Safariyritysten jätehuolto-opas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Safariyritysten jätehuolto-opas"

Transkriptio

1 Safariyritysten jätehuolto-opas kansikuvat Recycling instructions for arctic safari enterprises Raimo Tarkkonen Vihreät niityt -hanke Muonion kunta 2008 Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahasto TheEuropean Agricultural Guidance and Garantee Fund Municipality of Muonio Kuva: Risto Sieppi The Multitude of Village Culture in the Landof Mountains

2 Kannen kuvat ja kuvaajat: Aamu Saukko-ojalla, Raimo Tarkkonen Alarivi vas. Pakki tulilla, kuva Tiina Tarkkonen kesk. Komposti eräkämpällä, Anne Myllyaho oik. Lajitteluohjeita tuvalla, Anne Myllyaho Rannikon Laatupaino Oy

3 Sisällys / Table of contents 1 Introduction in English Johdanto Pienet kaatopaikat historiaan lajittelu ja kompostointi osaksi nykyaikaista jätehuoltoa Jätteen synnyn vähentäminen Kierrätyksen aloitus, esimerkkitapaus Elmerin ekoretket Jätejakeet Kompostointi maastokohteissa Käymäläjätehuolto maastokohteissa Rekikoirasafarit Kelkkasafarit Briefly in English Lähteet Rahoittajat Introduction in English This guidebook is aimed especially for those arctic safari enterprises that organize sledge dog and snowmobile safaris in Lapland. Yet, the instructions can be accustomed for other travel activities as well. There are new requirements and challenges on waste management section, like the waste water management regulation for scattered settlement area (542/2003) and the waste management rules of Lapeco (Joint Municipal Authority for Waste Management in Lapland). Old, local landfills were closed on Distances to modern landfills can be even hundreds of kilometres long. Tourism is a growing business; and also the amounts of waste will increase. City planning in Muonio makes it possible to build new bedplaces until year Reuse and recycling levels should be higher. Reducing waste means less transportations and less costs. The recycling instructions were tested in two wilderness cabins of Harriniva Holiday Centre in Muonio during the fall and winter This guidebook is based on the test results and the inquiries, that were made among the wilderness guides. 3

4 2 JOHDANTO Jätteiden vähentäminen ja kierrätyksen lisääminen ovat nyt hyvin ajankohtaisia koko Suomessa. Luontomatkailun voimakas kasvu asettaa uusia haasteita jäte- ja käymälähuollon järjestämiselle myös erämaissa, kunnallistekniikan ulottumattomissa. Käsissäsi oleva Safaritoiminnan jätehuolto-opas on suunnattu erityisesti Lapissa oleville koiravaljakko- ja moottorikelkkasafariyrityksille, joissa käy paljon matkailijoita talvikaudella. Tämä opas ohjeistaa jätteiden lajittelun järjestämisessä, kompostoinnin aloittamisessa sekä kuivakäymäläasioissa. Oppaan laatimisen tarve on tullut esiin matkailuyrittäjien taholta matkailun kasvaessa ja kaatopaikkauudistuksen ollessa ajankohtainen. Omissa luvuissaan kerrotaan erikseen rekikoira- ja moottorikelkkatoiminnassa syntyvien jätteiden käsittelystä. Vaelluksia tekevien hevostallien asioita ei käsitellä, koska niitä varten on olemassa Ympäristöministeriön laatimat Hevostallien ympäristönsuojeluohjeet. Kämppä- ja safarielämän sekä kompostoinnin yms. osalta ohjeet toki ovat sovellettavissa mihin tahansa luontomatkailutoimintaan. Oppaan päämääränä on motivoida ja opastaa lajittelemaan jätteitä siten, että mahdollisimman vähän tarvitsisi kuljettaa sekajätettä kaatopaikalle: Miten pääsee alkuun hyötyjätteiden lajittelussa? Miten nykyaikainen kuivakäymälä eroaa suomalaisten perinteisestä, haisevasta ulkohuussista, miten uloste kompostoidaan hajuttomasti ja hygieenisesti? Miten pitkä talvi vaikuttaa keittiöjätteen kompostoinnin onnistumiseen? Safaritoiminnan jätehuolto-opas on syntynyt osana Muonion kunnan Vihreät niityt -hanketta. Se on myös yksi osa Laurea Ammattikorkeakoulussa ympäristösuunnittelijaksi opiskelevan Anne Myllyahon opinnäytetyötä. Ohjeet ja suositukset pohjautuvat uusiin viranomaismääräyksiin (mm. jätelaki ja -asetus, ympäristönsuojelulaki ja -asetus, talousjätevesiasetus, Lapecon (Lapin Jätehuolto kuntayhtymä) paikalliset jätehuoltomääräykset, eräoppaiden ja yrittäjien mielipiteisiin, sekä käytännön kokemukseen, jota on hankittu Vihreät niityt- hankkeen mallikohteissa Muoniossa syksyn ja talven aikana. Harrinivan Lomakeskus Oy:n kohteet Vuontisjärvi ja Nivunkijärvi ovat talvisin kovassa käytössä, kävijöitä voi olla huippusesonkina toista sataa viikossa. Vuontisjärven eräkeskuksessa pitkät matkat, pitkä talvi sekä tien, sähkön ja juoksevan veden puuttuminen tuovat lajittelulle ja kompostoinnille erityishaasteita. Nivunkijärven eräkämpällä on jätekuormitus matkailijoiden osalta pienempi. Kävijöitä on talvella vähemmän, ja lisäksi jätehuoltoa helpottavat sähkö, vesi ja perille menevä tie. Kuitenkin koirasafareiden mukana voi tulla viikossa koiraa talvisesonkina. Siten kompostoinnissa tuli ottaa huomioon suuri koirien ulosteen määrä, mukana tuleva lumi sekä oljet. 4

5 3 PIENET KAATOPAIKAT HISTORIAAN LAJITTELU JA KOMPOSTOINTI OSAKSI NYKYAIKAISTA JÄTEHUOLTOA Once upon a time people used to dump here all their wastes. Seppo Leinonen EU:n kaatopaikkadirektiiveihin perustuva valtioneuvoston päätös kaatopaikoista (861/1997) toi uudet vaatimukset kaatopaikkojen rakenteille, minkä seurauksena monta kymmentä kaatopaikkaa sulkeutui ympäri Suomea lokakuussa Sekajätteen kuljetusmatkat pitenivät varsinkin Lapissa, jossa välimatkat ovat muutenkin pitkiä, jopa sadoiksi kilometreiksi. Haasteita tuovat myös Lapecon uudet jätehuoltomääräykset, jotka mm. suosivat pienkompostointia ja rajoittavat biohajoavan jätteen (käymäläjäte ja nesteet mukaan lukien) kuljettamista sekajätteenä kaatopaikalle jäsenkunnissaan. Lisäksi mm. Jätteenpoltto on kielletty lukuun ottamatta pientä määrää pahvia ja paperia. Samoin jätteen maahan hautaaminen on kielletty lukuun ottamatta pientä määrää puutarhajätettä. Ohjeet löytyvät kokonaisuudessaan Lapecon nettisivulta. Muilla alueilla sijaitsevien safariyritysten tulisi toimia oman alueensa jätehuoltomääräysten mukaisesti. Lapecon alueen kunnissa ei ole enää kaatopaikkoja, vaan sekajäte kuljetetaan siirtokuormausasemien kautta Tornioon loppusijoitukseen. Kompostoimalla biojätteet paikan päällä jäteastioiden tyhjennyskerrat harvenevat ja siten jätemaksutkin pienenevät. Kuntakeskuksiin on tulossa kesään 2008 mennessä ekopisteitä, joissa kerätään lasi, metalli ja paperi. Yritysten tulee tehdä Lapecon kanssa sopimus jätteen käsittelystä. Kaatopaikkauudistuksen lisäksi koko maata koskettaa haja-asutusalueella sijaitsevien kiinteistöjen käymälä- ja jätevesihuollon järjestämistä ohjaa vuonna 2004 voimaan tullut talousjätevesiasetus (542/2003), jonka mukaan haja-asutusalueen kiinteistöissä tulisi olla määräykset täyttävä jätevesien käsittely vuoteen 2014 mennessä. Asetus vaatii typpi- ja fosforipäästöjen huomattavaa vähentämistä, joten ravinnepitoisen käymäläjätteen käsittelymenetelmät ovat aivan ensisijaisessa roolissa. 5

6 Asetus pohjautuu ympäristönsuojelulain 103 yleiseen jätevesien puhdistamisvelvollisuuteen: Jos kiinteistöä ei ole liitetty yleiseen viemäriin eikä toimintaan tarvita tämän lain mukaista lupaa, jätevedet on johdettava ja käsiteltävä siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Lain mukaan kuitenkin muut kuin vesikäymälän jätevedet voidaan johtaa puhdistamatta maahan, jos niiden määrä on vähäinen eikä niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Jos kunnan järjestämään viemäriin liittyminen ei ole mahdollista, jätevesien käsittelyjärjestelmä on rakennettava itse. Kullekin kiinteistölle sopiva puhdistusjärjestelmä on aina suunniteltava tapauskohtaisesti pätevän suunnittelijan (esim. LVI-teknikko) toimesta. Jätevesien käsittelyä helpottaa huomattavasti, jos kohteessa on nykyaikainen kuivakäymälä, jolloin ulosteita ei sotketa veteen. Tällöin jätevesijärjestelmässä käsitellään vain harmaat vedet (= sauna- ja tiskivedet yms. pesuvedet). Lisätietoa jätevedenpuhdistusmenetelmistä saa oman kunnan viranomaisilta sekä ympäristöhallinnon nettisivuilta. Tämä opas keskittyy yleisökäyttöön ja talviolosuhteisiin sopivien kuivakäymälöiden esittelyyn, mutta muu jätevesineuvonta on rajattu pois. Lisätietoa/ More info: Lapeco (Enontekiö, Kittilä, Kemijärvi, Inari, Muonio, Pelkosenniemi, Salla, Savukoski ja Sodankylä) puh Napapiirin Residuum (Rovaniemi, Ranua, Pello): puh Jäkälä (Kemi, Tornio, Ylitornio, Tervola, Keminmaa): puh.(016) Ympäristöhallinto: Valtioneuvoston asetus: Haja-asutuksen jätevesijärjestelmät: >jätevesiosasto 6

7 4 JÄTTEEN SYNNYN VÄHENTÄMINEN Jätehuollossa etusijalla on jätteiden synnyn ehkäisy. Tähän voi vaikuttaa valitsemalla vähän pakattuja ja lähellä valmistettuja, kestäviä tuotteita. Tavaroiden korjaamista pitäisi suosia myös paljon nykyistä enemmän. Jätteiden hyödyntäminen raaka-aineena on toiseksi tärkein tavoite. Jätteen hyödyntäminen energiana on Lapissa tällä hetkellä mahdotonta, koska ympäristöluvan saanutta jätteenpolttolaitosta ei toistaiseksi ole. Jäte, mitä ei voida käyttää uudelleen, pyritään kierrättämään. Kierrätysmahdollisuudet vaihtelevat paikkakunnittain, joten ohjeita tulee soveltaa niiden mukaan. Oman paikkakunnan kierrätyksestä voi kysyä neuvoa kunnan viranomaisilta. Jätteen kuljettaminen kaatopaikalle on viimeinen käsittelyvaihtoehto. Kaatopaikat vievät suuria maa-aloja, roskaavat ympäristöä ja aiheuttavat mm. Metaanipäästöjä, joka on voimakas ilmaston lämpenemistä aiheuttava kasvihuonekaasu. Jätettä voidaan vähentää myös käyttämällä seuraavia tuotteita: Pestävät muovi- tai posliiniastiat Kuksat Puulusikat, itse vuollut lusikat Annosteleva käsiendesinfiointiaine (käy myös ulkovessoihin) Käsipyyheliina Uudelleen käytettävät vakuumiastiat Foliottomat tuikut, jätkänkynttilät, kynttilälyhdyt Kertakäyttöastioita tulisi aina välttää. Muovisten astioiden valmistus on ekotehokkaampaa kuin pahvin, mutta muovia joudutaan useimmissa paikoissa kuljettamaan kaatopaikalle, kun taas pahvin voi polttaa paikan päällä. Kertakäyttöisiä tuotteita voidaan korvata ekologisemmilla materiaaleilla biohajoavilla tai syötävillä astioilla sekä olkipilleillä (korvaa muovisen pillin). Vähennä kulutusta, käytä uudelleen, kierrätä! Lisätietoa/ More info: Vakuumiastiat/ Reusable vacuum cutlery: Kodinkonetukku: puh Pohjolan Luonto ja Kala Kompostoituvat astiat/ Composting cutlery: Huhtamäki Oy puh (Bioware) Syötävät maissi- ja vehnäastiat/ Eatable cutlery: Eri tukkuliikkeet Burritos Oy 7

8 5 KIERRÄTYKSEN ALOITUS, ESIMERKKITAPAUS ELMERIN EKORETKET Esimerkkitapaus ja ratkaistavat kysymykset: ******************************* Putkikorven kunnassa sijaitseva tmi Elmerin ekoretket -niminen kuvitteellinen yritys ******************************* Elmeri haluaa nykyaikaistaa eräkämppänsä jätehuoltoa. Kämpällä käy 3-5 noin 10 hengen ryhmää viikossa talvikaudella jotka liikkuvat hiihtäen. Ruokahuolto hoidetaan kelkalla. Miten päästään alkuun? 1. Elmeri miettii, mitä jätejakeita kämpällä kannattaa lajitella erikseen, ja päätyy seuraaviin jätejakeisiin: Biojäte, palavat (paperi yms. polttopuulaatikkoon), pullot (Taavi Turisti tykkää punaviinistä poronkäristyksen kyytipoikana ja limsojakin menee janoisille hiihtäjille), ongelmajäte (Martti Matkailijan kamerasta loppuu vähän väliä patterit), metalli (säilykepurkkeja tulee vähän, mutta vievät turhaan tilaa sekajätteessä), lasi (niitäkin tulee vähän, mutta huuhtelu ja lajittelu ei ole iso vaiva) ja sekajäte (muovijäte väheni tässä firmassa kummasti kun siirryttiin pestäviin vakuumiastioihin, sekajätteeseen menee mm. maitopurkit jos niitä tulee paljon eikä ehditä huuhtoa kunnolla, muovipakkaukset, ja alumiinia sisältävät nestekartonkipakkaukset kun niiden lähin keräyspiste on 300 km:n päässä) 2. Montako eri lajitteluastiaa tätä varten tarvitaan? Miten ne sijoitetaan? Sisälle laitetaan 5 eri astiaa, joiden paikat ovat enimmäkseen keittiössä siellä missä jätettä syntyy. Esim. biojätteelle keittiöön 10 litran ämpäri, jossa on maatuva jätepussi se helpottaa astian tyhjennystä ja puhdistusta. Pienet määrät poltettavaa jätettä laitetaan suoraan polttopuulaatikkoon. Sekajätteelle muovipussillinen astia, metallille, lasille ja pulloille joko pussi tai astia keräystä varten. Lajittelu kannattaa: sekajätetonnin käsittelyn hinta kuljetuksineen ja veroineen on nykyisin pitkälti yli sadan euron. Hyötyjätteet sitävastoin otetaan usein vastaan maksutta tai huomattavasti pienempään hintaa. Ulos laitetaan: 500 litran kompostori sekä kehikko jälkikompostointiin. 3 kpl 140 litran hyötyjäteastiaa (metallille, lasille ja pulloille), (140 litran jäteastiat ovat vielä melko pieniä ja niistä jaksaa ostaa jätesäkin moottorikelkan kyytiin eikä koko astiaa tarvitse kuljettaa). ongelmajätteelle tiiviskantinen pienehkö astia, paloturvallinen tuhkankeräysastia sekä sekajätteen keräysastia 8

9 3. Mihin astiat tyhjennetään? Kuka sen hoitaa? Hyötyjätteet viedään Putkikorven kunnan jätehuolto-palvelun hyötyjätteen keräyspisteeseen, ongelmajätteet omaansa. Putkikorvessa myös yrittäjät voivat käyttää kunnan hyötyjätteen keräyspalvelua, mutta siitä peritään pieni maksu. Metallit, lasit, pullot, ongelmajätteet ja sekajätteet huolehtii keräyspaikkoihin Hilma Huoltohenkilö. Sekajätesäkki viedään yrityksen päätoimipaikan sekajäteastiaan. Jokainen henkilökuntaan kuuluva joka laittaa ruokaa, vie biojätteet kompostiin ja laittaa seosainetta päälle. Kompostin toiminnasta ja tyhjennyksestä vastaa viherpeukalona tunnettu Pirkko Puutarha. Kompostin lopputuote, maanparannusaine, käytetään oman yrityksen istutuksille. 4. Alkuinfo ja ohjeistus Henkilökunnalle järjestetään infotilaisuus, jossa myös pidetään pieni lajittelukilpailu. Elmerin eräkämpälle laitetaan lajitteluohjeet seinälle tiskikaapin oveen. Ohjeet tehdään suomeksi ja englanniksi. Jos asiakkaat lajittelevat itse, ohjeet voivat olla lyhyesti myös muilla kielillä kuten mm. Käymälässä (sekajäteastia siteille, vaipoille) ja ruokailutilassa (biojäte, sekajäte, palava). Lajitteluastioiden paikat kannattaa miettiä yhdessä henkilökunnan kanssa, jotta ne tulisivat käytännöllisiin paikkoihin, ja lajittelu tulee tehtyä. Elmerin yrityksessä mietitään myös, että jatkossa koko jätehuolto ulkoistettaisiin ja ostettaisiin kompostin huolto ja hyötyjäteastioiden tyhjennys sekä pihan siivous Putkikorven erätalkkarit Oy:ltä. Samalla he huoltaisivat kuivakäymälän ja tarkastaisivat, ettei vessapaperi lopu. Kodilla, nuotiopaikoilla ja laavuilla ei ole aina mahdollista eikä järkevääkään toteuttaa suurimittaista lajittelupistettä. Lajitteluastioiden tyhjentäminenkin aiheuttaa päästöjä, jos ne ovat kaukana teistä. Taukopaikoilla kannattaakin usein lajitella bio- ja sekajätteet esim. Jätesäkkeihin ja kuljettaa, joko seuraavalle tuvalle, jossa on lajittelupiste, tai yrityksen omaan hyötyjätteen keräyspisteeseen. Kierrätyksen aloittamiseen voi hakea myös avustusta. Rahoitusmahdollisuuksia ovat esimerkiksi erilaiset EU-hankkeet sekä tunturialueen jätehuollon kehittämisavustus, jota jakaa Lapin ympäristökeskus. Kierrätys on mukavaa! Alussa asioiden opettelu vie aikansa, mutta pian ne hoituvat kuin itsestään. 9

10 Lisätietoa / More info: Jätelaitosyhdistys Suomen kuntaliitto net>jätehuolto Lapin Ympäristökeskus puh Lajitteluastioita/ Recycling bins: Biopartners Oy: puh: Pohjolan toimistotarvike Oy: Puh Lassila- Tikanoja Oy: Metallin litistimet/ Metal squeezers: Toimi koneet Toimi Holck puh Syväkeräysastiat/ Deep waste collection systems: Molok Oy Käymäläjätteiden varastointiin, litistäjällä varustettuna metallijätteelle. Molokin tyhjennys onnistuu kelkan rekeen talvellakin. Lajitteluohjeet/ Waste sorting instructions in many languages: suomeksi, englanniksi, saksaksi, ranskaksi, ruotsiksi, venäjäksi ja pohjoissaameksi, sekä meänkielellä Muonion Pönkä Kierrätysalan sosiaalinen yritys: Epäsiisti piha luo huonon vaikutelman Raimo Tarkkonen 10

11 6 JÄTEJAKEET 6.1 Sekajäte eli Kaatopaikkajäte muovi siteet vaipat Hehkulamput tuhka kylmänä jos on kyseessä aivan puhdas puuntuhka, sitä voi ehkä myös levittää kuva 3 lumiukko pääkallo metsään tai puutarhaan, mutta tästä tulee neuvotelle maanomistajan kanssa jäte, josta ei ole helposti eroteltavissa osia muihin jakeisiin Kaatopaikalle joutuessaan ongelmajätteistä vapautuu ihmisille, eläimille ja kasveille haitallisia aineita, kuten raskasmetalleja ja happoja. 6.3 Poltettava jäte puhdas kartonki maito- ja alumiinittomat mehutölkit huuhdeltuina ja kuivattuina paperi ja pahvi Sekajätteelle käy keräysastia, jossa on jätesäkki. Sekajäteastian tulisi olla biojäteastian lähellä, mieluiten sen jälkeen, jos asiakkaat lajittelevat itse roskansa ruokailutilanteessa. Jos sekajäte on ensimmäisenä, kuva saattaa 4 lumiukko muukin palava jäte joutua sinne. Sekajäte kuljetetaan kaatopaikalle loppusijoitukseen, eikä sitä voi hyödyntää. Sekajätteen määrä tulee pitää niin pienenä kuin mahdollista. 6.2 Ongelmajäte Paristot Maalit Akut Loisteputket, energiansäästölamput Uudenvuoden tina Hyttysmyrkyt Öljyiset jätteet Kyllästetty puu kuva 3 lumiukko pääkallo kuva 4 lumiukko palava Lääkkeet apteekkiin, räjähteet poliisiasemalle Ongelmajätteiden keräys tulisi sijaita suojaisessa paikassa. Ongelmajätettä vietäessä keräyspaikkaan jäte tulisi olla pakattuna ja eriteltynä sisältönsä mukaan. Poltettava jäte ei saa sisältää ruoanjätettä, sillä palaessa niistä muodostuu mm. suolahappoa, joka rapauttaa tulipesää ja huonontaa ilmanlaatua. Paperia ei yleensä synny kuva5 maastokoh- lumiukko lasi teissa niin paljon, että sitä kannattaisi kerätä ja kuljettaa erikseen. Muovi kuuluu sekajätteisiin, ellei kunnassa kerätä erikseen energiajaetta. Muovia ei suositella poltettavaksi pientulisijoissa, vaikka muovi olisikin merkitty polttokelpoiseksi. Elintarvikekäytössä ollut muovijäte sisältää todennäköisesti ruoanjätettä tai suolanestettä, jotka yhdessä palaessaan muodostavat kuva6 lumiukko myrkyllisiä peltipurkki kaasuja. Erityisen haitallista on PVC-muovi, joka palaessaan vapauttaa klooria, joka on hyvin myrkyllistä. Poltossa voi syntyä myös dioksiinia, joka leviää ilmakehän kautta vesistöihin ja kalojen kautta ihmisiin. Alumiinia sisältäviä jätteitä ei tulisi polttaa, sillä alumiini voi kulkeutua tuhkan mukana ympäristöön. Keräysastia sijoitetaan sopivaan paikkaan lähelle tulisijaa, paloturvallisuus huomioonottaen. Polton tulisi tapahtua pienissä erissä, kunnolla palavassa tulipesässä puiden seassa. 11

12 kuva5 lumiukko lasi 6.4 Lasi Lasipurkit lasipullot, joita ei voida palauttaa kauppaan tai Alkoon Ikkunalasia ja esim. Rikkonaisia kahvipannuja ei saa laittaa lasijakeeseen, sillä ne sisältävät kuva6 lumiukko peltipurkki aineita, jotka eivät sovellu lasinkeräykseen. Lasijätteen voi huuhtoa, jotta mukaan ei tulisi muuta roskaa. Paikkakunnan lasinkeräyksestä riippuen, värillinen ja kirkas lasijäte lajitellaan joko erikseen tai samaan astiaan. Lasin kuljettamisessa ja säilytysastian käsittelyssä tulee olla varovainen. Lasinkeräyksen järjestämistä maastokohteissa kannattaa miettiä tapauskohtaisesti. Mikäli sitä syntyy vain vähän, kuten asiakkaiden tuomista ulkomaisista pulloista, voi heitä pyytää ottamaan ne mukaansa lähtiessään yrityksen lasinkeräykseen, mikäli sellainen on. 6.5 Pullot ja tölkit Pantilliset pullot ja tölkit kauppaan tai Alkoon Viini- ja viinapullot Alkoon Teollisen prosessoinnin jälkeen uusiometalli myydään raaka-aineina mm. terästehtaille ympäri maailmaa. Energiaa säästyy metallista riippuen % maasta louhittuun ja rikastettuun metalliin verrattuna. Kuusakoski Biojäte Ruoantähteet Hedelmien, vihannesten kuoret Kananmunien kuoret sekä munakennot Kahvinporot, suodatinpussit, teepussit Maatuvat jätepussit Uloste, virtsa, vessapaperi, koirien lanta + oljet, kompostin seosaineet (turve, hake, puru..) Käymäläjätteen kompostoinnille on omat määräyksensä joista kerrotaan seuraavassa kappaleessa. Biojätteelle voi hankkia kannellisen astian. Bio- kuva7 lumiukko porkkana jäteastiat tulisi tyhjentää päivittäin, ettei niistä tulisi haju- tai eläinongelmia. Mikäli osa tölkeistä on ruttaantuneita, ne voidaan laittaa metallijätteeseen. 6.6 Metalli Säilykketölkit Folio Pullonkorkit Alumiiniset kannet Metalli voidaan kerätä erikseen omiin astioihinsa tai säkkeihin. Pienet metalliroskat voi kerätä kuva7 lumiukko porkkana esim. sälyketölkkiin. Metallijätteen keruun tarpeellisuus tulee miettiä myös tapauskohtaisesti. Sen kerääminen ja kuljetus on helpompaa kuin lasin, erityisesti, jos käytössä on metallin litistin. Biojätteen erilleen lajittelu kannattaa aina. Se sisältää paljon vettä, joka tekee sen painavaksi ja siten myös kalliiksi kuljettaa kaatopaikalle sekajätteen mukana. Sekajätetonnin käsittelyn hinta kipuaa helposti lähelle kahtasataa euroa. Hyvä kompostori maksaa muutaman satasen ja kestää pitkään. kuva 8 kompostori vihreä kulmikas 12 kuva 8 kompostori vihreä kulmikas

13 7 KOMPOSTOINTI MAASTOKOHTEISSA Kompostointi kannattaa kohteissa, joissa syntyy biojätettä, ja joista ei tunnu järkevältä kuljettaa jätettä mukanaan esim. yrityksen keräykseen. Keittiö- ja käymäläjätteelle tulisi olla lämpöeristetty ja jyrsijöiltä suojattu kompostori. Monenlaisia malleja on myytävänä, mutta sen voi myös rakentaa itse. Suureen kompostoriin voi laittaa väliseinän; yhtä puolta täytetään kerrallaan, ja kun se on täynnä, jätetään ensimmäinen puoli kompostoitumaan ja tyhjennetään vasta kun toinen puoli on täynnä. Kompostointi alkaa yleensä kunnolla vasta kun astiasta on 1/3 tai puolet täynnä. Kompostorin jäätyminen talvella ei haittaa; täyttöä voi jatkaa normaalisti ja kompostoituminen jatkuu kun lämpötila nousee yli +10 asteen. Jos kompostori on kuiva, siihen voi lisätä hieman kuumaa vettä tai virtsaa prosessin jatkumiseksi. Kuivikkeelle tarvitaan kompostorin viereen astia, johon ei pääse vesi ja josta seosta on helppo ottaa. Kuivikkeeksi käyvät kuiva turve (lannoittamaton ja kalkitsematon), hake, puru ja haravointijäte, mieluiten sekoitettuna tai näitä vaihdellen. Tuhkaa ja kalkkia ei saa käyttää, ne hidastavat maatumisprosessia. Kompostointiprosessissa monenlaiset pieneliöt muuttavat hitaasti biojätteen ravinteikkaaksi mullaksi. Tähän menee 1-2 vuotta, jonka kuluessa massa pienenee %:iin alkuperäisestä. Ns. Raakakompostia voi saada jo puolessa vuodessa; tämän jälkeen sen voi siirtää eristämättömään jälkikompostoriin, jossa se jatkaa kypsymistään. Valmista komposti on silloin, kun siitä ei erota enää jätteenosia, massa on tummaa ja tuoksu on multamainen. Valmistakaan kompostia ei pitäisi käyttää sellaisenaan kasvien kasvualustaksi, mutta sitä voi esimerkiksi sekoittaa pintamaahan. Käytännön toteutus: Arvioidaan syntyvän jätteen määrä (vähän yläkanttiin). Hankitaan kompostori ja jälkikompostori, talikko tai kompostinmöyhennin, kuiviketta ainakin puoleksi vuodeksi vuodeksi eteenpäin, kuivikeastia, kauha kuivikkeelle ja kompostinhoito-ohjeet. Sovitaan, kuka kompostinhoidosta ja tyhjennyksestä vastaa. Kompostin pohjalle laitetaan aluksi yhteensä noin parikymmentä senttiä karkeaa kuiviketta, risuja sekä multaa tai vanhaa kompostia. Tämän tarkoituksena on tiivistymisen vähentäminen ja sopivien pieneliöiden saaminen kompostoriin. Kompostinkiihdytinaineita ei välttämättä tarvita. Kuivikkeen käyttö on välttämätöntä kompostoinnin onnistumisen kannalta; se imee liikaa kosteutta ja tekee massan ilmavammaksi. Biojäte peitetään heti kuivikkeella, joka estää mm. Hajuhaitat ja kärpäset. kuva9 kompostori kivi ruskea kuva10 vihreä pallo Maisemakompostori Kivi (Biolan Oy) Pikakompostori 550 (Biolan Oy) kuva9 kompostori kivi ruskea Globe (Lassila-Tikanoja Oy) 13 mökki+ vessat kuva10 kompostori vihreä pallo

14 8 KÄYMÄLÄJÄTEHUOLTO MAASTOKOHTEISSA Paras ja usein myös ainoa vaihtoehto erämaakämpille on kuivakäymälä, eli ilman vettä toimiva käymälä. Suositeltavin ja ympäristöystävällisin vaihtoehto on kompostoiva käymälä, joka ei vaadi sähköä toimiakseen ja lopputulos on hyvää maaparannusainetta. Käymälämalleja on nykyään useita; on erottelevia, pakastavia, polttavia ja kompostoivia. Käymäläjätteen maahan hautaaminen on kielletty. On myös huolehdittava, ettei kompostikäymälästä pääse valumia. Kompostikäymälän voi myös rakentaa itse. Kompostoiva käymälä on oikein hoidettuna hajuton, kompostoitumisprosessi on hallittu eikä ympäristöön leviä bakteereja ja ravinteita. Hygieniasyistä keittiö ja käymäläjätteelle olisi hyvä olla omat kompostorissa. Erämaakohteissa, joissa käymälä on ulkona, eikä sähköä ole saatavilla, paras vaihtoehto on suurisäiliöllinen kompostikäymälä, jota ei tarvitse tyhjentää kuin kerran vuodessa. Osa kaupan käymäläsäiliöistä vaatii traktorityhjennyksen ja sähkön. Vesivessan voi myös korvata kompostoivalla käymälällä; sisälle sopivia malleja on useita myytävänä. Kompostikäymälässä huomioitavaa: Käymälästä ei saa aiheutua vesistön, juomaveden tai ympäristön ilaantumisen vaaraa Riittävä ilmanvaihto (esim. Suora putki istuimen tasolta katolle) Käsienpesumahdollisuus, esimerkiksi käsiendesinfiointi -annostelija (ei jäädy) Suojattu sateelta ja haittaeläimiltä Tiivis pohja (ei valumia ympäristöön) Kuivikkeena on paras lannoittamattoman ja kalkitsemattoman turpeen sekä puuhakkeen yhdistelmä Jätemäärä kannattaa mitoittaa vähintään syksyn ja kevään välisen ajan mukaan, sillä jäte jäätyy todennäköisesti talvella eikä juuri kompostoidu Kuivikkeen määrä tulee ottaa huomioon (n. Kolmasosa puolet kompostorin tilavuudesta). Jos virtsaa ei erotella, seosainetta joutuu käyttämään enemmän ja siten käymäläsäiliönkin tulee olla reilusti suurempi. Ihminen tuottaa vuorokaudessa noin litran virtsaa ja 200g ulostetta. Viikossa tämä tekee noin 7 litraa virtsaa ja noin 1,4 kg ulostetta. Jos kävijöitä on syys- ja huhtikuun välillä 1000, virtsaa syntyy yhteensä 1000 litraa ja ulostetta 200 kiloa. Luvut ovat suuntaa-antavia, sillä kaikki eivät ole paikalla koko vuorokautta. Lisäksi mukaan tulee laskea arviot kuivikkeen ja vessapaperin kulutuksesta. Vesivessan vaihtaminen kompostikäymälään vähentää päästöjä ja likakaivon kuormitusta, sekä säästää vettä jopa litraa vuodessa henkilöä kohti! Rakentajan ekolaskuri Esimerkkejä yleisökäymälöistä. Kysy tarkemmat tiedot valmistajalta. mökki+ vessat nainen + huussi Green Toilet (Pikkuvihreä Oy) 14

15 nainen nainen + huussi + huussi Ekolet VU (Lassila-Tikanoja oy) käymälä kaaviokuva Suursäiliö 115 (Pikkuvihreä oy) 8.1 Saavista kompostoriin -toimintamalli Mikäli kohde on niin vilkas, ettei käymäläastioiden tilavuus riitä koko talvisesongin jätteille, olemassaolevia rakennuksia voida muuttaa, tai sopivaa käymälää ei muuten saada, kompostikäymälän voi korvata käymälärakennuksen takana olevalla suurella kompostorilla, jonne jätteet kipataan huussissa olevasta saavista. Malli on yksinkertainen, edullinen ja helppo perustaa, mutta vaatii säännöllisen huollon: astia tulee kipata kompostoriin mieluiten päivittäin. Toteutus: esim. 60 litran saavin pohjalle laitetaan kuiviketta (ettei säkki jäädy pohjaan kiinni ja rikkoudu kipattaessa) sekä maatuva jätesäkki. Käymälän sisätilaan voidaan laittaa kuiviketta, jolla kävijät voivat peittää jätteensä. Astian täyttyessä saavi kipataan säkkeineen kompostiin, ja pussi peitetään kuivikkeella. Käymäläjätettä käsitellessäsi muista hyvä hygienia! Käymäläjätesaavi on otettu ulos huussista. Luukun yläpuolella toimintaohjeet. A kuva biodegradable 16 piirrosukko selin bag and a small toilet container. The waste and the bag will be moved to compost bin beside after every group. Vihreät niityt-hanke 8.2 Virtsan käsittely Virtsan käsittelymahdollisuudet: Erottelu puhtaana tai suotonesteenä (jätemassan läpi kulkenut tumma, epähygieeninen neste) Johdetaan esim. nestekanisteriin. Eroteltua virtsaa käytettäessä lannoitteena suositellaan kuukauden varastointia umpinaisessa astiassa. Lannoitekäyttö yksi litra/m² kesässä. Suotonestettä ei suositella syötävien kasvien lannoitukseen, sillä se sisältää ulosteperäisiä bakteereita. Virtsa voidaan ohjata omaan jätevesijärjestelmään, mikäli ko. malli sen kestää. Tarkista asia jätevesijärjestelmänne valmistajalta. 15

16 Haihdutus puhtaana tai suotonesteenä (neste valuu astiaan, josta se hiljalleen haihtuu, pääasiassa suojakeleillä), Jos nestettä tulee paljon, tarvitaan sähköllä tehostettu tuuletus. Imeytys turpeeseen + kompostointi Edellä mainittuja menetelmiä yhdistelemällä Tai kysy kunnasta mahdollisuutta virtsan toimittamiseen yleiseen viemäriin tai puhdistuslaitokseen. Ensisijainen tapa on kuitenkin aina käsitellä virtsa paikan päällä, jolloin kuljettamista ei tarvita. Virtsan erotteleva malli Urine separation kuva 17 piirrosukko naama kuva 17 piirrosukko naama Virtsan erottelu Virtsan erottelu istuimessa helpottaa käymälänhoitoa, koska kuiviketta ei tarvita niin paljon eikä hajuhaittoja tule. Siten säiliön tarvitse olla niin suuri kuin mallissa, jossa kaikki menevät samaan. Virtsanerottelevia istuimia on myytävänä, mutta ne jäätyvät ellei niihin ole mahdollista liittää sähkökaapelia lämmittämään putkea. Erottelijan voi tehdä myös itse; siihen tarvitaan pätkä leveää putkea tai ränniä, joka asetetaan istuimen etuosaan. Virtsa ohjataan sivussa olevaan ämpäriin. Jos käyttöä ei ole talvella jatkuvasti, virtsan jäätyminen tulee ottaa huomioon. Kokemusten mukaan se irtoaa suhteellisen helposti astiaa kopauttamalla. Haihdutus puhtaana tai suotonesteenä (neste valuu astiaan, josta se hiljalleen haihtuu, pääasiassa suojakeleillä). Jos nestettä tulee paljon, tarvitaan sähköllä tehostettu tuuletus Imeytys turpeeseen + kompostointi Edellä mainittuja menetelmiä yhdistelemällä Tai kysy kunnasta mahdollisuutta virtsan toimittamiseen yleiseen viemäriin tai puhdistuslaitokseen. Ensisijainen tapa on kuitenkin aina käsitellä virtsa paikan päällä, jolloin kuljettamista ei tarvita kuva18 valokuva saavi+ lumiseinät Virtsan/ kuva18 suotonesteen valokuva saavi+ haihduttava lumiseinät malli Urine evaporation Miksi virtsaa ei pidä johtaa maahan? Pohjavesi voi pilaantua Lähialueen puut ja muu kasvillisuus voivat kärsiä virtsasta, joka on väkevä ravinne Luonnostaan vähäravinteinen luonto muuttuu ja kasvillisuus rehevöityy Vesistöihin joutuessaan ravinteet aiheuttavat rehevöitymistä, joka voi kuva 19 pissimö johtaa järven umpeenkasvuun ja sinileväkukintojen kuva 19 pissimö esiintymiseen Yellow Snow Area Virtsan joutumista kompostiin voidaan vähentää paitsi virtsanerottelulla, myös miehille suunnatulla Yellow Snow Arealla. Siinä virtsa imeytetään turpeeseen, joka imee myös hajuja. Keväällä massan sulaessa turvemassa lapioidaan kompostiin. Ajatuksena on myös tupien ympäristön siistiminen keltaisista läikistä, tai ainakin niiden kokoamisesta yhteen paikkaan. 16

17 kuva18 valokuva saavi+ lumiseinät Kuva 20 DT-pissimö Yellow Snow Area Vihreät niityt Käytännön toteutus: Hankitaan vähintään 90 litran saavi, josta täytetään turpeella noin kolmasosa. Rakennetaan kolme vähintään 120 cm korkeaa seinää lumesta näkösuojaksi sekä katos. Pimeällä polku valaistaan kynttilöillä, ja kyltti on hyvä laittaa paikalle tarkennukseksi. kuva 19 pissimö Paikka tehdään sopivaan kohtaan; tarpeeksi lähelle taloa, ettei asiakkaalla tulisi liian suuri houkutus tehdä tarpeensa aiemmin, mutta kuitenkin niin kauas rakennuksista ja poluista, ettei mahdollinen hajuhaitta häiritsisi (keväällä massan sulaessa). Hankeaikana ehdittiin rakentaa yksi koekappale Yellow Snow Areaa, mutta ei valitettavasti ehditty saada käytännön kokemusta sen keväisestä huollosta. Idea ja malli ovat kuitenkin kaikkien käytettävissä ja kehitettävissä edelleen Virtsan käsittely kesällä Miehille on myytävänä ulkokäyttöön pisuaareja, jotka mahdollistavat runsaankin käytön. Virtsa voidaan ohjata esim. maasuodattamoon tai umpisäiliöön. DT-pissimössä virtsa kulkee letkussa maan alla olevan biosuodattimen kautta humuspesään ja sitä kautta kasveille. Ko. Erottelu ei sovellu talvikäyttöön letkun ja maan jäätymisen vuoksi. Jos kesällä on vain vähän käyttöä, pisuaaria tai erottelua ei välttämättä tarvita. DT-Pissimö (Pikkuvihreä Oy) kuva 20 koiravaljakko Lisätietoa, tuotteita / More info, products: Käymäläseura Huussi ry: Huussirakennusohje: tietoa/pikkuhuussi.htm Biolan Oy: Lassila-Tikanoja Oy : Pikkuvihreä Oy: Biohajoavat pussit Kompostorinrakennusohjeet: osiossa Kompostointi Kompostinhoito-ohjeet suomeksi ja englanniksi: 9 REKIKOIRASAFARIT 9.1 Lanta, ruoat ja juottovedet Koirien uloste voidaan kompostoida olkineen eristämättömässä kompostorissa. Kuitenkin, jos kompostoriin laitetaan myös ylijäänyttä koiranruokaa, kompostorin tulee olla jyrsijöiltä suojattu. Kompostoriin ei mielellään saisi lisätä paljon nestettä kerralla, mutta jos muuta mahdollisuutta ei ole, voidaan juottovedetkin kaataa kompostoriin. Tällöin kompostoriin tulee lisätä reilusti seosainetta, ja varautua sen vuoksi reilusti suuremmalla kompostorilla. Kompostorin kokoa mietittäessä huomion tulee 17

18 kuva 20 koiravaljakko ottaa myös pitkä talvi, jolloin maatumista ei juuri tapahdu, sillä ulosteiden mukana tuleva lumikin jäähdyttää osaltaan kompostimassaa. Lisäksi oljet ja kuivike vievät tilaa, 1/3 - ½ kompostin tilavuudesta. mm. kuljetusmatkojen pidentymisen ja muiden ympäristövaikutusten vuoksi. Mikäli eläintä ei pystytä hautaamaan maan ollessa jäässä, on vaihtoehtona kuljetus sekajätteenä kaatopaikalle. Vaikka lemmikkieläinten hautaamiseen ei ole olemassa virallisia ohjeita, erityisesti suurilla koiratarhoilla olisi suositeltavaa soveltaa liitteenä olevia Eviran ohjeita kuolleiden eläinten hautaamiseen. Raimo Tarkkonen Koira tuottaa päivässä noin 200 g ulostetta. Jos 50 koiraa viipyy puoli vuorokautta eräkämpällä, ulostetta syntyy noin 5 kg. Jos eräkämpällä käy yhteensä 400 koiraa kuukaudessa, tämä tekee 40 kg ulostetta, neljän kuukauden aikana n. 160 kg + oljet, lumi, ruoantähteet ja kuivikkeet. 9.2 Kuolleiden koirien hautaaminen Kaikki koirat, safareilla käytettävät rekikoirat mukaan lukien, lasketaan lemmikkieläimiksi Eviran mukaan. Siten niiden hautaaminen ei ole luvanvaraista. Kuolleen eläimen hautaaminen ei saa kuitenkaan aiheuttaa vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle. Hautaaminen on ensisijainen kuolleen eläimen käsittelytapa, Kuollutta eläintä ei saa haudata pohjavesialueelle, vedenottamon suoja-alueelle, alle 250 metrin etäisyydelle kaivosta tai vesistöön viettävään rinteeseen, eikä alueelle, jota kynnetään tai kaivetaan pian hautaamisen jälkeen Kuollut eläin on haudattava vähintään metrin syvyyteen. Eläin on peitettävä heti siten, että ketut, rotat, lokit tai muut eläimet eivät pääse käsiksi haudattuun eläimeen. Kuollut eläin on hautaamisen yhteydessä tarvittaessa kalkittava tai käsiteltävä desinfiointiaineella taudinaiheuttajien tuhoamiseksi. Kuollutta eläintä ei saa haudata muovisäkissä tai muussa maatumattomassa pakkauksessa. Lisätietoa: Elintarvikevirasto Evira Kunnaneläinlääkärien yhteystiedot: >eläimet ja terveys > eläinlääkärit 10 KELKKASAFARIT Kelkkailun haittavaikutuksia luonnolle voi pienentää ottamalla ympäristönäkökohdat huomioon hankinnoissa, energiankulutuksessa, välttämällä turhia ajoja ja tyhjäkäyntiä, laitteita huoltamalla ja korjaamalla, reittien suunnittelulla sekä kasvien ja eläimistön huomioonottamisella. Kelkkailussa syntyy myös paljon ongelmajätettä. Näitä ovat mm. Akut, öljyt ja öljyiset jätteet, jotka tulisi toimittaa asianmukaisesti keräyspisteeseen. Erityisesti tulee huolehtia, ettei ongelmajätteitä jää luontoon. Moottorikelkkojen kierrätys: Mm. Kittilän hyötyjäteasema Kuusakoski Oy puh puh. (09)

19 11 Briefly in English Reduce, reuse and recycle! Reducing the waste is the most important thing in waste management area. You can do it by choosing sustainable products and by avoiding disposable packaging. If you have to choose disposable dishes, choose composting or eatable options (See page 7). Nowadays there are more possibilities for recycling in Lapland as well. Lapeco (Joint Municipal Authority for Waste Management in Lapland) is now the waste authority in Enontekiö, Kittilä, Kemijärvi, Inari, Muonio, Pelkosenniemi, Salla, Savukoski and Sodankylä. In these municipality centres there will be recycling points by the summer 2008 for glass, metal and paper. Due to Lapecos waste management rules mixing organic waste and toilet waste with non-recyclable waste is limited, like the burning of waste as well. Only a little amount of paper and carton packaging can be burned. In other areas the safari enterprises should follow the rules of their waste management authority. (See pages 6, 10) By the year 2014 in scattered settlement area there should be proper waste water system in each house and cabin. If there is a modern dry toilet in the estate, planning of the waste water system is much easier and cheaper. There are many possibilities. More info from the local authorities (in English also on www. ymparisto.fi). How can we start recycling? You can purchase recycling bins (inside and outside of the dwelling houses), organize transportation, set up training for the staff. Choose the people in charge of emptying the bins and taking care of the compost, or outsource the recycling tasks by a local entrepreneur. The waste categories: - Non recyclable waste: Plastic, diapers, sanitary towels, porcelain, hoover bags, cigarette filters, light bulbs... Cold ash when some waste has been burned (only wood ash can been poured to the ground). - Flammable waste: Paper and carton packaging (no aluminium covered). The flammable waste should be burned right after consuming the food, little bit at a time, with a proper fire. Plastic should NOT be burned: it causes toxic emissions to the environment and damages the fireplace! - Organic waste: Food leftovers, vegetables peels, napkins, coffee filters, tea bags.. Use a biodegradable waste bag in the bio waste bin; the emptying and cleaning of them become much easier. There are own regulations for toilet waste (excrement and urine). - Bottles and cans: Recyclable ones to the stores or Alko, wine and liqueur bottles to Alko. - Hazardous waste: Batteries, automotive fluids and oil, thermometers containing mercury, old medicines (to the pharmacy), fluorescent lamps, paints, glues and lacquers, impregnated wood, insect repellents, New Year s tin.. Consider the need of recycling glass (no windows or coffee pots) and metal (tin cans, aluminium pans, foil, bottle tops) in the cabins. kuva7 lumiukko porkkana There are metal squeezers available; it makes the storing and transporting simpler (See page 10) 19 kuva 8 kompostori vihreä kulmikas

20 The waste should be stored in a safe place, and should be packed, named and delivered to the waste collection spot. If the waste is left to the environment, it can cause serious damage to the nature, animal and people. Composting See page 17 Composting biowaste can reduce % of the original amount of waste. Biowaste is heavy and therefore very expensive to transport. On landfills it releases methane, which increases global warming. The composting is recommended in wilderness huts where there are numerous tourists eating and since it is not reasonable to carry the organic waste to the enterprises compost. The compost for kitchen waste should be resistant for heat and animals. There are many commercial models (See page 13), but you can also build a compost yourself (www.drytoilet. org). Take care that your compost big enough. During winter time the compost can freeze if it is not used regularly. Freezing doesn t affect the process: composting continues when the mass melts again. You also need to cover the biowaste immediately with some compost mixture (this mixture may consist of bark, saw dust, peat etc.). In a compost the mixture covers about ½ or 1/3 of the compost quantity. If you add a lot of liquids to the compost, you need to add more mixture as well. (See page for recycling and composting instructions) Dry toilets in wilderness huts See page Composting dry toilet is much recommended in wilderness. The composting process in modern dry toilets is controlled and there are no emissions to the environment. Pay attention in dry toilets: They should have a solid bottom and a cover, so that the leaks wouldn t cause danger to people s health or of contamination of the environment. There should be proper ventilation (for example a straight pipe from the seat level to the roof) There should be a place for washing hands (for example a disinfect for hands because it doesn t freeze) Pay special attention to the hygiene! When counting the amount of waste during the winter, note: A person produces about 200 g of excrement and one litre of urine in 24 hours. Amount of compost mixture (1/2 1/3 of the compost quantity) and toilet paper If the urine is not separated, you need to add more compost mixture and therefore the compost has to be bigger as well The compost can freeze during the winter; so calculate that the whole amount of winter time waste fits in. A container + a compost model See page 15 If it s not possible to get a composting toilet, you can make a combination from the old container + plastic bag model. Put some compost mixture to the bottom of the container (prevents grabbing of the frozen urine) Replace the plastic bag with a biodegradable one. Pour the bag to the compost behind the toilet building. Compost for 1-2 years. After about 6 months the mass can be moved to another, non isolated compost (though safe from the rain and leaks to the environment). 20

21 Urine treatment possibilities are: See pages 16, 17 Absorbing to the compost mixture and composting Evaporation (might need ventilation) Separation > separated urine can be used as a fertilizer after keeping it 6 months in a closed container: one litre / m² The liquids can be led to the (local) waste water system, if the model is suitable for it (check it out from the producer and municipality) Combining these methods Yellow Snow Area See page 17 Urine separation for men during the winter. The idea is to reduce the amount of urine around cabins and in dry toilets. In the spring the mass can be emptied to a compost. Get at least a 90 litres container. Fill up 1/3 of it with peat. Place it quite near the house and build at least 3 walls and a roof around it. Show the spot for every group. Burying should not be done in the ground water area, less than 250 meters from a well etc. or on a slope that leads to a lake or river. A dead dog should be buried to at least one meter deep and the body should be covered immediately. Use disinfection if needed. A dead animal should not be buried in a plastic bag or other non biodegradable material. Snow Mobile safaris Try to reduce the negative effects on nature by choosing environmental products, by reducing energy consumption, by avoiding useless driving, by keeping the devices in good shape, and with a careful planning of the routes. Also pay special attention that hazardous waste, like oil and batteries are not left to nature and brought to collection point. Visit to find the nearest place to get rid of this sort of waste. The old snow mobiles can be recycled in some recyclable waste stations like the one in Kittilä, or ask Kuusakoski (www.kuusakoski. fi) for another place. On the page 17 on the picture above there is one solution for urine separation in the summer time. Sledge dog safaris The excrement, straw and dog food leftovers can be composted as well. If you add liquids, add more compost mixture as well. A dog produces about 200 g of excrement in 24 hours. If 50 dogs stays on a cabin yard for half a day, the amount of excrement is about 5 kg + straw + compost mixture and snow that can not be avoided entirely. Deceased dogs are recommended to bury. If possible, try to follow these recommendations: 21

22 Tekstin joukossa mainittujen lähteiden lisäksi on käytetty mm. näitä lähteitä/ Sources : Finlex Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien sivutuotteiden hävittämisestä syrjäisillä alueilla sekä kuolleiden lemmikkieläinten hävittämisestä: Helsingin kaupunki Rakentajan ekolaskuri. Keskinen, Liina 2007 Lumiukkokuvat Kuusakoski Käymäläseura Huussi ry Kasvuvoimaa käymäläjätteestä -opas. Kuivakäymälän hoito ja käymäläjätteen käsittely Parviainen, Jouko Matkailuyrityksen ympäristöopas. Tornion kirjapaino. Vihreät niityt hanke, Muonion kunta: Weckman, Anja Ympäristökeskus Hyvä jätevesien käsittely -opas. Helsinki: Edita 22

23 Vihreät niityt -hankkeen yhteistyökumppanit: The project Vihreät niityt co-operates with: Puthaanrannantie 18 MUONIO P. (016) F Kuva: Risto Sieppi Pro Agria Lapin kalatalouskeskus, Jerisjärven, Kangosjärven, Liepimäjärven, Ylimuonion ja Äkäsjärven osakaskunnat, Muonionniskan jakokunta, Paliskuntain yhdistys, Kolarin paliskunta, Kuivasalmen paliskunta Bovallius-palvelut, Jerisjärven Muijat kyläyhdistys ry, Muonion Luonto ry, Muonion Pönkä ry, sarjakuvapiirtäjä Seppo Leinonen, Käännöspalvelut H. Siltala, Juha-käännös, Pidä Lappi Siistinä Ry, Käymäläseura Huussi ry Kiitos myös lukuisille talkootyötä tehneille!

24 Safaritoiminnan jätehuoltosuositukset on laadittu Vihreät niityt hankkeen puitteissa hankitun käytännön kokemuksen sekä uudistuneiden jätehuoltosäädösten pohjalta. Oppaan tarkoitus on olla yrittäjien ja työntekijöiden apuna nykyaikaisen jätehuollon toteuttamisessa ja siten osaltaan edistää kestävää kehitystä kasvavan luontomatkailun alalla. Hankkeen perustiedot: Vihreät Niityt on Muonion kunnan hallinnoima maaseudun kehittämishanke. Hanke on saanut avustusta Euroopan Unionin Euroopan Maatalouden Ohjaus- ja Tukirahastosta. Euroopan Unionin osuus on 50%, valtion 38,89%. Tunturi-Lapin kunnilta saadaan 11,11% sekä paikkakunnan yrityksiltä sekä yksityisiltä tahoilta 10%. Osa yksityisestä rahoituksesta tulee talkootyönä sekä vastikkeettomina suorituksina, ns. luontoissuorituksina. Euroopan Unionin, valtion sekä kuntien rahoitus kanavoituu paikallisen toimintaryhmän Kyläkulttuuria Tuntureitten Maassa ry:n kautta. Hankkeen kokonaisrahoitus on euroa. Hankkeemme rahoittajat, olette olleet kanssamme tekemässä todeksi Tunturi-Lapissa suuren ja toimeliaan hankkeen, jossa yhdistyvät ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä kehitys. Hankkeeseen osallistuminen on ollut mukana olleille yrityksille ja yhteisöille konkreettinen tapa osoittaa kantavansa vastuuta ympäristöstä ja yhteiskunnasta. Luonnonvarojen käytön järkeistäminen ruohonjuuritasolla on tehokkainta ympäristönsuojelua. Pitkän tähtäimen tavoite on kehittää toimintamallia kierrätys- ja luonnonvara-alan sosiaaliselle yritystoiminnalle Kuva: Tiina Tarkkonen The providers of public and private funding for our project, You are helping to make a huge and demanding project, combining ecological, economical and social sustainable development in fell Lapland, come true. Participating in our project is a concrete way of showing your concern of environment and society. The reasonable use of natural resources on micro level is effective nature conservation. In the long run the aim is to develop a working basis for recycling- and nature resourcefields social enterprise. Basics about the project Vihreät niityt Duration: February 2006 February Total funding The European Agricultural Guidance and Garantee Fund. (EAGGF) (50%), State of Finland (38,89%), municipalities of Muonio, Kittilä, Kolari and Enontekiö (11,11%). Public funding comes via The Multitude Of Village Culture In The Land Of Moutains. The providers of private funding (about 10%) are several local enterprises and communities (see previous page). Kuva: Risto Sieppi

Kuivakäymälöiden asennus, käyttö ja huolto sisätiloihin

Kuivakäymälöiden asennus, käyttö ja huolto sisätiloihin TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Kemiantekniikan koulutusohjelma Kemian- ja ympäristötekniikka Minna Paavola Opinnäytetyö Kuivakäymälöiden asennus, käyttö ja huolto sisätiloihin Työn ohjaaja Työn tilaaja Tampere

Lisätiedot

Ole tarkkana kaupassa, että et osta turhaa jätettä!

Ole tarkkana kaupassa, että et osta turhaa jätettä! Ole tarkkana kaupassa, että et osta turhaa jätettä! Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuollon aukioloajat ja yhteystiedot Oulun Jätehuolto www.ouka.fi/jatehuolto Henkilökunnan sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@ouka.fi

Lisätiedot

KERROSTALON JÄTE- HUOLTO ASUKKAAN NÄKÖKULMASTA

KERROSTALON JÄTE- HUOLTO ASUKKAAN NÄKÖKULMASTA Lajittelisin, jos KERROSTALON JÄTE- HUOLTO ASUKKAAN NÄKÖKULMASTA Kehittämisen perusteita Improving Household Waste Management in Existing Blocks Tekesin Streams teknologiohjelman projekti Irene Roos, Työtehoseura

Lisätiedot

Netistä löydät rutkasti jätetietoa!

Netistä löydät rutkasti jätetietoa! Netistä löydät rutkasti jätetietoa! Aukioloajat ja yhteystiedot www.ouka.fi/jatehuolto Henkilökunnan sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@ouka.fi Johtaja Markku Illikainen p. 044 703 3950 Ruskon jätekeskus

Lisätiedot

Jäteopas 2007. Nuukuus kannattaa jäteasioissa lajittelemalla säästät! Puutarhajätekupongit keskiaukeamalla. Ongelmajätepaikat.

Jäteopas 2007. Nuukuus kannattaa jäteasioissa lajittelemalla säästät! Puutarhajätekupongit keskiaukeamalla. Ongelmajätepaikat. Nuukuus kannattaa jäteasioissa lajittelemalla säästät! Jäteopas 2007 Puutarhajätekupongit keskiaukeamalla Ruskon Oivapiste s. 3 Ongelmajätepaikat ja -keräysaikataulu s. 10 Lajitteluohjeet s. 14 In english

Lisätiedot

Jäteopas 2008. Puutarhajätekupongit keskiaukeamalla. Lajitteluohjeet. Ongelmajätepaikat. In English Page 28. Ekopisteet ja jäteasemat

Jäteopas 2008. Puutarhajätekupongit keskiaukeamalla. Lajitteluohjeet. Ongelmajätepaikat. In English Page 28. Ekopisteet ja jäteasemat Jäteopas 2008 Puutarhajätekupongit keskiaukeamalla Ekopisteet ja jäteasemat sivu 9 Lajitteluohjeet sivu 13 Ongelmajätepaikat ja keräysaikataulu sivu 18 In English Page 28 Sisällysluettelo Yhteystiedot

Lisätiedot

SISÄLLYS. kuivakäymälälaite. 2 Kuivakäymälöitä koskeva normisto Suomessa 2. 3 Ennen kuivakäymälän hankintaa 3. 4 Kuivakäymälän hoito-ohjeita 4

SISÄLLYS. kuivakäymälälaite. 2 Kuivakäymälöitä koskeva normisto Suomessa 2. 3 Ennen kuivakäymälän hankintaa 3. 4 Kuivakäymälän hoito-ohjeita 4 SISÄLLYS 1 Kuivakäymälä 2 2 Kuivakäymälöitä koskeva normisto Suomessa 2 3 Ennen kuivakäymälän hankintaa 3 4 Kuivakäymälän hoito-ohjeita 4 5 Käymäläjätteen kompostointi 5 6 Virtsan käyttö 6 7 Käymäläjätekompostin

Lisätiedot

KOMPOSTOIVA KUIVAKÄYMÄLÄ YLEISÖKÄYTÖSSÄ

KOMPOSTOIVA KUIVAKÄYMÄLÄ YLEISÖKÄYTÖSSÄ KOMPOSTOIVA KUIVAKÄYMÄLÄ YLEISÖKÄYTÖSSÄ Opinnäytetyö Ympäristöteknologian koulutusohjelma Hämeenlinna 23.2.2007 Teemu Sandberg OPINNÄYTETYÖ Ympäristöteknologian koulutusohjelma Visamäentie 35 13100 HÄMEENLINNA

Lisätiedot

Kuivakäymälän hankinta ja käyttö

Kuivakäymälän hankinta ja käyttö Kuivakäymälän hankinta ja käyttö www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Lainsäädäntö... 4 3. Mikä on kuivakäymälä... 6 4. Käymäläjäte... 7 5. Kuivakäymälän valinta... 8 Käyttötarve...

Lisätiedot

ENERGIAJAKEEN SAANNON LISÄÄMINEN OMAKOTITALOISTA ÄÄNEKOSKELLA

ENERGIAJAKEEN SAANNON LISÄÄMINEN OMAKOTITALOISTA ÄÄNEKOSKELLA ENERGIAJAKEEN SAANNON LISÄÄMINEN OMAKOTITALOISTA ÄÄNEKOSKELLA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ala Ympäristöteknologian koulutusohjelma Ympäristötekniikka Opinnäytetyö Syksy 2012 Jenna Ohranen Lahden

Lisätiedot

SAIRAALOIDEN JÄTEHUOLLON KÄYTÄNNÖT LOIMI- HÄMEEN JÄTEHUOLLON TOIMIALEELLA

SAIRAALOIDEN JÄTEHUOLLON KÄYTÄNNÖT LOIMI- HÄMEEN JÄTEHUOLLON TOIMIALEELLA SAIRAALOIDEN JÄTEHUOLLON KÄYTÄNNÖT LOIMI- HÄMEEN JÄTEHUOLLON TOIMIALEELLA Kartoitus ja arviointi alueen sairaaloiden jätehuollosta Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Kestävän kehityksen koulutusohjelma Forssa,

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA HYRIA RIIHIMÄKI Sakonkatu 1 E-talo. Auto- ja logistiikka-alan koulutuskiinteistö. Draivi-projekti

JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA HYRIA RIIHIMÄKI Sakonkatu 1 E-talo. Auto- ja logistiikka-alan koulutuskiinteistö. Draivi-projekti JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA HYRIA RIIHIMÄKI Sakonkatu 1 E-talo Auto- ja logistiikka-alan koulutuskiinteistö Draivi-projekti Suomen ympäristöopisto SYKLI Rauno Leván 27.9.2010 Hyria Oy Sakonkatu 1 E Jätehuoltosuunnitelma

Lisätiedot

HARTOLAN JÄTEOPAS OTA TALTEEN!

HARTOLAN JÄTEOPAS OTA TALTEEN! HARTOLAN JÄTEOPAS OTA TALTEEN! YHTEYSTIEDOT Jäteneuvonta Hartolan kunta Tekninen osasto / Markku Tuukkanen P. 044 743 2240 Jätehuoltoyrittäjä Seppo Hynninen Ky P. 0400 878 349 seppo.hynninen@hotmail.com

Lisätiedot

KOMPOSTOINTIKURSSI. Sisältö: 20 piirtoheitinkalvoa, luentorunko, kirjallisuusluettelo

KOMPOSTOINTIKURSSI. Sisältö: 20 piirtoheitinkalvoa, luentorunko, kirjallisuusluettelo KOMPOSTOINTIKURSSI Kohderyhmä: Kurssimateriaali tarjoaa perustietoutta kompostoinnista kotitalouksissa ja asuntokiinteistöissä. Materiaali on ensisijaisesti suunnattu pääkaupunkiseudun pien- ja kerrostalokompostoijille.

Lisätiedot

Kestävä kehitys tapahtuman tuottamisessa, Case: Laurea Events

Kestävä kehitys tapahtuman tuottamisessa, Case: Laurea Events Kestävä kehitys tapahtuman tuottamisessa, Case: Laurea Events Saikkonen, Jenni-Julia 2014 Leppävaara 2 Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Kestävän kehitys tapahtuman tuottamisessa, Case: Laurea Events

Lisätiedot

Haja-asutuksesta muodostuvien jätevesilie eiden paikallinen käsi ely osana haja-asutuksen jätevesihuoltoa ja ravinteiden kierrätystä

Haja-asutuksesta muodostuvien jätevesilie eiden paikallinen käsi ely osana haja-asutuksen jätevesihuoltoa ja ravinteiden kierrätystä Haja-asutuksesta muodostuvien jätevesilie eiden paikallinen käsi ely osana haja-asutuksen jätevesihuoltoa ja ravinteiden kierrätystä Asko Särkelä, Kirs Lah ja Teemu Haapala Rapor 23/2013 Sisällys Esipuhe...

Lisätiedot

BIOJÄTTEEN KIMPPA- JA ALUEKERÄYKSEN MAHDOLLISUUDET

BIOJÄTTEEN KIMPPA- JA ALUEKERÄYKSEN MAHDOLLISUUDET BIOJÄTTEEN KIMPPA- JA ALUEKERÄYKSEN MAHDOLLISUUDET 19.12.2014 Suvi Runsten Ympäristökonsultointi EcoChange Oy 1 Kannen kuva: Suvi Runsten Kuvateksti: Helsingin Käpylän biojätekimppalaisia kesällä 2013.

Lisätiedot

OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.)

OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.) OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.) Jätevesien käsittely haja-asutusalueella OPas XX 2012 jätevesien käsittely haja-asutusalueella Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Päivi

Lisätiedot

HEVOSTILAN YMPÄRISTÖN HALLINTA

HEVOSTILAN YMPÄRISTÖN HALLINTA HEVOSALAN TIETOPAKETIT 3/8 - koulutuspäivien luentomateriaali 2004-2005 HEVOSTILAN YMPÄRISTÖN HALLINTA Hevosalan ympäristöimago Tallikohtainen ympäristövastuullisuus Hevosten hyvinvointiin liittyvät ympäristöolosuhteet

Lisätiedot

KUIVIKE. Pissaa peltoon! Uusi BIOUREA -hanke palauttaa ravinteet kiertoon. Hajuja vai helpotusta? Seminaarissa keskustellaan hajajätevesistä

KUIVIKE. Pissaa peltoon! Uusi BIOUREA -hanke palauttaa ravinteet kiertoon. Hajuja vai helpotusta? Seminaarissa keskustellaan hajajätevesistä KUIVIKE Käymäläseura Huussi ry:n tiedotuslehti 2015 Pissaa peltoon! Uusi BIOUREA -hanke palauttaa ravinteet kiertoon sivu 6 Hajuja vai helpotusta? Huussinomistajat kertovat kokemuksistaan sivut 12 14 Seminaarissa

Lisätiedot

Jäteselviytyjät 2015. Oppimateriaali. Jäteselviytyjät 2015 tietokilpailujoukkueeni: Merkitse muistiin luokkasi tietokilpailupäivämäärä:

Jäteselviytyjät 2015. Oppimateriaali. Jäteselviytyjät 2015 tietokilpailujoukkueeni: Merkitse muistiin luokkasi tietokilpailupäivämäärä: Jäteselviytyjät 2015 Oppimateriaali Jäteselviytyjät 2015 tietokilpailujoukkueeni: 1. 2. 3. Merkitse muistiin luokkasi tietokilpailupäivämäärä: Sisältö teema 1: Lajittelu Jätettä, voi ei!...... 3 Miksi

Lisätiedot

1 JOHDANTO... 3 1.1 Yleiskatsaus aiheeseen... 3 2 EKOLOGINEN SANITAATIO... 4

1 JOHDANTO... 3 1.1 Yleiskatsaus aiheeseen... 3 2 EKOLOGINEN SANITAATIO... 4 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 1.1 Yleiskatsaus aiheeseen... 3 2 EKOLOGINEN SANITAATIO... 4 3 KUIVAKÄYMÄLÄN ERI VAIHTOEHDOT... 6 3.1 Kuoppakäymälät... 7 3.2 Vähän vettä käyttävät systeemit... 9 3.3 Mökkihuussit...

Lisätiedot

Tontin ostajan ja vuokraajan tietopaketti

Tontin ostajan ja vuokraajan tietopaketti Tontin ostajan ja vuokraajan tietopaketti Sisällysluettelo Sisällys: 3 4 6 7 Pieni sanakirja tontin ostajalle tai vuokraajalle Tietoa lomatontin ostajalle ja vuokraajalle Tienkäyttäjän ohjeet Puuston käsittely

Lisätiedot

LOMALLA LUONNON KESKELLÄ - opas ekologiseen mökkeilyyn

LOMALLA LUONNON KESKELLÄ - opas ekologiseen mökkeilyyn LOMALLA LUONNON KESKELLÄ - opas ekologiseen mökkeilyyn Hyvä lukija, Mökki on suomalaisen paratiisi. Sinne ei oteta mukaan työmappeja, dieettejä tai arkisia murheita. Vaikka huolen huomisesta jättää mielellään

Lisätiedot

SammakkoNews. Sammakkokangas Oy:n tiedotuslehti 2015. Riikinvoiman ekovoimalaitos rakenteilla Leppävirralle sivu 12. Asiakas kysyy!

SammakkoNews. Sammakkokangas Oy:n tiedotuslehti 2015. Riikinvoiman ekovoimalaitos rakenteilla Leppävirralle sivu 12. Asiakas kysyy! SammakkoNews Sammakkokangas Oy:n tiedotuslehti 2015 Mikä jätteessä maksaa? sivu 4 Asiakas kysyy! sivu 6 Riikinvoiman ekovoimalaitos rakenteilla Leppävirralle sivu 12 Jätelautakunta tiedottaa sivu 15 Satu

Lisätiedot

L a i t i L a L a i s e n j ä t e o p a s 2 0 1 4 Sisältö

L a i t i L a L a i s e n j ä t e o p a s 2 0 1 4 Sisältö L a i t i l a l a i s e n j ä t e o p a s 2 0 1 4 M a i n i o m p i l a i t i l a 1 L a i t i l a l a i s e n j ä t e o p a s 2 0 1 4 Sisältö Esipuhe... 3 Ekomaksu... 4 Jätelaki... 5 Lajittelu... 6 Sekajäte...

Lisätiedot

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella OPAS nro 3 Jätevesien käsittely haja-asutusalueella VESI LUONTO KULTTUURIYMPÄRISTÖ L OUNAIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS OPASSARJA SISÄLTÖ 3 Jäteveden käsittelyvaatimukset Asetus talousjätevesien käsittelystä

Lisätiedot

kierrättää Tieto- ja tehtäväpaketti opetukseen

kierrättää Tieto- ja tehtäväpaketti opetukseen kierrättää Tieto- ja tehtäväpaketti opetukseen keräys kartonki pienmetalli Jos uusi sailykepurkki valmistetaan kierratysmetallista eika luonnon raaka - aineista, saastyy energiaa 7 tunnin television katselun

Lisätiedot

KUIVIKE. säästää jätevesimaksuissa, ja lisäksi saa kompostista ravinteet oman kukkamaan lannoittamiseen.

KUIVIKE. säästää jätevesimaksuissa, ja lisäksi saa kompostista ravinteet oman kukkamaan lannoittamiseen. 1 Käymäläseura Huussi ry:n tiedotuslehti 2010 Huussikortteli ja seminaareja Käymäläseura Huussi ry:n hanke jatkuu Sambian Kalokossa Puhtaan veden puolesta OmaMökki 10 -messuilla Tietoisku päivittäin hallin

Lisätiedot