Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille"

Transkriptio

1 Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille

2 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 Johdanto Markkinointi mitä se on?... 5 Markkinoinnin suunnittelu... 6 Miksi markkinointia kannattaa suunnitella?... 6 Markkinoinnin strategiasta taktiseen suunnitteluun... 6 Markkinoinnin strateginen taso... 7 Kilpailustrategiat... 7 Markkinoinnin taktinen taso... 9 Markkinointisuunnitelma... 9 Markkinointisuunnitelman perusrunko...10 Miksi markkinointia kannattaa budjetoida? Panos tuotto-suhde markkinoinnin tehon mittarina...11 Asiakasvalinta ja kohderyhmäajattelu...13 Työkaluja kohderyhmän rajaamiseen Tuote Tuote arvontuotannon välineenä Taustalla asiakastuntemus Tuoteperhe ja tuotehierarkia Lyhyesti tuotteistamisesta Ydinviesti on markkinoinnin selkäranka...18 Mikä on ydinviesti? Ydinviestin toistuvat elementit Markkinointiviestintä on ydinviestin versiointia ja vahvistamista Elintarvikkeiden markkinointi ja lainsäädäntö Tarkkana markkinointiargumenteissa Pakkausmerkinnät markkinoinnissa Vastuullista markkinointiviestintää Ympäristöystävällisyys markkinoinnissa Luomu Lähiruoka Eettisyys Markkinoinnin kanavavalinnat B2B-markkinointi Kuluttajamarkkinointi Markkinointiviestin muotoilu kanavan mukaan Missä viesti vastaanotetaan?...24 Kuluttaja- vai yritysasiakas?...24 Tekstin ja muun sisällön suhde Sitä saat, mitä mittaat Mitä markkinoinnissa voi ja kannattaa mitata?...26 Henkilökohtainen myyntityö ja verkostoituminen Yhteismarkkinointi Sisäinen markkinointi Oman markkinointimixin rakentaminen...31 Esittelymateriaalit Internetmarkkinointi ja sosiaalinen media...32 Suoramarkkinointi...35 Media...35 Promootio...36 Jakelutiemarkkinointi...38 Hyväkin suunnitelma vanhenee...41 Markkinoinnin suunnittelun sykli...42 Luku- ja linkkivinkit Sisällysluettelo 3

3 1 Esipuhe 2 Johdanto Tämä opas on jatkoa pienten elintarvikeyritysten opassarjaan, jossa aikaisemmin on julkaistu Ideasta elintarvikkeeksi -työkirja, Omavalvontaopas sekä Tuotannon optimointiopas. Julkaisu on tehty Sisä-Savon seutuyhtymässä Future Food hankkeen toimeksiantona. Hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto (Pohjois-Savon liiton kautta), Pohjois-Savon kunnat sekä mukana olevat yritykset. Markkinointi koetaan monissa pienissä yrityksissä erityisen vaikeaksi osa-alueeksi. Tämä opas pyrkii konkretisoimaan markkinoinnin suunnittelua ja toteutusta käytännönläheisillä elintarvikealalta otetuilla esimerkeillä unohtamatta elintarvikealan markkinoinnin erityispiirteitä ja lainsäädäntöä. Kiitokset tämän julkaisun työstämiseen osallistuneille: Jussi Junikalle, joka on vastannut sisällöstä ja kirjoitustyöstä sekä Jarmo Tolvaselle ja Future Food hankkeen tiimille, jotka ovat antaneet arvokkaita kommentteja sisällöstä. Opas julkaistaan myös Sisä-Savon seutuyhtymän nettisivuilla Markkinointi mitä se on? Markkinointi on laaja kokonaisuus, jonka tarkka määrittely on haasteellista, eikä tieteellisen täsmällinen rajanveto ole tämän oppaan kannalta tarpeen. Olennaisempaa on ymmärtää markkinointia kokonaisuutena ja hahmottaa, mitä se yrityksessäsi tarkoittaa. Jotta saamme yhteisymmärryksen siitä, mitä markkinointi on, käytetään aluksi hetki markkinoinnin määritelmän parissa. Kotler ja Armstrong ovat määritelleet markkinointia kirjassaan Principles of Marketing (2010) seuraavasti: Markkinointi on sosiaalinen prosessi, jossa yksilöt ja organisaatiot saavat tarvitsemansa tai haluamansa vaihtamalla tuotteita ja luomalla arvoa toisten kanssa. Ja avataanpa perään sama asia pala palalta suomeksi: Vuokko Niemitalo Sisä-Savon seutuyhtymä / Future Food hanke 1. Markkinointi on prosessi Markkinointi ei ole yksittäinen toimenpide tai joukko niitä, vaan jatkumo, jossa toimintaa tapahtuu. Prosessin eri osiin voidaan vaikuttaa ja sitä voidaan ohjata. 2. Markkinointi perustuu arvontuotantoon ja vaihdantaan Markkinointi on osa järjestelmää, jossa ihmiset ja organisaatiot vaihtavat toistensa kanssa hyödykkeitä, palveluita ja erilaisia vaihdannan välineitä, kuten rahaa. 3. Markkinointi on sosiaalista Markkinointi vaatii vuorovaikutusta. Toimiakseen markkinoinnin prosessi vaatii, että ihmiset ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa yksityishenkilöinä ja organisaatioiden edustajina. 4. Markkinointi on tavoitteellista Markkinoinnin osapuolina on joukko erilaisia toimijoita, joilla kaikilla on omat tavoitteensa. Tavoitteet pyritään täyttämään yllä mainitun vuorovaikutuksen ja vaihdannan avulla. Markkinointi on siis varsin arkipäiväistä toimintaa, jossa yrityksesi on yhteydessä asiakkaaseen suoraan tai jonkin median välityksellä. Ja koska markkinointi on noinkin arkipäiväinen osa yrityksesi toimintaa, on se läsnä lähes kaikessa yrityksesi tekemisessä. Markkinoinnin kenttä on edellisen määritelmän puitteissa valtavan laaja. Selvyyden vuoksi keskitymme tässä oppaassa pääosin myynnin lisäämiseen ja asiakashankintaan keskittyvään operatiiviseen markkinointiviestintään sekä sen suunnitteluun. 4 Esipuhe Johdanto 5

4 Markkinoinnin strateginen taso 3 Markkinoinnin suunnittelu Strategisen tason suunnitteluun kuuluu se, millä suurilla linjauksilla omaa markkina-asemaa pyritään kasvattamaan tai ylläpitämään ja mitkä ovat onnistumisen keskeiset tavoitteet. Markkinoinnin strategiset linjaukset ovat usein monen vuoden ajaksi valittuja kattoteemoja. Mitä nopeammin yrityksesi liiketoimintaympäristö muuttuu, sitä nopeammin myös markkinoinnin strategisia linjauksia pitää tarkistaa. Strategisen tason markkinoinnin suunnittelu määrittää pitkälti sitä, miten yrityksesi yrittää pärjätä kilpailussa muita yrityksiä vastaan. Markkinoinnin strategiset linjaukset liittyvät siis olennaisesti siihen, miten yritys erottautuu muista. Markkinoinnin strategiatyö voidaan jakaa vielä tarkemmin osa-alueisiin, kuten kasvu-, kannattavuus- sekä kilpailustrategiaan ja nämä edelleen osiinsa. Käsittelemme näistä tarkemmin kilpailustrategioita. Kilpailustrategiat Yrityksen valitsema kilpailustrategia tarkoittaa sitä linjanvetoa, jonka yritys tekee voittaakseen kilpailijansa. Miksi markkinointia kannattaa suunnitella? Markkinoinnin suunnittelusta on monia hyötyjä organisaatiolle: 1. Tavoitteellisuus Markkinoinnin pitää tukea myyntiä. Myyntityö puolestaan tarvitsee tavoitteet, jotta sen toimintaa voidaan mitata. Myynnillisistä tavoitteista voidaan johtaa tavoitteita myös markkinointiin, esimerkiksi hankittujen liidien (eli myyntijohtolankojen ; tiedon siitä, että joku voi olla kiinnostunut ostamaan yritykseltäsi) määrää voidaan mitata. Tavoitteiden asettaminen puolestaan vaatii suunnitelmallisuutta. 2. Tarkkuus Koska tavoitteita ei aseteta vain asettamisen ilosta, on tuloksia myös seurattava. Seuranta puolestaan lisää tarkkuutta. Näin ollen suunnitelmallisuus lisää markkinoinnin osumatarkkuutta. Tuloksia seuraamalla löydetään ne markkinointitoimenpiteet, jotka tavoittavat kohdeyleisön. Tavoitteena on päästä tilanteeseen, jossa nykyiset tulokset saavutetaan pienemmällä hinnalla tai aiemmalla hinnalla saadaan enemmän aikaiseksi. 3. Toiminnan jäsentäminen ja ennakoitavuus Markkinointisuunnitelma auttaa jäsentämään toimintaa. Hyvä suunnitelma kertoo, kuka tekee, mitä tekee, milloin tekee ja miksi tekee. Markkinointisuunnitelma on yksi työkalu yrityksesi toiminnan hahmottamiseen. Mitä teemme ensi toukokuussa? Pidämmekö tarpeeksi yhteyttä nykyisiin asiakkaisiimme? Milloin keskitymme uusasiakashankintaan? Markkinointisuunnitelma pitää huolta siitä, että asioille on oma aikansa ja paikkansa - ja että asiat muistetaan toteuttaa suunnitellusti. 4. Suunniteltu on helpompaa budjetoida Suunnitellut toimenpiteet on myös helpompi ennakoida taloudellisesti. Budjetoituja toimenpiteitä puolestaan pystytään arvioimaan jo etukäteen taloudellisen onnistumisen suhteen siis laskemaan, millä todennäköisyydellä kampanja maksaa itsensä takaisin ja alkaa tuottaa voittoa. Kilpailustrategian tekijöitä ovat markkinoinnin 4 P:tä eli Product (= Tuote) Place (= Sijainti) Price (= Hinta) Promotion (= Markkinointiviestintä) Kilpailustrategia on yrityksen linjaus siitä, miten nämä kilpailukyvyn kulmakivet tasapainotetaan, jotta haluttua kohderyhmää voidaan palvella tuloksellisimmin. Tuote Kaikki tuotteen ominaisuudet, kuten käytettävyys, design, hyödyllisyys, arvo, laatu ja turvallisuus. Hinta Hinta ja hintamielikuva, jota yritys tuotteilleen hakee (esim. markkinoiden edullisin, selkeästi kallein vai kustannustehokkain). Sijainti Valinnat, joita yritys tekee tuotteensa jakelun suhteen (esim. tuotteen myyntipaikat ja myydäänkö vaikkapa vähittäiskaupalle vai suurkeittiökäyttöön). Markkinointiviestintä Käytetäänkö esim. mediamainontaa, sosiaalista mediaa vai luotetaanko hiljaiseen verkoston rakentamiseen. Markkinoinnin strategiasta taktiseen suunnitteluun Markkinointia suunnitellaan kahdella eri tasolla: strategisella ja taktisella. Strategista suunnittelua voitaisiin kuvata markkinoinnin suurten linjojen vetämiseksi. Strategia onkin usein monen vuoden ajalle valittava ohjenuora, joka määrittää esim. yrityksen tärkeimmät kilpailukeinot. Markkinoinnin taktinen eli operatiivinen suunnittelu puolestaan tarkoittaa varsinaisten markkinointitoimenpiteiden suunnittelua; sitä, miten haluttu markkinointiviesti välitetään halutulle kohderyhmälle. Tässä oppaassa keskitymme enemmän taktiseen suunnitteluun, mutta käydään aluksi perusasiat läpi. 6 Markkinoinnin suunnittelu Markkinoinnin suunnittelu 7

5 ESIMERKKEJÄ: Strateginen tavoite: Haluamme olla markkinoiden edullisin TEHTÄVÄ: 1) Mikä on yrityksesi strateginen tavoite? Tuote Tarpeeksi hyvä riittää, valmistuskustannukset pitää painaa mahdollisimman alas. Sijainti Jakelukanavilta vaaditaan suuria volyymeja, jotta toiminta on kannattavaa; ostajaksi haetaan hintatietoista keskivertokuluttajaa. 2) Mikä on oman yrityksesi kilpailustrategia? Merkitse 4P-nelikenttään, mihin oma yrityksesi sijoittuu. Tuote Sijainti Hinta Markkinointiviestintä Keskeisin kilpailukeinomme on olla markkinoiden edullisin vaihtoehto. Tuemme jälleenmyyntiketjujen taktista markkinointia esimerkiksi alennuskampanjoin. Hinta Markkinointiviestintä Strateginen tavoite: Lähiruokaa luomutilalta -tyylinen suoramyyntiketju 3) Yrityksen tärkein kilpailustrategia: Tuote Lopputuotteen laatu ja tuotantoprosessin eettisyys olennaisen tärkeää. Hinta Hinnoittelu hieman korkeampi tai samaa tasoa kuin market-tuotteilla, selkeästi parempi kannattavuus lyhyen tuotanto- ja kuljetusketjun ansiosta. Sijainti Suoramyyntitilat ainoita myyntikanavia, ei muuta jakelua, erikoistumme tiedostavaan, vihreitä arvoja arvostavan kuluttajan palvelemiseen. Markkinointiviestintä Yksittäiset tilat vastaavat oman alueensa mainonnasta, teemme yleistä mielikuvamainontaa kattobrändinä. Markkinoinnin taktinen taso Taktisen tason markkinoinnin suunnittelulla tarkoitetaan yrityksen strategisen linjauksen paloittelua mitattaviin osiin. Taktinen tavoite määritetään tavallisesti vuoden tai puolen vuoden aikajänteellä. Esimerkiksi kun uusi yritys valitsee strategiseksi linjauksekseen tuotteiden jakelun vähittäiskaupan kautta, myös taktiset tavoitteet on valittava sen mukaan. Ensimmäisen vuoden markkinoinnin tavoite on kymmenen pilottimyymälän saaminen jakeluverkostoon. Seuraavana vuonna tavoitteena on yksittäisen jälleenmyyjäketjun sisäänostajien vakuuttaminen ja pääsy valtakunnalliseen jakeluun, ja sitä seuraavana markkinaosuuden kasvattaminen 15 prosentilla jakelutiemarkkinointia aktivoimalla. Markkinoinnin taktisen tavoitteen saavuttamiseksi tehdään markkinointisuunnitelma, joka on taktisen tavoitteen saavuttamiseksi tehtävä aikataulutettu toimenpidesuunnitelma. Käytännössä markkinointisuunnitelman tarkoitus on pilkkoa taktisen tason tavoite osatavoitteisiin, joiden avulla taktisen tason tavoitteisiin päästään. Markkinointisuunnitelma Markkinointisuunnitelma on dokumentti, joka sisältää tiedon yrityksesi markkinoinnin tulevista toimenpiteistä. Markkinointisuunnitelma listaa tavoiteltavat kohderyhmät, konkreettiset toimenpiteet, mittarit joilla tuloksia seurataan sekä vastuuhenkilöt. Markkinointisuunnitelman ei tarvitse olla jäykän määrämuotoinen tai järin laaja, olennaisempaa on, että se toimii juuri yrityksesi markkinointia ohjaavana työkaluna. Suunnitelmasta, joka pölyttyy hyllyssä, ei ole hyötyä kenellekään. Jotta markkinointisuunnitelma voisi toimia työkaluna, sen tuloksellisuutta pitää tarkastella säännöllisesti. Eri toimenpiteille pitää määrittää mittarit, joilla tuloksia voidaan arvioida. Näin suunnitelmasta löydetään hyvin toimivat osat sekä osat, jotka kaipaavat kehittämistä tai tehostamista. Tällä yksinkertaisella tarkastelulla vältytään siltä, että yrityksen resursseja hukataan kuukaudesta toiseen vanhojen kaavojen toistamiseen, vaikkei niistä saada tuloksia. 8 Markkinoinnin suunnittelu Markkinoinnin suunnittelu 9

6 Markkinointisuunnitelman perusrunko Alla oleva runko on esimerkki, jonka avulla saat käsityksen siitä, mitä markkinointisuunnitelmasi pitäisi sisältää. Käsittelemme kaikkia suunnitelman osa-alueita myöhemmin tässä oppaassa. TEHTÄVÄ: 1. Markkinoinnin tavoitteet a. Liiketoiminnalliset tavoitteet b. Mielikuvatavoitteet 2. Kohderyhmät ja ydinviestit a. Ensisijaiset kohderyhmät ja niiden ydinviestit b. Toissijaiset kohderyhmät ja niiden ydinviestit 3. Kanavavalinnat ja markkinointimix a. Esittelymateriaalit b. Sähköinen markkinointi c. Jakelutiemarkkinointi d. Mediamainonta e. Tiedottaminen ja PR f. Tapahtumamarkkinointi g. Toimitilat ja liikkeet h. Sisäinen markkinointi 4. Markkinointibudjetti 5. Markkinoinnin mittarit 6. Aikataulutus ja vastuuhenkilöt Lataa täältä markkinointisuunnitelman runko käyttöösi: Runkoon voit täydentää oman yrityksesi markkinointisuunnitelman oppaan lukemisen ohessa. Miksi markkinointia kannattaa budjetoida? Markkinoinnin budjetointi unohtuu suomalaisissa PK-yrityksissä jopa useammin kuin markkinoinnin suunnittelu. Budjetoinnin pitäisi kuitenkin olla aina suunnittelun toinen puoli. Eihän ole järkeä suunnitella sellaista, jota ei ole varaa toteuttaa tai toteuttaa asioita, joihin ei ole varaa. Useimmiten suunnittelemattomuus ja budjetin puute johtavat edellisistä ongelmista jälkimmäiseen. Mediamyyjä soittaa ja tarjoukseen tartutaan, vaikka se tarkoittaisikin sitä, että vuoden markkinointibudjetista panostetaan kaksi kolmasosaa lehtimainonnan mediatilaan. Riski suhteessa tuotto-odotukseen muuttuu kohtuuttomaksi, eikä mediatilaa olisi pitänyt ostaa ensinkään; panokset olisi pitänyt hajauttaa useampaan pieneen, nopeammin tuottavaan toimenpiteeseen. Siinä, missä ongelmista ensimmäinen aiheuttaa lähinnä turhautumista yrityksen sisällä, jälkimmäinen lisäksi syö rahat budjetista. Panos tuotto-suhde markkinoinnin tehon mittarina Suunniteltua on helpompi budjetoida ja mitata, mutta mitä markkinoinnin mittaaminen käytännössä tarkoittaa? Lähtökohtaisestihan markkinointiviestintä on myynnin tukitoimi, eli sen tarkoitus on lisätä kauppaa. Mikäli markkinointi ei tuota lisää myyntiä, se epäonnistuu tehtävässään. Yksinkertainen työkalu markkinoinnin tulosten mittaamiseen on panos tuotto-laskenta (engl. ROI, Return On Investment), jossa verrataan markkinointiin käytettyjä panostuksia markkinointitoimenpiteiden tuottoon. Kaava on yksinkertaisuudessaan selkeä: Markkinoinnin tuotto Markkinoinnin kustannukset = ROI Markkinoinnin kustannukset Panos tuotto-suhteen laskenta vaatii hieman lukujen pyörittelyä, mutta se antaa selkeän vertailuluvun, jonka avulla voidaan määrittää markkinoinnin tuloksellisuutta esimerkiksi kahden eri kampanjan tai toimenpiteen välillä. Esimerkki: Yritys toteuttaa lehtimainoskampanjan. Mainoksessa on kuponki, jonka avulla mainosten tuotto voidaan todentaa. Lehtimainoksen suunnittelu maksaa 225 ja mediatila lehdessä 1500, yhteensä Tarjouskuponkeja palautuu 75 kappaletta. Yhden tarjoustuotteen myyntikate (ei siis myyntihinta, vaan myynnistä saatava voitto) on 40. Näin ollen kampanjan tuotto on = 73,9 % ROI 1725 Jokaista kampanjaan käytettyä markkinointieuroa kohden saatiin takaisin n. 1,74. Kampanja ei ollut valtaisa menestys, mutta maksoi kuitenkin itsensä takaisin. (Selvyyden vuoksi laskelmassa ei huomioitu yrittäjän käyttämää työaikaa, jota kuluisi esim. mainosten hyväksyttämiseen sekä varsinaiseen myyntityöhön.) Yritys päättää testata saman kampanjan tehoa sähköisenä. Yritykselle toteutetaan laskeutumissivu, eli verkkosivu, jolla on kampanjaa koskevaa lisätietoa ja jolla olevalla lomakkeella asiakas voi tilata kuponkitarjouksen sähköpostiinsa. Asiakkaita ohjataan verkkosivulle kuukauden ajan Google-hakusanamainonnan avulla. Kampanjasivun toteutus maksaa 800 ja Google-mainonnan kustannukset kuukaudelta ovat 925. Kustannukset ovat yhteensä 1725 ; täsmälleen saman verran kuin yllä olevan esimerkin lehtimainos. Kuukauden aikana kupongin lataa 200 asiakasta, joista liikkeeseen ostoksille saapuu 170. Tämä tarkoittaa kampanjalle tuottoa (170 x 40 ) = 294,2 % ROI 1725 Nyt jokainen markkinointiin käytetty euro tuotti takaisin 2,94. Näiden lukujen valossa yrityksen kannattaisi panostaa suurempi osa markkinointibudjetistaan internetiin, mikäli molempien välineiden kautta tavoitetaan sama kohderyhmä. Esimerkki on luonnollisesti yksinkertaistettu laskelmien osalta ja sisältää oletuksia eri mediavälineiden yleisöistä mutta ei se kovin kaukana todellisuudesta ole. Kuten esimerkistä huomaa, kuka tahansa pystyy tekemään panos tuotto-laskentaa, joka on yksi keskeisimpiä asioita markkinoinnin suunnittelussa, mittaamisessa ja kehittämisessä. Markkinointi on luonteeltaan sijoitus; siihen liittyy aina riski siitä, ettei sijoitus tuotakaan. Markkinointibudjetti asettaa riskin yrityksen kannalta hyväksyttävälle tasolle ja tekee siitä vertailukelpoisen yrityksen muiden menojen kanssa. Kun budjetti on määritetty, se asettaa myös rajat, joiden puitteissa markkinointitoimenpiteitä suunnitellaan toteutettavaksi. 10 Markkinoinnin suunnittelu Markkinoinnin suunnittelu 11

7 TEHTÄVÄ: Kuinka kannattavaa oman yrityksesi markkinointi on? Valitse yksi yrityksesi toteuttama markkinointikampanja ja laske sen panos tuotto-suhde. 1) Lyhyt kuvaus esimerkkikampanjasta: 4 Asiakasvalinta ja kohderyhmäajattelu 2) Esimerkkikampanjan toteutusaika: 3) Mistä markkinoinnin kustannukset koostuvat? Markkinoinnin kustannukset yhteensä = 4) Mikä on yrityksesi myyntikate (esim. tarjoustuotteen kate)? 5) Miten markkinoinnin tuottoa voidaan mitata? 6) Montako asiakasta osti tuotteen tämän kampanjan perusteella? asiakasta 7) Mikä on arvioitu markkinoinnin tuotto yhteensä? 8) Laske panos tuotto-suhde tällä kaavalla: Markkinoinnin tuotto Markkinoinnin kustannukset = ROI Markkinoinnin kustannukset = % ROI 9) Kuinka kannattavaksi arvioit yrityksesi esimerkkikampanjan ROI:n perusteella? Kaikkia asiakkaita ei tarvitse eikä kannata palvella. Selkeästi määritellyn kohderyhmän avulla myös markkinoinnin suunnittelu helpottuu; markkinointia voidaan kohdentaa ja sisältöä räätälöidä juuri tietylle porukalle sopivaksi. Kun tähdätään tulokselliseen markkinointiin, kaikkia ei kannata sisällyttää pääasialliseen kohderyhmään. Jokaiselle jotakin on markkinoinnin näkökulmasta sama kuin ei mitään kenellekään. Asiakasvalinta on keskeistä myös siksi, että vanhan, varsin paikkansa pitävän peukalosäännön mukaan, useimmissa yrityksissä 20 % asiakkaista tuottaa 80 % voitosta. Vähentämällä asiakasmäärääsi parhaaseen viidennekseen pystyt silti säilyttämään valtaosan tuloksestasi. Kohderyhmän valinta on teoriassa helppoa, mutta käytännössä yksi markkinoinnin vaikeimmista asioista. Kohderyhmän rajaaminen kun tarkoittaa samalla myös luopumista osasta asiakkaista. Työkaluja kohderyhmän rajaamiseen Yrityksen kohderyhmän valintaan on olemassa monia tapoja. Yleisimmin kohderyhmä rajataan yhdistelemällä useampia näistä rajaustavoista: Maantieteellinen: Määrittely tietyn maan, kaupunginosan tai talousalueen perusteella (esim. Pohjois-Savossa asuvat tai Suonenjoella asuvat) Demografinen: Väestörakenteeseen perustuva määrittely (esim. keski-ikäiset tai naiset) Kulttuurinen: Alkuperään, kieleen, uskontoon tai kiinnostuksen kohteisiin perustuva määrittely (esim. suomenkieliset tai autourheilusta kiinnostuneet) Taloudellinen: Ostovoimaan tms. perustuva määrittely (esim. runsaasti rahaa käyttävät tai opiskelijat, joilla rahaa on käytössä vain vähän) Ajallinen: Ostotapahtumaan, tuotteen käyttöaikaan tms. liittyvä määrittely (esim. verkossa ostoksia tekevät tai tuotetta saman tien käytettäväksi ostavat) Asiakkaan arvostukset: Mitä tuotteen piirteitä asiakkaat pitävät haluttavina (esim. terveellisyyttä arvostavat tai kotimaisuutta arvostavat) Mitä useampi kohderyhmän rajauselementti otetaan mukaan, sitä tarkemmin rajattu kohderyhmä saadaan luotua! Yrityksen tulisi valita yksi ensisijainen kohderyhmä, mutta sen lisäksi yrityksellä voi olla pari muutakin toissijaista kohderyhmää, joille voidaan kohdentaa osa markkinoinnista. Kohderyhmän tulisi olla riittävän tarkasti rajattu, muttei liian pieni. Hankala asia, jossa kultaisen keskitien löytäminen voi olla vaikeaa. Liian suurelle ryhmälle markkinointia on hankala kohdistaa, mutta liian pieneltä ei löydy tarpeeksi ostovoimaa yrityksen hengissä pysymiseen. 12 Markkinoinnin suunnittelu Asiakasvalinta ja kohderyhmäajattelu 13

8 Kohderyhmä koostuu olemassa olevien asiakkaiden lisäksi yhtälailla myös potentiaalisista tulevista asiakkaista. Kasvua ja myynnin lisäämistä hamuavalle yritykselle asiakaspotentiaali onkin tärkein asia kohderyhmän valinnassa. Kohderyhmää määriteltäessä kannattaa rajata ja henkilöidä potentiaalinen ostaja mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Esimerkki: Kuopiossa sijaitsevan kotileipomon ensisijaisen kohderyhmän määrittelyssä on osia niin maantieteellisestä, kulttuurisesta, demografisesta kuin arvostuksiin kohdistuvasta segmentoinnistakin. Kotileipomo myy tuotteita suoraan asiakkailleen omasta myymälästään. Leipomon potentiaalinen ostaja on Kuopiossa tai sen lähikunnissa asuva henkilö. Esimerkkiasiakas arvostaa perinteikkyyttä, käsityöperinnettä ja kotona tai mummolassa tehdyn tuntua. Hän on n. 35-vuotias uranainen, joka arvostaa leipomista ja tuoretta leipää, muttei itse ehdi leipoa. 5 Tuote TEHTÄVÄ: 1) Mikä on yrityksesi ensisijainen kohderyhmä? Kuvaile henkilöity potentiaalinen ostaja: 2) Mikä on yrityksesi toissijainen kohderyhmä? Kuvaile henkilöity potentiaalinen ostaja Tuote on yksi keskeisimmistä asioista kaikessa yritystoiminnassa sekä markkinoinnissa. Tuote on se väline, jonka avulla yrityksesi tuottaa arvoa asiakkailleen. Tämän vuoksi tuotteesi pitää olla kunnossa, muuten mikään ei ole. Tuote arvontuotannon välineenä Tuotteen tärkein tehtävä on täyttää asiakkaasi tarve. Kuulostaa yksinkertaiselta, mutta vaatii paljon ymmärrystä asiakkaastasi, tuotteesi käyttökontekstista sekä siitä, millaisia vaihtoehtoisia tuotteita asiakkaasi voisi valita. Taustalla asiakastuntemus Asiakkaasi tarpeen ymmärtäminen on keskeisin asia kaikessa tuotekehityksessä. Mitä asiakkaasi haluaa tuotteeltasi, mitä se saa maksaa ja millaisia ominaisuuksia siltä halutaan. Elintarvikealalla näihin ominaisuuksiin kuuluvat esimerkiksi maku, väri, koostumus, säilyvyys, raaka-aineiden alkuperä ja pakkauskoko. Mikäli kaikki näistä eivät vastaa asiakkaasi tarvetta, jää asiakkaasi kokemus tuotteestasi vaillinaiseksi. Miten asiakkaasta saadaan tarvittava tieto? Usein kätevin ja nopein tapa on kysyä suoraan. Asiakkaat osallistuvat mielellään tuotekehitykseen ja antavat mielipiteensä, mikäli heille annetaan siihen tilaisuus. Asiakkaat osallistuvat mielellään tuotekehitykseen ja antavat mielipiteensä, mikäli heille annetaan siihen tilaisuus. Osa yrityksistä käyttääkin tätä oivallisesti apunaan ja kehittää tuotteensa suoraan pilottiasiakkaiden kanssa, jolloin asiakkaat ovat alusta asti mukana tuotekehityksessä. Malleja pilottikehitykseen on useita. B2B-puolella esimerkiksi suurkeittiökaupassa hyvä tapa on kysyä suoraan ravintoloiden ostajilta, millainen tuotteesi pitäisi olla. Yksityisasiakkaille myytävää tuotetta voidaan kehittää esimerkiksi kohderyhmästäsi kootun pienen asiakasjoukon kanssa. Mitä enemmän tiedät asiakkaidesi tarpeista sekä siitä, mihin ja millaisessa tilanteessa he tuotettasi käyttävät, sitä paremmin pystyt vastaamaan tuotekehityksessäsi asiakkaidesi tarpeeseen ja sitä uskollisemman asiakaskunnan saat. 14 Asiakasvalinta ja kohderyhmäajattelu Tuote 15

9 TUOTEPERHE TEHTÄVÄ: Piirrä tähän oma tuoteperheesi ja mahdolliset lisätuotteet ja palvelut esimerkkinä olevan kaaviokuvan mukaisesti. Rinnakkaistuote Suklaajäätelö Tuote Mansikkajäätelö Rinnakkaistuote Vaniljajäätelö Jos tuoteperheitä on useampia, valitse yksi tuoteperhe, jonka piirrät tähän. Lisäpalvelu Pakkaussuunnittelu asiakkaan ilmeen mukaan Lisäpalvelu Kuljetuspalvelu Tuoteperhe ja tuotehierarkia Yksittäinen tuote ei aina pysty ratkaisemaan koko asiakkaasi tarvetta. Monesti on järkevää lisätä samaan tuoteperheeseen muita tuotteita. Rinnakkaistuotteiksi kutsutaan tuotteita, jotka ovat vaihtoehtoja toisilleen. Rinnakkaistuotteiden lisääminen samaan tuoteperheeseen auttaa vastaamaan saman asiakkaan eri tarpeisiin ja lisää samalla tuoteperheen yhteisen brändin tunnettuutta. Lisätuotteet ja -palvelut ovat ydintuotteen lisäksi myytäviä, täydentäviä tuotteita ja palveluita. Lisäpalvelut ovat oiva tapa parantaa paitsi asiakaspalvelua, myös kasvattaa liikevaihtoa. Lisätuotteiden ja palveluiden tarjonta voi olla myös olennainen syy varsinaisen tuotteen ostamiseen. Lyhyesti tuotteistamisesta Prosessia, jossa tuotteen valmistusta, jakelua, markkinointia jne kehitetään, kutsutaan tuotteistamiseksi. Tuotteistamista voidaan lähestyä kahdesta eri näkökulmasta: Toisaalta tuotteistamisen tavoitteena on tehdä tuotteesta yritykselle mahdollisimman helppo valmistaa ja vakioida valmistusprosessi. Tämä sisäinen tuotteistaminen on asiakkaalle näkymättömien, yrityksen sisäisten toimintojen saattamista vakioformaatin mukaisiksi. Sisäisen tuotteistamisen tarkoitus on varmistaa tuotteen laatu sekä toimitussisällön yhdenmukaisuus. Yritykselle sisäinen tuotteistaminen aikaansaa selkeämmän tuotantoprosessin, joka voidaan dokumentoida ja jota voidaan kehittää. Toisaalta tuotteistamisessa tuotteesta pyritään tekemään myös mahdollisimman helposti myytävä ja ostettava. Tätä asiakkaalle näkyvää ulkoista tuotteistusta voitaisiin kutsua myös markkinoinnillistamiseksi. Ulkoisen tuotteistuksen tarkoitus on tehdä tuotteesta helposti myytävä; tuote, josta asiakas ymmärtää nopeasti sen hyödyt suhteessa hintaan. 16 Tuote Tuote 17

10 6 Ydinviesti on markkinoinnin selkäranka Asiakkaasi saavat tänäänkin kunnian ottaa vastaan valtavan määrän erilaisia markkinointiviestejä. Sinun markkinointimateriaalisi kilpailee asiakkaan huomiosta alati kasvavassa viestintätulvassa. Onkin olennaista, että markkinointiviestisi erottuu. Mikä on ydinviesti? Ydinviestiä kutsutaan myös asiakaslupaukseksi tai arvontuotannon ytimeksi. Käytännössä kyse on siitä hyödystä, jota tuotteesi tarjoaa asiakkaallesi sekä sen viestimisestä asiakkaallesi uskottavasti ja napakasti. Ydinviestillä on kaksi puolta yrityksesi toiminnassa: A) Se on lupaus, jonka lunastamiseen yrityksesi keskittyy ja toisaalta B) se on lupaus, joka saa asiakkaat kiinnostumaan yrityksestäsi. Jämäkkä ydinlupaus auttaa sekä markkinoinnin suunnittelussa että varsinaisessa käytännön toteutuksessa. Useimmat yritykset eivät uskalla luvata asiakkailleen juuri mitään. Laadukasta palvelua asiakaskohtaisesti on itsestään selvää höpötystä, jota kenenkään ei pitäisi jaksaa kirjoittaa saati kuunnella. Ydinviestisi ei tarvitse miellyttää kaikkia. Sen pitää miellyttää vain ja ainoastaan omaa kohderyhmääsi. Ehkä juuri tämän vuoksi ydinviestin kiteyttäminen tuottaa monille yrityksille valtavia hankaluuksia. Yritykset eivät uskalla puhua suoraan omille asiakkailleen, kun noi muut näkee. Kuitenkin nykyisessä viestitulvassa vain tiukasti omaa kohderyhmääsi puhutteleva markkinointi menee perille. Ydinviestin toistuvat elementit Tunnistettava graafinen ilme helpottaa ydinviestin tunnistamista yrityksesi viestiksi. Esimerkiksi lehtimainoksissa asiakkaat tunnistavat mainoksen värimaailmasta ja muodoista, mistä firmasta on kyse. Ideaalitilanteessa graafinen ilme on niin tunnettu, että se osataan linkittää yritykseen tilanteessa kuin tilanteessa. Parhaassa tapauksessa graafinen ilme on niin tuttu, että siitä voi käyttää vain osia; Viking Linen NG LI -mainokset ovat loistava esimerkki tästä. Graafisen ilmeen ei tarvitse olla täsmälleen samanlainen kaikkialla - vaikkapa lehtimainoksessa ja nettisivuilla. Ilmeen on kuitenkin oltava riittävän samanlainen, jotta se on värien ja muotojen perusteella tunnistettavissa samaksi firmaksi. Visuaalisen yhdenmukaisuuden lisäksi ydinviesti voi sisältää toistuvia sisältöelementtejä, kuten yrityksen sloganin tai yrityksen markkinointinimen. Usein toistuvia sisältöelementtejä on vähemmän kuin visuaalisia ohjeistuksia. Toistuvat sisällöt syntyvät usein kampanjakohtaisesti ja niitä käytetään vain hetken aikaa avaamaan yrityksen tuotteen hyötyjä uudesta näkökulmasta. Markkinointiviestintä on ydinviestin versiointia ja vahvistamista Mikäli yrityksesi ydinviesti on selvä ja ohjaa aidosti yrityksen toimintaa, muuttuu myös markkinoinnin tekeminen selkeämmäksi. Hyvin määritetty ydinviesti sisältää markkinointiviestinnässä toistuvia sisältöjä ja visuaalisia elementtejä, joiden tehtävä on viestiä yrityksen asiakaslupausta. Markkinointiviestinnässä on pohjimmiltaan kyse yrityksen ydinviestin muokkaamisesta lyhyempään tai pidempään muotoon, eri markkinointikanavien tarpeisiin sekä versioinnista oman kohderyhmän eri asiakassegmenttejä puhuttelevaksi. Käytännössä tämä tarkoittaa, että vaikka radiomainoksesi kertoo 10 sekunnissa ydinviestisi kärjen ja kolmen sivun lehtijuttu selkeästi enemmän, ne toistavat lähtökohtaisesti samaa asiakaslupausta. TEHTÄVÄ: 1) Mieti, mikä on yrityksesti ydinviesti. a) Tiivistä yrityksesi ydinviesti 10 sekuntiin: b) Jos aikaa on 30 sekuntia, mitä kerrot lisäksi: 2) Onko kaikki ydinviestissäsi olennaista asiakkaan kannalta? Kyllä Ei 3) Mikä ydinviestissä ei ole olennaista? 4) Kerrotko yrityksesi/tuotteesi hyödyt vai tuotteen ominaisuudet? 5) Onko viesti tarpeeksi konkreettinen ja helppo ymmärtää? Kyllä Ei 6) Miten viestiä voisi muotoilla helposti ymmärrettävämmäksi? 7) Esitä uudelleen ydinviestisi muokatussa ja hiotussa muodossa: a) Yrityksesi ydinviesti 10 sekunnissa: b) Yrityksesi ydinviesti 30 sekunnissa: 18 Ydinviesti on markkinoinnin selkäranka Ydinviesti on markkinoinnin selkäranka 19

11 7 Elintarvikkeiden markkinointi ja lainsäädäntö Elintarvikealan yritysten osalta markkinoinnissa on otettava huomioon elintarvikelaki ja yleinen elintarvikeasetus, jotka säätelevät elintarvikkeista annettavia tietoja. Tarkkana markkinointiargumenteissa Lain mukaan elintarvikkeita markkinoitaessa on annettava totuudenmukaiset ja riittävät tiedot. Vaikka mielikuvamainonta toimii, asiakkaita ei saa johdattaa harhaan! Laissa on säädetty, että jopa tuotteen muodon, ulkonäön, pakkauksen sekä käytettyjen pakkausmateriaalien tulee olla sellaisia, ettei kuluttajaa johdeta harhaan. Tuotetta ei voi myöskään markkinoida argumentilla, jonka suhteen tuote ei poikkea kilpailijoistaan; esimerkiksi hedelmätikkaria ei voi mainostaa vähärasvaisena, koska muutkaan tikkarit eivät sisällä rasvaa. Mikäli tuotetta markkinoidaan ravitsemus- tai terveysväittämällä, pitää väittämän täyttää tarkat kriteerit. Esimerkiksi lääkkeellisiä väittämiä ei elintarvikemarkkinoinnissa saa käyttää lainkaan ellei kyseessä ole lääke; elintarvikkeesta ei siis voi väittää, että se auttaa suojautumaan sydän- ja verisuonisairauksilta tai helpottaa flunssan oireita. Tarkemmat tiedot löydät Eviran verkkosivuilta Vaikka mielikuvamainonta toimii, asiakkaita ei saa johdattaa harhaan! Ympäristöystävällisyys markkinoinnissa Vihreät arvot ovat korostuneet asiakkaiden ostopäätöksissä, mikä houkuttaa hyödyntämään niitä myös markkinointiviestinnässä. Luomu Luomutuotteina voidaan markkinoida ainoastaan tuotteita, joiden tuotanto täyttää luomulainsäädännön. Mitään bio - tai eko -alkuista sanaa ei saa käyttää muista kuin luomujärjestelmän piiriin kuuluvista tuotteista! Lähiruoka Lähiruuan markkinoinnista ei ole olemassa EU:n säädöksiä, joten sitä voi hyödyntää markkinoinnissa vapaammin. Suomen Maa- ja metsätalousministeriön asettama lähiruokatyöryhmä määrittää lähiruuan seuraavasti: "Lähiruoka on ruoantuotantoa ja -kulutusta, joka käyttää oman alueensa raaka-aineita ja tuotantopanoksia edistäen oman alueensa taloutta ja työllisyyttä. Lähiruoan maantieteellinen alue voi olla kunta, maakunta tai talousalue. Lähiruoka tuotetaan mahdollisimman pitkälle oman talousalueensa raaka-aineita ja resursseja hyödyntäen ja myös kulutetaan omalla alueellaan, jotta ympäristöä rasittavat kuljetukset saadaan lyhenemään. Lähiruoka-ajattelu korostaa kestäviä tuotantomenetelmiä koko tuotantoketjussa." Eettisyys Lehtimerkki kertoo, että elintarvike on EU:n luomusäädösten mukainen. Uudehko asia elintarvikkeiden markkinoinnissa ovat etiikkaan liittyvät argumentit. Lakia niiden käytöstä ei ole, mutta erinäisiä sopimuksia ja menettelyohjeita kylläkin. Luonnollisesti myös näissä argumenteissa on noudatettava muita yleisiä lakeja muun muassa väitteiden totuudenmukaisuuteen liittyen. Pakkausmerkinnät markkinoinnissa Elintarvikkeiden markkinoinnissa on runsaasti lainalaisia pakkausmerkintöjä liittyen esimerkiksi allergisoiviin aineksiin ja ravintoarvomerkintöihin. Ajantasainen tieto voimassa olevista pakollisista pakkausmerkinnöistä löytyy Eviran verkkosivuilta Vastuullista markkinointiviestintää Markkinoinnissa suositellaan soveltamaan Euroopan elintarviketeollisuuden järjestön (CIAA) vastuullisen markkinointiviestinnän periaatteita. Periaatteiden pääohjenuorat ovat totuudenmukaisuus, terveellisten elämäntapojen edistäminen sekä kohtuullisuus. Lisäksi lapsille kohdistuvassa markkinoinnissa on huomioitava myös vanhempien päätäntävalta, jota ei saa väheksyä. Mainostettaessa tuotteita lapsille esim. ohjelmissa esiintyvien piirroshahmojen tai supersankareiden välityksellä, ei lapsen mielikuvitusta saa käyttää rohkaisemaan huonoihin ruokailutottumuksiin tai elämäntapoihin. 20 Elintarvikkeiden markkinointi ja lainsäädäntö Elintarvikkeiden markkinointi ja lainsäädäntö 21

12 TEHTÄVÄ: 8 Markkinoinnin kanavavalinnat Mieti yrityksesi kohderyhmiä yhdistäviä tekijöitä. Mitä kanavia (esim. internetsivut, Facebook-sivu tai lehtimainonta) pitkin yrityksesi tavoittaa kunkin kohderyhmän? Ovatko nämä kanavat käytössä yrityksesi markkinointiviestinnässä? Millaista osaamista ja työkaluja näiden kanavien hyödyntämiseen tarvitaan? 1) Kuluttajakohderyhmä: a) Mitä kanavia pitkin kuluttajakohderyhmä voidaan tavoittaa? Valittaessa yrityksen markkinointiin sopivia kanavia, pitää aluksi määritellä markkinoinnin perusasiat. Tehdäänkö B2B-markkinointia, kuluttajamarkkinointia vai molempia? Kannattaako markkinointia toteuttaa kohdennetusti vai massamarkkinointina? Keskiössä on syytä pitää jatkuvasti myös oma kohderyhmäsi ja miettiä, miten kohderyhmäsi jäsenet tavoitettaisiin parhaiten. Elintarvikealalla markkinointia tehdään usein sekä yritys- että kuluttajapuolelle, joten markkinointi voi olla erittäin monimuotoista. B2B-markkinointi B2B-markkinoinnilla tarkoitetaan suoraan yrityksille tehtävää markkinointia. Elintarvikealalla tällaista markkinointia tehdään esimerkiksi vähittäiskaupan myymälöille sekä ammattikeittiöihin. Myös julkispuolen organisaatioihin pätevät pitkälti B2B-markkinoinnin lainalaisuudet. B2B-puolella ostoprosessi on pidempi ja siinä tähdätään jatkuvuuteen. Yhteistyösopimukset ovat usein pitkäaikaisia ja ostaja luottaa siihen, että tuotetta on jatkossakin saatavilla tätä kautta. Myyntityö on henkilökohtaista; myymälöiden edustajat tunnetaan ja heitä tavataan säännöllisesti. Markkinointi on usein virallista jopa teknistä. Erilaisten ominaisuuksia, ravintoarvojen ja muiden vastaavien esittely on tärkeämpää yrityspuolella. Silti tarvitaan myös ymmärrystä brändin luomisesta. Vahva kuluttajabrändi voi luoda kysyntää, josta on hyötyä yritysostajalle tai joka suorastaan pakottaa ottamaan tuotteen valikoimaansa. Kuluttajamarkkinointi Erilaisten ominaisuuksien, ravintoarvojen ym. vastaavien esittely korostuu yrityspuolella. Kuluttajapuolellakin erilaisia ominaisuuksia voidaan esitellä, mutta tärkeämpää on tunteisiin vetoaminen ja myyvä asenne. Markkinointiviestit voivat olla epävirallisempia, rennompia ja jopa humoristisia toki lain velvoitteet huomioiden. Siinä missä B2B-markkinoinnissa korostuvat suhteet ja henkilökohtainen myyntityö, kuluttajamarkkinoinnissa keskeisempään asemaan nousevat mediamainonta ja sähköisten kanavien hyödyntäminen. Toki henkilökohtaisellakin lähestymisellä voidaan tehdä tulosta, mutta suurten volyymien vuoksi massamarkkinointi on kannattavampaa. b) Mitkä näistä kanavista ovat käytössä yrityksesi markkinointiviestinnnässä? 2) B2B-kohderyhmä: a) Mitä kanavia pitkin B2B-kohderyhmä voidaan tavoittaa? b) Mitkä näistä kanavista ovat käytössä yrityksesi markkinointiviestinnnässä? 22 Markkinoinnin kanavavalinnat Markkinoinnin kanavavalinnat 23

13 9 Markkinointiviestin muotoilu kanavan mukaan Tekstin ja muun sisällön suhde Joissain kanavissa tilaa tekstille on käytettävissä vähemmän, joten viesti vaatii muotoilua jo tästäkin syystä. Esimerkiksi neljäsosasivun lehtimainokseen sisältöä mahtuu huomattavasti vähemmän kuin yrityksesi www-sivuille. Kanavakohtaisesti pitää huomioida myös tekstin ja muun sisällön suhde markkinointiviestissä. Mikä on kyseisessä kanavassa tärkein huomionherättäjä? Kuinka paljon painotetaan tekstiin, kuinka paljon kuviin? Mainoksessa kuvat toimivat hyvänä huomionherättäjänä, mutta mediatiedottamisessa huomio kohdistetaan napakkaan otsikointiin. Tuotepromootiossa huomionherättäjänä voi toimia itse tuote, jolloin muu markkinointiviesti voi olla pelkistetympi. TEHTÄVÄ: Yritykselläsi on käytössä tietty ydinviesti, jonka olet määritellyt jo aiemmin tässä oppaassa. Markkinoinnissa käytettävät kanavat ovat kuitenkin erilaisia, eikä sama viesti toimi kaikissa kanavissa. Missä viesti vastaanotetaan? Tärkein huomioitava asia viestin muotoilussa on vastaanottotilanne. Missä tilanteessa vastaanottaja on? Miten tämä vaikuttaa viestiin? Esimerkiksi radiota kuunnellaan usein autossa tai työpaikalla, jolloin radiomainoksen kuulija keskittyy samalla myös johonkin muuhun. Mainosviestin pitää vangita huomio hauskalla lauseella tai ääniefektillä myös hiljaisuus on tehokeino. Sanomalehden lukija puolestaan on monesti aamiaispöydässä ja selailee lehden nopeasti läpi ennen töihin lähtöä. Lehtimainoksen on kiinnitettävä selailijan huomio pirteällä värillä tai mehukkaalla tarjouksella. Suoramarkkinointikirjeen lukija keskittyy lukiessaan ainoastaan kirjeeseen mikäli kirje tulee sähköpostitulvasta tai postipinosta luetuksi. Huomiota on kiinnitettävä sähköpostin otsikkoon tai kirjekuoren ulkonäköön, jottei markkinointikirje päädy lukemattomana roskakoriin. Mieti yrityksesi tekemää mainontaa ja markkinointimateriaaleja. 1) Millaisessa tilanteessa asiakkaasi saa markkinointiviestisi? 2) Miten markkinointimateriaaleissasi otettu huomioon se, miten ja missä asiakkaasi ottaa viestin vastaan? 3) Miten voisit huomioida asiakkaan tilanteen paremmin? Kuluttaja- vai yritysasiakas? Myös vastaanottaja vaikuttaa viestin muotoiluun; B2B- ja kuluttajamarkkinoinnin vastaanottajat ovat keskenään hyvinkin erilaisia. B2B-puolella viestit ovat asiallisempia ja tuoteominaisuuksia korostavia, kuluttajille markkinoitaessa viestit puolestaan voivat olla mainosmaisempia, humoristisempia lisäksi kuluttajamarkkinoinnissa korostuu tunteisiin vetoaminen. Jopa lähetysajankohta voi olla oleellinen ero kuluttaja- ja yritysasiakkaiden viestiä pohdittaessa. Kuluttajapuolella sähköpostia luetaan aamulla ennen töihin menoa, ruokatunnilla tai illalla. Yrityspuolella puolestaan aamu on aikaa, jolloin sähköposti ainakin katsotaan läpi; päivän aikana sen läpikäymiseen käytetään vaihtelevasti aikaa muista työtehtävistä (ja työn luonteesta) riippuen. Mainosviestin lähettäminen kannattaa ajoittaa ajankohtaan, jolloin se todennäköisemmin tulee luetuksi. 24 Markkinointiviestin muotoilu kanavan mukaan Markkinointiviestin muotoilu kanavan mukaan 25

14 10 Sitä saat, mitä mittaat 11 Henkilökohtainen myyntityö ja verkostoituminen Henkilökohtainen myyntityö on myyntiä konkreettisimmillaan. Myyntipuhelut, tapaamisten sopiminen, asiakastilaisuudet ja myyntineuvottelut kuuluvat kaikki henkilökohtaisen myyntityön alle. Henkilökohtainen myyntityö ja sen onnistuminen on monesti myös määrittävä tekijä yritysten menestyksessä. Etenkin yrityksen alkuvaiheessa, jolloin kassa on tavallisesti pieni ja vaihtelut nopeita, henkilökohtaisen myyntityön onnistuminen on kriittisen tärkeää. Myynti on henkilökeskeinen kontaktilaji, tehtiinpä sitten B2B-kauppaa, myyntiä vähittäiskaupan ostajille tai suoramyyntiä kuluttajille. Myynti on myös pitkälti matemaattisesti ennustettava laji: mitä enemmän kontakteja, sitä enemmän tarjouksia ja kauppaa. Myös henkilökohtaisen suhdeverkoston rakentaminen voidaan laskea osaksi henkilökohtaista myyntityötä. Mitä laajemman verkoston yritys ja henkilöt sen sisällä luovat ympärilleen, sitä helpommaksi kaupanteko muuttuu. Verkoston kasvaessa myös suosittelijoiden määrä kasvaa ja heidän kauttaan on helpompi tavoittaa hankinnoista päättäviä henkilöitä. Kuten jo heti tämän oppaan alussa todettiin, mittaaminen on yksi markkinoinnin suunnittelun perusasioita. Jotta mittaaminen onnistuu, on tavoitteet määriteltävä tarkasti heti alussa. Mittaaminen kohdistuu aina menneisyyteen; mitataan sitä, mitä on tehty ja miten. Mittaamalla saat konkreettista tietoa siitä, miten eri toimenpiteet ovat toimineet. Tarkan mittaamisen avulla voidaan testata eri välineiden toimivuutta ja saada spesifiä tietoa siitä, mistä maksetaan. Henkka Asko Aulapalvelun väki Jukka / Copywriter Petu / Tiedottaja Jokaiseen markkinoinnin välineeseen löytyy omat mittarinsa, joita seuraamalla pystytään kehittämään toimenpiteitä eteenpäin. Mittaaminen ohjaa toimintaa tuloksellisemmaksi! Toimiston naapurit Alihankinta Mitä markkinoinnissa voi ja kannattaa mitata? Mittareita on olemassa erilaisia. Mittareiden valinta riippuu siitä, mitä halutaan seurata. Sen mukaan mittarin yksikkönä voi olla eurot, henkilömäärät tai vaikkapa yhteydenottojen määrät. Mittareiden valinta riippuu myös käytettävästä välineestä. Ctrl Rental Oy Pekka Esimerkki VERKOSTOKARTTA Jussi /Viestimies Ky Kehitysyhtiön kontaktit Verkkopuolella moniin ohjelmiin sisältyy itsessään hyvät mittausvälineet. Esimerkiksi AdWordsissa, Facebookissa ja uutiskirjeiden lähetysohjelmissa on olemassa omat mittaamisen työkalunsa, joiden avulla saa tietoa kävijämääristä, klikkauksista tai jopa sukupuolijakaumasta. Myös perinteisempää mainontaa pystytään mittaamaan. Lehtimainoksessa mittarina voi olla mainoksen alareunassa olleeseen nettiosoitteeseen tullut liikenne tai leikattavan alennuskupongin palauttaneiden määrä. Masa Jukka Ystävät ja tutut Koulutus- ja kehityshanke Hilja Monica Mette Ok Astin Oy 26 Sitä saat, mitä mittaat Henkilökohtainen myyntityö ja verkostoituminen 27

15 TEHTÄVÄ: 1) Miten yrityksesi myynti tehdään? 2) Kuka asiakkaasi organisaatiossa tekee ostopäätöksen? 12 Yhteismarkkinointi 3) Mitä kautta pääset hänen puheilleen? (Suoraan vai jonkun toisen kautta?) 4) Piirrä henkilökohtainen verkostokarttasi. Verkostokartassa voit ottaa huomioon sekä ammatilliset että esimerkiksi harrastusten kautta syntyneet verkostot kaikki, joista koet olevan hyötyä yrityksesi myyntityössä. Kun markkinointibudjetti on pieni, kannattaa harkita myös yhteismarkkinointia toisen yrityksen kanssa. Yhteismarkkinointia voivat toteuttaa yritykset, joilla on yhteinen kohderyhmä, mutta ne eivät ole toistensa suoria kilpailijoita. Esimerkiksi S-ryhmä ja K-ryhmä tuskin tekisivät yhteismarkkinointia, mutta vaikkapa S-ryhmän ja Linnanmäen yhteismarkkinointi toimii hyvin. Yhteismarkkinointi voi olla yksinkertaisimmillaan sitä, että suositellaan kumppania vaikkapa laittamalla linkki omille nettisivuille. Kumppanin kanssa voi järjestää yhteisen tapahtuman tai antaa etuja kummankin yrityksen palveluita käyttäville asiakkaille. Yhteismarkkinointia voidaan järjestää myös saman alueen yritysten tai kauppakeskuksen väen kesken; kesällä turisteja voidaan houkutella kiertämään kaikki alueen putiikit vaikkapa leimattavalla kortilla. Yhteismarkkinoinnin muoto voi olla myös yhteisen messuosaston kasaaminen useamman elintarvikealan yrittäjän kanssa. Lähituottajalle kannattava yhteismarkkinoinnin muoto kesäisin on yhteistyö paikallisen leirintäalueen kanssa. Matkailijat ohjataan lähiretken hengessä ostoksille suoraan tilalle ja vastineeksi lähituottajan nettisivuilla voidaan kertoa leirintäalueesta. Yhteismarkkinoinnin avulla kustannukset jakaantuvat ja kumppanin kautta voit saada uusia asiakkaita. Yhteismarkkinointi-kumppanista voit saada pitkäaikaisen kumppanin myös muuhun toimintaan. Asiakas puolestaan saa näyttävämmän ja houkuttelevamman tuotepaketin yhdellä kertaa! TEHTÄVÄ: 1) Minkä yrityksen/yritysten kanssa voisit tehdä yhteismarkkinointia? 2) Miten yhteismarkkinointia voitaisiin toteuttaa? Keksi kolme erilaista ideaa. 28 Henkilökohtainen myyntityö ja verkostoituminen Yhteismarkkinointi 29

16 13 Sisäinen markkinointi 14 Oman markkinointimixin rakentaminen Sisäinen markkinointi on keskeinen osa yrityksesi markkinointiviestintää. Sisäisen markkinoinnin tehtävänä on sitouttaa työntekijöitä ja varmistaa, että kaikki yrityksen toimijat ymmärtävät firman toimintamallit ja käytännöt. Näin sisäinen markkinointi varmistaa, että asiakkaasi palvelukokemus on samanlainen asiakaspalvelijasta riippumatta. Sisäinen markkinointi antaa yrityksesi henkilökunnalle tietoa tulevista kampanjoista jne. Henkilökunta voi toimia suosittelijoina omassa lähipiirissään ja yrityksesi saa käyttöönsä lisää aktiivisia markkinoinnin sanansaattajia. Sisäiseen markkinointiin voidaan käyttää samoja työkaluja kuin ulkoiseenkin. Sisäisen markkinoinnin tavoitteet ja painotukset ovat kuitenkin erilaisia, jonka vuoksi sisäistä ja ulkoista markkinointiviestintää pitää lähestyä hieman eri tavoin. Yrityksesi käyttöön valittua markkinoinnin työkalupakkia kutsutaan markkinointimixiksi. Markkinoinnin työkalut ja kanavavalinnat riippuvat pitkälti yrityksen asiakasryhmästä ja tavoitteista. Emme voi tämän oppaan puitteissa esitellä kattavasti edes murto-osaa kaikista markkinoinnin työkaluista ja kanavista. Pyrimme kuitenkin antamaan perustietoa, jonka pohjalta yrityksesi pystyy tekemään alustavan valinnan ja etsimään lisää tietoa sekä toteuttajia. Jokaisen kanavan osalta olemme listanneet myös muutaman esimerkin kyseiseen kanavaan soveltuvista mittareista, joiden avulla saat tilannetietoa markkinointisi kehittymisestä. Kun olet valinnut oman markkinointipalettisi, valitse oikeat mittarit ja panosta niiden seurantaan. Näin saat tietoa siitä, mikä markkinoinnissasi toimii ja miten. Lopullisena mittarina toimii luonnollisesti kassakoneen kilinä sekä panos tuotto-laskenta. Esittelymateriaalit Jokaisella yrityksellä tulisi olla muutakin yritystä esittelevää materiaalia kuin ainoastaan yrittäjän vuolas puhe. Käyntikortit Käyntikortit ovat printtimateriaalien vähimmäistaso yritystenvälisessä viestinnässä. Käyntikortin avulla saat välitettyä omat yhteystietosi keskustelukumppanille helposti ja nopeasti. Käyntikorttiin kannattaa painaa myös jotakin muuta kuin omat yhteystiedot taustapuolellahan on hyvää tilaa vaikkapa napakalle myyntiviestille. Käyntikorttien jakomäärä Laskeutumissivun liikenne (erillinen sivu, jonne ohjataan liikennettä vain käyntikorteista) Esitteet ja jakomateriaali Painetusta materiaalista esite on yleispätevä markkinointimateriaali yritykselle kuin yritykselle. Hyvin suunniteltu yritys- tai tuote-esite kertoo olennaiset asiat tarkasti ja napakasti. Esite on pääsääntöisesti pitkäkestoinen - mutta menettää käyttökelpoisuutensa herkästi. Jos esimerkiksi yhteystiedot vaihtuvat, ei painetuilla esitteillä enää tee mitään. Esitteen hyödyntämistavat ovat monipuoliset; sitä voidaan käyttää suoramarkkinoinnissa tai se voi olla kättä pidempänä apuna esimerkiksi myyntitilanteessa tai messuilla. Samaa esitettä voidaan hyödyntää myös sähköisessä muodossa, jolloin se voidaan lähettää vaikkapa s-postissa lisätiedoksi myyntipuhelun jälkeen. Esitteiden jakomäärä Esitteessä olevan laskeutumissivun tai QR-koodin liikenne (QR-koodi on mustavalkoinen viivakoodin tapainen merkki, joka voidaan lukea älypuhelimella ja jonka avulla liikennettä voidaan ohjata sivuille) 30 Sisäinen markkinointi Oman markkinointimixin rakentaminen 31

17 PowerPoint -esitys yrityksestä Erityisesti B2B-myynnissä yrityksesi esittelymateriaaleihin kannattaa sisällyttää myös PowerPoint-esitys. Diaesityksen avulla rytmität oman myyntiesityksesi ja annat yrityksestäsi ammattimaisen mielikuvan. Yrityksesi visuaalista ilmettä toistava PowerPoint-esitys on tietyissä tilanteissa esitettä kätevämpi esittelytyökalu; sisältöä voidaan järjestää tilaisuuden vaatimusten mukaan tai täydentää sitä vaikkapa asiakaskohtaisella tiedolla. Powerpoint-esityksestä saatu palaute Yrityksesi toimitilat Yrityksesi oma toimitila on yksi tärkeimmistä mielikuvan luojista, mikäli asiakkaasi tulee käymään paikan päällä. Toimitilan on oltava edustava ja elintarvikkeiden ollessa kyseessä erityisen siisti sekä sisä- että ulkopuolelta. Parhaimmillaan yrityksesi toimitila toimii myös jokaisen uuden asiakkaan tapaamisen avaavana, ennakkoon suunniteltuna myyntispiikkinä. Toimitilan seinille voidaan vaikkapa ripustaa esittelymateriaalia, jonka avulla yrityksestäsi on helpompi kertoa. Olennainen osa yrityksesi toimitilojen markkinointia on myös se, että ne on helppo tunnistaa ja löytää. Mainosteippaukset ja -kyltit ovat edullisia tapoja kohentaa ulkoista ilmettä. Erityisen tärkeää ulkoinen ilme on silloin, jos toimitilasi sijaitsee paikalla, josta on mahdollista poiketa sisään ostoksille. Esittelymateriaalista saatu palaute Jakelutiemarkkinointi Internetmarkkinointi ja sosiaalinen media Internet ja erilaiset sosiaalisen median palvelut tarjoavat kustannustehokkaita tapoja yrityksesi markkinointiin. Palveluiden määrä on valtava, joten keskitymme ainoastaan perusasioihin varsin yleisellä tasolla. Internetsivut Edustavat verkkosivut ovat yrityksesi sähköisen markkinoinnin kotipesä. Verkkosivut esittelevät tuotteesi, kertovat perusasiat yrityksestäsi ja antavat tarvittaessa myös syventävää tietoa tai ainakin yhteystiedot, joista kysyä lisää. Sivujen ulkoasuun sekä tekstisisältöön pitää kiinnittää huomiota, sillä nettisivut ovat kuin yrityksen käyntikortti. Päivittämättöminä sivut eivät palvele ketään. Toimivat verkkosivut keräävät tehokkaasti liidejä (eli yhteydenottoja potentiaalisilta asiakkailta) sekä suoria tilauksia ympäri vuorokauden. Yksinään verkkosivut eivät kuitenkaan myy. Verkkosivuja suunnitellessa tai tilatessa kannattaakin kiinnittää huomiota myös siihen, miten asiakkaat sivuillesi löytävät tai mistä heitä sinne ohjataan. Kävijämäärät (yhteensä sekä palaavan ja uuden liikenteen määrä) Sivuston poistumisprosentti Sivustolla vietetty aika Yhteydenottolomakkeen täyttäneiden määrä Hakukoneoptimointi Hakukoneoptimoinnin avulla kotisivujen Google-sijoitusta saadaan parannettua, eli sivusto nousee Googlen hakutuloksissa ylemmäs. Hakukoneoptimointi perustuu sivuston sisällön ja metatietojen (Googlen hakurobotin tarkastelema tekninen kuvaus sivuston sisällöstä) kehittämiseen. Se, mille sijalle yrityksesi sijoittuu Googlessa on tärkeää, koska ensimmäiset kolme sijaa keräävät valtaosan hakuliikenteestä siis potentiaalisista asiakkaista. Hakukoneliikenteen määrä Hakukoneliikenteen määrän kasvu Hakusanojen sijoitus Googlessa Sosiaalinen media Sosiaalinen media on tullut vauhdilla mukaan monien yritysten markkinointimixiin. Yrityksesi ei kuitenkaan pidä lähteä mukaan sosiaaliseen mediaan vain siksi, että kaikki muutkin ovat siellä. Kuten kaikessa markkinoinnissa, myös sosiaalisella medialla on oltava selkeät tavoitteet ja se on voitava linkittää kokonaisuudeksi muun markkinoinnin kanssa. Sosiaalisen median palvelut ovat erinomaisia paikkoja asiakkaiden henkilökohtaiseen tavoittamiseen, vahvemman siteen luomiseen sekä kaksisuuntaiseen viestintään. Sosiaalisen median palveluita voi valjastaa myös asiakaspalvelukäyttöön tai kannustaa asiakkaitasi kertomaan kehitysideoitaan niiden kautta. Sosiaalisen median kustannukset markkinoinnin työkaluna syntyvät eri tavalla kuin monissa muissa kanavissa. Työkalut ovat toki maksuttomia, mutta niiden ammattimainen ylläpito vaatii aikaa. Tehokkaasti hyödynnettynä sosiaalinen media tavoittaa kuitenkin suuria yleisöjä nopeasti ja mahdollistaa kaksisuuntaisen vuorovaikutuksen asiakkaiden kanssa. Kysymyksen jättäminen asiakaspalveluksi valjastetulle yrityksen Facebooksivulle ei vaadi suurta kynnystä ja se on monesti asiakkaalle helpompaa kuin sähköpostin kirjoittaminen tai puhelimella soittaminen. Kun reklamaatioita käsitellään avoimesti, rehellinen kuva yrityksestäsi vahvistuu. Reaaliaikaisesti asiakkaiden kysymyksiin Facebookissa vastaava yritys antaa hyvän kuvan myös asiakaspalvelunsa laadusta. Videopalvelu YouTube puolestaan antaa yrityksellesi kanavan julkaista videoita asiakkaillesi. Palvelun avulla käyttäjät voivat kommentoida ja jakaa videoita helposti. Monet yritykset julkaisevat ohjeita, viihdyttäviä esimerkkivideoita tai mainoksiaan YouTubessa. Ruokablogit ja reseptipalvelut ovat suosittuja sosiaalisen median käyttökohteita elintarvikealalla. Niiden kautta yritykset saavat tuotteitaan esille ja asiakkaat löytävät uusia kokeiltavia reseptejä keittiöihinsä. Tavoitetut lukijat, viestin peitto Viestin jakomäärät, tykkäysmäärät ym Kommenttien laatu (positiivista/negatiivista) ja määrä Vuorovaikutuksen määrä Tehokkaasti hyödynnettynä sosiaalinen media mahdollistaa kaksisuuntaisen vuorovaikutuksen. 32 Oman markkinointimixin rakentaminen Oman markkinointimixin rakentaminen 33

18 Verkkomainonta Verkkomainonnalla tarkoitetaan kaikkea verkossa tapahtuvaa mainontaa. Verkkomainonta on helppo kohdistaa tarkkaan rajatulle kohderyhmälle ja useimmissa palveluissa maksat ainoastaan siitä, että asiakkaasi ohjataan sivuillesi. Budjetin voi määritellä etukäteen, joten myös mainonnan kustannukset pysyvät kurissa. Verkkomainonta voidaan jakaa kolmeen osaan: Bannerimainokset ovat verkkosivustojen mainospaikkoja, jotka sijaitsevat yleensä sivun reunoilla. Banneripaikkoja on eri kokoisia ja niitä myydään lukemattomille eri sivustoille; vaikkapa erilaiset mediat ja tapahtumat myyvät bannerimainospaikkoja sivuilleen. Banneria klikkaamalla kävijä päätyy yrityksesi verkkosivulle. Hakusanamainonta tapahtuu hakukoneissa (esim. Googlessa), kyseessä ovat siis hakutulossivun yläreunassa ja oikeassa laidassa näkyvät lyhyet tekstimainokset. Suosituimmassa hakukoneessa Googlessa voit määritellä, minkä hakusanojen yhteydessä haluat mainostesi näkyvän. Maksat Googlelle vain mainosten klikkauksista, joilla asiakas ohjataan verkkosivullesi. Hyvin määritellyillä hakusanoilla sivuille voi saada runsaasti kävijöitä jotka ilman mainosta menisivät kenties kilpailijan sivuille. Verkkoyhteisömainonnan suosituin väline on Suomessa Facebook, jossa pienet mainokset ilmestyvät etusivun oikeaan laitaan. Mainokset voidaan kohdistaa käyttäjien profiilissaan ilmoittamien tietojen ja kiinnostuksen kohteiden perusteella juuri yrityksesi kohderyhmälle. Verkkosivuston liikenne mainosten kautta Klikkausmäärät Toiminnot sivuilla Suoramarkkinointi Suoramarkkinointia voidaan toteuttaa joko postitse tai sähköpostitse. Kohdennettuun suoramarkkinointiin tarvitaan ajantasainen asiakasrekisteri tai ostettava yhteystietolista. Ensimmäisellä muistetaan olemassa olevia asiakkaita ja jälkimmäisellä kontaktoidaan uusia potentiaalisia asiakkaita. Suoramarkkinoinnilla tavoitetaan helposti suuri joukko ihmisiä jos viesti on riittävän kiinnostava päätyäkseen luetuksi asti! Fyysinen suoramarkkinointi Postitse toteutettavassa suoramarkkinoinnissa vaihtoehtoja on runsaasti; voit lähettää asiakkaallesi kirjeen, kortin, esitteen, mainoslehtisen tai vaikkapa tuotekuvaston. Postia voidaan lähettää osoitteella (suoraan nimetylle päättäjälle) tai osoitteettomasti (vaikkapa tietyn alueen kotitalouksiin). Lähetys on helppoa ja postitse saatava tuote on myös helppo pitää tallessa. Postitse tehtävän suoramarkkinoinnin kustannukset kuitenkin nousevat usein korkeiksi paino- ja lähetyskulujen takia. Tarjouksen hyödyntävien asiakkaiden määrä Verkkosivuille ohjattu liikenne Sähköinen suoramarkkinointi Sähköpostimarkkinointi on toimiva tapa tavoittaa erityisesti yrityspäättäjiä. Myöskään kustannukset eivät nouse fyysisen postituksen tasolle. Sähköisen suoramarkkinoinnin tuloksia on helpompi mitata kuin fyysisen; oikeilla työkaluilla nähdään jopa vastaanottajakohtaisesti, ketkä ovat postin avanneet ja mitä linkkejä he ovat klikanneet. Näin myös jälkitoimenpiteet on helpompi organisoida; myyjä voi soittaa läpi vaikkapa vain kirjeen avanneet asiakkaat. Sähköpostilla lähetettävä uutiskirje on myös toimiva tapa asiakkuusmarkkinointia ajatellen. Uutiskirjeen avulla viestit yrityksesi tuotteista sekä kuulumisista ja pysyt asiakkaidesi mielessä silloinkin, kun ostopäätös ei välttämättä ole ajankohtainen. Googlen hakusanamainonta Verkkoyhteisömainontaa Facebookissa Tarjouksen hyödyntävien asiakkaiden määrä Avaus- ja klikkausmäärät Verkkosivuille ohjattu liikenne Media Mediamainonta Mainostaa voi niin lehdessä, radiossa, televisiossa kuin ulkotiloissakin. Elintarvikealalla soveltuvimman mainosmedian valinta riippuu pitkälti markkinointibudjetin suuruudesta. Jos mediamainontaa tekee, ei markkinoinnissa kannata säästää. Etenkin mediamainontaan yritys usein kaipaa avukseen osaavaa markkinointiviestintätoimistoa, joka auttaa kanavasuunnittelussa ja mainosten toteuttamisessa. Kun esimerkiksi TV-mainonnan mediatilat ovat usein kymmeniä tuhansia, onko parin tuhannen euron lisäsatsaus ammattitaitoiseen videokuvaajaan liikaa, jos sillä saadaan kampanjasta tehokkaampi? Ja jos mainostila lehdessä maksaa 3000, onko 300 mainossuunnittelusta iso raha? Mediamainonnassa välineen valinta on tärkeää. Tavoitatko omat asiakkaasi parhaiten television, radion vai lehden avulla? Valintana voi olla myös mediamainonnan hylkääminen; nykyään verkkomainonta ja sosiaalinen media ajavat usein perinteisen median edelle. TV-mainonnassa alueellista näkyvyyttä saa kohtuuhintaan verrattuna valtakunnalliseen mainontaan. TV-mainonnalla tavoitat alueesi televisionkatsojat ja mainontaa voi jossain määrin myös ajoittaa kohderyhmän (ikä tai sukupuoli) mukaan. 34 Oman markkinointimixin rakentaminen Oman markkinointimixin rakentaminen 35

19 Radio puolestaan tavoittaa kuluttajan monesti juuri ennen ostopäätöksen tekemistä; eli juuri ennen kauppaan menoa. Kun radiosta on kuultu hetkeä ennen ostosten tekemistä tuotteestasi, päätyy se yleensä kilpailijan tuotetta useammin ostoskoriin. Lehtimainonnassa erilaiset tarjouskupongit ovat vuosi vuodelta erittäin toimivia sisäänheittäjiä - tarjouskuponkien perässä saat asiakkaan luoksesi; usein mukaan tarttuu tarjoustuotteen lisäksi muutakin ostettavaa. Kaikessa mediamainonnassa on kaksi olennaista asiaa: tavoite ja brändimielikuva. Mieti mikä on mainonnan tavoite ja mihin asiakkaasi ohjataan mediamainonnan avulla. Käytetäänkö esimerkiksi verkossa olevaa kampanjasivua vai ohjataanko asiakas suoraan myymälään? Mielikuvapuoli hoituu usein kuin itsestään, kunhan yrityksellä on selkeästi tunnistettava graafinen ilme, logo ja nimi. Tavoite on syytä pitää mielessä myös silloin, kun lehden mediamyyjä soittaa. Tällöin tulee tarkastaa markkinointisuunnitelmasta, onko lehtimainontaa suunniteltu kyseiseen ajankohtaan. Vain harvoin tarjous mediatilasta on niin hyvä, että mainontaa kannattaa tehdä suunnittelematta ja pikaisella aikataululla. Palautuneet alennuskupongit tai alennuskoodilla tehty myynti Myynti mainoksen ilmestymispäivänä tai kampanja-aikana Internet-sivun tai Facebook-sivun kävijäliikenne ilmestymispäivänä tai kampanja-aikana Mainoksessa olevan laskeutumissivun tai QR-koodin liikenne Mediatiedottaminen Hyvän tiedotteen avulla yritys voi saada ilmaista näkyvyyttä; samalla pysytään omien asiakkaiden mielessä ja tavoitetaan uusia ostajia. Yrityksen ainoaksi viestintäkeinoksi tiedottaminen ei sovi, sillä kaikki tiedotteet eivät ylitä uutiskynnystä joskus myös tiedotteesta riippumattomista syistä. Mediatiedottamisen hyödyt voidaan nähdä myös pidemmällä aikavälillä; aktiivinen tiedottaminen tekee yrityksestä tunnetumman ja nostaa yrityksen median huulille. Yrityksesi voi periaatteessa tiedottaa milloin vaan ja mistä vaan käytännössä mediatiedotteen aiheen on kuitenkin oltava riittävän kiinnostava ja ajankohtainen, jotta se kiinnostaa myös toimittajaa. Mikäli mediatiedote ei läpäise mediakynnystä, ei se luonnollisesti tuota myöskään tuloksia. Tiedotteen aiheeksi sopivat esimerkiksi omistajavaihdokset, toimipaikan muutokset, organisaatiorakennemuutokset, uuden tuotteen lanseeraukset tai yt-neuvottelut. Mikään ei estä lähettämästä mediatiedotetta kopiona myös asiakasrekisterille, sidosryhmille ja henkilöstölle näin varmistutaan siitä, että tieto taatusti tavoittaa kaikki osapuolet. Medianäkyvyys ja mediayhteydenotot Mediaiskemien määrä ja laajuus (missä medioissa tiedote on huomioitu) Promootio Messuosastot Messut ovat hyvä tilaisuus tavata asiakkaita ja yhteistyökumppaneita. Messuille osallistuminen vaatii kuitenkin muutakin kuin pelkän osaston ja hieman jakomateriaalia. Koko messuosallistuminen materiaaleineen, ennakkomarkkinointeineen ja messujen jälkihoitoineen kannattaa suunnitella tarkasti etukäteen. Näin osallistumiselle voidaan asettaa selkeät tavoitteet ja päästä haluttuun lopputulokseen. Kolme toimivinta viestiä messuosaston sisäänheittoa ajatellen ovat: Kolmanneksi toimivin: Messutarjous! Toiseksi toimivin: Ilmaista (mitä tahansa)! Toimivin: Ilmaista ruokaa! Näitä viestejä hyödyntämällä saat jonot, jotka jatkuvat viereisille messuosastoille asti. Ilmaisen ruokamaistatuksen järjestäminen vie paljon resursseja ja saat paljon tyhjätaskuja norkoilijoita, joilla ei ole aikomustakaan ostaa tuotettasi. Joukossa on kuitenkin myös niitä, jotka aidosti ihastuvat tuotteeseesi ja tahtovat ostaa sen. Heitä varten kannattaa paketoida valmiiksi ostettava lajitelma eri tuotteita: messukassi. Saat tällä tavalla suuremman kertaostoksen ja autat asiakasta hahmottamaan tarjontaasi. Jotta vältyt esittelemästä jokaiselle asiakkaalle erikseen mitä messukassi sisältää, teetä sisällöstä kertova roll-up tai takaseinälle laitettava iso juliste. Näin asiakkaasi ehtivät tehdä ostopäätöksen valmiiksi ja tulevat messutiskille setelit valmiiksi kourassa. Huomaathan hyödyntää messut myös yhteystietojen keruumielessä! Kuukausittainen uutiskirje, jossa tarjoat reseptejä sekä tietoa uusista myyntipisteistä on edullinen keino pitää tuotteesi ostajien mielessä. Kerätyt yhteystiedot Tavatut kontaktit Toteutunut myynti messuilla Tapahtumamarkkinointi Tapahtumamarkkinointi on eräänlainen sponsoroinnin ja messutapahtuman risteymä, joka yhdistää molempien parhaat puolet. Tapahtumamarkkinoinnissa yrityksesi tuotteet tai brändi yhdistetään johonkin kohderyhmääsi kiinnostavaan aktiviteettiin. Tapahtumamarkkinoinnin avulla asiakkaiden ja sidosryhmien tavoittaminen on helppoa, kun heihin voidaan muodostaa henkilökohtainen side. Onnistuminen vaatii runsaasti suunnittelua, materiaaleja ja rahallistakin panostusta. Toimivaa ideaa voidaan kuitenkin monistaa helposti myös muihin tapahtumiin. Monille tuttu esimerkki tapahtumamarkkinoinnista on Lidlin kesän 2012 Grillimaisteri-kiertue. Vaikka kyseessä on iso firma, ei mikään estä pk-yritystäkään ideoimasta samantapaista tapahtumaa. Sponsoriksi voit kysyä vaikkapa paikallislehteä tai myymälää! Tapahtumamarkkinoinnin näkökulmasta voidaan tarkastella myös oman kylän kesätapahtumaa, jonne yrityksesi on menossa myymään tuotteita makkarakojun viereen. Hyödynnä tilaisuus jakamalla yrityksesi flyer-esitteitä sekä ottamalla kuvia tapahtuman artistien kanssa: ilmainen ateria saa isommankin bändin suostumaan promootiokuvien ottamiseen, jos aikataulu vain antaa myöten. Kerätyt yhteystiedot Toteutunut myynti tapahtumassa Tapahtuman kävijämäärä Tuote-esittelyt Yrityksesi tuotteita voit esitellä asiakkaille tuote-esittelyissä, jotka sopivat erityisesti tuotteiden lanseeraukseen. Erityisesti kauppiasvetoiset K-kaupat ovat yleensä varsin myötämielisiä myyntiä lisääviä tuote-esittelyjä kohtaan. Tuote-esittelyistä jää usein positiivinen olo - kuten aina, kun saa jotain ilmaiseksi. Energiset ja tuotteesta riittävästi tietävät esittelijät ovat välttämättömiä asiakkaiden sisäänheittäjinä. Usein saat kaupasta esittelyä varten pöydän, joten pääset paikalle vaikka omalla henkilöautollasi. Ota kuitenkin mukaan yrityksesi väreissä olevan pöytäliinan, roskakorin ja mahdollisesti tarvitsemasi maistatustarpeet. Tuote-esittelyissä esillepanoon ja näyttäviin markkinointimateriaaleihin kannattaa kiinnittää huomiota. Itse tuotteen lisäksi usein asiakkaalle tärkein viesti on se, mistä tuotetta saa ostaa. Tuote-esittelyitä voi tehdä kaupoissa, tapahtumissa tai vaikkapa yhteistyökumppanin tiloissa kunhan paikka on sellainen, jossa ihmisvirta on suuri. Jos ei maistelijoita käy, ei kauppaakaan synny. Kerätyt yhteystiedot Tehty myynti tietyssä myymälässä Saatu tuotekehityspalaute 36 Oman markkinointimixin rakentaminen Oman markkinointimixin rakentaminen 37

20 Jakelutiemarkkinointi Point of Sales- ja myymälämarkkinointi Monissa myymälöissä on omia mainosratkaisujaan, joiden avulla tavoitat siellä asioivat kuluttajat. Tällöin puhutaan Point of Sales (POS) markkinoinnista, joka on tehokas tapa muistuttaa kuluttajia kampanjasta, jonka mainoksiin he ovat törmänneet jo ennen kauppaan tuloaan. Mainostilat alkavat myymälän ulkotiloista ja jatkuvat ostoskärryjen, seinien ja muiden sisäpintojen sekä myyntihyllyjen kautta aina kassalle asti. Näistä mainosratkaisuista saat parhaan tiedon kysymällä suoraan myymälästä. Point of Sales -markkinointiin kuuluvat myös erilaiset hyllyt ja esittelytelineet, jotka on suunniteltu nimenomaan tuotteesi mukaan. Innovatiivisia ideoita uusista myymälämarkkinoinnin ratkaisuista kannattaa kysyä myös tutusta painotalosta. Usein heillä on tarjota ratkaisuja, joita et ole tullut ajatelleeksikaan. Tehty myynti kyseisessä myymälässä Saatu tuotekehityspalaute Pakkaus Pakkaussuunnittelussa kannattaa hyödyntää orvon koiranpennun kolmen askelen strategiaa: 1. Huomaa minut 2. Ota minut syliin 3. Vie minut kotiin Herätä huomio erilaisella pakkausdesignilla. Pienen tuottajan ei kannata pyrkiä kilpailemaan pakkausdesignissa suurten valmistajien kanssa. Pienuus tarjoaa mahdollisuuden olla rohkeasti erilainen. Käytä tuoteryhmän yleisestä linjasta poikkeavaa graafista ilmettä: sinun ei tarvitse saada ostajiksi kuin 1 kyseisen tuoteryhmän ostajista - eli pakkauksen ei tarvitse miellyttää kuin joka tuhannetta kaupassa kävijää. Hyvänä esimerkkinä tästä ovat pienpaahtimot, jotka uskaltavat käyttää pakkauksissaan värikkäitä kuvioita perinteisen höyryävä kahvikuppi ja kahvipapuja -yleisilmeen sijaan. Pakkauksen tärkein tehtävä on saada potentiaalinen ostaja hypistelemään sitä käsissään. Kaupan hyllymetri vastaa löytöeläinkodin koiranpentukoria. Se, joka onnistuu näyttämään houkuttelevimmalta tai muuten erilaiselta, pääsee syliin asti. Tästä eteenpäin tavoitteena on saada asiakas pitämään tuotepakkausta käsissään mahdollisimman pitkään, sillä jokainen sekunti nostaa ostopäätöksen todennäköisyyttä. Tarinoiden käyttäminen on yksi parhaimmista keinoista. Uskalla kertoa tuotteestasi jotain yksityiskohtaista - liian yleiset kuvaukset ovat massatuotteiden linjastokamaa. Myymäsi tuote on jotain erilaista ja uniikkia; kerro sen mukainen tarina. Ostoskoriin asti päätyvät tuotteet, jotka ovat maksajan mielestä järkeviä hankintoja - tätä varten pakkauksessa on kerrottava myös rationaaliseen aivopuoliskoon vetoavista faktoista. Toinen huomioonotettava tekijä on sosiaalinen hyväksyntä; mitä muut minusta ajattelevat. Tällöin esimerkiksi teksti Lähituotettua luomua Reikkosten sukutilalta toimii erinomaisesti. Huomattava osa kaupassakävijöistä tekee päätöksen illalla tehtävästä ruoasta vasta kaupassa. Reseptit auttavat: hyväkin raaka-aine jää hyllyyn, jos kuluttaja ei keksi mitä siitä voisi valmistaa. Auta kuluttajaa ratkaisemaan ongelma ja saat hänestä asiakkaan: Riitan nopea pastakastike villisikapyöryköistä - lapsetkin tykkää ja alle teksti Ihan sikahyvää! -Teemu 7 v." Muista hyödyntää myös mobiilikäyttäjät! Jo 44 % suomalaisista omistaa älykännykän (lähde TNS Gallup - Mobile Life 2012 ). Hyödynnä tämä laittamalla pakkaukseen linkki tai QR-koodi, joka ohjaa nettisivuillesi. Voit esimerkiksi näyttää ruokahalun herättävän ruoanvalmistusvideon tai kertoa useammista reseptivaihtoehdoista. Pakkauksia hypistelleiden ja ostaneiden määrä vrt. kilpailijat Pakkauksesta saatu palaute TEHTÄVÄ: Rakenna oma markkinointimixisi! Rastita ensin hyödyntämiskelpoiset kanavat, sitten käytössä olleet, ja käyttöön otettavat kanavat omiin ruutuihinsa. Rastita myös mittareista ne, jotka aiot ottaa käyttöön kyseisen kanavan kohdalla. Esittelymateriaalit Käyntikortit Voitaisiin hyödyntää Ollut käytössä Otetaan käyttöön! Käyntikorttien jakomäärä Laskeutumissivun liikenne (erillinen sivu, jonne ohjataan liikennettä vain käyntikorteista) Esitteet ja jakomateriaali Voitaisiin hyödyntää Ollut käytössä Otetaan käyttöön! Esitteiden jakomäärä Esitteessä olevan laskeutumissivun tai QR-koodin liikenne PowerPoint -esitys yrityksestä Voitaisiin hyödyntää Ollut käytössä Otetaan käyttöön! Powerpoint-esityksestä saatu palaute Yrityksesi toimitilat Voitaisiin hyödyntää Ollut käytössä Otetaan käyttöön! Esittelymateriaalista saatu palaute Jakelutiemarkkinointi Internetmarkkinointi ja sosiaalinen media Internetsivut Voitaisiin hyödyntää Ollut käytössä Otetaan käyttöön! Kävijämäärät (yhteensä sekä palaavan ja uuden liikenteen määrä) Sivuston poistumisprosentti Sivustolla vietetty aika Yhteydenottolomakkeen täyttäneiden määrä Hakukoneoptimointi Voitaisiin hyödyntää Ollut käytössä Otetaan käyttöön! Hakukoneliikenteen määrä Hakukoneliikenteen määrän kasvu Hakusanojen sijoitus Googlessa Sosiaalinen media Voitaisiin hyödyntää Ollut käytössä Otetaan käyttöön! Tavoitetut lukijat, viestin peitto Viestin jakomäärät, tykkäysmäärät ym Kommenttien laatu (positiivista/negatiivista) ja määrä Vuorovaikutuksen määrä Verkkomainonta Voitaisiin hyödyntää Ollut käytössä Otetaan käyttöön! Verkkosivuston liikenne mainosten kautta Klikkausmäärät Toiminnot sivuilla Jatkuu seuraavalla sivulla > 38 Oman markkinointimixin rakentaminen Oman markkinointimixin rakentaminen 39

21 Suoramarkkinointi Fyysinen suoramarkkinointi Voitaisiin hyödyntää Ollut käytössä Otetaan käyttöön! Tarjouksen hyödyntävien asiakkaiden määrä Verkkosivuille ohjattu liikenne Sähköinen suoramarkkinointi Voitaisiin hyödyntää Ollut käytössä Otetaan käyttöön! Tarjouksen hyödyntävien asiakkaiden määrä Avaus- ja klikkausmäärät Verkkosivuille ohjattu liikenne Media Mediamainonta Voitaisiin hyödyntää Ollut käytössä Otetaan käyttöön! Palautuneet alennuskupongit tai alennuskoodilla tehty myynti Myynti mainoksen ilmestymispäivänä tai kampanja-aikana Internet-sivun tai Facebook-sivun kävijäliikenne ilmestymispäivänä tai kampanja-aikana Mainoksessa olevan laskeutumissivun tai QR-koodin liikenne Mediatiedottaminen Voitaisiin hyödyntää Ollut käytössä Otetaan käyttöön! Medianäkyvyys ja mediayhteydenotot Mediaiskemien määrä ja laajuus (missä medioissa tiedote on huomioitu) Promootio Messuosastot Voitaisiin hyödyntää Ollut käytössä Otetaan käyttöön! Kerätyt yhteystiedot Tavatut kontaktit Toteutunut myynti messuilla Tapahtumamarkkinointi Voitaisiin hyödyntää Ollut käytössä Otetaan käyttöön! Kerätyt yhteystiedot Toteutunut myynti tapahtumassa Tapahtuman kävijämäärä Tuote-esittelyt Voitaisiin hyödyntää Ollut käytössä Otetaan käyttöön! Kerätyt yhteystiedot Tehty myynti tietyssä myymälässä Saatu tuotekehityspalaute 15 Hyväkin suunnitelma vanhenee Vaikka markkinointisuunnitelmasi olisi miten hyvin tehty, ei se ole käyttökelpoinen enää viiden vuoden päästä. Yrityksesi kehittyy, markkinointikanavat kehittyvät ja ajat muuttuvat. Viimeiset pari vuotta markkinoinnin työkalujen kehitys on ollut sen verran nopeaa, että parin vuoden takainen markkinointisuunnitelma pitäisi päivittää alusta asti. Vielä muutama vuosi sitten pk-yritysten tärkein markkinointikanava oli lehtimainos, mutta viime aikoina markkinointivarat on suunnattu yhä enenevässä määrin verkkoon joko mainonnan tai sosiaalisen median muodossa. Hyvin tehty markkinointisuunnitelma toimii pohjana vielä viidenkin vuoden päästä, mutta sitä tulee päivittää säännöllisesti. Päivittämisessä apuna toimii seuranta ja mittaaminen; markkinointisuunnitelmasta karsitaan pois ne toimenpiteet, jotka eivät tuota tulosta ja muita kehitetään eteenpäin. Jotta markkinointisuunnitelma olisi toimiva, kannattaa sen tekoon käyttää aikaa ja määrittää tarkat seurantapisteet. Ensimmäisen kerran markkinointisuunnitelma kannattaa tarkistaa 3 6 kuukauden päästä sen teosta; tällöin mittaustietoa on ehtinyt jo kertyä riittävästi. Seuraavat tarkastuspisteet voivat olla 2 6 kuukauden välein. Aikataulujen lisäksi markkinointisuunnitelmaan tulee kirjata ylös myös vastuuhenkilöt. Kuka tekee kunkin toimenpiteen? Ja kenen vastuulla on koko markkinointisuunnitelman päivittäminen? Pienessäkin yrityksessä vastuita voi jakaa eri henkilöille. Hyvin tehty markkinointisuunnitelma toimii pohjana vielä viidenkin vuoden päästä, mutta sitä tulee päivittää säännöllisesti. Jakelutiemarkkinointi Point of Sales- ja myymälämarkkinointi Voitaisiin hyödyntää Ollut käytössä Otetaan käyttöön! Tehty myynti kyseisessä myymälässä Saatu tuotekehityspalaute Pakkaus Voitaisiin hyödyntää Ollut käytössä Otetaan käyttöön! Pakkauksia hypistelleiden ja ostaneiden määrä vrt. kilpailijat Pakkauksesta saatu palaute 40 Oman markkinointimixin rakentaminen Hyväkin suunnitelma vanhenee 41

22 Markkinoinnin suunnittelun sykli Alla on esimerkki siitä, miten markkinoinnin suunnittelusta saadaan jatkuva osa yrityksen pyörittämistä. Luku- ja linkkivinkit Alku: Markkinointisuunnitelman rungon tekeminen Varaa aikaa suunnitteluun n. 1-2 viikkoa Lopputuloksena syntyy valmis markkinointisuunnitelma, joka sisältää esim. tähän työkirjaan merkityt asiat (tavoitteet, kohderyhmät jne.), käytettävät markkinoinnin työkalut sekä tarkemmin suunnitellut toimenpiteet tietylle ajanjaksolle. Markkinointisuunnitelman vieminen käytäntöön Toteuta markkinoinnin toimenpiteet aikataulun mukaan (vastuuhenkilöt) Mittaa toimenpiteiden tuloksellisuutta ja dokumentoi tulokset Pienemmät tarkastelupisteet (2-6 kk välein) Mikä toimii, mikä ei? Onko tarvetta muutoksiin? Markkinointisuunnitelman päivitys (max. 6 kk jälkeen) Päivitä markkinointisuunnitelma enintään 6 kuukautta sen teosta, käytä apuna keräämiäsi tuloksia Mitkä toimenpiteet viimeisen puolen vuoden aikana ovat toimineet? Mitkä eivät ole tuottaneet tulosta? Miten kumpiakin voisi kehittää paremmaksi? Mitä tehdään jatkossa? Mitkä voisi jättää suunnitelmasta pois? Markkinointisuunnitelman suurempi päivitys (12-18 kk sen valmistumisesta) Onko liiketoiminta tai liiketoimintaympäristö muuttunut? Mitkä toimenpiteet viimeisen puolen vuoden aikana ovat toimineet? Mitkä eivät ole tuottaneet tulosta? Miten kumpiakin voisi kehittää paremmaksi? Mitä tehdään jatkossa? Mitkä voisi jättää suunnitelmasta pois? Onko tullut uusia kanavia, joita voisi hyödyntää markkinoinnissa? TEHTÄVÄ: Aikatauluta itsellesi kalenteriin markkinointisuunnitelman teko sekä seurantapisteet. Merkitse myös vastuuhenkilöt. Luettavaa Suuri markkinointikirja, Rope, Timo (2005) Ropen Suuri markkinointikirja on hyvä markkinoinnin käsikirja, josta löytyy perustiedot moneen markkinointia koskevaan kysymykseen Radikaali brändi, Malmelin, Nando & Hakala, Jukka (2007) Radikaali brändi on kevyesti kirjoitettu ja täynnä asiaa. Se avaa brändiajattelua lähtien perusteista, mutta ennen kaikkea herättää ajatuksia siitä, mitä oma yritys voisi tehdä. Product Design Review: A Method for Error-Free Product Development, Ichida, Takashi & Voigt, Edward (1996) Perusteellinen ja hyvin organisoitu yleissilmäys tehokkaasta laadunvalvonnasta tuotesuunnittelussa. Sopii hyvin myös uusien elintarviketuotteiden kehittämiseen. Klikkaa tästä internetmarkkinoinnin käsikirja 2.0, Mainostajien liitto (2012) Internetmarkkinoinnin perusasiat niputettuna yksiin kansiin. Tämä kirja avaa sähköistä markkinointia monelta kantilta. Kuinka rakensin gaselliyrityksen, Kimmo Herranen (2010) Kuinka rakensin gaselliyrityksen on erinomaisen käytännönläheinen ja selkeä teos, joka kiteyttää kaiken olennaisen tehokkaasta myyntityöstä ja myynnin johtamisesta. Hyödyllisiä linkkejä Elintarvikekehityksen klusteriohjelma Apua ja verkostoja elintarvikealan kehittämiseen. Elintarviketurvallisuusvirasto EVIRA Ajantasainen lainsäädäntö esim. pakkausmerkinnöistä, ajankohtaiset tiedotteet ja ohjeita viranomaisyhteistyöhön. Ruokatieto Ruokatieto.fi-sivusto kerää tutkimustietoa suomalaisesta elintarvikealasta ja ruokakulttuurista. Sisä-Savon seutuyhtymä Sisä-Savon seutuyhtymä on Rautalammin, Suonenjoen, Tervon ja Vesannon kuntien omistama kehittämisorganisaatio, joka hallinnoi esim. Marjaosaamiskeskusta. 42 Hyväkin suunnitelma vanhenee Luku- ja linkkivinkit 43

23 44 Luku- ja linkkivinkit

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

Tervetuloa viestintäyhdyshenkilöiden koulutusohjelmaan!

Tervetuloa viestintäyhdyshenkilöiden koulutusohjelmaan! Tervetuloa viestintäyhdyshenkilöiden koulutusohjelmaan! Mitä, miksi ja kenelle? Tukee ja lisää viestinnän osaamista Tarjoaa käytännönläheisiä näkökulmia yliopiston viestinnän eri osa-alueisiin Jotta viestintä

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen?

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? 1 Olet päättänyt perustaa yrityksen tai olet sen jo perustanut. Kertoaksesi potentiaalisille asiakkaillesi, että olet olemassa,

Lisätiedot

Leena Erola, 26.1.2016

Leena Erola, 26.1.2016 Leena Erola, 26.1.2016 Sisältö Liikeidea ja sen merkitys markkinoinnin päätöksiin Mitä markkinointi on? Markkinoinnin kilpailukeinot Mainonnan ABC Liikeidea Mitä? Kenelle? Miten? = näkemys ja päätös siitä,

Lisätiedot

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista suunnitteleville sekä kaikille verkkosivujen kehittämisestä kiinnostuneille. Tässä oppaassa keskitytään perusasioihin, joiden korjaaminen

Lisätiedot

Johdatus markkinointiin

Johdatus markkinointiin Markkinoinnin perusteet 23A00110 Johdatus markkinointiin Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Päivän agenda Kuka kukin on? Mitä markkinointi on? Miksi sinun tulisi

Lisätiedot

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen Klikit Myynniksi Raahe 31.10.2016 Jaakko Suojanen Sisältö Verkossa myyminen Tehokas verkkosivu Liikennemäärän kehittäminen Hakukoneoptimointi Google Adwords Facebook Konversion kehittäminen Jaakko Suojanen

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto HINTAVASTAVÄITTEE T TYÖKIRJA.docx UUSASIAKASHANKINTA Johdanto Laatu on paras liiketoimintasuunnitelma M iten löytää enemmän ja parempia uusia asiakkaita, on yksi myyjän ydintaidoista. Millainen strategia

Lisätiedot

Integroitu markkinointiviestintä

Integroitu markkinointiviestintä Markkinoinnin perusteet 23A00110 Videoluento I Integroitu markkinointiviestintä Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Markkinointiviestintä (marketing communication)

Lisätiedot

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014 Viitostie Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi 1 VIITOSTIE Kehittyvin ja monipuolisin elämysreitti niin kotimaisille kuin ulkomailta saapuville automatkailijoille Suomessa 2 Viitostie

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

SUUNTA TOIMINNAN JA ARVIOINNIN SUUNNITTELUN TYÖKALU

SUUNTA TOIMINNAN JA ARVIOINNIN SUUNNITTELUN TYÖKALU 1 SUUNTA TOIMINNAN JA ARVIOINNIN SUUNNITTELUN TYÖKALU Suunta on työkalu, jota käytetään suunnittelun ja arvioinnin apuna. Se on käyttökelpoinen kaikille, jotka ovat vastuussa jonkun projektin, toiminnon,

Lisätiedot

MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI?

MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI? MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI? MAAKUNNALLINEN MARKKINOINTIOHJELMA -HANKE Aluebrändityö työstetään maakunnallisena hankkeena, jonka veturina toimii Kuopio. Tämä esitys liittyy hankkeen valmisteluvaiheeseen

Lisätiedot

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa 3.11.2016 1 Kokenut ja osaava toimittaja & Toimituksia vuodesta 1991 liikevaihto 5,3 M 2015, tulos 1 MEUR

Lisätiedot

Return on investment

Return on investment Return on investment Kenelle tämä opas on tarkoitettu? Tämä opas on tehty ennen kaikkea sinulle toimitusjohtaja, myyntijohtaja, markkinointijohtaja, hr-johtaja, liiketoiminnan kehitysjohtaja tai henkilö

Lisätiedot

ELON DIGIVELHO -TESTIN VASTAUKSET

ELON DIGIVELHO -TESTIN VASTAUKSET ELON DIGIVELHO -TESTIN VASTAUKSET 1. Tiedätkö mitä yhteistä on VR:llä ja arabikeväällä? sosiaalinen media tiedottaminen myöhästyminen 6. Mikä seuraavista on tärkein sisältö verkkosivuilla? Miksi yritys

Lisätiedot

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti 2 4. 1 1. 2 0 1 6 Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti Hanna Repo, Asiakkuusjohtaja Risto Laine, Myyntijohtaja Otavamedia OMA Autamme asiakkaitamme luomaan merkityksellistä vuorovaikutusta

Lisätiedot

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne 1 Tapahtuman markkinointi Kohderyhmä Tapahtuman imago ja sisältö Myyntikanava Pääsylipun hinta

Lisätiedot

Lataa strategiset työkalut

Lataa strategiset työkalut Lataa strategiset työkalut Joiden avulla saavutat taloudellisen riippumattomuuden. Mitä sinä tekisit, jos pystyisit rakentamaan jopa 4.000,00 kuukaudessa tuottavan tulovirran? Entä miten pitkään olet valmis

Lisätiedot

4 ensimmäistä sähköpostiasi

4 ensimmäistä sähköpostiasi 4 ensimmäistä sähköpostiasi 1 Ohjeet Nyt rakennetaan neljä viestiä, jotka voit lähettää sähköpostilistallesi. Jos et vielä osaa rakentaa sähköpostilistaa, lue tämä kirjoitus: http://www.valmentaja-akatemia.fi/sahkopostilista/

Lisätiedot

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä Sirkku Hirvonen Millä alkuun sosiaalisessa mediassa Sosiaalisen median strategia vs. kevytsuunnitelma Strategia kirosana Suunnitelma kuitenkin

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen 9.9.2016 www.hamk.fi TIETOISKUN SISÄLTÖ 1. Markkinoinnin perusperiaatteet 2. Verkkomarkkinoinnin kolme teemaa

Lisätiedot

Tärkeimmät palvelut hakutulosten kärjessä CASE MM-KONEURAKOINTI

Tärkeimmät palvelut hakutulosten kärjessä CASE MM-KONEURAKOINTI Tärkeimmät palvelut hakutulosten kärjessä CASE MM-KONEURAKOINTI Toimiala: Rakennuspaikan valmistelutyöt Yritys: MM-Koneurakointi Oy Olen saanut rahoilleni vastinetta ja olen tyytyväinen yhteistyöhön 45

Lisätiedot

Mainonnan kenttä Venäjällä

Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan historia nykyvenäjällä 15 vuotta siitä kun se alkoi Viimeisen 10 vuoden aikana isoimmat ketjut ovat rantautunet Venäjälle Koulutus, osaaminen, ja yleinen tietotaito

Lisätiedot

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut Facebook-sivu tehokäyttöön Osa 2 Facebook-sivun julkaisut 2013-3-8 1 Mitä opit tänään Mitä laaja tutkimus kertoo erilaisten julkaisujen saamasta palautteesta Miten luot sisältöstrategian Facebook-sivullesi

Lisätiedot

Kristina Ruuskanen TV09S1M1

Kristina Ruuskanen TV09S1M1 Kristina Ruuskanen TV09S1M1 1/24 1. Johdanto 2. Digitaalinen markkinointi 3. Digitaalisen markkinoinnin muotoja 4. Suosituimmat digitaalisen markkinoinnin keinot 5. Digitaalisen markkinoinnin käytön syyt

Lisätiedot

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS)

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS) Businessteeman yrittäjyyspaja 2013 CrossBorder Citizen Scientists (CBCS) TERVETULOA! Elena Ruskovaara LUT 1 Yrityspajan ohjelmaa ja teemoja Suunnitellaan pienryhmissä kuvitteellinen rajan pinnassa toimiva

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin?

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin? KTT, dosentti Saila Saraniemi, Oulun yliopisto, markkinoinnin laitos Rokua 24.8.2013 Mikä ihmeen brändi Mitä brändäämisellä tarkoitetaan Miten erottautua Entä kannattaako brändäys yksin 1 2 Jokainen tuo

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen

Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen Koonti Näkyy, kuuluu ja vaikuttaa! -tulosviestinnän koulutuksen (Tampere 8.12.2016) materiaaleista. Kaikki päivän materiaalit löydät: https://1drv.ms/f/s!anjvcgvt_x1ehddqn-tspw6v2x_ffg

Lisätiedot

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi!

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! 1 1 Online - matkatoimistot lentomyynnin voittajia 2 2 1 Nettimatkatoimiston myynnin jakauma 86 % Lennot 13 % Hotellit, autot ym. 1% Paketointi

Lisätiedot

TYÖPOHJAT ALUSTAN VIESTINNÄN RAKENTAMISEKSI

TYÖPOHJAT ALUSTAN VIESTINNÄN RAKENTAMISEKSI TYÖPOHJAT ALUSTAN VIESTINNÄN RAKENTAMISEKSI Näillä työpohjilla pystyt systemaattisesti rakentamaan alustaviestinnässä tarvittavat elementit. Kun viestin elementit ovat selkeät, on helppo muodostaa niiden

Lisätiedot

Pikaopas kohti parempaa asiakkuudenhallintaa

Pikaopas kohti parempaa asiakkuudenhallintaa Pikaopas kohti parempaa asiakkuudenhallintaa CRM yksi tärkeimpiä työvälineitäsi Asiakkuudenhallinnan järjestelmä on yksi tärkeimmistä kasvavan yrityksen työvälineistä. Lyhenne CRM tulee sanoista Customer

Lisätiedot

Brändin rakentaminen somessa

Brändin rakentaminen somessa Terhi Aho Tulos Helsinki Oy 22.4.2016 #tuloslove Brändin rakentaminen somessa Brändin rakentamisesta johtamiseen Ennen Nyt Ei voi hallita, mutta voi vaikuttaa. Kuka johtaa yrityksen verkkoviestintää? Viestintä

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys

Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys (Verkkoasioinnissa asiointi.ray.fi täytettävän selvityksen täyttöohje) Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys on osa vuosiselvitystä. Selvitys tehdään tällä lomakkeella,

Lisätiedot

Ellimaija Ahonen Kouluttaja

Ellimaija Ahonen Kouluttaja LinkedInin käyttö työnhaussa Ellimaija Ahonen Kouluttaja Spring House Oy Kanssanne tänään Ellimaija Ahonen ü Koulutus- ja palveluliiketoiminta ü Kahlattuna Suomi ja Iso-Britannia Matkan varrella Työnhaku-

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

Mobiilikanavan mahdollisuudet kauppakeskuksille

Mobiilikanavan mahdollisuudet kauppakeskuksille Mobiilikanavan mahdollisuudet kauppakeskuksille Markkinaselvityksen tulokset ja näkemyksiä kehityksestä 20.10.2011 www.nearme.fi Mitkä ovat kauppakeskuksenne kehitystarpeet nykyisille ja uusille kanaville?

Lisätiedot

NÄYTTEILLEASETTAJIEN KICK-OFF

NÄYTTEILLEASETTAJIEN KICK-OFF NÄYTTEILLEASETTAJIEN KICK-OFF NHTEF 2015 Annika Puotsaari, Tiia Paananen 01-12-15 1 FAKTAA JA LUKUJA Aktiivinen näytteilleasettaja = tyytyväinen näytteilleasettaja Aktiivinen näytteilleasettaja saa jopa

Lisätiedot

Kaupan liitto 26.10.2011

Kaupan liitto 26.10.2011 Kaupan liitto 26.10.2011 MIKKO KNUUTTILA TOIMINUT DIGITAALISEN MARKKINOINNIN JA SÄHKÖISEN KAUPANKÄYNNIN KEHITYS- JA JOHTOTEHTÄVISSÄ YLI 10 VUOTTA VIIMEISIMPÄNÄ VASTANNUT DNA:N DIGIMARKKINOINNISTA JA 1.

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Markkinoinnilla kasvua & työtä!

Markkinoinnilla kasvua & työtä! Markkinoinnilla kasvua & työtä! Oulun Kauppakamarin Kevätforum 13.5.2016 Anne Korkiakoski Meillä on tehtävä, jotta suomalaiset yritykset lisäisivät panostuksia markkinointiin, koska silloin osaamisemme,

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Opas markkinoinnin automaation sisällöntuotantoon

Opas markkinoinnin automaation sisällöntuotantoon Opas markkinoinnin automaation sisällöntuotantoon Johdanto Tämän oppaan tarkoitus on avata markkinoinnin automaatiota sisällöntuotannon näkökulmasta. Vielä ei ole kehitetty teknistä ratkaisua, joka automatisoisi

Lisätiedot

Kaupat WW.SIGNALPARTNERS.FI

Kaupat WW.SIGNALPARTNERS.FI Kaupat WW.SIGNALPARTNERS.FI Signal WiFillä saatat tehokkuuden ja hyvän asiakaskokemuksen yhteen Signal WiFi sopii esimerkiksi vierailijaverkoksi tai mobiilien maksupäätteiden yhteydeksi. Raportointityökalun

Lisätiedot

Lapin korkeakoulukonsernin graafisen ohjeiston sovellusohje

Lapin korkeakoulukonsernin graafisen ohjeiston sovellusohje Lapin korkeakoulukonsernin graafisen ohjeiston sovellusohje Lapin korkeakoulukonsernin (LUC) tunnusten/visuaalisen ilmeen käyttöperiaatteet korkeakoulujen viestintämateriaaleissa ja korkeakoulujen tunnusten/visuaalisen

Lisätiedot

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 Johdanto STT Viestintäpalvelut Oy ja ProCom ry tutkivat viestinnän mittaamisen

Lisätiedot

SINUSTAKIN YRITYKSESI TAITAVA DIGIOSAAJA. Pieni opas digitaaliseen maailmaan.

SINUSTAKIN YRITYKSESI TAITAVA DIGIOSAAJA. Pieni opas digitaaliseen maailmaan. SINUSTAKIN YRITYKSESI TAITAVA DIGIOSAAJA. Pieni opas digitaaliseen maailmaan. PIENYRITTÄJÄ JA SOSIAALISEN MEDIAN ABC. A) ALOITA KUUNTELULLA Selvitä, mitä sinusta puhutaan vai puhutaanko ollenkaan. Selvitä

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

Nam, mistä tätä saa? Asiakaskohtaaminen myyntitapahtumassa

Nam, mistä tätä saa? Asiakaskohtaaminen myyntitapahtumassa Tiistai 23.8.2016 Balentor Oy - Dokumentin ja sen liitteiden sisältämän tiedon tai tietojen osan levittäminen, siirtäminen, julkaiseminen, kopioiminen, saattaminen yleisön saataviin, uudelleen tuottaminen

Lisätiedot

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työelämän muutostuulet Työelämä muuttuu, oletko valmis? - Millainen tulevaisuus sinun kohdallasi on? Otatko vastaan sen mitä tulee vai voisitko mahdollisesti

Lisätiedot

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT Johdanto Mahdollisuus koputtaa harvoin ovellesi. Koputa sen sijaan mahdollisuuden ovea, jos toivot pääseväsi sisään. J okaisen myyjän on hyvä tiedostaa miten ja miksi pitää

Lisätiedot

Khall liite 1 Kh 26.1.2016

Khall liite 1 Kh 26.1.2016 1 Khall liite 1 Kh 26.1.2016 Luonnos 31.12.2015 SUOMUSSALMEN KUNNAN SOSIAALISEN MEDIAN OHJEET Tämä ohje sisältää Suomussalmen kunnan ja kuntakonsernin yhteisöjen toimintaperiaatteet sosiaalisen median

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kaupan alan osaajaksi! LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2017 Kenelle Liiketalouden perustutkinto, merkonomi on suunnattu henkilöille, jotka haluavat hankkia

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA 2016-2017 Valmennusohjelman tavoite o Valmennusohjelman tavoitteena on kehittää nykyistä sekä tuotteistaa uutta palvelu-

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä CV-OPAS Ansioluettelon lyhyt oppimäärä Millainen on hyvä CV? Ansioluettelo, Curriculum Vitae eli CV, on työnhaun tärkein ja käytetyin asiakirja ja se kannattaa tehdä ajatuksella. Hyvä CV on looginen ja

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä Sirkku Hirvonen Millä alkuun sosiaalisessa mediassa Sosiaalisen median strategia vs. kevytsuunnitelma Strategia kirosana Suunnitelma kuitenkin

Lisätiedot

Case Marks & Spencer. Lingerie Heaven

Case Marks & Spencer. Lingerie Heaven Case Marks & Spencer Lingerie Heaven Marks & Spencer casen taustaa Marks & Spencerin alamäki vuosina 1997-2000 oli yhtä paljon puhuttu kuin sen virkoaminen vuosina 2001-2003. Myynnin alamäen aikana alusvaatteet

Lisätiedot

REKO. Suoraan tuottajalta kuluttajalle, ilman välikäsiä

REKO. Suoraan tuottajalta kuluttajalle, ilman välikäsiä REKO Suoraan tuottajalta kuluttajalle, ilman välikäsiä REKOn toiminta periaate Lähiruoan myynti- ja jakelumalli REKO:ssa (Rejäl konsumtion Reilua kuluttamista) kuluttajat tilaavat lähiruokatuottajilta

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Harjoitteen tavoitteet ja hyödyt Harjoitteen tavoitteena on varmistaa, että

Lisätiedot

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ TIEDONHAKU INTERNETISTÄ Internetistä löytyy hyvin paljon tietoa. Tietoa ei ole mitenkään järjestetty, joten tiedonhaku voi olla hankalaa. Tieto myös muuttuu jatkuvasti. Tänään tehty tiedonhaku ei anna

Lisätiedot

OSA 1: PAKETOI OSAAMISESI KURSSIIN, JOKA MYY

OSA 1: PAKETOI OSAAMISESI KURSSIIN, JOKA MYY KURSSIPLANNER OSA 1: PAKETOI OSAAMISESI KURSSIIN, JOKA MYY ASIANTUNTEMUS / ELÄMÄNKOKEMUS: Missä itse olet onnistunut, menestynyt tai mitä olet saavuttanut, missä olet erityisen hyvä (ja tiedät että kaikki

Lisätiedot

CREATIVE PRODUCER money money money

CREATIVE PRODUCER money money money CREATIVE PRODUCER money money money 26.11.2009 Lenita Nieminen, KTM, tutkija Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Liiketoimintamalli tuottojen lähteet (tuote-, palvelu- ja informaatio- ja tulovirrat)

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS Eveliina Toivonen 21.3.2016 VALMENNUKSEN SISÄLTÖ 1. Sosiaalinen media yleisesti 2. Sosiaalisen median kanavat 3. Käyttöönotto 4. Sosiaalisen median suunnitelma 5. Sisältömarkkinointi

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen avainasiakkaiden tarpeisiin Sote-johdon neuvottelupäivät 2.2.2016

Osaamisen kehittäminen avainasiakkaiden tarpeisiin Sote-johdon neuvottelupäivät 2.2.2016 Osaamisen kehittäminen avainasiakkaiden tarpeisiin Sote-johdon neuvottelupäivät 2.2.2016 Juha Luomala, Verson johtaja Risto Raivio, Päijät-Hämeen perusterveydenhuollon yksikön johtaja Työpajan tavoite,

Lisätiedot

Verkkosivut tuloskuntoon

Verkkosivut tuloskuntoon Verkkosivut tuloskuntoon 10 tapaa kasvattaa yrityksen verkkosivuston markkinointivoimaa Jari Juslén 2013-2-7 Jari Juslén Jari Juslén KTM, MBA Yrittäjä, Akatemia 24/7 Oy Konsultoint, koulutukset, markkinointpalvelut

Lisätiedot

KAUPPASI PARAS KALAKAVERI

KAUPPASI PARAS KALAKAVERI KAUPPASI PARAS KALAKAVERI www.jokisenevaat.fi JOKISEN EVÄÄT ON LUOTETTAVA KUMPPANI KALATISKISI HOVIHANKKIJAKSI Yhteistyö kanssamme tarjoaa sinulle suuren määrän etuja ja palveluja, jotka helpottavat työtäsi

Lisätiedot

Millainen on hyvä työhakemus?

Millainen on hyvä työhakemus? TYÖHAKEMUS- OPAS Millainen on hyvä työhakemus? Hyvä hakemus erottuu joukosta ja vastaa kysymykseen, miksi sinä olisit hyvä valinta tehtävään. Hakemuksessa voit tuoda omaa persoonaasi esiin, jopa ehkä enemmän

Lisätiedot

Toimeenpano ja Seuranta - CHAMP III työpaja Turku 27.10.2010 Pekka Salminen

Toimeenpano ja Seuranta - CHAMP III työpaja Turku 27.10.2010 Pekka Salminen Toimeenpano ja Seuranta - CHAMP III työpaja Turku 27.10.2010 Pekka Salminen Toimeenpanon ja seurannan lähtökohtia Toimeenpano perustuu: Toimintasuunnitelmaan, Organisaatiorakenteeseen, Viestintään ja

Lisätiedot

Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus

Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus Asiakirjatyyppi 1 (8) Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus Asiakirjatyyppi 2 (8) Sisällysluettelo 1 Dokumentin tarkoitus... 3 2 Taustaa... 3 3 Future Watch palvelu osana Team Finlandin palvelusalkkua... 3

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus 10.2.2016 Hakuprosessi Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin 4. Lataa hakemus osallistujaportaaliin

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet 23A Kohdemarkkinointi

Markkinoinnin perusteet 23A Kohdemarkkinointi Markkinoinnin perusteet 23A00110 29.9.2015 Kohdemarkkinointi Sonja Lätti, KTM Emma Mäenpää, KTM Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Kohdemarkkinoinnin perusajatus Usein vaikeaa tai

Lisätiedot

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry 1 Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry Rauman Yrittäjät Yrittäjän asialla, paikallisesti 2 Rauman

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota. JUJUPRIX 2015 Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.fi Tampere matkailukohteena. Tampere on Pohjoismaiden suurin

Lisätiedot

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP,

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, 26.5.2016 1 Miksi asiakas valitsee juuri sinun tuotteesi? Mistä asiakas oikeastaan maksaa? ARVOKETJU Raaka-aineet Tuotteet Palvelut Kokemus 0,2 5,9

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

MAAILMA, JOSSA JOKAINEN ON MARKKINOIJA

MAAILMA, JOSSA JOKAINEN ON MARKKINOIJA MAAILMA, JOSSA JOKAINEN ON MARKKINOIJA Tämä esitys perustuu puheenvuoroomme Markkinointiviestinnän viikolla 2015. Jos haluat keskustella esityksen teemoista, tai esimerkiksi siitä, kuinka teille kirkastetaan

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen Vinkkejä hankeviestintään Sykettä-hanke Jenni Tiainen Sivu 1 8.3.2016 Tiedottaminen Hankerahoituksen pelisääntöihin kuuluu, että hankkeista tiedotetaan avoimesti. Hankkeet ovat julkisia sen jälkeen, kun

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

S-RYHMÄN DIGIVIESTIJÄN

S-RYHMÄN DIGIVIESTIJÄN S-RYHMÄN DIGIVIESTIJÄN valmennusohjelma 2017 Valmennusohjelma rakentuu kahdeksasta ajankohtaisesta sosiaalisen median teemasta. Ota some haltuun helposti yhdessä muiden s-ryhmäläisten kanssa! S-RYHMÄN

Lisätiedot

6 SYYTÄ MAINOSTAA GOOGLESSA MIKSI GOOGLE ADWORDS?

6 SYYTÄ MAINOSTAA GOOGLESSA MIKSI GOOGLE ADWORDS? 6 SYYTÄ MAINOSTAA GOOGLESSA Google AdWords on loistava mainosalusta, jota käyttävät niin pienet kuin maailmanlaajuisetkin yritykset. Sen menestyksellinen hyödyntäminen voi olla ensikertalaiselle haastavaa,

Lisätiedot