Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskiviikko 3.8.2011 klo 17.15 19.20. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16"

Transkriptio

1 ESITYSLISTA N:o 7/2011 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) 159 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen Ilkka Haapamäki Aila Heimonen Taisto Hintikka Esa Huuskonen Reijo Kaipainen Risto Karhunen Tuula Karppinen Hannele Kiuttu Pekka Orenius Marja Rantala Kyllikki Salonen Jasmina Virtanen Marja-Leena Holmström-Savolainen Anna-Helena Mönkkönen Kaj Pallonen Jouni puheenjohtaja varajäsen varajäsen varajäsen poissa poissa poissa MUUT SAAPUVILLA OLLEET Helttunen Pentti Ala-Paavola Sinikka Lätti Jouni Marjamäki Ritva Husso Markku ASIAT ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja KV:n puheenjohtaja KV:n varapuheenjohtaja talousjohtaja hallintosihteeri hautaustoimen päällikkö Pöytäkirjanpitäjä poissa , klo PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Ilkka Järvinen Hyvinkäällä Allekirjoitukset Jouni Lätti Jasmina Salonen Reijo Huuskonen

2

3 Kirkkoneuvosto Kokouksen asialista 186. Kokouksen avaus 187. Kokouksen sihteerin valinta 188. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 189. Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen 190. Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 191. Puolimatkan hautausmaan kameravalvontajärjestelmän tarjouspyyntöasiakirjat 192. Rauhannummen krematorio-osan rakennustöiden urakoitsijoiden valinta 193. Talonmies-vahtimestari Timo Sipilän eläkkeelle siirtyminen ja tehtävän uudelleen täyttäminen 194. Talonmies-vahtimestarin tehtävän uudelleen täyttäminen ja nimikkeen muuttaminen suntio-talonmieheksi 195. Lausunto Hyvinkään keskustaajaman osayleiskaavaehdotuksesta 196. Kanttori Taru Paasion sivutoimilupa 197. Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat 198. Vakuutusten vuositarkastus ja kirkkojen vakuutusmäärien tarkistaminen 199. Matkustajavakuutuksen käyttöönotto kauempana sijaitsevilla leireillä ja retkillä 200. Muita asioita 201. Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

4 Kirkkoneuvosto Kokouksen avaus Alkuvirren 241 ja hartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. 187 Kokouksen sihteerin valinta Tämän kokouksen sihteeriksi valitaan talousjohtaja Jouni Lätti. Kokouksen sihteeriksi valittiin talousjohtaja Jouni Lätti. 188 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esityslista on toimitettu jäsenille Kokous todetaan KJ 9:1 :n ja KL 7:4 :n mukaisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 189 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jasmina Salonen ja Taisto Heimonen. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa torstaina klo Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on seurakunnan virallisella ilmoitustaululla Taisto Heimosen tilalle pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Reijo Huuskonen, muuten ehdotus hyväksyttiin. 190 Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Esityslista hyväksytään kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi.

5 Kirkkoneuvosto Puolimatkan hautausmaan kameravalvontajärjestelmän tarjouspyyntöasiakirjat (Husso) Kameravalvontajärjestelmän toiminnalliset periaatteet on hyväksytty kirkkoneuvostossa / 65. Kameravalvontajärjestelmää on valmisteltu osana kiinteistötoimen hankintoja, koska tavoitteena on laajentaa järjestelmä kattamaan seurakunnan kiinteistöt. Puolimatkan hautausmaan kameravalvontajärjestelmän hankinta ylittänee hankintalain mukaisen kansallisen kilpailutuskynnyksen tavarahankintojen osalta ( euroa). Liitteenä numero 1 on kameravalvontajärjestelmän tarjouspyyntöasiakirjat: tarjouspyyntökirje, hankintaohjelma, asemapiirros, josta selviää kameroiden sijoitusperiaate, järjestelmän tekninen kaavio ja tavoitetila. Liitteet ovat asian luonteen vuoksi salaisia lukuun ottamatta tarjouspyyntökirjettä. Hankinnan toteutukseen on talousarviossa, kiinteistöjen investoinneissa varattu euroa. Tämän hetken kustannusarvio on euroa. Liitteessä numero 2 on ehdotus yrityksistä, joille tiedoksianto hankinnasta esitetään lähetettäväksi. Lisäksi tarjouspyyntö tulee julkaista HILMA:ssa. Hyväksytään tarjouspyyntöasiakirjat. Julkaistaan tarjouspyyntö sähköisessä muodossa HILMA:ssa ja lähetetään tiedoksianto hankinnasta liitteessä numero 2 mainituille yrityksille. Ehdotus hyväksyttiin. 192 Rauhannummen krematorio-osan rakennustöiden urakoitsijoiden valinta (Lätti) Kirkkoneuvosto päätti käynnistää Rauhannummen krematorio-osan rakennustöiden urakkakyselyn kokouksessaan Tarjouspyynnöt lähetettiin seuraavista urakoista: LVI-urakka, sähköurakka, bitumikattourakka, teräskattourakka ja asbestipurku-urakka. Rakennusurakka tehdään muilta osin seurakunnan omana työnä ja seurakunta toimii pääurakoitsijana. Asbestiurakasta lähetettiin viisi tarjouspyyntöä ja tarjouksia saatiin yksi kappale. Tarjouksen antoi Suomen Asbestitekniikka Oy hintaan 4.231,20 euroa sisältäen alv 23 %.

6 Kirkkoneuvosto Bitumikattourakasta lähetettiin seitsemän tarjouspyyntöä ja tarjouksia saatiin neljä kappaletta. Halvimman tarjouksen antoi Kattomestarit Oy, joka myöhemmin vetäytyi pois hankkeesta. Kaksi seuraavaksi halvinta tarjoajaa on hinnaltaan hyvin lähellä toisiaan: AL-Katot Oy hinnaltaan euroa ja Nordig Waterproofing Oy hinnaltaan euroa (hinnat sisältää alv 23 %). LVI-urakasta lähetettiin kahdeksan tarjouspyyntöä ja tarjouksia tuli kolme kappaletta. Halvimman tarjouksen antoi LVI-Ropponen Oy hinnaltaan euroa sisältäen alv 23 %. Sähköurakasta lähetettiin kymmenen tarjouspyyntöä ja tarjouksia tuli neljä kappaletta. Halvimman tarjouksen antoi EMC Talotekniikka Oy hinnaltaan ,12 euroa sisältäen alv 23 %. EMC talotekniikka Oy:n kanssa on pidetty urakkaneuvottelut Teräsrakenteista lähetettiin neljä tarjouspyyntöä ja yhtään tarjousta ei tullut. Kustannusarviossa oli bitumikattokorjauksiin varattu noin euroa, sähköurakkaan noin euroa ja LVI-urakkaan on varattu noin euroa. Talousarviossa krematoriorakennuksen ja asunto-osan kiinteistö- ja rakennusteknisiin peruskorjausluontoisiin töihin on varattu yhteensä euroa. Lopullinen urakan laajuus on rajattu lähinnä krematorio-osaan, joten kokonaiskustannukset jäävät talousarviossa budjetoitua pienemmiksi. Liitteet: Nro 3: LVI-urakan tarjouspyyntö (sama sisältö kaikissa urakoissa) Nro 4: Tarjousten avauspöytäkirjat (asbetiurakka, teräskattourakka, bitumikattourakka, LVI-urakka, sähköurakka) Valitaan osaurakoiden toimittajiksi seuraavat: - LVI -urakoitsija LVI-Ropponen Oy - sähköurakoitsija EMC Talotekniikka Oy - asbestiurakoitsija Suomen Asbestitekniikka Oy - bitumikattourakoitsijaksi Nordig Waterproofing Oy Pyydetään teräsrakennekaton urakoinnista uudet tarjoukset sekä annetaan talousjohtajalle ja kiinteistöpäällikölle valtuudet valita teräsrakennekaton urakoitsija. Ehdotus hyväksyttiin.

7 Kirkkoneuvosto Talonmies-vahtimestari Timo Sipilän eläkkeelle siirtyminen ja tehtävän uudelleen täyttäminen (Lätti) Talonmies-vahtimestari Timo Sipilälle on myönnetty työkyvyttömyyseläke lukien. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 194 Talonmies-vahtimestarin tehtävän uudelleen täyttäminen ja nimikkeen muuttaminen suntio-talonmieheksi (Lätti) Keskusta-alueella (kirkonmäki, Vanha kirkko, Helenenkatu ja Iso pappila sekä Betania) on toiminut kolme vakinaista suntio- ja talonmiestehtäviä hoitavaa henkilöä. Heistä kaksi on virkasuhteisia suntio-talonmiehiä ja yksi työsopimussuhteinen talonmies-vahtimestari. Tarvittaessa he ovat auttaneet yksittäisissä tehtävissä myös muissa kiinteistöissä. Työtarve kolmelle henkilölle on edelleen olemassa. Nimikkeistön yhtenäistämiseksi on perusteltua muuttaa työsopimussuhteisen talonmies-vahtimestarin tehtävänimike myös suntio-talonmieheksi. Liitteenä 5 on hakuilmoituksen luonnos. Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan talousjohtaja ottaa työsopimussuhteessa olevat oman sektorinsa työntekijät. Täytetään vapautunut talonmies-vahtimestarin työsuhteinen tehtävä uudelleen. Muutetaan talonmies-vahtimestarin tehtävänimike suntio-talonmieheksi. Ehdotus hyväksyttiin. 195 Lausunto Hyvinkään keskustaajaman osayleiskaavaehdotuksesta (Lätti) Hyvinkään kaupunki on varannut Hyvinkään keskustaajaman osayleiskaavaehdotuksesta lausunnon antamismahdollisuuden mm. Hyvinkään seurakunnalle (liite 6, aineisto kokonaisuudessaan on nähtävillä ennen kokousta talousjohtajan huoneessa sekä kirkkoneuvoston kokouksessa). Seurakunnalta

8 Kirkkoneuvosto pyydetään lausuntoa vain osayleiskaavaehdotuksesta, ei liikennejärjestelmäsuunnitelmasta. Kirkkoherra, talousjohtaja ja kiinteistöpäällikkö ovat tutustuneet seurakunnalle toimitettuun aineistoon. Esille ei ole tullut erityisiä muutosehdotustarpeita. Ilmoitetaan Hyvinkään seurakunnan lausuntona Hyvinkään kaupungille, että seurakunnalla ei ole huomautettavaa Hyvinkään keskustaajaman osayleiskaavaehdotuksesta. Keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto päätti siirtää lausunnon antamisen seuraavaan kokoukseen. 196 Kanttori Taru Paasion sivutoimilupa Taru Paasio on anonut sivutoimilupaa lukien toimiakseen Hyvinkään Työväen Mieskuoron taiteellisena johtajana, liite 7. Taru Paasio hoitaa tehtävää pääsääntöisesti vapaapäivinään. Hän ilmoittaa hakemuksessaan, että voi satunnaisesti käyttää tehtävään työaikaa, mutta taiteellisen johtajan tehtävä ei haittaa kanttorin tehtävien hoitamista seurakunnassa eikä tee häntä esteelliseksi kanttorin virassa. Perusteluissa Taru Paasio toteaa mm., että kuoro tulee toimimaan aktiivisemmin seurakunnassa ja kuoro esiintyy myös mm. laitoksissa, joissa Taru Paasio seurakunnan kanttorina on jo tullut tutuksi. Taru Paasion esimies, johtava kanttori Erkki Hannonen puoltaa hakemusta. KJ 6:5 mukaan sivutoimilupa tarvitaan myös päätoimiselta viranhaltijalta, jolla ei ole kiinteää työaikaa. Harkittaessa sivutoimiluvan myöntämistä on otettava huomioon, että viranhaltija ei saa sivutoimen vuoksi tulla esteelliseksi virassa ja että sivutoimi ei saa vaarantaa luottamusta viranhaltijoiden tasapuolisuuteen viranhoidossa ja ettei se muutoinkaan saa haitata viran asianmukaista hoitamista. Sivutoimella tässä tarkoitetaan virkaa, palkattua työtä ja tehtävää, josta viranhaltijalla on oikeus kieltäytyä. Myönnetään kanttori Taru Paasiolle sivutoimilupa anomuksen mukaisesti. Kanttori Taru Paasiolle myönnettiin sivutoimilupa anomuksen mukaisesti.

9 Kirkkoneuvosto Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat Kirkkoherran päätösluetteloiden asialista Pastori Heidi Kajander-Maavuoren virkavapaus (äitiysloma) Erääntymättömän vuosiloman pitäminen, Heidi Kajander-Maavuori 25. Piia Mäyränen määräaikaiseksi lastenohjaajaksi ja oppisopimuskoulutukseen 26. Perheneuvoja Raili Yli-Saunamäen palkaton virkavapaus 27. Talousjohtaja Jouni Lätin vuosilomamuutos 28. Määräaikaisen lastenohjaajan Kirsi Kokkosen vuosiloma 29. Määräaikaisen lastenohjaajan Kirsi Kokkosen työvapaa Lastenohjaaja Irma Kortelaisen virkavapaus Talousjohtajan asialista Asuinhuoneiston vuokrasopimus, Helenenkatu C 21, Rautiainen 58. Sääksin ruokapalvelutyöntekijöiden muutos kesäksi Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Kahra 60. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Heroja 61. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Svanström 62. Sähkön hankinta vuodeksi Rahavarojen lyhytaikainen sijoittaminen 64. Vuokrasopimuksen irtisanominen, Helenenkatu A 7, Jokinen 65. Vuokrasopimuksen irtisanominen, Helenenkatu B 14, Pietilä 66. Vuokrasopimuksen irtisanominen, Helenenkatu autotalli, Pietilä 67. Virkavapausanomus, Lauren 68. Rahavarojen lyhytaikainen sijoittaminen määräaikaisiin talletuksiin Merkitään asialistat tiedoksi. Asialistat merkittiin tiedoksi. 198 Vakuutusten vuositarkastus ja kirkkojen vakuutusmäärien tarkistaminen (Lätti) Seurakunnan vakuutusten vuositarkastus suoritettiin Tarkastuksessa tehtiin vähäisiä teknisiä tarkistuksia vakuutuskohteisiin valmistuneiden rakennustöiden vuoksi (Rautatienrakentajien aita, Sääksin kappeli). Seurakunnan kirkot on vakuutettu kirkkovakuutuksella ja muut kiinteistöt täysarvovakuutuksella (julkisyhteisövakuutus). Tarkastuksen yhteydessä todettiin tarve tarkistaa kirkkojen vakuutusmäärät. Erillinen kirkkojen arviointi

10 Kirkkoneuvosto suoritettiin (liite 8). Sen perusteella Pohjola Vakuutus Oy:n edustajat esittivät vakuutusmäärien tarkistamista %:lla. Kirkkojen arviointiraportissa Pohjolan riskipäällikkö toteaa, että yleisesti ottaen Hyvinkään seurakunnan riskienhallinnan taso on erinomaisella tasolla. Merkitään suoritettu vakuutusten vuositarkastus tiedoksi. Korotetaan kirkkojen vakuutusmääriä arviointiohjelman mukaisiin arvoihin liitteen 8 mukaisesti. Suoritetaan muut riskienhallintaan liittyvät suositellut toimenpiteet ja tuodaan ne tarvittavilta osin kirkkoneuvoston käsiteltäväksi. Ehdotus hyväksyttiin. 199 Matkustajavakuutuksen käyttöönotto kauempana sijaitsevilla leireillä ja retkillä (Lätti) Seurakunnan toimintaan osallistuville on voimassa tapaturmavakuutus, joka korvaa rajoitetusti vamman hoitokuluja, pysyvää haittaa tai josta voidaan maksaa myös kuolemantapauskorvaus (erillinen liite, Seurakunnan vakuutuskäytäntö vuonna 2011). Ajoittain on ilmennyt pidemmälle suuntautuvien rippikoululeirien, muiden leirien tai matkojen yhteydessä tarvetta sairauskulujen korvaamiseen. Tällaisia tilanteita on sattunut mm. Lapissa pidetyillä leireillä. Lähiseudulla, esimerkiksi omassa Sääksin leirikeskuksessa, pidettyjen leirien osalta sairastuneet leiriläiset voidaan tuoda kotiin, Hyvinkään terveyskeskukseen tai sairaalaan hoitoon. Lähtökohtaisesti seurakunta ei ole vastuussa sairauskuluista, mutta leiriolosuhteissa on käytännössä hoidettava sairaustapausten hoito välittömästi. Harkinnan mukaan kauempana olevien leirien yhteydessä syntyneitä kuluja on maksettu tapauskohtaisesti vähäisessä määrin seurakunnan varoista. Pohjola Yhtiöiden kautta leiriläiset voidaan vakuuttaa sairastumisen varalta matkustajavakuutuksella, kun leirit pidetään yli 50 kilometrin päässä kotoa. Matkustajavakuutuksella korvataan sairauden ja tapaturman hoitokulut ilman ylärajaa. Vakuutus korvaa kulut myös silloin, jos joudutaan tuomaan/viemään sairaalahoitoon pitkiäkin matkoja. Turvan kustannus pelkistä hoitokuluista on Suomessa esimerkiksi 9 vuorokauden ajalta 10 euroa/henkilö. Teknisesti vakuutus on otettava tapahtumakohtaisesti 1 2 viikkoa ennen matkaa, osanottajat on nimettävä ja se on määräaikainen.

11 Kirkkoneuvosto Annetaan työaloille lupa hoitokulut kattavan matkustajavakuutuksen ottamiseen leireillä tai matkoilla, jotka pidetään yli 50 kilometrin päässä Hyvinkäältä. Tarve vakuutukselle tai vaihtoehtoisille toimintatavoille on harkittava kunkin leirin ja matkan osalta erikseen. Vakuutuksesta aiheutuvat kulut tulee sisällyttää ensi sijassa leirin tai matkan osallistumismaksuun. Ehdotus hyväksyttiin. 200 Muita asioita 1. Seuraavat kokoukset Kirkkoneuvosto 24.8., 21.9., , 9.11., ja Kirkkovaltuusto ja Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen. Virren 560: 4-5 jälkeen puheenjohtaja päätti kokouksen.

12 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Kokouspäivämäärä Pöytäkirjan pykälä 202 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Pöytäkirjan pykälät: , , 197, Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pöytäkirjan pykälät: 194, 196, 198, 199 Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto Kirkkolain 24 luvun 3 :n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Pöytäkirjan pykälät: Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot 1. Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 mom:n, 2. hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, 3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 :n, tai 4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8a :n 2 mom. nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon 1. Pöytäkirjan pykälät: 192 OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaati- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. musviranomainen ja -aika Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Hyvinkään seurakunnan kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Hämeenkatu 16 Postiosoite: PL 29, HYVINKÄÄ Telekopio: Sähköposti: Pöytäkirjan pykälät: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi: oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä millaista oikaisua päätökseen vaaditaan millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan 1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on (tavarat ja palvelut), (terveydenhoito ja sosiaalipalvelut) ja (rakennus ja käyttöoikeusurakat)

13 HANKINTAOIKAISU Hankintaoikaisun tekeminen Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki ). Toimitusosoite Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: Käyntiosoite: Postiosoite: Telekopio: Sähköposti: Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Hankintaoikaisun sisältö Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi: oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä millaista oikaisua päätökseen vaaditaan millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Kirkollis- ja hallintovalitukset ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Helsingin hallinto-oikeus Käyntiosoite: Ratapihantie 9 Postiosoite: PL 120, HELSINKI Telekopio: Sähköposti: Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: Valitusaika 30 päivää 30 päivää Kirkollisvalitus alistusasiassa Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Valitusaika 30 päivää Espoon hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät: Käyntiosoite: Kirkkokatu 10 Postiosoite: PL 203, ESPOO Telekopio: Sähköposti: Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät: 30 päivää PL 185 (Satamakatu 11), Helsinki Telekopio: Sähköposti: Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät: PL 29 (Meritullinkatu 10), Valtioneuvosto Telekopio: (kirjaamo) Sähköposti: 30 päivää

14 Valitus markkinaoikeuteen Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (valitusosoitus). Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua koskevassa kohdassa. Markkinaoikeuden yhteystiedot Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen: Valitusaika 14 päivää Postiosoite: PL 118, HELSINKI Käyntiosoite: Erottajankatu 1 3, Helsinki Telekopio: Sähköpostiosoite: Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava: valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmään on liitettävä: päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa (548/2007) tarkoitettu hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Asia voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. Valitusasiakirjojen toimittaminen Oikeudenkäyntimaksu Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 90 euroa ja markkinaoikeudessa 226 euroa, jollei lain 6 tai 7 :stä muuta johdu. Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) _ KOKOUSTIEDOT Aika 22.12.2011 klo 17-19.38 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Pöyhtäri Aulikki jäsen, pj. x Sinikumpu Airi jäsen, vpj x Lehtimäki

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija. Nieminen Pekka ja Pulkkinen Rauno. Yli-Rosti Mikko

Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija. Nieminen Pekka ja Pulkkinen Rauno. Yli-Rosti Mikko Kirkkoneuvosto 12/2014 16.12.2014 257 Paikka ja aika Seurakuntakeskus Nummela, tiistai 16.12.2014 klo 22.00-22.45 Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto

Lisätiedot

Keskiviikko 14.12.2011 klo 17.15 18.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 14.12.2011 klo 17.15 18.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 14/2011 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(19) 290 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 14.12.2011 klo 17.15 18.45 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015. Seurakuntaneuvosto 1 (8)

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015. Seurakuntaneuvosto 1 (8) LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (8) AIKA Torstai 29.1.2015 klo 20. PAIKKA Kokkolan seurakuntakeskus KOKOUSASIAT 14 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot

Keskiviikko 23.3.2011 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 23.3.2011 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2011 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (21) 68 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.3.2011 klo 17.15 20.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) Aika: Tiistai 26.8.2014 klo 18.00-18.25 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Anna-Leena Domander Päivi Harsia Aimo Ilomäki Seppo Karjalainen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Aika Tiistai 19. päivänä elokuuta 2014 klo 19.00-20.50 Paikka Koortilan toimintakeskus Läsnä Jouni Heikkinen puheenjohtaja, kirkkoherra

Aika Tiistai 19. päivänä elokuuta 2014 klo 19.00-20.50 Paikka Koortilan toimintakeskus Läsnä Jouni Heikkinen puheenjohtaja, kirkkoherra Sivu 1 / 8 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 5/2014 Aika Tiistai 19. päivänä elokuuta 2014 klo 19.00-20.50 Paikka Koortilan toimintakeskus Läsnä Jouni Heikkinen puheenjohtaja, kirkkoherra

Lisätiedot

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen 467/2013 365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen Päätösehdotus Kiinteistöjohtaja Kai Heinonen Yhteinen kirkkoneuvosto päättää 1) jatkaa Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimitussopimusta

Lisätiedot

Keskiviikko 27.4.2011 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 27.4.2011 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 4/2011 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (24) 89 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 27.4.2011 klo 17.15 20.35 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015 Kirkkovaltuusto. Kokoonnumme klo 17 Simeon-saliin

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015 Kirkkovaltuusto. Kokoonnumme klo 17 Simeon-saliin KOKOUSKUTSU 3/2015 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 17.9.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kokoonnumme klo 17 Simeon-saliin Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 22 Kokouksen avaus 23 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ALKUHARTAUS JA KATSAUS SEURAKUNNAN TOIMINNASTA Laulettiin virsi 454, hartaus pidettiin aiheesta: Paavalin kirje Roomalaisille 12:6 - uusi elämä.

ALKUHARTAUS JA KATSAUS SEURAKUNNAN TOIMINNASTA Laulettiin virsi 454, hartaus pidettiin aiheesta: Paavalin kirje Roomalaisille 12:6 - uusi elämä. KOKOUSAIKA: Keskiviikko 7.1.2015 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä 19 /19: Alanen Margit Hakala Taina Haveri Juhani Heiska Virve Härkki Leena Karjalainen Anni Kauppila Eero Lammi Tiina Leppänen

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 3/2014. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 3/2014. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA lista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 3/2014 Ensimmäisen pykälän numero: 40 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille käsiteltäville

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: AK AM PÖYTÄKIRJA 7/ 10.8.2015/ 69 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2015 Aika Maanantai 10.8.2015 klo 18.00 18.22 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko Kirkkoneuvosto 8/2014 17.9.2014 182 Paikka ja aika Riuttarannan leirikeskus, keskiviikko 17.9.2014 klo 22.10 22.30 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 04.06..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Luhalahden kirkko Läsnä: Alanen Margit jäsen Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous 5.2.2014. Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous 5.2.2014. Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Aika Paikka 5.2.2014 klo 18:00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja Alajoki, Heidi poissa

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto 2/2014 13.11.2014 12-22 / sivut

Kirkkovaltuusto 2/2014 13.11.2014 12-22 / sivut KOKOUSAIKA: Torstai 13.11.2014 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä 17/19: Aila Anna Haavisto Mirjami poissa 19 Haveri Juhani Kauppila Eero poissa 19 Kauppila Suvi Kivikari Seija Majalahti

Lisätiedot

Keskiviikko 24.8.2011 klo 17.15 21.00. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 24.8.2011 klo 17.15 21.00. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 8/2011 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (19) 172 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 24.8.2011 klo 17.15 21.00 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kokousaika 20.1.2015 klo 18.00 19.50 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Harri Marketta Jaskari Liisa Koski-Säntti

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 34 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 01.04..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, kahvio Läsnä: Alanen Margit Hakala Taina Haveri Juhani Mansoniemi Juha Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot

Läsnä Marttila Hannu srk-neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra, kokouksen puh.joht. 1. - 5. Rönkä Kaisa jäsen, kokouksen puh.joht. 6. - 15.

Läsnä Marttila Hannu srk-neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra, kokouksen puh.joht. 1. - 5. Rönkä Kaisa jäsen, kokouksen puh.joht. 6. - 15. KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 / 2012 1 ( 11 ) 20.3.2012 Aika Torstai 15.3.2012 klo 17 17.55 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä Marttila Hannu srk-neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2012 1(18) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 23.8.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2012 1(18) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 23.8.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2012 1(18) Aika 23.8.2012 klo 16:00-18:55 Paikka Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

Puheenjohtaja Aimo Mikkonen avasi kokouksen. Veisattiin virsi 575. Kirkkoherra piti alkuhartauden.

Puheenjohtaja Aimo Mikkonen avasi kokouksen. Veisattiin virsi 575. Kirkkoherra piti alkuhartauden. MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 Aika Tiistaina 26. pnä elokuuta 2014 klo 18.00-20.18 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Antila Ismo Alasaarela Katri Heikkinen Marja Härkönen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2011 1(14) Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta Kokous 9.11.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2011 1(14) Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta Kokous 9.11.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2011 1(14) Aika 9.11.2011 klo 16:15 17:50 Paikka Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot