ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI"

Transkriptio

1 ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero SATELY/613/ /2010 Käsittelijä Ritva Annala Puhelinnumero Projektikoodi S10357 Tila Valmis PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi TYKO, Työelämälähtöisen koulutuksen kehittäminen graafisella alalla Ohjelma Manner-Suomen ESR-ohjelma Ohjelman osio Länsi-Suomen suuralueosio Toimintalinja 3 : Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Projektityyppi Projekti, jossa on henkilöitä mukana Vastuuviranomainen Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Aloituspäivämäärä Päättymispäivämäärä PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT Toteuttajan nimi Länsirannikon Koulutus Oy/WinNova Projektin vastuuhenkilön nimi Taina Kivioja Sähköpostiosoite Puhelinnumero LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN TIEDOT Täyttäjän nimi Klaus Sjöblom Sähköpostiosoite Puhelinnumero PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄ Projektin edetessä lähtökohdat, kohderyhmät ja tavoitteet ovat säilyneet lähes samana koko projektin ajan. Projektin varsinaisen kohderyhmän ovat muodostaneet painoviestinnän alan työelämään siirtymisvaiheessa olevat opiskelijat painotekniikan koulutusohjelmassa sekä aikuiskoulutuksen kautta tulevat perustutkintoja ja ammattitutkintoja suorittavat opiskelijat sekä täydennyskoulutusta hakevat henkilöt sekä alan yrityksissä toimiva henkilöstö. Välillisen projektin kohderyhmän muodostivat alan yrityksien johto sekä oppilaitoksen projektiin osallistuvat opettajat ja hallinto sekä oppilaitokseen hakeutuvat opiskelijat. Asiakaspotentiaalikartoituksen avulla potentiaalisten yhteistyöyrityksien määrä kasvoi n. puolitoistakertaiseksi. Yhteistyöyrityksiksi on projektiin otetettiin ensisijaisesti yritykset, joissa on toteutunut Rauman ammattiopistossa ja WinNovassa opiskelleiden työssäoppiminen. Eräs välillinen kohderyhmä oli edellisten lisäksi ammattitutkintojen arvioijaryhmä, joka koostui kolmikantaperiaatteella oppilaitoksen sekä työntekijäpuolen ja työnantajapuolen alan satakuntalaisten yritysten edustajista. Tarkistettu työllisyystavoite toteutui projektisuunnitelman mukaan projektin päätymiseen ( ) mennessä. Graafisen alan työvoiman ikääntyminen asettaa alan yrityksille EURA JÄRJESTELMÄ 1/13

2 rekrytointipaineita, jotka olemme projektin tavoitteissa huomioineet. WinNova on saanut järjestämisluvat keskeisiin painoviestinnän alan toisen asteen tutkintojen vastaanottamiseen. Satakunnan alueen grafisen alan yrityskartoituksen perusteella nämä keskeiset järjestettävien tutkintojen suuntautumisalat käsittävät paino- ja jälkikäsittelyn työtehtäviä. Näyttötutkintoperusteisen koulutuksen toteuttaminen on ollut mahdollista vuoden 2011 alusta lähtien. Koulutuksen suunnittelussa huomioidaan henkilökohtaistamisen tärkeys ja koulutettavien jatkuvan "sisäänoton" mahdollisuus. Projektin edetessä on tullut yhä selvemmäksi digitaalitekniikan ja digitaalipainamisen yleistyminen alan teollisuudessa sekä tekniikan kehittymisestä johtuva rakennemuutos painamistyön tehtävänkuvassa. Painajan työtehtävät lähentyvät perinteistä esivalmistustyötä, joten julkaisuohjelmien, työnkulun ja tietotekniikan osaaminen on huomioitava myös koulutuksessa. Suuria konelinjoja simuloivien painosimulaattoreiden käytön yleistyminen opetusmenetelmänä kasvaa sekä ammatillisen peruskoulutuksen, että täydennyskoulutuksessa piireissä. Tämän trendin kumulatiivista toteutumista on arvioitava 5-7 vuoden ajanjaksolla, koska viimeistään tämän aikavälin kuluessa painetun viestinnän tuotantotekninen rakennemuutos alkaa kiihtyä. Lähitulevaisuuden painajan työtehtävät ovat perinteinen painaminen ja digitaalinen painaminen, Digitaalipainajan ammattitutkinnon järjestämisluvan hakeminen WinNovaan jää projektityön tavoitteiden ulkopuolelle ja se toteutunee vuoden 2012 puolella. WinNovalla on TYKO- ja ARVI-projektien kehitystyön myötävaikutuksella hyvät edellytykset vastata alan teknisen kehityksen haasteisiin. Oppimisympäristö on siinä kunnossa, että nykyaikaisin opetusmenetelmin voidaan toteuttaa laadullisesti hyviä ja tarkoituksenmukaisia työelämälähtöisiä koulutuksia. Opetushenkilöstön syksyllä 2011 aloittama painopinnanvalmistajan ammattitutkintokoulutus täyttää loputkin osaamisen aukot ja opetushenkilöstön osaamisen ammattitaito tulee olemaan erittäin korkeaa tasoa niin vatakunnallisesti kuin globaalisestikin. 5. PROJEKTIN TOTEUTUS JA YHTEISTYÖ Projektissa on toteutettu erilaisia yhteistyömuotoja koko projektin ajan. Projektin loppupuolella keskityttiin enemmän syventämään saavutettuja tavoitteiden mukaisia yhteistyömuotoja sekä laajentamaan yhteistyötä muiden projektien kanssa. 1) WinNova jatkoi Rauman ammattipiston aloittamaa pääosin OPH:n rahoittamaa laajennnettua työssäoppimisprojektia yhteistyössä Porvoon Amiston, Jyväskylän ammattiopiston ja Pohjois-Karjalan ammattiopiston kanssa. Tässä yhteistyöprojektissa kartoitettiin jokaisen oppilaitoksen yritysyhteistyön mahdollisuuksia ja muotoja kunkin oppilaitoksen omalla toimialueellaan. Tämän lisäksi aloitettiin työssäoppimisen toteutumisen kolmikantainen arviointitutkimus, jonka tarkoituksena on antaa palaute työssäoppimisjärjestelmän toimivuudesta sekä kartoittaa kehittämistarpeet opiskelijan, työpaikkaohjaajan/työnantajan ja opettajien näkökulmasta. Arviointitutkimuksen otanta päättyi alkusyksystä 2011 ja sen tulokset on esitelty mm. projektin päätösseminaarissa Viimeisimmät tutkimustulokset on käsitelty viimeisessä ohjausryhmän kokouksessa ja luovutettu paperiversiona projektin rahoittajalle (Satakunnan Ely-keskus). Arviointitutkimus antaa myös arvokasta alueellista vertailutietoa, miten työssäoppimisen toteutus ja järjestelyt toimivat valtakunnallisesti. EURA JÄRJESTELMÄ 2/13

3 WinNova on aloittanut myös muita laajennetun työssäoppimisen yhteistyöprojekteja. Mm. sosiaalisen median hyödyntäminen työssäoppimisen palautteen keruussa sekä työssäoppimisen yhteydessä toteutettava, ammattiosaamisen näyttönä suoritettava työpaikkaohjaajakoulutus, jonka voi myös työpaikkaohjaajana toimiva henkilö suorittaa näyttöperusteisena. 2) Alan yrityksille tarkoitettu värinhallintakoulutuksia on järjestetty tarpeen mukaan. Viimeksi koulutus järjestettiin marraskuussa Koulutuksen kysyntä vaihtelee ja sille on arvioitu tarve siten, että hyvä käytäntö on järjestää yksi koulutus yhdelle ryhmälle vuosittain. Värinhallintakoulutus antaa edellytykset työnkulun koneiden ja laitteiden väriprofiloinnin kalibrointiin ja standardisoimiseen sekä tuotantolaitoksen painolaadun hallintaan. Koulutukset toimivat myös hyvänä keskustelufoorumina koulutuksen järjestäjän ja alan yrityksien välillä. 3) Julkaisuohjelmistojen koulutuksia järjestettiin keväällä 2011 kaksi kahdelle ryhmälle, jotka koostuivat yrityksien edustajista. Kohderyhmä oli koottu digipainamisen työnkulun piirissä työskentelevistä henkilöistä. Tämänkin koulutuksen yhteydessa käydyt keskustelut olivat ammatillisesti erittäin hyödyllisiä. 4) Painosimulaattorikoulutuksia kokeiltiin keväällä 2011 nuorisoasteen opiskelijoille. Demonstraatio- ja tutustumiskoulutuksia toteutettiin parille yritykselle fleksopainoprosessista. Fleksopainosimulaattorin hyödyntäminen on yksi keskeinen ja kiinnostusta herättävä projektin jälkeinen yritysyhteistyön kehittämiskohde. Vastaavat demonstraatio- ja tutustumiskoulutukset tullaan järjestämään myös sanomalehtisimulaattorin käyttöön. Simulaattoreiden merkitys opetusmenetelmänä kasvaa siinä määrin, että tulevaisuuden tutkintojen jokin tutkinnon osa tehdään simulointisuorituksena. 5) Näyttötutkintojen vastaanottoon liittyvän sensorikoulutuksen ajankohtaa on suunniteltu ja se sijoittunee vuoden 2012 puolelle. Yksi koulutustilaisuus oli tarkoitus järjestää ennen projektin loppua, mutta ajan puute esti sen toteutumisen. 6) WinNovan ja alan satakuntalaisten yritysten ja sidosryhmien yhteinen Rauman kauppakamarin innovoima yhteisyöfoorumi, ennakointikamari kokoontui ensimmäisen kerran keväällä Seuraava kokoontuminen järjestettiin keväällä Foorumeiden keskustelut vahvistivat aiempaa käsitystä koulutuksen järjestäjän ja alan yrtitysten yhteistyömuodoista. Nämä ovat työssäoppimisen järjestäminen ja toteuttaminen sekä näyttötutkintoperusteisen koulutuksen tarjoaminen. Lyhyet ammattitaitoa kehittävät täydennyskoulutukset nähtiin myös tervetulleena koulutustarjontana. Ennakointikamarin kokoontumista esitettiin toteutettavan myös kiertävänä tapahtumana yritysten tiloissa. 7) Yrityskohtainen projektiryhmätyö sujui suunnitellusti opiskelijoiden työssäoppimisen seuranta- ja ohjauskäyntien yhteydessä. Yhteistyöpalavereja pidettiin myös työssäoppimisen järjestämisen ja kehittämisen teemoilla. Uusista tai muuttuvista käytänteistä sovittiin joustavasti. Yhteistyöpalavereissa korostui yritysten halu käsitellä yhteistyöhön liittyviä asioita luottamuksellisesti suhteessa yrityksen omaan toimintaan. EURA JÄRJESTELMÄ 3/13

4 8) Työpajaohjaamista eli työssäoppimista oppilaitoksessa on kokeiltu koko projektin ajan ja siitä on saatu hyviä tuloksia. Työpajaohjaus on tarkoitettu sellaisille opiskelijoille, joilla työssäoppimisen valmiudet eivät aivan riitä työelämään. Työpajaohjausta on käytetty erilaisten oppijoiden ohjaamiseen sekä tutkintoa täydentävien suoritusten paikkaamiseen työssäoppimalla. Yksi tärkeä työpajaohjauksen tarkoitus on asiakastöiden muodossa tutustuttaa ja perehdyttää opiskelijoita yrittäjyyden ja palvelutoiminnan toimintakulttuuriin. 9) Ohjausryhmätyön itsearviointiohjeistusta käsiteltiin alustavasti ohjausryhmän kokouksessa Asiaan päätettiin palata seuraavissa kokouksissa. Asiaan palattiin projektin päätöskokouksessa ja siitä kommentit suosituksina tämän raportin kohsassa 7. Ongelmat ja suositukset. 6. JULKISUUS JA TIEDOTTAMINEN Tiedotusta on toteutettu seuraavasti: 1) Projektin ohjaustyhmän edustavien tahojen kautta menevä informaatio - elinkeinoelämä (osittain) - kauppakamari - Rauman kaupunki - TEAM- työntekijäjärjestön paikallisosasto Raumalla ja Eurassa (Kauttua) - Satakuntaliitto ja Ely-keskus 2) Koulutuksen järjestäjän sisäinen informaatio; internet-sivusto, intranet, henkilöstölehdet ja -julkaisut 3) Sanomalehdet - esim. WinNovan hankeliite UR-lehdessä Digilehti, sivu 13: 4) Omat projektisivut WinNovan kotisivuilla 5) Yrityskäynnit ja palaverit yrityksissä. 6) Tiedottaminen oppilaitoksen koulutustilaisuuksissa 7) Graafisen alan ennakointikamari, Satakunta 8) TYKO- ja ARVI-projektin päätösseminaari ) Valtakunnallinen tiedottaminen kumppanuusoppilaitoksissa LATOP-proejktin yhteydessä 10) Satakunnan oppisopimustoimisto ja työvoimatoimisto 11) Ysimessut TYKO-projekti järjesti yhteistyössä ARVI-projektin kanssa projektien päätösseminaarin , jossa keskusteltiin projektin tavoitteista ja niiden saavuttamisesta. Yleisesti todettiin, että kehittämistarve on ollut olemassa ja tarpeisiin on vastattu asianmukaisella tavalla. WinNovan ja alan yritysten yhteistyö on tiivistynyt huolimatta siitä, että koulutusta on järjestetty vasta n. 6 vuotta. Yhteistyöyritykset odottavat edelleenkin enemmän informaatiota koulutuksen järjestäjältä ja panostusta keskusteluihin molemminpuolisen yhteistyön tiivistämiseksi. Yhteistyöyritysten mielestä WinNovan graafinen ala on keskittynyt yhteistyössään oikeisiin asioihin ja suunta on oikea. Ongelmana yhteistyölle nähdään yritysten tuotantotekniikan erityisosaaminen, johon WinNovan graafisen alan koulutus voisi enemmän keskittyä. EURA JÄRJESTELMÄ 4/13

5 Käytännössä tämä tarkoittaa koulutuksen järjestämistä ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin. Päätösseminaarissa esiteltiin yrityskohtainen sovellutus markkinointistrategiasta, johon kuuluu digitaalinen painotuotanto osana yrityksen itsensä kehittämää markkinointikonseptia. Lopuksi seminaarissa otettiin esille WinNovan kokeiluhanke sosiaalisen median hyödyntämisestä työssäoppimisen ohjauksessa, josta alustavia tuloksia saataneen vuoden 2012 keväällä. 6.1 Projektin mahdollinen internet-osoite 7. ONGELMAT JA SUOSITUKSET Projektin toteuttamisessa ehkä keskeisin ongelma on ollut haettujen painoviestinnän näyttötutkintojen järjestämislupien hakuprosessin viivästyminen. Osaltaan tähän vaikutti valtakunnallisten tutkinnon perusteiden uudistustyö ja se, että haimme kunnianhimoisesti yhteensä seitsämälle eri suuntautumisalle tutkintojen järjestämis- ja vastaanotto-oikeutta. Hieman yllättäen suuntautumisaloja painoviestinnän tutkintotoimikunnan esittämässä järjestämissopimuksessa oli kahdeksan, joten virallinen lupa on siis kahdeksan suuntautumisalaa. WinNova aloitti toimintansa ja taloushallinnon siirtyminen aikaisemmilta projektin toteuttajilta ei sujunut ongelmitta. Nämä projektihallintoon liittyvät ongelmat ovat kuitenkin toteuttajaorganissaation taholta pystytty ratkaisemaan rahoittajaa tydyttävällä tavalla. Erikseen raportoitavien kustannusten dokumenttien keruu projektiin osallistujilta on ollut hieman haasteellista, mutta projektin toteutuksen loppua kohden tätä kertymää on saatu kartutettua kohtalaisesti. TYKO- ja ARVI-projektit toimivat tiiviissä yhteistyössä digitaalipainamisen oppimisympäristön kehittämisessä. ARVI-projektissa työskentelevä henkilö oli koulutettu yli kahden vuoden ajan toimimaan asiantuntijana digitaalipainamisen koulutuksen kehittäjänä. Tarkoitus oli, että kyseinen henkilö kouluttaa myös opetushenkilöstön tähän uuteen tekniikkaan. Tämä asiantuntija irtisanoutui ja opetushenkilöstö aloitti tätä ammattitaitoa korvaavan painopinnanvalmistajan ammattitutkintokoulutuksen Turun ammattiinstituutissa alkusyksystä Koulutus kestää 1,5 vuotta ja se loppuu Seurantalomakkeita täytettäessä Henkilöstökoulutus- ja henkilötyöpäivistä puuttui 2650 lähiopetuspäivää, koska Eura2007-järjestelmä ei hyväksynyt toteutuneita lukuja serantalomakkeisiin ajalta Järjelstelmä "herjasi" lukuja liian suureksi ja esti lomakkeiden täytön. Ongelma on selvitetty rahoittajan, Satakunnan Ely-keskuksen kanssa seurantakaudella II/2010. Puuttuvat luvut on lisätty viimeisen seurantakauden (II/2011) henkilöitä koskeviin tietoihin. Varsinaisia muita ongelmia projektin toteuttamisessa ei ollut. TYKO-projekti tähtäsi erityisesti painoviestinnän alan koulutustoiminnan tukemisen kehittämiseen Rauman ammattiopistossa ja nyt WinNovassa sekä toimialan yritysyhteistyön syventämiseen. Projektin päättyessä WinNovan ja alan EURA JÄRJESTELMÄ 5/13

6 yritysten välisen yhteistyön käytännön toteuttaminen on edelleen haasteellista, koska alan kilpailutilanne on hektinen ja yrityksissä toimivien avainhenkilöiden aikaresurssit yhteistyön kehittämiseen ovat rajalliset. Yhteistyöpalavereissa on tullut esiin asioiden priorisoinnin ja yksinkertaistamisen tarve, jotta yhteistyö olisi tuloksellista. Ohjeet suositukset yms. esim opiskelija-arvioinnista ja työssäoppimisen toteuttamisesta tulisi laatia niin yksinkertaiseen formaattiin, ettei aikaa kuluisi liiaksi luetun ymmärtämisen selvittämiseen. Yrittäjyyskulttuurin juurruttaminen toisen asteen ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöihin ja arjen toimintaan on todella haasteellista. Jos koulutuksen järjestäjä yrittää kehittää jonkinlaisia yritysmaailmaa peilaavia malleja, joissa luodaan aitoja työtilanteita ja tuotetaan asiakastöitä, niin toiminta koetaan paikallisesti yrityksien kanssa kilpailevaksi toiminnaksi. Yleensä kyse asiakastöissä on marginaalisista rahasummista ja on täysin järjetöntä tuottaa opiskelijatyönä tuotteita roskiin heitettäviksi. TYKO-projektin päättymisen jälkeen yrittäjyyttä opetetaan asiakastöiden tuottamisella, mutta siten, että hyvä yhteisymmärrys säilyy alan yrittäjien kanssa. Viimeisessä projektin ohjausryhmän kokouksessa pohdittiin ohjausryhmän itsearviointia. Projektin tavoiteasettelun todettiin olevan oikein asetettu ja tuloksia syntyi suunnitellusti. Ohjausryhmä tuli informoitua riittävällä tasolla projektin edetessä ja projektin toteuttaja onnistui työssään.tässä samassa keskustelussa otettiin tuotoksina esille yleisinä projektien suunnittelun ja toteutuksen kehittämissuosituksina seuraavat asiat: 1) Projektissa mukana olevien tahojen, mukaan lukien projektin toteuttajaorganisaatio, on sitouduttava niille suunniteltuihin tehtäviin koko projektin aikana. Myös taloudellisista sitoutumisista on pidettävä kiinni. 2) Yhteistyöverkosto ja verkosto-osaaminen on osoitettava jo suunnitteluvaiheessa. Verkoston toimivuus on aivan oleellinen osa projektin toteutumista. 3) Projektijohtaminen ja sen osaaminen on selvitettävä jo suunnitteluvaiheessa projektia toteutettavassa organisaatiossa. Sama koskee projektin taloushallintoa. 4) Jokaisen projektin tulisi tiedottaa omasta toiminnastaan vähintäänkin luomiensa nettisivustojen kautta, joita on nopea päivittää. Nettisivustot tulisi laatia siten, että ne ovat helposti löydettävissä projektin toteuttajaorganisaation kotisivuilta. 8. PROJEKTIN TULOKSET Projektin tuloksia voisi kuvata lyhyesti näin: 1) asiakaspotentiaalikartoitus toteutettu, yhteistyöyrityksiä 25/70:stä - työssäoppimista yli 40 % piti tärkeänä yhteistyömuotona - täydennys- ja lisäkoulutus, näyttötutkinnot 25 % - työpaikkaohjaajakoulutus 15 % (33 % ei tärkeä) 2) Toteutuneet työpaikat 13, suoritettuja tutkintoja 55 3) Joustavat koulutusrakennemallit, työssäoppimisvalmennus 4) Toiminnan arviointitutkimus, 4 oppilaitosta 5) Opettajien täydennyskoulutukset 6) Näyttötukintojen järjestämisluvat EURA JÄRJESTELMÄ 6/13

7 7) Alan täydennyskoulutukset yrityksille Painoviestinnän tutkintotoimikunta ja WinNova tekivät järjestämissopimuksen seuraavista tutkinnoista: 1. Painoviestinnän perustutkinto (2 suuntautumisalaa) 2. Painajan ammattitutkinto (3 suuntautumisalaa) 3. Jälkikäsittelykoneenhoitajan ammattitutkinto (3 suuntautumisalaa) Näyttötutkintoperusteisen koulutuksen järjestäminen WinNovassa on ollut käytännössä mahdollista tammikuusta 2011 alkaen painoviestinnän perustutkintoon sekä painajan ja jälkikäsitelykoneenhoitajan ammattitutkintoihin. Ensimmäiset koulutukset ovat alkaneet 2011 alussa ja niitä jatketaan ja tarjotaan aikuiskoulutuksen kysynnän mukaan. Asiakaspotentiaalikartoituksella laajennettiin yhteistyökumppaneiden määrää Satakunnassa. Yhteistyöprojekteilla kehitettiin myös oppilaitosyhteistyötä valtakunnallisesti painoviestinnän alalla. Koulutuksen järjestäjänä painoviestinnän koulutuksen tunnettavuutta lisättiin pohjoisen satakunnan suuntaan mm. ysimessuilla. Työssäopimisen kehittäminen on saavuttanut vähintäänkin tavoitteensa projektiyhteistyön tukemana. Resursseja on ollut enemmän käytössä ja relevantteja tutkimustuloksiakin on saavutettu. Työssäoppimisen sujuvuutta ja toimivuutta on kyetty ja kyetään edelleenkin arvioimaan jopa siten, että vertailevaa tietoa on dokumentoitu Satakunnan lisäksi myös valtakunnallisesti. Projektiyhteistyönä on aloitettu työpaikaohjaajakoulutuksen suunnittelu ja toteuttaminen osana tutkinnon näyttösuorituksia sekä palautteen hankinta ja vuorovailutuksen lisääminen sosiaalisen median avulla. Verkkopedagogiikkan kokeiluihin on käytetty Moodle-oppimisalustaa sekä työssäoppimisen seurannan ohjauksessa ja opiskelijoiden palauteraportoinnissa (työssäoppimisen päiväkirja) Googlen verkkoalustaa. Työpajaohjaamista eli työssäoppimista oppilaitoksessa on kokeiltu ja siitä on saatu hyviä tuloksia. Työpajaohjaus on tarkoitettu sellaisille opiskelijoille, joilla työssäoppimisen valmiudet eivät aivan riitä työelämään. Työpajaohjausta on käytetty erilaisten oppijoiden ohjaamiseen sekä tutkintoa täydentävien suoritusten paikkaamiseen työssäoppimalla. Yksi tärkeä työpajaohjauksen tarkoitus on asiakastöiden muodossa tutustuttaa ja perehdyttää opiskelijoita yrittäjyyden ja palvelutoiminnan toimintakulttuuriin on henkilöstön osaamista kartutettu mm. painosimulaattorikoulutuksilla sekä perehtymisellä uusimpaan graafisen alan tuotanto- ja viestintätekniikkaan (Ipex2010). Yksi opettajista suoritti näyttötutkintomestarin koulutuksen, joten vastaava pätevyys on nyt kolmella WinNovan painoviestinnän opettajista. Yksi opettajista suoritti näyttötutkintotoiminnan johtamiseen liittyvän koulutuksen. Kaikki painoviestinnän opettajat osallistuivat kolmipäiväiseen värinhallintakoulutukseen marraskuussa 2010 yhdessä työelämän edustajien kanssa. Kolme opettaja osallistuivat painosimulaattorikoulutuksiin; arkkioffsetpaino-, fleksopaino- ja sanomalehtioffsetpainosimulaattoreihin. Neljä painoviestinnän opetushenkilöstöön kuuluvaa opettajaa ovat EURA JÄRJESTELMÄ 7/13

8 aloittaneet painopinnanvalmistajan ammattitutkintokoulutuksen Projektin tuloksia on selvitetty myös tämän raportin muissa kohdissa. 9. PROJEKTIN INNOVATIIVISUUS Projektin ehkä tärkein innovatiivisuus on luoda joustavia henkilökohtaisia oppimispolkuja toteuttavia koulutusmalleja, joissa elinkeinoelämä on vahvasti mukana koulutuksen toteuttajana sekä työllistäjänä. Ideana on tarjota sekä perus- että täydennyskoulutusta niin nuorille kuin aikuisillekin hyvin joustavasti. Koulutuksen tehtävänä on vastata suhdanteiden tuomiin haasteisiin. Erilaiset näyttötutkintoperusteiset henkilökohtaiset oppimisväylät suunnitellaan alueellisten ja yrityskohtaisten tarpeiden mukaisesti akuutteihinkin tilanteisiin. Koulutuksia voi suorittaa kaikenlaisella pohjatiedolla ja -taidolla perus- tai ammattipätevyystutkintoina, joiden suorittamisen kesto voi vaihdella muutamasta kuukaudesta kolmeen vuoteen. Ammattipätevyystutkinnon voi suorittaa tiedon ja taidon hankkimistavasta riippumatta ilman koulutustakin. Monimuotoinen tutkintojen tarjonta on vastaus nykyaikaisen elinkeinoelämän muuttuviin työvoimatarpeisiin. Alueellisen työvoiman etuna on lisäksi ammattipätevyystutkintojen saatavuus paikallisesti oman henkilökohtaisen kilpailukyvyn lisäämiseksi työmarkkinoilla. Alkuperäiset tavoitteet ovat pääosin toteutuneet ja näyttötutkintoperusteinen aikuiskoulutus on alkanut WinNovassa. Perustutkintoryhmä on aloittanut joustavan ja jatkuvan opiskelijahakeutumisen pohjalta. Myöhemmin suunnitellaan ja toteutetaan ammattitutkinto-opiskelijoille saman mallin mukaiset henkilökohtaistetut oppimispolut, mikäli koulutustarvetta ja koulutukseen hakeutuvia ilmaantuu. Painoviestinnän oppisopimusopiskelijoita on WinNovan kirjoilla ( ) kolme ja uusista oppisopimuskoulutuksista neuvotellaan. Koska WinNovan toimiala on koulutus- ja työelämäpalvelujen tarjoaminen ja kehittäminen, niin sen innovativisuus luonnollisesti kohdistuu tähän tarkoitukseen. Tutkintoon johtavien koulutuksien ohella tarjontaan kuuluu lyhyet lisä- ja täydennyskoulutukset sekä erilaiset ammattipätevyyttä edistävät kurssit. Elinkeinoelämästä on yhteistyökumppaneilta tullut kyselyitä mm. graafisen alan ohjelmistojen (CS5, PhotoShop, Indesign, Illustrator) käyttökoulutuksista, värinhallintakursseista. Digipainotekniikan osuus tarjottavasta kurssitarjonnasta kasvaa, kunhan opetushenkilöstö on hankkinut siihen tarvittavan painopinnanvalmistajan ammattitutkintokoulutuksen. Uutta painoviestinnän koulutuksessa on painosimulaattorit, joita WinNovaan on hankittu kolme. Kursseja on jo järjestetty demonstraatioina ja niitä tullaan tarjoamaan fleksopaino-, arkkioffsetpaino- ja offsetrotaatiosimulaattoreilla. 10. PROJEKTIN TASA-ARVOVAIKUTUKSET Projekti on lähes sukupuolineutraali ja aluksi näytti siltä, että kohderyhmä koostuu n. 40 % naisista ja 60 % miehistä. Projektin lopussa naisten määrä putosi hieman n. 38 %:iin. Tekniikan ja automaation kehittyessä naisten osuus alan työpaikoista tulee olemaan lähes puolet. Työssäoppimispaikkojen suhteen työnantajat EURA JÄRJESTELMÄ 8/13

9 ovat suhtautuneet hyvin sukupuolineutraalisti opiskelijoihin. Sukupuoli ei ole ollut ratkaisevassa roolissa opiskelijan sijoittumisessa eri työtehtäviin. Poikkeuksena on vielä sellaiset työtehtävät, joissa fyysisyys ja ulottuvuus asettavat yksilölle rajoituksia. 11. HYVÄT KÄYTÄNNÖT Hyviä käytäntöjä ovat laajamuotoinen työssäoppimispainotteinen painoviestinnän perustutkintokoulutus sekä joustavat näyttötutkintoperusteiset esim. oppisopimuskoulutuksena toteutettavat oppimispolut. Näiden toimintatapojen kehittäminen edelleen on selkeästi osa ammatillisen toisen asteen koulutuksen tulevaisuutta ainakin graafisella alalla. Tätä ajatusmallia tukee asiakaspotentiaalikartoitus, jonka projekti teetti keväällä 2009 ja päivitti sen Saman henkinen tulos saatiin, kun toteutimme työssäoppimisen sujuvuuden arviointitutkimuksen yhteistyöprojektina neljän painoviestinnän koulutusta järjestävän oppilaitoksen kanssa. Hyviä käytänteitä ovat myös teemakoulutukset yritysten edustajien kanssa ja ennakointikamaritoiminta oppilaitoksen järjestäminä. Ennakointikamaritoimintaa on jatkettu oppilaitoksen muilla koulutusaloilla graafisen alan esimerkin avittamana. Laajennettua työssäoppimispainotteista koulutusta, sen rakennetta ja toteuttamista viedään parhaillaan toteutettavaksi myös muissa suomalaisissa oppilaitoksissa. Hyviin käytänteisiin kuuluu myös verkostoituminen muiden kehittämistä tukevien hankkeiden tai organisaatioiden kanssa. Usein verkostoituminen tuo lisäarvoa resursseihin ja erilaisiin toimintatapoihin sekä olemassa olevien toimintatapojen hyvien käytänteiden hyödyntämiseen. 12. TOIMINNAN JATKUVUUS Järjestämisluvan mukainen painoviestinnän näyttötutkintoperusteinen koulutus jatkuu projektin päättymisen jälkeen ja arvioitu tutkintojen suoritusten määrä tulee olemaan 2-6 vuosittain. Koulutusta toteutetaan päätoimisen opiskelun ohella oppisopimuksella ja jossain vaiheessa iltaopiskeluna ansiotyön ohessa. Myös yksittäisiä tutkintoja tai niiden osia otetaan vastaan henkilöiltä lyhytkestoisen valmistavan koulutuksen jälkeen tai henkilöiltä, joiden riittäväksi katsottu ammattiosaaminen ei edellytä osallistumista tutkintoon valmistavaan koulutukseen. Koulutuksien yhteistyön toimivuuden kannalta tiedottamisen ja kaikenlaisen informaation levityksen tarve kasvaa. Olemme tilanteessa, jossa toimintamme mahdollisuuksia ei läheskään tunneta. Koulutusta aiemmin järjesti Rauman ammattiopisto ja sekin tunnettin Satakunnassa vain n. 60 prosenttisesti alan yrityksissä. Tuntemus WinNovasta on vielä ohut ja sekin ulottu vain painoviestinnän perustutkintokoulutuksen toteuttajana. Olemme lisänneet painoviestinnän alan maakunnalliseen WinNovan markkinointistrategiaan, joten opiskelijoita toivotaan myös mualta kuin Rauman ja Euran seuduilta. Uusia painoviestinnän alan tutkintojen järjestämisoikeuksia tullaan hakemaan lähivuosina, riippuen Satakunnan elinkeinoelämän henkilöstörekrytoinnin tarpeesta. Lähitulevaisuuden haasteen asettaa myös työelämässä työskentelevien painajien täydennyskoulutus. Painotuotanto digitalisoituu ja painamisen työtehtävät lähentyvät esivalmistelun työtehtäviä. Koulutustarve suuntautuu digitaalisen painamisen työnkulun sekä tuotantoympäristön ja julkaisuohjelmien peruskäytön EURA JÄRJESTELMÄ 9/13

10 osaamisen hallintaan. Painajien tietotekniset valmiudet korostuvat tämän tuotantotyön rakenteen muutosprosessissa. Painosimulaattoriosaamista hyödynnetään sekä perus- että jatko- ja täydennyskoulutuksissa. Painosimulaattorien käyttö oppimismenetelmänä edistävät huomattavasti oppimistuloksia, koska aiemmin toteutettu suurien konelinjojen teoreettinen opetus on siirtynyt ns. tietokoneavusteiseen laboraatiotyyppiseen oppimisympäristöön. Työpajaopetus työssäoppimismenetelmänä antaa mahdollisuudet erilaiset oppijoiden oppimisen tukemiseen sekä edistää yrittäjyyden toimintakulttuurin ymmärtämistä painotuotantoympäristössä. Tätä linjaa tullaan jatkamaan. Painoviestinän opetushenkilöstö on aktiivisesti verkostoitunut hanke- ja kehittämistoimintaan. Verkostoitumisen kautta haetaan sopivat kehittämiskontaktit huomioiden oman toiminnan lähitulevaisuuden strategiset kehittämistarpeet. Keväällä digitaalisen painamisen asiantuntija yllättäen irtisanoutui ja hänen jättämä osaamisen aukko vastaa n. 2-3 miestyövuoden koulutuksen ja työkokemuksen kautta hankittua osaamista. Tämä osaaminen oli tarkoitus siirtää myös muulle WinNovan painoviestinnän opetushenkilöstölle. Nyt olemme tilanteessa, jossa opetushenkilöstön tarvittava digitaalipainamisen tuotantoympäristön koulutus on aloitettu Turun ammattinstituutissa painopinnanvalmistajan ammattitutkintokoulutuksena. Osaamisvaje on kuitenkin niin suuri, että viikottaista koulutusta on jatkettava projektin päättymisen jälkeen yli vuosi eteenpäin. Aikuiskoulutuksen käynnistäminen on vielä kesken ja sen sisäänajo kestänee jonkin aikaa on käynnistetty painoviestinnän perustutkintoon valmistava koulutus ja painajan ammattitutkintokoulutus oppisopimuskoulutuksina (2 opiskelijaa). Graafisen alan koulutetun työvoiman tarve Satakunnassa on tällä hetkellä jonkin verran kasvava. Tiedossamme on, että esim. pakkauksia valmistavat kauttualaiset yritykset ovat ilmoittaneet rekrytoivansa uusia työntekijää paino-ja jälkikäsittelytuotantoon lähitulevaisuudessa. Raumalla painajien rekrytointitarve on 3-4 painajaa. Porin suunnassa oppisopimuskoulutuksien määrä tulee WinNovan tutkinto-oikeuksien tarjonnan myötä kasvamaan, koska muutaman opiskelijan vuosittainen volyymi on koulutettu tähän asti AEL:ssä pääkaupunkiseudulla. Tässä vain osa tulevasta alan rekrytointitarpeesta Satakunnassa. EURA JÄRJESTELMÄ 10/13

11 13. PROJEKTIN RAHOITUS Projektin rahoitus suunnitelman * mukaan: Projektin toteutunut rahoitus: ESR- ja valtion rahoitus ,00 74 % ,83 74 % Kuntien rahoitus ,00 21 % ,00 22 % Muu julkinen rahoitus 0 0 % 0 0 % Yksityinen rahoitus ,00 5 % ,67 4 % Tulot 0 0 % 0 0 % Rahoitus yhteensä , % , % * Suunnitelma = viimeisin hyväksytty projektisuunnitelma 14. YHTEENVETO PROJEKTIN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA Projektin tavoitteet Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan toteuttaman TYKO-projektin lähtökohtana oli alueellisen grafisen teollisuuden kehittämisohjelma, Satakunnan visio sekä Rauman ammattiopiston teettämä asiakaspotintiaalikartoitus.näissä selvityksissä ennakoitiin työvoiman nykytilanne sekä sen tarve ja kehittyminen graafisen alan työtehtävissä Satakunnassa. Projektilla tuettiin myös Raumalla 2005 alkanutta painotekniikan koulutusta. Kohderyhmän muodostivat nuoret ja aikuiset opiskelijat sekä alan yritysten työvoima ja painoviestinnän opettajat. Keskeisimmät tavoitteet projektille olivat seuraavat: 1.1 Joustavien oppimispolkujen kehittäminen työssäoppimisen ja näyttötutkintojen tukemana sekä nuorisoasteella että aikuiskoulutuksessa graafisella alalla (painoviestinnän alalla). 1.2 Luotettavamman arviointitiedon kerääminen työssäoppimisesta tietoverkkoja ja sosiaalista mediaa hyödyntäen. 1.3 Naistyöpaikkojen lisääminen. 1.4 Toimivan ja tiiviin alan yhteistyöverkon luominen koko Satakunnassa graafisella alalla. 1.5 Työssäoppimisen suunnitelmallisuuden tehostaminen. 1.6 Osaavan alan opetushenkilöstön täydennyskoulutus. Projektin toteutus 2.1 Asiakaspotentiaalikartoituksessa selvitettiin koulutuksen järjestäjän yritysyhteistyön muotoja omalla toimialueella. Arviointitutkimuksella selvitettiin työssäoppimisen toteutuminen kolmikantaisella arvioinnilla ja sen tarkoituksena oli antaa palaute työssäoppimisjärjestelmän toimivuudesta sekä kartoittaa kehittämistarpeet opiskelijan, työpaikkaohjaajan/työnantajan ja opettajien näkökulmasta. 2.2 Alan yrityksille tarkoitettu värinhallintakoulutuksia järjestettiin tarpeen mukaan. Värinhallintakoulutus antaa edellytykset tuotantolaitoksen painolaadun hallintaan. 2.3 Julkaisuohjelmistojen koulutuksia järjestettiin yrityksien edustajille ja WinNovan opettajille 2.4 Opettajille järjestettiin mm. NTM-koulutuksia ja painosimulaattorikoulutuksia WinNovan ja alan satakuntalaisten yritysten ja sidosryhmien yhteinen yhteisyöfoorumi ennakointikamari kokoontui kaksi kertaa 2009 ja Keskustelut vahvistivat aiempaa käsitystä koulutuksen järjestäjän ja alan yritysten yhteistyömuodoista. Nämä ovat työssäoppimisen järjestäminen ja EURA JÄRJESTELMÄ 11/13

12 toteuttaminen sekä näyttötutkintoperusteisen koulutuksen tarjoaminen. 2.6 Yrityskohtainen projektiryhmätyö sujui suunnitellusti opiskelijoiden työssäoppimisen seuranta- ja ohjauskäyntien yhteydessä. 2.7 Työpajaohjaamista eli työssäoppimista oppilaitoksessa kokeiltiin koko projektin ajan. Projektin tuloksia 3.1 Asiakaspotentiaalikartoitus toteutettiin, potentiaalisia yhteistyöyrityksiä 25/70:stä - työssäoppimista yli 40 % piti tärkeänä yhteistyömuotona - täydennys- ja lisäkoulutusta ja näyttötutkintoja 25 % - työpaikkaohjaajakoulutusta 15 % (33 % ei tärkeänä) 3.2 Toteutuneet työpaikat 13 (naisia 3), suoritettuja tutkintoja 55 (naisia 28) 3.3 Toiminnan arviointitutkimus tuki asiakaspotentiaalikartoitusta 3.4 Joustavat koulutusrakennemallit ja työssäoppimisvalmennus otettiin käyttöön 3.5 Opettajien ja yritysten täydennyskoulutukset toteutuivat suunnitelman mukaan 3.6 Painoviestinnän tutkintotoimikunta myönsi haetut näyttötukintojen järjestämisluvat 3.7 Ennakointikamari vakiintui tiiviimpänä yhteistyöfoorumina Näyttötutkintoperusteisen koulutuksen järjestäminen WinNovassa on ollut mahdollista tammikuusta 2011 alkaen painoviestinnän perustutkintoon sekä painajan ja jälkikäsitelykoneenhoitajan ammattitutkintoihin. Asiakaspotentiaalikartoituksella laajennettiin yhteistyökumppaneiden määrää Satakunnassa. Koulutuksen järjestäjänä painoviestinnän koulutuksen tunnettavuutta lisättiin pohjoisen Satakunnan suuntaan mm. tiedottamisella Internetissä ja paikallisissa lehdissä sekä ysimessuilla. Työssäoppimisen sujuvuutta ja toimivuutta on kyetty ja kyetään edelleenkin arvioimaan jopa siten, että vertailevaa tietoa on dokumentoitu Satakunnan lisäksi myös valtakunnallisesti. Projektiyhteistyönä on aloitettu työpaikaohjaajakoulutuksen suunnittelu osana tutkinnon näyttösuorituksia sekä palautteen hankinta ja vuorovailutuksen lisääminen sosiaalisen median avulla. Työpajaohjaamista eli työssäoppimista oppilaitoksessa kokeiltiin ja se on tarkoitettu opiskelijoille, joilla työssäoppimisen valmiudet eivät aivan riitä työelämään. Työpajaohjausta käytettiin erilaisten oppijoiden ohjaamiseen sekä tutkintoa täydentävien suoritusten paikkaamiseen työssäoppimalla. Yksi tärkeä työpajaohjauksen tarkoitus on asiakastöiden muodossa tutustuttaa ja perehdyttää opiskelijoita yrittäjyyden ja palvelutoiminnan toimintakulttuuriin. Opettajien osaamista kartutettiin mm. värinhallinta- ja painosimulaattorikoulutuksilla sekä perehtymisellä uusimpaan graafisen alan tuotanto- ja viestintätekniikkaan (Ipex2010). Kaksi opettajista suoritti NTMkoulutuksen. Yksi opettajista suoritti näyttötutkintotoiminnan johtamiskoulutuksen. Lisäksi opettajat aloittivat painopinnanvalmistajan ammattitutkintokoulutuksen AINEISTON SÄILYTYS Missä säilytetään projektin toteutukseen liittyviä asiakirjoja, kuten kirjanpitoaineistoa, toiminnan tarkastuksen kannalta tarpeellisia asiakirjoja, tietoja toiminnasta ja osallistujista sekä ohjausryhmän pöytäkirjoja. Säilytyspaikan osoite tai yhteystiedot. EURA JÄRJESTELMÄ 12/13

13 Projektin dokumentointiin liittyvä aineisto säilytetään arkistoituina osoitteessa: Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Satamakatu Rauma Arkiston vastaavana toimii Seija Palmu-Kordelin p ; Päiväys ja allekirjoitus Lasse Schultz Toimitusjohtaja EURA JÄRJESTELMÄ 13/13

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero POPELY/1270/04.00.05.00/2011 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11979 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2010 Diaarinumero EPOELY/336/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Tuija Nikkari Puhelinnumero 040-551 9844 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Projektikoodi: S12538 Projektin nimi: TeiniMINNO -esiselvitys

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Projektikoodi: S12538 Projektin nimi: TeiniMINNO -esiselvitys ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Projektikoodi: S12538 Projektin nimi: TeiniMINNO -esiselvitys Tämä näyttö on tarkoitettu ainoastaan seurantalomakkeen sisällön katselua varten. Lomake täytetään ja tulostetaan

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero POPELY/604/04.00.05.00/2011 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.06.2011 Diaarinumero SATELY/209/05.02.07/2010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 03.02.2011 Diaarinumero UUDELY/1363/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Sanna Laiho Puhelinnumero 050 314 0060 Projektikoodi

Lisätiedot

Satakunnan oppisopimuskeskus

Satakunnan oppisopimuskeskus Satakunnan oppisopimuskeskus Henkilöstö Koulutustarkastajat Janne Koskela, Riitta Lehtonen, Juha Nurmi, Anne Nurmimäki (Rauma) Koulutussihteerit: Sirpa Häyhtiö, Kirsi Aulapalo, Kirsi Jokisuo, Satu Uusi-Uola

Lisätiedot

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova,

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Oppisopimustoiminnan i i i ajankohtaiskatsaus k t 14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Henkilöstö 3 ½ koulutustarkastajaa 4 ½ koulutussihteeriä Toimipisteet Otavankatu 5A, Pori ja Satamakatu 17, Rauma Eniten

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET Ammatillisen tutkinnon suorittamista ja ammatillista koulutusta koskevat yleiset siirtymäsäännökset Vuoden 2018 alusta

Lisätiedot

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammattilaisen kädenjälki 8.11.2017 Helsinki Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen koulutusreformissa Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 29.01.2014 Diaarinumero POPELY/164/2014 Käsittelijä Verna Mustonen Puhelinnumero 0295 023 573 Projektikoodi S12432

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2011 Diaarinumero UUDELY/1363/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Sanna Laiho Puhelinnumero 050 314 0060 Projektikoodi

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2012 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA 19 20.11.2009 Koulutuspäivien avauspuheenvuoro, Henkilökohtaistaminen säädöksissä Opetusneuvos Lea Lakio Lea Lakio 19.11.2009 www.oph.fi HENKILÖKOHTAISTAMINEN

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2012 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot

3. Lyhyt kuvaus koulutuksen järjestäjän laadun arvioimisesta

3. Lyhyt kuvaus koulutuksen järjestäjän laadun arvioimisesta Oppimisympäristöhankkeet Itsearviointiraportti versio 28.2.2012 Arvioitava aihealue: Sosiaalisen median (some) käyttö tulevaisuuden oppimisympäristönä hanke. 1. Itsearvioinnin kohde ja yhteystiedot Arvioinnin

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11424 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 20.09.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

Prosessiteollisuuden työntekijän osaamistarpeet miten niihin vastataan perustutkinnon toimeenpanossa?

Prosessiteollisuuden työntekijän osaamistarpeet miten niihin vastataan perustutkinnon toimeenpanossa? Prosessiteollisuuden työntekijän osaamistarpeet miten niihin vastataan perustutkinnon toimeenpanossa? Prosessiteollisuuden tutkintotoimikunta Riku Silván 2.9.2011 Sisältö Näyttötutkinnot Tutkintotoimikunta

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit E N E M M Ä N O S A A M I S T A 21.11.2012 1 Mihin tarpeeseen hanke vastaa ja miten? Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Työpaikkaohjaaja kouluttajakoulutus Veijo Kykkänen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia.

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA YLEISTÄ OPPISOPIMUKSESTA Hämeenlinnan seudun oppisopimustoimiston tehtävänä on palvella alueensa (Hämeenlinna, Hattula, Janakkala) elinkeinoelämää ja

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteuttaminen

Työssäoppimisen toteuttaminen Työssäoppimisen toteuttaminen 1 Sisällöt Määritelmät Valmistautuminen työssäoppimisen ohjaamiseen Mitä meidän työyhteisössä voi oppia? Yhteistyö oppilaitoksen kanssa Tutkinnon perusteiden merkitys työssäoppimisessa

Lisätiedot

Etelä-Savon Teollisuuden osaajat

Etelä-Savon Teollisuuden osaajat Etelä-Savon Teollisuuden osaajat YHTEISTYÖSSÄ MUKANA Eteläsavolainen verkostohanke Rahoitus: rakennerahastot (ESR), Etelä-Savon ELY - keskus Kokonaishanke 896 000 ESR -rahan osuus 581 000 Hallinnoijana

Lisätiedot

ADR- SEMINAARI 2012. Oppilaitoksen ja kuljetusalan yhteistyö. Aikuiskoulutuspäällikkö Arto Kähkönen Lapin ammattiopisto 11.5.2012. www.lao.

ADR- SEMINAARI 2012. Oppilaitoksen ja kuljetusalan yhteistyö. Aikuiskoulutuspäällikkö Arto Kähkönen Lapin ammattiopisto 11.5.2012. www.lao. ADR- SEMINAARI 2012 Oppilaitoksen ja kuljetusalan yhteistyö Aikuiskoulutuspäällikkö Arto Kähkönen Lapin ammattiopisto 11.5.2012 Oppilaitoksen ja kuljetusalan yhteistyö Esityksen sisältö: - Toimiiko yhteistyö?

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta Mitä muutoksia on tulossa 2017-2019 http://www.oph.fi/download/171627_toisen_asteen_ammatillisen_koulutuksen_reformi.pdf Ammatillisen koulutuksen reformi on esitelty eduskunnalle ja tulee päätettäväksi

Lisätiedot

Erilaisista osaajista työvoimaa -tour 2011 (Työmieli, Punainen Talo, Valtaväylä, Mieluisa)

Erilaisista osaajista työvoimaa -tour 2011 (Työmieli, Punainen Talo, Valtaväylä, Mieluisa) Erilaisista osaajista työvoimaa -tour 2011 (Työmieli, Punainen Talo, Valtaväylä, Mieluisa) Tiistai 23.8.2011, Rauma Rauman Merimuseo Oppilaitos-yhteistyöyritys -työmalli ja opinnollistaminen: käytännöllinen

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen Tausta Nuorten yhteiskuntatakuu Erillinen ohjelma 20 29-vuotiaille, vailla toisen asteen tutkintoa oleville Lisärahoitus ammatti- ja erikoisammattitutkintoon

Lisätiedot

OPH:n Näyttötutkinto-oppaan mallin mukainen. 2. Tutkinto tai tutkinnon osat, joihin järjestämissopimusta haetaan

OPH:n Näyttötutkinto-oppaan mallin mukainen. 2. Tutkinto tai tutkinnon osat, joihin järjestämissopimusta haetaan Näyttöjen järjestämissuunnitelman (näyttösuunnitelman) malli I. TAUSTATIEDOT 1. Tutkinnon järjestäjä ja yhteystiedot 2. Tutkinto tai tutkinnon osat, joihin järjestämissopimusta haetaan 3. Tutkintokieli

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI JA TYÖELÄMÄ- YHTEISTYÖ

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI JA TYÖELÄMÄ- YHTEISTYÖ AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI JA TYÖELÄMÄ- YHTEISTYÖ LVI-koulutus 2018 -seminaari MS Viking Mariella to 28.9.2017 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Työelämäyhteistyön monet muodot Ammatillisten

Lisätiedot

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Vankilaopetuspäivät 7.-8.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Ammatillisen perus- ja aikuiskoulutus yksikkö 1.8.2015 alkaen, työn alla juuri nyt näyttötutkintoihin

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.06.2011 Diaarinumero EPOELY/209/05.02.07/2010 Käsittelijä Terhi Pajumäki Puhelinnumero 040-149 3669 Projektikoodi

Lisätiedot

Oppisopimuksia ammattikoululaisille

Oppisopimuksia ammattikoululaisille Oppisopimuksia ammattikoululaisille Jaakko Lainio 20.3.2014 Viimeinen vuosi oppisopimuksella Erinomainen yhdistelmämahdollisuus! Opiskellaan ensin perustaidot koulussa ja siirrytään välillä oppisopimuksella

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

Ammattiopisto Livia. Peimarin koulutuskuntayhtymä

Ammattiopisto Livia. Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia Peimarin koulutuskuntayhtymä Maaseutuopisto Paimio Maaseutuopisto Tuorla Sosiaali- ja terveysopisto Kalatalous- ja ympäristöopisto Maaseutuopiston toimipaikat Tuorla, Kaarina Paimio

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10552 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS)

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) S I S Ä L T Ö I Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon osat ja muodostuminen ---------------------------------------- 3 II Yritysjohtamisen

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11410 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 1. RAPORTOINTIKAUSI

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Soila Nordström Opetusneuvos / Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Ammatillinen aikuiskoulutus yksikkö 16.4.2015 Näyttötutkintojärjestelmä 20 vuotta Historia

Lisätiedot

Karjatalouden tutkintotoimikunnan infopäivä liittyen seminologin ammattitutkinnon tutkinnon perusteiden uudistamiseen. 9.6.

Karjatalouden tutkintotoimikunnan infopäivä liittyen seminologin ammattitutkinnon tutkinnon perusteiden uudistamiseen. 9.6. Karjatalouden tutkintotoimikunnan infopäivä liittyen seminologin ammattitutkinnon tutkinnon perusteiden uudistamiseen 9.6.2011 Jyväskylä Seminologin at uusittavien tutkinnon perusteiden tilanne Tutkinnon

Lisätiedot

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen rahoitus Olli Vuorinen Ammatillinen peruskoulutus tutkintoon johtava (opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus) tutkintoon valmistava (näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen

Lisätiedot

Tullialan ammattitutkinnon infotilaisuus 9.3.2012 Tullin asiakkaille. Munkkiniemen koulutustalo/ Tullin koulutus Hollantilaisentie 11, Helsinki

Tullialan ammattitutkinnon infotilaisuus 9.3.2012 Tullin asiakkaille. Munkkiniemen koulutustalo/ Tullin koulutus Hollantilaisentie 11, Helsinki Tullialan ammattitutkinnon infotilaisuus 9.3.2012 Tullin asiakkaille Munkkiniemen koulutustalo/ Tullin koulutus Hollantilaisentie 11, Helsinki Tullialan ammattitutkinnon kohderyhmä (lähde: OPH/ Näyttötutkinnon

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi tai oppisopimuskeskus@sakky.fi

Lisätiedot

Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen

Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19. 20.3.2009, Helsinki Opetushallitus Ulla Nieminen, Koulutuskeskus Salpaus Taustaa Osuma-projekti,

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Ehdotukset valmisteltu työurasopimuksen pohjalta käynnistetyssä työryhmässä keskusjärjestötasolla. Neuvottelut

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä. Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3.

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä. Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3. Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3.2010

Lisätiedot

Valo-valmennus oppilaitosyhteistyön aloittaminen:

Valo-valmennus oppilaitosyhteistyön aloittaminen: 1 Valo-valmennus oppilaitosyhteistyön aloittaminen: 1. Kartoitetaan valmennusyksikössä suoritettavat koulutusalat a. Etsitään valmennusyksikön aloja vastaavia koulutusaloja tarjoavat oppilaitokset. i.

Lisätiedot

Ensi vuonna monta uudistusta! Sen lisäksi, että järjestämislupia haettava ja laatua arvioitava

Ensi vuonna monta uudistusta! Sen lisäksi, että järjestämislupia haettava ja laatua arvioitava Ensi vuonna monta uudistusta! Sen lisäksi, että järjestämislupia haettava ja laatua arvioitava Lait ja asetukset ammatillisesta peruskoulutuksesta hyväksytty 3.10.2014 OPH:n määräykset julkistetaan 18.11.2014

Lisätiedot

Työnjohtokoulutuskokeilujen tilannekatsaus ja työnjohto-osaamista koskevat selvitykset

Työnjohtokoulutuskokeilujen tilannekatsaus ja työnjohto-osaamista koskevat selvitykset Työnjohtokoulutuskokeilujen tilannekatsaus ja työnjohto-osaamista koskevat selvitykset Verkostotapaaminen 25.4.2013 Tampere Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus - yksikön päällikkö, opetusneuvos

Lisätiedot

Ammattitaidon ja näyttötutkintojen merkitys työelämässä nyt ja tulevaisuudessa. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö

Ammattitaidon ja näyttötutkintojen merkitys työelämässä nyt ja tulevaisuudessa. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Ammattitaidon ja näyttötutkintojen merkitys työelämässä nyt ja tulevaisuudessa Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Työelämän järjestöt olivat perustamassa näyttötutkintojärjestelmää Ennen näyttötutkintojärjestelmän

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Vuoden 2014 oppisopimuskoulutuksen lisäkoulutuksen paikat Päätös

Lisätiedot

OTA TALTEEN! Kemianteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot. Laatua elämään AMMATTITUTKINNOLLA

OTA TALTEEN! Kemianteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot. Laatua elämään AMMATTITUTKINNOLLA Kemianteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot OTA TALTEEN! Laatua elämään AMMATTITUTKINNOLLA Kehity kemian ammattilaisena suorita näyttötutkinto Kemianteollisuus on jatkuvasti kehittyvä toimiala, jonka

Lisätiedot

OTA TALTEEN! Muoviteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot MUOVISTA AMMATTI. - Ammatista tutkinto

OTA TALTEEN! Muoviteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot MUOVISTA AMMATTI. - Ammatista tutkinto Muoviteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot OTA TALTEEN! MUOVISTA AMMATTI - Ammatista tutkinto Suorita perus-, ammattitai erikoisammattitutkinto Muovien kiehtovaan maailmaan pääsee montaa reittiä. Ilman

Lisätiedot

LIITE 1 - KOULUTUSPALVELUN LAADULLISET EHDOT OMN/140/ / TIETOPUOLINEN KOULUTUS JA NÄYTTÖTUTKINNON JÄRJESTÄMINEN

LIITE 1 - KOULUTUSPALVELUN LAADULLISET EHDOT OMN/140/ / TIETOPUOLINEN KOULUTUS JA NÄYTTÖTUTKINNON JÄRJESTÄMINEN TIETOPUOLINEN KOULUTUS JA NÄYTTÖTUTKINNON JÄRJESTÄMINEN Tässä palvelukuvauksessa määritellään tutkinnon tavoitteet, toimintatavan kuvaukset sekä palvelutasovaatimukset. Hankintasopimuksessa edellytetään

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA. - TVT - strategia

ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA. - TVT - strategia ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA - TVT - strategia YLEISTÄ Ajanmukaisen tieto- ja viestintätekniikan riittävä hallitseminen on yksi merkittävimmistä yksilön elinikäisen oppimisen avaintaidoista

Lisätiedot

Laatu ratkaisee Tukimateriaalia. Ammatillisen koulutuksen reformi nyt muutamme käytäntöjä Seminaari, syksy 2017

Laatu ratkaisee Tukimateriaalia. Ammatillisen koulutuksen reformi nyt muutamme käytäntöjä Seminaari, syksy 2017 Laatu ratkaisee Tukimateriaalia Ammatillisen koulutuksen reformi nyt muutamme käytäntöjä Seminaari, syksy 2017 Työpajan Laatu ratkaisee tukimateriaalia Osaamisperusteiset tutkinnon perusteet ja koulutukset

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuva oppiminen Savon koulutuskuntayhtymässä. Sari Tarvainen

Työpaikalla tapahtuva oppiminen Savon koulutuskuntayhtymässä. Sari Tarvainen Työpaikalla tapahtuva oppiminen Savon koulutuskuntayhtymässä Sari Tarvainen Kehittämishanke 2015-2017 Toteuttaja Savon koulutuskuntayhtymä. Hanke on valmisteltu ja toteutetaan kiinteässä yhteistyössä Pohjois-Savon

Lisätiedot

Muutokset 1.8.2015 alkaen

Muutokset 1.8.2015 alkaen Muutokset 1.8.2015 alkaen Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (L630/1998, muutos L787/2014) tuli voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto (YAT) ja Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (YJEAT) Ulla Luukas Tiimiakatemia

Yrittäjän ammattitutkinto (YAT) ja Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (YJEAT) Ulla Luukas Tiimiakatemia Yrittäjän ammattitutkinto (YAT) ja Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ulla Luukas Tiimiakatemia Tulisielut Yrittäjän ammattitutkinto Tulisoihtu Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ammattitutkinnoista

Lisätiedot

Tilannekatsaus 1 (5) Teema 3: Työelämälähtöisyys ja kumppanuudet. LAPPIA / Mika Leinonen. LAMPPU2015-hanke

Tilannekatsaus 1 (5) Teema 3: Työelämälähtöisyys ja kumppanuudet. LAPPIA / Mika Leinonen. LAMPPU2015-hanke Tilannekatsaus 1 (5) Teema 3: Työelämälähtöisyys ja kumppanuudet Koulutuksen järjestäjän toiminta- tai laatujärjestelmä on rakennettu huomioiden työelämän ja kumppaneiden kanssa tehtävät erilaiset yhteistyömuodot.

Lisätiedot

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin?

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? Kati Lounema Jukka Vepsäläinen Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? AmKesu-aluetilaisuus Helsinki 26.11.2014 Osaamisen For learning ja and sivistyksen competence parhaaksi Helsingin

Lisätiedot

HUIPUT KEHIIN. WinNova 02.04.2013. T.Eerola. w w w. h a m k. f i / a o k k

HUIPUT KEHIIN. WinNova 02.04.2013. T.Eerola. w w w. h a m k. f i / a o k k HUIPUT KEHIIN WinNova 02.04.2013 T.Eerola HUIPUT KEHIIN kehittää ammatillista huippuosaamista Projektin yleistavoitteena on pysyvien, ammatillista huippuosaamista kehittävien, alueellisten ja klusterikohtaisten

Lisätiedot

TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS ERITYINEN-PROJEKTIN PÄÄTÖSSEMINAARI 20.3.2007

TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS ERITYINEN-PROJEKTIN PÄÄTÖSSEMINAARI 20.3.2007 TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS ERITYINEN-PROJEKTIN PÄÄTÖSSEMINAARI 20.3.2007 Anne Aalto, Kim Karlsson Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUSOHJELMAN PERUSTEET

Lisätiedot

Liiketalouden koulutuksen kehittämispäivä: TUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO

Liiketalouden koulutuksen kehittämispäivä: TUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Liiketalouden koulutuksen kehittämispäivä: TUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO 30.1.2013 yli-insinööri Kati Lounema Opetushallitus Sisältö Tutkinnon perusteiden toimeenpano ammatillisena peruskoulutuksena

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Ennakointikamari LVIS

Ennakointikamari LVIS Ennakointikamari LVIS LVIS-alojen ammatillisen koulutuksen tarjonta ja kysyntä pääkaupunkiseudulla Minkälaisiin tehtäviin oppilaitoksista valmistutaan? Sähkö-ja automaatiotekniikan perustutkinto Sähkö-

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 5.5.2015

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 5.5.2015 Tutkinto: Tutkinnon osan nimi ja laajuus: AUDIOVISUALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO AUDIOVISUAALISEN TUONTANNON TOTEUTTAMINEN 45 osp pakollinen tutkinnon osa 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen toteuttamisesta

Lisätiedot

Johtamisen tutkintotoimikunta

Johtamisen tutkintotoimikunta Johtamisen tutkintotoimikunta 27.8.2015 Lähiesimiestyön ammattitutkinto 38/011/2015 Tutkintotoimikuntien tehtävänä on: vastata näyttötutkintojen järjestämisestä vastata näyttötutkintojen valvonnasta sopia

Lisätiedot

Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus

Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus Luonnonvara- ja ympäristöalan ammatillisen koulutuksen kehittämispäivä 3.-4.11.2015 Anne Liimatainen Esityksen aiheet Ajankohtaiset säädösmuutokset

Lisätiedot

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008 Opetushallitus Pvm 31.3.2008 PL 380 Dnro 00531 HELSINKI 7/521/2008 Asia: NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN JA TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEEN VALTION TALOUSARVIOSSA VUODELLE 2008 VARATUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

Liite 1 22.10.2013. HANKKEITA KOSKEVA TARKEMPI TIETO JA OHJEISTUS 1. Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso

Liite 1 22.10.2013. HANKKEITA KOSKEVA TARKEMPI TIETO JA OHJEISTUS 1. Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso 1 Liite 1 HANKKEITA KOSKEVA TARKEMPI TIETO JA OHJEISTUS 1. Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso 22.10.2013 Tavoitteena on kehittää ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen toteutustapoja

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi

Ammatillisen koulutuksen reformi Ammatillisen koulutuksen reformi Laki ammatillisesta koulutuksesta hyväksyttiin eduskunnassa 30.6.2017 Keskeiset muutokset Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta voimaan 1.1.2018 Yksi näyttöön perustuva

Lisätiedot

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Erja Kotimäki 14.3.2014 Osaava työelämäpedagogi -koulutus Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Oppisopimuksella uudistuvaa osaamista

Oppisopimuksella uudistuvaa osaamista Oppisopimuksella uudistuvaa osaamista EK:n henkilöstö ja koulutustiedustelu 2016 Joka neljäs yritys solmi oppisopimuksia vuosina 2014 2015 On solmittu oppisopimuksia 23 % Ei ole solmittu oppisopimuksia

Lisätiedot

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Logistiikan koulutuksen kehittämispäivät 24.-25.3.2010 Henkilökohtaistamista ohjaavat säädökset ja ohjeet 1/2 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Muovialan tutkintoon valmistava koulutus

Muovialan tutkintoon valmistava koulutus Muovialan tutkintoon valmistava koulutus Tapio Hietaranta AEL on Suomen suurin tekniikan lisäkouluttaja Muoviteknologia kouluttaa Taito -kurssit ja Insko -seminaarit Yrityskohtaiset räätälöidyt koulutukset

Lisätiedot

Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta

Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta Marjut Nyström, lehtori Keskuspuiston ammattiopisto 23.9.2015 Erityisesti Sinulle Opinnollistamisen määritelmä Opinnollistamisella tarkoitetaan ammatillisen

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 1 15 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Nuorten aikuisten osaamisohjelma ja TNO-palvelut nuorten tukena

Nuorten aikuisten osaamisohjelma ja TNO-palvelut nuorten tukena Nuorten aikuisten osaamisohjelma ja TNO-palvelut nuorten tukena Aikuiskoulutusjohtaja Anni Miettunen Projektisuunnittelija Niina Tikkanen 21.1.2014 Mikä NAO? Nuorten aikuisten osaamisohjelma osa nuorisotakuuta

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän ammattitutkinto 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Dnro 53/011/2012 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 1 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 A. Yritystoiminnan suunnittelu...

Lisätiedot