ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT V05 AN. Pump Division

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division"

Transkriptio

1 Standardi vesipumppu NOT V05 AN Pump Division

2 2-48 Hyvä asiakas Olet valinnut FLOWSERVE pumpun, kiitämme luottamuksestasi. Tässä ohjekirjassa annetaan ohjeita pumppuyksikön oikeaoppisesta asennuksesta, käytöstä ja huollosta, joten pyydämme sinua varaamaan riittävästi aikaa ohjeisiin tutustumista varten. Mikäli haluat laitettasi koskevia lisätietoja (asennus, toiminta, lisävarusteet) pyydämme sinua kääntymään FLOWSERVE jälleenmyyjäsi puoleen. Älä epäröi ottaa yhteyttä tarvittaessa. Traduction en Anglais du manuel d installation et d entretien NOT V05 FR Translation of the instruction book NOT V05 FR Käännös ohjekirjasta NOT V05 FR

3 SISÄLTÖ TURVALLISUUS PUMPUN KUVAUS Tuottoaluekaaviot KÄSITTELY Yleisiä ohjeita Pumpun painot Pumppuyksiköiden nosto ASENNUSVALMISTELUT Pakkauksen purkaminen ja tarkistukset Varastointi ASENNUS Sijoitus Alusta Linjaus Imu- ja paineputkisto Sähkökytkennät KÄYNNISTYS JA KÄYTTÖ Paineellisen imuputkijärjestelmän käynnistystäyttö Imunostojärjestelmän käynnistystäyttö Tarkistukset ja valmistelu ennen ensimmäistä käyttöönottoa ja jokaisen huollon jälkeen Pumpun käyttöönotto Käynti Jatkuvan käynnin aikana tapahtuva pysäytys ja uudelleenkäynnistys Alasajo VIANETSINTÄTAULUKKO HUOLTO Yleistä tietoa tarkistuksista ja huolloista Huoltoaikataulu Perushuolto Akselitiivistejärjestelmän huolto PUMPUN KORJAUS pumpun purkaminen pumpun uudelleenkokoaminen Suositeltavat ruuvien vääntömomentit Mekaaninen tiiviste HYVÄKSYTYT VARAOSAT Hyväksytyt varaosat Yleiskaaviokuvio Osaluettelo...48

4 4-48

5 TURVALLISUUS Tämä käyttöohjekirja antaa perusohjeita, joita täytyy noudattaa pumppua asennettaessa, käytettäessä ja huollettaessa. Tämän vuoksi vastuunalaisen henkilöstön/käyttäjän täytyy ehdottomasti lukea tämä käyttöohjekirja ennen pumpun kokoamista ja käyttöönottoa. Tätä ohjekirjaa täytyy aina olla saatavissa pumpun asennuspaikassa. Turvallisuusohjeiden noudattamisen lisäksi myös ohjekirjan muissa kappaleissa annettuja ohjeita täytyy noudattaa. Henkilöstön koulutus ja vaatimukset Käytöstä, huollosta, tarkistuksista ja kokoamisesta vastaavan henkilöstön tulee olla riittävän pätevää. Henkilöstön vastuualueiden ja valvonnan täytyy olla tarkoin määritelty. Mikäli henkilöstöllä ei ole riittäviä tietoja ja taitoja, heidät täytyy kouluttaa tehtäviin ja heitä täytyy myös opastaa; koneenvalmistaja tai toimittaja voi järjestää tarvittaessa koulutusta. Koneiston käyttäjän täytyy myös varmistaa, että pumppua käyttävä henkilöstö on varmasti ymmärtänyt tässä käyttöohjekirjassa annetut ohjeet ja neuvot. Turvallisuusohjeiden noudattamatta jättämisestä seuraavat vaaratilanteet Turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteen, mikä koskee niin henkilöstöä kuin myös ympäristöä ja itse pumppua ja voi johtaa myös korvausvaatimusoikeuden menetykseen. Turvallisuusohjeiden noudattamatta jättämisestä saattaa seurata esimerkiksi seuraavanlaisia vaaratilanteita: - Pumpun/laitteiston tärkeiden toimintojen käyntihäiriöt - Tiettyjen huolto- ja korjaustoimenpiteiden epäonnistuminen - Ihmisten altistuminen sähköisille, mekaanisille ja kemiallisille riskeille ja vaaroille - Mahdolliset ympäristöpäästöt. Suojakäsineitä ja turvasaappaita tulee ehdottomasti käyttää kaikissa tehtaissa. Suosittelemme myös suojakypärän käyttöä riippumatta siitä, kuinka pieni mahdollinen riski jäädä putoavan esineen alle todellisuudessa on. Älä koskaan ylitä tässä käyttöohjekirjassa annettuja virtausnopeus-, paine- ja lämpötilarajoituksia. Pumppu ei välttämättä kestä tätä ja seurauksena saattaa olla aineellisia tai ruumiillisia vahinkoja. Luvattomat muutokset ja varaosat Pumppua saa muuttaa ainoastaan valmistajan luvalla. Turvallisuussyistä käytä ainoastaan valmistajan hyväksymiä varaosia ja lisävarusteita. Muunlaisten osien käyttö voi vapauttaa valmistajan kaikesta vastuusta.

6 6-48 Pumppumelu Kun pumpun melutaso ylittää 85 dba täytyy kiinnittää huomiota voimassa oleviin terveys- ja työturvallisuuslainsäädäntöön, jotta pumpun käyttäjähenkilöstön altistumista kovalle melulle voitaisiin rajoittaa. Tavallisesti rajoitetaan melulle altistumisaikaa ja tai laite kapseloidaan siten, että ympäristöön suuntautuva melu vähenee. Pumpun melutaso riippuu useista tekijöistä: Käytetystä moottorityypistä, käyttökapasiteetistä, putkistojen suunnittelusta sekä rakennuksen akustiikasta. Alla olevassa taulukossa määritellyt melutasot ovat suuntaa-antavia odotettavissa olevien melutasojen suhteen min min min min -1 MOOTTORI- KOKO kw PUMPPU & MOOTTORI dba VAIN PUMPPU dba PUMPPU & MOOTTORI dba VAIN PUMPPU dba < Desibeliarvot perustuvat meluisimpiin yleisesti käytössä oleviin vaihteettomiin sähkömoottoreihin. Tasot ovat äänenpainetasoja 1 metrin päässä suoraan käynnissä olevasta pumpusta esteettömästi heijastavan tason läheisyydessä.

7 7-48 Mikäli on ostettu ainoastaan pumppu, joka on tarkoitus asentaa jo olemassa olevaan moottoriin, täytyy taulukon vain pumppu melutasot yhdistää toimittajalta saatuun moottorin melutasoon. Ota yhteyttä alan asiantuntijaan tarvittavien laskelmien suorittamista varten. Henkilöstön käyttäessä pumppua täytyy muistaa, että silloin kun äänenpaineen taso on: - Alle 70 dba : Erityistoimenpiteitä ei tarvitse ottaa käyttöön. - Yli 70 dba : Jatkuvasti konehuoneessa työskenteleville täytyy hankkia tarvittavat, melulta suojaavat varusteet. - Alle 85 dba : Samassa tilassa väliaikaisesti viipyvien osalta ei tarvitse ottaa käyttöön erityisiä suojakeinoja. - Yli 85 dba : Tilaa tulee käsitellä vaarallisena tilana melun vuoksi ja tarvittava varoituskyltti tulee kiinnittää jokaisen sisäänkäynnin viereen varoittamaan huoneeseen menijöitä siitä, että heidän tulee käyttää kuulosuojaimia silloinkin, kun he siirtyvät kyseisiin tiloihin ainoastaan lyhyeksi aikaa. - Yli 105 dba : Täytyy ehdottomasti käyttää erityisiä tälle melutasolle suunniteltuja suojaimia yhdessä niihin asennettujen kirjomeluosien kanssa. Varoituskyltit on kiinnitettävä jokaisen sisäänkäynnin viereen. Henkilöstön täytyy käyttää kuulosuojaimia. Varmista, että seinien ja ikkunoiden läpi siirtyvä melu ei johda liian suuriin melutasoihin konehuoneen ympäristössä.

8 8-48 Ruoka- tai juomaveden pumppaukseen käyttävät pumput Mikäli pumppua ei ole erikseen tilattu juoma- tai ruokaveden pumppaukseen, sitä ei saa myöskään käyttää tämäntyyppiseen tarkoitukseen. Mikäli pumppu on tilattu tällaista käyttöä varten, täytyy noudattaa seuraavia suosituksia. Käyttöönottoa edeltävä puhdistus Pumput, joita aiotaan käyttää ruoka- tai juomaveden pumppaukseen, täytyy puhdistaa ennen käyttöönottoa sekä myös sellaisten varaosien vaihtamisen jälkeen, jotka ovat kosketuksissa pumpattavan nesteen kanssa. Puhdistuksen täytyy sisältää ainakin seuraavaa: Lipeähuuhtelu minuutin ajan 80 C. Huuhtelu puhtaalla vedellä minuutin ajan 80 C. Happohuuhtelu minuutin ajan 80 C. Puhdasvesihuuhtelu minuutin ajan 80 C. Virtausnopeuden täytyy näiden toimenpiteiden aikana olla vähintään 100 % suurimassa mahdollisesta käyttövirtauksesta. Lipeä- ja happohuuhtelut tulisi suorittaa toimittajan ohjeiden mukaisesti. Edellä mainittu toimenpiteiden on yleinen toimenpide. Käyttäjän tulee huomioida oma kokemuksensa toimenpiteitä suorittaessaan. Pumpun käyttöönoton jälkeen tapahtuva puhdistus riippuu sovellus- ja käyttöolosuhteista. Käyttäjän täytyy varmistaa, että puhdistustoimenpiteet vastaavat sovelluskäyttöolosuhteita.

9 2. PUMPUN KUVAUS Pump Division 9-48 pumppu on päästäimevä yksivaiheinen keskipakopumppu, paineyhde ylös, pesä itseilmautuva. Pumppupesän, imu- ja paineyhteet, jalkojen sekä akselinpään läpimitat ja sijainti vastaavat seuraavia: DIN ja NF EN 733. Pumppu täytyy varastoida tärinättömään, ilmastoituun tilaan, joka suojaa pumppua huonolta säältä, pölyltä ja tärinältä. Toimitetun laitteen voidaan taata toimivan ainoastaan silloin, kun sitä käytetään tässä käyttöohjekirjassa annettujen ohjeiden mukaisesti. Tässä ohjekirjassa annettuja enimmäisarvoja ei saa koskaan ylittää. Maksimi käyttöpaine 16 baaria Maksimi imupaine 10 baaria Korkein sallittu pumpattavan nesteen lämpötila: - Nauhatiiviste 105 C - Mekaaninen tiiviste 140 C Matalin mahdollinen pumpattavan nesteen lämpötila - 10 C Korkein mahdollinen ympäristölämpötila 40 C Maksimi kiintoainepitoisuus 50 g/m 3 Ominaispaino 1 Viskositeetti 1 mm 2 /s Pyörimisnopeus (taajuus 50 Hz) : min min -1 Pyörimisnopeus (taajuus 60 Hz) : min -1 (ou) 3500 min -1 Suurin pyörimisnopeus ilmoitetaan pumpun nimikilvessä.

10 10-48 Pumpun kylkeen kiinnitetystä nimikilvestä ilmenevät seuraavat tiedot: Jokainen pumppu on varustettu tällaisella arvokilvellä: kuva Pyörimisnopeus pumpputyyppi Nostokorkeus Säteis/päittäislaakeri Valmistusvuosi + Valmistusnumero Massa Suurin sallittu paine 20 C Maksimi-/minimilämpötila Kaikki pumppuyksiköt on varustettu seuraavan laisella nimikilvellä Kokonaispaino

11 Tuottoaluekaavio min -1 (50Hz) : tuottoaluekaaviot (Q,H)

12 min -1 (50Hz) : tuottoaluekaavio (Q,H)

13 min -1 (60 Hz) : tuottoaluekaavio (Q,H)

14 min -1 (60 Hz): tuottoaluekaaviot (Q,H)

15 3. KÄSITTELY 3.1 Yleisiä ohjeita Pump Division Laatikot, kuljetuslaatikot, kuormauslavat tai pahvilaatikot voidaan tyhjentää haarukkatrukkien tai vaijereiden avulla niiden koosta ja rakenteesta riippuen. Yli 30 kg painavien kappaleiden nostoon täytyy käyttää nostolaitetta, joka vastaa nostettavan esineen painoa sekä paikallisia säädöksiä. Yhdellä tai useammalla kiinnitysrenkaalla varustettujen koneiden tai muiden kappaleiden nostamiseen tulee käyttää ainoastaan koukkuja ja ketjuja voimassa olevien turvallisuusmääräysten edellyttämällä tavalla. Älä koskaan kiinnitä kaapeleita, ketjuja tai muita köysiä suoraan kiinnitysrenkaisiin. Kaapeleihin, ketjuihin tai nostoköysiin ei saa koskaan kohdistua liikaa painetta. Älä koskaan taivuta nostokoukkuja, kiinnitysrenkaita tai muita sellaisia kiinnikkeitä, jotka on suunniteltu kestämään niihin kohdistuvaa painetta vain rajoitetussa määrin. Muista myös se, että nostolaitteen kapasiteetti laskee silloin, kun nostovoiman suunta muodostaa kulman laitteen akselin kanssa. Turvallisuustason nostamiseksi ja nostolaitteen tehokkuuden parantamiseksi kaikkien nostettavien kohteiden täytyy olla mahdollisimman kohtisuoraan. Tarvittaessa nostopalkki voidaan sijoittaa, vintturin ja kuorman väliin. Raskaita esineitä nostettaessa ei saa koskaan seisoa kuorman alla tai muuten millään lailla kuorman tiellä, mikäli kuorma sattuu putoamaan tai heilahtamaan. Älä koskaan jätä kuormaa roikkumaan vintturista. Nostolaitteen kiihtyvyyden ja hidastuvuuden täytyy pysyä turvallisissa rajoissa. Nostolaite täytyy sijoittaa siten, että kuorma voidaan nostaa kohtisuoraan. Tarvittaessa täytyy ryhtyä riittäviin turvatoimenpiteisiin kuorman heilahtelun estämiseksi käyttämällä esimerkiksi kahta nostolaitetta, jotka ovat suunnilleen samassa kulmassa (alle 30 ) pystysuoraan nähden

16 3.2 Pumpun paino Pump Division Kaikki painot on annettu kilogrammoissa PUMPPUTYYPPI PUMPUN PAINO PUMPPUPESÄN PAINO PESÄNKANNE PAINO L L Paino < 30 kg L Paino < 30 kg L L L L L L L L L L L Paino <30kg L L L L Kaikkia moottoreita (moottorin painon näet moottorin selostekilvestä) täytyy käsitellä nostolaitteen avulla. Yli 30 kg painoisten kohteiden käsin tapahtuva nostaminen/siirtäminen on kiellettyä.

17 Pump Division Pumppuyksiköiden nostaminen Käsittele pumppuyksiköitä niiden CE -kilvestä löytyvän painon mukaan. Pumppuosan painon löydät taulukosta 3.2 ja arvokilvestä. Vääntymisen välttämiseksi pumppua täytyy nostaa näytetyllä tavalla Pumppuyksikkö Pumppu vapaalla akselinpäällä Käytä suojahansikkaita, turvasaappaita ja suojakypärää aina kun käsittelet pumppua. Yli 30 kg painoisten kohteiden käsin tapahtuva nostaminen/siirtäminen on kiellettyä.

18 ASENNUSVALMISTELUT 4.1 Pakkauksen purkaminen ja tarkistus Pumppu täytyy tarkistaa toimituksen mukana seuraavien ohjeiden mukaisesti ja kaikista mahdollisista vaurioista tai puutteista täytyy ilmoittaa välittömästi Flowserven edustajalle. Kaikki pakkausmateriaalit täytyy tarkistaa mahdollisesti pumpun mukaan pakattujen varaosien tai lisävarusteiden osalta. 4.2 Varastointi Varastoi pumppu puhtaaseen, kuivaan paikkaan, jossa se ei altistu tärinälle tai värähtelylle. Jätä putkiyhteen suojat paikoilleen suojataksesi pumppupesää lialta ja muilta vierailta esineiltä. Käännä pumppua kerran viikossa laakereiden ja tiivistepintojen (mikäli pumppu on varustettu mekaanisella tiivisteellä) kiinni juuttumisen estämiseksi. Pumppu voidaan varastoida enintään kuudeksi kuukaudeksi kerrallaan. Ota yhteyttä FLOWSERVEn edustajaan lisäohjeita varten, mikäli aiot varastoida pumpun pidemmäksi aikaa.

19 Pump Division ASENNUS 5.1 Sijainti Pumppu täytyy sijoittaa siten, että sen ympärille jää riittävästi tilaa ilmanvaihtoa sekä huoltotoimenpiteiden ja tarkistusten suorittamista varten. Lisäksi pumpun yläpuolelle täytyy jättää riittävästi tilaa nostamista varten ja pumppu tulisi myös sijoittaa mahdollisimman lähelle pumpattavan nesteen säiliötä. 5.2 Alusta Pumppuyksikkö voidaan kiinnittää alustaansa usealla eri tavalla, oikea menetelmä riippuu pumppuyksikön koosta, sijainnista ja melulle sekä tärinälle asetetuista rajoituksista. Pumpun vääränlaiseen alustaan tai väärin tapahtuva kiinnitys ja asennus voi johtaa pumpun käyntihäiriöihin tai rikkoontumiseen, mikä puolestaan tarkoittaa sitä, että takuu ei kata pumpulle aiheutuneita vaurioita. Pohjalaatta täytyy kiinnittää tukevalle alustalle, joko riittävän paksuun ja laadukkaaseen betonialustaan tai teräsrunkoon. Pumppuun ei saa kohdistua voimia putkistosta, vaan pumppuyksikkö täytyy linjata siten, että se säilyttää alkuperäisen pumpun ja moottorin välisen linjauksensa ja asentonsa. NFE27811 Kiinnityspulttien täytyy vastata alustan pulttireikiä. Käytä hyväksyttyjä kiinnityspultteja, jotka riittävät takaamaan pumpun tukevan asennuksen alustaansa. Tämä koskee erityisesti laattoja joita ei ole valettu betoniin ja joiden kiinnityspulttien täytyy kestää käyntivääntömomentti. Jätä alustaan riittävästi tilaa kiinnityspultteja varten. Käytä tarvittaessa betoniakkureita.

20 20-48 Yleensä pumppu ja sen moottori kiinnitetään yhteiselle pohjalaatalle, jos ei sekä pumppu että moottori pitää varustaa omalla aluslaatallaan. Pohjalaatan täytyy olla kunnolla valettu alustaansa Pohjalaatan kiinnitys - Puhdista kiinnitysalusta hyvin. - Aseta shimmilevyt paikoilleen (noin mm paksuiset); yksi pulttireiän molemmille puolille (vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös säädettäviä kierretankoja). - Aseta alusta paikoilleen ja tasaa se molemmissa suunnissa uusien shimmilevyjen avulla. Alustan tulisi olla linjattu tasolle 0,5 mm per 1 m Pohjalaatan valu Suorita tarvittavat valmistelut valua varten. Puhdista alusta huolellisesti ennen valun aloittamista ja käytä apuna myös reunalautoja kuvan osoittamalla tavalla: Reunalaudat Valmista laasti (betoni, hartsi) valmistajan ohjeiden mukaisesti.

21 Pump Division Käytä kutistumatonta laastia. - Kaada laastia riittävästi valettavaan paikkaan. Tasoita pinnat. Huolehdi siitä, että ilmakuplia ei pääse syntymään. - Poista reunalaudat, tasoita ulkokulmat, tasoita kaikki pinnat. - Kiristä ehdottomasti ankkuripultit laastin kovettuessa. - Tarkista linjaukset seuraavien ohjeiden mukaisesti: 5.3 Linjaus Yhdensuuntaisuuden ja keskeisyyden tarkistus: Tarkista linjaukset kolmessa tai neljässä pisteessä ennen putkien asennusta. viivain mittakellolla Sallitut liikkumavarat rullalaakereilla varustetulle moottorille. = 0,15 mm yhdensuuntaisuuden tarkistus = 0,1 mm kulman tarkistus Kulman tarkistus: VAROITUS! Linjaus on lopullinen vasta putkistojen asennuksen jälkeen (katso 5.4). työntömitalla rakotulkilla

22 22-48 Korjaa laitteen linjausta tarvittaessa: Pumppuyksikkö asennettuna tavalliselle pohjalaatalle: Koneet linjataan alustavasti hyvin tarkkaan jo tehtaallamme tai kun valtuutettu edustajamme kasaa yksikön. Kiinnitysvaiheessa havaittu väärä linjaus on tavallisesti seurausta pohjalevyn huonosta linjauksesta (siirtynyt mahdollisesti kuljetuksen aikana tai putkiston aiheuttaman vaikutuksen vuoksi). Oikaise pohjalaatan linjaus ja mikäli tästä ei ole apua, korjaa moottorin ja putkiston asennusta. Pumpun ja moottorin kiinnitys omille pohjalaatoilleen: Koneet täytyy aina ensin kiinnittää omille pohjalevyilleen. Pumpun kiinnityksen jälkeen se muodostaa kiinteän kokonaisuuden. Tarvittavat linjaukset suoritetaan moottorin kautta. Älä koskaan kytke moottoriin sähköä ennen kuin yksikön asennus on varmasti suoritettu loppuun. 5.4 Imu- ja paineputkisto Putkien mitat eivät välttämättä vastaa pumpun imun ja paineen läpimittoja. - Valitse ensin virtausnopeus < 2m/s imua varten, ja noin 3 m/s poistoa varten. - Ota huomioon käytettävissä oleva NPSH jonka täytyy olla suurempi pumpun vaatimaa NPSH:sta. Älä koskaan käytä pumppua tukemaan putkistoa. Älä koskaan asenna liikuntasaumaa siten, että sen sisäisen paineen aiheuttama voima voi vaikuttaa pumpun laippaan. Suurimmat sallitut pumpun laippoihin kohdistuvat momentit ja paineet vaihtelevat pumpputyypin ja koon mukaan. Nämä ulkoiset rasitukset voivat aiheuttaa linjausvirheitä, laakereiden kuumentumista, kytkimen kulumista, tärinää ja pumppupesän rikkoontumista. Putkistoja suunniteltaessa ( 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3) täytyy soveltaa tarvittavia varotoimia, jotta suurimpia sallittuja pumppuun kohdistuvia rasituksia ei ylitettäisi.

23 Pump Division Pumpun laippoihin kohdistuvat voimat ja momentit eivät saa koskaan ylittää seuraavassa taulukossa annettuja arvoja: Imu Paineen Momentit purkaminen Voimat (dan) Pumppu DNA DNR (mdan.) (mm) (mm) Fv max Fh max Mt max L L L L L L L L L L L L L L L L L L Voima- ja vääntömomenttiarvot koskevat kaikkia laippoja yhdessä - eivät yksittäisiä laippoja. Katso jakautuminen yksittäisten laippojen suhteen standardista NFE

24 Paineellisen imuputken suunnittelu Imulinjan täytyy olla mahdollisimman lyhyt ja suora, älä koskaan muodosta kulmaa suoraan pumpun imulaippaan. Sulkuventtiili Takaiskuventtiili Sulkuventtiili Kytkin Moottori Pohjalevy Kytkinsuoja Paineellisen imuputkijärjestelyn kuvaus - Vältä jyrkkiä kulmia tai äkillisiä supistuksia. Käytä supistuksia 20 (koko kulma). - Asenna putkisto siten, että sinne ei jää ilmataskuja. - Mikäli imuputkessa ei voida välttää huippuja, tulee ne varustaa ilmanpoistimilla. - Mikäli suodattimen käyttö on tarpeen, sen verkkoalueen tulisi olla kolme tai neljä kertaa imuputken poikkihalkaisijan suuruinen. - Mikäli imulinjassa tarvitaan sulkuventtiili tulisi olla täysaukkoinen. Älä kiristä laippoja ennen lopputarkastuksen suorittamista (katso 5.4.4).

25 5.4.2 Imunostoputken suunnittelu Pump Division Imuputken täytyy olla mahdollisimman suora ja lyhyt, älä koskaan muodosta kulmaa suoraan pumpun imuyhteeseen. Sulkuventtiili Takaiskuventtiili Kytkin Moottori Riittävä upotus :I Pohjalevy Kytkinsuoja I 3xD Imunostotilanteen kuvaus - Vältä jyrkkiä kulmia tai äkillisiä supistuksia. Käytä supistuksia 20 (koko kulma), supistus yläpuolelle. - Järjestä imuputkisto siten, että se suuntautuu ylöspäin kohti pumppua ja varmista samalla ettei minkäänlaisia ilmataskun mahdollistamia huippuja muodostu. - Jos pohjaventtiiliä tarvitaan, varmista että se ei ole liian suuri, sillä liian suuri venttiili voi aiheuttaa epätasaista virtausta imulinjassa (venttiilin jyskytystä). Älä kiristä laippoja ennen lopputarkastuksen suorittamista (katso 5.4.4).

26 Paineputken suunnittelu - Mikäli paineputki on varustettu laajennuksella, sen kokonaiskulman täytyy jäädä 7-12 välille. - Asenna sulkuventtiili takaiskuventtiilin jälkeen. Takaiskuventtiili asennetaan paineputkeen suojaamaan pumppua paineiskuilta ja käänteiseltä pyörimissuunnalta. Tarvittaessa painemittari voidaan asentaa putkistoon. Painemittari Älä kiristä laippoja ennen lopputarkastuksen suorittamista (katso 5.4.4).

27 Pump Division Lopputarkastus ja asennuksen viimeistely - tarkista kiinnityspulttien kireys Kiristä tarvittaessa! - Tarkista, että imu- ja painelaippojen suojakannet poistettu - Tarkista, että putkiston laippojen reiät ovat samansuuntaisia ja vastaavat pumpussa olevia. - Kiristä imu- ja painelaipat! - Tarkista pumppuyksikön linjaus kohdan 5.3 mukaisesti. Korjaa tarvittaessa liikuttamalla ainoastaan moottoria! - Tarkista käsin, että pumppu kääntyy vapaasti. Mahdollinen jumiutuminen viittaa pumpun vääntymiseen, mikä on seurausta putkiston aiheuttamasta liian suuresta momentista. Putkistoasennusta tai -suunnittelua täytyy tarkastella tarvittaessa uudestaan! - Kytke tarvittaessa myös lisäputkijärjestelmät (hydraulinen, pneumaattinen tai tiivistejärjestelmän vaatima). - Tarkista lisäputkistojen tiiveys ja toimivuus. 5.5 Sähkökytkennät Pätevän sähköasentajan täytyy suorittaa tarvittavat sähkökytkennät sovellettavien paikallisten määräysten edellyttämällä tavalla. Moottori täytyy johdottaa moottorin valmistajan ohjeiden mukaisesti (löytyvät tavallisesti jakorasian sisältä) kuten myös kaikki lämpö-, vuoto-, maadoitussuojalaitteet sekä muut tarvittavat suojalaitteet. Jännitelähteen sopivuus laitteelle voidaan tarkistaa nimikilvestä. Hätäpysäytyskytkin on asennettava. Suorita maadoituskytkennät paikallisten määräysten edellyttämällä tavalla. Tarkista pyörimissuunta pumpun käynnistystäytön jälkeen ( 6.1, 6.2) ja ennen ensikäynnistystä ( 6.4) kiinnijuuttumisen riskin välttämiseksi.

28 KÄYNNISTYS JA KÄYTTÖ Ainoastaan riittävän pätevyyden omaava henkilö voi suorittaa seuraavana esitellyt toimenpiteet. 6.1 Paineellisen imuputkijärjestelmän käynnistystäyttö - Sulje painepuolen sulkuventtiili ja täytä pumppu avaamalla imupuolen sulkuventtiili. Päästä ilma pois avaamalla pumpun tulpat. - Jos takaiskuventtiilille on ohitusventtiili, avaa painepuolen sulkuventtiiliä ja takaiskuventtiilin ohitusventtiiliä hiukan. - Aseta tulpat paikoilleen sen jälkeen kun pumpussa ei ole enää ilmaa. Ilmanpoisto Paineellisen imuputkijärjestelmän käynnistystäyttö 6.2 Imunostojärjestelmän käynnistystäyttö Pohjaventtiilillä: - Täytä imuputki ja pesä nesteellä (paine 1-2 baaria). - Päästä ilma pois avaamalla pumpun tulpat. - Aseta tulpat takaisin paikoilleen sen jälkeen, kun pumpussa ei ole enää ilmaa.

29 Pump Division ULKOPUOLINEN NESTE Ilmanpoisto Ilman pohjaventtiiliä: Pohjaventtiilillä varustetun imunostojärjestelmän käynnistystäyttö - Käynnistystäyttö voidaan suorittaa tyhjöstysjärjestelmän avulla. HUOMAA: Pohjaventtiilien käyttöä ei suositella silloin, kun pumpattavassa nesteessä on kiinteitä hiukkasia. Ne voivat jäädä tiivistepinnan ja istukan/läpän väliin. 6.3 Tarkistukset ja valmistelu ennen ensikäynnistystä ja jokaisen huollon jälkeen Välttämätön: Tarkista kaikkien tulppien kireys. Varmista, että tiivistysholkki kiristää kevyesti tiivistysnauhoja. Nauhatiivisteen ylikuumenemisvaara. Tarkista moottorin pyörimissuunta. Katso pumpun pyörimissuuntanuolta. Asenna kaikki suojajärjestelmät paikoilleen; erityisesti kytkinsuoja sekä laakeroinnin ja tiivisteen väliin asennettu suojaverkko (viite 9610). Avaa kaikki imupuolen venttiilit (mikäli niitä on) Sulje painepuolen sulkuventtiili ja ohitusventtiili Varmista, että imuputki ja pumppupesä ovat täynnä nestettä.

30 30-48 Turvallisuusohjeet pumpun ollessa käynnissä. Mahdollisesti pumpun käyttäjälle vaaraa aiheuttavat kuumat tai jäätävät koneenosat täytyy suojata vahingossa tapahtuvalta kosketukselta. Mikäli 100 % suojaus ei ole mahdollista, ei pumpun läheisyyteen saa päästä muita kuin huoltohenkilöstöä. Jos lämpötila nousee yli 80 C, asianmukainen varoituskyltti täytyy asentaa pumpun viereen. Jakorasioiden, virtakytkinten ja muiden sähköisten laitteiden ja osien avaaminen on ehdottomasti kielletty. Jos niitä kuitenkin täytyy avata lukemien saamiseksi, testausten tai säätöjen suorittamiseksi, täytyy tehtävän suorittajan olla kyseiseen tehtävään pätevä ja käyttää asianmukaisia työkaluja. Varmista, että kaikkia suojalaitteita ja varusteita käytetään sähköön liittyviltä riskeiltä suojautumiseen. 6.4 Pumpun ensikäynnistys Imuventtiilien täytyy olla täysin auki, kun pumppu on käynnissä. Älä koskaan käytä pumppua kuivana, sillä se vaurioittaa pumppua. Käynnistä moottori ja tarkista poistopuolen paine. Mikäli paine on riittävä, AVAA hitaasti painepuolen sulkuventtiili Älä käytä pumppua suljettua venttiä päin kauemmin kuin 30 sekuntia. Mikäli painetta EI ole tai se on MATALA, PYSÄYTÄ pumppu. Katso onko vianetsintätaulukossa kuvattu tätä ongelmaa. Pumpun tulisi käydä pehmeästi ja ilman värinöitä. Pumppua ei saa koskaan käyttää pienemmällä kapasiteetilla kuin 40 % sen parhaasta hyötysuhdepisteestä. Älä koskaan poista tulppaa pumpun ollessa käynnissä.

31 Pump Division Nauhatiivisteellä varustettu pumppu: Mikäli pumpussa on nauhatiiviste, täytyy tiivisteen vuotaa jonkin verran ulospäin. Nauhan kiristyslaipan mutterit tulisi aluksi kiristää vain sormin. Vuodon tulisi ilmestyä heti tiivisteen paineistumisen jälkeen. Mikäli vuotoa ei ilmaannu, tiivisteholkki kuumenee. Ylikuumenemisen tapahduttua täytyy pumppu pysäyttää ja sen täytyy antaa jäähtyä ennen uudelleenkäynnistystä. Uudelleenkäynnistyksen jälkeen täytyy varmistaa, että nauhatiiviste vuotaa. Pumpun täytyy antaa olla käynnissä tasaisen vuodon vallitessa kymmenen minuutin ja laippamuttereita kiristettävä kymmenen astetta kerrallaan, kunnes vuoto laskee hyväksytylle tasolle, yleensä pisaraa minuutissa. Tiivisteen nauhojen mukautuminen voi kestää noin 15 minuuttia. Tiivisteen asennuksen yhteydessä poistetut suojaverkot täytyy asentaa takaisin paikoilleen heti tiivisteen asentamisen jälkeen. Mekaanisella tiivisteellä varustettu pumppu: Mekaaninen tiiviste varmistaa tiivisteen vuotamattomuuden eikä sitä tarvitse säätää. Mikäli vähäisiä vuotoja kuitenkin esiintyy käynnistyksen aikana, tulisi niiden hävitä käynnin aiheuttaman tiivistepintojen mukautumisen vaikutuksesta. ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ MEKAANISTA TIIVISTETTÄ KUIVANA, EI EDES LYHYTTÄ AIKAA.

32 Käyttö Tarkastukset (päivittäin/viikoittain) Tarkista pumpun toiminta sen ollessa käynnissä: melutaso, tärinät, laakerien lämpötila, tuotto ja paine. - Normaali käynti Värinätaso 5,6 mm/s Lämpötila 70 C - Hälytys Värinätaso 5,6 11,2 mm/s Lämpötila C - Pakko pysäyttää Värinätaso > 11,2 mm/s Lämpötila > 90 C Tarkista, pumppu epätavallisten neste- ja voiteluainevuotojen varalta (staattiset ja dynaamiset tiivisteet). Tarkista myös tiivistejärjestelmät (mikäli on asennettu), niiden täyttö ja toiminta. Nauhatiivisteellä varustettu pumppu: vuoto pisaraa minuutissa. Pumppu mekaanisella tiivisteellä: ei vuotoa Määräaikaistarkastus (puolivuosittain) Tarkista kiinnityspultit kiinnityksen varmuuden sekä mahdollisen korroosion varalta. Tarkista pumpun käyttötuntimäärät mahdollisen laakereiden uudelleenvoitelutarpeen määrittelemiseksi. Kytkin täytyy tarkistaa oikean linjauksen ja mahdollisten kuluneiden käyttöosien varalta. HUOMAA: Mikäli tarkastuksen tuloksena havaitaan pumppuyksikön toimivan poikkeavasti, tulee käyttäjän: - Tutustua Vianetsintätaulukkoon, joka löytyy tämän käyttöohjekirjan 7:stä luvusta, ja ryhtyä siellä suositeltuihin toimenpiteisiin. - Varmista, että laitteistosi vastaa tässä käyttöohjekirjassa esitettyjä. - Ota yhteyttä FLOWSERVEn huoltopalveluun, mikäli ongelmat jatkuvat.

33 Pump Division Jatkuvan käynnin aikana tapahtuva pysäytys ja uudelleenkäynnistys Järjestelmän hydraulisten olosuhteiden ja sen automaatioasteen vuoksi pysäytys- ja uudelleenkäynnistystoiminnot voivat olla erilaisia. Tästä huolimatta niiden täytyy kuitenkin vastata ainakin seuraavia edellytyksiä: * Pysäytys: - Vältä yksikön pyörittämistä väärään suuntaan. - Varmista, että painelinjan paine ei pääse pohjaventtiilille saakka. - Vältä jatkuvaa käynti alle minimituoton (katso 6.4) * Uudelleenkäynnistys: - Varmista, että pumppu on varmasti täynnä nestettä - Varmista jatkuva riittävä NPSH Varmista vastapaine, jotta moottori ei ylikuormitu. Noudata moottorin valmistajan asettamaa käynnistystiheyttä. Suojaa pumppua paineiskuilta pumppua käynnistettäessä tai pysäytettäessä. 6.7 Alasajo - Sulje painepuolen sulkuventtiili ja sammuta moottori - Sulje lopuksi myös imupuolen sulkuventtiili. Pitkään kestävää käyttämättömyyttä varten ja erityisesti silloin, kun ympäristölämpötila putoaa pakkasen puolelle, täytyy pumppu ja kaikki jäähdytys- ja huuhtelujärjestelmät tyhjentää tai muutoin suojata.

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

XPi-pumput 10k - 03. Helsinki 0914

XPi-pumput 10k - 03. Helsinki 0914 XPi-pumput 10k - 03 Helsinki 0914 XPi-sarjan pumput on suunniteltu vaikeisiin olosuhteisiin huomioiden: - Pumpun tilantarve - Pumpun kierrosnopeus - Tehontarve Ratkaisuksi HYDRO LEDUC on kehittänyt kulmapumpun,

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia.

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia. 1 2 1 Hi-Filtration 9.0 Hi-Filtration on valmistettu EU:ssa noudattaen mitä tarkimpia materiaaleja ja työnlaatua koskevia eurostandardeja. Käyttöohjeesta löydät kaiken koneen käyttöä ja hoitoa koskevan

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 0765050/2 IM-P076-07 ST Issue 2 SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet SM21 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto

Lisätiedot

TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ

TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ SISÄLLYSLUETTELO: TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ...1 ENNEN KUIN ALOITAT...2 KOKOAMINEN...4 SÄÄDÖT...15 KAAPELIKAAVIO...17 ONGELMANRATKAISU JA HUOLTO...18 OSA LISTA...19 RÄJÄYTYSKUVAT...20 TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление Sarjat 31000, 31001, 31002, 31100, 31101, 31102, 31200, 31201, 31202, 41000, 41001, 41002, 411, 41101, 41102 ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 1. Yleistä ление Lue tämä ohje läpi huolellisesti ennen venttiilin

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET Lue käyttöohjeet huolella ennen käyttöä! Alla on listattuna vintturin komponenttejä ja niiden käyttö. Vintturi on tarkoitettu ainoastaan ajoneuvoihin

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

FLOWSERVE Pump Division

FLOWSERVE Pump Division ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET ME NOT 12 94 289 V06 AN FLOWSERVE Pump Division IDP Pacific Worthington Jeumont-Schneider Pumps Byron Jackson Durco Pleuger - 1 - FLOWSERVE Pump Division ME NOT 1294289 V06 AN

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE Kapasiteetti: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 ja 20000kg Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen käsiketjutaljan käyttöönottoa. 1. Ripusta talja yläkoukusta ja nosta

Lisätiedot

Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla

Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla Ohjeisiin on tutustuttava aina ennen laitteen käyttöä Sarjanumero Valmistusvuosi PALAX Lahdentie 9 61400 Ylistaro, FINLAND Tel. +358 6 4745100 Fax. +358

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

AV30 Ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AV30 Ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1233450/2 IM-P123-04 ST Issue 2 AV30 Ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Yleistä 2. Turvallisuustiedote 3. Asennus 4. Ilmanpoistimen hitsaus 5. Huolto 6. Hävittäminen 7. Saatavat

Lisätiedot

Sulky maalikelkka 1200

Sulky maalikelkka 1200 Form No. 3355 5 Rev C Sulky maalikelkka 00 Mallinrosta 403 6000000 alkaen Käyttöopas Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.toro.com. Käännös alkutekstistä (FI) Sisältö Sivu Johdanto....................................

Lisätiedot

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET PAGE 19 ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA (OSA N:O 34131) EMC direktiivi 89/336/EEC ja korjattu 91/263/EEC & 92/31/EEC Standardit EN55014:1987, IEC 801-2, IEC 801-4, IEC 801-3 Matalajännite

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE 1(7) WATMAN - VEDENSUODATTIMET ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE NEUTRALOINTISUODATIN... C8 (laitetyypit alkaen 08-11-2006) C10 C12 C15 C18 YLEISTÄ 1. ASENNUS 2. SUODATTIMEN KÄYTTÖÖNOTTO 3. ph- ARVON SÄÄTÖ 4. HUOLTO

Lisätiedot

GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet

GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet 1. Toiminta...2 2. Tarkistukset ennen käyttöä ja kokoaminen...2 3. Käyttö ja rajoitukset...2 4. Tekniset tiedot...3 5. Asennus...5 6. Huolto...5 7. Johtimet...6 8. Merkinnät

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Kuva ei välttämättä vastaa toimitettavaa laitetta. KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Alkuperäinen ohje: Gloor, Operating Instructions BM0112E 2nd edition (06/2010)

Lisätiedot

Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473. Asennusohje

Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473. Asennusohje Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473 Sisältö: 2 Tärkeää Huomioita Virtausmittarin asennus 3 Syöttöjännite Pulssilähtö Lämpötilat 4 Asennus 5 Kytkennät 6 Mittapiirrokset 7 Mittataulukko 8 Muita huomioita

Lisätiedot

1 Asenna vetoakseli riittävän tiukasti ruuvipuristimeen, kuitenkaan vahingoittamatta liiaksi akselin pintaa.

1 Asenna vetoakseli riittävän tiukasti ruuvipuristimeen, kuitenkaan vahingoittamatta liiaksi akselin pintaa. Harjoitus 2 Vetoakseleiden huolto ja rakenteen tutkiminen Harjoituksen tarkoituksena on perehtyä nivelvetoakseleiden rakenteeseen, huoltokohteisiin, sekä tutustua tehonsiirtotöiden työturvallisuusnäkökohtiin.

Lisätiedot

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus Valaisimen kytkentä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 110003091

KÄYTTÖOHJE 110003091 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 Käyttöönotto... 2 Huolto... 3 Häiriötilanteet... 4 Turvallisuus... 5 Takuuehdot... 6 Tekniset tiedot... 7 1. JOHDANTO Tämä vihkonen sisältää ne tiedot, jotka tarvitset

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi)

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi) Asennusja käyttöohje Agrosec Optivol M11 408107 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

004216 FIN 01/05 AM Kokoamis- ja käyttöohjeet kaasugrillille 004216 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi Käyttöohjeita seuraamalla

Lisätiedot

SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO

SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO Käyttö-jaasennusohjeet FDL654 FDL954 Liesikupu SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO Valmistajaeiole vastuussa virheellisestä taiväärästä asennuksesta aiheutuneista vahingoista. Vähimmäisturvaetäisyyskeittotasonjaliesikuvun

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Käyttö 6. Huolto 7. Varaosat IM-P060-04 ST Issue

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

Sivukammiopuhaltimet alipaine/painekäyttöön

Sivukammiopuhaltimet alipaine/painekäyttöön Käyttöohje Sivukammiopuhaltimet alipaine/painekäyttöön SH O SH 25 SH 45 SH 55 SH 75 SH 95 SH 155 SH 215 SH 235 SH 275 SH 355 SH 505 N Puhallin mallit Tämä käyttöohje on voimassa sivukammiopuhaltimille:

Lisätiedot

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Sisällysluettelo 1. Yleiset tiedot 2 1.1 Asianmukainen käyttö 2 1.2 Rakenne ja toiminnan kuvaus 3 1.3 Käyttöalue 4 1.4 Tekniset tiedot 4

Lisätiedot

Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet

Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet Kiitos, että olet valinnut tuotteemme! Olemme varmoja, että tulet olemaan tyytyväinen lastenvaunuihimme. Ennen kuin käytät lastenrattaita, on erittäin suositeltavaa

Lisätiedot

Center H2600 Käyttöohje

Center H2600 Käyttöohje Center H2600 Käyttöohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Krnro 346.703 ALV rek.

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET Oy Machine Tool Co 1. Käyttökohteet Käsikäyttöinen MACCO BF -haarukkavaunu on matalarakenteinen, vain kuormalavalla olevan, kovilla pinnoilla liikuteltavan tavaran siirtelyyn

Lisätiedot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot Pikaopas 00825-0116-4601, versio AA Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot XC-option asennusohjeet Pikaopas Turvallisuusviestit Tässä asiakirjassa esitetyt toimenpiteet ja ohjeet voivat vaatia erityisiä

Lisätiedot

KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET Malli: 004211 Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 1. Alahylly 1 2. Pyöränpuoleinen jalka 2 3. Jalka 2 4. Pyörä 2 5. Pyöränakseli 1 6. Sivutuki, vasen 1 7. Sivutuki,

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Labko SP ja S suolaliuoksen varastosäiliö Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Labko SP ja S suolaliuoksen varastosäiliö Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje OY LABKO AB Labkotie 1 36240 KANGASALA Puh: (03) 2855 111 Fax: (03) 2855 300 E-mail: tanks@labko.fi 12/02 80-A-I01_s Labko SP ja S suolaliuoksen varastosäiliö Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Sisällysluettelo

Lisätiedot

ROD -tyypin Sulkusyötin

ROD -tyypin Sulkusyötin Standardi: Q/HFJ02027-2000 ROD -tyypin Sulkusyötin KÄYTTÖOHJE Suomen Imurikeskus Oy Puh. 02-576 700-1 - SISÄLTÖ 1. RAKENNE... 3 2. TOIMINTAPERIAATE JA KÄYTTÖTARKOITUS4 3. TUOTTEEN PIIRTEET... 4 4. TYYPPISELITYS...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1492050/1 IM-P149-13 ST Issue 1 AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET KÄÄNTÖSUIHKUOVI

ASENNUSOHJEET KÄÄNTÖSUIHKUOVI ASENNUSOHJEET KÄÄNTÖSUIHKUOVI TÄRKEÄÄ - ENNEN KUIN ALOITAT! Tarkista tuote välittömästi saatuasi sen kuljetuksessa tapahtuneiden vahinkojen, puuttuvien osien ja tai valmistusvirheiden varalta. Vahingoista

Lisätiedot

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Ulosvedettävä suksen-/lumilaudanpitimet Accessories Part No. Date Instruction

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä.

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271 Tyyppi 3271 Tyyppi 3271-5 Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä Tyyppi 3271-52 Kuva 1 Tyypin 3271 toimilaitteet Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI Painos: lokakuu 2004

Lisätiedot

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel.

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel. LUMILINKO TR-270 Käyttö- ja huolto-ohjekirja J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127 Koivukoskentie 2 varilasteel@pp.nic.fi 69950 PERHO www. varilasteel.com 1 Sisällysluettelo 1. Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Asennus. Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Asennus. Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo Mallinro: 136-1199 Form No. 3407-726 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

ASENNUSOHJE PEM1747FIN SUOMI

ASENNUSOHJE PEM1747FIN SUOMI ASENNUSOHJE PEM1747FIN 2016-03 SUOMI KOSKETUSSUOJATTU KULMAPISTOKEPÄÄTE 250 A, 1-JOHDINMUOVIKAAPELEILLE KUPARILANKASUOJALLA Uo/U = 6/10 kv, Um = 12 kv Uo/U = 12.7/22 kv, Um = 24 kv ULKO- JA SISÄPÄÄTE 2/10

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW LISÄVARUSTEVASTUKSEN ASENNUSOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2015 Jäspi kattilavastus 6kW Asentajan ohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuustiedot 4 Sähköasennukset 4 2 Takuuehdot

Lisätiedot

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 Käsisammutin tulee tarkastaa vähintään kahden vuoden välein. Milloin sammutin on alttiina toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille,

Lisätiedot

ULTRALIFT TP. Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012

ULTRALIFT TP. Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012 ULTRALIFT TP Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012 Valmistaja: Maahantuoja: Eclipse Magnetics Ltd. Units 1-4 Vulcan Rd Sheffield S9 1EW England OY

Lisätiedot

Tynnyrissä on mukavaa! 1

Tynnyrissä on mukavaa! 1 ÖSEL KÄYTTÖOHJE Copyright Ösel Tubs Tynnyrissä on mukavaa! 1 Sisällysluettelo ESITTELY 3 TURVALLISUUS 4 KYLPYTYNNYRIN ASENTAMINEN 5 KYLPYTYNNYRIN LÄMMITTÄMINEN 7 KYLPYTYNNYRIN HUOLTAMINEN 8 Tynnyrissä

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET LIUKUSUIHKUOVI

ASENNUSOHJEET LIUKUSUIHKUOVI ASENNUSOHJEET LIUKUSUIHKUOVI TÄRKEÄÄ - ENNEN KUIN ALOITAT! Tarkista tuote välittömästi saatuasi sen kuljetuksessa tapahtuneiden vahinkojen, puuttuvien osien ja tai valmistusvirheiden varalta. Vahingoista

Lisätiedot

BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1229250/ 4 IM-P122-02 ST Issue 4 BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje BPT13A ja BPT13AX BPT13UA BPT13S ja BPT13SX BPT13US 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus

Lisätiedot

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Käyttöohjekirja Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Sisällysluettelo sivu Sisällysluettelo ja alkusanat 1 Käyttö- ja huolto-ohje 2 Turvallisuusohjeita

Lisätiedot

Näin asennat. suihkukulman: SK-850

Näin asennat. suihkukulman: SK-850 Näin asennat suihkukulman: SK-850 Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä.

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. Asennusohje FlowBox Solar 7000 TÄRKEÄÄ - Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. - Vain koulutettu ammattilainen saa koota,

Lisätiedot

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje Uponor G12 -lämmönkeruuputki Asennuksen pikaohje poraajille Uponor G12 -lämmönkeruuputken asennus neljässä vaiheessa Uponor G12 -putket asennetaan periaatteessa samalla menetelmällä kuin tavanomaiset keruuputket.

Lisätiedot

Betonin sahausjärjestelmä. KÄYTTÖOHJEKIRJA. ICS, Blount Europe SA Rue Emile Francqui 5 B-1435 Mont-Saint-Guibert BELGIA. www.icsbestway.

Betonin sahausjärjestelmä. KÄYTTÖOHJEKIRJA. ICS, Blount Europe SA Rue Emile Francqui 5 B-1435 Mont-Saint-Guibert BELGIA. www.icsbestway. Betonin sahausjärjestelmä. KÄYTTÖOHJEKIRJA ICS, Blount Europe SA Rue Emile Francqui 5 B-1435 Mont-Saint-Guibert BELGIA www.icsbestway.com www.icsbestway.com 1 Sisältö TURVAOHJEITA 3 SAHAN TEKNIKEN ERITTELY

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................

Lisätiedot

Flamco. Flamcovent. Assenus- ja käyttöohje. Mikrokuplia poistavat Flamcovent-ilmanerottimet. 4-24-189/A/2002, Flamco 18503871

Flamco. Flamcovent. Assenus- ja käyttöohje. Mikrokuplia poistavat Flamcovent-ilmanerottimet. 4-24-189/A/2002, Flamco 18503871 Flamcovent Mikrokuplia poistavat Flamcovent-ilmanerottimet 4-24-189//2002, Flamco 18503871 SF ssenus- ja käyttöohje sennus- ja käyttöohje Tekniset tiedot Suurin käyttöpaine Korkein käyttölämpötila : 10

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella.

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. JBL CristalProfi e701, e901, e1501 greenline Turvallisuusohjeet: Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. Laitteen magneettikenttä saattaa vaikuttaa

Lisätiedot

Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje

Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje Copyright c 2012 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto Evanix Hunting Master P12 on tehokas paineilmakäyttöinen, revolverityyppinen ilma-ase. Ase sopii sekä oikea- että

Lisätiedot

Yleiset varotoimet Suomi

Yleiset varotoimet Suomi Yleiset varotoimet Yleiset varotoimet Suomi 1 Yleiset varotoimet 1 Yleiset varotoimet Yksiköissä on seuraava symboli: 1.1 Tietoja asiakirjasta Alkuperäinen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut

Lisätiedot

Malli Kierros- Max Nopeusalue 7 bar 70 bar 140 bar 210 bar Varastointi

Malli Kierros- Max Nopeusalue 7 bar 70 bar 140 bar 210 bar Varastointi SIIPI KIINTEÄTILAVUUKSISET 1 runko 2 roottori 3 siivet 4 tasapainoitus levyt 5 akseli 6 imuaukko 7 paineaukko Toiminta-arvot 1450 rpm öljyllä ISO VG46 ja lämpötilalla 50 C. Malli Kierros- Max Nopeusalue

Lisätiedot