Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 24/ Nilsiän kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 24/2012 618. Nilsiän kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Aika klo 15:00-16:05 Paikka Nilsiän kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 374 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kokouksen työjärjestys Asemakaavan laatiminen, Tahko Golf Club Oy, Petäjälampi 623 kortteli Asemakaavan muutos Tahkovuori, kortteli 214 (osa) 625 Valkamalahdentie 379 Asemakaavan muutos, Nilsiän keskustaajaman kortteli Kiinteistö Oy Rikuniemenranta/Pauli Hentusen hakemus 629 kiinteistön käyttötarkoituksen muutoksesta 381 Nilsiän kaupungin ja Suomen Ravintolataito Oy:n välisen 631 vuokrasopimuksen jatkaminen 382 Toimintatilan osoittaminen lähipalveluiden 632 kehittämishankkeelle 383 Kiinteistö Oy Nilsiänportin vuokrasopimuksen siirto Linja-autoliike E. Ahonen Ky:n ostoliikenteen 634 indeksitarkistuspyyntö 385 Reittipoolin maksut vuonna Liikuntatalon peruskojaushanke Kirjaston perushankehakemuksen uusiminen Ensihoitopalveluiden siirtosopimus Lausunnon antaminen Siilinjärven kunnan 640 rakennusjärjestysluonnoksesta 390 Nilsiän kaupungin ja Panu Ruotsalaisen välinen 642 osakehuoneiston kauppakirja Asunto Oy Nilsän Vellikellon osakkeista 391 Nilsiän kapungin ja Laila Ovaskaisen välinen osakehuoneiston 643 kauppakirja Asunto Oy Nilsiän Vellikellon osakkeista 392 Kaupunginjohtaja Janne Airaksisen vuosiloman vahvistaminen Nilsiän ja Rautavaaran välinen sopimus eläinlääkäritilojen 645 käyttämisestä 394 Kaupunginhallitukselle tiedoksi saatettavia päätöksiä ja kirjeitä Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano Nilsiän kaupungin ja SKP Kapital Oy:n välisen maanvuokrasopimuksen jatkaminen, Parkkila RN:o 8:

2 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 24/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Tolppanen Tapio puheenjohtaja Hartikainen Kaisa jäsen Keinänen Pentti jäsen Liukkunen Markku jäsen Pentikäinen Sakari jäsen Ruotsalainen Kati jäsen Räsänen Marketta jäsen Tiihonen Pekka P. jäsen Selkimäki Erkki Ritva Asikaisen varajäsen Poissa Asikainen Ritva jäsen Muu Leskinen Jaakko kvalt pj Korhonen Raimo kvalt 1. vpj Soininen Pentti kvalt 2. vpj Airaksinen Janne kaupunginjohtaja, esittelijä Kokkonen Riitta hall.joht., pöytäkirjanpitäjä Lehto Mikko elinkeinoasiamies :t , 396, klo 15:15-15:30 Allekirjoitukset Tapio Tolppanen Puheenjohtaja Riitta Kokkonen Pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Markku Liukkunen Sakari Pentikäinen Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Nilsiän kaupungintalo, , klo 9:00-11:00 Riitta Kokkonen pöytäkirjanpitäjä

3 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Khall 374 Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan kunnanhallitus on päätösvaltainen, kun jäsenistä on läsnä enemmän kuin puolet jäsenmäärästä. Ehdotus: Kaupunginhallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Khall 375 Hallintosäännön 29 :n mukaan pöytäkirja on tarkastettava toimielimen päättämällä tavalla. Ehdotus: Kaupunginhallitus valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkasta jiksi Markku Liukkusen ja Sakari Pentikäisen sekä varalle Kati Ruotsalaisen. Päätös: Valittiin Markku Liukkunen ja Sakari Pentikäinen, varalle Kati Ruotsalainen.

5 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Kokouksen työjärjestys Khall 376 Ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Hyväksyttiin, lisäksi kaksi pykälää lisäesityslistalta.

6 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Asemakaavan laatiminen, Tahko Golf Club Oy, Petäjälampi kortteli / /2010 Khall Tahko Golf Club Oy on tehnyt aloitteen asemakaavan laatimiseksi Petäjälammen Golden Resort alueella. Tavoitteena on mahdollistaa golfin Koulutuskeskuksen toteuttaminen. Kaavahanke käsiteltäisiin Petäjälammen asemakaava-alueen laajennuksena ja siihen sisältyisi myös Golden Resort alueen päärakennus, joka on toteutettu rakennuslupamenettelyssä osayleiskaavan perusteella. Golfyhtiön aloite käsittää myös asemakaavan muutoksen laatimisen vanhemman golfkentän, Old Coursen alueella vahvistetussa Golfalueen asemakaavassa alue on osoitettu Urheilu- ja virkistyspalvelualueek si VU = Alueelle saa rakentaa golfkentän ja sitä palvelevia rakennuksia ja rakenteita sekä huoltoteitä. Alueelle voi sijoittaa reitistöjä mm. kävelyä, pyöräilyä, hiihtoa ja ratsastusta varten. Omissa selvityksissään golfyhtiö on todennut ettei kyseiselle alueelle ole mitään käyttöä golfkenttänä. Asemakaavan muu tok sella syn ty vän ra kennus oi keu den toteuttaminen edesauttaisi huomattavasti vireillä olevaa gol fin Koulutuskeskushanketta. Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää ryhtyä laatimaan Tahko Golf Club Oy:n esittämiä asemakaavaa ja asemakaavan muutosta. Hankkeessa noudatetaan kaupunginvaltuuston hyväksymän päätöksen mukaista matkailualueen maankäyttömaksua. Maankäyttömaksun suuruus on 75 /k-m2. Maankäyttömaksu peritään vain lisääntyneen rakennusoikeuden osalta. Merkittiin, että maankäyttöteknikko oli paikalla asian käsittelyn aikana. Merkittiin, että Pekka P. Tiihonen saapui paikalle tämän asian kä sit te lyn aikana. Lisätiedot: maankäyttöteknikko Jukka Räsänen

7 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Khall FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy on valmistellut Petäjälammen Golden Resort alueelle asemakaavan, jolla muodostuu kortteli 337. Asemakaava-alue sijaitsee Sieraniemessä Petäjälammen läheisyydessä. Asemakaava koskee tilaa 40:23, jolla sijaitsee Tahko Golf Club Oy:n Golden Resort golfclub -rakennus. Kaavoitettava alue on n. 1,4 ha. Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää asettaa MRL 62 :n mukaisesti nähtäville Tahkovuoren korttelia 337 koskevan asemakaavan muutoksen valmisteluaineiston. Saman aikaisesti pidetään nähtävillä hanketta koskeva osallistu mis- ja arviointisuunnitelma. _ Merkittiin, että elinkeinoasiamies oli paikalla asian käsittelyn aikana. _ Lisätiedot: elinkeinoasiamies Mikko Lehto _ Khall 377 Tahkovuoren korttelia 337 koskevan asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat olleet nähtävillä välisenä aikana. Yhtään muistutusta ei ole jätetty. Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää asettaa MRA 27 :n mukaisesti nähtäville Tahkovuoren asemakaavan korttelin 337 asemakaavaehdotuksen. Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot ympäristölautakunnalta ja Pohjois-Savon ELY-keskukselta. Merkittiin, että elinkeinoasiamies oli paikalla asian käsittelyn aikana. Lisätiedot: elinkeinoasiamies Mikko Lehto Liitteet Liite 386 Asemakaavaehdotus , kortteli 337 Liite 387 Kaavaselostus, ehdotus , kortteli 337

8 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Asemakaavan muutos Tahkovuori, kortteli 214 (osa) Valkamalahdentie 359/ /2010 Khall Tahko Golf Club Oy on tehnyt aloitteen asemakaavan laatimiseksi Petäjälammen Golden Resort alueella. Tavoitteena on mahdollistaa golfin Koulutuskeskuksen toteuttaminen. Kaavahanke käsiteltäisiin Petäjälammen asemakaava-alueen laajennuksena ja siihen sisältyisi myös Golden Resort alueen päärakennus, joka on toteutettu rakennuslupamenettelyssä osayleiskaavan perusteella. Golfyhtiön aloite käsittää myös asemakaavan muutoksen laatimisen vanhemman golfkentän, Old Coursen alueella vahvistetussa Golfalueen asemakaavassa alue on osoitettu Urheilu- ja virkistyspalvelualueek si VU = Alueelle saa rakentaa golfkentän ja sitä palvelevia rakennuksia ja rakenteita sekä huoltoteitä. Alueelle voi sijoittaa reitistöjä mm. kävelyä, pyöräilyä, hiihtoa ja ratsastusta varten. Omissa selvityksissään golfyhtiö on todennut ettei kyseiselle alueelle ole mitään käyttöä golfkenttänä. Asemakaavan muu tok sella syn ty vän ra kennus oi keu den toteuttaminen edesauttaisi huomattavasti vireillä olevaa gol fin Koulutuskeskushanketta. Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää ryhtyä laatimaan Tahko Golf Club Oy:n esittämiä asemakaavaa ja asemakaavan muutosta. Hankkeessa noudatetaan kaupunginvaltuuston hyväksymän päätöksen mukaista matkailualueen maankäyttömaksua. Maankäyttömaksun suuruus on 75 /k-m2. Maankäyttömaksu peritään vain lisääntyneen rakennusoikeuden osalta. Merkittiin, että maankäyttöteknikko oli paikalla asian käsittelyn aikana. Merkittiin, että Pekka P. Tiihonen saapui paikalle tämän asian kä sit te lyn aikana. Lisätiedot: maankäyttöteknikko Jukka Räsänen

9 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Khall FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy on valmistellut Old Course -golfalueen asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaselostuksen. Asemakaavan muutosalue sijaitsee Sääskiniemen itäosassa Valkamalahdentien päässä. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muut taa osa golfalu eesta loma-asuntojen korttelialueeksi. Kaavamuutoksessa on golfalueen reunaan korttelin 214 jatkeeksi osoitettu viisi uutta rakennuspaikkaa, katualue ja VU/k -alue. Kaavamuutoksella on osoitettu uutta rakennusoikeutta 1750 k-m2. Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää asettaa MRL 62 :n mukaisesti nähtäville Tahkovuoren korttelin 214 laajennusta koskevan asemakaavan muutoksen valmisteluaineiston. Samanaikaisesti pidetään nähtävillä hanketta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma. _ Merkittiin, että elinkeinoasiamies oli paikalla asian käsittelyn aikana. _ Lisätiedot: elinkeinoasiamies Mikko Lehto _ Khall 378 Tahkovuoren asemakaava-alueen korttelin 214 laajennusta koskevan asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto sekä hanketta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat olleet nähtävillä välise nä aikana. Yhtään muistutusta ei ole jätetty. Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää asettaa MRL 27 :n mukaisesti nähtäville Tahkovuoren asemakaavan korttelin 214 (Valkamalahdentie) koskevan asemakaavaehdotuksen. Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot ympäristölautakunnalta ja Pohjois-Sa von ELY-keskukselta. Merkittiin, että elinkeinoasiamies oli paikalla asian käsittelyn aikana. Lisätiedot: elinkeinoasiamies Mikko Lehto

10 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Liitteet Liite 388 Asemakaavan muutos, ehdotus , Old Course -golfalue Liite 389 Kaavaselostus, ehdotus , Old Course -golfalue

11 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Asemakaavan muutos, Nilsiän keskustaajaman kortteli / /2012 Khall Khall Nilsiän keskustaajamassa Mäntyrinteen alueella korttelin 615 asemakaavamerkintä on AR, joka on tarkoitettu rivitalojen rakentamisalueeksi. Rivitalotonttien kysyntä on vähäistä ja kohdistuu pääasiassa keskusta-alueelle. Mäntyrinne on haluttua omakotirakentamisen aluetta, jolla tonttitarjontaa on enää vähän. Tämän vuoksi on perusteltua käynnistää korttelin 615 asemakaavan muutos siten, että AR -merkintä muutetaan AO -merkinnäksi. Kortteli on mahdollista jakaa neljäksi omakotitontiksi. Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää käynnistää asemakaavan muutoksen Nilsiän keskustaajaman korttelissa 615. Merkittiin, että elinkeinoasiamies oli paikalla asian käsittelyn aikana. Lisätiedot: elinkeinoasiamies Mikko Lehto FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy on laatinut Nilsiän keskustaajaman korttelin 615 asemakaavan muutosta koskevan valmisteluaineiston ja osallistumissuunnitelman. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa alueelle omakotirakentamista rivitalorakentamisen sijaan. Alueelle osoitetaan neljä rakennuspaikkaa. Kaavoitettava alue on noin 0,78 ha:n suu ruinen. Kaava muutosalue on rajattu korttelin 615 rajojen mukaan. Alue rajautuu lähivir kistys- ja katualueisiin. Aineisto on liit tee nä. Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää asettaa MRL 62 :n mukaisesti nähtäville Nilsiän keskustaajaman korttelin 615 asemakaavan muutoksen valmisteluaineiston. Samanaikaisesti pidetään nähtävillä hanketta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Merkittiin, että elinkeinoasiamies oli paikalla asian käsittelyn aikana. Lisätiedot: elinkeinoasiamies Mikko Lehto

12 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Khall 379 Nilsiän keskustaajaman korttelin 615 asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto ja hanketta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat olleet yleisesti nähtävänä välisenä aikana. Hankkeesta ei tullut yhtään muistutusta. Edellisen kokouskäsittelyn jälkeen on tullut esille, että Mäntyrinteen kaava-alueella on tehty useita vastaavanlaisia muutoksia luovutettaessa tontteja rakentajille. Tästä syystä on tarkoituksenmukaista tarkastella Mäntyrinteen asemakaava-aluetta kokonaisuutena ja tehdä asemakaavan korttelia 615 laajemmin asemakaavan tarkistutukset vastaamaan alueen todellista tilannetta. Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää laajentaa asemakaavan tarkistukset koskemaan koko Mäntyrinteen aluetta. Korttelin 615 asemakaavan muutos palau tetaan valmisteltavaksi uudelleen. Merkittiin, että elinkeinoasiamies oli paikalla asian käsittelyn aikana. Lisätiedot: elinkeinoasiamies Mikko Lehto

13 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Kiinteistö Oy Rikuniemenranta/Pauli Hentusen hakemus kiinteistön käyttötarkoituksen muutoksesta 340/ /2012 Khall 380 Kiinteistö Oy Rikunniemenranta/Pauli Hentunen on hakenut lupaa poiketa Nilsiän kaupungin Tahkovuoren asemakaavan määräyksistä korttelissa 219 olevan ra kennuspaikan nro 2 osalta. Rakennuspaikka on n m2:n suuruinen tila M605. Voimassa olevan asemakaavan mukainen kaavamerkintä on RM. Poikkea mi nen koskee rakennuksen käyt tötar koi tuk sen muut tamista si ten, että lo ma-asunto muutetaan vakinai seksi asun nok si. Naapureita on kuultu maankäyttö- ja rakennuslain :n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 86 :n mukaisesti. Naapureilla ei ole ollut huomauttamista hakemuksen johdosta. Maankäyttö- ja rakennuslain 171 :n mukaan kunta voi erityisestä syystä myöntää poikkeuksen tässä laissa säädetyistä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista. Kunta ei kuitenkaan saa myöntää poikkeusta, kun kysymys on 1 uuden rakennuksen rakentamisesta ranta-alueelle, jolla ei ole voimassa 72 :n 1 momentissa tarkoitettua kaavaa; 2 vähäistä suuremmasta poikkeamisesta asemakaavassa osoitetusta tontti- tai rakennuspaikkakohtaisesta kokonaisrakennusoikeudesta taikka vähäistä suuremman rakennusoikeuden osoittamisesta alueelle, jolle asemakaavassa ei ole osoitettu rakennusoikeutta; 3 poikkeamista rakennuksen suojelua koskevasta kaavamääräyksestä; 4 poikkeamista 53 :n 3 momentissa tarkoitetusta asemakaavan hyväksymisestä johtuvasta rakennuskiellosta. Koska kysymyksessä on muusta kuin 2 momentissa tarkoitetuista tapauksista, voi poikkeamisen myöntää kunta, mikäli poikkeamisen edellytykset täytty vät. Poikkeaminen ei saa: 1 aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön järjestämiselle; 2 vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista; 3 vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeamista ei saa myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Ehdotus: Kaupunginhallitus myöntää Kiinteistö Oy Rikunniemenrannalle luvan poiketa Tahkovuoren asemakaavan määräyksistä siten, että Nilsiän kaupungin Nil siän kylässä sijaitsevan tilan Ri kunniemenranta Rn:o 69:55 käyt tö tar koi tus muut tuu lo ma-asun to käy tös tä py sy vään asu mi seen.

14 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Alueella ei ole sellaisia luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön kannalta merkittäviä kohteita, joiden suojelutavoitteiden saavuttaminen vaarantuisi poikkeamisen johdosta. Poikkeamishakemuksen mukainen käyttötarkoituksen muutos ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoinkaan aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Poikkeamispäätös on voimassa kaksi vuotta päätöksen antamisesta lukien. Tätä poikkeamispäätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava vastaavan ajan kuluessa. Ennen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava rakennuslupa ja esitettävä todistus poikkeamispäätöksen lainvoimaisuudesta. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Sovelletut oikeusohjeet: Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) 171.1, 172. Merkittiin, että elinkeinoasiamies oli paikalla asian käsittelyn aikana. Lisätiedot: elinkeinoasiamies Mikko Lehto Liitteet Liite 390 Kiinteistö Oy Rikuniemenrannan hakemus kiinteistön käyttötarkoituksen muutoksesta

15 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Nilsiän kaupungin ja Suomen Ravintolataito Oy:n välisen vuokrasopimuksen jatkaminen 352/ /2012 Khall 381 Nilsiän kaupunki on vuonna 2001 vuokrannut Syvärin Laivat Oy:lle (myöhemmin Suomen Ravintolataito Oy:lle) Nilsiän vierasvenesataman rantaravintolarakennuksen sekä rakennukseen välittömästi liittyvän piha-alueen. Vuokralainen on sopimuksella sitoutunut ylläpitämään vierasvenepalvelut auki kesä - elokuun välisenä aikana. Lisäksi vuokralainen on vastannut ns. terassialueen puhtaanapidosta sekä huolehtinut polttoaineen jakelusta. Vuokra-aika on päättynyt kesäkauden 2012 jälkeen. Suomen Ravintolataito Oy:n kanssa on neuvoteltu vuokraamisen jatkamista koskeva sopimus, jolla Nilsiän vierasvenesataman palvelurakennuksen vuokraamista jatketaan alkaen kymmenen vuoden ajaksi. Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen Nilsiän kaupungin ja Suomen Ravintolataito Oy:n välisen vuokrasopimuksen. Merkittiin, että elinkeinoasiamies oli paikalla asian käsittelyn aikana. Lisätiedot: elinkeinoasiamies Mikko Lehto Liitteet Liite 391 Nilsiän kaupungin ja Suomen Ravintolataito Oy:n välinen vuokrasopimus

16 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Toimintatilan osoittaminen lähipalveluiden kehittämishankkeelle 356/ /2012 Khall 382 Nilsiässä on käynnistetty keväällä 2012 valtakunnallinen Sininauhaliiton hanke "Järjestölähtöisten lähipalveluiden kehittämishanke". Hankkeessa on yhte nä toiminta-alueena ollut Siiliset -alue. Kiinteistö Oy Nilsiän Vuokratalot on antanut Leivontien kerrostalosta toimintatilat hankkeen käyttöön kor vauk setta ja Nilsiän kaupunki on palkannut työllistämistuella yhden henki lön. Leivontuvan tila ei täytä toiminnalle asetettuja vaatimuksia mm. hätäpois tumisteiden osalta. Nilsiän kaupungintalon Koulutien puolesta siivestä on mahdollista kolme huonetta lähipalveluiden toimintakeskuksen käyttöön. Huoneiden pinta-ala ilman käytävätiloja on yhteensä 41 m2. Ehdotus: Kaupunginhallitus osoittaa lähipalveluiden kehittämishankkeen toimintakeskustiloiksi Nilsiän kaupungintalon huoneet nro:t 005, 006 ja 017. Ti lat luo vu tetaan korvauksetta hankkeen toiminta-ajaksi. _ Merkittiin, että elinkeinoasiamies oli paikalla asian käsittelyn aikana. _ Lisätiedot: elinkeinoasiamies Mikko Lehto _

17 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Kiinteistö Oy Nilsiänportin vuokrasopimuksen siirto 330/ /2012 Khall 383 Nilsiän kaupunki on allekirjoitetulla vuokrasopimuksella vuokrannut T:mi Riitta Jaakkola kaupungin omistaman n. 56 m2:n suuruisen liikehuoneiston pizzeria-ravintolaa varten. T:mi Riitta Jaakkolan liiketoiminta on lukien siirtynyt T:mi Sari Aho sel le. Sari Ahonen on puolestaan myynyt liiketoiminnan lukien Be hesti & Rashid Foods avoin yhtiölle. Yrittäjät ovat kuopiolaisia. Ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy 1. Kiinteistö Oy Nilsiänportissa omistamansa liikehuoneiston vuokrasopimuksen siirtymisen T:mi Riitta Jaakkolalta väliseksi ajaksi T:mi Sari Ahoselle, 2. Nilsiän kaupungin ja Behesti & Rashid Foods avoin yhtiö välisen liikehuoneiston vuokrasopimuksen. Vuokraus alkaa ja vuokra on vuokrasuhteen alussa 535,30 euroa/kk. Merkittiin, että elinkeinoasiamies oli paikalla asian käsittelyn aikana. Lisätiedot: elinkeinoasiamies Mikko Lehto Liitteet Liite 392 Nilsiän kaupungin ja Behesti & Rashid Foods avoin yhtiö välinen vuokrasopimus

18 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Linja-autoliike E. Ahonen Ky:n ostoliikenteen indeksitarkistuspyyntö 358/ /2011 Khall 384 Linja-autoliike E Ahonen Ky pyytää indeksitarkistusta Nilsiän kaupungin ostamalle palveluliikenteelle. Palveluliikenteen ostoehtojen mukaan sopimushinta seuraa linja-autoliikenteen kustannusindeksiä. Muutosten lähtökohtana on kesäkuun indeksi. Edellinen tarkistus on tehty alkaen, jolloin indeksiluku oli 125,0. Kesäkuussa vastaava indeksiluku oli 130,2. Korotustarve alkaen on 4,2 %. Uudet hinnat (alv 0 %) ovat seuraavat: 200 km/pv 306, km/pv 325, km/pv 343,40 lisäkm (jos yli 300 km) 0,57 lisätunti 22,35 Ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy Linja-autoliike E. Ahonen Ky:n palveluliikenteen hintojen muutokset yllä olevat taulukon mukaisesti lukien. Merkittiin, että elinkeinoasiamies oli paikalla asian käsittelyn aikana. Lisätiedot: elinkeinoasiamies Mikko Lehto

19 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Reittipoolin maksut vuonna / /2012 Khall Tahkon reittipooli vastaa Nilsiän Tahkon alueen latujen ja moottorikelkkareittien talviaikaisesta kunnossapidosta. Reittipoolin tulot muodostuvat yritysten ja yksityisten vapaaehtoisista poolimaksuista sekä Nilsiän kaupungin ra hoi tus osuu des ta. Ta voit tee na on, että poolin rahoituksesta 50 % on yri tys/käyttä jära hoi tusta ja 50 % kau pungin osuutta. Kauden 2011/2012 maksut ovat seuraavat: - kelkkakohtainen kausimaksu 25 /kelkka - kelkkakohtainen maksu, alle viikon mittainen oleskelun ajalta10 /kelkka. Liitteenä on reittipoolin esiteluonnos. Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää vahvistaa Tahkon reittipoolin kauden 2011/2012 maksuiksi seuraavat: - kelkkakohtainen kausimaksu 25 /kelkka - kelkkakohtainen maksu, alle viikon mittainen oleskelu 10 /kelk ka. Lisätiedot: liikuntasihteeri Juhani Savolainen Khall 385 Tahkon reittipoolin maksuissa päästiin kaudella 2011/12 ensimmäistä kertaa lähelle poolisopimuksen tavoitetta, jossa Nilsiän kaupunki maksaa hoitokustannuksista puolet ja yrittäjät/käyttäjät toisen puolen. Yksityishenkilöille myytyjen kelkkatarrojen tilitykset ovat osoittautuneet yrittäjille maksutuloon suhteutettuna sen verran työlääksi, että heidän taholtaan on tullut ehdotus sirumaksamiseen siirtymisestä. Samaan aikaan sirumaksaminen on kehittynyt Suomessa ja kustannukset ovat tulleet kohtuulliselle tasolle. Nilsiän/Tahkon safariyrittäjien kanssa pidetyssä tapaamisessa on sovittu ehdotettavaksi, että maksut olisivat jatkossa 3 vrk 20 tai kausilupa 42. Palvelun tuottaja Sirumobile veloittaa maksamisesta muodostuvat kustannukset maksajalta pieniä perustamiskuluja lukuun ottamatta. Liitteenä on Sirumobilen esite.

20 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää vahvistaa Tahkon reittipoolin kelkkakohtaisiksi maksuiksi kau desta 2012/13 alkaen seuraavat: 3 vrk lupa 20 tai kausilupa 42. Maksut ovat voimassa toistaiseksi. Lisätiedot liikuntasihteeri Juhani Savolainen Liitteet Liite 393 SIRU mobiilimaksu -esite

21 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Liikuntatalon peruskojaushanke 106/ /2009 Khall 386 Opetus- ja kulttuuriministeriö on opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 42 :n perusteella vahvistanut liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelman vuosille Rahoitussuunnitelma on pohjana opetus- ja kulttuuriministeriön myöntäessä valtionavustuksia liikuntapaikkojen perustamishankkeisiin vuonna Hankekohtaisen avustuksen määrä on suunnitelmahankkeissa neljäsosa kustannuksista Opetus- ja kulttuuriministeriön liikunta paikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmassa on varattu vuodelle 2013 Nilsiän liikuntatalon peruskorjaukseen euron määräraha. Valtionavustuksen hakemista varten kaupunginhallituksen on hyväksyttävä hankkeen L2-tasoiset suunnitelmat. Suunnitelmat ovat kaupunginhallituksen kokouksessa nähtävillä. Liikuntapaikan perustamishankkeen valtionavustushakemus on jätettävä opetus- ja kulttuuriministeriöön vuoden 2012 loppuun mennessä. Ehdotus: Kaupunginhallitus 1. hyväksyy L2-tasoiset suunnitelmat liikuntatalon peruskorjaushankkeeseen 2. päättää jättää vuoden 2012 loppuun mennessä opetus- ja kulttuuriministeriölle liikuntapaikan perustamishankkeen valtionavustushakemuksen. Lisätiedot: liikuntasihteeri Juhani Savolainen ja tekninen johtaja Tanja Leppänen Liitteet Liite 394 Liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelma vuosiksi Liite 395 Liikuntatalon peruskorjaushanke kustannusarvio

22 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Kirjaston perushankehakemuksen uusiminen 349/ /2012 Khall 387 Nilsiän kaupunki on tehnyt kirjastorakennuksen peruskorjaushanke-esityksen opetus- ja kulttuuriministeriön perustamishankkeiden rahoitussuunnitel maan en simmäisen kerran vuonna Kaupunginhallitus on hyväk synyt ha ke muksen jättämisen , 13. Hanke-esitys uu dis tet tiin vuonna Kirjastorakennus on noin 30 vuot ta vanha, ja rakennuksessa on mm. sisäil ma- ja ra ken ne tutkimuksissa havaittuja ongelmia ja puutteita ja toi min nan tar peisiin liittyviä ongelmia. Han ke-esitys si säl tää kirjastorakennuksen peruskor jauk sen sekä tekniikan ja ka lustei den osittaisen uusimisen. Nilsiä-Kuopio -kuntaliitoksen yhdistymisavustusta on kirjattu käytettäväksi Nilsiän kirjaston peruskor jauksen suunnitteluun vuonna Nilsiän kaupunki uudistaa Nilsiän kir jaston peruskorjaushanke-esityksen Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoi tussuunnitelmaan ja toimittaa esityksen ELY-keskukselle jou lu kuun 2012 loppuun mennessä. Ehdotus: Kaupunginhallitus uudistaa kirjaston peruskorjausta koskevan hakemuksen ELY-keskukselle. Lisätiedot: tekninen johtaja Tanja Leppänen Liitteet Liite 396 Kirjastotalon peruskorjaus ehdotus rahoitussuunnitelmaan

23 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Ensihoitopalveluiden siirtosopimus 334/ /2012 Khall 388 Sairaanhoitopiirit vastaavat ensihoitopalveluiden järjestämisestä alkaen tervey denhuoltolain 39 ja 40 :ien mukaisesti. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto hyväksyi , 10, Pohjois-Savon sairaan hoitopiirin ensihoidon palvelutasopäätöksen siten, että palvelut tuo tetaan omana toimintana ja yhteistoiminnassa Pohjois-Savon pelastuslai toksen kanssa. Päätöksen perusteella ensihoitopalvelu ja kiireettömät suunnitellut ambulanssilla tapahtuvat potilassiirrot Nilsiän asemapaikalta tuotetaan omana toimintana. Ensihoitopalvelun siirron osalta on valmisteltu siirtosopimus, jolla sovitaan Siilisetin Nilsiän asemapaikalta tuotetun ensihoitopalvelun siirtämisestä Kys:lle alkaen. Nilsiän kaupunki hyväksyy sopimuksen kohdan 5 osalta. Ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy ensihoitopalveluiden siirtosopimuksen kohdan 5 osalta. Lisätiedot: hallintojohtaja Riitta Kokkonen Liitteet Liite 397 Ensihoitopalveluiden siirtosopimus Liite 398 Luettelo siirtyvästä omaisuudesta

24 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Lausunnon antaminen Siilinjärven kunnan rakennusjärjestysluonnoksesta 35/ / / /2012 Khall Siilinjärven kunnassa on voimassa rakennusjärjestys, jonka Siilinjärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt Rakennusjärjestys tulee uudistaa, koska nykyisen rakennusjärjestyksen ohjeiden ja määräysten ajanmukaisuus on tarkistettava sekä muuttuneiden lakien ja asetusten muutokset tulee viedä rakennusjärjestykseen tarvittavassa laajuudessa. Siilinjärven kunnan rakennuslautakunta on kokouksessaan , 11, hy väk synyt rakennusjärjestysluonnoksen, joka on asetettu yleisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. Rakennuslautakunta pyytää mm. Nilsiän kaupungin lau sun toa rakennusjärjestysluonnoksesta viimeistään mennessä. Ra kennusjärjestysluonnos on esityslistan ulkopuolisena materiaalina. Rakennustarkastaja Matti Markkanen ja maankäyttöteknikko Jukka Räsänen ovat tutustuneet rakennusjärjestysluonnokseen ja toteavat lausuntonaan, ettei heillä ole huomauttamista rakennusjärjestysluonnoksesta. Ehdotus: Kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan Siilinjärven rakennuslautakunnalle, ett ei Nilsiän kaupungilla ole huomauttamista Siilinjärven rakennus jär jes tys luon noksesta. Merkittiin, että maankäyttöteknikko oli paikalla asian käsittelyn aikana. Lisätiedot: rakennustarkastaja Matti Markkanen, maankäyttöteknikko Jukka Räsänen Khall 389 Siilinjärven kunnan rakennuslautakunta on , 31, hyväksynyt rakennusjärjestysehdotuksen, joka asetetaan yleisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. Rakennusvalvontatoimisto pyytää mm. Nilsiän kaupunginhallituksen lausuntoa mennessä rakennusjärjestysehdotuksesta. Rakennusjärjestysehdotus on esityslistan ulkopuolisena materiaalina. Ehdotus: Kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan Siilinjärven rakennuslautakunnalle, ettei Nilsiän kaupungilla ole huomauttamista Siilinjärven rakennusjärjestysehdotuksesta.

25 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus _ Lisätiedot: rakennustarkastaja Matti Markkanen _

26 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Nilsiän kaupungin ja Panu Ruotsalaisen välinen osakehuoneiston kauppakirja Asunto Oy Nilsän Vellikellon osakkeista 358/ /2012 Khall 390 Kaupunginhallitus on tehnyt omistajapoliittisen ohjelman täytäntöönpanoon liittyvän päätöksen kaupungin omistamien huoneistojen ja kiinteistöjen myynnistä vuosina Nilsiän kaupunki myy Panu Ruotsalaiselle Asunto Oy Nilsiän Vellikello -nimisessä yhtiössä omistamansa osakkeet nrot , jotka oikeuttavat hallitse maan huoneistoa osoitteessa Vellikellontie 1-5 C 9, Nilsiä. Yhtiöjär jestyksen mukaan huoneisto käsittää2 h + k + s, pinta-ala 57,5 m 2. Kauppa hinta on ,97 euroa. Kaupan kohteena olevia osakkeita rasit taa päivätyn isännöitsijätodistuksen mukainen ,03 euron osuus asunto-osakeyhtiön lainoista. Ostaja ottaa vastatakseen edellä mai nitun yhtiölainaosuuden. Ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy liitteen mukaisen kaupan ja kauppakirjan. _ Lisätiedot: elinkeinoasiamies Mikko Lehto _ Liitteet Liite 399 Nilsiän kaupungin ja Panu Ruotsalaisen välinen kauppakirja

27 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Nilsiän kapungin ja Laila Ovaskaisen välinen osakehuoneiston kauppakirja Asunto Oy Nilsiän Vellikellon osakkeista 357/ /2012 Khall 391 Nilsiän kaupunginhallitus on tehnyt omistajapoliittisen ohjelman täytäntöönpanoon liittyvän päätöksen kaupungin omistamien huoneistojen ja kiinteistöjen myynnistä vuosina Nilsiän kaupungin ja Laila Ovaskaisen välille on valmisteltu kauppakirja, jolla Nilsiän kaupunki myy Ovaskaiselle Asunto Oy Nilsiän Vellikello -nimisessä yhtiössä omistamansa osakkeet nrot , jotka oikeuttavat hallitsemaan huoneistoa osoitteessa Vellikellontie 1-5 B 6. Huoneisto käsittää 3 h + k, 74,5 m 2. Velaton kauppahinta on euroa. Kaupan koh teena olevia osakkeita rasittaa ,83 euroa velkaosuus ( isännöitsijätodistus) yhtiön lainoista. Ostaja ottaa vastatakseen edellä mai nitun yhtiölainaosuuden. Ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy liitteen mukaisen kaupan ja kauppakirjan. _ Lisätiedot: elinkeinoasiamies Mikko Lehto _ Liitteet Liite 400 Nilsiän kaupungin ja Laila Ovaskaisen välinen kauppakirja

28 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja Janne Airaksisen vuosiloman vahvistaminen 260/ /2011 Khall 392 Kaupunginjohtaja Janne Airaksinen on vuosilomalla ja , yhteensä 4 päivää. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus vahvistaa kaupunginjohtaja Janne Airaksisen vuosiloman ajalle ja , yhteensä 4 päivää. Lisätiedot: hallintojohtaja Riitta Kokkonen

29 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Nilsiän ja Rautavaaran välinen sopimus eläinlääkäritilojen käyttämisestä 359/ /2012 Khall 393 Juankosken ja Nilsiän kaupunkien sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Tuusniemen ja Siilinjärven kuntien kesken on ollut sopimus ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen muodostamisesta. Sopimuksen 6 :ssä on sovittu kiinteistöjen jaosta seuraavaa: "Eläinlääkärin vastaanottotilan ja siihen liittyvien sivutoimipisteiden ylläpidon maksavat yhteisvastuullisesti ne kunnat, joita tilat palvelevat." Nilsiän kaupungintaloon ovat maaliskuussa 2012 valmistuneet uudet eläinlääkärin vastaanottotilat ja niihin liittyvät toimisto-, asuin ja autotallitilat. Tilojen kokonaispinta-ala on 322 m 2, josta autotallin osuus on 87 m 2. Rakennuskustannukset olivat yhteensä euroa. Uusissa tiloissa on vastaanottotilat kolmelle eläinlääkärille. Tiloissa on sähkön ja veden erillismittaus. Käyttökorvauksen laskentaperusteena ovat Nilsiän kaupungintalon ns. perusvuokrataso, johon lisätään eläinlääkäritilojen rakennuskustannuksille laskettava 5 %:n pääomakustannus. Perusvuokrataso on ko. tiloissa euroa ja muu toksen pääomakustannus euroa, yhteensä kuukausikustannus on euroa, josta Rautavaaran osuus on kolmannes. Jaon perusteena on eläinlääkäreiden määrä. Kolmesta eläinlääkäristä Nilsiän osuus on kaksi. Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Nilsiän ja Rautavaaran eläinlääkintätiloja koskevan sopimuksen kustannusten jaon suhteeksi, että Rautavaaran osuus vuotuisista kiinteistökustannuksista on yksi kolmasosa. Laskutus alkaa lukien ja laskutus loppuu heti, jos Rautavaaralle tulee eläinlääkäri omaan vastaanottopisteeseen. _ Lisätiedot: elinkeinoasiamies Mikko Lehto _ Liitteet Liite 401 Nilsiän kaupungin ja Rautavaaran kunnan välinen vuokrasopimus eläinlääkäritoiminnan vastaanottotiloista ja autotallista

30 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitukselle tiedoksi saatettavia päätöksiä ja kirjeitä Khall 394 Kokouskutsut: Siilinjärven perusturvalautakunta Pöytäkirjat: Savo-Pielisen jätelautakunta Ympäristölautakunta Pöytäkirjan otteet: Pohjois-Savon liiton maakuntahallitus , 131; Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaavaehdotuksen hyväksyminen nähtäville asetettavaksi Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskuksen johtokunta , 49; Kuntalaskutusvirheen oikaisu asumispalveluissa Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskuksen johtokunta , 50; Talousarvioseuranta ajalta Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskuksen johtokunta , 51; Liilelaitos Siiliset-peruspalvelukeskuksen talousarvion 2012 toteutuma-arvio lokakuun seurantatilanteen pohjalta Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskuksen johtokunta , 52; Asiakas- ja potilastietojen siirto Kuopion käyttöön Siiliset-yhteistoiminta-alueen purkautuessa Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta , 74; Pohjois-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätös Valtion viranomaisten päätöksiä ja kirjeitä: Pohjois-Savon ELY-keskus ; Päätös harkinnanvaraisen avustuksen myöntämisestä rakennusperinnön hoitoon vuoden 2012 talousarvion momentilta Avustusta myönnetään euroa. Pohjois-Savon ELY-keskus ; Päätös taksilupien enimmäismäärien vahvistamisesta Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueella Itä-Suomen aluehallintovirasto ; Päätös valtionavustuksesta sosiaali- ja terveydenhuollon knorjaushankkeeseen (Nilsiän terveyskeskuksen vuodeosaston uudisrakennus sekä kellarin osittainen peruskorjaus). Vahvistettava valtinoavustus on euroa. Itä-Suomen aluehallintovirasto ; Päätös Pentti Hartikainen ja neljän muun henkilön tekemään hallintokanteluun Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Työterveyslaitos ; "Savuton Suomi 2040" -kampanja Valtiovarainministeriö ; Päätös kuntien harkinnanvarai sen val tionosuuden korotuksen myöntämisestä vuonna 2012 Maaseutuvirasto ; Hallintolain mukainen kuuleminen takaisinperintäasiassa Liikennevirasto ; "Kohti uudenlaista joukkoliikennettä" -esite Opetus- ja kulttuuriministeriö ; Liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelma vuosiksi

31 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Yleiskirjeet: Suomen Kuntaliitto ; Kuntsu kuntapäiville Ouluun Kiinteistönluovutusilmoitukset: Huttunen Veli Matti ja Huttunen Merja Hannele sekä Huttunen Jarno ja Huttunen Janne Veli Hartikainen Veijo Antero sekä Hartikainen Jouni Markus Kristian Kuosmanen Asko Tapio sekä Hämynen Aila Maarit, Savonen Leila Margareeta, Kauppinen Mikko Jari-Matti, Kallio Miika Joel Tapio ja Kauppinen Outi Katariina Heikkilä Aino, Marttinen Sisko ja Martikainen Liisa Helena kuolinpesä sekä Savikumpu Eeva Marketta AMK Rakennus Oy sekä Nousiainen Jarno Markus Hartikainen Tuomo kuolinpesä sekä Hartikainen Ari Olavi Tissari Veijo Kalevi sekä Tissari Niina Sanna Katariina ja Tissari Jarkko Henrik Prego Ky, Hilakari sekä Hilakari Raimo Tapio ja Hilakari Tuire Marketta Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää merkitä em. päätökset ja kirjeet tiedok si. Päätös: Merkittiin tiedoksi. _ Lisätiedot: hallintojohtaja Riitta Kokkonen _

32 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano Khall 395 Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kuntalain 56 :n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että pää tös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytän töön panematta. Asia on viipymättä saatettava uudelleen valtuuston käsi teltäväkäsi. Ehdotus: Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginvaltuuston ja te ke mät päätökset ovat syn tyneet lainmukaisessa järjestykses sä ja val tuus ton toi mivallan puitteissa. Kaupunginhallitus päättää, että pää tök set ovat täy täntöön pantavissa, mi käli kysymys ei ole pöydälle pannuis ta asioista tai sellaisista asioista, jois sa täytäntöönpano tekisi mahdollisen va lituksen mi tättömäksi sekä viimek si mainittujen asioiden osalta sen jäl keen, kun ne ovat saavuttaneet lain voiman. Lisätiedot: hallintojohtaja Riitta Kokkonen

33 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Nilsiän kaupungin ja SKP Kapital Oy:n välisen maanvuokrasopimuksen jatkaminen, Parkkila RN:o 8:369 42/ /2012 Khall 396 Nilsiän kaupunki on vuokrannut SKP Kapital Oy:lle Parkkila RN:o 8:369 -nimisen tilan allekirjoitetulla maanvuokrasopimuksella. Kiinteistöllä toimii mm. linja-autoasema ja huoltoasema. Alkuperäisen sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy Vuosivuokra on ollut 100 markkaa, jonka yhtiö on kerralla maksanut vuonna SKP Kapital Oy pyytää, että Nilsiän kaupunki jatkaisi vuokra-aikaa kaksi vuotta, jolloin sopimus päättyisi Kaupunginhallitus on hylännyt SKP Kapital Oy:n ostotarjouksen tilasta Parkkila RN:o 8:369. Perusteena hylkäämiselle oli varmistaa kaupungin oman tonttivarannon olemassaolo keskusta-alueen kehittämisen ohjaamiseksi. Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää jatkaa Nilsiän kaupungin ja SKP Kapital Oy:n välistä vuokrasopimusta saakka. Merkittiin, että Pekka P. Tiihonen ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Merkittiin, että elinkeinoasiamies oli paikalla asian käsittelyn aikana. Lisätiedot: elinkeinoasiamies Mikko Lehto

34 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 24/ NILSIÄN KAUPUNKI Kaupunginhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä Kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa: Pykälät: , 386 (2. kohta), 387, 389, 394, 395 Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: , 386 (1. kohta), 388, , 396 Hallintolainkäyttölain 5 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutos-ta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Valituskielto Kunnallisen virkaehtosopimuslain 26 :n perusteella viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta päätökseen sillä perusteella, että virkaehtosopimusta olisi virheellisesti sovellettu tai tulkittu eikä saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai hallintoriita-asiana käsiteltäväksi, jos hänellä tai viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. Myöskään työntekijällä ei ole valitusoikeutta silloin, kun hänellä tai työntekijäyhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. Asian vireillepano työtuomioistuimessa edellyttää pääsopimuksen tai työehtosopimuksen mukaisia neuvotteluja. Pykälät: 392 OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Nilsiän kaupunginhallitus, PL 32, Nilsiä. Pykälät: , 386 (1. kohta), 388, , 396 Oikaisuvaatimus on tehtävät 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Pykälät: 380 Valitusviranomainen ja valitusaika Kuopion hallinto-oikeus Puijonkatu 29 A, 2. krs. PL Kuopio puh (vaihde) fax sähköposti: Valitusaika 30 päivää. Päätöksen antopäivä: Valitusaika luetaan päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuun ottamatta.

35 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 24/ Valituskirjelmä Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä - perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä - päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus päätöksen antamispäivästä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaisel le. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 ) Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirja on toimitettava hallinto-oikeudelle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa.

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 7/2012 89

Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 7/2012 89 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 7/2012 89 Sivistyslautakunta Aika 11.12.2012 klo 17:00-17:30 Paikka Ravintola Pikku-Pisa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 71 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 91 72 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35 Lupa- ja toimitusjaosto Aika Paikka 28.05.2015 klo 18:00-18:30 Kunnanhallituksen kokoushuonen Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 549 Nro 17 Kokoustiedot Aika: Maanantai 10.11.2014, valtuuston kokouksen jälkeen, klo 18.45 19.15. Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 286 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 14.08.2012 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nilsiä, Tahkovuori 1/6 NILSIÄ, TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS OLD COURSE- GOLFALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Valkamalahdentietä ja golfaluetta Tahkovuoren

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

26 Tileistä poistettavat saatavat v. 2013 / Rakennuslautakunta

26 Tileistä poistettavat saatavat v. 2013 / Rakennuslautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 1 (12) Aika 03.11.2015, klo 16:30-16:50 Paikka Kunnantalo, kaavoittajan huone Käsitellyt asiat 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 Pöytäkirjan tarkastus 25 Talousarvio

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1.

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1. Pöytäkirja 2/2014 25 Johtokunta Aika 06.02.2014 klo 18:00-19:15 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2.krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 31.05.2012 klo 12:44-13:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 62 Annettu julkipanon jälkeen 16.09.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 62 Annettu julkipanon jälkeen 16.09.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 62 Annettu julkipanon jälkeen 16.09.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa HAKIJA Jarmo ja Anne-Marie Lilius Vehnätie 3 33480 Ylöjärvi HAKEMUS Rakennuspaikan

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 7.10.2013 klo 18.30 22.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 Sivistyslautakunta Aika 30.10.2015 klo 15:00-15:30 Paikka Kaupungintalo 3 krs. kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2014 1 / 11. Tekninen lautakunta 10.12.2014. Aika 10.12.2014 klo 15:00-16:40. Toivakan kirjasto, kirjastosali

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2014 1 / 11. Tekninen lautakunta 10.12.2014. Aika 10.12.2014 klo 15:00-16:40. Toivakan kirjasto, kirjastosali Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2014 1 / 11 Tekninen lautakunta 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 15:00-16:40 Paikka Toivakan kirjasto, kirjastosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Sukevan aluelautakunta Aika 05.05.2015 klo 17:30-18:45 Paikka Iltapäiväkerhotilat, Sukevan päiväkoti, Kinttulanmäentie 1 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti nro 7/2015 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti Sivu 2 Nro 7/2015 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo 17.00-17.40 Läsnäolevat jäsenet Dahlqvist

Lisätiedot

Perjantai 09.07.2015 klo 09.00-9.16

Perjantai 09.07.2015 klo 09.00-9.16 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Läsnä Perjantai klo 09.00-9.16 Puhelinkokous Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Joensuun Työterveysliikelaitoksen johtokunta Aika 08.10.2014 klo 17:00-17:35 Paikka Penttilänkatu 7-9, 80220 Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 35 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 13.9.2012 klo 18.00 19.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 45

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 45 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 45 Rakennus- ja ympäristölautakunta 18.06.2012 AIKA 18.06.2012 klo 15:03-16:20 PAIKKA VSS-tila, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Tarkastuslautakunta 05.11.2013 AIKA 05.11.2013 klo 16:45 PAIKKA KPMG:n toimist, Isokatu 32 B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen avaus 3 16 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Tarkastuslautakunta 03.10.2013 AIKA 03.10.2013 klo 16:50-19:10 PAIKKA KPMG:n toimisto, Isokatu 32, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 24.11.2015 klo 10:00-12:00 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20 Kokousaika 21.03.2012 klo 15.00-15.21 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla,

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 16.07.2014 AIKA 16.07.2014 klo 13:00-13:40 PAIKKA Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 19.8.2014 klo 16:00 18:10 Paikka Porin kaupunginsairaala, Maantiekatu 31 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 21 22 23 24 25 26 27 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) Kunnanhallitus 03.02.2014 AIKA 03.02.2014 klo 17:30-18:05 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Rakennuslautakunta Kokousaika 29.06.2015 klo 18:00-19:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot