KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 5 / 2013 Aika Maanantai klo Kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 5 / 2013 Aika Maanantai 22.4.2013 klo 18.30 20.30 Kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 Pöytäkirja Kokousnumero 5 / 2013 Aika Maanantai klo Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone

2 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina klo Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 5 / 2013 ASIA LIITE 100 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 101 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 102 VALTUUTETTUJEN VUONNA 2012 AIKANA TEKEMÄT ALOITTEET 103 KEITTÄJÄN OSA-AIKAISEN TOIMEN (50 %) TÄYTTÖLUPA 104 KESKI-SUOMEN FOORUMI JA RISTEILY SAARISTO-, RANNIKKO- JA VESISTÖALUEIDEN SEMINAARI PORVOOSSA TILINPÄÄTÖS VUODELTA VIISARI RY:N YLEISEN KOKOUKSEN EDUSTAJA 108 ILMOITUSASIAT Pöytäkirja on nähtävillä: Kunnanvirastolla klo MERK. Erkki Leppänen Kunnanhallituksen puheenjohtaja

3 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / KOKOUSAIKA Maanantaina klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanhallituksen kokoushuone x Erkki Leppänen, pj. Ossi Hämäläinen, vj. x Risto Holm, II vpj. Pentti Aaltonen, vj. x Asko Kauppinen, I vpj. Ari Simonen, vj. x Marjatta Liimatainen Hanna Urpilainen, vj. x Kirsti Möttönen Minna Piispanen, vj. x Heikki Näsi Jari Haapaniemi, vj. x Riitta Sarén Orvokki Karstinen, vj. MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) x x x Olavi Hakkarainen, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Eeva-Liisa Tobiasson, kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja Antti Urpilainen, kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja Pekka Helppikangas, kunnanjohtaja, esittelijä/pöytäkirjanpitäjä Jukka Hertteli, tekninen johtaja Hanna-Kaisa Pekkarinen, sivistysjohtaja Päivi Hakkarainen, kirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 100 ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS 101 Puheenjohtaja Pöytäkirjapitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on varustettu nimikirjaimillamme. Erkki Leppänen Tarkastusaika Kunnanvirastolla Allekirjoitukset Pekka Helppikangas PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Asko Kauppinen Paikka ja päivämäärä Kunnanvirastolla Virka-asema Kunnanjohtaja Marjatta Liimatainen Allekirjoitus

4 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall Kivijärven kunnan hallintosäännön 10.2 mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä mikäli mahdollista siinä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Kivijärven kunnan hallintosäännön 10.3 mukaan toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, kutsuu hän varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja tai kokouksen sihteeri voi toimittaa kutsun varajäsenelle. Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall Kivijärven kunnan hallintosäännön mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Puheenjohtajan ja pöytäkirjantarkastajien on allekirjoitettava sekä pöytäkirjan kansilehti että tehtävä jokaiseen pöytäkirjan sivuun tarkastustaan osoittava merkintänsä. valitsee Asko Kauppisen ja Marjatta Liimataisen tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

6 VALTUUTETTUJEN VUONNA 2012 AIKANA TEKEMÄT ALOITTEET Khall Kivijärven kunnan valtuuston työjärjestyksen 5 :n mukaan kunnanhallituksen on vuosittain huhtikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. Vuoden 2012 aikana valtuutetut tekivät kaksi aloitetta. Vuoden 2012 aikana valtuutettujen tekemistä aloitteista on yksi loppuunkäsitelty. Anne Hakkarainen / Kantatie 58 todelliseksi vaihtoehdoksi 4 -tielle (vuoden 2008 aloite / kesken ) Anne Hakkarainen teki seuraavan / 57 valtuustoaloitteen: Kantatie 58:lle etsitään markkina-arvo yhdessä muiden kuntien kanssa ja lähdetään markkinoimaan tietä näkyvin toimenpitein eteenpäin. päätti jatkaa asian valmistelua ja tällä hetkellä tien markkinoinnin esiselvitykseen ollaan hakemassa yhdessä AMO -alueen muiden matkailuteiden kanssa rahoitusta. Seutuedustajiston kunnanjohtajista muodostuva työvaliokunta on vuonna 2010 tehnyt ELY-keskukselle esityksensä tien nimeämisestä Suomenselkätieksi. Lisäksi tielle on perusteilla yhdistys, joka voi hankkia rahoitusta kotisivujen ym. tien tunnetuksitekemistoimien suorittamiseksi. Aloitteen käsittely on kesken. Antti Urpilainen / Yleinen uimaranta isolle puolelle Antti Urpilainen teki valtuustoaloitteen YLEINEN UIMARANTA ISOLLE PUOLELLE / 27. Kunnanvaltuusto lähetti aloitteen teknisen osaston valmisteltavaksi. Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan ja päätti seuraavaa: Kivijärven uimaranta oli vuosikymmeniä ns. Kirkkorannassa, josta se seurakunnan toimesta häädettiin pois n. 15 vuotta sitten, perusteena oli häiriön tuottaminen jumalanpalvelusten aikana uintikaudella. Osaltaan häiriön tuottamiseen liittyi juopottelu uimarannalla. Viimeiset n. 15-vuotta virallinen uimaranta on ollut Tiaisniemen UV-

7 alueella. Uimarannan taso on ollut vaatimaton. Veden laatu on tutkimuksien mukaan täyttänyt ne vaatimukset jotka vaaditaan yleiseltä uimarannalta, eikä virallisesti todettuja sinilevä esiintymiä ole ollut. Kuitenkin on otettava huomioon veden laadullisena tekijänä veden tummuminen ja humuspitoisuuden lisääntyminen. Mikäli ns. kirkkorantaan halutaan uimalaitosta se vaatii kaavan muutoksen joka tuonee vastustusta. Tällä hetkellä kaavallisesta kohteesta ja keskustan painopiste huomioiden paras paikka on Kukkoniemen UV-alue. Lisäksi merkittävän alueen suunnittelu ja käyttötarpeen selvityksen toi riehunut Asta-myrsky. Pyydetään liikkeelle lähdettäessä sivistysosaston lausunto asiasta ja tarpeista. 1. Varataan 2011 talousarvioon yleissuunnitelman tekemiseen Kukkoniemen alueelle rahoitus. 2. Huomioidaan hankkeen eteenpäin vieminen rakennus-ohjelmassa, koska hankkeille on vaikeata saada ulkopuolista rahoitusta ellei ne ole rakentamisohjelmassa. 3. Sivistysosasto huolehtii hankkeen liikuntapuolen rahoitushakemuksen. 4. Mietitään konkreettinen hankkeen rakentamisaikataulu. Suunnitelmaluonnokset on tehty, mutta toteuttamispäätökset ovat vielä tekemättä. Aloitteen käsittely on kesken. Antti Urpilainen / Ns. pitkänveden kartoittaminen ja kiinteistösulkujen merkitseminen Maan- ja kiinteistönomistajat eivät tällä hetkellä läheskään kaikki tiedä vesiputken sijaintia ja oman kiinteistön pääsulkua. Jos maanomistaja kaivaa/kaivattaa ja putki katkeaa vastuu on hänellä. Kiinteistössä sattuu putkivuoto, missä sulku? Siksi mielestäni ko. Kartta on välttämätön. Asia lähetettiin tekniselle osastolle valmisteltavaksi. Tekninen lautakunta käsitteli asiaa ja päätti seuraavaa: Kartoitustyö tehdään kesän 2011 aikana. Kiinteistön omistajat ovat velvollisia merkitsemään itse vesiliittymien linjaukset. Kunnasta osallistuu käytännön työn suoritukseen vesilaitoksen hoitaja Risto Turpeinen. Ennen kartoitustyön suoritusta ilmoitetaan kiinteistön omistajille kuntatiedotteessa linjasulkujen merkitsemisvelvollisuudesta. Kaikille merkityille linjasuluille annetaan koordinaatiomerkinnät. Alueella missä

8 on viemäriverkosto merkitään myös kaivojen kannet runkolinjaan. Maastossa olevia linjaosuuksia merkitään tehdasvalmisteisiin merkkiviitoin. Suoritetusta työstä valmistetaan verkostokartta. Koordinaatiomerkinnöistä 98 % on käyty läpi ja loppu 2 % tehdään kesällä Maaston linjaosuuksien merkitseminen suoritetaan kesän 2012 aikana. Valtuutettu Risto Holmin valtuustoaloite / Eskonniemen valaistus Kvalt 56 / Aloite on annettu kunnanvaltuustossa Aloiteessa esitetty hanke huomioitiin vuoden 2012 talousarviossa. Hanke on toteutettu syksyllä Aloite on käsitelty loppuun. Marjatta Liimatainen / Ruokahuoltoon liittyvä aloite Kunnanvaltuusto on lähettänyt asian tekniselle osastolle vastattavaksi. Tekninen lautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja päätti seuraavaa: ruokapalvelujen laatu huonontunut, ikäihmiset eivät pidä ruuista yksi ruokalista malli kaikille, ruokavalinnat kompromisseja syksyn aikana on ollut samat ruokalistat, tavaratoimittajat ja samat keittäjät, ainoastaan ruokahuoltopäällikkö on vaihtunut lapsille ei ole varaa tarjota leipää leipä ei ole koskaan lapsilta loppunut olemme syksyllä 2011 tehneet jopa itse ruisleipää perjantain keittopäivään opetusmielessä lapsilla on nälkä miten lapsien nälänhätä on Liimataisen puolesta tutkittu? mikäli lapsi syö kaikki aterian osat, niin nälkä ei ole maito pahan makuista tarjoamme maidon käyttöpäivän mukaisesti yhteys ja valitus Arlalle subjektiivisesta näkemyksestä maidon tuottaja on hankintasopimuksen mukainen, EU:n lainsäädäntö hankintasopimuksista ruokapalvelut yhden keittiön mallissa lautakunnan ja valtuuston päätös ravintosuositukset onko tarkistettu käytänteet ruokavaliomallin mukaisia, toteutuu jos syö kaikki aterian osat

9 Onko erityisruokavalioita ja toteutetaanko niitä? kautta aikojen on ollut erikoisruokavalioita ja niitä toteutetaan tarvittaessa lääkärintodistus, pelkkä minusta tuntuu tunne ei riitä erikoisruokavalioon toistaiseksi erityisruokavaliolla on ollut sama hinta kuin tavallisilla annoksilla Ei riitä, että on yksi ja sama ruoka eri pisteisiin toimintamallin ovat päättäjät päättäneet nyt on vastuunkannon aika tuloksista missä on nähtävinä yhden keittiön malliin liittyvät päätökset ja perusteet? Mitä hyötyjä ja etuja ratkaisulla haettiin? pyysin sosiaalipuolelta selvityksestä näytille tammikuussa, ei ole tullut valvotaanko että oppilas syö ruokansa ruokailua valvotaan ja maistamista noudatetaan, opettajat eivät kuitenkaan voi pakottaa syömään koululainsäädäntö ei määrää pakkosyöttöön jos oppilas ei syö. Syy? Kotikasvatus huolehdimmeko kotipalvelun asiakkaiden ruuan syönnistä keittiön vastuu loppuu keittiön ovelle kotiruokailun vastuu on kotona kotipalveluasiakkailla käy myös Saarikan kotipalveluhenkilöstö useamman kerran päivässä jääkö kotiruokaa syömättä ja maksetaan turhaan tämä asian on asiakkaan vastuulla laitamme normaalin annoskoon annoskoko tulisi syödä kerralla, jotta ravitsemussuositukset toteutuvat (palvelupäällikkö Anu Kinnusen ohjeistus) ruokapalvelun sijaiset ja työllistetyt sijaisvalintoja on tehnyt lautakunta, kun on pitkiä sijaisuuksia, lautakunta on valinnut myös sijaisia, joilla ei ole koulutusta meillä on vakituisia sijaisia, joilla on työkokemus ja koulutus kunnallisena laitoksena olemme velvoitettuja työllistämään tarvittaessa, tämä tapahtuu virallisen työllistämispolitiikan puitteissa keittiön henkilökunnan koulutus viittaan edelliseen vakinaisilla on koulutus kaikilla on hygieniapassi passittomana lain mukaan voi olla 3 kk sijaisena keittiöhenkilökunnan täydennyskoulutus oppisopimuskoulutuksena on käynnistynyt valvotaanko Kivijärven ruokahuoltoa?

10 keittiöllä on hyväksytty omavalvontasuunnitelma omavalvontasuunnitelman hyväksyjä on terveystarkastaja keväällä tehdään tarkennuksia ruoanvalmistusaikoihin ja tarjolla pitoaikoihin vanhusten ruokajakeluun tulevat kertakäyttöastiat hygieniasyystä myös ruuan kuljettaminen lämpimänä on turvallisuus riski ja tätä asiaa selvitetää myös kevään aikana onko valvojilla riittävästi pätevyyksiä asiantuntemusta valvontatehtäviin omavalvontasuunnitelman on hyväksynyt terveystarkastaja ravitsemuspäälliköllä on kotitalousopettajan ja maisterin tutkinto, maisterin tutkinnon pääaineena ovat suurkeittiöteknologia ja puhdistuspalvelut, lisäksi alalta on työkokemusta, päälliköllä on myös hygieniapassikouluttaja ja Eviran valtuuttama hygieniapassin anto-oikeus, luulen näiden pätevyyksien riittävän Kivijärven kunnan ruokahuoltoon vastaako laatu ja tarjonta asiakkailta perittävää hintaa kyllä vastaa ruoan hinta muodostuu seuraavasti palkkakustannukset 55% aineet, tarvikkeet, tavarat 35% vuokrat 8 % keittiö tekee ns nollabudjettia eli voittoa ei tavoitella kuten yrityksissä Saarikka perii kaikilta asiakkailtaan saman maksun peritäänkö liian suuri hinta vähävaraisilta ja lasten ruuista sosiaalihuolto hoitaa tämän asian noudatamme lautakunnan päätöksiä myydäänkö ulkopuolisille ruoka alle normaalikustannuksin ei myydä jos ruoka ei edes vastaa ravintosuosituksia niin miten se selitetään ei selitetä mitenkään ruoka vastaa suosituksia myös passittomien käyttö jos ei ole passia passittomia ei ole ja lain mukaisesti toimitaan muutoin onko teknisen lautakunnan jäsenillä hygieniapassia? onko ruoankuljetusvälineet suosituksen mukaiset ovat onko asiallista kuljettaa ruoka takapenkillä on mahdollista toki oman ruoka-auton hankkiminen keittiölle olisi paras ratkaisu, tämä tulee melko kalliiksi, tästä on esimerkki Saarijärvellä,

11 kustannukset useita kymmeniä tuhansia euroja vuodessa, tarkempia tiedusteluja voi tehdä Saarijärven keittiöstä Auli Tuimalalta nykyisin pitää kiinnittää hygieniaan enemmän huomiota hygieniaan on kautta aikojen kiinnitetty huomiota hygienia on kunnossa oppisopimuskoulutus alkoi siivouspalveluosiolla on pystyttävä näyttämään toteen mihin rahat käytetään ja pystytäänkö varatuilla rahoilla valmistaa laadukasta ja suositusten mukaista ruokaa rahojen käyttökohteet löytyvät budjetti toteutumasta työvoimakustannukset ovat suurin kuluerä täytynee palkata konsultti selvittämään Kivijärven surkeaa ruokahuollon tilanne, toteutusmallia ja yhden ruokalista valintaa ruoan hinta on noussut 10 % vuoden alusta lähiruuan käyttöönotto lisää kustannuksia myös Aloite on loppuunkäsitely. Kivijärven kunnan valtuutettujen aloite / Suomalaisen ruuan käyttäminen elintarvikehankinnoissa Kunnanvaltuusto lähetti aloitteen tekniselle osastolle valmisteltavaksi. Tekninen lautakunta käsitteli asiaa / 45 ja päätti seuraavaa: Kunnanvaltuutetut ovat aloitteessaan esittäneet, että kuntamme ruoan ja raaka-aineiden hankinnoissa tullaan ostamaan suomalaisia elintarvikkeita. Näin voimme ottaa huomioon kestävän kehityksen periaatteet, suosia lähija luomuruokaa ja tuoda maakuntien maut ruokalistalle. Tämänhetkinen tilanne hankintojen osalta noudattelee hyvin pitkälle valtuutettujen aloitteen mukaista hankintatapaa. Lähes kaikki raaka-aineet ovat jo kotimaisia. Marjat, omenat ja sienet on hankittu omalta paikkakunnalta. Perunat ostetaan Kannonkoskelta ja muutoinkin käytämme vain kotimaisia kasviksia ja juureksia. Kaikki käyttämämmme lihatuotteet ovat kotimaisia. Kalatuotteiden osalta on sellainen tilanne, että Kivijärven kalaa otetaan aina kuin sitä on saatavilla. Viikonloppuisin kalaa on otettu Kaakkolammen Lohelta Kinnulasta. Osa kalatuotteista tulee vielä pakasteena, koska tuoreen kalan saatavuus ei ole aina taattua Kivijärvellä. Lisäksi tuoreen kalan ja pakastekalan välinen hintaero on merkittävä. Maitotuotteiden osalta kuulumme samaan hankintarenkaaseen Saarijärven kanssa. Nykyinen sopimus on Arlan kanssa ja se on voimassa kesäkuun loppuun Maitotuotteiden hankintasopimuksen uusimisen yhteydessä

12 otetaan huomioon kotimaisuus ja harkitaan hankintarenkaasta luopumista. Kotimaisen ja tuoreen kalan osalta tehdään laskelmat kustannuksista, jotka otetaan huomioon ensi vuoden talousarviota laadittaessa. Tuore kala luo korotuspainetta ateriahintoihin, jotka tullaan tarkistamaan raakaainekustannuksien nousun mukaisiksi. Aloite on käsitelty loppuun. Risto Piispasen valtuustoaloite tien nimeämiseksi kansanedustajan mukaan Kunnanvaltuusto lähetti aloitteen teknisen osaston käsiteltäväksi. Aloitteen käsittely on kesken. (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) saattaa valtuuston työjärjestyksen 5 :n mukaisesti valtuustolle tiedoksi vuoden 2012 aikana valtuutettujen tekemät aloitteet ja niiden käsittelyn. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

13 KEITTÄJÄN OSA-AIKAISEN TOIMEN (50 %) TÄYTTÖLUPA Khall Tekninen osasto hakee täyttölupaa keittäjän osa-aikaisen toimen täyttämiseen niin, että siistijän nimikkeellä ollut työntekijä, joka on jäänyt osatyökyvyttömyyseläkkeelle lukien, on toiminut 50 % siistijänä ja 50 % keittäjänä. Nyt ko. työntekijä jatkaa siis osatyökyvyttömyyseläkkeellä siistijänä ja keittäjän osuus työnkuvasta on tarkoitus täyttää ulkoisella rekrytoinnilla toistaiseksi voimassa olevana, työnmitoitukseen perustuvana vakituiseen tarpeeseen perustuvana rekrytaationa ulkopuolelta organisaation, koska kunnan palveluksessa olevien osa-aikaisten työntekijöiden työ sijoittuu ajallisesti niin, etteivät he voi toimia keittiötyössä samaan aikaan (kuten koulunkäyntiavustajat). Täyttölupa-anomus on esityslistan liitteenä. Henkilöstön resurssipankissa ei ole tehtävään hakijaa. (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) myöntää tekniselle osastolle luvan täyttää keittäjän osa-aikainen (50 %) toimi toistaiseksi voimassa olevan työsuhteena. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi Tekninen osasto

14 KESKI-SUOMEN FOORUMI JA RISTEILY Khall Keski-Suomen foorumi järjestetään Helsingin Messukeskuksessa perjantaina Foorumi tähtää tulevaisuuteen ja antaa aineksia valmisteilla olevaan Keski-Suomi-strategiaan. Foorumin puhujat edustavat valtioneuvostoa, Elinkeinoelämän keskusliittoa, maakuntavaltuustoa, SAK:ta ja Suomen Nuorisovaltuustojen Liittoa. Juontajana toimii mm. toimittaja Arto Nyberg. Keski-Suomen risteilyllä Tallink Europa-laivalla tulevaisuusteemojen käsittelyä jatketaan vuorovaikutteisissa seminaareissa ja työpajoissa. Risteilyllä on oiva mahdollisuus verkottua, järjestää omia tilaisuuksia ja palavereita sekä kohottaa maakuntahenkeä. Matkan käytännön järjestelyistä vastaa Matkatoimisto Matka-Töysä Oy. Esityslistan liitteenä on kutsu foorumiin sekä matkaehdot. (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) päättää, että kunnanhallitus, valtuuston puheenjohtajisto sekä kunnanjohtaja voivat osallistua matkaan. hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti ja päätti, että matkaan voivat osallistua myös teknisen ja sivistyslautakunnan varsinaiset puheenjohtajat sekä osastonjohtajat. Toimeksi Irja Oikari

15 SAARISTO-, RANNIKKO- JA VESISTÖALUEIDEN SEMINAARI PORVOOSSA Khall Seminaarin järjestävät Saaristoasiain neuvottelukunta, TEM, Uudenmaan liitto ja Porvoon kaupunki. Seminaarin tavoite on keskustella Suomen saaristo-, vesistö- ja rannikkoalueiden yhteisistä ajankohtaisista asioista. Erityisesti esillä ovat alue-, kunta-, yhdyskuntarakenne-, kulttuuri-, ympäristö- ja telepolitiikkaan liittyvät asiat. Osallistumismaksu sisältäen ohjelman mukaiset ruokailut on 50, mikäli ilmoittautuminen tapahtuu mennessä muutoin 60. Kivijärven kunta on osasaaristokunta, jonka on tarpeen olla perillä saaristokuntapolitiittisista hankkeista. (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) nimeää seminaariin kunnanhallituksen puheenjohtaja Erkki Leppäsen. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Toimeksi Irja OIkari

16 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2012 Khall Liite nro 10. Kuntalain 68 : Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kuntalain 68a : Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhtiöiden taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. Konsernituloslaskelma ja konsernin rahoituslaskelma saadaan jättää laatimatta, jos sekä päättyneeltä tilikaudelta että sitä välittömästi edeltäneeltä tilikaudelta tytäryhteisöjen yhteenlaskettu liikevaihto tai sitä vastaava tuotto on alle euroa. Konsernituloslaskelma ja konsernin rahoituslaskelma on kuitenkin aina laadittava, jos sekä päättyneeltä tilikaudelta että sitä välittömästi edeltäneeltä tilikaudelta tytäryhteisöjen taseiden yhteenlaskettu arvo on ylittänyt yhden kolmasosan kuntakonsernin päätynyttä tilikautta edeltäneen tilikauden tasearvosta. Kuntalain 69 : Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa.

17 Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Kunnanhallituksen on toimintakertomukseen tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Kuntalaki 73 : Tilintarkastajien on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava hyvän kirjanpitotavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Liitteenä 10 on toimintakertomus ja tilinpäätös esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy toimintakertomuksessa esitetyn tilikauden tuloksen käsittelyn; 2. allekirjoittaa vuoden 2012 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi; 3. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

18 VIISARI RY:N YLEISEN KOKOUKSEN EDUSTAJA Khall on nimennyt yleisen kokouksen edustajakseen Erja Moision, joka on jo yhdistyksessä hallituksen jäsen, minkä vuoksi nyt on tarpeen nimetä uusi edustaja. (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) valitsee uuden yleisen kokouksen edustajan Viisari ry:een. Edustajaksi valittiin Risto Holm. Tiedoksi Risto Holm Erja Moisio Viisari ry Khall (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) nimeää varaedustajan yhdistyksen yleiseen kokoukseen. Varaedustajaksi nimettiin yksimielisesti Riitta Saren. Tiedoksi Viisari ry. Riitta Saren

19 ILMOITUSASIAT Khall Muut saapuneet asiakirjat: Keski-Suomen liitto / Maakuntahallituksen pöytäkirja 3/ Kuntien Tiera Oy:n yhtiökokouskutsu merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 4 / 2012 Aika Maanantai 02.04.2012 klo 18.30-21.44 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 4 / 2012 Aika Maanantai 02.04.2012 klo 18.30-21.44 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2012 Aika Maanantai 02.04.2012 klo 18.30-21.44 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina 02.04.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 4 / 2012 ASIA LIITE

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali Pöytäkirja Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00 Valtuustosali Nro 3/ 2011 ASIA LIITE 15 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Valtuustosali Nro 4/ 2011 ASIA LIITE 24 4 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 7 / 2015 Aika Maanantai 15.6.2015 klo 18.30-21.37 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 7 / 2015 Aika Maanantai 15.6.2015 klo 18.30-21.37 Kokoushuone 1 (khall) Pöytäkirja Kokousnumero 7 / 2015 Aika Maanantai klo 18.30-21.37 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 15.06.2015 klo 18.30 21.37 Kokoushuone 1 (khall) Nro 7 / 2015 ASIA LIITE

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 6 / 2013 Aika Maanantai 20.05.2013 klo 18.00 21.30 Paikka VALTUUSTOSALISSA KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 20.05.2013 klo 18.00 Valtuustosalissa!! Nro 6 / 2013 ASIA LIITE 109

Lisätiedot

Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 2 / 2008 Aika Maanantaina 2.6.2008 klo 10.00

Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 2 / 2008 Aika Maanantaina 2.6.2008 klo 10.00 Pöytäkirja Kokousnumero 2 / 2008 Aika Maanantaina klo 10.00 Paikka Valtuustosali KOKOUSKUTSU Maanantaina Valtuustosali Nro 2/2008 ASIA LIITE 12 4 NIMENHUUTO 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIVI J ÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Aika Ti 28.09.201 0 klo 18.00

KIVI J ÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Aika Ti 28.09.201 0 klo 18.00 KIVI J ÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Kokousnu mero 7/2010 Aika Ti 28.09.201 0 klo 18.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 7/2010 ASIA LIITE 64 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall) Pöytäkirja Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 02.02.2015 klo 18.30 20.07 Kokoushuone 1 (khall) Nro 2 / 2015

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 5 / 2014 Aika Maanantai 03.03.2014 klo 18.30-21.18 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 5 / 2014 Aika Maanantai 03.03.2014 klo 18.30-21.18 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 5 / 2014 Aika Maanantai 03.03.2014 klo 18.30-21.18 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 03.03.2014 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 5 / 2014

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 14 / 2014 Aika Maanantai 01.12.2014 klo 18.30-20.43 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 14 / 2014 Aika Maanantai 01.12.2014 klo 18.30-20.43 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 14 / 2014 Aika Maanantai 0 klo 18.30-20.43 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantai 0 klo 18.30 20.43 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 14 / 2014 ASIA

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 9 / 2014 Aika Maanantai 02.06.2014 klo 18.30-21.10 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 9 / 2014 Aika Maanantai 02.06.2014 klo 18.30-21.10 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 9 / 2014 Aika Maanantai 02.06.2014 klo 18.30-21.10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 02.06.2014 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 9 / 2014

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 7 / 2013 Aika Maanantai 17.06.2013 klo 18.30 20.23 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 7 / 2013 Aika Maanantai 17.06.2013 klo 18.30 20.23 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 7 / 2013 Aika Maanantai 17.06.2013 klo 18.30 20.23 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 17.06.2013 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Esityslista. Kunnanhallitus. Kokousnumero 3 / 2015 Aika Maanantai 02.03.2015 klo 18.30 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Esityslista. Kunnanhallitus. Kokousnumero 3 / 2015 Aika Maanantai 02.03.2015 klo 18.30 Kokoushuone 1 (khall) Esityslista Kokousnumero 3 / 2015 Aika Maanantai 02.03.2015 klo 18.30 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 02.03.2015 klo 18.30 - Kokoushuone 1 (khall) Nro 3 / 2015 ASIA LIITE

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Esityslista. Kunnanhallitus. Kokousnumero 6 / 2015 Aika Maanantai 18.05.2015 klo 18.30 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Esityslista. Kunnanhallitus. Kokousnumero 6 / 2015 Aika Maanantai 18.05.2015 klo 18.30 Kokoushuone 1 (khall) Esityslista Kokousnumero 6 / 2015 Aika Maanantai 18.05.2015 klo 18.30 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 18.05.2015 klo 18.30- Kokoushuone 1 (khall) Nro 6 / 2015 ASIA LIITE

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA ESITYSLISTA Kokousnumero 3/2015 Aika Ti klo 17.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Tiistaina Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 3/2015 ASIA LIITE 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 12 / 2011 Aika Maanantai 31.10.2011 klo 18.30 21.31 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 12 / 2011 Aika Maanantai 31.10.2011 klo 18.30 21.31 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 12 / 2011 Aika Maanantai 31.10.2011 klo 18.30 21.31 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Maanantaina 31.10.2011 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 12 / 2011 ASIA LIITE

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 7 / 2007 Aika Maanantai 02.04.2007 klo 9.30 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 7 / 2007 Aika Maanantai 02.04.2007 klo 9.30 Kunnanhallituksen kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 7 / 2007 Aika Maanantai 02.04.2007 klo 9.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina 02.04.2007 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 7/2007 ASIA LIITE 133 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 6 / 2012 Aika Maanantai 14.05.2012 klo 19.30-21.45 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 6 / 2012 Aika Maanantai 14.05.2012 klo 19.30-21.45 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 6 / 2012 Aika Maanantai 14.05.2012 klo 19.30-21.45 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Maanantaina 14.05.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 6 / 2012 ASIA LIITE 58

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2012 Aika Maanantaina 28.05.2012 klo 19.00-20.45

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2012 Aika Maanantaina 28.05.2012 klo 19.00-20.45 Pöytäkirja Kokousnumero 3 / 2012 Aika Maanantaina 28.05.2012 klo 19.00-20.45 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Maanantaina 28.05.2012 klo 19.00 Valtuustosali Nro 3 / 2012 ASIA LIITE 14 5 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 13 / 2011 Aika Perjantai 11.11.2011 klo 19.20-19.25 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 13 / 2011 Aika Perjantai 11.11.2011 klo 19.20-19.25 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 13 / 2011 Aika Perjantai 11.11.2011 klo 19.20-19.25 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Perjantaina 11.11.2011 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 13 / 2011 ASIA LIITE

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 19 17.06.2013 318 Kokousaika 17.06.2013 klo 17.00 19.04 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 7/2014 Aika Ti klo 17.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Tiistaina Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 7/2014 ASIA LIITE 67 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4/ 2014 Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 19.00 20.29

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4/ 2014 Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 19.00 20.29 Pöytäkirja Kokousnumero 4/ 2014 Aika Maanantaina klo 19.00 20.29 Paikka Valtuustosali KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina klo 19.00 Valtuustosali Nro 4 / 2014 ASIA LIITE 32 12 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Huom! VALTUUSTON VARSINAISEN KOKOUKSEN JÄLKEEN VALTUUSTON ILTAKOULU

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Huom! VALTUUSTON VARSINAISEN KOKOUKSEN JÄLKEEN VALTUUSTON ILTAKOULU Pöytäkirja Kokousnumero 2 / 2011 Aika Maanantaina 14.03.2011 klo 19.00 19.25 Paikka Valtuustosali Huom! VALTUUSTON VARSINAISEN KOKOUKSEN JÄLKEEN VALTUUSTON ILTAKOULU Asia mm: Konsulttiyhtiö FCG:n vetämä

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 4/2014 Aika Ti klo 17.30 Paikka Putkinotko toimintakeskus ASIALISTA Tiistaina Putkinotko toimintakeskus Nro 4/2014 ASIA LIITE 37 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 38 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 6/2015 Aika Ti klo 19.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Tiistaina Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 6/2015 ASIA LIITE 43 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 4 / 2009 Aika Maanantai 23.3.2009 klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 4 / 2009 Aika Maanantai 23.3.2009 klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2009 Aika Maanantai klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 4/2009 ASIA LIITE 92 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 05/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 05/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 05/2015 KOKOUSAIKA 09.04.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 87 88 89 90 91 21 92 22 93

Lisätiedot

Muonion kunta Kokouskutsu/ 2/2014 30.5.2014

Muonion kunta Kokouskutsu/ 2/2014 30.5.2014 Muonion kunta Kokouskutsu/ 2/2014 asialista 30.5.2014 n kokous Aika ma klo 18.00 Paikka yhtenäiskoulun auditorio Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot