UUDENKAUPUNGIN ELINKEINOELÄMÄN INVESTOINTIEN SYNNYTTÄMÄT LIIKENNETARPEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUDENKAUPUNGIN ELINKEINOELÄMÄN INVESTOINTIEN SYNNYTTÄMÄT LIIKENNETARPEET"

Transkriptio

1 Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland UUDENKAUPUNGIN ELINKEINOELÄMÄN INVESTOINTIEN SYNNYTTÄMÄT LIIKENNETARPEET Uudenkaupungin kaupunki Varsinais-Suomen liitto Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Uudenkaupungin elinkeinoelämän investointien synnyttämät liikennetarpeet 2011, päivitetty joulukuussa 2012 ISBN Varsinais-Suomen liitto PL 273 (Ratapihankatu 36) Turku (02)

3 Esipuhe Uudenkaupungin alueelle on käynnissä tai käynnistymässä useita elinkeinoelämän hankkeita, joiden synnyttämien tavaravirtojen ja työmatkaliikenteen on ennakoitu aiheuttavan kehittämistarpeita paikallisille liikennejärjestelyille sekä pitemmille kuljetusyhteyksille. Kuljetusmääriltään merkittävimpiä uusia laitoksia ovat Orivon alueelle Betorantien varteen sijoittuvat soijatehdas ja 70 megawatin biopolttolaitos, Hangonsaareen sijoittuva etanolitehdas sekä autotehtaan uuden automallin tuotannon käynnistäminen. Muistiossa esitetyt tiedot perustuvat yritysten ja hankkeista vastaavien tahojen puhelin ja sähköpostihaastatteluihin ja haastateltavilta saatuihin liikenne ja kuljetusmäärätietoihin. Haastattelujen yhteydessä pyydettiin myös toimijoiden näkemyksiä siitä, minkälaisia kehittämistarpeita alueen liikennejärjestelyihin ja yhteyksiin kohdistuu. Yksittäisten hankkeiden vaikutusten perusteella on laadittu yhteenveto kuljetus ja liikennevirtojen muutoksista. Muistion on laatinut elokuussa 2011 Sakari Somerpalo Linea Konsultit Oy:stä. Työn tilaajia ovat Varsinais Suomen liitto, Uudenkaupungin kaupunki ja Varsinais Suomen ELY keskus. Muistiota on täydennetty ja korjattu autotehtaan uuden automallin myötä liikennevirroissa tapahtuvilla muutoksilla joulukuussa

4 Sisältö ESIPUHE... 1 YHTEENVETO LIIKENNEMÄÄRIEN MUUTOKSISTA JA LIIKENNEJÄRJESTELYJEN KEHITTÄMISTARPEISTA LIIKENNEMÄÄRIEN KASVU JA SUUNTAUTUMINEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN KEHITTÄMISTARPEET... 7 YRITYSKOHTAISET HAASTATTELUT AUTOTEHDAS JA BETORANTIEN ALUEEN YRITYKSET SOIJATEHDAS BIOPOLTTOLAITOS UUDENKAUPUNGIN RAUTAVALIMO OY CALORTEC OY VAKKA KAASU OY BETORANTIEN KYLMÄASEMAT VALMET AUTOMOTIVE OY SANNON ALUEEN UUDET YRITYKSET VERTEK OY SYBIMAR OY/BIOLINJA OY HANGONSAAREN YRITYKSET ETANOLITEHDAS YARA SATAMA ALUEEN YRITYKSET HEPOKARIN SATAMA SATAMA ALUEEN YRITYKSET AGA KULJETUS JA HUOLINTALIIKKEET KOSKINEN YHTIÖT NYBROK OY

5 Yhteenveto liikennemäärien muutoksista ja liikennejärjestelyjen kehittämistarpeista Uudessakaupungissa on vireillä useita elinkeinoelämän hankkeita, jotka lisäävät tai muuttavat alueen kuljetusvirtoja. Tähän yhteenvetoon on koottu yritysten puhelin ja sähköpostihaastatteluihin perustuva ennuste liikennemäärien kasvusta sekä ennusteen perusteella laadittu asiantuntija arvio liikennejärjestelyjen kehittämistarpeista. Yrityskohtaiset tiedot kuljetusmäärien muutoksista sekä yritysten edustajien esiin nostamat ongelmat ja kehittämistarpeet on kuvattu tarkemmin liitteessä. 1. Liikennemäärien kasvu ja suuntautuminen Liikennemääriltään merkittävimmät vireillä olevat hankkeet ovat Betorantien varteen sijoittuva soijatehdas, sen viereen rakennettava biopolttolaitos, autotehtaan uuden automerkin tuotannon käynnistäminen sekä Hangonsaareen lannoitetehtaan läheisyyteen suunniteltu etanolitehdas. Liikennejärjestelyjen kannalta merkittävimmän kuljetuspiikin synnyttäisi soijatehtaan tarvitsemien soijapapujen purku laivasta tehtaalle 1 2 kertaa viikossa. Vuoteen mennessä nämä hankkeet synnyttävät uutta raskasta liikennettä seuraavasti: Soijatehtaan raaka aineet (1 2 krt/viikko) Soijatehtaan lopputuotteet Biopolttolaitos Autotehdas Etanolitehdas Liikenteen lisäys yhteensä 260 rekkaa/vrk molemmat suunnat yhteensä 85 rekkaa/vrk molemmat suunnat yhteensä 50 rekkaa/vrk molemmat suunnat yhteensä 350 rekkaa/vrk molemmat suunnat yhteensä 35 rekkaa/vrk molemmat suunnat yhteensä 780 rekkaa/vrk 1 2 krt viikossa 520 rekkaa/vrk muina arkipäivinä Lisäksi kaatopaikan viereen suunnitteilla olevan biokaasulaitoksen tuottaman maanparannusaineen kuljetukset, jotka ajetaan peltolevitykseen sopivina aikoina, tulevat aika ajoin lisäämään näkyvästi Peteksentien liittymän raskasta liikennettä. Muiden haastateltujen yritysten tavaraliikenteen mahdollinen kasvu on suuruusluokaltaan muutamia autoa päivässä. Niitä merkittävämpiä muutoksia raskaan liikenteen määriin voivat aiheuttaa Yaran lannoitetehtaan ja sataman kuljetusmäärien mahdolliset vaihtelut. Uusia työpaikkoja on arvioitu syntyvän soijatehtaalle noin 130 ja etanolitehtaalle noin 25. Biopolttolaitos ei aiheuta työmatkaliikennettä. Autotehtaan työpaikkamäärä kasvaa aiemmasta hengestä noin 1200 henkeen. Työmatkaliikenteen kasvulla on merkitystä lähinnä Betorantien liittymän toimivuuteen. Autotehdas toimii jatkossa kahdessa vuorossa, jolloin suurin työmatkaliikenne ei osu muun liikenteen aamu ja iltaruuhkaan eikä työpaikkamäärän kasvu ole aiempaa suurempi ongelma Autotehtaankadun liittymän toimivuuden kannalta. Lisäksi osa työmatkaliikennettä voi käyttää uutta katuyhteyttä Autotehtaankadulta Raumantielle. Betorantien liikenne Betorantiellä raskasta liikennettä on nykyisin parikymmentä autoa vuorokaudessa molemmat suunnat yhteenlaskettuna. Soijatehtaan ja biopolttolaitoksen myötä raskas liikenne kasvaa normaaliarkena noin 150 autoon ja soijalaivojen purkupäivinä yli 400 autoon päivässä. Betorantien ennustettu raskas liikenne jakaantuu Laitilan ja sataman suuntiin karkeasti arvioiden seuraavan taulukon mukaisesti. 3

6 Taulukko 1. Betorantien varren yritysten synnyttämä uusi ja nykyinen rekkaliikenne yhteensä, maksimimäärät vuodesta 2015 alkaen (Turun suunnan liikenteen on oletettu ajavan pääosin Laitilan kautta) Rekkoja/arkivrk molemmat suunnat yhteensä Betorantie Sataman/ Lokalahden suunta Laitilan suunta Soijatehdas lopputuotteet Biopolttolaitos Rautavalimo (on nykyistä liikennettä) Normaali arki yhteensä Soijatehdas raaka aineet (1 2 krt/viikko) Viikon huippuvuorokausi yhteensä Autotehtaan liikenne Autotehtaan uuden automallin myötä tehtaan rekkaliikenne moninkertaistuu. Autojen komponentit ja valmiit autot kuljetetaan Uudenkaupungin sataman kautta. Täystuotantovaiheessa vuoden 2015 alusta alkaen liikenteen kasvu on seuraava: - satamasta autotehtaan logistiikkakeskukseen tulee 100 kuljetusyksikköä (perävaunua) ja 35 tyhjää autonkuljetusrekkaa päivässä - autotehtaan logistiikkakeskuksesta satamaan kulkee arviolta 80 kuljetusyksikköä (perävaunua) ja 35 autonkuljetusrekkaa päivässä - autotehtaan logistiikkakeskuksesta kulkee muualle (Laitilan suuntaan) kuormattavaksi arvioilta 20 tyhjää perävaunua, jotka ajetaan täysinä takaisin suoraan satamaan - Laitilan suunnasta autotehtaan logistiikkakeskukseen ja takaisin ajaa päivittäin arviolta 20 rekkaa, jotka tuovat tavaraa kuormattavaksi satamaan meneviin kuljetusyksiköihin. Jos kuljetusyksiköt siirretään yksittäin puoliperävaunuyhdistelmänä, liikenne satamaan kasvaa 270 rekkaa päivässä molemmat suunnat yhteenlaskettuna ja Laitilan suuntaan 80 rekkaa päivässä molemmat suunnat yhteenlaskettuna. Autotehtaan nykyinen tavaraliikenne kulkee Autotehtaankadun kautta Kalannintielle (kt 43). Autotehtaan eteläpuolelle Autotehtaankadun ja Raumantien (mt 196) välille on suunniteltu ja toteutetaan katuyhteys, jonka kautta voidaan jatkossa hoitaa liikenne sataman suuntaan ja/tai suunnasta. Uuden kadun ja autotehtaan väliin rakennetaan logistiikkakeskus, jonne tavarankuljetukset keskitetään. Taulukko 2. Autotehtaan uusi ja nykyinen rekkaliikenne vuoden 2015 alussa Rekkoja/arkivrk - molemmat suunnat yhteensä Sataman suunta Kalannintien suunta Tehtaan portilla Nykyinen liikenne Uusi automalli - Materiaali ja paluukuljetukset Valmiit autot Yhteensä

7 Etanolitehtaan liikenne Hangonsaareen sijoittuva etanolitehdas synnyttää raskasta liikennettä arviolta noin 70 rekkaa päivässä molemmat suunnat yhteenlaskettuna. Tästä noin puolet on uutta liikennettä, puolet nykyisten lannoiterekkojen paluukuormia. Hangontietä ja Laivanrakentajantietä pitkin kulkevan liikenteen voidaan arvioida jakaantuvan Kalannintien (Laitilan) ja Lokalahdentien suuntiin seuraavan taulukon mukaisesti. Taulukko 3. Etanolitehtaan synnyttämä uusi ja nykyinen rekkaliikenne yhteensä vuodesta 2014 alkaen Rekkoja/arkivrk - molemmat suunnat yhteensä Hangontie Laivanrakentajantie Kalannintien suunta Lokalahdentien suunta Uusi liikenne Lannoitekuljetusten paluukuormina (nykyistä liikennettä) Yhteensä Liikenteen kokonaiskasvu Suunnitteilla olevien hankkeiden vaikutus kokonaisliikennemääriin jää kohtuullisen pieneksi. Kalannintien liikennemäärä Autotehtaankadun ja Betorantien välillä on tällä hetkellä noin 8000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Tällä tiejaksolla raskas liikenne kasvaisi normaalipäivinä noin 150 autolla ja työmatkaliikenne autolla eli yhteensä noin 6 prosenttia. Soijalastien purkupäivinä liikenteen kasvu olisi noin 9 prosenttia. Raskaan liikenteen kasvu sen sijaan on huomattava. Raskaan liikenteen määrä Kalannintiellä Betorantien liittymän länsipuolella on nykyisin noin ajoneuvoa vuorokaudessa molemmat suunnat yhteenlaskettuna. Normaalipäivinä raskas liikenne kasvaa tällä tiejaksolla noin 150 autolla eli noin 30 prosenttia ja soijalastien purkupäivinä noin 400 autolla eli noin 80 prosenttia. Taulukko 4. Nykyinen ja uusien hankkeiden synnyttämä liikenteen kasvu Kalannintiellä Betorantien länsipuolella Ajoneuvoa/vrk molemmat suunnat yht. Raskasta ajoneuvoa/vrk molemmat suunnat yht. Nykyinen liikenne Uusi liikenne (suluissa soijalastin purkupäivien liikenne) noin ( ) noin (410) Kasvuprosentti (suluissa soijalastin purkupäivien liikenne) noin 6 % (noin 9 %) noin + 30 % (noin 80 %) Eniten raskas liikenne kasvaa Laivanrakentajantiellä Raumantien ja Hepokarin satamayhteyden (Rantakadun liittymän) välillä, jossa kasvua on normaalina arkipäivänä 340 ja soijalastin purkupäivinä 600 rekkaa vuorokaudessa molemmat suunnat yhteenlaskettuna. Laivanrakentajantien itäpäässä (Raumantien liittymän länsipuolella) kokonaisliikennemäärä on nykyisin noin 8500 ajoneuvoa vuorokaudessa. Työmatkaliikenne huomioon ottaen liikennemäärät kasvavat normaalipäivinä yli 5 prosenttia ja soijalastien purkupäivinä noin 10 prosenttia. 5

8 Kalannintien länsipäässä Raumantien ja Autotehtaankadun liittymien välillä raskaan liikenteen kasvu riippuu siitä, ajetaanko Autotehtaan raskas liikenne sataman suuntaan Autotehtaankadun vai Raumantien ja uuden katuyhteyden kautta. Jos sataman suunnan liikenne kulkee Raumantien kautta, rekkaliikenne kasvaa vastaavasti kuin Betorantien liittymän länsipuolella. Jos reitti kulkee Raumantien kautta, rekkaliikenteen kasvua on saman verran kuin Laivanrakentajantiellä. Uusi katuyhteys Autotehtaankadun ja Raumantien välillä vähentää jonkin verran Kalannintielle suuntautuvaa työmatkaliikennettä. Soijatehtaan, biopolttolaitoksen, etanolitehtaan ja autotehtaan uuden automallin synnyttämä rekkaliikenteen kasvu ja sen suuntautuminen on kuvattu seuraavassa kaaviossa. poikkileikkaus 340 (600) Autotehdas (305) Betorantie (soijatehdas, biopolttolaitos) 135 (395) 90 Yaran satama Etanolitehdas Hangontie Laivanrakentajantie Kalannintie Laitilan suunta (290) (560) 20 Hepokarin satama Lokalahdentien suunta Kuva 1. Ennuste soijatehtaan, biopolttolaitoksen, etanolitehtaan ja autotehtaan uuden automallin synnyttämästä rekkaliikenteen kasvusta ja suuntautumisesta vuodesta 2015 alkaen (rekkaa/vrk molemmat suunnat yhteenlaskettuna, suluissa soijalastin purkupäivien liikennemäärä) poikkileikkaus 150 (410) 6

9 2. Liikennejärjestelyjen kehittämistarpeet Suurimmat liikennemäärien muutokset tapahtuvat autotehtaan ja sataman välillä sekä Betorantiellä. Kalannintien ja Betorantien liittymässä suuri kääntyvän raskaan liikenteen määrä yhdistettynä Kalannintien vilkkaaseen liikenteeseen aiheuttaa toimivuusongelmia (liittymän parantaminen kanavoinnilla ja liikennevalo ohjauksella toteutettiin vuoden 2012 aikana). Kalannintien länsipää on kantatien 43 vilkkain liittymäväli, jonka liikennemäärä on lähes 9000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Jos autotehtaan raskas liikenne sataman suuntaan ohjataan kokonaisuudessaan Autotehtaankadun kautta, ongelmaksi voi nousta kanavoidun, mutta valoohjaamattoman Autotehtaankadun ja Kalannintien liittymän toimivuus. Autotehtaankadun ja Raumantien väliin on suunniteltu uusi katuyhteys, jonka kautta voidaan johtaa autotehtaan liikenne Raumantien ja edelleen sataman suuntaan. Raumantien ja Kalannintien / Laivanrakentajantien liittymä on jo nykyisin kanavoitu ja valo ohjattu. Kääntyvä raskas liikenne kasvaa merkittävästi myös Hepokarin satamaan johtavassa Rantakadun liittymässä Laivanrakentajantiellä. Siinä ongelmia aiheuttaa kanavoinnin puuttuminen sekä Laivanrakentajantielle jyrkässä mutkassa ylös nousevan Rantakadun kapeus kahden rekan kohtaamiselle. Muissa Laivanrakentajantien ja Kalannintien liittymissä kasvaa tarve parantaa suoraan ajavan raskaan liikenteen sujuvuutta väistötiloilla tai pääsuunnan kanavoinneilla. Hepokarintien mäki sataman suunnasta ratasillalle on raskaalle liikenteelle hankala. Lisäksi mäessä oleva Kuunarintien liittymä muodostaa liikenneturvallisuusriskin. Ratkaisuna olisi Kuunarintien liittymän katkaiseminen ja Hepokarintien tasauksen nostaminen liittymän kohdalla. Kuunarintien varren kiinteistöjen liikenne hoidettaisiin Valbergintielle johtavaa uutta katuyhteyttä pitkin. Erikoiskuljetusyhteyksiä satamaan helpottaisi Hangontien sillan alikulkukorkeuden lisääminen laskemalla Rantakadun tasausta sillan kohdalla. Hepokarin satamaan tullessa ongelmia aiheuttaa opastuksen puuttuminen. Suunnitelmissa on myös alueen sisäisten liikennejärjestelyjen kehittäminen siirtämällä sataman portti pohjoisemmas Hepokarintielle ja rakentamalla Hepokarintielle lisäkaistat odotustilaksi Telakkatien liittymän eteläpuolelle sekä katkaisemalla Satamantie satamavarastojen laajennuksen tieltä ja korvaamalla se toisella satamaportilla Suukarin suunnasta. Yhteenveto suunnittelu ja kehittämistarpeista: Betorantie (katu) - Kevyen liikenteen väylän rakentaminen Betorantien varteen (kaupungin toteuttamisohjelmassa 2011) - Betorantien mäen loiventaminen (kadun tasauksen laskeminen kaupungin toteuttamisohjelmassa 2011) - Betorantien talvihoidon tehostaminen (tehostamistarve vähenee tasauksen laskun myötä) 7

10 Kalannintien (kantatie 43) ja Betorantien liittymä Liittymän toimivuutta on tarpeen parantaa joko lisäkaistoilla ja mahdollisilla liikennevaloilla tai rakentamalla kiertoliittymä. Liittymän jatkosuunnittelussa huomioon otettavia seikkoja: - Betorantielle ja tieltä kääntyvä raskas liikenne kasvaa selvästi. Suurimmat raskaan liikenteen määrät kulkevat sataman suunnasta vasemmalle Betorantielle ja päinvastoin soijalaivoja purettaessa (yli 300 rekkaa vuorokaudessa molemmat suunnat yhteenlaskettuna). Muulloin suurempi virta kulkee Betorantieltä Laitilan suuntaan ja päinvastoin (yli 100 rekkaa vuorokaudessa molemmat suunnat yhteenlaskettuna). Kalannintietä suoraan kulkevan raskaan liikenteen määrä on noin 500 ajoneuvoa vuorokaudessa molemmat suunnat yhteenlaskettuna - Soijatehtaan työntekijät synnyttävät työvuorojen vaihtuessa noin 50 hengen työmatkaliikenteen molempiin suuntiin. Työmatkat kuljetaan pääosin autolla tai pyörällä. - Liittymän toimivuus ja raskaan liikenteen sujuvuus kanavoituna, liikennevaloilla varustettuna tai kiertoliittymänä tulee selvittää tarkemman toimivuustarkastelun avulla. - Betorantieltä vasemmalle kääntymisen tulee olla sujuvaa myös siksi, että Turun suunnan raskas liikenne ohjautuu Laitilan kautta valtatielle 8 eikä Lokalahdentielle. - Mahdollisen kiertoliittymän mitoituksessa on otettava huomioon leveiden ja pitkien erikoiskuljetusten kulku sekä satamaan että Betorantien varteen. - Mahdollisessa valo ohjauksessa on tärkeää liikennevaloilmaisimien suunnittelu siten, että raskas liikenne on mahdollisimman sujuvaa ja turhat pysähdykset ja kiihdytykset minimoidaan. - Liittymän suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota kevyen liikenteen turvalliseen tienylitykseen myös Kalannintien poikki. Pääsuunnan kanavointi ilman liikennevaloja heikentää tietä ylittävän kevyen liikenteen turvallisuutta. - Betorantien liittymän suunnittelun yhteydessä on tarpeen ratkaista myös viereisen Orivontien yksityistieliittymän järjestelyt tai yhdistäminen Betorantielle sekä Betorantien alkupään tonteilla sijaitsevien rekkojen ja henkilöautojen kylmäasemien liittymäjärjestelyt. (Betorantien liittymän parantaminen kanavoinnilla ja liikennevalo ohjauksella on toteutettu vuoden 2012 aikana.) Uusi katuyhteys Raumantien ja Autotehtaankadun välille - Suunnitellun katuyhteyden varteen sijoittuu autotehtaan uusi logistiikkakeskus. Sen kautta voidaan ohjata osittain tai kokonaan autotehtaan ja sataman välinen raskas liikenne pois Kalannintien kuormitetuimmalta yhteysväliltä Autotehtaankatu Raumantie. Se siirtää myös osan autotehtaan työmatkaliikenteestä uudelle reitille. Muut Laivanrakentajantien ja Kalannintien (kantatien 43) katuliittymät Laivanrakentajantien ja Kalannintien muista liittymistä on aiheellista tehdä yksityiskohtaisemmat toimivuus ja mitoitustarkastelut ja tarveselvitykset turvallisuuden ja kantatietä pitkin kulkevan raskaan liikenteen sujuvuuden näkökulmasta. Tutkittavia parantamistarpeita ovat ainakin: - Rantakadun liittymän oikealle kääntyvä kaista Laivanrakentajantieltä satamaan kääntyvälle liikenteelle sekä rampin (Rantakadun pään) leventäminen kohtaavia rekkoja varten - Laivanrakentajantien kanavointitarve Pietolankadun ja Mältintien liittymissä 8

11 - Autotehtaankadun liittymän toimivuus ja kääntyvien kaistojen mitoitus, jos autotehtaan raskasta liikennettä sataman suuntaa ei ohjata uuden katuyhteyden ja Raumantien kautta - Väistötilan tarve Kalannintiellä Salmenkadun liittymässä - Väistötilan tai kanavoinnin tarve Kalannintiellä Peteksentien liittymissä kaatopaikan ja Sybimarin/Biolinjan raskaan liikenteen kasvaessa - Yksityistieliittymien poistaminen Kalannintieltä ja siihen liittyvät katujärjestelyt Kurjenpolun ja Peteksentien välillä - Raskaan liikenteen kasvu Laivanrakentajantien ja Kalannintien varrella lisää liikennemelua. Melusuojaustarpeiden ja mahdollisuuksien selvittäminen vaatii jatkosuunnittelua. Satamayhteys (Rantakatu Hepokarintie) - Opastaulu satamaan johtavan Hepokarintien varrelle sekä yrityksille tavarapihojen koordinaattitiedot toimitettavaksi rekkojen GPS laitteisiin - Rantakadun pään (Laivanrakentajantien liittymärampin) leventäminen kohtaavia rekkoja varten - Selvitys Hangontien alituksen alikulkukorkeuden lisäämismahdollisuudesta Rantakadun tasausta laskemalla - Kuunarintien liittymän katkaiseminen ja Hepokarintien tasauksen nostaminen liittymän kohdalla ratasillalle johtavan mäen loiventamiseksi. Kuunarintien varren kiinteistöjen liikenne edellyttää Valbergintielle johtavan uuden katuyhteyden rakentamista. - sataman portin siirto pohjoisemmas Hepokarintielle ja Hepokarintielle lisäkaistat odotustilaksi Telakkatien liittymän eteläpuolelle sekä Satamantien katkaiseminen satamavarastojen laajentamista varten ja sitä korvaavan toisen satamaportin rakentaminen Suukarin suunnasta. 9

12 10

13 Yrityskohtaiset haastattelut 1. Autotehdas ja Betorantien alueen yritykset 1.1 Soijatehdas Lähde: tekninen johtaja Timo Hermonen, Finnprotein Oy Betorantien varteen sijoittuva soijatehdas on tarkoitus rakentaa neljässä vaiheessa, josta ensimmäinen vuoteen 2012 mennessä ja toinen vuoteen 2014 mennessä. Nämä kaksi ensimmäistä vaihetta (oheisessa taulukossa Stage I &II ja Stage III) ovat määräävässä asemassa logistiikan osalta. Niiden jälkeiset vaiheet eivät muuta tuotannon kokonaisvolyymejä vaan ovat laadunparannuksia ja lisälaatuja. Seuraava teksti kuvaa tilannetta toisen vaiheen valmistuttua vuonna Raaka aineet Tehdas käyttää raaka aineenaan soijapapuja. Pavut tuodaan laivalla Uudenkaupungin satamaan. Kokonaismäärä on tonnia vuodessa eli keskimäärin tonnia viikossa (ensimmäisessä vaiheessa tonnia vuodessa) tonnin lastikoolla laskettuna satamassa käy vuosittain 100 laivaa, keskimäärin kaksi viikossa tonnin laivoja tarvitaan vuodessa 80, viikossa 1 2. Satamasta pavut ajetaan rekkakuljetuksena soijatehtaalle Betorantien varteen tonnin laivalastin purkamiseen tarvitaan 105 rekkakuormaa, tonnin laivalasti vaatii 130 rekkakuormaa. Tarkoituksena on hoitaa kuljetukset kymmenellä rekalla, jolloin purkuaika on noin tuntia. Soijapavun kuljetus synnyttää näin rekan edestakaisen vuorokausiliikenteen sataman ja Betorantien välille 1 2 kertaa viikossa. Lopputuotteet Soijaproteiinikonsentraattia (SPC) tehdas tuottaa tonnia vuodessa. Tuote tullaan toimittamaan asiakkaille bulk toimituksina laivoilla. Laivausta varten SPC ajetaan tehtaalta irtotavarana satama alueelle sijaitsevaan tasovarastoon. Tästä varastosta tuote tullaan laivaamaan noin 2000 tonnin erissä. Tehdasalueelle tuotteelle on varattu vain rajallinen varastointitila, joten satamaan tapahtuva tuotesiirto on käytännössä tasainen tuotevirta. Tehtaalle tullaan investoimaan myös suursäkkejä täyttävä pakkauslinja. Linjalla voidaan pakata osa tuotannosta. Suursäkeissä tuotetta toimitetaan mahdollisesti kotimaisille asiakkaille sekä konttitoimituksina ulkomaille. Kuljetusmäärä on noin rekkakuormaa vuodessa, keskimäärin 7 8 kuormaa päivässä. Rekkaliikennettä Betorantielle syntyy siten noin 15 rekkaa päivässä sataman suuntaan ja suunnasta. Soijajauhoa (meal) tehdas tuottaa tonnia vuodessa. Pääosa kuljetetaan rekoilla kotimaisille asiakkaille (Raisio, Turku, Vampula ym.) ja osa rekoilla satamaan ja edelleen laivalla ulkomaille. Kuljetusmäärä on noin rekkakuormaa vuodessa, keskimäärin 19 kuormaa päivässä. Rekkaliikennettä Betorantielle syntyy siten 38 rekkaa päivässä, josta pääosa tulee ja lähtee Laitilan suuntaan olettaen, että pääosa Turun suunnan kuljetuksista ajetaan valtatien 8 kautta. 11

14 Soijaöljyä tuotetaan tonnia vuodessa. Pääosa kuljetetaan rekoilla satamaan säiliöön välivarastoon ja edelleen laivalla johonkin jalostamoon. Joitakin rekkakuormia ajetaan suoraan kotimaisille asiakkaille. Kuljetusmäärä on noin rekkakuormaa vuodessa, keskimäärin 7 8 kuormaa päivässä. Rekkaliikennettä Betorantielle syntyy siten noin 15 rekkaa päivässä, pääosa sataman suuntaan ja suunnasta. Soijamelassia (molasses) syntyy tonnia vuodessa. Se kuljetetaan rekoilla kotimaisille asiakkaille (maatiloille). Kuljetusmäärä on noin rekkakuormaa vuodessa, keskimäärin 6 kuormaa päivässä. Rekkaliikennettä Betorantielle syntyy siten 12 rekkaa päivässä, pääosa Laitilan suuntaan ja suunnasta. Soijapavun kuorta syntyy toisessa vaiheessa tonnia vuodessa. Se poltetaan viereiselle tontille rakennettavassa biopolttolaitoksessa. Ensimmäisessä vaiheessa, jolloin biopolttolaitos ei vielä ole käytössä ja kuorta syntyy tonnia vuodessa, se kuljetetaan autokuljetuksina (25 tonnia/rekka) muualle jatkojalostukseen tai poltettavaksi. Kuljetusmäärä on noin 900 kuormaa vuodessa, keskimäärin 4 kuormaa päivässä. Ensimmäisessä vaiheessa rekkaliikennettä Betorantielle syntyy siten 8 rekkaa päivässä, pääosa Laitilan suuntaan ja suunnasta. Toisessa vaiheessa kuorikuljetuksia ei ole. Soijatehtaan ennustetut kuljetusvirrat 12

15 Raskaan liikenteen määrät yhteensä Toisen vaiheen jälkeen vuodesta 2014 eteenpäin soijatehtaan synnyttämä jatkuva arkipäivän rekkaliikenne Betorantiellä on rekkaa päivässä molemmat suunnat yhteenlaskettuna (runsaat 40 lähtevää rekkakuormaa). Laitilan suunnan osuus on noin 50 (olettaen, että pääosa Turun suunnan kuljetuksista ajetaan valtatien 8 kautta) ja sataman suunnan noin rekkaa päivässä. Lisäksi soijapavun kuljetus synnyttää laivakoosta riippuen rekan edestakaisen vuorokausiliikenteen sataman ja Betorantien välille 1 2 kertaa viikossa. Huippuvuorokausina rekkaliikennettä syntyy Betorantielle yhteensä autoa vuorokaudessa molemmat suunnat yhteenlaskettuna. Työmatkat Soijatehdas työllistää noin 130 työntekijää. Jatkuva vuorotyö 24/7, kerrallaan on töissä 70 työntekijää. Työvuoron vaihtuessa vajaa 50 työntekijää tulee töihin ja saman verran lähtee kotiin. Liikennejärjestelyjen kehittämistoiveet - Laitilantien ja Betorantien liittymän toimivuuden parantaminen. Rekkojen jouheva kääntyminen sataman suunnasta vasemmalle Betorantielle on kriittinen. Sama ongelma on Betorantieltä vasemmalle Laitilaan päin käännyttäessä. Mikäli tähän löytyy hyvä ratkaisu, suurimmat ongelmat on ratkaistu. - Pyörätie Betorantien varteen. Kevyen liikenteen sujuva ja turvallinen ohjaus myös Betorantien liittymässä on tarpeen. - Laitilan suuntaan lähtevän liikenteen vaihtoehtoinen reitti soijatehtaalta suoraan itään päin (uusi tieyhteys Laitilantielle). 1.2 Biopolttolaitos Lähde: tekninen johtaja Kauko Kähärä, VS Lämpö Oy Vastaukset perustuvat suurelta osin niihin tietoihin joita VS Lämmölle on annettu mm. Betorantien alueelle suunnitellusta soijatehdashankkeesta ja tehtaan energiakäytöstä. Betorantien varteen rakennetaan 70 megawatin voimalaitos, joka tuottaa höyryä soijatehtaalle sekä kaukolämpöä. Uusi voimalaitos ei korvaa VS Lämmön alueellisia lämmöntuotantolaitoksia. Ensimmäisen vaiheen toiminta alkaa vuoden 2012 syksyllä. Tällöin höyryn tuotanto aloitetaan aikataulullisista syistä raskaalla polttoöljyllä ja vain soijatehtaan käyttöön. Öljyn kulutus on 1 1,5 yhdistelmäajoneuvoa vuorokaudessa. Vuonna 2012 toimitusten kokonaismäärä on alustavasti 50 ja kasvaa vuonna 2013 noin 250 kuormaan vuodessa. Vuoden 2014 aikana öljynkuljetusten määrä pienenee johtuen biovoimalaitoksen valmistumisesta. Voimalaitos käyttää biopolttoaineita ja turvetta sekä muita kiinteitä polttoaineita. Niiden käyttö alkaa vuoden 2014 alusta, jolloin kuljetusmäärä on aluksi noin 15 yhdistelmäajoneuvoa vuorokaudessa (noin ajoneuvoa vuoden 2014 aikana). Määrä kasvaa ja vuodesta 2015 lähtien polttoaineen kulutus on noin tonnia vuodessa. Osa polttoaineesta (vajaa

16 tonnia) tulee viereiseltä soijatehtaalta. Kuljetusmäärä on suurimmillaan noin 25 rekkakuormaa vuorokaudessa, yhteensä noin kuormaa vuodessa. Polttoainekuljetukset tapahtuvat noin 150 km:n säteellä Uudestakaupungista ja pääosin Laitilan suunnasta. Pieneltä osin polttoainekuljetuksia voi tapahtua myös sataman (Yaran sataman) suunnasta. Toisen vaiheen jälkeen vuonna 2015 biovoimalaitoksen synnyttämä arkipäivän rekkaliikenne Betorantiellä on siten noin 50 rekkaa päivässä molemmat suunnat yhteenlaskettuna. Valtaosa liikenteestä suuntautuu Laitilan suuntaan ja suunnasta. Voimalaitostoiminta ei synnytä työmatkaliikennettä. Liikennejärjestelyjen kehittämistoiveet Polttoaineen saannin vaikeutuessa ja kuljetusmatkojen kasvaessa jo tällä vuosikymmenellä sataman suunnasta tapahtuvat toimitukset lisääntyvät. Kuljetus Yaran sataman kautta on liikenteellisesti luontevampi yhteys voimalaitokselle kuin kaupungin satamasta. Yaran sataman kehittämistä ja laajentamista polttoainekuljetuksiin soveltuvaksi puoltaa myös alueelle mahdollisesti rakennettavan bioetanolitehtaan merkittävät kuljetustarpeet. Yaran satamaan on jo nyt myös rautatieyhteys. Rautatieyhteys voimalaitoksen alueelle olisi merkittävä etu ja mahdollisuus. Se mahdollistaisi suuret polttoainetoimitukset myös kauempaa. 1.3 Uudenkaupungin Rautavalimo Oy Lähde: Anne Raitakari Betorantien varrella sijaitseva Uudenkaupungin Rautavalimo tuottaa koneenrakennusteollisuuden tarvitsemia valurautatuotteita. Tehtaan tontilla sijaitsevaan logistiikkakeskukseen tulee Rauman sataman kautta konsernin muilla tuotantolaitoksilla valmistettuja tuotteita 6 8 kpl 20 tonnin täyttä konttia viikossa. Saman verran tavaraa lähtee eri suuntiin (Vaasa, Helsinki, ulkomaat jne.). Uudenkaupungin tehtaan oma tuotanto kulkee pienemmissä erissä eri suuntiin. Rautavalimolla tontilla käy 6 10 eri kuljetusfirmojen autoa päivittäin. Rekkaliikenteen määrä on näin rekkaa päivässä molemmat suunnat yhteen laskettuna. Kuljetukset tulevat ja menevät pääosin Laitilan suunnasta ja suuntaan. Tuotantoon ja kuljetuksiin odotetaan kasvua, mutta isoja volyymin muutoksia ei kuitenkaan ole näköpiirissä. Kehittämistarpeita: - Kuljetusten ongelmana on ollut Berorantien mäen liukkaus. Autoja on jäänyt mäkeen jumiin, parempaa hiekoitusta kaivattaisiin. Nyt valimon henkilökunta joutuu hoitamaan hiekoitusta. - Betorantien ja Laitilantien liittymä on liian kapea rekkojen kohtaamiselle. Talvella koko Betorantien leveys on aurauksesta johtuen kapea vastakkain ajaville rekoille. Liikenteen kasvaessa pyörätie on tarpeen, tilaa ei riitä kesälläkään autojen seassa kulkevalle kevyelle liikenteelle. 14

17 1.4 Calortec Oy Lähde: toimitusjohtaja Mikko Helpiö Betorantien varrella sijaitseva Calortec tuottaa lämpö ja painekattiloita ja konttirakenteisia valmiita kattilalaitoksia. Tehtaan kuljetukset eivät ole määrällisesti suuria, mutta yksittäiset kuljetukset ovat tilaa vaativia erikoiskuljetuksia, raskaita 80 tonnin lavetteja. Kuljetukset suuntautuvat Laitilan suuntaan ja sieltä edelleen eri puolille Suomea. Calortecin kuljetusten vaatimuksena on riittävä tila erityisesti liittymissä, mikä on otettava huomioon mm. Betorantien liittymän suunnittelussa. 1.5 Vakka Kaasu Oy Lähde: toimitusjohtaja Ari Ruoho Betorantietä jatkettiin kevään 2011 aikana Suomelankujan varrella sijaitsevalle Vakka Kaasun tontille saakka. Sen myötä Vakka Kaasun raskas liikenne siirtyi käyttämään Betorantietä. Vakka Kaasu tarkastaa ja huoltaa nestekaasupulloja. Pullot kulkevat rekoilla, joita yrityksessä käy noin kerran viikossa. Sen lisäksi on jonkin verran tavarakuljetuksia pienemmillä autoilla. Yrityksellä on kehityssuunnitelmia, joiden myötä tavaraliikennettä syntyisi rekka päivässä. Kehittämistarpeita: - Betorantien liittymässä tarvitaan toimenpiteitä, kun liikenne lisääntyy. Toimivista kiertoliittymistä on hyviä esimerkkejä mm. Naantalissa. - Betorantien alkupäässä sijaitseva dieselkylmäasema aiheuttaa ongelmia jo nyt. Tilannetta helpottaisi, jos asemalta olisi ulos/sisäänajoyhteys Kalannintielle myös itäpuolella olevan Orivontien liittymän kautta. 1.6 Betorantien kylmäasemat Kalannintien ja Betorantien liittymän kääntyvää liikennettä lisäävät myös Betorantien alkupäässä sijaitsevat henkilöautojen ja raskaan liikenteen kylmäasemat. Molemmille asemille kulku tapahtuu pelkästään Betorantien kautta. 1.7 Valmet Automotive Oy Lähde: kiinteistöpäällikkö Kari Vainio ja projektipäällikkö Heikki Kivijärvi Autotehtaan tarvitsemien materiaalien kuljetusmäärät ovat nykyisin noin viisi rekkaa päivässä ja tulevat Turun ja Rauman satamista. Valmiit autot, autoa päivässä, viedään Uudenkaupungin sataman kautta. Uuden automallin myötä kuljetusmäärät moninkertaistuvat. Uuden auton täystuotanto on 280 autoa päivässä ja siihen pyritään vuoden 2015 alusta alkaen. Valmistus käynnistyy syksyllä 2013, jolloin tuotanto on 140 autoa päivässä. Vuonna 2014 tuotanto on 75 % maksimista. Materiaalit ja valmiit autot kuljetetaan Uudenkaupungin sataman kautta kuljetusten myötä käynnistyvän laivalinjan mukana. 15

18 Materiaalivirrat Uuden automallin komponentit tulevat valmiisiin kuljetusyksikköihin (perävaunuihin) pakattuna laivalla Uudenkaupungin satamaan, josta ne ajetaan autotehtaalle. Täystuotannossa tavaramäärä on noin 100 yksikköä päivässä. Tehdas toimii kahdessa vuorossa klo 6 23 ja kuljetukset ovat jatkuvia, jolloin tunnissa sisään tulee 6 7 kuljetusyksikköä. Kuljetusyksiköistä valtaosa, noin puolet, ajetaan tehtaalta pakattuna suoraan takaisin satamaan. Toinen puoli joko täytetään tehtaan yhteydessä toimivassa logistiikkakeskuksessa kuljetusyrityksen toimesta muilla tavaroilla, ajetaan muualla hakemaan lastia ja sen jälkeen satamaan tai ajetaan tyhjänä satamaan. Kuljetusyrityksen intressinä on, että tyhjiä rekkoja on mahdollisimman vähän. Tämä merkitsee, että maksimissaan noin 50 kuljetusyksikön vaatima tavaramäärä pyritään tuomaan autotehtaan logistiikkakeskukseen tai hakemaan suoraan muualta (Laitilan suunnalta). Jos kuljetusyksiköt siirretään yksittäin puoliperävaunuyhdistelmänä, satamaan ja takaisin kulkee päivittäin sata rekkaa. Lisäksi voidaan olettaa, että logistiikkakeskuksen ja Laitilan suunnan välillä kulkee päivittäin edestakaisin noin 40 rekkaa (osa ajaa suoraan satamaan). Valmiit autot Valmiit autot kuljetetaan Uudenkaupungin sataman kautta. Täystuotannossa vuoden 2015 alusta alkaen autoja valmistuu 280 päivässä. Olettaen, että yhteen kuljetusautoon lastataan 8 henkilöautoa, satamaan ja takaisin ajaa 35 rekkaa päivässä. Raskaan liikenteen määrät yhteensä Uuden automallin myötä rekkaliikenne kasvaa täystuotantovaiheessa seuraavasti: - satamasta autotehtaan logistiikkakeskukseen tulee 100 kuljetusyksikköä (perävaunua) ja 35 tyhjää autonkuljetusrekkaa päivässä - autotehtaan logistiikkakeskuksesta satamaan kulkee arviolta 80 kuljetusyksikköä (perävaunua) ja 35 autonkuljetusrekkaa päivässä - autotehtaan logistiikkakeskuksesta kulkee muualle (Laitilan suuntaan) kuormattavaksi arvioilta 20 tyhjää perävaunua, jotka ajetaan täysinä takaisin suoraan satamaan - Laitilan suunnasta autotehtaan logistiikkakeskukseen ja takaisin ajaa päivittäin arviolta 20 rekkaa, jotka tuovat tavaraa kuormattavaksi satamaan meneviin kuljetusyksiköihin. Jos kuljetusyksiköt siirretään yksittäin puoliperävaunuyhdistelmänä, liikenne satamaan kasvaa 270 rekkaa päivässä molemmat suunnat yhteenlaskettuna ja Laitilan suuntaan 80 rekkaa päivässä molemmat suunnat yhteenlaskettuna Kuljetusreitit ja liikenneyhteyksien kehittämistarpeet Autotehtaan nykyinen tavaraliikenne kulkee Autotehtaankadun kautta Kalannintielle (kt 43). Autotehtaan eteläpuolelle Autotehtaankadun ja Raumantien (mt 196) välille on suunniteltu ja toteutetaan katuyhteys, jonka kautta voidaan jatkossa hoitaa liikenne sataman suuntaan ja/tai suunnasta. Uuden kadun ja autotehtaan väliin rakennetaan logistiikkakeskus, jonne tavarankuljetukset keskitetään. Kasvavan rekkaliikenteen hoitaminen Autotehtaankadun kautta merkitsisi huomattavaa kääntyvän rekkaliikenteen määrää kanavoidussa, mutta valo ohjaamattomassa Autotehtaankadun 16

19 liittymässä Kalannintien (kt 43) vilkkaimmassa kohdassa. Uuden katuyhteyden ja Raumantien kautta ohjattuna liikenne liittyisi kantatielle (Laivanrakentajantielle) jo nykyisin valo ohjatussa liittymässä. Mahdollisia häiriötilanteita varten on edullista, jos ajomahdollisuus on olemassa molempia reittejä pitkin. Satamassa kasvava rekkaliikenne aiheuttaa lisäpaineita sisääntulojärjestelyjen parantamiselle (satamaportin siirto pohjoisemmas Hepokarintiellä ja Hepokarintien lisäkaistat Telakkatien liittymän eteläpuolelle) sekä Hepokarintien ratasillalle johtavan mäen loiventamiselle (edellyttää Kuunarintien liittymän katkaisua ja liikenteen ohjaamista Varberginkadun kautta uuden katuyhteyden avulla). Lisäksi satamayhteyksiä sujuvoittaisi Laivanrakentajantien rampin (Rantakadun pään) kaarteen loiventaminen sekä Hangontien alituksen alikulkukorkeuden lisääminen alentamalla Rantakadun tasausta. Työmatkat Autotehtaan työntekijämäärä on viime vuosina ollut henkeä. Uuden automallin myötä määrä odotetaan kasvavan täystuotantovaiheessa noin 1200 henkilöön. Tällöin tehdas toimii kahdessa vuorossa klo ja Koska suurin työmatkaliikenne ei osu muun liikenteen aamu ja iltaruuhkaan, työpaikkamäärän kasvu ei ole ongelma liittymien toimivuuden kannalta. 17

20 2. Sannon alueen uudet yritykset 2.1 Vertek Oy Lähde: toimitusjohtaja Pekka Patjas Sähkö ja tietoliikennealan verkkoja rakentava Vertek Oy siirtyi vuonna 2010 Betorantietä vastapäätä sijaitsevalle Sannon teollisuusalueelle Poraajantien varteen. Yrityksen liikenne kulkee Louhijantien kautta sen, Kalannintien ja Betorantien liittymään. Työntekijöitä yrityksellä on noin 40. Toiminnan synnyttämä tavaraliikenne on vähäistä, jakeluautoja päivittäin sekä rekkakuorma pylväitä noin kerran kuukaudessa. Suurempi liikennemäärä syntyy päivittäisen toiminnan aiheuttamasta liikenteestä. Yrityksellä on 30 pakettiautoa ja 10 kuorma autoa, jotka liikkuvat päivittäin töiden mukaan. Liikenneyhteyksien kehittämistarpeita: - Kalannintie, Louhijantien ja Betorantien liittymästä tulee paha pullonkaula, kun Betorantien varren hankkeet toteutuvat. Liittymään tarvitaan isoja parannuksia. - Pylväsrekan kääntyminen päättyvällä Poraajantiellä tai tontilla on ongelmallista. Ratkaisuna olisi Poraajantien jatkaminen läpiajettavaksi Välttitielle saakka. 2.2 Sybimar Oy/Biolinja Oy Lähde: toimitusjohtaja Rami Salminen Sybimar/Biolinja valmistaa biodieseliä elintarviketuotannon sivuvirroista ja biojätteistä ja valmistaa siihen liittyviä laitteita. Sannon teollisuusalueelle Kuokkamaankadun varrelle valmistuvaan suljetun kierron idealla toimivaan laitokseen kuuluu kalankasvattamo, kasvihuone, biokaasulaitos, generaattori ja biodieselin tuotantolaitos. Kalankasvattamon ravinteikkaat poistovedet ohjataan kasvihuoneeseen vihannesviljelyn kasvuravinteeksi. Kaatopaikalla sijaitseva biokaasulaitos ottaa talteen kaatopaikkakaasut ja muista jätteistä muodostuvan kaasun. Kaasu hyödynnetään omassa generaattorissa ja sähkö myydään valtakunnanverkkoon. Biokaasun poltossa syntyvä hiilidioksidi ohjataan kasvihuoneeseen. Generaattorista sähköntuotannon yhteydessä syntyvä lämpö hyödynnetään sekä elintarviketuotannossa että paikallisten yritysten toimitilojen lämmityksessä. Rasvaisista kalanperkuujätteistä tehdään omassa laitoksessa biodieseliä. Biokaasutuotannosta jäävä ravinteikas massa hyödynnetään maanparannusaineena. Uusia työntekijöitä on tulossa Vuodesta 2012 lähtien laitos käyttää raaka aineena biojätettä tonnia vuodessa. Erilliskerättyä biojätettä tuodaan pääosin Turun ja Porin suunnista noin 40 tonnia päivässä (2 4 kuormaa). Uudenkaupungin puhdistamolta tulee puhdistamolietettä 120 tonnia viikossa (yhteensä 4 5 kuormaa 2 3 päivän aikana). Nykyisin puhdistamoliete kuljetetaan Turkuun. Kalaym. biojätettä tuodaan noin 40 tonnia viikossa (2 4 kuormaa. Kesästä 2012 alkaen tuodaan kalanrehua Tanskasta noin 500 tonnia vuodessa (yhteensä noin 17 rekkakuormaa, 30 tonnin autokuorma kolmen viikon välein). Lisäksi tuodaan konepajatuotteita 2 3 kuormaa viikossa. Biokaasulaitokselta viedään maanparannusaineita pelloille noin tonnia vuodessa jaksottuen ajanjaksoille, jolloin peltolevitys on mahdollista. Nämä kuljetukset lisäävät hetkittäin merkittävästi Peteksentien ja Kalannintien liittymän raskasta liikennettä. Vuodesta 2013 alkaen laitos tuottaa kalaa noin 400 tonnia ja vihanneksia tonnia vuodessa. Kalaa kuljetetaan 18

21 2,5 4 tonnin kuormissa 2 3 kertaa viikossa Uudenkaupungin kalasatamaan perattavaksi. Vihannekset viedään lähijalostamojen (esim. Kalanti) kautta Etelä Suomeen pienissä kuormissa ehkä kg viikossa. Liikenneyhteyksien kehittämistarpeita: - Raskas liikenne alueella lisääntyy voimakkaasti myös muun teollisuuden ansiosta. Kantatieltä 43 erkanevien Betorantien ja Peteksentien risteyksiin tarvittaisiin reilut ryhmittymiskaistat liikenteen sujumiseksi. 19

22 3. Hangonsaaren yritykset 3.1 Etanolitehdas Lähde: Reijo Laine, Senior & Sons Hangonsaareen Yaran lannoitetehtaan alueelle on suunniteltu etanolitehdasta, joka suunnitelmien mukaan valmistuisi vuoden 2013 lopulla. Rakentamispäätökset on tavoitteena saada tehtyä vuoden 2011 aikana. Raaka aineet Viljaraaka aine kuljetetaan etanolitehtaalle rekoilla. Viljaa kuljetetaan tehtaalle kaikkiaan tonnia eli noin rekkakuormaa vuodessa. Kuljetukset tapahtuvat pääosin arkipäivisin, jolloin kuljetuksia on keskimäärin noin 24 kuormaa päivässä. Pääosan viljasta tuovat samat rekat, jotka paluukuljetuksena ottavat lannoitelastin lannoitetehtaalta. Menopaluuasteeksi on arvioitu 75 %. Liikennemäärää kasvattavina yksisuuntaisina kuljetuksina viljaa tuodaan tehtaalle siten noin tonnia. Liikennemäärinä tämä tarkoittaa noin rekkakuormaa vuodessa eli noin 6 kuormaa arkipäivisin. Viljelytilastoon perustuvalla laskennalla on arvioitu, että viljasta tulee 1 25 km sisältä noin 18 %, km:n sisältä 17 %, km sisältä 11 %, km sisältä 32 % ja km sisältä 20 %. Suurimmat tuotantoalueet ovat Euran, Kokemäen, Loimaan ja Forssan talousalueet. Pääosa kuljetuksista tulee näin Laitilantien suunnalta. Pyrkimyksenä on lisätä vehnän tuotantoa lähialueilla ja siten lyhentää kuljetusmatkaa. Toisaalta tällä hetkellä ylijäämäviljaa kuljetetaan ja varastoidaan Rauman ja Naantalin satamien viljavarastoihin. Lopputuotteet Tuotettavan etanolin kokonaismäärä on tonnia eli m3 vuodessa. Alkuvaiheen arvion mukaan siitä toimitetaan lannoitetehtaan satamasta laivalla Sköldvikiin tonnia ja Poriin tonnia, junalla Sköldvikiin tonnia ja Naantaliin tonnia sekä autokuljetuksella Naantaliin tonnia ja Poriin tonnia. Nämä tiedot olivat alkuvaiheen arviot. Tällä hetkellä arvio on, että laivakuljetuksen osuus nousee noin tonnia ja autokuljetus jää melkein kokonaan pois. Leseet, noin tonnia vuodessa, menevät vilja raaka aineen paluukuormina Raisioon, Turkuun ja Säkylään rehutehtaille. Niiden kuljetus ei siis lisää liikennemäärää raakaainekuljetusten päälle. Gluteenia tuotetaan noin tonnia. Siitä noin tonnia jaellaan Suomen alueelle leipomoille. Kuljetusmäärät per asiakas ovat muutamia tonneja keskimäärin. Suurimmat asiakkaat (mm. Raisio, Vaasan ja Fazer) ostavat rekkalasteja. Noin 75 % gluteenista menee vientiin konttitoimituksina laivalla Turusta tai mahdollisesti Raumalta. Kokonaisuudessaan rekkaliikennettä satamiin ja leipomoihin syntyy 40 tonnin rekkakuormilla laskettuna 475 kuormaa vuodessa eli noin kaksi kuormaa arkipäivisin (kuljetuksia viitenä päivänä viikossa). Pääkuljetussuunta on valtatien 8 kautta Turkuun. Valkuaisrehua tehtaalta tulee vuodessa noin tonnia kuiva aineena mitattuna. Tuotteen kuiva ainepitoisuus on vain 20 %, joten kuljetettava kokonaismäärä on noin tonnia. 20

23 Rehu kuljetetaan tankkiautoilla ja niiden osalta meno paluuta ei voida toteuttaa. Kuljetusmäärinä tämä tarkoittaa noin kuormaa vuodessa. Liemirehun kuljetuksia ajetaan seitsemänä päivänä viikossa, joten päivässä ajetaan keskimäärin noin 10 kuormaa päivässä. Rehukuljetusten kohdealue on keskittynyt Vehmaan ympärille sekä Huittisten, Auran ja Vampulan alueille. Kuljetusmatkaosuudet: 1 25 km etäisyydelle menee noin 32 % = tn =1124 kuormaa, km alueelle noin13 % = tn = 460 kuormaa, km alueelle noin 10 % = tn = 350 kuormaa ja km alueelle 40 % = tn = 1400 kuormaa. Lokalahdentien suunnan osuuden on arvioitu olevan noin 40 % ja Laitilan suunnan noin 60 %. Raskaan liikenteen määrät yhteensä Yksisuuntaisia viljakuljetuksia (uutta rekkaliikennettä) tehtaalle rekkakuormaa vuodessa eli noin 6 kuormaa päivässä pääosin Laitilantien suunnasta. Gluteeni satamiin ja leipomoihin 475 kuormaa vuodessa eli noin kaksi kuormaa arkipäivisin (kuljetuksia viitenä päivänä viikossa) pääosin Laitilantien suuntaan. Valkuaisrehua noin kuormaa vuodessa eli noin 10 kuormaa päivässä (kuljetuksia seitsemänä päivänä viikossa). Suuntajakauma on 4 kuormaa Lokalahdentien suuntaan ja 6 kuormaa Laitilantien suuntaan. Etanolitehtaan synnyttämä uusi raskas liikenne arkipäivisin yhteensä 18 kuormaa eli edestakaisena liikenteenä 36 rekkaa. Kokonaisliikenteestä arviolta 26 rekkaa ajaa Laitilantietä ja 10 Lokalahdentietä. Työmatkat Integroituna Yaran lannoitetehtaan kanssa etanolitehdas työllistää välittömiä työntekijöitä 25 henkilöä. Välillisesti työllistävä vaikutus on kolminkertainen, mm. ulkoistettu kunnossapito, logistiikka, palvelut ja energiantuotanto metsäbioenergiana tuotettuna. 13 henkilöä on vuorotöissä jatkuvasti käyvässä tehtaassa. Muut ovat päivävuoroissa. Tehtaan henkilöliikenne ei aiheita merkittäviä muutoksia alueen katu ja tieverkon liikennemääriin. Liikenteen kehittämistavoitteita Etanolitehtaan logistiikka ja sijainti lannoitetahtaan vieressä antaa mahdollisuuden hyödyntää menopaluukuljetuksia, ettei käy kuten esim. viljalaivoja täytettäessä, jolloin on valtavat hetkelliset kapasiteetit käytössä. Etanolin kuljetuksissa pyrkimyksenä on päästä mahdollisimman paljon laivaliikenteeseen. Sille on perusteita, koska markkinasta näyttää tulevan Itämeren alueen kokoinen. 21

24 3.2 Yara Lähde: toimitusjohtaja Taisto Koivumäki Hangonsaarella sijaitsevan Yaran lannoitetehtaan raaka aineet ja tuotteet kulkevat sekä laivoilla, rekoilla että junilla. Yaralla on oma satama, josta vuonna 2010 lähti tavaraa noin 0,4 miljoonaa tonnia ja saapui noin 0,7 miljoonaa tonnia, yhteensä 287 laivaa. Raiteita pitkin tavaraa tuli 22 junaa viikossa ja lähti 5 junaa viikossa. Tiekuljetusten määrä oli keskimäärin noin 360 rekkalastia viikossa (tulevia lasteja 95 ja lähteviä 275). Liikennemäärinä tyhjät suunnat huomioon ottaen rekkaliikenteen määrä Hangonsaareen johtavalla Hangontiellä lienee satakunta rekkaa päivässä molemmat suunnat yhteenlaskettuna. Viikoittainen vaihtelu on kuitenkin suurta kaikissa kuljetusmuodoissa. Yhteenvetoarvio kuljetusvirroista per keskimääräinen viikko (vuosi 2010, 52 vko/vuosi, rekkalastit laskettuna 35 tonnia/rekka ja junalastit 500 tonnia/juna) Tulevat Lähtevät Suunta Lannoitteet 20 rekkaa 200 rekkaa Laitila ja osin Turkuun konteissa (vaihtelu suuri) 75 konttia Laitila => Raumalle Lannoitteet 3 junaa 1 juna Turusta / Turkuun => Sviin Ammoniakki 8 junaa Turusta / Turkuun => Sviin Raaka aineet 65 rekkaa Laitilasta Raaka aineet 11 junaa 4 junaa Turusta / Turkuun => Sviin Lannoitteet ja raaka aineet 0,4 Milj. tonnia laivoissa 0,7 Mlj. tonnia laivoissa Yhteensä 287 laivaa Yaralla käy töissä (suoraan tai kumppanuusyhtiöissä) noin 250 henkilöä. 3 vuorotyössä on noin 80 henkilöä (vuoronvaihdot 6.00, ja 22.00) ja 2 vuorotyössä noin 20 henkilöä (vuorot 6 14 ja 14 22). Loput ovat päivävuorossa (7 16, tosin osin joustava työaikajärjestely). Lisäksi on urakoitsijoiden työmatkaliikenne, joka keskimäärin on noin 40 henkilöä/arkipäivä klo 7 16, mutta määrä vaihtelee runsaasti. Lannoitetuotannossa tehtaat käyvät tällä hetkellä täysillä. Lajikkeistoa ja tuotantovarmuutta on tarkoitus kehittää ja samoin rakeistuskapasiteettia lisätä siten, että tuotanto tulisi kasvamaan noin 20 % nykyiseen nähden. Typpihappotuotannon kapasiteetti pysyy suunnilleen samana kuin nykyisin, mutta tavoitteena on käyttää kapasiteetti täysin ja hyödyntää nykyistä suurempi osuus haposta Uudenkaupungin tehtaan omassa tuotannossa. Tämä tarkoittaisi tuotantovolyymien tosiasiallista kasvua noin 10 %. Lisääntyvät volyymit kasvattavat lähinnä laivaliikennettä. Raaka aineissa ammoniakkia tarvitaan noin t/v ja kalisuolaa noin t/v enemmän. Lisääntyvä määrä rakeisia lannoitteita, noin t/v sekä kotimaan järjestelyistä johtuen vientiin vapautuvat volyymit, ehkä noin t/v, siirretään pääosin laivoilla Eurooppaan ja kaukomarkkinoille. 22

25 Maantieliikenne tullee pysymään samanlaisena tai ehkä hiukan jopa pienenemään johtuen kotimaan kysynnän pienenemisestä ja kotimaan toimitusten siirtymisestä enemmän Siilinjärven tehtaille. Tuotantovolyymien kasvu ei lisää kumipyöräliikennettä. Ammoniakkia tarvitaan nykyistä enemmän, mutta todennäköistä kuitenkin on, että lisääntyvä määrä ei tule rautateitse. Kotimaan lannoitesiirrot tehtaiden välillä lisääntynevät jossain määrin. Apatiittikuljetukset Siilinjärveltä Uudenkaupungin kautta Eurooppaan lisääntynevät mahdollisesti jopa nykyiseen nähden kaksinkertaiseksi tai ylikin (=> n t/v). Muut raakaainekuljetukset eivät oleellisesti tulle muuttumaan. Liikenneyhteyksien kehitystarve Uudenkaupungin alueella koskee erityisesti laivaliikennettä. Rautatieliikenteen osalta kehitystarpeet liittyvät lähinnä pääradan pullonkaulakohtiin. Radan sähköistyksellä ei Yaran kannalla ole oleellista merkitystä ainakaan lähitulevaisuudessa, sillä Yaran ratapihaliikennettä hoitavalta VR:ltä saadun tiedon mukaan ratapihan sähköistys ei ole realistista. Tällöin dieselvetureita tarvitaan joka tapauksessa, jolloin vaunujen siirto Turun ja Uudenkaupungin välillä hoidetaan samoilla vetureilla. 23

26 4. Satama alueen yritykset 4.1 Hepokarin satama Lähde: satamajohtaja Esa Soini Vuonna 2005 tehdyn selvityksen (Lounaisen Suomen pääsatamien tavaraliikenteen jakautuminen väyläkohtaisesti, Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus ja tutkimuskeskuksen julkaisuja B 132 / 2006) mukaan Hepokarin sataman raskaan liikenteen määrä keskimääräisenä arkivuorokautena oli noin autoa kumpaankin suuntaan, yhteensä 185 autoa. Hepokarin satamaliikenteen kokonaismäärä oli vuonna 2005 noin 0,37 miljoonaa tonnia, josta tuontia oli 0,22 miljoonaa tonnia ja vientiä 0,15 miljoonaa tonnia. Liikennettä kasvatti vuonna 2005 alkanut ja sittemmin loppunut säännöllinen ro ro aluksilla ajettava linjaliikenne Uudenkaupungin ja Rostockin välillä. Vuonna 2005 tiekuljetukset jakautuivat Laivanrakentajantieltä eri tiesuunnille seuraavasti (molemmat suunnat yhteenlaskettuna): Lokalahdentien suunta 15, Raumantien suunta 10 ja Kalannintien suunta 160. Kalannintien suunnan liikenteestä 55 jäi tai alkoi Orivon alueelta ja 105 jatkoi tai tuli Laitilan suunnalta. Laitilan suunnan liikenteestä puolestaan 60 jatkoi tai tuli Euran suunnasta (kantatie 43), vajaa 30 Rauman suunnasta (valtatie 8 pohjoiseen) ja noin 15 Turun suunnasta (valtatie 8 etelään). Vuoden 2006 jälkeen satamaliikenteen määrä on jonkin verran vähentynyt, mutta tarkempaa tietoa nykyisistä liikennemääristä ei ole. Satamasidonnainen raskas liikenne keskimääräisenä arkivuorokautena vuonna 2005 (Lounaisen Suomen pääsatamien tavaraliikenteen jakautuminen väyläkohtaisesti, Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus ja tutkimuskeskuksen julkaisuja B 132 / 2006) 24

27 Satamasidonnainen raskas liikenne pääteillä keskimääräisenä arkivuorokautena vuonna 2005 (Lounaisen Suomen pääsatamien tavaraliikenteen jakautuminen väyläkohtaisesti, Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus ja tutkimuskeskuksen julkaisuja B 132 / 2006) Liikennejärjestelyjen kehittämisajatuksia sataman näkökulmasta: - Laivaväylien parantamistoimet ovat toteutumassa suunnitelmien mukaan (Yaran satamaväylän syventäminen ja samassa hankkeessa Hepokarin väylän pieni parantaminen). - Toiveena on satamaan johtavan katuyhteyden muuttaminen maantieksi satamaan saakka (Rantakatu Hepokarintie). - Hepokarintien mäki sataman suunnasta ratasillalle on raskaalle liikenteelle hankala. Lisäksi mäessä oleva Kuunarintien liittymä muodostaa liikenneturvallisuusriskin. Ratkaisuna olisi Kuunarintien liittymän katkaiseminen ja Hepokarintien tasauksen nostaminen liittymän kohdalla. Kuunarintien varren kiinteistöjen liikenne hoidettaisiin Valbergintielle johtavaa uutta katuyhteyttä pitkin. - Sataman sisääntulojärjestelyjä on suunniteltu muutettavaksi siten, että sataman portti siirtyy pohjoisemmas Hepokarintien varteen. Hepokarintielle Telakkatien liittymän eteläpuolelle rakennetaan lisäkaistat rekkojen jonotusta varten. Satamantie ja samalla läpiajo Satamatien kautta katkaistaan satamavarastojen lisärakentamisen tieltä ja satama alueelle rakennetaan toinen portti katkaistulta Satamatieltä Suukarin suunnalta. - Erikoiskuljetuksia on vaikea saada satamaan, yhteys on hankala. Parantamisajatuksina on Laivanrakentajantien rampin (Rantakadun pään) kaarteen loiventaminen sekä Hangontien alituksen alituskorkeuden lisääminen Rantakadun tasausta alentamalla. 4.2 Satama alueen yritykset Uudenkaupungin Työvene Oy valmistaa työveneitä ja pieniä laivoja. Tuotantoon tuo päivittäin tavaraa 5 6 rekkaa. Lisäksi pari kolme kertaa viikossa tulee rekkalasti tuontitavaraa ja harvemmin lavettikuljetuksia. Työveneen valmiit tuotteet ovat laivoja, jotka eivät aiheuta maakul 25

Porin satamien ja Meri-Porin teollisuuden liikennetarpeiden priorisointi

Porin satamien ja Meri-Porin teollisuuden liikennetarpeiden priorisointi Knowledge taking people further --- Porin satamien ja Meri-Porin teollisuuden liikennetarpeiden priorisointi Marraskuu 2004 ESIPUHE Porin Tahkoluodon ja Mäntyluodon satamien toiminnan elinehtona ovat tieverkon

Lisätiedot

Tavaraliikenne ja logistiikka. Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma 12.3.2008

Tavaraliikenne ja logistiikka. Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma 12.3.2008 Tavaraliikenne ja logistiikka Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma 12.3.2008 ESIPUHE Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen käynnistettiin kesällä 2007. Suunnittelu on luonteeltaan

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. BGLC- ja NECL II- hankkeiden yhteenvetoselvitys

Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. BGLC- ja NECL II- hankkeiden yhteenvetoselvitys Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 11.10.2013 2 (34) SISÄLTÖ 1 KULJETUSKÄYTÄVÄT... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Kuljetuskäytävät Etelä-Pohjanmaalla... 4 2 KULJETUSVIRRAT KULJETUSMUODOITTAIN... 7

Lisätiedot

Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi

Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi PORI PARKANO HAAPAMÄKI-RADAN UUDELLEENAVAAMISEN ARVIOINTI TIIVISTELMÄ Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi on osa laajempaa

Lisätiedot

HANKO-HYVINKÄÄ-RADAN SÄHKÖISTÄMISEN AIKAISTAMISEN KEINOT

HANKO-HYVINKÄÄ-RADAN SÄHKÖISTÄMISEN AIKAISTAMISEN KEINOT HANKO-HYVINKÄÄ-RADAN SÄHKÖISTÄMISEN AIKAISTAMISEN KEINOT 1.2.-31.10.2009 tehdyn selvityksen Loppuraportti Länsi-Uudenmaan kauppakamari Riihimäki-Hyvinkää alueen kauppakamari RealCase Oy: Marja Kallio,

Lisätiedot

Seinäjoen seudun yhdistetyt kuljetukset. Tarveselvitys

Seinäjoen seudun yhdistetyt kuljetukset. Tarveselvitys Seinäjoen seudun yhdistetyt kuljetukset Tarveselvitys Raporttiluonnos 15.11.2010 Kannen kuvat: Liidea Oy (Oulun Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaali) SISÄLTÖ 1 Alkusanat... 5 2 Työn tavoitteet

Lisätiedot

Itä-Suomen kuljetuskohdeselvitys

Itä-Suomen kuljetuskohdeselvitys RAPORTTEJA 25 2012 Itä-Suomen kuljetuskohdeselvitys Rautatiekuormausalueiden, vesitieterminaalien, jätekeskusten, kaivosten ja energialaitosten tieyhteydet OLLI MÄKELÄ Itä-Suomen kuljetuskohdeselvitys

Lisätiedot

SAHKON KAUPPAPAIKAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

SAHKON KAUPPAPAIKAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Huittisten kaupunki SAHKON KAUPPAPAIKAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 1.7.2010 Huittisten kaupunki 1 FCG Oy ALKUSANAT Tehtävänä oli arvioida Huittisten Sahkon alueelle suunnitteilla olevan kauppapaikan vaikutukset

Lisätiedot

Logistiikan kehityskuva 13.10.2014. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava

Logistiikan kehityskuva 13.10.2014. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava Logistiikan kehityskuva 13.10.2014 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava 1 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ JOHDANTO A. Lähtökohdat... 7 1. Nykytila ja kehitys... 7 1.1 Uudenmaan kansainvälinen asema... 7 1.2 Satamat ja

Lisätiedot

VARTIUKSEN KANSAINVÄLISEN RAJA-ASEMAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008

VARTIUKSEN KANSAINVÄLISEN RAJA-ASEMAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008 Barents Link Forum VARTIUKSEN KANSAINVÄLISEN RAJA-ASEMAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kajaani, tammikuu 2008 SISÄLTÖ Alkusanat...4 1 Yleistä...5 2 Raja-aseman liikennejärjestelyt

Lisätiedot

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Logistiikkaselvitys Ilkka Salanne ja Sanni Rönkkö 16.9.2014 2 (30) 16.9.2014 SISÄLTÖ 1 TOTEUTTAMINEN... 3 2 LOGISTIIKAN TAUSTA JA NYKYTILA... 4 2.1 Elinkeinoelämä... 4 2.2 Liikenneyhteydet... 9 2.3 Logistiikka-alueet

Lisätiedot

Vuosaaren sataman vaikutukset Etelä-Suomen logistiikkaan

Vuosaaren sataman vaikutukset Etelä-Suomen logistiikkaan LOLLI - Log istiikan osaamisen laaj entaminen liittouman alueella RAPORTTEJA 3:2:7 2004 Vuosaaren sataman vaikutukset Etelä-Suomen logistiikkaan Tarveselvitys vaikutuksista yrityksiin ja alueisiin Antti

Lisätiedot

TYÖN TAUSTAT JA TAVOITTEET...

TYÖN TAUSTAT JA TAVOITTEET... SISÄLLYS 1. TYÖN TAUSTAT JA TAVOITTEET... 4 2. SEUDUN RAKENNE JA KEHITYS... 5 2.1. LIIKENNEVERKON JA ALUERAKENTEEN KEHITYS... 5 2.2. VÄESTÖNKEHITYS JA -ENNUSTE... 7 2.3. TYÖPAIKAT JA ELINKEINORAKENNE...

Lisätiedot

Kempeleen ja Limingan kunnat

Kempeleen ja Limingan kunnat Kempeleen ja Limingan kunnat Esiselvitys 24.3.2014 tarkistettu 2.4.2014 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy / Kai Tolonen SISÄLLYSLUETTELO... 1 SISÄLLYSLUETTELO... 2 ESIPUHE... 4 LÄHTÖKOHDAT... 5 LOGISTIIKAN

Lisätiedot

HLJ 2015 - Tavaraliikenne ja elinkeinoelämän tarpeet

HLJ 2015 - Tavaraliikenne ja elinkeinoelämän tarpeet HLJ 2015 - Tavaraliikenne ja elinkeinoelämän tarpeet Luonnos 15.10.2014 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 Helsinki puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi

Lisätiedot

Varisto-Petikko-Vantaankoski -alueen liikenneselvitys

Varisto-Petikko-Vantaankoski -alueen liikenneselvitys Varisto-Petikko-Vantaankoski -alueen liikenneselvitys VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD 23.9.2004 Vantaan kaupunki Kaupungintalo Asematie 7 01300 Vantaa Puhelin (09) 83911 VARISTO-PETIKKO-VANTAANKOSKI -ALUEEN

Lisätiedot

NECL-II, Loppuraportti, Activity 3.7 IP: SEEK, PP: Kaskinen. NLC SEINÄJOKI - Intermodaali logistiikkakeskus 2013, Elokuu

NECL-II, Loppuraportti, Activity 3.7 IP: SEEK, PP: Kaskinen. NLC SEINÄJOKI - Intermodaali logistiikkakeskus 2013, Elokuu NECL-II, Loppuraportti, Activity 3.7 IP: SEEK, PP: Kaskinen NLC SEINÄJOKI - Intermodaali logistiikkakeskus 2013, Elokuu NORTH EAST CARGO LINK II INTERREG NLC SEINÄJOKI - HANKEYHTEENVETO 2 3 ESIPUHE Nordic

Lisätiedot

Seinäjoki Kaskinen-radan parantaminen

Seinäjoki Kaskinen-radan parantaminen Seinäjoki Kaskinen-radan parantaminen Alueellisten vaikutusten ja vaiheittain toteuttamisen selvitys 2012 www.midnordictc.net i ESIPUHE Selvitys on laadittu Kaskinen Seinäjoki-radan vaikutusalueen kuntien,

Lisätiedot

Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli

Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli 18731 Kiiminkijoki 848 849 Kiiminki 18715 20 848 Oulu-Kemi rautatie Jäälinjärvi Haukiputaan kunta 4 Kuivasjärvi Yrityspuisto Jääli Välikylä Oulu Pyykösjärvi Oulujoki

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN UUSI JÄTTEENKÄSITTELYKESKUSALUE YHDYSKUNTARAKENTEELLINEN JA LIIKENTEELLINEN TARKASTELU

JYVÄSKYLÄN SEUDUN UUSI JÄTTEENKÄSITTELYKESKUSALUE YHDYSKUNTARAKENTEELLINEN JA LIIKENTEELLINEN TARKASTELU KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN TAUSTAMUISTIO JYVÄSKYLÄN SEUDUN UUSI JÄTTEENKÄSITTELYKESKUSALUE YHDYSKUNTARAKENTEELLINEN JA LIIKENTEELLINEN TARKASTELU Jarmo Koskinen: A. YHDYSKUNTARAKENNE 1. Taustaa

Lisätiedot

Logistiikka ja tienpito Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueen keskustaajamien ulkopuolella. Selvitys

Logistiikka ja tienpito Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueen keskustaajamien ulkopuolella. Selvitys Logistiikka ja tienpito Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen Selvitys Luonnos 18.6.2015 ESIPUHE Tämän hankkeen tavoitteena oli selvittää logistiikan ja tienpidon kehittämis- ja yhteistyötarpeita keskustaajamien

Lisätiedot

Etelä-Karjalan taajamajunaselvitys

Etelä-Karjalan taajamajunaselvitys Etelä-Karjalan taajamajunaselvitys 2010 Tiivistelmä Luumäki Imatra-kaksoisraiteen yleissuunnitelman laatimisen yhteydessä on noussut esille mahdollisuus aloittaa taajamajunaliikenne rataosalla tulevaisuudessa.

Lisätiedot

1 Luonnos 08.12.2004 2 0 0 5

1 Luonnos 08.12.2004 2 0 0 5 1 Luonnos 08.12.2004 2 0 0 5 2 SISÄLLYS 1. ESIPUHE...3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ...4 2.1. Yhdyskuntarakenne ja liikenneverkko...4 2.2. Väestö...5 2.3. Työssäkäynti, elinkeinoelämä...6 3. LIIKENNEJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue Asemakaavamuutos LIIKENNESELVITYS 11.11.2011. Työnro 416710. DI Piritta Laitakari

Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue Asemakaavamuutos LIIKENNESELVITYS 11.11.2011. Työnro 416710. DI Piritta Laitakari Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue Asemakaavamuutos 11.11.2011 Työnro 416710 DI Piritta Laitakari ALKUSANAT Liikenneselvitys liittyy Valio Oy:n Riihimäen meijerin asemakaavamuutokseen.

Lisätiedot

SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE

SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE Päijät-Hämeen liitto Kymenlaakson liitto Hollola Lahti Nastola Iitti Kouvola ESIPUHE Valtatien 12 kehittäminen Lahden ja Kouvolan

Lisätiedot

Valtateiden 3 ja 9 eritasoliittymien (Rautaharkko, Särkijärvi ja Lahdesjärvi) sekä niiden lähialueen liikenteelliset tarkastelut ja

Valtateiden 3 ja 9 eritasoliittymien (Rautaharkko, Särkijärvi ja Lahdesjärvi) sekä niiden lähialueen liikenteelliset tarkastelut ja Valtateiden 3 ja 9 eritasoliittymien (Rautaharkko, Särkijärvi ja Lahdesjärvi) sekä ; Tampere 2005 Valtateiden 3 ja 9 eritasoliittymien (Rautaharkko, Särkijärvi ja Lahdesjärvi) sekä ; Tampere TIEHALLINTO

Lisätiedot

Helsingin Satama. Länsisataman uusi matkustajaterminaali. Kehittämissuunnitelma

Helsingin Satama. Länsisataman uusi matkustajaterminaali. Kehittämissuunnitelma Helsingin Satama Länsisataman uusi matkustajaterminaali Kehittämissuunnitelma Matkustajasatamat 21.11.2013 1 LÄNSISATAMAN UUDEN MATKUSTAJATERMINAALIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 1. KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TAUSTAT...

Lisätiedot

Seinäjoki Kaskinen-radan perusparannuksen hankearviointi

Seinäjoki Kaskinen-radan perusparannuksen hankearviointi 2 2011 LIIKENNEVIRASTON SUUNNITELMIA PEKKA IIKKANEN MIKKO MUKULA Seinäjoki Kaskinen-radan perusparannuksen hankearviointi VERTAILUVAIHTOEHTOINA RADAN TEHOSTETTU KUNNOSSAPITO JA RADAN LIIKENTEEN LAKKAAMINEN

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA. Vuosaaren satamakeskus osana uutta yleiskaavaa. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto

HELSINGIN YLEISKAAVA. Vuosaaren satamakeskus osana uutta yleiskaavaa. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto HELSINGIN YLEISKAAVA Vuosaaren satamakeskus osana uutta yleiskaavaa Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2013:17 HELSINGIN

Lisätiedot

SATAKUNNAN LIIKENNESTRATEGIA

SATAKUNNAN LIIKENNESTRATEGIA SATAKUNNAN LIIKENNESTRATEGIA Lausuntoversio 10.11.2014 Kannen valokuva: Sakari Somerpalo, Linea Konsultit Oy SATAKUNNAN LIIKENNESTRATEGIA Satakuntaliitto Sarja A:313 ISBN 978-952-5862-46-1 ISSN 0789-6824

Lisätiedot