VAIKUTTAVAA LYHYTPSYKOTERAPIAA JA NEUVONTAA MASENNUKSEEN: IPT JA IPC Seinäjoki Jarmo Kontunen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAIKUTTAVAA LYHYTPSYKOTERAPIAA JA NEUVONTAA MASENNUKSEEN: IPT JA IPC Seinäjoki 13.10. 2009 Jarmo Kontunen"

Transkriptio

1 VAIKUTTAVAA LYHYTPSYKOTERAPIAA JA NEUVONTAA MASENNUKSEEN: IPT JA IPC Seinäjoki Jarmo Kontunen

2 Interpersoonallinen psykoterapia (IPT) Aikarajattu (12-16 istuntoa) ja vaiheistettu hoito Käsitellään nykyhetken vuorovaikutussuhteita Perusajatus (Weissman, Markowitz, Klerman 2000) auttaa ymmärtämään oireiden ja elämäntilanteessa olevien interpersoonallisten ongelmien yhteyksiä, löytää keinoja käsitellä interpersoonallisia ongelmia ja sitä kautta helpottaa depressiivisiä oireita

3 Interpersoonallinen neuvonta Interpersonal counseling (IPC) IPT:n periaatteita noudattava lyhyt (6-7- käyntiä) ohjaus- ja neuvontatyyppinen työmuoto, jolla pyritään Ennaltaehkäisemään vakavampia oireita tai lievittämään oireita mahdollisimman varhaisessa vaiheessa Kohderyhmänä perusterveydenhuollon tai työterveyshuollon potilaat, jotka kärsivät lievemmistä (depressiivisistä) oireista: uupumus, huolet tai elämäntilannekriisit

4 Kirjallisuus Alkuperäinen manuaali Klerman, G, Weissman, M, Rounsaville, B, Chevron, E. (1984) Interpersonal Psychotherapy of Depression. BasicBooks. Perusteos: Weissman, M., Markowitz, J., Klerman, G. (2000) Comprehensive Guide to Interpersonal Psychotherapy. Basic Books Uusin tiivis kokonaiskatsaus Weissman, M., Markowitz, J., Klerman, G. (2007) Clinician s Quick Guide to Interpersonal Psychotherapy. Oxford University Press. Suomeksi Kontunen, J., Karlsson, H., Larmo, A. (2007) Interpersoonallinen psykoterapia depression fokusoitu hoitomenetelmä. Edita.

5 Kirjallisuus IPT:n sovellutuksista Markowitz, J. (1998) Interpersonal Psychotherapy for Dysthymic Disorder. Wilfley, D., MacKenzie, R., Welch, R., Ayres, V., Weissman, M. (2000) Interpersonal Psychotherapy For Group. Stuart, S., Robertson, M. (2003) Interpersonal Psychotherapy. A Clinician s Guide. Mufson, L., Dorta, K., Moreau, D., Weissman, M. (2004) Interpersonal Psychotherapy for Depressed Adolescents. Frank, E. (2005) Treating Bipolar Disorder. A Clinician s Guide to Interpersonal and Social Rhythm Therapy. Hinrichsen, A., Clougherty, K. (2006) Interpersonal Psychotherapy for Depressed Older Adults. Miller, M. (2009) Clinician s Guide to Interpersonal Psychotherapy in Late Life, Helping Cognitively Impaired or Depressed Elders and Their Caregivers.

6 IPT:n tausta Interpersoonallinen koulukunta USA:ssa Perustui alkuaan Harry Stack Sullivanin työhön Interpersoonallinen suhde = merkityksellinen (pitkäaikainen) yhteys kahden tai useamman ihmisen välillä. Psykoterapian tavoitteena on mahdollistaa interpersoonallinen oppiminen Interpersoonallisen koulukunnan ajatuksiin tukeutuen Klerman ja Weissman kollegoineen Kehittivät ja testasivat kokeellisissa tutkimusasetelmissa 1970-luvulla yksinkertaista, määräkestoista psykoterapiaa Painopiste yksilön ottamissa ja saamissa rooleissa vuorovaikutussuhteissa sekä niiden muutosmahdollisuuksissa

7 Tutkimushavainnot depression ymmärtämiseksi interpersoonallisena ongelmana Bowlbyn kiintymyssuhdeteoria (attachment) antaa taustan ymmärtää, miksi läheisten suhteiden katkeaminen johtaa depressioon Lisäksi tutkimushavainnot depression yhteyksistä Sosiaaliseen stressiin Menetyksiin ja vastoinkäymisiin elämässä Interpersoonallisiin vaikeuksiin masennuksen seurauksena Korjaaviin kokemuksiin lähisuhteissa

8 IPT:n tulostutkimukset Verrattu kokeellisissa asetelmissa sekä lääkehoitoihin että ei-valikoituun (tai ei-ajallisesti rajattuun) hoitoon Vaikutukset oiretasolla samaa tasoa kuin lääkehoidossa, mutta tulevat esille hiukan myöhemmin Parempi tulos, kun lääkehoito ja IPT yhdistetty, kuin kumpikaan erikseen Lääkehoito ja psykoterapia vaikuttavat eri alueilla: lääkehoito ehkäisee oireiden pahentumista ja relapseja IPT parantaa sosiaalista selviytymistä IPT ja aivojen kuvantaminen IPT:lla havaittavissa PET ja SPECT menetelmillä samankaltaista aivotoiminnan korjaantumista kuin lääkehoidolla

9 IPC:n tulostutkimuksia Ensimmäinen satunnaistettu IPC-tutkimus (Klerman al. 1987) IPC oli toteutettavissa perusterveydenhuollossa potilaiden oireet vähenivät enemmän kuin vertailuryhmässä Yleissairaalassa ikääntyneillä henkilöillä (Mossey & al. 1996) IPC osoittautui käyttökelpoiseksi, hyvin vastaanotetuksi ja masennusoireita vähentäväksi Puhelinkonsultaationa (Neugebauer & al. 2006) keskenmenon kohdanneiden naisten IPC-ohjausta verrattiin tavanomaiseen kontaktiin. IPC-ryhmässä oireet olivat selvästi vähäisemmät kuin vertailuryhmässä Perusterveydenhuollossa (Menchetti 2009) Monikeskustutkimus Italiassa: SSRI-lääkitys vs. IPC 300 potilasta IPC antoi vähintään yhtä hyvän hoitotuloksen kuin SSRI-lääkitys.

10 IPT:N VAIHEET Alkuvaihe (3 käyntiä): Oireiden kartoitus ja niiden kuvaus potilaalle yksilöllisellä ja yleisellä tasolla Interpersoonallisten suhteiden kartoitus Keskeisen ongelma-alueen määrittely ja hoitosopimus Keskivaihe (5-9 käyntiä): työskentely sovitussa fokuksessa Lopetusvaihe (2-4 käyntiä) Keskustelu voinnista, tehdystä työstä ja tuki terapiasuhteen päättämiseen

11 IPC:N VAIHEET Alkuvaihe (2 käyntiä) Stressin oireiden/huolien kartoitus ja yhteydet elämäntilanteeseen Interpersoonallisten suhteiden kartoitus Keskeisen ongelma-alueen määrittely Keskivaihe (3 käyntiä) työskentely sovitussa fokuksessa Lopetusvaihe (1-2 käyntiä) Rohkaisu ja tuki käyttää itsenäisesti omia selviytymiskeinoja

12 Toipilaan roolin määrittely IPT:ssa Diagnostiikan läpikäynti, lääkityksen tarpeen ja työ-/ opiskelukyvyn arviointi on jo osa sairaan/toipilaan roolin määrittelyä Lisäksi terapeutti tuo esille sairaan/toipilaan rooliin liittyviä tekijöitä Avun hakeminen on ollut järkevä teko ja potilaalla lupa vapautua määräajaksi joistakin sosiaalisista velvollisuuksista Toipilaan rooli on väliaikainen: toipumisprosessin kuvaus rajaa sairaan roolin ja luo edellytykset yhteistyölle toipumisen hyväksi

13 Interpersoonallisten suhteiden arviointi Terapeutti kiinnittää potilaan huomion niihin elämäntapahtumiin ja interpersoonallisiin tekijöihin, jotka edelsivät hoitoon hakeutumista Monipuolinen kuva jokaisesta potilaalle tärkeästä henkilöstä Kontaktin tiiviys ja sisältö Odotukset puolin ja toisin sekä ovatko odotukset toteutuneet Suhteen tyydyttävät ja ei-tyydyttävät puolet Tavat, joilla potilas on yrittänyt muuttaa tai haluaisi muuttaa suhdetta

14 Keskeisen ongelma-alueen määrittely Mitkä tekijät ovat yhteydessä depression oireisiin (depression kehä) Ongelma-alueen rajauksella voidaan asettaa realistiset tavoitteet ja valita hoitostrategia Ongelma-alueet: Suru Interpersoonalliset rooliristiriidat Roolimuutokset Interpersoonallinen arkuus

15 Depression kehä Edeltävät tapahtumat Kokemukset/tunteet FOKUS: Suhteet Suhteet Depression oireet Kokemukset/tunteet

16 KESKIVAIHEEN TYÖSKENTELY Terapeutin aloituskysymys suuntaa huomion ajankohtaisiin tapahtumiin ja tunteisiin Terapiatunnin perusrakenne Voinnin seuranta Jonkin ongelmatilanteen yleinen tarkastelu Potilaan odotukset ja havainnot tilanteesta tarkentaen Vaihtoehtoisten toimintatapojen etsiminen Rohkaisu uuden toimintatavan käyttöön Tavoitteena uusi käyttäytymistapa: potilas saa mahdollisuuksia purkaa depressiota laukaissutta ja/tai ylläpitävää vuorovaikutuskehää

17 Suru Depressioon johtanut suruprosessi voi ilmetä viivästyneenä (yhteys menetykseen on saattanut kadota) tai estyneenä (ilmenee esimerkiksi somaattisina reaktioina) Terapeutin tehtävänä rohkaista potilasta ajattelemaan menetystä keskustella siitä, mitä kuolemaa ennen ja sen jälkeen tapahtui ja tutkia kuolemaan assosioituneita tunteita ohjata muutosmahdollisuuksiin interpersoonallisissa suhteissa, kun potilas on siihen valmis

18 Interpersoonalliset rooliristiriidat Potilaan ja hänen läheisensä yhteen sovittamattomat odotukset suhteesta voivat olla asteeltaan: osapuolille tietoisia ja he yrittävät aktiivisesti muuttaa tilannetta tuki käynnissä olevalle prosessille umpikujatilanteessa, jossa osapuolet ovat lopettaneet keskustelun saada vuoropuhelu liikkeelle peruuttamattomasti korjaamaton suhde auttaa luopumaan ja suremaan Terapiassa tehtävänä on ymmärtää, miten erilaiset rooliodotukset ovat yhteydessä ongelmiin tutkia rinnakkaisuuksia aikaisempiin suhteisiin havaita ääneen lausumattomat oletukset suhteesta ja oppia ilmaisemaan omat tarpeet molempien tarpeet huomioiden

19 Roolimuutokset Vaikeudet selvitä elämänmuutoksesta, joka vaatii roolimuutosta elämänvaiheisiin liittyvät muutosvaatimukset sosiaalisen aseman muutokset Terapiassa arvioidaan vanhaa roolia, tutkitaan siihen liittyviä tunteita, realisoidaan uuden roolin vaatimuksia ja rohkaistaan uudessa roolissa tarvittavien taitojen hankintaan

20 Interpersoonallinen arkuus Hyvin niukat vuorovaikutussuhteet, jotka ovat yhteydessä depressioon Tavoitteena vähentää sosiaalista eristäytyneisyyttä ja rohkaista uusien suhteiden muodostamiseen Tarkastellaan menneitä merkityksellisiä suhteita ja toistuvia toimintamalleja, jotka estävät läheisten suhteiden syntymistä Suhde terapeuttiin tärkeä pohja hahmottaa odotuksia vuorovaikutussuhteista ja tätä tietoa voidaan käyttää potilaan vuorovaikutussuhteiden ymmärtämiseen ja aloitteellisuuden rohkaisuun

21 LOPETUSVAIHE Mahdollisuus lopettamiseen liittyvien tunteiden käsittelyyn Oireissa tapahtuneiden muutosten arviointi Muutosten ja kykyjen tunnistaminen interpersoonallisissa suhteissa Tulevaisuuden mahdollisten stressitilanteiden kartoitus ja niistä selviämisen keinot Mahdollisen jatkohoidon tarpeen arviointi

22 TERAPEUTTISET TOIMENPITEET IPT:SSA Kysyminen ja kuunteleminen Rohkaisu tunteiden käsittelyyn Selventäminen ja osoittaminen Kommunikaatioanalyysi Terapeuttisen suhteen tarkastelu Käyttäytymisen ohjaaminen Päätöksentekoanalyysi Rooliharjoitus

Interpersonaalinen psykoterapia pureutuu ongelmiin sosiaalisessa vuorovaikutuksessa

Interpersonaalinen psykoterapia pureutuu ongelmiin sosiaalisessa vuorovaikutuksessa tieteessä Heikki Katila LKT, psykiatrian dosentti, Helsingin yliopisto Psykiatrinen Palvelukeskus Solvum Oy heikki.katila@solvum.fi Jarmo Kontunen PsL, psykologi, psykoterapeutti (VET) Psykoterapia- ja

Lisätiedot

Raul Soisalo SUISIDAALISUUDEN ARVIOINTI JA HOITO. Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys ry.

Raul Soisalo SUISIDAALISUUDEN ARVIOINTI JA HOITO. Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys ry. SUISIDAALISUUDEN ARVIOINTI JA HOITO Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys ry. 2012 Itsetuhoisuus- ja väkivaltariskin arviointi Itsemurhaa yrittäneet kaikki tulisi ohjata psykiatriseen arvioon ja heille

Lisätiedot

Kognitiivinen pariterapia. Teija Niemelä

Kognitiivinen pariterapia. Teija Niemelä Kognitiivisen psykoterapian verkkolehti 2004, 1, (2), 110-127. Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry Kognitiivinen pariterapia Teija Niemelä Abstrakti Artikkelissa kuvataan erästä kognitiivisen psykoterapian

Lisätiedot

Kognitiivinen psykoterapia nuorten depression hoidossa

Kognitiivinen psykoterapia nuorten depression hoidossa Kognitiivinen psykoterapia verkkolehti 2005, 2, (1), 17-43. Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry Kognitiivinen psykoterapia nuorten depression hoidossa Tanja Martin Tiivistelmä Tässä artikkelissa selvitetään

Lisätiedot

KOGNITIIVIS-ANALYYTTISEN TERAPIAN KEHITYS JA PERUSKÄSITTEET

KOGNITIIVIS-ANALYYTTISEN TERAPIAN KEHITYS JA PERUSKÄSITTEET KOGNITIIVIS-ANALYYTTISEN TERAPIAN KEHITYS JA PERUSKÄSITTEET Valtiot.tri, psykoterapeutti Liisa Eränen Sisällysluettelo 1 KATin historiasta ja kehityksestä 1.1 Reformulaatio kognitiivis-analyyttisessa terapiassa

Lisätiedot

SKITSOFRENIAPOTILAAN KOGNITIIVINEN PSYKOTERAPIA

SKITSOFRENIAPOTILAAN KOGNITIIVINEN PSYKOTERAPIA Kognitiivinen psykoterapia verkkolehti 2005, 2, (1), 44-69. Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry SKITSOFRENIAPOTILAAN KOGNITIIVINEN PSYKOTERAPIA Tiina Tuominen TIIVISTELMÄ Artikkelissani kuvailen skitsofreniapotilaan

Lisätiedot

Sisäinen häpeä ja kognitiivinen psykoterapia. Jari Jakola

Sisäinen häpeä ja kognitiivinen psykoterapia. Jari Jakola Kognitiivisen psykoterapian verkkolehti 2005, 2, (2), 94-112. Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry Sisäinen häpeä ja kognitiivinen psykoterapia Jari Jakola Tiivistelmä Artikkelissa esitellään häpeäongelman

Lisätiedot

NÄKYYKÖ HYVÄKSYMIS - JA OMISTAUTUMISTERAPIAN SOVELTAMINEN YLEISSAIRAALAPSYKIATRIANOSASTOLLA HOITOTULOKSESSA?

NÄKYYKÖ HYVÄKSYMIS - JA OMISTAUTUMISTERAPIAN SOVELTAMINEN YLEISSAIRAALAPSYKIATRIANOSASTOLLA HOITOTULOKSESSA? NÄKYYKÖ HYVÄKSYMIS - JA OMISTAUTUMISTERAPIAN SOVELTAMINEN YLEISSAIRAALAPSYKIATRIANOSASTOLLA HOITOTULOKSESSA? Leena Landström Pro gradu tutkielma Psykologian laitos Tampereen yliopisto Marraskuu 2006 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Depressio ja työterveyshuolto - ajankohtaista hoitosuosituksista Perjantai-meeting Teija Kivekäs LT, psykiatrian dosentti, ylilääkäri Päivitetyt hoitosuositukset Depression Käypä hoito

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian perusperiaatteet ja käyttö mielialahäiriöissä

Kognitiivisen psykoterapian perusperiaatteet ja käyttö mielialahäiriöissä Psykoterapia Nils Holmberg ja Seppo Kähkönen Kognitiivisen psykoterapian perusperiaatteet ja käyttö mielialahäiriöissä Aron T. Beck kehitti kognitiivisen psykoterapian alun perin depression hoitoon, mutta

Lisätiedot

Lasten psykoanalyyttinen ryhmäpsykoterapia

Lasten psykoanalyyttinen ryhmäpsykoterapia ARTIKKELIT 3 Erja Tuompo-Johansson & Anitta Toivanen Lasten psykoanalyyttinen ryhmäpsykoterapia Lapsi elää perheessään, päiväkodissaan, koulussaan ja harrastuksissaan erilaisissa ryhmissä. Niinpä aikuisten

Lisätiedot

Fysioterapeuttien ja perheiden käsityksiä CPvammaisten. ohjauksesta botulinumtoksiini A injektion yhteydessä

Fysioterapeuttien ja perheiden käsityksiä CPvammaisten. ohjauksesta botulinumtoksiini A injektion yhteydessä Fysioterapeuttien ja perheiden käsityksiä CPvammaisten lasten ja nuorten fysioterapeuttisesta ohjauksesta botulinumtoksiini A injektion yhteydessä Mannelin, Matleena Piironen, Krista 2010 Laurea Otaniemi

Lisätiedot

Sosiaalivirasto. Vahvista raittiutta ja kohtuukäyttöä. Helsingin kaupunki LY H Y T N E U V O N T A O P A S SOSIAALIALALLE

Sosiaalivirasto. Vahvista raittiutta ja kohtuukäyttöä. Helsingin kaupunki LY H Y T N E U V O N T A O P A S SOSIAALIALALLE Vahvista raittiutta ja kohtuukäyttöä LY H Y T N E U V O N T A O P A S SOSIAALIALALLE Helsingin kaupunki Sosiaalivirasto LYHYTNEUVONTAOPAS SOSIAALIALALLE 1 Sisältö Tiivistelmä 5 1. Johdanto 7 2. Keskeisiä

Lisätiedot

Susanna Koivula MASENTUNUT TYÖNTEKIJÄ TYÖTERVEYSHUOLLON ASIAKKAANA

Susanna Koivula MASENTUNUT TYÖNTEKIJÄ TYÖTERVEYSHUOLLON ASIAKKAANA Susanna Koivula MASENTUNUT TYÖNTEKIJÄ TYÖTERVEYSHUOLLON ASIAKKAANA Kuntoutusohjauksen ja - suunnittelun koulutusohjelma 2012 MASENTUNUT TYÖNTEKIJÄ TYÖTERVEYSHUOLLON ASIAKKAANA Koivula, Susanna Satakunnan

Lisätiedot

TERVEYDENHOITAJAN ANTAMA SOSIAALINEN TUKI SYNNYTYKSEN JÄLKEISEN MASENNUKSEN AIKANA

TERVEYDENHOITAJAN ANTAMA SOSIAALINEN TUKI SYNNYTYKSEN JÄLKEISEN MASENNUKSEN AIKANA TERVEYDENHOITAJAN ANTAMA SOSIAALINEN TUKI SYNNYTYKSEN JÄLKEISEN MASENNUKSEN AIKANA Elisa Ahola Kaarina Mertaniemi Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Terveysalan koulutusohjelma,

Lisätiedot

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN Tutkimus nuorten omakohtaisista masennuskokemuksista Henna Heiskanen Eeva Laukkanen Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen

Lisätiedot

YOUNGIN SKEEMAKYSELYLOMAKE (YSQ) KOGNITIIVISEN TERAPIAN TYÖVÄLINEENÄ. Tuija Leeste TIIVISTELMÄ JOHDANTO 2007, 4, (2), 124-146

YOUNGIN SKEEMAKYSELYLOMAKE (YSQ) KOGNITIIVISEN TERAPIAN TYÖVÄLINEENÄ. Tuija Leeste TIIVISTELMÄ JOHDANTO 2007, 4, (2), 124-146 Kognitiivisen psykoterapian verkkolehti 2007, 4, (2), 124-146 Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry YOUNGIN SKEEMAKYSELYLOMAKE (YSQ) KOGNITIIVISEN TERAPIAN TYÖVÄLINEENÄ Tuija Leeste TIIVISTELMÄ Tässä

Lisätiedot

Fibromyalgiapotilaiden. kuntoutus. Kivun psykologiasta

Fibromyalgiapotilaiden. kuntoutus. Kivun psykologiasta 2 jäsenlehti LOKAKUU 2004 Suomen Kivuntutkimusyhdistyksen Fibromyalgiapotilaiden kuntoutus Kivun psykologiasta 1 Sisällysluettelo Pääkirjoitus Vuorinen E. s. 3 Ovatko kipupotilaat jäämässä hoitotakuun

Lisätiedot

EPÄVAKAASTA PERSOONALLISUUSHÄIRIÖSTÄ KÄRSIVÄN POTILAAN HOITO

EPÄVAKAASTA PERSOONALLISUUSHÄIRIÖSTÄ KÄRSIVÄN POTILAAN HOITO EPÄVAKAASTA PERSOONALLISUUSHÄIRIÖSTÄ KÄRSIVÄN POTILAAN HOITO Oppimateriaali Tampereen ammattikorkeakoulun käyttöön Tiia-Mari Leppä Anne Varis Opinnäytetyö Maaliskuu 212 Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön

Lisätiedot

EPÄVAKAATA PERSOONALLISUUSHÄIRIÖTÄ SAIRASTAVAN POTILAAN HOITO. Akuuttipsykiatrian osastojen hoitajien kuvaamana

EPÄVAKAATA PERSOONALLISUUSHÄIRIÖTÄ SAIRASTAVAN POTILAAN HOITO. Akuuttipsykiatrian osastojen hoitajien kuvaamana EPÄVAKAATA PERSOONALLISUUSHÄIRIÖTÄ SAIRASTAVAN POTILAAN HOITO Akuuttipsykiatrian osastojen hoitajien kuvaamana Katariina Aimo Marika Holm Opinnäytetyö Lokakuu 2012 Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN Raija Tiainen, Marja Oivo, Jouni Puumalainen ja Johanna Korkeamäki Mielenterveysongelmien esiintyvyys ei ole väestössä lisääntynyt. viime vuosina. Erityisesti ovat lisääntyneet masennuksen perusteella

Lisätiedot

Psykoterapian vaikutukset aivotoimintoihin masennustilassa

Psykoterapian vaikutukset aivotoimintoihin masennustilassa Tieteessä katsaus Tapio Perämäki PsK Mika Koivisto FT, dosentti, yliopistonlehtori mika.koivisto@utu.fi Turun yliopisto, käyttäytymistieteen ja filosofian laitos, psykologian oppiaine Psykoterapian vaikutukset

Lisätiedot

MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN

MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN Kaksisuuntaisen mielialahäiriön hallintakurssille osallistuneiden mielenterveyskuntoutujien kokemuksia kurssista. Sanna Korhonen Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

23. Synnytyksenjälkeinen masennus

23. Synnytyksenjälkeinen masennus 23.01 23. Synnytyksenjälkeinen masennus 23.01 Johdanto 3 23.10 Mitä tarkoitetaan synnytyksenjälkeisellä masennuksella? 3 23.20 Äidin masennuksen riskit ja tunnistaminen 4 23.25 Masentuneen äidin tuen tarve

Lisätiedot

Psykoterapiaprosessit nyt ja tulevaisuudessa

Psykoterapiaprosessit nyt ja tulevaisuudessa Katsaus tieteessä Tiina Paunio psykiatrian dosentti ja professori HYKS, psykiatrian klinikka Olavi Lindfors psykologian lisensiaatti, kehittämispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Hely Kalska FT,

Lisätiedot

Se, mikä ei tule yhdessä jaetuksi, esimerkiksi puhutuksi, tulee jonkun kannettavaksi. (Martti Siirala, 1966)

Se, mikä ei tule yhdessä jaetuksi, esimerkiksi puhutuksi, tulee jonkun kannettavaksi. (Martti Siirala, 1966) SUOMEN NUORISOPSYKIATRINEN YHDISTYS RY Nuorisopsykiatrian päivät 3. 4.4.2014 HYY/DOMUS, Hietaniemenkatu 14. A. Helsinki Ylisukupolvisuus ja traumatisoituminen - nuoren oire paljastaa vanhemman traumahistorian

Lisätiedot

Pirkko Routasalo & Kaisu Pitkälä. Omahoidon tukeminen. Opas terveydenhuollon ammattihenkilöille. Kuva: istockphoto Derek Latta

Pirkko Routasalo & Kaisu Pitkälä. Omahoidon tukeminen. Opas terveydenhuollon ammattihenkilöille. Kuva: istockphoto Derek Latta Pirkko Routasalo & Kaisu Pitkälä Omahoidon tukeminen Opas terveydenhuollon ammattihenkilöille Kuva: istockphoto Derek Latta ISBN 978-952-67123-2-1 Kustantaja: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Toimittajat:

Lisätiedot

LT Linnea Karlsson LT Prof Mauri Marttunen Nuorten depressio

LT Linnea Karlsson LT Prof Mauri Marttunen Nuorten depressio LT Linnea Karlsson LT Prof Mauri Marttunen Nuorten depressio Tietoa nuorten kanssa työskenteleville aikusille Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B 10/2007 Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B10 / 2007 Publications

Lisätiedot

NI MIKS MÄÄ KÄYNKÄÄN TÄÄLLÄ? Voimavarakeskeinen perheterapia muistisairautta sairastavan ja hänen läheistensä tukemisessa

NI MIKS MÄÄ KÄYNKÄÄN TÄÄLLÄ? Voimavarakeskeinen perheterapia muistisairautta sairastavan ja hänen läheistensä tukemisessa NI MIKS MÄÄ KÄYNKÄÄN TÄÄLLÄ? Voimavarakeskeinen perheterapia muistisairautta sairastavan ja hänen läheistensä tukemisessa Perheterapiakoulutus 2010-2012 Helsingin yliopisto, Koulutus ja Kehittämiskeskus

Lisätiedot

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti Omaisen opas Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti 2 INNEHÅLL Johdanto oppaaseen... Miksi ihminen sairastuu psyykkisesti?... Millloin sairastunut tarvitsee ammattiapua?...

Lisätiedot