Kauhavan keskustan kehittämissuunnitelman

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kauhavan keskustan kehittämissuunnitelman"

Transkriptio

1 ideinti ja Kilpailuhjelma

2 2 SISÄLTÖ 1. Suunnittelukilpailun tteutus Kilpailun järjestäjä, khde ja tarkitus Suunnittelukilpailun aikataulu Ohjelma-asiakirjat Osallistumishakemus ja sallistumisikeus Kilpailuun kutsuttavien valintakriteerit Kutsukilpailuun valinta Kilpailupalkinnt Kilpailutekniset tiedt Kilpailuehdtus ja ehdtusten jättäminen Kilpailutöiden asettaminen julkisesti nähtäville Kilpailutöiden käyttöikeus Kilpailutehtävä Tausta ja tavitteet Kilpailutehtävän painpistealueet Ehdtusten arvsteluperusteet Tumaristn ratkaisuehdtus ja päätöksentek Kilpailuehdtuksen laadintahjeet Suunnitelma-asiakirjat Kilpailutyön jättäminen... 11

3 3 1. Suunnittelukilpailun tteutus 1.1. Kilpailun järjestäjä, khde ja tarkitus Kilpailun tavitteena n laatia keskusta-alueen kehittämiseksi suunnitelma, jka: lu edellytykset kuntakeskuksen vahvistumiselle sekä krkeatasisen ja timivan ajanmukaisen kaupallisen keskuksen synnylle tukee elinkeinelämän kehittymistä, uutta yritystimintaa ja työpaikkjen syntymistä lisää keskustan viihtyisyyttä, esteettisyyttä ja vetvimaisuutta yhdistää mnipuliset palvelut, asumisen, työpaikka-alueet ja virkistysalueet kiinnstavaksi ydinkeskustaksi mudstaa yhtenäisen, idearikkaan, tteuttamiskelpisen ja kestävän kehityksen mukaisen Kauhavan keskustan kytkee suunnittelun kiinteäksi saksi Kauhavan keskustan sayleiskaavatyötä Kilpailun järjestää Kauhavan kaupunki, kaavitustimi Kutsukilpailuun sallistuvat työryhmät valitaan hankintalain mukaisella menettelyllä. Hankintailmitus n esillä HILMA tiedtuskanavalla internetsitteessa Määräaikaan jätettyjen, valintakriteerit täyttävien sallistumishakemusten juksta valitaan kutsukilpailuun klme (3) sallistujaa. Kilpailun khde: Kauhavan keskustan kehittämissuunnitelma laatiminen. Suunnittelualueen rajaus n esitetty alla:

4 Suunnittelukilpailun aikataulu Aikataulusuunnitelma n tavitteellinen. Muita khtia, paitsi kilpailijille esitettyjä määräpäiviä vidaan tarkistaa kilpailun kuluessa esim. kaupungin timikuntien tms. kkusajankhdista riippuen. Muutksista kilpailuaikatauluun liittyvissä asiissa tiedtetaan hyvissä ajin asiansaisille. Hankintailmitus julkaistaan HILMA-palvelussa sitteessa Osallistumishakemus julkaistaan HILMA-palvelussa Kilpailuhjelma julkaistaan sitteessa Mahdlliset kysymykset sallistumishakemuksesta n esitettävä sähköpstitse sitteella tai puhelimitse viimeistään Vastaukset sallistumista kskeviin kysymyksiin esitetään Kauhavan sitteessa kl mennessä. Osallistumishakemukset kilpailuun n jätettävä viimeistään kl Kilpailuun hyväksytyt annetaan tiedksi sähköpstitse mennessä Mahdlliset kysymykset kilpailusta ja kilpailusäännöistä n esitettävä sähköpstitse sitteella tai puhelimitse viimeistään ja vastaukset annetaan sallistujille sähköpstitse kl mennessä. Kilpailualueen esittely maastssa tehdään viiklla 34 erikseen svittavana ajankhtana Kilpailuehdtukset tulee jättää kl mennessä Kilpailuehdtukset asetetaan julkisesti nähtäville viikilla Asukkailla mahdllisuus web-äänestykseen Tumarist (päätös kilpailutöiden sijituksista) kkntuu viiklla 45 Palkintsummien maksu sijille 2-3 sijittuneille vk 46 Hankintaspimus suunnittelutyöstä vittajan kanssa vidaan allekirjittaa aikaisintaan viiklla 46, jnka jälkeen vittaja jatkaa ja tarkentaa suunnittelutyön Kauhavan keskustan kehittämissuunnitelmaksi Suunnittelutyön tulee lla valmis mennessä Vittajan maksuaikataulu svitaan spimusneuvtteluissa 1.3. Ohjelma-asiakirjat Kilpailuhjelma ja suunnitteluaineistt vat tulstettavissa ja tutustuttavissa Kauhavan kaupungin verkksivuilta sitteesta Kutsuttaville järjestetään maastkatselmus, jllin lähtömateriaalia n saatavissa lisää. Kilpailuhjelma Kartta-aineist

5 5 2. Osallistumishakemus ja sallistumisikeus Kilpailuun sallistumishakemuksen jättävien n täytettävä sallistumishakemuksessa määritellyt kelpisuusehdt ja täytettävä muut sallistumishakemuksessa pyydetyt tiedt. Kilpailuun eivät vi sallistua palkintlautakunnan jäsenet eivätkä palkintlautakunnan jäsenen yhtiökumppanit tai lähimaiset. Osallistumishakemus n timitettava paperisena versina kl 12:00 mennessä sitteella: Päämajantie Ylihärmä. Kureen n merkittävä: Osallistumishakemus, Kauhavan keskustan kehittämisen Kilpailuun kutsutaan klme (3) valintakriteerit täyttävää sallistumishakemuksen jättänyttä ehdkasta. Mikäli sallistumishakemuksen jättäneitä n vähemmän kuin klme, kutsutaan kilpailuun kaikki kelpisuusehdt täyttävät hakijat. Mikäli sallistumishakemuksen jättäneitä kelpisuusehdt täyttäviä ehdkkaita n enemmän kuin klme, valitaan kilpailuun kutsuttavat seuraavassa khdassa mainittujen kriteerien perusteella. Hankinta n hankintalain (348/2007) 33 mukainen, jka järjestetään kaksivaiheisena. Ensimmäisessä vaiheessa ehdkkaat jättävät sallistumishakemuksen, jiden perusteella hankintayksikkö valitsee varsinaiseen kilpailuun 3 santtajaa. 3. Kilpailuun kutsuttavien valintakriteerit Suunnittelukilpailuun kutsuttavat valitaan ehdkkaiden juksta seuraavan valintakriteerin perusteella: Suunnitteluryhmän jäsenten kkemus ja vastaavuus tehtävään (maks. 60p) Suunnitteluryhmään n nimettävä pääsuunnittelija sekä hänen lisäkseen maksimissaan 4 henkilöä. Suunnitteluryhmän lisäksi työhön vi sallistua muitakin henkilöitä, mutta heitä ei humiida arviinnissa. Suunnitteluryhmän jäsenten kuvauksessa n käytävä ilmi suunnitteluryhmän jäsenen: tehtävä ja vastuualue Kauhavan keskustan kehittämissuunnitelman laatimisessa kulutus ja työvudet lyhyt henkilökuvaus saamisesta ja kkemuksesta Maks 5 työn vastaavanlaisen hankkeen (keskustjen kehittäminen) tai työn tteuttamisen kannalta leellisen referenssiä viimeisen 10 vuden ajalta / suunnitteluryhmän jäsen (työn nimi, lyhyt kuvaus, henkilön tehtävät k. työssä, vusi). Kuvaksen pituus: maks 2 A4-sivua / suunnitteluryhmän jäsen Erillistä CV:tä ei tarvitse timittaa Pisteytys: Pääsuunnittelijan saaminen, referenssit ja vastaavuus tehtävään 20p Muiden suunnittelijiden saaminen, referenssit ja vastaavuus tehtävään 10p/hlö (yht 40p)

6 6 Knsultin (yrityksen) referenssit vastaavista töistä 40p Viiden (5) vastaavanlaisen hankkeen (keskustjen kehittäminen) tai työn tteuttamisen kannalta leellisen referenssin kuvaus viimeisen 10 vuden ajalta. Referensseinä ei tule ilmittaa hankkeita, jissa yksikään suunnitteluryhmän jäsenistä ei le llut mukana. Pituus: maks 2 yksipulista A4-sivua / referenssi Lyhyt kuvaus tekstillä tulksesta ja khteesta Khde ja työn tteuttamisaika Kuva/kartta/visualisintiesimerkkejä lpputulksesta Suunnitteluryhmän jäsenten tehtävät/vastuut k. hankkeessa sekä prsentuaalinen arvi työmäärän suudesta tehtävän tteuttamisesta Henkilöiden saamisessa ja keskustjen kehittämisen referensseissä arvstetaan seuraavia erityissa-alueita; Laaja-alaisten ja vastaavan kkisten maankäytön suunnitteluhankkeiden jhtaminen ja prsessien läpivienti Kaavallinen saaminen ja muu maankäytön suunnitteluun liittyvä saaminen Vastaavan kkisten keskustjen kehittämisen timinnallinen suunnittelu Kaupunkikuvallinen saaminen (taajamakuva, visualisinti, havainnllistaminen, maisemasuunnittelu) Ympäristösuunnittelu keskusta-alueilla (triympäristöt, katutila, viherrakentaminen) Liikenteellinen suunnittelu keskusta-alueilla (katuverkk, pysäköinti, kevyt liikenne) Elinkeinjen ja kaupan kehittämiseen liittyvä saaminen sekä yhdyskuntataludellinen saaminen Vurvaikutusmenetelmien saaminen Tiedt täytetään sallistumishakemukseen. Knsultin referenssit esitetään sallistumishakemuksen liitteenä. Kilpailija vidaan sulkea pis kilpailusta, js sen taludellinen tilanne tai tekninen surituskyky arviidaan riittämättömäksi. Kilpailija suljetaan kilpailusta, js kilpailija tai k. yrityksen jhthenkilö n syyllistynyt rikkseen tai vakavaan virheeseen tai laiminlyöntiin ammattitiminnassaan. 4. Kutsukilpailuun valinta Arviinnin kutsukilpailuun valittavista surittaa kilpailulautakunta eli tumarist. Tumaristn kuuluvat seuraavat henkilöt: Anna-Leena Srvist, kaupungin hallituksen jäsen, tumaristn pj Jari Leiv, kaavituspäällikkö, Kauhavan kaupunki, tumaristn sihteeri Heikki Krkealaaks, asukaslautakunnan pj Juk Viitala, Kauhavan Yrittäjät ry pj Hannu Mars, kehitysjhtaja, Kauhavan kaupunki Sari Isniemi, puutarhuri, Kauhavan kaupunki

7 7 Osallistumisen salta valintakriteerit n esitetty edellä. Lisäksi kilpailutöitä arvsteltaessa tumarist ttaa ratkaisussaan humin kilpailutöiden julkisesta esittämisestä saadun yleisöpalautteen (asukkailla mahdllisuus web-äänestykseen) Kutsuttaville ja muille sallistumishakemuksensa jättäneille ilmitetaan kutsukilpailuun valinnasta sähköpstitse viim Kilpailupalkinnt 1. Sija Sija Sija Vittajan maksuaikataulu svitaan spimusneuvtteluissa hankintapäätöksen ten yhteydessä. Vittaneen kanssa tehdään hankintaspimus, jssa määritellään työn lppuun saattaminen. Kilpailun vittaja situtuu saattamaan työn lppuun saamallaan palkintsummalla. Suunnittelutyön tulee lla valmis mennessä. 6. Kilpailutekniset tiedt 6.1. Kilpailuehdtus ja ehdtusten jättäminen Kilpailuehdtukset pyydetään sallistumishakemusten perusteella 3 kilpailijalta. Kilpailuehdtukset n jätettävä viimeistään kl 12:00 mennessä. Kilpailuehdtukset arviidaan nimettömänä, jten itse arviitavassa ehdtuksessa ei saa lla mitään tietja, jista vi tunnistaa ehdtuksen tekijän. Kuitenkin työssä tulee lla kilpailutyön nimi. Kilpailutyön heen n liitettävä suljettu kuri, jnka sisältönä n kilpailijan yksilöintitiedt (nimi, y- tunnus, site, sähköpstisite). Kuren ulkpulelle n merkittävä kilpailutyön nimi. Kilpailuehdtuksen päällykseen / kureen n ehdttmasti merkittävä KILPAILUEHDOTUS: Kauhavan keskustan kehittäminen. Kilpailun sihteeri hulehtii kilpailusalaisuuden säilyttämisestä kilpailutöiden vastaanttamisen yhteydessä siten, että lähetyksen päällä levat mahdlliset lähettäjätiedt eivät tule palkintlautakunnan tietn. Yksilöintitiedt sisältävät kuret avataan kun päätös kilpailutöiden järjestyksestä n tehty ja julkistettu Kilpailutöiden asettaminen julkisesti nähtäville Kilpailuehdtukset asetetaan julkisesti nähtäville Asukkailla mahdllisuus web-äänestykseen. Tumarist ttaa ratkaisussaan humin kilpailutöiden julkisesta esittämisestä saadun yleisöpalautteen.

8 Kilpailutöiden käyttöikeus Kilpailuun sallistuja situtuu luvuttamaan palkintsummaa vastaan tilaajalle ja kilpailun vittajalle käyttöikeuden kilpailutyöhön ja sen sisältämiin ideihin. Kunta ja kilpailun vittaja vivat hyödyntää palkittuja ideita massa työssään Kauhavan keskustan kehittämisessä mainitsemalla tekijänikeuden haltijan. Tekijänikeudet säilyvät kilpailutöiden esittäjillä. 7. Kilpailutehtävä 7.1. Tausta ja tavitteet Kilpailuun kutsutuille järjestetään keskustelutilaisuus Kauhavan kaupungilla, jllin mahdllisuus tutustua myös maastn (maastkatselmus). Kilpailun tavitteena n laatia keskusta-alueen kehittämiseksi ideatasinen ja tteuttamiskelpinen suunnitelma, jka: lu edellytykset kuntakeskuksen vahvistumiselle sekä krkeatasisen ja timivan ajanmukaisen kaupallisen keskuksen synnylle tukee elinkeinelämän kehittymistä, uuden yritystiminnan ja työpaikkjen syntymistä lisää keskustan viihtyisyyttä, esteettisyyttä ja vetvimaisuutta yhdistää mnipuliset palvelut, asumisen, työpaikka-alueet ja virkistysalueet kiinnstavaksi ydinkeskustaksi mudstaa yhtenäinen, idearikkaan, tteuttamiskelpisen ja kestävän kehityksen mukaisen Kauhavan keskustan kytkee suunnittelun kiinteäksi saksi Kauhavan keskustan sayleiskaavatyötä Kilpailussa tulee hyödyntää laadittua Jkivarsisuunnitelmaa. Vittaja tarkentaa ja jatkjalstaa ideatasisen suunnitelman keskustan kehittämissuunnitelmaksi Kilpailutehtävän painpistealueet Kilpailutehtävän painpistealueita käydään läpi tarkemmin maastkatselmuksessa. Suunnittelun kautta Kauhavan ydinkeskustaa kehitetään maankäytön, elinkeinnelämän, timinnallisuuden ja kuntataluden näkökulmasta, jssa humiidaan yhdyskuntakehitys elinvimaisuuden nstamiseksi. Sisällöltään suunnitelman tulee käsittää seuraavia kknaisuuksia: Timinnallisuus; timintjen jäsentely ja niiden humiiminen teemat ja niitä kskevat kehittämisideat yritysten timintaedellytysten kehittäminen asumisviihtyisyys saavutettavuus ja esteettömyys Kuntataludellinen edullisuus; suunnitelman tteuttamiskelpisuus / lemassa levan hyödyntäminen timintjen sijittuminen yhdyskuntarakenteeseen kuntapalvelut

9 9 aluetalus- ja työllisyysvaikutukset Turvallinen ja justava liikkuminen eri liikkumismudilla turhan liikkumisen miniminti, saavutettavuus kävellen kevyen liikenteen yhteydet; silta, jalkakäytävä/pyörätiet, virkistysreitit jukkliikenteen aktivinti; linja-aut- ja raideliikenne, pysäkit, sisäinen liikenne pysäköinti; määrällinen tarkastelu, kenttien rikkminen ja jakaminen, kadunvarsipysäköinti liikennemutjen hallittu sekittaminen (shared spaces) ajnpeuksien hallinta esteettömyys Eheyttävä taajamakuva ja yhtenäinen yleisilme taajamakuvallisten näkymien mudstaminen (niiden havainnllistaminen ja visualisinti) histria; vanhjen rakennusten hyödyntäminen ja humiinti uudisrakentamisessa (yleiskaavitusvaiheessa inventidaan rakennuskulttuurikhteet - vi ttaa kantaa rakennuskulttuurikhteiden inventintiin) valaistus; turvallisuus/taide ja tunnelma/valsaaste viherrakentaminen; kasvillisuus katukuvassa, viherverkstn humiinti, virkistys tyhjien alueiden / jutmaiden hyödyntäminen - kehittämisideat keskustakrttelien mudstuminen, kerrskrkeudet, massittelu, kaupunkitilan mudstuminen, mittakaava humiitavia khteita mm. vanha Meijeri (ei le vielä saanut sujelupäätöstä), Iisakki Järvenpään sujeltu ktitila julkiset ulktilat, khtaamispaikat, tri viihtyisä ja turvallinen keskusta-asuminen, asumisknseptit; palveluasuminen Palvelut; elinkeinelämä, julkiset palvelut kaupan timintjen kehittäminen; liiketilatarpeen humiinti, saavutettavuus (erityisesti eteläisen sisääntultien varsialueet) muun yritystiminnan kehittyminen ja sijittuminen keskustaan yhteys Kauhavan lentstakulun alueelle ja muille yritysalueille kuntapalvelujen kehittäminen ja sijainti päivittäistavara ja erikiskauppa kytkeytyminen timinnallisuuteen, liikkumiseen ja taajamakuvaan Identiteetti erityispiirteet; paikallisuus, rajaavat elementit, tri jkiympäristön humin ttaminen identiteetti, persnallisuus taide, muu identiteetin ja maleimaisuuden tuminen läsnä levaksi innvatiivisuus / hallittu hulluttelu

10 Ehdtusten arvsteluperusteet Timinnallisuus; timintjen jäsentely ja niiden humiiminen (maks 10p) Kuntataludellinen edullisuus; suunnitelman tteuttamiskelpisuus / lemassa levan hyödyntäminen (maks 20p) Turvallinen ja justava liikkuminen eri liikkumismudilla (maks 10p) Eheyttävä taajamakuva ja yhtenäinen yleisilme (maks 10p) Palvelujen ja elinkeinelämän humin ttaminen (maks 10p) Identiteetin vahvistaminen, persnallisuus ja innvatiivisuus (maks 10p) Kuvaus suunnittelun etenemisestä kilpailuehdtuksen jälkeen (maks 10p) Kilpailutöiden menestys asukkaille suunnatussa web-kyselyssä (1. sija 7p; 2. sija 2p, 3. sija 1p) Yht 90p Tumaristn ratkaisuehdtus ja päätöksentek Päätöksen kilpailuehdtuksen valinnasta tekee tumarist (kilpailulautakunta). Nähtävillä ln jälkeen tumarist arvii kilpailutyöt ja pisteyttää ne paremmuusjärjestykseen. Tämä tehdään nimettömyyden suja säilyttäen siihen saakka kunnes tumarist n tehnyt päätöksensä. Tumarist tekee suunnitelmien arviinnista kaikkien jäsenten allekirjittaman pöytäkirjan, jsta käy ilmi kilpailuehdtusten paremmuusjärjestys ja ansit, kilpailulautakunnan humautukset sekä mahdlliset selventämistä vaativat seikat. 8. Kilpailuehdtuksen laadintahjeet 8.1. Suunnitelma-asiakirjat Kirjallinen suunnitelman kuvaus/selstus, maks 4 A4 Yleissuunnitelma 1:5000 Kaksi vapaasti valittavaa erityiskhdetta 1:1000 Vähintään yksi havainnekuva (esim. 2D tai 3D) Sanallinen kuvaus työn seuraavista mahdllisista vaiheista ja miten työtä tullaan tarkentamaan lppuun asti, js työ vittaa (työn lppuunsaattaminen, eli miten työ jatkuu js työ vittaa) Alustava vaiheistus keskustan kehittämissuunnitelman timenpiteiden tteuttamisesta (suunnitelman tteuttamisen vaiheistus) 3-5 A1-kkista kilpailuplannsia Ehdtuksen yhteydessä tulee jättää aineist myös sähköisessä mudssa,jssa kilpailuplanssit vat pienennettynä A3 kkn. Muistitikulle tulee tallentaa myös erillisenä tiedstna yleissuunnitelma ja havainnekuva. Tiedstista n pistettava kaikki tekijän tunnistetiedt. Kilpailuehdtuksen laadintahjeita tarkennetaan maastkatselmuksessa.

11 11 Kilpailutehtävän tavitteena laatia ideatasinen kehittämissuunnitelma. Vittaja tarkentaa ja jatkjalstaa ideatasisen suunnitelman keskustan kehittämissuunnitelmaksi Kilpailutyön jättäminen Pstitse tai paikan päälle viim sitteeseen Päämajantie 6, Ylihärmä

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin johdanto ja yleinen osio

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin johdanto ja yleinen osio Yks, kaks timimaan! -materiaalin jhdant ja yleinen si Tämä n Kehittämiskeskus Opinkirjn tuttaman Yks, kaks timimaan! -materiaalin PDF-kirjastn tiedst. Linkki sähköiseen materiaaliin ja kaikki tukiaineistt

Lisätiedot

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTOIMI SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLISEN YMPÄRISTÖTOIMEN JULKAISUJA 16 Virta Riikka, Laine

Lisätiedot

PYHTÄÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAT. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

PYHTÄÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAT. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy PYHTÄÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAT Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 68102-P18488 9.8.2012 tark. 2.11.2012 tark. 26.6.2013 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis-

Lisätiedot

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa Kuluttajan tukimateriaali Välkkäri kulutuksen tteuttamiseksi alakulussa Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali 8.5.2014 Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali

Lisätiedot

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Marjatta Kaurala Mitä kuuluu vangin läheisille? Ssiaalisen tilanteen kartitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Mnisteita 3/2009 Marjatta Kaurala: Mitä kuuluu vangin läheisille?

Lisätiedot

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat KAVIOURALLA Ratsastuksen valinnat SISÄLTÖ: 1. AINUTLAATUINEN KUMPPANUUS 3 2. KAVIOURAN SYNTY 4 3. TAVOITTEEMME 5 4. NÄIN SAAVUTAMME TAVOITTEEMME 8 4.1. YHTEISKUNTA JA ARVOSTUS / YHTEISKUNTA ARVOSTAA MEITÄ

Lisätiedot

Väliotsikointia suositellaan käytettäväksi, sillä se parantaa kirjoituksen luettavuutta.

Väliotsikointia suositellaan käytettäväksi, sillä se parantaa kirjoituksen luettavuutta. DOSIS KIRJOITUSOHJEET Dsikseen kirjitettaessa nudatetaan tässä esitettyjä periaatteita. Js käsikirjituksessa ei le nudatettu alla mainittuja hjeita, se vidaan palauttaa tekijälle krjattavaksi j ennen arviintia.

Lisätiedot

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu Mirja Mahknen Liiku - leiki - kehity Psykmtrinen pienryhmäkkeilu Metrplia Ammattikrkeakulu Erikistumispinnt Psykmtriikka timinyakyvyn tukena Kehittämistyö 26.5.2011 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikk Sivumäärä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LESTIJÄRVEN KUNTA 22.10.2014 HITTISENNEVAN, KOSOLAK ANKANKAAN JA ISO KORTENEVAN TUULIVOIMAPUISTOJEN OSAYLEISKAAVAT SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LESTIJÄRVEN KUNTA 27.1.2015 HITTISENNEVAN TUULIV VOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis- ja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

Verkkokurssin suunnittelu

Verkkokurssin suunnittelu Verkkkurssin suunnittelu Yleistä Kun suunnittelet verkk-petusta ja -hjausta, lähde liikkeelle ensin mahdllisimman yksinkertaisesta tteutuksesta. Näin pääset npeasti liikkeelle ja piskelijat speutuvat mahdllisesti

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LESTIJÄRVEN KUNTA 27.1.2015 ISO KORTENEVAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis- ja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

25.4.2012 MUISTIO 1. Nina Korhonen, kehityspäällikkö, Nuori Suomi ry: Mitä verkostossa on tehty tähän mennessä.

25.4.2012 MUISTIO 1. Nina Korhonen, kehityspäällikkö, Nuori Suomi ry: Mitä verkostossa on tehty tähän mennessä. 25.4.2012 MUISTIO 1 Tutkimusmatkalla päivähidn uusiin liikuntakäytäntöihin Verkstn pääsuunnitteluryhmän ensimmäinen tapaaminen Aika 25.4.2012 kl 9.00-16.00 Paikka: ravintla Vltavan Havel- kabinetti, Helsinki

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PELLON KUNTA 4.6.2014 AHKIOVAARAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis- ja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI 29.1.2015 VÄLIKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumisja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

Valintaperiaatteet maratonmelonnan kansainvälisiin kilpailuihin 2013

Valintaperiaatteet maratonmelonnan kansainvälisiin kilpailuihin 2013 Sumen melnta- ja sutuliitt ry 6.2.2013 Valintaperiaatteet maratnmelnnan kansainvälisiin kilpailuihin 2013 Yleiset periaatteet Yleisenä pyrkimyksenä n täyttää kaikki kansainvälisissä kilpailuissa Sumen

Lisätiedot

Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o

Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o Ylälukka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alalukka Perustietja Ensimmäinen lähtökhta li kulun remntin alitus Tinen näkemys li Yhteiskulun saneerausremntti lähiliikuntahankkeesta se, miten

Lisätiedot

Turvallinen Keski-Suomi KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 31.3.2011

Turvallinen Keski-Suomi KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 31.3.2011 Turvallinen Keski-Sumi KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2011 2014 31.3.2011 Sisällysluettel 1 JOHDANTO... 4 2 TAVOITTEET... 5 3 TURVALLISUUSSUUNNITTELUN ORGANISOINTI... 5 4 ARJEN TURVALLISUUDEN

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihitaja LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRSÄMÄEN KUNTA 18.12.2014 HANKILANNEVANN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA (KÄRSÄMÄKI) SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis-

Lisätiedot

YLEn palvelujen käyttö digitaalisissa televisiovastaanottimissa

YLEn palvelujen käyttö digitaalisissa televisiovastaanottimissa YLEn palvelujen käyttö digitaalisissa televisivastaanttimissa YLE lähettää neljää (4) televisipalvelua: YLE TV1, YLE TV2, YLE FST5 ja YLE TEEMA ja klmea (3) radipalvelua: YLE Puhe, YLEN KLASSINEN ja YLE

Lisätiedot

Vahingot ja varkaudet

Vahingot ja varkaudet CmpleteCare Yleistä Vahingt ja varkaudet Vakuutusturvan ehdt Tässä asiakirjassa eritellään vahinkturvan, varkausturvan ja niiden yhdistelmäturvan sisältö. Vakuutuskirjastanne ja saamastanne Dellin laskusta

Lisätiedot

Suomalaisen julkishallinnon VETUMA-palvelu Kutsurajapinnan määrittely versio 2.1

Suomalaisen julkishallinnon VETUMA-palvelu Kutsurajapinnan määrittely versio 2.1 Sumalaisen julkishallinnn VETUMA-palvelu versi 2.1 VETUMA Verkktunnistus ja -maksaminen Sisällysluettel 1. Jhdant...3 2. VETUMA-rajapinnan yleiset minaisuudet...3 2.1 Kutsu- ja vastausviestien välitys...3

Lisätiedot

SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET

SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET 19.12.2005 NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA SEINÄJOKI 19.12.2005 LIITELUETTELO LIITE 1. YLEISKAAVAOHJELMA LIITE 2. ALUSTAVA TYÖOHJELMA LIITE 3. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

2.2.2015. www.ktay.fi

2.2.2015. www.ktay.fi Ssiaali- ja terveysvalikunta Eduskunta Kuntutuksen timialayhdistyksen lausunt hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ssiaali- ja terveydenhulln järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointi. Tytti Tuppurainen, Pohjois-Pohjanmaan liitto, seurantaryhmän

Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointi. Tytti Tuppurainen, Pohjois-Pohjanmaan liitto, seurantaryhmän Muisti Asia/prjekti Aihe Päivämäärä ja paikka PVO-Vesivima Oy Kllaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviinti Seurantaryhmän 4. kkus t 26.9.2008 Pudasjärvi Kehittämiskeskus Phjantähti Aika Kl 10.00-13.00

Lisätiedot

Vahinkovakuutus sekä vahinko- ja varkausvakuutus

Vahinkovakuutus sekä vahinko- ja varkausvakuutus Vahinkvakuutus sekä vahink- ja varkausvakuutus Vakuutusehdt Yleistä Tämä asiakirja sisältää tieta kahdesta erilaajuisesta vakuutuksesta -vahinkvakuutuksesta (Accidental Damage Prtectin) ja vahink- ja varkausvakuutuksesta

Lisätiedot