SKYSTREAM KAUKONÄYTÖN JA OHJELMISTON KÄYTTÖOPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SKYSTREAM KAUKONÄYTÖN JA OHJELMISTON KÄYTTÖOPAS"

Transkriptio

1 SKYSTREAM KAUKONÄYTÖN JA OHJELMISTON KÄYTTÖOPAS REPS Renewable Energy Production Solutions Bockholm, FIN Houtskär

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Langattoman näyttölaitteen käyttö Ohjaimet Käyttö Langaton näyttölaite Kontrastin säätö Akku ja verkkovirta USB-muunnin SkyStream DataLoggerin käyttö Käyttääksesi DataLogger:ia: BASIC DATA-näyttö (Perustiedot) Välilehdet GRAPH (Kuvaaja) DETAILED DATA (Yksityiskohtaiset tiedot) DATA LOGGING (Tietojen kerääminen) TURBINE SETUP (Turbiinin asetukset) FIRMWARE UPDATES (Firmware-päivitykset) INSTALLER (Asetukset) SkyStream DataLogger:in asennusopas USB-ajurien asentaminen SkyStream DataLogger:in asentaminen

3 SkyStream Langattoman näyttölaitteen käyttö Wireless Remote Display on langaton näyttölaite joka tarjoaa kaksisuuntaisen langattoman yhteyden SkyStream 3.7:ään. Sillä voi vastaanottaa ja näyttää turbiinin tietoja ja sillä voi myös lähettää komentoja ja uusia käyttöasetuksia. Siksi se on arvokas diagnostiikkatyökalu, joka antaa mahdollisuuden SkyStreamin valvontaan ja vianetsintään poistamatta sitä tornista, ja tämä ilman ylimääräisiä kaapeleita Ohjaimet Näyttölaitteen käyttö on helppoa ja luontevaa. LCD-näyttö esittää tekstiä ja lukutietoja, valodiodi näyttää toimintatilan, ja seuraavat neljä näppäintä käytetään laitteen ohjaamiseen: Scroll Up Selaa ylöspäin Scroll Down Selaa alaspäin Enter Hyväksy Escape Poistu LCD-näytön kontrastia voi muuttaa säätämällä kuvassa näytettyä potentiometria (Contrast Adjustment). Käännä säätöruuvia vastapäivään nostaaksesi näytön kontrastia, ja myötäpäivään alentaaksesi näytön kontrastia. Valodiodi (Status Led) antaa nopean visuaalisen osoituksen laitteen yhteystilasta ja SkyStreamin sähköntuotannosta. Kirkas (valkoinen) valo ilmaisee radioyhteyden olevan kunnossa, mutta sähköntuotannon pysähtyneen. Vihreä valo ilmaisee radioyhteyden olevan kunnossa ja sähköntuotannon olevan käynnissä. Oranssi valo ilmaisee radioyhteyden SkyStreamiin olevan poikki. 3

4 1.2. Käyttö Kun näyttölaitteeseen kytketään virta, LCD-näyttö näyttää päävalikon kuten alla. Voit joutua odottamaan minuutin ennen kuin laite pystyy näyttämään reaaliaikaisia tietoja. Päävalikko Turb A tarkoittaa, että näytetyt tiedot tulevat turbiinista A. Tähti ( * ) ilmaisee toimivan radioyhteyden SkyStreamin ja näyttölaitteen välillä. Tähden sijasta näytössä voi olla pystysuora joukko pisteitä. Yksi ainut piste ilmaisee, ettei yhteyttä näyttölaitteen ja SkyStreamin välillä ole, kun taas kolme pistettä on vakaan yhteyden merkki. Waiting on turbiinin tilatieto. Yleisimpiin tilatietoihin kuuluu Normal, Waiting ja Running. Täydellisen listan tilatiedoista löydät kappaleen 1-3 lopussa. 863 W tarkoittaa, että SkyStream tuottaa tällä hetkellä 863 wattia. 75 F on SkyStreamin mittaama ulkolämpötila. Lämpötilan voi myös ilmaista celsiusasteina. Select Painamalla nuoli ylös tai nuoli alas voit valita ja näyttää toisen turbiinin tiedot. Sinun on ohjelmoitava laitteeseen toisten turbiinien sarjanumerot jos haluat käyttää tätä ominaisuutta. Tools Painamalla Enter-näppäintä saat esille työkaluvalikon (Tools Menu). Työkaluvalikko Työkaluvalikossa voit käyttää nuoli ylös- ja nuoli alas-näppäimiä siirtämään osoitinnuolta haluttuun valintaan, ja valita se painamalla Enter-näppäintä. Seuraavat kohdat kuvaavat kaikki mahdolliset valinnat. Huomaa: Kolme pistettä ( ) valinnan perässä (esimerkki: Serial Nums ) tarkoittaa, että tulosten näyttämistä saatat joutua odottamaan hieman kauemmin Enter-näppäimen painamisen jälkeen. SETUP: Valitsemalla Set up saat esille alla olevan asetusvalikon. 4

5 Asetusvalikko Seuraavaksi esitetään kaikki asetusvalikon toiminnot. Käytä nuoli ylös- ja nuoli alasnäppäimiä siirtämään osoitinnuolta haluttuun kohtaan ja paina sitten Enter-näppäintä. Channel (Kanava): Osoitinnuolen osoittaessa tätä asetusta, voit selata käytettävissä olevien kanavien läpi painamalla Enter-näppäintä. Huomaa, että kun valitset kanavanumeron, asetat kanavan sille turbiinille, joka oli päävalikossa valittuna. Tässä tapauksessa turbiini A. Jos sinulla on vain yksi turbiini tällä asetuksella ei ole merkitystä, turbiini löytää itse asetetun kanavan. Jos epäilet yhteydessä olevan häiriöitä, kokeile valita toinen kanava. Units (Mittausyksiköt): Osoitinnuolen osoittaessa tätä asetusta, voit Enter-näppäimellä valita joko Imperial (pituudet ilmaistaan jalkoina ja lämpötilat Fahrenheitasteina) tai Metric (pituudet ilmaistaan metreinä ja lämpötilat Celsiusasteina). Paina Escape-näppäintä vahvistaaksesi valintasi. Elev (Korkeus): Osoitinnuolen osoittaessa tätä asetusta, saat esille alla olevan korkeusasetusvalikon painamalla Enter-näppäintä. Käytä nuoli ylös- ja nuoli alas-näppäimiä muuttaaksesi korkeusasetusta. Korkeus muuttuu 20 m (100 ft) aina näppäintä painaessasi. Kun olet asettanut oikean korkeuden, hyväksy asetus painamalla Enter-näppäintä, tai poistu valikosta ja palaa päävalikkoon tallentamatta asetusta painamalla Escape-näppäintä. Kun uusi korkeusasetus on lähetetty SkyStreamille, näyttöön ilmestyy Action Complete ja näyttö palaa päävalikkoon. Jos korkeusasetuksen lähettäminen epäonnistui, alla oleva valikko näytetään: 5

6 Valitse Esc poistuaksesi, Retry yrittääksesi asettaa korkeutta uudestaan, tai Skip hypätäksesi tämän asetuksen yli. Muuttaessasi korkeusasetusta voit huomata hetkellisen muutoksen turbiinin pyörimisnopeudessa. Yritä asettaa korkeusasetusta vastaamaan SkyStreamin asennuskorkeutta merenpinnasta 150 metrin tarkkuudella. SERIAL NUM: Jos yhtään turbiinia ei ole asetettu näyttölaitteeseen, näyttöön ilmestyy teksti Add Turbine kun valitset kohdan Serial Num. Painamalla Enter-näppäintä saat esille sarjanumeron asetusvalikon seuraavasti: Käytä nuoli oikealle- ja nuoli vasemmalle-näppäimiä siirtääksesi osoitinnuolen näytetyn sarjanumeron yhden numeron alle, ja muuta numeron arvoa näppäimillä nuoli ylös ja nuoli alas. Kun olet asentanut sarjanumeron täsmäämään SkyStreamisi sarjanumeron, valitse ok, ja saat esille seuraavan näytön: Paina Escape-näppäintä jos haluat palata päävalikkoon, tai käytä nuoli ylös- ja nuoli alasnäppäimiä lisääksesi toisen turbiinin (Add Turbine), muuttaaksesi turbiinin sarjanumeroa (Edit), tai poistaaksesi turbiinin (Delete). Jos syötät laitteeseen enemmän kuin yhden turbiinin, voit valita toisen turbiinin sarjanumeron siirtämällä osoitinnuolta tekstin Select A kohdalle ja painamalla Enternäppäintä. 6

7 CONTROL: Valitsemalla työkaluvalikosta Control, saat esille seuraavan ohjausvalikon: Valitsemalla All stop pysäytät kaikki näyttölaitteeseen ohjelmoidut turbiinit ja saatat ne jarrutustilaan. Samoin käynnistät kaikki ohjelmoidut turbiinit valitsemalla All start. Kilowattituntien näyttö On mahdollista esittää tuotettu kokonaisteho (kilowattitunteina) näyttölaitteella. Radioyhteyden turbiiniin ollessa kunnossa, paina samanaikaisesti päävalikossa nuoli vasemmalle- ja nuoli alas-näppäimiä kahteen kertaan, esimerkiksi molemmilla peukaloillasi. Painettuasi näppäimet ensimmäisen kerran näyttöön ilmestyy joukko numerotietoja, ja painettuasi näppäimet toisen kerran näyttöön ilmestyy seuraava teksti: Ylläolevassa kuvassa: Status -tekstin jälkeen näytetään turbiinin tilatieto. xxx W näyttää SkyStreamin hetkellisen tuotetun tehon. x kwh näyttää SkyStreamin tuotetun kokonaistehon. SkyStreamin tilatiedot Tässä saat lyhyen listauksen päävalikon mahdollisista tilatiedoista. Running Turbiini on toiminnassa ja tuottaa sähköä. Normal Ilmaisee normaalia toimintaa, ei havaittuja vikoja. Waiting Turbiini odottaa sisäisen kellonsa määräajan umpeutumista ennen kuin se käynnistyy uudelleen. Waiting näytetään noin 5 minuutin ajan SkyStreamin käynnistämisestä. 7

8 Disabled Turbiini on pysähtynyt mutta on yhä sähköistetty. Jos valitset ohjausvalikosta All stop, laitteen tilatietona näkyy Disabled. High Temp Turbiini on havainnut korkean lämpötilan, mutta ei kuitenkaan liian korkean lämpötilan toiminnan jatkamista varten. Temp Shutdown Turbiini on pysähtynyt johtuen liian korkeasta lämpötilasta. Restart err Turbiini käynnistyi väärällä tavalla. Langattoman näytön palauttamismenetelmä Langattomassa näytössä on ohjelmallinen palauttamismenetelmä joka lataa näyttölaitteen ohjelman uudelleen sen lukkiutuessa. Suorita tarvittaessa palauttamismenetelmä seuraavasti: Poista näyttölaitteen akku. Kytke irti ulkoinen virtalähde. Pidä Escape-näppäin alaspainettuna samalla kuin kytket ulkoisen virtalähteen uudelleen. Päästä Escape-näppäin. Langaton näyttö jatkaa toimintansa päävalikosta Langaton näyttölaite Kontrastin säätö Langattoman näyttölaitteen näytön kontrastia voi säätää käyttäen Contrast Adjustment - säätöruuvia. Katso lisää kohdasta 1.2 Ohjaimet. Käännä säätöruuvia vastapäivään nostaaksesi näytön kontrastia, ja myötäpäivään alentaaksesi näytön kontrastia Akku ja verkkovirta Langaton näyttölaite saa virtansa joko uudelleenladattavasta akusta tai ACverkkovirtalähteestä. Täysin ladattu akku pitää näyttölaiteen toiminnassa noin 6-24 tuntia. Koska näyttölaitteessa ei ole virtakytkintä, suosittelemme että käytät näyttölaitetta ulkoisella virtalähteellä. Asentaaksesi akun, poista näyttölaitteen takapuolella olevan luukun napsauttamalla se irti. Voit varovasti käyttää luukun kolossa pientä ruuvimeisseliä irrottaaksesi luukun. Katso kuvasta miten akku kytketään. 8

9 1.4. USB-muunnin USB-muuntimen (näkyy kuvassa) avulla voit tuoda SkyStreamin suoritustiedot tietokoneeseen järjestelmän valvontaa, tietojen tutkintaa ja vianetsintää varten. USB-muuntimeen sisältyy USB-muunnin ja USB-kaapeli jolla kytket muuntimen tietokoneen USB-porttiin. Sinun on lisäksi hankittava Cat 5 Ethernet lähiverkkokaapelin, jolla USB-muunnin kytketään langattomaan näyttölaiteeseen. 9

10 2. SkyStream DataLoggerin käyttö Vihje: Sinun on asennettava SkyStream DataLogger-ohjelma ennen kuin voit kerätä tietoja USB-muuntimen avulla Käyttääksesi DataLogger:ia: Kytke langaton näyttölaite päälle (akun tai virtalähteen avulla) Kytke USB-muunnin langattomaan näyttölaitteeseen Ethernet lähiverkkokaapelin avulla. Kytke sitten USB-muunnin tietokoneeseesi. Käynnistä SkyStream DataLogger-ohjelma. Vieressä kuvattu DataLoggerin päänäyttö pitäisi ilmestyä tietokoneen näytölle. Kaikki päänäytön ilmaisimet ja valinnat on kuvattu tarkemmin alhaalla BASIC DATA-näyttö (Perustiedot) BASIC DATA-näytön löydät DataLoggerin päänäytön vasemmasta yläkulmasta. Running Palaa vihreänä kun SkyStream on toiminnassa. Power Out Näyttää SkyStreamin hetkellisen tuotetun tehon wateissa. RPM Näyttää SkyStreamin roottorilapojen pyörimisnopeutta kierroksina minuutissa. Grid Voltage Näyttää SkyStreamin mittaamaa sähköverkon jännitettä voltteina. Watt-hours Näyttää SkyStreamin tuotetun kokonaistehon wattitunteina. Esimerkki: Jos SkyStream tuottaa 800 wattia yhden tunnin aikana, tässä lukee 800 wattituntia. 10

11 LAST UPDATE (Viimeisin päivitys) tekstiruutu päänäytön vasemmassa alakulmassa: Näyttää langattoman näyttölaitteen ja SkyStreamin väliseen yhteyteen kuluva aika. Lyhyt aika (0,2 0,3 sekuntia) ilmaisee vakaata yhteyttä. 11

12 2.3. Välilehdet DataLogger-ohjelmassa on kuusi välilehteä: Graph, Detailed Data, Data Logging, Turbine Setup, Firmware Updates ja Installer. Kaikki välilehdet on käsitelty tässä erikseen GRAPH (Kuvaaja) Alla olevan kuvan saat valitsemalla Graph -välilehden. Siinä näet tietoja tuotetusta tehosta ja pyörimisnopeudesta DETAILED DATA (Yksityiskohtaiset tiedot) Alla olevan kuvan saat valitsemalla Detailed Data -välilehden. Useimmat sen näyttämistä tiedoista on tavalliselle käyttäjälle melko turhia, mutta ne on otettu mukaan koska ne voi olla avuksi vianetsinnässä tai virheiden korjaamisessa. 12

13 DATA LOGGING (Tietojen kerääminen) Data Logging-näytön saat valitsemalla Data Logging -välilehden. Tietojen kerääminen Aloittaaksesi tietojen keräämisen: Aseta langaton näyttölaite passiiviseen tilaan. Valitse päävalikosta Device Settings > Wireless Settings > Mode > Passive. Valitse päänäytössä Data Logging -välilehti. Valitse tai luo kansio johon kerätyt tiedot tallennetaan klikkaamalla kansiokuvaketta Folder for log files -kentän vieressä. Kun tietoja kerääntyy, DataLogger tallentaa ne tähän kansioon. Voi olla kätevintä luoda tämä kansio työpöydällesi. Syötä näyteväli sekunteina tekstikenttään Write to file every (sec). Jos syötät tähän kenttään 0, tiedot kirjoitetaan tiedostoon aina kun ne saapuvat SkyStreamista, mahdollisesti useita kertoja sekunnissa. Luo kenttään File format string tiedoston nimi. Tiedoston nimi ja sen muotoilu ohjaa tiedoston koon ja miten usein uusia tiedostoja luodaan aiemmin luotuun kansioon. Katso kohta Tiedostonnimien luominen alempana. Valitse Start auto logging aloittaaksesi tietojen keräämisen. Päättääksesi tietojen keräämisen: 13

14 Paina Data Logging -välilehdellä olevaa ovaalia Start auto logging -nappia toisen kerran päättääksesi tietojen keräämisen. Napin vihreä valo sammuu. Tiedostonnimien luominen Uusi tiedosto luodaan ja vanha tiedosto siirretään Data Logging -välilehdellä valittuun kansioon. Uusia tiedostoja luodaan tietyin aikavälein riippuen tiedostonnimen erikoismerkeistä. Tässä on listattu mahdolliset aikaväliin liittyvät erikoismerkit: %Y = vuosi, %H = tunti, %m = kuukausi, %M = minuutti, %d = päivä Esimerkiksi, jos asetat tiedoston nimeksi SkyStream%H, uusi tiedosto luodaan tunnin välein, sillä pienin aikaväliä määräävä erikoismerkki on %H yksi tunti. Ajat perustuu DataLogger-ohjelmaa pyörittävän tietokoneen kelloon. Huomioi myös että tässä esimerkissä luodaan vain 24 tiedostoa, sillä ensimmäiseen tiedostoon lisätään tietoa seuraavana päivänä samaan aikaan. Tästä syystä on suositeltavaa laittaa tiedostonnimiin mukaan myös vuotta, kuukautta ja päivämäärää kuvaavat erikoismerkit. Tiedoston kokoa ei rajoiteta. Jos valitset tiedoston luomisen aikaväliksi yksi vuosi, ja näyteväliksi yksi sekunti, tulet siten saamaan todella ison tiedoston. Kerätyt tiedot tallennetaan pilkulla erotettuina ja ne voi helposti tuoda taulukkolaskentaohjelmaan, kuten esim. Exceliin, analyysiä varten TURBINE SETUP (Turbiinin asetukset) Tätä välilehteä käytetään akkuja lataavissa järjestelmissä ja siksi emme käsittele sitä tässä käyttöoppaassa FIRMWARE UPDATES (Firmware-päivitykset) Firmware updates -välilehteä käytetään invertterin, radioyhteyden, akkuanturin, tai langattoman näytön ohjelmien päivittämiseen. Jos sinun täytyy päivittä jokin näistä ohjelmista, saat päivityksen mukana tarvittavat tiedot sen suorittamiseen INSTALLER (Asetukset) Tätä välilehteä käytetään akkuja lataavissa järjestelmissä ja siksi emme käsittele sitä tässä käyttöoppaassa. 14

15 3. SkyStream DataLogger:in asennusopas 3.1. USB-ajurien asentaminen 1. Kytke USB-muunnin tietokoneen USB-porttiin käyttäen sen mukana toimitettua mustaa USB-kaapelia. 2. Aseta SkyStream Datalogger and USB Converter -CD-levy tietokoneesi CDasemaan. Tietokoneessa on oltava käyttöjärjestelmänä joko Windows 2000 tai Windows XP. Tiedostosta Quick Start Guide löydät englanniksi lisätietoja SkyStream DataLogger-ohjelman ja USB-muuntimen asentamisesta. Asennus jatkuu: 3. Valitse No, not this time Hardware Wizardin ensimmäisessä näytössä. 15

16 4. Valitse Install from a list or specific location. 5. Ajurit löytyvät CD-levyn Drivers -kansiosta. Jos valitset Search removable media Windowsin pitäisi löytää ajurit. 6. Klikkaa Continue Anyway. 16

17 7. Sinua pyydetään asentamaan toistakin ajuria. Toista kohdat SkyStream DataLogger:in asentaminen 1. Suorita CD-levyllä olevaa ohjelmaa setup.exe 2. Valitse kansio johon haluat asentaa ohjelmiston. Näet asennuksen aikana seuraavat näytöt: 3. Muuta tarvittaessa kansiota. Klikkaa Next. 17

18 4. Hyväksy lisenssisopimus valitsemalla Accept 5. Tarkista että versiotiedot on oikein. 6. Tässä sinun ei tarvitse tehdä mitään. 7. Klikkaa Finish. 18

19 8. Kun ohjelma on asennettu, voit käynnistää SkyStream Data Logger:in valitsemalla Start > Program Files > Southwest Windpower > SkyStream Data Logger. 19

USB-siirto-ohjelman ja ajurin asentaminen

USB-siirto-ohjelman ja ajurin asentaminen 1 (8) USB-siirto-ohjelman ja ajurin asentaminen Ladattuasi Handan CV-7700 PVR laitteen USB-siirto-ohjelman Welhon internet- sivuilta, asenna ohjelma alla olevien ohjeiden mukaan. Siirto-ohjelman asennus

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti Johdanto Älä altista PU011-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU011-korttia

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU013-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU013-korttia

Lisätiedot

Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen

Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä oppaassa kerrotaan, kuinka Nikon-salamalaitteiden laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, pystytkö tekemään päivityksen

Lisätiedot

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 1 INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 HUOM: Tämä ohje on tarkoitettu yksittäisen koneen päivittämiseen, mikäli InterBase on asennettu serverille ota yhteys DL Software Tukeen. HUOM: Mikäli koneessasi on

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU006V2 Sweex 2-porttinen PCI-sarjakortti Johdanto Älä altista PU006V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU006V2-korttia erittäin

Lisätiedot

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Klikkaa sitä Windows-versiota, jonka haluat kopioida USB-tikulle, niin pääset suoraan oikeaan oppaaseen. Windows

Lisätiedot

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Liite 4 1(19) KEMIN ENERGIA Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Janne Pirttimaa 12.2.2013 Liite 4 2(19) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhdistäminen bluetoothilla... 3 2. Ongelmatilanteet ja ratkaisut...

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut Turvallinen veneily -näyttö Kun VesselView käynnistetään sen oltua sammutettuna vähintään 30 sekuntia, näyttöön tulee turvalliseen veneilyyn liittyviä ohjeita sisältävä ikkuna. Jatka painamalla Accept

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD

TRUST WIRELESS KEYBOARD TRUST WIRELESS KEYBOARD Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard -tuotteen käyttäjille. Ota ongelmatilanteissa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard & Mouse -tuotteiden käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä

Lisätiedot

Näin asennat MS-DOS käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen

Näin asennat MS-DOS käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen Näissä ohjeissa käydään läpi Microsoftin MS-DOS 6.22 -käyttöjärjestelmän asennus Microsoftin Virtual PC 2007 -virtuaalikoneeseen. Asennusta varten sinulla on oltava Virtual PC 2007 asennettuna tietokoneellasi

Lisätiedot

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU Yleisimmät ongelmat CGI (Mukana) sovellus Sovelluksen päivittäminen Lataaminen ja asennus Kielen vaihtaminen Ympäristön vaihtaminen (tuotanto-testi) Uudelleenasennus Pakotettu

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi ja poista valotuskannen suoja-arkki.

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN?

MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN? Connect-ohje oppilaalle MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN? 1. Avaa internet-selain ja kirjoita osoiteriville virtuaaliluokkasi osoite, esim. http://tampere.adobeconnect.com/virta ja paina Enter: Luokkien

Lisätiedot

Aloita tästä. Poista kaikki teipit ja nosta näyttö. Tarkasta varusteet

Aloita tästä. Poista kaikki teipit ja nosta näyttö. Tarkasta varusteet HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one User Guide Aloita tästä 1 USB-kaapelin käyttäjät: Asenna USB-kaapeli vasta, kun sinua neuvotaan tekemään niin, koska muuten ohjelmisto ei ehkä asennu oikein. Määritä

Lisätiedot

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi. 3. Aseta valokuva/asiakirja

Lisätiedot

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Ami Mouse Wireless 300 -tuotteen käyttäjille.voit liikkua hiiren avulla kaikissa lempisovelluksissasi

Lisätiedot

HomeMonitor käyttöönotto-ohje

HomeMonitor käyttöönotto-ohje HomeMonitor käyttöönotto-ohje Sisällys HomeMonitor käyttöönotto-ohje... 1 Käyttäjätunnuksen luonti... 3 Henkilötiedot... 4 Kameran lisäys käyttäjätiliin... 5 Verkkoon yhdistäminen... 6 Kamerayhteyden tarkistus...

Lisätiedot

C: Antenniliitin D: USB-liitin. Asennus FI. Aseta CD. Windows 98(SE), ME ei tueta.

C: Antenniliitin D: USB-liitin. Asennus FI. Aseta CD. Windows 98(SE), ME ei tueta. Tuotetiedot C A G B A: Infrapunavastaanotin B: Virtavalo (LED) C: Antenniliitin D: USB-liitin D E F E: USB-verkkokaapelin liitin F: Kauko-ohjain G: Antenni Asennus Sijoita antenni mielellään lähelle ikkunaa.

Lisätiedot

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Laitteen ensimmäinen käyttöönotto 1. Aseta SIM-kortti laitteen pohjaan pyötätuen takana olevaan SIM-korttipaikkaan 2. Aseta mukana tullut ethernetkaapeli tietokoneen

Lisätiedot

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0 TRUST GAMER KIT PCI Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Gamer Kit PCI -tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tarvitaan jonkin verran kokemusta tietokoneista.

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN?

MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN? Connect-ohje oppilaalle MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN? 1. Avaa internet-selain ja kirjoita osoiteriville virtuaaliluokkasi osoite, esim. http://tampere.adobeconnect.com/virta ja paina Enter: Luokkien

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Kuitupäätelaitteen käyttöohje CTS FWRIII-3015

Kuitupäätelaitteen käyttöohje CTS FWRIII-3015 1 JOHDANTO CTS FWRIII-3015 on valokuituyhteyksiin tarkoitettu päätelaite. Laite toimitetaan valmiiksi asennettuna ja kytkettynä. Voit käyttää internetiä joko langattomasti tai verkkokaapelin välityksellä.

Lisätiedot

Seuraavia painikkeita klikkaamalla voit aktivoida, eli ottaa käyttöön (vihreä ikoni) tai poistaa käytöstä (valkoinen ikoni) toimintoja.

Seuraavia painikkeita klikkaamalla voit aktivoida, eli ottaa käyttöön (vihreä ikoni) tai poistaa käytöstä (valkoinen ikoni) toimintoja. Connect Pro Sisällys Kirjautuminen huoneeseen... 2 Työkalurivi... 2 Audio Setup Wizard... 3 Lupa kameran ja mikrofonin käyttöön... 4 Osallistujat(Attendee List )... 4 Chat... 4 Web kamera... 5 Kokouksen

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU007V2 Sweex 1 portin rinnakkainen & 2 portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU007V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön

Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön Page 1/9 1. Sisällysluettelo Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön... 1 1. Sisällysluettelo... 2 2. Asennus... 3 2.1 Ohjelman asennus... 3 2.2 Laiteajurin asennus... 3 3.

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin Käyttöohje Energent MagiCAD plugin Sisältö 1. Yleistä 1 Dokumentin sisältö... 1 Ohjelman asennus... 1 Vaadittavat ohjelmistot... 1 Asennus... 1 Ohjelman käynnistys... 2 2. Toiminnallisuudet 3 Insert Energent

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Trust PhotoCam LCD 2300 PHOTOCAM LCD Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust PhotoCam LCD 2300 PHOTOCAM LCD Pika-asennusohje. Versio 1.0 PHOTOCAM LCD 2300 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust PhotoCam LCD 2300 -tuotteen käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

BeoSound 4. Täydennys

BeoSound 4. Täydennys BeoSound 4 Täydennys Valikkojärjestelmä Tämä täydennys sisältää korjauksia BeoSound 4:n opaskirjaan. Uuden ohjelmiston myötä musiikkijärjestelmässä on käytettävissä uusia ominaisuuksia. Valikkojärjestelmä

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla

LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla Digitointiohjeita_LP 17.3.2016 1 LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla I Levyn tallennus tietokoneelle Kytke virta tietokoneeseen ja näyttöön. Levysoitin saa virtansa tietokoneesta. Käynnistä kopiointiohjelma

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje

Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje HD-SDI DVR pikaohje 1.1 Copyright Kocom Finland Oy Varmista, että kiintolevy on paikoillaan. Käynnistys Liitä verkkolaite takana olevaan DC liittimeen. Paina laitteen

Lisätiedot

ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto. Ohje /

ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto. Ohje / ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto Ohje / 9.10.2015 2 (10) Sisältö 1. ArcGIS Pro:n lataaminen, asennuspaketin purkaminen ja asentaminen... 3 ArcGIS Pro:n lataaminen My Esri -palvelusta... 3 Asennuspaketin

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE ASENNUSOPAS PAKKAUKSEN SISÄLTÖ Wireless AC1200 Dual Band Access Point Huomaa: Kaksi irrotettavaa antennia. 12 V, 1A ULKOINEN VIRTALÄHDE (SISÄLTÄÄ

Lisätiedot

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet PipeSpy Putki- ja rakennekamera Mallinumero: 7B20 Asennus- ja käyttöohjeet Lue nämä ohjeet kokonaan ennen järjestelmän käyttöönottoa! Sisältö Tekniset tiedot... 3 Huomio... 3 Käyttökohteet... 3 Tunne työkalusi...

Lisätiedot

Midland BTNext -päivityssovellus

Midland BTNext -päivityssovellus Midland BTNext -päivityssovellus Kun olet ladannut BTNext-päivityssovelluksen web-sivultamme, kaksoisnapsauta sitä ja seuraa asennusmenettelyä. BTNext-päivityssovellus asentuu automaattisesti "Program"-valikkoon,

Lisätiedot

High Definition Car DVR X109

High Definition Car DVR X109 High Definition Car DVR X109 Ohjekirja Kameran kaaviokuva Painiketoiminnot Kamerassa samoilla näppäimillä on useita eri toimintoja riippuen valikosta. Alla on käyty näppäimet ja niiden toiminnot läpi.

Lisätiedot

OmniBook Notes -huomautukset

OmniBook Notes -huomautukset OmniBook Notes -huomautukset 26. maaliskuuta 1999 Tässä tiedostossa on uusimmat tiedot OmniBook XE2:sta. Tiedot on luokiteltu käyttöjärjestelmän mukaan. Kaikkia käyttöjärjestelmiä koskevat huomautukset

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

Adobe Digital Editions -ohjeet

Adobe Digital Editions -ohjeet Adobe Digital Editions -ohjeet Adobe Digital Editions on Adoben e-kirjojen lukemiseen tarkoitettu kevyt erillinen lukuohjelma, joka on ollut käytössä Adobe Reader -ohjelman 8-versiosta alkaen. Ohjelman

Lisätiedot

GIGABYTE tietokoneen käyttö ensimmäistä kertaa

GIGABYTE tietokoneen käyttö ensimmäistä kertaa Onnittelut GIGABYTE tietokoneen ostosta. Tämä käyttöohje auttaa sinua tietokoneesi käyttöönotossa. Lopullisen tuotteen asetukset riippuvat ostohetken mallista. GIGABYTE varaa itselleen oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN KÄYTTÖ-OHJE DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN E135008 A. Toiminnot 1. Digitaalisen ajastimen ohjelmointi on yhtä helppoa kuin mekaanisen ajastimen antaen samalla digitaalisen ajastimen tarkkuuden. 2. Tällä

Lisätiedot

Ennen kuin aloitat lataamisen tarkista järjestelmävaatimukset: http://www.fprot.com/support/windows/fpwin_faq/425.html

Ennen kuin aloitat lataamisen tarkista järjestelmävaatimukset: http://www.fprot.com/support/windows/fpwin_faq/425.html Lataaminen ja asennus F-PROT Antivirus 6 Windows Home Huomautukset: Ennen kuin aloitat lataamisen tarkista järjestelmävaatimukset: http://www.fprot.com/support/windows/fpwin_faq/425.html F-PROT Antivirus

Lisätiedot

Näin asennat Windows käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen

Näin asennat Windows käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen Näillä ohjeilla asennat Microsoft Windows 3.11 tai Microsoft Windows 3.1 -käyttöjärjestelmän Virtual PC 2007 -virtuaalikoneeseen. Huomioi, että voidaksesi asentaa Windows-käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen,

Lisätiedot

1 KÄYNNISTÄ MD-3100 USB ADSL MODEM. Tuotetiedot

1 KÄYNNISTÄ MD-3100 USB ADSL MODEM. Tuotetiedot Tuotetiedot A B C D A. Virtavalo (palaa: USB-yhteys ja tietokone ovat käytössä / ei pala: ei yhteyttä tai tietokoneeseen ei tule virtaa. B. ADSL LINK -merkkivalo (vilkkuu: ADSL-linjaa haetaan / palaa yhtäjaksoisesti:

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Olet ostanut IBM ThinkPad X Series -tietokoneen. Tarkista, että tietokoneen pakkauksessa on tässä mainitut osat.

Olet ostanut IBM ThinkPad X Series -tietokoneen. Tarkista, että tietokoneen pakkauksessa on tässä mainitut osat. Osanumero: 92P1926 Olet ostanut IBM ThinkPad X Series -tietokoneen. Tarkista, että tietokoneen pakkauksessa on tässä mainitut osat. Jos jokin osa puuttuu tai on vahingoittunut, ota yhteys tuotteen myyjään.

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen:

Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen: Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen: osaat määrittää moottorin kierrosnopeuden pulssianturin ja Counter-sisääntulon avulla, osaat siirtää manuaalisesti mittaustiedoston LabVIEW:sta MATLABiin,

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

Ilmastointilaitteen / Ilmalämpöpumpun ohjaaminen

Ilmastointilaitteen / Ilmalämpöpumpun ohjaaminen Mene sovelluksen etusivulle. Broadlink RM-Pro Ilmastointilaitteen / Ilmalämpöpumpun ohjaaminen Broadlink RM-Pro:n koodikirjastossa on valmiina tuhansien laitteiden infrapunakauko-ohjainten ohjainkoodit,

Lisätiedot

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma. Oppaan osanumero:

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma. Oppaan osanumero: Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma Oppaan osanumero: 389194-352 Joulukuu 2005 Sisällysluettelo 1 Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelman käyttö 2 Setup Utility (Tietokoneen asetukset)

Lisätiedot

TTY TKT-1110 Mikroprosessorit TKT. HEW-ohjeet ver 1.0

TTY TKT-1110 Mikroprosessorit TKT. HEW-ohjeet ver 1.0 Johdanto Nämä ohjeet opastavat sinut tekemään kurssiin TKT-1110 Mikroprosessorit liittyvät harjoitustyöt. Ohjeet sisältävät kolme osiota. Ensimmäisenä esitellään projektin luonti, mikä tehdään ainoastaan

Lisätiedot

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä DB-80 Kiikarit ja digitaalikamera Tuotetiedot A: Objektiivin rengas B: Kiikariobjektiivi C: Nestekidenäyttö Ohjeet käytettäessä kiikareina D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F:

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

DTU Lisäohje TotalMedia -ohjelmiston käyttöön. 1 Pääsivu Kun olet avannut TotalMedia -ohjelmiston, näet pääsivun kuten alla kuvassa:

DTU Lisäohje TotalMedia -ohjelmiston käyttöön. 1 Pääsivu Kun olet avannut TotalMedia -ohjelmiston, näet pääsivun kuten alla kuvassa: DTU Lisäohje TotalMedia -ohjelmiston käyttöön 1 Pääsivu Kun olet avannut TotalMedia -ohjelmiston, näet pääsivun kuten alla kuvassa: TV Tässä valikossa voit katsoa TV:tä ja muokata TV:n tallennusasetuksia.

Lisätiedot

Oman Abitti-tikun tekeminen ja olemassaolevan tikun päivittäminen kokeita varten

Oman Abitti-tikun tekeminen ja olemassaolevan tikun päivittäminen kokeita varten Oman Abitti-tikun tekeminen ja olemassaolevan tikun päivittäminen kokeita varten 1) Abitti-tikun polttaminen eli tekeminen Tarvitset 4 Gt:n muistitikun. Tämä pitää hankkia itse. Pidä tallessa, voit käyttää

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Kuinka ladata tulostusprofiilit Antalis ICC Profile Centrestä

Kuinka ladata tulostusprofiilit Antalis ICC Profile Centrestä KÄYTTÖOPAS Kuinka ladata tulostusprofiilit Antalis ICC Profile Centrestä Tämän oppaan avulla näet, kuinka helppoa on ladata materiaalien tulostusprofiilit Antalis ICC Profile Centren nettisivuilta ja siirtää

Lisätiedot

Suurennus ja näyntönhalli ntaohjelma helpottamaan silmien rasitusta. Pikaopas

Suurennus ja näyntönhalli ntaohjelma helpottamaan silmien rasitusta. Pikaopas Suurennus ja näyntönhalli ntaohjelma helpottamaan silmien rasitusta Pikaopas Tervetuloa ZoomText Express on edullinen ja helppokäyttöinen suurennusohjelma tietokoneellesi. ZoomText Express suurentaa hieman

Lisätiedot

TAMK Ohjelmistotekniikka G Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi Herkko Noponen Osmo Someroja. Harjoitustehtävä 2: Karttasovellus Kartta

TAMK Ohjelmistotekniikka G Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi Herkko Noponen Osmo Someroja. Harjoitustehtävä 2: Karttasovellus Kartta TAMK Ohjelmistotekniikka G-04237 Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi Harjoitustehtävä 2: Karttasovellus Kartta TAMK Karttasovellus Kartta Sivu 2/8 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. VAATIMUSMÄÄRITTELY...

Lisätiedot

PhotoCam. PhotoCam. Käyttäjän opas. Versio 1.1

PhotoCam. PhotoCam. Käyttäjän opas. Versio 1.1 PhotoCam Käyttäjän opas Versio 1.1 Tekijänoikeus Tämän käyttöoppaan tai sen osien kopioiminen muuhun kuin laitteen ostajan henkilökohtaiseen käyttöön missä tahansa muodossa, joko elektronisesti tai mekaanisesti,

Lisätiedot

Site Data Manager Käyttöohje

Site Data Manager Käyttöohje Site Data Manager Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Mikä on SDM 2 SDM asennus 2 Ohjelman käyttö 3 Päävalikko 4 Varmuuskopion tekeminen 5 Täydellisen palautuksen tekeminen 6 Osittaisen palautuksen tekeminen

Lisätiedot

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

E-RESULTS LITE -OHJEET

E-RESULTS LITE -OHJEET E-RESULTS LITE -OHJEET 1 ALKUVALMISTELUT Huolehdi ennen rastiesi pitoa, että Tulospalvelutietokoneen akku on ladattu täyteen Seuran EMIT-kortit ovat tallessa ja selkeästi erillään lähtöleimasimesta. Lähtö-

Lisätiedot

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9 Äänipalkki Aloitusopas HT-ST9 Sisällys 1 Pakkauksen sisältö 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

SwingControl-valvontayksikön tietojen lukeminen Jeven Flow -sovelluksella

SwingControl-valvontayksikön tietojen lukeminen Jeven Flow -sovelluksella SIVU 2 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Tuotekuvaus ja yhdistäminen 2 Yhteys-sivu 3 Sisäisen verkon asennukset 5 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet SIVU 2 TUOTEKUVAUS Jeven Flow -sovelluksella voidaan ottaa

Lisätiedot

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus Ominaisuudet Wi-Fi b/g/n 7" kosketusnäyttö. Tukee 3. osapuolen laitteita Nettikamera G-anturi Mediasoitin 3G (optional) Pakkauksen sisältö 1 taulutietokone 1 USB-johto 1 verkkolaite kuulokkeita Pikakäyttöopas

Lisätiedot

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0)

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0) TW-LTE 4G/3G USB-modeemi (USB 2.0) Tiedonsiirtonopeus: 100 Mbps/50 Mbps LTE: 1800/2100/2600 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz UMTS: 900/2100 MHz Pikaohje (Finnish) CE Käyttöönotto- ohje SIM- kortin

Lisätiedot

K-Lite Codec Pack v2.48 Asennusohje (toimii myös uusissa versioissa)

K-Lite Codec Pack v2.48 Asennusohje (toimii myös uusissa versioissa) K-Lite Codec Pack v2.48 Asennusohje (toimii myös uusissa versioissa) Niko Rautava 2006 http://koti.mbnet.fi/nrautava Kannattaa ainakin kokeilla ensimmäisellä kerralla näiden ohjeitten mukaan, koska tässä

Lisätiedot

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 Windows Phone 8 Nokia Lumia käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden puhelimen perusasetukset... 2 ENSI KÄYNNISTYS... 2 MICROSOFT-TILIN LUOMINEN... 3 KIRJAUTUMINEN

Lisätiedot

KONEEN KÄYNNISTÄMINE ABITTIKOEJÄRJESTELMÄÄN WINDOWS

KONEEN KÄYNNISTÄMINE ABITTIKOEJÄRJESTELMÄÄN WINDOWS KONEEN KÄYNNISTÄMINE ABITTIKOEJÄRJESTELMÄÄN WINDOWS 10-käyttöjärjestelmä (Windows 8) 1. Laita Abitti USB-tikku tietokoneen USB-porttiin. 2. Käynnistä kone. 3. Valitse Käynnistä -valikosta (nurkassa oleva

Lisätiedot

54e ph Lyhennetty käyttöohje

54e ph Lyhennetty käyttöohje Revisio 1.0 Käyttöohjekirja 20.02.2001 54e ph Lyhennetty käyttöohje Fisher-Rosemount Oy Pakkalankuja 6 Postitorvenkatu 16; PL 180 Kipparinkatu 5-7 01510 VANTAA 33101 TAMPERE 53100 LAPPEENRANTA Puh. 020

Lisätiedot

HD CAR DVR PERUUTUSPEILI + KAMERA KÄYTTÖOHJE

HD CAR DVR PERUUTUSPEILI + KAMERA KÄYTTÖOHJE HD CAR DVR PERUUTUSPEILI + KAMERA KÄYTTÖOHJE 1. Virtanappi 2. Menu-nappi 3. Mode-nappi 4. Selaus ylös -nappi 5. Selaus alas -nappi 6. OK-nappi 7. USB-portti 8. Peruutuskameran asetukset / käyttöpaneeli

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla Sivu 1/6 Yhteysopas Tuetut käyttöjärjestelmät Software and Documentation -CD-levyltä voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008

Lisätiedot

Varmista että kello on ladattu ennen kuin otat sen käyttöön. Jos sen akun varaus on liian alhainen, kellon toiminnot eivät toimi luotettavasti.

Varmista että kello on ladattu ennen kuin otat sen käyttöön. Jos sen akun varaus on liian alhainen, kellon toiminnot eivät toimi luotettavasti. I. Kellon esittely II. Osat Ⅲ. Aloitus Sovelluksen (application) asennus iphone: etsi 'H Band' App Storesta ja lataa se. Android: etsi 'H Band' Google Play Storesta ja lataa se. Bluetooth-yhteys Vaihe

Lisätiedot

WL54AP2. Langattoman verkon laajennusohje WDS

WL54AP2. Langattoman verkon laajennusohje WDS WL54AP2 Langattoman verkon laajennusohje WDS Näitä ohjeita seuraamalla saadaan langaton lähiverkko laajennettua yksinkertaisesti kahden tai useamman tukiaseman verkoksi. Tukiasemien välinen liikenne(wds)

Lisätiedot