British Columbia Institute of Technology, Vancouver, Kanada Health Technology Research Group / Dr. Tong Louie Living Laboratory

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "British Columbia Institute of Technology, Vancouver, Kanada Health Technology Research Group / Dr. Tong Louie Living Laboratory 17.11.-22.11."

Transkriptio

1 TEKNILLINEN KORKEAKOULU / Sotera-instituutti MATKARAPORTTI Kesäinen Vancouverin keskusta Stanley Parkista kuvattuna. British Columbia Institute of Technology, Vancouver, Kanada Health Technology Research Group / Dr. Tong Louie Living Laboratory Matkan tarkoituksena oli tutustua paikalliseen täysmittakaavalaboratorioon ja sen yhteydessä tehtävään tutkimukseen sekä luoda edellytyksiä yhteistyölle kanadalaisen tutkimusryhmän kanssa. Matkalle osallistuivat: Tuomo Siitonen, Trevor Harris, Sasu Hälikkä ja Aki Hiltunen TOIMIVUUS ESTEETTISYYS TURVALLISUUS TALOUDELLISUUS sivu 1/17

2 PERJANTAI Seminaari, 1. päivä: Health Technology Research Group, BCIT Osallistujat: James Watzke, Nancy Paris, Brian Keane, Nigel Halsted, Ernie Janzen, Resi Fladl, Sara Frederking, Anna Lee, Silvia Raschke, Christine Flegal, Tuomo Siitonen, Aki Hiltunen, Trevor Harris, Sasu Hälikkä Yleistä Ensimmäinen päivä alkoi tutustumisella BCIT:n pääkampusalueeseen Vancouverin Burnabyssä. Siellä sijaitsevat BCIT:n Health Technology Research Group (HTRG) - tutkimusryhmän työskentelytilat sekä tuotteiden kehityspaja CREATE, jossa meille esiteltiin mm. mekaanista potilasnosturia. Seminaari alkoi tutkimusryhmien esittelyillä. Tämän jälkeen pureuduttiin täysmittakaavatutkimukseen ja tutkimusryhmät esittivät omia näkökulmiaan aiheeseen. Keskustelussa vahvistui ajatus hedelmällisestä yhteistyöstä eri osapuolten välillä. HTRG:lla on eritysosaamista ja viidentoista vuoden kokemus käytännön tuotekehitystyöstä terveydenhuoltoalan tuotteiden osalta, kun taas Soteran erityisosaaminen on ympäristöjen kokonaisvaltaisessa kehittämisessä. Molempien tutkimus on hyvin käyttäjälähtöistä. Tutkimusyhteistyölle todettiin olevan hyvät edellytykset. CREATE-prototyyppiverstas. Mekaaninen potilasnostin. TOIMIVUUS ESTEETTISYYS TURVALLISUUS TALOUDELLISUUS sivu 2/17

3 Tutkimusyhteistyöstä Yhteistyön sisällöstä keskusteltiin. Yhteisesti kiinnostavaksi aiheeksi todettiin kotisairaala. Teeman puitteissa yhteistyötä lähdettäisiin kehittämään. Kanadassa kyseinen aihe on ajankohtainen ja tutkimusta kotiympäristön kehittämiseksi sekä kotisairaalateknologioiden integroimiseksi tarvitaan, jotta ikääntyneet hoidon tarpeessa olevat ihmiset voivat asua pidempään omissa kodeissaan. Kotisairaala ja kotihoito ovat teemoina ajankohtaisia myös Suomessa. Suomessa toimii n. 30 kotisairaalaa. Englantilaisen tutkimuksen 1 mukaan kotisairaala on kustannuksiltaan kilpailukykyinen vaihtoehto sairaalahoidon kanssa. Päivän aikana vaihdettiin tietoa Pohjois-Amerikan ja Euroopan terveydenhuoltoalan ympäristöjen ja tuotteiden kehityksestä ja sen painotuksista. Soteran tutkimusryhmä perehdytti kanadalaisia osanottajia sairaaloiden ja terveydenhuoltoalan rakentamisen ja ympäristöjen kehittämisen uusiin ratkaisuihin. Isännät taas kertoivat alan tuotekehityksen viimeisimpiä uutisia ja oman tuotekehitysprosessinsa käytäntöjä. Kotisairaalakonseptia päätettiin aluksi kartoittaa eri sidosryhmien kannalta. Sidosryhmät määriteltiin ja kotisairaalateemaa pohdittiin eri osapuolten näkökulmista. Eri sidosryhmiä kotisairaalateemaan liittyen ovat esim. Rakentajat Tuotekehitystahot Kodin omistaja / asukas Terveydenhuoltopalvelun tuottaja Vakuutusyhtiö Säännöksiä tekevät elimet Terveydenhuollon rahoittajat Yritysyhteistyöstä ja tuotteiden kehittämisestä Kanadalainen yhteistyötaho on erikoistunut tuotekonseptien ja prototyyppien kehittämiseen sekä niiden kaupallistamiseen. He käyttävät ISO laatujärjestelmää prosesseissaan, mikä takaa yhteensopivuuden terveydenhuoltoteknologioita valmistavan teollisuuden käytäntöjen kanssa. Heillä on asiantuntemusta ja laaja kontaktiverkosto testaamiensa ja kehittämiensä tuotteiden saattamiseksi Kanadan ja USA:n markkinoille. BCIT/HTRG:ssä on tuotteiden kaupallistamisen edistämisestä vastaava Commersialisation Manager, hänen tehtävänään on luoda edellytyksiä kehitettävien ja testattavien tuotteiden saattamisesta markkinoille. Suomalaisella tuotteella, joka on testattu BCIT/HTRG:ssa, olisi hyvät edellytykset päästä Pohjois-Amerikan markkinoille. SIMU-hankkeeseen 2 osallistuvan yrityksen tukena kanadalaisen partnerin lisäksi olisi Soteran tutkimustyö yrityksen tuotteen kehittämiseksi ja testaamiseksi kokonaisvaltaisessa toimintaympäristössä TettLabtäysmittakaavalaboratoriossa. 1 Jones J, Wilson A, Parker H, Wynn A, Jagger C, Spiers N, Parker G. Economic evaluation of hospital at home versus hospital care: cost minisation analysis of data from randomised controlled trial. BMJ 1999; 319: Sotera on jättänyt SIMU-hankkeesta hakemuksen Tekesin MASI-teknologiaohjelman aiehakuun SIMUhankkeessa simulointia kehitettäisiin kokonaisvaltaisten toimintaympäristöjen suunnittelun, tutkimuksen ja tuotekehityksen apuvälineenä. TOIMIVUUS ESTEETTISYYS TURVALLISUUS TALOUDELLISUUS sivu 3/17

4 LAUANTAI Vierailu Hughes Condon Marler: Architects -arkkitehtitoimistoon Isäntinä toimivat arkkitehdit Karen Marler, yksi toimiston osakkaista, sekä Laura Arpiainen. Tutustuimme arkkitehtitoimiston tiloihin. Uudet tilat oli rakennettu olemassa olevan liikerakennuksen päälle. Suunnittelun lähtökohtana oli ekologisuus. Hankkeella toimisto osallistui USGBC:n (United States Green Building Council) kaupallisten sisätilojen pilottihankkeeseen. Tavoitteena oli käyttää mahdollisimman vähän materiaalia, kierrättää olemassa olevaa materiaalia, käyttää uutena puumateriaalina vain viljeltyä puuta sekä käyttää lähiseudun toimittajia kuljetusten vähentämiseksi. Ilmanvaihto on pääsääntöisesti painovoimainen. Luonnonvaloa tiloihin johdetaan hallitusti siten, että sen aiheuttama lämpökuorma ja samalla keinovalon tarve olisivat mahdollisimman vähäiset. Hughes Condon Marler : Architects (HCMA) -toimistossa työskentelee reilu 30 henkilöä. Toimiston, jonka edeltäjä perustettiin vuonna 1976, tavoitteena on ollut suunnitella ekologisesti kestäviä, toimivia ja innostavia rakennuksia. Innovaatio, tehokkuus ja asiakaslähtöisyys ovat toimiston keskeisiä arvoja. Toimiston laaja osaaminen kattaa julkiset rakennukset, asuinrakennukset, liikerakennukset sekä kaavoituksen ja kaupunkisuunnittelun. Lisäksi toimisto tarjoaa palveluja sisustussuunnittelun, projektinjohtotehtävien ja tutkimuksen aloilla. Arkkitehtitoimisto HCMA. TOIMIVUUS ESTEETTISYYS TURVALLISUUS TALOUDELLISUUS sivu 4/17

5 HCMA-toimiston hankkeita terveydenhuollon alalta 1. KORLE-BU NEUROSCIENCE, GHANA o 60-paikkainen aivokirurginen sairaala o HCMA teki hankesuunnitelman o parhaillaan hankkeelle kerätään rahoitusta Korle-Bu Neuroscience (kuvat: HCMA). TOIMIVUUS ESTEETTISYYS TURVALLISUUS TALOUDELLISUUS sivu 5/17

6 2. QUEEN S PARK HOSPICE, NEW WESTMINSTER o 10-paikkaisen saattokodin rakentaminen olemassa olevaan sairaalarakennukseen o tavoitteena oli kodinomainen, ei-sairaalamainen tunnelma o sairaalan toimintaan liittyvät huoltovarusteet, kuten pyykkikärryt sijoitettiin pois näkyvistä o pitkä käytävä katkaistiin sijoittamalla hoitajien valvontapiste käytävän levennykseen o valaistukseen ja väritykseen kiinnitettiin erityistä huomiota Queen's Park Hospice: vasemmalla ylhäällä ennen muutostöitä, muissa kuvissa töiden jälkeen (kuvat: HCMA). TOIMIVUUS ESTEETTISYYS TURVALLISUUS TALOUDELLISUUS sivu 6/17

7 3. VGH PERIOPERATIVE CARE CENTRE o 25-paikkainen yksikkö, johon leikattava potilas tuodaan ennen ja jälkeen leikkauksen o rakennustyöt suoritettiin kahdessa vaiheessa siten, että toiminta jatkui koko rakennustyön ajan o liukuseinillä luotiin yksityisyyden suojaa potilaiden välille o hoitohenkilökunnalle esteetön näkymä kaikkiin yksikön osiin o kullekin potilaspaikalle sijoitettiin vertikaalinen asennuspaneeli, johon sijoitettiin tarvittavat kaasut, sähkö- ja kommunikaatioverkko sekä mahdollisuus kiinnittää liikuteltavia tarvikekoreja ja kirjoitusalusta VGH Perioperative Care Centre (kuvat: HCMA). TOIMIVUUS ESTEETTISYYS TURVALLISUUS TALOUDELLISUUS sivu 7/17

8 Kaupunkikierros arkkitehtien Marler ja Arpiainen johdolla Asuinkorttelin sisäpiha taidegallerioineen avautuu kadulle. Vesiputous häivyttää kadulta kantautuvaa hälyä. The Waterfall Building on A. Ericksonin käsialaa. Downtown Vancouverin kantakaupungissa on pohjoisamerikkalaiselle kaupungille poikkeuksellisesti asuinrakennuksia sekä toimisto- ja liikerakennuksia toistensa lomassa. Asuntotornitalojen osuus on huomattavan korkea. Rakennuskannan ansiosta keskusta on elävä kaikkina vuorokaudenaikoina. Tyypilliset Vancouverin tornitalot ovat kerroksisia ja varsin kapeita. Hotelli ja asuinrakennuksia oikeustalon äärellä. Kaupungin rannat Vancouver on kokenut viimeisen kahden vuosikymmenen kuluessa kaupunkirakenteellisen muutoksen, jossa rantoja ennen hallinneet satama-, teollisuus- ja varastoalueet on muutettu asuinkäyttöön. Samalla on syntynyt meren äärelle katkeamaton jalankulku- ja kevyen liikenteen TOIMIVUUS ESTEETTISYYS TURVALLISUUS TALOUDELLISUUS sivu 8/17

9 verkosto. Kaupungin keskusta sijaitsee niemellä, ja se on lähes kaikista ilmansuunnista veden rajaama. Niemen kärjessä sijaitsee suuri, pinta-alaltaan suurin piirtein keskusta-alueen kokoinen metsäinen puisto, Stanley Park. Rantarakentamiseen tutustuimme lähemmin Coal Harbourissa, joka on uudehko asuinalue kantakaupungin pohjoisrannalla. Lukuisien venelaiturien äärellä kulkee rantapromenadi, jonka varrella on purjehdusseurojen klubirakennuksia. Tornitaloilla on nelikerroksinen jalusta, jonka kaksi alinta kerrosta ovat liikekäytössä ja kaksi ylempää asuntoina. Näkymä Stanley Parkista kohti Coal Harbouria. Coal Harbourin rantapromenadi. Tutustuminen Antropologiseen museeon Arkkitehtuuriltaan ehkä arvostetuin rakennus Vancouverissa on Erthur Ericksonin vuonna 1971 piirtämä British Columbia -yliopiston antropologinen museo. Sisäänkäynti rinteeseen rakennettuun museoon tapahtuu ylärinteen puolelta. Rakennuksen lattia laskeutuu rinteen mukaisesti kohti suurinta, valossa kylpevää, korkeaa näyttelytilaa, johon on sijoitettu toteemipaalukokoelma. Toisin kuin tavallisesti, museon varastokokoelmat ovat lasiseinäisissä tiloissa yleisön nähtävänä. The Museum of Antropology TOIMIVUUS ESTEETTISYYS TURVALLISUUS TALOUDELLISUUS sivu 9/17

10 Granville Island Granville Island on pienellä saarella, Vancouverin keskustan tuntumassa sijaitseva entinen pienteollisuusalue luvun lopulla alue päätettiin muuttaa kauppojen, gallerioiden ja käsityöläisten alueeksi. Suunnittelijaksi valittiin Hotson Bakker Boniface Haden Architects, joka vastasi alueen yleissuunnitelmasta sekä keskeisistä rakennuksista. Nykyinen rakennuskanta koostuu merkittävältä osin entisistä teollisuusrakennuksista, jotka on sovitettu uuteen käyttöön. Alueella toimii muun muassa kauppahalli, käsityöverstaita, muotoilu- ja taidekoulu sekä näyttelytiloja. Saaren pohjoisrannalla on pieni kelluvien talojen kylä. Granville Island. Saaren yli kulkee silta Vancouverin keskustaan. Kelluvia asuntoja Granville Islandilla. TOIMIVUUS ESTEETTISYYS TURVALLISUUS TALOUDELLISUUS sivu 10/17

11 SUNNUNTAI Zajac Norgate House, North Vancouver Zajac Norgate House (ZNH) on vanhuksille ja vammaisille tarkoitettu asuinrakennus, jonka toimintaa pyörittää yksityinen, vauraan lahjoittajan perustama säätiö. ZNH on puolisosiaalinen, sosiaalisen asumisen ja yksityisen vanhustenasumisen väliin sijoittuva asumismuoto. Taloon voi muuttaa 55 vuotta täyttänyt tai vammainen henkilö. Asukkaat maksavat asumisestaan vuokraa keskimäärin 1000 $ kuukaudessa. ZNH ei ole palvelutalo, mutta asukkaat voivat tarvittaessa hankkia taloon palveluita yksityisiltä palveluntuottajilta. Talossa käyvät esimerkiksi kunto-ohjaaja ja kampaaja, ja kirjasto tuo kirjoja asukkaille säännöllisesti. Lisäksi taloa palvelee kuljetuspalvelu, joka vie halukkaita ostoksille ja asioille. Rakennuksen ulkoarkkitehtuuri on pyritty sovittamaan ympäröivään omakotialueeseen. Oikealla omakotitaloja kadun toiselta puolelta. Vasen kuva: uuni on sijoitettu matalalle, uunin luukku aukeaa sivulle ja sen eteen voi vetää laskutason. Oikea kuva: parvekkeelle johtaa kynnyksetön ovi. Talossa on 35 yhden makuuhuoneen ja yksi kahden makuuhuoneen asuntoa. Tyypillisessä asunnossa on makuuhuone, olohuone, keittokomero, kylpyhuone ja parveke. Talossa on pyritty erilaisilla ratkaisuilla mahdollisimman korkeaan esteettömyyteen. Siitä huolimatta talon kaikissa kylpyhuoneissa yhtä lukuun ottamatta on kylpyamme. Asukkaista suurin osa käyttää kävelytelinettä, vain muutama pyörätuolia. TOIMIVUUS ESTEETTISYYS TURVALLISUUS TALOUDELLISUUS sivu 11/17

12 Talon pohjakerroksessa on yhteistiloja: kaksi pesulaa sekä olohuone, jonka yhteydessä on keittiö ja ulkoterassi. Sunrise Assisted Living Kohteen esitteli Sunrise Vancouverin viestintäjohtaja Maryquinn Rafferty. Sunrise Senior Living Inc on New Yorkin pörssissä noteerattu, vuonna 1981 perustettu vanhusten asumispalveluihin erikoistunut yhtiö, johon kuuluu nykyisin 425 seniori- ja palvelutaloa. Yhtiöllä on kohteita etupäässä Yhdysvalloissa mutta muutamia myös Kanadassa, Saksassa ja Englannissa. Vierailukohde on kaksi vuotta vanha, noin yhdeksänkymmenen asukkaan talo. Nelikerroksisen talon yksi kerros on alzheimer-osasto, muut avustettua asumista. Syvärunkoisen talossa on paljon ikkunattomia tiloja. Talossa on hyvin runsaat ja tilavat yhteistilat, joita asukkaat talon johtajan mukaan käyttävät melko vähän. Sisustus on hyvin runsas, ja monet yksityiskohdat, esimerkiksi sisustussuunnittelijan valitsemat elokuvajulisteet ja valokuvat seinillä, muistuttavat asukkaiden nuoruuden ajoista. Erityisen paljon rekvisiittaa on dementiaosaston käytävillä: esimerkiksi teatteripukuja ja lastenleluja, nukkeja, nuken kehto ja lastenvaunut. Kaikkien Sunrise-kohteiden sisustussuunnittelua koordinoidaan keskitetysti, mutta tyyliä sopeutetaan jossain määrin paikallisiin oloihin. Sunrise of Vancouver. Asukkaalta perittävä kuukausivuokra on $, minkä lisäksi palveluista peritään $ päivässä riippuen avuntarpeen määrästä. Sairaanhoitopalveluja ei tarjota talon vaan kansallisen terveydenhuoltojärjestelmän toimesta. TOIMIVUUS ESTEETTISYYS TURVALLISUUS TALOUDELLISUUS sivu 12/17

13 Vasen kuva: kasveja on nostettu maan pinnan yläpuolelle laatikoihin, jotta pyörätuolista käsin voi hoitaa niitä. Oikea kuva: portaiden lepotasolla on levähdyspenkki. Vasemman kuvan kylpyammeessa on alas laskettava laita. Oikealla on dementiakerroksen rekvisiittaa. TOIMIVUUS ESTEETTISYYS TURVALLISUUS TALOUDELLISUUS sivu 13/17

14 Dr. Peter Centre Kohteen esittelivät keskuksen johtaja Maxine Davis ja rakennuksen suunnittelija, arkkitehti Garth W. Ramsey. Dr. Peter Centre on palvelukeskus aidsiin sairastuneille. Rakennus sijaitsee Vancouverin keskustassa, vanhojen puuhuviloiden korttelissa. Puutalot olivat kerran tuomittu purettaviksi mutta säästyivät kansalaisaktivismin ansiosta. Keskuksen tilat sijaitsevat yhdessä puuhuvilassa ja tähän liitetyssä nelikerroksisessa uudisrakennuksessa. Kahdessa alimmassa kerroksessa sijaitsee päiväkeskus, jossa on tarjolla terveydenhoitajan palveluita, neuvontaa, kerhotoimintaa, esimerkiksi taide- ja musiikkiterapiaa, sekä ravintola. Kahdessa ylimmässä kerroksessa on 24-paikkainen hoitokoti, jossa on päivystävä hoitaja paikalla ympäri vuorokauden. Asukkaat asuvat yhden hengen huoneissa ja he saavat täysihoidon ja mahdollisuuden osallistua erilaisiin terapioihin ja lievittäviin hoitoihin. Hoidon kokonaiskustannukset ovat huomattavasti sairaalahoitoa edullisemmat. Suurin osa potilaista tuleekin tänne St. Paul s Hospital - sairaalan lähettäminä. Peilien ääressä opetetaan neulojen turvallista käyttöä (oikealla talon suunnittelija). Oikean kuvan kuntosalissa on epäsuora valaistus eräiden huumeiden käyttäjillä esiintyy valoherkkyyttä. TOIMIVUUS ESTEETTISYYS TURVALLISUUS TALOUDELLISUUS sivu 14/17

15 MAANANTAI Seminaari, 2.päivä: Dr. Tong Louie Living Laboratory, BCIT Osanottajat: James Watzke, Nancy Paris, Anna Lee, Christine Flegal, Tuomo Siitonen, Aki Hiltunen, Trevor Harris, Sasu Hälikkä Yleistä Toisena varsinaisena seminaaripäivänä jatkettiin keskusteluja Vancouverin keskustassa, Dr. Tong Louie Living Laboratoryn tiloissa (ks. kuva). Isännät esittelivät laboratorion tilat ja järjestelmät. James Watzke kävi tarkasti läpi laboratorion historiaa ja vaiheita sen perustamisesta lähtien ja kertoi varainhankinnasta ja hallinnollisista asioista. Hän korosti laboratorion oman identiteetin ja tarkasti määritellyn mandaatin olleen elintärkeitä yksikön menestymisen kannalta. Nykyisin laboratorion käyttöaste on n. 80 päivää vuodessa. Testitilan käyttöaste nousi, kun toimistotiloja liitettiin laboratorion yhteyteen. Ennen tuotteiden testausta laboratoriossa täytyy tehdä tietty määrä valmisteluja, mikä vähentää luonnollisesti tehokasta testausaikaa tilassa. Testitilanteiden järjestelyihin menee arviolta kaksinkertainen määrä aikaa itse koetilanteeseen käytettyyn aikaan verrattuna. Laboratorion testitila. Tarkkailuhuone ja toimistotila. Laboratorion perustaminen TLLL omistaa laboratoriotilansa (n. 150m2) ja siihen liittyvät tarkkaamot sekä toimistotilat itse. Rahoitus toiminnan aloittamiselle saatiin yliopiston kehitystoimistolta ja Dr. Tong Louien perheeltä (miljoona dollaria). Varainhankintaa varten tehtiin tulevan laboratorion toimintaa esittelevä video, joka maksoi dollaria. Ennen laboratorion rakentamista ja järjestelmien suunnittelua laboratoriohankkeen alullepanija James Watzke kävi tutustumassa Lundin yliopiston täysmittakaavalaboratorioon ja U.C. Irvinen BioLabiin. TOIMIVUUS ESTEETTISYYS TURVALLISUUS TALOUDELLISUUS sivu 15/17

16 Laboratoriossa käytettävät järjestelmät ja tutkimusmenetelmät Laboratoriossa käytetään Peak Motus -kohteenseurantajärjestelmää ergonomisia mittauksia varten. Kallis järjestelmä on ollut vajaakäytöllä ja sen ylläpidon kanssa on ollut ongelmia. Normaalisti TLLL:n tutkimuksessa käytetäänkin videointia käytettävyyttä tutkittaessa. Hyvä digitaalinen videojärjestelmä onkin heille paras työkalu. Ääniä laboratoriossa taltioidaan kattoon ripustettujen ja liikuteltavien mikrofonien avulla. Joissain käyttäjätutkimuksissa käytetään Audience Responce System -järjestelmää. Siinä on kymmenen käsikäyttöistä syöttölaitetta, joilla yleisö tai tutkimukseen osallistujat voivat helposti ja nopeasti antaa oman subjektiivisen arvionsa esim. testattavan toimenpiteen tai laitteen toiminnallisuudesta. Tutkijat käyttävät tätä suhteellisen edullista järjestelmää varmentaakseen tutkimustuloksia ja saadakseen nopeasti hyödyllistä statistiikkaa tutkimuksen aikana. Laboratoriossa on korotettu lattia, joka katsottiin alkuvaiheessa tarpeelliseksi. Käytännössä korotettua lattiaa ei ole tarvittu, ja se on aiheuttanut ongelmia, koska sisääntulon yhteyteen on jouduttu rakentamaan ramppi. Korotettuun lattiaan upotettua voimalevyä on joissain tutkimuksissa käytetty. TLLL:ssä on tehty täysmittakaavatutkimusta tilojen suhteen mm. keittiön ja wc-tilojen osalta. Kokonaisvaltaisen ympäristön testausta siellä ei ole tehty, sillä he eivät ole saaneet arkkitehtipiirejä innostumaan asiasta Vancouverissa. Heidän kontaktiverkostaan on puuttunut Soteran kaltainen tutkimusyksikkö, jolla on kokemusta alalta ja halukkuutta terveydenhuoltoalan täysmittakaavatutkimukseen. Normaali digitaalikamera käytössä. Peak Motus -järjestelmän kamera. TOIMIVUUS ESTEETTISYYS TURVALLISUUS TALOUDELLISUUS sivu 16/17

17 Tuotteiden testaaminen koekäyttäjillä TLLL:n kokemuksen mukaan on vaikeaa löytää rahaa tuotteiden käyttäjätestaukseen pelkästään. Rahoitusta heille on löytynyt nimenomaan prototyyppien kehittämisestä. Niinpä he ovat lisänneet tärkeän käyttäjätestauksen ja -arvioinnin osaksi tuotekehitysprosessia. Tutkimuksissa ei ole tehty pitkän aikavälin seurantaa koekäyttäjillä johtuen vastuukysymyksistä ja yliopiston eettisen toimikunnan tiukasta linjasta. Pitkäaikaisesta tuotteiden käytöstä he ovat saaneet tutkimustuloksia lähettämällä koehenkilöt koteihinsa tuotteiden kanssa ja pyytämällä heitä raportoimaan niistä. Kaikille tutkimuksiin osallistuville koehenkilöille TLLL maksaa palkkion. Esimerkiksi tunnin suorituksesta koehenkilö saa dollarin korvauksen. Lopuksi Yhteistyön suunnittelua päätettiin jatkaa. Konkreettisen yhteistyöprojektin, yrityspartnereiden ja muun rahoituksen hankkimista päätti kumpikin tahollaan edistää. Tekesiltä päätettiin Soteran toimesta hakea rahoitusta projektisuunnitelman toteuttamiseksi. Kanadalainen kumppani päätti aloittaa potentiaalisten kanadalaisyritysten kartoittamisen kotisairaalateemaan liittyen. Soteran ja HTRG:n henkilökuntaa Dr. Tong Louie Living Laboratoryssä. Weblinkkejä: TKK/Sotera > BCIT / Dr. Tong Louie Living Laboratory > BCIT / Health Technology Research Group > Kuvat: Sotera, ellei muuta mainita. TOIMIVUUS ESTEETTISYYS TURVALLISUUS TALOUDELLISUUS sivu 17/17

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

AINUTLAATUISTA PALVELUASUMISTA EIRASSA

AINUTLAATUISTA PALVELUASUMISTA EIRASSA AINUTLAATUISTA PALVELUASUMISTA EIRASSA Villa Ensi Säätiö tarjoaa turvallista asumismukavuutta keskellä kauneinta Helsinkiä. Villa Ensin tuettua asumista tarvitseville henkilöille tarkoitetut huoneistot

Lisätiedot

ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ!

ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! Katunäkymä Näkymä asunnosta Järvinäkymä Kuva: Kaisa Paavilainen LINJA-AUTOASEMAN ALUE ENGELINRANTA 2016 HÄMEENLINNA FINLAND 27.05.2016 ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! Hämeenlinnan

Lisätiedot

KYSELY ASUMISTARPEISTA JYVÄSKYLÄN IKÄÄNTYVILLE ASUMINEN NYT

KYSELY ASUMISTARPEISTA JYVÄSKYLÄN IKÄÄNTYVILLE ASUMINEN NYT KYSELY ASUMISTARPEISTA JYVÄSKYLÄN IKÄÄNTYVILLE ASUMINEN NYT Tämän kyselyn tavoitteena on kartoittaa ikäihmisten tulevaisuuden asumistarpeita ja odotuksia. Kysely on tarkoitettu yli 55-vuotiaille Jyväskylässä

Lisätiedot

MONA hankkeen tutustumismatka München ja Wien 27. 29.4.2011

MONA hankkeen tutustumismatka München ja Wien 27. 29.4.2011 MONA hankkeen tutustumismatka München ja Wien 27. 29.4.2011 Tutustumiskohteet Münchenissä A Palvelutalo Wohnen im Viertel B Monen sukupolven talo C Palvelutalo Wohnen im Viertel GEWOFAG Wohnen im Viertel

Lisätiedot

Palvelukorttelit - asumisvaihtoehtoja ikääntyneille

Palvelukorttelit - asumisvaihtoehtoja ikääntyneille Ikääntyneiden asumisratkaisut Wanha Satama Palvelukorttelit - asumisvaihtoehtoja ikääntyneille Ira Verma Arkkitehti, tutkija Aalto-yliopisto, arkkitehtuurin laitos Sotera-instituutti ira.verma@aalto.fi

Lisätiedot

piiri Ehdotus lähtee julkisuuden eri asteiden artikuloinnista. Tehokas kortteli on sovitettu pienimittakaavaiseen ympäristöön jakamalla rakentaminen p

piiri Ehdotus lähtee julkisuuden eri asteiden artikuloinnista. Tehokas kortteli on sovitettu pienimittakaavaiseen ympäristöön jakamalla rakentaminen p piiri Ehdotus lähtee julkisuuden eri asteiden artikuloinnista. Tehokas kortteli on sovitettu pienimittakaavaiseen ympäristöön jakamalla rakentaminen pienempiin, kadun kaarevaa linjaa seuraaviin osiin.

Lisätiedot

MILTÄ NÄYTTÄÄ TULEVAISUUDEN SAIRAALA?

MILTÄ NÄYTTÄÄ TULEVAISUUDEN SAIRAALA? MILTÄ NÄYTTÄÄ TULEVAISUUDEN SAIRAALA? Hennu Kjisik arkkitehti SAFA, TkT, professori Arkkitehtitoimisto Harris Kjisik, Helsinki Oulun yliopisto STAS Helsinki 24.1.2012 TAUSTAA PYÖRÄÄ EI TARVITSE KEKSIÄ

Lisätiedot

Palvelukorttelit Ira Verma

Palvelukorttelit Ira Verma Vanhusneuvostopäivä Paasitorni Palvelukorttelit Ira Verma Ympäristöministeriön julkaisusarja, 2017 Verma, I (toim.) Kurkela, T. ; Sanaksenaho, P.; Suominen, J.; Taegen, J. & Vauramo, E. ira.verma@aalto.fi

Lisätiedot

MARSALKANTIE 14, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

MARSALKANTIE 14, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. MARSALKANTIE 14, HELSINKI MYYNTIESITE HELSINKI, OMAKOTITALO 2 6h+k+s, 301 m, 1 490 000 Vastaava välittäjä Nina Lampinen Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner 0400 943258 nina@bolkv.fi Voisitko ostaa palan

Lisätiedot

CO 2. GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto. Paremman tulevaisuuden koteja

CO 2. GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto. Paremman tulevaisuuden koteja CO 2 GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto KOMBI 144 Kaksikerroksinen puutalo on perinyt ulkomuotonsa perinteiseltä rintamamiestalolta. Lopputulos on silti moderni ja suunniteltu vastaamaan

Lisätiedot

ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA

ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA Loppukiri: Aktiiviset Seniorit Ry /Sato Birger Kaipiaisenkatu 1, 00550 Helsinki Kerrosala 3732 kem² Bruttoala 5181 brm² Huoneistoala

Lisätiedot

HARALD HERLIN - OPPIMISKESKUS. Tulevaisuutta tehdään täällä

HARALD HERLIN - OPPIMISKESKUS. Tulevaisuutta tehdään täällä HARALD HERLIN - OPPIMISKESKUS Tulevaisuutta tehdään täällä Tervetuloa Harald Herlin - oppimiskeskukseen! Oppimiskeskus on osa Aalto-yliopistoa, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Opi

Lisätiedot

LINNANKATU 34, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

LINNANKATU 34, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. LINNANKATU 34, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 4h+k+vh+kh+kph+s+erill.wc+las.p., 182 m, 719 000 Vastaava välittäjä Kaarina Nikkanen MYYNTINEUVOTTELIJA, KiAT, PARTNER 040 053 2642 kaarina@bolkv.fi

Lisätiedot

HEKA LÄNSI-HERTTONIEMI SUSITIE 2-6 PERUSKORJAUS / hnro /

HEKA LÄNSI-HERTTONIEMI SUSITIE 2-6 PERUSKORJAUS / hnro / 2 SIJAINTIKARTTA C-TALON PIHAJULKISIVU 3 SUUNNITTELUKOHDE: KAUPUNGINOSA 42 / KORTTELI 101 / TONTTI 5 HELSINGIN ASUNTOTUOTANTOKOMITEAN HANKE V. 1950-1951 OHJELMASSA RAKENNUKSET OVAT VALMISTUNEET 1950-52

Lisätiedot

LETKAJENKKA VIIKIN SENIORITALO HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ 7.5.2010 PLANSSI 1 2 3 4 5 6 LETKAJENKKA

LETKAJENKKA VIIKIN SENIORITALO HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ 7.5.2010 PLANSSI 1 2 3 4 5 6 LETKAJENKKA ASEMAPIIRROS 1:1000 LETKAJENKKA Rakennukset ovat 4-kerroksisia asemakaavan mukaisesti. Rakennusmassat jakaantuvat pienempiin osiin inhimillistä mittakaavaa painottaen. Asumisen yhteisöllisyys on ollut

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 126. 126 Espoon keskuksessa sijaitsevan asuntotontin vuokraaminen Rakennustoimisto Pohjola Oy:lle, korttelin 40383 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 126. 126 Espoon keskuksessa sijaitsevan asuntotontin vuokraaminen Rakennustoimisto Pohjola Oy:lle, korttelin 40383 tontti 1 03.12.2012 Sivu 1 / 1 4730/02.07.00/2012 126 Espoon keskuksessa sijaitsevan asuntotontin vuokraaminen Rakennustoimisto Pohjola Oy:lle, korttelin 40383 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Tiitinen Anu,

Lisätiedot

Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa.

Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa. ASUNTO JA ASUMINEN ASUMINEN 1. Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa. 2. Missä kaupungissa sinä asut? Asun Lahdessa.

Lisätiedot

Nieuw Terbregge, Rotterdam Mecanoo 2001 ARK-C4500 referenssianalyysi Jaana Miettinen

Nieuw Terbregge, Rotterdam Mecanoo 2001 ARK-C4500 referenssianalyysi Jaana Miettinen Nieuw Terbregge, Rotterdam Mecanoo 2001 ARK-C4500 referenssianalyysi Jaana Miettinen https://funwithresearch.files.wordpress.com P https://funwithresearch.files.wordpress.com Kolmikerroksiset talot on

Lisätiedot

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ 26.08.17 1 TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ Osoite: Kaupunki/Kunta: Kaupungin/Kunnanosa: Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Lisätietoja: Rantakalliontie 12, 90800 Oulu Oulu Herukka Omakotitalo Pinta-ala: 123 m² Kokonaisala:

Lisätiedot

Käyttäjälähtöinen sairaalatila - HospiTool

Käyttäjälähtöinen sairaalatila - HospiTool Käyttäjälähtöinen sairaalatila - HospiTool Käyttäjäpalautetta virtuaali- ja reaalimaailmasta Stakes, Auditorio 14.12.2007 Helinä Kotilainen Helina.Kotilainen@stakes.fi Miten virtuaaliympäristöä voidaan

Lisätiedot

Uniikkihuoneistojen tarjouskauppa

Uniikkihuoneistojen tarjouskauppa RANTA-TAMPELLA Tampereen Näsinkeula Uniikkihuoneistojen tarjouskauppa Uusi koti rannalla. Lepoa silmille ja sielulle. Koti, jossa taivas, vesi ja maa kohtaavat Ranta-Tampellan uuden asuinalueen rakentaminen

Lisätiedot

Ratapihakorttelit Suunnitteluperiaatteet. KSV Pasila-projekti

Ratapihakorttelit Suunnitteluperiaatteet. KSV Pasila-projekti Keski-Pasila Ratapihakorttelit Suunnitteluperiaatteet Lähtökohdat Noudatetaan Keski-Pasilan osayleiskaavaa listatekstissä selostetuin muutoksin Alueen kerrosalatavoite on noin 155 000 k-m2 Alue rakennetaan

Lisätiedot

TettLab-täysmittakaavalaboratorio

TettLab-täysmittakaavalaboratorio Teknillinen korkeakoulu / Sotera-instituutti Raportti 13.01.2006 TettLab-täysmittakaavalaboratorio SISÄLTÖ 1. Tavoitteet 2. Lähtökohta 3. Case-kohteiden kautta saatu tieto 3.1. Täysmittakaavatutkimus paikan

Lisätiedot

HANKESELOSTUS 1 (14) Asunto Oy Helsingin Parrulaituri 26.04.2013. Asunto Oy Helsingin Parrulaituri. Parrulaituri 10

HANKESELOSTUS 1 (14) Asunto Oy Helsingin Parrulaituri 26.04.2013. Asunto Oy Helsingin Parrulaituri. Parrulaituri 10 HANKESELOSTUS 1 (14) Parrulaituri 10 HANKESELOSTUS 2 (14) Yleistä Sijainti 10589 / 14 Parrulaituri 10, Kalasatama 00540 Helsinki Tontti Tontin koko on 1328m 2. Tontti on entistä mereen täyttömaalle tehtyä

Lisätiedot

KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS

KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS Ramsinkeskuksen asemakaava Olli Ojatalo 1. Perus ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Ramsinniemi, Vuosaari Helsinki Ramsinkeskuksen asemakaava Olli Ojatalo, maisema-arkkitehtuurin

Lisätiedot

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200 ASEMAPIIRROS 1 : 500 Jyväskylä on Alvar Aallon ja modernin arkkitehtuurin kaupunki tämä on nostettu esille myös Jyväskylän arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmassa kaupungin rakentamista ohjaavana johtoajatuksena.

Lisätiedot

KOLJONVIRRAN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET

KOLJONVIRRAN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET 1 KOLJONVIRRAN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET Sisällys 1. Tilarakenne ja muunneltavuus... 2 1.1. Käytävälinjan muuttaminen... 3 2. Koljonvirran tilat asumiskäytössä... 4 2.1. Hoitolaitostyyppinen asuminen... 4 2.1.1.

Lisätiedot

Tervetuloa asumaan. Kotisiipi

Tervetuloa asumaan. Kotisiipi Tervetuloa asumaan Kotisiipi Päivärinteen palvelutalon Kotisiipi on turvallinen ryhmäkoti kuudelle ikäihmiselle. Toiminta-ajatus Kotisiipi on Päivärinteen palvelutalossa sijaitseva kuuden asukkaan ryhmäkoti.

Lisätiedot

MERIKATU 13, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

MERIKATU 13, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. MERIKATU 13, HELSINKI MYYNTIESITE HELSINKI, KERROSTALO 2 4h+k+kph+wc+las.p+2at., 193 m, 2 360 000 Vastaava välittäjä Matias Von Schantz Myyntineuvottelija, Partner 0500 870872 matias@bolkv.fi Harvinaisuus!

Lisätiedot

Vuokra-asuntoja. Palvelut parhaalta paikalta

Vuokra-asuntoja. Palvelut parhaalta paikalta Koti kaiken keskellä alvelut parhaalta paikalta Vuokra-asuntoja Sellonhuipun vuokrauksesta vastaa Ovenia sännöinti p. 0201 774 500 asuntovuokraus@ovenia.fi www.oveniaisannointi.fi ASUNTO OY SOON SONHUU

Lisätiedot

HEINÄKUU 2013 hinta 9,90 e

HEINÄKUU 2013 hinta 9,90 e HEINÄKUU 2013 hinta 9,90 e sokerina pohjalla KYMPPI~ KERROS MILLAISTA OLISI ASUA MANHATTANILLA UUDEN HL23-TALON 10. KERROKSESSA? AINAKIN AURINGONLASKUN AIKAAN OLISI LASKEUDUTTAVA HIGH LINELLE, JOKA HALKOO

Lisätiedot

TILHENKATU 23, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

TILHENKATU 23, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. TILHENKATU 23, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 3h+k+erill.wc+kph+eteinen+las.parv., 75 m, 115 000 Vastaava välittäjä Karoliina Siikarla KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ LKV, KiAT, PARTNER 040 571 4250 karoliina@bolkv.fi

Lisätiedot

Kauhavan asumisoikeus yhdistys ry, Kauhavan Senioritalo 1 2014

Kauhavan asumisoikeus yhdistys ry, Kauhavan Senioritalo 1 2014 SUUNNITELMAN ESITTELY 12.5.2014 Rakennusppaikka, Kirkkotie 10, 62200 Kauhava r r a k e n n u s A R K K I T E H D I T o y T u o m i s a l o & Co Sivu 1 ASEMAKAAVA r a k e n n u s A R K K I T E H D I T o

Lisätiedot

Sisällys: CITY 130... 4 CITY 140... 6 CITY 164... 8 CITY 180... 10

Sisällys: CITY 130... 4 CITY 140... 6 CITY 164... 8 CITY 180... 10 MALLISTO CITY 2 HB Kivitalojen kivitalomallisto on syntynyt tarpeista kehittää kivitalokonsepti, joka vastaa suomalaisen perheen tarpeita hyvin suunnitellusta, energia- ja kustannustehokkaasta sekä sopivan

Lisätiedot

Hissi omaan taloyhtiöön mitä mahdollisuuksia avustuksiin. 31.3.2015 Eeva-Liisa Anttila

Hissi omaan taloyhtiöön mitä mahdollisuuksia avustuksiin. 31.3.2015 Eeva-Liisa Anttila Hissi omaan taloyhtiöön mitä mahdollisuuksia avustuksiin 31.3.2015 Eeva-Liisa Anttila Asunto-osakeyhtiölaki 1.7.2010 Hissihankkeesta päätetään aina yhtiökokouksessa! Hissipäätökseen riittää enemmistöpäätös

Lisätiedot

Asunto Oy Pikku-Heikki

Asunto Oy Pikku-Heikki Asunto Oy Pikku-Heikki Asunto Oy Dosentinranta Piispanpelto xx 20540 Turku As Oy Turun Pikku-Heikki Iso-Heikkiläntie 5 A 20200 Turku Pikku-Heikissä asut turvallisesti palvelujen naapurissa As Oy Pikku-Heikki

Lisätiedot

Rakennusta alkuperäisasussaan

Rakennusta alkuperäisasussaan Raunion Tila 834-423-1-33 Omistajat Anne Rämö ja Juha Kujala Suunnittelu Jutta Varjus Rakentaminen Rauli Thynell, Juha itse ja sukulaiset Rakennuksen peruskorjaus, toisen kerroksen ja kuistin rakentaminen

Lisätiedot

Setlemen'asunnot Oy Uudenlainen yhteisöjen rakentaja Suomessa

Setlemen'asunnot Oy Uudenlainen yhteisöjen rakentaja Suomessa Kuntamarkkinat 10.- 11.9.2014 Setlemen'asunnot Oy Uudenlainen yhteisöjen rakentaja Suomessa Kimmo Rönkä, toimitusjohtaja Setlemen'asunnot Oy S- ASUNNOT OY ON NYT SETLEMENTTIASUNNOT OY Setlementti tuo asumiseen

Lisätiedot

Tilakeskuksen perusturvaosastolta perimä sisäinen vuokra vuonna 2015 kokonaisvuokra 12,66 /m2/kk (sisältää ylläpito-, pääoma ja maapohjavuokran)

Tilakeskuksen perusturvaosastolta perimä sisäinen vuokra vuonna 2015 kokonaisvuokra 12,66 /m2/kk (sisältää ylläpito-, pääoma ja maapohjavuokran) Pertlk 9.12.2014 Liite 1/2014 PALVELUASUMISEN VUOKRAT 1.3.2015 ALKAEN RYHMÄKODIT: Pehtoori ryhmäkodin kokonaisneliöt 304 m2, josta Asukkaiden käytössä 287 m2 Henkilökunnan tiloja 12 m2 (vähennetty) Tilakeskuksen

Lisätiedot

Apua, tukea ja toimintaa

Apua, tukea ja toimintaa Soita meille numeroon 050 4440 199 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@mereo.fi. Tavataan ja keskustellaan yhdessä tilanteestasi. Teemme sinulle henkilökohtaisen, hyvin vointiasi tukevan

Lisätiedot

RANTAKORTTELEIDEN TUTKIELMAT SIPOON KUNNAN ERIKSNÄSIN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

RANTAKORTTELEIDEN TUTKIELMAT SIPOON KUNNAN ERIKSNÄSIN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Sipoon kunta Kaavoitus RANTORTTELEDEN TUTKELMAT SPOON KUNNAN ERKSNÄSN OSAYLESKAAVAEHDOTUS 6.10.2014 SERUM ARKKTEHDT OY NLSÄNKATU 11-13 F 6 FN-00510 HELSNK FNLAND WWW.SERUM.F Perusratkaisu Kortteleiden

Lisätiedot

Uusi, helpompi koti? 55 + Herttoniemi. Vuokrakoti. Abraham Wetterin tie 6

Uusi, helpompi koti? 55 + Herttoniemi. Vuokrakoti. Abraham Wetterin tie 6 Uusi, helpompi koti? Vuokrakoti 55 + Herttoniemi Abraham Wetterin tie 6 Kodista on tullut entistä tärkeämpi paikka, jossa voi levätä ja ladata akkuja ilman taakkaa tekemättömistä remonteista ja pihatöistä.

Lisätiedot

TULEVAISUUS ON TÄNÄÄN

TULEVAISUUS ON TÄNÄÄN A-Kruunun ajankohtaisseminaari ASUMISEN INNOVAATIOT TÄNÄÄN JA TULEVAISUUDESSA 8.2.2017 Pia Ilonen Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy TULEVAISUUS ON TÄNÄÄN Pirkko ja Arvi Ilosen kotialbumista.

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA 17.11.2015 AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA SELVITYKSEN TULOKSIA ARA:N ERITYISRYHMÄ- KOHTEIDEN TILAMITOITUS SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET Ramboll Management Consulting toteutti yhdessä Arkkitehtitoimisto

Lisätiedot

Koy Golfstudios Benz Terrace 1.4.2013

Koy Golfstudios Benz Terrace 1.4.2013 Koy Golfstudios Benz Terrace.4.203 .4.203 Osta tai vuokraa Täysin uudet, laadukkaat Golfstudios Benz Terracen vapaa-ajan asunnot sijaitsevat keskellä Nordcenteriä, Benz-kentän äärellä. Huoneistot tarjoavat

Lisätiedot

Liikekeskus ydinkeskustassa

Liikekeskus ydinkeskustassa LAPPEENRANTA Liikekeskus ydinkeskustassa kaupankäynnin keskipisteessä centrelappeenranta.fi Seitsemän kerrosta miljoonia asiakkaita vuodessa kivijalkatilat, myymälät, toimistot ja panoraamatoimistot keskellä

Lisätiedot

VERKKOTIE 23, KAARINA MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

VERKKOTIE 23, KAARINA MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. VERKKOTIE 23, KAARINA MYYNTIESITE KAARINA, RIVITALO 2 5h+k+kph+s+vh+2erill.wc+2v+lasitettu patio, 103 m, 207 000 Vastaava välittäjä Kaarina Nikkanen MYYNTINEUVOTTELIJA, KiAT, PARTNER 040 053 2642 kaarina@bolkv.fi

Lisätiedot

Projektisuunnitelma 2010 Porin kaupungin lähiöiden avaaminen ympäröivään kaupunkiin Kompakti kaupunki Lähiöohjelma 2008-2011. Porin kaupunki 2.6.

Projektisuunnitelma 2010 Porin kaupungin lähiöiden avaaminen ympäröivään kaupunkiin Kompakti kaupunki Lähiöohjelma 2008-2011. Porin kaupunki 2.6. Projektisuunnitelma 2010 Porin kaupungin lähiöiden avaaminen ympäröivään kaupunkiin Kompakti kaupunki Lähiöohjelma 2008-2011 Porin kaupunki 2.6.2010 Kompakti kaupunki -hanke Hankkeessa käsitellään Porin

Lisätiedot

SRV:n suurhankkeiden tilannekatsaus

SRV:n suurhankkeiden tilannekatsaus SRV:n suurhankkeiden tilannekatsaus Suurhankeinfo 1/2016 Timo Jääskeläinen 28.1.2016 SRV lyhyesti Tarjoaa kokonaisvaltaisia rakennetun ympäristön ratkaisuja Toimii SRV Mallilla - Innovatiivinen hankekehitys

Lisätiedot

VIIRI-YLINENPÄÄ OY 16.9.2013

VIIRI-YLINENPÄÄ OY 16.9.2013 VIIRI-YLINENPÄÄ OY 16.9.2013 1 / 7 YRITYS Arkkitehti- ja sisustussuunnittelutoimisto Viiri-Ylinenpää Oy Y-Tunnus 2278939-9 Arkkitehtitoimistojen liiton (ATL) jäsen Vahinkovastuuvakuutus (ATL/ IF Vahinkovakuutus

Lisätiedot

Koy Golfstudios Benz Terrace 1.6.2015

Koy Golfstudios Benz Terrace 1.6.2015 Koy Golfstudios Benz Terrace.6.205 .6.205 Osta tai vuokraa Täysin uudet, laadukkaat Golfstudios Benz Terracen vapaa-ajan asunnot sijaitsevat keskellä Nordcenteriä, Benz-kentän äärellä. Huoneistot tarjoavat

Lisätiedot

arkkitehtuurikilpailu LIVING IN THE CITY, VAASA HAITARI

arkkitehtuurikilpailu LIVING IN THE CITY, VAASA HAITARI HAVAINNEKUVA HIETASAARENKADULTA ÖSTERBOTTENSHUS HAITARI Lähtökohtana ehdotuksessa on ollut tiivistää kaupunkirakennetta ja luoda suojaisia pihoja asuinkortteleille. Uudet rakennukset on sovitettu mittakaavaltaan,

Lisätiedot

Asumisen suunnitelmani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa

Asumisen suunnitelmani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa Asumisen suunnitelmani Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa Asumisen suunnitelmani Jos suunnittelet muuttoa, on hyödyllistä pohtia etukäteen, millaiset asiat ovat sinulle tärkeitä

Lisätiedot

CO 2. GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto. Paremman tulevaisuuden koteja

CO 2. GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto. Paremman tulevaisuuden koteja CO 2 GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto KOMBI 120 Kompakti yksikerroksinen ekotalo suuntaan katseensa huomiseen. Rakennuksen pinnat voidaan varustella aurinkopaneelein, jolloin se on valmis

Lisätiedot

12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA

12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA 12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA 12.1. Liian pieni asunto Fereshten perheessä on äiti ja neljä lasta. Heidän koti on Hervannassa. Koti on liian pieni. Asunnossa on vain kaksi huonetta,

Lisätiedot

Ensto-valaistus. Toimiva kokonaisuus 8.4.2009 BUILDING TECHNOLOGY 1

Ensto-valaistus. Toimiva kokonaisuus 8.4.2009 BUILDING TECHNOLOGY 1 Ensto-valaistus Toimiva kokonaisuus 8.4.2009 BUILDING TECHNOLOGY 1 Miksi Ensto-valaistus Laaja valikoima ratkaisuja koteihin ja kiinteistöihin Energiatehokkuus Toimivuus Taloudellisuus Ilkivallan ehkäisy

Lisätiedot

TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE NAANTALI, KERROSTALO 3h+kt+s+ph/khh+wc+vh+las.terassi+v+ak, 84 m, 314 000 Vastaava välittäjä Johanna Willberg MYYNTIPÄÄLLIKKÖ, LKV, PARTNER, KAUPANVAHVISTAJA 040 041 048

Lisätiedot

KOTKAN SATAMATALOT OY TOIMITILAT SATAMAN YTIMESSÄ

KOTKAN SATAMATALOT OY TOIMITILAT SATAMAN YTIMESSÄ KOTKAN SATAMATALOT OY TOIMITILAT SATAMAN YTIMESSÄ TILAT PARHAIMMALTA PAIKALTA MONENLAISIA MAHDOLLISUUKSIA HaminaKotkan satama yritys- ja logistiikka-alueineen tarjoaa dynaamisen, monipuolisen sekä logistisesti

Lisätiedot

www.asli.fi Tampere University of Technology Construction Management and Economics Korkeakoulunkatu 5 P.O. Box 600 FI-33101 Tampere Finland

www.asli.fi Tampere University of Technology Construction Management and Economics Korkeakoulunkatu 5 P.O. Box 600 FI-33101 Tampere Finland www.asli.fi Tampere University of Technology Construction Management and Economics Korkeakoulunkatu 5 P.O. Box 600 FI-33101 Tampere Finland Asumisen liiketoiminnan tutkimusryhmä ASLI Ensimmäinen asumisen

Lisätiedot

AURINKOKIVENKUJA 4, VANTAA MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

AURINKOKIVENKUJA 4, VANTAA MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. AURINKOKIVENKUJA 4, VANTAA MYYNTIESITE VANTAA, KERROSTALO 2 4h+k+kph+wc+las.parveke, 75 m, 299 000 Vastaava välittäjä Mia Lehtonen Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner, kaupanvahvistaja 0400 369666 mia@bolkv.fi

Lisätiedot

Koy Golfstudios Benz Terrace 12.3.2012

Koy Golfstudios Benz Terrace 12.3.2012 Koy Golfstudios Benz Terrace 12.3.2012 12.3.2012 Osta tai vuokraa Täysin uudet, laadukkaat Golfstudios Benz Terracen vapaa-ajan asunnot sijaitsevat keskellä Nordcenteriä, Benz-kentän äärellä. Huoneistot

Lisätiedot

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Nimimerkki: RASTERI Lähtökohtana ehdotuksessa on ollut säilyttää vanhat arvokkaat rakennukset, palauttaa niiden sisä- ja ulkotilat alkuperäiseen asuunsa modernein

Lisätiedot

Uusi, uljas sairaalarakennus KASKENLINNA

Uusi, uljas sairaalarakennus KASKENLINNA Uusi, uljas sairaalarakennus KASKENLINNA Kristiina Hellstén, ympärivuorokautisenhoidon äi id johtaja j Turun sosiaali- ja terveystoimi, Vanhuspalvelut 5.6.2009 kristiina.hellsten@turku.fi Sairaalahankkeen

Lisätiedot

Kuvataanko erikseen? Eettinen, kotimainen ja kestävä sijoituskohde

Kuvataanko erikseen? Eettinen, kotimainen ja kestävä sijoituskohde Kuvataanko erikseen? Eettinen, kotimainen ja kestävä sijoituskohde Ainutlaatuinen Edistyksellinen Kotimainen Eettinen Vastaa tarpeeseen Kehittyvä Ajankohtainen Pitkä kokemus Jalmari Jyllin Säätiö on toiminut

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman valmistelu

Lisätiedot

Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa. Eläkeläisvaltuuston kokous klo

Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa. Eläkeläisvaltuuston kokous klo Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa Eläkeläisvaltuuston kokous 24.3. klo 12.-14.30 Tesoman elinkaarikortteli 2 Tesoman elinkaarikortteli Kilpailun tarkoituksena on saada

Lisätiedot

RADANSIVUNKATU 10, LAHTI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

RADANSIVUNKATU 10, LAHTI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. RADANSIVUNKATU 10, LAHTI MYYNTIESITE LAHTI, ASEMANTAUSTA 2 3h+k+kph/s+p, 71 m 189 000 Asuntoa myy Mia Lehtonen Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner, kaupanvahvistaja 0400 369666 mia@bolkv.fi Tervetuloa tutustumaan

Lisätiedot

HONKA LOUNATUULI 160 m 2 l 180 m 2

HONKA LOUNATUULI 160 m 2 l 180 m 2 HONKA LOUNATUULI 160 m 2 l 180 m 2 RANTATALON TUNNELMAA valoisassa kodissa Lounatuuli edustaa New England -tyyppistä arkkitehtuuria, joka vie ajatukset merelle ja rannalle, vaikka kotisi olisi keskellä

Lisätiedot

LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ ESTEETTÖMYYS - TYÖRYHMÄ. Asumisen ja hyvinvoinnin rahoitus 04.11.2014 Lahti

LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ ESTEETTÖMYYS - TYÖRYHMÄ. Asumisen ja hyvinvoinnin rahoitus 04.11.2014 Lahti LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ ESTEETTÖMYYS - TYÖRYHMÄ Asumisen ja hyvinvoinnin rahoitus 04.11.2014 Lahti Esteettömyys on asumisen kehittämistä - seminaarisarja Ari Juhanila Asuntoasiainpäällikkö

Lisätiedot

TOWNHOUSE - KAUPUNKIPIENTALO TIIVISTÄ JA MATALAA RAKENTAMISTA

TOWNHOUSE - KAUPUNKIPIENTALO TIIVISTÄ JA MATALAA RAKENTAMISTA TOWNHOUSE - KAUPUNKIPIENTALO TIIVISTÄ JA MATALAA RAKENTAMISTA Viikkotehtävä 06 RYHMÄ 04 Viivi Salminen Markus Holste Christal Hedman Emmi Koskinen 11.12.2015 VERTIKAALILIIKENNE Townhouse-rakennuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Telakkaranta Historia ja tulevaisuus

Telakkaranta Historia ja tulevaisuus Telakkaranta Historia ja tulevaisuus Näyttely avoinna 15.-20.7.2013 klo 10-17 Käynti alueelle Telakkakadun ja Hernesaarenkadun kulmasta. Esillä on historiallisia valokuvia, havainnekuvia alueen tulevaisuuden

Lisätiedot

Asumisoikeusyhdistys CAPELLA. Suomen Omakoti. Esitteen kuvat: Helsingin kaupunki / Voima Graphics

Asumisoikeusyhdistys CAPELLA. Suomen Omakoti. Esitteen kuvat: Helsingin kaupunki / Voima Graphics Asumisoikeusyhdistys Suomen Omakoti Esitteen kuvat: Helsingin kaupunki / Voima Graphics CAPELLA Esite 04 2016 Capella nousee Kalasatamaan Helsingin uusi solmukohta Kivenheiton päässä Kalasataman metroasemasta

Lisätiedot

Kempeleentie 7 B, 9o400 Oulu Puhelinpäivystys (08) 322 5500 / ma-su www.kotigalleria.fi

Kempeleentie 7 B, 9o400 Oulu Puhelinpäivystys (08) 322 5500 / ma-su www.kotigalleria.fi 10.09.15 1 Tietoja kiinteistöstä Osoite: Simpsonintie 8, 90800 Oulu Kaupunki/Kunta: Oulu Kaupungin/Kunnanosa: Herukka Kiinteistötunnus: 564-77-4-2 Talotyyppi: Omakotitalo omalla tontilla Huoneet: 3h(2mh+oh)+k+ruok.tila+et+erill.wc+tk

Lisätiedot

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI)

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) Ympa 31.10.2002 Ympa liite VIHDIN KUNTA NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) RAKENTAMISOHJE KORTTELEILLE 417 JA 457 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖKESKUS 31.10.2002

Lisätiedot

Tieteen, tutkimuksen ja teknologian keskipiste. Tule mukaan Kampusareenalle

Tieteen, tutkimuksen ja teknologian keskipiste. Tule mukaan Kampusareenalle Tule mukaan Kampusareenalle Tule mukaan Kampusareenalle Innovaatiot syntyvät rajapinnoilla v Kampusareena - Poikkitieteellisen yhteistyön uusi aika alkaa - Uusia teknologioita ja tuotteita ja palveluita

Lisätiedot

Koy Golfstudios Benz Terrace 6.7.2009

Koy Golfstudios Benz Terrace 6.7.2009 Koy Golfstudios Benz Terrace 6.7.2009 6.7.2009 Osta tai vuokraa Täysin uudet, laadukkaat Golfstudios Benz Terracen vapaa-ajan asunnot sijaitsevat keskellä Nordcenteriä, Benz-kentän äärellä. Huoneistot

Lisätiedot

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy c/o Heka Pihlajisto Oy H E N R I K L Ä T T I L Ä I S E N K A T U 1 2

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy c/o Heka Pihlajisto Oy H E N R I K L Ä T T I L Ä I S E N K A T U 1 2 HANKESELOSTUS 1 (13) Heka Pihlajisto Oy H E N R I K L Ä T T I L Ä I S E N K A T U 1 2 HANKESELOSTUS 2 (13) Yleistä Sijainti Tontti 36110 / 12 Henrik Lättiläisenkatu 12, Viikki 00560 Helsinki Tontin koko

Lisätiedot

Amsterdam, vanha keskusta. Gdansk

Amsterdam, vanha keskusta. Gdansk *TOWNHOUSE kaupunkipientalo Amsterdam, vanha keskusta Gdansk Bergen Lontoo / Notting Hill Lontoo / Dunworth Mews Bourgogne San Francisco New York, East Village Amsterdam, Borneo Townhouse, Tokyo Keiji

Lisätiedot

KAUPUNGIN ASUNTOPOLITIIKKA JA SOTE/ MAAKUNTAUUDISTUS UUSIA NÄKÖKULMIA!

KAUPUNGIN ASUNTOPOLITIIKKA JA SOTE/ MAAKUNTAUUDISTUS UUSIA NÄKÖKULMIA! KAUPUNGIN ASUNTOPOLITIIKKA JA SOTE/ MAAKUNTAUUDISTUS UUSIA NÄKÖKULMIA! TULEVAISUUDEN ASUNTOTUOTANNON SUUNNITTELU SEMINAARI 13.12.2017 ARI JUHANILA, ASUNTOASIAINPÄÄLLIKKÖ Sote-uudistus on välttämätön palvelujen

Lisätiedot

ASEMANSEUTU SEINÄJOKI Luonnos

ASEMANSEUTU SEINÄJOKI Luonnos ASEMANSEUTU SEINÄJOKI Luonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA-ANALYYSI - Kevytliikenne - Viheralueet - Autoliikenne ja pysäköintilaitokset - Tilaohjelman analyysi 2. EHDOTUS - Näkymät - Piirustukset 1. TAUSTA-ANALYYSI

Lisätiedot

Pohjois-Viro 16. 19.5.2013.

Pohjois-Viro 16. 19.5.2013. Pohjois-Viro 16. 19.5.2013. Torstai 16.5. klo 6.30 lähtö Lahdesta, kuljetuksista vastaan tuttu Reissu-Ruoti ja luottokuskimme Jukka Ruoti klo 9.15 laiva lähtee. Matkalla meribrunssi (kuuluu matkan hintaan)

Lisätiedot

ESPOON SUURIN TOIMISTORAKENNUS

ESPOON SUURIN TOIMISTORAKENNUS 1 Kiinteistö M² ESPOON SUURIN TOIMISTORAKENNUS PK²:n suuri rakennusala on onnistuneesti sijoitettu julkisivultaan ja massoittelultaan puutarhakaupungin mittakaavaan. Maanpäälliset kuusi kerrosta on jaettu

Lisätiedot

TOIMITILARAKENTAMINEN PALVELUTALO LIIKENNE JA PYSÄKÖINTI

TOIMITILARAKENTAMINEN PALVELUTALO LIIKENNE JA PYSÄKÖINTI JOUSENPUISTON ASEMAKAAVALLINEN ESISELVITYS 2 TAUSTAA Tehtävänä oli selvittää Jousenpuiston korttelin asemakaavallinen perusratkaisu Jousenpuiston metroaseman sijoittuessa alueen pohjoisreunaan. Alueesta

Lisätiedot

KORTTELIN 1910 VÄHÄISTÄ SUUREMMAT POIKKEAMAT ASEMAKAAVASTA

KORTTELIN 1910 VÄHÄISTÄ SUUREMMAT POIKKEAMAT ASEMAKAAVASTA sivu 1/10 KORTTELIN 1910 VÄHÄISTÄ SUUREMMAT POIKKEAMAT ASEMAKAAVASTA HAKEMUKSEN PERUSTELUT Rakennusalueen rajan ylitys Suunnitteluratkaisussa ylitetään osoitetun VIII-kerroksisen rakennusalueen raja Myrskynkadun

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan MAL- yhteistyö: ASUNTOPOLIITTINEN TULEVAISUUSDIALOGI

Länsi-Uudenmaan MAL- yhteistyö: ASUNTOPOLIITTINEN TULEVAISUUSDIALOGI Länsi-Uudenmaan MAL- yhteistyö: ASUNTOPOLIITTINEN TULEVAISUUSDIALOGI 2.3.2010 Monkola, KH1, MAL koordinaattori Mariitta Vuorenpää RYHMÄTYÖMUISTIO 1: 12.3.2010 Osallistujat: Jussi Savela, Heikki Rouvinen,

Lisätiedot

Uuden senioritalon tarve Raisiossa - Hulvelan pääte

Uuden senioritalon tarve Raisiossa - Hulvelan pääte Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 476/10.03.02/2015 143 Uuden senioritalon tarve Raisiossa - Hulvelan pääte Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg ja hoito- ja hoivapalveluiden tulosyksikön

Lisätiedot

Tilakeskuksen perusturvaosastolta perimä sisäinen vuokra vuonna 2016 kokonaisvuokra 13,78 /m2/kk (sisältää ylläpito-, pääoma ja maapohjavuokran)

Tilakeskuksen perusturvaosastolta perimä sisäinen vuokra vuonna 2016 kokonaisvuokra 13,78 /m2/kk (sisältää ylläpito-, pääoma ja maapohjavuokran) Pertlk 26.1.2016 4 PALVELUASUMISEN VUOKRAT 1.5.2016 ALKAEN Liite nro 1 RYHMÄKODIT: Pehtoori ryhmäkodin kokonaisneliöt 304 m2, josta Asukkaiden käytössä 287 m2 Henkilökunnan tiloja 12 m2 (vähennetty) Tilakeskuksen

Lisätiedot

Asunto Oy Raahen Keskustan Portti

Asunto Oy Raahen Keskustan Portti Asunto Oy Raahen Keskustan Portti Unelmakoti historiallisella paikalla Tulevaisuus rakennetaan tänään Asunto Oy Raahen Keskustan Portti Keskustan Portin tarina Keskustan Portin tarina ulottuu 1800-luvulle

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

BUSINESS TO BUSINESS MEDIAT OY DUBLIN 03.-06.05.2007

BUSINESS TO BUSINESS MEDIAT OY DUBLIN 03.-06.05.2007 BUSINESS TO BUSINESS MEDIAT OY DUBLIN 03.-06.05.2007 tourwiseireland 1 Hotelli Dublinissa: Academy Hotel * * * Academy hotelli on mukava kolmen tähden hotelli aivan Dublinin keskustassa O Connell Street

Lisätiedot

NOSTE SISÄÄNTULO JYVÄSKYLÄÄN HÄMEENKADUN ALUEEN KUTSUKILPAILU SISÄÄNTULONÄKYMÄ ETELÄSTÄ

NOSTE SISÄÄNTULO JYVÄSKYLÄÄN HÄMEENKADUN ALUEEN KUTSUKILPAILU SISÄÄNTULONÄKYMÄ ETELÄSTÄ SISÄÄNTULONÄKYMÄ ETELÄSTÄ MAANALAINEN PYSÄKÖINTI (ALUE B) 1:1000 N HAVAINNEKUVA 1:1000 Suunnitelma muodostaa Jyväskylän ruutukaavakaupungin lounaiskulmaan selkeän päätteen ja uuden vetovoimaisen saapumisnäkymän

Lisätiedot

TOWNHOUSE. Kaupunkitalon suhde pihaan

TOWNHOUSE. Kaupunkitalon suhde pihaan TOWNHOUSE Kaupunkitalon suhde pihaan PIHARAKENNE Ulkotilat kuuluvat kiinteästi Townhouserakennukseen. Tyypillisimmissä ratkaisuissa yhden perheen asuntoon liittyy pieni takapiha. NÄKYMÄT Townhousen rakenteesta

Lisätiedot

Hissi vanhaan taloon 1.4.2014. www.hel.fi/hissiprojekti 1

Hissi vanhaan taloon 1.4.2014. www.hel.fi/hissiprojekti 1 Hissi vanhaan taloon 1.4.2014 www.hel.fi/hissiprojekti 1 Helsingin kaupunki Talous- ja suunnitteluosasto PL 20 (Aleksanterinkatu 24) 00099 Helsingin kaupunki Simo Merilä Hissiasiamies Puhelin: (09) 310

Lisätiedot

Koy Golfstudios Benz Terrace 1.9.2014

Koy Golfstudios Benz Terrace 1.9.2014 Koy Golfstudios Benz Terrace.9.204 .9.204 Osta tai vuokraa Täysin uudet, laadukkaat Golfstudios Benz Terracen vapaa-ajan asunnot sijaitsevat keskellä Nordcenteriä, Benz-kentän äärellä. Huoneistot tarjoavat

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

Asumisen palvelut mistä uudet innovaatiot? 3.2.2015 Uudet asuinympäristöt toiminnanjohtaja Sanna Mäkinen

Asumisen palvelut mistä uudet innovaatiot? 3.2.2015 Uudet asuinympäristöt toiminnanjohtaja Sanna Mäkinen Asumisen palvelut mistä uudet innovaatiot? 3.2.2015 Uudet asuinympäristöt toiminnanjohtaja Sanna Mäkinen Perustietoa 51-vuotiaasta Lahden vanhusten asuntosäätiöstä (LVAS) Lahden vanhusten asuntosäätiön

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

www.uudiskohde.fi Uusien asuntojen osaaja.

www.uudiskohde.fi Uusien asuntojen osaaja. www.uudiskohde.fi Uusien asuntojen osaaja. Uudiskohteiden asiantuntija palveluksessanne. Uudiskohde on palveluna ainutlaatuinen. Välittäjämme ovat keskittyneet nimenomaan uudiskohteiden myyntiin, mistä

Lisätiedot

LOUNATUULENTIE 17, HYVINKÄÄ MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

LOUNATUULENTIE 17, HYVINKÄÄ MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. LOUNATUULENTIE 17, HYVINKÄÄ MYYNTIESITE HYVINKÄÄ, OMAKOTITALO 2 6h+k+kotikylpylä+ak/v, 187 m, 865 000 Vastaava välittäjä Mia Lehtonen Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner, kaupanvahvistaja 0400 369666 mia@bolkv.fi

Lisätiedot