Opiskelijatutkan tuloksia 4. vuoden opiskelijat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opiskelijatutkan tuloksia 4. vuoden opiskelijat"

Transkriptio

1 Vuonna 014 VAMKissa toteutetun ja opiskelijoille suunnatun Opiskelijatutka kyselyn tuloksia neljännen vuoden opiskelijoiden osalta. Opiskelijatutkan tuloksia 4. vuoden opiskelijat Kyselyraportti Marttinen, Reetta

2 Johdanto Opiskelijatutka kysely toteutettiin keväällä 014 ensimmäistä kertaa kaikille vuosikursseille. Aiempina vuosina kysely on koskettanut ainoastaan kahden ensimmäiset vuoden opiskelijoita. Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa miten opiskelijat kokevat opiskelun Vaasan ammattikorkeakoulussa eri vaiheissa opintojaan. Kyselyn tavoitteena on antaa opiskelijoille mahdollisuus vaikuttaa koulutuksen ja palveluiden laatuun. Pyrkimyksenä on saada tietoa onnistumisista ja toisaalta ongelmakohdista, joita koulutuksella ja palveluilla VAMKissa on. Kyselyn otantana toimi kaikki VAMKissa opintojaan suorittavat, jotka tavoitettiin sähköpostiviesteillä, joita kaikkiaan lähetettiin kullekin vuosikurssille kolme kappaletta. Kaikkiaan vastauksia kyselyyn tuli 41, mikä on noin 1 prosenttia VAMKin kaikista opiskelijoista. Vastausmäärää voidaan pitää hyvänä, kun sitä verrataan aiempina vuosina tehtyihin kyselyihin ja vastausten määrä on myös edustava. Kysely toteutettiin suomeksi ja englanniksi niin ikään ensimmäistä kertaa. Kysely suoritettiin nettikyselynä, johon kaikki opiskelijat saivat kutsun omalle vuosikurssinsa kyselyyn. Seuraavassa taulukossa on kuvattu vastausten jakautuminen kunkin vuosikurssin kyselyyn. Suomi Englanti Yhteensä 1. Vuosikurssi Vuosikurssi Vuosikurssi Vuosikurssi 69 9 Ylempi amk 4 Toteutus vain suomeksi 4 Yhteensä Vastaukset koulutusaloittain 4. vsk Liiketalous 1 Sosiaali- ja terveys 14 Tekniikka Päiväopinnoissa Aikuisopinnoissa

3 Tässä raportissa esittelen tuloksia muutamalla eri tavalla. Ensimmäisenä raportissa on 1. vuoden opiskelijoille esitettyjen teemaväittämien tulokset. Tuloksia kuvaamaan olen käyttänyt kahdenlaisia kuvaajia. Ensimmäisessä tulokset esitetään ns. tyytyväisyysindeksin perusteella. Asteikko indeksissä on 1-, yhden ollessa täysin eri mieltä ja seitsemän ollessa täysin samaa mieltä. Pylväsdiagrammi taulukon yhteydessä siis osoittaa tyytyväisyyden astetta eli mitä korkeampi pylväs, sitä tyytyväisempiä opiskelijat ovat kysytyn asian tilaan. Pylväsdiagrammien jälkeen olen esittänyt myös kysymysten vastausten määrän jakauman. Loppuun olen kerännyt avoimet vastaukset muuttamattomina koulutusohjelmittain. Muutaman kuvan alle olen myös merkinnyt *-merkillä, jos olen kokenut tarpeelliseksi antaa lisätietoja siitä miten kyseisiä tuloksia olen käsitellyt. Tuloksista kootaan raportti kunkin vuosikurssin kyselystä, mutta tulokset koostetaan myös koulutusaloittain. Reetta Marttinen Harjoittelija, laatutiimi

4 Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä Yleisiä kysymyksiä : Henkilöstö reagoi yhteydenottopyynt öihin (esim. sähköpostiviestit) nopeasti : Saan riittävästi ja oikea-aikaisesti tietoa tutkintooni kuuluvista opintosuorituksista (esim harjoittelu ja opinnäytetyö) : Haluaisin enemmän ulkopuolisia luennoitsijoita (esim. työelämän edustajia) : Korkeakoulussa opin juuri ne asiat, joita tulen tarvitsemaan ammattiurallani : Vamkia arvostetaan työmarkkinoilla : Saan opinnoissani hyvän käsityksen koulutusalani uusimmasta kehityksestä Liiketalous 5,1 5,1 5, 4,59 4,5 4,6 Sosiaali- ja terveys 4,46 4 5,6,5,,85 Tekniikka 5 4,09 5,65 4,19 4,04 4,59 Kaikki 4,96 4,46 5,6 4, 4,1 4,48

5 : Saan opinnoissani hyvän käsityksen koulutusalani uusimmasta kehityksestä : Vamkia arvostetaan työmarkkinoilla 8 14 : Korkeakoulussa opin juuri ne asiat, joita tulen tarvitsemaan ammattiurallani : Haluaisin enemmän ulkopuolisia luennoitsijoita (esim. työelämän edustajia) : Saan riittävästi ja oikea-aikaisesti tietoa tutkintooni kuuluvista opintosuorituksista (esim harjoittelu ja opinnäytetyö) : Henkilöstö reagoi yhteydenottopyyntöihin (esim. sähköpostiviestit) nopeasti % % 0 % 0 % 40 % 50 % 60 % 0 % 80 % 90 % 0 % Täysin eri mieltä Eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa, eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Samaa mieltä Täysin samaa mieltä EOS 4

6 KO IT KT KT RT RT RT ST ST TT SA SA SH SH SH Onko jotain, mitä muuttaisit alasi korkeakouluopetuksessa? Information is received late or even have to find it ourselves. My courses are outdated, some haven't been updated in years,some things are irrelevant to real life. Jounne sopivaksi ja aikataulullisesti oikeaksi Enemmän käytännön projekteja Enemmän käyntejä rakennustyömailla ja yhteistyötä yritysten kanssa. harjoittelu pitäisi olla enemmän ohjattua/ pitäisi päästä helpommin ammattia vastaaviin työtehtäviin. Esimerkiksi palkaton harjoittelu yksi vaihtoehto, tietenkin se on huono idea opiskelijalle taloudellisesti ajatellen. Kuva insinöörin työtehtävistä ei ole käytännön tasolla kovin hyvä, toki olen päässyt hyvin käytännön töihin kesäisin (rakennuksille). Koulu saisi lobata enemmän yrityksiä että he palkkaisivat harjoittelijoita myös vastuullisempiin työtehtäviin. Enemmän yhteistyötä eri yritysten kanssa, koululla voisi olla paremmat suhteet saada opiskelijoilleen kesätyöpaikkoja. Tällähetkellä yliopistolaiset vievät nekin paikat, joihin itse olisi koulutuksen puolesta paremmin sopiva. Opettajien olettamisen loppuminen. Käytäisiin läpi enemmän asioita, joita tarvitsee osata työelämässä. Aloitin opinnäytetyöni tekemisen eräässä yrityksessä helmikuun alussa. Työn aihe liittyy ohjemiston testaukseen, joten olen joutunut opiskelemaan aika paljon uutta testaukseen liittyen. Ei tietenkään voida olettaa, että missään koulutusohjelmassa käsiteltäisiin kaikki alaan littyvä, mutta tässä tapauksessa mielestäni tietotekniikan koulutusohjelmaan voisi lisätä enemmän opintoja ohjelmistotestaukseen liittyen. Aiheesta oli 1 kursseilla mainintoja, mutta ehkä myös harjoitukset olisivat paikallaan. Joustavuus puuttuu osalla opettajista. Yhteistä linjaa enemmän opettajien kesken. Esimerkiksi kurssin suorittaminen tai opinnäytetyön valmiiksi saaminen sekä ohjeistus siinä voi olla hyvinkin erilaista ja eriarvoista. Harjoittelussa käytettävä työjärjestyslappu saisi olla reilusti selkeämpi, sillä esim. vakituisesti päivähoitoalalla työskentelevät AMMATTILAISETKAAN eivät ymmärtäneet, kuinka se oikeaoppisesti tulee täyttää. Tai sitten olisi hyvä olla esimerkkimalli, jossa näytetään, kuinka opiskelija Matti/Maija Meikäläinen on omassa "harjoittelupaikassaan" lapun täyttänyt. Opettajien opetustyyliä, asennetta ja osaamista. Viimeisen vuoden teoriaosuus yhdellä kertaa ja puolen vuoden harjoittelut sen jälkeen putkeen ei palvele opiskelijoita eikä varmaan opettajiakaan. Haavanhoito-kurssi olisi hyödyllinen, opettajille yhteiset periaatteet opinnäytetöiden ohjaamiseen. Lisää suunnitelmallisuutta opintoihin ja yhteinen linja opettajien välille. Eri opettajilta on useamman kerran saanut toistensa ohjeisiin nähden ristiriitaisia neuvoja ja ohjeita. Opintojen aikana on tullut useamman kerran muutoksia hyvin lyhyellä varoitusajalla. Hankalin tilanne oli eräässä projektissa, josta saimme tietää noin viikon etukäteen. Osalla opiskelijoista tuli hankaluuksia järjestää itselleen auto käyttöönsä, kun perheen ainut auto oli jo puolison käytössä. Enemmän vierailijaluennoitsijoita työelämästä. Some teachers don't teach. They only make people do group works instead of normal lectures. 5

7 MReng tyhjä There's a way too much focus on presentations. While they're great on their own right, it takes so much time away from theory-based learning. By replacing the time consuming essays with, say, essays the student would end up with a higher knowledge base compared to group presentations where the student usually only studies his part and might miss the big picture of the subject. It's also very tedious to watch students with poor presentation skills do their presentation and you end up not learning anything. Sure, revising essays takes more time for the teacher but ultimately it's much more effective learning method for the student. And, presentations should not necessarily be replaced by essays, but at least focus more on theory based learning. I've had the pleasure of being in Mika Kärkkäinen's law lectures and while it's just raw theory, he does his job in an excellent manner and motivates the student to learn more. The general view with my fellow students is that presentations are essentially useless after a certain point and they take way too much time. Enemmän työelämään tutustumista jo opintojen alkuvaiheessa. Enemmän tietoa oikeuksista ja mahdollisuuksista edetä tällä tutkinnolla työelämässä. Enemmän henkilökohtaisempaa palvelua Tietojärjestelmien ymmärtämiseen käyttämisen ohella olisi hyvä lisätä opetusta. Lisäksi kurssien väliseen liukumaan, eli taloushallinnon kokonaisprosessien ymmärtämiseen voitaisiin myös panostaa. Lisäksi yksinkertaisesti Excel- opetusta voitaisiin ottaa enemmän mukaan taloushallinnon suuntautumisvaihtoehdon opetukseen, sillä sitä tarvitaan työelämässä todennäköisesti pitkään. Lisäksi varsinaiset taloushallinnon alan kehityssuunnat eivät tietyllä tapaa selviä opinnoissa, mutta niihin toki pystyy itse perehtymään omalla harrastuneisuudella. Tein aiheeseen liittyen opinnäytetyön. Unfortunately, Tourism degree is closed.and that is a bad thing, I think there are s till many young people who'd like to study Tourism degree. Opetuksen tasoa pitäisi nostaa. Opetussuunnitelmat pitäisi suunnitella enemmän työmarkkinoita ja yritysten vaatimuksia silmälläpitäen. Oppilaitoksen pitäisi tehdä enemmän yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa. Se parantaisi harjoittelupaikan saantia ja työllistymistä koulun jälkeen. "Takuu teekkari" tyylinen ohjelma? Vaikea löytää töitä, koska kokemusta ei ole karttunut opiskelujen aikana. Energiaklusterin ja paikallisten yritysten turha "hypettäminen" jätettävä pois, jos töitä ei riitä amk-opiskelijoille asti tarjottavaksi eikä heistä olla kiinnostuttu. Tai yksinkertaisestio asialle tehtävä jotain! 6

8 Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä Opinnäytetyö : Opinnäytetyö tukee ammatillista kasvuani : Aiheen valinta oli helppoa ja sain siihen tukea ohjaajaltani : Olen saanut riittävästi ohjausta opinnäytetyö n tekemiseen : Opinnäytetyö n vaiheet on hyvin aikataulutett u : Ohjaajani on perehtynyt työhöni ja sen aiheeseen, ja sain häneltä konkreettisia ohjeita työn loppuun saattamiseksi. : Ohjaajani vastaa yhteydenotto ihini kohtuullisen nopeasti : Sovelsin opinnäytetyö ssäni korkeakoulus sa oppimaani käytäntöön : Yhteistyö toimi hyvin Vamkin ja työelämän välillä opinnäytetyö höni liittyen : Työelämän edustajat antoivat riittävästi tukea ja ohjausta työhöni Liiketalous,8,,8,08,6,,44,96, Sosiaali- ja terveys 1,86,5,1,5,9 1,9,0,9 Tekniikka,,0,1,1,4,6,6 Kaikki,61,9,6,06,9,4,54,41,5

9 : Työelämän edustajat antoivat riittävästi tukea ja ohjausta työhöni : Yhteistyö toimi hyvin Vamkin ja työelämän välillä opinnäytetyöhöni liittyen : Sovelsin opinnäytetyössäni korkeakoulussa oppimaani käytäntöön : Ohjaajani vastaa yhteydenottoihini kohtuullisen nopeasti : Ohjaajani on perehtynyt työhöni ja sen aiheeseen, ja sain häneltä konkreettisia ohjeita työn loppuun saattamiseksi : Opinnäytetyön vaiheet on hyvin aikataulutettu : Olen saanut riittävästi ohjausta opinnäytetyön tekemiseen : Aiheen valinta oli helppoa ja sain siihen tukea ohjaajaltani : Opinnäytetyö tukee ammatillista kasvuani % % 0 % 0 % 40 % 50 % 60 % 0 % 80 % 90 % 0 % Täysin eri mieltä Eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa, eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Samaa mieltä Täysin samaa mieltä EOS 8

10 IT SA SA SA MReng MReng Kerro vapaasti kokemuksistasi opinnäytetyöstä I recived very good guidance from both work and my school supervisor. I cannot say that what I learnt in VAMK helped me fully. There were many things I never did in school. Olisimme kaivanneet enemmän tukea ja ohjeistusta sekä nopeampaa reagointia kysymyksiimme ym. Ainut mihin olisin enemmän ohjausta tarvinnut etukäteen oli tutkimussuunnitelma. Kuinka pitkä sen tulee olla tai mitä sen tulee sisältää? Niistä asiasta ei ainakaan omasta mielestäni puhuttu juuri mitään. Vasta kun kiikutin ohjaavalle opettajalleni puolentoista sivun pituisen tutkimussuunnitelmani, hän kertoi, että sen kuului olla ainakin kymmensivuinen. Sen olisin halunnut tietää etukäteen. Mielestäni osa kursseista tulisi jaksottaa paremmin tukien opinnäytetyötä, esim. kurssi jossa lopuksi tulisi tehdä thesis aiheen anomus, niin tukisi thesiksen todellista aloittamista paremmin jos se olisi vasta myöhemmin. Samoin kuin suomen kielen kurssi -puolella, sillä tarvitsemme suomen kieltä vasta siinä vaiheessa kun teemme kypsyyskokeen. Oppari on vielä kesken, joten kaikkia vastauksia en voi antaa. My thesis work is not for a company but a research in general in a subject I have gained interest on during a course abroad. Do not feel any support from tutor the way I have heard my classmates (who all happens to do for a company) have got on their thesis work. It has being challenging but am putting in my best to get a better result and grade Toimeksiantajayrityksen suuri mukaansaamisen suosiminen tuntuu vähän typerältä. Ei olla yliopistossa ei, mutta on kymmenittäin samanoloisia töitä, joissa vaihtuu vain yritys. Ei kovin uutta luovaa. Mutta edelleen, eihän amk ole yliopisto. Ohjaajani oli kannustava ja asiantunteva, viesteihin vastaaminen olisi voinut olla välillä nopeampaa, syntyi turhaa odottelua kun ei välillä tiennyt mihin edetä. Opinnäytetyöprosessin aikana opettajallani oli hyvin paljon muita työtehtäviä. Toisaalta opettajani tietää alastaan äärimmäisen paljon ja osasi antaa konkreettisia vinkkejä siitä, mistä esimerkiksi tietoa kannattaa hakea. Vaikka hänellä oli vähemmän aikaa en koe opinnäytetyöni kärsineen liikaa, se vain vaati omaa panostusta hieman enemmän, mikä on kohtuullista opinnäytetyön tarkoitusta ajatellen. Aiheen valitseminen oli todella vaikeaa ja asiakkaan tärkeyttä painotettiin aika paljon, vaikka loppujen lopuksi vain harvoilla oli asiakas työlleen. It was hard for me to choose the topic for my thesis, I have changed it many times...but I think it is just my own fault, not the fault of my supervisor :) And the reason Ive changed it so many times is because when you go into the topic more deeply, these is always a problem coming up...for example, not much literature for the theory part, etc 9

11 Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä Harjoittelu : Harjoittelu tuki ammatillista kasvuani : Sain tarpeeksi tukea harjoittelupaikan hankkimiseen koululta : Harjoittelussa pääsin soveltamaan koulussa oppimaani käytäntöön : Tulen todennäköisesti saamaan harjoittelupaikastani kesätöitä / töitä valmistuttuani : Minua ohjattiin riittävästi harjoittelupaikassani Liiketalous 6,14,96 4,68 4,96 5,6 Sosiaali- ja terveys 6 5 5,9 4,5 4,86 Tekniikka 4,91,09,96, 4,61 Kaikki 5,,9 4,59 4,4 5,09

12 : Minua ohjattiin riittävästi harjoittelupaikassani : Tulen todennäköisesti saamaan harjoittelupaikastani kesätöitä / töitä valmistuttuani : Harjoittelussa pääsin soveltamaan koulussa oppimaani käytäntöön : Sain tarpeeksi tukea harjoittelupaikan hankkimiseen koululta : Harjoittelu tuki ammatillista kasvuani % % 0 % 0 % 40 % 50 % 60 % 0 % 80 % 90 % 0 % Täysin eri mieltä Eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa, eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Samaa mieltä Täysin samaa mieltä EOS 11

13 KO IT KT RT ST SA SA MReng MReng Kerro vapaasti kokemuksistasi harjoittelusta Practical training was doen through having a job, where I received enough support. The people in charge of practical trining at VAMK did not help with finding the placement. Many thing I did during practical training I have not seen during the school. On tärkeää, että opettajat hyödyntävät kontaktejaan ja auttavat opiskelijoita työ/harjoittelupaikkojen haussa. Harjoittelupaikkani ei ollut insinööritöitä, mutta ympäristönasoita kuitenkin. Pidin työstä valtavasti ja koulutuksessa oppimista asoista oli paljon hyötyä. Tottakai jouduin myös perehtymään paljon asioihin, joita koulutuksessani ei ole käsitelty. Harjoitteluissa oppi huomattavasti enemmän kuin koulussa. Viimeinen suuntava harjoittelu oli melkein täysyin ilman ohjausta. Koulusta en saanut tukea asialle, vaan sanottiin, että kaikki on hyvin. Olisin kaivannut enemmän tukea asialle sekä korjausta. Muissa harjoittelussa koulusta ollaan oltu aika hiljaisia. Ja tämäkin riippuu ohjaajasta eli opettajasta, kuka sattuu olemaan kuvioissa sillä hetkellä. Harjoittelupaikoistani minulla on sekä hyviä että huonoja kokemuksia. Kaksi viimeistä harjoittelupaikkaani olivat ehdottomasti parhaat, sillä henkilökunta oli rentoa ja sain ns. kokeilla siipiäni jakson aikana. Olen juuri tekemässä harjoitteluani. Had to find it on my own in 4th year. My practical training gave me a lot of knowledge in the business world, and it did not seem that difficult as it felt during course work. Tein työharjoitteluni työpaikassani, jossa työskentelin jo opiskelujen ohella. Valmistuttuani etenen samalla työpaikalla muihin tehtäviin. Mielenkiintoista, joskin suoritin vain yhden harjoittelun Vamk-opintojen aikana (aikaisempi Vantaalta). Vamkin yritysvierailujen kautta sain tietää harjoittelupaikasta ja tämän vuoksi työnantaja tunsi minut jo töitä hakiessa, mikä varmasti edisti työpaikan saamista. Sain jäädä harjoittelun jälkeen kesätöihin ja nyt olen vakituisesti töissä harjoittelupaikassani. Practical training is very important. It gives you an experience which I won't get anywhere else. It is very useful for the field of study. And, I think maybe it would be good if university would help international students more to find a place for practical training since it is much harder for english speaking students to find a practical training place in Finland. 1

14 Aiotko jatkaa opiskelua?? Yliopisto YAMK Muu En En osaa sanoa 5 % 1 % 1 % 9 % 5 % 1

15 Onko sinulla jo alaa vastaava työpaikka, jonne menet töihin valmistuttuasi? Kyllä Ei 55 % 45 % 14

16 Mistä aiot ensisijaisesti hakea töitä valmistuttuasi Vaasan seudulta Entiseltä kotiseudultani Etelä-Suomesta Muualta Suomesta Ulkomailta % % 9 % 61 % % 15

17 Oletko kiinnostunut alumnitoiminnasta? 58 % 4 % Kyllä En 16

18 KT RT RT MReng Jos olet kiinnostunut alumnitoiminnasta, niin millaisesta? Ainakin opiskelijakunta toiminnasta Mielelläni vierailisin koululla kertomassa omista opiskeluajoistani ja työtehtävistäni ja urakehityksestäni! Jos saan sopivan työpaikan, voin tulla kertomaan 'nykyisestä' työpaikasta ja kokemuksistani koulutuksesta. Any of the activities that pertains to my field of study Toimisin mielelläni linkkinä työelämän ja opiskelijoiden välillä edes jollain tasolla. Tiedän, että nykypäivänä on hankala löytää töitä, koska itse olen huomannut sen viime aikoina. Haluan kuitenkin kannustaa opiskelijoita etsimään ja luottamaan siihen, että heillä on kyky pärjätä ja edetä työelämässä. Esim. luennoimisesta tai yritysvierailusta Mitä nyt on tarjolla. En suoraan sanoen tiedä millaista alumnitoiminta on, mutta voin toimia yhteyshenkilönä, jos pysyn työelämässä pidempään. Hain tosin yliopistoon nyt, joten en tiedä on minulla sitten mitään annettavaa alumnitoiminnalle. Oma linjani lopetetaan. 1

19 Olisitko valmis omien kokemustesi perusteella suosittelemaan Vamkia opiskelupaikaksi muille? Kyllä Ei EOS 19 % 1 % 64 % *Kysymys esitetty vain suomenkielisessä kyselyssä. 18

20 Olen tällä hetkellä Vamkissa saamaani koulutukseen Erittäin tyytyväinen Jokseenkin tyytyväinen Jokseenkin tyytymätön Erittäin tyytymätön 1 % 15 % % 4 % 19

21 IT KT RT ST ST SA SA SH MReng tyhjä Voit halutessasi kertoa vapaasti tyytyväisyydestä koulutukseen. Some teachers do not teach their courses and no knowledge is gained in the class. The content of some subjects is outdated. Subjects are not synchronized. What you learn in second year might need some knowledge you normally gain in a course in the third year. There are clashes between subjects. Täsmennys, kun aloitinopinnot silloin joskus, vaihoehtoina suunnittelu tai projektin ohjaaminen ja automaatio. no vähemmän automaatiota enemmän projektin ohjausta, toimiivarmaan nuorisopuolella.. Itse en ole kärsinyt siitä, että jotain suuntautumisvaihtoehtoa ei ole totetutettu ollenkaan, sillä siinä on ollut "liian vähän" osallistujia. Mielestäni opintojakso pitäisi suorittaa edes jollain tavalla, joko virtuaalisena tai osittain virtuaalisena ja osittain opettajan johdolla lähiopetuksena. Kalliit labratilat joita käytettiin aivan liian vähän. Liikaa turhia raportteja ja jaksojen aikana tehdyt ''projektit'' olivat aika mitään saamattomia. Ns. projektit olisivat voineet kestää koko kevään/syksyn ajan. Muut labratyöt olisivat voineet kestää koko päivän eikä -4 tuntia. Opettajien olettaminen saisi loppua samantien ja jotkut opettajat voitaisiin laittaa koeajalle, koska monien oppilaiden antaman palauteen mukaan opettaja(t) vain oppilaiden kustannuksella. Koulutuksessa on ollut up's and down's hetkiä mutta kokonaisuutena se on ollut tasapinoinen ja tarjonnut jokaiselle osaamistasolle vastinetta. Koulutusta on mainostettu joustavana ja työn ohella. Tämä ei todellisuudesssa valitettavasti toteudu. Koulutusohjelma on erittäin hyödyllinen ja ajankohtainen, mutta Vaasan ammattikorkeakoulua en suosittelisi muille Alussa kaikki sujui hyvin. Loppupuolella yhteistyö opettajien kanssa ollut haastavampaa. Heillä on joko liian kiire tai sitten eivät vain ota asioita hoitaakseen. Kurssien taso nousi loppua kohden, ensimmäisenä vuonna olin epätyytyväinen kouluvalintaani. Opettajien taso vaihtelee hurjasti. This does not occur all teachers, but their lack of interest are very easily transferred to the students. As a student it can be hard to reach out for support to the teacher, especially if the teacher don't seem to care. Way too easy and no challenge. Not much to learn as most of the courses just revolve around presentations. There are teachers who don't motivate the student in any level(although there are great ones as well!). Too few optional courses. Välillä tuntuu, että joitain oleellisia asioita jää käymättä, koska tutkinnon opintopistemäärä ei riitä. Ehkä tämä johtuu siitä, että joistain kursseista saa enemmän pisteitä kuin ne oikeasti vaativat työtä ja taas toisin päin. Pienet luokat edistävät oppimista. Ulkomaanvaihto huippua! Taloushallinnon opettajien opettamisen taso oli minusta keskiarvolta parempaa kuin aikaisemmassa ammattikorkeakoulussa. Jotkut asiat olivat todella hyvin, jotkut eivät niinkään. Riippui täysin opettajasta jäikö kurssista mitään käteen. Opetuksen tasoa pitäisi nostaa. Opetussuunnitelmat pitäisi suunnitella enemmän työmarkkinoita ja yritysten vaatimuksia silmälläpitäen. 0

22 Oppilaitoksen pitäisi tehdä enemmän yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa. Se parantaisi harjoittelupaikan saantia ja työllistymistä koulun jälkeen. "Takuu teekkari" tyylinen ohjelma? Vaikea löytää töitä, koska kokemusta ei ole karttunut opiskelujen aikana. Energiaklusterin ja paikallisten yritysten turha "hypettäminen" jätettävä pois, jos töitä ei riitä amk-opiskelijoille asti tarjottavaksi eikä heistä olla kiinnostuttu. Tai yksinkertaisestio asialle tehtävä jotain! Oletko vakavasti harkinnut opintojesi keskeyttämistä? 5 % 5 % Kyllä Ei 1

23 45% Syyt mahdolliselle opintojen päättämiselle 40% 5% 40% 0% 5% 0% 15% % 5% 15% 5% 0% 0% % % % 15% % 0% *Vastaajilla ollut mahdollisuus valita useampi vaihtoehto. Osuudet opintojen kesteyttämistä harkinneista opiskelijoista.

24 KT RT RT RT SA tyhjä Voit halutessasi kertoa lisää syistä, miksi olet harkinnut opintojesi keskeyttämistä. Voit myös kertoa siitä, miksi kuitenkin päätit jatkaa opintojasi. Työn ohessa opiskelu raskasta motivaatio-ongelmien vuoksi, ei vaan yksinkertaisesti kiinnostanut opiskella. En lopettanut, koska ei ollut mitään työpaikkaa tai muuta alaa mikä olisi kiinnostanut enemmän/edes saman verran. Jotkin opettajat ovat lannistaneet todella, kun tuntuu että heidän johdollaan kurssilla ei ole oppinut mitään hyödyllistä, vaikka aihe vaikuttaisi tärkeältä. Eli kurssit läpi ns. itsenäisesti. Opiskelutahti on ajoittain ollut liian kova. Päätin 'löysätä' tavoitteita ja edetä mahdollisuuksien mukaan, suorittaa niitä kursseja jotka koen tärkeiksi työurallani. En ole koskaan harkinnut opintojen lopettamista, vaikka hankalaa on välillä on ollut. Jatkoin, koska CV:ssä on jo yksi ensimmäisen vuoden perusopintoihin jäänyt koulu (humanismia yliopistossa eli toisaalta ihan selvää työttömyysputkeen hörhöilyä, mutta keskeytetty luku kuitenkin). Lisäksi suuntautumiseni on järkevä ja täytyy myöntää koulukin (etenkin väki) todella mukavaa -> en halunnut ns. pettää. harkintani alkoi. ja 4. vuoden aikana ja päätin jatkaa opintojani, koska keskeyttäminen olisi tullut liian turhaksi. Toisin sanoen, jos olisin keskeyttänyt, olisi -4 vuotta tullu käytyä turhaan koulua. Niin sanotusti loppumetreillä ei ole syytä luovuttaa. Jos palaisin aikaan jolloin hain opiskelemaan, en hakisi VAMKiin. Vaihtaisin maisemaa ja luultavasti alaakin. Olen kuitenkin tyytyväinen, etten ole keskeyttänyt ja aionkin suorittaa tutkinnon loppuun nykyisellä alallani.

Opiskelijatutkan tuloksia 2. vuoden opiskelijat

Opiskelijatutkan tuloksia 2. vuoden opiskelijat Vuonna 20 VAMKissa toteutetun ja opiskelijoille suunnatun Opiskelijatutka kyselyn tuloksia toisen vuoden opiskelijoiden osalta. Opiskelijatutkan tuloksia 2. vuoden opiskelijat Kyselyraportti Marttinen,

Lisätiedot

Opiskelijatutkan tuloksia - YAMK

Opiskelijatutkan tuloksia - YAMK Vuonna VAMKissa toteutetun ja opiskelijoille suunnatun Opiskelijatutka kyselyn tuloksia ylempää amktutkintoa suorittavien osalta. Opiskelijatutkan tuloksia - YAMK Kyselyraportti Marttinen, Reetta Sisällysluettelo

Lisätiedot

Korkeakouluissa! Mahdollisuuksia maahanmuuttajille.

Korkeakouluissa! Mahdollisuuksia maahanmuuttajille. Mahdollisuuksia maahanmuuttajille. Korkeakouluissa! METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU AALTO-YLIOPISTO ARCADA NYLANDS SVENSKA YRKESHÖGSKOLA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU HELSINGIN

Lisätiedot

sam k We need more English information about our study, life in Finland and this country

sam k We need more English information about our study, life in Finland and this country We need more English information about our study, life in Finland and this country Tutkimus ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden asemasta Suomen ammattikorkeakouluissa vuonna 2007 sam k JULKAISUT 2008 We

Lisätiedot

Opiskelijan kansainvälistymisopas Internationalisation Guide for Students

Opiskelijan kansainvälistymisopas Internationalisation Guide for Students Helsinki Metropolia University of Applied Sciences Box 4000 (Bulevardi 31) FI-00079 Metropolia, Finland (FI-00180 Helsinki, Finland) Tel. +358 20 783 5000 Fax +358 20 783 5005 www.metropolia.fi/en www.facebook.com/metropoliaamk

Lisätiedot

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä TK-Eval Selvitysraportti 31.12.2013 1 Alkuperäisestä versiosta lyhennetty

Lisätiedot

Opiskelijan kansainvälistymisopas Internationalisation Guide for Students

Opiskelijan kansainvälistymisopas Internationalisation Guide for Students Opiskelijan kansainvälistymisopas Internationalisation Guide for Students 2 Sisällysluettelo Kansainvälisyydestä...................................... 3 Opiskelijavaihto.........................................

Lisätiedot

Jukka Pieskä. Tradenomin jatkokoulutustarpeet

Jukka Pieskä. Tradenomin jatkokoulutustarpeet Jukka Pieskä Tradenomin jatkokoulutustarpeet Tradenomin jatkokoulutustarpeet Jukka Pieskä Opinnäytetyö Syksy 2012 Liiketalouden koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Oulun seudun

Lisätiedot

Opiskelijakyselyn tuloksia. Teija Lehto, Marja Rautajoki 10.5.2012

Opiskelijakyselyn tuloksia. Teija Lehto, Marja Rautajoki 10.5.2012 Opiskelijakyselyn tuloksia Teija Lehto, Marja Rautajoki 10.5.2012 1. Taustatiedot Vastaajien lkm Vastauksia tuli 7.5.2012 mennessä 207 kpl seuraavasti: 47 25 21 21 20 16 12 11 9 4 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1

Lisätiedot

Opiskelijan kansainvälistymisopas Internationalisation Guide for Students

Opiskelijan kansainvälistymisopas Internationalisation Guide for Students Helsinki Metropolia University of Applied Sciences Box 4000 (Bulevardi 31) FI-00079 Metropolia, Finland (FI-00180 Helsinki, Finland) Tel. +358 9 7424 5000 Fax. +358 9 7424 5002 www.metropolia.fi/en www.facebook.com/metropoliaamk

Lisätiedot

INTENSIIVIKuRSSIT KOKEMuKSIa Ja HyVIä KäyTäNTÖJä

INTENSIIVIKuRSSIT KOKEMuKSIa Ja HyVIä KäyTäNTÖJä INTENSIIVIKuRSSIT KOKEMuKSIa Ja HyVIä KäyTäNTÖJä Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategian CIMO on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimiva kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija-

Lisätiedot

Helsingin seudun kiinalaiset ja intialaiset osaajat. Maija Merimaa & Taina Kiviniemi Helsingin kaupungin tietokeskus

Helsingin seudun kiinalaiset ja intialaiset osaajat. Maija Merimaa & Taina Kiviniemi Helsingin kaupungin tietokeskus Helsingin seudun kiinalaiset ja intialaiset osaajat Maija Merimaa & Taina Kiviniemi Helsingin kaupungin tietokeskus Sisällys Johdanto 5 Tutkimuksen toteutus 7 Uudenmaan kiinalainen ja intialainen väestö

Lisätiedot

MEDIANOMI 99n TYÖELÄMÄKOKEMUKSIA:

MEDIANOMI 99n TYÖELÄMÄKOKEMUKSIA: MEDIANOMI 99n TYÖELÄMÄKOKEMUKSIA: - Miten Diakonia-ammattikorkeakoulun monimediatoimittajakoulutus vastaa työelämän käytäntöjä? Liisa Nenonen Opinnäytetyö, syksy 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun

Lisätiedot

Esipuhe. Jaana Lehtinen Työllisyys- ja erityispalveluiden päällikkö

Esipuhe. Jaana Lehtinen Työllisyys- ja erityispalveluiden päällikkö S O S I A A L I N E N T I L I N P Ä Ä T Ö S Esipuhe Koskaan ei tiedä, mihin joutuu, kun lähettää henkilöstöään koulutukseen. Yhdestä koulutuspäivästä voi poikia parin vuoden ja suuren työmäärän jälkeen

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU 9 Luokallani ei ole ketään, joka ei olisi saanut työpaikkaa molempina kesinä. VAMK YOURSELF TO WORK 5 ENERGINEN TULEVAISUUS 6 11 Mahtavaa, että sain aloittaa työnjohdon harjoittelun

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON AVOIMEN YLIOPISTON KAUPPATIETEELLISTEN OPINTOJEN OPISKELIJOIDEN OSTOKÄYTTÄYTYMINEN

TURUN YLIOPISTON AVOIMEN YLIOPISTON KAUPPATIETEELLISTEN OPINTOJEN OPISKELIJOIDEN OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Opinnäytetyö (AMK) Myyntityön koulutusohjelma Myynnin johtaminen 2015 Jemina Palmroos TURUN YLIOPISTON AVOIMEN YLIOPISTON KAUPPATIETEELLISTEN OPINTOJEN OPISKELIJOIDEN OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Oston jälkeinen

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU 9 energiakeskittymän ansiosta alueella riittää töitä nyt ja tulevaisuudessa. VAMK YOURSELF TO WORK... 5 11 LUOKALLANI EI OLE KETÄÄN, JOKA EI OLE SAANUT TYÖPAIKKAA MOLEMPINA KESINÄ.

Lisätiedot

CSE-A1200 Tietokannat (2015-01-27-2015-05-19)

CSE-A1200 Tietokannat (2015-01-27-2015-05-19) CSEA1200 Tietokannat (20150127 20150519) 1. Yleisarvioni kurssista kokonaisuutena E=Ei perusteita vastata, 1=Huono, 2=Välttävä, 3=Tyydyttävä, 4=Hyvä, 5=Kiitettävä Number of respondents: 261 0 10 20 30

Lisätiedot

Vuosi työelämässä. Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 2012 valmistuneille

Vuosi työelämässä. Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 2012 valmistuneille Vuosi työelämässä Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 212 valmistuneille Lahden ammattikorkeakoulu TKI-, KV- ja aluekehityspalvelut 1.7.214 1 Sisällys Mikä on sijoittumisseuranta?...

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYS OPINNOISSA

KANSAINVÄLISYYS OPINNOISSA Mari Paajanen KANSAINVÄLISYYS OPINNOISSA Ajatuksia vaihto-opiskelun kehittämisestä Nikkarilassa Opinnäytetyö Metsätalouden koulutusohjelma Marraskuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 19.11.2008

Lisätiedot

TRADENOMI (YLEMPI AMK) -TUTKINNON TUNNETTUUS

TRADENOMI (YLEMPI AMK) -TUTKINNON TUNNETTUUS Opinnäytetyö (YAMK) Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Click here to enter text. 2013 Riikka Laakso TRADENOMI (YLEMPI AMK) -TUTKINNON TUNNETTUUS OPINNÄYTETYÖ (YAMK) TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot

ARVIOINTIA ARVIOIMASSA

ARVIOINTIA ARVIOIMASSA ARVIOINTIA ARVIOIMASSA Opiskelijoiden näkemyksiä Stadian musiikin koulutusohjelman kurssitutkintojen arvioinnista Musiikin koulutusohjelma Musiikkipedagogi Opinnäytetyö Huhtikuu 2006 Inka Eerola Ohjaaja:

Lisätiedot

Pörssikurssi. Kaikille kaikkea! www.porssiry.fi. Kapitalistisen ilosanoman tuoja, 38. vsk, nro 5. joulukuu 2005

Pörssikurssi. Kaikille kaikkea! www.porssiry.fi. Kapitalistisen ilosanoman tuoja, 38. vsk, nro 5. joulukuu 2005 Pörssikurssi www.porssiry.fi Kapitalistisen ilosanoman tuoja, 38. vsk, nro 5. joulukuu 2005 Kaikille kaikkea! Pääkirjoitus Ovien pauketta Nykyajan suuret kauppakeskukset ovat melkoisia palvelukomplekseja.

Lisätiedot

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Auttajana kehitysmaassa Tutkimus kansainvälisen vapaaehtoistyöntekijän työskentelyn motiiveista Katja Kivekäs Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

OPINTOJEN OHJAUSTA JA ALOITUSTA KOSKEVA KYSELY TAMKISSA ENSIMMÄISEN VUOSIKURSSIN OPISKELIJOILLE SYKSYLLÄ 2008

OPINTOJEN OHJAUSTA JA ALOITUSTA KOSKEVA KYSELY TAMKISSA ENSIMMÄISEN VUOSIKURSSIN OPISKELIJOILLE SYKSYLLÄ 2008 ANNE MUSTONEN (TOIM.) OPINTOJEN OHJAUSTA JA ALOITUSTA KOSKEVA KYSELY TAMKISSA ENSIMMÄISEN VUOSIKURSSIN OPISKELIJOILLE SYKSYLLÄ 28 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU University of Applied Sciences Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

Riina Helenius & Paula Oja:

Riina Helenius & Paula Oja: Riina Helenius & Paula Oja: AVERKON OPISKELIJAPALAUTE 2002 2003 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT...3 3 VERKKO-OPISKELUN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET...6 4 TUTOROINTI JA SEN KEHITTÄMINEN...8

Lisätiedot

OPINNÄYTETÖIDEN HUIPUT. BEST THESeS AWARDED. Opiskelijat vaikuttavat. Opiskelijapsykologi aloitti. Superlonin supernainen Superlon s Superwoman 14

OPINNÄYTETÖIDEN HUIPUT. BEST THESeS AWARDED. Opiskelijat vaikuttavat. Opiskelijapsykologi aloitti. Superlonin supernainen Superlon s Superwoman 14 2 2009 SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN OSAAMISUUTISET SATAKUNTA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES NEWS Opiskelijat vaikuttavat Students contribute to development 4 Opiskelijapsykologi aloitti Psychologist

Lisätiedot

englanniksi International education Asiakaspalvelun turvallisuus Teknillisen koulutuksen juhlavuosi Kansainvälistä koulutusta

englanniksi International education Asiakaspalvelun turvallisuus Teknillisen koulutuksen juhlavuosi Kansainvälistä koulutusta 4 2009 SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN OSAAMISUUTISET SATAKUNTA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES NEWS International education Kansainvälistä koulutusta 4 Asiakaspalvelun turvallisuus Safety in Customer Service

Lisätiedot

TUOTTAJAN ROOLIT JA TOIMENKUVA DOKUMETTISARJAN KRIGENS PRIS TUOTANNOSSA

TUOTTAJAN ROOLIT JA TOIMENKUVA DOKUMETTISARJAN KRIGENS PRIS TUOTANNOSSA TUOTTAJAN ROOLIT JA TOIMENKUVA DOKUMETTISARJAN KRIGENS PRIS TUOTANNOSSA SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 1.1. Krigens Pris Sodan hinta... 3 1.2. Tutkimusongelma ja tutkimusmenetelmä... 6 1.3. Keskeiset

Lisätiedot

Isännöinti- ja tilipalvelu Makarin asiakastyytyväisyyskysely

Isännöinti- ja tilipalvelu Makarin asiakastyytyväisyyskysely Isännöinti- ja tilipalvelu Makarin asiakastyytyväisyyskysely Joonas Sarvikas Opinnäytetyö Maaliskuu 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Yritystoiminnan suuntautumisvaihtoehto Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot