Tukipohjalliset ratkaisu kaikkiin jalkaongelmiin?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tukipohjalliset ratkaisu kaikkiin jalkaongelmiin?"

Transkriptio

1 Tukipohjalliset ratkaisu kaikkiin jalkaongelmiin? Seppo Anttila Ortopediaklinikka Ortis, Kuopio Johdanto Tukipohjallisten kritiikitön käyttö on maassamme viime vuosina huolestuttavasti lisääntynyt ja niiden määrääminen ja valmistaminen enenevässä määrin siirtynyt paramedisiinisille tahoille. Jopa urheiluliikkeet mainostavat ennaltaehkäisevänsä ja hoitavansa jalan virheasentoja. Tästä aiheutuneet epäkohdat ovat jalkapotilaita hoitaville lääkäreille tuttuja: vääriä diagnooseja, oikean diagnoosin viivästymistä, turhia ja tehottomia hoitoja sekä tarpeettomia kustannuksia. Taudinmääritys ja hoitopäätösten tekeminen on lakisääteisesti luvallista ainoastaan lääkärikoulutuksen saaneille henkilöille. Tästä periaatteesta ei ole syytä jalkojen ortoosihoidonkaan suhteen poiketa. Jalkapotilasta tulee hoitaa kuten ketä tahansa potilasta: ensin lääkäri tekee diagnoosin ja sen jälkeen määrää hoidon. Hallitsemattomat hoitokokeilut tukipohjallisilla ilman diagnoosia tai edes työdiagnoosia eivät ole asianmukaisia. Jalan ortotiikka vaikuttaa jääneen suurelle osalle lääkärikuntaa varsin etäiseksi alueeksi. Tämän vuoksi esityksessä pyritään tarkentamaan ortotiikan roolia jalkaongelmien hoidossa käsitellen diagnostiikkaa, ortoosien vaikutusmekanismeja, käyttöindikaatioita sekä eri ortoosityyppien ominaisuuksia. Lopuksi luodaan lyhyt katsaus myös aluetta käsittelevään tieteelliseen tutkimustyöhön. Jalkaongelmien diagnostiikka Jalkaongelmien kirjo on laaja ja sivuaa monia lääketieteen erikoisaloja. Siten diagnostiikkakin vaatii tavanomaiset lääkärien käytössä olevat diagnoosivälineet: kliininen perustutkimus anamneeseineen, jalan erityinen biomekaaninen tutkimus, kuvantamis-, kliinisneurofysiologiset, kliinis-kemialliset, patologis-anatomiset, sekä bakteriologiset ja sienitutkimukset (9). Jalan biomekaaninen tutkimus ja sen avulla saatava diagnoosi jalan toiminnallisen häiriön aiheuttajasta on edellytyksenä ortoosihoidon määräämiselle ja määrittämiselle. Tutkimuksen tekee lääkäri, ja tutkimus on kliininen (1,3,4,8,9). Paljon mainostetut tietokoneavusteisilla laitteilla tehdyt tutkimukset ovat hyödyttömiä (2). Kävelyanalyysinkin anti ortotiikan kannalta on marginaalinen, mutta jossain tapauksissa kävelyn hidastettu videokuvaus voi olla avuksi (9). Olennaisimmat biomekaaniset poikkeamalöydökset ovat etujalan varus ja valgus, takajalan varus ja valgus, metatarsus primus elevatus (MPE), plantaarifleksoitunut ensimmäinen säde, nilkan ekvinus (nilkka- tai gastrocnemius-), ja tibian torsionaaliset deformiteetit (sisä-/ulkokierto) (1,10). Myös näiden kombinaatioita esiintyy usein. Jalkaongelmien hoitomenetelmät Jalkapotilaan hoitomenetelmiä on laaja valikoima, ja kussakin tapauksessa menetelmä valitaan tehdyn diagnoosin perusteella. Jalan ortopedisia ongelmia voidaan hoitaa mm. levolla, lääkkeillä, termisillä hoidoilla, injektioilla, manipulaatioilla, leikkauksilla ja ortooseilla. Siten on selvää, ettei ortoosihoito ole välttämättä ensimmäinen eikä varsinkaan ainoa hoitomenetelmä. Ortoosihoidon indikaatiot Ortoosihoidon tärkein indikaatio on alaraajan alueen toiminnallinen, rakenteellinen ja/tai kipuongelma, jolle ei löydy muuta spesifistä syytä ja siten spesifistä hoitoa, ja potilaalta löydetään biomekaanisessa tutkimuksessa todennettava, oireeseen sopiva häiriö (8). On korostettava, ettei biomekaaninen löydös yksinään indisoi jalkaortoosien määräämistä, joten oireettoman potilaan ennaltaehkäisevä ortoosihoito ei ole perusteltua (14). Eritysindikaationa mainittakoon patologinen la- Suomen Ortopedia ja Traumatologia Vol SOT 15

2

3

4 tuskajalka, jonka leikkaushoitoa edeltävänä konservatiivisena hoitokokeiluna voi käyttää ns. Blake s inverted -ortoosia (6). Reumaatikoille ja diabeetikoille suositeltavin ortoosityyppi on seuraavassa kappaleessa esiteltävä ns. akkommodatiivinen ortoosi. Akkommodatiivinen ortoosi Suomesta saatavilla olevat jalkaortoosit ovat rakenteeltaan ja toiminnaltaan suurimmaksi osaksi ns. akkommodatiivisesti toimivia tukipohjallisia, jalkavuoteita tai kevennyspohjallisia. Akkommodatiiviset tuet on tarkoitettu tasaamaan kuormitusta ja keventämään kuormitushuippuja. Niiden pääasiallinen käyttöalue on estää ja tarvittaessa hoitaa diabeetikoiden ja reumaatikoiden jalkojen paikallisleesioiden syntyminen. Jalan biomekaniikkaan niillä on vain vähän tai ei ollenkaan vaikutusta (7). Funktionaalinen jalkaortoosi Erittäin merkittävää ortoosihoidon kannalta on se, että alaraaja joutuu korjaamaan eli kompensoimaan biomekaaniset häiriöt. Kompensaatio tapahtuu kaikissa poikkeamatapauksissa alanilkkanivelen pronaatiolla (1,9). Pronaatio on siten pelkkä oire. Liiallisen pronaation ( ylipronaation ) havaitseminen ei vielä merkitse sitä, että ongelman korjaaminen onnistuisi vain pronaatiota rajoittamalla, vaan ortoosiin tarvitaan myös perussyyhyn vaikuttava komponentti. Moderni funktionaalinen jalkaortoosi ei ole tukipohjallinen, jolla tuetaan laskeutunutta jalkaholvia, vaan lääketieteellinen väline, jonka tarkoitus on estää jalan virherakenteen aiheuttamia haittavaikutuksia jalkaan. Funktionaalisella ortoosilla ensinnäkin vähennetään tarvetta kompensoida jalan biomekaanista häiriötä, ja toiseksi rajoittamalla suoraan itse pronaatiota. Ortoosihoidon tavoitteena on parantaa jalan toimintaa lisäämällä jalan iskunvaimennuskykyä ja nivelten stabiliteettia, sekä tasaamalla kuormitusta jalan eri osien välillä. Ortoosi ei estä jalan nivelten normaaleja, sallittuja liikkeitä (4,6,8). Jalkaortoosin valmistus edellyttää paitsi biomekaanisen diagnoosin tekemistä, myös kipsimuotin ottamista jaloista sekä reseptin kirjoittamista (4,8). Ortoosimateriaalina suositeltavin on polypropyleeni, joka on kestävä, joustava, ja paksuus (stabiliteetti/kontrolli) määrättävissä potilaan tarpeen mukaan (4,8). Kipsimuottien otto toiminnallisia jalkaortooseja varten on harjaantumista vaativa toimenpide. Kipsimuottia otettaessa jalka on kuormittamatta, ja subtalaarinivel pidetään neutraaliasennossa ja midtarsaalinivel täysin pronatoituneena (5). Kipsimuotista voidaan valmistaa lesti siten, että muotti täytetään kipsillä, kipsin kuivuttua muotti kuoritaan pois, ja kipsivalokseen tehdään tarvittavat ns. modifikaatiot. Toinen, nykyään yleisemmin käytössä oleva menetelmä on kipsimuotin skannaus CAD/CAM tekniikalla ja tietokoneavusteinen modifiointi. Tieteellinen näyttö Tieteellinen tutkimusnäyttö ortoosihoidon tehosta on vähäistä ja yleisluontoista siihen nähden, miten vanha ja vakiintunut hoitomenetelmä on kyseessä (11 14). Ilman muuta näyttöä tarvitaan ja kaivataan jo senkin vuoksi, että ortotiikkaa voitaisiin kehittää ja täsmentää nykyisestä, ja myös siksi, että epätoivottavista ja tehottomista menetelmistä päästäisiin eroon. Käytännön hoitokokemus antaa kuitenkin aiheen päätellä, että tietyillä edellytyksillä jalan ortoosihoito on sekä tarpeellista että tehokasta. Kirjallisuus 1. Root ML, Orien WP, Weed JH: Normal and abnormal function of the foot. Los Angeles: Clinical Biomechanics Corp Curran SA, Dananberg HJ: Future of Gait Analysis. A Podiatric Mediacl Perspective. J Am Podiatr Med Assoc. 2005;95: Seibel MO: Foot function, a programmed text. Baltimore: Williams & Wilkins Philps JW: The Functional Foot Orthosis. Singapore: Churchill Livingstone Root ML, Orien WP, Weed JH: Neutral Position Casting Techniques. Los Angeles: Clinical Biomechanics Corp Blake RL, Ferguson H: Foot orthosis for the severe flatfoot in sports. J Am Podiatr Med Assoc. 1991;81: Sanner WH: Primer on podiatric orthotic devices. Kirjassa:Marcinko DE, toim. Medical and Surgical Therapeutics of the Foot and Ankle. Baltimore: Williams & Wilkins 1992: Hoikka V, Anttila S: Jalkatuet alaraajaongelmien hoidossa. Suomen Lääkäril. 1996;28: Anttila S, Hoikka V: Jalan rakenteen ja biomekaniikan tutkiminen. Suomen Lääkäril. 1996;28: Hoikka V, Anttila S: Jalan biomekaaniset häiriöt. Suomen Lääkäril. 1996;28: Landorf KB, Keenan A-M, Herbert RD: Effectiveness of Foot Orthoses to Treat Plantar Fascitis. A Randomized Trial. Arch Intern Med. 2006;166: Landorf KB, Keenan A-M, Herbert RD: Effectiveness of Different Types of Foot Orthoses for the Treatment of Plantar Fascitis. J Am Podiatr Med Assoc. 2004;94(6): SOT Suomen Ortopedia ja Traumatologia Vol. 32

5 13. Younger A: Customized or Prefabricated Foot Orthosis Improved Function Only in the Short Term in Patients with Plantar Fascitis. J Bone Joint Surg. 2007;89: Percy ML, Menz HB: Effects of Prefabricated Foot Orthoses and Soft Insoles on Postural Stability in Professional Soccer Players. J Am Podiatr Med Assoc ;91: Suomen Ortopedia ja Traumatologia Vol SOT 19

KATSAUS. Elämäntapojen muuttaminen terveellisemmiksi miten autan potilasta? Pertti Mustajoki

KATSAUS. Elämäntapojen muuttaminen terveellisemmiksi miten autan potilasta? Pertti Mustajoki KATSAUS Elämäntapojen muuttaminen terveellisemmiksi miten autan potilasta? Pertti Mustajoki Kliinikko tapaa päivittäin potilaita, joiden sairauksien hoito tai ehkäiseminen edellyttäisi tupakoinnin lopettamista,

Lisätiedot

Akillesjänteen repeämän diagnostiikka ja hoito

Akillesjänteen repeämän diagnostiikka ja hoito Katsaus tieteessä Heidi Haapasalo LT, liikuntalääketieteen, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, kliininen opettaja Tampereen yliopisto heidi.haapasalo@uta.fi Ville M. Mattila LT, dosentti, ortopedian

Lisätiedot

Yleisimpien hermopinteiden nykyiset leikkausaiheet

Yleisimpien hermopinteiden nykyiset leikkausaiheet TIETEESSÄ MARTTI VASTAMÄKI LKT, käsikirurgian dosentti, ylilääkäri Sairaala ORTON HEIDI VASTAMÄKI LL Tieteellinen Tutkimus ORTON Yleisimpien hermopinteiden nykyiset leikkausaiheet Hermopinteen oireita

Lisätiedot

TUKIPOHJALLISET NIVELREUMASSA

TUKIPOHJALLISET NIVELREUMASSA Anssi Ulvinen & Kalle Vihervaara TUKIPOHJALLISET NIVELREUMASSA Systemaattinen kirjallisuuskatsaus tukipohjallisten vaikuttavuudesta nivelreumaa sairastavan jalkaterän etuosan kipuun ja kuormitukseen Opinnäytetyö

Lisätiedot

METATARSALGIAT JALKATERAPIASSA

METATARSALGIAT JALKATERAPIASSA Kaisu Hänninen, Päivi Natri & Outi Sissonen METATARSALGIAT JALKATERAPIASSA Opas ammattilaisille Opinnäytetyö Jalkaterapian koulutusohjelma Marraskuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 13.11.2007

Lisätiedot

Akuutti polvikipu voi olla vamman aiheuttama

Akuutti polvikipu voi olla vamman aiheuttama Näin tutkin TIMO JÄRVELÄ Kipeä polvi Polvivaivat ovat jokapäiväisiä ongelmia lääkärien vastaanotoilla. Kyseessä voi olla vamman äkillisesti aiheuttama tai vähitellen alkanut ja ajan kuluessa pahentunut

Lisätiedot

Spiraalidynaaminen harjoittelu vaivaisenluun hoidossa

Spiraalidynaaminen harjoittelu vaivaisenluun hoidossa Spiraalidynaaminen harjoittelu vaivaisenluun hoidossa Jalkaterapian koulutusohjelma, jalkaterapeutti Opinnäytetyö 21.11.2007 Kirsi-Maria Raunio HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIA Sosiaali- ja terveysala

Lisätiedot

JALKATERAPIAN KEINOT NIVELREUMAATIKON ALARAAJAKIPUJEN ENNALTAEHKÄISYSSÄ JA HOIDOSSA

JALKATERAPIAN KEINOT NIVELREUMAATIKON ALARAAJAKIPUJEN ENNALTAEHKÄISYSSÄ JA HOIDOSSA Hanne Havula ja Anna Reinikainen JALKATERAPIAN KEINOT NIVELREUMAATIKON ALARAAJAKIPUJEN ENNALTAEHKÄISYSSÄ JA HOIDOSSA - Heinolan Reumasäätiön sairaala - Opinnäytetyö Jalkaterapian koulutusohjelma Joulukuu

Lisätiedot

Tenniskyynärpää pitkällinen ja kivulias vaiva

Tenniskyynärpää pitkällinen ja kivulias vaiva TIETEESSÄ MARTTI VASTAMÄKI LKT, käsikirurgian dosentti Tieteellinen tutkimus ORTON, Invalidisäätiö Bulevardin klinikka, Helsinki martti.vastamaki@orton.fi PASI PAAVILAINEN LT, käsikirurgian erikoislääkäri

Lisätiedot

LONKAN JA POLVEN NIVELRIKKO

LONKAN JA POLVEN NIVELRIKKO Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyö 2011 Teija Kurra LONKAN JA POLVEN NIVELRIKKO Työikäisten Terveysnetti OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

Kooste kommenteista valmisteilla olevaan suositukseen

Kooste kommenteista valmisteilla olevaan suositukseen Kooste kommenteista valmisteilla olevaan suositukseen 1 (14) 21.12.2011 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea julkaisi syksyllä kommentoitavaksi luonnoksen valmisteilla olevasta suosituksesta

Lisätiedot

Hyvän käytännön kriteerit ja niiden kehittäminen. Sisältö. Kliinisen auditoinnin asiantuntijaryhmä. Suositus No 8, 1.3.2013 1(9)

Hyvän käytännön kriteerit ja niiden kehittäminen. Sisältö. Kliinisen auditoinnin asiantuntijaryhmä. Suositus No 8, 1.3.2013 1(9) Suositus No 8, 1.3.2013 1(9) Hyvän käytännön kriteerit ja niiden kehittäminen Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Hyvän käytännön käsite... 2 3. Kriteerien kehittämismahdollisuudet... 3 3.1 Kotimaiset alan yhdistykset...

Lisätiedot

Lukijalle. kiittää suositukset laatineita asiantuntijalääkäreitä arvokkaasta työpanoksesta ja lopputuloksesta.

Lukijalle. kiittää suositukset laatineita asiantuntijalääkäreitä arvokkaasta työpanoksesta ja lopputuloksesta. Suuret nivelet Lukijalle Lääkärin työssä potilaan toimintakyvyn parantaminen ja ylläpito on keskeinen tavoite. Tämä tavoite korostuu kroonisissa ja uusiutuvissa sairauksissa, joissa täydellinen paraneminen

Lisätiedot

Diabetes ja lääkäri. diabetes.fi. 5 2009 Marraskuu 38. vuosikerta Suomen Diabetesliitto TEEMANA DIABEETIKON JALKAONGELMAT. HbA 1c

Diabetes ja lääkäri. diabetes.fi. 5 2009 Marraskuu 38. vuosikerta Suomen Diabetesliitto TEEMANA DIABEETIKON JALKAONGELMAT. HbA 1c TEEMANA DIABEETIKON JALKAONGELMAT HbA 1c :n yksikkö muuttuu 50 vuotta elämää diabeteksen kanssa 5 2009 Marraskuu 38. vuosikerta Suomen Diabetesliitto Diabetes ja lääkäri diabetes.fi Kuva: Rodeo Tämä tapa

Lisätiedot

Lukijalle. kiittää suositukset laatineita asiantuntijalääkäreitä arvokkaasta työpanoksesta ja lopputuloksesta.

Lukijalle. kiittää suositukset laatineita asiantuntijalääkäreitä arvokkaasta työpanoksesta ja lopputuloksesta. Suuret nivelet Lukijalle Lääkärin työssä potilaan toimintakyvyn parantaminen ja ylläpito on keskeinen tavoite. Tämä tavoite korostuu kroonisissa ja uusiutuvissa sairauksissa, joissa täydellinen paraneminen

Lisätiedot

AKILLESJÄNTEEN YLIRASITUSVAMMAN KUNTOUTUS -Polttopisteessä kenialaiset kestävyysjuoksijat

AKILLESJÄNTEEN YLIRASITUSVAMMAN KUNTOUTUS -Polttopisteessä kenialaiset kestävyysjuoksijat AKILLESJÄNTEEN YLIRASITUSVAMMAN KUNTOUTUS -Polttopisteessä kenialaiset kestävyysjuoksijat Kuva 1. Lapset seuraavat St. Patric High Schoolin juoksijoita Itenissä Turun ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala

Lisätiedot

Diabetes ja lääkäri. diabetes.fi. 1 2014 helmikuu 43. vuosikerta Suomen Diabetesliitto

Diabetes ja lääkäri. diabetes.fi. 1 2014 helmikuu 43. vuosikerta Suomen Diabetesliitto STONE: Nefropatian esiintyvyys tyypin 2 diabeetikoilla Suomessa Charcot n jalka Metformiini ja raskausdiabetes Ruskea rasva ja sokeritasapaino 1 2014 helmikuu 43. vuosikerta Suomen Diabetesliitto Diabetes

Lisätiedot

Nivelreuman diagnostiikka ja hoito

Nivelreuman diagnostiikka ja hoito Käypä hoito -suositus Suomen Reumatologinen Yhdistys ry Tavoite Suosituksen tavoitteena on tehostaa ja yhdenmukaistaa nivelreuman varhaisdiagnostiikkaa ja hoitoa. Kohderyhmät Suositus on tarkoitettu perusterveydenhuollossa

Lisätiedot

Neuropaattisen kivun hoito-opas

Neuropaattisen kivun hoito-opas NEUROPAATTISEN KIVUN HOITO-OPAS 3 Neuropaattisen kivun hoito-opas Kirjoittaja Maija Haanpää Dosentti, neurologi, kipukonsultti, kivunhoidon ja kuntoutuksen erityispätevyys HYKS, Neurokirurgian klinikka

Lisätiedot

RYHMÄMUOTOISEN LIIKUNTAHARJOITTELUN VAIKUTUS FYYSISEEN TOIMINTAKYKYYN PATELLOFEMORAALIOIREISILLA NUORILLA NAISILLA Satunnaistettu kontrolloitu

RYHMÄMUOTOISEN LIIKUNTAHARJOITTELUN VAIKUTUS FYYSISEEN TOIMINTAKYKYYN PATELLOFEMORAALIOIREISILLA NUORILLA NAISILLA Satunnaistettu kontrolloitu RYHMÄMUOTOISEN LIIKUNTAHARJOITTELUN VAIKUTUS FYYSISEEN TOIMINTAKYKYYN PATELLOFEMORAALIOIREISILLA NUORILLA NAISILLA Satunnaistettu kontrolloitu tutkimus Svahn Tarja Jyväskylän yliopisto Terveystieteen laitos

Lisätiedot

Alaraajojen pituuserot ja niiden korjaaminen. Timo Hurme

Alaraajojen pituuserot ja niiden korjaaminen. Timo Hurme Katsaus Alaraajojen pituuserot ja niiden korjaaminen Timo Hurme Alaraajojen eripituisuus on yleistä ja sen syyt ovat moninaiset. Pituuseron hoito tulee yleensä suorittaa lapsen kasvukauden aikana. Hoitopäätöksen

Lisätiedot

Verensokerin omaseuranta diabeteksen hoidossa

Verensokerin omaseuranta diabeteksen hoidossa Linnéa Linko, Kristian Lampe, Jarkko Ihalainen, Marjukka Mäkelä, Harri Sintonen, ja työryhmä Diabeteksessa huono sokeritasapaino aiheuttaa pitkällä aikavälillä vaurioita moniin elimiin. Liian korkea tai

Lisätiedot

BirdLife Suomen kannanotto monimuotoisuuskompensaatioon

BirdLife Suomen kannanotto monimuotoisuuskompensaatioon BirdLife Suomen kannanotto monimuotoisuuskompensaatioon Toukokuu 2013 Nykyisellään aiheuttaja maksaa periaate ei toimi Suomessa luonnon monimuotoisuudelle aiheutuneiden vahinkojen osalta. Veronmaksajat

Lisätiedot

Sementtikiinnitteisten lonkkaproteesien polymeeriliukupinnan kuluma ja sen mittaaminen tietokoneavusteisesti

Sementtikiinnitteisten lonkkaproteesien polymeeriliukupinnan kuluma ja sen mittaaminen tietokoneavusteisesti AALTO-YLIOPISTO Sähkötekniikan korkeakoulu Sementtikiinnitteisten lonkkaproteesien polymeeriliukupinnan kuluma ja sen mittaaminen tietokoneavusteisesti Sami Sainio Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä

Lisätiedot

Aikuisen ADHD diagnoosista hoitoon

Aikuisen ADHD diagnoosista hoitoon Katsaus tieteessä Anniina Koski LL, psykiatrian erikoislääkäri HYKS, psykiatrian yksikkö Sami Leppämäki dosentti, ylilääkäri Työterveyslaitos ja HYKS, psykiatrian yksikkö sami.leppamaki@ttl.fi Aikuisen

Lisätiedot

TASAPAINOILLEN KOHTI PAREMPAA ASENNONHALLINTAA

TASAPAINOILLEN KOHTI PAREMPAA ASENNONHALLINTAA Annina Eskola, Elina Hurtta & Lauri Sjöblom TASAPAINOILLEN KOHTI PAREMPAA ASENNONHALLINTAA Tuotekehityksenä jalkaterapian harjoitepankki Opinnäytetyö Jalkaterapian koulutusohjelma Marraskuu 2006 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

ETURAUHASSYÖPÄÄN SAIRASTUNEIDEN MIESTEN KOKEMUKSET HOITOJEN AIHEUTTAMISTA HAITTAVAIKUTUKSISTA

ETURAUHASSYÖPÄÄN SAIRASTUNEIDEN MIESTEN KOKEMUKSET HOITOJEN AIHEUTTAMISTA HAITTAVAIKUTUKSISTA ETURAUHASSYÖPÄÄN SAIRASTUNEIDEN MIESTEN KOKEMUKSET HOITOJEN AIHEUTTAMISTA HAITTAVAIKUTUKSISTA TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN LAITOKSEN SUORITTAMAN VALTAKUNNALLISEN POTILASKYSELYN TULOKSIA Heli Tenhola Helsingin

Lisätiedot

Terveysliikunnan tutkimusuutiset. TULE liikkumaan ratkaisuja tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin

Terveysliikunnan tutkimusuutiset. TULE liikkumaan ratkaisuja tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin Terveysliikunnan tutkimusuutiset 2009 TULE liikkumaan ratkaisuja tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin Terveysliikunnan tutkimusuutiset 2009 TULE liikkumaan Vuosittain ilmestyvä Terveysliikunnan tutkimusuutiset

Lisätiedot

Palovammamaskit arven liikakasvun hoidossa

Palovammamaskit arven liikakasvun hoidossa Vilma Korteniemi ja Noora Lundén Palovammamaskit arven liikakasvun hoidossa Metropolia Ammattikorkeakoulu Apuvälineteknikko Apuvälinetekniikka Opinnäytetyö 6.11.2013 Tiivistelmä Tekijät Otsikko Vilma Korteniemi

Lisätiedot