytyt varaosat Yleiskaaviokuvio Osaluettelo...48

4 4-48

5 TURVALLISUUS Tämä käyttöohjekirja antaa perusohjeita, joita täytyy noudattaa pumppua asennettaessa, käytettäessä ja huollettaessa. Tämän vuoksi vastuunalaisen henkilöstön/käyttäjän täytyy ehdottomasti lukea tämä käyttöohjekirja ennen pumpun kokoamista ja käyttöönottoa. Tätä ohjekirjaa täytyy aina olla saatavissa pumpun asennuspaikassa. Turvallisuusohjeiden noudattamisen lisäksi myös ohjekirjan muissa kappaleissa annettuja ohjeita täytyy noudattaa. Henkilöstön koulutus ja vaatimukset Käytöstä, huollosta, tarkistuksista ja kokoamisesta vastaavan henkilöstön tulee olla riittävän pätevää. Henkilöstön vastuualueiden ja valvonnan täytyy olla tarkoin määritelty. Mikäli henkilöstöllä ei ole riittäviä tietoja ja taitoja, heidät täytyy kouluttaa tehtäviin ja heitä täytyy myös opastaa; koneenvalmistaja tai toimittaja voi järjestää tarvittaessa koulutusta. Koneiston käyttäjän täytyy myös varmistaa, että pumppua käyttävä henkilöstö on varmasti ymmärtänyt tässä käyttöohjekirjassa annetut ohjeet ja neuvot. Turvallisuusohjeiden noudattamatta jättämisestä seuraavat vaaratilanteet Turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteen, mikä koskee niin henkilöstöä kuin myös ympäristöä ja itse pumppua ja voi johtaa myös korvausvaatimusoikeuden menetykseen. Turvallisuusohjeiden noudattamatta jättämisestä saattaa seurata esimerkiksi seuraavanlaisia vaaratilanteita: - Pumpun/laitteiston tärkeiden toimintojen käyntihäiriöt - Tiettyjen huolto- ja korjaustoimenpiteiden epäonnistuminen - Ihmisten altistuminen sähköisille, mekaanisille ja kemiallisille riskeille ja vaaroille - Mahdolliset ympäristöpäästöt. Suojakäsineitä ja turvasaappaita tulee ehdottomasti käyttää kaikissa tehtaissa. Suosittelemme myös suojakypärän käyttöä riippumatta siitä, kuinka pieni mahdollinen riski jäädä putoavan esineen alle todellisuudessa on. Älä koskaan ylitä tässä käyttöohjekirjassa annettuja virtausnopeus-, paine- ja lämpötilarajoituksia. Pumppu ei välttämättä kestä tätä ja seurauksena saattaa olla aineellisia tai ruumiillisia vahinkoja. Luvattomat muutokset ja varaosat Pumppua saa muuttaa ainoastaan valmistajan luvalla. Turvallisuussyistä käytä ainoastaan valmistajan hyväksymiä varaosia ja lisävarusteita. Muunlaisten osien käyttö voi vapauttaa valmistajan kaikesta vastuusta.

6 6-48 Pumppumelu Kun pumpun melutaso ylittää 85 dba täytyy kiinnittää huomiota voimassa oleviin terveys- ja työturvallisuuslainsäädäntöön, jotta pumpun käyttäjähenkilöstön altistumista kovalle melulle voitaisiin rajoittaa. Tavallisesti rajoitetaan melulle altistumisaikaa ja tai laite kapseloidaan siten, että ympäristöön suuntautuva melu vähenee. Pumpun melutaso riippuu useista tekijöistä: Käytetystä moottorityypistä, käyttökapasiteetistä, putkistojen suunnittelusta sekä rakennuksen akustiikasta. Alla olevassa taulukossa määritellyt melutasot ovat suuntaa-antavia odotettavissa olevien melutasojen suhteen min min min min -1 MOOTTORI- KOKO kw PUMPPU & MOOTTORI dba VAIN PUMPPU dba PUMPPU & MOOTTORI dba VAIN PUMPPU dba < Desibeliarvot perustuvat meluisimpiin yleisesti käytössä oleviin vaihteettomiin sähkömoottoreihin. Tasot ovat äänenpainetasoja 1 metrin päässä suoraan käynnissä olevasta pumpusta esteettömästi heijastavan tason läheisyydessä.

7 7-48 Mikäli on ostettu ainoastaan pumppu, joka on tarkoitus asentaa jo olemassa olevaan moottoriin, täytyy taulukon vain pumppu melutasot yhdistää toimittajalta saatuun moottorin melutasoon. Ota yhteyttä alan asiantuntijaan tarvittavien laskelmien suorittamista varten. Henkilöstön käyttäessä pumppua täytyy muistaa, että silloin kun äänenpaineen taso on: - Alle 70 dba : Erityistoimenpiteitä ei tarvitse ottaa käyttöön. - Yli 70 dba : Jatkuvasti konehuoneessa työskenteleville täytyy hankkia tarvittavat, melulta suojaavat varusteet. - Alle 85 dba : Samassa tilassa väliaikaisesti viipyvien osalta ei tarvitse ottaa käyttöön erityisiä suojakeinoja. - Yli 85 dba : Tilaa tulee käsitellä vaarallisena tilana melun vuoksi ja tarvittava varoituskyltti tulee kiinnittää jokaisen sisäänkäynnin viereen varoittamaan huoneeseen menijöitä siitä, että heidän tulee käyttää kuulosuojaimia silloinkin, kun he siirtyvät kyseisiin tiloihin ainoastaan lyhyeksi aikaa. - Yli 105 dba : Täytyy ehdottomasti käyttää erityisiä tälle melutasolle suunniteltuja suojaimia yhdessä niihin asennettujen kirjomeluosien kanssa. Varoituskyltit on kiinnitettävä jokaisen sisäänkäynnin viereen. Henkilöstön täytyy käyttää kuulosuojaimia. Varmista, että seinien ja ikkunoiden läpi siirtyvä melu ei johda liian suuriin melutasoihin konehuoneen ympäristössä.

8 8-48 Ruoka- tai juomaveden pumppaukseen käyttävät pumput Mikäli pumppua ei ole erikseen tilattu juoma- tai ruokaveden pumppaukseen, sitä ei saa myöskään käyttää tämäntyyppiseen tarkoitukseen. Mikäli pumppu on tilattu tällaista käyttöä varten, täytyy noudattaa seuraavia suosituksia. Käyttöönottoa edeltävä puhdistus Pumput, joita aiotaan käyttää ruoka- tai juomaveden pumppaukseen, täytyy puhdistaa ennen käyttöönottoa sekä myös sellaisten varaosien vaihtamisen jälkeen, jotka ovat kosketuksissa pumpattavan nesteen kanssa. Puhdistuksen täytyy sisältää ainakin seuraavaa: Lipeähuuhtelu minuutin ajan 80 C. Huuhtelu puhtaalla vedellä minuutin ajan 80 C. Happohuuhtelu minuutin ajan 80 C. Puhdasvesihuuhtelu minuutin ajan 80 C. Virtausnopeuden täytyy näiden toimenpiteiden aikana olla vähintään 100 % suurimassa mahdollisesta käyttövirtauksesta. Lipeä- ja happohuuhtelut tulisi suorittaa toimittajan ohjeiden mukaisesti. Edellä mainittu toimenpiteiden on yleinen toimenpide. Käyttäjän tulee huomioida oma kokemuksensa toimenpiteitä suorittaessaan. Pumpun käyttöönoton jälkeen tapahtuva puhdistus riippuu sovellus- ja käyttöolosuhteista. Käyttäjän täytyy varmistaa, että puhdistustoimenpiteet vastaavat sovelluskäyttöolosuhteita.

9 2. PUMPUN KUVAUS Pump Division 9-48 pumppu on päästäimevä yksivaiheinen keskipakopumppu, paineyhde ylös, pesä itseilmautuva. Pumppupesän, imu- ja paineyhteet, jalkojen sekä akselinpään läpimitat ja sijainti vastaavat seuraavia: DIN ja NF EN 733. Pumppu täytyy varastoida tärinättömään, ilmastoituun tilaan, joka suojaa pumppua huonolta säältä, pölyltä ja tärinältä. Toimitetun laitteen voidaan taata toimivan ainoastaan silloin, kun sitä käytetään tässä käyttöohjekirjassa annettujen ohjeiden mukaisesti. Tässä ohjekirjassa annettuja enimmäisarvoja ei saa koskaan ylittää. Maksimi käyttöpaine 16 baaria Maksimi imupaine 10 baaria Korkein sallittu pumpattavan nesteen lämpötila: - Nauhatiiviste 105 C - Mekaaninen tiiviste 140 C Matalin mahdollinen pumpattavan nesteen lämpötila - 10 C Korkein mahdollinen ympäristölämpötila 40 C Maksimi kiintoainepitoisuus 50 g/m 3 Ominaispaino 1 Viskositeetti 1 mm 2 /s Pyörimisnopeus (taajuus 50 Hz) : min min -1 Pyörimisnopeus (taajuus 60 Hz) : min -1 (ou) 3500 min -1 Suurin pyörimisnopeus ilmoitetaan pumpun nimikilvessä.

10 10-48 Pumpun kylkeen kiinnitetystä nimikilvestä ilmenevät seuraavat tiedot: Jokainen pumppu on varustettu tällaisella arvokilvellä: kuva Pyörimisnopeus pumpputyyppi Nostokorkeus Säteis/päittäislaakeri Valmistusvuosi + Valmistusnumero Massa Suurin sallittu paine 20 C Maksimi-/minimilämpötila Kaikki pumppuyksiköt on varustettu seuraavan laisella nimikilvellä Kokonaispaino

11 Tuottoaluekaavio min -1 (50Hz) : tuottoaluekaaviot (Q,H)

12 min -1 (50Hz) : tuottoaluekaavio (Q,H)

13 min -1 (60 Hz) : tuottoaluekaavio (Q,H)

14 min -1 (60 Hz): tuottoaluekaaviot (Q,H)

15 3. KÄSITTELY 3.1 Yleisiä ohjeita Pump Division Laatikot, kuljetuslaatikot, kuormauslavat tai pahvilaatikot voidaan tyhjentää haarukkatrukkien tai vaijereiden avulla niiden koosta ja rakenteesta riippuen. Yli 30 kg painavien kappaleiden nostoon täytyy käyttää nostolaitetta, joka vastaa nostettavan esineen painoa sekä paikallisia säädöksiä. Yhdellä tai useammalla kiinnitysrenkaalla varustettujen koneiden tai muiden kappaleiden nostamiseen tulee käyttää ainoastaan koukkuja ja ketjuja voimassa olevien turvallisuusmääräysten edellyttämällä tavalla. Älä koskaan kiinnitä kaapeleita, ketjuja tai muita köysiä suoraan kiinnitysrenkaisiin. Kaapeleihin, ketjuihin tai nostoköysiin ei saa koskaan kohdistua liikaa painetta. Älä koskaan taivuta nostokoukkuja, kiinnitysrenkaita tai muita sellaisia kiinnikkeitä, jotka on suunniteltu kestämään niihin kohdistuvaa painetta vain rajoitetussa määrin. Muista myös se, että nostolaitteen kapasiteetti laskee silloin, kun nostovoiman suunta muodostaa kulman laitteen akselin kanssa. Turvallisuustason nostamiseksi ja nostolaitteen tehokkuuden parantamiseksi kaikkien nostettavien kohteiden täytyy olla mahdollisimman kohtisuoraan. Tarvittaessa nostopalkki voidaan sijoittaa, vintturin ja kuorman väliin. Raskaita esineitä nostettaessa ei saa koskaan seisoa kuorman alla tai muuten millään lailla kuorman tiellä, mikäli kuorma sattuu putoamaan tai heilahtamaan. Älä koskaan jätä kuormaa roikkumaan vintturista. Nostolaitteen kiihtyvyyden ja hidastuvuuden täytyy pysyä turvallisissa rajoissa. Nostolaite täytyy sijoittaa siten, että kuorma voidaan nostaa kohtisuoraan. Tarvittaessa täytyy ryhtyä riittäviin turvatoimenpiteisiin kuorman heilahtelun estämiseksi käyttämällä esimerkiksi kahta nostolaitetta, jotka ovat suunnilleen samassa kulmassa (alle 30 ) pystysuoraan nähden

16 3.2 Pumpun paino Pump Division Kaikki painot on annettu kilogrammoissa PUMPPUTYYPPI PUMPUN PAINO PUMPPUPESÄN PAINO PESÄNKANNE PAINO L L Paino < 30 kg L Paino < 30 kg L L L L L L L L L L L Paino <30kg L L L L Kaikkia moottoreita (moottorin painon näet moottorin selostekilvestä) täytyy käsitellä nostolaitteen avulla. Yli 30 kg painoisten kohteiden käsin tapahtuva nostaminen/siirtäminen on kiellettyä.

17 Pump Division Pumppuyksiköiden nostaminen Käsittele pumppuyksiköitä niiden CE -kilvestä löytyvän painon mukaan. Pumppuosan painon löydät taulukosta 3.2 ja arvokilvestä. Vääntymisen välttämiseksi pumppua täytyy nostaa näytetyllä tavalla Pumppuyksikkö Pumppu vapaalla akselinpäällä Käytä suojahansikkaita, turvasaappaita ja suojakypärää aina kun käsittelet pumppua. Yli 30 kg painoisten kohteiden käsin tapahtuva nostaminen/siirtäminen on kiellettyä.

18 ASENNUSVALMISTELUT 4.1 Pakkauksen purkaminen ja tarkistus Pumppu täytyy tarkistaa toimituksen mukana seuraavien ohjeiden mukaisesti ja kaikista mahdollisista vaurioista tai puutteista täytyy ilmoittaa välittömästi Flowserven edustajalle. Kaikki pakkausmateriaalit täytyy tarkistaa mahdollisesti pumpun mukaan pakattujen varaosien tai lisävarusteiden osalta. 4.2 Varastointi Varastoi pumppu puhtaaseen, kuivaan paikkaan, jossa se ei altistu tärinälle tai värähtelylle. Jätä putkiyhteen suojat paikoilleen suojataksesi pumppupesää lialta ja muilta vierailta esineiltä. Käännä pumppua kerran viikossa laakereiden ja tiivistepintojen (mikäli pumppu on varustettu mekaanisella tiivisteellä) kiinni juuttumisen estämiseksi. Pumppu voidaan varastoida enintään kuudeksi kuukaudeksi kerrallaan. Ota yhteyttä FLOWSERVEn edustajaan lisäohjeita varten, mikäli aiot varastoida pumpun pidemmäksi aikaa.

19 Pump Division ASENNUS 5.1 Sijainti Pumppu täytyy sijoittaa siten, että sen ympärille jää riittävästi tilaa ilmanvaihtoa sekä huoltotoimenpiteiden ja tarkistusten suorittamista varten. Lisäksi pumpun yläpuolelle täytyy jättää riittävästi tilaa nostamista varten ja pumppu tulisi myös sijoittaa mahdollisimman lähelle pumpattavan nesteen säiliötä. 5.2 Alusta Pumppuyksikkö voidaan kiinnittää alustaansa usealla eri tavalla, oikea menetelmä riippuu pumppuyksikön koosta, sijainnista ja melulle sekä tärinälle asetetuista rajoituksista. Pumpun vääränlaiseen alustaan tai väärin tapahtuva kiinnitys ja asennus voi johtaa pumpun käyntihäiriöihin tai rikkoontumiseen, mikä puolestaan tarkoittaa sitä, että takuu ei kata pumpulle aiheutuneita vaurioita. Pohjalaatta täytyy kiinnittää tukevalle alustalle, joko riittävän paksuun ja laadukkaaseen betonialustaan tai teräsrunkoon. Pumppuun ei saa kohdistua voimia putkistosta, vaan pumppuyksikkö täytyy linjata siten, että se säilyttää alkuperäisen pumpun ja moottorin välisen linjauksensa ja asentonsa. NFE27811 Kiinnityspulttien täytyy vastata alustan pulttireikiä. Käytä hyväksyttyjä kiinnityspultteja, jotka riittävät takaamaan pumpun tukevan asennuksen alustaansa. Tämä koskee erityisesti laattoja joita ei ole valettu betoniin ja joiden kiinnityspulttien täytyy kestää käyntivääntömomentti. Jätä alustaan riittävästi tilaa kiinnityspultteja varten. Käytä tarvittaessa betoniakkureita.

20 20-48 Yleensä pumppu ja sen moottori kiinnitetään yhteiselle pohjalaatalle, jos ei sekä pumppu että moottori pitää varustaa omalla aluslaatallaan. Pohjalaatan täytyy olla kunnolla valettu alustaansa Pohjalaatan kiinnitys - Puhdista kiinnitysalusta hyvin. - Aseta shimmilevyt paikoilleen (noin mm paksuiset); yksi pulttireiän molemmille puolille (vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös säädettäviä kierretankoja). - Aseta alusta paikoilleen ja tasaa se molemmissa suunnissa uusien shimmilevyjen avulla. Alustan tulisi olla linjattu tasolle 0,5 mm per 1 m Pohjalaatan valu Suorita tarvittavat valmistelut valua varten. Puhdista alusta huolellisesti ennen valun aloittamista ja käytä apuna myös reunalautoja kuvan osoittamalla tavalla: Reunalaudat Valmista laasti (betoni, hartsi) valmistajan ohjeiden mukaisesti.

21 Pump Division Käytä kutistumatonta laastia. - Kaada laastia riittävästi valettavaan paikkaan. Tasoita pinnat. Huolehdi siitä, että ilmakuplia ei pääse syntymään. - Poista reunalaudat, tasoita ulkokulmat, tasoita kaikki pinnat. - Kiristä ehdottomasti ankkuripultit laastin kovettuessa. - Tarkista linjaukset seuraavien ohjeiden mukaisesti: 5.3 Linjaus Yhdensuuntaisuuden ja keskeisyyden tarkistus: Tarkista linjaukset kolmessa tai neljässä pisteessä ennen putkien asennusta. viivain mittakellolla Sallitut liikkumavarat rullalaakereilla varustetulle moottorille. = 0,15 mm yhdensuuntaisuuden tarkistus = 0,1 mm kulman tarkistus Kulman tarkistus: VAROITUS! Linjaus on lopullinen vasta putkistojen asennuksen jälkeen (katso 5.4). työntömitalla rakotulkilla

22 22-48 Korjaa laitteen linjausta tarvittaessa: Pumppuyksikkö asennettuna tavalliselle pohjalaatalle: Koneet linjataan alustavasti hyvin tarkkaan jo tehtaallamme tai kun valtuutettu edustajamme kasaa yksikön. Kiinnitysvaiheessa havaittu väärä linjaus on tavallisesti seurausta pohjalevyn huonosta linjauksesta (siirtynyt mahdollisesti kuljetuksen aikana tai putkiston aiheuttaman vaikutuksen vuoksi). Oikaise pohjalaatan linjaus ja mikäli tästä ei ole apua, korjaa moottorin ja putkiston asennusta. Pumpun ja moottorin kiinnitys omille pohjalaatoilleen: Koneet täytyy aina ensin kiinnittää omille pohjalevyilleen. Pumpun kiinnityksen jälkeen se muodostaa kiinteän kokonaisuuden. Tarvittavat linjaukset suoritetaan moottorin kautta. Älä koskaan kytke moottoriin sähköä ennen kuin yksikön asennus on varmasti suoritettu loppuun. 5.4 Imu- ja paineputkisto Putkien mitat eivät välttämättä vastaa pumpun imun ja paineen läpimittoja. - Valitse ensin virtausnopeus < 2m/s imua varten, ja noin 3 m/s poistoa varten. - Ota huomioon käytettävissä oleva NPSH jonka täytyy olla suurempi pumpun vaatimaa NPSH:sta. Älä koskaan käytä pumppua tukemaan putkistoa. Älä koskaan asenna liikuntasaumaa siten, että sen sisäisen paineen aiheuttama voima voi vaikuttaa pumpun laippaan. Suurimmat sallitut pumpun laippoihin kohdistuvat momentit ja paineet vaihtelevat pumpputyypin ja koon mukaan. Nämä ulkoiset rasitukset voivat aiheuttaa linjausvirheitä, laakereiden kuumentumista, kytkimen kulumista, tärinää ja pumppupesän rikkoontumista. Putkistoja suunniteltaessa ( 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3) täytyy soveltaa tarvittavia varotoimia, jotta suurimpia sallittuja pumppuun kohdistuvia rasituksia ei ylitettäisi.

23 Pump Division Pumpun laippoihin kohdistuvat voimat ja momentit eivät saa koskaan ylittää seuraavassa taulukossa annettuja arvoja: Imu Paineen Momentit purkaminen Voimat (dan) Pumppu DNA DNR (mdan.) (mm) (mm) Fv max Fh max Mt max L L L L L L L L L L L L L L L L L L Voima- ja vääntömomenttiarvot koskevat kaikkia laippoja yhdessä - eivät yksittäisiä laippoja. Katso jakautuminen yksittäisten laippojen suhteen standardista NFE

24 Paineellisen imuputken suunnittelu Imulinjan täytyy olla mahdollisimman lyhyt ja suora, älä koskaan muodosta kulmaa suoraan pumpun imulaippaan. Sulkuventtiili Takaiskuventtiili Sulkuventtiili Kytkin Moottori Pohjalevy Kytkinsuoja Paineellisen imuputkijärjestelyn kuvaus - Vältä jyrkkiä kulmia tai äkillisiä supistuksia. Käytä supistuksia 20 (koko kulma). - Asenna putkisto siten, että sinne ei jää ilmataskuja. - Mikäli imuputkessa ei voida välttää huippuja, tulee ne varustaa ilmanpoistimilla. - Mikäli suodattimen käyttö on tarpeen, sen verkkoalueen tulisi olla kolme tai neljä kertaa imuputken poikkihalkaisijan suuruinen. - Mikäli imulinjassa tarvitaan sulkuventtiili tulisi olla täysaukkoinen. Älä kiristä laippoja ennen lopputarkastuksen suorittamista (katso 5.4.4).

25 5.4.2 Imunostoputken suunnittelu Pump Division Imuputken täytyy olla mahdollisimman suora ja lyhyt, älä koskaan muodosta kulmaa suoraan pumpun imuyhteeseen. Sulkuventtiili Takaiskuventtiili Kytkin Moottori Riittävä upotus :I Pohjalevy Kytkinsuoja I 3xD Imunostotilanteen kuvaus - Vältä jyrkkiä kulmia tai äkillisiä supistuksia. Käytä supistuksia 20 (koko kulma), supistus yläpuolelle. - Järjestä imuputkisto siten, että se suuntautuu ylöspäin kohti pumppua ja varmista samalla ettei minkäänlaisia ilmataskun mahdollistamia huippuja muodostu. - Jos pohjaventtiiliä tarvitaan, varmista että se ei ole liian suuri, sillä liian suuri venttiili voi aiheuttaa epätasaista virtausta imulinjassa (venttiilin jyskytystä). Älä kiristä laippoja ennen lopputarkastuksen suorittamista (katso 5.4.4).

26 Paineputken suunnittelu - Mikäli paineputki on varustettu laajennuksella, sen kokonaiskulman täytyy jäädä 7-12 välille. - Asenna sulkuventtiili takaiskuventtiilin jälkeen. Takaiskuventtiili asennetaan paineputkeen suojaamaan pumppua paineiskuilta ja käänteiseltä pyörimissuunnalta. Tarvittaessa painemittari voidaan asentaa putkistoon. Painemittari Älä kiristä laippoja ennen lopputarkastuksen suorittamista (katso 5.4.4).

27 Pump Division Lopputarkastus ja asennuksen viimeistely - tarkista kiinnityspulttien kireys Kiristä tarvittaessa! - Tarkista, että imu- ja painelaippojen suojakannet poistettu - Tarkista, että putkiston laippojen reiät ovat samansuuntaisia ja vastaavat pumpussa olevia. - Kiristä imu- ja painelaipat! - Tarkista pumppuyksikön linjaus kohdan 5.3 mukaisesti. Korjaa tarvittaessa liikuttamalla ainoastaan moottoria! - Tarkista käsin, että pumppu kääntyy vapaasti. Mahdollinen jumiutuminen viittaa pumpun vääntymiseen, mikä on seurausta putkiston aiheuttamasta liian suuresta momentista. Putkistoasennusta tai -suunnittelua täytyy tarkastella tarvittaessa uudestaan! - Kytke tarvittaessa myös lisäputkijärjestelmät (hydraulinen, pneumaattinen tai tiivistejärjestelmän vaatima). - Tarkista lisäputkistojen tiiveys ja toimivuus. 5.5 Sähkökytkennät Pätevän sähköasentajan täytyy suorittaa tarvittavat sähkökytkennät sovellettavien paikallisten määräysten edellyttämällä tavalla. Moottori täytyy johdottaa moottorin valmistajan ohjeiden mukaisesti (löytyvät tavallisesti jakorasian sisältä) kuten myös kaikki lämpö-, vuoto-, maadoitussuojalaitteet sekä muut tarvittavat suojalaitteet. Jännitelähteen sopivuus laitteelle voidaan tarkistaa nimikilvestä. Hätäpysäytyskytkin on asennettava. Suorita maadoituskytkennät paikallisten määräysten edellyttämällä tavalla. Tarkista pyörimissuunta pumpun käynnistystäytön jälkeen ( 6.1, 6.2) ja ennen ensikäynnistystä ( 6.4) kiinnijuuttumisen riskin välttämiseksi.

28 KÄYNNISTYS JA KÄYTTÖ Ainoastaan riittävän pätevyyden omaava henkilö voi suorittaa seuraavana esitellyt toimenpiteet. 6.1 Paineellisen imuputkijärjestelmän käynnistystäyttö - Sulje painepuolen sulkuventtiili ja täytä pumppu avaamalla imupuolen sulkuventtiili. Päästä ilma pois avaamalla pumpun tulpat. - Jos takaiskuventtiilille on ohitusventtiili, avaa painepuolen sulkuventtiiliä ja takaiskuventtiilin ohitusventtiiliä hiukan. - Aseta tulpat paikoilleen sen jälkeen kun pumpussa ei ole enää ilmaa. Ilmanpoisto Paineellisen imuputkijärjestelmän käynnistystäyttö 6.2 Imunostojärjestelmän käynnistystäyttö Pohjaventtiilillä: - Täytä imuputki ja pesä nesteellä (paine 1-2 baaria). - Päästä ilma pois avaamalla pumpun tulpat. - Aseta tulpat takaisin paikoilleen sen jälkeen, kun pumpussa ei ole enää ilmaa.

29 Pump Division ULKOPUOLINEN NESTE Ilmanpoisto Ilman pohjaventtiiliä: Pohjaventtiilillä varustetun imunostojärjestelmän käynnistystäyttö - Käynnistystäyttö voidaan suorittaa tyhjöstysjärjestelmän avulla. HUOMAA: Pohjaventtiilien käyttöä ei suositella silloin, kun pumpattavassa nesteessä on kiinteitä hiukkasia. Ne voivat jäädä tiivistepinnan ja istukan/läpän väliin. 6.3 Tarkistukset ja valmistelu ennen ensikäynnistystä ja jokaisen huollon jälkeen Välttämätön: Tarkista kaikkien tulppien kireys. Varmista, että tiivistysholkki kiristää kevyesti tiivistysnauhoja. Nauhatiivisteen ylikuumenemisvaara. Tarkista moottorin pyörimissuunta. Katso pumpun pyörimissuuntanuolta. Asenna kaikki suojajärjestelmät paikoilleen; erityisesti kytkinsuoja sekä laakeroinnin ja tiivisteen väliin asennettu suojaverkko (viite 9610). Avaa kaikki imupuolen venttiilit (mikäli niitä on) Sulje painepuolen sulkuventtiili ja ohitusventtiili Varmista, että imuputki ja pumppupesä ovat täynnä nestettä.

30 30-48 Turvallisuusohjeet pumpun ollessa käynnissä. Mahdollisesti pumpun käyttäjälle vaaraa aiheuttavat kuumat tai jäätävät koneenosat täytyy suojata vahingossa tapahtuvalta kosketukselta. Mikäli 100 % suojaus ei ole mahdollista, ei pumpun läheisyyteen saa päästä muita kuin huoltohenkilöstöä. Jos lämpötila nousee yli 80 C, asianmukainen varoituskyltti täytyy asentaa pumpun viereen. Jakorasioiden, virtakytkinten ja muiden sähköisten laitteiden ja osien avaaminen on ehdottomasti kielletty. Jos niitä kuitenkin täytyy avata lukemien saamiseksi, testausten tai säätöjen suorittamiseksi, täytyy tehtävän suorittajan olla kyseiseen tehtävään pätevä ja käyttää asianmukaisia työkaluja. Varmista, että kaikkia suojalaitteita ja varusteita käytetään sähköön liittyviltä riskeiltä suojautumiseen. 6.4 Pumpun ensikäynnistys Imuventtiilien täytyy olla täysin auki, kun pumppu on käynnissä. Älä koskaan käytä pumppua kuivana, sillä se vaurioittaa pumppua. Käynnistä moottori ja tarkista poistopuolen paine. Mikäli paine on riittävä, AVAA hitaasti painepuolen sulkuventtiili Älä käytä pumppua suljettua venttiä päin kauemmin kuin 30 sekuntia. Mikäli painetta EI ole tai se on MATALA, PYSÄYTÄ pumppu. Katso onko vianetsintätaulukossa kuvattu tätä ongelmaa. Pumpun tulisi käydä pehmeästi ja ilman värinöitä. Pumppua ei saa koskaan käyttää pienemmällä kapasiteetilla kuin 40 % sen parhaasta hyötysuhdepisteestä. Älä koskaan poista tulppaa pumpun ollessa käynnissä.

31 Pump Division Nauhatiivisteellä varustettu pumppu: Mikäli pumpussa on nauhatiiviste, täytyy tiivisteen vuotaa jonkin verran ulospäin. Nauhan kiristyslaipan mutterit tulisi aluksi kiristää vain sormin. Vuodon tulisi ilmestyä heti tiivisteen paineistumisen jälkeen. Mikäli vuotoa ei ilmaannu, tiivisteholkki kuumenee. Ylikuumenemisen tapahduttua täytyy pumppu pysäyttää ja sen täytyy antaa jäähtyä ennen uudelleenkäynnistystä. Uudelleenkäynnistyksen jälkeen täytyy varmistaa, että nauhatiiviste vuotaa. Pumpun täytyy antaa olla käynnissä tasaisen vuodon vallitessa kymmenen minuutin ja laippamuttereita kiristettävä kymmenen astetta kerrallaan, kunnes vuoto laskee hyväksytylle tasolle, yleensä pisaraa minuutissa. Tiivisteen nauhojen mukautuminen voi kestää noin 15 minuuttia. Tiivisteen asennuksen yhteydessä poistetut suojaverkot täytyy asentaa takaisin paikoilleen heti tiivisteen asentamisen jälkeen. Mekaanisella tiivisteellä varustettu pumppu: Mekaaninen tiiviste varmistaa tiivisteen vuotamattomuuden eikä sitä tarvitse säätää. Mikäli vähäisiä vuotoja kuitenkin esiintyy käynnistyksen aikana, tulisi niiden hävitä käynnin aiheuttaman tiivistepintojen mukautumisen vaikutuksesta. ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ MEKAANISTA TIIVISTETTÄ KUIVANA, EI EDES LYHYTTÄ AIKAA.

32 Käyttö Tarkastukset (päivittäin/viikoittain) Tarkista pumpun toiminta sen ollessa käynnissä: melutaso, tärinät, laakerien lämpötila, tuotto ja paine. - Normaali käynti Värinätaso 5,6 mm/s Lämpötila 70 C - Hälytys Värinätaso 5,6 11,2 mm/s Lämpötila C - Pakko pysäyttää Värinätaso > 11,2 mm/s Lämpötila > 90 C Tarkista, pumppu epätavallisten neste- ja voiteluainevuotojen varalta (staattiset ja dynaamiset tiivisteet). Tarkista myös tiivistejärjestelmät (mikäli on asennettu), niiden täyttö ja toiminta. Nauhatiivisteellä varustettu pumppu: vuoto pisaraa minuutissa. Pumppu mekaanisella tiivisteellä: ei vuotoa Määräaikaistarkastus (puolivuosittain) Tarkista kiinnityspultit kiinnityksen varmuuden sekä mahdollisen korroosion varalta. Tarkista pumpun käyttötuntimäärät mahdollisen laakereiden uudelleenvoitelutarpeen määrittelemiseksi. Kytkin täytyy tarkistaa oikean linjauksen ja mahdollisten kuluneiden käyttöosien varalta. HUOMAA: Mikäli tarkastuksen tuloksena havaitaan pumppuyksikön toimivan poikkeavasti, tulee käyttäjän: - Tutustua Vianetsintätaulukkoon, joka löytyy tämän käyttöohjekirjan 7:stä luvusta, ja ryhtyä siellä suositeltuihin toimenpiteisiin. - Varmista, että laitteistosi vastaa tässä käyttöohjekirjassa esitettyjä. - Ota yhteyttä FLOWSERVEn huoltopalveluun, mikäli ongelmat jatkuvat.

33 Pump Division Jatkuvan käynnin aikana tapahtuva pysäytys ja uudelleenkäynnistys Järjestelmän hydraulisten olosuhteiden ja sen automaatioasteen vuoksi pysäytys- ja uudelleenkäynnistystoiminnot voivat olla erilaisia. Tästä huolimatta niiden täytyy kuitenkin vastata ainakin seuraavia edellytyksiä: * Pysäytys: - Vältä yksikön pyörittämistä väärään suuntaan. - Varmista, että painelinjan paine ei pääse pohjaventtiilille saakka. - Vältä jatkuvaa käynti alle minimituoton (katso 6.4) * Uudelleenkäynnistys: - Varmista, että pumppu on varmasti täynnä nestettä - Varmista jatkuva riittävä NPSH Varmista vastapaine, jotta moottori ei ylikuormitu. Noudata moottorin valmistajan asettamaa käynnistystiheyttä. Suojaa pumppua paineiskuilta pumppua käynnistettäessä tai pysäytettäessä. 6.7 Alasajo - Sulje painepuolen sulkuventtiili ja sammuta moottori - Sulje lopuksi myös imupuolen sulkuventtiili. Pitkään kestävää käyttämättömyyttä varten ja erityisesti silloin, kun ympäristölämpötila putoaa pakkasen puolelle, täytyy pumppu ja kaikki jäähdytys- ja huuhtelujärjestelmät tyhjentää tai muutoin suojata.

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Malli AF (6 ~36 ) MXR-laakerit 2001 Goulds Pumps, Inc. Goulds Pumps Pumpun turvallisuusohjeet Turvavarusteet: Eristetyt työkäsineet kun käsitellään kuumia laakereita

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Goulds Pumps Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Model 3600, API 610 10th Edition (ISO 13709) Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto ja turvallisuus...4 Johdanto...4 Toimituksen tarkistaminen...4 Tuotteen

Lisätiedot

Käyttö- ja huoltoohjekirja

Käyttö- ja huoltoohjekirja Käyttö- ja huoltoohjekirja Lämmönvaihtimella varustetut moottorit Keskikokoiset dieselmoottorit Beta 43, Beta 50 & Beta 60 1.9.2010 Moottorin tiedot TÄRKEÄÄ: Täytä lomakkeen tiedot ostohetkellä siitä on

Lisätiedot

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje SG11 SG13 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Käyttöohje SG11- ja SG13-kantojyrsimet Johdanto... 2 Asiakkaalle... 2

Lisätiedot

M4.15 M4.17. Käyttöopas

M4.15 M4.17. Käyttöopas M4.15 M4.17 Käyttöopas VD01047 M4.17 Käyttöopas M4.15 M4.17 Sarjanumerot Vetus moottorinumero: Mitsubishi: Vaihteiston sarjanumero: Merkitse tähän sarjanumerot. Tämä yksinkertaistaa huoltopalvelulle tehtyjen

Lisätiedot

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje R 214TC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset Näitä tunnuksia käytetään ajoleikkurissa ja käyttöohjeessa.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. APRILIA SR 50 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2931432

Käyttöoppaasi. APRILIA SR 50 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2931432 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation GE 420, GE 450 DE Gebrauchsanleitung LT Naudojimo instrukcija EN Instruction manual RO Instrucţiuni de utilizare FR Manuel d utilisation EL Οδηγίες χρήσης NL IT ES PT NO Gebruiksaanwijzing Istruzioni per

Lisätiedot

DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA

DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA tuotteensa valitsemisesta. Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen kuin ajat ajoneuvolla ensimmäistä kertaa. Se sisältää ajoneuvoosi käyttöön liittyvää tietoa, ehdotuksia ja varotoimia,

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany 33 Uusi HATZ -dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA D4. D50. D8. D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany 33 Uusi HATZ dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin vain määrättyyn

Lisätiedot

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ KÄYTTÖTARKOITUS ENNEN PESUKONEEN KÄYTTÖÄ VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS ENNEN ENSIMMÄISTÄ PESUJAKSOA PYYKIN VALMISTELU

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-03 FI KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 0035670 Ver. AC Tässä julkaisussa olevat kuvaukset eivät ole sitovia. Yritys varaa oikeuden tehdä muutoksia milloin tahansa

Lisätiedot

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot

Ohjekirja FI Teollisuus- / Prosessipuhaltimet (käännös) Operating Instructions EN Industrial Process Fans (Translation of the Original)

Ohjekirja FI Teollisuus- / Prosessipuhaltimet (käännös) Operating Instructions EN Industrial Process Fans (Translation of the Original) Ohjekirja FI Teollisuus- / Prosessipuhaltimet (käännös) Operating Instructions EN Industrial Process Fans (Translation of the Original) BA-IPF 14.5 11/2011 DE-2/23 Sisällysluettelo 1. Tärkeitä tietoja

Lisätiedot

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto... 3 8 ensimmäisen

Lisätiedot

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B Omistajan käsikirja Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE Sisällysluettelo Turvaohjeita 4 Aloitus 4 Valmistelut 4 Käyttö

Lisätiedot

onnittelemme Sinua ostopäätöksestä ja toivomme, että uusi HOBBY-käyttöohje tarjoaa Sinulle aina hyvää matkaseuraa.

onnittelemme Sinua ostopäätöksestä ja toivomme, että uusi HOBBY-käyttöohje tarjoaa Sinulle aina hyvää matkaseuraa. Hyvä matkailuvaunuilija, onnittelemme Sinua ostopäätöksestä ja toivomme, että uusi HOBBY-käyttöohje tarjoaa Sinulle aina hyvää matkaseuraa. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi, vaikka olisitkin

Lisätiedot

Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet

Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet EC Series Jääpalakoneille Tätä käyttöohjetta päivitetään uusien tietojen ja mallien toteutuksen mukaisesti. Käy tutustumassa uusimpiin käyttöohjeisiin internetsivuillamme.

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Käyttöohje Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 5.52.420.21.15.0 Painos 16.06.2009 Käyttö- ja huolto-ohje _ HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 Tämän asiakirjan edelleen luovuttaminen ja monistaminen sekä sen sisällön hyväksikäyttö ja tiedoksi antaminen

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 15T Käyttöohje Rider 15T AWD Rider 15Ts AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto...

Lisätiedot

545167627 Rev. 3 12/15/07 BRW

545167627 Rev. 3 12/15/07 BRW GB FR INSTRUCTION MANUAL IMPORTANT INFORMATION: Please read these instructions carefully and make sure you understand them before using this unit. Retain these instructions for future reference. MANUEL

Lisätiedot

Vespa Primavera 50 4T. Vespa Primavera 125ie 150ie

Vespa Primavera 50 4T. Vespa Primavera 125ie 150ie Vespa haluaa kiittää sinua tuotteensa valitsemisesta. Olemme laatinet tämän käyttöoppaan, jotta saisit hyödynnettyä ajoneuvoasi mahdollisimman kattavasti. Lue se huolellisesti ennen kuin ajat ajoneuvolla

Lisätiedot

VARAOSAT SUOSITELTAVAT VARAOSAT

VARAOSAT SUOSITELTAVAT VARAOSAT VARAOSAT SUOSITELTAVAT VARAOSAT...................... 109 VAIHDETTAVUUS............................ 110 LIITE I Voitelun muuttaminen.............. 117 LIITE II Goulds ANSI B15.1 -kytkinsuojusten asennusohjeet.................

Lisätiedot

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E FI Suomeksi KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI MALLIN NUMERO HT2400E VAROITUS: Tapaturmariskin pienentämiseksi käyttäjän täytyy lukea ja ymmärtää tämä käsikirja

Lisätiedot

FKS 1600 Pro LEVYSIRKKELI KÄYTTÖOHJE

FKS 1600 Pro LEVYSIRKKELI KÄYTTÖOHJE FKS 1600 Pro LEVYSIRKKELI KÄYTTÖOHJE Johdanto Hyvä asiakas! Kiitos, että olet valinnut yrityksemme tuotteen. Tämä käyttöohje on laadittu yksinomaan asiakkaitamme varten. Tästä käsikirjasta löydät tiedot,

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220

Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220 Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C 2 Sisällys Asennusohje... 5 1 Tärkeää tietoa/turvamääräykset...5 1.1 Kylmäaine... 5 1.2 Sähköliitäntä... 5 1.3 Käyttöönotto... 5 2 Lämpöpumpun tiedot...6

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS LR 38 P - G 38 P FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi ja onnettomuuksien välttämiseksi

Lisätiedot

DX462 CM/HM. Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing. Bruksanvisning. Käyttöohje. Printed: 12.08.2013 Doc-Nr: PUB / 5126483 / 000 / 01

DX462 CM/HM. Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing. Bruksanvisning. Käyttöohje. Printed: 12.08.2013 Doc-Nr: PUB / 5126483 / 000 / 01 DX462 CM/HM Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning en fr nl da no sv ar 1 H R X 9-8 7 7 08 64 7.1 7.4 X-HM 8.3 X-CM X-HM 7.2 8.4

Lisätiedot