VANHUSTEN PALVELUOPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VANHUSTEN PALVELUOPAS"

Transkriptio

1 VANHUSTEN PALVELUOPAS

2 Painopaikka: Riihimäen kaupungin monistamo Toukokuu 2014

3 SISÄLLYS KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT sivut 1-6 Palveluneuvonta Muistisairaiden palveluneuvonta Kotihoito Kotihoidon palveluseteli Ateriapalvelut Kauppakassipalvelu VUOKRA-ASUNNOT sivu 7 ASUMISPALVELUT sivut 8 Lyhytaikaishoito Tehostettu palveluasuminen Kylvetys- ja saunapalvelu Siivouspalvelu Päivätoiminta Muistisairaiden kuntouttava päivätoiminta Kuljetuspalvelu Turvapuhelin Pitkäaikainen laitoshoito TALOUDELLISET TUET JA KORVAUKSET sivut 9-14 Eläkettä saavan hoitotuki Eläkkeensaajan asumistuki Omaishoidon tuki Toimeentulotuki TERVEYSPALVELUT sivut Lääkärin vastaanotto Sairaanhoitajan vastaanotto Reseptien uusiminen Ambulanssi Geriatrian poliklinikka Diabetesneuvonta Psykiatriset sairaanhoitajat Rokotukset Hoitovälinejakelu Kotisairaanhoito Fysioterapia Toimintaterapia NEUVONTA JA LAKIASIAT sivut Oikeusapu Sosiaaliasiamies Matkakulujen korvaus Lääkekustannusten lisäkorvaus Kotitaloustyön verovähennys Asunnon korjaus- ja muutostyöt Puheterapia Jalkaterapia Psykologi Terveyskeskuksen sosiaalityöntekijä Laboratorio Apuvälinepalvelu Hammashuolto Rintamaveteraanien kuntoutus ja hammashoito Potilasasiamies Terveydenhuollon maksukatto Apteekit Edunvalvonta Talous- ja velkaneuvonta VAPAAEHTOISTYÖ JA YSTÄVÄTOIMINTA sivut Vapaaehtoistyönkeskus VIRSU SPR Riihimäen ev.lut. seurakunta Eläkeläisjärjestöt YKSITYISIÄ PALVELUNTUOTTAJIA sivut Hoiva- ja kotipalvelut Siivouspalvelut Piha- ja remonttipalvelut Tietojen muutokset: sähköpostilla tai p

4 KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT Palveluneuvonta Kotihoidon ja tukipalvelujen piiriin hakeudutaan palveluneuvonnan kautta. Palveluneuvoja tarjoaa tietoja palveluista ja arvioi kotikäynnillä palvelutarpeen asiakkaan toimintakyvyn, kodin ja ympäristön olosuhteiden sekä omaisten osallistumisen perusteella. Palveluneuvoja kokoaa palvelut asiakkaan tueksi. Palveluneuvonta on asiakaslähtöistä työtä, jonka tavoitteena on tunnistaa asiakkaan yksilölliset tarpeet ja voimavarat. Yhteistyössä eri toimijoiden kanssa pyritään tukemaan asiakkaan toimintakykyä niin, että kotona asuminen turvallisesti onnistuu mahdollisimman pitkään. Asiakkaan tullessa kotihoidon piiriin hänelle tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma. Suunnitelman teossa ovat mukana asiakkaan ja hänen nimeämänsä lähiomaisen lisäksi tarvittavat auttajatahot. Palveluneuvoja toimii aina asiakkaan suostumuksella hoitaessaan asiakkaan asioita ja välittäessään asiakastietoja. Palveluneuvonta on maksutonta. Palveluneuvontaan saat yhteyden puhelimitse tai käymällä palveluneuvonnan palvelupisteessä. Palveluneuvonta p arkisin klo 8 11 (muina aikoina voit jättää viestin vastaajaan) sähköposti: Koti- ja vanhuspalvelut, palvelupiste Temppelikatu 10 avoinna klo 9-14 ma-pe (arkipäivisin) Palveluneuvojat: Anne Andelin, Viivi Koivula, Päivi Lintunen, Paula Paavilainen 1

5 Muistisairaiden palveluneuvonta Muistisairaiden palveluneuvojan työn tavoitteena on antaa muistisairaalle ja hänen läheisilleen asiakaslähtöistä ja kotona asumista turvaavaa tukea. Palvelu on maksutonta Riihimäen asukkaille ja heidän omaisilleen. Muistisairaiden palveluneuvojan tehtävänä on arvioida yhdessä asiakkaan ja omaisen kanssa tuen tarpeita ja auttaa asiakasta saamaan tarvitsemansa hoidot ja palvelut sosiaalija terveydenhuollosta. Palveluneuvoja antaa tietoa muistisairauksista toimii muistisairaan ja hänen läheistensä tukena auttaa tarvittavan avun ja tuen hakemisessa tekee kotikäyntejä Palveluneuvoja Saara Bitter Temppelikatu 10, Riihimäki Kotihoito Kotihoidon piiriin hakeudutaan palveluneuvonnan kautta. Kotihoito tukee ja auttaa selviytymään päivittäisistä toiminnoista silloin, kun asiakkaan toimintakyky on iän, sairauden tai vamman vuoksi tilapäisesti tai pysyvästi heikentynyt. Kotihoidon asiakkaille laaditaan yksilöllinen palvelusuunnitelma. Kotihoidosta peritään bruttotuloihin ja hoitoaikaan perustuva kuukausimaksu. Kotihoidon palveluseteli tilapäiseen kotipalveluun Tilapäiseen kotihoidon tarpeeseen voidaan myöntää palveluseteli esim. sairaalasta kotiutumisen yhteydessä. Setelin myöntäminen perustuu palvelutarpeen arviointiin ja sitä käytetään kaupungin kotihoitoa vastaaviin hoito- ja huolenpitotehtäviin. Asiakas tilaa palveluntuottajan kaupungin hyväksymästä palveluntuottajarekisteristä. Palvelua on mahdollista saada 40 tuntia 3 kuukauden aikana. Palvelusetelin arvo on 25 euroa/tunti, ylimenevän osan asiakas maksaa itse. Ateriapalvelut Ikäihmisen terveyden ja toimintakyvyn säilymisen kannalta päivittäinen, monipuolinen ja säännöllinen ravinnon saanti on tärkeätä. Jos aterian valmistaminen ei omatoimisesti enää onnistu, on ruokailumahdollisuus järjestetty Riihikodissa, Kotokartanosäätiön kaikissa yksiköissä ja Inkilänhovissa sekä Harjunrinteen, Peltosaaren, Lasitehtaan ja Uramon kouluilla. 2

6 Riihikodin (Kontiontie 73), ruokailumahdollisuutta suositellaan erityisesti Pohjoisen alueen vanhuksille. Riihikodin ruokailuun haluavien tulee ottaa yhteyttä palveluneuvontaan. Laskutus tapahtuu kuukausittain jälkikäteen. Henkilöillä, jotka eivät toimintakyvyn alenemisen vuoksi kykene käyttämään kodin ulkopuolisia ruokapalveluita, on mahdollisuus saada ateriapalvelua kotiin kuljetettuna. kotiin kuljetettavista aterioista saa palveluneuvojilta ja kotipalvelun ohjaajalta. Sotainvalideilla, joiden haitta-aste on vähintään 20 %, on oikeus saada lounasseteleitä tai kotiin kuljetettu ateria. Kauppakassipalvelu Kauppakassipalvelu on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät kykene itse hoitamaan kauppaasioita. Riihimäen kaupunki ostaa Inkilänhovilta kauppapalveluja kotihoidon määrittelemille tukipalveluasiakkaille kerran viikossa. Kauppakassipalvelun palvelumaksut laskutetaan kotihoitolaskun yhteydessä. Kylvetys- ja saunapalvelu Kylvetys- ja saunapalvelua järjestetään henkilöille, joilla ei ole kotona peseytymismahdollisuutta ja jotka tarvitsevat apua peseytymisessä. Kylvetys- ja saunapalvelua järjestetään Riihikodissa ja päivätoiminnan yhteydessä. Asiakkaille järjestetään kuljetus. Siivouspalvelu Kotihoito järjestää pelkkää siivousapua ainoastaan sotainvalideille (haitta-aste vähintään 20 %), jotka eivät selviydy siivouksesta. Muille on tarjolla yksityisten palveluntuottajien järjestämää siivouspalvelua. Heidän yhteystietojaan löytyy tämän oppaan lopusta. Päivätoiminta Päivätoiminta tukee ja edistää kotona asuvan vanhuksen terveyttä, hyvinvointia ja itsenäistä toimintakykyä lisäten turvallisuutta. Päivätoiminta tuo vaihtelua elämään ja rikastuttaa vanhuksen arkea. Toiminta tarjoaa asiakkaille virikkeellisen ja kuntouttavan päivän sekä sosiaalisia kontakteja. Päivän aikana on yhteistä virikkeellistä toimintaa ja vanhusta kannustetaan omien voimavarojen käyttöön. Omaishoitajalle päivätoiminta antaa mahdollisuuden omaan vapaa-aikaan ja lepoon. Asiakkaille järjestetään tarvittaessa edestakainen kuljetus taksilla. Päivän aikana nautitaan aamupala, lounas ja päiväkahvi. Rautatienpuiston päivätoimintakeskus Ohajaaja Sirpa Väänänen Puh Öllerinkatu 7, Riihimäki 3

7 Muistisairaiden kuntouttava päivätoiminta Toiminta tarjoaa tavoitteellista ja kuntouttavaa, asiakkaan omia voimavaroja tukevaa, toimintakyvyn ylläpitämiseen tähtäävää ja virkistävää toimintaa kotona asuville muistisairaille. Toiminnan tärkeänä painopisteenä on myös fyysisen toimintakyvyn ylläpitäminen. Toiminnan sisältö vaihtelee asiakkaiden kiinnostuksen ja voimavarojen mukaan. Päivittäiset asiakasryhmät kootaan asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Päivätoimintaa järjestetään arkipäivisin. Taksikuljetus järjestetään tarpeen mukaan. Muistisairaiden kuntouttava päivätoiminta Rentukka Ohjaaja Seija Paananen p Uudenmaankatu 10, Riihimäki palveluihin hakeutumisesta: Palveluneuvonta p arkisin klo 8 11 (muina aikoina voit jättää viestin vastaajaan) sähköposti: Koti- ja vanhuspalvelut, palvelupiste Temppelikatu 10 avoinna klo 9-14 ma-pe (arkipäivisin) Palveluneuvojat: Anne Andelin, Viivi Koivula, Päivi Lintunen, Paula Paavilainen 4

8 Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu tukee ensisijaisesti ikääntyneiden itsenäisen elämisen mahdollisuuksia kotona. Kuljetuspalvelumatkat on tarkoitettu auttamaan asiakkaan omatoimista päivittäisten asioiden hoitamista ja sosiaalisen elämän ylläpitämistä. Kuljetuspalveluja myönnetään omatoimisesti kotona asuville asiakkaille enintään 8 yhdensuuntaista taksimatkaa kuukaudessa yksilölliseen tarpeeseen perustuen. Palvelutalossa asuville asiakkaille myönnetään enintään 4 yhdensuuntaista taksimatkaa. Asiakkaalta perittävä maksu on sama kuin Riihimäen sisäisen linja-autoliikenteen taksa. Taksimatkat voi tehdä vain Riihimäen kaupungin alueella. Mikäli asiakas matkustaa Riihimäen ulkopuolelle, maksaa hän itse matkastaan Riihimäen kaupungin rajojen ulkopuolisen osuuden suoraan taksinkuljettajalle. Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua ei voi käyttää sairaala-, terveyskeskus-, poliklinikka- tai kuntoutusmatkoihin. Käyttämättä jääneitä matkoja ei voi siirtää muille kuukausille. Myöntämisperusteet: - Hakijalla tulee olla kotikuntalain mukainen kotipaikka Riihimäellä. - Kuljetuspalvelu myönnetään pääsääntöisesti yli 75-vuotiaille. - Kuljetuspalveluja voidaan myöntää hakemuksesta sellaiselle henkilölle jolla on vamman/sairauden johdosta pitkäaikaisesti vaikeuksia liikkumisessa, mutta henkilö ei ole oikeutettu vammaispalvelulain mukaiseen kuljetuspalveluun joka ei saa kulkemiseen tukea muiden säädösten nojalla - Palvelua myönnettäessä ja matkojen määrää arvioitaessa otetaan huomioon hakijan taloudellinen tilanne. Kuljetuspalvelua voi saada henkilö, jonka bruttokuukausitulot ovat yksinäisellä henkilöllä enintään /kk ja pariskunnalla enintään /kk Vähintään 20 %:n sotainvalideilta tai rintamatunnuksen omaavilta sotaveteraaneilta ei huomioida tuloja eikä peritä omavastuuosuutta. - Kuljetuspalvelua ei myönnetä, mikäli asiakkaalla on mahdollisuus oman auton käyttöön. Kotipalvelun ohjaaja Hannele Mäki p Temppelikatu 10, Riihimäki 5

9 Turvapuhelin Kotona selviytymisen tukemiseksi ja turvallisuuden lisäämiseksi on mahdollisuus vuokrata turvapuhelin. Turvapuhelimen avulla pystyy tarvittaessa hälyttämään apua ympäri vuorokauden. Turvapuhelin kytketään kiinteään puhelinliittymään. Turvapuhelimeen on mahdollista saada matkapuhelin-lisälaite, jos kiinteää puhelinliittymää ei ole käytössä. Turvapuhelimen hankinnan yhteydessä tehdään turvapuhelinpalvelun tilaussopimus, joka tulee täyttää huolellisesti. Turvapuhelimen mukana toimitetaan joko ranteessa tai kaulassa pidettävä hälytysnappi, jonka avulla tehdään hälytys. Laite mahdollistaa hälytystilanteessa keskusteluyhteyden käyttäjän ja hälytyskeskuksen välillä. Perusturvalautakunta myöntää turvapuhelinlaitteen vain sotilasvammalain mukaisille 20 % haitta-asteen sotainvalideille. Lisäksi turvapuhelimia myönnetään vammaispalvelulain perusteella. Palveluneuvonta p arkisin klo 8 11 (muina aikoina voit jättää viestin vastaajaan) Avaimet turvapuhelinta varten toimitetaan: Palvelusihteeri Maria Kallio, puh , ajasta sovittava etukäteen Puhelimia vuokraavat: Esperi Care Oy, p Mainio Vire Oy, p Turvalaitteet Kodinkonevahdin avulla pystytään estämään palo- ja vesivahinkoja. Kodinkonevahti katkaisee automaattisesti sähkön tai veden kodinkoneesta. Jokaiseen kodin sähkö- tai vesilaitteeseen on saatavilla varoittimia, vahteja ja hälyttimiä ehkäisemään vahinkoja. mm. Kodinkonevahtien valmistaja Innohome Oy, p

10 VUOKRA-ASUNNOT Riihimäen kaupunki omistaa noin 1400 aravarahoitteista vuokra-asuntoa. Näiden hallinnointi on pääosin Riihimäen Kotikulma Oy:ssä. Kaupunki omistaa lisäksi osakehuoneistoja, joiden hallinnointi on kaupungilla. Asuntoja on sekä kerrostaloissa että pientaloissa. Keskivuokra ja vuokravakuus Riihimäen Kotikulma Oy:n perimä keskivuokra vuonna 2013 oli 11,06 euroa/m 2 /kk. Vuokravakuus Kotikulman hallinnoimissa asunnoissa on 250 euroa. Kaupungin suoraan omistamissa asunnoissa vuokravakuus on yhden kuukauden vuokraa vastaava summa. Asukkaiden valinta Asukkaat vapautuviin asuntoihin valitaan kaksi kertaa kuukaudessa pidettävässä kokouksessa. Arava-asuntoihin valittavilta henkilöiltä edellytetään valtioneuvoston asettamien varallisuusehtojen täyttämistä. Asuntojen hakeminen Kotikulman Kiinteistöpalvelut Oy hoitaa Riihimäen kaupungin vuokra-asuntojen välityksen osoitteessa Maisterinkatu 9. Sieltä asiakkaat saavat kaikki vuokra-asuntojen hakemiseen ja isännöintiin liittyvät palvelut. Sähköisen asuntohakemuksen voit täyttää ja lähettää e-lomakkeena. Sähköinen lomake löytyy kaupungin asumisen ja rakentamisen internetsivuilta: Asumispalvelusihteeri Aino Sarajärvi p Kotikulman Kiinteistöpalvelut Oy Maisterinkatu Riihimäki Avoinna klo 9 15 Tukiasumiseen, kaupungin omistamiin osakehuoneistoihin ja pienkiinteistöihin liittyvät asumisasiat hoidetaan teknisen keskuksen asumispalveluissa, Yritystalon 3. kerroksessa, Eteläinen Asemakatu 2 (A-porras). Vanhusten palveluasuntoja koskevat vuokrasopimukset ja laskutus hoidetaan teknisen keskuksen asumispalveluissa. sopimuksista ja laskutuksesta antaa palvelusihteeri, p Asukasvalinnat käsitellään kuitenkin sosiaali- ja terveydenhuollon SAS-yhteistyöryhmässä. 7

11 ASUMISPALVELUT Lyhytaikaishoito Lyhytaikaishoito tarjoaa ympärivuorokautista asiakkaan voimavaroja ja kotihoitoa tukevaa palvelua joko tilapäisesti tai toistuvissa jaksoissa. Lyhytaikaishoito tukee vanhuksen kotona selviytymistä ja mahdollistaa hoitavan omaisen vapaan järjestämisen. Hoitojaksosta ja jakson pituudesta sovitaan vanhustenhuollon sosiaalityöntekijän kanssa. Lyhytaikaishoitoa järjestetään Riihikodin lyhytaikaishoito-osasto Lyhteessä ja Uranuskodissa. Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen pyrkii turvaamaan yksilöllisen, kodinomaisen asumisen yli 65- vuotiaille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista, runsasta hoitoa ja huolenpitoa, eivätkä pärjää enää kotiin annettavien palveluiden turvin omassa kodissaan. Tehostetussa palveluasumisessa henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden. Palveluasumisessa on yhden ja kahden hengen huoneita, jotka voi kalustaa omilla huonekaluilla. Asukkaan on mahdollista hakea Kelan eläkettä saavan hoitotukea ja asumistukea. Tehostetun palveluasumisen yksiköt: Pajula, Pikku-Pajula, Vilja, Toivokoti, Uranuskoti ja Vienokoti. Vienokoti ja osa Uranuskodista on tarkoitettu muistisairaille vanhuksille. Yksityisiin tehostetun palveluasumisen palveluihin voidaan harkinnan mukaan myöntää maksusitoumus. Kaikki asukasvalinnat käsitellään sosiaali- ja terveydenhuollon SAS-yhteistyöryhmässä. Pitkäaikainen laitoshoito Pitkäaikaista laitoshoitoa järjestetään Riihikodissa. Riihikoti on tarkoitettu kodiksi ja hoitopaikaksi niille vanhuksille, jotka eivät enää tule toimeen itsenäisemmässä asumismuodossa runsaidenkaan palveluiden avulla. Hoidon kokonaisuuteen sisältyy asuminen, henkilökohtainen hoito, lääkitys ja tutkimukset sekä fysioterapeutin palvelut. Asukasvalinnat käsitellään sosiaali- ja terveydenhuollon SAS-yhteistyöryhmässä. Vanhustenhuollon sosiaalityöntekijä Tuija Levola, p Temppelikatu 10, Riihimäki 8

12 TALOUDELLISET TUET JA KORVAUKSET Eläkettä saavan hoitotuki Eläkettä saavan hoitotuen tarkoitus on tukea pitkäaikaisesti sairaan tai vammaisen eläkkeensaajan selviytymistä jokapäiväisessä elämässä sekä hänen toimintakykynsä ylläpitämistä, kuntoutustaan ja hoitoaan. Tuki korvaa osin myös toimintakyvyn heikentymisestä aiheutuvia kustannuksia. Hoitotuki on verotonta tuloa. Hoitotukea voidaan myöntää, jos toimintakyky voidaan arvioida olevan sairauden tai vammaisuuden vuoksi heikentynyt yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan. Toimintakyvyn katsotaan olevan heikentynyt, kun sairaus tai vamma heikentää kykyä huolehtia itsestään (esim. peseytyä tai pukeutua), tehdä välttämättömiä kotitaloustöitä tai asioida kodin ulkopuolella. Lisäksi sairauden tai vamman tulee aiheuttaa säännöllistä avuntarvetta, ohjauksen tai valvonnan tarvetta tai jatkuvia erityiskustannuksia. Eläkettä saavan hoitotuki maksetaan kolmeen ryhmään porrastettuna avuntarpeen, ohjauksen ja valvonnan tarpeen sekä erityiskustannusten määrän perusteella. Toimintakyvyn heikentymisellä ei tarkoiteta työkyvyn heikentymistä. Pelkkä avuntarve esimerkiksi kotitaloustöissä tai asioiden hoidossa ei oikeuta hoitotukeen. Hoitotukien määrät vuonna 2014: perushoitotuki 62,21 euroa, korotettu hoitotuki 154,86 euroa, ylin hoitotuki 327,46 euroa. Kansaneläkelaitos, Riihimäen toimisto, Temppelikatu 9 A Kelan palvelunumero, p Eläkkeensaajan asumistuki Eläkkeensaajien asumistukea voivat hakea pienituloiset 65 vuotta täyttäneet henkilöt tai alle 65-vuotiaat eläkkeensaajat, jotka asuvat pysyvästi Suomessa vuokra- tai omistusasunnoissa. Jos molemmat puolisot saavat asumistukeen oikeuttavia eläkkeitä tai korvauksia taikka ovat täyttäneet 65 vuotta, he hakevat asumistuen yhteisesti kummallekin ja tuki maksetaan heille puoliksi. Asumistuen saamiseen ja määrään vaikuttavat hakijan asumiskustannukset, perhesuhteet ja vuositulo ja omaisuus. Kansaneläkelaitos, Riihimäen toimisto, Temppelikatu 9 A Kelan palvelunnumero, p

13 Omaishoidontuki Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu omaishoitoa tukevista palveluista, omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta ja vapaasta. Omaishoidon tuki on kunnan määrärahaan sidottu. Tuki voidaan myöntää joko rahallisena hoitopalkkiona tai hoitopalkkiona ja palveluna. Omaishoidontukea voidaan myöntää, jos: 1. Henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa 2. Hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis ja kykenevä vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla. 3. Hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia. Tarvittaessa voidaan pyytää lääkärintodistus hoitajan terveydentilasta ja sopivuudesta omaishoitajaksi. 4. Omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kanssa on hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävää. 5. Hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva. 6. Tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista. Omaishoidon tukea haetaan erillisellä hakemuksella, johon tulee liittää lääkärin C-lausunto, joka ei saa ole puolta vuotta vanhempi. Omaishoidon tukea voidaan myöntää omaishoitolaissa määriteltyjen myöntämisedellytysten täyttyessä. Hoidon tulee olla erityisen sitovaa ja vaativaa, hoito on ympärivuorokautista tai jatkuvaa päivittäin tai tuki korvaa laitoshoidon tai palveluasumisen. Hoito voidaan katsoa ympärivuorokautiseksi ja sitovaksi, vaikka hoidettava viettää ja käyttää säännöllisesti osan vuorokaudesta (noin 5 7 tuntia) kotinsa ulkopuolella järjestettyjä sosiaali- ja terveyspalveluja tai saa kuntoutusta. Avun tarvetta määritellään kotikäynnillä tehtävän haastattelun ja havainnoinnin avulla sekä toimintakykymittareilla RAVA ja MMSE. Omaishoidon tuen päätöstä tehtäessä asiakkaalle ei synny subjektiivista oikeutta tukeen. Oikeutta ei muodostu myöskään sillä, että hoidettavalle on aiemmin myönnetty omaishoidon tukea. Omaishoitosopimus voidaan irtisanoa, mikäli hakijoissa on apua enemmän tarvitsevia. Hoitopalkkion taso määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Omaishoidontuki on saajalleen veronalaista tuloa. Tuki maksetaan kuukausittain jälkikäteen. I-maksuryhmä 482,57 euroa/kk palkkiona tai 386,04 euroa/kk palkkiona ja 8 tuntia/kk palveluna II-maksuluokka 609,56 euroa/kk palkkiona tai 487,64 euroa/kk palkkiona ja 8 tuntia/kk palveluna tai 384,03 euroa/kk palkkiona ja 20 tuntia/kk palveluna. III-maksuryhmä 1132,52 euroa/kk palkkiona. Omaishoitaja on hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana lyhytaikaisesti estynyt tekemästä työtään tai päätoimista opiskelua. Hoitajalla ei ole tältä ajalta vähäistä suurempia työtuloja, oikeutta sairausvakuutuslain (1224/2004) 10 luvun mukaiseen erityshoitorahaan tai oikeutta vuorottelulain (1305/2002) 13 :n mukaiseen vuorottelukorvaukseen. 10

14 Lyhytaikaishoito vähentää hoidon sitovuutta ja tuen määrää vastaavassa suhteessa. Omaistaan hoitavalla henkilöllä on oikeus lakisääteiseen vapaaseen kolme vuorokautta sellaista kalenterikuukautta kohti, jonka aikana hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Kotipalvelun ohjaaja Hannele Mäki p Temppelikatu 10, Riihimäki Toimeentulotuki Toimeentulotuki on toimeentuloturvaa täydentävä viimesijainen etuus. Se on tarkoitettu tilanteisiin, joissa ensisijaiset tulot ja käytettävissä olevat säästöt eivät riitä kohtuullisiin elinkustannuksiin tai niiden saaminen viivästyy. Sosiaalityöntekijöiden ajanvaraus- ja puhelinaika on Perusturvakeskus, Jarrumiehenkatu 15, Riihimäki Läntinen alue p Itäinen alue p Pohjoinen alue p

15 Matkakulujen korvaus Kela korvaa sairauden ja kuntoutuksen vuoksi tehtyjen matkojen kuluja. Kun rintamaveteraani osallistuu Valtiokonttorin järjestämään kuntoutukseen, Kelan toimisto maksaa hänen matkakulunsa kokonaan. Kela maksaa matkakuluja siltä osin kuin ne ylittävät 14,25 euron omavastuuosuuden yhteen suuntaan tehdyltä matkalta. Jos matkakustannusten omavastuuosuudet ylittävät kalenterivuoden aikana 242,25 euron omavastuuosuuden, Kelan toimisto maksaa ylittävän osan kokonaan. Matkakorvaus heti taksissa Kun teet matkan terveydenhuollon yksikköön tai kuntoutukseen ja sinulla on sairautesi vuoksi oikeus Kelan korvaukseen taksimatkasta, voit tilata matkan keskitetystä tilausnumerosta. Myös puutteelliset liikenneyhteydet voivat oikeuttaa taksin käyttöön. Muista näyttää autoilijalle Kela-kortti ennen matkan alkamista. Tilausnumerosta tilatusta matkasta maksat vain 14,25 euron omavastuun yhdensuuntaisesta matkasta. Säilytä terveydenhuollosta matkaa varten saamasi todistus (Todistus matkakorvausta varten, SV67) tai muu selvitys oikeudestasi taksin käyttöön. Kela voi pyytää sitä sinulta myöhemmin. Jos tilaat matkan muualta kuin keskitetystä tilausnumerosta, sinun tulee maksaa ensin itse koko matkan hinta, ennen kuin voit hakea korvausta Kelasta. Näin tilaat taksin Tilaa matka oman sairaanhoitopiirisi tilausnumerosta. Puhelun hinta on sama kuin tavallisen taksin tilauspuhelun hinta. Jonottaminen tilausnumeroon on maksutonta. Kanta-Hämeen taksin tilausnumero on Kansaneläkelaitos, Riihimäen toimisto, Temppelikatu 9 A Kelan palvelunumero, p Lääkekustannusten lisäkorvaus Lääkkeistä voi saada lisäkorvauksen, jos korvattujen lääkkeiden, kliinisten ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden yhteenlasketut omavastuuosuudet ylittävät 610 euroa. Vuotuisen omavastuuosuuden täytyttyä lääkkeet maksavat 1,50 euroa. Lääkettä voi ostaa kerralla enintään 3 kuukauden hoitoaikaa vastaavan määrän. Kela seuraa vuotuisen lisäkorvaukseen oikeuttavan omavastuurajan täyttymistä apteekista saatujen tietojen perusteella. Kun omavastuuraja on ylittynyt, Kela lähettää tästä tiedon, ja samalla lisäkorvausoikeudesta erillisen ilmoituksen apteekissa esitettäväksi. Kelan lähettämä ilmoitus tulee säilyttää apteekkia varten. Kansaneläkelaitos, Riihimäen toimisto, Temppelikatu 9 A Kelan palvelunumero, p

16 Kotitalousvähennys Kotitalousvähennykseen oikeuttaa kotitaloustyö, hoiva- tai hoitotyö, asunnon ja vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustyö sekä tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvien laitteiden asennus- ja kunnossapitotyö. Vähennys myönnetään vain työn osuudesta, ei matkakuluista tai tarvikkeista. Vähennyksen saa riippumatta siitä, palkkako työntekijän itse vai ostaako työn yritykseltä tai yrittäjältä. Yrityksen tai yrittäjän on kuuluttava ennakkoperintärekisteriin. Rekisteriin kuulumisen voi tarkistaa Internetistä (www.ytj.fi) tai verohallinnon palvelunumerosta Kotitalousvähennyksen saa se, joka maksaa vähennykseen oikeuttavan työn. Työ on tehtävä joko maksajan omassa asunnossa tai hänen vanhempiensa, isovanhempiensa tai appivanhempiensa käytössä olevassa asunnossa. Vanhempiin sekä appi- ja isovanhempiin rinnastetaan myös heidän puolisonsa. Vuonna 2014 kotitalousvähennyksen enimmäismäärää on euroa. Puolisot voivat saada vähennystä yhteensä 4800 euroa. Kotitalousvähennyksen omavastuu on 100 euroa. Jos palvelu on ostettu ennakkoperintärekisteriin merkityltä yritykseltä, saa vähentää 45 % arvonlisäverollisesta työkorvauksesta. Palkatun henkilön palkasta sekä palkkaan liittyvistä työnantajan sivukuluista saa vähentää 15 %. Kanta-Hämeen verotoimisto Lukiokatu 26, Hämeenlinna p

17 Asunnon korjaus- ja muutostyöt Valtion avustusta asuntojen korjaustoimintaan myönnetään vuosittain vahvistettavien perusteiden mukaan. Hakuaika päättyy vuosittain huhtikuun alussa. ja hakulomakkeita saa palvelusihteeri Sinikka Kukkoselta teknisen keskuksen asumispalveluista. Hakulomakkeita saa myös kaupungintalon Tietotuvasta, Kalevankatu 1. myös Valtion asuntorahaston sivuilta Palvelusihteeri Sinikka Kukkonen Eteläinen Asemakatu 2 (Yritystalo, A-rappu, 3.kerros) Riihimäki Perusturvalautakunnan avustus vanhusten asunnonmuutostöihin Riihimäen perusturvalautakunnalla on pieni määräraha yli 65-vuotiaiden asunnonmuutostöihin. Avustus on tarkoitettu käytettäväksi liikkumisen esteiden poistamiseen sekä parantamaan ikäihmisen kotona selviytymistä. Avustusta myönnettäessä käytetään tulo- ja varallisuusharkintaa (hakijatalouden bruttotulot alle 1700 euroa/henkilö/kk, säästöt alle euroa) ja omavastuuosuus riippuu hakijatalouden bruttotuloista. Yleisenä perusteena on, että korjaus- ja muutostöiden tulee olennaisesti parantaa itsenäistä suoriutumista. Avustusta voidaan myöntää seuraaviin korjaustoimenpiteisiin: saniteettitilojen korjaaminen, kulkuväylien korjaaminen ja asunnon turvallisuuden parantaminen tekniikan avulla, esim. ovihälytin, mattohälytin tai turvaliesi. Avustusta haetaan Avustushakemus ikääntyneiden asunnonmuutostöihin -lomakkeella, joita saa vanhuspalvelutoimistosta alla olevasta osoitteesta. Avustuspäätös tulee hakea ennen muutostöiden tekemistä. Vanhustenhuollon sosiaalityöntekijä Tuija Levola, p Temppelikatu 10, Riihimäki 14

18 TERVEYSPALVELUT Lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotto Oma lääkäri ja sairaanhoitaja toimivat työparina. Sairaanhoitaja neuvoo ja ohjaa sairauksien hoidossa, kuten diabetesasioissa, antaa injektioita, tekee haavahoitoja, poistaa ompeleita jne. Numerosta voi varata ajan lääkärin tai sairaanhoitajan vastaanotolle. Puhelimessa tehdään hoidon tarpeen arviointi, kerrotaan tutkimustulosten vastaukset sekä annetaan ohjausta ja neuvontaa tarpeen mukaan. Terveyskeskuksessa on käytössä takaisinsoitto-järjestelmä. Noudattamalla puhelimessa annettuja ohjeita saa takaisinsoittoajan, jolloin ei tarvitse soittaa monta kertaa. Takaisinsoitto asiakkaalle tulee tuntemattomasta numerosta. Kiireettömissä asioissa kannattaa soittaa iltapäivällä. Terveyskeskus on auki maanantaista torstaihin klo ja perjantaisin klo Päivystys Päivystys on tarkoitettu vain sellaisille äkillisesti sairastuneille, jotka eivät sairautensa vuoksi voi odottaa omalääkärin vastaanotolle pääsyä. Päivystys on avoinna klo Päivystyksen puhelinnumero on Päivystysvastaanotto toimii Riihimäen sairaalassa, Kontiontie 77, Riihimäki. Epävarmoissa tilanteissa kannattaa ensin kysyä ohjeita omalta hoitajalta vastaanotolta. Riihimäen seudun perusterveydenhuollon yöaikainen klo 22 8 ja erikoissairaanhoidon ympärivuorokautinen päivystys toimii Kanta-Hämeen keskussairaalassa. Välitöntä lääkärinhoitoa vaativat potilaat pääsevät sinne ilman lähetettä. Osoite Ahvenistontie 20, Hämeenlinna, p Reseptien uusiminen Lääkereseptin saa nykyään sähköisesti (eresepti), jolloin resepti menee suoraan reseptikeskuksen kautta apteekkiin. Saatte lääkäriltä kirjallisen ohjeen, jossa lukee käyttämänne lääkkeen nimi ja käyttöohjeet. Apteekista saatte lääkkeet ko. ohjeella ja/tai Kela-kortilla. Paperiresepti vaihdetaan sähköiseen reseptiin lääkärin vastaanotolla. Omia sähköisiä reseptejä voi katsoa pankkitunnuksilla internetissä kohdassa omien tietojen katselu. Sähköisen reseptin voi uusia apteekin tai terveyskeskuksen kautta. Reseptien uusimiseen pitää varata viisi arkipäivää. Hoitakaa reseptien uusimiset ajoissa ja ennakoikaa se, että vastaanotot voivat olla suljettuina heinäkuussa ja joulun-uudenvuoden tienoilla. Mikäli Teillä on jatkuva lääkitys esim. sydän- ja verisuonisairauksiin, astmaan, diabetekseen ja sairaus on hyvässä tasapainossa, reseptit uusitaan vastaanotolla vuositarkastuksen yhteydessä. Ambulanssi Ambulanssi tilataan yleisestä hätänumerosta 112 tai hätäkeskuksen varanumerosta

19 Geriatrian poliklinikka Poliklinikalla otetaan vastaan muistihäiriöisiä ja muita vanhusasiakkaita. Geriatrian vastaanotolle tullaan omalääkärin lähetteellä. Poliklinikkakäynnillä toivotaan omaisen tai läheisen mukanaoloa. Muistihoitajan vastaanotolle voi varata ajan kun olet huolissasi omasta tai läheisesi muistista. Muistihoitajan vastaanotolle ei tarvitse lääkärin lähetettä. Sairaanhoitaja, muistihoitaja pääterveysasema, Penttilänkatu 5 Puhelin- ja ajanvarausaika ma-pe klo puh Diabetesneuvonta Oma sairaanhoitaja ohjaa ja tukee diabeetikkoa hoidossaan, dieetti- ja lääkitysasioissa sekä antaa alkuneuvontaa, kun diabetes todetaan. Sairaanhoitaja huolehtii määräaikaistarkastukset ja ohjaa vuositarkastukseen. Aika varataan suoraan omalta sairaanhoitajalta. Terveyskeskuksessa tyypin II-diabeetikot hoitaa asuinalueen mukaisesti omalääkäri. Tyypin I-diabeetikot hoidetaan Kanta-Hämeen keskussairaalan Riihimäen yksikössä. Psykiatriset sairaanhoitajat Psykiatriset sairaanhoitajat auttavat mielenterveydellisissä asioissa. Elämänkriisien kohdatessa kannattaa kääntyä oman alueen hoitajan puoleen keskusteluapua varten. Psykiatrisen sairaanhoitajan puhelinaika on klo Läntinen alue p Itäinen alue p Pohjoinen alue p Rokotukset Lapset, koululaiset ja opiskelijat rokotetaan neuvoloissa ja kouluilla. Aikuiset saavat yleisimmät rokotukset oman alueensa terveysaseman sairaanhoitajan vastaanotolla. Sieltä saatte myös neuvot, jos tarvitsette harvinaisempia rokotteita. Ottakaa yhteyttä hyvissä ajoin, jotta ehditte saada kaikki tarvitsemanne rokotukset ennen matkaa. Hoitotarvikejakelu Terveyskeskuksesta jaetaan terveyskeskuslääkärin päätöksellä hyväksytyn luettelon mukaisia välineitä pitkäaikaisen sairauden hoitoon. Maksuttomia hoitotarvikkeita annetaan kotona asuville tai kotihoitoon rinnastettavan palveluasumisen piirissä oleville henkilöille (ei tehostettuun palveluasumiseen). Jakelu perustuu yksilölliseen, pitkäaikaiseen (yli 3 kk) tarpeeseen. Kaikille tuotteille on määritelty käyttörajat ja enimmäismäärän ylittävät tarvikkeet potilas maksaa itse. Näitä välineitä ovat mm. sokeritaudin hoitoon ja seurantaan käytettävät välineet, sairauden aiheuttamaan virtsanpidätyskyvyttömyyteen vaipat tai katetrit sekä sidetarvikkeet (omavastuuaika 3 kk). 16

20 Keskitetty hoitotarvikejakelu p Riihimäki, Penttilänkatu 5, apuvälinehuollon käytävä 2. krs (käynti Kallionkadulta E-ovesta) Jakeluajat: ma klo 9 12 ke klo pe klo 9 12 Kotisairaanhoito Kotisairaanhoito on lääkärin määräämää ja valvomaa terveyden- ja sairaanhoitoa. Kotisairaanhoidon tavoitteena on tukea potilaan omatoimisuutta, parantaa toimintakykyä, kotona selviytymistä ja mahdollisimman nopeaa kotiutumista laitoshoidosta. Kotisairaanhoitaja arvioi hoidon tarpeen ja käyntitiheyden ensimmäisellä kotikäynnillä ja aina, kun hoidon tarve muuttuu. Kotisairaanhoito on maksullista ja maksu perustuu terveydenhuollon asiakasmaksulakiin. Hoitoon tai maksuihin liittyvät tiedustelut ma pe klo Läntinen alue p Itäinen alue p Pohjoinen alue p Osastonhoitaja Sari Valaja-Jokinen Temppelikatu Riihimäki Laboratorio Laboratoriotutkimuksiin tarvitaan lähete terveyskeskuksesta tai jatkohoitolähete muusta sairaanhoitolaitoksesta. Ajan laboratorioon voi varata laboratoriosta p tai internetistä osoitteesta Jotkut tutkimukset vaativat esivalmisteluja kuten ravinnotta oloa, lepoa tms. Tutkimusten luotettavuuden kannalta on tärkeätä, että toimitte saamienne ohjeiden mukaan. Pääterveysasema, Penttilänkatu 5 ma pe klo 8 15 p

21 Toimintaterapia Toimintaterapia on asiakkaan toimintakykyyn kohdistuvaa kuntoutusta. Asiakkaalla voi olla vaikeuksia selviytyä arjen toiminnoista kotiympäristössä. Toimintaterapeutti tekee myös arvioita asunnon muutostyötarpeista. Uudet asiakkaat tarvitsevat lähetteen esim. lähityöntekijältään terveyskeskuksesta tai kotipalvelusta. Toimintaterapia, pääterveysasema Kallionkatu B Puhelin- ja ajanvarausaika ma 8 9. p Fysioterapia Fysioterapiassa arvioidaan asiakkaan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen omassa toimintaympäristössään. Yksilölliseen terveyttä edistävään ohjaukseen ja neuvontaan voi varata ajan ilman lääkärin lähetettä. Terapioihin tarvitaan terveyskeskuslääkärin lähete. Fysioterapiaryhmiin ohjaudutaan yksilökäyntien kautta. Fysioterapeutit toimivat myös potilasosastoilla ja kouluilla. Kotikäyntejä tehdään ns. matalan kynnyksen periaatteella (lähetettä ei tarvita). Käynneillä arvioidaan toimintakykyä ja annetaan ohjausta asiakkaille, läheisille ja kotihoidolle. Yksilökohtainen fysioterapiamaksu on 8 euroa yli 18-vuotiailta. Ryhmät ovat maksuttomia. Fysioterapia, pääterveysasema Kallionkatu B (2.krs) ajanvaraus ma pe klo puh Apuvälinepalvelu Apuvälineillä tuetaan asiakkaan selviytymistä kotona ja kotiympäristössä vamman, sairauden tai ikääntymisen aiheuttamasta toimintakyvyn haitasta huolimatta. Apuvälinepalvelu sisältää apuvälineen tarpeen määrittelyn, sovituksen, luovutuksen, käytön opetuksen ja seurannan. Terveyskeskuksesta lainattavia välineitä ovat liikkumisen apuvälineet (sauvat, kävelytelineet, pyörätuolit) sekä päivittäisiin toimintoihin (peseytyminen, wc, ruokailu, pukeutuminen) liittyvät apuvälineet. Lyhytaikaiseen lainaan apuvälineitä saa esim. leikkausten ja tapaturmien jälkeen. Pitkäaikaiskäytön edellytyksenä on pitkäaikainen tai pysyvä toiminnan haitta. Apuvälinetarpeesta on hyvä neuvotella hoitavan lääkärin, fysioterapeutin, toimintaterapeutin tai hoitohenkilöstön kanssa. Apuvälinetarpeen arvioimiseksi tehdään tarvittaessa kotikäynti. Apuvälinepalvelu on maksutonta. 18

22 Apuvälinepalvelun työntekijät toimivat kiinteässä yhteistyössä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin Alueellisen apuvälinekeskuksen asiantuntijoiden kanssa. Asiakkaita opastetaan tarvittaessa erikoissairaanhoidon apuvälinepalvelun piiriin (sähköpyörätuolit, -mopedit, kommunikoinnin ja havaitsemisen apuvälineet). Apuvälinekeskuksen sivut: Kuulolaitteiden käyttäjät voivat ongelmatilanteissa varata ajan oman alueen kuulolaitteista vastaavalle henkilölle, toimintaterapeutille tai apuvälinelainaamoon. Apuvälinelainaamo, pääterveysasema Kallionkatu B (2.krs) ma pe klo 8 9 ja puh Puheterapia Puheterapiaan voi varata ajan, kun kommunikoinnissa tai syömisessä on ongelmia esimerkiksi neurologisesta sairaudesta johtuvien kielenkäytön ja nielemisen häiriöiden tai äänihäiriöiden vuoksi. Lääkärin lähetettä ei tarvita. Terapialla pyritään tukemaan kommunikaatiotaitoja ja omaan arkeen osallistumista. Puheterapia, pääterveysasema Kallionkatu B Puhelin- ja ajanvarausaika ti ja to klo , p Jalkaterapia Jalkaterapeutin palvelut on ensisijaisesti suunnattu diabetesta ja reumaa sairastaville. Vastaanotolle hakeutuminen edellyttää terveyskeskuslääkärin lähetettä. Jalkaterapiassa selvitetään asiakkaan kokonaistilanne sekä hoidetaan jalkaongelmia. Tavoitteena on edistää ja ylläpitää liikuntakykyä sekä ehkäistä uusien jalkaongelmien syntymistä. Jalkaterapia, pääterveysasema Kallionkatu B Puhelin- ja ajanvarausaika ma to klo 8 9, p

23 Psykologi Psykologi tarjoaa terapeuttista keskusteluapua eri-ikäisille kuntalaisille. Keskusteluihin voi hakeutua elämänkriisien yhteydessä ja erilaisten ongelmien ahdistuksen, masennuksen, pelkojen tai muun vastaavan vaivatessa. Käynneille voi tulla joko yksin tai yhdessä esimerkiksi ystävän tai kumppanin kanssa. Psykologi, pääterveysasema Kallionkatu B Puhelin- ja ajanvarausaika ma ti ja to pe klo 12 13, p Terveyskeskuksen sosiaalityöntekijä Sosiaalityöntekijä palvelee pääasiassa potilasosastoja. Sosiaalityön tavoitteena on sairastumisen ja vammautumisen aiheuttamien psykososiaalisten ja taloudellisten ongelmien ratkaiseminen ja lievittäminen, sosiaalisen toimintakyvyn tukeminen sekä asiakkaalle sopivan palvelukokonaisuuden luominen. Lisäksi sosiaalityöntekijä ohjaa ja neuvoo asiakasta mm. etuuksien ja palveluiden hakemisessa, kuntoutusasioissa, jatkohoitopaikan suunnittelussa. Terveyskeskuksen sosiaalityöntekijä, pääterveysasema Kallionkatu B Puhelin- ja ajanvarausaika ma pe klo 10 11, p , Hammashuolto Hammashuollon palvelujen piirissä ovat kaikki Riihimäen kaupungin asukkaat. Potilaan ottaessa yhteyttä tehdään ensiarvio hoidon tarpeesta ja kiireellisyydestä, johon hoitojärjestys perustuu. Ensiapuhoitoon saa ajan saman päivän aikana. Muun hoidon odotusajat on porrastettu kansallisten hoitokriteereiden mukaan. Hammashoitoajat varataan hammashuollon keskitetystä ajanvarauksesta: p , aukioloajat ma to klo 8 16 ja pe Kiireellinen hoito Arkisin ajanvaraus ma to klo 8 16, pe 8 15 p

24 hoito on ensiapuluonteista Päivystys lauantaina ja sunnuntaina klo 10 11, ei ajanvarausta päivystyspaikka: vuoroin Riihimäki, Hämeenlinna, Turenki päivystyspaikan ja yhteystiedot saa tietää p Riihimäen hammashoitoloiden osoitteet: Pääterveysaseman hammashoitolat Kallionkatu B, B-rappu Kallionkatu D, D-rappu Kontiontien hammashoitola, Kontiontie 34 A Peltosaaren hammashoitola, Linnunradankatu

25 Rintamaveteraanien kuntoutus ja hammashoito Rintamaveteraanien kuntoutusasiat käsitellään terveyskeskuksessa. Sotainvalidien ja muiden veteraanien kuntoutusasiat käsitellään Valtiokonttorissa, puh , klo Rintamaveteraanien kuntoutusta voivat hakea Riihimäellä asuvat veteraanitunnuksen omaavat henkilöt. Kuntoutushakemuksia voi toimittaa kuntoutussihteerille koko vuoden ajan koska käytössä on ns. jatkuva hakumenettely. Laitoskuntoutus Tarvitaan lääkärin laatima kuntoutussuunnitelma ja kuntoutushakemus, jonka veteraani itse / joku muu täyttää. Lomakkeita saa terveyskeskuksen internetsivuilta (www.riihimaenseudunterveyskeskus.fi) > kuntoutus- ja terapiapalvelut > veteraanikuntoutus) tai vastaanotoilta ja pääterveysasemalla kuntoutussihteeriltä. Hakemuksen voi tehdä kuntoutussihteerille myös puhelimitse. Aviopuolison laitoskuntoutus Tietyin edellytyksin myös veteraanin aviopuolisolla on mahdollisuus päästä kuntoutukseen samanaikaisesti veteraanin kanssa. Veteraanin terveydentila ratkaisee puolison kuntoutusjakson pituuden. Myös puolisolle tarvitaan kuntoutussuunnitelma. Puolison ei tarvitse tehdä erillistä hakemusta. Päiväkuntoutus Asiapapereiden tarve on kuten laitoskuntoutuksessa. Inkilänhovissa tapahtuva kuntoutus kahdesti viikossa viiden viikon ajan ja viisi lisäkertaa syksyn aikana. Päiväkuntoutus sisältää mm. ohjattua liikuntaa, yksilöfysioterapiaa, ohjausta ja neuvontaa sekä retken. Avokuntoutus Lääkärin laatima kuntoutussuunnitelma, joka toimitetaan kuntoutussihteerille. Hakemusta ei tarvita. Jalkojenhoito Maksusitoumuksen saa soittamalla kuntoutussihteerille. Hakemusta ei tarvita. Silmälasiavustukset Avustusta voivat hakea Riihimäellä asuvat veteraanitunnuksen omaavat henkilöt, joilla kuukauden nettotulo on alle 1300 euroa. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan silmälääkärin tai optikon tekemä silmälasimääräys ja kuitti tai kustannusarvio silmälaseista. Hakemuksia saa Riihimäen pääterveysaseman vastaanotoilta tai kuntoutussihteeriltä ja ne tulee palauttaa lomakkeessa mainittuun osoitteeseen. Kuntoutussihteeri Kaija Husu, p

26 Rintamaveteraanien hammashoito Veteraanit, joilla on rintamasotilas- tai rintamapalvelustunnus, rintamatunnus, veteraanitunnus, todistus miinanraivauksesta tai sodan aikana Lottana toimimisesta, voivat hakea vuosittain Riihimäen kaupungin myöntämää avustusta suun ja hampaiden hoitoon sekä hammasproteesien teettämistä ja korjaamista varten. Veteraaniavustuksen hakeminen: Avustushakemuslomakkeen saa hammashoitoloista. Avustuksen myöntämisestä ilmoitetaan asiakkaalle kirjallisesti. Veteraaniavustusta hammashoitoon voi hakea joka vuosi. Hammashoitaja Sirpa Malmi, p Potilasasiamies Jos olet tyytymätön terveyskeskuksessa saamaasi hoitoon, tulee asia ensisijaisesti pyrkiä selvittämään kyseisen yksikön työntekijöiden tai heidän esimiehensä kanssa. Jos tilanne ei näin ratkea voi ohjausta ja neuvontaa asian eteenpäinviemiseksi saada potilasasiamieheltä. Potilasasiamies - auttaa potilasoikeuslain soveltamisessa (laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/92) - tarvittaessa avustaa potilasvahinkoasioissa - neuvoo hoitoon ja kohteluun liittyvissä asioissa - ohjaa asioiden vireille saattamisessa vs. sosiaalityöntekijä Merja Koivu Penttilänkatu 5, Riihimäki puhelinaika ma-to klo 10 11, p ja sosiaalityöntekijä Päivi Jokinen Penttilänkatu 5, Riihimäki puhelinaika ti-to klo 10 11, p Tapaaminen sovitaan aina erikseen 23

27 Terveydenhuollon maksukatto Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on 679 euron maksukatto kalenterivuotta kohti. Maksukaton täytyttyä asiakas saa avohoidon palvelut pääsääntöisesti maksutta. Lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu alenee 16,10 euroon maksukaton saavuttamisen jälkeen. Maksukattoon lasketaan mukaan terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelut, fysioterapia, sarjahoito, sairaalan poliklinikkamaksut, päiväkirurgian maksu sekä lyhytaikaisen laitoshoidon maksut terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoksissa. Maksukattoon ei lasketa mukaan maksuja esimerkiksi hammashoidosta, sairaankuljetuksesta, lääkärintodistuksista, erikoismaksuluokan lisämaksuja, yksityislääkärin lähetteellä tehtävien laboratorio- ja kuvantamistutkimusten (esim. röntgen-, ultraääni- tai magneettikuvaus) maksuja eikä tulosidonnaisia maksuja. Terveyspalvelujen käyttäjän on itse seurattava maksukaton täyttymistä. Tätä varten hän saa terveyskeskuksesta seurantakortin. Alkuperäiset maksukuitit on kuitenkin säilytettävä, sillä ne on esitettävä tarvittaessa ennen kuin asiakas saa todistuksen maksukaton täyttymisestä. Todistuksen antaa terveyskeskus tai se laitos, jossa maksukatto täyttyy. Apteekit Apteekki Majakka, Hämeenkatu 25 27, Riihimäki, p Apteekki Merkos, Merkoksenkatu 5, Riihimäki, p Aurinkoapteekki, Voimalankatu 2, Riihimäki, p

28 NEUVONTA JA LAKIASIAT Oikeusapu Oikeusaputoimisto avustaa yksityishenkilöitä kaikissa oikeudellisissa asioissa sekä määrää yksityisiä avustajia oikeudenkäynteihin. Hyvinkään oikeusaputoimisto, Hyvinkään toimipaikka Urakankatu 1 B, 3. krs Hyvinkää (PL 87, Hyvinkää) , Telekopio Sosiaaliasiamies Sosiaaliasiamiestoiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista. Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on: neuvoa asiakkaita asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä tiedottaa asiakkaan oikeuksista toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle. Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii sosiaalihuollon asiakkaiden edun turvaajana. Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa-antava. Sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Sosiaaliasiamies voi toimia myös asiakkaan ja työntekijän välimiehenä ongelmatilanteissa. Sosiaaliasiamiespalvelut tuottaa Sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos Oy. Sosiaaliasiamiehen palvelu on maksutonta. Sosiaaliasiamies Satu Loippo Pikassos Oy Åkerlundinkatu 2 A, Tampere p ma klo 12 15, ti to klo 9 12, perjantaina ei puhelinaikaa 25

29 Edunvalvonta Edunvalvoja voidaan nimetä henkilölle, joka ei pysty itse hoitamaan omia taloudellisia asioitaan. Kyvyttömyys omien asioiden hoitamisessa voi johtua alaikäisyydestä, sairaudesta, pitkäaikaisesta poissaolosta tai joistain muusta vastaavasta syystä. Maistraatti selvittää hakemuksen tai ilmoituksen perusteella, tarvitseeko tietty henkilö edunvalvontaa. Maistraatti voi määrätä edunvalvojan, mikäli henkilö itse on hakenut edunvalvojan määräämistä ja pyytänyt, että tietty henkilö määrättäisiin hänen edunvalvojakseen. Mikäli hakija ei kykene ymmärtämään, mitä edunvalvojan määrääminen hänen kannaltaan merkitsee, maistraatti ei voi edunvalvojaa määrätä. Käräjäoikeuden asiana on tällöin määrätä edunvalvoja, samoin kuin niissä tapauksissa, joissa hakemus edunvalvojan määräämiseksi on tullut muulta kuin henkilöltä itseltään. Hämeenlinnan maistraatti Birger Jaarlinkatu 13, PL Hämeenlinna p Yleinen edunvalvonta Yleisessä edunvalvonnassa hoidetaan sellaisten henkilöiden asioita, joiden edunvalvojaksi on käräjäoikeuden tai maistraatin päätöksellä määrätty yleinen edunvalvoja. Edunvalvoja voi olla tarpeen, jos henkilö ei kykene itse valvomaan omaa etuaan ja tarvitsee siksi tuekseen jonkun hoitamaan taloudellisia asioitaan. Syynä tähän voivat olla esimerkiksi muistisairaudet, mielenterveysongelmat tai kehitysvammaisuus. Edunvalvojana toimii usein tukea tarvitsevan lapsi, aviopuoliso tai muu läheinen. Jos tällaista mahdollisuutta ei ole, edunvalvojaksi määrätään yleinen edunvalvoja, joka hoitaa näitä tehtäviä työnsä puolesta. Tämän yleisen edunvalvonnan järjestämisestä vastaavat oikeusaputoimistot Hyvinkään oikeusaputoimisto/yleinen edunvalvonta Postiosoite: PL 81, Hyvinkää Käyntiosoite: Urakankatu 1 B, 3. krs, Hyvinkää Puhelin Fax sähköposti: Asiointiaika maanantaista torstaihin klo , muina aikoina sopimuksen mukaan. Puhelinaika maanantaista perjantaihin klo

30 Talous- ja velkaneuvonta Talous- ja velkaneuvontaan voivat hakeutua vakaviin velkaongelmiin joutuneet henkilöt, joiden maksukyky on heikentynyt esimerkiksi elämän olosuhteissa tapahtuneiden muutosten vuoksi, kuten pitkäaikainen sairastaminen tai työttömyys. Talous- ja velkaneuvonnassa annetaan tietoa ja neuvontaa talouden hoidossa sekä velkojen järjestelyssä. Järjestelykeinoina ovat esimerkiksi laina-ajan pidentäminen, luottojen yhdistäminen sekä sopiminen lyhennysvapaista jaksoista. Takuu-Säätiön takaus: Mikäli maksuturva riittää, saattaa olla mahdollisuus saada Takuu-Säätiön takaus pankkilainojen velkojen yhdistämiseksi. Talous- ja velkaneuvonnassa avustetaan Takuu- Säätiön takaushakemuksen laatimisessa. Vapaa-ehtoinen sekä käräjäoikeuden vahvistama velkajärjestely: Velkajärjestelylaki lähtee siitä, että ensisijaisesti pyritään sovittelemaan velallisen ja velkoja välillä. Mikäli tarvitaan velkojien kanssa sovittelussa, talous- ja velkaneuvonnassa avustetaan sovitteluun liittyvissä laskelmissa ja asiakirjoissa. Mikäli velkaantuminen on niin vaikeaa, ettei sovintoon päästä, talous- ja velkaneuvonnassa avustetaan velkajärjestelyasiakirjojen laatimisessa käräjäoikeudelle. puhelinaikana ma to klo Velkaneuvoja Sari Lilja, p , Velkaneuvontasihteeri Sanna Kujansuu, p , Riihimäen kaupungintalo, Kalevankatu 1, Riihimäki 27

31 VAPAAEHTOISTYÖ ja YSTÄVÄTOIMINTA Vapaaehtoistyön keskus VIRSU Riihimäen kaupungin perusturvakeskuksen sekä paikallisten järjestöjen ylläpitämä vapaaehtoistyönkeskus VIRSU toimii osoitteessa Hämeenaukio 1, Riihimäki. VIRSU tarjoaa kohtaamispaikan ikäihmisille mukavan yhdessäolon merkeissä. VIRSUn tarkoituksena on luoda puitteet ohjattuun osallistumiseen, vaikuttamiseen sekä auttamiseen yhteistyössä eri järjestöjen ja yksityisten henkilöiden kanssa. Vapaaehtoiset eivät korvaa ammattityötä, vaan täydentävät kunnallista palvelua tarjoamalla ystävää, ulkoiluapua, saattoapua ym. Vapaaehtoiset toimivat tavallisen ihmisen tiedoin, taidoin ja kokemuksin. Lähtökohtaisesti vapaaehtoiset tarjoavat apuaan autettavan omassa ympäristössään kotona tai laitoksessa. Vapaaehtoistyö on yhteiskunnallisesti tärkeää ja ilman korvausta tehtyä toimintaa, josta palkkiona on hyvä mieli sekä auttajalla että autettavalla. Vapaaehtoistoimijoita tarvitaan lisää. Jos Sinulla on mahdollisuus auttaa, ota rohkeasti yhteyttä! Virsun puhelinnumero: Ohjaaja Kari Snellman, p (parillisilla viikoilla) VIRSU, Hämeenaukio 1, Riihimäki Vapaaehtoistyötä koordinoi: Toiminnanohjaaja Susanna Sovio p SPR, Suomen Punainen Risti Suomen Punaisesta Rististä voi saada apua mm. vaikeassa elämäntilanteessa, äkillisissä onnettomuuksissa ja kriiseissä. Ystäväpalvelusta voi saada ystävän seuraksi, tueksi tai avuksi arjen pienissä askareissa. SPR:n Riihimäen osasto toimii Riihimäen kaupungin ja Hausjärven kunnan alueella. Puheenjohtaja Eeva Liisa Hellsten, p Ystävätoiminnan koordinaattori Saara Koskinen, p

32 Riihimäen ev.lut. seurakunta Seurakunnan diakoniatyön tehtävänä on auttaa ja tukea avun tarpeessa olevia ihmisiä eri yhteistyötahojen kanssa. Eläkeläis- ja vanhustyö tarjoaa mahdollisuuden luottamuksellisiin keskusteluihin hengellisistä ja henkilökohtaisista asioista sekä järjestää erilaista ryhmätoimintaa ja lähimmäispalvelua. Voit pyytää diakoniatyöntekijää myös kotikäynnille. Tarvitsetko apua pieniin käytännön tehtäviin, esim. lampun vaihto, palohälyttimen pariston vaihto, pienet korjaustyöt yms. Diakoniatyön vapaaehtoiset tulevat avuksesi. Diakoni Irina Pasma, p Temppelikatu 9 C, 1 krs, Riihimäki 29

VANHUSTEN PALVELUOPAS

VANHUSTEN PALVELUOPAS VANHUSTEN PALVELUOPAS Riihimäen kaupunki Koti- ja vanhuspalvelut Temppelikatu 10 11100 Riihimäki p. 019 758 4364 Päiväys 4/2015 SISÄLLYS KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT sivut 1-6 Palveluneuvonta Muistisairaiden

Lisätiedot

PALVELUOPAS LOPEN ELÄKEIKÄISILLE. Säilytä opas! 3/2013 Sisältää paljon hyödyllistä tietoa

PALVELUOPAS LOPEN ELÄKEIKÄISILLE. Säilytä opas! 3/2013 Sisältää paljon hyödyllistä tietoa PALVELUOPAS LOPEN ELÄKEIKÄISILLE 2013 Säilytä opas! 3/2013 Sisältää paljon hyödyllistä tietoa Sisällysluettelo Lukijalle... 4 Lopen kunnan vanhusneuvosto... 5 Koti- ja tukipalvelut... 6 Kotipalvelu...

Lisätiedot

+65 PALVELUOPAS OPAS JANAKKALAN IKÄIHMISILLE

+65 PALVELUOPAS OPAS JANAKKALAN IKÄIHMISILLE +65 PALVELUOPAS OPAS JANAKKALAN IKÄIHMISILLE 2015-2016 1 2 Tervehdys hyvä lukija! Kädessäsi on kunnan ikäihmisille tarkoitettu opas, jonka tarkoituksena on välittää tietoa Janakkalan kunnan ikäihmisten

Lisätiedot

PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE

PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE Rautalammin kunta Kunnanvirasto Kuopiontie 11 77700 Rautalampi puh.vaihde 040 164 2000 www.rautalampi.fi 2 3 Lukijalle IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Tämä palveluopas on tarkoitettu ikäihmisille,

Lisätiedot

PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE

PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE Rautalammin kunta Kunnanvirasto Kuopiontie 11 77700 Rautalampi puh.vaihde 040 164 2000 www.rautalampi.fi 2 3 Lukijalle IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Tämä palveluopas on tarkoitettu ikäihmisille,

Lisätiedot

KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI. Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille

KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI. Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille 1 6.6.2011 2 Sisällysluettelo 1. PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN... 6 1.2. Ikäihmisten palvelulinja... 6 2. APUVÄLINEET... 7 3. ASUMINEN;

Lisätiedot

PALVELUOPAS IKÄÄNTYNEILLE

PALVELUOPAS IKÄÄNTYNEILLE PALVELUOPAS IKÄÄNTYNEILLE 1 LUKIJALLE Ikääntyneiden Palveluoppaaseen on pyritty keräämään kaikki Pälkäneen kunnassa tarjolla olevat palvelut ja yleiset etuudet. Oppaan tarkoituksena on mahdollisimman kattavasti

Lisätiedot

PALVELUOPAS IKÄÄNTYNEILLE

PALVELUOPAS IKÄÄNTYNEILLE PALVELUOPAS IKÄÄNTYNEILLE 1 LUKIJALLE Ikääntyneiden Palveluoppaaseen on pyritty keräämään kaikki Pälkäneen kunnassa tarjolla olevat palvelut ja yleiset etuudet. Oppaan tarkoituksena on mahdollisimman kattavasti

Lisätiedot

PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE

PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE Rautalammin kunta Kunnanvirasto Kuopiontie 11 77700 Rautalampi puh.vaihde 040 164 2000 www.rautalampi.fi 2 3 Lukijalle IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Tämä palveluopas on tarkoitettu ikäihmisille,

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJA TAMMELAN IKÄIHMISILLE

HYVINVOINTIPALVELUJA TAMMELAN IKÄIHMISILLE HYVINVOINTIPALVELUJA TAMMELAN IKÄIHMISILLE 03/2012 TAMMELAN KUNTA Kunnanjohtaja Matti Setälä p. 050 569 4930, matti.setala@tammela.fi Sosiaalijohtaja Annukka Kuismin p. 050 550 2263, annukka.kuismin@tammela.fi

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS HÄMEENLINNA

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS HÄMEENLINNA IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS HÄMEENLINNA 2013 SISÄLTÖ 1. PALVELUOHJAUS JA PALVELUNEUVONTA........................... 7 1.1 YLEINEN PALVELUOHJAUS JA NEUVONTA........................ 7 1.2 IKÄIHMISTEN PALVELUOHJAUS

Lisätiedot

KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI. Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille

KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI. Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille 1 2 1.1.2010 Palveluoppaan käyttäjälle Perusturvakuntayhtymä Karviaisen Geriatriakeskuksen henkilökunta on suunnitellut tämän oppaan,

Lisätiedot

Seniori-info puh. 020 615 8439 ma-pe klo 9-14.30. Senioriopas

Seniori-info puh. 020 615 8439 ma-pe klo 9-14.30. Senioriopas Seniori-info puh. 020 615 8439 ma-pe klo 9-14.30 Senioriopas Sisällysluettelo Varhaiset palvelut.................... 5 Seniori-info 5 Palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus 5 Ryhmät 6 Gerontologinen

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluopas 2015 Tietoa palveluista laukaalaisille

Ikäihmisten palveluopas 2015 Tietoa palveluista laukaalaisille Ikäihmisten palveluopas 2015 Tietoa palveluista laukaalaisille LAUKAAN KUNTA Vanhusten palvelut 2 VANHUSTEN PALVELUJEN TULOSYKSIKKÖ: Vanhuspalvelujen johtaja Pirkko Uuttu Pelloskuja 3, 41340 Laukaa puh.

Lisätiedot

PALVELUOPAS IKÄÄNTYNEILLE

PALVELUOPAS IKÄÄNTYNEILLE PALVELUOPAS IKÄÄNTYNEILLE 1 LUKIJALLE Ikääntyneiden Palveluoppaaseen on pyritty keräämään kaikki Pälkäneen kunnassa tarjolla olevat palvelut ja yleiset etuudet. Oppaan tarkoituksena on mahdollisimman kattavasti

Lisätiedot

PALVELUOPAS IKÄÄNTYNEILLE

PALVELUOPAS IKÄÄNTYNEILLE PALVELUOPAS IKÄÄNTYNEILLE 1 LUKIJALLE Ikääntyneiden Palveluoppaaseen on pyritty keräämään kaikki Pälkäneen kunnassa tarjolla olevat palvelut ja yleiset etuudet. Oppaan tarkoituksena on mahdollisimman kattavasti

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluopas [Tiedoston alaotsikko] Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus

Ikäihmisten palveluopas [Tiedoston alaotsikko] Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Ikäihmisten palveluopas [Tiedoston alaotsikko] Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 1.1.2015 1 Sisällysluettelo KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT... 3 Kotihoito... 3 Kotihoidon yhteystiedot... 3 Ikäihmisten

Lisätiedot

PALVELUOPAS. Tietoa palveluista Konneveden ikäihmisille

PALVELUOPAS. Tietoa palveluista Konneveden ikäihmisille 1 PALVELUOPAS Tietoa palveluista Konneveden ikäihmisille 2 Lukijalle IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Tämä palveluopas on tarkoitettu ikäihmisille, heidän omaisilleen ja läheisilleen sekä muille kuntalaisille avuksi

Lisätiedot

KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI. Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille

KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI. Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille 1 12.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN... 6 1.2. Ikäihmisten palvelulinja... 6 2. APUVÄLINEET... 7 3.

Lisätiedot

KARKKILA VIHTI. Ikäihmisten palveluopas ja veteraanipalvelut

KARKKILA VIHTI. Ikäihmisten palveluopas ja veteraanipalvelut KARKKILA VIHTI Ikäihmisten palveluopas ja veteraanipalvelut 2013 LUKIJALLE Perusturvakuntayhtymä Karviaisen Ikäihmisten palvelulinjan henkilökunta on laatinut tämän oppaan, josta löytää suuren osan ikäihmisille

Lisätiedot

ikäihmisten palveluopas Jokioisten kunta

ikäihmisten palveluopas Jokioisten kunta ikäihmisten palveluopas Jokioisten kunta Sisällys: LUKIJALLE... 1 JOKIOISTEN KUNNAN VANHUSTYÖN OHJELMA... 2 APUVÄLINEET JA HOITOTARVIKKEET... 3 ASIAKKAAN JA POTILAAN OIKEUDET... 4 SOSIAALI- JA POTILASASIAMIES...

Lisätiedot

Pa lve l u o pa s S e i n ä j o e n i k ä i h m i s i l l e 2 0 1 5

Pa lve l u o pa s S e i n ä j o e n i k ä i h m i s i l l e 2 0 1 5 Palveluopas Seinäjoen ikäihmisille 2015 Lukijalle Tämä palveluopas sisältää tietoa arkipäivää helpottavista palveluista sekä erilaisista ikääntyville suunnatuista toiminnoista. Oppaaseen on kerätty tietoa

Lisätiedot

Ikääntyvien palveluopas

Ikääntyvien palveluopas Ikääntyvien palveluopas IsoApu -palveluohjauskeskus Ambulanssi... 1 Apteekit..... 1 Apuvälinepalvelut... 1 Asiakasmaksukatto. 2 Asiakaspalvelu Imatra... 3 Asiakasmaksut. 3 Asiointiapu. 3 Asumistuki. 3

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluopas ja veteraanipalvelut

Ikäihmisten palveluopas ja veteraanipalvelut KARKKILA VIHTI Ikäihmisten palveluopas ja veteraanipalvelut 2014 Päivitetty 17.6.2014 LUKIJALLE Perusturvakuntayhtymä Karviaisen Ikäihmisten palvelulinjan henkilökunta on laatinut tämän oppaan, josta löytää

Lisätiedot

Senioriopas. ikäihmisille Seniori-info puh. 020 615 8439 ma - pe klo 9-14.30

Senioriopas. ikäihmisille Seniori-info puh. 020 615 8439 ma - pe klo 9-14.30 Senioriopas ikäihmisille Seniori-info puh. 020 615 8439 ma - pe klo 9-14.30 Sisällysluettelo Varhaiset palvelut... 3 Seniori-info... 3 Palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi... 3 Hyvän olon ryhmät...

Lisätiedot

LUKIJALLE!...- 5 - KELA, VETERAANIKUNTOUTUS, KUNTIEN PALVELUT...- 6 -

LUKIJALLE!...- 5 - KELA, VETERAANIKUNTOUTUS, KUNTIEN PALVELUT...- 6 - LUKIJALLE!...- 5 - KELA, VETERAANIKUNTOUTUS, KUNTIEN PALVELUT...- 6-1. KELAN MAKSAMAT ETUUDET... - 6-1.1. Kansaneläke (vanhuuseläke)...- 6-1.2. Rintamalisä...- 6-1.3. Ylimääräinen rintamalisä...- 6-1.4.

Lisätiedot

syksy 2014 Ikäihmisten palveluopas Ruovesi Virtain kaupunki Helena Pesu

syksy 2014 Ikäihmisten palveluopas Ruovesi Virtain kaupunki Helena Pesu syksy 2014 Ikäihmisten palveluopas Ruovesi Virtain kaupunki Helena Pesu syksy 2014 Sisällysluettelo 1. PALVELUOHJAUS... 3 2. HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT... 3 3. RUOVEDEN KOTIHOITO... 3 Ruoveden

Lisätiedot

V I P VARKAUTELAISEN IKÄIHMISEN PALVELUOPAS

V I P VARKAUTELAISEN IKÄIHMISEN PALVELUOPAS V I P VARKAUTELAISEN IKÄIHMISEN PALVELUOPAS 2015 Hyvä varkautelainen Kädessä pitelemänne paperinippu on opas Varkauden kaupungin, yksityisten palveluntuottajien ja kolmannen sektorin tuottamista palveluista.

Lisätiedot

syksy 2014 Ikäihmisten palveluopas Ruovesi Virtain kaupunki Helena Pesu

syksy 2014 Ikäihmisten palveluopas Ruovesi Virtain kaupunki Helena Pesu syksy 2014 Ikäihmisten palveluopas Ruovesi Virtain kaupunki Helena Pesu syksy 2014 Sisällysluettelo 1. PALVELUOHJAUS... 3 2. HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT... 3 3. RUOVEDEN KOTIHOITO... 3 Ruoveden

Lisätiedot

syksy 2014 Ikäihmisten palveluopas Ruovesi Virtain kaupunki Helena Pesu

syksy 2014 Ikäihmisten palveluopas Ruovesi Virtain kaupunki Helena Pesu syksy 2014 Ikäihmisten palveluopas Ruovesi Virtain kaupunki Helena Pesu syksy 2014 Sisällysluettelo 1. PALVELUOHJAUS... 3 2. HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT... 3 3. RUOVEDEN KOTIHOITO... 3 Ruoveden

Lisätiedot