2014 NUORTEN ÄÄNI. Peruspalvelukeskus Oivan aikuissosiaalityön ja SOS II -hankkeen toteuttaman Nuorten ääni kyselyn tulokset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2014 NUORTEN ÄÄNI. Peruspalvelukeskus Oivan aikuissosiaalityön ja SOS II -hankkeen toteuttaman Nuorten ääni kyselyn tulokset"

Transkriptio

1 2014 NUORTEN ÄÄNI Peruspalvelukeskus Oivan aikuissosiaalityön ja SOS II -hankkeen toteuttaman Nuorten ääni kyselyn tulokset

2 Sisällys 1 Johdanto Taustatiedot... 3 Sukupuoli... 3 Asuinkunta... 3 Ikä... 4 Asuminen... 4 Koulutus... 5 Oma tilanne tällä hetkellä... 6 Tulonlähde... 7 Oman taloudellinen tilanne... 8 Luottotiedot Palveluiden käyttö ja tyytyväisyys... 9 Käytetyt palvelut... 9 Tyytyväisyys palveluihin asteikolla Sosiaalitoimistossa asioiminen Tieto siitä, mitä apua/tukea voit saada sosiaalitoimistosta Tieto siitä, miten sosiaalityöntekijään saa yhteyden Elämäntilanteet, joissa sosiaalityöntekijän apua olisi toivottu Tilanteet ja asiat, joissa apua olisi toivottu Paikat, joissa sosiaalityöntekijää tavataan mieluiten Palveluiden kehittäminen Parhaita tapoja tukea omaa työllistymistä tai kouluttautumista Kolme suurinta estettä nuorten kouluttautumiseen tai työllistymiseen Oman alueen nuorten palvelujen kehittämisen tarve Kehittämisehdotukset Halukkuus osallistua ja vaikuttaa oman alueen nuorten palveluiden kehittämiseen Halukkuus osallistua Nuorten ääni kehittäjäryhmään Nuorten ääni kehittäjäryhmästä kiinnostuneet... 23

3 2 1 Johdanto Peruspalvelukeskus Oivan aikuissosiaalityö toteutti Nuorten ääni -kyselyn yhteistyössä aikuissosiaalityön kehittämishankkeen (SOS II) kanssa. Nuorten ääni kyselyn tarkoituksena oli selvittää alle 30-vuotiaiden nuorten kokemuksia palveluista sekä toiveita palvelujen kehittämiseksi. Kysely toteutettiin lomakekyselynä. Kyselylomake postitettiin 330 aikuisso siaalityön alle 30- vuotiaalle asiakkaalle. Kyselylomaketta jaettiin myös etsivän nuorisotyön toimesta. Kysely oli mahdollista täyttää myös sähköisenä. Kyselyyn vastasi 45 nuorta. Kyselyn vastausprosentti oli 14. Kyselyllä etsittiin myös Nuorten ääni kehittäjäryhmään osallistujia. Aikuissosiaalityössä on tavoitteena perustaa nuorten kehittäjäryhmä, jossa nuoret saavat oman äänensä kuuluville. Kyselyn kautta yhteystietonsa ryhmää varten jätti kuusi nuorta. Kyselyllä kerättyä aineistoa hyödynnetään aikuissosiaalityön kehittämistyössä ja SOS II hankkeen raportoinnissa ja tiedontuotannossa.

4 2 Taustatiedot Sukupuoli Vastaajien määrä: 45 Kyselyyn vastasi 28 naista ja 17 miestä. Nainen Mies Asuinkunta Vastaajien määrä: 45 Kyselyyn vastasi eniten nuoria Hollolasta (17) ja Asikkalasta (12). Muiden kuin peruspalvelukeskus Oivan alueen kuntien asukkaita oli viisi Asikkala Hollola Hämeenkoski Kärkölä Padasjoki Muu kunta

5 Ikä Vastaajien määrä: 45 Kyselyyn vastanneiden keski-ikä oli 21 vuotta Asuminen Vastaajien määrä: 45 Vastanneista lähes yhtä suuri osa asui yksin, vanhemman/vanhempien kanssa tai avio-/avopuolison kanssa Yksin Vanhemman/vanhempien kanssa Avio- tai avopuolison kanssa Muuten, miten? Olen asunnoton Avoimet vastaukset: Muuten, miten? Aviomies ja lapsi, Lapseni kanssa

6 Koulutus Vastaajien määrä: 45 Suurin osa vastanneista oli peruskoulun (23) ja/tai ammatillisen tutkinnon suorittaneita (18) Peruskoulu Ylioppilastutkinto Ammatillinen tutkinto Ammattikorkeakoulu- / korkeakoulututkinto Muu tutkinto/koulutus, mikä? Ammattikorkeakoulu- / korkeakouluopinnot kesken Ammatilliset opinnot kesken Lukio kesken Peruskoulu kesken Avoimet vastaukset: Muu tutkinto/koulutus, mikä? Ammattikoulu kesken jäi

7 Oma tilanne tällä hetkellä Vastaajien määrä: 45 Suurin osa vastaajista oli opiskelijoita (13) ja työttömänä olevia (18). Vastaajista 7 oli kuntouttavassa työtoiminnassa tai työkokeilussa. Avoimissa vastauksissa kolme mainitsi olevansa äitiyslomalla tai kotona kotihoidontuella/lasten kanssa. Yksi vastanneista oli työssä. Avoimissa vastauksissa yksi nuorista ilmoitti olevansa työvoiman ulkopuolella ja syrjäytynyt Työssä Osa-aikatyössä Työkokeilussa Kuntouttavassa työtoiminnassa Työttömänä, olen työn hakijana TE-toimistossa Työttömänä, en ole työnhakijana TE-toimistossa Opiskelijana Sairauslomalla / kuntoutustuella / eläkkeellä Jossain muussa toiminnassa, missä? Avoimet vastaukset: Jossain muussa toiminnassa, missä? Työtön, äitiyslomalla; Työvoiman ulkopuolella, syrjäytynyt; En ole missään; Työkokeilussa; Kotona kotihoidontuella; Lasten kanssa kotona

8 Tulonlähde Vastaajien määrä: 45 Suurimman osan (28) vastaajista tulona oli toimeentulotuki. Toimeentulotuen saajista naisia oli miehiä enemmän Ansiotulo Opintotuki Työmarkkinatuki Toimeentulotuki Sairauspäiväraha Kuntoutustuki Elän vanhempien tuella Muu, mikä? Avoimet vastaukset: Muu, mikä? Vanhempainpäiväraha + lapsilisä, ruokavaliokorvaus, Asumislisä, Hoitoraha + lisä, Asumistuki Nainen Mies (N=28) (N=17) Ansiotulo 0 1 Opintotuki 5 6 Työmarkkinatuki 7 5 Toimeentulotuki 20 8 Sairauspäiväraha 2 0 Kuntoutustuki 0 1 Elän vanhempien tuella 2 1 Muu, mikä? 5 0

9 Oman taloudellinen tilanne Vastaajien määrä: 45 Suurin osa (18) vastanneista koki oman taloudellisen tilanteensa kohtalaiseksi. Huonoksi taloudellisen tilanteensa koki 12 vastaajaa ja melko huonoksi 9. Vain kaksi vastaaja koki taloudellisen tilanteensa olevan hyvä ja neljä melko hyvä Hyvä Melko hyvä Kohtalainen Melko huono Huono Luottotiedot Vastaajien määrä: 43 Kyselyyn vastanneista suurin osa (28) ilmoitti, että heidän luottotietonsa ovat kunnossa ja 15, että eivät ole. Muutamat olivat kirjoittaneet kyselylomakkeeseen, etteivät ole varmoja asiasta. Naisista yli puolet miehiä enemmän ilmoitti, etteivät heidän luottotietonsa olleet kunnossa. Ovat kunnossa Eivät ole kunnossa Nainen Mies (N=27) (N=16) Ovat kunnossa Eivät ole kunnossa 11 4

10 3 Palveluiden käyttö ja tyytyväisyys Käytetyt palvelut Vastaajien määrä: 44 Kyselyyn vastanneiden eniten käyttämiä palveluita olivat terveyskeskus, TE-toimisto ja aikuissosiaalityö. Naisten palveluiden käyttö oli miehiä yleisempää Aikuissosiaalityö TE-toimisto (ent.työvoimatoimisto) Etsivä nuorisotyö Nuorten työpaja / työpaja Terveyskeskus Opiskelija-/oppilashuoltopalvelut (esim. terveydenhoitaja, psykologi, kuraattori) Mielenterveyspalvelut (esim. psykiatrinen sairaanhoitaja, psykologi, psykiatri) Päihdepalvelut (esim. A-klinikka, päihdeterapeutti) Muu, mikä? En käytä mitään palveluja Nainen Mies (N=28) (N=16) Aikuissosiaalityö 16 6 TE-toimisto (ent.työvoimatoimisto) 14 9 Etsivä nuorisotyö 4 2 Nuorten työpaja / työpaja 5 2 Terveyskeskus Opiskelija-/oppilashuoltopalvelut (esim. terveydenhoitaja, psykologi, kuraattori) 3 5 Mielenterveyspalvelut (esim. psykiatrinen 8 3 sairaanhoitaja, psykologi, psykiatri) Päihdepalvelut (esim. A-klinikka, päihdeterapeutti) 1 1 Muu, mikä? 0 0 En käytä mitään palveluja 1 1

11 Tyytyväisyys palveluihin asteikolla 1-5 Vastaajien määrä: 42 Nuoret arvioivat käyttämiään palveluita asteilolla 1-5 (5 tyytyväinen, 4 melko tyytyväinen, 3 en tyytyväinen, enkä tyytymätön. 2 melko tyytymätön ja 1 tyytymätön). Kyselyyn vastanneet olivat suhteellisen tyytyväisiä käyttämiinsä palveluihin. Nuorten työpajaa/työpajaan ja etsivä nuoriso työhön oltiin kaikista käytetyistä palveluista tyytyväisimpiä. Mielenterveyspalvelut sai heikoimman arvioinnin. Aikuissosiaalityö TE-toimisto Etsivä nuorisotyö 1,00 5,00 1,00 5,00 1,00 5,00 3,39 3,12 3,86 Nuorten työpaja/työpaja Terveyskeskus Opiskelija-/oppilashuoltopalvelut (terveydenhoitaja, psykologi, kuraattori) 1,00 5,00 1,00 5,00 1,00 5,00 3,88 3,00 3,43 Mielenterveyspalvelut esim. (psykiatrinen, sairaanhoitaja, psykologi, psykiatri) Päihdepalvelut (esim. A- klinikka, päihdeterapeutti) 1,00 5,00 1,00 5,00 2,90 3,56

12 Sosiaalitoimistossa asioiminen Vastaajien määrä: 43 Kyselyyn vastanneista nuorista suurin osa (34) vastasi asioineensa sosiaalitoimistossa. Avoimessa kysymyksessä vastaajilta kysyttiin, millaiseksi hän oli kokenut asioinnin, mikä oli sujunut hyvin ja mikä huonosti. Tässä oli myös mahdollisuus antaa parannusehdotuksia. Useat vastaajat mainitsivat asioinnin sujuneen hyvin, eikä parannusehdotuksia ole. Jotkut kokivat, ettei heitä ole ymmärretty ja aina ei ole saanut tarvitsemaansa palvelua. Kaksi vastaajaa mainitsi, että palvelu on välillä hidasta. Kyllä olen asioinut, Millaiseksi koit asioinnin? Esim. mikä sujui hyvin, mikä huonosti, anna parannusehdotuksia En ole asioinut Hyvin sujui (21 mainintaa) Meni hyvin, koska mukava ja avulias työtekijä. Kaikki sujui hyvin Kyllähän se asiointi oli ihan sujuvaa. Kokemuksen perusteella, ei ole risuja pelkästään ruusuja Hyvä asiakaspalvelu Hyvä asiakaspalvelu Sujui hyvin, ei valittamista Hyväksi, minua kuunneltiin jne. Kaikki meni hyvin Olen saanut asiallista kohtelua Ihan ok. Ei mitään mainittavaa Ajan sai nopeasti ja minua ymmärrettiin. Sain neuvoja. Palvelu sinänsä oli ystävällistä. Minulle järjestettiin työpajapaikka ja matkakulut korvattiin. OK Välillä asiat sujuvat hyvin, mutta sitten taas ei välttämättä niin hyvin. Riippuu asiasta. Hyvä Hyvä fiilis jäi.

13 Ystävällistä porukkaa Asioin sosiaalitoimistossa tulostaessani ja palauttaessani toimeentulotukihakemuksen. Hyvin sujuu! Asiointi oli mukavaa, sai selvitettyä tärkeitä asioita. Ei parannettavaa. Ymmärtämättömyyttä (5 mainintaa) Opiskelijoita ei ymmärretä tarpeeksi. Opiskelijoille tyrkytetään opintolainaa, joka ei ole kuin vaikeuksien siirtoa tulevaisuuteen. Lahden asunnottomissa sai hyvää ja asiallista palvelua. Muissa Lahden tai lähikuntien sossuista ei voi samaa sanoa valitettavasti. Palvelu oli äärimmäisen tylyä. Tunsin oloni todella epämiellyttäväksi ja koin että minua ja avuntarvettani aliarvioitiin raskaasti. Kärkölässä tuntuu, että naamakerroin ratkaisee. Erikoisempia tilanteita ei osata ottaa huomioon, vaan kaikkeen vastaus on "en tiedä/en ole kokenut/en ymmärrä" Välillä asiat sujuvat hyvin, mutta sitten taas ei välttämättä niin hyvin. Riippuu asiasta. Hitautta (2 mainintaa) Nopeutta asioiden käsittelyyn Vähän hidasta välillä. Tieto siitä, mitä apua/tukea voit saada sosiaalitoimistosta Vastaajien määrä: 44 Sosiaalitoimiston palvelu oli kyselyyn vastanneille nuorille tuttua. Vastaajista 31 tiesi, mitä apua/tukea sosiaalitoimistosta voi saada. Kuusi nuorta vastasi, ettei tiedä ja seitsemän ei osannut sanoa. Kyllä En En osaa sanoa

14 Tieto siitä, miten sosiaalityöntekijään saa yhteyden Vastaajien määrä: 43 Kyselyyn vastanneista nuorista suurin osa tietää, miten sosiaalityöntekijään saa yhteyden. Vain kolme vastanneista ilmoitti, ettei tiedä ja kaksi ei osannut sanoa Kyllä En En osaa sanoa Elämäntilanteet, joissa sosiaalityöntekijän apua olisi toivottu Vastaajien määrä: 43 Kyselyyn vastanneista nuorista lähes puolet vastasi, että heidän elämässään on joskus ollut tilanteita, joissa olisi toivonut sosiaalityön tekijän apua. Kyllä vastanneista suurin osa oli naisia. Nuorista 13 vastasi, että sellaisia tilanteita ei ole ollut ja 10 ei osannut sanoa Kyllä Ei En osaa sanoa Nainen Mies (N=27) (N=15) Kyllä 15 4 Ei 5 8 En osaa sanoa 7 3

15 Tilanteet ja asiat, joissa apua olisi toivottu Vastaajien määrä: 20 Nuoret olisivat toivoneet apua huonossa taloudellisessa tilanteessa ja raha-asioihin. Muutama mainitsi myös jonkin elämäntilanteeseen liittyvän asian, kuten esimerkiksi koulu ja työ. Yksi vastaajista toi esiin, että hän on ollut avun tarpeessa, mutta ei ole apua saanut pyytäessä. Taloudellinen tuki ja ohjaus (10 mainintaa) Toivoisin aktiivisempaa toimeentulotuesta tiedottamista. Asioidessani ensimmäistä kertaa sosiaalitoimistossa huonoon elämäntilanteeseeni liittyen, virkailija ei ottanut lainkaan puheeksi raha-asioita. Mielestäni sosiaalityöntekijän pitäisi pyrkiä ottamaan raha-asiat esille jos asiakkaana on pitkään työttömänä ollut henkilö, vaikka hän ei asiasta itse osaisikaan kysyä. Jälkikäteen harmittaa kun en saanut tärkeää tietoa siitä että minulla olisi ollut oikeus vanhempien luona asuvan toimeentulotukeen. Rahallista-apua. Kodittomana ollessa asunnon etsintään apua. Nyttenkin tarvitsisin apua kun ei ole varaa ostaa vaatteita eikä ruokaa. Elän roskiksista löytyvien ruokien avulla. Huonossa taloudellisessa tilanteessa, kun olisi pitänyt maksaa laskuja. Raha-asioissa apuja tarvis. Ja haluaisin nähdä mun sosiaalityöntekiän. Vaikka kaffein merkeissä. Lääkekustannukset ovat liian suuret maksaa itse! Raha-asioissa Raha-asiat Raha-asiat Raha-asiat Taloudellisissa Elämäntilanne (7 mainintaa) Asumisasioissa ja porukoiden kanssa muutenkin Isän kuolema Koulu Terveys Työasiat Huostaanotto asiani kanssa vuosina Tarvitsen töitä tai työharjoitus, että saan rahan elämiseen esim. laskut maksamiseen.

16 Muut (5 mainintaa) En ole törmännyt asioihin/tilanteisiin, jossa olisin apua toivonut kuitenkin sitä saamatta. Aina olen soittanut ja kysynyt jos joku on mietityttänyt yms. Kaikissa silloin kun on ollut kusipää työntekijä palvelemassa Ei ole juuri nyt mitää asioita joihin apua kaipaisin. Usein käsittelyn nopeuttaminen olisi auttanut. En ole varma... En ole saanut apua (1 maininta) Olin vasta vähän aikaa sitten rahallisesti tilanteessa, että jouduin oikeasti näkemään nälkää. Sen ainoan kerran kuin pyysin hätääni apua, en sitä saanut. Olin todella pettynyt ja pulassa, enkä varmaan enää koskaan asioi teillä nöyryytettävänä. Jäi tosi paha olo. En ymmärrä millä perusteella apua annetaan sitä oikeasti tarvitseville, kun kanssani toimistossa istui vain 4 alkoholistia. Minä tulevaisuuden työntekijä ja opiskelija, joudun keskeyttämään opinnot siksi aikaa että löydän töitä ja saan rahaa, mutta ne juopot pidätte hengissä. En tajua tätä yhteiskuntaa. Paikat, joissa sosiaalityöntekijää tavataan mieluiten Vastaajien määrä: 43 Suurin osa (38) vastanneista nuorista tapaisi mieluiten sosiaalityöntekijää sosiaalitoimistossa. Kotona sosiaalityöntekijää tapaisi 7 nuorta ja jossakin muualla Sosiaalitoimistossa Muussa asiointipaikassani (esim. nuorisotila, työpaja) Missä? Kotonani Avoimet vastaukset: Muussa asiointipaikassani (esim. nuorisotila, työpaja) Missä? Ihan sama

17 4 Palveluiden kehittäminen Parhaita tapoja tukea omaa työllistymistä tai kouluttautumista Vastaajien määrä: 19 Nuoret toivat esiin, että parhaita tapoja tukea omaa työllistymistä ja kouluttautumista ovat työelämään ja koulutukseen valmentavat toiminnot, kuten työkokeilut. Osa mainitsee myös taloudellisen tuen, että pääsisi esimerkiksi koulutukseen tai saisi hommattua ajokortin. Myös koulu- ja työpaikan saaminen tai tarjoaminen mainittiin esimerkkeinä. Tukea työelämään ja koulutukseen valmentautumiseen (7 mainintaa) Työkokeilujaksoja Ammatillinen kuntoutus, fysioterapia/kuntoutus Työkokeilut ja paljon enemmän jotakin kursseja joissa olisi valinnan varaa Koulutusta/työllistymistä edistävä toiminta, joka mieluista esim. "paja-jakso" etänä jossain mielenkiintoisessa paikassa. TE-toimistossa asiointi. Sieltä saa paljon ja hyviä neuvoja ja ohjeita työllistymistä sekä kouluttautumista ajatellen. Hyvä palvelu! Työkokeilut eri aloilla, työpajat Olla kannustava. Jos haluaa oppisopimukseen niin ei saa lytätä ajatusta/haavetta, sanomalla, että se on niin vaikeaa ja harvinaista. Ja ihan sama mitä keksii pitää auttaa toista yrittämään. Taloudellista tukea (5 mainintaa) Jos pääsisin helpommin Lahteen, toimintakeskukseen. Ongelmana maksusitoumuksen saaminen kun asun Hollolassa. Opintotuki korotus, mulla ei ole varaa opiskella kun toimeentulotukikaan ei riitä laskuihin ja ruokaan. Auttaa hakemisessa, suunnittelussa (miten toteutus), Aloituksessa, taloudellisesti, paperiasioissa infota mitä oikeuksia on? Rahallisesti, jotta pääsisin koulutukseen joka edistää työllistymistä. Ajokortin maksaminen Lopettaa juoksuttamiseni siellä, jotta voin hakea töitä. Enemmän rahaa jotta voin ravata työhaastatteluissa.

18 Työ- ja koulutuspaikkoja (4 mainintaa) Enemmän vapaita, minulle soveltuvia ja mielenkiintoisia työpaikkoja... Jos saisi edes mahdollisuuden päästä työhaastatteluun. Kaikki vaativat sekä koulutuksen että työkokemusta... Ja aina pitää tuntea joku, joka tuntee jonkun joka päättää Tarjota mahdollisuus koulutukseen, milloin taloudellinen tilanne ei huonontuisi Päästä kouluun. Töitä ei ole jos ei ole ammattia. Muut (2 mainintaa) Sairauslomalla Tehän niitä asiantuntijoita olette. Kolme suurinta estettä nuorten kouluttautumiseen tai työllistymiseen Vastaajien määrä: 35 Nuorten mainintojen perusteella kolme suurinta estettä nuorten kouluttautumiseen tai työllistymiseen ovat: työkokemuksen tai koulutuksen puute, huono taloudellinen tilanne ja työpaikkojen vähyys sekä epävarmuus ja tietämättömyys. Työkokemuksen tai koulutuksen puute (16 mainintaa) Työpaikkojen naurettavat vaatimukset Moniin työpaikkoihin vaaditaan ammattitaitoa, mitä ei ole. Ei ole työkokemusta Kokemus Valitetaan puuttuvasta työkokemuksesta Työllistymiseen, ettei nuoria oteta töihin ilman kokemusta ja koulutusta Ei kokemusta Työkokemuksen puute Työnantajan haluttomuus palkata kokematonta työnhakijaa Vähäinen työkokemus Työnantajat eivät palkkaa nuoria, koska kokemus puuttuu. Kukaan ei ota töihin ilman koulutusta/työkokemusta Tiukat hakukriteerit Kokemattomuus Ei ole koulutusta Mihinkään ei pääse ilman koulutusta

19 Huono taloudellinen tilanne (11 mainintaa) Taloudellinen tilanne. Ei voi välttämättä lähteä sinne minne haluaa, koska perheellä ei ole varaa ja tukea ei saa tarpeeksi. Koulussa ei ole varaa olla, jos ei vanhemmilla/sukulaisilla ole varaa auttaa rahallisesti Lahdessa hyvät julkiset yhteydet mutta maksaa liikaa Rahan puute! Rahoitus Opintotuki suuremmaksi Raha Opiskelu vetää talouden pahasti miinukselle ja velkaannuttaa nuoret aikuiset (18-25 v) Työnteko ja opiskelu ovat mahdoton yhtälö koska silloin tippuvat pois ne vähäisetkin tuet. Opiskelu on kallista. Ei avustuksia. Taloudellinen tilanne huononee, jos elää vain koulutuksen tuella Työpaikkojen vähyys (10 mainintaa) Vähäiset työpaikat Töitä ei ole tarjolla paljoa Ei ole vapaita paikkoja Työpaikkojen puute Huonosti työpaikkoja Kunta nitistää oman alan työntekijöitä pois niin ei pääse töihin Työpikkojen vähyys ja sinne pääsemisen vaikeus (ei huomioida nuorisopajoja yms.) Vähenevät työpaikat ja vaihtoehdot VÄHENEVÄT TYÖPAIKAT!!! (Paitsi siivooja tai varastomies...:() Työpaikan vaikea saanti Epävarmuus ja tietämättömyys (10 mainintaa) Pelko Avun tarve Huoli tulevaisuudesta Elämä Epävarmuus Ei tiedä mitä haluaa Se, että nuoret väkipakoin laitetaan valitsemaan oma "kutsumus" (työ) Esim. vuokra firmojen kautta saadut työt on epävarmoja Tietämättömyys

20 Tietämättömyys Yhteiskunnallinen tilanne (7 mainintaa) Valtio Raha pula. Lama vaikuttaa tällä hetkellä suuresti työllistymiseen Jyrki Käteinen, Jutta Urpilainen, Päivi Räsänen Byrokratian vähentäminen Työllistymisen mahdollisuus nyt huono Liian vähän työpaikkoja tarjolla Oma motivaatio (6 mainintaa) Laiskuus Motivaation puute Ei kiinnosta Ei jaksa käydä koulua loppuun Aikaansaamattomuus, laiskuus, ei mielenkiintoa/motivaatiota mennä kouluun/töihin ja tehdä töitä sen eteen. Nuorten haluttomuus Omat vaatimukset (5 mainintaa) Liian nirso esim. työn suhteen Nuoret itse Ei kiinnostavia paikkoja Ei voi kouluttautua, kun ei saa riittävästi tukia Kiinnostus Opiskelemaan on vaikea päästä (5 mainintaa) Opiskelu paikkoihin vaikea päästä Kouluttautumiseen varmaan liian korkeat pisteet joillekin Vaikea opiskella Koulutukseen pääsyn vaikeus Opiskelupaikkoja menee aikuisille, joilla on jo ammatti. Joka vuosi nuoret uudet nuoret kiilaavat eteen. Nuoria ei oteta töihin (4 mainintaa) Nuoria ei oteta töihin Nuori ikä. En esimerkiksi vieläkään löydä mitä haluan. Ei oteta töihin

21 Ennakkoluulot ja liian korkeat odotukset työnhakijoita (erit. nuoria) kohtaan Terveydentila (3 mainintaa) Huono fyysinen ja psyykkinen jaksaminen (sairaus) Mielenterveysongelmat Päihteet/tuen puute Työpaikkojen sijainti (3 mainintaa) Huonot liikenneyhteydet Matkojen pituudet Väli matka (liikenneyhteydet) Ulkomaalaiset vievät työpaikat (2 mainintaa) Töitä vaikea saada, koska maahanmuuttajat vie paljon työpaikkoja Ulkomaalaiset työntekijät Syrjäytyminen (2 mainintaa) Syrjäytyminen Syrjäytyminen ja masennus rahattomuuden takia Muita mainintoja (5 mainintaa) Koulu ja opiskelu pitäisi olla paremmin räätälöitävissä eri opiskelijoiden taitojen ja motivaation mukaan, eikä kuten nyt. Kaikille samat mallit. Yrittämisessä on liian suuret riskit Rikosrekisteri Muiden elämän hyödyntämiseen Verkoston puuttuminen

22 Oman alueen nuorten palvelujen kehittämisen tarve Vastaajien määrä: 44 Vajaa puolet vastaajista (19) on sitä mieltä, että nuorten palveluita pitää kehittää ja kehittämiselle on tarvetta. Lähes yhtä moni ilmoittaa, ettei osaa sanoa. Seitsemän mielestä kehittämiselle ei ole tarvetta Kyllä, kehittämiselle on tarvetta Ei, kehittämiselle ei ole tarvetta En osaa sanoa Kehittämisehdotukset Vastaajien määrä: 12 Kyselyyn vastanneet nuoret saivat antaa kehittämisehdotuksia nuorten palveluiden kehittämiseen omalla alueella. Tähän kysymykseen vastasi vain 12 nuorta. Kyselyyn vastanneet toivoivat nuorille kohdennettuja palveluja ja toimintaa. Jotkut vastanneista toivoivat läsnäoloa ja nuoren kuuntelua. Muutamat mainitsivat, että palvelut ovat jo toimivia. Palveluja nuorille (7 mainintaa) Nuorille pitäisi olla enemmän palveluja. Henk.kohtaisia konsultointeja nuorille siitä, mitä haluavat elämältään. Nuorille omat työntekijät, jotka auttaa siirtymävaiheessa esim. työtön-> opiskelu/työ Puhelinnro johon soittaa kun tarvii apua Ei pitäisi niinkään olla yhtä henkilöä yhteen asiaan. Jos henkilö jolle on avautunut lähettää toisen puheille ja heillä ei sitten klikkaa niin hyvin, niin asiat ei toimi. Valtiolta/kunnalta enemmän tukea opiskeluun/työssä käyntiin Palvelut eivät auta työllistymisessä. Joku keskitetty palvelu josta löytyisi kaikkien työntekijöitä oikeasti palkkaavien yritysten yhteystiedot. Työ- ja elinkeinotoimisto tarjoaa näin ei oo:ta. Minulla on jo 2 tutkintoa. Enemmän valistusta syrjäytymisen uhasta ja jos jää vain kotia tietokoneelle ym.

23 Toimintaa nuorille (4 mainintaa) Lisää kaikenlaista toimintaa nuorille. Myös niille täysi-ikäisille nuorille. Enemmän harraste mahdollisuuksia, skeittaus, musiikki, taiteet ym. Erilaisia kursseja ja toimintaa nuorille Harrastuksia, kokoontumispaikkoja myös yli 20 v Läsnäoloa ja kuunteluta (4 mainintaa) Läsnäoloa nuoren asioissa Ottakaa nuorten hätä tosissanne, ja kuunnelkaa, älkää syyllistäkö Ei pitäisi niinkään olla yhtä henkilöä yhteen asiaan. Jos henkilö jolle on avautunut lähettää toisen puheille ja heillä ei sitten klikkaa niin hyvin, niin asiat ei toimi. Nuorten palvelut ovat toimivia (2 mainintaa) Mielestäni nämä nuorten palvelut ovat erittäin hyviä ja monipuolisia, jos vaan sieltä tukea/apua/tietoa hakee niin kyllä sitä myös löytyy, ainakin minun alueeltani. Eip ole tarvetta kehittää... Paitsi Lahden Jelppiä voisi parantaa vaikka kuinka paljon!!! Siellä tulisi tarjoilla kunnon ruokaa ja makuutiloja, siellä ei anneta edes muovikasseja ja Lahden kaupungin tulisi kustantaa "pöntöt" kaikille jaettavaksi mihin likaiset laittaa. Ottaisivat mallia Helsingin itäkeskuksen Stoorista! En käytä paljon palveluita ja ne joita olen käyttänyt ovat toimineet ihan hyvin. Muut (2 mainintaa) Liikkuminen halvemmaksi Eiköhän ala luistaa - tukea kotimaista työvoimaa ei virolaisia tai jonkun muun maan kansalaisia Halukkuus osallistua ja vaikuttaa oman alueen nuorten palveluiden kehittämiseen Vastaajien määrä: 43 Kyselyyn vastanneista nuorista vain viisi haluaisi osallistua ja vaikuttaa oman alueensa nuorten palveluiden kehittämiseen. Iso osa vastaajista ilmoittaa, ettei halua Kyllä En En osaa sanoa

24 Halukkuus osallistua Nuorten ääni kehittäjäryhmään Vastaajien määrä: Kyllä En En osaa sanoa Nuorten ääni kehittäjäryhmästä kiinnostuneet Vastaajien määrä: 6 Kyselyyn vastanneista kuusi jätti yhteystietonsa Nuorten ääni kehittäjäryhmää varten.

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET 2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Taustatiedot... 3 Sukupuoli... 3 Ikä... 3 Asuinkunta... 4 Aikuissosiaalityön tai toimeentulotuen asiakkuus... 4 Oma tilanne

Lisätiedot

ASIAKASKYSELYN TULOKSET 2015

ASIAKASKYSELYN TULOKSET 2015 ASIAKASKYSELYN TULOKSET 2015 Asiakaskokemuksia lastensuojelun-, aikuissosiaalityön-sekä mielenterveys- ja päihdepalveluiden käyttäjiltä 2 Mitä palveluita vastaajat olivat käyttäneet Vastaaja on voinut

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä

Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä 29.-30.10.2014 Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi, Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto 31.10.2014 2 lukumäärä 1 700 1 600 1

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

NUORISSA ON TULEVAISUUS!

NUORISSA ON TULEVAISUUS! NUORISSA ON TULEVAISUUS! TERVETULOA! 1 HUKASSA Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? - Pekka Myrskylä, EVA-analyysi Syrjäytyneitä 15-29-vuotiaita nuoria oli vuonna 2010 yhteensä noin 51 300. Syrjäytymisen ytimessä

Lisätiedot

ALKUKARTOITUSLOMAKE (päivitys 1/13) TYÖPAJA TORPPA / STARTTIPAJA / AITTA-VERSTAS 1/2. Nimi: Henkilötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköposti:

ALKUKARTOITUSLOMAKE (päivitys 1/13) TYÖPAJA TORPPA / STARTTIPAJA / AITTA-VERSTAS 1/2. Nimi: Henkilötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköposti: ALKUKARTOITUSLOMAKE (päivitys 1/13) TYÖPAJA TORPPA / STARTTIPAJA / AITTA-VERSTAS 1/2 Nimi: Henkilötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköposti: Asuminen? Onko sinulla lapsia? Koulutus: ( ) asun vanhempien kanssa

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Turun Ohjaamo 2015-2018

Turun Ohjaamo 2015-2018 Turun Ohjaamo 2015-2018 Toiminta ja ajatus 17.3.2015 MIKSI OHJAAMO? Nuorten palvelut ovat olleet hajanaisesti sijoittuneita ja huonosti nuorten löydettävissä. Tavoite: Nuorten palvelut yhdessä paikassa

Lisätiedot

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Raportti 1 (13) Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Vastaajien perustiedot Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, miten pudasjärveläiset käyttävät sähköisiä palveluita ja mitä palveluita

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta SUUNNITELMATYÖN TILANNEKATSAUS 03.05.07/ Mari Mikkola Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden

Lisätiedot

TE-toimiston palvelut

TE-toimiston palvelut TE-toimiston palvelut Suvi Lindén Asiantuntija Uudenmaan TE-toimisto 1 TE-toimiston palvelut työllistymisen edistämiseksi Työllistymisen tueksi: Työkokeilu Palkkatuki Kurssit ja valmennukset: Uravalmennus

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

Liite 2: Opiskelijakysely

Liite 2: Opiskelijakysely Liite 2: Opiskelijakysely Sukupuoli ( ) Nainen ( ) Mies Ikä ( ) 18-24 ( ) 25-30 ( ) 31-44 ( ) 45-59 ( ) yli 60 Mistä maasta olet kotoisin? (pudotusvalikko, maat) Mikä on äidinkielesi? (pudotusvalikko,

Lisätiedot

NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA!

NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA! NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA! Sisällys Mikä nuorisotakuu? Miksi nuorisotakuu? Nuorisotakuun tavoitteet ja viestit Ketkä toteuttavat nuorisotakuuta? Nuorisotakuun tuloksia Nuorisotakuun kehittämistarpeita

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Etsivä nuorisotyö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2012

Etsivä nuorisotyö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2012 Etsivä nuorisotyö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2012 Lähteenä vuosittain tehtävä valtakunnallinen kysely etsivää nuorisotyötä tekeville sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön laatima kooste Etsivä nuorisotyö

Lisätiedot

Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset

Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset Kyselyn tavoite selvittää nuorten tulevaisuuden suunnitelmia ammattiin, opiskeluun sekä opintojen sisältöihin ja oppimisympäristöihin (Mun koulu!) liittyviä

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS KYSELY KUNTALAISILLE SOSIAALI-, TERVEYS- JA VAPAA-AJAN PALVELUISTA

ASIAKASTYYTYVÄISYYS KYSELY KUNTALAISILLE SOSIAALI-, TERVEYS- JA VAPAA-AJAN PALVELUISTA Vastaa kysymyksiin valitsemalla/rengastamalla sinulle sopivin vaihtoehto tai kirjoittamalla vastaus sille varattuun tilaan. Jos vastauksellesi ei ole riittävästi tilaa, niin voit jatkaa kääntöpuolelle.

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Nuoret luukulla Nuorisotutkimusseuran ja THL:n konsortiohanke. Nuorten ja palveluntarjoajien kohtaamiset / NTS

Nuoret luukulla Nuorisotutkimusseuran ja THL:n konsortiohanke. Nuorten ja palveluntarjoajien kohtaamiset / NTS Nuoret luukulla Nuorisotutkimusseuran ja THL:n konsortiohanke Nuorten ja palveluntarjoajien kohtaamiset / NTS Tärkeimmät tulokset Työntekijät painottivat luottamuksellisen suhteen syntymistä asiakkaisiin,

Lisätiedot

OPAL: Laatuvertailun tulokset

OPAL: Laatuvertailun tulokset 1 / 6 5.4.2016 10:14 OPAL: Laatuvertailun tulokset Takaisin Koulutuksia Opiskelijoita Kansallinen, ESR, Ammatillinen, Nonstop, Rintamakoulutus, , Päättymispäivämäärä 01.01.2015 jälkeen, Päättymispäivämäärä

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3)

YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3) YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3) Ammatin sisällöllinen kiinnostavuus 34 40 21 4 1 4,00 Ammatin hyvä imago 35 41 14 8 3 10 55 25 10 38 37 23 3 44 44 12 35 22 26 9 9 10 50 40 60 40 8 32

Lisätiedot

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti YHDEKSÄN N + 1 KYSYMYSTÄ YSEILLE Pohjois-Karjalan kauppakamari ja Pohjois-Karjalan Aikuisopisto toteuttivat 13.-24.11.2006 Yhdeksän + 1 kysymystä yseille internetkyselyn Pohjois-Karjalan peruskoulujen

Lisätiedot

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus VASSO MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Mies Suomessa, Suomi miehessä-luentosarja Helsinki 26.11.2008 MERJA

Lisätiedot

Nuorten Ystävät Sosiaalinen työllistyminen

Nuorten Ystävät Sosiaalinen työllistyminen Nuorten Ystävät Perustettu 1907 Keskustoimisto sijaitsee Oulussa Kansalaisjärjestö- ja liiketoimintaa Lastensuojelu-, vammais-, perhekuntoutus-, mielenterveys-, työllistymis- ja avopalveluja sekä kehittämistoimintaa

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lapin alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Rovaniemellä ja Kemi-Torniossa opiskelevat nuoret. Vastaajat

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille

Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille 1. Vastaajan tiedot / Taustamuuttujaosio Vastaajaa koskeva tieto 1.1. sukupuoli mies nainen 1.2. ikä alle 20 vuotta 20 30 vuotta 31 40 vuotta yli 40 vuotta 1.3.

Lisätiedot

Oppimalla ammattiin. Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta. Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy

Oppimalla ammattiin. Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta. Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy Oppimalla ammattiin Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy 1 Kyselyn toteuttaminen Oppimalla ammattiin kyselyn kohderyhmänä olivat 16-29 - vuotiaat nuoret. Vastaajia

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2014 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Hartolan kunta Sosiaalitoimi, Kuninkaantie 16, Hartola / Hartolan toimintakeskus, Visantie 17 B, 19600 Hartola

Hartolan kunta Sosiaalitoimi, Kuninkaantie 16, Hartola / Hartolan toimintakeskus, Visantie 17 B, 19600 Hartola LIITE 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TYPIN TOIMITILAT Yhteiset toimipisteet 9.11.2015 i fj9-11-2015 I I Y (verkostolla oltava Osoite Aukioloajat vähintään yksi yhteinen toimipiste) Lahti Saimaankatu 64, 3 krs., Ma-pe

Lisätiedot

Nuorten palveluohjaus Facebookissa

Nuorten palveluohjaus Facebookissa Nuorten palveluohjaus Facebookissa Kokemuksia sosiaalisen median hyödyntämisestä nuorten palveluohjauksessa 1.5.11. 21.11.2013 Saila Lähteenmäki / MOPOTuning hanke 21.11.2013 https://www.facebook.com/nuortenpalveluohjaaja.sailalahteenmaki

Lisätiedot

Syrjäytymisen kustannukset. Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja

Syrjäytymisen kustannukset. Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja Syrjäytymisen kustannukset Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja Vantaan kaupunki, perhepalvelut 2 Aikuissosiaalityö: Työttömyysprosentti Vantaalla on 8,9 %, Toimeentulotukea saa vantaalaisista 9,1

Lisätiedot

Päättökysely 2017 tulokset

Päättökysely 2017 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus TELMA-koulutus Päättökysely opintonsa päättäville opiskelijoille Päättökysely toteutettiin Webropol-kyselynä keväällä 2017 Kyselyssä oli kolme teemaa: elämänlaadun

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2015 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Oulun seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa ja ammattiopistossa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

Kehityskeskustelulomake

Kehityskeskustelulomake Kehityskeskustelulomake Täytetty: PERUSTIEDOT Henkilötiedot Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puhelin: E-mail: Huoltajan yhteystiedot: Opiskelu Ryhmänohjaajan/luokanvalvojan nimi: Mitkä asiat ovat hyvin elämässäsi

Lisätiedot

KYSELY HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE KESKI-SUOMESSA TAUSTATIEDOT

KYSELY HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE KESKI-SUOMESSA TAUSTATIEDOT KYSELY HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE KESKI-SUOMESSA 1/7 TAUSTATIEDOT 1. Sukupuoli mies nainen 2. Syntymävuosi 3. Asumismuoto itsenäisesti omassa asunnossa (esim. vuokralla) vanhempien luona

Lisätiedot

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Riikka Niemi, projektipäällikkö ja Pauliina Hytönen, projektityöntekijä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammattistartti on valtakunnallisesti ja paikallisesti suunnattu ratkaisemaan ongelmia, jotka syntyvät nuoren uravalinnan

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Pohjois-Suomen etsivän nuorisotyön päivät, Joutenlampi 10.11.2016 Sovari

Lisätiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TOIMEENTULOTUEN ASIAKASKYSELY 2013 TAUSTATIEDOT 160 vastausta (2009) vastauksia 123) 44 prosenttia miehiä ja 56 prosenttia naisia Suhteessa

Lisätiedot

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 Mun talous -hanke teetti toukokuussa 2014 kyselyn porilaisilla toisen asteen opiskelijoilla (vuonna -96 syntyneille). Kyselyyn vastasi sata

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 7 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 13 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 12 uraseurantakysely toteutettiin

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin

Lisätiedot

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA 2014 Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA Kun koulu loppuu -tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yläkoululaisten ja lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmia,

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoi.eet ja toteutus Tutkimuksen tavoite Tutkimuksessa selvitesin nuorten työnömien työnömyyden ja työssä olemisen kestoa, ajatuksia työllistymisen

Lisätiedot

Sosiaalipalveluohjaajat. Anna Kinnunen & Katja Pietikäinen. Sosiaalitoimisto, Lapinlahden kunta

Sosiaalipalveluohjaajat. Anna Kinnunen & Katja Pietikäinen. Sosiaalitoimisto, Lapinlahden kunta Sosiaalipalveluohjaajat Anna Kinnunen & Katja Pietikäinen Sosiaalitoimisto, Lapinlahden kunta www.lapinlahti.fi 10.067 asukasta Vireä kulttuuri- ja liikuntapitäjä Kuntaliitos Varpaisjärven kunnan kanssa

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Kanta-Hämeen lähitutormalli pieni tarina 200 tukea tarvitsevan nuoren ohjaamisesta elämässään eteenpäin

Kanta-Hämeen lähitutormalli pieni tarina 200 tukea tarvitsevan nuoren ohjaamisesta elämässään eteenpäin Kanta-Hämeen lähitutormalli pieni tarina 200 tukea tarvitsevan nuoren ohjaamisesta elämässään eteenpäin Nuorten tuetut opinpolut -ohjelman esittely 9.12.2010 Verkatehdas, Hämeenlinna Esityksen sisältö

Lisätiedot

Etsivän nuorisotyön asiakkaana olleiden nuorten käsityksiä etsivästä nuorisotyöstä

Etsivän nuorisotyön asiakkaana olleiden nuorten käsityksiä etsivästä nuorisotyöstä Etsivän nuorisotyön asiakkaana olleiden nuorten käsityksiä etsivästä nuorisotyöstä Ei tarvinnut yksin muistaa tehdä kaikkea, kun oli joku sanomassa että sun pitää tehdä tuo ja tuo Pro gradu tutkimus Oulun

Lisätiedot

Työhön paluuseen liittyvät haasteet ja mahdollisuudet ammatillisessa kuntoutuksessa

Työhön paluuseen liittyvät haasteet ja mahdollisuudet ammatillisessa kuntoutuksessa Työhön paluuseen liittyvät haasteet ja mahdollisuudet ammatillisessa kuntoutuksessa Ennakkotuloksia julkisen sektorin työntekijöiden kuntoutusprosessista Ammatillinen kuntoutus Voidaan myöntää, jos lääkäri

Lisätiedot

https://www.tpy.fi/site/assets/files/1372/tyopajatoiminnan-ja-etsivan_sovari-mittari_verkko-pdf.pdf

https://www.tpy.fi/site/assets/files/1372/tyopajatoiminnan-ja-etsivan_sovari-mittari_verkko-pdf.pdf Sovari-mittari 206-207 työpajatoiminta Sovari sosiaalisen vahvistumisen mittari on työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön vaikuttavuusmittari, jolla tuodaan esille palveluiden laatua ja sosiaalisesti

Lisätiedot

Yhteiskuntatakuu ja sukupolvien välinen sopiminen. Lauri Ihalainen 16.10.2012

Yhteiskuntatakuu ja sukupolvien välinen sopiminen. Lauri Ihalainen 16.10.2012 Yhteiskuntatakuu ja sukupolvien välinen sopiminen Lauri Ihalainen 16.10.2012 Yhteiskuntatakuun taustoja 32 400 työtöntä alle 25v-vuotiasta työnhakijaa. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta, joista 33 000:lla

Lisätiedot

Ohjaamo Helsinki. Näin teemme /Asiakastiedon tunnuslukuja tammi - joulukuu 2017

Ohjaamo Helsinki. Näin teemme /Asiakastiedon tunnuslukuja tammi - joulukuu 2017 Ohjaamo Helsinki Näin teemme /Asiakastiedon tunnuslukuja tammi - joulukuu 2017 Ohjaamo Helsingin muutokset Rahoituspohja uudistuu Henkilökuntarakenne muuttuu Monialaisuus kapenee Te-palveluiden rooli korostuu

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakastyytyväisyyskysely 2014

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakastyytyväisyyskysely 2014 Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakastyytyväisyyskysely 2014 Yhteenveto tuloksista Hannele Kähkönen Anne Tuovinen Lokakuussa 2014 toteutettiin asiakastyytyväisyyskysely kunnan mielenterveys- ja päihdepalveluissa.

Lisätiedot

AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta

AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta M/S Mariella 4.5.2017 Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry Maiju Korhonen #AMIS2016 Mikä on AMIS-tutkimus? Miten aineistonkeruu toteutettiin? Mitkä

Lisätiedot

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä. Asiakaskysely kirjastopalveluista Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

Asumisen tukeminen nuorisotakuun toteutumisen mahdollisuutena. Tuomas Nurmela Puheenjohtaja Nuorisoasuntoliitto

Asumisen tukeminen nuorisotakuun toteutumisen mahdollisuutena. Tuomas Nurmela Puheenjohtaja Nuorisoasuntoliitto Asumisen tukeminen nuorisotakuun toteutumisen mahdollisuutena Tuomas Nurmela Puheenjohtaja Nuorisoasuntoliitto Miksi nuorisotakuuta tarvitaan? Vuosittain noin 3 5 % ikäluokasta ei jatka toisen asteen opetukseen

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 201 havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää Iisalmen kaupungin elinvoimapalveluiden vuoden 201 aikana asioineiden

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

Täydellinen osoite: Siviilisääty: naimaton avio/avoliitossa eronnut. Puolison tilanne: työssä työtön kotona opiskelemassa

Täydellinen osoite: Siviilisääty: naimaton avio/avoliitossa eronnut. Puolison tilanne: työssä työtön kotona opiskelemassa 1 Alla on työhön, koulutukseen, omiin suunnitelmiisi ja elämäntilanteeseesi liittyviä kysymyksiä. Pohdi kysymyksiä etukäteen vaikka et niihin kaikkiin vastaisikaan. Etukäteen mietityt asiat helpottavat

Lisätiedot

Kotoutujan alkuhaastattelu ja palvelutarpeen arviointi kunnassa

Kotoutujan alkuhaastattelu ja palvelutarpeen arviointi kunnassa Henkilö- ja yhteystiedot Nimi Henkilötunnus Osoite Kansalaisuus ja äidinkieli (-kielet) Puhelin Sähköposti Siviilisääty Maahantulopäivä Muutto pvm. tähän kuntaan Lähimmän omaisen nimi ja yhteystieto Oleskeluluvan

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Tervetuloa asiakkaaksi Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalveluihin! Maahanmuuttopalveluiden työtä on ohjata ja neuvoa sen asiakkaita, eli maahanmuuttajia.

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusien opiskelijoiden (syksyllä 2011 aloittaneet) tulokysely

Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusien opiskelijoiden (syksyllä 2011 aloittaneet) tulokysely Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusien opiskelijoiden (syksyllä 2011 aloittaneet) tulokysely Tutkimusraportin tiivistelmä Sara Rönkkönen Opinto- ja opiskelijapalvelut (OOP) Aalto-yliopiston

Lisätiedot

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajakysely ja työnantajien haastattelut Vuoden 2014 alussa työnantajille tehty työnantajakysely 161 vastaajaa 51 työnantajan

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki Kansalaiskysely 2014 Mäntsälä + kaikki Vastaajamäärä Koko selvityksessä yhteensä 1421 vastaajaa Mäntsälästä 330 vastaajaa Tuhatta täysi-ikäistä asukasta kohden 22 vastaajaa 23 % kaikista vastaajista 2.

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 03/2017 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013. Anne Kumpula

TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013. Anne Kumpula TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013 Anne Kumpula 2000 1800 1600 1400 1858 Pirkanmaan maahanmuuttajat työllisyyskoodin mukaan

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Leipäjonoja vai kynsiä?

Leipäjonoja vai kynsiä? Leipäjonoja vai kynsiä? Tutkimus Lahden leipäjonoissa kävijöistä, heidän näkemyksistään ja kokemuksistaan. Kirsi Kuusinen-James & Aija-Riitta Saastamoinen Päijät-Hämeen ja itäisen Uudenmaan Sosiaalialan

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle 2 Milloin opiskelija voi tarvita tukea työllistymiseen? Miten oppilaitoksessa voidaan ohjata työllistymisessä? Ammatillisen koulutuksen tavoitteena

Lisätiedot

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Työministerin erityisavustaja, VTT Pilvi Torsti Osuuskuntayrittäjyys uusia liiketoimintamalleja seminaari 13.11.2012 Yhteiskuntatakuun taustoja 110

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Tampereen seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja ammattiopistossa

Lisätiedot

KYSELYN TULOKSIA OSITTAISESTA VANHUUSELÄKKEESTÄ

KYSELYN TULOKSIA OSITTAISESTA VANHUUSELÄKKEESTÄ KYSELYN TULOKSIA OSITTAISESTA VANHUUSELÄKKEESTÄ 18.5.217 SELVITIMME SYITÄ, MIKSI OSITTAINEN VANHUUSELÄKE ON SUOSITTU Osittainen vanhuuseläke on ollut suosittu eläkelaji ja saimme neljännesvuodessa enemmän

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

TOTEUTUS: RAHOITTAJA: OHJAUSRYHMÄ: LISÄKSI:

TOTEUTUS: RAHOITTAJA: OHJAUSRYHMÄ: LISÄKSI: MIKÄ AMISBAROMETRI? Laajin ammattiin opiskelevista tehty toistettava tiedonkeruu Koko Suomen ja kaikki alat kattava verkkokysely Tulokset kaikkien nähtävillä verkossa amisbarometri.fi #amisbarometri #aitoamis

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

Taustatiedot. Sukupuoli. Pidän perhevalmennuskertoja keskimäärin (kpl/kuukausi) Nainen. Mies alle vuosi

Taustatiedot. Sukupuoli. Pidän perhevalmennuskertoja keskimäärin (kpl/kuukausi) Nainen. Mies alle vuosi Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies * Ikä 20-29 30-39 40-49 50-59 60+ * Valmistumisvuosi terveydenhoitajaksi (kirjoita vuosi ruutuun) * Työvuosien määrä äitiys- ja/tai lastenneuvolassa alle vuosi 1-5 6-10

Lisätiedot

Mahdollisuuksien kirkko Annmari Salmela / Vapaaehtoistyo.fi Facebook:

Mahdollisuuksien kirkko Annmari Salmela / Vapaaehtoistyo.fi  Facebook: Mahdollisuuksien kirkko Annmari Salmela / Vapaaehtoistyo.fi annmari.salmela@vapaaehtoistyo.fi Twitter: @AnnmariSa / @Vapaaehtoistyo Facebook: Vapaaehtoistyofi.fi Trendit uutta yhteisyyttä kohti Seurakunnat

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Q1 Olen. Koulutuskysely kevät / 47. Answered: 2,264 Skipped: 0. Mies. Nainen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 15.55% 352.

Q1 Olen. Koulutuskysely kevät / 47. Answered: 2,264 Skipped: 0. Mies. Nainen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 15.55% 352. Q1 Olen Answered: 2,264 Skipped: 0 Mies Nainen Mies Nainen 15.55% 352 84.45% 1,912 Total 2,264 1 / 47 Q2 Ikäni on Answered: 2,264 Skipped: 0 15 17 vuotta 18 20 vuotta 21 25 vuotta 26 30 vuotta yli 31 vuotta

Lisätiedot

RAKSAN KESÄTYÖKYSELY 2012

RAKSAN KESÄTYÖKYSELY 2012 1 RAKSAN KESÄTYÖKYSELY 2012 24 kysymystä sisältänyt kysely toteutettiin sähköisesti 11.1.2012 20.1.2012 Tieto kyselystä lähetettiin sähköpostitse TARAKI:n jäsenille ja sitä mainostettiin koko TTY:n sähköisessä

Lisätiedot

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten organisaatioissa tuettiin osatyökykyisten työllistymistä ja työssä jatkamista ja mitkä tekijät estivät tai edistivät sitä. Tutkimuskysymyksiä

Lisätiedot

Kysely Piispanlähteen yläkoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=254 Julkaistu: /18. Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Kysely Piispanlähteen yläkoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=254 Julkaistu: /18. Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Kysely Piispanlähteen yläkoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=254 Julkaistu: 19.4.2010 1/18 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Kerro luokkasi 1. 7A 20 7,87% 2. 7B 20 7,87% 3. 7C 22 8,66% 4. 7D 24 9,45%

Lisätiedot

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? o 3 kertaa viikossa tai useammin o 1 3 kertaa viikossa o 1 3 kertaa kuukaudessa o Harvemmin

Lisätiedot