partiokasvatus, harrastus, vanhemmat, fenomenografia Heikintalo, Anni 2005 Vaeltajatoimintaa Satakunnassa - Vaeltajaohjelma osana opinnäytetyö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "partiokasvatus, harrastus, vanhemmat, fenomenografia Heikintalo, Anni 2005 Vaeltajatoimintaa Satakunnassa - Vaeltajaohjelma osana opinnäytetyö"

Transkriptio

1 Tekijä Vuosi Nimi Laji Avainsanat Saastamoinen Laura 2008 Nonprofit-organisaation imago. Case: Suomen Partiolaiset - Tavoiteimagosta toteutuneeseen. Imago, mielikuva, profiili, nonprofitorganisaatio, Suomen Partiolaiset. Korhonen Satu 2008 Partio ja opettajuus - Luokanopettajien näkemyksiä kandidaatintutkilma Partio, opettajuus ja kasvatustavoitteet partiokasvatuksesta ja sen vaikutuksesta opettajan työhön. Virta, Salla 2008 Tiedotteista jutuiksi, Partion suurjuhlan ulkoinen viestintä ja julkisuus järjestö, medianäkyvyys, sisällönanalyysi, tiedotus, tapahtumaviestintä, toimija-analyysi Majlund, Marjo 2008 Uuden ohjelman polulla. Partiolippukuntien odotukset ja tarpeet opinnäytetyö sähköiset palvelut, lippukunta, julkaisut uuteen ohjelmaan siirryttäessä Raevaara, Niina 2007 Partiotoimintaa seurakunnassa. Tutkimus evankelisluterilaisten seurakuntien partiotoiminnasta opinnäytetyö partio, evankelisluterilainen seurakunta, partiolippukunta, uskontokasvatus, kvantitatiivinen tutkimus Pajunen, Mirka & Shadewitz, Katri 2007 Järjestössä kasvaa ja järjestöön kasvaa Partio ja 4H nuorten järjestö, nuoret, partio, 4H, oppimisympäristöt kasvatus- ja oppimisympäristönä Päivinen, Paula 2007 Lapin toimivien partiolippukuntien taustayhteisöt ja tukimuodot opinnäytetyö taustayhteisö, partio, tukimuodot, edunvalvonta, kvantitatiivinen tutkimus, Ruotsalainen, Päivi.& Saukkonen, Katja Sisulla eteenpäin - Sisupartiointi lippukuntatasolla opinnäytetyö vertaisryhmä, integrointi, sisupartiolainen, partio, lippukunta, vammaisuus Nousiainen, Jenni 2006 Rakentaa ystävyyttä yli rajojen - Pohjoissavolaisten partionjohtajien -työ käsityksiä partion kansainvälisyyskasvatuksesta Inkeroinen, Tiina & Tepponen, Tiina 2006 Partiolippukuntien ja niiden taustayhteisönä toimivien opinnäytetyö seurakuntien välinen yhteistyö Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan partiopiireissä. Siitonen, Leila 2006 MUSIIKKI 2000-LUVUN PARTIOSSA TUTKIMUS SUOMENKIELISTEN -työ LIPPUKUNTIEN MUSIIKKITOIMINNASTA Tilli, Mikko. & Tuori Sami 2005 Partiokasvatus lapsen ja nuoren kehityksen tukena proseminaaritutkielma partio, partiokasvatus, kehityspsykologia, elämänkaaripsykologia Kainu, Marjaana. & Nieminen, Hanna-Leena 2005 Sinniä ja sitkeyttä. Partiolaisten vanhempien odotukset harrastustoiminnalle partiokasvatus, harrastus, vanhemmat, fenomenografia Heikintalo, Anni 2005 Vaeltajatoimintaa Satakunnassa - Vaeltajaohjelma osana opinnäytetyö nuorisotyö, nuorisojärjestöt, partio satakuntalaisten partiolippukuntien toimintaa Kankaanranta, Hanna 2004 Yleishyödyllisen ja aattellisen yhteisön varainhankinta ja opinnäytetyö varainhankinnan kannattavuus Seppälä, Tiia Kokemuksia Suomen Partiolaisten jamboreejoukkueen edustusasusta 20. maailmanjamboreella Thaimaassa 2003 Hakomäki, Sanna 2004 Missä olet isonen? Tutkimus Messukylän seurakunnan isoskoulutukseen osallistuvien nuorten koulutuksen keskeyttämisen syistä opinnäyte keskeyttäminen, nuoret, kyselytutkimus, isoskoulutus, seurakunta, nuorisotyö Jeskanen, Tanja ja Paasimaa Helena 2003 Tapaturmien ensiapuopetusta yläasteikäisille partiolaisille opinnäytetyö partio, tapaturmat, oppiminen, ensiapu Pehkonen, Pentti 2003 Partiossa opittujen tietojen ja taitojen hyöty sotilaalle tutkielma Partio, sotilas, valmiudet Tuiskla, Alma 2003 Tavoitteena hyvä kansalainen - Partioliikkeen kasvatusihanteet proseminaaritutkielma aikansa arvomaailman kuvastajina Salonen, Saija-Riikka 2003 Selvitys vartio-ikäisten poikien partion lopettamisen syistä Varsinais-opinnäytetyö partio, partiotoiminta Suomen Partiopiirissä 2002 Jokimies, Hanna. & Korhonen, Riitta Jutellaan päihteistä. -Materiaalia partion päihdekasvatukseen opinnäyte partio, päihteet, päihdekasvatus, päihdevalistus, toiminnalliset menetelmät, dialogisuus,

2 Sillfors, Helka 2003 Ystävyyttä, rakkautta ja suojelua. Luonnonsuojelu suomalaisessa partio-ohjelmassa Piispanen, Tanja 2002 "Mustakaan partio ei ole mitään jeesustelua" Partion uskontokasvatus jäsenlehtien mielipidekirjoitusten silmin partio, uskontokasvatus, retorinen diskurssianalyysi Havukainen, Saara 2002 Uskomattoman uskonnoton partio - kuvaus kahden helsinkiläisen proseminaaritutkielma lippukunnan uskontokasvatuksesta Pykälä Jarmo 2002 Vartionjohtajien tukeminen partiolippukunnassa opinnäytetyö partiolippukunta, toimintakulttuuri, vartionjohtaja, tukeminen Korppinen, Mika 2002 Partiolaisten retkeilytoiminta Etelä-Savossa, eräjaoston opinnäytetyö koulutustarjonta Kolehmainen, Minna Löytyykö vuosivertailuaineistosta partiotoimintaa selittäviä proseminaaritutkielma tekijöitä? Jalonen, Satu 2002 Uskontokasvatus satakunnanpartiopiirin sisuryhmässä opinnäytetyö Pöyry, Marika 2001 Partiolaisten käyttökokemuksia vaelluksilla käytetyistä housuista : Tutkielma havaintoja Pääkaupunkiseudun Partiopiiristä Hautamäki Alexander 2001 Partio - ideologiaa vai aatetta? Pohjoiskarjalaisten ortodoksisten partiolippukuntien johtajien kokemuksia partion arvo- ja aatemaailmasta ja niiden vaikutuksista heidän elämäänsä. ortodoksinen partiotoiminta, arvot, uskontokasvatus Kauniskangas, Eija 2001 Nuorisojärjestöjen maahanmuuttajatoiminta Opinnäytetyö maahanmuuttajat, nuorisojärjestöt, Piispanen, Tanja 2001 Iltahartaudet vartiossa - vartionjohtajien suhtautuminen partion proseminaarityö uskontokasvatukseen Knuuti, Mikko & Tulivuori, Jukka 2000 Partiojohtajien jatkokurssin vaikuttavuus -tutkielma vaikuttavuus, partio, partiojohtajien jatkokurssi, menestystekijä, johtajuus Lamminen, Saini 2000 Partiotoiminnan keskseiset käsitteet ja suomi-saksa partiosanasto -tutkielma partio, sanasto, terminologia Evesti, Marianna 2000 Partio kasvattajana - Varsinais-suomalaisten aikuispartiolaisten -tutkielma partio, partiolianen, arvot, kasvatustavoitteet kokemuksia partiotoiminnasta ja sen vaikutuksista heidän elämäänsä Kivioja, Leena 2000 Vihreä markkinointi ja sen huomioiminen Suomen partiolaisten toiminnassa opinnäytetyö vihreämarkkinointi, ympäristökoulutus, - kulttuuri Eräkivi, Essi 2000 Wergujaram -projektin vaikutukset Diofiorin kyläyhteisössä ja opinnäytetyö terveyskeskuksessa (Senegal) Jokinen, Ville 1999 Vaeltaja. Partiointia parhaimmillaan päättötyö partio, valeltajat, seikkailukasvatus Vuorisalmi, Ville 1999 Partiopoikatoiminnan kasvatustavoitteet Suomessa vuosina tutkielma 1953 Sirén, Timo 1999 Partiolehti eilen ja tänään; vertaileva tutkimus PArtiojohtajan proseminaarityö sisällöstä ja 90-luvulla Lempinen, Mari 1999 Postmoderni murros ja partioaate -tutkielma Savunen, Liisa 1999 Partiotytöt Suomessa :"katsokaa kauas ja ajatelkaa Kirja suuria asioita" Tenetz, Mika 1999 Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n hankeohjaajakurssi tutkielma koulutusmuotona Lahtinen, Merja 1999 Uskontokasvatus Hämeen lippukunnissa opinnäytetyö partio, uskontokasvatus Ormio, Pauliina 1999 Symboli ja rituaali partiolippukunnassa loppututkielma Koivisto, Hannele luvun radikalismin vaikutus partioliikkeeseenesimerkkinä Maarian Kämmekät ja 1970-luvulla Proseminaarityö radikalismi, historia

3 Aalto-Setälä, Anu 1998 Nuorten partiojohtajien partiopolut pro -gradu-tutkielma partio, partiojohtaja, partiopolku, elämänkaari, urakehitys Ritala, Reijo (toim.) 1998 Partiojohtajakoulutus Suomessa Kirja Ahola, Leena 1998 Taustayhteisönä seurakunta - partiolippukuntien ja seurakuntien yhteistyö vuonna 1996 kirkon nuorisotyö, nuorisotyö, uskonto, seurakunta, taustayhteisö, lippukunta Kuusisto, Katri 1998 Svensk scoutterminologi i Finland - begreppssystem, definitioner och termer Scoutbegrepp, begreppssystem, definition, scoutterm, termanalys Tapaninen, Sirpa 1998 Wergujaram - terveyttä Senegaliin loppuarviointi Puolanne, Auli 1998 Korvenpojat seurakunnassa. Haastattelututkimus Kajaanin Seurakunta, partio, yhteistyö evankelis-luterilaisen seurakunnan ja partiolippukunta Kajaanin Korvenpojat ry:n yhteistyöstä Vainio, Kari 1998 Partioliike Varsinais-Suomessa vuoteen 1952 Kirja Niukkanen, Sade 1998 Sisukkaat sammakot - partiotoimintaa vammaisille opinnäytetyö Nori, Siru & Lindström, Milla 1997 Suomen Partiolaisten johtamiskoulutus Pro-gradu-tutkielma Johtaminen, koulutus, johtamiskoulutus, Savolainen, Helin (toim.) 1997 Suuntaviivoja partion uskontokasvatuksen toteuttamiseen Kirja Lindström, Milla & Nori, Siru 1997 Suomen Partiolaisten johtamiskoulutus Pro-gradu-tutkielma Johtaminen, koulutus, johtamiskoulutus, Luoma, Nora, & Ojala, Eeva 1997 Partioharrastuksen yhteys kuudesluokkalaisten käsityksiin valehtelusta, oikeudenmukaisuudesta ja kykyyn ottaa toiset huomioon tutkielma Laakso Matleena 1997 Partiojohtajien Gilwell-koulutus Suomessa Käki, Jaana 1997 Leirikeittiön suunnittelussa huomioon otettavat rakenteelliset ja seminaarityö ergonomiset tekijät Päkkilä, Jari 1997 Varsinaissuomalaisten meripartioalusten päälliköiden käsityksiä kandidaatin tutkielma meripartioinnista ja partion kasvatustavoitteista Isotalo-Teittinen, Arja 1997 Ympäristökasvatus ja suomalainen partioliike. syventävien opintojen tutkielma Pääkaupunkiseutulaisten partiojohtajien käsityksiä ympäristökasvatuksesta ja toiminnasta luonnossa. Arokari, Satu-Sinikka 1997 Ei se tuu mistään kirjasta lukemalla -Partiojohtajien näkemyksiä syventävien opintojen tutkielma kansainvälisyyskasvatuksen toteutumisesta suomalaisessa partiotoiminnassa Kaihilahti, Kaisa 1996 Yhteiskasvatus partiossa : sukupuoli yhteislaumassa laumanjohtajan näkökulmasta Orsila, Markku 1996 Partionjohtaja toisen vuosituhannen lopulla: partionjohtajan postmodernit ja vanhanaikaiset käsitykset elämästään ja harrastuksestaan Viiri, Katja 1996 Partion ja koulun kansainvälisyyskasvatus partiossa toimivien -työ luokanopettajien näkökulmasta Kinnunen, Heli 1996 Ohjelmantarkistuksella uudistusta johtamiseen projektityö Saarela, Vesa 1995 Tiettyjen partion perusasioiden muutokser Baden-Powellin ajasta tutkielma nykyaikaan Mikkola, Merja 1995 Partiotyö elämäntapana - Partioharrastus kasvun edistäjänä -työ Bäckström, Raili 1995 Health Education in the Village of Diofior in Senegal tutkielma Heino, Raine ja Mäkelä, Ilona 1995 Mitä kuuluu vaeltaja? - Tutkimus Suomen Partiolaisten -työ vaeltajatoiminnasta vuonna Lappalainen, Riina 1995 Senegal-projektin työleirille osallistuneiden partiolaisten tutkielma kehitysmaamielipiteet Relander, Jukka 1995 Partiolaiset impivaaraa etsimässä Artikkeli partio, koulu, ala-aste, valehtelu, oikeudenmukaisuus, käsitykset leirikeittiö, ergonomia, rakenne Partio, meripartio, kasvatustavoitteet, käsitykset Kasvatustavoitteet, partioliike, varhaisnuorisojärjestöt, ympäristökasvatus kansainvälisyyskasvatus, partioliike

4 Heiskanen, Anu 1994 Toimen Pojista Eiran Vihervilleihin - Suomalaisten partiolippukuntien nimet vuonna 1993 Järvenpää, Taru 1994 Marttoja ja partiolaisia seminaariesitelmä Metso, Katja 1994 Partioleirien merkitys partiokasvatuksessa seminaarityö Partanen, Sari ja Pihlaja, Leila-Marja 1994 Vartionjohtajien johtamistyylit sekä motivaatio Varsinais-Suomen Partiopiirissä Relander, Sipilä & Tiihonen 1994 Äidinkullat partiossa: suomalaisen partiopojan psykohistoria Kirja 1950 teoksessa Miestä rakennetaan, maskuliinisuuksia puretaan pojat, äidit, partio, vanhempi-lapsisuhde, sosiaaliset suhteet, sukupuoliroolit, seksuaalisuus Leinonen, Niina 1993 Wergujaram - terveyttä Senegaliin seminaarityö Tuomi, Satu-Sinikka 1993 Kansainvälisyys suomalaisessa partioliikkeessä - laumanjohtajien proseminaari näkemyksiä kv-kasvatuksesta Mäkelä, Taina 1993 Partion uskontokasvatus eräiden Tampereen lippukuntien tutkielma vartiolaisten toiminnassa Lento, Johanna 1993 Ammattina partio Tutkielma partio, ammatit Kohonen, Virpi 1993 Partiotoiminnan kasvatustavoitteet vartionjohtajien arvioimina syventävien opintojen tutkielma Partio, kasvatustavoitteet, varhaisnuorisojärjestöt, kasvatuskäsitykset Manninen, Mari 1993 Partiolaisten vanhempien käsityksiä partioliikkeen kasvatustavoitteista syventävien opintojen tutkielma Partio, kasvatustavoitteet, käsitykset, vanhemmat Mäntynen, Katja 1992 Partio tutkielma Nikkanen, Sirpa 1992 Partio ja alkoholi tutkimus Kuronen, Eija 1992 Partiotoiminnan arviointia: Vartioiden luonnontuntemus Tervas 90 leirin riihitystulosten valossa Liimatainen, Laura 1992 Leikki ja partio: leikin merkitys kasvatusmenetelmänä Tutkielma partio, leikki, kasvatus Silomaa, Anne 1992 Partioleirit Suomessa ja Yhdysvalloissa: suomalaisten ja Tutkielma leirit, partio yhdysvaltalaisten partioleirien eroja niiden yleisilmeessä ja niiden toiminnassa Summanen, Hannele 1992 Kansainvälisyys suomalaisessa partioliikkeessä Tutkielma kansainvälisyys, partio Hämeenaho, Päivi 1992 Partionjohtajien käsityksiä tekemällä oppimisesta Järvenpää, Taru 1992 Partioliike aallonpohjassa - Kangasalan partiolippukunnat proseminaaries Ihalainen, Soile 1992 Partiolaiset ja Kymenlaakson luonto - tietoja, asenteita ja toimia -työ ympäristön hyväksi Lehto, Veijo ja Mattson, Jukka 1991 "Aina valmiina" - partioihanteiden toteutuminen tämän päivän tutkielma partiolaisten asenteissa ja toiminnassa Ikonen, Maarit 1991 Robert Baden-Powellin naiskäsitys -työ Louko, Petri 1991 Partiolippukunta Lähteen Vartijoiden partiolaisten vanhempien tutkielma suhtautuminen lapsensa partioharrastukseen Niemi, Eija 1991 Suomalaisten partiojohtajien kehitysmaamielipiteet keväällä työ Paavilainen, Marko 1991 Suomen Partiopoikaliike ja poikatyön valtakunnalliset kysymykset gradu viime sotien aikana Tammi, Maija 1991 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon teemaseminaari partiotoiminta pääkaupunkiseudulla Kivikangas, Leena 1991 Partiotoiminnan kasvatustavoitteet luokkamerkkivaatimusten pohjalta tarkasteltuna Jaalasti, Jari 1991 Pääkaupunkiseudun partiolippukuntalehtien sisällön tarkastelua Tutkielma partio, lehdistö, pääkaupunkiseutu

5 Hietala, Virpi 1991 Partionjohtajakoulutuksen tavoitteet Tutkielma partio, nuorisojärjestöt Relander, Jukka 1990 Arkipäivän Sankarit esitelmä Salminen, Teija ja Tila, Marja-Leena 1990 Partion uskontokasvatus tutkielma Niemi, Eija 1990 Suomalaisten partiojohtajien kehitysmaamielipiteet keväällä tutkielma kehitysyhteistyö, kehitysmaa, mielipiteet Sääski, Paula 1990 Study of some British and Finnish Scouting and Guiding terms and general comparison of their semantic fields Lystimäki, Hanna 1990 Partiokouluttajien motiivit Varsinais-Suomen partiopiirissä Jäntti, Katja 1989 Partioliike Suomessa tutkielma Mäki-Paavola, Riitta 1989 Partiotoiminnan vaiheita Kurikassa Partiotoiminnan vaiheita Kurikassa Ahonen, Leena 1989 Mitä ja miten järjestö markkinoi tutkielma Castren, Johanna 1989 Selvitys PäPa:n piirileiri PYRSKE:en leirisairaala- ja selvitys ensiaputoiminnasta Olamo, Rauni ja Juhani 1989 Suomalaisia partiopostikortteja 1910-n kirja Siltanen, Taina 1989 Kohti kokonaista persoonaa, Satujen ja kertomusten vaikutuksesta lapseen Ruuhiala, Mika 1989 Kartanlukutaidon kehittyminen ala-asteen oppilailla suunnistuksen näkökulmasta Kartanlukutaidon kehittyminen ala-asteen oppilailla suunnistuksen näkökulmasta Pesu, Tytti vuotiaiden partiolaisten ja ei-partiolaisten arvot Muhonen, Mari 1989 Nuorten suhtautumisesta luontoon Muhonen, Mari Karjalainen, Petri & Virkkula, Pirkko 1989 Suunnistuksen opetuspaketti peruskoulun ala-asteella Hietaoja, Timo ja Lahti, Jouni 1989 Suunnistuksen opetuksesta peruskoulun ala-asteen 3-6 -luokilla Heikkine, Sirpa & Siitonen, Hannele 1989 Toimijoista virkystijiin. Tutkimus nuorten ympäristötietoisuudesta Perkiö, Marja 1989 Partionjohtajan kasvatustietoisuudesta Partionjohtajan kasvatustietoisuudesta Hakonen, Niilo 1988 Raportti PYRSKE-piirileiristä loppuraportti Ahola, Kyösti 1988 Partiojohtajan koulutus suomalaisessa partioliikkeessä seminaarityö Teinonen, Risto 1988 Skautliku liikumise vordlev Eesti-Soome Oskussonavara kielentutkim.kirj.työ Seuranen, Jarmo 1988 Muuttuneen suomalaisen yhteiskunnan ja partioliikkeen vaikutus tutkielma partiokirjallisuuteen Rinta-Kahila, Kari 1988 BP:n kansalaiskasvatuskäsitykset -työ Petäjä, Susanna 1988 Partiotoiminta Suomessa tutkielma Teinonen, Risto 1988 Virolaisten ja suomalaisten partiolaisten yhteistoiminta Viron kielentutkim.kirj.työ tasavallan aikana Sariola, Olli 1988 Vammaisten partiotoiminta tutkielma Teinonen, Risto 1988 Skautliku liikumise vordlev Eesti-Soome Oskussonavara kielentutkim.kirj.työ Teinonen, Risto 1988 Virolaisten ja suomalaisten partiolaisten yhteistoiminta Viron kielentutkim.kirj.työ tasavallan aikana Rinta-Kahila, Kari 1988 Baden-Powell of Gilwell : lordi Robert Baden-Powellin kirja kansalaiskasvatuskäsitykset Rinta-Kahila, Kari 1988 BP:n kansalaiskasvatuskäsitykset BP:n kansalaiskasvatuskäsitykset

6 Rantanen, Seppo 1988 Suomen Punaisen Ristin nuoriso-ohjaaja ja nuorisokouluttajakurssien arviointia Aukee-Irving, Pirita vuotiaiden kansainvälisyysajattelu Puuronen, Vesa 1987 Nuorisojärjestöt ja yhteiskunnan muutos - tutkimus tutkimus nuorisojärjestöjen toiminnasta Pohjois-Karjalassa ja luvuilla Juutilainen, Petri 1987 Partio ja seurakunta eli partioliikkeen kasvatustavoitteet tutkielma seurakunnan kasvatustavoitteiden rinnalla Muilu, Marjatta 1987 Suomen partioliikkeen uskontokasvatuksen toteuttaminen ja kehittäminen Katavisto, Nanna 1987 Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter r.y:n ohjelma- ja koulutustoimialan viestinnän tavoite, todellisuus ja tulevaisuus tutkielma Kuokka, Olavi ja Leino, Ari 1987 Peruskoulun neljäsluokkalaisten harrastusten valintaan vaikuttavia tekijöitä Davidsson, Timo 1987 Nuorten osallistumisen esteistä selvitys Paavilainen, Marko 1987 Työväenliikkeen suhtautuminen partiotoiminnan alkuun Suomessa proseminaaries. Puuronen, Vesa 1987 Nuorisojärjestöt ja yhteiskunnan muutos - tutkimus tutkimus nuorisojärjestöjen toiminnasta Pohjois-Karjalassa ja luvuilla Anttonen, Sirkku 1986 Partion terveyskasvatus - osa kansanterveystyötä seminaarityö terveyskasvatus, kansanterveystyö 1986 Tutkimus partioliikkeen järjestökuvasta, joulukuu 1986 tutkimus Vanhanen, Matti 1986 Seurantaraportti valtioneuvoston nuorisopoliittisen selonteon raportti toteutumisesta Valleala, Ulla 1985 Vartiojärjestelmä partiokasvatuksessa -työ Hartikainen, Leena et al 1984 Lapsen luonnontiedosta sekä toiminnallisesta ja elämyksellisestä Hartikainen, Leena et al suhteesta luontoon ja luonnonsuojeluun Holopainen, Mervi 1984 Maaseudulla asuvien 5-9 -vuotiaiden suhtautumisesta luontoon ja sen alkuperään liittyviä tulkintoja ja käsityksiä sekä eräitä heidän ajattelunsa piirteitä Nieminen, Juha 1984 Kansainvälisyys ja rauha suomalaisessa partioliikkeessä tutkielma Järveläinen, Jarmo 1984 Miten partiojohtajat kokevat Kolmiapila-Gilwell-kurssin ja miten he tutkielma ovat mukana toiminnassa ja miten he ovat mukana toiminnassa kurssin jälkeen Pehkonen, Markku 1984 Vastuuntunto kasvatustavoitteena sekä peruskoulun 3. ja 6. luokan oppilaiden vastuuntunnosta heidän kirjoittamiensa aineiden valossa Vaaraniemi, Irja 1984 Ideologia Suomen partioliikkeessä tutkielma Laine, Kaarina ja Manner, Marjo 1983 Varhaisnuorisojärjestöt ja terveyskasvatus tutkielma Rinta-Kahila, Kari 1983 Sir Robert Baden-Powellin käsitys kansallisuudesta ja laudaturesitelmä kansainvälisyydestä vuoteen 1919 asti Rinta-Kahila, Kari 1983 Suomen partioliikkeen toimintamuodot vuosina proseminaaries. Manninen, Timo 1982 Vartionjohtajille ja laumanjohtajille annettava opetus tutkielma uskontokasvatuksen toteuttamisesta partiokoulutuksessa Vainio, Kari 1982 Suomessa vuoteen 1939 mennessä ilmestynyt partiokirjallisuus Laudatur työ

7 Vainio, Kari 1982 Suomessa vuoteen 1939 mennessä ilmestynyt partiokirjallisuus laudaturseminaari Collanus, Eila 1982 Partio seurakunnan työmuotona Vuosaaren seurakunnassa tutkielma Havukainen, Timo 1982 Partio seurakunnassa tutkielma Manner, Marjo 1982 Varhaisnuorisojärjestöissä toimiien ohjaajien asenteet terveisiin elämäntapoihin ja sen osana tupakoimattomuuteen teor.osa Holopainen, Aija 1982 Suomalaisen partioliikkeen järjestäytyminen tutkielma Nordström, Reija 1981 Partiotoiminta Porissa Hirvonen, Elina 1981 Nuorten järjestöihin kuuluminen vuonna 1980 raportti Hirvonen, Elina 1981 Selvitys nuorisojärjestöjen toiminnasta keskus-, piiri- ja raportti paikallisjärjestötasolla Heinonen, Tiina ja Malinen, Birgit 1981 Partiolaisten uskonnollinen kasvatus lippukunnissa tutkielma Tolvanen, Heikki 1981 Partioliikkeen uskonnollis-eettinen kasvatus harj.raportti Kasurinen, Maija-Leena ja Kivelä, Leena 1981 Pohj.Savon partiolaisten uskonnollisen aktiivisuuden, manifestin moraalikäyttäytymisen ja prososiaalisuuden välisistä yhteyksistä pro seminaari Kivinen, Pentti ja Tolvanen, Heikki 1981 Nuorten itsemurhista ja itsemurhaa yrittäneiden hoidosta tutkielma Axberg, Tom 1980 Nuoret ja siirtolaisuus raportti Järvenpää, Sirpa 1980 Partiotyttöliikkeen formaalistuminen ja toimintaan kohdistetut odotukset Tierala, Hannele 1979 Kansallisuus ja kansainvälisyys Suomen partioliikkeen ideologiassa -työ ennen talvisotaa Laine, Kaarina ja Toivonen, Matti ja Tirkkonen, Leena 1979 Kareliapäiväkirjojen kertomaa selvitys Leinonen, Ilmo 1979 Lahden partio-ohjaajien uskonnollisuus, partiotavoitteet ja heidän antamansa uskonnollinen kasvatus Rehumäki, Pekka 1978 Avoin nuorisotoiminta tutkimusraportti Nykänen, Liisa 1978 Partiojohtajien käsitykset partioliikkeen kasvatustavoitteista -työ Pokkinen, Esko 1977 Hämeenlinnan seurakuntien nuorisotyön vaikutuksia tutkielma valtakunnalliseen tutkimukseen vertailtuna Stenberg, Harri 1977 PäPa:n koulutustarpeen kartoitus kartoitus Arakorpi, Kaarina ja Suovanen, Tiina 1977 SP-FS ry:n suhde- ja tiedotustoiminnasta tutkielma Murto, Lasse ja Sandstedt, Ranja 1976 Nuorison asemasta ja ongelmasta tutkimus Kallonen, Marja ja Suorsa, Ritva 1974 Nuorten järjestöihin kuuluminen vuonna 1974 raportti Vanhalakka, Marjatta 1974 Kartoitus varhaisnuorisojärjestöistä Tutkimusraportti OS-ryhmä /SP-FS r.y Partiotoiminnan kehittämistyön perusselvitys selvitys Kallioniemi, Teppo 1973 Partiolippukunta Turun Metsänkävijäin organisaatio ja sen seminaaritutk. kehittäminen Vanhanen, Eeva 1973 Seurakunnan partiotyö Suomessa vuonna työ Hellstem, Katri 1972 Vapaaehtoisten järjestöjen terveys- ja sosiaalipalvelut muuttuvassa tutkielma yhteiskunnassa Savolainen, Heli 1972 Suomen partiotyttöliikkeen eettiset ja uskonnolliset päämäärät laudaturtyö Joukio, Marja 1972 Suomenkielisten partiolaulukirjojen hengellinen aines Susiluoto, Kaija 1971 Eräitä piirteitä nuorisotyöntekijän roolista selvitys

8 Aalto, Ritva 1970 Nuorisotyön tavoitteista sekä nuorten ja nuorisotyöntekijäin siihen lisensiaattityö kohdistamista odotuksista Kalela, Aira ja Jaakko 1970 Suomalaisten nuorisojärjestöjen kansainvälinen toiminta 1970 tutkimusraportti Taipale, Hannu ja Vuori, Lea 1969 Selvitys nuorison ryhmänmuodostuksesta, elämänsisällöstä ja selvitys suhtautumisesta elinympäristöön Minkkinen, Sirkka vuotiaiden nuorten harrastusten ja elinolosuhteiden selvitys kartoitus Toukomaa, Pertti 1969 Nuorten ja aikuisten käsityksiä nuorisosta selvitys Aalto, Ritva 1968 Järjestöjen nuorisotyö vuonna 1965 selvitys Dahlin, Siv 1968 Valtakunnallinen nuorisotutkimus selvitys Aalto, Ritva 1968 Seurakuntien nuorisotyö vuonna 1965 selvitys Kerkelä, Heljä 1968 Suomen Partiotyttöjärjestön vuosina syntyneiden -työ jäsenten sosiaalinen tausta Winter, Lauri 1967 Suomen Partiopoikajärjestön suhde- ja tiedotustoiminta diplomityö Laitila, Helmi 1967 Partioliikkeen uskonnollis-eettinen perusta Baden-Powellilla ja laudatur-kirjoitus Suomessa Lipiäinen, Heimo 1966 Seurakunnallinen partiotyö Suomessa vuosina tutkielma Lindsten, Carl 1966 A. Redovisning av material utgörande underlag för Svenska Scout förbundets programrevision 1965/66 B. Referensgruppens rekommendationer angående vissa förhållan den inom svensk scoutrörelse Hirsjärvi, Sirkka vuotiaiden partiotyttöjen asennoituminen johtajuuteen ja pro sem.-työ johtajatehtäviin Himanka, Mikko 1962 Yksinäisten partiolaisten toiminnasta Suomessa 1930-luvulla pro sem. työ Hernesniemi, Marja ja Pakarinen, Marja Mielipidetiedustelu partiopoikien ja partiotyttöjen yhteistyöstä sekä SPJ:n ja SPTJ:n organisaatioiden yhteensulautumisesta selvitys Repo, Leena Seurakunnallinen partiotyö Helsingissä vuosina tutkielma Oikari, Osmo Muistio kolkkajohtajien vihjepäivien järjestelyistä muistio

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Työntekijän nimi Nykyinen virka- tai toiminimike 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 1.1.2011 Virka- tai toiminimike 1.1.2011

Lisätiedot

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00 H6 (Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 6. Sorsa Aleksi Pihkan 23.2 2. Hakuli Tommi KeU 24.02 +50 3. Pietiläinen Aleksi Pihkan 26.54 +3.42 4. Koikkalainen Severi Pihkan 2.46 +4.34 5. Koivisto Antton KeU

Lisätiedot

VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5

VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5 VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5 TYÖNTEKIJÄLISTA MAALISKUU LAUANTAI 02.03.2013 3 LK Anne Laine Jenni Sokura Satu Tolonen Anni Rämä Linda Laurikainen Sonja Meuronen

Lisätiedot

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9. Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.2014 Nimi Helanterä Antero Laine Jukka Nuuttila Marja-Leena

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

Ahonkylän koulun johtokunta

Ahonkylän koulun johtokunta 1 KOULUJEN JOHTOKUNNAT 2013-2016 Ahonkylän koulun johtokunta Puheenjohtaja Toni Lahti Lassi-Matti Rauhala Varapuheenjohtaja Anne Mäenpää Johan Mäenpää Jäsen Marjut Lahti Matti Ylisaukko-Oja Jäsen Marja

Lisätiedot

LUUMÄEN PERUSKOULUJEN JA LUKION HENKILÖSTÖ 2014 2015

LUUMÄEN PERUSKOULUJEN JA LUKION HENKILÖSTÖ 2014 2015 LUUMÄEN PERUSKOULUJEN JA LUKION HENKILÖSTÖ 2014 2015 KANGASVARREN KOULU Rehtori Timo Piesanen Opettajat Luokat Maija Parkkari-Räty Maaret Liikkanen Kaisa Jääskeläinen Tarja Käyhty Simo Jääskeläinen Timo

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

SM-keskimatka R2 2012 ORGANISAATIOKAAVIO. SM-2012 organisaatio. Sivu 1. Yleisvastuu = kilpailun johtoryhmä. Työryhmät, joilla on sektorivastuu

SM-keskimatka R2 2012 ORGANISAATIOKAAVIO. SM-2012 organisaatio. Sivu 1. Yleisvastuu = kilpailun johtoryhmä. Työryhmät, joilla on sektorivastuu SM-keskimatka R2 2012 SM-2012 organisaatio ORGANISAATIOKAAVIO Yleisvastuu = kilpailun johtoryhmä Kilpailunjohtaja Varajohtaja Pääsihteeri pääratamestari Tulospalvelupäällikkö Kenttäpäällikkö Tiedottaja/Markkinointi

Lisätiedot

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen KUNTO+ NAISET kisailijan nimi syntymä vuosi ikäsarja paikkakunta kilpailija numero Helena Laaksonen 1966 yleinen Tampere 300 Tiina Penttilä-Metso 1966 yleinen triva, Nokia 301 Maria Laine 1982 yleinen

Lisätiedot

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi 2.-3.9.2016 Miehet pistebogey Hcp # Pelaaja Oppilaitos Slope Out In Tulos CBA +/- EGA 1 Koskinen Henry Turun ammatti-instituutti 32 14 21 35-0.5 Kyllä 2 Palsi

Lisätiedot

LAPPEENRANTA 2010 JOUKKUETULOKSET

LAPPEENRANTA 2010 JOUKKUETULOKSET LAPPEENRANTA 2010 JOUKKUETULOKSET Sij. Seura Nimi Slope Out In Yht. J-tulos 1 Golf Porrassalmi Seppo Jantunen 18 13 20 33 Alice Virtanen, kapt. 19 15 16 31 Anne Kulju 12 17 14 31 Lasse Miettinen 9 16 14

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011 sijoitus Miehet Tulos Tulos Tulos Tulos Tulos osakisat tulos g osakilpailun sijoitus 1. Heikki Matikainen PKUK 9 2900 8 1710 4 325 2,5 565 9 3014 32,5 8514 30 1. 2. Juuso Piiroinen PKUK 7 2820 10 2262

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ Kuopio / Kuopio

Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ Kuopio / Kuopio Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ / Aloite lähetetty kuntaan / Initiativet skickats till kommun 10.11.2014 20:46:11 Aloitteen otsikko / Initiativets titel n kouluverkostoselvitys on tehtävä huolellisesti

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48

Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48 Sarja: Miehet, yleinen Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48 2 puolimaraton M / Hyttinen Antti / Fenestra Rytky 01:20:54 3 puolimaraton M / Hämäläinen

Lisätiedot

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open 9.7.2011 Sarja: 18 hcp gs pb +scr, Pistebogey Hcp, Keltainen / Punainen Kierros 1: Luukki # Pelaaja Seura Slope Out In Tulos 1 Virkki Anna-Liisa

Lisätiedot

työ- ja elinkeinotoimiston johtaja Raivio Tuula 050 396 2966 johdon sihteeri, henkilöstöasiat

työ- ja elinkeinotoimiston johtaja Raivio Tuula 050 396 2966 johdon sihteeri, henkilöstöasiat KESKI-PIRKANMAAN TE- TOIMISTO Asiakaspalvelu klo 9-15.45 poikkeuksena Ikaalisten yhteispalvelupiste, asiakaspalvelu klo 10-12 ja 13-15. HUOM! ks. lounastuntien sulkuajat toimipaikoittain! Virkailijoiden

Lisätiedot

ROCK'N'SWING GP kilpailut BOOGIE WOOGIE

ROCK'N'SWING GP kilpailut BOOGIE WOOGIE ROCK'N'SWING GP kilpailut 25.1.2015 BOOGIE WOOGIE YL GP 7 Juho Päivinen - Mari Munne Baunssi Hämeenlinna 38 Masi Sauren - Evgenia Salakhutdinova Comets Helsinki 40 Pasi Ojala - Hanna Vammeljoki Comets

Lisätiedot

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139.

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan 24.3.2013. Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. NU12 NU15 NU18 1. Issakainen Iida PKUK 656 g 2. Lintunen Riku PP 246 g 1. Väistö Jalmari

Lisätiedot

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016)

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) 1 Kiviharju Jani Helsingin normaalilyseo 2 Hyvönen Olli Helsingin normaalilyseo 3 van den Berg Marko Helsingin normaalilyseo

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT 1 (10) TEUVAN KUNTA LUOTTAMUSTOIMIEN TÄYTTÄMINEN - Teuvan kunnanvaltuusto 19.1.2009 KUNNANVALTUUSTON VAALILAUTAKUNTA varsinaiset et Lehtimäki Esko Luhtala Anne Lilja Jukka Mäntylä Anu henkilökohtaiset

Lisätiedot

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 21.4.2016 16:00 sairaus Aalto Touko

Lisätiedot

LAPPEENRANTA 2010 JOUKKUETULOKSET

LAPPEENRANTA 2010 JOUKKUETULOKSET LAPPEENRANTA 2010 JOUKKUETULOKSET Sij. Seura Nimi Slope Out In Yht. J-tulos 1 Golf Porrassalmi Seppo Jantunen 18 13 20 33 Alice Virtanen, kapt. 19 15 16 31 Anne Kulju 12 17 14 31 Lasse Miettinen 9 16 14

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖVALINNAT 2011-2012. Kaupunginvaltuusto 20.12.2010

LUOTTAMUSHENKILÖVALINNAT 2011-2012. Kaupunginvaltuusto 20.12.2010 LUOTTAMUSHENKILÖVALINNAT 2011-2012 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010 KAUPUNGINHALLITUS 2011-2012 Pj. kok. Raassina Sari Raninen Ilkka I vpj. sd. Kaartinen Pekka Pollari Pekka II vpj. vihr. Rytsy Hetti Heinonen

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

Hallintoelimet 2015 VALTUUSKUNTA. Puheenjohtaja Maanviljelijä Tiina Linnainmaa (2008 ), Hämeenkyrö

Hallintoelimet 2015 VALTUUSKUNTA. Puheenjohtaja Maanviljelijä Tiina Linnainmaa (2008 ), Hämeenkyrö Hallintoelimet 2015 VALTUUSKUNTA Maanviljelijä Tiina Linnainmaa (2008 ), Hämeenkyrö Johtaja Riitta Korpiluoma (2002 ), Helsinki VARSINAISET JÄSENET Maa- ja metsätalousministeriön edustajat Maatalousneuvos

Lisätiedot

Mikael Appel Pohjanmaan poliisilaitos

Mikael Appel Pohjanmaan poliisilaitos Poliisien yleisurheilumestaruuskilpailut Raatin stadion Oulu 24.6.2014 TULOKSET M 100 m 1. Timo Rouhianen Sisä-Suomen poliisilaitos 11,90 2. Riku Hassi 12,09 3. Pertti Huovinen 12,12 4. Jouni Tahvanainen

Lisätiedot

Alue-ennakoinnin johtoryhmä / teemaryhmä

Alue-ennakoinnin johtoryhmä / teemaryhmä Alue-ennakoinnin johtoryhmä / teemaryhmä Aro Timo, kehittämispäällikkö, Porin kaupunki Aro-Heinilä Asko, suunnittelujohtaja, Rauman kaupunki Isokallio Matti, johtaja, Sataedu Karvonen Marja, ylijohtaja,

Lisätiedot

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29 Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Kirkkovene miehet 10 km Joukkue ================================== 1. Kuopion Soutajat

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

Pielisen Osuuspankki Edustajiston vaali 2009

Pielisen Osuuspankki Edustajiston vaali 2009 Sivu: 1 P1 Lieksan vaalipiiri Lähetetty: 7469 Äänestys%: 36,1 Hyväksytty: 2612 Hyväksytty%: 96,8 Hylätty: 85 Hylätty%: 3,2 Valitaan: 20 Varoja puuttuu: 3 L1 Ehdokaslista A : 378 %: 14,5 ja: 3 ja%: 15,0

Lisätiedot

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA M30 4 x 100 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 47,81 SE Mikko Kiuru Henri Heikkinen Jukka Mertanen Krister Laine M30 4 x

Lisätiedot

Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9.

Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9. Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9.2005 Jyväskylässä Osallistujalista seminaarin työryhmien mukaan (12.9.2005) Nimi Organisaatio

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Bussiin nousulista ==============

Bussiin nousulista ============== 1/6 Bussiin nousulista ============== Grp. Metallin ao. 148 r.y. Päivitetty lista 28.1.2009 Virkistysviikonloppumatka Kuusamoon 31.1. - 1.2.2009 (la-su/2 pv) "Holiday Club Kuusamon tropiikki" Bussi nro

Lisätiedot

Haapakoski Marjaana Pääsihteeri Oulun seudun ammattikorkeakoulun osako.ps@students.oamk.fi

Haapakoski Marjaana Pääsihteeri Oulun seudun ammattikorkeakoulun osako.ps@students.oamk.fi OPINNÄYTETÖIDEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISHAASTEET Työseminaari 11.2.2005 klo 9.00 15.30, auditorio 221, II kerros Ilmoittautuneet yhteensä 63 henkilöä [päivitetty 9.2.2005] Nimi Työtehtävä Organisaatio Sähköposti

Lisätiedot

Ceder Ulf Elijoki Jani. Finnilä Pauli. Kaltti Teemu

Ceder Ulf Elijoki Jani. Finnilä Pauli. Kaltti Teemu SM B KISASTA ULOS JÄÄVÄT PELAAJAT Rankinglistan perusteella ulos jäävät miehet Kantele Marko Ceder Ulf Pehkonen Tatu Niskala Asko Viinikka Veijo Takkinen Uki Finnilä Pauli Alanentalo Tony Haverinen Teuvo

Lisätiedot

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani Sijoitus Etunimi Sukunimi Joukkue Tulos 1 Seppo Lehtonen Jokilaakso 104 / 2 40 2 Kai Rimpineva Imatra 002 39 3 Matti Syvälä Tampere 005 36

Lisätiedot

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 1311 Sirpa Martins

Lisätiedot

OSUUSKAUPPA SUUR-SAVON HALLINTO 2016

OSUUSKAUPPA SUUR-SAVON HALLINTO 2016 OSUUSKAUPPA SUUR-SAVON HALLINTO 2016 JOROINEN RANTASALMI ENON- KOSKI SAVONRANTA KERIMÄKI SULKAVA HIRVENSALMI PERTUN- MAA RISTIINA PUUMALA HALLITUS 2016 Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Hämäläinen Heikki

Lisätiedot

XV SKAL TALOUDELLISUUSAJO JYVÄSKYLÄSSÄ 9.9.2006. Auto. Ford Connect 1,980 13,86 5,051 2,551 1,000

XV SKAL TALOUDELLISUUSAJO JYVÄSKYLÄSSÄ 9.9.2006. Auto. Ford Connect 1,980 13,86 5,051 2,551 1,000 Sija. Luokka 1 Pakettiautot enintään 2000kg I 1. 3. Käyttöauto Oy Jyväskylä Risto Vainio Ilkka Mansala 2. 18. Markku Lehisto Jaakko Riikonen Raimo Alm 3. 9. Markku Lehisto Markku Lehisto Juha Tammisto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 19.9.2012 Hallinto Sosiaali- ja terveysjohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki - henkilöstöasiat 182 190 Johtava ylilääkäri Katariina Korkeila - henkilöstöasiat/maksusitoumukset

Lisätiedot

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat 1. Niemi-Aro Antti 2. Saari Aapo 3. Kinnari Sirpa 4. Koskinen Eila 5. Lähdesmäki Liisa 6. Niemi Anne 7. Palojoki Ulla 8. Hyvönen Juhani 9. Peltola Asko 10. Saunamäki Raimo 11.

Lisätiedot

Kevättempaus yleinen Lopputulokset

Kevättempaus yleinen Lopputulokset Kevättempaus yleinen Lopputulokset 5.5.2013 Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot Viim. sarja 1 Teppo Ryhänen GH Rauma 1453 0 48 259 2 Henry Huovinen Ponsi Kouvola 1453 108 40 214 3 Keijo Laitinen Ilves

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

Valittu Vertausluku nro

Valittu Vertausluku nro Valitut ja varamiehet vertausluvuittain Sivu 1 Valittu Järj Ehdokas Ryhmä Äänet Vertausluku nimi 1. 117 Kääriäinen, Seppo KESK 608 3506,000 VTT, kansanedustaja 2. 31 Eestilä, Markku KOK 276 1770,000 kansanedustaja,

Lisätiedot

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu Yrityksen nimi Pohjois-Karjalan Osuuspankki Yhtiömuoto Osuuspankki Y-tunnus 21744500 Osoite Siltakatu 4, Joensuu E-mail joensuu@op.fi Puhelinnumero 0102564201 Perustamisvuosi 2008 Yhtiön kotipaikka Joensuu

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS Poliittisen ohjausryhmän jäsenet Poliittisen ohjausryhmän jäsenet kategorioittain (3) 1. Ohjausryhmän jäsenet kunnittain Harjavalta, Kokemäki, Lavia, Luvia, Merikarvia,

Lisätiedot

Kirkolliskokousvaalit 2016

Kirkolliskokousvaalit 2016 I Viinipuu 87 Engström Vesa asiantuntija I Viinipuu 88 Ijäs Mika palvelukokonaisuuden esimies, yhteisöpedagogi (AMK) I Viinipuu 89 Leipakka Laura TM I Viinipuu 90 Leskinen Heikki TM I Viinipuu 91 Orpana

Lisätiedot

PANK ry:n toimielimet 2016

PANK ry:n toimielimet 2016 PANK ry:n toimielimet 2016 HALLITUS Ville Alatyppö ville.alatyppo@hel.fi Kuntaliitto/Helsingin kaupunki, pj. Lars Forstén lars.forsten@lemminkainen.com INFRA ry/asfalttijaosto/lemminkäinen Infra Oy, vpj

Lisätiedot

356631 KALLIO VESA TAMPERE 050 382 1310 vesa.kallio@uta.fi POHJOIS-HÄMEEN KENNELPIIRI R.Y.

356631 KALLIO VESA TAMPERE 050 382 1310 vesa.kallio@uta.fi POHJOIS-HÄMEEN KENNELPIIRI R.Y. Toim.nro Nimi Postitmp Puhelin Puhelin 2 Sähköposti Kennelpiiri 463405 ASIKAINEN PIA SÄYNÄTSALO 040 1866 116 asikainen.pia@gmail.com KESKI-SUOMEN KENNELPIIRI 851276 EKEGREN ANU ESPOO 040 735 6836 anu.ekegren@gmail.com

Lisätiedot

LÄHTÖ 1 TASOITUS SARJA 1 SARJA 2 SARJA 3 SARJA 4 SARJA 5 SARJA 6 yhteistulos

LÄHTÖ 1 TASOITUS SARJA 1 SARJA 2 SARJA 3 SARJA 4 SARJA 5 SARJA 6 yhteistulos LÄHTÖ 1 TASOITUS SARJA 1 SARJA 2 SARJA 3 SARJA 4 SARJA 5 SARJA 6 yhteistulos Petri Mäki 19 203 202 233 156 212 171 1177 tulos + tas 222 221 252 175 231 190 1291 Helvi Mäkipää 11 141 176 213 191 191 183

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA (Vuodesta 1995 viralliset SM-kisat myös sarjoissa T/P 14,15 vuotta) Koonnut Ilkka Hemmilä, päivitetty 20.8.2012 (ulkoradoilla)

Lisätiedot

ERITYISEN KUNTAJAKOSELVITYKSEN VALMISTELURYHMÄT. Elinvoiman ja kilpailukyvyn ryhmä

ERITYISEN KUNTAJAKOSELVITYKSEN VALMISTELURYHMÄT. Elinvoiman ja kilpailukyvyn ryhmä ERITYISEN KUNTAJAKOSELVITYKSEN VALMISTELURYHMÄT Elinvoiman ja kilpailukyvyn ryhmä j Mika Joki kunnanjohtaja Aura vj Tuula Vairinen hallintojohtaja Aura j Harri Virta kaupunginjohtaja vj Päivi Antola hallintojohtaja

Lisätiedot

Toimitsijalista SM Pitkä R1 7.-8.9.2013 SYÖTE sivu 1 Tehtävä

Toimitsijalista SM Pitkä R1 7.-8.9.2013 SYÖTE sivu 1 Tehtävä Toimitsijalista SM Pitkä R1 7.-8.9.2013 SYÖTE sivu 1 Tehtävä maali 1. Vesa Halonen pj SK PT Yleisseuranta 2. Tommi Sillanpää SK PT Yleisseuranta 3. Kaj Fredriksson SK PT Tulostus 4. Kai Mutka SK PT Videoseuranta

Lisätiedot

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling Sivu 1 1. Sami Päiväniemi Veljmiehet 742 (3) + 732 (3) 1474 (6) 2. Samuli Haverinen Veljmiehet 750 (54) + 681 (54) 1431 (108) 3. Joonas Jehkinen Mainarit 719 (0) + 702 (0) 1421 (0) 4. Tomas Käyhkö Mainarit

Lisätiedot

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA (Vuodesta 1995 viralliset SM-kisat myös sarjoissa T/P 14,15 vuotta), Seuraluokitukseen kuuluvat sarjat ja lajit. 1. Oskari

Lisätiedot

Kuhmolainen Maraton 2015

Kuhmolainen Maraton 2015 Kuhmolainen Maraton 2015 T U L O K S E T Kilpailun sarjat: MYLM; NYLM; M40M; N40M; M50M; M60M; MP; NP; M40P; N40P; M50P; N50P; M60P; N60P; M10; N10; MYLM Miehet Maraton 42.2 km 1. Daniel Kannapinn Selbstläufer

Lisätiedot

Mitä partio on? 29.3.2012 2

Mitä partio on? 29.3.2012 2 PARTIO Mitä se on? Mitä partio on? Partio on monipuolinen harrastus lapsille, nuorille ja aikuisille Partio on käytännön toimintaa, jonka takana on kuitenkin arvoja ja ihanteita Viikoittaisissa kokouksissa

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

BUGG. Bugg AB (GP) Ari Vaskelainen - Marita Yliknuussi. Bugg C. Petteri Rajamäki - Maria Rajamäki. Bugg D. Tero Kähkönen - Terhi Kuosmanen

BUGG. Bugg AB (GP) Ari Vaskelainen - Marita Yliknuussi. Bugg C. Petteri Rajamäki - Maria Rajamäki. Bugg D. Tero Kähkönen - Terhi Kuosmanen BUGG Bugg AB (GP) Rasmus Johnson - Ida Keränen Juho Päivinen - Tiina Aalto Ari Vaskelainen - Marita Yliknuussi Samuli Kalliala - Rosa Timonen Olli Henttonen - Anni Henttonen Jukka Vaittinen - Satu Virtapohja

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 42 27.05.2014. Opettajien virat, niiden nimikkeet ja virkojen numerointi 493/01/2014

Sivistyslautakunta 42 27.05.2014. Opettajien virat, niiden nimikkeet ja virkojen numerointi 493/01/2014 Sivistyslautakunta 42 27.05.2014 Opettajien virat, niiden nimikkeet ja virkojen numerointi 493/01/2014 Sivla 42 Valmistelija: rehtori Markku Tani, puh. 040 836 5620, etunimi.sukunimi@savitaipale.fi OVTES/opettajien

Lisätiedot

Nimi Seura Sarja Painoluokka Riitta Evisalmi kiilat hockey LC 16 kg -63 kg Riikka Viiala K4 Center LC 16 kg -63 kg Ida Maasalo Ryhti LC 16 kg -63 kg

Nimi Seura Sarja Painoluokka Riitta Evisalmi kiilat hockey LC 16 kg -63 kg Riikka Viiala K4 Center LC 16 kg -63 kg Ida Maasalo Ryhti LC 16 kg -63 kg Nimi Seura Sarja Painoluokka Riitta Evisalmi kiilat hockey LC 16 kg -63 kg Riikka Viiala K4 Center LC 16 kg -63 kg Ida Maasalo Ryhti LC 16 kg -63 kg Minna Salokannel Lahden Gentai LC 16 kg -63 kg Heli

Lisätiedot

TUPI ja STPU parisprintti Tulostettu klo Sivu 1. H21 2Sivu AIRIX Ympäristö 1. osuus Antti Ryynänen

TUPI ja STPU parisprintti Tulostettu klo Sivu 1. H21 2Sivu AIRIX Ympäristö 1. osuus Antti Ryynänen TUPI ja STPU parisprintti 13.5.213 Tulostettu 11.5.13 klo 1.2.24 Sivu 1 H21 2Sivu 1 48 AIRIX Ympäristö Antti Ryynänen 4822 Jari Jaakkola 15983 Antti Ryynänen 4822 4. osuus Jari Jaakkola 15983 49 Kaarinan

Lisätiedot

Äänestys 17. Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = EI. (n) (%) 32 62,7% JAA 18 35,3% EI 0 0% TYHJÄÄ 1 2% POISSA

Äänestys 17. Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = EI. (n) (%) 32 62,7% JAA 18 35,3% EI 0 0% TYHJÄÄ 1 2% POISSA Salon kaupunginvaltuusto Dnro 117/12.06/2016 7.3.2016 Äänestysluettelot 17, varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 Äänestys 17 Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = (n)

Lisätiedot

07/07/2014 08:42:06 Turnaus aloitettu. 07/07/2014 08:42:08 Kierros 1 paritettu.

07/07/2014 08:42:06 Turnaus aloitettu. 07/07/2014 08:42:08 Kierros 1 paritettu. 07/07/2014 08:42:06 Turnaus aloitettu. 07/07/2014 08:42:08 Kierros 1 paritettu. Mikko Siren - Mikko Lahti Timo-Pekka Eväkoski - Mikko Neuvonen Tarmo Sipilä - Paula Kiiveri Matti Lehtimäki - Jarmo Elo Kari

Lisätiedot

VALITUT PALVELUNTUOTTAJAT

VALITUT PALVELUNTUOTTAJAT Kansaneläkelaitos Dnro 16/331/2010 Satakunnan vakuutuspiiri 21.2.2011 VALITUT PALVELUNTUOTTAJAT Kelan vaikeavammaisten avoterapiapalvelut Satakunnan vakuutuspiirissä 2011 2014 FYSIOTERAPIA Fysikaalinen

Lisätiedot

KAUPUNKIOTTELU

KAUPUNKIOTTELU 1 Vierumäen Golfseura (ViGS) Varpu Blomster pj 31 19 15 34 Heikki Blomster kapt 7 18 18 36 Timo Selonen 5 11 11 22 Armi Selonen 27 17 17 34 Risto Santapukki 17 15 17 32 Leo Haapsaari 15 14 18 32 190 2

Lisätiedot

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 1. Ilpo Ollikainen Jyväskylän normaalikoulu TVT kehittäminen ja verkko opetus 2. Minna Myrsky Nyberg Turun normaalikoulu Ohjaajakoulutus

Lisätiedot

Sairaala Golf 25.7.-26.7.

Sairaala Golf 25.7.-26.7. Sivu 1 (7) 1. Keski-Suomen ks/sisätautiklinikka Nyman Kai 32 0 Sarasoja Taneli 37 0 Vänttinen Esko 30 0 Back Paula 41 0 3 PARASTA 110 0 YHTEENSÄ 110 2. Team Stadi Helsinki Rahikainen Eero 37 0 Puhakka

Lisätiedot

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta 20 Smolander Åke 94 Rasku Hannu 22 Toivanen Jouni 95 Rasku Jukka 24 Soini Jukka 98 Fred Christer 25 Partanen Pentti 99 Salo Sakari 27 Ruotsalainen

Lisätiedot

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere 112 113 114 115 A Timo Malmi FL, kirjailija Leena Valkeeniemi-Tasanen terveydenhoitaja Mauri Poussa toimitusjohtaja, työyhteisövalmentaja Pirjo Kokkonen kotitalousteknikko 116 117 118 119 120 Ilkka Nikander,

Lisätiedot

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo.

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo. Sijoitus Kilpailu % Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag 1 100,0000 939,2404 124 Nousiainen Lauri 2 97,6396 917,0707 127 Nurmi Seppo Karjala A 3 95,4658 896,6531 104 Manni Matti

Lisätiedot

M50 heitto 5-ottelu 1 68 Pekka Sinisaari LohjUrh , , , , , Ari Kittilä VsVu , ,45 765

M50 heitto 5-ottelu 1 68 Pekka Sinisaari LohjUrh , , , , , Ari Kittilä VsVu , ,45 765 M30 heitto 5-ottelu 1 47 Juhana Mäkelä YlistKV 3032 58,70 821 10,62 523 28,93 443 38,43 419 16,58 826 2 46 Juha Piispanen KauhajKa 3001 40,28 517 12,03 608 39,69 658 51,08 605 12,85 613 M35 heitto 5-ottelu

Lisätiedot

Pm-hirvenjuoksu. Yksilökilpailut. Kävely. Nilsiä,

Pm-hirvenjuoksu. Yksilökilpailut. Kävely. Nilsiä, Pm-hirvenjuoksu Nilsiä, 18.07.2015 Yksilökilpailut Kävely Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Seura Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 80 Haapamäen Hs 558 (-1m/+12m/-6m/-2m)

Lisätiedot

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 1948 Heiskanen Veijo Pohjois-Pohjanmaan piiri alle 70 2 1881 Lindberg Kari Keski-Suomen piiri alle 70 3 1786 Neuvonen Mikko Etelä-Savon piiri alle 70 4 1374 Myyry Pertti

Lisätiedot

Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18, Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17, Raahe 3 Lilli Korhonen LepU 17,25

Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18, Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17, Raahe 3 Lilli Korhonen LepU 17,25 Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18,89 15.5.2013 Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17,36 25.5.2013 Raahe 3 Lilli Korhonen LepU 17,25 25.5.2013 Raahe 4 Paula Kaivoselkä Varkaus 16,90 7.5.2013

Lisätiedot

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV KH)

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV KH) KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV 29.10.2014 KH) MIEHET 100 M 10,54 JARI HAVERINEN KAJKI 1994 200 M 21,46 MATTI RUSANEN KUKI 1980 400 M 46,65 MATTI RUSANEN KUKI 1983 800 M 1.49,38 ESKO HUTTU

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

2016-01-16 Salo - B19 - Kulo Lopputulos 14 pöytää, 28 paria. Jakomäärä: 36. Keski: 468.

2016-01-16 Salo - B19 - Kulo Lopputulos 14 pöytää, 28 paria. Jakomäärä: 36. Keski: 468. Sija Pari Pisteet % Nimi J-ID Kerho 1 28 559 59,7 Kari Koivisto - Paavo Isotalo 1428 1628 B-19 2 32 539 57,6 Marjatta Nordlund - Salme Amberla 1351 1872 Turun Bk 3 25 536 57,3 Kati Sandström - Timo Mäkelä

Lisätiedot

Hirvenjuoksun ISM-kisa

Hirvenjuoksun ISM-kisa Hirvenjuoksun ISM-kisa Juuka, 04.07.2015 Yksilökilpailut Kävelijät Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Piiri Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 164 PS 548 (+9m/+3m/+8m/+6m)

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 * VOIN PELATA PÄIVISIN VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 14.2.2016 LOHKO 2 LOHKO 2

ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 * VOIN PELATA PÄIVISIN VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 14.2.2016 LOHKO 2 LOHKO 2 ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 25 0500-425200 * ANNA MAIJA MÄKELÄ 3310 050-3552550 / heidi.johansson@patrol.fi HEIDI JOHANSSON 3199 040-5900 557 * SELENE MARCKW ORT 3193 0 0 050-4129867

Lisätiedot

Hekan alueyhtiöiden kevään 2013 ylimääräisissä yhtiökokouksissa valittavat hallitusjäsenet, varajäsenet ja tilintarkastajat

Hekan alueyhtiöiden kevään 2013 ylimääräisissä yhtiökokouksissa valittavat hallitusjäsenet, varajäsenet ja tilintarkastajat Hekan alueyhtiöiden kevään 2013 ylimääräisissä yhtiökokouksissa valittavat hallitusjäsenet, varajäsenet ja tilintarkastajat Heka-Haaga Oy Hallituksen puheenjohtaja Kari Olamo B Hallituksen jäsen Ari Järvinen

Lisätiedot

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013 Kinkkupuulaaki 2016 Kinkkupuulaaki 2015 1. 0 1. Esa Luoma 88 2. 0 2. Kimmo Saarinen 84 3. 0 3. Hannu Haimi 80 4. 0 4. Petri Federley 79 5. 0 5. Pekka Pärssinen 78 6. 0 6. Päivi Jokinen 77 7. 0 Reetta Tuomainen

Lisätiedot

SM-kilpailut Putoavat taulut 25. 26.1.2014 Kangasala

SM-kilpailut Putoavat taulut 25. 26.1.2014 Kangasala Yleinen 1. Saviahde Vesa PHA 2. Hyvärinen Niklas RS 3. Heikkilä Sami K-64 3. Holmberg Krister RS 5. Heikkilä Tomi-Pekka K-64 6. Jetsonen Markku KAMS 7. Koskela Tarmo BSPA 8. Holmberg Henrik RS 9. Suoknuuti

Lisätiedot

Henkilökohtaiset SM-mitalit ajanjaksolla 1921 2010 (mukana myös joukkuemitalit)

Henkilökohtaiset SM-mitalit ajanjaksolla 1921 2010 (mukana myös joukkuemitalit) Henkilökohtaiset SM-mitalit ajanjaksolla 1921 2010 (mukana myös joukkuemitalit) Nimi Kulta Hopea Pronssi Yhteensä Aila Virkberg 15 17 9 41 Teija Virkberg 21 7 8 36 Petri Keskitalo 25 4 3 32 Arto Peltoniemi

Lisätiedot