Nurmeksen kaupunki TASEKIRJA 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nurmeksen kaupunki TASEKIRJA 2013"

Transkriptio

1 Nurmeksen kaupunki TASEKIRJA 2013 Kaupunginhallitus

2 Sisällysluettelo 1 1. TOIMINTAKERTOMUS Toiminnan ja talouden kokonaistarkastelu Kehityskatsaus ja oleelliset tapahtumat Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Kokonaistaloudellinen tarkastelu Konsernitarkastelu Selonteko konsernivalvonnasta Tuloksen käsittely ja talouden tasapainotus Toteutumisvertailu Tavoitteiden toteutuminen Käyttötalouden toteutuminen Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernitilinpäätös TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Kunnan tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöstä laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Tasetta koskevat liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT Tilinpäätöksen allekirjoitus Tilinpäätösmerkintä LUETTELOT JA SELVITYKSET Liite Tunnusluvut, tunnuslukumääritelmät ja tulorahoituksen riittävyyden luokittelu

3 1. TOIMINTAKERTOMUS Toiminnan ja talouden kokonaistarkastelu Kehityskatsaus ja oleelliset tapahtumat Kaupunginjohtajan katsaus Taantuma jatkui Suomen taloudessa, ja kuntien valtionosuuksien kasvun supistuminen jatkui. Edellisistä seikoista huolimatta Suomen kuntien talous oli vuonna 2013 odotuksia parempi. Valtakunnallisesti kuntien toimintaympäristöön vaikutti hallituksen kuntarakenneja sote-uudistukset, jotka toivat myös kuntien toimintaan muutosmomenttia. Nurmeksen kaupungin vuosi 2013 toteutui kokonaisuutena talousarvion mukaisesti. Myönteistä oli hillitty menokehitys, ja Nurmeksen kaupungin toimintakulut kasvoivat toimintavuonna vain 2,2 %. Toimintakate heikkeni 4,4 %, vastaava luku vuotta aiemmin oli 6,4 %. Verotulot kasvoivat 7,6 % ja valtionosuudet kasvoivat 3,7 %. Verotulopohjan kasvu oli koko maakunnan paras. Nurmeksen kaupunki onnistui parantamaan vuosikatettaan edellisestä vuodesta. Vuonna 2013 vuosikate oli 280 euroa (2012: 222 euroa). Tilikauden tulos oli alijäämäinen ,21 euroa, missä on heikennystä edelliseen vuoteen verrattuna ,03 euroa. Nurmeksen kaupungin tuloksessa näkyy selvästi lyhyempien poistoaikojen käyttäminen kaikkien rakennusten osalta. Nurmeksen kaupunki jatkaa tuottavuusohjelman toteuttamista myös tulevina vuosina. Nurmeksen kumulatiivinen ylijäämä vuoden 2013 tulos mukaan lukien on 5,679 miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste on 67,7 %. Nurmeksen vuoden 2013 vuosikate on 70,6 prosenttia poistoista. Nurmeksen kaupungin lainamäärä oli vuoden lopussa 12,041 miljoonaa euroa eli 1470 /as. Vuonna 2013 valmistui Nurmeksen kaupungin strategia 4U-Nurmes. Strategian toimeenpano aloitettiin heti. Tärkeimpiä asioita olivat uuden teollisuusalueen kaavoittaminen, kaupungin graafisen ilmeen uudistaminen, markkinoinnin tehostaminen, 40-vuotisjuhlien vietto sekä sote-työryhmien työn käynnistäminen. Myönteistä oli vilkas elinkeinotoiminta ja useiden yrityshankkeiden valmistelu. Porokylän Leipomo Oy:n laajennushanke valmistui joulukuussa ja Nurmeksen kaupungin osuus hankkeesta oli 6,1 miljoonaa euroa. Nurmeksen kaupunki osallistui myös KME Oy:n bioterminaalin tontin ja Kuljetusliike Pasi Piironen Oy:n tonttien rakentamiseen. Känkkäälän uuden teollisuusalueen tonttien markkinointi ja vuokraaminen alkoivat myös. GROW GREEN NURMES hanke käynnistyi toimintavuonna ja hankkeen tavoitteena on edistää vihreän energian investointien toteutumista Nurmekseen. Neljän Pielisen Karjalan kunnan kuntarakenneselvitys ja yhteistyön tiivistämisselvitys käynnistyivät marraskuussa Näillä selvityksillä tulee olemaan tavalla tai toisella vaikutuksia alueen kuntapalvelujen tuottamiseen tulevaisuudessa. Tulevan vuoden toiminnassa ylitse muiden nousevat kuntarakenne- ja sote-ratkaisut. Näillä molemmilla on kauaskantoisia vaikutuksia palvelutuotannon tehokkuuteen ja kustannuksiin sekä koko Pielisen Karjalan houkuttelevuuteen asumis- ja yrittäjyysseutuna. Kiitän kaikkia kaupungin työntekijöitä, viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä kuluneesta vuodesta Toivon, että me olemme pystyneet palvelemaan kuntalaisiamme parhaalla mahdollisella tavalla. Kaupunginjohtaja Asko Saatsi

4 Nurmeksen kaupungin hallinto 3 Nurmeksen kaupungin hallintosäännön ja Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston toimintasäännön mukainen organisaatiokaavio. HENKILÖSTÖJAOSTO 5 jäsentä KESKUSHALLINTO hallinto ja yleiset toimistopalvelut ruokahuolto Pielisen Karjalan maaseutuhallinto KAUPUNGINVALTUUSTO 35 jäsentä KAUPUNGINHALLITUS 9 jäsentä KAUPUNGINJOHTAJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 5 jäsentä - tilintarkastus KESKUSVAALI- LAUTAKUNTA 5 jäsentä Lieksan ja Nurmeksen yhteiset SOSIAALILAUTA- KUNTA 9 jäsentä SOSIAALITOIMI SIVISTYS- LAUTAKUNTA 9 jäsentä SIVISTYSTOIMI TEKNINEN LAUTAKUNTA SEKÄ RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKU NTA Sosiaalityö ja erityispalvelut Koti- ja laitoshoito Perusopetus Toisen asteen opetus Kulttuuri- ja liikuntatoimi Varhaiskasvatus LIEKSAN JA NURMEKSEN TEKNINEN VIRASTO - Hallinto - Toimitilat - Kuntatekniikka - Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Luottamushenkilöorganisaatio Virasto-organisaatio

5 Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuustossa on 35 jäsentä. 4 Valtuuston poliittiset voimasuhteet jakautuvat seuraavasti: Puolue Valtuutetut Suomen Keskusta 17 Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 10 Suomen Kristillinen Liitto 1 Perussuomalaiset 5 Kansallinen Kokoomus 2 Yhteensä 35 Valtuuston puheenjohtajisto: Pääkkönen Hannu Pyykönen Vesa Ryynänen Pertti Puheenjohtaja 1. varapuheenjohtaja 2. varapuheenjohtaja Valtuuston muut jäsenet: Ahponen Jorma Hakala Samuli Hiltunen Jouni Honkanen Liisa Huusko (ent. Lipponen) Anu Jaaranen Veikko Juntunen Jukka Korhonen Pasi Korkalainen Emmi Kuvaja Reija Kämäräinen, Matti Mahlavuori Ritva Makkonen Merja Martikainen Hannu Meriläinen Jaana Meriläinen Mikko Mikkilä Hannu Mikkonen Jukka Moilanen Leena Mustonen Lahja Määttä Pia Nevalainen Hannu Ollilainen Anneli Pellikka Matti ( alkaen) Pikkarainen Jorma Räsänen Yrjö Rönkkö Reeta Savolainen Anni Säämänen Jussi Tervo Jouko ( saakka) Tiainen Martti Timonen Matti Turunen Kari

6 Kaupunginhallitus 5 Kaupunginhallituksessa on 9 jäsentä. Kaupunginhallituksen poliittiset voimasuhteet ovat seuraavat: Suomen Keskusta Suomen Sosialidemokraattinen Puolue Kansallinen Kokoomus Perussuomalaiset 4 jäsentä 3 jäsentä 1 jäsen 1 jäsen Kaupunginhallituksen puheenjohtajisto: Kämäräinen Matti Meriläinen Jaana Mikkilä Hannu Puheenjohtaja 1. varapuheenjohtaja 2. varapuheenjohtaja Kaupunginhallituksen muut jäsenet: Honkanen Liisa Huusko (ent. Lipponen) Anu Juntunen Jukka Makkonen Merja Ollilainen Anneli Räsänen Yrjö Kaupunginhallituksen esittelijöinä olivat seuraavat henkilöt: - Esittelijänä kaupunginjohtaja Asko Saatsi - Kaupunginjohtajan sijaisena kaupunginsihteeri Eeva Piironen - Edellisten estyneinä ollessa seuraavassa järjestyksessä: Kaupunginkamreeri Jari Lampinen Teknisen palvelukeskuksen päällikkö Tuomo Kotilainen alkaen Sivistystoimen päällikkö Arto Sihvonen saakka, Timo Karppinen vt.nä alkaen Sosiaalijohtaja Ritva Tikka Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan tilivelvollisia viranhaltijoita olivat: Kaupunginjohtaja Kaupunginsihteeri Kaupunginkamreeri Hallintokuntien päälliköt: Kaupunginsihteeri Sosiaalijohtaja Sivistysjohtaja

7 Kaupungingeodeetti 6 Tulosaluepäälliköt (lueteltuina ne, jotka eivät ole myös hallintokunnan päälliköitä): - kaupunginkamreeri - maaseutusihteeri - aluejohtaja (päivähoito) - vanhustyön johtaja - tekninen johtaja - kadunrakennuspäällikkö - huoltopalvelupäällikkö Toimielinten esittelijät (lueteltuina ne, jotka eivät ole hallintokunnan päälliköitä eivätkä tulosalueen päälliköitä): - kaavoituspäällikkö (kaavoitusjaosto) - lukion rehtori (lukion johtokunta) - rakennustarkastaja (lupajaosto) - ympäristönsuojelusihteeri (lupajaosto) - tiemestari (maaseutulautakunnan jaosto) Henkilöstö Kaupungin henkilöstön kokonaismäärä vuoden 2013 lopussa oli 480. Näistä vakinaisia oli 363, työllistettyjä oli 6, sijaisia 56, määräaikaisia 52 ja oppisopimuskoulutuksessa 3 henkilöä. Vakinaisesta henkilöstöstä 344 (94,8 %) oli kk-palkkaisia ja 19 (5,2 %) tuntipalkkaisia. Vakinaisen henkilöstön osuus koko henkilöstöstä oli 75,6 %, kun se koko kunta-alan henkilöstössä vuonna 2012 oli 77,2 %. Henkilöstön lukumäärä toimintayksiköittäin Hallintokunta Vakinaiset Sijaiset Määräaikaiset Oppisopimus Työllistetyt Yhteensä Ilman työllistettyjä Keskushallinto Sivistystoimi Sosiaalitoimi Tekninen toimi YHTEENSÄ Henkilöstön lukumäärään eivät sisälly kansalaisopiston sivutoimiset tuntiopettajat (39 kpl). Vakinaisen henkilöstön määrä on pienentynyt 2 henkilöllä vuonna Alla olevasta taulukosta ilmenee vakinaisen henkilöstön määrän kehitys hallintokunnittain viimeisen kymmenen vuoden aikana. Taulukko 2. Vakinaisen henkilöstön määrä vuosina Hallintokunta Keskushallinto Sivistystoimi Sosiaalitoimi Tekninen toimi Yhteensä Vuoden 2013 alusta varhaiskasvatus (ent. päivähoito) siirtyi sosiaalitoimelta sivistystoimelle. Keskushallintoon siirtyi Pielisen Karjalan maaseutupalvelujen perustamisen myötä Valtimon ja Lieksan maaseutusihteerit. Vuoden 2011 tilastoissa näkyy vuonna 2010 toteutettu organisaatiomuutos ruokahuollon (16 henkilöä) siirtyessä teknisestä toimesta keskushallintoon.

8 7 Vuoden 2010 alusta siirtyi teknisestä toimesta viisi viranhaltijaa Lieksan kaupungin palvelukseen yhteisen teknisen toimen virkajärjestelyjen myötä siirtyi keskushallinnosta 3 henkilöä P-K:n tietotekniikkakeskus Oy:öön tietohallinnon järjestelyjen myötä sekä 2 henkilöä valtiolle edunvalvontatehtävien siirtyessä sinne aloitti toimintansa Pielisen Karjalan tilitoimisto, jonne siirtyi keskushallinnosta taloushallinnon ja palkanlaskennan henkilöstöä. Yleinen taloudellinen kehitys Bruttokansantuotteen volyymi supistui 1,4 prosenttia vuonna 2013 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan. Kansantalouden tuotantoa kuvaava bruttokansantuote oli viime vuonna 193 miljardia euroa. Kansantalouden tuloja kuvaava kansantulo supistui reaalisesti 1,6 prosenttia. Bruttokansantuotteen volyymin vuosimuutos, prosenttia Kansantalouden kysyntää vähensi viime vuonna yksityisen kulutuksen ja investointien supistuminen. Yksityisen kulutuksen volyymi väheni 0,8 prosenttia, mutta julkinen kulutus kasvoi 0,8 prosenttia. Julkisen kulutuksen kasvu oli seurausta Yleisradion luokittelusta yrityksistä julkisyhteisöihin. Se pienensi myös yksityistä kulutusta. Yksityiset investoinnit vähenivät 6,4 prosenttia, mutta julkiset investoinnit kasvoivat 6,8 prosenttia. Viennin volyymi kasvoi 0,3 prosenttia, mutta tuonnin volyymi väheni 1,8 prosenttia. Yritysten varsinaisen toiminnan voittoja kuvaava toimintaylijäämä supistui nimellisesti 9 prosenttia. Yritysten arvioidaan maksaneen osinkoja 13 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Yritysten rahoitusasema oli 4,5 miljardia euroa ylijäämäinen. Ylijäämä kasvoi edellisestä vuodesta, koska investoinnit supistuivat 8 prosenttia. Julkisyhteisöjen rahoitusasema eli nettoluotonanto sen sijaan oli viidettä vuotta peräkkäin alijäämäinen, 4,6 miljardia euroa. Edellisenä vuonna alijäämä oli 4,3 miljardia euroa. Kuntien ja kuntayhtymien alijäämä pieneni, samoin työeläkelaitosten ylijäämä. Kotitalouksien reaalitulojen kasvu oli pysähdyksissä toista vuotta. Käytettävissä oleva nettotulo väheni reaalisesti 0,3 prosenttia. Kotitalouksien oikaistu

9 reaalitulo supistui 0,1 prosenttia. Siihen luetaan mukaan myös hyvinvointipalvelut eli julkisyhteisöjen ja järjestöjen kotitalouksien hyväksi tuottamat yksilölliset palvelut kuten koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut. 8 Palkkatulot kasvoivat nimellisesti 1 prosentin. Sen sijaan sosiaalietuudet kasvoivat 5,5 prosenttia muun muassa eläkeläisten ja työttömien lukumäärän kasvun takia. Omaisuus- ja yrittäjätulot vähenivät 0,6 prosenttia. Kuntatalouden kehitys Kuntien toimintamenot, ilman liikelaitoksia, kasvoivat 3,0 prosentilla edellisestä vuodesta. Palkkamenoissa oli kasvua 2,2 prosenttia ja palveluiden ostoissa 3,4 prosenttia. Kuntien toimintatulot kasvoivat 1,4 prosenttia. Toimintamenojen kasvu oli hitaampaa kuin edellisvuosina. Kuntien toimintakatteet heikentyivät aikaisempia vuosia vähemmän, yhteensä 0,9 miljardilla eurolla. Verorahoitus kasvoi edellistä vuotta enemmän. Verotulot kasvoivat edellisestä vuodesta 6,8 prosenttia ja valtionosuudet 2,9 prosenttia. Tämä 1,5 miljardin euron verorahoituksen lisäys riitti kattamaan toimintakatteiden heikkenemisen, mikä näkyy vuosikatteiden paranemisena. Kuntien vuosikatteet nousivat 0,7 miljardilla eurolla ja samalla yhä harvemmilla kunnilla vuosikate oli negatiivinen. Vuosikatteen arvioitiin jäävän negatiiviseksi 36 kunnassa, kun edellisenä vuonna näin oli 84 kunnassa. Vuosikate kattoi poistoista ja arvonalentumisista 99,5 prosenttia ja investoinneista 51,7 prosenttia. Tunnusluvut parantuivat edellisestä vuodesta, vaikka sekä poistoissa että investointimenoissa oli kasvua. Kuntien investointimenot kasvoivat 3,7 prosenttia Kuntien yhteenlaskettu lainakanta oli vuoden 2013 lopussa 13,8 miljardia euroa. Lainakanta kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 13,4 prosenttia, noin 1,6 miljardilla eurolla. Lainakannan kasvu oli edellistä vuotta suurempaa. Asukasta kohden laskettu kuntien lainakanta oli 2553 euroa, kun vastaava luku oli edellisenä vuonna 2262 euroa.

10 Oman talousalueen kehitys 9 Liikevaihto 1000 Muutos PIELISEN KARJALAN SEUTUKUNTA % Elintarviketeollisuus (tol 10-12) ,6 Puun sahaus, höyläys ja kyllästys (tol 161) ,0 Tukku- ja vähittäiskauppa (tol G) ,9 Kuljetus ja varastointi (tol H) ,7 Palvelualat yhteensä (tol G-U) ,3 Puutavaran, puutuotteiden sekä huonekalujen valmistus (tol ) ,3 Majoitus- ja ravitsemistoiminta (tol I) ,0 Teollisuus (tol C) ,4 Kaikki toimialat yhteensä (tol A-X) ,7 Koko teollisuus (tol BCD) ,3 Jalostus (tol BC+DF) ,0 Hallinto- ja tukipalvelutoiminta, tieteellinen ja tekninen toiminta (tol M+N) ,5 Koulutus sekä terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut (tol P+Q) ,0 Metalliteollisuus (tol 24-30) ,5 Koneiden ja laitteiden valmistus (tol 26-27, 28) ,0 Rakentaminen (tol F) ,7 Metallituotteiden valmistus (tol 25) ,4 Lähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu, aineiston käsittely P-K:n maakuntaliit

11 0,00 Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) ,50 prosenttia -1,00-1,50 Lieksa 2012 Nurmes 2012 Valtimo 2012 PiKa 2012 Lieksa 2013 Nurmes 2013 Valtimo 2013 PiKa ,00-2,50 Pielisen Karjala pl Juuka Luonnollinen väestömuutos Kuntien välinen nettomuutto Netto- Muutos Korjaus Väestön Vuosi Syntyneet Kuolleet Netto Tulo Lähtö Netto siirtolaisuusyhteensä muutos Väkiluku Nurmes Luonnollinen väestömuutos Kuntien välinen nettomuutto Netto- Muutos Korjaus Väestön Syntyneet Kuolleet Netto Tulo Lähtö Netto siirtolaisuusyhteensä muutos Väkiluku Nurmeksen väestökehitys ikäluokittain Ikäluokat muutos yhteensä

12 Nurmeksen väestö pääasiallisen toiminnan mukaan Koko väestö vuotiaat Työvoima Työlliset Työttömät Työvoiman ulkopuolella olevat vuotiaat Opiskelijat, koululaiset Varusmiehet Eläkeläiset Muut työvoiman ulkopuolella olevat Huoltosuhde 1,96 1,91 1,89 1,86 Työttömyysaste 17,0 16,6 16,9 16,3 Työllisyysaste 54,3 55,9 57,1 58,6 Nurmeksen työpaikat toimialoittain muutos suht.osuus Yhteensä (A) Maa-, metsä- ja kalatalous ,1 (B, D-E) Kaivostoiminta; Sähkö-, kaasu ja lämpöhuolto; Vesi-, viemäri- ja jätehuolto ,4 (C) Teollisuus ,4 (F) Rakentaminen ,0 Jalostus ,8 (G-I) Tukku- ja vähittäiskauppa; Kuljetus ja varastointi; Majoitus- ja ravitsemistoiminta ,8 (J) Informaatio ja viestintä ,4 (K) Rahoitus- ja vakuutustoiminta ,2 (L) Kiinteistöalan toiminta ,7 (M-N) Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta; Hallinto- ja tukipalvelutoiminta ,0 (O-Q) Julkinen hallinto ja maanpuolustus; Pakollinen sosiaalivak.; Koulutus; Terveys- ja sosiaalipalv ,8 (R-U) Muut palvelut ,3 Palvelut ,1 (X) Toimiala tuntematon ,9 Nurmeksen työlliset toimialoittain muutos suht.osuus Yhteensä (A) Maa-, metsä- ja kalatalous ,0 (B, D-E) Kaivostoiminta; Sähkö-, kaasu ja lämpöhuolto; Vesi-, viemäri- ja jätehuolto ,9 (C) Teollisuus ,8 (F) Rakentaminen ,3 Jalostus ,0 (G-I) Tukku- ja vähittäiskauppa; Kuljetus ja varastointi; Majoitus- ja ravitsemistoiminta ,6 (J) Informaatio ja viestintä ,5 (K) Rahoitus- ja vakuutustoiminta ,2 (L) Kiinteistöalan toiminta ,6 (M-N) Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta; Hallinto- ja tukipalvelutoiminta ,1 (O-Q) Julkinen hallinto ja maanpuolustus; Pakollinen sosiaalivak.; Koulutus; Terveys- ja sosiaalipalv ,7 (R-U) Muut palvelut ,3 Palvelut ,0 (X) Toimiala tuntematon ,0

13 12 Nurmeksen työttömyys Työttömyys 12 kk:n keskiarvo Tilanne Työttömät Tyött.aste % Muutos/hlö Muutos/% Työttömät Miehiä alle 25 v yli 50 v PAT Palkkaper ,8 14 2, , , ,1-4 -0, ,0 32 6, ,5 17 3, Muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa Kunnallistalouden toimintatuotot supistivat 9,1 prosenttia ja toimintakulut kasvoivat 2,2, prosenttia ja siten toimintakate heikkeni 4,4 prosenttia. Verorahoituksen kasvu jäi 5,5 prosenttiin, mikä merkitsi vuosikatteen kasvua 0,45 miljoonaa 2,291 miljoonaan. Vuosikate on 71 prosenttia poistoista. Toimintamenot ylittivät 0,942 miljoonaa budjetoidun. Merkittävin kulupuolen ylitys oli palveluiden ostossa 1,062 miljoonaa, josta 0,434 miljoonaa erikoissairaanhoidon menoissa. Budjetoinnisssa tehtiin merkittävä muutos siirtämällä palveluasumisen palvelusetelit ostopalveluista avustuksiin. jäivät 0,533 miljoonaa alle budjetoidun. Tuloarvio ylittyi 0,175 miljoonaa. Edelliseeen tilinpäätökseen verrattuna henkilöstömenot kasvoivat 3,7 %, lomapalkkavarauksen kasvu selittää 0,257 miljoonaa. Palveluiden ostot supistuivat 0,7 % ja avustukset kasvoivat peräti 22,1 %. Verorahoituksessa verotulot kasvoivat 1,640 miljoonaa ja valtionosuudet kasvoivat 0,933 miljoonaa. Talousarvioon nähden verotulot ylittyivät 0,879 miljoonaa ja valtionosuudet alittuivat 0,141 miljoonaa. Kunnallisveron tilitysten kasvusta euroa selittyy vuoden 2012 jäännösverojen tilityksen siirtymisestä vuoden 2013 puolelle.

14 Kun nettorahoitustuotot supistuivat 0,139 miljoonaa ja poistot kasvoivat 0,816 miljoonaa tilikauden tulos heikkeni 0,365 miljoonaa vuodesta 2012 ja jäi 0,954 miljoonaa negatiiviseksi. Investointiosa toteutui 79,4 prosenttisesti. Kuntien suunnitelman mukaiset poistot ovat jääneet liian alhaisiksi nykyiseen investointien omahankintamenoon nähden. Omahankintamenoja on kasvattanut valtion vetäytyminen perustamishankkeiden valtionosuudesta. Kaupunginvaltuusto toukokuussa hyväksyi vuoden 2013 alusta uuden poistosuunnitelman kirjapitolautakunnan kuntajaoston suosituksen mukaisesti. Nurmes on soveltanut lyhempiä poistoaikoja myös ennen vuotta 2013 valmistuneisiin kohteisiin. Poistoaikojen lyhennys lisäsi poistoja euroa ja samalla poistoeron tuloutusta euroa euroon. Osa kunnista soveltaa lyhempää poistoaikaa vain vuonna 2013 valmistuneisiin investointeihin. Kaupungin talouden riski muodostuu suuren investointiohjelman (vuosina ,9 miljoonan poistonalaisten investointien omahankintameno) aiheuttamasta pitkäaikaista epätasapainosta tulonmuodostuskykyyn (vuosikate samana ajanjaksona 16,5 miljoonaa), mikä näkyy velkaantumispaineena. Vuoden 2013 poistonalaisten investointien omahankintameno oli peräti 7,073 miljoonaan, josta yritystilainvestoinnit 4,88 miljoonaa. 13 8,000 7,000 Vuosikate, sumupoistot ja investointien omahankintameno sumu-poistot poistonalaisten inv. Omahankintameno vuosikate 6,000 5,000 Milj. euroa 4,000 3,000 2,000 1,000 0, ,000

15 Talouden tasapaino ja velkaantuminen euroja tilikauden tuloksen kertymä korjatun tuloksen kertymä kertynyt lainkannan muutos Korjatussa tuloksessa sumu-poistot on korvattu poistonalaisten investointien omahankintamenolla ja lisätty satunnaiset erät. Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Vuoden 2013 lopulla Lieksan kaupungin aloitteesta aloitettiin kuntarakennelain mukainen selvitystyö Lieksan, Nurmeksen, Juuan ja Valtimon välillä. Epävarmuutta on lisännyt SOTE-uudistuksen puutteelliset linjaukset. Kunnat pyrkivät ratkaisemaan toukokuun loppuun 2014 mennessä jatketaan jatketaanko valmistelua yhteistyön syventämisen vai kuntaliitoksen pohjalta. Kuntien tulorahoitusnäkymä on negatiivinen valtionosuusleikkausten ja valtionosuusuudistuksen vuoksi Pielisen Karjalassa. Kuntayhteistyön ja liitosten ongelma on purkaa kuntakohtaiset kustannuserot ja alioptimointi, asukaskohtaiset valtionosuuserot ja riskinotto hallitusti. Seudun kuntien nettotoimintamenot asukasta kohti ovat maan keskimääräistä korkeammat ja korkeammat kuin keskimäärin Pohjois-Karjalassa. Kunnallistalouden näkymään vaikuttaa keskeisesti Suomen julkisen talouden kestävyysvajeen hoitamisen toimenpiteet ja aikataulu. Kaupungin alijäämänäkymä koskee vuosia Ratkaisevaa on nettotoimintamenojen kasvun hallinta. Demograafinen muutos heikentää nopeasti tuloverokertymää: palkka- ja yrittäjätulot muuttuvat eläketuloiksi, joiden verokohtelu on myös lievempää. Tulonsaajista 20,2 % ei vuonna 2012 maksanut ollenkaan kunnallisveroa. Kaupungin onnistuminen tuottavuus- ja kiinteistöohjelmissa ratkaisee heikkenevän kehityksen vauhdin. Kaupungin lainasalkku asukasta kohti, 1470 euroa, on tuhat euroa alle maan keskiarvon. Kaupungin kannalta velkaantumisriski syntyy siitä, että rakennettujen yritystoimitilojen myynti ei toteudu tavoitellussa aikataulussa. Toisaalta investoinnit ovat ainoa mahdollisuus lisätä työvoiman kysyntää ja sitä kautta kunnan tulorahoitusta. Kaupungin takaussalkun koko aleni 0,59 miljoonaa euroa 2,902 miljoonaan eli 354 euroa/asukas. Takauksista 2,2 miljoonaa on konserniyhtiöiden lainojen takauksia ja 0,7 miljoonaa vanhustentaloyhdistyksien, vesi- ja jätevesiosuuskuntien ja kuntien jäteyhtiön takauksia.

16 Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Hallintokunnat ovat laatineet vuonna 2008 sisäisen valvonnan suunnitelmat, joiden toteuttaminen on työn alla. Riskien arviointi on tapahtunut toiminnan suunnittelun yhteydessä. Vuoden 2013 tilinpäätösohjeessa on velvoitettu arvioimaan muutokset vuoden 2012 arvioon. Hallintokunnat ovat laatineet arvion muutoksista sisäisen valvonnan järjestämiseen. Johtoryhmä on valmistellut kaupunginhallituksen arvion maaliskuussa. Riskien kartoitus on vaihtelevasti toteutettu eri toiminnoissa. Riskien kartoitus tapahtuu pääosin toiminnan muutosten suunnittelun yhteydessä. Tunnistetut keskeiset sisäisen valvonnan osa-alueiden kehittämisalueet (puutteet) 1. toiminnan suunnittelun dokumentointi 2. korjaustoimenpiteiden raportointi 3. investointien ja omaisuuden siirron riskienhallinta Olennaisimmat toimintaan ja talouteen liittyvät riskit 1. henkilöstöriskit 2. yhteistoimintariskit 3. investointi- ja omituspoliittiset riskit Suunnitellut kehittämistoimet 1. riittävän asiantuntemuksen säilyttäminen valmistelussa 2. riittävä dokumentointi 3. toiminnan suunnittelu ja johtaminen Kaupunki arvioi, että sisäinen tarkastus tulee hoidettua osana johtamisprosesseja. Erillisesti organisoituun sisäiseen tarkastukseen ei ole voimavaroja. Kaupungin sisäinen valvonnan asianmukaisuus on tyydyttävällä tasolla. Sisäinen valvonta antaa riittävän varmuuden, mutta ei ole systemaattista.

17 Kokonaistaloudellinen tarkastelu Tilikauden toiminnan tulos ja rahoitus TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toiminakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Tilikauden yli/alijäämä Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/ Toimintakulut, % 14,2 16,0 Vuosikate/Poistot; % Vuosikate, /asukas Asukasmäärä Kaupungin poistonalaisten investointien omahankintameno on vuosina keskimäärin 4,522 miljoonaa euroa, joten tulorahoitus ei ole riittävä investointitasoon nähden, vaikka investoinnit sisältävät yritystoimitilarakentamista, johon sisältyy myyntiodotusta.

18 17 RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset 7 28 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 4500 Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus, % 30,0 42,1 Pääomamenojen tulorahoitus, % 24,3 29,3 Lainanhoitokate 1,2 1,0 Kassan riittävyys, pv 12,8 24,0 Asukasmäärä Maksuvalmius puoliutui toisena vuotena peräkkäin 13 päivään. Kaupunki jätti käyttämättä kaksi miljoonaa lainanottovaltuudesta investointiohjelman supistuttua alkuperäisestä.

19 18 Maksuvalmius kuun viimeisenä päivänä päivää kuukausi Rahoitusasema ja sen muutokset TASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT I Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 3. Muut pitkävaikutteiset menot II Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat III Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset Muut saamiset B TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 0

20 C VAIHTUVAT VASTAAVAT I Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet II Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset 2. Lainasaamiset Muut saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset III Rahoitusarvopaperit Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin 4. Muut arvopaperit IV Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA A OMA PÄÄOMA I Peruspääoma III Muu omat rahastot IV Edellisten tilikausien yli-/alijäämä V Tilikauden ylijäämä B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 0 1. Poistoero Vapaaehtoiset varaukset C PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset 0 0 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat E VIERAS PÄÄOMA I Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä 4. Lainat muilta luotonantajilta 0 6. Ostovelat 0 7. Muut velat 0 6. Ostovelat Muut velat 3 5

21 20 II Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä 0 5. Saadut ennakot Ostovelat Liittymismaksut ja muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ Taseen tunnusluvut Omavaraisuus-% 67,7 72,3 Suhteellinen velkaantuneisuus-% 30,4 25,8 Kumulatiivinen ylijäämä, milj.euroa 5,679 6,226 Kumulatiivinen ylijäämä, /asukas Lainakanta milj. 12,041 9,327 Lainat /asukas Lainasaamiset , milj. 0,407 0,407 Asukasmäärä Lainasalkun painotettu keskikorko on 1,83 % ja painotettu maturiteetti 7,2 vuotta. Salkun keskikorko on laskenut vuodessa 0,36 prosenttiyksikköä ja laina-aika pidentynyt 0,3 vuotta. Lainasalkussa kiinteiden korkojen osuus on laskenut 67 %:sta 44 %:iin. Kaupungin vaihtuvat korot on sidottu 6 kk euroboriin. Lainasalkussa ei ole kertalyhenteisiä lainoja. Kaupungin sijoitussalkku oli 0,128 miljoonaa. Likvidit lyhytkorkorahastoon sijoitetut kassavarat olivat 1,0 miljoonaa euroa. Sijoitussalkun tuotto oli euroa eli 4,2 %. Koko sijoitussalkku oli korkoinstrumenteissa. Lyhytkorkorahaston tuotto oli euroa eli 1,6 %. KOKONAISMENOT JA -TULOT TULOT M % MENOT M % Varsinainen toiminta Varsinainen toiminta Toimintatuotot 7,9 12,6 Toimintakulut 55,4 85,0 Verotulot 23,3 37,2 - Valmistus omaan käyttöön -0,1-0,1 Valtionosuudet 26,4 42,1 Korkokulut 0,3 0,4 Korkotuotot 0,1 0,1 Muut rahoituskulut 0 0,1 Muut rahoitustuotot 0,4 0,6 Satunnaiset kulut 0,0 0,0 Satunnaiset tuotot 0,0 0,0 Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoituksen korjauserät Pakollisten varausten muutos 0,0 0,0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden Pysyvien vastaavien hyödykkeiden - luovutusvoitot 0,0-0,1 - luovutustappiot 0,0 0,0 Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,1 0,2 Investoinnit Käyttömaisuuden myyntitulot 0,1 0,1 Käyttöomaisuusinvestoinnit 7,8 11,9 Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset 0,0 0,0 Antolainasaamisten lisäykset 0,0 0,0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 4,5 7,2 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 1,8 2,7 Lyhytaikaisten lainojen lisäys 0,0 0,0 Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0,0 0,0 Oman pääoman lisäykset 0,0 0,0 Oman pääoman vähennykset 0,0 0,0 Kokonaistulot yhteensä 62,7 100,0 Kokonaismenot yhteensä 65,2 100,0 kokonaistulot-kokonaismenot -2,58

22 Muut maksuvalmiusmuutokset-rahavarojen muutos 2, Konsernitarkastelu Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen kuuluvista yhteisöistä Tytäryhteisöt Yhtiöt Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt 1 Kunnallista liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt 1 Muut yhtiöt 2 Kuntayhtymät 5 Osakkuusyhteisöt 2 Yhdistely konsernitilinpäätökseen Yhdistelty (kpl) Ei-yhdistetty(kpl) Muut omistusyhteysyhteisöt 1 Yhteensä 11 1 Kuntakonsernin tilinpäätös ja sen tunnusluvut Vuoden 2013 kaupunkikonsernin tulos oli ,89 euroa alijäämäinen (vuonna ,81 euroa alijäämäinen). Vuosikate oli 1,561 miljoonaa euroa edellistä vuotta parempi. Konsernitulosta heikensi emon tuloksen lisäksi terveyskeskuskuntayhtymä ( ). Konsernin tulosta paransi tytäryhtiöistä Nurmeksen Lämpö Oy ( ), koulutuskuntayhtymä ( ) ja sairaanhoitopiiri (71.000). Konsernin lainakanta kasvoi 2,877 miljoonaa 22,869 miljoonaan eli on /asukas, mikä on noin puolet maan keskiarvosta. Lainakannasta tytäryhtiöiden osuus on 833 euroa/asukas ja sairaanhoitopiirin 489 euroa/asukas. Terveyskeskuskuntayhtymän henkilökunnan määrä laski neljällä 175:een ja tytäryhtiöiden nousi 1,5 henkilöllä 40:een. Kun emon henkilöstö laski kymmenellä 474:een, konsernin kokonaishenkilöstö supistui 12,5:llä 689 henkilöön. Konsernin henkilötyövuodet laskivat 706,8:sta 706,3:een.

23 22 KONSERNITULOSLASKELMA Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) 37 3 Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut: Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset: Suunn.mukaiset poistot Satunnaiset erät 3 0 Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Vähemmistöosuudet Tilikauden yli/alijäämä Konsernituloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/ Toimintakulut, % 40,4 40,7 Vuosikate/Poistot; % 90,6 73,1 Vuosikate, /asukas Asukasmäärä

24 23 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät 3 0 Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta 0 Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta 0 Antolainauksen muutokset 0 Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset 7 12 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos -3 1 Oman pääoman muutokset 0 38 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varaojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutokset Korottomien velkojen muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Konsernirahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus, % 47,3 44,7 Pääomamenojen tulorahoitus, % 37,4 32,0 Lainanhoitokate 1,7 1,2 Kassan riittävyys, pv 26,9 36,6 Asukasmäärä

25 24 KONSERNITASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet: Aineettomat oikeudet 17 6 Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut 4 Aineettomat hyödykkeet yhteensä Aineelliset hyödykkeet: Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Aineelliset hyödykkeet yhteensä Sijoitukset: Osakkuusyhtiöosuudet Muut osakkeet ja osuudet Joukkovelkakirjalainasaam. 0 Muut lainasaamiset 0 Muut saamiset Sijoitukset yhteensä TOIMEKSIANTOJEN VARAT VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset: Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Ed.tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä Oma pääoma yhteensä VÄHEMMISTÖOSUUDET POISTOERO JA VAPAAEHT.VARAUK. Poistoero Vapaaehtoiset varaukset PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset Muut pakolliset varaukset

26 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma Pitkäaikainen koroton vieras pääoma Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma Lyhytaikainen koroton vieras pääoma Vieras pääoma yhteensä VASTATTAVAA YHTEENSÄ Konsernitaseen tunnusluvut Omavaraisuus-% 54,3 57,0 Suhteellinen velkaantuneisuus-% 42 39,2 Kertynyt ylijäämä, Kertynyt ylijäämä, /asukas Konsernin lainakanta , milj. 22,869 19,992 Konsernin lainat / asukas Konsernin lainasaamiset , milj. 0,000 0,000 Asukasmäärä Konsernitoiminnan ohjaus ja oleelliset tapahtumat Kaupunki irtisanoi Pikes Oy:n kanssa tehdyn erillissopimuksen toimitila-asiamiehen tehtävien hoidosta vuoden 2104 alusta. Perusterveydenhuollossa Nurmeksen kuntarahoitusosuus kasvoi euroa eli 6 %, josta 46 % on vuoden 2012 hinnanalennusta. ja erikoissairaanhoidossa euroa eli 4 %. Erityishuollossa kuntarahoitusosuus aleni euroa eli 16,4 %. Kaupunki muutti terveyskeskuksen rahoituksen maksupäiviä emon kassatarpeen pienentämiseksi. Kuntayhtymän maksuvalmius putosi 71 päivästä 33 päivään. Tunnusluvut ja mittarit Nurmeksen Lämpö Oy Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Ta 2013 Tp 2013 Taloudellisuus ja hinnoittelu Liikevaihto 3,714 M 3,767 M 4,405 M 4,5 M 4,429 M Käyttökate 29,8 % 25,5 % 22,1 % > 25 % 23,5 % Tunnusluvut ja mittarit Kiinteistö Oy Nurmeksen vuokratalot Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Ta 2013 Tp 2013 Toiminnan laajuutta koskevat tavoiteet Huoneistojen käyttöaste 93,8 94,4 94,3 % > 95 % 94,16 % Asuntostrategian mukaiset kohteiden siirrot yhtiölle kesken kesken toteutui Kohteet kiinteän laajakaistan piiriin heti kun tarjontaa käynnissä 7 kohteessa Taloudellisuus ja hinnoittelu alle Pielisen Keskimääräinen vuokrataso 6,47 /m2 6,77 /m2 7,12 /m2 Karjalan 7,12 /m2 Pohjois- Karjalan keskiarvon alhaisin Kaupungin energiatehokkuusohjelma toteutui mukana toteutui

27 Tunnusluvut ja mittarit Loma-Nurmes Oy Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Ta 2013 Tp Toiminnan laajuutta koskevat tavoiteet Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Nuorisokäytön osuus 72 % 74 % 72 % 78 % 75,8 % Taloudellisuus ja hinnoittelu Tulos Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Selonteko perustuu kaupungin kolmen suurimman konserniyhtiön johdon aiempaan itsearviointiin, jossa ei ole tapahtunut vuonna 2013 muutosta. Konsernivalvonnan osalta on arvioitu konserniohjausta, ohjeiden antoa kaupungin edustajille, konsernitavoitteiden asettamista ja toteutumisen arviointia, tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman raportointia, keskitettyjen konsernitoimintojen ja palveluiden käyttöä sekä riskien hallinnan toimivuutta. Konserniyhtiöt raportoivat valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista edelleen osin vapaamuotoisesti. Konserniyhtiöille asetettavien tavoitteiden määrittelyprosessia on uudistettu. Tytäryhteisöjen analysointi ja raportointi ei kaikilta osin ole ollut konsernijohtoa tyydyttävää. Konserniyhtiöiden osalta raportointi on yhdenmukaistunut. Konserniyhteisöjen riskienhallinta on järjestetty kullekin toimialalle tyypillisesti. Riskienhallinnan systemaattisuutta tulisi lisätä. Kaupunginhallitus arvioi konsernivalvonnan tilan tyydyttäväksi. Hyväksytyt ohjeet ja uudistetut menettelyt luovat pohjaa tason nostamiseen edelleen Tuloksen käsittely ja talouden tasapainotus Kaupungin vuoden 2013 tilikauden tulos on ,59 euroa. Kaupunginhallitus esittää, että poistoeron vähennyksenä kirjataan poistosuunnitelmaa vastaavasti yhteensä ,28 euroa ja tilikauden kirjanpidollinen tulos ,31 euroa kirjataan yli/alijäämätilille. 1.2 Toteutumisvertailu Tavoitteiden toteutuminen Valtuuston asettamat kunnallistaloudelliset tavoitteet toteutuivat seuraavasti: Ta 2013 Tp 2013 Tunnusluvut Tavoitearvo Toteutuma-arvo Asukasmäärä Tuloveroprosentti 20,0 20,0 Toimintatuotot/ Toimintakulut, % 13,9 14,2 Vuosikate/Poistot; % 75,6 70,6 Vuosikate, /asukas Kumulatiivinen ylijäämä, /asukas Lainakanta ,M 14,051 12,041 Lainat /asukas Investointien tulorahoitus, % 33,9 30,0 Pääomamenojen tulorahoitus, % 24,1 24,3

28 Muutos % Tavoitearvo Toteutuma-arvo Toimintatuotot -8,1-11,9 Toimintakulut 1,5 2,2 Toimintakate 3,2 4,4 Verorahoitus 3,8 5,5 Vuosikate 5,5 24,5 27 Talousarviossa tavoitteeksi oli asetettu, että puolet ennustetusta eläkkeelle siirtymisestä korvataan uuden henkilöstön palkkaamisella. Kuntien eläkevakuutuksen ennuste vuodelle 2013 vanhuuseläketapahtumista oli 19 ja työkyvyttömyyden osalta 6 eli yhteensä 25, josta toteutui 12 vanhuuden ja kaksi työkyvyttömyyden perusteella eli yhteensä 14 henkilöä. Samaan aikaan kaupungin vakinainen henkilöstö supistui kymmenellä 474:ään ja kaupungin henkilötyövuodet kasvoivat 7,2 htv eli 1,5 %.. Eläköitymisen hyödyntäminen ei siten toteutunut tavoitteen mukaisesti Käyttötalouden toteutuminen Kaupunginvaltuusto teki talousarviovuoden aikana käyttötalouteen menomäärärahalisäyksiä yhteensä euroa ja tuloarvion korotuksia euroa. Muutettuun talousarvioon nähden sitovuustaso (tulosaluetaso) ylittyi menomäärärahoissa yhteensä euroa ja tuloarviot alittuivat euroa. Käyttötalouden menot ylittivät muutetun talousarvion eurolla ja tulot ylittyivät yhteensä eurolla. Käyttötalouden nettoylitys oli poistot mukaan lukien euroa. Hakemattomia määrärahan ylityksiä oli yhdeksällä tulosalueella: kaupunginhallituksen luottamushenkilöhallinnossa, konsernihallinnossa ja ruokahuollossa, sivistyslautakunnan perusopetuksessa, varhaiskasvatuksessa ja kansalaisopistossa sekä teknisen lautakunnan alaisessa hallinnon, toimitilojen ja kuntatekniikan tulosalueella. Tuloarvion alituksia oli neljällä tulosalueella: kaupunginhallituksen alaisessa konsernihallinnon tulosalueella, sosiaalilautakunnan molemmilla tulosalueilla ja teknisen lautakunnan alaisessa toimitilojen tulosalueella. Nettoylitykset selittyvät erikoissairaanhoidon kustannusten nousulla ja lomapalkkavarauksen poikkeuksellisen suurella kasvulla. Keskushallinto Kaupunginkanslia Kaupunginkanslian alkuvuoden 2013 keskeisiä tehtäviä oli uuden valtuustokauden aloittamiseen liittyvät tehtävät mm. kaupunginhallituksen ja sen jaostojen sekä eri lautakuntien ja muiden toimielinten valintaan liittyvät valmistelut ja henkilötietojen päivittäminen eri tarpeita varten. Uuden valtuustokauden alussa järjestettiin luottamushenkilöille laki- ja talouskoulutusta sekä uusille luottamushenkilöille koulutusta luottamushenkilöiden sähköisestä kokousjärjestelmästä. Kaupungin arkistotiloja siivottiin ja järjestettiin uudelleen osana kaupungintalon väistötiloihin siirtymiseen liittyvää valmistutumista. Pohjois-Karjalan tietotekniikkakeskus Oy:n hallinnoima sähköisen arkistoinnin kehittämisprojekti SARKE jatkui. Myös arkistonmuodostussuunnitelmien laatiminen jatkui.

29 28 Vuonna 2000 perustettu toimistotiimi purettiin asianomaisen valmistelun jälkeen vuoden 2013 lopussa. Tämä tarkoitti sitä, että muu kuin kaupungintalolla työskennellyt toimistohenkilöstö siirtyi ao. hallintokunnan alaiseksi (joko sosiaali- tai sivistyspalvelukeskukseen tai tekniseen virastoon). Vuonna 2013 jäi eläkkeelle yksi kokopäiväinen ja kaksi osa-aikaista toimistoalan viranhaltijaa/työntekijää. Uusina työntekijöinä vuonna 2013 aloitti yksi toimistosihteeri ja lisäksi johdon sihteeri. Kaupungin uuden strategian toimeenpanoon liittyen kaupunginkanslia valmisteli kaupungin visuaalisen ilmeen uudistamiseen liittyvän kilpailutuksen avoimena hankintana. Tehtävän toteuttajaksi valittiin mainostoimisto Seven-1 Rovaniemeltä. Työ valmistui vuoden 2013 loppuun mennessä. Ideoita kaupungin ilmeen uudistamiseen haettiin myös kuntalaisilta netin kautta sekä Potakka-juhlilla. Alkukesästä koottiin joka kotiin Ylä-Karjalan välissä jaettu MökkiPosti, joka toimitettiin myös kaikille Nurmeksessa loma-asunnon omistaville talouksille. Heinäkuun alussa Suuren vesikiertueen yhteydessä järjestettiin mökkiläisinfo Nurmeksen satamassa. Kaupungin markkinointia tehostettiin myös osallistumalla Kuopiossa järjestetyille Erämessuille ja Lieksassa järjestetyille Pielisen Messuille. Osallistumalla PTTK Oy:n hallinnoimiin hankkeisiin suunniteltiin kaupungin sisäisen tiedotuskanavan, intranetin siirtämistä Sharepoint-alustalle ja internet-sivujen uudistamista Liferay-alustalle. Työ jatkuu vuoden 2014 puolella, jolloin uudet sivustot otetaan käyttöön. Kaupungin sisäisenä koulutuksena kaupunginkanslia järjesti vuonna 2013 paljon koulutusta sekä Wordin että Exelin käytöstä niin vasta-alkajille kuin pidemmälle ehtineillekin ohjelmien käyttäjille. Henkilöstöhallinto Henkilöstöhallinnon puolella vuoden 2013 tärkein tehtävä oli kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisen työn vaativuuden arviointijärjestelmän uudistaminen ja arviointityö uudella järjestelmällä sekä arvioinnin tulosten täytäntöönpano. Työssä toimi konsulttina JopiArvio Oy. Työ käynnistyi helmikuussa Henkilöstöjaosto nimesi arviointiryhmän, jossa ovat edustettuina hallintokuntien johto ja sopimusalojen pääluottamusmiehet sekä henkilöstöjaoston edustus. Arviointiryhmä valmisteli käytettävät lomakkeet ja hoiti tarvittavan koulutuksen ja tiedotuksen. Varsinainen arviointityö käynnistyi toukokuussa 2013 ja saatiin päätökseen marraskuussa Arviointiryhmä piti yhteensä 26 keskimäärin puolen päivän mittaista kokousta. Tehtävä osoittautui erittäin vaativaksi. Vuoden 2013 KVTES:n mukaisen järjestelyvaraerän käytöstä tehtiin paikallisen sopimus järjestelyvaraerän toimeenpanon siirtämisestä käynnissä olevan työnvaativuuden arvioinnin valmistumiseen saakka. Järjestelyerä käytettiin takautuvasti lukien työn vaativuuden arviointityön tuloksien mukaisiin palkkojen tarkistuksiin. Järjestelyerällä voitiin kattaa noin 33,5 % tarvittavista palkantarkistustarpeista. Paikallisessa sopimuksessa sovittiin, että mahdollinen kaupungin lisäerä täytäntöönpanon nopeuttamiseksi valmistellaan erikseen tulevien talousarviovalmistelujen yhteydessä. On huomattava, että osa tehtäväkohtaisista palkoista myös alenee sitä mukaa, kun uusia työntekijöitä tulee

30 entisten tilalle. Tämä johtuu siitä, että erillislisiä, jotka turvaavat entisille työntekijöille voimassa olleen palkan, ei makseta enää uusille työntekijöille, vaan uusilla palkka on arvioinnin mukainen palkka. 29 Arviointiryhmä jatkaa seurantaryhmänä ja uusien tehtävien arviointiryhmänä edelleen työtään toistaiseksi voimassa olevana ryhmänä. Muiden sopimusalojen osalta henkilöstöjaostossa käytiin keväällä 2013 neuvottelut ja päätettiin tuntipalkkaisten, opetusalan ja teknisten sopimuksen mukaisista järjestelyeristä. Ryhdyttiin valmistautumaan uuden palkkahallinnon, Populus, käyttöönottoon. Työsuojelun ja työterveyshuolto Keväällä 2013 päivitettiin työterveyshuollon toimintasuunnitelma ja päivitetyn suunnitelman mukaisesti tehtiin yhteistyössä työterveyshuollon kanssa työpaikkaselvitykset kuuteen ryhmäperhepäiväkotiin ja Nurmeksen veden vesilaitoksiin sekä jätevedenpuhdistamolle. Työpaikkaselvityksien pohjalta annettiin parannusehdotuksia terveyshaittojen vähentämiseksi kyseisissä työpaikoissa.tietotaito Group Suomi Oy teki suunnatun työpaikkaselvityksen kehitysvammahuoltoon siellä ilmenneiden työyhteisöongelmien selvittämiseksi. Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen tarkastaja kävi tekemässä työsuojelutarkastuksen ainoastaan Porokylän leipomon rakennustyömaalla. Työsuojeluvaltuutetut ja työsuojelupäällikkö pitivät vuoden aikana muutamia yhteispalavereja ajankohtaisten työsuojeluasioiden tiimoilta. Kirkkokadun koulun sisäilmaongelmien selvittely ja korjaustoimenpiteet jatkuivat vuoden 2013 aikana ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän toimesta suoritettiin sisäilmatutkimuksia kotitalousluokissa, tutkimuksen tulokset valmistuivat vuoden 2014 puolella. Vuonna 2013 tuli työsuojeluun poikkeuksellisen paljon ilmoituksia työntekijöihin kohdistuneesta väkivallasta. Väkivalta ilmoituksia tuli Porokylän koululta 12 kpl ja kehitysvammahuollosta 16 kpl. Myös työntekijään kohdistuneesta uhkailusta ja solvaamisesta tuli 1 ilmoitus sosiaalivirastosta. Vuonna 2013 järjestettiin työsuojeluvaltuutettujen vaali toimikaudelle , vaalien ehdokasasettelussa työntekijöiden työsuojeluvaltuutetuksi tuli vain kaksi ehdokasta ja toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutetuksi ei yhtään. Molemmat ehdolle asettuneet (Pasi Ahonen ja Hannu Meriläinen) tulivat valituksi työsuojeluvaltuutetuksi. Työtapaturmista tuli työsuojeluorganisaatiolle vain kaksi ilmoitusta, vaikka vakuutusyhtiölle oli tehty 18 kpl ilmoitusta työtapaturmasta. Ilmeisesti esimiehet eivät vieläkään tiedosta velvollisuuttaan ilmoittaa työtapaturmista ja läheltä piti - tilanteista työsuojeluorganisaatiolle. Nämä ilmoitukset olisivat tärkeitä mahdollisten turvallisuuspuutteiden havaitsemisen ja korjaamisen kannalta. Työterveyshuollossa oli vuonna 2013 lääkärikäyntejä 719 kpl, terveydenhoitajan vastaanotolla käyntejä 431, fysioterapeutin käyntejä oli 14 kpl, psykologin käyntejä 4 kpl ja erikoislääkärin käyntejä 2 kpl.

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2016 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2016. Väestö kasvoi 29 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 176. Työllisyystilanne oli hieman

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 27.3.2017 Tilinpäätös 2016 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 8,3 milj. euroa

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin

Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin 1 (5) Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin Nurmeksen kaupungin tilinpäätös oli talousarviota vahvempi vuonna 2016. Kaupungin tilikauden tulos oli 532 064 euroa ja ylijäämä esitettävien

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN TIEDOTE 27.3.2017 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN Juuri valmistuneessa tilinpäätöksessä

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Nurmeksen kaupunki TASEKIRJA 2014

Nurmeksen kaupunki TASEKIRJA 2014 Nurmeksen kaupunki TASEKIRJA 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2015 Sisällysluettelo 1 1. TOIMINTAKERTOMUS... 2 1.1. Toiminnan ja talouden kokonaistarkastelu... 2 1.1.1 Kehityskatsaus ja oleelliset tapahtumat...

Lisätiedot

kustannukset nousivat euroa.

kustannukset nousivat euroa. 1 (5) Nurmeksen tulot kasvoivat menoja enemmän Nurmeksen kaupungin tulot kasvoivat vuonna 2015 menoja enemmän. Kaupungin tilikauden tulos oli 460 816 euroa ja ylijäämä esitettävien tilinpäätössiirtojen

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 0,00 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 661 352,05 9 211

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2015 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen TILINPÄÄTÖS 2015 Koko kaupunki TP 2014 TP 2015 Muutos % Toimintatuotot 68 664 727 62 560 049-6 104 678-8,9 Toimintakulut -399 456 971-406 350 041-6 893 069

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä. Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) )

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.217 Päiväys: 28.3.217 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot