partiokasvatus, harrastus, vanhemmat, fenomenografia Heikintalo, Anni 2005 Vaeltajatoimintaa Satakunnassa - Vaeltajaohjelma osana opinnäytetyö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "partiokasvatus, harrastus, vanhemmat, fenomenografia Heikintalo, Anni 2005 Vaeltajatoimintaa Satakunnassa - Vaeltajaohjelma osana opinnäytetyö"

Transkriptio

1 Tekijä Vuosi Nimi Laji Avainsanat Saastamoinen Laura 2008 Nonprofit-organisaation imago. Case: Suomen Partiolaiset - Tavoiteimagosta toteutuneeseen. Imago, mielikuva, profiili, nonprofitorganisaatio, Suomen Partiolaiset. Korhonen Satu 2008 Partio ja opettajuus - Luokanopettajien näkemyksiä kandidaatintutkilma Partio, opettajuus ja kasvatustavoitteet partiokasvatuksesta ja sen vaikutuksesta opettajan työhön. Virta, Salla 2008 Tiedotteista jutuiksi, Partion suurjuhlan ulkoinen viestintä ja julkisuus järjestö, medianäkyvyys, sisällönanalyysi, tiedotus, tapahtumaviestintä, toimija-analyysi Majlund, Marjo 2008 Uuden ohjelman polulla. Partiolippukuntien odotukset ja tarpeet opinnäytetyö sähköiset palvelut, lippukunta, julkaisut uuteen ohjelmaan siirryttäessä Raevaara, Niina 2007 Partiotoimintaa seurakunnassa. Tutkimus evankelisluterilaisten seurakuntien partiotoiminnasta opinnäytetyö partio, evankelisluterilainen seurakunta, partiolippukunta, uskontokasvatus, kvantitatiivinen tutkimus Pajunen, Mirka & Shadewitz, Katri 2007 Järjestössä kasvaa ja järjestöön kasvaa Partio ja 4H nuorten järjestö, nuoret, partio, 4H, oppimisympäristöt kasvatus- ja oppimisympäristönä Päivinen, Paula 2007 Lapin toimivien partiolippukuntien taustayhteisöt ja tukimuodot opinnäytetyö taustayhteisö, partio, tukimuodot, edunvalvonta, kvantitatiivinen tutkimus, Ruotsalainen, Päivi.& Saukkonen, Katja Sisulla eteenpäin - Sisupartiointi lippukuntatasolla opinnäytetyö vertaisryhmä, integrointi, sisupartiolainen, partio, lippukunta, vammaisuus Nousiainen, Jenni 2006 Rakentaa ystävyyttä yli rajojen - Pohjoissavolaisten partionjohtajien -työ käsityksiä partion kansainvälisyyskasvatuksesta Inkeroinen, Tiina & Tepponen, Tiina 2006 Partiolippukuntien ja niiden taustayhteisönä toimivien opinnäytetyö seurakuntien välinen yhteistyö Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan partiopiireissä. Siitonen, Leila 2006 MUSIIKKI 2000-LUVUN PARTIOSSA TUTKIMUS SUOMENKIELISTEN -työ LIPPUKUNTIEN MUSIIKKITOIMINNASTA Tilli, Mikko. & Tuori Sami 2005 Partiokasvatus lapsen ja nuoren kehityksen tukena proseminaaritutkielma partio, partiokasvatus, kehityspsykologia, elämänkaaripsykologia Kainu, Marjaana. & Nieminen, Hanna-Leena 2005 Sinniä ja sitkeyttä. Partiolaisten vanhempien odotukset harrastustoiminnalle partiokasvatus, harrastus, vanhemmat, fenomenografia Heikintalo, Anni 2005 Vaeltajatoimintaa Satakunnassa - Vaeltajaohjelma osana opinnäytetyö nuorisotyö, nuorisojärjestöt, partio satakuntalaisten partiolippukuntien toimintaa Kankaanranta, Hanna 2004 Yleishyödyllisen ja aattellisen yhteisön varainhankinta ja opinnäytetyö varainhankinnan kannattavuus Seppälä, Tiia Kokemuksia Suomen Partiolaisten jamboreejoukkueen edustusasusta 20. maailmanjamboreella Thaimaassa 2003 Hakomäki, Sanna 2004 Missä olet isonen? Tutkimus Messukylän seurakunnan isoskoulutukseen osallistuvien nuorten koulutuksen keskeyttämisen syistä opinnäyte keskeyttäminen, nuoret, kyselytutkimus, isoskoulutus, seurakunta, nuorisotyö Jeskanen, Tanja ja Paasimaa Helena 2003 Tapaturmien ensiapuopetusta yläasteikäisille partiolaisille opinnäytetyö partio, tapaturmat, oppiminen, ensiapu Pehkonen, Pentti 2003 Partiossa opittujen tietojen ja taitojen hyöty sotilaalle tutkielma Partio, sotilas, valmiudet Tuiskla, Alma 2003 Tavoitteena hyvä kansalainen - Partioliikkeen kasvatusihanteet proseminaaritutkielma aikansa arvomaailman kuvastajina Salonen, Saija-Riikka 2003 Selvitys vartio-ikäisten poikien partion lopettamisen syistä Varsinais-opinnäytetyö partio, partiotoiminta Suomen Partiopiirissä 2002 Jokimies, Hanna. & Korhonen, Riitta Jutellaan päihteistä. -Materiaalia partion päihdekasvatukseen opinnäyte partio, päihteet, päihdekasvatus, päihdevalistus, toiminnalliset menetelmät, dialogisuus,

2 Sillfors, Helka 2003 Ystävyyttä, rakkautta ja suojelua. Luonnonsuojelu suomalaisessa partio-ohjelmassa Piispanen, Tanja 2002 "Mustakaan partio ei ole mitään jeesustelua" Partion uskontokasvatus jäsenlehtien mielipidekirjoitusten silmin partio, uskontokasvatus, retorinen diskurssianalyysi Havukainen, Saara 2002 Uskomattoman uskonnoton partio - kuvaus kahden helsinkiläisen proseminaaritutkielma lippukunnan uskontokasvatuksesta Pykälä Jarmo 2002 Vartionjohtajien tukeminen partiolippukunnassa opinnäytetyö partiolippukunta, toimintakulttuuri, vartionjohtaja, tukeminen Korppinen, Mika 2002 Partiolaisten retkeilytoiminta Etelä-Savossa, eräjaoston opinnäytetyö koulutustarjonta Kolehmainen, Minna Löytyykö vuosivertailuaineistosta partiotoimintaa selittäviä proseminaaritutkielma tekijöitä? Jalonen, Satu 2002 Uskontokasvatus satakunnanpartiopiirin sisuryhmässä opinnäytetyö Pöyry, Marika 2001 Partiolaisten käyttökokemuksia vaelluksilla käytetyistä housuista : Tutkielma havaintoja Pääkaupunkiseudun Partiopiiristä Hautamäki Alexander 2001 Partio - ideologiaa vai aatetta? Pohjoiskarjalaisten ortodoksisten partiolippukuntien johtajien kokemuksia partion arvo- ja aatemaailmasta ja niiden vaikutuksista heidän elämäänsä. ortodoksinen partiotoiminta, arvot, uskontokasvatus Kauniskangas, Eija 2001 Nuorisojärjestöjen maahanmuuttajatoiminta Opinnäytetyö maahanmuuttajat, nuorisojärjestöt, Piispanen, Tanja 2001 Iltahartaudet vartiossa - vartionjohtajien suhtautuminen partion proseminaarityö uskontokasvatukseen Knuuti, Mikko & Tulivuori, Jukka 2000 Partiojohtajien jatkokurssin vaikuttavuus -tutkielma vaikuttavuus, partio, partiojohtajien jatkokurssi, menestystekijä, johtajuus Lamminen, Saini 2000 Partiotoiminnan keskseiset käsitteet ja suomi-saksa partiosanasto -tutkielma partio, sanasto, terminologia Evesti, Marianna 2000 Partio kasvattajana - Varsinais-suomalaisten aikuispartiolaisten -tutkielma partio, partiolianen, arvot, kasvatustavoitteet kokemuksia partiotoiminnasta ja sen vaikutuksista heidän elämäänsä Kivioja, Leena 2000 Vihreä markkinointi ja sen huomioiminen Suomen partiolaisten toiminnassa opinnäytetyö vihreämarkkinointi, ympäristökoulutus, - kulttuuri Eräkivi, Essi 2000 Wergujaram -projektin vaikutukset Diofiorin kyläyhteisössä ja opinnäytetyö terveyskeskuksessa (Senegal) Jokinen, Ville 1999 Vaeltaja. Partiointia parhaimmillaan päättötyö partio, valeltajat, seikkailukasvatus Vuorisalmi, Ville 1999 Partiopoikatoiminnan kasvatustavoitteet Suomessa vuosina tutkielma 1953 Sirén, Timo 1999 Partiolehti eilen ja tänään; vertaileva tutkimus PArtiojohtajan proseminaarityö sisällöstä ja 90-luvulla Lempinen, Mari 1999 Postmoderni murros ja partioaate -tutkielma Savunen, Liisa 1999 Partiotytöt Suomessa :"katsokaa kauas ja ajatelkaa Kirja suuria asioita" Tenetz, Mika 1999 Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n hankeohjaajakurssi tutkielma koulutusmuotona Lahtinen, Merja 1999 Uskontokasvatus Hämeen lippukunnissa opinnäytetyö partio, uskontokasvatus Ormio, Pauliina 1999 Symboli ja rituaali partiolippukunnassa loppututkielma Koivisto, Hannele luvun radikalismin vaikutus partioliikkeeseenesimerkkinä Maarian Kämmekät ja 1970-luvulla Proseminaarityö radikalismi, historia

3 Aalto-Setälä, Anu 1998 Nuorten partiojohtajien partiopolut pro -gradu-tutkielma partio, partiojohtaja, partiopolku, elämänkaari, urakehitys Ritala, Reijo (toim.) 1998 Partiojohtajakoulutus Suomessa Kirja Ahola, Leena 1998 Taustayhteisönä seurakunta - partiolippukuntien ja seurakuntien yhteistyö vuonna 1996 kirkon nuorisotyö, nuorisotyö, uskonto, seurakunta, taustayhteisö, lippukunta Kuusisto, Katri 1998 Svensk scoutterminologi i Finland - begreppssystem, definitioner och termer Scoutbegrepp, begreppssystem, definition, scoutterm, termanalys Tapaninen, Sirpa 1998 Wergujaram - terveyttä Senegaliin loppuarviointi Puolanne, Auli 1998 Korvenpojat seurakunnassa. Haastattelututkimus Kajaanin Seurakunta, partio, yhteistyö evankelis-luterilaisen seurakunnan ja partiolippukunta Kajaanin Korvenpojat ry:n yhteistyöstä Vainio, Kari 1998 Partioliike Varsinais-Suomessa vuoteen 1952 Kirja Niukkanen, Sade 1998 Sisukkaat sammakot - partiotoimintaa vammaisille opinnäytetyö Nori, Siru & Lindström, Milla 1997 Suomen Partiolaisten johtamiskoulutus Pro-gradu-tutkielma Johtaminen, koulutus, johtamiskoulutus, Savolainen, Helin (toim.) 1997 Suuntaviivoja partion uskontokasvatuksen toteuttamiseen Kirja Lindström, Milla & Nori, Siru 1997 Suomen Partiolaisten johtamiskoulutus Pro-gradu-tutkielma Johtaminen, koulutus, johtamiskoulutus, Luoma, Nora, & Ojala, Eeva 1997 Partioharrastuksen yhteys kuudesluokkalaisten käsityksiin valehtelusta, oikeudenmukaisuudesta ja kykyyn ottaa toiset huomioon tutkielma Laakso Matleena 1997 Partiojohtajien Gilwell-koulutus Suomessa Käki, Jaana 1997 Leirikeittiön suunnittelussa huomioon otettavat rakenteelliset ja seminaarityö ergonomiset tekijät Päkkilä, Jari 1997 Varsinaissuomalaisten meripartioalusten päälliköiden käsityksiä kandidaatin tutkielma meripartioinnista ja partion kasvatustavoitteista Isotalo-Teittinen, Arja 1997 Ympäristökasvatus ja suomalainen partioliike. syventävien opintojen tutkielma Pääkaupunkiseutulaisten partiojohtajien käsityksiä ympäristökasvatuksesta ja toiminnasta luonnossa. Arokari, Satu-Sinikka 1997 Ei se tuu mistään kirjasta lukemalla -Partiojohtajien näkemyksiä syventävien opintojen tutkielma kansainvälisyyskasvatuksen toteutumisesta suomalaisessa partiotoiminnassa Kaihilahti, Kaisa 1996 Yhteiskasvatus partiossa : sukupuoli yhteislaumassa laumanjohtajan näkökulmasta Orsila, Markku 1996 Partionjohtaja toisen vuosituhannen lopulla: partionjohtajan postmodernit ja vanhanaikaiset käsitykset elämästään ja harrastuksestaan Viiri, Katja 1996 Partion ja koulun kansainvälisyyskasvatus partiossa toimivien -työ luokanopettajien näkökulmasta Kinnunen, Heli 1996 Ohjelmantarkistuksella uudistusta johtamiseen projektityö Saarela, Vesa 1995 Tiettyjen partion perusasioiden muutokser Baden-Powellin ajasta tutkielma nykyaikaan Mikkola, Merja 1995 Partiotyö elämäntapana - Partioharrastus kasvun edistäjänä -työ Bäckström, Raili 1995 Health Education in the Village of Diofior in Senegal tutkielma Heino, Raine ja Mäkelä, Ilona 1995 Mitä kuuluu vaeltaja? - Tutkimus Suomen Partiolaisten -työ vaeltajatoiminnasta vuonna Lappalainen, Riina 1995 Senegal-projektin työleirille osallistuneiden partiolaisten tutkielma kehitysmaamielipiteet Relander, Jukka 1995 Partiolaiset impivaaraa etsimässä Artikkeli partio, koulu, ala-aste, valehtelu, oikeudenmukaisuus, käsitykset leirikeittiö, ergonomia, rakenne Partio, meripartio, kasvatustavoitteet, käsitykset Kasvatustavoitteet, partioliike, varhaisnuorisojärjestöt, ympäristökasvatus kansainvälisyyskasvatus, partioliike

4 Heiskanen, Anu 1994 Toimen Pojista Eiran Vihervilleihin - Suomalaisten partiolippukuntien nimet vuonna 1993 Järvenpää, Taru 1994 Marttoja ja partiolaisia seminaariesitelmä Metso, Katja 1994 Partioleirien merkitys partiokasvatuksessa seminaarityö Partanen, Sari ja Pihlaja, Leila-Marja 1994 Vartionjohtajien johtamistyylit sekä motivaatio Varsinais-Suomen Partiopiirissä Relander, Sipilä & Tiihonen 1994 Äidinkullat partiossa: suomalaisen partiopojan psykohistoria Kirja 1950 teoksessa Miestä rakennetaan, maskuliinisuuksia puretaan pojat, äidit, partio, vanhempi-lapsisuhde, sosiaaliset suhteet, sukupuoliroolit, seksuaalisuus Leinonen, Niina 1993 Wergujaram - terveyttä Senegaliin seminaarityö Tuomi, Satu-Sinikka 1993 Kansainvälisyys suomalaisessa partioliikkeessä - laumanjohtajien proseminaari näkemyksiä kv-kasvatuksesta Mäkelä, Taina 1993 Partion uskontokasvatus eräiden Tampereen lippukuntien tutkielma vartiolaisten toiminnassa Lento, Johanna 1993 Ammattina partio Tutkielma partio, ammatit Kohonen, Virpi 1993 Partiotoiminnan kasvatustavoitteet vartionjohtajien arvioimina syventävien opintojen tutkielma Partio, kasvatustavoitteet, varhaisnuorisojärjestöt, kasvatuskäsitykset Manninen, Mari 1993 Partiolaisten vanhempien käsityksiä partioliikkeen kasvatustavoitteista syventävien opintojen tutkielma Partio, kasvatustavoitteet, käsitykset, vanhemmat Mäntynen, Katja 1992 Partio tutkielma Nikkanen, Sirpa 1992 Partio ja alkoholi tutkimus Kuronen, Eija 1992 Partiotoiminnan arviointia: Vartioiden luonnontuntemus Tervas 90 leirin riihitystulosten valossa Liimatainen, Laura 1992 Leikki ja partio: leikin merkitys kasvatusmenetelmänä Tutkielma partio, leikki, kasvatus Silomaa, Anne 1992 Partioleirit Suomessa ja Yhdysvalloissa: suomalaisten ja Tutkielma leirit, partio yhdysvaltalaisten partioleirien eroja niiden yleisilmeessä ja niiden toiminnassa Summanen, Hannele 1992 Kansainvälisyys suomalaisessa partioliikkeessä Tutkielma kansainvälisyys, partio Hämeenaho, Päivi 1992 Partionjohtajien käsityksiä tekemällä oppimisesta Järvenpää, Taru 1992 Partioliike aallonpohjassa - Kangasalan partiolippukunnat proseminaaries Ihalainen, Soile 1992 Partiolaiset ja Kymenlaakson luonto - tietoja, asenteita ja toimia -työ ympäristön hyväksi Lehto, Veijo ja Mattson, Jukka 1991 "Aina valmiina" - partioihanteiden toteutuminen tämän päivän tutkielma partiolaisten asenteissa ja toiminnassa Ikonen, Maarit 1991 Robert Baden-Powellin naiskäsitys -työ Louko, Petri 1991 Partiolippukunta Lähteen Vartijoiden partiolaisten vanhempien tutkielma suhtautuminen lapsensa partioharrastukseen Niemi, Eija 1991 Suomalaisten partiojohtajien kehitysmaamielipiteet keväällä työ Paavilainen, Marko 1991 Suomen Partiopoikaliike ja poikatyön valtakunnalliset kysymykset gradu viime sotien aikana Tammi, Maija 1991 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon teemaseminaari partiotoiminta pääkaupunkiseudulla Kivikangas, Leena 1991 Partiotoiminnan kasvatustavoitteet luokkamerkkivaatimusten pohjalta tarkasteltuna Jaalasti, Jari 1991 Pääkaupunkiseudun partiolippukuntalehtien sisällön tarkastelua Tutkielma partio, lehdistö, pääkaupunkiseutu

5 Hietala, Virpi 1991 Partionjohtajakoulutuksen tavoitteet Tutkielma partio, nuorisojärjestöt Relander, Jukka 1990 Arkipäivän Sankarit esitelmä Salminen, Teija ja Tila, Marja-Leena 1990 Partion uskontokasvatus tutkielma Niemi, Eija 1990 Suomalaisten partiojohtajien kehitysmaamielipiteet keväällä tutkielma kehitysyhteistyö, kehitysmaa, mielipiteet Sääski, Paula 1990 Study of some British and Finnish Scouting and Guiding terms and general comparison of their semantic fields Lystimäki, Hanna 1990 Partiokouluttajien motiivit Varsinais-Suomen partiopiirissä Jäntti, Katja 1989 Partioliike Suomessa tutkielma Mäki-Paavola, Riitta 1989 Partiotoiminnan vaiheita Kurikassa Partiotoiminnan vaiheita Kurikassa Ahonen, Leena 1989 Mitä ja miten järjestö markkinoi tutkielma Castren, Johanna 1989 Selvitys PäPa:n piirileiri PYRSKE:en leirisairaala- ja selvitys ensiaputoiminnasta Olamo, Rauni ja Juhani 1989 Suomalaisia partiopostikortteja 1910-n kirja Siltanen, Taina 1989 Kohti kokonaista persoonaa, Satujen ja kertomusten vaikutuksesta lapseen Ruuhiala, Mika 1989 Kartanlukutaidon kehittyminen ala-asteen oppilailla suunnistuksen näkökulmasta Kartanlukutaidon kehittyminen ala-asteen oppilailla suunnistuksen näkökulmasta Pesu, Tytti vuotiaiden partiolaisten ja ei-partiolaisten arvot Muhonen, Mari 1989 Nuorten suhtautumisesta luontoon Muhonen, Mari Karjalainen, Petri & Virkkula, Pirkko 1989 Suunnistuksen opetuspaketti peruskoulun ala-asteella Hietaoja, Timo ja Lahti, Jouni 1989 Suunnistuksen opetuksesta peruskoulun ala-asteen 3-6 -luokilla Heikkine, Sirpa & Siitonen, Hannele 1989 Toimijoista virkystijiin. Tutkimus nuorten ympäristötietoisuudesta Perkiö, Marja 1989 Partionjohtajan kasvatustietoisuudesta Partionjohtajan kasvatustietoisuudesta Hakonen, Niilo 1988 Raportti PYRSKE-piirileiristä loppuraportti Ahola, Kyösti 1988 Partiojohtajan koulutus suomalaisessa partioliikkeessä seminaarityö Teinonen, Risto 1988 Skautliku liikumise vordlev Eesti-Soome Oskussonavara kielentutkim.kirj.työ Seuranen, Jarmo 1988 Muuttuneen suomalaisen yhteiskunnan ja partioliikkeen vaikutus tutkielma partiokirjallisuuteen Rinta-Kahila, Kari 1988 BP:n kansalaiskasvatuskäsitykset -työ Petäjä, Susanna 1988 Partiotoiminta Suomessa tutkielma Teinonen, Risto 1988 Virolaisten ja suomalaisten partiolaisten yhteistoiminta Viron kielentutkim.kirj.työ tasavallan aikana Sariola, Olli 1988 Vammaisten partiotoiminta tutkielma Teinonen, Risto 1988 Skautliku liikumise vordlev Eesti-Soome Oskussonavara kielentutkim.kirj.työ Teinonen, Risto 1988 Virolaisten ja suomalaisten partiolaisten yhteistoiminta Viron kielentutkim.kirj.työ tasavallan aikana Rinta-Kahila, Kari 1988 Baden-Powell of Gilwell : lordi Robert Baden-Powellin kirja kansalaiskasvatuskäsitykset Rinta-Kahila, Kari 1988 BP:n kansalaiskasvatuskäsitykset BP:n kansalaiskasvatuskäsitykset

6 Rantanen, Seppo 1988 Suomen Punaisen Ristin nuoriso-ohjaaja ja nuorisokouluttajakurssien arviointia Aukee-Irving, Pirita vuotiaiden kansainvälisyysajattelu Puuronen, Vesa 1987 Nuorisojärjestöt ja yhteiskunnan muutos - tutkimus tutkimus nuorisojärjestöjen toiminnasta Pohjois-Karjalassa ja luvuilla Juutilainen, Petri 1987 Partio ja seurakunta eli partioliikkeen kasvatustavoitteet tutkielma seurakunnan kasvatustavoitteiden rinnalla Muilu, Marjatta 1987 Suomen partioliikkeen uskontokasvatuksen toteuttaminen ja kehittäminen Katavisto, Nanna 1987 Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter r.y:n ohjelma- ja koulutustoimialan viestinnän tavoite, todellisuus ja tulevaisuus tutkielma Kuokka, Olavi ja Leino, Ari 1987 Peruskoulun neljäsluokkalaisten harrastusten valintaan vaikuttavia tekijöitä Davidsson, Timo 1987 Nuorten osallistumisen esteistä selvitys Paavilainen, Marko 1987 Työväenliikkeen suhtautuminen partiotoiminnan alkuun Suomessa proseminaaries. Puuronen, Vesa 1987 Nuorisojärjestöt ja yhteiskunnan muutos - tutkimus tutkimus nuorisojärjestöjen toiminnasta Pohjois-Karjalassa ja luvuilla Anttonen, Sirkku 1986 Partion terveyskasvatus - osa kansanterveystyötä seminaarityö terveyskasvatus, kansanterveystyö 1986 Tutkimus partioliikkeen järjestökuvasta, joulukuu 1986 tutkimus Vanhanen, Matti 1986 Seurantaraportti valtioneuvoston nuorisopoliittisen selonteon raportti toteutumisesta Valleala, Ulla 1985 Vartiojärjestelmä partiokasvatuksessa -työ Hartikainen, Leena et al 1984 Lapsen luonnontiedosta sekä toiminnallisesta ja elämyksellisestä Hartikainen, Leena et al suhteesta luontoon ja luonnonsuojeluun Holopainen, Mervi 1984 Maaseudulla asuvien 5-9 -vuotiaiden suhtautumisesta luontoon ja sen alkuperään liittyviä tulkintoja ja käsityksiä sekä eräitä heidän ajattelunsa piirteitä Nieminen, Juha 1984 Kansainvälisyys ja rauha suomalaisessa partioliikkeessä tutkielma Järveläinen, Jarmo 1984 Miten partiojohtajat kokevat Kolmiapila-Gilwell-kurssin ja miten he tutkielma ovat mukana toiminnassa ja miten he ovat mukana toiminnassa kurssin jälkeen Pehkonen, Markku 1984 Vastuuntunto kasvatustavoitteena sekä peruskoulun 3. ja 6. luokan oppilaiden vastuuntunnosta heidän kirjoittamiensa aineiden valossa Vaaraniemi, Irja 1984 Ideologia Suomen partioliikkeessä tutkielma Laine, Kaarina ja Manner, Marjo 1983 Varhaisnuorisojärjestöt ja terveyskasvatus tutkielma Rinta-Kahila, Kari 1983 Sir Robert Baden-Powellin käsitys kansallisuudesta ja laudaturesitelmä kansainvälisyydestä vuoteen 1919 asti Rinta-Kahila, Kari 1983 Suomen partioliikkeen toimintamuodot vuosina proseminaaries. Manninen, Timo 1982 Vartionjohtajille ja laumanjohtajille annettava opetus tutkielma uskontokasvatuksen toteuttamisesta partiokoulutuksessa Vainio, Kari 1982 Suomessa vuoteen 1939 mennessä ilmestynyt partiokirjallisuus Laudatur työ

7 Vainio, Kari 1982 Suomessa vuoteen 1939 mennessä ilmestynyt partiokirjallisuus laudaturseminaari Collanus, Eila 1982 Partio seurakunnan työmuotona Vuosaaren seurakunnassa tutkielma Havukainen, Timo 1982 Partio seurakunnassa tutkielma Manner, Marjo 1982 Varhaisnuorisojärjestöissä toimiien ohjaajien asenteet terveisiin elämäntapoihin ja sen osana tupakoimattomuuteen teor.osa Holopainen, Aija 1982 Suomalaisen partioliikkeen järjestäytyminen tutkielma Nordström, Reija 1981 Partiotoiminta Porissa Hirvonen, Elina 1981 Nuorten järjestöihin kuuluminen vuonna 1980 raportti Hirvonen, Elina 1981 Selvitys nuorisojärjestöjen toiminnasta keskus-, piiri- ja raportti paikallisjärjestötasolla Heinonen, Tiina ja Malinen, Birgit 1981 Partiolaisten uskonnollinen kasvatus lippukunnissa tutkielma Tolvanen, Heikki 1981 Partioliikkeen uskonnollis-eettinen kasvatus harj.raportti Kasurinen, Maija-Leena ja Kivelä, Leena 1981 Pohj.Savon partiolaisten uskonnollisen aktiivisuuden, manifestin moraalikäyttäytymisen ja prososiaalisuuden välisistä yhteyksistä pro seminaari Kivinen, Pentti ja Tolvanen, Heikki 1981 Nuorten itsemurhista ja itsemurhaa yrittäneiden hoidosta tutkielma Axberg, Tom 1980 Nuoret ja siirtolaisuus raportti Järvenpää, Sirpa 1980 Partiotyttöliikkeen formaalistuminen ja toimintaan kohdistetut odotukset Tierala, Hannele 1979 Kansallisuus ja kansainvälisyys Suomen partioliikkeen ideologiassa -työ ennen talvisotaa Laine, Kaarina ja Toivonen, Matti ja Tirkkonen, Leena 1979 Kareliapäiväkirjojen kertomaa selvitys Leinonen, Ilmo 1979 Lahden partio-ohjaajien uskonnollisuus, partiotavoitteet ja heidän antamansa uskonnollinen kasvatus Rehumäki, Pekka 1978 Avoin nuorisotoiminta tutkimusraportti Nykänen, Liisa 1978 Partiojohtajien käsitykset partioliikkeen kasvatustavoitteista -työ Pokkinen, Esko 1977 Hämeenlinnan seurakuntien nuorisotyön vaikutuksia tutkielma valtakunnalliseen tutkimukseen vertailtuna Stenberg, Harri 1977 PäPa:n koulutustarpeen kartoitus kartoitus Arakorpi, Kaarina ja Suovanen, Tiina 1977 SP-FS ry:n suhde- ja tiedotustoiminnasta tutkielma Murto, Lasse ja Sandstedt, Ranja 1976 Nuorison asemasta ja ongelmasta tutkimus Kallonen, Marja ja Suorsa, Ritva 1974 Nuorten järjestöihin kuuluminen vuonna 1974 raportti Vanhalakka, Marjatta 1974 Kartoitus varhaisnuorisojärjestöistä Tutkimusraportti OS-ryhmä /SP-FS r.y Partiotoiminnan kehittämistyön perusselvitys selvitys Kallioniemi, Teppo 1973 Partiolippukunta Turun Metsänkävijäin organisaatio ja sen seminaaritutk. kehittäminen Vanhanen, Eeva 1973 Seurakunnan partiotyö Suomessa vuonna työ Hellstem, Katri 1972 Vapaaehtoisten järjestöjen terveys- ja sosiaalipalvelut muuttuvassa tutkielma yhteiskunnassa Savolainen, Heli 1972 Suomen partiotyttöliikkeen eettiset ja uskonnolliset päämäärät laudaturtyö Joukio, Marja 1972 Suomenkielisten partiolaulukirjojen hengellinen aines Susiluoto, Kaija 1971 Eräitä piirteitä nuorisotyöntekijän roolista selvitys

8 Aalto, Ritva 1970 Nuorisotyön tavoitteista sekä nuorten ja nuorisotyöntekijäin siihen lisensiaattityö kohdistamista odotuksista Kalela, Aira ja Jaakko 1970 Suomalaisten nuorisojärjestöjen kansainvälinen toiminta 1970 tutkimusraportti Taipale, Hannu ja Vuori, Lea 1969 Selvitys nuorison ryhmänmuodostuksesta, elämänsisällöstä ja selvitys suhtautumisesta elinympäristöön Minkkinen, Sirkka vuotiaiden nuorten harrastusten ja elinolosuhteiden selvitys kartoitus Toukomaa, Pertti 1969 Nuorten ja aikuisten käsityksiä nuorisosta selvitys Aalto, Ritva 1968 Järjestöjen nuorisotyö vuonna 1965 selvitys Dahlin, Siv 1968 Valtakunnallinen nuorisotutkimus selvitys Aalto, Ritva 1968 Seurakuntien nuorisotyö vuonna 1965 selvitys Kerkelä, Heljä 1968 Suomen Partiotyttöjärjestön vuosina syntyneiden -työ jäsenten sosiaalinen tausta Winter, Lauri 1967 Suomen Partiopoikajärjestön suhde- ja tiedotustoiminta diplomityö Laitila, Helmi 1967 Partioliikkeen uskonnollis-eettinen perusta Baden-Powellilla ja laudatur-kirjoitus Suomessa Lipiäinen, Heimo 1966 Seurakunnallinen partiotyö Suomessa vuosina tutkielma Lindsten, Carl 1966 A. Redovisning av material utgörande underlag för Svenska Scout förbundets programrevision 1965/66 B. Referensgruppens rekommendationer angående vissa förhållan den inom svensk scoutrörelse Hirsjärvi, Sirkka vuotiaiden partiotyttöjen asennoituminen johtajuuteen ja pro sem.-työ johtajatehtäviin Himanka, Mikko 1962 Yksinäisten partiolaisten toiminnasta Suomessa 1930-luvulla pro sem. työ Hernesniemi, Marja ja Pakarinen, Marja Mielipidetiedustelu partiopoikien ja partiotyttöjen yhteistyöstä sekä SPJ:n ja SPTJ:n organisaatioiden yhteensulautumisesta selvitys Repo, Leena Seurakunnallinen partiotyö Helsingissä vuosina tutkielma Oikari, Osmo Muistio kolkkajohtajien vihjepäivien järjestelyistä muistio

Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007

Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007 Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007 Janne Poikolainen nuorisotutkimusverkosto Verkkojulkaisusarja Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007 Janne Poikolainen Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura Verkkojulkaisuja

Lisätiedot

PARTIOTOIMINTAA SEURAKUNNASSA Tutkimus evankelisluterilaisten seurakuntien partiotoiminnasta

PARTIOTOIMINTAA SEURAKUNNASSA Tutkimus evankelisluterilaisten seurakuntien partiotoiminnasta PARTIOTOIMINTAA SEURAKUNNASSA Tutkimus evankelisluterilaisten seurakuntien partiotoiminnasta Niina Raevaara Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä Helsinki Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

TUTKIMUKSIA PARTIOSTA 2014 SUOMEN PARTIOLAISET FINLANDS SCOUTER

TUTKIMUKSIA PARTIOSTA 2014 SUOMEN PARTIOLAISET FINLANDS SCOUTER TUTKIMUKSIA PARTIOSTA 2014 SUOMEN PARTIOLAISET FINLANDS SCOUTER TUTKIMUKSIA PARTIOSTA 2014 Päätoimittaja: Susanna Oksanen Tekijät: Timo Sinivuori, Anna Munsterhjelm, Ida Ringbom Kuvat: Susanna Oksanen,

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Partio ja opettajuus. Luokanopettajien näkemyksiä partiokasvatuksesta ja sen vaikutuksesta opettajan työhön

TAMPEREEN YLIOPISTO. Partio ja opettajuus. Luokanopettajien näkemyksiä partiokasvatuksesta ja sen vaikutuksesta opettajan työhön TAMPEREEN YLIOPISTO Partio ja opettajuus Luokanopettajien näkemyksiä partiokasvatuksesta ja sen vaikutuksesta opettajan työhön Kasvatustieteiden tiedekunta Opettajankoulutuslaitos, Hämeenlinna Kasvatustieteen

Lisätiedot

RAKENTAA YSTÄVYYTTÄ YLI RAJOJEN

RAKENTAA YSTÄVYYTTÄ YLI RAJOJEN RAKENTAA YSTÄVYYTTÄ YLI RAJOJEN Partiolaisten ja seurakuntien yhteistyö Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä Jenna Lahdelma Opinnäytetyö Diakonia-ammatti-korkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma, Diakonisen

Lisätiedot

Järjestössä kasvaa ja järjestöön kasvaa PARTIO JA 4H NUORTEN KASVATUS- JA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ

Järjestössä kasvaa ja järjestöön kasvaa PARTIO JA 4H NUORTEN KASVATUS- JA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ Järjestössä kasvaa ja järjestöön kasvaa PARTIO JA 4H NUORTEN KASVATUS- JA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ Mirka Pajunen Katri Schadewitz Pro gradu -tutkielma Kuopion yliopisto Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Sosiaalityön

Lisätiedot

Ryhmätyö-lehden artikkeliluettelo 1981-2013

Ryhmätyö-lehden artikkeliluettelo 1981-2013 Ryhmätyö-lehden artikkeliluettelo 1981-2013 Ryhmätyö-lehti on ilmestynyt yli 40 vuoden ajan. Lehdessä vuosina 1981-2013 ilmestyneet artikkelit ja referaatit on luetteloitu kronologisessa järjestyksessä.

Lisätiedot

JANUS. Journal of the Finnish Society for Social Policy Journal of the Finnish Association for Social Work Research Vol. 17, no 1, 2009 ISSN 1235-7812

JANUS. Journal of the Finnish Society for Social Policy Journal of the Finnish Association for Social Work Research Vol. 17, no 1, 2009 ISSN 1235-7812 78 English Summaries JANUS Journal of the Finnish Society for Social Policy Journal of the Finnish Association for Social Work Research Vol. 17, no 1, 2009 ISSN 1235-7812 Editor-in-chief: Marjo Kuronen

Lisätiedot

VAIKUTTAVAT OPPIMISYMPÄRISTÖT TERVEYSALALLA. Ensimmäinen terveysalan koulutuksen kansallinen konferenssi 30. 31.5.2011 Helsinki.

VAIKUTTAVAT OPPIMISYMPÄRISTÖT TERVEYSALALLA. Ensimmäinen terveysalan koulutuksen kansallinen konferenssi 30. 31.5.2011 Helsinki. VAIKUTTAVAT OPPIMISYMPÄRISTÖT TERVEYSALALLA Ensimmäinen terveysalan koulutuksen kansallinen konferenssi 30. 31.5.2011 Helsinki Abstraktit Metropolia Ammattikorkeakoulu, Terveysala Turun yliopisto, Hoitotieteen

Lisätiedot

B:1 Korhonen, Helena - Pakkala, Pasi: Ideasta opinnäytetyöksi. Luonnonvara-ala.1997. 31 s.+ liitt.12 s. ISBN 951-588-007-6.

B:1 Korhonen, Helena - Pakkala, Pasi: Ideasta opinnäytetyöksi. Luonnonvara-ala.1997. 31 s.+ liitt.12 s. ISBN 951-588-007-6. MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUJA B: Artikkeleita, opinnäytetöitä, tiedotteita ISSN 1455-3678 B:1 Korhonen, Helena - Pakkala, Pasi: Ideasta opinnäytetyöksi. Luonnonvara-ala.1997. 31 s.+ liitt.12

Lisätiedot

Leena Lehtimäki 10.3.2005 Helsingin yliopisto VOKKE projekti Leena.lehtimaki@helsinki.fi

Leena Lehtimäki 10.3.2005 Helsingin yliopisto VOKKE projekti Leena.lehtimaki@helsinki.fi Leena Lehtimäki 10.3.2005 Helsingin yliopisto VOKKE projekti Leena.lehtimaki@helsinki.fi Esityslistan kohta 4b. Tehdyt opinnäytetyöt Tohtorin väitöskirjat HELSINGIN YLIOPISTO Kasvatustieteellinen tiedekunta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2008

TOIMINTAKERTOMUS 2008 TOIMINTAKERTOMUS 2008 Höyryn ulkoportaat. Kymin vanha puoli. SISÄLTÖ YLEISTÄ Sääntöjen muuttaminen... 5 Tietojärjestelmä... 5 APURAHAT Keväällä jaetut apurahat... 7 Toimintapiirin apurahat... 7 Myönnetyt

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KASVATUSASIAIN KES KUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2004 VUODEN 2004 TOIMINNALLISET KOHOKOHDAT

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KASVATUSASIAIN KES KUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2004 VUODEN 2004 TOIMINNALLISET KOHOKOHDAT 1 TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KASVATUSASIAIN KES KUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2004 KASVATUSTOIMEN JOHTAJAN KATSAUS 2004 VUODEN 2004 TOIMINNALLISET KOHOKOHDAT 1. Työtä tulevaisuuden

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KASVATUSASIAIN KES KUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 VUODEN 2007 TOIMINNALLISET KOHOKOHDAT

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KASVATUSASIAIN KES KUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 VUODEN 2007 TOIMINNALLISET KOHOKOHDAT 1 TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KASVATUSASIAIN KES KUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 KASVATUSTOIMEN JOHTAJAN KATSAUS 2007 VUODEN 2007 TOIMINNALLISET KOHOKOHDAT Vuoden 2007 toimintaa

Lisätiedot

MISSIOLOGIA OPPIAINEIDEN VÄLISENÄ TUTKIMUSALANA - VALIKOITU LUETTELO TEOLOGISISTA OPINNÄYTTEISTÄ 1984-2011 KEVÄT (TÄYDENTYY)

MISSIOLOGIA OPPIAINEIDEN VÄLISENÄ TUTKIMUSALANA - VALIKOITU LUETTELO TEOLOGISISTA OPINNÄYTTEISTÄ 1984-2011 KEVÄT (TÄYDENTYY) 1 MISSIOLOGIA OIAINEIEN VÄLISENÄ TTKIMSALANA - VALIKOIT LETTELO TEOLOGISISTA OINNÄYTTEISTÄ 1984-2011 KEVÄT (TÄYENTYY) Missiologian intressin näkökulmasta valikoiden tehty luettelo opinnäytteistä - koonnut

Lisätiedot

Lounais-Suomen Partiopiiri ry TOIMINTAKERTOMUS

Lounais-Suomen Partiopiiri ry TOIMINTAKERTOMUS 2014 Lounais-Suomen Partiopiiri ry TOIMINTAKERTOMUS Yleistä... 4 Piirin kuudes toimintavuosi... 4 Partiopiirin strategia 2020... 4 Erityistä vuonna 2014... 7 Piiru14... 7 Suomi Areena... 7 Partiomestari

Lisätiedot

Kansi: Kaupan- ja hallinnon alan uudisrakennus, Hattelmalantie 6 Mietelauseet: Positiivarit

Kansi: Kaupan- ja hallinnon alan uudisrakennus, Hattelmalantie 6 Mietelauseet: Positiivarit Lukuvuoden 2002 2003 varrelta 2 Kansi: Kaupan- ja hallinnon alan uudisrakennus, Hattelmalantie 6 Mietelauseet: Positiivarit 3 S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 Lukuvuosi 4 2 Ylläpitäjä 5 3 Hallinto 5 4

Lisätiedot

172 LUMA-OHJELMAN LOPPURAPORTTI LIITELUETTELO

172 LUMA-OHJELMAN LOPPURAPORTTI LIITELUETTELO LIITELUETTELO Liite 1. LUMA-talkoiden tukiryhmä 174 Liite 2. Opetusministeriön ja Opetushallituksen järjestämät LUMA-tilaisuudet sekä LUMA-ohjelman perustamista valmistelevat tilaisuudet 176 Liite 3. LUMA-kunnat

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009

TOIMINTAKERTOMUS 2009 TOIMINTAKERTOMUS 2009 Tanhuseura Kasareikka. Kuva: Johannes Wiehn. SISÄLTÖ YLEISTÄ Säätiön uudet säännöt... 5 Tietojärjestelmä... 5 APURAHAT Keväällä jaetut apurahat... 7 Toimintapiirin apurahat... 7 Myönnetyt

Lisätiedot

Jokainen haluaisi johtaa lippukuntaa, joka hyvässä myötätuulessa

Jokainen haluaisi johtaa lippukuntaa, joka hyvässä myötätuulessa partio-ohjelma Partioohjelma Työryhmä: SP:n ohjelmaryhmä 2001 2002 Katariina Ilomäki, Esa Kuusela ja Tapani Tulkki Toimitus: SP:n tiedotus Ulkoasu: Liisa Holm Taitto: Tuija Lahti Piirrokset: Väinö Teittinen

Lisätiedot

Pirkanmaan vuosikirja

Pirkanmaan vuosikirja Pirkanmaan vuosikirja 2013 PIRKANMAAN VUOSIKIRJA 2013 PIRKANMAAN LIITTO TAMPERE Päätoimittaja Esa Halme Toimitussihteeri Kirsti Kivilinna Palaute kirjasta: kirsti.kivilinna@pirkanmaa.fi Tilastoaineisto

Lisätiedot

Kulttuurintutkimus Pirkanmaalla - kohteena Pirkanmaa

Kulttuurintutkimus Pirkanmaalla - kohteena Pirkanmaa Kulttuurintutkimus Pirkanmaalla - kohteena Pirkanmaa 2 Kulttuurintutkimus Pirkanmaalla - kohteena Pirkanmaa Pirkanmaan liitto Julkaisu B 110 3 Pirkanmaan liitto Tampere 2009 Sarja B julkaisu nro 110 ISSN

Lisätiedot

Lounais-Suomen Partiopiiri ry

Lounais-Suomen Partiopiiri ry Lounais-Suomen Partiopiiri ry Toimintakertomus 2009 Sisällys Yleistä Hallinto Piirin ensimmäinen toimintavuosi Yhdistyksen kokoukset Hallitus Toiminnanalaryhmät ja jaostot Alueryhmä Aluejaosto Lippukuntajaosto

Lisätiedot

WIHURIN RAHASTOT JAKOIVAT PALKINTOINA JA APURAHOINA 8,1 MILJOONAA EUROA

WIHURIN RAHASTOT JAKOIVAT PALKINTOINA JA APURAHOINA 8,1 MILJOONAA EUROA WIHURIN RAHASTOT JAKOIVAT PALKINTOINA JA APURAHOINA 8,1 MILJOONAA EUROA Presidentti Martti Ahtisaari (CMI) ja säveltäjä Per Nørgård Wihurin Sibelius-palkinto Säveltäjä Per Nørgård 100.000 euroa Kunniapalkinto

Lisätiedot

Apuraha- ja 40-vuotisjuhlassa Kuusankoskitalossa esiintyi Kouvolan Mieskuoro johtajanaan Jarmo Kukkonen.

Apuraha- ja 40-vuotisjuhlassa Kuusankoskitalossa esiintyi Kouvolan Mieskuoro johtajanaan Jarmo Kukkonen. VUOSIKERTOMUS 2012 Apuraha- ja 40-vuotisjuhlassa Kuusankoskitalossa esiintyi Kouvolan Mieskuoro johtajanaan Jarmo Kukkonen. SISÄLTÖ YLEISTÄ 40-vuotisjuhla...3 Stipendit...3 Taiteen perusopetus, teatteri-ilmaisu

Lisätiedot

1/2011 Lounais-Suomen Partiopiiri

1/2011 Lounais-Suomen Partiopiiri 1/2011 Lounais-Suomen Partiopiiri Partio elämäntapana ja urana Pitkän ja merkittävän partiotaipaleen Käppäräpartiossa tehneelle porilaiselle Regina Rexu Laeslahdelle partio on paitsi harrastus, myös ura

Lisätiedot

RINNAKKAISSESSIOIDEN OHJELMAT

RINNAKKAISSESSIOIDEN OHJELMAT KASVATUSTIETEEN PÄIVÄT Kasvatuksellinen mielikuvitus ja oppimisen tilat 25.-26.11.2010, Lapin yliopisto RINNAKKAISSESSIOIDEN OHJELMAT A1 KOULUHYVINVOINNIN EDISTÄMINEN Paikka: LS 2 Koordinaattorit: Sirpa

Lisätiedot

Lounais-Suomen Partiopiiri ry TOIMINTAKERTOMUS

Lounais-Suomen Partiopiiri ry TOIMINTAKERTOMUS 2013 Lounais-Suomen Partiopiiri ry TOIMINTAKERTOMUS Yleistä... 4 Piirin viides toimintavuosi... 4 Partiopiirin strategia 2020... 4 Erityistä vuonna 2013... 7 Jäsenmäärän kasvu:... 7 Toiminnanjohtaja-rekrytointi...

Lisätiedot

Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n peruskirja

Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n peruskirja jäsenkokouksessa 15.11.2008 1/6 Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n peruskirja jäsenkokouksessa 15.11.2008 2/6 peruskirja Johdanto...2 Partion päämäärä ja arvopohja...2 Arvopohja...2 Partioliikkeen

Lisätiedot

OLE VALMIS! AINA VALMIINA! Diakoniaa partiossa?

OLE VALMIS! AINA VALMIINA! Diakoniaa partiossa? OLE VALMIS! AINA VALMIINA! Diakoniaa partiossa? Mika Wallin Opinnäytetyö syksy 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak- Etelä, Järvenpää Diakoniatyön koulutusala Sosionomi (AMK) + diakonin kelpoisuus SISÄLLYS

Lisätiedot