KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 20 24.06.2013 337. (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x)"

Transkriptio

1 KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro Kokousaika klo Jatkokokous klo Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet x = läsnä - = poissa pj vpj Manu Toikkanen Mikko Ihanti Kalevi Kinnunen*** Jonna Laulumaa Ilkka Leppänen Virpi Piispanen Arja Rekonen (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Joonas Kinnunen Tapio Pekkarinen Lasse Kröger Jonna Leppänen Marko Kinnunen Elma Tainio Tiina Kuivaniemi () () (x) () () (x () Kunnanvaltuuston puheenjohtajisto Muut saapuvilla olleet (ja läsnäolon peruste) pj I vpj II vpj III vpj Esko Pelkonen* Markku Toikkanen Olavi Tuikkanen** Anitta Hakkarainen Juha Urpilainen Marja Lehtonen*** Henrik Kiviniemi (x) (x) (x) (-) (-) (x) (x) * Poistui kokoukseestä klo ** Poistui kokouksesta klo *** esteellisyys 234 klo **** esteellisyys 224 klo kunnanjohtaja vt. hallintojohtaja, esittelijä pöytäkirjanpitäjä sekä klo Laillisuus ja päätösvaltaisuus Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastustapa (paikka, aika, tarkastajien valinta) Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty (Pöytäkirjan lehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme) Allekirjoitukset Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi , joista :t käsiteltiin ensimmäisenä Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin kunnanhallituksen jäsenet Virpi Piispanen ja Arja Rekonen Tarkastus toimitetaan kunnanvirastossa Puheenjohtaja Manu Toikkanen Tarkastusaika Virpi Piispanen Marja Lehtonen Henrik Kiviniemi 224 Arja Rekonen Paikka ja aika Kinnulan kunnanvirasto klo Allekirjoitus vt. hallintojohtaja, sivistystoimen päällikkö Marja Lehtonen

2 LAUSUNTOJEN ANTAMINEN TILINTARKASTAJAN TILINTARKASTUSKER- TOMUKSESSA ESITTÄMISTÄ MUISTUTUKSISTA , 137 Liite 3 Kunnan tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalain sekä soveltuvin osin kirjanpitolain ja -asetuksen säännöksiä. Kuntalain 68 :n mukaan: Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelmat ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kunnan, joka on 16a :n tarkoittamalla tavalla muodostaa tytäryhteisöineen kuntakonsernin, tulee laatia konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätöksen laadintavelvollisuus koskee kuntaa, jolla yksi tai useampia tytäryhteisöjä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on annettava myös tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan ja kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä, minkä jälkeen tilinpäätös on luovutettava tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös viimeistään toukokuun loppuun mennessä. Valtuuston käsittelyyn tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus on saatettava kesäkuun loppuun mennessä. Kinnulan kunnan tilinpäätös vuodelta 2012 oli alijäämäinen euroa. Vuosikate oli euroa. Korollista lainaa Kinnulan kunnalla oli vuoden 2012 tilinpäätöksessä 3556 /hlö. Kunnan nettoinvestoinnit olivat vuonna 2012 yhteensä euroa. Omavaraisuusaste oli tilivuonna 58.5 % ja suhteellinen velkaantuneisuus 59.1 %. Toimintatuotot suhteessa toimin-

3 takuluihin olivat %. Kunnan taseessa on tämän tilikauden jälkeen ylijäämää euroa. Vt. hallintojohtajan päätösehdotus: päättää esittää kunnanvaltuustolle; - että se hyväksyy tilikauden tuloksen että se tulouttaa tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan euroa. - että tilikauden 2012 alijäämä vähennetään edellisten tilikausien ylijäämästä ja lisäksi kunnanhallitus päättää; - allekirjoittaa vuoden 2012 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi - saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. - saattaa tarkastuslautakunnan tietoon, että kunnanvaltuusto on kokouksessaan ( 20 ja 21) palauttanut perusturvatoimialan ja teknisen toimialan käyttötalousmenojen ylityksen takaisin ao. lautakuntien ja kh:n käsittelyyn. Em. käsittely ei kuitenkaan aiheuta muutoksia vuoden 2012 tilinpäätöksen numeeriseen osaan. Jonna Leppänen esitti asian käsittelyn siirtoa. Ilkka Leppänen kannatti Jonna Leppäsen siirtoa. Vt. hallintojohtaja yhtyi Jonna Leppäsen päätösehdotukseen. hyväksyi yksimielisesti Jonna Leppäsen esityksen , 143 Liite 2 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Kinnulan kunnan tilinpäätös on valmistunut maaliskuussa 2013 ja siihen liittyvä kuntalain 69 ;n mukainen toimintakertomus on viimeistelty valmiiksi Vt. hallintojohtajan päätösehdotus: päättää esittää kunnanvaltuustolle;

4 että se hyväksyy tilikauden tuloksen että se tulouttaa tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan euroa. - että tilikauden 2012 alijäämä vähennetään edellisten tilikausien ylijäämästä ja lisäksi kunnanhallitus päättää; - allekirjoittaa vuoden 2012 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi - saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. - saattaa tarkastuslautakunnan tietoon, että kunnanvaltuusto on kokouksessaan ( 20 ja 21) palauttanut perusturvatoimialan ja teknisen toimialan käyttötalousmenojen ylityksen takaisin ao. lautakuntien ja kh:n käsittelyyn. Em. käsittely ei kuitenkaan aiheuta muutoksia vuoden 2012 tilinpäätöksen numeeriseen osaan. Vt. hallintojohtaja esitti, että asian käsittely siirretään kunnanhallituksen kokoukseen, koska tasekirjaan on tulossa vielä tekstimuutoksia. hyväksyi vt. hallintojohtajan päätösehdotuksen , 154 Liite 4 Vuotta 2012 koskevan tilintarkastuksen yhteydessä on maanantaina käyty keskustelua mm. tilintarkastaja Jarmo Jäspin, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Rauno Kinnusen ja vt. hallintojohtaja Marja Lehtosen kesken. Keskusteluissa on tullut esille tarve tehdä muutamia tekstimainintoja liittyen vuoden 2012 tasekirjaan. Tasekirjan numeerinen osa on valmistunut ja siihen ei ole tulossa muutoksia. Tilinpäätöksen valmistuminen viivästyy vielä arvioiden mukaan huhtitoukokuun vaihteeseen johtuen kunnanvaltuuston päätöksestä palauttaa perusturvan ja teknisen toimen käyttötalousarvioiden ylitykset vuodelta 2012 asianomaisten lautakuntien ja kunnanhallituksen käsittelyyn. on ohjeistanut em. valtuuston päätöksiin ( 20, ja 21) liittyen sekä perusturvajaosta että teknistä lautakuntaa. Sekä tekninen

5 lautakunta että perusturvajaos käsittelevät ylitykset ja kunnanhallituksen käsittely ylityksiin liittyen on Näin ollen ylitykset saadaan valtuuston käsittelyyn alustavasti sovitun mukaan Vt. hallintojohtajan päätösehdotus: hyväksyy vuoden 2012 tasekirjan liitteen 4 mukaisena ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Vt. hallintojohtaja muutti päätösesitystään siten, että tasekirjaan tehdyt tekstimuutokset merkitään kunnanhallitukselle tiedoksi. hyväksyi vt. hallintojohtajan muutetun päätösehdotuksen , 173 Liite 3 Kinnulan kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt perusturvan ( 34) sekä teknisen toimen ( 35) talousarvion ylitykset vuodelta Kuten edellä on todettu, on tasekirjaan vuodelta 2012 tehty tekstimuutoksia käydyn keskustelun (tarkastuslautakunnan ( ) pj. Rauno Kinnunen, kunnanhallituksen pj. Manu Toikkanen, BDO:n tilintarkastaja Jarmo Jäspi ja vt. hallintojohtaja Marja Lehtonen) pohjalta em. tekstimuutokset on merkitty tiedoksi ( 154) pidetyssä kunnanhallituksen kokouksessa. Tasekirjan numeerinen osa on valmistunut , eikä siihen ole tullut muutoksia. Kuntalain 68 koskevan kommentaarin (Harjula ja Prättälä) kunnan tilinpäätöksen laatimisesta vastaa kunnanhallitus. Kunnanhallituksen jäsenten lisäksi tilinpäätöksen allekirjoittaa kunnanjohtaja. Jos joku jäsenistä on estynyt, varajäsen voi hänen puolestaan allekirjoittaa tilinpäätöksen. Allekirjoittaja voi esittää tilinpäätöksestä eriävän mielipiteen, jolloin tätä koskeva lausuma on sisällytettävä tilinpäätökseen (KPL 3.7 ). Vt. hallintojohtajan päätösehdotus: päättää esittää kunnanvaltuustolle; - että se hyväksyy tilikauden tuloksen että se tulouttaa tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan euroa. - että tilikauden 2012 alijäämä vähennetään edellisten tilikausien ylijäämästä ja lisäksi kunnanhallitus päättää;

6 allekirjoittaa vuoden 2012 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi - saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. Kunnanhallituksen puheenjohtaja esitti, että kunnanhallitus hyväksyy vt. hallintojohtajan esityksen, mutta kirjanpitolain 3.7 :n mukaan tilinpäätöksestä jätetään eriävä mielipide, joka perusteluineen sisällytetään tilinpäätökseen. Eriävä mielipide perustuu Kinnulan kunnan hallinnon sisäiseen tarkastusraporttiin. Lisäksi kunnanhallitus pyytää valtuustoa varaamaan :n määrärahan tarkastuslautakunnalle erillisenä toimeksiantona suoritettavaa hallinnon ja tilinpidon tarkastusta varten vuodelta Ilkka Leppänen, Jonna Laulumaa, Arja Rekonen, Kalevi Kinnunen ja Virpi Piispanen kannattivat puheenjohtajan esitystä. Mikko Ihanti kannatti vt. hallintojohtajan päätösesitystä. Koska kokouksessa tehtiin esittelijän päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu päätösesitys, suoritettiin kokouksessa äänestys. Äänestystapa vt. hallintojohtajan päätösesitys: JAA, kunnanhallituksen puheenjohtajan esitys: EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin seitsemän ääntä, jotka jakautuivat seuraavasti: EI-ääniä 6 (Manu Toikkanen, Kalevi Kinnunen, Jonna Laulumaa, Ilkka Leppänen, Arja Rekonen ja Virpi Piispanen), JAA-ääniä 1. (Mikko Ihanti). hyväksyi kunnanhallituksen puheenjohtajan esityksen Tarkastuslautakunta Kuntalaki 75 Tilintarkastuskertomus ja sen käsittely Tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. Jos tilintarkastajat havaitsevat, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta

7 tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa valtuustoon. Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä kunnanhallituksen lausunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehdyt muistutukset antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille. Tilintarkastaja Jarmo Jäspi on esittänyt tarkastuslautakunnalle liitteenä olevan tilintarkastuskertomuksen Tilintarkastaja esittää lausuntonaan seuraavaa: Tarkastuksen tulokset Kunnan hallintoa on hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti lukuun ottamatta sisäisen valvonnan kohdassa esitettyjä asioita. Sisäisen valvonnan järjestämisessä ja toimivuudessa on havaittu useita puutteita. Sisäisen valvonnan järjestämisen näkökulmasta kunnan ohjeita ja sääntöjä tulee päivittää mm. toimivaltuuksien selventämiseksi. Sisäisen valvonnan toimivuuden puutteista ainakin seuraavissa kohdissa on aiheutunut tai saattaa aiheutua kunnalle taloudellista vahinkoa: - hankehallinto: kunta on joutunut palauttamaan kahdesta ulkopuolisen rahoituksen hankkeesta saamaansa avustusta, kun hankkeita ei ole toteutettu rahoitusehtojen mukaisesti - tulojen valvonta: vuokra- ja lämpötulojen valvonta ja perintä maksuvaikeuksissa olevalta yhtiöltä - henkilöstövalinnat: viranhaltijan valintaan ja viranhoitoon liittyvät asiat - hoivapalvelujen ostojen valvonta: hankintojen tekeminen ilman hankintalain mukaista kilpailuttamista ja sopimukseen perustumattomien hinnankorotusten hyväksyntä Muistutuksena esitämme, että sisäisen valvonnan järjestämistä ja toimivuutta ei tämän vuoksi voida pitää riittävänä. Muilta osin kunnan sisäinen valvonta ja konsernivalvonta on järjestetty asianmukaisesti. Valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annetut tiedot ovat oikeita. Kunnan tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista.

8 Lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä. Sisäiseen valvontaan liittyvän muistutuksen vuoksi emme puolla vastuuvapautta kunnanjohtajalle ja kunnanhallitukselle (sisäisen valvonnan järjestäminen, henkilöstövalinnat, ja vuokratulojen valvonta), perusturvajaos ja sosiaalijohtaja (hankehallinto sekä hoivapalveluostojen valvonta), kunnan rakennusmestari ja tekninen lautakunta (lämpötulojen valvonta). Esitämme vastuuvapauden myöntämistä muille tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta. Merkittiin pöytäkirjaan, että Henrik Kiviniemi poistui kokouksesta sen jälkeen kun tilintarkastaja Jarmo Jäspi oli luovuttanut tilintarkastuskertomuksen, ennen päätöksentekoa. Merkittiin pöytäkirjaan, että Perttu Ruuska saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana. Puheenjohtajan selostus: Tarkastuslautakunta päättää: 1. että se merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedokseen 2. että asia käsitellään kolmessa eri pykälässä vastuuvapauden osalta seuraavasti: 2.1. kunnanjohtajalle ja kunnanhallitukselle (sisäisen valvonnan järjestäminen, henkilöstövalinnat, ja vuokratulojen valvonta), 2.2. perusturvajaos ja sosiaalijohtaja (hankehallinto sekä hoivapalveluostojen valvonta), 2.3. kunnan rakennusmestari ja tekninen lautakunta (lämpötulojen valvonta). Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ilmoitti olevansa esteellinen kunnanrakennusmestari Ossi Kinnusen osalta. Heikki Muhonen ilmoitti olevansa esteellinen teknisen lautakunnan osalta. 3. että tässä pykälässä käsitellään tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen, kunnanjohtajalle ja kunnanhallitukelle (sisäisen valvonnan järjestäminen, henkilöstövalinnat, ja vuok-

9 ratulojen valvonta), 4. että se toteaa kertomukseen sisältyvän muistutuksia, 5. että se pyytää asianomaisten selitykset ja kunnanhallituksen lausunnot mennessä, 6. että se saattaa tilintarkastuskertomuksen ja siitä annetut selitykset ja lausunnot kunnanvaltuustolle tiedoksi, 7. että se esittää kunnanvaltuustolle, että tilinpäätös vuodelta 2012 hyväksytään 8. että se esittää kunnanvaltuustolle, että kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta ( vastuupaus: perusturvajaos ja sosiaalijohtaja (hankehallinto sekä hoivapalveluostojen valvonta) ja kunnanrakennusmestari ja tekninen lautakunta (lämpötulojen valvonta) käsitellään omana pykälänä) Tarkastuslautakunta perustelee esitystään seuraavasti: Tarkastuslautakunta että luottamushenkilöt ovat olleet tietoisia muistutuksissa esitetyistä asioista. - että sisäisen tarkastuksen raportti voidaan tulkita kehittämisehdotukseksi. - että muistutuksissa esitetyt asiat eivät ole olennaisia euromääriltään. - että muistutuksissa esitettyjä asioita on ryhdytty jo korjaamaan. - että tarkastuslautakunnan saaman käsityksen mukaan tilivelvolli set ovat toimineet aikaisemmin hyväksyttyjen toimintatapojen mukaisesti. Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen Puheenjohtajan selostus: Tarkastuslautakunta päättää: 1. että se merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedokseen 2. että asia käsitellään kolmessa eri pykälässä vastuuvapauden osalta seuraavasti: 2.1. kunnanjohtajalle ja kunnanhallitukselle (sisäisen valvonnan järjestäminen, henkilöstövalinnat, ja vuokratulojen valvonta), 2.2. perusturvajaos ja sosiaalijohtaja (hankehallinto sekä hoiva-

10 palveluostojen valvonta), 2.3. kunnan rakennusmestari ja tekninen lautakunta (lämpötulojen valvonta). 3. että tässä pykälässä käsitellään vastuuvapauden myöntäminen perusturvajaokselle ja sosiaalijohtajalle (hankehallinto sekä hoiva palveluostojen valvonta), 4. että se toteaa kertomukseen sisältyvän muistutuksia 5. että se pyytää asianomaisten selitykset ja kunnanhallituksen lausunnot mennessä. 6. että se saattaa tilintarkastuskertomuksen ja siitä annetut selitykset ja lausunnot kunnanvaltuustolle tiedoksi, 7. että se esittää valtuustolle että perusturvajaokselle ja sosiaalijohtajalle myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta Tarkastuslautakunta perustelee esitystään seuraavasti: - että luottamushenkilöt ovat olleet tietoisia muistutuksissa esitetyistä asioista. - että sisäisen tarkastuksen raportti voidaan tulkita kehittämisehdotukseksi. - että muistutuksissa esitetyt asiat eivät ole olennaisia euromääriltään. - että muistutuksissa esitettyjä asioita on ryhdytty jo korjaamaan. - että tarkastuslautakunnan saaman käsityksen mukaan tilivelvolliset ovat toimineet aikaisemmin hyväksyttyjen toimintatapojen mukaisesti. Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen Tarkastuslautakunta Puheenjohtajan selostus: Tarkastuslautakunta päättää: 1. että se merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedokseen 2. että asia käsitellään kolmessa eri pykälässä vastuuvapauden osalta seuraavasti: 2.1. kunnanjohtajalle ja kunnanhallitukselle (sisäisen valvonnan järjestäminen, henkilöstövalinnat, ja vuokratulojen valvonta), 2.2. perusturvajaos ja sosiaalijohtaja (hankehallinto sekä hoiva-

11 palveluostojen valvonta), 2.3. kunnan rakennusmestari ja tekninen lautakunta (lämpötulojen valvonta). 3. että tässä pykälässä käsitellään vastuuvapauden myöntäminen kunnanrakennusmestarille ja tekniselle lautakunnalle (lämpötulo jen valvonta), 4. että se toteaa kertomukseen sisältyvän muistutuksia 5. että se pyytää asianomaisten selitykset ja kunnanhallituksen lausunnot mennessä. 6. että se saattaa tilintarkastuskertomuksen ja siitä annetut selitykset ja lausunnot kunnanvaltuustolle tiedoksi, 7. että se esittää valtuustolle että kunnanrakennusmestarille ja tekni selle lautakunnalle myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta Tarkastuslautakunta perustelee esitystään seuraavasti: - että luottamushenkilöt ovat olleet tietoisia muistutuksissa esitetyistä asioista. - että sisäisen tarkastuksen raportti voidaan tulkita kehittämisehdotukseksi. - että muistutuksissa esitetyt asiat eivät ole olennaisia euromääriltään. - että muistutuksissa esitettyjä asioita on ryhdytty jo korjaamaan. - että tarkastuslautakunnan saaman käsityksen mukaan tilivelvolliset ovat toimineet aikaisemmin hyväksyttyjen toimintatapojen mukaisesti. Käsittelyn aikana jäsen Perttu Ruuska esitti, että tarkastuslautakunta yhtyy tilintarkastajan näkemykseen vastuuvapauden epäämisestä, mikä ehdotus kannattamattomana raukesi. Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen. Merkittiin pöytäkirjaan, että Rauno Kinnunen ja Heikki Muhonen olivat esteellisinä poissa kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan, ja että puheenjohtajana toimi iältään vanhin Hellin Urpilainen Asian valmistelu: hallintosihteeri Henrik Kiviniemi. Kinnulan kunnan tarkastuslautakunta ( ) on kokouksessaan :t 4-6 käsitellyt vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille

12 toimielinten jäsenille ja johtaville viranhaltijoille. Tilintarkastaja oli tarkastuskertomuksessaan esittänyt, ettei puolla sisäiseen valvontaan liittyvän muistutuksen vuoksi vastuuvapautta kunnanjohtajalle ja kunnanhallitukselle (sisäisen valvonnan järjestäminen, henkilöstövalinnat ja vuokratulojen valvonta), perusturvajaos ja sosiaalijohtaja (hankehallinto sekä hoivapalveluostojen valvonta) kunnan rakennusmestari ja tekninen lautakunta (lämpötulojen valvonta). Tarkastuslautakunta päätti :t 4-6 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta Lautakunta päätti samalla pyytää selitykset tilivelvollisilta, joihin tilintarkastajan muistutus on kohdistunut. Kuntalain 75.3 :n mukaiset selityspyynnöt lähetettiin postitse 30. ja Selitykset pyydettiin toimittamaan kuntaan joko postilla tai sähköpostilla mennessä. Selityspyyntö lähetettiin myös vs. kunnanrakennusmestarina ajanjaksona toimineelle Sari Urpilaiselle. Kaikki tilivelvolliset toimittivat selityskirjelmänsä kuntaan määräaikaan mennessä. Tilintarkastuskertomus esityslistan liitteenä 3 Tilintarkastusraportti esityslistan liitteenä 4 Tilivelvollisten selitykset esityslistan liitteinä Kunnanhallituksen tulee antaa asiassa lausunto, joka saatetaan kunnanvaltuustolle tiedoksi. Vt. hallintojohtajan päätösehdotus: päättää antaa lausunnon tilintarkastajan esittämään muistutukseen, koskien tilikautta 2012 kokouksessaan Kunnanhallituksen lausunto merkitään pöytäkirjan liitteeksi 1. Henrik Kiviniemi oli paikalla kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan. Koska kunnanhallituksen kokousta ei tämän pykälän osalta saatu esteellisyyksien vuoksi päätösvaltaiseksi, vt. hallintojohtaja esitti, että asian käsittely siirretään seuraavaan kunnanhallitukseen ( ). hyväksyi vt. hallintojohtajan päätösesityksen

13 Pöytäkirjan liite 1. Yksi kunnanhallituksen ( ) jäsen on käynyt allekirjoittamassa kunnanhallituksen selityksen nykyisen kunnanhallituksen kokouksen jälkeen. Teknisen lautakunnan osalta todettakoon, että selvityksen allekirjoittaneiden määrä oin edelleen vähäinen. Vt. hallintojohtajan päätösehdotus: päättää antaa lausunnon tilintarkastajan esittämään muistutukseen, koskien tilikautta 2012 kokouksessaan Kunnanhallituksen lausunto merkitään pöytäkirjan liitteeksi 1. Henrik Kiviniemi oli kuultavana kokouksessa klo tämän pykälän käsittelyn ajan. Kalevi Kinnunen, Virpui Piispanen, Ilkka Leppänen, Mikko Ihanti ja Jonna Laulumaa ilmoittivat esteellisyytensä ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo Paikalle saapuivat kutsuttuina varajäsenet Lasse Kröger ja Elma Tainio. Olavi Tuikkanen poistui kokouksesta klo tämän pykälän käsittelyn aikana. antoi yksimielisesti pöytäkirjaliitteen 1 mukaisen lausunnon. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

14 TYÖLLISTÄMISTOIMIEN IRTAIMEN OMAISUUDEN MÄÄRÄ JA DOKUMEN- TOINTI Pöytäkirjan liite 2 Kinnulan kunnanhallitus on asettanut työryhmän valmistelemaan työllistämistoiminen (ml. työpaja) irtaimen omaisuuden osto, määrä, sijainti ym. tietoja ajalta Työryhmän tehtävänantona on valmistella kunnanhallitukselle em. yksilöidyn raportin niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään mennessä. Työryhmä on luovuttanut raporttinsa kunnanhallitukselle Raportti liitetään pöytäkirjaan liitteeksi 2. Raportti on valmisteluasiakirja, joka on tehty hyvin kiireellisellä aikataululla. Tämän vuoksi raportissa on mainittu joukko asioita, jotka antavat työryhmän näkemyksen mukaan aihetta jatkoselvittelytyölle. Tämän vuoksi kunnanhallituksen tulisikin harkita lisäajan antamista työryhmän työskentelyä varten kunnanhallituksen asiaa koskevan päätösten ja mahdollisten jatkotoimenpiteiden pohjaksi. Hallintosihteeri Henrik Kiviniemi alustaa asiaa. Vt. hallintojohtajan päätösehdotus: päättää merkitä työllistämistoimen kaluston ja irtaimen raportin ( ) kunnanhallitukselle tiedoksi. päättää edelleen, että raportin löydökset edellyttävät asiaa koskevaa jatkoselvittelyä. Työllistämistoimien kaluston ja irtaimen omaisuuden raportointia ja määrää käsitelleelle toimikunnalle annetaan lisäaikaa jatkoselvittämiselle saakka. Henrik Kiviniemi oli paikalla kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan. Keskustelun jälkeen vt. hallintojohtaja muutti päätösesitystään siten, että kunnanhallitus päättää merkitä työllistämistoimen kaluston ja irtaimen raportin ( ) kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle tiedoksi. päättää edelleen, että raportin löydökset edellyttävät asiaa koskevaa jatkoselvittelyä. Työllistämistoimien kaluston ja irtaimen omaisuuden raportointia ja määrää käsitelleelle toimikunnalle annetaan lisäaikaa jatkoselvittämiselle saakka, jolloin työryh-

15 män toimikausi päättyy. hyväksyi vt. hallintojohtajan muutetun päätösesityksen Liite Kunnanhallituksen tekemän päätöksen ( 219) mukaisesti hallintosihteeri Henrik Kiviniemi on tehnyt työllistämistoimien kaluston ja irtaimen omaisuuden osalta jatkoselvitystyön.(liite 1). Henrik Kiviniemi ja työryhmän edustajat selvittävät asiaa kunnanhalituksen kokouksessa. Kuultuaan selvityksen kunnanhallitus tekee päätöksen joko siitä, että asia katsotaan loppuun käsitellyksi tai asia jätetään viranomisten tutkintaan. Vt. hallintojohtajan päätösehdotus: Teen päätösesitykseni kunnahallituksen kokouksessa kuultuani työryhmän suullisen selostuksen asiasta. Henrik Kiviniemi oli kuultavana tämän pykälän käsittelyn ajan. Ilkka Leppänen esitti, että esityslistan liitteen 1 kohdista A C tehdään tutkintapyyntö poliisille sekä annetaan verottajalle vinkki mahdollisesta harmaasta taloudesta. Hallintojohtaja esitti, että työllistämistoimien vastuuhenkilöt kutsutaan kunnanhallituksen kuultavaksi kunnanhallituksen kokoukseen liittyen esityslistan liitteen kohtiin A C, jonka jälkeen kunnanhallitus tekee päätöksen asian jatkokäsittelystä. Mikko Ihanti ja Arja Rekonen kannattivat vt. hallintojohtajan päätösesitystä. nimesi, että kuultavaksi kutsutaan Juha Urpilainen, Kirsi Alonen-Kinnunen, Jousi Piispanen, Jari Niemi ja Olavi Tuikkanen. Asian käsittely siirrettiin viimeiseksi Kunnanhallituksen puheenjohtaja keskeytti kokouksen klo Asian käsittelyä jatketaan kunnanhallituksen jatkokokouksessa klo jatkuu Vt. hallintojohtaja on aamulla pyytänyt kuultavaksi Juha Urpilaista, Kirsi Alonen-Kinnusta, Jouni Piispasta, Jari Niemeä ja Olavi Tuikkasta. Kutsutuista Kirsi Alonen-Kinnunen, Jouni Piispanen ja Jari Niemi pääsivät kokoukseen. Juha Urpilainen ilmoitti olevansa käytettä-

16 vissä puhelimitse. Olavi Tuikkasella oli este saapua kokoukseen. Läsnäolijat kokouksessa: Manu Toikkanen, Mikko Ihanti, Kalevi Kinnunen, Jonna Laulumaa, Ilkka Leppänen, Virpi Piispanen, Arja Rekonen, Anitta Hakkarainen, Marja Lehtonen, Henrik Kiviniemi. Kuultavina olivat Kirsi Alonen-Kinnunen klo Jouni Piispanen klo Jari Niemi klo Kunnanhallituksella ei ollut kysyttävää Juha Urpilaiselta. Vt. hallintojohtaja esitti, että kunnanhallitus toteaa, että suurimmalta osaltaan kyse työllistämistoimien ja työpajan osalta on ollut puutteellisesta hallintotavasta (esim. puutteellinen valvonta ostoissa ja muussa toiminnoissa, budjetin seurannan puutteet, puutteellinen työntekijöiden ohjeistus sekä puutteet työaikakirjanpidossa sekä kalustoluettelon puute). Tarvittaessa asiaan voidaan palata myöhemmässä vaiheessa. Edelleen vt. hallintojohtaja esitti, että tavarahävikin ja verotukseen liittyvien asioiden osalta kunnanhallitus tekee viranomaisille virkaapupyynnön. hyväksyi vt. hallintojohtajan päätösehdotuksen.

17 TILINKÄYTTÖ- JA MAKSUMÄÄRÄYSOIKEUDEN ANTAMINEN MARJA LEHTOSELLE , 224 Kinnulan kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt antaa Kinnulan kunnan tileihin tilinkäyttö- maksumääräysoikeuden Marja Lehtoselle ajalle Edelleen kunnanhallitus on kokouksessaan antanut Marja Lehtoselle tilinkäyttö- ja maksumääräämisoikeuden Kinnulan kunnan tileihin ajalle Marja Lehtonen on toiminut kyseiset ajat vt. hallintojohtajana. Kunnanjohtajan poissaolessa tilinkäyttö- ja maksuoikeutta ei ole ollut kuin Marja Lehtosella ja Raili Kinnusella. Keskushallinnon toiminnan sujuvuuden turvaamiseksi on järkevää, että tilinkäyttö- ja maksumääräyksen anto-oikeus on useammalla kuin yhdellä henkilöllä. Kunnanhallituksen puheenjohtajan selostus: päättää antaa Marja Lehtoselle tilinkäyttö- ja maksumääräysoikeuden Kinnulan kunnan tileihin ajalle hyväksyi päätösehdotuksen. Merkitään pöytäkirjaan, että Marja Lehtonen poistui kokouksesta esteellisenä (osallisuusjäävi) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo nä pykälän kohdalla toimi Henrik Kiviniemi.

18 KINNULAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUJEN TAKSA VUONNA TERVEYSPALVELUT JA TUKIPALVELUT ALKAEN, KOTIHOIDON MAKSUT JA MUUT TULOSIDONNAISET MAKSUT ALKAEN. Perusturvajaos Liite 6, Asiakasmaksutaksat 2013 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (1992/734) määrittää sosiaali- ja terveyspalveluista perittävien maksujen määrän. Palveluista voidaan periä maksu, ellei laissa toisin säädetä. Maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Palvelusta määrättyä maksua voidaan alentaa tai se voidaan jättää perimättä, jos henkilön elatusvelvollisuus, toimintaedellytykset tai huollolliset olosuhteet huomioiden se on selkeästi perusteltua. Asiakasmaksun alentaminen tai perimättä jättäminen perustuu aina viranhaltijan tekemään tilannearvioon ja viranhaltijapäätökseen. Sosiaali- ja terveystoimen maksujen tarkistuksia on tehty vuodelle 2013 pääasiassa tukipalvelumaksuihin. Sosiaalijohtajan päätösehdotus: Sosiaalijohtaja esittää, että perusturvajaos hyväksyy liitteen mukaiset sosiaali- ja terveyspalvelumaksut vuodelle Perusturvajaos hyväksyi sosiaalijohtajan päätösehdotuksen. Perusturvajaos Perusturvajaoksen kokouksessa kohdassa muut asiat ( 46) todettiin, että sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksutaksa viedään kunnanhallituksen hyväksyttäväksi Liite 2 Kinnulan perusturvajaokselta on saapunut pyyntö kunnanhallitukselle vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksutaksa (Liite 2). Perusturrvajaos on tehnyt asiasta päätöksen ( 17). Taksasta päättäminen ei kuulu perusturvajaoksen toimivaltaan, joten asiasta täytyy tehdä päätös kunnanhallituksessa.

19 perusturvatoimala on jo ottanut käyttöön muuttuneet asiakasmaksutaksat. Jatkossa perusturvatoimialaa pyydetään kiinnittämään tarkempaa huomiota päätösten oikea-aikaisuuteen sekä asioiden valmisteluun ja toimeenpanoon käytettävään aikaan. Vt. hallintojohtajan päätösehdotus: hyväksyy perusturvan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksutaksan perusturvajaoksen esittämällä tavalla (liite 2). hyväksyi vt. hallintojohtajan päätösehdotuksen.

20 SAARENKYLÄN JÄÄHILEASEMAN MYYMINEN , 226 Liite 3 Kinnulan kunnan omistama jäähileasema on ollut myynnissä mm. Kinnulan kunnan kuntatiedotteessa olleessa myynti-ilmoituksessa. Jäähileasemasta on tullut kuntaan liitttee 3 mukainen ostotarjous. Ammattikalastaja Esa Kotilainen on tarjonnut asemasta 2000 euroa. Vt. hallintojohtajan päätösehdotus: päättää hyväksyä ammattikalastaja Esa Kotilaisen tarjouksen jäähileasemasta hintaan Edelleen kunnanhallitus valtuuttaa vs. kunnanrakennusmestari Petri Syrjän laatimaan asiasta kauppakirjan sekä hoitamaan asian toimeenpanoon liittyvät muut käytännön järjestelyt. Laadittu kauppakirja tuodaan kunnanhallituksen päätettäväksi. hyväksyi vt. hallintojohtajan päätösehdotuksen.

21 TYÖNSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT ALKAEN , 227 Sosiaalijohtaja Kirsi Alonen-Kinnunen on esittänyt Teijo Meriäisen palkkaamista työnsuunnittelijan tehtäviin ajalle Esitystään sosiaalijohtaja perustelee seuraavasti: Kinnulan kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallitus päättää projekti- ja hankehenkilöiden valinnasta. Teijo Meriläinen on toiminut työllisyystoimien työnsuunnittelijana alkaen, jolloin hänelle on tehty työsopimus ajalle TE-toimisto myöntää työnsuunnittelijan palkkaamiseen työllistämistukea 32,46 /pv. Työnsuunnittelijan tehtäviin sisältyy mm.yhteistyö Keski-Suomen TE-toimiston Viitasaaren ja Jyväskylän toimipisteen kanssa. Hän selvittää työttömät työnhakijat, mahdollisesti työllistettävät henkilöt. Hän huolehtii palkkatukien maksatushakemukset TE-toimistolle ja huolehtii työllisyystoimien myyntituottojen saavuttamisesta, sekä toteutuneiden palveluiden ja tuotteiden myyntitulojen laskuttamisesta. Työnsuunnittelijan tehtävänä on rakentaa työllistettäville mielekkäitä ja järkeviä tehtäväkokonaisuuksia joko kuntaorganisaation sisällä tai edelleensijoittamalla heitä yksityisille työnantajille. Työvälineinä käytetään palkkatukea ja työkokeilua. Työnsuunnittelija toimii työllisyystoimien henkilöstön lähiesimiehenä. Teijo Meriläinen on ammatilliselta koulutukseltaan yo-merkonomi ja cnc-koneistaja, minkä lisäksi hän on suorittanut myynnin ammattitutkinnon. Työnsuunnittelijan palkkaus tällä hetkellä on 1880 e/kk lisättynä työnantajan sivukuluilla ( 22 %) eli noin 2290 /kk. Vuositasolla lomarahoineen ja työnantajan sivukuluineen työnsuunnittelijan palkkaus on noin euroa. Nykyiselle henkilölle on saatu työllistämistukea noin 32 euroa päivässä. on kokouksessaan ( 217) päättänyt seuraavaa: 1) Kinnulan työllisyysstrategialuonnos (esityslistan liite 2) palautetaan jatkotyöskentelyyn. 2) Työllistämisstrategiatyötä varten perustetaan toimikunta, johon kuuluvat: - Manu Toikkanen Toikkanen, pj. - Sinikka Linnakallio, siht. - Markku Toikkanen, jäs.

22 Sampo Laitala, jäs. - Anitta Hakkarainen, jäs. - Virpi Piispanen, jäs. - Esko Pelkonen, jäs. 3) Työllisyysstrategiatoimikunnan tehtävänanto on seuraava: - valmistella kunnan työllistämisstrategia (rakenteet, toimintatavat, volyymi)vuosille ottaen huomioon mm. kunnanhallituksen toiveet tehokkaasta, ja vaikuttavasta seinättömästä työllistämisestä ja yhteistyöstä mm. kunnan eri hallintokuntien kanssa. ohjaushenkilöiden määrä ja ammatillisuus. Nuorten osalta tulee huomioida mm. ohjauksellisuus, opinnollisuus ja yhteistyö oppilaitosten ja muiden tahojen kanssa jne. Myös työllistämisen sisäisten (mm. työvuoro listat ja työaikakirjanpito, työn laskutuskäytännöt, hankinnat jne.) ja ulkoisten (asiakastyö, tunnettuus, markkinointi, palveluvalikoima, volyymit jne.) prosessien käytänteisiin strategialla tulee olla vaikuttavuutta. 4) Toimikunnan tulee saada työnsä kunnanhallituksen käsittelyyn mennessä Koska kunnanhallitus on aloittanut Kinnulan kunnan työllistmistoimien uudelleenorganisoinnin sekä työllistämiseen liittyvän kehittämistyön, ei ole järkevää, että sinä aikana kuin edellä mainittu työskentely on vielä kesken, palkataan henkilöstöä työllistämiseen ilman tarkempaa harkintaa. Työllistämisen mahdollinen uudelleen organisointi heijasuu vääjäämättä myös henkilöstön toimenkuviin sekä vastuihin. Uutta henkilöstöä palkatessa tulee aiempaa enemmän kiinnittää huomiota myös työtehtävien julkiseen hakuun laittamiseen. Lisäksi ei myöskään ole loppuun asti harkittua, että tilapäishenkilöstön työsopimuksia uloitetaan meneillään olevaa budjettivuotta kauemmaksi, koska tulevan budjettivuoden osalta ei ole vielä tehty edes alustavia raamituksia. Kunnanhallituksen talousarvion toteuttamisohjeissa sanotaan yksiselitteisesti, että vapautuvia virkoja ja toimia ei saa täyttää ilman sen asian selvittämistä, että voidaanko kyseisiä tehtäviä hoitaa kunnan sisäisesti jo olemassa olevan henkilöstän toimenkuviin liittäen. Vt. hallintojohtajan päätösehdotus: palauttaa työnsuunnittelijan palkkaamisasian perusturvatoimialalle uudelleen valmisteluun, Valmistelu tulee saada tehtyä mennessä. Valmistelutyö voidaan tehdä viranhaltijatyönä ja siinä tulee selvittää ainakin seuraavat asiat:

23 voidaanko työnsuunnittelijan tehtävät liittää olemassa olevan muun henkilöstön toimenkuviin - valmistelussa on otettava huomioon olemassa olevat rahoituspäätökset siten, että rahoituspäätöksissä (esim. nuorten työpaja, etsivä nuorisotyö) olevat ehdot tulee täytettyä - työlainsäädäntöön ja työturvallisuuteen liittyvät asiat, henkilöstön ohjaus ja lähiesimiestyö, miten em. asiat saadaan kuntoon jos työnsuunnittelijaa ei palkattaisi. hyväksyi vt. hallintojohtajan päätösehdotuksen.

24 PROJEKTIPÄÄLLIKÖN VALINTA VESIHUOLTO- JA VALOKUITURAKEN- TAMISHANKKEELLE (DNRO 1763/ ) , 228 Liite 4. Kinnulan kunnan projektipäällikön tehtävät otsikossa mainittuun projektiin ovat ollet julkisesti haettavana (mol.fi, Kinnulan kunnan kotisivut ja Kinnulan kunnan julkinen ilmoitustaulu) ajalla Hakuilmoitus on esityslistan liitteenä 4. Hakuajan päättymiseen mennessä proketipäällikön tehtäviä haki 5 henkilöä. hakijat ovat seuraavat: saa Yhdyskuntatekniikan insinööri Erkki Mäkinen Tuotantotalouden insinööri Ilkka Paananen Arkkitehti Caludio Sciavone Insinööri Ismat Tawfeeq Puuteknikko Timo Voutila Vt. hallinojohtajan päätösehdotus: valitsee projektipäälliköksi vesihuolto- ja valokuiturakennushankkeeseen ajalle tuotantotekniikan insinööri Ilkka Paanasen. Jonna Laulumaa ilmoitti esteellisyytensä (osallisuusjäävi) tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo Kunnanhallituksen puheenjohtaja Manu Toikkanen esitti, että Ilkka Paananen valitaan projektipäälliköksi vesihuolto- ja valokuituhankkeeseen saakka, jonka jälkeen vastuu hankkeesta siirtyy kunnanrakennusmestari Ossi Kinnuselle. Ilkka Leppänen kannatti Manu Toikkasen esitystä. Esko Pelkonen poistui kokouksesta klo tämän pykälän käsittelyn aikana. Koska kokouksessa tehtiin vt. hallintojohtajan päätösesityksestä poikkeava kannatettu päätösesitys, suoritettiin asiasta nimenhuutoäänestys. Äänestystapa: Vt. hallintojohtajan päätösesitys: JAA, puheenjohtajan päätösesitys: EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin kuusi ääntä, jotka jakautuivat seuraavasti: JAA-ääniä 3 (Kalevi Kinnunen, Virpi Piispanen ja Mikko Ihanti) ja EI-ääniä 3 (Manu Toikkanen, Ilkka Leppänen ja Arja Rekonen). Koska äänet menivä tasan, ratkaisi äänestyksen

25 puheenjohtajan ääni EI. Eli kunnanhallitus hyväksyi Manu Toikkasen esityksen.

26 NUORTEN TYÖPAJATOIMINNAN VETÄJÄN PALKKAAMINEN , 229 Liite 5. Sosiaalijohtaja Kirsi Alonen-Kinnunen on lähettänyt Kinnulan kunnanhallituksen päätettäväksi nuorten työpajan vetäjän työsomimuksen jatkamisasia seuraavasti: Kinnulan kunta on hakenut Pohjanmaan liikenne-, elinkeino- ja ympäristökeskukselta valtionosuutta työpajan vetäjän palkkamenoihin ja muihin kustannuksiin (mm. matka- ja koulutuskulut). Kinnulan kunnalle on myönnetty vuodelle 2013 yhteensä ,00 euron avustus haettuihin kustannuksiin. Nuorten työpajatoiminta on kehittynyt Suomessa viimeisen kymmenen vuoden aikana huomattavasti. Opetusministeriö on määritellyt työpajatoiminnalle neljä (4) perustetta (Opetusministeriön päätös dnro 17/600/2006). 1) Työpajatoiminta sijoittuu julkisen sektorin palvelukokonaisuudessa sosiaalialan palvelujen ja avoimien koulutus- ja työmarkkinoiden välimaastoon ja on moniammatillista toimintaa. Työpajatoiminta tarjoaa asiakasta tukevaa toimintaa asiakaskohtaisesti ja yhteisesti sovitun määräajan puitteissa. 2) Työpajatoiminta toteuttaa varhaisen puuttumisen ja yhteisöllisyyden periaatteita ja soveltaa tekemällä oppimisen ja motivoimisen menetelmiä. 3) Pitkäjänteisen ja tuloksekkaan työpajatoiminnan edellytys on ammatillisesti osaava henkilökunta. Nuorten työpajatoiminnan toteuttaminen edellyttää nuorten tarpeet huomioon ottavien menetelmien osaamista ja nuorille kohdennettua toimintaa. 4) Paikallinen työpajatoiminta ohjaa ja kehittää asiantuntijoista koostuva ohjaus- ja johtoryhmä. Nuorten työpajatoiminta sijoittuu nuoren elämänvaiheen tärkeisiin saumakohtiin, nivelvaiheisiin, jolloin nuori valmistautuu ja etsii ammattiin johtavaa koulutusta tai siirryttäessä koulutuksesta tai työttömyydestä työelämään. Yhteiskunnalliset muutokset ovat vaikeuttaneet nuorten integroitumista yhteiskuntaan, työhön ja insituutioihin, joten työpaja korvaa sosiaalistumisen ja integroitumisen vajeita. Työpajatoiminta tukee elämänhallintataitoja, yhteisöllistä kasvua ja tekemällä oppimista.

27 Kinnulan kunnan työpajatoiminnan vetäjänä on työskennellyt toukokuusta 2009 alkaen koneinsinööri (AMK) Antti Pehkonen. Edellä lainattuun pojautuen Kirsi Alonen-Kinnunen esittää että kunnanhallitus tekisi työpajanvetäjä Antti Pehkoselle työsopimuksen alkaen. Esityksestä ei suoraan ilmene, mille ajalle työsopimus on tarkoitus tehdä. Kirsi Alonen-Kinnusen lähettämässä työpajatoimintaan saadussa rahoituspäätöksessä hankeajaksi on mainittu vuodet (liite 5). Avustus on myönnetty työpajaohjaajan palkkausmeonoihin (1 htv) sekä matka- ja koulutuskustannuksiin sekä vähäisiin materiaali- ja välinekustannuksiin. Työpajatoiminan vetäjän nykyinen palkkaus lomarahoineen ja työnantajan sivukuluineen on noin , joten ELY-keskukselta saatu avustus käytännössä kattaa työpajatoiminnan vetäjän palkkauskustannukset. Kuten sosiaalijohtaja Kirsi Alone-Kinnunen on asiaa koskevalssa valmistelutyössä kuvannut, ovat opetushallituksen nuorten työpajatoimintaa kuvaavat tavoitteet laadullisesti haastavia ja vaativat työpajatoiminnan ylläpitäjältä paljon. Työpajatoiminnan tulisi kohdistua sekä työntekijätaitojen kehittämniseen että ohjaamisen taitoihin sekä kasvatukselliseen tukeen kohdistuen nuoren kokonaispersoonallisuuteen. Kinnulan kunnalle myönnetyssä rahoituspäätöksessä nuorten työpajatoimintaa varten on lisäksi mainittu että alueen kuntien tulisi seutukunnallisesti tiivistää nuorten työpajatoiminnan yhteistoimintaa. Kinnulan kunnanhallitus on työllistämistoimien kehittämistyön yhteydessä nimennyt toimikunnan, jonka tehtävä on laatia kuntaan uusi työllisyysstrategia tavoitteenasetteluineen sekä uusine rakenteineen ja työskentelytapoineen. Edellä mainittujen muuttuvien tekijöiden ja työlliseen ja nuorten työpajabatoimintaan liittyvien tarkentuvien tavoitteiden ja toimintatapojen takia ei ole syytä tehdä vanhan työllistämistoimen/nuorten työpajatoiminnan rakenteen maukaisia työsopimuksia kovin pitkäksi aikaa. Tämä johtaisi siihen, että tehdyt työsopimukset saattaisivat lukita rakenteet entiseen muotoon. Koska Kinnulan kunta on kuitenkin saanut myönteisen rahoituspäätöksen nuorten työpajatoimintaan, tulee avustuksen saajan luonnollisesti täyttää rahoituspäätöksen ehdot ja hankehakemuksessa mainitut asiat asianmukaisesti. Kutewn edellä on todetti, on rahoitushakemuksessa mainittu työpanos vuosina mainittu yhdeksi henkilötyövuodeksi.

28 Vt. hallintojohtajan päätösehdotus: Koska työpajatoiminnalle on saatu palkkauksen osalta ELY-keskukselta lähes 100 % avustus, kunnanhallitus antaa perusturvatoimialalle luvan tehdä nykyiselle työpajatoiminnan vetäjälle työsopimuksen ajalle Edelleen kunnanhallitus päättää, että mennessä tullaan hahmottamaan työpajatoiminnan uudet tavoitteet, rakenne ja työnkuvat, jonka jälkeen toimi laitetaan uudella toimenkuvalla julkiseen hakuun. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Manu Toikkanen esitti, että Antti Pehkosen työsopimusta ei jatketa, vaan tehtävä hoidetaan sisäisin järjestelyin. Ilkka Leppänen kannatti Manu Toikkasen päätösesitystä. Mikko Ihanti ja Jonna Laulumaa kannattivat vt. hallintojohtajan päätösehdotusta. Koska kokouksessa tehtiin vt. hallintojohtajan päätösesityksestä poikkeava kannatettu päätösesitys suoritettiin asiasta nimenhuutoäänestys. Äänestystapa vt. hallintojohtajan esitys: JAA, Manu Toikkasen esitys: EI. Suoritetussa äänestyksessä annettin seitsemän ääntä, jotka jakautuivat seuraavasti: EI-ääniä 5 (Manu Toikkanen, Kalevi Kinnunen, Ilkka Leppänen, Arja Rekonen ja Virpi Piispanen), JAA-ääniä 2 (Mikko Ihanti ja Jonna Laulumaa). hyväksyi Manu Toikkasen päätösesityksen.

29 LUPAPYYNTÖ OSALLISTUA KESKI-SUOMEN LUKIOKOULUTUKSEN KEHITTÄMISPÄIVILLE BRYSSELISSÄ , 230 Liite 6. Vararehtori Päivi Mäkelä anoo saapuneessa sähköpostissaan, että hän saisi osallistua lukiokoulutuksen kehittämispäiville Brysseliin Kehittämispäivät on Keski-Suomen rehtoreiden ja sivistysjohtajien johtajuuden kehittämisfoorumi, jonka tavoitteena on vahvistaa lukiokoulutuksen vaikuttavuutta ja roolia aluekehittämisessä. Kehittämispäivien ohjelma, mamnäjoitus ja matka ovat maksuttomia, koska matkalle osallistuva ryhmä (25 henkilöä) on komission vieraana. Kunnanahllitus on kokouksessaan antanut rehtori Anitta Hakkaraiselle oikeuden osallistua samalle matkalle, joten Päivi Mäkelälle ei tarvitsisi maksaa kuin virkaehtosopimuksen mukaiset päivärahat koska matka lentoasemalle tapahtuisi yhteiskyydillä. Vt. hallinojohtajan päätösehdotus: Kinnulan kunnanhallitus myöntää vararehtori Päivi Mäkelälle luvan osallistua hänen anomallaan tavalla Keski-Suomen lukiokoulutuksen kehittämispäiville Brysselissä Samalla kunnanhallitus päättää, että kyseessä on työtehtävien hoitoon liittyvä ulkomaan virkamatka, jonka matkustuskustannukset korvataan KVTES:n mukaisesti. hyväksyi vt. hallintojohtajan päätösehdotuksen.

30 TOIMIKUNNAN NIMEÄMINEN TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHELMAAN , 231 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan ( 20 ja 21) päättänyt vuoden 2012 talousarvion ylitysten käsittelyn yhteydessä, että tekisen toimialan sekä perusturvatoimialan on tehtävä talouden asapainottamisohjelma vuosille Mm. kunnahallituksen taholta on tullut toiveita siitä, että talouden tasapainottamisohjelman tulisi kattaa kaikki kunnan toimalat. Vuoden 2013 osalta talouden tasapainottamista on jo hallintokuntien työkokouksissa alustavasti pohdittukin. Edewllä mainituista kunnanvaltuuston päätöksistä ( 20 ja 21) on jäetetty valitus Hämeenlinnan hallino-oikeuteen. Kuten asian aiemmissa käsittelyissä on olltu puhetta, on talouden tasapainottamisohjelman laatiminen varsin mittava työ, johon tulee saada mukaan moniäänistä keskustleua ja monijäsernistä valmistelua. Jotta asia, etenisi olisi tehtävää varten nimettävä toimikunta. Toimikunnan jäsenten lisäksi voidaan ohjelmaa laadittaessa kutsua toimikuntaan hallintokuntien edustajia ja antaa heille tehtäväntoja. Vt. hallinojohtajan päätösehdotus: päättää muodostaa Kinnulan kuntaan talouden tasapainottamistyöryhmän ja nimetä siihen seuraavat jäsenet: Markku Toikkanen, puheenjohtaja Henrik Kiviniemi, sihteeri Anitta Hakkarainen, jäsen Pauli Salonpää, jäsen Virpi Piispanen, jäsen Sampo Laitala, jäsen Toimikunnan tulee säännöllisesti raportoidan työnsä edistymisestä kunnanhallitukselle. Vuoden 2013 osalta toimikunnan tulee tehdä esityksiä kunnahallitusta varten viimeistään ja vuoden 2014 osalta toimikunnan tulee huomioida yhteistyö vuoden 2014 talousarvion raamitusta ja valmistelua tekevien tahojen kanssa. Vt. hallintojohtaja muutti päätösesitystään siten, että kunnanhallitus päättää muodostaa Kinnulan kuntaan talouden tasapainottamistyöryhmän ja nimetä siihen seuraavat jäsenet: Esko Pelkonen, puheenjohtaja

31 Henrik Kiviniemi, sihteeri Anitta Hakkarainen, jäsen Arja Rekonen, jäsen Virpi Piispanen, jäsen Sampo Laitala, jäsen Toimikunnan tulee säännöllisesti raportoidan työnsä edistymisestä kunnanhallitukselle. Vuoden 2013 osalta toimikunnan tulee tehdä esityksiä kunnahallitusta varten viimeistään ja vuoden 2014 osalta toimikunnan tulee huomioida yhteistyö vuoden 2014 talousarvion raamitusta ja valmistelua tekevien tahojen kanssa. hyväksyi vt. hallintojohtajan muutetun päätösesityksen.

32 HALLINTOSIHTEERI HENRIK KIVINIEMEN PALKKAAMINEN AJALLE , 232 Hallintosihteeri Henrik Kiviniemi on ollut työsuhteessa Kinnulan kuntaan ajalla Hänen tehtävänaään on ollut lähinnä vuoden 2012 tilinpäätökseen liittyvien selvityspyyntöjen ja lasusuntojen pyytäminen. Lisäksi hän on osallistunut mm. kunnanhallituksen valitseman työllistämistoimintaa koskevan kalusto- ja irtaimen omaisuuden inventariota varten nimetyn työryhmän toimintaan. Keskustoimiston johtavien viranhaltijoiden sairaus- ym. poissaolojen vuoksi on keskustoimiston viranhaltijoiden ja työntekijöiden työmäärä kasvanut suuresti ja mm. vuosilomat ovat päässeet ruuhkautumaan. Tämän vuoksi on syytä harkita tilapäisen lisätyövoiman palkkamista keskustoimistoon. on lisäksi edellyttänyt, että kunnansihteerin viran perustamiseen liittyvät valmistelut on tehtävä viimeikstään menessä. Vt. hallintojohtajan päätösehdotus: Henrik Kiviniemi poistu kokouksesta ennen tämän pykälän käsittelyn alussa. antaa vt. hallintojohtajalle luvan tehdä Henrik Kiviniemelle työsopimuksen hallintosihteerin tehtäviin ajalle hyväksyi vt. hallintojohtajan päätösehdotuksen.

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 19 17.06.2013 318 Kokousaika 17.06.2013 klo 17.00 19.04 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 22 01.07.2013 337. Henkilökohtaiset varajäsenet: (x) (x) (-) (x) (x) (x) (x)

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 22 01.07.2013 337. Henkilökohtaiset varajäsenet: (x) (x) (-) (x) (x) (x) (x) KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 22 01.07.2013 337 Kokousaika 01.07.2013 klo 17.00 19.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Pelkonen Esko, pj Ihanti Mikko 1. vpj. Urpilainen Leo 2. vpj. Tuikkanen Olavi 3. vpj. x x - - x x x - x - x x x x x x x. x x x x

Pelkonen Esko, pj Ihanti Mikko 1. vpj. Urpilainen Leo 2. vpj. Tuikkanen Olavi 3. vpj. x x - - x x x - x - x x x x x x x. x x x x Kunnanvaltuusto Nro 4/17.6.2015 87 Kokousaika Keskiviikkona 17.6.2015 klo 18.00 19.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 04/14.06.2012 45

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 04/14.06.2012 45 Nro 04/14.06.2012 45 Kokousaika 14.06.2012 klo 19.30 20.46 (iltakoulu klo 18:00-19:15) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu

Lisätiedot

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen*

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen* KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5 16.3.2015 167 u Kokousaika 16.3.2015 klo 17.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215 6/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.05.2004 kello 17.00-21.05 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 4 2.3.2015 121

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 4 2.3.2015 121 KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 4 2.3.2015 121 Kokousaika 2.3.2015 klo 18.09 21.17 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 6 / 2009 91

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 6 / 2009 91 KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 6 / 2009 91 Kokousaika 01.06.2009 klo 19.00 20.22 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Valtuutettu Paikalla Paikalla jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 17 8.9.2014 417. (x) (x) (-) (x) (x) (x) (x) Manu Toikkanen

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 17 8.9.2014 417. (x) (x) (-) (x) (x) (x) (x) Manu Toikkanen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 17 8.9.2014 417 Kokousaika 8.9.2014 klo 17.00 19.33 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 9/28.11.2014 140

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 9/28.11.2014 140 Kunnanvaltuusto Nro 9/28.11.2014 140 Kokousaika Perjantai 28.11.2014 klo 19.00 20.24 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2014. KOKOUSAIKA 25.6.2014 kello 19.00-20.00

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2014. KOKOUSAIKA 25.6.2014 kello 19.00-20.00 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2014 KOKOUSAIKA 25.6.2014 kello 19.00-20.00 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 01/08.03.2012 1

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 01/08.03.2012 1 Nro 01/08.03.2012 1 Kokousaika 08.03.2012 klo 19.13 21:31 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla.klo 17:00-19:00

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Valtuustosali Nro 4/ 2011 ASIA LIITE 24 4 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus Nro Sivu HAILUODON KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 03/09 62 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00 Kunnanvirasto, johtokeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä,

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 16 21.9.2015 483

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 16 21.9.2015 483 KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 16 21.9.2015 483 Kokousaika 21.9.2015 klo 17.00 19.32 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Muonion kunta Kokouskutsu/ 2/2014 30.5.2014

Muonion kunta Kokouskutsu/ 2/2014 30.5.2014 Muonion kunta Kokouskutsu/ 2/2014 asialista 30.5.2014 n kokous Aika ma klo 18.00 Paikka yhtenäiskoulun auditorio Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91 Kokousaika Tiistai 9.6.2015 klo 19.00 19.38 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 55

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 55 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 55 Valtuusto 09.06.2014 AIKA 09.06.2014 klo 19:30-21:00 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. Manu Toikkanen Mikko Ihanti Kalevi Kinnunen Jonna Laulumaa Ilkka Leppänen Virpi Piispanen Arja Rekonen

Henkilökohtaiset varajäsenet. Manu Toikkanen Mikko Ihanti Kalevi Kinnunen Jonna Laulumaa Ilkka Leppänen Virpi Piispanen Arja Rekonen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 8 18.03.2013 165 Kokousaika 18.03.2013.2013 klo 17.00 20.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

x x x x x x x - - - x - x x x - - x x x x x

x x x x x x x - - - x - x x x - - x x x x x Kunnanvaltuusto Nro 2/12.3.2015 43 Kokousaika Torstai 12.3.2015 klo 19.00* 21.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) = läsnä - = poissa Kunnanvirasto, valtuustosali

Lisätiedot

Pelkonen Esko, pj Ihanti Mikko 1. vpj. Urpilainen Leo 2. vpj. Tuikkanen Olavi 3. vpj. x x x - x x x x x x x x x x x x - x x x x x x

Pelkonen Esko, pj Ihanti Mikko 1. vpj. Urpilainen Leo 2. vpj. Tuikkanen Olavi 3. vpj. x x x - x x x x x x x x x x x x - x x x x x x Kunnanvaltuusto Nro 3/27.4.2015 68 Kokousaika Maanantai 27.4.2015 klo 19.00 21.02 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu

Lisätiedot

Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 2 / 2008 Aika Maanantaina 2.6.2008 klo 10.00

Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 2 / 2008 Aika Maanantaina 2.6.2008 klo 10.00 Pöytäkirja Kokousnumero 2 / 2008 Aika Maanantaina klo 10.00 Paikka Valtuustosali KOKOUSKUTSU Maanantaina Valtuustosali Nro 2/2008 ASIA LIITE 12 4 NIMENHUUTO 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 22 17.11.2014 581. (x) (-) (x) (x) (x) (x) (x) Manu Toikkanen

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 22 17.11.2014 581. (x) (-) (x) (x) (x) (x) (x) Manu Toikkanen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 22 17.11.2014 581 Kokousaika 17.11.2014 klo 15.00 17.54 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (-) (x) (-) (x) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (-) (x) (-) (x) (x) (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 08/07.05.2012 106 Kokousaika 7.5.2012 klo 17.00 20.07 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 18/15.8.2011 321 Kokousaika 15.8.2011 klo 17.00 20.28 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 4/2011 Kokousaika 20.6.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 4/2011 Kokousaika 20.6.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 4/2011 Kokousaika 20.6.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 3/6.3.2014 26

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 3/6.3.2014 26 Kunnanvaltuusto Nro 3/6.3.2014 26 Kokousaika Torstai 6.3.2014 klo 19.00 19.53 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla.klo

Lisätiedot

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄVALTUUSTO P Ö Y T Ä K I R J A 1 / 2009 AIKA: Tiistai 12.5.2009 klo 13-15 PAIKKA: Mainiemen kuntoutumiskeskus, keittiörakennus Hämeenlinna, Lammi Mainiementie 15,

Lisätiedot