Tampereen palvelumallityön tilannekatsaus sekä Kaakon ja Lännen palvelualueiden kehittämiskohteet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampereen palvelumallityön tilannekatsaus sekä Kaakon ja Lännen palvelualueiden kehittämiskohteet"

Transkriptio

1 Tampereen palvelumallityön tilannekatsaus sekä Kaakon ja Lännen palvelualueiden kehittämiskohteet Lisätietoja valmistelusta: suunnittelupäällikkö Sisko Hiltunen, puh , Khsuko Kehittämisjohtaja Kari Hakari: Tampereen tulevaisuuden palvelumallityö on edennyt sille asetettujen suuntalinjojen mukaisesti. Loppuvuodesta 2015 hyväksyttiin Koillisen ja helmikuussa 2016 Keskustan palvelualueen toimenpiteet jatkotyöskentelyn pohjaksi. Nyt toimenpide-esitykset ovat valmistuneet Kaakon ja Lännen palvelualueiden osalta. Kaakon palvelualue Tällä hetkellä palvelualueella asuu noin asukasta, vuonna 2025 asukasmäärän ennustetaan olevan noin asukasta. Kasvu kohdistuu erityisesti Vuorekseen ja Hervantaan. Tällä hetkellä sekä Hervannassa että Kaukajärvellä on kattavat peruspalvelut. Osa Vuoreksen peruspalveluista sijoittuu Hervantaan kuten perusterveydenhoito. Kaakon palvelumallityön yhteydessä järjestettiin asukasillat sekä Kaukajärvellä että Hervannassa. Maahanmuuttaja-, vammais- ja vanhusneuvostoille järjestettiin alueen palvelumallityön osalta yhteinen tilaisuus Lisäksi järjestettiin sähköisiä kyselyjä sekä asukkaille että kaupungin henkilöstölle. Osa kyselyistä suuntautui lasten ja nuorten palveluihin, koska samanaikaisesti valmisteltiin lasten ja nuorten palvelujen osalta palveluverkkoselvitystä. Tähän liittyen Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden toimesta haastateltiin alueen lapsia ja nuoria päiväkodeissa ja kouluissa. Mielipiteitä alueen kehittämiskohteista saatiin noin 1000 osallistujalta. Mielipiteissä nousi esiin palvelujen saavutettavuuden sekä alueiden kuten Hervannan ja Kaukajärven yhteyksien parantaminen. Palveluaikoihin toivottiin mm. ilta-aikoja. Helposti saavutettavan, matalan kynnyksen neuvontapisteen tarve tuli myös esiin. Yhteisölliseen toimintaan kaivattiin tiloja sekä tietoja alueen tiloista, niiden varaamisesta ja tilavuokrista. Myös alueellinen, yhteinen sähköinen tiedotuskanava nousi esiin. Asukastilaisuuksissa mietittiin myös, miten Hervannan toisen asteen koulutusta voidaan hyödyntää eri toiminnoissa ja palveluissa. Kaakon palvelualueen keskeisimmät toimenpide-esitykset kohdistuvat uudenlaisen toimintamallin luomiseen, yhteisöllisen toiminnan kehittämiseen ja yhdessä tekemiseen. Toimenpide-esityksiä ovat: Toimenpide 1: Hervannan hyvinvointikeskuksen toimintamallin luominen Toimenpide 2: Kaukajärven palvelujen verkostomaisen toimintamallin luominen lähitorimallilla Toimenpide 3: Vuorekseen muodostetaan lähitori Toimenpide 4: Toisen asteen koulutuksen ja eri palvelujen yhteistyön kehittäminen Toimenpide 5: Palvelujen saavutettavuuden parantaminen Toimenpide 6: Viheralueiden kehittäminen Hervannassa aivan aluekeskuksen tuntumassa, lähellä toisiaan, sijaitsevat kaupungin palveluista kirjasto, nuorisokeskus, pääosa terveyspalveluista sekä vapaa-aikatalo. Hieman kauempana toimii Keinupuiston päivä- ja palvelukeskuksen yhteydessä toukokuussa 2016 toimintansa aloittanut lähitori. Tavoitteena on luoda näiden palvelujen välille verkostomainen yh-

2 teistyön malli, joka tukee alueen asukkaiden hyvinvointia sekä luo mahdollisuuksia muiden toimijoiden yhteisölliselle toiminnalle. Lisäksi tavoitteena on, että Hervannan vapaa-aikatalon perusparannuksen yhteydessä tutkitaan tilojen käytön monipuolistamista. Toimintamallin luomisen yhteydessä selvitetään myös asiakasneuvonnan tarve ja sijainti. Kaukajärvellä kaupungin palveluista ei synny samanlaista luontevaa palvelukeskittymää kuin Hervannassa. Väestöpohjaltaan Kaukajärvi-Lukonmäen alue on noin asukkaan alue, väestösuunnitteen mukaan alueen asukasmäärän ei ennusteta kasvavan. Terveysasema ja neuvola toimivat samassa, ulkopuolelta vuokratuissa tiloissa. Tilat eivät enää kaikilta osin vastaa tarpeisiin, joten lähiaikoina joudutaan ratkaisemaan, mitä perusparannuksia tilat vaativat. Tässä yhteydessä ratkaistaan alueen tulevaisuuden palvelurakenne ja millainen lähitori Kaukajärvelle muodostuu. Verkostomainen lähitori voi muodostua kirjastosta, vapaa-aikatalosta, koulusta, nuorisopalveluista, neuvolasta sekä neuvonta- ja terveyskioskityyppisistä palveluista. Jatkotyöskentelyn kuluessa pitää ratkaista myös alueen perusterveydenhoidon palvelut, suuntaudutaanko Hervantaan, Linnainmaalle vaiko keskustaan. Tähän tuo uuden näkökulman tuleva sote-uudistus valinnanvapauden myötä. Jatkotyöskentelyn yhteydessä on ratkaistava suun terveydenhoidon sijoittuminen. Kaukajärvellä on pieni hammashoitoyksikkö, samoin Messukylässä. Näiden kahden yksikön osalta on tavoitteena etsiä sijoituspaikkaa suuremmalle suun terveydenhoidon yksikölle, mahdollisesti keskustan alueelta. Vuores-taloon kehitetään myös lähitoria. Vuores-talon toisen vaiheen rakentamissuunnittelu on käynnistetty ja tässä yhteydessä selvitetään, miten parhaalla mahdollisella tavalla hyödynnetään kiinteistön tiloja. Kiinteistössä on koulun lisäksi varhaiskasvatusta, neuvola ja suun terveydenhoitoa. Myös nuorisopalveluja varten on jo osaltaan varauduttu, kunhan palvelutarve laajenee. Lisäksi koulukirjaston tulevat tilat mahdollistavat ns. kombikirjaston toiminnan käynnistämisen. Ilta- ja viikonlopputoimintaa on kehitettävä yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa. Toisen asteen koulutusta alueella on Hepolamminkadulla, jossa sijaitsee Tekninen lukio ja Tredun ammatillista koulutusta. Yhteistyön kehittäminen eri toimijoiden välillä voidaan liittää osaltaan Hervannan hyvinvointikeskuksen ja alueen lähitorien toimintaan. Joukkoliikenneyhteyksiä alueiden välillä on myös kehitettävä. Tätä tehdään yhteistyössä ao. toimijoiden kanssa. Viheralueiden osalta asukastilaisuuksissa nousi yhteisenä koko alueen kehittämiskohteena esiin ns. Herukkareitin toteuttaminen. Kaakon palvelumallityön yhteydessä on tarkasteltu myös lasten ja nuorten palveluja. Tässäkin nousi esiin palvelujen saavutettavuuden parantaminen esimerkiksi joukkoliikennettä kehittämällä Vehmaisten alueen ja Kaukajärven koulun välille. Muita keskeisiä asioita ovat varhaiskasvatuksen palvelutarpeeseen vastaaminen sekä pienistä, epätarkoituksenmukaisista päivähoitoyksiköistä luopuminen. Myös alueen koulujen perusparannustarpeet tunnistettiin. Lasten ja nuorten palvelujen lautakunnalle nämä kehittämiskohteet on esitelty ja tavoitteena on, että kesäkuussa voidaan alueen lasten ja nuorten palvelujen palveluverkkoselvitys viedä päätettäväksi lautakuntaan. Lännen palvelualue Lännen palvelualueella on asukkaita noin ja väestösuunnitteen mukaan alueen väestömäärä kasvaa vuoteen 2025 noin :een. Kui-

3 tenkin on otettava huomioon, että väestösuunnite ei pidä sisällään esimerkiksi Hiedanrannan aluetta. Lännen osalta palvelujen kehittämistä on tehty etupainotteisesti, joten alueella ei ole pidetty yhtä laajaa osallistumista varsinaiseen palvelumallityöhön liittyen kuin muilla alueilla. Joulukuussa 2015 pidettiin alueella asukastilaisuus, jossa oli mukana asukasta. Maahanmuuttaja-, vammais- ja vanhusneuvostoille järjestettiin kaakon ja lännen alueiden palvelumallityön osalta yhteinen tilaisuus Asukkaat olivat melko tyytyväisiä alueen palveluihin sekä niiden osalta jo tehtyihin suunnitelmiin. Kehitettävää on palvelujen saavutettavuuden parantamisessa, esteettömyydessä, lisäksi asiakasneuvontaa kaivattiin alueille sekä viheralueiden kehittäminen nostettiin esiin. Näiden lisäksi pidettiin lasten ja nuorten palveluista oma tilaisuutensa. Toisaalta Oma Tesoma -hankkeen puitteissa on alueella pidetty varsin paljon osallistumistilaisuuksia ja asukkaat ovat voineet osallistua palvelujen kehittämiseen. Läntisen palvelualueen osalta toimenpide-esitykset ovat: Toimenpide 1: Lielahtikeskuksen hyvinvointikeskukseen luodaan yhdessä tekemisen toimintamalli eri toimijoiden välille. Toimenpide 2: Tesoman hyvinvointikeskus toteutetaan osana Oma Tesoma -hanketta. Toimenpide 3: Palvelutarpeiden kasvuun varaudutaan peruspalveluissa, liikunta- ja vapaa-ajan palveluissa sekä viheralueita kehitetään muuttuviin tarpeisiin Toimenpide 4: Lännen palvelujen liikenteellinen saavutettavuus arvioidaan Lielahden hyvinvointikeskus on kaupungin ensimmäinen hyvinvointikeskus. Julkiset palvelut on siellä sijoitettu kaupallisten palvelujen yhteyteen Lielahtikeskukseen. Kuitenkin yhdessä tekemisen toimintamalli vaatii vielä kehittämistä. Tämä työ on jo käynnistetty työryhmässä, jossa on mukana kiinteistössä toimivia kaupungin toimijoita sekä Lielahtikeskuksen edustus. Lisäksi ryhmässä on mukana keskeisiä muita kaupungin tahoja kuten Lielahden koulun ja alueen nuorisopalvelujen edustus sekä joitakin keskitettyjen palvelujen edustajia. Tesoman hyvinvointikeskus käynnistyy syksyllä 2017 Tesoman keskustaan rakentuvassa liikekeskuksessa. Käynnistyessään useat alueen palvelut siirtyvät hyvinvointikeskukseen aikaisempien tehtyjen päätösten mukaisesti. Hyvinvointikeskuksen toimintamallia kehitetään Oma Tesoma - hankkeessa. Lännen alueella on varauduttava palvelutarpeiden kasvuun, täydennysrakentamista on tulossa eri puolille aluetta. Suurin yksittäinen uusi alue on Hiedannanrannan alue. Lisäksi raitiotien vaikutukset on otettava huomioon palvelujen tulevaisuuden suunnittelussa. Eri alueiden saavutettavuuden parantaminen on yhä alueella yhtenä keskeisenä kehittämiskohteena. Tämän osalta tavoitteena on tehdä tarkempi arviointi eri kulkumuodoilla ja sen myötä ratkaisuesitykset. Lasten ja nuorten palvelujen kehittämissuunnitelma on hyväksytty jatkosuunnittelun pohjaksi lasten ja nuorten palvelujen lautakunnassa. Tässä yhteydessä päätettiin muun muassa, että Pispalan neuvolan toiminta siirretään Tipotien kiinteistöön siinä vaiheessa, kun Tipotieltä vapautuu tilaa. Katsaus muiden palvelualueiden palvelumallityöhön

4 Koillisella palvelualueella Linnainmaan hyvinvointikeskuksen ja Kämmenniemen lähitorin yhteisen toimintamallin suunnittelu on edennyt mm. neuvonnan, koordinointimallin ja vuosikellon osalta. Digipalvelujen osalta on tarkoitus ottaa käyttöön etähoitomahdollisuuksia. Suunnitteilla on myös neuvolan ilta-aikojen kokeilu. Prisman puoleisen tilahankkeen osalta muutostyöt ovat noin kuukauden myöhässä, joten toiminnan käynnistyminen siirtyy syys-lokakuulle Linnainmaan hyvinvointikeskuksen toisen vaiheen (terveysasemakiinteistö) muutostöiden suunnittelu on käynnistetty. Keskustan palvelualueen osalta Tammelan lähitorin ja Perheiden talon toiminta käynnistyy elokuussa 2016 Tammelakeskuksessa toimenpideesityksen mukaisesti. Tällä hetkellä suunnitellaan toimintaa ja yhteistyömallia. Tipotien sosiaali- ja terveysaseman, Tredun Santalahdentien pisteen, Peurankallion lähitorin sekä pääkirjasto Metson yhteisen toimintamallin kehittäminen toimipisteiden edustajien kanssa on käynnistetty. Nuorten talon uuden toimintamallin valmistelu on käynnistetty, tähän liittyen on osallistettu nuoria eri tavoin ja tehty kysely myös nuorten parissa toimiville työntekijöille. Toimenpiteistä on käynnistetty myös toimintamallin luominen siitä, miten tällä hetkellä esimerkiksi keskitetyistä palveluista jalkaudutaan hyvinvointikeskuksiin, lähitoreille ja muualle ihmisten pariin. Työ käynnistettiin nykytilan kartoituksella. Jo nykyisin työntekijöiden jalkautuu monista palveluista joko koteihin tai muihin toimipisteisiin. Kaupin kampukseen liittyvän Kaupin opetushyvinvointikeskuksen osalta suunnittelu myös etenee. Tavoitteena on tämän vuoden aikana selkiyttää toimintojen sisällöt ja niiden vaatimat tilatarpeet sekä vaikutukset nykyiseen kaupungin palveluverkkoon. Etelän palvelualueen osalta työ käynnistyi huhtikuussa Aloitusinfo järjestettiin , työpajaillat olivat ja Tavoitteena on, että kevään aikana kerätään aineistoa, jonka jälkeen valmistellaan toimenpide-esityksiä. Näiden pohjalta on tarkoitus alkusyksystä järjestää vielä sähköisiä kyselyitä. Tavoitteena on, että Etelän alueen toimenpide-esitykset saadaan lokakuussa kaupunginhallituksen suunnittelukokouksen käsittelyyn. Aluekohtaisen palvelumallityön lähtökohtana on se, että palveluita keskitetään hyvinvointikeskuksiin. Tämän myötä pieniä ja osittain huonokuntoisia ja tehottomia palvelupisteitä lakkautetaan. Taloudelliset hyödyt eivät ensisijaisesti synny kuitenkaan vuokrien laskusta, sillä uusien tilojen vuokrat ovat vanhoja tiloja korkeampia. Taloudelliset hyödyt syntyvätkin ensi sijassa siitä, että poistuvia tiloja ja tontteja voidaan jalostaa uuteen käyttöön, esimerkiksi Tesoman terveysaseman ja Tesomajärven koulun muuttaminen asumiskäyttöön. Taloudellista hyötyä syntyy luonnollisesti myös hyvinvointikeskusten uusien toimintatapojen myötä, kun toimintaa digitalisoidaan ja kehitetään asiakaslähtöisemmäksi. Päätösehdotus. Konsernijohtaja Yli-Rajala: Kaupunginhallitus päättää, että Tampereen tulevaisuuden palvelumallityön tilannekatsaus merkitään tiedoksi, että palvelumallityötä jatketaan palvelualueittain esitetyn aikataulun mukaisesti,

5 että Kaakon ja Lännen palvelualueiden toimenpide-esitykset hyväksytään jatkotyöskentelyn pohjaksi ja että esitettävillä toimenpiteillä lisätään tuottavuutta sekä tehostetaan toimintaa ja tilankäyttöä. Ilmoitus Hakari Kari, Hiltunen Sisko/palvelumallin ohjaus- ja seurantaryhmä, lanula, sivela, ikila, tetola, osela, yla Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , Liite Palvelumallin tilannekatsaus

Tampereen palvelumallityön tilannekatsaus ja keskustan palvelualueen kehittämiskohteet

Tampereen palvelumallityön tilannekatsaus ja keskustan palvelualueen kehittämiskohteet Dnro TRE: 1109 /00.01.03/2016 12 Tampereen palvelumallityön tilannekatsaus ja keskustan palvelualueen kehittämiskohteet Lisätietoja valmistelusta: suunnittelupäällikkö Sisko Hiltunen, puh. 040 561 3305,

Lisätiedot

Tampereen palvelumallityön tilannekatsaus Kaakon palvelualueen kehittämissuunnitelma Lännen palvelualueen kehittämissuunnitelma

Tampereen palvelumallityön tilannekatsaus Kaakon palvelualueen kehittämissuunnitelma Lännen palvelualueen kehittämissuunnitelma Tampereen palvelumallityön tilannekatsaus Kaakon palvelualueen kehittämissuunnitelma Lännen palvelualueen kehittämissuunnitelma Palvelutarpeet Yhdistykset Asukkaat Yritykset Yhdessä tekeminen Tulevaisuuden

Lisätiedot

Tulevaisuuden palvelumalli 2025, kaakon palvelualue (Kaukajärvi, Annala, Haihara, Hervanta, Hervantajärvi, Rusko, Lukonmäki, Vuores, Hallila)

Tulevaisuuden palvelumalli 2025, kaakon palvelualue (Kaukajärvi, Annala, Haihara, Hervanta, Hervantajärvi, Rusko, Lukonmäki, Vuores, Hallila) Tulevaisuuden palvelumalli 2025, kaakon palvelualue (Kaukajärvi, Annala, Haihara, Hervanta, Hervantajärvi, Rusko, Lukonmäki, Vuores, Hallila) Kaukajärven asukastilaisuus 30.3.2016 Kehittämisjohtaja Kari

Lisätiedot

Kehittämisjohtaja Kari Hakari Etelän infotilaisuus Tilaajaryhmä/kehittämis- ja suunnittelupalvelut

Kehittämisjohtaja Kari Hakari Etelän infotilaisuus Tilaajaryhmä/kehittämis- ja suunnittelupalvelut Tulevaisuuden palvelumalli 2025 Etelän palvelualue Muotiala, Turtola, Nekala, Jokipohja, Taatala, Koivistonkylä, Veisu, Korkinmäki, Viinikka, Nirva, Vihioja, Multisilta, Lahdesjärvi, Sarankulma, Lakalaiva,

Lisätiedot

Hatanpää. Nekala Muotiala Koivistonkylä. Härmälä. Peltolammi. Multisilta

Hatanpää. Nekala Muotiala Koivistonkylä. Härmälä. Peltolammi. Multisilta Tulevaisuuden palvelumalli 2025 Etelän palvelualue Muotiala, Turtola, Nekala, Jokipohja, Taatala, Koivistonkylä, Veisu, Korkinmäki, Viinikka, Nirva, Vihioja, Multisilta, Lahdesjärvi, Sarankulma, Lakalaiva,

Lisätiedot

Tampereen palvelumalli vuoteen Koillisen palvelualueen palvelumalli

Tampereen palvelumalli vuoteen Koillisen palvelualueen palvelumalli Tampereen palvelumalli vuoteen 2025 Koillisen palvelualueen palvelumalli Mistä tulevaisuuden palvelumallissa on kyse? Tavoitteena on kuvata, miten palvelujen järjestämisessä otetaan käyttöön uusia asiakaslähtöisiä

Lisätiedot

Tampereen palvelumalli 2025

Tampereen palvelumalli 2025 Tampereen palvelumalli 2025 Lännen aluetoimijaverkosto 28.1.2016 Suunnittelupäällikkö Sisko Hiltunen 1 2.2.2016 Mistä tulevaisuuden palvelumallissa on kyse? Tavoitteena on kuvata, miten palvelujen järjestämisessä

Lisätiedot

Linnainmaan hyvinvointikeskus Kaupunginhallitus Johtaja Kari Hakari

Linnainmaan hyvinvointikeskus Kaupunginhallitus Johtaja Kari Hakari Tampereen palvelumalli vuoteen 2025 Linnainmaan hyvinvointikeskus Kaupunginhallitus 19.10.2015 Johtaja Kari Hakari Taustaa Kh suko 18.5.2015, 28 Kaupunginhallitus päätti, että Tampereen tulevaisuuden palvelumallityön

Lisätiedot

Palvelumallin tilannekatsaus. Kaupungin johtoryhmä

Palvelumallin tilannekatsaus. Kaupungin johtoryhmä Palvelumallin tilannekatsaus Kaupungin johtoryhmä 14.3.2017 Palvelumalli 2014-2016: työn lähtökohdat Palvelumalli 2014 2016: työn vaiheistus Projekti alkoi Projekti-suunnitelma kh 14.4.2014 Hyvinvointikeskus-

Lisätiedot

Palvelumallin tilannekatsaus Etelän palvelualueen kehittämissuunnitelma. Kaupunginhallituksen suunnittelukokous

Palvelumallin tilannekatsaus Etelän palvelualueen kehittämissuunnitelma. Kaupunginhallituksen suunnittelukokous Palvelumallin tilannekatsaus Etelän palvelualueen kehittämissuunnitelma Kaupunginhallituksen suunnittelukokous 10.10.2016 Palvelumallityön vaiheistus ja toteutus Palvelumalli projekti 2014-2016 Kehittämissuunnitelmat

Lisätiedot

Tampereen tulevaisuuden palvelumalli linjattavat asiat. Kh suko 8.9.2014

Tampereen tulevaisuuden palvelumalli linjattavat asiat. Kh suko 8.9.2014 Tampereen tulevaisuuden palvelumalli linjattavat asiat Luonnos monipalvelukeskuksista ja lähipalvelupisteistä 2 Palveluita saman katon alle vai kokonaan uusia palveluita? Tulevaisuuden Kirjasto Omena Espoon

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelun näkökulma yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon yhteensovittamiseen

Palveluverkon suunnittelun näkökulma yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon yhteensovittamiseen Palveluverkon suunnittelun näkökulma yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon yhteensovittamiseen Suunnittelupäällikkö Sisko Hiltunen Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä 15.3.2011 Hyvinvointipalvelujen palveluverkon

Lisätiedot

Tampereen palvelumalli vuoteen 2025

Tampereen palvelumalli vuoteen 2025 Tampereen palvelumalli vuoteen 2025 Läntinen palvelualue; lasten ja nuorten palvelut 6.11.2015 Suunnittelupäällikkö Sisko Hiltunen Palvelumallityön kytkentä kaupunkistrategiaan Yhteinen Tampere näköalojen

Lisätiedot

Strategiset painopisteet hyvinvoinnin palvelualueella. Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Johtaja Taru Kuosmanen

Strategiset painopisteet hyvinvoinnin palvelualueella. Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Johtaja Taru Kuosmanen Strategiset painopisteet hyvinvoinnin palvelualueella Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari 6.6.2016 Johtaja Taru Kuosmanen 1 Tampereen kaupungin organisaatio 1.6.2017 Kaupunginvaltuusto PORMESTARI

Lisätiedot

Palvelumallin tilannekatsaus. Kh suko

Palvelumallin tilannekatsaus. Kh suko Palvelumallin tilannekatsaus Kh suko 24.3.2017 Palvelumalli 2014-2016: työn lähtökohdat Palvelumalli 2014 2016: työn vaiheistus Projekti alkoi Projekti-suunnitelma kh 14.4.2014 Hyvinvointikeskus- ja lähitorimalli,

Lisätiedot

Tampereen palvelumalli vuoteen 2025

Tampereen palvelumalli vuoteen 2025 Tampereen palvelumalli vuoteen 2025 Kämmenniemen palvelut ja palvelumallin tilannekatsaus Kaupunginhallituksen suunnittelukokous 26.10.2015 Johtaja Kari Hakari Koillisen alueen pohjoisen osan palvelujen

Lisätiedot

Ikäystävällinen Hervanta

Ikäystävällinen Hervanta Valokuva: 2012 BLOM Ikäystävällinen Hervanta Ympäristöministeriö Tampereen kaupunki Tampereen Kotilinnasäätiö Tampereen Vanhuspalveluyhdistys ry 24.3.2016 Ikäystävällinen Hervannan palvelualue -projekti

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh ,

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , Tampere Ote pöytäkirjasta 51/2017 1 (5) Kaupunginhallitus, 578, 02.10.2017 Keskusvaalilautakunta, 68, 04.09.2017 578 Vuoden 2018 presidentinvaalien yleiset ennakkoäänestyspaikat TRE:6586/00.00.02/2017

Lisätiedot

Valokuva: 2012 BLOM. Ikäystävällinen Hervanta

Valokuva: 2012 BLOM. Ikäystävällinen Hervanta Valokuva: 2012 BLOM Ikäystävällinen Hervanta Vanhusneuvostopäivä Helsinki, 6.4.2016 Ikäystävällinen Hervannan palvelualue -projekti Ikäystävällisen kaupungin teemat, WHO Ympäristö ja julkiset rakennukset

Lisätiedot

Koillisen aluetoimijaverkoston ratkaisuja tapahtumiin ja neuvontaan

Koillisen aluetoimijaverkoston ratkaisuja tapahtumiin ja neuvontaan Koillisen aluetoimijaverkoston ratkaisuja tapahtumiin ja neuvontaan Aluetoimijaverkoston tapaaminen 25.11.2015 1 11.12.2015 Hyvinvointikeskus Palvelukeskittymä, johon on koottu keskeisiä hyvinvointipalveluja

Lisätiedot

20 Tampereen palvelumallityön tilannekatsaus sekä Etelän palvelualueen kehittämiskohteet

20 Tampereen palvelumallityön tilannekatsaus sekä Etelän palvelualueen kehittämiskohteet Tampere Pöytäkirja 3/2016 1 (16) Aika 10.10.2016, klo 14:50-18:34 Paikka Kaupunginhallituksen istuntosali Käsitellyt asiat 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 17 Pöytäkirjan tarkastus 18 Läsnäolo-ja

Lisätiedot

4 Tampereen kaupungin hyvinvointikeskukset osallistumisen mahdollistajina. 5 Tampereen kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelma

4 Tampereen kaupungin hyvinvointikeskukset osallistumisen mahdollistajina. 5 Tampereen kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelma Tampere Pöytäkirja 1/2017 1 (13) Aika 17.01.2017, klo 14:00-17:30 Paikka Keskusvirastotalo, Tammerkoski, 2. kerros Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3

Lisätiedot

7 Esitys yleisiksi ennakkoäänestyspaikoiksi vuoden 2017 kuntavaaleissa. Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli

7 Esitys yleisiksi ennakkoäänestyspaikoiksi vuoden 2017 kuntavaaleissa. Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2017 1 (8) Kaupunginhallitus, 7, 09.01.2017 Keskusvaalilautakunta, 23, 13.12.2016 Kaupunginhallitus, 212, 19.12.2016 Kaupunginhallitus, 232, 20.12.2016 7 Esitys yleisiksi ennakkoäänestyspaikoiksi

Lisätiedot

Tampereen tulevaisuuden palvelumalli

Tampereen tulevaisuuden palvelumalli Tampereen tulevaisuuden palvelumalli Palvelumallityön taustaa TOP 10, talouden tasapainottaminen, kh suko 2.4.2013 Palveluverkkoajattelun uudistaminen alueellinen, tarvelähtöinen tarkastelu, asiakkuuden

Lisätiedot

Tulevaisuuden palvelumalli 2025 ja uusi nuorten talo

Tulevaisuuden palvelumalli 2025 ja uusi nuorten talo Tulevaisuuden palvelumalli 2025 ja uusi nuorten talo Tehdään yhdessä UUSI NUORTEN TALO päivä 1.4.2016 Kehittämisjohtaja Kari Hakari 1 1.4.2016 Tilaajaryhmä/Kehittämis- ja suunnittelupalvelut Muut sidosryhmät

Lisätiedot

Tampereen palvelumalli vuoteen 2025

Tampereen palvelumalli vuoteen 2025 Tampereen palvelumalli vuoteen 225 Lännen palvelualueen lasten ja nuorten palvelut Lanula 14.4.216 Sisällysluettelo 1. Etusivu Linkit toimivat esitystilassa 2. Sisällysluettelo s. 1-39 3. Mistä tulevaisuuden

Lisätiedot

Ikäystävällinen Hervannan palvelualue -projekti

Ikäystävällinen Hervannan palvelualue -projekti Valokuva: 2012 BLOM Ikäystävällinen Hervannan palvelualue -projekti Ympäristöministeriö Tampereen kaupunki Tampereen Kotilinnasäätiö Tampereen Vanhuspalveluyhdistys ry Vaihtoehtoja ikäihmisen asumiseen

Lisätiedot

Tesoman hyvinvointikeskus Markkinavuoropuhelu

Tesoman hyvinvointikeskus Markkinavuoropuhelu 1 Tesoman hyvinvointikeskus Markkinavuoropuhelu 11.6.2015 5 Tesoman hyvinvointikeskus Kehittämistyö kytkeytyy Tampereen kaupungin palvelumallin uudistamiseen ja sen osalta tehtyihin linjauksiin hyvinvointikeskuksista

Lisätiedot

Korjauslista vuoden 2017 talousarvioon,

Korjauslista vuoden 2017 talousarvioon, Sivu 1 / 15 Korjauslista vuoden 2017 talousarvioon, 2.11.2016 s. 3) Esipuhe, viimeinen kappale, päivitetty nettoinvestointien summa: Kun nettoinvestoinnit ovat 197 204,9 miljoonaa euroa, kasvaa lainamäärä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 45. Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 45. Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh 19.04.2017 Sivu 1 / 1 1702/2017 02.02.00 45 terveystoimen investointiesitys vuosille 2018-2022 Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh. 050 325 8643 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Perusturvajohtaja

Lisätiedot

Ikäystävällinen asuinalue

Ikäystävällinen asuinalue Ikäystävällinen asuinalue Case Hervanta Ikääntyneiden asumisratkaisut -seminaari 17.5.2017 Päivi Moisio WHO: Ikäystävällinen kaupunki Asuinympäristö, julkiset rakennukset Ikäystävällinen kaupunki Ikäystävällinen

Lisätiedot

Palveluliikenteen. vihreät pikkubussit. Tampereen sinisten bussien rinnalla huristelevat

Palveluliikenteen. vihreät pikkubussit. Tampereen sinisten bussien rinnalla huristelevat Palveluliikenteellä kuljet pääasiassa maanantaista perjantaihin klo 8.30-14.30. Osa palveluliikenteen autoista liikennöi arkisin pidempään ja myös viikonloppuisin. Palveluliikenteen avulla pääset lähipalveluihisi,

Lisätiedot

Maankäytön ja palveluverkon suunnittelun yhteensovitus toteutettua ja tulevaa. Marja Uusivuori

Maankäytön ja palveluverkon suunnittelun yhteensovitus toteutettua ja tulevaa. Marja Uusivuori Maankäytön ja palveluverkon suunnittelun yhteensovitus toteutettua ja tulevaa Marja Uusivuori 20.6.2016 KymppiMoni Tampereella Taustalla PALM-suunnittelun kehittämistarve PALM= Palvelut, Asuminen, Liikenne,

Lisätiedot

Sivistys- ja kulttuuripalveluiden palveluverkkoselvitys. Oulun raati , Eteläinen alue

Sivistys- ja kulttuuripalveluiden palveluverkkoselvitys. Oulun raati , Eteläinen alue Sivistys- ja kulttuuripalveluiden palveluverkkoselvitys Oulun raati 17.1.2018, Eteläinen alue Ohjelma Kahvit klo 18.00 saakka klo 18.00 Tilaisuuden avaus, Satu Haapanen, sivistys- ja kulttuurilautakunnan

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Maria Päivänen Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Maria Päivänen

Valmistelija / lisätiedot: Maria Päivänen Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Maria Päivänen Tampere Ote pöytäkirjasta 2/2016 1 (8) 20 Etelän palvelualueen lasten ja nuorten palvelujen selvitys TRE:6665/00.01.03/2016 Valmistelija / lisätiedot: Maria Päivänen Maria.Paivanen@tampere.fi Valmistelijan

Lisätiedot

Palvelumallin tilannekatsaus

Palvelumallin tilannekatsaus Palvelumallin tilannekatsaus Keskustan palvelualueen kehittämissuunnitelma Digitalisaation tilannekatsaus Kaupunginhallituksen suunnittelukokous 22.2.2016 1 Lännen alueen osalta työ käynnissä - Lasten

Lisätiedot

21 Vuoden 2018 toiminnan ja talouden suunnittelun lähtökohdat. 23 Tampereen kaupungin kansainvälisen toiminnan suuntaviivat

21 Vuoden 2018 toiminnan ja talouden suunnittelun lähtökohdat. 23 Tampereen kaupungin kansainvälisen toiminnan suuntaviivat Tampere Pöytäkirja 4/2017 1 (23) Aika 27.03.2017, klo 14:02-17:06 Paikka Kaupunginhallituksen istuntosali Käsitellyt asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjan tarkastus 19 Läsnäolot-

Lisätiedot

454 Tampereen kaupungin vammaispoliittisen ohjelman ( ) arviointiraportti. Valmistelija / lisätiedot: Kuosmanen Taru

454 Tampereen kaupungin vammaispoliittisen ohjelman ( ) arviointiraportti. Valmistelija / lisätiedot: Kuosmanen Taru Tampere Ote pöytäkirjasta 39/2017 1 (10) Kaupunginhallitus, 454, 07.08.2017 Z/Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta, 62, 17.05.2017 Z/Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta,

Lisätiedot

Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013

Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013 Mitoituksen päivitys 2013 1 Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013 Vuoreksen kaupunginosa on lähtenyt jo rakentumaan. Vuoreskeskus on ensimmäisiltä osiltaan rakentunut ja myös muita

Lisätiedot

Kumppanuus 2020 ohjelma ja Järjestöedustamo

Kumppanuus 2020 ohjelma ja Järjestöedustamo Kumppanuus 2020 ohjelma ja Järjestöedustamo Kaupungin ja järjestöjen välisen yhteistyön kehittäminen 1 Hyvinvointipalvelut Strategia- ja kehittämisyksikkö: Johtamisjärjestelmän kuvaus / Toimintamallin

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI HENNA SAARELA

TAMPEREEN KAUPUNKI HENNA SAARELA HappyOrNot asiakaspalaute vuonna 2012 Tampereen kaikilla terveysasemilla on kerätty vuoden 2012 ajan asiakaspalautetta HappyOrNot laitteilla. Palautetta annettiin yhteensä 51 285 kpl Kysymyksiä oli seitsemän,

Lisätiedot

Palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsaus. Asunto- ja kiinteistölautakunta

Palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsaus. Asunto- ja kiinteistölautakunta Palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsaus Asunto- ja kiinteistölautakunta Tammi-huhtikuu 2017 1 Strategisen johtamisjärjestelmän asiakirjat KAUPUNKISTRATEGIA VISIO JA TOIMINTATAVAT STRATEGINEN OHJAUS

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUS Ratikka Tammelassa ja Kalevassa

YLEISÖTILAISUUS Ratikka Tammelassa ja Kalevassa YLEISÖTILAISUUS Ratikka Tammelassa ja Kalevassa 13.4.2016 Suunnittelupäällikkö Ari Vandell Lähtökohdat Tampereen raitiotien yleissuunnitelma (4/2014) Hyväksytty valtuustossa 16.6.2014. Kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

Talousarvion 2018 strategiset toiminnan painopisteet

Talousarvion 2018 strategiset toiminnan painopisteet Talousarvion 2018 strategiset toiminnan painopisteet Kaupunginhallitus 26.6.2017 1 21.6.2017 Uusi strategia ja talousarvio 2018 Tampereen uutta strategiaa laaditaan parhaillaan. Strategia ulottuu vuoteen

Lisätiedot

220 Valtuustoaloite sosiaalisen raportoinnin aloittamiseksi Tampereella - Jari Heinonen ym. Valmistelija / lisätiedot: Närhi Maritta

220 Valtuustoaloite sosiaalisen raportoinnin aloittamiseksi Tampereella - Jari Heinonen ym. Valmistelija / lisätiedot: Närhi Maritta Tampere Ote pöytäkirjasta 9/2017 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 220, 14.08.2017 Z/Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta, 47, 26.04.2017 Kaupunginhallitus, 269, 08.05.2017 Kaupunginvaltuusto,

Lisätiedot

Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET s. 2-5

Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET s. 2-5 1 (5) Asia (valmistelun kohteena oleva asian aihe) Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET s. 2-5 Asiasta päättävä taho ja lopullinen päätöksentekijä Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Maakunnallinen ikäihmisten neuvonta ja asiakasohjaus Ikä- ja muistiystävällinen Pirkanmaa -seminaari Mari Patronen ja Essi Mäki-Hallila

Maakunnallinen ikäihmisten neuvonta ja asiakasohjaus Ikä- ja muistiystävällinen Pirkanmaa -seminaari Mari Patronen ja Essi Mäki-Hallila Maakunnallinen ikäihmisten neuvonta ja asiakasohjaus Ikä- ja muistiystävällinen Pirkanmaa -seminaari 7.9.2017 Mari Patronen ja Essi Mäki-Hallila Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten

Lisätiedot

Tulevaisuuden palvelumalli 2014-2025. Kaupunginhallituksen suunnittelukokous 18.5.2015

Tulevaisuuden palvelumalli 2014-2025. Kaupunginhallituksen suunnittelukokous 18.5.2015 Tulevaisuuden palvelumalli 2014-2025 Kaupunginhallituksen suunnittelukokous 18.5.2015 Tulevaisuuden palvelumallin 2014-2015 peruslähtökohdat (kh 14.4.2014) Asiakaslähtöisyys Asiakkaiden tarpeet suunnittelun

Lisätiedot

Palvelutori uusi toimintatapa ikäihmisten palveluihin

Palvelutori uusi toimintatapa ikäihmisten palveluihin Palvelutori uusi toimintatapa ikäihmisten palveluihin Valtuustosali 30.9.2014 Mari Patronen Palvelutori tuo asiakkaalle: Iäkkäiden ihmisten ja omaisten ohjaus- ja neuvonta Auttaa löytämään ratkaisut mielekkääseen

Lisätiedot

Tampereen väestösuunnite Koko kaupunki Suunnitealueet

Tampereen väestösuunnite Koko kaupunki Suunnitealueet Tampereen väestösuunnite 2015-2030 Koko kaupunki Suunnitealueet 14.4.2015 Väestösuunnite vuosille 2015-2030 Kaupungin omasta väestöennusteesta käytetään nimitystä väestösuunnite, koska se on toteutuneeseen

Lisätiedot

YHTEINEN TAMPERE - UUSI OSALLISTUMINEN

YHTEINEN TAMPERE - UUSI OSALLISTUMINEN YHTEINEN TAMPERE - UUSI OSALLISTUMINEN Kaupunginvaltuuston seminaari 6.6.2016 Kari Hakari kehittämisjohtaja Lähtökohtana kuntalaisen ja kunnan roolin muutos Kuntalaisen rooli Kumppani Asiakaslähtöinen

Lisätiedot

Ikäneuvo hanke: Tilannekatsaus

Ikäneuvo hanke: Tilannekatsaus Ikäneuvo hanke: Tilannekatsaus 24.3.2017 1 Ikäneuvon neuvonnan ja asiakasohjauksen rautalankamalli Asiakas tai omainen visualisoituna Maakunnallinen neuvontanumero neuvonnalle, ohjaukselle ja alustavalle

Lisätiedot

19.3.2015. 3 Väliraportin käsittely, Liite Hyväksyttiin väliraportin runko oheisen liitteen mukaisesti.

19.3.2015. 3 Väliraportin käsittely, Liite Hyväksyttiin väliraportin runko oheisen liitteen mukaisesti. Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 19.3.2015 PoSoTe talous ja rahoitus työryhmä/ 2. kokous Aika keskiviikko 18.3.2015 klo 13.00 13.55 Paikka Läsnä Poissa KYS/ rak. 10, 1. krs. hallituksen kokoushuone Vesa Lötjönen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

Verkostosta tehdyt analyysit 2016 Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen laboratorio

Verkostosta tehdyt analyysit 2016 Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen laboratorio *Koliformiset bakteerit [pmy/100 ml] *Heterotrofinen pesäkeluku 22 C [pmy/ml] *Suolistop. enterokokit [pmy/100 ml] *Clostridium perfringens [pmy/ 100ml] Ulkonäkö Maku Haju Kokonaiskloori, mitattu maastossa

Lisätiedot

Hankekortti Lähtötiedot Hankkeen tavoitteet Hankkeen kuvaus. Talotekniikkaselvitykset LVIA -tekniikka Sähkötekniikka. Tilaohjelma

Hankekortti Lähtötiedot Hankkeen tavoitteet Hankkeen kuvaus. Talotekniikkaselvitykset LVIA -tekniikka Sähkötekniikka. Tilaohjelma TAMPEREEN KAUPUNKI TILAKESKUS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 16.11.2015 Kirsti Hankela HANKE LINNAINMAAN HYVINVOINTIKESKUS Pohjolankatu 25, 33500 Tampere ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Tarveselvitys Linnainmaan

Lisätiedot

Seutuvaraamo-projektin tiivistelmä. Tampereen kaupunkiseudun digikokeilu

Seutuvaraamo-projektin tiivistelmä. Tampereen kaupunkiseudun digikokeilu Seutuvaraamo-projektin tiivistelmä Tampereen kaupunkiseudun digikokeilu Projektin suunnittelun aloitus Kesällä 2017 toteutetussa sivistystoimialan ja hyvinvointipalvelujen digitalisaatioselvityksessä nousi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Pohjois-Tapiolan lukion opiskelijoiden koulutuksen järjestäminen alkaen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Pohjois-Tapiolan lukion opiskelijoiden koulutuksen järjestäminen alkaen 16.02.2017 Sivu 1 / 1 543/2017 12.01.01 25 Pohjois-Tapiolan lukion opiskelijoiden koulutuksen järjestäminen 1.8.2017 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 Jaakko Turpeinen, puh.

Lisätiedot

TAMPEREEN TULEVAISUUDEN PALVELUMALLI Projektisuunnitelma

TAMPEREEN TULEVAISUUDEN PALVELUMALLI Projektisuunnitelma TAMPEREEN TULEVAISUUDEN PALVELUMALLI Projektisuunnitelma Laatija Sisko Hiltunen 18.2.2014 SISÄLLYS 1 YHTEENVETO... 2 2 TAUSTA JA TARVE... 3 3 KOHDE JA SIDOSRYHMÄT... 5 4 TAVOITTEET, SUUNTALINJAT JA LÄHTÖKOHDAT...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoon kaupungin lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevasta lainsäädännöstä (Kh)

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoon kaupungin lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevasta lainsäädännöstä (Kh) 24.09.2014 Sivu 1 / 1 3447/03.00.00/2014 73 Espoon kaupungin lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevasta lainsäädännöstä (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Katri Makkonen, puh. 043 825

Lisätiedot

Hyvinvointikeskuksen palvelut. Elina Anttila, ma. perusturvajohtaja Kuntalaisinfo

Hyvinvointikeskuksen palvelut. Elina Anttila, ma. perusturvajohtaja Kuntalaisinfo Hyvinvointikeskuksen palvelut Elina Anttila, ma. perusturvajohtaja Kuntalaisinfo 18.1.2017 MITEN TÄHÄN TULTIIN? Valtuusto hyväksyi talouden tasapainottamisohjelman 28.8.2013 Kylmäkosken terveysaseman toiminta

Lisätiedot

Päiväkotiverkkosuunnittelu Tampereella

Päiväkotiverkkosuunnittelu Tampereella Päiväkotiverkkosuunnittelu ampereella Kymppi-Moni hankkeen palveluverkkotyöpaja 31.5.2012 Suunnittelupäällikkö Vesa Komonen Kehittämiskoordinaattori Monika Sola Palveluverkon kehittämisen periaatteet on

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS MITÄ UUDISTUKSESSA TEHDÄÄN? Järjestetään Suomen hallinto kolmeen tasoon: valtio, maakunta, kunta. Perustetaan Suomeen 18 uutta maakuntaa Maakunnille siirretään

Lisätiedot

Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu

Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu (Alustava aikataulu, täydentyy sitä mukaa kun kuntien kanssa saadaan sovittua asioista) Hankeaika: 1.10.2013-31.10.2014 (+ 30.9.2013) Syyskuu Länsi-Pohjan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 20.05.2013 Sivu 1 / 1 1861/10.03.02/2013 Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 22 22.4.2013 Kaupunginhallitus 151 6.5.2013 80 Matinkylän palvelutori, hankesuunnitelman hyväksyminen Valmistelijat

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUS KLO 18-20

YLEISÖTILAISUUS KLO 18-20 KUNTAJAKOSELVITYKSEN YLEISÖTILAISUUS KLO 18-20 Seuraavat yleisötilaisuudet 14.11. klo 18.00 ja 18.12. klo 18.00 Seuraa ja anna palautetta www.jyvaskylanseutu.fi/kuntajako Materiaalia lisätään koko ajan

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille Kaupunginhallitus 229 22.06.2015 Kaupunginhallitus 334 05.10.2015 Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille 2016-2019 307/04/041/2015 KH 22.06.2015 229 Valtuuston talousarvioseminaari

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 150

Espoon kaupunki Pöytäkirja 150 14.12.2016 Sivu 1 / 1 4904/2016 06.01.00 150 Ison Omenan neuvolapoli: Espoon terveydenhoidon neuvolan ja HUS erikoissairaanhoidon Jorvin äitiyspoliklinikan yhteistyön kehittäminen, kokeilu ajalle 2.1.2017-31.12.2018

Lisätiedot

Organisaatiokuvat alkaen

Organisaatiokuvat alkaen Organisaatiokuvat 1.6.2017 alkaen Tampereen kaupungin organisaatio 1.6.2017 KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallituksen konsernijaosto PORMESTARI

Lisätiedot

Hyvinvoinnin palvelualue. Sivistys- ja kulttuurilautakunta

Hyvinvoinnin palvelualue. Sivistys- ja kulttuurilautakunta Hyvinvoinnin palvelualue Hyvinvoinnin palvelualue koostuu neljästä palveluryhmästä: sairaala- ja kuntoutuspalvelut, avo- ja asumispalvelut, kasvatus- ja opetuspalvelut sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut.

Lisätiedot

Saamenkieliset palvelut osana sote valmistelua Lapissa

Saamenkieliset palvelut osana sote valmistelua Lapissa Saamenkieliset palvelut osana sote valmistelua Lapissa Taru Ijäs Kallio Perusterveydenhuollon yksikkö, LSHP Perusterveydenhuollon yksikkö 1 LAPIN SOTE TUOTANTOALUEEN ASIAKASPROSESSEJA VALMISTELEVIEN TYÖRYHMIEN

Lisätiedot

Oulun palvelumalli 2020:

Oulun palvelumalli 2020: Oulun palvelumalli 2020: asiakaslähtöisyyttä, yhteisöllisyyttä ja monituottajuutta OSAAVA KUNTA tutkimuksen -SEMINAARI KUNTAPÄIVILLÄ 15.5.2013 Kehittämispäällikkö Maria Ala-Siuru Oulun palvelumalli 2020:

Lisätiedot

Tampereen kaupungin kulttuuri ja vapaa aikapalveluiden käyttö

Tampereen kaupungin kulttuuri ja vapaa aikapalveluiden käyttö Tampereen kaupungin kulttuuri ja vapaa aikapalveluiden käyttö Kyselyllä kootaan tietoa erityisesti siitä, miten yksittäisiä Tampereen kaupungin kulttuuri ja vapaaaikapalveluiden toimipisteitä käytetään.

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Hankepäällikkö Marja Heikkilä Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Eläköön elämä ja työ V Laajavuori

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula Selvityshenkilö Valtuustoseminaari 21.2.2011 Valmistelun ohjaus Valtuusto Kaupunginhallitus Organisaatiotoimikunta

Lisätiedot

Yhdistymisselvityksen tavoitteet

Yhdistymisselvityksen tavoitteet Yhdistymisselvityksen tavoitteet 1. Aikaansaada esitys Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Sipoon ja Tuusulan yhdistymisestä sekä esitykseen liittyvä yhdistymissopimus.

Lisätiedot

Rakennemallit valtuustoseminaarissa

Rakennemallit valtuustoseminaarissa 2011 Rakennemallit valtuustoseminaarissa 29.4.2011 Raportti III b 10.8.2011 Sisältö Yleiset kysymykset ja yleiskaavan tavoitteet... 3 Rakennemallien vertailu... 6 2 Yleiskaavan rakennemallit esiteltiin

Lisätiedot

2 Hyvinvointi talousarvio 2017 ja henkilöstömäärä

2 Hyvinvointi talousarvio 2017 ja henkilöstömäärä Toimiala: toimialajohtaja HYVINVOINTI Hyvinvointijohtaja 2,1 hlöä Toimialan keskitetyt palvelut mm. henkilöliikennesihteeri 31.12.2017 saakka Palvelualueet: palvelualuejohtajat HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat. Vanhusneuvoston kokous Johtava ylilääkäri Lars Rosengren

Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat. Vanhusneuvoston kokous Johtava ylilääkäri Lars Rosengren Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat Vanhusneuvoston kokous 17.2.2016 Johtava ylilääkäri Lars Rosengren Sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat Sisältö Palvelujen uudistamisen tiekartta ja

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston ja Fiksu Kalasataman nopeat kokeilut Nopeiden kokeilujen kevään 2017 tarjouskierros

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston ja Fiksu Kalasataman nopeat kokeilut Nopeiden kokeilujen kevään 2017 tarjouskierros Helsingin sosiaali- ja terveysviraston ja Fiksu Kalasataman nopeat kokeilut Nopeiden kokeilujen kevään 2017 tarjouskierros 4.5.2017 Lars Rosengren Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto Sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

Vastaanottopalvelut

Vastaanottopalvelut Vastaanottopalvelut 2018 1 Tervetuloa! Vastaanottopalvelujen palvelulinjan päällikkö, johtava ylihammaslääkäri Eeva Torppa-Saarinen Vastaanottopalvelut käsittää Vastaanottotoiminnan palvelut Suun terveydenhuollon

Lisätiedot

KUUDEN SOTE JA VALINNANVAPAUSKOKEILU PIRJO LAITINEN-PARKKONEN VT. JOHTAJA, KESKI-UUDENMAAN SOTE-KUNTAYHTYMÄ

KUUDEN SOTE JA VALINNANVAPAUSKOKEILU PIRJO LAITINEN-PARKKONEN VT. JOHTAJA, KESKI-UUDENMAAN SOTE-KUNTAYHTYMÄ KUUDEN SOTE JA VALINNANVAPAUSKOKEILU PIRJO LAITINEN-PARKKONEN VT. JOHTAJA, KESKI-UUDENMAAN SOTE-KUNTAYHTYMÄ KESKI-UUDENMAAN SOTE-KUNTAYHTYMÄ Yhteinen sote- suunnittelu käynnistetty alueella 6/2013 Suunnitellaan

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä. Sirkka Karhula Selvityshenkilö 23.5.

Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä. Sirkka Karhula Selvityshenkilö 23.5. Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä Sirkka Karhula Selvityshenkilö Toimintakyky ja arjensujuvuuspalvelukokonaisuuden asiakkaat Vanhukset Vammaiset

Lisätiedot

ICT/SOTE Palvelukeskus Valmistelun tilanne ja näkymät

ICT/SOTE Palvelukeskus Valmistelun tilanne ja näkymät ICT/SOTE Palvelukeskus Valmistelun tilanne ja näkymät Sosiaali ja terveydenhuollon atkpäivät Urpo Karjalainen 1 Sisältö: Palvelukeskusvalmistelun lähtökohdat Valmistelun tilanne projektiryhmän ehdotus

Lisätiedot

Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt rakennetut kiinteistöt

Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt rakennetut kiinteistöt KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 60 11.08.2014 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 72 29.09.2014 Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt rakennetut kiinteistöt 354/10.01.02/2013 KSJ 60 Vs. kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1 Kulttuurilautakunta 24.03.2015 Sivu 1 / 1 1682/00.01.02/2013 16 Väliraportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013-16) toimeenpanosta ja suunnitelman täydentäminen oppilashuollon osalta (Kh/Kv)

Lisätiedot

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvoinnin palvelumalli 2020 16.4.2013 hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvointipalveluiden talouden kokonaishaasteet Skenaariossa 1 menojen kasvuvauhti jatkuu vuoden 2012 mukaisena kantaoulun

Lisätiedot

Yhteinen Tampere Uudistusten vuosi 2015. näköalojen kaupunki

Yhteinen Tampere Uudistusten vuosi 2015. näköalojen kaupunki Yhteinen Tampere Uudistusten vuosi 2015 näköalojen kaupunki Pormestari Anna-Kaisa Ikosen esitys vuoden 2015 talousarvioksi Tampereen kaupunkistrategia 2025 27.10.2014 Tampere 2015 talousarvion lähtökohdat

Lisätiedot

Sivistys- ja kulttuuripalveluiden palveluverkkoselvitys. Oulun raati , Keskinen alue

Sivistys- ja kulttuuripalveluiden palveluverkkoselvitys. Oulun raati , Keskinen alue Sivistys- ja kulttuuripalveluiden palveluverkkoselvitys Oulun raati 18.1.2018, Keskinen alue Ohjelma Kahvit klo 18.00 saakka klo 18.00 Tilaisuuden avaus, Kyösti Oikarinen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Lisätiedot

Vapaa-ajan lautakunta Kaupunginhallitus Työttömien palvelupisteen perustaminen 147/ /2017

Vapaa-ajan lautakunta Kaupunginhallitus Työttömien palvelupisteen perustaminen 147/ /2017 Vapaa-ajan lautakunta 7 02.02.2017 Kaupunginhallitus 77 27.02.2017 Työttömien palvelupisteen perustaminen 147/00.01.05.00/2017 Vapaa-ajan lautakunta 02.02.2017 7 Valmistelijat: työelämäkoordinaattori Minna

Lisätiedot

kirjasto, nuorisotila, neuvola ja kaupat saman katon alle aluekirjastonjohtaja Anu Hakari Tampereen kaupunginkirjasto

kirjasto, nuorisotila, neuvola ja kaupat saman katon alle aluekirjastonjohtaja Anu Hakari Tampereen kaupunginkirjasto kirjasto, nuorisotila, neuvola ja kaupat saman katon alle aluekirjastonjohtaja Anu Hakari Tampereen kaupunginkirjasto Tulevaisuuden palvelumalli Tampereella uusi palveluiden järjestämisen malli jossa palveluja

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 KASTE-HANKESUUNNITELMA JA - HAKEMUS. Silja Ässämäki

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 KASTE-HANKESUUNNITELMA JA - HAKEMUS. Silja Ässämäki KESKI-SUOMEN SOTE 2020 KASTE-HANKESUUNNITELMA JA - HAKEMUS Silja Ässämäki 11.12.2013 Kaste-hankesuunnitelma 2014-2016 Keski-Suomen SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti Hakijana

Lisätiedot

Itäinen alue. Vaihtoehtotarkastelut

Itäinen alue. Vaihtoehtotarkastelut Itäinen alue Vaihtoehtotarkastelut Värikoodit palvelukeskittymissä Nykytilanne Kuntalaisten olohuone Muutokset 2018-2019 Muutokset vuoteen 2026 mennessä Yli-Iin palvelukeskittymä Jakkukylän osakuntaliitos

Lisätiedot

Valmistelijat / lisätiedot: Maria Rysti, puh Riikka Nikulainen, puh

Valmistelijat / lisätiedot: Maria Rysti, puh Riikka Nikulainen, puh 20.04.2016 Sivu 1 / 1 1862/2016 05.17.00 54 Leppävaaran elä ja asu -seniorikeskuksen vaikutukset palveluverkkoon Valmistelijat / lisätiedot: Maria Rysti, puh. 050 541 8655 Riikka Nikulainen, puh. 050 325

Lisätiedot

107 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle vuoden 2017 talousarviota koskevaan valitukseen. Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka

107 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle vuoden 2017 talousarviota koskevaan valitukseen. Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka Tampere Ote pöytäkirjasta 6/2017 1 (5) Kaupunginhallitus, 107, 13.02.2017 Kaupunginvaltuusto, 62, 14.11.2016 107 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle vuoden 2017 talousarviota koskevaan valitukseen

Lisätiedot

KÖYHYYSOHJELMAN TOTEUTUMISEN VÄLIRAPORTOINTI 1.4.2015-30.4.2016

KÖYHYYSOHJELMAN TOTEUTUMISEN VÄLIRAPORTOINTI 1.4.2015-30.4.2016 KÖYHYYSOHJELMAN TOTEUTUMISEN VÄLIRAPORTOINTI 1.4.2015-30.4.2016 Köyhyysohjelman työryhmä Pormestari nimesi 19.2.2014 köyhyysohjelman työryhmän toimikaudelle tammikuu 2014 - kesäkuu 2014. Työryhmän tehtävän

Lisätiedot

Palvelumalli 2020 Sivistys- ja kulttuuripalvelut. Sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä

Palvelumalli 2020 Sivistys- ja kulttuuripalvelut. Sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä Palvelumalli 2020 Sivistys- ja kulttuuripalvelut Sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä Hyvinvoinnin monialaisuus sivistys- ja kulttuuripalveluissa Uudenlainen asenne palvelujen järjestämisessä ja

Lisätiedot

JHKA-jaosto. 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta

JHKA-jaosto. 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta JHKA-jaosto 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta JHKA-jaosto ja -sihteeristö, VM / JulkICT 3.12.2014 1.1 JHKA-jaoston tavoitteet

Lisätiedot