Työ- ja elinkeinohallinnon

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työ- ja elinkeinohallinnon"

Transkriptio

1 Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen ohjelman toteuttamiseksi Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 66/2009

2 Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen ohjelman toteuttamiseksi Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 66/2009

3

4 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 66/2009 Arbets- och näringsministeriets publikationer Koncernen 66/2009 MEE Publications Concern 66/2009 Tekijät Författare Authors Alivaltiosihteeri Markku Wallin Työmarkkinaneuvos Jussi Toppila Neuvotteleva virkamies Pauliina Porkka ( asti) Neuvotteleva virkamies Leena Pentikäinen Julkaisuaika Publiceringstid Date Joulukuu 2009 Toimeksiantaja(t) Uppdragsgivare Commissioned by Työ- ja elinkeinoministeriö Arbets- och näringsministeriet Ministry of Employment and the Economy Toimielimen asettamispäivä Organets tillsättningsdatum Date of appointment Julkaisun nimi Titel Title Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen ohjelman toteuttamiseksi Tiivistelmä Referat Abstract Tämän strategian visiona on: Työ- ja elinkeinopolitiikka on keskeisessä asemassa Suomen uudessa kehityspolitiikassa. Työ- ja elinkeinohallinto on vahva ja aktiivinen toimija niin kahden- kuin monenkeskeisessäkin kehityspoliittisessa yhteistyössä edistäen siten Suomen talouselämän kansainvälistymistä sekä Suomen ja ODA-kelpoisten kehitysmaiden talouksien ja hyvinvoinnin kehittymistä. Kehityspolitiikan johdonmukaisuusperiaatteen mukaisesti työ- ja elinkeinohallinnon tehtävänä on tukea ulkoasiainministeriötä valtioneuvoston hyväksymän Suomen kehityspoliittisen ohjelman (2007) toteuttamisessa omien vastuualueidensa osalta. Tässä strategiassa määritellään yritysten kansainvälistymistä ja viennin edistämistä, innovaatiopolitiikkaa, ilmastonmuutosta, energia- ja metsäsektoria, vesiosaamista, maankamaran luonnonvarojen tutkimista, työllisyyden ja yrittäjyyden edistämistä, työelämän laatua, alueiden kehittämistä ja yhteistyömahdollisuuksia eri kehitysmaiden kanssa koskevat linjaukset. Käytännössä yhteistyön sisältö tulee rakentumaan asianomaisen yhteistyömaan ja Suomen yhteisiin intresseihin. Työ- ja elinkeinoministeriön yhdyshenkilöt: Strategia- ja ennakointiyksikkö/jussi Toppila, puh , Leena Pentikäinen, puh ja Barbro Widing, puh Asiasanat Nyckelord Key words Kehityspolitiikka, yhteistyömahdollisuudet, linjaukset ISSN Kokonaissivumäärä Sidoantal Pages 52 ISBN Kieli Språk Language Suomi, finska, finnish Hinta Pris Price 13 Julkaisija Utgivare Published by Työ- ja elinkeinoministeriö Arbets- och näringsministeriet Ministry of Employment and the Economy Kustantaja Förläggare Sold by Edita Publishing Oy / Ab / Ltd

5

6 Esipuhe Työ- ja elinkeinoministeriö toteaa konsernistrategiassaan, että se on globaali toimija. Pohjoismainen ja EU-yhteistyö on nykyisellään kiinteä osa Suomen koko valtionhallinnon toimintaa. Työ- ja elinkeinoministeriö tekee kiinteää yhteistyötä OECD:n, YK:n ja WTO:n kanssa. Venäjä ja Itämeren alueen maat ovat geopoliittisesti erityisasemassa ministeriön kansainvälisessä toiminnassa. Lisäksi työ- ja elinkeinohallinto toimii aktiivisesti nousevien talouksien parissa kuten Kiinan ja Intian kanssa. Vastuualueidensa laajuuden ja globaalisuuden johdosta TEM-konserni on ulkoasiainministeriölle keskeinen kumppani Suomen aseman vahvistamiseksi kansainvälisessä taloudessa. Työ- ja elinkeinoministeriö laajentaa kansainvälistä näkökulmaansa entisestään. Konsernistrategian mukaan työ- ja elinkeinoministeriö lisää kehitysyhteistyön strategisia kumppanuuksia. Tässä tarkoituksessa ministeriö asetti työryhmän laatimaan työ- ja elinkeinohallinnon strategiaa Suomen kehityspoliittisen ohjelman toteuttamiseksi. Strategia valmistui syksyllä Strategian laatimisessa ovat olleet mukana työ- ja elinkeinoministeriön osastot, kehityspolitiikkaa toteuttavat ministeriön alaiset laitokset sekä ulkoasiainministeriö. Strategiassa keskeisenä tavoitteena on, että työ- ja elinkeinopoliittisella yhteistyöllä voidaan kestävästi tukea sekä kohdemaan että Suomen talouskasvua, kilpailukykyä, elinkeinoelämän uudistumista, työllisyyttä ja tätä kautta hyvinvointia. Vahvalla osallistumisella kehityspolitiikkaan työ-ja elinkeinohallinto lisää omaa kansainvälistymistään ja luo sitä kautta edellytyksiä uusien potentiaalisten markkinoiden syntymiselle suomalaisille yrityksille. Työ- ja elinkeinopoliittinen kehitysyhteistyö toimii siis sekä kehitysmaiden että Suomen hyväksi. Strategian toiminta-alue on laaja-alainen ja sen kantavana periaatteena on kysyntälähtöisyys: kaikilla toteutetuilla toimilla on oltava kysyntää kehitysmaissa. Strategia linjaa kehityspoliittiset toimenpiteet seuraavilla politiikka-alueilla: viennin edistäminen ja yritysten kansainvälistyminen, innovaatiopolitiikka, ilmastonmuutos, energia- ja metsäsektori, vesiosaaminen, maankamaran luonnonvarojen tutkiminen, työllisyyden ja yrittäjyyden edistäminen, työelämän laatu, muuttoliike sekä alueiden kehittäminen. Toivomme että tämän strategian voimin Suomella on maailmantalouden elpyessä edellytykset toimia menestyksellisesti entistä kansainvälisemmin. Helsingissä ERKKI VIRTANEN Kansliapäällikkö markku wallin Alivaltiosihteeri

7

8 Sisältö Esipuhe... 5 Tiivistelmä ja työryhmän linjausesitykset Työ- ja elinkeinohallinnon kehityspoliittisen strategian tausta ja tavoitteet Kehitysmaiden kasvava merkitys maailmantaloudelle ja Suomelle Suomen kehityspoliittiset linjaukset sekä työ- ja elinkeinohallinto niiden toteuttajana Visio ja tavoitteet Työ- ja elinkeinopolitiikan lohkojen nykytilanne ja mahdollisuudet kehityspolitiikan toteuttamisessa Suomen kehityspoliittisen ohjelman temaattiset painotukset sekä työ- ja elinkeinohallinnon mahdollisuudet osallistua niiden toteuttamiseen Yritysten kansainvälistymisen ja viennin edistäminen (VKE) sekä innovaatiopolitiikka Johdanto Työ- ja elinkeinohallinnon toimijat VKE-toiminnassa ja kansainvälisessä innovaatiopolitiikassa Ulkoasiainhallinnon yksityisen sektorin operaatioita tukevat instrumentit Ilmastonmuutos, energia- ja metsäsektori Vesiosaaminen Maankamaran luonnonvarojen tutkiminen Työllisyyden ja yrittäjyyden edistäminen, työelämän laatu ja muuttoliike Alueiden kehittäminen Työ- ja elinkeinohallinnon yhteistyömahdollisuudet eri kehitysmaiden kanssa Johdanto Afrikka ja Lähi-itä Laajempi Eurooppa (Wider Europe) Aasia Latinalainen Amerikka Linjauksia Analyysi strategian toteuttamisen mahdollisuuksista ja uhkista.. 44 Liite 1: Suomen kehityspolitiikan määrärahat ja muodot Liite 2: Työ ja elinkeinohallinnon kehityspoliittinen työryhmä Liite 3: TEM-hallinnon organisaatiokaavio... 50

9 Tiivistelmä ja työryhmän linjausesitykset Kehitysmaiden merkitys maailmantaloudessa kasvaa pitkällä aikavälillä. Niin OECD kuin EU ovat jo ottaneet tämän huomioon omissa globalisaatiostrategioissaan. Maailmantalouden kansainvälistyminen edellyttää, että Suomi on nykyistä selvästi vahvempi toimija kehitysmaissa. Tämä työ- ja elinkeinohallinnon kehityspoliittista toimintaa koskeva strategia pyrkii osaltaan vastaamaan maailmantalouden maantieteellisen painopisteen muuttumisen luomaan haasteeseen. Kehityspolitiikan johdonmukaisuusperiaatteen mukaisesti työ- ja elinkeinohallinnon tehtävänä on tukea ulkoasiainministeriötä valtioneuvoston hyväksymän Suomen kehityspoliittisen ohjelman (2007) toteuttamisessa omien vastuualueidensa osalta. Tämän strategian visiona on: Työ- ja elinkeinopolitiikka on keskeisessä asemassa Suomen uudessa kehityspolitiikassa. Työ- ja elinkeinohallinto on vahva ja aktiivinen toimija niin kahden- kuin monenkeskisessäkin kehityspoliittisessa yhteistyössä edistäen siten Suomen talouselämän kansainvälistymistä sekä Suomen ja ODA kelpoisten kehitysmaiden talouksien ja hyvinvoinnin kehittymistä. TEM:n kehityspoliittinen strategia on pitkän aikavälin rakennepolitiikkaa, jossa määriteltyä työ- ja elinkeinopoliittista yhteistyötä kehitysmaiden kanssa on toteutettava laskusuhdanteenkin aikana. Näin Suomella on maailmantalouden elpyessä edellytykset toimia menestyksellisesti entistä kansainvälisemmin. Useat kehitysmaat ovat sellaisessa vaiheessa, että kestävän taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen aikaansaaminen niissä edellyttää vahvaa panostusta työ- ja elinkeinopolitiikkaan. Suomen työ- ja elinkeinohallinto on osaltaan tukemassa tätä niin kahden- kuin monenkeskisessä yhteistyössä. Vaikka kehityspolitiikan ensisijaisena tavoitteena ei ole suomalaisen yritystoiminnan kansainvälistymisen tukeminen, on mahdollista luoda win-win -toimintamalleja, jotka tukevat Suomen vientiä ja kansainvälistymistä sekä kehitysmaiden taloudellista ja sosiaalista kehitystä. Koko hallinnonalan kattavan kehityspoliittisen strategian laatiminen toteuttaa osaltaan TEM:n konsernistrategian tavoitetta, jonka mukaan ministeriön tulee toiminnassaan saada täysimääräisesti käyttöön uuden laaja-alaisen hallinnonalan tarjoamat mahdollisuudet. Samalla on verkostoiduttava entistä tiiviimmin eri sidosryhmien kanssa. Myös uusien toimintatapojen tehokas käyttöönotto edellyttää kanssakäymistä muiden toimijoiden kanssa. 8

10 Työ- ja elinkeinoministeriön vastuulla on strategisten linjausten määrittelyn ohella: tukea ulkoasiainministeriötä, jotta työ- ja elinkeinopoliittiset painotukset pystytään johdonmukaisesti sisällyttämään Suomen kehityspolitiikan suuntaamiseen, ja jotta kehitysyhteistyöhön käytettävän määrärahan vaikuttavuutta voidaan entisestään tältä osin parantaa; tukea omalta osaltaan Kauppaa tukevan kehitysyhteistyön (Aid for trade) toimintasuunnitelman toimeenpanoa, mm. edistämällä työ- ja elinkeinohallinnon toimijoiden sekä yritysten ja yksityisen sektorin järjestöjen osallistumista kehitysyhteistyöhön; edistää työ- ja elinkeinopoliittisen näkökulman huomioonottamista Euroopan unionin ja muiden kansainvälisten kehityspoliittisten toimijoiden linjauksissa; tehdä yhteistyössä UM:n kanssa yhteistyöpöytäkirjoja työ- ja elinkeinopolitiikan alueilta valittujen kehitysmaiden kanssa ja seurata niiden toteutumista; valvoa ja ohjata alaista hallintoa, jotta se toimii tämän strategian linjausten mukaisesti; yhdessä alaisen hallinnon kanssa tukea suomalaisten yritysten ja muiden toimijoiden osallistumista kehitysyhteistyöhön; seurata strategian toteutumista, arvioida sen vaikuttavuutta ja tarvittaessa uudistaa strategiaa uusien tarpeiden ilmetessä ja kokemusten karttuessa sekä osallistua konkreettisiin kehitysyhteistyöhankkeisiin silloin kun ne koskevat ministeriötasolle kuuluvia toimintoja (strateginen suunnittelu, lainsäädäntö, alaisen hallinnon ohjaus). Ministeriön alaisen työ- ja elinkeinohallinnon tehtävänä on: huolehtia strategian linjausten operatiivisesta toimeenpanosta toteuttamalla joko itse tai yhteistyöverkostojen kautta operatiivisia hankkeita, mikä tarjoaa mm. konsernin tutkimuslaitoksille mahdollisuuksia tulosrahoituspohjansa vahvistamiseen; antaa omaa osaamistaan käyttöön ulkoasiainministeriölle ja muille kansallisille sekä kansainvälisille toimijoille kehityspoliittisten hankkeiden sisällöllisen onnistumisen varmistamiseksi. Monet kehityspoliittisessa ohjelmassa määritetyt temaattiset painotukset liittyvät tiiviisti työ- ja elinkeinohallinnon toimikenttään. Työ- ja elinkeinohallinto osallistuu vahvasti kehityspoliittisen ohjelman temaattisten painotusten ja niiden ympärille koottujen klustereiden toimintaan. Työ- ja elinkeinohallinto voi myös harkita jonkun omaan toimikenttäänsä läheisesti liit- 89

11 tyvän klusterin vetovastuun ottamista itselleen, mikäli ulkoasianministeriöllä on tämänkaltaisia toiveita. Yritysten kansainvälistymistä ja viennin edistämistä sekä innovaatiopolitiikkaa koskevat linjaukset: Innovaatioympäristön kansainvälistymisen myötä laajeneva toimintaympäristö asettaa kasvavia vaatimuksia Suomen julkiselle tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitukselle sekä niihin liittyvien palveluiden käytön edistämiselle. Kehityspoliittinen näkökulma on voitava sisällyttää siihen nykyistä vahvemmin. Yritysasiakkaille suunnattuja kehityspoliittisia rahoitusinstrumentteja ja toimijoita on useita. Yritysten on monesti vaikea olla selvillä olemassa olevista kehityspoliittisista rahoitusinstrumenteista, jolloin niiden hyödyntäminen jää puutteelliseksi. Ulkoasiainministeriön sekä työ- ja elinkeinohallinnon kehityspoliittisia rahoitusinstrumentteja on jatkossa kehitettävä koordinoidummin. Tarjolla olevien kehityspoliittisten rahoitusinstrumenttien tunnetuksi tekemistä on lisättävä. Yritysten on saatava niistä tarvittaessa helposti tietoa ns. yhden luukun periaatteella. Samasta pisteestä tulisi olla saatavilla tietoa sekä ulkoasiainministeriön että työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan rahoitusmahdollisuuksista. Työ- ja elinkeinohallinto markkinoi omissa yrityspalvelujärjestelmissään suomalaisille yrityksille myös ulkoasiainministeriön tarjoamia välineitä, joilla tuetaan suomalaisen liiketoiminnan kasvumahdollisuuksia kehitysmaissa. Tämän mukaisesti YritysSuomi-portaalin sekä tulevien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELYt) ja TE-toimistojen yrityspalvelujen on katettava myös kehityspoliittiset rahoitusinstrumentit. Työ- ja elinkeinohallinto ottaa omien yritystoiminnan rahoitusinstrumenttiensa kehittämisessä huomioon sen, että ne entistä paremmin tukevat myös kehityspolitiikan toimeenpanoa. Mm. työ- ja elinkeinohallinnon 2010 muutosohjelman yhteydessä uudistettaessa konsernin kansainvälistymispalveluita tämä näkökulma otetaan huomioon. TEM-konserni vahvistaa konsultatiivista roolia Suomen kehityspolitiikan sisällön kehittämisessä niin, että se tukee entistä vahvemmin viennin ja kansainvälistymisen edistämistä. Työ- ja elinkeinohallinto on valmis antamaan ulkoasiainministeriölle ja muille hankkeiden rahoittajatahoille tarvittaessa asiantuntemusta hankepäätösten valmistelussa. Työ- ja elinkeinohallinto markkinoi omissa verkostoissaan työ- ja elinkeinopoliittisia kehityshankkeita alan yrityksille ja konsulttitoimistoille pyrkien samalla laajentamaan alan markkinalähtöistä yritystoimintaa. Kansainvälinen yhteistyö edellyttää erityisosaamista (mm. kansainvälisissä verkostoissa toimiminen ja lainsäädännöllinen osaaminen), jota suomalaisten toimijoiden tulee edelleen kehittää. 10

12 TEM-konsernin tulee panostaa kehityspoliittisen osaamisen hankkimiseen ja leviämisen varmistamiseen. Monille yrityksille vajavainen (ja joskus puolueellinen) lainsäädäntö on todellinen ongelma toiminnalle kehitysmaissa. TEM-konsernin osaaminen erityisesti kauppa-, yritys- ja työlainsäädännön alueilla tulisi sisällyttää erääksi tärkeäksi yhteistyöalueeksi. Lainsäädännön kehittäminen palvelee sekä kehitysmaan että Suomen etuja. Suomessa, myös TEM-konsernin puitteissa, on paljon hallinnollista osaamista ja hyviä toimintatapoja, jotka ovat monelta osin siirrettävissä kehitysmaihin. Suomen työ- ja elinkeinopolitiikassa muotoutuneiden hyvien hallinnollisten periaatteiden ja käytäntöjen soveltaminen ja tarjoaminen kehitysmaiden käyttöön tulee ottaa huomioon tämän strategian täytäntöönpanossa. Kehityspoliittisiin toimiin sisältyy riskejä ja toiminnasta saatava hyöty syntyy usein vasta pitemmällä aikavälillä. Työ- ja elinkeinohallinto ottaa mahdollisuuksien mukaan huomioon tuki-instrumenttien kehittämisessä kehityspoliittisiin toimiin sisältyvän muuta tuettavaa toimintaa suuremman riskin. Ilmastonmuutosta, energia- ja metsäsektoria koskevat linjaukset: TEM:n roolina energia- ja metsäsektoreilla on ennen muuta näiden sektoreiden teollisuuspolitiikan kehittäminen. TEM:n tulisi olla mukana kehitysyhteistyön energia- ja metsäsektoria koskevien linjausten toimeenpanossa yhteistyössä UM:n ja MMM:n kanssa. Kansallisen metsäohjelman laatiminen ja käyttöönotto kehitysmaissa on ollut yksi parhaimmista keinoista metsäasioiden edistämiseksi kehitysmaissa. TEM voisi edistää kansallisten metsäohjelmien valmistelua kehitysmaissa yhteistyössä UM:n ja MMM:n kanssa. TEM:n rooli olisi vahvistaa osaamista metsäalan jalostettujen tuotteiden tai palveluiden kehittämisessä sekä metsäja bioenergia-asioissa. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää biopolttoaineiden kehittämiseen ja ilmastonmuutoksen hillintään liittyviin innovaatioihin, joiden merkitys korostuu koko ajan. Myös energiatehokkuuteen liittyvät asiat, esimerkiksi tehokkaan puuhiilentuotantoteknologian vienti Aasiasta Afrikkaan voisi tulla kysymykseen osana Suomen osallistumista kehitysmaiden ja kolmansien maiden väliseen kauppaan. Muita mahdollisia alueita ovat non wood forest products (metsäperäiset muut kuin puutuotteet, esim. akaasiapuusta saatava arabikumi), puuteknologian viennin edistäminen, puurakentaminen sekä metsäpalojen torjuntaosaaminen. Energia- ja metsäsektorilla on paljon kansainvälistä toimintaa. Erityisesti metsäalaa koskevissa asioissa Suomelle on muodostunut kansainvälisesti luotettavan asiantuntijan maine, jota kannattaa jatkossakin hyödyntää

13 Tulisi arvioida, voiko Finpron verkostoa kytkeä vahvemmin energia- ja metsähankkeisiin. Tulisi selvittää, miten TEM voisi luoda suomalaisille yrityksille edellytyksiä parhaiten osallistua kehitysmaissa uudessa kansainvälisessä ilmastosopimuksessa sovittaviin, nykyistä puhtaan kehityksen mekanismia (Clean Development Mechanism, CDM) seuraaviin tai jatkaviin hanke-, sektori-, tai ohjelmatason järjestelyihin eri sektoreilla, mukaan lukien metsäsektori. Samassa yhteydessä tulee ottaa huomioon myös komission ehdotukset kansainväliseksi metsäkadon eston rahoitusmekanismiksi. Kehitysyhteistyöhön liittyviä metsäasioita käsittelee kansainvälinen metsäpolitiikan neuvottelukunta, metsäpolitiikan EU-alajaosto sekä kansainvälinen metsävirkamiestyöryhmä. TEM:n tulee jatkaa osallistumistaan näissä MMM:n vetämissä kansallisesti toimivissa työryhmissä. Näiden työryhmien koordinaatioon tulee jatkossa kiinnittää huomiota kansainvälisellä tasolla. Vesiosaamista koskevat linjaukset: Suomessa on paljon puhtaan veden saannin turvaamiseen liittyvää osaamista, mutta se on edelleen pirstaloitunutta. TEM vahvistaa Tekesin, Finpron ja Suomen vesifoorumin työtä suomalaisen vesiosaamisen kansainvälistymisen edistämiseksi kumppanuuksien kautta sekä selvittää mahdollisuuksien mukaan alan lähivuosien kehityssuuntia yhteistyössä ympäristöhallinnon kanssa. Lisäksi tulee paikallisesti kartoittaa alan markkinamahdollisuuksia. Tällöin etenkin julkiset kansainväliset luottolaitokset saattavat olla hyviä yhteistyökumppaneita. Maankamaran luonnonvarojen tutkimista koskevat linjaukset: Maankamaran luonnonvarojen tutkiminen on jo nyt tärkeä sektori kehitysyhteistyössä, jossa Geologian tutkimuskeskuksella (GTK) on tärkeä rooli. GTK:n osaamisen käyttöä Suomen kehitysyhteistyöhankkeissa on tarpeen jatkaa ja laajentaa. Työllisyyden ja yrittäjyyden edistämistä, työelämän laatua ja muuttoliikettä koskevat linjaukset: Työllisyys-, yrittäjyys-, elinkeino-, työvoima- ja työelämäasioiden merkitys kasvaa kehitysmaissa. Työ- ja elinkeinohallinto tukee näiden sektoreiden vahvistamista Suomen kehitysyhteistyössä. Erityisesti korkeaa nuorisotyöttömyyttä vähentäville kehittämistoimille on kysyntää kehitysmaissa. Työvoimapolitiikan ja työelämän osalta puuttuu vahva kaupallisten kansainvälisten kehittäjätoimijoiden verkosto. Tämä vaikeuttaa alan kehityspoliittista vahvistamista. Työ- ja elinkeinohallinto markkinoi verkostossaan oleville työvoima- ja työpolitiikan kaupallisille toimijoille mahdollisuuksia laajentaa toimintaansa kansainvälisesti 12

14 myös kehitysyhteistyön suuntaan. Markkinoiden laajentuessa työ- ja elinkeinohallinto kouluttaa muuntokoulutuksena sektorille tarvittavaa työvoimaa työttömien tai työttömyysuhan alaisten akateemisten työntekijöiden joukosta. Työ- ja elinkeinoministeriö on sitoutunut suosituksiin, joiden mukaan työvoiman maahanmuutossa noudatetaan vastuullista, eettisiä periaatteita noudattavaa kohdennettua rekrytointia, joka hyödyttää sekä työntekijää, työnantajaa että lähtömaan yhteiskuntakehitystä. Työ- ja elinkeinoministeriö pitää tärkeänä tiedottaa Suomen työelämän pelisäännöistä jo lähtömaassa. Kehitysmaista tulevilla työntekijöillä tulisi olla annettu tarvittava koulutus ja kielitaito jo ennen muuttoa Suomeen. Työ- ja elinkeinohallinto on valmis osallistumaan tätä koskevien konkreettisten projektien valmisteluun. Niiden konkreettinen toteuttaminen vastuutetaan kuitenkin alan kaupallisille toimijoille. Riittävän laajojen perustietojen ja neuvonnan tulisi olla saatavissa helposti ja maksutta. Työ- ja elinkeinoministeriö tukee tiedotus- ja yhteistyöverkoston kehittämistä työvoiman maahanmuuton kannalta tärkeiden lähtömaiden kansallisiin työhallintoihin. Työ- ja elinkeinohallinnon toimijoiden kuten elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY), jotka osallistuvat työvoiman rekrytointiin kehitysmaista, tulee olla valppaina tunnistamaan rekrytointiin osallistuvien tahojen mahdolliset ei-hyväksyttävät tarkoitusperät ja menettelyt. Sopimusmenettelyjä käytettäessä voi olla tarpeen liittää sopimustekstiin kielto käyttää välikäsiä, periä välitys- ja palvelumaksuja ja käyttää erillisiä tarkentavia sopimuksia, kun on kyse työntekijöistä ja heidän perheenjäsenistään. Ministeriöiden (TEM ja SM) on tärkeä saada tietoa meneillään ja suunnitteilla olevista alueellisista rekrytointihankkeista. Tähän liittyviä mekanismeja tulee kehittää. Suomeen jo saapuneiden maahanmuuttajien yhteyksiä entiseen kotimaahansa sekä heidän verkostojaan siellä tulee pyrkiä systemaattisesti hyödyntämään myös Suomen viennin edistämiseksi. Lisäksi Suomessa ammatillisen tutkinnon (usein jopa tohtorin tutkinnon) suorittaneisiin ja myöhemmin kotimaahansa palanneisiin kehitysmaiden kansalaisiin kannattaisi säilyttää yhteys koska he sijoittuvat yleensä tärkeisiin asemiin omassa yhteiskunnassaan. Alueiden kehittämistä koskevat linjaukset: Suomalaisessa kehityspolitiikassa ollaan siirtymässä maakohtaisen keskittymisen rinnalla sektori- ja teemakohtaisuuteen. Tällaisia teemoja ovat esimerkiksi maaseutualueiden kehittämiseen liittyvät toimenpiteet. Tiettyjen aluepoliittisten toimintamallien, kuten aluekeskusohjelman (AKO) tai osaamiskeskusohjelman (OSKE) laajempi vieminen joihinkin kehitysmaihin voisi olla järkevää. Tämäntyyppistä toimintaa on kokeiltu Etelä-Afrikassa ja 13 12

15 mallia ollaan laajentamassa muihin eteläisen Afrikan maihin sekä Vietnamiin. Kaikki toiminta edellyttää kuitenkin kohdemaan alueellisten toimijoiden aktivoimista ja tukemista. Muitakin Suomessa käytössä olevia aluekehittämisen ja -politiikan käytäntöjä, toimenpiteitä ja ohjelmia on joka tapauksessa mahdollista viedä kehitysmaihin räätälöityinä ratkaisuina. Osallistumismahdollisuuksia aluepoliittisiin toimiin on selvitettävä hyödyntäen TEM-konsernin, esim. ELYjen ja maakuntaliittojen asiantuntemusta. Yhteistyömahdollisuuksia eri kehitysmaiden kanssa koskevat linjaukset: Työ- ja elinkeinohallinto keskittyy kehityspoliittisissa toimissaan aluksi niihin maihin ja alueisiin, joihin on jo toimivat suhteet ja pohja yhteistyölle olemassa. Keskeisenä valintakriteerinä on se, että ko. mailla on jo olemassa vakiintuneet yhteiskunnalliset olosuhteet sekä taloudellinen ja sosiaalinen perusrakenne työ- ja elinkeinopoliittisen yhteistyön harjoittamiseksi. Maantieteellistä keskittymistä ohjaavat myös ne kehityspoliittiset teemat, joihin tämän strategian puitteissa ehdotetaan panostettavan. Kehityspoliittisen ohjelman mukaisesti työ- ja elinkeinohallinnon kehityspoliittinen strategia korostaa kehitysmaiden omistajuutta ja kysyntälähtöisyyden merkitystä kaikissa kehityspoliittisissa toimissaan. TEM pyrkii yhteistyössä ulkoasiainministeriön kanssa tekemään 2 4 kehitysmaan vastaavan ministeriön kanssa yhteistyöpöytäkirjoja, joissa sovitaan laaja-alaisesta työ- ja elinkeinopoliittisesta yhteistyöstä. Pöytäkirjat tukisivat osaltaan maakohtaisten kehitysyhteistyösuunnitelmien toteuttamista. Ne loisivat suomalaiselle elinkeinoelämälle arvovaltaiset puitteet lisätä yhteistyötä ko. maan kanssa. Yhteistyö pöytäkirjojen toteuttamiseen tähtäävien operatiivisten hankkeiden toteuttamisvastuu kuuluu pääsääntöisesti erilaisille kaupallisille ja muille toimijoille. Keskustelua edellytyksistä ensimmäisiin pöytäkirjoihin voitaisiin käydä Tansanian ja Vietnamin kanssa. Työ- ja elinkeinoministeriöllä on jo tieteen ja teknologian alan yhteistyöpöytäkirja Vietnamin kanssa vuodelta Myös valittujen Pohjois-Afrikan maiden sekä Välimeren unionin maiden kanssa voitaisiin harkita yksityiskohtaisempaa yhteistyötä. Laajemman Euroopan-aloitteen maiden kanssa talousyhteistyö on avautumassa. Strategian toteutuksen alussa tulisi ensisijaisesti nojautua yhteistyöhön kansanvälisten luottolaitosten kanssa, jotka tekevät perustavaa laatua olevaa yhteistyötä maiden kanssa myös infrastruktuurin kehittämisessä. TEM seuraa erityisesti Valko-Venäjän kehitystä. Tietyt yksittäiset kehitysmaat ovat Suomen työ- ja elinkeinohallinnon eräiden vastuualueiden, mm. luonnonvara- tai energiayhteistyön, näkökulmasta merkittäviä (esim. Namibia, Peru, Etiopia, Keski-Amerikka, Kenia, Nigeria, Egypti). Työ- ja elinkeinoministerien matkaohjelmia suunniteltaessa pyritään valitut kohdemaat huomioimaan mahdollisuuksien mukaan. 14

16 1 Työ- ja elinkeinohallinnon kehityspoliittisen strategian tausta ja tavoitteet 1.1 Kehitysmaiden kasvava merkitys maailmantaloudelle ja Suomelle Kehitysmaakauppa on Suomelle tärkeää. Viime vuosikymmeninä kehitysmaiden osuus on ollut noin 8 18 % Suomen ulkomaankaupasta ja osuus on kasvussa. Tilastot eivät kuitenkaan anna koko kuvaa Suomen ja kehitysmaiden kauppasuhteista; huomattava osa käydään kolmansien maiden vapaakauppasatamien kautta. Tilastot kertovat kuitenkin taloudellisista yhteistyösuhteista ja riippuvuuksista. Taantuma näkyy kauppatilastoissa; Suomen perinteisesti ylijäämäinen kehitysmaakauppa kääntyi negatiiviseksi. Ulkomaankaupan supistuminen palautti Suomen kehitysmaakauppaan ainakin hetkellisesti pienen ylijäämän. Vuonna 2008 Suomen kehitysmaavienti kohosi 9,3 miljardiin euroon, tuonnin arvo nousi lähes yhdeksään miljardiin euroon. Suomen kehitysmaakaupassa koneet ja laitteet painottuvat sekä tuonnissa että viennissä. Muita tuontieriä ovat tevanaketuotteet, elintarvikkeet, malmit ja raakaöljy. Kehitysmaiden ulkomaankaupasta muutama iso talous vastaa noin puolesta kaupasta (Brasilia, Intia, Kiina sekä Etelä-Afrikka). Kiina oli edellisten vuosien tavoin selvästi suurin edustaen viime vuonna yli viidenneksen Suomen kehitysmaaviennistä ja kehitysmaatuonnista lähes puolet. Köyhimmät maat ovat edelleen perushyödykkeiden viejiä. Kehitysmaiden keskinäisellä (etelä-etelä) kaupankäynnillä katsotaan olevan kasvava merkitys köyhyyden poistamisessa. Viennin kasvun kautta luodaan uusia työpaikkoja. Kehitysmaita voidaan tukea kehittämään yhteiskuntansa rakennetta ja liiketoimintaympäristöä sekä neuvottelemaan itselleen edullisia kauppasopimuksia ja hyödyntämään niitä ja monenvälisiä sopimuksia tehokkaasti. Euroopan unionin yhteinen kauppaa tukeva kehitysyhteistyö-strategia (Aid for Trade; AfT)) hyväksyttiin lokakuussa Sen tarkoituksena on parantaa kehitysmaiden kaupankäyntikykyä. Suomen vastaavan toimintasuunnitelman mukaan painotamme kauppaa tukevassa kehitysyhteistyössä maa- ja metsätalouden sekä kestävän energian tuotannon tukemista. Yhteistyön teemoina ovat yksityisen sektorin kehittäminen, tietoyhteiskunta ja ympäristökysymykset. Erityistä huomiota kiinnitetään naisten aseman parantamiseen mm. naisyrittäjyyttä edistämällä. Myös ihmisarvoisen työn tukeminen on tärkeää kauppaa tukevan kehitysyhteistyön näkökulmasta. Suomi tukee myös OECD:n Aid for Trade-ohjelmaa

17 OECD laatii parhaillaan skenaariota, jossa lähtökohtana on, että maailman poliittinen ja taloudellinen painoarvo siirtyy trendinomaisesti pitkällä aikavälillä itään ja etelään. Tämän mukaisesti Aasia ja latinalainen Amerikka ovat pitkällä aikavälillä maailmantalouden keskuksia ja nykyisten OECD-maiden merkitys vähenee merkittävästi. Myös kehitysmaiden merkitys kokonaisuutena tulee kasvamaan maailmantaloudessa tämän maantieteellisen taloudellisen painopistemuutoksen myötä. Aasian ja Latinalaisen Amerikan nousevien talouksien rooli kehitysmaissa kasvaa tämän kehityksen osana kun taas Euroopan ja USA:n heikkenee. Tämän skenaarion pohjalta OECD tulee uudistamaan perusteellisesti omia strategisia painotuksiaan. Kehitysmaaulottuvuus tulee tämän myötä saamaan selvästi suuremman roolin taloudellisessa yhteistyössä. Myös EU korostaa nykyisin kehitysmaiden kasvavaa merkitystä maailmantalouden rakennemuutoksessa, minkä johdosta se lisää yhteistyötään kehitysmaiden kanssa. Täten EU pyrkii turvaamaan asemansa suhteessa nouseviin maihin kuten Kiinaan. Linjauksia: Tämä työ- ja elinkeinohallinnon kehityspoliittista toimintaa koskeva strategia pyrkii osaltaan vastaamaan maailmantalouden maantieteellisen painopisteen muuttumisen luomaan haasteeseen. 1.2 Suomen kehityspoliittiset linjaukset sekä työ- ja elinkeinohallinto niiden toteuttajana Suomi toimii kehitysyhteistyössään kahdenvälisesti, alueellisesti, monenkeskisesti sekä kansalaisjärjestöjen ja EU:n kautta. Suomen monenkeskisen yhteistyön kohteisiin kuuluvat mm. YK-järjestöt, Maailmanpankkiryhmä, Kansainvälinen valuuttarahasto ja maantieteellisesti määrätyt julkiset kehitysluottolaitokset eli Aasian, Afrikan ja Latinalaisen Amerikan kehityspankkiryhmät sekä Euroopan investointipankki ja Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki. Suomen kehityspolitiikan muodot ja määrärahat kuvataan tarkemmin liitteessä 1. Ulkoasiainministeriön määritelmän mukaan kehityspolitiikalla tarkoitetaan johdonmukaista toimintaa kaikilla niillä kansainvälisen yhteistyön ja kansallisen politiikan lohkoilla, joilla vaikutetaan kehitysmaiden asemaan. Useilla politiikan lohkoilla on kehityspoliittisia vaikutuksia, minkä takia ulkoasiainministeriön ohella muiden hallinnonalojen on osallistuttava kehityspolitiikan suunnitteluun, valmisteluun ja toteutukseen. Myös tavoitteet kehitysyhteistyömäärärahojen kasvattamiseksi ja politiikan vaikuttavuuden parantamiseksi edellyttävät eri hallinnonalojen asiantuntemuksen vahvaa kytkemistä kehityspolitiikkaan. Hallitusohjelmassa on sitouduttu kehityspolitiikan johdonmukaisuuden varmistamiseen kaikilla sektoreilla. Tavoitteena on ottaa kaikessa päätöksenteossa huomioon toimien vaikutus kehitysmaihin. 16

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 57/2009 tommi ranta anssi uitto jarl matti anttila KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja

Lisätiedot

Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen. Selvitysmiehen raportti

Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen. Selvitysmiehen raportti Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen Selvitysmiehen raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 29/2010 vesa puttonen Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 4/2013 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvoston 5.11.2014 hyväksymä asiakirja Esipuhe Tiivistelmä 1. Globaalin toimintaympäristön

Lisätiedot

Valtion kotouttamisohjelma. Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015

Valtion kotouttamisohjelma. Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Valtion kotouttamisohjelma Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 27/2012 Valtion kotouttamisohjelma Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Työ-

Lisätiedot

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050 Valtioneuvoston metsäpoliittinen etsäpoliittinen selonteko 2050 1 Sisältö Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4 1.1 Metsäpoliittinen selonteko linjaa pitkän aikavälin metsäpolitiikkaa... 4 1.2 Metsien merkitys

Lisätiedot

Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015

Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015 Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015 Kuva: Annika Varjonen, Visual Impact Ltd Ministeriöiden kansliapäälliköt 16.3.2015 Sisällys Saatteeksi... 5 1 Ulko- ja turvallisuuspolitiikka...

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia 2013. Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013

Suomen arktinen strategia 2013. Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013 Suomen arktinen strategia 2013 Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013 Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 14/2013 Suomen arktinen strategia 2013 Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013 Valtioneuvoston

Lisätiedot

SUOMEN KANSALLINEN TOIMINTAOHJELMA 2012 2016 ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET

SUOMEN KANSALLINEN TOIMINTAOHJELMA 2012 2016 ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1325 (2000) NAISET, RAUHA JA TURVALLISUUS SUOMEN KANSALLINEN TOIMINTAOHJELMA 2012 2016 ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma

Lisätiedot

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 1 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus SISÄLLYS KANSAINVÄLISTYMISEN JA KASVUN PALVELUT

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA 6/211/2004 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Maakuntahallituksen hyväksymä 22.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina 2013 2014... 4

Lisätiedot

CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite. Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirja 2007 2013

CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite. Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirja 2007 2013 CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirja 20072013 CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite Manner-Suomen

Lisätiedot

Erja Horttanainen, Anu Wikman-Immonen (toim.) Kunnat kansainvälisen maahanmuuttopolitiikan toteuttajina

Erja Horttanainen, Anu Wikman-Immonen (toim.) Kunnat kansainvälisen maahanmuuttopolitiikan toteuttajina Erja Horttanainen, Anu Wikman-Immonen (toim.) Kunnat kansainvälisen maahanmuuttopolitiikan toteuttajina Toimittaneet Erja Horttanainen Anu Wikman-Immonen Kuvat Futureimagebank, Comma Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 17/2012

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö ja. kehitysasiat. Köyhyyden torjunta muuttuvassa maailmassa VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA

Kansainvälinen yhteistyö ja. kehitysasiat. Köyhyyden torjunta muuttuvassa maailmassa VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Kansainvälinen yhteistyö ja Köyhyyden torjunta muuttuvassa maailmassa kehitysasiat Tekniset, taloudelliset ja aineelliset voimavaramme riittävät äärimmäisen köyhyyden

Lisätiedot

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 15/2014 MATTI TUUSA SARI PITKÄNEN RIIKKA SHEMEIKKA JOHANNA

Lisätiedot

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen 1 2 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Muuttuva toimintaympäristö... 5 2.1 Osaaminen ja asiantuntemus työelämässä... 5 2.2 Alueiden kehittäminen

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA SISÄLLYS LUKIJALLE 3 1 MAAHANMUUTON NYKYTILA 5 1.1 Lyhyessä ajassa maahanmuuttomaaksi... 5 1.2 Maahanmuutto on monimuotoistunut...

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 Perustuu Itämeren alueen kestävän kehityksen koulutuksen Baltic 21E ohjelmaan Suomen kesäyliopistot ry. Minna Santaoja Mika Nirvi Maaliskuu

Lisätiedot

Suomen Kiina-toimintaohjelma

Suomen Kiina-toimintaohjelma Suomen Kiina-toimintaohjelma ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET Suomen Kiina-toimintaohjelma Johdanto Kiinan merkitys Suomelle sekä kahdenvälisenä yhteistyökumppanina että kansainvälisenä toimijana

Lisätiedot

SUOMEN ARKTINEN STRATEGIA

SUOMEN ARKTINEN STRATEGIA SUOMEN ARKTINEN STRATEGIA 1 1 JOHDANTO 3 1.1 Arktinen alue ja Suomi 3 1.2 Arktisen alueen globaali merkitys 4 2 HAURAS ARKTINEN LUONTO 7 2.1 Ilmastonmuutos 7 2.2 Ympäristön saastuminen 8 2.3 Luonnon monimuotoisuus

Lisätiedot

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti www.pwc.com/fi Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Suunnittelu- ja konsulttialan kehitys, toimintaedellytysten arviointi ja kilpailukyvyn parantaminen 30.11.2010 Tällä hetkellä yrityksemme

Lisätiedot

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 32/2010 satu aaltonen jarna heinonen jaana hildén anne kovalainen

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

Maaseutu ja kansainvälinen yhteistyö

Maaseutu ja kansainvälinen yhteistyö Maaseutu ja kansainvälinen yhteistyö Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän (YTR) kansainvälisen yhteistyön toimintastrategia 2010 2013 ja maaseutupolitiikan kansainvälisiä toimintatapoja Maaseutupolitiikan

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN Selvitys/kehittämisraportti Professori Jorma Rantanen 31.1.2009 Saatteeksi Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot