VÄINÖ LINNAN PUISTON IDEAKILPAILUN ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA. Tampereen kaupunki Marjaana Tuoriniemi YLEISTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VÄINÖ LINNAN PUISTON IDEAKILPAILUN ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA. Tampereen kaupunki. 2.12.2013 Marjaana Tuoriniemi YLEISTÄ"

Transkriptio

1 VÄINÖ LINNAN PUISTON IDEAKILPAILUN ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA Tampereen kaupunki Marjaana Tuoriniemi YLEISTÄ Tampereen Amurin kaupunginosassa sijaitsevasta Väinö Linnan puistosta on järjestetty ideakilpailu. Tavoitteena on löytää Väinö Linnaan tai hänen aikakautensa Puu-Amuriin liittyvä teema. Pyrkimyksenä on myös korostaa kaupunginosan identiteettiä ja kotipaikkahistoriaa alueen asukkaille. Tampereen kaupunki nimesi viheralueen Väinö Linnan puistoksi 1990-luvulla. Puisto on lähellä Linnan ensimmäistä, Puuvillatehtaankadulla sijainnutta, asuinpaikkaa Tampereella. Kirjailija muutti Amurin puutalovaltaiseen työläiskaupunginosaan vuonna 198 ja oli töissä läheisellä Finlaysonin puuvillatehtaalla. Hänen kaksi ensimmäistä romaaniaan Päämäärä (1947) ja Musta rakkaus (1948) sijoittuvat Amuriin. 1

2 1. KILPAILUJÄRJESTELYT Kilpailun järjestäjä Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön kehittäminen ja suunnittelupalvelut Kilpailun osanottajat Kilpailu suunnattiin Tampereen kaupunkiympäristön kehittämisen maisemasuunnittelun puitesopimuskumppaneille. Viidestä sopimuskumppanista neljä ilmoittautui kilpailuun. Osallistujat olivat MA-arkkitehdit, Maisemasuunnittelu Hemgård, Näkymä Oy ja Ramboll Finland Oy. Kilpailuraati Kilpailuraatiin kuuluivat: Timo Koski, kaupunginpuutarhuri, pj, Kaupunkiympäristön kehittäminen Ranja Hautamäki, johtava erikoissuunnittelija, Suunnittelupalvelut Miia Nivala, nuoriso-ohjaaja / Lasten Parlamentti Matti Pujola, pj /Amurilaiset ry Heikki Linnanlahti, Amurin Teon Tupa ry Marjaana Tuoriniemi, kilpailun koordinoija, vanhempi erikoissuunnittelija, Suunnittelupalvelut Aikataulu Kilpailun ennakkoilmoitus lähetettiin osallistujille Kilpailuaika alkoi ja päättyi Määräaikana postileimattuja ehdotuksia saapui 4. Kilpailijoilla oli mahdollisuus pyytää kilpailuraadilta kilpailuohjelmaa tai sen liitteitä koskevia lisäselvityksiä mennessä. Määräaikana tuli viisi kysymystä. Vastaukset toimitettiin kilpailijoille Kilpailutyöt ovat olleet kommentoitavina kaupungin verkkosivuilla ja palvelupiste Frenckellissä. Kommentteja jätettiin e-lomakkeella 5 kpl. Lisäksi tuli yksi sähköposti sekä yksi postitettu kirje. Raati käsitteli kommentit kunkin työn tuomaroinnin yhteydessä. Yleisökommentit ovat arvostelupöytäkirjan liitteinä. Lasten Parlamentin johtokunnalle työt esiteltiin heidän kokouksessaan Johtokunnan jäsenten kirjaamat kommentit on koottu kilpailutöittäin ja ne ovat arvostelupöytäkirjan liitteinä. Kilpailun esiraati kokoontui sekä ja palkintoraati KILPAILUTEHTÄVÄ Väinö Linnan puiston leikkipaikka on kaupunginosansa alueellinen leikkipaikka. Leikkipaikan käyttäjämäärä 500 metrin saavutettavuussäteellä on seuraava: 0- -vuotiaita 127 hlöä; vuotiaita 295 hlöä, 1-17 vuotiaita 128 hlöä, 18-5 vuotiaita 211 hlöä, vuotiaita 2026 hlöä ja 65 vuotiaita tai sitä vanhempia henkilöitä Koska alueesta kehitetään teemaleikkipuistoa, todellisia käyttäjiä on enemmän ja puistoon tullaan kauempaakin. Lähialueella toimii viereisen päiväkodin lisäksi useita englantilaisia leikkikouluja sekä muutamia perhepäivähoitajia. Amurin kansainvälinen koulu sijaitsee n. 200 metrin etäisyydellä puiston lounaiskulmasta. Koulussa on opetusta ensimmäisestä yhdeksänteen luokkaan saakka. Leikkipaikan tulee olla monipuolinen, eri-ikäisten lasten leikin ja liikunnan paikka. Tavoitteena on yhdistää alueen nykyiset pienet leikkipaikat yhdeksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi. Leikkipaik- 2

3 kaa ei aidata. Leikkivarusteet voivat poiketa perusvälineistöstä, mutta lähtökohtana on kuitenkin turvallisuus, kestävyys ja huollettavuus. Leikki- ja pelitoimintojen lisäksi puistoon haetaan koko perhettä ja myös ikääntyvän väestön virkistystä ja oleskelua palvelevia toimintoja. Puistoon tulee sisällyttää yksi nykyisen kokoinen ( m2) pelikenttä, joka mahdollistaa monipuolisen pelitoiminnan (mm. koripallo) ja jäädyttämisen talvisin. Kentän nykyistä sijaintia voi muuttaa, mutta sitä ei tule rajata suoraan kevyen liikenteen väylään. Myös pinnoitteeseen voi ottaa kantaa ja esittää esim. keinonurmipintaista kenttää. Väinö Linnan puiston käytävien valaistus on uusittu vuonna Nykyisiä valaisimia pylväineen voidaan hyödyntää käytävävalaistuksessa, mutta kaapelointeihin ja jalustojen uusimiseen on varauduttava puiston järjestelyjen muuttuessa. Leikkitoimintoja ja kenttiä varten tarvitaan erillinen valaistus. On myös mahdollista esittää teemaleikkipaikkaa tukevaa erikoisvalaistusta.

4 Leikkipaikan toiminnalliset tavoitteet Väinö Linnan puiston leikkipaikka on kaupunginosansa alueellinen leikkipaikka. Leikkipaikan käyttäjämäärä 500 metrin saavutettavuussäteellä on seuraava: 0- -vuotiaita 127 hlöä; vuotiaita 295 hlöä, 1-17 vuotiaita 128 hlöä, 18-5 vuotiaita 211 hlöä, vuotiaita 2026 hlöä ja 65 vuotiaita tai sitä vanhempia henkilöitä Koska alueesta kehitetään teemaleikkipuistoa, todellisia käyttäjiä on enemmän ja puistoon tullaan kauempaakin. Lähialueella toimii viereisen päiväkodin lisäksi useita englantilaisia leikkikouluja sekä muutamia perhepäivähoitajia. Amurin kansainvälinen koulu sijaitsee n. 200 metrin etäisyydellä puiston lounaiskulmasta. Koulussa on opetusta ensimmäisestä yhdeksänteen luokkaan saakka. Keskustan pyöräverkon tavoitetilannekartta 201. Sinisellä esitetty pyöräilyn pääreitit ja vihreällä pyöräilyn lähiverkko. Mustalla katkoviivalla pyöräily-yhteys ajoradalla. Keskustan pyöräverkkosuunnitelmassa puiston itäreunan ja eteläreunan väylät on esitetty pääverkon osaksi. Tämä on ehdottomasti huomioitava leikki- ja pelitoimintojen sijoittelussa. Itäreunan pyörätietä tutkitaan jatkossa erotettuna pääreittinä ja lähtökohtana on sen leventäminen 4,5 metriin. Muiden reittien leveydet säilytetään nykyisen levyisinä. Pyöräteiden pinnoite on asfaltti. Puistoon ohjautuu lisäksi useita jalankulkureittejä eri suunnista, jotka on otettava huomioon suunnittelussa. Myös alueen huoltoreitit ja erityisesti kentän huolto on huomioitava. Puistossa sijaitsee reunoilla kiertävien kevyen liikenteen reittien suuntaisia sadevesiviemäreitä. Toiminta-alueita on kuivatettu sadevesiviemäreillä, jotka näkyvät pohjakartoissa. On mahdollista, että sadevesiviemäröintiä on täydennettävä alueen uudelleen järjestelyn myötä. 4

5 Maisemalliset tavoitteet Väinö Linnan puisto sijaitsee tasaisella alueella, mutta puistoon on muotoiltu kumpareita, joista osalla kasvaa puustoa. Näsinneula näkyy puistoon pohjoisen eli Särkänniemen suunnasta. Ratapenkka estää näkymän Näsijärvelle. Alueella kasvaa vehmasta, pääosin lehtipuuvoittoista puustoa sekä jonkin verran toiminta-alueita rajaavia pensasistutuksia. Puusto on istutettu alun perin osittain liian tiheään ja osa puista on huonokuntoisia. Tavoitteena on, että tila ja toiminnallisesti hajanainen alue muodostaisi nykyistä ehjemmän kokonaisuuden. Kustannukset Leikkipaikkainvestointiin on varattu euroa, joka on ideasuunnitelman sitova lähtökohta. Lopullinen investointisumma tarkentuu jatkosuunnittelun yhteydessä. Kustannuksissa on huomioitava myös valaistuksen kustannukset, jotka perusvalaistuksen osalta ovat n euroa (sisältäen 8 kpl perusvalaisimia ja 2 kpl kenttävalonheitinpylväitä). Tulevien rakenteiden perustukset on otettava huomioon kustannuksissa, mikäli toiminta-alueiden sijainti muuttuu nykyisten ulkopuolelle. Myös sadevesiviemäröinnin täydentämisen on varauduttava maaston pintakallistukset huomioiden. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueena on Väinö Linnan mukaan nimetty 0,9 ha:n laajuinen puistoalue Tampereen keskustan tuntumassa Amurin kaupunginosassa. Puisto on kaupunginosansa tärkein leikkipuisto. Tavoitteena on luoda omaleimainen ja monipuolinen, koko perheen leikki-, peli- ja oleskelupaikka, joka kytkeytyy teemallisesti kirjailija Väinö Linnaan. Amuri on luvulla rakennettu kerrostaloalue, joka toteutettiin vanhan puutaloalueen paikalle. Kaupunginosan ilme on vehreä ja alueella on Väinö Linnan puiston lisäksi myös Sotkanpuisto ja istutettuja kevyen liikenteen reittejä. Tulevaisuuden tavoitteena on kehittää kaupunginosaa nimenomaan lapsiperheiden asuinpaikkana. Väinö Linnan puistoa ympäröi 80-luvun kerrostaloasutus ja etelässä alue rajautuu päiväkodin tonttiin. Päiväkodin käyttöä varten puistosta on rajattu aidalla erillinen leikkipaikka, joka ei sisälly suunnittelualueeseen. Väinö Linnan puistoon kuuluvat myös kortteleiden väleissä sijaitsevat kevyen 5

6 liikenteen raitit, jotka eivät kuulu kilpailualueeseen. Alueella on monikerroksista kasvillisuutta ja runsaasti hyväkuntoista puustoa. Puiston lähistöllä, Satakunnankadun eteläpuolella, sijaitsee vanhan puu-amurin elämää ja rakennuskantaa kuvaava Amurin työläiskortteli. Puiston pohjoispuolella kulkevan junaradan takana sijaitsee Särkänniemen huvipuisto. Puu-Amuria esittävä ilmakuva vuodelta Väinö Linnan puiston alue merkitty punaisella katkoviivalla. Amurin ja Väinö Linnan puiston historiaa Amurin kaupunginosa ulottuu itä-länsisuunnassa Hämeenpuistosta Sepänkadulle ja pohjoiseteläsuunnassa Paasikiventieltä Pirkankadulle. Pääkatu on Satakunnankatu. Amuri rakennettiin 1860-luvulla työväestön asuinalueeksi. Se muodostui eheistä puutalokortteleista, jotka olivat pienempiä kuin muualla kaupungissa. Talot olivat yksikerroksisia. Niissä oli yhteisasuntoja, joissa kahdella tai neljällä huoneella oli yhteiskeittiö. Asunnot olivat ahtaita ja perheen lisäksi siellä asui kortteerissa maalta muuttaneita työläisiä. Kaupunginosassa oli ennen paljon pieniä kauppoja ja erilaiset kiertävät kaupustelijat, kuten halonhakkaaja ja kalanmyyjä, kuuluivat lähes jokapäiväiseen elämänmenoon. Kävipä aika-ajoin posetiivarikin onnenlehtiä myymässä. Puutalot alkoivat ränsistyä ja Amuri joutui hiljalleen rakennuskieltoon. Puutalojen purkaminen ja uuden kerrostaloalueen rakentaminen vahvistettiin asemakaavalla vuonna Asemakaavassa varattiin tilaa myös uudelle puistolle. Väinö Linnan puiston rakentaminen alkoi 1970-luvulla. Puiston väyläverkossa on nähtävissä entisen ruutukaavan piirteet. Alueelle on rakennettu kaksi kenttää, joista toinen on iso, talvisin jäädytettävä kenttä ja toinen pienempi kenttä erilaisia pelejä varten. Leikkivälineitä on sijoitettu kolmelle eri leikkipaikalle. Pintamaat on läjitetty kumpareiksi, jotka toimivat osana leikkitoimintoa ja toisaalta antavat kasvupaikan monilajiselle puustolle. 6

7 Teemaleikkipaikka Väinö Linnan puistoa on tavoitteena kehittää teemaleikkipaikkana siten, että alueelle muodostuu vahva oma identiteetti. Vastaavia teemaleikkipaikkoja on toteutettu mm. Näsinpuistoon (Tiitiäisen leikkipuisto) ja Koskipuistoon (Pikku Kakkosen puisto). Teemaleikkipaikoista on hyviä kokemuksia Ruotsissa, mm. Malmössä. Ruotsalaisen Arkitekten-lehden artikkelin mukaan teemaleikkipaikat ovat nostaneet leikkipaikkojen arvostusta ja muuttaneet leikkipaikkasuunnittelua kiinnostavammaksi ammattilaisten keskuudessa. Leikkipuistojen yleiseksi ongelmaksi on koettu samankaltaisuus, yksipuolisuus ja keskittyminen katalogivälineisiin, jolloin sisältö ja tilallinen hahmo jäävät usein toisarvoiseksi. Teemaleikkipuistossa tärkeiksi tavoitteiksi nousevat identiteetti, vetovoimaisuus ja hauskuus. Pyrkimyksenä on, että paikka herättää lapsen uteliaisuuden ja ruokkii mielikuvitusta. Teemaleikkipaikkojen kalusteet ovat paikkaan ja teemaan soveltuvia, ne voivat olla uniikkeja veistoksia tai perinteisiä välineitä, joita on muokattu teemaan sopivaksi. Leikkipaikan tulee olla tapaamispaikka, jossa koko perhe viihtyy. Ne ovat lisäksi retkikohteita, joihin tullaan kauempaakin. (Arkitekten maaliskuu 2005, Malmön leikkipaikkaohjelma 2006) Ote Päämäärän päähenkilön työmies Valte Mäkisen elinympäristöstä Amurin puutaloalueella: Katu alkaa erään suuren tehtaan portilta. Se on tavallinen laitakaupungin katu, ainakin loppupäästään. Alkupäästään se on laskettu asfaltilla, mutta loppupää on tavallista mukulakiveystä. Varsinkin siellä, missä se päättyy pieneen metsikköön kaupungin laidassa, on kiveys hyvin epätasaista. Siellä saattaa joskus kesäisin pistää kivien välistä esiin jokin kellastunut ruohonkorsikin. Kadun varrella olevissa taloissakin huomaa helposti saman ilmiön kuin itse kadussakin. Alkupuolella ovat rakennukset siistejä ja hyvinhoidettuja puutaloja. Niiden ikkunoissa näkee hienoja verhoja ja sisällä riippuu tauluja. Jo ikkunankin läpi näkee, että ne eivät ole pelkkää tusinatyötä. Samaten riippuu katosta upeita kruunuja, ja usein kuuluu talosta kadulla kulkevien tehtaalaisten korviin hiljaista pianonsoittoa. Se kertoo paljon. Meikäläisissä oloissa hyvinkin paljon. Onpa kadun varrella pari kaunista puiston ympäröimää palatsiakin. Niiden asukkaat eivät enää ole pelkkää herrasväkeä, he ovat hienostoa, aristokratiaa." Kuvaaja: Juhani Riekkola, Tampere-seuran kuva-arkisto 7

8 4. YLEISARVOSTELU Arvostelunäkökohdat Suunnitelmaa arvosteltaessa tarkasteltiin mm. seuraavia näkökohtia: - leikki- ja pelipaikan sekä muiden ehdotettujen toimintojen maisema-arkkitehtoninen, teemallinen ja toiminnallinen kokonaisnäkemys - leikki- ja pelitoimintojen ominaisuudet: eri-ikäisten lasten huomioon ottaminen, leikkipaikan omaleimaisuus ja teeman huomioon ottaminen, leikkipaikan toimivuus ja turvallisuus, eri vuodenaikojen huomioon ottaminen - teemalliset ja maisema-arkkitehtoniset ominaisuudet: Väinö Linnan teeman ilmentyminen, maisema-arkkitehtoninen kokonaisilmaisu, elämyksellisyys, maisemallisten lähtökohtien hyödyntäminen - toteuttamiskelpoisuus Yleisluonnehdinta kilpailutöistä Kilpailu tuotti neljä erilaista ja mielenkiintoista työtä. Raati kävi työt läpi yksityiskohtaisesti ja vertaili niiden liittymistä Väinö Linnan elämään ja Amurin perinteeseen. Suuri painoarvo annettiin toteuttamiskelpoisuudelle sekä puistorakenteiden pitkäikäisyydelle, niiden uusimismahdollisuudelle ja siten kokonaisuudessaan kustannusvaikutuksille. Toiminnallisuutta pidettiin yhtenä tärkeimpänä arvosteluperusteena, mutta sen ohella Linnaan liittyvän teeman tuli välittyä selkeästi. Erityisen merkityksellisenä raatilaiset pitivät ympäristökortteleiden ikääntyvän väestön huomioinnin puiston toiminnoissa. 8

9 Yleisöpalaute Kilpailutyöt olivat kommentoitavana netissä ja Frenckellin palvelupisteessä välisen ajan. Kommentteja tuli yhteensä 55 kpl, joista 5 sähköisellä e-lomakkeella, yksi sähköpostilla ja yksi kirjeenä. Kaikissa kommenteissa ei äänestetty, mutta ääniäkin kertyi 47 kpl. Suurimman äänimäärän keräsi, 19 kpl. Sen erilaisuutta, tunnelmaa ja elämyksellisyyttä kiitettiin. Toiseksi eniten sai ääniä Puistokortteli, 11 kpl. Kommenteissa mainittiin työn eduksi perinteikkyys ja kaikkien ikäryhmien huomioiminen. Viljelylaatikoista sekä puistokeittiöstä pidettiin. Kolmanneksi eniten, 9:llä äänellä, kannatettiin kilpailutyötä Ellun Kanat. Sitä pidettiin monipuolisena ja Väinö Linnan aikakautta hyvin kuvaavana ehdotuksena. Väinön kuntotehdas ja tarinapaja keräsi 8 ääntä. Sitä pidettiin hyvin monipuolisena ja kiitettiin mäenlaskumahdollisuuden säilyttämistä. Kooste palautteista on arvostelupöytäkirjan liitteenä. Lasten Parlamentin johtokunnan kommentit Kilpailutyöt esiteltiin Tampereen Lasten Parlamentin hallituksen kokouksessa Lapset esittivät kysymyksiä ja kommentteja, jotka kirjattiin ylös. Lasten Parlamentti ei valinnut voittajaa tai äänestänyt kilpailutöiden paremmuudesta, vaan johtokunnan jäsenet kirjoittivat kunkin työn esittelyn jälkeen mielipiteitään lapuille. Ylipäätään lapset kiinnittivät huomiota rakenteiden ja materiaalien turvallisuuteen sekä hyvään valaistukseen. Välineiden suhteen toivottiin kouluikäisille ja varhaisnuorille enemmän toimintaa, haastetta ja liikunnallisuutta sekä sitä, että pienille lapsille on leikkipaikoille varattu omat toiminta-alueet. Toivottiin Väinö Linnan henkilöhahmon esittelyä puistoon yhden tai useamman opastaulun avulla. Kooste Lasten Parlamentin kommenteista on arvostelupöytäkirjan liitteenä. 9

10 5. EHDOTUSKOHTAISET ARVIOT Aakkosjärjestyksessä Puiston halki kulkee voimakas kirjankansi-aiheeseen perustuva leikkireitti, joka on ideana vahva ja toiminnallinen. Teema tukeutuu sekä Väinö Linnan työhön kirjailijana sekä puu- Amuria sivuaviin rakenteisiin. Kirjoista ja kirjoittamisesta ammentavat aiheet ovat omaleimaisia ja kekseliäitä. Raati oli kuitenkin huolissaan rakenteiden kestävyydestä ja toteutettavuudesta annetun budjetin puitteissa. Ehdotuksen sommitelma on jännittävä, ja suorakulmaisuutta on rikottu kaarevilla muodoilla. Raati piti sommitelmaa hiukan vaativana toteuttaa ja esimerkiksi valettavien turva-alustojen määrä on budjettiin nähden liian iso. Ehdotus on selkeästi hyvin ansiokas, mutta paikkaan ja resursseihin nähden raadin mielestä liian vaativa. Ehdotus on huolellisesti tutkittu ja toiminnallisesti monipuolinen. Asukkaille tärkeät toiminnot kuten talvikäyttö, kumpareet ja silta on sisällytetty suunnitelmaan. Pelikenttä on säilytetty nykyisellä paikalla lisäten sen yhteyteen koripallon pelaamismahdollisuus. Samoin kumpareisuus on säilytetty, sitä täydentäen sekä peruspuusto ja suorat reuna- ja poikkikäytävät. 10

11 Ellun kanat Teemaksi on valittu Väinö Linnan liittyminen tehtaiden aikakauteen ja vanhan Amurin korttelien piirteet. Amurilaisuus ja tehtaiden Tampere ilmentyvät mukavina toiminnallisina ideoina mm. leikkipaikan junaratana, puu-amuria kuvaavana hiekkalaatikkona, kirjastooleskelupaikkana ja porttiaiheina puiston reunoilla. Raadin mielestä portit ovat hyvä aihe, mutta koko puiston aitaamista ei pidetä perusteltuna. Onnistuneista yksittäisistä aiheista huolimatta, ehdotuksen kokonaisjäsentely jää hiukan puutteelliseksi. Arvosteluraadin mielestä ehdotusta olisi voitu työstää pitemmälle. Ehdotus on toiminnallisesto monipuolinen. Leikkitoiminnot on keskitetty pohjoispäähän, mutta keskellä puistoa kaartuvan käytävän varrelle sijoittuu useita pysähdyspisteitä tarjoten levähdystä, kuntoilua ja pihapelejä. Maastonmuotoja on korostettu kumparetta alittavan tunnelin avulla. Pelikenttä on säilytetty nykyisellä paikalla, mutta siihen on lisätty käytävää reunustava katsomo. 11

12 Puistokortteli Puu-Amuri on otettu hienosti ehdotuksen lähtökohdaksi ja siitä on ammennettu hyviä, paikkaan sopivia aiheita. Työn vahvuutena on amurilainen suorakulmainen korttelirakenne, jossa suorat käytävät erottavat erityyppiset toiminnot omiksi alueiksi. Raati tosin kaipasi paikoin suorakulmaisuuden rikkomista elävyyden tuomiseksi. Amurilaisuutta edustavat materiaalit ja piknikalue yhteiskeittiöiden perintönä. Mielenkiintoisena tunnelman luojana pidettiin tähtitaivas-valaistusta. Nykyisiä maastonmuotoja on säilytetty ja siten tässä on kaikista kilpailutöistä vähiten muutostarpeita. Arvosteluraati piti kilpailutyön ansiona toteuttamiskelpoisuutta ja sopivuutta paikkaan. Ehdotus on huolellisesti tutkittu ja toiminnallisesti monipuolinen. Se tarjoaa kaiken ikäisille virkistäytymismahdollisuuksia. Leikkitoimintojen monipuolisuutta on lisätty vesiaiheella. Pelikenttä on säilytetty nykyisellä paikalla, ja siihen on lisätty katsomo sekä vastakkaiselle reunalle istuimena toimiva rajaus. 12

13 Väinön kuntotehdas ja tarinapaja Ehdotuksen teemana on Väinö Linnan elämäntarina, jota on ilmennetty mielenkiintoisella tavalla. Raati piti työn lähtökohtaa ansiokkaana. Tarina kulkee halki suunnittelualueen tarjoten toiminta- ja levähdysmahdollisuuksia kaiken ikäisille puiston käyttäjille. Suorakulmaisuutta on pehmennetty kaariksi ja korostettu puiston keskiosaa aukiolla. Leikkivälineissä on esitetty mielenkiintoisia rakenteita, joita raati tosin piti osittain vaikeasti toteutettavina. Nykyisellä paikalla säilytetyn pelikentän ympäristöä on monipuolistettu useilla liikunnallisilla toiminnoilla sekä huomioitu puiston kautta kulkeva polkupyöräreitti lisäämällä puistoon polkupyöräpysäköinti. Työ sisältää monia mielenkiintoisia rakenteita ja leikkivälineitä, mutta on toteutushankkeena haastava. Hieno tarina vaatii avaamista, koska se ei suoraan avaudu puiston käyttäjälle. 1

14 6. KILPAILUN TULOS Kilpailuraati päätti kokouksessaan yksimielisesti voittajaksi kilpailutyön Puistokortteli. Sillä on parhaat mahdollisuudet aluepuiston kehittämiselle. Jatkotyötä varten kirjattiin seuraavat suositukset: - Puisto noudattaa geometrista jäsentelyä, mutta paikoin olisi syytä vapauttaa sommittelua. Erityisesti pohjoispään leikkipaikan kehittelyssä luotava vapaampaa muotoilua puu-amurin pihojen hengessä. - Leikkivälineisiin tulisi kiinnittää huomiota, myös polusto voisi paikoin vapautua. - Sillan voisi nostaa vahvemmin esille puiston aiheena - Olisi mahdollistettava nykyistä parempi kulkuyhteys junaradan alikulkuun eli amurilaisittain sanottuna aalloppiin. - Voisi pohtia vesileikkipaikan toimimista juomavesipisteenä, jotta saadaan puistoon vesikaivo. - Porteissa voisi mahdollisesti hyödyntää kivipylväitä vanhan Amurin tapaan. - Tiilen käyttöä materiaalina on harkittava. Graniitti oli perinteinen amurilainen materiaali kivijaloissa ja katujen päällysteenä - Jatkokehittelyssä voisi pohtia Väinö Linnan raitin esittelyä puiston infotaululla. Asuinpaikasta on vielä nähtävissä merkkejä lähistöllä. 14

15 15

16 Nimikuorien avaaminen Arvostelupöytäkirjan allekirjoittamisen jälkeen avattiin nimikuoret ja todettiin ideaehdotusten tekijöiksi: Nimimerkki Tekijät: Gretel Hemgård, maisema-arkkitehti MARK Lotta Jalava, maisema-arkkitehti yo Vilja Larjasto, maisema-arkkitehti MARK Elsi Lehto, maisema-arkkitehti yo Tiina Taipale, arkkitehti yo Nimimerkki Ellun kanat Tekijät: MA-arkkitehdit Marja Mikkola Kaisu Hynynen Sakiko Tanaka Aino Karilas Liinu Kivioja Meri Karvonen Nimimerkki Puistokortteli Tekijät: Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy Sofia Tigerstedt, tekijä Matti Liski, avustaja Tiina Perälä, avustaja Nimimerkki Väinön kuntotehdas ja tarinapaja Tekijät: Ramboll Finland Oy työryhmä Ulla Loukkaanhuhta Kirsikka Siik 16

17 Liite: Yleisöpalautteet Ta ll.i d Tallen nusai ka : : : : : : : : : : : : : : : :07 Oma suosikkini: Vapaat kommentit -ehdotus on ilahduttavan erilainen. Kirjat ja kirjoituskone tuovat esille Väinö Linnan perintöä. Voisitteko samalla jyrätä Amurin nykyiset lähiöparakit maan tasalle ja rakentaa tiivistä kaupunkilaista kaupunkia tilalle. Kiitos! on lapsia ajatellen paras ehdotus ja tarjoaa tekemistä myös talviaikaan, mikä on todella tärkeää. Mikä tahansa vaihtoehdoista valitaan, toivottavasti säilytetään kumpuja talvista mäenlaskua varten. Sillan ja sen alustan pitäisi olla niin turvallinen, että lapsi ei sillalta pudotessaan loukkaannu. Sillan laitojen olisi oltava myös turvalliset lapsille. Kolmas vaihtoehto, Puistokortteli, vaikuttaa idealistiselta eikä todennäköisesti toimisi käytännössä; suojaisat poukamat houkutellevat perheiden sijaan väestönosaa, jota ei lasten leikkialueille toivoisi. Toiminnallinen, myös hieman wow-suunnittelua havaittavissa. Ei koskaan huono meriitti. Hauskoja ideoita kaikissa, erityisesti Puistokorttelin keittiö. Amurin sivuissa oli mielestäni näyttävimmin tuotu kirjateema esille - siitä tajuaa ilman selvityksiäkin, mistä on kyse. Siksi valitsin sen: Leikkivälineistäkin saadaan ei leikkivälineiden näköisiä. Huikeaa! Uniikin oloinen idea! on kaikkein mielenkiintoisin vaihtoehto. Varmasti kallis, mutta ehkä toteutettavissa? Kirjoituskone ja pönttöuuni ovat turhia. Niiden tilalla voisi säilytää vanhaa puustoa enemmän. Jos jotain aktiviteettia kirjoituskoneen ja pönttöuunin tilalle, niin suuri kiipeilyverkko ja pesäkeinut. Toiveena muutenkin että puistoa rakennettaessa kaadettaisiin mahdollisimman vähän puita. Pidin tunnelmasta, oli mukavan tiivis ja siellä oli lapsille paljon tehtävää ja hyvä seikkailuympäristö. Myös Puistokorttelissa oli hyviä ideoita, se oli enemmän läpikuljettava puisto. Selkeä alueen läpäisevä reitti. Elämyksellinen. 17

18 : : : : : : : : : : : : :12 Ellun kanat Ellun kanat Ellun kanat Ellun kanat Ellun kanat Ellun kanat Ellun kanat Ellun kanat Ellun kanat Puistokortteli Amurin sivuissa plussaa erityisesti luistelukentän säilyttäminen ja sen käyttö esim.koriskenttänä lumettomana kautena. "Kirjasto" varmasti monipuolinen kiipeilyverkosto monen ikäisille. Miinusta, että nykyinen pulkkamäen paikka vaihdettu liian pieneen ja ahtaaseen paikkaan. Kaikki halukkaat eivät mahdu laskemaan sekä lasketaan suoraan päin "kirjastoa". Nykyiseltäkin kumpareelta lasketaan ihan puskille saakka. Sekä myös toiseen suuntaan eli "pikkumetsään" ja keinuille eli Amurin sivuissa perena-istutukset olisivat vaaravyöhykkeellä. Kävijämäärä mäenlaskussa on kuitenkin niin suurta, että nykyinenkin mäki melkein ahdas, mutta suosittu ja toimiva. Toki siinäkin yksi puu keskellä väylää. Ellun kanoissa mielenkiintoinen idea on kuntoiluvälineet. Sijoittelua toki kannattaisi siinäkin harkita uudelleen. Aitoja puiston ympärille ei kannata rakentaa, sillä juuri aidattomuus tekee alueesta helppokäyttöisen. On myös tilaa juosta. Vettä ja kuraa riittänee ihan ilmaston puolesta, joten tuskin tarvitaan erillisiä "kosteikkoja"?! Entä peruskeinut, perusliukumäki, hiekkalaatikko? Entä jousikeikut? Nykyiset kissa ja hevonen myös tosi kivat. Kesäkaudelle mielenkiintoisia ideoita oli esitetty myös mölkky/petankkikenttä. Entä koripallokorien lisäksi myös jalkapallomaalit? Toivottavasti säilytetään myös oikeita puita, joissa saa kiipeillä. Nykyisen pikkumetsän mänty on erittäin suosittu. Talven kannalta tärkeimmät puistoleikit on kuitenkin luistelu ja mäenlasku. Mäenlaskuun lopulta vähän mahdollisuuksia lähipuistoissa. Kiitos. Innolla odotamme hienoja uudistuksia :-) Toivon hyviä kiipeilytelineitä, luistelurataa, liukumäkeä, pulkkamäkeä, keinuja, joissa saa hurjan kovat vauhdit ja puita, joissa saa kiipeillä sekä metsää, jossa voi leikkiä piilosta. Amanda 6v Kirjoituskoneen ja sen lähellä olevien pönttöuunien tilalle voisi rakentaa vaikka ison kiipeilyverkon. Valaistus voisi olla vähän tunnelmallisempi. Ellun kanat on ideoista monipuolisin ja kaikki ikäryhmät parhaiten huomioon ottava. Kuntoiluvälineet ovat iso plussa. Kaksi muuta antaa lapselle liian vapaat kädet touhuta. Minusta Ellun kanat versiosta löytyy eniten puistossa kaipaamiani osa-alueita. Ei oikein mikään. Kaipaan puistoihin enemmän kasvillisuutta ja mielenkiintoa..perhospuistoa, omena, kirsikkapuita hevoskastanjoita joissa linnunpönttöjä houkuttelemassa linnun laulua etc.. Lasten leikkipuistoja on melkein kaikki..olisi kivaa että myös aikuisille tehtäisiin viihtyisää puistoa. Arboretumin kaltainen. Paikka missä voisi istuskella rauhassa ja nauttia ruusuista sun muista perennoista.. Kuvastaa tosi hyvin Väinö Linnaa ja Linnan aikakautta, pienillä jutuilla saatu Linnalle tärkeät asiat esiin. Kuvaa hyvin Väinö Linnan aikakauden yksinkertaisia leikkejä. Tässä ehdotuksessa on ehkä eniten ajateltu kaiken ikäisiä ihmisiä. Muistettu on myös sitä, että kyseessä on puisto, joten myös kukkaistutuksia löytyy. Monipuolinen, iloinen ja kaunis idea. Ehdottomasti järkevin ratkaisu puistokortteli. Turha rakentaa mitää moderneja leikkivälineitä ja lasijuttuja kun ne rikotaan kuitenkin heti. Amurin perinteet tulee huomioida. 18

19 : : : : : : : : : : : : :15 Puistokortteli Puistokortteli Puistokortteli Puistokortteli Puistokortteli Puistokortteli Puistokortteli Puistokortteli Puistokortteli Puistokortteli Väinön kuntotehdas ja tarinapaja Väinön kuntotehdas ja tarinapaja Väinön kuntotehdas ja tarinapaja Suunnitelmassa on huomioitu monipuolisesti pienet lapset, isot lapset sekä aikuiset. Lapsille on jätetty myös vapaata leikkimistilaa, mikä on nykyisessäkin Väinö Linnan puistossa lapsille tärkeää ja mieluista. Suunnitelma säilyttää nykyisen puiston hyvät osat, esim. riittävän ison alueen talviseen pulkkamäkeen. Muissa suunnitelmissa pulkkamäki on hyvin pieni käyttäjämäärään nähden. Tulee lopullisesti valituksi mikä tahansa näistä kilpailuesityksistä, niin Näsijärvenkadun puolelle pitää rakentaa aita.olen ulkoiluttanut aikoinaan tyttäreni lasta 2v Väinö Linnan puistossa. Se oli erittäin vaarallinen Näsijävenkadun puolelta. Näin kaksi vakavaa tilannetta, kun pieni lapsi juoksi kadulle. Särkänniemen asiakkaat käyttivät vuotta sitten ja käyttävät ehkä vieläkin Näsijärvenkatua parkkipaikkana. Näsijärvenkadulla ajetaan lujaa. Ympäri Suomea tulevat asiakkaat käyttivät myös Väino Linnan puiston palveluita. Amurissa on jo nyt yllin kyllin puistoja lapsille. Ne palvelevat ennen kaikkea kaupunginosan useampia yksityisiä päiväkoteja, joilla ei ole omaa pihaa. Lapsia Amurissa asuu hyvin vähän, asukkaat ovat pääosin eläkeläisiä tai muita aikuisia. Ehdotuksista ja Ellun kanat ovat (tehtävänannosta huolimatta) lapsille tarkoitettuja huvipuistoja. Tuonnäköisissä puistoissa eivät aikuiset viihdy. Väinön kuntotehdas taas on kuntoilijoille, eikä heitä Amurissa ole. Pyynikki sijaitsee tarpeeksi lähellä kuntoilua varten. Siispä Puistokortteli on ehdotuksista paras, kunhan siinä varmistetaan riittävä penkkien määrä istumiseen. MUTTA: koirat on tyystin (jälleen) unohdettu, ja Amurissa on koiria todella paljon ja niitä ulkoilutetaan Väinö Linnan puistossa! Kasvatuslaatikot on hyvä idea, tätä päivää. Puistokeittiö ja viljelylaatikot ovat hauskoja ideoita. Puistokortteli-idea on selvästi paras. Toivottavasti pohjoisosan kumpujen välillä oleva kaarisilta säilyy. Hieno suunnitelma! Puistokortteli vaikutti meistä parhaalta. Terveisin Leila ja Olli Mäkinen Amurinkatu 6-8 Hyvä, että tässä vaihtoehdossa säilytetään kaikille alueen lapsille tärkeä mäenlaskukumpare. Pohjoispuolen rakenteita ei tule sijoittaa liian lähelle mäenlaskupaikkaa, jotta liukurit voivat liukua vapaasti. Erittäin monipuolinen. Riittävä valaistus luo turvallisuutta. Huomioitava, että köysileikit ei saa olla liian lähellä mäenlaskupaikkaa, voisiko köydet sijoittaa toisaalle? Jääkö lasten piiloleikissä suosima pikkumetsä tai tuleeko uutta "metsää"? Hienoa, jos tekemistä löytyy aina pikkulapsista isompiin ja ihan teineihinkin saakka. T. Kerttu 8v 19

20 : : : : : : : : : : :0 Väinön kuntotehdas ja tarinapaja Väinön kuntotehdas ja tarinapaja Väinön kuntotehdas ja tarinapaja Väinön kuntotehdas ja tarinapaja Väinön kuntotehdas ja tarinapaja äänestämättä äänestämättä äänestämättä äänestämättä äänestämättä äänestämättä Nykyinen pulkkamäki ehdottomasti säilytettävä ja huomioitava, että siltä mäeltä lasketaan kolmeen eri suuntaan (jyrkkyydet vaihtelevat eri ikäisille lapsille sopivasti). Tosin nykyinen pyöreä roskispömpeli on täysin järjettömästi ja vaarallisesti sijoitettu, samoin junaradalle päin laskiessa on vaarana törmätä pusikkoon, jota vielä ympäröi rotwalli. Eli Väinön kuntotehtaan suunnitelmassa vamistettava, että köydet yms. eivät estä pulkallalaskua. Puiston eteläpuoliskossakin olisi hyvä olla jotain muutakin virikettä lapsille ja nuorille kuin vain tuo kenttä, jotta eloa säilyy siinäkin osassa puistoa. Ja sillan toivon ehdottomasti säilyvän, sehän tunnetaan Amurissa "siltapuistona" yleisestikin! Valto 6 v. Amurista toivoo seuraavaa: - ISO kiipeilyteline - pulkkamäestä voitava laskea rattikelkalla eri suuntiin ilman, että törmää jonnekin - luistinkenttä - trampoliinit lapsille (esim. jonnekin luistinkentän lähelle "Kukkakummun" viereen) Elsa 4-v. Amurista toivoo - pyörivää - riittävästi keinuja - yhtä hyvää pulkkamäkeä kuin nyt ilman törmäysvaaraa - isoa liukumäkeä (jollainen oli ennen sillankupeessa) - siltaa, "kun sehän on Siltapuisto nimeltään" - trampoliinit - ja "joka puolelle puistoa kaikkea kiva lapsille" Riittävästi valoa, silta, vaikeita kiipeilyjuttuja, Tarzan liaanikeinu, keinut, koripallokori, jalkapallomaali, luistelukenttä ja pulkkamäki. t. Antti Pulkkamäki, josta ei tarvitse laskea mitään päin, luistelukenttä, voimistelutangot, keinut, kiikkulauta, vaativia kiipeilyjuttuja, leikkiheppa, jolla voi ratsastaa, hurja liukumäki. Valoa, jotta ei pelota pimeällä. t. Elma Sellainen puisto, joka pystytään kohtuukustannuksin pitämään kunnossa. Ei liikaa eriväristä tilpehööriä. Vaan selkeä ja "hengittävä". Selvää suosikkia ei ole. Voisi ottaa vähän jokaisesta tai voittajaa jonkin verran karsia. Toiveena on, ettei puistoa rakenneta liian täyteen, vaan että vapaata, rakentamatonta tilaa (nurmikkoa) jää oleskelua varten. Lähistöllä on jo valmiiksi useita lasten leikkipuistoja, joten tällaiselle omaa luovuutta ja vapaata leikkiä sekä oleskelua mahdollistavalla tilalle on tarvetta. Lähellä ei muutenkaan ole isoa puistoaluetta, joten mahdollisimman paljon vihreää toivotaan Amuriin! Tämä mahdollistaisi myös koko perheen piknikit ja ulkoleikit sekä kesäisin viltillä lueskelun Väinö Linnan hengessä! Hyvä Tampereen kaupunki! Väinö Linnanpuiston mäenlaskukumpare pitää säilyttää. Me laskemme siinä joka päivä ja joka talvi. Eikä aitoja. t. Elma 6v, Antti 5v ja Venla 2v Amurista Saahan Väinö Linnassa vielä laskea pulkkamäkeä? Joulupukilta toivoin just uutta stigaa. t. Antti Liukumäki ja pulkkamäki, keinut, kiikkulauta, LUISTINRATA, kiipeilypuut ovat Marleenan v listalla. Esteetön, iso liukumäki pitää säilyttää. Tavalliset keinut ovat lapsille ehdottoman tärkeitä. Silta säilytettävä (paras osa puistoa). Trampoliini olisi kiva. Kunnollinen liukumäki, mielellään yksi pienille ja yksi isommille. Iso kiipeilyteline, Kiipeily on keinumisen ohella se, mitä lapset haluavat tehdä. Kotona rauhoitutaan, puistot ovat riehumista varten, Lasten on saatava purkaa jossain luontaista energiaa. Kilpailuehdotuksia en saanut koneellani auki. 20

21 Edellisten e-lomakkeiden lisäksi saapui sähköpostikirje sekä postitettu kirje samalta lähettäjältä: Hyvät Tampereen päättäjät! Väinö Linnan puiston mäenlaskukumpare pitää säilyttää. Me laskemme siinä joka päivä ja joka talvi. Eikä aitoja. t. Elma 6v, Antti 5v ja Venla 2v Tässä terveiset meidän perheemme lapsilta katsottuamme Väinö Linnan puiston ideakilpailun suunnitelmia. Hienoa, että lähipuistomme ilmettä uusitaan. Lisäkiipeilytelineet ovat erittäin tervetulleita. Sen lisäksi moni toivoo hyvien luonnon omien kiipeilypuiden säilyttämistä. Lasten mielestä puissa on kiva kiipeillä. Ihanaa myös, jos hyvä luistelukenttä säilytetään sekä lumettomaksi kaudeksi kentälle esim. korispelimahdollisuus on aivan loistava idea. Lumettomalle kaudelle myös liukumäki, mutta ei putkellista. Ei myöskään mitään erillistä kukkulan alittavaa tunnelia, jonka pelätään keräävään vain pissaa, kakkaa, roskaa ja laitapuolen kulkijoita jopa narkkareihin saakka. Valitettavasti :( Näillä leveysasteilla meillä riittää ihan luonnonkin puolesta kosteutta, joten mikään erikseen rakennettu kosteikkoalue leikkipuistossa ei ole kovin tervetullut vaihtoehto. Talvikausi on pitkä ja mitä muuta tekisimme leikkipuistossa kuin luistelisimme ja laskisimme mäkeä. Lähipuisto tällaiseen on todella tärkeä, koska esim. kolmen pienen lapsen kanssa kauemmas lähteminen voi olla tuskallinen kynnyskysymys. Viime talvenakin, silloin 1,5v nuorimmainenkin, muiden mukana, luisteli joka päivä Väinö Linnan puiston jäällä, ja toisella ulkoilukerralla laski mäkeä hienolta kukkulalta. Nautimme ulkoilusta kovasti. Suuri kiitos tamperelaisille, jotka pitävät puistot kunnossa! Nykyiseltään mäenlaskukukkula on amurilaisten, ja jopa kauempaakin tulevien tamperelaisten lapsiperheiden, suosima mäenlaskupaikka talvisin. Puistoon tullaan nimenomaan hyvän pulkka- /liukuri-/rattikelkka-/peppumäen vuoksi. Niitä ei tunnu olevan liikaa. Toki on myös hienoa, että kaupunki jäädyttää erityisiä jääliukumäkiä talveksi, mutta se on Väinö Linnasta lopetettu sitten talven Vetoamme siis teihin päättäjiin, että hyvä talvimäenlaskupaikka uudistetussakin Väinö Linnan puistossa säilytettäisiin. Kiitos ajastanne ja ystävällisesti asian huomioimisesta! 21

22 Liite: Lasten Parlamentin kommentit AMURIN SIVUT Esittelyn aikana tehdyt kysymykset ja annetut kommentit: Onko hyvä, että puiston läpi kulkee kumimatto. Yleensä korostetaan luontoa, sopiiko tämä? Miten alueen valvonta on suunniteltu tehtävän? Voisi olla kirjan sivuilla Väinö Linnan elämästä tietoa. Lasten keltaisilta lapuilta: - Koripallokorit on hyvä juttu - (voisi olla vesipiste, sillä kuumana kesäpäivänä tulee erittäin kuuma) ylisutattu - Onko se punainen matto pehmeä turvallisuuden vuoksi? - Kirjoitusnäppäimet voisivat olla erikokoisia tai Väinö Linna voisi korostua nousevilla näppäimillä - Todella kiva - Arvosana 9 - Teema on hyvä ja toimiva, mutta joitakin tavallisimpia laitteita ei kuitenkaan löytynyt, mutta uusissa laitteissa on enemmän haastetta - Hyvä, toimiva, hauska - Penkkejä ehkä enemmän - Trampoliinit maahan upotettuja ehkä nin 1 m2 kokoisia - Valvontakameroita paljon - Kirjoihin jotain tekstejä esim. Väinö Linnasta - Asfalttinen koris alue aidattuna - Arvosana 9+ - Pehmee hiekka keinujen alla ei muovimattoa - Kesällä futismaalit talvella lätkämaali edes toisessa päässä - Oleskelualueiden valvonta - Kirjojen korkeus - Ei alueita nuorilla - Turvallinen - Liittyy sekä V. Linnan työhön että elinaikaan - Ideaa kirjoituskoneessa? - Nuorille voisi olla oma alue - Voisi raivata alueen että siihen voisi antaa kasvaa mitä tahansa - Kumimatto ei ole hyvä - Voisi olla penkkejä - Koripallokenttä ja jalkapallokenttä voisi olla eri - Voisi olla samanlaisia trampoliineja kun Ikaalisten kylpylässä - Punaisen maton pitäisi olla pelkästään maassa, ei kumpareen päällä 22

23 ELLUN KANAT Esittelyn aikana tehdyt kysymykset ja annetut kommentit: Juna ja muut teemaleikit ovat hyviä Aiheesta on eksytty. Tässä työssä on paljon koko Tampereen historiaa, ei niinkään Väinö Linnaa. Tietoa Väinö Linnasta ja historiasta vaikka piipun kylkeen, että lapset oppivat Eksytty liian paljon historiaan ja tehtaisiin Lasten keltaisilta lapuilta: - Väinö Linnasta ei kerrota paljoa - Tässä puistossa ei olla ajateltu paljoa nuoria jotka haluaisivat olla puistoissa - Arvosana 8- - Puisto aidattu - Teema on hieman eksynyt Väinö Linnasta, mutta Tampereen historia näkyy - Muotoillut kumpareet täysin turhia - Juna hyvä idea - Ehkä enemmän kirjoihin ja kirjailuun liittyviä asioita - Piippuliukumäki on hyvä - Kumpuihin nurmikkoa eikä turva-alustaa - Tiet pitää asfaltoida uudestaan - Liian sekava - Vähemmän eri aktiviteettejä tai enemmän erilleen - Arvosana 8- - Juna - Teema leikit - Eksytty liikaa tehtaisiin - Hyvin suunniteltu - Toimintaa voisi lisätä keskemmälle - Voisi muodosta tehdä enemmän kanan näköisen - Kirjastoon voisi lisätä Väinö Linnan alueen - Voisi kirjaston ympärille tehdä betonista seinät ja maalata ne kirjahyllyjen näköisiksi - Voisi tehdä ns. D katon - Kuntovälineet on hyvä - Aikuisten pelialue on hyvä - Tiilisavupiiput & junarata on hyvä - Ei tilaa nuorille - Ei pysytty Väinö Linna aiheessa - Miten kanala liittyy Väinö Linnaan tai linnan aikakauteen? - Idea junasta on loistava - Tyyli liian tehdasmainen 2

24 PUISTOKORTTELI Esittelyn aikana tehdyt kysymykset ja annetut kommentit: Hyvää, että valaistusta on suunniteltu Voiko vesileikin alla oleva kivi / kivet olla liukkaita ja siksi vaarallisia? Entä millaisia ovat kivien kulmat? Vesileikki /veden viemäröinti! Jos kiveä ja vettä, tulee kivestä limainen. Tämä huomioitava suunnittelussa (uimahalli!). Varsinkin kummut ovat pimeitä. Tärkeää valaista. Puskat piileskelyyn eivät ole hyviä. Puskien / puiden juurille olisi hyvä saada valaisevia spotteja ym. Joku katos voisi olla, mutta ympärillä ei saa olla seiniä eikä penkkejä, vain tolpat. Lasten keltaisilta lapuilta: - Sadevesiallas on kiva - Keittiö pikinik paikkana on loistavaa - Tähtitaivas valaistuksena on hyvä idea - Kuntoiluvälineet on hyvä juttu - Vesileikki - Katsomo - Keittiö - Valaistussuunnittelu - Tyhjä, vain muutama leikkipaikka pienille lapsille - Synkät kumpareet - Kuntoiluvälineet - Ei kauhean aiheeseen liittyvä - Todella kiva idea keittiöistä ja vesileikeille - Valaistus on hyvä - Maahan aseteltavia lamppuja, ne olisivat kivoja - Arvosana 9+ - Valaistus tärkeää - Turvallisuus pitää huomioida, ei mitään piilopaikkoja joissa voi tehdä luvattomia asioita - Liian kulmikas (tosin teemaan se sopii) - Vesileikkipaikoissa se ongelma, että sitten pienet lapset kastelee vaatteensa, mutta vanhemmille lapsille vesileikkipaikat on kivoja - Hyvin suunniteltu valaistus - Laitteet toimii - Vesileikit hyvä idea, mutta vie liikaa tilaa. - Toimintaa enemmän - Tähtitaivasvalaistus outo, mutta hauska idea. Valaistus muuten hyvä - Pikinikidea hauska - Katos saa olla mutta ilman penkkejä ja seiniä - Valaistus on hyvä - Vesiallas saattaa olla huono ja lapset kastelee itsensä - Alusta jotain muuta - Arvosana 8,5 - Valaistusta lisää - Pelikentän koko - Perenna- ja kasvikumpare: ei liikaa peittävää kasvustoa!!! - Erinomainen idea - Keskemmälle voisi lisätä toimintaa - Kumpareiden väliin voisi suunnitella jotain muuta - Valaistusta lisää - Voisi pistää piilokameroita niin saisi pistettyä katoksia ja pensaita 24

25 VÄINÖN KUNTOTEHDAS JA TARINAPAJA Esittelyn aikana tehdyt kysymykset ja annetut kommentit: Väinö Linnan historia on hyvin huomioitu Liikunnallisuus korostuu Huomaako puistossa kävijä kokonaisuuden Väinö Linnan Elämän Polusta? Elämänkaari voisi aueta pitkin matkaa historiasta kertovin tauluin Lasten keltaisilta lapuilta: - Peili-idea huono, sillä helppo tehdä ilkivaltaa - Koripallotelineet on hyvä juttu - Keinu erikseen pienille lapsille loistava juttu - Voisi olla vähemmän historiaa - Voisi olla enemmän peruspelejä - Voisi olla pururata puiston ympäri - Liikaa kuntohommia - Kirjankansimajat voisi olla isompia - Keinuja enemmän - Lepokehät isompia - Puita enemmän - Voisi olla suihkulähde - Voisi olla betonirinkula, voisi olla betonikenttä, jossa voisi skeittailla ja rullaluistella - Kuvaa loistavasti Väinö Linnaa - Vähän liikaa kuntoiluaihetta - Monipuolinen hyvin ajateltu - Hauska idea - Vähä ei aukeava - Monipuolistettu kenttä hyvä - Valaistusta enemmän - Enemmän lepokehiä - Ainoa ns. epätavallisempi on köysijumppa, joten vähän enemmän uutta kuin perinteisiä juttuja - Jokaisen eri elämänvaiheen kohdalla oma infotaulu - Kunnon jalkapallokenttä puuttuu - Toimivia laitteita, tyylikäs - Väinön polku oli hauska idea ->suunniteltu loistavasti - Liikunnallisuus loistava - Monipuolinen, rentoutus-, mutta myös liikuntapaikka - Väinö Linna infotaulu - Hyvä idea elämän polulla - Kentällä hyvät ideat venyttelylle ha kuntoilutavat - Tähänkin olisi kiva saada kirja teema - Arvosana 9 - Liittyy hyvin Linnaan - Kuntoilu monipuolista - Köysien idea? - Lepokehä - Betonikehän käyttö? - Mistä tajuaa, että puisto on Väinö Linnan elämästä? 25

ARVONPELLON LEIKKIPUISTO HILJANPOLKU

ARVONPELLON LEIKKIPUISTO HILJANPOLKU ANTTILAN LÄHILIIKUNTAPAIKKA, ANSARITIE Anttilan uudella lähiliikunta-alueella on tekemistä kaikenikäisille, vauvasta vaariin. Avarassa leikkipuistossa on vauva-, lauta- ja ryhmäkeinu, kiipeilyverkko ja

Lisätiedot

päänäkymä HOHDE NÄKYMÄ etelästä pohjoiseen kadun pohjoisosassa. alueelle myös pimeinä aikoina.

päänäkymä HOHDE NÄKYMÄ etelästä pohjoiseen kadun pohjoisosassa. alueelle myös pimeinä aikoina. päänäkymä NÄKYMÄ etelästä pohjoiseen kadun pohjoisosassa. Valojuova hohtaa ja tuo viihtyisyyttä alueelle myös pimeinä aikoina. ILLUSTROITU POHJA leikkaus tarkennusalue P JOHDANTO Ideasuunnitelmamme lähtökohtana

Lisätiedot

Tehdashistorian elementtejä

Tehdashistorian elementtejä Tehdashistorian elementtejä Vanhaa paperitehtaan esineistöä otetaan talteen ja säilytetään tulevaa käyttöä varten. Esineet voidaan käyttää osana ympäristörakentamista tai paperitehtaan uutta sisustusta.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KORPILAHDEN SATAMAN LEIKKIPUISTO VIHERRAKENNUSSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 29.01.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KORPILAHDEN SATAMAN LEIKKIPUISTO VIHERRAKENNUSSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 29.01.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KORPILAHDEN SATAMAN LEIKKIPUISTO VIHERRAKENNUSSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 29.01.2010 YMPÄRISTÖSUUNNITTELU HARJU- SOINI KY Ympäristösuunnittelu Harju-Soini Ky Sivu 1/5 YLEISTÄ Sito

Lisätiedot

RASINRINTEEN KORTTELILEIKKIPUISTO UUDISRAKENTAMINEN VIHERRAKENNUSSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 8.5.2009

RASINRINTEEN KORTTELILEIKKIPUISTO UUDISRAKENTAMINEN VIHERRAKENNUSSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 8.5.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT YHDYSKUNTATEKNIIKKA RASINRINTEEN KORTTELILEIKKIPUISTO UUDISRAKENTAMINEN VIHERRAKENNUSSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 8.5.2009 YMPÄRISTÖSUUNNITTELU SOINI KY Ympäristösuunnittelu

Lisätiedot

IITIN KUNTA RADANSUUN ULKOILU- ALUE

IITIN KUNTA RADANSUUN ULKOILU- ALUE Vastaanottaja Iitin kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä 27.11.2013 Viite 82144450 IITIN KUNTA RADANSUUN ULKOILU- ALUE IITIN KUNTA RADANSUUN ULKOILUALUE Päivämäärä 27.11.2013 Laatija Hyväksyjä

Lisätiedot

PAIKAT, REITIT, RAKENNUKSET tärkeät, mukavat, kauniit, turvalliset epämielusat, rumat, pelottavat kehitettävät

PAIKAT, REITIT, RAKENNUKSET tärkeät, mukavat, kauniit, turvalliset epämielusat, rumat, pelottavat kehitettävät Lasten Parlamentti Tesoma-kävely 13.11.2012 PAIKAT, REITIT, RAKENNUKSET tärkeät, mukavat, kauniit, turvalliset epämielusat, rumat, pelottavat kehitettävät MITÄ MUUTTAISIT, MITÄ UUTTA? paikkoja, reittejä,

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin ja Härmälän asuinalueilla.

Lisätiedot

Horhattulan, Katajamäen ja Johannisbergin lähiliikunta-alueen rakennussuunnitelma

Horhattulan, Katajamäen ja Johannisbergin lähiliikunta-alueen rakennussuunnitelma Porvoon kaupunki 22.12.2010 Liikuntatoimi : Liikuntajohtaja, Per Högström. Puistoyksikkö: Kaupunginpuutarhuri, Mikko Kaunisto. Liikuntapaikkamestariopiskelija: Pasi Liitiäinen Horhattulan, Katajamäen ja

Lisätiedot

TSAARIN LÄHDE: PUISTOSUUNNITELMA VATIMENPOHJA, VIROLAHTI YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS V1 12.7.2010

TSAARIN LÄHDE: PUISTOSUUNNITELMA VATIMENPOHJA, VIROLAHTI YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS V1 12.7.2010 TSAARIN LÄHDE: PUISTOSUUNNITELMA VATIMENPOHJA, VIROLAHTI YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS V1 12.7.2010 YMPÄRISTÖSUUNNITTELU HARJU- SOINI KY Ympäristösuunnittelu Harju-Soini Ky Sivu 1/7 YLEISTÄ Suunnittelun

Lisätiedot

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH 10.10.2013 Sisältö 1 Lähtökohdat... 7 2 Nykytila... 9 3 Suunnitelman sisältö... 14 3.1 Toimenpiteet... 14 3.2 Liikennejärjestelyt: nykyiset

Lisätiedot

Komiakorttelin piha-alueiden ja julkisten ulkotilojen ideakilpailu

Komiakorttelin piha-alueiden ja julkisten ulkotilojen ideakilpailu KILPAILUKUTSU Komiakorttelin piha-alueiden ja julkisten ulkotilojen ideakilpailu 1. Kilpailun järjestäjä YIT Rakennus Oy yhteistyössä Seinäjoen kaupungin kanssa 2. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Lisätiedot

Kaaren kautta leikkiin

Kaaren kautta leikkiin Kouvolan Keskuspuiston leikkialueen suunnittelukilpailu ehdotus: Kaaren kautta leikkiin havainnekuva leikkialueelle saapumisesta etelän suunnasta 1/5 nykyinen suunnitelma/ tilanne: suunnitelma: suunnitelma:

Lisätiedot

LUONNONLÄHEISTÄ JA RAUHALLISTA ASUMISTA SAIMAAN ÄÄRELLÄ

LUONNONLÄHEISTÄ JA RAUHALLISTA ASUMISTA SAIMAAN ÄÄRELLÄ 1.5.2012 TAIPALSAAREN KUNTA RAKENTAMISTAPAOHJE PAPPILANNIEMEN ASUNTOALUE LUONNONLÄHEISTÄ JA RAUHALLISTA ASUMISTA SAIMAAN ÄÄRELLÄ Pappilanniemi tarjoaa laadukkaan ympäristön asumiselle. Vaihtelevat maastonmuodot

Lisätiedot

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200 ASEMAPIIRROS 1 : 500 Jyväskylä on Alvar Aallon ja modernin arkkitehtuurin kaupunki tämä on nostettu esille myös Jyväskylän arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmassa kaupungin rakentamista ohjaavana johtoajatuksena.

Lisätiedot

ELINKAARIKORTTELIKILPAILU PALAUTE KILPAILUEHDOTUKSISTA 13.6.2016

ELINKAARIKORTTELIKILPAILU PALAUTE KILPAILUEHDOTUKSISTA 13.6.2016 ELINKAARIKORTTELIKILPAILU PALAUTE KILPAILUEHDOTUKSISTA 13.6.2016 Palautteen kerääminen 48 vastaajaa antoi palautetta paperilomakkeen kautta, joita oli saatavilla 6. 12.6.2016 K Supermarket Länsiportissa

Lisätiedot

VERMO. Toni Laurila, 69891L 3.5.2010 Aalto-yliopisto Kaupunkisuunnittelu Kaupunkitila 2 A-36.1203. 1/5 Rakeisuus 1:5000

VERMO. Toni Laurila, 69891L 3.5.2010 Aalto-yliopisto Kaupunkisuunnittelu Kaupunkitila 2 A-36.1203. 1/5 Rakeisuus 1:5000 N 1/5 Rakeisuus 1:5000 Asumisyksiköt 1:200 Kortteli 1:500 Terassi Poistumistietorni 15000 Asunto 8000 Fritz Langin Metropolis Kurssin ensimmäisessä harjoitustyössä käsittelin Fritz Langin elokuvaa Metropolis

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin

Lisätiedot

Mistä on liikuntapäiväkoti tehty?

Mistä on liikuntapäiväkoti tehty? Mistä on liikuntapäiväkoti tehty? Näkyvä osa: tilat välineet Näkymätön osa: asenteet, tiedot taidot työkulttuuri yhteiset toimintatavat rutiinit rakenteet verkostoituminen Johtaja Hyvä työyhteisö Kiitos

Lisätiedot

MURHEISTENRANTA 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE 11.10.2006

MURHEISTENRANTA 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE 11.10.2006 MURHEISTENRANTA 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE 11.10.2006 TÄMÄ RAKENTAMISTAPAOHJE KOSKEE MURHEISTENRANNAN ASEMAKAAVA- ALUETTA TÄYDENNYSRAKENNETTAVAN ALUEEN OSALTA. SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. PIENTALOTONTIT

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 153 17.10.2013. Leikkipuistoverkostoselvitys 838/10.1003/2013

RAAHEN KAUPUNKI 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 153 17.10.2013. Leikkipuistoverkostoselvitys 838/10.1003/2013 RAAHEN KAUPUNKI 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 153 17.10.2013 Leikkipuistoverkostoselvitys 838/10.1003/2013 TELA 153 Liikuntapaikka- ja leikkipuistoselvitys on tehty aiemmin vuonna 2005. Pattijoen ja Raahen kuntaliitoksen

Lisätiedot

K A N S A L L I S M U S E O N

K A N S A L L I S M U S E O N M e t r o p o l i a A M K M u o t o i l u n i n n o v a a t i o p r o j e k t i 2 0 1 5 K A N S A L L I S M U S E O N E e v a T e r ä v ä S i s u s t u s a r k k i t e h t u u r i 1 6. 1 0. 2 0 1 5 B

Lisätiedot

Kaivopuiston puukujanteen uusinta 2006-2010

Kaivopuiston puukujanteen uusinta 2006-2010 24.5.2012 Kari Harju, Metsä- ja viherpäivät 1 Kaivopuiston puukujanteen uusinta 2006-2010 Kaivopuiston itäosa Kylpylänaukio 24.5.2012 Kari Harju, Metsä- ja viherpäivät 2 Kaivopuiston historiaa konsuli

Lisätiedot

Lähivoimalahanke. Asukaskysely raportti

Lähivoimalahanke. Asukaskysely raportti Lähivoimalahanke Asukaskysely raportti Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-hanke järjesti syksyllä 2013 asukaskyselyn Kaukajärven asuinalueella (Kaukajärvi-Annala). Sähköinen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN TILA-ASIAT TAUSTASELVITYSTÄ KH 20.04.2015

VARHAISKASVATUKSEN TILA-ASIAT TAUSTASELVITYSTÄ KH 20.04.2015 VARHAISKASVATUKSEN TILA-ASIAT TAUSTASELVITYSTÄ KH 20.04.2015 KOKONAISTILANNE PÄIVÄHOITO Lasten määrän ennustetaan kasvavan 0-6 -vuotiaita + 282 = 5,5 % vuoteen 2017/2018 mennessä!! Jos 60 % tulee palvelun

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/2 1 a KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 29.4.2010

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/2 1 a KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 29.4.2010 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/2 1 a 2 HANASAAREN YLEISTEN ALUEIDEN YLEISSUUNNITELMA Kslk Karttaruutu H3/R4, hankenro 0942 EHDOTUS Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee hyväksyä Hanasaaren yleisten

Lisätiedot

KUORTANE Kirkonseudun ranta-alueen muinaisjäännöskartoitus korttelissa 54 2005

KUORTANE Kirkonseudun ranta-alueen muinaisjäännöskartoitus korttelissa 54 2005 1 KUORTANE Kirkonseudun ranta-alueen muinaisjäännöskartoitus korttelissa 54 2005 Hannu Poutiainen, Hans-Peter Schulz, Timo Jussila Kustantaja: Kuortaneen kunta 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Kartoitustyö...

Lisätiedot

KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010

KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010 KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Tikkakosken asukkaiden mielipiteitä ja näkemyksiä Jyväskylän kaupungin katu-, puisto-, veneily- ja jätehuoltopalveluista

Lisätiedot

MARTINLAAKSONPOLUN SUUNNITTELUTYÖPAJAT 21.4.2015

MARTINLAAKSONPOLUN SUUNNITTELUTYÖPAJAT 21.4.2015 MARTINLAAKSONPOLUN SUUNNITTELUTYÖPAJAT 21.4.2015 Martinlaakson keskusta uudistuu keskeisiltä osilta. Laajavuoren koulutontti (kaavamuutos 002031) ja Martinlaakson liikekeskuksen tontti (kaavamuutos 002178)

Lisätiedot

CYGNAEUKSEN PUISTO, JYVÄSKYLÄ VALAISTUKSEN YLEISSUUNNITELMA 4.11.2003 VALOA valaistusarkkitehtuuria Oy / Annukka Larsen

CYGNAEUKSEN PUISTO, JYVÄSKYLÄ VALAISTUKSEN YLEISSUUNNITELMA 4.11.2003 VALOA valaistusarkkitehtuuria Oy / Annukka Larsen , JYVÄSKYLÄ VALAISTUKSEN YLEISSUUNNITELMA 4.11.2003 VALOA valaistusarkkitehtuuria Oy / Annukka Larsen JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI / KATU- JA PUISTO-OSASTO MAISEMA-ARKKITEHTITOIMISTO NÄKYMÄ OY TAUSTAA TAUSTAA Suunnitelmassa

Lisätiedot

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavin kunta UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN Suunnitelmaselostus 9.12.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Suunnitelmaselostus I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KANGASLAMMEN TOIMINTAPUISTO

KANGASLAMMEN TOIMINTAPUISTO KANGASLAMMEN TOIMINTAPUISTO PERUSPARANNUSSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS Ympäristösuunnittelu Soini Ky 14.4.2008 2 KANGASLAMMEN TOIMINTAPUISTO PERUSPARANNUS SUUNNITELMASELOSTUS 1. YLEISTÄ Toimintapuisto

Lisätiedot

Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012. Ryhmätyöt

Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012. Ryhmätyöt Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012 Ryhmätyöt Ryhmä 1 Kulkusiltoja Ylöjärven puolelle Nykyinen kadunvarsipysäköinti on liian ahdas Runkokadun mutkassa Pysäköintilaitos parantaa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 196 29.10.2014. 196 Asianro 5773/10.03.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 196 29.10.2014. 196 Asianro 5773/10.03.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) 196 Asianro 5773/10.03.01.00/2014 Varstakadun, Luhtikujan, Lyhdekujan, Suvitien, Sormulanraitin ja Puutossalmentien kevyen liikenteen väylän katusuunnitelmaluonnoksien

Lisätiedot

Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala LAHTI - ALATORI

Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala LAHTI - ALATORI Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala LAHTI - ALATORI P U I S T O N Y L E I S S U U N N I T E L M A 2.9.2013 1946. 1995. 1960. 2005. 1986. 2011. Alatori - puiston yleissuunnitelma 2 Lähtökohdat

Lisätiedot

RIIHIMÄKI PELTOSAARI TOIMITILAKORTTELIN LUONNOSSUUNNITELMA 20.1.2014 B L O K A R K K IT EHDIT

RIIHIMÄKI PELTOSAARI TOIMITILAKORTTELIN LUONNOSSUUNNITELMA 20.1.2014 B L O K A R K K IT EHDIT RIIHIMÄKI PELTOSAARI TOIMITILAKORTTELIN LUONNOSSUUNNITELMA B L O K A R K K IT EHDIT E 1 - vaihe 1 Peltosaaren toimitilakorttelin luonnossuunnitelma vaihtoehto 1 I II 1 / 2 91.95 8:16 8:53 II 1 / 2 Peltosaaren

Lisätiedot

PEURANNIEMEN LEIKKIPAIKKA

PEURANNIEMEN LEIKKIPAIKKA TYRNÄVÄN KUNTA JUURTUMISEN PAIKKA PEURANNIEMEN LEIKKIPAIKKA SUUNNITELMASELOSTUS SISÄLLYS 1 SUUNNITTELUALUE s. 3 2 SUUNNITELMAN RATKAISUT s. 4 2.1 KALUSTEET JA VARUSTEET s. 4 2.2 PÄÄLLYS- JA PINTARAKENTEET

Lisätiedot

KORPILAHTI RAKENTAMISTAPAOHJE. KIRKKOLAHDEN ETELÄPUOLI AO ja AO-1 tontit YLEISTÄ

KORPILAHTI RAKENTAMISTAPAOHJE. KIRKKOLAHDEN ETELÄPUOLI AO ja AO-1 tontit YLEISTÄ YLEISTÄ Alue rakentuu pientaloryhmien muodostamista ketjuista. Pientalot ja niihin liittyvät autotallit ja katokset sijoittuvat lähelle tontin kadunpuoleista reunaa muodostaen rajattua katutilaa. Yksityiset

Lisätiedot

Studio Puisto Arkkitehdit Oy. 5.4.2016 Karhunkaatajan työpajavisio. Studio Puisto

Studio Puisto Arkkitehdit Oy. 5.4.2016 Karhunkaatajan työpajavisio. Studio Puisto Studio Puisto Arkkitehdit Oy 5.4.2016 Karhunkaatajan työpajavisio Studio Puisto Tausta: Osana Laiturin Ratikka- näyttelyä päätettiin järjestää Karhunkaatajan alueeseen liittyvästä Viilarintiestä työpaja.

Lisätiedot

ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness

ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness Lähiympäristö ja siinä liikkuminen (pitkä kyselylomake) Tässä lomakkeessa kysytään käsityksiänne asuntonne lähiympäristöstä

Lisätiedot

Koirapalveluiden yleissuunnitelma Tampereen kaupunki kaupunkiympäristön kehittäminen

Koirapalveluiden yleissuunnitelma Tampereen kaupunki kaupunkiympäristön kehittäminen Koirapalveluiden yleissuunnitelma Tampereen kaupunki kaupunkiympäristön kehittäminen Koirapalvelut Koirapalvelut ovat kaupungin tarjoamia palveluita koiran omistaville kuntalaisille Koirapuistojen lisäksi

Lisätiedot

WSC7 analysointia. 24.2.2013 Vanha-Ulvila

WSC7 analysointia. 24.2.2013 Vanha-Ulvila WSC7 analysointia 24.2.2013 Vanha-Ulvila Rastiväli 1 Lyhin valinta on sininen Sininen vai Punainen: sininen voi olla pari sekuntia nopeampi. Kesällä keltainen oikaistaisiin katkoviivalla merkittyä reittiä

Lisätiedot

LIIKUNTAKÄYTÄNTEET YLITORNION KUNNAN VARHAISKASVATUKSESSA, PÄIVÄHOIDOSSA 0 3 VUOTIAAT / NAPEROT, VESSELIT

LIIKUNTAKÄYTÄNTEET YLITORNION KUNNAN VARHAISKASVATUKSESSA, PÄIVÄHOIDOSSA 0 3 VUOTIAAT / NAPEROT, VESSELIT LIIKUNTAKÄYTÄNTEET YLITORNION KUNNAN VARHAISKASVATUKSESSA, PÄIVÄHOIDOSSA 0 3 VUOTIAAT / NAPEROT, VESSELIT - arkiliikuntaa päivittäin esim. kävelyä portaissa, juoksua sekä kävelyä pihalla ulkoilujen aikana

Lisätiedot

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA VIITASAAREN KAUPUNKI Maankäyttö 10.3.2010 TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA KORTTELIT 270-274 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA KATUALUEET RAKENNUSTAPAOHJEET TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2 KORTTELI

Lisätiedot

KAUPPATIE II KAUPPATIE II LIITE B1

KAUPPATIE II KAUPPATIE II LIITE B1 LIITE B1 LUONNOSVAIHEEN VAIHTOEHTOJEN VERTAILU Lähtökohdat Asemakaavan muutosalue sijaitsee Hyrylän keskustassa Kauppatien varrella. Korttelin uudistaminen liittyy tiiviisti kunnan tavoitteeseen kehittää

Lisätiedot

HAMINAN KOULU - OHJEISTUKSIA KOULUTYÖHÖN. Päivitys 15.4.2015

HAMINAN KOULU - OHJEISTUKSIA KOULUTYÖHÖN. Päivitys 15.4.2015 HAMINAN KOULU - OHJEISTUKSIA KOULUTYÖHÖN Päivitys 15.4.2015 ASIA KÄYTÄNTÖ RANGAISTUS Molemmat koulut: Yleinen käyttäytyminen Noudatan hyviä tapoja. En turmele koulun omaisuutta. - Suun soittaminen kasvatuskeskustelu

Lisätiedot

Viihtyisä ja turvallinen koti ympäristö. Ulla-Kirsikka Ekman Arkkitehtikonttori Vainio & Ekman Oy

Viihtyisä ja turvallinen koti ympäristö. Ulla-Kirsikka Ekman Arkkitehtikonttori Vainio & Ekman Oy Viihtyisä ja turvallinen koti ympäristö Ulla-Kirsikka Ekman Arkkitehtikonttori Vainio & Ekman Oy 1 Rakennettu ympäristö luo pohjan asuinalueen hyvinvoinnille ja turvallisuudelle 2 Perustuu avoimen yhteiskunnan

Lisätiedot

VALAISTUSALUEET JA VALAISTUSTAPAKAAVIOT

VALAISTUSALUEET JA VALAISTUSTAPAKAAVIOT VALAISTUSALUEET JA VALAISTUSTAPAKAAVIOT 7 VALAISTUSALUEET Tämä piirustus toimii valaistuksen kaavatasoisena ohjeena. Kullakin valaistusalueella on oma luonteensa, joka perustuu kaupunkitilan antamiin lähtökohtiin.

Lisätiedot

LEUNANMÄEN - HURUSLAHDENRANNAN RAKENTAMISTAPAOHJE

LEUNANMÄEN - HURUSLAHDENRANNAN RAKENTAMISTAPAOHJE LEUNANMÄEN - HURUSLAHDENRANNAN RAKENTAMISTAPAOHJE HURUSLAHDENRANNAN HAVAINNEKUVA 08.12.2003 LEUNANMÄEN - HURUSLAHDENRANNAN rennustapaohje kaavartta - ALUE 1 kortteli 1009, tontit 12, 18, 19 ja 21 31.08.2004

Lisätiedot

VALKEAKOSKI Vallon asemakaava. Rakennustapaohjeet

VALKEAKOSKI Vallon asemakaava. Rakennustapaohjeet Korttelit 9, 10 ja 11 Teema: MODERNI Erityispiirteet Rakennuspaikat sijoittuvat avoimelle peltoaukealle kaupungin sisääntuloväylän varrelle. Rakennuksiin haetaan modernia muotokieltä. Rakennuksen sijoitus

Lisätiedot

Valoisa Valtaraitti Hervanta, Tampere

Valoisa Valtaraitti Hervanta, Tampere Pohjoinen Valoisa osuus Valtaraitti, Hervanta Keskustan osuus Koulujen osuus Eteläinen osuus Valoisa Valtaraitti Hervanta, Tampere Valaistuksen konseptisuunnitelma 05/2006 1 Sisällysluettelo: 1. Valaistuksen

Lisätiedot

LETKAJENKKA VIIKIN SENIORITALO HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ 7.5.2010 PLANSSI 1 2 3 4 5 6 LETKAJENKKA

LETKAJENKKA VIIKIN SENIORITALO HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ 7.5.2010 PLANSSI 1 2 3 4 5 6 LETKAJENKKA ASEMAPIIRROS 1:1000 LETKAJENKKA Rakennukset ovat 4-kerroksisia asemakaavan mukaisesti. Rakennusmassat jakaantuvat pienempiin osiin inhimillistä mittakaavaa painottaen. Asumisen yhteisöllisyys on ollut

Lisätiedot

2010 - kokonaistulokset 15.6.2011

2010 - kokonaistulokset 15.6.2011 Pihlajamäen, Pihlajiston ja Savelan Kerrokartalla-kysely kysely 2010 - kokonaistulokset 15.6.2011 Pihlajamäen, Pihlajiston ja Savelan Kerrokartalla-kysely 2010 Yleistä Tässä Helsingin kaupungin rakennusviraston

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu Inkoon kunta toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille toukokuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä

Lisätiedot

Tapanila-Seura ry:n kannanotto Tapanilan Kanervatien alueen kaavamuutosasiaan

Tapanila-Seura ry:n kannanotto Tapanilan Kanervatien alueen kaavamuutosasiaan Tapanila-Seura ry:n kannanotto Tapanilan Kanervatien alueen kaavamuutosasiaan Tapanila-Seura ry suhtautuu myönteisesti Kanervatien asemakaavaan aiottuihin muutoksiin. Muutokset parantavat kaavaa ja entisestään

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013 Varhaiskasvatussuunnitelma Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013 1. AVOIMEN VARHAISKASVATUKSEN PALVELUT Avoimet varhaiskasvatuspalvelut kunnassa on jaettu kolmeen päätaajamaan kirkonkylään, Rajamäkeen ja

Lisätiedot

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Tarjoamme lapsille niin kodinomaista elämää kuin se on mahdollista laitoksessa.säännöllisen päivärytmin avulla luomme lapsille turvallisuutta.

Lisätiedot

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava JAKSON❶TAVOITTEET 1. Tutustu jaksoon 1. Kotona, koulussa ja kaupungissa. Mikä aiheista kiinnostaa sinua eniten? 2. Merkitse rastilla tärkein tavoitteesi tässä jaksossa.

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

NOSTE SISÄÄNTULO JYVÄSKYLÄÄN HÄMEENKADUN ALUEEN KUTSUKILPAILU SISÄÄNTULONÄKYMÄ ETELÄSTÄ

NOSTE SISÄÄNTULO JYVÄSKYLÄÄN HÄMEENKADUN ALUEEN KUTSUKILPAILU SISÄÄNTULONÄKYMÄ ETELÄSTÄ SISÄÄNTULONÄKYMÄ ETELÄSTÄ MAANALAINEN PYSÄKÖINTI (ALUE B) 1:1000 N HAVAINNEKUVA 1:1000 Suunnitelma muodostaa Jyväskylän ruutukaavakaupungin lounaiskulmaan selkeän päätteen ja uuden vetovoimaisen saapumisnäkymän

Lisätiedot

Suunnitelmissa mukana mm. näiden yhteistyökumppaniemme tuotteita.

Suunnitelmissa mukana mm. näiden yhteistyökumppaniemme tuotteita. Suunnitelmissa mukana mm. näiden yhteistyökumppaniemme tuotteita. Sisustussuunnitelmasi Hei, Kiitos sisustustilauksestasi, makuuhuoneesi uutta ilmettä oli kiva suunnitella. Lähdin suunnitelmassani kokonaisvaltaisesta

Lisätiedot

Hienon asuinalueen muodostuminen

Hienon asuinalueen muodostuminen Hienon asuinalueen muodostuminen Kaikki yhdessä Alueen luonne, yhtenäisyys, yhteinen vaikutelma Luonteva maaston muotoilu maiseman luontaisen muodon mukaan Pihapuuston suhde maisemaan Kukin omalla tontillaan

Lisätiedot

KORTTELI 70. Ote asemakaavasta RAKENNUKSET SIJAINTI

KORTTELI 70. Ote asemakaavasta RAKENNUKSET SIJAINTI KORTTELI 70 Ote asemakaavasta RAKENNUKSET SIJAINTI Rakennukset tulee rakentaa niille asemakaavassa osoitetun rakennusalan sisään. Rakennusalalle merkittyä kerrosalaneliömetrimäärää ei saa ylittää. 38 MUOTO

Lisätiedot

Raportti työharjoittelusta ulkomailla

Raportti työharjoittelusta ulkomailla Eevi Takala PIN10 12.5.2013 Raportti työharjoittelusta ulkomailla Opiskelen pintakäsittelyalan viimeisellä vuodella ja olin puolet (5vk) työharjoitteluajastani Saksassa töissä yhdessä kahden muun luokkalaiseni

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI LÖYTÖRETKESSÄ 2013-2014...

PÄIVÄKOTI LÖYTÖRETKESSÄ 2013-2014... PÄIVÄKOTI LÖYTÖRETKESSÄ 2013-2014... Rakennetaan yhdessä liikkuvampaa lapsuutta! Olemme mukana Valon valtakunnallisessa liikkumis- ja hyvinvointiohjelmassa. Löytöretken isot yhteiset tavoitteet Aikuisten

Lisätiedot

TERVETULOA Linnankankaan ja Metsärinteen pientalorakentajat. RAKENTAJAINFO Kunnanpuutarhuri Sari Palo 29.1.2015.

TERVETULOA Linnankankaan ja Metsärinteen pientalorakentajat. RAKENTAJAINFO Kunnanpuutarhuri Sari Palo 29.1.2015. TERVETULOA Linnankankaan ja Metsärinteen pientalorakentajat RAKENTAJAINFO Kunnanpuutarhuri Sari Palo 29.1.2015. Yleistä asemakaavasta ja rakennustapaohjeista Rakennustapaohjeet täydentävät asemakaavan

Lisätiedot

Turvallisuuskasvatusilta päiväkodissa

Turvallisuuskasvatusilta päiväkodissa Mannerheimin Lastensuojeluliitto Lapsen turvaksi -hanke (2007 2009) Turvallisuuskasvatusilta päiväkodissa Päiväkodin antama turvallisuuskasvatus on osa varhaiskasvatusta. Lasta opastetaan toimimaan ja

Lisätiedot

OSALLISTAVAA KAUPUNKISUUNNITTELUA LASTEN JA NUORTEN KANSSA

OSALLISTAVAA KAUPUNKISUUNNITTELUA LASTEN JA NUORTEN KANSSA OSALLISTAVAA KAUPUNKISUUNNITTELUA LASTEN JA NUORTEN KANSSA Ympäristökasvatuspäivät 8.10.2010 Sanna Koskinen, Nuorisoasiainkeskus Juha-Pekka Turunen, Kaupunkisuunnitteluvirasto Lapset mukana suunnittelussa

Lisätiedot

NORDENSKIOLDINKADUN KATUSUUNNITELMA (piirrokset 29866_1 ja 29866_2)

NORDENSKIOLDINKADUN KATUSUUNNITELMA (piirrokset 29866_1 ja 29866_2) HELSINGIN POLKUPYÖRÄILIJÄT RY MUISTUTUS PL 81 00531 HELSINKI pj@hepo.fi 23.6.2011 www.hepo.fi Epävirallinen muistutus alueen katu- ja liikennesuunnittelijoille Helmer Berndtson Kaisa Lahti Marek Salermo

Lisätiedot

2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 2.08 Hevosurheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00

Lisätiedot

HEINOLAN TORIN IDE ASUUNNITELMA YLEISKAAVOITUSTA VAR TEN Torilla tavataan. WSP Finland Oy

HEINOLAN TORIN IDE ASUUNNITELMA YLEISKAAVOITUSTA VAR TEN Torilla tavataan. WSP Finland Oy HEINOLAN TORIN IDE ASUUNNITELMA YLEISKAAVOITUSTA VAR TEN Torilla tavataan WSP Finland Oy HEINOLAN TORIN IDEASUUNNITELMA Torilla tavataan WSP Finland Oy Ideana perinteen vaaliminen Heinolan keskusta on

Lisätiedot

TYÖVIHKO 2 - 2 - VIERUMÄELLE ASUNTOJA, ASUKKAITA JA TYÖNTEKIJÖITÄ 1 MITÄ MIELTÄ OLET? www.heinola.fi / maankäytöntehostaminen

TYÖVIHKO 2 - 2 - VIERUMÄELLE ASUNTOJA, ASUKKAITA JA TYÖNTEKIJÖITÄ 1 MITÄ MIELTÄ OLET? www.heinola.fi / maankäytöntehostaminen - 2 - VRUMÄELLE ASUNTOJA, ASUKKAITA JA TYÖNTEKIJÖITÄ 1 KERRO MLIPITEESI JA IDEASI - TÄYTÄ JA PALAUTA TYÖVIHKO 16.12.2010 MNESSÄ! Postita vihko osoitteeseen Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Ratakatu 19 B

Lisätiedot

Nähtävilläoloaika 6. - 19.7.2011, piirrokset 29866_1 ja 29866_2 sekä selostus

Nähtävilläoloaika 6. - 19.7.2011, piirrokset 29866_1 ja 29866_2 sekä selostus HELSINGIN POLKUPYÖRÄILIJÄT RY MUISTUTUS PL 81 00531 HELSINKI pj@hepo.fi 19.7.2011 www.hepo.fi Helsingin kaupunki, Kirjaamo Yleisten töiden lautakunta PL 10 00099 HELSINGIN KAUPUNKI MUISTUTUS NORDENSKIOLDINKADUN

Lisätiedot

Asunnot!!!! 4560 kem 2 Porrashuoneet á 15 m 2!!! 240 kem 2 YHT:!!!!! 4800 kem 2

Asunnot!!!! 4560 kem 2 Porrashuoneet á 15 m 2!!! 240 kem 2 YHT:!!!!! 4800 kem 2 KORTTELI 23124 AINEISTO ASEMAKAAVAEHDOTUKSEN POHJAKSI NÄKYMÄ VANHALTA NURMIJÄRVENTIELTÄ 01.08.2012 RAKENNUSOIKEUSLASKELMA (Ulkoseinistä laskettu mukaan 250 mm:n paksuinen osuus) 0 5 25 50m Asunnot!!!!

Lisätiedot

KERA Tulevaisuuspyörä

KERA Tulevaisuuspyörä KERA Tulevaisuuspyörä Työpaja 11.6.2013 Valtuustotalo Kimmo Rönkä Movense Oy TYÖPAJA: TULEVAISUUSPYÖRÄ ryhmien teemat 1. Houkutteleva korttelikaupunki ja käveltävä ympäristö (kirjurit: Ritva Helminen-Halkola,

Lisätiedot

SIIRTOLAPUUTARHA LIEKSAAN LOPPUSEMINAARI 3.6.2009 LEENA PAAVILAINEN

SIIRTOLAPUUTARHA LIEKSAAN LOPPUSEMINAARI 3.6.2009 LEENA PAAVILAINEN SIIRTOLAPUUTARHA LIEKSAAN LOPPUSEMINAARI 3.6.2009 LEENA PAAVILAINEN ENSIMMÄINEN YHTEISOHJAUS Nauhat Ruudut Viuhkat Saaret ENSIMMÄINEN YHTEISOHJAUS Nauhat Ruudut Viuhkat Saaret TOINEN YHTEISOHJAUS SIIRTOLAPUUTARHA-ALUE

Lisätiedot

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Valtimon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.10.2011 VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Päivämäärä 11/10/2011 Laatija Jouni Mikkonen Tarkastaja

Lisätiedot

TURVATAITOKOULUTUS 2012-2013 Eeva Iisakka Haapaniemen päiväkoti, Auli Siltanen Vaajakosken päiväkoti, Sanna Leppänen Linnan päiväkoti

TURVATAITOKOULUTUS 2012-2013 Eeva Iisakka Haapaniemen päiväkoti, Auli Siltanen Vaajakosken päiväkoti, Sanna Leppänen Linnan päiväkoti TURVATAITOKOULUTUS 2012-2013 Eeva Iisakka Haapaniemen päiväkoti, Auli Siltanen Vaajakosken päiväkoti, Sanna Leppänen Linnan päiväkoti Lopputyö: sosiodraama Tekijät: Auli Siltanen, Vaajakosken päiväkoti,

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI RAKENTAMISOHJE 3/2011 TEKNINEN TOIMI Kaavoitus ja yleissuunnittelu

IMATRAN KAUPUNKI RAKENTAMISOHJE 3/2011 TEKNINEN TOIMI Kaavoitus ja yleissuunnittelu IMATRAN KAUPUNKI RAKENTAMISOHJE 3/2011 TEKNINEN TOIMI Kaavoitus ja yleissuunnittelu Tontin osoite: Suokukonkatu 1 Korvaa ko. tontin rakentamisohjeen 26/1984 RAKENTAMISOHJE Hyväksytty Muutos RAKJA 69 20.9.2011

Lisätiedot

OSSINLAMMEN SILTA SUUNNITELMASELOSTUS EHDOTUS: FORMULA

OSSINLAMMEN SILTA SUUNNITELMASELOSTUS EHDOTUS: FORMULA OSSINLAMMEN SILTA SUUNNITELMASELOSTUS EHDOTUS: FORMULA SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTATIETOJA... 3 1.1 HISTORIAA... 3 1.2 OTANIEMEN ALUEEN ARKKITEHTUURISTA... 3 1.3 SILTAPAIKAN SIJAINTI... 3 1.4 ALUEESEEN LIITTYVÄT

Lisätiedot

TERVEISIÄ SUUNNITTELIJOILLE

TERVEISIÄ SUUNNITTELIJOILLE 23.1.2015 TERVEISIÄ SUUNNITTELIJOILLE Yleiskaavaluonnoksen Hetki kriitikkona -tapahtumissa kirjoitettujen lappujen sisältö Kantakaupunki ja eteläinen Helsinki Info- ja näyttelykeskus Laituri 19.1.2015

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina EROKUMPPANIT Nalleperhe Karhulan tarina Avuksi vanhempien eron käsittelyyn lapsen kanssa Ulla Sauvola 1 ALKUSANAT Tämä kirja on tarkoitettu avuksi silloin, kun vanhemmat eroavat ja asiasta halutaan keskustella

Lisätiedot

Rakentaminen mahdollisesti omana työnä? Aikataulu: 2016. Budjetti: Ts 120 000. Pituus noin 480 metriä. Asemakaava on hyväksytty

Rakentaminen mahdollisesti omana työnä? Aikataulu: 2016. Budjetti: Ts 120 000. Pituus noin 480 metriä. Asemakaava on hyväksytty Leppämaantien kevytväylä Rakentaminen mahdollisesti omana työnä? Aikataulu: 2016. Budjetti: Ts 120 000. Uusi kevyen liikenteen väylä ajoradan viereen reunatuella erotettuna. Pituus noin 480 metriä. Yhteyshenkilöt/

Lisätiedot

SURF IDEA BOOK 2013. www.surfaces.fi YOUR IDEA. OUR SURFACES.

SURF IDEA BOOK 2013. www.surfaces.fi YOUR IDEA. OUR SURFACES. SURF IDEA BOOK 2013 Arkkitehti: Ota yhteyttä saat 15 itunes App Store -lahjakortin käytettäväksi iphone ja ipad -applikaatioihin! Linkki sisällä 1 2 Vapaus keskittyä arkkitehtuurin suunnitteluun Puucomp

Lisätiedot

TURVATAITOKOULUTUS 2012-2013 LOPPUTYÖ: Sosiodraama

TURVATAITOKOULUTUS 2012-2013 LOPPUTYÖ: Sosiodraama TURVATAITOKOULUTUS 2012-2013 LOPPUTYÖ: Sosiodraama Tekijät: Auli Siltanen, Vaajakosken päiväkoti, erityislastentarhanopettaja Eva Iisakka, Haapaniemen päiväkoti, lastenhoitaja Sanna Leppänen, Linnan päiväkoti,

Lisätiedot

NURMEKSEN ASEMAPUISTON ALUEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 14/ 10/ 2009 JENNI LEINONEN OULUN YLIOPISTO

NURMEKSEN ASEMAPUISTON ALUEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 14/ 10/ 2009 JENNI LEINONEN OULUN YLIOPISTO NURMEKSEN ASEMAPUISTON ALUEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 14/ 10/ 2009 JENNI LEINONEN OULUN YLIOPISTO ALUEEN RAKEISUUSKAAVIO - SYVENTYMISALUE PUNAISELLA ALUESUUNNITELMALUONNOS PAIKOITUS - VÄHINTÄÄN 1 AUTOPAIKKA

Lisätiedot

KUOPION NUORI -KYSELY

KUOPION NUORI -KYSELY KUOPION NUORI -KYSELY Nuorten Palvelu ry / Kauppakeskusten nuoret -hanke YHTEENVETO VASTAUKSISTA Kyselyn tausta Kuopion nuori -kysely oli Kuopion keskustassa asioiville ja aikaansa viettäville nuorille

Lisätiedot

STRATEGINEN YLEISKAAVA KESKUSTAN KAUPUNKIKUVA JA VIHERVERKOSTO -TARKASTELU RAUMAN KAUPUNKI ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM 27.8.

STRATEGINEN YLEISKAAVA KESKUSTAN KAUPUNKIKUVA JA VIHERVERKOSTO -TARKASTELU RAUMAN KAUPUNKI ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM 27.8. ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM RAUMAN KAUPUNKI STRATEGINEN YLEISKAAVA KESKUSTAN KAUPUNKIKUVA JA VIHERVERKOSTO -TARKASTELU 27.8.2010 www.eriarc.fi 1 JOHDANTO 1.1 Selvitysalue Selvityksessä on tarkasteltu

Lisätiedot

AMOS ANDERSON LASIPALATSI

AMOS ANDERSON LASIPALATSI AMOS ANDERSON LASIPALATSI AMOS ANDERSON LASIPALATSI HANKE Ajatus Amos Andersonin taidemuseon muutosta uusiin tiloihin syntyi keväällä 2013. Ensimmäisissä hahmotelmissa museon tilaohjelmaa sovitettiin Lasipalatsiin

Lisätiedot

Kiasman taidekilpailu / 27.3.2015 mennessä tulleet kysymykset vastauksineen

Kiasman taidekilpailu / 27.3.2015 mennessä tulleet kysymykset vastauksineen Kiasman taidekilpailu / 27.3.2015 mennessä tulleet kysymykset vastauksineen 1. Mikä on voittaneen ehdotuksen palkintosumma? Jokainen kilpailun toiseen vaiheeseen valittu luonnosidea palkitaan 7000 eurolla

Lisätiedot

Aikuisten ryhmäliikunnan palautekysely 2014-2015

Aikuisten ryhmäliikunnan palautekysely 2014-2015 Mäntsälän Voimistelijat Aikuisten ryhmäliikunnan palautekysely 2014-2015 1. TAUSTATIEDOT Kuinka vanha olet? 10 8 6 4 2 58,6 % 31,0 % 10,3 % alle 19 v 19-25 v 26-45 v 45-60 v yli 61 v Kaikki (KA:3.79, Hajonta:0.61)

Lisätiedot

SILIKALLIO 11.10.2006 RAKENTAMISTAPAOHJEET

SILIKALLIO 11.10.2006 RAKENTAMISTAPAOHJEET 1 / 12 Ohjeet koskevat tontteja: 1562-1 1562-2 1562-3 1562-5 1562-6 1563-1 1563-2 1563-3 1564-1 1564-2 Näille tonteille saa rakentaa 1-1½ -kerroksisia rakennuksia, joissa on puiset, tiiliset tai rapatut

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/2012 1 (7) Yleisten töiden lautakunta Ko/1 02.10.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/2012 1 (7) Yleisten töiden lautakunta Ko/1 02.10.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/2012 1 (7) 441 Gunillankallion alueen kadut, katusuunnitelmien hyväksyminen, Laajasalo HEL 2012-009067 T 10 05 02 Päätös päätti hyväksyä Gunillantien katusuunnitelman välillä

Lisätiedot

Viher-Nikkilä. A-36.1152 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa2

Viher-Nikkilä. A-36.1152 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa2 Viher-Nikkilä 00 A-36.115 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa SELOSTUS Suunnittelemamme alueen valintaan vaikuttivat monet tekijät. Päädyimme alueeseen, joka sijaitsee lähellä Nikkilän keskustaa ja

Lisätiedot

Kansalaistutkimus rakentamisen materiaaleista. Rakennustuoteteollisuus RTT ry Luottamuksellinen Marraskuu 2012

Kansalaistutkimus rakentamisen materiaaleista. Rakennustuoteteollisuus RTT ry Luottamuksellinen Marraskuu 2012 Kansalaistutkimus rakentamisen materiaaleista Rakennustuoteteollisuus RTT ry Luottamuksellinen Marraskuu 2012 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti suomalaisten parissa kyselytutkimuksen asumisesta

Lisätiedot

TSAARIN LÄHDE JA HUVIPUISTO PUISTOSUUNNITELMA VATIMENPOHJA, VIROLAHTI YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS V2 1.8.2010

TSAARIN LÄHDE JA HUVIPUISTO PUISTOSUUNNITELMA VATIMENPOHJA, VIROLAHTI YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS V2 1.8.2010 TSAARIN LÄHDE JA HUVIPUISTO PUISTOSUUNNITELMA VATIMENPOHJA, VIROLAHTI YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS V2 1.8.2010 Ympäristösuunnittelu Harju-Soini Ky Sivu 1/8 YLEISTÄ Suunnittelun pohjana on käytetty

Lisätiedot

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Kooste mielipiteistä: Virkistys Karperönjärvi on virkistyksen kannalta

Lisätiedot

LEPOLAN LIIKUNTAHALLI JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA 2010 ARKKITEHTITOIMISTO JUKKA TURTIAINEN OY

LEPOLAN LIIKUNTAHALLI JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA 2010 ARKKITEHTITOIMISTO JUKKA TURTIAINEN OY LEPOLAN LIIKUNTAHALLI JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA 2010 ARKKITEHTITOIMISTO JUKKA TURTIAINEN OY 47 50 47 ATU 5 43.9 44.2 6 9 44.0 43.9 43.8 43.9 44.0 44.1 kt 44.1 44.0 44.1 44.0 44.0 44.1

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot