HOLSTINMÄKI IMAGO PROJEKTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HOLSTINMÄKI IMAGO PROJEKTI"

Transkriptio

1 HOLSTINMÄKI IMAGO PROJEKTI YMPÄRISTÖNHOIDON OHJE ALUEEN KIINTEISTÖILLE ARKKITEHTITOIMISTO ALISA FORSANDER KY HAUKIPUTAAN KUNTA ALISA FORSANDER arkkitehti SAFA OULU

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. KEHITTÄMISOHJEEN TAUSTA JA TARKOITUS KÄYTTÖSUUNNITELMA RAJAUKSET... 5 Rajaaminen LIIKENNE JA PYSÄKÖINTI... 8 Ajoneuvoliikenne... 8 Pysäköinti... 8 Kevyt liikenne... 8 Piha-alueen pinnoitukset VARASTO- JA LUMITILAT... 9 Varastointi... 9 Lumen varastointi VIHERALUEET... 9 Istutukset... 9 Nurmialueet... 9 Henkilökunnan taukopaikat ALUEEN VALAISTUS...10 Sisääntulo...10 Tuotantopiha OPASTUS...11 Yritysten opastus KIINTEISTÖJEN JÄTEHUOLTO...12 Jätesäilytys PIHA-ALUEIDEN RAKENTAMISOHJEET...12 Perustukset ja routaeristeet...12 Kuivatus...13 Viheralueet ja istutukset...13 Alueelle suositeltava kasvillisuus PIHA-ALUEEN HOITO JA KUNNOSSAPITO-OHJEET LUVAN TARPEELLISUUS LISÄTIETOJA JA OPASTUSTA...20 YMPÄRISTÖNHOIDON OHJE ALUEEN KIINTEISTÖILLE 1

3 1. KEHITTÄMISOHJEEN TAUSTA JA TARKOITUS Holstimäki Imago-projektin tavoitteena on kehittää koko teollisuusalueen yleisilmettä parempaan suuntaan. Yhtenä tärkeänä tavoitteena on alueen yritysten julkikuvan parantaminen ja imagon kohottaminen. Positiivisen kuvan synnyttäminen myötä tavoitteena on lisätä alueen viihtyisyyttä, toimivuutta sekä turvallisuutta, samalla toivotaan uusien yrittäjien kysynnän lisääntyvän alueen rakentamattomia tontteja kohtaan. Hankkeen toteutuksen on rahoittanut Haukiputaan kunta. Kehittämishankkeessa on ollut mukana konsultin lisäksi teollisuusalueen yrittäjistä, kunnan viranomaisista sekä Haukiputaan Teollisuuskiinteistö Oy:stä koostunut ohjausryhmä. Tällä ohjeella pyritään antamaan teollisuusalueella jo toimiville ja/tai alueelle toimintaansa vasta suunnitteleville yrittäjille ympäristön parantamiseen hyvät nuotit. Ne toimivat samalla ohjeena myös kunnan ja kiinteistöhuollon sektorilla. Ohjekirja toimii Haukiputaan kunnan rakennusvalvonnan, tonttipalveluiden ja kaavoituksen apuvälineenä. Näkymiä teollisuusalueelta Kuva afo 2006 YMPÄRISTÖNHOIDON OHJE ALUEEN KIINTEISTÖILLE 2

4 Holstinmäen teollisuusalue sijoittuu maantieteellisesti Oulun pohjoispuolelle. Kuva Haukiputaan kunta Yllä: Etelästä päin Holtinmäelle tultaessa opastus löytyy Kellonväylältä. Kuva afo 2006 Alla: Holstinmäen suunnittelualueen koko on noin 90 ha. Kuva Haukiputaan kunta YMPÄRISTÖNHOIDON OHJE ALUEEN KIINTEISTÖILLE 3

5 2. KÄYTTÖSUUNNITELMA Aita h=1,3-1,5 m TONTIN KÄYTTÖSUUNNITELMAMALLI TONTIT KUVITTEELLISIA LU VARASTOPIHA TUOTANTOPIHA VL 6 Maanpinta kaallistetaan rakennuksesta poispäin viettäväksi kaltevuudessa 1:20 vähintään 3 m:n matkalla (150mm), muualla kaltevuus min 1:50. KATU KORTTELIAITA h=1,8-2 m PORTTI NU NU 2 4 RK 10 ap/hlk lämpöp LA RK KATU ASF 3 2 PORTTI RK LA TY II e=0,20 as 35% A=793m2 1 A=2500 m2 MUURINKIVI kiviryhmä LA PENKKI PARAATI- PIHA 4 2 vierasap + 1 inva-ap HEILURI- PORTTI LA LAAJENNUSVARA 200 Kem2 PP- KATOS ASF TUOTANTORAKENNUS 300 kem TOIMISTO/ SOS. TILAT JÄS JÄS NU NU PAINANNE PUUAITA korkeus 1800, väri valkoinen KORTTELIAITA h=1,8-2 m PAINANNE LA kivi PENSASAITA NU SUKAPALLOKENT TÄ/LEIKKIALUE OL 2 A=1400 m Pintavedet ohjataan omalta tontilta painanteen kautta kadunvarsiojiin NU LA NU ASUINRAKENNUS 277 kem TO TYÖT NU kivi KU PUUAITA korkeus 1800, väri valkoinen PORTTI LA 2 VAR AT 72 Kem PAINANNE peräkärry JÄS PP LU PAINANNE AITA PUUAITA korkeus 1800, väri valkoinen A=1400 m2 LU ASF NU TO KU LA JÄS RK PP ap. tonttiraja rakennusala puuaita lumet asfaltti nurmikko tomutus kuivaus laatoitus, betonikiveytys jätesäilytys reunakiveytys polkupyöräpaikat autopaikka Tontista erillinen istutussuunnitelma Puut ja pensaat kotimaisia valitaan tonttikohtaisesti. Suositellaan vali ympäristönhoidon ohjeen suosittelemia kotimaisia paikkakunnalla kasvatettuj kasveja. rakennuksen paloluokka suojaustso (automaattinen paloilmoitu Autopaikkatarve: työpaikat xxx x kpl Autopaikkoja tontilla yhteensä xxx kp. Huoneistoala Kerrosala (ulkos ulkop) -asuinrakennus XXX -viherhuone XXX -autotalli/varasto XX XXX m2 XXXX m Kerrosala (250mm:n seinäpaksuuden mukaan) XXX -asuinrakennus XXX -viherhuone XXX -autotalli/varasto XX Tilavuus (asuinrakennus +lasiter) XXX m Autotalli/varasto XXX XXX m Kuva: Arkkitehtitoimisto Alisa Forsander Ky, 2007 Malliohje käyttösuunnitelman laatimiseksi. Soveltuu kaikille teollisuusalueen piha-alueiden käyttösuunnitelman laatimisen ohjeeksi. YMPÄRISTÖNHOIDON OHJE ALUEEN KIINTEISTÖILLE 4

6 Käyttösuunnitelman laatiminen Vanhoille olemassa oleville kiinteistölle tulee laatia kiinteistön pihajärjestelyn osoittamiseksi käyttösuunnitelma. Uusille kiinteistöille, joille haetaan rakennuslupaa, tulee käyttösuunnitelma laatia ennen tontin luovuttamista tai vuokrasopimuksen allekirjoittamista. Käyttösuunnitelmassa tulee esittää seuraavat asiat: 1 Rakennusten käyttötarkoitus, sijoittaminen tontille ja suhteuttaminen ympäristöön 2 Liikennejärjestelyt ja liittymät 3 Raskaan liikenteen ajourat ja pelastusreitit 4 Tontin käyttö ja pihajärjestelyt: autopaikoitus, polkupyörien säilytyspaikat, kulkutiet, istutukset, ulko-oleskelualueet, pihakalusteet, valaistus, maaston korkeusasemat rakennuksen nurkkapisteissä, pihan materiaalit ja kallistukset, sade- ja pintavesien johtamiset, tontin rajaaminen ja aitaaminen, lumen säilytyspaikat sekä kiinteistökohtainen jätehuolto 5 Olemassa olevat/tulevat teknisen huollon verkostot; vesijohto- ja viemäriverkosto, sadevesiviemäri, maahan sijoitetut kaapelit, kaukolämpöputkistot ja lämmönjakohuoneen sijainti. 6 Tontin pintavesikuivatukset esitetään erillisessä LVI-suunnitelmassa, mahdollinen salaojitus rakennesuunnitelmassa. 3. RAJAUKSET Alueen siisteyteen julkikuvallisesti voidaan vaikuttaa parhaiten eri toimintojen selkeillä rajauksilla. Kiinteistön ja julkitilan välisiin rajauksiin riittävän suojan antavat korkeahkoksi rakennettavat aidat. Ohjeistuksen aitamalleja käyttämällä pyritään korttelikohtaisesti yhtenevään yleisilmeeseen. Kahden eri kiinteistön väliseen rajukseen sopivat toiminnan luonteen huomioon ottaen joko rakennettava aita tai istutuksilla tehtävä rajaus. Samalla tontilla eri toiminnot voidaan rajata monin eri tavoin esim. istutuksilla, piha-alueen pinnoituksilla tai rakennetuilla aidoilla. YMPÄRISTÖNHOIDON OHJE ALUEEN KIINTEISTÖILLE 5

7 Rajaaminen Niiden kiinteistöjen, joilla on raskasta teol- NAAPURI lisuutta, ympäristölle häiriötä tuottavaa Aita h=1,3-1,5 m toimintaa tai varastointitarvetta, tontti ra- VARASTOPIHA jataan julkista/katualuetta vasten korkealla TUOTANTOPIHA näkösuojan antavalla umpinaisella aidalla. Aidan tulee olla 2 metriä korkea, värin ja materiaalin tulee olla yhteneväisiä kortteleittain. Alueella on joillakin yrityksillä siisti portti tai aita, suurimmalta osalta aita puuttuu tai se on uusittavassa kunnossa KATU KORTTELIAITA h=1,8-2 m PARAATIPIHA AP VIERAAT JÄTES AP HLÖKUNTA Aita h=1,3-1,5 m tai aidanne NAAPURI Ennen aidan rakentamista, maalaamista tai KORTTELIAITA h=1,8-2 m kunnostamista aitamalli on hyväksytettävä KATU rakennusvalvontaviranomaisilla. Myös kahden eri kiinteistön välinen raja voidaan rajata rakennettavalla aidalla tai istutusten avulla. Mikäli toimintojen luonne on toisistaan poikkeavaa (esim. rakennusliike ja hieronta-alan yritys), silloin aitaus on paikallaan. Naapurusten väliselle tontin rajalle rakennettava aita, silloin kun se tarkoitus on peittää ja/tai estää läpikulku, tulee korkeuden olla 2 metriä. Silloin, kun aidan tarkoitus ei ole suojata vaan rajata, aita voi olla matalampi, hyvä korkeus tällöin on 1,5 metriä. Kiinteistöjen välisestä aidan rakentamisesta pitää aina sopia naapurin kesken. Olemassa olevien aitojen väri ja malli vaihtelevat alueella hyvinkin paljon. Siistin yhtenäisen vaikutelman luomiseksi matalammat olemassa olevat aidat maalataan YMPÄRISTÖNHOIDON OHJE ALUEEN KIINTEISTÖILLE 6

8 valkoiseksi. Hyväkuntoisille aidoille ei ole tarpeen tehdä muita toimenpiteitä kuin tarvittaessa maalaus. Huonokuntoiset tai puutteelliset aidat vaativat uusimista, huoltamista tai ryhdistämistä. Alueen yritykset ovat toiminnaltaan hyvin erilaisia ja sen vuoksi kaikkiin yrityksiin sopivaa yhtenäistä ohjeistusta piha-alueen rakentamiseksi on vaikea antaa. Pääsääntöisesti piha-alueelle tavoitellaan selkeyttä ja siisteyttä. Asiakkaan näkökulmasta katsoen kannattaa piha-alueen eri toimintojen löytymiseen kiinnittää huomiota ja varsinkin niin sanottua paraatipuolta pyrkiä korostamaan ja selkeyttämään. Korostamista voidaan toteuttaa valistuksella, opastuksella, laatoituksilla. Erilaiset muurirakennelmat, joihin sijoitetaan kivi- ja istutusryhmiä, ovat alueelle hyvin sopivia. HOLSTINMÄEN TEOLLISUUSALUEEN TYYPPIAIDAT, kuva afo 2007 KADULLE PÄIN PIHALLE PÄIN NOIN mm KORKEA KORTTELIAITA-AITA LAUTA 22*100 k 125, VÄRI PUNAINEN VAAKALAUTA 25 * 125 VÄRI VALKOINEN TOLPAT KESTOPUUTA 125 * 125 k NOIN 2300 ELEMENTTIAIDAT KIINNITETTÄÄN ROIKOTTAMALLA TOLPPAAN PERUSTUS ESIM. TOLPAN MITTAAN SOPIVA PILARIKENKÄ KADULLE PÄIN PIHALLE PÄIN NOIN mm MATALA KIINTEISTÖJEN VÄINEN AITA LAUTA 22*100 k 125, VÄRI PUNAINEN VAAKALAUTA 25 * 125 VÄRI VALKOINEN TOLPAT KESTOPUUTA 125 * 125 k NOIN 2300 ELEMENTTIAIDAT KIINNITETTÄÄN ROIKOTTAMALLA TOLPPAAN PERUSTUS ESIM. TOLPAN MITTAAN SOPIVA PILARIKENKÄ YMPÄRISTÖNHOIDON OHJE ALUEEN KIINTEISTÖILLE 7

9 4. LIIKENNE JA PYSÄKÖINTI Ajoneuvoliikenne Kiinteistöillä on pääsääntöisesti yksi liittymä, joillakin kulku tontille on kahden liittymän kautta. Tonttiliittymissä ja piha-alueilla tulee huomioida raskaan ajoneuvoliikenteen kääntymisen vaatima VARASTOPIHA -huoltoliikenne -työkoneet -työkalut TUOTANTOPIHA tila. Piha-alueella tapahtuviin kone- ja trukkiliikenteen toimintoihin tulee huomioida riittävästi kääntö- ja toimintatilaa. Asiointi- ja henkilökunnan ajoneuvoliikenne tulisi mahdollisuuksien mukaan erottaa selkeästi varsinaisen tuotantotilan vaatimasta liikennealueesta. KATU POLKUPYÖRÄT PARAATIPIHA AP VIERAAT JÄTES AP HLÖKUNTA Asiointiliikenne tulisi sijoittaa julkisivun kadun puolelle ja tuotantoliikenne tontin sisäosiin kau- KATU emmaksi sisääntulosta. Pysäköinti Asiakas- ja henkilökunnan autopaikat sijoitetaan, mikäli mahdollista, erilleen toisistaan. Asiakaspaikat sijoitetaan mielellään pääsisäänkäynnin yhteyteen, henkilökunnan autopaikat voivat olla kauempana, joskin erillään tuotannon vaatimista kulkureiteistä. Autopaikkojen määrä tulee mitoittaa yrityksen toiminnan ja luonteen mukaisesti, huomioiden myös vierailijat ja niiden lukumäärä. Kevyt liikenne Jalankulkijoille ja kevyelle liikenteelle osoitetaan omat kulkureittinsä, jotka eivät risteä raskaan liikenteen kanssa. Pyörien säilytykseen osoitetaan paikat telineineen, nekin erilleen ajoneuvoliikenteestä. Mikäli mahdollista, varataan pyörille katettu säilytystila. Piha-alueen pinnoitukset Tuotantoalueen päällysmateriaaliksi on suositeltavin asfaltti. Asfaltti kestää raskastakin kuormitusta ja se on pölyämätön materiaali. Pintavesien johtaminen tulee hoitaa piha-alueen kallistuksilla pintavesikaivoihin. Etupihalle niin sanotulle paraatipuolelle voidaan halutessa tehdä laatoitus, joskin asfaltti on sielläkin hyvä materiaali helpon hoidon ja huollettavuuden vuoksi. YMPÄRISTÖNHOIDON OHJE ALUEEN KIINTEISTÖILLE 8

10 5. VARASTO- JA LUMITILAT Varastointi On suositettavaa sijoittaa varastoalueet pihan peräosaan erikseen laadittavan varastointisuunnitelman mukaisesti. Varastointialueen piha-alueelle suositellaan myös asfaltointia, jolloin pintavedet on helppo hoitaa piha-alueelta keskitetysti. Lumen varastointi Lumen varastointi on hoidettava tonttikohtaisesti. Tarpeen mukaan lumet kuljetetaan alueelta pois erikseen sille osoitettuun paikkaan. Lumivarastointialueen pihan pinta tulee hoitaa riittävällä kallistuksilla, sillä lumien sulamisvesiä ei saa johtaa toisen tontille. Sulamisvedet johdetaan alueen ojiin 6. VIHERALUEET Istutukset Niillä kiinteistöillä, joilla on raskasta teollisuutta, viheristutukset kannattaa sijoita niin sanottuun paraatijulkisivun puolelle. Ne ovat paikallaan myös paikoitusalueiden reunoilla ja tontin/kadun rajakohdissa. Henkilökunnan taukopaikkojen läheisyyteen istutuksen sopivat yleensä myös hyvin. Viherkasvien ja pensaiden valinnassa on syytä huomioida alueellisuus (5-vyöhyke), ne ovat silloin huolettomampia ja viihtyvät paremmin. Kotimaiset kas- VARASTOPIHA -huoltoliikenne -työkoneet -työkalut TUOTANTOPIHA vit ja puut kestävät talven olosuhteita ulkomaisia paremmin ja ovat siksi hyvä valinta. Nurmialueet Nurmi sopii hyvin sisääntulopihan alueelle. Nurmialuetta voidaan käyttää myös talvella lumen varastointiin. Nurmikot kannattaa suunnitella siten, että KATU PARAATIPIHA AP VIERAAT JÄTES AP HLÖKUNTA niiden leikkaaminen ja huoltaminen on vaivatonta. KATU YMPÄRISTÖNHOIDON OHJE ALUEEN KIINTEISTÖILLE 9

11 Henkilökunnan taukopaikat Mikäli tontilla on sopivasti tilaa, voidaan henkilökunnalle rakentaa taukopaikka. Taukopaikka suunnitellaan kunkin yrityksen tarpeen mukaisesti, se voi olla nurmikko puutarharyhmineen ja pensasistutuksineen. Tai varta vasten rakennettu katos, jota rajaa katto, ritilät, seinät tai kasvillisuus riippuen siitä, onko se kesä ja/tai talvikäytössä. Rakennelma vaatii rakennusluvan. 7. ALUEEN VALAISTUS Sisääntulo Sääsisäänkäynti ja opastus korostetaan yhtenäisellä valistuksella koko alueelle. Kevyen liikenteen ja jalankulkijoiden reitit valaistaan riittävästi ja erotetaan ne raskaasta liikenteestä. Paraatipuolen istutuksia valaistaan pienimuotoisilla kohdevalaisimilla. Tuotantopiha Tuotantoalueen valaistus tulee olla tehokas. Valaistuspylväiden tulee olla riittävän korkeita, jotta isot piha-alueet saadaan valaistua riittävästi. Ripustusvalaisimien käytössä ajoneuvojen/lastauskoneiden vaatima korkeus on huomioitava. YMPÄRISTÖNHOIDON OHJE ALUEEN KIINTEISTÖILLE 10

12 Rakennukset Suuria rakennuksia kannattaa keventää valistuksen avulla. Valokiilat voidaan sijoittaa ryhminä siten, että ne valaisevat seinäpinnan vain kiilamaisesti, rytmittämällä niitä saadaan aikaiseksi yllättävän miellyttäviä valoefektejä. Julkisivuja voidaan korostaa myös asentamalla valaisimet räystään alle tai suuntaamalla valaistus maasta seinään. 8. OPASTUS Holstinmaantieltä erkaneviin katujen risteyskohtiin asennetaan uudet katujen viitat. Viittoihin tulee ylimmäiseksi kadun nimi ja sen alapuolelle yritysten nimet sijaintijärjestyksessä. Risteysalueiden ja viittojen valaistukseen kiinnitetään erityistä huomiota. Vaihtoehtoisia opastusviittoja, kuva afo 2006 KADUN NIMI YRITYS 1 YRITYS 2 YRITYS 3 KADUN NIMI YRITYS 1 YRITYS 2 YRITYS 3 KADUN NIMI YRITYKSET TÄLLÄ KADULLA YRITYS 1 YRITYS 2 YRITYS 3 YRITYS 4 KADUN NIMI YRITYS 1 YRITYS 1 YRITYS 1 YRITYS 1 YMPÄRISTÖNHOIDON OHJE ALUEEN KIINTEISTÖILLE 11

13 Yritysten opastus Jokaisen yrityksen kadunpuolimaiselle sivulle rakennuksen seinään (joko/tai) kadunpuoleiseen aitaan portin kohdalle asennetaan yhtäläinen selkeä opastuskyltti. Kyltti valaistaan. Kyltin lisäksi rakennuksen seinään kadulta näkyvälle paikalle asennetaan kiinteistön osoitenumero. Tämä on erittäin tarpeellinen pelastusyksiköille oikean osoitteen löytämiseksi. 9. KIINTEISTÖJEN JÄTEHUOLTO Jätesäilytys Yritykset sijoittavat jätteidensäilytysastiat hieman sivulle pääsisäänkäynnistä eli julkipuolesta. Jätteiden säilyttämiseen tarvittavat astiat harkitaan tapauskohtaisesti, yleensä tarvitaan seka-, paperi-, pahvi- ja lasijätteelle omat säilytysastiat. Jäteastiat sijoitetaan tontin takaosaan katettuun tai/ja aidattuun tilaan huomioimalla kiinteistön helppo hoito ja jätteiden nouto. Jäteastiat voidaan korvata myös syväkeräysjärjestelmällä. Ongelmajätteet yritykset voivat viedä Lassila&Tikanojan ongelmajätelaitokseen, joka sijaitsee Holstinmäen teollisuusalueella, Alueelle olevat jätelaudat, metalliromu yms. arvoton tavara tulee kuljettaa yrittäjän toimesta joko ongelmajätelaitokselle, kierrätykseen tai kaatopaikalle. 10. PIHA-ALUEIDEN RAKENTAMISOHJEET Vaikka Holstinmäen alueen maaperä soveltuu yleensä hyvin rakentamiseen, tulee piha-alueen suunnittelu aloittaa teetättämällä alueelle pohjatutkimus. Tutkimus antaa eväitä oikean rakentamistavan valintaan ja kustannusten oikeansuuntaiseen kartoittamiseen. Routaeristeiden ja rakennekerrosten tarpeellinen laatu ja paksuus saattavat vaihdella hyvinkin paljon eri tonteilla, riippuen juuri maaperästä sekä piha-alueella tapahtuvan ajoneuvoliikenteen kuormista. Perustukset ja routaeristeet Rakennettaessa piha-alueelle rakennelmia, katoksia, pergoloita, aitoja, valaisimia tai vaikka lipputanko, tulee niille tehdä omat perustukset. Rakenteiden ja rakennelmien perustukset ja routaeristeet sekä YMPÄRISTÖNHOIDON OHJE ALUEEN KIINTEISTÖILLE 12

14 piha-alueen rakenteet kartoitetaan tapauskohtaisesti laadittavissa rakennesuunnitelmissa. Ennen pihaalueen rakentamistoimenpiteisiin ryhtymistä on piha-alueen käytöstä esitettävä rakennusvalvonnalle tontin käyttösuunnitelma. Toimenpide- tai rakennuslupaa kiinteille rakennelmille tai aidoille haettaessa, on aina kuultava naapureita. Kuivatus Tonttien kuivatusjärjestelmään tulee kiinnittää huomioita. Jokaiselle tontille tehdään oma suunnitelma katto-, pinta- ja hulevesien johtamiseksi piha-alueilta hallitusti. Vedet ohjataan avo-ojien kautta edelleen Perämereen. Rakennusten läheisyydestä ohjataan pintavedet pois muokkaamalla maasto kolmen metrin matkalla kaltevuuteen 1:20. Kolmen metrin matkalla laskua tulee 1.20 kallistuksella 150 mm. Maanpinnan kuivatus rakennusten vieressä, kuva Ympäristöopas 51 Viheralueet ja istutukset Viheralueet ja istutukset perustetaan hyvälle kasvualustalle. Kasvualustana kannattaa käyttää valmiiksi lannoitettua ja kalkittua multaa. Multaa tarvitaan perustettavalle nurmikolle yli 20 cm:n paksuinen kerros. Pensasistutukset vaativat kasvualustaa cm:ä sekä syvyydeltään että leveydeltään. Puut tarvitsevat jo runsaammin, noin cm:ä syvän ja halkaisijaltaan olevan kuopan, perennat (=monivuotiset kasvit) menestyvät lajista riippuen cm:ä paksussa ruokamullassa. Teollisuusalueen kyseen ollessa istutettavat kasvit kannattaa suojata kehikolla, kunnes ne saavuttavat hieman varttuneemman iän ja seisovat tukevasti ilman rakennettavia tukirakenteita. Jos maa on hyvin märkää, istutuskuoppaan tehdään salaojitus (hyvin harvoin tarpeellinen). Kasvit istutetaan puutarhan antamien ohjeiden mukaisesti, yleensä kasvin multapinnan tulee olla lopullisesti tiivistettynä ympäröivän nurmikon pinnan kanssa samassa tasossa. Juurialueille levitetään halutessa haketta rikkaruoho- YMPÄRISTÖNHOIDON OHJE ALUEEN KIINTEISTÖILLE 13

15 jen kasvun estämiseksi. Viheralueiden istutus- ja kunnostustöissä hyviä neuvoja antaa esim. Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys KT 02 ja Viherrakentamisen työselitys VRT 01. Istutettavien kasvien hyvän alkukasvun turvaamiseksi niitä tulee kastella päivittäin. Jos käytetään jalohavukasveja esim. tuijia (joista ainoastaan pilarituija, occidentalis Fastigiata on V-vyöhykkeellä menestyvä kasvi), ne tulee suojata keväällä jo ennen lumen sulamista auringon valolta, haihtumisen estämiseksi. Suojauksen voi tehdä esim. säkkikankaalla, suojaustarve on noin kolme ensimmäistä vuotta istutuksen jälkeen. Puiden tuentaesimerkkejä, kuva RT YMPÄRISTÖNHOIDON OHJE ALUEEN KIINTEISTÖILLE 14

16 Alueelle suositeltava kasvillisuus Istutettavien kasvien valinnoissa suositaan vain V-VI vyöhykkeelle soveltuvia kotimaisia lähiseudun puutarhoilla kasvatettuja hyväkuntoisia taimia. Istutuksien valinnoissa tulee huomioida kasvien menestyminen ilmansuunnittain. Tonttikohtaisesti harkitaan, istutetaanko kaseja yksittäin, ryhmiin, aidanteisiin vai suositaanko perennoja. Kiinteistönhoidon kannalta ajatellen harkitaan ovatko tulevat kasvit ympärivuotisesti vihreyttä antavia havukasveja vai kesäaikaan kukoistavia lehtikasveja. Asiakkaiden sisääntulopihalle ja henkilökunnan taukopaikalle sopivat hyvin pensaat ja monivuotiset perennat. Puista suositeltavimpia ovat kotimaiset puulajit: mänty, sylvestris kääpiövuorimänty, mugo Pumilio vuorimänty, mugo sembramänty, Pinus cempra metsäkuusi, Picea abies rauduskoivu, Betula pendula kotipihlaja, Sorbus aucuparia riippapihlaja, aucuparia pendula haapa Yksittäin istutettavien havupuiden koon tulee olla vähintään cm ja lehtipuiden rym (=rungon ympärysmitta cm:ä metrin korkeudelta mitattuna) tulee olla vähintään pensasryhmiä täydentämään sopivat: kotipihlaja, Sorbus aucuparia riippapihlaja, aucuparia pendula vuorimänty, mugo korallikanukka, alba Sibirica mustamarjaorapihlaja, Crataegus douglasii Pensasryhmiä täydentävien lehtipuiden koon tulee olla vähintään cm ja lehtipuiden rym vähintään 6 8. YMPÄRISTÖNHOIDON OHJE ALUEEN KIINTEISTÖILLE 15

17 Pensasryhmiin sopivia lajeja, (ensin korkeus, kasvin suomenk. nimi, latinankiel. nimi) 0,5-10 m vuorimänty, mugo 0,5-1 m kääpiövuorimänty, mugo Pumilio 2-6 m, isotuomipihlaja, spicata 3-6 m siperian hernepensas, Caragana arborescens 1-2 m koristearonia, melanocarpa 2-3 m korallikanukka, alba Sibirica 2-3 m kiiltotuhkapensas, lucidus 8-12 m mustamarjaorapihlaja, Crataegus douglasii 1,5-2 m sinikuusama, Lonicera caerulea 0,5-1,5 pensashanhikki, Potentilla fruticosa 1-2 m kultaherukka, aureum 1,5-2,5 m tuoksuvatukka, Rubus odoratus 0,7-2 m useat angervot 2-6 m useat syreenit 2-4 m useat heisit Istutettavien pensaiden tulee olla moniversoisia ja vähintään cm korkeita pensastaimia Pensasaidanteisiin sopivia lajeja 2-6 m isotuomipihlaja, spicata 3-6 m siperian hernepensas, Caragana arborescens 1-2 m, koristearonia, melanocarpa 2-3 m korallikanukka, alba Sibirica 2-3 m kiiltotuhkapensas, lucidus 4-6 m aitaorapihlaja, grayana ( coccinea, intricata ) 1,5-2 m sinikuusama, Lonicera caerulea 1-2 m kultaherukka, aureum 1,5-2,5 m tuoksuvatukka, Rubus odoratus useat angervot (matalaksi aidanteeksi) 2-6 m useat syreenit Epäsäännöllisesti leikattavien pensasaitojen istutuksiin voidaan käyttää joko aitataimia 3 kpl/jm tai pensastaimia 2 kpl/jm. YMPÄRISTÖNHOIDON OHJE ALUEEN KIINTEISTÖILLE 16

18 Leikattaviin pensasaitoihin sopivia lajeja isotuomipihlaja, spicata aitaorapihlaja, grayana ( coccinea, intricata ) kiiltotuhkapensas, lucidus metsäkuusi, Pinea abies Leikattavien pensasaitojen istutuksiin tulee käyttää astiataimia 3 4 kpl/jm lajikkeesta riippuen. Suojaistutuksiin sopivia lajeja 2-6 m isotuomipihlaja, spicata 3-6 m siperian hernepensas, Caragana arborescens 2-3 korallikanukka, alba Sibirica 2-3 m kiiltotuhkapensas, lucidus 4-6 m aitaorapihlaja, grayana ( coccinea, intricata ) 1,5-2 m sinikuusama, Lonicera caerulea 1,5-2,5 m tuoksuvatukka, Rubus odoratus 0,7-2 m useat angervot 2-6 m useat syreenit 2-4 m useat heisit Perennat (=monivuotiset kukat) Perennat tuovat lisäväriä ympäristöönsä. Perennoja on totuttu käyttämään ryhmissä, vaikka niitä voidaan istuttaa mitä moninaisimpiin paikkoihin. Puiden ja pensaiden vierelle ne sopivat esimerkiksi maanpeitekasveiksi. Puiden ja pensaiden alle sopivat varsinkin keväällä aikaisin kukkivat sipuli- ja mukulalajikkeet. Kasvupaikaltaan ne viihtyvät parhaiten puolivarjossa, vain muutama lajike on suoranaisesti kovassa auringon paisteessa viihtyviä. Perennoja on sekä hoitoa vaativia että helppohoitoisia lajikkeita. Yleensä luonnonperennat vaativat vähemmän hoitoa ja niitä kannatta suosia. Koristeheinät sopivat alueelle sen luonteen vuoksi hyvin ja ovat edukseen kiviryhmien ja matalien havukasvien muodostamissa ryhmissä. YMPÄRISTÖNHOIDON OHJE ALUEEN KIINTEISTÖILLE 17

19 Alueen vanhojen puiden huomioiminen Piha-alueilla kasvavat vanhat ja nuoretkin puut kannattaa huomioida piha-alueiden kunnostustöitä suunniteltaessa. Varsinkin piha-alueiden reuna-alueilla olevat puut kannattaa säästää kaatamiselta. Puiden ympärille jätetään halkaisijaltaan cm:n suuruinen ilmastointiaukko, jota ei asfaltoida tai laatoiteta. Mikäli tuleva pihaalueen nurmikon pinta halutaan nostaa olemassa olevaa maanpintaa ylemmäs, puun ympärille voidaan rakentaa vaihtoehtoisesti luonnonkivitukimuuri. YMPÄRISTÖNHOIDON OHJE ALUEEN KIINTEISTÖILLE 18

20 11. PIHA-ALUEEN HOITO JA KUNNOSSAPITO-OHJEET YMPÄRI VUO- DEN LIIKENNEALUEET Kiinteistön omistaja toimesta kiinteistön liikennealueet puhdistetaan säännöllisesti roskista. TALVELLA KEVÄÄLLÄ KESÄLLÄ Lumet aurataan niille osoitettuihin paikkoihin kiinteistön alueelle. Tarvittaessa lumet kuljetetaan kunnan niille osoittamaan lumenkeräyspaikkaan. Huolehditaan keväällä liikennealueille mahdollisesti kerääntyvien sulamisvesien poisjohtaminen sadevesikaivoihin. Veden kulkua voidaan ohjata tekemällä vedelle ojia reiteiksi sadevesikaivoihin. Piha-alueen pintoihin ja rakenteisiin syntyneet vauriot korjataan HUOLTOALUEET Kiinteistön omistaja toimesta kiinteistön huoltoalueet puhdistetaan säännöllisesti roskista. Käyttökelvoton tavara toimitetaan kaatopaikalle tai ongelmajätelaitokseen. Huolehditaan säännöllisesti jätepisteen tyhjentämisestä kunnan antamien ohjeiden ja jätehuoltomääräysten mukaisesti Lumet aurataan niille osoitettuihin paikkoihin kiinteistön alueelle. Tarvittaessa lumet kuljetetaan kunnan niille osoittamaan lumenkeräyspaikkaan. Huolehditaan keväällä huoltoalueille mahdollisesti kerääntyvien sulamisvesien poisjohtaminen sadevesikaivoihin. Veden kulkua voidaan ohjata tekemällä vedelle ojia reiteiksi sadevesikaivoihin. Piha-alueen pinnoitteisiin ja rakenteisiin syntyneet vauriot korjataan. VIHERALUEET Kiinteistön omistaja toimesta kiinteistön huoltoalueet puhdistetaan säännöllisesti roskista. Suojataan auringon valosta vahingoittuvat kasvit keväällä hyvissä ajoin auringon valolta esim. säkkikankaalla. Keväthuollon yhteydessä tehdään talvesta kärsineille kasveille ja istutuksille tarvittaessa huoltoleikkaukset. Tehdään hoitolannoitus ja kalkitus. Puhdistetaan pensaiden ja perennojen alustat rikkaruohoista. Tarkistetaan hakkeen tai muun peittauksen riittävyys ja kunto, lisätään tarvittaessa. Nurmikon leikkaus suoritetaan kerran viikossa tai tarpeen mukaan. Tehdään pensasaitojen leikkaukset. YMPÄRISTÖNHOIDON OHJE ALUEEN KIINTEISTÖILLE 19

21 12. LUVAN TARPEELLISUUS Ennen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä tai piha-alueen järjestelyjen aloittamista kannattaa olla yhteydessä Haukiputaan kunnan rakennusvalvontaviranomaisiin. Uuden rakennuksen, rakennelman tai aidan rakentamiseen tarvitaan aina rakennuslupa, samoin vanhan rakennuksen laajentamiseen tai käyttötavan muuttamiseen. Kevyiden rakennelmien, aitausten, telineiden, mainostaulujen tai muiden vastaavien toteuttamisen aloittamisen ehtona on hieman rakennuslupaa keveämpi toimenpidelupa. Lupa vaaditaan myös silloin, kun tehdään julkisivuihin muutoksia esim. julkisivuvalaistuksen toteuttaminen. Piha-alueiden rakenteiden tai järjestyksen muuttamisen (hyväksytystä asemapiirroksesta poiketen) toteuttamiseksi tarvitaan myös toimenpidelupa. Sitä varten tulee tontin käytöstä tehdä käyttösuunnitelma. Aina, kun tehdään sellaisia toimenpiteitä kiinteistölle, joilla on ympäristöllistä merkitystä, tulee kuulla myös naapureita. Puiden kaatamiseen tarvitaan maisematyölupa ja rakennusten purkamiseen oma purkulupansa. Pensasaidan istuttaminen tai piha-alueiden istutusten perusparantaminen ei vaadi lupaa, mutta siitä on kuitenkin hyvä keskustella ensin rakennustarkastajan tai viheralan asiantuntijan kanssa ennen töihin ryhtymistä. Pääsääntöisesti on hyvä tapa ottaa yhteyttä Haukiputaan kunnan rakennustarkastajaan aina ennen kuin ajateltua toimenpidettä rakennuksille, rakennelmille tai ympäristölle ryhdytään toteuttamaan. Lisätietoa ja yhteystietoja rakentamisesta löytyy osoitteesta 13. LISÄTIETOJA JA OPASTUSTA Ja ei kun tuumasta toimeen Töihin ryhtymisen ensimmäisenä tehtävänä on listata yrityksen omat tarpeet, toiminnot ja toiveet papereille. Ennen suunnittelutyöhön ryhtymistä, on hyvä kartoittaa yrityksen mahdollinen laajentumistarve lähitulevaisuudessa. Sen jälkeen on aika ottaa yhteys suunnittelijaan. Suunnittelijan kanssa yhdessä tutustutaan kohteeseen ja käydään läpi toivomuslista. Kun on kysymyksessä teollisuuskiinteistön piha-alue, on pyrittävä huomioimaan yrityksen keskeytymätön toiminta. Käyttämällä ammattilaisia niin suunnittelussa kuin myös rakentamistyössä, vapautuu yrittäjän työpanos varsinaiseen tuottavaan toimintaan. Ympäristönhoidon ohjeen tarkoituksena ei ole tehdä kaikkia samana päivänä valmiiksi, mutta useinhan nälkä kasvaa syödessä. YMPÄRISTÖNHOIDON OHJE ALUEEN KIINTEISTÖILLE 20

22 Yhteystietoja Yhteystietoja viheralan ja piha-alueiden suunnittelijoista ja rakentajista löytyy puhelinluetteloiden keltaisilta sivuilta, yritysten kotisivuilta sekä valtakunnallisen viheralan kattojärjestö Viherympäristöliitto ry:n kotisivuilta Lisätietoja löytyy Haukiputaan kunnan kotisivuilta Piha-alueen käyttösuunnitelman laatimisessa antaa neuvoja Haukiputaan kunta/rakennustarkastaja. Ympäristöministeriön julkaisusta Viherympäristö 1B Vihreä Kirja on viheralan laajin hankinta- ja osoitehakemisto. Jäsenyhdistysten yhteystiedot saa Raija Hyttiseltä, YMPÄRISTÖNHOIDON OHJE ALUEEN KIINTEISTÖILLE 21

23 LÄHDEKIRJALLISUUTTA Kaunis kotipiha. Puutarhaliiton julkaisu nro 251, 3. painos 1993 Kosteus rakentamisessa, RakMK C2 opas, Ympäristöopas 51. Ympäristöministeriö Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys 02, KT 02. Suomen Kuntaliitto Perennat. Kotipuutarhan kauneimmat monivuotiset koristekasvit. Lena Månsson, Bertil K. Johanson, Otava 1994, 4. painos. Pihojen kunnostusprojektit. Teknillinen korkeakoulu/arkkitehtiosasto/maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelma Rusko Imago-projekti. Suomalainen perennakäsikirja. Antti Riikonen, toim. Mattias Tolvanen ja Marketta Kotilainen, Werner Söderström osakeyhtiö painos. Suomalainen piha- ja puutarha. Toim. Tapola Soile, Gummerus Kirjapaino Oy, 2002 Suomen RT-kortisto, ohjetiedosto. Rakennustietosäätiö RTS. Viheralueiden suunnittelun, rakentamisen ja hoidon tekniset ohjeet VTO 98. Suomen kunnallistekniikan yhdistys ry ja Viherympäristöliitto ry. SKYT-julkaisu Viherrakentajan käsikirja. Soini Timo. Viherympäristöliitto ry, VYL-julkaisu Viherrakentamisen työselitys VTR 01. Toim. Eskolainen Marko. Viherympäristöliitto ry, VYLjulkaisu Alan kirjallisuutta saatavilla Oulusta esim. osoitteesta: Rakennustieto Oy Uusikatu 32, Oulu, Piirustukset joiden tekijää/lähdettä ei ole erikseen mainittu ovat tekijän piirtämiä. Kuvat, joiden kuvaajaa ei ole mainittu ovat eri alan julkaisusta tekijän edelleen muokkaamia. YMPÄRISTÖNHOIDON OHJE ALUEEN KIINTEISTÖILLE 22

HOLSTINMÄKI IMAGO - PROJEKTI

HOLSTINMÄKI IMAGO - PROJEKTI HOLSTINMÄKI IMAGO - PROJEKTI KEHITTÄMISSUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO ALISA FORSANDER KY HAUKIPUTAAN KUNTA ALISA FORSANDER arkkitehti SAFA Oulu 15.05.2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TAUSTA

Lisätiedot

SAAREN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

SAAREN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS SAAREN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Rakentamistapaohjeet (4. alue) PAIMION KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖPALVELUT 2 1. YLEISTÄ - Rakennuttajia kehotetaan ottamaan yhteyttä rakennusvalvontaan jo tontin

Lisätiedot

KAARINA, POHJANPELTO RAKENTAMISTAPAOHJEET

KAARINA, POHJANPELTO RAKENTAMISTAPAOHJEET ARKKITEHTITOIMISTO TARMO MUSTONEN OY 1(8) KAARINA, POHJANPELTO RAKENTAMISTAPAOHJEET 09.12.2010 1. Yleistä Nämä rakennustapaohjeet täydentävät 20.01.2010 ja 17.11.2010 päivättyä Kaarinan Pohjanpellon asemakaavaa.

Lisätiedot

PÄÄLLISTÖNMÄEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

PÄÄLLISTÖNMÄEN RAKENTAMISTAPAOHJEET RUSKO PÄÄLLISTÖNMÄEN ASEMAKAAVA, RAKENTAMIS- TAPAOHJEET 26.01.2010 Korttelit 500-542. PÄÄLLISTÖNMÄEN RAKENTAMISTAPAOHJEET RUSKON KUNTA 1(11) Rusko Päällistönmäki RAKENTAMISTAPAOHJEET 26.01.2010 1. Yleistä

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE LINNAKANGAS

RAKENTAMISTAPAOHJE LINNAKANGAS RAKENTAMISTAPAOHJE LINNAKANGAS (päivitetty 17.11.2014) Linnakankaan osa-alue 112 026 Korttelit 26274-26285 Tontin varaajan/ haltijan tulee toimittaa tämä ohje pääsuunnittelijalle. Ennen suunnitteluun ryhtymistä

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, III VAIHE: HUNAJATIE, VIIKUNATIE JA TAATELITIE. 109. kaupunginosan korttelit 16, 18-20

Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, III VAIHE: HUNAJATIE, VIIKUNATIE JA TAATELITIE. 109. kaupunginosan korttelit 16, 18-20 Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, III VAIHE: HUNAJATIE, VIIKUNATIE JA TAATELITIE 109. kaupunginosan korttelit 16, 18-20 SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ... 2 3. KORTTELIT... 3 1. TARKOITUS

Lisätiedot

TERVETULOA Linnankankaan ja Metsärinteen pientalorakentajat. RAKENTAJAINFO Kunnanpuutarhuri Sari Palo 29.1.2015.

TERVETULOA Linnankankaan ja Metsärinteen pientalorakentajat. RAKENTAJAINFO Kunnanpuutarhuri Sari Palo 29.1.2015. TERVETULOA Linnankankaan ja Metsärinteen pientalorakentajat RAKENTAJAINFO Kunnanpuutarhuri Sari Palo 29.1.2015. Yleistä asemakaavasta ja rakennustapaohjeista Rakennustapaohjeet täydentävät asemakaavan

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskee Rieskalan (37.) kaupunginosan kortteleita: 26-30, 34-39, 5 Liittyy asemakaavaan n:o 609 1562 Rakentamistapaohjeet koskevat

Lisätiedot

KAANAANMAAN PIENTALOALUEEN POHJOISOSA, II VAIHE, VIINITARHANTIE

KAANAANMAAN PIENTALOALUEEN POHJOISOSA, II VAIHE, VIINITARHANTIE Korttelisuunnitelman liite Rakentamistapaohjeet KAANAANMAAN PIENTALOALUEEN POHJOISOSA, II VAIHE, VIINITARHANTIE 110. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 1-12. 5.10.2015 SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ... 2 3.

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJEET KORTTELEIHIN:

RAKENTAMISTAPAOHJEET KORTTELEIHIN: ROVANIEMEN KAUPUNKI YLIKYLÄ-VENNIVAARA 04.05.20 11 RAKENTAMISTAPAOHJEET KORTTELEIHIN: 10154, 10155, 10156, 10157, 10218, 10153, 10220, 10151, 10222,10219, 10152, 10221, 10150, 10147, 10148, 10224, 10140,

Lisätiedot

MÖRTIN RAKENTAMISOHJEET

MÖRTIN RAKENTAMISOHJEET ÄÄNEKOSKI MÖRTIN RAKENTAMISOHJEET Alue A Julkisivut tiili, rappaus tai lauta Alue B Julkisivut lauta Alue C Julkisivut höylähirsi tai lauta HYVÄKSYTTY ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGINHALLITUKSESSA 5.2.2007 Äänekosken

Lisätiedot

KORTTELI 70. Ote asemakaavasta RAKENNUKSET SIJAINTI

KORTTELI 70. Ote asemakaavasta RAKENNUKSET SIJAINTI KORTTELI 70 Ote asemakaavasta RAKENNUKSET SIJAINTI Rakennukset tulee rakentaa niille asemakaavassa osoitetun rakennusalan sisään. Rakennusalalle merkittyä kerrosalaneliömetrimäärää ei saa ylittää. 38 MUOTO

Lisätiedot

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA VIITASAAREN KAUPUNKI Maankäyttö 10.3.2010 TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA KORTTELIT 270-274 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA KATUALUEET RAKENNUSTAPAOHJEET TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2 KORTTELI

Lisätiedot

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5 KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO-7830-1, 2, 3, 4 JA 5 Ohjeen laatija: Tampereen kaupungin suunnittelupalvelut, asemakaavoitus, arkkitehti Ilkka Kotilainen Ohjeiden tarkoitus: Rakentamistapaohjeiden

Lisätiedot

430 Lintulan lisätontit. Tämä rakennustapaohje liittyy Lintulan lisätonttien asemakaavamuutokseen nro 430 ja päivättyyn kaavakarttaan.

430 Lintulan lisätontit. Tämä rakennustapaohje liittyy Lintulan lisätonttien asemakaavamuutokseen nro 430 ja päivättyyn kaavakarttaan. 430 Lintulan lisätontit Sivu 1/5 430 LINTULAN LISÄTONTIT Asemakaavamuutos Rakennustapaohje 14.6.2010 Tämä rakennustapaohje liittyy Lintulan lisätonttien asemakaavamuutokseen nro 430 ja 14.6.2010. päivättyyn

Lisätiedot

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 Taikapuisto 3 käsittää 19 omakotitonttia, joille kullekin saa

Lisätiedot

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 1 RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 Yleistä Rauhalan tontit sijaitsevat Tervakoskella 130-tien itäpuolella ja ne rajoittuvat Rauhalantiehen

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 2 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KALLIOIMARTEENTIE

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 2 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KALLIOIMARTEENTIE Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 2 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KALLIOIMARTEENTIE 251. kaupunginosan osat kortteleista 16 ja 17 sekä korttelit 18,19 ja 20. SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ...

Lisätiedot

SANTALANTIEN RAKENNUSTAPAOHJEET 14.04.2015

SANTALANTIEN RAKENNUSTAPAOHJEET 14.04.2015 SANTALANTIEN RAKENNUSTAPAOHJEET 14.04.2015 2015-04-14.doc P:\1500-1599\1565\Santalantie\Selostus\1565-Santalantie rakennustapaohjeet 2 SANTALANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS RAKENNUSTAPAOHJEET:

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17 Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE 251. kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17 SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ... 2 3. KORTTELIT... 3 1.

Lisätiedot

BOSTONIN ALUE. RAKENTAMISOHJEET korttelit 5503-5506, 5508 ja yleiset alueet

BOSTONIN ALUE. RAKENTAMISOHJEET korttelit 5503-5506, 5508 ja yleiset alueet Kuntakehityslautakunta 14.3.2012 BOSTONIN ALUE RAKENTAMISOHJEET korttelit 5503-5506, 5508 ja yleiset alueet yhteystiedot Asko Honkanen kaava-arkkitehti puh. 040 314 2012 asko.honkanen@tuusula.fi kortteli

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet koskevat ek-merkinnällä osoitettuja tontteja: 405-1, 406-1, 406-24, 485-2 5, 490-1 4 sekä Avainkimpunmäen palstaviljelyaluetta.

Rakentamistapaohjeet koskevat ek-merkinnällä osoitettuja tontteja: 405-1, 406-1, 406-24, 485-2 5, 490-1 4 sekä Avainkimpunmäen palstaviljelyaluetta. Rakentamistapaohjeet Rakentamistapaohjeet koskevat ek-merkinnällä osoitettuja tontteja: 405-1, 406-1, 406-24, 485-2 5, 490-1 4 sekä Avainkimpunmäen palstaviljelyaluetta. Korttelien ja tonttien numerot

Lisätiedot

PORVOO. Asemakaava 426 RAKENNUSTAPAOHJEET Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 29.5.2008 218. Ölstens, Uppstens. 31. kaupunginosa, korttelit 3207-3209

PORVOO. Asemakaava 426 RAKENNUSTAPAOHJEET Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 29.5.2008 218. Ölstens, Uppstens. 31. kaupunginosa, korttelit 3207-3209 PORVOO Asemakaava 426 RAKENNUSTAPAOHJEET Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 29.5.2008 218 Ölstens, Uppstens 31. kaupunginosa, korttelit 3207-3209 1 Porvoon kaupunki kaupunkisuunnitteluosasto YLEISTÄ Uppstensin

Lisätiedot

IITTI Kirkonkylä RAKENTAMISTAPAOHJE SORRONNIEMI. Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, Helsinki p ,

IITTI Kirkonkylä RAKENTAMISTAPAOHJE SORRONNIEMI. Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, Helsinki p , IITTI Kirkonkylä SORRONNIEMI RAKENTAMISTAPAOHJE 12.9.2011. K 35 korjattu 3.11.2011 Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520 Helsinki p. 09-1481943, 0400-425390 1. RAKENTAMISOHJEEN TARKOITUS Sorronniemen

Lisätiedot

KAARINA POHJANPELTO II RAKENTAMISTAPAOHJEET. KORTTELIT 5501, 5502, 5530, 5531 ja 5534 20.01.2011 RAKENTAMISTAPAOHJEET

KAARINA POHJANPELTO II RAKENTAMISTAPAOHJEET. KORTTELIT 5501, 5502, 5530, 5531 ja 5534 20.01.2011 RAKENTAMISTAPAOHJEET KAARINA POHJANPELTO II RAKENTAMISTAPAOHJEET KORTTELIT 5501, 5502, 5530, 5531 ja 5534 20.01.2011 ARKKITEHTITOIMISTO TARMO MUSTONEN OY LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU KAARINA POHJANPELTO II RAKENTAMISTAPAOHJEET

Lisätiedot

HAUKITIE, MADEKUJA JA SÄYNETIE RAKENTAMISOHJEET

HAUKITIE, MADEKUJA JA SÄYNETIE RAKENTAMISOHJEET HAUKITIE, MADEKUJA JA SÄYNETIE RAKENTAMISOHJEET KAUPUNGIN OMISTAMILLE AO-TONTEILLE KORTTELEISSA 86009-86015. Kaupunkisuunnittelu / LTO, MBR 24.2.2009 Raja 24.2.2009 liite 12.1 Alueen yleiskuvaus Alue rajautuu

Lisätiedot

SAVOLANNIEMEN POHJOISOSA Rivitalotonttien suunnittelu- ja rakentamisohjeet

SAVOLANNIEMEN POHJOISOSA Rivitalotonttien suunnittelu- ja rakentamisohjeet KUOPION KAUPUNKI Tekninen virasto Kaavoitusosasto Tekninen lautakunta 18.9.2002 SAVOLANNIEMEN POHJOISOSA KERROSLUKU JA LATTIAN KORKEUSASEMA RIVITALOTONTTIEN SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISOHJEET Ohje ja siihen

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet. Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen. Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus

Rakentamistapaohjeet. Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen. Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus Rakentamistapaohjeet Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus 2 YLEISTÄ Rakentamistapaohjeiden tarkoitus on täydentää asemakaavakartalla

Lisätiedot

KORPILAHTI RAKENTAMISTAPAOHJE. KIRKKOLAHDEN ETELÄPUOLI AO ja AO-1 tontit YLEISTÄ

KORPILAHTI RAKENTAMISTAPAOHJE. KIRKKOLAHDEN ETELÄPUOLI AO ja AO-1 tontit YLEISTÄ YLEISTÄ Alue rakentuu pientaloryhmien muodostamista ketjuista. Pientalot ja niihin liittyvät autotallit ja katokset sijoittuvat lähelle tontin kadunpuoleista reunaa muodostaen rajattua katutilaa. Yksityiset

Lisätiedot

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Yleisten rakennusten korttelialue.

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.011 Asuinkerrostalojen korttelialue. Alueelle sallitaan palveluasuminen. 1.04 Erillispientalojen

Lisätiedot

RAKENNUSLUPIEN HAKEMINEN USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

RAKENNUSLUPIEN HAKEMINEN USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET RAKENNUSLUPIEN HAKEMINEN USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET 1. Rakennusluvan hakeminen 2. Toimenpiteet, jotka eivät vaadi rakennuslupaa 3. Muita usein kysyttyjä kysymyksiä 1. Rakennusluvan hakeminen Mikä on lupahakemuksen

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE KÄPYLÄ

RAKENTAMISTAPAOHJE KÄPYLÄ RAKENTAMISTAPAOHJE KÄPYLÄ KORTTELIT 158, 159, 161, 162, 169,170 JA OSA KORTTELISTA 160 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI / SUUNNITTELUTOIMISTO 28.1.2013 - 1 - RAKENTAMISOHJE KÄPYLÄ KORTTELIT 158, 159, 161, 162, 169,170

Lisätiedot

ARKKITEHTITOIMISTO TARMO MUSTONEN OY LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU PUH: 02-24 24 963

ARKKITEHTITOIMISTO TARMO MUSTONEN OY LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU PUH: 02-24 24 963 ARKKITEHTITOIMISTO TARMO MUSTONEN OY LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU PUH: 02-24 24 963 KAARINA, SILVOLANRINTEEN RAKENTAMISTAPAOHJEET 05.02.2007 ARKKITEHTITOIMISTO TARMO MUSTONEN OY 1(7) KAARINA, SILVOLANRINTEEN

Lisätiedot

KORTTELI 66. Ote asemakaavasta RAKENNUKSET SIJAINTI

KORTTELI 66. Ote asemakaavasta RAKENNUKSET SIJAINTI 26 KORTTELI 66 Ote asemakaavasta RAKENNUKSET SIJAINTI MUOTO Rakennukset tulee rakentaa niille asemakaavassa osoitetun rakennusalan sisään. Rakennusalalle merkittyä kerrosalaneliömetrimäärää ei saa ylittää.

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA SJÖKULLAN ASEMAKAAVA-ALUE RAKENNUSTAPAOHJEET. 8.6.2004 Muutettu 28.9.2004. Sisällysluettelo

LAPINJÄRVEN KUNTA SJÖKULLAN ASEMAKAAVA-ALUE RAKENNUSTAPAOHJEET. 8.6.2004 Muutettu 28.9.2004. Sisällysluettelo 1 16679 LAPINJÄRVEN KUNTA SJÖKULLAN ASEMAKAAVA-ALUE RAKENNUSTAPAOHJEET 8.6.2004 Muutettu 28.9.2004 Sisällysluettelo 1 Rakentamisohjeiden tarkoitus...2 2 Rakennustapaohjeiden toteuttaminen...2 3 Alueen

Lisätiedot

LUONNONLÄHEISTÄ JA RAUHALLISTA ASUMISTA SAIMAAN ÄÄRELLÄ

LUONNONLÄHEISTÄ JA RAUHALLISTA ASUMISTA SAIMAAN ÄÄRELLÄ 1.5.2012 TAIPALSAAREN KUNTA RAKENTAMISTAPAOHJE PAPPILANNIEMEN ASUNTOALUE LUONNONLÄHEISTÄ JA RAUHALLISTA ASUMISTA SAIMAAN ÄÄRELLÄ Pappilanniemi tarjoaa laadukkaan ympäristön asumiselle. Vaihtelevat maastonmuodot

Lisätiedot

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET Korttelit 2001, 2005, 2064, 2066 KOUVOLAN KAUPUNKI Kaava 124:2 KUNTATEKNIIKAN TOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU 22.11.2007 Nro 0020002 1 MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

Lisätiedot

HÄMEENKOSKI VALKINRANTA

HÄMEENKOSKI VALKINRANTA HÄMEENKOSKI VALKINRANTA RAKENTAMISTAPAOHJE Pertti Hartikainen Kellosilta 10, 00520 Helsinki p. 09-1481943 1. RAKENTAMISOHJEEN TARKOITUS Valkinrannan asemakaava on joustava toteuttamisen turvaamiseksi laadittu

Lisätiedot

RAKENTAJAINFO 31.10.2013 HANNA AUDITORIO 18:00->

RAKENTAJAINFO 31.10.2013 HANNA AUDITORIO 18:00-> RAKENTAJAINFO 31.10.2013 HANNA AUDITORIO 18:00-> SUUNNITTELUN LÄHTÖTIEDOT + ASEMAKAAVA + RAKENNUSTAPAOHJEET + KATUKOROT + KUNNALLISTEKNIIKAN LIITTYMÄT + TONTIN MAASTO JA MAAPERÄ (MAAPERÄTUTKIMUS JA VAAITUS)

Lisätiedot

AINOLANVAINIO II RAKENNUSTAPAOHJEET

AINOLANVAINIO II RAKENNUSTAPAOHJEET Kaavoitus ja mittaus 15.4.2015 1(7) AINOLANVAINIO II RAKENNUSTAPAOHJEET YLEISTÄ Asemakaavalla on pyritty luomaan omaleimainen väljä pientaloalue, jossa on tarjolla sekä omakotitontteja että yhtiömuotoiseen

Lisätiedot

Håkansbölen kartanon työväenmäki Matti Liski ja Niina Alapeteri Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy PUUT 29.1.2008 LIITE 2 nro alue nro laji Suomalainen nimi halkaisija (cm) kuntoluokk a ikäluokka Muut

Lisätiedot

Palojoen varsi Asemakaava ja rakennustapaohjeet. Tontti-info Hyvinkään kaupunki, kaavoitus Anitta Ojanen

Palojoen varsi Asemakaava ja rakennustapaohjeet. Tontti-info Hyvinkään kaupunki, kaavoitus Anitta Ojanen Palojoen varsi Asemakaava ja rakennustapaohjeet Tontti-info 20.4.2017 Hyvinkään kaupunki, kaavoitus Anitta Ojanen Palojoen varren alue on osa laajempaa Metsäkaltevan yli 6000 asukkaan tulevaa asuntoaluetta

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Liike- ja toimistotilaa saa olla 10

Lisätiedot

MEINALAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2008

MEINALAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2008 LIITE 8 1/9 MEINALAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2008 Meinalantien risteys voi tulevaisuudessa näyttää esimerkiksi tältä. Nämä rakennustapaohjeet koskevat Kalajoen Meinalan teollisuusaluetta. Rakennustapaohjeilla

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, II VAIHE: ULKOMETSÄNTIE JA ULKOMETSÄNPOLKU kaupunginosan KORTTELIT 11-16

Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, II VAIHE: ULKOMETSÄNTIE JA ULKOMETSÄNPOLKU kaupunginosan KORTTELIT 11-16 Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, II VAIHE: ULKOMETSÄNTIE JA ULKOMETSÄNPOLKU 111. kaupunginosan KORTTELIT 11-16 SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ... 2 3. KORTTELIT... 4 1. TARKOITUS Näillä

Lisätiedot

Varia Vantaa Tennistie 1 01370 VANTAA. Pintakallistusselvitys

Varia Vantaa Tennistie 1 01370 VANTAA. Pintakallistusselvitys Pintakallistusselvitys Varia Vantaa Tennistie 1 01370 VANTAA Pintakallistusselvitys 2 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Varia Vantaa Rivitalorakennus Tennistie 1 01370 VANTAA Tilaaja Tekijä Vantaan tilakeskus

Lisätiedot

SILIKALLIO 11.10.2006 RAKENTAMISTAPAOHJEET

SILIKALLIO 11.10.2006 RAKENTAMISTAPAOHJEET 1 / 12 Ohjeet koskevat tontteja: 1562-1 1562-2 1562-3 1562-5 1562-6 1563-1 1563-2 1563-3 1564-1 1564-2 Näille tonteille saa rakentaa 1-1½ -kerroksisia rakennuksia, joissa on puiset, tiiliset tai rapatut

Lisätiedot

KOTKA 35. KAUPUNGINOSA SUULISNIEMI RAKENTAMISTAPAOHJEET KORTTELILLE 63, 64 JA OSALLE KORTTELIA 58.

KOTKA 35. KAUPUNGINOSA SUULISNIEMI RAKENTAMISTAPAOHJEET KORTTELILLE 63, 64 JA OSALLE KORTTELIA 58. KOTKA 35. KAUPUNGINOSA SUULISNIEMI RAKENTAMISTAPAOHJEET KORTTELILLE 63, 64 JA OSALLE KORTTELIA 58. 1 ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET: AO-korttelialueen tonteilla talousrakennus saa olla enintään 50 m2. AP-korttelialueella

Lisätiedot

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI)

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) Ympa 31.10.2002 Ympa liite VIHDIN KUNTA NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) RAKENTAMISOHJE KORTTELEILLE 417 JA 457 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖKESKUS 31.10.2002

Lisätiedot

II, TIKKASENHARJU RAKENNUSTAPAOHJE KORTTELIT 237-265

II, TIKKASENHARJU RAKENNUSTAPAOHJE KORTTELIT 237-265 II, TIKKASENHARJU RAKENNUSTAPAOHJE KORTTELIT 237-265 Arkkitehtitoimisto Pekka Lukkaroinen Oy Iin kunta, Tekniset palvelut: Markku Vitikka Rakennusvalvonta: Eino Tihinen Tontin haltijan tulee toimittaa

Lisätiedot

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm Sivu 1/5 Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.0 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:@@ 1.04 1.040 Erillispientalojen korttelialue. Alueella saa rakentaa korkeintaan yhden asunnon erillispientaloja. Asuinrakennuksissa

Lisätiedot

Satamasaarentie 5, Helsinki 06 Selvitys poikkeamisista ja perustelut:

Satamasaarentie 5, Helsinki 06 Selvitys poikkeamisista ja perustelut: Satamasaarentie 5, Helsinki 06 Selvitys poikkeamisista ja perustelut: 04.04.2016 Helsinki Liitteenä kaaviokuvat poikkeamista (1) Kaava: VI ul/3 Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuri

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus:

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus: 1 RAKENNUSTAPAOHJEET Muutoksen kuvaus: Asemakaavamuutoksessa on poistettu kaksi rivitalotonttia ja osoitettu niiden tilalle kolme pientalotonttia sekä virkistysaluetta. Alueen pohjoisosaan Pihakadun varrelle

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee: koko Luolalan teollisuusaluetta sekä katu-, erityis- ja virkistysalueita, lukuun ottamatta korttelia 7 ja osakorttelia 8.

Asemakaavan muutos koskee: koko Luolalan teollisuusaluetta sekä katu-, erityis- ja virkistysalueita, lukuun ottamatta korttelia 7 ja osakorttelia 8. NAANTALIN KAUPUNKI LUOLALAN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1:2000 Asemakaavan muutos koskee: koko Luolalan teollisuusaluetta sekä katu-, erityis- ja virkistysalueita, lukuun ottamatta korttelia 7

Lisätiedot

Oravakiven asemakaavan laajentaminen 369-P21705 LÄHIYMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSTAPAOHJEET FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 12.1.

Oravakiven asemakaavan laajentaminen 369-P21705 LÄHIYMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSTAPAOHJEET FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 12.1. Oravakiven asemakaavan laajentaminen 369-P21705 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 369-P21705 I (I) Kuisma Reinikainen / Jussi Partanen Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 1 1.1 Lähiympäristö- ja rakennustapaohjeiden

Lisätiedot

GERBY V RAKENTAMISTAPAOHJE

GERBY V RAKENTAMISTAPAOHJE GERBY V RAKENTAMISTAPAOHJE Janina Lepistö Kaavoitus Vaasan kaupunki 2012 RAKENTAMISTAPAOHJE VAASAN GERBY V ALUEELLE LAATIJA Kaavoitusarkkitehti Janina Lepistö MAANKÄYTTÖJA RAKENNUSLAIN MUKAAN RAKENNUSHANKKEESEEN

Lisätiedot

RAKENTAMISOHJE KAIVOLAN 2. OSA-ALUE

RAKENTAMISOHJE KAIVOLAN 2. OSA-ALUE RAKENTAMISOHJE KAIVOLAN 2. OSA-ALUE HALLINTOKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO 29.8.2006 MUUTOS 30.11.2006, 30.11.2009 Rakennusten sijainti tontilla - 3 - Rakennukset sijoitetaan asemakaavan mukaiselle rakennusalalle

Lisätiedot

KIHINTÖYRÄÄN ASEMAKAAVA-ALUE

KIHINTÖYRÄÄN ASEMAKAAVA-ALUE KIHINTÖYRÄÄN ASEMAKAAVA-ALUE Rakentamistapaohje 14.02.2012 Kihintöyrään asemakaava-alue Yleistä Alueen luonne Rakennustapaohjeiden tarkoitus on ohjata rakentamista Kihintöyrään alueelle niin että syntyy

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI KAAVOITUS

RAUMAN KAUPUNKI KAAVOITUS M O N N A N U M M I R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T RAUMAN KAUPUNKI KAAVOITUS 8.10.2002 Lähtökohdat Monnanummen alue sijaitsee kaupunki- ja maalaismaiseman rajavyöhykkeellä. Se rajautuu pohjoisessa

Lisätiedot

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 1 RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 Yleistä Rauhalan tontit sijaitsevat Tervakoskella 130-tien itäpuolella ja ne rajoittuvat Rauhalantiehen

Lisätiedot

KOTONA JA MÖKILLÄ YHTÄ AIKAA

KOTONA JA MÖKILLÄ YHTÄ AIKAA KOTONA JA MÖKILLÄ YHTÄ AIKAA Rakentamisohjeella tavoitellaan yhtenäistä, ilmeeltään omaleimaista aluekokonaisuutta. Tällaisen asukkaat voivat kokea omaksi paikakseen, jonka veto- ja elinvoima alkavat syntyä

Lisätiedot

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ).

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ). ESPOO / ÅMINNE KORTTELISUUNNITELMA JA RAKENNUSTAPAOHJEET Korttelit 45085, 45087, 45088 ja 45089 Yleistä Korttelisuunnitelma käsittää rakentamistapaohjeet ja korttelisuunnitelmakartan. Korttelisuunnitelmalla

Lisätiedot

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET ITÄ-TAMMISTO RAKENNUSTAPAOHJEET KORTTELIT 24-27 NAANTALI 18.08.2010 NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU

Lisätiedot

RUOKOLAHTI, HUUHKAN ALUEET I JA II

RUOKOLAHTI, HUUHKAN ALUEET I JA II 56100 RUOKOLAHTI 19.12.2008 1(11) RUOKOLAHTI, HUUHKAN ALUEET I JA II 1 YLEISTÄ Huuhkan alueet liittyvät Salosaaren jo rakennettuun taajama-alueeseen. Ne muodostavat Vaittilantien länsipuolelle uuden asuinaluekokonaisuuden

Lisätiedot

RAKENTAMISOHJE POHJOIS-PELTOSAARI ASUINRAKENNUKSET RIIHIMÄEN KAUPUNKI 28.10.2003 TEKNINEN VIRASTO KAAVOITUSPALVELUT

RAKENTAMISOHJE POHJOIS-PELTOSAARI ASUINRAKENNUKSET RIIHIMÄEN KAUPUNKI 28.10.2003 TEKNINEN VIRASTO KAAVOITUSPALVELUT RAKENTAMISOHJE POHJOIS-PELTOSAARI ASUINRAKENNUKSET RIIHIMÄEN KAUPUNKI 28.10.2003 TEKNINEN VIRASTO KAAVOITUSPALVELUT 1 RAKENTAMISOHJEESTA Rakentamisohje täydentää asemakaavaa. Riihimäen kaupungin tontinluovutusehdoissa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 135. Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 135. Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1 2979/10.03.00/2012 135 Betoniharkkorakenteisen tukimuurin ja muiden piharakenteiden rakentamista koskevan toimenpidepyynnön saattaminen rakennuslautakunnan käsiteltäväksi,

Lisätiedot

ARK 04-01 OKT SAKKY 1. Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem: ETRS-GK27 Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem: N2000 +110,65 +108,77

ARK 04-01 OKT SAKKY 1. Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem: ETRS-GK27 Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem: N2000 +110,65 +108,77 2 48 2 600 2 900 3 00 YP U-arvo=0,09 W/m 2 K konesaumattu peltikate 2 mm puuruoteet 2x00mm, k0 puiset kattoristikot ja tuuletusväli 00 mm lämmöneriste: puhallusvilla tuulensuoja reunakaistalla kantava

Lisätiedot

Korttelit 001 ja 005 rakennustapaselosteet

Korttelit 001 ja 005 rakennustapaselosteet Korttelit 001 ja 005 rakennustapaselosteet - Rivitalo tai paritalo. - Kuvassa esitetty massoittelun perusratkaisu (valittu kerroskorkeus vaikuttaa massaan). - Ulokkeet ja sisäänvedot julkisivussa ovat

Lisätiedot

23312 Katupuut. InfraRYL / TK242/TR7, Päivitys 26.3.2015/KM 1 JULKAISTAAN

23312 Katupuut. InfraRYL / TK242/TR7, Päivitys 26.3.2015/KM 1 JULKAISTAAN InfraRYL / TK242/TR7, Päivitys 26.3.2015/KM 1 23312 Katupuut Katupuilla tarkoitetaan kadun- tai liikenneväylän keski- tai välikaistoille sekä lähelle kadunvartta istutettavia runkopuita, joiden rungonkorkeutta

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Osviitta palvelupiste :36:28 1 (7) ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

Rovaniemen kaupunki Osviitta palvelupiste :36:28 1 (7) ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 14:36:28 1 (7) Kaavamääräykset Kuva Selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET KIRKKOJEN JA MUIDEN SEURAKUNNALLISTEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE. LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN KORTTELIALUE. LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN

Lisätiedot

RAKENTAMISOHJEET Hyväksytty rakennuslupajaostossa

RAKENTAMISOHJEET Hyväksytty rakennuslupajaostossa RAKENTAMISOHJEET Hyväksytty rakennuslupajaostossa 6.5.2013 71 Asemakaavamääräykset Asemakaava nro 001781 1. Erillispientalojen korttelialue AO. 2. Suurin sallittu kerrosluku Iu½. 3. Asuinrakennus tulee

Lisätiedot

KORKEAVUORENRANNAN VILLAT

KORKEAVUORENRANNAN VILLAT Liite2 teknisen lautakunnan 25.5.20101 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 58 KORKEAVUORENRANNAN 2 KORKEAVUORENRANNAN Yleistä Turengin Hiidenjoen rannassa on vanhastaan ollut 1800-luvulla rakennettuja puuhuviloita.

Lisätiedot

PUROLAN JA IMPIVAARAN RAKENTAMISTAPAOHJEET

PUROLAN JA IMPIVAARAN RAKENTAMISTAPAOHJEET INFOTILAISUUS TONTIN SAAJILLE 9.6.2011 PUROLAN JA IMPIVAARAN RAKENTAMISTAPAOHJEET Aila Virtanen Kaavoitus JAETUT TONTIT KEVÄÄLLÄ 2011 Kevään 2011 tonttijaossa olleet tontit on väritetty punaisiksi. Muut

Lisätiedot

Sijoittuminen tontille Nuoli osoittaa rakennusalueen rajan, johon päämassan ulkoseinä tulee rakentaa kiinni.

Sijoittuminen tontille Nuoli osoittaa rakennusalueen rajan, johon päämassan ulkoseinä tulee rakentaa kiinni. Nämä rakentamistapaohjeet vahvistuvat Antinpuiston asemakaavamuutoksen mukana. Sijoittuminen tontille Nuoli osoittaa rakennusalueen rajan, johon päämassan ulkoseinä tulee rakentaa kiinni. Rakennusala,

Lisätiedot

RAKENTAMISOHJE KORTTIONMÄKI, METSURINKADUN OMAKOTIALUE KORTTELIT 0941, 0942, 0943, 0945, 0946, 0952 OSAT KORTTELEISTA 0947 JA 0953

RAKENTAMISOHJE KORTTIONMÄKI, METSURINKADUN OMAKOTIALUE KORTTELIT 0941, 0942, 0943, 0945, 0946, 0952 OSAT KORTTELEISTA 0947 JA 0953 RAKENTAMISOHJE KORTTIONMÄKI, METSURINKADUN OMAKOTIALUE KORTTELIT 0941, 0942, 0943, 0945, 0946, 0952 OSAT KORTTELEISTA 0947 JA 0953 RIIHIMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN VIRASTO KAAVOITUSPALVELUT 17.12.2003 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI RAKENTAMISOHJE 3/2011 TEKNINEN TOIMI Kaavoitus ja yleissuunnittelu

IMATRAN KAUPUNKI RAKENTAMISOHJE 3/2011 TEKNINEN TOIMI Kaavoitus ja yleissuunnittelu IMATRAN KAUPUNKI RAKENTAMISOHJE 3/2011 TEKNINEN TOIMI Kaavoitus ja yleissuunnittelu Tontin osoite: Suokukonkatu 1 Korvaa ko. tontin rakentamisohjeen 26/1984 RAKENTAMISOHJE Hyväksytty Muutos RAKJA 69 20.9.2011

Lisätiedot

KORTTELISUUNNITELMA - TALTRIKINMÄKI. Näkymä Lusikkatieltä, korttelien ja välistä pohjoiseen.

KORTTELISUUNNITELMA - TALTRIKINMÄKI. Näkymä Lusikkatieltä, korttelien ja välistä pohjoiseen. KORTTELISUUNNITELMA - TALTRIKINMÄKI Näkymä Lusikkatieltä, korttelien 45094 ja 45116 välistä pohjoiseen. Tiivistelmä Sisällysluettelo 1. Sisällysluettelo, tiivistelmä 2.-3. Asemakaava, määräykset 4.-5 Korttelisuunnitelman

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaisee kuinka suuren osan rakennusoikeudesta saa rakentaa

Lisätiedot

RANTAJAAKOLA Tyrnävä. Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus. Rakentamistapaohjeet. 11.5.2011 (päivämääriä lisätty 7.12.2011)

RANTAJAAKOLA Tyrnävä. Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus. Rakentamistapaohjeet. 11.5.2011 (päivämääriä lisätty 7.12.2011) RANTAJAAKOLA Tyrnävä Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus Rakentamistapaohjeet 11.5.2011 (päivämääriä lisätty 7.12.2011) TYRNÄVÄN KUNTA Kunnankuja 4 91800 TYRNÄVÄ AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE METSÄRINNE (Muutos kohta 6. Katot )

RAKENTAMISTAPAOHJE METSÄRINNE (Muutos kohta 6. Katot ) RAKENTAMISTAPAOHJE METSÄRINNE (Muutos kohta 6. Katot 24.7.2012) Haapamaan osa-alue 105017 Korttelit 17200-17202, 17255 ja17256 tontit 1-4 Tontin varaajan/ haltijan tulee toimittaa tämä ohje pääsuunnittelijalle.

Lisätiedot

A-26/s-2 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

A-26/s-2 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET A-26/s-2 Asuinrakennusten korttelialue. varasto-, huolto-, kerho-, sauna- yms. tiloja asuinrakennuksen kaikkiin kerroksiin, ullakolle tai piha-alueelle niille osoitetuille

Lisätiedot

OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS Kuva: Heimo Rajaniemi, Kuvaliiteri

OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS Kuva: Heimo Rajaniemi, Kuvaliiteri OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS 2016 Kuva: Heimo Rajaniemi, Kuvaliiteri 2 OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE

Lisätiedot

AO-tonttien rakentamistapaohje ( , täydennetty ) Immulan uusi asuinalue, Lohja

AO-tonttien rakentamistapaohje ( , täydennetty ) Immulan uusi asuinalue, Lohja AO-tonttien rakentamistapaohje (25.01.2007, täydennetty 12.6.2017) Immulan uusi asuinalue, Lohja AO-59 kortteleissa 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13 ja 14 AP-9 korttelissa 8 AKR-2 korttelissa 5 Rakentamistapaohjeen

Lisätiedot

LEUNANMÄEN - HURUSLAHDENRANNAN RAKENTAMISTAPAOHJE

LEUNANMÄEN - HURUSLAHDENRANNAN RAKENTAMISTAPAOHJE LEUNANMÄEN - HURUSLAHDENRANNAN RAKENTAMISTAPAOHJE HURUSLAHDENRANNAN HAVAINNEKUVA 08.12.2003 LEUNANMÄEN - HURUSLAHDENRANNAN rennustapaohje kaavartta - ALUE 1 kortteli 1009, tontit 12, 18, 19 ja 21 31.08.2004

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET / HÄRKÖKIVI

RAKENNUSTAPAOHJEET / HÄRKÖKIVI RAKENNUSTAPAOHJEET / HÄRKÖKIVI YLEISTÄ Rakennusten sijoittelussa on pyritty mahdollisuuksien mukaan siihen, että rakennusmassat rajaisivat oleskelupihaa, jolloin naapurin asuinrakennuksesta ei olisi suoraa

Lisätiedot

RAKENNUSTEN MUOTOKIELI, KOKO JA SIJOITTAMINEN TONTILLE

RAKENNUSTEN MUOTOKIELI, KOKO JA SIJOITTAMINEN TONTILLE LIITE 5 1/5 Kalajoen kaupunki Kaavoitustoimi 9.6.2008 KALAJOKI SIIPOLANRINTEEN RAKENNUSTAPAOHJEET YLEISTÄ Rakennustapaohjeet täydentävät asemakaavan rakentamista koskevia määräyksiä ja merkintöjä. Nämä

Lisätiedot

ORIMATTILA Artjärven alueen omakotitontit

ORIMATTILA Artjärven alueen omakotitontit ORIMATTILA Artjärven alueen omakotitontit KOTOKOLMIO 1 Orimattilan omakotitontit Orimattilan kaupungilla on tarjolla omakotitontteja keskustan lähellä Arolan Metsärinteen alueella ja Käkelässä sekä Pennalassa

Lisätiedot

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH 10.10.2013 Sisältö 1 Lähtökohdat... 7 2 Nykytila... 9 3 Suunnitelman sisältö... 14 3.1 Toimenpiteet... 14 3.2 Liikennejärjestelyt: nykyiset

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET KUIVATJÄRVEN GOLFPUISTOON Korttelit 133-163

RAKENNUSTAPAOHJEET KUIVATJÄRVEN GOLFPUISTOON Korttelit 133-163 RAKENNUSTAPAOHJEET KUIVATJÄRVEN GOLFPUISTOON Korttelit 133-163 Tekniset palvelut, kaavoitustoimi 2003 korjattu 8.1.2004 Yleistä Rakennustapaohjeet koskevat Kuivatjärven Golfpuiston alueen kortteleita 133-163.

Lisätiedot

TARVASMÄKI YLEISSUUNNITTELUOHJEET

TARVASMÄKI YLEISSUUNNITTELUOHJEET Kooste ohjeista TARVASMÄKI YLEISSUUNNITTELUOHJEET 1. ALUEEN ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET Asemakaavassa on osoitettu kortteli-, virkistys- ja katualueet. Korttelialueilla on osoitettu rakennusalat, rakennusoikeudet

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AP AO AO-24 AL VP VL VK ET E-3 Asuinpientalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. Kullekin tontille saa rakentaa enintään

Lisätiedot

Määräysnumero Ulkoasu ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 0.9

Määräysnumero Ulkoasu ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 0.9 Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 4.042 4.0421 4.043 5.00 Korttelialueelle ei saa sijoittaa päivittäistavarakauppaa, eikä muuta yli 2000 kerrosalaneliömetrin suuruista

Lisätiedot

VIHERTYÖOHJE. JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Tekninen toimi. Liitetään kaivulupaan NURMIKOT. Rakennustyöaikainen suojaus

VIHERTYÖOHJE. JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Tekninen toimi. Liitetään kaivulupaan NURMIKOT. Rakennustyöaikainen suojaus 1 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Tekninen toimi Liitetään kaivulupaan VIHERTYÖOHJE NURMIKOT Rakennustyöaikainen suojaus Säilytettävä nurmikko suojataan rakentamalla tukeva aita (korkeus 1,5 m) nurmikkoalueen ympärille,

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä 30.6.2014 Viite 1510007986 NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS NASTOLAN KUNTA ESISELVITYS Päivämäärä 30.6.20014

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJEET UUSIKYLÄ, III vaihe

RAKENTAMISTAPAOHJEET UUSIKYLÄ, III vaihe Akaan kaupunki Myllytie 3 PL 34 37801 Akaa Kaavoitus ja maankäyttö Jyri Sarkkinen Kaavoituspäällikkö 7.8.2013 RAKENTAMISTAPAOHJEET UUSIKYLÄ, III vaihe Rakentamistapaohjeet on laadittu täydentämään asemakaavan

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN HOITOLUOKITUS ELI ABC-LUOKITUS ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGISSA. Tähän tarvittaessa otsikko

VIHERALUEIDEN HOITOLUOKITUS ELI ABC-LUOKITUS ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGISSA. Tähän tarvittaessa otsikko VIHERALUEIDEN HOITOLUOKITUS ELI ABC-LUOKITUS ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGISSA Tähän tarvittaessa otsikko PUISTOYKSIKKÖ HENKILÖSTÖRESURSSIT PUISTOTYÖNTEKIJÄT 2,5 HENKILÖÄ PUISTOTYÖNJOHTAJA 1 HLÖ KAUPUNGINPUUTARHURI

Lisätiedot

PUSULAN KAUKELANTIEN TONTTIEN RAKENNUSTAPAOHJEET

PUSULAN KAUKELANTIEN TONTTIEN RAKENNUSTAPAOHJEET PUSULAN KAUKELANTIEN TONTTIEN RAKENNUSTAPAOHJEET Nummi-Pusulan kunta Arkkitehtitoimisto A+ 6.5.2008 2 RAKENNUSTAPAOHJEET 1. YLEISTÄ Rakennustapaohjeiden tarkoitus on ohjata rakentamista niin että Pusulan

Lisätiedot

MATKUSNIEMI SUUNNITTELU- JA RAKENTAMIS- TAPAOHJEET

MATKUSNIEMI SUUNNITTELU- JA RAKENTAMIS- TAPAOHJEET Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus MATKUSNIEMI SUUNNITTELU- JA RAKENTAMIS- TAPAOHJEET 7.3.2016 SISÄLTÖ: 1 YLEISET SUUNNITTELUPERIAATTEET 2 SUUNNITTELUN OHJAUS 3 KERROSLUKU

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.01 Puisto. 5.02 Lähivirkistysalue. 7.09

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen korttelialue, jolle saa sijoittaa liike- ja toimistotiloja enintään 10 prosenttia kerrosalasta. Asuin-, liike- hotelli- ja toimistorakennusten

Lisätiedot