Protos 3400(X) Turvallisuusohjeet ja lyhyt kuvaus FIN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Protos 3400(X) Turvallisuusohjeet ja lyhyt kuvaus FIN"

Transkriptio

1 Protos 3400(X) Turvallisuusohjeet ja lyhyt kuvaus FIN

2 Takuu Kolmen vuoden kuluessa toimituksesta ilmenevät puutteet korjataan maksutta tehtaalla (takuu ei koske toimituskuluja). Anturit, varusteet ja tarvikkeet: 1 vuosi Oikeudet muutoksiin pidätetään TS KNX

3 Turvallisuusohjeet Asennusohjeet Ehdottomasti luettava ja noudatettava! Laite on valmistettu nykyisen tekniikan tason ja tunnettujen turvateknisten sääntöjen mukaisesti. Sen käytön yhteydessä voi mahdollisesti kuitenkin syntyä vaaratilanteita käyttäjälle tai laitteen toimintaa heikentäviä tilanteita. Huomaa! Ennen käyttöönottoa on varmistettava toisiin tuotantovälinei-siin tehtävien kytkentöjen luotettavuus. Käyttöönotto on annettava asiantuntevan henkilöstön tehtäväksi! Jos vaaraton käyttö ei ole mahdollista, laitetta ei saa käynnistää tai se on sammutettava määräysten mukaisesti ja varmistettava, ettei laitetta voi käynnistää vahingossa. Syitä tähän ovat: laitteen näkyvä vaurioituminen sähköisten toimintojen viat pitkäaikainen säilytys yli 70 C lämpötilassa vaikeat kuljetusrasitukset Ennen laitteen ottamista uudelleen käyttöön on suoritettava asianmukainen osittainen tarkastus standardin DIN EN osan 1 mukaisesti. Tämä tarkastus tulee tehdä valmistajan tiloissa tehtaalla. Työskenneltäessä avatun laitteen ääressä on ehdottomasti otettava huomioon seuraavat seikat: Etuoven vaihto (moduuli FRONT) vain apuenergia katkaistuna. Apuenergia on katkaistava ennen moduulin asennusta tai vaihtoa. Moduulien ja SmartMedia-kortin signaalitulot on suojattava sähköstaattiselta varaukselta. Signaalin ulostulo- ja tuloliitäntöjä tulee käyttää ainoastaan ennalta määrättyjen kuormitusarvojen puitteissa. Kytkentäulostuloille on asennettava suojakytkentä. Varoitus! Liitintilaan ei saa koskea, koska siellä voi esiintyä jännitteitä, joiden koskettaminen on vaarallista! FIN-1

4 Turvallisuusohjeet Näyttö. SmartMedia-kortin käyttö. Määräysten mukainen käyttö. Huomaa! Näyttöä ei saa missään tapauksessa altistaa voimakkaalle, suoralle auringonsäteilylle. Näytön käyttö on sallittua ainoastaan lämpötila-alueella 0 ºC 50 ºC Tärkeä SmartMedia-kortin käyttöä koskeva ohje SmartMedia-kortti voidaan asentaa ja vaihtaa apuenergia kytkettynä. Varoitus! Liitintilaan ei saa koskea, koska siellä voi esiintyä jännitteitä, joiden koskettaminen on vaarallista! Määräysten mukainen käyttö Protoson joustava mittausjärjestelmä jatkuviin mittauksiin virtausanalyyseissä. Modulaarinen rakenne mahdollistaa helpon mukauttamisen mittaustehtävään. Vaihdettavien moduulien joustava käyttö mahdollistaa mittariyhdistelmien sekä myöhempien laajennusten tai varusteiden käytön. Mitattavat suureet riippuvat käytettävistä tulomoduuleista. Lähtösignaalien jatkokäsittelyä varten on käytettävissä tiedonsiirtomoduuleja. Tukeva kotelo (IP 65) voidaan asentaa kytkentätauluun, seinälle tai pylvääseen. Hygieeniseksi kiillotetulla jaloteräskotelolla varustettua versiota voidaan käyttää bioteknisessä lääke- ja elintarviketeollisuudessa. Pinnoitetulla teräskotelolla varustettu versio äärimmäiseen ruosteenkestävä kehitettiin käytettäväksi kemianteollisuudessa, ympäristötekniikassa, vesi- ja viemärisovelluksissa ja tehdaskäyttöön. FIN-2

5 Moduuli FRONT, moduuli BASE Ote yleisistä teknisistä tiedoista l Näyttö* LC-grafiikkanäyttö, valkoinen taustavalaistus Tarkkuus 240 x 160 kuvapistettä Kieli saksa, englanti, ranska, italia, espanja, ruotsi l l Näppäimistö NAMUR-näppäimistö, yksittäiset näppäimet, ei kaksoistehtäviä [meas] [menu] [3] [4] [5] [6] [enter] [Softkey 1] [Softkey 2], NAMUR-LED punainen ja vihreä. l l Apuenergia 24 ( 15 %) (+15 %) V AC/DC ca. 10 VA/10 W Ylijänniteluokitus II Kotelointiluokka I Likaantumisaste 2 (EN ) Liitosjohdon poikkileikkaus 2,5 mm 2 l l Suojaus vaarallisia Kaikki pienjännitepiirit erotettu turvallisesti verkosta standardin runkovirtoja vastaan EN mukaisesti. l l Sähkömagneettinen NAMUR NE 21 ja yhteensopivuus DIN EN VDE 0843 osa 20 /01.98 DIN EN 61326/A1 VDE 0843 osa 20/A1 /05.99 Häiriölähetys luokka B Häiriönsieto teollisuusalue l l Ylijännitesuoja standardin EN mukainen, asennusluokka 2 l l Ympäristön lämpötila C Nimelliskäyttöolosuhteet Suhteellinen kosteus % ei tiivistyvä Apuenergia 24 ( 15 %) (+15 %) V AC/DC Taajuus AC Hz l l Kuljetus-/ C varastointilämpötila l l Suojausluokka IP 65 / NEMA 4 X Liittimet Yksittäiset johtimet ja kaapelinjohtimet enintään 2,5 mm 2 * Huomaa! Näyttöä ei saa missään tapauksessa altistaa voimakkaalle, suoralle auringonsäteilylle. Näytön käyttö on sallittua ainoastaan lämpötila-alueella 0 ºC 50 ºC FIN-3

6 Apuenergian kytkeminen Kosketusjärjestys moduuli BASE Asennusohjeet Huomaa! Protosin asennuksen saa tehdä ainoastaan koulutettu ammattihenkilöstö asianmukaisten määräysten ja käyttöohjeen mukaisesti. Asennuksen yhteydessä on otettava huomioon tekniset tiedot ja kytkentäarvot. Kaapelien johtimet eivät saa pykälöidä eristystä tehtäessä. Käyttöönoton yhteydessä järjestelmäasiantuntijoiden on määritettävä kokoonpano loppuun saakka. Liittimet soveltuvat yksittäisille johtimille ja korkeintaan 2,5 mm 2 :n kaapelinjohtimille. FIN-4

7 Apuenergian kytkeminen Varoitus! Varo kosketusvaarallisia jännitteitä! Moduuli BASE , liitinkyltti. Apuenergian kytkeminen Laaja-alainen verkkolaite VariPower mahdollistaa laitteen käytön apuenergialla, joka on alueella 24 (- 15 %) (+ 15 %) V AC/DC ja voidaan siten kytkeä kaikkiin yleisesti käytettäviin jakeluverkkoihin. Moduuli BASE 3400X-025/VPW 100 (-15 %) (+10 %) V AC (EEx em IIC) Moduuli BASE 3400X-026/24V 24 V AC (-15 %, + 10 %) 24 V DC (-15 %, +20 %) FIN-5

8 Lyhyt kuvaus: moduuli FRONT Protos Modulaarinen laitteisto- ja ohjelmistokonsepti virtausanalyysiin. 4 häviämätöntä ruuvia laitteen avaamiseen (Huomaa!Varo laitetta sulkiessasi FRONT- ja BASE-moduulin välissä olevaa tiivistettä, sitä ei saa liata!) Transflektiivinen LC-grafiikkanäyttö (240 x 160 pistettä) valkoinen taustavalaistus, hyvä erotuskyky ja voimakas kontrasti. Mitattujen arvojen näyttö Näytön käyttöliittymä Selkokielisellä valikkotekniikalla NAMUR-suositusten mukaisesti. Valikkotekstien kieleksi voidaan valita: saksa, englanti, ranska, italia, ruotsi tai espanja. Helposti ymmärrettävä valikkologiikka, pohjautuu Windows-standardeihin. Sivunäytöt 2 Softkey-näppäintä tilanteesta riippuvin toiminnoin. punainen LED merkki viasta tai huoltotarpeesta/ toiminnan valvonnasta (vilkkuminen) standardin NE 44 mukaisesti. vihreä LED jännitteensyöttö Käyttökenttä 3 toimintonäppäintä (menu, meas, enter) sekä 4 nuolinäppäintä valikkojen vaihtoehtojen valintaan ja tietojen syöttämiseen 5 itsetiivistävää kaapelin ruuviliitosta M20 x 1.5 jännitteensyötön ja signaalisyöttöjohtojen kuljetukseen FIN-6

9 Lyhyt kuvaus: Valikkorakenne Perustoiminnot: kalibrointi, huolto, parametrien määrittely, diagnoosi 3 Valikkorakenne Mittaaminen 1 2 Kalibrointi Huolto Parametrien määrittely Diagnoosi Tunnusluku: Käyttötaso Asiantuntijataso 5 Muiden valikkokohtien valinta: Moduuli 1 Moduuli 2 Moduuli 3 BASE Moduuli 1 Moduuli 2 Moduuli 3 SYSTEM FRONT BASE Moduuli 1 Moduuli 2 Moduuli 3 nykyinen ilmoitusluettelo lokikirja laitteen kuvaus FRONT BASE Moduuli 1 Moduuli 2 Moduuli 3 Kuvateksti: (1) Näppäimellä menu pääsee valikkokohtien valintaan (2) Näppäimellä meas pääsee takaisin mittaukseen (3) Valitse nuolinäppäimillä valikkoryhmä (4) Vahvista enter-näppäimellä, syötä tunnusluku (5) Näytölle tulee muita valikkokohtia (6) Valitut diagnoosivalikon toiminnot voidaan kutsua esiin myös mittaustilassa Softkey-näppäimillä FIN-7

10 Lyhyt kuvaus: moduuli FRONT Protos Katsaus avattuun laitteeseen (moduuli FRONT) SmartMedia-korttipaikka Tietojen rekisteröinti SmartMediakortti laajentaa mitattujen arvojen rekisteröintilaitteen kapasiteettia yli > merkintään. Parametrisarjan vaihto SmartMedia-kortille voi tallentaa 5 parametrisarjaa, joista 2 voidaan ladata laitteelle samanaikaisesti ja vaihdella niitä kaukokytkennällä. Parametrisarjoja voidaan siirtää laitteelta toiselle. Toiminnallisia laajennuksia voidaan tehdä ylimääräisillä ohjelmistomoduuleilla, jotka voidaan vapauttaa transaktionumeroilla (TAN). Ohjelmistopäivitykset (myös erilaisille laitteille) Peitettyjen moduulien liitinkyltit Jokaisen moduulin toimitukseen sisältyy tarra, jossa kerrotaan kosketinten järjestys. Tarra tulee sijoittaa etuosan sisäpuolelle (kuten kuvassa). Näin syvemmällä olevien moduulien liitinjärjestys säilyy näkyvillä. Etumoduulin vaihto Vedä virransyöttöjohto ja suojajohdin irti. FRONT-moduuli voidaan irrottaa BASE-moduulista kääntämällä kääntönivelen kiinnitysruuveja 90 º. Pyörivä tiiviste takaa suojausluokan IP 65 ja mahdollistaa ruiskupuhdistuksen / desinfioinnin. Huomaa! Tiivistettä ei saa liata! FIN-8

11 Lyhyt kuvaus: BASE-moduuli Protos Katsaus avattuun laitteeseen (BASE-moduuli, kytkettynä 3 toimintomoduulia) Moduulin varustus Moduulin tunnistus: Plug & Play Enintään 3 moduulia voidaan yhdistellä vapaasti. Käytössä on syöttömoduuleja ja tiedonsiirtomoduuleja BASE-moduuli 2 virran ulostuloa (mitattujen suureiden vapaa järjestys) ja 4 kytkettävää kosketinta, 2 digitaalista tuloliitäntää. Laaja-alainen verkkolaite VariPower, V AC/DC, liitettävissä kaikkiin yleisiin jakeluverkkoihin ympäri maailmaa. Tärkeä SmartMedia-kortin käyttöä koskeva ohje SmartMedia-kortti voidaan asentaa ja vaihtaa apuenergia kytkettynä. Varmista laitetta kytkiessäsi, että tiiviste on puhdas ja paikallaan. Varoitus! Liitintilaan ei saa koskea, koska siellä voi esiintyä jännitteitä, joiden koskettaminen on vaarallista! FIN-9

12 SMARTMEDIA-kortin asentaminen Lisätoimintojen vapautus TAN:n avulla: parametrien määrittely / asiantuntijataso / ohjauspaneeli / asetuksen vapautus. SmartMedia-kortin asettaminen paikalleen Ohje SmartMedia-kortin paikalleenasentamiseen SmartMedia-kortti voidaan asentaa ja vaihtaa apuenergia kytkettynä. Vältä sähköstaattista varausta! Varmista laitetta kytkiessäsi, että tiiviste on puhdas ja paikallaan. Varoitus! Liitintilaan ei saa koskea, koska siellä voi esiintyä jännitteitä, joiden koskettaminen on vaarallista! Laitteen avaaminen Löysää etupuolen ruuvit (4x) Käännä FRONT-moduuli vasemmalle (sisäpuolen kääntösarana) SmartMedia-kortille varattu ura on FRONTmoduulin sisäpuolella SmartMedia-kortin asettaminen paikalleen Ota SmartMedia-kortti pakkauksesta koskettamatta kosketuspintoja Vie kortti FRONT-moduulin sisäpuolella olevaan uraan SmartMedia-kortti vieminen sisään: Etiketti osoittaa katsojaan päin SmartMedia-kortin ottaminen pois Close Memory Card (Sulje muistikortti) (Maintenance (Huolto) -valikko) Kutsu tietojen häviämisen välttämiseksi ensin esiin Huolto-valikko. Muistikortin sulkeminen - komennolla ohjelmisto lakkaa käyttämästä SmartMedia-korttia. Lopuksi kortti voidaan ottaa pois. FIN-10

13 SMARTMEDIA-kortti: Käyttö Käyttö muistikorttina lisätoimintojen yhteydessä. Lisätoiminnot on tilattava erikseen (vapautettavissa TAN:lla). Valmistajan toimittama SmartMedia-kortti Valmistaja toimittaa SmartMedia-kortin ohjelmistopäivityksenä (SW ) Memory Card (lisätoiminnot SW xx) Yleisesti myytävän SmartMedia-kortin käytöstä Yleisesti myytävää SmartMedia-korttia voi käyttää muistikorttina (ohjelmistopäivitykset toimittaa valmistaja, ja ne ovat laitekohtaisia). Tuettuja ovat seuraavat korttityypit: 8 MB, 16 MB, 32 MB, 64 MB ja 128 MB muistia. Vieraat tiedostot esim. digitaalikameralta ovat käyttökelpoisia. Kortti tunnistaa pitkät tiedostonimet. Protosluo tiedostonimet 8.3-muodossa (8-merkkinen tiedostonimi, 3-merkkinen ohjelmakohtainen tiedostonimen jatke). Yleisesti myytävän SmartMedia-kortin alustaminen Joillakin laitteilla (esim. digitaalikameroilla, lukulaitteilla) voidaan alustaa SmartMedia-kortti, joka ei vastaa SSFDC-eritelmän tai SmartMedia Interface Libraryn (SMIL) vaatimuksia. Siksi valmistaja suosittelee yleisestä myytävän SmartMedia-kortin alustamista ennen sen käyttämistä Protos-muistikorttina. Menu Näyttö SmartMedia-kortin alustaminen ms/cm 20.4 C Memory card (Administrator) Record logbook Record recorder On On Off Off Decimal separator Point Comma Card full Record stop Data saving Format Card Return Alustaminen Aseta SmartMedia-kortti paikalleen Siirry valikkovalikoimaan Parametrien määrittely, asiantuntijataso Syötä tunnusluku Ohjauspaneeli: muistikortti ( Memory Card (Muistikortti)-toiminto on käytettävissä vain silloin, kun SmartMedia-kortti on paikallaan!) FIN-11

14 Aseta moduuli paikalleen Huomautus: Varmista, että suojaus on liitetty oikein Aseta moduuli paikalleen Kytkentäliitinten yläpuolella on joissakin moduuleissa suojakansi. Anturikaapelien liitäntä onnistuu helposti kääntämällä kansi auki. Kaapelin läpivienti on suljettava tiiviisti (suojaa läpitunkevalta kosteudelta) Katkaise laitteen virransyöttö Laitteen avaaminen (etupuolen 4 ruuvin avaaminen) Aseta moduuli sille varattuun paikkaan (D-SUB-liitin) Kiristä moduulin kiinnitysruuvit Käännä (mahdollinen) suojakansi auki Kytke anturin kaapelit. Suojauksen on häiriöiden sisäänpääsyn välttämiseksi oltava kokonaan suojakannen alla. Lukitse (mahdollinen) suojakansi jälleen kiinni. Sulje laite, ja kiristä etupuolen ruuvit. Kytke virransyöttö päälle. Parametrien määrittely (katso moduulin kuvausta). FIN-12

15 FIN-13

16 Knick Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG Postfach D Berlin Telefon: +49 (0) Telefax: +49 (0) Internet:

Monikierrostoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

Monikierrostoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Monikierrostoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo AM 01.1/AM 02.1 Lue ensin

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä)

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Lue ensin ohje! Noudata

Lisätiedot

DULCOMETER Moniparametrisäädin dialog DACa

DULCOMETER Moniparametrisäädin dialog DACa Asennus- ja käyttöopas DULCOMETER Moniparametrisäädin dialog DACa A1111 Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa! Älä hävitä käyttöohjetta! Käyttäjä vastaa virheellisestä asennuksesta ja

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta)

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä.

Lisätiedot

Tekninen käsikirja System Access Point

Tekninen käsikirja System Access Point 1673-1-8551 18.7.2014 Tekninen käsikirja System Access Point SAP-S-1-84 SAP-S-127.1 ABB-free@home Sisältö 1 Ohjetta koskevia huomautuksia 3 2 Turvallisuus 4 2.1 Käytetyt symbolit 4 2.2 Määräysten mukainen

Lisätiedot

Käyttöopas Magneettitoiminen annostelupumppu delta DLTa ohjatulla optodrive -magneettikäytöllä

Käyttöopas Magneettitoiminen annostelupumppu delta DLTa ohjatulla optodrive -magneettikäytöllä Käyttöopas Magneettitoiminen annostelupumppu delta DLTa ohjatulla optodrive -magneettikäytöllä rominent _DE_0002_SW Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa! Älä hävitä käyttöohjetta! Käyttäjä

Lisätiedot

Wave.com4 SAUNANOHJAUS

Wave.com4 SAUNANOHJAUS 1 Wave.com4 SAUNANOHJAUS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Suomi Ainutlaatuinen ja laadukas patentoitu moduulirakenteinen saunanohjaus ulkoja sisäkäyttöön Painos 05/2012 50950035 Tunnusnumero 1 Sisällys 1.1.0 Yleiset

Lisätiedot

Vipuvaihteet GF 50.3 GF 250.3

Vipuvaihteet GF 50.3 GF 250.3 Vipuvaihteet GF 50.3 GF 250.3 Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo GF 50.3 GF 250.3 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä. Tämä ohje on tuotteen osa. Säilytä ohje tuotteen

Lisätiedot

VLT FCM -sarja. Sisällysluettelo

VLT FCM -sarja. Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto 4 Ohjelmistoversio 4 Turvaohjeet 5 Varoitus ei toivotusta käynnistyksestä 5 Johdanto 6 Taajuudenmuuttajan ja moottorin integrointi 7 FCM 300 -sarjan peruskaavio 7 Tuotevalikoima

Lisätiedot

Käyttöohje Finnisch UFS 940sw

Käyttöohje Finnisch UFS 940sw Käyttöohje Finnisch UFS 940sw Alkusanat Arvoisa asiakas, tämä käyttöohje on tarkoitettu auttamaan sinua hyödyntämään uuden satelliittivastaanottimesi lukuisia toimintoja. Olemme pyrkineet laatimaan ohjeista

Lisätiedot

Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave

Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave KÄYTTÖOPAS EKOENERGIA- JA SANITEETTIJÄRJESTELMIÄ Roth Nordic Oy Kauppiaakatu 11 10300 Karjaa Puhelin: +358 400-344572 Faksi : +358 (0)19 233 193 Sähköposti:

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. 3626-011500 fi. BTS Kosketukseton lämpötilan mittauslaite. Voith Turbo

Asennus- ja käyttöohje. 3626-011500 fi. BTS Kosketukseton lämpötilan mittauslaite. Voith Turbo Voith Turbo Asennus- ja käyttöohje 3626-011500 fi BTS HUOMIO! Lue tämä käyttöohje ennen laitteen asentamista ja käyttöönottoa, ja säilytä ohje tulevaa käyttöä varten. Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Yleisohjeet...

Lisätiedot

Saphir comfort RC. Käyttöohje Sivu 2 Asennusohje Sivu 10. Säilytä autossa!

Saphir comfort RC. Käyttöohje Sivu 2 Asennusohje Sivu 10. Säilytä autossa! Saphir comfort RC Käyttöohje Sivu 2 Asennusohje Sivu 10 Säilytä autossa! 3b 3b 5 4 3b Kuva 2 3a 1 2b 2a Kuva 1 Asennusesimerkki 1 Ilmastointilaite Saphir comfort RC 2a Huoltoilman tulo 2b Huoltoilman poisto

Lisätiedot

Leica SM2500 Liukumikrotomi Käyttäjän käsikirja Leica SM2500 V1.1 Suomi 05/2002 Säilytä käsikirja aina laitteen läheisyydessä. Lue huolellisesti ennen käyttöönottoa. HUOMAA Tässä käsikirjassa esitetyt

Lisätiedot

Tekninen käsikirja Binääritulo

Tekninen käsikirja Binääritulo 2CDC 550 002 D1801 06.2014 Tekninen käsikirja Binääritulo Binääritulo BI-F-2.0.1 (6241/2.0U) BI-F-4.0.1 (6241/4.0U) BI-M-4.0.1 (6241/4.0) Sisältö 1 Ohjetta koskevia huomautuksia 3 2 Turvallisuus 4 2.1

Lisätiedot

DiBos/DiBos Micro. Asennusopas

DiBos/DiBos Micro. Asennusopas DiBos/DiBos Micro fi Asennusopas DiBos/DiBos Micro Sisällysluettelo fi 3 Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeita 7 2 Johdanto 11 2.1 Järjestelmän kuvaus 11 2.2 Pakkauksen purkaminen 11 2.3 Virransyöttö

Lisätiedot

Saphir vario. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Mukavuutta matkaan

Saphir vario. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Mukavuutta matkaan Saphir vario Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Mukavuutta matkaan Ilmastointilaite Saphir vario 3a COOL MODE FAN MODE COOL LOW TIMER 3a FAN LOW Hr. COOL FAN HIGH COOL HIGH TEMP. C MODE 3a TEMP. TIMER

Lisätiedot

DULCOTEST -anturi CDE, Tyyppi CDE 2-mA-0,5 ppm; CDE 2-mA-2 ppm; CDE 2-mA-10 ppm; CDE 3-mA-0,5 ppm

DULCOTEST -anturi CDE, Tyyppi CDE 2-mA-0,5 ppm; CDE 2-mA-2 ppm; CDE 2-mA-10 ppm; CDE 3-mA-0,5 ppm Asennus- ja käyttöopas DULCOTEST -anturi CDE, Tyyppi CDE 2-mA-0,5 ppm; CDE 2-mA-2 ppm; CDE 2-mA-10 ppm; CDE 3-mA-0,5 ppm A1265 Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa! Älä hävitä käyttöohjetta!

Lisätiedot

Acer Aspire 1350 -sarja. Käyttöohjekirja

Acer Aspire 1350 -sarja. Käyttöohjekirja Acer Aspire 1350 -sarja Käyttöohjekirja Tekijänoikeudet 2003 Kaikki oikeudet pidätetään Acer Aspire 1350 -sarjan kannettavan tietokoneen käyttöohjekirja Julkaistu ensimmäisen kerran: Elokuu 2003 Näihin

Lisätiedot

ergoselect 50 Istumisergometri Käyttöohjeet

ergoselect 50 Istumisergometri Käyttöohjeet ergoselect 50 Istumisergometri Käyttöohjeet 201000151000 Versio 03/2010 suomi Laadimme tätä käyttöopasta erittäin huolellisesti. Mikäli silti löydät siitä yksityiskohtia, jotka eivät ole yhteensopivia

Lisätiedot

DULCOMETER, Compact -säädin Mittaussuure: ph / Redox

DULCOMETER, Compact -säädin Mittaussuure: ph / Redox Asennus- ja käyttöopas DULCOMETER, Compact -säädin Mittaussuure: ph / Redox FI A0206 Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa. Älä hävitä käyttöohjetta. Käyttäjä vastaa virheellisestä asennuksesta

Lisätiedot

DULCO turb C Sameusanturi

DULCO turb C Sameusanturi Asennus- ja käyttöopas DULCO turb C Sameusanturi Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa! Älä hävitä käyttöohjetta! Käyttäjä vastaa virheellisestä asennuksesta ja käytöstä johtuvista vahingoista!

Lisätiedot

Tekninen käsikirja Anturi/kytkennänohjain 1/1-kert.; 2/1-kert.; 2/2-kert.

Tekninen käsikirja Anturi/kytkennänohjain 1/1-kert.; 2/1-kert.; 2/2-kert. 1673-1-8553 02.07.2014 Tekninen käsikirja Anturi/kytkennänohjain 1/1-kert.; 2/1-kert.; 2/2-kert. 1/1-kert. (SSA-F-1.1.1) 2/1-kert. (SSA-F-2.1.1) 2/2-kert. (SSA-F-2.2.1) ABB-free@home Sisältö 1 Ohjetta

Lisätiedot

Ohjeita tämän oppaan käyttämiseen

Ohjeita tämän oppaan käyttämiseen Ohjeita tämän oppaan käyttämiseen Pidä tätä opasta aina saatavilla PC:n lähellä. Säilytä opasta ja pakkausta hyvin voidaksesi antaa ne jälleen uudelle omistajalle luovuttaessasi PC:n. Olemme pyrkineet

Lisätiedot

Acer Aspire 1360 / 1520 -Sarja. Käyttöohjekirja

Acer Aspire 1360 / 1520 -Sarja. Käyttöohjekirja Acer Aspire 1360 / 1520 -Sarja Käyttöohjekirja Tekijänoikeudet 2004 Kaikki Oikeudet Pidätetään Acer Aspire 1360 / 1520 -Sarjan Kannettavan Tietokoneen Käyttöohjekirja Ensimmäinen Julkistus: Elokuu 2004

Lisätiedot

Prosessikaasukromatografia MicroSAM ja SITRANS CV Tiiviit käyttöohjeet räjähdysturvallisille laitteille

Prosessikaasukromatografia MicroSAM ja SITRANS CV Tiiviit käyttöohjeet räjähdysturvallisille laitteille Prosessikaasukromatografia MicroSAM ja SITRANS CV Käyttöoppaan tiivistelmä Johdanto Tämän dokumentaation tarkoitus Käyttöopas on lyhyt yhteenveto tärkeistä ominaisuuksista, toiminnoista ja turvallisuustiedoista.

Lisätiedot

Asennusopas 1800686-031B

Asennusopas 1800686-031B magicolor 2300 DL Asennusopas 1800686-031B Kiitos Kiitämme magicolor 2300 DL:n hankinnasta. Olet tehnyt erinomaisen valinnan. Magicolor 2300 DL -tulostimesi on varta vasten suunniteltu toimimaan parhaalla

Lisätiedot

NGT-sarja LÄMPÖSIIRTOTULOSTUSJÄRJESTELMÄT KÄYTTÖOHJE

NGT-sarja LÄMPÖSIIRTOTULOSTUSJÄRJESTELMÄT KÄYTTÖOHJE LÄMPÖSIIRTOTULOSTUSJÄRJESTELMÄT KÄYTTÖOHJE TÄRKEÄT HUOMAUTUKSET Tärkeät huomautukset KÄYTTÖOHJE Kuvaus Versio Käyttöohje on käännös alkuperäisestä käyttöohjeen. Tämän ohjeen voimassaolo Tämä käyttöohje

Lisätiedot

Wilo-Stratos GIGA. Pioneering for You. sv fi pl ru

Wilo-Stratos GIGA. Pioneering for You. sv fi pl ru Pioneering for You Wilo-Stratos GIGA sv fi pl ru Monterings- och skötselanvisning Asennus- ja käyttöohje Instrukcja montażu i obsługi Инструкция по монтажу и эксплуатации 2 136 512-Ed.02 / 2013-11-Wilo

Lisätiedot

SED2-taajuusmuuttajat Käyttöohje. CM1U5192fi 01.2002. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2-taajuusmuuttajat Käyttöohje. CM1U5192fi 01.2002. Siemens Building Technologies HVAC Products SED2-taajuusmuuttajat Käyttöohje CM1U5192fi 01.2002 Siemens Building Technologies HVAC Products 2/125 HVAC Products 01.2002 Sisällysluettelo 1 Johdanto...7 1.1 Tämän dokumentin tarkoitus...7 1.2 Dokumentin

Lisätiedot