Innehåll. Virvik Golf ry:n strategiset tavoitteet vuosille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Innehåll. Virvik Golf ry:n strategiset tavoitteet vuosille 2009-2013"

Transkriptio

1

2 Innehåll Virvik Golf ry:n strategiset tavoitteet vuosille Seuramme toiminnan päätavoitteena on luoda seuran jäsenille mahdollisimman hyvät mahdollisuudet harrastaa golfia Virvikissä. Viime syyskokouksessa vahvistettiin Virvik Golf ry:n strategiset tavoitteet vuosiksi , jotta tulevien vuosien toimintalinjoja voitaisiin määritellä tehokkaasti. Nämä tavoitteet päätettiin rakentaa seuraavien neljän kulmakiven varaan: Utgivare/ Julkaisija: Virvik Golf ry/rf Virviikintie Borgå Tel/ puh: Redaktion/ Toimitus: Tony Ekbom, Jenny Johansson, Kim Karasvirta, Pernilla Kastrén, Sabine Lindén, Andreas Lundmark, Sabina Melén, Klaus Niskanen, Robert Stenström, Ida Stepanow, Michael Ström, Christoffer Österberg Marina Karlqvist, Tanja Strömsten, Jörgen Wollsten HAAGA-HELIA yrkeshögskola Ombrytning/ Taitto: Sabine Lindén och Robert Stenstrand med hjälp av Jörgen Wollsten Bilder/ Kuvat: Erkki Ollikka, Nestori Törmä Tryckeri/ Paino: Oy Painotalo tt-urex Ab Houkutteleva golfkeskus vaatii hyväkuntoisen kentän, kilpailukykyiset hinnat ja osuvan markkinoinnin. Sen lisäksi tarvitaan suosittuja ravintolapalveluja, tehokkaasti käytettyjä klubitiloja, vuokramökkitarjontaa, sekä pay and play mahdollisuus kauniissa saaristokeskuksessa. 2. Vakaa talous edellyttää sitä, että jäsenmäärä on 1200 henkilön tasolla, seurassa on noin 5000 greenfee-pelaajaa per vuosi, aktiivinen ja sitoutunut sponsoriverkosto sekä oheispalvelujen taloudellinen hyödyntäminen. 3. Hyvin hoidettu sisäinen ja ulkoinen suhdetoiminta vaatii hyvin koulutetun ja motivoidun henkilökunnan, aktiiviset toimikunnat sekä klubihenkeä kohottava oheistoiminnan. Yhteistyökumppaneita arvostetaan ja huomioidaan toiminnoissa, ja yhteistyötä naapuriseurojen kanssa kehitetään yhteisten etujen löytämiseksi. Myötävaikuttaminen Porvoon kaupungin Virvikhankkeisiin, kuten Saaristokeskukseen, jatkuu. 4. Kentän pelattavuuden jatkuva parantaminen edellyttää maisemoinnin jatkamista sekä pelikauden pidentämistä. Pitää löytää toimiva, taloudellinen ratkaisu 17. väylän keltaiselle teelle, järjestää kartanon alapuolelle par-3-harjoitusalue, selvittää valkoisten tee-paikkojen rakentamis-mahdollisuudet, sekä parantaa harjoitusalueita, mm. lyöntikatosta ja ruohorangea. 2

3 Syyskokouksen asettamat strategiset tavoitteet määrittelevät seuran käytännön toiminnan tulevien vuosien suunnittelun suuntaviivat ja asettavat siten myös suuren haasteen seuran toiminnan kehittämiselle. Maailmanlaajuinen taantuma tekee näiden tavoitteiden saavuttamisesta entistä haastavampaa, millä mitä ilmeisimmin on vaikutuksia myös seuramme toimintaan. Seuran asettamat tavoitteet toteutuvat vain aktiivisten jäsenten, osaavan palkatun henkilöstön sekä yhteistyökumppaneiden tuloksellisen yhteistyön avulla. Seuran toiminnalle asetetut päämäärät saavutetaan, kun pidämme huolen siitä, että yhteistoiminta on suunnitelmallista, tavoitteellista ja yhteisiin päämääriin pyrkivää. Virvik Golf ry on perinteikäs 29. toimintavuotensa aloittava yhdistys, jonka toiminnan yksi tärkeimmistä voimavaroista on aina ollut seuran toimintaan aktiivisesti osallistuva jäsenistö. Seurallamme on perinteisesti ollut myös laaja ja hyvin toimiva yhteistyöverkosto yritys- ja julkisyhteisöjen kanssa. Tämän lisäksi toiminnan menestyksekkään hoitamisen takeena ovat olleet seuran yritteliäs ja osaava henkilöstö sekä vapaaehtoistoiminta. Seuratoiminnassa on jokaisella seuran jäsenellä ja yhteistyökumppanilla mahdollisuus oman toimintansa kautta osallistua ja antamallaan panoksella vaikuttaa seuran toimintaan ja sen onnistumiseen. Virvik Golf ry toivottaa kaikki toiminnasta kiinnostuneet jäsenet ja yhteistyökumppanit mukaan toimintaan edesauttamaan asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Hyvää pelikautta toivottaen Olavi Kailari puheenjohtaja Virvik golf rf:s strategiska mål för åren Vår förenings huvudsakliga mål är att skapa bästa tänkbara möjligheter för medlemmarna att spela golf i Virvik. I syfte att definiera föreningens strategiska mål för åren bekräftades det på höstmötet att de uppsatta målen skulle bygga på följande fyra hörnstenar: 3. Välskötta interna och yttre relationer kräver välutbildad och motiverad personal, samt aktiva kommittéer och tilläggsaktiviteter som höjer klubbandan. Samarbetsparterna värderas och tas i beaktande och samarbetet med grannklubbarna utvecklas för att hitta gemensamma fördelar. Samverkan i Borgå stads projekt angående Virvik, t. ex skärgårdscentrumet fortsätter. 4. Fortsatt förbättring av banan förutsätter att landskapet utvecklas och spelsäsongen förlängs. Man måste finna en fungerande ekonomisk lösning till det 17:nde hålets gula tee, ordna 2 eller 3-övningsområden nedanom herrgården, reda ut byggmöjligheterna för de vita tee- platserna samt förbättra övningsområdena, bland annat övertäckt drivingrange och gräsrange. De strategiska mål som fastställdes under höstmötet påverkar föreningens praktiska verksamhet för de följande åren och utgör också en stor utmaning för föreningens utveckling. Den världsomfattande recessionen gör det ännu mer krävande att nå dessa mål och kommer också att påverka vår verksamhet. Föreningen uppnår dessa mål endast med hjälp av aktiva medlemmar, en kunnig personal samt goda samarbetsparter. Föreningens mål kommer att uppnås om vi ser till att samarbetet är planerat, möjligt att genomföra och strävar mot ett gemensamt mål. Virvik Golf rf håller nu på att inleda sitt 29: nde år som förening, vars viktigaste energikälla alltid har varit aktiva medlemmar. Föreningen har också alltid haft ett brett och välfungerande samarbetsnätverk med företag. För att få till stånd en framgångsrik verksamhet har man både en kunnig personal och frivilligverksamhet att tacka. I föreningen har varje medlem och samarbetspartner en möjlighet att delta och påverka verksamheten och dess framgång. Virvik Golf rf önskar att alla medlemmar och samarbetsparter som är intresserade av verksamheten medverkar för att försöka nå de gemensamma strategiska målen. En god spelsäsong önskar Olavi Kailari ordförande 1. Ett attraktivt golfcenter kräver en bana i bra skick, konkurrenskraftiga priser, slagkraftig och välriktad marknadsföring. Därtill behövs populära restaurangtjänster och effektivt utnyttjade klubblokaler samt stugor till uthyrning och möjlighet till pay and play i det vackra skärgårdscentrumet. 2. Stabil ekonomi förutsätter ca 1200 medlemmar, 5000 greenfee spelare per år, ett aktivt och lojalt sponsornätverk och tilläggstjänster som ger ekonomisk nytta. 3

4 Kapteenien palsta Kun tätä kirjoittaakseni silmäilin vanhoja kapteenin palstoja ja kirjoituksia Virvikin lehdissä ja vuosikirjoissa, nousi niistä esiin paljon samoja, voisi kai sanoa golffareiden kohdalla ikuisuuskysymyksiä, joita joutuu ottamaan vuosittain esille. Näitä ovat jälkien korjaaminen väylillä ja greeneillä, lähtöaikojen varaukset ja niistä kiinnipitämiset, sujuva pelaaminen sekä yleensä golfetikettiin liittyvät asiat. Valtaosalla pelaajista nämä asiat ovat kunnossa, mutta muutamakin pelaaja voi väärin toimimalla aiheuttaa mielipahaa kanssapelaajilleen ja tuottaa huonoa mainetta klubillemme. On selvää, että tällaisilla kapteenin kirjoituksilla ei voida kuin muistuttaa asiasta. Pelaajan tapoihin ja tottumuksiin voivat parhaiten vaikuttaa kanssapelaajat puuttumalla jämäkästi mutta asiallisesti rikkeisiin välittömästi niitä havaitessaan. En halua näillä terveisillä meidän rupeavan poliiseiksi, mutta toivon syntyvän sellaista joukkuehenkeä, joka ajan mittaan karsii Virvikin kentältä epäasiallisuudet ja etikettirikkomukset. Golf on sosiaalinen peli huolimatta siitä, että pohjimmiltaan siinä jokainen pelaa itseään ja kenttää vastaan. Sosiaalisuus tarkoittaa mm. sitä, että olet velvollinen kutsumaan yksinpelaajan ryhmääsi, mikäli siihen mahtuu mukaan, sekä vastavuoroisesti hyväksymään muita pelaajia seuraasi. Tämä tuntuu olevan ehkä suomalaisesta luonteenlaadusta johtuen joillekin hyvin vaikeaa. Toisten pelaajien torjuminen seurastasi, vaikka lähtöryhmässäsi olisi tilaa, on vastoin golfetikettiä ja antaa huonon kuvan Virvikistä. Ainoastaan silloin, kun kentällä on hyvin tilaa, voidaan omassa seurassaan pelaaminen sallia, mutta täydellä kentällä se ei ole hyväksyttävää. Voin omista kokemuksistani sanoa, että en vielä ole törmännyt seuraani tulleeseen vieraaseen golffariin, jonka kanssa en olisi tullut toimeen ja viihtynyt. Sosiaalisuuteen liittyen esittäisin jäsenille vielä yhden toivomuksen. Vaikka golfkierroksen pelaaminen onkin Virvikissä käynnin päätarkoitus, älkää pitäkö niin kiirettä, että ette ehtisi piipahtaa 19. reiällä kartanossa ja nauttia ravintolan antimista. Se antaa mahdollisuuden tutustua seuratovereihin ja nauttia pelatusta kierroksesta vielä kerran jälkipuheiden ja jossittelujen kera. Se on hyvä tapa kehittää seurahenkeä ja parantaa ravintolan toimintaedellytyksiä, mikä on meidän kaikkien etu. Aikaista kevättä, varhaista kentän avaamista ja pitkää pelikautta toivoen Vielä on lunta maassa, ja lisääkin tuli viime yönä, mutta ajatukset ovat jo pitkällä tulevassa golfkaudessa. Klubitoimikunta on palaveerannut ja suunnitellut kesän ohjelmaa ja toivottavasti saadaan paljon osallistujia tapahtumiin ja juhliin. Ladies Day-illat jatkuvat tänäkin kesänä, mutta ajankohta on muuttunut joka kuukauden viimeiseksi perjantaiksi. Ensimmäinen Ladies Day on tänä vuonna 29. toukokuuta Muuten ohjelma pysyy aika perinteisenä: järjestämme Juhannuskisat (kolme mailaa ja putteri), ystävyysotteluita ja juhlia. Viime vuonna juhlittiin Syyskauden avajaisia, tänä vuonna juhlitaan myös Kevätkauden avajaisia 3. toukokuuta Kapteenin Kierroksen yhteydessä. Yhteinen klubiretki Vierumäelle on myös suunnitteilla. Tulevalla kaudella on lähettäjän tehtävä kisoissa avoin kaikille halukkaille. Lähettäjänä oppii tuntemaan hyvin seuran muita jäseniä ja vaivanpalkaksi saa lämpimän ruoan ravintolasta ja todella hyvän mielen. Kisalista löytyy toimiston ilmoitustaulusta. Järjestämme opastusta ja koulutusta ko. tehtävään, jos on tarvetta. Lähden nyt Espanjaan ottamaan varaslähdön golfkauteen ja toivottavasti oppimaan taas jotain uutta. Nähdään Virvikissä! Katarina Björkell ladykapteeni» Golf on sosiaalinen peli huolimatta siitä, että pohjimmiltaan siinä jokainen pelaa itseään ja kenttää vastaan 4 Markku Laurila kapteeni

5 Virvik nyt ja tulevaisuudessa Miltä Virvik Golf näyttää nyt? Mitä on luvassa tulevaisuudessa? Virvik Golf ry:n toiminta on tulevan kauden osalta taloudellisesti hyvällä mallilla, kertoo Virvik Golfin uusi kasvo toiminnanjohtaja Jari Toivanen. Virvikiin tulee lisää yritysyhteistyökumppaneita tulevalle kaudelle. Myös kilpailujen lukumäärä kasvaa viime vuodesta hieman ja uusia kilpailujärjestäjiä on tulossa mukavasti lisää, lupailee Toivanen. Tämä on meillä positiivisesti poikkeava tilanne verrattuna valtakunnallisesti muiden kenttien yleiseen tilanteeseen. marraskuussa. Kentän hoitaminen ja henkilökunnan palkkaaminen pidemmälle syksyyn ovat suurimpia muutoksia alalla aiempiin aikoihin verrattuna. Toivanen korostaa, että klubitoimintaan on tarkoitus panostaa jatkossa entistä enemmän. Virvikin entinen naistoimikunta muuttuikin syksyllä 2008 klubitoimikunnaksi. Toimikunnan puheenjohtajana toimii Virvikin naiskapteeni Katarina Björkell. Klubitoimikunta on suunnitellut mukavaa ja monipuolista ohjelmaa kaudelle Jari Toivanen lisää vielä; - Kenttäämme ja toimintaamme ideoidaan kokoajan. Niiden on tarkoitus kuitenkin palvella jäsenistöä, eikä niitä tehdä pelkästään uudistumisen vuoksi. Valmisteilla on mm. yhdistyksen sisäistä toimintaa ohjaavia uudistuksia, palvelujen kehittämistä ja kentän parannukseen liittyviä asioita. Virvikin kenttiä on usein kiitelty meidän rauhallisen ja luonnonläheisen olemuksensa vuoksi. Kenttien väylät ovat maastoltaan vaihtelevia ja mielenkiintoisia ja tarjoavat haasteita kaikentasoisille pelaajille. Virvikin vaikeusaste kuuluu Suomen vahvaan keskikastiin. Kentän kunnon kohottaminen entisestään on lähes joka kentällä vuosittaista toimintaa. Toivasen mielestä haastavimmat tilanteet toiminnassa ovat viime vuosina olleet pitkät sadejaksot. Virvik 5-10 vuoden päästä Virvik Golf näyttää toivottavasti 10 vuoden päästä vähintään yhtä rauhalliselta ja miellyttävältä kartanomiljöö kentältä kuin nykyisinkin. Tarkoituksena on korostaa tulevaisuudessa entisestään kartanomiljöötä ja tuoda lisää puistomaisuutta kentälle. Johtokunnassa olemme myös visioineet siitä, että olisi hyvä, jos alueella olisi par 3 kenttä tyyppinen harjoittelualue, joka palvelisi lajista kiinnostuneita uusia harrastajia ja toimisi myös yritystilaisuuksissa harjoittelualueena. Vanhoille väylille tehdään vuosittain kunnostussuunnitelmia, ja niitä toteutetaan käytössä olevien budjettivarojen puitteissa. Toivanen kertoo, että suurin erovaisuus muista kentistä on se, että Virvik on tällä seudulla ainut yhdistyspohjainen kenttä. Virvik on voittoa tavoittelematon yhdistys, ja toiminnasta saadut voitot käytetään kenttien ja toimintojen kehittämiseen. Teksti: Jari Toivanen JARI TOIVANEN Ikä: 39 Koulutus: Markkinointi merkonomi Perhe: Vaimo Minna, lapset Mikko -97, Matias -99 ja Arttu -08 Asuinalue: Askola, Vahijärvi Harrastukset: Jalkapallo, salibandy, golf, juoksu, hiihto, lukeminen Handicap: 17,8 Auto: Opel Vectra ja Toyota Corolla Motto: Citius, Altius, Fortius Pidän: Haastavista tehtävistä Inhoan: Slaissia Parasta Virvikissä: Poikkeuksellisen hyväntuuliset asiakkaat Lajin alkuvaiheessa kaikki kentät toimivat yhdistyspohjaisesti, mutta nykyajan markkinatalous on muokannut tätäkin lajia niin, että osakepohjaiset kentät ovat tulleet jäädäkseen. Fyysisesti kenttämme eroaa monesta muusta kentästä meren läheisyyden, ja luonnon ja kartanomiljöönsä ansiosta myönteisesti. Kasvihuoneilmiö vaikuttaa lajiimme niin, että pelikausi on pidentynyt huomattavasti kymmenessä vuodessa. Nykyään kentät avautuvat pääosin huhtikuussa ja lopettavat toimintansa 5

6 Nyt ollaan siinä vaiheessa vuotta, jolloin golffaajat odottavat innolla kentälle pääsyä. Jokavuotinen keskustelun aihe on tottakai kentän kunto ja kentän avaamisen ajankohta. Usein on kysytty, miksi kenttää ei avata aikaisemmin. Kärsivällisyys on koetuksella kevätauringon paistaessa, kun kentälle ei pääse. Kävin tapaamassa Virvik Golfin kentänhoitajaa, Daniel Stooria, ja keskustelin hänen kanssa näistä ja monista muista asioista. Kenttähenkilökunta on juuri palannut lomilta ja Daniel ja muut ovat jo täydessä työn touhussa. - Talviloma on ollut lähinnä akkujen latailua sanoo Daniel, - Kentältä ei ole löytynyt suurempia yllätyksiä, jokunen puu on kaatunut. Onneksi sentään 14. väylän mänty seisoo vielä tukevasti paikallaan. Kysyn, tehdäänkö kentälle jotain uutta tänä vuonna, viime vuonnahan tehtiin paljon kunnostustöitä, - Suunnitelmia löytyy sanoo Daniel ja kertoo, että esimerkiksi väylätaulut on teipattu uudelleen ja ovat nyt ajan tasalla. Etäisyyspaalut uusitaan, ja muitakin pieniä uudistuksia on luvassa. Virvik Golfin kentänhoitaja Daniel Stoor Kenttähenkilökunnan ke 6 Milloin kenttä ja viheriöt avataan? Daniel hymähtää ja toteaa, että hän mielellään kertoisi, jos vain tietäisi.- Kentän avaamista on mahdotonta ennustaa, se riippuu pitkälti keleistä. Moni ei malta pitää golfmailoja kaapissa, kunnes kenttä avataan vaan käy omalla pihalla chippaamassa eikä kotipihan ruoho siihen kuole. Miksi sitten golfkenttää suojellaan niin pitkälle kevääseen?- Golfkentällä käytetään puhdasta jalostettua heinälajiketta, joka eroaa kotinurmikosta siten, että kotipihalla on monta eri lajiketta ja erilainen kasvualusta. Myös golfkentän hoitotoimenpiteet ja leikkuukorkeudet eroavat tavallisen pihan toimista. Kotipihan nurmikkoa ei siisi voi suoraan verrata golfkenttään.» Talven jälkeen lumen sulaessa heinä alkaa herätä lepotilastaan,... Itäminen alkaa heti kun maan keskilämpötila on yli +7 astetta, ja itäminen kestää 2-3 viikkoa Mutta voiko ruohossa olla niin suuria eroja? Golfkentän ruohohan saa aivan toisentasoista hoitoa, eikö sen pitäisi kestää kylmyyttä pihojen raffeja paremmin? Tähän Daniel vastaa: - Talven jälkeen lumen sulaessa heinä alkaa herätä lepotilastaan, ja talvehtivat heinät alkavat kerätä ravintoa ja uudet heinät alkavat itää siemenestä. Itäminen alkaa heti kun maan keskilämpötila on yli +7 astetta, ja itäminen kestää 2-3 viikkoa. Siemenestä tulee ulos pieni piippa, joka on pienen pieni rouhonlehteä muistuttava tynkä. Tämä on niin hauras lehdentynkä, että se ei vielä kestä minkään näköistä rasitusta tässä vaiheessa. Kerätessään voimia tämä tynkä, eli piippa, alkaa kasvaa. Keväällä sää on usein vaihtelevaa: yöllä on pakkasta, ja päivällä on plus asteita. Aamuisin auringon noustessa ilma kylmenee ja piippa/ruohonlehti jäätyy. Jos sen päälle astuu, se katkeaa tai murtuu ja samalla se kuolee.. Siksi kentälle meno on kiellettyä varhain keväällä ja loppusyksystä, jos kenttä on jäässä. Miksi sitten on niin suuria eroja eri kenttien avaamisajankohdissa? Virvikin kentän kasvualusta on suurimmaksi osaksi savipohjaista, ja savi ei lämpene yhtä nopeasti kuin esimerkiksi hiekka. Siitä johtuen eri kenttien avaamisajankohtaa ei voi verrata ilman että tietää minkä päälle se on rakennettu. Nämä ovat syitä miksi avaaminen tapahtuu silloin, kun se tapahtuu. Avaaminen tapahtuu kenttämestarin ja kentätoimikunnan päätöksellä, kun heinä kestää kulutusta ja on tarpeeksi vahva kestääkseen uuden kauden hoitotoimenpiteitä ja golfin pelaamista. Heinä joutuu todella kovalle rasitukselle pelikauden aikana.

7 Golfkentän ruohon kasvattaminen on todella hastavaa, kun se pitäisi saada kasvamaan heti kun lumi on sulanut ja lämpötila ei vielä ole tarpeeksi korkea. Eihän jääkaapissakaan mitään kasva. Ruohon kasvutarpeet ovat lämpö,valo,vesi, ravinteet ja happi. Yhdenkin kasvutekijän puute aihettaa ongelman,koska kasvutekijöitä ei voida korvata toisella. Syksyllä taas pitää valmistella ruoho talvilevolle, jotta se taas kestää talven tuomat yllätykset, ja lumen ja jään ja niiden tuomat haasteet. P.S Lopuksi vielä kenttämestarin terveiset: Monen vähälumisen talven jälkeen on nyt pitkästä aikaa ollut kunnon talvi. Toivotaan että kenttä on talvehtinut hyvin, lupaavalta näyttää. Viheriöiltä on lingottu lumi kevään tulon edesauttamiseksi, ja kenttä yritetään saada auki niin nopeasti kuin mahdollista. Toivotan hyviä ja mukavia pelihetkiä alkavalle pelikaudelle, Terveisin kenttämestari T.Rintala Teksti: Christoffer Österberg vätterveiset Keväinen tervehdys Virvikin kilpailutoiminnan tavoitteena kuluvalle kaudella on lisätä kilpailuaktiviteettejä niin jäsenistölle kuin vieraspelaajille, joten toivotaan suosiollisia kelejä tuleville kilpailu- kuin harjoituskierroksillekin. Kauden alkuun ja loppuun suunnitellaan pääasiassa joukkuekilpailuja sekä kauden keskelle yksilökilpailuja. Pistebogey- kisat pyritään ajoittamaan alkukesään ja lyöntipelit kentän ollessa parhaimmillaan. Nämä on tavoitteet mutta otamme sponsorien toiveet tietenkin huomioon. Palkinnot Open- kisoihin saadaan pääasiassa kisojen sponsoreilta, joten kisojen sarjat rakennetaan tietenkin myös sponsorien toiveiden mukaisesti. Äitienpäiväksi ja lakkiaispäiväksi suunnitellaan jotain hauskaa kilpailujen merkeissä, kannattaa seurata kotisivujamme Uusimaan Lasten hyväksi Open- kisa on suunnitteilla myös tänä vuonna, joten ryhmien rakentelut tähänkin kisaan kannattaa jo aloittaa työpaikoilla ja kaveriporukoissa. Kisan tuottohan annettiin viime kaudella lyhentämättömänä Ekebon lastenkodin lapsille virkistystoimintaan, jatkossa varmaan jatketaan samalla tavalla. Suosittu Virvik Ryder Cup kisa on tarkoitus pitää loppukesän puolella. Viime vuonnahan kisa jäi pitämättä resurssipulan vuoksi, nyt kisan ajankohta ja järjestelyt ovat jo työn alla. Järjestelyt vaativat normaalia enemmän resursseja, toivotaan että löydämme nyt vetäjät ajoissa. Reikäpelisarja on tarkoitus pelata samalla periaatteella kuin edellisenä kautena, finaali on kylläkin nyt aikaisemmin. Väylätaulut ovat saaneet aivan uuden ulkonäön. Kilpailujen tuomaritehtäviin on tarkoitus kouluttaa lisää henkilöitä, jotta saisimme ainakin Open- kisoihimme asiantuntevaa tietämystä tuomarointiin. Kotisivuille tulee kevään aikana aiheesta lisää, joten muistakaahan ilmoittautua tuomarikurssille! Myös lähettäjärintamalla on tarvetta naisille ja miehille. Nähdään kentällä! Kilpailutoimikunta / Tapio Törmä 7

8 Virvikin junioritoiminta Virvik Golf panostaa nuorisotoimintaan. Otamme huomioon eri-ikäiset, -tasoiset ja harrastukseensa eri tavoittein sitoutuneet lapset ja nuoret. Tarjoamme heille kaikille samanlaiset mahdollisuudet kehittyä golffareina oman kiinnostuksen ja omien mahdollisuuksien mukaan. Golf on ollut myös junioritason kilpaurheiluna vahvasti esillä Virvik Golfissa. Seuran panostuksesta ja valmennuksen tasosta kertovat Virvik Golfin nuorten erinomaiset saavutukset arvokilpailuissa ja lukuisat suomenmestaruusmitalit. Harjoitusryhmät ovat harjoitelleet ohjatusti ympäri vuoden vähintään 1-2 kertaa viikossa. Harjoituksiin osallistuneiden määrä on vaihdellut juniorin välillä. Edustusjoukkueessa on ollut yhdeksän urheilijaa. Ohjaustyöstä ovat vastanneet Christine Blomqvist ja pro Tapio Santala. Harjoitusmaksu koko kaudelle on 100 ja kilparyhmälle 250. Talvella ohjelmassa on harjoituksia 1-2 kertaa viikossa. Tytöt, pojat ja haastajaryhmä harjoittelevat sunnuntaisin klo Ohjelmaan sisältyy lajiharjoituksia, sääntö- jzzwa etikettikoulutusta, tasapaino- ja koordinaatioharjoituksia, jumppaa ja keilailua. Kilparyhmä harjoittelee lajia yhdessä tiistaisin ja lauantaisin. Torstaisin kilparyhmä harjoittelee fysiikkaa. Kesän ohjelmaan kuuluu perinteinen kesäleiri, hauskoja kilpailuja, harjoittelua harjoitusalueella ja peliä kentällä. Tervetuloa mukaan harrastamaan monipuolista liikuntaa ja pitämään hauskaa kanssamme! Harjoitusryhmiin voi ilmoittautua sähköpostitse tai puhelimitse Teksti: Christine Blomqvist Vuoden Juniori 2008 Joka vuosi palkitsemme vuoden juniorin kiertopalkinnolla. Vuonna 2008 kiertopalkinnon ja vuoden juniorin tittelin sai Elmeri Kuula. Elmeri on innokas harjoittelija, ja hänen käyttäytymisensä harjoituksissa ja golfkentällä on moitteetonta. Elmerillä on myös halu kehittyä ja oppia koko ajan enemmän golfista. Kuka olet? Elmeri Kuula, syntynyt Milloin sait greencardin? Virvikin Junnuleirin päätteeksi. Mikä sai sinut aloittamaan golfaamisen? Isi pelasi golfia. Halusin mennä mukaan kokeilemaan. Mikä golfissa on mielestäsi parasta? Kilpailut. Miten olet kehittynyt kuluneen kauden aikana? Lyöntini ovat pidentyneet. Kuinka usein käyt pelaamassa Virvikissä? 1 2 kertaa viikossa. Miten kuljet sinne? Vanhempien kyydillä. Millaisia golfunelmia sinulla on? Että minusta tulisi Golf-ammattilainen. 8 Kuka on tällä hetkellä golfidolisi? Tiger Woods.

9 Mångsidig träning ger bättre resultat Virvik Golf sätter stor tyngd på juniorerna och för att bättre kunna fördjupa oss i verksamheten, satte vi oss ner med Christine Blomqvist som tränar juniorerna. Christine Blomqvist, 22, började golfa då hon var nio år gammal och har sedan 2004 varit med i juniorverksamheten. Då drog jag endast en flickgrupp på 6 personer, sedan dess har jag fått större ansvar och nu drar jag alla grupper förutom tävlingsgruppen. Juniorverksamheten består av fem grupper, där det finns två pojk- och två flickgrupper samt en tävlingsgrupp som tävlar på förbundsnivå och deltar i golfförbundets tävlingar. Träning i grupp en gång i veckan Vi går igenom helt allmänt vad golf är, regler och etikett och övar på tekniken. Vi gör också balansövningar och koordinationsövningar samt stretching. De äldre får göra muskelkonditionsövningar eftersom det i golf är viktigt att man har bra kondition, uthållighet och orkar koncentrera sig. Jag ordnar också någonting roligt och annorlunda ibland, som att till exempel gå och bowla. Olika träningar beroende på ålder. Flickor och pojkar behöver lite olika träningsprogram. Med unga flickor och pojkar leker vi mycket, så gör vi olika uppvärmningsövningar och sedan går vi genom grunderna i golf, de får också prova själva. Många tycker om tävlingar, och då ordnar vi små tävlingar. Andra tycker mera om att träna själv och slå. Av de äldre barnen kräver jag mycket mera, de får träna och tänka över det de gör. Där slår vi också mera bollar och har lite mindre lek. Åldersgränsen för juniorerna är 7 år Jag skulle kunna ha en grupp för fyra-femåringar som man skulle kunna leka med och sedan golfa lite. De tar så mycket åt sig, de slår några slag och så blir rytmen och rörelserna kvar i dem. Virvik Golf bjuder alltså på en mångsidig utbildning för alla unga golfare. Att börja i tidig ålder ger alltid de bästa möjligheterna för utveckling. Text: Robert Stenström och Kim Karasvirta Harjoitusleiri Espanjan Panoramicassa Lauantaina neljä kilpapelaajaa Virvikistä, Christine, Maiju, Melinda ja Henrik lähtivät kohti Espanjaa. Myös kaksi kilpapelaajaa Hyvinkäältä, Suvi ja Erik, osallistuivat leiriin. Loistavasta valmennuksesta vastasi Tapsa, ja huoltajanamme toimi Henrikin isä, Rauno, joka viihdytti meitä hauskoilla tarinoilla. Seitsemän päivän leirin aikana pelasimme yhteensä viisi kierrosta: neljä kierrosta Panoramicassa ja yhden kierroksen Mediterraneossa. Yhden kokonaisen harjoituspäivän vietimme lähipelialueella. Viimeiset kaksi päivää pelasimme leirikisaa. Mediterraneo on Sergio Garcian kotikenttä, ja tänäkin vuonna hän oli harjoittelemassa siellä. Tytöt saivat nimikirjoitukset ja pääsivät myös kuvaan hänen kanssaan. Leirin aikana harjoittelimme paljon lähipeliä, uusia chippejä ja tekniikkaa. Tapsan opettama uusi swingitekniikka toimi todella hyvin, minkä myös tulokset näyttivät. Kentällä ainoastaan putteja tuli harjoiteltua liikaa. Teksti: Christine Blomqvist 9

10 Seniores / 10 Virvik Golfiin kuuluu yli 400 seniori-ikäistä jäsentä, mikä on 40 % seuran koko jäsenmäärästä. Suomessa 50 vuotta täyttäneet naisgolfaajat ja 55 vuotta täyttäneet miesgolfaajat ovat senioreja sen vuoden alusta, jona saavuttavat edellä mainitun iän. Virvik Golfin senioritoiminnan päämääränä on aktivoida ja kannustaa senioreita pelaamaan ja osallistumaan eritason kilpailuihin. Ainoastaan noin 10-20% heistä kilpailee säännöllisesti, ja 80-90% haluaa mitata taitojaan pelaamalla ystävien ja kavereiden kanssa. Senioreista moni pelaa puolisonsa kanssa. Jäsenten pelaamisinto vaihtelee suuresti. Kilpailut Virvikin seniorit ovat erittäin aktiivisia. Sisäisiä kilpailuja järjestetään jopa viikoittain, ja Porvoon seudun seurojen välisiä kisoja pelataan vuosittain. Seurat järjestävät vuorotellen kisoja kotikentillään. Kilpailuja on monenlaisia, leikkimielisistä seuran sisäisistä kisoista seurojen välisiin seuraotteluihin. Seuraotteluissa joukkueessa on pelaajaa. Tarkoitus on, että tutustutaan uusiin ihmisiin sekä muihin seuroihin ja niiden kenttiin. Sisäisiin kilpailuihin kuuluvat esim. Narukisat, Ryder Cup sekä viinikisat. Ne ovat avoinna vain seuran jäsenille. Virvik Golf osallistuu vuosittain Uudenmaan alueen Reikäpeli-kilpailuihin, joissa on 8 lohkoa. Virvikin tämän vuoden vastustajat ovat Porvoo Golf, Ruukki Golf ja Suur-Helsingin Golf. Jokainen lohkovoittaja pääsee jatkamaan seuraavaan ottelukierrokseen. Kisoja jatketaan, kunnes jäljellä on vain voittajaseura. Joukkue muodostuu kolmesta pelaajasta. Senioritoimikunta Senioritoimikunta on linkki Suomen Golfliiton senioreihin. Se laatii pelikaudelle runkosuunnitelman senioriohjelmaksi ja kokoontuu 3 4 kertaa vuodessa. Toimikunnan tehtäviin kuuluu myös esimerkiksi kehittää senioritoimintaa. Se tarjoaa mahdollisuuden osallistua talvella golfopetukseen hallissa, jossa voi harjoitella swingiä, lähipeliä sekä puttia. Aamupalaverit Viikoittaiset aamupalaverit ovat ollet syksystä 2008 alkaen uusi tapa pitää säännöllisesti yhteyttä muihin senioreihin pelikauden jälkeen. Niihin osallistuu keskimäärin 20 henkilöä. Palaverit aloitettiin kokeilumielessä, mutta ne jatkuvat jälleen tulevan pelikauden jälkeen. Teksti: Sabine Lindén ja Sabina Melén

11 senioritas Till Virvik Golf hör över 400 seniormedlemmar, vilka utgör ca 40% av hela föreningens medlemmar. Kvinnorna blir seniorer samma år de fyller 50, respektive männen vid 55 år. Virvik Golfs seniorverksamhet har som mål att aktivera seniorerna och sporra dem att spela samt att delta i olika tävlingar. Endast 10-20% av dem tävlar regelbundet, medan de övriga 80-90% bara spelar som hobby. För det mesta spelar man med sin familj eller sina vänner, men hur ofta varierar stort. Tävlingar Virvik Golf är känt för sina mycket aktiva seniorer. Interna tävlingar ordnar man t.o.m. varje vecka, och matcher mellan klubbar i Borgåregionen spelas årligen. Man arrangerar tävlingar turvis på hemmaplan. Det finns många slags tävlingar; allt från lekfulla interna spel till mästerskapstävlingar. Då man spelar mot andra klubbar består lagen av spelare. Syftet med tävlingarna är att man lär känna nya människor, andra klubbar och olika banor. Till de interna tävlingarna, som endast är öppna för medlemmarna, hör t.ex. Narukisat, Ryder Cup och vintävlingen. Årligen deltar Virvik Golfs seniorer i Nylandregionens Reikäpeli-tävling. Klubbarna är uppdelade i 8 grupper. I år spelar Virvik Golf mot Porvoo Golf, Ruukki Golf samt Stor-Helsingfors Golf. Varje gruppvinnare tar sig vidare till följande omgång, och tävlingarna fortsätter tills man har en vinnare. Lagen består av tre spelare. Seniorkommittén Seniorkommittén är linken till seniorerna inom Finlands Golfförbund. Kommittén utarbetar ett program för spelsäsongen, och sammanträder 3-4 gånger i året. Till dess uppgifter hör bl.a. också att utveckla seniorverksamheten. Man erbjuder möjlighet för seniorerna att spela golf på vintern i träningshall, där man kan öva swing, närspel och putt. Veckomöten En nyhet från hösten 2008 är så kallade veckomöten, vars uppgift är att hjälpa seniorerna hålla kontakt med varann också efter spelsäsongens slut. I medeltal brukar 20 personer delta. Man inledde detta i prövosyfte, men det kommer att fortsätta även efter den kommande spelsäsongens slut. Text: Sabine Lindén och Sabina Melén 11

12 Loistavaa menestystä Augustassa Virvik Golfin oma kasvatti Janne Kaske on saavuttanut nyt oman parhaan suorituksensa! Janne on voittanut College Golf -turnauksen Yhdysvalloissa loistavalla sarjalla (-14). Janne siivitti myös Augusta Staten yliopistojoukkueen voittoon Yhdysvaltojen College Golf- turnauksessa. Turnaus pelattiin Charlestonissa, Bulls Bay Golf Clubilla Kovatasoisessa turnauksessa 15 joukkueen fieldissa oli 9 joukkuetta jotka ovat valtakunnalliselta collegerankingissa 50 parhaan joukossa. Edellinen voitto Augusta Statelle oli vuodelta 2005, joten nämä voitot eivät ole olleet joka vuotista herkkua. -Voitto varmisti paikan myös elokuussa pelattavaan amatöörien suurimpiin kilpailuihin kuuluvaan British Amateuriin, lausuu iloinen Janne. Pelit jatkuivat heti lauantaina meidän kotikisallamme Augusta State Invitationalilla. Loistava vire pysyi yllä, ja tuloksena jaettu kolmas sija, erittäin kovassa seurassa. Tulokset olivat (-8). Syynä loistavaan viime viikkojen peliin oli parantunut puttipeli, johon olen keskittänyt lähes 80 % harjoitteluajastani. Tiimi otti myös toisen perättäisen voiton, tällä kertaa ylivoimaisella 13 lyönnin marginaalilla. -Olen erittäin iloinen näistä kahdesta viime viikosta. Vihdoinkin tuntuu, että kaikki osa-alueet toimivat hyvin. Aikaisemmin fiilis on ollut, kuin olisi pelannut käsijarru päällä, kun lähipeli on tökkinyt niin pahasti. Suurten treeni määrien ja kas- vaneen itseluottamuksen ansiosta lähipeli, ja varsinkin puttipeli, on noussut aivan uudelle tasolle. Tällaisella pelillä voi haastaa kenet tahansa, ja se antaa toivoa tulevaisuuden kannalta. Teksti: Janne Kaske ja Ida Stepanow Opiskelijatyö Bild på gruppen? 12

13 Muistathan Ajanvaraus nämä Jäsenet voivat varata lähtöaikoja internetin kautta. Ohjelman kirjautumissivuille pääsee kotisivuilta valitsemalla Pelaaminen otsikon alta Internet ajanvaraus, tai suoraan osoitteesta sivuilta löytyy ohjeet kirjautumiseen. Edelleen aikoja voi varata puhelimitse tai suoraan toimistosta. Jäsennumeron ilmoittamalla varaus toimii nopeasti. Ilmoittautuminen Aina ennen kentälle menoa tulee ilmoittautua toimistoon. On hyvä varata riittävästi aikaa, toisin sanoen olla hyvissä ajoin ennen tiiausaikaa paikalla. Jäsen- ja tasoituskortit Jäsen- ja tasoituskortit sekä vuositarran voi noutaa toimistosta, kun kyseiset maksut ovat suoritettu vuodelle Lähtöaikojen noudattaminen Lähtöaikaväli on edelleenkin kentällämme 10 minuuttia. Annettua lähtöaikaa tulee noudattaa ja myöskin huolehtia siitä, että se ryhmä, joka toimistosta ilmoitetaan, lähtee oikeaan aikaan ja oikeassa koossa. Huomautettakoon, että caddiemasterit määräävät peliryhmät. Tasoituskierros Tasoituskierroksesta tulee aina ilmoittaa etukäteen toimistoon sekä merkitä rasti vieraskirjaan. Pelaajan EGA-tasoitus on joko aktiivinen tai passiivinen. Aktiivinen tasoitus tarkoittaa sitä, että pelaaja on palauttanut edellisellä tai kuluvalla kaudella vähintään neljä tasoitukseen vaikuttavaa tuloskorttia. Passiivisella tasoituksella pelaava henkilö ei ole pelannut riittävää määrää tasoituskierroksia. Aktiivinen tasoitus merkitään tasoituskorttiin tähdellä (*). Lisätietoa löytyy myös golfliiton sivuilta: Kilpailuun ilmoittautuminen Sunnuntaina pidettävään kilpailuun ilmoittautuminen päättyy perjantaina klo ja lauantaina pidettävään kilpailuun torstaina klo Osoitteet Muistakaa ilmoittaa osoitteen muutoksista toimistoon. Toimistosta on tälläkin hetkellä palautunutta postia. Voitte myöskin päivittää osoitteenne internet-ajanvarauksen kautta osiosta profiili. Päivittäkää myöskin osoitteenne. Tulemme kauden aikana lähettämään tietoa, uutisia yms in kautta jäsenille. Golfterveisin toimiston väki 13

14 Börja golfa på Vir När man fått Green Card-certifikatet får man sitt handicap som är 54. Christine berättade en del om vad som krävs för att klara av Green Card-certifikatet som faktiskt lät som rätt mycket men hon övertygade oss om att det inte är svårt. Några viktiga saker i golf är exempelvis hur man klär sig. Christine påpekade att golfetiketten är mycket strikt i några golfklubbar, men allt detta berättar golfläraren. Dessutom får man låna all nödvändig utrustning på Virvik Golfs kurser, så man slipper köpa en massa klubbor etc. genast från början. Golf, vad är det egentligen? De flesta som sett på filmer med golfscener eller läst Kalle Anka tänker på en sport för (ny)rika snobbar eller skottar i sina kiltar. Vi är två studeranden på tradenomlinjen vid HAAGA-HELIA yrkeshögskola, som ville ta reda på vad golf egentligen handlar om. Vi har inte spelat golf förut och eftersom snön fortfarande ligger vit på marken var det inte så lätt att få en bild av vad golf är. Men vi försökte vårt bästa. Vi bestämde att diskutera med Christine Blomqvist, en välkänd golfare, för att få en bild av helheten och lyckligtvis fick vi också möjligheten att lära oss att slå en swing eftersom vi befann oss i innehallen i Borgå. Christine berättade för oss att golfspelare finns i alla åldrar och är inte bara rika snobbar som man nog kunde gissa. Ganska många börjar nuförtiden mycket unga faktiskt, men massmedierna har skapat en viss bild av golf. Green Card- certifikat För att börja golfa så behövs det såklart kännedom om golf och det får man genom att man blir berättigad till ett Green Cardcertifikat. Utan Green Card-certifikatet så får man inte spela golf på banan. Så för alla som vill börja golfa är det bara att delta i en nybörjarkurs. Det bästa sättet är att ta kontakt med caddymastern, golfklubben eller golfläraren, berättade Christine. Idén med Green Card-certifikatet är att säkerställa att spelaren har tillräcklig information och kunskap för att inleda sin golfhobby och för att spela på golfbanan utan att utgöra fara för de andra golfarna. Green Card-kursen garanterar inte i sig ett godkänt utförande, utan det lönar sig att utveckla sina kunskaper på övningsbanan på egen hand eller med hjälp av en golflärare. Annat intressant att veta är att begreppet hål har i golfvärlden två betydelser, dels det 10,8 cm stora hålet placerat på varierande platser på en green (kallas även kopp), dels hela spelytan från utslagsplatsen till greenen.varje golfrunda börjar med att slå ut golfbollen från den bestämda utslagsplatsen. I golf är detta en mera eller mindre helig plats som man försöker hålla i utmärkt skick. Golfbanans gränser markeras oftast med vita pinnar varvid området utanför denna markering är out of bounds, vilket innebär att man inte kan spela därifrån. Det kortklippta spelfältet på ett visst hål har benämningen fairway, medan andra områden som har längre gräs eller ren naturmark kallas ruff (rough). På eller mellan fairways/ruffen kan finnas olika hinder; sandhinder (bunkrar) och olika vattenhinder. Själva greenen omger det slutliga målet för golfbollen. Den är klippt extra kort för att golfbollen skall kunna rulla längre sträckor. Efter en basgenomgång av vad som behövs för att golfa var det tid att försöka slå en swing. Christine visade hur man skall hålla i klubban och samtidigt berättade hon om skillnaderna mellan klubborna. Man klarar sig med få klubbor i början. Till och med golfbollarna har olika egenskaper. Att hålla i klubban var det konstigaste tyckte vi båda eftersom man håller i tvärtom från det man skulle tro, men man inser snabbt varför. Efter ett par träningsslag märkte vi med Christines hjälp hur mycket vi måste vrida på kroppen för att få det att gå bra. I backswingen (som första steget i en swing kallas) så lärde vi oss att övre kroppen vrids bakåt och man höjer klubban till slagposition. Blicken skall vara fäst på golfbollen även om man vill följa klubban de första gångerna när positionen känns mycket svårt. Vridningen känns annorlunda för den är ganska stor. När man för klubban neråt så vrider man på höften samtidigt. Vikten flyttas över till främre foten och svisch, bollen flyger iväg. Eller det är det man hoppas på. Vikten är i slutskedet helt på den främre foten och kroppen svängs mot slagriktningen och den bakre foten stiger medan kroppen vrids framåt. Man skall alltid föra slaget helt till slut med klubban upp över vänster axel. 14

15 vik Golf Grundkurs Det låter mycket komplicerat men efter ett par slag så förstår man mycket bra hur allt hänger ihop och hur kroppen skall röra sig. Det finns flera viktiga punkter som hur nära golfbollen man skall stå och att händernas position i relation till kroppen skall bli en triangel o.s.v., men allt detta får man ta del av på kurserna. När det var dags för oss att också träffa själva golfbollen så gick det ganska lätt. Det var tydligen en gren vi båda hade lätt för. Enligt Christine skulle vi redan haft ett par Green Card slag. Egentligen är det lätt att träffa golfbollen, men att få den att flyga dit man vill är en annan femma, det kräver mycket träning, men roligt var det och i början blev det mycket skratt. Enligt oss är golf en gren som kräver mycket kunskap, träning och precision, men allt detta till trots är det mycket roligt att slå en swing. Man kan lätt tänka sig att stå på golfplanen med det gröna gräset runtom sig, slå en swing över fairwayn till greenen och se bollen rulla den sista metern in i hålet. En perfekt dag och ett perfekt slag. Handicapsystem Handicapsystemet är ett sätt att jämna ut skillnader mellan golfspelare av olika skicklighet. Detta görs genom att spelarna har ett numeriskt värde med en decimal mellan 0,0 och 36,0, som de får subtrahera sin bruttoscore med. Detta värde kallas handicap, eller exakt EGA handicap. Ju skickligare spelare desto lägre handicap. Handicapsystemet används för att en skicklig golfare och en mindre skicklig ska kunna tävla mot varandra på någorlunda lika villkor. En nybörjare ges alltid handicap 54. Man kan sänka och höja handicapet genom att spela ronder. Spelar man bättre än sitt handicap, sänker man alltid sitt handicap. Spelar man sämre än sitt handicap, höjer man sitt handicap endast om det skedde under tävling eller s.k. föranmäld sällskapsrond. Det går att sänka sig, dvs. sänka sitt handicap, ner till handicap Text: Andreas Lundmark och Michael Ström Ett paket för dem som börjar spela golf. Kursen ger färdigheter till självständigt tränande inför Green Card- certifikatets test. Under kursen går man igenom följande saker: Viktigaste reglerna gällande golfspelet och beteendet på golfplanen Vid olika tillfällen använda slag och deras grundtekniker Puttar, chippar ja pitcher, bunkkerslag samt långa slag med olika klubbor Golfutrustning Golfklubbens verksamhet Via kursen får man färdigheter till en fortsatt utveckling genom att lära sig de rätta rörelser från första början. Kursen varar 8 timmar. Pris 150 euro. För mera information: Tapio Santala Golftermer Albatross - Tre slag mindre än par på ett hål Baksving - Första delen av svingen, då klubban förs i en båge bakåt från bollen Birdie - Resultatet på hålet är ett slag under par Bogey - Resultatet på hålet är ett slag över par Bruttoscore - Det antal slag man behövt göra på hela ronden före avdrag för handicap, vilket ger nettoscore Chip - Kort rullande slag från kanten av green Draw - Ett kontrollerat slag som går i en svag båge i luften Driver - Träklubba nr 1, den längsta i setet, används för att få maximal längd på utslaget Droppa - När man måste ta upp bollen. Spelaren står rak och håller ut bollen på armlängds avstånd i axelhöjd och droppar den, dock inte närmare hålet. Eagle - Resultatet på hålet är två slag under par Fore - Skriker man för att varna andra personer på banan att de riskerar att träffas av en boll Par - Det antal slag en scratchspelare förväntas behöva för ett hål eller en hel bana Putt - Det rullande slag man gör på green med putter Sandwedge - Den mest loftade järnklubban i setet, används i bunkerslag och pitchslag 15

16 Kaupunginjohtaja Marcus Henricson on hiljattain saanut golf-ampiaisen pistoksen. Työtoveri kutsui Henricsonin golf-kierrokselle keväällä 2007, eikä kestänyt kauan, ennen kuin kaupunginjohtajalla oli oma greencard. Sana golf herättää niin hyviä kuin huonoja tuntemuksia ihmisissä, varsinkin jos he eivät tunne lajia. Henricsonillakin oli paljon erilaisia ennakkoluuloja lajia kohtaan, ennen kuin hän itse aloitti pelaamisen. Hänen mielestään golf ei ollut oikea urheilulaji, sillä urheilussa täytyy nimenomaan hikoilla. Nykyään hän on aivan toista mieltä: jokainen voi itse yrittää pelata 18-reiän kierros laukkua raahaten. Kentällä tuppaa tulemaan hiki, mutta silti vauhdin täytyy pysyä kovana koko ajan. Kilpailusuuntautuminen voi olla eduksi, jos haluaa kehittää pelitaitoja ja parantaa suorituskykyä. Maribella Golfin aloittaminen voi tuntua hankalalta, mutta oikealla asenteella ja motivaatiolla se kyllä onnistuu. Kaupunginjohtaja on itse sitä mieltä että pelaaminen oli todella vaikeata, melkeinpä mahdotonta alussa. Jokainen pelaaja on omalla tasollaan ja kehitysasteellaan pelatessaan. Se muistuttaa vähän portaikkoa, jossa yritetään kiivetä ylöspäin. Jokaisen vaiheen lopussa seinä tulee vastaan, ennemmin tai myöhemmin. Silloin kannattaa uskoa itseensä ja yrittää parhaansa, kyllä se siitä taas helpottuu. Golf on myös uskomattoman hyvää henkistä harjoittelua, ja siinä oppii saavuttamaan oman päämäärän. Kaupunginjohtaja siteeraakin Winston Churchillia: Golf on peli, jossa tavoitteena on osua hyvin pienellä pallolla vielä pienempään reikään mailalla, joka tuntuu olevan tavattoman huonosti suunniteltu tähän tarkoitukseen. Välillä voi olla todella vaikeata löytää aikaa pelaamiseen perheen ja työn ohessa, mutta sekin onnistuu, jos sitä oikein haluaa. Ratkaisu tähän voisi olla, että golfista tulee perheen yhteinen harrastus. Siinä mielessä golf on erinomainen laji, että se soveltuu kaikille ihmisille iästä ja kunnosta riippumatta. Perhe on todella tärkeä Henricsonille, ja hän on myös hyvin iloinen siitä, että laji kiinnostaa muitakin perheenjäseniä. Virvik Golf oli ainoa seura josta kaupunginjohtaja oli kuullut aloittaessaan pelaamisen. Se olikin luonnollinen valinta, kun hän mietti liittymistä. Henricsonin mielestä Virvikissä on mukava tunnelma ja toimintakulttuuri, ja seurassa otetaan uudet jäsenet todella hyvin vastaan. Toiset kentät saattaisivat olla teknisesti paremmassa kunnossa, mutta hyvä tunnelma ja luonnonläheinen kenttä vievät voiton. Golf on ollut aina tarujen ympäröimä laji, ja Henricson haluaakin korjata näitä väärinkäsityksiä. Aikoinaan laji oli suunnattu pelaajien parhaimmistolle, mutta nykyään se soveltuu kaikille, joita laji vain kiinnostaa. Markkinoilla vallitsee kilpailu jäsenistä ja pelaajista, joten jäsenmaksut ovat melko alhaiset. Näin ollen golf ei olekaan enää niin kallis laji, kuin monet uskovat. Golf ei ole todellakaan mikään hienostolaji, jossa lihavat sedät saapuvat kentälle hienoilla Jaguareillaan. Lapsetkin saavat pelata kentällä, mitä monet eivät välttämättä tiedä. Teksti: Jenny Johansson ja Pernilla Kastrén 16

17 » Golfin aloittaminen voi tuntua hankalalta, mutta oikealla asenteella ja motivaatiolla se kyllä onnistuu Marcus Henricson Green Card 2007 Stadsdirektör Marcus Henricson har nyligen blivit golfbiten. Våren 2007 blev Henricson lockad av en kollega på en provrunda och inte långt senare fick han sitt greencard. Ordet golf kan väcka både positiva och negativa känslor, speciellt hos dem som inte vet så mycket om sporten. Henricson hade en del fördomar mot golf som sport före han själv blev intresserad. Han tyckte att golfen inte kunde ses som en sport eftersom hans definition av sport var en aktivitet där du svettas. Nu har han dock ändrat mening. Försök själv gå en 18-håls runda på sommaren med bagen efter dig, säger han. Man kan inte bara slöa på banan utan man skall hålla en relativt god fart hela tiden. Att vara tävlingsinriktad kan vara till fördel om man skall utvecklas och bli bättre. Det kan kännas som om tröskeln att börja golfa är hög, men med rätt attityd och motivation går det. Stadsdirektören ansåg att spelandet var vansinnigt svårt och totalt omöjligt i början. Man befinner sig alltid på olika stadier då man spelar, som i en trappa där man alltid skall försöka ta sig uppåt. I slutet av stadierna kan det kännas som om en vägg kommer emot men man skall försöka vinna över sig själv. Golf är en otroligt bra mental träning också och man lär sig att uppnå mål säger Henricson. Stadsdirektören citerade sir Winston Churchill: Golf är ett spel som går ut på att slå ner en mycket liten boll i ett ännu mindre hål med ett tillhygge som är synnerligen illa konstruerat för ändamålet. Att hitta tid för golfen kan vara svårt vid sidan av arbete och familj men ingenting är omöjligt. En lösning på detta problem är att göra golfen till en gemensam hobby för hela familjen. Golf är en utmärkt sport i det avseendet att den passar människor i alla åldrar oavsett kondition. För Henricson är tiden med familjen viktig och han är nöjd att golfen även intresserar frun och döttrarna.»...virvik har en bra stämning och kultur...de är väldigt öppna för nya medlemmar och anstränger sig för att man skall känna sig välkommen Virvik golf var den första klubb som tog kontakt med stadsdirektören efter att han flyttat till Borgå, så denna klubb blev ett naturligt val. Henricson tycker att Virvik har en bra stämning och kultur. Han tycker också att de är väldigt öppna för nya medlemmar och anstränger sig för att man skall känna sig välkommen. Andra banor kanske skulle vara i bättre tekniskt skick men den goda andan och den naturnära banan vinner över det. Golfen har alltid varit omspunnen av myter och Henricson vill rätta till dessa feltolkningar. Förr ansågs golf vara en elitsport men nu passar den vem som helst som bara är intresserad. På marknaden råder hård konkurrens och därför kan klubbarna erbjuda förmånliga medlemsavgifter. Således är golf inte längre en så dyr sport som många tror. Golf är absolut ingen snobbsport där feta gubbar kommer med sina Jaguarer till banan. Barn får faktiskt också spela på banan vilket kanske inte är så känt ännu. Text: Jenny Johansson och Pernilla Kastrén 17

18 Golfr avintola Virvikin kevätterveiset! Pitkästä aikaa olemme saaneet nauttia oikeasta talvesta. Nyt on oikean kesän vuoro. Ravintolan talvi on mennyt muutamien tilaisuuksien ja melko mittavan pintaremontin merkeissä. Nyt näyttää hyvältä. Ruokalistaa on hieman hiottu ja veitset teroitettu tulevaa kautta varten. Lounasbuffet jatkuu vanhaan malliin runsaana ja herkullisena sesonkikuukausina. Keväällä ja syksyllä tarjoamme lounasta joka päivä keittiöstä käsin. Heinäkuun lauantait on omistettu mainiolle saaristolaispöydälle kalaherkkuineen. Käy tutustumassa myös netissä uusiin kotisivuihimme osoitteessa Akut on ladattu, ja aurinkoisia säitä odotellessa. Ei muuta kun runsaita kierroksia kuivin jaloin kaikille ja tervetuloa syömään! Terveisin Kaija, Olli ja Pete Kinnunen Intersport annons 18

19 Juniorien harjoitukset ja tapahtumat Harjoitukset Harjoitukset Kesäleiri 9.6. Harjoitukset Junioripeli 9-18 reikää Harjoitukset Harjoitukset 1.7. Junioripeli 9-18 reikää 7.7. Harjoitukset 8.7. Junioripeli 9-18 reikää Harjoitukset Harjoitukset Junioripeli 9-18 reikää Harjoitukset Uusimaa Junior Tour Virvikissä 1.8. ViG Ryder Cup 4.8. Harjoitukset 5.8. Junioripeli 9-18 reikää Harjoitukset ViG lyöntipelimestaruus Harjoitukset 6.9. Harjoitukset Harjoitukset Kesäkauden loppukilpailu ja päättäjäiset Ohjelma on alustava Toukokuu: Avajaisjuhlat (3.5.) Klubiretki Vierumäelle Ladies Day (29.5.) Kesäkuu: Ystävyysottelu KymmenGolf (6.6.) Naisten sunnuntai Juhannuskisat Ladies Day (26.6.) Heinäkuu: Ladies Day (31.7.) Elokuu: Ladies Day (28.8.) Syyskauden avajaiset Tapahtumakalenterista puuttuu vielä pari ystävyysottelua, niistä kerrotaan lisää kun saadaan aikataulut sovittua. Seniorien kilpailutapahtumia Seuraottelut Sea Golf Rönnäs - Virvik Golf - Porvoo Golf - Kotojärvi Golf Virvik Golf - Kullo Golf Club - Golf Talma - Nevas Golf Kullo Golf Club - Virvik Golf - Golf Talma - Nevas Golf Reikäpelimestaruus, Uusimaa kesäkuu Lohko 8: Porvoo Golf, Suur-Helsingin Golf, Ruukki Golf Sisäiset kilpailut touko-elokuu Citymarket kuukausikilpailu syys-lokakuu Viinikisat Ryder Cup Narukilpailupäivä

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Uusien jäsenten perehdyttäminen. Seuran kapteeni Hanno Strang

Uusien jäsenten perehdyttäminen. Seuran kapteeni Hanno Strang 1 Uusien jäsenten perehdyttäminen Seuran kapteeni Hanno Strang 5.7.2011 Espoo Ringside Golf Oy Espoo Ringside Golf Ry Golfyhteisö 2 Muut toimijat Ringside Golf Klubiravintola Merja ja Harry Wegelius Pro-shop

Lisätiedot

Toimiston terveiset. Kurk Golfin juniorit kiittävät kaikkia Euro per bogeypiste -tapahtumaan osallistuneita

Toimiston terveiset. Kurk Golfin juniorit kiittävät kaikkia Euro per bogeypiste -tapahtumaan osallistuneita Toimiston terveiset Kesäkuussa caddiemasterin tiskin taakse saapuu viimeisetkin kesätyöntekijät; edellisen kauden Anna ja uutena Aleksi. Jotta palvelu ja ajanvaraus toimii jatkossakin sujuvasti toivomme

Lisätiedot

www.rosknroll.fi 0201 558 334

www.rosknroll.fi 0201 558 334 www.rosknroll.fi 0201 558 334 Rollella ei ole peukalo keskellä kämmentä, joten lähes kaikki rikki menneet tavarat Rolle korjaa eikä heitä pois. Etsi kuvista 5 eroavaisuutta! Rolle har inte tummen mitt

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Tervetuloa kauden 2011 avajaistilaisuuteen. Golf on siistiä!

Tervetuloa kauden 2011 avajaistilaisuuteen. Golf on siistiä! Tervetuloa kauden 2011 avajaistilaisuuteen Naistoimikunta Sari Sarahonka Ladykapteeni ja naistoimikunnan puheenjohtaja Karita Ahlstrand Airi Kilpiäinen Riitta Kouhia Anne Mäntylä Sirpa Oksanen Naisten

Lisätiedot

XIV Korsholmsstafetten

XIV Korsholmsstafetten XIV Korsholmsstafetten 19.5.2013 Huvudklasser Öppen klass: Laget får komponeras fritt. Damklass: Laget ska endast bestå av kvinnliga löpare. Varje lag skall bestå av 6 8 löpare. Två löpare från varje lag

Lisätiedot

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ...

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ... Missa Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa Kunka Missa ellää S.4 1 Harjotus Mikä Missa oon?.. Minkälainen Missa oon?.. Miksi Missa hääty olla ykshiin niin ushein?.. Missä Liinan mamma oon töissä?

Lisätiedot

TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI

TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI I år ordnar FF Jaro tillsammans med LokaTapiola för 14:e gången sin ALL STARS fotbollsturnering. Sammanlagt 65 lag och ca 750 spelare deltar. Åldersklasserna

Lisätiedot

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Silva Malin Sjöholm Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Fakta Bygget skall vara klart 30.11 Naturen har fungerat som inspiration i processen. Silva- betyder skog på latin Färgskalan inne i

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Kehoa kutkuttava seurapeli

Kehoa kutkuttava seurapeli Kehoa kutkuttava seurapeli Pelaajia: 2-5 henkilöä tai joukkuetta Peliaika: 30 45 min Välineet: pelilauta, 112 korttia, kaksi tavallista noppaa, yksi erikoisnoppa ja viisi pelinappulaa. Kisa Pelin tarkoituksena

Lisätiedot

Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa.

Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa. Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa. Välkomna till Österbottens förbunds bredbandsseminarium, som fått namnet Österbotten kör

Lisätiedot

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA TUTKIMUSALUE North (Torne) Saami - 4000 (25 000) Lule Saami - 500 (1500)

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 281/2011 vp Lapsettomien leskien leskeneläkkeen ikärajojen laajentaminen Eduskunnan puhemiehelle Lapsettomien leskien leskeneläkettä saavat tämänhetkisen lainsäädännön mukaan 50 65-

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 264/2013 vp Eduskunnan suullinen kyselytunti radiossa Eduskunnan puhemiehelle Eduskunnan suullisella kyselytunnilla ministerit vastaavat kansanedustajien kysymyksiin. Kyselytunti mahdollistaa

Lisätiedot

SENIORITOIMINNAN TOIMINTA-AJATUS

SENIORITOIMINNAN TOIMINTA-AJATUS SENIORITOIMINNAN TOIMINTA-AJATUS Aktivoidaan seniorijäseniä järjestämällä sekä seuran sisäisiä senioritapahtumia ja -kilpailuja että senioreiden seuraotteluita muiden seurojen kanssa. Järjestetään valmennusta

Lisätiedot

REIKÄPELIN PELIOHJEET Versio 2.0

REIKÄPELIN PELIOHJEET Versio 2.0 REIKÄPELIN PELIOHJEET Versio 2.0 en versiot: Versio Pvm Muuttaja / Muutos 1.0 1.5.2004 RRu / luotu 4.5.2004 RRu / Muutokset 2.0 18.5.2015 RRu / JymyGolf versio Sisälysluettelo 1 JYMYGOLF REIKÄPELI... 2

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

Peltolan uutiset 2/2011

Peltolan uutiset 2/2011 Peltolan uutiset 2/2011 Peltolan uutisten toisessa numerossa luodaan katsaus kentänhoitoon. Mitä kaikkea goflkentän hoitaminen vaatii? Haastattelussa kenttämestari Mikko Eskelinen. Lopuksi katsotaan taas

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

1. 3 4 p.: Kansalaisjärjestöjen ja puolueiden ero: edelliset usein kapeammin tiettyyn kysymykseen suuntautuneita, puolueilla laajat tavoiteohjelmat. Puolueilla keskeinen tehtävä edustuksellisessa demokratiassa

Lisätiedot

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Jokamieskentän rakentaminen ja harjoitusalueiden perusparannus Hanke 2014

Lisätiedot

Kotojärven Kartanogolf ry TALOUSARVIO & TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Kotojärven Kartanogolf ry TALOUSARVIO & TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Kotojärven Kartanogolf ry TALOUSARVIO & TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Talousarvio 2015 Tulot Kpl Yks.hinta sis. alv10% Yhteensä alv0% Jäsenmaksut aikuiset 320 75 21818 Jäsenmaksut nuoret 5 45 205 Jäsenmaksut

Lisätiedot

Kirjoita verbin vartalo. VINKKI: Poista verbin perusmuodosta kirjain a.

Kirjoita verbin vartalo. VINKKI: Poista verbin perusmuodosta kirjain a. Kirjoita verbin vartalo. VINKKI: Poista verbin perusmuodosta kirjain a. Valitse oikea muoto. A. Täydennä nykyhetken muodot. Käytä tarvittaessa nettisanakirjaa. Valitse vasemmalla olevan valikon yläosassa

Lisätiedot

NORDCENTER. Harrastejuniorit vanhempainilta 2011

NORDCENTER. Harrastejuniorit vanhempainilta 2011 NORDCENTER Harrastejuniorit vanhempainilta 2011 Vanhempainilta 14.5. agenda Nordcenterin nuorisotoiminnan tavoitteet ja toimintaperiaatteet / Johanna Maula Tie kilpagolfryhmiin / Tommi Stude Kesän golftoiminta

Lisätiedot

Ruotsinsuomalainen perheleiri 1-3 elokuuta 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors

Ruotsinsuomalainen perheleiri 1-3 elokuuta 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors Ruotsinsuomalainen perheleiri 1-3 elokuuta 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors Sverigefinskt familjeläger 1-3 augusti 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors Tervetuloa Örebron läänin ensimmäiselle

Lisätiedot

Merkittäviä tapahtumia 2009

Merkittäviä tapahtumia 2009 18.-19.4. Golfohjaajan peruskurssi Merkittäviä tapahtumia 2009 Golfliiton järjestämä koulutus jossa annetaan perusteet golfohjaamiseen. Tarkemmat tiedot ja aikataulu ilmoitetaan lähempänä nettisivuilla.

Lisätiedot

2015 Senioritapahtumat

2015 Senioritapahtumat 2015 Senioritapahtumat Viikkokilpailut - maanantaisin klo 10 1/10 Kaikki pelaamaan mukavassa seurassa - kilpailit tai et! Kilpailusäännöt: Naisilla pelimuotona on pb ja miehillä pelimuoto vaihtelee pb

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 874/2010 vp Poliisikoiratoiminnan keskittäminen Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella Eduskunnan puhemiehelle Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella on valmisteilla muutos, jossa poliisikoiratoiminta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 95/2006 vp Saamenkieliset ylioppilaskirjoitukset Eduskunnan puhemiehelle Saamen kielen aseman parantamiseksi Suomessa tuli vuonna 1992 voimaan kielilaki. Vuonna 2004 tuli voimaan saamen

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

Pelitaktiikka ja monipuolinen harjoittelu. HGK:n valmennus 2012

Pelitaktiikka ja monipuolinen harjoittelu. HGK:n valmennus 2012 Pelitaktiikka ja monipuolinen harjoittelu HGK:n valmennus 2012 Mitä pelitaktiikalla tarkoitetaan? Omien vahvuuksien hyödyntämistä maksimaalisesti. Omien heikkouksien välttämistä pelissä. Pelin, kentän

Lisätiedot

GOLF. Harrastuksena. Tietoa vanhemmille. Kansallinen JUNIORIGOLFOHJELMA

GOLF. Harrastuksena. Tietoa vanhemmille. Kansallinen JUNIORIGOLFOHJELMA GOLF Harrastuksena Tietoa vanhemmille Kansallinen JUNIORIGOLFOHJELMA 2 SisälTÖ Golf on edullinen harrastus Golfia voi mennä kokeilemaan Miksi golf on hyvä harrastus? Golf Hieno harrastus koko perheelle

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

RUOTSI PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

RUOTSI PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RUOTSI PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Bästa familj, Hemmet och familjen är barnets viktigaste uppväxtmiljö och gemenskap. Vid sidan av hemmet skall dagvården vara

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 590/2013 vp Poliisimiesten sivutyöluvat ja poliisijohdon palkkataso Eduskunnan puhemiehelle Lähes peräkkäisinä päivinä uutisoitiin ensin poliisimiesten sivutöistä ja niiden laillisuudesta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan?

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Lotta Haldin luontoympäristöyksikkö/ naturmiljöenheten AVAJAISTILAISUUS / INVIGNING perjantaina/fredag 9.10. klo/kl. 9 11.30 Vaasan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 71/2004 vp Ulkomailla työskentelyn vaikutukset kansaneläkkeen viivästymiseen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla työskennelleiden Suomen kansalaisten eläkepäätökset viipyvät usein kuukausikaupalla.

Lisätiedot

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto 9.3.2015 Kundnöjdhetsenkäten har genomförts

Lisätiedot

MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015

MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015 MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015 VisitKimitoön.fi VisitKemiönsaari.fi VisitKimitoon.fi Facebook.com/VisitKimitoon Instagram.com/VisitKimitoon Tagboard.com/Visitkimitoon Weibo.com/Kimitoon

Lisätiedot

Tapiola Golf ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Tapiola Golf ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Tapiola Golf ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 JOHTOKUNTA Peter Mattson (pj.), Eeppo Haukka, Matti Haukka, Peter Immonen, Petri Kansi, Jari Mieskonen, Jan-Erik Sarparanta ja Mikko Heinonen. Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Tapiola Golf ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Tapiola Golf ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Tapiola Golf ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 JOHTOKUNTA Peter Mattson (pj.), Eeppo Haukka, Matti Haukka, Peter Immonen, Petri Kansi, Jari Mieskonen, Jan- Erik Sarparanta ja Mikko Heinonen. Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Tarvekartoitus: Vanhustenhoito ja -palvelut

Tarvekartoitus: Vanhustenhoito ja -palvelut Tarvekartoitus: Vanhustenhoito ja -palvelut Behovskartläggning: Äldrevård och -service Skövden kunta, Suomen kielen hallintoalue, 541 83 Skövde Skövde kommun, Finskt förvaltningsområde, 541 83 Skövde LAKI

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

SHG. Lakisto. Par 71 5 944 m 5 553 m 5 107 m 4 470 m. golfkenttäopas

SHG. Lakisto. Par 71 5 944 m 5 553 m 5 107 m 4 470 m. golfkenttäopas SHG Lakisto Par 71 5 944 m 5 553 m 5 107 m 4 470 m golfkenttäopas Tervetuloa golfkentälle! Tämä kenttäopas kehittää sinua nopeasti tekemään parempia päätöksiä golfkierroksen aikana. Hyvä pelitulos perustuu

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Klassikko jo syntyessään. Klassiker från början.

Klassikko jo syntyessään. Klassiker från början. Klassikko jo syntyessään. Klassiker från början. Materiaalina umpipuu sekä takorautaiset metalliosat. Råmaterial massivt trä och metallbeslag av smidesjärn. Rustiina- tuotesarjassa ruokaryhmät, penkit

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 30/2005 vp Digitaalisiin televisiolähetyksiin siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Analogiset tv-lähetykset loppuvat nykytiedon mukaan 31.8.2007. Kuitenkin useimmat ihmiset ovat ostaneet

Lisätiedot

KAUSIJULKAISU 2011-2012 Ylöjärven Pallo -00 Pojat salibandy

KAUSIJULKAISU 2011-2012 Ylöjärven Pallo -00 Pojat salibandy KAUSIJULKAISU 2011-2012 Ylöjärven Pallo -00 Pojat salibandy JOUKKUE 2011-2012 Ylöjärven Pallo -00Pojat salibandy YHTEISTYÖKUMPPANI Tutustu lisää klikkaamalla logoa! KAUSIKATSAUS 2011-2012 Uutta pelikautta

Lisätiedot

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3 TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 546/2010 vp Kuljettajantutkintojen kilpailuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kilpailuttaa kuljettajantutkintojen vastaanottamisen 19 maakunnassa,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 59/2012 vp Ulkomailla äänestämisen helpottaminen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla äänestäminen on suomalaisissa vaaleissa äänioikeutetulle yhtä tärkeä oikeus kuin kotimaassakin oleskeleville

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 Tiedotustilaisuus Aika Torstai 16. toukokuuta 2013 klo 18 20 Paikka Kaupunginjohtotoimisto, Köpmansgatan 20, Informationssalen Läsnä 27 henkilöä Antti Yliselä, suunnittelupäällikkö

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1258/2001 vp Kelan asumistuki Eduskunnan puhemiehelle Yleinen vuokrataso on noussut viime vuosien aikana huomattavan korkeaksi. Varsinkin pienten asuntojen neliövuokrat ovat kaupungeissa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA Tietoisku 3/2009 Arja Munter Kesk skushallin ushallinto Kehit ehittämis tämis- - ja tutkimus utkimusyk yksikkö Ulkomaalaistaustaisia henkilöitä oli pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1019/2013 vp Poliisin lupapalveluiden ajanvaraus Eduskunnan puhemiehelle Poliisin lupapalveluita varten pitää jatkossa varata aika Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren poliisilaitoksella.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

ECOSEAL-hanke. Raisa Tiilikainen ja Kaarina Kauhala. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

ECOSEAL-hanke. Raisa Tiilikainen ja Kaarina Kauhala. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos ECOSEAL-hanke Raisa Tiilikainen ja Kaarina Kauhala Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos ECOSEAL tasapainoilua hylkeiden kestävän kannanhoidon ja kalastuksen välillä Hankkeen kesto 2012-2013 Yhteistyö

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

Valmentajapäivät 2015 Sanomatalo, Helsinki Marko Viitanen, nuorisopäällikkö

Valmentajapäivät 2015 Sanomatalo, Helsinki Marko Viitanen, nuorisopäällikkö Valmentajapäivät 2015 Sanomatalo, Helsinki Marko Viitanen, nuorisopäällikkö Peli-ilo ja kilpailutoiminnan kehitys - Kolmen pallon 3v3 pelimuoto lapsille aktiivisemmin käyttöön - 3BallCup http://urheiluuutiset.com/3bold-cup-tekee-tuloaan-suomalaiseen-jalkapalloiluun/

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

SUOMI KUULLUN- YMMÄRTÄMISKOE KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 14.2.2011 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN

SUOMI KUULLUN- YMMÄRTÄMISKOE KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 14.2.2011 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN SUOMI KUULLUN- YMMÄRTÄMISKOE KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 14.2.2011 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN Vastaa kysymyksiin 1 25 valitsemalla kuulemasi perusteella sopivin vaihtoehto.

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta dia-valinta 2007 Insinöörivalinnan matematiikankoe, 29.5.2007 klo 14-17

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta dia-valinta 2007 Insinöörivalinnan matematiikankoe, 29.5.2007 klo 14-17 Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta dia-valinta 007 Insinöörivalinnan matematiikankoe, 9.5.007 klo 14-17 Sarja A Ohjeita. Sijoita jokainen tehtävä omalle sivulleen. Merkitse jos tehtävä jatkuu

Lisätiedot

SUOMI KUULLUN- YMMÄRTÄMISKOE KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 12.9.2011 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN

SUOMI KUULLUN- YMMÄRTÄMISKOE KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 12.9.2011 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN SUOMI KUULLUN- YMMÄRTÄMISKOE KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 12.9.2011 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN Vastaa kysymyksiin 1 25 valitsemalla kuulemasi perusteella sopivin vaihtoehto.

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 678/2001 vp Ansiosidonnaisen työttömyysturvan parantaminen Eduskunnan puhemiehelle Maan suurin ammattijärjestö SAK ehdotti maanantaina 14.5.2001, että ansiosidonnaiselle työttömyysturvalle

Lisätiedot

TEMA VALET 2014 MÅL. Valet

TEMA VALET 2014 MÅL. Valet TEMA VALET 2014 MÅL Valet Du ska ha kunskap om hur ett riksdagsval går till. Du ska ha kunskap om Sveriges statsskick, riksdag och regering och deras olika uppdrag. Du ska ha kunskap om Sveriges partier

Lisätiedot

Olikohan se siinä sitten? Kausi tuli ja meni vai menikö? Päättäjäiskekkerit ainakin pidettiin ja hauskaa oli. Kiitos kaikille yli 100 osaanottajalle.

Olikohan se siinä sitten? Kausi tuli ja meni vai menikö? Päättäjäiskekkerit ainakin pidettiin ja hauskaa oli. Kiitos kaikille yli 100 osaanottajalle. 14.12.2009 Tervehdys Klubilaiset! Olikohan se siinä sitten? Kausi tuli ja meni vai menikö? Päättäjäiskekkerit ainakin pidettiin ja hauskaa oli. Kiitos kaikille yli 100 osaanottajalle. Kauden viimeinen

Lisätiedot

FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 FC Saarijärvi ry FC Saarijärvi on 21.11.2000 perustettu jalkapallon erikoisseura, jonka tarkoitus on antaa lapsille, nuorille ja aikuisille mahdollisuus

Lisätiedot

SEURATIEDOTE SUOMEN GOLFLIITON

SEURATIEDOTE SUOMEN GOLFLIITON SUOMEN GOLFLIITON SEURATIEDOTE Loka-/Marraskuu 2012 SEURATIEDOTE LOKA-/MARRASKUU 2012 Tässä seuratiedotteessa: Green Card suoritukset liittoon IT- ja Viestintäseminaari Golfseurojen seuratuki Juniorigolfohjelman

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 876/2010 vp Työnantajien Kela-maksun poiston vaikutus työpaikkojen määrään Eduskunnan puhemiehelle Työnantajien Kela-maksu on hallituksen esityksestä poistettu. Hallitus perusteli esityksessään

Lisätiedot

HELSINGIN GOLFKLUBIN FARMITOIMINNAN INFO 2011

HELSINGIN GOLFKLUBIN FARMITOIMINNAN INFO 2011 HELSINGIN GOLFKLUBIN FARMITOIMINNAN INFO 2011 Harrasteryhmät ja ryhmäjaot HGK:n junioritoiminta on jaettu kahteen pääryhmään: harrasteryhmät ja kilparyhmät. Ikä ja pelitaito määrittelevät mihin ryhmään

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

HUR ÄR VÄDRET? A. Yhdistä sääilmaukset vastaaviin kuviin. Yhteen kuvaan voi liittyä useampikin ilmaus.

HUR ÄR VÄDRET? A. Yhdistä sääilmaukset vastaaviin kuviin. Yhteen kuvaan voi liittyä useampikin ilmaus. HUR ÄR VÄDRET? A. Yhdistä sääilmaukset vastaaviin kuviin. Yhteen kuvaan voi liittyä useampikin ilmaus. 1. Solen skiner. 2. Det är soligt. 3. Det är halvmulet. 4. Det är mulet/molnigt. 5. Det är varmt.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

SF-Caravan ry:n karavaanarien GOLF-kerho Jäsenlehti 3 / 2010

SF-Caravan ry:n karavaanarien GOLF-kerho Jäsenlehti 3 / 2010 SF-Caravan ry:n karavaanarien GOLF-kerho Jäsenlehti 3 / 2010 Terveisiä Mikkelistä yläkuvassa kevätgolfin voittaja joukkue Anna-Leena ja Esa Laakkonen. Alakuvassa sunnuntain arvotuilla pareilla pelatun

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 792/2006 vp Viisipäiväinen vuosilomaviikko Eduskunnan puhemiehelle Vuosilomalaki on vanhentunut joiltakin osin. Laissa vanhaa perinnettä on se, että ansaittu vuosiloma-aika kuluu myös

Lisätiedot

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Mötet ägde rum i klubbhuset den 3.4.2014 Kokous pidettiin kerhon tiloissa 3.4.2014 1 Öppnandet

Lisätiedot

Peliohje 20.4.2011 1(6)

Peliohje 20.4.2011 1(6) 1. Rakentaja Cup, reikäpeli 2 1.1. Yleistä reikäpelistä 2 1.2. Arvonta ja pelaajien sijoittaminen ottelukaavioon 2 1.3. Tasoitukset ja tiit 3 1.4. Pelikentät ja kustannukset 3 1.5. Tuomaritoiminta 4 1.6.

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

ICDP OHJAUSRYHMÄ VANHEMMILLE. Helena Smirnoff Saija Westerlund Cook

ICDP OHJAUSRYHMÄ VANHEMMILLE. Helena Smirnoff Saija Westerlund Cook ICDP OHJAUSRYHMÄ VANHEMMILLE Helena Smirnoff Saija Westerlund Cook PERHETALO ANKKURI Parainen * Moniammatillinen työyhteisö (äitiys ja lastenneuvola, lastenpsykologi, koulupsykologit, koulukuraattorit,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 664/2003 vp Laboratoriolääketieteen ammattiryhmien koulutus- ja työtilanne Eduskunnan puhemiehelle Laboratoriolääketieteen asiantuntijoita, kuten erilaisia laboratoriolääkäreitä, sairaalakemistejä

Lisätiedot

Vaasan Golf r.y. / Vasa Golf r.f. JÄSENTIEDOTE / MEDLEMSINFO 3/ 26.09.2014. Kauden päättäjäiset

Vaasan Golf r.y. / Vasa Golf r.f. JÄSENTIEDOTE / MEDLEMSINFO 3/ 26.09.2014. Kauden päättäjäiset Vaasan Golf r.y. / Vasa Golf r.f. Kauden päättäjäiset Golfkauden päättäjäiset järjestetään lauantaina 11.10.2014 kello 13 alkaen golfkentällä. Päättäjäisten teema on golfia meille kaikkille. Päättäjäisten

Lisätiedot

POHJOLAN PARASTA RUOKAA

POHJOLAN PARASTA RUOKAA POHJOLAN PARASTA RUOKAA Pohjolan makuelämykset ovat nyt huudossa, ja ruokakilpailut ovat tulleet jäädäkseen. Niitä käydään televisiossa, lehdissä ja nyt myös merellä. Viking Line julkisti jokin aika sitten

Lisätiedot