British Columbia Institute of Technology, Vancouver, Kanada Health Technology Research Group / Dr. Tong Louie Living Laboratory

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "British Columbia Institute of Technology, Vancouver, Kanada Health Technology Research Group / Dr. Tong Louie Living Laboratory 17.11.-22.11."

Transkriptio

1 TEKNILLINEN KORKEAKOULU / Sotera-instituutti MATKARAPORTTI Kesäinen Vancouverin keskusta Stanley Parkista kuvattuna. British Columbia Institute of Technology, Vancouver, Kanada Health Technology Research Group / Dr. Tong Louie Living Laboratory Matkan tarkoituksena oli tutustua paikalliseen täysmittakaavalaboratorioon ja sen yhteydessä tehtävään tutkimukseen sekä luoda edellytyksiä yhteistyölle kanadalaisen tutkimusryhmän kanssa. Matkalle osallistuivat: Tuomo Siitonen, Trevor Harris, Sasu Hälikkä ja Aki Hiltunen TOIMIVUUS ESTEETTISYYS TURVALLISUUS TALOUDELLISUUS sivu 1/17

2 PERJANTAI Seminaari, 1. päivä: Health Technology Research Group, BCIT Osallistujat: James Watzke, Nancy Paris, Brian Keane, Nigel Halsted, Ernie Janzen, Resi Fladl, Sara Frederking, Anna Lee, Silvia Raschke, Christine Flegal, Tuomo Siitonen, Aki Hiltunen, Trevor Harris, Sasu Hälikkä Yleistä Ensimmäinen päivä alkoi tutustumisella BCIT:n pääkampusalueeseen Vancouverin Burnabyssä. Siellä sijaitsevat BCIT:n Health Technology Research Group (HTRG) - tutkimusryhmän työskentelytilat sekä tuotteiden kehityspaja CREATE, jossa meille esiteltiin mm. mekaanista potilasnosturia. Seminaari alkoi tutkimusryhmien esittelyillä. Tämän jälkeen pureuduttiin täysmittakaavatutkimukseen ja tutkimusryhmät esittivät omia näkökulmiaan aiheeseen. Keskustelussa vahvistui ajatus hedelmällisestä yhteistyöstä eri osapuolten välillä. HTRG:lla on eritysosaamista ja viidentoista vuoden kokemus käytännön tuotekehitystyöstä terveydenhuoltoalan tuotteiden osalta, kun taas Soteran erityisosaaminen on ympäristöjen kokonaisvaltaisessa kehittämisessä. Molempien tutkimus on hyvin käyttäjälähtöistä. Tutkimusyhteistyölle todettiin olevan hyvät edellytykset. CREATE-prototyyppiverstas. Mekaaninen potilasnostin. TOIMIVUUS ESTEETTISYYS TURVALLISUUS TALOUDELLISUUS sivu 2/17

3 Tutkimusyhteistyöstä Yhteistyön sisällöstä keskusteltiin. Yhteisesti kiinnostavaksi aiheeksi todettiin kotisairaala. Teeman puitteissa yhteistyötä lähdettäisiin kehittämään. Kanadassa kyseinen aihe on ajankohtainen ja tutkimusta kotiympäristön kehittämiseksi sekä kotisairaalateknologioiden integroimiseksi tarvitaan, jotta ikääntyneet hoidon tarpeessa olevat ihmiset voivat asua pidempään omissa kodeissaan. Kotisairaala ja kotihoito ovat teemoina ajankohtaisia myös Suomessa. Suomessa toimii n. 30 kotisairaalaa. Englantilaisen tutkimuksen 1 mukaan kotisairaala on kustannuksiltaan kilpailukykyinen vaihtoehto sairaalahoidon kanssa. Päivän aikana vaihdettiin tietoa Pohjois-Amerikan ja Euroopan terveydenhuoltoalan ympäristöjen ja tuotteiden kehityksestä ja sen painotuksista. Soteran tutkimusryhmä perehdytti kanadalaisia osanottajia sairaaloiden ja terveydenhuoltoalan rakentamisen ja ympäristöjen kehittämisen uusiin ratkaisuihin. Isännät taas kertoivat alan tuotekehityksen viimeisimpiä uutisia ja oman tuotekehitysprosessinsa käytäntöjä. Kotisairaalakonseptia päätettiin aluksi kartoittaa eri sidosryhmien kannalta. Sidosryhmät määriteltiin ja kotisairaalateemaa pohdittiin eri osapuolten näkökulmista. Eri sidosryhmiä kotisairaalateemaan liittyen ovat esim. Rakentajat Tuotekehitystahot Kodin omistaja / asukas Terveydenhuoltopalvelun tuottaja Vakuutusyhtiö Säännöksiä tekevät elimet Terveydenhuollon rahoittajat Yritysyhteistyöstä ja tuotteiden kehittämisestä Kanadalainen yhteistyötaho on erikoistunut tuotekonseptien ja prototyyppien kehittämiseen sekä niiden kaupallistamiseen. He käyttävät ISO laatujärjestelmää prosesseissaan, mikä takaa yhteensopivuuden terveydenhuoltoteknologioita valmistavan teollisuuden käytäntöjen kanssa. Heillä on asiantuntemusta ja laaja kontaktiverkosto testaamiensa ja kehittämiensä tuotteiden saattamiseksi Kanadan ja USA:n markkinoille. BCIT/HTRG:ssä on tuotteiden kaupallistamisen edistämisestä vastaava Commersialisation Manager, hänen tehtävänään on luoda edellytyksiä kehitettävien ja testattavien tuotteiden saattamisesta markkinoille. Suomalaisella tuotteella, joka on testattu BCIT/HTRG:ssa, olisi hyvät edellytykset päästä Pohjois-Amerikan markkinoille. SIMU-hankkeeseen 2 osallistuvan yrityksen tukena kanadalaisen partnerin lisäksi olisi Soteran tutkimustyö yrityksen tuotteen kehittämiseksi ja testaamiseksi kokonaisvaltaisessa toimintaympäristössä TettLabtäysmittakaavalaboratoriossa. 1 Jones J, Wilson A, Parker H, Wynn A, Jagger C, Spiers N, Parker G. Economic evaluation of hospital at home versus hospital care: cost minisation analysis of data from randomised controlled trial. BMJ 1999; 319: Sotera on jättänyt SIMU-hankkeesta hakemuksen Tekesin MASI-teknologiaohjelman aiehakuun SIMUhankkeessa simulointia kehitettäisiin kokonaisvaltaisten toimintaympäristöjen suunnittelun, tutkimuksen ja tuotekehityksen apuvälineenä. TOIMIVUUS ESTEETTISYYS TURVALLISUUS TALOUDELLISUUS sivu 3/17

4 LAUANTAI Vierailu Hughes Condon Marler: Architects -arkkitehtitoimistoon Isäntinä toimivat arkkitehdit Karen Marler, yksi toimiston osakkaista, sekä Laura Arpiainen. Tutustuimme arkkitehtitoimiston tiloihin. Uudet tilat oli rakennettu olemassa olevan liikerakennuksen päälle. Suunnittelun lähtökohtana oli ekologisuus. Hankkeella toimisto osallistui USGBC:n (United States Green Building Council) kaupallisten sisätilojen pilottihankkeeseen. Tavoitteena oli käyttää mahdollisimman vähän materiaalia, kierrättää olemassa olevaa materiaalia, käyttää uutena puumateriaalina vain viljeltyä puuta sekä käyttää lähiseudun toimittajia kuljetusten vähentämiseksi. Ilmanvaihto on pääsääntöisesti painovoimainen. Luonnonvaloa tiloihin johdetaan hallitusti siten, että sen aiheuttama lämpökuorma ja samalla keinovalon tarve olisivat mahdollisimman vähäiset. Hughes Condon Marler : Architects (HCMA) -toimistossa työskentelee reilu 30 henkilöä. Toimiston, jonka edeltäjä perustettiin vuonna 1976, tavoitteena on ollut suunnitella ekologisesti kestäviä, toimivia ja innostavia rakennuksia. Innovaatio, tehokkuus ja asiakaslähtöisyys ovat toimiston keskeisiä arvoja. Toimiston laaja osaaminen kattaa julkiset rakennukset, asuinrakennukset, liikerakennukset sekä kaavoituksen ja kaupunkisuunnittelun. Lisäksi toimisto tarjoaa palveluja sisustussuunnittelun, projektinjohtotehtävien ja tutkimuksen aloilla. Arkkitehtitoimisto HCMA. TOIMIVUUS ESTEETTISYYS TURVALLISUUS TALOUDELLISUUS sivu 4/17

5 HCMA-toimiston hankkeita terveydenhuollon alalta 1. KORLE-BU NEUROSCIENCE, GHANA o 60-paikkainen aivokirurginen sairaala o HCMA teki hankesuunnitelman o parhaillaan hankkeelle kerätään rahoitusta Korle-Bu Neuroscience (kuvat: HCMA). TOIMIVUUS ESTEETTISYYS TURVALLISUUS TALOUDELLISUUS sivu 5/17

6 2. QUEEN S PARK HOSPICE, NEW WESTMINSTER o 10-paikkaisen saattokodin rakentaminen olemassa olevaan sairaalarakennukseen o tavoitteena oli kodinomainen, ei-sairaalamainen tunnelma o sairaalan toimintaan liittyvät huoltovarusteet, kuten pyykkikärryt sijoitettiin pois näkyvistä o pitkä käytävä katkaistiin sijoittamalla hoitajien valvontapiste käytävän levennykseen o valaistukseen ja väritykseen kiinnitettiin erityistä huomiota Queen's Park Hospice: vasemmalla ylhäällä ennen muutostöitä, muissa kuvissa töiden jälkeen (kuvat: HCMA). TOIMIVUUS ESTEETTISYYS TURVALLISUUS TALOUDELLISUUS sivu 6/17

7 3. VGH PERIOPERATIVE CARE CENTRE o 25-paikkainen yksikkö, johon leikattava potilas tuodaan ennen ja jälkeen leikkauksen o rakennustyöt suoritettiin kahdessa vaiheessa siten, että toiminta jatkui koko rakennustyön ajan o liukuseinillä luotiin yksityisyyden suojaa potilaiden välille o hoitohenkilökunnalle esteetön näkymä kaikkiin yksikön osiin o kullekin potilaspaikalle sijoitettiin vertikaalinen asennuspaneeli, johon sijoitettiin tarvittavat kaasut, sähkö- ja kommunikaatioverkko sekä mahdollisuus kiinnittää liikuteltavia tarvikekoreja ja kirjoitusalusta VGH Perioperative Care Centre (kuvat: HCMA). TOIMIVUUS ESTEETTISYYS TURVALLISUUS TALOUDELLISUUS sivu 7/17

8 Kaupunkikierros arkkitehtien Marler ja Arpiainen johdolla Asuinkorttelin sisäpiha taidegallerioineen avautuu kadulle. Vesiputous häivyttää kadulta kantautuvaa hälyä. The Waterfall Building on A. Ericksonin käsialaa. Downtown Vancouverin kantakaupungissa on pohjoisamerikkalaiselle kaupungille poikkeuksellisesti asuinrakennuksia sekä toimisto- ja liikerakennuksia toistensa lomassa. Asuntotornitalojen osuus on huomattavan korkea. Rakennuskannan ansiosta keskusta on elävä kaikkina vuorokaudenaikoina. Tyypilliset Vancouverin tornitalot ovat kerroksisia ja varsin kapeita. Hotelli ja asuinrakennuksia oikeustalon äärellä. Kaupungin rannat Vancouver on kokenut viimeisen kahden vuosikymmenen kuluessa kaupunkirakenteellisen muutoksen, jossa rantoja ennen hallinneet satama-, teollisuus- ja varastoalueet on muutettu asuinkäyttöön. Samalla on syntynyt meren äärelle katkeamaton jalankulku- ja kevyen liikenteen TOIMIVUUS ESTEETTISYYS TURVALLISUUS TALOUDELLISUUS sivu 8/17

9 verkosto. Kaupungin keskusta sijaitsee niemellä, ja se on lähes kaikista ilmansuunnista veden rajaama. Niemen kärjessä sijaitsee suuri, pinta-alaltaan suurin piirtein keskusta-alueen kokoinen metsäinen puisto, Stanley Park. Rantarakentamiseen tutustuimme lähemmin Coal Harbourissa, joka on uudehko asuinalue kantakaupungin pohjoisrannalla. Lukuisien venelaiturien äärellä kulkee rantapromenadi, jonka varrella on purjehdusseurojen klubirakennuksia. Tornitaloilla on nelikerroksinen jalusta, jonka kaksi alinta kerrosta ovat liikekäytössä ja kaksi ylempää asuntoina. Näkymä Stanley Parkista kohti Coal Harbouria. Coal Harbourin rantapromenadi. Tutustuminen Antropologiseen museeon Arkkitehtuuriltaan ehkä arvostetuin rakennus Vancouverissa on Erthur Ericksonin vuonna 1971 piirtämä British Columbia -yliopiston antropologinen museo. Sisäänkäynti rinteeseen rakennettuun museoon tapahtuu ylärinteen puolelta. Rakennuksen lattia laskeutuu rinteen mukaisesti kohti suurinta, valossa kylpevää, korkeaa näyttelytilaa, johon on sijoitettu toteemipaalukokoelma. Toisin kuin tavallisesti, museon varastokokoelmat ovat lasiseinäisissä tiloissa yleisön nähtävänä. The Museum of Antropology TOIMIVUUS ESTEETTISYYS TURVALLISUUS TALOUDELLISUUS sivu 9/17

10 Granville Island Granville Island on pienellä saarella, Vancouverin keskustan tuntumassa sijaitseva entinen pienteollisuusalue luvun lopulla alue päätettiin muuttaa kauppojen, gallerioiden ja käsityöläisten alueeksi. Suunnittelijaksi valittiin Hotson Bakker Boniface Haden Architects, joka vastasi alueen yleissuunnitelmasta sekä keskeisistä rakennuksista. Nykyinen rakennuskanta koostuu merkittävältä osin entisistä teollisuusrakennuksista, jotka on sovitettu uuteen käyttöön. Alueella toimii muun muassa kauppahalli, käsityöverstaita, muotoilu- ja taidekoulu sekä näyttelytiloja. Saaren pohjoisrannalla on pieni kelluvien talojen kylä. Granville Island. Saaren yli kulkee silta Vancouverin keskustaan. Kelluvia asuntoja Granville Islandilla. TOIMIVUUS ESTEETTISYYS TURVALLISUUS TALOUDELLISUUS sivu 10/17

11 SUNNUNTAI Zajac Norgate House, North Vancouver Zajac Norgate House (ZNH) on vanhuksille ja vammaisille tarkoitettu asuinrakennus, jonka toimintaa pyörittää yksityinen, vauraan lahjoittajan perustama säätiö. ZNH on puolisosiaalinen, sosiaalisen asumisen ja yksityisen vanhustenasumisen väliin sijoittuva asumismuoto. Taloon voi muuttaa 55 vuotta täyttänyt tai vammainen henkilö. Asukkaat maksavat asumisestaan vuokraa keskimäärin 1000 $ kuukaudessa. ZNH ei ole palvelutalo, mutta asukkaat voivat tarvittaessa hankkia taloon palveluita yksityisiltä palveluntuottajilta. Talossa käyvät esimerkiksi kunto-ohjaaja ja kampaaja, ja kirjasto tuo kirjoja asukkaille säännöllisesti. Lisäksi taloa palvelee kuljetuspalvelu, joka vie halukkaita ostoksille ja asioille. Rakennuksen ulkoarkkitehtuuri on pyritty sovittamaan ympäröivään omakotialueeseen. Oikealla omakotitaloja kadun toiselta puolelta. Vasen kuva: uuni on sijoitettu matalalle, uunin luukku aukeaa sivulle ja sen eteen voi vetää laskutason. Oikea kuva: parvekkeelle johtaa kynnyksetön ovi. Talossa on 35 yhden makuuhuoneen ja yksi kahden makuuhuoneen asuntoa. Tyypillisessä asunnossa on makuuhuone, olohuone, keittokomero, kylpyhuone ja parveke. Talossa on pyritty erilaisilla ratkaisuilla mahdollisimman korkeaan esteettömyyteen. Siitä huolimatta talon kaikissa kylpyhuoneissa yhtä lukuun ottamatta on kylpyamme. Asukkaista suurin osa käyttää kävelytelinettä, vain muutama pyörätuolia. TOIMIVUUS ESTEETTISYYS TURVALLISUUS TALOUDELLISUUS sivu 11/17

12 Talon pohjakerroksessa on yhteistiloja: kaksi pesulaa sekä olohuone, jonka yhteydessä on keittiö ja ulkoterassi. Sunrise Assisted Living Kohteen esitteli Sunrise Vancouverin viestintäjohtaja Maryquinn Rafferty. Sunrise Senior Living Inc on New Yorkin pörssissä noteerattu, vuonna 1981 perustettu vanhusten asumispalveluihin erikoistunut yhtiö, johon kuuluu nykyisin 425 seniori- ja palvelutaloa. Yhtiöllä on kohteita etupäässä Yhdysvalloissa mutta muutamia myös Kanadassa, Saksassa ja Englannissa. Vierailukohde on kaksi vuotta vanha, noin yhdeksänkymmenen asukkaan talo. Nelikerroksisen talon yksi kerros on alzheimer-osasto, muut avustettua asumista. Syvärunkoisen talossa on paljon ikkunattomia tiloja. Talossa on hyvin runsaat ja tilavat yhteistilat, joita asukkaat talon johtajan mukaan käyttävät melko vähän. Sisustus on hyvin runsas, ja monet yksityiskohdat, esimerkiksi sisustussuunnittelijan valitsemat elokuvajulisteet ja valokuvat seinillä, muistuttavat asukkaiden nuoruuden ajoista. Erityisen paljon rekvisiittaa on dementiaosaston käytävillä: esimerkiksi teatteripukuja ja lastenleluja, nukkeja, nuken kehto ja lastenvaunut. Kaikkien Sunrise-kohteiden sisustussuunnittelua koordinoidaan keskitetysti, mutta tyyliä sopeutetaan jossain määrin paikallisiin oloihin. Sunrise of Vancouver. Asukkaalta perittävä kuukausivuokra on $, minkä lisäksi palveluista peritään $ päivässä riippuen avuntarpeen määrästä. Sairaanhoitopalveluja ei tarjota talon vaan kansallisen terveydenhuoltojärjestelmän toimesta. TOIMIVUUS ESTEETTISYYS TURVALLISUUS TALOUDELLISUUS sivu 12/17

13 Vasen kuva: kasveja on nostettu maan pinnan yläpuolelle laatikoihin, jotta pyörätuolista käsin voi hoitaa niitä. Oikea kuva: portaiden lepotasolla on levähdyspenkki. Vasemman kuvan kylpyammeessa on alas laskettava laita. Oikealla on dementiakerroksen rekvisiittaa. TOIMIVUUS ESTEETTISYYS TURVALLISUUS TALOUDELLISUUS sivu 13/17

14 Dr. Peter Centre Kohteen esittelivät keskuksen johtaja Maxine Davis ja rakennuksen suunnittelija, arkkitehti Garth W. Ramsey. Dr. Peter Centre on palvelukeskus aidsiin sairastuneille. Rakennus sijaitsee Vancouverin keskustassa, vanhojen puuhuviloiden korttelissa. Puutalot olivat kerran tuomittu purettaviksi mutta säästyivät kansalaisaktivismin ansiosta. Keskuksen tilat sijaitsevat yhdessä puuhuvilassa ja tähän liitetyssä nelikerroksisessa uudisrakennuksessa. Kahdessa alimmassa kerroksessa sijaitsee päiväkeskus, jossa on tarjolla terveydenhoitajan palveluita, neuvontaa, kerhotoimintaa, esimerkiksi taide- ja musiikkiterapiaa, sekä ravintola. Kahdessa ylimmässä kerroksessa on 24-paikkainen hoitokoti, jossa on päivystävä hoitaja paikalla ympäri vuorokauden. Asukkaat asuvat yhden hengen huoneissa ja he saavat täysihoidon ja mahdollisuuden osallistua erilaisiin terapioihin ja lievittäviin hoitoihin. Hoidon kokonaiskustannukset ovat huomattavasti sairaalahoitoa edullisemmat. Suurin osa potilaista tuleekin tänne St. Paul s Hospital - sairaalan lähettäminä. Peilien ääressä opetetaan neulojen turvallista käyttöä (oikealla talon suunnittelija). Oikean kuvan kuntosalissa on epäsuora valaistus eräiden huumeiden käyttäjillä esiintyy valoherkkyyttä. TOIMIVUUS ESTEETTISYYS TURVALLISUUS TALOUDELLISUUS sivu 14/17

15 MAANANTAI Seminaari, 2.päivä: Dr. Tong Louie Living Laboratory, BCIT Osanottajat: James Watzke, Nancy Paris, Anna Lee, Christine Flegal, Tuomo Siitonen, Aki Hiltunen, Trevor Harris, Sasu Hälikkä Yleistä Toisena varsinaisena seminaaripäivänä jatkettiin keskusteluja Vancouverin keskustassa, Dr. Tong Louie Living Laboratoryn tiloissa (ks. kuva). Isännät esittelivät laboratorion tilat ja järjestelmät. James Watzke kävi tarkasti läpi laboratorion historiaa ja vaiheita sen perustamisesta lähtien ja kertoi varainhankinnasta ja hallinnollisista asioista. Hän korosti laboratorion oman identiteetin ja tarkasti määritellyn mandaatin olleen elintärkeitä yksikön menestymisen kannalta. Nykyisin laboratorion käyttöaste on n. 80 päivää vuodessa. Testitilan käyttöaste nousi, kun toimistotiloja liitettiin laboratorion yhteyteen. Ennen tuotteiden testausta laboratoriossa täytyy tehdä tietty määrä valmisteluja, mikä vähentää luonnollisesti tehokasta testausaikaa tilassa. Testitilanteiden järjestelyihin menee arviolta kaksinkertainen määrä aikaa itse koetilanteeseen käytettyyn aikaan verrattuna. Laboratorion testitila. Tarkkailuhuone ja toimistotila. Laboratorion perustaminen TLLL omistaa laboratoriotilansa (n. 150m2) ja siihen liittyvät tarkkaamot sekä toimistotilat itse. Rahoitus toiminnan aloittamiselle saatiin yliopiston kehitystoimistolta ja Dr. Tong Louien perheeltä (miljoona dollaria). Varainhankintaa varten tehtiin tulevan laboratorion toimintaa esittelevä video, joka maksoi dollaria. Ennen laboratorion rakentamista ja järjestelmien suunnittelua laboratoriohankkeen alullepanija James Watzke kävi tutustumassa Lundin yliopiston täysmittakaavalaboratorioon ja U.C. Irvinen BioLabiin. TOIMIVUUS ESTEETTISYYS TURVALLISUUS TALOUDELLISUUS sivu 15/17

16 Laboratoriossa käytettävät järjestelmät ja tutkimusmenetelmät Laboratoriossa käytetään Peak Motus -kohteenseurantajärjestelmää ergonomisia mittauksia varten. Kallis järjestelmä on ollut vajaakäytöllä ja sen ylläpidon kanssa on ollut ongelmia. Normaalisti TLLL:n tutkimuksessa käytetäänkin videointia käytettävyyttä tutkittaessa. Hyvä digitaalinen videojärjestelmä onkin heille paras työkalu. Ääniä laboratoriossa taltioidaan kattoon ripustettujen ja liikuteltavien mikrofonien avulla. Joissain käyttäjätutkimuksissa käytetään Audience Responce System -järjestelmää. Siinä on kymmenen käsikäyttöistä syöttölaitetta, joilla yleisö tai tutkimukseen osallistujat voivat helposti ja nopeasti antaa oman subjektiivisen arvionsa esim. testattavan toimenpiteen tai laitteen toiminnallisuudesta. Tutkijat käyttävät tätä suhteellisen edullista järjestelmää varmentaakseen tutkimustuloksia ja saadakseen nopeasti hyödyllistä statistiikkaa tutkimuksen aikana. Laboratoriossa on korotettu lattia, joka katsottiin alkuvaiheessa tarpeelliseksi. Käytännössä korotettua lattiaa ei ole tarvittu, ja se on aiheuttanut ongelmia, koska sisääntulon yhteyteen on jouduttu rakentamaan ramppi. Korotettuun lattiaan upotettua voimalevyä on joissain tutkimuksissa käytetty. TLLL:ssä on tehty täysmittakaavatutkimusta tilojen suhteen mm. keittiön ja wc-tilojen osalta. Kokonaisvaltaisen ympäristön testausta siellä ei ole tehty, sillä he eivät ole saaneet arkkitehtipiirejä innostumaan asiasta Vancouverissa. Heidän kontaktiverkostaan on puuttunut Soteran kaltainen tutkimusyksikkö, jolla on kokemusta alalta ja halukkuutta terveydenhuoltoalan täysmittakaavatutkimukseen. Normaali digitaalikamera käytössä. Peak Motus -järjestelmän kamera. TOIMIVUUS ESTEETTISYYS TURVALLISUUS TALOUDELLISUUS sivu 16/17

17 Tuotteiden testaaminen koekäyttäjillä TLLL:n kokemuksen mukaan on vaikeaa löytää rahaa tuotteiden käyttäjätestaukseen pelkästään. Rahoitusta heille on löytynyt nimenomaan prototyyppien kehittämisestä. Niinpä he ovat lisänneet tärkeän käyttäjätestauksen ja -arvioinnin osaksi tuotekehitysprosessia. Tutkimuksissa ei ole tehty pitkän aikavälin seurantaa koekäyttäjillä johtuen vastuukysymyksistä ja yliopiston eettisen toimikunnan tiukasta linjasta. Pitkäaikaisesta tuotteiden käytöstä he ovat saaneet tutkimustuloksia lähettämällä koehenkilöt koteihinsa tuotteiden kanssa ja pyytämällä heitä raportoimaan niistä. Kaikille tutkimuksiin osallistuville koehenkilöille TLLL maksaa palkkion. Esimerkiksi tunnin suorituksesta koehenkilö saa dollarin korvauksen. Lopuksi Yhteistyön suunnittelua päätettiin jatkaa. Konkreettisen yhteistyöprojektin, yrityspartnereiden ja muun rahoituksen hankkimista päätti kumpikin tahollaan edistää. Tekesiltä päätettiin Soteran toimesta hakea rahoitusta projektisuunnitelman toteuttamiseksi. Kanadalainen kumppani päätti aloittaa potentiaalisten kanadalaisyritysten kartoittamisen kotisairaalateemaan liittyen. Soteran ja HTRG:n henkilökuntaa Dr. Tong Louie Living Laboratoryssä. Weblinkkejä: TKK/Sotera > BCIT / Dr. Tong Louie Living Laboratory > BCIT / Health Technology Research Group > Kuvat: Sotera, ellei muuta mainita. TOIMIVUUS ESTEETTISYYS TURVALLISUUS TALOUDELLISUUS sivu 17/17

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ!

ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! Katunäkymä Näkymä asunnosta Järvinäkymä Kuva: Kaisa Paavilainen LINJA-AUTOASEMAN ALUE ENGELINRANTA 2016 HÄMEENLINNA FINLAND 27.05.2016 ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! Hämeenlinnan

Lisätiedot

MARSALKANTIE 14, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

MARSALKANTIE 14, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. MARSALKANTIE 14, HELSINKI MYYNTIESITE HELSINKI, OMAKOTITALO 2 6h+k+s, 301 m, 1 490 000 Vastaava välittäjä Nina Lampinen Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner 0400 943258 nina@bolkv.fi Voisitko ostaa palan

Lisätiedot

ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA

ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA Loppukiri: Aktiiviset Seniorit Ry /Sato Birger Kaipiaisenkatu 1, 00550 Helsinki Kerrosala 3732 kem² Bruttoala 5181 brm² Huoneistoala

Lisätiedot

Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa.

Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa. ASUNTO JA ASUMINEN ASUMINEN 1. Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa. 2. Missä kaupungissa sinä asut? Asun Lahdessa.

Lisätiedot

Nieuw Terbregge, Rotterdam Mecanoo 2001 ARK-C4500 referenssianalyysi Jaana Miettinen

Nieuw Terbregge, Rotterdam Mecanoo 2001 ARK-C4500 referenssianalyysi Jaana Miettinen Nieuw Terbregge, Rotterdam Mecanoo 2001 ARK-C4500 referenssianalyysi Jaana Miettinen https://funwithresearch.files.wordpress.com P https://funwithresearch.files.wordpress.com Kolmikerroksiset talot on

Lisätiedot

Tervetuloa asumaan. Kotisiipi

Tervetuloa asumaan. Kotisiipi Tervetuloa asumaan Kotisiipi Päivärinteen palvelutalon Kotisiipi on turvallinen ryhmäkoti kuudelle ikäihmiselle. Toiminta-ajatus Kotisiipi on Päivärinteen palvelutalossa sijaitseva kuuden asukkaan ryhmäkoti.

Lisätiedot

MERIKATU 13, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

MERIKATU 13, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. MERIKATU 13, HELSINKI MYYNTIESITE HELSINKI, KERROSTALO 2 4h+k+kph+wc+las.p+2at., 193 m, 2 360 000 Vastaava välittäjä Matias Von Schantz Myyntineuvottelija, Partner 0500 870872 matias@bolkv.fi Harvinaisuus!

Lisätiedot

KOLJONVIRRAN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET

KOLJONVIRRAN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET 1 KOLJONVIRRAN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET Sisällys 1. Tilarakenne ja muunneltavuus... 2 1.1. Käytävälinjan muuttaminen... 3 2. Koljonvirran tilat asumiskäytössä... 4 2.1. Hoitolaitostyyppinen asuminen... 4 2.1.1.

Lisätiedot

TILHENKATU 23, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

TILHENKATU 23, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. TILHENKATU 23, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 3h+k+erill.wc+kph+eteinen+las.parv., 75 m, 115 000 Vastaava välittäjä Karoliina Siikarla KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ LKV, KiAT, PARTNER 040 571 4250 karoliina@bolkv.fi

Lisätiedot

Uniikkihuoneistojen tarjouskauppa

Uniikkihuoneistojen tarjouskauppa RANTA-TAMPELLA Tampereen Näsinkeula Uniikkihuoneistojen tarjouskauppa Uusi koti rannalla. Lepoa silmille ja sielulle. Koti, jossa taivas, vesi ja maa kohtaavat Ranta-Tampellan uuden asuinalueen rakentaminen

Lisätiedot

Rakennusta alkuperäisasussaan

Rakennusta alkuperäisasussaan Raunion Tila 834-423-1-33 Omistajat Anne Rämö ja Juha Kujala Suunnittelu Jutta Varjus Rakentaminen Rauli Thynell, Juha itse ja sukulaiset Rakennuksen peruskorjaus, toisen kerroksen ja kuistin rakentaminen

Lisätiedot

LOUNATUULENTIE 17, HYVINKÄÄ MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

LOUNATUULENTIE 17, HYVINKÄÄ MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. LOUNATUULENTIE 17, HYVINKÄÄ MYYNTIESITE HYVINKÄÄ, OMAKOTITALO 2 6h+k+kotikylpylä+ak/v, 187 m, 865 000 Vastaava välittäjä Mia Lehtonen Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner, kaupanvahvistaja 0400 369666 mia@bolkv.fi

Lisätiedot

Asumisen suunnitelmani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa

Asumisen suunnitelmani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa Asumisen suunnitelmani Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa Asumisen suunnitelmani Jos suunnittelet muuttoa, on hyödyllistä pohtia etukäteen, millaiset asiat ovat sinulle tärkeitä

Lisätiedot

VERKKOTIE 23, KAARINA MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

VERKKOTIE 23, KAARINA MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. VERKKOTIE 23, KAARINA MYYNTIESITE KAARINA, RIVITALO 2 5h+k+kph+s+vh+2erill.wc+2v+lasitettu patio, 103 m, 207 000 Vastaava välittäjä Kaarina Nikkanen MYYNTINEUVOTTELIJA, KiAT, PARTNER 040 053 2642 kaarina@bolkv.fi

Lisätiedot

Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa. Eläkeläisvaltuuston kokous klo

Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa. Eläkeläisvaltuuston kokous klo Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa Eläkeläisvaltuuston kokous 24.3. klo 12.-14.30 Tesoman elinkaarikortteli 2 Tesoman elinkaarikortteli Kilpailun tarkoituksena on saada

Lisätiedot

TULEVAISUUS ON TÄNÄÄN

TULEVAISUUS ON TÄNÄÄN A-Kruunun ajankohtaisseminaari ASUMISEN INNOVAATIOT TÄNÄÄN JA TULEVAISUUDESSA 8.2.2017 Pia Ilonen Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy TULEVAISUUS ON TÄNÄÄN Pirkko ja Arvi Ilosen kotialbumista.

Lisätiedot

SRV:n suurhankkeiden tilannekatsaus

SRV:n suurhankkeiden tilannekatsaus SRV:n suurhankkeiden tilannekatsaus Suurhankeinfo 1/2016 Timo Jääskeläinen 28.1.2016 SRV lyhyesti Tarjoaa kokonaisvaltaisia rakennetun ympäristön ratkaisuja Toimii SRV Mallilla - Innovatiivinen hankekehitys

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA 17.11.2015 AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA SELVITYKSEN TULOKSIA ARA:N ERITYISRYHMÄ- KOHTEIDEN TILAMITOITUS SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET Ramboll Management Consulting toteutti yhdessä Arkkitehtitoimisto

Lisätiedot

TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE NAANTALI, KERROSTALO 3h+kt+s+ph/khh+wc+vh+las.terassi+v+ak, 84 m, 314 000 Vastaava välittäjä Johanna Willberg MYYNTIPÄÄLLIKKÖ, LKV, PARTNER, KAUPANVAHVISTAJA 040 041 048

Lisätiedot

Kuvataanko erikseen? Eettinen, kotimainen ja kestävä sijoituskohde

Kuvataanko erikseen? Eettinen, kotimainen ja kestävä sijoituskohde Kuvataanko erikseen? Eettinen, kotimainen ja kestävä sijoituskohde Ainutlaatuinen Edistyksellinen Kotimainen Eettinen Vastaa tarpeeseen Kehittyvä Ajankohtainen Pitkä kokemus Jalmari Jyllin Säätiö on toiminut

Lisätiedot

AURINKOKIVENKUJA 4, VANTAA MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

AURINKOKIVENKUJA 4, VANTAA MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. AURINKOKIVENKUJA 4, VANTAA MYYNTIESITE VANTAA, KERROSTALO 2 4h+k+kph+wc+las.parveke, 75 m, 299 000 Vastaava välittäjä Mia Lehtonen Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner, kaupanvahvistaja 0400 369666 mia@bolkv.fi

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman valmistelu

Lisätiedot

RADANSIVUNKATU 10, LAHTI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

RADANSIVUNKATU 10, LAHTI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. RADANSIVUNKATU 10, LAHTI MYYNTIESITE LAHTI, ASEMANTAUSTA 2 3h+k+kph/s+p, 71 m 189 000 Asuntoa myy Mia Lehtonen Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner, kaupanvahvistaja 0400 369666 mia@bolkv.fi Tervetuloa tutustumaan

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Nimimerkki: RASTERI Lähtökohtana ehdotuksessa on ollut säilyttää vanhat arvokkaat rakennukset, palauttaa niiden sisä- ja ulkotilat alkuperäiseen asuunsa modernein

Lisätiedot

Tilakeskuksen perusturvaosastolta perimä sisäinen vuokra vuonna 2016 kokonaisvuokra 13,78 /m2/kk (sisältää ylläpito-, pääoma ja maapohjavuokran)

Tilakeskuksen perusturvaosastolta perimä sisäinen vuokra vuonna 2016 kokonaisvuokra 13,78 /m2/kk (sisältää ylläpito-, pääoma ja maapohjavuokran) Pertlk 26.1.2016 4 PALVELUASUMISEN VUOKRAT 1.5.2016 ALKAEN Liite nro 1 RYHMÄKODIT: Pehtoori ryhmäkodin kokonaisneliöt 304 m2, josta Asukkaiden käytössä 287 m2 Henkilökunnan tiloja 12 m2 (vähennetty) Tilakeskuksen

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

KORTTELIN 1910 VÄHÄISTÄ SUUREMMAT POIKKEAMAT ASEMAKAAVASTA

KORTTELIN 1910 VÄHÄISTÄ SUUREMMAT POIKKEAMAT ASEMAKAAVASTA sivu 1/10 KORTTELIN 1910 VÄHÄISTÄ SUUREMMAT POIKKEAMAT ASEMAKAAVASTA HAKEMUKSEN PERUSTELUT Rakennusalueen rajan ylitys Suunnitteluratkaisussa ylitetään osoitetun VIII-kerroksisen rakennusalueen raja Myrskynkadun

Lisätiedot

HANKESELOSTUS 1 (18) Asunto Oy Helsingin Ariel Asunto Oy Helsingin Ariel. Arielinkatu 16

HANKESELOSTUS 1 (18) Asunto Oy Helsingin Ariel Asunto Oy Helsingin Ariel. Arielinkatu 16 HANKESELOSTUS 1 (18) Arielinkatu 16 HANKESELOSTUS 2 (18) Yleistä Sijainti 10589 / 1 Arielinkatu 16, Kalasatama 00540 Helsinki Tontti Tontin koko on 1316m 2. Tontti on entistä mereen täyttömaalle tehtyä

Lisätiedot

Tuet muutostöihin ja esteettömyyteen. Asuntoasiantuntija Eija Kuokkanen kevät 2015

Tuet muutostöihin ja esteettömyyteen. Asuntoasiantuntija Eija Kuokkanen kevät 2015 Tuet muutostöihin ja esteettömyyteen Asuntoasiantuntija Eija Kuokkanen kevät 2015 Taustaa ja tavoitteita Suomessa halutaan asua omassa kodissa mahdollisimman pitkään Vuoteen 2030 mennessä tarvitaan miljoona

Lisätiedot

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 HELSINGIN KAUPUNKI HANKESELOSTUS ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 Helsingin asumisoikeus Oy Kivipari Sijainti ja tontti Kaupunginosa 4, kortteli 4129, tontti Kiviparintie a 00920 Helsinki Tontti on Kiviparintiellä,

Lisätiedot

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ 03.09.16 1 TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ Osoite: Kaupunki: Kaupungin osa: Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Katajanmarjakuja 9, 90800 Oulu Oulu Herukka Omakotitalo Pinta-ala: 176 m² Kokonaisala: 241 m² Rakennusoikeus:

Lisätiedot

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03.

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu 21.03.2014 Mellunkylä 47298/1 Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu Sijainti Tontti 47298 / 1 Vuokkiniemenkatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti on Kontulantien,

Lisätiedot

SAIRASHUONEENKATU 11, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

SAIRASHUONEENKATU 11, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. SAIRASHUONEENKATU 11, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 3h+k+kph+las.p, 62 m, 161 000 Vastaava välittäjä Maija Maunula Asuntomyyjä, KiAT, Partner 044 252 9733 maija@bolkv.fi Osta mitä rakastat. Näyttävän

Lisätiedot

Uuden senioritalon tarve Raisiossa - Hulvelan pääte

Uuden senioritalon tarve Raisiossa - Hulvelan pääte Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 476/10.03.02/2015 143 Uuden senioritalon tarve Raisiossa - Hulvelan pääte Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg ja hoito- ja hoivapalveluiden tulosyksikön

Lisätiedot

TOWNHOUSE. Kaupunkitalon suhde pihaan

TOWNHOUSE. Kaupunkitalon suhde pihaan TOWNHOUSE Kaupunkitalon suhde pihaan PIHARAKENNE Ulkotilat kuuluvat kiinteästi Townhouserakennukseen. Tyypillisimmissä ratkaisuissa yhden perheen asuntoon liittyy pieni takapiha. NÄKYMÄT Townhousen rakenteesta

Lisätiedot

SOUKANNIEMI, ESPOO MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

SOUKANNIEMI, ESPOO MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. SOUKANNIEMI, ESPOO MYYNTIESITE ESPOO, OMAKOTITALO 7h, k, ruokasali, 3 kph, wc, spa-/saunaosasto, kodinhoitohuone, walk-in-closet, autotalli, 2 462 m, 4 600 000 Vastaava välittäjä Linda Fagerström Kiinteistönvälittäjä,

Lisätiedot

Toimiva kotihoito Lappiin Rovaniemi Pasi Nurmela Seniortek Oy

Toimiva kotihoito Lappiin Rovaniemi Pasi Nurmela Seniortek Oy Toimiva kotihoito Lappiin Rovaniemi 24.1.2017 Pasi Nurmela Seniortek Oy Seniortek Oy riippumaton, yksityinen ja 100% Suomalainen yritys perustettu Rovaniemellä 2005 kehittää innovatiivisia ja toimittaa

Lisätiedot

Tietoja kiinteistöstä

Tietoja kiinteistöstä 02.03.16 1 Tietoja kiinteistöstä Osoite: Kaupunki/Kunta: Kaupungin/Kunnanosa: Koivikonkaari 10, 91910 Tupos Liminka Tupos Kiinteistötunnus: 425-402-19-178 Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Omakotitalo omalla

Lisätiedot

Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy. Malagankatu 3, Helsinki. KOy Helsingin Jallukka

Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy. Malagankatu 3, Helsinki. KOy Helsingin Jallukka Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy Malagankatu 3, Helsinki KOy Helsingin Jallukka Urbaania asumista meren äärellä Jätkäsaaren tunnelma muodostuu kivijalkaliikkeistä, pyöräily- ja kävelyreiteistä

Lisätiedot

Tehtävä 4: Kartta RYHMÄ 1

Tehtävä 4: Kartta RYHMÄ 1 RYHMÄ 1 Tänne uutta asumista Tänne uutta asumista Säilytettävä luonnonmetsä Monitoimipuisto Säilytettävä ympärivuotinen kenttä Ostari uusitaan (nykyinen on ruma, levoton, pelottava) Korotetaan 3-kerroksisia

Lisätiedot

Kilpailuehdotus Kohtaaminen

Kilpailuehdotus Kohtaaminen Kilpailuehdotus Kohtaaminen Alueen toimintakonseptin kuvaus Kohtaaminen -yhteenliittymän tavoitteena on päästä toteuttamaan Tesoman alueelle sen asuntotarjontaa monipuolistava laadukas ja toteutuskelpoinen

Lisätiedot

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5 KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO-7830-1, 2, 3, 4 JA 5 Ohjeen laatija: Tampereen kaupungin suunnittelupalvelut, asemakaavoitus, arkkitehti Ilkka Kotilainen Ohjeiden tarkoitus: Rakentamistapaohjeiden

Lisätiedot

Julkinen ja yksityinen palvelutuotanto Hannele Komu

Julkinen ja yksityinen palvelutuotanto Hannele Komu Julkinen ja yksityinen palvelutuotanto l 19.4.2010 Hannele Komu 25.2.2010 1 Esityksen rakentuminen Järjestämisvastuutj Julkisen ja yksityisen määrittely Tapaustutkimus vanhustenhuollosta h Miten eteenpäin

Lisätiedot

ikäihmisille KIINTEISTÖ OY TUUSULAN PELLAVAKALLIO Kotoisia palveluasuntoja

ikäihmisille KIINTEISTÖ OY TUUSULAN PELLAVAKALLIO Kotoisia palveluasuntoja KIINTEISTÖ OY TUUSULAN ELLAVAKALLIO 10/2014 Kiinteistö Oy Tuusulan ellavakallio ellavamäentie 9 04320 Tuusula Yrjö ja Hanna säätiö Elimäenkatu 25-27, 00510 Helsinki puh. 020 742 9888, info@yrjojahanna.fi

Lisätiedot

LÖNNROTINKATU 3, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

LÖNNROTINKATU 3, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. LÖNNROTINKATU 3, HELSINKI MYYNTIESITE HELSINKI, KERROSTALO 2 3-4h+kt+wc+kh+s+vh, 143 m, 1 325 250 Vastaava välittäjä Herman Ruokonen Myyntineuvottelija, Partner 0400 165 947 herman@bolkv.fi Arvohuoneisto

Lisätiedot

Tahdomme parantaa. Uudistuva KYS KAARISAIRAALA

Tahdomme parantaa. Uudistuva KYS KAARISAIRAALA Tahdomme parantaa Uudistuva KYS KAARISAIRAALA Tahdomme PARANTAA Sairaalan rooli on muuttumassa. Siellä vietetty aika on entistä lyhyempi ja kohdistuu tarkoin harkittuihin hoitoihin. Kaikki perustuu yhteistyöhön.

Lisätiedot

Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta

Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta Rakennamme uusia koteja valmiille asuinalueelle Syväkiventielle Knuutilankankaalle, jossa kadut, puistot ja palvelut ovat jo rakennettu ja asuinympäristö on viihtyisä.

Lisätiedot

Koti Koskelassa kaikki on lähellä

Koti Koskelassa kaikki on lähellä Koti Koskelassa kaikki on lähellä Rakennamme uusia koteja valmiille asuinalueelle Emäpuuntielle Koskelaan, jossa kadut, puistot ja palvelut ovat jo rakennettu ja asuinympäristö on viihtyisä. Yliopistoon,

Lisätiedot

KEILARANTA 1. aivan kiinteistön tontin rajalle ja kiinteistöstä tulee olemaan maanalainen yhteys suoraan metroon.

KEILARANTA 1. aivan kiinteistön tontin rajalle ja kiinteistöstä tulee olemaan maanalainen yhteys suoraan metroon. KEILARANTA 1 Toukokuussa 2012 valmistunut toimistokiinteistö Suunnittelussa on huomioitu kestävän kehityksen periaatteet ja tilat on rakennettu käyttäen uusinta rakennustekniikkaa. Kiinteistölle on haettu

Lisätiedot

Senioreiden toimintatilat ja asuminen

Senioreiden toimintatilat ja asuminen Senioreiden toimintatilat ja asuminen Suuralue Ikääntyneen väestön kehitys Espoon suuralueilla 2013-2023 ja muutoksen suuruus Yli 65 vuotias väestö 2014 Yli 65 vuotias väestö 2024 Muutos (%) Koko Espoo

Lisätiedot

AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, LEMPÄÄLÄ

AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, LEMPÄÄLÄ AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, 37550 LEMPÄÄLÄ AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, 37550 LEMPÄÄLÄ TERVETULOA LEMPÄÄLÄN HAKKARIIN! Lempäälän Hakkariin aivan Hakkarinkartanon viereen

Lisätiedot

Puu rakennusyhtiön arjessa. Projektipäällikkö Antti Aaltonen

Puu rakennusyhtiön arjessa. Projektipäällikkö Antti Aaltonen Puu rakennusyhtiön arjessa Projektipäällikkö Antti Aaltonen Antti Aaltonen: Kiinan kautta puurakentajaksi Rakennustekniikan DI, TTY 2010 Lemcon 2007-2010: työnjohtaja, projekti-insinööri SRV 2010-2012:

Lisätiedot

CO 2. GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto. Paremman tulevaisuuden koteja

CO 2. GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto. Paremman tulevaisuuden koteja CO 2 GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto KOMBI 144 Kaksikerroksinen puutalo on perinyt ulkomuotonsa perinteiseltä rintamamiestalolta. Lopputulos on silti moderni ja suunniteltu vastaamaan

Lisätiedot

YMPÄRÖIVÄT KAUPUNGINOSAT

YMPÄRÖIVÄT KAUPUNGINOSAT YMPÄRÖIVÄT KAUPUNGINOSAT KAUPUNKI JA ASUMINEN. RYHMÄT 5&6: HANNA KOUHIA, YLLKA KUCUKU, JONI KOPRA, NOORA LAMBERG, EVELIINA KUNNATON, ANTTI LAPPALAINEN Jätkäsaari Hernesaari Eira Punavuori PUNAVUORI Sinebrychoffin

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma 2016 Säkylän kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Asumispalveluiden laatusuositus... 2 3. Asumispalveluiden nykytilanne Säkylässä... 2 4. Suunnitelmissa/rakenteilla

Lisätiedot

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Kooste mielipiteistä: Virkistys Karperönjärvi on virkistyksen kannalta

Lisätiedot

Tietoja kiinteistöstä

Tietoja kiinteistöstä 04.03.16 1 Tietoja kiinteistöstä Osoite: Kaupunki/Kunta: Kaupungin/Kunnanosa: Leimatie 20, 90420 Oulu Oulu Metsokangas Kiinteistötunnus: 564-28-125-9 Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Lisätietoja: Omakotitalo

Lisätiedot

Tampereen raitiotiehanke

Tampereen raitiotiehanke Tampereen raitiotiehanke Tulevaisuuden liikenne seminaari Joensuu 19.11.2015 ympäristöjohtaja Kaisu Anttonen Vaiheita Tampereen ratikkahankkeen historiassa raitiotiehanke 1914, haudattiin eka kerran v.

Lisätiedot

Asumispalvelujen hankinta

Asumispalvelujen hankinta Asumispalvelujen hankinta Vammaispalvelut Kehitysvammapalvelut Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 2 mukainen Asiakasmäärä n. 70 -> Hankinnan arvo n. 18M Ajalle 1.3.2017-28.2.2021, + 2 v (optio)

Lisätiedot

Tietoja MYYTÄVÄ KOHDE: MARIANKATU 20, SALO

Tietoja MYYTÄVÄ KOHDE: MARIANKATU 20, SALO 1 MYYTÄVÄ KOHDE: MARIANKATU 20, SALO Sijainti kartalla ja kiinteistön karttaote Tietoja Kiinteistötunnus 734-3-17-2 Kiinteistön pinta-ala 15.227 m2 Tehokkuus e=1,5 Rakennuksen kerrosala noin 5.700 m2 Kiinteistövero

Lisätiedot

ASUNTO OY PORIN KARHU Hallituskatu 18/Annankatu 1, 28100 Pori

ASUNTO OY PORIN KARHU Hallituskatu 18/Annankatu 1, 28100 Pori ASUNTO OY PORIN KARHU Hallituskatu 18/Annankatu 1, 28100 Pori KARHUKORTTELI ARKKITEHDILTÄ Rakennussuunnittelu (alustava) Visiomme Porin uudeksi Karhukortteliksi tulee muuttamaan tämän kaupunginosan kulttuurista

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungintalo peruskorjaus ja entistäminen SUOJELURAKENNUKSEN ERITYISPIIRTEET alustava

Jyväskylän kaupungintalo peruskorjaus ja entistäminen SUOJELURAKENNUKSEN ERITYISPIIRTEET alustava Jyväskylän kaupungintalo peruskorjaus ja entistäminen SUOJELURAKENNUKSEN ERITYISPIIRTEET alustava 23.03.2010 Kaupungintalo on osa valtakunnallisesti merkittävää Jyväskylän Kirkkopuiston ja hallintokeskuksen

Lisätiedot

Asemapiirros Pekinkoti

Asemapiirros Pekinkoti Asemapiirros Pekinkoti Kiinteistö Oy Niemikotitalot Pekinkoti (tässä selvityksessä käytetään myös lyhyemmin Pekinkoti nimeä) sijaitsee Helsingin Malmilla. Pekinkoti on toteutettu perinteikkääseen paikkaan,

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja Ikäkoti kuntoon! -kampanja

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja Ikäkoti kuntoon! -kampanja Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja Ikäkoti kuntoon! -kampanja Esteettömyys on asumisen kehittämistä Asumisen ja hyvinvoinnin rahoitus -seminaari, 4.11.2014, Lahti, Sibeliustalo Sari Hosionaho,FT,

Lisätiedot

Tulevaisuuden sairaala KYS Tilasuunnittelun lähtökohdat

Tulevaisuuden sairaala KYS Tilasuunnittelun lähtökohdat Tulevaisuuden sairaala KYS MASTERPLAN Tilasuunnittelun lähtökohdat PSSHP: n hallituksen ja valtuuston Masterplan seminaari 18.8.2014 Juhani Kouri Suunnittelulla LISÄARVOA LISÄARVOA Taloudellisen riskin

Lisätiedot

VÄTINTIE 15, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

VÄTINTIE 15, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. VÄTINTIE 5, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO h+k+s, 7 m, 96 000 Vastaava välittäjä Sirpa Sobral Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner 040 670 7440 sirpa@bolkv.fi Tämä Vätintien kaunis ja tilava kaksio

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

Tietoja kiinteistöstä

Tietoja kiinteistöstä 14.03.16 1 Tietoja kiinteistöstä Osoite: Kaupunki: Kaupungin osa: Keihäänkärjentie 11, 90410 Oulu Oulu Kaakkurinkangas Kiinteistötunnus: 564-27-33-4 Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Pinta-ala: Omakotitalo

Lisätiedot

2 6000 m 2 vapaata toimistotilaa Rakennusvuosi 1997 Toimistotilaa 12 604 m 2 Vapaana ~6 000 m 2 Kerroksia 7 Tilojen kunto Sijaitsevat parkkitalossa P5, johon kulku yhdyskäytävän kautta. Vieraspaikat sijaitsevat

Lisätiedot

TIETOJA HUONEISTOSTA TIETOJA AUTOPAIKASTA TIEDOT KIINTEISTÖSTÄ JA TALOYHTIÖSTÄ

TIETOJA HUONEISTOSTA TIETOJA AUTOPAIKASTA TIEDOT KIINTEISTÖSTÄ JA TALOYHTIÖSTÄ 04.09.16 1 TIETOJA HUONEISTOSTA Osoite: Kaupunki/Kunta: Kaupungin/Kunnanosa: Talotyyppi: Huoneet: Huoneluku yhtiöjärjestyksessä: Osakkeet: Takalonpisto 6B, 90240 Oulu Oulu Patamäki As Oy-muotoinen paritalo

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Janne Ahosen selvitykseen Asuntomessut Espoossa

Kommenttipuheenvuoro Janne Ahosen selvitykseen Asuntomessut Espoossa Future Home Institute Tutkimusaamiainen Toimitusjohtaja Pasi Heiskanen Suomen Asuntomessut Kommenttipuheenvuoro Janne Ahosen selvitykseen Asuntomessut Espoossa koti ja asuminen on kulttuuri-sidonnaista:

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 KAUPUNGINKANSLIA Oikeuspalvelut Kaisa Mäkinen

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 KAUPUNGINKANSLIA Oikeuspalvelut Kaisa Mäkinen HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 Kiinteistö Oy Kaapelitalo Kiinteistö Oy Kaapelitalon hankintaoikeudellinen asema Käsiteltävä kysymys Loppupäätelmä Tässä muistiossa on käsitelty KOY Kaapelitalon edustajien

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2016

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2016 Irja Henriksson 1.3.017 Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 016 Vuonna 016 Lahteen valmistui 35 rakennusta ja 75 asuntoa. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto laski yhdeksän prosenttia ja asuntotuotanto

Lisätiedot

Miten asutaan? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008

Miten asutaan? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008 1 Miten asutaan? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008 2 Erilaisia asumismuotoja Vuokra-asumisessa vuokralainen maksaa joka kuukausi vuokraa vuokranantajalle. Asunnon voi vuokrata yksityisiltä omistajilta ja yleishyödyllisiltä

Lisätiedot

Tutustumismatka Saksaan Ohjelmaluonnos

Tutustumismatka Saksaan Ohjelmaluonnos Tutustumismatka Saksaan 21.-24.11.2016 Ohjelmaluonnos MAANANTAI 21.11.2016 08:10 Helsinki Berliini AY911 08:10 09:05 matka lentokenttä Nauen, n. 35 min 10:30 ABS Seniorenzentrum Nauen, Feddersen Architekten

Lisätiedot

OYS TestLab. Toiminnan kehittämistä testauslaboratorion avulla potilaan kokonaisvaltaisessa hoitoprosessissa

OYS TestLab. Toiminnan kehittämistä testauslaboratorion avulla potilaan kokonaisvaltaisessa hoitoprosessissa Toiminnan kehittämistä testauslaboratorion avulla potilaan kokonaisvaltaisessa hoitoprosessissa Oulu Sote Labs -kehittämishanke Hankkeen tavoitteena on tuotteistetun ja verkostomaisen innovaatio-, testaus-

Lisätiedot

Palveluasumisen tarve ja kehittäminen

Palveluasumisen tarve ja kehittäminen Palveluasumisen tarve ja kehittäminen Iisalmi 20.11.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Ikääntyneiden asumisen

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

Venäjän Kontupohjan ja Petroskoin vierailu ja kirjastoseminaari 12.-16.5.

Venäjän Kontupohjan ja Petroskoin vierailu ja kirjastoseminaari 12.-16.5. 2013 Venäjän Kontupohjan ja Petroskoin vierailu ja kirjastoseminaari 12.-16.5. Liisa BenHenia, Eija Kämäräinen, Pirkko Lindberg, Raija Seppänen, Ari Koistinen, Jarkko Oinonen AVI ELY 10.6.2013 Lähiyhteistyön

Lisätiedot

Näkökulmia pysäköintitarpeeseen

Näkökulmia pysäköintitarpeeseen Näkökulmia pysäköintitarpeeseen Antti Pirhonen 24.9.2015 NCC-yhtiöt 1 Liikkuminen muuttuu radikaalisti lähivuosina Metro Espoonlahteen Arvot (hyötyliikunta, ekologisuus, jakamistalous) Uudet liikkumisvälineet

Lisätiedot

KUOPION ASEMANSEUDUN KONSEPTISUUNNITELMA KUOPION PORTTI

KUOPION ASEMANSEUDUN KONSEPTISUUNNITELMA KUOPION PORTTI KUOPION ASEMANSEUDUN KUOPION PORTTI 19.5.2016 KUOPION ASEMANSEUDUN KUOPION PORTTI Monipuolinen kokonaisuus Lähtökohtana koko hankealueella moderni hybridirakentaminen, jossa asumisen osuus noin 1/3 Liikenteen

Lisätiedot

*MUUNTUVA ASUNTO asuminen on ihmisen / ihmisten toimimista tilassa

*MUUNTUVA ASUNTO asuminen on ihmisen / ihmisten toimimista tilassa *MUUNTUVA ASUNTO asuminen on ihmisen / ihmisten toimimista tilassa Asumisen edellytyksiä Suomen Rakentamismääräyskokoelman osa G1: - Asuinhuoneen huoneala vähintään 7 m2, asuinhuoneiston huoneistoala vähintään

Lisätiedot

VANH 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 25 VANH 25 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 25

VANH 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 25 VANH 25 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 25 4/2014 2.12.2014 Asiat VANH 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 25 VANH 25 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 25 VANH 26 TUTUSTUMINEN MAIJALAN LAAJENNUSOSAAN MATTILAAN 26 VANH 27 TIETOA KANGASALAN

Lisätiedot

ELINKAARIKORTTELIKILPAILU PALAUTE KILPAILUEHDOTUKSISTA 13.6.2016

ELINKAARIKORTTELIKILPAILU PALAUTE KILPAILUEHDOTUKSISTA 13.6.2016 ELINKAARIKORTTELIKILPAILU PALAUTE KILPAILUEHDOTUKSISTA 13.6.2016 Palautteen kerääminen 48 vastaajaa antoi palautetta paperilomakkeen kautta, joita oli saatavilla 6. 12.6.2016 K Supermarket Länsiportissa

Lisätiedot

LÄNTINEN PITKÄKATU 18, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

LÄNTINEN PITKÄKATU 18, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. LÄNTINEN PITKÄKATU 18, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 4-5h+k+s+ph+kph+p, 110 m, 352 000 Vastaava välittäjä Johanna Willberg MYYNTIPÄÄLLIKKÖ, LKV, PARTNER, KAUPANVAHVISTAJA 040 041 0248 johanna@bolkv.fi

Lisätiedot

Silmäsairaalan perustaminen (kehitys-) kehittyvään maahan

Silmäsairaalan perustaminen (kehitys-) kehittyvään maahan Silmäsairaalan perustaminen (kehitys-) kehittyvään maahan Erkki Laine 19. maaliskuuta 2013 Sri Lankan Lions-ystävien seuran vuosikokous Sairaalatarve Sri Lankassa on vajaa 20 miljoona ihmistä 320.000 sairastaa

Lisätiedot

BULEVARDI 21, HELSINKI

BULEVARDI 21, HELSINKI WWW.BULEVARDI21.FI Sekä rosoinen että kodinomainen JA RIPAUS INDUSTRIAL TWISTIÄ BLVRD21 on oiva esimerkki urbaanista arkkitehtuurista. Se on sopivan rouhea ilman liikaa kiillotettua pintaa. Se saa olon

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ 16.06.16 1 TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ Osoite: Kaupunki/Kunta: Kaupungin/Kunnanosa: Talotyyppi: Huoneet: Kuovikuja 1, 91800 Tyrnävä Tyrnävä Eskolanpelto Omakotitalo omalla tontilla Muut tilat: Pihavarasto 12m²

Lisätiedot

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Protecting the irreplaceable f-secure.com F-Secure tänään Globaali liiketoiminta Tytäryhtiöt 16 maassa Yli 200 operaattorikumppania

Lisätiedot

Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa

Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa Ainutlaatuista asumista Jyllin Kodit tarjoaa mahdollisuudet elinikäiseen asumiseen ja rentouttavaan terveyslomailuun Ikaalisten

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9. Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.2013 Tampere on kansallinen koordinaattori INKA-ohjelmaan kuuluvassa

Lisätiedot

Aina ajankohtainen esteettömyys ESKEn verkostoseminaari Tampere

Aina ajankohtainen esteettömyys ESKEn verkostoseminaari Tampere Aina ajankohtainen esteettömyys ESKEn verkostoseminaari 2017 16.3.2017 Tampere Hankepäällikkö Tapio Kallioinen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

LUOSTARINKATU 15, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

LUOSTARINKATU 15, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. LUOSTARINKATU 15, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 5h,k,s, kph,wc x2, 166 m, 597 000 Vastaava välittäjä Sirpa Sobral Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner 040 670 7440 sirpa@bolkv.fi Tästä kodista huokuu

Lisätiedot

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen 15.9.2014 I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS I NÄKÖKULMIA Hyvä tutkimussuunnitelma Antaa riittävästi tietoa, jotta ehdotettu tutkimus voidaan arvioida. Osoittaa,

Lisätiedot

Kodin tuntu tulee läheltä

Kodin tuntu tulee läheltä Kodin tuntu tulee läheltä Lämmin koti on arvokas, muttei kallis Hippu-kaukolämpö tuo arkeesi turvaa. Edullisesti ja ekologisesti Lapista. Miksi liittyä kaukolämpöön? Kaukolämpö tuo mukavuutta arkeen ihmisistä

Lisätiedot