SKYSTREAM KAUKONÄYTÖN JA OHJELMISTON KÄYTTÖOPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SKYSTREAM KAUKONÄYTÖN JA OHJELMISTON KÄYTTÖOPAS"

Transkriptio

1 SKYSTREAM KAUKONÄYTÖN JA OHJELMISTON KÄYTTÖOPAS REPS Renewable Energy Production Solutions Bockholm, FIN Houtskär

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Langattoman näyttölaitteen käyttö Ohjaimet Käyttö Langaton näyttölaite Kontrastin säätö Akku ja verkkovirta USB-muunnin SkyStream DataLoggerin käyttö Käyttääksesi DataLogger:ia: BASIC DATA-näyttö (Perustiedot) Välilehdet GRAPH (Kuvaaja) DETAILED DATA (Yksityiskohtaiset tiedot) DATA LOGGING (Tietojen kerääminen) TURBINE SETUP (Turbiinin asetukset) FIRMWARE UPDATES (Firmware-päivitykset) INSTALLER (Asetukset) SkyStream DataLogger:in asennusopas USB-ajurien asentaminen SkyStream DataLogger:in asentaminen

3 SkyStream Langattoman näyttölaitteen käyttö Wireless Remote Display on langaton näyttölaite joka tarjoaa kaksisuuntaisen langattoman yhteyden SkyStream 3.7:ään. Sillä voi vastaanottaa ja näyttää turbiinin tietoja ja sillä voi myös lähettää komentoja ja uusia käyttöasetuksia. Siksi se on arvokas diagnostiikkatyökalu, joka antaa mahdollisuuden SkyStreamin valvontaan ja vianetsintään poistamatta sitä tornista, ja tämä ilman ylimääräisiä kaapeleita Ohjaimet Näyttölaitteen käyttö on helppoa ja luontevaa. LCD-näyttö esittää tekstiä ja lukutietoja, valodiodi näyttää toimintatilan, ja seuraavat neljä näppäintä käytetään laitteen ohjaamiseen: Scroll Up Selaa ylöspäin Scroll Down Selaa alaspäin Enter Hyväksy Escape Poistu LCD-näytön kontrastia voi muuttaa säätämällä kuvassa näytettyä potentiometria (Contrast Adjustment). Käännä säätöruuvia vastapäivään nostaaksesi näytön kontrastia, ja myötäpäivään alentaaksesi näytön kontrastia. Valodiodi (Status Led) antaa nopean visuaalisen osoituksen laitteen yhteystilasta ja SkyStreamin sähköntuotannosta. Kirkas (valkoinen) valo ilmaisee radioyhteyden olevan kunnossa, mutta sähköntuotannon pysähtyneen. Vihreä valo ilmaisee radioyhteyden olevan kunnossa ja sähköntuotannon olevan käynnissä. Oranssi valo ilmaisee radioyhteyden SkyStreamiin olevan poikki. 3

4 1.2. Käyttö Kun näyttölaitteeseen kytketään virta, LCD-näyttö näyttää päävalikon kuten alla. Voit joutua odottamaan minuutin ennen kuin laite pystyy näyttämään reaaliaikaisia tietoja. Päävalikko Turb A tarkoittaa, että näytetyt tiedot tulevat turbiinista A. Tähti ( * ) ilmaisee toimivan radioyhteyden SkyStreamin ja näyttölaitteen välillä. Tähden sijasta näytössä voi olla pystysuora joukko pisteitä. Yksi ainut piste ilmaisee, ettei yhteyttä näyttölaitteen ja SkyStreamin välillä ole, kun taas kolme pistettä on vakaan yhteyden merkki. Waiting on turbiinin tilatieto. Yleisimpiin tilatietoihin kuuluu Normal, Waiting ja Running. Täydellisen listan tilatiedoista löydät kappaleen 1-3 lopussa. 863 W tarkoittaa, että SkyStream tuottaa tällä hetkellä 863 wattia. 75 F on SkyStreamin mittaama ulkolämpötila. Lämpötilan voi myös ilmaista celsiusasteina. Select Painamalla nuoli ylös tai nuoli alas voit valita ja näyttää toisen turbiinin tiedot. Sinun on ohjelmoitava laitteeseen toisten turbiinien sarjanumerot jos haluat käyttää tätä ominaisuutta. Tools Painamalla Enter-näppäintä saat esille työkaluvalikon (Tools Menu). Työkaluvalikko Työkaluvalikossa voit käyttää nuoli ylös- ja nuoli alas-näppäimiä siirtämään osoitinnuolta haluttuun valintaan, ja valita se painamalla Enter-näppäintä. Seuraavat kohdat kuvaavat kaikki mahdolliset valinnat. Huomaa: Kolme pistettä ( ) valinnan perässä (esimerkki: Serial Nums ) tarkoittaa, että tulosten näyttämistä saatat joutua odottamaan hieman kauemmin Enter-näppäimen painamisen jälkeen. SETUP: Valitsemalla Set up saat esille alla olevan asetusvalikon. 4

5 Asetusvalikko Seuraavaksi esitetään kaikki asetusvalikon toiminnot. Käytä nuoli ylös- ja nuoli alasnäppäimiä siirtämään osoitinnuolta haluttuun kohtaan ja paina sitten Enter-näppäintä. Channel (Kanava): Osoitinnuolen osoittaessa tätä asetusta, voit selata käytettävissä olevien kanavien läpi painamalla Enter-näppäintä. Huomaa, että kun valitset kanavanumeron, asetat kanavan sille turbiinille, joka oli päävalikossa valittuna. Tässä tapauksessa turbiini A. Jos sinulla on vain yksi turbiini tällä asetuksella ei ole merkitystä, turbiini löytää itse asetetun kanavan. Jos epäilet yhteydessä olevan häiriöitä, kokeile valita toinen kanava. Units (Mittausyksiköt): Osoitinnuolen osoittaessa tätä asetusta, voit Enter-näppäimellä valita joko Imperial (pituudet ilmaistaan jalkoina ja lämpötilat Fahrenheitasteina) tai Metric (pituudet ilmaistaan metreinä ja lämpötilat Celsiusasteina). Paina Escape-näppäintä vahvistaaksesi valintasi. Elev (Korkeus): Osoitinnuolen osoittaessa tätä asetusta, saat esille alla olevan korkeusasetusvalikon painamalla Enter-näppäintä. Käytä nuoli ylös- ja nuoli alas-näppäimiä muuttaaksesi korkeusasetusta. Korkeus muuttuu 20 m (100 ft) aina näppäintä painaessasi. Kun olet asettanut oikean korkeuden, hyväksy asetus painamalla Enter-näppäintä, tai poistu valikosta ja palaa päävalikkoon tallentamatta asetusta painamalla Escape-näppäintä. Kun uusi korkeusasetus on lähetetty SkyStreamille, näyttöön ilmestyy Action Complete ja näyttö palaa päävalikkoon. Jos korkeusasetuksen lähettäminen epäonnistui, alla oleva valikko näytetään: 5

6 Valitse Esc poistuaksesi, Retry yrittääksesi asettaa korkeutta uudestaan, tai Skip hypätäksesi tämän asetuksen yli. Muuttaessasi korkeusasetusta voit huomata hetkellisen muutoksen turbiinin pyörimisnopeudessa. Yritä asettaa korkeusasetusta vastaamaan SkyStreamin asennuskorkeutta merenpinnasta 150 metrin tarkkuudella. SERIAL NUM: Jos yhtään turbiinia ei ole asetettu näyttölaitteeseen, näyttöön ilmestyy teksti Add Turbine kun valitset kohdan Serial Num. Painamalla Enter-näppäintä saat esille sarjanumeron asetusvalikon seuraavasti: Käytä nuoli oikealle- ja nuoli vasemmalle-näppäimiä siirtääksesi osoitinnuolen näytetyn sarjanumeron yhden numeron alle, ja muuta numeron arvoa näppäimillä nuoli ylös ja nuoli alas. Kun olet asentanut sarjanumeron täsmäämään SkyStreamisi sarjanumeron, valitse ok, ja saat esille seuraavan näytön: Paina Escape-näppäintä jos haluat palata päävalikkoon, tai käytä nuoli ylös- ja nuoli alasnäppäimiä lisääksesi toisen turbiinin (Add Turbine), muuttaaksesi turbiinin sarjanumeroa (Edit), tai poistaaksesi turbiinin (Delete). Jos syötät laitteeseen enemmän kuin yhden turbiinin, voit valita toisen turbiinin sarjanumeron siirtämällä osoitinnuolta tekstin Select A kohdalle ja painamalla Enternäppäintä. 6

7 CONTROL: Valitsemalla työkaluvalikosta Control, saat esille seuraavan ohjausvalikon: Valitsemalla All stop pysäytät kaikki näyttölaitteeseen ohjelmoidut turbiinit ja saatat ne jarrutustilaan. Samoin käynnistät kaikki ohjelmoidut turbiinit valitsemalla All start. Kilowattituntien näyttö On mahdollista esittää tuotettu kokonaisteho (kilowattitunteina) näyttölaitteella. Radioyhteyden turbiiniin ollessa kunnossa, paina samanaikaisesti päävalikossa nuoli vasemmalle- ja nuoli alas-näppäimiä kahteen kertaan, esimerkiksi molemmilla peukaloillasi. Painettuasi näppäimet ensimmäisen kerran näyttöön ilmestyy joukko numerotietoja, ja painettuasi näppäimet toisen kerran näyttöön ilmestyy seuraava teksti: Ylläolevassa kuvassa: Status -tekstin jälkeen näytetään turbiinin tilatieto. xxx W näyttää SkyStreamin hetkellisen tuotetun tehon. x kwh näyttää SkyStreamin tuotetun kokonaistehon. SkyStreamin tilatiedot Tässä saat lyhyen listauksen päävalikon mahdollisista tilatiedoista. Running Turbiini on toiminnassa ja tuottaa sähköä. Normal Ilmaisee normaalia toimintaa, ei havaittuja vikoja. Waiting Turbiini odottaa sisäisen kellonsa määräajan umpeutumista ennen kuin se käynnistyy uudelleen. Waiting näytetään noin 5 minuutin ajan SkyStreamin käynnistämisestä. 7

8 Disabled Turbiini on pysähtynyt mutta on yhä sähköistetty. Jos valitset ohjausvalikosta All stop, laitteen tilatietona näkyy Disabled. High Temp Turbiini on havainnut korkean lämpötilan, mutta ei kuitenkaan liian korkean lämpötilan toiminnan jatkamista varten. Temp Shutdown Turbiini on pysähtynyt johtuen liian korkeasta lämpötilasta. Restart err Turbiini käynnistyi väärällä tavalla. Langattoman näytön palauttamismenetelmä Langattomassa näytössä on ohjelmallinen palauttamismenetelmä joka lataa näyttölaitteen ohjelman uudelleen sen lukkiutuessa. Suorita tarvittaessa palauttamismenetelmä seuraavasti: Poista näyttölaitteen akku. Kytke irti ulkoinen virtalähde. Pidä Escape-näppäin alaspainettuna samalla kuin kytket ulkoisen virtalähteen uudelleen. Päästä Escape-näppäin. Langaton näyttö jatkaa toimintansa päävalikosta Langaton näyttölaite Kontrastin säätö Langattoman näyttölaitteen näytön kontrastia voi säätää käyttäen Contrast Adjustment - säätöruuvia. Katso lisää kohdasta 1.2 Ohjaimet. Käännä säätöruuvia vastapäivään nostaaksesi näytön kontrastia, ja myötäpäivään alentaaksesi näytön kontrastia Akku ja verkkovirta Langaton näyttölaite saa virtansa joko uudelleenladattavasta akusta tai ACverkkovirtalähteestä. Täysin ladattu akku pitää näyttölaiteen toiminnassa noin 6-24 tuntia. Koska näyttölaitteessa ei ole virtakytkintä, suosittelemme että käytät näyttölaitetta ulkoisella virtalähteellä. Asentaaksesi akun, poista näyttölaitteen takapuolella olevan luukun napsauttamalla se irti. Voit varovasti käyttää luukun kolossa pientä ruuvimeisseliä irrottaaksesi luukun. Katso kuvasta miten akku kytketään. 8

9 1.4. USB-muunnin USB-muuntimen (näkyy kuvassa) avulla voit tuoda SkyStreamin suoritustiedot tietokoneeseen järjestelmän valvontaa, tietojen tutkintaa ja vianetsintää varten. USB-muuntimeen sisältyy USB-muunnin ja USB-kaapeli jolla kytket muuntimen tietokoneen USB-porttiin. Sinun on lisäksi hankittava Cat 5 Ethernet lähiverkkokaapelin, jolla USB-muunnin kytketään langattomaan näyttölaiteeseen. 9

10 2. SkyStream DataLoggerin käyttö Vihje: Sinun on asennettava SkyStream DataLogger-ohjelma ennen kuin voit kerätä tietoja USB-muuntimen avulla Käyttääksesi DataLogger:ia: Kytke langaton näyttölaite päälle (akun tai virtalähteen avulla) Kytke USB-muunnin langattomaan näyttölaitteeseen Ethernet lähiverkkokaapelin avulla. Kytke sitten USB-muunnin tietokoneeseesi. Käynnistä SkyStream DataLogger-ohjelma. Vieressä kuvattu DataLoggerin päänäyttö pitäisi ilmestyä tietokoneen näytölle. Kaikki päänäytön ilmaisimet ja valinnat on kuvattu tarkemmin alhaalla BASIC DATA-näyttö (Perustiedot) BASIC DATA-näytön löydät DataLoggerin päänäytön vasemmasta yläkulmasta. Running Palaa vihreänä kun SkyStream on toiminnassa. Power Out Näyttää SkyStreamin hetkellisen tuotetun tehon wateissa. RPM Näyttää SkyStreamin roottorilapojen pyörimisnopeutta kierroksina minuutissa. Grid Voltage Näyttää SkyStreamin mittaamaa sähköverkon jännitettä voltteina. Watt-hours Näyttää SkyStreamin tuotetun kokonaistehon wattitunteina. Esimerkki: Jos SkyStream tuottaa 800 wattia yhden tunnin aikana, tässä lukee 800 wattituntia. 10

11 LAST UPDATE (Viimeisin päivitys) tekstiruutu päänäytön vasemmassa alakulmassa: Näyttää langattoman näyttölaitteen ja SkyStreamin väliseen yhteyteen kuluva aika. Lyhyt aika (0,2 0,3 sekuntia) ilmaisee vakaata yhteyttä. 11

12 2.3. Välilehdet DataLogger-ohjelmassa on kuusi välilehteä: Graph, Detailed Data, Data Logging, Turbine Setup, Firmware Updates ja Installer. Kaikki välilehdet on käsitelty tässä erikseen GRAPH (Kuvaaja) Alla olevan kuvan saat valitsemalla Graph -välilehden. Siinä näet tietoja tuotetusta tehosta ja pyörimisnopeudesta DETAILED DATA (Yksityiskohtaiset tiedot) Alla olevan kuvan saat valitsemalla Detailed Data -välilehden. Useimmat sen näyttämistä tiedoista on tavalliselle käyttäjälle melko turhia, mutta ne on otettu mukaan koska ne voi olla avuksi vianetsinnässä tai virheiden korjaamisessa. 12

13 DATA LOGGING (Tietojen kerääminen) Data Logging-näytön saat valitsemalla Data Logging -välilehden. Tietojen kerääminen Aloittaaksesi tietojen keräämisen: Aseta langaton näyttölaite passiiviseen tilaan. Valitse päävalikosta Device Settings > Wireless Settings > Mode > Passive. Valitse päänäytössä Data Logging -välilehti. Valitse tai luo kansio johon kerätyt tiedot tallennetaan klikkaamalla kansiokuvaketta Folder for log files -kentän vieressä. Kun tietoja kerääntyy, DataLogger tallentaa ne tähän kansioon. Voi olla kätevintä luoda tämä kansio työpöydällesi. Syötä näyteväli sekunteina tekstikenttään Write to file every (sec). Jos syötät tähän kenttään 0, tiedot kirjoitetaan tiedostoon aina kun ne saapuvat SkyStreamista, mahdollisesti useita kertoja sekunnissa. Luo kenttään File format string tiedoston nimi. Tiedoston nimi ja sen muotoilu ohjaa tiedoston koon ja miten usein uusia tiedostoja luodaan aiemmin luotuun kansioon. Katso kohta Tiedostonnimien luominen alempana. Valitse Start auto logging aloittaaksesi tietojen keräämisen. Päättääksesi tietojen keräämisen: 13

14 Paina Data Logging -välilehdellä olevaa ovaalia Start auto logging -nappia toisen kerran päättääksesi tietojen keräämisen. Napin vihreä valo sammuu. Tiedostonnimien luominen Uusi tiedosto luodaan ja vanha tiedosto siirretään Data Logging -välilehdellä valittuun kansioon. Uusia tiedostoja luodaan tietyin aikavälein riippuen tiedostonnimen erikoismerkeistä. Tässä on listattu mahdolliset aikaväliin liittyvät erikoismerkit: %Y = vuosi, %H = tunti, %m = kuukausi, %M = minuutti, %d = päivä Esimerkiksi, jos asetat tiedoston nimeksi SkyStream%H, uusi tiedosto luodaan tunnin välein, sillä pienin aikaväliä määräävä erikoismerkki on %H yksi tunti. Ajat perustuu DataLogger-ohjelmaa pyörittävän tietokoneen kelloon. Huomioi myös että tässä esimerkissä luodaan vain 24 tiedostoa, sillä ensimmäiseen tiedostoon lisätään tietoa seuraavana päivänä samaan aikaan. Tästä syystä on suositeltavaa laittaa tiedostonnimiin mukaan myös vuotta, kuukautta ja päivämäärää kuvaavat erikoismerkit. Tiedoston kokoa ei rajoiteta. Jos valitset tiedoston luomisen aikaväliksi yksi vuosi, ja näyteväliksi yksi sekunti, tulet siten saamaan todella ison tiedoston. Kerätyt tiedot tallennetaan pilkulla erotettuina ja ne voi helposti tuoda taulukkolaskentaohjelmaan, kuten esim. Exceliin, analyysiä varten TURBINE SETUP (Turbiinin asetukset) Tätä välilehteä käytetään akkuja lataavissa järjestelmissä ja siksi emme käsittele sitä tässä käyttöoppaassa FIRMWARE UPDATES (Firmware-päivitykset) Firmware updates -välilehteä käytetään invertterin, radioyhteyden, akkuanturin, tai langattoman näytön ohjelmien päivittämiseen. Jos sinun täytyy päivittä jokin näistä ohjelmista, saat päivityksen mukana tarvittavat tiedot sen suorittamiseen INSTALLER (Asetukset) Tätä välilehteä käytetään akkuja lataavissa järjestelmissä ja siksi emme käsittele sitä tässä käyttöoppaassa. 14

15 3. SkyStream DataLogger:in asennusopas 3.1. USB-ajurien asentaminen 1. Kytke USB-muunnin tietokoneen USB-porttiin käyttäen sen mukana toimitettua mustaa USB-kaapelia. 2. Aseta SkyStream Datalogger and USB Converter -CD-levy tietokoneesi CDasemaan. Tietokoneessa on oltava käyttöjärjestelmänä joko Windows 2000 tai Windows XP. Tiedostosta Quick Start Guide löydät englanniksi lisätietoja SkyStream DataLogger-ohjelman ja USB-muuntimen asentamisesta. Asennus jatkuu: 3. Valitse No, not this time Hardware Wizardin ensimmäisessä näytössä. 15

16 4. Valitse Install from a list or specific location. 5. Ajurit löytyvät CD-levyn Drivers -kansiosta. Jos valitset Search removable media Windowsin pitäisi löytää ajurit. 6. Klikkaa Continue Anyway. 16

17 7. Sinua pyydetään asentamaan toistakin ajuria. Toista kohdat SkyStream DataLogger:in asentaminen 1. Suorita CD-levyllä olevaa ohjelmaa setup.exe 2. Valitse kansio johon haluat asentaa ohjelmiston. Näet asennuksen aikana seuraavat näytöt: 3. Muuta tarvittaessa kansiota. Klikkaa Next. 17

18 4. Hyväksy lisenssisopimus valitsemalla Accept 5. Tarkista että versiotiedot on oikein. 6. Tässä sinun ei tarvitse tehdä mitään. 7. Klikkaa Finish. 18

19 8. Kun ohjelma on asennettu, voit käynnistää SkyStream Data Logger:in valitsemalla Start > Program Files > Southwest Windpower > SkyStream Data Logger. 19

KL Support Oy Nuijamiestentie 3 B 00400 HELSINKI (09) 580 3880 www.kl-support.fi BRAILLIANT KÄYTTÖOHJE

KL Support Oy Nuijamiestentie 3 B 00400 HELSINKI (09) 580 3880 www.kl-support.fi BRAILLIANT KÄYTTÖOHJE KL Support Oy Nuijamiestentie 3 B 00400 HELSINKI (09) 580 3880 www.kl-support.fi BRAILLIANT KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOA BRAILLIANTISTA....2 2. LAITTEEN KUVAUS 2 2.1 Brailliantin ulkomuoto...2

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SAMSUNG SYNCMASTER 943N HOPEA http://fi.yourpdfguides.com/dref/2597642

Käyttöoppaasi. SAMSUNG SYNCMASTER 943N HOPEA http://fi.yourpdfguides.com/dref/2597642 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle SAMSUNG SYNCMASTER 943N HOPEA. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Rekisteröi itsellesi Acer ID ja pääset nauttimaan hienoista eduista

Rekisteröi itsellesi Acer ID ja pääset nauttimaan hienoista eduista Käyttöohjekirja 2-2014. Kaikki oikeudet pidätetään. Aspire V 17 Nitro Kattaa: Aspire VN7-791 Tämä versio: 07/2014 Rekisteröi itsellesi Acer ID ja pääset nauttimaan hienoista eduista Avaa Acer-portaali

Lisätiedot

Tee verkkobootti yllä olevan ohjeen mukaan valitsemalla F12:Network.

Tee verkkobootti yllä olevan ohjeen mukaan valitsemalla F12:Network. ICT1TN002 1/18 Työasemat ja tietoverkot Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 2 ICT1TN002 Windows 7 asennusharjoitus 2.1 Labran käyttö Tässä harjoituksessa asennetaan Windows 7 käyttöjärjestelmä Pasilan labroissa

Lisätiedot

BL-NET. Bootloader. Käyttö Winsol Memory Manager TA-Designer. Versio 2.19-1 FI

BL-NET. Bootloader. Käyttö Winsol Memory Manager TA-Designer. Versio 2.19-1 FI BL-NET Versio 2.19-1 FI Bootloader Käyttö Winsol Memory Manager TA-Designer fi Sisällysluettelo Laitteisto/Yleistä... 4 Jännitteensyöttö... 4 DL-väylä... 4 CAN-väylä ja infrapunaliitäntä IR-CAN... 5 USB...

Lisätiedot

CELOTRON EAGLE DVR TALLENTIMET

CELOTRON EAGLE DVR TALLENTIMET KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE CELOTRON EAGLE DVR TALLENTIMET (TÄMÄ OHJE KATTAA KAIKKI MALLIT: 4 32 KANAVAA) OEM MANUFACTURED FOR CELOTRON OY FINLAND Versio1.0 1.5.2010 - 2 - VAROITUS! ÄLÄ AUKAISE JÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

1 Esittely. Tässä USB PC-kamerassa on monia ainutlaatuisia ominaisuuksia:

1 Esittely. Tässä USB PC-kamerassa on monia ainutlaatuisia ominaisuuksia: 1 Esittely Upeita kuvia ja loistavia värejä. Niitä sinulle tarjoaa Philips USB PC-kamera. Unohda sieppauskortit ja erilliset virtalähteet. Et tarvitse niitä. Kamera saa virtansa suoraan USB-kaapelin välityksellä

Lisätiedot

Käyttö-Opas. Reaaliaikainen DVR 4, 8, 16 Kanavaiset Mallit. Stand Alone Digitaalinen Video Tallennin

Käyttö-Opas. Reaaliaikainen DVR 4, 8, 16 Kanavaiset Mallit. Stand Alone Digitaalinen Video Tallennin Stand Alone Digitaalinen Video Tallennin Reaaliaikainen DVR 4, 8, 16 Kanavaiset Mallit Käyttö-Opas HKSQ3_V2.08-o199 Muotoilu ja ominaisuudet saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. 1 FCC Lausunto

Lisätiedot

MITSUBISHI ELECTRIC GOT1000 - OPEROINTIPANEELISARJAN KÄYTTÖOHJE ENSIKÄYTTÄJILLE

MITSUBISHI ELECTRIC GOT1000 - OPEROINTIPANEELISARJAN KÄYTTÖOHJE ENSIKÄYTTÄJILLE MITSUBISHI ELECTRIC GOT1000 - OPEROINTIPANEELISARJAN KÄYTTÖOHJE ENSIKÄYTTÄJILLE SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 TESTILAITTEISTO JA OHJELMISTO... 4 3 OPEROINTIPANEELIN KÄYTTÖÖNOTTO... 5 3.1 Projektin luonti

Lisätiedot

WCM-control. Versio 4.0. Käyttäjän opas

WCM-control. Versio 4.0. Käyttäjän opas WCM-control Versio 4.0 Käyttäjän opas Sisältö 1. Johdanto..............................................................3 2. Osat...................................................................3 2.1

Lisätiedot

Drift HD170 Käyttöohje

Drift HD170 Käyttöohje Drift HD170 Käyttöohje Hyvä asiakas! Kiitos kun ostit Drift HD170:n. Täällä Drift Innovationissa me jaamme intohimosi extremeurheilulajeihin ja rakastamme sitä lisäjännitystä, jonka kokemuksien kuvaaminen

Lisätiedot

Langaton sähkönkulutusmittari. Tuotenro 36-5041 Malli efergy e 2 -IR

Langaton sähkönkulutusmittari. Tuotenro 36-5041 Malli efergy e 2 -IR FI Langaton sähkönkulutusmittari Tuotenro 36-5041 Malli efergy e 2 -IR Sisällysluettelo 1. Yleistä... 4 2. Turvallisuus... 5 3. Pakkauksen sisältö... 6 4. Painikkeet ja toiminnot... 7 5. Asennus... 8

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS RJ-4030 RJ-4030 RJ-4040

KÄYTTÖOPAS RJ-4030 RJ-4030 RJ-4040 KÄYTTÖOPAS RJ-4030 RJ-4040 RJ-4030 RJ-4040 Lue tämä Käyttöopas ennen tämän tulostimen käyttämistä. Suosittelemme, että säilytät tätä opasta paikassa, josta saat sen nopeasti käsiisi tarvittaessa. Versio

Lisätiedot

MDS100. Molekulaarisen testijärjestelmän käyttöopas

MDS100. Molekulaarisen testijärjestelmän käyttöopas MDS100 FI Molekulaarisen testijärjestelmän käyttöopas 3 Julkaisupäivämäärä: 2011-11 Molekulaarisen testijärjestelmän käyttöopas MDS100 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...1 Oppaan käyttäminen...3 Käyttötarkoitus...

Lisätiedot

Presario Mobile Internet PC Asennuksen jälkeen -opas 1200-sarja

Presario Mobile Internet PC Asennuksen jälkeen -opas 1200-sarja www.compaq.com Presario Mobile Internet PC Asennuksen jälkeen -opas 1200-sarja www.compaq.com 183210-352 2001 Compaq Computer Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Painettu Yhdysvalloissa, Brasiliassa,

Lisätiedot

Langaton sähkönkulutusmittari. Tuotenro 36-4500 Malli efergy e 2

Langaton sähkönkulutusmittari. Tuotenro 36-4500 Malli efergy e 2 FI Langaton sähkönkulutusmittari Tuotenro 36-4500 Malli efergy e 2 Ota huomioon Muut samalla taajuudella toimivat langattomat laitteet voivat heikentää kantamaa. Lähettimen ja vastaanottimen väliset esteet

Lisätiedot

SÄHKÖISKUN VAARA. ÄLÄ AVAA.

SÄHKÖISKUN VAARA. ÄLÄ AVAA. 1 VAROITUS SÄHKÖISKUN VAARA. ÄLÄ AVAA.! VAROITUS! VÄLTTYÄKSESI SÄHKÖISKULTA, ÄLÄ AVAA LAITTEEN KOTELOA (TAI TAKAOSAA). laitteen SISÄLLÄ EI OLE SELLAISIA OSIA JOTA KÄYTTÄJÄ VOISI HUOLTAA. TOIMITA LAITE

Lisätiedot

Nokeval. DPR990 Omavalvontayksikkö Käyttöohje

Nokeval. DPR990 Omavalvontayksikkö Käyttöohje Nokeval DPR990 Omavalvontayksikkö Käyttöohje 2 Sisällys Sisällys...2 Johdanto...3 Etupaneeli...4 Takapaneeli...5 Varusteet ja tarvikkeet...6 Asennuspaikka...7 Asentaminen...8 PromoLog-ohjelman version

Lisätiedot

Langattomalla tai kiinteällä yhteydellä varustettu IP -Valvontakamera. Käyttöohje

Langattomalla tai kiinteällä yhteydellä varustettu IP -Valvontakamera. Käyttöohje Langattomalla tai kiinteällä yhteydellä varustettu IP -Valvontakamera SÄÄNKESTÄVÄ Käyttöohje APM-J2033 SISÄLLYS 1 TERVETULOA KÄYTTÄJÄKSI... 3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 OMINAISUUDET... 3 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Vaiheittaiset päivitysohjeet Windows 8:aan LUOTTAMUKSELLINEN 1/53

Vaiheittaiset päivitysohjeet Windows 8:aan LUOTTAMUKSELLINEN 1/53 Vaiheittaiset päivitysohjeet Windows 8:aan LUOTTAMUKSELLINEN 1/53 Sisältö 1. 1. Windows 8:n asetusprosessi 2. Järjestelmävaatimukset 3. Valmistelut 2. 3. 4. 5. 6. 1. Mukauta 2. Langaton 3. Mukautetut asetukset

Lisätiedot

sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Köln Germany info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com

sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Köln Germany info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com Käyttöohje sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Köln Germany info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com Maahantuoja: Lumenor Oy, Ristipellontie 10, 00390 Helsinki puh.0400-816 177 Sonoro Help: 0400-816

Lisätiedot

Point of View Mobii 5045- Android 4.2 Mobile Phone. Yleistä huomioitavaa... 2 Vastuun vapautus... 2 Pakkauksen sisältö... 2

Point of View Mobii 5045- Android 4.2 Mobile Phone. Yleistä huomioitavaa... 2 Vastuun vapautus... 2 Pakkauksen sisältö... 2 Point of View Mobii 5045- Android 4.2 Mobile Phone English Sisällysluettelo Yleistä huomioitavaa... 2 Vastuun vapautus... 2 Pakkauksen sisältö... 2 1.0 Laitteen perusominaisuudet... 3 1.1 Painikkeet ja

Lisätiedot

Langaton IP-kamera. Tuotenumero 36-3379 Malli RC8020 18-2115 RC8020-UK. www.clasohlson.com SUOMI. Ver. 200805

Langaton IP-kamera. Tuotenumero 36-3379 Malli RC8020 18-2115 RC8020-UK. www.clasohlson.com SUOMI. Ver. 200805 Langaton IP-kamera Tuotenumero 36-3379 Malli RC8020 18-2115 RC8020-UK Ver. 200805 www.clasohlson.com 2 Langaton IP-kamera Tuotenumero 36-3379 Malli RC8020 18-2115 RC8020-UK Lue käyttöohjeet ennen tuotteen

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS Aalto Control 3.4 Asennus- ja käyttöopas SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Peruskäsitteet... 3 2. AALTO CONTROL -JÄRJESTELMÄN ASENTAMINEN... 4 3. VALAISIMIEN LISÄÄMINEN... 5 4.

Lisätiedot

Sisällysluettelo Esipuhe... 2 Toimintojen esittely... 2 Huomattavaa... 2 Toimintonäppäimet... 2 LCD-näyttö... 2 Perustoiminnot...

Sisällysluettelo Esipuhe... 2 Toimintojen esittely... 2 Huomattavaa... 2 Toimintonäppäimet... 2 LCD-näyttö... 2 Perustoiminnot... Sisällysluettelo Esipuhe... 2 Toimintojen esittely... 2 Huomattavaa... 2 Toimintonäppäimet... 2 LCD-näyttö... 2 Perustoiminnot... 3 Soittimen virta päälle/pois... 3 Valikkoihin pääsy... 3 Eri toimintotiloihin

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Versio: 1.0 FIN 12-2006. 1PRO DVB-T USB Digi-TV ja Radioviritin Malli: UT 808

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Versio: 1.0 FIN 12-2006. 1PRO DVB-T USB Digi-TV ja Radioviritin Malli: UT 808 KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Versio: 1.0 FIN 12-2006 1PRO DVB-T USB Digi-TV ja Radioviritin Malli: UT 808 TÄRKEÄÄ!! Paras tapa virittää kanavat ensimmäisellä kerralla ja käyttää laitetta sisätiloissa on kytkeä

Lisätiedot

POLAR CS600X. Käyttöohje

POLAR CS600X. Käyttöohje POLAR CS600X Käyttöohje SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 5 2. PYÖRÄILYTIETOKONEEN OSAT... 6 Lisätarvikkeet... 6 3. KÄYTÖN ALOITTAMINEN... 8 Rengaskoon mittaaminen... 8 Perusasetukset... 9 Valikkorakenne... 10 Polar

Lisätiedot

FE-210/X-775. Käyttöohje. Pikaopas Aloita kameran käyttö oikein alusta alkaen. DIGITAALIKAMERA. Painiketoiminnot.

FE-210/X-775. Käyttöohje. Pikaopas Aloita kameran käyttö oikein alusta alkaen. DIGITAALIKAMERA. Painiketoiminnot. DIGITAALIKAMERA FE-210/X-775 Käyttöohje FI Pikaopas Aloita kameran käyttö oikein alusta alkaen. Painiketoiminnot Valikoiden käyttö Kuvien tulostaminen OLYMPUS Master -ohjelmiston käyttö Opi tuntemaan kamerasi

Lisätiedot

Käyttöohje Pikaopas Painiketoiminnot Valikoiden käyttö Kuvien tulostaminen OLYMPUS Master -ohjelmiston käyttö Opi tuntemaan kamerasi paremmin Muuta

Käyttöohje Pikaopas Painiketoiminnot Valikoiden käyttö Kuvien tulostaminen OLYMPUS Master -ohjelmiston käyttö Opi tuntemaan kamerasi paremmin Muuta DIGITAALIKAMERA FE-170/X-760 FI Käyttöohje Pikaopas Aloita kameran käyttö oikein alusta alkaen. Painiketoiminnot Valikoiden käyttö Kuvien tulostaminen OLYMPUS Master -ohjelmiston käyttö Opi tuntemaan kamerasi

Lisätiedot

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Käyttöopas Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internet-radio www.pinell.no Sisällysluettelo Turvallisuus 3 FCC-määräyksiä koskevia tietoja 4 Pakkauksen sisältö 5 Internet-radion pikaohje 6 Mitä Internet-radion

Lisätiedot