Tulikivi-Green W10. FIN - TULIKIVI Green PUMPPURYHMÄ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. SVE - TULIKIVI Green PUMPGRUPP MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tulikivi-Green W10. FIN - TULIKIVI Green PUMPPURYHMÄ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. SVE - TULIKIVI Green PUMPGRUPP MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING"

Transkriptio

1 FIN - TULIKIVI Green PUMPPURYHMÄ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE SVE - TULIKIVI Green PUMPGRUPP MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING 1 Tulikivi Oyj, FI Juuka puh VAT-tunniste FI , Y-tunnus Kotipaikka Juuka

2 -Pumppuryhmä FIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Sisällys: 1. Pumppuryhmän osat 2. Pumppuryhmän kytkentä 3. Pumppuryhmän käyttöönotto ja asennus 4. Uunipiirin täyttö 5. Ohjaimen sähkökytkennät 6. Ohjausyksikkö (uunipiiri) 7. Ohjausyksikön säätöpainikkeet 8. Ohjausyksikön käyttöönotto 9. Ajoarvo- ja näyttökanavat. Ohjausyksikön toiminta 11. Virhetilanteet 12. Pumppujen painekäyrät ja tekninen tieto 2

3 1. Pumppuryhmän osat Tulikivi-Green W -1. Pumppuryhmän osat FIN Varoventtiili 3 bar / liityntä paisuntasäiliölle 2. Painemittari 3. Tyhjennys- ja täyttöyhde 4.Lämpömittari / yksisuuntaventtiili 5. Tyhjennys- ja täyttöyhde 6. Pumppu 7. Virtaamamittari (max. 7 l/min) 8. Lämpömittari / yksisuuntaventtiili 9. Lianerotin. 22 mm puserrusliitin x Automatiikan ohjain RESOL BS plus 12. Tulisija-anturi S1 x 1 (PT00). 2,5 m; 180 C 13. Varaaja-anturi x 2 (PT00) 2,5m 1,5 m; 80 C 14. Kiinnitysruuvit x Ilmanerotin 3

4 2. Pumppuryhmän kytkentä Tulikivi-Green W -2. Pumppuryhmän kytkentä FIN S1, jatkojohdotus 2 x 0, 5 mm 2 S2, jatkojohdotus 2 x 0, 5 mm 2 4

5 2. Pumppuryhmän kytkentä 1) Asennus suoraan varaajan tilavuuteen Tulikivi-Green W -2. Pumppuryhmän kytkentä Kun tulisija asennetaan varaajan tilavuuteen, on otettava huomioon paisuntasäiliön tarve. Uunipiiri täytyy olla aina yhteydessä paisuntasäiliöön. Pumppuryhmä lähtee päälle kun S1 anturin mittaa esim. 6 C astetta enemmän kuin S2 (DT O). Tämän jälkeen pumppuryhmä pyrkii pitämään vakio lämpötilaeroa S1 ja S2 välillä (DT S) 2) Asennus erilliseen lämmönsiirtimeen Kun tulisija asennetaan varaajan erilliseen lämmönsiirtimeen, on otettava huomioon paisuntasäiliön tarve. Uunipiirissä täytyy tällöin olla aina paisuntasäiliö. Neste voi olla vettä. 5

6 -3. Pumppuryhmän käyttöönotto ja asennus 3. Pumppuryhmän käyttöönotto ja asennus Huomio: palovammavaara! Lämmönsiirtoneste voi kuumentaa venttiilit ja muut osat yli 0 C lämpötilaan. Järjestelmää ei saa puhdistaa tai täyttää kun lämmönsiirtimet ovat kuumia. Huom. varoventtiileistä voi vuotaa lämmönsiirtonestettä, jos järjestelmän paine on liian korkea! FIN Käyttöönottojärjestystä koskeva huomautus Kun järjestelmä otetaan käyttöön, on ensin täytettävä sen lämmityspiirit ja sitten uunin lämmönsiirrinpiiri. Paisunta-astiaa koskeva huomautus Jotta uunipiirissä oleva lika ei pääsisi paisunta-astiaan, eräät valmistajat suosittelevat paisunta-astian erottamista uunipiiristä ennen huuhtelua ja täyttöä. Noudata valmistajan ohjeita. Tarkista paisuntasäiliön tarve asennuskohtaisesti. Jos lämmönsiirtoneste ajetaan varaajalla sijaitsevaan kierukkaan, on paisuntasäiliö oltava uunipiirillä. Paisuntasäiliön mitoituksessa otetaan huomioon uunipiirin kokonaisnestetilavuus. Turvaohjeet Noudattakaa - Voimassaolevia paikallisia sääntöjä ja määräyksiä - Asianmukaisia standardeja ja ohjeita Nämä ohjeet on tarkoitettu ainoastaan valtuutetuille ja asianmukaisesti koulutetuille henkilöille. - Asennus- ja huoltotöitä saa tehdä ainoastaan valtuutettu sähköasentaja. - Laitteen saa asentaa asianmukaisesti koulutettu henkilö. 4. Uunipiirin täyttö Takaiskuventtiili on toiminnassa, virtaus vain virtaussuuntaan. Takaiskuventtiili ei ole toiminnassa, virtaus molempiin suuntiin. Palloventtiili kiinni, ei virtausta. Täytön valmistelut 1.Irrota paisunta-astia uunipiiristä. Noudata valmistajan ohjeita. 2. Käännä palloventtiilin 8 takaiskuventtiili toiminta-asentoon (0, katso viereinen kuva). 3. Sulje paluulinjan palloventtiili 4 (90, katso viereinen kuva) 4. Palloventtiilin virtaamamittarissa 7 on oltava auki. 5. Kytke täyttölaitteisto uunimoduuliin: - paineletku täyttöventtiiliin 3 - huuhteluletku tyhjennysventtiiliin 5 6

7 -4. Uunipiirin täyttö 8 Täyttö 1. Avaa täyttö- ja tyhjennysventtiilit 3 ja Käynnistä huuhtelu- ja täyttölaitteisto ja huuhtele moduulia kunnes ulos tuleva lämmönsiirtoneste on kirkasta. Ilmaa uunipiirin järjestelmä useaan kertaan Airstopin ilmareiän avulla 6 kunnes ulos tulevassa lämmönsiirtonesteessä ei enää ole kuplia (katso kuva alapuolella). FIN Avaa paluulinjan palloventtiili 4 hitaasti (0, katso yläpuolella) pumppuosan ilmaamiseksi. 4. Sulje tyhjennysventtiili 5, kun täyttöpumppu on käynnissä ja nosta järjestelmän paine noin 1,5 baariin. Järjestelmäpaineen voi tarkistaa painemittarista. Sulje täyttöventtiili 5 ja sammuta huuhtelu- ja täyttölaitteiston pumppu. 5. Tarkista painemittarista laskeeko järjestelmäpaine ja tuki vuodot tarvittaessa. 6. Laske painetta tyhjennysventtiilin 5 avulla toimintapaineeseen. 7. Yhdistä paisunta-astia uunipiiriin ja määritä uunijärjestelmän toimintapaine huuhtelu- ja täyttölaitteiston avulla (paisuntasäiliö tarvitaan, kun uuni yhdistetään varaajan kierukkaan erillisellä lämmönsiirtonesteellä) 8. Sulje täyttö- ja tyhjennysventtiilit 3 ja Käännä palloventtiilin 4 ja 8 takaiskuventtiili toiminta-asentoon (0, katso sivu 9). Ilma poistetaan Uunipiiristä Airstopilla, jossa on käsikäyttöinen venttiili. Jotta uunipiiristä voidaan poistaa kaikki ilma, menolinjan virtausnopeuden pitää olla vähintään 0,3 m/s.. Kytke valinnaisvarusteena oleva ohjausyksikkö verkkovirtaan ja kytke uunipiirin pumppu ON-asentoon (päälle) käsikäytölle ohjausyksikön ohjeita noudattaen. Anna uunipiirin pumpun toimia täydellä pyörintänopeudella vähintään 15 minuutin ajan. Ilmaa sillä aikaa uunijärjestelmä moneen kertaan Airstopin ilmausventtiilin kautta, kunnes ulos tulevassa lämmönsiirtonesteessä ei ole kuplia. Lisää tarpeen vaatiessa järjestelmäpainetta niin, että se saavuttaa käyttöpaineen. 11. Irrota huuhtelu- ja täyttölaitteiston letkut ja kierrä sulkimet täyttö- ja tyhjennysventtiileihin. Suljinten ainoa tehtävä on suojata venttiilejä lialta. Niitä ei suunniteltu kestämään korkeita järjestelmäpaineita, joten palloventtiilien on oltava kiinni. Tarkista virtausmittarista oikea virtaama. Tulikiviuuneissa max, 440 l/h (7,3 l/min). Katso uunikohtaiset ohjeet teknisen tiedon taulukosta. Suositeltava virtaama on noin 300 l/h (5 l/min). 12. Tarkista, että ohjausyksikön maksimivirtaama FMAX on asetettu oikein. Tarkista virtaama pumpun käsikäytöllä mekaaniselta virtausmittarilta. Korjaa oikea arvo (l/min) ohjausyksikön FMAX asetukseen. Katso ohjausyksikön asetusten kohta lämpöenergian mittaaminen 7

8 5. Ohjaimen sähkökytkennät Tulikivi-Green W -5. Sähkökytkennät Sulake Standardijärjestelmä: lämminvesivaraaja 1 kpl, uunipiirin kiertovesipumppu 1 kpl, lämpötila-antureita 2 kpl FIN Anturiliitännät Maadoitus Kuluttajaliitännät Verkkovirtaliitännät Verkkovirtaliitännät: Liitin 12 = maadoitus Liitin 19 = nolla (N) Liitin 20 = vaihe (L) 6. Ohjausyksikkö (uunipiiri) Ohjausyksikköön kuuluu RESOL VBus ulkoisten moduulien tiedonsiirtoa ja virransyöttöä varten. Väylä kytketään liittimiin, joissa on VBus merkintä (napaisuudella ei ole merkitystä). Tämän tietoväylän välityksellä voit liittää järjestelmään useita RESOL VBus moduuleita, esim. RESOL-kalorimetri WMZ RESOL suuri näyttö GA3, älynäyttö SD3 RESOL dataloggeri, DL2 RESOL datan etäisnäyttö Anturi- ja pumppuliitännät: Liitin S1 = tulisijan siirtimen lämpötila-anturi Liitin S2 = varaajan lämpötila-anturi Liitin S4 = paluuveden lämpötila anturi (mahdollista energiamittausta varten) Liitin R1 (18) = uunipiirin kiertovesipumppu Liitin 17 = Nolla (N) 8

9 -7. Ohjausyksikön säätöpainikkeet 7. Ohjausyksikön säätöpainikkeet taaksepäin (-) eteenpäin (+) OK (valinta/asetustila) Painikkeet Ohjausyksikköä käytetään kolmella näytön alapuolisella painikkeella. Eteenpäin-painikkeella (1) siirrytään eteenpäin mittarivalikossa tai kasvatetaan asetusarvoa. Taaksepäin-painike (2) toimii päinvastoin eli sillä siirrytään taaksepäin tai pienennetään asetusarvoa. Asetustilaan pääsemiseksi siirry näyttövalikossa alaspäin ja paina eteenpäin-painiketta (1) noin 2 sekunnin ajan kun olet viimeisessä näyttökohdassa. Jos näytössä on asetettava arvo, näytössä näkyy SET-symboli. Asetustilaan pääsemiseksi paina painiketta 3. Valitse kanava painikkeilla 1 ja 2. Paina painiketta kolme lyhyesti; SET alkaa vilkkua. Aseta arvo kanava painikkeilla 1 ja 2.Paina painiketta 3 lyhyesti niin, että SET jää näkyviin. Asetettu arvo on nyt tallennettu. Järjestelmän valvontanäyttö Järjestelmän valvontanäyttö koostuu kolmesta osasta: kanavanäytöstä, työkalupalkista ja järjestelmänäkymästä (aktiivinen asettelu). Kanavanäyttö Kanavanäytössä on kaksi riviä. Ylinnä on 16-jakoinen tekstirivi kanavien nimien ja valikko-otsikkojen näyttämiseen. Alinna on 7- jakoinen rivi kanavien arvoille ja asetusparametreille. Lämpötilat ja lämpötilaerot esitetään Celsius- tai Kelvin-asteina. Työkalupalkki pelkkä työkalupalkki Työkalupalkin muut symbolit osoittavat järjestelmän tilan. FIN Normaali rele 1 aktiivinen rele 2 aktiivinen varaajan maksimi aktiivinen / varaajan maksimilämpötila ylitetty Vilkkuva Lämmönsiirtimen jäähdytys aktiivinen/lämmönsiirtimen jälkijäähdytys aktiivinen jäänesto aktiivinen Lämmönsiirtimen alaraja aktiivinen /jäänesto aktiivinen Lämmönsiirtimen hätäsammutus aktiivinen tai varaajan hätäsammutus aktiivinen anturivika käsikäyttö aktiivinen SET-toiminto 9

10 -7. Ohjausyksikön säätöpainikkeet Järjestelmänäkymä Järjestelmänäkymässä (käytössä oleva kokoonpano) näkyy valitut ohjelmat. Näkymä koostuu useista komponenttisymboleista, jotka järjestelmän tilan mukaan joko vilkkuvat, ovat tasaisesti päällä tai ne eivät ole näkyvillä. Anturi S1 Varaaja-anturi FIN Lämmönsiirrin 1 pumput varaajan lämmönsiirrin varaaja Varaaja-anturi 8. Ohjausyksikön käyttöönotto Järjestelmänäkymän vilkkuvat koodit Pumput vilkkuvat käynnistysvaiheessa Anturien symbolit vilkkuvat jos niiden anturikanava on valittu. Anturit vilkkuvat jos anturissa on vika. Polttimen symboli vilkkuu kun jälkilämmitys on aktivoitu Toimintavalon vilkkuvat koodit vihreä: kaikki OK vilkkuva punainen/vihreä: käynnistysvaihe käsikäytöllä vilkkuva punainen: anturivika (anturin symboli vilkkuu nopeasti) toimintavalo taaksepäin eteenpäin Kun ohjausyksikkö otetaan käyttöön ensimmäistä kertaa 1. Kytke laitteeseen virta. Käynnistysvaiheessa toimintavalo vilkkuu punaista ja vihreää. Käynnistyksen jälkeen ohjausyksikkö on automaattitoiminnolla ja käytössä on tehdasasetukset. OK (valinta/asetustila) Ohjausyksikkö on nyt käyttövalmis ja käytössä on kokoonpanoon sopivat tehdasetukset. Yleensä uunijärjestelmä toimii tehdasasetuksilla lähes optimaalisesti.

11 9. Ajoarvo- ja näyttökanavat Tulikivi-Green W -9. Ajoarvo- ja näyttökanavat FIN lämmönsiirtimen lämpötilan näyttö COL: Lämmönsiirtimen lämpötilan näyttöalue: C Varaajien lämpötilan näyttö TST: Varaajan lämpötilan näyttöalue: C Näyttää lämmönsiirtimen todellisen lämpötilan. COL : lämmönsiirtimen lämpötila (yhden lämmönsiirtimen järjestelmä) Näyttää varaajan todellisen lämpötilan. TST : varaajan lämpötila (yhden varaajan järjestelmä) Anturin 3 ja anturin 4 näyttö S3, S4: Anturin lämpötila Näyttöalue: C Muiden lämpötilojen näyttö TRF: Paluuveden lämpötila Näyttöalue: C Näyttää vastaavan lisäanturin nykyisen lämpötilan (ilman hallintatoimintoa). S3 : lämpötila-anturi 3 S4 : lämpötila-anturi 4 Huomaa: S3 ja S4 näytetään vain jos lämpötila-anturit on kytketty. Näyttää paluuveden lämpötilan Pumppujen nykyisen nopeuden näyttö n% Pumpun todellinen nopeus Näyttöalue: 30 0% Näyttää vastaavan pumpun todellisen nopeuden. n % : pumpun todellinen nopeus (yhden pumpun järjestelmä) 11

12 -. Ohjausyksikön toiminta- Käyttöaikalaskin h P / h P1 / h P2: Käyttöaikalaskin Näyttökanava Käyttöaikalaskin laskee uunijärjestelmän toiminta-ajan asiaankuuluvalle releelle (h P / h P1 / h P2). Näytössä on täydet tunnit. Kun käyttötunnit on laskettu, ne voi nollata. Kun käyttöaikakanava on valittu, näyttöön tulee SET-symboli. Painiketta SET (3) on painettava noin kahden sekunnin ajan, jotta laskin siirtyy RESETtilaan. Näytön symboli vilkkuu ja käyttöaika asetetaan arvoon 0. Vahvista nollaus painamalla SET-painiketta. RESET-toiminnon voi keskeyttää olemalla painamatta mitään painiketta noin 5 sekunnin aikana. Ohjausyksikkö palaa näyttötilaan FIN. Ohjausyksikön toiminta T-ohjaus DT 0: Lämpötilaero kytkettäessä Säätöalue 1,0 20,0 K Tehdasasetus 6,0 DT F: Lämpötilaero sammutettaessa Säätöalue 0,5 19,5 K Tehdasasetus 4,0 DT S Nimellinen lämpötilaero 1,5 Säätöalue 1,5 30,0 K Tehdasasetus,0 RIS Nousu Säätöalue 1 20 K Tehdasasetus 2 K Varaajan maksimilämpötila S MX : Varaajan maksimilämpötila Säätöalue 2 95 C Tehdasasetus 60 C Ohjausyksikkö toimii aluksi kuin tavallinen lämpötilaeron säädin. Jos käynnistysero (DT O saavutetaan, pumppu aktivoidaan täydellä nopeudella sekunnin ajan, jonka jälkeen nopeus laskee pumpun miniminopeuteen (nmn = 30 %). Jos lämpötilaero saavuttaa asetetun arvon (DT 0), pumpun nopeutta nostetaan askelen verran (%). Jokaista 2 K (RIS) lämpötilaeron kasvua kohtaan pumpun nopeutta nostetaan % kunnes maksiminopeus 0 % on saavutettu. Ohjausyksikön herkkyyttä voidaan säätää parametrilla RIS". Jos lämpötilaero laskee alle asetetun sammutuseron (DT F), ohjausyksikkö sammuttaa toiminnon. DT O ja DT S on lukittu toisiinsa. DT S:n on oltava vähintään 0,5 K enemmän kuin DT F. Huomaa: Käynnistyksen lämpötilaeron on oltava vähintään 1 K korkeampi kuin sammutuksen. Kun asetettu maksimilämpötila ylitetään, uunin pumppu sammutetaan ja varaajan lataus keskeytetään, jottei varaaja ylikuumene ja aiheuta palovammariskiä tai vaurioita järjestelmälle. Näytössä on symboli *. Huomaa: Ohjausyksikössä on myös kiinteäasetuksinen hätäkatkaisin, joka laukeaa jos varaajan lämpötila nousee 95 Celsius-asteeseen. Vertausanturi on S2 (tai S3 jos järjestelmässä on kaksi varaajaa).

13 Lämmönsiirtimen minimilämpötila Tulikivi-Green W -. Ohjausyksikön toiminta- OCN : lämmönsiirtimen minimilämpötila OFF / ON. Tehdasasetus OFF CMN: lämmönsiirtimen minimilämpötila Säätöalue 90 C Tehdasasetus C Käsikäyttö lämmönsiirtimen minimilämpötila on lämpötila, joka on ylitettävä, jotta uunipiirin pumppu (R1) käynnistyy. Minimilämpötilalla vältetään uunipiirin pumpun turha käynnistyminen alhaisilla lämmönsiirtimen lämpötiloilla. Jos minimilämpötila alittuu, näyttöön tulee symboli * (vilkkuva). Tällä lämpötilalla voidaan säätää myös varaajalle siirtyvää energiaa. Mitä suurempi lämpötila sitä vähemmän energiaa siirtyy varaajalle. FIN HND Toimintamoodi Säätöalue: OFF, AUTO, ON Tehdasasetus: AUTO Kieli LANG: Kielen valinta Säätöalue: De, En, It, Fr Tehdasasetus: En Lämpöenergian mittaaminen OHQM: Lämpömäärän mittaaminen Säätöalue: OFF ONTehdasasetus: OFF FMAX: Virtausnopeus l/m Säätöalue ,1 portain Tehdasasetus 6,0 MEDT: Jäänesto Säätöalue 0 3 Tehdasasetus 1 MED%: Jääneston pitoisuus (Vol-) prosentteinamed % ei ole näkyvissä kun MEDT on 0 tai 3. Säätöalue Tehdasasetus: 45 kwh/mwh: Lämpömäärä kwh / MWh Hallintaa ja huoltoa varten ohjausyksikön toimintatilaa voidaan säätää käsin. Valitse asetuskanava MAN, joilla voi tehdä seuraavia asetuksia: HND Toimintamoodi OFF : rele pois (vilkkuu) + * AUTO : rele automaattikäytöllä ON : rele pois (vilkkuu) + * Tällä kanavalla voi asettaa valikon kielen. De: saksa En: englanti It : italia Fr : ranska Lämpömäärän mittaus voidaan tehdä kokoonpanoissa (Arr) 1, 3, 4 ja 5 virtausmittarin avulla. Lämpömäärän mittausvalinnan (OHQM) on oltava aktivoituna. Virtausmittarin näyttämä virtaama on luettava virtaamamittarilta (l/min) ja säädettävä kanavalla FMAX. Jääneston tyyppi ja lämmönsiirtonesteen pitoisuus asetetaan kanavilla MEDT ja MED%. jäänestoaineen tyyppi 0 : vesi, 1 : propyleeniglykoli, 2 : eteeniglykoli, 3 : Tyfocor LS / G-LS Lämpömäärä mitataan virtaaman ja anturien S1 (lähtö) ja S4 (paluu) perusteella. Lämpömäärä ilmoitetaan kilowattitunteina kwh mittarikanavalla kwh ja megawattitunteina MWh mittarikanavalla MWh. Kokonaislämpömäärä on arvojen yhteislukema. Kun lämpömäärä on laskettu, sen voi nollata. Heti kun yksi lämpömääräkanava on valittu, SET-symboli näkyy pysyvästi näytöllä. Paina SET-painiketta (3) noin 2 sekunnin ajan, jotta laskimen RESET-toiminto käynnistyy. Näytön symboli vilkkuu ja lämpömäärä asetetaan arvoon 0. RESETtoiminnon päättämiseksi nollaus on vahvistettava painamalla SET-painiketta. RESET-toiminnon voi keskeyttää olemalla painamatta mitään painiketta noin 5 sekunnin aikana. Ohjausyksikkö palaa automaattisesti näyttötilaan.

14 11. Virhetilanteet Tulikivi-Green W -11. Virhetilanteet Toimintavalo vilkkuu punaista Näytössä on symbolit Johdinvika Tarkista johdin. Toimintavalo pois päältä Tarkista virransyöttö FIN Johdinvika Tarkista johdin. Oikosulku Tarkista johdin. Ohjausyksikön sulake voi olla palanut. Sulakkeen vaihtamiseksi irrota etukansi (tarvikelaukussa on varasulake). Irtikytketyt Pt00-lämpötila-anturit voidaan tarkistaa vastusmittarilla. Alla luetellaan eri lämpötiloja vastaavat vastusarvot. Pumppu on ylikuumentunut mutta lämpö ei siirry uunista varaajaan ja lähtö- ja paluulinjat ovat yhtä lämpimiä. Linjoissa voi myös olla ilmakuplia. Onko järjestelmässä ilmaa? ei kyllä Onko uunipiirin Lianerotin tukossa? kyllä Ilmaa järjestelmä: lisää järjestelmän painetta vähintään staattiseen pääpaineeseen + 0,5 baaria; jatka paineen lisäämistä tarpeen vaatiessa, sammuta ja käynnistä pumppu lyhyin väliajoin. Puhdista lianerotin. Pumppu käynnistyy ja käy hetken, sammuu, käynnistyy uudelleen jne. Pumppu käynnistyy hyvin myöhään. Onko lämpötilaero uunilla liian pieni? ei kyllä Onko uunin anturi sijoitettu väärin? ei kyllä Muuta arvoja Ton ja Toff tarpeen vaatimalla tavalla. ei kyllä Asenna uunianturi uunista lähtevään linjaan (lämpimin kohta uunista lähtevässä linjassa); käytä uunin anturitaskua. Onko käynnistyslämpö tilaero Ton liian suuri? ei kyllä Onko uunianturin sijainti ihanteellinen (esim.ruuvikiinnitteinen anturi anturitaskun sijaan)? kyllä Muuta arvoja Ton ja Toff tarpeen vaatimalla tavalla. Ota yhteys Tulikiviasiantuntijaan

15 -11. Virhetilanteet - Varaajan ja uunin välinen lämpötilaero kasvaa huomattavasti käytön aikana; uunipiiri ei pysty siirtämään lämpöä. Uunipiirin pumppu ei toimi vaikka lämmönsiirrin on selvästi varaajaa lämpimämpi. FIN Onko uunipiirin pumppu viallinen? ei kyllä Onko Lämmönsiirtimeen kertynyt kalkkia? ei kyllä Onko lämmönsiirrin tukossa? ei Ota yhteys LVIasentajaan kyllä Testaa/vaihda Poista kalkki Puhdista Vilkkuuko toimintavalo? ei kyllä Käynnistyykö pumppu käsikäytöllä? ei kyllä Antaako ohjausyksikkö virtaa pumpulle? ei kyllä Ovatko ohjausyksikön sulakkeet kunnossa? ei Vaihda sulakkeet kyllä Laite ei saa virtaa; tarkista sulakkeet ja vaihda ne tarpeen mukaan ja tarkista virtalähde. Pumpun Käynnistyslämpötila ero on asetettu liian korkeaksi; valitse soveliaampi arvo. Onko pumppu juuttunut? kyllä Käännä pumpun akselia ruuvimeisselillä? Toimiiko pumppu nyt tyydyttävästi? ei Pumppu on viallinen vaihda pumppu. Ohjausyksikkö voi olla viallinen vaihda se.

16 -12. Tekninen tieto- 12. Pumpun painekäyrä ja tekninen tieto FIN TEKNINEN TIETO Pumppuryhmä Dimensiot DN 20 Materiaalit Ventiilit ja yhteet Messinki Suoja Klingersil / EPDM Virtauksen tarkastus venttiili Messinki Eriste EPP Tekninen tieto Max. Paine 6 bar Max. Lämpötila 120 C, lyhyt kestoinen 160 C Laitteet Airstop manuaali ilmaus venttiilillä Virtauksen tarkastusventtiilit Virtausmittari Varoventtiili 2 x 200 mm wc 1-15 l/min 3 bar 0-6 bar Painemittari Lämpötilamittarit C Ohjausyksikkötyyppi RESOL BS Mitat Liitännät Keskimitta Paksuus eriste Korkeus eriste 3/4 / 22 mm puserrusliitos 0 mm 205 mm 402 mm HUOM! Omat laskelmat ja sekä suunnitelmat, jotka täyttävät standardit ja rakennusmääräykset, ovat aina projektin perusta. Ohjeen järjestelmät ovat vain esimerkkejä, joiden kokonaistoiminta on aina omalla vastuulla. Tulikivi pidättää oikeuden muutoksiin. 16

17 -12. Lämmönsiirtimen tekninen tieto- 12. Lämmönsiirtimen tekninen tieto FIN Tulikivi Oyj, FI Juuka puh VAT-tunniste FI , Y-tunnus Kotipaikka Juuka 17

18 -Pumpgrupp SVE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Innehåll: 1. Pumpgruppens delar 2. Koppling av pumpgruppen 3. Ibruktagning och montering av pumpgruppen 4. Användning av ugnskretsen 5. Styrenhetens elkopplingar 6. Styrenhet Arr 1 (ugnskrets) 7. Styrenhetens reglerknappar 8. Ibruktagning av styrenheten 9. Kanaler för driftsvärden och display. Styrenhetens funktion 11. Felsituationer 12. Pumpens tryckkurva och tekniska data Tulikivi Oyj, FI Juuka Tel VAT-tunniste FI , Y-tunnus Kotipaikka Juuka 18

19 1. Pumpgruppens delar Tulikivi-Green W -1. Pumpgruppens delar SVE Säkerhetsventil 3 bar / Anslutning till expansionskärlet 2. Manometer 3. Fyllningsventil 4. Avstängningsventil 5. Tömningsventil 6. Pump 7. Flödesmätare (max. 7 l/min) 8. Avstängningsventil 9. Filter. 22 mm Kompressionskoppling x Styrenhet RESOL BS plus 12. Sensor S1 x 1 (PT00). 2,5 m; 180 C 13. Sensor S2 x 2 (PT00). 2,5 m; 80 C 14. Skruv x luftavskiljare 19 Tulikivi Oyj, FI Juuka puh XXX fax XX XXX VAT-tunniste FI , Y-tunnus Kotipaikka Juuka

20 2. Koppling av pumpgruppen Tulikivi-Green W -2. Koppling av pumpgruppen HET vatten SVE KALT vatten S1, skarvsladd min. 2 x 0, 5 mm 2 S2 20

21 2. Koppling av pumpgruppen 1) Montering direkt till hybridberedare Tulikivi-Green W -2. Koppling av pumpgruppen När ung installeras i hybridberedare, man måste ta beakta behovet av säkerhetsutrustning i pumpgruppen och expansionsbehållare. Ugnkretsens pump startar när den temperatur av ugnssonden (S1) mäter är (t.ex. 6 ºC) högre än vattentemperaturen i beredaren. 2) Montering en separat värmeväxlare i hybridberedare När Ugn installeras i en separat värmeväxlare i hybridberedare, man måste ta beakta behovet av expansionstank expansionsbehållare. Ugn krets måste alltid vara utrustas med expansionsbehållare. Vätskan kan vara vatten. 21

22 -3. Ibruktagning och montering av pumpgruppen 3. Ibruktagning och montering av pumpgruppen Obs! Risk för brännskada! Värmeöverföringsvätskan kan hetta upp ventilerna och de övriga delarna till en temperatur på över 0 C. Systemet får inte rengöras eller fyllas på när värmeöverföringselementen är heta. Obs! Det kan läcka ut värmeöverföringsvätska från säkerhetsventilerna om trycket i systemet är för högt! SVE Observera gällande ordningsföljden i ibruktagandet När systemet tas i bruk ska man först fylla på dess värmeretsar och därefter ugnens värmeöverföringskrets. Observera gällande expansionskärlet För att undvika att smuts i ugnskretsen hamnar i expansionskärlet rekommenderar vissa tillverkare att expansionskärlet separeras från ugnskretsen före sköljning och påfyllning. Iaktta tillverkarens anvisningar. Kolla behovet av expansionskärl monteringsspecifikt. Om värmeöverföringsvätskan leds in i en slinga i beredaren, ska expansionskärlet ligga i ugnskretsen. I dimensioneringen av expansionskärlet beaktas ugnskretsens totala vätskevolym. Säkerhetsanvisningar Iaktta - Gällande lokala föreskrifter och bestämmelser - Ändamålsenliga standarder och anvisningar 4. Påfyllning av ugnskretsen Denna anvisning är endast avsedd för behöriga personer med utbildning på området. - Endast en auktoriserad elmontör får utföra monterings- och underhållsarbeten. - Anläggningen får installeras av en person med ändamålsenlig utbildning. Förberedelser Bakslagsventilen fungerar, flödet går endast i flödesriktningen. Bakslagsventilen fungerar inte, flödet går i bägge riktningar. Kulventilen är stängd, inget flöde. 1.Koppla loss expansionskärlet från ugnskretsen. Iaktta tillverkarens anvisningar. 2. Vrid kulventilens 8 bakslagsventil i läge 0, se bilden invid). 3. Stäng returlinjens kulventil 4 (90, se bilden invid) 4. Kulventilen i 7 ska vara öppen. 5. Koppla fyllningsanordningen till ugnsmodulen: - tryckslang till fyllningsventil 3 - sköljningsslang till tömningsventil 5 22

23 - 4. Påfyllning av ugnskretsen 8 Påfyllning 1. Öppna fyllnings- och tömningsventilerna Starta sköljnings- och påfyllningsanordningen och skölj modulen tills det utströmmande vattnet är klart. Lufta ugnskretssystemet flera gånger med hjälp av luftöppningen i Airstop 15 tills det inte längre finns bubblor i den utströmmande värmeöverföringsvätskan (se bilden nedan). SVE Öppna returlinjens kulventil 4 långsamt (0, se ovan) För att lufta pumpdelen Stäng tömningsventilen 5 när påfyllningspumpen är i gång och höj trycket i systemet till ca 3 bar. Systemtrycket kan kontrolleras i manometern. Stäng fyllningsventilen 3 och stäng av sköljnings- och påfyllningsanordningens pump. 5. Kontrollera i manometern om systemtrycket sjunker och täta vid behov eventuella läckor. 6. Sänk trycket med tömningsventilen 5till driftstryck. 7. Anslut expansionskärlet till ugnskretsen och definiera ugnssystemets driftstryck med hjälp av sköljnings- och påfyllningsanordningen (expansionskärl behövs när ugnen ansluts till beredarens slinga med separat värmeöverföringsvätska) Luften avlägsnas från ugnskretsen med Airstop, som är försedd med en manuell ventil. För att avlägsna all luft från ugnskretsen ska flödeshastigheten i framledningslinjen vara minst 0,3 m/s. Kontrollera rätt flöde i flödesmätaren. I Tulikivi-ugnar är det max. 440 l/h (7,3 l/mn). Se ugnsspecifika från teknisk data 8. Stäng fyllnings- och tömningsventilerna 3 und 5 9. Vrid kulventilens4 und 8 bakslagsventil i driftsläge (0, se sida 9).. Koppla styrenheten (valfri utrustning) till nätströmmen och koppla ugnskretsens pump i ON-läge (på) för manuell använding med iakttagande av anvisningarna för styrenheten. Låt ugnskretsens pump gå på fulla varv i minst 15 minuter. Lufta under tiden ugnssystemet flera gånger via Airstops luftningsplugg, tills det inte längre finns bubblor i den utströmmande värmeöverföringsvätskan. Höj vid behov systemtrycket till driftstryck. 11. Lösgör sköljnings- och påfyllningsanordningens slangar och skruva fast slutarna i fyllnings- och tömningsventilerna. Slutarnas enda funktion är att skydda ventilerna mot smuts. De är inte Konst ruerade för att tåla högt systemtryck och därför ska kulventilerna vara stängda. 23

24 5. Styrenhetens elkopplingar Sondkopplingar Jordning Tulikivi-Green W -5. Styrenhetens elkopplingar Säkring Konsumentanslutningar Nätströmsanslutningar Standardsystem: varmvattenberedare 1 st, ugnskretsens cirkulationsvattenpump 1 st, temperatursond 2 st Nätströmsanslutningar: Uttag 12 = jordning Uttag 19 = noll (N) Uttag 20 = fas (L) SVE 6. Styrenhet (ugnskretsen) I styrenheten ingår RESOL VBus för dataöverföring och ströminmatning för externa moduler. Porten kopplas till uttagen med beteckningen VBus (polariteten har ingen betydelse). Via denna datakanal kan man ansluta flera RESOL VBus moduler till systemet, t.ex. RESOL kalorimeter WMZ RESOL stor display GA3, smart display SD3 RESOL datalogger, DL2 RESOL fjärrvisning av data Sond- och pumpkopplingar: Uttag S1 = temperatursond för eldstadens överförare Uttag S2 = temperatursond för beredaren Uttag S4 = temperatursond för returvattnet (för eventuell energimätning) Uttag R1 (18) = ugnskretsens cirkulationsvattenpump 24 Uttag 17 = Noll (N)

25 -7. Styrenhetens reglerknappar 7. Styrenhetens reglerknappar bakåt (-) framåt (+) OK (val/inställningsläge) Knappar Styrenheten används med de tre knapparna under displayen. Med knappen Framåt (1) går man framåt i mätarmenyn eller ökar det inställda värdet. Knappen Bakåt (2) fungerar tvärtom, dvs. med den går man bakåt eller minskar det inställda värdet. För att komma till inställningsmenyn ska du gå nedåt i displaymenyn och trycka på knappen framåt (1) i ca 2 sekunder när du är i den sista displaypunkten. Om displayen visar ett värde som kan ställas in syns symbolen SET. För att komma till inställningsläget ska du trycka på knapp 3. Välj kanal med knapparna 1 och 2. Tryck kort på knapp 3; SET börjar blinka. Ställ in värdet med knapparna 1 och 2. Tryck kort på knapp 3 så att SET förblir synligt. Det inställda värdet har nu sparats. SVE Systemets kontrolldisplay Systemets kontrolldisplay består av tre delar: kanaldisplay, verktygslåda och systemdisplay (aktiva inställningar). Kanaldisplay Kanaldisplayen har två rader. Överst en 16-delad textrad för att visa kanalernas namn och menyrubriker. Nederst finns en 7-delad rad för kanalernas värden och inställningsparametrar. Temperatur och temperaturskillnader visas enligt Celsius- eller Kelvin-grader. Verktygslåda Bara verktygslådan De övriga symbolerna i verktygslådan visar systemets status. Normal Blinkande relä 1 aktiv relä 2 aktiv beredarens max. aktiv / beredarens max. Temperatur har överskridits avisning akti Värmeöverförarnas nedkylning aktiv /Värmeöverförarnas efternedkylning aktiv Värmeöverförarnas nedre gräns aktiv, avisning aktiv Nödavstängning av värmeöverförare aktiv eller nödavstängning av beredare aktiv Sondfel Manuell användning aktiv SET-funktion 25

26 -7. Styrenhetens reglerknappar Systemdisplay I systemdisplayen (använd sammansättning) syns de valda programmen. Vyn består av flera komponentsymboler, som beroende på systemets status antingen blinkar, lyser jämnt eller är släckta. SVE Ungsond sond Värmeöverf 1 pumpar beredarens värmeöverf. Beredare sond 8. Ibruktagning av styrenheten Blinkande koder i systemdisplayen Pumparna blinkar i startfasen Symbolerna för sonderna blinkar om deras sondkanal är vald. Sonderna blinkar om det är fel i en sond. Förbrännarens symbol blinkar när efteruppvärmningen är aktiverad Blinkande koder i funktionsljuset grönt: allt OK blinkande rött/grönt: startfas manuell användning blinkande rött: fel i sond (symbolen för sonden blinkar snabbt) funktionsljus bakåt framåt. Koppla på apparaten. Under startfasen blinkar funktionsljuset i rött och grönt. Efter starten fungerar styrenheten automatiskt med fabriksinställningarna. OK (val/inställningsläge) 26

27 -9. Kanaler för driftsvärden och display 9. Kanaler för driftsvärden och display SVE Display för värmeöverförarens temperatur COL,: Displayintervall för värmeöverförarens temperatur: C Visar värmeöverförarens verkliga temperatur. COL : värmeöverförarens temperatur (system med en värmeöverförare) Display för beredarnas temperatur TST: Displayintervall för beredarens temperatur: C Visar beredarens verkliga temperatur. TST : beredarens temperatur (system med en beredare) Display för sond 3 och sond 4 S3, S4: Sondens temperatur Displayintervall: C Display för andra temperaturer TR: Returlinje temperatur Displayintervall: C Visar den nuvarande temperaturen för motsvarande tilläggssond (utan kontrollfunktion). S3 : temperatursond 3 S4 : temperatursond 4 Observera: S3 och S4 visas endast om temperatursonderna är kopplade. Visar den verkliga temperaturen för motsvarande sond. TR : temperatur, returlinje Display för pumparnas aktuella hastighet n %, Pumpens verkliga hastighet Displayintervall: 30 0 % Visar den verkliga hastigheten för motsvarande pump. n % : pumpens verkliga hastighet (system med en pump) 27

28 -9. Kanaler för driftsvärden och display Kalkylator för driftstid h P : Kalkylator för driftstid Displaykanal Kalkylatorn för driftstid beräknar ugnssystemets driftstid för den relevanta reläen (h P). Displayen visar fulla timmar. När driftstimmarna har beräknats kan de nollställas. När driftskanalen är vald, visas SET-symbolen på displayen. Knappen SET (3) ska hållas nedtryckt i ca 2 sekunder så att kalkylatorn övergår i RESET-läge. Displayens symbol blinkar och driftstiden ställs in på värdet 0. Bekräfta nollställningen genom att trycka på SET. RESET-funktionen kan avbrytas genom att låta bli att trycka på någon knapp under ca 5 sekunder. Styrenheten återgår till displayläge. SVE. Styrenhetens funktion T-styrning DT 0: Temperaturskillnad vid påkoppling Reglerområde 1,0 20,0 K Fabriksinställning 6,0 DT F: Temperaturskillnad vid avstängning Reglerområde 0,5-19,5 K Fabriksinställning 4,0 DT S : Nominell temperaturskillnad 1,5 Reglerområde 1,5-30,0 K Fabriksinställning,0 RIS : Stegring Reglerområde 1 20 K Fabriksinställning 2 K Styrenheten fungerar till en början som en vanlig reglerare av temperaturskillnader. Om startskillnaden (DT 0) uppnås, aktiveras pumpen med full hastighet i sekunder, varefter hastigheten sjunker till pumpens minimihastighet (nmn = 30 %). Om temperaturskillnaden når det inställda värdet (DT S), höjs pumpens hastighet ett steg (%). För varje stegring av temperaturskillnaden med 2 K (RIS) ökas pumpens hastighet med % tills maximihastigheten på 0 % har uppnåtts. Styrenhetens känslighet kan regleras med parametern RIS". Observera: Temperaturskillnaden vid start ska vara minst 1 K högre än vid avstängning. Beredarens högsta temperatur S MX / S1MX / S2MX: Beredarens högsta temperatur Reglerområde 2 95 C Fabriksinställning 60 C När den inställda maximitemperaturen överskrids stängs ugnens pump av och laddningen av beredaren avbryts, så att den inte ska överhettas och orsaka risk för brännskador eller skador på systemet. På displayen syns symbolen *. Observera: Styrenheten har också en nödavbrytare med fasta inställningar som utlöses om temperaturen i beredaren stiger till 95 grader Celsius. Jämförelsesond är S2 (eller S3 om systemet har två beredare).

29 Värmeöverförarens minimitemperatur Tulikivi-Green W -. Styrenhetens funktion OCN : Värmeöverförarens minimitemperatur OFF / ON. Fabriksinställning OFF CMN : Värmeöverförarens minimitemperatur Reglerområde 90 C Fabriksinställning C Manuell användning HND1, HND2 Funktionsmodus Reglerområde: OFF, AUTO, ON Fabriksinställning: AUTO Språk LANG: Val av språk Reglerområde: De, En, It, Fr Fabriksinställning: En Värmeöverförarens minimitemperatur är den temperatur som måste överskridas för att ugnskretsens pump (R1/R2) ska starta. Med minimitemperaturen undviker man att ugnskretsens pump startar i onödan i låga temperaturer i värmeöverföraren. Om minimitemperaturen underskrids visar displayen symbolen * (blinkande). Med denna temperatur kan man även reglera den energi som överförs till beredaren. Ju temperatur desto mindre energi överförs till beredaren. För manövrering och underhåll kan styrenhetens funktionsstatus regleras manuellt. Välj inställningskanal MAN, med vilka följande inställningar kan göras: HND Funktionsmodus OFF : relä avstängd (blinkar) + * AUTO : relä automatisk funktion ON : relä avstängd (blinkar) + * Via denna kanal kan man ställa in språket i menyn. De: tyska En: engelska It : italienska Fr : franska SVE

30 11. Felsituationer Tulikivi-Green W -11. Felsituationer Funktionsljuset blinkar med rött ljus Displayen visar symbolerna Fel i ledning Kolla ledning. Funktionsljuset släckt Kolla ströminmatningen SVE Fel i ledning Kolla ledning. Kortslutning Kolla ledning. Styrenhetens säkring kan ha brunnit. Öppna framlocket för att byta säkring (en reservsäkring finns i tillbehörsväskan). Bortkopplade Pt00- temperatursonder kan kollas med motståndsmätare. Nedan uppräknas motståndsvärden som motsvarar olika temperaturer. Pumpen är överhettad men värmen överförs inte från ugnen till beredaren och framlednings- och returlinjerna är lika varma. Det kan även förekomma luftbubblor i linjerna. Finns det luft i systemet? nej ja Är ugnskretsens smutsavskiljare täppt? ja Lufta systemet: höj trycket i systemet minst till det statiska huvudtrycket + 0,5 bar; fortsätt att höja trycket vid behov, stäng av och koppla på pumpen med korta intervall. Rengör smutsavskiljaren. Pumpen startar och går en stund, slocknar, startar på nytt etc. Pumpen startar mycket sent. Är ugnens temp.skillnad för liten? nej Är ugnens sond felplacerad? nej ja ja Ändra värdena Ton och Toff enligt behov. nej ja Installera ugnssonden i ljinen som utgår från ugnen (den varmaste punkten på linjen som utgår från ugnen); använd ugnens sondficka. Är starttemperaturskilln aden Ton för stor? nej ja Är ugnssondens läge idealt (t.ex. fastskruvad i stället för sondficka)? ja Ändra värdena Ton och Toff enligt behov. Kontakta en Tulikivi-expert

31 -11. Felsituationer Temperaturskillnaden mellan beredaren och ugnen ökar betydligt under användning; ugnskretsen kan inte överföra värme. Är det fel på ugnskretsens pump? nej ja Har det samlats kalk i värmeöverföraren? nej ja Är värmeöverföraren täppt? nej Kontakta en VVSmontör ja Testa/byt Avlägsna kalken Rengör Ugnskretsens pump fungerar inte även om värmeöverföraren är betydligt varmare än beredaren. Blinkar funktionsljuset? nej Startar pumpen manuellt? nej Leder styrenheten ström till pumpen? nej Är styrenhetens säkringar i skick? nej Byt säkringarna ja ja ja ja Apparaten får inte ström; Kolla säkringarna och byt dem vid behov och kolla strömkällan. Skillnaden i pumpens starttemperatur är för hög; välj ett lämpligare inställningsvärde. Har pumpen fastnat? ja Vrid på pumpens axel med en skruvmejsel? Fungerar pumpen nu nöjaktigt? nej Pumpen är sönder byt pump. Eventuellt fel i styrenheten byt den. SVE

32 -12. Pumpens tryckkurva och tekniska data 12. Pumpens tryckkurva och tekniska data SVE TEKNISKA DATA Pumpgrupp Dimensioner Material Ventiler och förbindningsstycken Skydd Kontrollventil för flöde Isolering Tekniska data Max. tryck Max. temperatur 3/4 / 22 mm Kompressionskoppling Mässing Klingersil / EPDM Mässing EPP 6 bar 120 C, kortvarigt 160 C Utrustning Luftare Kontrollventiler för flöde 2 x 200 mm wc Flödesmätare 1-15 l/min Säkerhetsventil 3 bar Manometer 0-6 bar Temperaturmätare C Styrenhet RESOL BS Mått Kopplingar 3/4 innergänga Medelmått 0 mm Isolering, tjocklek 205 mm Isolering, höjd 402 mm Tulikivi Oyj, FI Juuka Tel VAT-tunniste FI , Y-tunnus Kotipaikka Juuka 32

33 -12. Pumpens tryckkurva och tekniska data 12. tekniska data: Värmevaxlarä SVE Tulikivi Oyj, FI Juuka Tel VAT-tunniste FI , Y-tunnus Kotipaikka Juuka 33

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Weather Station

KÄYTTÖOHJE Weather Station KN-WS500N A KÄYTTÖOHJE Weather Station Osa I Tässä sääasemassa on 7 eri kielivaihtoehtoa: Englanti, saksa, ranska, italia, espanja, hollanti ja tanska. Sääasemassa on kuusi painiketta: CH, ALERT, MAX/MIN,

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje LADDOMAT MR Asennus- ja käyttöohje Laddomat MR on erillisellä liitäntäkeskuksella (LK) varustettu säätölaite. Siinä on 3 relettä ja 4 lämpötilatunnistintuloa. Käytettävissä on useita erilaisia ohjausvaihtoehtoja.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 ----------------------------------------------------------------------------------- MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 1516/MT

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator PEM1527 3.4.2014 245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet

Lisätiedot

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS Saint-Gobain Pipe Systems Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Strömberginkuja 2 00380 Helsinki Finland

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

TERMOMAT 4 - käyttöohje. Elektroninen lämpötilaerosäätäjä aurinkolämmityslaitteiston kiertovesipumpun ohjaukseen

TERMOMAT 4 - käyttöohje. Elektroninen lämpötilaerosäätäjä aurinkolämmityslaitteiston kiertovesipumpun ohjaukseen TRMOMT 4 - käyttöohje lektroninen lämpötilaerosäätäjä aurinkolämmityslaitteiston kiertovesipumpun ohjaukseen TRMOMT 4 lektroninen lämpötilaerosäätäjä aurinkolämmityslaitteiston kiertovesipumpun ohjaukseen

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6 Asennusohje Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6 2 www.gebwell.fi v1.1 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 4 2. Toimitussisältö... 4 3. Lämpötila-anturi... 4 4. Liitännät / mitat... 5 5. Periaatekaaviot... 6 6.

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 5 Liite Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 5:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet 4 2.1 Käyttötavat 4 2.1.1 Nopea

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 7-30 liite Asennus- ja käyttöohjeiden Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 7-30:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä.

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. Asennusohje FlowBox Solar 7000 TÄRKEÄÄ - Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. - Vain koulutettu ammattilainen saa koota,

Lisätiedot

Elco elektroninen termostaatti ELTH

Elco elektroninen termostaatti ELTH Keskus Lämpötilasäätimet ja -anturit Elco elektroninen termostaatti ELTH Elektroninen termostaatti DIN-kiskoon On-off säätö digitaalinäytöllä NTC-anturi, säätöalue -35 C...+99 C Yksi tai kaksi relelähtöä

Lisätiedot

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSR Si

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSR Si Asennusohje Lämmityksen säätöryhmä LSR Si Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Toimitussisältö... 3 3. Lämpötila-anturi... 3 4. Liitännät / mitat... 4 5. Periaatekaaviot... 5 6. Sähkökaaviot... 6 7. Pumppu-

Lisätiedot

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 ECS 40 IFB FI 1 Asennusohje ECS 40 Yleistä Tätä lisävarustetta käytetään, kun F1145/ F1245 on asennettu rakennukseen, jossa on enintään neljä

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

ECL Comfort 110. 230 V AC ja 24 V AC

ECL Comfort 110. 230 V AC ja 24 V AC 230 V AC ja 24 V AC Kuvaus ja sovellus voidaan asentaa omakotitalojen lämmityssovelluksiin Danfoss Link -ratkaisun avulla DLG-liitännän kautta. Säätölaite on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli,

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ c-1

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ c-1 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ-01-10-c-1 1234 Trafo 1.8VA Relay NC/ S1 S2 S3 S4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Constant Pressure Controller L1 MO-500 N FLÄKT 23~ 0-500 Pa 50/60Hz SUPPLY 1 x

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST Power Plasma 50 Power Plasma 60 Power Plasma 80 HUOMIO! TAKUU EI KATA VIKAA JOKA JOHTUU LIAN AIHEUTTAMASTA LÄPILYÖNNISYÄ PIIRIKORTILLA/KOMPONENTEISSA. Jotta koneelle mahdollistetaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti.

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Pikaopas 1 Pakkauksen sisältö Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Tukiasema Tukiaseman virtasovitin Täysin langattomat kamerat Ethernet-kaapeli Magneettiset seinätelineet 123-litiumparistot

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN DOKUMENTAATIO KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT FI KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT 2 AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN

Lisätiedot

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370 KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ MicroMax370 Tarkistettu 04-12-13 1.1 F21037902FI Valmistajan seloste Valmistajan vakuutus siitä, että tuote on EMC-DIREKTIIVIN 89/336/EEG ja sen lisäysten

Lisätiedot

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c.

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c. 230 V a.c. ja 24 V a.c. Kuvaus ja sovellus Säätölaite on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli, yksi liitin. säätölaitteessa on yksilöllisesti suunniteltu taustavalaistu näyttö. Grafiikkaa

Lisätiedot

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 14 15 1. /VIRITÄ - 2. AJAN ASETTAMINEN MUISTI/MUISTI+ 3. TORKKU /LEPO 4. PÄÄLLE/POIS 5. / VIRITÄ + 6. ÄÄNENVOIMAKKUUS PIENENNÄ - /HERÄTYS 1 PÄÄLLE/POIS

Lisätiedot

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Käyttö 6. Huolto 7. Varaosat IM-P060-04 ST Issue

Lisätiedot

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin.

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Basic jäähdytyspaketti MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Muut asennuksessa

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

FHM-Cx-pumppuryhmät lattialämmitykseen

FHM-Cx-pumppuryhmät lattialämmitykseen Tekninen esite FHM-Cx-pumppuryhmät lattialämmitykseen Käyttö Kuva 1: FHM-C-sekoitusventtiili (UPS-pumppu) Kuva : FHM-C-sekoitusventtiili (UPS-pumppu) Kuva : FHM-C7-sekoitusventtiili (Alpha-pumppu) Kuva

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

FIN. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai. (ks. käyttäjän ohjelman tallentaminen)

FIN. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai. (ks. käyttäjän ohjelman tallentaminen) KÄYTTÄJÄN OPAS FIN Ohjelmointivalikko: RF-AJASTIN JA RF-KYTKENTÄYKSIKKÖ Paina +/- painikkeita: aluenumero alkaa vilkkua. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai käyttäjän ohjelma (ks. käyttäjän

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

KITÖN VESIOSUUSKUNTA KITÖ VATTENANDELSLAG 1. VAIHEEN VESIHUOLLON RAKENTAMISSUUNNITELMA BYGGPLAN FÖR VATTENSERVICE SKEDE 1.

KITÖN VESIOSUUSKUNTA KITÖ VATTENANDELSLAG 1. VAIHEEN VESIHUOLLON RAKENTAMISSUUNNITELMA BYGGPLAN FÖR VATTENSERVICE SKEDE 1. KITÖN VESIOSUUSKUNTA KITÖ VATTENANDELSLAG 1. VAIHEEN VESIHUOLLON RAKENTAMISSUUNNITELMA BYGGPLAN FÖR VATTENSERVICE SKEDE 1. SKT Suomi Oy 2012 SKT Suomi Oy / SKT Group 35 vuoden kokemus paineviemärijärjestelmistä

Lisätiedot

TA-Therm. LVK-venttiilit Lämpimän käyttöveden kierron termostaattiventtiili

TA-Therm. LVK-venttiilit Lämpimän käyttöveden kierron termostaattiventtiili TA-Therm LVK-venttiilit Lämpimän käyttöveden kierron termostaattiventtiili IMI HEIMEIER / Käyttövesiventtiilit / TA-Therm TA-Therm Tämä lämpimän käyttöveden automaattinen linjasäätöventtiili, jonka lämpötila-alue

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR-550

KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR-550 KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR550 Trifitek Finland Oy 04 . Ominaisuudet Mittausmenetelmät: Näkyvä valo / optinen, käyttämällä heijastusteippiä tai koskettamalla pyörivää kohdetta. Maksimi / minimi näyttö,

Lisätiedot

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100 IDO Glow Rimfree WC 36364 IDO/nro nr LVInro/VVSnr 3636401101 56129 40,0 3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, jossa hydraulinen Slow Close toiminto ja Quick Release saranat Ilman

Lisätiedot

Asennus- ja CALLIDUS VEDENSUODATIN NF/DD AUTOMATIIKALLA TEKNISET TIEDOT. korkein sallittu lämpötila 50 C. vastavirtahuuhtelu elvytys ja hidashuuhtelu

Asennus- ja CALLIDUS VEDENSUODATIN NF/DD AUTOMATIIKALLA TEKNISET TIEDOT. korkein sallittu lämpötila 50 C. vastavirtahuuhtelu elvytys ja hidashuuhtelu Asennus- ja käyttöohjeet CALLIDUS VEDENSUODATIN NF/DD AUTOMATIIKALLA 255 TEKNISET TIEDOT työpaine 1,5-8 bar korkein sallittu lämpötila 50 C sähköliitäntä 220/12V, 50Hz putkiliitäntä 22 mm kokonaishuuhteluaika

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

testo 510 Käyttöohje Fin Asiakaspalvelu:

testo 510 Käyttöohje Fin Asiakaspalvelu: testo 510 Käyttöohje Fin Asiakaspalvelu: Nordtec Instrument AB Leveransadress: Box 12036 Elof Lindälvs Gata 13 402 41 Göteborg Majnabbe (Tysklandsterminalen) Puhelinnumero:031 704 10 70 414 55 Göteborg

Lisätiedot

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus ja käyttöohjeet Asennus ja käyttöohjeet Callidus vedenpehmennin NF/DD-sarjat 268P automatiikalla Tekniset tiedot työpaine 2-6 bar korkein sallittu lämpötila 50 C sähköliitäntä 230VAC / 12VAC putkiliitäntä 22/28 mm huuhteluaika

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490 KÄYTTÖOPAS Tarkkuuskosteus-lämpömittari Malli RH490 Johdanto RH490-kosteus-lämpömittari mittaa kosteutta, ilman lämpötilaa, kastepistelämpötilaa, märkälämpötilaa ja vesihöyryn määrää ilmassa. Edistyneitä

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

TOIMINTOKUVAUS SÄHKÖISISTÄ OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ UP833 JA UP833A

TOIMINTOKUVAUS SÄHKÖISISTÄ OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ UP833 JA UP833A TOIMINTOKUVAUS SÄHKÖISISTÄ OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ UP833 JA UP833A Toimintokatsaus Toiminto / Malli UP833 UP833A 1. Vesipumppu 2. Termostaattilämmitys 3. Vaahtokylpy 4. Yleisvalaistus 5. Valo 6. Vedenalainen

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

Harvia AUTODOSE. Asennus- ja käyttöohje Monterings- och bruksanvisning

Harvia AUTODOSE. Asennus- ja käyttöohje Monterings- och bruksanvisning Harvia AUTODOSE Asennus- ja käyttöohje Monterings- och bruksanvisning 03122015 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ...3 1.1. Tekniset tiedot...3 2. Käyttöohje...4 2.1. Autodosen käyttö...4 2.2. Asetusten muuttaminen...4

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

Pika-asennusopas. Suomi

Pika-asennusopas. Suomi Pika-asennusopas Suomi Lue Astral -laitteen Käyttöopas tai Käyttöohjeet hoitohenkilökuntaa varten -opas kokonaan ennen käyttöä. Astral-laite 1. Sovitinportti Tähän voidaan asentaa yksihaarainen sovitin,

Lisätiedot

Asennusohjeet. devireg 316

Asennusohjeet. devireg 316 FI Asennusohjeet devireg 316 devireg 316 on monikäyttöinen DIN-kiskoon asennettava termostaatti. devireg 316 asennetaan keskukseen, jonka rakennesyvyys tulee olla vähintään 52 mm. Asennus: Termostaatti

Lisätiedot

I-VALO PRO -valaisimet I-VALO PRO -armaturer

I-VALO PRO -valaisimet I-VALO PRO -armaturer I-VALO PRO -valaisimet I-VALO PRO -armaturer FI SV Asennusohjeet Installationsinstruktioner I-VALO OY 14500 IITTALA FINLAND Tel. 010 446 6600 Fax 010 446 6500 www.i-valo.com I-VALO tuotenro: 28001 PRO

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

IDO Showerama Suihkukaappi Duschkabin

IDO Showerama Suihkukaappi Duschkabin 4981908 4985022982 4985023982 4985025982 4985022891 4985023891 4985026891 5831472 5841540 5841545 5841549 5841521 5841531 5841526 ca 8 kg Valkoiseksi lakatut alumiiniprofiilit Pilari saatavana valkoisena,

Lisätiedot

Vesikiertoinen pellettitakka. Vattenmantlad pelletskamin

Vesikiertoinen pellettitakka. Vattenmantlad pelletskamin Vesikiertoinen pellettitakka Vattenmantlad pelletskamin Vesikiertoisella pellettitakalla voit lämmittää talosi ja käyttövetesi. Suunnittelemme kanssasi optimaalisen lämmitysjärjestelmän vesikiertoisen

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU006V2 Sweex 2-porttinen PCI-sarjakortti Johdanto Älä altista PU006V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU006V2-korttia erittäin

Lisätiedot

Tällä ohjelmoitavalla laitteella saat hälytyksen, mikäli lämpötila nousee liian korkeaksi.

Tällä ohjelmoitavalla laitteella saat hälytyksen, mikäli lämpötila nousee liian korkeaksi. Lämpötilahälytin Tällä ohjelmoitavalla laitteella saat hälytyksen, mikäli lämpötila nousee liian korkeaksi. Laite koostuu Arduinokortista ja koekytkentälevystä. Hälyttimen toiminnat ohjelmoidaan Arduinolle.

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN

LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Wavin-Labko Oy Labkotie 1 36240 KANGASALA Vaihde 020 1285 200 Fax 020 1285 530 E-mail level@wavin-labko.fi 13.10.2004 LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN WAVIN-LABKO OY S I S Ä L L Y S L U E T T E

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN Joka neljäs vuosi pidettävissä edustajiston vaaleissa valitaan osuuskaupan edustajistoon 50 edustajaa. Edustajisto toimii osuuskaupan

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti Johdanto Älä altista PU011-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU011-korttia

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi. KK 1370/1998 vp Kirjallinen kysymys 1370 Mikko Kuoppa Iva-r: Varhennetun vanhuuseläkkeen riittävyydestä Eduskunnan Puhemiehelle Varhennettua vanhuuseläkettä on markkinoitu ikääntyneille työntekijöille

Lisätiedot

P-0500 autokameran käyttöohje

P-0500 autokameran käyttöohje P-0500 autokameran käyttöohje Osat 1 LED valot 2 Linssi 3 Korttipaikka 4 Ilmaisinvalo 5 Mikrofoni 6 LCD näyttö 7 Kaiutin 8 Asennustelineen kiinnitys 9 Nollaus näppäin (Reset) 10 Päälle/pois kytkin 11 Valikko

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015

OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015 OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015 Ulkomaiset tutkinnot Kaikista ulkomailla suoritetuista korkeakoulututkinnoista on voitava esittää Opetushallituksen antama rinnastustodistus (www.oph.fi Koulutus ja tutkinnot

Lisätiedot

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 Saint-Gobain Pipe Systems Oy Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Nuijamiestentie 3 A 00400 Helsinki

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF YLEISTÄ Digitaalinen näyttötaulu on elektroninen alusta, joka korvaa paperille merkityt tiedot kerrostalojen auloissa. Kolme : - Kaksi mallia asennettavaksi sisälle:

Lisätiedot

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukkojen EH-LP-808A, 908, 905 asettelu osaksi Kotihälytin järjestelmää Ennen asettelujen aloittamista: 1. Sormenjälkilukon (EH-LP-808A) tai koodilukon (EH-LP-908

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 820/2013 vp Työosuuskunnassa työskentelevän työttömyysturva Eduskunnan puhemiehelle Työosuuskunta on liiketoimintaa harjoittava yritys ja työorganisaatio, joka on perustettu muodostamaan

Lisätiedot