Ouluun lukioon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ouluun lukioon 2015 2016"

Transkriptio

1 Ouluun lukioon

2 Työryhmä Mika Aalto, Pekka Fredriksson, Satu Fränti, Panu Kela, Tiina Rautalin, Mervi Tuomela Ulkoasu ja taitto Graafinen Suunnittelu Gasworks Oy Toimitus Satu Fränti Kuvat Oulun kaupungin kuva-arkisto, Rodeo.fi Julkaisija Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut, PL 17, Oulun kaupunki, Taka-Lyötyn katu 4, Oulu, p. (08) (vaihde)

3 Sisällys Tervetuloa lukioon... 4 Lukio-opiskelun ABC...7 Lukioiden opiskelijamäärät, aloituspaikat ja sisäänpääsy rajat keväällä Oulun lukioiden kieli tarjonta Näin haet lukioon Tervetuloa tutustumaan Oulun lukioihin! Haukiputaan lukio Kastellin lukio...19 Kastellin urheilulukio Kiimingin lukio...23 Laanilan lukio...25 Madetojan musiikkilukio...27 Merikosken lukio Oulun aikuislukio Oulun Lyseon lukio ja IB-ohjelma...33 Oulunsalon lukio...37 Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Pateniemen lukio...41 Oulun normaalikoulun lukio Oulun steinerkoulu Svenska Privatskolan i Uleåborg...47 elukio lukio-opintoja verkossa Oulun lukiot kartalla Lukion ainevalintakortti... 51

4 4 Ouluun lukioon Tervetuloa lukioon Olet valitsemassa opintojasi peruskoulun jälkeen. Lukio on hyvä vaihtoehto. Lukio-opintojen kautta hankittu yleissivistys ja ylioppilastutkinto avaavat ovet monipuolisiin jatko-opintoihin. Lukiosta saat myös kavereita ja unohtumattomia kokemuksia loppuelämän ajaksi. Koko maassa noin puolet peruskoulun päättävistä oppilaista aloittaa opiskelun lukioissa ja samoin on myös Oulussa. Tässä oppaassa kerrotaan lukio-opetuksesta yleensä ja esitellään Oulussa toimivat lukiot. Oulun lukioiden avointen ovien päivinä voit käydä tutustumassa lukioihin paikan päällä. Kaikki lukiot järjestävät myös vanhempainillan 9.-luokkalaisten huoltajille. Vanhempainiltojen ajankohdat löytyvät tästä oppaasta. Lisätietoja lukioista löydät myös koulujen omilta kotisivuilta. Tietoa lukio-opiskelusta saat myös koulusi opinto-ohjaajalta sekä lukioiden rehtoreilta ja opinto-ohjaajilta. Oulussa voit valita opiskelupaikkasi monesta eri lukiosta kiinnostuksesi mukaan. Täällä toimii yksitoista kunnallista lukiota ja Oulun yliopiston opettajankoulutuksen harjoittelukouluna toimiva Oulun normaalikoulu sekä yksityiset lukiot Oulun steinerkoulu ja Svenska Privatskolan i Uleåborg. Oulun lukioissa opiskelunsa aloittaa vuosittain noin 1400 nuorta. Lukiot ovat pääsääntöisesti yleislukioita, mutta kaikilla on omia painotuksiaan, joista tässä oppaassa kerrotaan tarkemmin. Oulun lukioista niin sanottuja erikoislukioita on kolme: Madetojan musiikkilukio on musiikin opetuksen erikoislukio, Kastellin lukiossa toimii urheilulukiolinja ja Oulun Lyseon lukiossa kansainvälinen International Baccalaureate (IB) -ohjelma. Lukio-opintoja etäopetuksena järjestää elukio, jonka yksittäiset kurssit ovat kaikille tarjolla. Kaikki Oulun lukiot ovat kurssimuotoisia ja samassa jaksojärjestelmässä toimivia kouluja. Lukioiden tiivis yhteistyö lisää opiskelijoiden mahdollisuuksia luoda itselleen parhaiten sopiva opintosuunnitelma. Lukioiden opiskelijat voivat suorittaa kursseja muissakin kuin kotilukiossaan. Lukiot tekevät yhteistyötä paitsi keskenään, myös ammattioppilaitosten, ammattikorkeakoulujen, yliopistojen ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Useimmissa lukioissa opintoihin voi sisällyttää ammatillisia opintoja, jotka järjestetään Oulun seudun ammattiopiston eri yksiköissä. Oppaan lopussa on Oulun lukioiden ainevalintakortti. Joissakin lukioissa on käytössä lukion oma valintakortti, jonka saat koulun kotisivuilta tai lukion kansliasta. Tässä oppaassa on taulukko, josta näet helposti millaista lukion ainevalintakorttia kukin lukio käyttää. Kaikki Oulun lukiot ovat hyviä lukioita, joissa opiskelijasta huolehditaan ja joissa menestyy ahkeralla työllä. Tervetuloa opiskelemaan Oulun lukioihin!

5 Ouluun lukioon Anna 11A Lukiomme yhteishenki on aivan mahtava! Uudet tilat ja erinomainen ilmapiiri, myös opettajien ja oppilaiden välillä, tekevät lukiosta loistavan opiskelupaikan. Kansainvälisyys ja kannustavuus antavat hyvät mahdollisuudet menestyä jatkoopinnoissa ja ammatissa.

6 6 Ouluun lukioon Ylioppilastutkinto järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä, yhtä aikaa koko maassa. Opiskelija voi suorittaa ylioppilastutkinnon yhdellä kertaa tai hajauttaa sen enintään kolmeen peräkkäiseen tutkintokertaan.

7 Ouluun lukioon Lukio-opiskelun ABC Lukiokoulutus on väylä yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin ja lukion oppimäärään perustuvaan ammatilliseen koulutukseen. Lukio-opiskelun tavoitteet Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa jatko-opintojen, työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi koulutuksen tulee tukea opiskelijoiden edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen elämänsä aikana. (Lukiolaki 629/98 2 ) Joustava lukio Luokattomassa lukiossa ei ole luokkia vaan opetusryhmiä. Jokainen opiskelija etenee omaa tahtiaan opintosuunnitelmansa mukaisesti. Lukion voi suorittaa 2 4 vuodessa. Kolmen vuoden opiskeluaika on yleisin. Opintosuunnitelma Opintosuunnitelma on opiskelijan koulutyötä koskeva kokonaissuunnitelma. Sitä voidaan lukioaikana muuttaa. Toisessa oppilaitoksessa suoritettuja kursseja voidaan hyväksyä kokonaiskurssimäärään. Jaksot Lukion lukuvuosi on jaettu jaksoihin. Oulun lukioiden lukuvuosi jakaantuu viiteen jaksoon. Kullakin jaksolla on oma lukujärjestys. Opiskelijan työmäärä voi vaihdella jaksoittain riippuen valituista kursseista. Kurssit Lukion kunkin oppiaineen kokonaisoppimäärä on jaettu keskimäärin 38 tunnin työmäärää vastaaviksi kursseiksi. Kurssien määrä vaihtelee riippuen oppiaineesta. Opiskelija itse päättää, mitä kursseja hän lukuvuoden aikana opiskelee. Kukin kurssi opiskellaan yleensä keskitetysti yhden jakson aikana, jolloin tätä oppiainetta on 3 oppituntia viikossa. Jokainen jakso päättyy koeviikkoon. Koko lukion oppimäärään sisältyy vähintään 75 kurssia. Kursseja voi kuitenkin valita enemmänkin. Lukio-opiskelu koostuu pakollisista, syventävistä ja soveltavista kursseista. Kaikille lukiolaisille yhteisiä, pakollisia kursseja pitää lukion aikana opiskella vähintään Syventävät kurssit ovat opiskelijalle valinnaisia kursseja. Syventäviä kursseja on opiskelijan sisällytettävä opiskeluohjelmaansa lukioaikana vähintään 10. Syventävistä kursseista saadut arvosanat vaikuttavat päättöarviointiin. Soveltavat kurssit ovat koulukohtaisia ja valinnaisia. Ne sisältävät aineksia eri oppiaineista, ovat menetelmäkursseja, muita koulukohtaisia kursseja tai muissa oppilaitoksissa opiskeltavia kursseja. Pakollisista ja syventävistä opinnoista muodostuu valtakunnallinen lukion oppimäärä, jolle ylioppilastutkinto pohjautuu. Soveltavat kurssit liittyvät koulujen omiin painotuksiin. Lukioiden kurssitarjontaan voit tutustua kunkin lukion omassa esittelyssä ja lukioiden kotisivuilla. Kurssiyhteistyö ja vaihtojaksot Lukiot tekevät yhteistyötä muiden lukioiden, ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen, yliopistojen ja korkeakoulujen sekä kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa muun muassa soveltavien kurssien järjestämisessä. Käytännössä yhteistyö tarkoittaa muun muassa mahdollisuutta suorittaa kursseja toisessa lukiossa, ammattioppilaitoksessa tai vaikka yliopistossa. Oulun kaupungin lukiolaiset voivat suorittaa kursseja kaupungin muissa lukioissa tai ammatillisissa oppilaitoksissa; 2. vuoden lukio-opintoihin on mahdollista sisällyttää kokonainen ammatillisesti suuntautuva opintojakso. Vastaavasti Oulun seudun ammattiopiston opiskelijat voivat opiskella lukio-opintoja myös ammattilukiossa joko päivätai etäopetuksena. Kunkin lukion moninaisista yhteistyöjärjestelyistä ja niiden hyödyntämisestä oman opinto-

8 8 Ouluun lukioon ohjelman laadinnassa saa ajantasaista lisätietoa joko tästä oppaasta, lukion verkkosivuilta tai lukion rehtorilta ja opinto-ohjaajalta. Lukion tuntijako Valtakunnallinen lukion tuntijako (taulukko alla) on jokaisen lukion tuntijaon perustana. Lisäksi jokainen koulu tarjoaa koulukohtaisia syventäviä ja soveltavia kursseja eri oppiaineissa. Kurssiarviointi Jokainen kurssi arvioidaan omana kokonaisuutenaan. Kurssiarvioinnin tavoitteena on antaa opiskelijalle palautetta hänen edistymisestään ja oppimistuloksistaan sekä kannustaa ja ohjata häntä opintojensa suorittamisessa. Kurssiarvosana perustuu mahdollisiin kirjallisiin ja suullisiin kokeisiin sekä monipuoliseen opittujen tietojen ja taitojen arviointiin, johon vaikuttaa myös opiskelijan aktiivisuus. Itsenäinen opiskelu Lukion kursseja voi suorittaa myös itsenäisesti opiskellen. Itsenäinen opiskelu sisältää erillisiä töitä, esimerkiksi projektitöitä opettajan ohjauksessa. Siihen sovelletaan koulun opetussuunnitelmassa määriteltyjä arviointiperusteita. Lukion tuntijako Oppiaine tai aineryhmä Pakolliset kurssit Syventävinä opintoina tarjottavien valtakunnallisten kurssien määrä Äidinkieli ja kirjallisuus 6 3 Kielet A-kieli (perusopetuksen vuosiluokilta 1 6 alkava kieli) B1-kieli (perusopetuksen vuosiluokilta 7 9 alkava kieli) ylimääräinen A-kieli B2 ja B3 -kielet Matematiikka lyhyt oppimäärä pitkä oppimäärä Ympäristö ja luonnontieto biologia maantiede fysiikka kemia Katsomusaineet uskonto ja elämänkatsomustieto filosofia Psykologia 1 4 Historia 4 2 Yhteiskuntaoppi 2 2 Terveystieto 1 2 Taito- ja taideaineet musiikki kuvataide liikunta Opinto-ohjaus 1 1 Pakolliset kurssit Syventävät kurssit, vähintään Soveltavat kurssit opiskelijan valinnan mukaan Kursseja yhteensä vähintään 75 Valtakunnallinen lukion tuntijako on jokaisen lukion tuntijaon perustana. Lisäksi jokainen koulu tarjoaa koulukohtaisia syventäviä ja soveltavia kursseja eri oppiaineissa.

9 Ouluun lukioon Jaksoarvostelu Jaksoarvostelu on opiskelijakohtainen. Jaksotodistukseen merkitään käydyt kurssit, arvosanat ja poissaolot. Arvostelu annetaan jokaisen jakson jälkeen. Uusintakuulustelu Uusintakuulustelussa voi yrittää parantaa hylätyn kurssin arvosanaa. Uusintakuulustelujen toteuttamisesta päätetään koulukohtaisesti. Päättöarvosana Oppiaineen päättöarvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja syventävien kurssien kurssiarvosanojen keskiarvon mukaan. Päättöarvosanaa voidaan korottaa erillisessä kuulustelussa tai muun lisänäytön perusteella. Päättötodistus Päättötodistus annetaan opiskelijalle, joka on hyväksyttävästi suorittanut lukion oppimäärän. Ylioppilastutkinto Ylioppilastutkinto järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä, yhtä aikaa koko maassa. Ylioppilastutkinto sisältää neljä pakollista koetta. Äidinkielen koe on kaikille pakollinen. Sen lisäksi on valittava kolme koetta seuraavista: toinen kotimainen kieli, vieras kieli, matematiikka tai jonkin reaaliaineen koe. Lisäksi voi kirjoittaa ylimääräisiä kokeita. Opiskelija voi suorittaa ylioppilastutkinnon yhdellä kertaa tai hajauttaa sen enintään kolmeen perättäiseen tutkintokertaan. Tarkempia tietoja ylioppilastutkinnosta saa myös osoitteesta Opintojen ohjaus Opiskelijalla on mahdollisuus ja oikeus saada ohjausta opiskelun ja oppimisen tueksi. Ohjaukseen osallistuvat rehtori, opinto-ohjaaja, ryhmänohjaaja ja eri aineiden opettajat. Jokainen opiskelija kuuluu ohjausryhmään, jolla on ryhmänohjaaja. Ohjaus auttaa suunnittelemaan omaa opinto-ohjelmaa ja tukee opiskelijaa opintojen eri vaiheissa. Opinto-ohjaajat auttavat myös jatkokoulutusta ja elämänuraa koskevissa suunni telmissa ja valinnoissa. Erityinen tuki Useimmissa lukioissa on päivälukiolaisten käytössä erityisopettaja, koulukuraattori ja koulupsykologi. Erityisopettaja tukee opiskelijaa oppimisen vaikeuksissa. Koulukuraattorin ja koulupsykologin palveluilla tuetaan opiskelijaa hänen sosiaaliseen ja psyykkiseen hyvinvointiinsa liittyvissä kysymyksissä, joita voivat olla opiskeluun, ihmissuhteisiin ja elämäntilanteisiin liittyvät asiat. Erityisopettaja, koulukuraattori ja -psykologi tuovat oman ammattialansa asiantuntemuksen opiskelijahuoltotyöhön, opetuksen tukitoimien suunnitteluun sekä koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön. Tarkempaa tietoa näistä palveluista saa lukioiden rehtoreilta ja opinto-ohjaajilta. Opiskelukustannukset ja -tuet Lukioissa ei ole lukukausimaksuja. Opiskelijat saavat koulupäivinä maksuttoman aterian. Myös kouluterveydenhuolto on maksutonta. Lukion oppikirjat ja muut opiskeluvälineet on hankittava ja kustannettava itse. Opiskelija voi saada päätoimisia lukio-opintoja varten opintorahaa, asumislisää ja opintolainan valtiontakausta. Vanhempien tulot vaikuttavat opintotukiin joko vähentävästi tai korottavasti. Opintorahaa ei myönnetä opiskelijalle, joka on oikeutettu lapsilisään. Koulumatkakustannukset opiskelija maksaa itse, mutta hän voi saada niihin tukea, jos yhdensuuntainen koulumatka on vähintään 10 km ja kustannukset ylittävät kuukaudessa 54 euroa (lukuvuoden tiedot). Mikäli tarvitset lukio-opintojen ajaksi asuntoa, lisätietoja löydät Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiön sivuilta: Tarkempia ohjeita sekä tukien hakemuslomakkeita saa koulujen kansliasta, KELAn paikallistoimistosta ja verkkosivuilta: tai Kaikki lukiolaiset on vakuutettu koulutuksen järjestäjän tapaturmavakuutuksella.

10 10 Ouluun lukioon Linda 12 A Koulussamme on todella rento ilmapiiri ja opettajat ovat helposti lähestyttäviä! Koulumme on juuri sopivan kokoinen, ja sopivan vähäinen oppilasmäärä lähentää opiskelijoita. Asiat toimivat hyvin.

11 Ouluun lukioon Lukioiden opiskelijamäärät, aloituspaikat ja sisäänpääsy rajat keväällä 2014 Lukio opiskelijamäärä aloituspaikat alin ka.* OULUN KAUPUNGIN LUKIOT Haukiputaan lukio ,33 Kastellin lukio Urheilulinja ,15 15,52 ** Kiimingin lukio ,42 Laanilan lukio ,83 Madetojan musiikkilukio ,88 ** Merikosken lukio ,25 Oulun aikuislukio 1700 ei raj. - Oulun Lyseon lukio ,83 IB-ohjelma 50 12,49 * Oulunsalon lukio ,75 Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio ,25 Pateniemen lukio ,58 MUUT LUKIOT OULUSSA Oulun normaalikoulun lukio ,0 Oulun steinerkoulu Svenska Privatskolan i Uleåborg ,1 elukio ei raj. ei raj. - * Sisäänpääsyn alin keskiarvo vaihtelee vuosittain ** Alin hyväksytty pistemäärä sisäänpääsyssä, max. 20 pistettä

12 12 Ouluun lukioon Oulun lukioiden kieli tarjonta Lukiossa voi jatkaa peruskoulussa alkaneiden kielten opiskelua tai aloittaa uuden kielen opiskelun. Oulun lukioiden kielitarjonta näkyy oheisesta taulukosta. Kieltä opetetaan kieliohjelman mukaisesti, mikäli kielen valinneita on riittävästi. Kieliryhmiä voidaan muodostaa myös lukioiden yhteistyönä. Lukioissa voidaan lisäksi järjestää yksittäisiä kielten kursseja tai kielikerhoja. Vieraiden kielten opetusta voidaan antaa myös etäopetuksena. Kieliohjelman lyhenteet: z A-kieli = perusopetuksen 3. tai 5. luokalla alkanut kieli z B1-kieli = 7. luokalla alkanut, yhteisenä aineena opiskeltava kieli z B2-kieli = 8. luokalla alkanut valinnainen kieli z B3-kieli = lukiossa alkava valinnainen kieli z S2-kieli= suomi toisena kielenä* Lukio A-kielet B1-kieli B2/B3-kielet S2-kieli OULUN KAUPUNGIN LUKIOT Haukiputaan lukio EN, RA, SA RU RA, SA, VE Kastellin lukio EN, RA, SA RU RA, SA, VE Kiimingin lukio EN, SA RU RA, SA Laanilan lukio EN, SA RU RA, SA Madetojan musiikkilukio EN, SA, VE RU IA, RA, SA, VE Merikosken lukio EN, SA, VE RU IA, RA, SA x Oulun aikuislukio EN, SA RU EA, RA, SA, VE, SM, SMI x Oulun Lyseon lukio EA, EN, RA, RU, SA RU EA, LA, RA, SA, VE Oulunsalon lukio EN RU RA, SA Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio EA, EN, ESL, RA, SA RU EA, RA, SA, VE Pateniemen lukio EN RU RA, SA MUUT LUKIOT OULUSSA Oulun normaalikoulu EN, SA RU IA, RA, SA x Oulun steinerkoulu EN RU SA Svenska Privatskolan i Uleåborg EN, SU** EA, RA, SA elukio EN RU EA, IA, RA, SA, VE, JP, KI, SM x EN = englanti, ESL= English as a Second Language, RU = ruotsi, RA = ranska, SA = saksa, IA = italia, VE = venäjä, EA = espanja, LA = latina, JP = japani, KI=kiina, SM=pohjoissaame, SMI= inarinsaame * Opiskelija, jonka äidinkieli on muu kuin suomi, voi valita lukiossa äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineesta suomi toisena kielenä -oppimäärän (S2). Ylioppilaskokeeseen tähtäävää S2-opetusta järjestetään Merikosken lukiossa ja Oulun aikuislukiossa, joissa opetus aloitetaan taitotasolta B1. ** myös äidinkielenomaisena opetuksena

13 Ouluun lukioon Näin haet lukioon Lukiokoulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa internetin kautta osoitteessa Oman koulusi opintoohjaajalta saat tarkemmat ohjeet hakemisesta. Lisäksi lukioon haettaessa täytetään lukion ainevalintakortti, joka on tämän oppaan lopussa. Joissakin lukioissa on käytössä lukion oma ainevalintakortti, jolloin on käytettävä sitä. Kortin saa kyseisen lukion kansliasta tai koulun kotisivuilta. Seuraavan sivun yhteenvetotaulukosta selviää millaista ainevalintakorttia lukio käyttää. Ensimmäiselle hakutoivesijalle asetetun lukion ainevalintakortti palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna oman koulun opinto-ohjaajalle mennessä. Opiskelijoiden valinta lukioon Yleinen lukioon pääsyn edellytys on suoritettu peruskoulun oppimäärä. Yhteishaussa voit hakea viiteen opiskelupaikkaan. Kaikki viisi hakutoivetta kannattaa käyttää. Lukioon valitaan opiskelijat peruskoulun päättötodistuksen äidinkielen, toisen kotimaisen kielen, vieraitten kielten, uskonnon tai elämänkatsomustiedon, historian, yhteiskuntaopin, matematiikan, fysiikan, kemian, biologian, terveystiedon ja maantiedon arvosanojen keskiarvon osoittamassa järjestyksessä. Opiskelija valitaan siihen lukioon, johon hänen keskiarvonsa/ pisteet ylimmillään riittävät. Erikoislukioiden (Kastellin urheilulukiolinja, Madetojan musiikkilukio ja Oulun Lyseon lukion IB-ohjelma) oppilasvalinnassa otetaan päättötodistuksen arvosanojen lisäksi huomioon pääsykoepisteet ja lisänäytöt. Opiskelijat valitaan lukioihin kesäkuussa Yhteishaun tulokset ja lukiopaikan vastaanottaminen Päätös opiskelijoiden ottamisesta lukioon julkistetaan torstaina Yhteishaun tuloksesta ilmoitetaan hakijoille kirjeitse. Lukioon valitut kerrotaan luvan antaneista koulun kotisivuilla ja/tai ulkoovessa. Muista varmistaa lukiopaikka jättämällä alkuperäinen päättötodistus sen lukion kansliaan, johon olet tullut valituksi, torstaihin klo 12 mennessä. Avoimet ovet Oulun lukioiden Avoimet ovet -päivät peruskoulujen 9. ja 10. luokkalaisten tutustumista varten ovat keskiviikkona ja torstaina alkaen klo Kysy Nettiopolta Nettiopo vastaa yhteishakua ja lukio-opintoja koskeviin kysymyksiin osoitteessa Yhteishaussa voit hakea viiteen opiskelupaikkaan. Kaikki viisi hakutoivetta kannattaa käyttää. Hakutoiveesi ja -järjestyksesi ovat sitovia, joten mieti järjestys tarkasti.

14 14 Ouluun lukioon Lukio Ei mukana yhteishaussa Lukion ainevalintakortti tästä oppaasta Lukion oma aine valintakortti Haukiputaan lukio x Kastellin lukio urheilulinja x Kiimingin lukio x Laanilan lukio x Madetojan musiikkilukio x Merikosken lukio x Oulun aikuislukio x x Oulun Lyseon lukio IB-ohjelma x Oulun normaalikoulun lukio x x Oulunsalon lukio x Oulun steinerkoulu x x Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio x Pateniemen lukio x Svenska Privatskolan i Uleåborg x elukio x x

15 Ouluun lukioon Tervetuloa tutustumaan Oulun lukioihin! Tutustu Oulun lukioihin myös osoitteessa Oulun lukiot kutsuvat 9.-luokkalaisten vanhemmat tutustumaan lukioihin ja lukio-opintoihin. Vanhempainillat järjestetään lukiokohtaisesti Lukio Vanhempainilta Oulun Lyseon lukio + IB-ohjelma ti klo Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio ke klo Oulunsalon lukio ti klo Kiimingin lukio ke klo Merikosken lukio to klo Laanilan lukio ma klo Haukiputaan lukio ti klo Oulun normaalikoulun lukio ke klo Kastellin lukio ti klo Oulun steinerkoulun lukio Madetojan musiikkilukio ti klo Myös oppilaat ovat tervetulleita! Madetojan musiikkilukio on mukana Pohjankartanon koulun 9. lk:n vanhempainillassa ti klo Svenska Privatskolan i Uleåborg ke klo Pateniemen lukio Pateniemen lukio on mukana Pateniemen ja Rajakylän koulujen 9. luokkalaisten huoltajien vanhempainilloissa. Ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin. Toivomme, että huoltajat ilmoittautuvat tilaisuuksiin. Ilmoittautumaan pääset tästä linkistä:

16 16 Ouluun lukioon Emma 13D Lukiossamme on loistava ilmapiiri. Yhteishenki toimii koulussamme yhtä hyvin sekä opiskelijoiden että opettajien välillä. Lukiomme koko takaa jokaiselle miellyttävän opiskeluilmapiirin ja kuulluksi tulemisen tunteen. Haukiputaan lukio on paikka hyville tyypeille!

17 Ouluun lukioon Haukiputaan lukio Haukiputaan toimii uusissa ja huippumoderneissa tiloissa. Jatkamme samaa hyvää yleislukiotoimintaa, josta olemme tunnettuja jo puolen vuosisadan ajan. Meillä opiskelijat voivat suorittaa yksilöllisesti ja tavoitteellisesti lukio-opintojaan mukavassa ja paineettomassa ilmapiirissä. Lukioylpeyden kasvattaminen sekä opiskelijoiden hyvinvoinnin parantaminen ovat lähellä sydäntämme. Opiskelijoiden käytössä on laadukas opetus, monipuolinen kurssitarjonta sekä teknisesti ajantasaiset oppimisympäristöt. Toimiva yhteistyö muiden Oulun lukioiden ja yliopiston kanssa täydentää toimintaamme. Laaja kansainvälinen toiminta on 1990-luvun alusta alkaen ollut lukiomme erityinen tavaramerkki. Näistä meidät tunnetaan z ihmisen kokoinen lukio: yksilö ei huku massaan ja saa tarvitessaan riittävästi yksilöllistä ohjausta ja tukea mm. kokopäiväiseltä opinto-ohjaajalta z yksi Suomen UNESCO-kouluista z Haukiputaan lukiolla on CertiLingua-laatumerkki z laaja kansainvälinen toiminta z kertauskurssit yo-kirjoitusaineissa, tukikursseja kielissä ja matematiikassa z lukiodiplomit sekä paljon kursseja taito- ja taideaineissa z ulos koulusta mennään mm. vaelluskurssilla ja kansainvälisyyskurssilla z mahdollisuus suorittaa Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot lukion aikana. Länsikuja 4A, Haukipudas Rehtori Kullervo Leinonen p Kanslia, p Opinto-ohjaaja Miika Siironen p

18 18 Ouluun lukioon Kaisa 14 C ja Julia, 14 E Liikuntamahdollisuudet ovat upeat: välineet ovat tuliteriä ja koulun sijainti lähellä Raksilan halleja helpottaa! 14 D:läiset Täällä on paljon porukkaa: saa paljon uusia kavereita!

19 Ouluun lukioon Kastellin lukio Kastellin lukiossa saa uutta virtaa opiskeluun! Kastellin lukioon tuleva astuu Hyrrän maailmaan, jossa jo kengännumerot paljastavat, että tässä talossa tulee vastaan muitakin kuin 700 lukiokaveria. Monitoimitalon sopukoissa omia opinportaitaan kapuavat myös päiväkodin naperot, peruskoululaiset ja aikuislukion opiskelijat. Lukion väen hallussa on kahden kerroksen verran kaarevia käytäviä ja moderneja luokkahuoneita, joissa pelaa niin nykytekniikka kuin perinteisemmätkin opetustavat. Erilaisia kursseja on kiitettävästi tarjolla, joten opiskeltavaa riittää. Suuren lukion valikoimasta voi kerätä laajasti luonnontieteitä tai napata vaikkapa espanjan tai venäjän kielen. Unkarin kurssilla voi tutustua sukukansaan, ja käsityön kurssilla voi jalostaa omia ideoita valmiiksi tuotteeksi. Jos taas suunnitelmissa on lentää vihaisten lintujen lailla, opintoihin voi liittää yliopisto-opintoihin kuuluvat tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot (25 op). Osa opiskelijoista yhdistää lukion ja liikunnalliset lahjansa pyrkimällä Kastellin urheilulukioon, jossa opintojen ohessa voi rakentaa urheilu-uraa. Lukiossamme työskentelee kaksi kokenutta opinto-ohjaajaa, jotka auttavat opiskelijoita kurssivalintojen teossa, vahvuuksien etsinnässä ja pulmatilanteiden ratkomisessa. Monitoimitalossa opiskelijoita palvelee Oulunsuun alueen kombikirjasto. Käytössämme on myös kolme suurta liikuntasalia, joiden lippulaivana loistavassa A-salissa on penkki jopa 800 katsojalle tai juhlijalle jännittäviin tai tunnelmallisiin hetkiin. Suuret urheilukentät ja Laanaojan puistoalueet tuovat luonnon lähelle, ja valaistulle kuntoradalle ja talvisin hiihtoladulle pääsee aivan koulun vierestä. Opiskelijat kiittävät myös hyviä liikenneyhteyksiä OYS:n lähellä, Kainuuntien ja Pohjantien kupeessa. Sairaalanrinnettä tai Oulunsuuntietä pitkin kulkee useita bussilinjoja. Myös Kainuuntiellä on pysäkki aivan koulumme vieressä. Sairaalanrinne 5, Oulu Rehtori Keijo Juppi p Apulaisrehtori Jani Syrjälä (urheilulukion asiat) p Opinto-ohjaaja Leena Knihtilä-Manninen p opinto-ohjaaja Anja Kunnari p Kastellin lukioon on ilo tulla tervetuloa siis!

20 20 Ouluun lukioon Lukio toi vastapainoa kiekolle niin, että ajatuksissa oli muutakin. Lukio kannattaa käydä. Opet kyllä joustavat ja ymmärtävät, jos itsekin panostaa. Urheilussa päivittäisen tekemisen pitää olla huippuluokkaa, mutta samalla pitää nauttia matkasta ja joka päivästä Jääkiekkoilija Jussi Jokinen, Kastellin lukion urheilijakummi, urlu

21 Ouluun lukioon Kastellin urheilulukio Kastellin lukio on ollut vuodesta 1986 lähtien erityislukio, jossa voi yhdistää opiskelun ja urheilun. Uusi Kastellin lukio keskittyy edelleenkin huipputason urheilulupausten valmennukseen ja kouluttamiseen. Kastellin urheilulukio on yksi maamme johtavista urheilulukioista. Opiskelijamme menestyvät ikäluokkiensa maajoukkueissa, urheiluoppilaitosten välisissä SM-kisoissa sekä kansainvälisissä ja valtakunnallisissa henkilökohtaisissa kilpailuissa. Urheilijastatuksella opiskelevia on Kastellissa noin 120. Urheilulukiolaiset opiskelevat kurssia urheiluvalmentautumista. Muiden lukiokurssien opiskelu on joustavaa, sillä edustustehtävät maajoukkueessa tai muualla otetaan huomioon opiskelijan henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa. Opiskelun ja valmentautumisen sujuvassa yhdistämisessä auttaa se, että lukion opettajakunta ja opinto-ohjaajat tuntevat huippu-urheilijan erityistarpeet. Urheiluvalmennuksesta vastaavat koulun omat päätoimiset ammattivalmentajat. Kastellin urheilulukioon pyritään yhteisvalinnan kautta. Lisäksi pyrkijät toimittavat koululle urheilutietolomakkeen, jonka saa koululta tai koulun kotisivuilta. Lajiliitot pisteyttävät hakijat 0 6 pisteen asteikolla. Kaikki hakijat kutsutaan valintakokeisiin, joista koulu antaa 0 4 pistettä. Koulutodistuksesta voi saada enintään 10 pistettä, joten kokonaispistemäärä voi olla enimmillään 20 pistettä. Eri lajeille ei ole erikseen kiintiöitä, mutta koulu voi painottaa valinnoissaan keskeisiä valmennuslajejaan. Kastellin urheilulukio koordinoi Ouluseutu Urheiluakatemiaa (OSUA), jossa on mukana perusopetuksen liikuntaluokkia, Oulun ylipisto, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Oulun seudun ammattiopisto, Ammattiopisto Luovi, Svenska Privatskolan i Uleåborg ja Oulun Lyseon lukion IB-linja. Yhteistyötä tehdään myös Suomen Olympiakomitean, valtakunnallisten lajiliittojen, Virpinimen liikuntaopiston ja ODL:n Liikuntaklinikan kanssa. Kansainvälinen toimintakin on vilkasta. Sairaalanrinne 5, Oulu Risto Keskitalo puh Jukka Latva-Rasku puh Kastellin keskeiset valmennuslajit: z jalkapallo z jääkiekko z lentopallo z salibandy z yleisurheilu

22 22 Ouluun lukioon Niina 3. vuoden opiskelija Valitsin Kiimingin lukion siksi, koska tutustumiskäynnillä huomasin, kuinka lämmin ilmapiiri täällä on ja kuinka viihtyisä koulu tämä on. Olen viihtynyt erinomaisesti. Olen myös saanut paljon uusia kavereita, ja opettajat ovat hirmu ystävällisiä meille opiskelijoille.

23 Ouluun lukioon Kiimingin lukio Ihmisen näköinen Kiimingin lukio on hyvä lähilukio. Painotamme laajaa yleissivistystä, kielitaitoa, itsetunnon kehittymistä ja hyviä jatko-opiskeluvalmiuksia. Laadukkaan opetuksen takaa ammattitaitoinen ja eteenpäin katsova henkilökunta. Kohtaamme jokaisen nuoren yksilöllisesti, ja kukin saa tarpeidensa mukaan henkilökohtaista ohjausta. Opiskelutaidon kurssi ja auttavaiset tutorit helpottavat siirtymistä peruskoulusta lukioon. Pyrimme siihen, että lukioaika olisi nuorelle yksi elämän parhaista vaiheista. Kiimingin lukiossa kuulut joukkoon! Avointen ovien päivä pidetään tiistaina Lukiomme vahvuuksia z viihtyisät, ajanmukaiset ja remontoidut opiskelutilat z uusin teknologia z aktiivinen oppilaskuntatoiminta ja kivoja tapahtumapäiviä z välitön ja rohkaiseva ilmapiiri z mahdollisuus suorittaa lukioaikana tietojenkäsittelytieteen perusopintoja Oulun yliopistossa z luonnontieteiden työkursseja z matematiikan erikoiskursseja z luovan kirjoittamisen kurssi z tähtitieteen kurssi z yritystiedon kurssi z viron ja latinan alkeiskurssit Urheilutie 12, Kiiminki Rehtori Pia Räsänen p Kanslia p Opinto-ohjaaja Jorma Päätalo p

24 24 Ouluun lukioon Emma 2. vsk Laanilassa on rento ilmapiiri ja huippuihmiset. Aappo 3. vsk Korkealaatuista opetusta sinua lähellä. Noora 2. vsk Jos et halua tulla syrjityksi tai tuntea opiskelua pakkopullaksi, valitse Laanila.

25 Ouluun lukioon Laanilan lukio Luja, lämmin ja luotettava Laanilan lukiossa työskentelee hyvissä opiskeluolosuhteissa noin 320 opiskelijaa ja 25 opettajaa. Koulumme motto on luja, lämmin ja luotettava. Sen mukaisesti kehitämme lukiossamme määrätietoisesti tietojamme ja taitojamme ja vaalimme yhteisöllisyyden ja välittämisen ilmapiiriä. Opettajamme ovat kannustavia ja heillä on käytössään uusinta teknologiaa. Unesco ASP- ja Vihreä lippu -kouluna meille tärkeitä asioita ovat kansainvälisyys ja kestävä kehitys. Vuosina olemme mukana Comenius-hankkeessa Citizens of Careland!. Tarjoamme myös englanninkielistä kansainvälisyyskasvatusta, kulttuuriluentoja, ruotsinkielistä kummiopiskelijatoimintaa ja vapaaehtoistyön opintoja. CertiLingua-laatumerkki kertoo koulumme kulttuurikasvatuksen korkeasta tasosta sekä kieli- ja kulttuuriopintojemme monipuolisuudesta. Uusia opiskelijoitamme tuemme monin tavoin. Kaikille lukion aloittaville tarjoamme opiskelutekniikan kurssin, joka helpottaa siirtymää peruskoulusta lukioon. Opiskelijahuoltoa olemme kehittäneet määrätietoisesti. Opiskelijoidemme tukena arjessa ovat muun muassa tutoropiskelijat. Laanilan lukiossa on tarjolla kaikissa oppiaineissa koulukohtaisia kursseja. Meillä voit opiskella mm. liikunnan erikoiskursseja, ihmisen biofysiikkaa ja -kemiaa, tähtitiedettä, ilmaisutaitoa, sosiaalipsykologiaa, viittomakieltä, yrittäjyyttä ja kotitaloutta. Monipuoliseen kurssitarjontaamme voit tutustua kotisivuillamme. Koulumme oppilaskunta on ollut perinteisesti innokas ja aikaansaava. Laanilan lukiossa opiskelijat ja opettajat kehittävät koulua yhdessä. Tervetuloa mukaan Laanilan henkeen! Hintantie 66, Oulu Rehtori Timo Kärkkäinen p , Kanslia p Opinto-ohjaaja Tiina Rautalin p , Opiskelijoidemme mielestä Laanilan lukiossa hyvää on z viihtyisä ja kannustava ilmapiiri z mukavat, taitavat opettajat z monipuolinen kurssitarjonta z mahdollisuus olla oma itsensä z tyttöjä ja poikia on yhtä paljon.

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

Ouluun lukioon 2016. Avoimet ovet 13.-14.1.2016

Ouluun lukioon 2016. Avoimet ovet 13.-14.1.2016 Ouluun lukioon 2016 Avoimet ovet 13.-14.1.2016 Oulun lukioissa on valinnanvaraa Lukio-opetusta antaa Oulussa 14 koulua. Kaupungin päivälukioiden lisäksi Oulussa on aikuislukio, valtion lukio Oulun Normaalikoulu

Lisätiedot

Tervetuloa Rakkauden Laanilaan 2017

Tervetuloa Rakkauden Laanilaan 2017 Tervetuloa Rakkauden Laanilaan 2017 MIKSI LAANILAN LUKIO? Luovuus Osallisuus Vastuullisuus Empaattisuus MIKSI LAANILAN LUKIO? Millainen tulevaisuuden koulu haluamme olla? Sydämellinen oppimisympäristö

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi Avoimet ovet 18. 19.1.2017 Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri, yhteishenki -suvaitsevaisuus, tasa-arvo,

Lisätiedot

JATKAISINKO LUKIOSSA?

JATKAISINKO LUKIOSSA? JATKAISINKO LUKIOSSA? MIKSI LUKIOON? Tavoitteenasi on jatkaa korkeakouluissa, erityisesti yliopistossa. Yliopistojen pääsykokeissa voidaan vaatia lukion oppimäärän osaamista, esim. maa, fy, ke ja bi. Tarvitset

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN Illan ohjelma: Valinnaisuus Pikkolassa Luokanvalvojan tapaaminen Luokanvalvojat: 7A Antti Korpinen 7B Leena Mäyry-Ylinen 7C Milla Ojala 7D Mari Johansson 7E Tommi Roininen 7F

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio Yli 500 opiskelee vuosittain lukio-opintoja Voi opiskella kaikissa koulutusohjelmissa (ei Kaukovainion

Lisätiedot

TERVETULOA LAANILAN LUKIOON!

TERVETULOA LAANILAN LUKIOON! TERVETULOA LAANILAN LUKIOON! MIKSI LAANILAN LUKIO? Sydämellinen oppimisympäristö tulevaisuuden tekijöille Luovuus Osallisuus Vastuullisuus Empaattisuus Uusien opiskelijoiden tukeminen Laanilassa LUKUJÄRJESTYS

Lisätiedot

Ouluun lukioon 2016 2017

Ouluun lukioon 2016 2017 Ouluun lukioon 2016 2017 Työryhmä Mika Aalto, Pekka Fredriksson, Satu Fränti, Panu Kela, Tiina Rautalin, Mervi Tuomela Ulkoasu ja taitto Graafinen Suunnittelu Gasworks Oy Toimitus Satu Fränti Kuvat Oulun

Lisätiedot

LUKIO-OPINNOT. Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho

LUKIO-OPINNOT. Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho LUKIO-OPINNOT Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho Opinto-ohjaajat Riina Laasonen 1 D, E, F Salla Purho - 1 A, B, C MITÄ LUKIOSTA ON HYVÄ TIETÄÄ? Oppimateriaalit hankittava

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

LUKIOINFOA 9-luokille syyskuu 2015

LUKIOINFOA 9-luokille syyskuu 2015 rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio Koulukatu 2, 55100 Imatra www.imatranyhteislukio.fi LUKIOINFOA 9-luokille syyskuu 2015 IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN LUKIOKOULUTUS PÄIVÄLUKIO 350 opiskelijaa IB-LUKIO

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA LUKIOKENTÄLTÄ

AJANKOHTAISTA LUKIOKENTÄLTÄ AJANKOHTAISTA LUKIOKENTÄLTÄ Polku toisen asteen opintoihin 12.2.2016 Opinto-ohjaaja Visa Tuominen Joensuun normaalikoulun lukio Visa Tuominen UEF // University of Eastern Finland Kaupungin lukioverkko

Lisätiedot

Lukiokokeilu (-21)

Lukiokokeilu (-21) Lukiokokeilu 2016-2020 (-21) Lukiokokeilu Munkkiniemen yhteiskoulu on mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön lukiokoulutuksen tuntijakokokeilussa. lukiolaki (629/1998) 15 kokeilu käynnistynyt 1.8.2016

Lisätiedot

Norssi eli Oulun normaalikoulun lukio. Eija Kumpulainen lukion rehtori

Norssi eli Oulun normaalikoulun lukio. Eija Kumpulainen lukion rehtori Norssi eli Oulun normaalikoulun lukio Eija Kumpulainen lukion rehtori Norssissa on perusaste ja lukio, yhteensä noin 1060 oppilasta ja opiskelijaa Alakoulut Linnamaalla ja Koskelassa Perusasteen yläluokilla

Lisätiedot

EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA

EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA Perustietoja lukio-opinnoista ja Paimion lukiosta MIKSI LUKIOON? o SAAT HYVÄN YLEISSIVISTYKSEN Pohja henkiselle kasvulle Eväät elinikäiseen oppimiseen o SAAT HYVÄT VALMIUDET JATKO-OPINTOIHIN

Lisätiedot

LUKIOINFOA 9-luokille marraskuu 2014

LUKIOINFOA 9-luokille marraskuu 2014 rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio Koulukatu 2, 55100 Imatra www.imatranyhteislukio.fi LUKIOINFOA 9-luokille marraskuu 2014 IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN LUKIOKOULUTUS PÄIVÄLUKIO 384 opiskelijaa

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio Noin 600 opiskelee vuosittain lukio-opintoja Voi opiskella kaikissa koulutusohjelmissa (ei Kaukovainion

Lisätiedot

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ VALINNAISAINEIDEN VALINTA JA TUNTIJAKO VALINTA Valintojen tulisi pohjautua oppilaan kiinnostuksiin ja taitoihin. Valintoja tehdessä kannattaa ottaa huomioon ainakin seuraavat seikat:

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio Noin 500 opiskelee vuosittain lukio-opintoja Voi opiskella kaikissa koulutusohjelmissa (ei Kaukovainion

Lisätiedot

Jatkaisinko lukioon?

Jatkaisinko lukioon? Jatkaisinko lukioon? Miksi lukio on hyvä valinta? Jatko-opintomahdollisuudet laajenevat. Lukio antaa mahdollisuuden hakea korkeakouluihin ja yliopistoihin. Lukio tarjoaa aikaa ja tukea tulevaisuuden miettimiseen.

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot 2017 Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio OSAO järjestää lukio-opinnot yhteistyössä Oulun aikuislukion kanssa. Opetusta antavat pääasiallisesti

Lisätiedot

LUKIOINFOA 9-luokan huoltajille tammikuu 2016

LUKIOINFOA 9-luokan huoltajille tammikuu 2016 rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio Koulukatu 2, 55100 Imatra www.imatranyhteislukio.fi LUKIOINFOA 9-luokan huoltajille tammikuu 2016 Toisen asteen koulutus: LUKIO - KOULUTUS AMMATILLINEN KOULUTUS

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta Annettu Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 04 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

YSIEN YHTEISVALINTAILTA tammikuu 2015

YSIEN YHTEISVALINTAILTA tammikuu 2015 rehtori MIKA STRÖMBERG apulaisrehtori ANNE LINDELL Imatran yhteislukio Koulukatu 2, 55100 Imatra www.imatranyhteislukio.fi YSIEN YHTEISVALINTAILTA tammikuu 2015 MIKÄ SINUSTA TULEE ISONA? VUOSI 2020/2025

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot yhteishaku 2015 Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Opiskelijan polku 2 Mitä hyötyä? Opiskelemalla lukioaineita parannat mahdollisuuksiasi menestyä jatko-opintojen

Lisätiedot

Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN

Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN Illan ohjelma Ekonomian valinnaisaineryhmän kahvila Tervetulosanat Opinto-ohjaajien esitys VALINNAISAINEIDEN ESITTELY KOULUN LUOKKATILOISSA PERUSKOULUN OPPIAINEET

Lisätiedot

Madetojan musiikkilukio PL 45, (Leevi Madetojankatu 1), OULU Puh / Rehtori /Kanslia / Opo

Madetojan musiikkilukio PL 45, (Leevi Madetojankatu 1), OULU Puh / Rehtori /Kanslia / Opo Madetojan musiikkilukio PL 45, (Leevi Madetojankatu 1), 90015 OULU Puh. 044-7039861 / Rehtori 050 316 6683 /Kanslia 044 703 9074 / Opo HAKIJAN OPAS 2018 Madetojan musiikkilukion toiminta-ajatus Koulu antaa

Lisätiedot

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17.

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17. Jaksovinkit 6 Iltaopetus 7.4. 13.5. Iltaopetuksen kokeet 6. jaksossa: B-koodi: 14.5. D-koodi: 19.5. C-koodi: 15.5. E-koodi: 20.5. Kokeiden palautus: 21.5. Rehtori Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on

Lisätiedot

Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan

Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan Kevään tapahtumia Ylioppilaskirjoitukset ja hajauttaminen Opinto-ohjaajan katsaus Ryhmänohjaajan tapaaminen 19.4.2017 Toisen vuosikurssin vanhempainilta Yleisiä

Lisätiedot

TIETOJA KUOPION LUKIOISTA 2015-2016

TIETOJA KUOPION LUKIOISTA 2015-2016 TIETOJA KUOPION LUKIOISTA 2015-2016 SISÄLLYSLUETTELO l Lukioiden opiskelijat l Lukioiden aloituspaikat l Opiskelijavalinta 2015 l Opiskelijavalinta 2010-2015 l 4. vuosikurssin opiskelijamäärät l Päivälukioiden

Lisätiedot

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli)

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli) Täytä tiedot huolellisesti tekstaamalla. Henkilötiedot Sukunimi ja etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Henkilötunnus Huoltajan puhelinnumero Oma puhelinnumero

Lisätiedot

Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012

Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012 Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan yleistä 2. vuositason opiskelijoista yo-tutkinto abivuosi opinto-ohjaus ja jatko-opintoihin pyrkiminen mahdollisuus tutustua sähköisiin kokeisiin luokassa 2O Missä mennään?

Lisätiedot

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ilmoittautuminen kevään 2017 tutkintoon alkaa pe 4.11. ja päättyy pe 18.11. Mikäli osallistuit syksyn yo-kirjoituksiin, voit odottaa niiden lopulliset tulokset ja ilmoittautua

Lisätiedot

Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014

Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014 Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Tietoa lukio-opinnoista. Syksy 2016

Tietoa lukio-opinnoista. Syksy 2016 Tietoa lukio-opinnoista Syksy 2016 Lukion kurssimäärä Päättötodistukseen vaaditaan 75 kurssia. Pakollisia 47 (MB) tai 51 (MA) kurssia. Syventäviä kursseja tulee olla vähintään 10, loput kurssit voivat

Lisätiedot

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Mikä on ammattilukiotoiminta Torniossa? Mitä tahansa ammatillista perustutkintoa opiskeleva opiskelija voi opiskella perustutkinnon rinnalle myös ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

YLIOPPILAAKSI, TODISTUKSET TASKUSSA.

YLIOPPILAAKSI, TODISTUKSET TASKUSSA. YLIOPPILAAKSI, TODISTUKSET TASKUSSA www.ylioppilastutkinto.fi TUTKINNOT JA TODISTUKSET Lukion oppimäärä Ylioppilastutkinto vähintään 75 kurssia, sisältäen ops:in mukaisesti pakolliset ja vähintään 10 syventävää

Lisätiedot

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Tervetuloa! Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Ylioppilas Lukion oppimäärä min. 75 kurssia (pakolliset,

Lisätiedot

VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017

VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017 VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA 2017 2018 LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017 LIELAHDEN KOULUN TUNTIJAKO 2019-2020 6.10.2017 TH Aine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Äidinkieli ja kirjallisuus 7 7

Lisätiedot

ALOITUS S2015 II-tutkinto

ALOITUS S2015 II-tutkinto ALOITUS S2015 II-tutkinto 12.8.2015 rehtori MIKA STRÖMBERG apulaisrehtori KRISTIINA HEIKURA Imatran yhteislukio YHDISTELMÄTUTKINTO Suoritetaan yhtä aikaa ammatillisia opintoja sekä lukio-opintoja ammatillinen

Lisätiedot

YLIOPPILASKOE ON KYPSYYSKOE. Vastuu on Sinulla tutkinnon ajoituksesta ja valinnoista

YLIOPPILASKOE ON KYPSYYSKOE. Vastuu on Sinulla tutkinnon ajoituksesta ja valinnoista Abi- info YLIOPPILASKOE ON KYPSYYSKOE Vastuu on Sinulla tutkinnon ajoituksesta ja valinnoista Käytännön vinkkejä Ajoissa paikalle Ongelmatilanteissa yhteys rehtoriin ja kouluun YTL:n www-sivuihin on linkki

Lisätiedot

SAVUTON MANSIKKALA LINNALA KOULUKAMPUS

SAVUTON MANSIKKALA LINNALA KOULUKAMPUS SAVUTON MANSIKKALA LINNALA KOULUKAMPUS VANHEMPAINILTA II-tutkinnon ykköset 22.10.2014 rehtori MIKA STRÖMBERG apulaisrehtori KRISTIINA HEIKURA Imatran yhteislukio IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN PÄIVÄLUKIO

Lisätiedot

Tavoitteena on tarjota syksystä 2018 alkaen Omnian ammatillisille opiskelijoille mahdollisuus suorittaa ü ü

Tavoitteena on tarjota syksystä 2018 alkaen Omnian ammatillisille opiskelijoille mahdollisuus suorittaa ü ü 2 AMMATTILUKIO Entinen lukiopolku-nimitys Syksystä 2018 alkaen Ammattilukiolla tarkoitetaan lukioopintoja ammatillisten opintojen rinnalla. Visio: päivälukiolaisilla mahdollisuus sisällyttää lukion oppimäärään

Lisätiedot

Kahden tutkinnon opintojen opas. Pieksämäki

Kahden tutkinnon opintojen opas. Pieksämäki 2012-2013 Kahden tutkinnon opintojen opas Pieksämäki Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 2. AMMATILLISTEN JA LUKIO-OPINTOJEN YHTEENSOVITTAMINEN... 4 2.1 Vaihtojaksot... 4 2.2 Verkko-opinnot... 4 3. OPISKELU PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö,

Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö, Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö, 6.10.2016 Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Mitä hyötyä? Vahvistetaan jatko-opintovalmiuksia - pääsykokeissa menestyminen - jatko-opinnoissa

Lisätiedot

15 Huoltajailta Tapio Karvonen 1

15 Huoltajailta Tapio Karvonen 1 15 Huoltajailta 8.11.2016 Tapio Karvonen 1 Yhteislyseo Kaksi toimipistettä (1.8.-7.2.2016 ) Lyseon toimipiste, Kymen Lukon toimipiste yhteinen opettajakunta yhteinen kurssitarjonta laaja osaaminen Evakkoon

Lisätiedot

Ajankohtaista 5. jaksossa

Ajankohtaista 5. jaksossa Jaksovinkit on Oulun aikuislukion jaksotiedote, joka julkaistaan aikuislukion kotisivulla koeviikolla ennen seuraavan jakson aloitusta. Jaksovinkeissä on infoa tulevan jakson lukiokursseista sekä ajankohtaisista

Lisätiedot

Tilat Lukio toimii omassa rakennuksessaan, lisäksi yläasteen erikoisluokat ovat lukion käytettävissä. Ylläsinstituutti. toimii lukion kanssa

Tilat Lukio toimii omassa rakennuksessaan, lisäksi yläasteen erikoisluokat ovat lukion käytettävissä. Ylläsinstituutti. toimii lukion kanssa KOLARIN LUKIO 2 Historiaa Valtioneuvosto antoi 17.5.1973 luvan Kolarin lukion perustamiseen ja syksyllä 1973 lukion aloitti 47 opiskelijaa. Tilaongelmia oli pitkään; aluksi toimittiin vuosi yläasteen tiloissa,

Lisätiedot

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Jatko-opinnot peruskoulun jälkeen ja kevään 2011 yhteishaku. 20.01.2011 Hanna Koskinen hanna.koskinen@annatapio.fi Puh.

Jatko-opinnot peruskoulun jälkeen ja kevään 2011 yhteishaku. 20.01.2011 Hanna Koskinen hanna.koskinen@annatapio.fi Puh. Jatko-opinnot peruskoulun jälkeen ja kevään 2011 yhteishaku 20.01.2011 Hanna Koskinen hanna.koskinen@annatapio.fi Puh. 0400 663346 Suomen koulutusjärjestelmä Koulutusvaihtoehdot peruskoulun jälkeen Ammatillinen

Lisätiedot

EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA

EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA Perustietoja lukio-opinnoista ja Paimion lukiosta AJANKOHTAISTA Uusi tuntijako voimaan v. 206 Opetussuunnitelma.8.206 Järjestämisluvat Sähköiset kirjoitukset alkaen s. 206 digabi.fi

Lisätiedot

KAKSI PÄÄTOIMISTA OPINTO-OHJAAJAA

KAKSI PÄÄTOIMISTA OPINTO-OHJAAJAA KAKSI PÄÄTOIMISTA OPINTO-OHJAAJAA n. 275 ohjattavaa / opo 13/14ABC-ryhmät ja 15DEF-ryhmät Tapani Pikkarainen Wilma-viesti tapani.pikkarainen(at)espoo.fi 0438245895 13/14DEF-ryhmät ja 15ABC-ryhmät Sami

Lisätiedot

Ajankohtaista. Taidelukioviikko 21.1. 25.1.

Ajankohtaista. Taidelukioviikko 21.1. 25.1. Ajankohtaista Taidelukioviikko.. 5.. Lopputyönäyttely Muutos.. alkaen, näyttelyyn voi tutustua koulupäivien aikana 8.. saakka Promenadikonsertti ti.. klo 8:0 Melartinsalissa, vapaa pääsy, ohjelma 0 Kevyen

Lisätiedot

Lukio-opinnoistaopinnoista

Lukio-opinnoistaopinnoista Kirjoittajainfo KYL 6.5.2010 Lukio-opinnoistaopinnoista Lukion päättötodistus» Minimi 75 kurssia» Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi

Lisätiedot

Kevään 2018 yo-kokeiden päivämäärät

Kevään 2018 yo-kokeiden päivämäärät Kevään 2018 yo-kokeiden päivämäärät Kuullunymmärtämiskokeet ke 14.2. venäjä, pitkä ja lyhyt oppimäärä (paperilla) Kirjalliset kokeet ma 12.2. äidinkieli, suomi ja ruotsi, tekstitaidon koe (paperilla) ma

Lisätiedot

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan!

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! yleistä 2. vuositason opiskelijoista yo-tutkinto ensi lukuvuoden kurssivalinnat opinto-ohjaus ja jatko-opintoihin pyrkiminen Missä mennään? Nyt arvioituna 9 jaksoa

Lisätiedot

EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA

EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA Perustietoja lukio-opinnoista ja Paimion lukiosta 4.2.204 Heikki Turpeinen, Paimion lukio MIKSI LUKIOON? o SAAT HYVÄN YLEISSIVISTYKSEN Pohja henkiselle kasvulle Eväät elinikäiseen

Lisätiedot

TERVETULOA KASTELLIN LUKIOON. Vanhempainilta

TERVETULOA KASTELLIN LUKIOON. Vanhempainilta TERVETULOA KASTELLIN LUKIOON Vanhempainilta 16.1.2018 Ohjelma 1. Musiikkiesitys Opiskelija Aleksi Heikkilä 2. Tervetuloa! Katsaus Kastellin monitoimitaloon ja lukio-opintoihin Rehtori Keijo Juppi 3. Miksi

Lisätiedot

LUKIOON VALMISTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE VUOSAAREN LUKIOSSA 2011-2013 ja 2013-2014

LUKIOON VALMISTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE VUOSAAREN LUKIOSSA 2011-2013 ja 2013-2014 LUKIOON VALMISTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE VUOSAAREN LUKIOSSA 2011-2013 ja 2013-2014 Marko Paju Kuntaliiton Lukioforum 19.6.2013 Marko Paju OPH:n luvaperusteiden toimeenpanokoulutus 4.3.2014 Helsingin

Lisätiedot

Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta. Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot

Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta. Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot 2. vuositason vanhempainilta 0 Pohjois-Tapiolan lukio Rehtori Sinikka Luoma, sinikka.luoma@espoo.fi Opinto-ohjaaja,

Lisätiedot

VANHEMPAINILTA II-tutkinnon ykköset

VANHEMPAINILTA II-tutkinnon ykköset VANHEMPAINILTA II-tutkinnon ykköset 28.10.2015 rehtori MIKA STRÖMBERG apulaisrehtori KRISTIINA HEIKURA Imatran yhteislukio IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN PÄIVÄLUKIO 348 opiskelijaa - rehtori Mika Strömberg

Lisätiedot

9. lk vanhempainilta. Ti 8.9.2015 klo 18.00

9. lk vanhempainilta. Ti 8.9.2015 klo 18.00 9. lk vanhempainilta Ti 8.9.2015 klo 18.00 TET eli työelämään tutustuminen Linnainmaan TET 7.-18.9.2015 Päivittäinen työaika 6 h, viikottainen työaika enintään 30 h Työaika mielellään klo 8-14 tai 9-15

Lisätiedot

Abiturienttien vanhempainilta. KESKIVIIKKO 11.11.2015 klo 17.30 Rehtori Sinikka Luoma Opinto-ohjaaja Matti Iivanainen

Abiturienttien vanhempainilta. KESKIVIIKKO 11.11.2015 klo 17.30 Rehtori Sinikka Luoma Opinto-ohjaaja Matti Iivanainen Abiturienttien vanhempainilta KESKIVIIKKO 11.11.2015 klo 17.30 Rehtori Sinikka Luoma Opinto-ohjaaja Matti Iivanainen AIKATAULUA ABEILLE Kurssit (vähän pakollisia, syventävät, soveltavat, kertaukset) 75

Lisätiedot

Paras paikka rakentaa tulevaisuuttasi! Kuva: Lea Kallio

Paras paikka rakentaa tulevaisuuttasi! Kuva: Lea Kallio Paras paikka rakentaa tulevaisuuttasi! Kuva: Lea Kallio Opiskelu lukiossa Vaatii hyvän pohjatason äidinkielestä, matematiikasta, ruotsista ja englannista Vaatii itsenäistä otetta opiskeluun ja vastuun

Lisätiedot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Lukion vanhempainilta 16 Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Ylioppilastutkinto Ylioppilaaksi tuloon vaaditaan yokirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Tutkinnon rakenne Tutkintoon kuuluu vähintään neljä

Lisätiedot

Rotokolla. Ohjeita ja pelisääntöjä lukioiden väliseen yhteistyöhön 1.8.2016 alkaen. Kuva: Niina Teräslahti

Rotokolla. Ohjeita ja pelisääntöjä lukioiden väliseen yhteistyöhön 1.8.2016 alkaen. Kuva: Niina Teräslahti Rotokolla Ohjeita ja pelisääntöjä lukioiden väliseen yhteistyöhön 1.8.2016 alkaen Kuva: Niina Teräslahti Sisällysluettelo Yleistä... 3 Mukana olevat lukiot ja yhteistyön periaatteet... 3 Rotokollan osapuolet...

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2014 2015 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! 1. 6. luokilla opiskellaan yhtä tai kahta kieltä äidinkielen

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2015 2016 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! Ensimmäisen vieraan kielen eli A-kielen opiskelu aloitetaan

Lisätiedot

Aikuisten perusopetuksen uudistus Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta Marja Repo, aikuisopisto Hanna Kukkonen, sivistysvirasto

Aikuisten perusopetuksen uudistus Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta Marja Repo, aikuisopisto Hanna Kukkonen, sivistysvirasto Aikuisten perusopetuksen uudistus Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta 17.5.2017 Marja Repo, aikuisopisto Hanna Kukkonen, sivistysvirasto Uudistusprosessin aikataulu Eduskunta hyväksyi 29.12.2016 perusopetuslain

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. Vanhempainilta

YLIOPPILASTUTKINTO. Vanhempainilta YLIOPPILASTUTKINTO Vanhempainilta 15.11.2016 YO-TUTKINTO MUODOSTUU 1) PAKOLLISISTA kokeista (4 kpl): Äidinkieli / suomi toisena kielenä JA kolme seuraavista: -vieras kieli - ruotsi - matematiikka - reaaliaine

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen. Hämeenllinnan lyseon lukio

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen. Hämeenllinnan lyseon lukio YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE (1) Neljä pakollista ainetta, äidinkieli ja kolme seuraavista: Ruotsi Matematiikka Yksi reaaliaine Vieras kieli

Lisätiedot

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen YHTEISHAKU ALKAA TIEDONSIIRTOLUVALLA JA HUOLTAJANKUULEMISELLA Kysytään Wilma-lomakkeella:

Lisätiedot

Yhteishaku Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola Oppilaanohjaaja

Yhteishaku Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola Oppilaanohjaaja Yhteishaku 2018 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola Oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen perustutkinnon,

Lisätiedot

Tervetuloa Elimäen lukioon!

Tervetuloa Elimäen lukioon! Tervetuloa Elimäen lukioon! www.edukouvola/elimaenlukio Lukioon vai ammatilliseen koulutukseen? Lukio ei valmista ammattiin, mutta antaa monipuoliset jatko-opintomahdollisuudet. Ammattiopistojen yo-linjat

Lisätiedot

Yhteishakuilta päättöluokkalaisten huoltajille. Aikataulut ja järjestelyt. Nuorten valinnat ja aikuisten tuki.

Yhteishakuilta päättöluokkalaisten huoltajille. Aikataulut ja järjestelyt. Nuorten valinnat ja aikuisten tuki. Yhteishakuilta päättöluokkalaisten huoltajille Aikataulut ja järjestelyt. Nuorten valinnat ja aikuisten tuki. Oppilaanohjaajat Iiris Kurkela ja Suvi Koskinen KEVÄÄN 2018 HAKUAJAT www.opintopolku.fi Ammatillisen

Lisätiedot

Kaksois- ja kolmoistutkinnon opinto-opas 2009-2010

Kaksois- ja kolmoistutkinnon opinto-opas 2009-2010 Kaksois- ja kolmoistutkinnon opinto-opas 2009-2010 Tämä opas on tarkoitettu kaksois- ja kolmoistutkintoa opiskelevien käyttöön. Oppaasta löytyy tietoa tukintojen rakenteista, suorittamistavoista ja käytännön

Lisätiedot

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Sitova ilmoittautuminen syksyn 2017 tutkintoon ti 2.5. - ma 29.5. Wilmassa. Ilmoittautumisen allekirjoittaminen kansliassa viim. ma 29.5. Kevään tutkintoon ilmoittautuminen

Lisätiedot

Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta

Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta Paljonko on tehty ykkösellä kuinka paljon pitää tehdä kakkosella yhteensä vähintään 60! Arvioi myös sitä, kuinka paljon kolmannelle vuodelle jää minimi 75 yht.

Lisätiedot

Siirry nuolinäppäimillä diasta toiseen

Siirry nuolinäppäimillä diasta toiseen Siirry nuolinäppäimillä diasta toiseen Yksityinen lukio Perustettu vuonna 1927 Klaukkalassa vuodesta 1991 Opiskelijoita n. 400 Yleistä opetussuunnitelmaa noudattava lukio Laaja kurssitarjonta Yleislinjalle

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Info

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Info YLIOPPILASKIRJOITUKSET Info 14.11.2017 RAKENNE Tutkintoon kuuluu neljä koetta. Äidinkielen koe pakollinen kaikille Lisäksi kolme seuraavista neljästä: * Toinen kotimainen kieli * Matematiikka * Yksi vieras

Lisätiedot

Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS

Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS 1. Padasjoen lukion aikuislinja Padasjoen lukion aikuislinjalla voi suorittaa koko lukion oppimäärän tai opiskella yksittäisiä aineita ja saada niistä erillisen todistuksen.

Lisätiedot

KOULUTUSMESSUT NISSNIKUN KOULU torstai 13.11.2014 klo 16.00-19.00

KOULUTUSMESSUT NISSNIKUN KOULU torstai 13.11.2014 klo 16.00-19.00 Nissnikun koulu Kirkkoharjun koulu KOULUTUSMESSUT NISSNIKUN KOULU torstai 13.11.2014 klo 16.00-19.00 Tervetuloa peruskoulun päättöluokkien huoltajille sekä oppilaille tarkoitettuun koulutusesittelyyn,

Lisätiedot

VALITSE LUKIO-OPINNOT

VALITSE LUKIO-OPINNOT VALITSE LUKIO-OPINNOT OVI MAHDOLLISUUKSIEN MAAILMAAN. Lukio on tärkeä ponnahduslauta tulevaisuuteesi. Se tarjoaa Sinulle hyvät valmiudet ja suoran väylän eri alojen jatko-opintoihin sekä lisäaikaa tulevaisuutesi

Lisätiedot

Rotokolla. Ohjeita ja pelisääntöjä lukioiden väliseen yhteistyöhön lukuvuodelle 2010 2011. Kuva: Niina Teräslahti

Rotokolla. Ohjeita ja pelisääntöjä lukioiden väliseen yhteistyöhön lukuvuodelle 2010 2011. Kuva: Niina Teräslahti 15.6.2010 Rotokolla Ohjeita ja pelisääntöjä lukioiden väliseen yhteistyöhön lukuvuodelle 2010 2011 Kuva: Niina Teräslahti Sisällysluettelo 15.6.2010 Yleistä... 3 Mukana olevat lukiot ja yhteistyön periaatteet...

Lisätiedot

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio 2015-16 Opinto-opas Kerimäen lukio Opinto-opas Näin opiskellaan Kerimäen lukiossa Tervetuloa opiskelemaan Kerimäen lukioon! Opintoihin liittyvissä kysymyksissä sinua neuvovat rehtori, opinto-ohjaaja ja

Lisätiedot

HARJAVALLAN LUKIO KOULUN YHTEYSTIEDOT HARJAVALLAN LUKIO. Myllykatu 10 29200 Harjavalta. OSOITE Harjavallan lukio

HARJAVALLAN LUKIO KOULUN YHTEYSTIEDOT HARJAVALLAN LUKIO. Myllykatu 10 29200 Harjavalta. OSOITE Harjavallan lukio KOULUN YHTEYSTIEDOT OSOITE Harjavallan lukio YHTEYSHENKILÖT Risto Tenhunen Rehtori GSM 0444325321 Satu Metso Koulusihteeri GSM 0444325322 Riitta-Liisa Kortetjärvi Opinto-ohjaus 0444325324 SÄHKÖPOSTIT etunimi.sukunimi@harjavalta.fi

Lisätiedot

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti Kahden tutkinnon kotiväenilta ti 11.10.2016 Kahden tutkinnon opinnot Jyväskylän ammattiopistossa koulutuspäällikkö Taina Roivainen Arjessa sattuu ja tapahtuu opinto-ohjaaja Tarja Nykänen ja Sirpa Puikkonen

Lisätiedot

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun.

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun. Yhtenäiskoulu Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU opas peruskoulun luokille 7 9 Yhtenäiskoulun 7. - 9. luokkien tuntijako Vuosiluokka 7 8 9 Kaikille

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016

Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016 Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016 Ylioppilastutkinto Neljä pakollista ainetta on tehtävä valmiiksi kolmen (3) peräkkäisen tutkintokerran aikana. Jokaisella ilmoittautumiskerralla ilmoittaudut

Lisätiedot

Kuopion kaupunki / Kasvun ja oppimisen palvelualue / Lukiokoulutus

Kuopion kaupunki / Kasvun ja oppimisen palvelualue / Lukiokoulutus Kuopion kaupunki / Kasvun ja oppimisen palvelualue / Lukiokoulutus Tilastotietoja lukioista lukuvuonna 2012-2013 Sisällys Kuopion lukioiden opiskelijavalinta 2012... 3 Kuopion lukioiden opiskelijat 20.9.2012...

Lisätiedot

Tutustumisilta 6.luokkalaisten huoltajille ja nuorille

Tutustumisilta 6.luokkalaisten huoltajille ja nuorille Tutustumisilta 6.luokkalaisten huoltajille ja nuorille Tervetuloa Hatanpään kouluun (rehtori) miksi lähikoulu? koulun käytänteet koulun tuki oppilaalle Liikuntapainotus sisältö ja hakumenettely (Mikko

Lisätiedot

Tiedote yläkoulujen opinto-ohjaajille

Tiedote yläkoulujen opinto-ohjaajille VUOSAAREN LUKIO_MAAHANMUUTTAJIEN VALMISTAVA KOULUTUS Lukioon valmistava koulutus maahanmuuttajille alkamassa Vuosaaren lukion yhteydessä on syksyllä 2011 alkamassa lukioon valmistava koulutus maahanmuuttajille.

Lisätiedot

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax 23.8.2011 Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax Helsingin medialukio Helsingin medialukio PL 3512 Moisiontie 3 Telefax 00099 Helsingin kaupunki 00730 Helsinki (09) 310 82918 (09) 310 82926 YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

aikuisten perusasteen

aikuisten perusasteen Oulun aikuislukion aikuisten perusasteen ja lukio-opinnot vankilaopetuksessa apulaisrehtori Päivikki Halla-aho 8.5.2012 Aikuislukion vankilaopetuksesta Koulu käynnistyi Oulun vankilassa v.1978 Videovälitteistä

Lisätiedot