YLEISET VAROITUKSET TUNNUSMERKKIEN MERKITYKSET. Yleiset turvavaatimukset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLEISET VAROITUKSET TUNNUSMERKKIEN MERKITYKSET. Yleiset turvavaatimukset"

Transkriptio

1 YLEISET VAROITUKSET 1. Nämä ohjeet ovat erottamattomina ja olennaisina osina laitetta. Pidä ohjeet huolellisesti tallessa laitteen mukana myös tapauksessa, jos laite kulkee uudelle omistajalle tai käyttäjälle ja/tai uuteen paikkaan. 2. Lue huolellisesti näissä ohjeissa mainitut ohjenuorat ja varoitukset. Ohjeet sisältävät tärkeän tiedon laitteen vaarattomasta asennuksesta, käytöstä sekä huollosta. 3. Ostaja on vastuussa laiteen asennuksesta. Laite on asennettava tämän ohjeen ohjenuorien mukaan. 4. Laitetta ei saa käyttää muihin kuin ohjeisiin merkittyihin tarkoituksiin. Valmistaja ei ota vastuutta laitteen väärästä, epäsopivasta tai tarkoituksettomasta käytöstä tai näissä ohjeissa mainittujen ohjenuorien sivuuttamisesta johtuvista vahingoista. 5. Kaikki asennus-, huolto- sekä muut laitetta koskevat työt on suoritettava voimassa olevien valtiollisien sääntöjen sekä laitteen valmistajan ohjesääntöjen mukaan. 6. Väärä asennus saattaa aiheuttaa vaurioita ihmisille, eläimille ja omaisuudelle; laitteen valmistaja ei ole vastuussa tällaisista vahingoista. 7. Kaikki pakkausmateriaalit (sinkilät, muovipussit, paisutettu polystyreenimuovi ym.) on pidettävä poissa lasten ulottuvilta, koska ne saattavat olla vaarallisia lapsille. 8. Laite ei ole tarkoitettu käytettäväksi ihmisille (ml. lapset), joiden mielihavainto, fyysiset tai hengenvoimat ovat vähentyneet tai ihmisille, joilla ei ole vastaavia kokemuksia eikä tietoja, pois jättäen tapauksissa, jos heidän vaarattomuudesta vastuussa olevat henkilöt opastavat heitä tai ovat antaneet ohjeita aikaisemmin. Älä jätä lapsia ilman valvontaa sekä vahvista, etteivät he leiki laitteella. 9. Laitteeseen ei missään tapauksessa saa koskea paljain jaloin, märin käsin tai jaloin. 10. Kaikenlaisia korjaustöitä saavat tehdä ainoastaan ammattitaitoiset henkilöt, jotka käyttävät ainoastaan alkuperäisiä varaosia. Edellä mainittujen ohjesääntöjen sivuuttaminen saattaa olla vaarallista sekä peruuttaa laitteen takuun. 11. Kuuman veden lämpötila säädetään termostaatin avulla. Termostaatti suojaa veden lämpötilan liian suurelta nousulta. 12. Laitteen sähköliitännät on tehtävä näiden ohjeiden vastaavassa luvussa mainittujen ohjenuorien mukaan. 13. Mikäli laitteen mukaan toimitetaan ylipaineen suojalaite, sitä ei saa peittää. Mikäli mainittu laite ei vasta voimassa olevia sääntöjä eikä määräyksiä, se on korvattava vaatimuksia vastaavalla laitteella. 14. Laitteen suoraan läheisyyden ei saa jättää tulenarkoja esineitä. Yleiset turvavaatimukset Tunnusmerkki Merkitys Tällaisella merkillä merkityn varoituksen sivuuttaminen saattaa aiheuttaa ihmisille myös seurauksiltaan traagisia vaurioita. Tällaisella merkillä merkityn varoituksen sivuuttaminen saattaa aiheuttaa eläimille, kasveille ja omaisuudelle seurauksiltaan vakavia vaurioita. Pakko seurata yleisiä turvavaatimuksia sekä laitteen erittelyjä. TUNNUSMERKKIEN MERKITYKSET Järj. Varoitus Vaara Älä tee töitä, jotka vaativat laitteen avaamista ja asennuspaikasta poistamista. Älä kytke laitetta päälle äläkä pois päältä pelkästään kytkemällä virtajohto pistorasiaan tai irrottamalla se pistorasiasta. Älä käytä rikkonaista virtajohtoa. Älä jätä mitään laitteen päälle. Älä kiipeä laitteelle. Sähköiskun vaara sähköverkkoon kytketyistä osista. Kosketus kuumiin osiin saattaa aiheuttaa palovammoja, kosketus teräviin tai esiin pistäviin osiin saattaa aiheuttaa haavoja. Sähköisku viallisesta virtajohdosta, pistotolpasta tai pistorasiasta. Sähköisku sähköverkkoon kytketyistä eristämättömistä johdoista. Vibraation syystä laitteelta putoavien esineiden aiheuttamat vammat. Vibraation syystä laitteelta putoavien esineiden aiheuttamat vahingot laitteelle tai sen alhaalla sijaitseville esineille. Kiinnityksistä putoava laite saattaa aiheuttaa vammoja. Kiinnityksistä putoava laite saattaa aiheuttaa vahinkoja laitteelle tai sen alhaalla sijaitseville esineille Tunnusmerkki 1

2 Älä puhdista laitetta, mikäli se ei ole poistettu sähköverkosta ja irrotettu pistorasiasta tai kytkin ei ole kytketty pois päältä. Asenna laite vakaaseen, tukevaan ja värähtämättömään seinään. Kytke kaikki suoja- ja ohjauslaitteet, joihin katkaisut vaikuttavat, uudestaan päälle sekä vahvista, että ne toimisivat kunnollisesti ennen laitteen käyttöä. Tyhjennä kaikki mahdollisesti kuumaa vettä sisältävät osat ennen laitteen käyttöä. Sähköisku sähköverkkoon kytketyistä osista. Meteli toimimisen aikana. Huolettomasta toiminnasta aiheutuva vaurio tai laitteen vioittuminen. Palovammat ERITYISET TURVANORMIT TÄLLE LAITTEELLE Järj. Varoitus Vaara Puhdista osat kalkista käytettävän aineen ohjeiden mukaan, tuuleta huone, pue päälle suojavaatteet, vältä erilaisten aineiden sekoittumista sekä suojaa laitetta ja ympäröiviä esineitä. Puhdista osat kalkista käytettävän tuotteen turvakortin ohjeiden mukaan, tuuleta huone, pue päälle suojavaatteet, vältä erilaisten tuotteiden sekoittumista sekä suojaa laitetta ja ympäröiviä esineitä. Älä käytä hyönteistorjunta-aineita, liuottimia äläkä kovia puhdistusaineita laitteen puhdistukseen. Ihon tai silmien ja happamien aineiden kosketuksesta, vaarallisien kemiallisien aineiden sisään hengittämisestä tai vatsaan nielemisestä aiheutuvat vammat. Ihon tai silmien ja happamien aineiden kosketuksesta, vaarallisien kemikaalien sisään hengittämisestä tai vatsaan nielemisestä aiheutuvat vammat. Happamien aineiden syövytyksestä aiheutuvat laitteen tai sen lähellä sijaitsevien esineiden vahingot. Muovisien tai maalattujen osien vaurioitumiset. Tunnusmerkki TEKNISET TIEDOT Laitteen tekniset tiedot sijaitsevat laitteen nimilaatassa (laatta sijaitsee veden poisto- ja sisääntuloputkien luona) Malli Teoreettinen paino kg Tämä laite vastaa EEC/89/336 EMC-direktiivin sähkömagneettista sopivuutta säätäviä vaatimuksia. ASENNUSVAATIMUKSET (asentajalle) VAROITUS! Seuraa tekstin alkuosan yleisiä varoituksia ja turvavaatimuksia sekä noudata ohjeita joka tapauksessa. Vedenlämmittimen saa asentaa ainoastaan ammattitaitoinen henkilö voimassa olevien määräysten sekä kaikkien paikallisten viranomaisten annettujen ohjeiden mukaisesti. Laitteen asennus Paikalliset ohjeet saattavat rajoittaa sähköisten laitteiden asennusta pesutiloihin. Tästä syystä on seurattava voimassa olevien ohjeiden määrittämiä minimietäisyyksiä. Laite on asennettava mahdollisen lähelle käyttöpaikkaa välttääkseen putkiston kautta tapahtuva lämmönhukka. Jätä vähintään 50 cm vapaa tilaa sähkölaitteiden luokse huoltotöiden helpottamiseen. Suositamme käyttää halkaisijaltaan vähintään 12 mm kiinnityskoukkuja. 2

3 VESILIITÄNNÄT Liitä boilerin veden sisääntulo- ja poistoaukot putkiin tai liittimiin, jotka kestävät yli 80-asteisen lämpötilan sekä työpaineen ylittävän paineen. Tästä johtuvasti emme suosita käyttää materiaaleja, jotka eivät kestä korkeita lämpötiloja. Väännä T-liitin sinisenreunaiseen kylmän veden sisääntuloaukkoon. Väännä T-liittimen toiseen sivuun ainoastaan avaimella avattava hana boilerin tyhjennykseen (B piirros 2). Väännä mukana oleva suojaventtiili T- liittimen toiseen päähän (A piirros 2). VAROITUS! Euroopan EN1487:2000-normin käyttöön ottaneissa valtioissa laitteen mukana oleva suojalaite ei vastaa valtiollisia normeja. Normin mukaisesti laitteen maksimipaineen on oltava 0,7 MPa (7 bar) ja sillä on oltava vähintään sulkijaventtiili, takaiskuventtiili, takaiskuventtiilin tarkastusmekanismi, suojaventtiili sekä vedenpaineen katkaisulaite. Boilerin varoventtiili on liitettävä tasausputkeen, jonka halkaisija on vähintään yhtä iso, kuin laitteeseen liitetyn putken. Käytä suppiloa, joka aiheuttaa vähintään 20 mm ilmakuplan sekä mahdollistaa visuaalisen tarkastuksen, jottei suojalaitteen käynnistyminen aiheuttaisi vammoja ihmisille, omaisuudelle eikä eläimille. Liitä paineen suojalaitteen sisääntulo taipuisalla letkulla kylmän veden järjestelmään ja käytä katkaisuventtiiliä tarpeen vaatiessa (D piirros 2). Tyhjennyshanan avaamisen aikana tulosteeseen (C piirros 2) täytyy liittää veden poistoputki. Älä pingota liitäntää liikaa painesuojaventtiilin pingotuksen aikana äläkä koske sitä myöhemmin. Veden tippuminen hanasta on tavallista lämmitysvaiheessa: tätä varten on aina liitettävä ilmalle avattu poisto, joka kallistuu paikkaan, jossa ei ole jäätä. Mikäli vesiputkiston paine on kalibroidun venttiilin paineen kaltaista, laitteesta kauempana on käytettävä paineenalennusventtiili. Kaikki mahdolliset vieraat esineet ja lika on poistettava putkista hanojen ja suihkun mahdollisien vaurioitumisten välttämiseksi. Vedenlämmittimen työikään vaikuttaa suoraan korroosiovastaisen järjestelmän toimiminen, josta syystä boileria ei voi käyttää paikoissa, joissa veden karheus on aina vähemmän kuin -11 C Erityisen kovan veden johdosta laitteen sisälle aiheutuu nopeasti merkittävä määrä kalkkisaostuma, joka johtaa toimivuuden huomattavan vähentymiseen sekä sähköisen lämmityselementin vahingoittumiseen. Sähköliitännät Poista laite kytkimen avulla sähköverkosta enne kaikenlaisia toimintoja. Anna ammattimaisten henkilöiden tarkastaa sähköjärjestelmä perusteellisesti vaarattomuuden takaamiseksi, saadakseksi vahvistus siitä, että sähköjärjestelmä vastaa voimassa olevia vaatimuksia. Päinvastaisessa tapauksessa laitteen valmistaja ei ota vastuuta järjestelmän maadoituksen puutteista tai sähkövarustuksen vioista johtuvista vahingoista. Tarkasta sähköverkon vastaavuus boilerin maksimaaliseen sähkötarpeeseen (ks. nimilaatta) sekä että sähköliitännöiden syöttökaapelien poikkileikkauksen pinta-ala on sopiva sekä vastaa voimassa olevia vaatimuksia. Monipesäisten pistorasioiden, jatkojohtojen tai adaptereiden käyttö on tiukasti kielletty. Vesi-, lämmitys- tai kaasuputkien käyttö maadoitusliitäntöinä on myöskin tiukasti kielletty. Käytä merkinnältään ja ominaisuuksiltaan samaa kaapelia (tyyppi H05VV-F 3x1,5 mm2, halkaisija 8,5 mm), mikäli laitteen syöttökaapeli täytyy vaihtaa. Syöttökaapeli (tyyppi H05VV-F 3x1,5 mm2) on asennettava laitteen takana sijaitsevaan vastaavaan aukkoon ja antaa liukua, kunnes se ulottuu termostaatin puristimeen asti, sen jälkeen sulje yksinäiset johdot eristysalukseen. Käytä bipolaarista CEI-EN-standardia vastaavaa kytkintä (kytkimen aukkojen väli vähintään 3 mm, suositamme käyttää suojilla varustettua kytkintä) elementin poistamiseen sähköverkosta. Laitteen on oltava maadoitettu ja maadoituskaapelissa (keltaisen ja vihreän kirjava ja faasien kaapelia pidempi) on oltava merkintä. Kiinnitä syöttökaapeli erityisen pakkauksessa olevan rautalankakiinnittimen avulla pikkuiseen suuttimeen. Vahvista ennen käyttöä käytettävän sähköverkon jännitteen vastaavuus laitteen nimellisarvoon. Mikäli laite ei ole varustettu syöttökaapelilla, valitse yksi alempana seuraavista asennustavoista: - pysyvä liittäminen sähköverkkoon jäykän putken avulla (mikäli laite ei ole varustettu kaapelin kiinnittimellä) - elastisen kaapelin avulla (tyyppi H05VV-F 3x1,5 mm2, halkaisija 8,5 mm), mikäli laite on varustettu kaapelin kiinnittimellä. Laitteen käynnistäminen ja testaus Täytä laite vedellä ennen sen liittämistä sähköverkkoon. Väännä tätä varten veden sisääntulohana ja kuuman veden hana auki sekä odota, kunnes ilma on lopullisesti poistunut laitteesta. Tarkasta visuaalisesti vesivuotojen esiintyminen kiinnitysten luona sekä pingota ne tarpeen vaatiessa uudestaan. Kytke laite päälle kytkimestä. 3

4 HUOLTOTYÖT (ammattimaisille ihmisille) VAROITUS! Seuraa tekstin alkuosan yleisiä varoituksia ja turvavaatimuksia sekä noudata ohjeita joka tapauksessa. Kaikki huoltotyöt ja palvelut on tilattava ammattimaisilta henkilöiltä (jotka omaavat voimassa olevia määräyksiä vastaavia tietoja sekä taitoja). Tarkasta, eikö vian syynä ole virran- tai vedenkatkaisu ennen, kuin soitat palvelukeskukseen. Laitteen tyhjennys Boileri on tyhjennettävä tapauksessa, jos se jätetään pitemmäksi aikaa käyttämättömänä tiloihin, joissa lämpötila saattaa laskea alle nollan. Tarpeen vaatiessa tyhjennä se alempana seuraavasti: - poista laite sähköverkosta; - väännä veden sisääntulohana kiinni; - väännä kuuman veden hana auki (jotta vesi vuotaisi ammeeseen tai altaaseen); - aukaise veden poistohana B (piirros 2). Osien vaihto Poista laite sähköverkosta. Irrota laitteen kansi sähköisten osien vaihtamiseen. Termostaatti on solutettava pesästä ja poistettava sähköverkosta sen vaihtamiseen. Tyhjennä laite ennen lämmityselementin ja anodin käsittelyä. Mikäli kyse on malleista, joissa on painesäiliön venttiili, poista mutteri (D piirros 3) ja sen jälkeen laipan kiinnityssinkilä (S piirros 3), työnnä laippaa sisältä ulospäin ja poista se puolipyöreillä liikkeillä. Muiden mallien johdosta irrota 5 pulttia (C piirros 4) ja sen jälkeen laippa (F piirros 4). Lämmityselementti ja anodi ovat liitetty laippaan. Vahvista laitteen kasaamisella, laitatko laipan tiivisteen, termostaatin sekä lämmityselementin takaisin alkuperäiseen asentoon (piirrokset 3 ja 4). Suositamme vaihtamaan myös laipan tiivisteen (Z piirros 5), mikäli poistatte yllä mainittuja osia. Käytä ainoastaan alkuperäisiä varaosia. Ajoittainen huolto Lämmityselementti (R piirros 5) on puhdistettava kalkista kerran kahden vuoden päästä laitteen paremman toimimisen takaamiseksi. Mikäli päätät käyttää erityisiä kalkinpoistohappoja, poista kalkki elementin ympäriltä lämmityselementtiä vahingoittamatta. Vaihda magnesiumanodi (N piirros 5) uuteen jokaisen kahden vuoden päästä (pois jättäen ruostumattomasta teräksestä valmistetulla tankilla varustetut mallit). Ota lämmityselementti auki ja ruuvaa anodi ulos kiinnityssinkilästä anodin poistoon. Bipolaarisen suojan jälleenaktivointi Mikäli vesi kuumentuu tavallista enemmän, CEI-EN - standardeja vastaava lämpötilan turvallisuuskytkin katkaisee virran vastuksen molemmasta vaiheen ohjauksesta. Tässä tapauksessa teknisen avun sekaantuminen asiaan on tarpeellista. Turvaventtiili Mikäli malleissa on vivullinen turvaventtiili, vivun ylösnostamisella tarpeen vaatiessa tyhjentää laitteen; - säännöllisesti tarkastaa venttiilin työkunnon. Joka tapauksessa paineen turvalaite on säännöllisesti käytettävä kalkin poistoon ja tullakseen vakuuttuneeksi siitä, ettei laite ole tukkeutunut. Termosähköiset mallit Kaikki näiden ohjeiden perusvaatimukset koskevat myös termosähköisiä malleja. Tämäntyyppisten vedenlämmittimien lisätoimina on näiden liittäminen keskuslämmitysjärjestelmään. Liitä ylempi ulostulo keskuslämmitysjärjestelmän nousevaan ketjuun ja alempi laskevaan ketjuun käyttämällä 2 venttiiliä. Suositamme käyttämään alempaa venttiiliä laitteen poiskytkemiseen keskuslämmitysjärjestelmästä, mikäli keskuslämmitysjärjestelmä ei toimi. Toimitettava setti ei sisällä keskuslämmitysjärjestelmään liittämiseen tarkoitettuja venttiilejä. 4

5 KÄYTTÖOHJEET VAROITUS! Seuraa tekstin alkuosan yleisiä varoituksia ja turvavaatimuksia sekä noudata ohjeita joka tapauksessa. Opastukset käyttäjälle - Älä laita boilerin alle esineitä ja/tai laitteita, jotka saattaisivat vahingoittua vuotojen sattuessa; -> Irrota laite sähköverkosta vääntämällä kytkin OFF - asentoon ja sulje vesijohtoverkoston hanat, mikäli et halua käyttää boileria pitemmän ajan kuluessa; - Kuuma, yli 50-asteinen vesi saattaa aiheuttaa palovammoja iholle sekä suurempien vammojen sattuessa päättyä kuolemaan. Lapsien, eläkeläisten ja vammaisten palovammojen saannin riski on suurin. - Käyttäjä ei saa missään nimessä suorittaa rutiinimaisia tai kertakaikkisia huoltotöitä. Käyttö ja käyttölämpötilan säätö Laitteen päälle kytkeminen Paina kaksinapaista kytkintä laitteen päälle kytkemiseen. Lämmityksen aikana merkkivalo palaa. Käyttölämpötilan säätö Pystynapeilla varustetuissa malleissa veden lämpötilan voi säätää termostaattiin liitettyyn ulkoisen napin säätämisellä tunnusmerkkien mukaan. HYVÄ TIETÄÄ * Tarkasta, onko termostaatti liitetty sähköverkkoon ja lämmityselementin osat kunnossa, mikäli poistuva vesi on kylmä. * Poista laite sähköverkosta ja tarkasta termostaatti ja säiliö sekä lämmityselementille kerääntyneen kalkin määrä, mikäli poistuva vesi on tulikuuma (hanoissa on höyry). * Tarkasta vesiverkon paine, kuuman veden sisääntuloputken tila sekä sähköiset osat, mikäli kuumaa vettä ei tule riittävästi. ÄLÄ MISSÄÄN TAPAUKSESSA YRITÄ KORJATA LAITETTA ITSE: OTA AINA YHTEYS AMMATTIMAISEEN TYÖPAJAAN. Ylempänä mainitut tiedot ja erittelyt eivät ole sitovia ja tuottaja saa tehdä tarpeellisia muutoksia etukäteen ilmoittamatta tai korvaamatta. Tämä tuote vastaa EU:n 2002/96/EC-normeja. Poispyyhityn roskalaatikon merkki tuotteessa merkitsee sitä, ettei tuotetta saa heittää tavalliseen roskan joukkoon käyttökelpoisuusajan loppuessa eli se on kerättävä säädetyllä tavalla ja toimitettava jätehuoltajalle kierrätykseen tai hävittämiseen. Tuote on hävitettävä tai kierrätettävä erityisessä, tähän säädetyssä paikassa ottaen huomioon kaikki sähkön ja elektroniikan varovaisuustoimenpiteet tai palautettava kauppaan, josta se ostettiin. Käyttäjän täytyy toimittaa tuote jätehuoltajalle hävittämiseen tai kierrätykseen tuotteen käyttöajan loppuessa. Jätehuoltaja auttaa suojaamaan luontoa ja kierrättää materiaalit käyttämällä siihen erityisiä välineitä, jotta kierrätysprosessi olisi mahdollisen tehokas. Käänny lähempään jätehuoltokeskukseen tai kauppaan, josta ostit tuotteen saadakseen tietoa kierrätyksestä tai hävittämisestä. 5

6 Asennuskaava Pystysuorat mallit Vaakasuorat mallit MOD. A B C D E F L M X Y Z T 30 V , G1/2 40 V , G1/2 50 V , G1/2 65 V , G1/ V , G1/2 30 H , ,5 G1/2 40 H , ,5 G1/2 50 H , ,5 G1/2 65 H , ,5 G1/2 80 H , ,5 G1/2 50 V G1/2 80 V G1/2 100 V G1/2 120 V G1/2 150 V G1/ T G1/2 100 T G1/2 50 H G1/2 80 H/HT / G1/2 100 H G1/2 120 H G1/ T G3/4 6

7 7

OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM. Asennus- ja käyttöohje

OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM. Asennus- ja käyttöohje OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje SE - 140 SE - 200 SE - 250 SE - 300 SE - 400 Käyttövesivaraaja Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan. Anodin kuluminen on tarkastettava

Lisätiedot

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen jossa käsitellään sähkö-ja

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

Hierova kylpyamme Monte 62105 ASENNUSOPAS HIEROVA KYLPYAMME KÄYTTÖOHJE MALLI: MONTE 62105 Hyvä käyttäjä: Kiitos, että valitsit BATHLIFE kylpyammeen. Varmistaaksesi turvallisuutesi, lue ohjeet huolellisesti

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Asennusohjeet Ennen jääkaapin asentamista 4 Vesiliitäntä 4 Sähköliitäntä 5 Jääkaapin sijoitus ja tasapainottaminen 6 Asennusmitat ja -vaatimukset 7 Pakastimen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET

Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET Suihkukaapit on valmistettu seuraavien direktiivien mukaisesti: Matalajännite 2006/95/EEC Yhdenmukaisuus kyseisen direktiivin kanssa taataan seuraavilla harmonisointinormeilla:

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje SW - 100 SW - 120 SW - 140 SW - 200 SW - 250 SW - 300 SW - 400 Käyttövesivaraaja yhdellä kierukalla Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan.

Lisätiedot

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 OPTIMUS 3,5 kw Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 Kuvaus Laitetta ei saa asentaa kohteisiin jotka altistuvat räjähdysvaaralle tai kohteisiin joissa lämpötila voi laskea alle 0 C. Ole hyvä, lue ja noudata

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden noudattamatta jättäminen tai laitteen

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje SB - 200 SB - 250 SB - 300 SB - 400 Käyttövesivaraaja kahdella kierukalla Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan. Anodin kuluminen on

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Lämpöpuhallin TÄRKEÄÄ - Lue käyttöohje huolella läpi ennen lämpöpuhaltimen

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje

RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1180650/1 IM-P118-03 ST Issue 1 RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat IM-P118-03

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

Jäähdytysnesteen ulostulo ulkoiselle lämmitykselle

Jäähdytysnesteen ulostulo ulkoiselle lämmitykselle Moottorin jäähdytysnesteellä voidaan lämmittää ulkoisia elementtejä. Tällaisia ovat mm. umpikorit, nosturiohjaamot ja säilytyslaatikot. Lämpö otetaan sylinteriryhmän virtauksesta ja se palautetaan jäähdyttimen

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

S-polven asennuksen jälkeen voit kiinnittää sen halutessasi metallilevyllä seinään.

S-polven asennuksen jälkeen voit kiinnittää sen halutessasi metallilevyllä seinään. CREAVIT WC-ISTUIMEN ASENNUSOHJE WC-istuinten mitat Koti t Q2 Q3 WN 3141 175 235 235 DR3141 180 225 240 VT3641 175 230 230 SL 3141 180 220 225 KR 3141 180 210 220 SA 3141 185 235 235 MR 3641 175 185 215

Lisätiedot

HUOMIO! ASENNUS SUORITETTAVA NIIN ETTÄ PUTKILIITÄNNÄT OSOITTAVAT ALASPÄIN.

HUOMIO! ASENNUS SUORITETTAVA NIIN ETTÄ PUTKILIITÄNNÄT OSOITTAVAT ALASPÄIN. HUOMIO! ASENNUS SUORITETTAVA NIIN ETTÄ PUTKILIITÄNNÄT OSOITTAVAT ALASPÄIN. PAKKAUKSEN MUKANA TULEVA SUODATIN ON ASENNETTAVA KYLMÄVESILIITÄNTÄÄN. KATSO SIVU 4, KUVA 1 (SUODATIN NRO 12) MAKSIMI PAINE ILMAN

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

LIKE30 LIKE50 LIKE80 LIKE120 LIKE200 LÄMMINVESIVARAAJA. Käyttöohje

LIKE30 LIKE50 LIKE80 LIKE120 LIKE200 LÄMMINVESIVARAAJA. Käyttöohje LIKE30 LIKE50 LIKE80 LIKE120 LIKE200 LÄMMINVESIVARAAJA Käyttöohje HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten.

Lisätiedot

AV21 ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AV21 ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 0107050/1 IM-P010-08 ST Issue 1 AV21 ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YLEISTÄ Lue ohjekirjaa huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Säilytä ohjekirja tulevaisuudeksi. Sähköasennus on suoritettava

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖLIESI OCE 40 OCE Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 UHDISTUS JA HOITO... 2

Lisätiedot

VB14 ja VB21 alipainesuojat Asennus- ja huolto-ohje

VB14 ja VB21 alipainesuojat Asennus- ja huolto-ohje 0190150/1 IM-P019-05 ST Issue 1 VB14 ja VB21 alipainesuojat Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus VB14 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto VB21 7. Varaosat

Lisätiedot

Fig 1, Fig 12, Fig 13, Fig 14, Fig 16 ja Fig 16L roskasihdit kierreliitoksin Asennus- ja huolto-ohje

Fig 1, Fig 12, Fig 13, Fig 14, Fig 16 ja Fig 16L roskasihdit kierreliitoksin Asennus- ja huolto-ohje 160055/1 IM-S60-17 ST Issue 1 Fig 1, Fig 12, Fig 1, Fig 14, Fig 16 ja Fig 16L roskasihdit kierreliitoksin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio. Asennus 4. Käyttöönotto

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN

KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN SISÄLLYS 1. Laitetoimituksen sisältö s.2 2. Turvaohjeet s.2 3. Varotoimenpiteet s.2 3.1 Toimenpiteet ennen laitteen liittämistä sähköverkkoon s.3 4. Merkkivalot s.4 5.

Lisätiedot

PYSTYPAKASTIN SFS 205 SFS 101 SFS 270 SFS 100 KÄYTTÖOHJE

PYSTYPAKASTIN SFS 205 SFS 101 SFS 270 SFS 100 KÄYTTÖOHJE PYSTYPAKASTIN SFS 205 SFS 101 SFS 270 SFS 100 KÄYTTÖOHJE Laitteen kuvailu 7 1. Päällys 2. Lokero 3. Keskimmäinen lokero 4. Iso lokero 5. Säädettävät jalat 6. Termostaattikytkin 7. Pikapakastuskytkin Kuljetus

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

KDIX 8810. Asennusohjeet

KDIX 8810. Asennusohjeet KDIX 8810 Asennusohjeet Astianpesukoneen turvallisuus 4 Asennusvaatimukset 5 Asennusohjeet 7 Astianpesukoneen turvallisuus Sinun ja muiden turvallisuus on hyvin tärkeää. Ohjekirjassa ja laitteessa on

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

FT14 uimurilauhteenpoistimet ½" (DN15) - 1" (DN25) Asennus- ja huolto-ohje

FT14 uimurilauhteenpoistimet ½ (DN15) - 1 (DN25) Asennus- ja huolto-ohje 1440013/9 IM-S02-13 ST Issue 9 FT14 uimurilauhteenpoistimet ½" (DN15) - 1" (DN25) Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto

Lisätiedot

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

cleandoctor.fi RugDoctor SteamPro höyrypesurin käyttöohje

cleandoctor.fi RugDoctor SteamPro höyrypesurin käyttöohje 1 cleandoctor.fi RugDoctor SteamPro höyrypesurin käyttöohje 1 Pesukoneen kuori kestävää muovia 2 Likavesisäiliö (17) 3 Kantokahvasyvennys 4 Johto 5 Painemittari 6 Pidike likavesisäiliölle 7 Varoitusvalo

Lisätiedot

Tärkeää: Lue tämä käyttöohje huolellisesti, jotta voit noudattaa laitteen asennusohjeita.

Tärkeää: Lue tämä käyttöohje huolellisesti, jotta voit noudattaa laitteen asennusohjeita. SISÄLLYSLUETTELO Asennusohje - F17926010601 1 / TURVALLISUUSOHJEET Tärkeät varoitukset 2 2 / ASTIANPESUKONEEN ASENNUS Vapaasti sijoitettavat laitteet 3 Kalusteisiin upotettavat laitteet 3 Keittotason alle

Lisätiedot

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön 1. TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE Otsonaattori ammattikäyttöön OZO MINI Ozo Mini on otsonaattori, joka soveltuu hajujen poistamiseen esimerkiksi navettakeittiöistä tai muista tiloista, joissa vaaditaan jatkuvaa

Lisätiedot

ILMANKOSTUTIN SHF 1005 KÄYTTÖOHJE

ILMANKOSTUTIN SHF 1005 KÄYTTÖOHJE ILMANKOSTUTIN SHF 1005 KÄYTTÖOHJE Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain ohjeiden mukaisesti. Säilytä nämä ohjeet tulevaisuutta varten. Suosittelemme, että säilytät

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE 1. YLEISKUVAUS 1. Paahtopaikat 2. Korkeussäädin 3. Paahtoasteen säädin 4. STOP-painike 5. Murupelti (irrotettava) 6. Johto 7. Sulatuspainike 8. Uudelleenlämmityspainike

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

Käyttöohje AirQlean High kattoon asennettava suodatinjärjestelmä

Käyttöohje AirQlean High kattoon asennettava suodatinjärjestelmä Käyttöohje AirQlean High kattoon asennettava suodatinjärjestelmä .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 LUKU 1 Turvallisuusohjeet 1.1. Johdanto Tämä kappale sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita. irqlean

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

Liesituuletin 394-12. Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7

Liesituuletin 394-12. Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 Liesituuletin 394-12 Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 TURVALLISUUSOHJEET Lue nämä käyttö- ja asennusohjeet sekä ennen kaikkea niissä olevat turvallisuusohjeet ennen tuotteen asennusta

Lisätiedot

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA Välttyäksemme vahingoilta ja jotta takuu on voimassa, asettakaa laite pystyasentoon vähintään 2 tuntia ennen käyttöönottoa

Lisätiedot

EW-TULISIJA PAK ASENNUSOHJE

EW-TULISIJA PAK ASENNUSOHJE EW-TULISIJA PAK ASENNUSOHJE Kaukora Oy 2014 EW tulisija PAK Asennusohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää... 4 Turvallisuustiedot... 4 2 Yleistä... 4 Tuotekuvaus... 4 Takuu... 4 Kierrätys... 4 3 Putkiliitännät...

Lisätiedot

Kivipatterit - Käyttö- ja asennusohje

Kivipatterit - Käyttö- ja asennusohje Kivipatterit - Käyttö- ja asennusohje Turvallisen lämmittämisen takaamiseksi lue nämä varoitukset ensin! Sähköverkkoliitännän saa tehdä ainoastaan sähköasentaja, jolla on voimassa olevien määräysten mukaiset

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

KEHITETTY JA VALMISTETTU SUOMESSA SUOMALAISIIN OLOIHIN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET. Sisällysluettelo

KEHITETTY JA VALMISTETTU SUOMESSA SUOMALAISIIN OLOIHIN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET. Sisällysluettelo ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Valmistenumero Kokoonpanija Päiväys Myyjän allekirjoitus, leima ja ostopäivä Sisällysluettelo 1. Yleisesittely...2 2. Tekniset tiedot...2 3. Asentaminen...3 4. Käyttö...7

Lisätiedot

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW LISÄVARUSTEVASTUKSEN ASENNUSOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2015 Jäspi kattilavastus 6kW Asentajan ohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuustiedot 4 Sähköasennukset 4 2 Takuuehdot

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide

Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 502 30-2 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoTank 300/310 TÄRKEÄÄ LUE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN 2016-04-25 Asennus-

Lisätiedot

Ohjekirja Sähkölämmitin K ,K

Ohjekirja Sähkölämmitin K ,K GILS Ohjekirja Sähkölämmitin K9000004,K9000005 Ohjeet on luettava ennen käyttöä TÄRKEÄÄ TIETOA TURVALLISUUDESTA Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava muun muassa seuraavia yleisiä turvallisuusohjeita:

Lisätiedot

Kuljetustukien poistaminen

Kuljetustukien poistaminen Pesurumpuun jäänyt kosteus johtuu tehtaalla suoritetusta Tarvikkeet mallista riippuen Turvallisuusohjeet Pyykinpesukone on painava - ole varovainen konetta nostettaessa. Huomio: Jäätyneet letkut voivat

Lisätiedot

Therme Kuumavesivaraaja

Therme Kuumavesivaraaja Therme Kuumavesivaraaja 230 V ~ Therme Käyttöohje Säilytä autossa! Therme Kuumavesivaraaja Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Kättötarkoitus... 3 Käytetyt symbolit Symboli varoittaa mahdollisesta

Lisätiedot

Comfortclean. Malli Käsikäyttöinen höyrypuhdistin

Comfortclean. Malli Käsikäyttöinen höyrypuhdistin Comfortclean Malli 99224 Käsikäyttöinen höyrypuhdistin Suomi Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. 1. Turvallisuusohjeet 1. Pidettävä poissa lasten ulottuvilta. 2. Älä käytä laitetta,

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje JS D24-12VF 12VF Vedenlämmitin SW Exergon Tuotenr. 13-0950 Asennus & Käyttöohje Pin:0063BT7591 VVB 12VF 090826 Käyttö- ja asennusohje Vedenlämmittimen käynnistys Vedenlämmitin käynnistyy automaattisesti

Lisätiedot

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset,

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, SÄHKÖGRILLI 2000W KÄYTTÖOPAS tuote 1474 Varoitus Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa Ohjeet vähentävät loukkaantumisriskiä Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset

Lisätiedot

Aurinkotuuletin AirPlus 100 & 120

Aurinkotuuletin AirPlus 100 & 120 Aurinkotuuletin AirPlus 100 & 120 Tuotenumerot 105071 & 105076 Sunwind Gylling Oy Niemeläntie 4 20780 Kaarina Hyvä asiakas, Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen asentamista ja ensimmäistä

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 0256350/1 IM-P025-02 ST Issue 1 SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN!

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN! Käyttöohje Onnittelumme Handy Heater - pistorasiaan kytkettävän tilalämmittimen ostosta. Tämä johdoton keraaminen tilalämmitin tarjoaa nopeasti ja helposti lämpöä melkein kaikkialle kodissasi. Kytke se

Lisätiedot

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2 Nokia DT-600 -laturi 6 1 2 2 5 4 3 7 Painos 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia DT-600 -laturilla voit ladata viiden yhteensopivan laitteen akun samanaikaisesti. DT-600-laitteessa

Lisätiedot

HVA/HVM KÄYTTÖOHJE UM_FI. Part No.: 1764191_01

HVA/HVM KÄYTTÖOHJE UM_FI. Part No.: 1764191_01 KÄYTTÖOHJE UM_FI Part No.: 1764191_01 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 2 YLEISTÄ... 3 Johdanto...3 Varoitukset...3 Varotoimenpiteet...3 Käyttötarkoitus...3 Tiedot & paino...4 YLEISKUVA OSISTA... 5 ASENNUS JA KÄYTTÖÖNOTTO...

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 610. Elektroninen termostaatti.

Asennusopas. DEVIreg 610. Elektroninen termostaatti. Asennusopas DEVIreg 610 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 5 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING PAINEPESURI DAR 0354 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs och sätt dig in i denna bruksanvisning innan du börjar använda maskinen! TEKNISET TIEDOT Mallinumero...DAR

Lisätiedot

Tynnyrissä on mukavaa! 1

Tynnyrissä on mukavaa! 1 ÖSEL KÄYTTÖOHJE Copyright Ösel Tubs Tynnyrissä on mukavaa! 1 Sisällysluettelo ESITTELY 3 TURVALLISUUS 4 KYLPYTYNNYRIN ASENTAMINEN 5 KYLPYTYNNYRIN LÄMMITTÄMINEN 7 KYLPYTYNNYRIN HUOLTAMINEN 8 Tynnyrissä

Lisätiedot

Jäähdytysnesteen täyttö. Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän VAROITUS!

Jäähdytysnesteen täyttö. Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän VAROITUS! Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa VAROITUS! Kun jäähdytysjärjestelmään tehdään muutoksia, se on tyhjennettävä, täytettävä uudelleen

Lisätiedot

Føtter Enkel. Foot bath. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual SPA-3

Føtter Enkel. Foot bath. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual SPA-3 Føtter Enkel Foot bath Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. SPA-3 S.

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi KÄYTTÖOPAS -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE

Lisätiedot

HUOLTO-OHJE SS/EN3. Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin. Sivu 1/10 Versio 09.2014. Lisenssinhaltija:

HUOLTO-OHJE SS/EN3. Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin. Sivu 1/10 Versio 09.2014. Lisenssinhaltija: Sivu 1/10 SS/EN3 HUOLTO-OHJE Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin 1KG JAUHESAMMUTIN Sivu 2/10 MALLI HOUSEGARD FP1V1 SS/EN3 A: Yleistä. B: Tekniset tiedot. C: Täyttämisen toimenpiteet. D: Tarkistuksen toimenpiteet.

Lisätiedot

Nokia autosarja CK-100 9210123/1

Nokia autosarja CK-100 9210123/1 Nokia autosarja CK-100 9210123/1 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Käyttöopas kytke ja käytä -asennus HYVÄ ASIAKAS Kiitos, että olet hankkinut Wireless Phone Jack -puhelimen ja/tai lisälaajennusyksikön.

Lisätiedot

ELEKTRONINEN TERMOSTAATTI

ELEKTRONINEN TERMOSTAATTI ELEKTRONINEN TERMOSTAATTI KÄYTTÖOHJE OND-900 YLEISTÄ OND-900 on järkevä termostaatti, tarkoitettu lähinnä sähköpattereihin ja korvaamaan kaksoismetallitermostaatti OND-900 antaa ilman näppäilyjä tasaisen

Lisätiedot