Janakkalan kunnan VARHAISKASVATUKSEN TURVAKANSIO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Janakkalan kunnan VARHAISKASVATUKSEN TURVAKANSIO"

Transkriptio

1 Janakkalan kunnan VARHAISKASVATUKSEN TURVAKANSIO HALTIAN VUOROPÄIVÄKOTI päivitetty

2 2 (16) SISÄLLYS I) TURVALLISUUSSUUNNITELMAN YLEISET TIEDOT 1) Toimintayksikkö 2) Lapset 3) Henkilökunta 4) Vanhemmat/huoltajat II) HENKILÖRISKIT 1) Lapsen hakeminen ja kulkeminen 2) Tapaturmat ja lääkintä 3) Lapsen katoaminen tai sieppaus 4) Lapsen koskemattomuuteen liittyvät uhat 5) Henkilökuntaan liittyvät uhat ja turvallisuusohjeet III) TOIMINTA- JA OMAISUUSRISKIT 1) Kiinteistö 2) Tulipalo 3) Suuronnettomuudet ja poikkeusolot IV) TIETOTURVA- JA MUUT RISKIT 1) Tiedottaminen häiriötilanteissa 2) Tietosuoja 3) Tietotekninen turvallisuus V) TURVALLISUUSKOULUTUS JA KRIISIAPU VI) TURVALLISUUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN, JAKELU, YLLÄPITO

3 3 (16) LIITTEET 1) Kiinteistöjen pohjapiirrokset 2) Lasta hakee päihtynyt -toimintaohjeet 3) Lasta ei haeta -toimintaohjeet 4) Tietoja lapsesta sijaishoitopaikkaan 5) Lapsen kulkemiseen liittyvä lupa 6) Selostus tapahtuneesta vahingosta 7) Lääkehoidon suunnitelma 8) Lastensuojeluilmoituksen tekeminen -toimintaohjeet henkilöstölle 9) Lastensuojeluilmoitus päivähoidosta sosiaaliviranomaisille 10) Uhka- ja väkivaltatilanteiden seurantalomake 11) Turvallisuuskoulutukset 12) Toimintaohjeet tulipalon, tapaturman, kaasuvuodon ja suuronnettomuuden sattuessa sekä vaaratilanteiden välttämiseksi Hätäilmoituksen tekeminen 13) Tutustuminen turvakansioon

4 4 (16) I TURVALLISUUSSUUNNITELMAN YLEISET TIEDOT Varhaiskasvatuksen turvakansio pitää sisällään turvallisuussuunnitelman ja siihen kuuluvan liiteosan. Suunnitelmassa on ohjeita kriisitilanteisiin ja paloturvallisuuteen sekä työn- ja vastuunjakoon. Turvakansion rakenne on samanlainen koko Janakkalan varhaiskasvatuksessa. Jokaisen yksikön erityispiirteet tulevat esille yksikkökohtaisissa tekstiosissa ja yksiköiden liiteosassa. Kaikissa kiinteistöissä, yrityksissä ja laitoksissa tulee huolehtia asukkaiden, työntekijöiden ja asiakkaiden turvallisuudesta. Tätä toteuttamaan valitaan kiinteistön tai toimipisteen suojelujohtaja. Suojelujohtajan tehtäviin kuuluu mm. laatia turvallisuussuunnitelma, joka on yhteenveto laitoksen turvallisuusjärjestelyistä. 1 Suunnitelman tarkoituksena on kohottaa päivähoidon henkilö- ja paloturvallisuutta sekä antaa valmiuksia suuronnettomuuksien ja poikkeusolojen varalle. Kirjallisen suunnitelman keskeisin tehtävä on välittää turvallisuustietoa koko henkilökunnalle ja erityisesti uusille työntekijöille heidän perehdyttämisensä yhteydessä. Henkilöstön vastuu on: - lukea ja allekirjoittaa turvakansio luetuksi vuosittain - noudattaa turvallisia työtapoja - ilmoittaa havaituista riskitekijöistä esimiehelle - opetella tekemään hätäilmoitus - perehtyä palontorjuntaan - selvittää, missä ensiapuvälineet ovat ja ketkä ovat ensiaputaitoisia - lasten vanhempien ja varahakijoiden yhteystiedot on oltava ajan tasalla - Ole aina ajan tasalla, kuinka paljon ryhmässäsi on lapsia paikalla! Työvuorosi päättyessä ilmoita aina toisille, että olet lähdössä ja jos sinulta jää vielä lapsia hoitoon, ilmoita, kuinka monta ja keitä he ovat! Turvallisuussuunnitelma pohjautuu Stakesin 2008 julkaisemaan Päivähoidon turvallisuussuunnitelma ohjeistukseen, joka löytyy jokaisesta yksiköstä. Tämän Janakkalan kunnan turvakansion kokonaisesta päivittämisestä vastaa varhaiskasvatuksen johtoryhmä ja vuosittain yksiköiden esimiehet tarkistavat toimintakausittain muuttuvat tiedot (esim. henkilöstö ja lapset). Suojeluorganisaatio Päiväkodin johtaja toimii suojelujohtajana. Suojelujohtajalle ilmoitetaan kaikki turvallisuustapahtumat ja havaitut epäkohdat. Suojeluorganisaation johtovastuu noudattaa päivähoidon ja yksiköiden normaalia esimies/varajohtaja rakennetta. 1 Pelastustoimilaki n:o 561/ :8 ja 9 Päivähoidon turvallisuussuunnitelma Stakes ja sosiaali- ja terveysministeriö 2008

5 5 (16) 1) Toimintayksikkö Haltian vuoropäiväkodin emotalo (Haltiantien yksikkö) sijaitsee Turengin keskustassa Turengin koulun läheisyydessä. Haltian vuoropäiväkoti on aloittanut toimintansa jo vuonna 1967 ja se on peruskorjattu ja laajennettu vuonna Vuoropäiväkotina Haltia aloitti Emotalossa on neljä ryhmää, joista kolme ryhmää ovat samassa rakennuksessa ja yksi on varhaiskasvatustoimiston kanssa samassa rakennuksessa. Haltian vuoropäiväkodin Harvialan yksikkö sijaitsee Harvialan koulun yhteydessä. Harvialan yksikössä on kolme ryhmää, joista Hillat-ryhmä toimii sekä koulun tiloissa että koulun yhteydessä olevassa, erillisessä rakennuksessa. Harvialan yksikössä 2 ryhmää aloitti toimintansa elokuussa 2008 ja Hillat-ryhmä elokuussa Uusissa tiloissaan Hillat aloittivat elokuussa Haltian vuoropäiväkodin pohjapiirustukset ovat suunnitelman lopussa. LIITE 1 Haltian vuoropäiväkoti, Haltiantie 8, Turenki Haltian vuoropäiväkoti, Harvialan ryhmät, Sääjärventie 43, Harviala Lapsiryhmät: Haltiantiellä MANSIKAT PUOLUKAT MUSTIKAT VADELMAT KEITTIÖ Harvialassa KARPALOT KIRSIKAT HILLAT KEITTIÖ Tärkeitä puhelinnumeroita: YLEINEN HÄTÄNRO 112 TERVEYSKESKUSPÄIVYSTYS TAKSI MYRKYTYSTIETOKESKUS LASTENSUOJELUN PÄIVYSTYS KIINTEISTÖHUOLTO/PÄIVYSTYS Kiinteistönhoidosta vastaa Janakkalan kunnan tekninen osasto. Kiinteistönhoidon esimies Seppo Kuusi tai Haltiantiellä kiinteistönhoitaja Jyrki Selkämaa tai Harvialassa kiinteistönhoitaja Arto Lampén tai 71561

6 6 (16) 2) Henkilökunta Päiväkodin johtaja Riitta Ranta (työ) Päiväkodin varajohtaja Kaisa Kilpinen (työ) Päiväkodin henkilökunnan nimet ja yhteystiedot on jaettu jokaiseen ryhmään henkilöstön käyttöön. Ruokahuolto Haltian vuoropäiväkodin molemmissa yksiköissä on jakelukeittiö. Päiväkodin ruoka valmistetaan keskuskeittiö Tuuvingissa, josta se kuljetetaan autolla lämpölaatikoissa päiväkodin keittiöihin. Päiväkodissa valmistetaan aamupala ja hoidetaan lounaan ja välipalan jakelu sekä kaikkien aterioiden tiskit. Haltian vuoropäiväkodin (vuoro- ja iltaryhmän sekä Vadelmat -ryhmän) ruokahuolto on selvitetty tarkemmin omavalvontasuunnitelmissa, joka on perehdyttämiskansiossa luettavissa. Keittiössä työskentelee ateria- ja puhtauspalveluiden työntekijä. 3) Lapset ja vanhemmat/huoltajat Lasten ja heidän vanhempiensa nimi- ja yhteystiedot ovat sekä emotalossa että Harvialassa toimiston lukitussa kaapissa sekä ryhmissä lapsiviuhkoissa. Ryhmien henkilöstö on vastuussa ajanmukaisten yhteystietojen päivittämisestä. II HENKILÖRISKIT 1) Lapsen hakeminen ja kulkeminen 1.1. LAPSEN HAKEMINEN Lapsen päivähoidosta hakemiseen liittyvät yksityiskohdat, kuten kuka lasta hakee ja tavanomaiset sekä poikkeavat hakuajat ja niihin liittyvät erityiset seikat, kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. On suositeltavaa, että edellä mainitut seikat ovat henkilöstön tiedossa jo ensimmäisestä hoitopäivästä alkaen. Lapsen luovuttaminen päivähoidosta hoitopäivän päättyessä on edelleen osa päivähoitoa ja tapahtuu aina päivähoidon henkilökunnan vastuulla. Päivähoitohenkilökunnan velvollisuus on varmistua siitä, että - lasta noutavalla henkilöllä on oikeus noutaa lapsi - olosuhteet lasta haettaessa ovat lapsen kasvulle ja kehitykselle sopivat - lasta noutamaan tulleella henkilöllä on kyky ottaa vastuu lapsen hoidosta ja turvallisuudesta - lasta ei luovuteta päihtyneelle, muutoin huumautuneelle tai sellaiselle henkilölle, jonka kyky vastata lapsen turvallisuudesta ei ole riittävä. (Stakes 2008) JANAKKALAN päivähoidossa on erilliset ohjeet kuinka toimitaan, mikäli lasta hakee päihtynyt henkilö. LIITE 2

7 7 (16) 1.2.) LAPSEN KULKEMINEN YKSIN TAI ALAIKÄISEN SAATTAJAN KANSSA Tapauksissa, joissa huoltajat esittävät lapsen hakijaksi alaikäistä sisarusta tai muuta vastaavaa henkilöä tai toivovat lapsen kulkevan yksin, päivähoitohenkilökunta arvioi yhdessä huoltajien kanssa keskustellen tapauskohtaisesti lapsen kotimatkan turvallisuuden. Päivähoitoikäinen lapsi ei voi yksin päättää kulkemisestaan eikä vastata omasta turvallisuudesta, vaan päätökset ja vastuu ovat aina häntä hoitavilla tai opettavilla aikuisilla. (Stakes 2008) Tarvittaessa huoltajia pyydetään laatimaan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan liitettävä kirjallinen suostumus, josta ilmenee, että matkajärjestely tapahtuu heidän toivomuksestaan ja vastuullaan. Tämä ei kuitenkaan poista henkilökunnan vastuuta arvioida tilannetta aina tapauskohtaisesti. (Stakes 2008) JANAKKALASSA lasten kulkemisesta on sovittu (johtoryhmä ): - Syyskaudella lapsille ei myönnetä yksin kulkulupia. Kevätkaudella esiopetusikäiselle luvan voi myöntää tarkan harkinnan jälkeen vahvoin perustein. Kirjallinen lupa on aina oltava vanhemmilta. Kirjallinen lupa. LIITE vuotiasta lasta voi huoltajien ja päivähoitohenkilöstön harkinnalla hakea 15 vuotta täyttänyt alaikäinen. Mikäli päivähoitohenkilöstö arvioi kotimatkan riskit niin suuriksi, että lapsen turvallisuus vaarantuu, kotimatkajärjestelyjä ei toteuteta vanhempien toiveiden mukaisesti. Kirjallinen lupa on oltava vanhemmilta. LIITE 5. - Esikoululaisten hakija voi olla alle 15-vuotias sisarus, jos huoltajat ja päivähoitohenkilöstö arvioivat turvallisuuden riittäväksi. Kirjallinen lupa on oltava vanhemmilta. LIITE 5. - Kaikista poikkeavista lapsen hakujärjestelyistä vanhempien luvan hyväksyy yksikön esimies. 1.3) LASTA EI HAETA PÄIVÄHOIDOSTA JANAKKALASSA on oma ohjeistus siitä, kuinka menetellään, mikäli lasta ei haeta päivähoidon sulkemisaikaan mennessä. LIITE 3. Mikäli lapsen hakijoita ei tavoiteta yhden tunnin kuluttua. täytetään sijaishoitopaikkaan lomake Tietoja lapsesta sijaishoitopaikkaan. LIITE ) LIIKENNETURVALLISUUS Päiväkodista tehdään paljon retkiä lähiympäristöön kävellen ja silloin tällöin julkisilla kulkuneuvoilla. Liikenneturvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota, kun liikutaan päiväkodin alueen ulkopuolella. Liikennesääntöjä ja käyttäytymistä harjoitellaan käytännön tilanteissa sekä keskustellen ennen retkiä. Päiväkodin ulkopuolelle liikuttaessa huolehditaan, että matkalla on mukana riittävä määrä aikuisia suhteessa lapsiin, ja ensiapu-välineet sekä puhelin ovat mukana. Jokaisella retkellä pidetään huoli siitä, että kaikki pysyvät ryhmässä ja aikuisen näköpiirissä. Lasten kanssa kävellen liikuttaessa kuljetaan parijonossa siten, että yksi aikuinen on jonon edessä, yksi takana ja mahdollisuuksien mukaan yksi keskellä. Linja-autossa matkustettaessa noudatetaan yleisiä turvallisuussääntöjä eli lapset istuvat koko matkan ajan omilla paikoillaan. Hakutilanteessa lapsia ei päästetä ilman aikuista pysäköintialueelle. Missään tilanteessa lapsia ei kuljeteta henkilökunnan omilla autoilla!

8 8 (16) 2) Tapaturmat ja lääkintä 2.1) JANAKKALAN OHJEET TAPATURMATILANTEISSA: 1) Arvioi tilanne ja anna tarvittava hätäensiapu. Keittiön (Haltiantiellä) / toimiston (Harvialassa) jääkaapissa on jääpussi. Ensiapukaapit ovat Haltiantiellä verstaassa, henkilökunnan työhuoneessa, Mansikoiden henkilöstön wc:ssä ja Vadelmilla toimistossa sekä Harvialassa Kirsikoiden tuulikaapissa. Retkillä tulee aina olla mukana ensiapuvälineet ja puhelin. 2) Mikäli lapsi tarvitsee lisätutkimuksia; arvioi tapaturman vakavuus ja kiireellisyys. Tilaa kuljetus; joko taksi tai ambulanssi. TAKSI puh , HÄTÄKESKUS 112. Taksia tilattaessa kerro, että kyseessä on päiväkodin laskutusajo ja tapaturmatilanne. LASKUTUSOSOITE: KuntaPro Oy Janakkalan kunta / Haltian vuoropäiväkoti PL Hämeenlinna 3) Soitto vanhemmille aina tapaturmatilanteissa 4) Turengin terveysasema: päivystys (ajanvaraus) puh tai ; ensiapuhuone puh tai Työn- ja vastuunjako: Tapaturman havaitsija on vastuussa, että lapsi saa mahdollisimman pian tarvitsemansa hoidon. Huolehdi aina siitä, että yksi aikuinen huolehtii lapsesta ja toinen voi tavoitella vanhempia. Tapaturmailmoitukset: Lasten tapaturmista, joissa lapsi on viety terveyskeskukseen, täytetään aina tapaturmailmoitus, jonka allekirjoittaa päiväkodin johtaja / varajohtaja, ja joka lähetetään varhaiskasvatustoimistoon Leena Toivoselle. Tapaturmista täytetään myös Selostus tapahtuneesta vahingosta -lomake (LIITE 6), joka jää yksikköön. Lasta tapaturmahetkellä hoitanut ryhmän henkilökunnan edustaja huolehtii lomakkeiden täyttämisestä. Henkilökunnan työtapaturman sattuessa tulee toimia seuraavasti: 1. Työntekijä ilmoittaa työnantajalle viipymättä tapaturmasta. 2. Työnantajan on huolehdittava, että työntekijä pääsee viipymättä hoitoon. 3. Työnantajan on annettava työntekijälle/hoitopaikalle vakuutustodistus, jotta työntekijä saa tarvittavan hoidon ilmaiseksi. 4. Työnantajan on viipymättä ilmoitettava tapaturmasta vakuutusyhtiölle tapaturma- ja ammattitautiilmoituslomakkeella. Vakavasta vammasta ja kuolemantapauksesta on ilmoitettava myös poliisille ja työsuojeluviranomaisille. 5. Lääkärinlausunnot, maksusitoumuspyynnöt (magneettikuvaukset, leikkaukset) sekä vahinkoilmoitus tulee työnantajan toimittaa vakuutusyhtiöön. Pääsääntöisesti lääkäri- ja hoitokulut tulee maksaa itse ensin, jonka jälkeen ne haetaan tapaturmavakuutusyhtiöltä vahinkoilmoituksella.

9 9 (16) 2.2) LÄÄKINTÄ Janakkalassa on yksiköittäin laadittu lääkehoidon prosessit: Lääkehoidon prosessi; Haltian vuoropäiväkoti 1. Lääkkeiden tulo yksikköön - Päiväkodissa annetaan lapsille vain lääkärin määräämiä lääkkeitä, jotka reseptin ohjeiden mukaisesti on välttämätöntä antaa hoitopäivän aikana. - Vanhemmat tuovat lapselle määrätyt reseptilääkkeet päiväkotiin alkuperäisessä pakkauksessaan annosteluohjeineen ja voimassaoloaikoineen. - Mikäli lapsella on erityiseen hoitoon liittyviä lääkehoidollisia tarpeita, kuten vaikeita allergioita tai diabetes, laaditaan lääkehoidon suunnitelma (LIITE 7) lapsen varhaiskasvatussuunnitelman liitteeksi. Ennen säännöllisen lääkehoidon alkamista pidetään asiasta palaveri, johon osallistuvat säännöllistä lääkehoitoa saavan lapsen huoltaja / huoltajat, lääkehoitoa antava henkilöstö sekä tarvittaessa terveydenhuollon ammattihenkilö. - Turvallisuusohjeiden mukaisesti päiväkotiin hankitaan kriisitilanteiden varalle joditabletteja. 2. Lääkkeiden säilytys yksikössä - Lapsen tiettyyn akuuttiin hoitoon tarvittavat lääkärin määräämät lääkkeet vanhemmat tuovat päiväkotiin alkuperäisessä pakkauksessaan annosteluohjeineen ja voimassaoloaikoineen. Ne luovutetaan henkilökunnalle, joka huolehtii niiden asianmukaisesta säilyttämisestä lasten ulottumattomissa. - Joditabletit säilytetään lukollisessa lääkekaapissa. 3. Lääkkeiden annostelu lapsille - Lääkärin lapselle määräämää lääkettä annetaan reseptin ohjeiden mukaisesti. Lääkkeen antaja on lapsen ryhmän kasvatus- ja hoitohenkilöstöä. Huoltajan vastuulla on toimittaa alkuperäinen lääkepakkaus sekä lääkärin ohjeistus lääkkeen antamiseen. - Kriisitilanteessa joditablettien antamisesta lapsille vastaa lapsiryhmän henkilöstö. Tilanteeseen liittyviä ohjeita seurataan valtakunnallisesta ohjeistuksesta radiosta. 3) Lapsen katoaminen tai sieppaus Toimenpiteet: 1. Jos tilanne havaitaan, niin lähin aikuinen ottaa lapsen kiinni ja tuo päiväkotiin. Asiasta kerrotaan vanhemmille ja tiedotetaan henkilöstölle. Varmistetaan, että kyseinen lapsi on seurannassa. 2. Jos katoaminen havaitaan jälkeenpäin: - Katoamisen havaitsija ilmoittaa asiasta heti lapsen ryhmään sekä hoitopaikan muulle henkilöstölle. - Tiedotetaan asiasta vanhemmille ja neuvotellaan etenemisestä

10 10 (16) - Tarvittaessa tehdään etsintöjä tai jos ei ole tietoa lapsen karkukohteesta, soitetaan välittömästi poliisille - Lapsen löydyttyä pidetään palaveri vanhempien ja lapsen kanssa ja sovitaan jatkotoimenpiteistä 4) Lapsen koskemattomuuteen liittyvät uhat ja turvallisuusohjeet Lapsen koskemattomuutta voidaan loukata lapsen ollessa päivähoidossa, jolloin tekijä on yleisimmin joku päivähoitohenkilöstöstä tai lapselle läheinen aikuinen. Lapsen lähelle voi myös pyrkiä henkilö, jolle on annettu lasta tai tämän lisäksi toimintayksikköä koskeva lähestymiskielto. Päivähoidossa voidaan havaita myös muualla lapseen kohdistettu väkivalta tai laiminlyönti, jonka perusteella päivähoidon henkilöstön on velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus. (Stakes 2008) JANAKKALASSA on luotu toimintaohjeet tällaisiin tilanteisiin yhdessä päivähoidon ja sosiaalityön kanssa. Toimintaohjeet ja lastensuojeluilmoitus LIITE 8 ja 9 5) Henkilökuntaan liittyvät uhat ja turvallisuusohjeet 5.1) HENKILÖSTÖN RIKOSTAUSTAN SELVITTÄMINEN Laissa lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) on säädetty, että työnantajan tulee pyytää henkilöltä nähtäväksi rikoslain (770/1993) 6 :ssä tarkoitettu ote rikosrekisteristä, kun henkilö ensi kerran otetaan tai nimetään työ- tai virkasuhteeseen, johon olennaisesti kuuluu työskentely henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa alaikäisen kanssa. Lakia ei kuitenkaan sovelleta tehtäviin, jotka yhden vuoden aikana kestävät enintään kolme kuukautta. 5.2) VÄKIVALLAN UHKA JANAKKALASSA on ohjeistus väkivalta- ja niiden uhkatilanteita varten. Päivähoidossa kirjataan ylös kaikki henkilökuntaan kohdistuneet väkivallan uhkatilanteet. Yksikköjen esimiehet säilyttävät kirjaukset ja toimittavat niistä kopiot työsuojeluun. Uhka- ja väkivaltatilanteiden seurantalomake LIITE 10 Lisäksi Janakkalassa henkilöstön työhyvinvointia ja turvallisuutta on haluttu edesauttaa koko kuntatasolla laadituilla päihde- ja tasa-arvo-ohjelmilla sekä toimintayksikkökohtaisilla riskikartoituksilla ja työhyvinvointi-suunnitelmilla.

11 11 (16) III) TOIMINTA- JA OMAISUUSRISKIT 1) Kiinteistö Avainturvallisuus Harvialassa on sähköinen lukko- ja hälytysjärjestelmä. Haltiantiellä on sähköinen hälytysjärjestelmä. Päiväkodin johtajalla on luettelo Haltiantien yksikön jaetuista avaimista ja Harvialan koulun rehtorilla on luettelo Harvialan yksikön jaetuista avaimista. Kadonneesta avaimesta on ilmoitettava välittömästi. Iltavuorolainen huolehtii, että yhteisten tilojen ovet ovat varmasti suljetut. Aidat ja valaistus Kunnossa olevat aidat pitävät lapset turvallisella alueella. Aidat osoittavat myös ulkopuolisille päiväkodin alueen, johon heillä ei ole asiaa. Päiväkodin piha-alue on rajattu metallisella turva-aidalla. Henkilökunta on velvollinen tarkistamaan aidan kunnon päivittäin ulkoilujen yhteydessä ja ilmoittamaan mahdollisista vioista kiinteistönhoitoon. Hyvä, kunnossa oleva ulkovalaistus on osa tapaturmatorjuntaa, mutta se on myös omiaan pitämään luvattomat tunkeilijat loitolla päiväkodin tiloista. Hyvän valaistuksen on havaittu vähentävän myös tuhopolttoja. Jätteet ja päästöt Siisteys ja hyvä järjestys ovat tapaturmantorjunnan ja palontorjunnan perusta. Jätteiden oikea käsittely on myös työtä turvallisen tulevaisuuden puolesta. Jätepaperille ja pahville on omat keräysastiat. Jätehuolto kuuluu Janakkalan jätteenkuljetukselle. Päiväkodin kiinteistöstä huolehtiminen kuuluu kaikille työntekijöille. Vikailmoitukset tehdään vikailmoituslomakkeella Intrassa. Kiireellisissä tapauksissa otetaan yhteyttä puhelimitse: kunnan kiinteistönhoidon esimies Seppo Kuusi (03) tai tai Haltiantiellä kiinteistönhoitaja Jyrki Selkämaa tai ja Harvialan ryhmissä kiinteistönhoitaja Arto Lampén tai Kiinteistöhuollon päivystysnumero on Sähkö-, lämpö-, vesi- ja viemärilaitteissa ilmenevistä katkoksista tai vioista ilmoitetaan kiinteistönhoitajalle. 2) Tulipalo Päiväkodin päivittäistä paloturvallisuutta ovat yleinen siisteys ja järjestys sekä toimiva jätehuolto. Sähkölaitteisiin kerääntyvä pöly ja työtiloihin jätetty pakkaus- ja askartelumateriaali voivat olla palonlähteitä samoin kuin tyhjentämättä olevat jäteastiat tai palovaarallisten jätteiden tyhjentäminen muualle kuin kannelliseen palamattomaan astiaan. Haltian vuoropäiväkodissa ei polteta eläviä kynttilöitä, koska kiinteistöissä, joissa on automaattinen paloilmaisinjärjestelmä, ei saa polttaa kynttilöitä. Joulun aikaan käytettävät sähkökyntteliköt sammutetaan aina yöksi ja viikonlopuksi.

12 12 (16) Turvallisten sisustusmateriaalien valintaan kiinnitetään erityistä huomiota. Verhojen on oltava syttyvyysluokaltaan SL1 ja muiden sisusteiden SL2. 2 Ilmanvaihtojärjestelmän puhdistus on kiinteistön vastuulla. Keittiön ilmanvaihtojärjestelmä on puhdistettava kerran vuodessa ja muiden tilojen viiden vuoden välein. Palovaara on erittäin suuri töissä, joista syntyy kipinöitä tai joissa käytetään kaasuliekkiä, avotulta tai kuumailmapuhallusta. Tällaisia työvaiheita voi sisältyä pieniinkin korjaus- ja muutostöihin. Tulityön tekijällä on oltava tulityökortti. Kirjallisen luvan tulityön tekemiseen antaa vastaava työnjohtaja. 3 Ehkä joka kolmas palo on tuhopoltto. Tuhopoltot sytytetään tavallisesti kellarissa, ullakolla, jätekatoksessa tai liian lähelle rakennuksen seinää muodostuneessa jätekasassa. Tuhopolttoja estetään mm. välttämällä äsken mainitun kaltaisten helppojen sytytyspaikkojen syntymistä, pitämällä murtosuojaus kunnossa ja kiinnittämällä huomiota riskikohteiden valaistukseen. 4 Haltian vuoropäiväkodissa Haltiantiellä on paloilmaisinjärjestelmä, josta hälytys lähtee suoraan hätäkeskukseen. Paloilmaisin on yksinkertainen keino parantaa paloturvallisuutta, sillä se havaitsee savun / lämmön aikaisemmin kuin ihminen. Paloilmaisimia on asennettu kaikkiin päiväkodin huonetiloihin. Paloilmaisimien kunto tarkastetaan kerran kuukaudessa ja tarkastuksista pitää pöytäkirjaa kiinteistöhuolto. Haltian vuoropäiväkodin Harvialan ryhmissä on palovaroittimet lepohuoneissa, pienkeittiössä, toimistossa, parvilla sekä käytävätiloissa. Hillat-ryhmässä on sammutuspeite keittiössä. Harvialassa on myös koulun kanssa yhteinen keskusradio, josta kuuluvat vain hätäilmoitukset. Harvialan yksikön Hillat-ryhmä noudattaa Harvialan koulun sekä Haltian vuoropäiväkodin turvakansion ohjeita. Päiväkodin jauhesammuttimet (7 kpl) sijaitsevat Haltiantiellä keittiössä, Mustikoiden, Puolukoiden ja Mansikoiden auloissa ja Vadelmien ruokahuoneessa sekä Harvialassa Kirsikoiden kuraeteisessä ja ryhmäkeskuksessa. Sammutuspeitteet (8 kpl) ovat Haltiantiellä jakelukeittiössä, Vadelmien keittiössä ja televisiohuoneessa sekä Harvialassa pienkeittiössä, Karpaloiden parvella, eteisessä, Hillojen keittiössä sekä toimistossa. Palokelloja, jotka soivat palohälytyksen tullen, on Haltiantiellä jokaisen ryhmän auloissa. Palon sattuessa: Pelasta vaarassa olevat varoittamalla lähellä olevia ja ohjaamalla lapset turvaan. (Hälytä palokunta paloilmoituspainikkeella ja varmenna ilmoitus puhelimella). Hälytä palokunta soittamalla lähimmällä puhelimella numeroon 112. Sammuta lähimmällä alkusammuttimella palo, jos voit. Rajoita paloa sulkemalla ikkunat ja ovet takanasi. Opasta palokunta. 2 Sisäasiainministeriön pelastusosaston ohje A56 3 Suomen palopäällysliitto: Tulityöt, suojeluohje. 4 Erkki Jaakkola: Luo turvallisuutta s

13 13 (16) Nopea järjestäytynyt poistuminen on keskeinen tekijä. Poistumisreitit on merkitty poistumisvaloilla tai - kilvillä. Merkittyjä poistumisreittejä ei saa tukkia edes tilapäisesti, ja reiteillä olevat ovet on voitava avata sisäpuolelta ilman avainta. Eri tiloista ja eri tilanteissa käytettävät reitit ja niiden riittävyys on suunniteltava ja opetettava henkilökunnalle ja lapsille. Ryhmien väliset palo-ovet pidetään myös päiväaikaan suljettuina. (huom. ei lukittuina) Päiväkodin kuulutus palon sattuessa: Huomio, Huomio!!! Päiväkodin (esim.) keittiössä on syttynyt tulipalo. Kaikki poistuvat välittömästi sovittuun kokoontumispaikkaan ovista ja ikkunoista. Aikuiset saattavat ryhmänsä ripeästi ulos. Järjestäytynyt poistuminen on palotilanteessa henkilökunnan keskeisin tehtävä. Aikuinen kulkee viimeisenä, tarkastaa oman ryhmän tiloista ja lapsiviuhkasta, ettei kukaan ole jäänyt huomaamatta ja sulkee ikkunat ja ovet takanaan. Jos tulipalo on havaittu tai palohälytin hälyttää, on kaikkien siirryttävä välittömästi lähimmän poistumistien kautta sovitulle kokoontumispaikalle. Kokoontumispaikka Haltiantiellä on leikkimökin edusta ja Harvialassa pihavaraston edusta. Kokoontumispaikalla on vielä tarkastettava, että kaikki ovat todella päässeet ulos. Kokoontumispaikalta ei saa poistua ennen kuin pelastustoimintaa johtava viranomainen antaa luvan. Palokunnan toimintamahdollisuuksien parantaminen on kolmas päiväkodin suojeluhenkilöstön keskeisistä tehtävistä. Tämä kohta koostuu mm. palon rajoittamisesta sulkemalla ovet, ikkunat ja ilmanvaihto, opastamalla palokunta palokohteeseen ja pitämällä palokunnan hyökkäysreitit vapaina palokunnan kulkua estävistä rakenteista, istutuksista, pysäköidyistä autoista ja muusta sellaisesta. Etäisyys paloasemalta on n. 1 km Haltiantielle ja n. 5 km Harvialaan, joten Haltiantielle palokunta tulee hälytyksen saatuaan yleensä 3-4 minuutissa paikalle ja Harvialaan 7-8 minuutissa. Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on osattava käyttää rakennuksen alkusammutusvälineitä. Myrkyllinen savu leviää nopeasti, joten palon alettua välitön poistuminen ja ovien sulkeminen on tärkeää. Palolaitos kouluttaa henkilökuntaa säännöllisesti alkusammutustaitojen ylläpitämiseksi vähintään kolmen vuoden välein. Työterveyshuolto kouluttaa henkilökuntaa ensiaputaitojen ylläpitämiseksi. 3) Suuronnettomuudet ja poikkeusolot Todennäköisimpinä mahdollisuuksina ja suunnittelun pohjana pidetään lähiympäristössä sattunutta myrkkyonnettomuutta (Valio, rautatie) tai Suomeen ulottuvaa säteilysaastetta.

14 14 (16) Viranomaiset ilmoittavat vaarasta ulkohälyttimillä ja antamalla sähköisten tiedotusvälineiden kautta hätätiedotteen. Kiireelliset viranomaistiedotteet, hätätiedotteet välitetään radiossa kaikkien kanavien kautta. Ulkohälyttimillä annettava hälytysmerkki kuuluu päiväkodin alueelle ulkona ja myös sisällä. (Kuuluvuus on tarkistettavissa koemerkistä kuukauden ensimmäinen torstai klo 13.00). Yleinen hälytysmerkki tarkoittaa: Päiväkodin koneellinen ilmanvaihto pysäytetään Haltiantiellä Siirry sisään. henkilökunnan sisäänkäynnin eteisessä Sulje ovet, ikkunat ja koneellinen ilmanvaihto. sijaitsevasta Kuuntele radiosta HÄTÄSEIS-napista, tulevia ohjeita. Vadelmilla Vältä puhelimen (Paulinkulman käyttöä. rakennus) varhaiskasvatustoimiston sisäänkäynnin eteisessä sijaitsevasta HÄTÄSEIS-napista ja Harvialassa koulun pääsisäänkäynnin eteisessä sijaitsevasta HÄTÄSEIS-napista. Jos tulee yleinen hälytysmerkki tai nenässä tuntuu pistävä haju (ammoniakki) päiväkodin ulkoiluaikana, ulkoilusta vastaavat aikuiset huolehtivat, että kaikki siirtyvät välittömästi sisätiloihin ja että kaikki ovet ja ikkunat sekä ilmastointi suljetaan. Johtaja tai varajohtaja ja Harvialassa yhdyshenkilö vielä tarkistaa, että kaikki ryhmät ovat sisällä ja antaa toimintaohjeet. Toimintaa jatketaan normaaliin tapaan paitsi, että ulos ei mennä ennen kuin tilanne on selvitetty. Päiväkodissa järjestetään jatkuva yleisradion kuuntelu ja toimitaan radiosta tulevien ohjeiden mukaan. Tietoja saa myös televisiosta YLE:n tekstitelevision pelastuspalvelusivulta 198 tai säteilyturvasivulta 197. Puhelimen käyttöä vältetään, jotta se olisi vapaa, kun viranomaiset (palokunta) antavat tarvittaessa toimintaohjeita. Myrkkysaasteissa voidaan oireisiin ensiapuna käyttää kasvojen ja silmien huuhtelua. Muihin hoitotoimiin ryhdytään, jos niistä saadaan ohjeita radion kautta. Säteilytilanne ei edellytä kiireisiä lisätoimia. Poikkeustilanteessa viranomaiset antavat toimintaohjeet. Päiväkodissa on varastoitu joditabletteja lapsia ja henkilökuntaa varten. Poikkeusolojen valmius perustuu normaaliajan järjestelyihin. Suojeluorganisaatio toteuttaa lisätoimet viranomaisten tiedotusvälineiden kautta antamien käskyjen mukaan. IV) TIETOTURVA- JA MUUT RISKIT 1) Tiedottaminen häiriötilanteissa Tiedottamisesta vastaa toimintayksikön esimies. On tärkeää, että henkilöstö pitää esimiehen ajan tasalla häiriötilanteissa (esim. lasta ei ole haettu sulkemisaikaan mennessä). Toimintayksikön esimiehen vastuulla on tiedottaa häiriötilanteista varhaiskasvatusjohtajalle sekä sopia työnjaosta jatkossa (esim. vanhempien yhteydenotot ja mediaan tiedottaminen).

15 15 (16) 2) Tietosuoja Päiväkodissa on paljon asiakasperheisiin ja päivähoidon hallintoon liittyviä salassa pidettäviä tietoja, tiedostoja (atk) ja asiapapereita. Henkilökunta sitoutuu siihen, ettei käytä hyväkseen eikä ilmaise sivullisille, mitä on saanut tietoonsa työssään tai muutoin työnantajan ammattisalaisuuksista. - Vaitiolovelvollisuus on kaikkia Haltian vuoropäiväkodissa työskenteleviä henkilöitä sitova (vakituiset työntekijät, määräaikaiset sijaiset, harjoittelijat, työllistetyt, avustajat, opiskelijat, koululaiset, kesätyöntekijät). - Vaitiolovelvollisuus tarkoittaa: Päiväkodissa toimiva henkilö, joka saa tietoonsa päivähoidon asiakkaita lapsia ja heidän perheitään koskevia tietoja on näissä asioissa salassapitovelvollinen. Hän ei saa keskustella / kertoa kuulemiaan asioita kenellekään ulkopuoliselle taholle (omat ystävät, sukulaiset, puoliso) eikä myöskään ammattinsa kautta kohdattaville yhteistyökumppaneille (terveydenhoito, opetustoimi jne.) ilman perheiden asianmukaista lupaa. - Vaitiolovelvollisuuteen kuuluu myös työntekijöihin, heidän ammattiinsa ja yksityisyyteensä liittyvien asioiden salassapito. Vaitiolovelvollisuus on sitova ja se jatkuu työsuhteen tai opiskelu- yms. paikan päättymisen jälkeenkin. Tärkeät asiakirjat säilytetään lukollisessa kaapissa. Samoin tulee huolehtia, että yksityisyyteen liittyvät asiat (esim. vanhempien viestit) eivät ole kaikkien luettavana. 3) Tietoliikenneturvallisuus Kaikilla hallintoon liittyviä ohjelmia käyttävillä on tietokoneella omat ohjelmakohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Henkilöstön tulee huolehtia, etteivät kaikkien saatavilla ole sellaiset käyttäjätunnukset, jotka vaarantaisivat tietoturvan. V) TURVALLISUUSKOULUTUS JA KRIISIAPU 1) Turvallisuuskoulutus Turvallisuuskoulutus jakautuu suojeluorganisaation ja muun henkilökunnan valmiuksien kehittämiseen ja ylläpitoon sekä lasten kasvattamiseen turvallisuustietoisiksi ja oikeat toimintamallit hallitseviksi kansalaisiksi. Pelastuslaitos kouluttaa henkilökuntaa tarvittaessa / pyydettäessä, mutta kuitenkin vähintään kolmen vuoden välein ja antaa esiopetusikäisille lapsille turvallisuuskasvatusta vuosittain. Tulipalon sattuessa nopea järjestäytynyt poistuminen on keskeisintä. Poistuminen harjoitellaan omaehtoisesti ja yhdessä pelastuslaitoksen kanssa.

16 16 (16) Haltian vuoropäiväkodin henkilökunnalle järjestetyt turvallisuuskoulutukset (ensiapu- ja alkusammutuskoulutukset) ovat suunnitelman liitteenä. LIITE 11 2) Kriisiapu Epätavallisen voimakkaasta kokemuksesta selviytyminen voi aiheuttaa lapsissa ja henkilökunnassa pysyviä henkisiä vammoja, ellei tapahtumaa ole riittävästi työstetty ja läpi eletty. Tämänkaltaisia kokemuksia voivat olla äkillinen kuolema, itsemurha tai itsemurhayritys, onnettomuus, tulipalo, vakava väkivalta tai väkivallan uhka. Tapahtumaa seuraavaan välittömään tukeen kuuluu: * Rauhoittava, turvallisuutta luova ilmapiiri * Myötäeläminen ja huolenpito * Reaktioiden ymmärtäminen ja hyväksyminen * Uhrin kertomuksen kuunteleminen * Tyhjien sanojen ja liiallisten lupausten välttäminen * Levollinen läsnäolo, älä jätä uhria yksin * Tietojen pitäminen ajan tasalla. Jatkossa on hyvä huomioida, että kriisi lisää tarvetta läheisyyteen ja kontaktiin. Lapsille on annettava avoimesti ja rehellisesti tietoa tapahtuneesta. Väärinkäsitykset ja väärinymmärrykset on selvitettävä. Lasten reaktiot ovat hyvin samantapaisia kuin aikuisilla. Normaaleista, tavallisista reaktioista on hyvä kertoa. Lapset käsittelevät kriisejä monin tavoin: mm. keskustelemalla, toimimalla, leikkimällä ja piirtämällä. Aikuisten tulee hyväksyä lasten tarve puhua ja ilmaista tunteita. Vakavassa tilanteessa saatetaan tarvita koulutettujen auttajien apua. Suomen mielenterveysseuran SOSpalvelu, puh.nro , kautta voidaan järjestää jälkipuinti. Periaatteena on, että mahdollisuus jälkipuintiin voitaisiin järjestää kaikille, joita kokemus koskettaa. Paras aika jälkipuinnin järjestämiselle on tuntia tapahtuman jälkeen. JANAKKALASSA kriisiapua voi lähteä järjestämään Hyvinkään Seudun Mielenterveysseuran Kriisipäivystyksen kautta. Kunnan omina yhteistyökumppaneina ovat myös työterveyshuolto ja seurakunta; jolta saa apua esim. lapsille pidettäviin tilaisuuksiin. Henkilöstöjohtaja on laatinut toimintaohjeet kunnan työntekijän kuollessa. LIITE 11 VI) TURVALLISUUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN, JAKELU, YLLÄPITO Turvakansion, joka pitää sisällään turvallisuussuunnitelman, kriisiohjeet ja liiteosan hyväksyy kasvatus- ja koulutuslautakunta. Paloturvallisuutta koskevan osan (s.11-15) hyväksyy palopäällikkö / palomestari / paloviranomainen. Koko henkilökunta tutustuu suunnitelmaan ja kuittaa liitteellä 13, että he ovat perehtyneet siihen. Samoin kaikki uudet työntekijät tutustuvat ja kuittaavat suunnitelman perehdyttämisen yhteydessä. Suunnitelma päivitetään vuosittain.

Janakkalan kunnan VARHAISKASVATUKSEN TURVAKANSIO

Janakkalan kunnan VARHAISKASVATUKSEN TURVAKANSIO Janakkalan kunnan VARHAISKASVATUKSEN TURVAKANSIO PIKKUNIITUN VUOROPÄIVÄKOTI päivitetty 8.10.2013 2 (18) SISÄLLYS I) TURVALLISUUSSUUNNITELMAN YLEISET TIEDOT 1) Toimintayksikkö 2) Lapset 3) Henkilökunta

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PELASTUSSUUNNITELMA KIRKKOMÄNNIKÖN KOULU. Kirkkotie 3 91800 Tyrnävä

TYRNÄVÄN KUNTA PELASTUSSUUNNITELMA KIRKKOMÄNNIKÖN KOULU. Kirkkotie 3 91800 Tyrnävä TYRNÄVÄN KUNTA PELASTUSSUUNNITELMA KIRKKOMÄNNIKÖN KOULU Kirkkotie 3 91800 Tyrnävä päivitetty 3.9.2012 2 Pelastussuunnitelman sisältö 1. Kiinteistön perustiedot, rakenne, henkilöstö ja kiinteistössä oleva

Lisätiedot

Pirkkalan kunnan varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma

Pirkkalan kunnan varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma Pirkkalan kunnan varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma Sisällysluettelo 1 Varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelman taustaa 3 2 Varhaiskasvatuksen riskit ja vaaratilanteet sekä niiden ennaltaehkäisy

Lisätiedot

Bengtsårin leirisaaren PELASTUSSUUNNITELMA

Bengtsårin leirisaaren PELASTUSSUUNNITELMA 1 HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOASIAINKESKUS NUORTEN KANSALAISTOIMINNAN TSTO 1.4.2015 Bengtsårin leirisaaren PELASTUSSUUNNITELMA BENGTSÅRIN LEIRISAARI, Bengtsårin laituri, 920 Bengtsår, 10900 Hanko Sisäinen

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA MURRON KOULU

PELASTUSSUUNNITELMA MURRON KOULU PELASTUSSUUNNITELMA MURRON KOULU Simontaival 6-8 91800 TYRNÄVÄ päivitetty 27.09.2013 Pelastussuunnitelman sisältö 1. Kiinteistön perustiedot, rakenne, henkilöstö ja kiinteistössä oleva muu toiminta 2.

Lisätiedot

Holman koulun turvallisuussuunnitelma. Päivitetty huhtikuussa 2005

Holman koulun turvallisuussuunnitelma. Päivitetty huhtikuussa 2005 Holman koulun turvallisuussuunnitelma Päivitetty huhtikuussa 2005 Sisältö 1. Tavoite 2. Toimitilat ja niiden käyttäjät Toimitilat Henkilöstö Turvallisuusorganisaatio 3. Koulun normaaliajan turvallisuus

Lisätiedot

Ylöjärven kaupungin varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma

Ylöjärven kaupungin varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma Ylöjärven kaupungin varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma (Päivitetty tammikuussa 2013) Ylöjärven varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma 1. JOHDANTO 2. Lasten päivähoidon turvallisuutta ohjaavat

Lisätiedot

SYSMÄN YHTEISKOULUN TURVALLISUUSSUUNNITELMA

SYSMÄN YHTEISKOULUN TURVALLISUUSSUUNNITELMA SYSMÄN YHTEISKOULUN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2012 SYSMÄN YHTEISKOULUN TURVALLISUUSSUUNNITELMA SISÄLLYS 1. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1.1. LAKI- JA ASETUSPERUSTEET 1.2. SUUNNITELMAN TARKOITUS 1.3.

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA

PÄLKÄNEEN PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA PÄLKÄNEEN PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty Perusturvalautakunnassa 21.10.2010 1 PÄLKÄNEEN KUNNAN PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1. JOHDANTO 4 2. LAIT TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TAUSTALLA

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Pirkkalan kunnan varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma 2 / 21

Sisällysluettelo. Pirkkalan kunnan varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma 2 / 21 24.9.2012 Pirkkalan kunnan varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma 2 / 21 Sisällysluettelo 1 VARHAISKASVATUKSEN TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TAUSTAA... 4 2 VARHAISKASVATUKSEN RISKIT JA VAARATILANTEET SEKÄ

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA

PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA LAUKAAN KUNTA PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2013 Turvallisuustyöryhmä päivitys 23.3.2013 1 LAUKAAN KUNTA PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2011 ESIPUHE...4 JOHDANTO...5 1 LAIT TURVALLISUUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN VARHAISKASVATUKSEN TURVALLISUUSSUUNNITELMA

KANGASALAN KUNNAN VARHAISKASVATUKSEN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 0 KANGASALAN KUNNAN VARHAISKASVATUKSEN TURVALLISUUSSUUNNITELMA CAROLA HAKOLA / OMPPULA Sivistyskeskus Varhaiskasvatus 2009 Päivitetty 2012 1 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 2 2. LAIT TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TAUSTALLA...

Lisätiedot

AURALAN PÄIVÄKODIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA

AURALAN PÄIVÄKODIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA AURALAN PÄIVÄKODIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA Auralan päiväkodin turvallisuussuunnitelma pitää sisällään toimintaohjeet koskien päiväkodin toimintaa. Laadinnassa on käytetty asiantuntijoiden ajankohtaisia

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA 11.2 2011

LAUKAAN KUNNAN PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA 11.2 2011 LAUKAAN KUNNAN PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA 11.2 2011 1 LAUKAAN KUNTA PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2011 ESIPUHE... 4 JOHDANTO... 4 1 LAIT TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TAUSTALLA... 4 2 YKSIKKÖKOHTAISET

Lisätiedot

Liite 5 MÄNTYHARJUN KUNTA LUKION PELASTUSSUUNNITELMA

Liite 5 MÄNTYHARJUN KUNTA LUKION PELASTUSSUUNNITELMA Liite 5 MÄNTYHARJUN KUNTA LUKION 1.1.2005 1Johdanto... 1 1.1 Opetustyön turvallisuus yleensä... 1 1.2 Lukion turvallisuus... 1 2PELASTUSsuunnitelman perusteet... 3 2.1 Tarkoitus yleisesti... 3 2.2 Laki-

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA PÄIVÄKODISSA PEDERSÖREN KUNNASSA

PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA PÄIVÄKODISSA PEDERSÖREN KUNNASSA PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA PÄIVÄKODISSA PEDERSÖREN KUNNASSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 3 2. Turvallisuussuunnitelma 4 2.1 Lainsäädäntö 4 3. Yleistä tietoa 6 3.1 Yksikkö 6 3.2 Toimintayksikkö

Lisätiedot

VAALAN KOULUKESKUKSEN PELASTUSSUUNNITELMA

VAALAN KOULUKESKUKSEN PELASTUSSUUNNITELMA VAALAN KOULUKESKUKSEN PELASTUSSUUNNITELMA 1 SUUNNITELMAN LAATIJAT: Päiväys Nimi Allekirjoitus 11.12.2012 Jouni Meriläinen, rehtori SUUNNITELMAN HYVÄKSYJÄ: Päiväys Nimi Tehtävä Allekirjoitus SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Mikkelin Jäähalli. Toimintaohjeet

Mikkelin Jäähalli. Toimintaohjeet Mikkelin Jäähalli Toimintaohjeet Mikkelin Jäähalli toimintaohjeet Laadittu 3.6.2013 Laatija Joachim Miinalainen Viimeksi päivitetty 3.6.2013 Päivittäjä Eetu Kirsi Nämä toimintaohjeet on laadittu käyttäen

Lisätiedot

HARJUNPÄÄN KOULU TURVALLISUUSSUUNNITELMA JA TOIMINTA ERILAISISSA ONNETTOMUUS-, VAARA- JA VAHINKOTILANTEISSA

HARJUNPÄÄN KOULU TURVALLISUUSSUUNNITELMA JA TOIMINTA ERILAISISSA ONNETTOMUUS-, VAARA- JA VAHINKOTILANTEISSA HARJUNPÄÄN KOULU TURVALLISUUSSUUNNITELMA JA TOIMINTA ERILAISISSA ONNETTOMUUS-, VAARA- JA VAHINKOTILANTEISSA Ulvilan kaupungin koulutuslautakunta hyväksynyt / 2004 2 HARJUNPÄÄN KOULU sivu 1. Harjunpään

Lisätiedot

Päiväkoti Peppiina Pääskyvuoren omavalvontasuunnitelma

Päiväkoti Peppiina Pääskyvuoren omavalvontasuunnitelma Päiväkoti Peppiina Pääskyvuoren omavalvontasuunnitelma Sisällys 1 Omavalvonnan toteuttaminen 1.1 Toimintayksikön perustiedot 1.2 Toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet 1.3 Omavalvonnan organisointi,

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA VOISALMEN KOULU

PELASTUSSUUNNITELMA VOISALMEN KOULU PELASTUSSUUNNITELMA VOISALMEN KOULU NORMAALI- JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Jyrki Auronen 27.9.2010 Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (468/2003 9 ) ja pelastusasetukseen

Lisätiedot

Uudenkaupungin peruskoulujen kriisisuunnitelma

Uudenkaupungin peruskoulujen kriisisuunnitelma Uudenkaupungin peruskoulujen kriisisuunnitelma Sisällysluettelo 2 1. Kriisitilanteiden ehkäisy ja niihin varautuminen 1.1. Paloturvallisuus 1.1.1. Tulipalojen ennaltaehkäisy 1.1.2. Tulitöiden valvontasuunnitelma

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA OLAVIN KOULU

TURVALLISUUSSUUNNITELMA OLAVIN KOULU TURVALLISUUSSUUNNITELMA OLAVIN KOULU Ulvilan kaupungin koulutuslautakunta hyväksynyt / 2004 2 SISÄLTÖ 1. Olavin koulun turvallisuussuunnitelma 4 1.1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus 1.2.Suunnitelman

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON LAATUKÄSIKIRJA 2013 PUNKALAITUMEN KUNTA

PÄIVÄHOIDON LAATUKÄSIKIRJA 2013 PUNKALAITUMEN KUNTA 1 PÄIVÄHOIDON LAATUKÄSIKIRJA 2013 PUNKALAITUMEN KUNTA YHDESSÄ LAPSEN PARHAAKSI 2 1 LAATUTYÖN YLEISET PERIAATTEET... 7 2 PÄIVÄHOIDON ARVOT... 8 2.1 PUNKALAITUMEN KUNNAN TOIMINTA-AJATUS... 8 2.2 PUNKALAITUMEN

Lisätiedot

Haminan kaupungin oppilaitosten turvallisuussuunnitelma

Haminan kaupungin oppilaitosten turvallisuussuunnitelma Haminan kaupungin oppilaitosten turvallisuussuunnitelma 1 Sisällysluettelo Sivu 2 1. Johdanto.. 4 2. Oppilaitosturvallisuuden lähtökohdat 2.1. Kodin ja koulun yhteistyö..4 2.2. Koulun turvallisuusorganisaatio..4

Lisätiedot

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelma

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelma Mikkelin Jäähalli Pelastussuunnitelma Mikkelin Jäähalli pelastussuunnitelma Laadittu 3.6.2013 Laatija Joachim Miinalainen Viimeksi päivitetty 3.6.2013 Päivittäjä Eetu Kirsi Tämä pelastussuunnitelma täyttää

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Pirkan opiskelija asunnot Oy/Pirkka 4

PELASTUSSUUNNITELMA. Pirkan opiskelija asunnot Oy/Pirkka 4 LASTUSSUUNNITELMA Pirkan opiskelija asunnot Oy/Pirkka 4 ST Palvelu Oy 24.6.2013 LASTUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUTELO 1 JDANTO... 4 1.1 Pelastussuunnitelma... 4 1.2 Pelastuslain otteet... 4 1.3 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma Kaarinan kaupunki 2015

Varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma Kaarinan kaupunki 2015 Varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma Kaarinan kaupunki 2015 Sisällysluettelo JOHDANTO... 1 1. HENKILÖSTÖ... 2 2. LAPSET... 3 PÄIVÄHOITOON SAAPUMINEN JA PÄIVÄHOIDOSTA HAKEMINEN... 3 LAPSEN KOSKEMATTOMUUTEEN

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Koy Opintanner 14, Karosenkatu 4

PELASTUSSUUNNITELMA. Koy Opintanner 14, Karosenkatu 4 LATUUUNNITELMA Koy Opintanner 14, Karosenkatu 4 T Palvelu Oy 24.6.2013 LATUUUNNITELMAN IÄLLYLUTELO 1 JDANTO... 4 1.1 Pelastussuunnitelma... 4 1.2 Pelastuslain otteet... 4 1.3 Valtioneuvoston asetuksen

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma 1

Pelastussuunnitelma 1 Pelastussuunnitelma 1 Sisällys Johdatus pelastussuunnitelmaan... 4 Mitä laissa mainitaan pelastussuunnittelusta?... 5 Kohteen perustiedot... 6 Väestönsuoja... 6 Turvallisuusjärjestelyt... 7 Kiinteistössä

Lisätiedot