Tulikivi-Green W10. FIN - TULIKIVI Green PUMPPURYHMÄ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. SVE - TULIKIVI Green PUMPGRUPP MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tulikivi-Green W10. FIN - TULIKIVI Green PUMPPURYHMÄ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. SVE - TULIKIVI Green PUMPGRUPP MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING"

Transkriptio

1 FIN - TULIKIVI Green PUMPPURYHMÄ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE SVE - TULIKIVI Green PUMPGRUPP MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING 1 Tulikivi Oyj, FI Juuka puh VAT-tunniste FI , Y-tunnus Kotipaikka Juuka

2 -Pumppuryhmä FIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Sisällys: 1. Pumppuryhmän osat 2. Pumppuryhmän kytkentä 3. Pumppuryhmän käyttöönotto ja asennus 4. Uunipiirin täyttö 5. Ohjaimen sähkökytkennät 6. Ohjausyksikkö (uunipiiri) 7. Ohjausyksikön säätöpainikkeet 8. Ohjausyksikön käyttöönotto 9. Ajoarvo- ja näyttökanavat. Ohjausyksikön toiminta 11. Virhetilanteet 12. Pumppujen painekäyrät ja tekninen tieto 2

3 1. Pumppuryhmän osat Tulikivi-Green W -1. Pumppuryhmän osat FIN Varoventtiili 3 bar / liityntä paisuntasäiliölle 2. Painemittari 3. Tyhjennys- ja täyttöyhde 4.Lämpömittari / yksisuuntaventtiili 5. Tyhjennys- ja täyttöyhde 6. Pumppu 7. Virtaamamittari (max. 7 l/min) 8. Lämpömittari / yksisuuntaventtiili 9. Lianerotin. 22 mm puserrusliitin x Automatiikan ohjain RESOL BS plus 12. Tulisija-anturi S1 x 1 (PT00). 2,5 m; 180 C 13. Varaaja-anturi x 2 (PT00) 2,5m 1,5 m; 80 C 14. Kiinnitysruuvit x Ilmanerotin 3

4 2. Pumppuryhmän kytkentä Tulikivi-Green W -2. Pumppuryhmän kytkentä FIN S1, jatkojohdotus 2 x 0, 5 mm 2 S2, jatkojohdotus 2 x 0, 5 mm 2 4

5 2. Pumppuryhmän kytkentä 1) Asennus suoraan varaajan tilavuuteen Tulikivi-Green W -2. Pumppuryhmän kytkentä Kun tulisija asennetaan varaajan tilavuuteen, on otettava huomioon paisuntasäiliön tarve. Uunipiiri täytyy olla aina yhteydessä paisuntasäiliöön. Pumppuryhmä lähtee päälle kun S1 anturin mittaa esim. 6 C astetta enemmän kuin S2 (DT O). Tämän jälkeen pumppuryhmä pyrkii pitämään vakio lämpötilaeroa S1 ja S2 välillä (DT S) 2) Asennus erilliseen lämmönsiirtimeen Kun tulisija asennetaan varaajan erilliseen lämmönsiirtimeen, on otettava huomioon paisuntasäiliön tarve. Uunipiirissä täytyy tällöin olla aina paisuntasäiliö. Neste voi olla vettä. 5

6 -3. Pumppuryhmän käyttöönotto ja asennus 3. Pumppuryhmän käyttöönotto ja asennus Huomio: palovammavaara! Lämmönsiirtoneste voi kuumentaa venttiilit ja muut osat yli 0 C lämpötilaan. Järjestelmää ei saa puhdistaa tai täyttää kun lämmönsiirtimet ovat kuumia. Huom. varoventtiileistä voi vuotaa lämmönsiirtonestettä, jos järjestelmän paine on liian korkea! FIN Käyttöönottojärjestystä koskeva huomautus Kun järjestelmä otetaan käyttöön, on ensin täytettävä sen lämmityspiirit ja sitten uunin lämmönsiirrinpiiri. Paisunta-astiaa koskeva huomautus Jotta uunipiirissä oleva lika ei pääsisi paisunta-astiaan, eräät valmistajat suosittelevat paisunta-astian erottamista uunipiiristä ennen huuhtelua ja täyttöä. Noudata valmistajan ohjeita. Tarkista paisuntasäiliön tarve asennuskohtaisesti. Jos lämmönsiirtoneste ajetaan varaajalla sijaitsevaan kierukkaan, on paisuntasäiliö oltava uunipiirillä. Paisuntasäiliön mitoituksessa otetaan huomioon uunipiirin kokonaisnestetilavuus. Turvaohjeet Noudattakaa - Voimassaolevia paikallisia sääntöjä ja määräyksiä - Asianmukaisia standardeja ja ohjeita Nämä ohjeet on tarkoitettu ainoastaan valtuutetuille ja asianmukaisesti koulutetuille henkilöille. - Asennus- ja huoltotöitä saa tehdä ainoastaan valtuutettu sähköasentaja. - Laitteen saa asentaa asianmukaisesti koulutettu henkilö. 4. Uunipiirin täyttö Takaiskuventtiili on toiminnassa, virtaus vain virtaussuuntaan. Takaiskuventtiili ei ole toiminnassa, virtaus molempiin suuntiin. Palloventtiili kiinni, ei virtausta. Täytön valmistelut 1.Irrota paisunta-astia uunipiiristä. Noudata valmistajan ohjeita. 2. Käännä palloventtiilin 8 takaiskuventtiili toiminta-asentoon (0, katso viereinen kuva). 3. Sulje paluulinjan palloventtiili 4 (90, katso viereinen kuva) 4. Palloventtiilin virtaamamittarissa 7 on oltava auki. 5. Kytke täyttölaitteisto uunimoduuliin: - paineletku täyttöventtiiliin 3 - huuhteluletku tyhjennysventtiiliin 5 6

7 -4. Uunipiirin täyttö 8 Täyttö 1. Avaa täyttö- ja tyhjennysventtiilit 3 ja Käynnistä huuhtelu- ja täyttölaitteisto ja huuhtele moduulia kunnes ulos tuleva lämmönsiirtoneste on kirkasta. Ilmaa uunipiirin järjestelmä useaan kertaan Airstopin ilmareiän avulla 6 kunnes ulos tulevassa lämmönsiirtonesteessä ei enää ole kuplia (katso kuva alapuolella). FIN Avaa paluulinjan palloventtiili 4 hitaasti (0, katso yläpuolella) pumppuosan ilmaamiseksi. 4. Sulje tyhjennysventtiili 5, kun täyttöpumppu on käynnissä ja nosta järjestelmän paine noin 1,5 baariin. Järjestelmäpaineen voi tarkistaa painemittarista. Sulje täyttöventtiili 5 ja sammuta huuhtelu- ja täyttölaitteiston pumppu. 5. Tarkista painemittarista laskeeko järjestelmäpaine ja tuki vuodot tarvittaessa. 6. Laske painetta tyhjennysventtiilin 5 avulla toimintapaineeseen. 7. Yhdistä paisunta-astia uunipiiriin ja määritä uunijärjestelmän toimintapaine huuhtelu- ja täyttölaitteiston avulla (paisuntasäiliö tarvitaan, kun uuni yhdistetään varaajan kierukkaan erillisellä lämmönsiirtonesteellä) 8. Sulje täyttö- ja tyhjennysventtiilit 3 ja Käännä palloventtiilin 4 ja 8 takaiskuventtiili toiminta-asentoon (0, katso sivu 9). Ilma poistetaan Uunipiiristä Airstopilla, jossa on käsikäyttöinen venttiili. Jotta uunipiiristä voidaan poistaa kaikki ilma, menolinjan virtausnopeuden pitää olla vähintään 0,3 m/s.. Kytke valinnaisvarusteena oleva ohjausyksikkö verkkovirtaan ja kytke uunipiirin pumppu ON-asentoon (päälle) käsikäytölle ohjausyksikön ohjeita noudattaen. Anna uunipiirin pumpun toimia täydellä pyörintänopeudella vähintään 15 minuutin ajan. Ilmaa sillä aikaa uunijärjestelmä moneen kertaan Airstopin ilmausventtiilin kautta, kunnes ulos tulevassa lämmönsiirtonesteessä ei ole kuplia. Lisää tarpeen vaatiessa järjestelmäpainetta niin, että se saavuttaa käyttöpaineen. 11. Irrota huuhtelu- ja täyttölaitteiston letkut ja kierrä sulkimet täyttö- ja tyhjennysventtiileihin. Suljinten ainoa tehtävä on suojata venttiilejä lialta. Niitä ei suunniteltu kestämään korkeita järjestelmäpaineita, joten palloventtiilien on oltava kiinni. Tarkista virtausmittarista oikea virtaama. Tulikiviuuneissa max, 440 l/h (7,3 l/min). Katso uunikohtaiset ohjeet teknisen tiedon taulukosta. Suositeltava virtaama on noin 300 l/h (5 l/min). 12. Tarkista, että ohjausyksikön maksimivirtaama FMAX on asetettu oikein. Tarkista virtaama pumpun käsikäytöllä mekaaniselta virtausmittarilta. Korjaa oikea arvo (l/min) ohjausyksikön FMAX asetukseen. Katso ohjausyksikön asetusten kohta lämpöenergian mittaaminen 7

8 5. Ohjaimen sähkökytkennät Tulikivi-Green W -5. Sähkökytkennät Sulake Standardijärjestelmä: lämminvesivaraaja 1 kpl, uunipiirin kiertovesipumppu 1 kpl, lämpötila-antureita 2 kpl FIN Anturiliitännät Maadoitus Kuluttajaliitännät Verkkovirtaliitännät Verkkovirtaliitännät: Liitin 12 = maadoitus Liitin 19 = nolla (N) Liitin 20 = vaihe (L) 6. Ohjausyksikkö (uunipiiri) Ohjausyksikköön kuuluu RESOL VBus ulkoisten moduulien tiedonsiirtoa ja virransyöttöä varten. Väylä kytketään liittimiin, joissa on VBus merkintä (napaisuudella ei ole merkitystä). Tämän tietoväylän välityksellä voit liittää järjestelmään useita RESOL VBus moduuleita, esim. RESOL-kalorimetri WMZ RESOL suuri näyttö GA3, älynäyttö SD3 RESOL dataloggeri, DL2 RESOL datan etäisnäyttö Anturi- ja pumppuliitännät: Liitin S1 = tulisijan siirtimen lämpötila-anturi Liitin S2 = varaajan lämpötila-anturi Liitin S4 = paluuveden lämpötila anturi (mahdollista energiamittausta varten) Liitin R1 (18) = uunipiirin kiertovesipumppu Liitin 17 = Nolla (N) 8

9 -7. Ohjausyksikön säätöpainikkeet 7. Ohjausyksikön säätöpainikkeet taaksepäin (-) eteenpäin (+) OK (valinta/asetustila) Painikkeet Ohjausyksikköä käytetään kolmella näytön alapuolisella painikkeella. Eteenpäin-painikkeella (1) siirrytään eteenpäin mittarivalikossa tai kasvatetaan asetusarvoa. Taaksepäin-painike (2) toimii päinvastoin eli sillä siirrytään taaksepäin tai pienennetään asetusarvoa. Asetustilaan pääsemiseksi siirry näyttövalikossa alaspäin ja paina eteenpäin-painiketta (1) noin 2 sekunnin ajan kun olet viimeisessä näyttökohdassa. Jos näytössä on asetettava arvo, näytössä näkyy SET-symboli. Asetustilaan pääsemiseksi paina painiketta 3. Valitse kanava painikkeilla 1 ja 2. Paina painiketta kolme lyhyesti; SET alkaa vilkkua. Aseta arvo kanava painikkeilla 1 ja 2.Paina painiketta 3 lyhyesti niin, että SET jää näkyviin. Asetettu arvo on nyt tallennettu. Järjestelmän valvontanäyttö Järjestelmän valvontanäyttö koostuu kolmesta osasta: kanavanäytöstä, työkalupalkista ja järjestelmänäkymästä (aktiivinen asettelu). Kanavanäyttö Kanavanäytössä on kaksi riviä. Ylinnä on 16-jakoinen tekstirivi kanavien nimien ja valikko-otsikkojen näyttämiseen. Alinna on 7- jakoinen rivi kanavien arvoille ja asetusparametreille. Lämpötilat ja lämpötilaerot esitetään Celsius- tai Kelvin-asteina. Työkalupalkki pelkkä työkalupalkki Työkalupalkin muut symbolit osoittavat järjestelmän tilan. FIN Normaali rele 1 aktiivinen rele 2 aktiivinen varaajan maksimi aktiivinen / varaajan maksimilämpötila ylitetty Vilkkuva Lämmönsiirtimen jäähdytys aktiivinen/lämmönsiirtimen jälkijäähdytys aktiivinen jäänesto aktiivinen Lämmönsiirtimen alaraja aktiivinen /jäänesto aktiivinen Lämmönsiirtimen hätäsammutus aktiivinen tai varaajan hätäsammutus aktiivinen anturivika käsikäyttö aktiivinen SET-toiminto 9

10 -7. Ohjausyksikön säätöpainikkeet Järjestelmänäkymä Järjestelmänäkymässä (käytössä oleva kokoonpano) näkyy valitut ohjelmat. Näkymä koostuu useista komponenttisymboleista, jotka järjestelmän tilan mukaan joko vilkkuvat, ovat tasaisesti päällä tai ne eivät ole näkyvillä. Anturi S1 Varaaja-anturi FIN Lämmönsiirrin 1 pumput varaajan lämmönsiirrin varaaja Varaaja-anturi 8. Ohjausyksikön käyttöönotto Järjestelmänäkymän vilkkuvat koodit Pumput vilkkuvat käynnistysvaiheessa Anturien symbolit vilkkuvat jos niiden anturikanava on valittu. Anturit vilkkuvat jos anturissa on vika. Polttimen symboli vilkkuu kun jälkilämmitys on aktivoitu Toimintavalon vilkkuvat koodit vihreä: kaikki OK vilkkuva punainen/vihreä: käynnistysvaihe käsikäytöllä vilkkuva punainen: anturivika (anturin symboli vilkkuu nopeasti) toimintavalo taaksepäin eteenpäin Kun ohjausyksikkö otetaan käyttöön ensimmäistä kertaa 1. Kytke laitteeseen virta. Käynnistysvaiheessa toimintavalo vilkkuu punaista ja vihreää. Käynnistyksen jälkeen ohjausyksikkö on automaattitoiminnolla ja käytössä on tehdasasetukset. OK (valinta/asetustila) Ohjausyksikkö on nyt käyttövalmis ja käytössä on kokoonpanoon sopivat tehdasetukset. Yleensä uunijärjestelmä toimii tehdasasetuksilla lähes optimaalisesti.

11 9. Ajoarvo- ja näyttökanavat Tulikivi-Green W -9. Ajoarvo- ja näyttökanavat FIN lämmönsiirtimen lämpötilan näyttö COL: Lämmönsiirtimen lämpötilan näyttöalue: C Varaajien lämpötilan näyttö TST: Varaajan lämpötilan näyttöalue: C Näyttää lämmönsiirtimen todellisen lämpötilan. COL : lämmönsiirtimen lämpötila (yhden lämmönsiirtimen järjestelmä) Näyttää varaajan todellisen lämpötilan. TST : varaajan lämpötila (yhden varaajan järjestelmä) Anturin 3 ja anturin 4 näyttö S3, S4: Anturin lämpötila Näyttöalue: C Muiden lämpötilojen näyttö TRF: Paluuveden lämpötila Näyttöalue: C Näyttää vastaavan lisäanturin nykyisen lämpötilan (ilman hallintatoimintoa). S3 : lämpötila-anturi 3 S4 : lämpötila-anturi 4 Huomaa: S3 ja S4 näytetään vain jos lämpötila-anturit on kytketty. Näyttää paluuveden lämpötilan Pumppujen nykyisen nopeuden näyttö n% Pumpun todellinen nopeus Näyttöalue: 30 0% Näyttää vastaavan pumpun todellisen nopeuden. n % : pumpun todellinen nopeus (yhden pumpun järjestelmä) 11

12 -. Ohjausyksikön toiminta- Käyttöaikalaskin h P / h P1 / h P2: Käyttöaikalaskin Näyttökanava Käyttöaikalaskin laskee uunijärjestelmän toiminta-ajan asiaankuuluvalle releelle (h P / h P1 / h P2). Näytössä on täydet tunnit. Kun käyttötunnit on laskettu, ne voi nollata. Kun käyttöaikakanava on valittu, näyttöön tulee SET-symboli. Painiketta SET (3) on painettava noin kahden sekunnin ajan, jotta laskin siirtyy RESETtilaan. Näytön symboli vilkkuu ja käyttöaika asetetaan arvoon 0. Vahvista nollaus painamalla SET-painiketta. RESET-toiminnon voi keskeyttää olemalla painamatta mitään painiketta noin 5 sekunnin aikana. Ohjausyksikkö palaa näyttötilaan FIN. Ohjausyksikön toiminta T-ohjaus DT 0: Lämpötilaero kytkettäessä Säätöalue 1,0 20,0 K Tehdasasetus 6,0 DT F: Lämpötilaero sammutettaessa Säätöalue 0,5 19,5 K Tehdasasetus 4,0 DT S Nimellinen lämpötilaero 1,5 Säätöalue 1,5 30,0 K Tehdasasetus,0 RIS Nousu Säätöalue 1 20 K Tehdasasetus 2 K Varaajan maksimilämpötila S MX : Varaajan maksimilämpötila Säätöalue 2 95 C Tehdasasetus 60 C Ohjausyksikkö toimii aluksi kuin tavallinen lämpötilaeron säädin. Jos käynnistysero (DT O saavutetaan, pumppu aktivoidaan täydellä nopeudella sekunnin ajan, jonka jälkeen nopeus laskee pumpun miniminopeuteen (nmn = 30 %). Jos lämpötilaero saavuttaa asetetun arvon (DT 0), pumpun nopeutta nostetaan askelen verran (%). Jokaista 2 K (RIS) lämpötilaeron kasvua kohtaan pumpun nopeutta nostetaan % kunnes maksiminopeus 0 % on saavutettu. Ohjausyksikön herkkyyttä voidaan säätää parametrilla RIS". Jos lämpötilaero laskee alle asetetun sammutuseron (DT F), ohjausyksikkö sammuttaa toiminnon. DT O ja DT S on lukittu toisiinsa. DT S:n on oltava vähintään 0,5 K enemmän kuin DT F. Huomaa: Käynnistyksen lämpötilaeron on oltava vähintään 1 K korkeampi kuin sammutuksen. Kun asetettu maksimilämpötila ylitetään, uunin pumppu sammutetaan ja varaajan lataus keskeytetään, jottei varaaja ylikuumene ja aiheuta palovammariskiä tai vaurioita järjestelmälle. Näytössä on symboli *. Huomaa: Ohjausyksikössä on myös kiinteäasetuksinen hätäkatkaisin, joka laukeaa jos varaajan lämpötila nousee 95 Celsius-asteeseen. Vertausanturi on S2 (tai S3 jos järjestelmässä on kaksi varaajaa).

13 Lämmönsiirtimen minimilämpötila Tulikivi-Green W -. Ohjausyksikön toiminta- OCN : lämmönsiirtimen minimilämpötila OFF / ON. Tehdasasetus OFF CMN: lämmönsiirtimen minimilämpötila Säätöalue 90 C Tehdasasetus C Käsikäyttö lämmönsiirtimen minimilämpötila on lämpötila, joka on ylitettävä, jotta uunipiirin pumppu (R1) käynnistyy. Minimilämpötilalla vältetään uunipiirin pumpun turha käynnistyminen alhaisilla lämmönsiirtimen lämpötiloilla. Jos minimilämpötila alittuu, näyttöön tulee symboli * (vilkkuva). Tällä lämpötilalla voidaan säätää myös varaajalle siirtyvää energiaa. Mitä suurempi lämpötila sitä vähemmän energiaa siirtyy varaajalle. FIN HND Toimintamoodi Säätöalue: OFF, AUTO, ON Tehdasasetus: AUTO Kieli LANG: Kielen valinta Säätöalue: De, En, It, Fr Tehdasasetus: En Lämpöenergian mittaaminen OHQM: Lämpömäärän mittaaminen Säätöalue: OFF ONTehdasasetus: OFF FMAX: Virtausnopeus l/m Säätöalue ,1 portain Tehdasasetus 6,0 MEDT: Jäänesto Säätöalue 0 3 Tehdasasetus 1 MED%: Jääneston pitoisuus (Vol-) prosentteinamed % ei ole näkyvissä kun MEDT on 0 tai 3. Säätöalue Tehdasasetus: 45 kwh/mwh: Lämpömäärä kwh / MWh Hallintaa ja huoltoa varten ohjausyksikön toimintatilaa voidaan säätää käsin. Valitse asetuskanava MAN, joilla voi tehdä seuraavia asetuksia: HND Toimintamoodi OFF : rele pois (vilkkuu) + * AUTO : rele automaattikäytöllä ON : rele pois (vilkkuu) + * Tällä kanavalla voi asettaa valikon kielen. De: saksa En: englanti It : italia Fr : ranska Lämpömäärän mittaus voidaan tehdä kokoonpanoissa (Arr) 1, 3, 4 ja 5 virtausmittarin avulla. Lämpömäärän mittausvalinnan (OHQM) on oltava aktivoituna. Virtausmittarin näyttämä virtaama on luettava virtaamamittarilta (l/min) ja säädettävä kanavalla FMAX. Jääneston tyyppi ja lämmönsiirtonesteen pitoisuus asetetaan kanavilla MEDT ja MED%. jäänestoaineen tyyppi 0 : vesi, 1 : propyleeniglykoli, 2 : eteeniglykoli, 3 : Tyfocor LS / G-LS Lämpömäärä mitataan virtaaman ja anturien S1 (lähtö) ja S4 (paluu) perusteella. Lämpömäärä ilmoitetaan kilowattitunteina kwh mittarikanavalla kwh ja megawattitunteina MWh mittarikanavalla MWh. Kokonaislämpömäärä on arvojen yhteislukema. Kun lämpömäärä on laskettu, sen voi nollata. Heti kun yksi lämpömääräkanava on valittu, SET-symboli näkyy pysyvästi näytöllä. Paina SET-painiketta (3) noin 2 sekunnin ajan, jotta laskimen RESET-toiminto käynnistyy. Näytön symboli vilkkuu ja lämpömäärä asetetaan arvoon 0. RESETtoiminnon päättämiseksi nollaus on vahvistettava painamalla SET-painiketta. RESET-toiminnon voi keskeyttää olemalla painamatta mitään painiketta noin 5 sekunnin aikana. Ohjausyksikkö palaa automaattisesti näyttötilaan.

14 11. Virhetilanteet Tulikivi-Green W -11. Virhetilanteet Toimintavalo vilkkuu punaista Näytössä on symbolit Johdinvika Tarkista johdin. Toimintavalo pois päältä Tarkista virransyöttö FIN Johdinvika Tarkista johdin. Oikosulku Tarkista johdin. Ohjausyksikön sulake voi olla palanut. Sulakkeen vaihtamiseksi irrota etukansi (tarvikelaukussa on varasulake). Irtikytketyt Pt00-lämpötila-anturit voidaan tarkistaa vastusmittarilla. Alla luetellaan eri lämpötiloja vastaavat vastusarvot. Pumppu on ylikuumentunut mutta lämpö ei siirry uunista varaajaan ja lähtö- ja paluulinjat ovat yhtä lämpimiä. Linjoissa voi myös olla ilmakuplia. Onko järjestelmässä ilmaa? ei kyllä Onko uunipiirin Lianerotin tukossa? kyllä Ilmaa järjestelmä: lisää järjestelmän painetta vähintään staattiseen pääpaineeseen + 0,5 baaria; jatka paineen lisäämistä tarpeen vaatiessa, sammuta ja käynnistä pumppu lyhyin väliajoin. Puhdista lianerotin. Pumppu käynnistyy ja käy hetken, sammuu, käynnistyy uudelleen jne. Pumppu käynnistyy hyvin myöhään. Onko lämpötilaero uunilla liian pieni? ei kyllä Onko uunin anturi sijoitettu väärin? ei kyllä Muuta arvoja Ton ja Toff tarpeen vaatimalla tavalla. ei kyllä Asenna uunianturi uunista lähtevään linjaan (lämpimin kohta uunista lähtevässä linjassa); käytä uunin anturitaskua. Onko käynnistyslämpö tilaero Ton liian suuri? ei kyllä Onko uunianturin sijainti ihanteellinen (esim.ruuvikiinnitteinen anturi anturitaskun sijaan)? kyllä Muuta arvoja Ton ja Toff tarpeen vaatimalla tavalla. Ota yhteys Tulikiviasiantuntijaan

15 -11. Virhetilanteet - Varaajan ja uunin välinen lämpötilaero kasvaa huomattavasti käytön aikana; uunipiiri ei pysty siirtämään lämpöä. Uunipiirin pumppu ei toimi vaikka lämmönsiirrin on selvästi varaajaa lämpimämpi. FIN Onko uunipiirin pumppu viallinen? ei kyllä Onko Lämmönsiirtimeen kertynyt kalkkia? ei kyllä Onko lämmönsiirrin tukossa? ei Ota yhteys LVIasentajaan kyllä Testaa/vaihda Poista kalkki Puhdista Vilkkuuko toimintavalo? ei kyllä Käynnistyykö pumppu käsikäytöllä? ei kyllä Antaako ohjausyksikkö virtaa pumpulle? ei kyllä Ovatko ohjausyksikön sulakkeet kunnossa? ei Vaihda sulakkeet kyllä Laite ei saa virtaa; tarkista sulakkeet ja vaihda ne tarpeen mukaan ja tarkista virtalähde. Pumpun Käynnistyslämpötila ero on asetettu liian korkeaksi; valitse soveliaampi arvo. Onko pumppu juuttunut? kyllä Käännä pumpun akselia ruuvimeisselillä? Toimiiko pumppu nyt tyydyttävästi? ei Pumppu on viallinen vaihda pumppu. Ohjausyksikkö voi olla viallinen vaihda se.

16 -12. Tekninen tieto- 12. Pumpun painekäyrä ja tekninen tieto FIN TEKNINEN TIETO Pumppuryhmä Dimensiot DN 20 Materiaalit Ventiilit ja yhteet Messinki Suoja Klingersil / EPDM Virtauksen tarkastus venttiili Messinki Eriste EPP Tekninen tieto Max. Paine 6 bar Max. Lämpötila 120 C, lyhyt kestoinen 160 C Laitteet Airstop manuaali ilmaus venttiilillä Virtauksen tarkastusventtiilit Virtausmittari Varoventtiili 2 x 200 mm wc 1-15 l/min 3 bar 0-6 bar Painemittari Lämpötilamittarit C Ohjausyksikkötyyppi RESOL BS Mitat Liitännät Keskimitta Paksuus eriste Korkeus eriste 3/4 / 22 mm puserrusliitos 0 mm 205 mm 402 mm HUOM! Omat laskelmat ja sekä suunnitelmat, jotka täyttävät standardit ja rakennusmääräykset, ovat aina projektin perusta. Ohjeen järjestelmät ovat vain esimerkkejä, joiden kokonaistoiminta on aina omalla vastuulla. Tulikivi pidättää oikeuden muutoksiin. 16

17 -12. Lämmönsiirtimen tekninen tieto- 12. Lämmönsiirtimen tekninen tieto FIN Tulikivi Oyj, FI Juuka puh VAT-tunniste FI , Y-tunnus Kotipaikka Juuka 17

18 -Pumpgrupp SVE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Innehåll: 1. Pumpgruppens delar 2. Koppling av pumpgruppen 3. Ibruktagning och montering av pumpgruppen 4. Användning av ugnskretsen 5. Styrenhetens elkopplingar 6. Styrenhet Arr 1 (ugnskrets) 7. Styrenhetens reglerknappar 8. Ibruktagning av styrenheten 9. Kanaler för driftsvärden och display. Styrenhetens funktion 11. Felsituationer 12. Pumpens tryckkurva och tekniska data Tulikivi Oyj, FI Juuka Tel VAT-tunniste FI , Y-tunnus Kotipaikka Juuka 18

19 1. Pumpgruppens delar Tulikivi-Green W -1. Pumpgruppens delar SVE Säkerhetsventil 3 bar / Anslutning till expansionskärlet 2. Manometer 3. Fyllningsventil 4. Avstängningsventil 5. Tömningsventil 6. Pump 7. Flödesmätare (max. 7 l/min) 8. Avstängningsventil 9. Filter. 22 mm Kompressionskoppling x Styrenhet RESOL BS plus 12. Sensor S1 x 1 (PT00). 2,5 m; 180 C 13. Sensor S2 x 2 (PT00). 2,5 m; 80 C 14. Skruv x luftavskiljare 19 Tulikivi Oyj, FI Juuka puh XXX fax XX XXX VAT-tunniste FI , Y-tunnus Kotipaikka Juuka

20 2. Koppling av pumpgruppen Tulikivi-Green W -2. Koppling av pumpgruppen HET vatten SVE KALT vatten S1, skarvsladd min. 2 x 0, 5 mm 2 S2 20

21 2. Koppling av pumpgruppen 1) Montering direkt till hybridberedare Tulikivi-Green W -2. Koppling av pumpgruppen När ung installeras i hybridberedare, man måste ta beakta behovet av säkerhetsutrustning i pumpgruppen och expansionsbehållare. Ugnkretsens pump startar när den temperatur av ugnssonden (S1) mäter är (t.ex. 6 ºC) högre än vattentemperaturen i beredaren. 2) Montering en separat värmeväxlare i hybridberedare När Ugn installeras i en separat värmeväxlare i hybridberedare, man måste ta beakta behovet av expansionstank expansionsbehållare. Ugn krets måste alltid vara utrustas med expansionsbehållare. Vätskan kan vara vatten. 21

22 -3. Ibruktagning och montering av pumpgruppen 3. Ibruktagning och montering av pumpgruppen Obs! Risk för brännskada! Värmeöverföringsvätskan kan hetta upp ventilerna och de övriga delarna till en temperatur på över 0 C. Systemet får inte rengöras eller fyllas på när värmeöverföringselementen är heta. Obs! Det kan läcka ut värmeöverföringsvätska från säkerhetsventilerna om trycket i systemet är för högt! SVE Observera gällande ordningsföljden i ibruktagandet När systemet tas i bruk ska man först fylla på dess värmeretsar och därefter ugnens värmeöverföringskrets. Observera gällande expansionskärlet För att undvika att smuts i ugnskretsen hamnar i expansionskärlet rekommenderar vissa tillverkare att expansionskärlet separeras från ugnskretsen före sköljning och påfyllning. Iaktta tillverkarens anvisningar. Kolla behovet av expansionskärl monteringsspecifikt. Om värmeöverföringsvätskan leds in i en slinga i beredaren, ska expansionskärlet ligga i ugnskretsen. I dimensioneringen av expansionskärlet beaktas ugnskretsens totala vätskevolym. Säkerhetsanvisningar Iaktta - Gällande lokala föreskrifter och bestämmelser - Ändamålsenliga standarder och anvisningar 4. Påfyllning av ugnskretsen Denna anvisning är endast avsedd för behöriga personer med utbildning på området. - Endast en auktoriserad elmontör får utföra monterings- och underhållsarbeten. - Anläggningen får installeras av en person med ändamålsenlig utbildning. Förberedelser Bakslagsventilen fungerar, flödet går endast i flödesriktningen. Bakslagsventilen fungerar inte, flödet går i bägge riktningar. Kulventilen är stängd, inget flöde. 1.Koppla loss expansionskärlet från ugnskretsen. Iaktta tillverkarens anvisningar. 2. Vrid kulventilens 8 bakslagsventil i läge 0, se bilden invid). 3. Stäng returlinjens kulventil 4 (90, se bilden invid) 4. Kulventilen i 7 ska vara öppen. 5. Koppla fyllningsanordningen till ugnsmodulen: - tryckslang till fyllningsventil 3 - sköljningsslang till tömningsventil 5 22

23 - 4. Påfyllning av ugnskretsen 8 Påfyllning 1. Öppna fyllnings- och tömningsventilerna Starta sköljnings- och påfyllningsanordningen och skölj modulen tills det utströmmande vattnet är klart. Lufta ugnskretssystemet flera gånger med hjälp av luftöppningen i Airstop 15 tills det inte längre finns bubblor i den utströmmande värmeöverföringsvätskan (se bilden nedan). SVE Öppna returlinjens kulventil 4 långsamt (0, se ovan) För att lufta pumpdelen Stäng tömningsventilen 5 när påfyllningspumpen är i gång och höj trycket i systemet till ca 3 bar. Systemtrycket kan kontrolleras i manometern. Stäng fyllningsventilen 3 och stäng av sköljnings- och påfyllningsanordningens pump. 5. Kontrollera i manometern om systemtrycket sjunker och täta vid behov eventuella läckor. 6. Sänk trycket med tömningsventilen 5till driftstryck. 7. Anslut expansionskärlet till ugnskretsen och definiera ugnssystemets driftstryck med hjälp av sköljnings- och påfyllningsanordningen (expansionskärl behövs när ugnen ansluts till beredarens slinga med separat värmeöverföringsvätska) Luften avlägsnas från ugnskretsen med Airstop, som är försedd med en manuell ventil. För att avlägsna all luft från ugnskretsen ska flödeshastigheten i framledningslinjen vara minst 0,3 m/s. Kontrollera rätt flöde i flödesmätaren. I Tulikivi-ugnar är det max. 440 l/h (7,3 l/mn). Se ugnsspecifika från teknisk data 8. Stäng fyllnings- och tömningsventilerna 3 und 5 9. Vrid kulventilens4 und 8 bakslagsventil i driftsläge (0, se sida 9).. Koppla styrenheten (valfri utrustning) till nätströmmen och koppla ugnskretsens pump i ON-läge (på) för manuell använding med iakttagande av anvisningarna för styrenheten. Låt ugnskretsens pump gå på fulla varv i minst 15 minuter. Lufta under tiden ugnssystemet flera gånger via Airstops luftningsplugg, tills det inte längre finns bubblor i den utströmmande värmeöverföringsvätskan. Höj vid behov systemtrycket till driftstryck. 11. Lösgör sköljnings- och påfyllningsanordningens slangar och skruva fast slutarna i fyllnings- och tömningsventilerna. Slutarnas enda funktion är att skydda ventilerna mot smuts. De är inte Konst ruerade för att tåla högt systemtryck och därför ska kulventilerna vara stängda. 23

24 5. Styrenhetens elkopplingar Sondkopplingar Jordning Tulikivi-Green W -5. Styrenhetens elkopplingar Säkring Konsumentanslutningar Nätströmsanslutningar Standardsystem: varmvattenberedare 1 st, ugnskretsens cirkulationsvattenpump 1 st, temperatursond 2 st Nätströmsanslutningar: Uttag 12 = jordning Uttag 19 = noll (N) Uttag 20 = fas (L) SVE 6. Styrenhet (ugnskretsen) I styrenheten ingår RESOL VBus för dataöverföring och ströminmatning för externa moduler. Porten kopplas till uttagen med beteckningen VBus (polariteten har ingen betydelse). Via denna datakanal kan man ansluta flera RESOL VBus moduler till systemet, t.ex. RESOL kalorimeter WMZ RESOL stor display GA3, smart display SD3 RESOL datalogger, DL2 RESOL fjärrvisning av data Sond- och pumpkopplingar: Uttag S1 = temperatursond för eldstadens överförare Uttag S2 = temperatursond för beredaren Uttag S4 = temperatursond för returvattnet (för eventuell energimätning) Uttag R1 (18) = ugnskretsens cirkulationsvattenpump 24 Uttag 17 = Noll (N)

25 -7. Styrenhetens reglerknappar 7. Styrenhetens reglerknappar bakåt (-) framåt (+) OK (val/inställningsläge) Knappar Styrenheten används med de tre knapparna under displayen. Med knappen Framåt (1) går man framåt i mätarmenyn eller ökar det inställda värdet. Knappen Bakåt (2) fungerar tvärtom, dvs. med den går man bakåt eller minskar det inställda värdet. För att komma till inställningsmenyn ska du gå nedåt i displaymenyn och trycka på knappen framåt (1) i ca 2 sekunder när du är i den sista displaypunkten. Om displayen visar ett värde som kan ställas in syns symbolen SET. För att komma till inställningsläget ska du trycka på knapp 3. Välj kanal med knapparna 1 och 2. Tryck kort på knapp 3; SET börjar blinka. Ställ in värdet med knapparna 1 och 2. Tryck kort på knapp 3 så att SET förblir synligt. Det inställda värdet har nu sparats. SVE Systemets kontrolldisplay Systemets kontrolldisplay består av tre delar: kanaldisplay, verktygslåda och systemdisplay (aktiva inställningar). Kanaldisplay Kanaldisplayen har två rader. Överst en 16-delad textrad för att visa kanalernas namn och menyrubriker. Nederst finns en 7-delad rad för kanalernas värden och inställningsparametrar. Temperatur och temperaturskillnader visas enligt Celsius- eller Kelvin-grader. Verktygslåda Bara verktygslådan De övriga symbolerna i verktygslådan visar systemets status. Normal Blinkande relä 1 aktiv relä 2 aktiv beredarens max. aktiv / beredarens max. Temperatur har överskridits avisning akti Värmeöverförarnas nedkylning aktiv /Värmeöverförarnas efternedkylning aktiv Värmeöverförarnas nedre gräns aktiv, avisning aktiv Nödavstängning av värmeöverförare aktiv eller nödavstängning av beredare aktiv Sondfel Manuell användning aktiv SET-funktion 25

26 -7. Styrenhetens reglerknappar Systemdisplay I systemdisplayen (använd sammansättning) syns de valda programmen. Vyn består av flera komponentsymboler, som beroende på systemets status antingen blinkar, lyser jämnt eller är släckta. SVE Ungsond sond Värmeöverf 1 pumpar beredarens värmeöverf. Beredare sond 8. Ibruktagning av styrenheten Blinkande koder i systemdisplayen Pumparna blinkar i startfasen Symbolerna för sonderna blinkar om deras sondkanal är vald. Sonderna blinkar om det är fel i en sond. Förbrännarens symbol blinkar när efteruppvärmningen är aktiverad Blinkande koder i funktionsljuset grönt: allt OK blinkande rött/grönt: startfas manuell användning blinkande rött: fel i sond (symbolen för sonden blinkar snabbt) funktionsljus bakåt framåt. Koppla på apparaten. Under startfasen blinkar funktionsljuset i rött och grönt. Efter starten fungerar styrenheten automatiskt med fabriksinställningarna. OK (val/inställningsläge) 26

27 -9. Kanaler för driftsvärden och display 9. Kanaler för driftsvärden och display SVE Display för värmeöverförarens temperatur COL,: Displayintervall för värmeöverförarens temperatur: C Visar värmeöverförarens verkliga temperatur. COL : värmeöverförarens temperatur (system med en värmeöverförare) Display för beredarnas temperatur TST: Displayintervall för beredarens temperatur: C Visar beredarens verkliga temperatur. TST : beredarens temperatur (system med en beredare) Display för sond 3 och sond 4 S3, S4: Sondens temperatur Displayintervall: C Display för andra temperaturer TR: Returlinje temperatur Displayintervall: C Visar den nuvarande temperaturen för motsvarande tilläggssond (utan kontrollfunktion). S3 : temperatursond 3 S4 : temperatursond 4 Observera: S3 och S4 visas endast om temperatursonderna är kopplade. Visar den verkliga temperaturen för motsvarande sond. TR : temperatur, returlinje Display för pumparnas aktuella hastighet n %, Pumpens verkliga hastighet Displayintervall: 30 0 % Visar den verkliga hastigheten för motsvarande pump. n % : pumpens verkliga hastighet (system med en pump) 27

28 -9. Kanaler för driftsvärden och display Kalkylator för driftstid h P : Kalkylator för driftstid Displaykanal Kalkylatorn för driftstid beräknar ugnssystemets driftstid för den relevanta reläen (h P). Displayen visar fulla timmar. När driftstimmarna har beräknats kan de nollställas. När driftskanalen är vald, visas SET-symbolen på displayen. Knappen SET (3) ska hållas nedtryckt i ca 2 sekunder så att kalkylatorn övergår i RESET-läge. Displayens symbol blinkar och driftstiden ställs in på värdet 0. Bekräfta nollställningen genom att trycka på SET. RESET-funktionen kan avbrytas genom att låta bli att trycka på någon knapp under ca 5 sekunder. Styrenheten återgår till displayläge. SVE. Styrenhetens funktion T-styrning DT 0: Temperaturskillnad vid påkoppling Reglerområde 1,0 20,0 K Fabriksinställning 6,0 DT F: Temperaturskillnad vid avstängning Reglerområde 0,5-19,5 K Fabriksinställning 4,0 DT S : Nominell temperaturskillnad 1,5 Reglerområde 1,5-30,0 K Fabriksinställning,0 RIS : Stegring Reglerområde 1 20 K Fabriksinställning 2 K Styrenheten fungerar till en början som en vanlig reglerare av temperaturskillnader. Om startskillnaden (DT 0) uppnås, aktiveras pumpen med full hastighet i sekunder, varefter hastigheten sjunker till pumpens minimihastighet (nmn = 30 %). Om temperaturskillnaden når det inställda värdet (DT S), höjs pumpens hastighet ett steg (%). För varje stegring av temperaturskillnaden med 2 K (RIS) ökas pumpens hastighet med % tills maximihastigheten på 0 % har uppnåtts. Styrenhetens känslighet kan regleras med parametern RIS". Observera: Temperaturskillnaden vid start ska vara minst 1 K högre än vid avstängning. Beredarens högsta temperatur S MX / S1MX / S2MX: Beredarens högsta temperatur Reglerområde 2 95 C Fabriksinställning 60 C När den inställda maximitemperaturen överskrids stängs ugnens pump av och laddningen av beredaren avbryts, så att den inte ska överhettas och orsaka risk för brännskador eller skador på systemet. På displayen syns symbolen *. Observera: Styrenheten har också en nödavbrytare med fasta inställningar som utlöses om temperaturen i beredaren stiger till 95 grader Celsius. Jämförelsesond är S2 (eller S3 om systemet har två beredare).

29 Värmeöverförarens minimitemperatur Tulikivi-Green W -. Styrenhetens funktion OCN : Värmeöverförarens minimitemperatur OFF / ON. Fabriksinställning OFF CMN : Värmeöverförarens minimitemperatur Reglerområde 90 C Fabriksinställning C Manuell användning HND1, HND2 Funktionsmodus Reglerområde: OFF, AUTO, ON Fabriksinställning: AUTO Språk LANG: Val av språk Reglerområde: De, En, It, Fr Fabriksinställning: En Värmeöverförarens minimitemperatur är den temperatur som måste överskridas för att ugnskretsens pump (R1/R2) ska starta. Med minimitemperaturen undviker man att ugnskretsens pump startar i onödan i låga temperaturer i värmeöverföraren. Om minimitemperaturen underskrids visar displayen symbolen * (blinkande). Med denna temperatur kan man även reglera den energi som överförs till beredaren. Ju temperatur desto mindre energi överförs till beredaren. För manövrering och underhåll kan styrenhetens funktionsstatus regleras manuellt. Välj inställningskanal MAN, med vilka följande inställningar kan göras: HND Funktionsmodus OFF : relä avstängd (blinkar) + * AUTO : relä automatisk funktion ON : relä avstängd (blinkar) + * Via denna kanal kan man ställa in språket i menyn. De: tyska En: engelska It : italienska Fr : franska SVE

30 11. Felsituationer Tulikivi-Green W -11. Felsituationer Funktionsljuset blinkar med rött ljus Displayen visar symbolerna Fel i ledning Kolla ledning. Funktionsljuset släckt Kolla ströminmatningen SVE Fel i ledning Kolla ledning. Kortslutning Kolla ledning. Styrenhetens säkring kan ha brunnit. Öppna framlocket för att byta säkring (en reservsäkring finns i tillbehörsväskan). Bortkopplade Pt00- temperatursonder kan kollas med motståndsmätare. Nedan uppräknas motståndsvärden som motsvarar olika temperaturer. Pumpen är överhettad men värmen överförs inte från ugnen till beredaren och framlednings- och returlinjerna är lika varma. Det kan även förekomma luftbubblor i linjerna. Finns det luft i systemet? nej ja Är ugnskretsens smutsavskiljare täppt? ja Lufta systemet: höj trycket i systemet minst till det statiska huvudtrycket + 0,5 bar; fortsätt att höja trycket vid behov, stäng av och koppla på pumpen med korta intervall. Rengör smutsavskiljaren. Pumpen startar och går en stund, slocknar, startar på nytt etc. Pumpen startar mycket sent. Är ugnens temp.skillnad för liten? nej Är ugnens sond felplacerad? nej ja ja Ändra värdena Ton och Toff enligt behov. nej ja Installera ugnssonden i ljinen som utgår från ugnen (den varmaste punkten på linjen som utgår från ugnen); använd ugnens sondficka. Är starttemperaturskilln aden Ton för stor? nej ja Är ugnssondens läge idealt (t.ex. fastskruvad i stället för sondficka)? ja Ändra värdena Ton och Toff enligt behov. Kontakta en Tulikivi-expert

31 -11. Felsituationer Temperaturskillnaden mellan beredaren och ugnen ökar betydligt under användning; ugnskretsen kan inte överföra värme. Är det fel på ugnskretsens pump? nej ja Har det samlats kalk i värmeöverföraren? nej ja Är värmeöverföraren täppt? nej Kontakta en VVSmontör ja Testa/byt Avlägsna kalken Rengör Ugnskretsens pump fungerar inte även om värmeöverföraren är betydligt varmare än beredaren. Blinkar funktionsljuset? nej Startar pumpen manuellt? nej Leder styrenheten ström till pumpen? nej Är styrenhetens säkringar i skick? nej Byt säkringarna ja ja ja ja Apparaten får inte ström; Kolla säkringarna och byt dem vid behov och kolla strömkällan. Skillnaden i pumpens starttemperatur är för hög; välj ett lämpligare inställningsvärde. Har pumpen fastnat? ja Vrid på pumpens axel med en skruvmejsel? Fungerar pumpen nu nöjaktigt? nej Pumpen är sönder byt pump. Eventuellt fel i styrenheten byt den. SVE

32 -12. Pumpens tryckkurva och tekniska data 12. Pumpens tryckkurva och tekniska data SVE TEKNISKA DATA Pumpgrupp Dimensioner Material Ventiler och förbindningsstycken Skydd Kontrollventil för flöde Isolering Tekniska data Max. tryck Max. temperatur 3/4 / 22 mm Kompressionskoppling Mässing Klingersil / EPDM Mässing EPP 6 bar 120 C, kortvarigt 160 C Utrustning Luftare Kontrollventiler för flöde 2 x 200 mm wc Flödesmätare 1-15 l/min Säkerhetsventil 3 bar Manometer 0-6 bar Temperaturmätare C Styrenhet RESOL BS Mått Kopplingar 3/4 innergänga Medelmått 0 mm Isolering, tjocklek 205 mm Isolering, höjd 402 mm Tulikivi Oyj, FI Juuka Tel VAT-tunniste FI , Y-tunnus Kotipaikka Juuka 32

33 -12. Pumpens tryckkurva och tekniska data 12. tekniska data: Värmevaxlarä SVE Tulikivi Oyj, FI Juuka Tel VAT-tunniste FI , Y-tunnus Kotipaikka Juuka 33

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Weather Station

KÄYTTÖOHJE Weather Station KN-WS500N A KÄYTTÖOHJE Weather Station Osa I Tässä sääasemassa on 7 eri kielivaihtoehtoa: Englanti, saksa, ranska, italia, espanja, hollanti ja tanska. Sääasemassa on kuusi painiketta: CH, ALERT, MAX/MIN,

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

Aurinkolämpöasema. Thermotech aurinkolämpöasema EDUT TIEDOT

Aurinkolämpöasema. Thermotech aurinkolämpöasema EDUT TIEDOT Thermotech aurinkolämpöasema EDUT Tyylipuhdas design Toimitetaan koottuna Kevyt Sisäänrakennettu ilmaus elppo asentaa Säätökeskus jossa mm. - Pumpun kierroslukuohjaus - 1 esiasetettua järjestelmää TEDOT

Lisätiedot

VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet!

VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet! Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite VITOSOLIC 100 10/2009 Säilytä ohjeet! Turvaohjeet Turvallisuus Näitä turvaohjeita on tarkoin noudatattava, jotta loukkaantumisilta

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

testo 410-1 Käyttöohje

testo 410-1 Käyttöohje testo 410-1 Käyttöohje FIN 2 Short manual testo 410-1 Pikaohje testo 410-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Siipipyörä 3 Lämpötilasensori 4 Näyttö 5 Toimintonäppäimet 6 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta.

Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Aurinkolämpö Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Keräimien sijoittaminen ja asennus Kaikista aurinkoisin

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

SUNDIAL FLOW+ - OHJAUSYKSIKKÖ

SUNDIAL FLOW+ - OHJAUSYKSIKKÖ SUNDIAL FLOW+ - OHJAUSYKSIKKÖ V.2.8.1 Sundial Flow+ V2.8.1 Sivu 1 Tekniset tiedot Sundial Flow+ - Aurinkolämpöjärjestelmän ohjausyksikkö 9 järjestelmä vaihtoehtoa Järjestelmän tilan seuranta Etäseuranta

Lisätiedot

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje LADDOMAT MR Asennus- ja käyttöohje Laddomat MR on erillisellä liitäntäkeskuksella (LK) varustettu säätölaite. Siinä on 3 relettä ja 4 lämpötilatunnistintuloa. Käytettävissä on useita erilaisia ohjausvaihtoehtoja.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 ----------------------------------------------------------------------------------- MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 1516/MT

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje SE - 140 SE - 200 SE - 250 SE - 300 SE - 400 Käyttövesivaraaja Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan. Anodin kuluminen on tarkastettava

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 SE Firewire PC-card 32-4968 Introduktion CardBus (Firewire) håller en säker plats som högeffektiv

Lisätiedot

Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta.

Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Aurinkolämpö Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Keräimien sijoittaminen ja asennus Keräimet asennetaan

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

Lisätiedot

FHM-Cx Sekoitusryhmät lattialämmitykseen

FHM-Cx Sekoitusryhmät lattialämmitykseen FHM-Cx Sekoitusryhmät lattialämmitykseen Käyttötarkoitus FHM-C5/C6-sekoitusryhmä (UPS-pumppu) Danfossin pienikokoista sekoitusryhmää käytetään virtaaman ja menoveden lämpötilan säätöön vesikiertoisissa

Lisätiedot

Asennuskoulutus Lämpöpäivät 12.2.2014

Asennuskoulutus Lämpöpäivät 12.2.2014 Asennuskoulutus Lämpöpäivät 12.2.2014 Sampppa Takala 6.10.2014 Samppa Takala 1 Järjestelmän eri asennusvaiheet Aurinkolämpöjärjestelmän asennus on jaettavissa karkeasti 3 eri vaiheeseen Teknisessä tilassa

Lisätiedot

testo 510 Käyttöohje

testo 510 Käyttöohje testo 510 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 510 Pikaohje testo 510 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Paine-ero sensorin yhteet 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo ja magneetti (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

VX200 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE VX200 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

VX200 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE VX200 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING 1 VX200 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE VX200 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING 2 SISÄLLYSLUETTELO INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 Yleiset tekniset tiedot Allmänna tekniska data 5 Asennus- ja käyttöohjeet Installations- och

Lisätiedot

088U0213. Käyttöohje CF-RF Huonetermostaatti infrapuna-anturilla VI.UH.R1.20

088U0213. Käyttöohje CF-RF Huonetermostaatti infrapuna-anturilla VI.UH.R1.20 088U0213 Käyttöohje CF-RF Huonetermostaatti infrapuna-anturilla VI.UH.R1.20 Sisältö 1. Laitteen toiminnasta................... 3 2. Asennus............................... 4 3. Lämpötila-asetukset...................

Lisätiedot

Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle

Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Perustietoa Lämpöpumput vaativat minimivirtauksen ja lämpötilaeron toimiakseen, huomioi tämä suunnittelussa ja asennuksessa. Minimivirtaukset lämmityspiirissä:

Lisätiedot

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator PEM1527 3.4.2014 245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet

Lisätiedot

Sisällys. testo 417 Siipipyörä anemometri. Käyttöohje

Sisällys. testo 417 Siipipyörä anemometri. Käyttöohje testo 417 Siipipyörä anemometri Käyttöohje FIN Sisällys Yleiset ohjeet...2 1. Turvallisuusohjeita...3 2. Laitteen käyttötarkoitus...4 3. Tuotekuvaus...5 3.1 Näyttö ja näppäimet...5 3.2 Virtalähde...6 4.

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

FJVM 110 - FIGHTER 310P/410P/360P

FJVM 110 - FIGHTER 310P/410P/360P MONTEINGSANVISNING MAV SE/FI 0409-1 611754 - F310P/410P/360P - FIGHTE 310P/410P/360P Fjärrvärmemodul är en fjärrvärmemodul, avsedd att anslutas till NIBE:s värmepumpar FIGHTE 310P/410P/360P i kombination

Lisätiedot

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje 1.02 Version 1.8.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-q2_kasikirja.pdf Copyright 2011 Microdata

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

CO 2 -anturi. Langaton. Käyttöohje. -fi. Englannin kielestä käännetty asiakirja 2014-04-22 A001

CO 2 -anturi. Langaton. Käyttöohje. -fi. Englannin kielestä käännetty asiakirja 2014-04-22 A001 CO 2 -anturi Langaton Englannin kielestä käännetty asiakirja -fi 2014-04-22 A001 Sisällysluettelo 1 Tuotteen kuvaus... 1 1.1 CO 2-mittaus... 1 2 Asennusohjeet... 2 3 Käyttöliittymän kuvaus... 3 3.1 Liitännät...

Lisätiedot

testo 511 Käyttöohje

testo 511 Käyttöohje testo 511 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 511 Pikaohje testo 511 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Paine sensorin yhde 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo ja magneetti (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti Modell/Malli: SOHO-FAST/RE Nr/Nro: 38-5000 Ver. 001-200503 SE Presentation 100Base-TX med överföringshastighet upp till 10/100Mbps (Full duplex)

Lisätiedot

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä Modell/Malli: HS-819USB Nr/Nro: 38-1601 Ver. 001-200506 SE Headset med USB-anslutning lämplig för Internet-chat, videokonferans

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. Imuriohjain

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. Imuriohjain ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Imuriohjain IMURIOHJAIN v091210a Yleistä Ariterm 25+ ja 35+-kattilaan on asennettu vakiovarusteena savukaasupuhallin. Puhallintoimitukseen kuuluu ohjainyksikkö, joka ajaa imuria

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje SW - 100 SW - 120 SW - 140 SW - 200 SW - 250 SW - 300 SW - 400 Käyttövesivaraaja yhdellä kierukalla Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan.

Lisätiedot

TiiMi Talotekniikka. LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL. v. 1.0

TiiMi Talotekniikka. LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL. v. 1.0 TiiMi Talotekniikka LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL v. 1.0 TiiMi Lattialämmitys on monipuolinen vesikiertoisen lattialämmityksen säätöjärjestelmä jota voidaan soveltaa myös sähköiseen lattialämmitykseen.

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

DeltaSol AL *11207831* Ammattiasentajan käsikirja. Ohjausyksikkö perusaurinkolämpöjärjestelmille. Asennus Käyttö Toiminnot ja optiot Vianmääritys

DeltaSol AL *11207831* Ammattiasentajan käsikirja. Ohjausyksikkö perusaurinkolämpöjärjestelmille. Asennus Käyttö Toiminnot ja optiot Vianmääritys DeltaSol AL Ohjausyksikkö perusaurinkolämpöjärjestelmille Ammattiasentajan käsikirja Asennus Käyttö Toiminnot ja optiot Vianmääritys Ohjausyksikön ctuvus-sertiointi vahvistaa että ohjausyksikkö on sertioitu

Lisätiedot

Nätverkskabel USB 2.0 Verkkokaapeli USB 2.0

Nätverkskabel USB 2.0 Verkkokaapeli USB 2.0 KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskabel USB 2.0 Verkkokaapeli USB 2.0 Modell/Malli: USB-NL2 Nr/Nro: 32-8825 Vers: 002-200312 SE Beskrivning Nätverkskabel för enkel filöverföring mellan datorer med USB

Lisätiedot

RUUKKI AURINKOLÄMPÖ- JÄRJESTELMÄN PUMPPU- YKSIKKÖ

RUUKKI AURINKOLÄMPÖ- JÄRJESTELMÄN PUMPPU- YKSIKKÖ RUUKKI AURINKOLÄMPÖ- JÄRJESTELMÄN PUMPPU- YKSIKKÖ ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJE Tuotteen alkuperäistiedot Alkuperäinen valmistaja Ohjeessa käsitellyn pumpun malli Valmistajan takuu RESOL Elektronische

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

TERMOMAT 4 - käyttöohje. Elektroninen lämpötilaerosäätäjä aurinkolämmityslaitteiston kiertovesipumpun ohjaukseen

TERMOMAT 4 - käyttöohje. Elektroninen lämpötilaerosäätäjä aurinkolämmityslaitteiston kiertovesipumpun ohjaukseen TRMOMT 4 - käyttöohje lektroninen lämpötilaerosäätäjä aurinkolämmityslaitteiston kiertovesipumpun ohjaukseen TRMOMT 4 lektroninen lämpötilaerosäätäjä aurinkolämmityslaitteiston kiertovesipumpun ohjaukseen

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

ComfortZone CE50/CE65

ComfortZone CE50/CE65 ComfortZone CE50/CE65 KÄYTTÖ-OHJE www.scanoffice.fi ComfortZone L Ä M P I M Ä N K O D I N T O I M I V A S Y D Ä N Sisällys - käyttö Ohjauspaneeli ja sen käyttö...3 Käyttöasetukset... 4 Yleistä... 4 Sisälämpötila...

Lisätiedot

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT. Yleistä Venttiilisarja TBVL on tarkoitettu lämmityspatterin TBLA ohjaukseen. Mukana tulee (3)-tieventtiili, toimilaite, kytkentäkaapeli pikaliittimillä, jäätymissuoja-anturi

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

Vesikiertoinen pellettitakka. Vattenmantlad pelletskamin

Vesikiertoinen pellettitakka. Vattenmantlad pelletskamin Vesikiertoinen pellettitakka Vattenmantlad pelletskamin Vesikiertoisella pellettitakalla voit lämmittää talosi ja käyttövetesi. Suunnittelemme kanssasi optimaalisen lämmitysjärjestelmän vesikiertoisen

Lisätiedot

Kosteusanturi Langaton

Kosteusanturi Langaton Kosteusanturi Langaton Englannin kielestä käännetty asiakirja -fi 2014-04-22 A001 Sisällysluettelo 1 Tuotteen kuvaus... 1 1.1 Kosteusmittaus... 1 2 Asennusohjeet... 2 3 Käyttöliittymän kuvaus... 2 3.1

Lisätiedot

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295 Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä LCD-Näyttö BC-81295 Yhteenveto Tämä on tarkoitettu ainoastaan ohjelmoitavaan magneettivastukselliseen kuntopyörään. Järjestelmään kuuluu kolme (3) osaa:

Lisätiedot

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301 Pamemetrilista ADAP-KOOL EKC 201 ja EKC 301 RC.8A.D1.02 RC.8A.D2.02 08-1999 DANFOSS EKC201/301-SÄÄTIMiEN OHJELMOINTI Danfossin elektronista ohjauskeskusta (elektronista termostaattia) malli EKC:tä toimitetaan

Lisätiedot

ENA 50-60 Liite. Asennus- ja käyttöohjeet. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60 Liite. Asennus- ja käyttöohjeet. Flamco www.flamcogroup.com ENA 50-60 Liite käyttöohjeet Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1. Ensikäyttö 3 1.1. ENA 50/60:n käyttöönotto 3 1.2. Käyttöönottoparametrit 3 2. Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet 4 2.1.

Lisätiedot

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle KÄYTTÖOHJE WehoFloor RF LCD langaton kytkentäyksikkö (6 kanavalle) & laajennusmoduuli (4 tai 6 kanavalle) 868 MHz 2-6 1. KÄYTTÖOHJE WFHC langaton

Lisätiedot

ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY

ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY Lue käyttöohje ennen vaunun käyttöönottoa! Sisällys 1. Johdanto 2. Erittely 3. Varoitukset ja turvaohjeet 4. Haarukkavaunun käyttäminen 4.1 Käyttö 4.2 Näytön toiminnot

Lisätiedot

Webee Wireless N Router

Webee Wireless N Router Pika-asennusohje v1.1 Wireless N Router (Laiteversio 2) Pikaopas auttaa sinua pääsemään alkuun laitteen käytössä. Tässä neuvotaan perustoiminnot kuten laitteen kytkeminen tietokoneeseen ja laajakaistamodeemiin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä.

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. Asennusohje FlowBox Solar 7000 TÄRKEÄÄ - Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. - Vain koulutettu ammattilainen saa koota,

Lisätiedot

Lämpömittari ja upotustasku venttiiliin MTCV DN 15/20. Kuulasululliset venttiiliyhdistäjät (2 kpl sarjassa) G ½ x R ½ venttiiliin MTCV DN 15

Lämpömittari ja upotustasku venttiiliin MTCV DN 15/20. Kuulasululliset venttiiliyhdistäjät (2 kpl sarjassa) G ½ x R ½ venttiiliin MTCV DN 15 MTCV lämpimän käyttöveden kiertotermostaatti Käyttö MTCV on lämpimän käyttöveden kiertotermostaatti. MTCV huolehtii lämpimän käyttövesiverkoston lämpötasapainosta. Venttiili asennetaan kiertojohtoon, jossa

Lisätiedot

Uponor Push 23B-W. Lattialämmityksen pumppuryhmä

Uponor Push 23B-W. Lattialämmityksen pumppuryhmä Lattialämmityksen pumppuryhmä Lattialämmityksen pumppuryhmä on pumppuryhmä, joka on tarkoitettu käytettäväksi Uponor-lattialämmitysjärjestelmän kanssa. Pumppuryhmä säätää lattialämmityksessä kiertävän

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS Saint-Gobain Pipe Systems Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Strömberginkuja 2 00380 Helsinki Finland

Lisätiedot

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6 Asennusohje Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6 2 www.gebwell.fi v1.1 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 4 2. Toimitussisältö... 4 3. Lämpötila-anturi... 4 4. Liitännät / mitat... 5 5. Periaatekaaviot... 6 6.

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT 1. Yleistä Patteripiirin toisiopuolella olevan kiertopumpun avulla varmistetaan jäätymisvahtitoiminto, kun käytetään pattereita, joissa ei ole jäätymishalkeamissuojaa.

Lisätiedot

FlowSol B / B HE *11205271* Ammattiasentajan käsikirja. Asennus Käyttö Käyttöönotto

FlowSol B / B HE *11205271* Ammattiasentajan käsikirja. Asennus Käyttö Käyttöönotto FlowSol B / B HE Ammattiasentajan käsikirja Asennus Käyttö Käyttöönotto *1101* 1101 Kiitämme tämän RESOL-laitteen hankinnasta. Lue tämä ohje huolellisesti läpi, jotta osaisit hyödyntää tämän laitteen suorituskykyä

Lisätiedot

Elektroninen ohjausyksikkö

Elektroninen ohjausyksikkö Elektroninen ohjausyksikkö MALLI CITY Käyttäjän käsikirja Asennus Toiminnot Vasatherm Finland Oy Puh: +358 (0)9 4730 6190 Pihatörmä 1 A Fax: + 358 (0)9 4730 6201 02240 Espoo E-mail: etunimi.sukunimi@vasatherm.fi

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW model. Ilma-vesilämpöpumppu WATERSTAGE

5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW model. Ilma-vesilämpöpumppu WATERSTAGE 5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW model Ilma-vesilämpöpumppu WATERSTAGE 2 WATERSTAGE VESIPATTERI LÄMPIMÄN VEDEN TUOTTO KÄYTTÖVESI LATTIALÄMMITYS KÄYTTÖVESI- VARAAJA ULKOYKSIKKÖ FUJITSU GENERAL ilma-vesilämpöpumppu

Lisätiedot

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSR Si

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSR Si Asennusohje Lämmityksen säätöryhmä LSR Si Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Toimitussisältö... 3 3. Lämpötila-anturi... 3 4. Liitännät / mitat... 4 5. Periaatekaaviot... 5 6. Sähkökaaviot... 6 7. Pumppu-

Lisätiedot

Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen

Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen Käyttö- ja huolto-ohje T80 advanced FIN Yleistä Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen tueksi.. Tässä käyttöohjeessa haluamme vielä luoda

Lisätiedot

Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18. Asennus ja käyttöohjeet

Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18. Asennus ja käyttöohjeet Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18 Asennus ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO Kuljetus 2 Sijoitus 2 Tekniset mitat 3 Putkiasennukset 4 Sähköasennukset 6 Päivittäinen käyttö/ Vian paikallistaminen 8

Lisätiedot

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A Käyttöohje 1 Asennuskaavio Aurinkopaneeli Matalajännitekuormitus Akku Sulake Sulake Invertterin liittäminen Seuraa yllä olevaa kytkentäkaaviota. Sulakkeet asennetaan

Lisätiedot

LANGATON SADEMITTARI No 854

LANGATON SADEMITTARI No 854 LANGATON SADEMITTARI No 854 KÄYTTÖOHJE Huom! Ennen käyttöönottoa poista suojakalvo näytön päältä. 1. Toiminnot Ulkolämpötilan ja sademäärän langaton tiedonsiirto taajuudella 433 MHz, kantavuus 30 m vapaassa

Lisätiedot

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2 SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS /6 ER-O2- valvontakeskus on tarkoitettu höyry- ja vesikattiloiden savukaasujen valvontaan ja säätöön. Keskus tunnustelee savukaasuja Lambda-anturin ja Pt - anturin välityksellä.

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje

Lisätiedot

DeltaSol CS Plus *11206196* Aurinko-ohjausyksikkö Ammattiasentajan käsikirja. Asennus Käyttö Toiminnot ja optiot Vianmääritys

DeltaSol CS Plus *11206196* Aurinko-ohjausyksikkö Ammattiasentajan käsikirja. Asennus Käyttö Toiminnot ja optiot Vianmääritys DeltaSol CS Plus Aurinko-ohjausyksikkö Ammattiasentajan käsikirja Asennus Käyttö Toiminnot ja optiot Vianmääritys *11206196* 11206196 Kiitämme tämän RESOL-laitteen hankinnasta. Lue tämä ohje huolellisesti

Lisätiedot

Elco elektroninen termostaatti ELTH

Elco elektroninen termostaatti ELTH Keskus Lämpötilasäätimet ja -anturit Elco elektroninen termostaatti ELTH Elektroninen termostaatti DIN-kiskoon On-off säätö digitaalinäytöllä NTC-anturi, säätöalue -35 C...+99 C Yksi tai kaksi relelähtöä

Lisätiedot

Yleistä. Tekniset tiedot. Lämpimän käyttöveden omavoimainen säätöventtiili 2001.01

Yleistä. Tekniset tiedot. Lämpimän käyttöveden omavoimainen säätöventtiili 2001.01 TOUR & ANDERSSON AB QUALITY AND ENVIRONMENT SYSTEM Certification of Registration Number 2125 and 2125 M Certified by SP TA-Therm 6-15-5 FI Lämpimän käyttöveden omavoimainen säätöventtiili 2001.01 Yleistä

Lisätiedot

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 ECS 40 IFB FI 1 Asennusohje ECS 40 Yleistä Tätä lisävarustetta käytetään, kun F1145/ F1245 on asennettu rakennukseen, jossa on enintään neljä

Lisätiedot

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein.

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A. Huomaa 1) Sammuta virta, kun et käytä laitetta.

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

Lisätiedot

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus laturista Sivu 3 Lataamisohjeet Sivu 4 Lataamisohjeet Sivu 5 Huolto ja hoito Sivu 6 Turvallisuutta koskevia huomautuksia

Lisätiedot

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen jossa käsitellään sähkö-ja

Lisätiedot

Asennusohje ilmaiskylmälle NIBE F1145/F1245

Asennusohje ilmaiskylmälle NIBE F1145/F1245 Asennusohje ilmaiskylmälle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 PCS 44 IHB FI 1 Yleistä Tämä lisävaruste tarvitaan kun F1145 / F1245 asennuksessa käytetään ilmaiskylmää. Sisältö 1 x kiertopumppu 1 x pumpun eriste

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M V1.0 (19.02.2015) 1 (8) KÄYTTÖÖNOTTO Asennus - Lähetin tulisi asentaa mittauskohdan yläpuolelle kondensoitumisongelmien välttämiseksi. - Kanavan ylipaine mitataan siten, että kanavan mittayhde yhdistetään

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PEL / PEL-M

KÄYTTÖOHJE PEL / PEL-M V2.0.0 (05.09.2014) 1 (6) KÄYTTÖÖNOTTO Asennus - Lähetin tulisi asentaa mittauskohdan yläpuolelle kondensoitumisongelmien välttämiseksi. - Kanavan ylipaine mitataan siten, että kanavan mittayhde yhdistetään

Lisätiedot

ANVISNING VID BESTÄLLNING AV ULTRALJUDSUNDERSÖKNING AV NEDRE BUKEN (njurvägar, prostata, abscesser)

ANVISNING VID BESTÄLLNING AV ULTRALJUDSUNDERSÖKNING AV NEDRE BUKEN (njurvägar, prostata, abscesser) OHJE ALAVATSAN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSEN TILAAJALLE (virtsatiet, prostata, abscessit) Potilas saa syödä normaalisti. Potilaan oltava virtsaamatta 2-3 tuntia ennen tutkimusta, koska virtsarakon tulee olla täynnä

Lisätiedot

Käyttöohje CF-RD Huonetermostaatti näytöllä

Käyttöohje CF-RD Huonetermostaatti näytöllä 088U0212 Käyttöohje CF-RD Huonetermostaatti näytöllä Sisältö 1. Laitteen toiminnasta................... 3 2. Asennus............................... 4 3. Lämpötila-asetukset................... 5 4. Välitystesti............................

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Handsfree, bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Handsfree, bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31337686 Versio 1.2 Osa nro 31337677, 31310791, 31357750 Handsfree, bluetooth Volvo Car Corporation Handsfree, bluetooth- 31337686 - V1.2 Sivu 1 / 74 Materiaali

Lisätiedot