Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2012"

Transkriptio

1 1 (135) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2012

2 2 (135) SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA Toimitusjohtajan katsaus 4 Hallinto ja johto 6 Tuloksen muodostuminen, investoinnit, rahoitus ja tase 10 Henkilöstö SISÄINEN VALVONTA JA RISKIEN VALVONTA KONSERNIOHJAUS JA KONSERNIVALVONTA LASKELMAT JA TUNNUSLUVUT Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut 27 Erikoissairaanhoidon tuloslaskelma ja sen tunnusluvut 28 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 29 Tase ja sen tunnusluvut 30 Erikoissairaanhoidon tase ja sen tunnusluvut 32 Kokonaistulojen ja menojen laskelma TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Talouden tasapainottamistoimenpiteet 35 2 TOTEUTUMISVERTAILUT VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN Sitovuustasot valtuustoon nähden 36 Sitovuustasot hallitukseen nähden VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN ERIKOISSAIRAANHOIDON KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN VASTUUALUEIDEN TALOUS JA TOIMINTA Perhe- ja sosiaalipalveluiden painopistealueiden toiminnan ja talouden toteutuminen 44 Terveyspalveluiden painopistealueiden toiminnan ja talouden toteutuminen 55 Vanhustenpalveluiden painopistealueiden toiminnan ja talouden toteutuminen 71 Yhteisten palveluiden painopistealueiden toiminnan ja talouden toteutuminen 78

3 3 (135) 3 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TULOSLASKELMA Tuloslaskelma 91 Erikoissairaanhoidon tuloslaskelma RAHOITUSLASKELMA TASE Tase 94 Erikoissairaanhoidon tase KONSERNILASKELMAT Konsernituloslaskelma 98 Konsernirahoituslaskelma 99 Konsernitase LIITETIEDOT TOIMINTAKERTOMUKSEN TILASTOT JÄSENKUNTIEN OSUUDET Myyntituotot jäsenkunnittain 126 Laskennalliset osuudet palvelusopimuskunnittain 126 Alijäämäkertymä jäsenkunnittain TUNNUSLUKUJEN LASKUKAAVAT ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET SAIMAAN TALOUS JA TIETO OY SAIMAAN TUKIPALVELUT OY ETELÄ-KARJALAN SAIRAALAPARKKI OY MEDI-IT OY ETELÄ-KARJALAN TYÖKUNTO OY 135

4 4 (135) 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Toimitusjohtajan katsaus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistamista varten asetettu työryhmä esitti keväällä 2012 toimeksiantonsa mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteeksi kolme erilaista mallia. Sosiaali- ja terveyspoliittinen ministerityöryhmä valitsi jatkotyön pohjaksi mallin, jossa kunnat tai sosiaali- ja terveydenhuoltoalueet vastaavat laajennetusta perustason palvelujen järjestämisestä mukaan lukien merkittävä osa erikoissairaanhoitoa. Tämän jälkeen valmistelutyö jatkui ja päätyi selvitysmiesten alueelliseen kierrokseen, josta raportit saadaan vuoden 2013 puolella. Palvelurakenneuudistuksen valmistelu on aiheuttanut kaikilla alueilla Suomessa laajaa keskustelua. Yksiselitteisten linjausten puuttuminen on mahdollistanut keskustelua useista eri vaihtoehdoista ja niiden seurauksista. Erityisesti Etelä-Karjalaan jo aiemmin luotu alueellinen sosiaali- ja terveyspiiri on puhuttanut ihmisiä maakunnan sisällä ja sen ulkopuolella. Henkilökunnan keskuudessa tämä on aiheuttanut hämmennystä ja epävarmuutta edessä olevista ratkaisuista. Vuoden 2012 toimintakulut olivat 402,8 milj.. Vertailukelpoinen toimintakulujen kasvu oli vuoteen 2011 verrattuna 5,6 %. Suurin osa ennakoimattomasta kasvusta oli yliopistosairaalan vaativan erityistason palvelujen tarpeen kasvua. Henkilöstökulut olivat 205,9 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen oli 5,9 %. Henkilötyövuosien kasvuun vaikutti eniten Imatran ensihoidon siirtyminen Eksoten hoidettavaksi alkaen. Lisäksi n. 1,5 % selittyy lomapalkkavelkavarauksen pitovelkojen ylimääräisellä muutoksella. Myös palkkojen harmonisoinnilla oli palkkasummaa korottava vaikutus. Suurin ongelma on kuitenkin edelleen talouden alijäämäinen kehitys. Eksoten toiminnan alkuvaiheessa syntyneet alijäämät ovat edelleen jatkaneet kasvua ja nyt alijäämää kertyi 15,4 milj.. Yhteensä alijäämää on tilivuoden lopussa 26,3 milj.. Alijäämäkehityksen katkaisemiseksi ja toiminnan talouden palauttamiseksi normaalille uralle ei ole toistaiseksi löydetty keinoja. Tällä hetkellä ratkaisua odotetaan ulkopuoliselta selvittäjältä. Selvittäjältä odotetaan ennen kaikkea ratkaisua siihen, mikä osuus alijäämästä on kuntien alibudjetointia ja minkä osan Eksote hoitaa omaa toimintaansa jatkuvasti parantamalla ja tehostamalla. Strategisten tavoitteiden toteutuminen toiminnan tehostamiseksi on lähtenyt hyvin käyntiin, ja eteni toimintavuoden aikana. Laitoshoidon purkaminen ja siihen liittyvät henkilöstöjärjestelyt on selostettu vanhustenpalvelujen vastuualueella.

5 5 (135) Erityisen nopeaa tavoitteiden toteutuminen on ollut mielenterveyspalveluissa. Jonoja ei enää ollut lainkaan ja lähetteetön toiminta takasi hoitoon pääsyn kaikille sekä mielenterveys- että päihdeasiakkaille. Kolmen ensimmäisen toimintavuoden aikana vuodeosastopaikat lähes puolittuivat, minkä myötä psykiatriset hoitopäivät vähenivät. Tarkemmin asiaa on kuvattu mielenterveyspalvelujen osuudessa. Toimitilajärjestelyjen osalta merkittävimmät muutokset olivat keskusta-alueen hajallaan olevien neuvoloiden kokoaminen yhteen paikkaan Koulukadulle. Lisäksi perhepalvelujen ja mielenterveyspalvelujen yhteishankkeena käynnistyi lasten ja nuorten talon suunnittelu Rakuunamäelle. Erikoissairaanhoidon työnjaon sopimiseksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin (HUS) erityisvastuualueella (erva) hyväksyttiin erikoissairaanhoidon järjestämissuunnitelma nyt alkavalle valtuustokaudelle. Sopimuksella on sovittu yhteistyöstä ja työnjaosta erikoissairaanhoidossa ja lääkinnällisessä kuntoutuksessa. Kertomusvuoden aikana aloitettiin Eksoten organisaatiouudistus. Uudistuksen tavoitteena on muuttaa organisaatiota siten, että se parhaalla mahdollisella tavalla edistää toiminnan integrointia ja yhteistyötä. Uusi malli tulee voimaan vuoden 2014 alussa. Olemme tehneet paljon työtä ja saaneet paljon aikaan. Sosiaali- ja terveydenhuollosta käyty epämääräinen keskustelu ei ole lannistanut henkilökuntaa, joka on tehnyt sitkeästi ja sitoutuneesti työtään. Tästä haluan antaa kaikille suuret kiitokset. Saavutuksemme ovat myös seurausta toimivasta ja luottamukseen perustuvasta yhteistyöstä luottamushenkilöiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Pentti Itkonen Toimitusjohtaja

6 6 (135) Hallinto ja johto Valtuusto Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto, johon jäsenkuntien kunnanvaltuustot valitsevat toimikautensa ajaksi jäsenet. Valtuuston kokoonpano vuoden 2012 lopussa: Vesterinen Marja-Liisa puheenjohtaja Lappeenranta Koivunen Jarmo I varapuheenjohtaja Taipalsaari Viuhko Jaakko II varapuheenjohtaja Imatra Jäsen Varajäsen Harju Ismo Roiha Helena Imatra Hasu Mervi Hulkkonen Sirpa Viskari Markku Mansner Joakim Hirvonen Esa (Jaakko Viuhkon varajäsen) Apo Paavo Jauhiainen Pekka Lappeenranta Arola Tapio Lehtolainen Katja Cederström Kirsti Virkki Tapio Nummela Mauno Liimatta Markku Pulli Jarmo Pellinen Heikki Puolakka Helena Lallo Jaana Sarkomaa Pertti Kiesi Markku Johansson Arto Laakko Marjatta Kukkonen Päivi (Marja-Liisa Vesterisen varajäsen) Virtala Satu Koskinen Raija Ylä-Outinen Arja Makkonen Jari Huuhilo Marjo Tikka Raija Liisa Lemi Okko Antti Narvola Esa Lohi Heikki Karhu Asmo Luumäki Vikman Teuvo Uski Eija Berg Ari Kontiokorpi Paavo Parikkala Valkeapää Tero Kiviaho Jouni Kataja Kirsi Tervonen Timo Rautjärvi Sahla Seppo Stavén Seija Kymäläinen Suna Liimatta Juhani Ruokolahti Nevalainen Risto Tella Anne Bäcklund Johanna Eteläpää Pentti Savitaipale Suurkaulio Tuula Pöllönen Pirjo Laihanen Anna-Leena Heiskanen Anne Taipalsaari Turunen-Saaresti Teemu (Jarmo Koivusen varajäsen) Valtuusto kokoontui 4 kertaa.

7 7 (135) Hallitus Kuntayhtymässä on valtuuston toimikautensa ajaksi valitsema hallitus, johon kuuluu 13 jäsentä sekä kullekin henkilökohtainen varajäsen. Mikäli hallituksen varsinaisissa jäsenissä eikä valtuuston puheenjohtajistossa ole edustusta kuntayhtymän kaikista jäsenkunnista, on edustuksetta jääneistä kunnista valittavilla varajäsenillä, yhdellä kustakin kunnasta, osallistumis- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Hallituksen kokoonpano vuoden 2012 lopussa: Hakula Ilpo Lonka Taina Nummela Tuija Jäsen Arponen Antti O. Kaarna Antti Liimatainen Irja Löfman Päivi Poskiparta Sinikka Pulli Katri Rantalainen Juha Roslakka Kai Salenius Pentti Sutela Tuula Byckling Leena Hakonen Hannu Paakkinen Sakari puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja Varajäsen Räsänen Erkki Peuha Leo Lohko Jukka Hakonen Hannu Paakkinen Sakari Vanhanen Nyky Tamminen Pentti Röyti Sinikka Suoanttila Hilkka Pylkkö Osmo Penttinen Raimo Byckling Leena Kuru Katja Savitaipaleen edustaja Lemin edustaja Parikkalan edustaja (Ilpo Hakulan varajäsen) (Taina Longan varajäsen) (Tuija Nummelan varajäsen) Hallitus kokoontui 22 kertaa.

8 8 (135) Yksilöasioiden jaosto Hallitus valitsee toimikaudekseen varsinaisista ja varajäsenistään yksilöasioiden jaoston, jossa on 7 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Yksilöasioiden jaoston kokoonpano vuoden 2012 lopussa: Kaarna Antti Nummela Tuija Jäsen puheenjohtaja varapuheenjohtaja Varajäsen Lonka Taina Hakonen Hannu Pylkkö Osmo Arponen Antti O. Röyti Sinikka Peuha Leo Salenius Pentti Penttinen Raimo Vanhanen Nyky Löfman Päivi Tamminen Pentti Lohko Jukka (Tuija Nummelan varajäsen) (Antti Kaarnan varajäsen) Yksilöasioiden jaosto kokoontui 11 kertaa. Henkilöstöjaosto Hallitus valitsee toimikaudekseen varsinaisista ja varajäsenistään henkilöstöjaoston, jossa on 7 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Henkilöstöjaoston kokoonpano vuoden 2012 lopussa: Tamminen Pentti Pulli Katri Jäsen Arponen Antti O. Liimatainen Irja Peuha Leo Röyti Sinikka Salenius Pentti puheenjohtaja varapuheenjohtaja Varajäsen Rantalainen Juha Nummela Tuija Lohko Jukka Löfman Päivi Lonka Taina Poskiparta Sinikka Penttinen Raimo (Pentti Tammisen varajäsen) (Katri Pullin varajäsen) Henkilöstöjaosto kokoontui 6 kertaa.

9 9 (135) Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kolme muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Tarkastuslautakunnan kokoonpano vuoden 2012 lopussa: Lohi Heikki Nummela Mauno Jäsen Kekki Arja Sassi Marjut Tuomainen Asko puheenjohtaja varapuheenjohtaja Varajäsen Muhli Kaarina Nikkilä Rauno Malinen Veikko Porras Päivi Paajanen Iiro (Heikki Lohen varajäsen) (Mauno Nummelan varajäsen) Tarkastuslautakunta kokoontui 11 kertaa. Tilintarkastajat: Oy Audiator Ab, JHTT-yhteisö Vuoden 2012 osalta vastuullisena tilintarkastajana on toiminut JHTT, KHT Ulla- Maija Tuomela. Toimitusjohtaja vastaa Eksoten operatiivisesta johtamisesta. Jäsenkuntien kuntajohtajista koostuva kuntajohtajien neuvottelukunta toimii toimitusjohtajan työskentelyn tukena erityisesti kuntayhtymän taloudellisten toimintaedellytysten suunnittelussa. Neuvottelukunta kokoontui vuonna 2012 yhteensä 8 kertaa. Eksoten palvelutuotannon organisaatio jakautuu seuraaviin vastuualueisiin: 1. perhe- ja sosiaalipalvelut 2. terveyspalvelut 3. vanhustenpalvelut 4. hallintopalvelut sekä toimitila- ja tukipalvelut (yhteiset palvelut) Vastuualueet jakautuvat seuraaviin hallituksen vahvistamiin tulosalueisiin: 1. perhepalvelut, aikuisten sosiaalipalvelut, vammaispalvelut 2. avoterveydenhuolto ja suun terveydenhuolto, akuutti, mielenterveyspalvelut, sairaanhoidolliset tukipalvelut, sairaalapalvelut 3. kotiin annettavat palvelut, vanhusten asumispalvelut ja vanhusten laitoshoito Yhteisiin palveluihin kuuluvat yleishallinto, henkilöstöpalvelut, taloushallinto, viestintä, turvallisuus ja tekniset palvelut. Lisäksi suoraan toimitusjohtajan alaisuudessa ovat strategiset tukipalvelut, jotka sisältävät tuen ja kehittämisen sekä tietohallinnon.

10 10 (135) Tuloksen muodostuminen, investoinnit, rahoitus ja tase Eksote vastuualueittain TP EUR ESH Muu TerPa TerPa yhteensä VanPa PerSo Yhteiset palvelut Eksote yhteensä Myyntituotot jäsenkunnilta Muut myyntituotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot yhteensä TOIMINTATUOTOT VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ Tuotot Kulut Eksoten toimintatuotot olivat 393,8 milj. vuonna Kasvua edelliseen vuoteen oli 4,5 %. Myyntituotot jäsenkunnilta olivat 336,3 milj.. Kasvua edelliseen vuoteen oli 4,7 %. Kasvusta 0,3 prosenttiyksikköä (1 milj. ) aiheutui Imatran ensihoidon palvelujen siirtymisestä Eksoten hoidettavaksi. Vuoden 2012 maksutuotot, 30,4 milj., pysyivät edellisen vuoden tasolla. Tuet ja avustukset olivat 10,0 milj.. Kasvua edelliseen vuoteen oli 14,1 %. Avustuksiin sisältyi kertaluonteinen palvelusopimusjäsenkuntien Eksotelle siirtämä 0,5 milj. :n valtionosuus kuntasektorin KVTES:n 150 :n maksetun kertaerän kustannuksiin. Muut toimintatuotot olivat 3,1 milj.. Kasvua edelliseen vuoteen oli 20,0 %. Toimintakulut olivat 402,8 milj. vuonna Toimintakulujen kasvu oli vuoteen 2011 verrattuna 6,0 %. Kasvusta 0,4 prosenttiyksikköä aiheutui Imatran ensihoidon palvelujen siirtymisestä Eksoten hoidettavaksi. Toimintakulut toteutuivat 1,5 % (5,8 milj. ) tarkistettua talousarviota suurempina. Henkilöstökulut olivat 205,9 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen oli 5,9 %. Kasvusta 0,6 % (1,2 milj. ) selittyy Imatran ensihoidon henkilöstön siirtymisellä Eksoten palvelukseen. Lisäksi n. 1,5 % (2,7 milj. ) selittyy lomapalkkavelkavarauksen pitovelkojen ylimääräisellä muutoksella, koska varaus laskettiin KVTES:n A-taulukon mukaan aiemmin käytetyn B-taulukon sijaan. Henkilöstökuluja kasvatti myös toteutettu palkkojen harmonisointi.

11 11 (135) Palvelujen ostoista aiheutuneet kulut olivat 120,7 milj., mikä oli 6,1 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Näistä asiakaspalveluiden ostojen osuus oli 58,4 milj.. Kasvua edelliseen vuoteen oli 6,8 % (3,7 milj. ). Suurin osa kasvusta, 3,6 milj., oli HUS:n ostojen kasvua. Sairaalapalveluiden ostot Itä- Savon sairaanhoitopiiristä vähenivät 0,7 milj.. Aineisiin, tavaroihin ja tarvikkeisiin kuluneet menot olivat 0,9 % suuremmat kuin vuonna 2011 ollen 33,1 milj.. Avustuskulut olivat 24,9 milj., mikä oli 7,7 % enemmän kuin edellisenä vuotena. Muut toimintakulut kasvoivat 13,8 % ja olivat 18,2 milj.. Rahoituksen nettokustannukset olivat 0,2 milj.. Summa oli 2,3 % pienempi kuin vuonna Tulos Vuosikate oli 9,1 milj. alijäämäinen. Suunnitelman mukaisia poistoja ja arvonalenemisia kirjattiin 6,8 milj. vuonna Poistoeroja tuloutettiin 0,5 milj.. Tilikauden 2012 alijäämä oli 15,4 milj.. Investoinnit Investointeihin käytettiin yhteensä 9,9 milj.. Tästä rakennuksiin ja vuokratilojen muutoksiin käytettiin 3,1 milj., koneisiin ja kalusteisiin 4,5 milj. ja atk-hankkeisiin 2,2 milj.. Suurin yksittäinen koneinvestointi oli lineaarikiihdyttimen hankinta. Rahoitus Uutta pitkäaikaista lainaa nostettiin joulukuussa 12 milj.. Vanhoja lainoja lyhennettiin suunnitelman mukaisesti. Lisäksi toiminnan rahoittamiseen käytettiin lyhytaikaisia lainoja. Rahoitustilannetta helpotti alhainen korkotaso. Lyhytaikainen vieras pääoma kasvoi 15,4 milj., mistä 7,8 milj. oli lyhytaikaisten lainojen kasvua ja 4,8 milj. jaksotettuja henkilöstökuluja. Kokonaisuudessaan vieras pääoma kasvoi 26,7 milj.. Oma pääoma pieneni 16,8 milj. syntyneen 15,4 milj. :n tilikauden alijäämän johdosta ja kuntien aiemmin v maksamien alijäämäavustusten muuttamisesta korottomaksi lainaksi ja kirjaamisesta takaisin alijäämäksi. Pysyvät vastaavat kasvoivat 3,1 milj.. Vaihtuvat vastaavat kasvoivat 6,8 milj.. Muutos aiheutui käytännössä konsernitilisaamisten 6,9 milj. kasvusta. Tase Taseen loppusumma on 101,6 milj., omavaraisuusaste 6,3 % ja oma pääoma Tarkistettu talousarvio Valtuusto päätti tarkistaa talousarviota marraskuussa 2012 siten, että toiminta- ja rahoitusmenojen yhteissumma on , toiminta- ja rahoitustuottojen yhteissumma on ja tilikauden tulos on alijäämäinen. Vastuualuekohtaisia tuloksia ja talousarvion toteutumista on analysoitu kunkin vastuualueen omissa kertomuksissa.

12 12 (135) Henkilöstö Raportointijärjestelmä Eksotessa otettiin käyttöön Luotsi-raportointiportaali. Luotsin kautta raportoidaan talouteen, toimintaan ja henkilöstöön liittyvät tiedot. Luotsin käyttöönoton yhteydessä myös vuosien 2010 ja 2011 tiedot siirrettiin samaan raportointijärjestelmään. Vuoden 2012 toimintakertomuksessa henkilöstöön liittyvät tiedot on vuosien 2011 ja 2012 osalta raportoitu Luotsin avulla, joten tiedoissa on laskentatavasta johtuen pieniä eroja vuoden 2011 toimintakertomuksessa raportoituihin tietoihin. Henkilöstömäärä Eksoten palveluksessa työskenteli yhteensä 3 843,7 henkilöä. Vuoden 2011 lopussa Eksoten palveluksessa työskenteli 3 823,1 henkilöä. Alla on pylväskaavio vakituisen ja määräaikaisen henkilöstön jakautumasta ja koko Eksotessa Vakituinen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö Määräaikaisten henkilöstömäärässä ovat mukana myös palkkatuella työllistetyt, joita oli vuoden aikana yhteensä 56 henkilöä. Vastaava luku vuodelta 2011 oli 63 henkilöä. Alla olevassa ympyräkaaviossa on esitetty henkilöstömäärä vastuualueittain Yhteiset palvelut 420 Perhe- ja sosiaalipalvelut 497 Terveyspalvelut Vanhusten palvelut 1 208

13 13 (135) Henkilötyövuodet Vertailukelpoiset henkilötyövuodet Eksoten palveluksessa tehtiin vuonna 2012 yhteensä 3 958,7 henkilötyövuotta, josta vakituisen henkilöstön osuus oli 3 081,4 henkilötyövuotta ja määräaikaisen henkilöstön osuus 877,4 henkilötyövuotta. Vuonna 2011 vakituisen henkilöstön henkilötyövuodet olivat 3017,9 henkilötyövuotta ja määräaikaisen henkilöstön henkilötyövuodet 875,0 henkilötyövuotta. Henkilötyövuodet lisääntyivät vuoteen 2011 verrattuna 65,8 henkilötyövuodella. Henkilötyövuosien kasvu vastasi Eksoten tasolla pääosin talousarviossa 2012 arvioitua kasvua. Vertailukelpoisissa henkilötyövuosissa ei ole otettu huomioon taulukon alla olevia esitettyjä uusia toimintoja ja niiden mukana tullutta tai vaatimaa uutta henkilöstöä, jonka vaikutus oli vuonna 2012 yhteensä 61,8 henkilötyövuotta. Vertailukelpoiset henkilötyövuodet kasvoivat siten 3,7 henkilötyövuotta vuonna Alla olevassa taulukossa on esitelty vuoden 2011 tilanteeseen vertailukelpoiset henkilötyövuodet vuodelta 2012 vastuualueittain Henkilötyövuodet 2011 Vertailukelpoiset henkilötyövuodet 2012 Perhe- ja sosiaalipalvelut Perhepalvelujen tulosalueelle valmistui Myllymäen nuorten asumisyksikkö joulukuussa Kyseinen yksikkö tarjoaa avohuollon tuettua asumista. Vammaispalveluissa aloitti uutena toimintana Lappeenrannan Myllymäkeen joulukuussa 2011 valmistunut kehitysvammaisille nuorille tarkoitettu Kotimäen asumisyksikkö, jossa on 24 esteetöntä asuntoa. Yksikön perustamisella korvattiin aikaisemmin ostopalveluna ylläpidettyä toimintaa. Näiden yksiköiden vaikutus henkilötyövuosien kasvuun oli vuonna 2012 yhteensä 23,0 henkilötyövuotta.

14 14 (135) Toteutuneet henkilötyövuodet Vanhustenpalvelut Vanhustenpalveluissa aloittivat uusina yksikköinä toimintansa Leivontien palveluasumisyksikkö ja tehostetun palveluasumisen yksikkö Molemmilla yksiköillä korvattiin aikaisemmin ostopalveluna ylläpidettyä toimintaa. Yksiköiden vaikutus henkilötyövuosien kasvuun vuonna 2012 oli yhteensä 18,3 henkilötyövuotta. Terveyspalvelut Akuutti tulosalueelle siirtyi uutena toimintana alkaen Imatran ensihoito. Samassa yhteydessä Imatran kaupungin palveluksesta siirtyi 18 ensihoidon tehtävissä työskennellyttä henkilöä Eksoten palvelukseen. Lisäksi Rautjärven ensihoito siirtyi Eksoten hoidettavaksi alkaen. Eksoten palvelukseen tuli 5 henkilöä, jotka olivat työskennelleet Rautjärven ensihoidosta saakka vastanneen HES Sairaankuljetus Oy:n palveluksessa. Näiden uusien toimintojen yhteenlaskettu vaikutus henkilötyövuosien kasvuun oli vuonna 2012 yhteensä 20,5 henkilötyövuotta. Alla olevassa pylväskaaviossa on esitetty toteutuneiden henkilötyövuosien jakautuminen vastuualueittain vuosina 2011 ja

15 15 (135) Alla olevissa taulukoissa on esitetty toteutuneiden henkilötyövuosien jakautuminen tulosalueittain vuosina 2011 ja Perhe- ja sosiaalipalvelut TP2012 TA2012 Muutos 2011 Muutos 2012 vs Hallinto Perhepalvelut Aikuisten sosiaalipalvelut Vammaispalvelut YHTEENSÄ Terveyspalvelut TP2012 TA2012 Muutos 2011 Muutos 2012 vs Hallinto Avoterveydenhuolto yhteiset Suun terveydenhuolto Sairaalapalvelut Akuuttihoito Mielenterveyspalvelut Sairaanhoidolliset tukipalvelut YHTEENSÄ Vanhustenpalvelut TP2012 TA2012 Muutos 2011 Muutos 2012 vs Hallinto ja muistipoliklinikka Kotiin annettavat palvelut Asumispalvelut Laitoshoito YHTEENSÄ Yhteiset palvelut TP2012 TA2012 Muutos 2011 Muutos 2012 vs Hallintopalvelut Toimitila- ja tukipalvelut YHTEENSÄ EKSOTE YHTEENSÄ Yhteisiä palveluja ei ole jaettu tulosalueisiin, joten niiden henkilötyövuosia ei ole edellä raportoitu vastuualueita vastaavalla tavalla. Yhteisten palvelujen henkilötyövuodet vuonna 2012 olivat 425,0 ja vuonna 2011 ne olivat 421,6. Muutos henkilötyövuosissa oli siten +3,4. Yhteiset palvelut Yhteiset palvelut voidaan jaotella Eksoten ydintoimintoja välittömästi ja välillisesti palveleviin yksiköihin. Välittömästi ydintoimintoja palvelevat yksiköt ovat arkistopalvelut, tekniset palvelut, toimistotyötiimit ja varahenkilöstö. Muut toiminnot yhteisistä palveluista ovat enemmän luonteeltaan välillisesti ydintoimintoja palvelevaa kuten talous-, viestintä-, kehittämis- ja varsinaiset henkilöstöpalvelut. Näihin toimintoihin sijoittuvien henkilöiden voidaan sanoa työskentelevän hallinnollisissa tehtävissä. Näiden tehtävien osuus yhteisistä

16 16 (135) palveluista oli vuonna 2012 yhteensä 80 henkilötyövuotta. Yhteisistä palveluista 345 henkilötyövuotta on siten kiinteästi osa ydintoimintoja. Alla olevassa ympyräkaaviossa on esitetty yhteisten palvelujen henkilötyövuosien jakautuminen edellä kuvatulla tavalla. Arkistopalvelut 13 Tekniset palvelut 70 Toimistotyötiimit 204 Hallintohenkilöstö 80 Työhönotto ja varahenkilöstö 59 Sukupuolijakauma Eksoten palveluksessa olevasta henkilöstöstä oli naisia 88,2 % ja miehiä 11,8 %. Vastaavat luvut olivat naisia 89,1 % ja miehiä 10,9%. Ikärakenne Vuonna 2011 kunta-alalla työskentelevien keski-ikä oli 45,6 vuotta. Vuonna 2012 Eksoten henkilöstön keski-ikä 44 on hieman kuntasektoria alempi. Alla olevassa taulukossa on esitetty henkilöstön keski-ikä vastuualueittain. Keski-ikä Naiset Miehet Perhe- ja sosiaalipalvelut Terveyspalvelut Vanhustenpalvelut Yhteiset palvelut Eksote Osa-aikatyö Työssä jaksamisen sekä perhe- ja työelämän yhteensovittamisen näkökulmasta työaikajoustojen, kuten osa-aikatyömahdollisuuden järjestäminen on tärkeää. Eksotessa teki osa-aikatyötä yhteensä 441 henkilöä. Alla olevassa taulukossa on esitetty osa-aikatyötä tekevien sijoittuminen vastuualueittain.

17 17 (135) Osa-aikatyötä tekevät Perhe- ja sosiaalipalvelut Terveyspalvelut Vanhustenpalvelut Yhteiset palvelut Eksote Lukumäärä Prosenttiosuus henkilöstöstä 13 % 13 % 10 % 9 % 12 % Eläke Eksoten palveluksesta jäi eläkkeelle vuoden 2012 aikana 103 henkilöä. Näistä 86 jäi vanhuuseläkkeelle ja 17 työkyvyttömyyseläkkeelle. Eläkkeelle jääneet Vanhuuseläke Työttömyyseläke Yhteensä Poissaolot Henkilöstön poissaoloista noin puolet on palkallisia vuosilomia. Toiseksi suurin poissaolosyy on sairauspoissaolot, jotka muodostavat 18 % kaikista poissaoloista. Perhevapaat koostuvat palkallisista ja palkattomista vapaista, yhteensä 16 % poissaoloista. Kokonaisuudessaan poissaolojen määrä kasvoi hieman edellisvuoteen, johtuen pitkälti henkilöstömäärän kasvusta. Poissaolojen jakauma v % 3 % 3 % 13 % 1 % Vuosiloma Sairauspoissaolo Koulutusvapaa 18 % 13 % Opintovapaa 0 % Perhevapaa palkallinen Perhevapaa palkaton 47 % Muu palkallinen vapaa Muu palkaton vapaa Muu Poissaolot Vuosiloma Sairauspoissaolo Perhevapaat Muut poissaolot Yhteensä Sairauspoissaolot Eksoten työterveyshuoltopalveluista vastaa Etelä-Karjalan Työkunto Oy, joka on osittain Eksoten omistama yhtiö. Eksoten tasolla suurin syyryhmä

18 18 (135) työterveyshuollon tilastoimiin sairauspoissaoloihin oli tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudosten sairaudet. Alla olevassa taulukossa on esitetty kolmen suurimman syyryhmän aiheuttamien sairauslomapäivien lukumäärät vuonna Sairauspoissaolopäivät 2012 Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt Hengityselinten sairaudet Eksoten tasolla tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudosten sairaudet olivat syynä 28,1 %:ssa (2011: 31,7) kaikista työterveyshuollon tilastoimista sairauspoissaoloista, mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt 16,6 %:ssa (2011: 19,1) ja hengityselinten sairaudet 15,0 %:ssa (2011: 14,3) kaikista sairauspoissaoloista. Vuonna 2012 sairauspoissaoloja oli 15,4 päivää henkilötyövuotta kohden (2011: 15,9). Vertailuna voidaan todeta, että Työterveyslaitoksen Kunta10 tutkimuksen, jossa seurataan 5 suuren ja 5 keskikokoisen kaupungin kokoaikaista henkilöstöä, mukaan sairauspoissaolojen määrä kuntasektorilla oli vuonna 2011 työntekijää kohden noin 18 vuorokautta. Vuosien työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa on sovittu erikseen toimenpiteistä, jotka koskevat kahta suurinta sairauspoissaolojen syyryhmää. Tuki- ja liikuntaelinoireiden ennalta ehkäisyyn paneudutaan erityisesti vuoden 2013 aikana yhdessä työterveyshuollon kanssa. Lisäksi toimintasuunnitelmassa on kiinnitetty erityistä huomiota vajaakuntoisten työntekijöiden tunnistamiseen ja masennuksen hoitoon. Yhteistyötä työterveyshuollon kanssa syvennetään edelleen. Yhteistyö työterveyshuollon kanssa on tiivistynyt ja toimintamallien kehittämistä ennalta ehkäisyn suuntaan jatketaan. Eksoten henkilöstön työkyvyn tukemiseen esimiehille kehitettyyn varhaisen tuen malliin tehtiin päivitys yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Mallissa on huomioitu 2012 voimaan tulleet työterveyshuolto- ja sosiaalivakuutuslain muutokset. Tavoitteena on entistä varhaisempi väliintulo työkyvyn alentuessa ja oikea-aikaisten tukitoimien etsiminen työuran jatkamiseksi. Päivitetystä toimintamallista järjestettiin esimiehille kaksi koulutustilaisuutta syksyllä Tämän lisäksi mallia on esitelty useissa työyksikkötilaisuuksissa.

19 19 (135) Poissaolotietojen helppo saatavuus on esimiehelle tärkeää varhaisen tuen mallin toteutuksessa. Uusi vuonna 2013 käyttöön otettu raportointijärjestelmä Luotsi helpottaa esimiestyötä jatkossa tältäkin osalta. Sisäinen liikkuvuus Eksoten henkilöstön osaamisen kehittämisen kannalta on tärkeää, että henkilöstöllä on mahdollisuus laajentaa osaamistaan sisäisen työkierron kautta. Vuoden 2012 lopussa yhteensä 87 Eksoten palveluksessa vakituisessa palvelussuhteessa olevaa henkilöä työskenteli jossain toisessa Eksoten yksikössä määräaikaisessa palvelussuhteessa. Vuoden 2011 vastaava määrä oli 136 henkilöä. Osaavien sijaisten saamiseen liittyvät vaikeudet ovat saattaneet vaikuttaa siihen, että esimiehet ovat olleet haluttomia myöntämään virka- tai työvapaata toisessa Eksoten yksikössä työskentelyä varten. Tavoitteellisen työkierron edellytyksiä ja ohjeistusta tarkastellaan vuoden 2013 aikana. Työhyvinvointi Eksotessa toteutettiin kolmas työhyvinvointikysely tammi- ja helmikuun vaihteessa Vaikka kysely toteutettiin vuoden 2013 puolella, niin sen tulokset kohdistuvat vahvimmin vuoden 2012 tilanteeseen. Ensimmäinen työhyvinvointikysely Eksotessa tehtiin joulukuussa Kyselyn pohjana ovat Kuntien eläkevakuutuksen työhyvinvointikyselyn kysymykset täydennettynä palkkausta koskevilla kysymyksillä. Kysely toteutetaan vuosittain ja ajankohdaksi on nyt vahvistunut tammi-helmikuu. Kyselyn vastauksia tarkastellaan 1) johtamisen, 2) työyhteisön toimivuuden, 3) työolojen ja osaamisen, 4) omien voimavarojen ja työssä jatkamisen sekä 5) palkkauksen osa-alueiksi jaoteltuna. Tulokset esitetään pääosin 5-luokkaisen asteikon mukaan, jossa äärimmäiset lukuarvot merkitsevät seuraavaa: 1 = erittäin huonosti/huono/huonoksi ja 5 = erittäin hyvin/hyvä/hyväksi. Alla on taulukko viimeksi mainittujen osa-alueiden keskiarvoista koko Eksotessa vuosina Työhyvinvointikyselyn osa-alueet Johtaminen Työyhteisön toimivuus Työolot ja osaaminen Omat voimavarat Palkkaus ,35 3,46 3,24 3,82 2, ,30 3,40 3,20 3,80 2, ,14 3,35 3,18 3,85 2,59 Kuten taulukosta ilmenee, kaikki osa-alueet ovat kehittyneet myönteisesti vuoteen 2011 verrattuna, mutta kyselyyn vastasi vain 46,8 % henkilöstöstä, kun vuonna 2012 vastaajia oli 67 %. Työhyvinvointikyselyn kanssa samaan aikaan oli käynnissä kaksi muutakin koko henkilöstölle suunnattua kyselyä, asiakaslähtöisyystutkimus sekä potilas- ja sosiaaliasiamiehen toimintaa koskenut kysely. Tämä todennäköisesti vaikutti vastausaktiivisuuden heikentymiseen, mutta ei selitä sitä kokonaan. Työhyvinvointikyselyn toistamisen tiheyttä on syytä arvioida kriittisesti.

20 20 (135) Työhyvinvointikyselyn tuloksia hyödynnetään työyhteisöjen kehittämisessä. Jos jossakin vastuuyksikössä jonkin työhyvinvointikyselyn osa-alueen keskiarvo jää alle kolmen (3), niin yksikön esimies ja henkilöstö tekevät yhdessä kyselyn tulosten pohjalta työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelman. Työhyvinvointikysely ja sen perusteella tehtävät kehittämissuunnitelmat ovat keskeisiä työvälineitä tukitoimenpiteiden valinnassa ja kohdentamisessa työyhteisöille. Työhyvinvointikyselyn tuloksia hyödynnetään myös erityisesti johtamisen osalta esimieskoulutuksen suunnittelussa. Heinäkuussa 2012 otettiin käyttöön sähköinen palautekysely Eksotesta poislähtijöille tai uuteen työpisteeseen Eksoten sisällä siirtyneille. Lomakauden jälkeen palautteen oli jättänyt 119 työntekijää, joista suurin osa oli kesäsijaisia. Eksoteen työnantajana oltiin varsin tyytyväisiä, 71 % ilmoitti kyllä ja 21 % ehkä, kun kysyttiin suositteleeko vastaaja työpaikkaa ystävälle/kollegalle. Erityisen tyytyväisiä oltiin työyhteisön vastaanottoon, ilmapiiriin ja työkavereiden apuun ja tukeen. Selkeäksi kehittämiskohteeksi kyselystä nousee perehdytyksestä vastaavan henkilön nimeäminen. Puolet vastaajista ilmoitti, että heille ei ollut nimetty perehdytysvastaavaa. Eksoten strategian mukainen muutos laitoshoidon vähentämiseksi erityisesti vanhusten palveluissa jatkui. Muutosvaiheen tueksi henkilöstölle räätälöitiin muutosvalmennusta, josta saatu palaute oli myönteistä ja auttoi sopeutumista uusiin toimintayksiköihin. Henkilöstön sähköinen liikunta- ja kulttuurietu, Sporttipassi, otettiin käyttöön maaliskuussa Vuoden loppuun mennessä noin puolet henkilöstöstä oli rekisteröitynyt edun käyttäjäksi. Henkilöstö voi Sporttipassilla valita vapaasti missä liikunta- tai kulttuuripaikassa etunsa käyttää aiemmasta käytännöstä poiketen. Työterveyshuolto Osallistuminen koulutukseen Eksote tarjoaa henkilöstölleen yleislääkäritasoisen työterveyspainotteisen sairaanhoidon työterveyshuollon ammattihenkilöstön toteuttamana. Eksotella oli vuonna 2012 sopimus täydennyskoulutuksen järjestämisestä (Finnish Consulting Groupin (FCG) kanssa. Vuoden 2012 aikana FCG toteutti 30 koulutustapahtumaa (37 koulutuspäivää), joihin osallistui 908 Eksoten työntekijää. Eksoten sisäisiä koulutustilaisuuksia järjestettiin vuoden aikana lähes 150. Koulutuksen aiheet liittyivät mm. uusien tietojärjestelmien ja ohjelmien käyttöönottoon, turvallisuuteen, perehdyttämiseen, hygieniaan, esimiesten valmentamiseen sekä eri toimintayksiköiden perustyön teemoihin. Lisäksi Eksoten henkilöstö osallistui Eksoten ulkopuolella oleviin koulutuksiin, joista tärkeimpinä olivat eri ammattiryhmien omat valtakunnalliset koulutuspäivät. Oppisopimuskeskuksen ja Aktivan kanssa käynnistettiin vuonna 2012 suunnittelu lähihoitajille tarkoitetun kuntoutuksen osaamisalan koulutuksen järjestämiseksi. Koulutus toteutuu vuoden 2013 aikana.

21 21 (135) SOTE-alan opiskelijaohjaus Eksote on merkittävä harjoittelupaikkojen järjestäjä Etelä-Karjalan alueen oppilaitosten Etelä-Karjalan ammattiopiston (Ekamo) ja aikuisopiston sekä Saimaan ammattikorkeakoulun (Saimia) sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille, joiden suorittamat harjoitteluviikot muodostavat yli 70 % kaikista harjoitteluviikoista. Alla olevassa taulukossa on esitetty Eksotessa vuosina 2011 ja 2012 suoritetut alueen oppilaitosten sote-alan harjoitteluviikot. Oppilaitos Saimia Ekamo Aktiva Muut Yhteensä Harjoitteluviikot Harjoitteluviikot SOTE-alan opiskelijaohjauksen laatua seurataan CLES+T- (Clinical Learning Environment and Supervision Scale+ Teacher) sekä SOS-soveltuva - mittareilla. Mittari on käytössä kaikissa Eksoten yksiköissä. Eksote on mukana valtakunnallisessa CLES BM-verkostossa (28 soteorganisaatiota), joka kehittää terveys- ja sosiaalialanopiskelijoiden ohjatun harjoittelun laatua ja hyviä käytäntöjä. Eksote sijoittui vuoden 2011 vertailussa keskikastiin. Eksotessa CLES+T - mittarin tuloksia hyödynnetään yksiköittäin opiskelijaohjauksen kehittämisessä. Eksoten tulokset noudattavat valtakunnallista linjaa, jossa heikoimmat tulokset tulevat kohdista koko henkilökunta oli kiinnostunut opiskelijan ohjauksesta ja ohjaajalta saatu jatkuva palaute. Parhaimmat tulokset tulevat kohdista ohjaajani suhtautui ohjaustehtäväänsä myönteisesti ja sain mielestäni yksilöllistä ohjausta. Mittarin palautteiden pohjalta on kehitetty Eksoten harjoittelun ohjaajakoulutus, joka toteutetaan vuosittain säännöllisesti kaksi kertaa yhteistyössä Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa. Vastaavasti Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä tuottaa työssä oppimisen arviointikoulutusta yhdessä alueen kaikkien työssä oppimispaikkojen kanssa kaksi kertaa vuodessa. Opiskelijaohjaukseen annetulla palautteella on merkitystä myös rekrytoinnin ja harjoittelupaikan tarjonneen yksikön työilmapiirin seurannassa, joten CLES+T - mittaria tarkastellaan rinnakkain muun muassa työhyvinvointikyselyn kanssa. Tutkimusluvat Eksotessa tehdään runsaasti erilaista tutkimus- ja selvitystyötä. Päällekkäisen tutkimustoiminnan välttämiseksi sekä tulosten hyödyntämisen vahvistamiseksi on tutkimukselle haettava lupa. Lupa tarvitaan riippumatta siitä, kerätäänkö aineisto henkilörekistereistä, haastattelemalla, kyselylomakkein tai muilla menetelmillä. Eksotessa myönnettiin tutkimuslupa 56 tutkimukselle.

22 22 (135) 1.2 Sisäinen valvonta ja riskien valvonta Sisäinen valvonta Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Muiden kuin lääketieteellisten tutkimusten eettisyyttä käsittelee Eksoten eettinen työryhmä voimaan tulleen lakimuutoksen myötä siirtyi Eksoten alueella tapahtuvien lääketieteellisten tutkimusten eettisyyden käsittely HUSiin. Eksoten eettinen työryhmä antoi 29 lausuntoa tutkimuksen eettisyydestä. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antoi vuonna 2010 yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta. Ohjeen mukaan kuntayhtymän on toimintakertomuksessaan arvioitava toiminnan laajuuteen ja rakenteeseen nähden tasapuolisesti ja kattavasti merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä sekä muita toiminnan kehittymiseen vaikuttavia seikkoja. Lisäksi hallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä selkoa, miten sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskienhallinta on kuntayhtymässä järjestetty. Eksoten sisäisen valvonnan järjestämistä ohjaavat hallintosääntö, tarkastussääntö ja sisäisen valvonnan ohje. Eksoten hallitus vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä. Toimitusjohtaja, vastuualuejohtajat sekä tulosalueiden, tulosyksiköiden ja vastuuyksiköiden johtajat ja esimiehet vastaavat sisäisen valvonnan toteuttamisesta omalla vastuualueellaan. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaa on arvioitu vastuualueilta sekä sisäiseltä ja ulkoiselta tarkastukselta saatujen arviointitietojen perusteella. Riskienhallinnan osalta on hyödynnetty riskikartoitusta, joka tehtiin valmisteilla olevaa riskienhallintasuunnitelmaa varten. Hallituksen tiedossa ei ole säännösten, määräysten, päätösten ja hyvän hallinto- ja johtamistavan vastaisia toimia, joista seuraisi merkittävä korvaus-, kanne- tms. vaatimus tai oikeusseuraamus. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Tavoitteiden, varojen käytön ja toiminnan tuloksellisuuden toteutumisen seuranta on esitetty muualla toimintakertomuksessa ja talousarvion toteutumisosassa. Kuntalain 71 :n 2 momentin mukaan valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista kuntayhtymässä arvioi myös tarkastuslautakunta arviointikertomuksessaan. Tavoitteiden raportointi hallitukselle ja valtuustolle tapahtuu puolivuotisraportin ja tilinpäätöksen yhteydessä. Hallitukselle raportoidaan kuukausittain talouden toteutumisesta. Eksoten johtoryhmä ja vastuualueiden johtoryhmät seuraavat taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden

23 23 (135) Riskienhallinnan järjestäminen toteutumista säännöllisesti. Tavoitteiden toteumista seurataan myös tulosalue- sekä toiminta- ja vastuuyksikkötasolla. Eksoten strategisten tavoitteiden täytäntöönpanoa varten valtuusto on hyväksynyt strategian toimeenpanosuunnitelman Strategian toimeenpanoa seurasi vuonna 2012 hallituksen asettama strategian toimeenpano- ja seurantatyöryhmä. Työryhmän luottamushenkilöjäseninä toimivat valtuuston puheenjohtaja Marja-Liisa Vesterinen (puheenjohtaja), hallituksen puheenjohtaja Ilpo Hakula, hallituksen I varapuheenjohtaja Taina Lonka sekä hallituksen jäsenet Antti O. Arponen ja Juha Rantalainen. Viranhaltijajäseninä toimivat toimitusjohtaja, vastuualuejohtajat, hallintojohtaja, henkilöstöjohtaja ja kehittämisjohtaja sekä henkilöstöjärjestöjen edustajana pääluottamusmies Seppo Söderholm. Raportointia kehitettiin strategian mukaiseen suuntaan. Tavoitteena on, että raportointi antaa oikean ja riittävän informaation toiminnasta ja taloudesta. Vuoden 2012 aikana Eksote hankki Raportoinnin kehittäminen, vaihe 1- projektissa Johtamisen mittariston (Luotsi). Raportoinnin kehittämisen ensimmäinen päätavoite oli toteuttaa Eksoten johtamisen tarpeisiin järjestelmä, jonka avulla voidaan helposti ja luotettavasti raportoida Eksoten valtuuston asettamat Eksotea sitovat henkilöstöä, taloutta ja toimintaa koskevat tiedot ja tunnusluvut. Vuoden 2013 aikana raportointijärjestelmän ominaisuuksia kehitetään edelleen, minkä lisäksi Effican raportointi kytketään Luotsiin Raportoinnin kehittäminen, vaihe 2 -projektissa. Eksoten hallitus hyväksyi riskienhallintasuunnitelman vuosille Suunnitelman mukaan Eksoten riskienhallinnan kokonaisuus muodostuu riskianalyysistä, turvallisuus- ja valmiussuunnittelusta sekä sisäisestä valvonnasta. Riskienhallintasuunnitelmassa on määritelty Eksoten riskienhallinnan vastuutasot sekä toteutuneiden riskien ja riskienhallintatoimenpiteiden raportointi. Vuoden 2012 aikana tapahtui kolme riskitilannetta, joilla oli merkittävä vaikutus Eksoten toimintaan. Kotikäyntien turvallisuus Eksoten terveydenhoitaja joutui vuonna 2012 henkirikoksen uhriksi suorittaessaan normaalia kotikäyntiä. Eksoten turvallisuusohjeistuksen todettiin olevan ajan tasalla. Eksoten toiminta on kuitenkin entistä enemmän siirtymässä laitospalveluista kohti kotiin annettavia palveluja, minkä takia perustettiin erillinen työryhmä päivittämään ja tarkentamaan Eksoten uhka- ja väkivaltatilanteiden ja kotikäyntien turvallisuusohjeistusta. Levyjärjestelmä Saimaan Talous ja Tieto Oy:n (Saita), joka vastaa Eksoten tietohallintopalveluista, ylläpitämässä levyjärjestelmässä perjantaina

24 24 (135) klo alkanut vika aiheutti epäonnistuneen korjaustoimenpiteen johdosta tapahtumaketjun, jonka johdosta kaikki levyjärjestelmään kytketyt palvelimet piti ajaa alas. Alasajo suoritettiin, jotta levyjärjestelmä saatiin sähköttömäksi yhden levykehikon vaihtoa varten. Sisäverkon palvelut (sähköposti, tulostus, internet, verkkolevyt jne.) eivät toimineet lainkaan palvelinten uudelleenkäynnistyksen aikana. Terveys-Effica eli Eksoten potilastietojärjestelmä oli käytettävissä huollon aikana, mutta koneille ei pystynyt huollon aikana kirjautumaan uudelleen. Saita on päättänyt hankkia toisen konesalin, jonka mukana tulee täysin erillinen levyjärjestelmä. Tällä pystytään turvaamaan kriittisten palveluiden toiminta edellä kuvatuissa tilanteissa. Konesali valmistuu kesällä Potilastietojärjestelmän käyttökatkot Terveys-Effican eli Eksoten käytössä olevan potilastietojärjestelmän päivitys versioon 4.1 oli tarkoitus toteuttaa Versionvaihto kuitenkin siirtyi, koska Tieto Oyj määräsi päivityskiellon järjestelmästä löytyneen virheen vuoksi. Toinen yritys päivittää versio epäonnistui, sillä Medi-IT Oy löysi käytön estäviä virheitä suorittaessaan päivitystilanteessa omaa testaustaan. Tieto Oyj:n korjausaikataulujen vuoksi ohjelma päästiin päivittämään lopulta vasta helmikuussa Merkittävä riski käyttöönotossa oli väliaika koulutusten ja tuotantokäytön aloittamisen välillä. Tämä riski toteutui käyttöönoton siirtyessä kahteen kertaan. Kohtuuttoman pitkäksi venynyt aika koulutuksista päivitetyn version käyttöönottoon aiheutti muistinvaraisten ohjeiden unohtamista. Toinen riski liittyi päivitysyrityksen mahdolliseen epäonnistumiseen. Molemmissa päivitysyrityksissä oli kuitenkin ennalta suunniteltu toimintosarja, johon sisältyi mahdollisten ongelmien sattuessa ohjelman palautus vanhaan versioon. Samoin suunniteltujen käyttökatkojen aikana oli aina käytettävissä kertomuksen katselukanta, josta Effican kertomusta oli mahdollista lukea tilanteesta ennen käyttökatkoa. Laboratoriotulokset ja kuvantamisen dokumentit olivat käytettävissä katkon aikana. Edellä mainitun riskin poistamiseksi myös ennalta suunnittelemattomien käyttökatkojen ajalta Saitan konesaliin tulee palvelin, jolle säännöllisin väliajoin päivittyvät tuotannon potilaskertomukset. Näin katkon aikana on tämä katseluympäristö aina käytettävissä paikallisverkon kautta, vaikka varsinaisille palvelimille olisikin yhteydet poikki. Tämän palvelun ensimmäiset testit on jo tehty. Lisäksi konesaliin on valmistunut kahdennettu yhteys Etelä- Karjalan keskussairaalan alueelle. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Eksotessa on käytössä maakunnallinen hankintaohje, jonka valmistelusta on vastannut Etelä-Karjalan hankintapalvelut Etelä-Karjalan hankintatoimikunnan johdolla. Etelä-Karjalan hankintapalvelut toimii julkisista hankinnoista annetun lain tarkoittamana kunnallisena yhteishankintayksikkönä. Henkilökunnan tekemien hankintojen päätöksentekovaltuudet on erikseen määritelty toimitusjohtajan vahvistamassa toimintasäännössä. Päätöksenteko

25 25 (135) hankinnoissa on viety riittävän ylös valvonnan näkökulmasta, mutta toisaalta tasolle, joka mahdollistaa tarkoituksenmukaisen ja riittävän joustavan toiminnan. Vuoden aikana käynnistettiin Eksoten oman hankintojen osaamiskeskuksen valmistelu. Sopimustoiminta Sisäisen tarkastuksen järjestäminen Sopimukset kirjataan asiahallintajärjestelmään (Dynasty), mikä palvelee johtamista ja parantaa sopimusten seurantaa. Eksotella on mittavaa ostopalvelutoimintaa, mikä edellyttää hyvää sopimuksenhallintaa. Dynastyasiahallintajärjestelmän käyttöä on tehostettava ja sopimusten solmimiseen liittyvää osaamista lisättävä. Sisäinen tarkastus on osa Eksoten sisäisen valvonnan järjestelmää, jota hallitus ja toimitusjohtaja käyttävät toteuttaessaan tilivelvollisuuteen kuuluvaa valvontavelvollisuuttaan. Toiminnan tarkoituksena on edistää Eksotelle asetettujen päämäärien ja tavoitteiden toteutumista. Sisäisen tarkastuksen järjestämistä ohjaa valtuuston hyväksymä tarkastussääntö. Säännöksessä on määritelty sisäisen tarkastuksen tehtävät ja toimintatavat. Sisäinen tarkastus toimii toimitusjohtajan alaisuudessa. Tehtävää toteuttaa yksi henkilö, joka on samalla tarkastuslautakunnan valmistelija ja sihteeri. Sisäisen tarkastajan resurssi jakautuu puoliksi sisäisen tarkastuksen ja tarkastuslautakuntatyön kesken. Sisäinen tarkastus toteutti vuonna 2012 kassatoimintojen seurantatarkastuksen, jonka yhteydessä arvioitiin johdon toimenpidesuunnitelma vuonna 2011 havaittujen puutteiden korjaamiseen sisäisessä valvonnassa. Sisäinen tarkastus toteutti työsuunnitelman mukaiset tarkastukset, jotka kohdistuivat muun muassa sosiaalihuollon hallinnoimien nuorten itsenäistymisvarojen käsittelyyn, lääkäreiden lisätyöjärjestelmään ja sairauspoissaoloihin. Viimeksi mainitun tarkastuksen yhteydessä arvioitiin myös varhaisen tuen mallin toteutumista. Lisäksi vuonna 2012 aloitettiin hankintapalvelujen käyttöä koskeva tarkastus yhdessä Lappeenrannan ja Imatran sisäisen tarkastuksen kanssa. Tavoitteena on arvioida Etelä-Karjalan hankintapalvelujen tuottamaa lisäarvoa ja sisäisen valvonnan tasoa kussakin asiakasorganisaatiossa. Sisäinen tarkastus osallistuu tehtäväalueensa kehittämistyöhön, esimerkiksi Eksoten riskienhallinnan työryhmän työskentelyyn. Sisäinen tarkastus osallistuu myös ylimmän yhteistoimintaelimen eli yhteistyöryhmän työskentelyyn. Sisäinen tarkastus myös avusti tilintarkastajaa eri tarkastuskohteiden tarkastamisessa.

26 26 (135) 1.3 Konserniohjaus ja konsernivalvonta Konserniohjausjärjestelmä Eksoten konserniohje tuli voimaan Kuntayhtymän konserniohjeella luodaan puitteet ensisijaisesti kuntayhtymäkonserniin kuuluvien yhteisöjen omistajaohjaukselle kuntayhtymän tavoitteiden mukaisesti. Ohjetta noudatetaan soveltuvin osin myös osakkuusyhteisöjen omistajaohjauksessa. Konserniohjetta sovelletaan kuntayhtymään, sen tytäryhteisöihin ja näiden tytäryhteisöihin. Osakkuusyhteisöjä ohjataan lähinnä tilinpäätöstietojen raportoinnin kautta. Osakkuusyhteisöissä Eksoten edustajan tulee pyrkiä siihen, että Eksoten konserniohjeen periaatteita noudatetaan myös osakkuusyhteisössä. Konserniohje käsitellään ja hyväksytään tytäryhteisöjen yhtiökokouksessa ja hallituksessa. Tytäryhteisön on varmistettava, ettei ohje ole ristiriidassa ao. yhteisölainsäädännön tai yhteisön sääntöjen tai yhtiöjärjestyksen kanssa. Konsernijohdolla tarkoitetaan hallitusta ja toimitusjohtajaa. Valtuusto hyväksyy kuntayhtymän strategian, päättää kuntayhtymäkonsernille ja sen tytäryhteisöille asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista vuosittain talousarvion käsittelyn yhteydessä, arvioi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen vuosittain tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä ja hyväksyy konserniohjeen. Hallitus valitsee kuntayhtymän edustajat tytär- ja osakkuusyhteisöjen yhtiökokouksiin tai vastaaviin kokouksiin sekä nimeää kuntayhtymän edustajat näiden yhteisöjen hallituksiin, käyttää omistajapuhevaltaa tytär- ja osakkuusyhteisöissä sekä antaa ohjeet kuntayhtymää näiden hallintoelimissä edustaville henkilöille kuntayhtymän kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin, vastaa tytäryhteisöjen valvonnan järjestämisestä ja saa käyttöönsä yhteisön toiminnan ja tulosten arviointiraportit vuosittain sekä raportoi valtuustolle vuosittain yhtiöille asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta. Toimitusjohtaja johtaa kuntayhtymäkonsernia kuntayhtymän hallituksen alaisuudessa ja vastaa konserniohjauksen toteuttamisesta, valvoo konserniyhteisöjen toimintaa ja konserniohjeen noudattamista sekä tarvittaessa tekee vaadittavista toimenpiteistä ehdotuksia kuntayhtymän hallitukselle ja voi olla läsnä ja käyttää puhevaltaa tytäryhteisöjen hallitusten kokouksissa. Kuntayhtymän muu johtajisto vastaa toimitusjohtajan alaisuudessa konserniohjauksen toteuttamisesta toimitusjohtajan erikseen antaman määräyksen mukaisesti ja he voivat olla läsnä ja käyttää puhevaltaa vastuulleen kuuluvien tytäryhteisöjen hallitusten kokouksissa.

27 27 (135) 1.4 Laskelmat ja tunnusluvut Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut TULOSLASKELMA Eksote 1000 EUR TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot yhteensä TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ TOIMINTAKATE Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut 0 0 TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 0 0 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Varausten ja rahastojen muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 97,7 99,1 Vuosikate/Poistot, % -132,8-54,1

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 1 (181) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 2 (181) SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 4 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1.1 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014 Raportointi jäsenkunnille Tammi-syyskuu 2014 Eksoten tulos Tammi-syyskuu 2014 Muutos 2014 Tammi-syyskuu 2014 Koko vuosi TP 2013 EKSOTE YHTEENSÄ 1000 EUR E2014 vs. TP 2013 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 1 (156) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 (156) SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 4 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2016

Tammi-helmikuun tulos 2016 Tammi-helmikuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-helmikuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2016

Tammi-heinäkuun tulos 2016 Tammi-heinäkuun tulos 2016 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 263,2 263,0 0,2

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Eksoten tulos tammi-marraskuu ja ennuste 2015 EKSOTE 2015 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 354,4

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2017

Tammi-helmikuun tulos 2017 Tammi-helmikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 73,4 73,4 0,0 440,2 440,2

Lisätiedot

Tammi-lokakuun tulos 2016

Tammi-lokakuun tulos 2016 Tammi-lokakuun tulos Eksote Tammi-lokakuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 376,0 375,7 0,3 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016 Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Tammi-toukokuun tulos 2017

Tammi-toukokuun tulos 2017 Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos ENSIHOITOPALVELUT

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos ENSIHOITOPALVELUT TALOUS 31.12.2013 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS -liikelaitos TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN ENSIHOITO Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteuma Poikkeama Ed.vuoden talousarvio muutokset

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2017

Tammi-heinäkuun tulos 2017 Tammi-heinäkuun tulos Eksote Heinäkuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 256,8 256,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y Tammikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 36,7 36,7 0,0 440,2 440,2 0,0

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Hall 8/ Liite nro 3

Hall 8/ Liite nro 3 Hall 8/31.8.2017 Liite nro 3 Sisällys vertailu 1.1. 30.6.2017... 1 Tuloslaskelmat 2014 17... 2 Talousarvion toteutumavertailu 2017... 3 Toimintakate 2014 17... 4 Palkkojen toteutumat 1.1. 30.6.2017...

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Yhtymähallitus 23.11.2017 Yhtymävaltuusto 1.12.2017 Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 2(5) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Lauta-/johtokunnan pöytäkirjanote toimitetaan talouspalveluihin

Lauta-/johtokunnan pöytäkirjanote toimitetaan talouspalveluihin HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Tammi-marraskuun tulos 2017

Tammi-marraskuun tulos 2017 Tammi-marraskuun tulos Eksote Marraskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 403,5 403,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

/2017 / MTA* 10/2016 / TP 2016 MTA 2017* 2017 / MTA* TA 2017** / TA** 2016 / TP

/2017 / MTA* 10/2016 / TP 2016 MTA 2017* 2017 / MTA* TA 2017** / TA** 2016 / TP 1) Tuloslaskelma * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin. (käyttötalous) Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste Ennuste TP Ennuste 1

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53 Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2016

Tammi-elokuun tulos 2016 Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 6/26/2017 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto 0 0 0 0 0 0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0

Lisätiedot

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 )

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 ) Kaupunginhallitus 100 27.03.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 77/04.047/2017 KH 27.03.2017 100 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2017

Tammi-huhtikuun tulos 2017 Tammi-huhtikuun tulos 2017 Eksote Huhtikuun tulos ja ennuste 2017 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0 4,6 6,6 2,0 3,9 * Ennustetta ei ole vielä päivitetty EKSOTE 2017 Tammi-huhtikuu Koko vuosi

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017 541 NURMES Toiminto: - - 999 Kohde: - - 582 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Projekti: - - 9891 5115 KAUPUNKIRAKENNEPALV. HALLINTO TP 216 TA+MUUT. LTK 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 36 36 HENKILÖSTÖKULUT -28

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Perusturvalautakunta liite nro 2

Perusturvalautakunta liite nro 2 Äänekosken kaupunki Sivu 1 Perusturvalautakunta 25.10.2017 liite nro 2 03032110 Johto ja yleiset palvelut Myyntituotot 234 Muut toimintatuotot 508 742 Henkilöstökulut -470.660-452.700-452.700-370.975-81.725

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot