YLEISET VAROITUKSET TUNNUSMERKKIEN MERKITYKSET. Yleiset turvavaatimukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLEISET VAROITUKSET TUNNUSMERKKIEN MERKITYKSET. Yleiset turvavaatimukset"

Transkriptio

1 YLEISET VAROITUKSET 1. Nämä ohjeet ovat erottamattomina ja olennaisina osina laitetta. Pidä ohjeet huolellisesti tallessa laitteen mukana myös tapauksessa, jos laite kulkee uudelle omistajalle tai käyttäjälle ja/tai uuteen paikkaan. 2. Lue huolellisesti näissä ohjeissa mainitut ohjenuorat ja varoitukset. Ohjeet sisältävät tärkeän tiedon laitteen vaarattomasta asennuksesta, käytöstä sekä huollosta. 3. Ostaja on vastuussa laiteen asennuksesta. Laite on asennettava tämän ohjeen ohjenuorien mukaan. 4. Laitetta ei saa käyttää muihin kuin ohjeisiin merkittyihin tarkoituksiin. Valmistaja ei ota vastuutta laitteen väärästä, epäsopivasta tai tarkoituksettomasta käytöstä tai näissä ohjeissa mainittujen ohjenuorien sivuuttamisesta johtuvista vahingoista. 5. Kaikki asennus-, huolto- sekä muut laitetta koskevat työt on suoritettava voimassa olevien valtiollisien sääntöjen sekä laitteen valmistajan ohjesääntöjen mukaan. 6. Väärä asennus saattaa aiheuttaa vaurioita ihmisille, eläimille ja omaisuudelle; laitteen valmistaja ei ole vastuussa tällaisista vahingoista. 7. Kaikki pakkausmateriaalit (sinkilät, muovipussit, paisutettu polystyreenimuovi ym.) on pidettävä poissa lasten ulottuvilta, koska ne saattavat olla vaarallisia lapsille. 8. Laite ei ole tarkoitettu käytettäväksi ihmisille (ml. lapset), joiden mielihavainto, fyysiset tai hengenvoimat ovat vähentyneet tai ihmisille, joilla ei ole vastaavia kokemuksia eikä tietoja, pois jättäen tapauksissa, jos heidän vaarattomuudesta vastuussa olevat henkilöt opastavat heitä tai ovat antaneet ohjeita aikaisemmin. Älä jätä lapsia ilman valvontaa sekä vahvista, etteivät he leiki laitteella. 9. Laitteeseen ei missään tapauksessa saa koskea paljain jaloin, märin käsin tai jaloin. 10. Kaikenlaisia korjaustöitä saavat tehdä ainoastaan ammattitaitoiset henkilöt, jotka käyttävät ainoastaan alkuperäisiä varaosia. Edellä mainittujen ohjesääntöjen sivuuttaminen saattaa olla vaarallista sekä peruuttaa laitteen takuun. 11. Kuuman veden lämpötila säädetään termostaatin avulla. Termostaatti suojaa veden lämpötilan liian suurelta nousulta. 12. Laitteen sähköliitännät on tehtävä näiden ohjeiden vastaavassa luvussa mainittujen ohjenuorien mukaan. 13. Mikäli laitteen mukaan toimitetaan ylipaineen suojalaite, sitä ei saa peittää. Mikäli mainittu laite ei vasta voimassa olevia sääntöjä eikä määräyksiä, se on korvattava vaatimuksia vastaavalla laitteella. 14. Laitteen suoraan läheisyyden ei saa jättää tulenarkoja esineitä. Yleiset turvavaatimukset Tunnusmerkki Merkitys Tällaisella merkillä merkityn varoituksen sivuuttaminen saattaa aiheuttaa ihmisille myös seurauksiltaan traagisia vaurioita. Tällaisella merkillä merkityn varoituksen sivuuttaminen saattaa aiheuttaa eläimille, kasveille ja omaisuudelle seurauksiltaan vakavia vaurioita. Pakko seurata yleisiä turvavaatimuksia sekä laitteen erittelyjä. TUNNUSMERKKIEN MERKITYKSET Järj. Varoitus Vaara Älä tee töitä, jotka vaativat laitteen avaamista ja asennuspaikasta poistamista. Älä kytke laitetta päälle äläkä pois päältä pelkästään kytkemällä virtajohto pistorasiaan tai irrottamalla se pistorasiasta. Älä käytä rikkonaista virtajohtoa. Älä jätä mitään laitteen päälle. Älä kiipeä laitteelle. Sähköiskun vaara sähköverkkoon kytketyistä osista. Kosketus kuumiin osiin saattaa aiheuttaa palovammoja, kosketus teräviin tai esiin pistäviin osiin saattaa aiheuttaa haavoja. Sähköisku viallisesta virtajohdosta, pistotolpasta tai pistorasiasta. Sähköisku sähköverkkoon kytketyistä eristämättömistä johdoista. Vibraation syystä laitteelta putoavien esineiden aiheuttamat vammat. Vibraation syystä laitteelta putoavien esineiden aiheuttamat vahingot laitteelle tai sen alhaalla sijaitseville esineille. Kiinnityksistä putoava laite saattaa aiheuttaa vammoja. Kiinnityksistä putoava laite saattaa aiheuttaa vahinkoja laitteelle tai sen alhaalla sijaitseville esineille Tunnusmerkki 1

2 Älä puhdista laitetta, mikäli se ei ole poistettu sähköverkosta ja irrotettu pistorasiasta tai kytkin ei ole kytketty pois päältä. Asenna laite vakaaseen, tukevaan ja värähtämättömään seinään. Kytke kaikki suoja- ja ohjauslaitteet, joihin katkaisut vaikuttavat, uudestaan päälle sekä vahvista, että ne toimisivat kunnollisesti ennen laitteen käyttöä. Tyhjennä kaikki mahdollisesti kuumaa vettä sisältävät osat ennen laitteen käyttöä. Sähköisku sähköverkkoon kytketyistä osista. Meteli toimimisen aikana. Huolettomasta toiminnasta aiheutuva vaurio tai laitteen vioittuminen. Palovammat ERITYISET TURVANORMIT TÄLLE LAITTEELLE Järj. Varoitus Vaara Puhdista osat kalkista käytettävän aineen ohjeiden mukaan, tuuleta huone, pue päälle suojavaatteet, vältä erilaisten aineiden sekoittumista sekä suojaa laitetta ja ympäröiviä esineitä. Puhdista osat kalkista käytettävän tuotteen turvakortin ohjeiden mukaan, tuuleta huone, pue päälle suojavaatteet, vältä erilaisten tuotteiden sekoittumista sekä suojaa laitetta ja ympäröiviä esineitä. Älä käytä hyönteistorjunta-aineita, liuottimia äläkä kovia puhdistusaineita laitteen puhdistukseen. Ihon tai silmien ja happamien aineiden kosketuksesta, vaarallisien kemiallisien aineiden sisään hengittämisestä tai vatsaan nielemisestä aiheutuvat vammat. Ihon tai silmien ja happamien aineiden kosketuksesta, vaarallisien kemikaalien sisään hengittämisestä tai vatsaan nielemisestä aiheutuvat vammat. Happamien aineiden syövytyksestä aiheutuvat laitteen tai sen lähellä sijaitsevien esineiden vahingot. Muovisien tai maalattujen osien vaurioitumiset. Tunnusmerkki TEKNISET TIEDOT Laitteen tekniset tiedot sijaitsevat laitteen nimilaatassa (laatta sijaitsee veden poisto- ja sisääntuloputkien luona) Malli Teoreettinen paino kg Tämä laite vastaa EEC/89/336 EMC-direktiivin sähkömagneettista sopivuutta säätäviä vaatimuksia. ASENNUSVAATIMUKSET (asentajalle) VAROITUS! Seuraa tekstin alkuosan yleisiä varoituksia ja turvavaatimuksia sekä noudata ohjeita joka tapauksessa. Vedenlämmittimen saa asentaa ainoastaan ammattitaitoinen henkilö voimassa olevien määräysten sekä kaikkien paikallisten viranomaisten annettujen ohjeiden mukaisesti. Laitteen asennus Paikalliset ohjeet saattavat rajoittaa sähköisten laitteiden asennusta pesutiloihin. Tästä syystä on seurattava voimassa olevien ohjeiden määrittämiä minimietäisyyksiä. Laite on asennettava mahdollisen lähelle käyttöpaikkaa välttääkseen putkiston kautta tapahtuva lämmönhukka. Jätä vähintään 50 cm vapaa tilaa sähkölaitteiden luokse huoltotöiden helpottamiseen. Suositamme käyttää halkaisijaltaan vähintään 12 mm kiinnityskoukkuja. 2

3 VESILIITÄNNÄT Liitä boilerin veden sisääntulo- ja poistoaukot putkiin tai liittimiin, jotka kestävät yli 80-asteisen lämpötilan sekä työpaineen ylittävän paineen. Tästä johtuvasti emme suosita käyttää materiaaleja, jotka eivät kestä korkeita lämpötiloja. Väännä T-liitin sinisenreunaiseen kylmän veden sisääntuloaukkoon. Väännä T-liittimen toiseen sivuun ainoastaan avaimella avattava hana boilerin tyhjennykseen (B piirros 2). Väännä mukana oleva suojaventtiili T- liittimen toiseen päähän (A piirros 2). VAROITUS! Euroopan EN1487:2000-normin käyttöön ottaneissa valtioissa laitteen mukana oleva suojalaite ei vastaa valtiollisia normeja. Normin mukaisesti laitteen maksimipaineen on oltava 0,7 MPa (7 bar) ja sillä on oltava vähintään sulkijaventtiili, takaiskuventtiili, takaiskuventtiilin tarkastusmekanismi, suojaventtiili sekä vedenpaineen katkaisulaite. Boilerin varoventtiili on liitettävä tasausputkeen, jonka halkaisija on vähintään yhtä iso, kuin laitteeseen liitetyn putken. Käytä suppiloa, joka aiheuttaa vähintään 20 mm ilmakuplan sekä mahdollistaa visuaalisen tarkastuksen, jottei suojalaitteen käynnistyminen aiheuttaisi vammoja ihmisille, omaisuudelle eikä eläimille. Liitä paineen suojalaitteen sisääntulo taipuisalla letkulla kylmän veden järjestelmään ja käytä katkaisuventtiiliä tarpeen vaatiessa (D piirros 2). Tyhjennyshanan avaamisen aikana tulosteeseen (C piirros 2) täytyy liittää veden poistoputki. Älä pingota liitäntää liikaa painesuojaventtiilin pingotuksen aikana äläkä koske sitä myöhemmin. Veden tippuminen hanasta on tavallista lämmitysvaiheessa: tätä varten on aina liitettävä ilmalle avattu poisto, joka kallistuu paikkaan, jossa ei ole jäätä. Mikäli vesiputkiston paine on kalibroidun venttiilin paineen kaltaista, laitteesta kauempana on käytettävä paineenalennusventtiili. Kaikki mahdolliset vieraat esineet ja lika on poistettava putkista hanojen ja suihkun mahdollisien vaurioitumisten välttämiseksi. Vedenlämmittimen työikään vaikuttaa suoraan korroosiovastaisen järjestelmän toimiminen, josta syystä boileria ei voi käyttää paikoissa, joissa veden karheus on aina vähemmän kuin -11 C Erityisen kovan veden johdosta laitteen sisälle aiheutuu nopeasti merkittävä määrä kalkkisaostuma, joka johtaa toimivuuden huomattavan vähentymiseen sekä sähköisen lämmityselementin vahingoittumiseen. Sähköliitännät Poista laite kytkimen avulla sähköverkosta enne kaikenlaisia toimintoja. Anna ammattimaisten henkilöiden tarkastaa sähköjärjestelmä perusteellisesti vaarattomuuden takaamiseksi, saadakseksi vahvistus siitä, että sähköjärjestelmä vastaa voimassa olevia vaatimuksia. Päinvastaisessa tapauksessa laitteen valmistaja ei ota vastuuta järjestelmän maadoituksen puutteista tai sähkövarustuksen vioista johtuvista vahingoista. Tarkasta sähköverkon vastaavuus boilerin maksimaaliseen sähkötarpeeseen (ks. nimilaatta) sekä että sähköliitännöiden syöttökaapelien poikkileikkauksen pinta-ala on sopiva sekä vastaa voimassa olevia vaatimuksia. Monipesäisten pistorasioiden, jatkojohtojen tai adaptereiden käyttö on tiukasti kielletty. Vesi-, lämmitys- tai kaasuputkien käyttö maadoitusliitäntöinä on myöskin tiukasti kielletty. Käytä merkinnältään ja ominaisuuksiltaan samaa kaapelia (tyyppi H05VV-F 3x1,5 mm2, halkaisija 8,5 mm), mikäli laitteen syöttökaapeli täytyy vaihtaa. Syöttökaapeli (tyyppi H05VV-F 3x1,5 mm2) on asennettava laitteen takana sijaitsevaan vastaavaan aukkoon ja antaa liukua, kunnes se ulottuu termostaatin puristimeen asti, sen jälkeen sulje yksinäiset johdot eristysalukseen. Käytä bipolaarista CEI-EN-standardia vastaavaa kytkintä (kytkimen aukkojen väli vähintään 3 mm, suositamme käyttää suojilla varustettua kytkintä) elementin poistamiseen sähköverkosta. Laitteen on oltava maadoitettu ja maadoituskaapelissa (keltaisen ja vihreän kirjava ja faasien kaapelia pidempi) on oltava merkintä. Kiinnitä syöttökaapeli erityisen pakkauksessa olevan rautalankakiinnittimen avulla pikkuiseen suuttimeen. Vahvista ennen käyttöä käytettävän sähköverkon jännitteen vastaavuus laitteen nimellisarvoon. Mikäli laite ei ole varustettu syöttökaapelilla, valitse yksi alempana seuraavista asennustavoista: - pysyvä liittäminen sähköverkkoon jäykän putken avulla (mikäli laite ei ole varustettu kaapelin kiinnittimellä) - elastisen kaapelin avulla (tyyppi H05VV-F 3x1,5 mm2, halkaisija 8,5 mm), mikäli laite on varustettu kaapelin kiinnittimellä. Laitteen käynnistäminen ja testaus Täytä laite vedellä ennen sen liittämistä sähköverkkoon. Väännä tätä varten veden sisääntulohana ja kuuman veden hana auki sekä odota, kunnes ilma on lopullisesti poistunut laitteesta. Tarkasta visuaalisesti vesivuotojen esiintyminen kiinnitysten luona sekä pingota ne tarpeen vaatiessa uudestaan. Kytke laite päälle kytkimestä. 3

4 HUOLTOTYÖT (ammattimaisille ihmisille) VAROITUS! Seuraa tekstin alkuosan yleisiä varoituksia ja turvavaatimuksia sekä noudata ohjeita joka tapauksessa. Kaikki huoltotyöt ja palvelut on tilattava ammattimaisilta henkilöiltä (jotka omaavat voimassa olevia määräyksiä vastaavia tietoja sekä taitoja). Tarkasta, eikö vian syynä ole virran- tai vedenkatkaisu ennen, kuin soitat palvelukeskukseen. Laitteen tyhjennys Boileri on tyhjennettävä tapauksessa, jos se jätetään pitemmäksi aikaa käyttämättömänä tiloihin, joissa lämpötila saattaa laskea alle nollan. Tarpeen vaatiessa tyhjennä se alempana seuraavasti: - poista laite sähköverkosta; - väännä veden sisääntulohana kiinni; - väännä kuuman veden hana auki (jotta vesi vuotaisi ammeeseen tai altaaseen); - aukaise veden poistohana B (piirros 2). Osien vaihto Poista laite sähköverkosta. Irrota laitteen kansi sähköisten osien vaihtamiseen. Termostaatti on solutettava pesästä ja poistettava sähköverkosta sen vaihtamiseen. Tyhjennä laite ennen lämmityselementin ja anodin käsittelyä. Mikäli kyse on malleista, joissa on painesäiliön venttiili, poista mutteri (D piirros 3) ja sen jälkeen laipan kiinnityssinkilä (S piirros 3), työnnä laippaa sisältä ulospäin ja poista se puolipyöreillä liikkeillä. Muiden mallien johdosta irrota 5 pulttia (C piirros 4) ja sen jälkeen laippa (F piirros 4). Lämmityselementti ja anodi ovat liitetty laippaan. Vahvista laitteen kasaamisella, laitatko laipan tiivisteen, termostaatin sekä lämmityselementin takaisin alkuperäiseen asentoon (piirrokset 3 ja 4). Suositamme vaihtamaan myös laipan tiivisteen (Z piirros 5), mikäli poistatte yllä mainittuja osia. Käytä ainoastaan alkuperäisiä varaosia. Ajoittainen huolto Lämmityselementti (R piirros 5) on puhdistettava kalkista kerran kahden vuoden päästä laitteen paremman toimimisen takaamiseksi. Mikäli päätät käyttää erityisiä kalkinpoistohappoja, poista kalkki elementin ympäriltä lämmityselementtiä vahingoittamatta. Vaihda magnesiumanodi (N piirros 5) uuteen jokaisen kahden vuoden päästä (pois jättäen ruostumattomasta teräksestä valmistetulla tankilla varustetut mallit). Ota lämmityselementti auki ja ruuvaa anodi ulos kiinnityssinkilästä anodin poistoon. Bipolaarisen suojan jälleenaktivointi Mikäli vesi kuumentuu tavallista enemmän, CEI-EN - standardeja vastaava lämpötilan turvallisuuskytkin katkaisee virran vastuksen molemmasta vaiheen ohjauksesta. Tässä tapauksessa teknisen avun sekaantuminen asiaan on tarpeellista. Turvaventtiili Mikäli malleissa on vivullinen turvaventtiili, vivun ylösnostamisella tarpeen vaatiessa tyhjentää laitteen; - säännöllisesti tarkastaa venttiilin työkunnon. Joka tapauksessa paineen turvalaite on säännöllisesti käytettävä kalkin poistoon ja tullakseen vakuuttuneeksi siitä, ettei laite ole tukkeutunut. Termosähköiset mallit Kaikki näiden ohjeiden perusvaatimukset koskevat myös termosähköisiä malleja. Tämäntyyppisten vedenlämmittimien lisätoimina on näiden liittäminen keskuslämmitysjärjestelmään. Liitä ylempi ulostulo keskuslämmitysjärjestelmän nousevaan ketjuun ja alempi laskevaan ketjuun käyttämällä 2 venttiiliä. Suositamme käyttämään alempaa venttiiliä laitteen poiskytkemiseen keskuslämmitysjärjestelmästä, mikäli keskuslämmitysjärjestelmä ei toimi. Toimitettava setti ei sisällä keskuslämmitysjärjestelmään liittämiseen tarkoitettuja venttiilejä. 4

5 KÄYTTÖOHJEET VAROITUS! Seuraa tekstin alkuosan yleisiä varoituksia ja turvavaatimuksia sekä noudata ohjeita joka tapauksessa. Opastukset käyttäjälle - Älä laita boilerin alle esineitä ja/tai laitteita, jotka saattaisivat vahingoittua vuotojen sattuessa; -> Irrota laite sähköverkosta vääntämällä kytkin OFF - asentoon ja sulje vesijohtoverkoston hanat, mikäli et halua käyttää boileria pitemmän ajan kuluessa; - Kuuma, yli 50-asteinen vesi saattaa aiheuttaa palovammoja iholle sekä suurempien vammojen sattuessa päättyä kuolemaan. Lapsien, eläkeläisten ja vammaisten palovammojen saannin riski on suurin. - Käyttäjä ei saa missään nimessä suorittaa rutiinimaisia tai kertakaikkisia huoltotöitä. Käyttö ja käyttölämpötilan säätö Laitteen päälle kytkeminen Paina kaksinapaista kytkintä laitteen päälle kytkemiseen. Lämmityksen aikana merkkivalo palaa. Käyttölämpötilan säätö Pystynapeilla varustetuissa malleissa veden lämpötilan voi säätää termostaattiin liitettyyn ulkoisen napin säätämisellä tunnusmerkkien mukaan. HYVÄ TIETÄÄ * Tarkasta, onko termostaatti liitetty sähköverkkoon ja lämmityselementin osat kunnossa, mikäli poistuva vesi on kylmä. * Poista laite sähköverkosta ja tarkasta termostaatti ja säiliö sekä lämmityselementille kerääntyneen kalkin määrä, mikäli poistuva vesi on tulikuuma (hanoissa on höyry). * Tarkasta vesiverkon paine, kuuman veden sisääntuloputken tila sekä sähköiset osat, mikäli kuumaa vettä ei tule riittävästi. ÄLÄ MISSÄÄN TAPAUKSESSA YRITÄ KORJATA LAITETTA ITSE: OTA AINA YHTEYS AMMATTIMAISEEN TYÖPAJAAN. Ylempänä mainitut tiedot ja erittelyt eivät ole sitovia ja tuottaja saa tehdä tarpeellisia muutoksia etukäteen ilmoittamatta tai korvaamatta. Tämä tuote vastaa EU:n 2002/96/EC-normeja. Poispyyhityn roskalaatikon merkki tuotteessa merkitsee sitä, ettei tuotetta saa heittää tavalliseen roskan joukkoon käyttökelpoisuusajan loppuessa eli se on kerättävä säädetyllä tavalla ja toimitettava jätehuoltajalle kierrätykseen tai hävittämiseen. Tuote on hävitettävä tai kierrätettävä erityisessä, tähän säädetyssä paikassa ottaen huomioon kaikki sähkön ja elektroniikan varovaisuustoimenpiteet tai palautettava kauppaan, josta se ostettiin. Käyttäjän täytyy toimittaa tuote jätehuoltajalle hävittämiseen tai kierrätykseen tuotteen käyttöajan loppuessa. Jätehuoltaja auttaa suojaamaan luontoa ja kierrättää materiaalit käyttämällä siihen erityisiä välineitä, jotta kierrätysprosessi olisi mahdollisen tehokas. Käänny lähempään jätehuoltokeskukseen tai kauppaan, josta ostit tuotteen saadakseen tietoa kierrätyksestä tai hävittämisestä. 5

6 Asennuskaava Pystysuorat mallit Vaakasuorat mallit MOD. A B C D E F L M X Y Z T 30 V , G1/2 40 V , G1/2 50 V , G1/2 65 V , G1/ V , G1/2 30 H , ,5 G1/2 40 H , ,5 G1/2 50 H , ,5 G1/2 65 H , ,5 G1/2 80 H , ,5 G1/2 50 V G1/2 80 V G1/2 100 V G1/2 120 V G1/2 150 V G1/ T G1/2 100 T G1/2 50 H G1/2 80 H/HT / G1/2 100 H G1/2 120 H G1/ T G3/4 6

7 7

1) Turvallisuusohjeet...1. 2) Pakkausmateriaalien ja käytöstä poistetun laitteen hävittäminen...2

1) Turvallisuusohjeet...1. 2) Pakkausmateriaalien ja käytöstä poistetun laitteen hävittäminen...2 ADPF 1100 1) Turvallisuusohjeet...1 Arvoisa Asiakas, Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ja laita ne talteen myöhempää käyttöä varten. Luovuta käyttöohje mahdolliselle seuraavalle omistajalle. Tämän käyttöohjeen

Lisätiedot

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ KÄYTTÖTARKOITUS ENNEN PESUKONEEN KÄYTTÖÄ VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS ENNEN ENSIMMÄISTÄ PESUJAKSOA PYYKIN VALMISTELU

Lisätiedot

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI)

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) JOHDANTO Arvoisa Asiakas, Kiitämme tuotteidemme valinnasta ja toivomme että ruohonleikkurisi vastaa odotuksiasi kaikilta osin. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

40CAS 40CAS I DA NO SV FI. Instruktionsbog... 2-15 Instruksjonsbok... 16-29 Instruktionsbok... 30-43 Käyttöohje... 44-57

40CAS 40CAS I DA NO SV FI. Instruktionsbog... 2-15 Instruksjonsbok... 16-29 Instruktionsbok... 30-43 Käyttöohje... 44-57 40CAS 40CAS I DA NO SV FI Instruktionsbog... 2-15 Instruksjonsbok... 16-29 Instruktionsbok... 30-43 Käyttöohje... 44-57 TÄRKEÄÄ! Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen kuin käynnistät pesulaitteen ensimmäisen

Lisätiedot

IFU_Alpha_Sc1-mech_FIN.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 6:50 PM SISÄLLYSLUETTELO

IFU_Alpha_Sc1-mech_FIN.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 6:50 PM SISÄLLYSLUETTELO IFU_Alpha_Sc1-mech_FIN.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 6:50 PM SISÄLLYSLUETTELO PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS PYYKIN VALMISTELU PESU-

Lisätiedot

Pesukone. Käyttöopas. imagine the possibilities. Kiitos, että hankit tämän Samsungin tuotteen.

Pesukone. Käyttöopas. imagine the possibilities. Kiitos, että hankit tämän Samsungin tuotteen. WF70F5**** WF71F5**** WF72F5**** WF7AF5**** WF60F4**** WF61F4**** WF62F4**** WF6AF4**** Pesukone Käyttöopas imagine the possibilities Kiitos, että hankit tämän Samsungin tuotteen. F400E_WF70F5E_NonBubble-03262G-06_FI.indd

Lisätiedot

käyttöohje bruksanvisning

käyttöohje bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning Pesukone Tvättmaskin Steam System EWF 147580 W EWF 167580 W 2 electrolux SISÄLLYS Turvallisuusohjeet 2 Laitteen kuvaus 4 Käyttöpaneeli 5 Ensimmäinen käyttökerta 7 Omat asetukset

Lisätiedot

SISÄLTÖ PIKAOPAS KÄYTTÖOHJEET OHJELMATAULUKKO PYYKIN VALMISTELU OHJELMAN JA LISÄTOIMINTOJEN VALINTA OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN JA PÄÄTTÄMINEN

SISÄLTÖ PIKAOPAS KÄYTTÖOHJEET OHJELMATAULUKKO PYYKIN VALMISTELU OHJELMAN JA LISÄTOIMINTOJEN VALINTA OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN JA PÄÄTTÄMINEN SISÄLTÖ Lue käyttöohjeet PIKAOPAS OHJELMATAULUKKO PYYKIN VALMISTELU OHJELMAN JA LISÄTOIMINTOJEN VALINTA OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN JA PÄÄTTÄMINEN OHJELMAN MUUTTAMINEN OHJELMAN KESKEYTTÄMINEN PÄIVITTÄINEN

Lisätiedot

SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE

SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE FI SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOHJEET Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä tai kunnossapitoon liittyvien toimenpiteiden suorittamista. Noudata kaikkia turvallisuusohjeita - ohjeiden

Lisätiedot

AWDH 124 D DK E FR FIN GB GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO MANUEL D'UTILISATION KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL

AWDH 124 D DK E FR FIN GB GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO MANUEL D'UTILISATION KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL AWDH 124 D DK E FR FIN GB GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO MANUEL D'UTILISATION KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL Ilmansuuntausläppä Suodatinritilä Raitisilmajärjestelmä Virtajohto Ulko

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA LP14-20 LCD SUOMI/FINLANDESE

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA LP14-20 LCD SUOMI/FINLANDESE KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA LP14-0 LCD SUOMI/FINLANDESE Kiitos, että valitsit yrityksemme. Tuotteemme on erinomainen lämmitysvaihtoehto, joka syntyy pitkälle kehittyneestä teknologiasta, jossa erittäin korkealuokkainen

Lisätiedot

METROMINI 4. Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin

METROMINI 4. Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin METROMINI 4 Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin 2 METROMINI 4 LVI-numero: 5273252 Sisällysluettelo Kuljettaminen 4 Kaaviokuva 4 Sijoittaminen 5 LVI-asennus 5 Sähköasennus 10 Käyttöohje

Lisätiedot

Sisältö YLEISTÄ 2. 1. Asiakirjat 2 2. Yleistietoja 2 3. Varoituksia 3 TUNNE KONEESI 4. 1. Ohjaustaulu 4 2. Asennustiedot 4 ASENNUS 5

Sisältö YLEISTÄ 2. 1. Asiakirjat 2 2. Yleistietoja 2 3. Varoituksia 3 TUNNE KONEESI 4. 1. Ohjaustaulu 4 2. Asennustiedot 4 ASENNUS 5 Sisältö YLEISTÄ 2 1. Asiakirjat 2 2. Yleistietoja 2 3. Varoituksia 3 TUNNE KONEESI 4 1. Ohjaustaulu 4 2. Asennustiedot 4 ASENNUS 5 1. Sanasto 5 2. Pakkauksesta purkaminen 6 3. Paikalleen sijoittaminen

Lisätiedot

TUNNELIKONEET. AX-Sarja. astianpesukoneet

TUNNELIKONEET. AX-Sarja. astianpesukoneet TUNNELIKONEET AX-Sarja astianpesukoneet Maahantuonti ja markkinointi VP-Service Oy PL 117 01801 KLAUKKALA GSM: 050 528 4055 PUH: (09) 878 91 60 FAX: (09) 878 91 630 www.resthot.fi resthot@resthot.fi Kiitämme

Lisätiedot

Käyttöopas M2.02 M2.06

Käyttöopas M2.02 M2.06 M2 Käyttöopas M2.02 M2.06 ii Käyttöopas M2.02 M2.06 Sarjanumerot Vetus moottorinumero: Mitsubishi moottorinumero: Vaihteiston sarjanumero: Merkitse tähän sarjanumerot. Tämä yksinkertaistaa huoltopalvelulle

Lisätiedot

ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA

ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA Ostamasi laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön ja seuraaviin tiloihin: - työpaikkojen, liikkeiden ja/tai toimistojen keittiötilat - maatilat - hotellit, motellit, loma-asunnot

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Liesituuletin

Käyttö- ja asennusohje Liesituuletin Käyttö- ja asennusohje Liesituuletin Lue ehdottomasti liesituulettimen käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asennusta, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET ASENNUS. 137 YMPÄRISTÖNSUOJELU.140 TÄRKEÄÄ.140 ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA.141 UUNIN VARUSTEET.142 HUOLTO JA PUHDISTUS.143 VIANETSINTÄ.

KÄYTTÖOHJEET ASENNUS. 137 YMPÄRISTÖNSUOJELU.140 TÄRKEÄÄ.140 ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA.141 UUNIN VARUSTEET.142 HUOLTO JA PUHDISTUS.143 VIANETSINTÄ. KÄYTTÖOHJEET ASENNUS... 137 YMPÄRISTÖNSUOJELU...140 TÄRKEÄÄ...140 ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA...141 UUNIN VARUSTEET...142 HUOLTO JA PUHDISTUS...143 VIANETSINTÄ...147 HUOLTOPALVELU...147 Jotta saisit uudesta

Lisätiedot

ASENNUSOHJE POREAMME. Rev.nr 140120. Sarjanumero:

ASENNUSOHJE POREAMME. Rev.nr 140120. Sarjanumero: ASENNUSOHJE POREAMME Rev.nr 140120 Sarjanumero: 2 Tärkeät turvallisuusohjeet...3 Sähköasennus...4 Käyttöönotto... Veden täyttö...6 Sähköliitäntä...6 Pumpun käynnistys...6 Suodatin...7 Kemikaalien lisääminen...7

Lisätiedot

VAPOR PLUS KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Interpump Finland Oy Puhelin 09-350 80 30 Sienitie 16 Faksi 09-350 80 333 00760 Helsinki

VAPOR PLUS KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Interpump Finland Oy Puhelin 09-350 80 30 Sienitie 16 Faksi 09-350 80 333 00760 Helsinki VAPOR PLUS KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Interpump Finland Oy Puhelin 09-350 80 30 Sienitie 16 Faksi 09-350 80 333 00760 Helsinki steamy scandinavia 2-12-2005 14:42 Pagina 52 KÄYTTÖOHJEET Tämän käyttöoppaan

Lisätiedot

Käyttöohjeet PESUKONE

Käyttöohjeet PESUKONE Käyttöohjeet PESUKONE Sisällysluettelo Asennus, 2-3 Pakkauksesta purkaminen ja tasapainotus Sähkö- ja vesiliitännät Ensimmäinen pesukerta Tekniset tiedot Pesukoneen kuvaus, 4-5 Ohjauspaneeli Näyttö Rummun

Lisätiedot

WW10H9***** WW90H9***** Pyykinpesukone. Käyttöopas. Imagine the possibilities. Kiitos tämän Samsung-tuotteen ostamisesta.

WW10H9***** WW90H9***** Pyykinpesukone. Käyttöopas. Imagine the possibilities. Kiitos tämän Samsung-tuotteen ostamisesta. WW10H9***** WW90H9***** Pyykinpesukone Käyttöopas Imagine the possibilities Kiitos tämän Samsung-tuotteen ostamisesta. Sisällysluettelo Turvallisuustiedot 3 Turvallisuusohjeisiin liittyviä tärkeitä huomautuksia...........................................

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-03 FI KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 0035670 Ver. AC Tässä julkaisussa olevat kuvaukset eivät ole sitovia. Yritys varaa oikeuden tehdä muutoksia milloin tahansa

Lisätiedot

501931502020_SF 18-06-2007 13:47 Pagina 194 KÄYTTÖOHJE

501931502020_SF 18-06-2007 13:47 Pagina 194 KÄYTTÖOHJE 501931502020_SF 18-06-2007 13:47 Pagina 194 KÄYTTÖOHJE ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA YMPÄRISTÖNSUOJELUA KOSKEVIA OHJEITA YLEISIÄ VAROTOIMIA JA SUOSITUKSIA JOS LAITETTA EI KÄYTETÄ HUOLTO JA PUHDISTUS ELINTARVIKKEIDEN

Lisätiedot

CE 001. B090 Alpine. B-100 Alpine B-110 Blue Sea / Silver Cloud B-120 Oasis B-121/B-141 Castello B-130 Camaro B-131/B-151 Luxury Exotic

CE 001. B090 Alpine. B-100 Alpine B-110 Blue Sea / Silver Cloud B-120 Oasis B-121/B-141 Castello B-130 Camaro B-131/B-151 Luxury Exotic CE 001 B090 Alpine B-100 Alpine B-110 Blue Sea / Silver Cloud B-120 Oasis B-121/B-141 Castello B-130 Camaro B-131/B-151 Luxury Exotic B-140 B-150 Super Elegance Camaro TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA! VAROITUS

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet...

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Sisällysluettelo Johdanto... Käyttöohjeessa käytetyt symbolit... Suluissa olevat kirjaimet... Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Turvallisuus... Tärkeitä turvaohjeita... Oikea käyttö... 0 Käyttöohjeet...

Lisätiedot

LUE TÄMÄ PIKAOPAS JA ASENNUSOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KONEEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ!

LUE TÄMÄ PIKAOPAS JA ASENNUSOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KONEEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ! Pikaopas Kuvaus LUE TÄMÄ PIKAOPAS JA ASENNUSOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KONEEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ! TÄMÄN ASTIANPESUKONEEN KÄYTTÖPANEELI AKTIVOITUU PAINAMALLA MITÄ TAHANSA PAINIKETTA, PERUUTUS-/PYSÄYTYSPAINIKETTA

Lisätiedot

CE 001. B090 Alpine. Käyttöohje. B-140 Lite Elegance Elegance

CE 001. B090 Alpine. Käyttöohje. B-140 Lite Elegance Elegance CE 001 B090 Alpine Käyttöohje B-140 Lite Elegance Elegance TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA! VAROITUS Varmistaaksesi oman turvallisuutesi ja laitteen säilymisen ehjänä noudata ehdottomasti seuraavia varotoimia.

Lisätiedot

Fusion 3 Plus Paalain ja käärintälaite Käyttöohjekirja Versio 2

Fusion 3 Plus Paalain ja käärintälaite Käyttöohjekirja Versio 2 Fusion 3 Plus Paalain ja käärintälaite Käyttöohjekirja Versio 2 (Koskee laitteita alkaen sarjanumerosta 656832) McHale Ballinrobe Mayon kreivikunta, Irlanti Puh.: +353 94 9520300 Fax: +353 94 9520356 Sähköposti:

Lisätiedot