KORISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITEL MA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KORISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITEL MA"

Transkriptio

1 KORISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITEL MA Metsän siimeksessä seurassa havupuiden kuuluu riemu lapsien. Yhtenä salaisuutena metsän uumenissa on rauha leikkiä jokaisen. Kun lapsuus on onnea tulvillaan on elämä meillä mallillaan. Koristossa Aila Kettinen Ritva Jussila, Marianne Malminen, Anita Virranheimo Merja Kaunela, Rauna Kivimäki, Jaana Orvasto Marja Aaltonen, Petri Aarnio, Paula Talvitie, Merja Virtanen Kuvitus: esiopetusryhmän lapset Koriston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma pohjautuu Kaarinan kaupungin sivistyslautakunnassa vahvistettuun kaupungin yhteiseen varhaiskasvatussuunnitelmaan. SISÄLLYSLUETTELO

2 1 kuvaus päiväkodista 2 toiminta ajatus 3 arvot 4 kasvatuskumppanuus 5 hyvinvoiva lapsi 6 kieli ja vuorovaikutus 7 leikki 8 liikunta 9 terveys 10 uskonto ja eettinen kasvatus 11 taide 12 luonto ja ympäristö 13 arviointi 14 yhteistyökumppanit KORISTON PÄIVÄKOTI Tervetuloa meille! Päiväkotimme toimii kahdessa eri rakennuksessa ylätalossa ja alatalossa niin kuin tapaamme sanoa. Ylätalo on kerrostalon alakerta, jossa vauhdista huolehtivat 1 3 vuotiaat "Mehiläiset" ja 3 5 vuotiaat "Vekarat". Alatalo on matala rakennus parkkipaikan toisella puolella, jossa työn touhussa ovat 5 vuotiaat "Pikkuperhoset" ja esiopetusikäiset "Perhoset". Toimimme periaatteella raja on rakkautta. Lapsi saa hellyyttä, hoivaa ja huolenpitoa unohtamatta kuitenkaan rajoja, sääntöjä ja ohjeita. Keskustelemme ja pohdimme paljon kasvatusasioita. Teemme työtämme yhteisesti sovittujen käytäntöjen ja ohjeiden mukaan. Arvokkainta meille on lapsen hyvinvointi ja viihtyminen päiväkodissa. Pyrimme ottamaan toiminnassamme mukaan lapsen omat tavat, tottumukset ja kiinnostuksen kohteet toimimme pienryhmissä aina kuin se vain on mahdollista. Esiopetusikäiset harjoittelevat tulevaa koulutyötä varten myös isossa ryhmässä toimimista. Lapsilla on tietenkin mahdollisuus vierailla päiväkodin muissa ryhmissä niin leikkimässä kuin sisaruksia tapaamassa. Kasvatuskumppanuus, siis lapselle kahden tärkeän tahon vanhempien ja päiväkodin henkilöstön tietojen ja kokemusten yhdistäminen on meille tärkeää. Haluamme kulkea tässä rinnakkain teidän vanhempien kanssa. Toivomme avointa ja luottamuksellista vuorovaikutusta, lapsen parhaaksi. Päiväkodin luonnonläheinen ja maaston vaihtelevuudeltaan rikas piha ja lähitienoo houkuttaa meitä liikkumaan ja seuraamaan vuoden kiertoa luonnossa. Näin luonnon kunnioittaminen ja sen suojelu tulevat tutuiksi päiväkotimme lapsille jo varhain. Leikki on lapselle luontainen tapa toimia. Leikin avulla innostamme lasta aktiivisuuteen ja uteliaisuuteen. Me aikuisina täällä päiväkodissa tarjoamme lapselle tilaisuuksia leikin avulla ilmaista itseään, kokea itsensä ja toisensa hyväksytyiksi, elämään täyttä lapsuutta turvallisesti. TOIMINTA AJATUS

3 "TEKEMISEN RIEMUA JA ONNISTUMISEN ILOA TURVALLISESSA JA HYVÄKSYVÄSSÄ ILMAPIIRISSÄ" 1 lapsi oppii tekemällä, tutkimalla, yrittämällä ja erehtymällä 2 lapsi oppii hiljentymään, näkemään ja kokemaan ympäristöä 3 hyvät tavat kunniaan! 4 tilaa leikille ja mielikuvitukselle 5 luottamuksellinen ja kunnioittava yhteistyö vanhempien kanssa 6 ympäristö, joka mahdollistaa lapsen itsenäisen työskentelyn Kaikessa oppimisessa periaatteemme on rakentaa uutta jo aikaisemmin opitun päälle. Oppimista voi verrata taloon, johon tulee kerroksia lisää aina uuden opitun myötä. Kun perustus on tehty hyvin, on helpompi rakentaa kerroksia sen päälle. ARVOT 1 turvallisuus fyysinen turvallisuus psyykkinen turvallisuus ympäristö lämpö, välittäminen ravinto, puhtaus, lepo oikeus tunteisiin ja niiden ilmaisuun fyysisen koskemattomuuden oikeus mielipiteiden ilmaisuun turvaaminen ryhmään kuuluminen 2 inhimillisyys kunnioitus, tasa arvo (työntekijä lapsi, työntekijä perhe, työntekijä työkaveri) hyvät tavat huumori 3 leikki (lapsi ei leiki oppiakseen, mutta oppii leikkiessään ) KASVATUSKUMPPANUUS Varhaiskasvatuksen ymmärrämme perheiden ja päivähoidon yhteiseksi, mutta jaetuksi kasvatustehtäväksi päivähoito ja koti ovat lähellä toisiaan. Kasvatuskumppanuudessa lapsen kahden kasvupaikan tulee muodostaa lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista eheyttä vahvistava kokonaisuus, jotta lapsi voi elää tasapainoisen lapsuuden. Lähtökohtana on, että vanhemmat ovat vastuussa kotona ja perhepiirissä tapahtuvasta hoidosta ja me siitä ajasta, jonka lapsi viettää täällä päiväkodissa. Lapsi toimii ja käyttäytyy joskus eri tavoin kotona ja päivähoidossa. Lapsen kokemusten kuuleminen, tallentaminen ja välittäminen tekevät mahdolliseksi sen, että vanhemmat kotona ja me täällä päiväkodissa voimme saada laajemman, syvemmän ja monipuolisemman käsityksen lapsesta eri kasvuympäristöissä. Kasvatuskumppanuus on vanhempien ja päiväkodin väen sitoutumista toimimaan yhdessä lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemisessa. Tämä edellyttää keskinäistä luottamusta, tasavertaisuutta ja toistensa kunnioittamista. Pyrimme kaikin käytössä olevin keinoin tähän, mm.: 1 tutustuminen ennen hoidon alkua 2 vanhempainkeskustelut (lapsen varhaiskasvatus ja esiopetussuunnitelma) 3 lapsen kasvunkansiot 4 päivittäinen tulo ja lähtö päiväkodista 5 5 vuotiaille tehtävä havainnointilomake (vitospaketti) 6 tiedotteet 7 ryhmien omat puhelimet/sähköposti

4 8 vanhempainillat 9 juhlat ja tapahtumat HYVINVOIVA LAPSI "LAPSEN PITÄÄ KOKEA SAAVANSA ARVOSTUSTA JA YMMÄRRYSTÄ, JOTTA HÄN USKALTAA OLLA OMA ITSENSÄ JA YRITTÄÄ" Lapsen hyvinvointiin päiväkodissamme kuuluvat lapsen mahdollisuus lepoon ja hiljentymiseen, mahdollisuus purkaa energiaa tarvittaessa, monipuolinen ravinto 1 riittävästi aikaa perushoidolle 2 ryhmäkoko mahdollisimman pieni 3 turvallisten kasvattajien läheisyys ja lämpö 4 selkeä ja tuttu päivärytmi 5 onnistumisen ja oppimisen ilo 6 sosiaalisuuden alkeet ja niiden vahvistaminen 7 omatoimisuuden lisääminen 8 pienryhmätoiminta yksilöllisyyden takeeksi 9 sääntöjen harjoittelu 10 sosiaalisuuden vahvistaminen KIELI JA VUOROVAIKUTUS Äidinkieli on tärkeä elämänhallinnan väline sekä persoonallisuuden ja identiteetin rakentaja. Kieleen ja vuorovaikutukseen perustuvat oppiminen, sosiaalisuus ja kulttuuriin kasvaminen. Kielen riittävä taitaminen on perusta lapsen kokonaisvaltaiselle oppimiselle. Kielen avulla tapahtuvassa vuorovaikutuksessa lapsi voi omien taitojensa mukaan ilmaista itseään ja oppia jäsentämään ympäristöään. Kieli mahdollistaa ja kehittää lapsen muistia sekä johdonmukaista ajattelukykyä. Keskeisiä tavoitteitamme ovat vuorovaikutustaitojen kehittyminen, muistin harjoittaminen ja kielelliseen tietoisuuteen tutustuminen. Myös monipuoliset ja hyvät keskustelu, kerronta ja yhteistyötaidot ovat tavoitteenamme. Kannustamme lapsia keskustelemaan, kysymään ja pohtimaan. Lapsia totutetaan kertomaan ajatuksistaan, tunteistaan, mielipiteistään, kokemuksistaan, päätelmistään, taidoistaan ja oppimisestaan. Hyviin keskustelutaitoihin kuuluu myös se, että lapsi oppii odottamaan omaa puheenvuoroaan ja antaa vuoron myös muille keskustelijoille. LEIKKI Leikki on lapselle tärkeää. Sen avulla lapsi elää kokemaansa uudelleen ja oppii. Leikille pyrimme antamaan riittävästi rauhallista aikaa ja tilaa.. Leikissään lapset hassuttelevat, jäljittelevät, pohtivat ja luovat uutta. Pyrimme antamaan leikkivälle lapselle vapautta, aikaa ja tilaa. Joskus onnistunut leikki vaatii ohjausta, jolloin tehtävämme täällä päiväkodissa on luoda rakenteita ja olla myös osallinen leikin toteutuksessa. Leikkiympäristön luominen, ylläpitäminen ja uudistaminen ovat olennainen osa varhaiskasvatuksessamme, jonka suunnittelussa ja toteutuksessa kuullaan mielellään myös vanhempia. Leikin avulla havainnoimme lapsen kehitystä ja kiinnostuksen kohteita. LIIKUNTA Liikkuessamme yhdessä lapsen kanssa korostamme onnistumisen kokemuksia,

5 liikkumisen iloa ja yhdessä tekemisen riemua. Liikunnan avulla lapsi harjaannuttaa fyysistä kuntoaan, liikehallintaansa ja motorisia perustaitojaan. Tavoitteenamme on myönteisen asenteen oppiminen liikuntaa kohtaan Päiväkodin piha ja lähiympäristö metsineen ja urheilukenttineen ovat liikunnallisesti haastavat ja jatkuvasti käytössämme. Koriston nuorisotila toimii oivana sisäliikuntapaikkana, kun ilmat pakottavat meidät sisätiloihin. Vuosien saatossa päiväkotiimme on hankittu runsas liikuntavälineistö. TERVEYS Keskustelemme lapsen kanssa terveydestä, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Ohjaamme lasta vähitellen ymmärtämään oman toiminnan vaikutus omaan ja toisten hyvinvointiin sekä noudattamaan sovittuja sääntöjä. Ohjaamme lasta myös löytämään oikeita käyttäytymismalleja vaaratilanteiden varalle. Tavoitteenamme on tutustuttaa lapsi terveellisiin elämäntapoihin, hyviin pöytä ja käytöstapoihin sekä omasta puhtaudesta ja siisteydestä huolehtimiseen. USKONTOKASVATUS JA EETTINEN KASVATUS Kunnioitamme jokaisen perheen vakaumusta ja pyrimme mahdollisuuksien mukaan ottamaan huomioon siihen liittyvät toiveet. Uskontokasvatuksemme pohjana on evankelisluterilainen katsomus. Muiden uskontojen kohdalla vanhemmat hoitavat uskontokasvatuksen kotoa käsin. Annamme lapselle kokemusta ja tietoa kristillisestä kulttuuriperinnöstämme. Toiminnassamme huomioimme myös kirkolliset juhlapyhät. Lapsen elämään liittyvistä kirkollisista tapahtumista (kaste, häät ja hautajaiset) keskustelemme lapsen kanssa ja pohdimme elämän peruskysymyksiä lapsen oman kiinnostuksen mukaan. Etsimme vastauksia lasten kysymyksiin ja pohdiskeluihin turvallisuudentunnetta korostavissa yhteisissä keskusteluissa. Eettinen kasvatus sisältyy kaikkeen toimintaan ja sen tehtävänä on auttaa lasta ymmärtämään sosiaalisen elämän peruskysymyksiä. Lapsen eettinen ajattelu kehittyy, kun hän arkitilanteissa oppii lasten ja aikuisten esimerkin, draaman, laulujen, satujen ja leikin kautta, miten erilaisissa tilanteissa tulisi toimia toista kunnioittaen. Eettisen kasvatuksen tavoitteena on oikean ja väärän välisen eron ymmärtäminen, toisen kunnioittaminen, erilaisuuden hyväksyminen sekä toisen huomioon ottaminen. Harjoittelemme myös yhteisten sääntöjen noudattamista sekä anteeksi pyytämistä ja antamista. Teemme lapselle tutuksi suomalaista kulttuuria ja sen tapoja sekä juhlaperinteitä. Tutustumme myös mahdollista muuta kulttuuria edustavan lapsen kulttuuritaustaan mielellämme saaden samalla aineksia opetukseen. TAIDE Tulos ei ole tärkeää, vaan tekemisen ilo ja riemu! Tutustutaan, harjoitellaan, nautitaan ja iloitaan. Annamme lapsen mielikuvitukselle ja luovuudelle tilaa. Tavoitteenamme on, että lapsi rohkaistuu yksilölliseen ilmaisuun ja arvostaa omia sekä muiden töitä. 1 kädentaidot 2 musiikki 2 kirjallisuus 3 teatteri 4 tanssi LUONTO JA YMPÄRISTÖ

6 Päiväkotimme sijainti on oivallinen luonto ja ympäristökasvatuksen kannalta. Kaikki ryhmät käyvät viikoittain läheisessä metsässä seuraamassa vuoden kiertoa. Luontoopetuksemme pohjautuu Metsämörri luontokouluun, jonka periaatteena on luonnonsuojelu. ARVIOINTI Arvioinnin tarkoituksena on lapsen hyvinvoinnin tukeminen, mahdollisten kehitys ja oppimishäiriöiden havainnoiminen ja toiminnan laadun kehittäminen. Miten arvioidaan: 1 kasvatuskeskustelut 2 varhaiskasvatussuunnitelma 3 kasvunkansio 4 lapsen oma arviointi 5 vitospaketti 6 päivähoidon havaintoja lapsesta (esim. neuvolaan) 7 asiakastyytyväisyyskysely vanhemmille 8 henkilökunnan työnkehittämisillat 9 laaturyhmän työskentely ( yhteisten toimintamallien sopiminen) 10 toimintakertomukset 11 henkilökunnan kehityskeskustelut Esiopetusikäisille lisäksi: 1 vanhempainkeskustelut (havainnointilomake) 2 kontrolloitu piirrostarkkailu 3 esiopetuksen toimintasuunnitelma ja kertomus 4 kummi 3 (fonologisen herkistymisen tehtävät) 5 lapset arvioivat säännöllisesti päiväkodin toimintaa, toteutumista ja omaa osallistumistaan siihen 6 oppilashuoltotyöryhmä 7 kouluvalmiuden ryhmätutkimus 8 esiopetuksen yhteistyölomake YHTEISTYÖKUMPPANIT Toimimme kiinteässä yhteistyössä erityispäivähoidon kanssa. Kiertävä erityislastentarhanopettaja käy säännöllisesti sekä lisäksi tarpeen vaatiessa. Meillä on kiinteä yhteys kotiseurakuntaan (pyhäkoulut, kirkkovierailut) Kävelymatkan päässä on kirjasto, palolaitos, poliisitalo sekä lähipäiväkodit. Esiopetusryhmät ja lähipäiväkodit tekevät yhteistyötä. Terveyskeskuksessa yhteistyökumppaneinamme ovat neuvolatyöntekijät ja puheterapeutti, sosiaalitoimistossa sosiaalityöntekijät ja perheneuvolassa sen työntekijät.

1. JOHDANTO.. 2 2. PÄIVÄKODIN ESITTELY 3 3. LAPSUUDEN VAALIMINEN ARVOKAS LAPSUUS 4 4. ARVOT JA KASVATUSPÄÄMÄÄRÄT 5 5. KASVATUSKUMPPANUUS 7

1. JOHDANTO.. 2 2. PÄIVÄKODIN ESITTELY 3 3. LAPSUUDEN VAALIMINEN ARVOKAS LAPSUUS 4 4. ARVOT JA KASVATUSPÄÄMÄÄRÄT 5 5. KASVATUSKUMPPANUUS 7 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO.. 2 2. PÄIVÄKODIN ESITTELY 3 3. LAPSUUDEN VAALIMINEN ARVOKAS LAPSUUS 4 4. ARVOT JA KASVATUSPÄÄMÄÄRÄT 5 Yksilöllisyys 5 Yhteisöllisyys.. 5 Turvallisuus.. 6 Ilo. 6 5. KASVATUSKUMPPANUUS

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Satumetsä Hyvinkää SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 1. Painopisteet Satumetsän toiminnassa 1.1. Hyvä arki ja kodinomaisuus 1.2. Turvallisuus 1.3. Kiireettömyys 1.4. Luonnon

Lisätiedot

Kuoppanummen päiväkodin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma 2009

Kuoppanummen päiväkodin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma 2009 Kuoppanummen päiväkodin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma 2009 Sadan lapsen talo Siinä talossa vasta on vilskettä, melskettä, molsketta, jossa juoksee sata lasta Yksi kun yskän saa ja köhisee, heti

Lisätiedot

SATUMAAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SATUMAA

SATUMAAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SATUMAA SATUMAAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SATUMAA KOULUTIE 7 AS. 1-3 04500 KELLOKOSKI Sisällys Johdanto Meidän päiväkodin toiminta-ajatus...1 Perustehtävä...1 Meidän päiväkodin arvot...2 Oikeudenmukaisuus...2

Lisätiedot

Arjen ylistys. Järvenpään varhaiskasvatussuunnitelma

Arjen ylistys. Järvenpään varhaiskasvatussuunnitelma Arjen ylistys Järvenpään varhaiskasvatussuunnitelma Sisältö 1. NÄIN SYNTYI JÄRVENPÄÄN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 2. JÄRVENPÄÄN VARHAISKASVATUSTA OHJAAVAT ASIAKIRJAT 5 3. ONNELLINEN JA HYVINVOIVA LAPSI

Lisätiedot

Haminan varhaiskasvatussuunnitelma

Haminan varhaiskasvatussuunnitelma Haminan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 Ruissalon esikoulu syksy 2010 1 SISÄLTÖ JOHDANTO 1. VARHAISKASVATUSTOIMINTA 1.1 Haminasta 1.2 Toimintamuodot 1.3 Tavoitteet, toiminta-ajatus ja arvot 1.4 Kasvu-

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Liite : SVOL 15.6.2011 KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Saatteeksi Kirkkonummen kunnan varhaiskasvatussuunnitelma perustuu valtioneuvoston periaatepäätöksenä hyväksymiin valtakunnallisiin

Lisätiedot

Yksiköt: Kaupungin päiväkodit / perhepäivähoito / avoin varhaiskasvatus Yksityiset päiväkodit / perhepäivähoito Seurakunnat Järjestöt

Yksiköt: Kaupungin päiväkodit / perhepäivähoito / avoin varhaiskasvatus Yksityiset päiväkodit / perhepäivähoito Seurakunnat Järjestöt Tämä on Loviisan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma VASU. Sen lähtökohtana ovat valtakunnalliset varhaiskasvatuksen perusteet. Sivistyslautakunta hyväksyy joka toinen vuosi päivitetyn suunnitelman. Päivähoitoyksiköt

Lisätiedot

LASTENTALO ONNIMANNIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA 2014

LASTENTALO ONNIMANNIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA 2014 LASTENTALO ONNIMANNIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA 2014 1 SISÄLLYS 2 ONNIMANNIN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT JA PERIAATTEET 3 PERUSTEHTÄVÄ 3.1Toiminta 3.2 Kasvatustavoitteet 3.3 Oppimiskäsitys 3.4 Kiusaaminen

Lisätiedot

KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Jos ajattelet vuotta eteenpäin, kasvatat viljaa. Jos ajattelet sataa vuotta, kasvatat

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö Varhaiskasvatussuunnitelma Raunistulan yksikkö 2014 1 PÄIVÄKOTI PEPPIINAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ Johdanto 1 Päiväkoti Peppiinan erityispiirteet 2 Toiminta-ajatus ja arvot 3 Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo Johdanto... 2 1 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet... 2 2 Varhaiskasvatus... 2 2.1 Mitä varhaiskasvatus on?... 2 2.2

Lisätiedot

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Varhaiskasvatus 2.1 Varhaiskasvatus Kankaanpäässä 2.2 Arvot 2.3 Tavoitteet 3. Toteuttaminen 3.1 Varhaiskasvatuksen oppimisympäristö 3.2 Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma

Sastamalan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma Sastamalan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma Sisällys Sisällys... 2 1.Johdanto... 3 2.Varhaiskasvatus Sastamalassa... 4 2.1Varhaiskasvatuksen arvot... 6 2.2Varhaiskasvatuksen päämäärät ja tavoitteet...

Lisätiedot

MATTILAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MATTILAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA MATTILAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 Johdanto Varhaiskasvatussuunnitelma on sisällöllisen kehittämisen ja ohjauksen väline. Stakesin (nyk. THL) muiden asiantuntijatahojen kanssa yhteistyössä

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150

Varhaiskasvatussuunnitelma. Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150 Varhaiskasvatussuunnitelma Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 VARHAISKASVATUS KUITINMÄEN PÄIVÄKODISSA... 4 2.1 TOIMINTA-AJATUS... 5 2.2 ARVOT... 5 2.3

Lisätiedot

PALOKANKAAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PALOKANKAAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PALOKANKAAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOPOHJA JA PAINOTUKSET 1 2.1 YHDISTYKSEN TOIMINTA-AJATUS, ARVOPOHJA JA PAINOTUKSET 1 2.2 PALOKANKAAN PÄIVÄKODIN

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 1. 1 PÄIVÄKOTI MAININGIN KUVAUS... 3 1.2 TOIMINTA-AJATUS... 3 1.3 ARVOT PÄIVÄKOTI MAININGISSA... 4 1.2 KASVATUSTAVOITTEET...

Lisätiedot

Tuuliviirin Päiväkoti. Varhaiskasvatus- suunnitelma

Tuuliviirin Päiväkoti. Varhaiskasvatus- suunnitelma Tuuliviirin Päiväkoti Varhaiskasvatus- suunnitelma Nurmijärvi 22.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUULIVIIRIN PÄIVÄKOTI 2. VARHAISKASVATUKSEN MÄÄRITTELYÄ 2.1. TOIMINTAKULTTUURI: ARVOT ja TOIMINTA-AJATUS 2.1.1.

Lisätiedot

VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päivitetty 2015 1. Johdanto.. 3 2. Tervetuloa Vesaniemeen. 4 3. Vesaniemen päiväkodin arvot.. 5 4. Kasvatuskumppanuus... 6 5. Lapsen päivä Vesaniemessä

Lisätiedot

Porin kaupungin ESIOPETUSSUUNNITELMA

Porin kaupungin ESIOPETUSSUUNNITELMA Porin kaupungin ESIOPETUSSUUNNITELMA Perusturvalautakunta 01.07.2009 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. ESIOPETUS JA SEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVAT YLEISET PERIAATTEET 1 2. ESIOPETUS PORISSA 2 2.1. Esiopetuksen järjestäminen

Lisätiedot

Jämsän ja Jämsänkosken VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

Jämsän ja Jämsänkosken VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Jämsän ja Jämsänkosken VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2006 1 SAATTEEKSI Seudullinen päivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma on viimeisin saavutus Jämsän ja Jämsänkosken kunnallisen päivähoidon yhteistyössä.

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYS... 1 1 PÄIVÄKODIN ESITTELY... 1 1.1 Johdanto... 1 1.2 Toiminta-ajatus ja kasvatustavoitteet... 2 1.3 Lapsiryhmät... 3 1.3.1 Valloittajat 1-2v... 3 1.3.2 Seikkailijat

Lisätiedot

2. Esiopetuksen oppimisympäristön kuvaus 5. 4. Esiopetuksessa noudatettavat täsmennetyt kasvatusja oppimistavoitteet 5

2. Esiopetuksen oppimisympäristön kuvaus 5. 4. Esiopetuksessa noudatettavat täsmennetyt kasvatusja oppimistavoitteet 5 1 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 3 1. Esiopetuksen toiminta-ajatus 5 2. Esiopetuksen oppimisympäristön kuvaus 5 3. Esiopetuksen mahdolliset painotukset 5 4. Esiopetuksessa noudatettavat täsmennetyt kasvatusja

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA IDA VALPURIN JA PIKKU-IIDAN PÄIVÄKOTEIHIN. Varhaiskasvatuksen valtakunnallisen linjauksen mukaan

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA IDA VALPURIN JA PIKKU-IIDAN PÄIVÄKOTEIHIN. Varhaiskasvatuksen valtakunnallisen linjauksen mukaan VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA IDA VALPURIN JA PIKKU-IIDAN PÄIVÄKOTEIHIN Varhaiskasvatuksen valtakunnallisen linjauksen mukaan Hyvä kasvatus sytyttää joka päivä 2014 SISÄLLYS 1. SAATTEEKSI 2.PÄIVÄKOTIEN ESITTELY

Lisätiedot

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kortevasu www.jyvaskyla.fi 1. PÄIVÄHOITOYKSIKKÖMME TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPOHJA... 3 1.1TOIMINTA-AJATUS... 3 1.2 ARVOPOHJA... 3 2. YKSIKKÖMME PALVELUMUODOT...

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI RÖLLIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI RÖLLIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI RÖLLIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO RÖLLIN TOIMINTA-AJATUS RÖLLIN PALVELUMUODOT VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ Estetiikka ja toimivuus Ympäristön turvallisuus KEKE-KESTÄVÄN KEHITYKSEN

Lisätiedot

TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011

TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011 TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011 Ydintehtävänä on huolehtia lapsen hyvinvoinnista järjestämällä lapsiperheille laadukkaita ja monipuolisia päivähoito- ja varhaiskasvatuspalveluita.

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNNAN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

SUOMUSSALMEN KUNNAN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SUOMUSSALMEN KUNNAN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SUOMUSSALMEN KUNNAN VARHAISKASVASTUSSUUNNITELMA 1. VARHAISKASVATUS SUOMUSSALMELLA.. 1 Johdanto Suomussalmen kunta Varhaiskasvatuksen toiminnan kuvaus; Kunnallinen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011 Aittorinteen päiväkoti Aittorinteen päiväkoti Yläaitankatu 6 40320 Jyväskylä Päiväkodin johtaja Seppo Leinonen 014 2663167 / 040 354 0402 Päiväkodin varajohtaja Päivi Peltonen

Lisätiedot