2014 NUORTEN ÄÄNI. Peruspalvelukeskus Oivan aikuissosiaalityön ja SOS II -hankkeen toteuttaman Nuorten ääni kyselyn tulokset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2014 NUORTEN ÄÄNI. Peruspalvelukeskus Oivan aikuissosiaalityön ja SOS II -hankkeen toteuttaman Nuorten ääni kyselyn tulokset"

Transkriptio

1 2014 NUORTEN ÄÄNI Peruspalvelukeskus Oivan aikuissosiaalityön ja SOS II -hankkeen toteuttaman Nuorten ääni kyselyn tulokset

2 Sisällys 1 Johdanto Taustatiedot... 3 Sukupuoli... 3 Asuinkunta... 3 Ikä... 4 Asuminen... 4 Koulutus... 5 Oma tilanne tällä hetkellä... 6 Tulonlähde... 7 Oman taloudellinen tilanne... 8 Luottotiedot Palveluiden käyttö ja tyytyväisyys... 9 Käytetyt palvelut... 9 Tyytyväisyys palveluihin asteikolla Sosiaalitoimistossa asioiminen Tieto siitä, mitä apua/tukea voit saada sosiaalitoimistosta Tieto siitä, miten sosiaalityöntekijään saa yhteyden Elämäntilanteet, joissa sosiaalityöntekijän apua olisi toivottu Tilanteet ja asiat, joissa apua olisi toivottu Paikat, joissa sosiaalityöntekijää tavataan mieluiten Palveluiden kehittäminen Parhaita tapoja tukea omaa työllistymistä tai kouluttautumista Kolme suurinta estettä nuorten kouluttautumiseen tai työllistymiseen Oman alueen nuorten palvelujen kehittämisen tarve Kehittämisehdotukset Halukkuus osallistua ja vaikuttaa oman alueen nuorten palveluiden kehittämiseen Halukkuus osallistua Nuorten ääni kehittäjäryhmään Nuorten ääni kehittäjäryhmästä kiinnostuneet... 23

3 2 1 Johdanto Peruspalvelukeskus Oivan aikuissosiaalityö toteutti Nuorten ääni -kyselyn yhteistyössä aikuissosiaalityön kehittämishankkeen (SOS II) kanssa. Nuorten ääni kyselyn tarkoituksena oli selvittää alle 30-vuotiaiden nuorten kokemuksia palveluista sekä toiveita palvelujen kehittämiseksi. Kysely toteutettiin lomakekyselynä. Kyselylomake postitettiin 330 aikuisso siaalityön alle 30- vuotiaalle asiakkaalle. Kyselylomaketta jaettiin myös etsivän nuorisotyön toimesta. Kysely oli mahdollista täyttää myös sähköisenä. Kyselyyn vastasi 45 nuorta. Kyselyn vastausprosentti oli 14. Kyselyllä etsittiin myös Nuorten ääni kehittäjäryhmään osallistujia. Aikuissosiaalityössä on tavoitteena perustaa nuorten kehittäjäryhmä, jossa nuoret saavat oman äänensä kuuluville. Kyselyn kautta yhteystietonsa ryhmää varten jätti kuusi nuorta. Kyselyllä kerättyä aineistoa hyödynnetään aikuissosiaalityön kehittämistyössä ja SOS II hankkeen raportoinnissa ja tiedontuotannossa.

4 2 Taustatiedot Sukupuoli Vastaajien määrä: 45 Kyselyyn vastasi 28 naista ja 17 miestä. Nainen Mies Asuinkunta Vastaajien määrä: 45 Kyselyyn vastasi eniten nuoria Hollolasta (17) ja Asikkalasta (12). Muiden kuin peruspalvelukeskus Oivan alueen kuntien asukkaita oli viisi Asikkala Hollola Hämeenkoski Kärkölä Padasjoki Muu kunta

5 Ikä Vastaajien määrä: 45 Kyselyyn vastanneiden keski-ikä oli 21 vuotta Asuminen Vastaajien määrä: 45 Vastanneista lähes yhtä suuri osa asui yksin, vanhemman/vanhempien kanssa tai avio-/avopuolison kanssa Yksin Vanhemman/vanhempien kanssa Avio- tai avopuolison kanssa Muuten, miten? Olen asunnoton Avoimet vastaukset: Muuten, miten? Aviomies ja lapsi, Lapseni kanssa

6 Koulutus Vastaajien määrä: 45 Suurin osa vastanneista oli peruskoulun (23) ja/tai ammatillisen tutkinnon suorittaneita (18) Peruskoulu Ylioppilastutkinto Ammatillinen tutkinto Ammattikorkeakoulu- / korkeakoulututkinto Muu tutkinto/koulutus, mikä? Ammattikorkeakoulu- / korkeakouluopinnot kesken Ammatilliset opinnot kesken Lukio kesken Peruskoulu kesken Avoimet vastaukset: Muu tutkinto/koulutus, mikä? Ammattikoulu kesken jäi

7 Oma tilanne tällä hetkellä Vastaajien määrä: 45 Suurin osa vastaajista oli opiskelijoita (13) ja työttömänä olevia (18). Vastaajista 7 oli kuntouttavassa työtoiminnassa tai työkokeilussa. Avoimissa vastauksissa kolme mainitsi olevansa äitiyslomalla tai kotona kotihoidontuella/lasten kanssa. Yksi vastanneista oli työssä. Avoimissa vastauksissa yksi nuorista ilmoitti olevansa työvoiman ulkopuolella ja syrjäytynyt Työssä Osa-aikatyössä Työkokeilussa Kuntouttavassa työtoiminnassa Työttömänä, olen työn hakijana TE-toimistossa Työttömänä, en ole työnhakijana TE-toimistossa Opiskelijana Sairauslomalla / kuntoutustuella / eläkkeellä Jossain muussa toiminnassa, missä? Avoimet vastaukset: Jossain muussa toiminnassa, missä? Työtön, äitiyslomalla; Työvoiman ulkopuolella, syrjäytynyt; En ole missään; Työkokeilussa; Kotona kotihoidontuella; Lasten kanssa kotona

8 Tulonlähde Vastaajien määrä: 45 Suurimman osan (28) vastaajista tulona oli toimeentulotuki. Toimeentulotuen saajista naisia oli miehiä enemmän Ansiotulo Opintotuki Työmarkkinatuki Toimeentulotuki Sairauspäiväraha Kuntoutustuki Elän vanhempien tuella Muu, mikä? Avoimet vastaukset: Muu, mikä? Vanhempainpäiväraha + lapsilisä, ruokavaliokorvaus, Asumislisä, Hoitoraha + lisä, Asumistuki Nainen Mies (N=28) (N=17) Ansiotulo 0 1 Opintotuki 5 6 Työmarkkinatuki 7 5 Toimeentulotuki 20 8 Sairauspäiväraha 2 0 Kuntoutustuki 0 1 Elän vanhempien tuella 2 1 Muu, mikä? 5 0

9 Oman taloudellinen tilanne Vastaajien määrä: 45 Suurin osa (18) vastanneista koki oman taloudellisen tilanteensa kohtalaiseksi. Huonoksi taloudellisen tilanteensa koki 12 vastaajaa ja melko huonoksi 9. Vain kaksi vastaaja koki taloudellisen tilanteensa olevan hyvä ja neljä melko hyvä Hyvä Melko hyvä Kohtalainen Melko huono Huono Luottotiedot Vastaajien määrä: 43 Kyselyyn vastanneista suurin osa (28) ilmoitti, että heidän luottotietonsa ovat kunnossa ja 15, että eivät ole. Muutamat olivat kirjoittaneet kyselylomakkeeseen, etteivät ole varmoja asiasta. Naisista yli puolet miehiä enemmän ilmoitti, etteivät heidän luottotietonsa olleet kunnossa. Ovat kunnossa Eivät ole kunnossa Nainen Mies (N=27) (N=16) Ovat kunnossa Eivät ole kunnossa 11 4

10 3 Palveluiden käyttö ja tyytyväisyys Käytetyt palvelut Vastaajien määrä: 44 Kyselyyn vastanneiden eniten käyttämiä palveluita olivat terveyskeskus, TE-toimisto ja aikuissosiaalityö. Naisten palveluiden käyttö oli miehiä yleisempää Aikuissosiaalityö TE-toimisto (ent.työvoimatoimisto) Etsivä nuorisotyö Nuorten työpaja / työpaja Terveyskeskus Opiskelija-/oppilashuoltopalvelut (esim. terveydenhoitaja, psykologi, kuraattori) Mielenterveyspalvelut (esim. psykiatrinen sairaanhoitaja, psykologi, psykiatri) Päihdepalvelut (esim. A-klinikka, päihdeterapeutti) Muu, mikä? En käytä mitään palveluja Nainen Mies (N=28) (N=16) Aikuissosiaalityö 16 6 TE-toimisto (ent.työvoimatoimisto) 14 9 Etsivä nuorisotyö 4 2 Nuorten työpaja / työpaja 5 2 Terveyskeskus Opiskelija-/oppilashuoltopalvelut (esim. terveydenhoitaja, psykologi, kuraattori) 3 5 Mielenterveyspalvelut (esim. psykiatrinen 8 3 sairaanhoitaja, psykologi, psykiatri) Päihdepalvelut (esim. A-klinikka, päihdeterapeutti) 1 1 Muu, mikä? 0 0 En käytä mitään palveluja 1 1

11 Tyytyväisyys palveluihin asteikolla 1-5 Vastaajien määrä: 42 Nuoret arvioivat käyttämiään palveluita asteilolla 1-5 (5 tyytyväinen, 4 melko tyytyväinen, 3 en tyytyväinen, enkä tyytymätön. 2 melko tyytymätön ja 1 tyytymätön). Kyselyyn vastanneet olivat suhteellisen tyytyväisiä käyttämiinsä palveluihin. Nuorten työpajaa/työpajaan ja etsivä nuoriso työhön oltiin kaikista käytetyistä palveluista tyytyväisimpiä. Mielenterveyspalvelut sai heikoimman arvioinnin. Aikuissosiaalityö TE-toimisto Etsivä nuorisotyö 1,00 5,00 1,00 5,00 1,00 5,00 3,39 3,12 3,86 Nuorten työpaja/työpaja Terveyskeskus Opiskelija-/oppilashuoltopalvelut (terveydenhoitaja, psykologi, kuraattori) 1,00 5,00 1,00 5,00 1,00 5,00 3,88 3,00 3,43 Mielenterveyspalvelut esim. (psykiatrinen, sairaanhoitaja, psykologi, psykiatri) Päihdepalvelut (esim. A- klinikka, päihdeterapeutti) 1,00 5,00 1,00 5,00 2,90 3,56

12 Sosiaalitoimistossa asioiminen Vastaajien määrä: 43 Kyselyyn vastanneista nuorista suurin osa (34) vastasi asioineensa sosiaalitoimistossa. Avoimessa kysymyksessä vastaajilta kysyttiin, millaiseksi hän oli kokenut asioinnin, mikä oli sujunut hyvin ja mikä huonosti. Tässä oli myös mahdollisuus antaa parannusehdotuksia. Useat vastaajat mainitsivat asioinnin sujuneen hyvin, eikä parannusehdotuksia ole. Jotkut kokivat, ettei heitä ole ymmärretty ja aina ei ole saanut tarvitsemaansa palvelua. Kaksi vastaajaa mainitsi, että palvelu on välillä hidasta. Kyllä olen asioinut, Millaiseksi koit asioinnin? Esim. mikä sujui hyvin, mikä huonosti, anna parannusehdotuksia En ole asioinut Hyvin sujui (21 mainintaa) Meni hyvin, koska mukava ja avulias työtekijä. Kaikki sujui hyvin Kyllähän se asiointi oli ihan sujuvaa. Kokemuksen perusteella, ei ole risuja pelkästään ruusuja Hyvä asiakaspalvelu Hyvä asiakaspalvelu Sujui hyvin, ei valittamista Hyväksi, minua kuunneltiin jne. Kaikki meni hyvin Olen saanut asiallista kohtelua Ihan ok. Ei mitään mainittavaa Ajan sai nopeasti ja minua ymmärrettiin. Sain neuvoja. Palvelu sinänsä oli ystävällistä. Minulle järjestettiin työpajapaikka ja matkakulut korvattiin. OK Välillä asiat sujuvat hyvin, mutta sitten taas ei välttämättä niin hyvin. Riippuu asiasta. Hyvä Hyvä fiilis jäi.

13 Ystävällistä porukkaa Asioin sosiaalitoimistossa tulostaessani ja palauttaessani toimeentulotukihakemuksen. Hyvin sujuu! Asiointi oli mukavaa, sai selvitettyä tärkeitä asioita. Ei parannettavaa. Ymmärtämättömyyttä (5 mainintaa) Opiskelijoita ei ymmärretä tarpeeksi. Opiskelijoille tyrkytetään opintolainaa, joka ei ole kuin vaikeuksien siirtoa tulevaisuuteen. Lahden asunnottomissa sai hyvää ja asiallista palvelua. Muissa Lahden tai lähikuntien sossuista ei voi samaa sanoa valitettavasti. Palvelu oli äärimmäisen tylyä. Tunsin oloni todella epämiellyttäväksi ja koin että minua ja avuntarvettani aliarvioitiin raskaasti. Kärkölässä tuntuu, että naamakerroin ratkaisee. Erikoisempia tilanteita ei osata ottaa huomioon, vaan kaikkeen vastaus on "en tiedä/en ole kokenut/en ymmärrä" Välillä asiat sujuvat hyvin, mutta sitten taas ei välttämättä niin hyvin. Riippuu asiasta. Hitautta (2 mainintaa) Nopeutta asioiden käsittelyyn Vähän hidasta välillä. Tieto siitä, mitä apua/tukea voit saada sosiaalitoimistosta Vastaajien määrä: 44 Sosiaalitoimiston palvelu oli kyselyyn vastanneille nuorille tuttua. Vastaajista 31 tiesi, mitä apua/tukea sosiaalitoimistosta voi saada. Kuusi nuorta vastasi, ettei tiedä ja seitsemän ei osannut sanoa. Kyllä En En osaa sanoa

14 Tieto siitä, miten sosiaalityöntekijään saa yhteyden Vastaajien määrä: 43 Kyselyyn vastanneista nuorista suurin osa tietää, miten sosiaalityöntekijään saa yhteyden. Vain kolme vastanneista ilmoitti, ettei tiedä ja kaksi ei osannut sanoa Kyllä En En osaa sanoa Elämäntilanteet, joissa sosiaalityöntekijän apua olisi toivottu Vastaajien määrä: 43 Kyselyyn vastanneista nuorista lähes puolet vastasi, että heidän elämässään on joskus ollut tilanteita, joissa olisi toivonut sosiaalityön tekijän apua. Kyllä vastanneista suurin osa oli naisia. Nuorista 13 vastasi, että sellaisia tilanteita ei ole ollut ja 10 ei osannut sanoa Kyllä Ei En osaa sanoa Nainen Mies (N=27) (N=15) Kyllä 15 4 Ei 5 8 En osaa sanoa 7 3

15 Tilanteet ja asiat, joissa apua olisi toivottu Vastaajien määrä: 20 Nuoret olisivat toivoneet apua huonossa taloudellisessa tilanteessa ja raha-asioihin. Muutama mainitsi myös jonkin elämäntilanteeseen liittyvän asian, kuten esimerkiksi koulu ja työ. Yksi vastaajista toi esiin, että hän on ollut avun tarpeessa, mutta ei ole apua saanut pyytäessä. Taloudellinen tuki ja ohjaus (10 mainintaa) Toivoisin aktiivisempaa toimeentulotuesta tiedottamista. Asioidessani ensimmäistä kertaa sosiaalitoimistossa huonoon elämäntilanteeseeni liittyen, virkailija ei ottanut lainkaan puheeksi raha-asioita. Mielestäni sosiaalityöntekijän pitäisi pyrkiä ottamaan raha-asiat esille jos asiakkaana on pitkään työttömänä ollut henkilö, vaikka hän ei asiasta itse osaisikaan kysyä. Jälkikäteen harmittaa kun en saanut tärkeää tietoa siitä että minulla olisi ollut oikeus vanhempien luona asuvan toimeentulotukeen. Rahallista-apua. Kodittomana ollessa asunnon etsintään apua. Nyttenkin tarvitsisin apua kun ei ole varaa ostaa vaatteita eikä ruokaa. Elän roskiksista löytyvien ruokien avulla. Huonossa taloudellisessa tilanteessa, kun olisi pitänyt maksaa laskuja. Raha-asioissa apuja tarvis. Ja haluaisin nähdä mun sosiaalityöntekiän. Vaikka kaffein merkeissä. Lääkekustannukset ovat liian suuret maksaa itse! Raha-asioissa Raha-asiat Raha-asiat Raha-asiat Taloudellisissa Elämäntilanne (7 mainintaa) Asumisasioissa ja porukoiden kanssa muutenkin Isän kuolema Koulu Terveys Työasiat Huostaanotto asiani kanssa vuosina Tarvitsen töitä tai työharjoitus, että saan rahan elämiseen esim. laskut maksamiseen.

16 Muut (5 mainintaa) En ole törmännyt asioihin/tilanteisiin, jossa olisin apua toivonut kuitenkin sitä saamatta. Aina olen soittanut ja kysynyt jos joku on mietityttänyt yms. Kaikissa silloin kun on ollut kusipää työntekijä palvelemassa Ei ole juuri nyt mitää asioita joihin apua kaipaisin. Usein käsittelyn nopeuttaminen olisi auttanut. En ole varma... En ole saanut apua (1 maininta) Olin vasta vähän aikaa sitten rahallisesti tilanteessa, että jouduin oikeasti näkemään nälkää. Sen ainoan kerran kuin pyysin hätääni apua, en sitä saanut. Olin todella pettynyt ja pulassa, enkä varmaan enää koskaan asioi teillä nöyryytettävänä. Jäi tosi paha olo. En ymmärrä millä perusteella apua annetaan sitä oikeasti tarvitseville, kun kanssani toimistossa istui vain 4 alkoholistia. Minä tulevaisuuden työntekijä ja opiskelija, joudun keskeyttämään opinnot siksi aikaa että löydän töitä ja saan rahaa, mutta ne juopot pidätte hengissä. En tajua tätä yhteiskuntaa. Paikat, joissa sosiaalityöntekijää tavataan mieluiten Vastaajien määrä: 43 Suurin osa (38) vastanneista nuorista tapaisi mieluiten sosiaalityöntekijää sosiaalitoimistossa. Kotona sosiaalityöntekijää tapaisi 7 nuorta ja jossakin muualla Sosiaalitoimistossa Muussa asiointipaikassani (esim. nuorisotila, työpaja) Missä? Kotonani Avoimet vastaukset: Muussa asiointipaikassani (esim. nuorisotila, työpaja) Missä? Ihan sama

17 4 Palveluiden kehittäminen Parhaita tapoja tukea omaa työllistymistä tai kouluttautumista Vastaajien määrä: 19 Nuoret toivat esiin, että parhaita tapoja tukea omaa työllistymistä ja kouluttautumista ovat työelämään ja koulutukseen valmentavat toiminnot, kuten työkokeilut. Osa mainitsee myös taloudellisen tuen, että pääsisi esimerkiksi koulutukseen tai saisi hommattua ajokortin. Myös koulu- ja työpaikan saaminen tai tarjoaminen mainittiin esimerkkeinä. Tukea työelämään ja koulutukseen valmentautumiseen (7 mainintaa) Työkokeilujaksoja Ammatillinen kuntoutus, fysioterapia/kuntoutus Työkokeilut ja paljon enemmän jotakin kursseja joissa olisi valinnan varaa Koulutusta/työllistymistä edistävä toiminta, joka mieluista esim. "paja-jakso" etänä jossain mielenkiintoisessa paikassa. TE-toimistossa asiointi. Sieltä saa paljon ja hyviä neuvoja ja ohjeita työllistymistä sekä kouluttautumista ajatellen. Hyvä palvelu! Työkokeilut eri aloilla, työpajat Olla kannustava. Jos haluaa oppisopimukseen niin ei saa lytätä ajatusta/haavetta, sanomalla, että se on niin vaikeaa ja harvinaista. Ja ihan sama mitä keksii pitää auttaa toista yrittämään. Taloudellista tukea (5 mainintaa) Jos pääsisin helpommin Lahteen, toimintakeskukseen. Ongelmana maksusitoumuksen saaminen kun asun Hollolassa. Opintotuki korotus, mulla ei ole varaa opiskella kun toimeentulotukikaan ei riitä laskuihin ja ruokaan. Auttaa hakemisessa, suunnittelussa (miten toteutus), Aloituksessa, taloudellisesti, paperiasioissa infota mitä oikeuksia on? Rahallisesti, jotta pääsisin koulutukseen joka edistää työllistymistä. Ajokortin maksaminen Lopettaa juoksuttamiseni siellä, jotta voin hakea töitä. Enemmän rahaa jotta voin ravata työhaastatteluissa.

18 Työ- ja koulutuspaikkoja (4 mainintaa) Enemmän vapaita, minulle soveltuvia ja mielenkiintoisia työpaikkoja... Jos saisi edes mahdollisuuden päästä työhaastatteluun. Kaikki vaativat sekä koulutuksen että työkokemusta... Ja aina pitää tuntea joku, joka tuntee jonkun joka päättää Tarjota mahdollisuus koulutukseen, milloin taloudellinen tilanne ei huonontuisi Päästä kouluun. Töitä ei ole jos ei ole ammattia. Muut (2 mainintaa) Sairauslomalla Tehän niitä asiantuntijoita olette. Kolme suurinta estettä nuorten kouluttautumiseen tai työllistymiseen Vastaajien määrä: 35 Nuorten mainintojen perusteella kolme suurinta estettä nuorten kouluttautumiseen tai työllistymiseen ovat: työkokemuksen tai koulutuksen puute, huono taloudellinen tilanne ja työpaikkojen vähyys sekä epävarmuus ja tietämättömyys. Työkokemuksen tai koulutuksen puute (16 mainintaa) Työpaikkojen naurettavat vaatimukset Moniin työpaikkoihin vaaditaan ammattitaitoa, mitä ei ole. Ei ole työkokemusta Kokemus Valitetaan puuttuvasta työkokemuksesta Työllistymiseen, ettei nuoria oteta töihin ilman kokemusta ja koulutusta Ei kokemusta Työkokemuksen puute Työnantajan haluttomuus palkata kokematonta työnhakijaa Vähäinen työkokemus Työnantajat eivät palkkaa nuoria, koska kokemus puuttuu. Kukaan ei ota töihin ilman koulutusta/työkokemusta Tiukat hakukriteerit Kokemattomuus Ei ole koulutusta Mihinkään ei pääse ilman koulutusta

19 Huono taloudellinen tilanne (11 mainintaa) Taloudellinen tilanne. Ei voi välttämättä lähteä sinne minne haluaa, koska perheellä ei ole varaa ja tukea ei saa tarpeeksi. Koulussa ei ole varaa olla, jos ei vanhemmilla/sukulaisilla ole varaa auttaa rahallisesti Lahdessa hyvät julkiset yhteydet mutta maksaa liikaa Rahan puute! Rahoitus Opintotuki suuremmaksi Raha Opiskelu vetää talouden pahasti miinukselle ja velkaannuttaa nuoret aikuiset (18-25 v) Työnteko ja opiskelu ovat mahdoton yhtälö koska silloin tippuvat pois ne vähäisetkin tuet. Opiskelu on kallista. Ei avustuksia. Taloudellinen tilanne huononee, jos elää vain koulutuksen tuella Työpaikkojen vähyys (10 mainintaa) Vähäiset työpaikat Töitä ei ole tarjolla paljoa Ei ole vapaita paikkoja Työpaikkojen puute Huonosti työpaikkoja Kunta nitistää oman alan työntekijöitä pois niin ei pääse töihin Työpikkojen vähyys ja sinne pääsemisen vaikeus (ei huomioida nuorisopajoja yms.) Vähenevät työpaikat ja vaihtoehdot VÄHENEVÄT TYÖPAIKAT!!! (Paitsi siivooja tai varastomies...:() Työpaikan vaikea saanti Epävarmuus ja tietämättömyys (10 mainintaa) Pelko Avun tarve Huoli tulevaisuudesta Elämä Epävarmuus Ei tiedä mitä haluaa Se, että nuoret väkipakoin laitetaan valitsemaan oma "kutsumus" (työ) Esim. vuokra firmojen kautta saadut työt on epävarmoja Tietämättömyys

20 Tietämättömyys Yhteiskunnallinen tilanne (7 mainintaa) Valtio Raha pula. Lama vaikuttaa tällä hetkellä suuresti työllistymiseen Jyrki Käteinen, Jutta Urpilainen, Päivi Räsänen Byrokratian vähentäminen Työllistymisen mahdollisuus nyt huono Liian vähän työpaikkoja tarjolla Oma motivaatio (6 mainintaa) Laiskuus Motivaation puute Ei kiinnosta Ei jaksa käydä koulua loppuun Aikaansaamattomuus, laiskuus, ei mielenkiintoa/motivaatiota mennä kouluun/töihin ja tehdä töitä sen eteen. Nuorten haluttomuus Omat vaatimukset (5 mainintaa) Liian nirso esim. työn suhteen Nuoret itse Ei kiinnostavia paikkoja Ei voi kouluttautua, kun ei saa riittävästi tukia Kiinnostus Opiskelemaan on vaikea päästä (5 mainintaa) Opiskelu paikkoihin vaikea päästä Kouluttautumiseen varmaan liian korkeat pisteet joillekin Vaikea opiskella Koulutukseen pääsyn vaikeus Opiskelupaikkoja menee aikuisille, joilla on jo ammatti. Joka vuosi nuoret uudet nuoret kiilaavat eteen. Nuoria ei oteta töihin (4 mainintaa) Nuoria ei oteta töihin Nuori ikä. En esimerkiksi vieläkään löydä mitä haluan. Ei oteta töihin

21 Ennakkoluulot ja liian korkeat odotukset työnhakijoita (erit. nuoria) kohtaan Terveydentila (3 mainintaa) Huono fyysinen ja psyykkinen jaksaminen (sairaus) Mielenterveysongelmat Päihteet/tuen puute Työpaikkojen sijainti (3 mainintaa) Huonot liikenneyhteydet Matkojen pituudet Väli matka (liikenneyhteydet) Ulkomaalaiset vievät työpaikat (2 mainintaa) Töitä vaikea saada, koska maahanmuuttajat vie paljon työpaikkoja Ulkomaalaiset työntekijät Syrjäytyminen (2 mainintaa) Syrjäytyminen Syrjäytyminen ja masennus rahattomuuden takia Muita mainintoja (5 mainintaa) Koulu ja opiskelu pitäisi olla paremmin räätälöitävissä eri opiskelijoiden taitojen ja motivaation mukaan, eikä kuten nyt. Kaikille samat mallit. Yrittämisessä on liian suuret riskit Rikosrekisteri Muiden elämän hyödyntämiseen Verkoston puuttuminen

22 Oman alueen nuorten palvelujen kehittämisen tarve Vastaajien määrä: 44 Vajaa puolet vastaajista (19) on sitä mieltä, että nuorten palveluita pitää kehittää ja kehittämiselle on tarvetta. Lähes yhtä moni ilmoittaa, ettei osaa sanoa. Seitsemän mielestä kehittämiselle ei ole tarvetta Kyllä, kehittämiselle on tarvetta Ei, kehittämiselle ei ole tarvetta En osaa sanoa Kehittämisehdotukset Vastaajien määrä: 12 Kyselyyn vastanneet nuoret saivat antaa kehittämisehdotuksia nuorten palveluiden kehittämiseen omalla alueella. Tähän kysymykseen vastasi vain 12 nuorta. Kyselyyn vastanneet toivoivat nuorille kohdennettuja palveluja ja toimintaa. Jotkut vastanneista toivoivat läsnäoloa ja nuoren kuuntelua. Muutamat mainitsivat, että palvelut ovat jo toimivia. Palveluja nuorille (7 mainintaa) Nuorille pitäisi olla enemmän palveluja. Henk.kohtaisia konsultointeja nuorille siitä, mitä haluavat elämältään. Nuorille omat työntekijät, jotka auttaa siirtymävaiheessa esim. työtön-> opiskelu/työ Puhelinnro johon soittaa kun tarvii apua Ei pitäisi niinkään olla yhtä henkilöä yhteen asiaan. Jos henkilö jolle on avautunut lähettää toisen puheille ja heillä ei sitten klikkaa niin hyvin, niin asiat ei toimi. Valtiolta/kunnalta enemmän tukea opiskeluun/työssä käyntiin Palvelut eivät auta työllistymisessä. Joku keskitetty palvelu josta löytyisi kaikkien työntekijöitä oikeasti palkkaavien yritysten yhteystiedot. Työ- ja elinkeinotoimisto tarjoaa näin ei oo:ta. Minulla on jo 2 tutkintoa. Enemmän valistusta syrjäytymisen uhasta ja jos jää vain kotia tietokoneelle ym.

23 Toimintaa nuorille (4 mainintaa) Lisää kaikenlaista toimintaa nuorille. Myös niille täysi-ikäisille nuorille. Enemmän harraste mahdollisuuksia, skeittaus, musiikki, taiteet ym. Erilaisia kursseja ja toimintaa nuorille Harrastuksia, kokoontumispaikkoja myös yli 20 v Läsnäoloa ja kuunteluta (4 mainintaa) Läsnäoloa nuoren asioissa Ottakaa nuorten hätä tosissanne, ja kuunnelkaa, älkää syyllistäkö Ei pitäisi niinkään olla yhtä henkilöä yhteen asiaan. Jos henkilö jolle on avautunut lähettää toisen puheille ja heillä ei sitten klikkaa niin hyvin, niin asiat ei toimi. Nuorten palvelut ovat toimivia (2 mainintaa) Mielestäni nämä nuorten palvelut ovat erittäin hyviä ja monipuolisia, jos vaan sieltä tukea/apua/tietoa hakee niin kyllä sitä myös löytyy, ainakin minun alueeltani. Eip ole tarvetta kehittää... Paitsi Lahden Jelppiä voisi parantaa vaikka kuinka paljon!!! Siellä tulisi tarjoilla kunnon ruokaa ja makuutiloja, siellä ei anneta edes muovikasseja ja Lahden kaupungin tulisi kustantaa "pöntöt" kaikille jaettavaksi mihin likaiset laittaa. Ottaisivat mallia Helsingin itäkeskuksen Stoorista! En käytä paljon palveluita ja ne joita olen käyttänyt ovat toimineet ihan hyvin. Muut (2 mainintaa) Liikkuminen halvemmaksi Eiköhän ala luistaa - tukea kotimaista työvoimaa ei virolaisia tai jonkun muun maan kansalaisia Halukkuus osallistua ja vaikuttaa oman alueen nuorten palveluiden kehittämiseen Vastaajien määrä: 43 Kyselyyn vastanneista nuorista vain viisi haluaisi osallistua ja vaikuttaa oman alueensa nuorten palveluiden kehittämiseen. Iso osa vastaajista ilmoittaa, ettei halua Kyllä En En osaa sanoa

24 Halukkuus osallistua Nuorten ääni kehittäjäryhmään Vastaajien määrä: Kyllä En En osaa sanoa Nuorten ääni kehittäjäryhmästä kiinnostuneet Vastaajien määrä: 6 Kyselyyn vastanneista kuusi jätti yhteystietonsa Nuorten ääni kehittäjäryhmää varten.

PÄIJÄT-SOS -OSAHANKE. Aikuissosiaalityön asiakaskyselyn tulokset. Sanna Keskikylä & Tanja Mäkelä. w w w. s o s - h a n k e. f i

PÄIJÄT-SOS -OSAHANKE. Aikuissosiaalityön asiakaskyselyn tulokset. Sanna Keskikylä & Tanja Mäkelä. w w w. s o s - h a n k e. f i 0 PÄIJÄT-SOS -OSAHANKE Aikuissosiaalityön asiakaskyselyn tulokset Sanna Keskikylä & Tanja Mäkelä 2012 w w w. s o s - h a n k e. f i SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 TAUSTATIEDOT... 4 2.1 Sukupuoli... 4 2.2 Ikäryhmä...

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Avopalvelut Sarviksen sosiaaliasema Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset 2014

Tampereen kaupunki Avopalvelut Sarviksen sosiaaliasema Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset 2014 1 SOS II HANKE, TAMPEREEN KAUPUNKI Tampereen kaupunki Avopalvelut Sarviksen sosiaaliasema Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset 2014 Mia Mäki-Fränti, projektityöntekijä, SOS II hanke Samuli Pietilä, projektityöntekijä,

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely Tampereen Toimeentulotuen yksikössä 2012

Asiakastyytyväisyyskysely Tampereen Toimeentulotuen yksikössä 2012 TAMPEREEN KAUPUNKI Asiakastyytyväisyyskysely Tampereen Toimeentulotuen yksikössä 2012 Toteuttajana SOS-hanke Tuominen Tuula, Katariina Heikkilä, Kukkasniemi Marianne, Laakso Tuija, Pietilä Samuli 8.3.2013

Lisätiedot

Kyselyraportti Alkukartoituskysely VOIMAKAS-projekti 31.5.2013. Piia Immonen Riitta Niemi Johanna Rautpalo

Kyselyraportti Alkukartoituskysely VOIMAKAS-projekti 31.5.2013. Piia Immonen Riitta Niemi Johanna Rautpalo Kyselyraportti Alkukartoituskysely VOIMAKAS-projekti 31.5.2013 Piia Immonen Riitta Niemi Johanna Rautpalo Sisältö 1. Johdanto...3 2. Nuorten alkukartoituskysely...4 2.1. Vastaajien taustatiedot..4 2.2.

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely Aikuissosiaalityön sosiaaliasemalla kevät 2012

Asiakastyytyväisyyskysely Aikuissosiaalityön sosiaaliasemalla kevät 2012 TAMPEREEN KAUPUNKI Asiakastyytyväisyyskysely Aikuissosiaalityön sosiaaliasemalla kevät 2012 Toteuttajana SOS-hanke Tuominen Tuula, Heikkilä Katariina, Kukkasniemi Marianne, Laakso Tuija, Mäki-Fränti Mia,

Lisätiedot

Selvitys opintojen keskeyttämisestä. Vantaan ammattiopisto Varia Anu Arponen-Aaltonen Joulukuu 2012

Selvitys opintojen keskeyttämisestä. Vantaan ammattiopisto Varia Anu Arponen-Aaltonen Joulukuu 2012 Selvitys opintojen keskeyttämisestä Vantaan ammattiopisto Varia Anu Arponen-Aaltonen Joulukuu 2012 1. Taustaa: - Kohderyhmänä laskentapäivästä toisen jakson loppuun mennessä opintonsa keskeyttäneet opiskelijat

Lisätiedot

Kokemuksia, kontakteja ja kannustavia haasteita

Kokemuksia, kontakteja ja kannustavia haasteita Kokemuksia, kontakteja ja kannustavia haasteita Raportti kyselystä uusille opiskelijoille 2013 Nyyti ry Sisäl tö Johdanto... 1 1 Tulokset... 2 1.1 Vastaajien taustatietoja... 2 1.2 Uusi asuinpaikka ja

Lisätiedot

PÄIJÄT-SOS -OSAHANKE Aikuissosiaalityön työntekijäkyselyn tulokset

PÄIJÄT-SOS -OSAHANKE Aikuissosiaalityön työntekijäkyselyn tulokset PÄIJÄT-SOS -OSAHANKE Aikuissosiaalityön työntekijäkyselyn tulokset Sanna Keskikylä & Tanja Mäkelä 2012 w w w. s o s - h a n k e. f i Sisällys 1 JOHDANTO... 4 2 TAUSTATIEDOT... 5 2.1 Sukupuoli... 5 2.2

Lisätiedot

Ettei jää tyhjän päälle. Tutkimus alle 25-vuotiaiden työttömyydestä Vantaalla

Ettei jää tyhjän päälle. Tutkimus alle 25-vuotiaiden työttömyydestä Vantaalla Ettei jää tyhjän päälle Tutkimus alle 25-vuotiaiden työttömyydestä Vantaalla Vantaan kaupunki, työllisyyspalvelut Anne Karjalainen & Harri Sinkko maaliskuu 2012 Julkaisija Teksti Kannen kuva Vantaan kaupunki

Lisätiedot

SILTA-VALMENNUSYHDISTYS RY Nuorten ideat ja ajatukset osaksi nuorten palveluiden kehittämistä. Raportti aivoriihen tuloksista.

SILTA-VALMENNUSYHDISTYS RY Nuorten ideat ja ajatukset osaksi nuorten palveluiden kehittämistä. Raportti aivoriihen tuloksista. Hanna Hihnala Anu Kokko 11.2.2015 SILTA-VALMENNUSYHDISTYS RY Nuorten ideat ja ajatukset osaksi nuorten palveluiden kehittämistä. Raportti aivoriihen tuloksista. Sisältö Projektin tavoite ja tunnusluvut

Lisätiedot

VAINULLA ETELÄ-SAVOSSA

VAINULLA ETELÄ-SAVOSSA VAINULLA ETELÄ-SAVOSSA Vaikeimmin työllistyvät nuoret palvelujärjestelmässä -selvitys Sonja Miettinen & Sanna-Mari Pöyry University of Appl ied Sciences VAINULLA ETELÄ-SAVOSSA Vaikeimmin työllistyvät nuoret

Lisätiedot

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. OLGA KIRJANEN Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 9. ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen

Lisätiedot

INARIN KUNNAN SOSIAALITOIMISTON TIEDONKERUU 2013

INARIN KUNNAN SOSIAALITOIMISTON TIEDONKERUU 2013 INARIN KUNNAN SOSIAALITOIMISTON TIEDONKERUU 2013 INARIN KUNNAN SOSIAALITOIMISTON TIEDONKERUU 2013 Johdanto... 1 Esipuhe... 1 Haastateltavien perustiedot... 3 Asiakkaan tilanne asiakkaan kokemana... 6 Koettu

Lisätiedot

SELVITYS TOIMEENTULOTUEN UUSISTA ASIAKKAISTA VUONNA 2012 AIKUISSOSIAALITYÖN ASIAKKAIDEN ÄÄNI. Aikuissosiaalityön päivät 2014, Jyväskylä

SELVITYS TOIMEENTULOTUEN UUSISTA ASIAKKAISTA VUONNA 2012 AIKUISSOSIAALITYÖN ASIAKKAIDEN ÄÄNI. Aikuissosiaalityön päivät 2014, Jyväskylä SELVITYS TOIMEENTULOTUEN UUSISTA ASIAKKAISTA VUONNA 2012 AIKUISSOSIAALITYÖN ASIAKKAIDEN ÄÄNI Aikuissosiaalityön päivät 2014, Jyväskylä Uudet toimeentulotuen asiakkaat vuonna 2012 tarkasteltu viiden kunnan

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan jäsenkysely 2014 Pirita Ruokonen

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan jäsenkysely 2014 Pirita Ruokonen Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan jäsenkysely 2014 Pirita Ruokonen Tämä jäsenkysely toteutettiin huhtikuussa 2014. Edellinen jäsenkysely on toteutettu keväällä 2011. Kyselyyn vastasi yhteensä 562 henkilöä.

Lisätiedot

2. Nuoren palvelut ja hoito: mitä? (alleviivaa 3 tärkeintä)/tarpeet ja toiveet

2. Nuoren palvelut ja hoito: mitä? (alleviivaa 3 tärkeintä)/tarpeet ja toiveet 1 Prosessi T/N= tyttö/nainen P/M = poika/mies 1.Oletko huolissasi itsestäsi - mistä? Päihteet; mitä? 2. Nuoren palvelut ja hoito: mitä? (alleviivaa 3 tärkeintä)/tarpeet ja toiveet 3. Koetut hankaluudet

Lisätiedot

SKARPATAAN JA HARPATAAN!

SKARPATAAN JA HARPATAAN! SKARPATAAN JA HARPATAAN! Ettei yksikään putoaisi Bongaa putoava! 2 Skarpataan ja harpataan! Ettei yksikään putoaisi Skarpataan ja harpataan! Ettei yksikään putoaisi Tekijät Riitta Hämäläinen (toim.) ja

Lisätiedot

TE-toimistojen palvelutyytyväisyystutkimusten tulosten yhteenveto. Henkilö- ja työnantaja-asiakkaat

TE-toimistojen palvelutyytyväisyystutkimusten tulosten yhteenveto. Henkilö- ja työnantaja-asiakkaat TE-toimistojen palvelutyytyväisyystutkimusten tulosten yhteenveto Henkilö- ja työnantaja-asiakkaat Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 44/2015 TE-toimistojen palvelutyytyväisyystutkimusten

Lisätiedot

Tutkimus siitä, miten arki vaikuttaa kehitysvammaisten ihmisten mielenterveyteen

Tutkimus siitä, miten arki vaikuttaa kehitysvammaisten ihmisten mielenterveyteen Tutkimus siitä, miten arki vaikuttaa kehitysvammaisten ihmisten mielenterveyteen Toimittaneet: Aila Kantojärvi & Sanna Välkkilä, Soilikki Alanne & Anne Grönroos Kehitysvammaisten Tukiliitto 2009 1 Kirjan

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖN ASIAKKAAT TÄNÄÄN

AIKUISSOSIAALITYÖN ASIAKKAAT TÄNÄÄN AIKUISSOSIAALITYÖN ASIAKKAAT TÄNÄÄN Saija Kangas Ote julkaisusta Uudistuva ja voimaannuttava aikuissosiaalityö Visio vahvasta aikuissosiaalityöstä -hankkeen loppuraportti Päivi Jouttimäki, Saija Kangas

Lisätiedot

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN NUORTEN TYÖLLISTYMINEN

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN NUORTEN TYÖLLISTYMINEN ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN NUORTEN TYÖLLISTYMINEN Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistymisestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä Anna-Liisa Lämsä Ammattiopisto Luovi

Lisätiedot

Korkeakouluopiskelijoiden. opinnäytetyö- ja uraryhmään osallistuminen

Korkeakouluopiskelijoiden. opinnäytetyö- ja uraryhmään osallistuminen Korkeakouluopiskelijoiden opinnäytetyö- ja uraryhmään osallistuminen Opiskelijoiden näkemyksiä ryhmästä ja omasta osaamisesta Jenni Kaisto, Oulun yliopisto, Ohjaus- ja työelämäpalvelut 1 Sisältö 1 Johdanto...

Lisätiedot

Tarinoita palvelupoluilta

Tarinoita palvelupoluilta RAPORTTEJA 42 2015 Tarinoita palvelupoluilta Työtä Vantaan TYPissä kahdella vuosikymmenellä LINNEA ALHO Tarinoita palvelupoluilta Työtä Vantaan TYPissä kahdella vuosikymmenellä LINNEA ALHO RAPORTTEJA 42

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

nuorisofoorumi 2010 Nuori, kuka käyttää ääntäsi? Valokeilassa huomisen vaikuttajat

nuorisofoorumi 2010 Nuori, kuka käyttää ääntäsi? Valokeilassa huomisen vaikuttajat nuorisofoorumi 2010 Nuori, kuka käyttää ääntäsi? Valokeilassa huomisen vaikuttajat TAT-ryhmän julkaisusarja Helsingissä 2010 Tomi Alakoski, Katja Laurén, Satu Olkinuora (toim.) / Taloudellinen tiedotustoimisto

Lisätiedot

Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto

Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto Tampereen seudun osuustoimintakeskuksen asiakastutkimus 2003 Miten keskus on onnistunut tehtävässään? Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto Tampereen

Lisätiedot

Harjoittelubarometri 2012

Harjoittelubarometri 2012 Harjoittelubarometri 2012 2 3 4 Harjoittelubarometri 2012 1 Taustaa... 5 2.1 Korkeakouluopiskelijoiden demografiset tekijät...6 2.2 Korkeakouluopiskelijoiden tulokset...11 3.1 Korkeakoulujen henkilöstön

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AIKUISOPISKELIJAN JAKSAMINEN OPINTOJEN ALKUVAIHEESSA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AIKUISOPISKELIJAN JAKSAMINEN OPINTOJEN ALKUVAIHEESSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AIKUISOPISKELIJAN JAKSAMINEN OPINTOJEN ALKUVAIHEESSA Katja Jokela Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu/Länsi Porin toimipaikka Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja

Lisätiedot

Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys

Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys Hanna Kaisti & Niina Kuisma 2013 Laatua ja tuottavuutta kirjastopalveluille

Lisätiedot

2/2013. Nuoret ja päihteet. 30 vuotta Pyhässä Hengessä. Jari-Pekka Hietsilta: Suomalainen yhteiskunta on omilleen ankara. Irtomyyntihinta 7 euroa

2/2013. Nuoret ja päihteet. 30 vuotta Pyhässä Hengessä. Jari-Pekka Hietsilta: Suomalainen yhteiskunta on omilleen ankara. Irtomyyntihinta 7 euroa 2/2013 uusitoivo Nuoret ja päihteet 30 vuotta Pyhässä Hengessä Jari-Pekka Hietsilta: Suomalainen yhteiskunta on omilleen ankara Irtomyyntihinta 7 euroa uusi toivo Numero 2/2013 Sisältö One Way Mission

Lisätiedot