VÄINÖ LINNAN PUISTON IDEAKILPAILUN ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA. Tampereen kaupunki Marjaana Tuoriniemi YLEISTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VÄINÖ LINNAN PUISTON IDEAKILPAILUN ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA. Tampereen kaupunki. 2.12.2013 Marjaana Tuoriniemi YLEISTÄ"

Transkriptio

1 VÄINÖ LINNAN PUISTON IDEAKILPAILUN ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA Tampereen kaupunki Marjaana Tuoriniemi YLEISTÄ Tampereen Amurin kaupunginosassa sijaitsevasta Väinö Linnan puistosta on järjestetty ideakilpailu. Tavoitteena on löytää Väinö Linnaan tai hänen aikakautensa Puu-Amuriin liittyvä teema. Pyrkimyksenä on myös korostaa kaupunginosan identiteettiä ja kotipaikkahistoriaa alueen asukkaille. Tampereen kaupunki nimesi viheralueen Väinö Linnan puistoksi 1990-luvulla. Puisto on lähellä Linnan ensimmäistä, Puuvillatehtaankadulla sijainnutta, asuinpaikkaa Tampereella. Kirjailija muutti Amurin puutalovaltaiseen työläiskaupunginosaan vuonna 198 ja oli töissä läheisellä Finlaysonin puuvillatehtaalla. Hänen kaksi ensimmäistä romaaniaan Päämäärä (1947) ja Musta rakkaus (1948) sijoittuvat Amuriin. 1

2 1. KILPAILUJÄRJESTELYT Kilpailun järjestäjä Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön kehittäminen ja suunnittelupalvelut Kilpailun osanottajat Kilpailu suunnattiin Tampereen kaupunkiympäristön kehittämisen maisemasuunnittelun puitesopimuskumppaneille. Viidestä sopimuskumppanista neljä ilmoittautui kilpailuun. Osallistujat olivat MA-arkkitehdit, Maisemasuunnittelu Hemgård, Näkymä Oy ja Ramboll Finland Oy. Kilpailuraati Kilpailuraatiin kuuluivat: Timo Koski, kaupunginpuutarhuri, pj, Kaupunkiympäristön kehittäminen Ranja Hautamäki, johtava erikoissuunnittelija, Suunnittelupalvelut Miia Nivala, nuoriso-ohjaaja / Lasten Parlamentti Matti Pujola, pj /Amurilaiset ry Heikki Linnanlahti, Amurin Teon Tupa ry Marjaana Tuoriniemi, kilpailun koordinoija, vanhempi erikoissuunnittelija, Suunnittelupalvelut Aikataulu Kilpailun ennakkoilmoitus lähetettiin osallistujille Kilpailuaika alkoi ja päättyi Määräaikana postileimattuja ehdotuksia saapui 4. Kilpailijoilla oli mahdollisuus pyytää kilpailuraadilta kilpailuohjelmaa tai sen liitteitä koskevia lisäselvityksiä mennessä. Määräaikana tuli viisi kysymystä. Vastaukset toimitettiin kilpailijoille Kilpailutyöt ovat olleet kommentoitavina kaupungin verkkosivuilla ja palvelupiste Frenckellissä. Kommentteja jätettiin e-lomakkeella 5 kpl. Lisäksi tuli yksi sähköposti sekä yksi postitettu kirje. Raati käsitteli kommentit kunkin työn tuomaroinnin yhteydessä. Yleisökommentit ovat arvostelupöytäkirjan liitteinä. Lasten Parlamentin johtokunnalle työt esiteltiin heidän kokouksessaan Johtokunnan jäsenten kirjaamat kommentit on koottu kilpailutöittäin ja ne ovat arvostelupöytäkirjan liitteinä. Kilpailun esiraati kokoontui sekä ja palkintoraati KILPAILUTEHTÄVÄ Väinö Linnan puiston leikkipaikka on kaupunginosansa alueellinen leikkipaikka. Leikkipaikan käyttäjämäärä 500 metrin saavutettavuussäteellä on seuraava: 0- -vuotiaita 127 hlöä; vuotiaita 295 hlöä, 1-17 vuotiaita 128 hlöä, 18-5 vuotiaita 211 hlöä, vuotiaita 2026 hlöä ja 65 vuotiaita tai sitä vanhempia henkilöitä Koska alueesta kehitetään teemaleikkipuistoa, todellisia käyttäjiä on enemmän ja puistoon tullaan kauempaakin. Lähialueella toimii viereisen päiväkodin lisäksi useita englantilaisia leikkikouluja sekä muutamia perhepäivähoitajia. Amurin kansainvälinen koulu sijaitsee n. 200 metrin etäisyydellä puiston lounaiskulmasta. Koulussa on opetusta ensimmäisestä yhdeksänteen luokkaan saakka. Leikkipaikan tulee olla monipuolinen, eri-ikäisten lasten leikin ja liikunnan paikka. Tavoitteena on yhdistää alueen nykyiset pienet leikkipaikat yhdeksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi. Leikkipaik- 2

3 kaa ei aidata. Leikkivarusteet voivat poiketa perusvälineistöstä, mutta lähtökohtana on kuitenkin turvallisuus, kestävyys ja huollettavuus. Leikki- ja pelitoimintojen lisäksi puistoon haetaan koko perhettä ja myös ikääntyvän väestön virkistystä ja oleskelua palvelevia toimintoja. Puistoon tulee sisällyttää yksi nykyisen kokoinen ( m2) pelikenttä, joka mahdollistaa monipuolisen pelitoiminnan (mm. koripallo) ja jäädyttämisen talvisin. Kentän nykyistä sijaintia voi muuttaa, mutta sitä ei tule rajata suoraan kevyen liikenteen väylään. Myös pinnoitteeseen voi ottaa kantaa ja esittää esim. keinonurmipintaista kenttää. Väinö Linnan puiston käytävien valaistus on uusittu vuonna Nykyisiä valaisimia pylväineen voidaan hyödyntää käytävävalaistuksessa, mutta kaapelointeihin ja jalustojen uusimiseen on varauduttava puiston järjestelyjen muuttuessa. Leikkitoimintoja ja kenttiä varten tarvitaan erillinen valaistus. On myös mahdollista esittää teemaleikkipaikkaa tukevaa erikoisvalaistusta.

4 Leikkipaikan toiminnalliset tavoitteet Väinö Linnan puiston leikkipaikka on kaupunginosansa alueellinen leikkipaikka. Leikkipaikan käyttäjämäärä 500 metrin saavutettavuussäteellä on seuraava: 0- -vuotiaita 127 hlöä; vuotiaita 295 hlöä, 1-17 vuotiaita 128 hlöä, 18-5 vuotiaita 211 hlöä, vuotiaita 2026 hlöä ja 65 vuotiaita tai sitä vanhempia henkilöitä Koska alueesta kehitetään teemaleikkipuistoa, todellisia käyttäjiä on enemmän ja puistoon tullaan kauempaakin. Lähialueella toimii viereisen päiväkodin lisäksi useita englantilaisia leikkikouluja sekä muutamia perhepäivähoitajia. Amurin kansainvälinen koulu sijaitsee n. 200 metrin etäisyydellä puiston lounaiskulmasta. Koulussa on opetusta ensimmäisestä yhdeksänteen luokkaan saakka. Keskustan pyöräverkon tavoitetilannekartta 201. Sinisellä esitetty pyöräilyn pääreitit ja vihreällä pyöräilyn lähiverkko. Mustalla katkoviivalla pyöräily-yhteys ajoradalla. Keskustan pyöräverkkosuunnitelmassa puiston itäreunan ja eteläreunan väylät on esitetty pääverkon osaksi. Tämä on ehdottomasti huomioitava leikki- ja pelitoimintojen sijoittelussa. Itäreunan pyörätietä tutkitaan jatkossa erotettuna pääreittinä ja lähtökohtana on sen leventäminen 4,5 metriin. Muiden reittien leveydet säilytetään nykyisen levyisinä. Pyöräteiden pinnoite on asfaltti. Puistoon ohjautuu lisäksi useita jalankulkureittejä eri suunnista, jotka on otettava huomioon suunnittelussa. Myös alueen huoltoreitit ja erityisesti kentän huolto on huomioitava. Puistossa sijaitsee reunoilla kiertävien kevyen liikenteen reittien suuntaisia sadevesiviemäreitä. Toiminta-alueita on kuivatettu sadevesiviemäreillä, jotka näkyvät pohjakartoissa. On mahdollista, että sadevesiviemäröintiä on täydennettävä alueen uudelleen järjestelyn myötä. 4

5 Maisemalliset tavoitteet Väinö Linnan puisto sijaitsee tasaisella alueella, mutta puistoon on muotoiltu kumpareita, joista osalla kasvaa puustoa. Näsinneula näkyy puistoon pohjoisen eli Särkänniemen suunnasta. Ratapenkka estää näkymän Näsijärvelle. Alueella kasvaa vehmasta, pääosin lehtipuuvoittoista puustoa sekä jonkin verran toiminta-alueita rajaavia pensasistutuksia. Puusto on istutettu alun perin osittain liian tiheään ja osa puista on huonokuntoisia. Tavoitteena on, että tila ja toiminnallisesti hajanainen alue muodostaisi nykyistä ehjemmän kokonaisuuden. Kustannukset Leikkipaikkainvestointiin on varattu euroa, joka on ideasuunnitelman sitova lähtökohta. Lopullinen investointisumma tarkentuu jatkosuunnittelun yhteydessä. Kustannuksissa on huomioitava myös valaistuksen kustannukset, jotka perusvalaistuksen osalta ovat n euroa (sisältäen 8 kpl perusvalaisimia ja 2 kpl kenttävalonheitinpylväitä). Tulevien rakenteiden perustukset on otettava huomioon kustannuksissa, mikäli toiminta-alueiden sijainti muuttuu nykyisten ulkopuolelle. Myös sadevesiviemäröinnin täydentämisen on varauduttava maaston pintakallistukset huomioiden. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueena on Väinö Linnan mukaan nimetty 0,9 ha:n laajuinen puistoalue Tampereen keskustan tuntumassa Amurin kaupunginosassa. Puisto on kaupunginosansa tärkein leikkipuisto. Tavoitteena on luoda omaleimainen ja monipuolinen, koko perheen leikki-, peli- ja oleskelupaikka, joka kytkeytyy teemallisesti kirjailija Väinö Linnaan. Amuri on luvulla rakennettu kerrostaloalue, joka toteutettiin vanhan puutaloalueen paikalle. Kaupunginosan ilme on vehreä ja alueella on Väinö Linnan puiston lisäksi myös Sotkanpuisto ja istutettuja kevyen liikenteen reittejä. Tulevaisuuden tavoitteena on kehittää kaupunginosaa nimenomaan lapsiperheiden asuinpaikkana. Väinö Linnan puistoa ympäröi 80-luvun kerrostaloasutus ja etelässä alue rajautuu päiväkodin tonttiin. Päiväkodin käyttöä varten puistosta on rajattu aidalla erillinen leikkipaikka, joka ei sisälly suunnittelualueeseen. Väinö Linnan puistoon kuuluvat myös kortteleiden väleissä sijaitsevat kevyen 5

6 liikenteen raitit, jotka eivät kuulu kilpailualueeseen. Alueella on monikerroksista kasvillisuutta ja runsaasti hyväkuntoista puustoa. Puiston lähistöllä, Satakunnankadun eteläpuolella, sijaitsee vanhan puu-amurin elämää ja rakennuskantaa kuvaava Amurin työläiskortteli. Puiston pohjoispuolella kulkevan junaradan takana sijaitsee Särkänniemen huvipuisto. Puu-Amuria esittävä ilmakuva vuodelta Väinö Linnan puiston alue merkitty punaisella katkoviivalla. Amurin ja Väinö Linnan puiston historiaa Amurin kaupunginosa ulottuu itä-länsisuunnassa Hämeenpuistosta Sepänkadulle ja pohjoiseteläsuunnassa Paasikiventieltä Pirkankadulle. Pääkatu on Satakunnankatu. Amuri rakennettiin 1860-luvulla työväestön asuinalueeksi. Se muodostui eheistä puutalokortteleista, jotka olivat pienempiä kuin muualla kaupungissa. Talot olivat yksikerroksisia. Niissä oli yhteisasuntoja, joissa kahdella tai neljällä huoneella oli yhteiskeittiö. Asunnot olivat ahtaita ja perheen lisäksi siellä asui kortteerissa maalta muuttaneita työläisiä. Kaupunginosassa oli ennen paljon pieniä kauppoja ja erilaiset kiertävät kaupustelijat, kuten halonhakkaaja ja kalanmyyjä, kuuluivat lähes jokapäiväiseen elämänmenoon. Kävipä aika-ajoin posetiivarikin onnenlehtiä myymässä. Puutalot alkoivat ränsistyä ja Amuri joutui hiljalleen rakennuskieltoon. Puutalojen purkaminen ja uuden kerrostaloalueen rakentaminen vahvistettiin asemakaavalla vuonna Asemakaavassa varattiin tilaa myös uudelle puistolle. Väinö Linnan puiston rakentaminen alkoi 1970-luvulla. Puiston väyläverkossa on nähtävissä entisen ruutukaavan piirteet. Alueelle on rakennettu kaksi kenttää, joista toinen on iso, talvisin jäädytettävä kenttä ja toinen pienempi kenttä erilaisia pelejä varten. Leikkivälineitä on sijoitettu kolmelle eri leikkipaikalle. Pintamaat on läjitetty kumpareiksi, jotka toimivat osana leikkitoimintoa ja toisaalta antavat kasvupaikan monilajiselle puustolle. 6

7 Teemaleikkipaikka Väinö Linnan puistoa on tavoitteena kehittää teemaleikkipaikkana siten, että alueelle muodostuu vahva oma identiteetti. Vastaavia teemaleikkipaikkoja on toteutettu mm. Näsinpuistoon (Tiitiäisen leikkipuisto) ja Koskipuistoon (Pikku Kakkosen puisto). Teemaleikkipaikoista on hyviä kokemuksia Ruotsissa, mm. Malmössä. Ruotsalaisen Arkitekten-lehden artikkelin mukaan teemaleikkipaikat ovat nostaneet leikkipaikkojen arvostusta ja muuttaneet leikkipaikkasuunnittelua kiinnostavammaksi ammattilaisten keskuudessa. Leikkipuistojen yleiseksi ongelmaksi on koettu samankaltaisuus, yksipuolisuus ja keskittyminen katalogivälineisiin, jolloin sisältö ja tilallinen hahmo jäävät usein toisarvoiseksi. Teemaleikkipuistossa tärkeiksi tavoitteiksi nousevat identiteetti, vetovoimaisuus ja hauskuus. Pyrkimyksenä on, että paikka herättää lapsen uteliaisuuden ja ruokkii mielikuvitusta. Teemaleikkipaikkojen kalusteet ovat paikkaan ja teemaan soveltuvia, ne voivat olla uniikkeja veistoksia tai perinteisiä välineitä, joita on muokattu teemaan sopivaksi. Leikkipaikan tulee olla tapaamispaikka, jossa koko perhe viihtyy. Ne ovat lisäksi retkikohteita, joihin tullaan kauempaakin. (Arkitekten maaliskuu 2005, Malmön leikkipaikkaohjelma 2006) Ote Päämäärän päähenkilön työmies Valte Mäkisen elinympäristöstä Amurin puutaloalueella: Katu alkaa erään suuren tehtaan portilta. Se on tavallinen laitakaupungin katu, ainakin loppupäästään. Alkupäästään se on laskettu asfaltilla, mutta loppupää on tavallista mukulakiveystä. Varsinkin siellä, missä se päättyy pieneen metsikköön kaupungin laidassa, on kiveys hyvin epätasaista. Siellä saattaa joskus kesäisin pistää kivien välistä esiin jokin kellastunut ruohonkorsikin. Kadun varrella olevissa taloissakin huomaa helposti saman ilmiön kuin itse kadussakin. Alkupuolella ovat rakennukset siistejä ja hyvinhoidettuja puutaloja. Niiden ikkunoissa näkee hienoja verhoja ja sisällä riippuu tauluja. Jo ikkunankin läpi näkee, että ne eivät ole pelkkää tusinatyötä. Samaten riippuu katosta upeita kruunuja, ja usein kuuluu talosta kadulla kulkevien tehtaalaisten korviin hiljaista pianonsoittoa. Se kertoo paljon. Meikäläisissä oloissa hyvinkin paljon. Onpa kadun varrella pari kaunista puiston ympäröimää palatsiakin. Niiden asukkaat eivät enää ole pelkkää herrasväkeä, he ovat hienostoa, aristokratiaa." Kuvaaja: Juhani Riekkola, Tampere-seuran kuva-arkisto 7

8 4. YLEISARVOSTELU Arvostelunäkökohdat Suunnitelmaa arvosteltaessa tarkasteltiin mm. seuraavia näkökohtia: - leikki- ja pelipaikan sekä muiden ehdotettujen toimintojen maisema-arkkitehtoninen, teemallinen ja toiminnallinen kokonaisnäkemys - leikki- ja pelitoimintojen ominaisuudet: eri-ikäisten lasten huomioon ottaminen, leikkipaikan omaleimaisuus ja teeman huomioon ottaminen, leikkipaikan toimivuus ja turvallisuus, eri vuodenaikojen huomioon ottaminen - teemalliset ja maisema-arkkitehtoniset ominaisuudet: Väinö Linnan teeman ilmentyminen, maisema-arkkitehtoninen kokonaisilmaisu, elämyksellisyys, maisemallisten lähtökohtien hyödyntäminen - toteuttamiskelpoisuus Yleisluonnehdinta kilpailutöistä Kilpailu tuotti neljä erilaista ja mielenkiintoista työtä. Raati kävi työt läpi yksityiskohtaisesti ja vertaili niiden liittymistä Väinö Linnan elämään ja Amurin perinteeseen. Suuri painoarvo annettiin toteuttamiskelpoisuudelle sekä puistorakenteiden pitkäikäisyydelle, niiden uusimismahdollisuudelle ja siten kokonaisuudessaan kustannusvaikutuksille. Toiminnallisuutta pidettiin yhtenä tärkeimpänä arvosteluperusteena, mutta sen ohella Linnaan liittyvän teeman tuli välittyä selkeästi. Erityisen merkityksellisenä raatilaiset pitivät ympäristökortteleiden ikääntyvän väestön huomioinnin puiston toiminnoissa. 8

9 Yleisöpalaute Kilpailutyöt olivat kommentoitavana netissä ja Frenckellin palvelupisteessä välisen ajan. Kommentteja tuli yhteensä 55 kpl, joista 5 sähköisellä e-lomakkeella, yksi sähköpostilla ja yksi kirjeenä. Kaikissa kommenteissa ei äänestetty, mutta ääniäkin kertyi 47 kpl. Suurimman äänimäärän keräsi, 19 kpl. Sen erilaisuutta, tunnelmaa ja elämyksellisyyttä kiitettiin. Toiseksi eniten sai ääniä Puistokortteli, 11 kpl. Kommenteissa mainittiin työn eduksi perinteikkyys ja kaikkien ikäryhmien huomioiminen. Viljelylaatikoista sekä puistokeittiöstä pidettiin. Kolmanneksi eniten, 9:llä äänellä, kannatettiin kilpailutyötä Ellun Kanat. Sitä pidettiin monipuolisena ja Väinö Linnan aikakautta hyvin kuvaavana ehdotuksena. Väinön kuntotehdas ja tarinapaja keräsi 8 ääntä. Sitä pidettiin hyvin monipuolisena ja kiitettiin mäenlaskumahdollisuuden säilyttämistä. Kooste palautteista on arvostelupöytäkirjan liitteenä. Lasten Parlamentin johtokunnan kommentit Kilpailutyöt esiteltiin Tampereen Lasten Parlamentin hallituksen kokouksessa Lapset esittivät kysymyksiä ja kommentteja, jotka kirjattiin ylös. Lasten Parlamentti ei valinnut voittajaa tai äänestänyt kilpailutöiden paremmuudesta, vaan johtokunnan jäsenet kirjoittivat kunkin työn esittelyn jälkeen mielipiteitään lapuille. Ylipäätään lapset kiinnittivät huomiota rakenteiden ja materiaalien turvallisuuteen sekä hyvään valaistukseen. Välineiden suhteen toivottiin kouluikäisille ja varhaisnuorille enemmän toimintaa, haastetta ja liikunnallisuutta sekä sitä, että pienille lapsille on leikkipaikoille varattu omat toiminta-alueet. Toivottiin Väinö Linnan henkilöhahmon esittelyä puistoon yhden tai useamman opastaulun avulla. Kooste Lasten Parlamentin kommenteista on arvostelupöytäkirjan liitteenä. 9

10 5. EHDOTUSKOHTAISET ARVIOT Aakkosjärjestyksessä Puiston halki kulkee voimakas kirjankansi-aiheeseen perustuva leikkireitti, joka on ideana vahva ja toiminnallinen. Teema tukeutuu sekä Väinö Linnan työhön kirjailijana sekä puu- Amuria sivuaviin rakenteisiin. Kirjoista ja kirjoittamisesta ammentavat aiheet ovat omaleimaisia ja kekseliäitä. Raati oli kuitenkin huolissaan rakenteiden kestävyydestä ja toteutettavuudesta annetun budjetin puitteissa. Ehdotuksen sommitelma on jännittävä, ja suorakulmaisuutta on rikottu kaarevilla muodoilla. Raati piti sommitelmaa hiukan vaativana toteuttaa ja esimerkiksi valettavien turva-alustojen määrä on budjettiin nähden liian iso. Ehdotus on selkeästi hyvin ansiokas, mutta paikkaan ja resursseihin nähden raadin mielestä liian vaativa. Ehdotus on huolellisesti tutkittu ja toiminnallisesti monipuolinen. Asukkaille tärkeät toiminnot kuten talvikäyttö, kumpareet ja silta on sisällytetty suunnitelmaan. Pelikenttä on säilytetty nykyisellä paikalla lisäten sen yhteyteen koripallon pelaamismahdollisuus. Samoin kumpareisuus on säilytetty, sitä täydentäen sekä peruspuusto ja suorat reuna- ja poikkikäytävät. 10

11 Ellun kanat Teemaksi on valittu Väinö Linnan liittyminen tehtaiden aikakauteen ja vanhan Amurin korttelien piirteet. Amurilaisuus ja tehtaiden Tampere ilmentyvät mukavina toiminnallisina ideoina mm. leikkipaikan junaratana, puu-amuria kuvaavana hiekkalaatikkona, kirjastooleskelupaikkana ja porttiaiheina puiston reunoilla. Raadin mielestä portit ovat hyvä aihe, mutta koko puiston aitaamista ei pidetä perusteltuna. Onnistuneista yksittäisistä aiheista huolimatta, ehdotuksen kokonaisjäsentely jää hiukan puutteelliseksi. Arvosteluraadin mielestä ehdotusta olisi voitu työstää pitemmälle. Ehdotus on toiminnallisesto monipuolinen. Leikkitoiminnot on keskitetty pohjoispäähän, mutta keskellä puistoa kaartuvan käytävän varrelle sijoittuu useita pysähdyspisteitä tarjoten levähdystä, kuntoilua ja pihapelejä. Maastonmuotoja on korostettu kumparetta alittavan tunnelin avulla. Pelikenttä on säilytetty nykyisellä paikalla, mutta siihen on lisätty käytävää reunustava katsomo. 11

12 Puistokortteli Puu-Amuri on otettu hienosti ehdotuksen lähtökohdaksi ja siitä on ammennettu hyviä, paikkaan sopivia aiheita. Työn vahvuutena on amurilainen suorakulmainen korttelirakenne, jossa suorat käytävät erottavat erityyppiset toiminnot omiksi alueiksi. Raati tosin kaipasi paikoin suorakulmaisuuden rikkomista elävyyden tuomiseksi. Amurilaisuutta edustavat materiaalit ja piknikalue yhteiskeittiöiden perintönä. Mielenkiintoisena tunnelman luojana pidettiin tähtitaivas-valaistusta. Nykyisiä maastonmuotoja on säilytetty ja siten tässä on kaikista kilpailutöistä vähiten muutostarpeita. Arvosteluraati piti kilpailutyön ansiona toteuttamiskelpoisuutta ja sopivuutta paikkaan. Ehdotus on huolellisesti tutkittu ja toiminnallisesti monipuolinen. Se tarjoaa kaiken ikäisille virkistäytymismahdollisuuksia. Leikkitoimintojen monipuolisuutta on lisätty vesiaiheella. Pelikenttä on säilytetty nykyisellä paikalla, ja siihen on lisätty katsomo sekä vastakkaiselle reunalle istuimena toimiva rajaus. 12

13 Väinön kuntotehdas ja tarinapaja Ehdotuksen teemana on Väinö Linnan elämäntarina, jota on ilmennetty mielenkiintoisella tavalla. Raati piti työn lähtökohtaa ansiokkaana. Tarina kulkee halki suunnittelualueen tarjoten toiminta- ja levähdysmahdollisuuksia kaiken ikäisille puiston käyttäjille. Suorakulmaisuutta on pehmennetty kaariksi ja korostettu puiston keskiosaa aukiolla. Leikkivälineissä on esitetty mielenkiintoisia rakenteita, joita raati tosin piti osittain vaikeasti toteutettavina. Nykyisellä paikalla säilytetyn pelikentän ympäristöä on monipuolistettu useilla liikunnallisilla toiminnoilla sekä huomioitu puiston kautta kulkeva polkupyöräreitti lisäämällä puistoon polkupyöräpysäköinti. Työ sisältää monia mielenkiintoisia rakenteita ja leikkivälineitä, mutta on toteutushankkeena haastava. Hieno tarina vaatii avaamista, koska se ei suoraan avaudu puiston käyttäjälle. 1

14 6. KILPAILUN TULOS Kilpailuraati päätti kokouksessaan yksimielisesti voittajaksi kilpailutyön Puistokortteli. Sillä on parhaat mahdollisuudet aluepuiston kehittämiselle. Jatkotyötä varten kirjattiin seuraavat suositukset: - Puisto noudattaa geometrista jäsentelyä, mutta paikoin olisi syytä vapauttaa sommittelua. Erityisesti pohjoispään leikkipaikan kehittelyssä luotava vapaampaa muotoilua puu-amurin pihojen hengessä. - Leikkivälineisiin tulisi kiinnittää huomiota, myös polusto voisi paikoin vapautua. - Sillan voisi nostaa vahvemmin esille puiston aiheena - Olisi mahdollistettava nykyistä parempi kulkuyhteys junaradan alikulkuun eli amurilaisittain sanottuna aalloppiin. - Voisi pohtia vesileikkipaikan toimimista juomavesipisteenä, jotta saadaan puistoon vesikaivo. - Porteissa voisi mahdollisesti hyödyntää kivipylväitä vanhan Amurin tapaan. - Tiilen käyttöä materiaalina on harkittava. Graniitti oli perinteinen amurilainen materiaali kivijaloissa ja katujen päällysteenä - Jatkokehittelyssä voisi pohtia Väinö Linnan raitin esittelyä puiston infotaululla. Asuinpaikasta on vielä nähtävissä merkkejä lähistöllä. 14

15 15

16 Nimikuorien avaaminen Arvostelupöytäkirjan allekirjoittamisen jälkeen avattiin nimikuoret ja todettiin ideaehdotusten tekijöiksi: Nimimerkki Tekijät: Gretel Hemgård, maisema-arkkitehti MARK Lotta Jalava, maisema-arkkitehti yo Vilja Larjasto, maisema-arkkitehti MARK Elsi Lehto, maisema-arkkitehti yo Tiina Taipale, arkkitehti yo Nimimerkki Ellun kanat Tekijät: MA-arkkitehdit Marja Mikkola Kaisu Hynynen Sakiko Tanaka Aino Karilas Liinu Kivioja Meri Karvonen Nimimerkki Puistokortteli Tekijät: Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy Sofia Tigerstedt, tekijä Matti Liski, avustaja Tiina Perälä, avustaja Nimimerkki Väinön kuntotehdas ja tarinapaja Tekijät: Ramboll Finland Oy työryhmä Ulla Loukkaanhuhta Kirsikka Siik 16

17 Liite: Yleisöpalautteet Ta ll.i d Tallen nusai ka : : : : : : : : : : : : : : : :07 Oma suosikkini: Vapaat kommentit -ehdotus on ilahduttavan erilainen. Kirjat ja kirjoituskone tuovat esille Väinö Linnan perintöä. Voisitteko samalla jyrätä Amurin nykyiset lähiöparakit maan tasalle ja rakentaa tiivistä kaupunkilaista kaupunkia tilalle. Kiitos! on lapsia ajatellen paras ehdotus ja tarjoaa tekemistä myös talviaikaan, mikä on todella tärkeää. Mikä tahansa vaihtoehdoista valitaan, toivottavasti säilytetään kumpuja talvista mäenlaskua varten. Sillan ja sen alustan pitäisi olla niin turvallinen, että lapsi ei sillalta pudotessaan loukkaannu. Sillan laitojen olisi oltava myös turvalliset lapsille. Kolmas vaihtoehto, Puistokortteli, vaikuttaa idealistiselta eikä todennäköisesti toimisi käytännössä; suojaisat poukamat houkutellevat perheiden sijaan väestönosaa, jota ei lasten leikkialueille toivoisi. Toiminnallinen, myös hieman wow-suunnittelua havaittavissa. Ei koskaan huono meriitti. Hauskoja ideoita kaikissa, erityisesti Puistokorttelin keittiö. Amurin sivuissa oli mielestäni näyttävimmin tuotu kirjateema esille - siitä tajuaa ilman selvityksiäkin, mistä on kyse. Siksi valitsin sen: Leikkivälineistäkin saadaan ei leikkivälineiden näköisiä. Huikeaa! Uniikin oloinen idea! on kaikkein mielenkiintoisin vaihtoehto. Varmasti kallis, mutta ehkä toteutettavissa? Kirjoituskone ja pönttöuuni ovat turhia. Niiden tilalla voisi säilytää vanhaa puustoa enemmän. Jos jotain aktiviteettia kirjoituskoneen ja pönttöuunin tilalle, niin suuri kiipeilyverkko ja pesäkeinut. Toiveena muutenkin että puistoa rakennettaessa kaadettaisiin mahdollisimman vähän puita. Pidin tunnelmasta, oli mukavan tiivis ja siellä oli lapsille paljon tehtävää ja hyvä seikkailuympäristö. Myös Puistokorttelissa oli hyviä ideoita, se oli enemmän läpikuljettava puisto. Selkeä alueen läpäisevä reitti. Elämyksellinen. 17

18 : : : : : : : : : : : : :12 Ellun kanat Ellun kanat Ellun kanat Ellun kanat Ellun kanat Ellun kanat Ellun kanat Ellun kanat Ellun kanat Puistokortteli Amurin sivuissa plussaa erityisesti luistelukentän säilyttäminen ja sen käyttö esim.koriskenttänä lumettomana kautena. "Kirjasto" varmasti monipuolinen kiipeilyverkosto monen ikäisille. Miinusta, että nykyinen pulkkamäen paikka vaihdettu liian pieneen ja ahtaaseen paikkaan. Kaikki halukkaat eivät mahdu laskemaan sekä lasketaan suoraan päin "kirjastoa". Nykyiseltäkin kumpareelta lasketaan ihan puskille saakka. Sekä myös toiseen suuntaan eli "pikkumetsään" ja keinuille eli Amurin sivuissa perena-istutukset olisivat vaaravyöhykkeellä. Kävijämäärä mäenlaskussa on kuitenkin niin suurta, että nykyinenkin mäki melkein ahdas, mutta suosittu ja toimiva. Toki siinäkin yksi puu keskellä väylää. Ellun kanoissa mielenkiintoinen idea on kuntoiluvälineet. Sijoittelua toki kannattaisi siinäkin harkita uudelleen. Aitoja puiston ympärille ei kannata rakentaa, sillä juuri aidattomuus tekee alueesta helppokäyttöisen. On myös tilaa juosta. Vettä ja kuraa riittänee ihan ilmaston puolesta, joten tuskin tarvitaan erillisiä "kosteikkoja"?! Entä peruskeinut, perusliukumäki, hiekkalaatikko? Entä jousikeikut? Nykyiset kissa ja hevonen myös tosi kivat. Kesäkaudelle mielenkiintoisia ideoita oli esitetty myös mölkky/petankkikenttä. Entä koripallokorien lisäksi myös jalkapallomaalit? Toivottavasti säilytetään myös oikeita puita, joissa saa kiipeillä. Nykyisen pikkumetsän mänty on erittäin suosittu. Talven kannalta tärkeimmät puistoleikit on kuitenkin luistelu ja mäenlasku. Mäenlaskuun lopulta vähän mahdollisuuksia lähipuistoissa. Kiitos. Innolla odotamme hienoja uudistuksia :-) Toivon hyviä kiipeilytelineitä, luistelurataa, liukumäkeä, pulkkamäkeä, keinuja, joissa saa hurjan kovat vauhdit ja puita, joissa saa kiipeillä sekä metsää, jossa voi leikkiä piilosta. Amanda 6v Kirjoituskoneen ja sen lähellä olevien pönttöuunien tilalle voisi rakentaa vaikka ison kiipeilyverkon. Valaistus voisi olla vähän tunnelmallisempi. Ellun kanat on ideoista monipuolisin ja kaikki ikäryhmät parhaiten huomioon ottava. Kuntoiluvälineet ovat iso plussa. Kaksi muuta antaa lapselle liian vapaat kädet touhuta. Minusta Ellun kanat versiosta löytyy eniten puistossa kaipaamiani osa-alueita. Ei oikein mikään. Kaipaan puistoihin enemmän kasvillisuutta ja mielenkiintoa..perhospuistoa, omena, kirsikkapuita hevoskastanjoita joissa linnunpönttöjä houkuttelemassa linnun laulua etc.. Lasten leikkipuistoja on melkein kaikki..olisi kivaa että myös aikuisille tehtäisiin viihtyisää puistoa. Arboretumin kaltainen. Paikka missä voisi istuskella rauhassa ja nauttia ruusuista sun muista perennoista.. Kuvastaa tosi hyvin Väinö Linnaa ja Linnan aikakautta, pienillä jutuilla saatu Linnalle tärkeät asiat esiin. Kuvaa hyvin Väinö Linnan aikakauden yksinkertaisia leikkejä. Tässä ehdotuksessa on ehkä eniten ajateltu kaiken ikäisiä ihmisiä. Muistettu on myös sitä, että kyseessä on puisto, joten myös kukkaistutuksia löytyy. Monipuolinen, iloinen ja kaunis idea. Ehdottomasti järkevin ratkaisu puistokortteli. Turha rakentaa mitää moderneja leikkivälineitä ja lasijuttuja kun ne rikotaan kuitenkin heti. Amurin perinteet tulee huomioida. 18

19 : : : : : : : : : : : : :15 Puistokortteli Puistokortteli Puistokortteli Puistokortteli Puistokortteli Puistokortteli Puistokortteli Puistokortteli Puistokortteli Puistokortteli Väinön kuntotehdas ja tarinapaja Väinön kuntotehdas ja tarinapaja Väinön kuntotehdas ja tarinapaja Suunnitelmassa on huomioitu monipuolisesti pienet lapset, isot lapset sekä aikuiset. Lapsille on jätetty myös vapaata leikkimistilaa, mikä on nykyisessäkin Väinö Linnan puistossa lapsille tärkeää ja mieluista. Suunnitelma säilyttää nykyisen puiston hyvät osat, esim. riittävän ison alueen talviseen pulkkamäkeen. Muissa suunnitelmissa pulkkamäki on hyvin pieni käyttäjämäärään nähden. Tulee lopullisesti valituksi mikä tahansa näistä kilpailuesityksistä, niin Näsijärvenkadun puolelle pitää rakentaa aita.olen ulkoiluttanut aikoinaan tyttäreni lasta 2v Väinö Linnan puistossa. Se oli erittäin vaarallinen Näsijävenkadun puolelta. Näin kaksi vakavaa tilannetta, kun pieni lapsi juoksi kadulle. Särkänniemen asiakkaat käyttivät vuotta sitten ja käyttävät ehkä vieläkin Näsijärvenkatua parkkipaikkana. Näsijärvenkadulla ajetaan lujaa. Ympäri Suomea tulevat asiakkaat käyttivät myös Väino Linnan puiston palveluita. Amurissa on jo nyt yllin kyllin puistoja lapsille. Ne palvelevat ennen kaikkea kaupunginosan useampia yksityisiä päiväkoteja, joilla ei ole omaa pihaa. Lapsia Amurissa asuu hyvin vähän, asukkaat ovat pääosin eläkeläisiä tai muita aikuisia. Ehdotuksista ja Ellun kanat ovat (tehtävänannosta huolimatta) lapsille tarkoitettuja huvipuistoja. Tuonnäköisissä puistoissa eivät aikuiset viihdy. Väinön kuntotehdas taas on kuntoilijoille, eikä heitä Amurissa ole. Pyynikki sijaitsee tarpeeksi lähellä kuntoilua varten. Siispä Puistokortteli on ehdotuksista paras, kunhan siinä varmistetaan riittävä penkkien määrä istumiseen. MUTTA: koirat on tyystin (jälleen) unohdettu, ja Amurissa on koiria todella paljon ja niitä ulkoilutetaan Väinö Linnan puistossa! Kasvatuslaatikot on hyvä idea, tätä päivää. Puistokeittiö ja viljelylaatikot ovat hauskoja ideoita. Puistokortteli-idea on selvästi paras. Toivottavasti pohjoisosan kumpujen välillä oleva kaarisilta säilyy. Hieno suunnitelma! Puistokortteli vaikutti meistä parhaalta. Terveisin Leila ja Olli Mäkinen Amurinkatu 6-8 Hyvä, että tässä vaihtoehdossa säilytetään kaikille alueen lapsille tärkeä mäenlaskukumpare. Pohjoispuolen rakenteita ei tule sijoittaa liian lähelle mäenlaskupaikkaa, jotta liukurit voivat liukua vapaasti. Erittäin monipuolinen. Riittävä valaistus luo turvallisuutta. Huomioitava, että köysileikit ei saa olla liian lähellä mäenlaskupaikkaa, voisiko köydet sijoittaa toisaalle? Jääkö lasten piiloleikissä suosima pikkumetsä tai tuleeko uutta "metsää"? Hienoa, jos tekemistä löytyy aina pikkulapsista isompiin ja ihan teineihinkin saakka. T. Kerttu 8v 19

20 : : : : : : : : : : :0 Väinön kuntotehdas ja tarinapaja Väinön kuntotehdas ja tarinapaja Väinön kuntotehdas ja tarinapaja Väinön kuntotehdas ja tarinapaja Väinön kuntotehdas ja tarinapaja äänestämättä äänestämättä äänestämättä äänestämättä äänestämättä äänestämättä Nykyinen pulkkamäki ehdottomasti säilytettävä ja huomioitava, että siltä mäeltä lasketaan kolmeen eri suuntaan (jyrkkyydet vaihtelevat eri ikäisille lapsille sopivasti). Tosin nykyinen pyöreä roskispömpeli on täysin järjettömästi ja vaarallisesti sijoitettu, samoin junaradalle päin laskiessa on vaarana törmätä pusikkoon, jota vielä ympäröi rotwalli. Eli Väinön kuntotehtaan suunnitelmassa vamistettava, että köydet yms. eivät estä pulkallalaskua. Puiston eteläpuoliskossakin olisi hyvä olla jotain muutakin virikettä lapsille ja nuorille kuin vain tuo kenttä, jotta eloa säilyy siinäkin osassa puistoa. Ja sillan toivon ehdottomasti säilyvän, sehän tunnetaan Amurissa "siltapuistona" yleisestikin! Valto 6 v. Amurista toivoo seuraavaa: - ISO kiipeilyteline - pulkkamäestä voitava laskea rattikelkalla eri suuntiin ilman, että törmää jonnekin - luistinkenttä - trampoliinit lapsille (esim. jonnekin luistinkentän lähelle "Kukkakummun" viereen) Elsa 4-v. Amurista toivoo - pyörivää - riittävästi keinuja - yhtä hyvää pulkkamäkeä kuin nyt ilman törmäysvaaraa - isoa liukumäkeä (jollainen oli ennen sillankupeessa) - siltaa, "kun sehän on Siltapuisto nimeltään" - trampoliinit - ja "joka puolelle puistoa kaikkea kiva lapsille" Riittävästi valoa, silta, vaikeita kiipeilyjuttuja, Tarzan liaanikeinu, keinut, koripallokori, jalkapallomaali, luistelukenttä ja pulkkamäki. t. Antti Pulkkamäki, josta ei tarvitse laskea mitään päin, luistelukenttä, voimistelutangot, keinut, kiikkulauta, vaativia kiipeilyjuttuja, leikkiheppa, jolla voi ratsastaa, hurja liukumäki. Valoa, jotta ei pelota pimeällä. t. Elma Sellainen puisto, joka pystytään kohtuukustannuksin pitämään kunnossa. Ei liikaa eriväristä tilpehööriä. Vaan selkeä ja "hengittävä". Selvää suosikkia ei ole. Voisi ottaa vähän jokaisesta tai voittajaa jonkin verran karsia. Toiveena on, ettei puistoa rakenneta liian täyteen, vaan että vapaata, rakentamatonta tilaa (nurmikkoa) jää oleskelua varten. Lähistöllä on jo valmiiksi useita lasten leikkipuistoja, joten tällaiselle omaa luovuutta ja vapaata leikkiä sekä oleskelua mahdollistavalla tilalle on tarvetta. Lähellä ei muutenkaan ole isoa puistoaluetta, joten mahdollisimman paljon vihreää toivotaan Amuriin! Tämä mahdollistaisi myös koko perheen piknikit ja ulkoleikit sekä kesäisin viltillä lueskelun Väinö Linnan hengessä! Hyvä Tampereen kaupunki! Väinö Linnanpuiston mäenlaskukumpare pitää säilyttää. Me laskemme siinä joka päivä ja joka talvi. Eikä aitoja. t. Elma 6v, Antti 5v ja Venla 2v Amurista Saahan Väinö Linnassa vielä laskea pulkkamäkeä? Joulupukilta toivoin just uutta stigaa. t. Antti Liukumäki ja pulkkamäki, keinut, kiikkulauta, LUISTINRATA, kiipeilypuut ovat Marleenan v listalla. Esteetön, iso liukumäki pitää säilyttää. Tavalliset keinut ovat lapsille ehdottoman tärkeitä. Silta säilytettävä (paras osa puistoa). Trampoliini olisi kiva. Kunnollinen liukumäki, mielellään yksi pienille ja yksi isommille. Iso kiipeilyteline, Kiipeily on keinumisen ohella se, mitä lapset haluavat tehdä. Kotona rauhoitutaan, puistot ovat riehumista varten, Lasten on saatava purkaa jossain luontaista energiaa. Kilpailuehdotuksia en saanut koneellani auki. 20

21 Edellisten e-lomakkeiden lisäksi saapui sähköpostikirje sekä postitettu kirje samalta lähettäjältä: Hyvät Tampereen päättäjät! Väinö Linnan puiston mäenlaskukumpare pitää säilyttää. Me laskemme siinä joka päivä ja joka talvi. Eikä aitoja. t. Elma 6v, Antti 5v ja Venla 2v Tässä terveiset meidän perheemme lapsilta katsottuamme Väinö Linnan puiston ideakilpailun suunnitelmia. Hienoa, että lähipuistomme ilmettä uusitaan. Lisäkiipeilytelineet ovat erittäin tervetulleita. Sen lisäksi moni toivoo hyvien luonnon omien kiipeilypuiden säilyttämistä. Lasten mielestä puissa on kiva kiipeillä. Ihanaa myös, jos hyvä luistelukenttä säilytetään sekä lumettomaksi kaudeksi kentälle esim. korispelimahdollisuus on aivan loistava idea. Lumettomalle kaudelle myös liukumäki, mutta ei putkellista. Ei myöskään mitään erillistä kukkulan alittavaa tunnelia, jonka pelätään keräävään vain pissaa, kakkaa, roskaa ja laitapuolen kulkijoita jopa narkkareihin saakka. Valitettavasti :( Näillä leveysasteilla meillä riittää ihan luonnonkin puolesta kosteutta, joten mikään erikseen rakennettu kosteikkoalue leikkipuistossa ei ole kovin tervetullut vaihtoehto. Talvikausi on pitkä ja mitä muuta tekisimme leikkipuistossa kuin luistelisimme ja laskisimme mäkeä. Lähipuisto tällaiseen on todella tärkeä, koska esim. kolmen pienen lapsen kanssa kauemmas lähteminen voi olla tuskallinen kynnyskysymys. Viime talvenakin, silloin 1,5v nuorimmainenkin, muiden mukana, luisteli joka päivä Väinö Linnan puiston jäällä, ja toisella ulkoilukerralla laski mäkeä hienolta kukkulalta. Nautimme ulkoilusta kovasti. Suuri kiitos tamperelaisille, jotka pitävät puistot kunnossa! Nykyiseltään mäenlaskukukkula on amurilaisten, ja jopa kauempaakin tulevien tamperelaisten lapsiperheiden, suosima mäenlaskupaikka talvisin. Puistoon tullaan nimenomaan hyvän pulkka- /liukuri-/rattikelkka-/peppumäen vuoksi. Niitä ei tunnu olevan liikaa. Toki on myös hienoa, että kaupunki jäädyttää erityisiä jääliukumäkiä talveksi, mutta se on Väinö Linnasta lopetettu sitten talven Vetoamme siis teihin päättäjiin, että hyvä talvimäenlaskupaikka uudistetussakin Väinö Linnan puistossa säilytettäisiin. Kiitos ajastanne ja ystävällisesti asian huomioimisesta! 21

22 Liite: Lasten Parlamentin kommentit AMURIN SIVUT Esittelyn aikana tehdyt kysymykset ja annetut kommentit: Onko hyvä, että puiston läpi kulkee kumimatto. Yleensä korostetaan luontoa, sopiiko tämä? Miten alueen valvonta on suunniteltu tehtävän? Voisi olla kirjan sivuilla Väinö Linnan elämästä tietoa. Lasten keltaisilta lapuilta: - Koripallokorit on hyvä juttu - (voisi olla vesipiste, sillä kuumana kesäpäivänä tulee erittäin kuuma) ylisutattu - Onko se punainen matto pehmeä turvallisuuden vuoksi? - Kirjoitusnäppäimet voisivat olla erikokoisia tai Väinö Linna voisi korostua nousevilla näppäimillä - Todella kiva - Arvosana 9 - Teema on hyvä ja toimiva, mutta joitakin tavallisimpia laitteita ei kuitenkaan löytynyt, mutta uusissa laitteissa on enemmän haastetta - Hyvä, toimiva, hauska - Penkkejä ehkä enemmän - Trampoliinit maahan upotettuja ehkä nin 1 m2 kokoisia - Valvontakameroita paljon - Kirjoihin jotain tekstejä esim. Väinö Linnasta - Asfalttinen koris alue aidattuna - Arvosana 9+ - Pehmee hiekka keinujen alla ei muovimattoa - Kesällä futismaalit talvella lätkämaali edes toisessa päässä - Oleskelualueiden valvonta - Kirjojen korkeus - Ei alueita nuorilla - Turvallinen - Liittyy sekä V. Linnan työhön että elinaikaan - Ideaa kirjoituskoneessa? - Nuorille voisi olla oma alue - Voisi raivata alueen että siihen voisi antaa kasvaa mitä tahansa - Kumimatto ei ole hyvä - Voisi olla penkkejä - Koripallokenttä ja jalkapallokenttä voisi olla eri - Voisi olla samanlaisia trampoliineja kun Ikaalisten kylpylässä - Punaisen maton pitäisi olla pelkästään maassa, ei kumpareen päällä 22

23 ELLUN KANAT Esittelyn aikana tehdyt kysymykset ja annetut kommentit: Juna ja muut teemaleikit ovat hyviä Aiheesta on eksytty. Tässä työssä on paljon koko Tampereen historiaa, ei niinkään Väinö Linnaa. Tietoa Väinö Linnasta ja historiasta vaikka piipun kylkeen, että lapset oppivat Eksytty liian paljon historiaan ja tehtaisiin Lasten keltaisilta lapuilta: - Väinö Linnasta ei kerrota paljoa - Tässä puistossa ei olla ajateltu paljoa nuoria jotka haluaisivat olla puistoissa - Arvosana 8- - Puisto aidattu - Teema on hieman eksynyt Väinö Linnasta, mutta Tampereen historia näkyy - Muotoillut kumpareet täysin turhia - Juna hyvä idea - Ehkä enemmän kirjoihin ja kirjailuun liittyviä asioita - Piippuliukumäki on hyvä - Kumpuihin nurmikkoa eikä turva-alustaa - Tiet pitää asfaltoida uudestaan - Liian sekava - Vähemmän eri aktiviteettejä tai enemmän erilleen - Arvosana 8- - Juna - Teema leikit - Eksytty liikaa tehtaisiin - Hyvin suunniteltu - Toimintaa voisi lisätä keskemmälle - Voisi muodosta tehdä enemmän kanan näköisen - Kirjastoon voisi lisätä Väinö Linnan alueen - Voisi kirjaston ympärille tehdä betonista seinät ja maalata ne kirjahyllyjen näköisiksi - Voisi tehdä ns. D katon - Kuntovälineet on hyvä - Aikuisten pelialue on hyvä - Tiilisavupiiput & junarata on hyvä - Ei tilaa nuorille - Ei pysytty Väinö Linna aiheessa - Miten kanala liittyy Väinö Linnaan tai linnan aikakauteen? - Idea junasta on loistava - Tyyli liian tehdasmainen 2

24 PUISTOKORTTELI Esittelyn aikana tehdyt kysymykset ja annetut kommentit: Hyvää, että valaistusta on suunniteltu Voiko vesileikin alla oleva kivi / kivet olla liukkaita ja siksi vaarallisia? Entä millaisia ovat kivien kulmat? Vesileikki /veden viemäröinti! Jos kiveä ja vettä, tulee kivestä limainen. Tämä huomioitava suunnittelussa (uimahalli!). Varsinkin kummut ovat pimeitä. Tärkeää valaista. Puskat piileskelyyn eivät ole hyviä. Puskien / puiden juurille olisi hyvä saada valaisevia spotteja ym. Joku katos voisi olla, mutta ympärillä ei saa olla seiniä eikä penkkejä, vain tolpat. Lasten keltaisilta lapuilta: - Sadevesiallas on kiva - Keittiö pikinik paikkana on loistavaa - Tähtitaivas valaistuksena on hyvä idea - Kuntoiluvälineet on hyvä juttu - Vesileikki - Katsomo - Keittiö - Valaistussuunnittelu - Tyhjä, vain muutama leikkipaikka pienille lapsille - Synkät kumpareet - Kuntoiluvälineet - Ei kauhean aiheeseen liittyvä - Todella kiva idea keittiöistä ja vesileikeille - Valaistus on hyvä - Maahan aseteltavia lamppuja, ne olisivat kivoja - Arvosana 9+ - Valaistus tärkeää - Turvallisuus pitää huomioida, ei mitään piilopaikkoja joissa voi tehdä luvattomia asioita - Liian kulmikas (tosin teemaan se sopii) - Vesileikkipaikoissa se ongelma, että sitten pienet lapset kastelee vaatteensa, mutta vanhemmille lapsille vesileikkipaikat on kivoja - Hyvin suunniteltu valaistus - Laitteet toimii - Vesileikit hyvä idea, mutta vie liikaa tilaa. - Toimintaa enemmän - Tähtitaivasvalaistus outo, mutta hauska idea. Valaistus muuten hyvä - Pikinikidea hauska - Katos saa olla mutta ilman penkkejä ja seiniä - Valaistus on hyvä - Vesiallas saattaa olla huono ja lapset kastelee itsensä - Alusta jotain muuta - Arvosana 8,5 - Valaistusta lisää - Pelikentän koko - Perenna- ja kasvikumpare: ei liikaa peittävää kasvustoa!!! - Erinomainen idea - Keskemmälle voisi lisätä toimintaa - Kumpareiden väliin voisi suunnitella jotain muuta - Valaistusta lisää - Voisi pistää piilokameroita niin saisi pistettyä katoksia ja pensaita 24

25 VÄINÖN KUNTOTEHDAS JA TARINAPAJA Esittelyn aikana tehdyt kysymykset ja annetut kommentit: Väinö Linnan historia on hyvin huomioitu Liikunnallisuus korostuu Huomaako puistossa kävijä kokonaisuuden Väinö Linnan Elämän Polusta? Elämänkaari voisi aueta pitkin matkaa historiasta kertovin tauluin Lasten keltaisilta lapuilta: - Peili-idea huono, sillä helppo tehdä ilkivaltaa - Koripallotelineet on hyvä juttu - Keinu erikseen pienille lapsille loistava juttu - Voisi olla vähemmän historiaa - Voisi olla enemmän peruspelejä - Voisi olla pururata puiston ympäri - Liikaa kuntohommia - Kirjankansimajat voisi olla isompia - Keinuja enemmän - Lepokehät isompia - Puita enemmän - Voisi olla suihkulähde - Voisi olla betonirinkula, voisi olla betonikenttä, jossa voisi skeittailla ja rullaluistella - Kuvaa loistavasti Väinö Linnaa - Vähän liikaa kuntoiluaihetta - Monipuolinen hyvin ajateltu - Hauska idea - Vähä ei aukeava - Monipuolistettu kenttä hyvä - Valaistusta enemmän - Enemmän lepokehiä - Ainoa ns. epätavallisempi on köysijumppa, joten vähän enemmän uutta kuin perinteisiä juttuja - Jokaisen eri elämänvaiheen kohdalla oma infotaulu - Kunnon jalkapallokenttä puuttuu - Toimivia laitteita, tyylikäs - Väinön polku oli hauska idea ->suunniteltu loistavasti - Liikunnallisuus loistava - Monipuolinen, rentoutus-, mutta myös liikuntapaikka - Väinö Linna infotaulu - Hyvä idea elämän polulla - Kentällä hyvät ideat venyttelylle ha kuntoilutavat - Tähänkin olisi kiva saada kirja teema - Arvosana 9 - Liittyy hyvin Linnaan - Kuntoilu monipuolista - Köysien idea? - Lepokehä - Betonikehän käyttö? - Mistä tajuaa, että puisto on Väinö Linnan elämästä? 25

MAISEMA-ARKKITEHTUURIKILPAILUJA VIIKIN MAAHERRANPUISTON MAISEMA-ARKKITEHTUURIKILPAILU 17.6. 15.10.2002 LANDSCAPE ARCHITECTURAL COMPETITIONS IN FINLAND

MAISEMA-ARKKITEHTUURIKILPAILUJA VIIKIN MAAHERRANPUISTON MAISEMA-ARKKITEHTUURIKILPAILU 17.6. 15.10.2002 LANDSCAPE ARCHITECTURAL COMPETITIONS IN FINLAND VIIKIN MAAHERRANPUISTON MAISEMA-ARKKITEHTUURIKILPAILU 17.6. 15.10.2002 MAISEMA-ARKKITEHTUURIKILPAILUJA LANDSKAPSARKITEKTURTÄVLINGAR I FINLAND LANDSCAPE ARCHITECTURAL COMPETITIONS IN FINLAND 2003 03 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Mitä Vapaudenaukiolle pysäköintipaikkojen tilalle -kyselyn vastaukset PUISTO EHDOTUKSET

Mitä Vapaudenaukiolle pysäköintipaikkojen tilalle -kyselyn vastaukset PUISTO EHDOTUKSET Mitä Vapaudenaukiolle pysäköintipaikkojen tilalle -kyselyn vastaukset PUISTO EHDOTUKSET Puisto - Viihtyisä puisto johon sijoitetaan pieni esiintymislava sekä suihkulähde. Tähän sopisi hyvin puisto - se

Lisätiedot

Mustalammen huvimaja

Mustalammen huvimaja Mustalammen huvimaja Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi IVA-kurssin lopputyö kevät 2003 Kestävän kehityksen koulutusohjelma Turun ammattikorkeakoulu Toimittajat: Anna Kangas ja Jenni Koivisto

Lisätiedot

Tampereen Eteläpuiston yhteistyöryhmän vuorovaikutusalustan ensimmäisen kyselyn tulokset 10.6.2015 Akordi Oy

Tampereen Eteläpuiston yhteistyöryhmän vuorovaikutusalustan ensimmäisen kyselyn tulokset 10.6.2015 Akordi Oy Tampereen Eteläpuiston yhteistyöryhmän vuorovaikutusalustan ensimmäisen kyselyn tulokset 10.6.2015 Akordi Oy Kyselun tausta: Eteläpuiston yhteistyöryhmän työn tueksi on perustettu sähköinen vuorovaikutusalusta

Lisätiedot

Tämä raportti esittelee asukkaiden kommentit kaavaluonnokseen.

Tämä raportti esittelee asukkaiden kommentit kaavaluonnokseen. Hyvinkäällä on tehty pitkä prosessi Hangonsillan suunnittelun vuorovaikutuksen kanssa. Ensimmäisessä vaiheessa alueen lähtötilanteesta kerättiin tietoa asukkailta ideakilpailun pohja aineistoksi. Tämän

Lisätiedot

Sisällysluettelo KIRJALLISESTI SAATU PALAUTE... 3

Sisällysluettelo KIRJALLISESTI SAATU PALAUTE... 3 KESKUSTAVISIO 2014 LUONNOS 11.9.2014 Kooste luonnosvaiheen palautteesta ja vastauksia yleisimmin esitettyihin kysymyksiin/mielipiteisiin Tässä on kooste keskustavisiosta saadusta palautteesta kiitos kaikille

Lisätiedot

Jokikeskuksen asukaskysely 28.10.2010 15.11.2010

Jokikeskuksen asukaskysely 28.10.2010 15.11.2010 Jokikeskuksen asukaskysely 28.10.2010 15.11.2010 Asukkaiden ideat teemoittain: Veneily 1 Sillat 3 Rantarakenteet 4 Yleisilme 5 Liikenne 7 Istuimet ja istutukset 7 Siisteys 8 Valaistus 8 Lapsiperheet 8

Lisätiedot

No Asuinpaikka Mitkä ovat mielestäsi Hakametsän alueen positiiviset ominaispiirteet -

No Asuinpaikka Mitkä ovat mielestäsi Hakametsän alueen positiiviset ominaispiirteet - No Asuinpaikka Mitkä ovat mielestäsi Hakametsän alueen positiiviset ominaispiirteet - mikä erottaa sen muista alueista Tampereella? 1 Etelä-Tampere Suomalaisen jääkiekkoilun kehto ja sellaisena se olisi

Lisätiedot

SOUKAN ASUINYMPÄRISTÖKÄVELY 2012 OSALLISTUJIEN KOMMENTIT

SOUKAN ASUINYMPÄRISTÖKÄVELY 2012 OSALLISTUJIEN KOMMENTIT SOUKAN ASUINYMPÄRISTÖKÄVELY 2012 OSALLISTUJIEN KOMMENTIT Kristiina Alppivuori Kuvat: Tuula Heikkinen 2 1. JOHDANTO Espoonlahden hyvinvointityöryhmä järjesti Soukassa asuinympäristökävelyn 10.10.2012. Kävelyllä

Lisätiedot

EKOLOGINEN JA VIIHTYISÄ KESKUSTAPIHA

EKOLOGINEN JA VIIHTYISÄ KESKUSTAPIHA EKOLOGINEN JA VIIHTYISÄ KESKUSTAPIHA Tampereen ydinkeskustan korttelipihan suunnittelu LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ala Ympäristöteknologia Miljöösuunnittelu Opinnäytetyö Kevät 2013 Mirva Jylhä

Lisätiedot

Hämeenlinna. - Liikuntapalvelut 2011

Hämeenlinna. - Liikuntapalvelut 2011 1 Hämeenlinna - Liikuntapalvelut 2011 2 SISÄLLYS 1. Haluaisitteko antaa muuta palautetta Hämeenlinnan liikuntapalveluihin liittyen?... 3 2. Kuinka kehittäisitte Hämeenlinnan liikuntapalveluita tulevaisuudessa?...

Lisätiedot

KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIVERKOSTOSELVITYS 2020

KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIVERKOSTOSELVITYS 2020 KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIVERKOSTOSELVITYS 2020 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI LASTEN PÄIVÄHOITO Sosiaali- ja terveyslautakunta 25.5.2010 Tiivistelmä Päivähoitolaki velvoittaa kuntia järjestämään päivähoitoa perheille

Lisätiedot

Jyväskylän Kankaan ideakilpailu ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA. www.jyvaskyla.fi/kangas

Jyväskylän Kankaan ideakilpailu ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA. www.jyvaskyla.fi/kangas Jyväskylän Kankaan ideakilpailu ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA www.jyvaskyla.fi/kangas 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 KILPAILUN JÄRJESTÄMINEN 5 1.1 Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus 6 1.2 Osanotto-oikeus 6 1.3 Palkintolautakunta

Lisätiedot

ESTEETÖN LEIKKIPUISTO

ESTEETÖN LEIKKIPUISTO infralainen Tampereen Infran erikoislehti 10/2012 Ranja Hautamäki ja ESTEETÖN LEIKKIPUISTO Härmälän Tehtaankallionpuisto Lentävänniemen katusaneeraus TALVI TULEE - Kunnossapito on valmiina Muutoksen voimin

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KOULUPIHOJEN KARTOITUS JA KEHITTÄMINEN - KOULUPIHASTA LÄHILIIKUNTAPAIKAKSI

NURMIJÄRVEN KOULUPIHOJEN KARTOITUS JA KEHITTÄMINEN - KOULUPIHASTA LÄHILIIKUNTAPAIKAKSI Nurmijärven kunta Liikuntatoimi Nuori Suomi ry NURMIJÄRVEN KOULUPIHOJEN KARTOITUS JA KEHITTÄMINEN - KOULUPIHASTA LÄHILIIKUNTAPAIKAKSI Pirjo Suhonen 2007 NURMIJÄRVEN KOULUPIHOJEN KARTOITUS JA KEHITTÄMINEN

Lisätiedot

MIKKELIN EMOLA KULTTUURIYMPÄRISTÖOHJELMA JA RAKENTAMISTAPAOHJEET

MIKKELIN EMOLA KULTTUURIYMPÄRISTÖOHJELMA JA RAKENTAMISTAPAOHJEET MIKKELIN EMOLA KULTTUURIYMPÄRISTÖOHJELMA JA RAKENTAMISTAPAOHJEET MIKKELIN KAUPUNKI / ARKKITEHTITOIMISTO HEIKKI KIRJALAINEN / ARKKITEHTI SAFA TUIJA MUSTONEN 30.04.2005 YLEISTÄ... 2 Kulttuuriympäristö mitä

Lisätiedot

Tampereen Harava kysely 2013. Vapaa sana keskustan kehittämisestä, kaikki vastaukset.

Tampereen Harava kysely 2013. Vapaa sana keskustan kehittämisestä, kaikki vastaukset. 1. Hämeenkatu should be a pedestrian street. At the moment it is polluting, it is busy and dangerous. Tampere would be more visited, more green and beautiful with a pedestrian centric area. Keskustori

Lisätiedot

Koulupihan mahdollisuudet -opas. Toimittanut Pirkko Sassi

Koulupihan mahdollisuudet -opas. Toimittanut Pirkko Sassi Koulupihan mahdollisuudet -opas Toimittanut Pirkko Sassi Koulupihan mahdollisuudet -opas Toimittanut Pirkko Sassi Koulupihan mahdollisuudet Kolme kovaa koota piirtävät lapsen elinympäristön; koti, katu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto HELSINKI SUUNNITTELEE 2014:4. Nuorten Helsinki Nuorten Kaupunki

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto HELSINKI SUUNNITTELEE 2014:4. Nuorten Helsinki Nuorten Kaupunki Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto HELSINKI SUUNNITTELEE 2014:4 Nuorten Helsinki Nuorten Kaupunki ... Nuorten Helsinki Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Teksti: Kuvat: Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ!

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Tonttituotanto Maria E. Tolppanen ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! KYSELY LÄHIMETSIEN ARVOSTA Hannikaisenkatu 17 PL 233, 40101 Jyväskylä SISÄLLYS 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Katse kotiin tietoa toimivasta asumisesta. Invalidiliitto

Katse kotiin tietoa toimivasta asumisesta. Invalidiliitto Katse kotiin tietoa toimivasta asumisesta Invalidiliitto Katse kotiin tietoa toimivasta asumisesta Toimittanut: Marika Nordlund Invalidiliiton esteettömyysprojekti 2008 Kansi ja piirrokset: Ari Niskanen

Lisätiedot

Askiston koulu toivoisi, että pihassa olevaan kiipeilytelineeseen saataisiin vihdoin turvaverkko.

Askiston koulu toivoisi, että pihassa olevaan kiipeilytelineeseen saataisiin vihdoin turvaverkko. 1(46) Askiston koulun aloite Askiston koulu toivoisi, että pihassa olevaan kiipeilytelineeseen saataisiin vihdoin turvaverkko. VASTAUS: Tilalle tulossa uusi kiipeilyteline, joka asennetaan viikolla 36

Lisätiedot

Salon keskustan sosiaalisen ympäristön selvitys

Salon keskustan sosiaalisen ympäristön selvitys Salon keskustan sosiaalisen ympäristön selvitys Asukaskysely Nuorisokysely Eläytymismenetelmä Turun ammattikorkeakoulu Tekniikka, ympäristö ja talous Anna Kangas & Jari Hietaranta 2011 SISÄLTÖ 1. Esipuhe

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelu. Tarhapuisto. Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 14.9.2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002186.

Kaupunkisuunnittelu. Tarhapuisto. Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 14.9.2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002186. Kaupunkisuunnittelu Tarhapuisto Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 14.9.2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002186. 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot: Tarhapuisto Kaupunginosa 74, Havukoski

Lisätiedot

Kysely syksy 2007. Vastaan lähinnä. Käsitykseni Naantalin keskustasta yleisesti (1-10) Vastausajankohta: Nimi tai nimimerkki. Asuinpaikkani?

Kysely syksy 2007. Vastaan lähinnä. Käsitykseni Naantalin keskustasta yleisesti (1-10) Vastausajankohta: Nimi tai nimimerkki. Asuinpaikkani? Kysely syksy 2007 Vastauksia tuli yhteensä 100 kappaletta. Kysely toteutettiin netissä. Kyselystä tiedotettiin Nasta-lehden jutussa ja kaupungin nettisivujen aloitussivulla. Muutama vastaus tuli puhelimitse

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelu. Tarhapuisto. Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 16.3.2015 / II päivättyä asemakaavakarttaa nro 002186

Kaupunkisuunnittelu. Tarhapuisto. Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 16.3.2015 / II päivättyä asemakaavakarttaa nro 002186 Kaupunkisuunnittelu Tarhapuisto Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 16.3.2015 / II päivättyä asemakaavakarttaa nro 002186 1 Perus- ja tunnistetiedot Tarhapuisto Kaupunginosa 74, Havukoski Asemakaavan

Lisätiedot

Kaanaanmaa JOULUPAJA. KE 28.11. KLO 15.30-18 KAANAAN KYLäTALOLLA (KOULULLA) Kaanaan asuinalueen paikallislehti NRO 1/2012

Kaanaanmaa JOULUPAJA. KE 28.11. KLO 15.30-18 KAANAAN KYLäTALOLLA (KOULULLA) Kaanaan asuinalueen paikallislehti NRO 1/2012 Katteluksen asukasyhdistys ry Kaanaan koulun vanhempainyhdistys KANAVA ry Kaanaan omakotiyhdistys ry Kaanaan lastentarhan vanhempainkerho Raision Kaanaan Martat ry Kaanaan asuinalueen paikallislehti NRO

Lisätiedot

Kysely oppilaiden vanhemmille RTF Report - luotu 04.03.2014 13:25 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet

Kysely oppilaiden vanhemmille RTF Report - luotu 04.03.2014 13:25 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Kysely oppilaiden vanhemmille RTF Report - luotu 04.03.2014 13:25 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Haapalan koulu 11 11 9 Kuhaniemen koulu 21 21 15 Kuusan koulu 20 20 14 Savion koulu 22 22 15 Tarvaalan

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNGINKIRJASTON YLEINEN SUUNNITTELUKILPAILU ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA. Keravan kaupunginkirjaston yleinen suunnittelukilpailu ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA

KERAVAN KAUPUNGINKIRJASTON YLEINEN SUUNNITTELUKILPAILU ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA. Keravan kaupunginkirjaston yleinen suunnittelukilpailu ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA Keravan kaupunginkirjaston yleinen suunnittelukilpailu ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA 0 SISÄLLYSLUETTELO 1 KILPAILUN YLEISTIEDOT 1.1 Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus 1.2 Osallistumisoikeus 1.3 Palkintolautakunta

Lisätiedot

OMIN JALOIN. - elävä raitti kohtaamispaikkana. Yleissuunnittelun kohteina Ruukin Luohuan kylä, Sievin Asemakylä ja Ylivieskan ydinkeskusta

OMIN JALOIN. - elävä raitti kohtaamispaikkana. Yleissuunnittelun kohteina Ruukin Luohuan kylä, Sievin Asemakylä ja Ylivieskan ydinkeskusta OMIN JALOIN - elävä raitti kohtaamispaikkana Yleissuunnittelun kohteina Ruukin Luohuan kylä, Sievin Asemakylä ja Ylivieskan ydinkeskusta POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ RUUKIN

Lisätiedot