Opiskelijatutkan tuloksia 4. vuoden opiskelijat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opiskelijatutkan tuloksia 4. vuoden opiskelijat"

Transkriptio

1 Vuonna 014 VAMKissa toteutetun ja opiskelijoille suunnatun Opiskelijatutka kyselyn tuloksia neljännen vuoden opiskelijoiden osalta. Opiskelijatutkan tuloksia 4. vuoden opiskelijat Kyselyraportti Marttinen, Reetta

2 Johdanto Opiskelijatutka kysely toteutettiin keväällä 014 ensimmäistä kertaa kaikille vuosikursseille. Aiempina vuosina kysely on koskettanut ainoastaan kahden ensimmäiset vuoden opiskelijoita. Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa miten opiskelijat kokevat opiskelun Vaasan ammattikorkeakoulussa eri vaiheissa opintojaan. Kyselyn tavoitteena on antaa opiskelijoille mahdollisuus vaikuttaa koulutuksen ja palveluiden laatuun. Pyrkimyksenä on saada tietoa onnistumisista ja toisaalta ongelmakohdista, joita koulutuksella ja palveluilla VAMKissa on. Kyselyn otantana toimi kaikki VAMKissa opintojaan suorittavat, jotka tavoitettiin sähköpostiviesteillä, joita kaikkiaan lähetettiin kullekin vuosikurssille kolme kappaletta. Kaikkiaan vastauksia kyselyyn tuli 41, mikä on noin 1 prosenttia VAMKin kaikista opiskelijoista. Vastausmäärää voidaan pitää hyvänä, kun sitä verrataan aiempina vuosina tehtyihin kyselyihin ja vastausten määrä on myös edustava. Kysely toteutettiin suomeksi ja englanniksi niin ikään ensimmäistä kertaa. Kysely suoritettiin nettikyselynä, johon kaikki opiskelijat saivat kutsun omalle vuosikurssinsa kyselyyn. Seuraavassa taulukossa on kuvattu vastausten jakautuminen kunkin vuosikurssin kyselyyn. Suomi Englanti Yhteensä 1. Vuosikurssi Vuosikurssi Vuosikurssi Vuosikurssi 69 9 Ylempi amk 4 Toteutus vain suomeksi 4 Yhteensä Vastaukset koulutusaloittain 4. vsk Liiketalous 1 Sosiaali- ja terveys 14 Tekniikka Päiväopinnoissa Aikuisopinnoissa

3 Tässä raportissa esittelen tuloksia muutamalla eri tavalla. Ensimmäisenä raportissa on 1. vuoden opiskelijoille esitettyjen teemaväittämien tulokset. Tuloksia kuvaamaan olen käyttänyt kahdenlaisia kuvaajia. Ensimmäisessä tulokset esitetään ns. tyytyväisyysindeksin perusteella. Asteikko indeksissä on 1-, yhden ollessa täysin eri mieltä ja seitsemän ollessa täysin samaa mieltä. Pylväsdiagrammi taulukon yhteydessä siis osoittaa tyytyväisyyden astetta eli mitä korkeampi pylväs, sitä tyytyväisempiä opiskelijat ovat kysytyn asian tilaan. Pylväsdiagrammien jälkeen olen esittänyt myös kysymysten vastausten määrän jakauman. Loppuun olen kerännyt avoimet vastaukset muuttamattomina koulutusohjelmittain. Muutaman kuvan alle olen myös merkinnyt *-merkillä, jos olen kokenut tarpeelliseksi antaa lisätietoja siitä miten kyseisiä tuloksia olen käsitellyt. Tuloksista kootaan raportti kunkin vuosikurssin kyselystä, mutta tulokset koostetaan myös koulutusaloittain. Reetta Marttinen Harjoittelija, laatutiimi

4 Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä Yleisiä kysymyksiä : Henkilöstö reagoi yhteydenottopyynt öihin (esim. sähköpostiviestit) nopeasti : Saan riittävästi ja oikea-aikaisesti tietoa tutkintooni kuuluvista opintosuorituksista (esim harjoittelu ja opinnäytetyö) : Haluaisin enemmän ulkopuolisia luennoitsijoita (esim. työelämän edustajia) : Korkeakoulussa opin juuri ne asiat, joita tulen tarvitsemaan ammattiurallani : Vamkia arvostetaan työmarkkinoilla : Saan opinnoissani hyvän käsityksen koulutusalani uusimmasta kehityksestä Liiketalous 5,1 5,1 5, 4,59 4,5 4,6 Sosiaali- ja terveys 4,46 4 5,6,5,,85 Tekniikka 5 4,09 5,65 4,19 4,04 4,59 Kaikki 4,96 4,46 5,6 4, 4,1 4,48

5 : Saan opinnoissani hyvän käsityksen koulutusalani uusimmasta kehityksestä : Vamkia arvostetaan työmarkkinoilla 8 14 : Korkeakoulussa opin juuri ne asiat, joita tulen tarvitsemaan ammattiurallani : Haluaisin enemmän ulkopuolisia luennoitsijoita (esim. työelämän edustajia) : Saan riittävästi ja oikea-aikaisesti tietoa tutkintooni kuuluvista opintosuorituksista (esim harjoittelu ja opinnäytetyö) : Henkilöstö reagoi yhteydenottopyyntöihin (esim. sähköpostiviestit) nopeasti % % 0 % 0 % 40 % 50 % 60 % 0 % 80 % 90 % 0 % Täysin eri mieltä Eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa, eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Samaa mieltä Täysin samaa mieltä EOS 4

6 KO IT KT KT RT RT RT ST ST TT SA SA SH SH SH Onko jotain, mitä muuttaisit alasi korkeakouluopetuksessa? Information is received late or even have to find it ourselves. My courses are outdated, some haven't been updated in years,some things are irrelevant to real life. Jounne sopivaksi ja aikataulullisesti oikeaksi Enemmän käytännön projekteja Enemmän käyntejä rakennustyömailla ja yhteistyötä yritysten kanssa. harjoittelu pitäisi olla enemmän ohjattua/ pitäisi päästä helpommin ammattia vastaaviin työtehtäviin. Esimerkiksi palkaton harjoittelu yksi vaihtoehto, tietenkin se on huono idea opiskelijalle taloudellisesti ajatellen. Kuva insinöörin työtehtävistä ei ole käytännön tasolla kovin hyvä, toki olen päässyt hyvin käytännön töihin kesäisin (rakennuksille). Koulu saisi lobata enemmän yrityksiä että he palkkaisivat harjoittelijoita myös vastuullisempiin työtehtäviin. Enemmän yhteistyötä eri yritysten kanssa, koululla voisi olla paremmat suhteet saada opiskelijoilleen kesätyöpaikkoja. Tällähetkellä yliopistolaiset vievät nekin paikat, joihin itse olisi koulutuksen puolesta paremmin sopiva. Opettajien olettamisen loppuminen. Käytäisiin läpi enemmän asioita, joita tarvitsee osata työelämässä. Aloitin opinnäytetyöni tekemisen eräässä yrityksessä helmikuun alussa. Työn aihe liittyy ohjemiston testaukseen, joten olen joutunut opiskelemaan aika paljon uutta testaukseen liittyen. Ei tietenkään voida olettaa, että missään koulutusohjelmassa käsiteltäisiin kaikki alaan littyvä, mutta tässä tapauksessa mielestäni tietotekniikan koulutusohjelmaan voisi lisätä enemmän opintoja ohjelmistotestaukseen liittyen. Aiheesta oli 1 kursseilla mainintoja, mutta ehkä myös harjoitukset olisivat paikallaan. Joustavuus puuttuu osalla opettajista. Yhteistä linjaa enemmän opettajien kesken. Esimerkiksi kurssin suorittaminen tai opinnäytetyön valmiiksi saaminen sekä ohjeistus siinä voi olla hyvinkin erilaista ja eriarvoista. Harjoittelussa käytettävä työjärjestyslappu saisi olla reilusti selkeämpi, sillä esim. vakituisesti päivähoitoalalla työskentelevät AMMATTILAISETKAAN eivät ymmärtäneet, kuinka se oikeaoppisesti tulee täyttää. Tai sitten olisi hyvä olla esimerkkimalli, jossa näytetään, kuinka opiskelija Matti/Maija Meikäläinen on omassa "harjoittelupaikassaan" lapun täyttänyt. Opettajien opetustyyliä, asennetta ja osaamista. Viimeisen vuoden teoriaosuus yhdellä kertaa ja puolen vuoden harjoittelut sen jälkeen putkeen ei palvele opiskelijoita eikä varmaan opettajiakaan. Haavanhoito-kurssi olisi hyödyllinen, opettajille yhteiset periaatteet opinnäytetöiden ohjaamiseen. Lisää suunnitelmallisuutta opintoihin ja yhteinen linja opettajien välille. Eri opettajilta on useamman kerran saanut toistensa ohjeisiin nähden ristiriitaisia neuvoja ja ohjeita. Opintojen aikana on tullut useamman kerran muutoksia hyvin lyhyellä varoitusajalla. Hankalin tilanne oli eräässä projektissa, josta saimme tietää noin viikon etukäteen. Osalla opiskelijoista tuli hankaluuksia järjestää itselleen auto käyttöönsä, kun perheen ainut auto oli jo puolison käytössä. Enemmän vierailijaluennoitsijoita työelämästä. Some teachers don't teach. They only make people do group works instead of normal lectures. 5

7 MReng tyhjä There's a way too much focus on presentations. While they're great on their own right, it takes so much time away from theory-based learning. By replacing the time consuming essays with, say, essays the student would end up with a higher knowledge base compared to group presentations where the student usually only studies his part and might miss the big picture of the subject. It's also very tedious to watch students with poor presentation skills do their presentation and you end up not learning anything. Sure, revising essays takes more time for the teacher but ultimately it's much more effective learning method for the student. And, presentations should not necessarily be replaced by essays, but at least focus more on theory based learning. I've had the pleasure of being in Mika Kärkkäinen's law lectures and while it's just raw theory, he does his job in an excellent manner and motivates the student to learn more. The general view with my fellow students is that presentations are essentially useless after a certain point and they take way too much time. Enemmän työelämään tutustumista jo opintojen alkuvaiheessa. Enemmän tietoa oikeuksista ja mahdollisuuksista edetä tällä tutkinnolla työelämässä. Enemmän henkilökohtaisempaa palvelua Tietojärjestelmien ymmärtämiseen käyttämisen ohella olisi hyvä lisätä opetusta. Lisäksi kurssien väliseen liukumaan, eli taloushallinnon kokonaisprosessien ymmärtämiseen voitaisiin myös panostaa. Lisäksi yksinkertaisesti Excel- opetusta voitaisiin ottaa enemmän mukaan taloushallinnon suuntautumisvaihtoehdon opetukseen, sillä sitä tarvitaan työelämässä todennäköisesti pitkään. Lisäksi varsinaiset taloushallinnon alan kehityssuunnat eivät tietyllä tapaa selviä opinnoissa, mutta niihin toki pystyy itse perehtymään omalla harrastuneisuudella. Tein aiheeseen liittyen opinnäytetyön. Unfortunately, Tourism degree is closed.and that is a bad thing, I think there are s till many young people who'd like to study Tourism degree. Opetuksen tasoa pitäisi nostaa. Opetussuunnitelmat pitäisi suunnitella enemmän työmarkkinoita ja yritysten vaatimuksia silmälläpitäen. Oppilaitoksen pitäisi tehdä enemmän yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa. Se parantaisi harjoittelupaikan saantia ja työllistymistä koulun jälkeen. "Takuu teekkari" tyylinen ohjelma? Vaikea löytää töitä, koska kokemusta ei ole karttunut opiskelujen aikana. Energiaklusterin ja paikallisten yritysten turha "hypettäminen" jätettävä pois, jos töitä ei riitä amk-opiskelijoille asti tarjottavaksi eikä heistä olla kiinnostuttu. Tai yksinkertaisestio asialle tehtävä jotain! 6

8 Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä Opinnäytetyö : Opinnäytetyö tukee ammatillista kasvuani : Aiheen valinta oli helppoa ja sain siihen tukea ohjaajaltani : Olen saanut riittävästi ohjausta opinnäytetyö n tekemiseen : Opinnäytetyö n vaiheet on hyvin aikataulutett u : Ohjaajani on perehtynyt työhöni ja sen aiheeseen, ja sain häneltä konkreettisia ohjeita työn loppuun saattamiseksi. : Ohjaajani vastaa yhteydenotto ihini kohtuullisen nopeasti : Sovelsin opinnäytetyö ssäni korkeakoulus sa oppimaani käytäntöön : Yhteistyö toimi hyvin Vamkin ja työelämän välillä opinnäytetyö höni liittyen : Työelämän edustajat antoivat riittävästi tukea ja ohjausta työhöni Liiketalous,8,,8,08,6,,44,96, Sosiaali- ja terveys 1,86,5,1,5,9 1,9,0,9 Tekniikka,,0,1,1,4,6,6 Kaikki,61,9,6,06,9,4,54,41,5

9 : Työelämän edustajat antoivat riittävästi tukea ja ohjausta työhöni : Yhteistyö toimi hyvin Vamkin ja työelämän välillä opinnäytetyöhöni liittyen : Sovelsin opinnäytetyössäni korkeakoulussa oppimaani käytäntöön : Ohjaajani vastaa yhteydenottoihini kohtuullisen nopeasti : Ohjaajani on perehtynyt työhöni ja sen aiheeseen, ja sain häneltä konkreettisia ohjeita työn loppuun saattamiseksi : Opinnäytetyön vaiheet on hyvin aikataulutettu : Olen saanut riittävästi ohjausta opinnäytetyön tekemiseen : Aiheen valinta oli helppoa ja sain siihen tukea ohjaajaltani : Opinnäytetyö tukee ammatillista kasvuani % % 0 % 0 % 40 % 50 % 60 % 0 % 80 % 90 % 0 % Täysin eri mieltä Eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa, eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Samaa mieltä Täysin samaa mieltä EOS 8

10 IT SA SA SA MReng MReng Kerro vapaasti kokemuksistasi opinnäytetyöstä I recived very good guidance from both work and my school supervisor. I cannot say that what I learnt in VAMK helped me fully. There were many things I never did in school. Olisimme kaivanneet enemmän tukea ja ohjeistusta sekä nopeampaa reagointia kysymyksiimme ym. Ainut mihin olisin enemmän ohjausta tarvinnut etukäteen oli tutkimussuunnitelma. Kuinka pitkä sen tulee olla tai mitä sen tulee sisältää? Niistä asiasta ei ainakaan omasta mielestäni puhuttu juuri mitään. Vasta kun kiikutin ohjaavalle opettajalleni puolentoista sivun pituisen tutkimussuunnitelmani, hän kertoi, että sen kuului olla ainakin kymmensivuinen. Sen olisin halunnut tietää etukäteen. Mielestäni osa kursseista tulisi jaksottaa paremmin tukien opinnäytetyötä, esim. kurssi jossa lopuksi tulisi tehdä thesis aiheen anomus, niin tukisi thesiksen todellista aloittamista paremmin jos se olisi vasta myöhemmin. Samoin kuin suomen kielen kurssi -puolella, sillä tarvitsemme suomen kieltä vasta siinä vaiheessa kun teemme kypsyyskokeen. Oppari on vielä kesken, joten kaikkia vastauksia en voi antaa. My thesis work is not for a company but a research in general in a subject I have gained interest on during a course abroad. Do not feel any support from tutor the way I have heard my classmates (who all happens to do for a company) have got on their thesis work. It has being challenging but am putting in my best to get a better result and grade Toimeksiantajayrityksen suuri mukaansaamisen suosiminen tuntuu vähän typerältä. Ei olla yliopistossa ei, mutta on kymmenittäin samanoloisia töitä, joissa vaihtuu vain yritys. Ei kovin uutta luovaa. Mutta edelleen, eihän amk ole yliopisto. Ohjaajani oli kannustava ja asiantunteva, viesteihin vastaaminen olisi voinut olla välillä nopeampaa, syntyi turhaa odottelua kun ei välillä tiennyt mihin edetä. Opinnäytetyöprosessin aikana opettajallani oli hyvin paljon muita työtehtäviä. Toisaalta opettajani tietää alastaan äärimmäisen paljon ja osasi antaa konkreettisia vinkkejä siitä, mistä esimerkiksi tietoa kannattaa hakea. Vaikka hänellä oli vähemmän aikaa en koe opinnäytetyöni kärsineen liikaa, se vain vaati omaa panostusta hieman enemmän, mikä on kohtuullista opinnäytetyön tarkoitusta ajatellen. Aiheen valitseminen oli todella vaikeaa ja asiakkaan tärkeyttä painotettiin aika paljon, vaikka loppujen lopuksi vain harvoilla oli asiakas työlleen. It was hard for me to choose the topic for my thesis, I have changed it many times...but I think it is just my own fault, not the fault of my supervisor :) And the reason Ive changed it so many times is because when you go into the topic more deeply, these is always a problem coming up...for example, not much literature for the theory part, etc 9

11 Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä Harjoittelu : Harjoittelu tuki ammatillista kasvuani : Sain tarpeeksi tukea harjoittelupaikan hankkimiseen koululta : Harjoittelussa pääsin soveltamaan koulussa oppimaani käytäntöön : Tulen todennäköisesti saamaan harjoittelupaikastani kesätöitä / töitä valmistuttuani : Minua ohjattiin riittävästi harjoittelupaikassani Liiketalous 6,14,96 4,68 4,96 5,6 Sosiaali- ja terveys 6 5 5,9 4,5 4,86 Tekniikka 4,91,09,96, 4,61 Kaikki 5,,9 4,59 4,4 5,09

12 : Minua ohjattiin riittävästi harjoittelupaikassani : Tulen todennäköisesti saamaan harjoittelupaikastani kesätöitä / töitä valmistuttuani : Harjoittelussa pääsin soveltamaan koulussa oppimaani käytäntöön : Sain tarpeeksi tukea harjoittelupaikan hankkimiseen koululta : Harjoittelu tuki ammatillista kasvuani % % 0 % 0 % 40 % 50 % 60 % 0 % 80 % 90 % 0 % Täysin eri mieltä Eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa, eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Samaa mieltä Täysin samaa mieltä EOS 11

13 KO IT KT RT ST SA SA MReng MReng Kerro vapaasti kokemuksistasi harjoittelusta Practical training was doen through having a job, where I received enough support. The people in charge of practical trining at VAMK did not help with finding the placement. Many thing I did during practical training I have not seen during the school. On tärkeää, että opettajat hyödyntävät kontaktejaan ja auttavat opiskelijoita työ/harjoittelupaikkojen haussa. Harjoittelupaikkani ei ollut insinööritöitä, mutta ympäristönasoita kuitenkin. Pidin työstä valtavasti ja koulutuksessa oppimista asoista oli paljon hyötyä. Tottakai jouduin myös perehtymään paljon asioihin, joita koulutuksessani ei ole käsitelty. Harjoitteluissa oppi huomattavasti enemmän kuin koulussa. Viimeinen suuntava harjoittelu oli melkein täysyin ilman ohjausta. Koulusta en saanut tukea asialle, vaan sanottiin, että kaikki on hyvin. Olisin kaivannut enemmän tukea asialle sekä korjausta. Muissa harjoittelussa koulusta ollaan oltu aika hiljaisia. Ja tämäkin riippuu ohjaajasta eli opettajasta, kuka sattuu olemaan kuvioissa sillä hetkellä. Harjoittelupaikoistani minulla on sekä hyviä että huonoja kokemuksia. Kaksi viimeistä harjoittelupaikkaani olivat ehdottomasti parhaat, sillä henkilökunta oli rentoa ja sain ns. kokeilla siipiäni jakson aikana. Olen juuri tekemässä harjoitteluani. Had to find it on my own in 4th year. My practical training gave me a lot of knowledge in the business world, and it did not seem that difficult as it felt during course work. Tein työharjoitteluni työpaikassani, jossa työskentelin jo opiskelujen ohella. Valmistuttuani etenen samalla työpaikalla muihin tehtäviin. Mielenkiintoista, joskin suoritin vain yhden harjoittelun Vamk-opintojen aikana (aikaisempi Vantaalta). Vamkin yritysvierailujen kautta sain tietää harjoittelupaikasta ja tämän vuoksi työnantaja tunsi minut jo töitä hakiessa, mikä varmasti edisti työpaikan saamista. Sain jäädä harjoittelun jälkeen kesätöihin ja nyt olen vakituisesti töissä harjoittelupaikassani. Practical training is very important. It gives you an experience which I won't get anywhere else. It is very useful for the field of study. And, I think maybe it would be good if university would help international students more to find a place for practical training since it is much harder for english speaking students to find a practical training place in Finland. 1

14 Aiotko jatkaa opiskelua?? Yliopisto YAMK Muu En En osaa sanoa 5 % 1 % 1 % 9 % 5 % 1

15 Onko sinulla jo alaa vastaava työpaikka, jonne menet töihin valmistuttuasi? Kyllä Ei 55 % 45 % 14

16 Mistä aiot ensisijaisesti hakea töitä valmistuttuasi Vaasan seudulta Entiseltä kotiseudultani Etelä-Suomesta Muualta Suomesta Ulkomailta % % 9 % 61 % % 15

17 Oletko kiinnostunut alumnitoiminnasta? 58 % 4 % Kyllä En 16

18 KT RT RT MReng Jos olet kiinnostunut alumnitoiminnasta, niin millaisesta? Ainakin opiskelijakunta toiminnasta Mielelläni vierailisin koululla kertomassa omista opiskeluajoistani ja työtehtävistäni ja urakehityksestäni! Jos saan sopivan työpaikan, voin tulla kertomaan 'nykyisestä' työpaikasta ja kokemuksistani koulutuksesta. Any of the activities that pertains to my field of study Toimisin mielelläni linkkinä työelämän ja opiskelijoiden välillä edes jollain tasolla. Tiedän, että nykypäivänä on hankala löytää töitä, koska itse olen huomannut sen viime aikoina. Haluan kuitenkin kannustaa opiskelijoita etsimään ja luottamaan siihen, että heillä on kyky pärjätä ja edetä työelämässä. Esim. luennoimisesta tai yritysvierailusta Mitä nyt on tarjolla. En suoraan sanoen tiedä millaista alumnitoiminta on, mutta voin toimia yhteyshenkilönä, jos pysyn työelämässä pidempään. Hain tosin yliopistoon nyt, joten en tiedä on minulla sitten mitään annettavaa alumnitoiminnalle. Oma linjani lopetetaan. 1

19 Olisitko valmis omien kokemustesi perusteella suosittelemaan Vamkia opiskelupaikaksi muille? Kyllä Ei EOS 19 % 1 % 64 % *Kysymys esitetty vain suomenkielisessä kyselyssä. 18

20 Olen tällä hetkellä Vamkissa saamaani koulutukseen Erittäin tyytyväinen Jokseenkin tyytyväinen Jokseenkin tyytymätön Erittäin tyytymätön 1 % 15 % % 4 % 19

21 IT KT RT ST ST SA SA SH MReng tyhjä Voit halutessasi kertoa vapaasti tyytyväisyydestä koulutukseen. Some teachers do not teach their courses and no knowledge is gained in the class. The content of some subjects is outdated. Subjects are not synchronized. What you learn in second year might need some knowledge you normally gain in a course in the third year. There are clashes between subjects. Täsmennys, kun aloitinopinnot silloin joskus, vaihoehtoina suunnittelu tai projektin ohjaaminen ja automaatio. no vähemmän automaatiota enemmän projektin ohjausta, toimiivarmaan nuorisopuolella.. Itse en ole kärsinyt siitä, että jotain suuntautumisvaihtoehtoa ei ole totetutettu ollenkaan, sillä siinä on ollut "liian vähän" osallistujia. Mielestäni opintojakso pitäisi suorittaa edes jollain tavalla, joko virtuaalisena tai osittain virtuaalisena ja osittain opettajan johdolla lähiopetuksena. Kalliit labratilat joita käytettiin aivan liian vähän. Liikaa turhia raportteja ja jaksojen aikana tehdyt ''projektit'' olivat aika mitään saamattomia. Ns. projektit olisivat voineet kestää koko kevään/syksyn ajan. Muut labratyöt olisivat voineet kestää koko päivän eikä -4 tuntia. Opettajien olettaminen saisi loppua samantien ja jotkut opettajat voitaisiin laittaa koeajalle, koska monien oppilaiden antaman palauteen mukaan opettaja(t) vain oppilaiden kustannuksella. Koulutuksessa on ollut up's and down's hetkiä mutta kokonaisuutena se on ollut tasapinoinen ja tarjonnut jokaiselle osaamistasolle vastinetta. Koulutusta on mainostettu joustavana ja työn ohella. Tämä ei todellisuudesssa valitettavasti toteudu. Koulutusohjelma on erittäin hyödyllinen ja ajankohtainen, mutta Vaasan ammattikorkeakoulua en suosittelisi muille Alussa kaikki sujui hyvin. Loppupuolella yhteistyö opettajien kanssa ollut haastavampaa. Heillä on joko liian kiire tai sitten eivät vain ota asioita hoitaakseen. Kurssien taso nousi loppua kohden, ensimmäisenä vuonna olin epätyytyväinen kouluvalintaani. Opettajien taso vaihtelee hurjasti. This does not occur all teachers, but their lack of interest are very easily transferred to the students. As a student it can be hard to reach out for support to the teacher, especially if the teacher don't seem to care. Way too easy and no challenge. Not much to learn as most of the courses just revolve around presentations. There are teachers who don't motivate the student in any level(although there are great ones as well!). Too few optional courses. Välillä tuntuu, että joitain oleellisia asioita jää käymättä, koska tutkinnon opintopistemäärä ei riitä. Ehkä tämä johtuu siitä, että joistain kursseista saa enemmän pisteitä kuin ne oikeasti vaativat työtä ja taas toisin päin. Pienet luokat edistävät oppimista. Ulkomaanvaihto huippua! Taloushallinnon opettajien opettamisen taso oli minusta keskiarvolta parempaa kuin aikaisemmassa ammattikorkeakoulussa. Jotkut asiat olivat todella hyvin, jotkut eivät niinkään. Riippui täysin opettajasta jäikö kurssista mitään käteen. Opetuksen tasoa pitäisi nostaa. Opetussuunnitelmat pitäisi suunnitella enemmän työmarkkinoita ja yritysten vaatimuksia silmälläpitäen. 0

22 Oppilaitoksen pitäisi tehdä enemmän yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa. Se parantaisi harjoittelupaikan saantia ja työllistymistä koulun jälkeen. "Takuu teekkari" tyylinen ohjelma? Vaikea löytää töitä, koska kokemusta ei ole karttunut opiskelujen aikana. Energiaklusterin ja paikallisten yritysten turha "hypettäminen" jätettävä pois, jos töitä ei riitä amk-opiskelijoille asti tarjottavaksi eikä heistä olla kiinnostuttu. Tai yksinkertaisestio asialle tehtävä jotain! Oletko vakavasti harkinnut opintojesi keskeyttämistä? 5 % 5 % Kyllä Ei 1

23 45% Syyt mahdolliselle opintojen päättämiselle 40% 5% 40% 0% 5% 0% 15% % 5% 15% 5% 0% 0% % % % 15% % 0% *Vastaajilla ollut mahdollisuus valita useampi vaihtoehto. Osuudet opintojen kesteyttämistä harkinneista opiskelijoista.

24 KT RT RT RT SA tyhjä Voit halutessasi kertoa lisää syistä, miksi olet harkinnut opintojesi keskeyttämistä. Voit myös kertoa siitä, miksi kuitenkin päätit jatkaa opintojasi. Työn ohessa opiskelu raskasta motivaatio-ongelmien vuoksi, ei vaan yksinkertaisesti kiinnostanut opiskella. En lopettanut, koska ei ollut mitään työpaikkaa tai muuta alaa mikä olisi kiinnostanut enemmän/edes saman verran. Jotkin opettajat ovat lannistaneet todella, kun tuntuu että heidän johdollaan kurssilla ei ole oppinut mitään hyödyllistä, vaikka aihe vaikuttaisi tärkeältä. Eli kurssit läpi ns. itsenäisesti. Opiskelutahti on ajoittain ollut liian kova. Päätin 'löysätä' tavoitteita ja edetä mahdollisuuksien mukaan, suorittaa niitä kursseja jotka koen tärkeiksi työurallani. En ole koskaan harkinnut opintojen lopettamista, vaikka hankalaa on välillä on ollut. Jatkoin, koska CV:ssä on jo yksi ensimmäisen vuoden perusopintoihin jäänyt koulu (humanismia yliopistossa eli toisaalta ihan selvää työttömyysputkeen hörhöilyä, mutta keskeytetty luku kuitenkin). Lisäksi suuntautumiseni on järkevä ja täytyy myöntää koulukin (etenkin väki) todella mukavaa -> en halunnut ns. pettää. harkintani alkoi. ja 4. vuoden aikana ja päätin jatkaa opintojani, koska keskeyttäminen olisi tullut liian turhaksi. Toisin sanoen, jos olisin keskeyttänyt, olisi -4 vuotta tullu käytyä turhaan koulua. Niin sanotusti loppumetreillä ei ole syytä luovuttaa. Jos palaisin aikaan jolloin hain opiskelemaan, en hakisi VAMKiin. Vaihtaisin maisemaa ja luultavasti alaakin. Olen kuitenkin tyytyväinen, etten ole keskeyttänyt ja aionkin suorittaa tutkinnon loppuun nykyisellä alallani.

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa:

Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa: Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa: Koulutukseen ja Te-toimiston rooliin liittyviä kysymykset: 1. Olen yli 30-vuotias mutta

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Guidebook for Multicultural TUT Users

Guidebook for Multicultural TUT Users 1 Guidebook for Multicultural TUT Users WORKPLACE PIRKANMAA-hankkeen KESKUSTELUTILAISUUS 16.12.2010 Hyvää käytäntöä kehittämässä - vuorovaikutusopas kansainvälisille opiskelijoille TTY Teknis-taloudellinen

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012 Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa Siru Korkala 12.10.2012 Tutkimuskysymykset Miten kansainväliseen liikkuvuuteen osallistuvat opiskelijat eroavat ei-liikkujista taustoiltaan Mitkä ovat liikkuvuuden

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu The future is already here - it is just unevenly distributed.

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Annamaija Id-Korhonen Lahti University of Applied Sciences Lahden tiedepäivä 12.11.2013 tulevaisuuden palvelut 2020 Sosiaali-

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala

Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Liiketalouden ala Tutkinto-ohjelma Liiketalous, päiväopiskelu Liiketalous, monimuoto European Business Administration International Business and Logistics

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

Kotimainen kirjallisuus

Kotimainen kirjallisuus Kotimainen kirjallisuus Kysely lähetettiin 80 kotimaisen kirjallisuuden alumnille, joista 27 vastasi. Vastausprosentti oli 34 %. Vastaajista 89 % on naisia. Vastaajien keski-ikä on 35 vuotta. Opintojen

Lisätiedot

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti YHDEKSÄN N + 1 KYSYMYSTÄ YSEILLE Pohjois-Karjalan kauppakamari ja Pohjois-Karjalan Aikuisopisto toteuttivat 13.-24.11.2006 Yhdeksän + 1 kysymystä yseille internetkyselyn Pohjois-Karjalan peruskoulujen

Lisätiedot

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION Lapsen nimi / Name of the child Lapsen ikä / Age of the child yrs months HYVINKÄÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Lapsen päivähoito daycare center / esiopetusyksikkö

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun uusien opiskelijoiden tulokyselyraportti Syksyllä-2012 aloittaneet uudet opiskelijat

Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun uusien opiskelijoiden tulokyselyraportti Syksyllä-2012 aloittaneet uudet opiskelijat Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun uusien opiskelijoiden tulokyselyraportti Syksyllä-2012 aloittaneet uudet opiskelijat Tiivistelmä Linda Witick/OOP 22.1.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto

Lisätiedot

Sisustusarkkitehtuuri Kansavälinen Työpaja kauppankulttuuri ja ostoskeskuksen tilasuunnittelu Istanbulin Tekniillinen yliopisto Istanbul, Turkki

Sisustusarkkitehtuuri Kansavälinen Työpaja kauppankulttuuri ja ostoskeskuksen tilasuunnittelu Istanbulin Tekniillinen yliopisto Istanbul, Turkki ANSIOLUETTELO 25.05.2015 Zahra Rasti Teknologiapuistonkatu 2 B 23, 53850 Lappeenranta zahra.rasti@gmail.com www.rastistudio.com Puh: +358-401560268 Syntymäpäivämäärä: 13.07.1982 KOULUTUS 2012-2014 Sisustusarkkitehtuuri

Lisätiedot

Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto

Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto EILC KOKEMUKSIA LAPISTA HAKEMUS BUDJETTI JÄRJESTÄVÄTAHO & VASTUU TYÖNJAKO KIELENOPETUS OHJELMA JA PALJON KOKEMUKSIA

Lisätiedot

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age. Lives in. Family. Pets. Hobbies.

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age. Lives in. Family. Pets. Hobbies. ESITTELY Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely NOTES ON Age Manor House pupil s name Lives in Family Pets Hobbies Favourite food Favourite films TV programmes Favourite

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Haluatko tarjota oppilaillesi mahdollisuuden kansainvälistyä omassa koulussaan ja ulkomaiselle vaihto-opiskelijalle mahdollisuuden tutustua

Haluatko tarjota oppilaillesi mahdollisuuden kansainvälistyä omassa koulussaan ja ulkomaiselle vaihto-opiskelijalle mahdollisuuden tutustua ERASMUS KOULUISSA Haluatko tarjota oppilaillesi mahdollisuuden kansainvälistyä omassa koulussaan ja ulkomaiselle vaihto-opiskelijalle mahdollisuuden tutustua suomalaiseen kouluun? Erasmus kouluissa Erasmus

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

KYSELY DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES -ALUMNEILLE (DSS-alumni survey 2015)

KYSELY DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES -ALUMNEILLE (DSS-alumni survey 2015) KYSELY DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES -ALUMNEILLE (DSS-alumni survey 2015) Maija Kalm-Akubardia, Diakonia-ammattikorkeakoulu Maija.kalm-akubardia@diak.fi DSS-alumnikysely luotiin ensisijaisesti selvittämään

Lisätiedot

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Arkkitehtuuritietoisku eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Esikysymys Kuinka moni aikoo suunnitella projektityönsä arkkitehtuurin? Onko tämä arkkitehtuuria?

Lisätiedot

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat ASIO OHJEET Ohjeen sisällys 1. Hakemuksen sijainti... 1 2. Hakemuksen täyttäminen...1 3. Hakemuksen lähettäminen... 4 4. Hakemuksen käsittely ja päätös... 4 4.1 Hakemuksen

Lisätiedot

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Lukion jälkeen.. Ammatillinen toinen aste 2v. Ammattikorkeakoulut 3,5-4v. Yliopistot 5,5-6 v. Opinnot ulkomailla After Upper Secondary Vocational school, 2 years

Lisätiedot

Opiskelijatutkan tuloksia - YAMK

Opiskelijatutkan tuloksia - YAMK Vuonna VAMKissa toteutetun ja opiskelijoille suunnatun Opiskelijatutka kyselyn tuloksia ylempää amktutkintoa suorittavien osalta. Opiskelijatutkan tuloksia - YAMK Kyselyraportti Marttinen, Reetta Sisällysluettelo

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Millaisia taitoja sosiaalisessa mediassa tapahtuva ohjaus edellyttää?

Millaisia taitoja sosiaalisessa mediassa tapahtuva ohjaus edellyttää? Millaisia taitoja sosiaalisessa mediassa tapahtuva ohjaus edellyttää? tiedon jaossa ohjauksen kanavana yhteistoiminnallisen tiedon luomisen paikkana ohjauksellisten kysymysten yhteisöllisessä työstämisessä

Lisätiedot

Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset

Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset Suomi sinun kielelläsi - Finland in your language www.infopankki.fi Mitä tutkittiin? Ketä Infopankin käyttäjät ovat ja miten he löytävät Infopankin? Palveleeko sivuston

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Hyppy tulevaisuuteen millaista osaamista tarvitaan?

Hyppy tulevaisuuteen millaista osaamista tarvitaan? Hyppy tulevaisuuteen millaista osaamista tarvitaan? Menestyjäksi elinikäisellä oppimisella webinaari 12.12.2011 Johanna Ollila, Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto MILTÄ TULEVAISUUS NÄYTTÄÄ? MITEN

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007 Turun ammattikorkeakoulun opiskelija! Kyselyyn vastaamalla olet mukana kehittämässä opetusta ja mielekästä oppimisympäristöä. Kysely on anonyymi, joten

Lisätiedot

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Today we're still just scratching the surface of what's possible Technology should do the hard work so that people can get on

Lisätiedot

Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset

Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset Kyselyn tavoite selvittää nuorten tulevaisuuden suunnitelmia ammattiin, opiskeluun sekä opintojen sisältöihin ja oppimisympäristöihin (Mun koulu!) liittyviä

Lisätiedot

U N E L M +1 +1. Motivaatio Hyvinvointi. Pohdintakortti

U N E L M +1 +1. Motivaatio Hyvinvointi. Pohdintakortti ONKS U N E L M I? I! Motivaatio Hyvinvointi Raha Pohdintakortti KÄDEN TAIDOT Käden taidot ovat nykyään tosi arvostettuja. Työssäoppimisjakso vakuutti, että tää on mun ala ja on siistii päästä tekee just

Lisätiedot

SCIENTIX - LUMA-opettajien. uusia ideoita opetukseen. M ij P ll i. Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4.

SCIENTIX - LUMA-opettajien. uusia ideoita opetukseen. M ij P ll i. Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4. SCIENTIX - LUMA-opettajien verkkoportaalista t uusia ideoita opetukseen M ij P ll i Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4.2015 Mitä ajatuksia herättävät nämä yhdistelmät: Opettaja

Lisätiedot

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP This project

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50- Aalto Doctoral Programme in Science, Follow-up Questionnaire for Doctoral Students - Perustieteiden tohtoriohjelma, seurantakysely jatko-opiskelijoille (22 % answered to the questionnaire) 1. Gender -

Lisätiedot

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu. Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat. Raportti 14.6.

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu. Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat. Raportti 14.6. OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat Raportti 14.6.2010 Heikki Likitalo, Liiketalous, Kuopio Sisällysluettelo 1. Kyselyn

Lisätiedot

Millainen on onnistunut ICT-projekti?

Millainen on onnistunut ICT-projekti? Millainen on onnistunut ICT-projekti? Ohjelmistotuotannon lehtori Tero Tensu Ahtee Ohjelmistotekniikan laitoksella 1990- Projektityö-kurssilla 1991- pesunkestävä yliopistohampuusi ei päivääkään oikeissa

Lisätiedot

E U R O O P P A L A I N E N

E U R O O P P A L A I N E N E U R O O P P A L A I N E N A N S I O L U E T T E L O M A L L I HENKILÖTIEDOT Nimi SERGEI AZAROV Osoite K. KÄRBERI 4-129, TALLINN 13812, ESTONIA Puhelin 0037255999964 Faksi Sähköposti serjoga79a@mail.ru

Lisätiedot

Oppilaitoksestani oli helppo saada tietoa! Oppilaitoksen antama ennakkotieto oli riittävää ja todellisuutta vastaavaa!

Oppilaitoksestani oli helppo saada tietoa! Oppilaitoksen antama ennakkotieto oli riittävää ja todellisuutta vastaavaa! Oppilaitoksestani oli helppo saada tietoa! 2 2 1 1 Eri Eos Samaa Oppilaitoksen antama ennakkotieto oli riittävää ja todellisuutta vastaavaa! 2 2 1 1 Eri Eos Samaa Kurssiopas sisältää riittävästi tietoa

Lisätiedot

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa - opiskelijan näkökulman kulma 6.11.2006 Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2013 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Ohjaajan työnkuva muuttuuentä

Ohjaajan työnkuva muuttuuentä Ohjaajan työnkuva muuttuuentä työtavat? Jaana Kettunen, Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto Diginä vai livenä ohjauksen menetelmät ja välineet 25.11.2016 Tampere Johdantoa Uuden teknologian

Lisätiedot

HELBUS CONDUCT. Welcome to HELBUS. We are happy you are here!

HELBUS CONDUCT. Welcome to HELBUS. We are happy you are here! HELBUS CONDUCT Welcome to HELBUS. We are happy you are here! Our mission is to offer young people a path to a career in international business. Let us be your steppingstone for global opportunities! Explore

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti SoTe-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti SoTe-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti SoTe-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja Sami Jussinmäki Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Tampereen seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja ammattiopistossa

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo Windows Phone Module Descriptions Mikä on RekryKoulutus? Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja hankkia

Lisätiedot

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto Serve Research Brunch 24.10.2013 Esityksen sisältö ATLAS-hanke lyhyesti ATLAS-kartan kehittäminen:

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

Kaupunginvaltuuston kokous 16.1.2007 oheismateriaali. Helsinkiläiset Euroopan mitassa 2006

Kaupunginvaltuuston kokous 16.1.2007 oheismateriaali. Helsinkiläiset Euroopan mitassa 2006 Kaupunginvaltuuston kokous 16.1.2007 oheismateriaali läiset Euroopan mitassa 2006 mielipiteitä elämän laadusta palveluista kotikaupungista muutoksia neljän vuoden takaa Leila Lankinen Survey on perceptions

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala. Julkinen raportti. Niina Lampi & Juha Salmi. Opiskelijakunta JAMKO

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala. Julkinen raportti. Niina Lampi & Juha Salmi. Opiskelijakunta JAMKO JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen raportti Niina Lampi & Juha Salmi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO 10TUSISÄLLYSLUETTELOU10T... 2 10TUJohdantoU10T...

Lisätiedot

BIM Metropoliassa 21.11.2013. Päivi Jäväjä, yliopettaja Metropolia AMK

BIM Metropoliassa 21.11.2013. Päivi Jäväjä, yliopettaja Metropolia AMK BIM Metropoliassa 21.11.2013 Päivi Jäväjä, yliopettaja Metropolia AMK Metropolia lyhyesti Suomen suurin ammattikorkeakoulu Toiminut vuodesta 2008, kun silloinen Stadia ja Evtek yhdistyivät Neljä koulutusalaa

Lisätiedot

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA 2014 Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA Kun koulu loppuu -tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yläkoululaisten ja lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmia,

Lisätiedot

Kandipalaute - Kandidatrespons - Finnish Bachelor's Graduate Survey. Suomi Svenska English

Kandipalaute - Kandidatrespons - Finnish Bachelor's Graduate Survey. Suomi Svenska English Kandipalaute - Kandidatrespons - Finnish Bachelor's Graduate Survey Suomi Svenska English Hyvä opiskelija, Suomalaissa yliopistoissa toteutetaan valtakunnallinen opiskelijapalautekysely Kandipalaute. Kysely

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

Osaaminen, tarve ja toteutus kohtaavat Korkeakouludiplomikokeilu

Osaaminen, tarve ja toteutus kohtaavat Korkeakouludiplomikokeilu Osaaminen, tarve ja toteutus kohtaavat Korkeakouludiplomikokeilu Palkkahallinnossa olisi töitä.. Paljonko jäisi opiskeltavaa, kun olen Yritys kasvaa ja pitäisi johtaa Nuoret esimiehet ovat lujilla ja heille

Lisätiedot

Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusien opiskelijoiden (syksyllä 2011 aloittaneet) tulokysely

Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusien opiskelijoiden (syksyllä 2011 aloittaneet) tulokysely Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusien opiskelijoiden (syksyllä 2011 aloittaneet) tulokysely Tutkimusraportin tiivistelmä Sara Rönkkönen Opinto- ja opiskelijapalvelut (OOP) Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lapin alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Rovaniemellä ja Kemi-Torniossa opiskelevat nuoret. Vastaajat

Lisätiedot

Kielenkäytön näkökulma oppimisvuorovaikutukseen

Kielenkäytön näkökulma oppimisvuorovaikutukseen Kielenkäytön näkökulma oppimisvuorovaikutukseen Tarja Nikula Soveltavan kielentutkimuksen keskus tarja.nikula@jyu.fi Kiinnostuksen kohteena Luokkahuonevuorovaikutus vieraalla kielellä englannin kielen

Lisätiedot

Palkkaa yliopisto-opiskelija! Harjoitteluopas työnantajalle. Lampila Satu, Jurvakainen Anne, Pesonen Johanna ja Liimatainen Jaana O.

Palkkaa yliopisto-opiskelija! Harjoitteluopas työnantajalle. Lampila Satu, Jurvakainen Anne, Pesonen Johanna ja Liimatainen Jaana O. Palkkaayliopisto-opiskelija! Harjoitteluopastyönantajalle LampilaSatu,JurvakainenAnne,PesonenJohannajaLiimatainenJaanaO. Oulunyliopisto Yliopisto-opintojentyöelämäintegraatio-hanke 2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Opinnoista Osaajaksi hankkeessa aikaansaatua:

Opinnoista Osaajaksi hankkeessa aikaansaatua: Opinnoista Osaajaksi hankkeessa aikaansaatua: Varhaiskasvatuksen pilotin tulokset ja oppilaitosyhteistyön tulevaisuus 9.2.2012 PKS-KOKO Riikka Heloma, työvoimasuunnittelija, Sosiaalivirasto, Helsingin

Lisätiedot

Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä. Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008

Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä. Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008 Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008 Mistä kaikesta tässä tulisi tietää? Keskeiset työtehtävät Toimit teknisenä kouluttajana sekä asiantuntijana. Keskityt

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Askola + TRENDI N=218, vastausprosentti keskimäärin 72, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Askola + TRENDI N=218, vastausprosentti keskimäärin 72, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Askola + TRENDI N=218, vastausprosentti keskimäärin 72, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:39:29 2014 Kaikki koulutusalat, N=40, vastausprosentti keskimäärin

Lisätiedot

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella 26.4.2012 1 "There is often a property bubble around catchment areas. If a school makes a house more saleable or desirable,

Lisätiedot

Lukio.fi. Laura Simik Pääsihteeri Suomen Lukiolaisten Liitto

Lukio.fi. Laura Simik Pääsihteeri Suomen Lukiolaisten Liitto Lukio.fi Laura Simik Pääsihteeri Suomen Lukiolaisten Liitto Liikkeelle lähtö Ajatus1 Tavaa o n g e l m a Lukio.fi = commodore64 Sivusto yhtä aikansa elänyt ja viihdyttävä kuin otsapermis tai NKOTB Julkaisujärjestelmä

Lisätiedot

MOOC toiveita ja pelkoja. Jaakko Kurhila opintoesimies tietojenkäsittelytieteen laitos Helsingin yliopisto

MOOC toiveita ja pelkoja. Jaakko Kurhila opintoesimies tietojenkäsittelytieteen laitos Helsingin yliopisto MOOC toiveita ja pelkoja Jaakko Kurhila opintoesimies tietojenkäsittelytieteen laitos Helsingin yliopisto Messukeskus 2.12.2013 massive open online course 1980 jokaisella on pilvi taskussa 1869 2013 Aika

Lisätiedot

SUUNTA ON SELVÄSTI YLÖSPÄIN

SUUNTA ON SELVÄSTI YLÖSPÄIN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 62 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Jaana Niemimäki SUUNTA ON SELVÄSTI YLÖSPÄIN Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2010 TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN PUHEENVUOROJA 62 Turun

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OSAAJIA. Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa

KÄYTÄNNÖN OSAAJIA. Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa KÄYTÄNNÖN OSAAJIA Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa HYVÄT TYYPIT PALVELUKSESSASI Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, tekee työelämälähtöistä tutkimus-

Lisätiedot

Kansainvälisten tutkintoopiskelijoiden palvelutarve

Kansainvälisten tutkintoopiskelijoiden palvelutarve Kansainvälisten tutkintoopiskelijoiden palvelutarve Eeva Heikkilä Master s degree in Business Management and Entrepreneurship/HAMK Opintosihteeri TAMK Sisältö Työn tarkoitus Tutkimusmenetelmät Päätulokset

Lisätiedot

Opetus talteen ja jakoon oppilaille. Kokemuksia Aurajoen lukion tuotantoluokan toiminnasta Anna Saivosalmi 9.9.2011

Opetus talteen ja jakoon oppilaille. Kokemuksia Aurajoen lukion tuotantoluokan toiminnasta Anna Saivosalmi 9.9.2011 Opetus talteen ja jakoon oppilaille Kokemuksia Aurajoen lukion tuotantoluokan toiminnasta Anna Saivosalmi 9.9.2011 Aurajoen lukio ISOverstaan jäsen syksystä 2010 lähtien ISOverstas on maksullinen verkko-oppimisen

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN ENSIMMÄISEN VUODEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE Huhtikuu 2015 Vastausprosentti: 49,9 % Vertailuryhmä: Kaikki koulutusalat kaikki oppilaitokset Lukuvuoden

Lisätiedot

Opintojen tutkimus- ja palautetiedon hyödyntäminen ammattikorkeakoulussa

Opintojen tutkimus- ja palautetiedon hyödyntäminen ammattikorkeakoulussa Opintojen tutkimus- ja palautetiedon hyödyntäminen ammattikorkeakoulussa Korkeakoulujen KOTA -seminaari 17.9.2014 Ismo Kinnunen Oulun ammattikorkeakoulu Kehittämisen ja päätöksenteon tulee perustua tosiasioihin.

Lisätiedot

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed Online Meeting Guest Online Meeting for Guest Participant Lync Attendee Installation Online kokous vierailevalle osallistujalle Lync Attendee Asennus www.ruukki.com Overview Before you can join to Ruukki

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE November 7, 2014 Paula Kilpinen 1 7.11.2014 Aalto University

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin

I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin 29.9.2011 Ulla Tissari Taustaa Euroopan laajuinen kysely,

Lisätiedot

Sijoittumisen yhteisseuranta

Sijoittumisen yhteisseuranta Sijoittumisen yhteisseuranta Seuraavat korkeakoulut keräsivät vuonna 2009 yhteistyössä tietoa valmistuneistaan Jyväskylän yliopisto Lapin yliopisto Turun yliopisto Turun kauppakorkeakoulu Åbo Akademi Hämeen

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja.

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja Jenni Sanisalo Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä...

Lisätiedot