Tunne perhehoito - vanhusten perhehoidon pilotointi- ja juurruttamishanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tunne perhehoito - vanhusten perhehoidon pilotointi- ja juurruttamishanke"

Transkriptio

1 Tunne perhehoito - vanhusten perhehoidon pilotointi- ja juurruttamishanke Kainuun pilotti 8/2011-7/2012 1

2 Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL KAINUU Puh Faksi ISSN Kajaani 2012

3 Tunne perhehoito Vanhusten perhehoidon pilotointi ja juurruttamishanke Kainuun pilotti Laatija: Projektityöntekijä Marjatta Kurki Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2012 D:51

4

5 Lukijalle Suomessa oli vuoden 2011 lopussa jatkuvassa perhehoidossa 89 ikäihmistä (THL, Sotkanet 2011). Perhehoitoliiton arvion mukaan lyhytaikaisessa perhehoidossa on noin 100 henkilöä. Ikäihmisten perhehoitoa on tällä hetkellä tarjolla mm. Etelä-Karjalan, Kainuun, Keski-Suomen, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen alueilla. Ikäihmisten jatkuva perhehoito alkoi Kainuussa Suomussalmella v (2 perhehoitajaa) ja lyhytaikainen perhehoito Hyrynsalmella v (1 perhehoitaja). Perhehoitajilla oli pitkäaikainen kokemus omaishoitajan tehtävissä ja työkokemusta vanhuspalveluiden vanhainkodissa ja kotihoidossa. Jatkuva ikäihmisten perhehoitomalli kehitettiin omaishoidon rinnalle niille ikäihmisille, joilla ei ollut mahdollista päästä omaisensa hoitoon ja lyhytaikainen perhehoito kehitettiin tukemaan kotona asumista ja omaishoitoa. Ikäihmisten perhehoitoa voidaan järjestää lyhytaikaisena tai jatkuvana perhehoitona. Lähes kaikilla perhehoitoon sijoitetuista vanhuksista on ollut muistin heikkenemistä aiheuttava sairaus ja korkea ikä: jatkuvassa perhehoidossa keski-ikä oli v v, lyhytaikaisessa perhehoidossa 79 v. Kainuun maakunta -kuntayhtymän hallinnoiman ja Oulun lääninhallituksen rahoittaman Laadukas perhehoito Kainuussa -hankkeen ( ) päätavoite oli kehittää ja ottaa käyttöön laadukas perhehoitomalli lapsille, nuorille, ikäihmisille, kehitysvammaisille, vammaisille ja mielenterveyskuntoutujille. Hankkeen aikana nostettiin perhehoidon imagoa ja tunnettavuutta. Tavoitteena oli mm. että perhehoito on Kainuussa houkutteleva palvelumuoto asiakkaille ja palvelurakenne tukee perhehoitajia. Perhehoitoliitto ry:n hallinnoi sosiaali- ja terveysministeriön rahoittaman hankkeen ( ), jonka päätavoite oli kehittää ja suunnitella ikäihmisten perhehoidon ennakkovalmennusohjelma. Perhehoitoliitto vastaa hankkeessa tuotetun materiaalin päivittämisestä ja kouluttajakoulutuksen järjestämisestä. Vuosina on koulutettu yhteensä 68 ennakkovalmennusryhmien vetäjää eri puolille Suomea. Valtakunnallisen Tunne perhehoito Vanhusten perhehoidon pilotointi- ja juurruttamishankkeen ( ) tavoitteena on rakentaa ikäihmisten perhehoidolle vankka peruste yhteistyössä kuntien kanssa Yhteistyökumppaneina ja pilottialueina ovat Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Etelä Pohjanmaalla, Kristiinan kaupunki ja Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Näillä alueilla kehitetään laadukkaan ikäihmisten perhehoidon toimintamalli. Kainuun maakunta -kuntayhtymän alueella oli tavoitteena luoda ikäihmisten perhehoidon laadunarviointimenetelmä, täydennyskoulutusmalli, vertaistukitoiminnan malli ja soveltaa RAI - arviointi menetelmää ikäihmisten perhehoitoon sopivaksi. Kainuun asukasluku on n henkeä. Väestön ikärakenteessa v yli 85-vuotiaiden määrä kaksinkertaistuu ja vuotiaiden määrä kasvaa n. 60 %. Ikärakennemuutos antaa haasteita ikäihmisten perhehoidon kehittämiselle ja lisäämiselle Kainuussa.

6

7 Sisällysluettelo 1. Johdanto Hankkeen lähtötilanne ja taustat Hankkeen kokoonpano Kainuun maakunta -kuntayhtymän pilottialueen tavoitteet ja toteutus RAI-arvioinnin soveltaminen ikäihmisten perhehoitoon Ikäihmisten perhehoidon laadunarviointimalli Ikäihmisten perhehoitajien täydennyskoulutusmalli Vertaisryhmäohjaajan koulutusmalli Pohdintaa Johtopäätökset Liitteet Liite 1 RAI Screener Oulu -arviointiin liittyvät koulutukset Liite 2 RAI Screener Oulu -arvioinnin mittaustulokset Liite 3 Ikäihmisten perhehoidon laatuvaatimukset Liite 4 Ikäihmisten perhehoidon prosessi Liite 5 Perhehoitajan rekrytointiprosessi Liite 6 Perhehoidettavan asiakaspalautteen lomakepohja Liite 7 Perhehoidettavan lähiomaisen asiakaspalautteen lomakepohja Liite 8 Perhehoidon laatukriteerit, lomakepohja itse arviointiin Liite 9 Kyselyn tulokset ikäihmisten perhehoitajien täydennyskoulutustarpeista Liite 10 Perhehoidon perehdyttämissuunnitelman lomakepohja Liite 11 Henkilökohtaisen osaamisen kartoitus, lomakepohja Liite 12 Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma Liite 13 Vertaisryhmän ohjaajakoulutus I Liite 14 Vertaistukiryhmien kartoitus Kainuussa Liite 15 Vertaisuudesta voimaa, vertaisryhmän ohjaajakoulutus II Liite 16 Vanhuspalveluiden kustannuksia v. 2011

8

9 1. Johdanto Kainuun maakunta -kuntayhtymässä vanhuspalvelut tuottaa, järjestää ja koordinoi palveluohjauksen keinoin maakunnallisesti, seudullisesti ja paikallisesti kainuulaisille vanhuksille ja heidän omaisilleen sosiaali- ja kansanterveyslain mukaisia kotona asumista tukevia palveluja, omais- ja perhehoitoa, pitkäaikaista hoivaa sekä asumispalveluja maakunnan omissa ja yksityisissä hoito- ja palvelukodeissa. Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoivan ja huolenpidon järjestämistä ympäri- tai osavuorokautisesti perhehoitajan omassa kodissa. Ikäihmisten perhehoito on avohoitoa ja sitä toteutetaan yhteistyössä seudullisten toimijoiden kanssa kuten kotihoidon palvelujen ja kuljetuspalvelun kanssa. Ikäihmisten perhehoitoon on nimetty vanhuspalveluiden perhehoidon vastuuhenkilöt: kotihoidonohjaajat, joiden tehtävänä on valmistella perhehoitoon sijoitus ja perhehoidon asiakassuunnitelma sekä tukea, ohjata ja valvoa perhehoitoa yhteistyössä seudullisten toimijoiden kanssa Perhehoidon toimintaohje, Kainuun maakunta -kuntayhtymä (Sosiaali- ja terveyslautakunta ): 1.3 Organisaatiomalli Perhehoidon koordinaattori ja työryhmä Perhehoidon vastuuhenkilö Perhehoidon vastuuhenkilö Perhehoidon vastuuhenkilö Perhehoidon vastuuhenkilö Kehitysvammaisten ja vammaisten perhehoito Ikäihmisten perhehoito Mielenterveyskuntoutujien perhehoito Lasten ja nuorten perhehoito Perheoitajat KAINUUN PERHEHOITAJAT Seutu I Seutu II Seutu III Asiakasryhmä Lasten ja nuorten perhehoito Ikäihmisten perhehoito Kehitysvammaisten ja vammaisten perhehoito Mielenterveyskuntoutujien perhehoito Vastuuhenkilöt Perhepalveluiden sijaishuoltoyksikön sosiaalityöntekijä. Vanhuspalveluiden kotihoidon ohjaajat Perhepalveluiden keskitettyjen vammaispalveluiden sosiaalityöntekijä Terveyden ja sairaanhoidon aikuisten mielenterveyspalveluiden sosiaaliohjaaja 1

10 Perhehoito voi olla perustuen yksilöllisin asiakassuunnitelmiin jatkuvaa tai lyhytaikaista perhehoitoa. Lyhytaikainen perhehoito on määräaikaista hoitoa ja se voi kestää yhtäjaksoisesti enintään 3 kk. Osavuorokautinen päivähoito voi kestää enintään 10 h/ vrk Lyhytaikainen perhehoito antaa omaishoitajille ja perhehoitajille mahdollisuuden pitää vapaapäiviä ja tukee tarvittaessa heidän jaksamistaan. Perhehoito tukee kotihoitoa, kun on kyse kuntouttavasta hoidosta kotiympäristössä esim. sairaalasta kotiutumisen jälkeen. Ikäihminen voi saada jatkuvaa perhehoitoa silloin, kun hänen toimintakyky on alentunut, hänellä on turvattomuutta, masennusta tai muistiin vaikuttava sairaus, mutta hän ei tarvitse jatkuvaa ympärivuorokautista hoitoa/valvontaa/ohjausta. Kainuun maakunta -kuntayhtymä hyväksyy perhekodin ja perhehoitajan ja valvoo ja tukee perhehoitotoimintaa. Uuden lain edellytyksen mukaisesti, perhehoitajat suorittavat ennakkovalmennuksen ennen toiminnan aloittamista. Kainuun maakunta ja - kuntayhtymä ja perhehoitaja tekevät keskenään toimeksiantosopimuksen, jossa sovitaan perhehoitajalle maksettavasta palkkiosta ja maksukorvauksista sekä tuesta kuten vapaapäivistä, täydennyskoulutuksesta, työnohjauksesta ja vertaistukitoiminnasta. Kainuun maakunta -kuntayhtymässä on perhehoidon hallinnollinen toimintaohje siitä, miten kuntayhtymä toteuttaa lastensuojelun, ikäihmisten, kehitysvammaisten, vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien perhehoitoa. Toimintaohje palvelee kaikkia osapuolia: kuntayhtymän työntekijää, asiakasta ja perhehoitajaa. 2

11 2. Hankkeen lähtötilanne ja taustat Kainuun maakunta -kuntayhtymässä toteutettiin Laadukas perhehoito Kainuussa - hanke Hankkeen rahoittaja oli Oulun lääninhallitus ja hankkeen hallinnoija oli Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Hankkeen tuloksia olivat: Maakuntaan laadittiin yhtenäiset eri asiakasryhmien yhteiset perhehoidon laatutavoitteet ja - kriteerit, perhehoidon prosessi ja perhehoitajan rekrytointiprosessi Maakunnalle laadittiin hallinnollinen perhehoidon toimintaohje, jolla yhtenäistettiin Kainuun maakunta -kuntayhtymän käytäntöjä toteuttaa perhehoitoa lapsille, nuorille, ikäihmisille, kehitysvammaisille, vammaisille ja mielenterveyskuntoutujille. Kehitettiin palvelurakennetta siten, että se tukee perhehoitajia ja tekee perhehoitoa houkuttelevaksi palvelumuodoksi mm. jatkuva täydennyskoulutus, tarvittaessa mahdollisuus saada työnohjausta, osallistua vertaisryhmätoimintaan ja perhehoitajien yhteisiin tapaamisiin Kehitettiin perhehoitoon koordinaatiojärjestelmä: Eri asiakasryhmien perhehoidolle nimettiin vastuuhenkilöt. Perhehoidon koordinaattori ja vastuuhenkilöt muodostavat työryhmän ja heidän tehtävät ja vastuut määriteltiin perhehoidon toimintaohjeessa. Vahvistettiin perhehoidon asemaa ja nostettiin perhehoidon imagoa ja tunnettavuutta Kehitettiin rakenteet uusien perhehoitajien rekrytointiin ja suunniteltiin uusien perhehoitajien ennakkovalmennus. Hankkeen jälkeen Laadukas perhehoito Kainuussa hankkeen projektipäällikkö on määräaikaisesti jatkanut perhehoidon koordinaattorin tehtävissä. Perhehoidon koordinaattori ja eri asiakasryhmien perhehoidon vastuuhenkilöt muodostavat työryhmän, jonka tehtävänä on kehittää ja lisätä perhehoitoa sekä juurruttaa ko. hankkeessa luodut uudet toimintatavat ja perhehoidon malli henkilöstön työkäytäntöön. Maakuntaan koulutettiin yksi (1) ikäihmisten perhehoitajien valmentaja v (perhehoidon koordinaattori). Uusien ikäihmisten perhehoitajien ennakkovalmennus järjestettiin v Valmennukseen osallistui yhteensä 11 henkilöä, joista viisi (5) aloitti toiminnan uutena ikäihmisten perhehoitajana. 3

12 Perhehoidon asiakaspalautteista nousi kehitettäviä asioita Perhehoitajien hyvinvointikyselyn tulosten mukaan (12/ 2010) mm. ikäihmisten perhehoidossa olleilla asiakkailla oli vaikea muistihäiriö ja he tarvitsivat ympärivuorokautisesti valvontaa, ohjausta ja apua. Perhehoidettaville ja heidän lähiomaisille tehtyjen asiakaspalautteiden mukaan (4/2011) - perhehoidossa oli turvallista, - kodinomaisuus, yksilöllinen hoito, kohtelu ja arvostus koettiin erinomaisen hyvänä. Kyselyn perusteella kehitettäväksi asioiksi nousi: Ikäihmisten perhehoidon myöntämiselle tulee olla palvelukriteerit lyhytaikaiseen perhehoitoon ja SAS-arviointikriteerit jatkuvaan perhehoitoon Ikäihmisten perhehoidon tunnetuksi tekeminen (vastauksista kävi ilmi, että asiakkaat ja heidän omaisensa olivat epätietoisia perhehoidon olemassaolosta) Perhehoitopaikkojen hoidon ja ympäristön laatua tulisi valvoa, seurata ja kehittää jatkuvasti (muistisairaat vanhukset eivät osaa kertoa ongelmista, puutteista) Tunne perhehoito - Vanhusten perhehoidon pilotointi ja juurruttamishankkeen osahankkeen käynnistyessä Kainuussa oli ikäihmisten perhekoteja yht. 8 ja 2 kiertävää perhehoitajaa. Perhehoidettavia oli yht. 19, joista pitkäaikaisessa perhehoidossa yht. 8, lyhytaikaisessa perhehoidossa 9 11 asiakasta ja kiertävän perhehoidon asiakkaita yht. 2 henkilöä. Ikäihmisten perhehoidon asiakasmäärät Lyhytaikainen perhehoito jatkuva perhehoito Kiertävä perhehoitaja 4

13 Vuoden 2010 aikana oli ikäihmisten perhehoitoasiakkaiden hoitopäivien määrä lisääntynyt 71 % vuodesta 2009 ja vuoden 2011 aikana 79 % vuodesta Ikäihmisten perhehoidon hoitopäivät Lyhytaikainen perhehoito jatkuva perhehoito 5

14 3. Hankkeen kokoonpano Yleistiedot hankkeesta Hankkeen nimi: Hallinnoijan nimi: Tunne perhehoito - Vanhusten perhehoidon pilotointi ja juurruttamishanke Perhehoitoliitto ry Toteutusaika: , Kainuun maakunta -kuntayhtymän pilotin toteutusaika: Rahoittaja: Rahoitus: Yhteyshenkilöt: Henkilöstö: Esimies: Ohjausryhmä: Asiantuntijajäsenet Raha-automaattiyhdistys Kokonaisrahoitus e. Perhehoitoliitto ostaa Kainuun maakunta -kuntayhtymältä hankkeen toteuttamiseen liittyvät toimenpiteet yhteistyösopimuksen ( ) mukaisesti yht e Perhehoitoliitto ry: kehittämispäällikkö & projektin johtaja Maria Kuukkanen, projektiyöntekijä Raija Leinonen, talouspäällikkö Juha Majasaari. Kainuun maakunta -kuntayhtymä: Projektityöntekijä, perhehoidon koordinaattori Marjatta Kurki, (työaika 50 %), sairaanhoitaja Marja-Leena Lukkari , (toteutuneiden tuntien mukaan) Kehittämisjohtaja Marita Pikkarainen Tupu Holma, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto Katja Ilmarinen, erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvointilaitos Timo Itäpuisto, kehittäjä, Vanhus Kaste II Maria Kuukkanen, kehittämispäällikkö. Perhehoitoliitto ry (pj) Raija Leinonen, projektityöntekijä, Perhehoitoliitto ry (sihteeri) Kaisa Karhu, Muistiliitto ry Erja Kurkinen - Kopra, Suomen muistiasiantuntijat ry Merja Purhonen, järjestöpäällikkö, Omaishoitajat ja Läheiset ry. Pirkko Soidinmäki, palveluyksikön johtaja, Jyväskylän kaupunki Pirjo Tikkanen, yliopettaja, Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Pirjo Hakkarainen, toiminnanjohtaja, Perhehoitoliitto ry Eija Tolonen, vanhuspalvelujohtaja, Kainuun maakunta - kuntayhtymä Marjatta Kurki, perhehoidon koordinaattori, Kainuun maakunta - kuntayhtymä Eila Rusala, ikäihmisten palvelupäällikkö, Suupohjan peruspalveluliikelaitos -kuntayhtymä 6

15 Lisa Sipilä; perhehoidon koordinaattori, Varsinais-Suomen perhehoitoyksikkö Anja Halonen, perhehoitaja, Joensuu Päivi Piipponen, perhehoitaja, Kauhajoki Sini Honkala, YTM, laatuasiantuntija, Jyväskylä Maarit Tammisto, palveluohjaaja, Suupohjan peruspalveluliikelaitos -kuntayhtymä Tuula Kälviäinen, perhehoidon koordinaattori, Suupohjan peruspalveluliikelaitos -kuntayhtymä Tunne perhehoito - Vanhusten perhehoidon pilotointi- ja juurruttamishanke - Kainuun pilotti Kainuun osahanke alkoi Perhehoitoliitto ry ja Kainuun maakunta -kuntayhtymä solmivat yhteistyösopimuksen, jolla sovittiin Tunne perhehoito Vanhusten perhehoidon pilotointi- ja juurruttamishankkeen Kainuun pilottialueen toimenpiteiden toteuttaminen. Toteutusaika oli ja rahoitusosuus hankkeessa oli yht Projektityöntekijänä toimi perhehoidon koordinaattori Marjatta Kurki. RAI -arvioinnin asiantuntijaksi palkattiin määräajaksi Kainuun maakunta -kuntayhtymän vanhuspalveluiden RAI -yhdyshenkilö, kotihoidon sairaanhoitaja Marja-Leena Lukkari. Hankkeessa tehtiin tiivistä yhteistyötä Perhehoitoliiton projektipäällikkö Maria Kuukkasen ja projektityöntekijä Raija Leinosen kanssa. Hankkeen kehittämistyöhön osallistuivat Kainuun maakunta -kuntayhtymässä vanhuspalvelujen johto, vanhuspalveluiden lähiesimiehet, ikäihmisten perhehoidon vastuuhenkilöt, perhehoidon työryhmä, ikäihmisten perhehoitajat, Kainuun maakunta -kuntayhtymän, koulutuspäällikkö, laatupäällikkö ja laadunhallinnan sihteeri, arkistonhoitaja Tervein mielin Pohjois-Suomessa Kainuun osa-hanke sekä Kainuun pelastuslaitos. Osallistuminen toteutui yhteisten kokousten ja koulutusten kautta Toisen vertaisryhmäkoulutuksen suunnitteluun perustettiin työryhmä johon kuuluivat kolmannen sektorin edustajina: Kainuun Perhehoitajat ry, Kainuun Muistiyhdistys ry, Kainuun Omaishoitajat ja Läheiset ry sekä Kainuun Opisto. Yhteistyökumppaneina Tunne perhehoito -hankkeen RAI-arvioinnin soveltamisessa perhehoitoon olivat Suupohjan peruspalveluliikelaitos -kuntayhtymä ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Ohjausryhmä kokoontui hankkeen aikana yht. 3 kertaa. Ensimmäinen kokous oli

16 4. Kainuun maakunta -kuntayhtymän pilottialueen tavoitteet ja toteutus Valtanunnallisen Tunne perhehoito -hankkeen tavoitteena on ikäihmisten perhehoidon tunnetuksi tekeminen ja suunnitelmallinen käynnistäminen. Kuntayhtymän alueella oli tavoitteena: 1. Soveltaa ikäihmisten toimintakyvyn arviointiin tarkoitettua RAI-järjestelmää vanhusten perhehoidon tarpeisiin 2. Luoda ikäihmisten perhehoidon laadunarviointimenetelmä 3. Luoda perhehoitajien täydennyskoulutusmalli 4. Luoda vertaisryhmäohjaajien koulutusmalli 4.1 RAI-arvioinnin soveltaminen ikäihmisten perhehoitoon RAI (Resident Assesment Instrument ) RAI (Resident Assessment Instrument = asiakkaan/ asukkaan arviointi väline) järjestelmä on kokonaisvaltainen hoidon ja palveluiden arviointi- ja laadunparannusjärjestelmä, joka soveltuu ikääntyneiden koti-, laitos- ja akuuttihoitoon sekä palvelutarpeen arviointiin. RAI arviointi sisältää hoidon suunnitteluun tarvittavia mittareita: asiakkaan toimintakyvyssä tapahtuvia muutoksia arvioidaan yksilöllisesti esim. kuntouttavan lyhytaikaisen hoitojakson alussa ja lopussa tai ½ vuosittain. Mittaustulokset ovat pohjana asiakkaan hoito- palveluja liikuntasuunnitelmalle. Laadun indikaattorien avulla voidaan arvioida hoidon laatua, muiden erityismittareiden avulla voidaan seurata hoidon vaikuttavuutta: asiakkaan toimintakyvyssä tapahtuvia muutoksia ja asiakasrakennetta. Kainuun maakunta -kuntayhtymän vanhuspalveluiden käytössä on palvelutarpeen arvioinnissa Laitoshoidon RAI ja Kotihoidon RAI. RAI Screener Oulu -ohjelma on kotihoidon RAI-järjestelmään perustuva seulontainstrumentti, monipuolinen työväline, jolla saadaan asiakkaasta helposti ja luotettavasti kokonaisvaltaista ja yksilöllistä tietoa päätöksen tueksi. Ohjelma on kehitetty Oulussa tutkimushankkeessa. RAI -ohjelman käyttö edellyttää yhteistyötä ja sopimusta Terveyden ja hyvinvointilaitoksen kanssa 8

17 Tavoitteet Selvitetään RAI Screener arvioinnin soveltuvuus ikäihmisten perhehoidossa: Perhehoidon palvelutarpeen arvioinnissa: SAS-sijoittamisessa ja lyhytaikaishoitoon sijoittamisessa Perhehoidon seurannassa ja arvioinnissa (hoidon vaikuttavuus ja vertailu vastaaviin palveluihin) Perhehoitajan hoitopalkkion kriteerinä RAI Screener Oulu -ohjelma RAI Screener Oulu -ohjelman arviointityypit ovat: Lakisääteinen sosiaali- ja /tai terveyspalveluiden tarpeen arviointi Tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon tarpeen arviointi Muut sosiaali- ja/ tai terveyspalveluiden arviointi: mm. perhehoito Eläkettä saavan hoitotuki Omaishoidon tuki Sairaalassa tulotilanne - sairaalassa ennen uloskirjausta Lyhytaikaishoidossa tulotilanne - lyhytaikaishoidossa ennen uloskirjausta RAI Screener Oulu -ohjelman mittarit: Hoidon ja palvelutarpeen asteikko (MAPLE) Itsenäisen selviytymisen asteikko (SRI) Päivittäisistä toiminnoista suoriutuminen (ADL) Asioiden hoitoon liittyvistä toiminnoista suoriutuminen (IADL) Terveydentilan vakaus mittari (CHESS) Älyllistä toimintakykyä ja dementiaa kuvaava mittari (CPS) Masennusasteikko (DRS) Painoindeksi (arvioidaan asiakkaan ravitsemustilaa) (BMI) Kipumittari (PAIN) Laitoshoitoon joutumisen uhka (CAP 4) Rai Screener Oulu -arvioinnin käyttökokemuksia Oulussa v Sairaanhoitaja, Oulun projektityöntekijä Katriina Niemelä oli Tunne perhehoito -hankkeen aikana RAI Screener Oulu -arvioinnin perehdyttäjänä ja tukena. Arviointia käytetään tällä hetkellä Oulussa: Sosiaalityöntekijöiden päätöksenteon tukena omaishoidontuen tarpeen arvioinnissa SAS-sijoittamisessa (jatkohoitopaikkaa hakeneet) Palvelutarpeen ohjauksessa: sosiaalihuollon äkilliseen palvelutarpeen arvioon Vuorohoitoyksikössä oleville ikäihmisille, jotka eivät ole säännöllisen kotihoidon piirissä Kuntoutusosastolla asiakkaan tulo- ja lähtötilanteen arviointi Eläkkeen saajan hoitotuen arvioinnissa (Oulu, Kela) 9

18 Hyvinvoinnin profiilissa (ennaltaehkäisevät kotikäynnit) Kokemuksia RAI Screener Oulu -arvioinnin käytöstä Oulussa on kerätty projektityöntekijä Katri Niemelältä ja palvelujohtaja Rita Oinaalta. saadaan kerättyä nopeasti tarpeellinen tieto asiakkaan toimintakyvystä ja hänen palvelutarpeesta (ei vie enempää aikaa, kuin arviointikäynneillä kului aikaisemmin) tehdyn arvioinnin jälkeen hoito perustuu yksilöllisiin tarpeisiin ja hoidon vaikuttavuutta voidaan seurata yksilötasolla helposti helpottaa ja tukee päätöksentekoa arvioinnin tulokset voidaan heti käydä läpi asiakkaan ja omaisten kanssa (yhteinen käsitys ja näkemys palvelun tarpeesta) tiedot ovat muihin hoitoon osallistuvien käytössä (voidaan hyödyntää toisten tekemää arviointia) arviointietoja on käytettävissä vertailuun: hoidon vaikuttavuus toimintakykyyn ja vertailutieto päätöksenteon tukena Toimenpiteet Ikäihmisten perhehoidon vastuuhenkilöille, perhehoitajille ja heidän hoidettavien lähiomaisille laadittiin ennakkoon tiedote RAI Screener Oulu arvioinnista. RAI Screener Oulu -arviointia varten palkattiin asiantuntijaksi Kainuun maakunta - kuntayhtymän kotihoidon sairaanhoitaja ja RAI-yhdyshenkilö Marja-Leena Lukkari ajalle: ja RAI Screener Oulu -arviointia varten järjestettiin ko. ohjelman esittely Esittelijänä oli, kouluttaja esh. Mervi Kivistö, OY Raisoft. Koulutus Ikäihmisten perhehoidon yhdyshenkilöille järjestettiin kaksi koulutuspäivää:21.2.ja Esittelijänä oli, kouluttaja esh. Mervi Kivistö, OY Raisoft ltd. Ikäihmisten perhehoitajille järjestettiin erillinen perehdytyspäivä , perehdyttäjänä oli RAI yhdyshenkilö Marja-Leena Lukkari. Osallistujia oli yhteensä yksi perhehoitaja. Liite 1 RAI Screener Oulu arviointiin liittyvä koulutusesite Arvioinnit ikäihmisten perhehoidon asiakkaille Ikäihmisten perhehoidossa oleville asiakkaille tehtiin RAI Screener Oulu -rviointimittauksia: jatkuvaa perhehoidon asiakasta ja 6 lyhytaikaishoidon asiakasta jatkuvan perhehoidon asiakasta ja 2 lyhytaikaishoidon asiakasta. 10

19 Mittauksen tavoite oli suorittaa kummallakin mittauskertana arviointi samoille asiakkaille. Liite 2 RAI Screener Oulu -arvioinnin mittaustulokset Terveyden ja hyvinvointilaitoksen analyysi mittaustuloksista Terveyden ja hyvinvointilaitos teki RAI Screener Oulu -arviointien mittaustuloksista analyysin: Tulokset väestötietoja ja palvelurakenne Kainuussa ( ) ikäihmisten perhehoito asiakkaiden arviointi Oulu RAI Screenerillä - arviointimittausten vertailulukuja ( ) Luonnos/ SAS-kriteerit ( ) RAI Screener arvioinnin mittaustulokset ja Ikäihmisten perhehoidon samoille asiakkaille tehtiin RAI Screer Oulu arviointi kaksi kertaa.. Arvioinnin tavoite oli saada mittaustuloksia asiakkaiden toimintakyvyn muutoksista, jatkuvalle perhehoidolle SAS-kriteerit ja lyhytaikaiselle perhehoidolle palvelukriteerit. Kuva: Kaleva Kimmo Rauatmaa 11

20 Yhteenveto RAI Screener arvioinnin mittaustuloksista Arviointikertojen tunnuslukuihin on laskettu mittaustulosten keskiarvo jatkuvasta ja lyhytaikaisesta perhehoidosta. Arviointien mittaustulosten tulkinnassa käytettiin apuna, RAI Screener Oulu mittarikäsikirjaa ( ) ja Oy Raisoft Ltd:n kouluttaja Mervi Kivistön opastusta. Mittari CPS (0-6) Asiakkaan älyllistä toimintakykyä ja dementiaa kuvaava mittari ADL 0-6) Asiakkaan päivittäisten toimintojen suoriutumisesta kuvaava mittari - Liikkuminen kotona - Ruokailu - WC:n käyttö - Henkilökohtainen hygienia IADL (0-6) IADL (0-21) Asiakkaan asioiden hoitoon liittyvistä tehtävistä suoriutumisesta kuvaava mittari. - Aterioiden valmistaminen - Tavalliset kotitaloustyöt - Raha-asioiden hoito - Lääkityksestä suoriutuminen - Kulkuvälineiden käyttö - Puhelimen käyttö - Ostoksilla käynti DRS (0-14) Mittari asiakkaan masennukseen liittyvien oireiden arviointiin BMI Asiakkaan ravitsemustilan arviointi painoindeksin avulla. Mittaustulokset Jatkuvan ja lyhytaikaisen perhehoidon asiakkailla oli arviointien mukaan keskivaikea muistihäiriö Jatkuvassa perhehoidossa perhehoidettavat tarvitsivat runsaasti apua. Lyhytaikaisessa perhehoidossa perhehoidettavat tarvitsivat rajoitetusti apua. Jatkuvan ja lyhytaikaisen perhehoidon asiakkailla oli paljon vaikeuksia kaikissa toiminnoissa Lisäkommentteihin oli kirjattu: Perhehoidettava osallistui kotiaskareisiin, kuten pöydän kattamiseen, astioiden pesuun, pölyjen pyyhintään, vuoteen sijaamiseen, vaatehuoltoon, sisäkukkien hoitoon, lehtien haravointiin, viinimarjojen poimintaan, perhehoitajan kanssa kaupassa käyntiin ja lähiomaisten luona vierailuun Jatkuvan ja lyhytaikaisen perhehoidon asiakkailla ei ollut masennusta. Jatkuvan ja lyhytaikaisen perhehoidon asiakkailla ei ollut ravitsemusongelmia PAIN (0-3) Kipumittari MAPLe (1-5) MAPLe (1-15) Asiakkaan hoidon ja palveluntarvetta kuvaava mittari CHESS (0-5) Asiakkaan terveydentilan vakaus CAP 4 Asiakkaan laitoshoitoon joutumisen uhkaa kuvaava mittari SRI (1-2) Asiakkaan itsenäisyyden ja selviytymisen mittari Jatkuvassa ja lyhytaikaisessa perhehoidossa olevilla asiakkailla ei ollut kipuja. Lisäkommentteihin oli kirjattu: särkylääkkeittä on perhehoidossa vähennetty Jatkuvassa ja lyhytaikaisessa perhehoidossa olevien perhehoidettavien palveluntarve oli suuri Jatkuvan perhehoidon asiakkailla ja lyhytaikaisen perhehoidon asiakkailla terveydentila oli vakaa Jatkuvan perhehoidon asiakkaista oli 50 % sen kuntoisia, että täyttivät ympärivuorokautisen hoidon/ laitoshoidon kriteerit. Jatkuvan ja lyhytaikaisen perhehoidon asiakkaat eivät olleet itsenäisiä 12

21 Arviointi ja kehittämisehdotuksia Arviointi Arviointi oli nopea tehdä. Arviointi tehtiin kaksi kertaa samoille asiakkaille kahden (2) kuukauden väliajalla. Mittausten väli oli liian lyhyt, tulokset toisesta arvioinnista olivat lähes samanlaiset kuin ensimmäisessä mittauksessa. Toisesta mittauksesta puuttui neljä (4) lyhytaikaisen perhehoidon asiakasta. Arvioinnin tulokset antoivat perhehoidon palvelutarpeen arvioinnille suunnan SAS- sijoittamiselle ja lyhytaikaishoidon palvelutarpeen ohjaukselle Terveyden ja hyvinvointilaitokselle lähetettiin tehdystä ensimmäisestä RAI Screener Oulu -arvioinnista ( ) seuraavat kommentit: - Arviointi nähtiin hyvänä hoitopaikan arvioinnissa ja perhehoidossa seurannan ja tavoitteellisen toiminnan välineenä sekä pohjana hoito-, palvelu- ja liikuntasuunnitelman laatimisessa. Arviointia ei sovellettu perhehoitajan hoitopalkkion kriteereihin, koska kuntayhtymässä perhehoitajan hoitopalkkioluokkia on yksi ja niitä ei ollut tarkoitus lisätä. - Arvioinnissa saatujen toimintakykymittausten perusteella RAI Screener Oulu - arvioinnin tunnusluvut ja mahdolliset SAS -toiminnan (selvitä, arvioi, sijoita) kriteerit perhehoitoon soveltuvuudesta jatkuvaan perhehoitoon sijoittamiselle ja lyhytaikaisen perhehoidon palvelutarpeen ohjaukselle olisivat: RAI Screener Oulu arviointi Ikäihmisten perhehoidon SAS-kriteerit ja lyhytaikaishoidon palvelukriteerit Palvelutarvetta kuvaava mittari MAPLe (asteikko 1 5) MAPLe (asteikko 1-15) arvo: 10 / alaluokka 45 ja 46 (= palvelutarve suuri) Kognitioasteikko: älyllistä toimintakykyä ja dementiaa kuvaava mittari CPS ( asteikko 0 6) : arvo: 3 4 (5) (=kohtalainen suuri palvelutarve) arvo 1-3 (= ei kognitiivisia häiriöitä kognition keskivaikea heikkeneminen) Päivittäisistä toiminnoista suoriutuminen ADL (asteikko 0 6): arvo 2-4 (= tarvitsee rajoitetusti -runsaasti apua) Päivittäinen apu/ohjaus/valvonta ja tarvittaessa yökäyntejä Kouluttaja Mervi Kivistön kommentoi tehtyä RAI Screener Oulu -arviointia seuraavasti: RAI Screenerillä tehdään asiakkaalle arviointi, jonka pohjalta arvioidaan perhehoitoon soveltuvuus. Jatkossa toimintakykyä arvioidaan Kotihoidon RAI HC järjestelmällä kun asiakas on sijoittunut perhehoitoon, samalla voi ottaa käyttöön RAIsoft ohjelmistosta hoitosuunnitelma moduulin (erittäin monipuolinen: sisältää harjoitteluohjelman laatimisen, päiväohjelman laatimisen ja päivittäisen kirjaamisen mahdollisuuden). 13

22 Kehittämisehdotuksia Arvioinnissa käytetty lomakepohja kohta: osa G Omaisten ja läheisten tukijärjestelmä oli vaikea täyttää. Sovittiin, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos muokkaa kysymykset osa G kohtaan perhehoitajan kannalta katsoen Kainuun Sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt SAS-toimintasäännön SAS-toiminnassa ovat mukana maakunnan terveysasemien vuodeosastot, vanhainkodit, hoitokodit, palveluasumisyksiköt, lyhytaikaishoidon yksiköt, kotihoito ja yksityiset palveluntuottajat. SAS- toimintasääntöön lisätään ikäihmisten jatkuvan perhehoidon palvelukriteerit SAS-sijoittamisessa otetaan käyttöön RAI Screener Oulu -ohjelmisto Lyhytaikaiseen perhehoitoon sijoittamisessa otetaan palveluohjauksessa huomioon: - muistisairaat, yksinasuvat - omaisen kuormittuminen - yönaikainen turvattomuus - monisairaat - sairaalasta kotiutuminen - runsaat poliklinikkakäynnit (korvataan säännöllisillä lyhytaikaishoitojaksoilla) Ikäihmisten perhehoidossa otetaan käyttöön vanhuspalveluiden Kotihoidon RAI. Järjestelmän tuottamia arviointeja käytetään perhehoidossa seurannan ja tavoitteellisen toiminnan välineenä ja pohjana hoito-, palvelu- ja liikuntasuunnitelman laatimisessa ja hoidon vaikuttavuuden seurannassa. 14

23 4.2 Ikäihmisten perhehoidon laadunarviointimalli Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveystoimialan toimintajärjestelmä Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveystoimialan toimintajärjestelmä perustuu toimialalla sovittuihin menettelyihin ja ISO 9001:2008 standardin vaatimuksiin. Toimintajärjestelmän käyttöönoton rakentamisen strateginen päätös tehtiin Kainuussa yhdessä alueen kuntien ja kaupunkien kanssa jo vuonna Tämän päätöksen mukaisesti toimintajärjestelmä on laadittu sähköisenä ja yhteisenä järjestelmänä erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden kanssa. Toimialan toimintajärjestelmä kattaa koko sosiaali- ja terveystoimialan toiminnan; terveyden- ja sairauden hoitopalvelut, vanhuspalvelut, sairaanhoidon palvelut, perhepalvelut, ympäristöterveydenhuolto ja yhteiset palvelut tulosalueet. Sosiaali- ja terveystoimialan laadunhallinnan toimintajärjestelmää sovelletaan henkilöstömäärältään 3100 viranhaltijan/työntekijän toimintaan ja toimintaympäristöön sekä n maakunnan asukkaiden palveluiden tarpeisiin. Toimintajärjestelmän lähtökohtana on prosessimainen toimintamalli. Prosessimaisen toimintajärjestelmän tavoitteena on parantaa laadunhallintajärjestelmän vaikuttavuutta ja asiakastyytyväisyyttä. Toimialan johdon vastuulla on, että asiakasvaatimukset tunnistetaan, sosiaali- ja terveyspalveluprosessit ja -ketjut toteutetaan johdon ohjauksen ja toiminnalle varattujen resurssien avulla. Toiminnan laatua mitataan, arvioidaan ja analysoidaan. Saatujen tulosten pohjalta suunnitellaan parannustoimenpiteet. Tavoitteena on parantaa jatkuvasti toimintajärjestelmän suorituskykyä, vaikuttavuutta ja asiakasvaatimusten toteutumista. Toimialan prosessien ja ketjujen ulkoisia asiakkaita ovat erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden palveluja tarvitsevat asiakkaat/potilaat ja heidän perheensä/läheisensä. Muita ulkoisia asiakkaita ovat sidosryhmät ja yhteistyökumppanit; esim. Kainuun kunnat ja kaupungit, toiset sairaanhoitopiirit, terveyskeskukset ja muut julkiset organisaatiot, Kela ja muut virastot, Kainuun Prikaati, oppilaitokset (mm. ammattikorkeakoulu, ammattiopisto) ja yliopistot. Sisäisiä asiakkaita ovat toimialan toisten tulosyksiköiden, vastuu- ja tulosalueiden henkilöstöt. Kotona asumista tukevat palvelut Toimintakäsikirja Vastuualueen toimintakäsikirja sisältää vastuualueen toimintamenettelyt ja ohjauksen. Toimintakäsikirja: on kuvaus Kainuun maakunta -kuntayhtymän laatujärjestelmästä ja sen ylläpitämisestä. sisältää organisoitumisen, johtamisen, resurssien hallinnan, prosessit sekä toiminnan arvioimisen ja kehittämisen on nykytilan kuvaus ja toiminnan jatkuvan parantamisen suunnitelma toimii perehdyttämisen apuvälineenä 15

24 Ikäihmisten perhehoito kuuluu Kainuun maakunta -kuntayhtymän vanhuspalveluiden tulosalueen kotona asumista tukevien palveluiden vastuualueeseen. Tavoite Tavoitteena oli rakentaa ikäihmisten perhehoidon laadunarviointimalli vanhuspalvelut tulosalueen kotona asumista tukevat palvelut vastuualueen toimintakäsikirjan sisälle Toimenpiteet Toimintakäsikirjaan koottiin sisältö ikäihmisten perhehoitoon kuuluvasta aineistosta. Toimintakäsikirjaan kuuluvia ohjeita, prosesseja ja laatuvaatimuksia päivitettiin ikäihmisten perhehoitoon soveltuviksi ja laadittiin uusia lomakepohjia sekä asiakaspalautemittareita. Hankkeessa testattiin myös RAI -arvioinnin soveltuvuutta laadun arviointimenetelmänä ikäihmisien perhehoitoon Laatukriteerit ja laatuvaatimukset Laadukas perhehoito Kainuussa -hankkeessa laadittiin (v. 2009) lasten/nuorten, ikäihmisten, kehitysvammaisten/vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien perhehoidon yhteiset laatukriteerit ja laatuvaatimukset. Tunne perhehoito hankkeessa suunniteltiin ko. perhehoidon laatukriteereistä lomakepohja itsearviointiin. Hankkeessa laadittiin ikäihmisten perhehoidolle laatuvaatimukset ottaen huomioon perhehoidon ja vanhuspalveluiden kotona asumista tukevien palveluiden laatuvaatimukset. Ikäihmisten perhehoidon prosessit Laadukas perhehoito -hankkeessa kuvattiin eri asiakasryhmien yhteinen perhehoidon prosessi ja perhehoitajan rekrytointiprosessi. Tunne perhehoito -hankkeessa kuvattiin ko. perhehoidon prosessien pohjalta ikäihmisten perhehoidon ja perhehoitajan rekrytointiprosessi. Asiakaspalautemittarit Kainuun maakunta -kuntayhtymällä on käytössä hallinnollinen ohje ( ) sosiaali- ja terveystoimialan asiakaspalautekyselyn toteuttamisessa sekä lomakepohja asiakaskyselyn toteuttamisesta ja tulosten käsittelystä sekä lomakepohjat asiakaskyselyjen tulosten pohjalta tehtävästä kehittämissuunnitelmasta ja työhyvinvointikyselyn toimintasuunnitelmasta. Hankkeessa suunniteltiin maakunnan käytössä olevalle sosiaali- ja terveystoimen asiakkaiden lomakepohjalle ikäihmisten perhehoidettavalle ja lähiomaiselle asiakaspalautelomake, Toimintaohjeet ja lomakkeet Perhehoidon hallinnollinen toimintaohje ja perhehoidon turvallisuusohje päivitettiin. Ikäihmisten perhehoitoon kuuluvaksi huomioitiin Kainuun maakunta kuntayhtymän ohje: asiakkaan omaisuuden säilyttäminen ( ) keskussairaalassa, terveyskeskuksissa ja vanhuspalveluiden ympärivuorokautisissa yksiköissä. 16

25 Arkistonmuodostussuunnitelma Hankkeessa suunniteltiin ikäihmisten perhehoidon prosessien pohjalta arkistoitavat asiakirjat ja arkistonmuodostussuunnitelma. Suunnitelma on Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen asiakaskohtaisen työluokituksen mukainen ja sen pohjana suunnittelussa käytettiin ikäihmisten perhehoidon ja perhehoitajan rekrytointiprosessia. Asiakirjat liittyvät suoraan asiakastyöhön, asiakasyhteisöön, asiakasta koskeviin sopimuksiin tai muuhun asiakaskohtaiseen tietoon. Perhehoidon perehdyttämissuunnitelma ja perhehoidon henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma Ikäihmisten perhehoitoon laadittiin perhehoitajille perehdyttämissuunnitelma. Kainuun maakunta -kuntayhtymän henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma - lomakkeeseen laadittiin yhteistyössä maakunnan koulutuspäällikön ja perhehoidon vastuuhenkilöiden kanssa ikäihmisten perhehoidon henkilökohtaisen osaamisen suunnitelma. Koulutusaiheissa huomioitiin Tunne perhehoito -hankkeessa ikäihmisten perhehoitajien täydennys- ja lisäkoulutuksesta tehdyn kyselyn tulokset. Suunnitelma huomioidaan maakunnan koulutuksia järjestettäessä. 17

26 Seuraavassa on koottu kotona asumista tukevat palvelut toimintakäsikirjaan viety ikäihmisten perhehoitoon kuuluva aineisto: 1. Vanhuspalvelut, kotona asumista tukevat palvelut toimintakäsikirja Arvot Asiakaslähtöisyys, voimavarakeskeisyys, turvallisuus, itsemääräämisoikeus, avoimuus, oikeudenmukaisuus Perustehtävä Palveluohjauksen ja kuntoutumista edistävän työtavan avulla vanhuksia tuetaan heidän kotonaan jokapäiväisissä toiminnoissa. Vanhuksen itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan. Omaishoitajia ja perhehoitajia tuetaan kotona asumisen mahdollistamiseksi heidän tehtävässään hyödyntäen sosiaalisia verkostoja ja yhteiskunnan tarjoamia tukimuotoja. Toiminta on tulevaisuuden muutoksia ennakoivaa ja näyttöön perustuvaa. Toiminnassa näkyy asiakkaan tarpeista lähtevä joustava yhteistyö muiden sosiaali- ja terveyspalveluiden, vanhuksen lähiverkoston ja muiden viranomaisten kanssa. Asiakkaat Kotihoidon työtapaan kuluu ennakointi ja ennaltaehkäisevä työ, jonka tavoitteena on ehkäistä raskaamman palvelun tarve. Kaikilla seuduilla tehdään hyvinvointia tukevia kotikäyntejä yli 75 -vuotiaiden, ei palveluiden piirissä olevien vanhusten luo. Palveluohjausta saa tarvittaessa koulutetuilta palveluohjaajilta tai kotihoidon työntekijöiltä. Kaikissa kunnissa toimii muistineuvola, minne ohjataan ne asiakkaat, joilla on epäilyä muistihäiriöistä. Kun vanhuksen tai läheisten voimavarat eivät yksistään riitä tukemaan kotona asumista kotihoito tarjoaa tarpeen mukaan tilapäistä tai säännöllistä kotihoitoa koti-hoidon tukipalveluita. Asiakkaille tehdään hoito-, palvelu- ja liikuntasuunnitelma. Toimintakyvyn arvioinnissa käytetään apuna RAI-arviointia. Kajaanissa sairaalasta kotiutumisen jälkeen voidaan tarjota myös tehostetun kotihoidon palveluja. Kotona asumista voidaan tukea myös omaishoidon tuella, lyhytaikaisella perhehoidolla tai ostamalla kotihoidon palveluita yksityisiltä palvelun tuottajilta palvelusetelillä. Ikäihmisten perhehoidolla turvataan tilapäistä ja jatkuvaa hoivaa. Perhehoitoa toteutetaan yhteistyössä kotihoidon toimijoiden kanssa. Kotihoito toimii yhteistyössä muiden hoitoja palveluketjussa toimivien kanssa Visio Vanhukset asuvat omaisten, lähiverkostojensa ja ammattitaitoisten sekä hyvinvoivien työntekijöiden turvin kotona niin kauan kuin se on vanhuksen / omaisten ja palveluntuottajan näkökulmasta inhimillistä ja taloudellisesti järkevää. Tarvittaessa järjestetään hoitokotipaikka ympärivuorokautisesta hoidosta. 18

27 2. Toimintajärjestelmä ja asiakirjahallinta Ohjerekisteri Perhehoidon toimintaohje, Soteltk Perhehoidon turvallisuusohje, Soteltk Tietosuojakäsikirja, Kainuun maakunta -kuntayhtymä, hallintopalvelut Asiakkaan omaisuuden säilyttäminen hallinnollinen ohje Perhehoidon laatuvaatimukset ja laatukriteerit (Laadukas perhehoito Kainuussa -hanke) Lomakerekisteri Ikäihmisten perhehoidon lomakkeet: perhehoitajaksi hakevan perustiedot perhehoitajaksi hakevan perustiedot, kiertävän perhehoitajan perhehoidon perehdyttämissuunnitelma perhehoidon toimeksiantosopimus perhehoidon toimeksiantosopimus, kiertävä perhehoitaja perhehoitajan henkilökohtaisen osaamisen kartoitus Koulutuskortti jatkuvan perhehoidon kuukausi-ilmoitus hoitopäivistä ilmoitus/ hakemus perhehoitajan vapaa, sairasloma, koulutus Ikäihmisten perhehoidon arkistoitavat asiakirjat ja arkistointisuunnitelma 3. Johtaminen Toiminnan suunnittelu ja seuranta Perhehoidon kokouskäytännöt Perhehoidon toimintaohje kohta 1.3: Perhehoidon organisaatio Johdonkatselmukset - toteutetaan kotona asumista tukevien palveluiden yhtenä osa-alueena Perhehoidon laatuvaatimukset (Liite 3) Perhehoidon laatukriteerit, itsearviointi (Liite 8) 19

28 4. Resurssien hallinta Toimintayksiköt ja henkilöstö Perhehoidon toimintaohje kohta 1.3 Perhekodin organisaatio Ikäihmisten perhehoidon vastuuhenkilöt: - Vanhuspalveluiden seutujen kotihoidon ohjaajat. Perhehoidon vastuuhenkilöillä on tieto oman seudun perhehoitajista. Perhehoidon perehdytysohjelma - Ikäihmisten perhehoidon perehdytysohjelma (Liite 10) Perhehoidon toimintaohje kohta 7.1: Perhehoitajan rekrytointi ja valmennus Perhehoidon rekrytointisuunnitelma v Osaamisen kehittäminen Henkilökohtaisen osaamisen kartoitus (Liite 11) Ikäihmisten perhehoitajien osaamisen kehittämissuunnitelma v (Liite 12) Perhehoidon koulutussuunnitelma v 2012 Perhehoidon toimintaohje kohta7: Perhehoitajan tuki Toimintaympäristö ja riskien hallinta Riskianalyysi: vaarojen tunnistaminen: Perhehoidon turvallisuusohje, Kainuun Pelastuslaitos Soteltk Perhehoidon toimintaohje kohta 2.5: Perhekoti Lakianalyysi Perhehoidon toimintaohje kohta1.1: Perhehoidon lainsäädäntö 20

29 5. Prosessien ja hoito- ja palveluketjujen hallinta Palveluhinnasto Perhehoidon asiakasmaksut (Soteltk ) Perhehoidon laitteet Laitteiden hallinta Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet - laitevastaavan yhteystiedot Perhehoidon prosessi (Liite 4) Perhehoidon rekrytointiprosessi (Liite 5) 6. Mittaus analysointi ja parantaminen Mittarit - Ikäihmisten perhehoidettavien asiakaspalaute (Liite 6) - Perhehoidettavan lähiomaisen asiakaspalaute (liite 7) - Sidosryhmien palaute (Kainuun maakunta -kuntayhtymän käytössä) - Perhehoitajien hyvinvointikysely (Laadukas perhehoito -hanke) - Perhehoitajan koulutuskortti (Laadukas perhehoito Kainuussa -hanke) - Ikäihmisten perhehoitajien rekrytointi Kainuussa (Laadukas perhehoito Kainuussa - hanke) Mittaustulokset Kehittämissuunnitelma (Kainuun maakunta -kuntayhtymän käytössä) Työhyvinvointisuunnitelma (Kainuun maakunta -kuntayhtymän käytössä) Perhehoidon laatuvaatimusten ja laatukriteereiden toteutuminen Tulokset Hankkeessa kuvattiin ikäihmisten perhehoidon prosessi, arvioitiin ja kehitettiin perhehoitajan rekrytointiprosessia sekä laadittiin ikäihmisten perhehoidon laatuvaatimukset. Perhehoidon kriteereille laadittiin itsearviointia varten oma lomakepohja. Koottiin ikäihmisten perhehoidon arkistoitavat asiakirjat ja laadittiin arkistointisuunnitelma. Kainuun maakunta -kuntayhtymän käytössä olevan asiakaspalautelomakkeen pohjalle suunniteltiin ikäihmisten perhehoidettavien ja heidän lähiomaisten asiakaspalautelomake. Vanhuspalveluiden kotona asumista tukevat palvelut toimintakäsikirjaan koottiin ikäihmisten perhehoitoon kuuluva aineisto. 21

30 Kainuun pelastuslaitoksen kanssa tehtiin yhteistyössä perhehoidon riskianalyysi: - päivitettiin perhehoidon turvallisuusohje, joka hyväksyttiin sosiaali- ja terveyslautakunnassa ( ). - otettiin kokeiluna käyttöön perhekodin turvallisuuteen liittyvä omavalvonta lomake. Perhehoidon toimintaohje ja turvallisuusohje päivitettiin ja hyväksyttiin sosiaali- ja terveyslautakunnassa ( ). Ikäihmisten perhehoitajille laadittiin perehdyttämissuunnitelma, suunniteltiin henkilökohtaisen osaamisen kartoitusta varten lomakepohja ja tehtiin henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma. Arviointi ja kehittämisehdotuksia Arviointi Ikäihmisten perhehoidon laatua on arvioitu vuodesta 2010 lukien. Laadun arviointi ja kehittäminen on tapahtunut asiakaspalautteiden avulla. Toiminnan jatkuva arviointi ja kehittäminen on lisännyt perhehoidon laatua, perhehoidon tunnettavuutta, imagoa ja arvostusta. Perhehoidon asiakaspalautelomakkeeseen ei ole ollut mahdollista saada kaikilta asiakkailta muistisairauden vuoksi palautetta Perhehoidon prosessit toimivat myös perehdytyksessä ja olivat pohjana perhehoidon arkistonmuodostussuunnitelmassa. Kehittämisehdotuksia Perhehoidon toimintaa arvioidaan ja kehitetään perhehoidettavan, lähiomaisen ja sidosryhmän asiakaspalautteiden/kehittämissuunnitelman ja perhehoitajan hyvinvointikyselyn/ työhyvinvointisuunnitelman avulla. - Asiakaspalautekysely toteutetaan samanaikaisesti kuin Kainuun maakunta - kuntayhtymän Kotihoitoa tukevien palveluiden asiakaskysely. - Perhehoidon prosesseja analysoidaan ja tarvittavat muutokset ja tavoitteet kirjataan, seurataan ja arvioidaan. - Perhehoidon laatukriteereitä arvioidaan itsearviointina ja tarvittavat toimenpiteet huomioidaan kehittämissuunnitelmassa. Ikäihmisten perhehoitajien ennakkovalmennuksen järjestämisestä vastaa Kainuun opisto. Perhehoitajaksi aikovat henkilöt voivat ko. valmennuksen saatuaan hakea kuntayhtymään ikäihmisten perhehoitajan tehtävään (Ikäihmisten perhehoidon prosessi, liite 5). Perhehoidon toimintaohje päivitetään joka toinen vuosi ja tarvittaessa. Asiakkaan omaisuuden säilyttäminen -ohjeessa huomioidaan ikäihmisten perhehoito Ikäihmisten perhehoidon asiakkuudet viedään kotihoidon Effica ohjemaan ja otetaan käyttöön kotihoidon RAIsoft HC -järjestelmä. 22

31 4.3 Ikäihmisten perhehoitajien täydennyskoulutusmalli Kainuun maakunta -kuntayhtymä järjestää perhehoitajille ennakkoon tehdyn koulutussuunnitelman mukaan jatkuvaa täydennyskoulutusta vähintään 2 pv/v. Perhehoitajille koulutusta suunniteltaessa otetaan huomioon kuntayhtymän muu koulutustarjonta ja pyritään hyödyntämään jo tarjolla olevaa koulutusta. Täydennyskoulutussuunnitelma laaditaan edellisenä vuonna. Perhehoitajien koulutuksesta vastaavat perhehoidon vastuuhenkilöt (Kainuun maakunta -kuntayhtymä, perhehoidon toimintaohje, Sosiaali- ja terveyslautakunta ) Perhehoitajien koulutusta seurataan henkilökohtaisen koulutuskortin avulla, jonka perhehoitaja palauttaa omalle perhehoidon vastuuhenkilölle seuraavan vuoden ensimmäisen kuukauden aikana. Koulutuskorttina käytetään samanlaista korttia, kuin Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveystoimen henkilöstöllä. Tavoitteet Tavoitteena hankkeessa oli tehdä Ikäihmisten perhehoitajille ennakkovalmennukseen liittyviin teemoihin lisä- ja täydennyskoulutussuunnitelma. Toimenpiteet Ikäihmisten perhehoitajien henkilökohtaisen osaamisen kartoitus Hankkeessa suunniteltiin henkilökohtaisen osaamisen kartoitusta varten lomake, jolla pyydetään ikäihmisten perhehoitajaksi aikovalta tiedot henkilökohtaisesta osaamisesta. Lomakkeessa kysytään tietoja peruskoulutuksesta, ammatillisesta koulutuksesta, kokemuksesta perhehoitajan tehtävässä ja vanhusten hoitotyössä. Valmennuksen jälkeen tulevalta perhehoitajalta kartoitetaan myös henkilökohtaiset kehittämistoiveet, täydennys- ja lisäkoulutustarpeet. Koottiin tarpeita täydennyskoulutukseen liittyvistä aiheista: Perhehoitajien työhyvinvointikyselystä Ikäihmisten perhehoidon valmentajakouluttajien kyselystä (liite 9) Ikäihmisten perhehoidon vastuuhenkilöiden kyselystä (liite 9) Työhyvinvointikyselyn palautteen sekä täydennys- ja lisäkoulutustarpeiden kyselyn tulosten pohjalta laadittiin ikäihmisten perhehoidon osaamisen kehittämissuunnitelma (liite 12) ja lomakepohja henkilökohtaisen osaamisen kartoitukseen (liite 11). Perehdytysohjelma Laadittiin ikäihmisten perhehoitoon oma perehdyttämissuunnitelma, jota voi täyttää valmennuksen aikana ja perhehoidon alkaessa (liite 10). 23

32 Tulokset Hankkeen aikana tehtiin kysely ikäihmisten perhehoidon täydennyskoulutustarpeista sekä laadittiin sen pohjalta ikäihmisten perhehoidon henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma sekä täydennettiin ikäihmisten perhehoitajien ennakkovalmennusohjelmaa (Perhehoitoliitto ry). Hankkeessa suunniteltiin lomake henkilökohtaisen osaamisen kartoitusta varten ja ikäihmisten perhehoidon perehdyttämissuunnitelma, jota voi käyttää ennakkovalmennuksen aikana ja perhehoidon alettua. Arviointi ja kehittämisehdotuksia Arviointi Perhehoitajien täydennyskoulutustarpeista tehtyyn kyselyyn saatiin vähän vastauksia, mutta vastaukset olivat sitäkin hyödyllisimpiä. Perhehoidon henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma oli kattava ja hyvä Ikäihmisten perhehoitajien osallistuminen koulutuksiin ei ole aina ollut mahdollista, koska perhehoidettavien hoito ei ole järjestynyt. Kehittämisehdotuksia ikäihmisten perhehoidon täydennyskoulutus ja lisäkoulutustarpeet huomioidaan kotihoidon tulosyksikön koulutussuunnitelmassa ja henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmassa. Ikäihmisten perhehoidon täydennyskoulutuksen ja ennakkovalmennusohjelman suunnittelussa huomioidaan ennakkovalmennuksen jälkeen palautteesta esille nousseet lisä- ja täydennyskoulutustarpeet. Lisä- ja täydennyskoulutukset voivat olla myös samoja kuin maakunnan koulutuskalenterin kotihoidon työntekijöille järjestetyt koulutukset verkostotyötä tukevaa, rakentaa yhteistyötä, voidaan huomioida perhehoidon näkökulma. Perhehoidon vastuuhenkilö suunnittelee ja huolehtii yhteistyössä perhehoitajan ja hoidettavan lähiomaisen kanssa perhehoidettavien hoidon, että perhehoitaja pääsee osallistumaan koulutuksiin (toimeksiantosopimuksen kohta: perhehoitajan tuki: suunnitelma perhehoitajan sijaisen järjestelystä). 24

33 4.4 Vertaisryhmäohjaajan koulutusmalli Tavoite Luodaan ikäihmisten perhehoitajien vertaisryhmäohjaajien koulutusmalli Toimenpiteet Suunniteltiin vertaisryhmäohjaajan koulutus I yhteistyössä Kainuun maakunta - kuntayhtymän hallinnoiman Tukeva-hankkeen kanssa ja arvioinnin jälkeen suunniteltiin II vertaisryhmäkoulutus yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Vertaisryhmäohjaajan koulutussisältö Kainuun maakunta -kuntayhtymässä perhehoitajille tehdyn hyvinvointikyselyn ( ) palautteen mukaan n. 10 perhehoitajaa toivoi vertaisryhmätoimintaa. Saadun perhehoitajien hyvinvointikyselyn palautteen mukaan mm. perhehoitajien toivomuksena oli, että vertaisryhmä toimisi itseohjautuvasti, ilmapiiri olisi leppoisa ja avoin. Ryhmään ei ole pakko osallistua joka kerta, mutta on ilmoitettava ohjaajalle, jos ei pääse osallistumaan. Ryhmään voisi kutsua asiantuntijoita. Paikka olisi kodikas, jossa on aina tapaamisen kunniaksi tulokahvit. Perhehoitajat toivoivat myös, että mahdollisuus päästä vertaisryhmään tarkoitti sitä, että heidän hoidettavien hoito järjestyisi. Vertaisryhmäohjaajan koulutus I Vertaisryhmäohjaajan koulutussisältöä alettiin suunnitella ja kehittää perhehoidon työryhmässä (työryhmään kuuluvat: perhehoidon koordinaattori, lasten ja nuorten, ikäihmisten, kehitysvammaisten/vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien perhehoidon vastuuhenkilöt). Suunnittelussa oli mukana asiantuntijana Tervein mielin Kainuussa -hankkeen projektikoordinaattori Aikku Eskelinen. Vertaisryhmäohjaajien koulutus järjestettiin Kajaanissa Osallistujia oli yht. 12. Koulutuksen pituus oli 2 pv ja yht. 16 h ja lisäksi jatkossa on työnohjauspäiviä 2 (1 kun vertaisryhmätoiminta on alkanut ja 1, kun vertaisryhmän toiminta on loppunut). Koulutuksen järjestäjä oli Tervein mielin Kainuussa -hanke ja kouluttajana toimi hankeen projektikoordinaattori. Liite 13 Vertaisryhmäkoulutusesite Vertaisryhmäkoulutus II yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa Hankkeessa järjestettiin uudelleen v alusta vertaisryhmäohjaaja koulutus. Vertaisryhmäohjaajan koulutuksen suunnittelua varten koottiin ikäihmisten perhehoidon kolmannen sektorin yhteistyökumppanit: Kainuun Opisto, koulutussuunnittelija Helena Ahonen Kainuun omaishoitajat ja läheiset ry, puheenjohtaja Pirkko Viljanmaa 25

Laadukas perhehoito Kainuussa -hanke 1.5.2007-31.12.2009

Laadukas perhehoito Kainuussa -hanke 1.5.2007-31.12.2009 Laadukas perhehoito Kainuussa -hanke 1.5.2007-31.12.2009 Loppuraportti Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 KAINUU Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi ISSN 1795-5661

Lisätiedot

Perhehoidon toimintaohje

Perhehoidon toimintaohje Perhehoidon toimintaohje 1 Perhehoidon toimintaohje Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Päivitetty 5.12.2013 / 22.1.2014 Perhehoidon vastuuhenkilöt 2 Sisällys 1 Perhehoito... 4 1.1 Perhehoidon

Lisätiedot

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina Ikäihmisten Pieksämäki 2013 Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina

Lisätiedot

Vanhuspalveluiden toimintakäsikirja

Vanhuspalveluiden toimintakäsikirja 2015 Vanhuspalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. VANHUSPALVELUIDEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA... 6 3. VANHUSPALVELUIDEN HOIDON PORRASTUS JA PALVELUOHJAUS

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN VANHUSPALVELUIDEN KÄSIKIRJA

MIKKELIN SEUDUN VANHUSPALVELUIDEN KÄSIKIRJA MIKKELIN SEUDUN VANHUSPALVELUIDEN KÄSIKIRJA 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...4 2. VANHUSPALVELUIDEN LÄHTÖKOHDAT ja TAVOITTEET YHTEISTOIMINTA- ALUEELLA...5 2.1. Vanhuspalveluiden toimintamalli Kangasniemen

Lisätiedot

LIITE STL 35. Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020

LIITE STL 35. Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020 LIITE STL 35 Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020 Kangasalan kunta Pälkäneen kunta Kansilehden kuva: Rekola-koto, toukokuu 2014 Kuvaaja: Pirjo Saloranta 2 1. JOHDANTO... 4 2. VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi MIKKELIN SEUDUN VANHUSPALVELUIDEN KÄSIKIRJA 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. VANHUSPALVELUIDEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA... 5 2.1. VANHUSPALVELUIDEN ORGANISAATIO KANGASNIEMEN

Lisätiedot

VANHUSPALVELUIDEN SUUNNITELMA

VANHUSPALVELUIDEN SUUNNITELMA VANHUSPALVELUIDEN SUUNNITELMA Kuntayhtymähallitus 18.6.2015 91 2 Tiivistelmä Suunnitelman tavoitteena on hyvinvointia ja terveyttä edistävä palvelurakenne, koska hyvinvointi ja terveys vaikuttavat ratkaisevammin

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE. Kokkolan kaupunki

IKÄÄNTYNEIDEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE. Kokkolan kaupunki IKÄÄNTYNEIDEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Kokkolan kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta 14.9.2015 Sisältö 1. IKÄÄNTYNEIDEN PERHEHOITO... 3 1.1 Ikääntyneiden perhehoidon tarkoitus ja asiakasryhmät... 3

Lisätiedot

Ikääntyneiden perhehoidon toimintaohje

Ikääntyneiden perhehoidon toimintaohje Ikääntyneiden perhehoidon toimintaohje Oulunkaaren kuntayhtymä Työversio 3 Alkusanat... 4 1 PERHEHOITO... 5 1.1 Perhehoidon lainsäädäntö ja muu sääntely... 5 1.2 Ikäihmisten perhehoidon tarkoitus ja asiakasryhmät...

Lisätiedot

OULAISTEN VANHUSTYÖN OHJELMA VUOTEEN 2017

OULAISTEN VANHUSTYÖN OHJELMA VUOTEEN 2017 OULAISTEN VANHUSTÖN OHJELMA VUOTEEN 2017 01.09.2011 1 Vanhustenhuollon palvelujen päivitystyöryhmä: Raimo Luhtavaara, päivitystyöryhmän puheenjohtaja, Oulaisten kaupungin perusturvalautakunnan puheenjohtaja

Lisätiedot

Ikääntyneiden perhehoidon toimintaohje. Oulunkaaren kuntayhtymä

Ikääntyneiden perhehoidon toimintaohje. Oulunkaaren kuntayhtymä Ikääntyneiden perhehoidon toimintaohje Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotantolautakunta 10.6.2015 Alkusanat... 4 1 PERHEHOITO... 5 1.1 Ammatillinen perhehoito... 5 1.2 Perhehoidon lainsäädäntö ja muu

Lisätiedot

Laatinut 1.9.2014 Eija Alhonen Vanhuspalvelujen esimies. Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2014 2016 Konneveden kunta

Laatinut 1.9.2014 Eija Alhonen Vanhuspalvelujen esimies. Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2014 2016 Konneveden kunta Laatinut 1.9.2014 Eija Alhonen Vanhuspalvelujen esimies Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2014 2016 Konneveden kunta Sisällys Johdanto...1 1 Visio, arvot ja toimintaperiaatteet...1 1.1 Kunnan visio...2

Lisätiedot

Kohdennetaan ja kehitetään kotihoitoa

Kohdennetaan ja kehitetään kotihoitoa TAVOITE Vanhus- ja vammaispalveluiden kehittämissalkku SPS Painopiste: tuetaan ikäihmisten toimintakykyä ja kehitetään hoidon palvelurakennetta avopalvelupainotteisemmaksi 26.1.2015 KEINOT Lisätään omaishoidon

Lisätiedot

JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5. 1.1. Lait ja suositukset...

JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5. 1.1. Lait ja suositukset... IKAALISTEN ILTA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5 1.1. Lait ja suositukset... 5 1.2. Valvonta... 6 1.3. Käsitteitä...

Lisätiedot

Kaste-hanke. Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012

Kaste-hanke. Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012 Kaste-hanke Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012 Rajapintakäytännöt IÄKKÄÄN PÄIVYSTYSPOTILAAN HOITOPOLKU OSAHANKE RAPORTTI

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PALVELUSUUNNITELMA IKÄÄNTYVÄLLE VÄESTÖLLE 2014-16

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PALVELUSUUNNITELMA IKÄÄNTYVÄLLE VÄESTÖLLE 2014-16 Mänttä-Vilppulan kaupunki-palvelusuunnitelma IKÄÄNTYVÄLLE VÄESTÖLLE 2014-2016 1/23 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PALVELUSUUNNITELMA IKÄÄNTYVÄLLE VÄESTÖLLE 2014-16 Vanhusneuvosto 29.10.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016

LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 4 1 JOHDANTO Vanhuuden käsite ei ole yksiselitteinen eikä vanhuudelle ole olemassa yleisesti pätevää ikärajaa. Vanhuuden

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-ja terveyspalveluista, 5 ) Peruspalvelulautakunta 5.2.2014 1 ELÄMÄÄ KOKO

Lisätiedot

VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020.

VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020. VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020 Savon Pariisi 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 4 2. OHJELMAN TEKEMISEEN VAIKUTTAVAT

Lisätiedot

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 KEMINMAAN KUNTA Hyvinvointipalvelut LIITE 50 Kunnanhallitus 8/17.5.2011 210 KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 6.5.2010 2 KEMINMAAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012

RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012 RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 30.1.2006 Päivitys sosiaali- ja terveyslautakunta 19.5.2009 SISÄLTÖ

Lisätiedot

1/16 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1/16 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 1/16 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta Jämsän kaupunki ja Kuhmoisten kunta ovat muodostaneet 1.1.2013 lähtien kuntalain 76 :n 2 momentin mukaisen sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

TORNIO-IKÄIHMISILLE HYVÄ PAIKKA ELÄÄ,ASUA JA OSALLISTUA. Ikääntymispoliittinen strategia

TORNIO-IKÄIHMISILLE HYVÄ PAIKKA ELÄÄ,ASUA JA OSALLISTUA. Ikääntymispoliittinen strategia TORNIO-IKÄIHMISILLE HYVÄ PAIKKA ELÄÄ,ASUA JA OSALLISTUA Ikääntymispoliittinen strategia Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.04.2008 80 Kaupunginhallitus 21.04.2008 112 Kaupunginvaltuusto / 2008 SISÄLLYS

Lisätiedot

VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA vuoteen 2009

VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA vuoteen 2009 VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA vuoteen 2009 16.12.2004 2 VANHUSTENHUOLLON STRATEGIAN TYÖSRYHMÄ: Puheenjohtaja Korpi Uuno sosiaali- ja terveyslautakunnan pj Sihteeri Järviniemi Helena kanslisti Hahto Oili Harjula

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

LUVIAN KUNNAN VANHUSPALVELUIDEN TOIMINTAKÄSIKIRJA

LUVIAN KUNNAN VANHUSPALVELUIDEN TOIMINTAKÄSIKIRJA Hyväksyjä: AP Versio:10 LUVIAN KUNNAN VANHUSPALVELUIDEN TOIMINTAKÄSIKIRJA Sosiaalitoimisto, Kirkkotie 17, Luvia Kotihoito, Kuivalahdentie 3, Luvia Käenpesän palvelukeskus, Käenpesäntie 133, Luvia Luvia

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 Päivitetty 31.8.2015/ Kaupunginvaltuusto 75

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 Päivitetty 31.8.2015/ Kaupunginvaltuusto 75 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 Päivitetty 31.8.2015/ Kaupunginvaltuusto 75 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

2006 2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI

2006 2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI Vanhusstrategia 2006 2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI 1 JOHDANTO...4 2 PALVELUSTRATEGIAN ARVOT JA PERIAATTEET...5 3 VÄESTÖTILANNE 31.12.2004 SEKÄ VÄESTÖENNUSTE V. 2015...5 4 IKÄIHMISTEN PALVELUJA KOSKEVAT SUOSITUKSET...7

Lisätiedot

LUVIAN KUNNAN VANHUSPALVELUIDEN TOIMINTAKÄSIKIRJA

LUVIAN KUNNAN VANHUSPALVELUIDEN TOIMINTAKÄSIKIRJA Hyväksyjä: AP Versio:11 LUVIAN KUNNAN VANHUSPALVELUIDEN TOIMINTAKÄSIKIRJA Sosiaalitoimisto, Kirkkotie 17, Luvia Kotihoito, Kuivalahdentie 3, Luvia Käenpesän palvelukeskus, Käenpesäntie 133, Luvia Luvia

Lisätiedot