Precision by ViewSonic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Precision by ViewSonic"

Transkriptio

1 Precision by ViewSonic Kotiteatteriprojektori Käyttöopas

2 Tietoa turvamääräyksistä FCC-lausunto Tämä laite noudattaa FCC-säännösten osaa 15. Kahden seuraavan ehdon on toteuduttava laitetta käytettäessä: 1) laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä ja 2) laitteen on kestettävä sen vastaanottamat häiriöt, myös häiriöt, jotka voivat aiheuttaa epätoivottua toimintaa. Tämä laite on testattu ja todistettu yhdenmukaiseksi digitaalisten laitteiden luokan B raja-arvojen kanssa FCC-säännösten osan 15 mukaisesti. Nämä raja-arvot on suunniteltu tarjoamaan asianmukainen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotitalousasennuksissa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä tämän ohjekirjan ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa häiriöitä radioliikenteelle. Ei kuitenkaan voida taata, ettei häiriöitä esiintyisi yksittäisessä asennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa radio- tai televisiovastaanottoon häiriöitä, jotka voidaan havaita, kun laite kytketään pois päältä ja takaisin päälle, käyttäjä voi yrittää korjata häiriöitä jollakin tai joillakin seuraavista tavoista: Suuntaa tai sijoita vastaanottoantenni uudelleen. Siirrä vastaanotin kauemmas laitteesta. Liitä laite pistorasiaan, joka on eri virtapiirissä kuin se, johon vastaanotin on liitetty. Jos tarvitset apua, ota yhteys jälleenmyyjään tai kokeneeseen radio/tv-asentajaan. Varoitus: Laitteeseen tehdyt muutokset, joita laitteen turvallisuudesta ja standardienmukaisuudesta vastaava taho ei ole erikseen hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän valtuuden käyttää laitetta. Kanada Tämä luokan B digitaalilaite noudattaa Kanadan ICES-003-standardia. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Tietoa CE-standardinmukaisuudesta (EU-maat) Laite on Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan EEC-direktiivin 2004/108/EC sekä sen muutosten 92/31/EEC ja 93/68/EEC Art. 5 vaatimusten mukainen, samoin turvallisuutta koskevan direktiivin 2006/95/EC ja sen lisäyksen 93/68/EEC Art.13 vaatimusten mukainen. Seuraavat tiedot koskevat vain EU-jäsenmaita: Tärkeitä turvallisuusohjeita 1. Lue nämä ohjeet 2. ja säilytä ne. 3. Noudata kaikkia varoituksia 4. ja ohjeita. 5. Älä käytä laitetta veden läheisyydessä. 6. Käytä laitteen puhdistamiseen pehmeää, kuivaa kangasta. Lisää puhdistusohjeita on tämän oppaan luvuissa Linssin puhdistaminen ja Projektorin kotelon puhdistaminen. 7. Älä tuki ilmanvaihtoaukkoja. Noudata valmistajan antamia ohjeita laitteen asennuksessa. 8. Älä asenna laitetta lämmittimen, kuten lämpöpatterin, lämmityskanavan tai lieden, tai muun lämpösäteilyä tuottavan laitteen (mukaan lukien vahvistimet) läheisyyteen. 9. Älä poista tai irrota polarisoidun tai maadoitetun pistokkeen suojaosia. Polarisoidussa pistokkeessa on kaksi kosketinta, joista toinen on leveämpi. Maadoitetussa pistokkeessa on kaksi kosketinta sekä maadoituskosketin. Leveä kosketin ja maadoituskosketin ovat turvaosia. Jos laitteen pistoke ei sovi pistorasiaan, ota yhteys sähköasentajaan. Vanhentunut pistorasia on syytä vaihtaa uuteen. 10. Suojaa virtajohto siten, ettei sen päälle astuta eikä se joudu puristuksiin varsinkaan pistokkeiden lähellä. Varmista, ettei virtajohto ole liian tiukalla liitäntäkohdissa tai kohdassa, jossa se erkanee pääyksiköstä. Varmista, että virtapistoke on laitteen lähellä, jotta siihen päästään tarvittaessa helposti käsiksi. 11. Käytä vain laitteen valmistajan suosittelemia liitäntäosia ja lisälaitteita. 12. Käytä vain laitteen valmistajan suosittelemia tai laitteen mukana toimitettuja kuljetusvälineitä, jalustoja, ripustustelineitä tai tasoja. Käytettäessä kuljetuskärryä varo, ettei kuljetusvälineen ja laitteen yhdistelmä kaadu ja aiheuta loukkaantumista. 13. Irrota laitteen virtajohto, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan. 14. Jätä kaikki huoltotoimet ammattitaitoisen henkilökunnan suoritettavaksi. Laite tarvitsee huoltoa, jos se on vahingoittunut millään tavalla, jos virtajohto tai virtajohdon pistoke on vahingoittunut, laitteen päälle on kaatunut nestettä tai laitteen sisään on joutunut vieraita esineitä, laite on jäänyt sateeseen tai kosteaan ilmaan tai laite on pudotettu tai ei muutoin toimi normaalisti. i Oikealla näkyvä merkki on Waste Electrical and Electronic Equipment Directive 2002/96/EC (WEEE) -säädöksen mukainen. Merkki tarkoittaa, ettei laitetta saa hävittää lajittelemattomana kunnallisjätteenä, vaan se on palautettava paikallisten lakien mukaisen palautusjärjestelmän kautta.

3 Ilmoitus RoHS-standardin noudattamisesta Laite on suunniteltu ja valmistettu siten, että se noudattaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asettamaa tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkölaitteissa koskevaa direktiiviä 2002/95/EC (RoHS-direktiivi) ja sen katsotaan noudattavan European Technical Adaptation Committeen (TAC) määrittämiä enimmäispitoisuusarvoja koskevia määräyksiä seuraavasti: Aine Sallittu enimmäispitoisuus Todellinen pitoisuus Lyijy (Pb) 0,1 % < 0,1 % Elohopea (Hg) 0,1 % < 0,1 % Kadmium (Cd) 0,01 % < 0,01 % Kuusiarvoinen kromi (Cr 6+ ) 0,1 % < 0,1 % Polybromatut bifenyylit (PBB) 0,1 % < 0,1 % Polybromatut difenyylieetterit (PBDE) 0,1 % < 0,1 % Yllä mainittujen tuotteiden tietyt osat on vapautettu RoHS-direktiivin liiteasiakirjojen mukaisesti seuraavasti: Vapautettuja aineosia ovat muun muassa seuraavat: 1. Pienikokoisten loisteputkilamppujen ja muiden lamppujen, joita ei ole erikseen mainittu RoHS-direktiivin liiteasiakirjassa, sisältämä elohopea, kun yksittäisen lampun sisältämän elohopean määrä on alle 5 mg. 2. Katodisädeputkien lasiosien, elektronisten komponenttien, loisteputkien ja elektronisten keraamisten osien (kuten pietsosähkölaitteiden) sisältämä lyijy. 3. Kuumajuotosten sisältämä lyijy (lyijypohjaiset metalliseokset, joiden painosta 85 % tai enemmän on lyijyä). 4. Lyijy seosaineena teräksessä (enintään 0,35 % painosta lyijyä), alumiinissa (enintään 0,4 % painosta lyijyä) tai kupariseoksessa (enintään 4 % painosta lyijyä). Tekijänoikeustiedot Copyright ViewSonic Corporation, Kaikki oikeudet pidätetään. Macintosh ja Power Macintosh ovat Apple Computer Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Microsoft, Windows, Windows NT ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. ViewSonic, kolmea lintua kuvaava logo, OnView, ViewMatch, ja ViewMeter ovat ViewSonic Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. VESA on Video Electronics Standards Associationin rekisteröity tavaramerkki. DPMS ja DDC ovat VESA:n tavaramerkkejä. PS/2,VGA ja XGA ovat International Business Machines Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Vastuuvapauslauseke: ViewSonic Corporation ei ole vastuussa tämän ohjekirjan mahdollisesti sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista eikä materiaalin tai tuotteen käyttämisen tai suorituskyvyn aiheuttamista suorista tai epäsuorista vahingoista. Tuotteiden jatkuvan kehitystyön mahdollistamiseksi ViewSonic Corporation pidättää oikeuden muuttaa tuotteen teknisiä tietoja ilman erillistä ilmoitusta. Tämän oppaan sisältämät tiedot saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Mitään tämän oppaan osaa ei saa kopioida, jäljentää tai välittää sähköisesti mitään tarkoitusta varten ilman ViewSonic Corporationin etukäteen myöntämää kirjallista lupaa. Tuotteen rekisteröinti Rekisteröimällä tuotteesi Internet-osoitteessa saat hyödyllisiä tuotetietoja. ViewSonic Wizard CD-ROM sisältää mahdollisuuden rekisteröintilomakkeen tulostamiseen. Voit lähettää lomakkeen postitse tai faksata sen ViewSonicille. Tuotteen nimi: Mallinumero: Asiakirjan numero: Sarjanumero: Ostopäivä: Laitetiedot Pro8100 Kotiteatteriprojektori VS11856 Pro8100_UG_FIN Rev. 1C Tietoa turvamääräyksistä Tuotteen lamppu sisältää elohopeaa. Hävitä tuote paikallisten lakien tai osavaltion tai liittovaltion lakien mukaisesti. FIN ii

4 Sisällysluettelo Tietoa turvamääräyksistä...i FCC-lausunto Kappale 3: Kaukosäätimen suora käyttö Kuvatila Mustataso Luku 5: Käyttäjän säätöjen tekeminen ja palautus...42 Kanada Tietoa CE-standardinmukaisuudesta (EUmaat) Seuraavat tiedot koskevat vain EUjäsenmaita: Tärkeitä turvallisuusohjeita Ilmoitus RoHS-standardin noudattamisesta Tekijänoikeustiedot Tuotteen rekisteröinti Laitetiedot Sisällysluettelo Kappale 1: Johdanto...1 Projektorin ominaisuudet Virtajohtoa koskevia huomautuksia Projektorin yleisesittely Ohjauspaneeli Liitäntäportit Kaukosäädin Paristojen asentaminen Kaukosäätimen käyttö Kappale 2: Asennus...6 Sähköliitäntä Audio- ja videolaitteiden yhdistäminen Kuvan säätäminen Kuvan koon säätäminen Projisointitaustan valitseminen Virta Valo Linssin siirto Zoomaus ja tarkentaminen Kuvasuhde Kuvatilat Värilämpötila PCS (Tarkka Värijärj.) HQV Mustataso Päivänvalon tunnistin Syöttölähdevalinnat Suorat syöttönäppäimet Kappale 4: LISÄTOIMINNOT (OSD-valikko) Päävalikko 2. Asetukset-valikko 2-1 Kuva (alivalikko) Kuvan perusasetukset (alivalikko) Värilämpötila (alivalikko) Kuvan säätö (alivalikko) Kuvasuhde (alivalikko) Yliskannaus (alivalikko) Geometrian säätö (alivalikko) 2-2 Lisäas.-alivalikko HQV Kohinanvaimennus Väriavaruus 2-3 Konfig. (alivalikko) Projektorin asetukset OSD Kielet Ajastimet Suuri korkeus Auto-Iris 2-4 PCS (alivalikko) PCS PCS-näyttö Värisävyn säätö Reunojen korostus Gammakorjaus D-värienhallinta 2-5 Muisti (alivalikko) Mukautettu värilämpötila Tallenna Lataa Tyhjennä Järjestelmän tilanäyttö Säätöjen tekeminen 1-1 Käyttäjän kuvatilan säädöt 1-2 Käyttäjän värilämpötilasäädöt 1-3 Käyttäjän PCS-säädöt 2-1 Käyttäjän kuvatilan ja värilämpötilan palautus 2-2 Käyttäjän PCS-säätöjen palautus 2-3 Sekä Käyttäjän kuvatilan että Käyttäjän PCS:n palautus (Käyttäjä 1 ja 2) Liitteet...46 Huolto Linssin puhdistaminen Projektorin kotelon puhdistaminen Ilmansuodattimen huolto Ilmansuodattimen vaihtaminen Lampun vaihtaminen Vianetsintä Luettelo: yhteensopivat signaalit LED-merkkivalojen viestit Tekniset tiedot RS232-ohjauskoodit Erillinen infrapunaohjauskoodi Asiakastuki Rajoitettu takuu

5 Kappale 1: Johdanto Projektorin ominaisuudet Projektorin korkealaatuinen optinen projisointiyksikkö ja käyttäjäystävällinen suunnittelu takaavat toiminnan luotettavuuden ja laitteen helppokäyttöisyyden. 1080P (1920x1080) Full HD -erottelukyky. Korkealaatuinen C 2 Fine TM -LCD-kenno. Ensiluokkainen Silicon Optix HQV TM -toiminto. Kuvien tarkan värikorjauksen mahdollistava Precision Color System -järjestelmä. Moottoroitu linssin siirtäminen vaaka- ja pystysuunnassa. HDCP-yhteensopiva HDMI 1.3 -tuki. 1,6-kertaisesti suurentava optinen zoom-linssi. Korkean kontrastin takaava sisäänrakennettu Auto-Iris-toiminto. Tummien kuva-alueiden parempi toisto. Erilaisiin valo-olosuhteisiin automaattisesti sopeutuva päivänvaloanturi. 1080p 24 fps -tuki Erilliset IR- ja RS-232-komentokoodit Virtajohtoa koskevia huomautuksia Virtajohdon on täytettävä projektorin käyttömaassa voimassa olevat vaatimukset. Tarkista virtajohdon pistoketyyppi alla olevista kuvista ja varmista, että käytät oikeanlaista virtajohtoa. Jos laitteen mukana toimitettu virtajohto ei sovi pistorasiaan, ota yhteyttä jälleenmyyjään. Tässä projektorissa on maadoitettu linjapistoke. Varmista, että pistoke sopii pistorasiaan. Älä poista tai irrota polarisoidun tai maadoitetun pistokkeen suojaosia. Myös videolähdelaitteessa suositellaan käytettäväksi maadoitettua linjapistoketta jänniteheilahdusten aiheuttamien signaalihäiriöiden estämiseksi. Pakkauksen sisältö Purkaessasi projektoria pakkauksesta varmista, että pakkaus sisältää kaikki seuraavat osat: Virtajohto Projektori Projektorin pölysuojuokaapeli Komponenttivide- HDMI-kaapeli (RCA) Mikrokuituliina Paristot Kaukosäädin Pika-aloitusopas Käyttöopas 1. Projektori 2. Projektorin pölysuojus x 1 3. Komponenttivideokaapeli (RCA) x 1 4. Virtajohto x 1 5. HDMI-kaapeli x 1 6. Mikrokuituliina x 1 7. AA-paristo kaukosäädintä varten x 2 8. Kaukosäädin x 1 9. Pika-aloitusopas x Käyttöopas x 1 Johdanto «HUOMAUTUS» Säästä alkuperäiset kuljetuspakkaukset. Tarvitset niitä, jos sinun on lähetettävä laite takaisin. Suojataksesi laitteen mahdollisimman hyvin pakkaa se samoin kuin se alunperin oli pakattu tehtaalla. Lisävarusteet ja komponentit saattavat vaihdella jälleenmyyjästä ja alueesta riippuen. FIN 1

6 Projektorin yleisesittely Ohjauspaneeli (2) (1) (7) (8) (9) (10) LED-merkkivalo: 1. Päivänvaloanturi. 2. Virran merkkivalo (5) (5) (3) (4) (14) (6) (13) (12) (11) (1) (2) (3) Katso lisätietoja kohdasta LED-merkkivalojen viestit (sivu 50). 3. Tilamerkkivalo Katso lisätietoja kohdasta LED-merkkivalojen viestit (sivu 50). 1. Ohjauspaneeli 2. LED-merkkivalo 9. Kensington-lukko 10. Ilmanvaihtokanava (poistoilma) Painikkeiden toiminta: (7) (8) 3. Ilmanvaihtokanava (tuloilma) 11. Lampun kansi 4. Kaukosäätimen infrapuna-anturi (etu) 5. Korotusjalka 6. Korotusjalkojen vapautuspainike 12. Ilmansuodattimen kansi 13. Virtajohdon liitäntä 14. Projisointilinssi (4) (5) (9) 7. Liitäntäportit 15. Kattokiinnike (3-M6) 8. Kaukosäätimen infrapuna-anturi (taka) (6) (10) «HUOMAUTUS» (15) Tätä projektoria voidaan käyttää myös kattoon kiinnitettynä. Kattokiinnike ei sisälly pakkaukseen. 4. Source Syöttölähteen valinta manuaalisesti. 5. Lens Shift Linssin moottoroitu siirtäminen vaaka- ja pystysuunnassa. Toiminnon avulla projektorin heijastamaa kuvaa voidaan siirtää liikuttamatta itse laitetta. 6. Zoom/Focus Moottoroitu zoomauksen ja tarkennuksen säätö. 7. Suuntapainikkeet Käytä suuntapainikkeita kohteiden valitsemiseen tai valitsemiesi kohteiden säätämiseen. 8. Enter Valitun valikkokohdan vahvistaminen. 9. Power Projektorin käynnistäminen ja sammuttaminen. 10. Menu/Exit Valikon avaaminen ja sulkeminen. 2

7 Liitäntäportit (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Kaukosäädin Johdanto (8) (9) (10) (11) 1. RS-232-liitäntä Tämä liitin kytketään tietokoneen RS-232C-porttiin, kun projektoria ohjataan tietokoneen kautta. 2. USB-liitäntä (huoltokäyttöön) Tämä liitäntä on käyttöjärjestelmäpäivityksiä varten. 3. HDMI 1 -liitäntä Digitaalinen videoliitäntä. 4. HDMI 2 -liitäntä Digitaalinen videoliitäntä. 5. RGB IN -liitäntä Analogisen PC-signaalin liitäntä. 6. KOMPONENTTIVIDEO 1 -liitännät Analoginen ja digitaalinen videoliitäntä, joka käyttää kolmea erillistä signaalia: Y, Cb/Pb, Cr/Pr. 1. POWER Virta päälle: Erillinen Virta päälle - painike. 7. S-VIDEO-liitäntä Videolaitteen S-Video-ulostulo voidaan kytkeä tähän liitäntään. 8. DC 5V -liitäntä 9. DC 12V herätysvirta 10. KOMPONENTTIVIDEO 2 -liitännät Analoginen ja digitaalinen videoliitäntä, joka käyttää kolmea erillistä signaalia: Y, Cb/Pb, Cr/Pr. 11. KOMPOSIITTIVIDEO-liitäntä Videolaitteen komposiittivideoulostulo voidaan kytkeä tähän liitäntään. Virta pois: Erillinen Virta pois - painike. 2. MENU Avaa näyttövalikon ja sulkee sen. 3. COLOR TEMP Värisävyvalinnat. Selaa tehdasasetukset ja käyttäjän värilämpötilaasetukset. FIN 3

8 4 4. PCS PCS-tilan valinta. PCS On: Käytä ViewSonicin PCS-oletusasetuksia. KÄYTTÄJÄ: Käytä käyttäjän määrittämiä PCS-asetuksia. PCS Off: Kytkee kaikki PCS-asetukset pois päältä. 5. INPUT SELECT Kaikki: Selaa HDMI 1/2 -, komponenttivideo 1/2 -, komposiitti-, S-video- ja PC-tulojen välillä. HDMI 1: Suora käyttönäppäin HDMI 1 -tulolle. HDMI 2: Suora käyttönäppäin HDMI 2 -tulolle. Komponenttivideo 1: Suora käyttönäppäin komponenttivideo 1 -tulolle. Komponenttivideo 2: Suora käyttönäppäin komponenttivideo 2 -tulolle. Komposiitti- ja S-videovalinta. Selaa komposiitti- ja S-videotuloja. PC: Suora käyttönäppäin PC-tulolle. 6. LIGHT Näppäimistövalo päälle. Näppäimistön valot syttyvät myös, kun mitä tahansa muuta kaukosäätimen näppäintä painetaan. 7. LENS SHIFT Motorisoitu pysty- ja vaakasuuntainen linssin siirto kuvan sijoittamiseksi siirtämättä laitetta fyysisesti. 8. ZOOM/FOCUS Motorisoitu zoomauksen ja tarkennuksen säätö. 9. ASPECT RATIO Näyttösuhdevalinnat. Normaali: Selaa Vakio-, Kokonäyttö-, Rajattu- ja Flexview-kuvasuhteiden välillä. Anamorfinen 1: Käytä yhdessä 16:9:stä 2.35:1:een muuntolinssien kanssa. Anamorfinen 2: Käytä yhdessä 16:9:stä 2.35:1:een muuntolinssien kanssa. Huomautus: Vaatii valinnaisen anamorfisen linssin käyttöä. ViewSonic ei tarjoa tätä valinnaista linssiä. Saat lisätietoja anamorfisen 2.35:1 -linssin ostomahdollisuuksista osoitteestawww.viewsonic.com. 10. NELJÄ SUUNTAPAINIKETTA Käytä neljää suuntapainiketta kohteiden valitsemiseen tai säätöjen tekemiseen valintoihin. 11. ENTER Valitun valikkokohteen vahvistamiseen. 12. EXIT Näyttövalikosta poistumiseen tai nykyisen näyttövalikkovalinnan peruuttamiseen. 13. PICTURE MODE Kuvatilan valintaan, ViewSonicin mukautettujen esiasetusten helppoon käyttöön ja mukautettuihin asetuksiin. Kaikki: Selaa kuvatilojen Normaali, Eloisa, Elokuva ja Ammattimainen välillä. Käyttäjä 1: Palauta Mukautettu asetus 1. Käyttäjä 2: Palauta Mukautettu asetus HQV HQV käyttöön. On: Käytä ViewSonicin HQV-oletusasetuksia. Off: Kytkee kaikki HQV-asetukset pois päältä. Huomautus: Käyttäjän määrittämiä HQV-asetuksia voi käyttää vain näyttövalikossa. 15. DAYLIGHT SENSOR Päivänvalotunnistin käyttöön. Auto: Päivänvalotila perustuu valotunnistinhavaintoihin. Manuaalinen: Päivänvalotilan manuaalinen valinta. Off: Kytkee Päivänvalotilan pois päältä. 16. BLACK LEVEL Määrittää kirkkaustasot kuvan tummimmassa osassa.

9 PICTURE MODE LENS SHIFT MENU VIEW COLOR BLACK LEVEL INPUT S-VIDEO COLOR TEMP ZOOM /FOCUS DAYLIGHT SENSOR HQV HDMI COMPOSITE VIDEO LIGHT ASPECT RATIO V/H KEYSTONE EXIT OVER SCAN FREEZE COMPONENT VIDEO PC PICTURE MODE LENS SHIFT MENU VIEW COLOR BLACK LEVEL INPUT S-VIDEO COLOR TEMP ZOOM /FOCUS DAYLIGHT SENSOR HQV HDMI COMPOSITE VIDEO LIGHT ASPECT RATIO V/H KEYSTONE EXIT OVER SCAN FREEZE COMPONENT VIDEO PC Paristojen asentaminen 1. Avaa paristolokeron kansi nuolen osoittamaan suuntaan. Kaukosäätimen käyttö Osoita kaukosäätimellä kohti infrapuna-anturia ja paina haluamaasi painiketta. Projektorin käyttö kaukosäätimellä laitteen edestä. Asennus 2. Asenna paristot lokeron sisällä olevan kaavion mukaisesti m 3. Sulje paristolokeron kansi. Projektorin käyttö kaukosäätimellä laitteen takaa. «HUOMAUTUS» Pidä paristot poissa lasten ulottuvilta. Pariston nielaiseminen voi aiheuttaa hengenvaaran. Poista paristot kaukosäätimestä, jos sitä ei käytetä pitkään aikaan. Älä hävitä käytettyjä paristoja kotitalousjätteen seassa. Hävitä käytetyt paristot paikallisten säädösten mukaisesti. Vääränlaisten paristojen käyttäminen voi aiheuttaa räjähdysvaaran. Vaihda kaikki paristot kerrallaan. «HUOMAUTUS» Älä osoita LED-valo-osoittimella ihmisten (erityisesti lasten) silmiin. Osoitin saattaa vahingoittaa silmää. Kaukosäädin ei välttämättä toimi auringonpaisteessa tai muussa voimakkaassa valossa, kuten loisteputkilampun loistaessa anturiin. Käytä kaukosäädintä sellaisesta paikasta, josta anturi näkyy. Älä pudota tai täräytä kaukosäädintä. Pidä kaukosäädin poissa erityisen kuumista tai kosteista paikoista. Älä anna kaukosäätimen kastua äläkä aseta märkiä esineitä sen päälle. Älä pura kaukosäädintä m FIN 5

10 Kappale 2: Asennus Sähköliitäntä 1. Poista projektorin linssisuojus. 2. Kytke mukana toimitettu virtajohto projektorin virtaliitäntään. 3. Kytke virtajohdon toinen pistoke sähköpistorasiaan. Varoitus: Kytke virtajohto kunnolla. Kun irrotat virtajohdon, pidä kiinni pistokeosasta. Älä vedä kaapelista. Älä kytke tai irrota virtajohtoa märin käsin. Se voi aiheuttaa sähköiskun. Audio- ja videolaitteiden yhdistäminen ViewSonic Pro8100: ssa on vakiovarusteena laaja valikoima videoliitäntöjä aina uudenaikaisesta HDMI-digitaaliliitännästä tavalliseen komposiittivideoliitäntään. Käyttäjällä on valittavanaan laaja valikoima vaihtoehtoja, joiden avulla erilaiset laitteet voidaan yhdistää projektoriin. Paras yhdistelmä riippuu käyttäjän muista laitteista ja käyttötottumuksista. Järjestelmän määrittäminen on usein syytä jättää ammattilaisen tehtäväksi. Erilaisten videosignaalien paremmuusjärjestys on lueteltu alla: HDMI Component Video S-Video Component Video Seuraavissa kuvissa esitellään järjestelmän mahdollisia liitäntätapoja. Projektorin mukana toimitetaan Yhdysvaltojen ja Euroopan sähköverkkoihin sopiva virtajohto. Käytä oikeanlaista johtoa. Projektorissa käytetään kolmikoskettimista maadoitettua sähköpistoketta. Älä poista sähköpistokkeen maadoituskosketinta. Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, ota yhteys sähköasentajaan ja vaihdata pistorasia. Yhdysvaltojen sähköverkkoa varten toimitetun kaapelin nimellisjännite on 120 V. Älä yhdistä virtajohtoa virtalähteeseen, jonka jännite tai taajuus ei ole oikea. Jos käytät virtalähdettä, jonka jännite on jokin muu, varmista, että käytät oikeanlaista virtajohtoa. Tulipalon tai sähköiskun välttämiseksi käytä vain V AC 50/60 Hz sähkövirtaa. Älä aseta esineitä virtajohdon päälle äläkä sijoita virtajohtoa lämpölähteiden läheisyyteen, jotta johto ei vahingoittuisi. Jos virtajohto vahingoittuu, ota yhteys jälleenmyyjään. Rikkinäinen virtajohto voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Älä tee virtajohtoon muutoksia. Jos virtajohtoa modifioidaan, johto voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. 6

11 A. Kotiteatterivahvistimen käyttäminen kytkentäpisteenä Tämä on suositeltavin kytkentätapa, jos käytettävissä on korkeatasoinen kotiteatterivahvistin. Järjestelmä on helppokäyttöinen, koska sekä ääni- että kuva-asetuksia voidaan säätää joutumatta valitsemaan ääni- ja kuvalähteitä manuaalisesti eri laitteista. Vahvuudet: ääni- ja kuvalähteen helppo valinta. Mahdollisuus kytkeä useampia laitteita. Vähemmän kaapeleita projektoriin. Heikkoudet: korkea hinta. Asennus Huomautus: Kuvan kotiteatterivahvistimessa on HDMI- komponenttivideo-, S-Video ja komposiittivideoulostuloliitännät. Kaikissa kotiteatterivahvistimissa ei ole kaikkia kyseisiä liitäntöjä. FIN 7

12 B. Projektorin käyttäminen kytkentäpisteenä. Tätä kytkentätapaa suositellaan, jos käytettävissä ei ole kotiteatterivahvistinta, jossa on kaikki tarvittavat liitännät. Vaihdettaessa kuvalähdettä on käytettävä sekä projektorin että kotiteatterivahvistimen kaukosäädintä. Projektoria ja kotiteatterivahvistinta voidaan kuitenkin ohjata myös jonkin muun valmistajan ohjausjärjestelmän kautta. (Projektorin liitäntätapa on RS232). Sopivimman ohjausjärjestelmän valitseminen on usein parasta jättää ammattilaisen tehtäväksi. Vahvuudet: budjettiystävällinen. Heikkoudet: kuva- ja äänilähde on valittava erikseen manuaalisesti sekä projektorista että vahvistimesta. Projektoriin joudutaan vetämään useita kaapeleita. C. Kaapeli- tai satelliittitelevision kytkeminen järjestelmään ViewSonic Pro8100:ssa ei ole sisäänrakennettua TV-viritintä. Kaapeli- tai satelliittivastaanotin on kytkettävä videoliitännän (HDMI, komponenttivideo, S-Video tai komposiittivideo) kautta. Huomioi liitäntöjen paremmuusjärjestys. HDMI- tai komponenttivideoliitäntöjä on syytä käyttää vain, jos kaapeli- tai satelliittiliittymästäsi on saatavilla HDTV-signaali. (Voit varmistaa asian kaapelitelevisio- tai satelliittitelevisio-operaattoriltasi.) 8

13 D. RS232-liitäntä Kuvassa esitetään liitäntä erilliseen ohjausjärjestelmään. ViewSonic Pro8100:n RS232-komentotaulukko ja tietoliikenneprotokolla on kuvattu tämän oppaan liiteosassa. F. PC-syöttöliitäntä ViewSonic Pro8100 ottaa vastaan myös analogista PC-videosignaalia RGB IN -liitännän kautta (katso kuva). Asennus E. 12 V herätysvirta valkokankaalle tai esiripulle ViewSonic Pro8100:ssa on vakiotoimintona 12V herätysvirtapulssi, joka annetaan, kun laitteeseen kytketään virta ja kun virta katkaistaan. Herätysvirtaa voidaan hyödyntää esimerkiksi kytkemällä se laskettavan valkokankaan tai esiripun moottoriin. «HUOMAUTUS» Kytkettäessä projektoria ja ulkoista laitetta molempien laitteiden virtajohdot on irrotettava pistorasiasta. Yllä olevassa kuvassa on esimerkkikytkentä. Kaikkia siinä olevia laitteita ei välttämättä voi tai tule kytkeä järjestelmään samanaikaisesti. Projektorin mukana toimitettavat kaapelit saattavat poiketa kuvassa näkyvistä kaapeleista. Mukana toimitettavat kaapelit perustuvat todelliseen toimitukseen. FIN 9

14 Kuvan säätäminen Projektorin korkeuden säätäminen Projektorin linssin siirtäminen 1. Paina Lens Shift -painiketta. Projektorissa on kaksi korotusjalkaa kuvan korkeuden säätämistä varten. Kuvan nostaminen: 1. Paina korotusjalkojen vapautuspainiketta. 2. Nosta kuvaa. Kun kuva on halutulla korkeudella, lukitse korotusjalat vapauttamalla painike. 2. Liikuta linssiä suuntapainikkeiden avulla. Kuvan säätömahdollisuudet Kuvan laskeminen: 1. Paina korotusjalkojen vapautuspainiketta. 2. Laske kuvaa. Kun kuva on halutulla korkeudella, lukitse korotusjalat vapauttamalla painike. «HUOMAUTUS» Välttääksesi projektorin vahingoittumisen varmista, että laitteen korotusjalat on vedetty sisään, ennen kuin projektori pakataan laatikkoon kuljetusta varten. 10

15 Kuvan koon säätäminen Määritä valkokankaan koko ja projisointietäisyys alla olevan kuvan ja taulukon avulla. Valkokankaan koko (diagonaalinen) 16:9-laajakuvavalkokangas Laajakulmaobjektiivi Projisointietäisyys Teleobjektiivi Projisointietäisyys metriä tuumaa metriä tuumaa Asennus 40 1,25 49,2 2,02 79,5 50 1,56 61,5 2,52 99,4 60 1,87 73,7 3,03 119,2 70 2,19 86,0 3,53 139,1 80 2,50 98,3 4,04 159,0 90 2,81 110,6 4,54 178, ,12 122,9 5,05 198, ,75 147,5 6,06 238, ,68 184,3 7,57 298,1 Projisointitaustan valitseminen ViewSonic Pro8100:n esimääritetyt kuvatilat on kalibroitu valkoista heijastamatonta mattapintaista valkokangasta varten. Saavuttaaksesi parhaan kuvanlaadun suosittelemme käytettäväksi ammattitasoista valkoista heijastamatonta mattapintaista valkokangasta. Toimistoympäristöissä käytetyt valkokankaat ovat usein heijastavia kankaita. Heijastuskankaissa käytetyt materiaalit kaventavat kuvan katselukulmaa, jolloin kuva näkyy optimaalisesti vain, kun sitä katsotaan suoraan valkokankaan edestä. Valkokankaan heijastuspinta saattaa heikentää myös mustatasoa ja kontrastia, koska heijastava kangas lisää myös tummien kuva-alueiden kirkkautta. Myös harmaat ns. korkeakontrastiset projisointikankaat saattavat heikentää kontrastia ja mustatasoa. Käytettäessä mainittuja valkokangastyyppejä parasta kuvanlaatua ei saavuteta projektorin standardinmukaisilla tehdasasetuksilla. Projektorin kalibroiminen erikoisvalkokankaalle on useimmiten syytä jättää ammattilaisen tehtäväksi ,24 245,8 10,09 397, ,80 307,2 12,62 496, ,36 368,7 15,14 596,2 «HUOMAUTUS» Aseta projektori vaakasuoraan asentoon. Muissa asennoissa projektori voi ylikuumentua ja vaurioitua. Varmista, ettei laitteen ilmanvaihtokanavia ole tukittu. Älä käytä projektoria savuisessa ympäristössä. Savun sisältämien hiukkasten kertymät saattavat vahingoittaa laitteen herkkiä osia. FIN 11

16 Kappale 3: Kaukosäätimen suora käyttö Virta Valo Virtapainike projektorin käynnistämiseen ja sammuttamiseen. Kaukosäätimen näppäimistön taustavalon käyttö. Virta päälle Virta pois Peruuta Virta pois Kytke projektori päälle painamalla kaukosäätimen tai yläpaneelin -painiketta. Kun painat kaukosäätimen tai yläpaneelin - painiketta, näkyviin tulee vahvistusikkuna, jossa on viesti: Paina Virtakatkaisijaa Uudelleen Virran Katkaisemiseksi. Kun tämä vahvistusviesti tulee näyttöön, sammuta virta painamalla uudelleen kaukosäätimen tai yläpaneelin -painiketta. Kun lampun jäähdytyskierto on valmis, laite menee valmiustilaan. Peruuta virran sammutus painamalla kaukosäätimen -painiketta, kun tämä vahvistuskehote tulee näyttöön. Valo päällä, ei toimintaa Valo päällä, toimintaa Paina kaukosäätimen -painiketta sytyttääksesi kaukosäätimen näppäimistön taustavalon. Taustavalaistus sammuu automaattisesti kymmenen sekunnin kuluttua, jos mitään muuta painiketta ei paineta. Minkä tahansa kaukosäätimen painikkeen painaminen sytyttää näppäimistön taustavalon ja aktivoi samalla toiminnon. Taustavalaistus sammuu automaattisesti kymmenen sekunnin kuluttua, jos mitään muuta painiketta ei paineta. 12

17 Linssin siirto Motorisoitu pysty- ja vaakasuuntainen linssin siirto kuvan sijoittamiseksi siirtämättä laitetta fyysisesti. Aktivoi linssin siirron säätötoiminto painamalla kaukosäätimen -painiketta. Poistu säätövalikosta painamalla kaukosäätimen -painiketta. Siirrä näyttökuvaa ylöspäin painamalla kaukosäätimen tai yläpaneelin -painiketta. Zoomaus ja tarkentaminen Motorisoitu zoomauksen ja tarkennuksen säätö. Selaa zoomauksen ja tarkennuksen säätövalintoja painamalla kaukosäätimen -painiketta. Vahvista valinta painamalla kaukosäätimen -painiketta. Poistu säätövalikosta painamalla kaukosäätimen -painiketta. Kaukosäätimen suora käyttö Siirrä näyttökuvaa alaspäin painamalla kaukosäätimen tai yläpaneelin -painiketta. Suurenna tai pienennä kuvaa optisesti. Lähennä kuvaa painamalla kaukosäätimen tai yläpaneelin -painiketta. Loitonna kuvaa painamalla kaukosäätimen tai yläpaneelin -painiketta. Siirrä näyttökuvaa oikealle painamalla kaukosäätimen tai yläpaneelin -painiketta. Siirrä näyttökuvaa vasemmalle painamalla kaukosäätimen tai yläpaneelin -painiketta. Säädä kuvan kirkkautta ja terävyyttä optisesti. Säädä kuvan tarkennusta painamalla kaukosäätimen tai yläpaneelin ja -painiketta. FIN 13

18 Kuvasuhde Kuvatilat Näyttösuhdevalinnat. Selaa käytettävissä olevia kuvasuhdevalintoja painamalla kaukosäätimen -painiketta. Normaali: Selaa vakiokuvasuhdetiloja. Kuvatilan valintaan, ViewSonicin mukautettujen esiasetusten helppoon käyttöön ja mukautettuihin asetuksiin. Selaa käytettävissä olevia kuvatiloja painamalla kaukosäätimen -painiketta. Kaikki: Selaa kuvatilojen Normaali, Eloisa, Elokuva ja Ammattimainen välillä. KÄYTTÄJÄ 1: Palauta Mukautettu asetus 1. KÄYTTÄJÄ 2: Palauta Mukautettu asetus 2. Normaali: Kuva esitetään alkuperäisessä muodossaan. Kaikki erikoisparannustoiminnot ovat pois päältä. Anamorfinen 1: Käytä yhdessä 16:9:sta 2.35:1: een muuntolinssien kanssa. 2.35:1-filmisisällön muodon muuttaminen 16:9-letter box -kuvasuhteesta 2.35:1 kokonäyttökuvaksi. 9 Eloisa: Suuri kontrasti, rikkaammat värit ja yksityiskohtien korostus. Huomio: Pitkäkestoinen katselu voi rasittaa silmiä. Elokuva: Painopiste ihon sävyjen esittämisen parantamisessa ja elokuvallisissa tehosteissa. Anamorfinen 2: Käytä yhdessä 16:9:stä 2.35:1: een muuntolinssien kanssa. 4:3- tai 16:9-filmisisällön muodon muuttaminen 16:9-kuvamuodosta 2.35:1-muotoon. Huomautus: Vaatii valinnaisen anamorfisen linssin käyttöä. View- Sonic ei tarjoa tätä valinnaista linssiä. Saat lisätietoja anamorfisen 2.35:1-linssin ostomahdollisuuksista osoitteesta 1 2 Ammattimainen: Painopiste harmaasävyjen tarkkuudessa ja värien esittämisessä. Käyttäjä 1: Palauta mukautetut asetukset 1. Käyttäjä 2: Palauta mukautetut asetukset 2. 14

19 Värilämpötila Värisävyvalinnat. Selaa käytettävissä olevia värilämpötilavalintoja painamalla kaukosäätimen -painiketta K: Syvänsinisen taivaan värisävy K: Kirkkaansinisen taivaan värisävy. PCS (Tarkka Värijärj.) PCS koostuu kehittyneistä värinparannustoiminnoista, kuten ihonvärin korjaus, reunojen korostus, gamma-korjaus ja 3Dvärienhallinta. Esiasetetut tai mukautetut asetukset voidaan valita näyttövalikossa, PCS-asetukset osassa (sivu 33). Käynnistä tai sammuta PCS-toiminto painamalla kaukosäätimen -painiketta. Kaukosäätimen suora käyttö K: Tasapainotettu värisävy. (Värillinen) PCS ON K: Päivänvaloväri, hieman punertava sävy. Mukautetut PCS-asetukset K: Hämärtyvän taivaan kaltainen värisävy. Käyttäjä: Palauta mukautetut värilämpötila-asetuksetkäyttäjämuistista (Mustavalkoinen) PCS OFF. FIN 15

20 HQV Mustataso HQV (Hollywood Quality Video) koostuu erilaisista kuvanparannustavoista, kuten kehittynyt liikkeentunnistus, adaptiivinen kohinanvaimennus, kehittynyt filmitilan tunnistus ja kehittynyt yksityiskohtien parannus. Käyttäjän HQV-asetukset voidaan määrittää Lisätoiminnot-osassa (sivu 26). Käynnistä tai sammuta HQV -toiminto painamalla kaukosäätimen -painiketta. Mustataso määrittää kirkkaustasot kuvan tummimmassa osassa. Korkeampi mustataso poistaa värikohinan tummemmista harmaasävyistä ja parantaa kontrastia. Tummemmat kuvat voivat kuitenkin näkyä huonommin, jos mustataso on liian korkea. Selaa käytettävissä olevia mustatasoja painamalla kaukosäätimen -painiketta. N Normaali: Normaali NTSC-mustataso. Normaalin mustatason alapuolella oleva sisältö ei näy. HQV (Vihreä) HQV ON. L M Alhainen: Osa tummempien harmaasävyjen värikohinasta poistuu. Keski: Suurin osa tummempien harmaasävyjen värikohinasta poistuu. H Korkea: Kaikki tummempien harmaasävyjen värikohina poistuu. HQV (Punainen) HQV OFF. B Mustaa mustempi: Mustataso on määritetty 0 IREen. Normaalia mustatasoa tummemmat kuvan yksityiskohdat näkyvät, mikä tekee kuvasta kirkkaamman. Varmista, että kuvalähteen (kuten DVDsoitin) mustatason suodatin on kytketty pois päältä. 16

21 Päivänvalon tunnistin Ota päivänvalon tunnistin käyttöön säätämään automaattisesti parhaat katseluasetukset ympäristön valaistukseen perustuen. Käynnistä tai sammuta päivänvalon tunnistin painamalla kaukosäätimen -painiketta. Päivänvalon tunnistin AUTOMAATTINEN: Säätää automaattisesti parhaat katseluasetukset huoneen ympäristövalaistukseen perustuen. MANUAALINEN: Palauta mukautettu asetus käyttäjämuistista. Syöttölähdevalinnat Valitse liitetyt syöttölähteet. Kaukosäätimen -painikkeen painaminen kerran näyttää lähteen tilan, kahdesti tai useammin painaminen selaa käytettävissä olevia syöttölähteitä. HDMI: High Definition Multimedia Interface. Yhdistetty käyttöliittymä (useita signaaleja) digitaaliselle videolle ja audiolle. Tuki jopa 1080p:lle Videotoiminta on vakioista ja vähemmän riippuvaista kaapelin laadusta lyhyen etäisyyden siirrossa. Komponenttivideo: Analoginen/digitaalinen videokäyttöliittymissä siirto tapahtuu kolmalla erillisellä signaalilla - Y, Cb/Pb, Cr/Pr. Tuki jopa 1080p:lle Kaapelin laatu vaikuttaa suuresti videotoimintaan, kun signaali on analogisessa muodossa. Komposiittivideo: Kaikki videosignaalit yhdistetään yhteen signaalijohtoon. Alhaisin videotoimintalaatu verrattuna muihin syöttömuotoihin. Kaukosäätimen suora käyttö Päivänvalon tunnistin OFF: Kaikki asetukset pysyvät ennallaan. S-video Erillinen video. Videosignaali siirretään kahdella johdolla - Y-kirkkaus ja C-värisävyt. Astetta parempi videotoiminta verrattuna komposiittivideoon. PC: Personal Computer. 15-nastainen D-sub analoginen tietokone-vga-signaalitulo. FIN 17

22 Suorat syöttönäppäimet Suora syöttölähdekytkentä ilman kaikkien tulovalintojen selaamista. Kaukosäätimen näppäimen painaminen kerran näyttää lähteen tilan, kahdesti painaminen siirtää suoraan syöttöön. HDMI 1: Suora käyttönäppäin HDMI 1 -tulolle. HDMI 2: Suora käyttönäppäin HDMI 2 -tulolle. Komponenttivideo 1: Suora käyttönäppäin komponenttivideo 1 -tulolle. Komponenttivideo 2: Suora käyttönäppäin komponenttivideo 2 -tulolle. Komposiitti- ja S-videovalinta. Selaa komposiitti- ja S-videotuloja. PC: Suora käyttönäppäin PC-tulolle. 18

23 Kaukosäätimen suora käyttö FIN 19

24 Kappale 4: LISÄTOIMINNOT (OSD-valikko) 1. Päävalikko 2. Asetukset-valikko Avaa päävalikko painamalla (kuva 1-2). H1 H2 C1 C2 A1 S1 P1 Siirry seuraavaan kuvalähteeseen painamalla tai. Palaa edelliseen kuvalähteeseen painamalla. Vahvista kuvalähteen valinta painamalla. Siirry päävalikosta asetusvalikkoon painamalla (kuva 2). Liiku asetusvalikossa painikkeiden,, ja avulla. Poistu asetusvalikosta painamalla kahdesti. Kuva (alivalikko). Kuva 1-1 Siirtymispainikkeet Valitun kuvalähteen ilmaisin: x Hz COMPONENT VIDEO i H1 ja H2: HDMI-liitännät 1 ja 2. C1 ja C2: komponenttivideoliitännät 1 ja 2. Lisäasetukset (alivalikko). Konfigurointi (alivalikko). COMPOSITE VIDEO VIDEO NTSC A1: komposiittivideoliitäntä. S-VIDEO NTSC S1: S-Video-liitäntä. Kuva 2 Asetukset-valikko Muistiasetukset (alivalikko). Kuva 1-2 Päävalikko PC 1280 x Hz P1: PC VGA -liitäntä. Valitun kuvalähteen kuvaformaatti: PCS (alivalikko). HD1080i Valitun kuvalähteen kuvaformaatti, kuten esimerkiksi, HD 1080p, HD 1080i, HD 720p, 480p, 480i, NTSC, PAL tai PC. 20

25 2-1 Kuva (alivalikko) Siirry Kuva-alivalikossa painikkeiden ja avulla (kuva 2-1): Kuvan perusasetukset (alivalikko) Siirry Kuvan perusasetukset -alivalikossa painikkeiden ja avulla. LISÄTOIMINNOT PERUS Kontrastin, kirkkauden, värikylläisyyden, värisävyn ja kuvan terävyyden säätö. Kontrasti: kuvan kontrastin säätö. Lisää kontrastia painamalla. Vähennä kontrastia painamalla. VÄRILÄMPÖTILA Värilämpötilan säätö. Kuva 2-1 Kuva (alivalikko) KUVANSÄÄTÖ KUVASUHDE PC-kuvan ajastussäädöt. Kuvasuhteen valinta. Kirkkaus: kuvan kirkkauden säätö. Lisää kirkkautta painamalla. Vähennä kirkkautta painamalla. YLISKANNAUS GEOMETRIAN SÄÄTÖ Yliskannausvalinnat ja manuaalinen säätö. Vaaka- ja pystysuunnan trapetsisäätö, kääntö ja automaattinen vaakasuunnan trapetsisäätö. Kuva Perusasetukset (alivalikko) Värikylläisyys: kuvan värikylläisyyden säätö. Lisää värikylläisyyttä painamalla. Vähennä värikylläisyyttä painamalla. Sävy: viher- ja punatasapainon säätö. Lisää vihreää värisävyä painamalla. Lisä punaista värisävyä painamalla. Terävyys: kuvan terävyyden säätö. Lisää terävyyttä painamalla. Vähennä terävyyttä painamalla. FIN 21

26 2-1-2 Värilämpötila (alivalikko) Kuvan säätö (alivalikko) Siirry Värilämpötila-alivalikossa painikkeiden ja avulla. Näitä toimintoja voidaan käyttää vain, kun kuvalähde on PC-liitäntä. Siirry Kuvan säätö -alivalikossa painikkeiden ja avulla. Viileä 2 Värilämpötila K. Kuvan siirtäminen vaakasuunnassa. Siirrä kuvaa oikealle painamalla. Siirrä kuvaa vasemmalle Viileä 1 Värilämpötila K. painamalla. Normaali Värilämpötila 8500 K. Kuvan siirtäminen pystysuunnassa. Siirrä kuvaa ylöspäin painamalla. Siirrä kuvaa alaspäin painamalla. Kuva Lämmin 1 Lämmin 2 Värilämpötila 6500 K. Värilämpötila 5000 K. Kellotaajuuden muuttaminen. Nosta kellotaajuutta painamalla. Laske kellotaajuutta painamalla. Värilämpötila (alivalikko) Käyttäjä Mukautettu värilämpötila (lisätietoja käyttäjän määrittämästä väriasetuksesta on sivulla 37). Kuva Kuvan säätö (alivalikko) Vaiheen säätö. Siirrä vaihetta oikealle painamalla. Siirrä vaihetta vasemmalle painamalla. Kuvan ajastuksen automaattinen synkronointi. Käynnistä automaattinen synkronointi painamalla. 22

27 2-1-4 Kuvasuhde (alivalikko) Näitä toimintoja voi käyttää vain, kun kuvalähde on videoliitäntä. Siirry Kuvan säätö -alivalikossa painikkeiden ja avulla Yliskannaus (alivalikko) Yliskannauksen avulla osa kuvasta voidaan rajata näkyvän kuva-alueen ulkopuolelle. Siirry Yliskannaus-alivalikossa painikkeiden ja avulla. LISÄTOIMINNOT Normaali Kuvan alkuperäinen kuvasuhde. OFF Yliskannaus poissa käytöstä. Kuva venytetään lineaarisesti siten, että se Koko näyttö täyttää kuva-alan kokonaan. Kuvaa rajataan siten, että se täyttää kuvaalan kokonaan. Rajattu Kuvaa venytetään epälineaarisesti siten, FlexView että se täyttää kuva-alan kokonaan. Anamorfinen 1: Käytä yhdessä 16:9: stä 2.35:1:een muuntolinssien kanssa. Anamorfinen :1-filmisisällön muodon muuttaminen 16:9-letter box -kuvasuhteesta 2.35:1 Kuva kokonäyttökuvaksi. Kuvasuhde (alivalikko) Anamorfinen 2: Käytä yhdessä 16:9:stä 2.35:1:een muuntolinssien kanssa. 4:3- tai Anamorfinen 2 16:9-filmisisällön muodon muuttaminen 16:9-kuvamuodosta 2.35:1-muotoon. Huomautus: Vaatii valinnaisen anamorfisen linssin käyttöä. ViewSonic ei tarjoa tätä valinnaista linssiä. Saat lisätietoja anamorfisen 2.35:1-linssin ostomahdollisuuksista osoitteesta www. viewsonic.com. 2,5 % 2,5 % yliskannaus. 5,0 % 5,0 % yliskannaus. 7,5% 7,5 % yliskannaus. 10,0% 10,0 % yliskannaus. Kuva Yliskannaus (alivalikko) Valitse manuaalinen yliskannausasetus painikkeiden ja avulla. Aseta yliskannausalueet painikkeiden ja avulla. Huomautus: 1080i:n ja 1080p:n suurin yliskannaus on 7,5 %. FIN 23

28 2-1-6 Geometrian säätö (alivalikko) 2-2 Lisäas.-alivalikko Projektorin virheellisen sijoittamisen aiheuttamien kuvan vääristymien korjaus. Huomautus: paras kuvan laatu saavutetaan sijoittamalla laite oikein, jolloin korjaustoimintoa ei tarvitse käyttää. Siirry Geometrian säätö -alivalikossa painikkeiden ja avulla. Kuvanparannustoimintojen asetukset. Siirry Lisätoiminnot-valikossa painikkeiden ja avulla (kuva 2-2): Valinnat: normaali, eloisa, KUVATILA elokuva, ammattimainen tai käyttäjän määrittämä. Aseta pystysuunnan trapetsikorjausarvo painikkeiden ja avulla. MUSTATASO Valinnat: normaali, alhainen, keski, korkea, blacker-than-black. Aseta vaakasuunnan trapetsikorjausarvo painikkeiden ja avulla. Kuva 2-2 HQV Valinnat: kuvanparannus, filmitila, LTI ja CTI. Lisäas-alivalikko Aseta kääntötrapetsikorjauksen arvo painikkeiden ja avulla. KOHINANVAIMENNUS Valinnat: HQV-NR, TNR, MNR ja BAR. Kuva 1-6 Geometrian säätö (alivalikko) Kytke automaattinen pystysuunnan trapetsikorjaus käyttöön ja pois käytöstä painikkeiden ja avulla. VÄRIAVARUUS Valinnat: RGB, YCbCr, YPbPr ja automaattinen. 24

29 2-2-1 Kuvatila ViewSonicin mukautetut esivalinta-asetukset erilaisia katselutilanteita varten Mustataso Videokuvan näennäisen täysin mustan pisteen visuaalisen kirkkaustason asettaminen. LISÄTOIMINNOT Siirry Kuvatila-valikossa (kuva 2-2-1) painikkeiden ja avulla. Siirry Mustataso-alivalikossa painikkeiden ja avulla (kuva 2-2-2). Normaali: kuva näkyy alkuperäisessä muodossaan. Kuvanparannustoiminnot ovat poissa käytöstä. N Normaali: standardinmukainen NTSCmustataso. Standardinmukaista mustatasoa tummemmat yksityiskohdat eivät näy. Eloisa: Korkea kontrasti, voimakkaat värisävyt, tehostetut yksityiskohdat. L Matala: osa tummien harmaasävyjen värikohinasta vaimenee. Huomautus: pitkäkestoinen katselu saattaa rasittaa silmiä. Elokuva: tehostetut värisävyt, elokuva- M Keskitaso: suurin osa tummien harmaasävyjen värikohinasta vaimenee. mainen vaikutelma. Ammattimainen: tarkka harmaasävy- H Korkea: tummien harmaasävyjen värikohina vaimenee kokonaan. Kuva Kuvatila ja väritoisto. Rasittaa silmiä vähemmän, mutta kontrasti ja värisävyt ovat heikommat. Käyttäjä: muistiin tallennettu mukautettu asetus. Kuva Mustataso (alivalikko) B Blacker-than-black: mustatasoksi asetetaan 0 IRE. Kuvan yksityiskohdat, jotka ovat tummempia kuin standardinmukainen mustataso, tulevat näkyviin, jolloin kuvista tulee kirkkaampia. Varmista, että syöttölähteen (kuten DVD-soittimen) mustatasosuodatin on kytketty pois käytöstä. FIN 25

30 2-2-3 HQV HQV (Hollywood Quality Video) -kuvanparannustoiminnot (yksityiskohtien tehostus, filmitila ja luminanssitason säätö. Siirry Kuvan perusasetukset -alivalikossa painikkeiden ja avulla (kuva 2-2-3). Luminanssitason valinta. Off: Ei luminanssitason korjausta. Alhainen: Alhainen luminanssitaso. Korkea: Korkea luminanssitaso. Auto: Automaattinen luminanssitason korjaus. Yksityiskohtien tehostus: yksityiskohtien tehostus matalan erottelukyvyn videokuvassa (HD-simulointi SD/ED-videokuvalle). Lisää yksityiskohtien tehostusta painamalla. Vähennä yksityiskohtien tehostusta painamalla. Krominanssitason valinta. Off: Ei krominanssitason tehostusta. Alhainen: Matala krominanssitaso. Korkea: Korkea krominanssitaso. Auto: Automaattinen krominanssitason korjaus. Kuva HQV (alivalikko) Automaattinen: Vaihtaa video- ja filmikuvatilan välillä automaattisesti. Video: Kuvan laadun parannus videosignaalin lomituksen poistamisen avulla. Filmi: Valitsee oikean filmikadenssin automaattisesti. Valitse filmitila painikkeiden ja avulla. 26

31 2-2-4 Kohinanvaimennus HQV-tekniikka parantaa kuvanlaatua vähentämällä kohinaa ja turhaa dataa kuvasignaalista hävittämättä kuitenkaan olennaista kuvainformaatiota. Siirry Kohinanvaimennus-valikossa painikkeiden ja avulla (kuva 2-2-4). HQV-NR ON TNR 0 MNR 2 BAR OFF Kuva Kohinanvaimennus (alivalikko) HQV-NR OFF ON Kytke HQV-kohinanvaimennus käyttöön tai pois käytöstä. HQV-kohinanvaimennus on pikselitasolla toimiva liikkeeseen ja kohinaan adaptoituva aikasuodatin. Temporaalis-rekursiivinen kohinanvaimennus (TNR): Suodattaa erot vertaamalla useita kuvaruutuja. Tämä tekniikka toimii parhaiten liikkumattoman kuvan kanssa. Lisää kohinanvaimennusta painamalla. Palauta alkuperäinen asetus painamalla. Mosquito Noise Reduction -kohinanvaimennus: Vaimentaa kohinahäiriöitä esineiden reunojen ympärillä. Lisää kohinanvaimennusta painamalla. Palauta alkuperäinen asetus painamalla. BAR OFF ON Suorakaidevirheiden poisto: Poistaa liikkuvien kuvien prosessoinnin aiheuttamat suorakaidevirheet. Ota toiminto käyttöön valitsemalla ON. Palauta alkuperäinen asetus valitsemalla OFF. LISÄTOIMINNOT FIN 27

32 2-2-5 Väriavaruus 2-3 Konfig. (alivalikko) Voit valita oikean väriavaruusasetuksen käytössä olevalle videoformaatille. Väärä valinta voi aiheuttaa värivääristymiä. Siirry Väriavaruus-valikossa painikkeiden ja avulla (kuva 2-2-5) RGB RGB-videoformaatti. Ei alinäytteistystä. Kaikki kuvainformaatio siirretään tarkasti. RGB Komponenttivideoformaatti (YCbCr). Väri-informaatiota alinäytteistetään YCbCr YCbCr hieman. Siirretyn kuvainformaation määrä pienenee hieman, mutta kuvan laatu ei juurikaan muutu. Käytetään useimmissa korkeatasoisissa digitaaliformaateissa. YPbPr Komponenttivideoformaatti (YPbPr). YPbPr Paras värinäytteistystaso. Käytetään AUTO usein väliformaattina ammattilaistason Projektorin perusasetusten Konfig.. Siirry Konfigurointi-alivalikossa painikkeiden ja avulla (kuva 2-3). Valinnat: Automaattinen lähde, kiinteä PROJEKTORIN AS. synkronointi, automaattinen virrankatkaisu, lampun tila, päivänvalon tunnistin ja heijastus. Valinnat: Sijainti, aikaraja ja läpikuultavuus. OSD Valinnat: englanti, ranska, espanja, saksa, KIELET italia, venäjä, ruotsi, suomi, hollanti, yksinkertaistettu kiina, perinteinen kiina. Kuva 2-3 Konfig. (alivalikko) Etuprojisointi/tasoasennus AJASTIMET Valinnat: lampun ajastimen nollaus, suodattimen ajastimen nollaus, järjestelmän aika. Kuva filmiskannereissa ja elokuvatuotannoissa. Tuulettimen pyörimisnopeuden valinta SUURI KORKEUS (suuri korkeus / normaali ympäristö). Väriavaruus (alivalikko) AUTO Valitsee kroma-alinäytteistysmallin automaattisesti. Suositeltu asetus. AUTO-IRIS Kontrastin automaattisen parantamisen valon määrää säätämällä kytkeminen käyttöön tai pois käytöstä. 28

33 2-3-1 Projektorin asetukset Projektorin asetukset. Siirry Projektorin asetukset -valikossa painikkeiden ja avulla (kuva 2-3-1). Lampun tehon valinta. Normaali: normaali käyttötila. Suurin valoteho. Eko: energiansäästötila. Pienempi valoteho. Tuulettimen ääni pienenee ja lampun käyttöikä pidentyy. LISÄTOIMINNOT Valitsee seuraavan aktiivisen syöttölähteen automaattisesti. Kytke toiminto käyttöön valitsemalla ON tai kytke toiminto pois käytöstä valitsemalla OFF. Käyttää projektoriin tallennettua ajoitustietoa automaattisen synkronoinnin sijaan. Automaattinen synkronointi saattaa vääristää kuvan koon, jos kuvassa on musta reunus. Ongelma pahenee, jos kuvan erottelutarkkuus vaihtelee. Kytke toiminto käyttöön valitsemalla ON tai kytke toiminto pois käytöstä valitsemalla OFF. Säätää katseluasetukset automaattisesti valo-olosuhteiden mukaan. OFF: toiminto poissa käytöstä. Automaattinen: toiminto käytössä, automaattinen säätö. Manuaalinen: toiminto käytössä, manuaalinen säätö. Valotehon valinta manuaalisesti. Alhainen: hämärä ympäristö. Keski: himmeästi valaistu ympäristö. Korkea: kirkkaasti valaistu ympäristö. Kuva Projektorin asetukset (alivalikko) Sammuttaa projektorin automaattisesti, ellei laitetta käytetä 5/ 15/ 30/ 45/ 60 minuuttiin tai poistaa toiminnon käytöstä. Projisointitavan valinta. Valitse oikea projisointitapa painikkeiden ja avulla. FIN 29

34 2-3-2 OSD Kielet Valikon sijainti. Siirry Projektorin asetukset -valikossa painikkeiden ja avulla (kuva 2-3-1). Valikon kieli. Siirry Kielet-alivalikossa painikkeiden ja avulla (kuva 2-3-3). Valikon sijainti kuvassa. Valitse valikon sijainti painikkeiden avulla. Valitse haluamasi kieli. Valikon aikaraja (sekunteina). Pidennä aikarajaa painamalla. Lyhennä aikarajaa painamalla. Kuva OSD (alivalikko) Valikon läpikuultavuus. Valitse haluamasi läpikuultavuusasetus painikkeiden ja avulla. Kuva Kielet (alivalikko) 30

35 2-3-4 Ajastimet Ajastinten asetukset. Siirry Ajastimet-alivalikossa painikkeiden ja avulla (kuva 2-3-4) Suuri korkeus Projektorin käyttäminen korkeassa paikassa. Projektorin tuuletin pyörii nopeammin, jotta ilmanvaihto toimisi tehokkaasti ohuessa ilmassa. Siirry Suuri korkeus -valikossa painikkeiden ja avulla (kuva 2-3-5). LISÄTOIMINNOT Lampun ajastimen nollaus. Lampun ajastin on nollattava aina lampun vaihtamisen jälkeen. Ajastinta ei ole tarkoitettu käyttäjän omaa seurantaa varten, eikä se vaikuta lampun takuuaikaan. (Katso lisätietoja lampun takuusta kappaleesta 49.) ON: Projektoria käytetään korkeassa paikassa. Tuuletin pyörii tavallista nopeammin. Suodattimen ajastimen nollaus. Suodattimen ajastin on Kuva Ajastimet (alivalikko) nollattava suodattimen puhdistamisen tai vaihtamisen jälkeen. Projektorin käyttöaika. Käyttäjä ei voi muuttaa projektorin käyttöaikalaskurin lukemaa. Kuva Suuri korkeus (alivalikko) OFF: Projektoria ei käytetä korkeassa paikassa. Tuuletin pyörii normaalilla nopeudella. FIN 31

36 2-3-6 Auto-Iris 2-4 PCS (alivalikko) Kontrastin ja siirtymänopeuden parantaminen valotehon automaattisen hallinnan avulla. Siirry Auto-Iris-valikossa painikkeiden ja avulla (kuva 2-3-6). PCS-asetukset Siirry PCS-asetukset-valikossa painikkeiden ja avulla (kuva 2-4) PCS Precision Color System Jaettu näyttö, jonka avulla PCS- Auto-Iris-toiminnon kytkeminen käyttöön. PCS-näyttö asetuksia voi verrata tavalliseen kuvaan. VÄRISÄVYN SÄÄTÖ Ihon värisävyjen korjaus. Kuva 2-4 REUNOJEN Korostaa kuvassa näkyvien kohteiden Auto-Iris-toiminnon kytkeminen pois PCS-asetukset (alivalikko). KOROSTUS reunoja. käytöstä. Kuva Auto-Iris (alivalikko) GAMMAKORJAUS Mukautettu gammakorjausasetus. 3D-VÄRIENHALLINTA Värinkorjaustoimintojen hallinta. 32

37 2-4-1 PCS PCS-kuvanhallinta Siirry PCS-valikossa painikkeiden ja avulla (kuva 2-4-1) PCS-näyttö PCS-näytön valinnat: Siirry PCS-näyttö-valikossa painikkeiden ja avulla (kuva 2-4-2) LISÄTOIMINNOT PCS ON Kytkee kaikki oletusarvon mukaiset PCS-asetukset käyttöön. Jaettu näyttö Vasen puoli: PCS-toiminnot käytössä. Oikea puoli: PCS-toiminnot poissa käytöstä. Liikkuva näyttö Palkin vasen osa: PCS-toiminnot Mukautetut PCS-asetukset. PCS OFF käytössä. Palkin oikea osa: PCS-toiminnot poissa käytössä. Kuva PCS (alivalikko). Kytkee kaikki PCS-kuvanparannusasetukset pois käytöstä. Kuva PCS-näyttö (alivalikko) PCS-näyttö off PCS-toiminnot käytössä koko näytössä. FIN 33

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Pikaopas M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Pikaopas M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Pikaopas M276 Kopiolaadun optimointi Valittavissa olevat kopiointilaatuasetukset Autom. valinta: Valitse tämä asetus, jos kopiointilaadulla ei ole suurta merkitystä. Tämä on

Lisätiedot

Optoma EP758/9 Pikaohje

Optoma EP758/9 Pikaohje Optoma EP758/9 Pikaohje SISÄLLYS 1 VAROITUKSET... 3 2 ESITTELY... 4 2.1 Tuotteen yleiskatsaus... 4 2.2 Liitännät... 5 2.3 Kaukosäädin hiiritoiminnoilla ja laser-osoittimella... 6 3 KÄYTTÖÖNOTTO... 7 3.1

Lisätiedot

PGD-150 3D Glasses. Model No. : VS13345. - User Guide. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guide de l utilisateu.

PGD-150 3D Glasses. Model No. : VS13345. - User Guide. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guide de l utilisateu. 3D Glasses - User Guide - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guide de l utilisateu - Käyttöopas - Pyководство пользователя - 使 用 手 冊 ( 繁 中 ) - 使 用 手 冊 ( 簡 中 ) Model No. : VS13345 Hyväksyntä FCC-lausunto

Lisätiedot

Linssin tekniset tiedot ja liitännät

Linssin tekniset tiedot ja liitännät Linssin tekniset tiedot ja liitännät Voit valita tilaan, sisältöön ja budjettiisi parhaiten sopivan linssin kuudesta eri vaihtoehdosta. Tämän sekä projektorin monien liitäntöjen ansiosta asennus on nopeaa

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa SBA3011/00. Käyttöopas

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa  SBA3011/00. Käyttöopas Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome SBA3011/00 Käyttöopas 1 Tärkeää Turvallisuus Tärkeitä turvallisuusohjeita Huomioi varoitukset. Noudata kaikkia ohjeita. Älä

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. CHEERLUX CL760 HD LED-projektori

KÄYTTÖOHJE. CHEERLUX CL760 HD LED-projektori KÄYTTÖOHJE CHEERLUX CL760 HD LED-projektori Kiitos kun ostit Cheerlux CL760 HD LED-projektorin. Asiakastyytyväisyys on meille tärkeää, joten jos tuotteen käytössä on jotain epäselvyyksiä tai ilmaantuu

Lisätiedot

8. VIDEO-LÄHTÖ 9. Toimintapainikkeet 10. POWER-merkkivalo 11. PAL-merkkivalo 12. Kanavavalitsimen kytkin 13. VIDEO-TULO

8. VIDEO-LÄHTÖ 9. Toimintapainikkeet 10. POWER-merkkivalo 11. PAL-merkkivalo 12. Kanavavalitsimen kytkin 13. VIDEO-TULO Tuotetiedot LÄHETIN (T) VASTAANOTIN (R). Antenni 2. VGA-LÄHTÖ 3. VGA-TULO 4. AUDIO-TULO 5. S-VIDEO 6. Virtalähde 7. Ohjauspainikkeet TOIMINTOPAINIKKEET 8. VIDEO-LÄHTÖ 9. Toimintapainikkeet 0. POWER-merkkivalo.

Lisätiedot

Register your product and get support at AE2430. Käyttöopas

Register your product and get support at AE2430. Käyttöopas Register your product and get support at AE2430 FI Käyttöopas Suomi 1 Tärkeää Turvallisuus Tärkeitä turvallisuusohjeita a b c d e f g h i j k l Lue nämä ohjeet. Säilytä nämä ohjeet. Huomioi kaikki varoitukset.

Lisätiedot

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Käyttäjän opas. Versio 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Käyttäjän opas. Versio 1.0 PRESENTATION VIEWER Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeus Tämän käyttöoppaan tai sen osien kopioiminen muuhun kuin laitteen ostajan henkilökohtaiseen käyttöön missä tahansa muodossa, joko elektronisesti

Lisätiedot

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295 Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä LCD-Näyttö BC-81295 Yhteenveto Tämä on tarkoitettu ainoastaan ohjelmoitavaan magneettivastukselliseen kuntopyörään. Järjestelmään kuuluu kolme (3) osaa:

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset

Ohjelmistopäivitykset Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C Tuotetiedot J A B C E F H K D Hiiri A: Vierityskiekko ja kolmas painike (automaattinen vieritys painamalla) Vierityskiekon alapuolella: Pariston virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike

Lisätiedot

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa. AD200. Käyttöopas

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa.  AD200. Käyttöopas Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome AD200 Käyttöopas Sisällysluettelo 1 Tärkeää 2 2 Telakointikaiutin 3 Johdanto 3 Toimituksen sisältö 3 Päälaitteen yleiskuvaus

Lisätiedot

SISÄLTÖ SISÄLTÖ. Esittely. Käyttövinkkejä. Digitaalinen yönäkö-monokulaari SISÄLTÖ DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

SISÄLTÖ SISÄLTÖ. Esittely. Käyttövinkkejä. Digitaalinen yönäkö-monokulaari SISÄLTÖ DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 SISÄLTÖ SISÄLTÖ Digitaalinen yönäkö-monokulaari Käyttöohje Malli: SISÄLTÖ Esittely 3 Käyttövinkkejä 4 Osien esittely 5 7 Paristojen asennus 7 Virta päälle 8 Virran sammuttaminen 8 Ympäristön tarkkailu

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Sisällysluettelo Pakkauksen sisältö..................................... 3 Laitteiston ominaisuudet................................. 4 Merkkivalojen

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE 1 (9) KREATEL IPTV-STB 1510 Mikä IPTV-boksi on? Pystyäksesi katsomaan normaalilla TV-vastaanottimellasi digitaalisia -lähetyksiä, tarvitset IPTV-boksin, joka muuntaa laajakaistaverkossa välitettävän digitaalisesti

Lisätiedot

K I F D G E L H C J. Asennus FI Aseta paristot. Liiketunnistin (G) syttyy

K I F D G E L H C J. Asennus FI Aseta paristot. Liiketunnistin (G) syttyy MI-4500X Wireless Optical Mouse Tuotetiedot A B K I F D G E L H C J Hiiri A: Vieritysrulla ja kolmospainike Akun virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike D: Selaimen edellinen-painike

Lisätiedot

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus laturista Sivu 3 Lataamisohjeet Sivu 4 Lataamisohjeet Sivu 5 Huolto ja hoito Sivu 6 Turvallisuutta koskevia huomautuksia

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01 Ulkoasu 3 2 1 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike FIN 01 13 4.Micro-USB-portti 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Akun virtakytkin 6.Sivu ylös -painike 7.Virtapainike 8.OK-painike 9.Sivu alas -painike

Lisätiedot

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet PipeSpy Putki- ja rakennekamera Mallinumero: 7B20 Asennus- ja käyttöohjeet Lue nämä ohjeet kokonaan ennen järjestelmän käyttöönottoa! Sisältö Tekniset tiedot... 3 Huomio... 3 Käyttökohteet... 3 Tunne työkalusi...

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome AJ110 FI Käyttöopas Suomi 1 Tärkeää Huomautus Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Philips Consumer Lifestylen erityisesti

Lisätiedot

SOUNDSTICKS WIRELESS. Asennusopas

SOUNDSTICKS WIRELESS. Asennusopas SOUNDSTICKS WIRELESS Asennusopas 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Lue nämä ohjeet. 2. Säilytä nämä ohjeet. 3. Huomioi kaikki varoitukset. 4. Noudata kaikkia ohjeita. 5. Älä käytä laitetta veden lähellä. 6. Puhdista

Lisätiedot

FINNISH DENVER CRP-515

FINNISH DENVER CRP-515 DENVER CRP-515 FINNISH TOIMINNOT JA PAINIKKEET 1. VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA 2. LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA/NÄYTÖN AUTOM. VAIHTO PÄÄLLE/POIS 3.

Lisätiedot

DH551C/DH550C/DL550C Kaksipuoleinen näyttö Käyttöohje

DH551C/DH550C/DL550C Kaksipuoleinen näyttö Käyttöohje DH551C/DH550C/DL550C Kaksipuoleinen näyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän asiakirjan sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA Sisällysluettelo Versio A 1. Johdanto... 1 Huomautus... 1 Turvallisuusohjeet... 1 2. Tekniset tiedot... 2 Ominaisuudet... 2 Tekniset tiedot... 3 Kapasiteetti ja tarkkuus...

Lisätiedot

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Suomi Tab 2, 8, 14 Tab 1, 7, 13 Tiedot turvallisuudesta ja määräyksistä Lue tämä käyttöohje Perehdy tähän käyttöohjeeseen ja noudata

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 14 15 1. /VIRITÄ - 2. AJAN ASETTAMINEN MUISTI/MUISTI+ 3. TORKKU /LEPO 4. PÄÄLLE/POIS 5. / VIRITÄ + 6. ÄÄNENVOIMAKKUUS PIENENNÄ - /HERÄTYS 1 PÄÄLLE/POIS

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 393521-351 Lokakuu 2005 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Ulkoiset tallennusvälinekortit

Ulkoiset tallennusvälinekortit Ulkoiset tallennusvälinekortit Asiakirjan osanumero: 419584-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan ulkoisten tallennusvälinekorttien käytöstä. Sisällysluettelo 1 Digitaalisten tallennusvälineiden korttipaikassa

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SAMSUNG T220HD http://fi.yourpdfguides.com/dref/786931

Käyttöoppaasi. SAMSUNG T220HD http://fi.yourpdfguides.com/dref/786931 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Tervetuloa. Pikaopas. philips. Liitä. Asenna. Nauti

Tervetuloa. Pikaopas. philips. Liitä. Asenna. Nauti Tervetuloa Pikaopas 1 2 3 Liitä Asenna Nauti philips + Pakkauksen sisältö CD640 tukiasema TAI - Connect Install Enjoy CD640/CD645 luuri CD645 tukiasema Tukiaseman verkkolaite Welcome Quick start guide

Lisätiedot

Käyttöohje. Wireless

Käyttöohje. Wireless Käyttöohje Wireless Pakkauksen sisältö 4 1. Unimouse 2. Langaton vastaanotin 3. USB 2.0 -kaapeliadapteri 4. Latauskaapeli 5. Käyttöopas 2 3 5 1 /1 Unimousen toiminnot Vieritysrulla/-painike Vasen painike

Lisätiedot

TYYn uusi videotykki - esimerkkejä

TYYn uusi videotykki - esimerkkejä TYYH 31/2014 Liite 1 TYYn uusi videotykki - esimerkkejä Gigantti Philips PicoPix PPX3407-349 Philips PicoPix on pienikokoinen ja kevyt taskukokoinen LED-videoprojektori. Saat laadukkaan kuvan missä vain

Lisätiedot

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeus Tämän käyttöoppaan monistaminen tai siirtäminen sähköisesti tai mekaanisesti valokuvaamalla tai nauhoittamalla tieto- tai hakujärjestelmiin

Lisätiedot

Johdanto. 1 Johdanto Elite-3x. Aloitus. Painikkeet ja säätimet

Johdanto. 1 Johdanto Elite-3x. Aloitus. Painikkeet ja säätimet Johdanto Painikkeet ja säätimet VIRTA, TAUSTAVALO: Virta päälle/ pois ja taustavalon taso Nuolinäppäin: Tällä ohjataan kohdistinta ja valitaan valikoiden vaihtoehtoja Taajuus: Tällä painikkeella valitaan

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

2 Käynnistä tietokone. MI-7550Xp WIRELESS LASER MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C F K

2 Käynnistä tietokone. MI-7550Xp WIRELESS LASER MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C F K Tuotetiedot J E H A B C F K D Hiiri A: Vierityskiekko ja kolmas painike (automaattinen vieritys painamalla) Vierityskiekon alapuolella: Pariston virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike

Lisätiedot

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa.

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Classicia. Lue myös sen laitteen ohjeet,

Lisätiedot

Käyttöohje Hoito- ja turvallisuusohjeet

Käyttöohje Hoito- ja turvallisuusohjeet Hoito- ja turvallisuusohjeet 1. Pidä laite ja pakkausmateriaalit pikkulapsien ja lapsien ulottumattomissa. 2. Suojaa tehosovitin ja muut kontaktit tippuvalta tai räiskyvältä vedeltä ja kuivaa kätesi ennen

Lisätiedot

Riistakameran käyttöohje

Riistakameran käyttöohje Riistakameran käyttöohje Sisällysluettelo I. Pikakäyttöönotto... 2 1. Etupaneeli... 2 2. Alaosa ja virtakytkin... 3 Automaattinen infrapunakuvaustila... 3 Testitila... 3 Liitännät... 3 3. Patterin asettaminen...

Lisätiedot

SG520 Series. Käyttöohje Bolyguard Small riistakamera. Sivu 1

SG520 Series. Käyttöohje Bolyguard Small riistakamera. Sivu 1 1 Yleiskatsaus Käyttöohje Bolyguard Small riistakamera SG520 Series Sivu 1 1 Yleiskatsaus Sisältö 1 Yleiskatsaus... 3 1.1 Kameran rakenne... 3 1.2 Yleinen kuvaus... 4 1.3 Näyttö... 4 1.4 Kuvien ja videoiden

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi.

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi. Tärkeät turvallisuustiedot ennen käyttöönottoa 1 Onnea uuden Langattoman Baby Guardin johdosta. Ennen kuin otat langattoman Baby Guardin käyttöösi, lue kaikki turvallisuus- ja käyttööhjeet huolellisesti,

Lisätiedot

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Tuotetiedot Hiiri Laturi F A B D G I E C H J A: Hiiren kakkospainike B: Intelli-rullahiiri/ pariston merkkivalo tyhjä ja varattu C: Hiiren ykköspainike D: Selaa taaksepäin

Lisätiedot

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Käyttöopas kytke ja käytä -asennus HYVÄ ASIAKAS Kiitos, että olet hankkinut Wireless Phone Jack -puhelimen ja/tai lisälaajennusyksikön.

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön BTS-50 Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön LUE ENNEN TÄMÄN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. www.facebook.com/denverelectronics KÄYTTÖOHJE Varoituksia Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat

Lisätiedot

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Pikaopas M570 USB-pikatulostus 1. Liitä USB-asema laitteen etupaneelin USBporttiin. 2. USB-flash-asema-valikko avautuu. Selaa vaihtoehtoja nuolipainikkeilla. Tulosta asiakirja

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

Nokia autosarja CK-100 9210123/1

Nokia autosarja CK-100 9210123/1 Nokia autosarja CK-100 9210123/1 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

Nokia langaton äänisovitin AD-47W

Nokia langaton äänisovitin AD-47W Nokia langaton äänisovitin AD-47W 9247383/1 SUOMI AD-47W-sovittimen avulla voit kytkeä langatonta Bluetooth-tekniikkaa tukevan yhteensopivan HF-laitteen tietokoneeseen (tai muuhun yhteensopivaan laitteeseen).

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION ELITE M9000. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION ELITE M9000 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa CD250 CD255 SE250 SE255. Pikaopas. Kytke. Asenna. Nauti

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa  CD250 CD255 SE250 SE255. Pikaopas. Kytke. Asenna. Nauti Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Pikaopas 1 Kytke 2 Asenna 3 Nauti Mitä laatikko sisältää? Tukiasema TAI Luuri Akkutilan kansi Tukiasema ja

Lisätiedot

Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon

Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon Canon-digitaalikamera Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon Sisällysluettelo Johdanto....................................... 1 Kuvien siirtäminen langattomassa yhteydessä........ 2 Kameran

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE Malli: ALL-100 www.nomenta.com FI Turvaohjeet Alla olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa omaisuus- tai henkilövahingon. Lue ja omaksu kaikki ohjeet

Lisätiedot

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi Tämä opas sisältää: Turvallisuusohjeet sivulla 17. Asennuksen vianmääritys sivulla 18. Lisätietojen löytäminen sivulla 22. Turvallisuusohjeet Käytä vain tämän tuotteen mukana toimitettua tai valmistajan

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1 Nokia FM-lähetin CA-300 6 3 5 7 9203671/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että CA-119- tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

TURVAMERKINNÄT Tässä oppaassa käytetään ohessa näkyviä turvamerkintöjä. Nämä sisältävät tärkeitä tietoja. Tutustu niihin huolellisesti.

TURVAMERKINNÄT Tässä oppaassa käytetään ohessa näkyviä turvamerkintöjä. Nämä sisältävät tärkeitä tietoja. Tutustu niihin huolellisesti. opas Värinestekidenäyttö TURVAMERKINNÄT Tässä oppaassa käytetään ohessa näkyviä turvamerkintöjä. Nämä sisältävät tärkeitä tietoja. Tutustu niihin huolellisesti. VAROITUS VAROITUS-merkinnän jättäminen huomiotta

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Powerline 500 PassThru -sovitin (XAVB5401): Asennusopas

Powerline 500 PassThru -sovitin (XAVB5401): Asennusopas Powerline 500 PassThru -sovitin (XAVB5401): Asennusopas Sisällysluettelo Pakkauksen sisältö..................................... 3 Laitteen ominaisuudet................................... 4 Merkkivalojen

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2 Nokia DT-600 -laturi 6 1 2 2 5 4 3 7 Painos 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia DT-600 -laturilla voit ladata viiden yhteensopivan laitteen akun samanaikaisesti. DT-600-laitteessa

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk kitsound.co.uk VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita.

Lisätiedot

Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1

Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1 Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote HS-20 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

HP Visual Collaboration Room. Aloitus

HP Visual Collaboration Room. Aloitus HP Visual Collaboration Room Aloitus HP Visual Collaboration Room 2.0 First edition: December 2010 Lainsäädännöllistä tietoa Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevia tietoja

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

DENVER DFT-507. www.denver-electronics.com

DENVER DFT-507. www.denver-electronics.com DENVER DFT-507 www.denver-electronics.com 1. Turvallisuusohjeet käyttäjälle Käytä tälle laitteelle määritettyä jännitettä. Jos jännitealue ylitetään, tuloksena voi olla vaurio tai toimintavika. 8. Yleiset

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 419435-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot