ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI"

Transkriptio

1 ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero SATELY/613/ /2010 Käsittelijä Ritva Annala Puhelinnumero Projektikoodi S10357 Tila Valmis PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi TYKO, Työelämälähtöisen koulutuksen kehittäminen graafisella alalla Ohjelma Manner-Suomen ESR-ohjelma Ohjelman osio Länsi-Suomen suuralueosio Toimintalinja 3 : Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Projektityyppi Projekti, jossa on henkilöitä mukana Vastuuviranomainen Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Aloituspäivämäärä Päättymispäivämäärä PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT Toteuttajan nimi Länsirannikon Koulutus Oy/WinNova Projektin vastuuhenkilön nimi Taina Kivioja Sähköpostiosoite Puhelinnumero LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN TIEDOT Täyttäjän nimi Klaus Sjöblom Sähköpostiosoite Puhelinnumero PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄ Projektin edetessä lähtökohdat, kohderyhmät ja tavoitteet ovat säilyneet lähes samana koko projektin ajan. Projektin varsinaisen kohderyhmän ovat muodostaneet painoviestinnän alan työelämään siirtymisvaiheessa olevat opiskelijat painotekniikan koulutusohjelmassa sekä aikuiskoulutuksen kautta tulevat perustutkintoja ja ammattitutkintoja suorittavat opiskelijat sekä täydennyskoulutusta hakevat henkilöt sekä alan yrityksissä toimiva henkilöstö. Välillisen projektin kohderyhmän muodostivat alan yrityksien johto sekä oppilaitoksen projektiin osallistuvat opettajat ja hallinto sekä oppilaitokseen hakeutuvat opiskelijat. Asiakaspotentiaalikartoituksen avulla potentiaalisten yhteistyöyrityksien määrä kasvoi n. puolitoistakertaiseksi. Yhteistyöyrityksiksi on projektiin otetettiin ensisijaisesti yritykset, joissa on toteutunut Rauman ammattiopistossa ja WinNovassa opiskelleiden työssäoppiminen. Eräs välillinen kohderyhmä oli edellisten lisäksi ammattitutkintojen arvioijaryhmä, joka koostui kolmikantaperiaatteella oppilaitoksen sekä työntekijäpuolen ja työnantajapuolen alan satakuntalaisten yritysten edustajista. Tarkistettu työllisyystavoite toteutui projektisuunnitelman mukaan projektin päätymiseen ( ) mennessä. Graafisen alan työvoiman ikääntyminen asettaa alan yrityksille EURA JÄRJESTELMÄ 1/13

2 rekrytointipaineita, jotka olemme projektin tavoitteissa huomioineet. WinNova on saanut järjestämisluvat keskeisiin painoviestinnän alan toisen asteen tutkintojen vastaanottamiseen. Satakunnan alueen grafisen alan yrityskartoituksen perusteella nämä keskeiset järjestettävien tutkintojen suuntautumisalat käsittävät paino- ja jälkikäsittelyn työtehtäviä. Näyttötutkintoperusteisen koulutuksen toteuttaminen on ollut mahdollista vuoden 2011 alusta lähtien. Koulutuksen suunnittelussa huomioidaan henkilökohtaistamisen tärkeys ja koulutettavien jatkuvan "sisäänoton" mahdollisuus. Projektin edetessä on tullut yhä selvemmäksi digitaalitekniikan ja digitaalipainamisen yleistyminen alan teollisuudessa sekä tekniikan kehittymisestä johtuva rakennemuutos painamistyön tehtävänkuvassa. Painajan työtehtävät lähentyvät perinteistä esivalmistustyötä, joten julkaisuohjelmien, työnkulun ja tietotekniikan osaaminen on huomioitava myös koulutuksessa. Suuria konelinjoja simuloivien painosimulaattoreiden käytön yleistyminen opetusmenetelmänä kasvaa sekä ammatillisen peruskoulutuksen, että täydennyskoulutuksessa piireissä. Tämän trendin kumulatiivista toteutumista on arvioitava 5-7 vuoden ajanjaksolla, koska viimeistään tämän aikavälin kuluessa painetun viestinnän tuotantotekninen rakennemuutos alkaa kiihtyä. Lähitulevaisuuden painajan työtehtävät ovat perinteinen painaminen ja digitaalinen painaminen, Digitaalipainajan ammattitutkinnon järjestämisluvan hakeminen WinNovaan jää projektityön tavoitteiden ulkopuolelle ja se toteutunee vuoden 2012 puolella. WinNovalla on TYKO- ja ARVI-projektien kehitystyön myötävaikutuksella hyvät edellytykset vastata alan teknisen kehityksen haasteisiin. Oppimisympäristö on siinä kunnossa, että nykyaikaisin opetusmenetelmin voidaan toteuttaa laadullisesti hyviä ja tarkoituksenmukaisia työelämälähtöisiä koulutuksia. Opetushenkilöstön syksyllä 2011 aloittama painopinnanvalmistajan ammattitutkintokoulutus täyttää loputkin osaamisen aukot ja opetushenkilöstön osaamisen ammattitaito tulee olemaan erittäin korkeaa tasoa niin vatakunnallisesti kuin globaalisestikin. 5. PROJEKTIN TOTEUTUS JA YHTEISTYÖ Projektissa on toteutettu erilaisia yhteistyömuotoja koko projektin ajan. Projektin loppupuolella keskityttiin enemmän syventämään saavutettuja tavoitteiden mukaisia yhteistyömuotoja sekä laajentamaan yhteistyötä muiden projektien kanssa. 1) WinNova jatkoi Rauman ammattipiston aloittamaa pääosin OPH:n rahoittamaa laajennnettua työssäoppimisprojektia yhteistyössä Porvoon Amiston, Jyväskylän ammattiopiston ja Pohjois-Karjalan ammattiopiston kanssa. Tässä yhteistyöprojektissa kartoitettiin jokaisen oppilaitoksen yritysyhteistyön mahdollisuuksia ja muotoja kunkin oppilaitoksen omalla toimialueellaan. Tämän lisäksi aloitettiin työssäoppimisen toteutumisen kolmikantainen arviointitutkimus, jonka tarkoituksena on antaa palaute työssäoppimisjärjestelmän toimivuudesta sekä kartoittaa kehittämistarpeet opiskelijan, työpaikkaohjaajan/työnantajan ja opettajien näkökulmasta. Arviointitutkimuksen otanta päättyi alkusyksystä 2011 ja sen tulokset on esitelty mm. projektin päätösseminaarissa Viimeisimmät tutkimustulokset on käsitelty viimeisessä ohjausryhmän kokouksessa ja luovutettu paperiversiona projektin rahoittajalle (Satakunnan Ely-keskus). Arviointitutkimus antaa myös arvokasta alueellista vertailutietoa, miten työssäoppimisen toteutus ja järjestelyt toimivat valtakunnallisesti. EURA JÄRJESTELMÄ 2/13

3 WinNova on aloittanut myös muita laajennetun työssäoppimisen yhteistyöprojekteja. Mm. sosiaalisen median hyödyntäminen työssäoppimisen palautteen keruussa sekä työssäoppimisen yhteydessä toteutettava, ammattiosaamisen näyttönä suoritettava työpaikkaohjaajakoulutus, jonka voi myös työpaikkaohjaajana toimiva henkilö suorittaa näyttöperusteisena. 2) Alan yrityksille tarkoitettu värinhallintakoulutuksia on järjestetty tarpeen mukaan. Viimeksi koulutus järjestettiin marraskuussa Koulutuksen kysyntä vaihtelee ja sille on arvioitu tarve siten, että hyvä käytäntö on järjestää yksi koulutus yhdelle ryhmälle vuosittain. Värinhallintakoulutus antaa edellytykset työnkulun koneiden ja laitteiden väriprofiloinnin kalibrointiin ja standardisoimiseen sekä tuotantolaitoksen painolaadun hallintaan. Koulutukset toimivat myös hyvänä keskustelufoorumina koulutuksen järjestäjän ja alan yrityksien välillä. 3) Julkaisuohjelmistojen koulutuksia järjestettiin keväällä 2011 kaksi kahdelle ryhmälle, jotka koostuivat yrityksien edustajista. Kohderyhmä oli koottu digipainamisen työnkulun piirissä työskentelevistä henkilöistä. Tämänkin koulutuksen yhteydessa käydyt keskustelut olivat ammatillisesti erittäin hyödyllisiä. 4) Painosimulaattorikoulutuksia kokeiltiin keväällä 2011 nuorisoasteen opiskelijoille. Demonstraatio- ja tutustumiskoulutuksia toteutettiin parille yritykselle fleksopainoprosessista. Fleksopainosimulaattorin hyödyntäminen on yksi keskeinen ja kiinnostusta herättävä projektin jälkeinen yritysyhteistyön kehittämiskohde. Vastaavat demonstraatio- ja tutustumiskoulutukset tullaan järjestämään myös sanomalehtisimulaattorin käyttöön. Simulaattoreiden merkitys opetusmenetelmänä kasvaa siinä määrin, että tulevaisuuden tutkintojen jokin tutkinnon osa tehdään simulointisuorituksena. 5) Näyttötutkintojen vastaanottoon liittyvän sensorikoulutuksen ajankohtaa on suunniteltu ja se sijoittunee vuoden 2012 puolelle. Yksi koulutustilaisuus oli tarkoitus järjestää ennen projektin loppua, mutta ajan puute esti sen toteutumisen. 6) WinNovan ja alan satakuntalaisten yritysten ja sidosryhmien yhteinen Rauman kauppakamarin innovoima yhteisyöfoorumi, ennakointikamari kokoontui ensimmäisen kerran keväällä Seuraava kokoontuminen järjestettiin keväällä Foorumeiden keskustelut vahvistivat aiempaa käsitystä koulutuksen järjestäjän ja alan yrtitysten yhteistyömuodoista. Nämä ovat työssäoppimisen järjestäminen ja toteuttaminen sekä näyttötutkintoperusteisen koulutuksen tarjoaminen. Lyhyet ammattitaitoa kehittävät täydennyskoulutukset nähtiin myös tervetulleena koulutustarjontana. Ennakointikamarin kokoontumista esitettiin toteutettavan myös kiertävänä tapahtumana yritysten tiloissa. 7) Yrityskohtainen projektiryhmätyö sujui suunnitellusti opiskelijoiden työssäoppimisen seuranta- ja ohjauskäyntien yhteydessä. Yhteistyöpalavereja pidettiin myös työssäoppimisen järjestämisen ja kehittämisen teemoilla. Uusista tai muuttuvista käytänteistä sovittiin joustavasti. Yhteistyöpalavereissa korostui yritysten halu käsitellä yhteistyöhön liittyviä asioita luottamuksellisesti suhteessa yrityksen omaan toimintaan. EURA JÄRJESTELMÄ 3/13

4 8) Työpajaohjaamista eli työssäoppimista oppilaitoksessa on kokeiltu koko projektin ajan ja siitä on saatu hyviä tuloksia. Työpajaohjaus on tarkoitettu sellaisille opiskelijoille, joilla työssäoppimisen valmiudet eivät aivan riitä työelämään. Työpajaohjausta on käytetty erilaisten oppijoiden ohjaamiseen sekä tutkintoa täydentävien suoritusten paikkaamiseen työssäoppimalla. Yksi tärkeä työpajaohjauksen tarkoitus on asiakastöiden muodossa tutustuttaa ja perehdyttää opiskelijoita yrittäjyyden ja palvelutoiminnan toimintakulttuuriin. 9) Ohjausryhmätyön itsearviointiohjeistusta käsiteltiin alustavasti ohjausryhmän kokouksessa Asiaan päätettiin palata seuraavissa kokouksissa. Asiaan palattiin projektin päätöskokouksessa ja siitä kommentit suosituksina tämän raportin kohsassa 7. Ongelmat ja suositukset. 6. JULKISUUS JA TIEDOTTAMINEN Tiedotusta on toteutettu seuraavasti: 1) Projektin ohjaustyhmän edustavien tahojen kautta menevä informaatio - elinkeinoelämä (osittain) - kauppakamari - Rauman kaupunki - TEAM- työntekijäjärjestön paikallisosasto Raumalla ja Eurassa (Kauttua) - Satakuntaliitto ja Ely-keskus 2) Koulutuksen järjestäjän sisäinen informaatio; internet-sivusto, intranet, henkilöstölehdet ja -julkaisut 3) Sanomalehdet - esim. WinNovan hankeliite UR-lehdessä Digilehti, sivu 13: 4) Omat projektisivut WinNovan kotisivuilla 5) Yrityskäynnit ja palaverit yrityksissä. 6) Tiedottaminen oppilaitoksen koulutustilaisuuksissa 7) Graafisen alan ennakointikamari, Satakunta 8) TYKO- ja ARVI-projektin päätösseminaari ) Valtakunnallinen tiedottaminen kumppanuusoppilaitoksissa LATOP-proejktin yhteydessä 10) Satakunnan oppisopimustoimisto ja työvoimatoimisto 11) Ysimessut TYKO-projekti järjesti yhteistyössä ARVI-projektin kanssa projektien päätösseminaarin , jossa keskusteltiin projektin tavoitteista ja niiden saavuttamisesta. Yleisesti todettiin, että kehittämistarve on ollut olemassa ja tarpeisiin on vastattu asianmukaisella tavalla. WinNovan ja alan yritysten yhteistyö on tiivistynyt huolimatta siitä, että koulutusta on järjestetty vasta n. 6 vuotta. Yhteistyöyritykset odottavat edelleenkin enemmän informaatiota koulutuksen järjestäjältä ja panostusta keskusteluihin molemminpuolisen yhteistyön tiivistämiseksi. Yhteistyöyritysten mielestä WinNovan graafinen ala on keskittynyt yhteistyössään oikeisiin asioihin ja suunta on oikea. Ongelmana yhteistyölle nähdään yritysten tuotantotekniikan erityisosaaminen, johon WinNovan graafisen alan koulutus voisi enemmän keskittyä. EURA JÄRJESTELMÄ 4/13

5 Käytännössä tämä tarkoittaa koulutuksen järjestämistä ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin. Päätösseminaarissa esiteltiin yrityskohtainen sovellutus markkinointistrategiasta, johon kuuluu digitaalinen painotuotanto osana yrityksen itsensä kehittämää markkinointikonseptia. Lopuksi seminaarissa otettiin esille WinNovan kokeiluhanke sosiaalisen median hyödyntämisestä työssäoppimisen ohjauksessa, josta alustavia tuloksia saataneen vuoden 2012 keväällä. 6.1 Projektin mahdollinen internet-osoite 7. ONGELMAT JA SUOSITUKSET Projektin toteuttamisessa ehkä keskeisin ongelma on ollut haettujen painoviestinnän näyttötutkintojen järjestämislupien hakuprosessin viivästyminen. Osaltaan tähän vaikutti valtakunnallisten tutkinnon perusteiden uudistustyö ja se, että haimme kunnianhimoisesti yhteensä seitsämälle eri suuntautumisalle tutkintojen järjestämis- ja vastaanotto-oikeutta. Hieman yllättäen suuntautumisaloja painoviestinnän tutkintotoimikunnan esittämässä järjestämissopimuksessa oli kahdeksan, joten virallinen lupa on siis kahdeksan suuntautumisalaa. WinNova aloitti toimintansa ja taloushallinnon siirtyminen aikaisemmilta projektin toteuttajilta ei sujunut ongelmitta. Nämä projektihallintoon liittyvät ongelmat ovat kuitenkin toteuttajaorganissaation taholta pystytty ratkaisemaan rahoittajaa tydyttävällä tavalla. Erikseen raportoitavien kustannusten dokumenttien keruu projektiin osallistujilta on ollut hieman haasteellista, mutta projektin toteutuksen loppua kohden tätä kertymää on saatu kartutettua kohtalaisesti. TYKO- ja ARVI-projektit toimivat tiiviissä yhteistyössä digitaalipainamisen oppimisympäristön kehittämisessä. ARVI-projektissa työskentelevä henkilö oli koulutettu yli kahden vuoden ajan toimimaan asiantuntijana digitaalipainamisen koulutuksen kehittäjänä. Tarkoitus oli, että kyseinen henkilö kouluttaa myös opetushenkilöstön tähän uuteen tekniikkaan. Tämä asiantuntija irtisanoutui ja opetushenkilöstö aloitti tätä ammattitaitoa korvaavan painopinnanvalmistajan ammattitutkintokoulutuksen Turun ammattiinstituutissa alkusyksystä Koulutus kestää 1,5 vuotta ja se loppuu Seurantalomakkeita täytettäessä Henkilöstökoulutus- ja henkilötyöpäivistä puuttui 2650 lähiopetuspäivää, koska Eura2007-järjestelmä ei hyväksynyt toteutuneita lukuja serantalomakkeisiin ajalta Järjelstelmä "herjasi" lukuja liian suureksi ja esti lomakkeiden täytön. Ongelma on selvitetty rahoittajan, Satakunnan Ely-keskuksen kanssa seurantakaudella II/2010. Puuttuvat luvut on lisätty viimeisen seurantakauden (II/2011) henkilöitä koskeviin tietoihin. Varsinaisia muita ongelmia projektin toteuttamisessa ei ollut. TYKO-projekti tähtäsi erityisesti painoviestinnän alan koulutustoiminnan tukemisen kehittämiseen Rauman ammattiopistossa ja nyt WinNovassa sekä toimialan yritysyhteistyön syventämiseen. Projektin päättyessä WinNovan ja alan EURA JÄRJESTELMÄ 5/13

6 yritysten välisen yhteistyön käytännön toteuttaminen on edelleen haasteellista, koska alan kilpailutilanne on hektinen ja yrityksissä toimivien avainhenkilöiden aikaresurssit yhteistyön kehittämiseen ovat rajalliset. Yhteistyöpalavereissa on tullut esiin asioiden priorisoinnin ja yksinkertaistamisen tarve, jotta yhteistyö olisi tuloksellista. Ohjeet suositukset yms. esim opiskelija-arvioinnista ja työssäoppimisen toteuttamisesta tulisi laatia niin yksinkertaiseen formaattiin, ettei aikaa kuluisi liiaksi luetun ymmärtämisen selvittämiseen. Yrittäjyyskulttuurin juurruttaminen toisen asteen ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöihin ja arjen toimintaan on todella haasteellista. Jos koulutuksen järjestäjä yrittää kehittää jonkinlaisia yritysmaailmaa peilaavia malleja, joissa luodaan aitoja työtilanteita ja tuotetaan asiakastöitä, niin toiminta koetaan paikallisesti yrityksien kanssa kilpailevaksi toiminnaksi. Yleensä kyse asiakastöissä on marginaalisista rahasummista ja on täysin järjetöntä tuottaa opiskelijatyönä tuotteita roskiin heitettäviksi. TYKO-projektin päättymisen jälkeen yrittäjyyttä opetetaan asiakastöiden tuottamisella, mutta siten, että hyvä yhteisymmärrys säilyy alan yrittäjien kanssa. Viimeisessä projektin ohjausryhmän kokouksessa pohdittiin ohjausryhmän itsearviointia. Projektin tavoiteasettelun todettiin olevan oikein asetettu ja tuloksia syntyi suunnitellusti. Ohjausryhmä tuli informoitua riittävällä tasolla projektin edetessä ja projektin toteuttaja onnistui työssään.tässä samassa keskustelussa otettiin tuotoksina esille yleisinä projektien suunnittelun ja toteutuksen kehittämissuosituksina seuraavat asiat: 1) Projektissa mukana olevien tahojen, mukaan lukien projektin toteuttajaorganisaatio, on sitouduttava niille suunniteltuihin tehtäviin koko projektin aikana. Myös taloudellisista sitoutumisista on pidettävä kiinni. 2) Yhteistyöverkosto ja verkosto-osaaminen on osoitettava jo suunnitteluvaiheessa. Verkoston toimivuus on aivan oleellinen osa projektin toteutumista. 3) Projektijohtaminen ja sen osaaminen on selvitettävä jo suunnitteluvaiheessa projektia toteutettavassa organisaatiossa. Sama koskee projektin taloushallintoa. 4) Jokaisen projektin tulisi tiedottaa omasta toiminnastaan vähintäänkin luomiensa nettisivustojen kautta, joita on nopea päivittää. Nettisivustot tulisi laatia siten, että ne ovat helposti löydettävissä projektin toteuttajaorganisaation kotisivuilta. 8. PROJEKTIN TULOKSET Projektin tuloksia voisi kuvata lyhyesti näin: 1) asiakaspotentiaalikartoitus toteutettu, yhteistyöyrityksiä 25/70:stä - työssäoppimista yli 40 % piti tärkeänä yhteistyömuotona - täydennys- ja lisäkoulutus, näyttötutkinnot 25 % - työpaikkaohjaajakoulutus 15 % (33 % ei tärkeä) 2) Toteutuneet työpaikat 13, suoritettuja tutkintoja 55 3) Joustavat koulutusrakennemallit, työssäoppimisvalmennus 4) Toiminnan arviointitutkimus, 4 oppilaitosta 5) Opettajien täydennyskoulutukset 6) Näyttötukintojen järjestämisluvat EURA JÄRJESTELMÄ 6/13

7 7) Alan täydennyskoulutukset yrityksille Painoviestinnän tutkintotoimikunta ja WinNova tekivät järjestämissopimuksen seuraavista tutkinnoista: 1. Painoviestinnän perustutkinto (2 suuntautumisalaa) 2. Painajan ammattitutkinto (3 suuntautumisalaa) 3. Jälkikäsittelykoneenhoitajan ammattitutkinto (3 suuntautumisalaa) Näyttötutkintoperusteisen koulutuksen järjestäminen WinNovassa on ollut käytännössä mahdollista tammikuusta 2011 alkaen painoviestinnän perustutkintoon sekä painajan ja jälkikäsitelykoneenhoitajan ammattitutkintoihin. Ensimmäiset koulutukset ovat alkaneet 2011 alussa ja niitä jatketaan ja tarjotaan aikuiskoulutuksen kysynnän mukaan. Asiakaspotentiaalikartoituksella laajennettiin yhteistyökumppaneiden määrää Satakunnassa. Yhteistyöprojekteilla kehitettiin myös oppilaitosyhteistyötä valtakunnallisesti painoviestinnän alalla. Koulutuksen järjestäjänä painoviestinnän koulutuksen tunnettavuutta lisättiin pohjoisen satakunnan suuntaan mm. ysimessuilla. Työssäopimisen kehittäminen on saavuttanut vähintäänkin tavoitteensa projektiyhteistyön tukemana. Resursseja on ollut enemmän käytössä ja relevantteja tutkimustuloksiakin on saavutettu. Työssäoppimisen sujuvuutta ja toimivuutta on kyetty ja kyetään edelleenkin arvioimaan jopa siten, että vertailevaa tietoa on dokumentoitu Satakunnan lisäksi myös valtakunnallisesti. Projektiyhteistyönä on aloitettu työpaikaohjaajakoulutuksen suunnittelu ja toteuttaminen osana tutkinnon näyttösuorituksia sekä palautteen hankinta ja vuorovailutuksen lisääminen sosiaalisen median avulla. Verkkopedagogiikkan kokeiluihin on käytetty Moodle-oppimisalustaa sekä työssäoppimisen seurannan ohjauksessa ja opiskelijoiden palauteraportoinnissa (työssäoppimisen päiväkirja) Googlen verkkoalustaa. Työpajaohjaamista eli työssäoppimista oppilaitoksessa on kokeiltu ja siitä on saatu hyviä tuloksia. Työpajaohjaus on tarkoitettu sellaisille opiskelijoille, joilla työssäoppimisen valmiudet eivät aivan riitä työelämään. Työpajaohjausta on käytetty erilaisten oppijoiden ohjaamiseen sekä tutkintoa täydentävien suoritusten paikkaamiseen työssäoppimalla. Yksi tärkeä työpajaohjauksen tarkoitus on asiakastöiden muodossa tutustuttaa ja perehdyttää opiskelijoita yrittäjyyden ja palvelutoiminnan toimintakulttuuriin on henkilöstön osaamista kartutettu mm. painosimulaattorikoulutuksilla sekä perehtymisellä uusimpaan graafisen alan tuotanto- ja viestintätekniikkaan (Ipex2010). Yksi opettajista suoritti näyttötutkintomestarin koulutuksen, joten vastaava pätevyys on nyt kolmella WinNovan painoviestinnän opettajista. Yksi opettajista suoritti näyttötutkintotoiminnan johtamiseen liittyvän koulutuksen. Kaikki painoviestinnän opettajat osallistuivat kolmipäiväiseen värinhallintakoulutukseen marraskuussa 2010 yhdessä työelämän edustajien kanssa. Kolme opettaja osallistuivat painosimulaattorikoulutuksiin; arkkioffsetpaino-, fleksopaino- ja sanomalehtioffsetpainosimulaattoreihin. Neljä painoviestinnän opetushenkilöstöön kuuluvaa opettajaa ovat EURA JÄRJESTELMÄ 7/13

8 aloittaneet painopinnanvalmistajan ammattitutkintokoulutuksen Projektin tuloksia on selvitetty myös tämän raportin muissa kohdissa. 9. PROJEKTIN INNOVATIIVISUUS Projektin ehkä tärkein innovatiivisuus on luoda joustavia henkilökohtaisia oppimispolkuja toteuttavia koulutusmalleja, joissa elinkeinoelämä on vahvasti mukana koulutuksen toteuttajana sekä työllistäjänä. Ideana on tarjota sekä perus- että täydennyskoulutusta niin nuorille kuin aikuisillekin hyvin joustavasti. Koulutuksen tehtävänä on vastata suhdanteiden tuomiin haasteisiin. Erilaiset näyttötutkintoperusteiset henkilökohtaiset oppimisväylät suunnitellaan alueellisten ja yrityskohtaisten tarpeiden mukaisesti akuutteihinkin tilanteisiin. Koulutuksia voi suorittaa kaikenlaisella pohjatiedolla ja -taidolla perus- tai ammattipätevyystutkintoina, joiden suorittamisen kesto voi vaihdella muutamasta kuukaudesta kolmeen vuoteen. Ammattipätevyystutkinnon voi suorittaa tiedon ja taidon hankkimistavasta riippumatta ilman koulutustakin. Monimuotoinen tutkintojen tarjonta on vastaus nykyaikaisen elinkeinoelämän muuttuviin työvoimatarpeisiin. Alueellisen työvoiman etuna on lisäksi ammattipätevyystutkintojen saatavuus paikallisesti oman henkilökohtaisen kilpailukyvyn lisäämiseksi työmarkkinoilla. Alkuperäiset tavoitteet ovat pääosin toteutuneet ja näyttötutkintoperusteinen aikuiskoulutus on alkanut WinNovassa. Perustutkintoryhmä on aloittanut joustavan ja jatkuvan opiskelijahakeutumisen pohjalta. Myöhemmin suunnitellaan ja toteutetaan ammattitutkinto-opiskelijoille saman mallin mukaiset henkilökohtaistetut oppimispolut, mikäli koulutustarvetta ja koulutukseen hakeutuvia ilmaantuu. Painoviestinnän oppisopimusopiskelijoita on WinNovan kirjoilla ( ) kolme ja uusista oppisopimuskoulutuksista neuvotellaan. Koska WinNovan toimiala on koulutus- ja työelämäpalvelujen tarjoaminen ja kehittäminen, niin sen innovativisuus luonnollisesti kohdistuu tähän tarkoitukseen. Tutkintoon johtavien koulutuksien ohella tarjontaan kuuluu lyhyet lisä- ja täydennyskoulutukset sekä erilaiset ammattipätevyyttä edistävät kurssit. Elinkeinoelämästä on yhteistyökumppaneilta tullut kyselyitä mm. graafisen alan ohjelmistojen (CS5, PhotoShop, Indesign, Illustrator) käyttökoulutuksista, värinhallintakursseista. Digipainotekniikan osuus tarjottavasta kurssitarjonnasta kasvaa, kunhan opetushenkilöstö on hankkinut siihen tarvittavan painopinnanvalmistajan ammattitutkintokoulutuksen. Uutta painoviestinnän koulutuksessa on painosimulaattorit, joita WinNovaan on hankittu kolme. Kursseja on jo järjestetty demonstraatioina ja niitä tullaan tarjoamaan fleksopaino-, arkkioffsetpaino- ja offsetrotaatiosimulaattoreilla. 10. PROJEKTIN TASA-ARVOVAIKUTUKSET Projekti on lähes sukupuolineutraali ja aluksi näytti siltä, että kohderyhmä koostuu n. 40 % naisista ja 60 % miehistä. Projektin lopussa naisten määrä putosi hieman n. 38 %:iin. Tekniikan ja automaation kehittyessä naisten osuus alan työpaikoista tulee olemaan lähes puolet. Työssäoppimispaikkojen suhteen työnantajat EURA JÄRJESTELMÄ 8/13

9 ovat suhtautuneet hyvin sukupuolineutraalisti opiskelijoihin. Sukupuoli ei ole ollut ratkaisevassa roolissa opiskelijan sijoittumisessa eri työtehtäviin. Poikkeuksena on vielä sellaiset työtehtävät, joissa fyysisyys ja ulottuvuus asettavat yksilölle rajoituksia. 11. HYVÄT KÄYTÄNNÖT Hyviä käytäntöjä ovat laajamuotoinen työssäoppimispainotteinen painoviestinnän perustutkintokoulutus sekä joustavat näyttötutkintoperusteiset esim. oppisopimuskoulutuksena toteutettavat oppimispolut. Näiden toimintatapojen kehittäminen edelleen on selkeästi osa ammatillisen toisen asteen koulutuksen tulevaisuutta ainakin graafisella alalla. Tätä ajatusmallia tukee asiakaspotentiaalikartoitus, jonka projekti teetti keväällä 2009 ja päivitti sen Saman henkinen tulos saatiin, kun toteutimme työssäoppimisen sujuvuuden arviointitutkimuksen yhteistyöprojektina neljän painoviestinnän koulutusta järjestävän oppilaitoksen kanssa. Hyviä käytänteitä ovat myös teemakoulutukset yritysten edustajien kanssa ja ennakointikamaritoiminta oppilaitoksen järjestäminä. Ennakointikamaritoimintaa on jatkettu oppilaitoksen muilla koulutusaloilla graafisen alan esimerkin avittamana. Laajennettua työssäoppimispainotteista koulutusta, sen rakennetta ja toteuttamista viedään parhaillaan toteutettavaksi myös muissa suomalaisissa oppilaitoksissa. Hyviin käytänteisiin kuuluu myös verkostoituminen muiden kehittämistä tukevien hankkeiden tai organisaatioiden kanssa. Usein verkostoituminen tuo lisäarvoa resursseihin ja erilaisiin toimintatapoihin sekä olemassa olevien toimintatapojen hyvien käytänteiden hyödyntämiseen. 12. TOIMINNAN JATKUVUUS Järjestämisluvan mukainen painoviestinnän näyttötutkintoperusteinen koulutus jatkuu projektin päättymisen jälkeen ja arvioitu tutkintojen suoritusten määrä tulee olemaan 2-6 vuosittain. Koulutusta toteutetaan päätoimisen opiskelun ohella oppisopimuksella ja jossain vaiheessa iltaopiskeluna ansiotyön ohessa. Myös yksittäisiä tutkintoja tai niiden osia otetaan vastaan henkilöiltä lyhytkestoisen valmistavan koulutuksen jälkeen tai henkilöiltä, joiden riittäväksi katsottu ammattiosaaminen ei edellytä osallistumista tutkintoon valmistavaan koulutukseen. Koulutuksien yhteistyön toimivuuden kannalta tiedottamisen ja kaikenlaisen informaation levityksen tarve kasvaa. Olemme tilanteessa, jossa toimintamme mahdollisuuksia ei läheskään tunneta. Koulutusta aiemmin järjesti Rauman ammattiopisto ja sekin tunnettin Satakunnassa vain n. 60 prosenttisesti alan yrityksissä. Tuntemus WinNovasta on vielä ohut ja sekin ulottu vain painoviestinnän perustutkintokoulutuksen toteuttajana. Olemme lisänneet painoviestinnän alan maakunnalliseen WinNovan markkinointistrategiaan, joten opiskelijoita toivotaan myös mualta kuin Rauman ja Euran seuduilta. Uusia painoviestinnän alan tutkintojen järjestämisoikeuksia tullaan hakemaan lähivuosina, riippuen Satakunnan elinkeinoelämän henkilöstörekrytoinnin tarpeesta. Lähitulevaisuuden haasteen asettaa myös työelämässä työskentelevien painajien täydennyskoulutus. Painotuotanto digitalisoituu ja painamisen työtehtävät lähentyvät esivalmistelun työtehtäviä. Koulutustarve suuntautuu digitaalisen painamisen työnkulun sekä tuotantoympäristön ja julkaisuohjelmien peruskäytön EURA JÄRJESTELMÄ 9/13

10 osaamisen hallintaan. Painajien tietotekniset valmiudet korostuvat tämän tuotantotyön rakenteen muutosprosessissa. Painosimulaattoriosaamista hyödynnetään sekä perus- että jatko- ja täydennyskoulutuksissa. Painosimulaattorien käyttö oppimismenetelmänä edistävät huomattavasti oppimistuloksia, koska aiemmin toteutettu suurien konelinjojen teoreettinen opetus on siirtynyt ns. tietokoneavusteiseen laboraatiotyyppiseen oppimisympäristöön. Työpajaopetus työssäoppimismenetelmänä antaa mahdollisuudet erilaiset oppijoiden oppimisen tukemiseen sekä edistää yrittäjyyden toimintakulttuurin ymmärtämistä painotuotantoympäristössä. Tätä linjaa tullaan jatkamaan. Painoviestinän opetushenkilöstö on aktiivisesti verkostoitunut hanke- ja kehittämistoimintaan. Verkostoitumisen kautta haetaan sopivat kehittämiskontaktit huomioiden oman toiminnan lähitulevaisuuden strategiset kehittämistarpeet. Keväällä digitaalisen painamisen asiantuntija yllättäen irtisanoutui ja hänen jättämä osaamisen aukko vastaa n. 2-3 miestyövuoden koulutuksen ja työkokemuksen kautta hankittua osaamista. Tämä osaaminen oli tarkoitus siirtää myös muulle WinNovan painoviestinnän opetushenkilöstölle. Nyt olemme tilanteessa, jossa opetushenkilöstön tarvittava digitaalipainamisen tuotantoympäristön koulutus on aloitettu Turun ammattinstituutissa painopinnanvalmistajan ammattitutkintokoulutuksena. Osaamisvaje on kuitenkin niin suuri, että viikottaista koulutusta on jatkettava projektin päättymisen jälkeen yli vuosi eteenpäin. Aikuiskoulutuksen käynnistäminen on vielä kesken ja sen sisäänajo kestänee jonkin aikaa on käynnistetty painoviestinnän perustutkintoon valmistava koulutus ja painajan ammattitutkintokoulutus oppisopimuskoulutuksina (2 opiskelijaa). Graafisen alan koulutetun työvoiman tarve Satakunnassa on tällä hetkellä jonkin verran kasvava. Tiedossamme on, että esim. pakkauksia valmistavat kauttualaiset yritykset ovat ilmoittaneet rekrytoivansa uusia työntekijää paino-ja jälkikäsittelytuotantoon lähitulevaisuudessa. Raumalla painajien rekrytointitarve on 3-4 painajaa. Porin suunnassa oppisopimuskoulutuksien määrä tulee WinNovan tutkinto-oikeuksien tarjonnan myötä kasvamaan, koska muutaman opiskelijan vuosittainen volyymi on koulutettu tähän asti AEL:ssä pääkaupunkiseudulla. Tässä vain osa tulevasta alan rekrytointitarpeesta Satakunnassa. EURA JÄRJESTELMÄ 10/13

11 13. PROJEKTIN RAHOITUS Projektin rahoitus suunnitelman * mukaan: Projektin toteutunut rahoitus: ESR- ja valtion rahoitus ,00 74 % ,83 74 % Kuntien rahoitus ,00 21 % ,00 22 % Muu julkinen rahoitus 0 0 % 0 0 % Yksityinen rahoitus ,00 5 % ,67 4 % Tulot 0 0 % 0 0 % Rahoitus yhteensä , % , % * Suunnitelma = viimeisin hyväksytty projektisuunnitelma 14. YHTEENVETO PROJEKTIN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA Projektin tavoitteet Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan toteuttaman TYKO-projektin lähtökohtana oli alueellisen grafisen teollisuuden kehittämisohjelma, Satakunnan visio sekä Rauman ammattiopiston teettämä asiakaspotintiaalikartoitus.näissä selvityksissä ennakoitiin työvoiman nykytilanne sekä sen tarve ja kehittyminen graafisen alan työtehtävissä Satakunnassa. Projektilla tuettiin myös Raumalla 2005 alkanutta painotekniikan koulutusta. Kohderyhmän muodostivat nuoret ja aikuiset opiskelijat sekä alan yritysten työvoima ja painoviestinnän opettajat. Keskeisimmät tavoitteet projektille olivat seuraavat: 1.1 Joustavien oppimispolkujen kehittäminen työssäoppimisen ja näyttötutkintojen tukemana sekä nuorisoasteella että aikuiskoulutuksessa graafisella alalla (painoviestinnän alalla). 1.2 Luotettavamman arviointitiedon kerääminen työssäoppimisesta tietoverkkoja ja sosiaalista mediaa hyödyntäen. 1.3 Naistyöpaikkojen lisääminen. 1.4 Toimivan ja tiiviin alan yhteistyöverkon luominen koko Satakunnassa graafisella alalla. 1.5 Työssäoppimisen suunnitelmallisuuden tehostaminen. 1.6 Osaavan alan opetushenkilöstön täydennyskoulutus. Projektin toteutus 2.1 Asiakaspotentiaalikartoituksessa selvitettiin koulutuksen järjestäjän yritysyhteistyön muotoja omalla toimialueella. Arviointitutkimuksella selvitettiin työssäoppimisen toteutuminen kolmikantaisella arvioinnilla ja sen tarkoituksena oli antaa palaute työssäoppimisjärjestelmän toimivuudesta sekä kartoittaa kehittämistarpeet opiskelijan, työpaikkaohjaajan/työnantajan ja opettajien näkökulmasta. 2.2 Alan yrityksille tarkoitettu värinhallintakoulutuksia järjestettiin tarpeen mukaan. Värinhallintakoulutus antaa edellytykset tuotantolaitoksen painolaadun hallintaan. 2.3 Julkaisuohjelmistojen koulutuksia järjestettiin yrityksien edustajille ja WinNovan opettajille 2.4 Opettajille järjestettiin mm. NTM-koulutuksia ja painosimulaattorikoulutuksia WinNovan ja alan satakuntalaisten yritysten ja sidosryhmien yhteinen yhteisyöfoorumi ennakointikamari kokoontui kaksi kertaa 2009 ja Keskustelut vahvistivat aiempaa käsitystä koulutuksen järjestäjän ja alan yritysten yhteistyömuodoista. Nämä ovat työssäoppimisen järjestäminen ja EURA JÄRJESTELMÄ 11/13

12 toteuttaminen sekä näyttötutkintoperusteisen koulutuksen tarjoaminen. 2.6 Yrityskohtainen projektiryhmätyö sujui suunnitellusti opiskelijoiden työssäoppimisen seuranta- ja ohjauskäyntien yhteydessä. 2.7 Työpajaohjaamista eli työssäoppimista oppilaitoksessa kokeiltiin koko projektin ajan. Projektin tuloksia 3.1 Asiakaspotentiaalikartoitus toteutettiin, potentiaalisia yhteistyöyrityksiä 25/70:stä - työssäoppimista yli 40 % piti tärkeänä yhteistyömuotona - täydennys- ja lisäkoulutusta ja näyttötutkintoja 25 % - työpaikkaohjaajakoulutusta 15 % (33 % ei tärkeänä) 3.2 Toteutuneet työpaikat 13 (naisia 3), suoritettuja tutkintoja 55 (naisia 28) 3.3 Toiminnan arviointitutkimus tuki asiakaspotentiaalikartoitusta 3.4 Joustavat koulutusrakennemallit ja työssäoppimisvalmennus otettiin käyttöön 3.5 Opettajien ja yritysten täydennyskoulutukset toteutuivat suunnitelman mukaan 3.6 Painoviestinnän tutkintotoimikunta myönsi haetut näyttötukintojen järjestämisluvat 3.7 Ennakointikamari vakiintui tiiviimpänä yhteistyöfoorumina Näyttötutkintoperusteisen koulutuksen järjestäminen WinNovassa on ollut mahdollista tammikuusta 2011 alkaen painoviestinnän perustutkintoon sekä painajan ja jälkikäsitelykoneenhoitajan ammattitutkintoihin. Asiakaspotentiaalikartoituksella laajennettiin yhteistyökumppaneiden määrää Satakunnassa. Koulutuksen järjestäjänä painoviestinnän koulutuksen tunnettavuutta lisättiin pohjoisen Satakunnan suuntaan mm. tiedottamisella Internetissä ja paikallisissa lehdissä sekä ysimessuilla. Työssäoppimisen sujuvuutta ja toimivuutta on kyetty ja kyetään edelleenkin arvioimaan jopa siten, että vertailevaa tietoa on dokumentoitu Satakunnan lisäksi myös valtakunnallisesti. Projektiyhteistyönä on aloitettu työpaikaohjaajakoulutuksen suunnittelu osana tutkinnon näyttösuorituksia sekä palautteen hankinta ja vuorovailutuksen lisääminen sosiaalisen median avulla. Työpajaohjaamista eli työssäoppimista oppilaitoksessa kokeiltiin ja se on tarkoitettu opiskelijoille, joilla työssäoppimisen valmiudet eivät aivan riitä työelämään. Työpajaohjausta käytettiin erilaisten oppijoiden ohjaamiseen sekä tutkintoa täydentävien suoritusten paikkaamiseen työssäoppimalla. Yksi tärkeä työpajaohjauksen tarkoitus on asiakastöiden muodossa tutustuttaa ja perehdyttää opiskelijoita yrittäjyyden ja palvelutoiminnan toimintakulttuuriin. Opettajien osaamista kartutettiin mm. värinhallinta- ja painosimulaattorikoulutuksilla sekä perehtymisellä uusimpaan graafisen alan tuotanto- ja viestintätekniikkaan (Ipex2010). Kaksi opettajista suoritti NTMkoulutuksen. Yksi opettajista suoritti näyttötutkintotoiminnan johtamiskoulutuksen. Lisäksi opettajat aloittivat painopinnanvalmistajan ammattitutkintokoulutuksen AINEISTON SÄILYTYS Missä säilytetään projektin toteutukseen liittyviä asiakirjoja, kuten kirjanpitoaineistoa, toiminnan tarkastuksen kannalta tarpeellisia asiakirjoja, tietoja toiminnasta ja osallistujista sekä ohjausryhmän pöytäkirjoja. Säilytyspaikan osoite tai yhteystiedot. EURA JÄRJESTELMÄ 12/13

13 Projektin dokumentointiin liittyvä aineisto säilytetään arkistoituina osoitteessa: Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Satamakatu Rauma Arkiston vastaavana toimii Seija Palmu-Kordelin p ; Päiväys ja allekirjoitus Lasse Schultz Toimitusjohtaja EURA JÄRJESTELMÄ 13/13

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 18.10.2012 Diaarinumero SATELY/604/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Jouni Vataja Puhelinnumero 0295 022 085 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11416 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 29.06.2011 Diaarinumero SATELY/208/05.02.07/2010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 01.02.2012 Diaarinumero KAS 553/05.02.07/2010 Käsittelijä Merja Rossi Puhelinnumero 040 761 3565 Projektikoodi S11416

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10996 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.10.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11582 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.01.2015 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen VÄLIRAPORTTI 2011 Sisältö 1. RAPORTOINTIKAUSI... 2 2. PROJEKTIN PERUSTIEDOT... 2 3. PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT... 2 4. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11416 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 1. RAPORTOINTIKAUSI

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Työelämälähtöinen teollisuuden tuotannonohjaajien koulutusmallin laadinta ja pilotointi Etelä-Savossa ESR-projekti no.

LOPPURAPORTTI. Työelämälähtöinen teollisuuden tuotannonohjaajien koulutusmallin laadinta ja pilotointi Etelä-Savossa ESR-projekti no. Työelämälähtöinen teollisuuden tuotannonohjaajien koulutusmallin laadinta ja pilotointi Etelä-Savossa ESR-projekti no.84534 LOPPURAPORTTI 30.1.2008 Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä 1. Yhteenveto projektin

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 01.02.2011 Diaarinumero SATELY/321/05.02.07/2010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

Tarja Frisk Pekka Antila. Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä

Tarja Frisk Pekka Antila. Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä Tarja Frisk Pekka Antila Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä 2. painos Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/95) mukaisesti kielletty

Lisätiedot

momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus

momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus LOPPURAPORTTI momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus Perustiedot projektista Projektin nimi: ESR-Momu-toko Monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutusprojekti Projektikoodi: 85159 Tavoiteohjelma:

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 03.09.2010 Diaarinumero EPOELY/335/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Tuija Nikkari Puhelinnumero 040-551 9844 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.04.2012 Diaarinumero POHELY/535/05.02.07/2010 Käsittelijä Jouni Kytösaari Puhelinnumero 050 3128 589 Projektikoodi

Lisätiedot

VUOSTTAS LÁVKI LOPPURAPORTTI. Vuosttas Lávki. Saamenkielen ja -kulttuurin virtuaalinen kehittämis- ja oppimisympäristö -hanke 1.9.2008-30.9.2009.

VUOSTTAS LÁVKI LOPPURAPORTTI. Vuosttas Lávki. Saamenkielen ja -kulttuurin virtuaalinen kehittämis- ja oppimisympäristö -hanke 1.9.2008-30.9.2009. VUOSTTAS LÁVKI SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁŠ LOPPURAPORTTI Vuosttas Lávki Saamenkielen ja -kulttuurin virtuaalinen kehittämis- ja oppimisympäristö -hanke 1.9.2008-30.9.2009. Sámegiela

Lisätiedot

kuului myös yleisesti kuntoutujien ja osatyökykyisten palveluketjujen sujuvoittamisen edistäminen poikkihallinnollisissa yhteistyöverkostoissa.

kuului myös yleisesti kuntoutujien ja osatyökykyisten palveluketjujen sujuvoittamisen edistäminen poikkihallinnollisissa yhteistyöverkostoissa. ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 27.06.2012 Diaarinumero SATELY/579/05.02.07/2010 Käsittelijä Jouni Vataja Puhelinnumero 0295 022 085 Projektikoodi

Lisätiedot

Opin Ovi Osaamiseen Loppuraportti 2012 0

Opin Ovi Osaamiseen Loppuraportti 2012 0 Opin Ovi Osaamiseen Loppuraportti 2012 0 Opin Ovi Osaamiseen LOPPURAPORTTI 2012 Sisältö 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT... 2 2. PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT... 2 3. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN TIEDOT... 2 4. PROJEKTIN

Lisätiedot

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet VÄLIRAPORTIT

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet VÄLIRAPORTIT TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet VÄLIRAPORTIT Vuonna 2008 Laajennetun työssäoppimisen kokeiluun valtionapua saaneiden hankkeiden väliraporttien yhteenveto Tilanne 31.12.2009 Nina Eskola

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 02.04.2012 Diaarinumero EPOELY/141/05.02.07/2010 Käsittelijä Terhi Pajumäki Puhelinnumero 040-149 3669 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.03.2010 Diaarinumero 1/544/2010 Käsittelijä Mikko Hytönen

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.06.2011 Diaarinumero EPOELY/209/05.02.07/2010 Käsittelijä Terhi Pajumäki Puhelinnumero 040-149 3669 Projektikoodi

Lisätiedot

TOPO hanke Työssäoppimisen portaat 2009-2012 Omnian julkaisuja C 12. ISBN: 978-952-5745-11-5 (nid.) ISBN: 978-952-5745-12-2 (pdf)

TOPO hanke Työssäoppimisen portaat 2009-2012 Omnian julkaisuja C 12. ISBN: 978-952-5745-11-5 (nid.) ISBN: 978-952-5745-12-2 (pdf) TOPO hanke Työssäoppimisen portaat 2009-2012 Omnian julkaisuja C 12 ISBN: 978-952-5745-11-5 (nid.) ISBN: 978-952-5745-12-2 (pdf) Toimitus: Kirjoittajat: Julkaisija: Rahoittaja: Ville Krannila Kaisa Aho,

Lisätiedot

TYÖELÄMÄTUTKINNOT PK YRITYKSEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄNÄ Case: Johtamisen erikoisammattitutkinto ja oppisopimuskoulutus

TYÖELÄMÄTUTKINNOT PK YRITYKSEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄNÄ Case: Johtamisen erikoisammattitutkinto ja oppisopimuskoulutus TYÖELÄMÄTUTKINNOT PK YRITYKSEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄNÄ Case: Johtamisen erikoisammattitutkinto ja oppisopimuskoulutus Helsingin yliopisto Koulutus ja kehittämiskeskus Palmenia suunnittelija, YTM Anna

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 12.01.2011 Diaarinumero 16/05.02.07/2011 Käsittelijä Antti Jokivirta

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11262 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 02.03.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

R A P O R T T I. Näyttötutkinnot verkkoympäristössä -muistio kokemuksista ja käytännöistä (20051109) OPETUSHALL ITUS UTBILDNINGSS T YRELSEN

R A P O R T T I. Näyttötutkinnot verkkoympäristössä -muistio kokemuksista ja käytännöistä (20051109) OPETUSHALL ITUS UTBILDNINGSS T YRELSEN R A P O R T T I Näyttötutkinnot verkkoympäristössä -muistio kokemuksista ja käytännöistä (20051109) OPETUSHALL ITUS UTBILDNINGSS T YRELSEN SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 HANKKEEN VETÄJÄN PUHEENVUORO...

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11661 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2012 Diaarinumero 563/05.02.07/2010 Käsittelijä Jaana Niemi Puhelinnumero 040 747 2301 Projektikoodi S10018

Lisätiedot

Satakunnan Opin Oven toiminta

Satakunnan Opin Oven toiminta Satakunnan Opin Oven toiminta 1.8.2009 31.12.2013 Projektiryhmä: Elina Harju- Vahekoski,Ulla-Maija Heino, (Ari Tabell, Raija Vilponen,Niina Kóllar) Anu Hellesuo ja Liisa Sarasoja. Koonnut Ulla-Maija Heino

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 28.09.2012 Diaarinumero UUDELY/1923/05.02.07/2012 Käsittelijä

Lisätiedot