HOLSTINMÄKI IMAGO PROJEKTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HOLSTINMÄKI IMAGO PROJEKTI"

Transkriptio

1 HOLSTINMÄKI IMAGO PROJEKTI YMPÄRISTÖNHOIDON OHJE ALUEEN KIINTEISTÖILLE ARKKITEHTITOIMISTO ALISA FORSANDER KY HAUKIPUTAAN KUNTA ALISA FORSANDER arkkitehti SAFA OULU

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. KEHITTÄMISOHJEEN TAUSTA JA TARKOITUS KÄYTTÖSUUNNITELMA RAJAUKSET... 5 Rajaaminen LIIKENNE JA PYSÄKÖINTI... 8 Ajoneuvoliikenne... 8 Pysäköinti... 8 Kevyt liikenne... 8 Piha-alueen pinnoitukset VARASTO- JA LUMITILAT... 9 Varastointi... 9 Lumen varastointi VIHERALUEET... 9 Istutukset... 9 Nurmialueet... 9 Henkilökunnan taukopaikat ALUEEN VALAISTUS...10 Sisääntulo...10 Tuotantopiha OPASTUS...11 Yritysten opastus KIINTEISTÖJEN JÄTEHUOLTO...12 Jätesäilytys PIHA-ALUEIDEN RAKENTAMISOHJEET...12 Perustukset ja routaeristeet...12 Kuivatus...13 Viheralueet ja istutukset...13 Alueelle suositeltava kasvillisuus PIHA-ALUEEN HOITO JA KUNNOSSAPITO-OHJEET LUVAN TARPEELLISUUS LISÄTIETOJA JA OPASTUSTA...20 YMPÄRISTÖNHOIDON OHJE ALUEEN KIINTEISTÖILLE 1

3 1. KEHITTÄMISOHJEEN TAUSTA JA TARKOITUS Holstimäki Imago-projektin tavoitteena on kehittää koko teollisuusalueen yleisilmettä parempaan suuntaan. Yhtenä tärkeänä tavoitteena on alueen yritysten julkikuvan parantaminen ja imagon kohottaminen. Positiivisen kuvan synnyttäminen myötä tavoitteena on lisätä alueen viihtyisyyttä, toimivuutta sekä turvallisuutta, samalla toivotaan uusien yrittäjien kysynnän lisääntyvän alueen rakentamattomia tontteja kohtaan. Hankkeen toteutuksen on rahoittanut Haukiputaan kunta. Kehittämishankkeessa on ollut mukana konsultin lisäksi teollisuusalueen yrittäjistä, kunnan viranomaisista sekä Haukiputaan Teollisuuskiinteistö Oy:stä koostunut ohjausryhmä. Tällä ohjeella pyritään antamaan teollisuusalueella jo toimiville ja/tai alueelle toimintaansa vasta suunnitteleville yrittäjille ympäristön parantamiseen hyvät nuotit. Ne toimivat samalla ohjeena myös kunnan ja kiinteistöhuollon sektorilla. Ohjekirja toimii Haukiputaan kunnan rakennusvalvonnan, tonttipalveluiden ja kaavoituksen apuvälineenä. Näkymiä teollisuusalueelta Kuva afo 2006 YMPÄRISTÖNHOIDON OHJE ALUEEN KIINTEISTÖILLE 2

4 Holstinmäen teollisuusalue sijoittuu maantieteellisesti Oulun pohjoispuolelle. Kuva Haukiputaan kunta Yllä: Etelästä päin Holtinmäelle tultaessa opastus löytyy Kellonväylältä. Kuva afo 2006 Alla: Holstinmäen suunnittelualueen koko on noin 90 ha. Kuva Haukiputaan kunta YMPÄRISTÖNHOIDON OHJE ALUEEN KIINTEISTÖILLE 3

5 2. KÄYTTÖSUUNNITELMA Aita h=1,3-1,5 m TONTIN KÄYTTÖSUUNNITELMAMALLI TONTIT KUVITTEELLISIA LU VARASTOPIHA TUOTANTOPIHA VL 6 Maanpinta kaallistetaan rakennuksesta poispäin viettäväksi kaltevuudessa 1:20 vähintään 3 m:n matkalla (150mm), muualla kaltevuus min 1:50. KATU KORTTELIAITA h=1,8-2 m PORTTI NU NU 2 4 RK 10 ap/hlk lämpöp LA RK KATU ASF 3 2 PORTTI RK LA TY II e=0,20 as 35% A=793m2 1 A=2500 m2 MUURINKIVI kiviryhmä LA PENKKI PARAATI- PIHA 4 2 vierasap + 1 inva-ap HEILURI- PORTTI LA LAAJENNUSVARA 200 Kem2 PP- KATOS ASF TUOTANTORAKENNUS 300 kem TOIMISTO/ SOS. TILAT JÄS JÄS NU NU PAINANNE PUUAITA korkeus 1800, väri valkoinen KORTTELIAITA h=1,8-2 m PAINANNE LA kivi PENSASAITA NU SUKAPALLOKENT TÄ/LEIKKIALUE OL 2 A=1400 m Pintavedet ohjataan omalta tontilta painanteen kautta kadunvarsiojiin NU LA NU ASUINRAKENNUS 277 kem TO TYÖT NU kivi KU PUUAITA korkeus 1800, väri valkoinen PORTTI LA 2 VAR AT 72 Kem PAINANNE peräkärry JÄS PP LU PAINANNE AITA PUUAITA korkeus 1800, väri valkoinen A=1400 m2 LU ASF NU TO KU LA JÄS RK PP ap. tonttiraja rakennusala puuaita lumet asfaltti nurmikko tomutus kuivaus laatoitus, betonikiveytys jätesäilytys reunakiveytys polkupyöräpaikat autopaikka Tontista erillinen istutussuunnitelma Puut ja pensaat kotimaisia valitaan tonttikohtaisesti. Suositellaan vali ympäristönhoidon ohjeen suosittelemia kotimaisia paikkakunnalla kasvatettuj kasveja. rakennuksen paloluokka suojaustso (automaattinen paloilmoitu Autopaikkatarve: työpaikat xxx x kpl Autopaikkoja tontilla yhteensä xxx kp. Huoneistoala Kerrosala (ulkos ulkop) -asuinrakennus XXX -viherhuone XXX -autotalli/varasto XX XXX m2 XXXX m Kerrosala (250mm:n seinäpaksuuden mukaan) XXX -asuinrakennus XXX -viherhuone XXX -autotalli/varasto XX Tilavuus (asuinrakennus +lasiter) XXX m Autotalli/varasto XXX XXX m Kuva: Arkkitehtitoimisto Alisa Forsander Ky, 2007 Malliohje käyttösuunnitelman laatimiseksi. Soveltuu kaikille teollisuusalueen piha-alueiden käyttösuunnitelman laatimisen ohjeeksi. YMPÄRISTÖNHOIDON OHJE ALUEEN KIINTEISTÖILLE 4

6 Käyttösuunnitelman laatiminen Vanhoille olemassa oleville kiinteistölle tulee laatia kiinteistön pihajärjestelyn osoittamiseksi käyttösuunnitelma. Uusille kiinteistöille, joille haetaan rakennuslupaa, tulee käyttösuunnitelma laatia ennen tontin luovuttamista tai vuokrasopimuksen allekirjoittamista. Käyttösuunnitelmassa tulee esittää seuraavat asiat: 1 Rakennusten käyttötarkoitus, sijoittaminen tontille ja suhteuttaminen ympäristöön 2 Liikennejärjestelyt ja liittymät 3 Raskaan liikenteen ajourat ja pelastusreitit 4 Tontin käyttö ja pihajärjestelyt: autopaikoitus, polkupyörien säilytyspaikat, kulkutiet, istutukset, ulko-oleskelualueet, pihakalusteet, valaistus, maaston korkeusasemat rakennuksen nurkkapisteissä, pihan materiaalit ja kallistukset, sade- ja pintavesien johtamiset, tontin rajaaminen ja aitaaminen, lumen säilytyspaikat sekä kiinteistökohtainen jätehuolto 5 Olemassa olevat/tulevat teknisen huollon verkostot; vesijohto- ja viemäriverkosto, sadevesiviemäri, maahan sijoitetut kaapelit, kaukolämpöputkistot ja lämmönjakohuoneen sijainti. 6 Tontin pintavesikuivatukset esitetään erillisessä LVI-suunnitelmassa, mahdollinen salaojitus rakennesuunnitelmassa. 3. RAJAUKSET Alueen siisteyteen julkikuvallisesti voidaan vaikuttaa parhaiten eri toimintojen selkeillä rajauksilla. Kiinteistön ja julkitilan välisiin rajauksiin riittävän suojan antavat korkeahkoksi rakennettavat aidat. Ohjeistuksen aitamalleja käyttämällä pyritään korttelikohtaisesti yhtenevään yleisilmeeseen. Kahden eri kiinteistön väliseen rajukseen sopivat toiminnan luonteen huomioon ottaen joko rakennettava aita tai istutuksilla tehtävä rajaus. Samalla tontilla eri toiminnot voidaan rajata monin eri tavoin esim. istutuksilla, piha-alueen pinnoituksilla tai rakennetuilla aidoilla. YMPÄRISTÖNHOIDON OHJE ALUEEN KIINTEISTÖILLE 5

7 Rajaaminen Niiden kiinteistöjen, joilla on raskasta teol- NAAPURI lisuutta, ympäristölle häiriötä tuottavaa Aita h=1,3-1,5 m toimintaa tai varastointitarvetta, tontti ra- VARASTOPIHA jataan julkista/katualuetta vasten korkealla TUOTANTOPIHA näkösuojan antavalla umpinaisella aidalla. Aidan tulee olla 2 metriä korkea, värin ja materiaalin tulee olla yhteneväisiä kortteleittain. Alueella on joillakin yrityksillä siisti portti tai aita, suurimmalta osalta aita puuttuu tai se on uusittavassa kunnossa KATU KORTTELIAITA h=1,8-2 m PARAATIPIHA AP VIERAAT JÄTES AP HLÖKUNTA Aita h=1,3-1,5 m tai aidanne NAAPURI Ennen aidan rakentamista, maalaamista tai KORTTELIAITA h=1,8-2 m kunnostamista aitamalli on hyväksytettävä KATU rakennusvalvontaviranomaisilla. Myös kahden eri kiinteistön välinen raja voidaan rajata rakennettavalla aidalla tai istutusten avulla. Mikäli toimintojen luonne on toisistaan poikkeavaa (esim. rakennusliike ja hieronta-alan yritys), silloin aitaus on paikallaan. Naapurusten väliselle tontin rajalle rakennettava aita, silloin kun se tarkoitus on peittää ja/tai estää läpikulku, tulee korkeuden olla 2 metriä. Silloin, kun aidan tarkoitus ei ole suojata vaan rajata, aita voi olla matalampi, hyvä korkeus tällöin on 1,5 metriä. Kiinteistöjen välisestä aidan rakentamisesta pitää aina sopia naapurin kesken. Olemassa olevien aitojen väri ja malli vaihtelevat alueella hyvinkin paljon. Siistin yhtenäisen vaikutelman luomiseksi matalammat olemassa olevat aidat maalataan YMPÄRISTÖNHOIDON OHJE ALUEEN KIINTEISTÖILLE 6

8 valkoiseksi. Hyväkuntoisille aidoille ei ole tarpeen tehdä muita toimenpiteitä kuin tarvittaessa maalaus. Huonokuntoiset tai puutteelliset aidat vaativat uusimista, huoltamista tai ryhdistämistä. Alueen yritykset ovat toiminnaltaan hyvin erilaisia ja sen vuoksi kaikkiin yrityksiin sopivaa yhtenäistä ohjeistusta piha-alueen rakentamiseksi on vaikea antaa. Pääsääntöisesti piha-alueelle tavoitellaan selkeyttä ja siisteyttä. Asiakkaan näkökulmasta katsoen kannattaa piha-alueen eri toimintojen löytymiseen kiinnittää huomiota ja varsinkin niin sanottua paraatipuolta pyrkiä korostamaan ja selkeyttämään. Korostamista voidaan toteuttaa valistuksella, opastuksella, laatoituksilla. Erilaiset muurirakennelmat, joihin sijoitetaan kivi- ja istutusryhmiä, ovat alueelle hyvin sopivia. HOLSTINMÄEN TEOLLISUUSALUEEN TYYPPIAIDAT, kuva afo 2007 KADULLE PÄIN PIHALLE PÄIN NOIN mm KORKEA KORTTELIAITA-AITA LAUTA 22*100 k 125, VÄRI PUNAINEN VAAKALAUTA 25 * 125 VÄRI VALKOINEN TOLPAT KESTOPUUTA 125 * 125 k NOIN 2300 ELEMENTTIAIDAT KIINNITETTÄÄN ROIKOTTAMALLA TOLPPAAN PERUSTUS ESIM. TOLPAN MITTAAN SOPIVA PILARIKENKÄ KADULLE PÄIN PIHALLE PÄIN NOIN mm MATALA KIINTEISTÖJEN VÄINEN AITA LAUTA 22*100 k 125, VÄRI PUNAINEN VAAKALAUTA 25 * 125 VÄRI VALKOINEN TOLPAT KESTOPUUTA 125 * 125 k NOIN 2300 ELEMENTTIAIDAT KIINNITETTÄÄN ROIKOTTAMALLA TOLPPAAN PERUSTUS ESIM. TOLPAN MITTAAN SOPIVA PILARIKENKÄ YMPÄRISTÖNHOIDON OHJE ALUEEN KIINTEISTÖILLE 7

9 4. LIIKENNE JA PYSÄKÖINTI Ajoneuvoliikenne Kiinteistöillä on pääsääntöisesti yksi liittymä, joillakin kulku tontille on kahden liittymän kautta. Tonttiliittymissä ja piha-alueilla tulee huomioida raskaan ajoneuvoliikenteen kääntymisen vaatima VARASTOPIHA -huoltoliikenne -työkoneet -työkalut TUOTANTOPIHA tila. Piha-alueella tapahtuviin kone- ja trukkiliikenteen toimintoihin tulee huomioida riittävästi kääntö- ja toimintatilaa. Asiointi- ja henkilökunnan ajoneuvoliikenne tulisi mahdollisuuksien mukaan erottaa selkeästi varsinaisen tuotantotilan vaatimasta liikennealueesta. KATU POLKUPYÖRÄT PARAATIPIHA AP VIERAAT JÄTES AP HLÖKUNTA Asiointiliikenne tulisi sijoittaa julkisivun kadun puolelle ja tuotantoliikenne tontin sisäosiin kau- KATU emmaksi sisääntulosta. Pysäköinti Asiakas- ja henkilökunnan autopaikat sijoitetaan, mikäli mahdollista, erilleen toisistaan. Asiakaspaikat sijoitetaan mielellään pääsisäänkäynnin yhteyteen, henkilökunnan autopaikat voivat olla kauempana, joskin erillään tuotannon vaatimista kulkureiteistä. Autopaikkojen määrä tulee mitoittaa yrityksen toiminnan ja luonteen mukaisesti, huomioiden myös vierailijat ja niiden lukumäärä. Kevyt liikenne Jalankulkijoille ja kevyelle liikenteelle osoitetaan omat kulkureittinsä, jotka eivät risteä raskaan liikenteen kanssa. Pyörien säilytykseen osoitetaan paikat telineineen, nekin erilleen ajoneuvoliikenteestä. Mikäli mahdollista, varataan pyörille katettu säilytystila. Piha-alueen pinnoitukset Tuotantoalueen päällysmateriaaliksi on suositeltavin asfaltti. Asfaltti kestää raskastakin kuormitusta ja se on pölyämätön materiaali. Pintavesien johtaminen tulee hoitaa piha-alueen kallistuksilla pintavesikaivoihin. Etupihalle niin sanotulle paraatipuolelle voidaan halutessa tehdä laatoitus, joskin asfaltti on sielläkin hyvä materiaali helpon hoidon ja huollettavuuden vuoksi. YMPÄRISTÖNHOIDON OHJE ALUEEN KIINTEISTÖILLE 8

10 5. VARASTO- JA LUMITILAT Varastointi On suositettavaa sijoittaa varastoalueet pihan peräosaan erikseen laadittavan varastointisuunnitelman mukaisesti. Varastointialueen piha-alueelle suositellaan myös asfaltointia, jolloin pintavedet on helppo hoitaa piha-alueelta keskitetysti. Lumen varastointi Lumen varastointi on hoidettava tonttikohtaisesti. Tarpeen mukaan lumet kuljetetaan alueelta pois erikseen sille osoitettuun paikkaan. Lumivarastointialueen pihan pinta tulee hoitaa riittävällä kallistuksilla, sillä lumien sulamisvesiä ei saa johtaa toisen tontille. Sulamisvedet johdetaan alueen ojiin 6. VIHERALUEET Istutukset Niillä kiinteistöillä, joilla on raskasta teollisuutta, viheristutukset kannattaa sijoita niin sanottuun paraatijulkisivun puolelle. Ne ovat paikallaan myös paikoitusalueiden reunoilla ja tontin/kadun rajakohdissa. Henkilökunnan taukopaikkojen läheisyyteen istutuksen sopivat yleensä myös hyvin. Viherkasvien ja pensaiden valinnassa on syytä huomioida alueellisuus (5-vyöhyke), ne ovat silloin huolettomampia ja viihtyvät paremmin. Kotimaiset kas- VARASTOPIHA -huoltoliikenne -työkoneet -työkalut TUOTANTOPIHA vit ja puut kestävät talven olosuhteita ulkomaisia paremmin ja ovat siksi hyvä valinta. Nurmialueet Nurmi sopii hyvin sisääntulopihan alueelle. Nurmialuetta voidaan käyttää myös talvella lumen varastointiin. Nurmikot kannattaa suunnitella siten, että KATU PARAATIPIHA AP VIERAAT JÄTES AP HLÖKUNTA niiden leikkaaminen ja huoltaminen on vaivatonta. KATU YMPÄRISTÖNHOIDON OHJE ALUEEN KIINTEISTÖILLE 9

11 Henkilökunnan taukopaikat Mikäli tontilla on sopivasti tilaa, voidaan henkilökunnalle rakentaa taukopaikka. Taukopaikka suunnitellaan kunkin yrityksen tarpeen mukaisesti, se voi olla nurmikko puutarharyhmineen ja pensasistutuksineen. Tai varta vasten rakennettu katos, jota rajaa katto, ritilät, seinät tai kasvillisuus riippuen siitä, onko se kesä ja/tai talvikäytössä. Rakennelma vaatii rakennusluvan. 7. ALUEEN VALAISTUS Sisääntulo Sääsisäänkäynti ja opastus korostetaan yhtenäisellä valistuksella koko alueelle. Kevyen liikenteen ja jalankulkijoiden reitit valaistaan riittävästi ja erotetaan ne raskaasta liikenteestä. Paraatipuolen istutuksia valaistaan pienimuotoisilla kohdevalaisimilla. Tuotantopiha Tuotantoalueen valaistus tulee olla tehokas. Valaistuspylväiden tulee olla riittävän korkeita, jotta isot piha-alueet saadaan valaistua riittävästi. Ripustusvalaisimien käytössä ajoneuvojen/lastauskoneiden vaatima korkeus on huomioitava. YMPÄRISTÖNHOIDON OHJE ALUEEN KIINTEISTÖILLE 10

12 Rakennukset Suuria rakennuksia kannattaa keventää valistuksen avulla. Valokiilat voidaan sijoittaa ryhminä siten, että ne valaisevat seinäpinnan vain kiilamaisesti, rytmittämällä niitä saadaan aikaiseksi yllättävän miellyttäviä valoefektejä. Julkisivuja voidaan korostaa myös asentamalla valaisimet räystään alle tai suuntaamalla valaistus maasta seinään. 8. OPASTUS Holstinmaantieltä erkaneviin katujen risteyskohtiin asennetaan uudet katujen viitat. Viittoihin tulee ylimmäiseksi kadun nimi ja sen alapuolelle yritysten nimet sijaintijärjestyksessä. Risteysalueiden ja viittojen valaistukseen kiinnitetään erityistä huomiota. Vaihtoehtoisia opastusviittoja, kuva afo 2006 KADUN NIMI YRITYS 1 YRITYS 2 YRITYS 3 KADUN NIMI YRITYS 1 YRITYS 2 YRITYS 3 KADUN NIMI YRITYKSET TÄLLÄ KADULLA YRITYS 1 YRITYS 2 YRITYS 3 YRITYS 4 KADUN NIMI YRITYS 1 YRITYS 1 YRITYS 1 YRITYS 1 YMPÄRISTÖNHOIDON OHJE ALUEEN KIINTEISTÖILLE 11

13 Yritysten opastus Jokaisen yrityksen kadunpuolimaiselle sivulle rakennuksen seinään (joko/tai) kadunpuoleiseen aitaan portin kohdalle asennetaan yhtäläinen selkeä opastuskyltti. Kyltti valaistaan. Kyltin lisäksi rakennuksen seinään kadulta näkyvälle paikalle asennetaan kiinteistön osoitenumero. Tämä on erittäin tarpeellinen pelastusyksiköille oikean osoitteen löytämiseksi. 9. KIINTEISTÖJEN JÄTEHUOLTO Jätesäilytys Yritykset sijoittavat jätteidensäilytysastiat hieman sivulle pääsisäänkäynnistä eli julkipuolesta. Jätteiden säilyttämiseen tarvittavat astiat harkitaan tapauskohtaisesti, yleensä tarvitaan seka-, paperi-, pahvi- ja lasijätteelle omat säilytysastiat. Jäteastiat sijoitetaan tontin takaosaan katettuun tai/ja aidattuun tilaan huomioimalla kiinteistön helppo hoito ja jätteiden nouto. Jäteastiat voidaan korvata myös syväkeräysjärjestelmällä. Ongelmajätteet yritykset voivat viedä Lassila&Tikanojan ongelmajätelaitokseen, joka sijaitsee Holstinmäen teollisuusalueella, Alueelle olevat jätelaudat, metalliromu yms. arvoton tavara tulee kuljettaa yrittäjän toimesta joko ongelmajätelaitokselle, kierrätykseen tai kaatopaikalle. 10. PIHA-ALUEIDEN RAKENTAMISOHJEET Vaikka Holstinmäen alueen maaperä soveltuu yleensä hyvin rakentamiseen, tulee piha-alueen suunnittelu aloittaa teetättämällä alueelle pohjatutkimus. Tutkimus antaa eväitä oikean rakentamistavan valintaan ja kustannusten oikeansuuntaiseen kartoittamiseen. Routaeristeiden ja rakennekerrosten tarpeellinen laatu ja paksuus saattavat vaihdella hyvinkin paljon eri tonteilla, riippuen juuri maaperästä sekä piha-alueella tapahtuvan ajoneuvoliikenteen kuormista. Perustukset ja routaeristeet Rakennettaessa piha-alueelle rakennelmia, katoksia, pergoloita, aitoja, valaisimia tai vaikka lipputanko, tulee niille tehdä omat perustukset. Rakenteiden ja rakennelmien perustukset ja routaeristeet sekä YMPÄRISTÖNHOIDON OHJE ALUEEN KIINTEISTÖILLE 12

14 piha-alueen rakenteet kartoitetaan tapauskohtaisesti laadittavissa rakennesuunnitelmissa. Ennen pihaalueen rakentamistoimenpiteisiin ryhtymistä on piha-alueen käytöstä esitettävä rakennusvalvonnalle tontin käyttösuunnitelma. Toimenpide- tai rakennuslupaa kiinteille rakennelmille tai aidoille haettaessa, on aina kuultava naapureita. Kuivatus Tonttien kuivatusjärjestelmään tulee kiinnittää huomioita. Jokaiselle tontille tehdään oma suunnitelma katto-, pinta- ja hulevesien johtamiseksi piha-alueilta hallitusti. Vedet ohjataan avo-ojien kautta edelleen Perämereen. Rakennusten läheisyydestä ohjataan pintavedet pois muokkaamalla maasto kolmen metrin matkalla kaltevuuteen 1:20. Kolmen metrin matkalla laskua tulee 1.20 kallistuksella 150 mm. Maanpinnan kuivatus rakennusten vieressä, kuva Ympäristöopas 51 Viheralueet ja istutukset Viheralueet ja istutukset perustetaan hyvälle kasvualustalle. Kasvualustana kannattaa käyttää valmiiksi lannoitettua ja kalkittua multaa. Multaa tarvitaan perustettavalle nurmikolle yli 20 cm:n paksuinen kerros. Pensasistutukset vaativat kasvualustaa cm:ä sekä syvyydeltään että leveydeltään. Puut tarvitsevat jo runsaammin, noin cm:ä syvän ja halkaisijaltaan olevan kuopan, perennat (=monivuotiset kasvit) menestyvät lajista riippuen cm:ä paksussa ruokamullassa. Teollisuusalueen kyseen ollessa istutettavat kasvit kannattaa suojata kehikolla, kunnes ne saavuttavat hieman varttuneemman iän ja seisovat tukevasti ilman rakennettavia tukirakenteita. Jos maa on hyvin märkää, istutuskuoppaan tehdään salaojitus (hyvin harvoin tarpeellinen). Kasvit istutetaan puutarhan antamien ohjeiden mukaisesti, yleensä kasvin multapinnan tulee olla lopullisesti tiivistettynä ympäröivän nurmikon pinnan kanssa samassa tasossa. Juurialueille levitetään halutessa haketta rikkaruoho- YMPÄRISTÖNHOIDON OHJE ALUEEN KIINTEISTÖILLE 13

15 jen kasvun estämiseksi. Viheralueiden istutus- ja kunnostustöissä hyviä neuvoja antaa esim. Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys KT 02 ja Viherrakentamisen työselitys VRT 01. Istutettavien kasvien hyvän alkukasvun turvaamiseksi niitä tulee kastella päivittäin. Jos käytetään jalohavukasveja esim. tuijia (joista ainoastaan pilarituija, occidentalis Fastigiata on V-vyöhykkeellä menestyvä kasvi), ne tulee suojata keväällä jo ennen lumen sulamista auringon valolta, haihtumisen estämiseksi. Suojauksen voi tehdä esim. säkkikankaalla, suojaustarve on noin kolme ensimmäistä vuotta istutuksen jälkeen. Puiden tuentaesimerkkejä, kuva RT YMPÄRISTÖNHOIDON OHJE ALUEEN KIINTEISTÖILLE 14

16 Alueelle suositeltava kasvillisuus Istutettavien kasvien valinnoissa suositaan vain V-VI vyöhykkeelle soveltuvia kotimaisia lähiseudun puutarhoilla kasvatettuja hyväkuntoisia taimia. Istutuksien valinnoissa tulee huomioida kasvien menestyminen ilmansuunnittain. Tonttikohtaisesti harkitaan, istutetaanko kaseja yksittäin, ryhmiin, aidanteisiin vai suositaanko perennoja. Kiinteistönhoidon kannalta ajatellen harkitaan ovatko tulevat kasvit ympärivuotisesti vihreyttä antavia havukasveja vai kesäaikaan kukoistavia lehtikasveja. Asiakkaiden sisääntulopihalle ja henkilökunnan taukopaikalle sopivat hyvin pensaat ja monivuotiset perennat. Puista suositeltavimpia ovat kotimaiset puulajit: mänty, sylvestris kääpiövuorimänty, mugo Pumilio vuorimänty, mugo sembramänty, Pinus cempra metsäkuusi, Picea abies rauduskoivu, Betula pendula kotipihlaja, Sorbus aucuparia riippapihlaja, aucuparia pendula haapa Yksittäin istutettavien havupuiden koon tulee olla vähintään cm ja lehtipuiden rym (=rungon ympärysmitta cm:ä metrin korkeudelta mitattuna) tulee olla vähintään pensasryhmiä täydentämään sopivat: kotipihlaja, Sorbus aucuparia riippapihlaja, aucuparia pendula vuorimänty, mugo korallikanukka, alba Sibirica mustamarjaorapihlaja, Crataegus douglasii Pensasryhmiä täydentävien lehtipuiden koon tulee olla vähintään cm ja lehtipuiden rym vähintään 6 8. YMPÄRISTÖNHOIDON OHJE ALUEEN KIINTEISTÖILLE 15

17 Pensasryhmiin sopivia lajeja, (ensin korkeus, kasvin suomenk. nimi, latinankiel. nimi) 0,5-10 m vuorimänty, mugo 0,5-1 m kääpiövuorimänty, mugo Pumilio 2-6 m, isotuomipihlaja, spicata 3-6 m siperian hernepensas, Caragana arborescens 1-2 m koristearonia, melanocarpa 2-3 m korallikanukka, alba Sibirica 2-3 m kiiltotuhkapensas, lucidus 8-12 m mustamarjaorapihlaja, Crataegus douglasii 1,5-2 m sinikuusama, Lonicera caerulea 0,5-1,5 pensashanhikki, Potentilla fruticosa 1-2 m kultaherukka, aureum 1,5-2,5 m tuoksuvatukka, Rubus odoratus 0,7-2 m useat angervot 2-6 m useat syreenit 2-4 m useat heisit Istutettavien pensaiden tulee olla moniversoisia ja vähintään cm korkeita pensastaimia Pensasaidanteisiin sopivia lajeja 2-6 m isotuomipihlaja, spicata 3-6 m siperian hernepensas, Caragana arborescens 1-2 m, koristearonia, melanocarpa 2-3 m korallikanukka, alba Sibirica 2-3 m kiiltotuhkapensas, lucidus 4-6 m aitaorapihlaja, grayana ( coccinea, intricata ) 1,5-2 m sinikuusama, Lonicera caerulea 1-2 m kultaherukka, aureum 1,5-2,5 m tuoksuvatukka, Rubus odoratus useat angervot (matalaksi aidanteeksi) 2-6 m useat syreenit Epäsäännöllisesti leikattavien pensasaitojen istutuksiin voidaan käyttää joko aitataimia 3 kpl/jm tai pensastaimia 2 kpl/jm. YMPÄRISTÖNHOIDON OHJE ALUEEN KIINTEISTÖILLE 16

18 Leikattaviin pensasaitoihin sopivia lajeja isotuomipihlaja, spicata aitaorapihlaja, grayana ( coccinea, intricata ) kiiltotuhkapensas, lucidus metsäkuusi, Pinea abies Leikattavien pensasaitojen istutuksiin tulee käyttää astiataimia 3 4 kpl/jm lajikkeesta riippuen. Suojaistutuksiin sopivia lajeja 2-6 m isotuomipihlaja, spicata 3-6 m siperian hernepensas, Caragana arborescens 2-3 korallikanukka, alba Sibirica 2-3 m kiiltotuhkapensas, lucidus 4-6 m aitaorapihlaja, grayana ( coccinea, intricata ) 1,5-2 m sinikuusama, Lonicera caerulea 1,5-2,5 m tuoksuvatukka, Rubus odoratus 0,7-2 m useat angervot 2-6 m useat syreenit 2-4 m useat heisit Perennat (=monivuotiset kukat) Perennat tuovat lisäväriä ympäristöönsä. Perennoja on totuttu käyttämään ryhmissä, vaikka niitä voidaan istuttaa mitä moninaisimpiin paikkoihin. Puiden ja pensaiden vierelle ne sopivat esimerkiksi maanpeitekasveiksi. Puiden ja pensaiden alle sopivat varsinkin keväällä aikaisin kukkivat sipuli- ja mukulalajikkeet. Kasvupaikaltaan ne viihtyvät parhaiten puolivarjossa, vain muutama lajike on suoranaisesti kovassa auringon paisteessa viihtyviä. Perennoja on sekä hoitoa vaativia että helppohoitoisia lajikkeita. Yleensä luonnonperennat vaativat vähemmän hoitoa ja niitä kannatta suosia. Koristeheinät sopivat alueelle sen luonteen vuoksi hyvin ja ovat edukseen kiviryhmien ja matalien havukasvien muodostamissa ryhmissä. YMPÄRISTÖNHOIDON OHJE ALUEEN KIINTEISTÖILLE 17

19 Alueen vanhojen puiden huomioiminen Piha-alueilla kasvavat vanhat ja nuoretkin puut kannattaa huomioida piha-alueiden kunnostustöitä suunniteltaessa. Varsinkin piha-alueiden reuna-alueilla olevat puut kannattaa säästää kaatamiselta. Puiden ympärille jätetään halkaisijaltaan cm:n suuruinen ilmastointiaukko, jota ei asfaltoida tai laatoiteta. Mikäli tuleva pihaalueen nurmikon pinta halutaan nostaa olemassa olevaa maanpintaa ylemmäs, puun ympärille voidaan rakentaa vaihtoehtoisesti luonnonkivitukimuuri. YMPÄRISTÖNHOIDON OHJE ALUEEN KIINTEISTÖILLE 18

20 11. PIHA-ALUEEN HOITO JA KUNNOSSAPITO-OHJEET YMPÄRI VUO- DEN LIIKENNEALUEET Kiinteistön omistaja toimesta kiinteistön liikennealueet puhdistetaan säännöllisesti roskista. TALVELLA KEVÄÄLLÄ KESÄLLÄ Lumet aurataan niille osoitettuihin paikkoihin kiinteistön alueelle. Tarvittaessa lumet kuljetetaan kunnan niille osoittamaan lumenkeräyspaikkaan. Huolehditaan keväällä liikennealueille mahdollisesti kerääntyvien sulamisvesien poisjohtaminen sadevesikaivoihin. Veden kulkua voidaan ohjata tekemällä vedelle ojia reiteiksi sadevesikaivoihin. Piha-alueen pintoihin ja rakenteisiin syntyneet vauriot korjataan HUOLTOALUEET Kiinteistön omistaja toimesta kiinteistön huoltoalueet puhdistetaan säännöllisesti roskista. Käyttökelvoton tavara toimitetaan kaatopaikalle tai ongelmajätelaitokseen. Huolehditaan säännöllisesti jätepisteen tyhjentämisestä kunnan antamien ohjeiden ja jätehuoltomääräysten mukaisesti Lumet aurataan niille osoitettuihin paikkoihin kiinteistön alueelle. Tarvittaessa lumet kuljetetaan kunnan niille osoittamaan lumenkeräyspaikkaan. Huolehditaan keväällä huoltoalueille mahdollisesti kerääntyvien sulamisvesien poisjohtaminen sadevesikaivoihin. Veden kulkua voidaan ohjata tekemällä vedelle ojia reiteiksi sadevesikaivoihin. Piha-alueen pinnoitteisiin ja rakenteisiin syntyneet vauriot korjataan. VIHERALUEET Kiinteistön omistaja toimesta kiinteistön huoltoalueet puhdistetaan säännöllisesti roskista. Suojataan auringon valosta vahingoittuvat kasvit keväällä hyvissä ajoin auringon valolta esim. säkkikankaalla. Keväthuollon yhteydessä tehdään talvesta kärsineille kasveille ja istutuksille tarvittaessa huoltoleikkaukset. Tehdään hoitolannoitus ja kalkitus. Puhdistetaan pensaiden ja perennojen alustat rikkaruohoista. Tarkistetaan hakkeen tai muun peittauksen riittävyys ja kunto, lisätään tarvittaessa. Nurmikon leikkaus suoritetaan kerran viikossa tai tarpeen mukaan. Tehdään pensasaitojen leikkaukset. YMPÄRISTÖNHOIDON OHJE ALUEEN KIINTEISTÖILLE 19

21 12. LUVAN TARPEELLISUUS Ennen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä tai piha-alueen järjestelyjen aloittamista kannattaa olla yhteydessä Haukiputaan kunnan rakennusvalvontaviranomaisiin. Uuden rakennuksen, rakennelman tai aidan rakentamiseen tarvitaan aina rakennuslupa, samoin vanhan rakennuksen laajentamiseen tai käyttötavan muuttamiseen. Kevyiden rakennelmien, aitausten, telineiden, mainostaulujen tai muiden vastaavien toteuttamisen aloittamisen ehtona on hieman rakennuslupaa keveämpi toimenpidelupa. Lupa vaaditaan myös silloin, kun tehdään julkisivuihin muutoksia esim. julkisivuvalaistuksen toteuttaminen. Piha-alueiden rakenteiden tai järjestyksen muuttamisen (hyväksytystä asemapiirroksesta poiketen) toteuttamiseksi tarvitaan myös toimenpidelupa. Sitä varten tulee tontin käytöstä tehdä käyttösuunnitelma. Aina, kun tehdään sellaisia toimenpiteitä kiinteistölle, joilla on ympäristöllistä merkitystä, tulee kuulla myös naapureita. Puiden kaatamiseen tarvitaan maisematyölupa ja rakennusten purkamiseen oma purkulupansa. Pensasaidan istuttaminen tai piha-alueiden istutusten perusparantaminen ei vaadi lupaa, mutta siitä on kuitenkin hyvä keskustella ensin rakennustarkastajan tai viheralan asiantuntijan kanssa ennen töihin ryhtymistä. Pääsääntöisesti on hyvä tapa ottaa yhteyttä Haukiputaan kunnan rakennustarkastajaan aina ennen kuin ajateltua toimenpidettä rakennuksille, rakennelmille tai ympäristölle ryhdytään toteuttamaan. Lisätietoa ja yhteystietoja rakentamisesta löytyy osoitteesta 13. LISÄTIETOJA JA OPASTUSTA Ja ei kun tuumasta toimeen Töihin ryhtymisen ensimmäisenä tehtävänä on listata yrityksen omat tarpeet, toiminnot ja toiveet papereille. Ennen suunnittelutyöhön ryhtymistä, on hyvä kartoittaa yrityksen mahdollinen laajentumistarve lähitulevaisuudessa. Sen jälkeen on aika ottaa yhteys suunnittelijaan. Suunnittelijan kanssa yhdessä tutustutaan kohteeseen ja käydään läpi toivomuslista. Kun on kysymyksessä teollisuuskiinteistön piha-alue, on pyrittävä huomioimaan yrityksen keskeytymätön toiminta. Käyttämällä ammattilaisia niin suunnittelussa kuin myös rakentamistyössä, vapautuu yrittäjän työpanos varsinaiseen tuottavaan toimintaan. Ympäristönhoidon ohjeen tarkoituksena ei ole tehdä kaikkia samana päivänä valmiiksi, mutta useinhan nälkä kasvaa syödessä. YMPÄRISTÖNHOIDON OHJE ALUEEN KIINTEISTÖILLE 20

22 Yhteystietoja Yhteystietoja viheralan ja piha-alueiden suunnittelijoista ja rakentajista löytyy puhelinluetteloiden keltaisilta sivuilta, yritysten kotisivuilta sekä valtakunnallisen viheralan kattojärjestö Viherympäristöliitto ry:n kotisivuilta Lisätietoja löytyy Haukiputaan kunnan kotisivuilta Piha-alueen käyttösuunnitelman laatimisessa antaa neuvoja Haukiputaan kunta/rakennustarkastaja. Ympäristöministeriön julkaisusta Viherympäristö 1B Vihreä Kirja on viheralan laajin hankinta- ja osoitehakemisto. Jäsenyhdistysten yhteystiedot saa Raija Hyttiseltä, YMPÄRISTÖNHOIDON OHJE ALUEEN KIINTEISTÖILLE 21

23 LÄHDEKIRJALLISUUTTA Kaunis kotipiha. Puutarhaliiton julkaisu nro 251, 3. painos 1993 Kosteus rakentamisessa, RakMK C2 opas, Ympäristöopas 51. Ympäristöministeriö Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys 02, KT 02. Suomen Kuntaliitto Perennat. Kotipuutarhan kauneimmat monivuotiset koristekasvit. Lena Månsson, Bertil K. Johanson, Otava 1994, 4. painos. Pihojen kunnostusprojektit. Teknillinen korkeakoulu/arkkitehtiosasto/maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelma Rusko Imago-projekti. Suomalainen perennakäsikirja. Antti Riikonen, toim. Mattias Tolvanen ja Marketta Kotilainen, Werner Söderström osakeyhtiö painos. Suomalainen piha- ja puutarha. Toim. Tapola Soile, Gummerus Kirjapaino Oy, 2002 Suomen RT-kortisto, ohjetiedosto. Rakennustietosäätiö RTS. Viheralueiden suunnittelun, rakentamisen ja hoidon tekniset ohjeet VTO 98. Suomen kunnallistekniikan yhdistys ry ja Viherympäristöliitto ry. SKYT-julkaisu Viherrakentajan käsikirja. Soini Timo. Viherympäristöliitto ry, VYL-julkaisu Viherrakentamisen työselitys VTR 01. Toim. Eskolainen Marko. Viherympäristöliitto ry, VYLjulkaisu Alan kirjallisuutta saatavilla Oulusta esim. osoitteesta: Rakennustieto Oy Uusikatu 32, Oulu, Piirustukset joiden tekijää/lähdettä ei ole erikseen mainittu ovat tekijän piirtämiä. Kuvat, joiden kuvaajaa ei ole mainittu ovat eri alan julkaisusta tekijän edelleen muokkaamia. YMPÄRISTÖNHOIDON OHJE ALUEEN KIINTEISTÖILLE 22

RAKENNUSTAPAOHJE Lehtikorpi. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2719-2732

RAKENNUSTAPAOHJE Lehtikorpi. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2719-2732 RAKENNUSTAPAOHJE Lehtikorpi Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2719-2732 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 15.08.2012 0 RAKENNUSTAPAOHJE Lehtikorpi SISÄLLYS:

Lisätiedot

SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISOHJEET ASUNTOALUEILLE

SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISOHJEET ASUNTOALUEILLE SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISOHJEET ASUNTOALUEILLE YLEINEN OSA (osa 1) Hyväksytty rakennuslautakunnassa 11.10.2001 O s a 1 Y L E I N E N O S A 1 YLEISTÄ 2 SUUNNITELMAT Näillä ohjeilla pyritään ohjaamaan asuntojen

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751

RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751 RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 31.1.2014 SISÄLLYS:

Lisätiedot

RAKENTAMISOHJEET kortteleille 2216-2222, 2224-2231

RAKENTAMISOHJEET kortteleille 2216-2222, 2224-2231 ASEMAKAAVAN n:o 3429 LAHELANPELTO I RAKENTAMISOHJEET kortteleille 2216-2222, 2224-2231 korjattu 7.4.2009 (kortteli 2216) Nämä rakentamisohjeet täydentävät Lahelanpellon asemakaavaa. Ohjeisto käsittää asemakaavan

Lisätiedot

KENRAALINKULMA RAKENNUSTAPAOHJEET

KENRAALINKULMA RAKENNUSTAPAOHJEET KENRAALNKULMA RAKENNUSTAPAOHJEET HYVNKÄÄN KAUPUNK TEKNKKA JA YMPÄRSTÖ KAAVOTUS 5.5.007 tark..9.009 SSÄLLYSLUETTELO:. OHJEDEN SOVELTAMSALUE.... SUUNNTTELUOHJEDEN TARKOTUS.... YLESTÄ.... SUUNNTTELUSSA TARVTTAVEN

Lisätiedot

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet HAUKKANIEMI Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet KUOPION KAUPUNKI Tekninen virasto Kaavoitusosasto 31.8.2007 SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISOHJEET SISÄLTÖ OSA 1 PIENTALORAKENTAJIEN SUUNNITTELU-

Lisätiedot

Piharakentamisen opas peltotontille

Piharakentamisen opas peltotontille Piharakentamisen opas peltotontille Sisältö Sisältö...2 1 Yleistä...2 2 Kasvillisuus...3 Kasvillisuuden merkitys pihapiirissä...3 Puut...4 Pensaat...6 Pensasaidat...7 Perennat...7 Nurmialueet...8 Suositeltavia

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN n:o 3403 R O I N I L A N P E L T O RAKENTAMISOHJEET kortteleille 7400-7432

ASEMAKAAVAN n:o 3403 R O I N I L A N P E L T O RAKENTAMISOHJEET kortteleille 7400-7432 ASEMAKAAVAN n:o 3403 R O I N I L A N P E L T O RAKENTAMISOHJEET kortteleille 7400-7432 korjattu 19.9.2009 (aidan väri, puulajit) korjattu 19.8.2010 ja 10.5.2011 (aidan väri) yhteystiedot Asko Honkanen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET... 3 1.1 Rakennusjärjestyksen tehtävä... 3 1.2 Soveltamisala... 3 1.3

SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET... 3 1.1 Rakennusjärjestyksen tehtävä... 3 1.2 Soveltamisala... 3 1.3 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET... 3 1.1 Rakennusjärjestyksen tehtävä... 3 1.2 Soveltamisala... 3 1.3 Rakennusvalvontaviranomainen... 3 2. LUPAJÄRJESTELMÄT... 3 2.1 Talousrakennuksen

Lisätiedot

SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISOHJEET SISÄLTÖ 3

SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISOHJEET SISÄLTÖ 3 PRTTNEM Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet i.... K. n a n k u.......... Et...... an ta... :............ VL......................................... T. e. e.............. e................

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE 2496 Aulangon siirtolapuutarha

RAKENTAMISTAPAOHJE 2496 Aulangon siirtolapuutarha RAKENTAMISTAPAOHJE 2496 Aulangon siirtolapuutarha dnro 1436/2011 Asemakaava: 14. kaup.osa, Aulanko kortteli 6 sekä virkistysalueet, suojelualue ja katualue. Tilaajajohtaja Päivi Saloranta Yhdyskuntalautakunta

Lisätiedot

MIKKELIN EMOLA KULTTUURIYMPÄRISTÖOHJELMA JA RAKENTAMISTAPAOHJEET

MIKKELIN EMOLA KULTTUURIYMPÄRISTÖOHJELMA JA RAKENTAMISTAPAOHJEET MIKKELIN EMOLA KULTTUURIYMPÄRISTÖOHJELMA JA RAKENTAMISTAPAOHJEET MIKKELIN KAUPUNKI / ARKKITEHTITOIMISTO HEIKKI KIRJALAINEN / ARKKITEHTI SAFA TUIJA MUSTONEN 30.04.2005 YLEISTÄ... 2 Kulttuuriympäristö mitä

Lisätiedot

KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVÄT TYÖT KATUTYÖLUVAN LUPAOHJEET JA -EHDOT

KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVÄT TYÖT KATUTYÖLUVAN LUPAOHJEET JA -EHDOT Päiväys: 1.1.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVÄT TYÖT KATUTYÖLUVAN LUPAOHJEET JA -EHDOT Katutyöluvan lupaohjeet ja ehdot 1.1.2015 2/19 YHTEYSTIETOJA... 3 1 TARVITTAVAT

Lisätiedot

OHJEITA NEKALAN SIIRTOLAPUUTARHAAN rakentamisesta, jätevesien käsittelystä ja palstan hoitamisesta 2015

OHJEITA NEKALAN SIIRTOLAPUUTARHAAN rakentamisesta, jätevesien käsittelystä ja palstan hoitamisesta 2015 OHJEITA NEKALAN SIIRTOLAPUUTARHAAN rakentamisesta, jätevesien käsittelystä ja palstan hoitamisesta 2015 SISÄLLYS 1. PALSTA... 6 2. KASVILLISUUS PALSTALLA... 7 3. RAKENNUS- JA TOIMENPIDELUPA... 8 3.1 RAKENNUSLUVAN

Lisätiedot

Rak.lautakunta hyväksynyt 27.4.2005 57 TALVIKANGAS II

Rak.lautakunta hyväksynyt 27.4.2005 57 TALVIKANGAS II TALVIKANGAS II Rak.lautakunta hyväksynyt 27.4.2005 57 RAKENNUSTAPAOHJEET Rakennusvalvonta Aila Asikainen OMAKOTIRAKENTAJILLE Asemakaavoitus Leena Kallioniemi Arkkitehtiasema Oy Timo Takala Maankäyttö-

Lisätiedot

SIPOON JOKILAAKSO. Rakentamistapaohjeet 18.3.2015. Arkkitehtitoimisto AJAK Oy

SIPOON JOKILAAKSO. Rakentamistapaohjeet 18.3.2015. Arkkitehtitoimisto AJAK Oy SIPOON JOKILAAKSO Rakentamistapaohjeet 18.3.2015 Arkkitehtitoimisto AJAK Oy SISÄLLYS 1. Yleistä... 4 1.1 Alkusanat... 4 Ohjeen tarkoitus... 4 Tekijät... 4 1.2 Yleiset määräykset... 4 1.2.1 Ympäristöhaittojen

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN SUUNNITTELUPALVELUT - ASEMAKAAVOITUS 10.6.2015 PIENEN NEULAMÄEN ETELÄINEN YRITYSALUE / RAKENNUSTAPAOHJE

KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN SUUNNITTELUPALVELUT - ASEMAKAAVOITUS 10.6.2015 PIENEN NEULAMÄEN ETELÄINEN YRITYSALUE / RAKENNUSTAPAOHJE KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN SUUNNITTELUPALVELUT - ASEMAKAAVOITUS 10.6.2015 KUOPION KAUPUNKI PIENEN NEULAMÄEN ETELÄINEN YRITYSALUE / RAKENNUSTAPAOHJE Kuopion kaupunki Tekninen virasto - Kaavoitusosasto

Lisätiedot

RAKENTAMISOHJEET SAUNANIITYN PIENTALOALUEELLE

RAKENTAMISOHJEET SAUNANIITYN PIENTALOALUEELLE JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI KAAVOITUS JA MITTAUS NIINA AHLFORS, JAANA POHJOLA RAKENTAMISOHJEET SAUNANIITYN PIENTALOALUEELLE Yleistä Saunaniityn pientaloalue sijaitsee Saunakalliossa vajaan kolmen kilometrin päässä

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT

RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT 2.11.2009 2 PAJULUOMAN KAUPUNGINOSAN KORTTELEITA 107-120 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET 1 OHJEIDEN TARKOITUS Maankäyttö ja rakennuslain 117 todetaan

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS HYVINKÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 1. LUKU: YLEISTÄ... 3 1 SOVELTAMISALA... 3 2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN... 3 3 ARVOKKAAT KULTTUURIYMPÄRISTÖ- JA MAISEMA-ALUEET... 3 2. LUKU: LUPAJÄRJESTELMÄT...

Lisätiedot

17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS +107,61 2. +104,60 4. 2. 3. KAAKKOON 4. +96,00 PIENTALO - OHJE 2009 17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAIS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...5 1. YLEISTÄ...5 2. MILLAINEN

Lisätiedot

R A K E N N U S J Ä R J E S T Y S

R A K E N N U S J Ä R J E S T Y S P O R N A I N E N A S K O L A P U K K I L A M Y R S K Y L Ä R A K E N N U S J Ä R J E S T Y S tullut voimaan 15.3.2013 R A K E N N U S J Ä R J E S T Y S A S K O L A M Y R S K Y L Ä P O R N A I N E N P

Lisätiedot

Vuores, Isokuusi. Hyvä pientalon rakennuttaja!

Vuores, Isokuusi. Hyvä pientalon rakennuttaja! Vuores, Isokuusi Hyvä pientalon rakennuttaja! Pientalon rakennuttaminen on yksi elämän suurimmista taloudellisista investoinneista ja siinä onnistuminen edellyttää hankkeen hyvää hallintaa alusta alkaen.

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KERAVAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty: 13.12.2010 Voimaantulo: 1.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 4 YLEISTÄ... 4 1 SOVELTAMISALA... 4 2 RAKENTAMISTAPAOHJEET...

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011 RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ Ehdotus 11.10.2011 2 1 YLEISTÄ... 5 1.1 Tavoite... 5 1.2 Soveltamisala... 5 1.3 Määritelmät... 5 1.4 Rakennusvalvontaviranomainen... 6 1.5 Rakentamistapaohjeet...

Lisätiedot

RAKENTAMISOHJEET YMLA 8.9.2011

RAKENTAMISOHJEET YMLA 8.9.2011 RAKENTAMISOHJEET YMLA 8.9.2011 KARKKILAN KAUPUNKI AURINKORINNE, 1. toteutusvaihe, korttelit 29 30, 60 64 asemakaava ja asemakaavan muutos, sitova tonttijako laatija Karkkilan kaupunki, tekninen ja ympäristötoimiala,

Lisätiedot

1(27) LAIHIAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

1(27) LAIHIAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1(27) LAIHIAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS I LUKU YLEISTÄ 1 Rakennusjärjestyksen tehtävä 2 Kunnan rakennusvalvontaviranomainen 3 Rakentamistapaohjeet II LUKU RAKENNUKSEN RAKENTAMINEN 4 Rakennuksen sopeutuminen

Lisätiedot

KATUJEN JA MUIDEN YLEISTEN ALUEIDEN TYÖLUPAOHJEET JA EHDOT 1.1. 2014 alkaen

KATUJEN JA MUIDEN YLEISTEN ALUEIDEN TYÖLUPAOHJEET JA EHDOT 1.1. 2014 alkaen KATUJEN JA MUIDEN YLEISTEN ALUEIDEN TYÖLUPAOHJEET JA EHDOT 1.1. 2014 alkaen 2 Sisällys 1. TARVITTAVAT LUVAT KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA... 4 2. SIJOITUSLUPA... 5 3. KATUTYÖLUPA JA TYÖ- / KAIVUILMOITUS

Lisätiedot

Rakennusjärjestys 2015

Rakennusjärjestys 2015 Kajaanin kaupunki Rakennusjärjestys 2015 KAJAANIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 29.9.2014 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 1.1 Tavoite 1.2 Soveltamisala 1.3 Rakennusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN 2013 S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Kv Säännön nimi 10.12.2012 Rakennusjärjestys HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 2 I YLEISTÄ 1 Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot