Uudessa Oulussa jokainen kuuluu ja vaikuttaa. Kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uudessa Oulussa jokainen kuuluu ja vaikuttaa. Kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelma"

Transkriptio

1 Uudessa Oulussa jokainen kuuluu ja vaikuttaa Kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelma 1

2 Raportin valmistelu: Maarit Alikoski Sivusuunnittelu: Soili Aalto-Hirvelä, Oulun Konttori, Painatuskeskus Paino: Oulun Konttori, Painatuskeskus 2

3 Sisällysluettelo 3 Alkusanat 4 Johdanto 8 Toteuttaminen ja sisältöjä 9 1 Uuden Oulun yhdistymisen visio Uuden Oulun osallisuuden ja vaikuttamisen visio 13 3 Yhdistymisen arvot ovat toimintaamme ohjaavia periaatteita 14 4 Osallisuutta, vaikuttamista sekä yhdessä tekemistä edistävät toimet 16 5 Alueellinen toimintamalli Alueelliset verkostot Kohtaamisen paikat Virikkeellinen asukastupatoiminta ja kylätalot Lasten ja nuorten osallisuus ja vaikuttaminen Ikääntyneiden osallisuus ja vaikuttaminen 22 6 Vapaaehtoinen toiminta 24 7 Kuntalaisten osallisuus ja vaikuttaminen uuden Oulun toiminnassa 26 8 Viestintä, vuorovaikutus, koulutus ja tutkimus 28 9 Resurssit Arviointi ja mittarit 31 Osallisuuden ja vaikuttamisen toimikunta 32 Keskeiset käsitteet 33 Uuden Oulun alueelliset verkostot 36 Liitteet 37

4 Alkusanat Uusi Oulu on enemmän tekoja, vähemmän sanoja. Ihmiset ovat uuden Oulun voima. Yhteinen tavoitteemme on uusi Oulu jossa jokainen kuuluu. Tähän tavoitteeseen pyrimme kaikkien oululaisten, palvelujen sekä poliittisten päättäjien yhdessä tekemisellä. Tavoite on haastava ja sen toteuttamiseen tarvitaan perinteisiä sekä myös aivan uudenlaisia menetelmiä ja toimintatapoja. Uudessa Oulussa jokainen kuuluu ja vaikuttaa asiakirja linjaa kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen osana kunnan toimintaa toiminnan keskeiset periaatteet sekä alueellisen toimintamallin. Ihmiset luovat ajatuksillaan, toimillaan ja yhdessä tekemisellä ohjelmalle sisällön. Kuntalaisten osallisuus ja vaikuttaminen on osa uuden Oulun kaikkea toimintaa. Se on aito, konkreettinen ja uusiutuva osa uuden Oulun suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Kuntalaisten osallisuus ja vaikuttaminen on osa kaikkien uuden Oulun työntekijöiden työtä. Kuntalaisten osallisuus ja vaikuttaminen on osa uuden Oulun vuosittaista toiminnan ja talouden suunnittelua sekä toiminnan raportointia. Sen toteutumista arvioidaan osana kaupungin tavoitteiden toteutumista. Keskeinen väline on Kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen tilinpäätös. Tilinpäätös perustuu Kuntaliiton demokratia-tilinpäätökseen, uuden Oulun osallisuuden ja vaikuttamisen päätavoitteiden sekä yhdistys- ja yhteisölliseen vapaaehtoistoimintaan osallistumisen mittaamiseen. 4

5 Uudessa Oulussa jokainen kuuluu ja vaikuttaa -koulutukset ovat osa kaupungin keskitetyn koulutuksen suunnittelua ja toteutusta. Vuosittain järjestettävät koulutustilaisuudet sisältävät mm. yhteissuunnittelu- ja vuorovaikutustaitojen edistämistä, viestintää, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskoulutusta sekä vapaaehtoisen ja osallistuvan toiminnan koulutuksia. Koulutukset ovat avoimia kuntalaisille, kunnan toimijoille sekä poliittisille päättäjille. Kuntalaisten osallisuudesta ja vaikuttamisesta viestimisen tavoite on, että tieto saadaan kaikille uuden Oulun asukkaille. Kuntalaisten, palvelujen ja poliittisten päättäjien suoraa vuorovaikutusta ja yhteistä osallistumista uuden Oulun asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon edistetään monipuolisesti. Esimerkiksi alueellisten verkostojen kansankäräjillä ennen seuraavan vuoden toiminnan ja talouden suunnittelun käynnistämistä sekä sähköisen demokratian ja vuorovaikutuksen eri muodoin. Edustuksellisen demokratian luottamushenkilöpaikat puolittuvat nykyisestä uudessa Oulussa noin 230 luottamushenkilöön. Tästäkin syystä julkiseen harkintaan perustuva ja osallistuva demokratia on jatkossa entistä tärkeämpää. Tämän ohjelman yhdessä tekemiseen on lausunnoillaan osallistunut yli 40 tahoa: asukasyhteisöjä, alueellisia yhteistyöryhmiä, uuden Oulun nuorisovaltuustot ja nuorten edustajisto, opiskelijajärjestöt Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSA- KO ja Oulun yliopiston ylioppilaskunta OYY, vanhus- ja vammaisneuvostot, uuden Oulun toimikunnat, kunnanhallitukset sekä keskeiset lautakunnat. Yhdessä ne 5

6 edustavat laajasti ja monipuolisesti uuden Oulun näkemyksiä kuntalaisten osallisuudesta ja vaikuttamisesta. Lisäksi ohjelman laadintaan ovat osallistuneet ja vaikuttaneet uuden Oulun asukasiltoihin 2011 osallistuneet kuntalaiset sekä mielipiteiden esittäjät. Uuden Oulun osallisuuden ja vaikuttamisen tavoitteena on aktiivinen asukkaiden, yhdistysten, järjestöjen, julkisten ja yksityisten palvelujen yhdessä tekeminen. Alueellisten verkostojen toiminta muodostuu 22 asuinalueella toimivan yhteistyöryhmän ympärille. Yhteistyöryhmät laativat vuosittaiset toimintasuunnitelmat ja toimintaan myönnetään alueellista toimintarahaa. Lasten ja nuorten sekä ikääntyneiden osallisuus ja vaikuttaminen on nostettu uuden Oulun yhdistymissopimuksen mukaisesti painopistealueeksi. Osallistuvan toiminnan edistämisen keskeisenä tavoitteena on luoda asuinalueille yhdessä kulttuuri- ja liikuntatoimintaa yhteisötoiminnan eri muodoin. Tämän teemme kunnioittaen erilaisten asuinalueiden omaleimaista identiteettiä ja siihen liittyvää kansalais- ja vapaaehtoistoimintaa. Kulttuuri, taiteet ja liikunta laajasti ajateltuna ovat osallisuuden tärkeitä mahdollistajia. Uuden Oulun alueellisten verkostojen kokoaminen ja toiminta käynnistyy syksyllä Alueelliset yhteistyöryhmät kootaan ja koulutetaan. Toiminta käynnistyy 6

7 Ikääntyneiden neuvosto ja vaikuttajaryhmä kootaan ja toiminta käynnistetään syksyn 2011 aikana. Uusi Oulu on muutosta, asennetta ja tahtoa. Uusi Oulu on yhteiseen harkintaan perustuvaa valmistelua ja päätöksentekoa. Uusi Oulu on yhdessä tekemistä ja yhteisöllisyyttä. Haastamme yhdessä tekemiseen mukaan eläkeläisjärjestöt, kansanterveystyön- ja vammaisjärjestöt, kotiseutuyhdistykset, kulttuurijärjestöt, lasten, nuorten sekä lapsiperheiden hyvinvointia tukevat yhteisöt, maahanmuuttajien yhteisöt, metsästysseurat, naisjärjestöt, opiskelijajärjestöt, seurakunnat, urheiluseurat, yleishyödylliset yhteisöt Yhdessä tekemiseen ovat kaikki tervetulleita! Osallisuuden ja vaikuttamisen toimikunta Yhdistymishallitus

8 Johdanto Uusi Oulu on elinvoimainen ja toimintakykyinen. Se on viihtyisä ja houkutteleva alueiden omaleimaisen identiteetin sekä kestävän kehityksen verkostokaupunki. Sisäisen verkostorakenteen kehittäminen on osa uutta, vahvaa Oulua. Kuntalaisten osallisuus ja vaikuttaminen on tärkeä osa uuden Oulun toimintaa. Demokratiaa, palveluja sekä niiden kehittämistä. Uuden Oulun asukkaat osallistuvat kunnan ja sen toiminnan pitkän aikavälin suunnitteluun, asiakaslähtöisiin palveluihin sekä toiminnan tuloksellisuuden arviointiin. Yhteinen tavoitteemme on kuntalaisten hyvinvointi ja kestävä kehitys. Kunnalliset palvelut ja demokratia sekä kuntalaisten osallisuus ja vaikuttaminen linkittyvät entistä tiiviimmin toisiinsa sekä yhteiskunnassamme että maailmalla tapahtuviin muutoksiin. Kunnallisten asioiden valmistelun ja päätöksenteon tulee olla läpinäkyvää ja avointa. Osana tätä puhutun ja kirjoitetun kielen ymmärtäminen on jokaisen oululaisen oikeus. Alueelliset verkostot sekä asukkaiden toiminta asuinalueilla ovat keskeinen ehkäisevän toiminnan väline, joilla uusi Oulu tukee asukkaiden hyvinvointia. Yhteisöllisyys on ihmisen peruspiirre ja erottamaton osa hyvää elämää. Yhteisöllisyys on monin eri muodoin toteutuvaa ihmisten vapaaehtoista toimintaa. Vapaaehtoinen toiminta on osallisuutta ja vaikuttamista omaan ja kanssaihmisten hyvinvointiin. 8

9 Uuden Oulun osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelman tavoitteena on: Uusi Oulu, jossa jokainen kuuluu ja voi osallistua. Yhdessä tekemisen uusi Oulu. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen kuntalaisten osallisuudessa ja vaikuttamisessa. Kehittää kunnallista päätöksentekoprosessia siten, että kuntalaiset voivat osallistua ja vaikuttaa jo asioiden valmisteluvaiheessa. Kaikkia kuntalaisia kuullaan tuetaan heikommassa asemassa olevien osallisuutta ja kannustetaan heitä osallistumaan. Aktiiviset ja kiinteät alueelliset verkostot. Asukkaiden, yhdistysten, järjestöjen, julkisten ja yksityisten palvelujen yhdessä tekeminen. Toteuttaminen ja sisältöjä Kuntalaisten osallisuus ja vaikuttaminen toteutuvat monipuolisesti uuden Oulun toiminnassa ja palveluissa. Alueelliset verkostot toimivat kaikilla uuden Oulun asuinalueilla. Toiminnassa on mukana asukasyhteisöjä, asukastupia, alueellisia 9

10 yhteistyöryhmiä, lasten ja nuorten sekä ikääntyneiden osallisuusryhmiä. Toiminta on myös monipuolista kansalais- ja vapaaehtoistoimintaa. Alueellinen yhteistyö sisältää lasten ja nuorten sekä ikääntyneiden osallisuutta ja vaikuttamista, asukkaiden hyvinvointia edistävää toimintaa, alueellista kulttuuritoimintaa, lähiliikuntaa, kotiseutuidentiteettiä edistävää kestävää kehitystä sekä asuinalueiden turvallisuutta edistävää toimintaa. Toiminta on kaikille avointa. Tulevaisuuden tavoitteemme on yhä laajemmin ja luovemmin yhdessä toimivat asukkaat, yhdistykset ja järjestöt sekä julkiset ja yksityiset palvelut! Kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen kehittäminen nousee koko uuden Oulun alueella toteutetusta monipuolisesta asukas- ja vapaaehtoistoiminnasta, eri kansalaisjärjestöjen toiminnasta sekä asukkaiden ja palvelujen yhteistyöstä. Tutustu ja tule mukaan! Yhdessä toimiva uusi Oulu on välittävä ja kannustava. 10

11 Lakeja, joihin kuntalaisten osallistuminen ja vaikuttaminen perustuu Perustuslaki 14 Vaali- ja osallistumisoikeudet Jokaisella Suomen kansalaisella, joka on täyttänyt kahdeksantoista vuotta, on oikeus äänestää valtiollisissa vaaleissa ja kansanäänestyksessä. Vaalikelpoisuudesta valtiollisissa vaaleissa on voimassa, mitä siitä erikseen säädetään Suomen perustuslaissa. Jokaisella Suomen kansalaisella ja maassa vakinaisesti asuvalla ulkomaalaisella, joka on täyttänyt kahdeksantoista vuotta, on oikeus äänestää kunnallisvaaleissa ja kunnallisessa kansanäänestyksessä sen mukaan kuin lailla säädetään. Oikeudesta muutoin osallistua kuntien hallintoon säädetään lailla. Julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon. Perustuslaki 20.2 Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon. Kuntalaki 27 Asukkaiden suora osallistuminen ja vaikuttaminen kuntayhteisössä Kuntalain mukaisesti valtuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Kuntalaki 28 Kunnan asukkaan aloiteoikeus Kunnan asukkaalla on oikeus tehdä myös kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. 11

12 Nuorisolaki velvoittaa kunnat kuulemaan nuoria päätöksenteossa Nuorisolaki ( /72) velvoittaa kunnat kuulemaan nuoria päätöksentekoprosesseissa. Nuorisolain 8 : n mukaan nuorilla tulee olla mahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. Lisäksi nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa. Perusopetuslaki N:o mom. Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen ja antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Vammaispalvelulaki 8c. Henkilökohtainen apu. Henkilökohtaisella avulla (VpL 8 c ) tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella: päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa tai sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä. Henkilökohtaisen avun tarkoitus on auttaa vaikeavammaista henkilöä toteuttamaan omia valintojaan edellä lueteltuja toimia suorittaessaan. Tasa-arvolaki Yhdenvertaisuuslaki 2004 Eurooppalainen peruskirja naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämispyrkimys otetaan huomioon asioiden valmistelussa, toimeenpanossa, seurannassa ja arvioinnissa. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen on tavoitteellista ja suunnitelmallista. 12

13 1 Uuden Oulun yhdistymisen visio 2020 Visio Uusi Oulu on pohjoisen kumppanuus verkoston menestyvä keskus. Se on elinvoimaltaan ja toimintakyvyltään vahva sekä alueeltaan moni-ilmeinen, viihtyisä ja houkutteleva kestävän kehityksen verkostokaupunki. 2 Uuden Oulun osallisuuden ja vaikuttamisen visio Uusi Oululainen. Entistä merkittävämpi ihminen. 13

14 3 Yhdistymisen arvot ovat toimintaamme ohjaavia periaatteita Kuntalaisten osallisuus ja vaikuttaminen perustuu uuden Oulun yhdistymisen arvoille: vastuullisuus, kumppanuus, yhdenvertaisuus, luottamus ja rohkeus. Vastuullisuus Kaikkien toiminta perustuu vastuullisuuteen itsestä, kanssaihmisistä sekä ympäristöstä. Ymmärrämme, että vapaus ja vastuullisuus kulkevat käsi kädessä. Vapaus tuo vastuuta. Kumppanuus Kumppanuus on jaetun ymmärryksen synnyttämää yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä yhdessä olemista ja tekemistä. Myötätuntoisella kuuntelulla vahvistamme keskinäistä kunnioitusta sekä jokaisen rohkeutta ilmaista itseään. 14

15 Yhdenvertaisuus Jokaista kuntalaista kuullaan, rohkaistaan ja tuetaan osallisuuteen samalla tavalla. Toimintamme perustuu toimijoiden ja alueiden yhdenvertaisuuteen. Yhdenvertaisuus merkitsee sitä, että kaikkia uuden kunnan alueita ja asukkaita kohdellaan oikeudenmukaisesti yhtenäisin perustein. Luottamus Luotamme yksilöiden ja yhteisöjen ymmärrykseen, osaamiseen ja taitoihin. Toimintamme perustuu avoimuuteen ja kunnioitukseen. Viemme sovitut asiat päätökseen ja käytännöiksi. Luottamus syntyy oikeudenmukaisuudesta. Rohkeus Uskallamme uskoa parempaan. Rohkeus on ennakkoluulottomuutta ja asenteettomuutta sekä tarmokkuutta tarttua mahdollisuuksiin. Asetamme yhteiset päämäärät korkealle. Etsimme yhdessä uusia toimintatapoja tulevaisuuteen katsoen. 15

16 4 Osallisuutta, vaikuttamista sekä yhdessä tekemistä edistävät toimet 1. Kunnioitetaan asuinalueiden omaleimaista identiteettiä ja siihen liittyvää kansalais- ja vapaaehtoistoimintaa. 2. Kehitetään yhteisöllisyyttä rakentavaa, osallistuvaa kulttuuri- ja liikuntatoimintaa. 3. Kehitetään vuorovaikutteista, ennakoivaa viestintää. 4. Järjestetään kuntalaisten, palvelujen ja poliittisten päättäjien kuulemistilaisuuksia osana kunnan strategian ja talousarvion laadintaa sekä toiminnan tuloksellisuuden arviointia. 5. Laaditaan kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen tilinpäätös osana kaupungin talous- ja toimintasuunnitelmaa. 6. Muutetaan toimintaa ohjaavat vastuullisuuden, kumppanuuden, yhdenvertaisuuden, luottamuksen ja rohkeuden periaatteet yhteisiksi käytännöiksi. 7. Sisällytetään kestävä kehitys osaksi kuntalaisten osallisuutta ja vaikuttamista. 8. Kannustetaan kaikkia kuntalaisia ottamaan vastuuta itsestä, kanssaihmisistä ja ympäristöstä eri kansalais- ja vapaaehtoistoiminnan muodoin. 9. Tavoitellaan äänestysaktiivisuuden lisäämistä koulujen, poliittisten toimijoiden, tiedotusvälineiden ja järjestöjen yhteistyöllä. 10. Kootaan asuinalueiden asukkaat, yhdistysten ja järjestöjen sekä julkisen ja yksityisen sektorin toimijat kiinteiksi alueellisiksi verkostoiksi. 16

17 5 Alueellinen toimintamalli Uuden Oulun alueellinen toiminta rakentuu suuraluejaon pohjalle. Alueellisten verkostojen toiminta mahdollistaa osaltaan asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen elinympäristöä ja palveluja koskevassa suunnittelussa ja päätöksenteossa. 5.1 Alueelliset verkostot Oulun kaupungin alueellinen toimintamalli muodostuu 22 asuinalueilla toimivan alueellisen yhteistyöryhmän ympärille. Toiminta on sektorirajat ylittävää yhdessä tekemistä. Alueellisen yhteistyön aluejako on uuden Oulun suuraluejako: Haukipudas, Höyhtyä, Jääli, Kaakkuri, Kaijonharju, Kaukovainio, Kello, uuden Oulun keskusta, Kiiminki, Korvensuora, Koskela, Maikkula, Myllyoja, Oulunsuu, Oulunsalo, Pateniemi, Puolivälinkangas, Sanginsuu, Tuira, Yli-Ii ja Ylikiiminki. Nuottasaaren kaupunginosan asukkaat osallistuvat keskustan suuralueen alueelliseen yhteistyöhön. Hiukkavaaran suuralueelle tulee asutusta vasta tulevina vuosina. 17

18 Alueellisten verkostojen tavoitteena sekä alueellisen yhteistyöryhmän keskeisenä tehtävänä on: Koota toiminta-alueen asukkaat sekä kolmannen, julkisen, ja yksityisen sektorin toimijat kiinteäksi ja aktiiviseksi verkostoksi. Toteuttaa käytännössä uuden Oulun kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelmaa sekä toimintaa ohjaavia periaatteita. Koota, ylläpitää ja kehittää aktiivisia ja kiinteitä alueellisia verkostoja. Vahvistaa asukkaiden, yhdistysten, järjestöjen, julkisten ja yksityisten palvelujen yhdessä tekemistä. Kehittää alueellisella toimintamallilla asukkaiden, yhdistysten, järjestöjen, julkisten palvelujen, yrittäjien sekä poliittisten päättäjien valmiuksia ennakoida asukkaiden ja elinympäristön keskeisiä tarpeita ja kehitystä. Osallistaa ja tuoda esille myös vaikutusmahdollisuuksiltaan helposti syrjään jäävien asukkaiden esimerkiksi tukea tarvitsevien lapsiperheiden, ikäihmisten ja vanhusten, maahanmuuttajien sekä vammaisten tarpeet. Koordinoida aluetason toimintaa. Päättää ja vastata alueellisen toimintarahan käytöstä 18

19 Alueelliset yhteistyöryhmät muodostuvat: kunnallisten palvelujen muiden julkisten palvelujen (mm. ev.-lut. srk ja poliisi) asukkaiden ja heitä edustavien asukasyhteisöjen kolmannen sektorin yhdistysten ja järjestöjen erityisesti alueilla toimivien yksityisten palvelujen edustajista sekä uuden Oulun luottamushenkilöistä. Toiminnan osa-alueet ovat: lasten ja nuorten sekä ikäihmisten osallisuus ja vaikuttaminen, asukkaiden hyvinvointia tukeva toiminta, alueellinen kulttuuritoiminta, lähiliikunta, kestävä kehitys ja turvallisuustoiminta. Yhteistyöryhmät voivat jakaantua toiminnan osa-alueiden mukaisiin alatyöryhmiin. Uuden Oulun konsernin keskushallinto toimii alueellisen yhteistyön tukea ja ohjausta antavana tahona vastaten toiminnan koordinoinnista ja kehittämisestä, avustuksista ja viestinnästä. Alueellista toimintamallia toteutetaan ja kehitetään tasapainoisesti. 19

20 5.2 Kohtaamisen paikat Virikkeellinen asukastupatoiminta ja kylätalot Asukastuvat ja kylätalot ovat kotiseutuidentiteettiä tukevia asukkaiden ja palvelujen yhteisiä olohuoneita ja yhdessä tekemisen keskuksia. Uusi Oulu toteuttaa, asukastupa- ja kylätalotoimintaa osana alueellista toimintamallia. Toiminta on yleishyödyllistä vapaaehtoistoimintaa, arjen hyvinvointia tukevia palveluja sekä työllisyyden hoitoa. Sitä toteutetaan sopimuspohjaisena kumppanuustoimintana toimintaan mukaan hyväksyttyjen, rekisteröityjen asukasyhteisöjen kanssa. Alueellisen toiminnan julkisten tilojen käyttöä tuetaan. 5.3 Lasten ja nuorten osallisuus ja vaikuttaminen Lapsilla, nuorilla ja heidän vanhemmillaan tulee olla mahdollisuus osallistua kaikkeen heitä koskevan toiminnan kehittämiseen, järjestämiseen ja arviointiin. Uudessa Oulussa lasten ja nuorten osallisuus toteutetaan nuorisotoimen ja opetustoimen yhteistyönä. Käytössä on nuorisovaikuttamisen malli, jolla edistetään 20

21 lasten ja nuorten osallistumista ja lisätään heidän vaikuttamismahdollisuuksiaan. Koulut ja oppilaitokset tukevat aktiiviseen ja demokraattiseen kansalaisuuteen elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti. Myös vanhempien osallisuuden muotoja lasten ja nuorten toiminnassa monipuolistetaan. Kaikki uuden Oulun kaupungin suuralueet ovat mukana toiminnassa. Alueelliset nuorten vaikuttajaryhmät on valmennettu ja koulutettu osallistumaan ja vaikuttamaan. Jokaisessa perusopetuksen yksikössä on toiminnassa mukana yhdysopettaja, joka huolehtii koulun osuudesta toiminnasta. Alueryhmien toimintaa tukee ja valmentaa alueen nuorisotyöntekijä. Vanhemmille vuotiaille nuorille on oma erillinen, koko kaupungin laajuinen osallisuusryhmä. Nuoret tulevat toimimaan tiiviissä yhteistyössä päättävien tahojen kanssa ja osallistuvat mm. kaupunkisuunnitteluun ja kaupunkistrategian luomiseen. Vuosittain kaikki alueiden osallisuusryhmät kohtaavat lasten ja nuorten kaupunkikokouksessa. Kaupunkikokous on lasten ja nuorten ylin päättävä elin uudessa Oulussa. Kaupunkikokouksessa Oulun alueelliset vaikuttajaryhmät tekevät lausuntoja määrärahaesityksiä, jotka viedään eteenpäin kaupungin päätöksentekoon. Päätökset kokouksessa tekee edustajisto, jossa ovat edustettuina kaikki vaikuttajaryhmät. 21

22 Lasten ja nuorten monipuolista osallisuutta ja vaikuttamista alueellisessa toimintamallissa tuetaan ja kehitetään. 5.4 Ikääntyneiden osallisuus ja vaikuttaminen Ikääntyneiden osallisuus ja vaikuttaminen osana uuden Oulun pitkän aikavälin suunnittelua ja perustoimintaa edellyttää ikä-ihmisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Käytännössä tämä tarkoittaa laajenevaa vuorovaikutusta, osallisuutta ja vaikuttamista elinympäristön, asumisen, liikenteen ja palvelujen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Heikommassa asemassa olevaa ikääntyvää väestöä tuetaan ja kannustetaan osallisuuteen. Hyvän demokratian toteuttaminen tukee ja vahvistaa ikääntyvän väestön elinvoimaa, hyvinvointia, yhteisöllisyyttä sekä yhteistä vastuuta elinympäristöstä. Tämä osallisuus kiinnittää myös ikääntyvän väestön elämään. 22

23 Keskeisiä näkökulmia ikääntyneiden osallisuudessa ja vaikuttamisessa: omaehtoinen terveydestä, kunnosta ja vireydestä huolehtiminen yhteisöllisin toimintamuodoin yhteisöllisyyttä rakentava, ikäihmisiä osallistava, omaehtoisen kulttuuritoiminta sukupolvien välinen toiminnallinen vuorovaikutus, yhdessä tekeminen vapaaehtoistoiminnan kehittäminen sekä tuen tarvitsijoiden että aktiivisten ikäihmisten osalta tietoyhteiskunnan kehittäminen kansalaisyhteiskuntana; ikä-ihmisten kotona asumisen tukeminen tietoyhteiskuntavalmiuksia kehittämällä ihmisarvoinen hoiva ja palvelut. Uuden Oulun alueelliseen verkostoon sekä alueelliseen toimintamalliin sisältyy ikääntyneiden edustajisto, jonka työskentelyä vahvistaa ikäihmisistä koottu vaikuttajaryhmä, jossa on jokaiselta suuralueelta vähintään yksi edustaja. Ikäihmiset osallistuvat myös alueellisten yhteistyöryhmien toimintaan. Ikääntyneiden edustajisto ja vaikuttajaryhmä verkottuvat alueellisten yhteistyöryhmien toimintaan. 23

24 6 Vapaaehtoinen toiminta Vapaaehtoinen toiminta on osallisuutta ja vaikuttamista omaan ja kanssaihmisten hyvinvointiin. Asukkaita kannustetaan ottamaan vastuuta itsestä, kanssaihmisistä ja ympäristöstä. Luovat voimavarat edistävät kaikkien uuden Oulun asukkaiden hyvinvointia. Vapaaehtoinen toiminta on osa alueellista toimintaa sisältyen vuosittaiseen suunnitteluun, toteutukseen ja kehittämiseen. Tavoitteena on luoda konkreettisia mahdollisuuksia vapaaehtoistoiminnan uusille tavoille siten, että vapaaehtoiselle toiminnalle myönteiset asenteet muuttuvat käytännön toiminnaksi. Kaikessa uuden Oulun toiminnassa huomioidaan vapaaehtoisen toiminnan aktiivinen kehittäminen osana alueellisten verkostojen toimintaa. Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja II asteen oppilaitosten sekä nuorisotoiminnan rooli yhteistyössä perheiden kanssa on keskeinen. Toimintoja kehitetään elämänkaari periaatteella, jossa lapset, nuoret, aikuiset, perheet ja ikäihmiset toimivat myös yhdessä. Nuorten ja ikääntyneiden osallisuusryhmät, asukastupatoiminta, kylätalot sekä alueellisen yhteistyön tilaisuudet ja tapahtumat, virike- ja harrastetoiminta 24

25 kutsuvat ja innostavat ympärivuotisesti kaikkia mukaan vapaaehtoiseen toimintaan. Vanhempien toiminta yhdessä sekä mummu-pappa kummitoiminta ovat esimerkkejä vapaaehtoistoiminnan sukupolvia yhdistävistä mahdollisuuksista. Osana alueellista toimintamallia sekä uudessa Oulussa jokainen kuuluu -koulutusohjelmaa järjestetään vapaaehtoisen ja osallistuvan toiminnan koulutustilaisuuksia sekä virkistystä. Alueellisen vapaaehtoistoiminnan kehittäminen verkottuu ja etsii aktiivisesti toiminnan kehittämisen malleja eri kehittämishankkeissa. Vapaaehtoistoimintaa on myös ennalta valmistelematon tiettyä tarvetta varten toteutettava toiminta. Kaikkia oululaisia kannustetaan myös itse ideoivaan, kantaa ja vastuuta ottavaan, tapauskohtaiseen ja projektimaiseen vapaaehtoistoimintaan. 25

26 7 Kuntalaisten osallisuus ja vaikuttaminen uuden Oulun toiminnassa Kuntalaisten osallisuus ja vaikuttaminen uuden Oulun toiminnassa perustuu lainsäädäntöön. Kuntalaisten tieto-, suunnittelu- päätös- ja toimintaosallisuutta toteutetaan ja kehitetään osana Oulun kaupungin asioiden valmistelua ja päätöksentekoa, palveluja sekä kehittämistoimintaa. Osana tätä puhutun ja kirjoitetun kielen ymmärtäminen on jokaisen oululaisen oikeus. Kuntalaisten, poliittisten päättäjien ja kaupungin toimijoiden vuorovaikutuksen lisääminen asioiden valmistelussa huomioidaan aktiivisesti asioiden vireille tulosta päätöksentekoon. Kuntalaisten osallisuus ja vaikuttaminen raportoidaan osana uuden Oulun talouden- ja toiminnan suunnittelua ja toteutumista. Toimivien käytäntöjen tieto ja osaaminen jaetaan aktiivisesti. Uudessa Oulussa otetaan käyttöön kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen tilinpäätös. 26

27 Esimerkkejä kuntalaisten osallisuudesta ja vaikuttamisesta uuden Oulun toiminnassa tällä hetkellä: sosiaali- ja terveystoimen palvelusuunnitelmat ja asiakaskyselyt, lasten ja nuorten osallisuus ja vaikuttaminen päivähoidossa sekä liikunnassa, koulujen oppilaskuntien toiminta, kirjastoverkon kuntalaisten vaikuttamiskeinot, maankäytön osallistumis- ja arviointisuunnitelmat, ympäristötoimen tietoisuuskampanjat sekä ympäristönsuojelulain osallistumismenettelyt hankeyhteistyö asukkaiden kanssa. 27

28 8 Viestintä, vuorovaikutus, koulutus ja tutkimus Alueellisen toimintamallin viestintä on ihmisläheistä vuorovaikutusta. Kuntalaisten osallisuudesta ja vaikuttamisesta viestimisen tavoite on, että tieto saadaan kaikille uuden Oulun asukkaille. Viestintä luo osaltaan edellytyksiä kuntalaisten mielipiteen ilmaisulle, julkiselle harkinnalle, omien näkökulmien ja teemojen esille nostamiselle yhteiskunnallisessa keskustelussa, valmistelussa ja päätöksenteossa. Viestinnässä noudatetaan uuden Oulun viestinnän periaatteita. Alueellisen toimintamallin viestintä toteuttaa osallisuuden ja vaikuttamisen toimintaa ohjaavia periaatteita. Viestinnän laadullisia periaatteita ovat: Avoimuus ja vuorovaikutteisuus Selkeys ja ymmärrettävyys Aktiivisuus ja ennakointi Oikea-aikaisuus Monikanavaisuus Kohdentaminen 28

29 Viestintä kehittää tavoitteellisesti ja monipuolisesti kuntalaisten, poliittisten päättäjien ja kaupungin toimijoiden vuorovaikutusta asioiden vireille tulosta päätöksentekoon. Www-sivut sekä vuorovaikutteinen sosiaalinen media on osa perusviestintää. Alueellisten verkostojen viestintään perustetaan yhteinen asukaslehti, josta toteutetaan myös verkkoversio. Asukaslehti ei poissulje alueellista tiedottamista. Alueellinen toiminta hyödyntää uuden Oulun julkaisutoimintaa ja markkinointia. Alueellista toimintamallia kehitetään järjestämällä koulutustilaisuuksia. Koulutuksen keskeisenä tavoitteena on edistää ihmisvoimavarojen ja rakenteiden joustavaa, luovuuden ja innovatiivisuuden vapauttavaa vuorovaikutusta. Uudessa Oulussa jokainen kuuluu ja vaikuttaa -koulutukset ovat osa kaupungin keskitetyn koulutuksen suunnittelua ja toteutusta. Vuosittain järjestettävät koulutustilaisuudet sisältävät mm. yhteissuunnittelu- ja vuorovaikutustaitojen edistämistä, viestintää, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskoulutusta. Koulutukset ovat avoimia kuntalaisille, kunnan toimijoille sekä poliittisille päättäjille. Kuntalaisten osallisuutta ja vaikuttamista sekä alueellista toimintamallia kehitetään yhdessä korkeakoulututkimuksen kanssa. 29

30 9 Resurssit Alueellisen toimintamallin koordinoinnista vastaa uuden Oulun konsernin keskushallinto. Alueellisten verkostojen toimintaan myönnetään toimintarahaa, jonka käyttö on ohjeistettua ja valvottua. Asuinalueilla järjestettävät aluekokoukset tekevät esityksiä alueellisen verkoston yhteistyöryhmälle toimintarahan kohdentamisesta. Osa alueellisesta toimintarahasta on kohdennettava viestintään. 30

31 10 Arviointi ja mittarit Osallisuuden ja vaikuttamisen toimenpideohjelman arvioinnin tavoitteena on palvella uuden Oulun organisaation toiminnanohjausta, taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden kontrollia sekä toiminnan kehittämistä. Demokraattinen arviointi tekee osaltaan toimintaa näkyväksi. Arviointimalli sisällytetään uuden Oulun työprosesseihin. Monipuolista tietoa luova yhdessä tekeminen, osaamisen jakaminen ja oppiminen on luonteeltaan jatkuvaa. Arviointi toteutuu kolmella tasolla: valtakunnan taso, kaupungin toiminnan taso sekä alueellisten verkostojen toiminnan taso. Mittarit kiinnittyvät osallisuuden ja vaikuttamisen toimenpideohjelman päätavoitteisiin, esimerkiksi kuntalaisten mahdollisuuteen osallistua asioiden valmisteluun ennen päätöksentekoa. Arvioinnin painopiste on toiminnan laadullinen mittaaminen sekä toiminnan pitkäaikaisvaikutusten näkyväksi tekeminen. Laadullinen arviointi toteutetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. 31

32 Osallisuuden ja vaikuttamisen toimikunta Varsinaiset jäsenet pj. Timo Autio varapj. Kaarina Kailo Vaili Jämsä-Uusitalo Ale Luokkanen Leena Kuha Suvi Helanen Martti Väänänen Heikki Pesämaa sihteeri Maarit Alikoski Henkilökunnan edustaja Sirkka Ylitalo Henkilökohtaiset varajäsenet Jukka Lappalainen Risto Siekkinen Aatos Manninen Outi Kuismin Heli Taanila Jouko Korkiakoski Maija Hekkala Mari Kangas Henkilökohtainen varaedustaja Kaisu Jokela apulaiskaupunginjohtaja Sinikka Salo vs. kunnanjohtaja Sirkka Ylitervo kansliapäällikkö Kalervo Ukkola, Oulu viestintäjohtaja Sirkka Keränen, Oulu hallintojohtaja Harri Kantola, Kiiminki yhteyspäällikkö Juha Fränti, Oulu projektipäällikkö Vesa Jurmu, Yli-Ii nuoriso-ohjaaja Kati Niskala, Haukipudas osallisuusvalmentaja Pasi Laukka, Oulu palvelupäällikkö Jussi Kauppi, Oulu 32

33 Liite 1 Keskeiset käsitteet Kuntalaisten osallisuuden muotoja Tieto-osallisuus Kuntalaisten oikeus tiedon saamiseen ja tuottamiseen. Esimerkiksi kunnan tiedottaminen, kuntalaisten kuuleminen, kyselyihin vastaaminen ja palvelusitoumukset. Suunnitteluosallisuus Kuntaorganisaation ja kuntalaisten välistä valmisteluun liittyvää vuorovaikutusta. Esimerkiksi yhteissuunnittelu ja kaupunkifoorumit. Päätösosallisuus Suoraa osallistumista palvelujen tuottamista tai omaa asuinaluetta koskeviin päätöksiin. Käyttäjädemokratia on päätösosallisuutta silloin, kun palvelun käyttäjille on delegoitu päätösvaltaa. Esimeriksi kunnanosan asukkaiden suoraan valitsema aluelautakunta, jolle valtuusto on delegoinut päätöksenteon. Toimintaosallisuus Kuntalaisten omaa toimintaa elinympäristössään tai palveluja toimintayksiköissä. Esimerkiksi talkoovoimin toteutettavaa ympäristön kunnostusta ja ylläpitoa tai palvelujen tuottamista. 33

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tiivistelmä Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Tasa-arvon käsikirja kuntapäättäjälle. Mahdollisuuksien tasa-arvon lisäksi yhtä tärkeää on käytännön lopputuloksen tasa-arvo

Tasa-arvon käsikirja kuntapäättäjälle. Mahdollisuuksien tasa-arvon lisäksi yhtä tärkeää on käytännön lopputuloksen tasa-arvo Tasa-arvon käsikirja kuntapäättäjälle Mahdollisuuksien tasa-arvon lisäksi yhtä tärkeää on käytännön lopputuloksen tasa-arvo Sisältö Esipuhe 3 1 Sukupuolten välinen tasa-arvo kunnan tehtävänä 5 2 Tasa-arvolainsäädäntö

Lisätiedot

Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen

Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen 14/2014 Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen Valtioneuvoston demokratiapoliittinen selonteko 2014 14/2014 Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen Valtioneuvoston demokratiapoliittinen selonteko 2014

Lisätiedot

LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA

LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA VISIO 2012-2016 Tervolaiset lapset ja nuoret kasvavat turvallisessa ja myönteisessä ympäristössä terveiksi, itsenäisiksi ja aktiivisiksi aikuisiksi.

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen

Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen Projektin 2007 2009 keskeiset tulokset Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:13 Monica

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankeaika 1.4.2008-31.3.2011 Toteuttajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsingin, Espoon ja Vantaan

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa 48. Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa siten, että jokainen oppilas saa

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS)

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi

Lisätiedot

Nuorten vaikuttamisopas

Nuorten vaikuttamisopas Nuorten vaikuttamisopas Me voimme vaikuttaa! Nuorten vaikuttamisopas Julkaissut Suomen Verkkodemokratiaseura ry Julkaistu Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen-Jaa samoin 1.0 Suomi -lisenssillä (CC BY-NC-SA

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 kuntayhtymähallitus 30.9.2010 versio 30.8.2010 1 Johdanto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintavoitteena on, että kansalaisille pystytään

Lisätiedot

Kuntajohtaminen 2015. suunta, sisältö ja välineet. Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf)

Kuntajohtaminen 2015. suunta, sisältö ja välineet. Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf) Kuntajohtaminen 2015 suunta, sisältö ja välineet Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf) TOIMITTAJAT Anni Jäntti Kaija Majoinen 1. painos ISBN 978-952-213-38-4 (pdf) ISBN

Lisätiedot

Osallistuminen ja osallisuus lähidemokratiassa

Osallistuminen ja osallisuus lähidemokratiassa Niina Rahikka-Räsänen ja Sanna Ryynänen Osallistuminen ja osallisuus lähidemokratiassa Suomen Setlementtiliitto ry:n Uusi paikallisuus -hankkeen kehitysprojekti osallistumisen ja osallisuuden mahdollisuuksien

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Sosiaali- ja terveysministeriön Lastensuojelun kehittämisohjelman osaraportti. Raportti on tarkistettu versio Lastensuojelun

Lisätiedot

LÄHTÖTELINEISSÄ. Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta. Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198

LÄHTÖTELINEISSÄ. Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta. Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198 OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198 TUTKIMUKSIA Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) LÄHTÖTELINEISSÄ Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta Turun ammattikorkeakoulun raportteja 198 Turun

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö MEHTÄLÄ, ULLA ESIOPETUKSEN TIEDONSIIRTOMALLI ERI TOIMIJOIDEN KOKEMANA Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot