Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2012"

Transkriptio

1 1 (135) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2012

2 2 (135) SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA Toimitusjohtajan katsaus 4 Hallinto ja johto 6 Tuloksen muodostuminen, investoinnit, rahoitus ja tase 10 Henkilöstö SISÄINEN VALVONTA JA RISKIEN VALVONTA KONSERNIOHJAUS JA KONSERNIVALVONTA LASKELMAT JA TUNNUSLUVUT Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut 27 Erikoissairaanhoidon tuloslaskelma ja sen tunnusluvut 28 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 29 Tase ja sen tunnusluvut 30 Erikoissairaanhoidon tase ja sen tunnusluvut 32 Kokonaistulojen ja menojen laskelma TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Talouden tasapainottamistoimenpiteet 35 2 TOTEUTUMISVERTAILUT VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN Sitovuustasot valtuustoon nähden 36 Sitovuustasot hallitukseen nähden VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN ERIKOISSAIRAANHOIDON KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN VASTUUALUEIDEN TALOUS JA TOIMINTA Perhe- ja sosiaalipalveluiden painopistealueiden toiminnan ja talouden toteutuminen 44 Terveyspalveluiden painopistealueiden toiminnan ja talouden toteutuminen 55 Vanhustenpalveluiden painopistealueiden toiminnan ja talouden toteutuminen 71 Yhteisten palveluiden painopistealueiden toiminnan ja talouden toteutuminen 78

3 3 (135) 3 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TULOSLASKELMA Tuloslaskelma 91 Erikoissairaanhoidon tuloslaskelma RAHOITUSLASKELMA TASE Tase 94 Erikoissairaanhoidon tase KONSERNILASKELMAT Konsernituloslaskelma 98 Konsernirahoituslaskelma 99 Konsernitase LIITETIEDOT TOIMINTAKERTOMUKSEN TILASTOT JÄSENKUNTIEN OSUUDET Myyntituotot jäsenkunnittain 126 Laskennalliset osuudet palvelusopimuskunnittain 126 Alijäämäkertymä jäsenkunnittain TUNNUSLUKUJEN LASKUKAAVAT ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET SAIMAAN TALOUS JA TIETO OY SAIMAAN TUKIPALVELUT OY ETELÄ-KARJALAN SAIRAALAPARKKI OY MEDI-IT OY ETELÄ-KARJALAN TYÖKUNTO OY 135

4 4 (135) 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Toimitusjohtajan katsaus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistamista varten asetettu työryhmä esitti keväällä 2012 toimeksiantonsa mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteeksi kolme erilaista mallia. Sosiaali- ja terveyspoliittinen ministerityöryhmä valitsi jatkotyön pohjaksi mallin, jossa kunnat tai sosiaali- ja terveydenhuoltoalueet vastaavat laajennetusta perustason palvelujen järjestämisestä mukaan lukien merkittävä osa erikoissairaanhoitoa. Tämän jälkeen valmistelutyö jatkui ja päätyi selvitysmiesten alueelliseen kierrokseen, josta raportit saadaan vuoden 2013 puolella. Palvelurakenneuudistuksen valmistelu on aiheuttanut kaikilla alueilla Suomessa laajaa keskustelua. Yksiselitteisten linjausten puuttuminen on mahdollistanut keskustelua useista eri vaihtoehdoista ja niiden seurauksista. Erityisesti Etelä-Karjalaan jo aiemmin luotu alueellinen sosiaali- ja terveyspiiri on puhuttanut ihmisiä maakunnan sisällä ja sen ulkopuolella. Henkilökunnan keskuudessa tämä on aiheuttanut hämmennystä ja epävarmuutta edessä olevista ratkaisuista. Vuoden 2012 toimintakulut olivat 402,8 milj.. Vertailukelpoinen toimintakulujen kasvu oli vuoteen 2011 verrattuna 5,6 %. Suurin osa ennakoimattomasta kasvusta oli yliopistosairaalan vaativan erityistason palvelujen tarpeen kasvua. Henkilöstökulut olivat 205,9 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen oli 5,9 %. Henkilötyövuosien kasvuun vaikutti eniten Imatran ensihoidon siirtyminen Eksoten hoidettavaksi alkaen. Lisäksi n. 1,5 % selittyy lomapalkkavelkavarauksen pitovelkojen ylimääräisellä muutoksella. Myös palkkojen harmonisoinnilla oli palkkasummaa korottava vaikutus. Suurin ongelma on kuitenkin edelleen talouden alijäämäinen kehitys. Eksoten toiminnan alkuvaiheessa syntyneet alijäämät ovat edelleen jatkaneet kasvua ja nyt alijäämää kertyi 15,4 milj.. Yhteensä alijäämää on tilivuoden lopussa 26,3 milj.. Alijäämäkehityksen katkaisemiseksi ja toiminnan talouden palauttamiseksi normaalille uralle ei ole toistaiseksi löydetty keinoja. Tällä hetkellä ratkaisua odotetaan ulkopuoliselta selvittäjältä. Selvittäjältä odotetaan ennen kaikkea ratkaisua siihen, mikä osuus alijäämästä on kuntien alibudjetointia ja minkä osan Eksote hoitaa omaa toimintaansa jatkuvasti parantamalla ja tehostamalla. Strategisten tavoitteiden toteutuminen toiminnan tehostamiseksi on lähtenyt hyvin käyntiin, ja eteni toimintavuoden aikana. Laitoshoidon purkaminen ja siihen liittyvät henkilöstöjärjestelyt on selostettu vanhustenpalvelujen vastuualueella.

5 5 (135) Erityisen nopeaa tavoitteiden toteutuminen on ollut mielenterveyspalveluissa. Jonoja ei enää ollut lainkaan ja lähetteetön toiminta takasi hoitoon pääsyn kaikille sekä mielenterveys- että päihdeasiakkaille. Kolmen ensimmäisen toimintavuoden aikana vuodeosastopaikat lähes puolittuivat, minkä myötä psykiatriset hoitopäivät vähenivät. Tarkemmin asiaa on kuvattu mielenterveyspalvelujen osuudessa. Toimitilajärjestelyjen osalta merkittävimmät muutokset olivat keskusta-alueen hajallaan olevien neuvoloiden kokoaminen yhteen paikkaan Koulukadulle. Lisäksi perhepalvelujen ja mielenterveyspalvelujen yhteishankkeena käynnistyi lasten ja nuorten talon suunnittelu Rakuunamäelle. Erikoissairaanhoidon työnjaon sopimiseksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin (HUS) erityisvastuualueella (erva) hyväksyttiin erikoissairaanhoidon järjestämissuunnitelma nyt alkavalle valtuustokaudelle. Sopimuksella on sovittu yhteistyöstä ja työnjaosta erikoissairaanhoidossa ja lääkinnällisessä kuntoutuksessa. Kertomusvuoden aikana aloitettiin Eksoten organisaatiouudistus. Uudistuksen tavoitteena on muuttaa organisaatiota siten, että se parhaalla mahdollisella tavalla edistää toiminnan integrointia ja yhteistyötä. Uusi malli tulee voimaan vuoden 2014 alussa. Olemme tehneet paljon työtä ja saaneet paljon aikaan. Sosiaali- ja terveydenhuollosta käyty epämääräinen keskustelu ei ole lannistanut henkilökuntaa, joka on tehnyt sitkeästi ja sitoutuneesti työtään. Tästä haluan antaa kaikille suuret kiitokset. Saavutuksemme ovat myös seurausta toimivasta ja luottamukseen perustuvasta yhteistyöstä luottamushenkilöiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Pentti Itkonen Toimitusjohtaja

6 6 (135) Hallinto ja johto Valtuusto Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto, johon jäsenkuntien kunnanvaltuustot valitsevat toimikautensa ajaksi jäsenet. Valtuuston kokoonpano vuoden 2012 lopussa: Vesterinen Marja-Liisa puheenjohtaja Lappeenranta Koivunen Jarmo I varapuheenjohtaja Taipalsaari Viuhko Jaakko II varapuheenjohtaja Imatra Jäsen Varajäsen Harju Ismo Roiha Helena Imatra Hasu Mervi Hulkkonen Sirpa Viskari Markku Mansner Joakim Hirvonen Esa (Jaakko Viuhkon varajäsen) Apo Paavo Jauhiainen Pekka Lappeenranta Arola Tapio Lehtolainen Katja Cederström Kirsti Virkki Tapio Nummela Mauno Liimatta Markku Pulli Jarmo Pellinen Heikki Puolakka Helena Lallo Jaana Sarkomaa Pertti Kiesi Markku Johansson Arto Laakko Marjatta Kukkonen Päivi (Marja-Liisa Vesterisen varajäsen) Virtala Satu Koskinen Raija Ylä-Outinen Arja Makkonen Jari Huuhilo Marjo Tikka Raija Liisa Lemi Okko Antti Narvola Esa Lohi Heikki Karhu Asmo Luumäki Vikman Teuvo Uski Eija Berg Ari Kontiokorpi Paavo Parikkala Valkeapää Tero Kiviaho Jouni Kataja Kirsi Tervonen Timo Rautjärvi Sahla Seppo Stavén Seija Kymäläinen Suna Liimatta Juhani Ruokolahti Nevalainen Risto Tella Anne Bäcklund Johanna Eteläpää Pentti Savitaipale Suurkaulio Tuula Pöllönen Pirjo Laihanen Anna-Leena Heiskanen Anne Taipalsaari Turunen-Saaresti Teemu (Jarmo Koivusen varajäsen) Valtuusto kokoontui 4 kertaa.

7 7 (135) Hallitus Kuntayhtymässä on valtuuston toimikautensa ajaksi valitsema hallitus, johon kuuluu 13 jäsentä sekä kullekin henkilökohtainen varajäsen. Mikäli hallituksen varsinaisissa jäsenissä eikä valtuuston puheenjohtajistossa ole edustusta kuntayhtymän kaikista jäsenkunnista, on edustuksetta jääneistä kunnista valittavilla varajäsenillä, yhdellä kustakin kunnasta, osallistumis- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Hallituksen kokoonpano vuoden 2012 lopussa: Hakula Ilpo Lonka Taina Nummela Tuija Jäsen Arponen Antti O. Kaarna Antti Liimatainen Irja Löfman Päivi Poskiparta Sinikka Pulli Katri Rantalainen Juha Roslakka Kai Salenius Pentti Sutela Tuula Byckling Leena Hakonen Hannu Paakkinen Sakari puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja Varajäsen Räsänen Erkki Peuha Leo Lohko Jukka Hakonen Hannu Paakkinen Sakari Vanhanen Nyky Tamminen Pentti Röyti Sinikka Suoanttila Hilkka Pylkkö Osmo Penttinen Raimo Byckling Leena Kuru Katja Savitaipaleen edustaja Lemin edustaja Parikkalan edustaja (Ilpo Hakulan varajäsen) (Taina Longan varajäsen) (Tuija Nummelan varajäsen) Hallitus kokoontui 22 kertaa.

8 8 (135) Yksilöasioiden jaosto Hallitus valitsee toimikaudekseen varsinaisista ja varajäsenistään yksilöasioiden jaoston, jossa on 7 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Yksilöasioiden jaoston kokoonpano vuoden 2012 lopussa: Kaarna Antti Nummela Tuija Jäsen puheenjohtaja varapuheenjohtaja Varajäsen Lonka Taina Hakonen Hannu Pylkkö Osmo Arponen Antti O. Röyti Sinikka Peuha Leo Salenius Pentti Penttinen Raimo Vanhanen Nyky Löfman Päivi Tamminen Pentti Lohko Jukka (Tuija Nummelan varajäsen) (Antti Kaarnan varajäsen) Yksilöasioiden jaosto kokoontui 11 kertaa. Henkilöstöjaosto Hallitus valitsee toimikaudekseen varsinaisista ja varajäsenistään henkilöstöjaoston, jossa on 7 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Henkilöstöjaoston kokoonpano vuoden 2012 lopussa: Tamminen Pentti Pulli Katri Jäsen Arponen Antti O. Liimatainen Irja Peuha Leo Röyti Sinikka Salenius Pentti puheenjohtaja varapuheenjohtaja Varajäsen Rantalainen Juha Nummela Tuija Lohko Jukka Löfman Päivi Lonka Taina Poskiparta Sinikka Penttinen Raimo (Pentti Tammisen varajäsen) (Katri Pullin varajäsen) Henkilöstöjaosto kokoontui 6 kertaa.

9 9 (135) Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kolme muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Tarkastuslautakunnan kokoonpano vuoden 2012 lopussa: Lohi Heikki Nummela Mauno Jäsen Kekki Arja Sassi Marjut Tuomainen Asko puheenjohtaja varapuheenjohtaja Varajäsen Muhli Kaarina Nikkilä Rauno Malinen Veikko Porras Päivi Paajanen Iiro (Heikki Lohen varajäsen) (Mauno Nummelan varajäsen) Tarkastuslautakunta kokoontui 11 kertaa. Tilintarkastajat: Oy Audiator Ab, JHTT-yhteisö Vuoden 2012 osalta vastuullisena tilintarkastajana on toiminut JHTT, KHT Ulla- Maija Tuomela. Toimitusjohtaja vastaa Eksoten operatiivisesta johtamisesta. Jäsenkuntien kuntajohtajista koostuva kuntajohtajien neuvottelukunta toimii toimitusjohtajan työskentelyn tukena erityisesti kuntayhtymän taloudellisten toimintaedellytysten suunnittelussa. Neuvottelukunta kokoontui vuonna 2012 yhteensä 8 kertaa. Eksoten palvelutuotannon organisaatio jakautuu seuraaviin vastuualueisiin: 1. perhe- ja sosiaalipalvelut 2. terveyspalvelut 3. vanhustenpalvelut 4. hallintopalvelut sekä toimitila- ja tukipalvelut (yhteiset palvelut) Vastuualueet jakautuvat seuraaviin hallituksen vahvistamiin tulosalueisiin: 1. perhepalvelut, aikuisten sosiaalipalvelut, vammaispalvelut 2. avoterveydenhuolto ja suun terveydenhuolto, akuutti, mielenterveyspalvelut, sairaanhoidolliset tukipalvelut, sairaalapalvelut 3. kotiin annettavat palvelut, vanhusten asumispalvelut ja vanhusten laitoshoito Yhteisiin palveluihin kuuluvat yleishallinto, henkilöstöpalvelut, taloushallinto, viestintä, turvallisuus ja tekniset palvelut. Lisäksi suoraan toimitusjohtajan alaisuudessa ovat strategiset tukipalvelut, jotka sisältävät tuen ja kehittämisen sekä tietohallinnon.

10 10 (135) Tuloksen muodostuminen, investoinnit, rahoitus ja tase Eksote vastuualueittain TP EUR ESH Muu TerPa TerPa yhteensä VanPa PerSo Yhteiset palvelut Eksote yhteensä Myyntituotot jäsenkunnilta Muut myyntituotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot yhteensä TOIMINTATUOTOT VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ Tuotot Kulut Eksoten toimintatuotot olivat 393,8 milj. vuonna Kasvua edelliseen vuoteen oli 4,5 %. Myyntituotot jäsenkunnilta olivat 336,3 milj.. Kasvua edelliseen vuoteen oli 4,7 %. Kasvusta 0,3 prosenttiyksikköä (1 milj. ) aiheutui Imatran ensihoidon palvelujen siirtymisestä Eksoten hoidettavaksi. Vuoden 2012 maksutuotot, 30,4 milj., pysyivät edellisen vuoden tasolla. Tuet ja avustukset olivat 10,0 milj.. Kasvua edelliseen vuoteen oli 14,1 %. Avustuksiin sisältyi kertaluonteinen palvelusopimusjäsenkuntien Eksotelle siirtämä 0,5 milj. :n valtionosuus kuntasektorin KVTES:n 150 :n maksetun kertaerän kustannuksiin. Muut toimintatuotot olivat 3,1 milj.. Kasvua edelliseen vuoteen oli 20,0 %. Toimintakulut olivat 402,8 milj. vuonna Toimintakulujen kasvu oli vuoteen 2011 verrattuna 6,0 %. Kasvusta 0,4 prosenttiyksikköä aiheutui Imatran ensihoidon palvelujen siirtymisestä Eksoten hoidettavaksi. Toimintakulut toteutuivat 1,5 % (5,8 milj. ) tarkistettua talousarviota suurempina. Henkilöstökulut olivat 205,9 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen oli 5,9 %. Kasvusta 0,6 % (1,2 milj. ) selittyy Imatran ensihoidon henkilöstön siirtymisellä Eksoten palvelukseen. Lisäksi n. 1,5 % (2,7 milj. ) selittyy lomapalkkavelkavarauksen pitovelkojen ylimääräisellä muutoksella, koska varaus laskettiin KVTES:n A-taulukon mukaan aiemmin käytetyn B-taulukon sijaan. Henkilöstökuluja kasvatti myös toteutettu palkkojen harmonisointi.

11 11 (135) Palvelujen ostoista aiheutuneet kulut olivat 120,7 milj., mikä oli 6,1 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Näistä asiakaspalveluiden ostojen osuus oli 58,4 milj.. Kasvua edelliseen vuoteen oli 6,8 % (3,7 milj. ). Suurin osa kasvusta, 3,6 milj., oli HUS:n ostojen kasvua. Sairaalapalveluiden ostot Itä- Savon sairaanhoitopiiristä vähenivät 0,7 milj.. Aineisiin, tavaroihin ja tarvikkeisiin kuluneet menot olivat 0,9 % suuremmat kuin vuonna 2011 ollen 33,1 milj.. Avustuskulut olivat 24,9 milj., mikä oli 7,7 % enemmän kuin edellisenä vuotena. Muut toimintakulut kasvoivat 13,8 % ja olivat 18,2 milj.. Rahoituksen nettokustannukset olivat 0,2 milj.. Summa oli 2,3 % pienempi kuin vuonna Tulos Vuosikate oli 9,1 milj. alijäämäinen. Suunnitelman mukaisia poistoja ja arvonalenemisia kirjattiin 6,8 milj. vuonna Poistoeroja tuloutettiin 0,5 milj.. Tilikauden 2012 alijäämä oli 15,4 milj.. Investoinnit Investointeihin käytettiin yhteensä 9,9 milj.. Tästä rakennuksiin ja vuokratilojen muutoksiin käytettiin 3,1 milj., koneisiin ja kalusteisiin 4,5 milj. ja atk-hankkeisiin 2,2 milj.. Suurin yksittäinen koneinvestointi oli lineaarikiihdyttimen hankinta. Rahoitus Uutta pitkäaikaista lainaa nostettiin joulukuussa 12 milj.. Vanhoja lainoja lyhennettiin suunnitelman mukaisesti. Lisäksi toiminnan rahoittamiseen käytettiin lyhytaikaisia lainoja. Rahoitustilannetta helpotti alhainen korkotaso. Lyhytaikainen vieras pääoma kasvoi 15,4 milj., mistä 7,8 milj. oli lyhytaikaisten lainojen kasvua ja 4,8 milj. jaksotettuja henkilöstökuluja. Kokonaisuudessaan vieras pääoma kasvoi 26,7 milj.. Oma pääoma pieneni 16,8 milj. syntyneen 15,4 milj. :n tilikauden alijäämän johdosta ja kuntien aiemmin v maksamien alijäämäavustusten muuttamisesta korottomaksi lainaksi ja kirjaamisesta takaisin alijäämäksi. Pysyvät vastaavat kasvoivat 3,1 milj.. Vaihtuvat vastaavat kasvoivat 6,8 milj.. Muutos aiheutui käytännössä konsernitilisaamisten 6,9 milj. kasvusta. Tase Taseen loppusumma on 101,6 milj., omavaraisuusaste 6,3 % ja oma pääoma Tarkistettu talousarvio Valtuusto päätti tarkistaa talousarviota marraskuussa 2012 siten, että toiminta- ja rahoitusmenojen yhteissumma on , toiminta- ja rahoitustuottojen yhteissumma on ja tilikauden tulos on alijäämäinen. Vastuualuekohtaisia tuloksia ja talousarvion toteutumista on analysoitu kunkin vastuualueen omissa kertomuksissa.

12 12 (135) Henkilöstö Raportointijärjestelmä Eksotessa otettiin käyttöön Luotsi-raportointiportaali. Luotsin kautta raportoidaan talouteen, toimintaan ja henkilöstöön liittyvät tiedot. Luotsin käyttöönoton yhteydessä myös vuosien 2010 ja 2011 tiedot siirrettiin samaan raportointijärjestelmään. Vuoden 2012 toimintakertomuksessa henkilöstöön liittyvät tiedot on vuosien 2011 ja 2012 osalta raportoitu Luotsin avulla, joten tiedoissa on laskentatavasta johtuen pieniä eroja vuoden 2011 toimintakertomuksessa raportoituihin tietoihin. Henkilöstömäärä Eksoten palveluksessa työskenteli yhteensä 3 843,7 henkilöä. Vuoden 2011 lopussa Eksoten palveluksessa työskenteli 3 823,1 henkilöä. Alla on pylväskaavio vakituisen ja määräaikaisen henkilöstön jakautumasta ja koko Eksotessa Vakituinen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö Määräaikaisten henkilöstömäärässä ovat mukana myös palkkatuella työllistetyt, joita oli vuoden aikana yhteensä 56 henkilöä. Vastaava luku vuodelta 2011 oli 63 henkilöä. Alla olevassa ympyräkaaviossa on esitetty henkilöstömäärä vastuualueittain Yhteiset palvelut 420 Perhe- ja sosiaalipalvelut 497 Terveyspalvelut Vanhusten palvelut 1 208

13 13 (135) Henkilötyövuodet Vertailukelpoiset henkilötyövuodet Eksoten palveluksessa tehtiin vuonna 2012 yhteensä 3 958,7 henkilötyövuotta, josta vakituisen henkilöstön osuus oli 3 081,4 henkilötyövuotta ja määräaikaisen henkilöstön osuus 877,4 henkilötyövuotta. Vuonna 2011 vakituisen henkilöstön henkilötyövuodet olivat 3017,9 henkilötyövuotta ja määräaikaisen henkilöstön henkilötyövuodet 875,0 henkilötyövuotta. Henkilötyövuodet lisääntyivät vuoteen 2011 verrattuna 65,8 henkilötyövuodella. Henkilötyövuosien kasvu vastasi Eksoten tasolla pääosin talousarviossa 2012 arvioitua kasvua. Vertailukelpoisissa henkilötyövuosissa ei ole otettu huomioon taulukon alla olevia esitettyjä uusia toimintoja ja niiden mukana tullutta tai vaatimaa uutta henkilöstöä, jonka vaikutus oli vuonna 2012 yhteensä 61,8 henkilötyövuotta. Vertailukelpoiset henkilötyövuodet kasvoivat siten 3,7 henkilötyövuotta vuonna Alla olevassa taulukossa on esitelty vuoden 2011 tilanteeseen vertailukelpoiset henkilötyövuodet vuodelta 2012 vastuualueittain Henkilötyövuodet 2011 Vertailukelpoiset henkilötyövuodet 2012 Perhe- ja sosiaalipalvelut Perhepalvelujen tulosalueelle valmistui Myllymäen nuorten asumisyksikkö joulukuussa Kyseinen yksikkö tarjoaa avohuollon tuettua asumista. Vammaispalveluissa aloitti uutena toimintana Lappeenrannan Myllymäkeen joulukuussa 2011 valmistunut kehitysvammaisille nuorille tarkoitettu Kotimäen asumisyksikkö, jossa on 24 esteetöntä asuntoa. Yksikön perustamisella korvattiin aikaisemmin ostopalveluna ylläpidettyä toimintaa. Näiden yksiköiden vaikutus henkilötyövuosien kasvuun oli vuonna 2012 yhteensä 23,0 henkilötyövuotta.

14 14 (135) Toteutuneet henkilötyövuodet Vanhustenpalvelut Vanhustenpalveluissa aloittivat uusina yksikköinä toimintansa Leivontien palveluasumisyksikkö ja tehostetun palveluasumisen yksikkö Molemmilla yksiköillä korvattiin aikaisemmin ostopalveluna ylläpidettyä toimintaa. Yksiköiden vaikutus henkilötyövuosien kasvuun vuonna 2012 oli yhteensä 18,3 henkilötyövuotta. Terveyspalvelut Akuutti tulosalueelle siirtyi uutena toimintana alkaen Imatran ensihoito. Samassa yhteydessä Imatran kaupungin palveluksesta siirtyi 18 ensihoidon tehtävissä työskennellyttä henkilöä Eksoten palvelukseen. Lisäksi Rautjärven ensihoito siirtyi Eksoten hoidettavaksi alkaen. Eksoten palvelukseen tuli 5 henkilöä, jotka olivat työskennelleet Rautjärven ensihoidosta saakka vastanneen HES Sairaankuljetus Oy:n palveluksessa. Näiden uusien toimintojen yhteenlaskettu vaikutus henkilötyövuosien kasvuun oli vuonna 2012 yhteensä 20,5 henkilötyövuotta. Alla olevassa pylväskaaviossa on esitetty toteutuneiden henkilötyövuosien jakautuminen vastuualueittain vuosina 2011 ja

15 15 (135) Alla olevissa taulukoissa on esitetty toteutuneiden henkilötyövuosien jakautuminen tulosalueittain vuosina 2011 ja Perhe- ja sosiaalipalvelut TP2012 TA2012 Muutos 2011 Muutos 2012 vs Hallinto Perhepalvelut Aikuisten sosiaalipalvelut Vammaispalvelut YHTEENSÄ Terveyspalvelut TP2012 TA2012 Muutos 2011 Muutos 2012 vs Hallinto Avoterveydenhuolto yhteiset Suun terveydenhuolto Sairaalapalvelut Akuuttihoito Mielenterveyspalvelut Sairaanhoidolliset tukipalvelut YHTEENSÄ Vanhustenpalvelut TP2012 TA2012 Muutos 2011 Muutos 2012 vs Hallinto ja muistipoliklinikka Kotiin annettavat palvelut Asumispalvelut Laitoshoito YHTEENSÄ Yhteiset palvelut TP2012 TA2012 Muutos 2011 Muutos 2012 vs Hallintopalvelut Toimitila- ja tukipalvelut YHTEENSÄ EKSOTE YHTEENSÄ Yhteisiä palveluja ei ole jaettu tulosalueisiin, joten niiden henkilötyövuosia ei ole edellä raportoitu vastuualueita vastaavalla tavalla. Yhteisten palvelujen henkilötyövuodet vuonna 2012 olivat 425,0 ja vuonna 2011 ne olivat 421,6. Muutos henkilötyövuosissa oli siten +3,4. Yhteiset palvelut Yhteiset palvelut voidaan jaotella Eksoten ydintoimintoja välittömästi ja välillisesti palveleviin yksiköihin. Välittömästi ydintoimintoja palvelevat yksiköt ovat arkistopalvelut, tekniset palvelut, toimistotyötiimit ja varahenkilöstö. Muut toiminnot yhteisistä palveluista ovat enemmän luonteeltaan välillisesti ydintoimintoja palvelevaa kuten talous-, viestintä-, kehittämis- ja varsinaiset henkilöstöpalvelut. Näihin toimintoihin sijoittuvien henkilöiden voidaan sanoa työskentelevän hallinnollisissa tehtävissä. Näiden tehtävien osuus yhteisistä

16 16 (135) palveluista oli vuonna 2012 yhteensä 80 henkilötyövuotta. Yhteisistä palveluista 345 henkilötyövuotta on siten kiinteästi osa ydintoimintoja. Alla olevassa ympyräkaaviossa on esitetty yhteisten palvelujen henkilötyövuosien jakautuminen edellä kuvatulla tavalla. Arkistopalvelut 13 Tekniset palvelut 70 Toimistotyötiimit 204 Hallintohenkilöstö 80 Työhönotto ja varahenkilöstö 59 Sukupuolijakauma Eksoten palveluksessa olevasta henkilöstöstä oli naisia 88,2 % ja miehiä 11,8 %. Vastaavat luvut olivat naisia 89,1 % ja miehiä 10,9%. Ikärakenne Vuonna 2011 kunta-alalla työskentelevien keski-ikä oli 45,6 vuotta. Vuonna 2012 Eksoten henkilöstön keski-ikä 44 on hieman kuntasektoria alempi. Alla olevassa taulukossa on esitetty henkilöstön keski-ikä vastuualueittain. Keski-ikä Naiset Miehet Perhe- ja sosiaalipalvelut Terveyspalvelut Vanhustenpalvelut Yhteiset palvelut Eksote Osa-aikatyö Työssä jaksamisen sekä perhe- ja työelämän yhteensovittamisen näkökulmasta työaikajoustojen, kuten osa-aikatyömahdollisuuden järjestäminen on tärkeää. Eksotessa teki osa-aikatyötä yhteensä 441 henkilöä. Alla olevassa taulukossa on esitetty osa-aikatyötä tekevien sijoittuminen vastuualueittain.

17 17 (135) Osa-aikatyötä tekevät Perhe- ja sosiaalipalvelut Terveyspalvelut Vanhustenpalvelut Yhteiset palvelut Eksote Lukumäärä Prosenttiosuus henkilöstöstä 13 % 13 % 10 % 9 % 12 % Eläke Eksoten palveluksesta jäi eläkkeelle vuoden 2012 aikana 103 henkilöä. Näistä 86 jäi vanhuuseläkkeelle ja 17 työkyvyttömyyseläkkeelle. Eläkkeelle jääneet Vanhuuseläke Työttömyyseläke Yhteensä Poissaolot Henkilöstön poissaoloista noin puolet on palkallisia vuosilomia. Toiseksi suurin poissaolosyy on sairauspoissaolot, jotka muodostavat 18 % kaikista poissaoloista. Perhevapaat koostuvat palkallisista ja palkattomista vapaista, yhteensä 16 % poissaoloista. Kokonaisuudessaan poissaolojen määrä kasvoi hieman edellisvuoteen, johtuen pitkälti henkilöstömäärän kasvusta. Poissaolojen jakauma v % 3 % 3 % 13 % 1 % Vuosiloma Sairauspoissaolo Koulutusvapaa 18 % 13 % Opintovapaa 0 % Perhevapaa palkallinen Perhevapaa palkaton 47 % Muu palkallinen vapaa Muu palkaton vapaa Muu Poissaolot Vuosiloma Sairauspoissaolo Perhevapaat Muut poissaolot Yhteensä Sairauspoissaolot Eksoten työterveyshuoltopalveluista vastaa Etelä-Karjalan Työkunto Oy, joka on osittain Eksoten omistama yhtiö. Eksoten tasolla suurin syyryhmä

18 18 (135) työterveyshuollon tilastoimiin sairauspoissaoloihin oli tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudosten sairaudet. Alla olevassa taulukossa on esitetty kolmen suurimman syyryhmän aiheuttamien sairauslomapäivien lukumäärät vuonna Sairauspoissaolopäivät 2012 Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt Hengityselinten sairaudet Eksoten tasolla tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudosten sairaudet olivat syynä 28,1 %:ssa (2011: 31,7) kaikista työterveyshuollon tilastoimista sairauspoissaoloista, mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt 16,6 %:ssa (2011: 19,1) ja hengityselinten sairaudet 15,0 %:ssa (2011: 14,3) kaikista sairauspoissaoloista. Vuonna 2012 sairauspoissaoloja oli 15,4 päivää henkilötyövuotta kohden (2011: 15,9). Vertailuna voidaan todeta, että Työterveyslaitoksen Kunta10 tutkimuksen, jossa seurataan 5 suuren ja 5 keskikokoisen kaupungin kokoaikaista henkilöstöä, mukaan sairauspoissaolojen määrä kuntasektorilla oli vuonna 2011 työntekijää kohden noin 18 vuorokautta. Vuosien työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa on sovittu erikseen toimenpiteistä, jotka koskevat kahta suurinta sairauspoissaolojen syyryhmää. Tuki- ja liikuntaelinoireiden ennalta ehkäisyyn paneudutaan erityisesti vuoden 2013 aikana yhdessä työterveyshuollon kanssa. Lisäksi toimintasuunnitelmassa on kiinnitetty erityistä huomiota vajaakuntoisten työntekijöiden tunnistamiseen ja masennuksen hoitoon. Yhteistyötä työterveyshuollon kanssa syvennetään edelleen. Yhteistyö työterveyshuollon kanssa on tiivistynyt ja toimintamallien kehittämistä ennalta ehkäisyn suuntaan jatketaan. Eksoten henkilöstön työkyvyn tukemiseen esimiehille kehitettyyn varhaisen tuen malliin tehtiin päivitys yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Mallissa on huomioitu 2012 voimaan tulleet työterveyshuolto- ja sosiaalivakuutuslain muutokset. Tavoitteena on entistä varhaisempi väliintulo työkyvyn alentuessa ja oikea-aikaisten tukitoimien etsiminen työuran jatkamiseksi. Päivitetystä toimintamallista järjestettiin esimiehille kaksi koulutustilaisuutta syksyllä Tämän lisäksi mallia on esitelty useissa työyksikkötilaisuuksissa.

19 19 (135) Poissaolotietojen helppo saatavuus on esimiehelle tärkeää varhaisen tuen mallin toteutuksessa. Uusi vuonna 2013 käyttöön otettu raportointijärjestelmä Luotsi helpottaa esimiestyötä jatkossa tältäkin osalta. Sisäinen liikkuvuus Eksoten henkilöstön osaamisen kehittämisen kannalta on tärkeää, että henkilöstöllä on mahdollisuus laajentaa osaamistaan sisäisen työkierron kautta. Vuoden 2012 lopussa yhteensä 87 Eksoten palveluksessa vakituisessa palvelussuhteessa olevaa henkilöä työskenteli jossain toisessa Eksoten yksikössä määräaikaisessa palvelussuhteessa. Vuoden 2011 vastaava määrä oli 136 henkilöä. Osaavien sijaisten saamiseen liittyvät vaikeudet ovat saattaneet vaikuttaa siihen, että esimiehet ovat olleet haluttomia myöntämään virka- tai työvapaata toisessa Eksoten yksikössä työskentelyä varten. Tavoitteellisen työkierron edellytyksiä ja ohjeistusta tarkastellaan vuoden 2013 aikana. Työhyvinvointi Eksotessa toteutettiin kolmas työhyvinvointikysely tammi- ja helmikuun vaihteessa Vaikka kysely toteutettiin vuoden 2013 puolella, niin sen tulokset kohdistuvat vahvimmin vuoden 2012 tilanteeseen. Ensimmäinen työhyvinvointikysely Eksotessa tehtiin joulukuussa Kyselyn pohjana ovat Kuntien eläkevakuutuksen työhyvinvointikyselyn kysymykset täydennettynä palkkausta koskevilla kysymyksillä. Kysely toteutetaan vuosittain ja ajankohdaksi on nyt vahvistunut tammi-helmikuu. Kyselyn vastauksia tarkastellaan 1) johtamisen, 2) työyhteisön toimivuuden, 3) työolojen ja osaamisen, 4) omien voimavarojen ja työssä jatkamisen sekä 5) palkkauksen osa-alueiksi jaoteltuna. Tulokset esitetään pääosin 5-luokkaisen asteikon mukaan, jossa äärimmäiset lukuarvot merkitsevät seuraavaa: 1 = erittäin huonosti/huono/huonoksi ja 5 = erittäin hyvin/hyvä/hyväksi. Alla on taulukko viimeksi mainittujen osa-alueiden keskiarvoista koko Eksotessa vuosina Työhyvinvointikyselyn osa-alueet Johtaminen Työyhteisön toimivuus Työolot ja osaaminen Omat voimavarat Palkkaus ,35 3,46 3,24 3,82 2, ,30 3,40 3,20 3,80 2, ,14 3,35 3,18 3,85 2,59 Kuten taulukosta ilmenee, kaikki osa-alueet ovat kehittyneet myönteisesti vuoteen 2011 verrattuna, mutta kyselyyn vastasi vain 46,8 % henkilöstöstä, kun vuonna 2012 vastaajia oli 67 %. Työhyvinvointikyselyn kanssa samaan aikaan oli käynnissä kaksi muutakin koko henkilöstölle suunnattua kyselyä, asiakaslähtöisyystutkimus sekä potilas- ja sosiaaliasiamiehen toimintaa koskenut kysely. Tämä todennäköisesti vaikutti vastausaktiivisuuden heikentymiseen, mutta ei selitä sitä kokonaan. Työhyvinvointikyselyn toistamisen tiheyttä on syytä arvioida kriittisesti.

20 20 (135) Työhyvinvointikyselyn tuloksia hyödynnetään työyhteisöjen kehittämisessä. Jos jossakin vastuuyksikössä jonkin työhyvinvointikyselyn osa-alueen keskiarvo jää alle kolmen (3), niin yksikön esimies ja henkilöstö tekevät yhdessä kyselyn tulosten pohjalta työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelman. Työhyvinvointikysely ja sen perusteella tehtävät kehittämissuunnitelmat ovat keskeisiä työvälineitä tukitoimenpiteiden valinnassa ja kohdentamisessa työyhteisöille. Työhyvinvointikyselyn tuloksia hyödynnetään myös erityisesti johtamisen osalta esimieskoulutuksen suunnittelussa. Heinäkuussa 2012 otettiin käyttöön sähköinen palautekysely Eksotesta poislähtijöille tai uuteen työpisteeseen Eksoten sisällä siirtyneille. Lomakauden jälkeen palautteen oli jättänyt 119 työntekijää, joista suurin osa oli kesäsijaisia. Eksoteen työnantajana oltiin varsin tyytyväisiä, 71 % ilmoitti kyllä ja 21 % ehkä, kun kysyttiin suositteleeko vastaaja työpaikkaa ystävälle/kollegalle. Erityisen tyytyväisiä oltiin työyhteisön vastaanottoon, ilmapiiriin ja työkavereiden apuun ja tukeen. Selkeäksi kehittämiskohteeksi kyselystä nousee perehdytyksestä vastaavan henkilön nimeäminen. Puolet vastaajista ilmoitti, että heille ei ollut nimetty perehdytysvastaavaa. Eksoten strategian mukainen muutos laitoshoidon vähentämiseksi erityisesti vanhusten palveluissa jatkui. Muutosvaiheen tueksi henkilöstölle räätälöitiin muutosvalmennusta, josta saatu palaute oli myönteistä ja auttoi sopeutumista uusiin toimintayksiköihin. Henkilöstön sähköinen liikunta- ja kulttuurietu, Sporttipassi, otettiin käyttöön maaliskuussa Vuoden loppuun mennessä noin puolet henkilöstöstä oli rekisteröitynyt edun käyttäjäksi. Henkilöstö voi Sporttipassilla valita vapaasti missä liikunta- tai kulttuuripaikassa etunsa käyttää aiemmasta käytännöstä poiketen. Työterveyshuolto Osallistuminen koulutukseen Eksote tarjoaa henkilöstölleen yleislääkäritasoisen työterveyspainotteisen sairaanhoidon työterveyshuollon ammattihenkilöstön toteuttamana. Eksotella oli vuonna 2012 sopimus täydennyskoulutuksen järjestämisestä (Finnish Consulting Groupin (FCG) kanssa. Vuoden 2012 aikana FCG toteutti 30 koulutustapahtumaa (37 koulutuspäivää), joihin osallistui 908 Eksoten työntekijää. Eksoten sisäisiä koulutustilaisuuksia järjestettiin vuoden aikana lähes 150. Koulutuksen aiheet liittyivät mm. uusien tietojärjestelmien ja ohjelmien käyttöönottoon, turvallisuuteen, perehdyttämiseen, hygieniaan, esimiesten valmentamiseen sekä eri toimintayksiköiden perustyön teemoihin. Lisäksi Eksoten henkilöstö osallistui Eksoten ulkopuolella oleviin koulutuksiin, joista tärkeimpinä olivat eri ammattiryhmien omat valtakunnalliset koulutuspäivät. Oppisopimuskeskuksen ja Aktivan kanssa käynnistettiin vuonna 2012 suunnittelu lähihoitajille tarkoitetun kuntoutuksen osaamisalan koulutuksen järjestämiseksi. Koulutus toteutuu vuoden 2013 aikana.

21 21 (135) SOTE-alan opiskelijaohjaus Eksote on merkittävä harjoittelupaikkojen järjestäjä Etelä-Karjalan alueen oppilaitosten Etelä-Karjalan ammattiopiston (Ekamo) ja aikuisopiston sekä Saimaan ammattikorkeakoulun (Saimia) sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille, joiden suorittamat harjoitteluviikot muodostavat yli 70 % kaikista harjoitteluviikoista. Alla olevassa taulukossa on esitetty Eksotessa vuosina 2011 ja 2012 suoritetut alueen oppilaitosten sote-alan harjoitteluviikot. Oppilaitos Saimia Ekamo Aktiva Muut Yhteensä Harjoitteluviikot Harjoitteluviikot SOTE-alan opiskelijaohjauksen laatua seurataan CLES+T- (Clinical Learning Environment and Supervision Scale+ Teacher) sekä SOS-soveltuva - mittareilla. Mittari on käytössä kaikissa Eksoten yksiköissä. Eksote on mukana valtakunnallisessa CLES BM-verkostossa (28 soteorganisaatiota), joka kehittää terveys- ja sosiaalialanopiskelijoiden ohjatun harjoittelun laatua ja hyviä käytäntöjä. Eksote sijoittui vuoden 2011 vertailussa keskikastiin. Eksotessa CLES+T - mittarin tuloksia hyödynnetään yksiköittäin opiskelijaohjauksen kehittämisessä. Eksoten tulokset noudattavat valtakunnallista linjaa, jossa heikoimmat tulokset tulevat kohdista koko henkilökunta oli kiinnostunut opiskelijan ohjauksesta ja ohjaajalta saatu jatkuva palaute. Parhaimmat tulokset tulevat kohdista ohjaajani suhtautui ohjaustehtäväänsä myönteisesti ja sain mielestäni yksilöllistä ohjausta. Mittarin palautteiden pohjalta on kehitetty Eksoten harjoittelun ohjaajakoulutus, joka toteutetaan vuosittain säännöllisesti kaksi kertaa yhteistyössä Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa. Vastaavasti Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä tuottaa työssä oppimisen arviointikoulutusta yhdessä alueen kaikkien työssä oppimispaikkojen kanssa kaksi kertaa vuodessa. Opiskelijaohjaukseen annetulla palautteella on merkitystä myös rekrytoinnin ja harjoittelupaikan tarjonneen yksikön työilmapiirin seurannassa, joten CLES+T - mittaria tarkastellaan rinnakkain muun muassa työhyvinvointikyselyn kanssa. Tutkimusluvat Eksotessa tehdään runsaasti erilaista tutkimus- ja selvitystyötä. Päällekkäisen tutkimustoiminnan välttämiseksi sekä tulosten hyödyntämisen vahvistamiseksi on tutkimukselle haettava lupa. Lupa tarvitaan riippumatta siitä, kerätäänkö aineisto henkilörekistereistä, haastattelemalla, kyselylomakkein tai muilla menetelmillä. Eksotessa myönnettiin tutkimuslupa 56 tutkimukselle.

22 22 (135) 1.2 Sisäinen valvonta ja riskien valvonta Sisäinen valvonta Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Muiden kuin lääketieteellisten tutkimusten eettisyyttä käsittelee Eksoten eettinen työryhmä voimaan tulleen lakimuutoksen myötä siirtyi Eksoten alueella tapahtuvien lääketieteellisten tutkimusten eettisyyden käsittely HUSiin. Eksoten eettinen työryhmä antoi 29 lausuntoa tutkimuksen eettisyydestä. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antoi vuonna 2010 yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta. Ohjeen mukaan kuntayhtymän on toimintakertomuksessaan arvioitava toiminnan laajuuteen ja rakenteeseen nähden tasapuolisesti ja kattavasti merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä sekä muita toiminnan kehittymiseen vaikuttavia seikkoja. Lisäksi hallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä selkoa, miten sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskienhallinta on kuntayhtymässä järjestetty. Eksoten sisäisen valvonnan järjestämistä ohjaavat hallintosääntö, tarkastussääntö ja sisäisen valvonnan ohje. Eksoten hallitus vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä. Toimitusjohtaja, vastuualuejohtajat sekä tulosalueiden, tulosyksiköiden ja vastuuyksiköiden johtajat ja esimiehet vastaavat sisäisen valvonnan toteuttamisesta omalla vastuualueellaan. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaa on arvioitu vastuualueilta sekä sisäiseltä ja ulkoiselta tarkastukselta saatujen arviointitietojen perusteella. Riskienhallinnan osalta on hyödynnetty riskikartoitusta, joka tehtiin valmisteilla olevaa riskienhallintasuunnitelmaa varten. Hallituksen tiedossa ei ole säännösten, määräysten, päätösten ja hyvän hallinto- ja johtamistavan vastaisia toimia, joista seuraisi merkittävä korvaus-, kanne- tms. vaatimus tai oikeusseuraamus. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Tavoitteiden, varojen käytön ja toiminnan tuloksellisuuden toteutumisen seuranta on esitetty muualla toimintakertomuksessa ja talousarvion toteutumisosassa. Kuntalain 71 :n 2 momentin mukaan valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista kuntayhtymässä arvioi myös tarkastuslautakunta arviointikertomuksessaan. Tavoitteiden raportointi hallitukselle ja valtuustolle tapahtuu puolivuotisraportin ja tilinpäätöksen yhteydessä. Hallitukselle raportoidaan kuukausittain talouden toteutumisesta. Eksoten johtoryhmä ja vastuualueiden johtoryhmät seuraavat taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden

23 23 (135) Riskienhallinnan järjestäminen toteutumista säännöllisesti. Tavoitteiden toteumista seurataan myös tulosalue- sekä toiminta- ja vastuuyksikkötasolla. Eksoten strategisten tavoitteiden täytäntöönpanoa varten valtuusto on hyväksynyt strategian toimeenpanosuunnitelman Strategian toimeenpanoa seurasi vuonna 2012 hallituksen asettama strategian toimeenpano- ja seurantatyöryhmä. Työryhmän luottamushenkilöjäseninä toimivat valtuuston puheenjohtaja Marja-Liisa Vesterinen (puheenjohtaja), hallituksen puheenjohtaja Ilpo Hakula, hallituksen I varapuheenjohtaja Taina Lonka sekä hallituksen jäsenet Antti O. Arponen ja Juha Rantalainen. Viranhaltijajäseninä toimivat toimitusjohtaja, vastuualuejohtajat, hallintojohtaja, henkilöstöjohtaja ja kehittämisjohtaja sekä henkilöstöjärjestöjen edustajana pääluottamusmies Seppo Söderholm. Raportointia kehitettiin strategian mukaiseen suuntaan. Tavoitteena on, että raportointi antaa oikean ja riittävän informaation toiminnasta ja taloudesta. Vuoden 2012 aikana Eksote hankki Raportoinnin kehittäminen, vaihe 1- projektissa Johtamisen mittariston (Luotsi). Raportoinnin kehittämisen ensimmäinen päätavoite oli toteuttaa Eksoten johtamisen tarpeisiin järjestelmä, jonka avulla voidaan helposti ja luotettavasti raportoida Eksoten valtuuston asettamat Eksotea sitovat henkilöstöä, taloutta ja toimintaa koskevat tiedot ja tunnusluvut. Vuoden 2013 aikana raportointijärjestelmän ominaisuuksia kehitetään edelleen, minkä lisäksi Effican raportointi kytketään Luotsiin Raportoinnin kehittäminen, vaihe 2 -projektissa. Eksoten hallitus hyväksyi riskienhallintasuunnitelman vuosille Suunnitelman mukaan Eksoten riskienhallinnan kokonaisuus muodostuu riskianalyysistä, turvallisuus- ja valmiussuunnittelusta sekä sisäisestä valvonnasta. Riskienhallintasuunnitelmassa on määritelty Eksoten riskienhallinnan vastuutasot sekä toteutuneiden riskien ja riskienhallintatoimenpiteiden raportointi. Vuoden 2012 aikana tapahtui kolme riskitilannetta, joilla oli merkittävä vaikutus Eksoten toimintaan. Kotikäyntien turvallisuus Eksoten terveydenhoitaja joutui vuonna 2012 henkirikoksen uhriksi suorittaessaan normaalia kotikäyntiä. Eksoten turvallisuusohjeistuksen todettiin olevan ajan tasalla. Eksoten toiminta on kuitenkin entistä enemmän siirtymässä laitospalveluista kohti kotiin annettavia palveluja, minkä takia perustettiin erillinen työryhmä päivittämään ja tarkentamaan Eksoten uhka- ja väkivaltatilanteiden ja kotikäyntien turvallisuusohjeistusta. Levyjärjestelmä Saimaan Talous ja Tieto Oy:n (Saita), joka vastaa Eksoten tietohallintopalveluista, ylläpitämässä levyjärjestelmässä perjantaina

24 24 (135) klo alkanut vika aiheutti epäonnistuneen korjaustoimenpiteen johdosta tapahtumaketjun, jonka johdosta kaikki levyjärjestelmään kytketyt palvelimet piti ajaa alas. Alasajo suoritettiin, jotta levyjärjestelmä saatiin sähköttömäksi yhden levykehikon vaihtoa varten. Sisäverkon palvelut (sähköposti, tulostus, internet, verkkolevyt jne.) eivät toimineet lainkaan palvelinten uudelleenkäynnistyksen aikana. Terveys-Effica eli Eksoten potilastietojärjestelmä oli käytettävissä huollon aikana, mutta koneille ei pystynyt huollon aikana kirjautumaan uudelleen. Saita on päättänyt hankkia toisen konesalin, jonka mukana tulee täysin erillinen levyjärjestelmä. Tällä pystytään turvaamaan kriittisten palveluiden toiminta edellä kuvatuissa tilanteissa. Konesali valmistuu kesällä Potilastietojärjestelmän käyttökatkot Terveys-Effican eli Eksoten käytössä olevan potilastietojärjestelmän päivitys versioon 4.1 oli tarkoitus toteuttaa Versionvaihto kuitenkin siirtyi, koska Tieto Oyj määräsi päivityskiellon järjestelmästä löytyneen virheen vuoksi. Toinen yritys päivittää versio epäonnistui, sillä Medi-IT Oy löysi käytön estäviä virheitä suorittaessaan päivitystilanteessa omaa testaustaan. Tieto Oyj:n korjausaikataulujen vuoksi ohjelma päästiin päivittämään lopulta vasta helmikuussa Merkittävä riski käyttöönotossa oli väliaika koulutusten ja tuotantokäytön aloittamisen välillä. Tämä riski toteutui käyttöönoton siirtyessä kahteen kertaan. Kohtuuttoman pitkäksi venynyt aika koulutuksista päivitetyn version käyttöönottoon aiheutti muistinvaraisten ohjeiden unohtamista. Toinen riski liittyi päivitysyrityksen mahdolliseen epäonnistumiseen. Molemmissa päivitysyrityksissä oli kuitenkin ennalta suunniteltu toimintosarja, johon sisältyi mahdollisten ongelmien sattuessa ohjelman palautus vanhaan versioon. Samoin suunniteltujen käyttökatkojen aikana oli aina käytettävissä kertomuksen katselukanta, josta Effican kertomusta oli mahdollista lukea tilanteesta ennen käyttökatkoa. Laboratoriotulokset ja kuvantamisen dokumentit olivat käytettävissä katkon aikana. Edellä mainitun riskin poistamiseksi myös ennalta suunnittelemattomien käyttökatkojen ajalta Saitan konesaliin tulee palvelin, jolle säännöllisin väliajoin päivittyvät tuotannon potilaskertomukset. Näin katkon aikana on tämä katseluympäristö aina käytettävissä paikallisverkon kautta, vaikka varsinaisille palvelimille olisikin yhteydet poikki. Tämän palvelun ensimmäiset testit on jo tehty. Lisäksi konesaliin on valmistunut kahdennettu yhteys Etelä- Karjalan keskussairaalan alueelle. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Eksotessa on käytössä maakunnallinen hankintaohje, jonka valmistelusta on vastannut Etelä-Karjalan hankintapalvelut Etelä-Karjalan hankintatoimikunnan johdolla. Etelä-Karjalan hankintapalvelut toimii julkisista hankinnoista annetun lain tarkoittamana kunnallisena yhteishankintayksikkönä. Henkilökunnan tekemien hankintojen päätöksentekovaltuudet on erikseen määritelty toimitusjohtajan vahvistamassa toimintasäännössä. Päätöksenteko

25 25 (135) hankinnoissa on viety riittävän ylös valvonnan näkökulmasta, mutta toisaalta tasolle, joka mahdollistaa tarkoituksenmukaisen ja riittävän joustavan toiminnan. Vuoden aikana käynnistettiin Eksoten oman hankintojen osaamiskeskuksen valmistelu. Sopimustoiminta Sisäisen tarkastuksen järjestäminen Sopimukset kirjataan asiahallintajärjestelmään (Dynasty), mikä palvelee johtamista ja parantaa sopimusten seurantaa. Eksotella on mittavaa ostopalvelutoimintaa, mikä edellyttää hyvää sopimuksenhallintaa. Dynastyasiahallintajärjestelmän käyttöä on tehostettava ja sopimusten solmimiseen liittyvää osaamista lisättävä. Sisäinen tarkastus on osa Eksoten sisäisen valvonnan järjestelmää, jota hallitus ja toimitusjohtaja käyttävät toteuttaessaan tilivelvollisuuteen kuuluvaa valvontavelvollisuuttaan. Toiminnan tarkoituksena on edistää Eksotelle asetettujen päämäärien ja tavoitteiden toteutumista. Sisäisen tarkastuksen järjestämistä ohjaa valtuuston hyväksymä tarkastussääntö. Säännöksessä on määritelty sisäisen tarkastuksen tehtävät ja toimintatavat. Sisäinen tarkastus toimii toimitusjohtajan alaisuudessa. Tehtävää toteuttaa yksi henkilö, joka on samalla tarkastuslautakunnan valmistelija ja sihteeri. Sisäisen tarkastajan resurssi jakautuu puoliksi sisäisen tarkastuksen ja tarkastuslautakuntatyön kesken. Sisäinen tarkastus toteutti vuonna 2012 kassatoimintojen seurantatarkastuksen, jonka yhteydessä arvioitiin johdon toimenpidesuunnitelma vuonna 2011 havaittujen puutteiden korjaamiseen sisäisessä valvonnassa. Sisäinen tarkastus toteutti työsuunnitelman mukaiset tarkastukset, jotka kohdistuivat muun muassa sosiaalihuollon hallinnoimien nuorten itsenäistymisvarojen käsittelyyn, lääkäreiden lisätyöjärjestelmään ja sairauspoissaoloihin. Viimeksi mainitun tarkastuksen yhteydessä arvioitiin myös varhaisen tuen mallin toteutumista. Lisäksi vuonna 2012 aloitettiin hankintapalvelujen käyttöä koskeva tarkastus yhdessä Lappeenrannan ja Imatran sisäisen tarkastuksen kanssa. Tavoitteena on arvioida Etelä-Karjalan hankintapalvelujen tuottamaa lisäarvoa ja sisäisen valvonnan tasoa kussakin asiakasorganisaatiossa. Sisäinen tarkastus osallistuu tehtäväalueensa kehittämistyöhön, esimerkiksi Eksoten riskienhallinnan työryhmän työskentelyyn. Sisäinen tarkastus osallistuu myös ylimmän yhteistoimintaelimen eli yhteistyöryhmän työskentelyyn. Sisäinen tarkastus myös avusti tilintarkastajaa eri tarkastuskohteiden tarkastamisessa.

26 26 (135) 1.3 Konserniohjaus ja konsernivalvonta Konserniohjausjärjestelmä Eksoten konserniohje tuli voimaan Kuntayhtymän konserniohjeella luodaan puitteet ensisijaisesti kuntayhtymäkonserniin kuuluvien yhteisöjen omistajaohjaukselle kuntayhtymän tavoitteiden mukaisesti. Ohjetta noudatetaan soveltuvin osin myös osakkuusyhteisöjen omistajaohjauksessa. Konserniohjetta sovelletaan kuntayhtymään, sen tytäryhteisöihin ja näiden tytäryhteisöihin. Osakkuusyhteisöjä ohjataan lähinnä tilinpäätöstietojen raportoinnin kautta. Osakkuusyhteisöissä Eksoten edustajan tulee pyrkiä siihen, että Eksoten konserniohjeen periaatteita noudatetaan myös osakkuusyhteisössä. Konserniohje käsitellään ja hyväksytään tytäryhteisöjen yhtiökokouksessa ja hallituksessa. Tytäryhteisön on varmistettava, ettei ohje ole ristiriidassa ao. yhteisölainsäädännön tai yhteisön sääntöjen tai yhtiöjärjestyksen kanssa. Konsernijohdolla tarkoitetaan hallitusta ja toimitusjohtajaa. Valtuusto hyväksyy kuntayhtymän strategian, päättää kuntayhtymäkonsernille ja sen tytäryhteisöille asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista vuosittain talousarvion käsittelyn yhteydessä, arvioi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen vuosittain tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä ja hyväksyy konserniohjeen. Hallitus valitsee kuntayhtymän edustajat tytär- ja osakkuusyhteisöjen yhtiökokouksiin tai vastaaviin kokouksiin sekä nimeää kuntayhtymän edustajat näiden yhteisöjen hallituksiin, käyttää omistajapuhevaltaa tytär- ja osakkuusyhteisöissä sekä antaa ohjeet kuntayhtymää näiden hallintoelimissä edustaville henkilöille kuntayhtymän kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin, vastaa tytäryhteisöjen valvonnan järjestämisestä ja saa käyttöönsä yhteisön toiminnan ja tulosten arviointiraportit vuosittain sekä raportoi valtuustolle vuosittain yhtiöille asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta. Toimitusjohtaja johtaa kuntayhtymäkonsernia kuntayhtymän hallituksen alaisuudessa ja vastaa konserniohjauksen toteuttamisesta, valvoo konserniyhteisöjen toimintaa ja konserniohjeen noudattamista sekä tarvittaessa tekee vaadittavista toimenpiteistä ehdotuksia kuntayhtymän hallitukselle ja voi olla läsnä ja käyttää puhevaltaa tytäryhteisöjen hallitusten kokouksissa. Kuntayhtymän muu johtajisto vastaa toimitusjohtajan alaisuudessa konserniohjauksen toteuttamisesta toimitusjohtajan erikseen antaman määräyksen mukaisesti ja he voivat olla läsnä ja käyttää puhevaltaa vastuulleen kuuluvien tytäryhteisöjen hallitusten kokouksissa.

27 27 (135) 1.4 Laskelmat ja tunnusluvut Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut TULOSLASKELMA Eksote 1000 EUR TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot yhteensä TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ TOIMINTAKATE Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut 0 0 TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 0 0 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Varausten ja rahastojen muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 97,7 99,1 Vuosikate/Poistot, % -132,8-54,1

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1.1 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 1 (156) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 (156) SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 4 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 26.2.2015 1 Pta-liite 1 Yhtymäkokous 28.5.2015 6 Pta-liite 1 Sisältö 1 Toimintakertomus... 4 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Kaupunginvaltuusto 2.6.2014

Tilinpäätös 2013 Kaupunginvaltuusto 2.6.2014 Tilinpäätös 2013 Kaupunginvaltuusto 2.6.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupunginjohtajan katsaus 5 Yleinen taloustilanne 6 Kuntatalous 6 Kaupunkikehityksen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ PL 10, 90029 OYS Puhelin (08) 315 2011 Faksi (08) 315 4499 www.ppshp.

Tilinpäätös 2013 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ PL 10, 90029 OYS Puhelin (08) 315 2011 Faksi (08) 315 4499 www.ppshp. Tilinpäätös 2013 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vuoden 2013 tilinpäätös 1. Toimintakertomus 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 - Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vuoden 2014 tilinpäätös

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vuoden 2014 tilinpäätös 1. Toimintakertomus 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 - Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2

SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2 TASEKIRJA 2013 SISÄLLYSLUETTELO sivu I TOIMINTAKERTOMUS KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2 1.1 Sipoon kunnan hallinto...2 1.2 Yleinen taloudellinen kehitys...4

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Sivu

SISÄLLYSLUETTELO Sivu TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Hallituksen esitys valtuustolle 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 Sairaanhoitotoiminnan kehitys 3

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA TASEKIRJA VUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

KIIKOISTEN KUNTA TASEKIRJA VUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA VUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS _ SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO..3 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET 4 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT 5 3 TOIMINTAKERTOMUS...6 3.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset.6

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013 Satakunnan sairaanhoitopiiri Tasekirja

TILINPÄÄTÖS 2013 Satakunnan sairaanhoitopiiri Tasekirja Yhtymähallitus 31.3.2014 / 58 LIITE NRO 1 TILINPÄÄTÖS 2013 Satakunnan sairaanhoitopiiri Tasekirja 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN KATSAUS... 5 1.2 KUVAUS SAIRAANHOITOPIIRIKONSERNIN

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2014

Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2014 Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2014 Sisällys 1 Olennaiset tapahtumat Kiteen kaupungin toiminnassa ja taloudessa vuonna 2014... 4 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 1.2 Kiteen kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 HYRYNSALMEN KUNTA Toimintakertomus ja tilinpäätös Kunnanhallitus 24.3.2015 Kunnanvaltuusto 10.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat kunnan toiminnassa ja taloudessa...

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS

TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIVAKAN KUNNAN HALLINTO-ORGANISAATIO JA VALTUUTETUT 3 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT

Lisätiedot

Johtajana ja esimiehenä Eksotessa Opas Eksoten esimiehille

Johtajana ja esimiehenä Eksotessa Opas Eksoten esimiehille Johtajana ja esimiehenä Eksotessa Opas Eksoten esimiehille Asiakirjassa on linkkejä Eksoten intranetiin Eksonetiin, jota voivat käyttää vain henkilöt, joilla on käyttäjätunnukset. Päivitetty 4/2015 2 (50)

Lisätiedot

JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Johtokunta 27.3.2015 Yhtymäkokous 24.6.2015 1 SISÄLTÖ sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS VUODEN 2014

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2012. Kunnanhallitus 2.4.2013 69 Tarkastuslautakunta 6.6.2013 5 Kunnanvaltuusto 19.6.2013 42

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2012. Kunnanhallitus 2.4.2013 69 Tarkastuslautakunta 6.6.2013 5 Kunnanvaltuusto 19.6.2013 42 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2012 Kunnanhallitus 2.4.2013 69 Tarkastuslautakunta 6.6.2013 5 Kunnanvaltuusto 19.6.2013 42 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS... 3 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS. Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

TILINPÄÄTÖS. Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2012 Yhtymähallitus 25.3.2013 44 Tarkastuslautakunta 19.4.2013 26 Yhtymävaltuusto 10.6.2013 13 1 SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Kunnanhallitus 24.3.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Toimintakertomus 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013 Riihimäen kaupunki

TILINPÄÄTÖS 2013 Riihimäen kaupunki TILINPÄÄTÖS 2013 Riihimäen kaupunki Konserni- ja hallintopalvelut Kalevankatu 1 11100 Riihimäki KV:n hyväksymä 9.6.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 I TOIMINTAKERTOMUS 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Lisätiedot

Tilinpäätös 2011. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011

Tilinpäätös 2011. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011 Yhtymähallitus 28.3.2012 Pyhäjoen kunnanvaltuusto Raahen kaupunginvaltuusto 11.6.2012 Siikajoen kunnanvaltuusto 30.5.2012 Vihannin kunnanvaltuusto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 PARIKKALAN KUNTA Päiväkoti Satakieli, valmistui 9/2013 (kuva Sari Kokkonen) TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 Toimintakertomus Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernitilinpäätös Liitetiedot Henkilöstöraportti

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012

VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 Kv 17.6.2013 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanhallitus 14.4.2014 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS Kunnanjohtajan katsaus 1 Kunnan organisaatio 2 Yleinen taloudellinen kehitys 3 Kirkkonummen kunnan toiminnan

Lisätiedot

Loviisan kaupunki. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013

Loviisan kaupunki. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Loviisan kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 2 Loviisan kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Loviisan kaupunki Tilinpäätös ja

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 TILINPÄÄTÖS 2013 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 Vaalijalan kuntayhtymä Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto puh. 015 783 111, fax 015 7831 298 etunimi.sukunimi@vaalijala.fi Yhtymäkokous www.vaalijala.fi 10.6.2015

Lisätiedot

OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDELLINEN KEHITYS 2 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTAMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS 34 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 51

OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDELLINEN KEHITYS 2 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTAMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS 34 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 51 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDELLINEN KEHITYS 2 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2 YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS 4 OLENNAISET MUUTOKSET JA MUUTOSSUUNNAT KUNNAN

Lisätiedot

Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia

Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia Tilinpäätös 2009 Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia Kaupunginjohtajan katsaus Uuden Kouvolan ensimmäinen toimintavuosi on takana. Kolme kaupunkia, kolme maalaiskuntaa ja kolme kuntayhtymää

Lisätiedot

Muonion kunta Tilinpäätös 2014

Muonion kunta Tilinpäätös 2014 Muonion kunta Tilinpäätös 2014 Muonion kunta Tilinpäätös 2014 2 Sisällysluettelo Tasekirja Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 4 1.1 Kunnanjohtajan katsaus 4 1.2 Kunnan

Lisätiedot

Taipalsaaren kunta. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Taipalsaaren kunta. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Taipalsaaren kunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Kunnanhallitus 31.3.2015 Tarkastuslautakunta NN.NN.2015 Kunnanvaltuusto NN.NN.2015 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS... 3 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA

Lisätiedot