Työyhteisö - uhka ja tuki mielenterveydelle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työyhteisö - uhka ja tuki mielenterveydelle"

Transkriptio

1 Työyhteisö - uhka ja tuki mielenterveydelle LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Ylilääkäri, vs. tulosaluejohtaja Turun Työterveystalo

2 taustaa mielenterveys työkyky stressi työstressi työyhteisön ja mielenterveys EI SIDONNAISUUKSIA! 2

3 Taustaa Psyykkiset sairaudet väestössä Mielenterveyden häiriöistä johtuvat työkyvyttömyyseläkkeet sairauslomat masennuslääkitys 3

4 Työeläkkeelle v suomalaista vanhuuseläkkeelle (keski-ikä 63,4 v) työkyvyttömyyseläkkeelle (52,1 v) työttömyyseläkkeelle (60,3 v) maatalouden erityiseläkkeelle Kuntoutustuen saajia vuoden 2009 lopussa henkilöä (keski-ikä 46,7 v) Mielenterveyden häiriöt 62,5 % Tuki- ja liikuntaelinsairaudet 19,1 % 4

5 Masennuksen kustannukset v Työkyvyttömyyseläkkeet 519 milj. Sairauspäivärahat 114 milj. Hoitokustannukset Työpanosmenetykset Yht. noin 1 miljardi 5

6 Taustaa Työelämän muutokset Tulosjohtaminen, tulosajattelu, kilpailu Korkeat osaamisvaatimukset Aikapaine, kiire, jatkuvat muutokset Epävarmuus, turvattomuus Mielenterveyshäiriöt Asenteet Tunnistaminen Hoito kehittynyt puutteita 6

7 Mielenterveys Liittyy vahvasti ihmisen hyvinvointiin Mahdollistaa kyvyn onnellisuuteen, itsenäisyyteen sekä itsestä ja toisista huolehtimiseen Kyky rakastaa ja kyky tehdä työtä (Sigmund Freud) Taito selviytyä elämän vastoinkäymisistä ja kriiseistä 7

8 Mielenterveyden häiriöiden esiintyvyys vuotiailla (Terveys 2000) miehet naiset Masennus 4 % 8 % Ahdistuneisuus 3 % 5 % Alkoholiriippuvuus 8 % 2 % Työuupumus Lievä 25 % 25 % Vakava 2 % 3% 8

9 Mielenterveyden häiriöiden vaikutukset Keskittymiskyky heikkenee Tarkkaavaisuuden ylläpito vaikeutuu Oppimiskyky heikkenee Muistihäiriöt lisääntyvät Päätöksenteko vaikeutuu Psykomotoriset suoritukset hidastuvat Omien suoristusten positiivinen arviointi heikkenee 9

10 TYÖKYKY Tukiverkot ja palvelujärjestelmät (mm. työterveyshuolto) TYÖNTEKIJÄ Yhteiskunta (esim. lainsäädäntö) TYÖYHTEISÖ JA ORGANISAATIO TYÖ JA TYÖOLOT AMMATILLINEN OSAAMINEN 10

11 Stressi Stressi on häiriötila, joka johtuu yksilön kokemuksesta, ettei hän kykene selviytymään häneen kohdistuvista vaatimuksista (EU:n puitesopimus) 11

12 Stressireaktio ( taistele tai pakene ) Tilanteen vaatimukset tiedollinen arviointi viesti aivokuorelta hermostoa pitkin lisämunuaisten ytimeen adrenaliinin ja noradrenaliinin erittyminen lisääntyy sekä aivolisäkkeen hormonien välityksellä lisämunuaisten kuorikerrokseen kortisolin eritys lisääntyy. 12

13 Stressi työyhteisössä Ilmapiiriongelmat Toistuvat riidat Yleinen välinpitämättömyys Vetäytyminen, eristäytyminen Tunteiden hallinnan vaikeus Työtehon lasku, virheiden lisääntyminen Sairastavuuden ja poissaolojen lisääntyminen Eläkehakuisuuden lisääntyminen 13

14 Työstressi Työstressimallit Karasek (vaatimukset/hallinta) Siegrist (ponnistelut/palkitsevuus) Oikeudenmukaisuusteoria 14

15 vähän paljon Työn vaatimukset hallinta (Karasekin malli) A Kuormittamaton Aktiivinen Oppiminen, Motivoituminen kehittymiseen työ työ Passiivinen Kuormittava työ vähän työ paljon Työn vaatimukset Psyykkisen kuormittumisen ja fyysisen sairauden riski B 15

16 Työstressi (Siegrist 1996) Epäsuhta ponnistelujen ja työn palkitsevuuden välillä (työn suuret vaatimukset ja velvoitteet yhdistyneenä vähäiseen palkitsevuuteen; palkka, arvostus, asema, työuran kehittyminen, varmuus tulevaisuudesta) 16

17 Oikeudenmukaisuusteoria Epäoikeudenmukaisuus kohtelussa ja päätöksenteossa aiheuttaa stressiä ja altistaa terveysongelmille 17

18 Oikeudenmukaisen päätöksenteon periaatteita Tehdyt päätökset ovat johdonmukaisia ja säännöt ovat samat kaikille Kaikilla on oikeus sanoa mielipiteensä itseään koskevissa asioissa Päätöksenteon pohjaksi haetaan mahdollisimman oikeaa tietoa Epäonnistuneet päätökset voidaan perua tai muuttaa Päätöksenteon vaikutuksia seurataan ja niistä tiedotetaan Päätösten perusteista annetaan tarvittaessa lisätietoa 18

19 Oikeudenmukaisen kohtelun piirteitä Esimies kuuntelee alaisiaan tärkeissä päätöksissä Esimies on puolueeton Esimies kohtelee alaisiaan ystävällisesti ja huomaavaisesti Esimies kunnioittaa työntekijöiden oikeuksia Esimieheen voi luottaa 19

20 Työyhteisö ja mielenterveys Sosiaaliset suhteet työssä/yksityiselämässä Kuormitustekijät kokemuksellisia Henkilökohtainen tulkinta voi muuttua ajan oloon Työyhteisötutkimuksia: sosiaalinen tuki ilmapiiri oikeudenmukaisuus sosiaalinen pääoma kiusaaminen/häirintä/konfliktit... 20

21 Sosiaalinen tuki ja terveys sydän- ja verisuonisairaudet kohonnut verenpaine huonot veren rasva-arvot alaselkävaivat niskakipu alentunut vastustuskyky unettomuus masennus ja ahdistuneisuus työkyvyttömyyseläkkeet 21

22 Työilmapiiri Hyvän työilmapiirin tunnusmerkkejä - työntekijöillä on yhteiset tavoitteet - työntekijöillä on selkeät työtehtävät ja vastuualueet - työpaikan pelisäännöt ja toimintatavat ovat kunnossa - työyhteisö on oppiva ja kehittyvä - yhteistyö on sujuvaa - työpaikalla on aikaa sosiaaliselle kanssakäymiselle 22

23 Huono työilmapiiri Työuupumus Sairauspoissaolot Tuki- ja liikuntaelinvaivat Masennus, ahdistuneisuus Masennuslääkkeiden käyttö 23

24 Epäoikeudenmukaisuus Alkoholin suurkulutus Sydäntautiriski Metabolinen oireyhtymä Psyykkiset sairaudet Sydänkuolemat Riskikäyttäytyminen Tupakointi Ylipaino Vähäinen liikunta 24

25 Sosiaalinen pääoma Luottamus! - elinikäodote - elämänlaatu - masennus - yleinen terveys 25

26 Kiusaaminen Pitkään jatkuvaa ja toistuvaa vakavanlaatuista sortamista tai epäoikeudenmukaista kohtelua, jota vastaan uhri on puolustuskyvytön (ristiriitatilanne, jossa toinen osapuoli alistetaan) - eleet, ilmeet, mitätöinti, selän takana pahan puhuminen, eristäminen, tiedon saannin estäminen, työtehtävien vähentäminen - tahaton/tahallinen, tiedostettu/tiedostamaton 26

27 Häirintä, epäasiallinen kohtelu, konfliktit Oireilu lisääntyy Sairauslomat lisääntyvät Masennusriski lisääntyy 27

28 Työuupumus Krooninen stressioireyhtymä (ei sairaus!!!) Ristiriita työn ja työntekijän välillä (voimakas sisäinen motivaatio ja tunnollisuus sekä riittämättömät selviytymiskeinot kuormittavassa tilanteessa) Kokonaisvaltainen väsymys Muuttunut asenne työhön Heikentynyt ammatillinen itsetunto 28

29 Työelämän vaatimukset Tehokkuus ja kilpailukyky Työntekijältä vaaditaan Jatkuvaa uuden oppimista Sopeutumista muutoksiin Laajojen kokonaisuuksien hallintaa Vuorovaikutustaitoja, vastuun ottamista Kykyä sietää ristiriitoja ja epävarmuutta 29

30 Ristiriidat Kuuluvat normaaliin työyhteisön arkeen Käsitellään rakentavasti Ei henkilöitymistä eikä laajenemista Ristiriitojen ratkominen yhdessä kehittää työyhteisön toimintaa 30

31 Henkilöjohtaminen Esimiestyö on haasteellisempaa kuin koskaan aiemmin Tehokkuusvaatimukset, kilpailu, jatkuvat muutokset Henkilöstön hyvinvointi on menestyksen kulmakivi Myös esimiesten jaksamisesta ja hyvinvoinnista pitää huolehtia Työyhteisön hyvinvointi on kaikkien työntekijöiden vastuulla 31

32 Työyhteisö Johtamisen oikeudenmukaisuus, hyvä työilmapiiri ja hyvät sosiaaliset suhteet työssä - ehkäisevät mielenterveyden ongelmien kehittymistä ja tukevat hyvää mielenterveyttä - kertovat työntekijälle, että häntä arvostetaan ja pidetään tärkeänä työyhteisön jäsenenä - parantavat työmotivaatiota ja työn tuottavuutta Hyvässä ja oikeudenmukaisessa työyhteisössä pulppuaa työnilo! 32

33 Otsasi hiessä vaiko laulain? Työ on iloinen asia Työssä käyvät ovat keskimäärin muuta väestöä terveempiä Työ antaa merkityksen elämälle Työ vahvistaa itsetuntoa Tyytyväisyys työssä lisää työhön sitoutumista ja lisää halukkuutta auttaa työtovereita! 33

34 KIITOS! Hyvä ystävä on lääkäriä hyödyllisempi (kiinalainen sananlasku) 34

ASIANTUNTIJAORGANISAATION TYÖHYVINVOINTI; ORGANISAATIOILMAPIIRI YLIOPISTOYKSIKÖN VOIMAVARATEKIJÄNÄ

ASIANTUNTIJAORGANISAATION TYÖHYVINVOINTI; ORGANISAATIOILMAPIIRI YLIOPISTOYKSIKÖN VOIMAVARATEKIJÄNÄ ASIANTUNTIJAORGANISAATION TYÖHYVINVOINTI; ORGANISAATIOILMAPIIRI YLIOPISTOYKSIKÖN VOIMAVARATEKIJÄNÄ Liiketaloustiede, hyvinvointialan maisteriohjelma, johtamisen ja organisoinnin pro gradu -tutkielma Laatija:

Lisätiedot

Kaija Suonsivu KATSAUS HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIIN JA SEN JOHTAMISEEN. Hyvinvointipalvelut, Laitoshoito. 1796-9174 978-951-609-402-4 Tiivistelmä

Kaija Suonsivu KATSAUS HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIIN JA SEN JOHTAMISEEN. Hyvinvointipalvelut, Laitoshoito. 1796-9174 978-951-609-402-4 Tiivistelmä TAMPEREEN KAUPUNKI Hyvinvointipalvelut Laitoshoito Rauhaniementie 19 33180 Tampere Keskus (03) 565 712 KUVAILULEHTI TRE: 10684/01.05.00/2008 Tekijä/työryhmä Kaija Suonsivu Julkaisun nimi KATSAUS HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Hoitohenkilöstön valvonta ja ammattioikeuksien varmistaminen

Hoitohenkilöstön valvonta ja ammattioikeuksien varmistaminen Hoitohenkilöstön valvonta ja ammattioikeuksien varmistaminen Työterveyshuollon kommenttipuheenvuoro Turku Petrea Marjo Sinokki, työterveysjohtaja Turun Työterveystalo/Turun kaupunki LT, työterveyshuollon

Lisätiedot

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita?

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita? TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI Kuinka sitä voi hallita? Sisältö 1. Johdanto 2. Työstressi 2.1. Mitä stressi on? 2.2. Mikä aiheuttaa työstressiä? 2.3. Työstressin vaikutukset yksilöihin ja organisaatioihin 2.4.

Lisätiedot

Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS

Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS 1 Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS 2 JOHDANTO Tämä ohje käsittelee psykososiaalista kuormittumista työyhteisössä. Työelämässä esiintyy aina jonkin verran stressiä eli työssä kuormittumista.

Lisätiedot

Hyvinvointia työyhteisöön

Hyvinvointia työyhteisöön Marja-Liisa Manka, Maija-Leena Kaikkonen, Sanna Nuutinen Hyvinvointia työyhteisöön Eväitä kehittämistyön avuksi Hyvinvointia työyhteisöön eväitä kehittämistyön avuksi Lukijalle Sisällysluettelo SIVU Lukijalle

Lisätiedot

Työperäisen stressin syitä ja seurauksia Tuula Oksanen LT, dosentti, tiimipäällikkö Psykososiaaliset tekijät tiimi Työterveyslaitos

Työperäisen stressin syitä ja seurauksia Tuula Oksanen LT, dosentti, tiimipäällikkö Psykososiaaliset tekijät tiimi Työterveyslaitos Työperäisen stressin syitä ja seurauksia Tuula Oksanen LT, dosentti, tiimipäällikkö Psykososiaaliset tekijät tiimi Työterveyslaitos Työperäisen stressin aiheuttajia Työstressi Työn vaatimusten ja työn

Lisätiedot

VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE

VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE KHALL 9.12.2008 155, LIITE 13 VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE Kunnanhallitus hyväksynyt 9.12.2008 155 1 Sisällysluettelo 1 Reisjärven kunnan henkilöstön työhyvinvointi

Lisätiedot

Yhteisöllisyydellä menestykseen

Yhteisöllisyydellä menestykseen Yhteisöllisyydellä menestykseen opas työpaikan sosiaalisen pääoman kehittämiseen Työurien jatkamisen tuki 2012 2014 -hanke Marja-Liisa Manka ja Riitta-Liisa Larjovuori Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulun

Lisätiedot

Psykososiaalinen kuormitus työssä - mitä se on, miten se ilmenee, miten toimitaan? 30.10.2014 Tiina Koivisto Työterveyspsykologi

Psykososiaalinen kuormitus työssä - mitä se on, miten se ilmenee, miten toimitaan? 30.10.2014 Tiina Koivisto Työterveyspsykologi Psykososiaalinen kuormitus työssä - mitä se on, miten se ilmenee, miten toimitaan? 30.10.2014 Työterveyspsykologi Tutkittua tietoa: Työn piirteet 2000 luvulla: Paikasta ja ajasta riippumaton työ lisääntyy

Lisätiedot

Työnilo pää(n)asia. Miksi katse työniloon? Työnilon ainekset. Työnilon reseptiikkaa. Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 1

Työnilo pää(n)asia. Miksi katse työniloon? Työnilon ainekset. Työnilon reseptiikkaa. Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 1 Työnilo pää(n)asia Miksi katse työniloon? Työnilon ainekset Työnilon reseptiikkaa Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 1 Iloa työhön? Ennen suomalaiset pitivät työtä mahdollisuutena. Nyt on levinnyt käsitys,

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

Havaitse varhain HARAVALLA

Havaitse varhain HARAVALLA 1 (34) HENKILÖSTÖPALVELUT Havaitse varhain HARAVALLA Varhaisen havaitsemisen toimintamalli työyhteisölle POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- 2 (34) SISÄLTÖ 1. Esipuhe...3 2. Työhyvinvoinnin johtaminen keskeinen

Lisätiedot

ALAISTAIDOISTA TYÖYHTEISÖTAITOIHIN MITÄ VOIMME TEHDÄ YHTEISEN TYÖHYVINVOINNIN HYVÄKSI

ALAISTAIDOISTA TYÖYHTEISÖTAITOIHIN MITÄ VOIMME TEHDÄ YHTEISEN TYÖHYVINVOINNIN HYVÄKSI ALAISTAIDOISTA TYÖYHTEISÖTAITOIHIN MITÄ VOIMME TEHDÄ YHTEISEN TYÖHYVINVOINNIN HYVÄKSI Anna Koski Tampereen yliopisto Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Anestesiakurssi, Naantalin kylpy 19.3.2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

Miten huomata ajoissa työkykyongelmat ja muutokset

Miten huomata ajoissa työkykyongelmat ja muutokset Miten huomata ajoissa työkykyongelmat ja muutokset Esim Uupumus Päihteet Mielenterveyden häiriöt 25.4.2014 Sisältöä Miksi työkyvyn muutosten tunnistaminen on tärkeää? Miten tiedämme, milloin ihminen on

Lisätiedot

Susanna Koivula MASENTUNUT TYÖNTEKIJÄ TYÖTERVEYSHUOLLON ASIAKKAANA

Susanna Koivula MASENTUNUT TYÖNTEKIJÄ TYÖTERVEYSHUOLLON ASIAKKAANA Susanna Koivula MASENTUNUT TYÖNTEKIJÄ TYÖTERVEYSHUOLLON ASIAKKAANA Kuntoutusohjauksen ja - suunnittelun koulutusohjelma 2012 MASENTUNUT TYÖNTEKIJÄ TYÖTERVEYSHUOLLON ASIAKKAANA Koivula, Susanna Satakunnan

Lisätiedot

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA Opas ikästrategian laatimisen tueksi SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. ELÄMÄN JA TYÖELÄMÄN KULKU 5 Ihmisen monet iät 5 3. ERI-IKÄISTEN JOHTAMISEN HAASTEET 7 3.1

Lisätiedot

Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen

Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen Tämä opas auttaa tunnistamaan tilanteita, joihin jokainen törmää normaalielämässä. Jo ongelman tunnistaminen helpottaa usein tilannetta. Oppaan ohjeiden ja neuvojen

Lisätiedot

TYÖKYVYN ALENEMISEN VARHAINEN TUNNISTAMINEN TYÖTERVEYSHUOLLOSSA

TYÖKYVYN ALENEMISEN VARHAINEN TUNNISTAMINEN TYÖTERVEYSHUOLLOSSA 1 TYÖKYVYN ALENEMISEN VARHAINEN TUNNISTAMINEN TYÖTERVEYSHUOLLOSSA Kirjoittajat: Jukka Sipponen yksikönjohtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Mehiläinen Oy, Työterveys Oulu Ulla Salmelainen tutkija,

Lisätiedot

Aktu - Aktiivisen tuen toimintamalli Järvenpäässä

Aktu - Aktiivisen tuen toimintamalli Järvenpäässä Aktu - Aktiivisen tuen toimintamalli Järvenpäässä Hei, K ädessäsi on Aktu - Aktiivisen tuen toimintamalli. Tämä ohje on laadittu esimiehille ja työntekijöille avuksi tunnistamaan mahdollisimman varhain

Lisätiedot

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 VARHAISEN TUEN MALLI Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 1. HYVINVOINTI TYÖSSÄ... 3 2. TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN ORGANISAATION TASOLLA... 3 3.

Lisätiedot

Työnilo pää(n)asia Professori Marja-Liisa Manka, Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu

Työnilo pää(n)asia Professori Marja-Liisa Manka, Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu Työnilo pää(n)asia Kuva Juho Manka - Inhimillinen pääoma menestystekijänä - Työnilon taloudellinen merkitys ja työnantajan keinot työniloon -Työyhteisön ja työntekijän omat keinot työniloon Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin portaat -viisi vaikuttavaa askelta

Työhyvinvoinnin portaat -viisi vaikuttavaa askelta Museotekniikan työsuojelupäivät 29.-30.10.2009 Työhyvinvoinnin portaat -viisi vaikuttavaa askelta Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK Paivi.rauramo@ttk.fi Luennon teemoja Työhyvinvoinnin

Lisätiedot

OSASTONHOITAJA TYÖHYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ NYT JA TULEVAISUUDESSA

OSASTONHOITAJA TYÖHYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ NYT JA TULEVAISUUDESSA Opinnäytetyö (YAMK) Terveysala Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen 2014 Taru Heikkilä OSASTONHOITAJA TYÖHYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ NYT JA TULEVAISUUDESSA OPINNÄYTETYÖ (YAMK) TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot

Työhyvinvointiohjelma

Työhyvinvointiohjelma Kouvolan kaupunki Työhyvinvointiohjelma Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Työhyvinvointiohjelma Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Strategia ja arvot... 3 3. Työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Kyyjärven kunnan työhyvinvointisuunnitelma

Kyyjärven kunnan työhyvinvointisuunnitelma Kyyjärven kunnan työhyvinvointisuunnitelma Kyyjärven kunnan työsuojelutoimikunta on kokouksessaan 10.4.2014 tehnyt aloitteen työhyvinvointisuunnitelman laadinnasta Kyyjärven kuntaan. Vuonna2013 on kunnan

Lisätiedot

KUVAILULEHTI. Opinnäytetyön päivämäärä. Tekijä(t) Koulutusohjelma ja suuntautuminen. Nimeke. Tiivistelmä. Asiasanat (avainsanat) Sivumäärä Kieli URN

KUVAILULEHTI. Opinnäytetyön päivämäärä. Tekijä(t) Koulutusohjelma ja suuntautuminen. Nimeke. Tiivistelmä. Asiasanat (avainsanat) Sivumäärä Kieli URN Elina Häkkinen Anna Orava ITÄ-SUOMEN SHELL HELMISIMPUKKA -RAVINTOLOIDEN TYÖHYVINVOINTI JA ORGANISAATIOMUUTOS Opinnäytetyö Liiketalous 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 10.12.2007 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin kehittäminen työhyvinvointisuunnitelman

Työhyvinvoinnin kehittäminen työhyvinvointisuunnitelman Työhyvinvoinnin kehittäminen työhyvinvointisuunnitelman avulla Tukipiste Akussa Forsman, Linda 2011 Hyvinkää 1 2 Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Työhyvinvoinnin kehittäminen työhyvinvointisuunnitelman

Lisätiedot

TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN VIRKISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN MIKKELIN SOKOKSELLA

TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN VIRKISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN MIKKELIN SOKOKSELLA Sanna Huopalainen Jenni Väkimies TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN VIRKISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN MIKKELIN SOKOKSELLA Opinnäytetyö Liiketalous Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 19.5.2008 Tekijä(t)

Lisätiedot