PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS Kuva Tarja Sillanpää

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015. Kuva Tarja Sillanpää"

Transkriptio

1 1 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS Kuva Tarja Sillanpää

2 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS SISÄLLYSLUETTELO sivu Vuosikate, lainat 3 Asukasluku, työttömyys 5 Vuoden 2015 tavoitteet 6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Verotulot, valtionosuudet, toimintakate, 9-13 palveluiden ostot, käyttötalouden palkat, vuosikate, henkilöstö Henkilöstö 14 Yleishallinto 15 Sosiaali- ja terveystoimi 18 Kasvatus- ja opetustoimi 25 Kirjasto, vapaa-aikatoimi 29 Tekninen toimi 32 Ympäristötoimi 34 Salkkuraportit 36 Investoinnit 36-7 Yhteenveto menoista ja tuloista 38 9 Tilinpäätösennuste 40

3 3 OSAVUOSIKATSAUS Vuosikate Vuosikate on positiivinen alkuvuoden osalta 1,157 milj. euroa. Vuosikatteella rahoitetaan investointeja ja lainoja. Investointeihin on kulunut alkuvuodesta 0,731 milj. euroa ja aikaisempina vuosina otettuja lainoja on lyhennetty euroa. Lainat Huhtikuun lopussa kunnan lainakanta on 7,841 milj., /asukas. Tilinpäätöksessä 2014 kunnalla oli lainaa 7,400 milj. euroa; asukasta kohden euroa. Huhtikuun lopussa kunnalla oli lyhytaikaista kuntatodistuslainaa 7,0 milj. (korko 0,10 %), Kuntarahoituksen korkotukilainaa on nostettu 0,363 milj.. Lainakanta on 0,44 milj. euroa suurempi kuin tilinpäätöksessä Verotulot ja valtionosuudet Tuloveroprosentti on 21,00, sama kuin vuonna Verotuloja on saatu alkuvuodesta vähemmän verrattuna ed. vuoden vastaavaan aikaan; kunnallisveron tuotto on vähemmän, yhteisöveron tuotto vähemmän. Kiinteistöveroja on tilitetty alkuvuonna euroa ed. vuotta vähemmän. Marraskuussa oikaistaan vuoden 2014 verotulot ja vuoden 2015 ennakot vuodelta 2014 valmistuvan verotuksen mukaiseksi. Verotulokohta tullee jäämään alle talousarviossa arvioidun. Valtionosuuksia on saatu enemmän verrattuna ed. vuoteen.

4 4 Kuntaliiton julkaisema veroennuste, toukokuu 2015: Toimintakate Käyttötalouden menot ovat suuremmat ja tulot suuremmat ed. vuoteen verrattuna; toimintakate on ed. vuotta parempi. YLEINEN KEHITYS Perhon kunnan väkiluku maaliskuun lopussa oli 2900, lisäystä 7 henkilöä vuoden alun väkilukuun. Lähde: Keski-Pohjanmaan tilastot

5 5 Työttömyys Perhon työttömyysaste oli maaliskuun lopussa 13,6 %, mikä on Keski-Pohjanmaan huonoin. Koko maan työttömyysaste oli 13,5 %. Pitkäaikaistyöttömien (yli 1 vuoden työttömänä olleet) määrä on vähentynyt tammikuun 35:stä 31:een. Alueella asuvalla työllisellä työvoimalla tarkoitetaan kaikkia tällä alueella asuvia työllisiä, riippumatta siitä, missä henkilön kotipaikka sijaitsee. Alueella asuva työllinen työvoima muodostaa ns. työllisen työväestön.

6 6 Alueella työssäkäyvällä tarkoitetaan kaikkia tällä alueella työssäkäyviä henkilöitä riippumatta heidän asuinpaikastaan. Alueella työssäkäyvät muodostavat ns. työllisen päiväväestön, jonka määrä voidaan pitää mittarina alueen työpaikkojen määrälle. Vuosi 2015 Ennakoiva ja vahva kuntatalous valtionosuusuudistus vuoden 2015 alusta sote-uudistus vuoden 2017 alusta vuoden 2013 aikana aloitettua talouden sopeuttamista jatketaan palvelutuotannon tehostamiseksi on löydyttävä uusia toimintatapoja ja välttämättä ei voida tuottaa kaikkia aiemmin tarjottuja palveluita Toimivat peruspalvelut Painopistealueena on sosiaali- ja terveystoimen edelleen kehittäminen siten, että perusterveydenhuollon ja siihen kiinteästi liittyvien sosiaalitoimen tehtävien sekä laajaa väestöpohjaa edellyttävien palvelujen järjestäminen toteutuu Kunta- ja palvelurakenneuudistuslain mukaisesti. Perhon kunta on mukana Jokivarsikuntien yhteistoiminta-alueessa, johon kuuluu sopijaosapuolina seuraavat kunnat: Halsua, Kannus, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli. Perhon kunta toimii järjestelyssä palvelun tuottajana. Vuoden 2015 aikana edelleen terveyskeskuslääkärin ja hammaslääkärin tehtäviin tulee panostaa niin, että terveydenhoitopalvelujen tuottaminen lähipalveluna ei vaarannu. Aamuruskon, tukiasuntojen ja Jalmiinakodin tilat toteutetaan asiakkaiden palvelutarpeita vastaaviksi huomioiden lainsäädännön. Henkilöstöresursseja kohdennetaan kuntalaisten ja asiakkaiden hyväksi. Tällä toiminnalla henkilöstöä voidaan sijoittaa tehtävästä toiseen tehtävään palvelutarpeiden ja kysynnän mukaan. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

7 7 Sairauspoissaoloissa pyritään valtakunnalliselle tasolle. Henkilöstön osaamisen ylläpitämiseen ja työhyvinvointiin kiinnitetään huomiota. Kehityskeskustelut henkilöstön kanssa on osa johtamista. Henkilöstöresurssit kohdennetaan palvelutarpeiden mukaan.

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17 YLEINEN HALLINTO Tilivelvollinen: Vt. kunnanjohtaja Nina Wikström Toiminta: Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus ja tilapäiset toimikunnat Hallintopalvelut Muu yleishallinto Kunnallisverotus Metsänhoito ja myynti Sisäiset palvelut Henkilöstöhallinto ja yhteistyöryhmä Toimisto-, talous- ja atk-palvelut Sisäiset palvelut/ Ruokapalvelut Koulujen keittiöt ja Jalmiinakodin keittiö Siivouspalvelut ja Pesulapalvelut Maaseutuelinkeinot Elinkeinotoimi ja projektit MENESTYSTEKIJÄT Elinvoimainen ja tasapainoinen elinkeino-rakenne Ravintopalvelut Siivous- ja pesulapalvelut Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö TOIMENPITEET YLEINEN HALLINTO Yritysneuvonta Maatalouden elinvoimaisuus Riittävä asunto- ja teollisuustonttitarjonta Riittävä vuokra-asuntojen määrä Täysipainoinen laadukas lähiruoka Käyttäjien tarpeiden mukainen siivous Koulutustarvekartoitus Onnistunut rekrytointi Täydennyskoulutus Varhaisen tuen malli MITTARIT Pk-yritysten lukumäärä/kaikki yritykset Uusien yritysten määrä Työpaikat kpl/sektoreittain Spv:t /vuosi Aktiivitilojen lukumäärä Työttömyysprosentti Vapaiden tonttien määrä Vapaat vuokra-asunnot Ajantasainen omavalvonta Kokonaistaloudellisuus Elintarvikkeiden kotimaisuusaste % Siivottavat neliöt pv Siivottavat neliöt/työntekijä /m2 Käydyt kehityskeskustelut Kelpoisuuden täyttävien työntekijöiden ja viranhaltijoiden määrä Koulutuspäiviä 3/ työntekijä Sairauspoissaolojen määrä/

18 18 Työnohjaus työntekijä, < 13 pv/työntekijä Toteutuminen Yleinen hallinto Eduskuntavaalien ennakkoäänestys oli yhtenä päivänä Möttösen koululla ja Oksakosken koululla ja viitenä päivänä kunnanvirastolla ajalla Varsinainen vaalipäivä oli Vaalit suoritettiin virheettömästi. Vaalien toimittamiseen ei palkattu ulkopuolista henkilökuntaa. Neljän ensimmäisen kuukauden aikana kunnanhallitus on kokoontunut 7 kertaa ja käsitellyt 117 pykälää, kunnanvaltuusto 2 kertaa 15 pykälää. Kunnanhallitus allekirjoitti vuoden 2014 tilinpäätöksen , tilikauden tulos oli ,38. Valtuustoseminaari oli , aiheina mm. investointihankkeet v Koulunmäen ja päivähoidon tilatarpeet puhuttivat eniten. Kunnanvaltuusto valitsi kunnanjohtajan virkaan agrologi (AMK) Lauri Laajalan ja sivistystoimenjohtaja-hallintojohtajan virkaan kasvatustieteiden maisteri Jari Karttusen. Yleishallinnon palvelut Käyttöprosentti on alle keskimääräisen kulutuksen (24,6 %), yhteistoimintaosuudet on maksettu etupainotteisesti. Vt. kunnanjohtajana on toiminut perusturvajohtaja Nina Wikström. Muu yleishallinto Metsän hoito ja myynti kohtaan on budjetoitu metsänmyyntituloja euroa ja myyntivoittoja on arvioitu saatavan euroa. Metsänmyyntituloja on saatu ,65 euroa. Kunnanhallitus päätti myydä metsää Metsäliitto Osuuskunnalle eurolla, korjuu ja tilitys tapahtuu v aikana.

19 19 Sisäiset palvelut Henkilöstöhallinto Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon kustannuksista v on jätetty Kelalle Vuoden 2015 työterveyshuollon kulut on laskutettu alkuvuodelta ajallaan, käyttöprosentti 24,8. Toimistopalvelut Atk:n palvelut on ostettu Kaustisen kunnalta alkuvuoden 2 päivää viikossa. Kunnanhallitus valitsi ( ) tradenomi Jenna Viitalan toimistotyöntekijän sijaisuuteen ajalle Kirsi Anttilan työvapaan ajaksi. Ruokapalvelut Koko kunnan ruokapalvelut hoidetaan kolmen valmistuskeittiön voimin. Ravitsemuspäällikkö Nina Peltokangas palasi vuorotteluvapaalta Siivous ja pesulapalvelut Jalmiinan pesulapalveluihin on työllistetty yksi henkilö eikä lisäapua ole ostettu yksityiseltä alkuvuoden aikana. Maaseututoimi Perhon kunnan talousarviossa on varattu eurona määräraha maatalouden kehittämiseen ja avustamiseen, sama summa on haettu avustuksen Perhon Kehitysyhtiöltä. Perhon kunnanhallitus päätti määrärahan kohdentamisesta maatalousyrityksille. Elinkeinotoimi Joukkoliikenteen määrärahasta on maksettu ,71 euroa, (käyttöprosentti 39,7). Projektimäärärahasta on laskutettu puolen vuoden ennakko ,40 (käyttöprosentti 53), samoin Kase Yrityspalveluista on laskutettu puolen vuoden ennakko ,89 (käyttöprosentti 49,0). Nuorten kesätyöllistämistuki (yht euroa) on haettavana saakka.

20 20 PERUSTURVAN JOHTOKUNTA Tilivelvollinen: Perusturvajohtaja Nina Wikström Toiminta Peruspalvelujen toimialan tehtävänä on turvata kuntalaisille yhdenvertaiset ja tasapuoliset lähi- ja erityispalvelut sekä mahdollistaa käytössä olevien voimavarojen tehokas käyttö. MENESTYSTEKIJÄT TAVOITE Palveluja tuotetaan asiakkaiden tarpeita vastaavasti, joustavasti ja määräaikojen puitteissa Asiakas saa hyvää, laadukasta ja ammattitaitoista palvelua Asiakaspalautteen myönteisyys myönteinen imago peruspalveluille Asiakkaan omatoimisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin sekä toimintakyvyn ylläpitoa ja edistymistä tuetaan Sujuvat ja toimivat hoitoketjut Hyvinvointi ja terveyden edistäminen korostuu kaikissa hoitoketjun vaiheissa Käytettävissä on osaavaa ja ammattitaitoista työvoimaa riittävästi. Henkilöstön osaamisen vahvistaminen TOIMENPITEET SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Palvelut järjestetään ensisijassa omana toimintana, mitä tuetaan harkitulla ostopalvelun käytöllä Kehittämissuunnitelmat Asiakaspalautetta kerätään ja hyödynnetään systemaattisesti Tehostetaan ennaltaehkäisyä Sujuva ja joustava hoidonporrastus Tehtäväjako esh pth kotihoito selkeytyy Jokaisen toimintayksikön oman suunnitelman laatiminen ennalta ehkäisevistä toimintatavoista yhteistyössä muiden prosessien kanssa Koulutustarvekartoitus Onnistunut rekrytointi Täydennyskoulutus Varhaisen tuen malli Työnohjaus TAVOITETASO JA MITTARIT Lain määrittelemät määräajat Palveluista tiedotetaan kuntatiedotteessa vähintään 4 kertaa vuodessa Kehittämissuunnitelman mukainen aikataulu Asiakastyytyväisyys tasoa 4, asteikko 1-5 Asiakkaiden mahdollisuudet kantaa vastuuta omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan lisääntynyt Keskimääräiset hoitoajat Hoitojono Käyttöaste Hoito- ja palvelukäytännöt uudistuvat vuoden 2013 aikana Ryhmätoiminnot käynnistyneet Kelpoisuuden täyttävien työntekijöiden ja viranhaltijoiden määrä Koulutuspäivät 3 / työntekijä Sairauspoissaolojen määrä/ työntekijä <13 päivää

21 21

22 22

23 Talous

24 24

25 25 Asetetut tavoitteet Palvelutuotanto järjestetään elämänkaariajatteluun pohjautuen tulosalueittain: perheiden palvelut, kotihoito - ja palveluasuminen sekä terveyden- ja sairaanhoito. Eri tulosalueiden tulee kyetä moniammatilliseen ja rajapintoja ylittävään yhteistyöhön asiakkaan parhaaksi. Palvelutuotantoa ohjaa kuntalaisten palvelutarve, lainsäädäntö sekä tuleva soteuudistus. Perhon sosiaali- ja terveystoimi tarjoaa kuntalaisten hyvinvointiin, terveyteen, turvallisuuteen sekä elämänhallintaan liittyviä tasavertaisia palveluja. Palveluprosesseja tarkastellaan ja muotoillaan uudelleen sekä henkilöstöresurssit kohdennetaan tarkoituksenmukaisesti palvelutarpeen mukaan. Toiminnan tulee olla vaikuttavaa. Palvelutuotannon mitoitus sekä vastuualueet tarkistetaan kaikissa yksiköissä säännöllisesti. Tavoitteena on, että sosiaali- ja terveystoimen henkilökunta on osaavaa ja he kokevat työnsä mielekkääksi. Vuoden 2012 aikana on aloitettu Hyvinvointikeskuksen suunnittelu. Tärkeimpinä osa-alueina tässä ovat Jalmiinakodin ja Aamuruskon tilatarpeet, tukiasunnot ja työtoimintapalvelut, kotona asuvien hoidon tukeminen sekä ryhmä- ja kuntoutuspalvelujen tilat. Nykyisen lainsäädännön (laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn turvaamisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012)

26 mukaisesti pyritään lisäämään kotona asumista mahdollisimman pitkään. Kunnassa pyritään toteuttamaan yhden muuton- periaatetta joka tarkoittaa sitä että asumispalveluihin muutettaessa ikääntynyt ihminen hoidetaan samassa yksikössä tuttujen ihmisten hoitamana elämänsä loppuun asti. Jokainen ihminen on oikeutettu akuuttiin hoitoon iästään riippumatta. Perusturvajohtajalla on kokonaisvastuu Perhon sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotannosta. Toteutuminen Sosiaalitoimen puolella menot ovat pysyneet kohtuullisella tasolla. Toimeentulotukimenot eivät ole kasvussa. Tähän on vaikuttanut asiakkaiden sijoittuminen koulutukseen ja työelämään. Lisämäärärahan tarvetta ei ole, jos toimeentulotukimenot pysyvät tällä tasolla. Kuntouttavassa työtoiminnassa on keskimäärin 25 henkilöä kuukaudessa. Tällä toiminnalla vähennetään toimeentulotuen ja työmarkkinatuen kuntaosuuden menoja. Uutena työmuotona sosiaalitoimessa on aloittanut pitkäaikaistyöttömien kuntouttavan ryhmä. Perusterveydenhuollon osalta toimintaa on kehitetty ja tehostettu. Henkilöstöresursseja ja palvelutoimintaa kohdennetaan henkilöstömitoituksen mukaisesti. Perusterveydenhuollossa on pystytty vastaamaan kuntalaisten tarpeisiin sekä ulkopaikkakuntalaisia on pystytty hoitamaan. Lastensuojelun osalta alkuvuodesta kiireellisiä huostaanottoja ei ole ollut. Tehokkailla avohoidon tukitoimenpiteillä on vältytty sijoituksilta. Perhetyötä on kohdistettu enemmän sosiaalihuollon avotoimintaan. Perhetyöllä ja lapsiperheiden kotipalvelulla on suuri ennaltaehkäisevä merkitys muiden lastensuojelun toimenpiteiden osalta. Tämän hetkinen tilanne näyttää siltä, että määrärahat tulevat riittämään lastensuojelun osalta. Lastensuojelun luonteen huomioiden tilanne voi muuttua. Sosiaalihuoltoa ja lastensuojelua koskevat uudistukset tulevat voimaan asteittain: kotipalvelua koskeva uudistus vuoden 2015 alusta ja muu lainsäädäntö pääosin huhtikuussa Lastensuojelun kiireellistä sijoitusta koskevat lastensuojelulain muutokset tulevat voimaan vuoden 2016 alusta. Henkilöstö on osallistunut sosiaalihuoltolain uudistuksen koulutukseen. Kunnan omilla mielenterveyspalveluilla ehkäistään kustannusten kasvua. Asiakaskäynnit mielenterveyspuolella ovat lisääntyneet sekä niiden monimuotoisuus. Moniammatillinen joustava yhteistyö korostuu Perhon kunnan mielenterveystyössä. Kotihoidon asiakasmäärät ovat lisääntyneet. Kaikki palveluita tarvitsevat asiakkaat on pystytty ottamaan kotihoidon piiriin. Vuoden alusta on otettu käyttöön kotihoidon mobiili- ja optimointilaitteet. Tästä on positiivisia kokemuksia ja näyttöä. Ikäneuvolatoimintaa on pidetty yllä ja lähetetty kutsuja asiakkaille. Omaishoitajien terveystarkastukset on käynnistetty. 26

27 27 Jalmiinakodin palveluasukkaiden ulkopuolinen hoidontarve on vähentynyt, koska henkilöstön ammattitaitoa on lisätty. Jonot palveluasumisen paikkoihin ovat vähentyneet huomattavasti verrattuna viime vuoden loppuun. Omaishoidon vapaiden toteutumiseen on kiinnitetty erityistä huomiota ja ne on pystytty toteuttamaan toiveiden mukaisesti. Asukkaiden viriketoimintaan on panostettu. Vammaispuolella asiakasmäärät ovat pysyneet yksiköiden osalta ennallaan. Toimintakeskuksessa on yhtenäistetty toimintamalleja ja kriteereitä. Vammaispalvelulain mukaisia etuuksia ja niiden myöntämiskriteerejä on yhtenäistetty. Yhteistyötä on tiivistetty eri verkostojen kanssa. Toimintayksiköiden osalta toiminta on pysynyt budjetin mukaisena. Henkilöstö ei ole ottanut pääsääntöisesti alle viiden päivän sairaslomiin sijaisia, mikä on näkynyt henkilöstömenojen vähentymisenä. Sissisairaanhoitaja on aloittanut toimintansa. Tällä järjestelyllä pyritään vähentämään työntekijöiden kuormittavuutta ja lisäämään työhyvinvointia. Loppuvuosi on haasteellinen talouden osalta. Kuntalaisille annettavat palvelut on tuotettava laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Henkilöstö on sitoutunut talousvastuuseen omissa yksiköissään.

28 28 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen: Vt. sivistystoimenjohtaja Outi Leväniemi Kasvatus- ja opetuslautakunta vastaa kunnan varhaiskasvatukseen ja opetustoimeen kuuluvien palveluiden tuottamisesta kuntalaisille ja siitä, että toiminta on tuloksellista ja taloudellista sekä kunnan tavoitteiden mukaista. MENESTYSTEKIJÄT Peruspalvelujen laadun ja kehityksen turvaaminen Monipuolinen palvelutarjonta Ulkopuolinen hankerahoitus Palveluverkkojen tehokkuus ja toimialojen yhteistyö Terveet toimitilat ja viihtyisä ympäristö Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö TOIMENPITEET KASVATUS- JA OPETUSLTK Varhaiskasvatuksen kokonaisuuden kehittäminen Hyvä oppilashuolto/ yhteistyö Opetusryhmien pienentäminen hankerahoituksella Kaikkia päivähoitomuotoja saatavilla Kilpailukykyinen lukion kurssitarjotin Lähihoitajakoulutuksen aloittaminen Perhossa Hanketyön jatkaminen Erinomaista Ryhmäkokoavustus Tasa-arvoavustus, Kerhotyö Erityisluokan ja yleisopetuksen yhteistoiminta Lähilukioiden verkostoituminen Maakunnallinen toisen asteen yhteistyö Päivähoidon tilojen kokonaisvaltainen kehittäminen Möttösen koulu Koulukeskuksen oppimisympäristön kehittäminen Koulutustarvekartoitus Onnistunut rekrytointi Täydennyskoulutus (Osaava) Varhaisen tuen malli Työnohjaus MITTARIT Opetusryhmien koko Kouluterveyskysely Tehostetun- ja erityisen tuen päätökset Tuntikehys/ oppilas Päättötodistuksen saaneet Laatuarviointi k 2014 Päivähoitopaikkojen määrä Hoitopaikan jonotusaika Kurssien määrä Ylioppilaskirjoitusten tulokset Koulutuksen aloittaneiden määrä Hankkeiden määrä ja niiden rahoitus Kustannukset/oppilas/tunti kustannukset/hoitopaikka Yhteistyökurssien määrä Toimintakate Asiakkaiden ja henkilöstön palautteet ja sisäilmamittaukset Investoinnit, Kelpoisuuden täyttävien työntekijöiden ja viranhaltijoiden määrä Koulutuspäivät: 3 pv/työntekijä Sairauspoissaolojen määrä/ työntekijä

29 29

30 30 Talous Toteutuminen Esiopetuspaikat on myönnetty kolmelle ryhmälle. Päivähoidossa on kehitetty toimintaa. Henkilöstölle on järjestetty koulutusta ja työnohjausta. Päiväkodin rakentamista ja suunnittelun aikaistamista on nostettu esille valtuustoseminaarissa. Koulukuljetuksiin varattu määräraha on jo yli 43,5 % käytetty, omavastuut kuljetuksissa ovat olleet voimassa ja uudet kilometrirajat alakouluilla. Kesken on vielä kuljetusten optimointiselvitys. Kuntokartoitusten jälkeen koulukeskuksen kivikoulun peruskorjauksen suunnittelu on käynnistynyt. Tiloihin on tehty välittömiä korjauksia, mutta varsinainen korjausrakentaminen siirtynee vuodella. Opetustoimen johdossa epävarma tilanne on jatkunut alkuvuoden, yläkoulun ja lukion rehtori on hoitanut oman työnsä ohella myös vt. sivistystoimenjohtajan tehtäviä kertaalleen jo valitun uuden viranhaltijan ilmoitettua, ettei ota tehtävää vastaan. Uuden sivistystoimenjohtaja-hallintojohtajan valinta siirtyi toukokuulle. Opetustoimen avoimien virkojen ja toimien täyttöä on valmisteltu. Hakuaika on meneillään ja valinnat tehdään toukokuussa. Myös yhtenäisen perusopetuksen ja koulujen keskinäisen yhteistyön kehittämiseen tähtäävien tiimien perustamista

31 alakouluille on suunniteltu. Hallinnon kulut ovat mainituista syistä alkuvuoden osalta pienet. Perusopetuksen opetussuunnitelmatyö OPS2016 on aloitettu maakunnallisena yhteistyönä. OPS-tiimi on aloittanut työnsä, jota kunnalliset OPS-luotsit ohjaavat. Muutoin perusopetusta on järjestetty kolmella alakoululla ja yläkoululla tavoitteiden suuntaisesti. Erityisen tuen tarpeen lisääntyminen näkyy mm. Rinteen luokan oppilasmäärän kasvuna: uusia oppilaita on siirtynyt luokkaan ja opettajan työpanosta on jouduttu vastaavasti kasvaneen tarpeen vuoksi kasvattamaan, mikä näkyy myös kustannuksissa. Opetusyhteistyötä on tehty myös Kyyjärven kunnan kanssa ja sitä jatketaan edelleen. Kouluille on hankittu uudet interaktiiviset projektorit investointimäärärahalla. Ne on sijoitettu Rinteen luokkaan, Oksakoskelle ja Keskuskouluun ja lukioon. Lukio-opetuksen laskutus Keski-Pohjanmaan ammattiopiston Perhon yksiköltä on alkuvuoden osalta vielä tekemättä. Yhdistelmätutkintolaisia valmistunee 4 tänä keväänä, uusia opiskelijoita lukioon on 1. sijalla hakenut 16, joista kaikki ovat omalta yläkoululta eli 34 %. Lukion kehittämistiimin työ ja markkinointi jatkuu. Uusia yhdistelmäopiskelijoita valitaan vasta toukokuun pääsykokeiden jälkeen. Hakeneita on ollut muutamia, riistalinjan valintakokeissa on ollut 10 oppilasta. Kurssien järjestämisessä lukiossa on tehty yhteistyötä Vetelin lukion kanssa. Lukioselvitys, joka oli varautumista toisen asteen koulutuksen järjestäjien järjestämislupien mahdolliseen uudelleenhakemisprosessiin, on valmistunut ja Perhonjokilaakson kuntien yhteinen lukioseminaari on pidetty maaliskuussa. Koulutuksellisen tasa-arvon hankeavustuksella kasvatusohjaaja on tehnyt työtä kouluissa, kerhotoimintaa on kehitetty ja kerhoja pidetty joka koululla. Uusia avustuksia on saatu jatkoksi kerhotoiminnan kehittämiseen sekä ryhmäkokojen pienentämiseen ja uutena esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämiseen on saatu avustusta e sekä erityisopetuksen laadun kehittämiseen avustajien palkkaamiseen sekä koulunkäyntiavustajien koulutukseen suunnattua avustusta e. Maakunnalliseen toiminnan arviointiin on osallistuttu. Arvioinnin tulokset on käyty läpi lautakunnassa ja kukin koulu tekee omat kehittämiskohteensa koulukohtaisten tulosten pohjalta. Kouluterveyskysely 2015 keskeytettiin teknisten ongelmien vuoksi valtakunnallisesti huhtikuussa yläkoulujen osalta eivätkä Keskuskoulun oppilaat ehtineet vielä vastaamaan kyselyyn. Lukion osalta kyselyn vastausaikaa on jatkettu toukokuun loppuun. Lukiolaiset ovat osin vastanneet kyselyyn sähköisesti. Lukiossa on myös varauduttu sähköisiin kokeisiin opettajia kouluttamalla sekä tilavarustautumisella. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa on päivitetty VARTU-hankkeen kuluessa ja järjestetty lasten ja nuorten hyvinvointifoorumi huhtikuussa. Yläkoulussa on ollut käyttäytymisen edistämiseksi Hyvän käytöksen kampanja yhteistyössä LC Perhon kanssa. 31

32 Joidenkin yksiköiden osalta toimintakulut ylittyvät, mutta koko opetustoimen kokonaisuus on melko hyvin raamissa. Vapaa-aikatoimi Tilivelvollinen Kirjastonjohtaja Mirja Siironen/ Nuoriso-kulttuurisihteeri Raija Sahlgren Toiminta Kirjasto sekä Nuoriso- liikunta- ja kulttuuritoimi MENESTYSTEKIJÄT TOIMENPITEET VAPAA-AIKA LTK MITTARIT Innovatiivisuuden ja aktiivisuuden suosiminen Kirjasto ja kulttuuri osana palvelutarjontaa; toiminnan kehittäminen Perho-päivien kehittäminen Avustukset ohjataan toiminnan perusteella 32 Lainausten määrä 13,7/ asukas Lainaus 3,30 / asukas Aukiolotunnit Käyntimäärät Tapahtumat 32 osall./tapaht. Näyttelyitä 7 / vuosi Nuorisotyö Ennaltaehkäisevä nuorisotyö Yhteistyön tarkistaminen eri toimijoiden kanssa ja työnjaosta sopiminen Avustukset ohjataan toiminnan perusteella Elämä pelissä hanke Etsivä nuorisotyö Tapahtumat Kävijämäärät Avustukset Asiakkuudet Jatkotoimiin ohjatut asiakkaat Työpaja Hyvä elämän laatu kaikille tasapuolisesti Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Liikuntastrategian täytäntöön-pano Tour de Perho Ohjatut liikuntaryhmät eri ryhmille Ennaltaehkäisevän terveysliikunnan kehittäminen Avustukset ohjataan toiminnan perusteella Koulutustarvekartoitus Onnistunut rekrytointi Täydennyskoulutus Varhaisen tuen malli Työnohjaus Kokoontumiskerrat Liikunta-alueet Tapahtumat Osallistujat Tapahtumat Kävijämäärät Avustukset Kelpoisuuden täyttävien työntekijöiden ja viranhaltijoiden määrä Koulutuspäiviä 3 / työntekijä Sairauspoissaolojen määrä/ työntekijä

33 33 Talous Toteutuminen Kirjaston alkuvuosi on edennyt suunnitelmien mukaan. Erityisesti lasten kirjastonkäyttö on ollut runsasta, samoin näyttelyt ja muut tilaisuudet ovat tuoneet kirjastoon kuntalaisia. Sedun aikuisopiskelija on ollut työssä oppimassa ja arvioitavana tammikuusta 2015 lähtien. Vapaa-aikalautakunnan toiminnalle asetetut tavoitteet toteutuivat pääosin hyvin. Nuopparille pystyttiin järjestämään iltavalvontaa vuoden alusta lähtien kahden henkilön voimin. Sosiaalitoimen työntekijän saaminen nuorisotiloihin ei ole vielä toteutunut. Kansanhiihtokampanja ja Haanen hiihto-laturetki pystyttiin toteuttamaan tänä talvena, koska lunta oli riittävästi. Ensi vuonna tulee kuluneeksi 50 vuotta siitä kun Haanen hiihto hiihdettiin Perhossa ensimmäisen kerran, eli vuonna 1966.

34 Suunnittelu on aloitettu tulevaa juhlavuoden tapahtumaa ajatellen. Kuntosalille hankittiin uusia laitteita. Syksyllä 2014 toimintansa aloittanut Perhon nuorisovaltuusto on toiminut aktiivisesti. Suunniteltiin kesän tapahtumia, mm. uimakoulut, Perho-Kyyjärvi pyöräilykampanja sekä Tour de Perho. Perho-viikko muutettiin yksipäiväiseksi tapahtumaksi, joka järjestetään ensimmäistä kertaa vasta elokuussa eli 1.8. Vapaa-aikatoimelle tuli päätökset rahoituksesta etsivään nuorisotyöhön ja työpajatoimintaan , joka aiheuttanee toimintasuunnitelman muutoksen toiminnassa. Työpajatoiminnassa on ollut työpajaohjaajaa, oma ohjaaja Kyyjärvellä ja Perhossa. Työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö ovat toteutuneet asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Työpajalla Perhossa aloitettiin uutena toimintana polkupyörähuolto. Kulttuuritoimen näkyvimpänä tavoitteen toteutumisena oli taidetilan saaminen kunnanvirastolle, (entinen autokoulun tila). Kuvataidepiiriläisten ehdotuksesta vapaa-aikalautakunta päätti tilan nimeksi Artstudio. Möttösen vanhan tuvan käyttöä suunniteltiin alustavasti yhdessä Humalajoen maamiesseuran kanssa. 34

35 35 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tilivelvollinen: Tekninen johtaja Pasi Rannila Toiminta Tekninen lautakunta, tekninen toimisto, kaavoitus- ja mittaustoiminta sekä kunnan virka-autot. Rakennukset ja vuokralle annetut alueet Puistot ja yleiset alueet Liikelaitokset Vesi- ja viemärilaitos Kaukolämpölaitos Kaavatiet, yksityistiet ja yleiset tiet MENESTYSTEKIJÄT TOIMENPITEET MITTARIT Hyvä ympäristön laatu TEKNINEN LAUTAKUNTA Viheralueiden ylläpito Liikenneväylien ylläpito Hoidetut viheralueet, ha Ylläpidetyt kadut ja kv-käylät, km Monipuoliset asumisen ja yrittämisen mahdollisuudet Terveet, turvalliset ja tarkoituksenmukaiset toimitilat Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Yleiset alueet, torit, leikkikentät Turvattu vesihuolto Turvattu jätevesihuolto Kaukolämpö Yksityisteiden avustaminen Kunnallistekniikan rakentaminen ja peruskorjaus Laadukas kiinteistöjen ylläpito ja kunnostus Tavoitteena hyvä sisäilma Kiinteistöjen huoltokortit Koulutustarvekartoitus Onnistunut rekrytointi Täydennyskoulutus Varhaisen tuen malli Työnohjaus Hoidetut alueet m2 Vesijohdot km, pumpattu vesi m3 Liittymien määrä Viemärit km, käsitelty jv:n määrä m3 Liittymien määrä MWh:t kunnalle/ yksityisille Yksityistieavustukset /vuosi Uudet kadut ja peruskorjatut kadut/tiet km / v Ylläpidettävät kiinteistöt m2 kiinteistöjen ylläpito / m2 / kk Energiankulutus MWh/m3, Kortisto ajantasalle Kelpoisuuden täyttävien työntekijöiden ja viranhaltijoiden määrä Koulutuspäiviä 3 /työntekijä Sairauspoissaolojen määrä/ työntekijä

36 Talous

37 37 Toteutuminen Tekninen lautakunta, hallinto Toiminta on toteutunut suunnitellusti, käyttö 29,1 %. Kiinteistötoimi, puistot ja yleiset alueet Toiminta on toteutunut suunnitellusti. Kinniäntien peruskorjaustyömaalle on palkattu 3 määräaikaista työntekijää. Vehmassuontien ryhmäkoti ja Haanentien palveluasunnot etenevät aikataulussa ja valmistuvat syksyllä. Jalmiinan dementiayksikön suunnittelu on käynnissä, urakkakilpailu kesällä. Urheilukenttä valmistunee kesäkuun loppuun mennessä. Liikelaitokset Vesi- ja viemärilaitos Toiminta on toteutunut suunnitellusti. Salmelanharjun vedenottamolle on hankittu varavoimakone. Vuoden 2014 tilikauden tuloksen perusteella taksan korotuspainetta on jätevesimaksun osalta, vesi- ja viemärilaitoksen tulos miinuksella noin Kaukolämpölaitos Toiminta on toteutunut suunnitellusti. Lämpölaitos on toiminut erinomaisesti ja kotimaisen polttoaineen osuus lämmöntuotannosta on yli 90 %. Vuonna 2014 kotimaisen polttoaineen osuus lämmöntuotannosta oli 96 % ja tilikauden tulos pois- tojen jälkeen oli positiivinen YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tilivelvollinen: Rakennustarkastaja Jyri Harju Ympäristötoimi Ympäristötoimi käsittää ympäristölautakunnan, rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun. Palo- ja pelastustoimi, väestönsuojelu ja öljyvahinkojen torjunta MENESTYSTEKIJÄT Terveet toimitilat ja viihtyisä ympäristö Hyvä ympäristön laatu TOIMENPITEET YMPÄRISTÖ LTK Rakennusvalvonta MITTARIT Rakennusluvat, toimenpideluvat ja toimenpideilmoitukset

38 38 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Ympäristönsuojelu Ympäristötoimen lainsäädännön tuntevan henkilöstön palkkaaminen Koulutustarvekartoitus Täydennyskoulutus Varhaisen tuen malli Työnohjaus Maa-ainesluvat, ympäristöluvat toimenpideilmoitukset Kelpoisuuden täyttävien työntekijöiden ja viranhaltijoiden määrä Koulutuspäiviä 3/ työntekijä Sairaus poissaolot / tekninen toimi Talous Toteutuminen Ympäristötoimen toiminta on ollut tavoitteiden mukaista. Lautakunta on kokoontunut 3 kertaa, käsiteltyjä asioita on ollut 27 kpl. Uusia maa-aineslupia on myönnetty 1 kpl, ympäristölupia 1 kpl ja rakennus- ja toimenpidelupia 26 kpl.

39 Taloudellisesti toiminta on toteutunut suunnittelun mukaisena, toimintamenojen käyttöprosentti on 24,0 ja toimintatuottojen 12,6 prosenttia. Palo- ja pelastustoimen yhteistoimintaosuuksia ei ole laskutettu alkuvuodelta > käyttöprosentti on 5,2. 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015. Kuva Tarja Sillanpää

PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015. Kuva Tarja Sillanpää 1 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015 Kuva Tarja Sillanpää 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO sivu Vuosikate, lainat 3 Asukasluku, työttömyys 5 Vuoden 2015 tavoitteet

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2014 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II

Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 2 1.1. 31.8.2013 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2013 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 1 Perhon kunta Kuva Tarja Sillanpää TALOUSARVIO 2015 Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 2 PERHON KUNTA TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO PERHON KUNNAN STRATEGIA

Lisätiedot

YLITORNION KUNTA. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016. Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91

YLITORNION KUNTA. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016. Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91 1 YLITORNION KUNTA Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016 Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91 2 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut 1 Talousarvion rakenne ja periaatteet lainsäädännössä 1 Talousarvion

Lisätiedot

Lopen kunta TALOUSARVIO 2011 I OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.

Lopen kunta TALOUSARVIO 2011 I OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Lopen kunta I OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. 1 1. TALOUDEN TOTEUTUMISEN YLEISKATSAUS tilanne 30.4., 1 000 15 000 11 000 7 000 3 000-1 000 Tuotot Kulut Vuosikate Tilikauden tulos 2007 2 695 13 110 505 162 2008

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN LOUSSUUNNITELMA 2016 LOUSARVIO Sisällys 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2011 2014 Talousarvio- ja suunnitelma 2011 2014 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut... 3 Tuloslaskelma... 10 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

Khall 1.4.2014 134 ja 9.6.2014 261, Kvalt 16.6.2014 28

Khall 1.4.2014 134 ja 9.6.2014 261, Kvalt 16.6.2014 28 Khall 1.4.2014 134 ja 9.6.2014 261, Kvalt 16.6.2014 28 Kittilän kunnan tasekirja 2013 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS... 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 1 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET...

Lisätiedot

3. Käyttötalous 3.1 Hallinto- ja kehittämispalvelujen tulosalue 13 3.2 Sivistystoimen tulosalue 26 3.3 Tekninen tulosalue 50

3. Käyttötalous 3.1 Hallinto- ja kehittämispalvelujen tulosalue 13 3.2 Sivistystoimen tulosalue 26 3.3 Tekninen tulosalue 50 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Kaustisen kunnanhallitus 04.12.2013 318 Kaustisen kunnanvaltuusto 17.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kuntastrategia 1.1 Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät

Lisätiedot

UURAISTEN KUNTA. Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2014 2016

UURAISTEN KUNTA. Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2014 2016 UURAISTEN KUNTA Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 Kunnanhallitus 2.12.2013 389 Kunnanvaltuusto 9.12.2013 84 2 SISÄLLYS Kunnan visio ja strategia... 3 Ulkoinen toimintaympäristö... 7 Yleinen

Lisätiedot

SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA

SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA Maapinta-alaltaan Pohjois-Pohjanmaan viidenneksi suurin, 2 170,73 km 2. Raahe TALOUSARVIO

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 2/2012 1.1. 31.8.2012

OSAVUOSIKATSAUS 2/2012 1.1. 31.8.2012 OSAVUOSIKATSAUS 2/2012 1.1. 31.8.2012 Kaupunginhallitus 8.10.2012 562 Kansilehden kuva: Elina Paavola TARKASTUSLAUTAKUNTA 1.1.-31.8.2012 tot % ta 1.1.-31.8.2011 TP 2011 tot % tp Tehtäväalue TA 2012 TARKASTUSLAUTAKUNTA

Lisätiedot

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

VÄLITILINPÄÄTÖS II 2009 1.1.-31.8.2009 KH 28.9. / KV 12.10

VÄLITILINPÄÄTÖS II 2009 1.1.-31.8.2009 KH 28.9. / KV 12.10 VÄLITILINPÄÄTÖS II 2009 1.1.-31.8.2009 KH 28.9. / KV 12.10 Talouskatsaus Talous on ollut varsin turbulentti koko vuoden 2009 ajan. Poikkeuksellisen epävarmuuden aiheutti USAsta levinnyt rahoitusmarkkinoiden

Lisätiedot

Iin kunnan väliraportti 31.7.2015. Julkaistu 9.9.2015

Iin kunnan väliraportti 31.7.2015. Julkaistu 9.9.2015 Iin kunnan väliraportti 31.7.2015 Julkaistu 9.9.2015 2 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7 % 75,0

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 Mikkelin kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta TOIMINTAKERTOMUS 2011 Perhekuva: Paula Myöhänen SISÄLLYSLUETTELO Sosiaali- ja terveyslautakunta...5 sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloskortti...8 sosiaali-

Lisätiedot

STRATEGIAN TOTEUTUMISEN RAPORTTI

STRATEGIAN TOTEUTUMISEN RAPORTTI SALON KAUPUNKI STRATEGIAN TOTEUTUMISEN RAPORTTI 1-4/2015 1 Kaupunginhallitus 3 Konsernipalvelut 8 Hyvinvointipalvelut 9 Terveydenhuollon palvelut 13 Vanhuspalvelut 14 Sosiaalityön palvelut 15 Lasten ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 29.9.2014 105 Liite 36 Kunnanvaltuusto 6.10.2014 25 Liite 18 PUUMALAN KUNTA

Kunnanhallitus 29.9.2014 105 Liite 36 Kunnanvaltuusto 6.10.2014 25 Liite 18 PUUMALAN KUNTA Kunnanhallitus 29.9.2014 105 Liite 36 Kunnanvaltuusto 6.10.2014 25 Liite 18 PUUMALAN KUNTA VUOSIKOLMANNESRAPORTTI 31.8.2014 Sisällys YLEISKATSAUS... 3 KUNTASTRATEGIA... 5 TULOSLASKELMA... 8 RAHOITUSLASKELMA...

Lisätiedot

Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010

Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010 Vetovoimainen yli 20 000 asukkaan Haukipudas tarjoaa turvallisen ja viihtyisän merellisen ympäristön asumiselle, työnteolle ja yrittämiselle Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010 KH 31.5.2010 2 Talouskatsaus

Lisätiedot

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014 Osavuosikatsaus 31.08.2014 2 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS ALKUVUOTEEN 2014 3 YLEINEN TALOUDELLINEN KATSAUS 5 VÄESTÖ 6 TYÖTTÖMYYS 6 TULOSLASKELMA 8 TULOSLASKELMAN ANALYSOINTI 8 Toimintatuotot

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2 / 2013 ajalta 1.1. 31.8.2013

Osavuosikatsaus 2 / 2013 ajalta 1.1. 31.8.2013 Osavuosikatsaus 2 / ajalta 1.1. 31.8. Kunnanhallitus 30.9. 267 Kunnanvaltuusto 14.10. 122 Mäntsälän kunta Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 2. Tuloslaskelma... 5 3. Rahoituslaskelma... 6 4. Käyttötalouden

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1/2015 1.1. 30.4.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1/2015 1.1. 30.4.2015 OSAVUOSIKATSAUS 1/2015 1.1. 30.4.2015 Kaupunginhallitus 1.6.2015 Kansilehden kuva: Emmi Hyyppä Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen TARKASTUSLAUTAKUNTA 1.1.-30.4.2015 tot % ta 1.1.-30.4.2014 TP 2014

Lisätiedot

Iin kunnan väliraportti 31.7.2014. Julkaistu 25.9.2014

Iin kunnan väliraportti 31.7.2014. Julkaistu 25.9.2014 Iin kunnan väliraportti 31.7.2014 Julkaistu 25.9.2014 2 Iin kunnan väliraportointi 31.7.2014 Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 16.12.2014 talousarvion :ssä 140. Talousarviossa on hyväksytty kunnan toiminnalliset

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 0. Osavuosikatsaus 01/2015. ajalta 1.1.-30.4.2015

Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 0. Osavuosikatsaus 01/2015. ajalta 1.1.-30.4.2015 Osavuosikatsaus 01/ 0 Osavuosikatsaus 01/ ajalta 1.1.-30.4. Kunnanhallitus 8.6. Kunnanvaltuusto 15.6. 1 Osavuosikatsaus 01/ Sisällysluettelo 1. Mäntsälän kunnan väestön kehitys... 2 2. Mäntsälän työllisyys...

Lisätiedot

Sisältö: Sivu 1 Hallinto 2 Varhaiskasvatus Hyvinvointipalvelut 4 Hoito- ja vanhustyön palvelut 5 Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut

Sisältö: Sivu 1 Hallinto 2 Varhaiskasvatus Hyvinvointipalvelut 4 Hoito- ja vanhustyön palvelut 5 Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut Osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2014 Sisältö: 1 Hallinto 3 1.2 Tavoitteiden toteutuminen 3 2 Varhaiskasvatus 4 3 Hyvinvointipalvelut 5 3.1 Lastensuojelu 5 3.2 Neuvolapalvelut 6 3.3. Aikuissosiaalityö 7 3.4

Lisätiedot

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 TALOUDELLINEN TILANNE JA KEHITYSNÄKYMÄT...

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 KYYJÄRVEN KUNTA Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 KYYJÄRVEN KUNNAN PERUSAJATUS... 5 2.1 VISIO... 5 2.2

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot