Tulikivi-Green W10. FIN - TULIKIVI Green PUMPPURYHMÄ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. SVE - TULIKIVI Green PUMPGRUPP MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tulikivi-Green W10. FIN - TULIKIVI Green PUMPPURYHMÄ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. SVE - TULIKIVI Green PUMPGRUPP MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING"

Transkriptio

1 FIN - TULIKIVI Green PUMPPURYHMÄ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE SVE - TULIKIVI Green PUMPGRUPP MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING 1 Tulikivi Oyj, FI Juuka puh VAT-tunniste FI , Y-tunnus Kotipaikka Juuka

2 -Pumppuryhmä FIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Sisällys: 1. Pumppuryhmän osat 2. Pumppuryhmän kytkentä 3. Pumppuryhmän käyttöönotto ja asennus 4. Uunipiirin täyttö 5. Ohjaimen sähkökytkennät 6. Ohjausyksikkö (uunipiiri) 7. Ohjausyksikön säätöpainikkeet 8. Ohjausyksikön käyttöönotto 9. Ajoarvo- ja näyttökanavat. Ohjausyksikön toiminta 11. Virhetilanteet 12. Pumppujen painekäyrät ja tekninen tieto 2

3 1. Pumppuryhmän osat Tulikivi-Green W -1. Pumppuryhmän osat FIN Varoventtiili 3 bar / liityntä paisuntasäiliölle 2. Painemittari 3. Tyhjennys- ja täyttöyhde 4.Lämpömittari / yksisuuntaventtiili 5. Tyhjennys- ja täyttöyhde 6. Pumppu 7. Virtaamamittari (max. 7 l/min) 8. Lämpömittari / yksisuuntaventtiili 9. Lianerotin. 22 mm puserrusliitin x Automatiikan ohjain RESOL BS plus 12. Tulisija-anturi S1 x 1 (PT00). 2,5 m; 180 C 13. Varaaja-anturi x 2 (PT00) 2,5m 1,5 m; 80 C 14. Kiinnitysruuvit x Ilmanerotin 3

4 2. Pumppuryhmän kytkentä Tulikivi-Green W -2. Pumppuryhmän kytkentä FIN S1, jatkojohdotus 2 x 0, 5 mm 2 S2, jatkojohdotus 2 x 0, 5 mm 2 4

5 2. Pumppuryhmän kytkentä 1) Asennus suoraan varaajan tilavuuteen Tulikivi-Green W -2. Pumppuryhmän kytkentä Kun tulisija asennetaan varaajan tilavuuteen, on otettava huomioon paisuntasäiliön tarve. Uunipiiri täytyy olla aina yhteydessä paisuntasäiliöön. Pumppuryhmä lähtee päälle kun S1 anturin mittaa esim. 6 C astetta enemmän kuin S2 (DT O). Tämän jälkeen pumppuryhmä pyrkii pitämään vakio lämpötilaeroa S1 ja S2 välillä (DT S) 2) Asennus erilliseen lämmönsiirtimeen Kun tulisija asennetaan varaajan erilliseen lämmönsiirtimeen, on otettava huomioon paisuntasäiliön tarve. Uunipiirissä täytyy tällöin olla aina paisuntasäiliö. Neste voi olla vettä. 5

6 -3. Pumppuryhmän käyttöönotto ja asennus 3. Pumppuryhmän käyttöönotto ja asennus Huomio: palovammavaara! Lämmönsiirtoneste voi kuumentaa venttiilit ja muut osat yli 0 C lämpötilaan. Järjestelmää ei saa puhdistaa tai täyttää kun lämmönsiirtimet ovat kuumia. Huom. varoventtiileistä voi vuotaa lämmönsiirtonestettä, jos järjestelmän paine on liian korkea! FIN Käyttöönottojärjestystä koskeva huomautus Kun järjestelmä otetaan käyttöön, on ensin täytettävä sen lämmityspiirit ja sitten uunin lämmönsiirrinpiiri. Paisunta-astiaa koskeva huomautus Jotta uunipiirissä oleva lika ei pääsisi paisunta-astiaan, eräät valmistajat suosittelevat paisunta-astian erottamista uunipiiristä ennen huuhtelua ja täyttöä. Noudata valmistajan ohjeita. Tarkista paisuntasäiliön tarve asennuskohtaisesti. Jos lämmönsiirtoneste ajetaan varaajalla sijaitsevaan kierukkaan, on paisuntasäiliö oltava uunipiirillä. Paisuntasäiliön mitoituksessa otetaan huomioon uunipiirin kokonaisnestetilavuus. Turvaohjeet Noudattakaa - Voimassaolevia paikallisia sääntöjä ja määräyksiä - Asianmukaisia standardeja ja ohjeita Nämä ohjeet on tarkoitettu ainoastaan valtuutetuille ja asianmukaisesti koulutetuille henkilöille. - Asennus- ja huoltotöitä saa tehdä ainoastaan valtuutettu sähköasentaja. - Laitteen saa asentaa asianmukaisesti koulutettu henkilö. 4. Uunipiirin täyttö Takaiskuventtiili on toiminnassa, virtaus vain virtaussuuntaan. Takaiskuventtiili ei ole toiminnassa, virtaus molempiin suuntiin. Palloventtiili kiinni, ei virtausta. Täytön valmistelut 1.Irrota paisunta-astia uunipiiristä. Noudata valmistajan ohjeita. 2. Käännä palloventtiilin 8 takaiskuventtiili toiminta-asentoon (0, katso viereinen kuva). 3. Sulje paluulinjan palloventtiili 4 (90, katso viereinen kuva) 4. Palloventtiilin virtaamamittarissa 7 on oltava auki. 5. Kytke täyttölaitteisto uunimoduuliin: - paineletku täyttöventtiiliin 3 - huuhteluletku tyhjennysventtiiliin 5 6

7 -4. Uunipiirin täyttö 8 Täyttö 1. Avaa täyttö- ja tyhjennysventtiilit 3 ja Käynnistä huuhtelu- ja täyttölaitteisto ja huuhtele moduulia kunnes ulos tuleva lämmönsiirtoneste on kirkasta. Ilmaa uunipiirin järjestelmä useaan kertaan Airstopin ilmareiän avulla 6 kunnes ulos tulevassa lämmönsiirtonesteessä ei enää ole kuplia (katso kuva alapuolella). FIN Avaa paluulinjan palloventtiili 4 hitaasti (0, katso yläpuolella) pumppuosan ilmaamiseksi. 4. Sulje tyhjennysventtiili 5, kun täyttöpumppu on käynnissä ja nosta järjestelmän paine noin 1,5 baariin. Järjestelmäpaineen voi tarkistaa painemittarista. Sulje täyttöventtiili 5 ja sammuta huuhtelu- ja täyttölaitteiston pumppu. 5. Tarkista painemittarista laskeeko järjestelmäpaine ja tuki vuodot tarvittaessa. 6. Laske painetta tyhjennysventtiilin 5 avulla toimintapaineeseen. 7. Yhdistä paisunta-astia uunipiiriin ja määritä uunijärjestelmän toimintapaine huuhtelu- ja täyttölaitteiston avulla (paisuntasäiliö tarvitaan, kun uuni yhdistetään varaajan kierukkaan erillisellä lämmönsiirtonesteellä) 8. Sulje täyttö- ja tyhjennysventtiilit 3 ja Käännä palloventtiilin 4 ja 8 takaiskuventtiili toiminta-asentoon (0, katso sivu 9). Ilma poistetaan Uunipiiristä Airstopilla, jossa on käsikäyttöinen venttiili. Jotta uunipiiristä voidaan poistaa kaikki ilma, menolinjan virtausnopeuden pitää olla vähintään 0,3 m/s.. Kytke valinnaisvarusteena oleva ohjausyksikkö verkkovirtaan ja kytke uunipiirin pumppu ON-asentoon (päälle) käsikäytölle ohjausyksikön ohjeita noudattaen. Anna uunipiirin pumpun toimia täydellä pyörintänopeudella vähintään 15 minuutin ajan. Ilmaa sillä aikaa uunijärjestelmä moneen kertaan Airstopin ilmausventtiilin kautta, kunnes ulos tulevassa lämmönsiirtonesteessä ei ole kuplia. Lisää tarpeen vaatiessa järjestelmäpainetta niin, että se saavuttaa käyttöpaineen. 11. Irrota huuhtelu- ja täyttölaitteiston letkut ja kierrä sulkimet täyttö- ja tyhjennysventtiileihin. Suljinten ainoa tehtävä on suojata venttiilejä lialta. Niitä ei suunniteltu kestämään korkeita järjestelmäpaineita, joten palloventtiilien on oltava kiinni. Tarkista virtausmittarista oikea virtaama. Tulikiviuuneissa max, 440 l/h (7,3 l/min). Katso uunikohtaiset ohjeet teknisen tiedon taulukosta. Suositeltava virtaama on noin 300 l/h (5 l/min). 12. Tarkista, että ohjausyksikön maksimivirtaama FMAX on asetettu oikein. Tarkista virtaama pumpun käsikäytöllä mekaaniselta virtausmittarilta. Korjaa oikea arvo (l/min) ohjausyksikön FMAX asetukseen. Katso ohjausyksikön asetusten kohta lämpöenergian mittaaminen 7

8 5. Ohjaimen sähkökytkennät Tulikivi-Green W -5. Sähkökytkennät Sulake Standardijärjestelmä: lämminvesivaraaja 1 kpl, uunipiirin kiertovesipumppu 1 kpl, lämpötila-antureita 2 kpl FIN Anturiliitännät Maadoitus Kuluttajaliitännät Verkkovirtaliitännät Verkkovirtaliitännät: Liitin 12 = maadoitus Liitin 19 = nolla (N) Liitin 20 = vaihe (L) 6. Ohjausyksikkö (uunipiiri) Ohjausyksikköön kuuluu RESOL VBus ulkoisten moduulien tiedonsiirtoa ja virransyöttöä varten. Väylä kytketään liittimiin, joissa on VBus merkintä (napaisuudella ei ole merkitystä). Tämän tietoväylän välityksellä voit liittää järjestelmään useita RESOL VBus moduuleita, esim. RESOL-kalorimetri WMZ RESOL suuri näyttö GA3, älynäyttö SD3 RESOL dataloggeri, DL2 RESOL datan etäisnäyttö Anturi- ja pumppuliitännät: Liitin S1 = tulisijan siirtimen lämpötila-anturi Liitin S2 = varaajan lämpötila-anturi Liitin S4 = paluuveden lämpötila anturi (mahdollista energiamittausta varten) Liitin R1 (18) = uunipiirin kiertovesipumppu Liitin 17 = Nolla (N) 8

9 -7. Ohjausyksikön säätöpainikkeet 7. Ohjausyksikön säätöpainikkeet taaksepäin (-) eteenpäin (+) OK (valinta/asetustila) Painikkeet Ohjausyksikköä käytetään kolmella näytön alapuolisella painikkeella. Eteenpäin-painikkeella (1) siirrytään eteenpäin mittarivalikossa tai kasvatetaan asetusarvoa. Taaksepäin-painike (2) toimii päinvastoin eli sillä siirrytään taaksepäin tai pienennetään asetusarvoa. Asetustilaan pääsemiseksi siirry näyttövalikossa alaspäin ja paina eteenpäin-painiketta (1) noin 2 sekunnin ajan kun olet viimeisessä näyttökohdassa. Jos näytössä on asetettava arvo, näytössä näkyy SET-symboli. Asetustilaan pääsemiseksi paina painiketta 3. Valitse kanava painikkeilla 1 ja 2. Paina painiketta kolme lyhyesti; SET alkaa vilkkua. Aseta arvo kanava painikkeilla 1 ja 2.Paina painiketta 3 lyhyesti niin, että SET jää näkyviin. Asetettu arvo on nyt tallennettu. Järjestelmän valvontanäyttö Järjestelmän valvontanäyttö koostuu kolmesta osasta: kanavanäytöstä, työkalupalkista ja järjestelmänäkymästä (aktiivinen asettelu). Kanavanäyttö Kanavanäytössä on kaksi riviä. Ylinnä on 16-jakoinen tekstirivi kanavien nimien ja valikko-otsikkojen näyttämiseen. Alinna on 7- jakoinen rivi kanavien arvoille ja asetusparametreille. Lämpötilat ja lämpötilaerot esitetään Celsius- tai Kelvin-asteina. Työkalupalkki pelkkä työkalupalkki Työkalupalkin muut symbolit osoittavat järjestelmän tilan. FIN Normaali rele 1 aktiivinen rele 2 aktiivinen varaajan maksimi aktiivinen / varaajan maksimilämpötila ylitetty Vilkkuva Lämmönsiirtimen jäähdytys aktiivinen/lämmönsiirtimen jälkijäähdytys aktiivinen jäänesto aktiivinen Lämmönsiirtimen alaraja aktiivinen /jäänesto aktiivinen Lämmönsiirtimen hätäsammutus aktiivinen tai varaajan hätäsammutus aktiivinen anturivika käsikäyttö aktiivinen SET-toiminto 9

10 -7. Ohjausyksikön säätöpainikkeet Järjestelmänäkymä Järjestelmänäkymässä (käytössä oleva kokoonpano) näkyy valitut ohjelmat. Näkymä koostuu useista komponenttisymboleista, jotka järjestelmän tilan mukaan joko vilkkuvat, ovat tasaisesti päällä tai ne eivät ole näkyvillä. Anturi S1 Varaaja-anturi FIN Lämmönsiirrin 1 pumput varaajan lämmönsiirrin varaaja Varaaja-anturi 8. Ohjausyksikön käyttöönotto Järjestelmänäkymän vilkkuvat koodit Pumput vilkkuvat käynnistysvaiheessa Anturien symbolit vilkkuvat jos niiden anturikanava on valittu. Anturit vilkkuvat jos anturissa on vika. Polttimen symboli vilkkuu kun jälkilämmitys on aktivoitu Toimintavalon vilkkuvat koodit vihreä: kaikki OK vilkkuva punainen/vihreä: käynnistysvaihe käsikäytöllä vilkkuva punainen: anturivika (anturin symboli vilkkuu nopeasti) toimintavalo taaksepäin eteenpäin Kun ohjausyksikkö otetaan käyttöön ensimmäistä kertaa 1. Kytke laitteeseen virta. Käynnistysvaiheessa toimintavalo vilkkuu punaista ja vihreää. Käynnistyksen jälkeen ohjausyksikkö on automaattitoiminnolla ja käytössä on tehdasasetukset. OK (valinta/asetustila) Ohjausyksikkö on nyt käyttövalmis ja käytössä on kokoonpanoon sopivat tehdasetukset. Yleensä uunijärjestelmä toimii tehdasasetuksilla lähes optimaalisesti.

11 9. Ajoarvo- ja näyttökanavat Tulikivi-Green W -9. Ajoarvo- ja näyttökanavat FIN lämmönsiirtimen lämpötilan näyttö COL: Lämmönsiirtimen lämpötilan näyttöalue: C Varaajien lämpötilan näyttö TST: Varaajan lämpötilan näyttöalue: C Näyttää lämmönsiirtimen todellisen lämpötilan. COL : lämmönsiirtimen lämpötila (yhden lämmönsiirtimen järjestelmä) Näyttää varaajan todellisen lämpötilan. TST : varaajan lämpötila (yhden varaajan järjestelmä) Anturin 3 ja anturin 4 näyttö S3, S4: Anturin lämpötila Näyttöalue: C Muiden lämpötilojen näyttö TRF: Paluuveden lämpötila Näyttöalue: C Näyttää vastaavan lisäanturin nykyisen lämpötilan (ilman hallintatoimintoa). S3 : lämpötila-anturi 3 S4 : lämpötila-anturi 4 Huomaa: S3 ja S4 näytetään vain jos lämpötila-anturit on kytketty. Näyttää paluuveden lämpötilan Pumppujen nykyisen nopeuden näyttö n% Pumpun todellinen nopeus Näyttöalue: 30 0% Näyttää vastaavan pumpun todellisen nopeuden. n % : pumpun todellinen nopeus (yhden pumpun järjestelmä) 11

12 -. Ohjausyksikön toiminta- Käyttöaikalaskin h P / h P1 / h P2: Käyttöaikalaskin Näyttökanava Käyttöaikalaskin laskee uunijärjestelmän toiminta-ajan asiaankuuluvalle releelle (h P / h P1 / h P2). Näytössä on täydet tunnit. Kun käyttötunnit on laskettu, ne voi nollata. Kun käyttöaikakanava on valittu, näyttöön tulee SET-symboli. Painiketta SET (3) on painettava noin kahden sekunnin ajan, jotta laskin siirtyy RESETtilaan. Näytön symboli vilkkuu ja käyttöaika asetetaan arvoon 0. Vahvista nollaus painamalla SET-painiketta. RESET-toiminnon voi keskeyttää olemalla painamatta mitään painiketta noin 5 sekunnin aikana. Ohjausyksikkö palaa näyttötilaan FIN. Ohjausyksikön toiminta T-ohjaus DT 0: Lämpötilaero kytkettäessä Säätöalue 1,0 20,0 K Tehdasasetus 6,0 DT F: Lämpötilaero sammutettaessa Säätöalue 0,5 19,5 K Tehdasasetus 4,0 DT S Nimellinen lämpötilaero 1,5 Säätöalue 1,5 30,0 K Tehdasasetus,0 RIS Nousu Säätöalue 1 20 K Tehdasasetus 2 K Varaajan maksimilämpötila S MX : Varaajan maksimilämpötila Säätöalue 2 95 C Tehdasasetus 60 C Ohjausyksikkö toimii aluksi kuin tavallinen lämpötilaeron säädin. Jos käynnistysero (DT O saavutetaan, pumppu aktivoidaan täydellä nopeudella sekunnin ajan, jonka jälkeen nopeus laskee pumpun miniminopeuteen (nmn = 30 %). Jos lämpötilaero saavuttaa asetetun arvon (DT 0), pumpun nopeutta nostetaan askelen verran (%). Jokaista 2 K (RIS) lämpötilaeron kasvua kohtaan pumpun nopeutta nostetaan % kunnes maksiminopeus 0 % on saavutettu. Ohjausyksikön herkkyyttä voidaan säätää parametrilla RIS". Jos lämpötilaero laskee alle asetetun sammutuseron (DT F), ohjausyksikkö sammuttaa toiminnon. DT O ja DT S on lukittu toisiinsa. DT S:n on oltava vähintään 0,5 K enemmän kuin DT F. Huomaa: Käynnistyksen lämpötilaeron on oltava vähintään 1 K korkeampi kuin sammutuksen. Kun asetettu maksimilämpötila ylitetään, uunin pumppu sammutetaan ja varaajan lataus keskeytetään, jottei varaaja ylikuumene ja aiheuta palovammariskiä tai vaurioita järjestelmälle. Näytössä on symboli *. Huomaa: Ohjausyksikössä on myös kiinteäasetuksinen hätäkatkaisin, joka laukeaa jos varaajan lämpötila nousee 95 Celsius-asteeseen. Vertausanturi on S2 (tai S3 jos järjestelmässä on kaksi varaajaa).

13 Lämmönsiirtimen minimilämpötila Tulikivi-Green W -. Ohjausyksikön toiminta- OCN : lämmönsiirtimen minimilämpötila OFF / ON. Tehdasasetus OFF CMN: lämmönsiirtimen minimilämpötila Säätöalue 90 C Tehdasasetus C Käsikäyttö lämmönsiirtimen minimilämpötila on lämpötila, joka on ylitettävä, jotta uunipiirin pumppu (R1) käynnistyy. Minimilämpötilalla vältetään uunipiirin pumpun turha käynnistyminen alhaisilla lämmönsiirtimen lämpötiloilla. Jos minimilämpötila alittuu, näyttöön tulee symboli * (vilkkuva). Tällä lämpötilalla voidaan säätää myös varaajalle siirtyvää energiaa. Mitä suurempi lämpötila sitä vähemmän energiaa siirtyy varaajalle. FIN HND Toimintamoodi Säätöalue: OFF, AUTO, ON Tehdasasetus: AUTO Kieli LANG: Kielen valinta Säätöalue: De, En, It, Fr Tehdasasetus: En Lämpöenergian mittaaminen OHQM: Lämpömäärän mittaaminen Säätöalue: OFF ONTehdasasetus: OFF FMAX: Virtausnopeus l/m Säätöalue ,1 portain Tehdasasetus 6,0 MEDT: Jäänesto Säätöalue 0 3 Tehdasasetus 1 MED%: Jääneston pitoisuus (Vol-) prosentteinamed % ei ole näkyvissä kun MEDT on 0 tai 3. Säätöalue Tehdasasetus: 45 kwh/mwh: Lämpömäärä kwh / MWh Hallintaa ja huoltoa varten ohjausyksikön toimintatilaa voidaan säätää käsin. Valitse asetuskanava MAN, joilla voi tehdä seuraavia asetuksia: HND Toimintamoodi OFF : rele pois (vilkkuu) + * AUTO : rele automaattikäytöllä ON : rele pois (vilkkuu) + * Tällä kanavalla voi asettaa valikon kielen. De: saksa En: englanti It : italia Fr : ranska Lämpömäärän mittaus voidaan tehdä kokoonpanoissa (Arr) 1, 3, 4 ja 5 virtausmittarin avulla. Lämpömäärän mittausvalinnan (OHQM) on oltava aktivoituna. Virtausmittarin näyttämä virtaama on luettava virtaamamittarilta (l/min) ja säädettävä kanavalla FMAX. Jääneston tyyppi ja lämmönsiirtonesteen pitoisuus asetetaan kanavilla MEDT ja MED%. jäänestoaineen tyyppi 0 : vesi, 1 : propyleeniglykoli, 2 : eteeniglykoli, 3 : Tyfocor LS / G-LS Lämpömäärä mitataan virtaaman ja anturien S1 (lähtö) ja S4 (paluu) perusteella. Lämpömäärä ilmoitetaan kilowattitunteina kwh mittarikanavalla kwh ja megawattitunteina MWh mittarikanavalla MWh. Kokonaislämpömäärä on arvojen yhteislukema. Kun lämpömäärä on laskettu, sen voi nollata. Heti kun yksi lämpömääräkanava on valittu, SET-symboli näkyy pysyvästi näytöllä. Paina SET-painiketta (3) noin 2 sekunnin ajan, jotta laskimen RESET-toiminto käynnistyy. Näytön symboli vilkkuu ja lämpömäärä asetetaan arvoon 0. RESETtoiminnon päättämiseksi nollaus on vahvistettava painamalla SET-painiketta. RESET-toiminnon voi keskeyttää olemalla painamatta mitään painiketta noin 5 sekunnin aikana. Ohjausyksikkö palaa automaattisesti näyttötilaan.

14 11. Virhetilanteet Tulikivi-Green W -11. Virhetilanteet Toimintavalo vilkkuu punaista Näytössä on symbolit Johdinvika Tarkista johdin. Toimintavalo pois päältä Tarkista virransyöttö FIN Johdinvika Tarkista johdin. Oikosulku Tarkista johdin. Ohjausyksikön sulake voi olla palanut. Sulakkeen vaihtamiseksi irrota etukansi (tarvikelaukussa on varasulake). Irtikytketyt Pt00-lämpötila-anturit voidaan tarkistaa vastusmittarilla. Alla luetellaan eri lämpötiloja vastaavat vastusarvot. Pumppu on ylikuumentunut mutta lämpö ei siirry uunista varaajaan ja lähtö- ja paluulinjat ovat yhtä lämpimiä. Linjoissa voi myös olla ilmakuplia. Onko järjestelmässä ilmaa? ei kyllä Onko uunipiirin Lianerotin tukossa? kyllä Ilmaa järjestelmä: lisää järjestelmän painetta vähintään staattiseen pääpaineeseen + 0,5 baaria; jatka paineen lisäämistä tarpeen vaatiessa, sammuta ja käynnistä pumppu lyhyin väliajoin. Puhdista lianerotin. Pumppu käynnistyy ja käy hetken, sammuu, käynnistyy uudelleen jne. Pumppu käynnistyy hyvin myöhään. Onko lämpötilaero uunilla liian pieni? ei kyllä Onko uunin anturi sijoitettu väärin? ei kyllä Muuta arvoja Ton ja Toff tarpeen vaatimalla tavalla. ei kyllä Asenna uunianturi uunista lähtevään linjaan (lämpimin kohta uunista lähtevässä linjassa); käytä uunin anturitaskua. Onko käynnistyslämpö tilaero Ton liian suuri? ei kyllä Onko uunianturin sijainti ihanteellinen (esim.ruuvikiinnitteinen anturi anturitaskun sijaan)? kyllä Muuta arvoja Ton ja Toff tarpeen vaatimalla tavalla. Ota yhteys Tulikiviasiantuntijaan

15 -11. Virhetilanteet - Varaajan ja uunin välinen lämpötilaero kasvaa huomattavasti käytön aikana; uunipiiri ei pysty siirtämään lämpöä. Uunipiirin pumppu ei toimi vaikka lämmönsiirrin on selvästi varaajaa lämpimämpi. FIN Onko uunipiirin pumppu viallinen? ei kyllä Onko Lämmönsiirtimeen kertynyt kalkkia? ei kyllä Onko lämmönsiirrin tukossa? ei Ota yhteys LVIasentajaan kyllä Testaa/vaihda Poista kalkki Puhdista Vilkkuuko toimintavalo? ei kyllä Käynnistyykö pumppu käsikäytöllä? ei kyllä Antaako ohjausyksikkö virtaa pumpulle? ei kyllä Ovatko ohjausyksikön sulakkeet kunnossa? ei Vaihda sulakkeet kyllä Laite ei saa virtaa; tarkista sulakkeet ja vaihda ne tarpeen mukaan ja tarkista virtalähde. Pumpun Käynnistyslämpötila ero on asetettu liian korkeaksi; valitse soveliaampi arvo. Onko pumppu juuttunut? kyllä Käännä pumpun akselia ruuvimeisselillä? Toimiiko pumppu nyt tyydyttävästi? ei Pumppu on viallinen vaihda pumppu. Ohjausyksikkö voi olla viallinen vaihda se.

16 -12. Tekninen tieto- 12. Pumpun painekäyrä ja tekninen tieto FIN TEKNINEN TIETO Pumppuryhmä Dimensiot DN 20 Materiaalit Ventiilit ja yhteet Messinki Suoja Klingersil / EPDM Virtauksen tarkastus venttiili Messinki Eriste EPP Tekninen tieto Max. Paine 6 bar Max. Lämpötila 120 C, lyhyt kestoinen 160 C Laitteet Airstop manuaali ilmaus venttiilillä Virtauksen tarkastusventtiilit Virtausmittari Varoventtiili 2 x 200 mm wc 1-15 l/min 3 bar 0-6 bar Painemittari Lämpötilamittarit C Ohjausyksikkötyyppi RESOL BS Mitat Liitännät Keskimitta Paksuus eriste Korkeus eriste 3/4 / 22 mm puserrusliitos 0 mm 205 mm 402 mm HUOM! Omat laskelmat ja sekä suunnitelmat, jotka täyttävät standardit ja rakennusmääräykset, ovat aina projektin perusta. Ohjeen järjestelmät ovat vain esimerkkejä, joiden kokonaistoiminta on aina omalla vastuulla. Tulikivi pidättää oikeuden muutoksiin. 16

17 -12. Lämmönsiirtimen tekninen tieto- 12. Lämmönsiirtimen tekninen tieto FIN Tulikivi Oyj, FI Juuka puh VAT-tunniste FI , Y-tunnus Kotipaikka Juuka 17

18 -Pumpgrupp SVE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Innehåll: 1. Pumpgruppens delar 2. Koppling av pumpgruppen 3. Ibruktagning och montering av pumpgruppen 4. Användning av ugnskretsen 5. Styrenhetens elkopplingar 6. Styrenhet Arr 1 (ugnskrets) 7. Styrenhetens reglerknappar 8. Ibruktagning av styrenheten 9. Kanaler för driftsvärden och display. Styrenhetens funktion 11. Felsituationer 12. Pumpens tryckkurva och tekniska data Tulikivi Oyj, FI Juuka Tel VAT-tunniste FI , Y-tunnus Kotipaikka Juuka 18

19 1. Pumpgruppens delar Tulikivi-Green W -1. Pumpgruppens delar SVE Säkerhetsventil 3 bar / Anslutning till expansionskärlet 2. Manometer 3. Fyllningsventil 4. Avstängningsventil 5. Tömningsventil 6. Pump 7. Flödesmätare (max. 7 l/min) 8. Avstängningsventil 9. Filter. 22 mm Kompressionskoppling x Styrenhet RESOL BS plus 12. Sensor S1 x 1 (PT00). 2,5 m; 180 C 13. Sensor S2 x 2 (PT00). 2,5 m; 80 C 14. Skruv x luftavskiljare 19 Tulikivi Oyj, FI Juuka puh XXX fax XX XXX VAT-tunniste FI , Y-tunnus Kotipaikka Juuka

20 2. Koppling av pumpgruppen Tulikivi-Green W -2. Koppling av pumpgruppen HET vatten SVE KALT vatten S1, skarvsladd min. 2 x 0, 5 mm 2 S2 20

21 2. Koppling av pumpgruppen 1) Montering direkt till hybridberedare Tulikivi-Green W -2. Koppling av pumpgruppen När ung installeras i hybridberedare, man måste ta beakta behovet av säkerhetsutrustning i pumpgruppen och expansionsbehållare. Ugnkretsens pump startar när den temperatur av ugnssonden (S1) mäter är (t.ex. 6 ºC) högre än vattentemperaturen i beredaren. 2) Montering en separat värmeväxlare i hybridberedare När Ugn installeras i en separat värmeväxlare i hybridberedare, man måste ta beakta behovet av expansionstank expansionsbehållare. Ugn krets måste alltid vara utrustas med expansionsbehållare. Vätskan kan vara vatten. 21

22 -3. Ibruktagning och montering av pumpgruppen 3. Ibruktagning och montering av pumpgruppen Obs! Risk för brännskada! Värmeöverföringsvätskan kan hetta upp ventilerna och de övriga delarna till en temperatur på över 0 C. Systemet får inte rengöras eller fyllas på när värmeöverföringselementen är heta. Obs! Det kan läcka ut värmeöverföringsvätska från säkerhetsventilerna om trycket i systemet är för högt! SVE Observera gällande ordningsföljden i ibruktagandet När systemet tas i bruk ska man först fylla på dess värmeretsar och därefter ugnens värmeöverföringskrets. Observera gällande expansionskärlet För att undvika att smuts i ugnskretsen hamnar i expansionskärlet rekommenderar vissa tillverkare att expansionskärlet separeras från ugnskretsen före sköljning och påfyllning. Iaktta tillverkarens anvisningar. Kolla behovet av expansionskärl monteringsspecifikt. Om värmeöverföringsvätskan leds in i en slinga i beredaren, ska expansionskärlet ligga i ugnskretsen. I dimensioneringen av expansionskärlet beaktas ugnskretsens totala vätskevolym. Säkerhetsanvisningar Iaktta - Gällande lokala föreskrifter och bestämmelser - Ändamålsenliga standarder och anvisningar 4. Påfyllning av ugnskretsen Denna anvisning är endast avsedd för behöriga personer med utbildning på området. - Endast en auktoriserad elmontör får utföra monterings- och underhållsarbeten. - Anläggningen får installeras av en person med ändamålsenlig utbildning. Förberedelser Bakslagsventilen fungerar, flödet går endast i flödesriktningen. Bakslagsventilen fungerar inte, flödet går i bägge riktningar. Kulventilen är stängd, inget flöde. 1.Koppla loss expansionskärlet från ugnskretsen. Iaktta tillverkarens anvisningar. 2. Vrid kulventilens 8 bakslagsventil i läge 0, se bilden invid). 3. Stäng returlinjens kulventil 4 (90, se bilden invid) 4. Kulventilen i 7 ska vara öppen. 5. Koppla fyllningsanordningen till ugnsmodulen: - tryckslang till fyllningsventil 3 - sköljningsslang till tömningsventil 5 22

23 - 4. Påfyllning av ugnskretsen 8 Påfyllning 1. Öppna fyllnings- och tömningsventilerna Starta sköljnings- och påfyllningsanordningen och skölj modulen tills det utströmmande vattnet är klart. Lufta ugnskretssystemet flera gånger med hjälp av luftöppningen i Airstop 15 tills det inte längre finns bubblor i den utströmmande värmeöverföringsvätskan (se bilden nedan). SVE Öppna returlinjens kulventil 4 långsamt (0, se ovan) För att lufta pumpdelen Stäng tömningsventilen 5 när påfyllningspumpen är i gång och höj trycket i systemet till ca 3 bar. Systemtrycket kan kontrolleras i manometern. Stäng fyllningsventilen 3 och stäng av sköljnings- och påfyllningsanordningens pump. 5. Kontrollera i manometern om systemtrycket sjunker och täta vid behov eventuella läckor. 6. Sänk trycket med tömningsventilen 5till driftstryck. 7. Anslut expansionskärlet till ugnskretsen och definiera ugnssystemets driftstryck med hjälp av sköljnings- och påfyllningsanordningen (expansionskärl behövs när ugnen ansluts till beredarens slinga med separat värmeöverföringsvätska) Luften avlägsnas från ugnskretsen med Airstop, som är försedd med en manuell ventil. För att avlägsna all luft från ugnskretsen ska flödeshastigheten i framledningslinjen vara minst 0,3 m/s. Kontrollera rätt flöde i flödesmätaren. I Tulikivi-ugnar är det max. 440 l/h (7,3 l/mn). Se ugnsspecifika från teknisk data 8. Stäng fyllnings- och tömningsventilerna 3 und 5 9. Vrid kulventilens4 und 8 bakslagsventil i driftsläge (0, se sida 9).. Koppla styrenheten (valfri utrustning) till nätströmmen och koppla ugnskretsens pump i ON-läge (på) för manuell använding med iakttagande av anvisningarna för styrenheten. Låt ugnskretsens pump gå på fulla varv i minst 15 minuter. Lufta under tiden ugnssystemet flera gånger via Airstops luftningsplugg, tills det inte längre finns bubblor i den utströmmande värmeöverföringsvätskan. Höj vid behov systemtrycket till driftstryck. 11. Lösgör sköljnings- och påfyllningsanordningens slangar och skruva fast slutarna i fyllnings- och tömningsventilerna. Slutarnas enda funktion är att skydda ventilerna mot smuts. De är inte Konst ruerade för att tåla högt systemtryck och därför ska kulventilerna vara stängda. 23

24 5. Styrenhetens elkopplingar Sondkopplingar Jordning Tulikivi-Green W -5. Styrenhetens elkopplingar Säkring Konsumentanslutningar Nätströmsanslutningar Standardsystem: varmvattenberedare 1 st, ugnskretsens cirkulationsvattenpump 1 st, temperatursond 2 st Nätströmsanslutningar: Uttag 12 = jordning Uttag 19 = noll (N) Uttag 20 = fas (L) SVE 6. Styrenhet (ugnskretsen) I styrenheten ingår RESOL VBus för dataöverföring och ströminmatning för externa moduler. Porten kopplas till uttagen med beteckningen VBus (polariteten har ingen betydelse). Via denna datakanal kan man ansluta flera RESOL VBus moduler till systemet, t.ex. RESOL kalorimeter WMZ RESOL stor display GA3, smart display SD3 RESOL datalogger, DL2 RESOL fjärrvisning av data Sond- och pumpkopplingar: Uttag S1 = temperatursond för eldstadens överförare Uttag S2 = temperatursond för beredaren Uttag S4 = temperatursond för returvattnet (för eventuell energimätning) Uttag R1 (18) = ugnskretsens cirkulationsvattenpump 24 Uttag 17 = Noll (N)

25 -7. Styrenhetens reglerknappar 7. Styrenhetens reglerknappar bakåt (-) framåt (+) OK (val/inställningsläge) Knappar Styrenheten används med de tre knapparna under displayen. Med knappen Framåt (1) går man framåt i mätarmenyn eller ökar det inställda värdet. Knappen Bakåt (2) fungerar tvärtom, dvs. med den går man bakåt eller minskar det inställda värdet. För att komma till inställningsmenyn ska du gå nedåt i displaymenyn och trycka på knappen framåt (1) i ca 2 sekunder när du är i den sista displaypunkten. Om displayen visar ett värde som kan ställas in syns symbolen SET. För att komma till inställningsläget ska du trycka på knapp 3. Välj kanal med knapparna 1 och 2. Tryck kort på knapp 3; SET börjar blinka. Ställ in värdet med knapparna 1 och 2. Tryck kort på knapp 3 så att SET förblir synligt. Det inställda värdet har nu sparats. SVE Systemets kontrolldisplay Systemets kontrolldisplay består av tre delar: kanaldisplay, verktygslåda och systemdisplay (aktiva inställningar). Kanaldisplay Kanaldisplayen har två rader. Överst en 16-delad textrad för att visa kanalernas namn och menyrubriker. Nederst finns en 7-delad rad för kanalernas värden och inställningsparametrar. Temperatur och temperaturskillnader visas enligt Celsius- eller Kelvin-grader. Verktygslåda Bara verktygslådan De övriga symbolerna i verktygslådan visar systemets status. Normal Blinkande relä 1 aktiv relä 2 aktiv beredarens max. aktiv / beredarens max. Temperatur har överskridits avisning akti Värmeöverförarnas nedkylning aktiv /Värmeöverförarnas efternedkylning aktiv Värmeöverförarnas nedre gräns aktiv, avisning aktiv Nödavstängning av värmeöverförare aktiv eller nödavstängning av beredare aktiv Sondfel Manuell användning aktiv SET-funktion 25

26 -7. Styrenhetens reglerknappar Systemdisplay I systemdisplayen (använd sammansättning) syns de valda programmen. Vyn består av flera komponentsymboler, som beroende på systemets status antingen blinkar, lyser jämnt eller är släckta. SVE Ungsond sond Värmeöverf 1 pumpar beredarens värmeöverf. Beredare sond 8. Ibruktagning av styrenheten Blinkande koder i systemdisplayen Pumparna blinkar i startfasen Symbolerna för sonderna blinkar om deras sondkanal är vald. Sonderna blinkar om det är fel i en sond. Förbrännarens symbol blinkar när efteruppvärmningen är aktiverad Blinkande koder i funktionsljuset grönt: allt OK blinkande rött/grönt: startfas manuell användning blinkande rött: fel i sond (symbolen för sonden blinkar snabbt) funktionsljus bakåt framåt. Koppla på apparaten. Under startfasen blinkar funktionsljuset i rött och grönt. Efter starten fungerar styrenheten automatiskt med fabriksinställningarna. OK (val/inställningsläge) 26

27 -9. Kanaler för driftsvärden och display 9. Kanaler för driftsvärden och display SVE Display för värmeöverförarens temperatur COL,: Displayintervall för värmeöverförarens temperatur: C Visar värmeöverförarens verkliga temperatur. COL : värmeöverförarens temperatur (system med en värmeöverförare) Display för beredarnas temperatur TST: Displayintervall för beredarens temperatur: C Visar beredarens verkliga temperatur. TST : beredarens temperatur (system med en beredare) Display för sond 3 och sond 4 S3, S4: Sondens temperatur Displayintervall: C Display för andra temperaturer TR: Returlinje temperatur Displayintervall: C Visar den nuvarande temperaturen för motsvarande tilläggssond (utan kontrollfunktion). S3 : temperatursond 3 S4 : temperatursond 4 Observera: S3 och S4 visas endast om temperatursonderna är kopplade. Visar den verkliga temperaturen för motsvarande sond. TR : temperatur, returlinje Display för pumparnas aktuella hastighet n %, Pumpens verkliga hastighet Displayintervall: 30 0 % Visar den verkliga hastigheten för motsvarande pump. n % : pumpens verkliga hastighet (system med en pump) 27

28 -9. Kanaler för driftsvärden och display Kalkylator för driftstid h P : Kalkylator för driftstid Displaykanal Kalkylatorn för driftstid beräknar ugnssystemets driftstid för den relevanta reläen (h P). Displayen visar fulla timmar. När driftstimmarna har beräknats kan de nollställas. När driftskanalen är vald, visas SET-symbolen på displayen. Knappen SET (3) ska hållas nedtryckt i ca 2 sekunder så att kalkylatorn övergår i RESET-läge. Displayens symbol blinkar och driftstiden ställs in på värdet 0. Bekräfta nollställningen genom att trycka på SET. RESET-funktionen kan avbrytas genom att låta bli att trycka på någon knapp under ca 5 sekunder. Styrenheten återgår till displayläge. SVE. Styrenhetens funktion T-styrning DT 0: Temperaturskillnad vid påkoppling Reglerområde 1,0 20,0 K Fabriksinställning 6,0 DT F: Temperaturskillnad vid avstängning Reglerområde 0,5-19,5 K Fabriksinställning 4,0 DT S : Nominell temperaturskillnad 1,5 Reglerområde 1,5-30,0 K Fabriksinställning,0 RIS : Stegring Reglerområde 1 20 K Fabriksinställning 2 K Styrenheten fungerar till en början som en vanlig reglerare av temperaturskillnader. Om startskillnaden (DT 0) uppnås, aktiveras pumpen med full hastighet i sekunder, varefter hastigheten sjunker till pumpens minimihastighet (nmn = 30 %). Om temperaturskillnaden når det inställda värdet (DT S), höjs pumpens hastighet ett steg (%). För varje stegring av temperaturskillnaden med 2 K (RIS) ökas pumpens hastighet med % tills maximihastigheten på 0 % har uppnåtts. Styrenhetens känslighet kan regleras med parametern RIS". Observera: Temperaturskillnaden vid start ska vara minst 1 K högre än vid avstängning. Beredarens högsta temperatur S MX / S1MX / S2MX: Beredarens högsta temperatur Reglerområde 2 95 C Fabriksinställning 60 C När den inställda maximitemperaturen överskrids stängs ugnens pump av och laddningen av beredaren avbryts, så att den inte ska överhettas och orsaka risk för brännskador eller skador på systemet. På displayen syns symbolen *. Observera: Styrenheten har också en nödavbrytare med fasta inställningar som utlöses om temperaturen i beredaren stiger till 95 grader Celsius. Jämförelsesond är S2 (eller S3 om systemet har två beredare).

29 Värmeöverförarens minimitemperatur Tulikivi-Green W -. Styrenhetens funktion OCN : Värmeöverförarens minimitemperatur OFF / ON. Fabriksinställning OFF CMN : Värmeöverförarens minimitemperatur Reglerområde 90 C Fabriksinställning C Manuell användning HND1, HND2 Funktionsmodus Reglerområde: OFF, AUTO, ON Fabriksinställning: AUTO Språk LANG: Val av språk Reglerområde: De, En, It, Fr Fabriksinställning: En Värmeöverförarens minimitemperatur är den temperatur som måste överskridas för att ugnskretsens pump (R1/R2) ska starta. Med minimitemperaturen undviker man att ugnskretsens pump startar i onödan i låga temperaturer i värmeöverföraren. Om minimitemperaturen underskrids visar displayen symbolen * (blinkande). Med denna temperatur kan man även reglera den energi som överförs till beredaren. Ju temperatur desto mindre energi överförs till beredaren. För manövrering och underhåll kan styrenhetens funktionsstatus regleras manuellt. Välj inställningskanal MAN, med vilka följande inställningar kan göras: HND Funktionsmodus OFF : relä avstängd (blinkar) + * AUTO : relä automatisk funktion ON : relä avstängd (blinkar) + * Via denna kanal kan man ställa in språket i menyn. De: tyska En: engelska It : italienska Fr : franska SVE

30 11. Felsituationer Tulikivi-Green W -11. Felsituationer Funktionsljuset blinkar med rött ljus Displayen visar symbolerna Fel i ledning Kolla ledning. Funktionsljuset släckt Kolla ströminmatningen SVE Fel i ledning Kolla ledning. Kortslutning Kolla ledning. Styrenhetens säkring kan ha brunnit. Öppna framlocket för att byta säkring (en reservsäkring finns i tillbehörsväskan). Bortkopplade Pt00- temperatursonder kan kollas med motståndsmätare. Nedan uppräknas motståndsvärden som motsvarar olika temperaturer. Pumpen är överhettad men värmen överförs inte från ugnen till beredaren och framlednings- och returlinjerna är lika varma. Det kan även förekomma luftbubblor i linjerna. Finns det luft i systemet? nej ja Är ugnskretsens smutsavskiljare täppt? ja Lufta systemet: höj trycket i systemet minst till det statiska huvudtrycket + 0,5 bar; fortsätt att höja trycket vid behov, stäng av och koppla på pumpen med korta intervall. Rengör smutsavskiljaren. Pumpen startar och går en stund, slocknar, startar på nytt etc. Pumpen startar mycket sent. Är ugnens temp.skillnad för liten? nej Är ugnens sond felplacerad? nej ja ja Ändra värdena Ton och Toff enligt behov. nej ja Installera ugnssonden i ljinen som utgår från ugnen (den varmaste punkten på linjen som utgår från ugnen); använd ugnens sondficka. Är starttemperaturskilln aden Ton för stor? nej ja Är ugnssondens läge idealt (t.ex. fastskruvad i stället för sondficka)? ja Ändra värdena Ton och Toff enligt behov. Kontakta en Tulikivi-expert

31 -11. Felsituationer Temperaturskillnaden mellan beredaren och ugnen ökar betydligt under användning; ugnskretsen kan inte överföra värme. Är det fel på ugnskretsens pump? nej ja Har det samlats kalk i värmeöverföraren? nej ja Är värmeöverföraren täppt? nej Kontakta en VVSmontör ja Testa/byt Avlägsna kalken Rengör Ugnskretsens pump fungerar inte även om värmeöverföraren är betydligt varmare än beredaren. Blinkar funktionsljuset? nej Startar pumpen manuellt? nej Leder styrenheten ström till pumpen? nej Är styrenhetens säkringar i skick? nej Byt säkringarna ja ja ja ja Apparaten får inte ström; Kolla säkringarna och byt dem vid behov och kolla strömkällan. Skillnaden i pumpens starttemperatur är för hög; välj ett lämpligare inställningsvärde. Har pumpen fastnat? ja Vrid på pumpens axel med en skruvmejsel? Fungerar pumpen nu nöjaktigt? nej Pumpen är sönder byt pump. Eventuellt fel i styrenheten byt den. SVE

32 -12. Pumpens tryckkurva och tekniska data 12. Pumpens tryckkurva och tekniska data SVE TEKNISKA DATA Pumpgrupp Dimensioner Material Ventiler och förbindningsstycken Skydd Kontrollventil för flöde Isolering Tekniska data Max. tryck Max. temperatur 3/4 / 22 mm Kompressionskoppling Mässing Klingersil / EPDM Mässing EPP 6 bar 120 C, kortvarigt 160 C Utrustning Luftare Kontrollventiler för flöde 2 x 200 mm wc Flödesmätare 1-15 l/min Säkerhetsventil 3 bar Manometer 0-6 bar Temperaturmätare C Styrenhet RESOL BS Mått Kopplingar 3/4 innergänga Medelmått 0 mm Isolering, tjocklek 205 mm Isolering, höjd 402 mm Tulikivi Oyj, FI Juuka Tel VAT-tunniste FI , Y-tunnus Kotipaikka Juuka 32

33 -12. Pumpens tryckkurva och tekniska data 12. tekniska data: Värmevaxlarä SVE Tulikivi Oyj, FI Juuka Tel VAT-tunniste FI , Y-tunnus Kotipaikka Juuka 33

PUHALLINSÄÄTIMEN KÄYTTÖ JA ASENNUS S. 1-18 FLÄKTREGULATORNS ANVÄNDNING OCH INSTALLATION S. 19 37. N:o 3830108

PUHALLINSÄÄTIMEN KÄYTTÖ JA ASENNUS S. 1-18 FLÄKTREGULATORNS ANVÄNDNING OCH INSTALLATION S. 19 37. N:o 3830108 PUHALLINSÄÄTIMEN KÄYTTÖ JA ASENNUS S. 1-18 FLÄKTREGULATORNS ANVÄNDNING OCH INSTALLATION S. 19 37 N:o 3830108 SISÄLLYS: 1. PERUSSÄÄDIN 10 A / Pomo 410 2. PROSESSORISÄÄDIN 10 A / Pomo 510 / 610 3. PROSESSORISÄÄDIN

Lisätiedot

Series 10.5 ELHO. ProFlow 6000 Hapotin/Syrapump. Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen FINLAND ww.elho.fi elho@elho.fi SUOMI/SVENSKA

Series 10.5 ELHO. ProFlow 6000 Hapotin/Syrapump. Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen FINLAND ww.elho.fi elho@elho.fi SUOMI/SVENSKA Series 10.5 ELHO ProFlow 6000 Hapotin/Syrapump 933756 SUOMI/SVENSKA Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen FINLAND ww.elho.fi elho@elho.fi EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Oy ELHO AB Teollisuustie 6 68910 Pännäinen

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Lämpöpumpulla varustettu siirreltävä ilmastointilaite LX-100BR,LX-120BR,& LX-140BR

Käyttöohjeet. Lämpöpumpulla varustettu siirreltävä ilmastointilaite LX-100BR,LX-120BR,& LX-140BR Käyttöohjeet Lämpöpumpulla varustettu siirreltävä ilmastointilaite LX-100BR,LX-120BR,& LX-140BR TAKUU Kiitos, että olet valinnut lämpöpumpulla varustetun siirreltävän ilmastointilaitteen. Käyttöohje sisältää

Lisätiedot

DeltaSol AL *11207831* Ammattiasentajan käsikirja. Ohjausyksikkö perusaurinkolämpöjärjestelmille. Asennus Käyttö Toiminnot ja optiot Vianmääritys

DeltaSol AL *11207831* Ammattiasentajan käsikirja. Ohjausyksikkö perusaurinkolämpöjärjestelmille. Asennus Käyttö Toiminnot ja optiot Vianmääritys DeltaSol AL Ohjausyksikkö perusaurinkolämpöjärjestelmille Ammattiasentajan käsikirja Asennus Käyttö Toiminnot ja optiot Vianmääritys Ohjausyksikön ctuvus-sertiointi vahvistaa että ohjausyksikkö on sertioitu

Lisätiedot

Favorit 88030 I. Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals

Favorit 88030 I. Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals Favorit 88030 I Käyttöohje Bruksanvisning Astianpesukone Diskmaskin 2 Sisällys Kiitos, että olet valinnut erään laadukkaista tuotteistamme. Lue nämä ohjeet huolellisesti varmistaaksesi laitteen ongelmattoman

Lisätiedot

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning Kylskåp Jääkaappi Kjøleskap Køleskab ERC37302W ERC37302X 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com

Lisätiedot

Käyttöohje 3 Bruksanvisning 20. Dräger Alcotest 6820 Hengitysilman alkoholin mittauslaite Mätinstrument för utandningsalkohol

Käyttöohje 3 Bruksanvisning 20. Dräger Alcotest 6820 Hengitysilman alkoholin mittauslaite Mätinstrument för utandningsalkohol fi sv Käyttöohje 3 Bruksanvisning 20 Dräger Alcotest 6820 Hengitysilman alkoholin mittauslaite Mätinstrument för utandningsalkohol i Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Turvallisuutesi vuoksi............................

Lisätiedot

Käyttöohje Cool-IN maaviilennysjärjestelmä. Bruksanvisning Cool-IN frikylasystem. Nibe Energy Systems Oy. 2014 v1.0

Käyttöohje Cool-IN maaviilennysjärjestelmä. Bruksanvisning Cool-IN frikylasystem. Nibe Energy Systems Oy. 2014 v1.0 Käyttöohje Cool-IN maaviilennysjärjestelmä Bruksanvisning Cool-IN frikylasystem Nibe Energy Systems Oy Cool-IN maaviilennys Fly ja Sky puhallinyksiköillä Käyttö ja hoito Fly Sky Ohjeen käyttötarkoitus

Lisätiedot

DeltaSol BS/4. RESOL DeltaSol BS/4 (versio 2) *11205270* Paikalleenasennus Sähköliitäntä Järjestelmäesimerkkejä Käyttö Vianmääritys.

DeltaSol BS/4. RESOL DeltaSol BS/4 (versio 2) *11205270* Paikalleenasennus Sähköliitäntä Järjestelmäesimerkkejä Käyttö Vianmääritys. RESOL DeltaSol BS/4 (versio 2) Paikalleenasennus Sähköliitäntä Järjestelmäesimerkkejä Käyttö Vianmääritys DeltaSol BS/4 *11205270* 11205270 Kiitämme tämän RESOL-laitteen hankinnasta. Lue tämä ohje huolellisesti

Lisätiedot

Finos-XH 60 PNC: 5500XH. liesikupu, kalustemalli spiskupa, skåpsmodell. Kuva on viitteellinen. Bilden är riktgivande.

Finos-XH 60 PNC: 5500XH. liesikupu, kalustemalli spiskupa, skåpsmodell. Kuva on viitteellinen. Bilden är riktgivande. Finos-XH 60 PNC: 5500XH liesikupu, kalustemalli spiskupa, skåpsmodell Kuva on viitteellinen. Bilden är riktgivande. Asennus- ja käyttöohjeet 2 versio Monterings- och bruksanvisningar 15 10/2013 Arvoisa

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohjeet Drift - och skötselanvisningar

Käyttö- ja huolto-ohjeet Drift - och skötselanvisningar 205820 15.02.2011 (11-04)/TR Villavent VR 400 DCV/B VR 700 DCV Käyttö- ja huolto-ohjeet Drift - och skötselanvisningar JOHDANTO Villavent on valmistanut lämmöntalteenotokoneita vuodesta 1980 lähtien. Koneita

Lisätiedot

SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY

SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY LANGATON LÄMPÖMITTARI No 7330 Käyttöohje SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY 1 TOIMINNOT: Ripustusreikä LCD-näyttö Paristotilan kansi Näppäimet Pöytätuki 2 Radio-ohjattu kello (DCF-77) tai kvartsikello Päivämäärä Aikavyöhykkeen

Lisätiedot

EWS 7146 EDU FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 25

EWS 7146 EDU FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 25 EWS 7146 EDU FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 25 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 5 4. KÄYTTÖPANEELI... 6 5.

Lisätiedot

EWF 1476 HDW EWF 1676 HDW... FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23

EWF 1476 HDW EWF 1676 HDW... FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23 EWF 1476 HDW EWF 1676 HDW...... FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23 2 www.electrolux.com SISÄLLYS 1. TURVALLISUUSTIEDOT................................................... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET..................................................

Lisätiedot

Näin käytät Cylinda uunia Så här används Cylinda ugn

Näin käytät Cylinda uunia Så här används Cylinda ugn Näin käytät Cylinda uunia Så här används Cylinda ugn MT 3060 (09.03) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Ennen uunin käyttöönottoa 3 Asennus 4 Sähköliitäntä 4 Cylinda IB 12.14 6 Cylinda IB 12.08 / IB 12.18 7 Puhdistus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE KERAAMINEN LIESI KKL52SCVE

KÄYTTÖOHJE KERAAMINEN LIESI KKL52SCVE KÄYTTÖOHJE KERAAMINEN LIESI KKL52SCVE SISÄLLYSLUETTELO 1.TURVALLISUUS...3 HUOMIOI KAIKKI VAROITUKSET JA LUE KÄYTTÖOHJE KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ...3 2.TUOTTEEN TIEDOT:...5 Liesi:...5 Uuni:...5 Keraaminen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU

KÄYTTÖOHJE. KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...1 2. TURVALLISUUSTOIMENPITEET...2 3. RAKENNE...3 4. KÄYTTÖMENETELMÄ...4 a) Apuohjain ja LED-näyttö...4 b) Kauko-ohjain...5

Lisätiedot

Käyttöohje Bruksanvisning

Käyttöohje Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Pyykinpesukone Tvättmaskin EWT 12420 W We were thinking of you when we made this product 3 Tervetuloa Electroluxin maailmaan Kiitos, että olet valinnut ensiluokkaisen Electrolux-tuotteen,

Lisätiedot

Käyttöohje Bruksanvisning

Käyttöohje Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Pyykinpesukone Tvättmaskin EWT 14730 W We were thinking of you when we made this product 3 Tervetuloa Electroluxin maailmaan Kiitos, että olet valinnut ensiluokkaisen Electrolux-tuotteen,

Lisätiedot

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehållsförteckning XWE 81483

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehållsförteckning XWE 81483 Bruksanvisning TVÄTTMASKIN Innehållsförteckning SV SV Svenska, 1 FI Suomi, 15 DK Dansk, 29 Installation, 2-3 Uppackning och nivellering Anslutningar av vatten och el Första tvättcykeln Tekniska data NO

Lisätiedot

TVÄTTMASKIN PYYKINPESUKONE

TVÄTTMASKIN PYYKINPESUKONE HYDROLINE rpm 1400 95 C 60 C 40 C 30 C 1400 900 700 500 AA 40º ZWF 1440 TVÄTTMASKIN PYYKINPESUKONE СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА ZWF 1440 132981480 BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ S FIN RUS Bästa

Lisätiedot

Series 10.1 ELHO. EcoFlow 18 Hapotin/Syrapump. Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen SUOMI www.elho.fi elho@elho.fi SUOMI/SVENSKA

Series 10.1 ELHO. EcoFlow 18 Hapotin/Syrapump. Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen SUOMI www.elho.fi elho@elho.fi SUOMI/SVENSKA Series 10.1 ELHO EcoFlow 18 Hapotin/Syrapump 933853 SUOMI/SVENSKA Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen SUOMI www.elho.fi elho@elho.fi EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus Oy ELHO AB Teollisuustie 6 68910 Pännäinen SUOMI

Lisätiedot

2.4GHz. 01.30835T1 vol.1

2.4GHz. 01.30835T1 vol.1 2.4GHz 01.30835T1 vol.1 Kyosho SandMaster Onnittelemme, että valitsit Kyoshon SandMaster -auton. Ennen loppuasennuksen aloittamista, Sinun täytyy lukea käyttöohje huolellisesti läpi. Huomioi erittäin tarkasti

Lisätiedot

A62900GSW1 A62900GSB1 A62900GSX1 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 23

A62900GSW1 A62900GSB1 A62900GSX1 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 23 A62900GSW1 A62900GSB1 A62900GSX1 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 23 2 www.aeg.com SISÄLLYS 4 TURVALLISUUSOHJEET 7 KÄYTTÖPANEELI 10 PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ 11 HYÖDYLLISIÄ NEUVOJA JA VINKKEJÄ

Lisätiedot

Version 4: 09.02.15. Käyttöohjeet MANUAL SUOMI SVENSKA

Version 4: 09.02.15. Käyttöohjeet MANUAL SUOMI SVENSKA Version 4: 09.02.15 Käyttöohjeet MANUAL SUOMI SVENSKA SISÄLTÖ PIKAOPAS... 4 ONGELMATILANTEET... 4 JOHDANTO... 6 OMINAISUUDET... 6 TURVALLISUUSOHJEET... 6 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ... 6 LISÄLAITTEET... 6 RADIOPUHELIN...

Lisätiedot

Ensto eohjain Ensto esmart

Ensto eohjain Ensto esmart RAK 87 2.10.2012 Ensto eohjain Ensto esmart FIN SWE ENG Käyttöohje Asennusohje Bruksanvisning Installationsanvisning Operation instruction Installation instruction 1 FIN Sisällysluettelo Ensto eohjain

Lisätiedot

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehållsförteckning IWC 7145

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehållsförteckning IWC 7145 Bruksanvisning TVÄTTMASKIN Innehållsförteckning SE SE Svenka,1 FI Suomi,13 DK Dansk,25 Installation, 2-3 Uppackning och nivellering Anslutningar av vatten och el Första tvättcykeln Tekniska data NO Norsk,37

Lisätiedot

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehållsförteckning IWB 61451

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehållsförteckning IWB 61451 Bruksanvisning TVÄTTMASKIN Innehållsförteckning SE SE Svenka,1 FI Suomi,13 DK Dansk,25 Installation, 2-3 Uppackning och nivellering Anslutningar av vatten och el Första tvättcykeln Tekniska data NO Norsk,37

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITE LUFTKONDITIONERARE

ILMASTOINTILAITE LUFTKONDITIONERARE ILMASTOINTILAITE LUFTKONDITIONERARE PRO15000BTU PRO9000BTU KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING VAROITUS! Oman ja kanssaihmisten turvallisuuden takia on syytä lukea ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa.

Lisätiedot

LM 95699 F FI SV. Käyttöohje 2 Bruksanvisning 30

LM 95699 F FI SV. Käyttöohje 2 Bruksanvisning 30 LM 95699 F FI SV Käyttöohje 2 Bruksanvisning 30 2 SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 5 4. KÄYTTÖPANEELI... 6 5. OHJELMAT...9 6. KULUTUSARVOT... 13 7. LISÄTOIMINNOT...

Lisätiedot