2.4 GHz vol. 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2.4 GHz. 01.31888 vol. 1"

Transkriptio

1 2.4 GHz vol. 1

2 Inferno MP9 Onnittelemme, että valitsit Kyoshon Inferno MP9 auton. Ennen loppuasennuksen aloittamista, Sinun tulee lukea käyttöohje huolellisesti läpi. Huomioi erittäin tarkasti kaikki varoitukset, jotka annamme tässä ohjeessa. Toivotamme sinulle paljon iloa ja menestystä Inferno MP9 mallisi parissa! Vi gratulerar dig för att du valt Kyoshos Inferno MP9. Läs instruktionerna noggrant före slutmonteringar. Observera speciellt alla varningar som ges i denna instruktionsbok. Vi önskar dig lycka och framgång med din Inferno MP9! Enemmän irti mallistasi. Lue käyttöohje tarkasti läpi! Få ut mer av din modell. Läs instruktionerna noggrant! Käytä paketissa mukana tulevaa englanninkielistä huolto-ohjetta tämän manuaalin tukena ja tarvittaessa tutustu kuvallisiin purku- ja kokoamisohjeisiin! Använd den engelskspråkiga servicemanualen som stöd till denna instruktionsbok och bekanta dig med de illustrerade monteringsoch särtagningsinstruktionerna om nödvändigt! SISÄLTÖ PAKKAUKSEN SISÄLTÖ...3 OSIEN ESITTELY...5 VALMISTELU...7 TARKISTUSLISTA ENNEN AJOA...16 AJON JÄLKEEN...20 VIHJEITÄ AJOON...24 VIAN ETSINTÄ...25 TURVALLISUUS...27 VARAOSAKUVAT...28 INNEHÅLL FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL...3 DELBESKRIVNING...5 FÖRBEREDELSER...7 KONTROLLERA FÖRE KÖRNING...16 EFTER KÖRNING...22 KÖRNINGSTIPS...24 FELSÖKNING...26 SÄKERHET...27 RESERVDELSBILDER Inferno MP9

3 1 Lähetin PAKKAUKSEN SISÄLTÖ Sändare FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL Kuusiokoloavaimet 1.5mm 2.0mm 2.5mm 3.0mm Insexnycklar Ristikkoavain Korsnyckel Vastaanotiantennin putki Mottagarantennens rör Rengasavain Hjulnyckel Alusta Chassi Ilmansuodatin Luftfilter Kori Chassi Inferno MP9 3

4 Minimi varustus - Myydään erikseen Minimiutrustning - Säljs separat 1:2 1:2 Paristot lähettimeen ja autoon (8kpl AA-sormiparistoja) Batterier för sändaren och bilen (8 st. AA-batterier) Polttoaine Bränsle Hehkulaite Glödtändare Tankkauspullo Tankflaska Tähtipää ruuvimeisselit (Iso ja pieni) Krysspårmejslar (liten och stor) Kärkipihdit Spetstång Ruuvilukite Låsvätska Ilmansuodatinöljy Luftfilterolja Teippirulla (paristojen varmistmiseen) Tejprulle (för säkerställning av batterier) 4 Inferno MP9

5 2 Osien esittely Delbeskrivning 2:1 Auton osat 2:1 Bilens delar Moottori Motor Luftfilter Ilmansuodatin Etutasauspyörästö Framdifferential Tankki Bränsletank Pakoputki Avgasrör Ohjausservo Styrservo Strömbrytare Virtakatkaisin Radiokotelo Radiolåda Kaasuservo Trottelservo Inferno MP9 5

6 2:2 KE-21R -moottorin osat 2:2 1. Kaasulinkki 2. Kaasutin 3. Pääneula - yläkierrosten seossäätö 4. Tyhjäkäyntineula 5. Hehkutulppa 6. Vetokäynnistin 7. Alaneula - alakierrosten seossäätö 8. Ilmansuodatin KE-21R motordelar 1. Trottellänkage 2. Förgasare 3. Huvudnål - högvarvs mixturreglering 4. Tomgångsnål 5. Glödstift 6. Dragstart 7. Lågvarvsnål - lågvarvs mixturreglering 8. Luftfilter 2:3 Radion osat 2:3 Sändarens delar Kaasun trimmi Trotteltrim Ohjauksen dual rate (D/R) näppäimet Styrningens dual rate (D/R)-inställning Antenni Antenn Ohjauksen trimmi Styrningstrim Virtakatkaisin Strömbrytare Lähettimen takaosa: NP-ADJUST: Mekaaninen kaasuliipaisimen liikkeen säätö Kaasuliipasin Trottelavtryckare Ohjauspyörä Ratt 3-kanavan käyttökytkin Tredje kanalens lägesväljare Sändarens baksida: NP-ADJUST: Mekanisk justering av trottelavtryckarens rörelse F-G: Radiotaajuuskytkin. Pitää olla asennossa G, kuten myös vastaanottimen. Latausportti: Voit ladata NiMh-akkuja tätä kautta poistamatta niitä radiosta. 6 Inferno MP9 Paristokotelonkansi Batterilåda F-G: Radiofrekvensbrytare. Bör vara i läget G, såsom också brytaren på mottagaren. Laddningsport: Laddbara NiMh-batterier kan laddas via denna port.

7 3 Valmistelu Förberedelser Tärkeää ennen aloitusta Viktigt! Innan du börjar 3:1 3:1 Valikoimamme laitteet tarvitsevat aina pientä huoltoa. Mitä paremmassa kunnossa laitetta pidät, sitä enemmän siitä on sinulle iloa! Yritä muodostaa rutiinilista, jonka mukaisesti toimit aina ennen ja jälkeen laitteen käytön. Näin vältyt löystyneiden ruuvien katoamiselta, rattaiden rikkoutumiselta huonojen ratasvälyksien takia jne... Våra produkter kräver alltid lite underhåll. Då du håller modellen i bra skick har du mera nöje av den! Försök uppställa en rutinlista som du alltid följer före och efter att du använt modellen. På detta sätt undviker du försvunna skruvar som lossnat för att de lägat för löst, söndriga drev tack vare fel drevavstånd o.s.v... Radion valmistelu Förberedelse av sändaren 3:2 3:2 Kohta 3:2:1 Paristojen asennus lähettimeen Punkt 3:2:1 Montering av sändarens batterier Irrota kotelon kansi. Öppna batterilådan. Laita 4kpl AAparistoja paikalleen. Placera 4 st. AAbatterier. Sulje kansi. Stäng batterilådan. HUOM! TÄRKEÄÄ Ohjaimen jännitteen laskiessa 4,8 volttiin tai alle tulee ajaminen lopettaa ja vaihtaa paristot uusin tai ladata nimh-kennot täyteen. OBS! VIKTIGT Då sändarens batterispänning sjunker under 4,8 volt bör körningen avslutas och batterierna i sändaren bytas eller laddbara batterierna omladdas. Ole tarkkana paristojen napaisuuksien kanssa. Älä käytä keskenään erilaisia paristoja. Vahingoittuneita paristoja ei tule käyttää. Var noggrann med polariteten. Använd ej batterier av olika typer tillsammans. Skadade batterier bör ej användas. Inferno MP9 7

8 Paristojen / vastaanotinakun asennus autoon Montering av batterier / mottagarack Varmista paristojen paikoillaan pysyminen teipillä. Säkra batterierna med tejp. Kohta 3:2:2 Ohjauksen perussäätö Laita virta päälle ensin lähettimeen, sitten autoon. Tarkista, että ohjaus toimii kuvan mukaisesti. Punkt 3:2:2 Styrningens justering Koppla först på sändaren, sedan bilen. Kontrollera att styrningen fungerar så som bilden visar. Höger Suoraan Rakt fram Vasemmalle Oikealle Vasen Oikea Vänster Höger Vänster Jos pyörät kääntyvät päinvastaiseen suuntaan, sinun pitää laittaa ohjauksen reverssikytkin toiseen asentoon (ks. Servo reverse kohta 3:2:6). Auto on hyvä laittaa telineen päälle, jotta renkaat liikkuvat vapaasti. Det är bra att lägga bilen på en ställning så att hjulen snurrar fritt. Om hjulen svänger tvärtom, måste du byta läget på styrningens reversbrytare (se 3:2:6 Servorevers). 8 Inferno MP9

9 Kohta 3:2:3 Ohjausliikkeen puolittaja - Dual Rate Punkt 3:2:3 Styrningshalveraren - Dual Rate ST+ näppäimestä saadaan pyörät kääntymään enemmän. Då du trycker på ST+ vänder bilens däck mera. ST- näppäimestä saadaan pyörät kääntymään vähemmän. ST+ ST- Då du trycker på ST- vänder bilens däck mindre. Kohta 3:2:4 Punkt 3:2:4 Ohjauksen trimmaus Styrningstrim Käytä trimmiä, jotta pyörät osoittavat suoraan eteenpäin. Kun ajat autolla, voit joutua vielä tekemään hienosäädön. Ställ trimmen så att hjulen pekar rakt fram. Då du kör kan trimmen ännu behöva justering. Vänster Vasen Höger Oikea Inferno MP9 9

10 Kohta 3:2:5 Punkt 3:2:5 Kaasun trimmaus Trotteltrim Käytä trimmiä, jotta saat kaasuttimen luistin neutraaliasentoon. Använd trotteltrimmen för att få förgasarens glidnål till neutralläget. Jarru Broms Kaasu Trottel Kaasu Trottel Nollakohta Nollpunkt Jarru Broms Poista kaasuttimen kuljetussuoja Ta bort förgasarens skyddsplugg Kaasuttimen neutraaliasento Förgasarens neutralläge Noin 1,0mm Ca. 1,0mm Aseta ilmansuodatin paikoilleen Fäst luftfiltret Kohta 3:2:6 Servon suunnanvaihtaja - Servo reverse Servo reverse toiminnolla käännetään servon liikesuunta päinvastaiseksi. Punkt 3:2:6 Servorevers - Servo reverse Med servoreversen vänds servons funktioner tvärtom. Painamalla -SEL- näppäintä pääset REV valikkoon ja -CH- näppäimellä pystyt valitsemaan halutun kanavan. ST=ohjaus TH=kaasu 3C=kolmaskanava -PLUS- ja -MIINUS- näpäimillä vaihdetaan valitun kanavan asetusta (ON tai OFF) Autosarjan mukana tulevassa ohjaimessa reverse asetukset ovat valmiiksi oikein eikä niitä tarvitse muuttaa. 10 Inferno MP9 CH SEL + - Med -SEL -knappen kommer du till REVmenyn, och med -CH -knappen väljer du kanalen. ST=styrning TH=trottel 3C=tredje kanalen +PLUS och -MINUS -knapparna byter på kanalens inställning (ON eller OFF) Sändaren som kommer med bilpaketet har redan rätta reversinställningar.

11 Kohta 3:2:7 Servon liikerajoitus - EPA säätö Punkt 3:2:7 Ytterlägesbegränsare - EPA EPA asetuksella voidaan rajoittaa servon ääriasentoa molempiin suuntiin erikseen. Med EPA-inställningen kan ytterläget på servona ställas in på båda hållen skilt. Painamalla -SEL- näppäintä pääset EPA valikkoon ja -CH- näppäimellä pystyt valitsemaan halutun kanavan. ST=ohjaus TH=kaasu 3C=kolmaskanava -PLUS- ja -MIINUS- näppäimillä muutetaan prosentti määrä jonka servo liikkuu (0-120%). Joka kanavalle on kaksi arvoa oikea ja vasen (R.B.U ja L.F.U). Haluttu suunta valitan liikuttamalla säädettävän kanavan säädintä (ohjauspyörä, kaasuliipasin tai 3-kanavan katkaisinta) haluttuun suuntaan. CH SEL + - Med -SEL -knappen kommer du till EPAmenyn, och med -CH -knappen väljer du kanalen. ST=styrning TH=trottel 3C=tredje kanalen +PLUS och -MINUS -knapparna ställer på servorörelsens procentandelen (0-120%). Varje kanal har två värden, för höger och vänster (R.B.U och L.F.U). Riktningen väljs genom att röra på inställbara kanalens reglage (ratt, trottelavtryckare eller tredje kanalens brytare) mot den riktning som ska inställas. Säädä vain tarvittava määrä. Jos säätö on liian iso, servo yrittää kääntyä liikaa ja se lyhentää servon ikää. Ställ in rätt. Om inställningen är för stor försöker servon vända alltför mycket, detta inverkar på servons livslängd. Inferno MP9 11

12 Kohta 3:2:8 Bindaus Punkt 3:2:8 Bindning Bindaus = Lähettimen ja vastaanottimen paritus. Tehty tehtaalla valmiiksi. Voit joutua jostain syystä parittamaan osat toisiinsa uudelleen. Ohje: 1. Lähettimeen virta päälle 2. Vastaanottimeen virta päälle (auton virtakatkaisin) 3. Kun LED-lamppu vilkkuu, paina Bindausnappia 4. Kun LED-lamppu jää palamaan, paritus on suoritettu Jos paritus epäonnistui, koeta uudelleen. Bindning = Binder sändaren och mottagaren. Utfört i fabriken. Av någon anledning kan du behöva utföra detta steg. Instruktioner: 1. Sätt på sändaren. 2. Sätt på mottagaren (bilens strömbrytare). 3. Då led-lampan blinker, tryck på bindningsknappen. 4. Då led-lampan lyser är bindningen utförd. Försök på nytt om bindningen inte lyckas. Bindausnappi Bindningsknapp F-G: Taajuusvalinta. Pitää olla G-asennossa. Myös lähettimen kytkimen pitää olla G-asennossa. F-G: Frekvensval. Bör vara i läget G. Sändarens brytare bör också vara i läget G. Kohta 3:2:9 Failsafe Punkt 3:2:9 Fail Safe Fail Safe Vastaanotin laittaa kaasun neutraalille jos radioyhteyteen tulee häiriö. Asetus tehdään seuraavasti: Fail Safe Mottagaren lägger trotteln på neutral om radioanslutningen lider av störningar. Fail Safe ställs in så här: 1. Laita lähettimeen ja vastaanottimeen virta päälle. 2. Paina Fail Safe-nappia. LED-lamppu vilkkuu nopeasti. 3. Työnnä kaasuliipasin eteen (täysi jarru), paina Fail Safe-nappia. 4. Kun LED-lamppu jää palamaan, asetus on onnistunut. 1. Sätt på sändaren och mottagaren. 2. Tryck på Fail Safe-knappen. Led-lampan blinker snabbt. 3. Skjut trottelavtryckaren fram (full broms), tryck på Fail Safeknappen. 4. Då led-lampan lyser är inställningen lyckad. 12 Inferno MP9 Fail Safe-nappi Fail Safe-knappen

13 3:3 Moottorin valmistelu 3:3 Förberedelse av motor Kohta 3:3:1 Punkt 3:3:1 Moottorin perussäädöt 1 Ruuvaa pääneula varovasti pohjaan asti (myötäpäivään). Älä käytä turhaa voimaa, ettei neula vahingoitu! 2 Ruuvaa neulaa auki noin 3.5 (3 ja 1/2) kierrosta. Motorns grundinställningar Tyhjäkäynti kierrosten säätö Tomgångsinställning 1 Skruva försiktigt huvudnålen ända in (medurs). Använd ej onödig styrka, då kan nålen skadas! 2 Skruva upp nålen ca. 3.5 (3 och 1/2) varv. Kiinni Fast Pääneula Huvudnål Auki Upp HUOMIOI! Alaneulan säätö tehdään kaasun ollessa täysin auki (eroaa englannin kielisestä ohjeesta - lopputulos sama)! Käännä sormilla kaasuservon tähdestä, jotta saat kaasuttimen täysin auki. Säädön aikana voit joutua pitämään servotähdestä kiinni. OBSERVERA! Lågvarvsnålen ställs in då trotteln är helt uppe (till skillnad från det som sägs i engleskspråkiga manualen - slutresultatet är samma)! Vänd med fingrarna på trottelservons horn så att trotteln öppnas. Du kan behöva hålla i servohornet medan du ställer in. 3 Kaasun ollessa täysin auki, ruuvaa alaneula varovasti kiinni (myötäpäivään). Varo voiman käyttöä! Neula voi vahingoittua. 3 Skruva lågvarvsnålen försiktigt fast då trotteln är fullt uppe (medurs). Använd ej onödig styrka, då kan nålen skadas! 4 Kaasun ollessa täysin auki, ruuvaa alaneulaa aukipäin noin 6,75(6 ja3/4) kierrosta. 4 Med trotteln fullt uppe, skruva lågvarvsnålen upp ca. 6,75 (6 och 3/4) varv. Alaneula Lågvarvsnål Inferno MP9 13

14 Kohta 3:3:2 Moottorin hienosäätö Sinun täytyy muistaa, että metanolikäyttöinen moottori reagoi aina säätilaan. Jos moottori toimii tänään hienosti, lämpötilan tai kosteuden muutoksesta johtuen, voit joutua säätämään moottorin uudelleen seuraavalla ajokerralla. Lähtökohtina voidaan pitää seuraavia asioita: kylmällä ilmalla moottori tarvitsee rikkaamman säädön (neuloja pitää avata vastapäivään), lämpimällä ilmalla säätö tehtävä päinvastoin. Tee säätötoimenpiteitä vain tarvittaessa. Aja moottori aina lämpimäksi ennen säätämistä. Säädä yhtä neulaa kerrallaan ja tee koeajoja säätöjen välillä. Muista, että voit aina palata perussäätöihin (ks. kohta 3:3:1) ja aloittaa uudelleen. Punkt 3:2:9 Motorjustering Kom ihåg att en metanoldriven motor alltid reagerar till väderförhållanden. Om motorn en dag fungerar bra, kan du ändå hamna ställa om motorn en annan dag på grund av annan lufttemperatur eller -fuktighet. Som en startpunkt kan konstateras följande: då det är kallt behöver motorn en rikare inställning (nålar öppnas moturs), då det är varmt behövs en magrare inställning. Ställ in motorn endast vid behov och värm alltid upp motorn före inställningar. Ställ in en nål i taget och provkör emellanåt. Kom ihåg att du alltid kan gå tillbaka till grundinställningarna (se punkt 3:3:1) och börja om. Alaneulan käyttö Kun lämmin moottori käy tyhjäkäynnillä ja estät polttoaineen kulkeutumisen moottoriin puristamalla polttoaineletkua, moottorin tulisi käydä noin 3 sekuntia. Jos moottori käy pidempään, neulaa pitää ruuvata kiinnipäin ja päinvastoin. Muista aina, että säätömuutoksen määrä on noin 1/8 kierrosta kerrallaan! Inställning av lågvarvsnål Då motorn är varm, går på tomgång och du hindrar bränslet från att nå motorn genom att trycka på bränsleslangen, bör motorn gå ca. 3 sekunder. Om motorn går längre än detta bör lågvarvsnålen vridas inåt och tvärtom. Kom alltid ihåg att göra inställningsförändringar i små steg, ca. 1/8 varv i taget! Pääneulan käyttö Inställning av huvudnål 1 Käynnistä moottori ja aja, kunnes moottori on lämmin. 1 Starta motorn och kör tills motorn är varm. 2 Aja autoa eteenpäin ja tarkastele savun määrää sekä kuuntele moottorin ääntä. 2 Kör framåt och observera hur mycket bilen ryker och lyssna på motorns ljud. 3 Ruuvaa neulaa kiinnipäin. Kierrosten määrä nousee. Säädä 1/8 kierrosta kerrallaan, kunnes löydät optimaalisen säädön. Varo, ettei seos mene liian laihalle. Tämän voit välttää erillisellä lämpömittarilla ( ). Moottorin lämpötila ei saa nousta yli 140 celsiusasteen! 3 Skruva huvudnålen inåt, då stiger varvantalet. Gör förändringarna 1/8 varv i taget tills du hittar optimala inställningen. Se till att blandningen inte blir för mager, detta kan undvikas med en separat temperaturmätare ( ). Motorns temperatur får ej överskrida 140 grader celsius! 14 Inferno MP9 Aina kun säädät moottoria, muista että pakoputkesta pitää tulla savua. Jos et näe savua, moottori ei saa riittävää voitelua. Tässä tapauksessa avaa pääneulaa niin paljon, että pakoputkesta tulee savua. Autoa on parempi ajaa liian rikkaalla säädöllä kuin laihalla. Se alltid till då du ställer in motorn att det kommer rök från avgasröret. Om ingen rök syns är motorns smörjning bristfällig. Skruva i detta fall upp huvudnålen tills det börjar ryka från avgasröret. Det är bättre att köra bilen med en för rik blandning än med en för mager.

15 3:4 Auton valmistelu 3:4 Förberedelse av bil Kohta 3:4:1 Punkt 3:4:1 - Irroita kori - Lossa karossen Kohta 3:4:2 Mallin valmistelu ajoon Punkt 3:4:2 Förberedelser inför körning Moottorin eliniän pidentämiseksi, pidä aina huolta ilmansuodattimesta. Suodattimen tulee olla puhdas ja öljytty : - Irrota suodatinpatruuna. - Tiputa pienehkö määrä suodatinöljyä patruunan päälle ja levitä öljy tasaisesti patruunan ympärille. - Laita patruuna takaisin paikalleen. Ole huolellinen, että patruuna tulee asennettua oikein. Tarkista, että ilmansuodattimen runko on paikallaan. Varmista suodattimen kiinnitys nippusiteillä molemmista suodattimen kaulan päistä. Varmista, että olet ladannut hehkulaitteen akun täyteen! Ta bra hand om luftfiltret, motorns livslängd beror på det. Filtret bör vara rent och oljat: - Lossa filterpatronen. - Applicera en liten mängd luftfilterolja på patronen och sprid oljan jämnt ut runt patronen. - Placera patronen tillbaka. Se till att den är rätt monterad. Kontrollera att luftfiltrets stam är ordentligt på plats. Säkra att luftfiltret hålls på plats genom att spänna buntband på båda ändorna av luftfiltrets stam. Se till att glödarens batteri är fulladdad! Inferno MP9 15

16 Tarkistuslista ennen ajoa Kontrollera före körning 3:5 3:5 Kun olet aloittamassa laitteen käytön, seuraavat kohdat kannattaa käydä läpi joka kerta. Tarkista: - Ruuvit ja mutterit ovat paikallaan. Niiden tulee olla myös kireällä. - Kaikki liikkuvat osat pääsevät liikkumaan vapaasti. Ei liian helpolla, mutta ei liian vaikeastikaan. - Tarpeellisissa paikoissa on käytetty ruuvilukitetta ja voitelurasvaa. Käytä ruuvilukitetta kaikissa niissä paikoissa, joissa ruuvi kierretään metalliin tai kiristetään mutterin avulla. - Lähettimen paristoissa on virtaa ja ajoakku on ladattu. - Ajoalueella ei ole lapsia tai eläimiä. - Auto tottelee radion komentoja. - Servo toimii oikein. Servo ei saa jumittaa, vaan sen pitää liikkua vapaasti ääriasentoihinsa. Yllämainittujen kohtien tarkistamisella varmistat, että joka kerta mallisi toimii oikein ilman yllätyksiä. Det lönar sig att gå igenom följande punkter före varje körning. Kontrollera att: - Skruvar och muttrar är på plats och att de är spända. - Alla delar som rör på sig bör göra det fritt. Inte för lätt men inte för trögt heller. - Smörjning och låsvätska har avänts på platser där det behövs. Använd låsvätska på de skruvar som är fast i metall eller spända med en mutter. - Mottagarens batterier är i bra skick och drivbatteriet är laddat. - Det inte finns barn eller djur på körområdet. - Bilen lyder sändaren. - Servon fungerar som den ska. Servon får inte haka upp sig, den bör kunna röra sig från ända till ända utan problem. Då du kontrollerat följande punkter kan du lita på att modellen fungerar som den ska utan några otrevliga överaskningar. 16 Inferno MP9

17 3:6 Käynnistäminen 3:6 Uppstart 1 Kytke virta ohjaimeen ensin. 1 Koppla på sändaren först. ON 2 Kytke virta autoon vasta kun olet 2 Koppla sedan på bilen. ensin kytkenyt virran ohjaimeen. 3 Täytä tankki polttoaineella. 3 Fyll bränsletanken. 4 Ryypytä moottoria tukkimalla pakoputken ulostulo joko sormella tai kankaalla. Vedä vetokäynnistimestä 3-4 kertaa. Jos on moottori on lämmin, varo ettet polta itseäsi. 4 5 Laita hehkulaite kiinni tulppaan. Anna sen olla paikallaan noin 10 sekuntia ennen 5 käynnistystä. Sylinteriin muodostuu näin vähän lämpöä. 6 Vedä vetokäynnistimen narusta. Pidä samalla kiinni hehkulaitteesta. Narua ei saa vetää ulos kuin maksimissaan cm. Ennen vetoa, hae kohta, jossa vetokäynnistin "nappaa kiinni" kampiakseliin. Startatessa voit antaa vähän kaasua (max 25%). Vapauta kaasu heti moottorin käynnistyttyä. 6 Flöda motorn genom att täcka avgasröret med fingret eller en tygbit. Dra i dragstarten 3-4 gånger. Se upp för motorn om den är varm. Koppla glödaren. Vänta ca. 10 sekunder före du startar. På detta sätt värms cylindern upp. Dra i dragstarten och håll med samma i glödaren. Dra inte dragstarten längre ut än cm. Före du drar, sök punkten där dragstarten "tar i" vevaxeln. Du kan trycka lite på trotteln samtidigt då du startar (max 25%) men släpp trotteln direkt då motorn startar. Inferno MP9 17

18 3:7 Sisäänajo 3:7 Inkörning Moottorin sisäänajo on erittäin tärkeä kohta. Moottorin elinikä on paljon pidempi, jos sisäänajo on tehty huolellisesti. Sisäänajon aikana ei saa käyttää täyttä kaasua. Inkörningen av motorn är mycket viktig, det har en betydlig inverkan på motorns livslängd. Full trottel får ej ges under inkörningen. Sisäänajon aikana moottorin osat hioutuvat toisiinsa. Hyvin sisääajetun moottorin sisäinen kitka on jatkossa pienempi. Pienempi kitka tekee moottorista kierrosherkemmän ja pitkäikäisemmän. Under inkörningen slipas motorns delar så att de passar ihop. En bra inkörning har i fortsättningen betydligt lägre friktion. Detta leder till att motorn håller bättre och varvar lättare. 1 Käynnistä moottori kohdan 3:6 mukaisesti. 1 Starta motorn enligt punkt 3:6. Auto on tässä kohtaa oltava telineen päällä, jotta Bilen bör vara på ställ så att hjulen får snurra fritt. pyörät pääsevät pyörimään vapaasti. Säädä tarvittaessa Gör vid behov inställningar på tomgångsnålen så att tyhjäkäyntiruuvia, jotta moottori käy rauhallisesti. Anna motorn går lugnt. Låt motorn gå på tomgång hela moottorin käydä tyhjäkäynnillä ensimmäisen tankin första tanken, tryck ej på trottelavtryckaren. Se till att ajan. Älä koske kaasuliipasimeen. Valvo, että moottorin varvantalet inte stiger. kierrokset eivät nouse. Motorns gång kan förändras efter ett par minuters Moottorin käynti voi muuttua hetken ajan kuluttua tomgång. käynnistämisestä. Hjulen får inte snurra under första tanken. Ensimmäisen tankin aikana pyörät eivät saa pyöriä. 2 Seuraavan kolmen tankin aikana voit ajaa autolla kävelyvauhtia. Älä anna kaasua enempää kuin 50%. 2 Under andra och tredje tanken kan du köra gångfart. Ge inte mer än 50 % trottel. 3 Neljännen tankin aikana voit antaa kaasua max. 75%. Säädä pääneulan avulla seosta (ks. kohta 3:3:1) laihemmalle vähän kerrallaan. Vältä vielä muutaman tankin ajan täysiä kierroksia. 3 Under fjärde tanken kan du ge max. 75 % trottel. Ställ blandningen magrare, lite åt gången med huvudnålen (se punkt 3:3:1). Undvik full trottel ännu ett par tankar. Tyhjäkäynti kierrosten säätö Tomgångsnål, ställer på varvantalet Kiinni Fast Pääneula Auki Huvudnål Upp 18 Inferno MP9

19 3:8 Sammutus 3:8 Avstängning 1 Purista polttoaineletkua. Moottori tyhjenee polttoaineesta ja sammuu. Näin moottorin käynnistys on helpompaa seuraavalla kerralla. Moottoriin jäävä polttoaine jähmettyy ja tekee moottorin käynnistyksestä hankalampaa. 1 Tryck på bränsleslangen. Motorn blir tom och slutar gå. På detta sätt är det lättare att starta motorn nästa gång. Om bränsle lämnas i motorn, blir bränslet stelt och detta försvårar nästa uppstart. Varo, ettet polta käsiäsi pakoputkessa! Se upp att du inte bränner dig, avgasröret är hett! 2 Katkaise virta ensin autosta 2 Bryt bilens ström. 3 Katkaise virta viimeiseksi ohjaimesta 3 Stäng sedan av sändaren. OFF Inferno MP9 19

20 4:1 4 Huoltolista - Ajon jälkeen Ajon jälkeen Jos auto on kastunut, kuivata auto lämpimässä tilassa. Pyyhi kaikki näkyvä kosteus. Tarvittaessa nopeuta sähköosien (vastaanotin, servot, paristokotelo ja virtakatkaisin) kuivumista esim. hiustenkuivaajalla. Muista tyhjentää polttoainetankki polttoaineesta. Purista tyhjää tankkauspulloa. Pidä tankkauspullo puristuneena ja työnnä tankkauspullon nokka polttoainetankkiin. Kun lopetat puristamisen, tankkauspullo imee itsensä täyteen. Jos tankkiin jää polttoainetta, polttoaineen sisältämä öljy jähmettyy tankkiin ja letkuihin. Tarkista, että lähettimestä ja autosta on virrat pois päältä. Jos autoon jää virrat päälle, vastaanotin kuluttaa paristot/vastaanotinakun tyhjäksi jo muutamassa päivässä. Suosittelemme, että poistat paristot lähettimestä ja autosta joka ajon jälkeen. AfterRunOil suojaa moottoria hapettumiselta. Ajon jälkeen puhdista auto. Puhdista erityisen tarkasti kohta, jossa ilmansuodatin on kiinni kaasuttimessa. Irrota ilmansuodatin. Käännä sormilla kaasuservon tähdestä kaasu täysille (radioissa ei saa olla virta päällä eikä moottori saa olla käynnissä). Tipauta kaasuttimen ilmanottoaukosta kolme tippaa AfterRunOilia moottoriin. Laita kaasutin kiinni. Vedä vetokäynnistimestä neljä kertaa, jotta öljy leviää moottoriin. Ilmansuodattimen tarkistus on erittäin tärkeää tehdä joka ajon jälkeen. Kun suodatinpatruuna on likainen, pese patruuna käyttämällä esim. astianpesuainetta. Huuhtele huolellisesti kaikki lika ja pesuaine pois patruunasta. Älä käytä liuotinpohjaisia kemikaaleja. Voit pestä patruunan kolme kertaa. Neljännellä kerralla vaihda uusi patruuna. Puhdista joka pesukerralla myös suodattimen kuminen kaula. Irrota suodatinosa kaulasta. Kostuta talouspaperipala ja työnnä se kaulan sisälle. Pyöritä paperia kaulassa. Kun pesty patruuna on kuivunut, patruunan päälle laitetaan ilmansuodatinöljyä. Öljyämisen voi tehdä pakastepussin avulla. Laita patruunan päälle kevyesti öljyä. Tiputa patruuna pakastepussiin. Levitä öljy pakastepussin avulla niin, että öljyä tulee joka paikkaan myös patruunan päihin/sivuille. Öljyä pitää olla vain ohut kerros patruunan päällä. Öljyämiseen ei saa käyttää autojen tai moottoripyörien suodattimiin tarkoitettuja öljyjä, koska nämä öljyt ovat liian paksuja. Suodattimen huollon jälkeen, laita suodatin paikalleen, mutta älä kiristä nippusiteitä. Ennen seuraavaa ajoa irrota suodatin. Tipauta moottoriin teelusikallinen polttoainetta tankkauspullon avulla. Laita suodatin paikalleen ja kiristä nippusiteet. Tarkista, että suodattimen kaulan molempiin päihin tulee oma nippuside. Vedä vetokäynnistimestä muutaman kerran. Polttoaine huuhtelee AfterRunOilin pois moottorin pinnoilta ja moottori käynnistyy helpommin. Toimi tämän jälkeen ohjekirjan mukaisesti moottorin käynnistämiseksi. Älä kuitenkaan ryypytä moottoria enää lisää. ***HUOM! Tätä tarkistusta ei saa tehdä moottorin ollessa käynnissä*** Mikäli autosi vastaanotin on varustettu FailSafe -toiminnolla, tarkista FailSafen toiminta. Kytke virta päälle sekä lähettimeen että autoon. Laita kaasu pohjaan ja kytke ohjaimen virrat pois päältä kaasun ollessa pohjassa. FailSafen toimiessa oikein, kaasu menee tyhjäkäyntiasentoon ja auto jarruttaa. Jos auto on erittäin likainen, suurimmat liat voi huuhdella tukivarsista, vetoakseleista ja pyörän navoista vedellä. Irrota renkaat ja vetomutterit pyörän navoista niin, että pyöränlaakerit ja pyöränakselit näkyvät. Harjaa kuiva lika pois hammasharjalla ja huuhtele loput varovasti vedellä. HUOM! Varo, että vettä ei mene sähköosiin. Kuivaa alusta pyyhkeellä tai rätillä välittömästi huuhtelun jälkeen. Pyöränlaakerit, vetoakselit ja muut metalliosat on hyvä kuivata hiustenkuivaajalla osien parhaan käyttöiän saavuttamiseksi. Vetoakseleita ja laakereita ei saa öljytä tai rasvata. Hiekka ja pöly tarttuvat rasvaan muodostaen hiomatahnan, joka ajanmittaan kuluttaa vetoakselien päät ja vetokupit. Korin ja renkaat voit pestä vedellä. 20 Inferno MP9

21 4:2 Joka kolmannen ajon jälkeen Tarkista kytkinkellon ja päärattaan välys. Liian iso tai pieni välys kuluttaa pääratasta. Säädä välys sopivaksi löysäämällä moottorin kiinnitysruuvit ja siirtämällä moottoria niin, että rattaat liikkuvat, mutta eivät laahaa. Vinkki välyksen säätöön - laita normaali tulostuspaperin pala rattaiden väliin ja työnnä moottoria päin pääratasta. Poista paperi. Tarkista, että auto rullaa kevyesti. Samalla on hyvä tarkistaa kytkinkellon kuulalaakerien / neulalaakerin kunto. Kytkinkellon tulee pyöriä herkästi, mutta niin, ettei kellossa ole klappia, kun kelloa liikuttaa sivusuunnassa. Jos kytkinkello keinuu sitä liikutellessa, tulee kytkinkellon laakerointi uusia. Kulunut laakerointi aiheuttaa moottorin käyntiongelmia sekä kuluttaa kytkinpaloja että pääratasta. Tarkista, että auton mutterit ja ruuvit ovat kiinni erityisesti moottorin kiinnitysruuvit ja pyörän mutterit. Jos ruuveja pitää kiristää, suosittelemme, että samalla avaat ruuvit ja laitat ruuveihin ruuvilukitetta. Laita ruuvilukitetta pahvipalan päälle ja kasta ruuvien päät lukitteeseen. Jos kyseessä on mutteri, laita lukitetta ruuvin päähän ja kiristä mutteri paikalleen. Tarkista että polttoaineletku ja pakoputkesta tankkiin menevä paineletku ovat ehjiä. Letkujen ilmavuodot vaikeuttavat moottorin käyntiä. Tarkista jarrut jarruttamalla kevyesti. Jarrujen tulee vaikuttaa jo kevyestä jarrutuksesta ja purra kunnolla täydellä jarrulla. Kaasuliipasimen ollessa neutraaliasennossa tulee auton rullata kevyesti. Mikäli jarrut laahaavat, säädä jarruja kaasuservon jarrulinkistä. Käy läpi moottorin jäähdytyskannen kuusiokolopultit ja pakoputken pultit. Kiristä tarvittaessa. Jos jäähdytyskannen pultit ovat löysässä, moottori imee jäähdytyskannen ja lohkon välistä ilmaa. Ilman mukana moottoriin voi kulkeutua myös likaa. Ylimääräisen ilman kanssa moottori käy liian laihalla seoksella. Laihalla seoksella käyvä moottori käy liian kuumana, joka aiheuttaa moottorin kulumista ja loppuviimeksi moottorin osien vaurioitumisen. Jos jäähdytyskannen ruuveista yksikin on löysässä, löysää kaikki ruuvit. Kiristä ruuvit vähitellen (ei kerralla kiinni) ja ristikkäin, jotta kansi kiristyy lohkoa vasten tasaisesti. 4:3 Joka kymmennen ajon jälkeen Tarkista iskunvaimentimet. Väärin toimiva iskunvaimennus tekee auton ajamisesta erittäin hankalaa. Tutki ensin, onko iskunvaimentimien rungot märkiä iskunvaimentimien yläosista. Sen jälkeen tarkista, vuotavatko iskunvaimentimet alhaalta. Jos iskunvaimennin vuotaa alhaalta, jousen alapäätä paikallaan pitävä jousilautanen on öljyinen. Vuotava iskunvaimennin korjataan hankkimalla huoltosarja tai uudet rungot sekä öljyä. Ota yhteys liikkeeseen. Jos et havaitse vuotoja, käännä auto ylösalaisin. Paina pyörästä/tukivarresta alaspäin. Jos tunnet tyhjän kohdan iskunvaimentimen liikkeen alussa, iskunvaimentimeen pitää lisätä öljyä. Öljyksi käy vain silikoniöljy. Muiden öljyjen käyttäminen vahingoittaa iskunvaimentimen O-renkaita ja iskunvaimennin alkaa vuotaa. Silikoniöljyä saat Kyosho-liikkeestä. Lisää öljyä irrottamalla iskunvaimennin autosta. Poista jousi irrottamalla jousilautanen (nosta jousilautasta jousta päin ja vedä) ja vetämällä jousi pois paikaltaan. Avaa iskunvaimentimen korkki. Täytä iskunvaimennin niin, että yläpäähän jää noin 1mm tyhjä tila. Liikuta iskunvaimenninta varrestaan rauhallisesti edestakaisin. Näin saat ilmakuplat pois öljystä. Tee edestakaisia liikkeitä niin kauan, että ilmakuplia ei näy. Älä tuo iskunvaimentimen mäntää öljypinnan yläpuolelle. Jos ilmakuplia ei saa pois, tee edestakaisia liikkeitä 10kpl ja anna iskunvaimentimen olla ilman korkkia 15 minuuttia. Sulje korkki. Kokeile, että iskunvaimentimen varsi liikkuu mahdollisimman ylös (varren päässä oleva muovilenkki ottaa kiinni iskunvaimentimen runkoon) ilman, että liike jää vajaaksi. Jos iskunvaimentimen varsi ei liiku täysin ylös, iskunvaimentimessa on liikaa öljyä. Poista liika öljy talouspaperipalan avulla. Tarkista vielä lopuksi ylösalaisin olevan iskunvaimentimen avulla, että öljyä on tarpeeksi. Laita jousi paikalleen ja asenna iskunvaimennin takaisin autoon. Tarkista renkaiden liimaus. Suorituskykyisen auton rengas pyörii kovaa vauhtia. Täydessä vauhdissa rengas kasvaa isommaksi kumin pyrkiessä renkaan kehältä ulospäin. Tämä asettaa liimaukselle huimat vaatimukset. Jos kumi ei ole kauttaaltaan liimattu vanteelle, renkaan sisälle menee hiekkaa ja vettä. Osin irti oleva kumi repeytyy pikku hiljaa kokonaan irti vanteelta. Työnnä peukalolla kumia liimausrajasta koko kehältä. Muista tehdä tarkistus niin ulko- kuin auton puoleltakin. Jos havaitset, että kumi on jostain kohtaa irti vanteelta, liimaa kumi takaisin vanteeseen kiinni. Liimaukseen käy normaali pikaliima. Käytä pikaliimaa maltillisesti käyttämällä vain tippoja. Jos pikaliimaa käyttää liikaa, liimaus ei ole pitävä. Pyöränlaakerit ovat kovalla koetuksella. Huonosti pyörivä laakeri vaikuttaa oleellisesti auton suorituskykyyn. Tarkista kaikkien pyörien laakerit. Yhtä rengasta kohden autossa on kaksi laakeria yksi heti vetomutterin takana, toinen auton puolella. Laakereiden kunnon tarkistat sormilla. Jos laakereissa on klappia tai laakeri ei pyöri kunnolla, vaihda laakeri uuteen.

22 4 4:1 Efter körning Underhållslista Efter körning Torka bilen i ett varmt utrymme om bilen har blivit våt. Torka bort all synlig fukt. Påskynda torkningen av elektriska delar (mottagare, servon, batterilåda och avbrytare) vid behov med t.ex. en hårtork. Kom ihåg att tömma bränsletanken. Kläm på tomma tankflaskan. Håll tankflaskan klämd och lägg näbben i bränslekanistern. Då du slutar klämma, suger tankflaskan i sig bränsle. Om det blir kvar bränsle i tanken, stelnar bränslets olja i tanken och slangar. Kontrollera att både sändaren och bilen är avstängda. Mottagaren tömmer batterierna/mottagarbatteriet på ett par dagar om bilen blir påkopplad. Vi rekommenderar att du tar bort batterierna från sändaren och bilen efter varje körning. AfterRunOil skyddar motorn från oxidering. Rengör bilen efter körning. Rengör speciellt noggrant området där luftfiltret sitter fast på förgasaren. Ta loss luftfiltret. Vänd med fingrarna trottelservon på full trottel (sändaren och mottagaren bör vara avstängda och motorn får inte vara i gång). Lägg tre droppar AfterRunOil i motorn via förgasarens luftintagshål. Stäng förgasarhålet. Dra i dragstarten fyra gånger så att oljan sprider sig i motorn. Det är viktigt att granska luftfiltret efter varje körning. Då filterpatronen är smutsig, tvätta patronen med t.ex. diskmedel. Skölj noggrant bort all smuts och diskmedel från patronen. Använd inte kemikalier med lösningsmedel. Du kan tvätta patronen tre gånger. Byt patronen till en ny den fjärde gången. Rengör varje gång också filtrets gummihals. Ta loss filterdelen från halsen. Fuktgör en bit hushållspapper och träng in den i halsen. Snurra på papperet i halsen. Då den tvättade patronen har torkat kan luftfilterolja appliceras. Oljan kan appliceras med en fryspåse. Lägg lite olja på patronen. Sätt patronen i fryspåsen. Sprid oljan med hjälp av fryspåsen så att hela patronen är oljad också hörnen och sidorna. Det bör bara finnas ett tunt skikt olja på patronen. Använd inte filterolja som är avsedd för bilar eller motorcyklar; dessa oljor är allt för tjocka. Lägg luftfiltret på plats efter underhåll, men spänn inte buntbanden. Ta loss luftfiltret före nästa körning. Häll en tesked bränsle i motorn med tankflaskan. Lägg luftfiltret på plats och spänn buntbanden. Kontrollera att båda sidorna av halsen har ett eget buntband. Dra i dragstarten ett par gånger. Bränslet sköljer bort After- RunOilet från motorn och motorn startar lättare. Följ efter detta instruktionsboken för att starta motorn. Flöda dock inte motorn något mer. ***OBS! Denna granskning får inte göras då motorn är i gång***. Om din bils mottagare är utrustad med en FailSafe-funktion, kontrollera funktionen. Slå på både sändaren och bilen. Lägg full trottel och slå av sändaren. Då FailSafe fungerar som den ska återgår motorn till tomgång och bilen bromsar. Om bilen är mycket smutsig kan största smutsen sköljas bort från bärarmar, drivaxlar och hjulhubbar med vatten. Ta bort däck och medbringare från hubbarna så att hjullager och -axlar är framme. Borsta torr smuts bort med tandborste och skölj resten försiktigt bort med vatten. OBS! Se till att vattnet inte når elektriska delar. Torka chassin direkt efter sköljning med handduk eller trasa. Det lönar sig att torka hjullager, drivaxlar och andra metalldelar med hårtork för att hålla livslängden på dessa så lång som möjlig. Drivaxlar och lager får ej oljas eller smörjas. Sand och damm fastnar i oljan, och dessa tillsammans bildar ett slipmedel som med tiden sliter på drivaxlarnas ändor och dragkopparna. Korgen och däck kan tvättas med vatten. 22 Inferno MP9

23 4:2 Efter var tredje körning Kontrollera avståndet mellan kopplingsklockan och huvuddrevet. Huvuddrevet slits av ett för stort avstånd. Ställ in ett passligt avstånd genom att lösa på motorns fästningsskruvar och flytta på motorn så att dreven snurrar lätt, utan att släpa. Ett tips för att ställa in avståndet: lägg en bit normal kontorspapper mellan dreven och tryck in motorn mot huvuddrevet. Ta bort papperet. Kontrollera att bilen rullar lätt. Med samma är det bra att kontrollera skicket på kopplingsklockans kullager/nållager. Kopplingsklockan bör snurra lätt men det bör inte finnas någon sidolänges glapp i den. Om kopplingsklockan gungar bör dess lager förnyas. En sliten lager förorsakar motorns gångproblem, och sliter på kopplingen och huvuddrevet. Kontrollera att bilens muttrar och skruvar är ordentligt fast speciellt motorns fästningsskruvar och hjulmuttrarna. Vi rekommenderar att du öppnar skruvarna och applicerar låsvätska om skruvarna behöver spännas. Lägg låsvätska på en pappbit och doppa skruvarnas ända i vätskan. Om det är fråga om en mutter; lägg låsvätska på skruven och spänn muttern på plats. Kontrollera att både bränsleslangen och tryckslangen från avgasröret är hela. Motorn går inte ordentligt om dessa läcker. Granska bromsarna genom att bromsa lätt. Bromsarna bör fungera redan av en lätt bromsning och bita i ordentligt vid full broms. Då trottelavtryckaren är på neutralläge bör bilen rulla lätt. Ställ på bromsarna från trottelservons bromslänk om bromsarna släpar. Gå igenom insexbultarna på avkylningslocket och avgasrörets bultar. Spänn vid behov. Motorn suger i sig luft mellan avkylningslocket och motorblocket om avkylningslockets bultar är lösa. Smuts kan också komma in i motorn med in läckande luften. Med för mycket luft går motorn med en för mager blandning. En motor som går med en mager blandning blir för het, vilket leder till motorslitage och slutligen till motorskador. Spänn alla skruvar på kylningslocket även om bara en skruv är lös. Spänn skruvarna lite i taget (inte allt på en gång) och i kors. På detta sätt sitter kylninglocket jämnt fast i motorblocket. 4:3 Efter var tionde körning Kontrollera stötdämparna. Fel fungerande stötdämpare gör körningen mycket svårt. Granska först om stötdämparnas stammar är våta från övre delen. Granska sedan om stötdämparna läcker från nedre sidan. Fjäderplattan under fjädern är oljig om stötdämparen läcker nerifrån. En läckande stötdämpare repareras med hjälp av en servicekit eller nya stammar och stötdämparolja. Ta kontakt med återförsäljaren. Om inget märkvärdigt läckage finns, vänd bilen upp och ner. Tryck hjulet/bärarmen neråt. Om du känner en tom punkt på början av stötdämparens rörelse, måste stötdämparen fyllas på. Stötdämparna kan bara fyllas med silikonolja. Andra oljor skadar stötdämparens O-ring och stötdämparen börjar läcka. Silikonolja får du från Kyosho-affären. Fyll på olja genom att ta loss stötdämparen. Fjädern lossnar genom att ta bort fjäderplattan (lyft fjäderplattan mot fjädern och dra) och då går det att dra bort fjädern. Öppna stötdämparens kork. Fyll stötdämparen så att det blir cirka 1 mm tomt inuti stötdämparen. Skjut stötdämparskaftet lugnt fram och tillbaka. Detta tar bort luftbubblor från oljan. Gör denna rörelse tills det inte längre syns några luftbubblor i oljan. Skjut inte stötdämparens kolv ovanför oljeytan. Om luftbubblorna inte försvinner, gör rörelsen 10 ggr och låt stötdämparen stå utan kork i 15 minuter. Stäng korken. Prova att stötdämparens skaft rör sig helt upp (skaftens plastända tar emot stötdämparens stam). Om stötdämparens skaft inte rör sig ända upp, finns det för mycket olja i stötdämparen. Ta bort överskridande olja med hushållspapper. Kontrollera till sist ännu, med stötdämparen upp och ner, att det finns tillräckligt med olja. Montera tillbaka fjädern och stötdämparen till bilen. Kontrollera limningen på däcken. Däcken på en prestationsduglig bil snurrar mycket hårt. I full fart växer däcket då gummit strävar utåt från däckets krets. Detta ställer höga krav på limningarna. Om gummit inte är hela vägen limmat kommer det sand och vatten in i däcket. Då gummit är delvis loss, börjar den riva sig så småningom helt och hållet loss. Testa limningen med tummen runt hela däcket. Kom ihåg att granska båda sidorna av däcket. Limma på nytt gummit om du märker att limningen har släppt från någon del av däcket. Normalt snabblim passar för detta ändamål. Använd snabblim i moderation, bara i droppar. För mycket lim gör att limningen inte håller. Hjullagren sätts på prov hårt. Ett dåligt snurrande lager inverkar väsentligt på bilens prestanda. Granska alla hjullager. Varje däck har två hjullager - en direkt efter hjulmedbringaren och en på bilens sida. Granska lagren med fingrarna. Byt ut lagern om det finns glapp i den eller om den inte snurrar ordentligt. Inferno MP9 23

24 5 Vihjeitä ajoon Körningstips 5:1 Hyvä olla mukana 5:1 Bra att ha med - Paperia ja rättejä. Polttomoottorikäyttöinen auto likaa aina vähän. Myös polttoainetta voi joutua käsiin. - Extrailmansuodatin. Suodatin voi kadota, mutta yleensä suodatin likaantuu sen verran, että sen joutuu vaihtamaan kesken päivän. - Extrahehkutulppa. Tulppia menee aina rikki. Jos tulppa rikkoutuu, auton käyttö loppuu siihen. - Papper och trasor. En bränsledriven bil smutsar alltid ned lite. Bränsle kan också hamna på händerna. - Extra luftfilter. Filtret kan försvinna, men oftast blir den bara så smutsig att den måste bytas före dagen är slut. - Extra glödstift. En stift slutar alltid fungera i något skede. Utan stift kan man inte köra. 5:2 Vinkkejä 5:2 Tips Aloittelijan on hyvä rajoittaa ohjauksen määrää. Kun pyörät kääntyvät vähemmän, auto on huomattavasti rauhallisempi. För en nybörjare är det bra att minska på styrningens intensitet. Då hjulen inte vänder så mycket beter bilen sig mycket lugnare. Työnnä kyynärpäät vartaloosi kiinni ja osoita lähettimen antennilla ylöspäin. Håll armbågarna mot kroppen och sändarens antenn uppåt. Anna kaasua pehmeästi ja ohjaa autoa oikealle ja vasemmalle. Näin opit, miten auto käyttäytyy. Tryck försiktigt på trotteln och styr åt vänster och höger, så lär du dig hur bilen beter sig. Kaasuta varovasti ja päästä irti. Toista tätä muutaman kerran, jotta totut laitteen reagointiin. Trottla försiktigt och släpp trotteln. Repetera ett par gånger så blir du van med hur bilen reagerar. Jos alussa tuntuu vaikealta käsittää, mihin suuntaan sinun pitää ohjata, käännä lähettimen ohjauspyörä itseäsi kohden. Om du har svårt att inse hur styrningen fungerar kan du vända sändarens ratt mot dig. Älä kaasuta voimakkaasti samalla kun käännät. Auto ajautuu kurvista suoraan ulos. Trottla inte kraftigt då du svänger, då åker bilen rakt fram. Kun olet tottunut autoosi, tee rajumpia liikkeitä. Tässä kohtaa on hyvä valita ajopaikaksi mahdollisimman suuri ja esteetön tila. Då du blivit van med din bil kan du göra aggressivare rörelser. Det är bra att börja med dessa på ett stort och hinderfritt utrymme. 24 Inferno MP9

25 6 Vian etsintä Oire Luultava syy Ratkaisu Vetokäynnistimen naru ei tule ulos. Moottori on täynnä polttoainetta ja sylinteriin on muodostunut nestelukko. Irrota polttoaineletku kaasuttimesta ja poista hehkutulppa paikaltaan. Laita rätti hehkutulpan reiän yläpuolelle ja vedä narusta niin kauan, kunnes polttoaine on tullut ulos. Varo silmiä! Moottori ei käynnisty. Kaasuttimessa ei ole polttoainetta. Ryypytä moottori ohjeen mukaan. Moottori käy rauhallisesti, mutta pyörät ei lopeta pyörimistä. Moottori käy, mutta sammuu heti, kun hehkulaitteen ottaa pois paikaltaan. Kaasuttimen luisti on liikaa kiinni. Irrota ilmansuodatin ja tarkista. Hehkutulppa ei hehku. Liian kylmä ilma. (talviolosuhde) Ilmansuodatin on tukossa. Säädä tyhjäkäyntineulan avulla luistia, jotta se avautuu noin 0.3mm. Lataa hehkulaite. Vaihda hehkutulppa. Lämmitä moottoria erittäin varovasti kuumailmapuhaltimella tai hiusten kuivaajalla. Vaihda patruuna. Neulojen säätö on pielessä. Katso kohta 3:3:1 Kytkinjousi/-jouset ovat menneet poikki. Hehkutulppa ei hehku kunnolla. Vaihda jousi/jouset. Vaihda hehkutulppa. Moottori ylikuumenee. Seosneulat liian kireällä. Avaa pääneulaa. Pakoputkesta pitää tulla savua, jotta moottori saa riittävästi voitelua. Lisää ohjeita löydät sivuilta mallit kohdan alta linkistä tekniset ohjeet Inferno MP9 25

26 6 Felsökning Symptom Trolig orsak Lösning Dragstartens rep kommer inte ut. Motorn är full av bränsle och cylindern är i vätskelås. Lossa bränsleslangen från förgasaren och ta loss glödstiftet. Ställ en trasa på glödstiftshålet och dra i dragstarten tills bränslet har kommit ut. Se upp att du inte får bränsle i dina ögon! Motorn startar inte. Det finns ingen bränsle i förgasaren. Flöda motorn enligt instruktioner. Motorn går lugnt men hjulen slutar inte snurra. Motorn går men slocknar direkt då glödaren avlägsnas. Förgasarens glidnål är för lite uppe. Lossa luftfiltret och kontrollera. Glödstiftet glöder inte. Luften är för kall (vinter). Luftfiltret är täppt. Ställ på tomgångsnålen tills glidnålen är ca 0.3 mm uppe. Ladda glödaren. Byt ut glödstiftet. Värm varsamt motorn med en varmluftsblåsare eller med en hårtork. Byt ut patronen. Nålarnas inställningar är felaktiga. Se punkt 3:3:1 Kopplingsfjädern/-fjädrarna är av. Glödstiftet glöder inte ordentligt. Byt ut fjädern/fjädrarna. Byt ut glödstiftet. Motorn överhettas. Blandningsnålarna är för lite uppe. Öppna på huvudnålen. Det bör komma rök från avgasröret, detta är ett märke på bra smörjning. För mer information se tekniska råd under modellen på 26 Inferno MP9

27 7 Turvallisuus Säkerhet Lue käyttöohje läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Läs igenom instruktionerna före du tar i bruk modellen. Käsittele työkaluja varovasti. Hantera verktyg aktsamt. Tarkista aina paristojen napaisuus. Älä käytä keskenään erilaisia paristoja. Kontrollera alltid batteriernas polaritet. Använd inte olika batterier tillsammans. Paristoja/akkuja ei saa purkaa. Ne voivat mennä oikosulkuun ja aiheuttaa räjähdysvaaran. Batterier får ej tas i sär. De kan kortslutas och förorsaka sprängningsfara. Älä käytä mallia normaalin liikenteen seassa. Använd inte modellen bland normal trafik. Moottori ja pakoputki tulevat hyvin kuumiksi ajon aikana. Varo polttamasta itseäsi. Motorn och avgasröret blir mycket heta. Se upp för brännskador. Älä työnnä sormiasi tai muuta vastaavaa mallin liikkuvien osien joukkoon. Lämna inte fingrarna el.dyl. mellan delar som rör på sig. Älä säilytä laitetta kosteissa ja/tai kuumissa tiloissa. Förvara ej apparaten i fuktiga och/eller heta utrymmen. Älä aja autolla ilman koria. Kör ej utan kaross. Pidä osat ja polttoaine poissa lasten ulottuvilta. Ei! Nej! Förvara delar och bränsle oåtkomligt för barn. Polttomoottoriautoa ei saa käyttää sisätiloissa. En bränsledriven bil får ej användas inomhus. Polttoainetta ei saa säilyttää auringonpaisteessa. Förvara ej bränsle i solsken. Jos nielet polttoainetta, hankkiudu välittömästi lääkäriin. Jos polttoainetta joutuu silmiisi, huuhtele runsaalla vedellä ja mene välittömästi lääkäriin. Om du svalt bränsle, sök dig omedelbalt till läkaren. Om bränsle hamnat i ögonen, skölj rikligt med vatten och sök dig omedelbart till läkaren. Inferno MP9 27

28 8 8:1 Varaosakuvat Etupää Reservdelsbilder 8:1 Framända 28 Inferno MP9

29 8:2 Radiolevy 8:2 Radioplatta 8:3 Radiokotelo 8:3 Radiolåda Osien kuvat ja hinnat netissä Inferno MP9 29

30 8:4 Voimansiirto 8:4 Kraftöverföring 8:5 Moottori 8:5 Motor 30 Inferno MP9

31 Osien kuvat ja hinnat netissä Delarnas priser och bilder finns på Inferno MP9 31

32 8:6 Takapää 8:6 Bakända 32 Inferno MP9

33 8:7 Tasauspyörästöt 8:7 Differentialer 8:8 Iskunvaimentimet 8:8 Stötdämpare

34 Alusta 8:9 8:9 Chassi 34 Inferno MP9

35 9 Vaatimusmukaisuustodistus Kravenlighetscertifikat Inferno MP9 36

36 Verkkosivumme tarjoaa laitteista tekniset tiedot, räjäytyskuvat, vara- ja viritysosalistat, kuvia sekä esittelyvideoita. Verkkokauppamme kautta ostat kätevästi niin laitteita, varaosia kuin tarvikkeita kotiin toimitettuna. På vår hemsida hittar du all information kring produkterna, manualer, sprängskisser, videos och reservdelar med mera. Du kan också handla våra produkter via vår hemsida. Mini-Z autoa voi säätää ja virittää monin eri tavoin. Pienestä koostaan huolimatta alustasta löytyy kaikki isompien mallien säätömahdollisuudet. Radiolaitteisto toimii häiriöttömällä 2.4GHz taajuudella. Tekniikka mahdollistaa jopa 40 auton samanaikaisen käytön. MR03 Sports sisältää alustasarjan, korin ja lähettimen. Kori- ja optio-osavalikoima tarjoaa mallille laajan muunneltavuuden ulkonäöstä suorituskykyyn. Mini-Z bilarna har trots sitt ringa format en mängd justeringsmöjligheter. Kör ett Championship lopp i vardagsrummet, eller besök din närmsta klubb för race på bana. Sändaren använder 2.4GHz och gör att 40 bilar samtidigt kan köras utan störningar. MR03 Sports är en ny serie av Mini-Z bilar, levereras komplett med sändare. Vi erbjuder trimningsdelar och reservdelar till hela serien. Olika typer av modeller och bilmärken finns att tillgå. Vill du ha ännu fler varianter finns karosser som gör att din bil sticker ut lite extra på banan. Audi R8 LMS MR-03 Sports Lamborghini Murciélago LP670-4 SV MM pituus mm leveys 65-76mm paino 135g nopeus 25+km/h längd mm bredd 65-76mm vitk 135g hastighet 25+km/h Lisäksi tarvitaan Behövs innan körning 8kpl AAA-akkuja (4kpl autoon, 4kpl lähettimeen) AAA-pikalaturi 8 st. AAA-batterier (4st till bil och 4st till sändare) AAA Snabbladdare Mini-Z rata Mini-Z bana 01.MZW301 Viritysmoottori Trimningsmotor Ferrari 458 Italia GT2 01.MZW37.30 eturenkaat 01.MZW38.30 takarenkaat 01.MZW37.30 framdäck 01.MZW38.30 bakdäck 01.MZW207 Öljyiskunvaimennin Öljestötdämpare 01.MZW401 Jousisarja eteen Fjädringsats - fram

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

KT-231P vol. 1

KT-231P vol. 1 KT-231P 01.33003 vol. 1 Inferno NEO 2.0 Onnittelemme, että valitsit Kyoshon Inferno NEO 2.0-auton. Ennen loppuasennuksen aloittamista, Sinun tulee lukea käyttöohje huolellisesti läpi. Huomioi erittäin

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Asennus. Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Asennus. Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo Mallinro: 136-1199 Form No. 3407-726 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian

Lisätiedot

Puhdistusliina. Rengöringsduk.

Puhdistusliina. Rengöringsduk. SYNC 32 2015-02-24 Sanka takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. 2.5 mm x 1 x 1 x 2 x 2 x 3 Puhdistusliina.

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

KT-331P vol.1

KT-331P vol.1 KT-331P 01.30859 vol.1 ULTIMA SC6 Onnittelemme, että valitsit Kyoshon Ultima SC6 auton. Ennen loppuasennuksen aloittamista, Sinun täytyy lukea käyttöohje huolellisesti läpi. Huomioi erittäin tarkasti kaikki

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Weather Station

KÄYTTÖOHJE Weather Station KN-WS500N A KÄYTTÖOHJE Weather Station Osa I Tässä sääasemassa on 7 eri kielivaihtoehtoa: Englanti, saksa, ranska, italia, espanja, hollanti ja tanska. Sääasemassa on kuusi painiketta: CH, ALERT, MAX/MIN,

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Saab 9-3 CV M04-, 4D/5D M06-

Saab 9-3 CV M04-, 4D/5D M06- SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Sport-alusta Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces 55

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE NO.CX-10. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä

KÄYTTÖOHJE NO.CX-10. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä KÄYTTÖOHJE NO.CX-10 Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä 1 Turvaohjeet Lithium-akulle Turvaohjeet Lithium-akulle Litium-akun lataus voi aiheuttaa tulipalon tai loukkaantumisen tai omaisuuden menettämistä.

Lisätiedot

MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE

MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE 900 Moottorinlämmitin Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces 400 110 375 9:87-12 Jan 00 47

Lisätiedot

SCdefault. 900 Asennusohje

SCdefault. 900 Asennusohje SCdefault 900 Asennusohje SITdefault Sport-alusta MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces 12

Lisätiedot

2.4 GHz T1 vol.1

2.4 GHz T1 vol.1 2.4 GHz 01.30874T1 vol.1 KYOSHO INFERNO MP9e TKI READYSET Onnittelemme, että valitsit Kyoshon Inferno MP9e TKI -auton. Ennen loppuasennuksen aloittamista, sinun tulee lukea käyttöohje huolellisesti läpi.

Lisätiedot

***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ***

***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ*** ***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ*** Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennenkuin käytät tuotetta ensimmäistä kertaa ja säilytä tämä käyttöohje mahdollista tulevaa tarvetta varten. Jos käyttöohjeita ei noudateta

Lisätiedot

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Manuaali Zitzi Flipper Pro FI1101-1 TM Zitzi Flipper Pro Kaasujousi Zitzi Flipper Pro Sähköinen Sisällysluettelo Zitzi Flipper Pro Alue nr 1 Manufaturer: 2010-03-26 2:1 Korkeussäätö - Kaasujousi 6:2 Yhteenveto

Lisätiedot

ORAMIX. deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands suomi svenska dansk norsk eesti... 20

ORAMIX. deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands suomi svenska dansk norsk eesti... 20 ORAMIX deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands... 10 suomi... 12 svenska... 14 dansk... 16 norsk... 18 eesti... 20 ðóññêèé 22 polski... 24 150±23 mm 1. 150±3 mm 40 G 3/4 2. 44 G 3/4 160mm 3.

Lisätiedot

Asennus- ja CALLIDUS VEDENSUODATIN NF/DD AUTOMATIIKALLA TEKNISET TIEDOT. korkein sallittu lämpötila 50 C. vastavirtahuuhtelu elvytys ja hidashuuhtelu

Asennus- ja CALLIDUS VEDENSUODATIN NF/DD AUTOMATIIKALLA TEKNISET TIEDOT. korkein sallittu lämpötila 50 C. vastavirtahuuhtelu elvytys ja hidashuuhtelu Asennus- ja käyttöohjeet CALLIDUS VEDENSUODATIN NF/DD AUTOMATIIKALLA 255 TEKNISET TIEDOT työpaine 1,5-8 bar korkein sallittu lämpötila 50 C sähköliitäntä 220/12V, 50Hz putkiliitäntä 22 mm kokonaishuuhteluaika

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max Omistajan käsikirja Endura C2 Endura Max Käyttöohje Twist Tiller -ohjauskahva: virtakytkin, nopeus, eteen/taakse ja ohjaus 180 käännettävä ohjauspää Säädettävä syvyyskaulus Quick Release kallistusvipu

Lisätiedot

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia)

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) Ohje nro Versio Osa nro 8682402 1.0 Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) A3602095 Sivu 1 / 16 Varuste A0000162 A3901819 Sivu 2 / 16 A3903163 Sivu 3 / 16 M3602626 Sivu 4 / 16 M3903606 Sivu 5 / 16

Lisätiedot

TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ

TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ SISÄLLYSLUETTELO: TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ...1 ENNEN KUIN ALOITAT...2 KOKOAMINEN...4 SÄÄDÖT...15 KAAPELIKAAVIO...17 ONGELMANRATKAISU JA HUOLTO...18 OSA LISTA...19 RÄJÄYTYSKUVAT...20 TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ

Lisätiedot

Jarruakseli, -vipu ja -holkki, vaihteistokotelo, lukitusruuvi sekä kahdeksan ruuvia

Jarruakseli, -vipu ja -holkki, vaihteistokotelo, lukitusruuvi sekä kahdeksan ruuvia RAKENNUSOHJE Jarruakseli, -vipu ja -holkki, vaihteistokotelo, lukitusruuvi sekä kahdeksan ruuvia 251 Lehden nro 60 mukana sait 13 uutta radio-ohjattavan F2007-autosi osaa. Osat ovat vaihteistokotelo, jarruakseli,

Lisätiedot

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET Lue käyttöohjeet huolella ennen käyttöä! Alla on listattuna vintturin komponenttejä ja niiden käyttö. Vintturi on tarkoitettu ainoastaan ajoneuvoihin

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3).

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3). Asennus Kuntolaite toimitetaan lähes valmiiksi asennettuna. Asennukseen vaaditaan kaksi henkilöä. Mukana toimitettujen työkalujen ja rasvan lisäksi asennuksessa tarvitaan ristipääruuvimeisseliä. 1. Toisen

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

ROD -tyypin Sulkusyötin

ROD -tyypin Sulkusyötin Standardi: Q/HFJ02027-2000 ROD -tyypin Sulkusyötin KÄYTTÖOHJE Suomen Imurikeskus Oy Puh. 02-576 700-1 - SISÄLTÖ 1. RAKENNE... 3 2. TOIMINTAPERIAATE JA KÄYTTÖTARKOITUS4 3. TUOTTEEN PIIRTEET... 4 4. TYYPPISELITYS...

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

Huonekalujen kokoamisohje

Huonekalujen kokoamisohje Huonekalujen kokoamisohje Tämä ohje on tehty antamaan yleisiä ohjeita huonekalujemme kasaamisesta sekä helpottamaan itse kasaamista. Huonekalujen kasaaminen voi joskus olla työlästä, mutta sitä ei kannata

Lisätiedot

Matkapuhelimen kattoantenni

Matkapuhelimen kattoantenni Ohje nro Versio Osa nro 30623028 1.0 Matkapuhelimen kattoantenni H3901401 Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 H0000178 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset

Lisätiedot

Käyttöohje. Tasapainolauta

Käyttöohje. Tasapainolauta Käyttöohje Tasapainolauta Kiitos kun ostit tasapainolaudan.! VAROITUS! Opettele ajamaan laitteella turvallisesti, huomioi muu liikenne ja säännöt. Käytä lisäksi säädösten mukaisia turvavarusteita. Älä

Lisätiedot

Saab 9-5 B205, B Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE.

Saab 9-5 B205, B Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SCdefault 9-5 Asennusohje SITdefault Moottorinlämmitin MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin:

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin: Näin asennat SUKA90S suihkukaapin: Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31414772 Versio 1.3 Osa nro 31454698, 31373543, 31435945 Vetokoukku, kiinteä IMG-381926 Volvo Car Corporation Vetokoukku, kiinteä- 31414772 - V1.3 Sivu 1

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design)

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) Installation instructions, accessories Ohje nro 31399510 Versio 1.0 Osa nro 31260698 Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) IMG-378205 Volvo Car Corporation Sähkötoiminen moottorinlämmitin,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Side decor -sarja, kynnyslista

Side decor -sarja, kynnyslista Installation instructions, accessories Ohje nro Versio 31399038 1.6 Osa nro 39836725, 39836730, 39836755, 39836775, 39836780, 39836785, 31439073, 39836735, 39836740, 39836745, 39836750, 39836765, 39836770

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Matkustamon pistorasia 230 V

Matkustamon pistorasia 230 V Installation instructions, accessories Ohje nro 8688353 Versio 1.0 Osa nro Matkustamon pistorasia 230 V Volvo Car Corporation Matkustamon pistorasia 230 V- 8688353 - V1.0 Sivu 1 / 22 Varuste A0000162 A0000161

Lisätiedot

LMM KARTING TEAM. HS kaasutin

LMM KARTING TEAM. HS kaasutin HS kaasutin HS-175 HS-205 HS 319 A Raket 85 Luokitustodistuksessa sallittu vain tyypit HS-175 ja HS-205 Miniluokassa vaaditaan 12mm +0,00 kuristin Raket 95 ja Micro luokituksessa sallittu vain HS 319 A

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Kattokiskot. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro

Installation instructions, accessories. Kattokiskot. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro Ohje nro Versio Osa nro 8685942 1.0 Kattokiskot J8401014 Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0000161 J8401006 Sivu 2 / 10 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset ja varoitustekstit

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

Vesikiertoinen pellettitakka. Vattenmantlad pelletskamin

Vesikiertoinen pellettitakka. Vattenmantlad pelletskamin Vesikiertoinen pellettitakka Vattenmantlad pelletskamin Vesikiertoisella pellettitakalla voit lämmittää talosi ja käyttövetesi. Suunnittelemme kanssasi optimaalisen lämmitysjärjestelmän vesikiertoisen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Vetokoukku, irrotettava

Vetokoukku, irrotettava Installation instructions, accessories Ohje nro 31338957 Versio 1.6 Osa nro 31359616 Vetokoukku, irrotettava Volvo Car Corporation Vetokoukku, irrotettava- 31338957 - V1.6 Sivu 1 / 50 Erikoistyökalut 999

Lisätiedot

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100 IDO Glow Rimfree WC 36364 IDO/nro nr LVInro/VVSnr 3636401101 56129 40,0 3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, jossa hydraulinen Slow Close toiminto ja Quick Release saranat Ilman

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti.

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Pikaopas 1 Pakkauksen sisältö Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Tukiasema Tukiaseman virtasovitin Täysin langattomat kamerat Ethernet-kaapeli Magneettiset seinätelineet 123-litiumparistot

Lisätiedot

CD-vaihtaja, 10:lle CD-levylle, vaakasuora asennus

CD-vaihtaja, 10:lle CD-levylle, vaakasuora asennus Ohje nro Versio Osa nro 30889512 1.0 CD-vaihtaja, 10:lle CD-levylle, vaakasuora asennus H3902978 Sivu 1 / 9 Varuste A0000162 A0000175 H8802684 Sivu 2 / 9 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 ----------------------------------------------------------------------------------- MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 1516/MT

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

Juoksumaton huolto-ohje

Juoksumaton huolto-ohje Juoksumaton huolto-ohje Maton huoltaminen on tärkeää Matto on juoksumaton tärkein osa. Sen kunnossa pitäminen takaa sen, että laite toimii moitteettomasti vuosikausia eteenpäin. Säännöllisin väliajoin

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje

Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje Copyright c 2012 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto Evanix Hunting Master P12 on tehokas paineilmakäyttöinen, revolverityyppinen ilma-ase. Ase sopii sekä oikea- että

Lisätiedot

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 Käsisammutin tulee tarkastaa vähintään kahden vuoden välein. Milloin sammutin on alttiina toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille,

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Kuva 1 esittää tämän moottorin rakennepiirroksen ja ajoitusmerkkien sijainnit. NOKKA-AKSELI AUTOM. KIRISTIN. Kuva 1.

Kuva 1 esittää tämän moottorin rakennepiirroksen ja ajoitusmerkkien sijainnit. NOKKA-AKSELI AUTOM. KIRISTIN. Kuva 1. Kireyden säätö Mitsubishi/Volvo 1.8 16V -bensiinimoottoreissa GATE-VIITE: VALMISTAJA : MALLI : MOOTTORI : M:N TYYPPI : 5514XS/K015514XS MITSUBISHI / VOLVO Carisma, Pajero IQ, Pajero Pinin, Shogun Pinin,

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 Mitat P x L x K 480x289x100 DC / AC INVERTTERI 12V 2500W 230V AC 50Hz 1702-8571 Matkailuautot Husbilar

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

Asennus. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Asennus. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Form No. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava Mallinro: 132-6774 3405-657 Rev B Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja,

Lisätiedot

TOPRO VIKING KÄYTTÖOHJE KÄVELYTELINE

TOPRO VIKING KÄYTTÖOHJE KÄVELYTELINE TOPRO VIKING KÄYTTÖOHJE KÄVELYTELINE Onnittelemme oivallisesta kävelytelineen valinnasta. Valmistaja Totenprodukter AS Rambekkveien 1 2816 Gjøvik Norway Tel: +47 61 13 46 00 Fax: +47 61 17 92 05 E-mail:

Lisätiedot

Lehden nro 83 mukana sait

Lehden nro 83 mukana sait RAKENNUSOHJE Bensiinisäiliö, silikoniputki, kaksi O-rengasta ja kaksi ruuvia 357 Lehden nro 83 mukana sait kuusi uutta osaa radio-ohjattavaan pienoismalliisi. Osat kuuluvat pienoismallisi polttoainejärjestelmään.

Lisätiedot

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen Yksityiskohtaiset ohjeet, Fiat Doblò paketti- / farmari ajoneuvot (263) 1,6 D Multijet ContiTech kertoo, miten vältät virheet hihnanvaihdon yhteydessä

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vakionopeudensäädin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Installation instructions, accessories. Vakionopeudensäädin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden Ohje nro Versio Osa nro 30758297 1.1 31334456, 31334497, 30756431, 30758230 Vakionopeudensäädin IMG-290723 Sivu 1 / 8 Varuste IMG-242205 A0000162 IMG-331411 Sivu 2 / 8 IMG-284902 Sivu 3 / 8 JOHDANTO Lue

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Yhdennetty puhelin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 22

Installation instructions, accessories. Yhdennetty puhelin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 22 Installation instructions, accessories Ohje nro 30664283 Versio 1.0 Osa nro Yhdennetty puhelin Volvo Car Corporation Yhdennetty puhelin- 30664283 - V1.0 Sivu 1 / 22 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 A0801178

Lisätiedot

Vetokoukku, irrotettava, EU

Vetokoukku, irrotettava, EU Ohje nro Versio Osa nro 8682344 1.2 30763398 Vetokoukku, irrotettava, EU IMG-219257 Sivu 1 / 11 Varuste A0000162 A0000161 A0000165 J8903469 Sivu 2 / 11 IMG-219256 Sivu 3 / 11 IMG-213320 Sivu 4 / 11 JOHDANTO

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468 Installation instructions, accessories Ohje nro 30664147 Versio 1.0 Osa nro Lumiketju R7700468 Volvo Car Corporation Lumiketju- 30664147 - V1.0 Sivu 1 / 14 Varuste A0000162 R7700458 Sivu 2 / 14 R7700448

Lisätiedot

Skidplate, takapuskuri

Skidplate, takapuskuri Installation instructions, accessories Ohje nro 31265633 Versio 1.3 Osa nro 31265630, 30756290, 31316484, 31316485, 31316074, 31316075 Skidplate, takapuskuri IMG-340000 Volvo Car Corporation Skidplate,

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 407947-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Opas korvantauskuulokojeen käyttäjälle

Opas korvantauskuulokojeen käyttäjälle Opas korvantauskuulokojeen käyttäjälle Lapin keskussairaala Kuuloasema PL 8041 96101 ROVANIEMI p. (016) 328 7607 Oppaan tekijät: Assi Perämäki ja Tuulikki Ahola Lapin keskussairaala Kuuloasema 2016 SISÄLLYS

Lisätiedot

KUNTOPYÖRÄ KÄYTTÖOHJE

KUNTOPYÖRÄ KÄYTTÖOHJE KUNTOPYÖRÄ 903 KÄYTTÖOHJE KÄYTTÖOHJEET ) Malli 903 on tarkoitettu kuntosalien ja kuntoilukeskusten spinning-ryhmille. Siinä on kiinteän rattaan käyttämä vapaaratas, ja sitä saa käyttää vain ammattilaisen

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä.

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271 Tyyppi 3271 Tyyppi 3271-5 Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä Tyyppi 3271-52 Kuva 1 Tyypin 3271 toimilaitteet Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI Painos: lokakuu 2004

Lisätiedot

Thomas Åman, Metsäkeskus Lars Berggren, Skogsstyrelsen FLISIK-hanke

Thomas Åman, Metsäkeskus Lars Berggren, Skogsstyrelsen FLISIK-hanke Thomas Åman, Metsäkeskus Lars Berggren, Skogsstyrelsen FLISIK-hanke Erilaisia toimintoja Sanasto Opintomatkoja Yhteinen maastoretki (kunnostusojitus) Yleisellä tasolla Seuraava vaihe työharjoittelu (käytännön

Lisätiedot

Side decor -sarja, Running board

Side decor -sarja, Running board Installation instructions, accessories Ohje nro Versio 31399042 1.10 Osa nro 39836514, 39836505, 39836478, 39836469, 39836460, 39836451, 31439050, 39836541, 39836532, 39836523, 39836487, 39836442, 39836686

Lisätiedot

Hälytin, Volvo Guard Alarm System, sireeni

Hälytin, Volvo Guard Alarm System, sireeni Installation instructions, accessories Ohje nro 31316253 Versio 1.2 Osa nro 31316217, 31316219, 31414750, 31428180 Hälytin, Volvo Guard Alarm System, sireeni Volvo Car Corporation Hälytin, Volvo Guard

Lisätiedot