LEENA REPO Sepänniementie 9 B Heinola

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEENA REPO Sepänniementie 9 B 13 18100 Heinola 28.11.2013 1 2 8-11- 2013"

Transkriptio

1 Ei-julkinen Asianum err 1. työsuhteeni purkamisesta koeaikana epäasiallisin perustein Pyydän, että Heinolan sosiaali- ja terveyslautakunta selvittää ja oikaisee sosiaali- ja terveystoimen hallinnossa toimistotyön esimies Mari lisalon toimesta tapahtuneen irtisanomiseni, viranhaltijapäätös 1/ (Liite 1) Perustelut Työnantaja ei ole pystynyt kertomaan eikä näyttänyt toteen mitään hyväksyttävää syytä työsopimuksen purulle. (Liite 2, kuulemistilaisuudessa laadittu muistio sekä sen liitteenä mainitut asiakirjat). Myöskään aiemmissa kahdessa keskustelutilaisuudessa (Korttila, Iisalo, Repo) ei tuotu esille mitään huomauttamista, vaan päinvastoin palaute oli myönteistä ja kerrottiin uusista tulevista tehtävistä. Niistä tilaisuuksista ei laadittu muistiota. Mitä tulee kuulemistilaisuutta koskevaan ensimmäiseen asiakirjaan ja sen sisältöön niin jo otsikossa lukee, että "Työsuhteen purkaminen koeaikana". Minusta otsikko johtaa harhaan, kun kysymyksessä on kutsu kuulemistilaisuuteen. Kirjeen ensimmäisessä kappaleessa asianosainen kutsutaan kuitenkin kuulemistilaisuuteen. Seuraava kappale alkaa sanoilla: "Työnantajan tarkoituksena on purkaa... alkanut työsuhde" ja päiväkin oli jo mietitty alkavaksi. Kirjeessä mainitaan ohjaavista keskusteluista, mutta sellaisiksi minä en niitä ole kokenut, sillä niissä kysyttiin, että miten olen selvinnyt ja onko jotain koulutustarvetta. Tätä kirjettä en voinut kuitata vastaanottaneeksi, koska siitä puuttui purun syy. Kirjeessä mainittuja ohjaavia keskusteluja ei käyty. Keskustelut koskivat lisää annettavia työtehtäviä. Sanoin, että niiden tekeminen vaatii jonkin uuden järjestelmän tai uuden sovelluksen hallintaa, niin siihen tarvitsen perehdytystä. Kummassakin keskustelutilaisuudessa minulle annettiin lisää tehtäviä ja ymmärsin, että työn jälkeen oltiin tyytyväisiä. Toinen kuulemistilaisuutta koskeva kirje, joka tuli seuraavana päivänä koski pyytämääni perustelua. Kirje oli huomattavasti sävyltään 'varovaisempi', sillä siinä työantaja ilmaisi harkitsevansa työsuhteen purkamista ja nyt oli aikomus purkaa työsuhde. Kirjeiden sisällöllinen laatu on osoitus siitä, että ei oikein tiedetty miten tulisi toimia. Edellä mainitut asiakirjat ovat liitteenä nro 2 olevan kuulemistilaisuudesta laaditun muistion osaliitteitä. Uhka vai vahvuus? Esimies on kokenut minut uhkana, kun hänen olisi pitänyt nähdä vankka julkishallinnon kokemukseni ja ammatillinen pätevyyteni vahvuutena, josta koko työyhteisö hyötyy. Mari Iisalo käytti asemansa antamaa valtuutusta väärin, kun hän esimiehenä käyttäytyi epäasiallisesti ja syrjivästi ei vain minua kohtaan, vaan myös muitakin työntekijöitä kohtaan. Minkäänlaista kehittämistä ja innovatiivisuutta ei työyhteisössä ymmärretty eikä sallittu. Siitä esimies kävi työhuoneen ovella ilmoittamassa hyvin käskevästi: olet ollut liian aktiivinen, ja jo seuraavana päivänä tilanne saattoi olla päinvastainen, eli ole aktiivinen ja ota selvää, jos satuin kysymään jotain asiaa. Eriävät näkemykset ja mielipiteet esimies tyssäsi välittömästi

2 2 (6) Yhteistyöstä ja toimistotyöntiimin kokouksista 'vihaisesti '. Minkäänlaista keskustelua ei voinut syntyä, kun muuta mieltä ei saanut olla, ja mitään perusteluja ei haluttu kuullakaan. Huomasin, että ideat tulivat väärältä taholta. Esimies määräsi, että minun on tehtävä työni niin kuin ne on ennenkin tehty. Jos olisin tehnyt kaikki niin kuin ne oli ennenkin tehty, olisin sitten joutunut käyttämään myös väärää oikaisuvaatimusta hankintapäätöksissä, koska niin oli ennenkin tehty. Siitä löytyy todisteet Dynasty -järjestelmästä, jossa ne logitiedot säilyvät muuttumattomina, samoin kuin alkuperäisissä päätöksissä. Joten siitä lähtien soten hallinnossa alettiin käyttämään hankintapäätöksissä oikeata valitusosoitusta/muutoksenhakua. Innovatiivisuuteen tarvitaan esimiehen kannustusta ja sovittuja pelisääntöjä niin, että jokainen uskaltaa esittää ideoitaan ainakin yhteisissä toimistotyön tiimin kokouksissa. Esitin esimiehelle, että voisiko hän ottaa kokouksen asialistalle kaikkia koskevia kehittämisasioita, yksilöidysti. (Liite 3, jonka laadinta on vielä kesken. Tässä liitteessä tuon esille lähinnä tiedonhallintaan ja kehittämiseen liittyviä asioita.) Ei niitä kuitenkaan otettu, eikä kokouksiin ollut koskaan edes asialistaa, jotta olisi tiennyt kokouksen aiheet. Niihin olisi voinut valmistautua ja olisi ehkä uskaltanut ottaa kantaa ja esittää kysymyksiä. Tiimin kokoukset olivat luonteeltaan pelkkiä toimintaohjeiden ja määräysten jakoa tai virkistystoimintaan liittyvää tiedottamista. Taustaa Minut palkattiin 40 hakijan joukosta, koska täytin hakuilmoituksessa mainitut vaatimukset. Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinto, merkonomin tutkinto ja kokemus tiedonhallintaan liittyvien tehtävien hoitamisessa nousi valintahaastattelussa tärkeimmäksi perusteeksi sekä vankka kokemus (35 vuotta ) julkishallinnon toimistotehtävien hoitamisessa. Aloittaessani sosiaali - ja terveystoimen hallinnossa työt , oli tehtäväkuvaan määritelty arkistotoimen hoitoon 60 % työajasta, ja muulle hallinnon toimistosihteerin tehtäville oli määritelty 40 %. Erityisesti korostettiin, että prioriteettijärjestys on sosiaali- ja terveystoimen arkistovastuutehtävät ; sosiaali- ja terveysjohtajan nimeämien arkistovastaavien opastaminen, ohjaus, valvonta ja arkistoinnin kehittäminen. TOSsin (tiedonohjaussuunnitelma) laatiminen. Olihan soten arkistot päässeet n. 20 vuoden ajalta resurssien ja alan asiantuntijan puuttuessa sellaiseen kuntoon, että ne oli ja olisi nyt jo tietoturvan, tietopalvelun ja ennen kaikkea arkistolain vaatimusten mukaiseen järjestykseen. Näin toiminkin, ehdin pitämään arkistovastaaville kaksi yhteistä kokousta ja tiedonhallinta ja arkistointi saatiin hyvään alkuun. Kunnes minulle kerrottiin (Korttila/Iisalo), että arkistotoimen tehtävät jäädytetään loppuvuodeksi ja tehtäväni ovat nyt soten hallinnon toimistosihteerin tehtävät, jotka ovat eri viranhaltijoiden päätösten tekeminen ja kirjaaminen Dynasty-asianhallintajärjestelmään, kaikkien hallintoon tulevien ja lähtevien salaisiksi luokiteltujen asiakirjojen

3 Minulta vaadittiin lainvastaisia tekoja 3 (6) kirjaaminen sekä osallistuminen sosiaali- ja terveyslauta-kunnan esityslistan tekemiseen niiltä osin kuin ne Asianhallinta-keskuksen ohjeissa erikseen eri yksiköille on määritelty pidetyssä 2. keskustelutilaisuudessa minulle kerrottiin, että ensi vuoden alusta minä toimisin johtoryhmän sihteerinä ja hoidan siihen kuuluvat tehtävät. Kaikkeen tuohon olin valmis, koska tapoihini ei ole koskaan kuulunut kieltäytyä työtehtävistä mikäli itse ja esimies/ esimiehet katsovat, että annetut tehtävät on myös mahdollista toteuttaa Kirsi Korttilan ja Mari lisalon lähettämässä sähköpostissa kerrottiin tilapäisestä muutoksesta työtehtävieni hoitamisessa ja arkistotoimeen liittyvien tehtävien väliaikaisesta 'jäädyttämisestä'. Samassa sähköpostissa sain myönteistä palautetta tiedonhallinnan ja arkistotoimen tehtävien hoitamisessa. (Liite nro 4). Eräänä päivänä kesken työkiireen, esimies ilmestyi ovelle ja sanoi tyypillisen tiukasti, että mitä s-postia olen jättänyt hänelle lähettämättä. Olin todella hämmästynyt koko kysymyksestä. Sanoin, että en tietääkseni mitään, ainakaan nyt heti ei tule sellaista mieleeni. Sitten esimies jatkoi ja sanoi, että minun tulee toimittaa hänelle kaikki sähköpostini niin saapunet kuin lähettämänikin. Tästä kieltäydyn ja perustelin, ettei se ole lain mukaan mahdollista, sillä silloin rikkoisin kirjesalaisuutta ja tietosuoja-asioita sekä salassapidettäviä tietoja, koska minulle tuli suoraan salaisiksi luokiteltuja asiakirjoja, yleensä valituksiin ja kanteluihin liittyviä, jotka kuuluivat tehtävieni mukaisesti kirjata Dynasty-asianhallintajärjestelmään ja lähettää asiakirjat edelleen asianosaisille valmisteltavaksi. Esimies sanoi, että hän haluaa ne, koska haluaa oppia niistä jotain. Jatkoin vielä, että postien lähettäminen ei ole mitenkään mahdollista, sillä silloin minun tulisi ilmoittaa kaikille, että kun lähetät minulle postia, niin joudun lähettämään ne edelleen esimiehelleni hänen vaatimuksestaan ja vastaavasti olisin joutunut ilmoittamaan kaikille niille, joille lähetin postia, kertomaan, että tämän viestin on saanut myös esimieheni hänen vaatimuksestaan. En esimiehen vaatimuksesta huolimatta lähettänyt muuta kuin ne postit, jotka katsoin kuuluvan myös hänelle tehtävänsä mukaisesti. Toinen lainvastainen vaatimus koski saapuvan postin käsittelyä. Esimies käski toisen työntekijän ollessa läsnä, että minun pitää avata kaikki postit vaikka ne olisivat tulleet siten, että henkilön nimi on niissä ensin ja organisaation sen alla. Kieltäydyin ehdottomasti tekemästä sellaista, koska olin satavarma, ettei niin tule, voi eikä saa tehdä, sillä rikkoisin kirjesalaisuutta, yksityisyyteen ja tietosuojaan liittyviä lakeja ja samalla hoitaisin itseni ulos. Silloin esimies otti kirjeet mukaansa ja sanoi toiselle läsnä olevalle työntekijälle, että lähdetään selvittämään asiaa Asianhallintakeskukseen, minut joka olin asianosainen, jätettiin siihen. Sanoin, että asia ei tule muuttumaan siellä. Jonkin ajan kuluttua tämä toinen työntekijä tuli takaisin ja toi myös minun nimelläni olevan kirjeen

4 4 (6) avattuna minulle ja sanoi, että ei niitä kirjeitä saa avata, joissa on ensin henkilön nimi. Ne saa avata vain asianosainen, ellei ole antanut erikseen lupaa toisen avata niitä. Tiesin sen ja sanoin, että miksi sitten minulle tullut kirje avattiin siellä? Esimies ei koskaan maininnut sanallakaan, että olin oikeassa eikä tullut edes pahoittelemaan tapahtunutta. Asiakirjahallinnon ja arkistoimen ammattitutkintoon ja tiedonhallinnan tehtäviin on sisältynyt monien eri lakien ja asetusten opiskelua. Koska mm. asiakirjojen arvonmääritykset perustuvat usein lakeihin, asetuksiin ja muihin erityismääräyksiin, olen osallistunut viimeisen 10 vuoden aikana useisiin tiedonhallinnan ja arkistotoimen lakisääteisiin koulutustilaisuuksiin, siksi tunnen mm. julkisuuslakiin ja -asetukseen, arkistolakiin sekä tietosuoja- ja tietoturvaan liittyviä asioita. Niiden tuntemus (tietää mistä etsii ja mitä etsii) ovat yksi edellytys hoitaa julkishallinnon tiedonhallintaa, asiakirjahallintoa ja arkistotoimen erityisasiantuntijuutta vaativia tehtäviä. Ei sen pitäisi olla pahe, että tietää asioista vähän laajemmin, mutta näemmä toimistosihteerin ei pitäisi sellaisia asioita osata. Mikä sitten todennäköisesti johti työsuhteeni purkamiseen n. klo 9.15 pyysin esimieheltäni Mari lisalolta apua TYKYsuunnitelman tekemisessä, joka tehtävä oli minulle annettu. Pyysin, että hän katsoisi minun kanssani lomakkeissa ja lähetekirjeessä pyydettyjä seuraavia kohtia, joihin en katsonut voivani yksin, uutena työntekijänä vastata: 1) 1. Työympäristön kehittäminen a. riskien arvioinneista nousseiden asioiden eteenpäin vieminen 2. Työyhteisö ja työorganisaatioiden toimivuuden parantaminen a. työyhteisön ihmissuhteiden, vuorovaikutuksen ja johtamisen kehittäminen b. huomioikaa liikuntatoimiston sekä kaupungin palvelut 3. Työntekijän terveyden ja ammatillisen osaamisen edistäminen a. Koulutustarpeiden selvittäminen ja arvioiminen b. liikuntatoimiston ja kaupungin palveluiden hyödyntäminen sekä omaehtoinen terveyden edistäminen". Edelliseen liittyvät kirje ja TYKY-suunnitelman lomakkeet ovat kokonaisuudessaan tämän oikaisuvaatimuksen liitteenä nro 5. Esimies vastasi avunpyyntööni erittäin väheksyvästi sanomalla kovalla äänellä, että "sehän on ihan simppelijuttu, jos et osaa niin ota selvää ja katso intrasta". Sanoin, että olen jo yrittänyt, mutta tässä tarvitsen ihan oikeasti esimiehen apua. Jatkoin vielä, etten kieltäydy tästä tehtävästä, mutta pyydän apua. Asialla oli kolme muuta kuulijaa. Hetken päästä esimies komensi kovaäänisesti, että tule työhuoneeseesi, niin keskustellaan asiasta. Siinä vaiheessa katsoin tilanteen sellaiseksi, että

5 Miksi kaikki tapahtui näin ennalta arvaamattomasti? ilmoitin esimiehelle, että on parempi nyt kun pyydän luottamusmiehen paikalle ja sitten voimme keskustella. Luottamusmies tuli paikalla ja kerroin miksi olin hänet pyytänyt paikalle. Toistin avunpyyntöni, mutta sen sijaan, että olisin saanut opastusta, esimies riuhtaisi asiakirjat kädestäni ja sanoi, että hän hoitaa homman. Minä toistin, että en kieltäydy tekemästä sitä, vaan että se on yhteinen asia ja se olisi tärkeää tehdä alustavasti yhdessä. Mari Iisalo poistui työhuoneestani, ja luottamusmies kuuli ja näki kaiken edellä olevan. Tämän jälkeen samana päivänä Mari Iisalo toi minulle kirjeen, joka koski työsuhteeni purkamista. Olin työskennellyt jo 3 ja '/2 kk, ja mistään työtehtävien laiminlyönneistä tai muista työsuhteen purkamiseen oikeuttavista asioista ei minulle ollut sanallakaan mainittu. Jatkoin töitäni päivän loppuun, en tiedä mistä sain siihen voimia, mutta kun töitä oli ja joillakin asioilla oli määräaika, oli ne hoidettava. Kyllä minä virheitäkin varmasti tein, mutta niin tekevät kaikki jotka jotain yleensäkin tekevät. Ne virheet, jotka huomasin itse, korjasin ja mitä korjattavaa tuli sosiaali- ja terveysjohtajalta, hän kertoi niistä luontevasti ja ne tulivat korjattua. Tiedossani ei ole sellaista vahinkoa, jolla olisi aiheutettu korvaamatonta menetystä. Olin joko ymmärtänyt toimeksiannon väärin tai kiireessä ja epähuomiossa olin tulkinnut asian toisin. Mitään suuren luokan työvirhettä, joka olisi voinut johtaa irtisanomiseen en ole saanut tietooni. Jos sellaista oli, niin sen olisin halunnut kuulla välittömästi ja toimia vastaisuudessa toisin. Vielä samana aamuna olin saanut sähköpostilla johtoryhmän muistion kokouksesta (liite nro 6), jossa oli päätetty antaa tehtäväkseni toimia sopimushallinnan vastuuhenkilönä hallinnon viiden viranhaltijan tuomien sopimusten osalta, eli käytännössä hoitaa sopimusten kirjaaminen Dynastyn Sopimushallintasovellukseen. Tarkemmin liitteessä nro 6 sovitulla tavalla. Kun vielä samana päivänä eli minun piti hoitaa edellä mainittu TYKY-suunnitelma, niin en voi muuta kuin ihmetellä tätä tapahtunutta. Kaikki uudet tehtävät oli mielestäni osoitus siitä, että hoidin tehtävät niin hyvin, että niitä voitiin vielä lisätä. Jos olisin hoitanut työni huonosti, niin on vaikeaa uskoa, että niitä olisi enää annettu lisää. Katson, että esimiehet Korttila ja Iisalo ovat käyttäneet asemansa tuomaa valtuutusta ja valtaa itsekkäin perustein, eivätkä ole nähneet mitä vaikutuksia tällaisella toiminnalla on koko työyhteisölle ja koko kaupungin imagolle hoitaa asia, joka olisi voitu ratkaista keskustelemalla, ellei muutoin niin ulkopuolisen asiantuntijan läsnä ollessa. Nyt kumpikin osapuoli on vain menettänyt, minä työni, johon olin erittäin vahvasti sitoutunut ja halusin antaa parhaan osaamiseni ja työpanokseni, ja kaupunki, jonne olen maksanut veroja vuodesta 1973 alkaen menetti kokeneen, varman ja pätevän työntekijän, jolla olisi ollut paljon annettavaa palkkansa eteen. 5 (6)

6 6 (6) Esitykseni vielä sovintoon pääsemisestä Perjantaihin saakka hoidin työtehtäviä niin normaalisti kuin siinä tilanteessa ja tilassa se oli mahdollista. Tein lähtöön liittyvät luovutusasiat ja olisin kertonut, mihin malliin työt jäivät osaltani, mutta se ei kiinnostanut esimiestä eikä jo ilmeisen sovittua jatkajaani, henkilöä, jonka määräaikainen työsuhde oli sovittu päättymään , mutta joka sitten siirtyikin tekemään toimistosihteerin tehtäviä. Yhtään päivää en ollut poissa töistä koko aikana. En näe mitään muuta syytä pikaiseen työsuhteeni purkamiseen kuin henkilökemian, joka olisi voitu selvittää avoimilla keskusteluilla tai ulkopuolisen työnohjaajan ohjauksessa. Henkilökemiat eivät voi olla sellainen syy, että hyvin hoidetut työtehtävät johtaisivat työsuhteen purkamiseen. Sovinnon tekeminen on vieläkin mahdollista, jos siihen vain löytyy tahtoa. Lopuksi Kaikkeen edellä esitettyyn perustuen pyydän, että Heinolan sosiaali- ja terveyslautakunta päättää perua työsopimuksen purkamisen, ja ottaa minut takaisin palvelukseensa. Pyydän myös mahdollisuutta tulla kuulluksi sosiaali- ja terveyslautakuntaan ennen päätöksen tekoa. Oikeudenmukaista ja myönteistä päätöstä odottaen Leena Repo Liitteet Viranhaltijapäätös , liite 1 Kuulemistilaisuuden muistio sekä siihen liittyvät asiakirjat, liite 2 Selvitys erilaisista kehittämisehdotuksista ja arkistoasioista, liite 3 Sähköposti, tiedote tehtävien muutoksesta väliaikaisesti, liite 4 TYKY-suunnitelmaa koskeva kirje ja lomakkeet, liite 5 Johtoryhmän muistio kokouksesta , liite 6 Oikaisuvaatimuksessa mainitun liitteen nro 3 toimitan asiakirjan täydentämisen perusteella viimeistään lautakunnan esityslistan valmisteluun mennessä.

Paananen: En, vaan Hämeenlinnassa. Puheenjohtaja: Hm Paananen: Toimistoapulaisena toimin siellä, kirjanpitäjänä. Syyttäjä: Olette sivulla 50 kertonut

Paananen: En, vaan Hämeenlinnassa. Puheenjohtaja: Hm Paananen: Toimistoapulaisena toimin siellä, kirjanpitäjänä. Syyttäjä: Olette sivulla 50 kertonut 27. Käsittely Helsingin Hovioikeudessa kesäkuu 2003 27.7. Kuullaan Todistaja (ALV tarkastaja) Matti Paananen Puheenjohtaja: No sitten voidaan kutsua Paananen, eikö niin? Todistaja Paananen saliin neljä.

Lisätiedot

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Jälkiarviointi Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 34/2009 gg Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden

Lisätiedot

Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA

Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA Oman työn ohjaimissa 1 Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN OPAS NUORISOSEUROILLE

TYÖNANTAJAN OPAS NUORISOSEUROILLE TYÖNANTAJAN OPAS NUORISOSEUROILLE SISÄLTÖ Miten käytän opasta? 3 Nuorisoseura työpaikkana 4 Miten nuorisoseura voi palkata työntekijän? 5 Työllistämisen eri vaihtoehdot 6 Palkkatuki 6 Kuntien työllistämistuet

Lisätiedot

työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle Paasikivi-Opisto Turun kristillinen opisto

työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle Paasikivi-Opisto Turun kristillinen opisto työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle Paasikivi-Opisto Turun kristillinen opisto Paasikivi-Opiston ja Turun kristillisen opiston oppimateriaalia 1 työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta OSALLISTAA

Vapaaehtoistoiminta OSALLISTAA Vapaaehtoistoiminta OSALLISTAA 1 TANJA LAATIKAINEN Vapaaehtoistoiminta OSALLISTAA Kustantaja Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Kirjoittaja Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja kuvitus Marja Muhonen

Lisätiedot

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut

Lisätiedot

Lä l hdiei k liikke k ellle

Lä l hdiei k liikke k ellle Lähde liikkeelle Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti kevät 2010 Kannustavia esimerkkejä tutkinnoista Tutkinnon suorittamisessa voi näyttää, mitä osaa Tuntui aivan mahtavalta pärjätä ja läpäistä tutkinto

Lisätiedot

Jotta yhteistoiminta onnistuisi

Jotta yhteistoiminta onnistuisi Jotta yhteistoiminta onnistuisi Sisältö Mitä tämä kirjanen käsittelee?... 3 Tutustuminen, ja työnohjaus toimintatapana... 6 Ammatillisuus yhteistoiminnassa... 12 Luottamus... 18 Johtajuus... 25 Erilaisuus

Lisätiedot

Selvitys opintojen keskeyttämisestä. Vantaan ammattiopisto Varia Anu Arponen-Aaltonen Joulukuu 2012

Selvitys opintojen keskeyttämisestä. Vantaan ammattiopisto Varia Anu Arponen-Aaltonen Joulukuu 2012 Selvitys opintojen keskeyttämisestä Vantaan ammattiopisto Varia Anu Arponen-Aaltonen Joulukuu 2012 1. Taustaa: - Kohderyhmänä laskentapäivästä toisen jakson loppuun mennessä opintonsa keskeyttäneet opiskelijat

Lisätiedot

Palkkakeskustelut Suomessa. vihjeitä ja kokemuksia

Palkkakeskustelut Suomessa. vihjeitä ja kokemuksia Palkkakeskustelut Suomessa vihjeitä ja kokemuksia Palkkakeskustelut Suomessa vihjeitä ja kokemuksia Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 2011 Toimituskunta: Niilo Hakonen

Lisätiedot

MATKALLA JOHTAJUUTEEN

MATKALLA JOHTAJUUTEEN Laurea Julkaisut I Laurea Publications Anni Sinkko (toim.) MATKALLA JOHTAJUUTEEN Artikkeleita Johtaminen työyhteisössä -opintojaksolta Laurea Julkaisut I Laurea Publications I 50 Anni Sinkko (toim.) MATKALLA

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

HAIPRO-VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI: TULOKSIA JA KOKEMUKSIA KÄSITTELYSTÄ

HAIPRO-VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI: TULOKSIA JA KOKEMUKSIA KÄSITTELYSTÄ Alustava yhteenveto vastauksista; 21.2.2008 1(24) HAIPRO-VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI: TULOKSIA JA KOKEMUKSIA KÄSITTELYSTÄ Kaarin Ruuhilehto ja Jari Knuuttila Sisällys 1. Johdanto 2. Vastaajien taustatiedot

Lisätiedot

Väitöskirjan synty elämää kahden tutkimuskulttuurin välissä

Väitöskirjan synty elämää kahden tutkimuskulttuurin välissä lektiot Väitöskirjan synty elämää kahden tutkimuskulttuurin välissä HELI HARRIKARI Väitöksenalkajaisesitelmä Helsingin yliopistossa 18. marraskuuta 2000 Tämä väitöstilaisuus on väärässä kontekstissa. Väitöksen

Lisätiedot

Työneuvoston lausunto TN 1362-99 (14/99)

Työneuvoston lausunto TN 1362-99 (14/99) 1 (16) Työneuvoston lausunto TN 1362-99 (14/99) Työneuvoston lausunto työaikalakien soveltamisesta X:n työskentelyyn Mykora Oy:ssä ja matkustamiseen käytetyn ajan lukemisesta työaikaan. Annettu Hämeen

Lisätiedot

Yt-neuvotteluohjeisto

Yt-neuvotteluohjeisto 1 Yt-neuvotteluohjeisto Ohjeita työvoiman vähentämisestä taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla koskeviin neuvotteluihin 2 Sisällysluettelo Saatteeksi... 3 Yt-kutsun tullessa... 3 Neuvotteluvelvoitteet

Lisätiedot

BENCHMARKING-TUTKIMUS

BENCHMARKING-TUTKIMUS Sisältö Johdanto... 3 Tarina Turku 1 -klubityön kulusta... 5 Ensimmäinen kokous syksyllä 2014... 5 Toinen kokous... 5 Kolmas kokous... 6 Seuraavat kokoukset... 7 BENCHMARKING-TUTKIMUS 1 Määrittele benchmarking-kohde...

Lisätiedot

Ammattina hyvinvointi. Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilaisen opas

Ammattina hyvinvointi. Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilaisen opas Ammattina hyvinvointi Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilaisen opas Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilaisen opas 1 Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilaisen opas 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Naantalin kaupungin henkilöstö Palautteen antaminen työstä

Naantalin kaupungin henkilöstö Palautteen antaminen työstä Naantalin kaupungin henkilöstö Palautteen antaminen työstä Tässä oppaassa käydään läpi palautteen antamista työstä. Palautteen antamisen lisäksi oppaaseen on kirjattu Naantalin kaupungissa käytössä olevat

Lisätiedot

Epäasiallinen kohtelu

Epäasiallinen kohtelu Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 42 Työsuojeluhallinto Epäasiallinen kohtelu Ohjeita häirinnän ja muun epäasiallisen kohtelun ehkäisyyn ja käsittelyyn työpaikalla Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 42 Uudenmaan

Lisätiedot

OPAS ERIMIELISYYKSIEN KÄSITTELYYN TYÖPAIKOILLA

OPAS ERIMIELISYYKSIEN KÄSITTELYYN TYÖPAIKOILLA @ #?!?! OPAS ERIMIELISYYKSIEN KÄSITTELYYN TYÖPAIKOILLA Kaupan liitto ry Palvelualojen ammattiliitto PAM ry SISÄLTÖ Osapuolina työnantaja ja työntekijä(t) miten erimielisyydestä eteenpäin?...3 Luottamusmiehen

Lisätiedot

Paananen: Minä kävin Kuusistoa auttamassa kerran kuussa, kaikki atk listat järjestykseen, aineisto aika järjestykseen kerran kuussa ja varsinaisen

Paananen: Minä kävin Kuusistoa auttamassa kerran kuussa, kaikki atk listat järjestykseen, aineisto aika järjestykseen kerran kuussa ja varsinaisen Pos.25. Käsittely "Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee" v.2000 Pos25.3.9 Todistaja Matti Paananen (NTC:n entinen kirjanpitäjä & Lääninveroviraston ALV tarkastaja) Teksti sisältää "muutaman varsinaisen

Lisätiedot

VIIKINKIRAVINTOLA HARALD OY:N TYÖVIIHTYVYYS

VIIKINKIRAVINTOLA HARALD OY:N TYÖVIIHTYVYYS - 1 - Opinnäytetyö (AMK) Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Restonomi 2011 Anette Saarikko VIIKINKIRAVINTOLA HARALD OY:N TYÖVIIHTYVYYS Miten henkilökunta voi työssään - 2 - OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

metalli Metallin sopimuskierros Varjonyrkkeilyä vai tosi ottelua HELSINGIN Helsingin Metallityöväen ammattiosasto n:o 5:n jäsenlehti 3-2007

metalli Metallin sopimuskierros Varjonyrkkeilyä vai tosi ottelua HELSINGIN Helsingin Metallityöväen ammattiosasto n:o 5:n jäsenlehti 3-2007 metalli HELSINGIN Helsingin Metallityöväen ammattiosasto n:o 5:n jäsenlehti 3-2007 Metallin sopimuskierros Varjonyrkkeilyä vai tosi ottelua 2 HELSINGINmetalli Kari Pekkarinen Päätoimittaja Teknologiateollisuus

Lisätiedot

Tarinoita palvelupoluilta

Tarinoita palvelupoluilta RAPORTTEJA 42 2015 Tarinoita palvelupoluilta Työtä Vantaan TYPissä kahdella vuosikymmenellä LINNEA ALHO Tarinoita palvelupoluilta Työtä Vantaan TYPissä kahdella vuosikymmenellä LINNEA ALHO RAPORTTEJA 42

Lisätiedot

26.11.2014. Keskustelupöytäkirjaan on kirjattu vain ne kaupunginvaltuuston esityslistan asiakohdat, joissa on käytetty puheenvuoro

26.11.2014. Keskustelupöytäkirjaan on kirjattu vain ne kaupunginvaltuuston esityslistan asiakohdat, joissa on käytetty puheenvuoro HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE KESKUSTELU- PÖYTÄKIRJA HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO Keskustelupöytäkirja 19 2014 Kokousaika: klo 17.00 22.14 Kokouspaikka: Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu

Lisätiedot