Uudessa Oulussa jokainen kuuluu ja vaikuttaa. Kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uudessa Oulussa jokainen kuuluu ja vaikuttaa. Kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelma"

Transkriptio

1 Uudessa Oulussa jokainen kuuluu ja vaikuttaa Kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelma 1

2 Raportin valmistelu: Maarit Alikoski Sivusuunnittelu: Soili Aalto-Hirvelä, Oulun Konttori, Painatuskeskus Paino: Oulun Konttori, Painatuskeskus 2

3 Sisällysluettelo 3 Alkusanat 4 Johdanto 8 Toteuttaminen ja sisältöjä 9 1 Uuden Oulun yhdistymisen visio Uuden Oulun osallisuuden ja vaikuttamisen visio 13 3 Yhdistymisen arvot ovat toimintaamme ohjaavia periaatteita 14 4 Osallisuutta, vaikuttamista sekä yhdessä tekemistä edistävät toimet 16 5 Alueellinen toimintamalli Alueelliset verkostot Kohtaamisen paikat Virikkeellinen asukastupatoiminta ja kylätalot Lasten ja nuorten osallisuus ja vaikuttaminen Ikääntyneiden osallisuus ja vaikuttaminen 22 6 Vapaaehtoinen toiminta 24 7 Kuntalaisten osallisuus ja vaikuttaminen uuden Oulun toiminnassa 26 8 Viestintä, vuorovaikutus, koulutus ja tutkimus 28 9 Resurssit Arviointi ja mittarit 31 Osallisuuden ja vaikuttamisen toimikunta 32 Keskeiset käsitteet 33 Uuden Oulun alueelliset verkostot 36 Liitteet 37

4 Alkusanat Uusi Oulu on enemmän tekoja, vähemmän sanoja. Ihmiset ovat uuden Oulun voima. Yhteinen tavoitteemme on uusi Oulu jossa jokainen kuuluu. Tähän tavoitteeseen pyrimme kaikkien oululaisten, palvelujen sekä poliittisten päättäjien yhdessä tekemisellä. Tavoite on haastava ja sen toteuttamiseen tarvitaan perinteisiä sekä myös aivan uudenlaisia menetelmiä ja toimintatapoja. Uudessa Oulussa jokainen kuuluu ja vaikuttaa asiakirja linjaa kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen osana kunnan toimintaa toiminnan keskeiset periaatteet sekä alueellisen toimintamallin. Ihmiset luovat ajatuksillaan, toimillaan ja yhdessä tekemisellä ohjelmalle sisällön. Kuntalaisten osallisuus ja vaikuttaminen on osa uuden Oulun kaikkea toimintaa. Se on aito, konkreettinen ja uusiutuva osa uuden Oulun suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Kuntalaisten osallisuus ja vaikuttaminen on osa kaikkien uuden Oulun työntekijöiden työtä. Kuntalaisten osallisuus ja vaikuttaminen on osa uuden Oulun vuosittaista toiminnan ja talouden suunnittelua sekä toiminnan raportointia. Sen toteutumista arvioidaan osana kaupungin tavoitteiden toteutumista. Keskeinen väline on Kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen tilinpäätös. Tilinpäätös perustuu Kuntaliiton demokratia-tilinpäätökseen, uuden Oulun osallisuuden ja vaikuttamisen päätavoitteiden sekä yhdistys- ja yhteisölliseen vapaaehtoistoimintaan osallistumisen mittaamiseen. 4

5 Uudessa Oulussa jokainen kuuluu ja vaikuttaa -koulutukset ovat osa kaupungin keskitetyn koulutuksen suunnittelua ja toteutusta. Vuosittain järjestettävät koulutustilaisuudet sisältävät mm. yhteissuunnittelu- ja vuorovaikutustaitojen edistämistä, viestintää, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskoulutusta sekä vapaaehtoisen ja osallistuvan toiminnan koulutuksia. Koulutukset ovat avoimia kuntalaisille, kunnan toimijoille sekä poliittisille päättäjille. Kuntalaisten osallisuudesta ja vaikuttamisesta viestimisen tavoite on, että tieto saadaan kaikille uuden Oulun asukkaille. Kuntalaisten, palvelujen ja poliittisten päättäjien suoraa vuorovaikutusta ja yhteistä osallistumista uuden Oulun asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon edistetään monipuolisesti. Esimerkiksi alueellisten verkostojen kansankäräjillä ennen seuraavan vuoden toiminnan ja talouden suunnittelun käynnistämistä sekä sähköisen demokratian ja vuorovaikutuksen eri muodoin. Edustuksellisen demokratian luottamushenkilöpaikat puolittuvat nykyisestä uudessa Oulussa noin 230 luottamushenkilöön. Tästäkin syystä julkiseen harkintaan perustuva ja osallistuva demokratia on jatkossa entistä tärkeämpää. Tämän ohjelman yhdessä tekemiseen on lausunnoillaan osallistunut yli 40 tahoa: asukasyhteisöjä, alueellisia yhteistyöryhmiä, uuden Oulun nuorisovaltuustot ja nuorten edustajisto, opiskelijajärjestöt Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSA- KO ja Oulun yliopiston ylioppilaskunta OYY, vanhus- ja vammaisneuvostot, uuden Oulun toimikunnat, kunnanhallitukset sekä keskeiset lautakunnat. Yhdessä ne 5

6 edustavat laajasti ja monipuolisesti uuden Oulun näkemyksiä kuntalaisten osallisuudesta ja vaikuttamisesta. Lisäksi ohjelman laadintaan ovat osallistuneet ja vaikuttaneet uuden Oulun asukasiltoihin 2011 osallistuneet kuntalaiset sekä mielipiteiden esittäjät. Uuden Oulun osallisuuden ja vaikuttamisen tavoitteena on aktiivinen asukkaiden, yhdistysten, järjestöjen, julkisten ja yksityisten palvelujen yhdessä tekeminen. Alueellisten verkostojen toiminta muodostuu 22 asuinalueella toimivan yhteistyöryhmän ympärille. Yhteistyöryhmät laativat vuosittaiset toimintasuunnitelmat ja toimintaan myönnetään alueellista toimintarahaa. Lasten ja nuorten sekä ikääntyneiden osallisuus ja vaikuttaminen on nostettu uuden Oulun yhdistymissopimuksen mukaisesti painopistealueeksi. Osallistuvan toiminnan edistämisen keskeisenä tavoitteena on luoda asuinalueille yhdessä kulttuuri- ja liikuntatoimintaa yhteisötoiminnan eri muodoin. Tämän teemme kunnioittaen erilaisten asuinalueiden omaleimaista identiteettiä ja siihen liittyvää kansalais- ja vapaaehtoistoimintaa. Kulttuuri, taiteet ja liikunta laajasti ajateltuna ovat osallisuuden tärkeitä mahdollistajia. Uuden Oulun alueellisten verkostojen kokoaminen ja toiminta käynnistyy syksyllä Alueelliset yhteistyöryhmät kootaan ja koulutetaan. Toiminta käynnistyy 6

7 Ikääntyneiden neuvosto ja vaikuttajaryhmä kootaan ja toiminta käynnistetään syksyn 2011 aikana. Uusi Oulu on muutosta, asennetta ja tahtoa. Uusi Oulu on yhteiseen harkintaan perustuvaa valmistelua ja päätöksentekoa. Uusi Oulu on yhdessä tekemistä ja yhteisöllisyyttä. Haastamme yhdessä tekemiseen mukaan eläkeläisjärjestöt, kansanterveystyön- ja vammaisjärjestöt, kotiseutuyhdistykset, kulttuurijärjestöt, lasten, nuorten sekä lapsiperheiden hyvinvointia tukevat yhteisöt, maahanmuuttajien yhteisöt, metsästysseurat, naisjärjestöt, opiskelijajärjestöt, seurakunnat, urheiluseurat, yleishyödylliset yhteisöt Yhdessä tekemiseen ovat kaikki tervetulleita! Osallisuuden ja vaikuttamisen toimikunta Yhdistymishallitus

8 Johdanto Uusi Oulu on elinvoimainen ja toimintakykyinen. Se on viihtyisä ja houkutteleva alueiden omaleimaisen identiteetin sekä kestävän kehityksen verkostokaupunki. Sisäisen verkostorakenteen kehittäminen on osa uutta, vahvaa Oulua. Kuntalaisten osallisuus ja vaikuttaminen on tärkeä osa uuden Oulun toimintaa. Demokratiaa, palveluja sekä niiden kehittämistä. Uuden Oulun asukkaat osallistuvat kunnan ja sen toiminnan pitkän aikavälin suunnitteluun, asiakaslähtöisiin palveluihin sekä toiminnan tuloksellisuuden arviointiin. Yhteinen tavoitteemme on kuntalaisten hyvinvointi ja kestävä kehitys. Kunnalliset palvelut ja demokratia sekä kuntalaisten osallisuus ja vaikuttaminen linkittyvät entistä tiiviimmin toisiinsa sekä yhteiskunnassamme että maailmalla tapahtuviin muutoksiin. Kunnallisten asioiden valmistelun ja päätöksenteon tulee olla läpinäkyvää ja avointa. Osana tätä puhutun ja kirjoitetun kielen ymmärtäminen on jokaisen oululaisen oikeus. Alueelliset verkostot sekä asukkaiden toiminta asuinalueilla ovat keskeinen ehkäisevän toiminnan väline, joilla uusi Oulu tukee asukkaiden hyvinvointia. Yhteisöllisyys on ihmisen peruspiirre ja erottamaton osa hyvää elämää. Yhteisöllisyys on monin eri muodoin toteutuvaa ihmisten vapaaehtoista toimintaa. Vapaaehtoinen toiminta on osallisuutta ja vaikuttamista omaan ja kanssaihmisten hyvinvointiin. 8

9 Uuden Oulun osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelman tavoitteena on: Uusi Oulu, jossa jokainen kuuluu ja voi osallistua. Yhdessä tekemisen uusi Oulu. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen kuntalaisten osallisuudessa ja vaikuttamisessa. Kehittää kunnallista päätöksentekoprosessia siten, että kuntalaiset voivat osallistua ja vaikuttaa jo asioiden valmisteluvaiheessa. Kaikkia kuntalaisia kuullaan tuetaan heikommassa asemassa olevien osallisuutta ja kannustetaan heitä osallistumaan. Aktiiviset ja kiinteät alueelliset verkostot. Asukkaiden, yhdistysten, järjestöjen, julkisten ja yksityisten palvelujen yhdessä tekeminen. Toteuttaminen ja sisältöjä Kuntalaisten osallisuus ja vaikuttaminen toteutuvat monipuolisesti uuden Oulun toiminnassa ja palveluissa. Alueelliset verkostot toimivat kaikilla uuden Oulun asuinalueilla. Toiminnassa on mukana asukasyhteisöjä, asukastupia, alueellisia 9

10 yhteistyöryhmiä, lasten ja nuorten sekä ikääntyneiden osallisuusryhmiä. Toiminta on myös monipuolista kansalais- ja vapaaehtoistoimintaa. Alueellinen yhteistyö sisältää lasten ja nuorten sekä ikääntyneiden osallisuutta ja vaikuttamista, asukkaiden hyvinvointia edistävää toimintaa, alueellista kulttuuritoimintaa, lähiliikuntaa, kotiseutuidentiteettiä edistävää kestävää kehitystä sekä asuinalueiden turvallisuutta edistävää toimintaa. Toiminta on kaikille avointa. Tulevaisuuden tavoitteemme on yhä laajemmin ja luovemmin yhdessä toimivat asukkaat, yhdistykset ja järjestöt sekä julkiset ja yksityiset palvelut! Kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen kehittäminen nousee koko uuden Oulun alueella toteutetusta monipuolisesta asukas- ja vapaaehtoistoiminnasta, eri kansalaisjärjestöjen toiminnasta sekä asukkaiden ja palvelujen yhteistyöstä. Tutustu ja tule mukaan! Yhdessä toimiva uusi Oulu on välittävä ja kannustava. 10

11 Lakeja, joihin kuntalaisten osallistuminen ja vaikuttaminen perustuu Perustuslaki 14 Vaali- ja osallistumisoikeudet Jokaisella Suomen kansalaisella, joka on täyttänyt kahdeksantoista vuotta, on oikeus äänestää valtiollisissa vaaleissa ja kansanäänestyksessä. Vaalikelpoisuudesta valtiollisissa vaaleissa on voimassa, mitä siitä erikseen säädetään Suomen perustuslaissa. Jokaisella Suomen kansalaisella ja maassa vakinaisesti asuvalla ulkomaalaisella, joka on täyttänyt kahdeksantoista vuotta, on oikeus äänestää kunnallisvaaleissa ja kunnallisessa kansanäänestyksessä sen mukaan kuin lailla säädetään. Oikeudesta muutoin osallistua kuntien hallintoon säädetään lailla. Julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon. Perustuslaki 20.2 Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon. Kuntalaki 27 Asukkaiden suora osallistuminen ja vaikuttaminen kuntayhteisössä Kuntalain mukaisesti valtuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Kuntalaki 28 Kunnan asukkaan aloiteoikeus Kunnan asukkaalla on oikeus tehdä myös kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. 11

12 Nuorisolaki velvoittaa kunnat kuulemaan nuoria päätöksenteossa Nuorisolaki ( /72) velvoittaa kunnat kuulemaan nuoria päätöksentekoprosesseissa. Nuorisolain 8 : n mukaan nuorilla tulee olla mahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. Lisäksi nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa. Perusopetuslaki N:o mom. Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen ja antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Vammaispalvelulaki 8c. Henkilökohtainen apu. Henkilökohtaisella avulla (VpL 8 c ) tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella: päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa tai sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä. Henkilökohtaisen avun tarkoitus on auttaa vaikeavammaista henkilöä toteuttamaan omia valintojaan edellä lueteltuja toimia suorittaessaan. Tasa-arvolaki Yhdenvertaisuuslaki 2004 Eurooppalainen peruskirja naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämispyrkimys otetaan huomioon asioiden valmistelussa, toimeenpanossa, seurannassa ja arvioinnissa. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen on tavoitteellista ja suunnitelmallista. 12

13 1 Uuden Oulun yhdistymisen visio 2020 Visio Uusi Oulu on pohjoisen kumppanuus verkoston menestyvä keskus. Se on elinvoimaltaan ja toimintakyvyltään vahva sekä alueeltaan moni-ilmeinen, viihtyisä ja houkutteleva kestävän kehityksen verkostokaupunki. 2 Uuden Oulun osallisuuden ja vaikuttamisen visio Uusi Oululainen. Entistä merkittävämpi ihminen. 13

14 3 Yhdistymisen arvot ovat toimintaamme ohjaavia periaatteita Kuntalaisten osallisuus ja vaikuttaminen perustuu uuden Oulun yhdistymisen arvoille: vastuullisuus, kumppanuus, yhdenvertaisuus, luottamus ja rohkeus. Vastuullisuus Kaikkien toiminta perustuu vastuullisuuteen itsestä, kanssaihmisistä sekä ympäristöstä. Ymmärrämme, että vapaus ja vastuullisuus kulkevat käsi kädessä. Vapaus tuo vastuuta. Kumppanuus Kumppanuus on jaetun ymmärryksen synnyttämää yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä yhdessä olemista ja tekemistä. Myötätuntoisella kuuntelulla vahvistamme keskinäistä kunnioitusta sekä jokaisen rohkeutta ilmaista itseään. 14

15 Yhdenvertaisuus Jokaista kuntalaista kuullaan, rohkaistaan ja tuetaan osallisuuteen samalla tavalla. Toimintamme perustuu toimijoiden ja alueiden yhdenvertaisuuteen. Yhdenvertaisuus merkitsee sitä, että kaikkia uuden kunnan alueita ja asukkaita kohdellaan oikeudenmukaisesti yhtenäisin perustein. Luottamus Luotamme yksilöiden ja yhteisöjen ymmärrykseen, osaamiseen ja taitoihin. Toimintamme perustuu avoimuuteen ja kunnioitukseen. Viemme sovitut asiat päätökseen ja käytännöiksi. Luottamus syntyy oikeudenmukaisuudesta. Rohkeus Uskallamme uskoa parempaan. Rohkeus on ennakkoluulottomuutta ja asenteettomuutta sekä tarmokkuutta tarttua mahdollisuuksiin. Asetamme yhteiset päämäärät korkealle. Etsimme yhdessä uusia toimintatapoja tulevaisuuteen katsoen. 15

16 4 Osallisuutta, vaikuttamista sekä yhdessä tekemistä edistävät toimet 1. Kunnioitetaan asuinalueiden omaleimaista identiteettiä ja siihen liittyvää kansalais- ja vapaaehtoistoimintaa. 2. Kehitetään yhteisöllisyyttä rakentavaa, osallistuvaa kulttuuri- ja liikuntatoimintaa. 3. Kehitetään vuorovaikutteista, ennakoivaa viestintää. 4. Järjestetään kuntalaisten, palvelujen ja poliittisten päättäjien kuulemistilaisuuksia osana kunnan strategian ja talousarvion laadintaa sekä toiminnan tuloksellisuuden arviointia. 5. Laaditaan kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen tilinpäätös osana kaupungin talous- ja toimintasuunnitelmaa. 6. Muutetaan toimintaa ohjaavat vastuullisuuden, kumppanuuden, yhdenvertaisuuden, luottamuksen ja rohkeuden periaatteet yhteisiksi käytännöiksi. 7. Sisällytetään kestävä kehitys osaksi kuntalaisten osallisuutta ja vaikuttamista. 8. Kannustetaan kaikkia kuntalaisia ottamaan vastuuta itsestä, kanssaihmisistä ja ympäristöstä eri kansalais- ja vapaaehtoistoiminnan muodoin. 9. Tavoitellaan äänestysaktiivisuuden lisäämistä koulujen, poliittisten toimijoiden, tiedotusvälineiden ja järjestöjen yhteistyöllä. 10. Kootaan asuinalueiden asukkaat, yhdistysten ja järjestöjen sekä julkisen ja yksityisen sektorin toimijat kiinteiksi alueellisiksi verkostoiksi. 16

17 5 Alueellinen toimintamalli Uuden Oulun alueellinen toiminta rakentuu suuraluejaon pohjalle. Alueellisten verkostojen toiminta mahdollistaa osaltaan asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen elinympäristöä ja palveluja koskevassa suunnittelussa ja päätöksenteossa. 5.1 Alueelliset verkostot Oulun kaupungin alueellinen toimintamalli muodostuu 22 asuinalueilla toimivan alueellisen yhteistyöryhmän ympärille. Toiminta on sektorirajat ylittävää yhdessä tekemistä. Alueellisen yhteistyön aluejako on uuden Oulun suuraluejako: Haukipudas, Höyhtyä, Jääli, Kaakkuri, Kaijonharju, Kaukovainio, Kello, uuden Oulun keskusta, Kiiminki, Korvensuora, Koskela, Maikkula, Myllyoja, Oulunsuu, Oulunsalo, Pateniemi, Puolivälinkangas, Sanginsuu, Tuira, Yli-Ii ja Ylikiiminki. Nuottasaaren kaupunginosan asukkaat osallistuvat keskustan suuralueen alueelliseen yhteistyöhön. Hiukkavaaran suuralueelle tulee asutusta vasta tulevina vuosina. 17

18 Alueellisten verkostojen tavoitteena sekä alueellisen yhteistyöryhmän keskeisenä tehtävänä on: Koota toiminta-alueen asukkaat sekä kolmannen, julkisen, ja yksityisen sektorin toimijat kiinteäksi ja aktiiviseksi verkostoksi. Toteuttaa käytännössä uuden Oulun kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelmaa sekä toimintaa ohjaavia periaatteita. Koota, ylläpitää ja kehittää aktiivisia ja kiinteitä alueellisia verkostoja. Vahvistaa asukkaiden, yhdistysten, järjestöjen, julkisten ja yksityisten palvelujen yhdessä tekemistä. Kehittää alueellisella toimintamallilla asukkaiden, yhdistysten, järjestöjen, julkisten palvelujen, yrittäjien sekä poliittisten päättäjien valmiuksia ennakoida asukkaiden ja elinympäristön keskeisiä tarpeita ja kehitystä. Osallistaa ja tuoda esille myös vaikutusmahdollisuuksiltaan helposti syrjään jäävien asukkaiden esimerkiksi tukea tarvitsevien lapsiperheiden, ikäihmisten ja vanhusten, maahanmuuttajien sekä vammaisten tarpeet. Koordinoida aluetason toimintaa. Päättää ja vastata alueellisen toimintarahan käytöstä 18

19 Alueelliset yhteistyöryhmät muodostuvat: kunnallisten palvelujen muiden julkisten palvelujen (mm. ev.-lut. srk ja poliisi) asukkaiden ja heitä edustavien asukasyhteisöjen kolmannen sektorin yhdistysten ja järjestöjen erityisesti alueilla toimivien yksityisten palvelujen edustajista sekä uuden Oulun luottamushenkilöistä. Toiminnan osa-alueet ovat: lasten ja nuorten sekä ikäihmisten osallisuus ja vaikuttaminen, asukkaiden hyvinvointia tukeva toiminta, alueellinen kulttuuritoiminta, lähiliikunta, kestävä kehitys ja turvallisuustoiminta. Yhteistyöryhmät voivat jakaantua toiminnan osa-alueiden mukaisiin alatyöryhmiin. Uuden Oulun konsernin keskushallinto toimii alueellisen yhteistyön tukea ja ohjausta antavana tahona vastaten toiminnan koordinoinnista ja kehittämisestä, avustuksista ja viestinnästä. Alueellista toimintamallia toteutetaan ja kehitetään tasapainoisesti. 19

20 5.2 Kohtaamisen paikat Virikkeellinen asukastupatoiminta ja kylätalot Asukastuvat ja kylätalot ovat kotiseutuidentiteettiä tukevia asukkaiden ja palvelujen yhteisiä olohuoneita ja yhdessä tekemisen keskuksia. Uusi Oulu toteuttaa, asukastupa- ja kylätalotoimintaa osana alueellista toimintamallia. Toiminta on yleishyödyllistä vapaaehtoistoimintaa, arjen hyvinvointia tukevia palveluja sekä työllisyyden hoitoa. Sitä toteutetaan sopimuspohjaisena kumppanuustoimintana toimintaan mukaan hyväksyttyjen, rekisteröityjen asukasyhteisöjen kanssa. Alueellisen toiminnan julkisten tilojen käyttöä tuetaan. 5.3 Lasten ja nuorten osallisuus ja vaikuttaminen Lapsilla, nuorilla ja heidän vanhemmillaan tulee olla mahdollisuus osallistua kaikkeen heitä koskevan toiminnan kehittämiseen, järjestämiseen ja arviointiin. Uudessa Oulussa lasten ja nuorten osallisuus toteutetaan nuorisotoimen ja opetustoimen yhteistyönä. Käytössä on nuorisovaikuttamisen malli, jolla edistetään 20

21 lasten ja nuorten osallistumista ja lisätään heidän vaikuttamismahdollisuuksiaan. Koulut ja oppilaitokset tukevat aktiiviseen ja demokraattiseen kansalaisuuteen elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti. Myös vanhempien osallisuuden muotoja lasten ja nuorten toiminnassa monipuolistetaan. Kaikki uuden Oulun kaupungin suuralueet ovat mukana toiminnassa. Alueelliset nuorten vaikuttajaryhmät on valmennettu ja koulutettu osallistumaan ja vaikuttamaan. Jokaisessa perusopetuksen yksikössä on toiminnassa mukana yhdysopettaja, joka huolehtii koulun osuudesta toiminnasta. Alueryhmien toimintaa tukee ja valmentaa alueen nuorisotyöntekijä. Vanhemmille vuotiaille nuorille on oma erillinen, koko kaupungin laajuinen osallisuusryhmä. Nuoret tulevat toimimaan tiiviissä yhteistyössä päättävien tahojen kanssa ja osallistuvat mm. kaupunkisuunnitteluun ja kaupunkistrategian luomiseen. Vuosittain kaikki alueiden osallisuusryhmät kohtaavat lasten ja nuorten kaupunkikokouksessa. Kaupunkikokous on lasten ja nuorten ylin päättävä elin uudessa Oulussa. Kaupunkikokouksessa Oulun alueelliset vaikuttajaryhmät tekevät lausuntoja määrärahaesityksiä, jotka viedään eteenpäin kaupungin päätöksentekoon. Päätökset kokouksessa tekee edustajisto, jossa ovat edustettuina kaikki vaikuttajaryhmät. 21

22 Lasten ja nuorten monipuolista osallisuutta ja vaikuttamista alueellisessa toimintamallissa tuetaan ja kehitetään. 5.4 Ikääntyneiden osallisuus ja vaikuttaminen Ikääntyneiden osallisuus ja vaikuttaminen osana uuden Oulun pitkän aikavälin suunnittelua ja perustoimintaa edellyttää ikä-ihmisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Käytännössä tämä tarkoittaa laajenevaa vuorovaikutusta, osallisuutta ja vaikuttamista elinympäristön, asumisen, liikenteen ja palvelujen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Heikommassa asemassa olevaa ikääntyvää väestöä tuetaan ja kannustetaan osallisuuteen. Hyvän demokratian toteuttaminen tukee ja vahvistaa ikääntyvän väestön elinvoimaa, hyvinvointia, yhteisöllisyyttä sekä yhteistä vastuuta elinympäristöstä. Tämä osallisuus kiinnittää myös ikääntyvän väestön elämään. 22

23 Keskeisiä näkökulmia ikääntyneiden osallisuudessa ja vaikuttamisessa: omaehtoinen terveydestä, kunnosta ja vireydestä huolehtiminen yhteisöllisin toimintamuodoin yhteisöllisyyttä rakentava, ikäihmisiä osallistava, omaehtoisen kulttuuritoiminta sukupolvien välinen toiminnallinen vuorovaikutus, yhdessä tekeminen vapaaehtoistoiminnan kehittäminen sekä tuen tarvitsijoiden että aktiivisten ikäihmisten osalta tietoyhteiskunnan kehittäminen kansalaisyhteiskuntana; ikä-ihmisten kotona asumisen tukeminen tietoyhteiskuntavalmiuksia kehittämällä ihmisarvoinen hoiva ja palvelut. Uuden Oulun alueelliseen verkostoon sekä alueelliseen toimintamalliin sisältyy ikääntyneiden edustajisto, jonka työskentelyä vahvistaa ikäihmisistä koottu vaikuttajaryhmä, jossa on jokaiselta suuralueelta vähintään yksi edustaja. Ikäihmiset osallistuvat myös alueellisten yhteistyöryhmien toimintaan. Ikääntyneiden edustajisto ja vaikuttajaryhmä verkottuvat alueellisten yhteistyöryhmien toimintaan. 23

24 6 Vapaaehtoinen toiminta Vapaaehtoinen toiminta on osallisuutta ja vaikuttamista omaan ja kanssaihmisten hyvinvointiin. Asukkaita kannustetaan ottamaan vastuuta itsestä, kanssaihmisistä ja ympäristöstä. Luovat voimavarat edistävät kaikkien uuden Oulun asukkaiden hyvinvointia. Vapaaehtoinen toiminta on osa alueellista toimintaa sisältyen vuosittaiseen suunnitteluun, toteutukseen ja kehittämiseen. Tavoitteena on luoda konkreettisia mahdollisuuksia vapaaehtoistoiminnan uusille tavoille siten, että vapaaehtoiselle toiminnalle myönteiset asenteet muuttuvat käytännön toiminnaksi. Kaikessa uuden Oulun toiminnassa huomioidaan vapaaehtoisen toiminnan aktiivinen kehittäminen osana alueellisten verkostojen toimintaa. Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja II asteen oppilaitosten sekä nuorisotoiminnan rooli yhteistyössä perheiden kanssa on keskeinen. Toimintoja kehitetään elämänkaari periaatteella, jossa lapset, nuoret, aikuiset, perheet ja ikäihmiset toimivat myös yhdessä. Nuorten ja ikääntyneiden osallisuusryhmät, asukastupatoiminta, kylätalot sekä alueellisen yhteistyön tilaisuudet ja tapahtumat, virike- ja harrastetoiminta 24

25 kutsuvat ja innostavat ympärivuotisesti kaikkia mukaan vapaaehtoiseen toimintaan. Vanhempien toiminta yhdessä sekä mummu-pappa kummitoiminta ovat esimerkkejä vapaaehtoistoiminnan sukupolvia yhdistävistä mahdollisuuksista. Osana alueellista toimintamallia sekä uudessa Oulussa jokainen kuuluu -koulutusohjelmaa järjestetään vapaaehtoisen ja osallistuvan toiminnan koulutustilaisuuksia sekä virkistystä. Alueellisen vapaaehtoistoiminnan kehittäminen verkottuu ja etsii aktiivisesti toiminnan kehittämisen malleja eri kehittämishankkeissa. Vapaaehtoistoimintaa on myös ennalta valmistelematon tiettyä tarvetta varten toteutettava toiminta. Kaikkia oululaisia kannustetaan myös itse ideoivaan, kantaa ja vastuuta ottavaan, tapauskohtaiseen ja projektimaiseen vapaaehtoistoimintaan. 25

26 7 Kuntalaisten osallisuus ja vaikuttaminen uuden Oulun toiminnassa Kuntalaisten osallisuus ja vaikuttaminen uuden Oulun toiminnassa perustuu lainsäädäntöön. Kuntalaisten tieto-, suunnittelu- päätös- ja toimintaosallisuutta toteutetaan ja kehitetään osana Oulun kaupungin asioiden valmistelua ja päätöksentekoa, palveluja sekä kehittämistoimintaa. Osana tätä puhutun ja kirjoitetun kielen ymmärtäminen on jokaisen oululaisen oikeus. Kuntalaisten, poliittisten päättäjien ja kaupungin toimijoiden vuorovaikutuksen lisääminen asioiden valmistelussa huomioidaan aktiivisesti asioiden vireille tulosta päätöksentekoon. Kuntalaisten osallisuus ja vaikuttaminen raportoidaan osana uuden Oulun talouden- ja toiminnan suunnittelua ja toteutumista. Toimivien käytäntöjen tieto ja osaaminen jaetaan aktiivisesti. Uudessa Oulussa otetaan käyttöön kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen tilinpäätös. 26

27 Esimerkkejä kuntalaisten osallisuudesta ja vaikuttamisesta uuden Oulun toiminnassa tällä hetkellä: sosiaali- ja terveystoimen palvelusuunnitelmat ja asiakaskyselyt, lasten ja nuorten osallisuus ja vaikuttaminen päivähoidossa sekä liikunnassa, koulujen oppilaskuntien toiminta, kirjastoverkon kuntalaisten vaikuttamiskeinot, maankäytön osallistumis- ja arviointisuunnitelmat, ympäristötoimen tietoisuuskampanjat sekä ympäristönsuojelulain osallistumismenettelyt hankeyhteistyö asukkaiden kanssa. 27

28 8 Viestintä, vuorovaikutus, koulutus ja tutkimus Alueellisen toimintamallin viestintä on ihmisläheistä vuorovaikutusta. Kuntalaisten osallisuudesta ja vaikuttamisesta viestimisen tavoite on, että tieto saadaan kaikille uuden Oulun asukkaille. Viestintä luo osaltaan edellytyksiä kuntalaisten mielipiteen ilmaisulle, julkiselle harkinnalle, omien näkökulmien ja teemojen esille nostamiselle yhteiskunnallisessa keskustelussa, valmistelussa ja päätöksenteossa. Viestinnässä noudatetaan uuden Oulun viestinnän periaatteita. Alueellisen toimintamallin viestintä toteuttaa osallisuuden ja vaikuttamisen toimintaa ohjaavia periaatteita. Viestinnän laadullisia periaatteita ovat: Avoimuus ja vuorovaikutteisuus Selkeys ja ymmärrettävyys Aktiivisuus ja ennakointi Oikea-aikaisuus Monikanavaisuus Kohdentaminen 28

29 Viestintä kehittää tavoitteellisesti ja monipuolisesti kuntalaisten, poliittisten päättäjien ja kaupungin toimijoiden vuorovaikutusta asioiden vireille tulosta päätöksentekoon. Www-sivut sekä vuorovaikutteinen sosiaalinen media on osa perusviestintää. Alueellisten verkostojen viestintään perustetaan yhteinen asukaslehti, josta toteutetaan myös verkkoversio. Asukaslehti ei poissulje alueellista tiedottamista. Alueellinen toiminta hyödyntää uuden Oulun julkaisutoimintaa ja markkinointia. Alueellista toimintamallia kehitetään järjestämällä koulutustilaisuuksia. Koulutuksen keskeisenä tavoitteena on edistää ihmisvoimavarojen ja rakenteiden joustavaa, luovuuden ja innovatiivisuuden vapauttavaa vuorovaikutusta. Uudessa Oulussa jokainen kuuluu ja vaikuttaa -koulutukset ovat osa kaupungin keskitetyn koulutuksen suunnittelua ja toteutusta. Vuosittain järjestettävät koulutustilaisuudet sisältävät mm. yhteissuunnittelu- ja vuorovaikutustaitojen edistämistä, viestintää, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskoulutusta. Koulutukset ovat avoimia kuntalaisille, kunnan toimijoille sekä poliittisille päättäjille. Kuntalaisten osallisuutta ja vaikuttamista sekä alueellista toimintamallia kehitetään yhdessä korkeakoulututkimuksen kanssa. 29

30 9 Resurssit Alueellisen toimintamallin koordinoinnista vastaa uuden Oulun konsernin keskushallinto. Alueellisten verkostojen toimintaan myönnetään toimintarahaa, jonka käyttö on ohjeistettua ja valvottua. Asuinalueilla järjestettävät aluekokoukset tekevät esityksiä alueellisen verkoston yhteistyöryhmälle toimintarahan kohdentamisesta. Osa alueellisesta toimintarahasta on kohdennettava viestintään. 30

31 10 Arviointi ja mittarit Osallisuuden ja vaikuttamisen toimenpideohjelman arvioinnin tavoitteena on palvella uuden Oulun organisaation toiminnanohjausta, taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden kontrollia sekä toiminnan kehittämistä. Demokraattinen arviointi tekee osaltaan toimintaa näkyväksi. Arviointimalli sisällytetään uuden Oulun työprosesseihin. Monipuolista tietoa luova yhdessä tekeminen, osaamisen jakaminen ja oppiminen on luonteeltaan jatkuvaa. Arviointi toteutuu kolmella tasolla: valtakunnan taso, kaupungin toiminnan taso sekä alueellisten verkostojen toiminnan taso. Mittarit kiinnittyvät osallisuuden ja vaikuttamisen toimenpideohjelman päätavoitteisiin, esimerkiksi kuntalaisten mahdollisuuteen osallistua asioiden valmisteluun ennen päätöksentekoa. Arvioinnin painopiste on toiminnan laadullinen mittaaminen sekä toiminnan pitkäaikaisvaikutusten näkyväksi tekeminen. Laadullinen arviointi toteutetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. 31

32 Osallisuuden ja vaikuttamisen toimikunta Varsinaiset jäsenet pj. Timo Autio varapj. Kaarina Kailo Vaili Jämsä-Uusitalo Ale Luokkanen Leena Kuha Suvi Helanen Martti Väänänen Heikki Pesämaa sihteeri Maarit Alikoski Henkilökunnan edustaja Sirkka Ylitalo Henkilökohtaiset varajäsenet Jukka Lappalainen Risto Siekkinen Aatos Manninen Outi Kuismin Heli Taanila Jouko Korkiakoski Maija Hekkala Mari Kangas Henkilökohtainen varaedustaja Kaisu Jokela apulaiskaupunginjohtaja Sinikka Salo vs. kunnanjohtaja Sirkka Ylitervo kansliapäällikkö Kalervo Ukkola, Oulu viestintäjohtaja Sirkka Keränen, Oulu hallintojohtaja Harri Kantola, Kiiminki yhteyspäällikkö Juha Fränti, Oulu projektipäällikkö Vesa Jurmu, Yli-Ii nuoriso-ohjaaja Kati Niskala, Haukipudas osallisuusvalmentaja Pasi Laukka, Oulu palvelupäällikkö Jussi Kauppi, Oulu 32

33 Liite 1 Keskeiset käsitteet Kuntalaisten osallisuuden muotoja Tieto-osallisuus Kuntalaisten oikeus tiedon saamiseen ja tuottamiseen. Esimerkiksi kunnan tiedottaminen, kuntalaisten kuuleminen, kyselyihin vastaaminen ja palvelusitoumukset. Suunnitteluosallisuus Kuntaorganisaation ja kuntalaisten välistä valmisteluun liittyvää vuorovaikutusta. Esimerkiksi yhteissuunnittelu ja kaupunkifoorumit. Päätösosallisuus Suoraa osallistumista palvelujen tuottamista tai omaa asuinaluetta koskeviin päätöksiin. Käyttäjädemokratia on päätösosallisuutta silloin, kun palvelun käyttäjille on delegoitu päätösvaltaa. Esimeriksi kunnanosan asukkaiden suoraan valitsema aluelautakunta, jolle valtuusto on delegoinut päätöksenteon. Toimintaosallisuus Kuntalaisten omaa toimintaa elinympäristössään tai palveluja toimintayksiköissä. Esimerkiksi talkoovoimin toteutettavaa ympäristön kunnostusta ja ylläpitoa tai palvelujen tuottamista. 33

Oulussa jokainen kuuluu ja vaikuttaa. Kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelma

Oulussa jokainen kuuluu ja vaikuttaa. Kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelma Oulussa jokainen kuuluu ja vaikuttaa Kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelma Sisältö Johdanto...3 1 Toteuttaminen...5 2 Osallisuutta, vaikuttamista sekä yhdessä tekemistä edistävät toimet...

Lisätiedot

Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta , KUKE

Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta , KUKE Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta 20.11.2014, KUKE Oulun kaupunki TULOSLASKELMA TOT/ BUDJ/ TOT-% ENNUSTE YLITYS+ YLITYS+ TOT KUMUL TOT ED. KUMUL VUOSI ALITUS- ALITUS- % ED. VUOSI VUOSI Toimintatuotot

Lisätiedot

Uusi kuntalaki Demokratia ja osallistuminen

Uusi kuntalaki Demokratia ja osallistuminen Uusi kuntalaki 2015 - Demokratia ja osallistuminen Kuntamarkkinat 10- Mervi Kuittinen Laissa säädettäisiin: Kunnan asukkaiden osallistumisoikeutta koskeva luku (5. luku) kunnan asukkaiden äänioikeudesta

Lisätiedot

Järvenpäässä meitä kuullaan ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa

Järvenpäässä meitä kuullaan ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa Järvenpäässä meitä kuullaan ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa Iltapäiväseminaari 5.4.2016 Johanna Sinkkonen koti- ja erityisasumisen johtaja Esimerkkejä lainsäädännöstä tulevasta kuulemisen ja vaikuttamismahdollisuuksien

Lisätiedot

Elämää elinvoimaisella alueella

Elämää elinvoimaisella alueella Pitäjäntupa Vahva henki ja elävä yhteisö Paikallinen vetovoima Paikallinen työntövoima Elämänuskon infravaunut Perustana peruskunta Elämää elinvoimaisella alueella 5.6.2014 Page 1 ELINVOIMAISET PAIKALLISYHTEISÖT

Lisätiedot

Nuorten osallisuutta ja kuulemista koskeva lainsäädäntö

Nuorten osallisuutta ja kuulemista koskeva lainsäädäntö Nuorten osallisuutta ja kuulemista koskeva lainsäädäntö Yleistä Sääntelyä kansainvälisellä tasolla YK:n lasten oikeuksien sopimus EU:n valkoinen kirja Sääntelyä yleislaeissa Perustuslaki, kuntalaki Erityislait

Lisätiedot

Miten suoraa ja edustuksellista demokratiaa johdetaan ja kehitetään kunnassa? Demokratiapäivä Katja Syvärinen

Miten suoraa ja edustuksellista demokratiaa johdetaan ja kehitetään kunnassa? Demokratiapäivä Katja Syvärinen Miten suoraa ja edustuksellista demokratiaa johdetaan ja kehitetään kunnassa? Demokratiapäivä 13.10.2015 Katja Syvärinen Mitä haluamme kun haluamme kuntalaisten osallisuutta? Hiljaisia kuntalaisia? Tyytyväisiä

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Kuntalaiset keskiöön projektin päätösseminaari Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, toimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto

Kuntalaiset keskiöön projektin päätösseminaari Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, toimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto Kuntalaiset keskiöön projektin päätösseminaari 26.2.2015 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, toimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto Äänestysaktiivisuuden lasku Ilkeät ongelmat Luottamuspula Luottamustoimien ei-houkuttelevuus

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys

Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys 6.5.2014 Jarkko Majava (yhteyshenkilö) Johtava konsultti, FCG Konsultointi Oy jarkko.majava@fcg.fi 050 3252306 22.5.2014 Page 1 Kuntarakenneselvityksen

Lisätiedot

Kuntien ja itsehallintoalueiden vastuu ja roolit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Kuntien ja itsehallintoalueiden vastuu ja roolit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Kuntien ja itsehallintoalueiden vastuu ja roolit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 2.-3.2016 Hanna Tainio Varatoimitusjohtaja Kuntaliitto Mitä edistetään?

Lisätiedot

Yhdessä Oulussa osallisuus, vaikuttaminen ja paikalliskulttuuri Oulun maaseutualueilla. Erityisasiantuntija Päivi Kurikka Kuntaliitto 20.2.

Yhdessä Oulussa osallisuus, vaikuttaminen ja paikalliskulttuuri Oulun maaseutualueilla. Erityisasiantuntija Päivi Kurikka Kuntaliitto 20.2. Yhdessä Oulussa osallisuus, vaikuttaminen ja paikalliskulttuuri Oulun maaseutualueilla Erityisasiantuntija Päivi Kurikka Kuntaliitto 20.2.2013 Kuntademokratian kehittämiselle on jo nyt hyvää pohjaa lainsäädännössä

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma 2017 - ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI Keskustalla on yhdessä tekemisestä 110 vuotinen perinne. Keskusta rakentaa politiikkansa ihmisen, ei

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa 6. TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA VASTUUTAHOT 1 Toimenpide-ehdotukset ovat syntyneet jyväskyläläisille lapsille ja nuorille tehtyjen alkukartoitusten, Jyväskylän kaupungin palvelualueille tehtyjen kyselyjen

Lisätiedot

Kansalaistoiminta setlementtityössä - osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen

Kansalaistoiminta setlementtityössä - osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen Kansalaistoiminta setlementtityössä - osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen Valtakunnallinen vertaistoiminnan koulutus 1 Mona Särkelä-Kukko 18.10.2013 1 Sisältö 1. Osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen

Lisätiedot

Alueellisen osallistumisen ja demokratian vaihtoehdot Esitys Mikkelin, Suomenniemen ja Ristiinan valtuustojen yhteisseminaarissa 1.2.

Alueellisen osallistumisen ja demokratian vaihtoehdot Esitys Mikkelin, Suomenniemen ja Ristiinan valtuustojen yhteisseminaarissa 1.2. Alueellisen osallistumisen ja demokratian vaihtoehdot Esitys Mikkelin, Suomenniemen ja Ristiinan valtuustojen yhteisseminaarissa 1.2.2012 Sisältö Kuntalaisten osallisuus: lähidemokratia ja kuntapalvelut

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara mahdollisuus > asenteista on aloitettava! - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

Vanhusneuvostokysely 2012

Vanhusneuvostokysely 2012 Vanhusneuvostokysely 2012 Kysely numero 4/83/2012 Marraskuu 2012 Kunta Tässä kyselyssä vanhusneuvostolla tarkoitetaan vanhusneuvostoja, vastaavia muulla nimellä toimivia yhteistyöelimiä (esimerkiksi ikäihmisten

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen Opetussuunnitelmat uudistuvat 2016 Tarja Ruohonen OPS-uudistuksen tavoitteita: Kasvun ja oppimisen jatkumon vahvistaminen Rakennetaan olemassaoleville vahvuuksille Määritellään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Kehitetään kyliä yhdessä KEHITTÄMISEN PERUSTAA

Kehitetään kyliä yhdessä KEHITTÄMISEN PERUSTAA Kehitetään kyliä yhdessä KEHITTÄMISEN PERUSTAA Maarit Alikoski 15.9.2015 ROVANIEMEN KAUPUNKI Maarit Alikoski 15.92015 Kuva: Pasi Tarvainen 2015 Rovaniemen maaseudun kehittämisohjelma 2013-2020 Laaja yhteys

Lisätiedot

Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen

Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen Toiminta-avustuskokonaisuuksien kriteerit vuonna 2015 (Lasten ja nuorten palvelujen sekä ikäihmisten palvelujen lautakunta) 1 Lautakunnat päättävät tarkemmista

Lisätiedot

Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke. 8 valtiota käynnisti vuonna Suomi liittyi huhtikuussa 2013

Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke. 8 valtiota käynnisti vuonna Suomi liittyi huhtikuussa 2013 Avoin Hallinto 2 Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke Tiedon saatavuus Kansalaisten osallisuus Hallinnon vastuullisuus Uusien teknologioiden hyödyntäminen 8 valtiota käynnisti vuonna 2011 Nyt

Lisätiedot

Osallisuus Vantaalla. Kuntalaiset keskiöön Verkosto 26.11.2013

Osallisuus Vantaalla. Kuntalaiset keskiöön Verkosto 26.11.2013 Osallisuus Vantaalla Kuntalaiset keskiöön Verkosto Yhteys strategiaan 2013-2016 Sitovat tavoitteet 2014 12. Vantaan tulevaisuutta rakennetaan yhdessä asukkaiden, yhteisöjen ja yritysten kanssa Osallisuusmalli

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma Tulevaisuuden kunta ja Kunnat 2021 -ohjelma Kainuun maakuntatilaisuus 19.4.2016 Jarkko Majava, va kehityspäällikkö Aineisto: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet 4.4.2016 Luonnos Kuntaliiton strategisista

Lisätiedot

1 JOHDANTO LÄHIDEMOKRATIAN ARVOT JA PERIAATTEET KUNTALAISTEN OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN UUDEN OULUN TAVASSA TOIMIA...

1 JOHDANTO LÄHIDEMOKRATIAN ARVOT JA PERIAATTEET KUNTALAISTEN OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN UUDEN OULUN TAVASSA TOIMIA... Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 2 LÄHIDEMOKRATIAN ARVOT JA PERIAATTEET... 3 3 KUNTALAISTEN OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN UUDEN OULUN TAVASSA TOIMIA... 4 3.1 STRATEGINEN OHJAUS... 4 3.2. PROSESSIEN TOIMINTA...

Lisätiedot

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi OPPILASKUNTAKANSIO www.sastamalannuoret.fi 2015-2016 SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi Sisällys OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN... 2 Yhteisökasvatuksen ja osallisuuden periaatteet... 2 Oppilaskuntaosallisuus...

Lisätiedot

Kohti uutta kuntaa Rovaniemen Demokratiapäivän 2015 avoin keskustelufoorumi. Maarit Alikoski ROVANIEMEN KAUPUNKI

Kohti uutta kuntaa Rovaniemen Demokratiapäivän 2015 avoin keskustelufoorumi. Maarit Alikoski ROVANIEMEN KAUPUNKI Kohti uutta kuntaa Rovaniemen Demokratiapäivän 2015 avoin keskustelufoorumi Maarit Alikoski 21.10.2015 ROVANIEMEN KAUPUNKI Kunnan rooli ja tehtävät uudistuvat Yksi keskeinen vaikuttava tekijä: sosiaali-

Lisätiedot

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Alueellinen terveysliikuntasuunnitelma Suunnitelma tehtiin yhdessä: Sairaanhoitopiiri - Normiohjaus - Osaaminen UKK-Instituutti - Informaatio-ohjaus

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

Demokratiapäivä

Demokratiapäivä Demokratiapäivä 13.10.2015 Teemasessio 2:Edustuksellisen ja suoran demokratian muodostama kokonaisuus - miten niiden johtaminen ja kehittäminen vaikuttaa toisiinsa ja miten niitä kehitetään samanaikaisesti?

Lisätiedot

Kohti kumppanuusyhteiskuntaa

Kohti kumppanuusyhteiskuntaa Kohti kumppanuusyhteiskuntaa Kyläpäällikkökoulutus 27.10. Somero Tauno Linkoranta erityisasiantuntija Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, kansalaistoiminta Isoja muutoksia julkisissa rakenteissa Kartat:

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara - mahdollisuus - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja terveimpiä - Vapaaehtoistyöhön ja -toimintaan osallistumiseen

Lisätiedot

Uusi kuntalaki osallisuuden näkökulmasta

Uusi kuntalaki osallisuuden näkökulmasta Uusi kuntalaki osallisuuden näkökulmasta Kenen osallisuus?-seminaari 2.9.2014 Neuvotteleva virkamies Inga Nyholm Kuntalain valmisteluaikataulu Hallituksen esitysluonnos kuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Yhteisötalous ja yhteiskuntavastuullinen yrittäjyys keinoja työllisyydenhoitoon

Yhteisötalous ja yhteiskuntavastuullinen yrittäjyys keinoja työllisyydenhoitoon Yhteisötalous ja yhteiskuntavastuullinen yrittäjyys keinoja työllisyydenhoitoon 1 Esiselvitys: Oulun kaupungin yhteisötoiminnan palvelukonseptin kehittäminen ja sosiaalinen yrittäjyys - PALKE -hanke 1.6.2009-31.12.2009

Lisätiedot

Lähidemokratian vahvistaminen

Lähidemokratian vahvistaminen Lähidemokratian vahvistaminen Kuntaliitosverkoston seminaari Kuntatalo 4.6.2014 Ritva Pihlaja erityisasiantuntija, tutkija ritva.pihlaja@pp.inet.fi Lähidemokratiasta on? enemmän kysymyksiä kuin vastauksia,

Lisätiedot

OTSIKKO Tilaisuuden pitäjä. CP-liitto Anne Ilvonen suunnittelija OK-opintokeskus. Opintotoiminnan Keskusliitto.

OTSIKKO Tilaisuuden pitäjä. CP-liitto Anne Ilvonen suunnittelija OK-opintokeskus. Opintotoiminnan Keskusliitto. OTSIKKO Tilaisuuden pitäjä CP-liitto 29.3.2008 Anne Ilvonen suunnittelija OK-opintokeskus Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä Salo 4.9.2014 Esityksen sisältö 1. Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä 2. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän, YTR:n verkosto,

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Toimintalinjat: 1. Kilpailukykyiset elinkeinot ja yritystoiminta 2. Menestys viriää osaamisesta 3. Hyvinvoiva ja turvallinen maakunta 4. Puitteet houkutteleviksi

Lisätiedot

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palveluja kuntarakenneselvitys

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palveluja kuntarakenneselvitys Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palveluja kuntarakenneselvitys Demokratiatyöryhmän esitykset kuntayhteistyön tiivistämisestä 29.9.2014 28.11.2014 Page 1 Työryhmän esitykset 1. Kuntalaisten osallisuus

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Helsinki, Selvityshenkilöraportti 14.8.2015 3) Itsehallintoalueiden ja kuntien

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

Aluelautakunnat kylien asialla. ROVANIEMEN KAUPUNKI Maarit Alikoski 3.10.2015

Aluelautakunnat kylien asialla. ROVANIEMEN KAUPUNKI Maarit Alikoski 3.10.2015 Aluelautakunnat kylien asialla ROVANIEMEN KAUPUNKI Maarit Alikoski 3.10.2015 Osallisuus, vaikuttaminen ja elinvoima Aluelautakunnat tärkeä osa Rovaniemen kaupungin pitkäjänteistä itsehallinnon ja asukkaiden

Lisätiedot

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4.

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4. Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma Kristiina Mustakallio Taustana väestönkehitys Espoossa 2014-2016 suhteellisesti kasvu on nopeinta

Lisätiedot

Mitä etnisen yhdenvertaisuuden edistäminen tarkoittaa? Peter Kariuki Pääsihteeri Etnisten suhteiden neuvottelukunta

Mitä etnisen yhdenvertaisuuden edistäminen tarkoittaa? Peter Kariuki Pääsihteeri Etnisten suhteiden neuvottelukunta Mitä etnisen yhdenvertaisuuden edistäminen tarkoittaa? Peter Kariuki Pääsihteeri Etnisten suhteiden neuvottelukunta Mikä on ETNO? Etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO) on valtioneuvoston asettama,

Lisätiedot

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto 14.- 15.9.2015 Karkkila Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Koulua ympäröivä maailma muuttuu Teknologia Ilmastonmuutos, luonto

Lisätiedot

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 1 (5) 17.10.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriölle LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 Suomen Vanhempainliitto esittää kunnioittavasti pyydettynä

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma. Sini Sallinen,

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma. Sini Sallinen, Tulevaisuuden kunta ja Kunnat 2021 -ohjelma Sini Sallinen, erityisasiantuntija, sini.sallinen@kuntaliitto.fi, @SallinenSini 4.4.2016 Luonnos Kuntaliiton strategisista tavoitteista tulevaisuuden kunnalle

Lisätiedot

Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot. Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto

Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot. Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät 7.11.2016 Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA 13.1.2017 SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ MITÄ TEEMME TÄNÄÄN? Riskienhallinnan vaihe 3 seuranta ja raportointi Riskienhallinnan vaihe 2 operatiivinen

Lisätiedot

Lapset ja nuoret tulevaisuuden kunnassa - A1 Eräkorpi

Lapset ja nuoret tulevaisuuden kunnassa - A1 Eräkorpi Lapset ja nuoret tulevaisuuden kunnassa - A1 Eräkorpi tulevaisuuden kuva 1)Koulujen pihat systemaattisesti laadukkaiksi lähiliikuntapaikoiksi, koulujen tilat monipuoliseen yhteiskäyttöön 2) Vaatii asenteiden

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Mitä on osallistava mediakasvatus?

Mitä on osallistava mediakasvatus? Mitä on osallistava mediakasvatus? Pirjo Sinko, opetusneuvos, Opetushallitus Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 4.12.2012 Helsinki Media auttaa lapsia ja nuoria osallistumaan Osallistaminen - suomalaisen

Lisätiedot

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi Esitys hallitukselle Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi Kuntaliiton hallitus 20.4.2011 8. Kokoava rakenneuudistus luo selkeän perustan uudelle, jäsentävälle kuntalaille 1. Vuosina 2013-2016

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2017-2019 VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO 1 LÄHTÖKOHDAT Tämä suunnitelma on osa Vieremän kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Tasa-arvoa

Lisätiedot

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke LIITE JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 JAKE JÄRJESTÖ- JA KANSALAISTOIMINNAN KEHITTÄMISHANKE JAKE-hanke on Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen,

Lisätiedot

Kumppanuudet ovat mahdollisuuksien palapeli

Kumppanuudet ovat mahdollisuuksien palapeli 19.10.2016 kello 9.30-15.30 Kumppanuuden käsikirjasto maaseutupolitiikka.fi/ kumppanuus Kuntaorganisaatio henkilöstö ja poliitikot keskushallinto ja sektorit, yli sektorirajojen kunnalla tärkeä koordinoiva

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

HANKASALMI HYVÄN ARJEN KUNTA

HANKASALMI HYVÄN ARJEN KUNTA HANKASALMI HYVÄN ARJEN KUNTA KUNNAN STRATEGIA 2010 2014 Hyväksytty kv 14.6.2010 23 Hankasalmen kunnan tehtävä (MISSIO) Hankasalmi on hyvä kunta asua, kasvaa, kasvattaa, ikääntyä, tehdä työtä, yrittää ja

Lisätiedot

Mikä maakuntauudistus ja miksi?

Mikä maakuntauudistus ja miksi? Mikä maakuntauudistus ja miksi? 1-17.2.2017 Miksi uudistus tehdään ja mitä sillä tavoitellaan? Tehokkaamman hallinnon avulla edistetään ihmisten ja yritysten toimintaa Uudistus tehdään avoimesti, asiakaslähtöisesti

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta ikääntyvien parissa Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi Setlementti Louhela ry

Vapaaehtoistoiminta ikääntyvien parissa Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi Setlementti Louhela ry Vapaaehtoistoiminta ikääntyvien parissa Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi 2.2.2016 Setlementti Louhela ry Oikeus hyvään elämään iästä ja toimintakyvystä riippumatta Iäkkäät ihmiset eivät ole yhtenäinen

Lisätiedot

Kuntaliitoksilla parempaa palvelua. Sinikka Salo, apulaiskaupunginjohtaja, Oulun kaupunki

Kuntaliitoksilla parempaa palvelua. Sinikka Salo, apulaiskaupunginjohtaja, Oulun kaupunki Kuntaliitoksilla parempaa palvelua Sinikka Salo, apulaiskaupunginjohtaja, Oulun kaupunki Yhdistymisen kaksi toteuttamistapaa Mekaaninen rutiiniyhdistyminen Strateginen yhdistyminen 1. Pienestä muutoksesta

Lisätiedot

ALUEELLINEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN YHTEISTYÖ UHKA VAI MAHDOLLISUUS?

ALUEELLINEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN YHTEISTYÖ UHKA VAI MAHDOLLISUUS? ALUEELLINEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN YHTEISTYÖ UHKA VAI MAHDOLLISUUS? UHKA 25.9.2012 2 MAHDOLLISUUS! 25.9.2012 3 Aluehallinnon yhteisen sisäisen turvallisuuden sihteeristön asettaminen Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYY tekee Turun yliopistosta parhaan mahdollisen paikan opiskella, opiskelijoista hyvinvoivia ja opiskeluajasta ikimuistoisen. VISIO Ihanteiden TYY on opiskelijoiden avoin ja

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvoinnista vastaavan toimielimen ja sen jäsenen oma-arvio Kunta Toimielimen nimi Arvioijan nimi Pvm

Lasten ja nuorten hyvinvoinnista vastaavan toimielimen ja sen jäsenen oma-arvio Kunta Toimielimen nimi Arvioijan nimi Pvm tilasta 1. Suunnitelma ohjaa konkreettisesti kunnan toimintaa 1.1. Suunnitelman laadinta on yhteistyöprosessi, johon voivat osallistua kaikki joiden toimin lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin vaikutetaan.

Lisätiedot

KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN. 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula,

KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN. 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula, KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula, NOORMARKKU-TOIMIKUNTA Peruskirjana kuntaliitossopimus Noormarkun alueellisen edustavuuden lisäämiseksi ja asukkaiden vaikutusvallan

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma. Sini Sallinen,

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma. Sini Sallinen, Tulevaisuuden kunta ja Kunnat 2021 -ohjelma Sini Sallinen, erityisasiantuntija, sini.sallinen@kuntaliitto.fi, @SallinenSini Luonnos Kuntaliiton strategisista tavoitteista tulevaisuuden kunnalle 10. Rakennetun

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Kunnan rooli muuttuu Kuntalaki uudistuu...entä kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet?

Kunnan rooli muuttuu Kuntalaki uudistuu...entä kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet? Kunnan rooli muuttuu Kuntalaki uudistuu...entä kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet? Salon kansalaisopisto & Kylien Salo 25.9.2014 Siv Sandberg, Åbo Akademi siv.sandberg@abo.fi Kuntalaisten

Lisätiedot

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma 2016-2017 Orimattilan visio 2020: Itsenäinen Orimattila on uudistumiskykyinen ja yhteisöllinen maaseutukaupunki metropolialueen

Lisätiedot

Uudistustyön suunta IRMELI HALINEN

Uudistustyön suunta IRMELI HALINEN Uudistustyön suunta Missä perusteiden linjauksissa muutos ilmenee? (1) Koulun ja opetuksen suhde muuttuvaan yhteiskuntaan Arvoperusta, tehtävä ja velvoitteet Toimintakulttuuri ja koulutyön järjestäminen

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

TOPAKKA (toimivat lähipalvelut paikallisdemokratian avulla) -hanke

TOPAKKA (toimivat lähipalvelut paikallisdemokratian avulla) -hanke TOPAKKA (toimivat lähipalvelut paikallisdemokratian avulla) -hanke Lähidemokratia -hanke Hanketta hallinnoi Rovaniemen kaupunki Hankkeen kestoaika 1.10.2012 31.12.2013 Rahoitus / Peräpohjolan kehitys ry

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara?

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? KIRA-foorumi 27.1.2010 Toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen ASUNTOSÄÄTIÖ ASUKKAAT KESKIÖSSÄ ASUINALUEITA KEHITETTÄESSÄ Hyvä elinympäristö ei synny sattumalta eikä

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Sitra auttavan vapaaehtoistyön kehittäjänä. 29.10.2014 Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Sitra auttavan vapaaehtoistyön kehittäjänä. 29.10.2014 Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Sitra auttavan vapaaehtoistyön kehittäjänä 29.10.2014 Sitra luo edellytyksiä ja tukee tekemistä Sitra on unilukkari, joka herättelee ihmisiä keskustelemaan ikääntyvän

Lisätiedot

Lasten ja nuorten. vaikuttamismahdollisuudet kunnassa Meiju Hiitola 1

Lasten ja nuorten. vaikuttamismahdollisuudet kunnassa Meiju Hiitola 1 Lasten ja nuorten vaikuttamismahdollisuudet kunnassa 27.11.06 Meiju Hiitola 1 Miksi lasten ja nuorten pitäisi saada vaikuttaa? Lasten ja nuorten erityistarpeet vaativat huomiomista Lapsilla ja nuorilla

Lisätiedot

KOHTI SOSIAALISESTI KESTÄVÄÄ HYVINVOINTIA Näkökulmia Pohjanmaalta. Pirkko Vartiainen & Maritta Vuorenmaa

KOHTI SOSIAALISESTI KESTÄVÄÄ HYVINVOINTIA Näkökulmia Pohjanmaalta. Pirkko Vartiainen & Maritta Vuorenmaa KOHTI SOSIAALISESTI KESTÄVÄÄ HYVINVOINTIA Näkökulmia Pohjanmaalta Pirkko Vartiainen & Maritta Vuorenmaa SOSIAALI- JA TERVEYS- HALLINTOTIEDE Yhdistää opetuksessa (kaikilla tasoilla) molemmat hyvinvoinnin

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020 Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010 Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies Strategian tausta laajat muutostrendit haastavat toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

Uusi lainsäädäntö vahvistamassa kirjaston asemaa asukkaiden arjessa

Uusi lainsäädäntö vahvistamassa kirjaston asemaa asukkaiden arjessa Uusi lainsäädäntö vahvistamassa kirjaston asemaa asukkaiden arjessa Osaava kirjasto ovi tulevaisuuteen Itä-Suomen kirjastopäivät 7.-8.6.2016, Mikkeli Leena Aaltonen Kirjastolain uudistaminen ei ole helppoa!

Lisätiedot

Tasa-arvofoorumi Turun kaupunki strategiajohtaja Antti Kirkkola

Tasa-arvofoorumi Turun kaupunki strategiajohtaja Antti Kirkkola Tasa-arvofoorumi 27.10.2011 Turun kaupunki strategiajohtaja Antti Kirkkola Turun kaupungin YVTA- työstä Turun kaupungilla yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakien edellyttämä suunnittelutyö on yhdistetty YVTA

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Kohti kumppanuusyhteiskuntaa. Erityisasiantuntija/MANE kansalaistoiminnan verkosto Tauno Linkoranta Muurla

Kohti kumppanuusyhteiskuntaa. Erityisasiantuntija/MANE kansalaistoiminnan verkosto Tauno Linkoranta Muurla Kohti kumppanuusyhteiskuntaa Erityisasiantuntija/MANE kansalaistoiminnan verkosto Tauno Linkoranta 19.4. Muurla Puheenvuoron keskeiset asiat Isoja muutoksia, hurjia haasteita Tulevaisuuden kunta perustuu

Lisätiedot

Kuntakenttä myllerryksessä - lähidemokratian tarve vain kasvaa

Kuntakenttä myllerryksessä - lähidemokratian tarve vain kasvaa Kuntakenttä myllerryksessä - lähidemokratian tarve vain kasvaa Suuri lähidemokratiailta 3.9.2014 Lohja, Laurentius sali erityisasiantuntija Päivi Kurikka Suomen Kuntaliitto Kuntalaki ja kuntalaisten osallistuminen

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

Kuhmon vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Kuhmon vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2014 1 Kuhmon vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Vuoden 2014 alusta vanhusneuvostot ovat lakisääteisiä Kuhmon vanhusneuvoston toiminta on käynnistynyt vuonna 2002 eli vanhusneuvosto on toiminut

Lisätiedot