PÖRSSITIEDOTE klo 9.00 SYSOPEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI - MAALISKUU 2003

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖRSSITIEDOTE 8.5.2003 klo 9.00 SYSOPEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI - MAALISKUU 2003"

Transkriptio

1 PÖRSSITIEDOTE klo 9.00 SYSOPEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI - MAALISKUU Konsernin toiminnallinen kannattavuus parani viime vuoden vastaavasta katsauskaudesta ja oli edelleen tietotekniikkatoimialan parhaita - Liikevaihto 7,0 miljoona euroa, laskua viime vuoden vastaavasta katsauskaudesta 8 % - Liikevoitto ennen liikearvopoistoja (EBITA) oli 12,1 % liikevaihdosta eli 0,8 miljoonaa euroa, kasvua 0,2 miljoonaa euroa - Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja 0,7 miljoonaa euroa, kasvua 1,2 miljoonaa euroa - Osakekohtainen tulos 0,06 euroa, kasvua 0,13 euroa - Henkilöstön määrä kauden lopussa 305 henkilöä, laskua 8 % - Yleinen taloudellinen tilanne ja tietotekniikkapalveluiden kysynnän yhä jatkuva vaimentuminen luovat jonkin verran aiempaa suurempaa epävarmuutta SysOpenin lähiajan kysyntäja tulosnäkymiin. MARKKINAT JA SYSOPENIN LIIKETOIMINTA Yleinen taloudellinen ja maailmanpoliittinen tilanne jatkui katsauskaudella epävarmana. Yritysten investointihalukkuus väheni edelleen katsauskauden loppua kohden ja samalla tietotekniikkapalveluiden kysyntä vaimeni entisestään. Erityisesti tämä korostui ohjelmistotuotteiden sektorilla. SysOpen tarjoaa asiakkailleen heidän sähköistä liiketoimintaansa tehostavia asiantuntijapalveluja ja sovellusohjelmistoja. Liiketoiminta jakaantuu asiakasratkaisuihin, ohjelmistotuotteisiin sekä näitä tukevaan konsultointiin ja teknologiakehitykseen. Katsauskaudella SysOpen jatkoi vahvaa toimintaansa suurten ja keskisuurten asiakkaiden korkeaa lisäarvoa tuovien sähköisten liiketoimintaratkaisujen integraattorina. Asiakasratkaisujen ja konsultointipalveluiden kysyntä pääkaupunkiseudulla jatkui vakaalla tasolla ja kannattavuus säilyi hyvänä. Sen sijaan markkinoiden lisääntyvä epävarmuus heikensi kysyntää osassa kotimaan alueyksiköitä ja ohjelmistotuotteissa. Heikentyneestä markkinatilanteesta ja liikevaihdon laskusta huolimatta SysOpen onnistui edellisen vuoden vastaavasta katsauskaudesta parantamaan kannattavuuttaan merkittävästi.

2 Katsauskaudella uusia asiakkuuksia ja sopimuksia solmittiin muun muassa Fortumin, Patrian, Keskuskauppakamarin ja Telia Mobile AB:n Suomen sivuliikkeen kanssa. Katsauskauden aikana tehtiin muun muassa sopimus Alli-jäsenrekisterijärjestelmän toimittamisesta Keskuskauppakamarille syksyn 2003 aikana. Kauppa on erinomainen osoitus Alli-järjestelmän soveltuvuudesta hyvin erilaisille järjestöille ja organisaatioille. Katsauskaudella sovittiin myös useista jatkokehityshankkeita olemassa oleville asiakkaille. LIIKEVAIHTO VERRATTUNA EDELLISEEN VASTAAVAAN KATSAUSKAUTEEN Konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 7,0 miljoonaa euroa (1-3 kk/2002: 7,6 miljoonaa euroa). Liikevaihto laski vuoden 2002 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna 8 %. Tähän vaikuttivat pääosin Tavoitettavuus -liiketoimintaryhmän (CallCom Oy) myynti kuluvan vuoden alussa sekä edellisenä vuonna tehdyt muut kannattamattomien liiketoimintojen myynnit. Osaltaan liikevaihdon lasku johtui myös yleisen taloudellisen epävarmuuden aiheuttamista asiakasprojektien aloitusten viivästymisistä. Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 3,0 % (1-3/2002: 3,5 %). Pääkaupunkiseudun asiakasratkaisuihin keskittyneissä liiketoimintayksiköissä liikevaihto kasvoi hieman tai pysyi lähes ennallaan verrattuna edelliseen vuoteen. Sen sijaan osassa kotimaan alueyksiköitä ja ohjelmistotuotteissa liikevaihto jäi viime vuoden vastaavan ajanjakson tasosta. Liikevaihdon jakautuminen liiketoiminta-alueittain 1-3/2003: Asiakasratkaisut 93,6 % Ohjelmistotuotteet 6,4 % LIIKEVAIHTO VERRATTUNA EDELLISEEN VUOSINELJÄNNEKSEEN Liikevaihto konsernissa vuosineljänneksellä 10-12/2002 oli 7,7 miljoonaa euroa. Liikevaihto laski edellisestä vuosineljänneksestä 9 %. Lasku johtui kausivaihtelun lisäksi edellä mainitusta Tavoitettavuus-liiketoimintaryhmän myynnistä ja yleisesti heikentyneestä tietotekniikkapalveluiden kysyntätilanteesta. LIIKEVOITTO JA TULOSKEHITYS VERRATTUNA EDELLISEEN VASTAAVAAN KATSAUSKAUTEEN SysOpen on viimeisen vuoden aikana suunnitelmallisesti keskittynyt omaan ydinliiketoimintaansa eli korkeaa

3 lisäarvoa tuoviin asiakasratkaisuihin ja konsultointiin. Suoritettujen toimien johdosta konsernin toiminnallinen kannattavuus on tietotekniikkatoimialan parhaita. Konsernin liikevoitto ennen liikearvopoistoja (EBITA) oli 0,8 miljoonaa euroa (1-3/2002: 0,6 miljoonaa euroa, muutos 39 %), joka vastasi 12,1 % katsauskauden liikevaihdosta (1-3/2002: 8,0 %). Merkittävästi parantunut toiminnallinen tulos johtui liiketoiminnan keskittämisen lisäksi tehostuneen toiminnan myötä kuluissa aikaan saaduista säästöistä. Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 0,7 miljoonaa euroa (1-3/2002: -0,5 miljoonaa euroa) ja konsernin osakekohtainen tulos oli 0,06 euroa (1-3/2002: -0,07 euroa). Viime vuoden tulosta rasittivat kertaluontoiset tappiollisten tytär- ja osakkuusyhtiöiden osakepääomien, pääomaehtoisten lainojen ja myyntisaamisten alaskirjaukset. LIIKEVOITTO JA TULOSKEHITYS VERRATTUNA EDELLISEEN VUOSINELJÄNNEKSEEN Konsernin liikevoitto ennen liikearvopoistoja (EBITA) edellisellä vuosineljänneksellä 10-12/2002 oli 1,1 miljoonaa euroa. Katsauskauden liikevoitto ennen liikearvopoistoja muuttui edellisestä vuosineljänneksestä -24 %. Lasku johtui liikevaihdon pienenemisestä. Katsauskauden liikevoitto ennen liikearvopoistoja vastasi 12,1 % katsauskauden liikevaihdosta (10-12/2002: 14,5 %). RAHOITUS JA INVESTOINNIT Konsernin rahoitusasema säilyi hyvänä ja liiketoiminnan rahavirta oli positiivinen. Taseen loppusumma oli 14,9 miljoonaa euroa (1-3/2002: 18,2 miljoonaa euroa) ja omavaraisuusaste oli 73 % (1-3/2002: 62 %). Nettovelat suhteessa omaan pääomaan (net gearing) oli - 56 % (1-3/2002: -57 %). Konsernin likvidit varat olivat 5,9 miljoonaa euroa (1-3/2002: 6,3 miljoonaa euroa). Yhtiökokouksen päättämä vuoden 2002 osinko 3,5 miljoonaa euroa maksettiin osakkeenomistajille yhtiön tililtä , ja se on huomioitu kauden tunnusluvuissa (sen sijaan vuodelta 2001 päätetty osinko 2,0 miljoonaa euroa maksettiin vasta vuoden 2002 toisella vuosineljänneksellä). Konsernin bruttoinvestoinnit taseen pysyviin vastaaviin olivat 20 tuhatta euroa (2002: 150 tuhatta euroa). Konserni on jatkanut panostuksia palveluiden ja omien

4 ohjelmistokomponenttien tuotekehitykseen. Nämä kehityskulut on kirjattu kaikki suoraan kuluksi. PÄÄOMAN TUOTTO Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli katsauskaudella 24 % (1-3/2002: -17 %). Oman pääoman tuotto (ROE) oli 20 % (1-3/2002: -19 %). HENKILÖSTÖ JA HALLINTO Henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 305, jossa laskua 8 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan (1-3/2002: 331). Keskimäärin henkilöstöä oli katsauskaudella 306, jossa laskua 12 % edellisen vuoden vastaavaan katsauskauteen (1-3/2002: 348). Henkilöstömäärän lasku edellisestä vuosineljänneksestä (10-12/2002: 323) johtuu suurelta osin SysOpenin IT-tuen ulkoistamisesta ja Tavoitettavuus -liiketoimintaryhmän myynnistä. Henkilöstön lähtövaihtuvuus oli katsauskaudella 3,9 % (1-3/2002: 2,9 %). Henkilöstön jakautuminen toiminnoittain: Asiakasratkaisut 72 % Ohjelmistotuotteet 9 % Hallinto ja johto 15 % Kansainväliset toiminnot 4 % SysOpenin perustajiin kuuluvien Kari Karvisen ja Jorma Kylätien työsuhteet yhtiöön päättyivät varsinaisessa yhtiökokouksessa Kari Karvinen jatkaa edelleen päätoimisena luottamustoimessaan SysOpenin hallituksen puheenjohtajana. Myös Jorma Kylätie jatkaa luottamustoimessaan hallituksen jäsenenä. KONSERNI- JA ORGANISAATIORAKENNE myi tammikuussa 2003 puhelinvaihteisiin tavoitettavuusohjelmistoja kehittävän tytäryhtiönsä CallCom Oy:n noin 85 % osake-enemmistön. Ostajina toimivat viisi kyseisen tytäryhtiön työntekijöihin ja johtoon kuuluvaa henkilöä. Kaupan jälkeen :n omistusosuus CallCom Oy:stä on vielä 10 %, mutta kaupan ehtojen mukaan loputkin osakkeet siirtyvät ostajille vuoden 2004 loppuun mennessä. SysOpen-konsernissa emoyhtiö on. Katsauskauden 1-3/2003 päättyessä emoyhtiöllä oli kolme toiminnallista tytäryhtiötä: SysOpen Object Team Oy (emon omistusosuus

5 oli 90 %), SysOpen Limited (100 %) ja SysOpen UK Limited (51 %). SysOpen-konsernin liiketoimintayksiköt ovat vuoden 2003 alusta: Kauppa- ja palvelut, Telekommunikaatio ja teollisuus, Finanssi, Järjestöt ja liiketoiminnan kehittäminen, Kotimaan alueet sekä SysOpen Object Team Oy. Organisaatiorakenteen tavoitteena on hyödyntää entistä tehokkaammin asiakaslähtöisyyttä ja suunnata markkinointi ja myynti toimialapohjaisesti. YHTIÖKOKOUKSET :n varsinainen yhtiökokous pidettiin Yhtiökokouksessa vahvistettiin tilivuoden 2002 tilinpäätös ja myönnettiin tilivelvollisille vastuuvapaus. Yhtiökokous vahvisti hallituksen esityksen mukaisesti vuoden 2002 voitonjaon, jonka mukaan osinkoa maksettiin yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oleville osakkeille 0,38 euroa osaketta kohden eli yhteensä ,32 euroa. Osinko maksettiin yhtiön osakasluetteloon täsmäytyspäivänä merkityille osakkaille. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset: - Yhtiökokous päätti uusien optio-oikeuksien 2003A-2003D antamisesta. - Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta, optiooikeuksien antamisesta ja/tai osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä. Tätä valtuutusta ei ole käytetty. - Yhtiökokous valtuutti hallituksen hankkimaan omia osakkeita. Tätä valtuutusta ei ole käytetty. - Yhtiökokous valtuutti hallituksen luovuttamaan yhtiön hallussa olevat omat osakkeet. Tätä valtuutusta ei ole käytetty. Yhtiökokous päätti, että hallitustyöskentelystä maksetaan palkkiona hallituksen jäsenille euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle euroa kuukaudessa, kuitenkin niin, että jos henkilö on vakituisessa työsuhteessa yhtiöön, hänelle ei työsuhteen ajalta makseta hallitustyöskentelystä erillistä rahapalkkiota. Lisäksi päätettiin, että yhtiökokouksen hyväksymästä uudesta optioohjelmasta annetaan optio-ohjelman ehtojen mukaisesti optioihin oikeutetuille hallituksen jäsenille Risto Linturille ja Timo Tiihoselle kullekin kpl optiooikeuksia 2003B.

6 Hallituksen jäseniksi valittiin yhtiökokouksessa uudelleen Kari Karvinen, Jorma Kylätie, Risto Linturi, Matti Savolainen ja Timo Tiihonen. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa edelleen hallituksen päätoimiseksi puheenjohtajaksi Kari Karvisen ja varapuheenjohtajaksi Matti Savolaisen. OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Osakkeen nimellisarvo on 0,1 euroa. Osakkeiden lukumäärä on osaketta. omistaa itse kappaletta omia osakkeitaan. Osake on noteerattu Helsingin Pörssin päälistalla Tietoliikenne ja elektroniikka -toimialaryhmässä. Kaupankäyntitunnus on SYS1V ja pörssierä on 50 osaketta. Alin kaupankäyntikurssi Helsingin Pörssissä katsauskaudella 1-3/2003 oli 2,95 euroa ja ylin 3,79 euroa. Osakkeen päätöskurssi kauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä oli 2,95 euroa. Vaihdolla painotettu keskikurssi oli 3,44 euroa. Yhtiön markkina-arvo kauden päättyessä oli euroa. SysOpenilla oli yhteensä osakkeenomistajaa. OPTIO-OHJELMAT Sysopen Oyj:n optio-ohjelman mukaisia optioita on annettu kappaletta, jotka kaikki on merkitty. Osakkeiden merkintäaika kaikilla optiotodistuksilla päättyy Osakkeiden merkintähinta A-optioilla on 6,40 euroa osakkeelta, B-optioilla 9,30 euroa, C-optioilla 6,55 euroa ja D-optioilla 4,43 euroa osakkeelta. Sysopen Oyj:n kokonaan omistaman tytäryhtiön, Sysopen Partners Oy:n, hallussa oli yhteensä optio-ohjelman mukaista optiota. Sysopen Oyj:n optio-ohjelman mukaisia optioita on annettu kappaletta, jotka kaikki on merkitty. Osakkeiden merkintäaika kaikilla optiotodistuksilla päättyy Osakkeiden merkintähinta E-optioilla on 8,30 euroa osakkeelta, F-optioilla 5,36 euroa ja G-optioilla 3,28 euroa osakkeelta. Sysopen Oyj:n kokonaan omistaman tytäryhtiön, Sysopen Partners Oy:n, hallussa oli yhteensä optio-ohjelman mukaista optiota. Sysopen Oyj:n hallitus on tarjonnut uudesta optio-ohjelmasta 2003 optio-oikeuksia sellaisille vuosina 1999 ja 2000 liikkeeseen laskettujen optio-oikeuksien haltijoille, jotka ovat vielä Sysopen Oyj -konsernin palveluksessa tai jotka ovat vielä Sysopen Oyj:n hallituksessa. Optiot tarjottiin

7 optio-oikeuksien haltijoille hallituksen päättämien vaihtosuhteiden mukaisesti ja valtaosa vaihtoon oikeutetuista on hyväksynyt vaihtotarjouksen. Uusien optioiden jakamisen edellytyksenä oli, että optionhaltija vaihtaa kaikki omistamansa vuosina 1999 ja 2000 liikkeeseen lasketut optiot nyt liikkeeseen laskettuihin optioihin 2003A ja 2003B. Vaihdon seurauksena muiden kuin SysOpenin hallussa olevien optioiden määrä tulee olennaisesti laskemaan ja Sysopenin optiojärjestelmien kokonaislaimennus siten olennaisesti pienenemään. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT on käyttänyt syksyllä 2001 solmitun kauppasopimuksen mukaista optiotaan kasvattaen omistusosuuttaan SysOpen UK Limited tytäryhtiössä 51 %:sta 83,11 %:iin. LÄHIAJAN NÄKYMÄT Yleisen taloudellisen tilanteen epävarmuus ja useiden liiketoimintayksiköiden asiakkaiden omien tuotteiden ja palveluiden heikentynyt kysyntä vaikuttavat laskevasti myös SysOpenin odotuksiin tietotekniikkapalveluiden ja - tuotteiden lähiajan kysynnästä. Monella toimialalla ja asiakkaalla on käynnissä liiketoimintojen uudelleenjärjestelyjä. Taloudellinen epävarmuus ja yleinen markkinatilanne pitkittävät investointipäätösten tekoa ja hidastavat siten liiketoiminnan kasvua. SysOpen on säilyttänyt suhteellisen asemansa asiakaskunnassaan sekä saanut uusia potentiaaliltaan merkittäviä asiakkuuksia. Asiakasratkaisut-liiketoiminnan odotamme olevan kannattavaa lisääntyvästä hintapaineesta huolimatta ja ohjelmistotuoteliiketoiminnassa arvioimme koti- ja ulkomaisen liiketoiminnan toimitusvolyymien kasvavan vuoden loppua kohti. Konsultointi- ja teknologiakehityksen kysyntä on jatkossakin vakaata erityisesti haastavien olioteknologiahankkeiden ja tietojärjestelmäarkkitehtuurihankkeiden osalta. Konsernissa kiinnitetään erityistä huomiota kustannusten hallintaan. Strategian toteutuksessa keskitytään kannattavien ja kasvavien liiketoiminta-alueiden vahvistamiseen. Mikäli markkinatilanne edelleen heikkenee, tulee SysOpen reagoimaan tähän nopeasti. Ennustamme SysOpenin palvelujen ja tuotteiden kysynnän toisella vuosineljänneksellä olevan jonkin verran heikomman kuin ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Katsauskauden 1-

8 6/2003 osalta arvioidaan konsernin liikevoiton ennen liikearvopoistoja olevan viime vuoden vastaavan katsauskauden tasolla (EBITA 10 %). Koko vuoden 2003 osalle SysOpen on asettanut tavoitteekseen kasvattaa sekä liikevaihtoaan että kannattavuuttaan vuodesta Yleisen markkinatilanteen heikentymisestä johtuen näiden tavoitteiden saavuttaminen ilman yritysostoja edellyttää, että yleisen taloudellisen tilanteen epävarmuus väistyy nopeasti antaen tilaa tietotekniikkainvestointien käynnistämiselle. Mahdollisissa yritysosto- ja liittoumajärjestelyissä painotetaan liiketoimintojen strategista yhteensopivuutta ja omistaja-arvoon keskeisesti vaikuttavien tekijöiden edistämistä. VIESTINTÄ Osavuosikatsauksen tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle pidetään torstaina klo World Trade Centerissä, Marskinsali 2. kerros, Aleksanterinkatu 17, Helsinki. Tervetuloa. Kauden 1-6/2003 tulostiedot julkaistaan torstaina Helsingissä Sysopen Oyj Hallitus LISÄTIETOJA Toimitusjohtaja Arto Sahla, puh , gsm , Osavuosikatsaus ja kalvoesitys ovat nähtävissä myös konsernin internet-sivuilla: klo jälkeen. JAKELU Helsingin Pörssi Konsernin tuloslaskelma ,

9 LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalennukset Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO ENNEN LIIKEARVOPOISTOJA Poistot liikearvosta LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja kulut Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja Välittömät verot Vähemmistön osuus TILIKAUDEN VOITTO Konsernin tase , 1000 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Konserniliikearvo Aineettomat hyödykkeet yhteensä Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA VASTATTAVAA

10 OMA PÄÄOMA Osakepääoma Osakeanti Ylikurssirahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Muuntoero, vapaa oma pääoma OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ VÄHEMMISTÖOSUUS VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma VASTATTAVAA Konsernin rahavirtalaskelma vertailutietoineen, Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta: maksetut osingot vieraan pääoman muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat kauden alussa Rahavarat kauden lopussa Erotus Konsernin tunnuslukujen kehitys vertailutietoineen Toiminnan laajuus

11 Liikevaihto muutos -8% 2% -6 % edelliseen vuoteen Sijoitettu pääoma Sidottu pääoma Bruttoinvestoin nit taseen pysyviin vastaaviin - suhteessa liikevaihtoon 0% 2% 2 % Henkilöstön määrä Henkilöstö keskimäärin Kannattavuus Liikevoitto ennen liikearvopoisto ja - suhteessa 12% 8% 11 % liikevaihtoon Liikevoitto suhteessa 11% 7% 10 % liikevaihtoon Tulos ennen satunn.er ja veroja - suhteessa 10% 8 % liikevaihtoon -7% Tilikauden voitto suhteessa 8% -7% 7 % liikevaihtoon Oman pääoman 20% -19 % 14 % tuotto Sijoitetun pääoman tuotto 24% -17 % 16 % Rahoitus ja taloudellinen asema Korollinen 0 8 2

12 vieras pääoma Rah.om.arvopape rit+rahat ja pankkis. Nettovelkaantum -56% -57% -62 % isaste (Net Gearing) Omavaraisuusast 73% 62% 77 % e Liiketoiminnan rahavirta 995 Tulos/osake, 0,06-0,07 0,20 eur (konserni) Oma 1,13 1,18 1,44 pääoma/osake Hinta/voitto- 46,6 17,2 suhde (P/E) Osakkeen alin kaupantekokurss i Osakkeen ylin kaupantekokurss i Osakkeen keskikurssi Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa -74 2,95 5,11 2,52 3,79 6,35 6,35 3,44 5,8 4, Konsernin tunnuslukujen kehitys vertailutietoineen Toiminnan laajuus 1-3/ / / / /2002 Liikevaihto muutos -8% -6% -3% 0,8% 2 % edelliseen vuoteen Sijoitettu pääoma Sidottu pääoma Bruttoinvestoin nit taseen 477 pysyviin vastaaviin - suhteessa 0% 2% 1% 2% 2 %

13 liikevaihtoon Henkilöstön määrä Henkilöstö keskimäärin Kannattavuus Liikevoitto ennen liikearvopoisto ja - suhteessa 12% 11% 10% 10% 8% liikevaihtoon Liikevoitto suhteessa 11% 10% 9% 9% 7% liikevaihtoon Tulos ennen satunn.er ja veroja - suhteessa 10% 6% 1% -7% liikevaihtoon 8% Tilikauden voitto suhteessa 8% 7% 6% 0% -7 % liikevaihtoon Oman pääoman 14% 13% 0% -19% tuotto 20% Sijoitetun pääoman tuotto 24% 16% 14% 2% -17% Rahoitus ja taloudellinen asema Korollinen vieras pääoma Rah.om.arvopape rit+rahat ja pankkis. Nettovelkaantum isaste (Net Gearing) Omavaraisuusast e Liiketoiminnan rahavirta % -62% -50% -45% -57% 73% 77% 80% 73% 62%

14 Tulos/osake, eur (konserni) Oma pääoma/osake Hinta/voittosuhde (P/E) Osakkeen alin kaupantekokurss i Osakkeen ylin kaupantekokurss i Osakkeen keskikurssi Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa 0,06 0,20 0,14 0,00-0,07 1,13 1,44 1,38 1,24 1,18 46,6 28, ,2 2,95 2,52 3,50 5,11 2,52 6,35 6,35 6,35 6,35 3,79 3,44 4,51 4,71 5,24 5, Tunnusluvut osavuosilta on laskettu 3 kk:n jaksolle. Vuoden 2002 toisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksessa kerroimme muuttavamme lomapalkkavarausten purkukäytäntöä vuoden 2003 alusta vastaamaan paremmin todellisia loma-aikoja. Kauden 1-6/2002 tunnusluvut on taulukossa muutettu vastaamaan nykykäytäntöä. Taulukon muihin kausiin toimintatavan muutoksella ei ole vaikutusta. Tulos/osake on laskettu tilikauden keskimääräisen osakeantioikaistun osakkeiden lukumäärän ( kpl) mukaan. Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa oli kpl. Oman pääoman ja sijoitetun pääoman tuottoprosentit on muutettu vastaamaan vuositasoa. Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa hallussaan kpl omia osakkeitaan. Konsernilla ei ole johdannaissopimuksista johtuvia vastuita. Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. Helsingissä, 8. toukokuuta 2003 Hallitus

LIIKEVAIHTO VERRATTUNA EDELLISEEN VASTAAVAAN KATSAUSKAUTEEN

LIIKEVAIHTO VERRATTUNA EDELLISEEN VASTAAVAAN KATSAUSKAUTEEN PÖRSSITIEDOTE 7.8.2003 klo 8.00 SYSOPEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI - KESÄKUU 2003 - Konsernin toiminnallinen kannattavuus edelleen yksi tietotekniikkatoimialan parhaista - Liikevaihto 13,6 miljoona euroa;

Lisätiedot

13.2.2003 klo 10:00 SYSOPEN OYJ:N TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2002

13.2.2003 klo 10:00 SYSOPEN OYJ:N TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2002 SysOpen Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.2.2003 klo 10:00 SYSOPEN OYJ:N TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2002 Konsernin toiminnallinen kannattavuus ylitti ennusteen ja oli selvästi it-toimialan keskimääräistä tasoa parempi

Lisätiedot

SYSOPENIN LIIKEVAIHTO KAKSINKERTAISTUI JA TULOS KASVOI LÄHES KOLMANNEKSEN; OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2000

SYSOPENIN LIIKEVAIHTO KAKSINKERTAISTUI JA TULOS KASVOI LÄHES KOLMANNEKSEN; OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2000 SYSOPENIN LIIKEVAIHTO KAKSINKERTAISTUI JA TULOS KASVOI LÄHES KOLMANNEKSEN; OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2000 - Liikevaihto 4,8 miljoona euroa, kasvua viime vuoden vastaavasta 109 % (2,3 miljoonaa euroa) -

Lisätiedot

SysOpen Digia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.4.2006 klo 09:30

SysOpen Digia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.4.2006 klo 09:30 SysOpen Digia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.4.2006 klo 09:30 SYSOPEN DIGIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2006-31.3.2006 (IFRS) Yhteenveto - Liikevaihto 16,9 miljoonaa euroa (8,3 miljoonaa euroa 1-3/2005) - Liikevoitto

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2008 (IFRS)

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2008 (IFRS) Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2008 (IFRS) Yhteenveto - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa, kasvu 20,5 prosenttia - Orgaaninen kasvu 14,4 prosenttia - Liikevoitto 4,2 miljoonaa euroa, kasvu 47,0

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto - Liikevaihto 30,8 miljoonaa euroa, laskua 2,6 prosenttia - Liikevoitto 3,7 miljoonaa euroa, laskua 13,1 prosenttia - Kannattavuus (EBIT-%)

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto oli 14,2 prosenttia liikevaihdosta

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto oli 14,2 prosenttia liikevaihdosta Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto oli 14,2 prosenttia liikevaihdosta Yhteenveto - Liikevaihto 32,8 miljoonaa euroa, kasvua 6,4 prosenttia - Liikevoitto

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto 14,2 prosenttia liikevaihdosta

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto 14,2 prosenttia liikevaihdosta Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto 14,2 prosenttia liikevaihdosta Yhteenveto - Liikevaihto 32,8 miljoonaa euroa, kasvua 6,4 prosenttia - Liikevoitto

Lisätiedot

DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA

DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA Yhteenveto Tammi-joulukuu Liikevaihto 97,4 (99,7) miljoonaa euroa, laskua 2,3 prosenttia

Lisätiedot

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto Tammi-syyskuu - Liikevaihto 87,1 miljoonaa euroa, laskua 3,6 prosenttia - Liikevoitto 11,5 miljoonaa euroa, kasvua 9,7 prosenttia - Kannattavuus

Lisätiedot

Digian kolmas vuosineljännes 2013: Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi, mutta panostukset kansainväliseen liiketoimintaan rasittivat kannattavuutta

Digian kolmas vuosineljännes 2013: Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi, mutta panostukset kansainväliseen liiketoimintaan rasittivat kannattavuutta Digian kolmas vuosineljännes 2013: Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi, mutta panostukset kansainväliseen liiketoimintaan rasittivat kannattavuutta Yhteenveto Tammi-syyskuu Liikevaihto 73,0 (75,0) miljoonaa

Lisätiedot

SysOpen Oyj:n (myöhemmin konserni) liikevaihto nousi katsauskaudella 15,0 miljoonaan euroon (10,2 miljoonaa euroa).

SysOpen Oyj:n (myöhemmin konserni) liikevaihto nousi katsauskaudella 15,0 miljoonaan euroon (10,2 miljoonaa euroa). PÖRSSITIEDOTE 1 (1) SYSOPEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2001 - Liikevaihto 15,0 miljoona euroa (kasvua viime vuoden vastaavasta 46 %) - Liikevoitto ennen liikearvopoistoja 18,6 % liikevaihdosta

Lisätiedot

SYSOPENDIGIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2007-30.6.2007. Yhteenveto. Tammi-kesäkuu

SYSOPENDIGIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2007-30.6.2007. Yhteenveto. Tammi-kesäkuu SYSOPENDIGIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2007-30.6.2007 Yhteenveto Tammi-kesäkuu - Liikevaihto 52,2 miljoonaa euroa, kasvu 42 prosenttia - Liikevaihdon pro forma kasvu 3 prosenttia - Liikevoitto 5,3 miljoonaa

Lisätiedot

DIGIAN TOINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SELVÄSSÄ KASVUSSA

DIGIAN TOINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SELVÄSSÄ KASVUSSA DIGIAN TOINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SELVÄSSÄ KASVUSSA Yhteenveto Tammi-kesäkuu Liikevaihto 52,8 (48,5) miljoonaa euroa, kasvua 8,9 prosenttia Liikevoitto ennen kertaluonteisia

Lisätiedot

DIGIAN ENSIMMÄINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO KASVOIVAT QT:N ERITTÄIN VAHVAN KASVUN (30,9 %) TUKEMANA

DIGIAN ENSIMMÄINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO KASVOIVAT QT:N ERITTÄIN VAHVAN KASVUN (30,9 %) TUKEMANA DIGIAN ENSIMMÄINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO KASVOIVAT QT:N ERITTÄIN VAHVAN KASVUN (30,9 %) TUKEMANA Yhteenveto Tammi-maaliskuu Liikevaihto 25,7 (24,0) miljoonaa euroa, kasvua 7,1

Lisätiedot

SYSOPEN DIGIA OYJ:N NELJÄS VUOSINELJÄNNES JA TILINPÄÄTÖS 2006 (IFRS)

SYSOPEN DIGIA OYJ:N NELJÄS VUOSINELJÄNNES JA TILINPÄÄTÖS 2006 (IFRS) SysOpen Digia Oyj PÖRSSITIEDOTE 8.2.2007 kello 9:15 SYSOPEN DIGIA OYJ:N NELJÄS VUOSINELJÄNNES JA TILINPÄÄTÖS 2006 (IFRS) Yhteenveto - Tilikauden 2006 liikevaihto 85,0 miljoonaa euroa, kasvu 40 prosenttia

Lisätiedot

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2010: Liikevaihdon kasvu jatkui (+ 6,6 %) kannattavuuden pysyessä hyvänä (EBIT 10,9 %)

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2010: Liikevaihdon kasvu jatkui (+ 6,6 %) kannattavuuden pysyessä hyvänä (EBIT 10,9 %) Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2010: Liikevaihdon kasvu jatkui (+ 6,6 %) kannattavuuden pysyessä hyvänä (EBIT 10,9 %) Yhteenveto Tammi-syyskuu - Liikevaihto 94,8 (87,1) miljoonaa euroa, kasvua 8,8 prosenttia

Lisätiedot

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2010: Liikevaihdon kasvu jatkui (+ 6,6 %) kannattavuuden pysyessä hyvänä (EBIT 10,9 %)

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2010: Liikevaihdon kasvu jatkui (+ 6,6 %) kannattavuuden pysyessä hyvänä (EBIT 10,9 %) Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2010: Liikevaihdon kasvu jatkui (+ 6,6 %) kannattavuuden pysyessä hyvänä (EBIT 10,9 %) Yhteenveto Tammi-syyskuu - Liikevaihto 94,8 (87,1) miljoonaa euroa, kasvua 8,8 prosenttia

Lisätiedot

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.8.2004 klo 8.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2004 30.6.2004

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.8.2004 klo 8.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2004 30.6.2004 RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.8.2004 klo 8.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2004 30.6.2004 - Liikevaihto kasvoi 76% ollen 141,7 (80,7)Me - Altiman ja tanskalaisen Treffco-yhtiön yhdistäminen Ramirentiin on edennyt

Lisätiedot

Sisällys. Hallituksen toimintakertomus. Vuosikertomus 2014

Sisällys. Hallituksen toimintakertomus. Vuosikertomus 2014 Sisällys Hallituksen toimintakertomus Markkinat ja Digian liiketoiminta Taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut Liikevaihto Tuloksen ja kannattavuuden kehitys Rahoitus ja investoinnit Selvitys

Lisätiedot

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.02.2004 KLO 8.00 SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003 Scanfil konsernin liikevaihto kasvoi 16,1 % edelliseen vuoteen verrattuna kannattavuuden

Lisätiedot

Q1: Myynti ennätystasolle yritysjärjestelyyn liittyvät kulut painoivat liiketuloksen tappiolle

Q1: Myynti ennätystasolle yritysjärjestelyyn liittyvät kulut painoivat liiketuloksen tappiolle 1 (19) Osavuosikatsaus 29.4.2015 klo 8.45 DOVRE GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Q1: Myynti ennätystasolle yritysjärjestelyyn liittyvät kulut painoivat liiketuloksen tappiolle Tammi-maaliskuu 2015

Lisätiedot

http://qfx.quartalflife.com/clients/fi/donesolutions/rss/newsentry.aspx?id=1002114222&culture=fi-fi

http://qfx.quartalflife.com/clients/fi/donesolutions/rss/newsentry.aspx?id=1002114222&culture=fi-fi REVENIO GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 Voimakasta liikevaihdon ja liikevoiton kasvua ensimmäisellä neljänneksellä Helsinki, 2011-04-27 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Revenio Group Oyj Pörssitiedote

Lisätiedot

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat katsauskaudella 2 tuhatta euroa (34 tuhatta euroa).

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat katsauskaudella 2 tuhatta euroa (34 tuhatta euroa). ENDERO OYJ Pörssitiedote 26.4.2005 klo 12.45 ENDERO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2005 - Liikevaihto 1410 tuhatta euroa (1223 tuhatta euroa 31.3.2004) - Liiketulos rahoituserien jälkeen -138 tuhatta euroa

Lisätiedot

Liikevaihto kasvoi 31 % ja oli 46,6 milj. euroa (35,5 milj. euroa tammi syyskuussa 2007).

Liikevaihto kasvoi 31 % ja oli 46,6 milj. euroa (35,5 milj. euroa tammi syyskuussa 2007). Proha Oyj Osavuosikatsaus 6.11.2008 klo 09.00 PROHAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2008 (IFRS) Tammi syyskuu 2008: Liikevaihto kasvoi 31 % ja oli 46,6 milj. euroa (35,5 milj. euroa tammi syyskuussa 2007).

Lisätiedot

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Julkaistu: 2009-05-08 08:00:00 CEST Nurminen Logistics Oyj - Osavuosikatsaus NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN

Lisätiedot

Vuosikertomus 2011. Digian vuosikertomus 2011 löytyy verkosta osoitteesta vuosikertomus2011.digia.com

Vuosikertomus 2011. Digian vuosikertomus 2011 löytyy verkosta osoitteesta vuosikertomus2011.digia.com Vuosikertomus 2011 Digian vuosikertomus 2011 löytyy verkosta osoitteesta vuosikertomus2011.digia.com Vuosikertomus 2011 Sisällysluettelo 1 Markkinat ja Digian liiketoiminta 2 Taloudellista asemaa ja tulosta

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2010-30.6.2010 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2010-30.6.2010 (IFRS) Osavuosikatsaus 1 (17) 12.7. BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6. (IFRS) YHTEENVETO Tammi kesäkuu H1 - Liikevaihto 49 743 tuhatta euroa (44 446 tuhatta euroa) kasvu 11,9 prosenttia - Liikevoitto 5 143 tuhatta

Lisätiedot

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2002

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2002 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.02.2003 KLO 9.00 SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2002 Scanfil konsernin pro forma -liikevaihto laski kannattavuuden säilyessä hyvällä tasolla.

Lisätiedot

CITYCON OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.4.2004 KLO 11.00

CITYCON OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.4.2004 KLO 11.00 CITYCON OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.4.2004 KLO 11.00 CITYCONIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2004 - Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja kasvoi 5,7 milj. euroon (4,8 milj. euroa) - Liikevaihto kasvoi 21,9 milj. euroon

Lisätiedot