Uudessa Oulussa jokainen kuuluu ja vaikuttaa. Kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uudessa Oulussa jokainen kuuluu ja vaikuttaa. Kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelma"

Transkriptio

1 Uudessa Oulussa jokainen kuuluu ja vaikuttaa Kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelma 1

2 Raportin valmistelu: Maarit Alikoski Sivusuunnittelu: Soili Aalto-Hirvelä, Oulun Konttori, Painatuskeskus Paino: Oulun Konttori, Painatuskeskus 2

3 Sisällysluettelo 3 Alkusanat 4 Johdanto 8 Toteuttaminen ja sisältöjä 9 1 Uuden Oulun yhdistymisen visio Uuden Oulun osallisuuden ja vaikuttamisen visio 13 3 Yhdistymisen arvot ovat toimintaamme ohjaavia periaatteita 14 4 Osallisuutta, vaikuttamista sekä yhdessä tekemistä edistävät toimet 16 5 Alueellinen toimintamalli Alueelliset verkostot Kohtaamisen paikat Virikkeellinen asukastupatoiminta ja kylätalot Lasten ja nuorten osallisuus ja vaikuttaminen Ikääntyneiden osallisuus ja vaikuttaminen 22 6 Vapaaehtoinen toiminta 24 7 Kuntalaisten osallisuus ja vaikuttaminen uuden Oulun toiminnassa 26 8 Viestintä, vuorovaikutus, koulutus ja tutkimus 28 9 Resurssit Arviointi ja mittarit 31 Osallisuuden ja vaikuttamisen toimikunta 32 Keskeiset käsitteet 33 Uuden Oulun alueelliset verkostot 36 Liitteet 37

4 Alkusanat Uusi Oulu on enemmän tekoja, vähemmän sanoja. Ihmiset ovat uuden Oulun voima. Yhteinen tavoitteemme on uusi Oulu jossa jokainen kuuluu. Tähän tavoitteeseen pyrimme kaikkien oululaisten, palvelujen sekä poliittisten päättäjien yhdessä tekemisellä. Tavoite on haastava ja sen toteuttamiseen tarvitaan perinteisiä sekä myös aivan uudenlaisia menetelmiä ja toimintatapoja. Uudessa Oulussa jokainen kuuluu ja vaikuttaa asiakirja linjaa kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen osana kunnan toimintaa toiminnan keskeiset periaatteet sekä alueellisen toimintamallin. Ihmiset luovat ajatuksillaan, toimillaan ja yhdessä tekemisellä ohjelmalle sisällön. Kuntalaisten osallisuus ja vaikuttaminen on osa uuden Oulun kaikkea toimintaa. Se on aito, konkreettinen ja uusiutuva osa uuden Oulun suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Kuntalaisten osallisuus ja vaikuttaminen on osa kaikkien uuden Oulun työntekijöiden työtä. Kuntalaisten osallisuus ja vaikuttaminen on osa uuden Oulun vuosittaista toiminnan ja talouden suunnittelua sekä toiminnan raportointia. Sen toteutumista arvioidaan osana kaupungin tavoitteiden toteutumista. Keskeinen väline on Kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen tilinpäätös. Tilinpäätös perustuu Kuntaliiton demokratia-tilinpäätökseen, uuden Oulun osallisuuden ja vaikuttamisen päätavoitteiden sekä yhdistys- ja yhteisölliseen vapaaehtoistoimintaan osallistumisen mittaamiseen. 4

5 Uudessa Oulussa jokainen kuuluu ja vaikuttaa -koulutukset ovat osa kaupungin keskitetyn koulutuksen suunnittelua ja toteutusta. Vuosittain järjestettävät koulutustilaisuudet sisältävät mm. yhteissuunnittelu- ja vuorovaikutustaitojen edistämistä, viestintää, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskoulutusta sekä vapaaehtoisen ja osallistuvan toiminnan koulutuksia. Koulutukset ovat avoimia kuntalaisille, kunnan toimijoille sekä poliittisille päättäjille. Kuntalaisten osallisuudesta ja vaikuttamisesta viestimisen tavoite on, että tieto saadaan kaikille uuden Oulun asukkaille. Kuntalaisten, palvelujen ja poliittisten päättäjien suoraa vuorovaikutusta ja yhteistä osallistumista uuden Oulun asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon edistetään monipuolisesti. Esimerkiksi alueellisten verkostojen kansankäräjillä ennen seuraavan vuoden toiminnan ja talouden suunnittelun käynnistämistä sekä sähköisen demokratian ja vuorovaikutuksen eri muodoin. Edustuksellisen demokratian luottamushenkilöpaikat puolittuvat nykyisestä uudessa Oulussa noin 230 luottamushenkilöön. Tästäkin syystä julkiseen harkintaan perustuva ja osallistuva demokratia on jatkossa entistä tärkeämpää. Tämän ohjelman yhdessä tekemiseen on lausunnoillaan osallistunut yli 40 tahoa: asukasyhteisöjä, alueellisia yhteistyöryhmiä, uuden Oulun nuorisovaltuustot ja nuorten edustajisto, opiskelijajärjestöt Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSA- KO ja Oulun yliopiston ylioppilaskunta OYY, vanhus- ja vammaisneuvostot, uuden Oulun toimikunnat, kunnanhallitukset sekä keskeiset lautakunnat. Yhdessä ne 5

6 edustavat laajasti ja monipuolisesti uuden Oulun näkemyksiä kuntalaisten osallisuudesta ja vaikuttamisesta. Lisäksi ohjelman laadintaan ovat osallistuneet ja vaikuttaneet uuden Oulun asukasiltoihin 2011 osallistuneet kuntalaiset sekä mielipiteiden esittäjät. Uuden Oulun osallisuuden ja vaikuttamisen tavoitteena on aktiivinen asukkaiden, yhdistysten, järjestöjen, julkisten ja yksityisten palvelujen yhdessä tekeminen. Alueellisten verkostojen toiminta muodostuu 22 asuinalueella toimivan yhteistyöryhmän ympärille. Yhteistyöryhmät laativat vuosittaiset toimintasuunnitelmat ja toimintaan myönnetään alueellista toimintarahaa. Lasten ja nuorten sekä ikääntyneiden osallisuus ja vaikuttaminen on nostettu uuden Oulun yhdistymissopimuksen mukaisesti painopistealueeksi. Osallistuvan toiminnan edistämisen keskeisenä tavoitteena on luoda asuinalueille yhdessä kulttuuri- ja liikuntatoimintaa yhteisötoiminnan eri muodoin. Tämän teemme kunnioittaen erilaisten asuinalueiden omaleimaista identiteettiä ja siihen liittyvää kansalais- ja vapaaehtoistoimintaa. Kulttuuri, taiteet ja liikunta laajasti ajateltuna ovat osallisuuden tärkeitä mahdollistajia. Uuden Oulun alueellisten verkostojen kokoaminen ja toiminta käynnistyy syksyllä Alueelliset yhteistyöryhmät kootaan ja koulutetaan. Toiminta käynnistyy 6

7 Ikääntyneiden neuvosto ja vaikuttajaryhmä kootaan ja toiminta käynnistetään syksyn 2011 aikana. Uusi Oulu on muutosta, asennetta ja tahtoa. Uusi Oulu on yhteiseen harkintaan perustuvaa valmistelua ja päätöksentekoa. Uusi Oulu on yhdessä tekemistä ja yhteisöllisyyttä. Haastamme yhdessä tekemiseen mukaan eläkeläisjärjestöt, kansanterveystyön- ja vammaisjärjestöt, kotiseutuyhdistykset, kulttuurijärjestöt, lasten, nuorten sekä lapsiperheiden hyvinvointia tukevat yhteisöt, maahanmuuttajien yhteisöt, metsästysseurat, naisjärjestöt, opiskelijajärjestöt, seurakunnat, urheiluseurat, yleishyödylliset yhteisöt Yhdessä tekemiseen ovat kaikki tervetulleita! Osallisuuden ja vaikuttamisen toimikunta Yhdistymishallitus

8 Johdanto Uusi Oulu on elinvoimainen ja toimintakykyinen. Se on viihtyisä ja houkutteleva alueiden omaleimaisen identiteetin sekä kestävän kehityksen verkostokaupunki. Sisäisen verkostorakenteen kehittäminen on osa uutta, vahvaa Oulua. Kuntalaisten osallisuus ja vaikuttaminen on tärkeä osa uuden Oulun toimintaa. Demokratiaa, palveluja sekä niiden kehittämistä. Uuden Oulun asukkaat osallistuvat kunnan ja sen toiminnan pitkän aikavälin suunnitteluun, asiakaslähtöisiin palveluihin sekä toiminnan tuloksellisuuden arviointiin. Yhteinen tavoitteemme on kuntalaisten hyvinvointi ja kestävä kehitys. Kunnalliset palvelut ja demokratia sekä kuntalaisten osallisuus ja vaikuttaminen linkittyvät entistä tiiviimmin toisiinsa sekä yhteiskunnassamme että maailmalla tapahtuviin muutoksiin. Kunnallisten asioiden valmistelun ja päätöksenteon tulee olla läpinäkyvää ja avointa. Osana tätä puhutun ja kirjoitetun kielen ymmärtäminen on jokaisen oululaisen oikeus. Alueelliset verkostot sekä asukkaiden toiminta asuinalueilla ovat keskeinen ehkäisevän toiminnan väline, joilla uusi Oulu tukee asukkaiden hyvinvointia. Yhteisöllisyys on ihmisen peruspiirre ja erottamaton osa hyvää elämää. Yhteisöllisyys on monin eri muodoin toteutuvaa ihmisten vapaaehtoista toimintaa. Vapaaehtoinen toiminta on osallisuutta ja vaikuttamista omaan ja kanssaihmisten hyvinvointiin. 8

9 Uuden Oulun osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelman tavoitteena on: Uusi Oulu, jossa jokainen kuuluu ja voi osallistua. Yhdessä tekemisen uusi Oulu. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen kuntalaisten osallisuudessa ja vaikuttamisessa. Kehittää kunnallista päätöksentekoprosessia siten, että kuntalaiset voivat osallistua ja vaikuttaa jo asioiden valmisteluvaiheessa. Kaikkia kuntalaisia kuullaan tuetaan heikommassa asemassa olevien osallisuutta ja kannustetaan heitä osallistumaan. Aktiiviset ja kiinteät alueelliset verkostot. Asukkaiden, yhdistysten, järjestöjen, julkisten ja yksityisten palvelujen yhdessä tekeminen. Toteuttaminen ja sisältöjä Kuntalaisten osallisuus ja vaikuttaminen toteutuvat monipuolisesti uuden Oulun toiminnassa ja palveluissa. Alueelliset verkostot toimivat kaikilla uuden Oulun asuinalueilla. Toiminnassa on mukana asukasyhteisöjä, asukastupia, alueellisia 9

10 yhteistyöryhmiä, lasten ja nuorten sekä ikääntyneiden osallisuusryhmiä. Toiminta on myös monipuolista kansalais- ja vapaaehtoistoimintaa. Alueellinen yhteistyö sisältää lasten ja nuorten sekä ikääntyneiden osallisuutta ja vaikuttamista, asukkaiden hyvinvointia edistävää toimintaa, alueellista kulttuuritoimintaa, lähiliikuntaa, kotiseutuidentiteettiä edistävää kestävää kehitystä sekä asuinalueiden turvallisuutta edistävää toimintaa. Toiminta on kaikille avointa. Tulevaisuuden tavoitteemme on yhä laajemmin ja luovemmin yhdessä toimivat asukkaat, yhdistykset ja järjestöt sekä julkiset ja yksityiset palvelut! Kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen kehittäminen nousee koko uuden Oulun alueella toteutetusta monipuolisesta asukas- ja vapaaehtoistoiminnasta, eri kansalaisjärjestöjen toiminnasta sekä asukkaiden ja palvelujen yhteistyöstä. Tutustu ja tule mukaan! Yhdessä toimiva uusi Oulu on välittävä ja kannustava. 10

11 Lakeja, joihin kuntalaisten osallistuminen ja vaikuttaminen perustuu Perustuslaki 14 Vaali- ja osallistumisoikeudet Jokaisella Suomen kansalaisella, joka on täyttänyt kahdeksantoista vuotta, on oikeus äänestää valtiollisissa vaaleissa ja kansanäänestyksessä. Vaalikelpoisuudesta valtiollisissa vaaleissa on voimassa, mitä siitä erikseen säädetään Suomen perustuslaissa. Jokaisella Suomen kansalaisella ja maassa vakinaisesti asuvalla ulkomaalaisella, joka on täyttänyt kahdeksantoista vuotta, on oikeus äänestää kunnallisvaaleissa ja kunnallisessa kansanäänestyksessä sen mukaan kuin lailla säädetään. Oikeudesta muutoin osallistua kuntien hallintoon säädetään lailla. Julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon. Perustuslaki 20.2 Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon. Kuntalaki 27 Asukkaiden suora osallistuminen ja vaikuttaminen kuntayhteisössä Kuntalain mukaisesti valtuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Kuntalaki 28 Kunnan asukkaan aloiteoikeus Kunnan asukkaalla on oikeus tehdä myös kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. 11

12 Nuorisolaki velvoittaa kunnat kuulemaan nuoria päätöksenteossa Nuorisolaki ( /72) velvoittaa kunnat kuulemaan nuoria päätöksentekoprosesseissa. Nuorisolain 8 : n mukaan nuorilla tulee olla mahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. Lisäksi nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa. Perusopetuslaki N:o mom. Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen ja antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Vammaispalvelulaki 8c. Henkilökohtainen apu. Henkilökohtaisella avulla (VpL 8 c ) tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella: päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa tai sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä. Henkilökohtaisen avun tarkoitus on auttaa vaikeavammaista henkilöä toteuttamaan omia valintojaan edellä lueteltuja toimia suorittaessaan. Tasa-arvolaki Yhdenvertaisuuslaki 2004 Eurooppalainen peruskirja naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämispyrkimys otetaan huomioon asioiden valmistelussa, toimeenpanossa, seurannassa ja arvioinnissa. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen on tavoitteellista ja suunnitelmallista. 12

13 1 Uuden Oulun yhdistymisen visio 2020 Visio Uusi Oulu on pohjoisen kumppanuus verkoston menestyvä keskus. Se on elinvoimaltaan ja toimintakyvyltään vahva sekä alueeltaan moni-ilmeinen, viihtyisä ja houkutteleva kestävän kehityksen verkostokaupunki. 2 Uuden Oulun osallisuuden ja vaikuttamisen visio Uusi Oululainen. Entistä merkittävämpi ihminen. 13

14 3 Yhdistymisen arvot ovat toimintaamme ohjaavia periaatteita Kuntalaisten osallisuus ja vaikuttaminen perustuu uuden Oulun yhdistymisen arvoille: vastuullisuus, kumppanuus, yhdenvertaisuus, luottamus ja rohkeus. Vastuullisuus Kaikkien toiminta perustuu vastuullisuuteen itsestä, kanssaihmisistä sekä ympäristöstä. Ymmärrämme, että vapaus ja vastuullisuus kulkevat käsi kädessä. Vapaus tuo vastuuta. Kumppanuus Kumppanuus on jaetun ymmärryksen synnyttämää yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä yhdessä olemista ja tekemistä. Myötätuntoisella kuuntelulla vahvistamme keskinäistä kunnioitusta sekä jokaisen rohkeutta ilmaista itseään. 14

15 Yhdenvertaisuus Jokaista kuntalaista kuullaan, rohkaistaan ja tuetaan osallisuuteen samalla tavalla. Toimintamme perustuu toimijoiden ja alueiden yhdenvertaisuuteen. Yhdenvertaisuus merkitsee sitä, että kaikkia uuden kunnan alueita ja asukkaita kohdellaan oikeudenmukaisesti yhtenäisin perustein. Luottamus Luotamme yksilöiden ja yhteisöjen ymmärrykseen, osaamiseen ja taitoihin. Toimintamme perustuu avoimuuteen ja kunnioitukseen. Viemme sovitut asiat päätökseen ja käytännöiksi. Luottamus syntyy oikeudenmukaisuudesta. Rohkeus Uskallamme uskoa parempaan. Rohkeus on ennakkoluulottomuutta ja asenteettomuutta sekä tarmokkuutta tarttua mahdollisuuksiin. Asetamme yhteiset päämäärät korkealle. Etsimme yhdessä uusia toimintatapoja tulevaisuuteen katsoen. 15

16 4 Osallisuutta, vaikuttamista sekä yhdessä tekemistä edistävät toimet 1. Kunnioitetaan asuinalueiden omaleimaista identiteettiä ja siihen liittyvää kansalais- ja vapaaehtoistoimintaa. 2. Kehitetään yhteisöllisyyttä rakentavaa, osallistuvaa kulttuuri- ja liikuntatoimintaa. 3. Kehitetään vuorovaikutteista, ennakoivaa viestintää. 4. Järjestetään kuntalaisten, palvelujen ja poliittisten päättäjien kuulemistilaisuuksia osana kunnan strategian ja talousarvion laadintaa sekä toiminnan tuloksellisuuden arviointia. 5. Laaditaan kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen tilinpäätös osana kaupungin talous- ja toimintasuunnitelmaa. 6. Muutetaan toimintaa ohjaavat vastuullisuuden, kumppanuuden, yhdenvertaisuuden, luottamuksen ja rohkeuden periaatteet yhteisiksi käytännöiksi. 7. Sisällytetään kestävä kehitys osaksi kuntalaisten osallisuutta ja vaikuttamista. 8. Kannustetaan kaikkia kuntalaisia ottamaan vastuuta itsestä, kanssaihmisistä ja ympäristöstä eri kansalais- ja vapaaehtoistoiminnan muodoin. 9. Tavoitellaan äänestysaktiivisuuden lisäämistä koulujen, poliittisten toimijoiden, tiedotusvälineiden ja järjestöjen yhteistyöllä. 10. Kootaan asuinalueiden asukkaat, yhdistysten ja järjestöjen sekä julkisen ja yksityisen sektorin toimijat kiinteiksi alueellisiksi verkostoiksi. 16

17 5 Alueellinen toimintamalli Uuden Oulun alueellinen toiminta rakentuu suuraluejaon pohjalle. Alueellisten verkostojen toiminta mahdollistaa osaltaan asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen elinympäristöä ja palveluja koskevassa suunnittelussa ja päätöksenteossa. 5.1 Alueelliset verkostot Oulun kaupungin alueellinen toimintamalli muodostuu 22 asuinalueilla toimivan alueellisen yhteistyöryhmän ympärille. Toiminta on sektorirajat ylittävää yhdessä tekemistä. Alueellisen yhteistyön aluejako on uuden Oulun suuraluejako: Haukipudas, Höyhtyä, Jääli, Kaakkuri, Kaijonharju, Kaukovainio, Kello, uuden Oulun keskusta, Kiiminki, Korvensuora, Koskela, Maikkula, Myllyoja, Oulunsuu, Oulunsalo, Pateniemi, Puolivälinkangas, Sanginsuu, Tuira, Yli-Ii ja Ylikiiminki. Nuottasaaren kaupunginosan asukkaat osallistuvat keskustan suuralueen alueelliseen yhteistyöhön. Hiukkavaaran suuralueelle tulee asutusta vasta tulevina vuosina. 17

18 Alueellisten verkostojen tavoitteena sekä alueellisen yhteistyöryhmän keskeisenä tehtävänä on: Koota toiminta-alueen asukkaat sekä kolmannen, julkisen, ja yksityisen sektorin toimijat kiinteäksi ja aktiiviseksi verkostoksi. Toteuttaa käytännössä uuden Oulun kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelmaa sekä toimintaa ohjaavia periaatteita. Koota, ylläpitää ja kehittää aktiivisia ja kiinteitä alueellisia verkostoja. Vahvistaa asukkaiden, yhdistysten, järjestöjen, julkisten ja yksityisten palvelujen yhdessä tekemistä. Kehittää alueellisella toimintamallilla asukkaiden, yhdistysten, järjestöjen, julkisten palvelujen, yrittäjien sekä poliittisten päättäjien valmiuksia ennakoida asukkaiden ja elinympäristön keskeisiä tarpeita ja kehitystä. Osallistaa ja tuoda esille myös vaikutusmahdollisuuksiltaan helposti syrjään jäävien asukkaiden esimerkiksi tukea tarvitsevien lapsiperheiden, ikäihmisten ja vanhusten, maahanmuuttajien sekä vammaisten tarpeet. Koordinoida aluetason toimintaa. Päättää ja vastata alueellisen toimintarahan käytöstä 18

19 Alueelliset yhteistyöryhmät muodostuvat: kunnallisten palvelujen muiden julkisten palvelujen (mm. ev.-lut. srk ja poliisi) asukkaiden ja heitä edustavien asukasyhteisöjen kolmannen sektorin yhdistysten ja järjestöjen erityisesti alueilla toimivien yksityisten palvelujen edustajista sekä uuden Oulun luottamushenkilöistä. Toiminnan osa-alueet ovat: lasten ja nuorten sekä ikäihmisten osallisuus ja vaikuttaminen, asukkaiden hyvinvointia tukeva toiminta, alueellinen kulttuuritoiminta, lähiliikunta, kestävä kehitys ja turvallisuustoiminta. Yhteistyöryhmät voivat jakaantua toiminnan osa-alueiden mukaisiin alatyöryhmiin. Uuden Oulun konsernin keskushallinto toimii alueellisen yhteistyön tukea ja ohjausta antavana tahona vastaten toiminnan koordinoinnista ja kehittämisestä, avustuksista ja viestinnästä. Alueellista toimintamallia toteutetaan ja kehitetään tasapainoisesti. 19

20 5.2 Kohtaamisen paikat Virikkeellinen asukastupatoiminta ja kylätalot Asukastuvat ja kylätalot ovat kotiseutuidentiteettiä tukevia asukkaiden ja palvelujen yhteisiä olohuoneita ja yhdessä tekemisen keskuksia. Uusi Oulu toteuttaa, asukastupa- ja kylätalotoimintaa osana alueellista toimintamallia. Toiminta on yleishyödyllistä vapaaehtoistoimintaa, arjen hyvinvointia tukevia palveluja sekä työllisyyden hoitoa. Sitä toteutetaan sopimuspohjaisena kumppanuustoimintana toimintaan mukaan hyväksyttyjen, rekisteröityjen asukasyhteisöjen kanssa. Alueellisen toiminnan julkisten tilojen käyttöä tuetaan. 5.3 Lasten ja nuorten osallisuus ja vaikuttaminen Lapsilla, nuorilla ja heidän vanhemmillaan tulee olla mahdollisuus osallistua kaikkeen heitä koskevan toiminnan kehittämiseen, järjestämiseen ja arviointiin. Uudessa Oulussa lasten ja nuorten osallisuus toteutetaan nuorisotoimen ja opetustoimen yhteistyönä. Käytössä on nuorisovaikuttamisen malli, jolla edistetään 20

21 lasten ja nuorten osallistumista ja lisätään heidän vaikuttamismahdollisuuksiaan. Koulut ja oppilaitokset tukevat aktiiviseen ja demokraattiseen kansalaisuuteen elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti. Myös vanhempien osallisuuden muotoja lasten ja nuorten toiminnassa monipuolistetaan. Kaikki uuden Oulun kaupungin suuralueet ovat mukana toiminnassa. Alueelliset nuorten vaikuttajaryhmät on valmennettu ja koulutettu osallistumaan ja vaikuttamaan. Jokaisessa perusopetuksen yksikössä on toiminnassa mukana yhdysopettaja, joka huolehtii koulun osuudesta toiminnasta. Alueryhmien toimintaa tukee ja valmentaa alueen nuorisotyöntekijä. Vanhemmille vuotiaille nuorille on oma erillinen, koko kaupungin laajuinen osallisuusryhmä. Nuoret tulevat toimimaan tiiviissä yhteistyössä päättävien tahojen kanssa ja osallistuvat mm. kaupunkisuunnitteluun ja kaupunkistrategian luomiseen. Vuosittain kaikki alueiden osallisuusryhmät kohtaavat lasten ja nuorten kaupunkikokouksessa. Kaupunkikokous on lasten ja nuorten ylin päättävä elin uudessa Oulussa. Kaupunkikokouksessa Oulun alueelliset vaikuttajaryhmät tekevät lausuntoja määrärahaesityksiä, jotka viedään eteenpäin kaupungin päätöksentekoon. Päätökset kokouksessa tekee edustajisto, jossa ovat edustettuina kaikki vaikuttajaryhmät. 21

22 Lasten ja nuorten monipuolista osallisuutta ja vaikuttamista alueellisessa toimintamallissa tuetaan ja kehitetään. 5.4 Ikääntyneiden osallisuus ja vaikuttaminen Ikääntyneiden osallisuus ja vaikuttaminen osana uuden Oulun pitkän aikavälin suunnittelua ja perustoimintaa edellyttää ikä-ihmisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Käytännössä tämä tarkoittaa laajenevaa vuorovaikutusta, osallisuutta ja vaikuttamista elinympäristön, asumisen, liikenteen ja palvelujen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Heikommassa asemassa olevaa ikääntyvää väestöä tuetaan ja kannustetaan osallisuuteen. Hyvän demokratian toteuttaminen tukee ja vahvistaa ikääntyvän väestön elinvoimaa, hyvinvointia, yhteisöllisyyttä sekä yhteistä vastuuta elinympäristöstä. Tämä osallisuus kiinnittää myös ikääntyvän väestön elämään. 22

23 Keskeisiä näkökulmia ikääntyneiden osallisuudessa ja vaikuttamisessa: omaehtoinen terveydestä, kunnosta ja vireydestä huolehtiminen yhteisöllisin toimintamuodoin yhteisöllisyyttä rakentava, ikäihmisiä osallistava, omaehtoisen kulttuuritoiminta sukupolvien välinen toiminnallinen vuorovaikutus, yhdessä tekeminen vapaaehtoistoiminnan kehittäminen sekä tuen tarvitsijoiden että aktiivisten ikäihmisten osalta tietoyhteiskunnan kehittäminen kansalaisyhteiskuntana; ikä-ihmisten kotona asumisen tukeminen tietoyhteiskuntavalmiuksia kehittämällä ihmisarvoinen hoiva ja palvelut. Uuden Oulun alueelliseen verkostoon sekä alueelliseen toimintamalliin sisältyy ikääntyneiden edustajisto, jonka työskentelyä vahvistaa ikäihmisistä koottu vaikuttajaryhmä, jossa on jokaiselta suuralueelta vähintään yksi edustaja. Ikäihmiset osallistuvat myös alueellisten yhteistyöryhmien toimintaan. Ikääntyneiden edustajisto ja vaikuttajaryhmä verkottuvat alueellisten yhteistyöryhmien toimintaan. 23

24 6 Vapaaehtoinen toiminta Vapaaehtoinen toiminta on osallisuutta ja vaikuttamista omaan ja kanssaihmisten hyvinvointiin. Asukkaita kannustetaan ottamaan vastuuta itsestä, kanssaihmisistä ja ympäristöstä. Luovat voimavarat edistävät kaikkien uuden Oulun asukkaiden hyvinvointia. Vapaaehtoinen toiminta on osa alueellista toimintaa sisältyen vuosittaiseen suunnitteluun, toteutukseen ja kehittämiseen. Tavoitteena on luoda konkreettisia mahdollisuuksia vapaaehtoistoiminnan uusille tavoille siten, että vapaaehtoiselle toiminnalle myönteiset asenteet muuttuvat käytännön toiminnaksi. Kaikessa uuden Oulun toiminnassa huomioidaan vapaaehtoisen toiminnan aktiivinen kehittäminen osana alueellisten verkostojen toimintaa. Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja II asteen oppilaitosten sekä nuorisotoiminnan rooli yhteistyössä perheiden kanssa on keskeinen. Toimintoja kehitetään elämänkaari periaatteella, jossa lapset, nuoret, aikuiset, perheet ja ikäihmiset toimivat myös yhdessä. Nuorten ja ikääntyneiden osallisuusryhmät, asukastupatoiminta, kylätalot sekä alueellisen yhteistyön tilaisuudet ja tapahtumat, virike- ja harrastetoiminta 24

25 kutsuvat ja innostavat ympärivuotisesti kaikkia mukaan vapaaehtoiseen toimintaan. Vanhempien toiminta yhdessä sekä mummu-pappa kummitoiminta ovat esimerkkejä vapaaehtoistoiminnan sukupolvia yhdistävistä mahdollisuuksista. Osana alueellista toimintamallia sekä uudessa Oulussa jokainen kuuluu -koulutusohjelmaa järjestetään vapaaehtoisen ja osallistuvan toiminnan koulutustilaisuuksia sekä virkistystä. Alueellisen vapaaehtoistoiminnan kehittäminen verkottuu ja etsii aktiivisesti toiminnan kehittämisen malleja eri kehittämishankkeissa. Vapaaehtoistoimintaa on myös ennalta valmistelematon tiettyä tarvetta varten toteutettava toiminta. Kaikkia oululaisia kannustetaan myös itse ideoivaan, kantaa ja vastuuta ottavaan, tapauskohtaiseen ja projektimaiseen vapaaehtoistoimintaan. 25

26 7 Kuntalaisten osallisuus ja vaikuttaminen uuden Oulun toiminnassa Kuntalaisten osallisuus ja vaikuttaminen uuden Oulun toiminnassa perustuu lainsäädäntöön. Kuntalaisten tieto-, suunnittelu- päätös- ja toimintaosallisuutta toteutetaan ja kehitetään osana Oulun kaupungin asioiden valmistelua ja päätöksentekoa, palveluja sekä kehittämistoimintaa. Osana tätä puhutun ja kirjoitetun kielen ymmärtäminen on jokaisen oululaisen oikeus. Kuntalaisten, poliittisten päättäjien ja kaupungin toimijoiden vuorovaikutuksen lisääminen asioiden valmistelussa huomioidaan aktiivisesti asioiden vireille tulosta päätöksentekoon. Kuntalaisten osallisuus ja vaikuttaminen raportoidaan osana uuden Oulun talouden- ja toiminnan suunnittelua ja toteutumista. Toimivien käytäntöjen tieto ja osaaminen jaetaan aktiivisesti. Uudessa Oulussa otetaan käyttöön kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen tilinpäätös. 26

27 Esimerkkejä kuntalaisten osallisuudesta ja vaikuttamisesta uuden Oulun toiminnassa tällä hetkellä: sosiaali- ja terveystoimen palvelusuunnitelmat ja asiakaskyselyt, lasten ja nuorten osallisuus ja vaikuttaminen päivähoidossa sekä liikunnassa, koulujen oppilaskuntien toiminta, kirjastoverkon kuntalaisten vaikuttamiskeinot, maankäytön osallistumis- ja arviointisuunnitelmat, ympäristötoimen tietoisuuskampanjat sekä ympäristönsuojelulain osallistumismenettelyt hankeyhteistyö asukkaiden kanssa. 27

28 8 Viestintä, vuorovaikutus, koulutus ja tutkimus Alueellisen toimintamallin viestintä on ihmisläheistä vuorovaikutusta. Kuntalaisten osallisuudesta ja vaikuttamisesta viestimisen tavoite on, että tieto saadaan kaikille uuden Oulun asukkaille. Viestintä luo osaltaan edellytyksiä kuntalaisten mielipiteen ilmaisulle, julkiselle harkinnalle, omien näkökulmien ja teemojen esille nostamiselle yhteiskunnallisessa keskustelussa, valmistelussa ja päätöksenteossa. Viestinnässä noudatetaan uuden Oulun viestinnän periaatteita. Alueellisen toimintamallin viestintä toteuttaa osallisuuden ja vaikuttamisen toimintaa ohjaavia periaatteita. Viestinnän laadullisia periaatteita ovat: Avoimuus ja vuorovaikutteisuus Selkeys ja ymmärrettävyys Aktiivisuus ja ennakointi Oikea-aikaisuus Monikanavaisuus Kohdentaminen 28

29 Viestintä kehittää tavoitteellisesti ja monipuolisesti kuntalaisten, poliittisten päättäjien ja kaupungin toimijoiden vuorovaikutusta asioiden vireille tulosta päätöksentekoon. Www-sivut sekä vuorovaikutteinen sosiaalinen media on osa perusviestintää. Alueellisten verkostojen viestintään perustetaan yhteinen asukaslehti, josta toteutetaan myös verkkoversio. Asukaslehti ei poissulje alueellista tiedottamista. Alueellinen toiminta hyödyntää uuden Oulun julkaisutoimintaa ja markkinointia. Alueellista toimintamallia kehitetään järjestämällä koulutustilaisuuksia. Koulutuksen keskeisenä tavoitteena on edistää ihmisvoimavarojen ja rakenteiden joustavaa, luovuuden ja innovatiivisuuden vapauttavaa vuorovaikutusta. Uudessa Oulussa jokainen kuuluu ja vaikuttaa -koulutukset ovat osa kaupungin keskitetyn koulutuksen suunnittelua ja toteutusta. Vuosittain järjestettävät koulutustilaisuudet sisältävät mm. yhteissuunnittelu- ja vuorovaikutustaitojen edistämistä, viestintää, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskoulutusta. Koulutukset ovat avoimia kuntalaisille, kunnan toimijoille sekä poliittisille päättäjille. Kuntalaisten osallisuutta ja vaikuttamista sekä alueellista toimintamallia kehitetään yhdessä korkeakoulututkimuksen kanssa. 29

30 9 Resurssit Alueellisen toimintamallin koordinoinnista vastaa uuden Oulun konsernin keskushallinto. Alueellisten verkostojen toimintaan myönnetään toimintarahaa, jonka käyttö on ohjeistettua ja valvottua. Asuinalueilla järjestettävät aluekokoukset tekevät esityksiä alueellisen verkoston yhteistyöryhmälle toimintarahan kohdentamisesta. Osa alueellisesta toimintarahasta on kohdennettava viestintään. 30

31 10 Arviointi ja mittarit Osallisuuden ja vaikuttamisen toimenpideohjelman arvioinnin tavoitteena on palvella uuden Oulun organisaation toiminnanohjausta, taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden kontrollia sekä toiminnan kehittämistä. Demokraattinen arviointi tekee osaltaan toimintaa näkyväksi. Arviointimalli sisällytetään uuden Oulun työprosesseihin. Monipuolista tietoa luova yhdessä tekeminen, osaamisen jakaminen ja oppiminen on luonteeltaan jatkuvaa. Arviointi toteutuu kolmella tasolla: valtakunnan taso, kaupungin toiminnan taso sekä alueellisten verkostojen toiminnan taso. Mittarit kiinnittyvät osallisuuden ja vaikuttamisen toimenpideohjelman päätavoitteisiin, esimerkiksi kuntalaisten mahdollisuuteen osallistua asioiden valmisteluun ennen päätöksentekoa. Arvioinnin painopiste on toiminnan laadullinen mittaaminen sekä toiminnan pitkäaikaisvaikutusten näkyväksi tekeminen. Laadullinen arviointi toteutetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. 31

32 Osallisuuden ja vaikuttamisen toimikunta Varsinaiset jäsenet pj. Timo Autio varapj. Kaarina Kailo Vaili Jämsä-Uusitalo Ale Luokkanen Leena Kuha Suvi Helanen Martti Väänänen Heikki Pesämaa sihteeri Maarit Alikoski Henkilökunnan edustaja Sirkka Ylitalo Henkilökohtaiset varajäsenet Jukka Lappalainen Risto Siekkinen Aatos Manninen Outi Kuismin Heli Taanila Jouko Korkiakoski Maija Hekkala Mari Kangas Henkilökohtainen varaedustaja Kaisu Jokela apulaiskaupunginjohtaja Sinikka Salo vs. kunnanjohtaja Sirkka Ylitervo kansliapäällikkö Kalervo Ukkola, Oulu viestintäjohtaja Sirkka Keränen, Oulu hallintojohtaja Harri Kantola, Kiiminki yhteyspäällikkö Juha Fränti, Oulu projektipäällikkö Vesa Jurmu, Yli-Ii nuoriso-ohjaaja Kati Niskala, Haukipudas osallisuusvalmentaja Pasi Laukka, Oulu palvelupäällikkö Jussi Kauppi, Oulu 32

33 Liite 1 Keskeiset käsitteet Kuntalaisten osallisuuden muotoja Tieto-osallisuus Kuntalaisten oikeus tiedon saamiseen ja tuottamiseen. Esimerkiksi kunnan tiedottaminen, kuntalaisten kuuleminen, kyselyihin vastaaminen ja palvelusitoumukset. Suunnitteluosallisuus Kuntaorganisaation ja kuntalaisten välistä valmisteluun liittyvää vuorovaikutusta. Esimerkiksi yhteissuunnittelu ja kaupunkifoorumit. Päätösosallisuus Suoraa osallistumista palvelujen tuottamista tai omaa asuinaluetta koskeviin päätöksiin. Käyttäjädemokratia on päätösosallisuutta silloin, kun palvelun käyttäjille on delegoitu päätösvaltaa. Esimeriksi kunnanosan asukkaiden suoraan valitsema aluelautakunta, jolle valtuusto on delegoinut päätöksenteon. Toimintaosallisuus Kuntalaisten omaa toimintaa elinympäristössään tai palveluja toimintayksiköissä. Esimerkiksi talkoovoimin toteutettavaa ympäristön kunnostusta ja ylläpitoa tai palvelujen tuottamista. 33

Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta

Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta Haukipudas, asukkaita n. 19000 Kiiminki, asukkaita n. 13000 Oulu, asukkaita n. 143000 Oulunsalo, asukkaita n. 9700 Yli-Ii, asukkaita n. 2200 Oulu 2012 Uusi Oulu

Lisätiedot

Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta , KUKE

Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta , KUKE Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta 20.11.2014, KUKE Oulun kaupunki TULOSLASKELMA TOT/ BUDJ/ TOT-% ENNUSTE YLITYS+ YLITYS+ TOT KUMUL TOT ED. KUMUL VUOSI ALITUS- ALITUS- % ED. VUOSI VUOSI Toimintatuotot

Lisätiedot

Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta

Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta Keskeiset tavoitteet - Saada alueen asukkaat osallistumaan ja vaikuttamaan elinympäristöään ja palveluja koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon - Asukkaat

Lisätiedot

Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta

Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta O P A S K A U N I A I S T E N V I R A N H A L T I J O I L L E J A L U O T T A M U S H E N K I L Ö I L L E L A S T E N J A N U O R T E N K U U L E M I S E E N 1

Lisätiedot

Kuntaliitto kehittää aktiivisesti lähidemokratiaa. Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HT 26.3.2015

Kuntaliitto kehittää aktiivisesti lähidemokratiaa. Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HT 26.3.2015 Kuntaliitto kehittää aktiivisesti lähidemokratiaa Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HT 26.3.2015 Äänestysaktiivisuuden lasku Ilkeät ongelmat Luottamustoimien ei-houkuttelevuus Vallankäytön korostuminen

Lisätiedot

LAUSUNNON ANTAMINEN KUNTALAISEN OSALLISUUDEN JA VAIKUTTAMISEN OHJELMASTA

LAUSUNNON ANTAMINEN KUNTALAISEN OSALLISUUDEN JA VAIKUTTAMISEN OHJELMASTA Hyvinvointilautakunta 23 29.03.2011 Kunnanhallitus 63 14.04.2011 LAUSUNNON ANTAMINEN KUNTALAISEN OSALLISUUDEN JA VAIKUTTAMISEN OHJELMASTA 85/050/2011 Hyv.ltk 23 Valmistelijat: hallintojohtaja Harri Kantola,

Lisätiedot

Järvenpäässä meitä kuullaan ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa

Järvenpäässä meitä kuullaan ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa Järvenpäässä meitä kuullaan ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa Iltapäiväseminaari 5.4.2016 Johanna Sinkkonen koti- ja erityisasumisen johtaja Esimerkkejä lainsäädännöstä tulevasta kuulemisen ja vaikuttamismahdollisuuksien

Lisätiedot

Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat -

Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat - Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat - Arja Janhonen Kiteen kaupunki/perusturvakeskus Terveyden edistämisen

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta

Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta O P A S K A U N I A I S T E N V I R A N H A L T I J O I L L E J A L U O T T A M U S H E N K I L Ö I L L E L A S T E N J A N U O R T E N K U U L E M I S E E N Lait

Lisätiedot

Elämää elinvoimaisella alueella

Elämää elinvoimaisella alueella Pitäjäntupa Vahva henki ja elävä yhteisö Paikallinen vetovoima Paikallinen työntövoima Elämänuskon infravaunut Perustana peruskunta Elämää elinvoimaisella alueella 5.6.2014 Page 1 ELINVOIMAISET PAIKALLISYHTEISÖT

Lisätiedot

Nuorten osallisuutta ja kuulemista koskeva lainsäädäntö

Nuorten osallisuutta ja kuulemista koskeva lainsäädäntö Nuorten osallisuutta ja kuulemista koskeva lainsäädäntö Yleistä Sääntelyä kansainvälisellä tasolla YK:n lasten oikeuksien sopimus EU:n valkoinen kirja Sääntelyä yleislaeissa Perustuslaki, kuntalaki Erityislait

Lisätiedot

Suunnitelma asiakkaiden osallistamiseksi hyvinvointipalveluissa. Asiantuntija Maarit Niva

Suunnitelma asiakkaiden osallistamiseksi hyvinvointipalveluissa. Asiantuntija Maarit Niva Suunnitelma asiakkaiden osallistamiseksi hyvinvointipalveluissa Mitä osallisuus on Osallisuus merkitsee omakohtaisesta sitoutumisesta nousevaa vaikuttamista asioiden kulkuun ja vastuun ottamista seurauksista

Lisätiedot

Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys

Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys 6.5.2014 Jarkko Majava (yhteyshenkilö) Johtava konsultti, FCG Konsultointi Oy jarkko.majava@fcg.fi 050 3252306 22.5.2014 Page 1 Kuntarakenneselvityksen

Lisätiedot

Lähidemokratia ja kuntarakenneuudistus (tiivistelmä)

Lähidemokratia ja kuntarakenneuudistus (tiivistelmä) Lähidemokratia ja kuntarakenneuudistus (tiivistelmä) MTK-Pohjois-Savo ry Kylpylähotelli Kunnonpaikka, Siilinjärvi 2.12.2013 Ritva Pihlaja erityisasiantuntija, tutkija Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2016. mikuntautajärviikäihmistenval 20.9.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2016. mikuntautajärviikäihmistenval 20.9.2013 Utajärvivalmistelut oimkuntautajärviva lmistelutoiminkuntautajärviikä ihmistenvalmistelutoimikuntau tajärvivalmistelutoi TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2016 mikuntautajärvival 20.9.2013 mistelutoimikuntautajärviikäih

Lisätiedot

Lasten ja nuorten. osallisuus: Oulun malli. Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut

Lasten ja nuorten. osallisuus: Oulun malli. Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut Lasten ja nuorten osallisuus: Oulun malli Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut Mitä on osallisuus? Osallisuus viittaa kuulumisen ja mukana olemisen tunteeseen kokemukseen aidosta mahdollisuudesta

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

Demokratian vahvistaminen ja uusi kuntalaki. Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö

Demokratian vahvistaminen ja uusi kuntalaki. Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö Demokratian vahvistaminen ja uusi kuntalaki Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö Kuntalain uudistamisen tavoitteet TALOUDEN KESTÄVYYS Kunnan toiminnan taloudellisen kestävyyden turvaaminen

Lisätiedot

Palveluiden järjestäminen ja yhteisötoiminta uudessa, avoimen tiedon Oulussa

Palveluiden järjestäminen ja yhteisötoiminta uudessa, avoimen tiedon Oulussa Palveluiden järjestäminen ja yhteisötoiminta uudessa, avoimen tiedon Oulussa Pasi Laukka 27.3.2014 Palvelut on järjestettävä Kaupunkistrategian kuntalaisten hyvinvointiin liittyvät strategiset linjaukset

Lisätiedot

Yhteisötalous ja yhteiskuntavastuullinen yrittäjyys keinoja työllisyydenhoitoon

Yhteisötalous ja yhteiskuntavastuullinen yrittäjyys keinoja työllisyydenhoitoon Yhteisötalous ja yhteiskuntavastuullinen yrittäjyys keinoja työllisyydenhoitoon 1 Esiselvitys: Oulun kaupungin yhteisötoiminnan palvelukonseptin kehittäminen ja sosiaalinen yrittäjyys - PALKE -hanke 1.6.2009-31.12.2009

Lisätiedot

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025 n kunta Viestintäpolitiikka 2025 Kunnanhallitus 25.6.2012 Viestinnän tavoitteet Viestinnän tavoitteena on omalta osaltaan tukea kuntastrategiassa 2025 määritellyn tahtotilamme saavuttamista ja arvojemme

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Maaliskuu 2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä. 9.4.2014 Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä. 9.4.2014 Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara - mahdollisuus - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja terveimpiä - Vapaaehtoistyöhön ja -toimintaan osallistumiseen

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara mahdollisuus > asenteista on aloitettava! - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

Kehitetään kyliä yhdessä KEHITTÄMISEN PERUSTAA

Kehitetään kyliä yhdessä KEHITTÄMISEN PERUSTAA Kehitetään kyliä yhdessä KEHITTÄMISEN PERUSTAA Maarit Alikoski 15.9.2015 ROVANIEMEN KAUPUNKI Maarit Alikoski 15.92015 Kuva: Pasi Tarvainen 2015 Rovaniemen maaseudun kehittämisohjelma 2013-2020 Laaja yhteys

Lisätiedot

Osallisuus Vantaalla. Kuntalaiset keskiöön Verkosto 26.11.2013

Osallisuus Vantaalla. Kuntalaiset keskiöön Verkosto 26.11.2013 Osallisuus Vantaalla Kuntalaiset keskiöön Verkosto Yhteys strategiaan 2013-2016 Sitovat tavoitteet 2014 12. Vantaan tulevaisuutta rakennetaan yhdessä asukkaiden, yhteisöjen ja yritysten kanssa Osallisuusmalli

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS

LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS 21.11.2013 Lapin pääkaupunki ja Joulupukin virallinen kotikaupunki 21.11.2013 Matkailufaktoja

Lisätiedot

Vanhusneuvostokysely 2012

Vanhusneuvostokysely 2012 Vanhusneuvostokysely 2012 Kysely numero 4/83/2012 Marraskuu 2012 Kunta Tässä kyselyssä vanhusneuvostolla tarkoitetaan vanhusneuvostoja, vastaavia muulla nimellä toimivia yhteistyöelimiä (esimerkiksi ikäihmisten

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Hämeenlinnan vanhusneuvosto

Hämeenlinnan vanhusneuvosto Hämeenlinnan vanhusneuvosto 1 n toiminta lakisääteistä Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaalija terveyspalveluista, 28.12.2012/980 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980

Lisätiedot

YTR:n kansalaistoiminnan teemaverkosto ja lähidemokratian edistäminen

YTR:n kansalaistoiminnan teemaverkosto ja lähidemokratian edistäminen YTR:n kansalaistoiminnan teemaverkosto ja lähidemokratian edistäminen Kylätoiminnan neuvottelupäivät Tampere 16.11.2015 Tauno Linkoranta YTR:n verkostot Tukevat maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2014-2020

Lisätiedot

Lähidemokratian vahvistaminen

Lähidemokratian vahvistaminen Lähidemokratian vahvistaminen Kuntaliitosverkoston seminaari Kuntatalo 4.6.2014 Ritva Pihlaja erityisasiantuntija, tutkija ritva.pihlaja@pp.inet.fi Lähidemokratiasta on? enemmän kysymyksiä kuin vastauksia,

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara - mahdollisuus - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja terveimpiä - Vapaaehtoistyöhön ja -toimintaan osallistumiseen

Lisätiedot

Uuden kuntalain rakenne ja keskeiset periaatteet. Parlamentaarinen seurantaryhmä 10.9.2013

Uuden kuntalain rakenne ja keskeiset periaatteet. Parlamentaarinen seurantaryhmä 10.9.2013 Uuden kuntalain rakenne ja keskeiset periaatteet Parlamentaarinen seurantaryhmä 10.9.2013 Kuntalaisten kaupunkinäkymä Yksityinen palveluntuottaja Sairaanhoitopiiri Kuntayhtymät Maakunnat, seudut ym. yhteistyö

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä Salo 4.9.2014 Esityksen sisältö 1. Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä 2. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän, YTR:n verkosto,

Lisätiedot

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille Avustustoiminta Vapaaehtoistoiminnan avustamisen periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo Taustaa...3 Vapaaehtoistoiminnan avustamisesta...3 Esimerkkejä linjausten mukaisista vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi OPPILASKUNTAKANSIO www.sastamalannuoret.fi 2015-2016 SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi Sisällys OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN... 2 Yhteisökasvatuksen ja osallisuuden periaatteet... 2 Oppilaskuntaosallisuus...

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan

Lisätiedot

Aluelautakunnat kylien asialla. ROVANIEMEN KAUPUNKI Maarit Alikoski 3.10.2015

Aluelautakunnat kylien asialla. ROVANIEMEN KAUPUNKI Maarit Alikoski 3.10.2015 Aluelautakunnat kylien asialla ROVANIEMEN KAUPUNKI Maarit Alikoski 3.10.2015 Osallisuus, vaikuttaminen ja elinvoima Aluelautakunnat tärkeä osa Rovaniemen kaupungin pitkäjänteistä itsehallinnon ja asukkaiden

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma Heli Hätönen, TtT, erityisasiantuntija 12.11.2014 Kuopio 13.11.2014 Hätönen 1 Hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Helsinki, Selvityshenkilöraportti 14.8.2015 3) Itsehallintoalueiden ja kuntien

Lisätiedot

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PERUSTEHTÄVÄ / MISSIO Seurakunta kutsuu ihmisiä armollisen ja kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen, julistaa evankeliumia ja rohkaisee

Lisätiedot

Lähde mukaan! Työtä, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä Porin seudulle

Lähde mukaan! Työtä, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä Porin seudulle Lähde mukaan! Työtä, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä Porin seudulle Lähde mukaan! Työtä, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä Porin seudulle Tavoitteena parantaa työllisyyttä sekä lisätä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Mitä etnisen yhdenvertaisuuden edistäminen tarkoittaa? Peter Kariuki Pääsihteeri Etnisten suhteiden neuvottelukunta

Mitä etnisen yhdenvertaisuuden edistäminen tarkoittaa? Peter Kariuki Pääsihteeri Etnisten suhteiden neuvottelukunta Mitä etnisen yhdenvertaisuuden edistäminen tarkoittaa? Peter Kariuki Pääsihteeri Etnisten suhteiden neuvottelukunta Mikä on ETNO? Etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO) on valtioneuvoston asettama,

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa.

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020 Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. Vuonna 2020 Nurmijärvi on elinvoimainen ja kehittyvä kunta. Kunnan taloutta hoidetaan pitkäjänteisesti. Kunnalliset päättäjät

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Perheverkko - yhdessä lasten ja perheiden asialla

Perheverkko - yhdessä lasten ja perheiden asialla Perheverkko - yhdessä lasten ja perheiden asialla Oululaisten lapsiperhejärjestöjen ja kaupungin toimijoiden työryhmä ja järjestöjen välisen sekä järjestö-kaupunki yhteistyön toimintamalli Tavoitteena:

Lisätiedot

Kuuluuko ääni, kuuntelen!? Osallisuus teematilaisuus 17.10.2012

Kuuluuko ääni, kuuntelen!? Osallisuus teematilaisuus 17.10.2012 Oulun seutu Kuuluuko ääni, kuuntelen!? Osallisuus teematilaisuus 17.10.2012 Leena Hassi 1 TUKEVA 3 - juurruttamishanke Aikataulu: 1.10.2012-31.10.2013 Rahoitus: STM (75%) ja kunnat (25%) Hankkeen toteuttajat:

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma. Sini Sallinen,

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma. Sini Sallinen, Tulevaisuuden kunta ja Kunnat 2021 -ohjelma Sini Sallinen, erityisasiantuntija, sini.sallinen@kuntaliitto.fi, @SallinenSini 4.4.2016 Luonnos Kuntaliiton strategisista tavoitteista tulevaisuuden kunnalle

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI

VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI TOIMINTASÄÄNTÖ 1. LUKU Varkauden sivistyslautakunta päättää toimintasäännöllä alaistensa palvelualueiden tehtävistä

Lisätiedot

Risteys oli vaarallinen. Siksi minä puutuin asiaan. Satu, Ilola. Neljä tapaa. vaikuttaa Vantaalla

Risteys oli vaarallinen. Siksi minä puutuin asiaan. Satu, Ilola. Neljä tapaa. vaikuttaa Vantaalla Risteys oli vaarallinen. Siksi minä puutuin asiaan. Satu, Ilola Neljä tapaa vaikuttaa Vantaalla Miksi osallistua? Kunnassa päätetään monista asioista, jotka vaikuttavat arkeesi: esimerkiksi kouluista,

Lisätiedot

Tervetuloa kumppanuuspäivään Kuntatalolle! Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja 14.10.2015

Tervetuloa kumppanuuspäivään Kuntatalolle! Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja 14.10.2015 Tervetuloa kumppanuuspäivään Kuntatalolle! Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja 14.10.2015 Jännitteet Luottamuspula - Läpinäkymättömyys Äänestysaktiivisuuden lasku Keskittymiskehitys SYNKÄT PILVET

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen TAUSTAA Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa.. Arjen turvaa kunnissa -hankkeessa

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto

Siilinjärven kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto Siilinjärven kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto 2014-2016 Siilinjärven kunta Vanhus- ja vammaisneuvosto Käyntiosoite: Kasurilantie 1 Postitusosoite: PL 5, 71801 Siilinjärvi Puhelin: 017 401 111, faksi:

Lisätiedot

Kolmannen ja julkisen sektorin kumppanuustoiminta Oulussa yhteistyöllä voimaa, työtä ja palveluita

Kolmannen ja julkisen sektorin kumppanuustoiminta Oulussa yhteistyöllä voimaa, työtä ja palveluita 1 Kolmannen ja julkisen sektorin kumppanuustoiminta Oulussa yhteistyöllä voimaa, työtä ja palveluita Jukka Lappalainen, Meriheinä ry:n puheenjohtaja Asukastupatoiminta Oulussa 16 suuraluetta, joissa on

Lisätiedot

Alueellisen vaikuttamisen muodot meillä ja muissa pohjoismaissa. Marraskuu 2012 Siv Sandberg Siv.sandberg@abo.fi

Alueellisen vaikuttamisen muodot meillä ja muissa pohjoismaissa. Marraskuu 2012 Siv Sandberg Siv.sandberg@abo.fi Alueellisen vaikuttamisen muodot meillä ja muissa pohjoismaissa Marraskuu 2012 Siv Sandberg Siv.sandberg@abo.fi Lähidemokratian kehittämisen vaihtoehtoiset polut Yksilö (kuntalainen, asiakas) Palvelujen

Lisätiedot

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4.

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4. Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma Kristiina Mustakallio Taustana väestönkehitys Espoossa 2014-2016 suhteellisesti kasvu on nopeinta

Lisätiedot

Uuden sukupolven organisaatio

Uuden sukupolven organisaatio Uuden sukupolven organisaatio Kaupunkiorganisaation palvelujen järjestämistason perusrakenne ja luottamushenkilöorganisaation toimielinrakenne Organisaatiotoimikunta 30.08.2010 Muutosjohtaja Risto Kortelainen

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus 2014 Tieto on väline ja perusta elämänhallintaan Miten voi tietää, jos ei ole tietoa tai kokemusta siitä,

Lisätiedot

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 1 (5) 17.10.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriölle LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 Suomen Vanhempainliitto esittää kunnioittavasti pyydettynä

Lisätiedot

KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN

KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN OPETTAJUUS MUUTOKSESSA opetustoimen Luosto Classic 13.11.2010 Tuija Metso Kodin ja koulun yhteistyö Arvostavaa vuoropuhelua: toisen osapuolen kuulemista ja arvostamista,

Lisätiedot

ALUEELLINEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN YHTEISTYÖ UHKA VAI MAHDOLLISUUS?

ALUEELLINEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN YHTEISTYÖ UHKA VAI MAHDOLLISUUS? ALUEELLINEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN YHTEISTYÖ UHKA VAI MAHDOLLISUUS? UHKA 25.9.2012 2 MAHDOLLISUUS! 25.9.2012 3 Aluehallinnon yhteisen sisäisen turvallisuuden sihteeristön asettaminen Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Asukkaiden Lappeenranta & Neljäs sektori Positiivinen vaikuttaminen yhteiskuntaan ilman politiikkaa

Asukkaiden Lappeenranta & Neljäs sektori Positiivinen vaikuttaminen yhteiskuntaan ilman politiikkaa Asukkaiden Lappeenranta & Neljäs Positiivinen vaikuttaminen yhteiskuntaan ilman politiikkaa Pia Haakana, asukasyhteyshenkilö Sektorit Yritykset Markkinaehtoinen Tavoittelee voittoa 1. YKSITYINEN Valtio,

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2017-2019 VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO 1 LÄHTÖKOHDAT Tämä suunnitelma on osa Vieremän kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Tasa-arvoa

Lisätiedot

TOPAKKA (toimivat lähipalvelut paikallisdemokratian avulla) -hanke

TOPAKKA (toimivat lähipalvelut paikallisdemokratian avulla) -hanke TOPAKKA (toimivat lähipalvelut paikallisdemokratian avulla) -hanke Lähidemokratia -hanke Hanketta hallinnoi Rovaniemen kaupunki Hankkeen kestoaika 1.10.2012 31.12.2013 Rahoitus / Peräpohjolan kehitys ry

Lisätiedot

MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA

MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA turvaverkon varmistaminen mielen- terveystaitojen oppiminen yhteisöllisen oppilaitoskulttuurin rakentaminen HYVINVOIVA OPPILAITOS voimavarojen tunnistaminen ja vahvistaminen

Lisätiedot

Kunnan rooli mielenterveyden edistämisessä

Kunnan rooli mielenterveyden edistämisessä Tiedosta hyvinvointia Mielenterveysryhmä 1 Kunnan rooli mielenterveyden edistämisessä Eija Stengård PsT, kehittämispäällikkö Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Eija Stengård, 2005 Tiedosta

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke LIITE JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 JAKE JÄRJESTÖ- JA KANSALAISTOIMINNAN KEHITTÄMISHANKE JAKE-hanke on Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen,

Lisätiedot

Demokratia kunnassa tavoitteet ja apuvälineet? Demokrati i kommunen mål och verktyg? SEMINARIUM Delaktighet och demokrati = en rättighet! 10.11.

Demokratia kunnassa tavoitteet ja apuvälineet? Demokrati i kommunen mål och verktyg? SEMINARIUM Delaktighet och demokrati = en rättighet! 10.11. Demokratia kunnassa tavoitteet ja apuvälineet? Demokrati i kommunen mål och verktyg? SEMINARIUM Delaktighet och demokrati = en rättighet! 10.11.2015 Marianne Pekola-Sjöblom Tutkimuspäällikkö - Forskningschef

Lisätiedot

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma 2016-2017 Orimattilan visio 2020: Itsenäinen Orimattila on uudistumiskykyinen ja yhteisöllinen maaseutukaupunki metropolialueen

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki ja 3. sektori - näkökulmia kunta-järjestöyhteistyöhön

Jyväskylän kaupunki ja 3. sektori - näkökulmia kunta-järjestöyhteistyöhön Jyväskylän kaupunki ja 3. sektori - näkökulmia kunta-järjestöyhteistyöhön Jukka Laukkanen Jyväskylän kaupunki/ konsernihallinto/ kilpailukyky ja kaupunkikehitys, Kansalaistoiminnankeskus Matara 22.1.2014

Lisätiedot

Arkistot ja kouluopetus

Arkistot ja kouluopetus Arkistot ja kouluopetus Arkistopedagoginen seminaari 4.5.2015 Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Opetushallitus Koulun toimintakulttuuri on kokonaisuus, jonka osia ovat Lait, asetukset, opetussuunnitelman

Lisätiedot

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Oma tupa, oma lupa hanke/ Ulla Halonen 5.3.2014 Vanhuspalvelulain toimeenpanoa Keski-Suomessa tukee Oma tupa, oma lupa -hanke Hankkeen tavoitteita ovat: 1.

Lisätiedot

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Demokratiatyöryhmän pohdintoja ja linjauksia 13.8.2014 9.10.2014 Page 1 Uudistuksen tavoitteita Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen Poliittisen johtamisen

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot Kehityskasvatushanke (RKO/Kepa) riitta.prittinen-maarala@rko.fi

Lisätiedot

Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo

Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo etunimi.sukunimi@vtkl.fi Esityksen sisältö Koordinaatiossa tapahtunutta

Lisätiedot

Kohti kumppanuusyhteiskuntaa. Erityisasiantuntija/MANE kansalaistoiminnan verkosto Tauno Linkoranta Muurla

Kohti kumppanuusyhteiskuntaa. Erityisasiantuntija/MANE kansalaistoiminnan verkosto Tauno Linkoranta Muurla Kohti kumppanuusyhteiskuntaa Erityisasiantuntija/MANE kansalaistoiminnan verkosto Tauno Linkoranta 19.4. Muurla Puheenvuoron keskeiset asiat Isoja muutoksia, hurjia haasteita Tulevaisuuden kunta perustuu

Lisätiedot

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYY tekee Turun yliopistosta parhaan mahdollisen paikan opiskella, opiskelijoista hyvinvoivia ja opiskeluajasta ikimuistoisen. VISIO Ihanteiden TYY on opiskelijoiden avoin ja

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN. 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula,

KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN. 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula, KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula, NOORMARKKU-TOIMIKUNTA Peruskirjana kuntaliitossopimus Noormarkun alueellisen edustavuuden lisäämiseksi ja asukkaiden vaikutusvallan

Lisätiedot

Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio. 17.2.2015/Mona Hägglund

Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio. 17.2.2015/Mona Hägglund Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio 17.2.2015/Mona Hägglund Vanhusten palvelujen ympärivuorokautisten asumispalvelujen kilpailutus 2014

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA KUNNAN VISIO JA STRATEGIA LUONNOLLISEN KASVUN UURAINEN 2016 AKTIIVISTEN IHMISTEN UURAISILLA ON TOIMIVAT PERUSPALVELUT, TASAPAINOINEN TALOUS, MENESTYVÄ YRITYSELÄMÄ JA PARHAAT MAHDOLLISUUDET TAVOITELLA ONNEA

Lisätiedot

LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET. TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja

LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET. TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja VEHMAISTEN URHEILIJAT Vehmaisten Urheilijat urheilutoiminta Vehmaisten Urheilijoilla

Lisätiedot

Avoin hallinto Open Government Partnership. Suomen toimintaohjelman valmistelu

Avoin hallinto Open Government Partnership. Suomen toimintaohjelman valmistelu Avoin hallinto Open Government Partnership Suomen toimintaohjelman valmistelu Mikä on Open Government Partnership? Open Government Partnership (avoimen hallinnon kumppanuushanke) eli OGP käynnistettiin

Lisätiedot

Ankeat opetusmenetelmät, karut oppimisympäristöt, luutuneet käsitykset Oppiminen kuntoon!

Ankeat opetusmenetelmät, karut oppimisympäristöt, luutuneet käsitykset Oppiminen kuntoon! Ankeat opetusmenetelmät, karut oppimisympäristöt, luutuneet käsitykset Oppiminen kuntoon! Pirkanmaan ympäristökasvatuspäivä 2.6.2015 Päivi Ikola Aluejohtaja Uutta vai vanhaa? 2.6.2015 Päivi Ikola Perusopetuksen

Lisätiedot

Vanhusneuvosto Turussa

Vanhusneuvosto Turussa Vanhusneuvosto Turussa Eija Salmiosalo 16.1.2014 1.7.2013 voimaan tulleessa vanhuslaissa vanhusneuvostot tulivat lakisääteisiksi. Vanhusneuvosto on asetettava viimeistään 1.1.2014. Laki ei sinällään vaikuta

Lisätiedot

Foorumitoiminta Pirkkalassa. Pormestari Helena Rissanen 30.9.2014

Foorumitoiminta Pirkkalassa. Pormestari Helena Rissanen 30.9.2014 Foorumitoiminta Pirkkalassa Pormestari Helena Rissanen 30.9.2014 Foorumitoiminnan taustaa Foorumitoiminnan taustalla oli Tekesin rahoittama perusturvapalveluiden kehittämishanke Terveellä järjellä parasta

Lisätiedot