Ansamaa Maiju, Jokelainen Marja Turvapuhelin vanhuksen kotona selviytymisen tukena

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ansamaa Maiju, Jokelainen Marja Turvapuhelin vanhuksen kotona selviytymisen tukena"

Transkriptio

1 1990 Ansamaa Maiju, Jokelainen Marja Turvapuhelin vanhuksen kotona selviytymisen tukena Kaustinen Teija Hoitoon sitoutumisen edistäminen ohjauksen avulla. Sepelvaltimoiden ohitusleikkauksella hoidettujen potilaiden arviointia saadusta ohjauksesta OYKS:ssa Kokko Seija Avohoidossa työskentelevän psykiatrisen erikoissairaanhoitajan työtehtäväalue ja potilashoitoa ohjaavat näkemykset Kurttila-Matero Eeva Oululaiset vaihdevuosi-ikäiset naiset ja osteoporoosi Läksy Marja-Liisa Atooppista ihottumaa sairastavan lapsen selviytymisen tukeminen sopeutusvalmennuksen avulla Mattila Markku Sairaanhoitotarvikkeiden tuotearviointi. Esimerkkinä ihonottokohdan hoitomateriaalien vertailu Pulkkinen Marjatta Potilaan osallistuminen hoitoaan koskevaan päätöksentekoon Pöyry Merja, Taskinen Tuula Pohjois-Suomen saattohoitoprojektissa mukana olevan henkilökunnan saattohoitoideologian toteutuminen henkilökunnan ajattelussa ja hoitokäytännössä Sandelin Pirkko Aivohalvauspotilaiden hoitotyö hoitosuunnitelmien perusteella arvioituna: kartoitus OYKS:n neurologian klinikassa 1991 Haapala Eeva Sairaanhoidon opiskelijoiden tiedolliset valmiudet opettaa ja ohjata potilasta Halme Sirkka-Liisa, Hilden Raija Altruismin ja egoismin ilmeneminen auttavassa vuorovaikutuksessa psykiatrisessa hoitotyössä Hartikainen Marja Oulun kaupungin terveyskeskuksen Pateniemi-Rajakylän terveysasemapiirin palvelut alueen asukkaiden itsehoidon tukena Hietanen Inkeri, Rissanen Lea Potilaan itsehoito ja sen oppiminen sairaanhoidon opiskelijoiden kuvaamana Ikonen Regina Sairaanhoitajien näkemyksiä toteuttamastaan formatiivisesta arvioinnista Kiljala Leena, Heikka Helena Oulun yliopistollisen keskussairaalan terveyskasvatusprojektiin osallistuneiden sairaanhoitajien kokemukset projektista ja valmiudet ohjata potilaita Kivelä Anneli, Moilanen Elma Sydäninfarktipotilaiden selviytyminen ja sen tukeminen. OYKS:n terveyskasvatusprojektiin osallistuneiden potilaiden kokemuksia ja mielipiteitä Korhonen Marita, Lähdesmäki-Mäkinen Leena Työyhteisön terveystarpeet terveyden edistämisen lähtökohtana. Kyselytutkimus TVK:laisille työsuojeluvaltuutetuille Kortesluoma Riitta-Liisa Lapsen kivun ja pelon lievittäminen. Hoitajien kuvauksia käyttämistään hoitotyön auttamismenetelmistä kuusivuotiaan lapsen verinäytteen ottotilanteessa

2 Latvala Eila Psykiatrisessa sairaalahoidossa olevan potilaan käsityksiä oman hoitonsa tavoitteista Lindvall Lea Hoitotyöntekijöiden käsityksiä vanhusten inhimillisten tarpeiden tyydyttymisestä sairaalassa Mäenpää Eija Nuorten miesten elintavat, elämänhallinta ja itsearvioitu terveys. Kyselytutkimus valtion työterveyshuollon Oulun yksikössä Olsbo Annikki Aikuisen nivelreumapotilaan itsehoitoa tukeva ohjaus hoitotyössä Pönkkö Maija-Leena Päivärinteen sairaalan hoitotyön laadun arvioinnin viitekehyksen kehittäminen Rajala Raija Hoito-opin tietopuolisen oppiaineksen integroituminen käytäntöön kliinisen opiskelun aikana Sairanen Anna Maija Päiväsairaalassa käyvien vanhusten avun tarve elämisen perustoiminnoissa heidän itsensä ja läheisten arvioimana 1992 Hintsala Irmeli Potilasohjauksen toteutuminen sairaanhoitajien arvioimana Honka Pirkko Sydän- ja verisuonisairauksia sairastavien potilaiden terveyskasvatusohjelman ja sen vaikutusten arviointi Koukkula Rauni Synnytyskipu. Vastasynnyttäneiden äitien kokemuksia Laasasenaho Anja Pitkäaikaissairaan vanhuksen sosiaalinen toimintakyky terveyskeskuksen vuodeosastolla Mikkola Anja Sisätauti-kirurgisen sairaanhoitajan työ sairaalassa vastavalmistuneen sairaanhoitajan kuvailemana Niemi Ritva Sydänkirurgisten potilaiden kokemuksia tutustumiskäynnistä teho-osastolle Palomäki Kaarina Reumaa sairastavien naisten toimintakykyisyys ja naisen rooleissa suoriutuminen Pekkala Eila Hoitaminen potilaan kokemana Pihlajaniemi Arja Synnytyskipu ja kätilön toiminta synnytyskivun lievittämiseksi Purola Helena Nuorten naisten elintavat Rahikkala Pirjo Ahdistuneen potilaan hoitotyö sairaalassa Sippola Päivi Hoitoon sitoutuneiden diabeetikkonuorten sosiaaliset suhteet heidän itsensä kuvaamana Toljamo Maisa Laihuuden taustatekijät ja niiden yhteydet luuntiheyteen. Kuvaileva tutkimus vuotiaista naisista 1993 Hyttinen Hanna Käytännön opiskelun kehittäminen sairaanhoitajakoulutuksessa

3 Jakonen Tanja Mielenterveysongelmainen asiakas työterveyshuollon sairausvastaanotolla ja terveystarkastuksissa Korhonen Anne Hoitohenkilökunnan kokemuksia oman työnsä kehittämisestä laadunvarmistuksen avulla Kuisma Minna Työttömien selviytyminen ja kokema ammatillisen tuen tarve Laaksonen Soili Potilaan selviytyminen kohdunpoistoleikkauksesta Lang Leena Kätilöiden hoitoideologia ja synnyttäjien hoitoa koskevia odotuksia ja kokemuksia Laukkanen Matti Potilaiden käsityksiä yksilökeskeisestä lähestymistavasta psykiatrisessa hoidossa Lukkarinen Hannele Sepelvaltimoiden ohitusleikkaukseen tulevien potilaiden itsehoitovalmius Luutonen Raija Terveydenhoitajiksi valmistuvien käsitykset edellytyksistään ammatilliseen asiantuntijuuteen terveydenhoitajan työssä Manninen Birgitta Terveydenhuollon opettajaopiskelijan hoitamaan opettamisen ja oppimisen kirjallinen suunnittelu perusharjoittelu II:n aikana Maunu Maija Käsityksiä terveydestä ja terveyskasvatuksesta. Kyselytutkimus terveydenhuollon työntekijöille Myllylä Marjatta Se oli ko risa auto vuotiaiden lasten magneettitutkimuskokemuksia lasten kertomana Parviainen Seija Synnyttäjien käsityksiä ja kokemuksia hoidon onnistumiseen vaikuttavista tekijöistä Perttula Seija, Yrjänäinen Hilkka Palvelut ja vammaisen henkilön tavanomaisen elämän toiminnot. Vammaispalvelujen saanti ja tarve Iin kunnassa Ruokamo Milja Tutkielman tekeminen lääkintävoimistelijakoulutuksessa Sunnari Erja Psykiatrisen pitkäaikaispotilaan itsemääräämisoikeuden toteuttaminen hoitotyön päätöksenteossa Säkkinen Oili Hoitotyön ammatillisten ja tieteellisten lehtien lukeminen eri asteisten sairaanhoitajien keskuudessa terveyskeskuksissa Tirkkonen Taina Nuoruusikäisen diabeetikon hoitotasapaino ja hoitoon sitoutuminen vuotiaana sairauskertomusten perusteella Tuomainen Marja-Leena Itsearviointi hoitamaan oppimisessa 1994 Ahtikoski Anita, Koivikko Aune Avautuva hoitaminen. Opiskelijoiden näkemyksiä hoitotyöstä ja hoitotiedosta Alhainen Pirjoliisa, Runtti Marja Sairaanhoidon opiskelijoiden itseohjautuvuus hoito-opin opiskelussa

4 Asikainen Raija Ikääntyvien päivittäinen toimintakyky Backman Kaisa, Tervaskanto-Mäentausta Tiina, Tuominen Paula Käsityksiä hyvästä olosta ja sen mahdollistamisesta Haapalainen Paula Tehohoitopotilaan hoitoisuuden mittaaminen Heikkinen Helena Kokemusoppiminen ja reflektointi ammattikorkeakouluopiskelijoiden ammattiopintojen alkuvaiheessa Hytönen Elsa Minä oon ihan joutilas. Vanhainkodissa asuvan vanhuksen yksinäisyyden ilmeneminen ja yksinäisen vanhuksen selviytyminen Juntunen Anitta Professional nursing care in a difficult position. A descriptive study of nursing care in Ilembula Lutheran Hospital in Tanzania Jussila Aino-Liisa Rintasyöpään sairastuneen polikliinisen sädehoitopotilaan hoitotyö keskustelutilanteessa syväsädeosastolla Järvenpää Elli Vanhuspotilaiden kokemuksia hoidosta terveyskeskuksen vuodeosastolla Kuisma Minna Työttömänä selviytyy: kartoitus työttömien käyttämistä selviytymiskeinoista ja ammatillisen tuen tarpeesta Lampi Hannu Sairaanhoitajaopiskelijan ja potilaan kielellinen vuorovaikutus Luoma Anne Naisten virtsanpidätyskyvyttömyys ja siihen yhteydessä olevat tekijät Miesmaa Ritva Omaisten käsityksiä dementiapotilaiden inhimillisten tarpeiden tyydyttämisestä ja tyydyttymisestä sairaalassa Oikarinen Kerttu Ammatinhallinnan oppiminen sairaanhoitajaopiskelijoiden arvioimana Rinne Maija-Riitta, Vuokila-Oikkonen Päivi Potilaan kokema terveydentilan muutos tekonivelleikkauksen yhteydessä Salokannel Lea Ikääntyvien käsityksiä omatoimisuudesta ja siihen yhteydessä olevista tekijöistä Saranki-Rantakokko Sirkka Asiakkaiden näkemyksiä lastenneuvolatoiminnasta ja sen kehittämisestä Sivonen Pirkko Leikkauspotilaiden näkemys saamastaan ohjauksesta ennen leikkausta Tervo Hellevi Olen sänkyni petannut ja hakenut ruoan -potilaiden käsityksiä hoitoonsa osallistumisesta Tiri Helmi Osastonhoitaja johtajana 1995 Blomster Maija-Liisa Hoitamisen oppiminen teho-osastolla. Hoitohenkilökunnan ja sairaanhoidon opiskelijoiden näkökulma

5 Eeronheimo Anna-Liisa Olihan meillä se hoitaja, jonka perässä me kuljettiin... Tutkimus hoitamaan oppimisesta opiskelijan kokemuksena ensimmäisen käytännön opiskelujakson aikana Haapsaari Pirkko Terveydenhuollon opiskelijoiden oppimistyylit ja opiskelumotivaatio Haverinen Anna Tehohoitotoiminta Heikkinen Eija Kateus hoitoyhteisössä Heinonen Hilkka Hoitotyön johtajien käsityksiä ammattikorkeakouluopiskelijoiden itsenäisestä harjoittelupaikkahankinnasta osana asiantuntijuuteen kasvua Juutinen Eila, Lerssi Leena Opiskelijoiden kuvauksia motivoivista tekijöistä oppitunnilla ja opettajan toiminnassa Jämsä Kaisa Vanhempien kokemuksia sairaan vastasyntyneen hoidosta Kiviniemi Liisa Potilaiden kokemuksia ja toiveita hoidon auttavista tekijöistä psykiatrisella osastolla Klemola Annukka Elämää diabeetikkona. Diabeetikoiden kokemuksia diabeteksen vaikutuksesta jokapäiväiseen elämään ja hyvinvointiin Korpela Irja Isien odotuksia ja kokemuksia synnytyksen avautumis- ja ponnistusvaiheen sekä lapsen syntymän jälkeiseltä ajalta Kummala Eija Psyykkiseen kriisiin joutuneen asiakkaan hoidon aloittaminen. Tapaustutkimuksellinen näkökulma psykiatrisella päivystyspoliklinikalla Liikanen Eeva Laboratoriohoitajien asennoituminen AIDSiin ja AIDS-potilaisiin Meriläinen Lea Luovuus hoitotyössä terveydenhuollon opiskelijoiden kuvaamana Myllylä Britt-Marie Potilaiden arviointia saamastaan hoidosta Määttä Hilkka, Määttä Pekka Psyykkisesti sairaiden ihmisten lähiomaisten selviytymismallit ja ammatillisen tuen odotukset Perttula Tuula Kuolevan potilaan hoitotyön oppiminen Pyykkö Anita Kriittisesti sairaan potilaan hoitotyö Rautiainen Ilmi, Tuhkanen Marja-Leena Tulevaisuuden sairaanhoitajan asiantuntijuus ja siihen vaikuttavat tekijät Rautio Päivi, Seppänen Anne Sairaanhoitajien suhtautuminen kuolemaan Suua Pirkko Psykiatrinen hoitoyhteisö oppimisyhteisönä Tervo Aila Niin kauan kuin elämänlankaa on, pystys itsestä huolehtimaan. Vanhusten kokemuksia kotona selviytymisestä Turunen Terttu Omaisen hoitoon sitoutuminen ja ohjauksen arviointi lapsen silmän peittohoidossa

6 Vääräniemi Tuulikki Sosiaali- ja terveydenhuollon alueellinen väestövastuu ja yhteistyö asiakkaiden arvioimana Ylitalo Kirsti Terveyspalvelujen laatu Simon ja Kuivaniemen kuntien aikuisväestön kokemana 1996 Aaltio Anne, Väisänen Heleena Minä osaan. Hoitotyön asiantuntijuus opiskelijan kuvaamana Ahokumpu Tuula Fysioterapeuttiopiskelijoiden käsityksiä terveydestä ja fysioterapeutin toiminnasta terveyden edistämisessä Alahuhta Maija Yhteistoiminnallisuuden toteutuminen diabeetikon ohjaustilanteessa Asikainen Mirjam Osastonhoitaja hoitotyön johtajana muuttuvassa toimintaympäristössä Colliander Tiina, Nieminen Pirjo Henkilökohtainen opetussuunnitelma terveysalan koulutuksessa Eirola Raija Kainuulaisen martan terveysmuotokuva: martan elämäntilanne, terveys, elämänhallinta ja elintavat Haho Annu Tasavertaisuus vanhusten kokemana Halme Anja, Vesterinen Anne Oppia ikä kaikki. Hoitotyön asiantuntijan tutkivan otteen oppiminen opiskelijoiden kuvaamana Havela Sirkka Vain aidon kiinnostuksen kautta hoitaminen on tulevaisuudessa jotain hyvää eikä vain pelkkä suoritus. Terveydenhuollon opiskelijoiden kiinnostuksen kohteet hoitamisen oppimiseen Heikkinen Aila Joutuu repimään kaiken, mitä on yhdessä luotu... Psykiatrisen sairaalan hoitajien kokemuksia työyksikkönsä lopettamisprosessissa Huhtala Arja Itseohjatun oppimisen mahdollistavia tekijöitä sairaanhoitajakoulutuksessa Huurre Maire Työterveyshoitaja 50-vuotiaan työntekijän työkyvyn arvioijana terveystarkastuksessa Jaakola Sisko, Väänänen-Sainio Rauni Ikääntyvien toimintakyky ja avuntarve: kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden oululaisten haastattelututkimus Jatkonen Helena, Korpivuoma Eila Työterveyshoitajien työn psyykkinen kuormittavuus Juntunen Tiina Yksilöllisyys ja oikeudenmukaisuus hoitotyössä Jurvakainen Seija Kätilön tuki kuolleen lapsen synnyttävälle äidille Jussila Pauliina Sairaanhoitajien näkemyksiä hoitoisuusluokitusten käytöstä teho-osastoilla Kellokumpu Lahja Hoitamaan oppiminen Päivärinteen kuntoutussairaalassa

7 Kettunen Anja Potilaan säteilyaltistus eräissä röntgentutkimuksissa. Aikuisen potilaan säteilyaltistus lonkan natiiviröntgentutkimuksessa ja thorax-tutkimuksessa kuvasereptorin muuttuessa Kivelä Helena, Laitila-Özkoc Leila Työterveyshoitajan palvelun laatu. Asiakkaiden käsityksiä työterveyshoitajanpalvelun laadusta ja sen kehittämisestä Kohonen Leena Vieraasta kulttuurista tulleet potilaat hoitotyön ja hoitotyön koulutuksen haasteena Koivisto Aila, Kuitunen Marja-Terttu Oppimispäiväkirja terveysalan aikuisopiskelijan oppimisen tukena käytännön harjoittelujaksolla Koivisto Kaisa Psykoottisen potilaan hoitotyö psykiatrisessa sairaalassa hoitajien kuvaamana Konka Ritva, Mustonen Terttu Ammattikorkeakoulun terveysalan opiskelijoiden hoitamisen taidot taitokoetilanteissa Kuukasjärvi Annikki Kohti yksilövastuista hoitotyötä Laitinen Inkeri Nuorten perheiden kokemuksia sosiaalisesta tuesta Luokkala Pirjo Pitkäaikaisesti sairaan lapsen hoitaminen vanhempien kokemana. Haastattelu- ja kyselytutkimus astmaa, diabetesta ja reumaa sairastavien lasten vanhemmille Mielonen Marja-Leena Mielenterveysasiakkaiden hoitoon hakeutuminen Mikkonen Kaisa, Parviainen Sirpa Mies miehenä hoitotyössä Mäkitalo Outi Sairaanhoidon opiskelijoiden käsityksiä sairaanhoitajan ammatista ja opiskelustaan ammattikorkeakoulussa Oinas Eija-Irmeli Minusta oli parempi, että kun kätilö mennee talloon, niin hoitaa vaarista vauvaan. Kätilöterveyssisaren elämäntarina Pajula Marketta Potilaan tiedonsaanti ja tiedon merkitys potilaalle. Analyysi suomalaisista potilaan tiedonsaantia käsittelevistä vuosina valmistuneista pro gradu -tutkielmista Pölkki Tarja Kouluikäisten lasten kuvauksia kipukokemuksistaan sairaalassa. Tuntuu kuin siili nippais jalakaan Rasivirta Eila Hoitotyöntekijät ja työyhteisön ristiriidat Seppänen Salla Sitä takertuu jokaiseen oljenkorteen. Tapaustutkimus kahden leikki-ikäisen diabeteslapsen vanhempien selviytymisestä ja heidän saamastaan sosiaalisesta tuesta neljän ensimmäisen viikon aikana lapsen sairauden diagnosoinnista Serlo Kaijaleena Tiedekorkeakouluopiskelijoiden asenteita HIViä/AIDSia kohtaan Svenström Ritva Hoidon tarve ja toteutuminen potilaan ja hoitajan arvioimana Teirilä Irma, Ylitalo Paula Leikkaushaavatulehdusvaaraa ennustavat tekijät Tikkanen Päivi Kroonisten selkäkipupotilaiden fysioterapia sosiaali- ja terveyskeskuksen kuntoutusosastolla

8 Tuulos Tytti Psykiatrisen osaston eristämiskäytäntö ja potilaan kokemukset vastentahtoisesta hoidosta Vaittinen Mirja Kuka voisi, kuka haluaisi, kenellä olisi oikeus? Hoitajien kuvauksia eutanasiasta Väisänen Leila Naistentautien syöpää sairastavan ihmisen auttamisesta ohjauksen avulla ja sairauteen sopeutumisesta Väisänen Sanni Opiskelijan kasvaminen hoitotyön asiantuntijuuteen terveysalan ammattikorkeakoulussa 1997 Anttila Tuula Potilasasiamiestoiminnan edellytyksiä potilaiden, hoitajien ja lääkäreiden arvioimina Hollanti Anita, Laakkonen Raija Reflektion käyttö hoitamaan oppimisessa Joensuu Marja Terveydenhoitajien asennoituminen yhteisön hoitotyöhön ja yhteisdiagnoosin laatimiseen omassa työssään Joutsenkoski Helena Itsestä huolenpito ja terveys nuoren arkielämässä Karhumaa Liisa Nuoren terveysvalinta Kauppila Mari, Tolonen Airi Kuolevan potilaan hoidon malli: terveydenhuollon kandidaattiopiskelijoiden näkemys kuolevan potilaan hoidosta oppikurssin suunnittelun aikana Kinnunen Marja-Leena Psoriasista sairastavan elämän laatu Korhonen Päivi Kriittistä ajattelua mittaavan CCTST -mittarin luotettavuuden testaaminen Korteniemi Anne, Tornberg Heidi Laitoksessa asuvien vanhusten suunhoito Lahdenperä Tiina Verenpainepotilaiden hoitoon sitoutuminen ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä Lukkaroinen Riitta Kehitysvammaisten nuorten vanhempien käsityksiä sosiaalisilta verkostoilta saadusta tuesta ja vastuunjakoperiaatteella toimivasta asumismuodosta Meltaus Arja Perheen toimintatyyli. Interventiivinen haastattelu perheen vahvuuksista nuorten tupakoinnin ja päihteiden kokeilusta Norrkniivilä Kaisu, Tikkanen Lea Jos saa tietua, ossaa toimis niinku pittää. Asiakkaan hoitoa koskevan tiedon välittyminen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden ja hoitajien arvioimana Ojala Aini Asiakkuus ja toimintatavat yhteisöhoitotyössä Orell Pirjo Tulevaisuustietoisuus sosiaali- ja terveysalan koulutussuunnittelun lähtökohtana Pitkänen Riitta Väestövastuun toteutuminen henkilökunnan näkökulmasta. Arviointitutkimus Haukiputaan kunnan perusterveydenhuollosta

9 Räisänen Outi Leikkaushoitoon liittyvät potilasvahingot Sissonen Maria Suomen Punaisen Ristin delegaattien kokemuksia katastrofityöstä entisen Jugoslavian alueella 1990-luvulla Suosalo Eila Moniammatillisuus - haaste alueelliselle väestövastuulle Toivanen Maire Astmaa sairastavien lasten vanhempien selviytymiskeinot Tuovila Anja, Veijola Arja Perhekeskeisyys alle kouluikäisten sairaiden, vammaisten ja riskilasten fysioterapiassa perheiden ja fysioterapeuttien kuvaamana Valkonen Eija Hallinnan tunne ja itsearvioitu terveys. Kyselytutkimus Ranuan kunnan työterveyshuollon asiakkaille Vähäkangas Pia Tyytymättömien potilaiden kokemuksia terveydenhuollosta Väisänen Marja-Liisa Mutta kaikista tärkeintä oli se auttaminen ja se isänmaa... Neljän rintamanaisen kuvaus lääkintälottana olemisesta talvi-, jatko- ja Lapin sodassa 1998 Ahopelto Maire Peruskoulun 9. -luokkalaisen minäkäsitys, terveydentila ja terveydenhoidollinen ohjaus Aspvik Ulla Opiskelija potilaan polulla: toimintatutkimus opiskelijaohjauksen kehittämisestä kahdella psykiatrisella osastolla Autio Päivi Osastonhoitajien kokemuksia hoitotyön johtamisesta Hatva Sirkka Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden käsityksiä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategian muodostumiseen ja toteutumiseen vaikuttavista tekijöistä Hautala Anna-Maija Vankien selviytyminen kohti päihteettömyyttä Hyytiäinen Pirjo Ammatillisesti syvennetyn lääketieteellisen kuntoutuksen merkitys kuntoutettavien kokemaan työkykyyn ja stressioireisiin Häkälä Ulla Hoitamaan oppiminen opiskelijoiden kuvaamana Päivärinteen sairaalan oppimisympäristössä Jokinen Tuula Sairaanhoidon opettajien yhteistyö Oulun terveydenhuolto-oppilaitoksen erikoiskoulutusosastossa vuosina Jumisko Eija Aivohalvauspotilaiden kokemuksia sairastumisestaan ja saamastaan hoidosta Juntunen Marja-Liisa, Niskala Leila Nuorten elämänhallinta, terveys ja elämänorientaatio: orientaatiojakso ranualaisten nuorten terveyden edistämisessä Jämsä Ulla Laboratorio-opiskelu laboratoriohoitajakoulutuksessa Kaila Kaisi Kudoskuljetuksen yhteys kudosnäytteen ominaisuuksiin

10 Kärenlampi Toini Laboratoriohoitajan työ, työn stressitekijät ja sosiaalinen tuki Majamaa Marja-Liisa Nuorten terveys, sosiaaliset suhteet ja elämänhallinta. Kyselytutkimus peruskoulun yläasteen seitsemäsluokkalaisille nuorille Manninen Elina Haastavasti käyttäytyvä kehitysvammainen ja hoitotyö Mattila Seija Isänä oleminen. Kaksivuotiaiden lasten isien kokemuksia isyydestään Merikanto Katariina Omaisten ja henkilökunnan käsityksiä dementiayksiköiden hoidon laadusta muuttuvassa yhteiskunnassa Paakkari Sirpa Lasten fysioterapian kehittäminen vanhempien ja fysioterapeuttien kuvaamana Paananen Ulla Kristiina Miehen maailma - kokemuksia isyydestä ja vanhemmuudesta Pelto-Huikko Hellevi Opiskelijoiden kokemuksia monimuoto-opetuksesta ammattikorkeakoulun terveysalan aikuiskoulutuksessa Pyörälä Pirjo Vammaisten ja/tai pitkäaikaissairaiden lasten vanhempien käsityksiä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapsiperheiden Kotipalvelun palvelujen laadusta Rättyä Lea Diakoniatoimistojen asiakkaiden kokemukset avun ja tuen saamisesta Seppälä-Lehto Raili Immunocytochemical characterization of cytoskeletal and signal transduction proteins in normal and defective uncapacitated and capacitated human sperm Silvennoinen Tove Sairaanhoitajan toiminta potilaan puolestapuhujana Skarp Eija Asiakkaan ja fysioterapeutin yhteistyötapa pitkäaikaisessa polikliinisessa fysioterapiassa Tauriainen Päivi Lähihoitajaopiskelijoiden käsityksiä ammatillisista valmiuksistaan ja opiskelustaan koulutuksen loppuvaiheessa Tilja-Ruuhonen Tarja, Vepsäläinen Mervi Vanhempien voimavarat perheen nuoren terveyden edistämisessä. Kyselytutkimus oululaisen peruskoulun yläasteen kahdeksasluokkalaisten nuorten vanhemmille Ukkola Liisa Perinnöllistä sairautta sairastavan elämä Vähäkangas Maaria Päiväkirurgisten potilaiden käsityksiä saamastaan hoidosta 1999 Ala-Korpi Riitta, Hirvi Pirjo.Palliatiivisen hoitotyön opetussuunnitelma Asujamaa Eeva-Riitta, Uusimäki Heleena Lähihoitaja- ja sairaanhoitajaopiskelijoiden yhteistoiminnallisen hoitotavan oppiminen Hanna Kurki.Laadun palvelukuilu asiakkaan arvioimana kolmella kuntoutusosastolla

11 Heikkilä Arja, Peltoniemi Pirjo Imetystukiryhmä imettävän äidin tukena Heikkilä Minna Säteilyturvallisuus lasten röntgentutkimuksissa. Lasten röntgen-, ultraääni- ja magneettitutkimusmäärät vuosina Helena Väänänen.Sydämen rytmihäiriöitä sairastavien potilaiden elämänlaatu Huttula Mervi Kuoleman kohtaaminen. Kahden parantumattomasti sairaan ihmisen kokemuksia elämästä ja kuolemasta Kangas Terttu Sairaankuljetuksessa työskentelevien käsityksiä sairaankuljetustyössä tarvittavasta osaamisesta ja osaamista edistävästä koulutuksesta Karhu Sirpa Naisen terveyttä heikentävät syyllisyydentunteet Kemi Soile Laboratoriohoitajan ammatin tietoperusta Mäki Leena Näkökulma vanhan ihmisen elämismaailmaan Ohtonen Anna-Mari Kliinisen laboratoriotyön ja alan koulutuksen tutkiminen. Analyysi hoitotieteellisistä kliinistä laboratoriotyötä ja alan koulutusta käsittelevistä vuosina valmistuneista pro gradu tutkielmista Oinas Rita Diabeetikoiden selviytyminen Oja Paula Total quality management (TQM) - laatujohtamisjärjestelmä erikoissairaanhoidon laboratorioissa Suomessa Paasivaara Leena Apuhoitajat vanhusten hoitotyön tulkkeina -elämänkertatutkimus Pakarinen Ritva Röntgenhoitaja vuonna Asiantuntijaryhmän käsityksiä ennakoitavista tulevaisuuden muutoksista ja niiden vaikutuksista röntgenhoitajan työhön Pulkkinen Airi Kahden terveyssisaren kokemuksia terveyssisartyön käynnistämisestä kolmessa Oulun läänin maaseutukunnassa Puotiniemi Tiina Psykiatrisessa osastohoidossa olevien lasten vanhempien selviytyminen Pyykkö Raija Puoliso dementoituu - miten omaishoitaja selviytyy? Ranta Maija Nivelreumaa sairastavien fyysinen toimintakyky polven tai lonkan tekonivelleikkauksen yhteydessä Rosqvist Eerika, Rosqvist Jaakko.Potilaan henkilökohtainen tila ja siihen tunkeutuminen sairaalassa. - Säilyykö yksityisyys? Saarenpää Raili Traumaattinen tapahtuma ja siinä auttavat tekijät Saarinen Susanna Kliinisen opiskelun ohjaus magneettitutkimuksia opittaessa hoitajien ja opiskelijoiden kuvaamana Sandell Eija Sydäninfarktipotilaiden ja heidän puolisoidensa kokemuksia sopeutumisvalmennuskurssista

12 Seppänen Pirkko Osastonhoitajan tehtävät ja roolit työyksikön johtajana muuttuvassa sairaalaorganisaatiossa Sepänheimo Pirkko Olla toiselle läsnä. Vanhainkodissa työskentelevien hoitajien käsityksiä auttavasta vuorovaikutuksesta dementoituvan vanhuksen hoitotyössä Simojoki Kristiina Uusperheet lastenneuvolan asiakkaina Soini Sirkka Epilepsianuorten hoitoon sitoutuminen ja siihen yhteydessä olevat sisäiset ja ulkoiset tekijät Stenman Päivi Astmaohjaus potilaiden arvioimana Tahvanainen Sirpa Diabeetikkonuorten hoidon eri osa-alueisiin sitoutuminen ja siihen yhteydessä olevat tekijät 2000 Ala-Aho Sirkka Omaisena psykiatrisen potilaan yhteistyöneuvottelussa Björklund Aila, Järvinen Sirkku Hoitajan hoitotapa Hassi Tyyne Marja Lähihoitajaopiskelijoiden kvalifikaatiot vanhustyöhön heidän itsensä arvioimina Iivari Maarit Autististen lasten perheiden selviytyminen Jouhki Sari Työkyky remontissa. Kuntoutus työkykyä ylläpitävänä toimintana keski-ikäisten kaivoslaisten ja heidän esimiestensä kuvaamana Jääskeläinen Riitta Yhteistoiminnallinen oppiminen hoitamaan oppimisessa opiskelijoiden kuvaamana Kaijalainen Tarja Streptococcus pneumoniaen (pneumokokin) tunnistusmenetelmien vertailu Kejonen Pirjo Seisomatasapainoa koskeva tieto fysioterapiassa Kemppainen Rauni Työssäjaksaminen ensihoidossa. Kyselytutkimus yksityissektorin sairaankuljettajille Koivunen Kirsi Sepelvaltimotautia sairastavien kuntoutuminen ohitusleikkauksesta ja ohjaus osana kuntoutumisprosessia Kokko Anne Hoitaminen teho-osastolla potilaan näkökulmasta Leena Karjalainen Kirjaamisen sisältö leikkaushaavainfektion saaneen potilaan hoitosuunnitelmassa Matala Mia Monisynnyttäjän synnytyspelot - haaste kätilötyölle Mervi Savela Syöpää sairastavien lasten perheiden selviytyminen Miettinen Seija Asiakaslähtöinen sairaalapalvelujen laadunhallinta. Asiakastyytyväisyys sairaalapalvelujen laatuun lasten kirurgisella vuodeosastolla perheen arvioimana Männistö Merja Terveydenhoitajien käsityksiä lastenneuvolatyöstä ja sen kehittämisestä

13 Nissinen Tuula Laitoshoidossa olevan vanhuksen hoitotyön laatu omaisen arvioimana Nurmenniemi Helinä Laboratoriohoitajan eettinen ajattelu ikääntyvän ihmisen näytteenottotilanteessa Paasovaara Seija Sairaanhoitajien näkemyksiä yksilövastuisesta hoitotyöstä ja omahoitajuudesta Paldanius Mika Seulonnat valtionosuusuudistuksen jälkeen Oulun läänissä Pesonen Hanna-Mari Kotona asuvien iäkkäiden itsestä huolenpidon tapaan yhteydessä olevat tekijät Puusti Anna-Maija Potilaiden kokemuksia ja odotuksia psykiatrisesta osastohoidosta Päivi Kauppila.Hoitajien kuvauksia hankalista potilaista ja kielteisistä tunteista Rautalin Riitta Palvelualojen asiakastyytyväisyystutkimuksen käyttökelpoisuus terveyspalvelujen laadun mittaamisessa Rämä Eija Henkilöstön työssä jaksaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa - tapaustutkimus työssä jaksamista edistävistä ja estävistä tekijöistä Simonen Tanja Huumeiden käyttäjien hoitomotivaatioon vaikuttavat ja käytön uudelleen aloittamisen ehkäisevät tekijät - kokemuksia entisten käyttäjien, heidän äitiensä ja perhenäkökulmasta Sipilä Mari Autististen lasten vanhempien kokemuksia perheen arjesta Sukula Seija Väestöongelmasta kehityksen voimavaraksi Turpeinen Marika Perusterveydenhuollon hoitotyöntekijän jaksaminen työelämän muutoksissa Turula Anne 'Mitä ei ole dokumentoitu ei ole myöskään tehty.': tietokoneavusteiseen ja manuaaliseen hoitosuunnitelmaan perustuvan, kirjallisen ja suullisen tiedonvälityksen vertailututkimus Ouluhoitoisuusluokitusta apuna käyttäen Vartiainen Ritva Rintasyöpää sairastavan toivon kokemus Virta Eeva-Liisa Avoterveydenhuollon mielenterveyspalveluja käyttävien henkilöiden kokemuksia integriteetistään Österman Maiju Työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus lausuntojen perusteella 2001 Arffman Marja-Leena Terveys ja terveyden edistäminen osana kunnan hyvinvointistrategiaa: Case- Oulunsalon kunta Birstolin Anita Hyvänolon kuntokurssin yhteistoimintaprojekti. Laadullinen arviointitutkimus perheiden ja terveyskeskuksen henkilökunnan yhteistoimintaprojektista luottamushenkilöiden näkökulmasta

14 Haarlaa Liisa, Ojanaho Anita Sairaanhoitajan työn perusosaaminen ammattikorkeakoulusta valmistuvien sairaanhoitajien näkökulmasta Haverinen Tiina Kouluterveydenhoitaja nuorten terveyden edistäjänä. Yläasteikäisten nuorten kokemuksia kouluterveydenhoitajan toteuttamasta terveyskasvatuksesta Juntunen Outi Terveystieteiden opettajaopiskelijoiden asiantuntijuus portfoliossa Juntunen Armi Sairaanhoitajien käsityksiä vastuullisuudesta ja sen toteutumisesta vastasyntyneiden lasten tehohoidossa Kaikkonen Hannele Perheen käsityksiä terveydentilastaan ja terveyden edistämisestä yhteisössä Kiviniemi Liisa Psykiatrisessa hoidossa olleen aikuistuvan nuoren kokemuksia elämästään Koivuaho Marjukka Paniikkihäiriöpotilaan kokemukset pelosta, vertaistukiryhmästä saadusta emotionaalisesta tuesta ja tiedostetuista selviytymiskeinoista Laakkonen Maria Fysioterapeuttiopiskelijoiden käsityksiä terveysalan moniammatillisesta yhteistyöstä Lehto Liisa Palvelusitoumus ja julkisen organisaation palvelun laatu. Tutkimus suhtautumisesta palvelusitoumukseen Kelan kahden vakuutuspiirin alueella Lipponen Marianna EU:n suomalaisten kansanterveysprojektien arviointi, arviointi projektien arviointiraporteista. Lipponen Tarja Lukiolaisten nuorten kuvaus heidän suhteestaan tupakointiin Marttila Päivi Oulunsalolaisten kokemuksia saamastaan palvelusta ja toiveita saamaansa palveluun Mattila Marja, Vuollo Soili Parantumattomasti sairaan arjessa auttavat tekijät "Onni on pyrkimystä valoa kohti" Natri Pirjo Henkilöstövoimavarojen muutos kunnallisessa perusterveydenhuollossa: tutkimus kolmessa organisaatiossa vuosina tapahtuneista muutoksista sekä lähitulevaisuuden näkymistä Nevakivi Sari Osastonhoitaja muutoksen mahdollistajana Ojala Merja Potilaan vierellä tapahtuva verensokerin määritys hoitohenkilökunnan suorittamana Paukkonen Anneli Kehitysvammaisen asukkaan ja hoitotyöntekijän kohtaaminen asukkaan ruokailutilanteen aikana Rissanen Tiina Odottavien äitien mahdollisuudet päättää vaihtoehtosynnytyksistä Rääpysjärvi Virpi Yhteistyötä yli kuntarajojen. Tapaustutkimus Oulun seudun yhteispäivystyshankkeesta Saarinen Hanna Mikä auttaa - vai auttaako mikään?: tutkimus psykiatrisen hoitoprosessin auttamismenetelmien merkityksestä Timonen Milja Dialyysihoidossa olevien potilaiden koettu elämänlaatu ja selviytyminen

15 Toiviainen Eila Suomalaisia sairaanhoitaja- ja terveyssisarkoulutuksen kehittäjiä Rockefeller-säätiön stipendiaatteina Yhdysvalloissa ja Kanadassa ja 1950-luvuilla Ulkuniemi Helena Tulosjohtaminen diskurssina sairaalassa Utriainen Kati Elektroniikkateollisuuden tuotannon työntekijöiden näkemyksiä omasta kasvumotivaatiostaan ja sen mahdollistumisesta työhyvinvoinnin näkökulmasta Väisänen-Sotka Maarit Terveyskeskuksen laboratorion sisäisten asiakkaiden arvioima laboratoriopalvelun laatu servqual -menetelmällä 2002 Autio-Lämsä Johanna Eturauhasen hyvänlaatuista liikakasvua sairastavien terveyteen liittyvä elämänlaatu ennen höyläysleikkausta Fordell Merja Leikkaukseen tulevan potilaan hoito- ja palveluketjun tarkastelua Heikkilä Mirva Vanhusten hengellisen tuen tarpeet ja tuen saanti sekä odotukset diakoniselle hoitotyölle Heikkilä Rauha Dementoituneen potilaan fyysinen sitominen ja hoitajien ongelmanratkaisukyvyt Holmström Anneli Natiivitutkimusten suorittamisen oppiminen käytännön harjoittelun aikana opiskelijoiden kuvaamana Hynninen Nina Vanhempien kokemuksia lapsensa leikkaukseen valmistautumisesta ja postoperatiivisesta kivun hoidosta Innanmaa Liisa, Petäjäjärvi Maire Lääketieteellisen säteilyn aiheuttama säteilyannos lannerangan röntgentutkimuksessa. Tutkimus Pirkanmaan sairaanhoitopiirin terveyskeskuksissa Juvani Satu Luonnonympäristön vaikutus palvelutalolla asuvien ikääntyvien hyvinvointiin Järvinen Tero Terveydenhuoltoalan yritystoiminta Oulun läänissä: yrittäjien näkemyksiä yrittäjäksi päätymisestä, yrityksen nykytilasta ja tulevaisuuden haasteista sekä yrittäjiltä vaadittavista ominaisuuksista Kaakinen Pirjo Kirjaamisen arvioinnilla näyttöä hoitotyön tueksi. Hoitotyön kirjaamisen nykytila lasten ja nuorten vuodeosastolla Kero Aila Omaishoitajana selviytyminen. Parantumattomasti sairasta läheistä hoitavan omaishoitajan kokemuksia Keskitalo Mervi Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välinen yhteistyö. Johtavien viranhaltijoiden näkemyksiä organisaatioiden välisestä yhteistyöstä ja yhdistämisestä Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä Kivelä Seija Nuorten kokemuksia psykiatrisesta osastohoidosta Koivisto Johanna Selviytyminen tulehduksellisen suolistosairauden kanssa Korpelin Sirpa Potilaan kohtelu verinäytteenottotilanteessa hoitajien ja potilaiden kuvaamana

16 Koski Pirjo Somalinaisen terveysneuvonta äitiysneuvolassa Kukkonen Tarja Akuutisti sepelvaltimotautiin sairastuneen potilaan tiedonsaannin toteutuminen Kurtti Juha Röntgenhoitajan päätöksenteko kaularangan röntgentutkimuksessa Laitinen Päivi Muutoslaboratorio työtapojen kehittämismenetelmänä - OYS:n päivystyslaboratorion muutoslaboratorioprojekti Liukkonen Esa Kuvatietojärjestelmän (PACS) tuomat muutokset röntgenhoitajan työhön terveyskeskuksessa Lohilahti Mari Kipupotilaan hoitamisen oppiminen. Kertomuksia käytännön harjoittelujaksolta Matinlauri Timo Intervallihoito osana psykiatrista kuntoutusta Nevalainen Kaija Merkityksellinen ammattitaitoa edistävä harjoittelu Niemi Antti Taitokoe ja oppiminen Critical Incident -menetelmällä radiografian ja sädehoidon koulutusohjelmassa Nissi Lilli Lapsen psyykkisen oireilun syitä ja terveydenhuollon keinoja auttaa psyykkisesti oireilevaa lasta Pellikka Heli Potilaiden käsityksiä hyvästä hoidosta yhteispäivystyksessä Peltoniemi Annu Hemofiliaa sairastavien kotihoito Polus Elsi Bakteerivaginoosi-, hiiva- ja trichomonas- diagnostiikan vertailua puoliautomatisoidulla Papnetmenetelmällä ja manualisella valomikroskopialla Raali Ella Kliiniset parasiittitutkimukset Suomessa Rajala Maria Verkkohoitajien ja opiskelijoiden valmiudet toimia verkkohoitajana Saajanto Pia Yhteinen käsitys hoitoisuudesta. Oulu-hoitoisuusluokituksen luotettavuuden tarkastelua Oys:n kirurgisella vastuualueella Saarnio Reetta Moniammatillisen työryhmän yhteistyökäytännöt. Diskurssianalyyttinen tutkimus moniammatillisen työryhmän ja muutoslaboratorio-ohjaajien välisestä vuorovaikutusprosessista Sahavirta Hilkka Esimiesten yksilöarvot muuttuvassa toimintaympäristössä - esimerkkinä laboratorio Salo Riitta Opiskelijoiden käsityksiä radiografiatieteestä ja sen käytännön hyödynnettävyydestä Seppälä Merja Yhteistoiminnallinen oppiminen sairaanhoitajakoulutuksessa Sorppanen Sanna Terveystieteiden radiografia -käsitteen käsiteanalyysi Sundell Leena Nähdä helmien syntyvän. Hoitotyön opettajien kokemuksia vuorovaikutussuhteessa opiskelijan kanssa

17 Syrjäpalo Kyllikki Telepsykiatrinen kuntayhteistyö terveydenhuollon ammattilaisten näkökulmasta arvioituna Teräs Meeri Pitäis ollaa silmää myös ihmissuhteille... Potilasmuistutuksista ilmenevä potilaslain periaatteiden toteutumattomuus Tieranta Outi Ammattikorkeakoulusta valmistuvien hoitotyön opiskelijoiden arviointia ammatillisten valmiuksien kehittymisestä koulutuksen aikana Tuomi Sirpa, Vuononvirta Tiina Ikääntyvien kuntoutustarpeet. Tutkimus kotona asuvien yli 75-vuotiaiden iiläisten toimintakyvystä, fyysisestä suorituskyvystä ja koetuista kuntoutustarpeista Vehkaoja Kaija Ohitusleikattujen potilaiden varhainen kuntoutuminen Virsunen Anna-Liisa Kohtaamisia "Luovan oppimispajalla". Taiteellinen toimintakokeilu terveydenhuollon kentällä Väyrynen Sirpa Hoitajan ja potilaan välistä puhetta tarkasteltuna Heideggerin filosofialla: olennaisinta on olemisen kysyminen Ylisiurua Pirkko Sieniherkkyysmääritykset E-testimenetelmällä 2003 Alatalo Eija Keski-Pohjanmaan terveyskeskuksissa toimivien työterveyshoitajien tunteet työn sisältöä, asiakkaita, työyhteisöä ja terveyskeskusorganisaatiota kohtaan Ervelius Tiina Tietoverkon käyttö opetus- ja oppimismenetelmänä. Valmiuksien kehittyminen "Mallit verkossa" -kurssin aikana yliopistollisessa terveystieteiden opettajankoulutuksessa Hakalax Nita Mediracer R CTS Scan -laitteen mittausmenetelmän soveltuvuus canalis carpi -syndrooman diagnostiikkaan Heikkinen Arja Tapauskohtainen työryhmätyöskentely hoitokokouksessa Heikkinen Elsa, Mellin Pirkko Sairaanhoitajien empatiakyky heidän itsensä arvioimina Hietala Helena Verkko ja verkosto oppimisen tukena. Terveystieteiden opiskelijoiden oppimisprosessit 'Terveydenhuollon ja terveyden edistämisen etiikka' -opintojaksolla Honkonen Anna-Kaisa Hoitohenkilökunnan näkemyksiä vanhusten laitoshoidosta Härkönen Pirjo Tehostetun ravinto- ja liikuntaneuvonnan yhteys ikääntyvien oululaisten elämänlaatuun Iija Aulikki Kehitysvammaisen ihmisen palveluohjaus: käsiteanalyysi hybridisen mallin mukaan Isotalus Anneli Nuoren kokemus masennuksesta, sen syistä ja hengissä säilymisestä Junkkonen Inkeri, Karvonen Kaarina Hoidon laatu vanhempien kokemana Oulun yliopistollisen sairaalan lasten osastoilla

18 Jurvelin Tiina Lazaruksen ja Folkmanin selviytymisteorian sopivuus pitkäaikaissairaiden lasten vanhempien selviytymisen taustateoriaksi Järvenpää Elina Kuntoutusohjauksen merkitys mielenterveyskuntoutujan arkeen Kaartinen Maarit Hyvä hoito yhteispäivystyksessä potilaiden arvioimana Kauppinen Tuula Itsemääräämisoikeus vanhusten kotihoidossa Kerätär Maritta Yksilövastuisen hoitotyön periaatteiden toteutuminen Lapin keskussairaalassa potilaiden arvioimana Keskipalosaari Leena Kehitysvammaisen henkilön elämä ja hoitotyö kehitysvammalaitoksessa vuosina Kestilä Marjut, Ylilahti Marita Dementoituneen palveluketju Keminmaan kunnan sosiaali- ja terveydenhuollossa Kiiskilä Johanna Terveysjohtamisen koulutuksen vaikuttavuuden arviointi. Sosiaali- ja terveysjohtamisen PD -koulutuksen vaikuttavuus lähiesimiesten kokemana eräässä terveydenhuollon organisaatiossa Korkiakangas Eveliina Liikuntamotivaatio aikuistyypin diabeteksen ehkäisyssä Lahtinen Mari Naisnäkökulma hoitotyön etiikan teoriaan. Carol Gilligan ja välittämisen etiikka Laitinen Mia Potilaspalaute ja potilasjärjestelmät. Case: Coronaria Oy. Sähköinen potilaspalautejärjestelmä Louet-Lehtoniemi Tuulikki Neurokirurgisen hoitotyön toimintoluokitus. Oulu-hoitoisuusluokituksen osaalueisiin ryhmitelty luokitus valvontahuoneen hoidollisen päätöksenteon ja dokumentoinnin tueksi Matzke Anja Laboratoriotutkimusprosessin sisällön kuvaus kliinisen fysiologian ja kliinisen neurofysiologian tutkimuksissa sekä kliinisissä isotooppitutkimuksissa Meriläinen Leena Strateginen henkilöstövoimavara-ajattelu organisaation päivittäisjohtamisessa. Tapaustutkimus valtionhallinnon organisaatiossa Meriläinen Salme Radiologisen palveluorganisaation tulevaisuus asiantuntijoiden arvioimana Mäki-Leppilampi Anne Tutkimusnäyttö osana evidenssiin perustuvaa hoitotyötä. Kartoitus Keski- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen hoitotyöntekijöiden valmiuksista ja tiedonlähteistä sekä hoitotyön johtajan roolista tutkimusnäyttöön perustuvassa hoitotyössä Männistö Nina Potilaslähtöinen hoitotyö teho-osastolla Peteri Elli Mielenterveyskuntoutuksen suunnittelu: hoitohenkilökunnan kuvaamana Pihlaja Hannele Toistojakson käyttö geenimerkkinä monigeenisessä taudissa. MS-tauti Raita Leena Dementoituvan vanhuksen ihmisarvoisen ja mielekkään elämän turvaaminen Rannikko Seija Elämäntavan muutos. Mittarin luotettavuuden testaaminen

19 Rantapelkonen Arja Hiljainen tieto julkishallinnon johtajien työssä Saros Marita Asiakastyytyväisyys laboratorion palveluihin. Tutkimus näytteenoton asiakkaiden tyytyväisyydestä yhden terveysaseman antamia laboratoriopalveluita kohtaan Siekkinen Pirjo Päiväkirurgisten potilaiden ohjaus ja kotona selviytyminen Simula Maarit Syöpää sairastavien nuorten selviytyminen sairauden kanssa Suhonen Marjo Projektin toiminnan ohjaaminen projektin elinkaaren eri vaiheissa. Tapaustutkimus Euroopan sosiaalirahaston rahoittamasta projektista Tervo Maija-Liisa Leima tekee kipeää. Epilepsiaa sairastavien kokemuksia leimautumisesta hoitokontakteissa Virtanen Katri Mitä työvoimapoliittisessa koulutuksessa tehdyt kuntotestit kertovat pitkäaikaistyöttömien työkyvystä Vähäkuopus Matti Vuorovaikutuksen muodot verkko-opiskelussa. Diskurssianalyyttinen tutkimus Yli-Kovanen Arja Päiväkirurgisen leikkauspotilaan pelkoja 2004 Annala Harri Kuvatyöasemanäyttöjen kuvanlaadun laadunvarmistusohjeiden taso radiologisissa kuvantamisyksiköissä Autonen Heli Olipa kerran kunta: Lappilaisten kokemuksia ja mielipiteitä terveydenhuollosta ja terveyspalveluistaan Erkheikki-Kurtti Maria Potilaiden näkemyksiä huumorista hoitotyössä Ervasti Anne Vauvaperhetyön koulutuksen vaikutukset perhetyöntekijän voimaantumiseen Friis Iiris Työni kotisairaanhoitajana :Narratiivinen tutkimus kotisairaanhoitajan työstä Hanhela Maisa Euroopan unionin tupakkaan liittyvän tiedottamisen asiasisällöt Heikkilä Helena Mentoroinnin merkitys hoitotyön johtamisosaamiselle Helin Raisa Opiskelijaohjaus osana terveysalan ammattilaisen työtä. Ohjaajan näkökulma Holopainen Milka Säteilyturvallisuudesta vastaavien johtajien turvallisuuskulttuuri lääketieteellisessä säteilyn käytössä Holtinkoski Tarja Opasta, ohjaa ja kannusta. Röntgenhoitajien näkemyksiä käytännön ohjauksesta ja siihen liittyvästä koulutustarpeesta Hotanen Elina Multiplex pcr menetelmän soveltuvuus hematologisten syöpien diagnostiikkaan

20 Huovinen Tuija Moniammatillinen yhteistyö lastenneuvolan ja päiväkodin toiminnassa Ihme Anu Erilainen isyyskokemus. Äidin synnytyksen jälkeinen masennus isän kuvaamana Isaksson Virpi Terveyskeskusasiakkaiden kokemuksia videovälitteisellä etävastaanotolla Jestilä Minna ja lukujen kätilölehdissä esiintyvät mielipiteet eugeniikasta sekä 1990-luvun lopun kätilöiden ja terveydenhoitajien käsityksiä sikiöseulontojen eettisistä ongelmista Järvelä Sirpa Kokemuksia alkoholin aiheuttamista vieroitusoireista Kinnunen Elina Julkisuusperiaatteesta verkostojen viestintään. Tutkimus kolmen kaupungin sosiaali- ja terveystoimen ulkoisesta viestinnästä Korpimäki Helinä Mielenterveystyön saumaton palvelukokonaisuus ja sen toimivuus muuttuvassa palvelurakenteessa Kujala Raija Kotisairaalatoiminta tasapainoisen onnistumisstrategian näkökulmasta tarkasteltuna: Tutkimus Oulun ja Porin kotisairaaloiden merkityksestä Kukkonen Erika Työni hammashoitajana. Narratiivinen tutkimus hammashoitajan työstä, koulutuksesta ja tulevaisuuden haasteista Lampinen Irja Yksinhuoltajaperhe lastenneuvolan asiakkaana Lappi Laina Preoperatiivinen ohjaus ja tuki potilaiden arvioimana Lipponen Kaija Kirurgisen hoitohenkilökunnan potilasohjausvalmiudet Maarit Rekilä Asiakaslähtöinen hoitotyö lapsivuodeosastolla Myllylä Anneli Osastohoitajien näkemyksiä toimintansa merkityksestä hoitotyöntekijöiden kollegiaalisuuden edistäjänä Mäkelä Mailis Terveydenhuollon määräaikaiset työsuhteet hyvinvoinnin näkökulmasta Mäkelä-Näkki Katri Aikuisopiskelijan näkemys hoitotyön opettajasta käytännön harjoittelun ohjaajana Niemi Tarja Nuoren selviytyminen vanhemman kuolemasta Orajärvi Kristiina Kirurgian poliklinikan asiakkaiden kokemuksia tiedonsaannista, kohtelusta ja odotusajasta palvelun laadun näkökulmasta Parkkila Virpi Kouluterveydenhuollon toiminta ja voimavarat Oulun läänissä vuonna Kyselytutkimus Oulun läänissä toimiville terveydenhoitajille ja lääkäreille Rainto Satu Raskaudenkeskeytysasiakkaiden hoitokokemuksia Rajala Kaija-Riitta Lääkärin ja sairaanhoitajan työnjaon uudistaminen: Sairaanhoitajan toimenkuvan laajentaminen: case Vieska

21 Rannisto Kirsi Röntgenhoitajien perehdyttäminen levykuvantamisen käyttöönotossa yliopistollisessa sairaalassa Rundström-Honga Anne-Marja Työhyvinvointi Oulun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa henkilöstön arvioimana Savolainen Taija Työntekijän perehdyttäminen magneettitutkimusyksikössä oppimisen näkökulmasta tarkasteltuna Tikkakoski-Alvarez Hannele Kohti evidenssiä. Evidenssiin perustuva hoitaminen terveyskeskuksen avohoidon hoitotyöntekijöiden kokemana Timonen Sari Hoitotyön suosituksen laatiminen. Ikääntyvän terveystarkastuksesta Tunkkarin terveydenhuollon kuntayhtymässä Toivanen Eija Valmistumisvaiheessa olevien lähihoitajaopiskelijoiden ammatillinen osaaminen perushoitajien ja kodinhoitajien kuvaamana Vaara Tuula Terveysalan ammattikorkeakoulun jatkotutkinnon opetussuunnitelman arvot Vahtola Maria Hyvinvointiranneke: kotona asuvien vanhusten ja heidän omaistensa näkökulma Vainio Eija Advia 120 ja Sysmex XE-2100 verenkuva-analysaattoreiden koestus Vähänen Anne Ikääntynyt työntekijä terveydenhuollossa. Työyhteisön voimavara ja johtamisen haaste Aitoaho Annikki, Komulainen Asta Työhyvinvointi ja sairauspoissaolot Kajaanin kaupungin perusturvatoimialalla vuonna 2003 Alasuutari Paula Suru lapsensa menettäneiden kokemana Haarala Sinikka Lääkärin ja sairaanhoitajan työnjaon uudistaminen: Sairaanhoitajan toimenkuvan laajentaminen -projektin arviointi Kalajoen terveyskeskuksessa Hallikainen Eeva Verkostoyhteistyö kunnallisen työterveyshuollon mahdollisuutena: Työterveyshoitajien kokemuksia alueellisen työterveyshuollon kehittämisestä Halonen Merja Päihdepalvelujen saatavuus, vaikuttavuus ja palveluun ohjautuminen asiakkaiden kuvaamina Hukkanen Eija Kehityskeskustelu sairaanhoitajan työn arvioinnissa ja kehittämisessä Inkala Raija, Jokela Marjut Arviointitutkimuksen arvoperusta: Suomalaisen terveydenhuollon arviointitutkimuksen ominaispiirteitä Kantojärvi Katri Ihmisen CLCN1-geenin mutaatiot kongenitaalisessa myotoniassa Karvo Soile Sairaanhoitajien kokemuksia voimaantumisesta

22 Kojonen Riitta Synnytyksen jälkeisen sairaalahoidon tärkeänä pidetyt osa-alueet ja kotiutumisen jälkeisen tuen odotukset asiakkaiden kuvailemina Kokkonen Maaria Leikkauspotilaan siirto heräämöstä vuodeosastolle: Näyttöön perustuvien siirtokriteerien kuvailu Koskela Anne Syöpäpotilaan ohjausprosessi potilaan ja hoitajan näkökulmasta Kähkönen Irja Teknisen laadunvarmistuksen järjestäminen kuvalevyjärjestelmää käyttävässä terveyskeskusröntgenissä asiantuntijoiden kuvailemana Mankinen Sirpa Arvostus kontekstiuskomuksena: Sairaanhoitajien käsityksiä arvostuksestaan sairaalaorganisaatiossa Meriläinen Merja Tehohoidon jälkiseurantapoliklinikan toiminnan kuvaus Moilanen Teemu Oululaisten Nokia Networksin työntekijöiden terveyspalveluiden käyttö ja tyytyväisyys työterveyshuoltoon Mäkelä Annikka Osastonhoitajan työn haasteet ja voimanlähteet Ohranen Tuija S100 proteiinin määritysmenetelmän validointi Elecsys 2010 analysaattorilla, viiteyläraja ja korrelaatio CK-BB:n kanssa Oksanen Riitta Osastonhoitajan johtamisen ydinosaamisalueet kliinisessä radiografiassa Orajärvi Sirpa Nuoren sairaanhoitajan sitoutuminen työyhteisöön Parkkinen Irja Oulun ja Minnesotan yliopistojen kliinisen laboratoriotieteen maisterikoulutuksen opetussuunnitelmien vertailu Patala-Pudas Leena Sisätautipotilaan ohjaus Paulomäki Taina Ensihoitaja, osaava ammattilainen: Kyselytutkimus kainuulaisille sairaankuljettajille heidän ensihoidollisesta osaamisestaan ja koulutustarpeestaan Piironen Kristiina Huumorin ilmeneminen ja yhteys työhyvinvointiin teho-osastolla Riikola Raija Kuntoutujan ohjaus tuki- ja liikuntaelinsairauksissa Salomaa Eija Kohdunpoistoleikkaus runsaiden kuukautisvuotojen hoitona: Hyvinvointi sekä sosiaalinen tuki naisten kuvailemina Stenbäck Johanna Neurologisen potilaan ohjaus hoitohenkilöstön, potilaan ja omaisen arvioimana Tanhua Anitta Omaisille tiedottaminen teho-osastolla Toivanen Irma Hyvä asuminen hoivakodissa: Eri sidosryhmien odotuksia Intiön hoivakodista vanhusten laitoshoitoon liittyvässä investointiprojektissa Toivonen Liisa Turvallisuuskulttuuria kehittämässä: Kunnan työntekijöiden kokema turvattomuus työssä

23 Tourula Marjo Lasten ulkona nukuttaminen talvella Willman Maarit Hoitajien suullisissa tiedotustilaisuuksissa välittyvä tieto Vuoti Maire Sairaanhoidosta eheyttävään kohtaamiseen: Elämänkertatutkimus diakonissan työn muotoutumisesta vuonna 1972 voimaan tulleen kansanterveyslain jälkeen Yli-Elsilä Sisko Luottamusjohtaminen: johtamiseen luottamista ja luottamuksella johtamista 2006 Björnholm Marja-Leena Hoitajan toiminta potilassiirroissa leikkausosastolla ja heräämössä Halonen Johanna Potilasohjaus naistentautien hoitotyössä potilaiden ja sairaanhoitajien arvioimana Heikkinen Salla MS-tautia sairastavien kokemuksia laitoskuntoutuksesta Heli Rancken Kirurgisilla vuodeosastoilla työskentelevien hoitajien tiedot käsihygienian toteuttamiseen liittyvistä tekijöistä Honkonen Teija Terveyskeskuksen palveluiden saatavuus: Selvitys 21 terveyskeskuksen palveluiden saatavuudesta asiakkaiden näkökulmasta Isopahkala Ulla Upea työ, valtavat haasteet: Lastenneuvolan terveydenhoitajien kokemuksia työstään, sen muuttumisesta ja tulevaisuuden haasteista Jauhonen Anne Diakonisen hoitotyön ytimessä: Diakonissat tarkastelevat psykoemotionaalista hoitamistaan Junes Katja Elämä masennusta sairastavan ikääntyvän puolison rinnalla Jylkkä Merja Laitoshoidossa olevien dementoituneiden haasteellinen käyttäytyminen: omaisen näkökulma Järvelä Merja Päihteitä käyttävän raskaana olevan äidin hoitoketju Järvinen Pia PACS-järjestelmät ja potilaan tietosuojan toteutuminen Karjalainen Minna Lonkan tai polven nivelrikkoa sairastavien tekonivelleikkausta odottavien terveyteen liittyvä elämänlaatu Karvonen Marjo Diagnoosiperusteisen potilasryhmittelyn käyttö psykiatristen hoitojaksojen hinnoittelussa: NordDRG aikuispsykiatriassa Keckman Anne kääntyvien lonkkamurtumapotilaiden kokemuksia kuntoutumisesta Kivilahti Eevaliisa Kokemuksia biopsykososiaalisesta päihdekuntoutuksesta Koistinen Anitta Ikäihmisten kokemuksia kodin vaihtamisesta Korhonen Leena Sairaanhoitajan kokemuksia portfoliosta ja ammatillisesta kasvusta

24 Koskela Maija Naisen sydän: Kokemuksia tiedontarpeesta, sepelvaltimotaudista, ohitusleikkauksesta ja kuntoutumisesta Kostet Irma Sytologian esitarkastajien koulutus ja työ Suomessa Kuorilehto Ritva Terveydenhoitajien ja lapsiperheiden käsityksiä voimavaroja vahvistavan lastenneuvolatyön vaikuttavuudesta Kämäräinen Kyllikki Työpaikkakiusaamiskokemuksia hoitoalalla Kärki Pirkko, Tiuraniemi Anne Lähihoitajaopiskelijoiden elämänhallinnan tunne, terveys ja elintavat Lonkila Paula Hoitoisuusluokituksen käyttö osana hoitotyön laadun arviointia: hoitohenkilökunnan näkökulma Mari Nousiainen Henkilökunnan valmiudet mitata lapsen verenpainetta automaattisella verenpainemittarilla Niina Murtoniemi Hoitajien potilasohjausvalmiudet teho-osastolla Ojala Oili Äitiys- ja lastenneuvolatoiminnan kehittämistarpeita Oulun läänissä Paula Kelhä Kuntouttavan hoitotyön sisältö sotainvalidien laitoshoidossa: Hoitohenkilökunnan näkökulma Pekkala Tiina Sähköisen lähete- ja konsultaatiojärjestelmän käytettävyys Poussu-Palosaari Irja Odotuksia ja kokemuksia CWD-kurssin tuesta masennuksesta selviytymisessä Pöykkö Ulla Konsultaatiohoitajatoimintakokeilu: Kokeilun aikainen toiminta ja tehohoidosta siirtyneen potilaan hoitaminen vuodeosastolla Rekilä Minna Suun terveydenhuoltohenkilöstön kokemuksia tulospalkkiojärjestelmästä Renlund Hanna Hoitotyön kehittäminen: käsitteen tarkastelua hybridisen käsiteanalyysin avulla Roininen Jaana Kuntayhteistyön alkuvaiheen organisointi sosiaali- ja terveyspalveluissa kahdessa kunnassa: Tapaustutkimus kahden kunnan keskeisten toimijoiden kokemana Tolonen Sanna Puhelimen ja internetin käyttö terveyspalveluissa: Asiakasnäkökulma perusterveydenhuollon palveluiden kehittämiseen Tuhkala Anna Lasten ylipainoisuus kouluterveydenhoitajan työn haasteena Turula Anna, Riihijärvi Riitta Hyvä hoito kliinisessä radiografiassa Törmänen Outi Eettisyys terveydenhuollon organisaation resurssien kohdentamisessa Ukonmaanaho Ulla Hallittu hoidollinen rajoittaminen psykiatrisessa hoitotyössä Vaarala Satu Ohjaus silmätautipotilaiden ja omaisten arvioimana Varila Eija Työterveyshuollon laadun kehittäminen Suomessa

LABORATORIOKESKUKSEN OHJAUSTA JA JOHTAMISTA KOSKEVAT LAUSUNNOT VALMISTELUTOIMIKUNNALLE

LABORATORIOKESKUKSEN OHJAUSTA JA JOHTAMISTA KOSKEVAT LAUSUNNOT VALMISTELUTOIMIKUNNALLE LABORATORIOKESKUKSEN OHJAUSTA JA JOHTAMISTA KOSKEVAT LAUSUNNOT VALMISTELUTOIMIKUNNALLE ERVA- SAIRAANHOITOPIIRIEN HALLINTOYLIHOITAJIEN, YLIHOITAJIEN JA LABORATORIOIDEN OSASTONHOITAJIEN KANNANOTTO ALUSTAVAAN

Lisätiedot

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Työntekijän nimi Nykyinen virka- tai toiminimike 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 1.1.2011 Virka- tai toiminimike 1.1.2011

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla 2 Johdanto Tämän hoitotyön toimintaohjelman tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä alueelliselle kehittämiselle ja yhteistyölle ennakoiden tulevia

Lisätiedot

KYSTERI Leppävirta Nilakka Koillis-Savo Leppävirta Pielavesi Keitele Tervo Vesanto Juankoski Kaavi Rautavaara

KYSTERI Leppävirta Nilakka Koillis-Savo Leppävirta Pielavesi Keitele Tervo Vesanto Juankoski Kaavi Rautavaara KYSTERIN HANKINTAORGANISAATIO 1 Organisaatiomalli PALVELUALUE Merja Matilainen KYS/Kysteri Pl 1777 70211 Kuopio KYSTERI PALVELUYKSIKÖT Leppävirta Heli Markkanen vastuukäyttäjä Nilakka Martta Kolehmainen

Lisätiedot

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu Yrityksen nimi Pohjois-Karjalan Osuuspankki Yhtiömuoto Osuuspankki Y-tunnus 21744500 Osoite Siltakatu 4, Joensuu E-mail joensuu@op.fi Puhelinnumero 0102564201 Perustamisvuosi 2008 Yhtiön kotipaikka Joensuu

Lisätiedot

VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN

VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN Sivu 1 OSUUSKAUPPA MAAKUNNAN EDUSTAJISTON VAALIT 1.3. - 16.3.2012 VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN JÄSENALUE 1: KAJAANI, PALTAMO, RISTIJÄRVI VALITUIKSI

Lisätiedot

Inhimillisesti vaikuttava hoitotyö kenen käsissä tulevaisuudessa?

Inhimillisesti vaikuttava hoitotyö kenen käsissä tulevaisuudessa? Inhimillisesti vaikuttava hoitotyö kenen käsissä tulevaisuudessa? 4. - 5.11.2009 Oulun Yliopisto, Lääketieteellisen tiedekunnan päärakennuksen auditorio (Aapistie 5 A) Toisen kerran järjestettävien Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Organisaatio

Organisaatio Organisaatio 1.1.2017 2.11.2016 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Yhteiset palvelut Valtuusto Tarkastuslautakunta Hallitus Yksilöasiainjaosto Henkilöstöjaosto Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Kirjallisuuslista. Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Kirjallisuuslista. Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kirjallisuuslista Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 2012 Pohjola Anneli, Kemppainen Tarja & Väyrynen Sanna (toim.) 2012. Sosiaalityön vaikuttavuus. Lapin yo-kustannus. Anneli

Lisätiedot

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016)

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) 1 Kiviharju Jani Helsingin normaalilyseo 2 Hyvönen Olli Helsingin normaalilyseo 3 van den Berg Marko Helsingin normaalilyseo

Lisätiedot

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET 2012 päivitys KH

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET 2012 päivitys KH KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET 2012 päivitys 2.10.2012 KH MIEHET 100 m 10,54 Jari Haverinen KajKi 1994 200 m 21,46 Matti Rusanen KuKi 1980 400 m 46,65 Matti Rusanen KuKi 1983 800 m 1.49,38 Esko

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

Kunnallisvaalissa 2017 Kajaanin kaupunginvaltuustoon toimikaudeksi valitut. Suomen Keskusta yhteensä 14 valtuutettua ja 14 varavaltuutettua

Kunnallisvaalissa 2017 Kajaanin kaupunginvaltuustoon toimikaudeksi valitut. Suomen Keskusta yhteensä 14 valtuutettua ja 14 varavaltuutettua Kajaanin kaupunginvaltuusto 2017-2021 Kunnallisvaalissa 2017 Kajaanin kaupunginvaltuustoon toimikaudeksi 2017-2021 valitut. Nimi Ääniä Suomen Keskusta yhteensä 14 valtuutettua ja 14 varavaltuutettua Hatva

Lisätiedot

Rinnakkaissessioiden ohjelma

Rinnakkaissessioiden ohjelma V Pohjois-Suomen hoitotiedepäivät 24.9.-25.9.2015 HOITAMISEN HOHTO KÄYTÄNNÖN HOITOTYÖN, KOULUTUKSEN, JOHTAMISEN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖTÄ Oulun yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta Rinnakkaissessioiden

Lisätiedot

Haapakoski Marjaana Pääsihteeri Oulun seudun ammattikorkeakoulun osako.ps@students.oamk.fi

Haapakoski Marjaana Pääsihteeri Oulun seudun ammattikorkeakoulun osako.ps@students.oamk.fi OPINNÄYTETÖIDEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISHAASTEET Työseminaari 11.2.2005 klo 9.00 15.30, auditorio 221, II kerros Ilmoittautuneet yhteensä 63 henkilöä [päivitetty 9.2.2005] Nimi Työtehtävä Organisaatio Sähköposti

Lisätiedot

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET 2013 (Päiv KH)

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET 2013 (Päiv KH) KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET 2013 (Päiv 15.10.2013 KH) MIEHET 100 m 10,54 Jari Haverinen KajKi 1994 200 m 21,46 Matti Rusanen KuKi 1980 400 m 46,65 Matti Rusanen KuKi 1983 800 m 1.49,38 Esko

Lisätiedot

YLEISURHEILUN PIIRINENNÄTYKSET (Päivitys /KH)

YLEISURHEILUN PIIRINENNÄTYKSET (Päivitys /KH) Piirinennätykset 2008 YLEISURHEILUN PIIRINENNÄTYKSET (Päivitys 19.11.2008/KH) MIEHET 100 m 10,54 Jari Haverinen KajKi 1994 200 m 21,46 Matti Rusanen KuKi 1980 400 m 46,65 Matti Rusanen KuKi 1983 800 m

Lisätiedot

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV KH)

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV KH) KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV 29.10.2014 KH) MIEHET 100 M 10,54 JARI HAVERINEN KAJKI 1994 200 M 21,46 MATTI RUSANEN KUKI 1980 400 M 46,65 MATTI RUSANEN KUKI 1983 800 M 1.49,38 ESKO HUTTU

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelujen organisaatio

Hyvinvointipalvelujen organisaatio Hyvinvointipalvelujen organisaatio Hyvinvointilautakunta Hyvinvointijohtaja Sosiaalinen hyvinvointi Terveys hyvinvointi Vastuualue/johtaja Lastensuojelu Erityisryhmien asumis- ja päivä Erityisryhmien sosiaali

Lisätiedot

1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat. Myönnetyt luvat 16.12.2014. Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka

1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat. Myönnetyt luvat 16.12.2014. Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka 1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat Myönnetyt luvat 16.12.2014 Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka Paimion apteekki apteekkari Päivi Johanna Saarikivi Myönnetyt luvat 26.11.2014

Lisätiedot

Perustason ensihoidon koulutuskokeilu. Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014

Perustason ensihoidon koulutuskokeilu. Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014 Perustason ensihoidon koulutuskokeilu Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014 Perustason ensihoidon osaamisen painopistealueita kokeilun suunnittelussa Ensihoitotyön osaaminen Itsearviointi,

Lisätiedot

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V Tulokset / El Pilkit Kuusamo 08.04.2016 N Alle 70 V 1. Heiskanen Aila Pohj Pohjanmaa 4164 G 2. Nuora Maila Pohj Pohjanmaa 4060 G 3. Aalto Eila Pirkanmaa 3608 G 4. Kurvinen Vuokko Pohj Pohjanmaa 3214 G

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011 sijoitus Miehet Tulos Tulos Tulos Tulos Tulos osakisat tulos g osakilpailun sijoitus 1. Heikki Matikainen PKUK 9 2900 8 1710 4 325 2,5 565 9 3014 32,5 8514 30 1. 2. Juuso Piiroinen PKUK 7 2820 10 2262

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Dnro SO 234/2013 Sosiaali- ja terveyskeskus. Sosiaali- ja terveysjohtaja

KANGASALAN KUNTA PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Dnro SO 234/2013 Sosiaali- ja terveyskeskus. Sosiaali- ja terveysjohtaja Sosiaali- ja terveysjohtaja 3.10.2017 1 64 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN PALVELUALUEET, PALVELUYKSIKÖT JA TOIMINTAYKSIKÖT SEKÄ ESIMIEHET JA HEIDÄN SIJAISENSA, hallintosihteeri Päivi Seppi 3.10.2017 Kunnan

Lisätiedot

356631 KALLIO VESA TAMPERE 050 382 1310 vesa.kallio@uta.fi POHJOIS-HÄMEEN KENNELPIIRI R.Y.

356631 KALLIO VESA TAMPERE 050 382 1310 vesa.kallio@uta.fi POHJOIS-HÄMEEN KENNELPIIRI R.Y. Toim.nro Nimi Postitmp Puhelin Puhelin 2 Sähköposti Kennelpiiri 463405 ASIKAINEN PIA SÄYNÄTSALO 040 1866 116 asikainen.pia@gmail.com KESKI-SUOMEN KENNELPIIRI 851276 EKEGREN ANU ESPOO 040 735 6836 anu.ekegren@gmail.com

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 19.9.2012 Hallinto Sosiaali- ja terveysjohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki - henkilöstöasiat 182 190 Johtava ylilääkäri Katariina Korkeila - henkilöstöasiat/maksusitoumukset

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT KIWA Inspecta Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA115 AHOLAINEN, Eila Anneli PA49 AHONEN,

Lisätiedot

Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit. 9.3.2016 v. 7. (Esimiesasemassa olevat numeroitu)

Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit. 9.3.2016 v. 7. (Esimiesasemassa olevat numeroitu) 1 Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit 9.3.2016 v. 7 (Esimiesasemassa olevat numeroitu) Viranhaltija Roolit Vastuut 1) Asiakkuuspäällikkö Kaisu Korpela Strateginen johtaminen - Erityisasumisen

Lisätiedot

Nuoret 28.4.2012 29.4.2012 1.5.2012 Kokonaistulos Ville Lappi Pielavesi 9665 Janne Lappi Pielavesi 8830 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892

Nuoret 28.4.2012 29.4.2012 1.5.2012 Kokonaistulos Ville Lappi Pielavesi 9665 Janne Lappi Pielavesi 8830 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892 32617 16751 49368 Nuoret 1 Ville Lappi Pielavesi 9665 4858 14523 2 Janne Lappi Pielavesi 8830 3843 12673 3 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892 4050 9942 4 Elina Luokkanen Taivalkoski 4424 2402 6826 5 Tuomas

Lisätiedot

EHDOKKAAT ÄÄNIMÄÄRITTÄIN Sivut 5. Hyvinkään seurakunta Päiväys 15/11/ Virtanen, Marja-Leena I Keskellä elämää 114 Valittu

EHDOKKAAT ÄÄNIMÄÄRITTÄIN Sivut 5. Hyvinkään seurakunta Päiväys 15/11/ Virtanen, Marja-Leena I Keskellä elämää 114 Valittu Kirkkovaltuuston vaalit 2010 EHDOKKAAT ÄÄNIMÄÄRITTÄIN Sivut 5 Hyvinkään seurakunta Päiväys 15/11/2010 Espoon hiippakunta Valittuja ehdokkaita:33 Aika ke24 21.51 Sija Ehdokas Ehdolle asettaja Ääniä Tila

Lisätiedot

Henkilökohtaiset SM-mitalit ajanjaksolla 1921 2010 (mukana myös joukkuemitalit)

Henkilökohtaiset SM-mitalit ajanjaksolla 1921 2010 (mukana myös joukkuemitalit) Henkilökohtaiset SM-mitalit ajanjaksolla 1921 2010 (mukana myös joukkuemitalit) Nimi Kulta Hopea Pronssi Yhteensä Aila Virkberg 15 17 9 41 Teija Virkberg 21 7 8 36 Petri Keskitalo 25 4 3 32 Arto Peltoniemi

Lisätiedot

Artur Erik LINDELL. s. 26.12.1922 Porvoo k. 2.10.2010 Porvoo. Porvoon siunauskappeli, 19.10.2010

Artur Erik LINDELL. s. 26.12.1922 Porvoo k. 2.10.2010 Porvoo. Porvoon siunauskappeli, 19.10.2010 Artur Erik LINDELL s. 26.12.1922 Porvoo k. 2.10.2010 Porvoo Porvoon siunauskappeli, 19.10.2010 Antero, Äiti, Aulikki Oliver, Antero, Helena Aulikki, Lefa Anna-Maija, Jorma Arja, Jorma Ilkka, Kaisa,

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

enorssin syysseminaari Joensuussa Didaktiikka, OPS ja TVT koulun keskiössä

enorssin syysseminaari Joensuussa Didaktiikka, OPS ja TVT koulun keskiössä Osallistujaluettelo yksiköittäin (ver. 18.4.2014) 1. Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo yläkoulu ja lukio 2. Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo lukio 3. Tiia Karpin Helsingin normaalilyseo

Lisätiedot

JHL:n edustajisto

JHL:n edustajisto JHL:n edustajisto 6.6.2017 Vaalipiiri Vaaliliitto Nimi Sopimusala 1 JHLdemarit ja PALDANIUS KARI Kunta 1 JHLdemarit ja KOSKELA MARKKU Kunta 1 JHLdemarit ja HAMARI HELI Kunta 1 JHLdemarit ja STRENGELL JARNO

Lisätiedot

Kouvolan. Asumispalvelut. Kotihoito ja vanhuspalvelut. - Hoivakotihoito - Palveluasuminen. - Tehostettu palveluasuminen. - Vanhainkotihoito

Kouvolan. Asumispalvelut. Kotihoito ja vanhuspalvelut. - Hoivakotihoito - Palveluasuminen. - Tehostettu palveluasuminen. - Vanhainkotihoito Kouvolan Asumispalvelut Kotihoito ja vanhuspalvelut - Hoivakotihoito - Palveluasuminen - Tehostettu palveluasuminen - Vanhainkotihoito Asumispalveluiden tavoitteena on tukea yli 65-vuotiaiden henkilöiden

Lisätiedot

VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5

VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5 VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5 TYÖNTEKIJÄLISTA MAALISKUU LAUANTAI 02.03.2013 3 LK Anne Laine Jenni Sokura Satu Tolonen Anni Rämä Linda Laurikainen Sonja Meuronen

Lisätiedot

VALITUT PALVELUNTUOTTAJAT

VALITUT PALVELUNTUOTTAJAT VALITUT PALVELUNTUOTTAJAT KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 JA 10 :N MUKAISTEN VAIKEAVAMMAISTEN AVOTERAPIAPALVE- LUT VUOSINA 2015 2018:YKSILÖTERAPIAT LAPIN VAKUUTUSPIIRI Fysioterapia Simon Fysioterapia Tmi Elina Eros

Lisätiedot

Jaettu asiantuntijuus tulevaisuuden opettajankoulutuksen voimavarana enorssin kevätseminaari Turussa

Jaettu asiantuntijuus tulevaisuuden opettajankoulutuksen voimavarana enorssin kevätseminaari Turussa Osallistujat yksiköittäin Jani Kiviharju Olli Hyvönen Ilomaki-Keisala Ulla Riia Palmqvist Okkonen-Sotka Päivi Anja Huurinainen-Kosunen Tapani Saarinen Sari Muhonen Ari Myllyviita Merja Auvinen Sampo Forsström

Lisätiedot

Suomen Kuntaliiton myöntämät ansiomerkit 30 vuoden kunnallisesta palveluksesta

Suomen Kuntaliiton myöntämät ansiomerkit 30 vuoden kunnallisesta palveluksesta Suomen Kuntaliiton myöntämät ansiomerkit 30 vuoden kunnallisesta palveluksesta SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 3.12.2009 Nimi nimike Aalto IRJA Aitoaho ANNIKKI terveyden edistämisen suunnittelija Arffman RAIJA

Lisätiedot

Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012. Etelä-Suomen vakuutusalue. Terveydenhuolto

Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012. Etelä-Suomen vakuutusalue. Terveydenhuolto Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012 Etelä-Suomen vakuutusalue Kirsi Koljonen, kuntoutusylilääkäri, vastuuhenkilö, Espoo kirsi.koljonen@espoo.fi Terttu Linna-Kantor, kuntoutussuunnittelija,

Lisätiedot

Viimeisen puolen vuoden ajalta: 29.11.2010 29.5.2011 Yhteensä 26 kysymystä

Viimeisen puolen vuoden ajalta: 29.11.2010 29.5.2011 Yhteensä 26 kysymystä Sosiaalikollegan verkkokonsultaatiokysymykset Viimeisen puolen vuoden ajalta: 29.11.2010 29.5.2011 Yhteensä 26 kysymystä Verkkokonsultaatiokysymysten yy y lukumäärät ½ vuoden ajalta Viimeisen puolen vuoden

Lisätiedot

Thesis-kilpailun opinnäytetyöt

Thesis-kilpailun opinnäytetyöt OAMK sosiaali- ja terveysalan yksikkö 2005 1 Thesis-kilpailun opinnäytetyöt Lea Rissanen yliopettaja, TtT 9.6.2005 Sosiaali-, terveys ja liikunta sekä humanistisen ja kasvatusalan opinnäytetyöt 2 Suomessa

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE

PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE Tulosalueet Sosiaalipalveluiden Terveyspalveluiden Toimintakyvyn tukipalveluiden Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden Hallintopalveluiden

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Suunnitelmia terveyden edistämisen osaamisen kehittämiseen PPSHP:ssa

Suunnitelmia terveyden edistämisen osaamisen kehittämiseen PPSHP:ssa Suunnitelmia terveyden edistämisen osaamisen kehittämiseen PPSHP:ssa Leea Järvi Terveyden edistämisen koordinaattori Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, PTH-yksikkö Ammattihenkilökunnan tiedot ja Osaamisvajeet?

Lisätiedot

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu)

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu) Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten 1. asetettaviin äänestysalueiden vaalilautakuntiin viisi varajäsentä 2. asettaa kaksi vaalitoimikuntaa ja niihin nimetään kolme

Lisätiedot

TARJOILUJAOSTON PÄIVYSTYSLISTAT

TARJOILUJAOSTON PÄIVYSTYSLISTAT 01-01-2018 maanantai Tuula Lönnqvist 02-01-2018 tiistai Raili Vuorinen 03-01-2018 keskiviikko Helmi Jämsä Telle Vilkki 04-01-2018 torstai Seija Suomaa 05-01-2018 perjantai 06-01-2018 lauantai loppiainen

Lisätiedot

Oulun OP:n uusi edustajisto 2010 2014

Oulun OP:n uusi edustajisto 2010 2014 Oulu, 42 edustajaa Oulun OP:n uusi edustajisto 2010 2014 Nämä 79 valittua edustavat sinua. Antero Aakko insinööri, myyntijohtaja Allu Alatalo 48 vuotta myynti- ja markkinointipäällikkö Kyösti Asikainen

Lisätiedot

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9. Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.2014 Nimi Helanterä Antero Laine Jukka Nuuttila Marja-Leena

Lisätiedot

työ- ja elinkeinotoimiston johtaja Raivio Tuula 050 396 2966 johdon sihteeri, henkilöstöasiat

työ- ja elinkeinotoimiston johtaja Raivio Tuula 050 396 2966 johdon sihteeri, henkilöstöasiat KESKI-PIRKANMAAN TE- TOIMISTO Asiakaspalvelu klo 9-15.45 poikkeuksena Ikaalisten yhteispalvelupiste, asiakaspalvelu klo 10-12 ja 13-15. HUOM! ks. lounastuntien sulkuajat toimipaikoittain! Virkailijoiden

Lisätiedot

VeTe päätösseminaari VeTeen piirretty viiva 6.9.2011 Tampere-talolla

VeTe päätösseminaari VeTeen piirretty viiva 6.9.2011 Tampere-talolla VeTe päätösseminaari VeTeen piirretty viiva 6.9.2011 Tampere-talolla 9.30 9.45 9.45 10.00 10.00 10.30 10.30 11.00 11.00 11.30 11.30 13.00 13.00 14.00 14.30 16.00 16.15 16.45 Päivän avaus Merja Miettinen,

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisesta STM:n I&Okärkihankkeessa

Ikääntyneiden asumisesta STM:n I&Okärkihankkeessa Ikääntyneiden asumisesta STM:n I&Okärkihankkeessa ja laatusuosituksessa Kunnat ikääntyneiden asumisen ja elinympäristöjen kehittämisessä -seminaari 27.9.2017 Paasitorni Riitta Saksanen erityisasiantuntija,

Lisätiedot

SM2016 Esikisat / PSM

SM2016 Esikisat / PSM SM2016 Esikisat / PSM Vaala, 27.02.2016 Yksilökilpailut M 1. Ollakka Jukka 48 Ou 272 (35:24) 278 (-8m/+3m) 558 (93) 1108 2. Leinonen Henri 44 KP 248 (39:28) 274 (-7m/-6m) 582 (97) 1104 3. Lalli Teuvo 41

Lisätiedot

KOUVOLAN HYVINVOINTIPALVELUT

KOUVOLAN HYVINVOINTIPALVELUT Asiakkaan osallisuus Asiakkaiden tarpeet ja ennakointi Strategia, arvot ja visio PALVELUOHJAUS Elämän alkupolku Opin polku Toiminnan seuranta ja arviointi Tyytyväiset asiakkaat ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Lisätiedot

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 1948 Heiskanen Veijo Pohjois-Pohjanmaan piiri alle 70 2 1881 Lindberg Kari Keski-Suomen piiri alle 70 3 1786 Neuvonen Mikko Etelä-Savon piiri alle 70 4 1374 Myyry Pertti

Lisätiedot

Juankosken kaupunki (päiv. 26.4.2012)

Juankosken kaupunki (päiv. 26.4.2012) Juankosken kaupunki (päiv. 26.4.2012) Hallinto-osasto Kaupunginjohtaja Petri Kangasperko 0400-678080 Hallintojohtaja Kaisu Matinniemi 040-5409813 Hallituksen puheenjohtaja Jouko Lösönen 050-5414928 Markkinointisihteeri

Lisätiedot

Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ Kuopio / Kuopio

Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ Kuopio / Kuopio Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ / Aloite lähetetty kuntaan / Initiativet skickats till kommun 10.11.2014 20:46:11 Aloitteen otsikko / Initiativets titel n kouluverkostoselvitys on tehtävä huolellisesti

Lisätiedot

TOIMIA-suositukset tukevat ikäpalvelulain toimeenpanoa

TOIMIA-suositukset tukevat ikäpalvelulain toimeenpanoa TOIMIA-suositukset tukevat ikäpalvelulain toimeenpanoa Matti Mäkelä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos TOIMIA-seminaari TOIMIA Ikäpalvelulain tukena Suositus iäkkään henkilön palvelutarpeen arviointiin Toimintakyvyn

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitos, PSSHP:n Koulutuspalvelut ja VeTe hanke

Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitos, PSSHP:n Koulutuspalvelut ja VeTe hanke 1(5) Kohti parasta mahdollista ja vaikuttavaa toiminnan johtamista! Aika torstaina 16.9.2010 klo 8.40-16.00 Järjestäjä Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitos, PSSHP:n Koulutuspalvelut ja VeTe Puheenjohtaja:

Lisätiedot

Sepelvaltimotautipotilaan ohjauksen työkaluja. Vuokko Pihlainen Kliinisen hoitotyön asiantuntija

Sepelvaltimotautipotilaan ohjauksen työkaluja. Vuokko Pihlainen Kliinisen hoitotyön asiantuntija Sepelvaltimotautipotilaan ohjauksen työkaluja Kliinisen hoitotyön asiantuntija 28.102016 Esityksen sisältönä Potilasohjauksen näkökulmia Kehittämistyön lähtökohtia Potilasohjauksen nykykäytäntöjä ja menetelmiä

Lisätiedot

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Haavahoidon erikoistumiskoulutuksen valtakunnalliseen verkostoon kuuluu Salla Seppänen (koordinointi), Päivi Virkki Savonia-amk, Ansa Iivanainen, Mamk,

Lisätiedot

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139.

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan 24.3.2013. Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. NU12 NU15 NU18 1. Issakainen Iida PKUK 656 g 2. Lintunen Riku PP 246 g 1. Väistö Jalmari

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI PÖYTÄKIRJA 26.5.2010 Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

Syksyn 2015 vesijumppien osallistujat

Syksyn 2015 vesijumppien osallistujat Syksyn vesijumppien osallistujat Alta löydät listattuna kaikki syksyn ohjatut vesijumpat ja niihin valitut henkilöt. Ensin kaikki eläkeläisten ryhmät ja lopuksi työikäisten ryhmät. Mikäli olet ilmoittanut,

Lisätiedot

Näyttöön perustuvaa terveyden edistämistä työpaikoilla Työterveyslaitos Jaana Laitinen ja Eveliina Korkiakangas

Näyttöön perustuvaa terveyden edistämistä työpaikoilla Työterveyslaitos Jaana Laitinen ja Eveliina Korkiakangas Hyvinvointia työstä Näyttöön perustuvaa terveyden edistämistä työpaikoilla Promo@Work 1.2.2017 Työterveyslaitos Jaana Laitinen ja Eveliina Korkiakangas www.ttl.fi 2 Promo@Work hanke 2016-2019 (Evidence-based

Lisätiedot

VESIJUMPPA MAANANTAI 17.00 17.45 (45min.)

VESIJUMPPA MAANANTAI 17.00 17.45 (45min.) VESIJUMPPA MAANANTAI 14.30 15.00 1. Charpentier Riitta 2. Haapanen Helena 3. Isokoski Anja 4. Järvi Eila 5. Keskinen Sirkka 6. Kilpi Leila 7. Kiviranta Sirpa 8. Kojo Tuula 9. Lamminen Tarja 10. Mansikkamäki

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 94/00.02.04/2013 132 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 22.5.2013 Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korkeila 14.5.2013 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa. 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

Lisätiedot

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset Lista 1 ( 6 ) Oulu toimitukset 2012-10-19 1) K1 Alatalo Pertti Antero 2) K2 Alatalo Pertti Antero Alatalo Arto Tapio 3) K3 Teerinkoski Ritva Leena Teerinkoski Raimo Ilmari Ahonen Minna Maria Ahonen Marko

Lisätiedot

Diabeetikon hoitotyön ja kuntoutuksen erityisosaaminen - korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus

Diabeetikon hoitotyön ja kuntoutuksen erityisosaaminen - korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus Diabeetikon hoitotyön ja kuntoutuksen erityisosaaminen - korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus Salla Seppänen Koulutusjohtaja Terveysalan laitos, Mikkeli 8.10.2009 1 Diabeetikon hoitotyön ja kuntoutuksen

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

STM:n ja hallituksen yksi kärkihankkeista on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä eriarvoisuuden vähentäminen. Valtioneuvoston tavoitteena on

STM:n ja hallituksen yksi kärkihankkeista on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä eriarvoisuuden vähentäminen. Valtioneuvoston tavoitteena on 26.2.2016 STM:n ja hallituksen yksi kärkihankkeista on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä eriarvoisuuden vähentäminen. Valtioneuvoston tavoitteena on hyväksyä Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä

Lisätiedot

Tieyksikkölaskelma Kunnossapitokustannusten osittelu. Toimitusnro

Tieyksikkölaskelma Kunnossapitokustannusten osittelu. Toimitusnro 1(17) TK1 Rantala 614-407-12-10 Rantala Kynsijärvi Jari Vesa Rainer Kynsijärvi Jaakko Matti Metsä MeL 21,6 4 5,3 1,14 522 522 TK2 Kunnari 614-407-12-17 Kunnari Kynsijärvi Ossi Henrik Metsä MeL 13,4 4 2,65

Lisätiedot

Tieyksikkölaskelma Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro

Tieyksikkölaskelma Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 1(20) TK1 Rantala 614-407-12-10 Rantala Kynsijärvi Jari Vesa Rainer Kynsijärvi Jaakko Matti Metsä MeL 21,6 4 86 86 TK2 Kunnari 614-407-12-17 Kunnari Kynsijärvi Ossi Henrik Metsä MeL 13,4 4 54 54 TK3 Keskitalo

Lisätiedot

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta Altian Rajamäen Seniorit 28.9.2007 alk ent. Alkon Rajamäen Eläkeläiset/Historiatiedot keränneet Hilkka Rajala/Pentti Lehtovaara 1 Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi-

Lisätiedot

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 21.3.2012 Turun Osuuskaupan Edustajistovaali 2012 05.03.12 14.03.12 VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 Lista N 1 316 Lehikoinen Jouni 269 3,049.00 Valittu 2 330 Virtanen Leena 214 1,524.50 Valittu

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT 1 (10) TEUVAN KUNTA LUOTTAMUSTOIMIEN TÄYTTÄMINEN - Teuvan kunnanvaltuusto 19.1.2009 KUNNANVALTUUSTON VAALILAUTAKUNTA varsinaiset et Lehtimäki Esko Luhtala Anne Lilja Jukka Mäntylä Anu henkilökohtaiset

Lisätiedot

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon valtakunnallinen

Lisätiedot

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Projektin vaihteet - sopimukset - tiedottaminen 7. Seuranta 1. Käynnistyminen - hankevalmistelut - tiedottaminen

Lisätiedot

S E U R A E N N Ä T Y K S E T

S E U R A E N N Ä T Y K S E T S E U R A E N N Ä T Y K S E T Tytöt 9 40m 6.97 Inka Hyttinen 2006 24.7. Varkaus 60m 9.4h Jaana Mähönen 1992 3.8. Siilinjärvi 100m 16.0h Sanna Nevalainen 1977 1.9. Lapinlahti 150m 25.7h Siiri Auvinen 2002

Lisätiedot

Korkeakoulu- ja tiedeyksikön tavoitteista ja tehtävistä Johtaja Anita Lehikoinen

Korkeakoulu- ja tiedeyksikön tavoitteista ja tehtävistä Johtaja Anita Lehikoinen Korkeakoulu- ja tiedeyksikön tavoitteista ja tehtävistä 1.3.2007 Johtaja Anita Lehikoinen Korkeakoulu- ja tiedeyksikkö Yksikössä on koulutuksen tulosalue ja tutkimuksen tulosalue. Henkilöt johtaja Anita

Lisätiedot

Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta

Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille II -hanke Halko-koulutus 12.11.2015 Tarve ja kohderyhmä Tarve kehittää terveysasemien työtä vastaamaan paremmin

Lisätiedot

Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi

Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi Kuntoutus Kartanonväessä Hyvään hoitoon kuuluu aina kuntoutus Huonokuntoisellakin avuttomalla vanhuksella

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 156/00.02.04/2014 131 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 27.8.2014 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 20.8.2014: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 94/00.02.04/2013 181 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 11.9.2013 Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Markku Liimatainen 6.9.2013: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

ESPORT WOMEN'S CUP LOHKO 1 LOHKO 1 VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 25.10.2015 LOHKO 2 LOHKO 2

ESPORT WOMEN'S CUP LOHKO 1 LOHKO 1 VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 25.10.2015 LOHKO 2 LOHKO 2 ESPORT WOMEN'S CUP LOHKO 1 LOHKO 1 0500-425200 * ANNA MAIJA MÄKELÄ 3240 040-5274547 SAIJA SUNDE N 3138 050-4129867 * JANE HEPWORTH 3133 0 0 050-5292599 / maria.itkonen@pihavisio.fi * MARIA ITKONEN 2960

Lisätiedot

Laajat terveystarkastukset oppilaan ja perheen hyvinvoinnin tukena

Laajat terveystarkastukset oppilaan ja perheen hyvinvoinnin tukena Laajat terveystarkastukset oppilaan ja perheen hyvinvoinnin tukena Marke Hietanen-Peltola Ylilääkäri, Lapset, nuoret ja perheet yksikkö 19.3.2015 Kuntotestauspäivät 2015, Kisakallio Määräaikaiset terveystarkastukset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 156/00.02.04/2014 154 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 24.9.2014 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 17.9.2014: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

I&O kärkihanke / Kukoistava kotihoito -hanke

I&O kärkihanke / Kukoistava kotihoito -hanke I&O kärkihanke / Kukoistava kotihoito -hanke Laajavuori 16.6.2017 I&O muutosagentti Tuija Koivisto Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaiken ikäisten omaishoitoa eli I&O kärkihanke Yksi

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

Luokka/ohjaaja Aineenopettaja/didaktikko 1A Kuusisto, Anttila, Risto eao

Luokka/ohjaaja Aineenopettaja/didaktikko 1A Kuusisto, Anttila, Risto eao OKLS511 Ohjattu Soveltava harjoittelu 5opintopistettä Tiedotustilaisuus harjoittelusta Amandassa 30.3.2009 kello 14.15-16.00 Harjoittelujakso 14.4. 29.5. 2009 16 h OKLS511 harjoittelussa Luokka/ohjaaja

Lisätiedot