2014 NUORTEN ÄÄNI. Peruspalvelukeskus Oivan aikuissosiaalityön ja SOS II -hankkeen toteuttaman Nuorten ääni kyselyn tulokset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2014 NUORTEN ÄÄNI. Peruspalvelukeskus Oivan aikuissosiaalityön ja SOS II -hankkeen toteuttaman Nuorten ääni kyselyn tulokset"

Transkriptio

1 2014 NUORTEN ÄÄNI Peruspalvelukeskus Oivan aikuissosiaalityön ja SOS II -hankkeen toteuttaman Nuorten ääni kyselyn tulokset

2 Sisällys 1 Johdanto Taustatiedot... 3 Sukupuoli... 3 Asuinkunta... 3 Ikä... 4 Asuminen... 4 Koulutus... 5 Oma tilanne tällä hetkellä... 6 Tulonlähde... 7 Oman taloudellinen tilanne... 8 Luottotiedot Palveluiden käyttö ja tyytyväisyys... 9 Käytetyt palvelut... 9 Tyytyväisyys palveluihin asteikolla Sosiaalitoimistossa asioiminen Tieto siitä, mitä apua/tukea voit saada sosiaalitoimistosta Tieto siitä, miten sosiaalityöntekijään saa yhteyden Elämäntilanteet, joissa sosiaalityöntekijän apua olisi toivottu Tilanteet ja asiat, joissa apua olisi toivottu Paikat, joissa sosiaalityöntekijää tavataan mieluiten Palveluiden kehittäminen Parhaita tapoja tukea omaa työllistymistä tai kouluttautumista Kolme suurinta estettä nuorten kouluttautumiseen tai työllistymiseen Oman alueen nuorten palvelujen kehittämisen tarve Kehittämisehdotukset Halukkuus osallistua ja vaikuttaa oman alueen nuorten palveluiden kehittämiseen Halukkuus osallistua Nuorten ääni kehittäjäryhmään Nuorten ääni kehittäjäryhmästä kiinnostuneet... 23

3 2 1 Johdanto Peruspalvelukeskus Oivan aikuissosiaalityö toteutti Nuorten ääni -kyselyn yhteistyössä aikuissosiaalityön kehittämishankkeen (SOS II) kanssa. Nuorten ääni kyselyn tarkoituksena oli selvittää alle 30-vuotiaiden nuorten kokemuksia palveluista sekä toiveita palvelujen kehittämiseksi. Kysely toteutettiin lomakekyselynä. Kyselylomake postitettiin 330 aikuisso siaalityön alle 30- vuotiaalle asiakkaalle. Kyselylomaketta jaettiin myös etsivän nuorisotyön toimesta. Kysely oli mahdollista täyttää myös sähköisenä. Kyselyyn vastasi 45 nuorta. Kyselyn vastausprosentti oli 14. Kyselyllä etsittiin myös Nuorten ääni kehittäjäryhmään osallistujia. Aikuissosiaalityössä on tavoitteena perustaa nuorten kehittäjäryhmä, jossa nuoret saavat oman äänensä kuuluville. Kyselyn kautta yhteystietonsa ryhmää varten jätti kuusi nuorta. Kyselyllä kerättyä aineistoa hyödynnetään aikuissosiaalityön kehittämistyössä ja SOS II hankkeen raportoinnissa ja tiedontuotannossa.

4 2 Taustatiedot Sukupuoli Vastaajien määrä: 45 Kyselyyn vastasi 28 naista ja 17 miestä. Nainen Mies Asuinkunta Vastaajien määrä: 45 Kyselyyn vastasi eniten nuoria Hollolasta (17) ja Asikkalasta (12). Muiden kuin peruspalvelukeskus Oivan alueen kuntien asukkaita oli viisi Asikkala Hollola Hämeenkoski Kärkölä Padasjoki Muu kunta

5 Ikä Vastaajien määrä: 45 Kyselyyn vastanneiden keski-ikä oli 21 vuotta Asuminen Vastaajien määrä: 45 Vastanneista lähes yhtä suuri osa asui yksin, vanhemman/vanhempien kanssa tai avio-/avopuolison kanssa Yksin Vanhemman/vanhempien kanssa Avio- tai avopuolison kanssa Muuten, miten? Olen asunnoton Avoimet vastaukset: Muuten, miten? Aviomies ja lapsi, Lapseni kanssa

6 Koulutus Vastaajien määrä: 45 Suurin osa vastanneista oli peruskoulun (23) ja/tai ammatillisen tutkinnon suorittaneita (18) Peruskoulu Ylioppilastutkinto Ammatillinen tutkinto Ammattikorkeakoulu- / korkeakoulututkinto Muu tutkinto/koulutus, mikä? Ammattikorkeakoulu- / korkeakouluopinnot kesken Ammatilliset opinnot kesken Lukio kesken Peruskoulu kesken Avoimet vastaukset: Muu tutkinto/koulutus, mikä? Ammattikoulu kesken jäi

7 Oma tilanne tällä hetkellä Vastaajien määrä: 45 Suurin osa vastaajista oli opiskelijoita (13) ja työttömänä olevia (18). Vastaajista 7 oli kuntouttavassa työtoiminnassa tai työkokeilussa. Avoimissa vastauksissa kolme mainitsi olevansa äitiyslomalla tai kotona kotihoidontuella/lasten kanssa. Yksi vastanneista oli työssä. Avoimissa vastauksissa yksi nuorista ilmoitti olevansa työvoiman ulkopuolella ja syrjäytynyt Työssä Osa-aikatyössä Työkokeilussa Kuntouttavassa työtoiminnassa Työttömänä, olen työn hakijana TE-toimistossa Työttömänä, en ole työnhakijana TE-toimistossa Opiskelijana Sairauslomalla / kuntoutustuella / eläkkeellä Jossain muussa toiminnassa, missä? Avoimet vastaukset: Jossain muussa toiminnassa, missä? Työtön, äitiyslomalla; Työvoiman ulkopuolella, syrjäytynyt; En ole missään; Työkokeilussa; Kotona kotihoidontuella; Lasten kanssa kotona

8 Tulonlähde Vastaajien määrä: 45 Suurimman osan (28) vastaajista tulona oli toimeentulotuki. Toimeentulotuen saajista naisia oli miehiä enemmän Ansiotulo Opintotuki Työmarkkinatuki Toimeentulotuki Sairauspäiväraha Kuntoutustuki Elän vanhempien tuella Muu, mikä? Avoimet vastaukset: Muu, mikä? Vanhempainpäiväraha + lapsilisä, ruokavaliokorvaus, Asumislisä, Hoitoraha + lisä, Asumistuki Nainen Mies (N=28) (N=17) Ansiotulo 0 1 Opintotuki 5 6 Työmarkkinatuki 7 5 Toimeentulotuki 20 8 Sairauspäiväraha 2 0 Kuntoutustuki 0 1 Elän vanhempien tuella 2 1 Muu, mikä? 5 0

9 Oman taloudellinen tilanne Vastaajien määrä: 45 Suurin osa (18) vastanneista koki oman taloudellisen tilanteensa kohtalaiseksi. Huonoksi taloudellisen tilanteensa koki 12 vastaajaa ja melko huonoksi 9. Vain kaksi vastaaja koki taloudellisen tilanteensa olevan hyvä ja neljä melko hyvä Hyvä Melko hyvä Kohtalainen Melko huono Huono Luottotiedot Vastaajien määrä: 43 Kyselyyn vastanneista suurin osa (28) ilmoitti, että heidän luottotietonsa ovat kunnossa ja 15, että eivät ole. Muutamat olivat kirjoittaneet kyselylomakkeeseen, etteivät ole varmoja asiasta. Naisista yli puolet miehiä enemmän ilmoitti, etteivät heidän luottotietonsa olleet kunnossa. Ovat kunnossa Eivät ole kunnossa Nainen Mies (N=27) (N=16) Ovat kunnossa Eivät ole kunnossa 11 4

10 3 Palveluiden käyttö ja tyytyväisyys Käytetyt palvelut Vastaajien määrä: 44 Kyselyyn vastanneiden eniten käyttämiä palveluita olivat terveyskeskus, TE-toimisto ja aikuissosiaalityö. Naisten palveluiden käyttö oli miehiä yleisempää Aikuissosiaalityö TE-toimisto (ent.työvoimatoimisto) Etsivä nuorisotyö Nuorten työpaja / työpaja Terveyskeskus Opiskelija-/oppilashuoltopalvelut (esim. terveydenhoitaja, psykologi, kuraattori) Mielenterveyspalvelut (esim. psykiatrinen sairaanhoitaja, psykologi, psykiatri) Päihdepalvelut (esim. A-klinikka, päihdeterapeutti) Muu, mikä? En käytä mitään palveluja Nainen Mies (N=28) (N=16) Aikuissosiaalityö 16 6 TE-toimisto (ent.työvoimatoimisto) 14 9 Etsivä nuorisotyö 4 2 Nuorten työpaja / työpaja 5 2 Terveyskeskus Opiskelija-/oppilashuoltopalvelut (esim. terveydenhoitaja, psykologi, kuraattori) 3 5 Mielenterveyspalvelut (esim. psykiatrinen 8 3 sairaanhoitaja, psykologi, psykiatri) Päihdepalvelut (esim. A-klinikka, päihdeterapeutti) 1 1 Muu, mikä? 0 0 En käytä mitään palveluja 1 1

11 Tyytyväisyys palveluihin asteikolla 1-5 Vastaajien määrä: 42 Nuoret arvioivat käyttämiään palveluita asteilolla 1-5 (5 tyytyväinen, 4 melko tyytyväinen, 3 en tyytyväinen, enkä tyytymätön. 2 melko tyytymätön ja 1 tyytymätön). Kyselyyn vastanneet olivat suhteellisen tyytyväisiä käyttämiinsä palveluihin. Nuorten työpajaa/työpajaan ja etsivä nuoriso työhön oltiin kaikista käytetyistä palveluista tyytyväisimpiä. Mielenterveyspalvelut sai heikoimman arvioinnin. Aikuissosiaalityö TE-toimisto Etsivä nuorisotyö 1,00 5,00 1,00 5,00 1,00 5,00 3,39 3,12 3,86 Nuorten työpaja/työpaja Terveyskeskus Opiskelija-/oppilashuoltopalvelut (terveydenhoitaja, psykologi, kuraattori) 1,00 5,00 1,00 5,00 1,00 5,00 3,88 3,00 3,43 Mielenterveyspalvelut esim. (psykiatrinen, sairaanhoitaja, psykologi, psykiatri) Päihdepalvelut (esim. A- klinikka, päihdeterapeutti) 1,00 5,00 1,00 5,00 2,90 3,56

12 Sosiaalitoimistossa asioiminen Vastaajien määrä: 43 Kyselyyn vastanneista nuorista suurin osa (34) vastasi asioineensa sosiaalitoimistossa. Avoimessa kysymyksessä vastaajilta kysyttiin, millaiseksi hän oli kokenut asioinnin, mikä oli sujunut hyvin ja mikä huonosti. Tässä oli myös mahdollisuus antaa parannusehdotuksia. Useat vastaajat mainitsivat asioinnin sujuneen hyvin, eikä parannusehdotuksia ole. Jotkut kokivat, ettei heitä ole ymmärretty ja aina ei ole saanut tarvitsemaansa palvelua. Kaksi vastaajaa mainitsi, että palvelu on välillä hidasta. Kyllä olen asioinut, Millaiseksi koit asioinnin? Esim. mikä sujui hyvin, mikä huonosti, anna parannusehdotuksia En ole asioinut Hyvin sujui (21 mainintaa) Meni hyvin, koska mukava ja avulias työtekijä. Kaikki sujui hyvin Kyllähän se asiointi oli ihan sujuvaa. Kokemuksen perusteella, ei ole risuja pelkästään ruusuja Hyvä asiakaspalvelu Hyvä asiakaspalvelu Sujui hyvin, ei valittamista Hyväksi, minua kuunneltiin jne. Kaikki meni hyvin Olen saanut asiallista kohtelua Ihan ok. Ei mitään mainittavaa Ajan sai nopeasti ja minua ymmärrettiin. Sain neuvoja. Palvelu sinänsä oli ystävällistä. Minulle järjestettiin työpajapaikka ja matkakulut korvattiin. OK Välillä asiat sujuvat hyvin, mutta sitten taas ei välttämättä niin hyvin. Riippuu asiasta. Hyvä Hyvä fiilis jäi.

13 Ystävällistä porukkaa Asioin sosiaalitoimistossa tulostaessani ja palauttaessani toimeentulotukihakemuksen. Hyvin sujuu! Asiointi oli mukavaa, sai selvitettyä tärkeitä asioita. Ei parannettavaa. Ymmärtämättömyyttä (5 mainintaa) Opiskelijoita ei ymmärretä tarpeeksi. Opiskelijoille tyrkytetään opintolainaa, joka ei ole kuin vaikeuksien siirtoa tulevaisuuteen. Lahden asunnottomissa sai hyvää ja asiallista palvelua. Muissa Lahden tai lähikuntien sossuista ei voi samaa sanoa valitettavasti. Palvelu oli äärimmäisen tylyä. Tunsin oloni todella epämiellyttäväksi ja koin että minua ja avuntarvettani aliarvioitiin raskaasti. Kärkölässä tuntuu, että naamakerroin ratkaisee. Erikoisempia tilanteita ei osata ottaa huomioon, vaan kaikkeen vastaus on "en tiedä/en ole kokenut/en ymmärrä" Välillä asiat sujuvat hyvin, mutta sitten taas ei välttämättä niin hyvin. Riippuu asiasta. Hitautta (2 mainintaa) Nopeutta asioiden käsittelyyn Vähän hidasta välillä. Tieto siitä, mitä apua/tukea voit saada sosiaalitoimistosta Vastaajien määrä: 44 Sosiaalitoimiston palvelu oli kyselyyn vastanneille nuorille tuttua. Vastaajista 31 tiesi, mitä apua/tukea sosiaalitoimistosta voi saada. Kuusi nuorta vastasi, ettei tiedä ja seitsemän ei osannut sanoa. Kyllä En En osaa sanoa

14 Tieto siitä, miten sosiaalityöntekijään saa yhteyden Vastaajien määrä: 43 Kyselyyn vastanneista nuorista suurin osa tietää, miten sosiaalityöntekijään saa yhteyden. Vain kolme vastanneista ilmoitti, ettei tiedä ja kaksi ei osannut sanoa Kyllä En En osaa sanoa Elämäntilanteet, joissa sosiaalityöntekijän apua olisi toivottu Vastaajien määrä: 43 Kyselyyn vastanneista nuorista lähes puolet vastasi, että heidän elämässään on joskus ollut tilanteita, joissa olisi toivonut sosiaalityön tekijän apua. Kyllä vastanneista suurin osa oli naisia. Nuorista 13 vastasi, että sellaisia tilanteita ei ole ollut ja 10 ei osannut sanoa Kyllä Ei En osaa sanoa Nainen Mies (N=27) (N=15) Kyllä 15 4 Ei 5 8 En osaa sanoa 7 3

15 Tilanteet ja asiat, joissa apua olisi toivottu Vastaajien määrä: 20 Nuoret olisivat toivoneet apua huonossa taloudellisessa tilanteessa ja raha-asioihin. Muutama mainitsi myös jonkin elämäntilanteeseen liittyvän asian, kuten esimerkiksi koulu ja työ. Yksi vastaajista toi esiin, että hän on ollut avun tarpeessa, mutta ei ole apua saanut pyytäessä. Taloudellinen tuki ja ohjaus (10 mainintaa) Toivoisin aktiivisempaa toimeentulotuesta tiedottamista. Asioidessani ensimmäistä kertaa sosiaalitoimistossa huonoon elämäntilanteeseeni liittyen, virkailija ei ottanut lainkaan puheeksi raha-asioita. Mielestäni sosiaalityöntekijän pitäisi pyrkiä ottamaan raha-asiat esille jos asiakkaana on pitkään työttömänä ollut henkilö, vaikka hän ei asiasta itse osaisikaan kysyä. Jälkikäteen harmittaa kun en saanut tärkeää tietoa siitä että minulla olisi ollut oikeus vanhempien luona asuvan toimeentulotukeen. Rahallista-apua. Kodittomana ollessa asunnon etsintään apua. Nyttenkin tarvitsisin apua kun ei ole varaa ostaa vaatteita eikä ruokaa. Elän roskiksista löytyvien ruokien avulla. Huonossa taloudellisessa tilanteessa, kun olisi pitänyt maksaa laskuja. Raha-asioissa apuja tarvis. Ja haluaisin nähdä mun sosiaalityöntekiän. Vaikka kaffein merkeissä. Lääkekustannukset ovat liian suuret maksaa itse! Raha-asioissa Raha-asiat Raha-asiat Raha-asiat Taloudellisissa Elämäntilanne (7 mainintaa) Asumisasioissa ja porukoiden kanssa muutenkin Isän kuolema Koulu Terveys Työasiat Huostaanotto asiani kanssa vuosina Tarvitsen töitä tai työharjoitus, että saan rahan elämiseen esim. laskut maksamiseen.

16 Muut (5 mainintaa) En ole törmännyt asioihin/tilanteisiin, jossa olisin apua toivonut kuitenkin sitä saamatta. Aina olen soittanut ja kysynyt jos joku on mietityttänyt yms. Kaikissa silloin kun on ollut kusipää työntekijä palvelemassa Ei ole juuri nyt mitää asioita joihin apua kaipaisin. Usein käsittelyn nopeuttaminen olisi auttanut. En ole varma... En ole saanut apua (1 maininta) Olin vasta vähän aikaa sitten rahallisesti tilanteessa, että jouduin oikeasti näkemään nälkää. Sen ainoan kerran kuin pyysin hätääni apua, en sitä saanut. Olin todella pettynyt ja pulassa, enkä varmaan enää koskaan asioi teillä nöyryytettävänä. Jäi tosi paha olo. En ymmärrä millä perusteella apua annetaan sitä oikeasti tarvitseville, kun kanssani toimistossa istui vain 4 alkoholistia. Minä tulevaisuuden työntekijä ja opiskelija, joudun keskeyttämään opinnot siksi aikaa että löydän töitä ja saan rahaa, mutta ne juopot pidätte hengissä. En tajua tätä yhteiskuntaa. Paikat, joissa sosiaalityöntekijää tavataan mieluiten Vastaajien määrä: 43 Suurin osa (38) vastanneista nuorista tapaisi mieluiten sosiaalityöntekijää sosiaalitoimistossa. Kotona sosiaalityöntekijää tapaisi 7 nuorta ja jossakin muualla Sosiaalitoimistossa Muussa asiointipaikassani (esim. nuorisotila, työpaja) Missä? Kotonani Avoimet vastaukset: Muussa asiointipaikassani (esim. nuorisotila, työpaja) Missä? Ihan sama

17 4 Palveluiden kehittäminen Parhaita tapoja tukea omaa työllistymistä tai kouluttautumista Vastaajien määrä: 19 Nuoret toivat esiin, että parhaita tapoja tukea omaa työllistymistä ja kouluttautumista ovat työelämään ja koulutukseen valmentavat toiminnot, kuten työkokeilut. Osa mainitsee myös taloudellisen tuen, että pääsisi esimerkiksi koulutukseen tai saisi hommattua ajokortin. Myös koulu- ja työpaikan saaminen tai tarjoaminen mainittiin esimerkkeinä. Tukea työelämään ja koulutukseen valmentautumiseen (7 mainintaa) Työkokeilujaksoja Ammatillinen kuntoutus, fysioterapia/kuntoutus Työkokeilut ja paljon enemmän jotakin kursseja joissa olisi valinnan varaa Koulutusta/työllistymistä edistävä toiminta, joka mieluista esim. "paja-jakso" etänä jossain mielenkiintoisessa paikassa. TE-toimistossa asiointi. Sieltä saa paljon ja hyviä neuvoja ja ohjeita työllistymistä sekä kouluttautumista ajatellen. Hyvä palvelu! Työkokeilut eri aloilla, työpajat Olla kannustava. Jos haluaa oppisopimukseen niin ei saa lytätä ajatusta/haavetta, sanomalla, että se on niin vaikeaa ja harvinaista. Ja ihan sama mitä keksii pitää auttaa toista yrittämään. Taloudellista tukea (5 mainintaa) Jos pääsisin helpommin Lahteen, toimintakeskukseen. Ongelmana maksusitoumuksen saaminen kun asun Hollolassa. Opintotuki korotus, mulla ei ole varaa opiskella kun toimeentulotukikaan ei riitä laskuihin ja ruokaan. Auttaa hakemisessa, suunnittelussa (miten toteutus), Aloituksessa, taloudellisesti, paperiasioissa infota mitä oikeuksia on? Rahallisesti, jotta pääsisin koulutukseen joka edistää työllistymistä. Ajokortin maksaminen Lopettaa juoksuttamiseni siellä, jotta voin hakea töitä. Enemmän rahaa jotta voin ravata työhaastatteluissa.

18 Työ- ja koulutuspaikkoja (4 mainintaa) Enemmän vapaita, minulle soveltuvia ja mielenkiintoisia työpaikkoja... Jos saisi edes mahdollisuuden päästä työhaastatteluun. Kaikki vaativat sekä koulutuksen että työkokemusta... Ja aina pitää tuntea joku, joka tuntee jonkun joka päättää Tarjota mahdollisuus koulutukseen, milloin taloudellinen tilanne ei huonontuisi Päästä kouluun. Töitä ei ole jos ei ole ammattia. Muut (2 mainintaa) Sairauslomalla Tehän niitä asiantuntijoita olette. Kolme suurinta estettä nuorten kouluttautumiseen tai työllistymiseen Vastaajien määrä: 35 Nuorten mainintojen perusteella kolme suurinta estettä nuorten kouluttautumiseen tai työllistymiseen ovat: työkokemuksen tai koulutuksen puute, huono taloudellinen tilanne ja työpaikkojen vähyys sekä epävarmuus ja tietämättömyys. Työkokemuksen tai koulutuksen puute (16 mainintaa) Työpaikkojen naurettavat vaatimukset Moniin työpaikkoihin vaaditaan ammattitaitoa, mitä ei ole. Ei ole työkokemusta Kokemus Valitetaan puuttuvasta työkokemuksesta Työllistymiseen, ettei nuoria oteta töihin ilman kokemusta ja koulutusta Ei kokemusta Työkokemuksen puute Työnantajan haluttomuus palkata kokematonta työnhakijaa Vähäinen työkokemus Työnantajat eivät palkkaa nuoria, koska kokemus puuttuu. Kukaan ei ota töihin ilman koulutusta/työkokemusta Tiukat hakukriteerit Kokemattomuus Ei ole koulutusta Mihinkään ei pääse ilman koulutusta

19 Huono taloudellinen tilanne (11 mainintaa) Taloudellinen tilanne. Ei voi välttämättä lähteä sinne minne haluaa, koska perheellä ei ole varaa ja tukea ei saa tarpeeksi. Koulussa ei ole varaa olla, jos ei vanhemmilla/sukulaisilla ole varaa auttaa rahallisesti Lahdessa hyvät julkiset yhteydet mutta maksaa liikaa Rahan puute! Rahoitus Opintotuki suuremmaksi Raha Opiskelu vetää talouden pahasti miinukselle ja velkaannuttaa nuoret aikuiset (18-25 v) Työnteko ja opiskelu ovat mahdoton yhtälö koska silloin tippuvat pois ne vähäisetkin tuet. Opiskelu on kallista. Ei avustuksia. Taloudellinen tilanne huononee, jos elää vain koulutuksen tuella Työpaikkojen vähyys (10 mainintaa) Vähäiset työpaikat Töitä ei ole tarjolla paljoa Ei ole vapaita paikkoja Työpaikkojen puute Huonosti työpaikkoja Kunta nitistää oman alan työntekijöitä pois niin ei pääse töihin Työpikkojen vähyys ja sinne pääsemisen vaikeus (ei huomioida nuorisopajoja yms.) Vähenevät työpaikat ja vaihtoehdot VÄHENEVÄT TYÖPAIKAT!!! (Paitsi siivooja tai varastomies...:() Työpaikan vaikea saanti Epävarmuus ja tietämättömyys (10 mainintaa) Pelko Avun tarve Huoli tulevaisuudesta Elämä Epävarmuus Ei tiedä mitä haluaa Se, että nuoret väkipakoin laitetaan valitsemaan oma "kutsumus" (työ) Esim. vuokra firmojen kautta saadut työt on epävarmoja Tietämättömyys

20 Tietämättömyys Yhteiskunnallinen tilanne (7 mainintaa) Valtio Raha pula. Lama vaikuttaa tällä hetkellä suuresti työllistymiseen Jyrki Käteinen, Jutta Urpilainen, Päivi Räsänen Byrokratian vähentäminen Työllistymisen mahdollisuus nyt huono Liian vähän työpaikkoja tarjolla Oma motivaatio (6 mainintaa) Laiskuus Motivaation puute Ei kiinnosta Ei jaksa käydä koulua loppuun Aikaansaamattomuus, laiskuus, ei mielenkiintoa/motivaatiota mennä kouluun/töihin ja tehdä töitä sen eteen. Nuorten haluttomuus Omat vaatimukset (5 mainintaa) Liian nirso esim. työn suhteen Nuoret itse Ei kiinnostavia paikkoja Ei voi kouluttautua, kun ei saa riittävästi tukia Kiinnostus Opiskelemaan on vaikea päästä (5 mainintaa) Opiskelu paikkoihin vaikea päästä Kouluttautumiseen varmaan liian korkeat pisteet joillekin Vaikea opiskella Koulutukseen pääsyn vaikeus Opiskelupaikkoja menee aikuisille, joilla on jo ammatti. Joka vuosi nuoret uudet nuoret kiilaavat eteen. Nuoria ei oteta töihin (4 mainintaa) Nuoria ei oteta töihin Nuori ikä. En esimerkiksi vieläkään löydä mitä haluan. Ei oteta töihin

21 Ennakkoluulot ja liian korkeat odotukset työnhakijoita (erit. nuoria) kohtaan Terveydentila (3 mainintaa) Huono fyysinen ja psyykkinen jaksaminen (sairaus) Mielenterveysongelmat Päihteet/tuen puute Työpaikkojen sijainti (3 mainintaa) Huonot liikenneyhteydet Matkojen pituudet Väli matka (liikenneyhteydet) Ulkomaalaiset vievät työpaikat (2 mainintaa) Töitä vaikea saada, koska maahanmuuttajat vie paljon työpaikkoja Ulkomaalaiset työntekijät Syrjäytyminen (2 mainintaa) Syrjäytyminen Syrjäytyminen ja masennus rahattomuuden takia Muita mainintoja (5 mainintaa) Koulu ja opiskelu pitäisi olla paremmin räätälöitävissä eri opiskelijoiden taitojen ja motivaation mukaan, eikä kuten nyt. Kaikille samat mallit. Yrittämisessä on liian suuret riskit Rikosrekisteri Muiden elämän hyödyntämiseen Verkoston puuttuminen

22 Oman alueen nuorten palvelujen kehittämisen tarve Vastaajien määrä: 44 Vajaa puolet vastaajista (19) on sitä mieltä, että nuorten palveluita pitää kehittää ja kehittämiselle on tarvetta. Lähes yhtä moni ilmoittaa, ettei osaa sanoa. Seitsemän mielestä kehittämiselle ei ole tarvetta Kyllä, kehittämiselle on tarvetta Ei, kehittämiselle ei ole tarvetta En osaa sanoa Kehittämisehdotukset Vastaajien määrä: 12 Kyselyyn vastanneet nuoret saivat antaa kehittämisehdotuksia nuorten palveluiden kehittämiseen omalla alueella. Tähän kysymykseen vastasi vain 12 nuorta. Kyselyyn vastanneet toivoivat nuorille kohdennettuja palveluja ja toimintaa. Jotkut vastanneista toivoivat läsnäoloa ja nuoren kuuntelua. Muutamat mainitsivat, että palvelut ovat jo toimivia. Palveluja nuorille (7 mainintaa) Nuorille pitäisi olla enemmän palveluja. Henk.kohtaisia konsultointeja nuorille siitä, mitä haluavat elämältään. Nuorille omat työntekijät, jotka auttaa siirtymävaiheessa esim. työtön-> opiskelu/työ Puhelinnro johon soittaa kun tarvii apua Ei pitäisi niinkään olla yhtä henkilöä yhteen asiaan. Jos henkilö jolle on avautunut lähettää toisen puheille ja heillä ei sitten klikkaa niin hyvin, niin asiat ei toimi. Valtiolta/kunnalta enemmän tukea opiskeluun/työssä käyntiin Palvelut eivät auta työllistymisessä. Joku keskitetty palvelu josta löytyisi kaikkien työntekijöitä oikeasti palkkaavien yritysten yhteystiedot. Työ- ja elinkeinotoimisto tarjoaa näin ei oo:ta. Minulla on jo 2 tutkintoa. Enemmän valistusta syrjäytymisen uhasta ja jos jää vain kotia tietokoneelle ym.

23 Toimintaa nuorille (4 mainintaa) Lisää kaikenlaista toimintaa nuorille. Myös niille täysi-ikäisille nuorille. Enemmän harraste mahdollisuuksia, skeittaus, musiikki, taiteet ym. Erilaisia kursseja ja toimintaa nuorille Harrastuksia, kokoontumispaikkoja myös yli 20 v Läsnäoloa ja kuunteluta (4 mainintaa) Läsnäoloa nuoren asioissa Ottakaa nuorten hätä tosissanne, ja kuunnelkaa, älkää syyllistäkö Ei pitäisi niinkään olla yhtä henkilöä yhteen asiaan. Jos henkilö jolle on avautunut lähettää toisen puheille ja heillä ei sitten klikkaa niin hyvin, niin asiat ei toimi. Nuorten palvelut ovat toimivia (2 mainintaa) Mielestäni nämä nuorten palvelut ovat erittäin hyviä ja monipuolisia, jos vaan sieltä tukea/apua/tietoa hakee niin kyllä sitä myös löytyy, ainakin minun alueeltani. Eip ole tarvetta kehittää... Paitsi Lahden Jelppiä voisi parantaa vaikka kuinka paljon!!! Siellä tulisi tarjoilla kunnon ruokaa ja makuutiloja, siellä ei anneta edes muovikasseja ja Lahden kaupungin tulisi kustantaa "pöntöt" kaikille jaettavaksi mihin likaiset laittaa. Ottaisivat mallia Helsingin itäkeskuksen Stoorista! En käytä paljon palveluita ja ne joita olen käyttänyt ovat toimineet ihan hyvin. Muut (2 mainintaa) Liikkuminen halvemmaksi Eiköhän ala luistaa - tukea kotimaista työvoimaa ei virolaisia tai jonkun muun maan kansalaisia Halukkuus osallistua ja vaikuttaa oman alueen nuorten palveluiden kehittämiseen Vastaajien määrä: 43 Kyselyyn vastanneista nuorista vain viisi haluaisi osallistua ja vaikuttaa oman alueensa nuorten palveluiden kehittämiseen. Iso osa vastaajista ilmoittaa, ettei halua Kyllä En En osaa sanoa

24 Halukkuus osallistua Nuorten ääni kehittäjäryhmään Vastaajien määrä: Kyllä En En osaa sanoa Nuorten ääni kehittäjäryhmästä kiinnostuneet Vastaajien määrä: 6 Kyselyyn vastanneista kuusi jätti yhteystietonsa Nuorten ääni kehittäjäryhmää varten.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä

Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä 29.-30.10.2014 Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi, Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto 31.10.2014 2 lukumäärä 1 700 1 600 1

Lisätiedot

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Raportti 1 (13) Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Vastaajien perustiedot Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, miten pudasjärveläiset käyttävät sähköisiä palveluita ja mitä palveluita

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

OPAL: Laatuvertailun tulokset

OPAL: Laatuvertailun tulokset 1 / 6 5.4.2016 10:14 OPAL: Laatuvertailun tulokset Takaisin Koulutuksia Opiskelijoita Kansallinen, ESR, Ammatillinen, Nonstop, Rintamakoulutus, , Päättymispäivämäärä 01.01.2015 jälkeen, Päättymispäivämäärä

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti YHDEKSÄN N + 1 KYSYMYSTÄ YSEILLE Pohjois-Karjalan kauppakamari ja Pohjois-Karjalan Aikuisopisto toteuttivat 13.-24.11.2006 Yhdeksän + 1 kysymystä yseille internetkyselyn Pohjois-Karjalan peruskoulujen

Lisätiedot

Etsivä nuorisotyö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2012

Etsivä nuorisotyö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2012 Etsivä nuorisotyö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2012 Lähteenä vuosittain tehtävä valtakunnallinen kysely etsivää nuorisotyötä tekeville sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön laatima kooste Etsivä nuorisotyö

Lisätiedot

Nuorten Ystävät Sosiaalinen työllistyminen

Nuorten Ystävät Sosiaalinen työllistyminen Nuorten Ystävät Perustettu 1907 Keskustoimisto sijaitsee Oulussa Kansalaisjärjestö- ja liiketoimintaa Lastensuojelu-, vammais-, perhekuntoutus-, mielenterveys-, työllistymis- ja avopalveluja sekä kehittämistoimintaa

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoi.eet ja toteutus Tutkimuksen tavoite Tutkimuksessa selvitesin nuorten työnömien työnömyyden ja työssä olemisen kestoa, ajatuksia työllistymisen

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Pohjois-Suomen etsivän nuorisotyön päivät, Joutenlampi 10.11.2016 Sovari

Lisätiedot

Kotoutujan alkuhaastattelu ja palvelutarpeen arviointi kunnassa

Kotoutujan alkuhaastattelu ja palvelutarpeen arviointi kunnassa Henkilö- ja yhteystiedot Nimi Henkilötunnus Osoite Kansalaisuus ja äidinkieli (-kielet) Puhelin Sähköposti Siviilisääty Maahantulopäivä Muutto pvm. tähän kuntaan Lähimmän omaisen nimi ja yhteystieto Oleskeluluvan

Lisätiedot

Etsivän nuorisotyön asiakkaana olleiden nuorten käsityksiä etsivästä nuorisotyöstä

Etsivän nuorisotyön asiakkaana olleiden nuorten käsityksiä etsivästä nuorisotyöstä Etsivän nuorisotyön asiakkaana olleiden nuorten käsityksiä etsivästä nuorisotyöstä Ei tarvinnut yksin muistaa tehdä kaikkea, kun oli joku sanomassa että sun pitää tehdä tuo ja tuo Pro gradu tutkimus Oulun

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? o 3 kertaa viikossa tai useammin o 1 3 kertaa viikossa o 1 3 kertaa kuukaudessa o Harvemmin

Lisätiedot

Kysely Piispanlähteen yläkoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=254 Julkaistu: /18. Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Kysely Piispanlähteen yläkoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=254 Julkaistu: /18. Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Kysely Piispanlähteen yläkoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=254 Julkaistu: 19.4.2010 1/18 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Kerro luokkasi 1. 7A 20 7,87% 2. 7B 20 7,87% 3. 7C 22 8,66% 4. 7D 24 9,45%

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1 3 kertaa viikossa tai useammin 2 1-3 kertaa viikossa 3 1-3 kertaa kuukaudessa

Lisätiedot

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki Kansalaiskysely 2014 Mäntsälä + kaikki Vastaajamäärä Koko selvityksessä yhteensä 1421 vastaajaa Mäntsälästä 330 vastaajaa Tuhatta täysi-ikäistä asukasta kohden 22 vastaajaa 23 % kaikista vastaajista 2.

Lisätiedot

Aloituskysely 2016 tulokset

Aloituskysely 2016 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus Vastaajia 474, vastausprosentti 80 % Aloituskyselyn toteutus syksyllä 2016 Aloituskysely toteutettiin Luovissa syyskuussa. Kyselyyn kohderyhmänä olivat syksyllä 2016

Lisätiedot

Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=349 Julkaistu: /14

Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=349 Julkaistu: /14 Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=349 Julkaistu: 19.4.2010 1/14 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Kerro luokkasi 1. 1A 21 6,02% 2. 1B 17 4,87% 3. 1C 16 4,58% 4. 2A 22 6,30%

Lisätiedot

Opiskelijaliite toimeentulohakemukseen opiskelijan olosuhdeselvitys

Opiskelijaliite toimeentulohakemukseen opiskelijan olosuhdeselvitys 1/5 Opiskelijaliite toimeentulohakemukseen opiskelijan olosuhdeselvitys Nimi Henkilötunnus Osoite opiskeluaikana Puh.nro. Osoite kesäaikana Oppilaitos ja opintosuunta Olen aloittanut opiskelun /, opiskelu

Lisätiedot

SIJOITTUMISSEURANTA 2011

SIJOITTUMISSEURANTA 2011 SIJOITTUMISSEURANTA 2011 AlueEnnakko Alueellinen ennakointi työkaluksi Pohjois-Karjalassa -hanke Projektisuunnittelija Hanna Silvennoinen 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 4 2. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN JA VASTAUSMÄÄRÄT

Lisätiedot

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012 Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 11-12 Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä 4 lasta, joista palautui 25. Vastausprosentti muodostui siten 62,5%. Lasten kysely muodostui

Lisätiedot

KOULUTUSKYSELY 2015 Studentum.fi-koulutussivuston tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2015

KOULUTUSKYSELY 2015 Studentum.fi-koulutussivuston tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2015 KOULUTUSKYSELY 2015 Studentum.fi-koulutussivuston tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2015 Koulutustarjonnan ja työmarkkinatilanteen toivotaan kohtaavan TUTKIMUKSESTA YLEISESTI Studentum.fi Studentum.fi-koulutussivustolla

Lisätiedot

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Kyselyllä haluttiin tietoa Millainen toiminta kiinnostaa

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen 1. TYÖNHAKIJAN PERUSTIEDOT OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Työnhakijan nimi Sosiaaliturvatunnus Lähiosoite Postinumero Sähköpostiosoite 2. AIKAISEMPI KOULUTUS Postitoimipaikka puh. gsm Pohjakoulutus, suoritusvuosi

Lisätiedot

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Raportti Tutkimusraportti 3.2.2010 23.3.2010 TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Tutkimusjohtaja Tutkija Suvi Kovero Mikko Kesä Innolink Research Oy Oy. 2009-2010 2010 Perustiedot

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Etelä-Suomen AVI :n Nuorten työpajojen kehittämispäivä Heureka

Etelä-Suomen AVI :n Nuorten työpajojen kehittämispäivä Heureka Etelä-Suomen AVI :n Nuorten työpajojen kehittämispäivä 17.5.2016 Heureka Vaikuta työpajatoiminnan kehittämiseen - nuorten kyselyn tuloksia Anna Holopainen, Tarmo Aavaluoma Kyselyn tuloksista - Webropol-kysely,

Lisätiedot

Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012

Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012 Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012 Reija Salovaara Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi, Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL), Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntienliitto

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Yli Hyvä Juttu Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki

Yli Hyvä Juttu Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki Yli Hyvä Juttu 21.11.2012 Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki Valtaosa nuorista on tyytyväisiä elämäänsä, vaikka tyytyväisyys vapaa-aikaan ja erityisesti taloudelliseen tilanteeseen vähenee. Nuoret ovat

Lisätiedot

Tervetuloa Työnvälitykseen

Tervetuloa Työnvälitykseen Tervetuloa Työnvälitykseen Välkommen till Arbetsförmedlingen Finska Tämä on Työnvälitys Haetko työtä? Haluatko lisätietoja työmarkkinoista? Tarvitsetko vinkkejä ja neuvoja löytääksesi haluamasi työn?

Lisätiedot

Kun polku opiskelemaan ja työelämään on mutkainen. 09.02.2015 Marita Rimpeläinen-Karvonen, palvelujohtaja

Kun polku opiskelemaan ja työelämään on mutkainen. 09.02.2015 Marita Rimpeläinen-Karvonen, palvelujohtaja Kun polku opiskelemaan ja työelämään on mutkainen 09.02.2015 Marita Rimpeläinen-Karvonen, palvelujohtaja Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta kun alle 25-vuotias nuori on ollut

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Tornion Työvoimalasäätiön Starttivalmennus Stara hanke

Tornion Työvoimalasäätiön Starttivalmennus Stara hanke 20.10.2015 Tornion Työvoimalasäätiön Starttivalmennus Stara hanke 2015 2018 Toimijaverkosto Sosiaalitoimi Nuorisotoimi ja etsivä nuorisotyö Typ / tetoimisto Mielenterveyspalvelut STARTTI VALMENNUS Päihdepalvelut

Lisätiedot

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012 Anu Anttila Yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa on kiteytetty viiteen toimintamalliin 1. Työpajalla

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 24.10.2012 Turku Kjell Henrichson Yhteiskuntatakuun taustoja 110 000 perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta, joista

Lisätiedot

Peruspalvelukeskus Aava AIKUISSOSIAALITYÖN ASIAKASKYSELY 2014

Peruspalvelukeskus Aava AIKUISSOSIAALITYÖN ASIAKASKYSELY 2014 Peruspalvelukeskus Aava AIKUISSOSIAALITYÖN ASIAKASKYSELY 2014 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Vastaajien taustatiedot... 4 2.1 Sukupuoli... 4 2.2 Ikäryhmä... 4 2.3 Asuinkunta... 5 2.4 Asiakkaan tilanne... 5

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 3 Työtulot ja työttömyysetuus sovitetaan

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely Sosiaaliasema Sarviksella kevät 2012

Asiakastyytyväisyyskysely Sosiaaliasema Sarviksella kevät 2012 TAMPEREEN KAUPUNKI Asiakastyytyväisyyskysely Sosiaaliasema Sarviksella kevät 2012 Toteuttajana SOS-hanke Tuominen Tuula, Heikkilä Katariina, Kukkasniemi Marianne, Laakso Tuija, Pietilä Samuli 8.3.2013

Lisätiedot

A. Asutteko Helsingissä? 1 Kyllä ---à JATKA 2 Ei à LOPETA HAASTATTELU

A. Asutteko Helsingissä? 1 Kyllä ---à JATKA 2 Ei à LOPETA HAASTATTELU Hyvää päivää / iltaa. Olen Oy:stä. Teemme parhaillaan tutkimusta 18-74 vuotta täyttäneiden Helsinkiläisten suhtautumisesta kaupungin liikenneolosuhteisiin. Voinko esittää Teille muutamia kysymyksiä? Tämä

Lisätiedot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot 1. TUTKITTAVIEN TAUSTATIEDOT...3 Taulukko 1. Tutkinnon suorittaneet ja vastanneet koulutusaloittain... 3 Taulukko

Lisätiedot

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 113 2. Syntymävuosi Vastaajien määrä: 113 Vastaukset s.1999-2003 3. Oletko ollut mukana nuorisopalveluiden toiminnassa?

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Tervetuloa asiakkaaksi Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalveluihin! Maahanmuuttopalveluiden työtä on ohjata ja neuvoa sen asiakkaita, eli maahanmuuttajia.

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen Nuorisotakuu Te-hallinnossa Anna-Kaisa Räsänen 15.11.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Itä-Suomen nuorisotyönpäivät 29.9.2016 Sovari sosiaalisen vahvistumisen

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Elinikäiseen oppimiseen liittyvä ohjaus

Elinikäiseen oppimiseen liittyvä ohjaus Aikuisopotoiminta Joutsassa 4/2010-5/2011 Seija Vuori Aikuisohjausta paikallisesti hanke, Joutsan kunta 31.5.2011 Elinikäiseen oppimiseen liittyvä ohjaus CEDEFOPIN (=Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen)

Lisätiedot

Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen

Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen Opiskelupaikan hakijalle Suomessa ammatilliseen koulutukseen voi hakea peruskoulun tai lukion todistuksella Jos olet suorittanut koulutuksen ulkomailla, haet

Lisätiedot

Raportointi >> Perusraportti Tasa arvovaalikone

Raportointi >> Perusraportti Tasa arvovaalikone heli.kiemunki (Lapin ammattiopisto), olet kirjautuneena sisään. 10. maaliskuuta 2011 10:16:23 Your boss is {0} Kirjaudu ulos Etusivu Kyselyt Raportointi Asetukset Käyttäjätiedot Ota yhteyttä Oppaat Help

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille RAY TUKEE BAROMETRI 2016 Tietoa järjestöille MIKÄ RAY TUKEE -BAROMETRI ON? Raha-automaattiyhdistyksen suunnittelema RAY tukee -barometri on erityyppisten järjestöjen ja avustuskohteiden kohderyhmille suunnattu,

Lisätiedot

tulottomien toimeentulotukiasiakkaiden

tulottomien toimeentulotukiasiakkaiden 1 Nuorten 18-25-vuotiaiden tulottomien toimeentulotukiasiakkaiden palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus 18.1.2011 Saila Lähteenmäki Ohjaajaj Sosiaalinen- ja taloudellinen tuki Asiakkuuden vireilletulo/ajanvaraus

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Palautetta nuortenryhmältä

Palautetta nuortenryhmältä Tuija Sane & Marjaana Hänninen Taustaa nuortenryhmästä: Tavoitteena oli koota nuortenryhmä (n. 4-5 nuorta), jolta kerätä palautetta etenkin lastensuojelun toiminnasta ja yhteistyöstä muiden tahojen kanssa.

Lisätiedot

Nurmeksen etsivänuorisotyö on osa Nuoriso- ja matkailukeskys Hyvärilä Oy:n toteuttamista paikallisista nuorisopalveluista.

Nurmeksen etsivänuorisotyö on osa Nuoriso- ja matkailukeskys Hyvärilä Oy:n toteuttamista paikallisista nuorisopalveluista. ETSIVÄNUORISOTYÖ Vuosiraportti 2015 Paula Timonen Nurmeksen etsivänuorisotyö on osa Nuoriso- ja matkailukeskys Hyvärilä Oy:n toteuttamista paikallisista nuorisopalveluista. Etsivien tyypillinen asiakas

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

Projektityö. Vuosina vastavalmistuneiden vastauksista poimittua. Suunnittelija Outi Suorsa. UEF // University of Eastern Finland

Projektityö. Vuosina vastavalmistuneiden vastauksista poimittua. Suunnittelija Outi Suorsa. UEF // University of Eastern Finland Projektityö Vuosina 2010-14 vastavalmistuneiden vastauksista poimittua Suunnittelija Outi Suorsa Taustatiedot Tiedot perustuvat v.2011-2015 vastavalmistuneille tehdystä kyselystä (vuosina 2010-2014 loppututkinnon

Lisätiedot

ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE

ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE As ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE Oulun kaupungin lastensuojelupalvelut on mukana Pohjois-Suomen Lasten kaste hankkeessa. Lastensuojelun kehittämisen kohteena ovat lasten ja perheiden osallisuuden vahvistaminen,

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Sosiaalipalveluja kaikille ja kaiken ikää?

Sosiaalipalveluja kaikille ja kaiken ikää? Tiedosta hyvinvointia KansalaisenParas 17.4.2008 Anu Muuri 1 Sosiaalipalveluja kaikille ja kaiken ikää? Anu Muuri Kehittämispäällikkö Stakes/Sosiaalipalvelut Tiedosta hyvinvointia KansalaisParas 17.4.2008

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE kevät 2016 Vastausprosentti: 87,6 % Työ, työnhaku ja työllistyminen Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

ZA5895. Flash Eurobarometer 378 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5895. Flash Eurobarometer 378 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA89 Flash Eurobarometer 78 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL 78 Traineeship - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99')

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Asukaskysely

Siilinjärven kunta. Asukaskysely Siilinjärven kunta Asukaskysely 01 5.1.01 Sisältö Tutkimuksen toteutus Huomioita tutkimuksesta Vastaajarakenne 5 Kokonaistyytyväisyys Siilinjärveen Suositteluhalukkuus 8 Tyytyväisyys kunnan palveluihin

Lisätiedot

Ohjaamo Espoo. Uusi monialainen matalan kynnyksen palvelupiste työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville vuotiaille nuorille

Ohjaamo Espoo. Uusi monialainen matalan kynnyksen palvelupiste työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville vuotiaille nuorille Ohjaamo Espoo Uusi monialainen matalan kynnyksen palvelupiste työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville 17-29- vuotiaille nuorille Asiakasmäärät vuonna 2016 Ohjaamo Espoossa on yksilöasiakkaiden käyntikertoja

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

TUEXI lasten, nuorten ja perheiden tukena

TUEXI lasten, nuorten ja perheiden tukena TUEXI lasten, nuorten ja perheiden tukena Turun alueen koordinaattori Karoliina Kallio KM ja Salon ja Paimion koordinaattori Sirpa Stenström sosiaaliohjaaja Miten nuori ohjautuu toimintaan? Kunnan ammattilainen

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Asukastutkimus Pirkkalan kunta 3.6. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä

Lisätiedot

NUORET HELSINGISSÄ 2011 TUTKIMUS

NUORET HELSINGISSÄ 2011 TUTKIMUS NUORET HELSINGISSÄ 2011 TUTKIMUS Nuoret Helsingissä 2011 -tutkimus on Helsingin kaupungin tietokeskuksen, opetusviraston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishanke. Tutkimuksella tuotetaan tietoa nuorten vapaa-ajasta

Lisätiedot

Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta.

Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta. Kela Hakemus Opintotuki Ammattikorkeakoulut ja yliopistot OT 2 Voit tehdä tämän hakemuksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa /asiointi Lisätietoja /opiskelijat Voit arvioida tuen määrän /laskurit

Lisätiedot

Kotoutuminen, maahanmuuttajat. Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Liisa Larja

Kotoutuminen, maahanmuuttajat. Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Liisa Larja Kotoutuminen, maahanmuuttajat Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Liisa Larja 9.3.2017 % Naisten heikko työllistyminen painaa ulkomaalaistaustaisten työllisyysastetta alas 80 70 60 Työllisyysaste

Lisätiedot

Erilaiset urapolut perusopetuksen jälkeen. Keuda Elinikäinen ohjaus Raija Tikkanen

Erilaiset urapolut perusopetuksen jälkeen. Keuda Elinikäinen ohjaus Raija Tikkanen Erilaiset urapolut perusopetuksen jälkeen Keuda Elinikäinen ohjaus 13.10.2011 Raija Tikkanen Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma Vahvistetaan opinto-ohjausta kaikilla koulutusasteilla. Laaditaan hyvän opinto-ohjauksen

Lisätiedot

Testversion Ej för ifyllnad

Testversion Ej för ifyllnad Kotipalvelu alle 65-vuotiaille henkilöille finska 1. Kotipalvelu kokonaisuudessaan Hyvin tyytymätön Melko tyytymätön tyytyväinen tai tyytymätön Melko tyytyväinen Hyvin tyytyväinen a. Kuinka tyytyväinen

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja Henkilökohtaisen avun hakeminen Työpaja 10.10.2013 Vammaispalvelulaki - Henkilökohtainen apu liittyy vammaispalvelulakiin. - Vammaispalvelulaki uudistui 1.9.2009. - Vammaispalvelulakia muutettiin, jotta

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI Sanna-Mari Kuoppamäki Jyväskylän yliopisto Esityksen sisältö MTV:n katsojapaneeli eri-ikäisten internetin käytöstä, laitteista ja asenteista Yli 50-vuotiaiden

Lisätiedot

1 Taustatietoja (rasti ruutuun)

1 Taustatietoja (rasti ruutuun) KOUVOLAN KAUPUNGIN YHTEISPALVELUPISTEIDEN ASIAKASPALVELUKYSELY Yhtspalvelupisteet ovat paikallistiedon ja ylsasioinnin keskuksia, joista saa opastusta ja ylsneuvontaa Kouvolan kaupungin ja yhtstyökumppanden

Lisätiedot

Opsotäppä X. Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle.

Opsotäppä X. Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle. Opsotäppä X Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle. https://www.youtube.com/watch?v=hudvcsibcyo https://www.youtube.com/playlist?list=plmhprup4imy4hrconl7cujhtcjl5ygerf

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT. 1. Minä olen asiakas omainen/läheinen

TAUSTATIEDOT. 1. Minä olen asiakas omainen/läheinen Sivu 1 / 9 TAUSTATIEDOT 1. Minä olen asiakas omainen/lähnen Seuraavat kysymykset koskevat itse asiakasta. Mikäli olet omainen/lähnen, vastaa kysymyksiin asiakkaan näkökulmasta. 2. Ikä 0-17 vuotta 18 64

Lisätiedot

Väärien alavalintojen vaikutukset työllistymiseen

Väärien alavalintojen vaikutukset työllistymiseen Muutamia esimerkkejä käytännön tilanteista TE-toimistossa: 1) valmistunut autonasentajaksi 31.5 ja haluaa muita töitä jo 3.6 (kun työtön ) 2) eronnut ammattioppilaitoksesta 2 kk:n opiskelun jälkeen ja

Lisätiedot

Ohjaamojen käyntimääristä ja asiakasprofiileista vuonna 2016 Ohjaamosta saatavista palveluista, sekä asiakaspalautteesta.

Ohjaamojen käyntimääristä ja asiakasprofiileista vuonna 2016 Ohjaamosta saatavista palveluista, sekä asiakaspalautteesta. Tutkija, VTT Mirja Määttä 13.1.2017 Perustietoa Ohjaamoista Vuoden 2016 lopulla Ohjaamoja oli 39. Näistä valtaosa saa rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta, joko valtakunnallisesta tai alueellisesta osiosta.

Lisätiedot

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle MINÄ MUUTAN Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle Kirsi Timonen, projektityöntekijä Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2010-2012 MINÄ MUUTAN Olet suuren muutoksen edessä. Uuteen kotiin

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014 ja 2015 toteutetuista kyselyistä

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014 ja 2015 toteutetuista kyselyistä RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET Yhteenveto vuosilta, ja toteutetuista kyselyistä Yleistä kyselystä Ranuan työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin kunnan palveluksessa olevien työntekijöiden

Lisätiedot