Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 24/ Nilsiän kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 24/2012 618. Nilsiän kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Aika klo 15:00-16:05 Paikka Nilsiän kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 374 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kokouksen työjärjestys Asemakaavan laatiminen, Tahko Golf Club Oy, Petäjälampi 623 kortteli Asemakaavan muutos Tahkovuori, kortteli 214 (osa) 625 Valkamalahdentie 379 Asemakaavan muutos, Nilsiän keskustaajaman kortteli Kiinteistö Oy Rikuniemenranta/Pauli Hentusen hakemus 629 kiinteistön käyttötarkoituksen muutoksesta 381 Nilsiän kaupungin ja Suomen Ravintolataito Oy:n välisen 631 vuokrasopimuksen jatkaminen 382 Toimintatilan osoittaminen lähipalveluiden 632 kehittämishankkeelle 383 Kiinteistö Oy Nilsiänportin vuokrasopimuksen siirto Linja-autoliike E. Ahonen Ky:n ostoliikenteen 634 indeksitarkistuspyyntö 385 Reittipoolin maksut vuonna Liikuntatalon peruskojaushanke Kirjaston perushankehakemuksen uusiminen Ensihoitopalveluiden siirtosopimus Lausunnon antaminen Siilinjärven kunnan 640 rakennusjärjestysluonnoksesta 390 Nilsiän kaupungin ja Panu Ruotsalaisen välinen 642 osakehuoneiston kauppakirja Asunto Oy Nilsän Vellikellon osakkeista 391 Nilsiän kapungin ja Laila Ovaskaisen välinen osakehuoneiston 643 kauppakirja Asunto Oy Nilsiän Vellikellon osakkeista 392 Kaupunginjohtaja Janne Airaksisen vuosiloman vahvistaminen Nilsiän ja Rautavaaran välinen sopimus eläinlääkäritilojen 645 käyttämisestä 394 Kaupunginhallitukselle tiedoksi saatettavia päätöksiä ja kirjeitä Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano Nilsiän kaupungin ja SKP Kapital Oy:n välisen maanvuokrasopimuksen jatkaminen, Parkkila RN:o 8:

2 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 24/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Tolppanen Tapio puheenjohtaja Hartikainen Kaisa jäsen Keinänen Pentti jäsen Liukkunen Markku jäsen Pentikäinen Sakari jäsen Ruotsalainen Kati jäsen Räsänen Marketta jäsen Tiihonen Pekka P. jäsen Selkimäki Erkki Ritva Asikaisen varajäsen Poissa Asikainen Ritva jäsen Muu Leskinen Jaakko kvalt pj Korhonen Raimo kvalt 1. vpj Soininen Pentti kvalt 2. vpj Airaksinen Janne kaupunginjohtaja, esittelijä Kokkonen Riitta hall.joht., pöytäkirjanpitäjä Lehto Mikko elinkeinoasiamies :t , 396, klo 15:15-15:30 Allekirjoitukset Tapio Tolppanen Puheenjohtaja Riitta Kokkonen Pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Markku Liukkunen Sakari Pentikäinen Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Nilsiän kaupungintalo, , klo 9:00-11:00 Riitta Kokkonen pöytäkirjanpitäjä

3 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Khall 374 Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan kunnanhallitus on päätösvaltainen, kun jäsenistä on läsnä enemmän kuin puolet jäsenmäärästä. Ehdotus: Kaupunginhallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Khall 375 Hallintosäännön 29 :n mukaan pöytäkirja on tarkastettava toimielimen päättämällä tavalla. Ehdotus: Kaupunginhallitus valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkasta jiksi Markku Liukkusen ja Sakari Pentikäisen sekä varalle Kati Ruotsalaisen. Päätös: Valittiin Markku Liukkunen ja Sakari Pentikäinen, varalle Kati Ruotsalainen.

5 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Kokouksen työjärjestys Khall 376 Ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Hyväksyttiin, lisäksi kaksi pykälää lisäesityslistalta.

6 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Asemakaavan laatiminen, Tahko Golf Club Oy, Petäjälampi kortteli / /2010 Khall Tahko Golf Club Oy on tehnyt aloitteen asemakaavan laatimiseksi Petäjälammen Golden Resort alueella. Tavoitteena on mahdollistaa golfin Koulutuskeskuksen toteuttaminen. Kaavahanke käsiteltäisiin Petäjälammen asemakaava-alueen laajennuksena ja siihen sisältyisi myös Golden Resort alueen päärakennus, joka on toteutettu rakennuslupamenettelyssä osayleiskaavan perusteella. Golfyhtiön aloite käsittää myös asemakaavan muutoksen laatimisen vanhemman golfkentän, Old Coursen alueella vahvistetussa Golfalueen asemakaavassa alue on osoitettu Urheilu- ja virkistyspalvelualueek si VU = Alueelle saa rakentaa golfkentän ja sitä palvelevia rakennuksia ja rakenteita sekä huoltoteitä. Alueelle voi sijoittaa reitistöjä mm. kävelyä, pyöräilyä, hiihtoa ja ratsastusta varten. Omissa selvityksissään golfyhtiö on todennut ettei kyseiselle alueelle ole mitään käyttöä golfkenttänä. Asemakaavan muu tok sella syn ty vän ra kennus oi keu den toteuttaminen edesauttaisi huomattavasti vireillä olevaa gol fin Koulutuskeskushanketta. Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää ryhtyä laatimaan Tahko Golf Club Oy:n esittämiä asemakaavaa ja asemakaavan muutosta. Hankkeessa noudatetaan kaupunginvaltuuston hyväksymän päätöksen mukaista matkailualueen maankäyttömaksua. Maankäyttömaksun suuruus on 75 /k-m2. Maankäyttömaksu peritään vain lisääntyneen rakennusoikeuden osalta. Merkittiin, että maankäyttöteknikko oli paikalla asian käsittelyn aikana. Merkittiin, että Pekka P. Tiihonen saapui paikalle tämän asian kä sit te lyn aikana. Lisätiedot: maankäyttöteknikko Jukka Räsänen

7 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Khall FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy on valmistellut Petäjälammen Golden Resort alueelle asemakaavan, jolla muodostuu kortteli 337. Asemakaava-alue sijaitsee Sieraniemessä Petäjälammen läheisyydessä. Asemakaava koskee tilaa 40:23, jolla sijaitsee Tahko Golf Club Oy:n Golden Resort golfclub -rakennus. Kaavoitettava alue on n. 1,4 ha. Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää asettaa MRL 62 :n mukaisesti nähtäville Tahkovuoren korttelia 337 koskevan asemakaavan muutoksen valmisteluaineiston. Saman aikaisesti pidetään nähtävillä hanketta koskeva osallistu mis- ja arviointisuunnitelma. _ Merkittiin, että elinkeinoasiamies oli paikalla asian käsittelyn aikana. _ Lisätiedot: elinkeinoasiamies Mikko Lehto _ Khall 377 Tahkovuoren korttelia 337 koskevan asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat olleet nähtävillä välisenä aikana. Yhtään muistutusta ei ole jätetty. Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää asettaa MRA 27 :n mukaisesti nähtäville Tahkovuoren asemakaavan korttelin 337 asemakaavaehdotuksen. Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot ympäristölautakunnalta ja Pohjois-Savon ELY-keskukselta. Merkittiin, että elinkeinoasiamies oli paikalla asian käsittelyn aikana. Lisätiedot: elinkeinoasiamies Mikko Lehto Liitteet Liite 386 Asemakaavaehdotus , kortteli 337 Liite 387 Kaavaselostus, ehdotus , kortteli 337

8 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Asemakaavan muutos Tahkovuori, kortteli 214 (osa) Valkamalahdentie 359/ /2010 Khall Tahko Golf Club Oy on tehnyt aloitteen asemakaavan laatimiseksi Petäjälammen Golden Resort alueella. Tavoitteena on mahdollistaa golfin Koulutuskeskuksen toteuttaminen. Kaavahanke käsiteltäisiin Petäjälammen asemakaava-alueen laajennuksena ja siihen sisältyisi myös Golden Resort alueen päärakennus, joka on toteutettu rakennuslupamenettelyssä osayleiskaavan perusteella. Golfyhtiön aloite käsittää myös asemakaavan muutoksen laatimisen vanhemman golfkentän, Old Coursen alueella vahvistetussa Golfalueen asemakaavassa alue on osoitettu Urheilu- ja virkistyspalvelualueek si VU = Alueelle saa rakentaa golfkentän ja sitä palvelevia rakennuksia ja rakenteita sekä huoltoteitä. Alueelle voi sijoittaa reitistöjä mm. kävelyä, pyöräilyä, hiihtoa ja ratsastusta varten. Omissa selvityksissään golfyhtiö on todennut ettei kyseiselle alueelle ole mitään käyttöä golfkenttänä. Asemakaavan muu tok sella syn ty vän ra kennus oi keu den toteuttaminen edesauttaisi huomattavasti vireillä olevaa gol fin Koulutuskeskushanketta. Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää ryhtyä laatimaan Tahko Golf Club Oy:n esittämiä asemakaavaa ja asemakaavan muutosta. Hankkeessa noudatetaan kaupunginvaltuuston hyväksymän päätöksen mukaista matkailualueen maankäyttömaksua. Maankäyttömaksun suuruus on 75 /k-m2. Maankäyttömaksu peritään vain lisääntyneen rakennusoikeuden osalta. Merkittiin, että maankäyttöteknikko oli paikalla asian käsittelyn aikana. Merkittiin, että Pekka P. Tiihonen saapui paikalle tämän asian kä sit te lyn aikana. Lisätiedot: maankäyttöteknikko Jukka Räsänen

9 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Khall FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy on valmistellut Old Course -golfalueen asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaselostuksen. Asemakaavan muutosalue sijaitsee Sääskiniemen itäosassa Valkamalahdentien päässä. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muut taa osa golfalu eesta loma-asuntojen korttelialueeksi. Kaavamuutoksessa on golfalueen reunaan korttelin 214 jatkeeksi osoitettu viisi uutta rakennuspaikkaa, katualue ja VU/k -alue. Kaavamuutoksella on osoitettu uutta rakennusoikeutta 1750 k-m2. Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää asettaa MRL 62 :n mukaisesti nähtäville Tahkovuoren korttelin 214 laajennusta koskevan asemakaavan muutoksen valmisteluaineiston. Samanaikaisesti pidetään nähtävillä hanketta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma. _ Merkittiin, että elinkeinoasiamies oli paikalla asian käsittelyn aikana. _ Lisätiedot: elinkeinoasiamies Mikko Lehto _ Khall 378 Tahkovuoren asemakaava-alueen korttelin 214 laajennusta koskevan asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto sekä hanketta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat olleet nähtävillä välise nä aikana. Yhtään muistutusta ei ole jätetty. Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää asettaa MRL 27 :n mukaisesti nähtäville Tahkovuoren asemakaavan korttelin 214 (Valkamalahdentie) koskevan asemakaavaehdotuksen. Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot ympäristölautakunnalta ja Pohjois-Sa von ELY-keskukselta. Merkittiin, että elinkeinoasiamies oli paikalla asian käsittelyn aikana. Lisätiedot: elinkeinoasiamies Mikko Lehto

10 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Liitteet Liite 388 Asemakaavan muutos, ehdotus , Old Course -golfalue Liite 389 Kaavaselostus, ehdotus , Old Course -golfalue

11 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Asemakaavan muutos, Nilsiän keskustaajaman kortteli / /2012 Khall Khall Nilsiän keskustaajamassa Mäntyrinteen alueella korttelin 615 asemakaavamerkintä on AR, joka on tarkoitettu rivitalojen rakentamisalueeksi. Rivitalotonttien kysyntä on vähäistä ja kohdistuu pääasiassa keskusta-alueelle. Mäntyrinne on haluttua omakotirakentamisen aluetta, jolla tonttitarjontaa on enää vähän. Tämän vuoksi on perusteltua käynnistää korttelin 615 asemakaavan muutos siten, että AR -merkintä muutetaan AO -merkinnäksi. Kortteli on mahdollista jakaa neljäksi omakotitontiksi. Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää käynnistää asemakaavan muutoksen Nilsiän keskustaajaman korttelissa 615. Merkittiin, että elinkeinoasiamies oli paikalla asian käsittelyn aikana. Lisätiedot: elinkeinoasiamies Mikko Lehto FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy on laatinut Nilsiän keskustaajaman korttelin 615 asemakaavan muutosta koskevan valmisteluaineiston ja osallistumissuunnitelman. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa alueelle omakotirakentamista rivitalorakentamisen sijaan. Alueelle osoitetaan neljä rakennuspaikkaa. Kaavoitettava alue on noin 0,78 ha:n suu ruinen. Kaava muutosalue on rajattu korttelin 615 rajojen mukaan. Alue rajautuu lähivir kistys- ja katualueisiin. Aineisto on liit tee nä. Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää asettaa MRL 62 :n mukaisesti nähtäville Nilsiän keskustaajaman korttelin 615 asemakaavan muutoksen valmisteluaineiston. Samanaikaisesti pidetään nähtävillä hanketta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Merkittiin, että elinkeinoasiamies oli paikalla asian käsittelyn aikana. Lisätiedot: elinkeinoasiamies Mikko Lehto

12 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Khall 379 Nilsiän keskustaajaman korttelin 615 asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto ja hanketta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat olleet yleisesti nähtävänä välisenä aikana. Hankkeesta ei tullut yhtään muistutusta. Edellisen kokouskäsittelyn jälkeen on tullut esille, että Mäntyrinteen kaava-alueella on tehty useita vastaavanlaisia muutoksia luovutettaessa tontteja rakentajille. Tästä syystä on tarkoituksenmukaista tarkastella Mäntyrinteen asemakaava-aluetta kokonaisuutena ja tehdä asemakaavan korttelia 615 laajemmin asemakaavan tarkistutukset vastaamaan alueen todellista tilannetta. Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää laajentaa asemakaavan tarkistukset koskemaan koko Mäntyrinteen aluetta. Korttelin 615 asemakaavan muutos palau tetaan valmisteltavaksi uudelleen. Merkittiin, että elinkeinoasiamies oli paikalla asian käsittelyn aikana. Lisätiedot: elinkeinoasiamies Mikko Lehto

13 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Kiinteistö Oy Rikuniemenranta/Pauli Hentusen hakemus kiinteistön käyttötarkoituksen muutoksesta 340/ /2012 Khall 380 Kiinteistö Oy Rikunniemenranta/Pauli Hentunen on hakenut lupaa poiketa Nilsiän kaupungin Tahkovuoren asemakaavan määräyksistä korttelissa 219 olevan ra kennuspaikan nro 2 osalta. Rakennuspaikka on n m2:n suuruinen tila M605. Voimassa olevan asemakaavan mukainen kaavamerkintä on RM. Poikkea mi nen koskee rakennuksen käyt tötar koi tuk sen muut tamista si ten, että lo ma-asunto muutetaan vakinai seksi asun nok si. Naapureita on kuultu maankäyttö- ja rakennuslain :n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 86 :n mukaisesti. Naapureilla ei ole ollut huomauttamista hakemuksen johdosta. Maankäyttö- ja rakennuslain 171 :n mukaan kunta voi erityisestä syystä myöntää poikkeuksen tässä laissa säädetyistä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista. Kunta ei kuitenkaan saa myöntää poikkeusta, kun kysymys on 1 uuden rakennuksen rakentamisesta ranta-alueelle, jolla ei ole voimassa 72 :n 1 momentissa tarkoitettua kaavaa; 2 vähäistä suuremmasta poikkeamisesta asemakaavassa osoitetusta tontti- tai rakennuspaikkakohtaisesta kokonaisrakennusoikeudesta taikka vähäistä suuremman rakennusoikeuden osoittamisesta alueelle, jolle asemakaavassa ei ole osoitettu rakennusoikeutta; 3 poikkeamista rakennuksen suojelua koskevasta kaavamääräyksestä; 4 poikkeamista 53 :n 3 momentissa tarkoitetusta asemakaavan hyväksymisestä johtuvasta rakennuskiellosta. Koska kysymyksessä on muusta kuin 2 momentissa tarkoitetuista tapauksista, voi poikkeamisen myöntää kunta, mikäli poikkeamisen edellytykset täytty vät. Poikkeaminen ei saa: 1 aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön järjestämiselle; 2 vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista; 3 vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeamista ei saa myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Ehdotus: Kaupunginhallitus myöntää Kiinteistö Oy Rikunniemenrannalle luvan poiketa Tahkovuoren asemakaavan määräyksistä siten, että Nilsiän kaupungin Nil siän kylässä sijaitsevan tilan Ri kunniemenranta Rn:o 69:55 käyt tö tar koi tus muut tuu lo ma-asun to käy tös tä py sy vään asu mi seen.

14 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Alueella ei ole sellaisia luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön kannalta merkittäviä kohteita, joiden suojelutavoitteiden saavuttaminen vaarantuisi poikkeamisen johdosta. Poikkeamishakemuksen mukainen käyttötarkoituksen muutos ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoinkaan aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Poikkeamispäätös on voimassa kaksi vuotta päätöksen antamisesta lukien. Tätä poikkeamispäätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava vastaavan ajan kuluessa. Ennen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava rakennuslupa ja esitettävä todistus poikkeamispäätöksen lainvoimaisuudesta. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Sovelletut oikeusohjeet: Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) 171.1, 172. Merkittiin, että elinkeinoasiamies oli paikalla asian käsittelyn aikana. Lisätiedot: elinkeinoasiamies Mikko Lehto Liitteet Liite 390 Kiinteistö Oy Rikuniemenrannan hakemus kiinteistön käyttötarkoituksen muutoksesta

15 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Nilsiän kaupungin ja Suomen Ravintolataito Oy:n välisen vuokrasopimuksen jatkaminen 352/ /2012 Khall 381 Nilsiän kaupunki on vuonna 2001 vuokrannut Syvärin Laivat Oy:lle (myöhemmin Suomen Ravintolataito Oy:lle) Nilsiän vierasvenesataman rantaravintolarakennuksen sekä rakennukseen välittömästi liittyvän piha-alueen. Vuokralainen on sopimuksella sitoutunut ylläpitämään vierasvenepalvelut auki kesä - elokuun välisenä aikana. Lisäksi vuokralainen on vastannut ns. terassialueen puhtaanapidosta sekä huolehtinut polttoaineen jakelusta. Vuokra-aika on päättynyt kesäkauden 2012 jälkeen. Suomen Ravintolataito Oy:n kanssa on neuvoteltu vuokraamisen jatkamista koskeva sopimus, jolla Nilsiän vierasvenesataman palvelurakennuksen vuokraamista jatketaan alkaen kymmenen vuoden ajaksi. Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen Nilsiän kaupungin ja Suomen Ravintolataito Oy:n välisen vuokrasopimuksen. Merkittiin, että elinkeinoasiamies oli paikalla asian käsittelyn aikana. Lisätiedot: elinkeinoasiamies Mikko Lehto Liitteet Liite 391 Nilsiän kaupungin ja Suomen Ravintolataito Oy:n välinen vuokrasopimus

16 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Toimintatilan osoittaminen lähipalveluiden kehittämishankkeelle 356/ /2012 Khall 382 Nilsiässä on käynnistetty keväällä 2012 valtakunnallinen Sininauhaliiton hanke "Järjestölähtöisten lähipalveluiden kehittämishanke". Hankkeessa on yhte nä toiminta-alueena ollut Siiliset -alue. Kiinteistö Oy Nilsiän Vuokratalot on antanut Leivontien kerrostalosta toimintatilat hankkeen käyttöön kor vauk setta ja Nilsiän kaupunki on palkannut työllistämistuella yhden henki lön. Leivontuvan tila ei täytä toiminnalle asetettuja vaatimuksia mm. hätäpois tumisteiden osalta. Nilsiän kaupungintalon Koulutien puolesta siivestä on mahdollista kolme huonetta lähipalveluiden toimintakeskuksen käyttöön. Huoneiden pinta-ala ilman käytävätiloja on yhteensä 41 m2. Ehdotus: Kaupunginhallitus osoittaa lähipalveluiden kehittämishankkeen toimintakeskustiloiksi Nilsiän kaupungintalon huoneet nro:t 005, 006 ja 017. Ti lat luo vu tetaan korvauksetta hankkeen toiminta-ajaksi. _ Merkittiin, että elinkeinoasiamies oli paikalla asian käsittelyn aikana. _ Lisätiedot: elinkeinoasiamies Mikko Lehto _

17 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Kiinteistö Oy Nilsiänportin vuokrasopimuksen siirto 330/ /2012 Khall 383 Nilsiän kaupunki on allekirjoitetulla vuokrasopimuksella vuokrannut T:mi Riitta Jaakkola kaupungin omistaman n. 56 m2:n suuruisen liikehuoneiston pizzeria-ravintolaa varten. T:mi Riitta Jaakkolan liiketoiminta on lukien siirtynyt T:mi Sari Aho sel le. Sari Ahonen on puolestaan myynyt liiketoiminnan lukien Be hesti & Rashid Foods avoin yhtiölle. Yrittäjät ovat kuopiolaisia. Ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy 1. Kiinteistö Oy Nilsiänportissa omistamansa liikehuoneiston vuokrasopimuksen siirtymisen T:mi Riitta Jaakkolalta väliseksi ajaksi T:mi Sari Ahoselle, 2. Nilsiän kaupungin ja Behesti & Rashid Foods avoin yhtiö välisen liikehuoneiston vuokrasopimuksen. Vuokraus alkaa ja vuokra on vuokrasuhteen alussa 535,30 euroa/kk. Merkittiin, että elinkeinoasiamies oli paikalla asian käsittelyn aikana. Lisätiedot: elinkeinoasiamies Mikko Lehto Liitteet Liite 392 Nilsiän kaupungin ja Behesti & Rashid Foods avoin yhtiö välinen vuokrasopimus

18 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Linja-autoliike E. Ahonen Ky:n ostoliikenteen indeksitarkistuspyyntö 358/ /2011 Khall 384 Linja-autoliike E Ahonen Ky pyytää indeksitarkistusta Nilsiän kaupungin ostamalle palveluliikenteelle. Palveluliikenteen ostoehtojen mukaan sopimushinta seuraa linja-autoliikenteen kustannusindeksiä. Muutosten lähtökohtana on kesäkuun indeksi. Edellinen tarkistus on tehty alkaen, jolloin indeksiluku oli 125,0. Kesäkuussa vastaava indeksiluku oli 130,2. Korotustarve alkaen on 4,2 %. Uudet hinnat (alv 0 %) ovat seuraavat: 200 km/pv 306, km/pv 325, km/pv 343,40 lisäkm (jos yli 300 km) 0,57 lisätunti 22,35 Ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy Linja-autoliike E. Ahonen Ky:n palveluliikenteen hintojen muutokset yllä olevat taulukon mukaisesti lukien. Merkittiin, että elinkeinoasiamies oli paikalla asian käsittelyn aikana. Lisätiedot: elinkeinoasiamies Mikko Lehto

19 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Reittipoolin maksut vuonna / /2012 Khall Tahkon reittipooli vastaa Nilsiän Tahkon alueen latujen ja moottorikelkkareittien talviaikaisesta kunnossapidosta. Reittipoolin tulot muodostuvat yritysten ja yksityisten vapaaehtoisista poolimaksuista sekä Nilsiän kaupungin ra hoi tus osuu des ta. Ta voit tee na on, että poolin rahoituksesta 50 % on yri tys/käyttä jära hoi tusta ja 50 % kau pungin osuutta. Kauden 2011/2012 maksut ovat seuraavat: - kelkkakohtainen kausimaksu 25 /kelkka - kelkkakohtainen maksu, alle viikon mittainen oleskelun ajalta10 /kelkka. Liitteenä on reittipoolin esiteluonnos. Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää vahvistaa Tahkon reittipoolin kauden 2011/2012 maksuiksi seuraavat: - kelkkakohtainen kausimaksu 25 /kelkka - kelkkakohtainen maksu, alle viikon mittainen oleskelu 10 /kelk ka. Lisätiedot: liikuntasihteeri Juhani Savolainen Khall 385 Tahkon reittipoolin maksuissa päästiin kaudella 2011/12 ensimmäistä kertaa lähelle poolisopimuksen tavoitetta, jossa Nilsiän kaupunki maksaa hoitokustannuksista puolet ja yrittäjät/käyttäjät toisen puolen. Yksityishenkilöille myytyjen kelkkatarrojen tilitykset ovat osoittautuneet yrittäjille maksutuloon suhteutettuna sen verran työlääksi, että heidän taholtaan on tullut ehdotus sirumaksamiseen siirtymisestä. Samaan aikaan sirumaksaminen on kehittynyt Suomessa ja kustannukset ovat tulleet kohtuulliselle tasolle. Nilsiän/Tahkon safariyrittäjien kanssa pidetyssä tapaamisessa on sovittu ehdotettavaksi, että maksut olisivat jatkossa 3 vrk 20 tai kausilupa 42. Palvelun tuottaja Sirumobile veloittaa maksamisesta muodostuvat kustannukset maksajalta pieniä perustamiskuluja lukuun ottamatta. Liitteenä on Sirumobilen esite.

20 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää vahvistaa Tahkon reittipoolin kelkkakohtaisiksi maksuiksi kau desta 2012/13 alkaen seuraavat: 3 vrk lupa 20 tai kausilupa 42. Maksut ovat voimassa toistaiseksi. Lisätiedot liikuntasihteeri Juhani Savolainen Liitteet Liite 393 SIRU mobiilimaksu -esite

21 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Liikuntatalon peruskojaushanke 106/ /2009 Khall 386 Opetus- ja kulttuuriministeriö on opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 42 :n perusteella vahvistanut liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelman vuosille Rahoitussuunnitelma on pohjana opetus- ja kulttuuriministeriön myöntäessä valtionavustuksia liikuntapaikkojen perustamishankkeisiin vuonna Hankekohtaisen avustuksen määrä on suunnitelmahankkeissa neljäsosa kustannuksista Opetus- ja kulttuuriministeriön liikunta paikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmassa on varattu vuodelle 2013 Nilsiän liikuntatalon peruskorjaukseen euron määräraha. Valtionavustuksen hakemista varten kaupunginhallituksen on hyväksyttävä hankkeen L2-tasoiset suunnitelmat. Suunnitelmat ovat kaupunginhallituksen kokouksessa nähtävillä. Liikuntapaikan perustamishankkeen valtionavustushakemus on jätettävä opetus- ja kulttuuriministeriöön vuoden 2012 loppuun mennessä. Ehdotus: Kaupunginhallitus 1. hyväksyy L2-tasoiset suunnitelmat liikuntatalon peruskorjaushankkeeseen 2. päättää jättää vuoden 2012 loppuun mennessä opetus- ja kulttuuriministeriölle liikuntapaikan perustamishankkeen valtionavustushakemuksen. Lisätiedot: liikuntasihteeri Juhani Savolainen ja tekninen johtaja Tanja Leppänen Liitteet Liite 394 Liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelma vuosiksi Liite 395 Liikuntatalon peruskorjaushanke kustannusarvio

22 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Kirjaston perushankehakemuksen uusiminen 349/ /2012 Khall 387 Nilsiän kaupunki on tehnyt kirjastorakennuksen peruskorjaushanke-esityksen opetus- ja kulttuuriministeriön perustamishankkeiden rahoitussuunnitel maan en simmäisen kerran vuonna Kaupunginhallitus on hyväk synyt ha ke muksen jättämisen , 13. Hanke-esitys uu dis tet tiin vuonna Kirjastorakennus on noin 30 vuot ta vanha, ja rakennuksessa on mm. sisäil ma- ja ra ken ne tutkimuksissa havaittuja ongelmia ja puutteita ja toi min nan tar peisiin liittyviä ongelmia. Han ke-esitys si säl tää kirjastorakennuksen peruskor jauk sen sekä tekniikan ja ka lustei den osittaisen uusimisen. Nilsiä-Kuopio -kuntaliitoksen yhdistymisavustusta on kirjattu käytettäväksi Nilsiän kirjaston peruskor jauksen suunnitteluun vuonna Nilsiän kaupunki uudistaa Nilsiän kir jaston peruskorjaushanke-esityksen Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoi tussuunnitelmaan ja toimittaa esityksen ELY-keskukselle jou lu kuun 2012 loppuun mennessä. Ehdotus: Kaupunginhallitus uudistaa kirjaston peruskorjausta koskevan hakemuksen ELY-keskukselle. Lisätiedot: tekninen johtaja Tanja Leppänen Liitteet Liite 396 Kirjastotalon peruskorjaus ehdotus rahoitussuunnitelmaan

23 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Ensihoitopalveluiden siirtosopimus 334/ /2012 Khall 388 Sairaanhoitopiirit vastaavat ensihoitopalveluiden järjestämisestä alkaen tervey denhuoltolain 39 ja 40 :ien mukaisesti. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto hyväksyi , 10, Pohjois-Savon sairaan hoitopiirin ensihoidon palvelutasopäätöksen siten, että palvelut tuo tetaan omana toimintana ja yhteistoiminnassa Pohjois-Savon pelastuslai toksen kanssa. Päätöksen perusteella ensihoitopalvelu ja kiireettömät suunnitellut ambulanssilla tapahtuvat potilassiirrot Nilsiän asemapaikalta tuotetaan omana toimintana. Ensihoitopalvelun siirron osalta on valmisteltu siirtosopimus, jolla sovitaan Siilisetin Nilsiän asemapaikalta tuotetun ensihoitopalvelun siirtämisestä Kys:lle alkaen. Nilsiän kaupunki hyväksyy sopimuksen kohdan 5 osalta. Ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy ensihoitopalveluiden siirtosopimuksen kohdan 5 osalta. Lisätiedot: hallintojohtaja Riitta Kokkonen Liitteet Liite 397 Ensihoitopalveluiden siirtosopimus Liite 398 Luettelo siirtyvästä omaisuudesta

24 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Lausunnon antaminen Siilinjärven kunnan rakennusjärjestysluonnoksesta 35/ / / /2012 Khall Siilinjärven kunnassa on voimassa rakennusjärjestys, jonka Siilinjärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt Rakennusjärjestys tulee uudistaa, koska nykyisen rakennusjärjestyksen ohjeiden ja määräysten ajanmukaisuus on tarkistettava sekä muuttuneiden lakien ja asetusten muutokset tulee viedä rakennusjärjestykseen tarvittavassa laajuudessa. Siilinjärven kunnan rakennuslautakunta on kokouksessaan , 11, hy väk synyt rakennusjärjestysluonnoksen, joka on asetettu yleisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. Rakennuslautakunta pyytää mm. Nilsiän kaupungin lau sun toa rakennusjärjestysluonnoksesta viimeistään mennessä. Ra kennusjärjestysluonnos on esityslistan ulkopuolisena materiaalina. Rakennustarkastaja Matti Markkanen ja maankäyttöteknikko Jukka Räsänen ovat tutustuneet rakennusjärjestysluonnokseen ja toteavat lausuntonaan, ettei heillä ole huomauttamista rakennusjärjestysluonnoksesta. Ehdotus: Kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan Siilinjärven rakennuslautakunnalle, ett ei Nilsiän kaupungilla ole huomauttamista Siilinjärven rakennus jär jes tys luon noksesta. Merkittiin, että maankäyttöteknikko oli paikalla asian käsittelyn aikana. Lisätiedot: rakennustarkastaja Matti Markkanen, maankäyttöteknikko Jukka Räsänen Khall 389 Siilinjärven kunnan rakennuslautakunta on , 31, hyväksynyt rakennusjärjestysehdotuksen, joka asetetaan yleisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. Rakennusvalvontatoimisto pyytää mm. Nilsiän kaupunginhallituksen lausuntoa mennessä rakennusjärjestysehdotuksesta. Rakennusjärjestysehdotus on esityslistan ulkopuolisena materiaalina. Ehdotus: Kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan Siilinjärven rakennuslautakunnalle, ettei Nilsiän kaupungilla ole huomauttamista Siilinjärven rakennusjärjestysehdotuksesta.

25 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus _ Lisätiedot: rakennustarkastaja Matti Markkanen _

26 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Nilsiän kaupungin ja Panu Ruotsalaisen välinen osakehuoneiston kauppakirja Asunto Oy Nilsän Vellikellon osakkeista 358/ /2012 Khall 390 Kaupunginhallitus on tehnyt omistajapoliittisen ohjelman täytäntöönpanoon liittyvän päätöksen kaupungin omistamien huoneistojen ja kiinteistöjen myynnistä vuosina Nilsiän kaupunki myy Panu Ruotsalaiselle Asunto Oy Nilsiän Vellikello -nimisessä yhtiössä omistamansa osakkeet nrot , jotka oikeuttavat hallitse maan huoneistoa osoitteessa Vellikellontie 1-5 C 9, Nilsiä. Yhtiöjär jestyksen mukaan huoneisto käsittää2 h + k + s, pinta-ala 57,5 m 2. Kauppa hinta on ,97 euroa. Kaupan kohteena olevia osakkeita rasit taa päivätyn isännöitsijätodistuksen mukainen ,03 euron osuus asunto-osakeyhtiön lainoista. Ostaja ottaa vastatakseen edellä mai nitun yhtiölainaosuuden. Ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy liitteen mukaisen kaupan ja kauppakirjan. _ Lisätiedot: elinkeinoasiamies Mikko Lehto _ Liitteet Liite 399 Nilsiän kaupungin ja Panu Ruotsalaisen välinen kauppakirja

27 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Nilsiän kapungin ja Laila Ovaskaisen välinen osakehuoneiston kauppakirja Asunto Oy Nilsiän Vellikellon osakkeista 357/ /2012 Khall 391 Nilsiän kaupunginhallitus on tehnyt omistajapoliittisen ohjelman täytäntöönpanoon liittyvän päätöksen kaupungin omistamien huoneistojen ja kiinteistöjen myynnistä vuosina Nilsiän kaupungin ja Laila Ovaskaisen välille on valmisteltu kauppakirja, jolla Nilsiän kaupunki myy Ovaskaiselle Asunto Oy Nilsiän Vellikello -nimisessä yhtiössä omistamansa osakkeet nrot , jotka oikeuttavat hallitsemaan huoneistoa osoitteessa Vellikellontie 1-5 B 6. Huoneisto käsittää 3 h + k, 74,5 m 2. Velaton kauppahinta on euroa. Kaupan koh teena olevia osakkeita rasittaa ,83 euroa velkaosuus ( isännöitsijätodistus) yhtiön lainoista. Ostaja ottaa vastatakseen edellä mai nitun yhtiölainaosuuden. Ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy liitteen mukaisen kaupan ja kauppakirjan. _ Lisätiedot: elinkeinoasiamies Mikko Lehto _ Liitteet Liite 400 Nilsiän kaupungin ja Laila Ovaskaisen välinen kauppakirja

28 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja Janne Airaksisen vuosiloman vahvistaminen 260/ /2011 Khall 392 Kaupunginjohtaja Janne Airaksinen on vuosilomalla ja , yhteensä 4 päivää. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus vahvistaa kaupunginjohtaja Janne Airaksisen vuosiloman ajalle ja , yhteensä 4 päivää. Lisätiedot: hallintojohtaja Riitta Kokkonen

29 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Nilsiän ja Rautavaaran välinen sopimus eläinlääkäritilojen käyttämisestä 359/ /2012 Khall 393 Juankosken ja Nilsiän kaupunkien sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Tuusniemen ja Siilinjärven kuntien kesken on ollut sopimus ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen muodostamisesta. Sopimuksen 6 :ssä on sovittu kiinteistöjen jaosta seuraavaa: "Eläinlääkärin vastaanottotilan ja siihen liittyvien sivutoimipisteiden ylläpidon maksavat yhteisvastuullisesti ne kunnat, joita tilat palvelevat." Nilsiän kaupungintaloon ovat maaliskuussa 2012 valmistuneet uudet eläinlääkärin vastaanottotilat ja niihin liittyvät toimisto-, asuin ja autotallitilat. Tilojen kokonaispinta-ala on 322 m 2, josta autotallin osuus on 87 m 2. Rakennuskustannukset olivat yhteensä euroa. Uusissa tiloissa on vastaanottotilat kolmelle eläinlääkärille. Tiloissa on sähkön ja veden erillismittaus. Käyttökorvauksen laskentaperusteena ovat Nilsiän kaupungintalon ns. perusvuokrataso, johon lisätään eläinlääkäritilojen rakennuskustannuksille laskettava 5 %:n pääomakustannus. Perusvuokrataso on ko. tiloissa euroa ja muu toksen pääomakustannus euroa, yhteensä kuukausikustannus on euroa, josta Rautavaaran osuus on kolmannes. Jaon perusteena on eläinlääkäreiden määrä. Kolmesta eläinlääkäristä Nilsiän osuus on kaksi. Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Nilsiän ja Rautavaaran eläinlääkintätiloja koskevan sopimuksen kustannusten jaon suhteeksi, että Rautavaaran osuus vuotuisista kiinteistökustannuksista on yksi kolmasosa. Laskutus alkaa lukien ja laskutus loppuu heti, jos Rautavaaralle tulee eläinlääkäri omaan vastaanottopisteeseen. _ Lisätiedot: elinkeinoasiamies Mikko Lehto _ Liitteet Liite 401 Nilsiän kaupungin ja Rautavaaran kunnan välinen vuokrasopimus eläinlääkäritoiminnan vastaanottotiloista ja autotallista

30 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitukselle tiedoksi saatettavia päätöksiä ja kirjeitä Khall 394 Kokouskutsut: Siilinjärven perusturvalautakunta Pöytäkirjat: Savo-Pielisen jätelautakunta Ympäristölautakunta Pöytäkirjan otteet: Pohjois-Savon liiton maakuntahallitus , 131; Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaavaehdotuksen hyväksyminen nähtäville asetettavaksi Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskuksen johtokunta , 49; Kuntalaskutusvirheen oikaisu asumispalveluissa Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskuksen johtokunta , 50; Talousarvioseuranta ajalta Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskuksen johtokunta , 51; Liilelaitos Siiliset-peruspalvelukeskuksen talousarvion 2012 toteutuma-arvio lokakuun seurantatilanteen pohjalta Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskuksen johtokunta , 52; Asiakas- ja potilastietojen siirto Kuopion käyttöön Siiliset-yhteistoiminta-alueen purkautuessa Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta , 74; Pohjois-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätös Valtion viranomaisten päätöksiä ja kirjeitä: Pohjois-Savon ELY-keskus ; Päätös harkinnanvaraisen avustuksen myöntämisestä rakennusperinnön hoitoon vuoden 2012 talousarvion momentilta Avustusta myönnetään euroa. Pohjois-Savon ELY-keskus ; Päätös taksilupien enimmäismäärien vahvistamisesta Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueella Itä-Suomen aluehallintovirasto ; Päätös valtionavustuksesta sosiaali- ja terveydenhuollon knorjaushankkeeseen (Nilsiän terveyskeskuksen vuodeosaston uudisrakennus sekä kellarin osittainen peruskorjaus). Vahvistettava valtinoavustus on euroa. Itä-Suomen aluehallintovirasto ; Päätös Pentti Hartikainen ja neljän muun henkilön tekemään hallintokanteluun Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Työterveyslaitos ; "Savuton Suomi 2040" -kampanja Valtiovarainministeriö ; Päätös kuntien harkinnanvarai sen val tionosuuden korotuksen myöntämisestä vuonna 2012 Maaseutuvirasto ; Hallintolain mukainen kuuleminen takaisinperintäasiassa Liikennevirasto ; "Kohti uudenlaista joukkoliikennettä" -esite Opetus- ja kulttuuriministeriö ; Liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelma vuosiksi

31 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Yleiskirjeet: Suomen Kuntaliitto ; Kuntsu kuntapäiville Ouluun Kiinteistönluovutusilmoitukset: Huttunen Veli Matti ja Huttunen Merja Hannele sekä Huttunen Jarno ja Huttunen Janne Veli Hartikainen Veijo Antero sekä Hartikainen Jouni Markus Kristian Kuosmanen Asko Tapio sekä Hämynen Aila Maarit, Savonen Leila Margareeta, Kauppinen Mikko Jari-Matti, Kallio Miika Joel Tapio ja Kauppinen Outi Katariina Heikkilä Aino, Marttinen Sisko ja Martikainen Liisa Helena kuolinpesä sekä Savikumpu Eeva Marketta AMK Rakennus Oy sekä Nousiainen Jarno Markus Hartikainen Tuomo kuolinpesä sekä Hartikainen Ari Olavi Tissari Veijo Kalevi sekä Tissari Niina Sanna Katariina ja Tissari Jarkko Henrik Prego Ky, Hilakari sekä Hilakari Raimo Tapio ja Hilakari Tuire Marketta Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää merkitä em. päätökset ja kirjeet tiedok si. Päätös: Merkittiin tiedoksi. _ Lisätiedot: hallintojohtaja Riitta Kokkonen _

32 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano Khall 395 Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kuntalain 56 :n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että pää tös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytän töön panematta. Asia on viipymättä saatettava uudelleen valtuuston käsi teltäväkäsi. Ehdotus: Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginvaltuuston ja te ke mät päätökset ovat syn tyneet lainmukaisessa järjestykses sä ja val tuus ton toi mivallan puitteissa. Kaupunginhallitus päättää, että pää tök set ovat täy täntöön pantavissa, mi käli kysymys ei ole pöydälle pannuis ta asioista tai sellaisista asioista, jois sa täytäntöönpano tekisi mahdollisen va lituksen mi tättömäksi sekä viimek si mainittujen asioiden osalta sen jäl keen, kun ne ovat saavuttaneet lain voiman. Lisätiedot: hallintojohtaja Riitta Kokkonen

33 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Nilsiän kaupungin ja SKP Kapital Oy:n välisen maanvuokrasopimuksen jatkaminen, Parkkila RN:o 8:369 42/ /2012 Khall 396 Nilsiän kaupunki on vuokrannut SKP Kapital Oy:lle Parkkila RN:o 8:369 -nimisen tilan allekirjoitetulla maanvuokrasopimuksella. Kiinteistöllä toimii mm. linja-autoasema ja huoltoasema. Alkuperäisen sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy Vuosivuokra on ollut 100 markkaa, jonka yhtiö on kerralla maksanut vuonna SKP Kapital Oy pyytää, että Nilsiän kaupunki jatkaisi vuokra-aikaa kaksi vuotta, jolloin sopimus päättyisi Kaupunginhallitus on hylännyt SKP Kapital Oy:n ostotarjouksen tilasta Parkkila RN:o 8:369. Perusteena hylkäämiselle oli varmistaa kaupungin oman tonttivarannon olemassaolo keskusta-alueen kehittämisen ohjaamiseksi. Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää jatkaa Nilsiän kaupungin ja SKP Kapital Oy:n välistä vuokrasopimusta saakka. Merkittiin, että Pekka P. Tiihonen ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Merkittiin, että elinkeinoasiamies oli paikalla asian käsittelyn aikana. Lisätiedot: elinkeinoasiamies Mikko Lehto

34 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 24/ NILSIÄN KAUPUNKI Kaupunginhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä Kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa: Pykälät: , 386 (2. kohta), 387, 389, 394, 395 Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: , 386 (1. kohta), 388, , 396 Hallintolainkäyttölain 5 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutos-ta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Valituskielto Kunnallisen virkaehtosopimuslain 26 :n perusteella viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta päätökseen sillä perusteella, että virkaehtosopimusta olisi virheellisesti sovellettu tai tulkittu eikä saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai hallintoriita-asiana käsiteltäväksi, jos hänellä tai viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. Myöskään työntekijällä ei ole valitusoikeutta silloin, kun hänellä tai työntekijäyhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. Asian vireillepano työtuomioistuimessa edellyttää pääsopimuksen tai työehtosopimuksen mukaisia neuvotteluja. Pykälät: 392 OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Nilsiän kaupunginhallitus, PL 32, Nilsiä. Pykälät: , 386 (1. kohta), 388, , 396 Oikaisuvaatimus on tehtävät 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Pykälät: 380 Valitusviranomainen ja valitusaika Kuopion hallinto-oikeus Puijonkatu 29 A, 2. krs. PL Kuopio puh (vaihde) fax sähköposti: Valitusaika 30 päivää. Päätöksen antopäivä: Valitusaika luetaan päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuun ottamatta.

35 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 24/ Valituskirjelmä Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä - perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä - päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus päätöksen antamispäivästä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaisel le. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 ) Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirja on toimitettava hallinto-oikeudelle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa.

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2012 368. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2012 368. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2012 368 Kunnanhallitus 17.07.2012 ASIAT Otsikko Sivu 161 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 371 162 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 372 163 Lausunto Ristijärven

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 19/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 19/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 19/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 8.12.2014 klo 22:20-22:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Poissa olleet et Muut saapuvilla

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 Ympäristölautakunta Aika 19.03.2014 klo 17:30-18:40 Paikka Virastotalo II, kokoustila Käsitellyt asiat :t 50-70 Otsikko Sivu 50 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. jäsen. Isoahteen varaj Ekdahlin varaj. esittelijä sihteeri ymp.sihteeri KH:n edustaja

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. jäsen. Isoahteen varaj Ekdahlin varaj. esittelijä sihteeri ymp.sihteeri KH:n edustaja -1, YMP 12.11.2013 17:30 Kokousaika 12.11.2013 kello 17.30-18.50 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaikkonen Aimo Maijala

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Sivu 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 101 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Sivu 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 101 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 22.04.2014 klo 17:00-17:33 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23. Ympäristölautakunta 12.12.2012. Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55. Toivakan kunnanvirasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23. Ympäristölautakunta 12.12.2012. Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55. Toivakan kunnanvirasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23 Ympäristölautakunta 12.12.2012 Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55 Paikka Toivakan kunnanvirasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 72 Pöytäkirjan tarkastustapa 3 73 Laillisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Marttila-Inkilä ja Hanna Nuutinen. Sivu 25 Kunnanvaltuuston 15.12.2014 pidetyn kokouksen päätösten

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Marttila-Inkilä ja Hanna Nuutinen. Sivu 25 Kunnanvaltuuston 15.12.2014 pidetyn kokouksen päätösten LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 37 Kunnanhallitus Aika 02.02.2015 klo 17:00-19:50 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 34

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 34 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 34 20.05.2015 AIKA 20.05.2015 klo 16:00-18:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 265 Kunnanhallitus 04.06.2012 AIKA 04.06.2012 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 242. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 242. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 242 14.05.2012 ASIAT Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 244 108 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 245 109 Lausunto oikeusministeriön esityksestä

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 VESILAHDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 Kokousaika Tiistai 24.4.2012 klo 19.00 22.20 Kokouspaikka Rakennustoimisto Osallistujat Jäsen: Varajäsen: Päätöksentekijät Alakoski Virpi Ala-Orvola Markku

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 Ympäristölautakunta 25.04.2013 AIKA 25.04.2013 klo 18:30-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 16:30-18:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 113 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 264 VUODEN 2012 TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALIN VAALI-

Otsikko Sivu 264 VUODEN 2012 TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALIN VAALI- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2011 558 Kunnanhallitus 17.10.2011 AIKA 17.10.2011 klo 15:00-16:50 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 264 VUODEN 2012 TASAVALLAN

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501. Kunnanhallitus 16.12.2013. Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501. Kunnanhallitus 16.12.2013. Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501 Kunnanhallitus 16.12.2013 Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 315 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 188. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 188. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 188 Kunnanhallitus 04.04.2012 ASIAT Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 191 82 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 192 83 Sotkamon kunnan tilinpäätös

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 87

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 87 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 87 Tekninen lautakunta 25.08.2014 AIKA 25.08.2014 klo 17:00-18:50 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93 Rakennuslautakunta 04.09.2013 Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 54 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Drockila Rune Jäsen. Metsola Anne Jäsen. Tuomala Markku Jäsen. Rupponen Matti Pöytäkirjanpitäjä

Drockila Rune Jäsen. Metsola Anne Jäsen. Tuomala Markku Jäsen. Rupponen Matti Pöytäkirjanpitäjä PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 459 Kunnanhallitus AIKA 02.12.2013 klo 17:00-18:15 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Tjeder Sari Puheenjohtaja Lehto Raul Varapuheenjohtaja Drockila Rune Jäsen Halme Seija Jäsen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 235

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 235 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 235 Kunnanhallitus 23.06.2009 AIKA 23.06.2009 klo 14:15-16:45 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot