Ouluun lukioon

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ouluun lukioon 2015 2016"

Transkriptio

1 Ouluun lukioon

2 Työryhmä Mika Aalto, Pekka Fredriksson, Satu Fränti, Panu Kela, Tiina Rautalin, Mervi Tuomela Ulkoasu ja taitto Graafinen Suunnittelu Gasworks Oy Toimitus Satu Fränti Kuvat Oulun kaupungin kuva-arkisto, Rodeo.fi Julkaisija Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut, PL 17, Oulun kaupunki, Taka-Lyötyn katu 4, Oulu, p. (08) (vaihde)

3 Sisällys Tervetuloa lukioon... 4 Lukio-opiskelun ABC...7 Lukioiden opiskelijamäärät, aloituspaikat ja sisäänpääsy rajat keväällä Oulun lukioiden kieli tarjonta Näin haet lukioon Tervetuloa tutustumaan Oulun lukioihin! Haukiputaan lukio Kastellin lukio...19 Kastellin urheilulukio Kiimingin lukio...23 Laanilan lukio...25 Madetojan musiikkilukio...27 Merikosken lukio Oulun aikuislukio Oulun Lyseon lukio ja IB-ohjelma...33 Oulunsalon lukio...37 Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Pateniemen lukio...41 Oulun normaalikoulun lukio Oulun steinerkoulu Svenska Privatskolan i Uleåborg...47 elukio lukio-opintoja verkossa Oulun lukiot kartalla Lukion ainevalintakortti... 51

4 4 Ouluun lukioon Tervetuloa lukioon Olet valitsemassa opintojasi peruskoulun jälkeen. Lukio on hyvä vaihtoehto. Lukio-opintojen kautta hankittu yleissivistys ja ylioppilastutkinto avaavat ovet monipuolisiin jatko-opintoihin. Lukiosta saat myös kavereita ja unohtumattomia kokemuksia loppuelämän ajaksi. Koko maassa noin puolet peruskoulun päättävistä oppilaista aloittaa opiskelun lukioissa ja samoin on myös Oulussa. Tässä oppaassa kerrotaan lukio-opetuksesta yleensä ja esitellään Oulussa toimivat lukiot. Oulun lukioiden avointen ovien päivinä voit käydä tutustumassa lukioihin paikan päällä. Kaikki lukiot järjestävät myös vanhempainillan 9.-luokkalaisten huoltajille. Vanhempainiltojen ajankohdat löytyvät tästä oppaasta. Lisätietoja lukioista löydät myös koulujen omilta kotisivuilta. Tietoa lukio-opiskelusta saat myös koulusi opinto-ohjaajalta sekä lukioiden rehtoreilta ja opinto-ohjaajilta. Oulussa voit valita opiskelupaikkasi monesta eri lukiosta kiinnostuksesi mukaan. Täällä toimii yksitoista kunnallista lukiota ja Oulun yliopiston opettajankoulutuksen harjoittelukouluna toimiva Oulun normaalikoulu sekä yksityiset lukiot Oulun steinerkoulu ja Svenska Privatskolan i Uleåborg. Oulun lukioissa opiskelunsa aloittaa vuosittain noin 1400 nuorta. Lukiot ovat pääsääntöisesti yleislukioita, mutta kaikilla on omia painotuksiaan, joista tässä oppaassa kerrotaan tarkemmin. Oulun lukioista niin sanottuja erikoislukioita on kolme: Madetojan musiikkilukio on musiikin opetuksen erikoislukio, Kastellin lukiossa toimii urheilulukiolinja ja Oulun Lyseon lukiossa kansainvälinen International Baccalaureate (IB) -ohjelma. Lukio-opintoja etäopetuksena järjestää elukio, jonka yksittäiset kurssit ovat kaikille tarjolla. Kaikki Oulun lukiot ovat kurssimuotoisia ja samassa jaksojärjestelmässä toimivia kouluja. Lukioiden tiivis yhteistyö lisää opiskelijoiden mahdollisuuksia luoda itselleen parhaiten sopiva opintosuunnitelma. Lukioiden opiskelijat voivat suorittaa kursseja muissakin kuin kotilukiossaan. Lukiot tekevät yhteistyötä paitsi keskenään, myös ammattioppilaitosten, ammattikorkeakoulujen, yliopistojen ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Useimmissa lukioissa opintoihin voi sisällyttää ammatillisia opintoja, jotka järjestetään Oulun seudun ammattiopiston eri yksiköissä. Oppaan lopussa on Oulun lukioiden ainevalintakortti. Joissakin lukioissa on käytössä lukion oma valintakortti, jonka saat koulun kotisivuilta tai lukion kansliasta. Tässä oppaassa on taulukko, josta näet helposti millaista lukion ainevalintakorttia kukin lukio käyttää. Kaikki Oulun lukiot ovat hyviä lukioita, joissa opiskelijasta huolehditaan ja joissa menestyy ahkeralla työllä. Tervetuloa opiskelemaan Oulun lukioihin!

5 Ouluun lukioon Anna 11A Lukiomme yhteishenki on aivan mahtava! Uudet tilat ja erinomainen ilmapiiri, myös opettajien ja oppilaiden välillä, tekevät lukiosta loistavan opiskelupaikan. Kansainvälisyys ja kannustavuus antavat hyvät mahdollisuudet menestyä jatkoopinnoissa ja ammatissa.

6 6 Ouluun lukioon Ylioppilastutkinto järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä, yhtä aikaa koko maassa. Opiskelija voi suorittaa ylioppilastutkinnon yhdellä kertaa tai hajauttaa sen enintään kolmeen peräkkäiseen tutkintokertaan.

7 Ouluun lukioon Lukio-opiskelun ABC Lukiokoulutus on väylä yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin ja lukion oppimäärään perustuvaan ammatilliseen koulutukseen. Lukio-opiskelun tavoitteet Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa jatko-opintojen, työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi koulutuksen tulee tukea opiskelijoiden edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen elämänsä aikana. (Lukiolaki 629/98 2 ) Joustava lukio Luokattomassa lukiossa ei ole luokkia vaan opetusryhmiä. Jokainen opiskelija etenee omaa tahtiaan opintosuunnitelmansa mukaisesti. Lukion voi suorittaa 2 4 vuodessa. Kolmen vuoden opiskeluaika on yleisin. Opintosuunnitelma Opintosuunnitelma on opiskelijan koulutyötä koskeva kokonaissuunnitelma. Sitä voidaan lukioaikana muuttaa. Toisessa oppilaitoksessa suoritettuja kursseja voidaan hyväksyä kokonaiskurssimäärään. Jaksot Lukion lukuvuosi on jaettu jaksoihin. Oulun lukioiden lukuvuosi jakaantuu viiteen jaksoon. Kullakin jaksolla on oma lukujärjestys. Opiskelijan työmäärä voi vaihdella jaksoittain riippuen valituista kursseista. Kurssit Lukion kunkin oppiaineen kokonaisoppimäärä on jaettu keskimäärin 38 tunnin työmäärää vastaaviksi kursseiksi. Kurssien määrä vaihtelee riippuen oppiaineesta. Opiskelija itse päättää, mitä kursseja hän lukuvuoden aikana opiskelee. Kukin kurssi opiskellaan yleensä keskitetysti yhden jakson aikana, jolloin tätä oppiainetta on 3 oppituntia viikossa. Jokainen jakso päättyy koeviikkoon. Koko lukion oppimäärään sisältyy vähintään 75 kurssia. Kursseja voi kuitenkin valita enemmänkin. Lukio-opiskelu koostuu pakollisista, syventävistä ja soveltavista kursseista. Kaikille lukiolaisille yhteisiä, pakollisia kursseja pitää lukion aikana opiskella vähintään Syventävät kurssit ovat opiskelijalle valinnaisia kursseja. Syventäviä kursseja on opiskelijan sisällytettävä opiskeluohjelmaansa lukioaikana vähintään 10. Syventävistä kursseista saadut arvosanat vaikuttavat päättöarviointiin. Soveltavat kurssit ovat koulukohtaisia ja valinnaisia. Ne sisältävät aineksia eri oppiaineista, ovat menetelmäkursseja, muita koulukohtaisia kursseja tai muissa oppilaitoksissa opiskeltavia kursseja. Pakollisista ja syventävistä opinnoista muodostuu valtakunnallinen lukion oppimäärä, jolle ylioppilastutkinto pohjautuu. Soveltavat kurssit liittyvät koulujen omiin painotuksiin. Lukioiden kurssitarjontaan voit tutustua kunkin lukion omassa esittelyssä ja lukioiden kotisivuilla. Kurssiyhteistyö ja vaihtojaksot Lukiot tekevät yhteistyötä muiden lukioiden, ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen, yliopistojen ja korkeakoulujen sekä kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa muun muassa soveltavien kurssien järjestämisessä. Käytännössä yhteistyö tarkoittaa muun muassa mahdollisuutta suorittaa kursseja toisessa lukiossa, ammattioppilaitoksessa tai vaikka yliopistossa. Oulun kaupungin lukiolaiset voivat suorittaa kursseja kaupungin muissa lukioissa tai ammatillisissa oppilaitoksissa; 2. vuoden lukio-opintoihin on mahdollista sisällyttää kokonainen ammatillisesti suuntautuva opintojakso. Vastaavasti Oulun seudun ammattiopiston opiskelijat voivat opiskella lukio-opintoja myös ammattilukiossa joko päivätai etäopetuksena. Kunkin lukion moninaisista yhteistyöjärjestelyistä ja niiden hyödyntämisestä oman opinto-

8 8 Ouluun lukioon ohjelman laadinnassa saa ajantasaista lisätietoa joko tästä oppaasta, lukion verkkosivuilta tai lukion rehtorilta ja opinto-ohjaajalta. Lukion tuntijako Valtakunnallinen lukion tuntijako (taulukko alla) on jokaisen lukion tuntijaon perustana. Lisäksi jokainen koulu tarjoaa koulukohtaisia syventäviä ja soveltavia kursseja eri oppiaineissa. Kurssiarviointi Jokainen kurssi arvioidaan omana kokonaisuutenaan. Kurssiarvioinnin tavoitteena on antaa opiskelijalle palautetta hänen edistymisestään ja oppimistuloksistaan sekä kannustaa ja ohjata häntä opintojensa suorittamisessa. Kurssiarvosana perustuu mahdollisiin kirjallisiin ja suullisiin kokeisiin sekä monipuoliseen opittujen tietojen ja taitojen arviointiin, johon vaikuttaa myös opiskelijan aktiivisuus. Itsenäinen opiskelu Lukion kursseja voi suorittaa myös itsenäisesti opiskellen. Itsenäinen opiskelu sisältää erillisiä töitä, esimerkiksi projektitöitä opettajan ohjauksessa. Siihen sovelletaan koulun opetussuunnitelmassa määriteltyjä arviointiperusteita. Lukion tuntijako Oppiaine tai aineryhmä Pakolliset kurssit Syventävinä opintoina tarjottavien valtakunnallisten kurssien määrä Äidinkieli ja kirjallisuus 6 3 Kielet A-kieli (perusopetuksen vuosiluokilta 1 6 alkava kieli) B1-kieli (perusopetuksen vuosiluokilta 7 9 alkava kieli) ylimääräinen A-kieli B2 ja B3 -kielet Matematiikka lyhyt oppimäärä pitkä oppimäärä Ympäristö ja luonnontieto biologia maantiede fysiikka kemia Katsomusaineet uskonto ja elämänkatsomustieto filosofia Psykologia 1 4 Historia 4 2 Yhteiskuntaoppi 2 2 Terveystieto 1 2 Taito- ja taideaineet musiikki kuvataide liikunta Opinto-ohjaus 1 1 Pakolliset kurssit Syventävät kurssit, vähintään Soveltavat kurssit opiskelijan valinnan mukaan Kursseja yhteensä vähintään 75 Valtakunnallinen lukion tuntijako on jokaisen lukion tuntijaon perustana. Lisäksi jokainen koulu tarjoaa koulukohtaisia syventäviä ja soveltavia kursseja eri oppiaineissa.

9 Ouluun lukioon Jaksoarvostelu Jaksoarvostelu on opiskelijakohtainen. Jaksotodistukseen merkitään käydyt kurssit, arvosanat ja poissaolot. Arvostelu annetaan jokaisen jakson jälkeen. Uusintakuulustelu Uusintakuulustelussa voi yrittää parantaa hylätyn kurssin arvosanaa. Uusintakuulustelujen toteuttamisesta päätetään koulukohtaisesti. Päättöarvosana Oppiaineen päättöarvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja syventävien kurssien kurssiarvosanojen keskiarvon mukaan. Päättöarvosanaa voidaan korottaa erillisessä kuulustelussa tai muun lisänäytön perusteella. Päättötodistus Päättötodistus annetaan opiskelijalle, joka on hyväksyttävästi suorittanut lukion oppimäärän. Ylioppilastutkinto Ylioppilastutkinto järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä, yhtä aikaa koko maassa. Ylioppilastutkinto sisältää neljä pakollista koetta. Äidinkielen koe on kaikille pakollinen. Sen lisäksi on valittava kolme koetta seuraavista: toinen kotimainen kieli, vieras kieli, matematiikka tai jonkin reaaliaineen koe. Lisäksi voi kirjoittaa ylimääräisiä kokeita. Opiskelija voi suorittaa ylioppilastutkinnon yhdellä kertaa tai hajauttaa sen enintään kolmeen perättäiseen tutkintokertaan. Tarkempia tietoja ylioppilastutkinnosta saa myös osoitteesta Opintojen ohjaus Opiskelijalla on mahdollisuus ja oikeus saada ohjausta opiskelun ja oppimisen tueksi. Ohjaukseen osallistuvat rehtori, opinto-ohjaaja, ryhmänohjaaja ja eri aineiden opettajat. Jokainen opiskelija kuuluu ohjausryhmään, jolla on ryhmänohjaaja. Ohjaus auttaa suunnittelemaan omaa opinto-ohjelmaa ja tukee opiskelijaa opintojen eri vaiheissa. Opinto-ohjaajat auttavat myös jatkokoulutusta ja elämänuraa koskevissa suunni telmissa ja valinnoissa. Erityinen tuki Useimmissa lukioissa on päivälukiolaisten käytössä erityisopettaja, koulukuraattori ja koulupsykologi. Erityisopettaja tukee opiskelijaa oppimisen vaikeuksissa. Koulukuraattorin ja koulupsykologin palveluilla tuetaan opiskelijaa hänen sosiaaliseen ja psyykkiseen hyvinvointiinsa liittyvissä kysymyksissä, joita voivat olla opiskeluun, ihmissuhteisiin ja elämäntilanteisiin liittyvät asiat. Erityisopettaja, koulukuraattori ja -psykologi tuovat oman ammattialansa asiantuntemuksen opiskelijahuoltotyöhön, opetuksen tukitoimien suunnitteluun sekä koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön. Tarkempaa tietoa näistä palveluista saa lukioiden rehtoreilta ja opinto-ohjaajilta. Opiskelukustannukset ja -tuet Lukioissa ei ole lukukausimaksuja. Opiskelijat saavat koulupäivinä maksuttoman aterian. Myös kouluterveydenhuolto on maksutonta. Lukion oppikirjat ja muut opiskeluvälineet on hankittava ja kustannettava itse. Opiskelija voi saada päätoimisia lukio-opintoja varten opintorahaa, asumislisää ja opintolainan valtiontakausta. Vanhempien tulot vaikuttavat opintotukiin joko vähentävästi tai korottavasti. Opintorahaa ei myönnetä opiskelijalle, joka on oikeutettu lapsilisään. Koulumatkakustannukset opiskelija maksaa itse, mutta hän voi saada niihin tukea, jos yhdensuuntainen koulumatka on vähintään 10 km ja kustannukset ylittävät kuukaudessa 54 euroa (lukuvuoden tiedot). Mikäli tarvitset lukio-opintojen ajaksi asuntoa, lisätietoja löydät Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiön sivuilta: Tarkempia ohjeita sekä tukien hakemuslomakkeita saa koulujen kansliasta, KELAn paikallistoimistosta ja verkkosivuilta: tai Kaikki lukiolaiset on vakuutettu koulutuksen järjestäjän tapaturmavakuutuksella.

10 10 Ouluun lukioon Linda 12 A Koulussamme on todella rento ilmapiiri ja opettajat ovat helposti lähestyttäviä! Koulumme on juuri sopivan kokoinen, ja sopivan vähäinen oppilasmäärä lähentää opiskelijoita. Asiat toimivat hyvin.

11 Ouluun lukioon Lukioiden opiskelijamäärät, aloituspaikat ja sisäänpääsy rajat keväällä 2014 Lukio opiskelijamäärä aloituspaikat alin ka.* OULUN KAUPUNGIN LUKIOT Haukiputaan lukio ,33 Kastellin lukio Urheilulinja ,15 15,52 ** Kiimingin lukio ,42 Laanilan lukio ,83 Madetojan musiikkilukio ,88 ** Merikosken lukio ,25 Oulun aikuislukio 1700 ei raj. - Oulun Lyseon lukio ,83 IB-ohjelma 50 12,49 * Oulunsalon lukio ,75 Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio ,25 Pateniemen lukio ,58 MUUT LUKIOT OULUSSA Oulun normaalikoulun lukio ,0 Oulun steinerkoulu Svenska Privatskolan i Uleåborg ,1 elukio ei raj. ei raj. - * Sisäänpääsyn alin keskiarvo vaihtelee vuosittain ** Alin hyväksytty pistemäärä sisäänpääsyssä, max. 20 pistettä

12 12 Ouluun lukioon Oulun lukioiden kieli tarjonta Lukiossa voi jatkaa peruskoulussa alkaneiden kielten opiskelua tai aloittaa uuden kielen opiskelun. Oulun lukioiden kielitarjonta näkyy oheisesta taulukosta. Kieltä opetetaan kieliohjelman mukaisesti, mikäli kielen valinneita on riittävästi. Kieliryhmiä voidaan muodostaa myös lukioiden yhteistyönä. Lukioissa voidaan lisäksi järjestää yksittäisiä kielten kursseja tai kielikerhoja. Vieraiden kielten opetusta voidaan antaa myös etäopetuksena. Kieliohjelman lyhenteet: z A-kieli = perusopetuksen 3. tai 5. luokalla alkanut kieli z B1-kieli = 7. luokalla alkanut, yhteisenä aineena opiskeltava kieli z B2-kieli = 8. luokalla alkanut valinnainen kieli z B3-kieli = lukiossa alkava valinnainen kieli z S2-kieli= suomi toisena kielenä* Lukio A-kielet B1-kieli B2/B3-kielet S2-kieli OULUN KAUPUNGIN LUKIOT Haukiputaan lukio EN, RA, SA RU RA, SA, VE Kastellin lukio EN, RA, SA RU RA, SA, VE Kiimingin lukio EN, SA RU RA, SA Laanilan lukio EN, SA RU RA, SA Madetojan musiikkilukio EN, SA, VE RU IA, RA, SA, VE Merikosken lukio EN, SA, VE RU IA, RA, SA x Oulun aikuislukio EN, SA RU EA, RA, SA, VE, SM, SMI x Oulun Lyseon lukio EA, EN, RA, RU, SA RU EA, LA, RA, SA, VE Oulunsalon lukio EN RU RA, SA Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio EA, EN, ESL, RA, SA RU EA, RA, SA, VE Pateniemen lukio EN RU RA, SA MUUT LUKIOT OULUSSA Oulun normaalikoulu EN, SA RU IA, RA, SA x Oulun steinerkoulu EN RU SA Svenska Privatskolan i Uleåborg EN, SU** EA, RA, SA elukio EN RU EA, IA, RA, SA, VE, JP, KI, SM x EN = englanti, ESL= English as a Second Language, RU = ruotsi, RA = ranska, SA = saksa, IA = italia, VE = venäjä, EA = espanja, LA = latina, JP = japani, KI=kiina, SM=pohjoissaame, SMI= inarinsaame * Opiskelija, jonka äidinkieli on muu kuin suomi, voi valita lukiossa äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineesta suomi toisena kielenä -oppimäärän (S2). Ylioppilaskokeeseen tähtäävää S2-opetusta järjestetään Merikosken lukiossa ja Oulun aikuislukiossa, joissa opetus aloitetaan taitotasolta B1. ** myös äidinkielenomaisena opetuksena

13 Ouluun lukioon Näin haet lukioon Lukiokoulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa internetin kautta osoitteessa Oman koulusi opintoohjaajalta saat tarkemmat ohjeet hakemisesta. Lisäksi lukioon haettaessa täytetään lukion ainevalintakortti, joka on tämän oppaan lopussa. Joissakin lukioissa on käytössä lukion oma ainevalintakortti, jolloin on käytettävä sitä. Kortin saa kyseisen lukion kansliasta tai koulun kotisivuilta. Seuraavan sivun yhteenvetotaulukosta selviää millaista ainevalintakorttia lukio käyttää. Ensimmäiselle hakutoivesijalle asetetun lukion ainevalintakortti palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna oman koulun opinto-ohjaajalle mennessä. Opiskelijoiden valinta lukioon Yleinen lukioon pääsyn edellytys on suoritettu peruskoulun oppimäärä. Yhteishaussa voit hakea viiteen opiskelupaikkaan. Kaikki viisi hakutoivetta kannattaa käyttää. Lukioon valitaan opiskelijat peruskoulun päättötodistuksen äidinkielen, toisen kotimaisen kielen, vieraitten kielten, uskonnon tai elämänkatsomustiedon, historian, yhteiskuntaopin, matematiikan, fysiikan, kemian, biologian, terveystiedon ja maantiedon arvosanojen keskiarvon osoittamassa järjestyksessä. Opiskelija valitaan siihen lukioon, johon hänen keskiarvonsa/ pisteet ylimmillään riittävät. Erikoislukioiden (Kastellin urheilulukiolinja, Madetojan musiikkilukio ja Oulun Lyseon lukion IB-ohjelma) oppilasvalinnassa otetaan päättötodistuksen arvosanojen lisäksi huomioon pääsykoepisteet ja lisänäytöt. Opiskelijat valitaan lukioihin kesäkuussa Yhteishaun tulokset ja lukiopaikan vastaanottaminen Päätös opiskelijoiden ottamisesta lukioon julkistetaan torstaina Yhteishaun tuloksesta ilmoitetaan hakijoille kirjeitse. Lukioon valitut kerrotaan luvan antaneista koulun kotisivuilla ja/tai ulkoovessa. Muista varmistaa lukiopaikka jättämällä alkuperäinen päättötodistus sen lukion kansliaan, johon olet tullut valituksi, torstaihin klo 12 mennessä. Avoimet ovet Oulun lukioiden Avoimet ovet -päivät peruskoulujen 9. ja 10. luokkalaisten tutustumista varten ovat keskiviikkona ja torstaina alkaen klo Kysy Nettiopolta Nettiopo vastaa yhteishakua ja lukio-opintoja koskeviin kysymyksiin osoitteessa Yhteishaussa voit hakea viiteen opiskelupaikkaan. Kaikki viisi hakutoivetta kannattaa käyttää. Hakutoiveesi ja -järjestyksesi ovat sitovia, joten mieti järjestys tarkasti.

14 14 Ouluun lukioon Lukio Ei mukana yhteishaussa Lukion ainevalintakortti tästä oppaasta Lukion oma aine valintakortti Haukiputaan lukio x Kastellin lukio urheilulinja x Kiimingin lukio x Laanilan lukio x Madetojan musiikkilukio x Merikosken lukio x Oulun aikuislukio x x Oulun Lyseon lukio IB-ohjelma x Oulun normaalikoulun lukio x x Oulunsalon lukio x Oulun steinerkoulu x x Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio x Pateniemen lukio x Svenska Privatskolan i Uleåborg x elukio x x

15 Ouluun lukioon Tervetuloa tutustumaan Oulun lukioihin! Tutustu Oulun lukioihin myös osoitteessa Oulun lukiot kutsuvat 9.-luokkalaisten vanhemmat tutustumaan lukioihin ja lukio-opintoihin. Vanhempainillat järjestetään lukiokohtaisesti Lukio Vanhempainilta Oulun Lyseon lukio + IB-ohjelma ti klo Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio ke klo Oulunsalon lukio ti klo Kiimingin lukio ke klo Merikosken lukio to klo Laanilan lukio ma klo Haukiputaan lukio ti klo Oulun normaalikoulun lukio ke klo Kastellin lukio ti klo Oulun steinerkoulun lukio Madetojan musiikkilukio ti klo Myös oppilaat ovat tervetulleita! Madetojan musiikkilukio on mukana Pohjankartanon koulun 9. lk:n vanhempainillassa ti klo Svenska Privatskolan i Uleåborg ke klo Pateniemen lukio Pateniemen lukio on mukana Pateniemen ja Rajakylän koulujen 9. luokkalaisten huoltajien vanhempainilloissa. Ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin. Toivomme, että huoltajat ilmoittautuvat tilaisuuksiin. Ilmoittautumaan pääset tästä linkistä:

16 16 Ouluun lukioon Emma 13D Lukiossamme on loistava ilmapiiri. Yhteishenki toimii koulussamme yhtä hyvin sekä opiskelijoiden että opettajien välillä. Lukiomme koko takaa jokaiselle miellyttävän opiskeluilmapiirin ja kuulluksi tulemisen tunteen. Haukiputaan lukio on paikka hyville tyypeille!

17 Ouluun lukioon Haukiputaan lukio Haukiputaan toimii uusissa ja huippumoderneissa tiloissa. Jatkamme samaa hyvää yleislukiotoimintaa, josta olemme tunnettuja jo puolen vuosisadan ajan. Meillä opiskelijat voivat suorittaa yksilöllisesti ja tavoitteellisesti lukio-opintojaan mukavassa ja paineettomassa ilmapiirissä. Lukioylpeyden kasvattaminen sekä opiskelijoiden hyvinvoinnin parantaminen ovat lähellä sydäntämme. Opiskelijoiden käytössä on laadukas opetus, monipuolinen kurssitarjonta sekä teknisesti ajantasaiset oppimisympäristöt. Toimiva yhteistyö muiden Oulun lukioiden ja yliopiston kanssa täydentää toimintaamme. Laaja kansainvälinen toiminta on 1990-luvun alusta alkaen ollut lukiomme erityinen tavaramerkki. Näistä meidät tunnetaan z ihmisen kokoinen lukio: yksilö ei huku massaan ja saa tarvitessaan riittävästi yksilöllistä ohjausta ja tukea mm. kokopäiväiseltä opinto-ohjaajalta z yksi Suomen UNESCO-kouluista z Haukiputaan lukiolla on CertiLingua-laatumerkki z laaja kansainvälinen toiminta z kertauskurssit yo-kirjoitusaineissa, tukikursseja kielissä ja matematiikassa z lukiodiplomit sekä paljon kursseja taito- ja taideaineissa z ulos koulusta mennään mm. vaelluskurssilla ja kansainvälisyyskurssilla z mahdollisuus suorittaa Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot lukion aikana. Länsikuja 4A, Haukipudas Rehtori Kullervo Leinonen p Kanslia, p Opinto-ohjaaja Miika Siironen p

18 18 Ouluun lukioon Kaisa 14 C ja Julia, 14 E Liikuntamahdollisuudet ovat upeat: välineet ovat tuliteriä ja koulun sijainti lähellä Raksilan halleja helpottaa! 14 D:läiset Täällä on paljon porukkaa: saa paljon uusia kavereita!

19 Ouluun lukioon Kastellin lukio Kastellin lukiossa saa uutta virtaa opiskeluun! Kastellin lukioon tuleva astuu Hyrrän maailmaan, jossa jo kengännumerot paljastavat, että tässä talossa tulee vastaan muitakin kuin 700 lukiokaveria. Monitoimitalon sopukoissa omia opinportaitaan kapuavat myös päiväkodin naperot, peruskoululaiset ja aikuislukion opiskelijat. Lukion väen hallussa on kahden kerroksen verran kaarevia käytäviä ja moderneja luokkahuoneita, joissa pelaa niin nykytekniikka kuin perinteisemmätkin opetustavat. Erilaisia kursseja on kiitettävästi tarjolla, joten opiskeltavaa riittää. Suuren lukion valikoimasta voi kerätä laajasti luonnontieteitä tai napata vaikkapa espanjan tai venäjän kielen. Unkarin kurssilla voi tutustua sukukansaan, ja käsityön kurssilla voi jalostaa omia ideoita valmiiksi tuotteeksi. Jos taas suunnitelmissa on lentää vihaisten lintujen lailla, opintoihin voi liittää yliopisto-opintoihin kuuluvat tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot (25 op). Osa opiskelijoista yhdistää lukion ja liikunnalliset lahjansa pyrkimällä Kastellin urheilulukioon, jossa opintojen ohessa voi rakentaa urheilu-uraa. Lukiossamme työskentelee kaksi kokenutta opinto-ohjaajaa, jotka auttavat opiskelijoita kurssivalintojen teossa, vahvuuksien etsinnässä ja pulmatilanteiden ratkomisessa. Monitoimitalossa opiskelijoita palvelee Oulunsuun alueen kombikirjasto. Käytössämme on myös kolme suurta liikuntasalia, joiden lippulaivana loistavassa A-salissa on penkki jopa 800 katsojalle tai juhlijalle jännittäviin tai tunnelmallisiin hetkiin. Suuret urheilukentät ja Laanaojan puistoalueet tuovat luonnon lähelle, ja valaistulle kuntoradalle ja talvisin hiihtoladulle pääsee aivan koulun vierestä. Opiskelijat kiittävät myös hyviä liikenneyhteyksiä OYS:n lähellä, Kainuuntien ja Pohjantien kupeessa. Sairaalanrinnettä tai Oulunsuuntietä pitkin kulkee useita bussilinjoja. Myös Kainuuntiellä on pysäkki aivan koulumme vieressä. Sairaalanrinne 5, Oulu Rehtori Keijo Juppi p Apulaisrehtori Jani Syrjälä (urheilulukion asiat) p Opinto-ohjaaja Leena Knihtilä-Manninen p opinto-ohjaaja Anja Kunnari p Kastellin lukioon on ilo tulla tervetuloa siis!

20 20 Ouluun lukioon Lukio toi vastapainoa kiekolle niin, että ajatuksissa oli muutakin. Lukio kannattaa käydä. Opet kyllä joustavat ja ymmärtävät, jos itsekin panostaa. Urheilussa päivittäisen tekemisen pitää olla huippuluokkaa, mutta samalla pitää nauttia matkasta ja joka päivästä Jääkiekkoilija Jussi Jokinen, Kastellin lukion urheilijakummi, urlu

21 Ouluun lukioon Kastellin urheilulukio Kastellin lukio on ollut vuodesta 1986 lähtien erityislukio, jossa voi yhdistää opiskelun ja urheilun. Uusi Kastellin lukio keskittyy edelleenkin huipputason urheilulupausten valmennukseen ja kouluttamiseen. Kastellin urheilulukio on yksi maamme johtavista urheilulukioista. Opiskelijamme menestyvät ikäluokkiensa maajoukkueissa, urheiluoppilaitosten välisissä SM-kisoissa sekä kansainvälisissä ja valtakunnallisissa henkilökohtaisissa kilpailuissa. Urheilijastatuksella opiskelevia on Kastellissa noin 120. Urheilulukiolaiset opiskelevat kurssia urheiluvalmentautumista. Muiden lukiokurssien opiskelu on joustavaa, sillä edustustehtävät maajoukkueessa tai muualla otetaan huomioon opiskelijan henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa. Opiskelun ja valmentautumisen sujuvassa yhdistämisessä auttaa se, että lukion opettajakunta ja opinto-ohjaajat tuntevat huippu-urheilijan erityistarpeet. Urheiluvalmennuksesta vastaavat koulun omat päätoimiset ammattivalmentajat. Kastellin urheilulukioon pyritään yhteisvalinnan kautta. Lisäksi pyrkijät toimittavat koululle urheilutietolomakkeen, jonka saa koululta tai koulun kotisivuilta. Lajiliitot pisteyttävät hakijat 0 6 pisteen asteikolla. Kaikki hakijat kutsutaan valintakokeisiin, joista koulu antaa 0 4 pistettä. Koulutodistuksesta voi saada enintään 10 pistettä, joten kokonaispistemäärä voi olla enimmillään 20 pistettä. Eri lajeille ei ole erikseen kiintiöitä, mutta koulu voi painottaa valinnoissaan keskeisiä valmennuslajejaan. Kastellin urheilulukio koordinoi Ouluseutu Urheiluakatemiaa (OSUA), jossa on mukana perusopetuksen liikuntaluokkia, Oulun ylipisto, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Oulun seudun ammattiopisto, Ammattiopisto Luovi, Svenska Privatskolan i Uleåborg ja Oulun Lyseon lukion IB-linja. Yhteistyötä tehdään myös Suomen Olympiakomitean, valtakunnallisten lajiliittojen, Virpinimen liikuntaopiston ja ODL:n Liikuntaklinikan kanssa. Kansainvälinen toimintakin on vilkasta. Sairaalanrinne 5, Oulu Risto Keskitalo puh Jukka Latva-Rasku puh Kastellin keskeiset valmennuslajit: z jalkapallo z jääkiekko z lentopallo z salibandy z yleisurheilu

22 22 Ouluun lukioon Niina 3. vuoden opiskelija Valitsin Kiimingin lukion siksi, koska tutustumiskäynnillä huomasin, kuinka lämmin ilmapiiri täällä on ja kuinka viihtyisä koulu tämä on. Olen viihtynyt erinomaisesti. Olen myös saanut paljon uusia kavereita, ja opettajat ovat hirmu ystävällisiä meille opiskelijoille.

23 Ouluun lukioon Kiimingin lukio Ihmisen näköinen Kiimingin lukio on hyvä lähilukio. Painotamme laajaa yleissivistystä, kielitaitoa, itsetunnon kehittymistä ja hyviä jatko-opiskeluvalmiuksia. Laadukkaan opetuksen takaa ammattitaitoinen ja eteenpäin katsova henkilökunta. Kohtaamme jokaisen nuoren yksilöllisesti, ja kukin saa tarpeidensa mukaan henkilökohtaista ohjausta. Opiskelutaidon kurssi ja auttavaiset tutorit helpottavat siirtymistä peruskoulusta lukioon. Pyrimme siihen, että lukioaika olisi nuorelle yksi elämän parhaista vaiheista. Kiimingin lukiossa kuulut joukkoon! Avointen ovien päivä pidetään tiistaina Lukiomme vahvuuksia z viihtyisät, ajanmukaiset ja remontoidut opiskelutilat z uusin teknologia z aktiivinen oppilaskuntatoiminta ja kivoja tapahtumapäiviä z välitön ja rohkaiseva ilmapiiri z mahdollisuus suorittaa lukioaikana tietojenkäsittelytieteen perusopintoja Oulun yliopistossa z luonnontieteiden työkursseja z matematiikan erikoiskursseja z luovan kirjoittamisen kurssi z tähtitieteen kurssi z yritystiedon kurssi z viron ja latinan alkeiskurssit Urheilutie 12, Kiiminki Rehtori Pia Räsänen p Kanslia p Opinto-ohjaaja Jorma Päätalo p

24 24 Ouluun lukioon Emma 2. vsk Laanilassa on rento ilmapiiri ja huippuihmiset. Aappo 3. vsk Korkealaatuista opetusta sinua lähellä. Noora 2. vsk Jos et halua tulla syrjityksi tai tuntea opiskelua pakkopullaksi, valitse Laanila.

25 Ouluun lukioon Laanilan lukio Luja, lämmin ja luotettava Laanilan lukiossa työskentelee hyvissä opiskeluolosuhteissa noin 320 opiskelijaa ja 25 opettajaa. Koulumme motto on luja, lämmin ja luotettava. Sen mukaisesti kehitämme lukiossamme määrätietoisesti tietojamme ja taitojamme ja vaalimme yhteisöllisyyden ja välittämisen ilmapiiriä. Opettajamme ovat kannustavia ja heillä on käytössään uusinta teknologiaa. Unesco ASP- ja Vihreä lippu -kouluna meille tärkeitä asioita ovat kansainvälisyys ja kestävä kehitys. Vuosina olemme mukana Comenius-hankkeessa Citizens of Careland!. Tarjoamme myös englanninkielistä kansainvälisyyskasvatusta, kulttuuriluentoja, ruotsinkielistä kummiopiskelijatoimintaa ja vapaaehtoistyön opintoja. CertiLingua-laatumerkki kertoo koulumme kulttuurikasvatuksen korkeasta tasosta sekä kieli- ja kulttuuriopintojemme monipuolisuudesta. Uusia opiskelijoitamme tuemme monin tavoin. Kaikille lukion aloittaville tarjoamme opiskelutekniikan kurssin, joka helpottaa siirtymää peruskoulusta lukioon. Opiskelijahuoltoa olemme kehittäneet määrätietoisesti. Opiskelijoidemme tukena arjessa ovat muun muassa tutoropiskelijat. Laanilan lukiossa on tarjolla kaikissa oppiaineissa koulukohtaisia kursseja. Meillä voit opiskella mm. liikunnan erikoiskursseja, ihmisen biofysiikkaa ja -kemiaa, tähtitiedettä, ilmaisutaitoa, sosiaalipsykologiaa, viittomakieltä, yrittäjyyttä ja kotitaloutta. Monipuoliseen kurssitarjontaamme voit tutustua kotisivuillamme. Koulumme oppilaskunta on ollut perinteisesti innokas ja aikaansaava. Laanilan lukiossa opiskelijat ja opettajat kehittävät koulua yhdessä. Tervetuloa mukaan Laanilan henkeen! Hintantie 66, Oulu Rehtori Timo Kärkkäinen p , Kanslia p Opinto-ohjaaja Tiina Rautalin p , Opiskelijoidemme mielestä Laanilan lukiossa hyvää on z viihtyisä ja kannustava ilmapiiri z mukavat, taitavat opettajat z monipuolinen kurssitarjonta z mahdollisuus olla oma itsensä z tyttöjä ja poikia on yhtä paljon.

Lukiot ja Tampereen ammattiopisto

Lukiot ja Tampereen ammattiopisto HAKUOPAS 2012 Lukiot ja Tampereen ammattiopisto SISÄLLYS TAMPEREEN LUKIOIDEN INFOTILAISUUDET PERUSKOULULAISILLE... 3 MIKSI LUKIOON?... 4 Miten lukiossa opiskellaan?... 4 Onko lukioilla eroja?... 4 Muutoksia

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

Helsingin Uusi yhteiskoulu. lukion opetussuunnitelma. 1.8.2005 alkaen

Helsingin Uusi yhteiskoulu. lukion opetussuunnitelma. 1.8.2005 alkaen Helsingin Uusi yhteiskoulu lukion opetussuunnitelma 1.8.2005 alkaen Päivitetty 6.2.2012 Sisällysluettelo 1. LUKION TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 1.1. Arvot... 4 1.2. Tehtävä ja tavoitteet... 4 1.3. Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014 Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014 KALEVAN LUKION TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPAINOTUKSET 12 Koulun toiminta-ajatus ja toiminnan tavoite 12 Arvoperusta 12 Kalevan lukion arvoperusta 13 TOIMINTAKULTTUURI

Lisätiedot

pintoja yli oppilaitosrajojen Kuopion alueen toisen asteen yhteistyö

pintoja yli oppilaitosrajojen Kuopion alueen toisen asteen yhteistyö Ingmanin käsi- ja taideteollisuusoppilaitos Juankosken lukio Kuopion konservatorio Kuopion lukiot Kuopion talouskoulu Leppävirran lukio Pohjois-Savon opisto Savon ammatti- ja aikuisopisto Siilinjärven

Lisätiedot

1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA...

1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA... SISÄLTÖ 1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA... 3 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 3 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 3 2 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ...

Lisätiedot

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 SISÄLTÖ PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI 7 PARKANON

Lisätiedot

Sisältö ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016

Sisältö ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016 1 ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016 Sisältö YHTEYSTIEDOT... 3 TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ LUKUVUONNA 2015-2016... 3 LUKIO-OPINTOJEN SUORITTAMINEN... 4 Lukiokurssit ja opinnoissa eteneminen... 4 Kursseille ilmoittautuminen...

Lisätiedot

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO TORNION YHTEISLYSEON LUKIO - OPETUSSUUNNITELMA 2007 - TORNION YHTEISLYSEON LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2007 Päivitetty 1.2.2008 SISÄLLYS 1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ 1.1 Lukiokoulutuksen tehtävä 1 2 ARVOPERUSTA

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 Opas koulutulokkaan huoltajalle 1 Sisällys sivu 3 Koulutulokkaan huoltajalle 4 Koulun aloittaminen 5 Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Hakeutuminen

Lisätiedot

Opiskeluaika on täyttä elämää! Uusi opiskelija, näin haet opintotukea. Muista hakemuksessa vaaditut liitteet!

Opiskeluaika on täyttä elämää! Uusi opiskelija, näin haet opintotukea. Muista hakemuksessa vaaditut liitteet! Länsi-Suomi 2 / 2014 OPINTOMAAILMA LUKIOLAISEN JA PERUSKOULULAISEN TIETOPAKETTI JATKO-OPINNOISTA Opiskeluaika on täyttä elämää! Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä

Lisätiedot

Opintiella Huittisissa

Opintiella Huittisissa Opintiella Huittisissa Perusopetuksen opas 1 OPINTIELLÄ HUITTISISSA Sisallys Tervetuloa kouluun!... 3 Oppivelvollisuus... 4 Kouluun ilmoittautuminen... 5 Perusopetus Huittisissa... 5 Koulukuljetukset...

Lisätiedot

GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 1 LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 5 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 6 2 LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. 1 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2005

OPETUSSUUNNITELMA 2005 OPETUSSUUNNITELMA 2005 KALLION ALA ASTEEN KOULU OPETUSSUUNNITELMAN RUNKO 1. Koulun työn perusta. 1 1.1. Arvoperusta... 1 1.2. Koulun toiminta ajatus 1 1.3. Koulun kasvatus ja oppimistavoitteet. 1 1.3.1.

Lisätiedot

VALINTAOPAS 2015. Haluatko Diplomi-insinööriksi? Haluatko Arkkitehdiksi? DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA

VALINTAOPAS 2015. Haluatko Diplomi-insinööriksi? Haluatko Arkkitehdiksi? DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA VALINTAOPAS 2015 DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA # 14 # 17 # 25 # 23 NAISJOHTAJILLA ON KYSYNTÄÄ Miesvaltaisiin yrityksiin kaivataan myös diplomi-insinöörinaisia PELAA VARMAN PÄÄLLE

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS Ahlmanin ammattiopisto OPISKELIJAN OPAS 2013 2014 TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS hlman MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS AMMATTIOPISTO NUORiLLE MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA, ELÄINTENHOITAJA, PUUTARHURI, TARJOILIJA ja

Lisätiedot

Lukiopedagogiikka. Jouni Välijärvi Niklas Huotari Pekka Iivonen Marianne Kulp Taina Lehtonen Harri Rönnholm Gunnel KnubbManninen

Lukiopedagogiikka. Jouni Välijärvi Niklas Huotari Pekka Iivonen Marianne Kulp Taina Lehtonen Harri Rönnholm Gunnel KnubbManninen Jouni Välijärvi Niklas Huotari Pekka Iivonen Marianne Kulp Taina Lehtonen Harri Rönnholm Gunnel KnubbManninen Jouko Mehtäläinen Sari Ohranen Lukiopedagogiikka K o u l u t u k s e n a r v i o i n t i n

Lisätiedot

Maahanmuuttajanuorten VaSkooli - Nuorten maahanmuuttajien koulutustakuumallin kehittäminen ja käyttöönotto Turun ja Salon seutukunnissa

Maahanmuuttajanuorten VaSkooli - Nuorten maahanmuuttajien koulutustakuumallin kehittäminen ja käyttöönotto Turun ja Salon seutukunnissa Sisältö I Koulutuspolkujen moninaisuus 3 S2-päättöarviointimateriaalin siirto yläkouluista ammattiopistoon 4 Suomen kielen arviointilomake 6 Ohjeet kielitaidon arviointilomakkeen täyttöön 7 Kielikokeen

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 Opetussuunnitelma... 4 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

ABI-OPAS OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN 2015-2016

ABI-OPAS OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN 2015-2016 ABI-OPAS OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN 2015-2016 1 Tieto- ja viestintäteknologiasta iloa ja hyötyä opiskeluun Nykyään tietoteknologia on osa yhteiskuntaa ja jokapäiväistä elämää. Jokainen tulee tarvitsemaan

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA JÄRVENPÄÄNKAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINENOSA Koulutuslautakunta hyväksynyt 17.8.2004 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 19.6.2007 48 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 17.6.2008

Lisätiedot

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma en koulun opetussuunnitelma Lapset ja nuoret ovat tärkeimmät olennot: heidän on maitten valtakunta. Ja se, jota ei jaksa alituisesti kiinnostaa, mitä heidän kalloissaan liikahtaa, siirtyköön turhana hyllylle.

Lisätiedot

VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9

VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 YLEINEN OSA päivitetty 2013 2 Sisällys 1. OPETUSSUUNNITELMA OPETUKSEN PERUSTANA... 6 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 6 1. 2 Opetussuunnitelman sisältö...

Lisätiedot

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2012-2013 Sisällys 1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 2 OPINTO-OHJAUS KPEDUSSA... 2 2.1 Opinto-ohjauksen merkitys opiskelijalle... 2 2.2 Opinto-ohjauksen toteutus...

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot