Tunne perhehoito - vanhusten perhehoidon pilotointi- ja juurruttamishanke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tunne perhehoito - vanhusten perhehoidon pilotointi- ja juurruttamishanke"

Transkriptio

1 Tunne perhehoito - vanhusten perhehoidon pilotointi- ja juurruttamishanke Kainuun pilotti 8/2011-7/2012 1

2 Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL KAINUU Puh Faksi ISSN Kajaani 2012

3 Tunne perhehoito Vanhusten perhehoidon pilotointi ja juurruttamishanke Kainuun pilotti Laatija: Projektityöntekijä Marjatta Kurki Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2012 D:51

4

5 Lukijalle Suomessa oli vuoden 2011 lopussa jatkuvassa perhehoidossa 89 ikäihmistä (THL, Sotkanet 2011). Perhehoitoliiton arvion mukaan lyhytaikaisessa perhehoidossa on noin 100 henkilöä. Ikäihmisten perhehoitoa on tällä hetkellä tarjolla mm. Etelä-Karjalan, Kainuun, Keski-Suomen, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen alueilla. Ikäihmisten jatkuva perhehoito alkoi Kainuussa Suomussalmella v (2 perhehoitajaa) ja lyhytaikainen perhehoito Hyrynsalmella v (1 perhehoitaja). Perhehoitajilla oli pitkäaikainen kokemus omaishoitajan tehtävissä ja työkokemusta vanhuspalveluiden vanhainkodissa ja kotihoidossa. Jatkuva ikäihmisten perhehoitomalli kehitettiin omaishoidon rinnalle niille ikäihmisille, joilla ei ollut mahdollista päästä omaisensa hoitoon ja lyhytaikainen perhehoito kehitettiin tukemaan kotona asumista ja omaishoitoa. Ikäihmisten perhehoitoa voidaan järjestää lyhytaikaisena tai jatkuvana perhehoitona. Lähes kaikilla perhehoitoon sijoitetuista vanhuksista on ollut muistin heikkenemistä aiheuttava sairaus ja korkea ikä: jatkuvassa perhehoidossa keski-ikä oli v v, lyhytaikaisessa perhehoidossa 79 v. Kainuun maakunta -kuntayhtymän hallinnoiman ja Oulun lääninhallituksen rahoittaman Laadukas perhehoito Kainuussa -hankkeen ( ) päätavoite oli kehittää ja ottaa käyttöön laadukas perhehoitomalli lapsille, nuorille, ikäihmisille, kehitysvammaisille, vammaisille ja mielenterveyskuntoutujille. Hankkeen aikana nostettiin perhehoidon imagoa ja tunnettavuutta. Tavoitteena oli mm. että perhehoito on Kainuussa houkutteleva palvelumuoto asiakkaille ja palvelurakenne tukee perhehoitajia. Perhehoitoliitto ry:n hallinnoi sosiaali- ja terveysministeriön rahoittaman hankkeen ( ), jonka päätavoite oli kehittää ja suunnitella ikäihmisten perhehoidon ennakkovalmennusohjelma. Perhehoitoliitto vastaa hankkeessa tuotetun materiaalin päivittämisestä ja kouluttajakoulutuksen järjestämisestä. Vuosina on koulutettu yhteensä 68 ennakkovalmennusryhmien vetäjää eri puolille Suomea. Valtakunnallisen Tunne perhehoito Vanhusten perhehoidon pilotointi- ja juurruttamishankkeen ( ) tavoitteena on rakentaa ikäihmisten perhehoidolle vankka peruste yhteistyössä kuntien kanssa Yhteistyökumppaneina ja pilottialueina ovat Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Etelä Pohjanmaalla, Kristiinan kaupunki ja Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Näillä alueilla kehitetään laadukkaan ikäihmisten perhehoidon toimintamalli. Kainuun maakunta -kuntayhtymän alueella oli tavoitteena luoda ikäihmisten perhehoidon laadunarviointimenetelmä, täydennyskoulutusmalli, vertaistukitoiminnan malli ja soveltaa RAI - arviointi menetelmää ikäihmisten perhehoitoon sopivaksi. Kainuun asukasluku on n henkeä. Väestön ikärakenteessa v yli 85-vuotiaiden määrä kaksinkertaistuu ja vuotiaiden määrä kasvaa n. 60 %. Ikärakennemuutos antaa haasteita ikäihmisten perhehoidon kehittämiselle ja lisäämiselle Kainuussa.

6

7 Sisällysluettelo 1. Johdanto Hankkeen lähtötilanne ja taustat Hankkeen kokoonpano Kainuun maakunta -kuntayhtymän pilottialueen tavoitteet ja toteutus RAI-arvioinnin soveltaminen ikäihmisten perhehoitoon Ikäihmisten perhehoidon laadunarviointimalli Ikäihmisten perhehoitajien täydennyskoulutusmalli Vertaisryhmäohjaajan koulutusmalli Pohdintaa Johtopäätökset Liitteet Liite 1 RAI Screener Oulu -arviointiin liittyvät koulutukset Liite 2 RAI Screener Oulu -arvioinnin mittaustulokset Liite 3 Ikäihmisten perhehoidon laatuvaatimukset Liite 4 Ikäihmisten perhehoidon prosessi Liite 5 Perhehoitajan rekrytointiprosessi Liite 6 Perhehoidettavan asiakaspalautteen lomakepohja Liite 7 Perhehoidettavan lähiomaisen asiakaspalautteen lomakepohja Liite 8 Perhehoidon laatukriteerit, lomakepohja itse arviointiin Liite 9 Kyselyn tulokset ikäihmisten perhehoitajien täydennyskoulutustarpeista Liite 10 Perhehoidon perehdyttämissuunnitelman lomakepohja Liite 11 Henkilökohtaisen osaamisen kartoitus, lomakepohja Liite 12 Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma Liite 13 Vertaisryhmän ohjaajakoulutus I Liite 14 Vertaistukiryhmien kartoitus Kainuussa Liite 15 Vertaisuudesta voimaa, vertaisryhmän ohjaajakoulutus II Liite 16 Vanhuspalveluiden kustannuksia v. 2011

8

9 1. Johdanto Kainuun maakunta -kuntayhtymässä vanhuspalvelut tuottaa, järjestää ja koordinoi palveluohjauksen keinoin maakunnallisesti, seudullisesti ja paikallisesti kainuulaisille vanhuksille ja heidän omaisilleen sosiaali- ja kansanterveyslain mukaisia kotona asumista tukevia palveluja, omais- ja perhehoitoa, pitkäaikaista hoivaa sekä asumispalveluja maakunnan omissa ja yksityisissä hoito- ja palvelukodeissa. Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoivan ja huolenpidon järjestämistä ympäri- tai osavuorokautisesti perhehoitajan omassa kodissa. Ikäihmisten perhehoito on avohoitoa ja sitä toteutetaan yhteistyössä seudullisten toimijoiden kanssa kuten kotihoidon palvelujen ja kuljetuspalvelun kanssa. Ikäihmisten perhehoitoon on nimetty vanhuspalveluiden perhehoidon vastuuhenkilöt: kotihoidonohjaajat, joiden tehtävänä on valmistella perhehoitoon sijoitus ja perhehoidon asiakassuunnitelma sekä tukea, ohjata ja valvoa perhehoitoa yhteistyössä seudullisten toimijoiden kanssa Perhehoidon toimintaohje, Kainuun maakunta -kuntayhtymä (Sosiaali- ja terveyslautakunta ): 1.3 Organisaatiomalli Perhehoidon koordinaattori ja työryhmä Perhehoidon vastuuhenkilö Perhehoidon vastuuhenkilö Perhehoidon vastuuhenkilö Perhehoidon vastuuhenkilö Kehitysvammaisten ja vammaisten perhehoito Ikäihmisten perhehoito Mielenterveyskuntoutujien perhehoito Lasten ja nuorten perhehoito Perheoitajat KAINUUN PERHEHOITAJAT Seutu I Seutu II Seutu III Asiakasryhmä Lasten ja nuorten perhehoito Ikäihmisten perhehoito Kehitysvammaisten ja vammaisten perhehoito Mielenterveyskuntoutujien perhehoito Vastuuhenkilöt Perhepalveluiden sijaishuoltoyksikön sosiaalityöntekijä. Vanhuspalveluiden kotihoidon ohjaajat Perhepalveluiden keskitettyjen vammaispalveluiden sosiaalityöntekijä Terveyden ja sairaanhoidon aikuisten mielenterveyspalveluiden sosiaaliohjaaja 1

10 Perhehoito voi olla perustuen yksilöllisin asiakassuunnitelmiin jatkuvaa tai lyhytaikaista perhehoitoa. Lyhytaikainen perhehoito on määräaikaista hoitoa ja se voi kestää yhtäjaksoisesti enintään 3 kk. Osavuorokautinen päivähoito voi kestää enintään 10 h/ vrk Lyhytaikainen perhehoito antaa omaishoitajille ja perhehoitajille mahdollisuuden pitää vapaapäiviä ja tukee tarvittaessa heidän jaksamistaan. Perhehoito tukee kotihoitoa, kun on kyse kuntouttavasta hoidosta kotiympäristössä esim. sairaalasta kotiutumisen jälkeen. Ikäihminen voi saada jatkuvaa perhehoitoa silloin, kun hänen toimintakyky on alentunut, hänellä on turvattomuutta, masennusta tai muistiin vaikuttava sairaus, mutta hän ei tarvitse jatkuvaa ympärivuorokautista hoitoa/valvontaa/ohjausta. Kainuun maakunta -kuntayhtymä hyväksyy perhekodin ja perhehoitajan ja valvoo ja tukee perhehoitotoimintaa. Uuden lain edellytyksen mukaisesti, perhehoitajat suorittavat ennakkovalmennuksen ennen toiminnan aloittamista. Kainuun maakunta ja - kuntayhtymä ja perhehoitaja tekevät keskenään toimeksiantosopimuksen, jossa sovitaan perhehoitajalle maksettavasta palkkiosta ja maksukorvauksista sekä tuesta kuten vapaapäivistä, täydennyskoulutuksesta, työnohjauksesta ja vertaistukitoiminnasta. Kainuun maakunta -kuntayhtymässä on perhehoidon hallinnollinen toimintaohje siitä, miten kuntayhtymä toteuttaa lastensuojelun, ikäihmisten, kehitysvammaisten, vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien perhehoitoa. Toimintaohje palvelee kaikkia osapuolia: kuntayhtymän työntekijää, asiakasta ja perhehoitajaa. 2

11 2. Hankkeen lähtötilanne ja taustat Kainuun maakunta -kuntayhtymässä toteutettiin Laadukas perhehoito Kainuussa - hanke Hankkeen rahoittaja oli Oulun lääninhallitus ja hankkeen hallinnoija oli Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Hankkeen tuloksia olivat: Maakuntaan laadittiin yhtenäiset eri asiakasryhmien yhteiset perhehoidon laatutavoitteet ja - kriteerit, perhehoidon prosessi ja perhehoitajan rekrytointiprosessi Maakunnalle laadittiin hallinnollinen perhehoidon toimintaohje, jolla yhtenäistettiin Kainuun maakunta -kuntayhtymän käytäntöjä toteuttaa perhehoitoa lapsille, nuorille, ikäihmisille, kehitysvammaisille, vammaisille ja mielenterveyskuntoutujille. Kehitettiin palvelurakennetta siten, että se tukee perhehoitajia ja tekee perhehoitoa houkuttelevaksi palvelumuodoksi mm. jatkuva täydennyskoulutus, tarvittaessa mahdollisuus saada työnohjausta, osallistua vertaisryhmätoimintaan ja perhehoitajien yhteisiin tapaamisiin Kehitettiin perhehoitoon koordinaatiojärjestelmä: Eri asiakasryhmien perhehoidolle nimettiin vastuuhenkilöt. Perhehoidon koordinaattori ja vastuuhenkilöt muodostavat työryhmän ja heidän tehtävät ja vastuut määriteltiin perhehoidon toimintaohjeessa. Vahvistettiin perhehoidon asemaa ja nostettiin perhehoidon imagoa ja tunnettavuutta Kehitettiin rakenteet uusien perhehoitajien rekrytointiin ja suunniteltiin uusien perhehoitajien ennakkovalmennus. Hankkeen jälkeen Laadukas perhehoito Kainuussa hankkeen projektipäällikkö on määräaikaisesti jatkanut perhehoidon koordinaattorin tehtävissä. Perhehoidon koordinaattori ja eri asiakasryhmien perhehoidon vastuuhenkilöt muodostavat työryhmän, jonka tehtävänä on kehittää ja lisätä perhehoitoa sekä juurruttaa ko. hankkeessa luodut uudet toimintatavat ja perhehoidon malli henkilöstön työkäytäntöön. Maakuntaan koulutettiin yksi (1) ikäihmisten perhehoitajien valmentaja v (perhehoidon koordinaattori). Uusien ikäihmisten perhehoitajien ennakkovalmennus järjestettiin v Valmennukseen osallistui yhteensä 11 henkilöä, joista viisi (5) aloitti toiminnan uutena ikäihmisten perhehoitajana. 3

12 Perhehoidon asiakaspalautteista nousi kehitettäviä asioita Perhehoitajien hyvinvointikyselyn tulosten mukaan (12/ 2010) mm. ikäihmisten perhehoidossa olleilla asiakkailla oli vaikea muistihäiriö ja he tarvitsivat ympärivuorokautisesti valvontaa, ohjausta ja apua. Perhehoidettaville ja heidän lähiomaisille tehtyjen asiakaspalautteiden mukaan (4/2011) - perhehoidossa oli turvallista, - kodinomaisuus, yksilöllinen hoito, kohtelu ja arvostus koettiin erinomaisen hyvänä. Kyselyn perusteella kehitettäväksi asioiksi nousi: Ikäihmisten perhehoidon myöntämiselle tulee olla palvelukriteerit lyhytaikaiseen perhehoitoon ja SAS-arviointikriteerit jatkuvaan perhehoitoon Ikäihmisten perhehoidon tunnetuksi tekeminen (vastauksista kävi ilmi, että asiakkaat ja heidän omaisensa olivat epätietoisia perhehoidon olemassaolosta) Perhehoitopaikkojen hoidon ja ympäristön laatua tulisi valvoa, seurata ja kehittää jatkuvasti (muistisairaat vanhukset eivät osaa kertoa ongelmista, puutteista) Tunne perhehoito - Vanhusten perhehoidon pilotointi ja juurruttamishankkeen osahankkeen käynnistyessä Kainuussa oli ikäihmisten perhekoteja yht. 8 ja 2 kiertävää perhehoitajaa. Perhehoidettavia oli yht. 19, joista pitkäaikaisessa perhehoidossa yht. 8, lyhytaikaisessa perhehoidossa 9 11 asiakasta ja kiertävän perhehoidon asiakkaita yht. 2 henkilöä. Ikäihmisten perhehoidon asiakasmäärät Lyhytaikainen perhehoito jatkuva perhehoito Kiertävä perhehoitaja 4

13 Vuoden 2010 aikana oli ikäihmisten perhehoitoasiakkaiden hoitopäivien määrä lisääntynyt 71 % vuodesta 2009 ja vuoden 2011 aikana 79 % vuodesta Ikäihmisten perhehoidon hoitopäivät Lyhytaikainen perhehoito jatkuva perhehoito 5

14 3. Hankkeen kokoonpano Yleistiedot hankkeesta Hankkeen nimi: Hallinnoijan nimi: Tunne perhehoito - Vanhusten perhehoidon pilotointi ja juurruttamishanke Perhehoitoliitto ry Toteutusaika: , Kainuun maakunta -kuntayhtymän pilotin toteutusaika: Rahoittaja: Rahoitus: Yhteyshenkilöt: Henkilöstö: Esimies: Ohjausryhmä: Asiantuntijajäsenet Raha-automaattiyhdistys Kokonaisrahoitus e. Perhehoitoliitto ostaa Kainuun maakunta -kuntayhtymältä hankkeen toteuttamiseen liittyvät toimenpiteet yhteistyösopimuksen ( ) mukaisesti yht e Perhehoitoliitto ry: kehittämispäällikkö & projektin johtaja Maria Kuukkanen, projektiyöntekijä Raija Leinonen, talouspäällikkö Juha Majasaari. Kainuun maakunta -kuntayhtymä: Projektityöntekijä, perhehoidon koordinaattori Marjatta Kurki, (työaika 50 %), sairaanhoitaja Marja-Leena Lukkari , (toteutuneiden tuntien mukaan) Kehittämisjohtaja Marita Pikkarainen Tupu Holma, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto Katja Ilmarinen, erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvointilaitos Timo Itäpuisto, kehittäjä, Vanhus Kaste II Maria Kuukkanen, kehittämispäällikkö. Perhehoitoliitto ry (pj) Raija Leinonen, projektityöntekijä, Perhehoitoliitto ry (sihteeri) Kaisa Karhu, Muistiliitto ry Erja Kurkinen - Kopra, Suomen muistiasiantuntijat ry Merja Purhonen, järjestöpäällikkö, Omaishoitajat ja Läheiset ry. Pirkko Soidinmäki, palveluyksikön johtaja, Jyväskylän kaupunki Pirjo Tikkanen, yliopettaja, Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Pirjo Hakkarainen, toiminnanjohtaja, Perhehoitoliitto ry Eija Tolonen, vanhuspalvelujohtaja, Kainuun maakunta - kuntayhtymä Marjatta Kurki, perhehoidon koordinaattori, Kainuun maakunta - kuntayhtymä Eila Rusala, ikäihmisten palvelupäällikkö, Suupohjan peruspalveluliikelaitos -kuntayhtymä 6

15 Lisa Sipilä; perhehoidon koordinaattori, Varsinais-Suomen perhehoitoyksikkö Anja Halonen, perhehoitaja, Joensuu Päivi Piipponen, perhehoitaja, Kauhajoki Sini Honkala, YTM, laatuasiantuntija, Jyväskylä Maarit Tammisto, palveluohjaaja, Suupohjan peruspalveluliikelaitos -kuntayhtymä Tuula Kälviäinen, perhehoidon koordinaattori, Suupohjan peruspalveluliikelaitos -kuntayhtymä Tunne perhehoito - Vanhusten perhehoidon pilotointi- ja juurruttamishanke - Kainuun pilotti Kainuun osahanke alkoi Perhehoitoliitto ry ja Kainuun maakunta -kuntayhtymä solmivat yhteistyösopimuksen, jolla sovittiin Tunne perhehoito Vanhusten perhehoidon pilotointi- ja juurruttamishankkeen Kainuun pilottialueen toimenpiteiden toteuttaminen. Toteutusaika oli ja rahoitusosuus hankkeessa oli yht Projektityöntekijänä toimi perhehoidon koordinaattori Marjatta Kurki. RAI -arvioinnin asiantuntijaksi palkattiin määräajaksi Kainuun maakunta -kuntayhtymän vanhuspalveluiden RAI -yhdyshenkilö, kotihoidon sairaanhoitaja Marja-Leena Lukkari. Hankkeessa tehtiin tiivistä yhteistyötä Perhehoitoliiton projektipäällikkö Maria Kuukkasen ja projektityöntekijä Raija Leinosen kanssa. Hankkeen kehittämistyöhön osallistuivat Kainuun maakunta -kuntayhtymässä vanhuspalvelujen johto, vanhuspalveluiden lähiesimiehet, ikäihmisten perhehoidon vastuuhenkilöt, perhehoidon työryhmä, ikäihmisten perhehoitajat, Kainuun maakunta -kuntayhtymän, koulutuspäällikkö, laatupäällikkö ja laadunhallinnan sihteeri, arkistonhoitaja Tervein mielin Pohjois-Suomessa Kainuun osa-hanke sekä Kainuun pelastuslaitos. Osallistuminen toteutui yhteisten kokousten ja koulutusten kautta Toisen vertaisryhmäkoulutuksen suunnitteluun perustettiin työryhmä johon kuuluivat kolmannen sektorin edustajina: Kainuun Perhehoitajat ry, Kainuun Muistiyhdistys ry, Kainuun Omaishoitajat ja Läheiset ry sekä Kainuun Opisto. Yhteistyökumppaneina Tunne perhehoito -hankkeen RAI-arvioinnin soveltamisessa perhehoitoon olivat Suupohjan peruspalveluliikelaitos -kuntayhtymä ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Ohjausryhmä kokoontui hankkeen aikana yht. 3 kertaa. Ensimmäinen kokous oli

16 4. Kainuun maakunta -kuntayhtymän pilottialueen tavoitteet ja toteutus Valtanunnallisen Tunne perhehoito -hankkeen tavoitteena on ikäihmisten perhehoidon tunnetuksi tekeminen ja suunnitelmallinen käynnistäminen. Kuntayhtymän alueella oli tavoitteena: 1. Soveltaa ikäihmisten toimintakyvyn arviointiin tarkoitettua RAI-järjestelmää vanhusten perhehoidon tarpeisiin 2. Luoda ikäihmisten perhehoidon laadunarviointimenetelmä 3. Luoda perhehoitajien täydennyskoulutusmalli 4. Luoda vertaisryhmäohjaajien koulutusmalli 4.1 RAI-arvioinnin soveltaminen ikäihmisten perhehoitoon RAI (Resident Assesment Instrument ) RAI (Resident Assessment Instrument = asiakkaan/ asukkaan arviointi väline) järjestelmä on kokonaisvaltainen hoidon ja palveluiden arviointi- ja laadunparannusjärjestelmä, joka soveltuu ikääntyneiden koti-, laitos- ja akuuttihoitoon sekä palvelutarpeen arviointiin. RAI arviointi sisältää hoidon suunnitteluun tarvittavia mittareita: asiakkaan toimintakyvyssä tapahtuvia muutoksia arvioidaan yksilöllisesti esim. kuntouttavan lyhytaikaisen hoitojakson alussa ja lopussa tai ½ vuosittain. Mittaustulokset ovat pohjana asiakkaan hoito- palveluja liikuntasuunnitelmalle. Laadun indikaattorien avulla voidaan arvioida hoidon laatua, muiden erityismittareiden avulla voidaan seurata hoidon vaikuttavuutta: asiakkaan toimintakyvyssä tapahtuvia muutoksia ja asiakasrakennetta. Kainuun maakunta -kuntayhtymän vanhuspalveluiden käytössä on palvelutarpeen arvioinnissa Laitoshoidon RAI ja Kotihoidon RAI. RAI Screener Oulu -ohjelma on kotihoidon RAI-järjestelmään perustuva seulontainstrumentti, monipuolinen työväline, jolla saadaan asiakkaasta helposti ja luotettavasti kokonaisvaltaista ja yksilöllistä tietoa päätöksen tueksi. Ohjelma on kehitetty Oulussa tutkimushankkeessa. RAI -ohjelman käyttö edellyttää yhteistyötä ja sopimusta Terveyden ja hyvinvointilaitoksen kanssa 8

17 Tavoitteet Selvitetään RAI Screener arvioinnin soveltuvuus ikäihmisten perhehoidossa: Perhehoidon palvelutarpeen arvioinnissa: SAS-sijoittamisessa ja lyhytaikaishoitoon sijoittamisessa Perhehoidon seurannassa ja arvioinnissa (hoidon vaikuttavuus ja vertailu vastaaviin palveluihin) Perhehoitajan hoitopalkkion kriteerinä RAI Screener Oulu -ohjelma RAI Screener Oulu -ohjelman arviointityypit ovat: Lakisääteinen sosiaali- ja /tai terveyspalveluiden tarpeen arviointi Tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon tarpeen arviointi Muut sosiaali- ja/ tai terveyspalveluiden arviointi: mm. perhehoito Eläkettä saavan hoitotuki Omaishoidon tuki Sairaalassa tulotilanne - sairaalassa ennen uloskirjausta Lyhytaikaishoidossa tulotilanne - lyhytaikaishoidossa ennen uloskirjausta RAI Screener Oulu -ohjelman mittarit: Hoidon ja palvelutarpeen asteikko (MAPLE) Itsenäisen selviytymisen asteikko (SRI) Päivittäisistä toiminnoista suoriutuminen (ADL) Asioiden hoitoon liittyvistä toiminnoista suoriutuminen (IADL) Terveydentilan vakaus mittari (CHESS) Älyllistä toimintakykyä ja dementiaa kuvaava mittari (CPS) Masennusasteikko (DRS) Painoindeksi (arvioidaan asiakkaan ravitsemustilaa) (BMI) Kipumittari (PAIN) Laitoshoitoon joutumisen uhka (CAP 4) Rai Screener Oulu -arvioinnin käyttökokemuksia Oulussa v Sairaanhoitaja, Oulun projektityöntekijä Katriina Niemelä oli Tunne perhehoito -hankkeen aikana RAI Screener Oulu -arvioinnin perehdyttäjänä ja tukena. Arviointia käytetään tällä hetkellä Oulussa: Sosiaalityöntekijöiden päätöksenteon tukena omaishoidontuen tarpeen arvioinnissa SAS-sijoittamisessa (jatkohoitopaikkaa hakeneet) Palvelutarpeen ohjauksessa: sosiaalihuollon äkilliseen palvelutarpeen arvioon Vuorohoitoyksikössä oleville ikäihmisille, jotka eivät ole säännöllisen kotihoidon piirissä Kuntoutusosastolla asiakkaan tulo- ja lähtötilanteen arviointi Eläkkeen saajan hoitotuen arvioinnissa (Oulu, Kela) 9

18 Hyvinvoinnin profiilissa (ennaltaehkäisevät kotikäynnit) Kokemuksia RAI Screener Oulu -arvioinnin käytöstä Oulussa on kerätty projektityöntekijä Katri Niemelältä ja palvelujohtaja Rita Oinaalta. saadaan kerättyä nopeasti tarpeellinen tieto asiakkaan toimintakyvystä ja hänen palvelutarpeesta (ei vie enempää aikaa, kuin arviointikäynneillä kului aikaisemmin) tehdyn arvioinnin jälkeen hoito perustuu yksilöllisiin tarpeisiin ja hoidon vaikuttavuutta voidaan seurata yksilötasolla helposti helpottaa ja tukee päätöksentekoa arvioinnin tulokset voidaan heti käydä läpi asiakkaan ja omaisten kanssa (yhteinen käsitys ja näkemys palvelun tarpeesta) tiedot ovat muihin hoitoon osallistuvien käytössä (voidaan hyödyntää toisten tekemää arviointia) arviointietoja on käytettävissä vertailuun: hoidon vaikuttavuus toimintakykyyn ja vertailutieto päätöksenteon tukena Toimenpiteet Ikäihmisten perhehoidon vastuuhenkilöille, perhehoitajille ja heidän hoidettavien lähiomaisille laadittiin ennakkoon tiedote RAI Screener Oulu arvioinnista. RAI Screener Oulu -arviointia varten palkattiin asiantuntijaksi Kainuun maakunta - kuntayhtymän kotihoidon sairaanhoitaja ja RAI-yhdyshenkilö Marja-Leena Lukkari ajalle: ja RAI Screener Oulu -arviointia varten järjestettiin ko. ohjelman esittely Esittelijänä oli, kouluttaja esh. Mervi Kivistö, OY Raisoft. Koulutus Ikäihmisten perhehoidon yhdyshenkilöille järjestettiin kaksi koulutuspäivää:21.2.ja Esittelijänä oli, kouluttaja esh. Mervi Kivistö, OY Raisoft ltd. Ikäihmisten perhehoitajille järjestettiin erillinen perehdytyspäivä , perehdyttäjänä oli RAI yhdyshenkilö Marja-Leena Lukkari. Osallistujia oli yhteensä yksi perhehoitaja. Liite 1 RAI Screener Oulu arviointiin liittyvä koulutusesite Arvioinnit ikäihmisten perhehoidon asiakkaille Ikäihmisten perhehoidossa oleville asiakkaille tehtiin RAI Screener Oulu -rviointimittauksia: jatkuvaa perhehoidon asiakasta ja 6 lyhytaikaishoidon asiakasta jatkuvan perhehoidon asiakasta ja 2 lyhytaikaishoidon asiakasta. 10

19 Mittauksen tavoite oli suorittaa kummallakin mittauskertana arviointi samoille asiakkaille. Liite 2 RAI Screener Oulu -arvioinnin mittaustulokset Terveyden ja hyvinvointilaitoksen analyysi mittaustuloksista Terveyden ja hyvinvointilaitos teki RAI Screener Oulu -arviointien mittaustuloksista analyysin: Tulokset väestötietoja ja palvelurakenne Kainuussa ( ) ikäihmisten perhehoito asiakkaiden arviointi Oulu RAI Screenerillä - arviointimittausten vertailulukuja ( ) Luonnos/ SAS-kriteerit ( ) RAI Screener arvioinnin mittaustulokset ja Ikäihmisten perhehoidon samoille asiakkaille tehtiin RAI Screer Oulu arviointi kaksi kertaa.. Arvioinnin tavoite oli saada mittaustuloksia asiakkaiden toimintakyvyn muutoksista, jatkuvalle perhehoidolle SAS-kriteerit ja lyhytaikaiselle perhehoidolle palvelukriteerit. Kuva: Kaleva Kimmo Rauatmaa 11

20 Yhteenveto RAI Screener arvioinnin mittaustuloksista Arviointikertojen tunnuslukuihin on laskettu mittaustulosten keskiarvo jatkuvasta ja lyhytaikaisesta perhehoidosta. Arviointien mittaustulosten tulkinnassa käytettiin apuna, RAI Screener Oulu mittarikäsikirjaa ( ) ja Oy Raisoft Ltd:n kouluttaja Mervi Kivistön opastusta. Mittari CPS (0-6) Asiakkaan älyllistä toimintakykyä ja dementiaa kuvaava mittari ADL 0-6) Asiakkaan päivittäisten toimintojen suoriutumisesta kuvaava mittari - Liikkuminen kotona - Ruokailu - WC:n käyttö - Henkilökohtainen hygienia IADL (0-6) IADL (0-21) Asiakkaan asioiden hoitoon liittyvistä tehtävistä suoriutumisesta kuvaava mittari. - Aterioiden valmistaminen - Tavalliset kotitaloustyöt - Raha-asioiden hoito - Lääkityksestä suoriutuminen - Kulkuvälineiden käyttö - Puhelimen käyttö - Ostoksilla käynti DRS (0-14) Mittari asiakkaan masennukseen liittyvien oireiden arviointiin BMI Asiakkaan ravitsemustilan arviointi painoindeksin avulla. Mittaustulokset Jatkuvan ja lyhytaikaisen perhehoidon asiakkailla oli arviointien mukaan keskivaikea muistihäiriö Jatkuvassa perhehoidossa perhehoidettavat tarvitsivat runsaasti apua. Lyhytaikaisessa perhehoidossa perhehoidettavat tarvitsivat rajoitetusti apua. Jatkuvan ja lyhytaikaisen perhehoidon asiakkailla oli paljon vaikeuksia kaikissa toiminnoissa Lisäkommentteihin oli kirjattu: Perhehoidettava osallistui kotiaskareisiin, kuten pöydän kattamiseen, astioiden pesuun, pölyjen pyyhintään, vuoteen sijaamiseen, vaatehuoltoon, sisäkukkien hoitoon, lehtien haravointiin, viinimarjojen poimintaan, perhehoitajan kanssa kaupassa käyntiin ja lähiomaisten luona vierailuun Jatkuvan ja lyhytaikaisen perhehoidon asiakkailla ei ollut masennusta. Jatkuvan ja lyhytaikaisen perhehoidon asiakkailla ei ollut ravitsemusongelmia PAIN (0-3) Kipumittari MAPLe (1-5) MAPLe (1-15) Asiakkaan hoidon ja palveluntarvetta kuvaava mittari CHESS (0-5) Asiakkaan terveydentilan vakaus CAP 4 Asiakkaan laitoshoitoon joutumisen uhkaa kuvaava mittari SRI (1-2) Asiakkaan itsenäisyyden ja selviytymisen mittari Jatkuvassa ja lyhytaikaisessa perhehoidossa olevilla asiakkailla ei ollut kipuja. Lisäkommentteihin oli kirjattu: särkylääkkeittä on perhehoidossa vähennetty Jatkuvassa ja lyhytaikaisessa perhehoidossa olevien perhehoidettavien palveluntarve oli suuri Jatkuvan perhehoidon asiakkailla ja lyhytaikaisen perhehoidon asiakkailla terveydentila oli vakaa Jatkuvan perhehoidon asiakkaista oli 50 % sen kuntoisia, että täyttivät ympärivuorokautisen hoidon/ laitoshoidon kriteerit. Jatkuvan ja lyhytaikaisen perhehoidon asiakkaat eivät olleet itsenäisiä 12

21 Arviointi ja kehittämisehdotuksia Arviointi Arviointi oli nopea tehdä. Arviointi tehtiin kaksi kertaa samoille asiakkaille kahden (2) kuukauden väliajalla. Mittausten väli oli liian lyhyt, tulokset toisesta arvioinnista olivat lähes samanlaiset kuin ensimmäisessä mittauksessa. Toisesta mittauksesta puuttui neljä (4) lyhytaikaisen perhehoidon asiakasta. Arvioinnin tulokset antoivat perhehoidon palvelutarpeen arvioinnille suunnan SAS- sijoittamiselle ja lyhytaikaishoidon palvelutarpeen ohjaukselle Terveyden ja hyvinvointilaitokselle lähetettiin tehdystä ensimmäisestä RAI Screener Oulu -arvioinnista ( ) seuraavat kommentit: - Arviointi nähtiin hyvänä hoitopaikan arvioinnissa ja perhehoidossa seurannan ja tavoitteellisen toiminnan välineenä sekä pohjana hoito-, palvelu- ja liikuntasuunnitelman laatimisessa. Arviointia ei sovellettu perhehoitajan hoitopalkkion kriteereihin, koska kuntayhtymässä perhehoitajan hoitopalkkioluokkia on yksi ja niitä ei ollut tarkoitus lisätä. - Arvioinnissa saatujen toimintakykymittausten perusteella RAI Screener Oulu - arvioinnin tunnusluvut ja mahdolliset SAS -toiminnan (selvitä, arvioi, sijoita) kriteerit perhehoitoon soveltuvuudesta jatkuvaan perhehoitoon sijoittamiselle ja lyhytaikaisen perhehoidon palvelutarpeen ohjaukselle olisivat: RAI Screener Oulu arviointi Ikäihmisten perhehoidon SAS-kriteerit ja lyhytaikaishoidon palvelukriteerit Palvelutarvetta kuvaava mittari MAPLe (asteikko 1 5) MAPLe (asteikko 1-15) arvo: 10 / alaluokka 45 ja 46 (= palvelutarve suuri) Kognitioasteikko: älyllistä toimintakykyä ja dementiaa kuvaava mittari CPS ( asteikko 0 6) : arvo: 3 4 (5) (=kohtalainen suuri palvelutarve) arvo 1-3 (= ei kognitiivisia häiriöitä kognition keskivaikea heikkeneminen) Päivittäisistä toiminnoista suoriutuminen ADL (asteikko 0 6): arvo 2-4 (= tarvitsee rajoitetusti -runsaasti apua) Päivittäinen apu/ohjaus/valvonta ja tarvittaessa yökäyntejä Kouluttaja Mervi Kivistön kommentoi tehtyä RAI Screener Oulu -arviointia seuraavasti: RAI Screenerillä tehdään asiakkaalle arviointi, jonka pohjalta arvioidaan perhehoitoon soveltuvuus. Jatkossa toimintakykyä arvioidaan Kotihoidon RAI HC järjestelmällä kun asiakas on sijoittunut perhehoitoon, samalla voi ottaa käyttöön RAIsoft ohjelmistosta hoitosuunnitelma moduulin (erittäin monipuolinen: sisältää harjoitteluohjelman laatimisen, päiväohjelman laatimisen ja päivittäisen kirjaamisen mahdollisuuden). 13

22 Kehittämisehdotuksia Arvioinnissa käytetty lomakepohja kohta: osa G Omaisten ja läheisten tukijärjestelmä oli vaikea täyttää. Sovittiin, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos muokkaa kysymykset osa G kohtaan perhehoitajan kannalta katsoen Kainuun Sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt SAS-toimintasäännön SAS-toiminnassa ovat mukana maakunnan terveysasemien vuodeosastot, vanhainkodit, hoitokodit, palveluasumisyksiköt, lyhytaikaishoidon yksiköt, kotihoito ja yksityiset palveluntuottajat. SAS- toimintasääntöön lisätään ikäihmisten jatkuvan perhehoidon palvelukriteerit SAS-sijoittamisessa otetaan käyttöön RAI Screener Oulu -ohjelmisto Lyhytaikaiseen perhehoitoon sijoittamisessa otetaan palveluohjauksessa huomioon: - muistisairaat, yksinasuvat - omaisen kuormittuminen - yönaikainen turvattomuus - monisairaat - sairaalasta kotiutuminen - runsaat poliklinikkakäynnit (korvataan säännöllisillä lyhytaikaishoitojaksoilla) Ikäihmisten perhehoidossa otetaan käyttöön vanhuspalveluiden Kotihoidon RAI. Järjestelmän tuottamia arviointeja käytetään perhehoidossa seurannan ja tavoitteellisen toiminnan välineenä ja pohjana hoito-, palvelu- ja liikuntasuunnitelman laatimisessa ja hoidon vaikuttavuuden seurannassa. 14

23 4.2 Ikäihmisten perhehoidon laadunarviointimalli Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveystoimialan toimintajärjestelmä Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveystoimialan toimintajärjestelmä perustuu toimialalla sovittuihin menettelyihin ja ISO 9001:2008 standardin vaatimuksiin. Toimintajärjestelmän käyttöönoton rakentamisen strateginen päätös tehtiin Kainuussa yhdessä alueen kuntien ja kaupunkien kanssa jo vuonna Tämän päätöksen mukaisesti toimintajärjestelmä on laadittu sähköisenä ja yhteisenä järjestelmänä erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden kanssa. Toimialan toimintajärjestelmä kattaa koko sosiaali- ja terveystoimialan toiminnan; terveyden- ja sairauden hoitopalvelut, vanhuspalvelut, sairaanhoidon palvelut, perhepalvelut, ympäristöterveydenhuolto ja yhteiset palvelut tulosalueet. Sosiaali- ja terveystoimialan laadunhallinnan toimintajärjestelmää sovelletaan henkilöstömäärältään 3100 viranhaltijan/työntekijän toimintaan ja toimintaympäristöön sekä n maakunnan asukkaiden palveluiden tarpeisiin. Toimintajärjestelmän lähtökohtana on prosessimainen toimintamalli. Prosessimaisen toimintajärjestelmän tavoitteena on parantaa laadunhallintajärjestelmän vaikuttavuutta ja asiakastyytyväisyyttä. Toimialan johdon vastuulla on, että asiakasvaatimukset tunnistetaan, sosiaali- ja terveyspalveluprosessit ja -ketjut toteutetaan johdon ohjauksen ja toiminnalle varattujen resurssien avulla. Toiminnan laatua mitataan, arvioidaan ja analysoidaan. Saatujen tulosten pohjalta suunnitellaan parannustoimenpiteet. Tavoitteena on parantaa jatkuvasti toimintajärjestelmän suorituskykyä, vaikuttavuutta ja asiakasvaatimusten toteutumista. Toimialan prosessien ja ketjujen ulkoisia asiakkaita ovat erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden palveluja tarvitsevat asiakkaat/potilaat ja heidän perheensä/läheisensä. Muita ulkoisia asiakkaita ovat sidosryhmät ja yhteistyökumppanit; esim. Kainuun kunnat ja kaupungit, toiset sairaanhoitopiirit, terveyskeskukset ja muut julkiset organisaatiot, Kela ja muut virastot, Kainuun Prikaati, oppilaitokset (mm. ammattikorkeakoulu, ammattiopisto) ja yliopistot. Sisäisiä asiakkaita ovat toimialan toisten tulosyksiköiden, vastuu- ja tulosalueiden henkilöstöt. Kotona asumista tukevat palvelut Toimintakäsikirja Vastuualueen toimintakäsikirja sisältää vastuualueen toimintamenettelyt ja ohjauksen. Toimintakäsikirja: on kuvaus Kainuun maakunta -kuntayhtymän laatujärjestelmästä ja sen ylläpitämisestä. sisältää organisoitumisen, johtamisen, resurssien hallinnan, prosessit sekä toiminnan arvioimisen ja kehittämisen on nykytilan kuvaus ja toiminnan jatkuvan parantamisen suunnitelma toimii perehdyttämisen apuvälineenä 15

24 Ikäihmisten perhehoito kuuluu Kainuun maakunta -kuntayhtymän vanhuspalveluiden tulosalueen kotona asumista tukevien palveluiden vastuualueeseen. Tavoite Tavoitteena oli rakentaa ikäihmisten perhehoidon laadunarviointimalli vanhuspalvelut tulosalueen kotona asumista tukevat palvelut vastuualueen toimintakäsikirjan sisälle Toimenpiteet Toimintakäsikirjaan koottiin sisältö ikäihmisten perhehoitoon kuuluvasta aineistosta. Toimintakäsikirjaan kuuluvia ohjeita, prosesseja ja laatuvaatimuksia päivitettiin ikäihmisten perhehoitoon soveltuviksi ja laadittiin uusia lomakepohjia sekä asiakaspalautemittareita. Hankkeessa testattiin myös RAI -arvioinnin soveltuvuutta laadun arviointimenetelmänä ikäihmisien perhehoitoon Laatukriteerit ja laatuvaatimukset Laadukas perhehoito Kainuussa -hankkeessa laadittiin (v. 2009) lasten/nuorten, ikäihmisten, kehitysvammaisten/vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien perhehoidon yhteiset laatukriteerit ja laatuvaatimukset. Tunne perhehoito hankkeessa suunniteltiin ko. perhehoidon laatukriteereistä lomakepohja itsearviointiin. Hankkeessa laadittiin ikäihmisten perhehoidolle laatuvaatimukset ottaen huomioon perhehoidon ja vanhuspalveluiden kotona asumista tukevien palveluiden laatuvaatimukset. Ikäihmisten perhehoidon prosessit Laadukas perhehoito -hankkeessa kuvattiin eri asiakasryhmien yhteinen perhehoidon prosessi ja perhehoitajan rekrytointiprosessi. Tunne perhehoito -hankkeessa kuvattiin ko. perhehoidon prosessien pohjalta ikäihmisten perhehoidon ja perhehoitajan rekrytointiprosessi. Asiakaspalautemittarit Kainuun maakunta -kuntayhtymällä on käytössä hallinnollinen ohje ( ) sosiaali- ja terveystoimialan asiakaspalautekyselyn toteuttamisessa sekä lomakepohja asiakaskyselyn toteuttamisesta ja tulosten käsittelystä sekä lomakepohjat asiakaskyselyjen tulosten pohjalta tehtävästä kehittämissuunnitelmasta ja työhyvinvointikyselyn toimintasuunnitelmasta. Hankkeessa suunniteltiin maakunnan käytössä olevalle sosiaali- ja terveystoimen asiakkaiden lomakepohjalle ikäihmisten perhehoidettavalle ja lähiomaiselle asiakaspalautelomake, Toimintaohjeet ja lomakkeet Perhehoidon hallinnollinen toimintaohje ja perhehoidon turvallisuusohje päivitettiin. Ikäihmisten perhehoitoon kuuluvaksi huomioitiin Kainuun maakunta kuntayhtymän ohje: asiakkaan omaisuuden säilyttäminen ( ) keskussairaalassa, terveyskeskuksissa ja vanhuspalveluiden ympärivuorokautisissa yksiköissä. 16

25 Arkistonmuodostussuunnitelma Hankkeessa suunniteltiin ikäihmisten perhehoidon prosessien pohjalta arkistoitavat asiakirjat ja arkistonmuodostussuunnitelma. Suunnitelma on Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen asiakaskohtaisen työluokituksen mukainen ja sen pohjana suunnittelussa käytettiin ikäihmisten perhehoidon ja perhehoitajan rekrytointiprosessia. Asiakirjat liittyvät suoraan asiakastyöhön, asiakasyhteisöön, asiakasta koskeviin sopimuksiin tai muuhun asiakaskohtaiseen tietoon. Perhehoidon perehdyttämissuunnitelma ja perhehoidon henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma Ikäihmisten perhehoitoon laadittiin perhehoitajille perehdyttämissuunnitelma. Kainuun maakunta -kuntayhtymän henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma - lomakkeeseen laadittiin yhteistyössä maakunnan koulutuspäällikön ja perhehoidon vastuuhenkilöiden kanssa ikäihmisten perhehoidon henkilökohtaisen osaamisen suunnitelma. Koulutusaiheissa huomioitiin Tunne perhehoito -hankkeessa ikäihmisten perhehoitajien täydennys- ja lisäkoulutuksesta tehdyn kyselyn tulokset. Suunnitelma huomioidaan maakunnan koulutuksia järjestettäessä. 17

26 Seuraavassa on koottu kotona asumista tukevat palvelut toimintakäsikirjaan viety ikäihmisten perhehoitoon kuuluva aineisto: 1. Vanhuspalvelut, kotona asumista tukevat palvelut toimintakäsikirja Arvot Asiakaslähtöisyys, voimavarakeskeisyys, turvallisuus, itsemääräämisoikeus, avoimuus, oikeudenmukaisuus Perustehtävä Palveluohjauksen ja kuntoutumista edistävän työtavan avulla vanhuksia tuetaan heidän kotonaan jokapäiväisissä toiminnoissa. Vanhuksen itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan. Omaishoitajia ja perhehoitajia tuetaan kotona asumisen mahdollistamiseksi heidän tehtävässään hyödyntäen sosiaalisia verkostoja ja yhteiskunnan tarjoamia tukimuotoja. Toiminta on tulevaisuuden muutoksia ennakoivaa ja näyttöön perustuvaa. Toiminnassa näkyy asiakkaan tarpeista lähtevä joustava yhteistyö muiden sosiaali- ja terveyspalveluiden, vanhuksen lähiverkoston ja muiden viranomaisten kanssa. Asiakkaat Kotihoidon työtapaan kuluu ennakointi ja ennaltaehkäisevä työ, jonka tavoitteena on ehkäistä raskaamman palvelun tarve. Kaikilla seuduilla tehdään hyvinvointia tukevia kotikäyntejä yli 75 -vuotiaiden, ei palveluiden piirissä olevien vanhusten luo. Palveluohjausta saa tarvittaessa koulutetuilta palveluohjaajilta tai kotihoidon työntekijöiltä. Kaikissa kunnissa toimii muistineuvola, minne ohjataan ne asiakkaat, joilla on epäilyä muistihäiriöistä. Kun vanhuksen tai läheisten voimavarat eivät yksistään riitä tukemaan kotona asumista kotihoito tarjoaa tarpeen mukaan tilapäistä tai säännöllistä kotihoitoa koti-hoidon tukipalveluita. Asiakkaille tehdään hoito-, palvelu- ja liikuntasuunnitelma. Toimintakyvyn arvioinnissa käytetään apuna RAI-arviointia. Kajaanissa sairaalasta kotiutumisen jälkeen voidaan tarjota myös tehostetun kotihoidon palveluja. Kotona asumista voidaan tukea myös omaishoidon tuella, lyhytaikaisella perhehoidolla tai ostamalla kotihoidon palveluita yksityisiltä palvelun tuottajilta palvelusetelillä. Ikäihmisten perhehoidolla turvataan tilapäistä ja jatkuvaa hoivaa. Perhehoitoa toteutetaan yhteistyössä kotihoidon toimijoiden kanssa. Kotihoito toimii yhteistyössä muiden hoitoja palveluketjussa toimivien kanssa Visio Vanhukset asuvat omaisten, lähiverkostojensa ja ammattitaitoisten sekä hyvinvoivien työntekijöiden turvin kotona niin kauan kuin se on vanhuksen / omaisten ja palveluntuottajan näkökulmasta inhimillistä ja taloudellisesti järkevää. Tarvittaessa järjestetään hoitokotipaikka ympärivuorokautisesta hoidosta. 18

27 2. Toimintajärjestelmä ja asiakirjahallinta Ohjerekisteri Perhehoidon toimintaohje, Soteltk Perhehoidon turvallisuusohje, Soteltk Tietosuojakäsikirja, Kainuun maakunta -kuntayhtymä, hallintopalvelut Asiakkaan omaisuuden säilyttäminen hallinnollinen ohje Perhehoidon laatuvaatimukset ja laatukriteerit (Laadukas perhehoito Kainuussa -hanke) Lomakerekisteri Ikäihmisten perhehoidon lomakkeet: perhehoitajaksi hakevan perustiedot perhehoitajaksi hakevan perustiedot, kiertävän perhehoitajan perhehoidon perehdyttämissuunnitelma perhehoidon toimeksiantosopimus perhehoidon toimeksiantosopimus, kiertävä perhehoitaja perhehoitajan henkilökohtaisen osaamisen kartoitus Koulutuskortti jatkuvan perhehoidon kuukausi-ilmoitus hoitopäivistä ilmoitus/ hakemus perhehoitajan vapaa, sairasloma, koulutus Ikäihmisten perhehoidon arkistoitavat asiakirjat ja arkistointisuunnitelma 3. Johtaminen Toiminnan suunnittelu ja seuranta Perhehoidon kokouskäytännöt Perhehoidon toimintaohje kohta 1.3: Perhehoidon organisaatio Johdonkatselmukset - toteutetaan kotona asumista tukevien palveluiden yhtenä osa-alueena Perhehoidon laatuvaatimukset (Liite 3) Perhehoidon laatukriteerit, itsearviointi (Liite 8) 19

28 4. Resurssien hallinta Toimintayksiköt ja henkilöstö Perhehoidon toimintaohje kohta 1.3 Perhekodin organisaatio Ikäihmisten perhehoidon vastuuhenkilöt: - Vanhuspalveluiden seutujen kotihoidon ohjaajat. Perhehoidon vastuuhenkilöillä on tieto oman seudun perhehoitajista. Perhehoidon perehdytysohjelma - Ikäihmisten perhehoidon perehdytysohjelma (Liite 10) Perhehoidon toimintaohje kohta 7.1: Perhehoitajan rekrytointi ja valmennus Perhehoidon rekrytointisuunnitelma v Osaamisen kehittäminen Henkilökohtaisen osaamisen kartoitus (Liite 11) Ikäihmisten perhehoitajien osaamisen kehittämissuunnitelma v (Liite 12) Perhehoidon koulutussuunnitelma v 2012 Perhehoidon toimintaohje kohta7: Perhehoitajan tuki Toimintaympäristö ja riskien hallinta Riskianalyysi: vaarojen tunnistaminen: Perhehoidon turvallisuusohje, Kainuun Pelastuslaitos Soteltk Perhehoidon toimintaohje kohta 2.5: Perhekoti Lakianalyysi Perhehoidon toimintaohje kohta1.1: Perhehoidon lainsäädäntö 20

29 5. Prosessien ja hoito- ja palveluketjujen hallinta Palveluhinnasto Perhehoidon asiakasmaksut (Soteltk ) Perhehoidon laitteet Laitteiden hallinta Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet - laitevastaavan yhteystiedot Perhehoidon prosessi (Liite 4) Perhehoidon rekrytointiprosessi (Liite 5) 6. Mittaus analysointi ja parantaminen Mittarit - Ikäihmisten perhehoidettavien asiakaspalaute (Liite 6) - Perhehoidettavan lähiomaisen asiakaspalaute (liite 7) - Sidosryhmien palaute (Kainuun maakunta -kuntayhtymän käytössä) - Perhehoitajien hyvinvointikysely (Laadukas perhehoito -hanke) - Perhehoitajan koulutuskortti (Laadukas perhehoito Kainuussa -hanke) - Ikäihmisten perhehoitajien rekrytointi Kainuussa (Laadukas perhehoito Kainuussa - hanke) Mittaustulokset Kehittämissuunnitelma (Kainuun maakunta -kuntayhtymän käytössä) Työhyvinvointisuunnitelma (Kainuun maakunta -kuntayhtymän käytössä) Perhehoidon laatuvaatimusten ja laatukriteereiden toteutuminen Tulokset Hankkeessa kuvattiin ikäihmisten perhehoidon prosessi, arvioitiin ja kehitettiin perhehoitajan rekrytointiprosessia sekä laadittiin ikäihmisten perhehoidon laatuvaatimukset. Perhehoidon kriteereille laadittiin itsearviointia varten oma lomakepohja. Koottiin ikäihmisten perhehoidon arkistoitavat asiakirjat ja laadittiin arkistointisuunnitelma. Kainuun maakunta -kuntayhtymän käytössä olevan asiakaspalautelomakkeen pohjalle suunniteltiin ikäihmisten perhehoidettavien ja heidän lähiomaisten asiakaspalautelomake. Vanhuspalveluiden kotona asumista tukevat palvelut toimintakäsikirjaan koottiin ikäihmisten perhehoitoon kuuluva aineisto. 21

30 Kainuun pelastuslaitoksen kanssa tehtiin yhteistyössä perhehoidon riskianalyysi: - päivitettiin perhehoidon turvallisuusohje, joka hyväksyttiin sosiaali- ja terveyslautakunnassa ( ). - otettiin kokeiluna käyttöön perhekodin turvallisuuteen liittyvä omavalvonta lomake. Perhehoidon toimintaohje ja turvallisuusohje päivitettiin ja hyväksyttiin sosiaali- ja terveyslautakunnassa ( ). Ikäihmisten perhehoitajille laadittiin perehdyttämissuunnitelma, suunniteltiin henkilökohtaisen osaamisen kartoitusta varten lomakepohja ja tehtiin henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma. Arviointi ja kehittämisehdotuksia Arviointi Ikäihmisten perhehoidon laatua on arvioitu vuodesta 2010 lukien. Laadun arviointi ja kehittäminen on tapahtunut asiakaspalautteiden avulla. Toiminnan jatkuva arviointi ja kehittäminen on lisännyt perhehoidon laatua, perhehoidon tunnettavuutta, imagoa ja arvostusta. Perhehoidon asiakaspalautelomakkeeseen ei ole ollut mahdollista saada kaikilta asiakkailta muistisairauden vuoksi palautetta Perhehoidon prosessit toimivat myös perehdytyksessä ja olivat pohjana perhehoidon arkistonmuodostussuunnitelmassa. Kehittämisehdotuksia Perhehoidon toimintaa arvioidaan ja kehitetään perhehoidettavan, lähiomaisen ja sidosryhmän asiakaspalautteiden/kehittämissuunnitelman ja perhehoitajan hyvinvointikyselyn/ työhyvinvointisuunnitelman avulla. - Asiakaspalautekysely toteutetaan samanaikaisesti kuin Kainuun maakunta - kuntayhtymän Kotihoitoa tukevien palveluiden asiakaskysely. - Perhehoidon prosesseja analysoidaan ja tarvittavat muutokset ja tavoitteet kirjataan, seurataan ja arvioidaan. - Perhehoidon laatukriteereitä arvioidaan itsearviointina ja tarvittavat toimenpiteet huomioidaan kehittämissuunnitelmassa. Ikäihmisten perhehoitajien ennakkovalmennuksen järjestämisestä vastaa Kainuun opisto. Perhehoitajaksi aikovat henkilöt voivat ko. valmennuksen saatuaan hakea kuntayhtymään ikäihmisten perhehoitajan tehtävään (Ikäihmisten perhehoidon prosessi, liite 5). Perhehoidon toimintaohje päivitetään joka toinen vuosi ja tarvittaessa. Asiakkaan omaisuuden säilyttäminen -ohjeessa huomioidaan ikäihmisten perhehoito Ikäihmisten perhehoidon asiakkuudet viedään kotihoidon Effica ohjemaan ja otetaan käyttöön kotihoidon RAIsoft HC -järjestelmä. 22

31 4.3 Ikäihmisten perhehoitajien täydennyskoulutusmalli Kainuun maakunta -kuntayhtymä järjestää perhehoitajille ennakkoon tehdyn koulutussuunnitelman mukaan jatkuvaa täydennyskoulutusta vähintään 2 pv/v. Perhehoitajille koulutusta suunniteltaessa otetaan huomioon kuntayhtymän muu koulutustarjonta ja pyritään hyödyntämään jo tarjolla olevaa koulutusta. Täydennyskoulutussuunnitelma laaditaan edellisenä vuonna. Perhehoitajien koulutuksesta vastaavat perhehoidon vastuuhenkilöt (Kainuun maakunta -kuntayhtymä, perhehoidon toimintaohje, Sosiaali- ja terveyslautakunta ) Perhehoitajien koulutusta seurataan henkilökohtaisen koulutuskortin avulla, jonka perhehoitaja palauttaa omalle perhehoidon vastuuhenkilölle seuraavan vuoden ensimmäisen kuukauden aikana. Koulutuskorttina käytetään samanlaista korttia, kuin Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveystoimen henkilöstöllä. Tavoitteet Tavoitteena hankkeessa oli tehdä Ikäihmisten perhehoitajille ennakkovalmennukseen liittyviin teemoihin lisä- ja täydennyskoulutussuunnitelma. Toimenpiteet Ikäihmisten perhehoitajien henkilökohtaisen osaamisen kartoitus Hankkeessa suunniteltiin henkilökohtaisen osaamisen kartoitusta varten lomake, jolla pyydetään ikäihmisten perhehoitajaksi aikovalta tiedot henkilökohtaisesta osaamisesta. Lomakkeessa kysytään tietoja peruskoulutuksesta, ammatillisesta koulutuksesta, kokemuksesta perhehoitajan tehtävässä ja vanhusten hoitotyössä. Valmennuksen jälkeen tulevalta perhehoitajalta kartoitetaan myös henkilökohtaiset kehittämistoiveet, täydennys- ja lisäkoulutustarpeet. Koottiin tarpeita täydennyskoulutukseen liittyvistä aiheista: Perhehoitajien työhyvinvointikyselystä Ikäihmisten perhehoidon valmentajakouluttajien kyselystä (liite 9) Ikäihmisten perhehoidon vastuuhenkilöiden kyselystä (liite 9) Työhyvinvointikyselyn palautteen sekä täydennys- ja lisäkoulutustarpeiden kyselyn tulosten pohjalta laadittiin ikäihmisten perhehoidon osaamisen kehittämissuunnitelma (liite 12) ja lomakepohja henkilökohtaisen osaamisen kartoitukseen (liite 11). Perehdytysohjelma Laadittiin ikäihmisten perhehoitoon oma perehdyttämissuunnitelma, jota voi täyttää valmennuksen aikana ja perhehoidon alkaessa (liite 10). 23

32 Tulokset Hankkeen aikana tehtiin kysely ikäihmisten perhehoidon täydennyskoulutustarpeista sekä laadittiin sen pohjalta ikäihmisten perhehoidon henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma sekä täydennettiin ikäihmisten perhehoitajien ennakkovalmennusohjelmaa (Perhehoitoliitto ry). Hankkeessa suunniteltiin lomake henkilökohtaisen osaamisen kartoitusta varten ja ikäihmisten perhehoidon perehdyttämissuunnitelma, jota voi käyttää ennakkovalmennuksen aikana ja perhehoidon alettua. Arviointi ja kehittämisehdotuksia Arviointi Perhehoitajien täydennyskoulutustarpeista tehtyyn kyselyyn saatiin vähän vastauksia, mutta vastaukset olivat sitäkin hyödyllisimpiä. Perhehoidon henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma oli kattava ja hyvä Ikäihmisten perhehoitajien osallistuminen koulutuksiin ei ole aina ollut mahdollista, koska perhehoidettavien hoito ei ole järjestynyt. Kehittämisehdotuksia ikäihmisten perhehoidon täydennyskoulutus ja lisäkoulutustarpeet huomioidaan kotihoidon tulosyksikön koulutussuunnitelmassa ja henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmassa. Ikäihmisten perhehoidon täydennyskoulutuksen ja ennakkovalmennusohjelman suunnittelussa huomioidaan ennakkovalmennuksen jälkeen palautteesta esille nousseet lisä- ja täydennyskoulutustarpeet. Lisä- ja täydennyskoulutukset voivat olla myös samoja kuin maakunnan koulutuskalenterin kotihoidon työntekijöille järjestetyt koulutukset verkostotyötä tukevaa, rakentaa yhteistyötä, voidaan huomioida perhehoidon näkökulma. Perhehoidon vastuuhenkilö suunnittelee ja huolehtii yhteistyössä perhehoitajan ja hoidettavan lähiomaisen kanssa perhehoidettavien hoidon, että perhehoitaja pääsee osallistumaan koulutuksiin (toimeksiantosopimuksen kohta: perhehoitajan tuki: suunnitelma perhehoitajan sijaisen järjestelystä). 24

33 4.4 Vertaisryhmäohjaajan koulutusmalli Tavoite Luodaan ikäihmisten perhehoitajien vertaisryhmäohjaajien koulutusmalli Toimenpiteet Suunniteltiin vertaisryhmäohjaajan koulutus I yhteistyössä Kainuun maakunta - kuntayhtymän hallinnoiman Tukeva-hankkeen kanssa ja arvioinnin jälkeen suunniteltiin II vertaisryhmäkoulutus yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Vertaisryhmäohjaajan koulutussisältö Kainuun maakunta -kuntayhtymässä perhehoitajille tehdyn hyvinvointikyselyn ( ) palautteen mukaan n. 10 perhehoitajaa toivoi vertaisryhmätoimintaa. Saadun perhehoitajien hyvinvointikyselyn palautteen mukaan mm. perhehoitajien toivomuksena oli, että vertaisryhmä toimisi itseohjautuvasti, ilmapiiri olisi leppoisa ja avoin. Ryhmään ei ole pakko osallistua joka kerta, mutta on ilmoitettava ohjaajalle, jos ei pääse osallistumaan. Ryhmään voisi kutsua asiantuntijoita. Paikka olisi kodikas, jossa on aina tapaamisen kunniaksi tulokahvit. Perhehoitajat toivoivat myös, että mahdollisuus päästä vertaisryhmään tarkoitti sitä, että heidän hoidettavien hoito järjestyisi. Vertaisryhmäohjaajan koulutus I Vertaisryhmäohjaajan koulutussisältöä alettiin suunnitella ja kehittää perhehoidon työryhmässä (työryhmään kuuluvat: perhehoidon koordinaattori, lasten ja nuorten, ikäihmisten, kehitysvammaisten/vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien perhehoidon vastuuhenkilöt). Suunnittelussa oli mukana asiantuntijana Tervein mielin Kainuussa -hankkeen projektikoordinaattori Aikku Eskelinen. Vertaisryhmäohjaajien koulutus järjestettiin Kajaanissa Osallistujia oli yht. 12. Koulutuksen pituus oli 2 pv ja yht. 16 h ja lisäksi jatkossa on työnohjauspäiviä 2 (1 kun vertaisryhmätoiminta on alkanut ja 1, kun vertaisryhmän toiminta on loppunut). Koulutuksen järjestäjä oli Tervein mielin Kainuussa -hanke ja kouluttajana toimi hankeen projektikoordinaattori. Liite 13 Vertaisryhmäkoulutusesite Vertaisryhmäkoulutus II yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa Hankkeessa järjestettiin uudelleen v alusta vertaisryhmäohjaaja koulutus. Vertaisryhmäohjaajan koulutuksen suunnittelua varten koottiin ikäihmisten perhehoidon kolmannen sektorin yhteistyökumppanit: Kainuun Opisto, koulutussuunnittelija Helena Ahonen Kainuun omaishoitajat ja läheiset ry, puheenjohtaja Pirkko Viljanmaa 25

Oulu Screener 1.1 toimintakyvyn ja palvelutarpeen selvittämisen apuna

Oulu Screener 1.1 toimintakyvyn ja palvelutarpeen selvittämisen apuna Oulu Screener 1.1 toimintakyvyn ja palvelutarpeen selvittämisen apuna Pia Vähäkangas, TtT, sosiaali- ja terveysjohtaja, erityisasiantuntija Pia Vähäkangas, TtT 1 Resident Assessment Instrument (RAI) RAI

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon

Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon IKÄIHMISTEN PERHEHOITO Hoivaa ja huolenpitoa perheessä Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella LLKY:n valmentamassa ja hyväksymässä

Lisätiedot

VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN

VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO Lainsäädännöllinen perusta ja kaupungin vanhustyön

Lisätiedot

TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA. Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö

TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA. Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö MITÄ PERHEHOITO ON? Perhehoito on henkilön hoidon, kasvatuksen ja muun ympärivuorokautisen huolenpidon

Lisätiedot

Pia Vähäkangas Katriina Niemelä Anja Noro

Pia Vähäkangas Katriina Niemelä Anja Noro Lähijohtaja toiminnan kehittäjänä ja hoidon laadun turvaajana IKÄIHMISEN KUNTOUTUMISTA EDISTÄVÄN TOIMINNAN JOHTAMINEN koti- ja ympärivuorokautisessa hoidossa Pia Vähäkangas Katriina Niemelä Anja Noro Kirjan

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoitotulevaisuuden. Tampereella. Välisuomen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II hankkeen päätösseminaari Tampereella 24.9.

Ikäihmisten perhehoitotulevaisuuden. Tampereella. Välisuomen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II hankkeen päätösseminaari Tampereella 24.9. Ikäihmisten perhehoitotulevaisuuden palvelumuoto Tampereella Välisuomen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II hankkeen päätösseminaari Tampereella 24.9.2013 Esityksen sisältö Perhehoito ideasta palveluksi Mitä perhehoidon

Lisätiedot

Ikääntyneiden perhehoidon laatu. Oulunkaaren kuntayhtymä

Ikääntyneiden perhehoidon laatu. Oulunkaaren kuntayhtymä Ikääntyneiden perhehoidon laatu Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotantolautakunta hyväksytty 04.06.2014 Sisältö 1. PERHEHOIDON LAATUVAATIMUKSET... 3 2. PERHEHOIDON ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET... 3 3.

Lisätiedot

Screener Oulu palvelutarpeen arvioinnissa ja muut käyttöalueet: keskeiset tulokset

Screener Oulu palvelutarpeen arvioinnissa ja muut käyttöalueet: keskeiset tulokset Screener Oulu palvelutarpeen arvioinnissa ja muut käyttöalueet: 1 keskeiset tulokset, TtT, sosiaali- ja terveysjohtaja, erityisasiantuntija Pietarsaaren alueen sote, THL, GeroFuture 2 Oulu Screener taustaa

Lisätiedot

PALVELUTARPEEN ARVIOINTIPROSESSI ja. varhaisen puuttumisen tunnisteet

PALVELUTARPEEN ARVIOINTIPROSESSI ja. varhaisen puuttumisen tunnisteet PALVELUTARPEEN ARVIOINTIPROSESSI ja varhaisen puuttumisen tunnisteet Katriina Niemelä 4.4.2013 Sisältö Mitä on palvelutarpeen arviointi? määrittely Esimerkki palvelutarpeen arviointiprosessista ja sen

Lisätiedot

Muutosjohdon verkostotapaaminen

Muutosjohdon verkostotapaaminen Muutosjohdon verkostotapaaminen 31.10.2017 Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa -kärkihanke Kainuussa Eija Tolonen, vanhuspalvelujohtaja, YTL I&O kärkihanke, Kainuun

Lisätiedot

Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysvaliokunta 2.6.2016. Sosiaalijohtaja Arja Heikkinen

Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysvaliokunta 2.6.2016. Sosiaalijohtaja Arja Heikkinen Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysvaliokunta 2.6.2016 Sosiaalijohtaja Arja Heikkinen Yleistä: Oulun kaupungissa on tällä hetkellä noin 250 lastensuojelun, 13 ikäihmisten ja 3 kehitysvammaisten ja vammaisten

Lisätiedot

Uusi palvelumuoto- Perhehoito Sosiaali- ja terveyslautakunta

Uusi palvelumuoto- Perhehoito Sosiaali- ja terveyslautakunta Uusi palvelumuoto- Perhehoito 28.2.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 1 Perhehoito - hoivaa ja huolenpitoa ikäihmisille Maria Kuukkanen 2 Mitä perhehoito on? Ympäri- tai osavuorokautisen hoivan ja muun

Lisätiedot

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PERHEHOITO

IKÄIHMISTEN PERHEHOITO IKÄIHMISTEN PERHEHOITO Palveluvaliokunta Raija Inkala 15.10.2014 PERHEHOIDOSTA YLEISTÄ tarkoitetaan henkilön hoidon, hoivan tai muun ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoito

Ikäihmisten perhehoito Ikäihmisten perhehoito Riitta Lappi Diakoniaammattikorkeakoulu Pieksämäki Mitä ikäihmisten perhehoito on? Ympärivuorokautisen hoivan ja muun huolenpidon järjestämistä ikäihmisen oman kodin ulkopuolella,

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet. Aikuisten hoito 2015

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet. Aikuisten hoito 2015 Omaishoidon tuen myöntämisperusteet Aikuisten hoito 2015 Hyväksytty sosiaalilautakunnassa 13.5.2015 Omaishoidon tuki Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA. Hoiva- ja vanhuspalveluiden lyhytaikaishoidon myöntämisperusteet alkaen

SIILINJÄRVEN KUNTA. Hoiva- ja vanhuspalveluiden lyhytaikaishoidon myöntämisperusteet alkaen SIILINJÄRVEN KUNTA Hoiva- ja vanhuspalveluiden lyhytaikaishoidon myöntämisperusteet 1.5.2017 alkaen Sisältö Hoiva- ja vanhuspalvelut...1 Hoiva- ja vanhuspalveluiden termit...2 Lyhytaikaishoito...3 Lyhytaikaishoidon

Lisätiedot

Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN

Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. SAS työryhmän tehtävät... 1 3. Asumispalvelun hakeminen, asiakkaan

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Vanhus- ja vammaispalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

Hyvää perhehoitoa Keski-Suomessa - prosessikoulutus

Hyvää perhehoitoa Keski-Suomessa - prosessikoulutus Hyvää perhehoitoa Keski-Suomessa - prosessikoulutus Arvokas elämä hanke Keski-Suomen Vammaispalvelusäätiö Perhehoitoliitto Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Koulutuksen sisällöt 28.8. Hyvän perhehoidon

Lisätiedot

Miten tästä eteenpäin?

Miten tästä eteenpäin? Miten tästä eteenpäin? Eija Tolonen, vanhuspalvelujohtaja, YTL Kainuun muutosagentti puh. 044 7101 669 Kainuu asukasluku 31.3.2016 72 437 (Puolanka ei mukana 2 765) Ivalo 661 km Oulu 182 km väkiluku yli

Lisätiedot

Lisa Sipilä Sosionomi ylempi (AMK) Master of Social Services

Lisa Sipilä Sosionomi ylempi (AMK) Master of Social Services Lisa Sipilä Sosionomi ylempi (AMK) Master of Social Services Vanhusten perhehoidon kehittämistyö kesä joulukuu v.2010 > 50 % vuosi 2011 kokoaikaisena muu työ: Veteraanien kuntoutusasiain suunnittelu ja

Lisätiedot

Sisäinen hanke/suunnitelma

Sisäinen hanke/suunnitelma Sisäinen hanke/suunnitelma 10.2.2015 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena mm. ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ohjelman

Lisätiedot

Muistisairaan asiakkaan kuntoutumisen tukeminen kotihoidossa. Saarela Sirpa, palveluesimies, Oulun kaupunki

Muistisairaan asiakkaan kuntoutumisen tukeminen kotihoidossa. Saarela Sirpa, palveluesimies, Oulun kaupunki Muistisairaan asiakkaan kuntoutumisen tukeminen kotihoidossa Saarela Sirpa, palveluesimies, Oulun kaupunki Kotihoito Oulun kotihoito on jaettu neljään palvelualueeseen: Eteläinen kotihoito, Pohjoinen kotihoito,

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet Perusturvalautakunta 17.12.2013 167, Liite 2. Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet 1 Ikäihmisten asumispalvelut Lyhytaikainen asuminen Lyhytaikaisella asumispalvelulla pyritään

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Ikäneuvo Työryhmä kokous

Ikäneuvo Työryhmä kokous Ikäneuvo Työryhmä 2 12.4.2017 kokous 1 Kotihoito yhteiset kriteerit 1/2 Kotihoitoa järjestetään eri-ikäisille asiakkaille, jotka eivät selviydy kotona arkielämän toiminnoissa itsenäisesti, omaisten tuella

Lisätiedot

ASUMISPAIKAN MYÖNTÄMISEN YLEISET KRITEERIT 1.4.2015

ASUMISPAIKAN MYÖNTÄMISEN YLEISET KRITEERIT 1.4.2015 ASUMISPAIKAN MYÖNTÄMISEN YLEISET KRITEERIT 1.4.2015 2 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Asumispaikan myöntämisen yleiset kriteerit... 4 3. Dementiayksikön paikan myöntämiskriteerit... 4 4. RAI-arviointi... 5

Lisätiedot

MITÄ ON IKÄIHMISTEN PERHEHOITO? Maria Kuukkanen

MITÄ ON IKÄIHMISTEN PERHEHOITO? Maria Kuukkanen MITÄ ON IKÄIHMISTEN PERHEHOITO? Maria Kuukkanen Mitä perhehoito on? Ympärivuorokautisen hoivan ja muun huolenpidon järjestämistä ikäihmisen oman kodin ulkopuolella, perhehoitajan kotona Pitkäkestoista

Lisätiedot

Vanhuspalvelut 23.9.2014. Jaana Mäklin vs. vanhuspalvelujohtaja. 24.9.2014 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Vanhuspalvelut 23.9.2014. Jaana Mäklin vs. vanhuspalvelujohtaja. 24.9.2014 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Vanhuspalvelut 23.9.2014 Jaana Mäklin vs. vanhuspalvelujohtaja 24.9.2014 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Vanhuspalvelujen Perustehtävät Vanhuspalvelujen tulosalue tuottaa, järjestää ja

Lisätiedot

Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea. Maria Kuukkanen

Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea. Maria Kuukkanen Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea Maria Kuukkanen Mitä perhehoito on? Ympärivuorokautisen kasvatuksen, hoivan ja muun huolenpidon järjestämistä oman kodin ulkopuolella, perhehoitajan kotona

Lisätiedot

Koko kunta ikääntyneen asialla

Koko kunta ikääntyneen asialla 1 Kuka hoitaa ikäihmiset tulevaisuudessa? 21.9.2010 Rita Oinas palvelujohtaja Vanhuspalvelut Oulun kaupunki Koko kunta ikääntyneen asialla 2 Oulun kaupungin vanhustyötä ohjaa kaupungin strateginen tavoite,

Lisätiedot

RAI-tunnusluvut vertailukehittämisen ja johtamisen tukena - esimerkkinä ravitsemus

RAI-tunnusluvut vertailukehittämisen ja johtamisen tukena - esimerkkinä ravitsemus Tiedosta hyvinvointia 1 RAI-tunnusluvut vertailukehittämisen ja johtamisen tukena - esimerkkinä ravitsemus Erikoissuunnittelija Satu Vihersaari-Virtanen 23.9.2008 Tiedosta hyvinvointia 2 Vertailukehittäminen

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

ASIAKASOHJAUS PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ

ASIAKASOHJAUS PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ ASIAKASOHJAUS PROSESSI PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ 16.4.2014 PALVELUOHJAUS - MITÄ, KENELLE, MITEN? 16.4.2014 2 Palveluohjaus perustuu Asiakkaan ja hänen palveluohjaajansa

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet

Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. LYHYTAIKAINEN HOITO, TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN,

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

OMAIS JA PERHEHOITO Sari Lähteenmäki

OMAIS JA PERHEHOITO Sari Lähteenmäki OMAIS JA PERHEHOITO 8.9.2017 Sari Lähteenmäki Omaishoitosopimukset Omaishoidon sopimuksia yhteensä 1207 kpl alaikäiset 157 18 64 v. 180 65 74 v. 207 75 84 v. 399 +85 v. 264 Omaishoidettavista 72 % yli

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

Asiakkaan oma arvio kotihoidon tarpeesta. Palvelutarpeen arvion pohjalta on laadittu yksilöllinen hoito ja palvelusuunnitelma

Asiakkaan oma arvio kotihoidon tarpeesta. Palvelutarpeen arvion pohjalta on laadittu yksilöllinen hoito ja palvelusuunnitelma 1(5) FYYSINEN TOIMINTAKYKY Asiakkaalla on koettu kotihoidon tarve. Asiakas ei selviydy päivittäisistä toiminnoista itsenäisesti koska hänen toimintakykynsä on selkeästi alentunut. Palveluntarve MAPLe_5

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PERHEHOITOA VARSINAIS-SUOMESSA. Varsinais-Suomen ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoitoyksikkö, Kirsi Ollonqvist 22.3.

IKÄIHMISTEN PERHEHOITOA VARSINAIS-SUOMESSA. Varsinais-Suomen ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoitoyksikkö, Kirsi Ollonqvist 22.3. IKÄIHMISTEN PERHEHOITOA VARSINAIS-SUOMESSA Varsinais-Suomen ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoitoyksikkö, Kirsi Ollonqvist 22.3.2017 VARSINAIS-SUOMEN PERHEHOITOYKSIKKÖ Yhteistyökunnat 2017: Kaarina,

Lisätiedot

Ikäneuvo-hanke Asiakasohjauksen kokeiluun osallistuvien kuntien yhteiset kotihoidon ja tukipalvelujen kriteerit

Ikäneuvo-hanke Asiakasohjauksen kokeiluun osallistuvien kuntien yhteiset kotihoidon ja tukipalvelujen kriteerit Ikäneuvo-hanke Asiakasohjauksen kokeiluun osallistuvien kuntien yhteiset kotihoidon ja tukipalvelujen kriteerit 1 Kotihoito yhteiset kriteerit 1/2 Kotihoitoa järjestetään eri-ikäisille asiakkaille, jotka

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Kotona selviytymiseen apua tarvitsevat oululaiset

Kotona selviytymiseen apua tarvitsevat oululaiset Kotihoito Luokka Tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset Prosessin lähtötilanne Prosessin lopputilanne Prosessin keskeiset resurssit Prosessin

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Asumispalvelut Laatija: Tarja Huttunen Hyväksyjä: Palvelutasomääritykset ja myöntämisperusteet Sisältö 1. SÄÄDÖKSET 2 2. KÄSITTEET 2 3.

Lisätiedot

Esitys vammaisten ja ikäihmisten perhehoidon maakunnallisen koordinoinnin jatkamisesta

Esitys vammaisten ja ikäihmisten perhehoidon maakunnallisen koordinoinnin jatkamisesta Esitys vammaisten ja ikäihmisten perhehoidon maakunnallisen koordinoinnin jatkamisesta Vammaisten ja ikäihmisten maakunnallista perhehoidon koordinointi- pilottia on toteutettu kaksivuotisen kuntien välisen

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa. Palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi työryhmä VI kokous 18.3.2014 Toivakassa

Oma tupa, oma lupa. Palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi työryhmä VI kokous 18.3.2014 Toivakassa Oma tupa, oma lupa Palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi työryhmä VI kokous 18.3.2014 Toivakassa Asialista: 1. Kokouksen avaus 2. Työryhmän V kokouksen muistio http://jkl.fi/hallinto/hankkeet_ja_strategiat/perusturvapalvelut/omatupa/palveluohjaus

Lisätiedot

Hakemus saapunut pvm. Käsittelijä Päätös pvm.

Hakemus saapunut pvm. Käsittelijä Päätös pvm. Kainuun maakunta kuntayhtymä Omaishoidontukihakemus Sosiaali- ja terveystoimiala O Kehitysvammaisen hoitoon Perhepalvelut O Vaikeavammaisen hoitoon Vanhuspalvelut O Vanhuksen hoitoon yli 65 v. Organisaatio

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä. Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015

Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä. Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015 Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015 Menettelytapasäännöksiä Vanhuspalveluissa ei subjektiivisia uusia oikeuksia

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT 2014 SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN TOIMINTA-AJATUS: Iloa ja eloa ikääntyneen arkeen. Omien voimavarojen mukaan, yhdessä ja yksilöllisesti. PÄIVÄKESKUS JOHDANTO

Lisätiedot

Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011

Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011 Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011 Omaishoidon tuki Laki omaishoidon tuesta (2.12.2005/937) lakisääteinen sosiaalipalvelu,

Lisätiedot

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen 1 Sosiaali- ja terveystoimiala Koti- ja laitoshoidon palvelut Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.4.2014 36 2 Ikäihmisten päivätoiminnan tarkoitus

Lisätiedot

Paikka: Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs neuvotteluhuone, Kajaani

Paikka: Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs neuvotteluhuone, Kajaani Kainuun ikäihmisten neuvottelukunta (2009-2012) Muistio 1/2010 Aika: 11.2.2010 klo 10.30 13.10 Paikka: Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs neuvotteluhuone, Kajaani 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Kuntamarkkinat 14.9.2011 Palveluasumisen järjestäminen kunnissa va. sosiaali- ja terveysyksikön johtaja Sami Uotinen Asumispalvelujen järjestäminen

Lisätiedot

Uusvanhaa perhehoitoa kokemuksia Kainuusta Kehitysvamma-alan konferenssi Jyväskylän paviljongissa 15.4.2015

Uusvanhaa perhehoitoa kokemuksia Kainuusta Kehitysvamma-alan konferenssi Jyväskylän paviljongissa 15.4.2015 Uusvanhaa perhehoitoa kokemuksia Kainuusta Kehitysvamma-alan konferenssi Jyväskylän paviljongissa 15.4.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Matti Heikkinen, perhepalvelujohtaja, YTL Sisältö

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

Stltk 27.1.2016 5 liite 3 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on?

Stltk 27.1.2016 5 liite 3 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on? Stltk 27.1.2016 5 liite 3 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Omaishoito Mitä se on? Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa

Lisätiedot

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO PALVELUNA Perhehoidolla tarkoitetaan iäkkään henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden. ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden. ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet 2016 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. LYHYTAIKAINEN HOITO,

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Stltk 17.12.2012, liite OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on

Stltk 17.12.2012, liite OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on Stltk 17.12.2012, liite OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Omaishoito Mitä se on Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen

Lisätiedot

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta WEBROPOL -KYSELY Kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta

Lisätiedot

Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi. OIVA keskus. Miia Autiomäki 18.2.2015

Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi. OIVA keskus. Miia Autiomäki 18.2.2015 Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi OIVA keskus Miia Autiomäki 18.2.2015 20.2.2015 Johdon tukipalvelut vastuualuejohtaja Anssi Niemelä Toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen/ OIVA-keskus

Lisätiedot

Päivämäärä Instrumentti interrai Kotihoito (HC) Sisällytä keskeytetyt Ei valittu

Päivämäärä Instrumentti interrai Kotihoito (HC) Sisällytä keskeytetyt Ei valittu Päivämäärä 03.02.2017 Instrumentti interrai Kotihoito (HC) Sisällytä keskeytetyt Ei valittu 03.02.2017 Yhteenveto Henkilöiden lukumäärä 94 (102) Keski-ikä 81,17 Nainen 63,83% Mies 36,17% RUG-III/HC_22,

Lisätiedot

Helsingin kaupungin vanhusten palvelujen vastuualueen Omaishoidon kärkihanke Merja Etholén-Rönnberg, sosiaali- ja lähityön päällikkö

Helsingin kaupungin vanhusten palvelujen vastuualueen Omaishoidon kärkihanke Merja Etholén-Rönnberg, sosiaali- ja lähityön päällikkö Helsingin kaupungin vanhusten palvelujen vastuualueen Omaishoidon kärkihanke 2012 9.3.2012 Merja Etholén-Rönnberg, sosiaali- ja lähityön päällikkö Omaishoidon toimintaedellytysten parantaminen Omannäköinen

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue TP 2013 TP 2014 TA2015 Henkilöstömäärä 1196 1134 1071 Toimintakulut 102,4 M 99,4M 97,8 M joista henkilöstökulut 54 M 52,4 M joista asumis- ja hoiva-palvelujen ostot

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA

OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA Päivitetty 27.1.2015 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidon tuesta (2.12.2005/937 ja 950/2006). Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

Hyvää perhehoitoa Keski-Suomessa - prosessikoulutus

Hyvää perhehoitoa Keski-Suomessa - prosessikoulutus Hyvää perhehoitoa Keski-Suomessa - prosessikoulutus Arvokas elämä hanke Keski-Suomen Vammaispalvelusäätiö Perhehoitoliitto Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Koulutuksen sisällöt 28.8. Hyvän perhehoidon

Lisätiedot

KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT

KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT Kelan kautta haettavia etuuksia: Osittain tai kokonaan korvattavat lääkkeet Eläkettä saavan hoitotuki Eläkkeen saajan asumistuki LÄÄKEKORVAUKSET

Lisätiedot

Omaishoidon tukihakemus kehitysvammaisen hoitoon vammaisen hoitoon sairaan alle 65-v hoitoon

Omaishoidon tukihakemus kehitysvammaisen hoitoon vammaisen hoitoon sairaan alle 65-v hoitoon Kainuun maakunta -kuntayhtymä Sosiaali- ja terveystoimiala Perhepalvelut Vammaispalvelut Omaishoidon tukihakemus kehitysvammaisen hoitoon vammaisen hoitoon sairaan alle 65-v hoitoon Käsittelijä täyttää

Lisätiedot

Miten I&O muutosagentti mukana Keski-Suomen sotevalmistelussa

Miten I&O muutosagentti mukana Keski-Suomen sotevalmistelussa Miten I&O muutosagentti mukana Keski-Suomen sotevalmistelussa 1 20.03.2017 Iäkkäille ja omaisille yhdenvertaisemmat, paremmin koordinoidut ja kustannusten kasvua hillitsevät palvelut Lisäämme mahdollisimman

Lisätiedot

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 1 Kyh 17.5.2011 66 Kyh liite 1 Kyh 22.9.2011 105 Kyh liite 4 TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 2 Sisällysluettelo Asumispalvelut 3 Asumispalveluiden hakeminen 3 Palvelutarpeen

Lisätiedot

Maakuntaliitto. Etelä-Savon maakunta. Yhdessä uutta

Maakuntaliitto. Etelä-Savon maakunta.  Yhdessä uutta Etelä-Savon maakunta Maakuntaliitto www.es2019.fi Yhdessä uutta 28.9.2017 I&O kärkihankkeen muutosagenttina Etelä-Savon maakunnassa ja - edistämässä ikäihmisten kotihoidon ja kaikenikäisten omais- ja perhehoidon

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2007 564 521 235 019 189 711 175 354 206 368 130 178 1 501 151 KOKO VÄESTÖ 564 521 235 019 189 711 175 354 206

Lisätiedot

Perhehoitajille maksettavat hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus 1.1.2015 alkaen. 45,43 / kerta Kestoltaan < 10h/vrk

Perhehoitajille maksettavat hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus 1.1.2015 alkaen. 45,43 / kerta Kestoltaan < 10h/vrk 1 IKÄIHMISTEN PERHEHOITO Perhehoitajille maksettavat hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus 1.1.2015 alkaen. HOITOPALKKIO Peruste: Perhehoitajalaki 3.11.2006/ 948 Vähimmäiskulukorvaus 1.1.2015

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

ALUEKOORDINAATIORYHMÄ 25.5.2015

ALUEKOORDINAATIORYHMÄ 25.5.2015 Epäily muisti-ongelmasta ALUEKOORDINAATIORYHMÄ 25.5.2015 Muistiasiakkaan (+65) palvelupolku Keski-Pohjanmaalla LUONNOS 13.3.2015 Asiakas ja läheiset Ennakoiva työ Daalia/Ikäneuvola/palveluohjaus/infot

Lisätiedot

TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO VANHUSTEN HOITOMUOTONA. Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö

TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO VANHUSTEN HOITOMUOTONA. Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO VANHUSTEN HOITOMUOTONA Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö PERHEHOITOLIITTO RY Kun muistin pitkä virta katkeaa tulevat sanatuojat ja kertovat minulle kuka minä olin, mitä

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVAPALVELUT

HOITO- JA HOIVAPALVELUT Hoito- ja hoivapalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT IKÄIHMISTEN OMAISHOITO Myöntämisperusteet Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä PL 4 (Meijerikatu 2) 74101 Iisalmi Puhelinvaihde (017) 272

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma Työryhmän loppuraportti

Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma Työryhmän loppuraportti Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma Työryhmän loppuraportti Anne-Mari Raassina Neuvotteleva virkamies STM Työryhmän toimeksianto laatia kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma, johon sisältyvät

Lisätiedot

YHTENÄISET KRITEERIT LÄNSI-POHJASSA

YHTENÄISET KRITEERIT LÄNSI-POHJASSA YHTENÄISET KRITEERIT LÄNSI-POHJASSA VANHUSTEN, VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET KOTIHOIDON KRITEERIT IKÄIHMISTEN SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN ASUMIS- JA HOIVAHOITOPALVELUJEN

Lisätiedot

Pohjois-Savossa I&O kärkihankkeessa kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja kaikenikäisten omaishoitoa. Vahvuudet ja kehittämiskohteet

Pohjois-Savossa I&O kärkihankkeessa kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja kaikenikäisten omaishoitoa. Vahvuudet ja kehittämiskohteet Pohjois-Savossa I&O kärkihankkeessa kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja kaikenikäisten omaishoitoa Vahvuudet ja kehittämiskohteet Päivi Tikkanen I&O muutosagentti, TtT FAKTOJA POHJOIS- SAVOSTA: 75v täyttäneiden

Lisätiedot

Pia Vähäkangas, TtT, Projektipäällikkö Kokkolan yliopistokeskus, Asiantuntija THL

Pia Vähäkangas, TtT, Projektipäällikkö Kokkolan yliopistokeskus, Asiantuntija THL Pia Vähäkangas, TtT, Projektipäällikkö Kokkolan yliopistokeskus, Asiantuntija THL Moniammatillista, tavoitteellista ja terveyslähtöistä Yksilöllistä, asiakkaan tarpeista lähtevää Lähtökohtana on asiakkaan

Lisätiedot

Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena

Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena Anna Haverinen Vanhustyön johtaja, Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut 29.9.2014 Ikäihmisten palvelujen tavoitteita Ikäihmiset ovat tyytyväisiä elämäänsä, kokevat

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveystoimi OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.5.2015 ALKAEN. 1. Omaishoidon tuen perusteet

HEINOLAN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveystoimi OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.5.2015 ALKAEN. 1. Omaishoidon tuen perusteet HEINOLAN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveystoimi 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.5.2015 ALKAEN 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/2005) Omaishoidon tuki on lakisääteinen ja määrärahasidonnainen

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea. Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry

Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea. Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry Mitä perhehoito on? Perhehoitolaki 1.4.2015 Ympäri- tai osavuorokautisen hoivan ja muun huolenpidon

Lisätiedot

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.2010 YLEISTÄ Kotona asumista tuetaan ensisijaisesti tukipalvelujen avulla (ateria-, turva- ja kuljetuspalvelu).

Lisätiedot

Laadukas perhehoito Kainuussa -hanke 1.5.2007-31.12.2009

Laadukas perhehoito Kainuussa -hanke 1.5.2007-31.12.2009 Laadukas perhehoito Kainuussa -hanke 1.5.2007-31.12.2009 Loppuraportti Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 KAINUU Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi ISSN 1795-5661

Lisätiedot

Asiakas- ja asukasohjauksen kriteerit. Ikääntyneiden kotihoidon, tehostetun palveluasumisen, vanhainkotiasumisen. Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosteri

Asiakas- ja asukasohjauksen kriteerit. Ikääntyneiden kotihoidon, tehostetun palveluasumisen, vanhainkotiasumisen. Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosteri Asiakas- ja asukasohjauksen kriteerit Ikääntyneiden kotihoidon, tehostetun palveluasumisen, vanhainkotiasumisen ja hoivahoidon ohjaukseen Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosteri SISÄLLYSLUETTELO 1 Kriteerien

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Kotona kokonainen elämä Ikäihmisten

Lisätiedot

Tavoitetaso kotihoidon piirissä vähintään 25 % omaishoidon tuen piirissä 4 % ympärivrk hoitopaikkoja riittävästi. suoritetaan vuosittain

Tavoitetaso kotihoidon piirissä vähintään 25 % omaishoidon tuen piirissä 4 % ympärivrk hoitopaikkoja riittävästi. suoritetaan vuosittain 1 Liite 9 TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2007-2008 Vaikuttavuus ja palvelukyky Kriittiset menestystekijät Kriteerit/ Mittarit Palvelujen saatavuus 75 v täyttäneiden palvelujen kattavuus/v Tavoitetaso 2007 2008

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ikäihmisten palvelujen kehittämistä linjaavat Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot