Ikäihmisten hyvinvointia edistävät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ikäihmisten hyvinvointia edistävät"

Transkriptio

1 INARIN KUNTA Sosiaali- ja terveysosasto Ikäihmisten hyvinvointia edistävät

2 2 kotikäynnit Inarissa vuonna

3 1 Yleistä 1 2 Haastattelun tulokset vuonna Asuminen Terveydentila Lääkitys Nukkuminen Ruokahalu Alkoholi Tupakka Näkö Kuulo Hampaat Lääkärissä käynti Muisti Mieliala Yksinäisyys ja läheiset Harrastukset Kaatuminen Apuvälineet ja liikkuminen Turvallisuus Suoriutuminen arkitoimista Omaishoito Talous 7 3 Tulokset taulukossa 8 4 Yhteenveto 14

4 4 1 Yleistä Hyvinvointia ja terveyttä edistävällä kotikäynnillä Inarin kunnassa tarkoitetaan terveydenhoitajan tekemää suunnitelmallista kotikäyntiä, jonka tavoitteena on: ikääntyneiden terveellisten elämäntapojen ja ravitsemuksen tukeminen ongelmien varhainen toteaminen ja niiden välitön hoito asuinolojen parantamisen kartoittaminen asuin- ja elinympäristön sekä lähipalveluiden kartoittaminen antaa tietoa yleisesti palveluista ja saatavista etuisuuksista antaa neuvoja vaaratilanteiden välttämisestä kotona Hyvinvointia ja terveyttä edistävät kotikäynnit mahdollistavat varhaisen puuttumisen ikäihmisten toimintakyvyn ja terveydentilan heikkenemiseen ja tukevat kotona asumista. Käyntien tarkoituksena on arvioida ja tukea itsenäistä suoriutumista, tiedottaa palveluista sekä selvittää hyvinvointia ja terveyttä vaarantavia riskitekijöitä. Kotikäyntien toteutus aloitettiin Inarin kunnassa vuonna Tällöin haastateltiin kaikki yli 80 vuotta täyttäneet ikäihmiset. Sen jälkeen on vuosittain haastateltu kyseisenä vuonna 80 vuotta täyttävät. Haastattelun ovat toteuttaneet terveydenhoitajat ennalta sovitun kotikäynnin aikana. Osallistuminen on vapaaehtoista. Palveluasumisen piirissä tai laitoksissa olevat eivät kuulu selvityksen piiriin. Kuntasuunnitelman mukaisesti ennaltaehkäisevien kotikäyntien painopistettä siirretään asteittain 75 -vuotiaisiin. Vuonna 2014 haastateltiin 75 -vuotiaat, vuonna 1939 syntyneet Inarin kuntalaiset. Tämä raportti on yhteenveto tehdyistä haastatteluista ja tulokset on esitetty myös taulukkomuodossa yhteenvetona sivulta 8 alkaen.

5 5 2 Haastattelun tulokset vuonna Asuminen Vuonna 2014 Inarin kunnassa asui vuotta täyttävää henkilöä. Haastateltavista kolmea ei tavoitettu lukuisista yrityksistä huolimatta ja viisi henkilöä ei kokenut tarvetta haastatteluun. Näin ollen haastatteluun osallistui 41 henkilöä, joista naisia 18 ja miehiä 23. Haastatelluista 40 henkilöllä oli äidinkielenään suomi ja viidellä suomenkielen lisäksi äidinkielenä oli inarinsaame tai pohjoissaame. Yhden ikäihmisen äidinkielenä oli koltansaame. Vastaajista 31 asui Ivalon, 5 Inarin, 1 Nellimin ja 4 Sevettijärven alueella. Omakotitalossa asui 33, rivitalossa kuusi, kerrostalossa yksi sekä yksi vastaaja asui osan vuodesta mökillä Inarin kunnassa ja osan vuodesta toisella paikkakunnalla. 14 vastaajaa asui yksin ja 27 vastaajaa asui puolison kanssa. Taulukko 1: Asuinpaikkajakauma - Ivalon alue: Ivalo, Koppelo, Ukonjärvi, Törmänen, Kuttura - Inarin alue: Kirkonkylä, Riutula, Tulvalahti, Angeli, Sikovuono, Kaamanen, Menesjärvi, Solojärvi, Lemmenjoki, Lisma, Repojoki - Nellimin alue: Nellim, Mustola, Virtaniemi, Keväjärvi, Akujärvi, Veskoniemi - Sevettijärven alue: Sevettijärvi, Näätämö, Partakko Vastaajista 14 oli käytössään sekä sähkö- että puulämmitys, 17 vastaajalla oli käytössään pelkkä sähkölämmitys ja neljällä pelkkä puu, yhdellä oli öljylämmitys, yhdellä maalämpö ja neljä kuului kaukolämpöverkkoon. Lisäksi kolmella vastaajalla oli pääasiallisen lämmityksen lisäksi käytössä ilmalämpöpumppu. Puuhuollolle tarvetta koki 16, joista suurin tarve kohdistui takkapuihin.

6 6 2.2 Terveydentila 2.3 Lääkitys 2.4 Nukkuminen 2.5 Ruokahalu Sisävessa oli 40 vastaajalla ja vain yhdellä ulkovessa. Kolmella oli käytössä ulkosauna, muilla 38 vastaajalla sauna oli sisällä. Kaikilla heistä oli myös suihku sisällä ja heistä yhdellä oli myös kylpyamme. Portaat asunnossaan oli 11 vastaajalla. Asuntoonsa hyvin tyytyväisiä oli 31 ikäihmistä, 9 vastasi olevansa melko tyytyväinen ja vain yksi oli asuntoonsa melko tyytymätön. Terveydentilansa hyväksi koki 12 vastaajaa, melko hyväksi 15 vastaajaa ja keskitasoiseksi 9. Melko huonoksi terveytensä koki kolme ja huonoksi vain kaksi vastaajaa. Edellisvuoteen verrattuna terveydentilansa paremmaksi koki 7 vastaajaa, suunnilleen samanlaiseksi kuin vuosi sitten 27 vastaajaa ja 7 vastaajaa koki terveytensä huonommaksi kuin vuosi sitten. Toimintakykyä haittaavia tai huolestuttavia sairauksia tai vaivoja ei ollut 14 vastaajalla. 27 vastaajalla sairauksia tai vaivoja oli mm. nivelrikko, epilepsia, polvi- tai lonkkavaivat, iriitti, eturauhasvaivat, rytmihäiriöt, erilaiset vatsavaivat ja glaukooma. Ainoastaan kolmella ei ollut säännöllistä lääkitystä ja yksi vastaus puuttui. 37 vastaajalla oli käytössään yksi tai useampi säännöllinen lääke. Vastaajista 35 ei ollut vaikeuksia lääkkeenotossa, kuudella oli vaikeuksina mm. lääkityksen muistaminen ja e-reseptin ja paperireseptin kanssa käytännön ongelmia. Yksi heistä ilmoitti, että terveydenhoitaja jakaa lääkkeet. Vastaajista 28 ilmoitti nukkuvansa hyvin, kolme nukkui hyvin unilääkkeen avulla ja 10 vastaajaa kertoi, että heillä on univaikeuksia. Ruokahalunsa hyväksi koki 37 vastaajaa ja huonoksi neljä. 40 vastaajaa söi lämpimän aterian päivittäin ja vain yksi ilmoitti, ettei syö lämmintä ateriaa joka päivä. 2.6 Alkoholi 18 vastaajaa ei käyttänyt lainkaan alkoholia, 11 vastaajaa käytti alkoholia kuukausittain tai harvemmin, kolme vastaajaa käytti 2-4 kertaa kuukaudessa ja neljä 2-4 kertaa viikossa ja viisi vastaajaa käytti alkoholia päivittäin tai lähes päivittäin. Alkoholia käyttävistä vastaajista vähemmän kuin yhden annoksen kerralla käytti kolme vastaajaa, yhden annoksen kymmenen vastaajaa, kolme vastaajaa käytti

7 7 kaksi annosta kerralla, viisi vastaajaa kolme annosta ja kaksi kerralla neljä annosta tai enemmän. vastaajaa käytti 2.7 Tupakka 19 vastaajaa ei ollut koskaan tupakoinut ja 17 ei tupakoinut enää nykyisin. Viisi vastaajaa tupakoi päivittäin viidestä kymmenen savuketta päivässä. 2.8 Näkö 2.9 Kuulo 25 vastaajaa koki, ettei näkö ole heikentynyt ja 16 vastaajalla näkö oli heikentynyt niin, että se haittasi päivittäistä elämää. Suurimmalla osalla oli käytössään silmälasit. Kuulo ei ollut heikentynyt 24 vastaajalla ja kuulonsa heikentyneen koki 17 vastaajaa. Heistä kolmella oli käytössään kuulokoje ja kolme oli menossa kuulotutkimuksiin haastattelun jälkeen Hampaat 29 vastaajalla ei ollut huolta hampaiden tai proteesien kunnosta tai suun terveydestä. Yksi vastaus puuttui ja 11 vastaajaa oli huolissaan hampaistaan Lääkärissä käynti Vain kolme vastaajaa ei ollut käynyt lääkärin vastaanotolla viimeisen 12 kuukauden aikana. 38 vastaajaa oli käynyt, joista 24 vastaajaa 1-5 kertaa, 10 vastaajaa 5-10 kertaa ja neljä vastaajaa oli käynyt lääkärin vastaanotolla viimeisen vuoden aikana useasti. Taulukko 2: Oletteko käyneet lääkärin vastaanotolla viimeisen 12 kuukauden aikana?

8 Muisti 2.13 Mieliala 31 vastaajaa tai heidän läheistään ei ollut huolissaan muistiinsa liittyvistä asioista ja vastaajista 10 oli joko itse huolissaan tai läheisensä oli huolissaan vastaajan muistiin liittyvistä asioista. Vastaajista 34 ei ollut huolissaan mielenkiinnon puutteesta, masentuneisuudesta tai toivottomuudesta. Seitsemän vastaajaa oli huolissaan em. asioista Yksinäisyys ja läheiset 2.15 Harrastukset 26 vastaajaa ei kokenut itseään yksinäiseksi, 12 vastaajaa koki itsensä yksinäiseksi joskus, kaksi usein ja yksi ei ollut vastannut kysymykseen. 35 vastaajalla oli joku läheinen ihminen jonka kanssa voi keskustella luottamuksellisesti kaikista tai lähes kaikista asioista. Kuusi vastaajaa ilmoitti, ettei sellaisia läheisiä ole tarpeeksi. 19 vastaajaa harrasti aktiivisesti jotain. 21 vastaajaa ei harrastanut aktiivisesti mitään ja yksi vastaus puuttui. Harrastuksiksi lueteltiin mm. kansalaisopisto, eläkeliitto, saamelaisseurat, tiistaipiiri, seurat, Nellimin kerho, kirkko, vesijumppa, eräseurat ja kuuloryhmä. Liikuntaa 4 kertaa viikossa tai useammin harrasti 25 vastaajaa, 2-3 kertaa viikossa viisi ja satunnaisesti tai ei lainkaan 11 vastaajaa. 32 vastaajaa ulkoili päivittäin tai lähes päivittäin, kaksi joka viikko ja seitsemän ulkoili harvemmin kuin viikoittain.

9 9 Taulukko 3: Kuinka usein harrastatte liikuntaa? Vastaajista 34 pystyi kävelemään puoli kilometriä levähtämättä joko apuvälineillä tai ilman. Yksi pystyi kävelemään, mutta vaikeuksia oli jonkin verran. Kuusi vastaajaa ei pystynyt kävelemään puolta kilometriä lainkaan Kaatuminen Kaikista vastaajista (41) 12 vastaajaa oli kaatunut viimeisen puolen vuoden aikana. Kaatumista pelkäsi hyvin paljon kaksi, jonkin verran 13 ja kaatumista ei pelännyt lainkaan 26 vastaajaa Apuvälineet ja liikkuminen 2.18 Turvallisuus 26 vastaajalla ei ollut käytössään minkäänlaisia apuvälineitä. 15 vastaajalla oli käytössään mm. kuulokoje, kävelykeppi, sauvat, suihkutuoli, rollaattori, ottimet, silmälasit, potkupyörä ja induktiosilmukka. Vastaajista 27 ajoi itse autoa. 13 vastaajaa kuljetti läheinen tai joku muu, taksi tai kotipalveluauto. Vastaajista yksi kertoi kulkevansa pyörällä. 38 vastaajaa koki elämänsä turvalliseksi ja kolme vastaajaa koki turvattomuutta. Syiksi mainittiin mm. lähialueella liikkuva hämäräporukka ja pelko olla yksin kotona, jos oven taakse tuleekin joku Suoriutuminen arkitoimista Oheisessa taulukossa on kuvattu lukuina ja prosentteina vastaukset monivalintakysymykseen Selviydyttekö omin voimin seuraavista toimista.

10 10 Suoriutuminen arkitoimista Pystyy vaikeuksitta Vaikeuksi a jonkin verran Erittäin vaikeaa Ei pysty lainkaan Henkilökohtainen hygienia 37 (91%) 3 (7%) 1 (2%) 0 Ruokakaupassa käynti 33 (81 %) 4 (10 %) 3 (7%) 1 (2%) Ruoan valmistus 34 (83%) 2 (5%) 4 (10%) 1 (2%) Kevyehköt kotityöt 34 (83%) 4 (10%) 0 3 (7%) Raskaat kotityöt 28 (68%) 2 (5%) 3 (7%) 8 (20%) Pienet kodin korjaustyöt 30 (74%) 3 (7%) 1 (2%) 7 (17%) Päivittäiset raha-asiat 31 (76%) 6 (15 %) 1 (2%) 3 (7%) Paperiasiat 28 (69%) 10 (24%) 1 (2%) 2 (5%) Puhelimen käyttö 36 (88%) 4 (10%) 1 (2%) 0 Sähköisten palveluiden käyttö* 15 (37%) 2 (5%) 1 (2%) 13 (32%) * ei konetta käytössä 10 (24%) 2.20 Omaishoito 2.21 Talous Apua em. toimiin tarvittaessa sai 35 vastaajaa, kaksi ei kokenut saavansa apua riittävästi ja neljä vastausta puuttui. 31 vastaajaa kertoi että heillä on joku joka voi auttaa päivittäisissä toimissa, jos vointi heikkenee. Kahdeksan ilmoitti, ettei ole ketään auttamassa ja kaksi vastausta puuttui. Omaishoitajana toimi kolme vastaajaa ja kolme vastaajaa oli itse omaishoidettavia. Vastaajista 10 sai omaishoidontukea, eläkkeensaajan hoitotukea tai asumistukea. Seitsemän vastaajaa ei saanut mitään tukia ja 24 vastaajaa koki, ettei tarvetta tuille ole. 14 vastaajaa kertoi tulojen riittävän hyvin ja 22 kertoi tulojen riittävän hyvin, kun on tarkka ja seuraa tuloja ja menoja. Viisi vastaajaa kertoi, että äkilliset suuret laskut horjuttavat taloutta. Huonoksi talouttaan ei kokenut kukaan vastaajista.

11 11 3 Tulokset taulukossa Vastaajaa (41 hlöä) % Sukupuoli miehiä naisia Siviilisääty avio-/avoliitossa eronnut 2 5 leski 9 22 naimaton 3 7 Äidinkieli suomi pohjoissaame (lisäksi) 4 10 inarinsaame (lisäksi) 1 2 kolttasaame (vain) 1 2 muu Asuinpaikka Ivalo Inari 5 12 Nellim 1 2 Sevettijärvi 4 10 Miten asutte yksin puolison kanssa Asumismuoto omakotitalo rivitalo 7 20 Asunnon varustelu wc sisällä suihku sisällä sauna sisällä wc ulkona 1 2 sauna ulkona 3 7

12 12 Lämmitysmuoto sähkö ja puu sähkö puu 4 10 kaukolämpö 4 10 ilmalämpöpumppu (lisäksi) 3 7 öljy 1 2 maalämpö 1 2 Puuhuolto tarve puuhuollolle ei puuhuolto tarvetta Tyytyväisyys asuntoon hyvin tyytyväinen melko tyytyväinen 9 22 melko tyytymätön 1 2 hyvin tyytymätön 0 Terveydentila hyvä melko hyvä keskitasoinen 9 22 melko huono 3 7 huono 2 5 Terveys verrattuna ed. vuoteen parempi 7 17 suunnilleen samanlainen huonompi 7 17 Sairaus, vamma, kipu haittaa tai huolestuttaa ei kyllä Lääkkeiden käyttö ei käytä säännöllisesti 3 7 käyttää säännöllisesti 37 93

13 13 Vaikeuksia lääkkeenotossa ei kyllä 6 15 Nukkuminen hyvin hyvin unilääkkeen kanssa 3 7 huonosti V a staaja a (41 hlöä) % Ruokahalu hyvä ei hyvä 4 10 Lämmin ruoka päivittäin kyllä ei 1 2 Kuinka usein alkoholia? ei koskaan kuukausittain tai harvemmin kertaa kuukaudessa kertaa viikossa 4 10 päivittäin tai lähes päivittäin 5 12 Montako annosta kerralla* vähemmän kuin 1 annos 3 13 yksi annos annosta annosta annosta tai enemmän 2 9 * vain alkoholia käyttävien määrät Tupakka ei koskaan tupakoinut ei tupakoi nykyisin satunnaisesti 0 0 päivittäin 5 12 Näkö hyvä heikentynyt 16 39

14 14 Kuulo hyvä heikentynyt kuulokoje käytössä (lisäksi) 3 7 Huolta hampaista tai suun terveydestä ei kyllä ei vastannut 1 2

15 15 Vastaajaa (41 hlöä) % Käynyt lääkärissä viim. 12 kuukauden aikana? ei kertaa kertaa useasti 4 10 Huolta muistista ei kyllä Huolta mielenkiinnon p u u t t e e s t a, masentuneisuudesta tai toivottomuudesta? ei kyllä 7 17 Yksinäisyyttä? ei kyllä, joskus kyllä, usein 2 8 Läheisiä riittävästi? kyllä ei 6 15 Säännöllisiä harrastuksia? kyllä ei ei vastannut 1 3 Kuinka usein harrastaa liikuntaa? 4 x viikossa tai useammin kertaa viikossa 5 12 satunnaisesti/ ei lainkaan Ulkoilee päivittäin joka päivä/ lähes joka päivä joka viikko 2 5 harvemmin 7 17

16 m kävely levähtämättä onnistuu, vaikeuksitta onnistuu, mutta vaikeuksia 1 2 onnistuu, mutta vaikeaa 0 0 ei onnistu lainkaan 6 15 Kaatuminen ½ vuoden aikana? ei kyllä Pelkääkö kaatumista? ei lainkaan jonkin verran hyvin paljon 2 5 Apuvälinetarve ei käytössä käytössä Liikkuminen* ajaa itse autoa läheinen tai muu kuljettaa 7 17 taksilla 7 17 julkisilla kulkuneuvoilla kotipalveluautolla 1 2 muuten 1 2 * vastaajat valitsivat useamman vaihtoehdon Kokeeko elämänsä turvalliseksi kyllä ei 3 7 Suoriutuminen arkitoimista Pystyy vaikeuksitta Vaikeuksi a jonkin verran Erittäin vaikeaa Ei pysty lainkaan Henkilökohtainen hygienia 37 (91%) 3 (7%) 1 (2%) 0 Ruokakaupassa käynti 33 (81 %) 4 (10 %) 3 (7%) 1 (2%) Ruoan valmistus 34 (83%) 2 (5%) 4 (10%) 1 (2%) Kevyehköt kotityöt 34 (83%) 4 (10%) 0 3 (7%) Raskaat kotityöt 28 (68%) 2 (5%) 3 (7%) 8 (20%) Pienet kodin korjaustyöt 30 (74%) 3 (7%) 1 (2%) 7 (17%) Päivittäiset raha-asiat 31 (76%) 6 (15 %) 1 (2%) 3 (7%)

17 17 Paperiasiat 28 (69%) 10 (24%) 1 (2%) 2 (5%) Puhelimen käyttö 36 (88%) 4 (10%) 1 (2%) 0 Sähköisten palveluiden käyttö* 15 (37%) 2 (5%) 1 (2%) 13 (32%) * ei konetta käytössä 10 (24%) Saako apua tarvittaessa em. toimintoihin kyllä ei 2 5 ei vastannut 4 10 Onko joku joka voi auttaa, jos vointi heikkenee kyllä ei 8 20 ei vastannut 2 5 Omaishoitaja ei kyllä 3 7 Omaishoidettava ei kyllä 3 7 S a a t t e k o o m a i s h o i d o n t u k e a, eläkkeensaajan hoitotukea tai asumistukea? ei tarvetta kyllä ei saa 7 17 Riittävätkö tulot? hyvin kaikissa tilanteissa hyvin kun on tarkka äkilliset laskut horjuttavat 5 12 huonosti, jatkuvasti tiukkaa 0 hyvin huonosti 0

18 18 4 Yhteenveto Vuonna 2014 tehtiin Inarin kunnassa yhteensä 41 (84 % kohderyhmästä) ikäihmisten hyvinvointia edistävää kotikäyntiä, joiden yhteydessä selviteltiin haastattelujen avulla 75-vuotiaiden kuntalaisten hyvinvoinnin nykytilaa sekä kotona asumisen edellytyksiä ja haasteita. Haastattelussa esiin tulleisiin asioihin on puututtu ja ikäihmisiä on ohjattu palveluiden ja avun saamisessa. Kotikäynteihin on sisällytetty myös ohjausta erilaisissa elämän asioissa. Haastateltujen ikäihmisten asuntojen varustelutaso sekä taloudellinen pärjääminen kokonaisuutena vaikuttavat hyvältä. Kolme neljäsosaa haastatelluista asui Ivalon alueella, 80 % asui omakotitalossa ja suurin osa haastatelluista olikin tyytyväinen nykyiseen asuntoonsa. Sähkön lisäksi puuta tarvitaan useiden asuntojen lämmitykseen ja muutamalla puu on jopa ainoa lämmitysmuoto. Myös terveydentila, terveystottumukset sekä suoriutuminen arkitoimista olivat suurimmalla osalla hyvällä tai melko hyvällä tasolla ja ikäihmiset kokevat elämänsä turvalliseksi. On kuitenkin huomioitava, että 66 % ilmoittaa sairauden, vamman tai kivun aiheuttavan haittaa tai huolta jokapäiväisessä elämässä, lääkkeiden käyttö on tässä ikäluokassa runsasta, tarve lääkärin vastaanotolle lisääntyy iän karttuessa ja elintavoissa muutamien ikäihmisten osalta on havaittavissa jopa riskikäyttäytymisen piirteitä. Arkitoimista suoriutumisessa suurin tuen tarve liittyy sähköisten palveluiden käyttöön; kolmasosa ei pysty lainkaan käyttämään sähköisiä palveluja. Haastattelutuloksia voidaan hyödyntää hyvinvointipalvelujen ennakoinnissa ja suunnittelussa kuntatasolla. Lisäksi tuloksia voidaan hyödyntää yksittäisten hyvinvoinnin osa-alueiden (esim. liikuntatottumukset) palvelusuunnittelussa kunnan eri toimialueilla ja eri tahojen yhteistyönä. Vastaajat saivat haastattelun yhteydessä lähettää terveisiä Inarin kunnalle. Alla olevassa listassa on vastauksista kootut terveiset Inarin kunnalle. Siis kysymys on yksittäisistä vastauksista. - Avustushakemuksien huomioiminen ja oikeudenmukaisuus - Ohjaus, esim. ultraääneen. Missä tulee odottaa? - Kiitos, kiinteistö- ja terveysasioissa on saatu hyvää palvelua - Kotiin muistiliiton oppaita - Tyytyväinen kuntaan ja palveluihin - Siivousavulle tarvetta - Joogatkaa - Enemmän asuntoja ja tontteja nuorille - Ikäihmisille uimahallivuorot ja jumppaohjaaja - Inarin matonpesupaikalle puhdasta vettä - Vuodeosastolla ruokahuolto puutteellista - Nellimiin vakituinen kodinhoitaja - Olen tyytyväinen terveyskeskuksen toimintaan - Vanhusten palveluista pitää parantaa

19 - Lisää työvoimaa - Ei tietoa milloin lääkäri käy - Suomi-Norja yhteistyö uudelleen käyntiin - Liikuntaryhmiä kesälle, tauolla liian kauan 19

Ikäihmisten hyvinvointia ja terveyttä edistävät kotikäynnit

Ikäihmisten hyvinvointia ja terveyttä edistävät kotikäynnit Sosiaali- ja terveyslautakunta Ikäihmisten hyvinvointia ja terveyttä edistävät kotikäynnit 2 Inarissa vuonna 2015 Inarin sosiaali- ja terveyslautakunta 7.6.2016 Sosiaali- ja terveyslautakunta Sisällysluettelo

Lisätiedot

KOTIKÄYNTIKANSIO. tukee yhtenäistä ja laadukasta haastattelua ja palveluohjausta

KOTIKÄYNTIKANSIO. tukee yhtenäistä ja laadukasta haastattelua ja palveluohjausta KOTIKÄYNTIKANSIO tukee yhtenäistä ja laadukasta haastattelua ja palveluohjausta 1. PEREHDYTYSKANSIO Ohjeita Yhteydenottoon Haastattelun tekoon Asiakkaan potilastietoihin kirjaamiseen Haastattelun suorittamiseen

Lisätiedot

Nimi: Asiakas: Annan suostumuksen tietojen kirjaamiseen ja käyttöön. En annan suostumusta tietojen kirjaamiseen ja käyttöön

Nimi: Asiakas: Annan suostumuksen tietojen kirjaamiseen ja käyttöön. En annan suostumusta tietojen kirjaamiseen ja käyttöön Nimi: Asiakkaalle kerrotaan, että Keuruun kaupungin vanhuspalvelut käyttää Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallinnoimaa potilastietojärjestelmää, jossa on yhteiskäyttömahdollisuus. Keuruun vanhuspalveluiden

Lisätiedot

Porvoon kaupunki tarjoaa omaishoitajille mahdollisuuden hyvinvointi- ja terveystarkastukseen. Tarkastus on omaishoitajalle maksuton.

Porvoon kaupunki tarjoaa omaishoitajille mahdollisuuden hyvinvointi- ja terveystarkastukseen. Tarkastus on omaishoitajalle maksuton. Hyvä omaishoitaja Porvoon kaupunki tarjoaa omaishoitajille mahdollisuud hyvinvointi- ja terveystarkastukse. Tarkastus on omaishoitajalle maksuton. Hyvinvointi- ja terveystarkastuks tavoittea on terveyd

Lisätiedot

Kotihoito Hoivaosasto Pienkoti Saarenpääkoti (erillinen hakemus) Tehostettu palveluasuminen

Kotihoito Hoivaosasto Pienkoti Saarenpääkoti (erillinen hakemus) Tehostettu palveluasuminen LAPUAN KAUPUNKI HAKEMUS 1 (5) Hakemuksen täyttöpäivä: Hakemuksen saapumispäivä: Kotihoito Hoivaosasto Pienkoti Saarenpääkoti (erillinen hakemus) Tehostettu palveluasuminen Asiakastiedot Asiakkaan suostumus

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT UUDESSAKAUPUNGISSA v. 2008

ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT UUDESSAKAUPUNGISSA v. 2008 ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT UUDESSAKAUPUNGISSA v. 2008 2 Lea Mäkinen 12.12.2008 3 4 ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT 2008 Ennaltaehkäisevällä kotikäynnillä tarkoitetaan Uudenkaupungin kaupungin sosiaali-

Lisätiedot

Hyvinvointia edistävät kotikäynnit ikääntyneille

Hyvinvointia edistävät kotikäynnit ikääntyneille Haastattelulomake hyvinvointia edistäville kotikäynneille (HYKO) 1 (13) Hyvinvointia edistävät kotikäynnit ikääntyneille Kunnan nimi/kuntakoodi Asiakasnumero Nimi Syntymävuosi Sukupuoli nainen mies Osoite

Lisätiedot

Saarenpääkoti (erillinen hakemus)

Saarenpääkoti (erillinen hakemus) Hakemuksen täyttöpäivä: Kotihoito Pienkoti Tehostettu palveluasuminen Asiakastiedot Hakemuksen saapumispäivä: Saarenpääkoti (erillinen hakemus) 1 (5) Asiakkaan suostumus hakemukseen Asiakkaan nimi (myös

Lisätiedot

S e i n ä j o e n k a u p u n g i n I k ä k e s k u s 2 0 1 5

S e i n ä j o e n k a u p u n g i n I k ä k e s k u s 2 0 1 5 Kooste Hyvinvo intia edistävät kotikäynnit 1939 syntyneille vuonna 2014 S e i n ä j o e n k a u p u n g i n I k ä k e s k u s 2 0 1 5 HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT 1939 SYNTYNEILLE Ikäkeskus on Seinäjoen

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

Tiedätkö, miten alueemme 75-vuotiaat voivat ja mitä he toivovat?

Tiedätkö, miten alueemme 75-vuotiaat voivat ja mitä he toivovat? Tiedätkö, miten alueemme 75-vuotiaat voivat ja mitä he toivovat? Evijärvellä, Kauhavalla ja Lappajärvellä 75-vuotiaille tehtyjen hyvinvointia edistävien kotikäyntien tuloksia vuosilta 2008-2011 HEHKO-seminaari

Lisätiedot

yksiöt (1h+tk+kh) 40-41,5 m² 16,12 /m² kaksiot (2h+k+kh) 50-67 m² 15,27 /m² kolmiot (3h+k+kh) 69-74 m² 14,96 /m²

yksiöt (1h+tk+kh) 40-41,5 m² 16,12 /m² kaksiot (2h+k+kh) 50-67 m² 15,27 /m² kolmiot (3h+k+kh) 69-74 m² 14,96 /m² CARITAS-KODIN PALVELUASUNTOJEN HAKEMINEN Caritas-Kodin palveluasuntoja vuokraa Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymä. Caritas hoitaa asukasvalinnan sekä tuottaa asukkaiden palvelut. Palveluasunnot ovat tarkoitettu

Lisätiedot

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Versio 14.0 Käytetään kaikkien akuuttiin aivohalvaukseen 1.1.2015 tai sen jälkeen sairastuneiden rekisteröintiin. RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Nämä tiedot täyttää aivohalvausosaston hoitohenkilöstö

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS 3(5)

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS 3(5) 1(5) Hakemus saapunut Kotikäynti Tiimin käsittely Hoidettavan henkilötiedot Nimi Lähiosoite Henkilötunnus Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero Lähiomainen, nimi ja puhelinnumero Puoliso Tytär/Poika

Lisätiedot

Savonlinnassa haastateltiin yhteensä 296 henkilöä, eli tavoitettiin 73 % haastateltavista.

Savonlinnassa haastateltiin yhteensä 296 henkilöä, eli tavoitettiin 73 % haastateltavista. HEHKO hyvinvointia edistävät kotikäynnit 2013 Kotikäynti ja haastattelu toteutettiin savonlinnalaisille, jotka täyttivät haastatteluvuoden aikana 75 vuotta ja eivät saaneet mitään Sosterin kotihoidon palveluja.

Lisätiedot

PALVELU- JA ASUNTOHAKEMUS/ MATRIITI Hakemus on saapunut: 1(6) A) HAKIJAN HENKILÖTIEDOT B) OMAISEN/ YHTEYSHENKILÖN TIEDOT. Etunimet.

PALVELU- JA ASUNTOHAKEMUS/ MATRIITI Hakemus on saapunut: 1(6) A) HAKIJAN HENKILÖTIEDOT B) OMAISEN/ YHTEYSHENKILÖN TIEDOT. Etunimet. PALVELU- JA ASUNTOHAKEMUS/ MATRIITI Hakemus on saapunut: 1(6) Caritas täyttää A) HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet Henkilötunnus Puhelin Osoite Postinumero ja toimipaikka Sukunimi Etunimet Henkilötunnus

Lisätiedot

Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen? riittävästi liian vähän en lainkaan, miksi

Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen? riittävästi liian vähän en lainkaan, miksi OSALLISUUS OMAN ARJEN SUUNNITTELUUN Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen?, miksi Onko hoito- ja palvelusuunnitelmanne tavoitteet määritelty yhdessä teidän kanssanne? lainkaan

Lisätiedot

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä?

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? TALOYHTIÖN VARAUTUMINEN ASUKKAIDEN IKÄÄNTYMISEEN -seminaari vanhustyön johtaja Oulun kaupunki Oulun

Lisätiedot

HEINÄVEDEN ILMOITUS/HAKEMUS SOSIAALIPALVELUJEN TARPEESTA KUNTA Hakemuksen saapumispvm / / 20

HEINÄVEDEN ILMOITUS/HAKEMUS SOSIAALIPALVELUJEN TARPEESTA KUNTA Hakemuksen saapumispvm / / 20 1. Palveluja tarvitsevan henkilötiedot / hakija Lähiosoite Henkilötunnus Postinumero ja -toimipaikka Puhelin Hakijan perhetilanne Lähiomaiset tai asioiden hoitaja/t Siviilisääty avio-/avoliitto naimaton

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN. Henkilötiedot. Haettava huoneisto Huoneistotyyppi. Syväyksenkatu 18 B, 89600 SUOMUSSALMI Puh. 08-7190111 Fax.

SUOMUSSALMEN. Henkilötiedot. Haettava huoneisto Huoneistotyyppi. Syväyksenkatu 18 B, 89600 SUOMUSSALMI Puh. 08-7190111 Fax. SUOMUSSALMEN VANHUSTENTALOYHDISTYS RY. Asuntohakemus 1 (5) Syväyksenkatu 18 B, 89600 SUOMUSSALMI Saapunut Puh. 08-7190111 Fax. 08-7190113 / 20 Ämmänsaaren palvelutalo Ämmänsaaren Vanhustentalo Hoitokoti

Lisätiedot

Asiakkaan oma arvio kotihoidon tarpeesta. Palvelutarpeen arvion pohjalta on laadittu yksilöllinen hoito ja palvelusuunnitelma

Asiakkaan oma arvio kotihoidon tarpeesta. Palvelutarpeen arvion pohjalta on laadittu yksilöllinen hoito ja palvelusuunnitelma 1(5) FYYSINEN TOIMINTAKYKY Asiakkaalla on koettu kotihoidon tarve. Asiakas ei selviydy päivittäisistä toiminnoista itsenäisesti koska hänen toimintakykynsä on selkeästi alentunut. Palveluntarve MAPLe_5

Lisätiedot

Esitietokysely perustyöhön ehdotus PPPR-hankkeessa

Esitietokysely perustyöhön ehdotus PPPR-hankkeessa Esitietokysely perustyöhön ehdotus PPPR-hankkeessa 1. Kuinka usein käytät alkoholia? (Audit C) 2. Kun käytät alkoholia, montako annosta tavallisimmin otat päivässä? *) (Audit C) 0 1-2 annosta päivässä

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

Terveydenhuollon barometri 2009

Terveydenhuollon barometri 2009 Terveydenhuollon barometri 009 Sisältö Johdanto Sivu Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 4 Aineiston rakenne 5 Tutkimuksen rakenne 6 Tulokset Terveystyytyväisyyden eri näkökulmat 9 Omakohtaiset näkemykset

Lisätiedot

Nykyinen asumismuoto Omistusasunto Omakotitalo Rivitalo TK:n vuodeosasto Palvelutalo, mikä Asuu yksin Asuu yhdessä, kenen kanssa?

Nykyinen asumismuoto Omistusasunto Omakotitalo Rivitalo TK:n vuodeosasto Palvelutalo, mikä Asuu yksin Asuu yhdessä, kenen kanssa? Sivu 1 / 5 1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Henkilötunnus Postinumero- ja toimipaikka Etunimet Kotikunta Puhelunnumero Sähköpostiosoite Siviilisääty Naimaton Avoliitossa Naimisissa Eronnut Leski Asuu erillään

Lisätiedot

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Versio 13.0 Käytetään kaikkien akuuttiin aivohalvaukseen 1.1.2013 tai sen jälkeen sairastuneiden rekisteröintiin. RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Nämä tiedot täyttää aivohalvausosaston hoitohenkilöstö

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Saapunut (työntekijä täyttää) Hakijaa koskevat tiedot Etu- ja sukunimi Henkilötunnus Puhelinnumero Osoite Perhesuhteet Naimaton Avioliitossa Eronnut Avoliitossa Asumuserossa Leski

Lisätiedot

Kelhänkatu 3, Jämsä Saapunut:

Kelhänkatu 3, Jämsä Saapunut: Saapunut: Palvelua tarvitsevan henkilötiedot Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Osoite, katu, paikkakunta, postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Perhesuhteet naimaton naimisissa avoliitossa eronnut

Lisätiedot

Väestöennusteet, seinäjokisten ikäihmisten odotuksia ja mielipiteitä hyvinvoinnin kehittymisestä ja elämän odotuksista

Väestöennusteet, seinäjokisten ikäihmisten odotuksia ja mielipiteitä hyvinvoinnin kehittymisestä ja elämän odotuksista Väestöennusteet, seinäjokisten ikäihmisten odotuksia ja mielipiteitä hyvinvoinnin kehittymisestä ja elämän odotuksista Projektipäällikkö Erna Hilli erna.hilli@etela-pohjanmaa.fi http://www.epliitto.fi

Lisätiedot

Voimaa Vanhuuteen toimintaohjelma JIK :kyssä. ENSIO-projekti, Ensiote ikääntymiseen Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja

Voimaa Vanhuuteen toimintaohjelma JIK :kyssä. ENSIO-projekti, Ensiote ikääntymiseen Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja Voimaa Vanhuuteen toimintaohjelma JIK :kyssä ENSIO-projekti, Ensiote ikääntymiseen Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja Keskeisimmät toimintamuodot Hyvinvointi -75 päivät Kunnon

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

Ikäjakauma kunnittain, Eksoten alue

Ikäjakauma kunnittain, Eksoten alue Ikäjakauma kunnittain, Eksoten alue Kunta Ikäluokat 2003 2013 2025 Imatra Yhteensä 29 969 ikäryhmän osuus 28 219 ikäryhmän osuus 26 467 ikäryhmän osuus 0-14 4 491 15,0 % 3 658 13,0 % 3 371 12,7 % 15-64

Lisätiedot

Ikäjakauma 3 % 1 % alle 20 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 -> ikävuodet

Ikäjakauma 3 % 1 % alle 20 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 -> ikävuodet Kysely SKAL:n jäsenille 5.1.26/MV Toukokuussa SKAL:n jäsenlehdessä (nro 4/6) olleen kyselyn avulla pyrittiin selvittämään liikenteen ammattilaisten työnaikaisia ravitsemus- ja liikuntatottumuksista sekä

Lisätiedot

Luokkanumero (merkitse 1, 2, 3, tms.): Luokkatunnus (merkitse A, B, C, tms., tai jätä tyhjäksi mikäli ei ole rinnakkaisluokkia):

Luokkanumero (merkitse 1, 2, 3, tms.): Luokkatunnus (merkitse A, B, C, tms., tai jätä tyhjäksi mikäli ei ole rinnakkaisluokkia): VASTAAJAN TUNNUS: OIREKYSELY Alakoulut Kyselylomakkeen täyttöpäivämäärä: / 20 Lapsen etunimi: Lapsen sukunimi: Lapsen ikä: Sukupuoli: Poika 1 Tyttö 2 Koulun nimi: Kunta: Luokkanumero (merkitse 1, 2, 3,

Lisätiedot

Hyvinvointia edistävien kotikäyntien tulokset vuodelta 2009 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella

Hyvinvointia edistävien kotikäyntien tulokset vuodelta 2009 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella Hyvinvointia edistävien kotikäyntien tulokset vuodelta 2009 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella Evijärven kunta Kauhavan kaupunki Lappajärven kunta Kuntayhtymä Kaksineuvoinen 1 SISÄLLYSLUETTELO A. TAUSTATIEDOT...

Lisätiedot

Sisäinen hanke/suunnitelma

Sisäinen hanke/suunnitelma Sisäinen hanke/suunnitelma 10.2.2015 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena mm. ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ohjelman

Lisätiedot

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Osoite Puhelin. Osoite. Pystyttekö käyttämään julkisia liikennevälineitä?

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Osoite Puhelin. Osoite. Pystyttekö käyttämään julkisia liikennevälineitä? HAMINAN KAUPUNKI Ikäihmisten palvelut Kotihoitokeskus Pikkuympyräkatu 3 49400 HAMINA P. 0400 801 831 KULJETUSPALVELUHAKEMUS Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu Saap.pv Dnro HAKIJA Sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

Vammaispalveluhanke Lapissa

Vammaispalveluhanke Lapissa Vammaispalveluhanke Lapissa Kehitysvammaisten asuminen (Tallavaara, 2010) Asuu vanhemman/vanhempien kanssa Asumismuodot 31.5.2010 (N=1592) 0 % 9 % Muun sukulaisen luona 1 % 1 % Perhehoidossa tai ammatill.perhekodissa

Lisätiedot

KYSELY TERVEYSTOTTUMUKSISTA JA ELÄMÄNTAVOISTA

KYSELY TERVEYSTOTTUMUKSISTA JA ELÄMÄNTAVOISTA KYSELY TERVEYSTOTTUMUKSISTA JA ELÄMÄNTAVOISTA Hyvinkään sairaanhoitoalueen Psykiatria 1 FYYSINEN AKTIIVISUUS 1.1 Kuinka paljon liikut ja rasitat itseäsi ruumiillisesti vapaa-aikana? Jos rasitus vaihtelee

Lisätiedot

Hyvinvointia edistävien kotikäyntien tulokset vuodelta 2010 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella

Hyvinvointia edistävien kotikäyntien tulokset vuodelta 2010 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella Hyvinvointia edistävien kotikäyntien tulokset vuodelta 2010 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella Evijärven kunta Kauhavan kaupunki Lappajärven kunta Kuntayhtymä Kaksineuvoinen 1 SISÄLLYSLUETTELO A. TAUSTATIEDOT...

Lisätiedot

Esteettömyys korjausrakentamisessa kotona asumisen mahdollisuudet TURVALLINEN KOTI. Rakennusvalvonta. AnuMontin 28.9.2013

Esteettömyys korjausrakentamisessa kotona asumisen mahdollisuudet TURVALLINEN KOTI. Rakennusvalvonta. AnuMontin 28.9.2013 Esteettömyys korjausrakentamisessa TURVALLINEN KOTI AnuMontin 28.9.2013 Rakennusvalvonta Valtakunnalliset tavoitteet YM Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma vuosille 2013 2017 v. 2011 yli 75v 89,6%

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS Hakemus saapunut: HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Ammatti ( eläkeläinen) Koulutus Perhesuhteet avioliitossa asumuserossa/erillään

Lisätiedot

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Versio 12.0 Käytetään kaikkien akuuttiin aivohalvaukseen 1.1.2012 tai sen jälkeen sairastuneiden rekisteröintiin. RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Nämä tiedot täyttää aivohalvausosaston hoitohenkilöstö

Lisätiedot

Luokkanumero (merkitse 1, 2, 3, tms.): Luokkatunnus (merkitse A, B, C, tms., tai jätä tyhjäksi mikäli ei ole rinnakkaisluokkia):

Luokkanumero (merkitse 1, 2, 3, tms.): Luokkatunnus (merkitse A, B, C, tms., tai jätä tyhjäksi mikäli ei ole rinnakkaisluokkia): VASTAAJAN TUNNUS: OIREKYSELY Alakoulut Kyselylomakkeen täyttöpäivämäärä: / 20 Lapsen etunimi: Lapsen sukunimi: Lapsen ikä: Sukupuoli: Poika 1 Tyttö 2 Koulun nimi: Kunta: Luokkanumero (merkitse 1, 2, 3,

Lisätiedot

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki Kansalaiskysely 2014 Mäntsälä + kaikki Vastaajamäärä Koko selvityksessä yhteensä 1421 vastaajaa Mäntsälästä 330 vastaajaa Tuhatta täysi-ikäistä asukasta kohden 22 vastaajaa 23 % kaikista vastaajista 2.

Lisätiedot

Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten asumisen tarpeet Sari Valjakka

Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten asumisen tarpeet Sari Valjakka Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten asumisen tarpeet Sari Valjakka Miljoona esteetöntä asuntoa vuoteen 2030-seminaari 20.3.2014 Tavoitteet ja toteutus Selvittää neurologisesti pitkäaikaissairaiden

Lisätiedot

Saapunut: Äidinkieli suomi ruotsi viittoma muu, mikä?

Saapunut: Äidinkieli suomi ruotsi viittoma muu, mikä? 1(5) Saapunut: Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua voi saada vaikeavammainen henkilö, jolla on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei voi vammansa tai sairautensa vuoksi

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS/ Lapset, kehitysvammaiset

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS/ Lapset, kehitysvammaiset 1(6) Hakemus saapunut Kotikäynti Tiimin käsittely Hoidettavan henkilötiedot Nimi Lähiosoite Henkilötunnus Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero Lähiomainen, nimi ja puhelinnumero Asumistiedot Asunto

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 Lähihoitajan tutkinto, suuntautuminen kuntoutukseen Kyky itsenäiseen ja aktiiviseen työskentelyyn Omaa hyvät

Lisätiedot

Tampereen omaisneuvonta, n=33. Jäsenkysely, n=219. Sopimusvuoren omaiskysely, n=39. Etelä-Pohjanmaan omaisneuvonta, n=21.

Tampereen omaisneuvonta, n=33. Jäsenkysely, n=219. Sopimusvuoren omaiskysely, n=39. Etelä-Pohjanmaan omaisneuvonta, n=21. Aineistot en omaisneuvonta, n=33. Jäsenkysely, n=219. Sopimusvuoren omaiskysely, n=39. n omaisneuvonta, n=21. Yhteensä 312 omaisen vastaukset Yleistä vastaajista Keski-ikä 52-57 vuotta, Sopimusvuoren aineisto

Lisätiedot

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson osakokonaisuus

Lisätiedot

Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja

Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja Lääkärin rooli toimintakykyä tukevan ja edistävän työn korostamisessa Kunnon Hoitaja koulutus kaipaa tuekseen laajan organisaation tuen

Lisätiedot

Tilanteessani ei ole tapahtunut muutosta edellisen hakemukseni jälkeen vaan samat perustelut palvelujen hakemiselle ovat voimassa

Tilanteessani ei ole tapahtunut muutosta edellisen hakemukseni jälkeen vaan samat perustelut palvelujen hakemiselle ovat voimassa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Perhepalvelut Vammaispalvelut Vaikeavammaisen kuljetuspalveluhakemus Käsittelijä Saapunut Päätös Kotikäynti Matkamäärä Ajalle Hakijan tiedot Etu- ja sukunimi

Lisätiedot

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sosiaali- ja terveysvirasto Vammaispalvelu Metsolantie 2, 04200 Kerava KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI 1 (8) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Ammatti: Osoite: Postinumero:

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen turvallisuus. Helsinki 5.2.2013 Tarja Mankkinen Sisäministeriö

Ikääntyneiden asumisen turvallisuus. Helsinki 5.2.2013 Tarja Mankkinen Sisäministeriö Ikääntyneiden asumisen turvallisuus Helsinki 5.2.2013 Tarja Mankkinen Sisäministeriö 8.2.2013 Yhteiskunnan muutokset heijastuvat turvallisuuteen Yksilöiden ja ryhmien tarpeet erilaisia myös turvallisuudessa

Lisätiedot

PALVELUTARPEET TUTKIMUKSEN VALOSSA

PALVELUTARPEET TUTKIMUKSEN VALOSSA PALVELUTARPEET TUTKIMUKSEN VALOSSA Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten asumisen selvitys Alustavia tuloksia Sari Valjakka 2 Selvityksen kysymykset 1. Missä ja miten neurologisesti

Lisätiedot

Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille

Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille 1. Vastaajan tiedot / Taustamuuttujaosio Vastaajaa koskeva tieto 1.1. sukupuoli mies nainen 1.2. ikä alle 20 vuotta 20 30 vuotta 31 40 vuotta yli 40 vuotta 1.3.

Lisätiedot

Lääkityksen arvioinnin tarpeita kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon asiakkailla

Lääkityksen arvioinnin tarpeita kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon asiakkailla Lääkityksen arvioinnin tarpeita kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon asiakkailla Ikäihmisten lääkkeidenkäytön järkeistämisverkosto 6.2.2014 Matti Mäkelä 6.2.2014 Järkeistystarpeita / Matti Mäkelä 1

Lisätiedot

Ikääntyminen on mahdollisuus. Ministeri Helena Pesola

Ikääntyminen on mahdollisuus. Ministeri Helena Pesola Ikääntyminen on mahdollisuus Ministeri Helena Pesola Väestö iän ja sukupuolen mukaan 2000, 2020 ja 2050 2 Kela/Aktuaariryhmä 14.6.2013 Yli 80-vuotiaat ja yli 100-vuotiaat 3 Kela/Aktuaariryhmä14.6.2013

Lisätiedot

Ikääntyneiden fyysinen toimintakyky ja turvallisuuden tunne Ilkka Väänänen. Lahden tiedepäivä Fellmannia, Lahti 27.11.2012

Ikääntyneiden fyysinen toimintakyky ja turvallisuuden tunne Ilkka Väänänen. Lahden tiedepäivä Fellmannia, Lahti 27.11.2012 Ikääntyneiden fyysinen toimintakyky ja turvallisuuden tunne Ilkka Väänänen Lahden tiedepäivä Fellmannia, Lahti 27.11.2012 Esityksen rakenne 1. Johdanto Tapaturmaisesti kuolleiden yli 65 vuotiaiden kuolemansyyt

Lisätiedot

PALVELUASUMISEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEN

PALVELUASUMISEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEN Hakemus on saapunut Hakemus on käsitelty SAS-ryhmässä Hakemuksen kaikki kohdat on täytettävä huolellisesti ja täydellisesti. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: (alleviivatkaa kutsumanimi) Nykyinen

Lisätiedot

Vanhusten ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden asumisen turvallisuus Kokkolassa

Vanhusten ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden asumisen turvallisuus Kokkolassa Vanhusten ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden asumisen turvallisuus Kokkolassa Turvallisen asumisen koti-seminaari 3.8.2011 Palvelupäällikkö laitos- ja palveluasuminen Pasi Paasila Esityksen

Lisätiedot

Ikäinnovaatio hanke

Ikäinnovaatio hanke Ikäinnovaatio 2012-2014 hanke http://www.uef.fi/ikainnovaatio 22.5.2013 Paronen, Elsa Ropponen, Katja Ahonen, Tommi Hämäläinen, Susanne Tutkimustulokset -esityksen eteneminen 1)Tutkimus asetelma 2) Kyselyyn

Lisätiedot

ARVIOI ALKOHOLIN KÄYTTÖÄSI 90

ARVIOI ALKOHOLIN KÄYTTÖÄSI 90 1 Yli 65-vuotias ARVIOI ALKOHOLIN KÄYTTÖÄSI 90 85 80 Mittari alkoholin käytön itsearviointiin 75 70 65 2 Tämän mittarin tarkoituksena on auttaa Sinua arvioimaan alkoholin käyttöäsi. Alkoholin käyttöä olisi

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Postinumero ja paikka:

Postinumero ja paikka: Nurmijärven kunta Vammaispalvelut Keskustie 2 A, 01900 Nurmijärvi VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU- HAKEMUS 1 (6) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Osoite: Puhelin

Lisätiedot

Asiakaskysely kotona asuville kehitysvammaisille 2011

Asiakaskysely kotona asuville kehitysvammaisille 2011 Asiakaskysely kotona asuville kehitysvammaisille 2011 TAUSTATIEDOT 1. Sukupuoli ( ) Mies ( ) Nainen 2. Ikä ( ) Alle 12 v. ( ) 12-17 v. ( ) 18-24 v. ( ) 25-34 v. ( ) 35-44 v. ( ) 45-54 v. ( ) 55-64 v. (

Lisätiedot

Tietoa Borlängen kunnan vanhustenhuollosta

Tietoa Borlängen kunnan vanhustenhuollosta Tietoa Borlängen kunnan vanhustenhuollosta Borlänge kommun 781 81 Borlänge Tel: 0243-740 00 kommun@borlange.se www.borlange.se Kun tarvitset apua tai tukea Kun tarvitset apua arkiaskareisiin voit hakea

Lisätiedot

1. Nimi ja henkilötunnus ryhmä

1. Nimi ja henkilötunnus ryhmä Opiskeluterveydenhuolto TERVEYSKYSELY Opiskelijalle Oppilaitos Opintolinja A YHTEYSTIEDOT 1. Nimi ja henkilötunnus ryhmä 2. Osoite 3. Kotikunta 4. Puhelin 5. Lähin omainen Puh päivisin: B. TERVEYDENTILA

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä HOIDETTAVAA KOSKEVAT TIEDOT Henkilötiedot Nimi Henkilötunnus Osoite Puhelin Tiedot hoitosuhteesta Hoidettava on hoitajan puoliso/avopuoliso

Lisätiedot

Neurologisesti sairaiden ja vammaisten ihmisten asumistarpeet Kaakkois-Suomessa. Asiakaskyselyn tulokset 10.9.2008

Neurologisesti sairaiden ja vammaisten ihmisten asumistarpeet Kaakkois-Suomessa. Asiakaskyselyn tulokset 10.9.2008 Neurologisesti sairaiden ja vammaisten ihmisten asumistarpeet Kaakkois-Suomessa Asiakaskyselyn tulokset 10.9.2008 Aluejako ja ikä Alue Lkm % Etelä-Karjala 70 34 Pohjois-Kymenlaakso 59 29 Etelä-Kymenlaakso

Lisätiedot

Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy liikunnan avulla

Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy liikunnan avulla Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy liikunnan avulla Erikoistutkija, KaatumisSeula-hankkeen projektipäällikkö Saija Karinkanta KAATUMINEN ON YLEISTÄ 1 joka kolmas yli 65-vuotias kaatuu vuosittain näistä puolet

Lisätiedot

Kotona asumisen järjestäminen ja palveluohjaus. Rauha Heikkilä Kehittämispäällikkö, TtM Ikäihmisten palvelut -yksikkö Rovaniemi

Kotona asumisen järjestäminen ja palveluohjaus. Rauha Heikkilä Kehittämispäällikkö, TtM Ikäihmisten palvelut -yksikkö Rovaniemi Kotona asumisen järjestäminen ja palveluohjaus Rauha Heikkilä Kehittämispäällikkö, TtM Ikäihmisten palvelut -yksikkö Rovaniemi 16.11.2011 Jäsentely Ikääntyminen Suomessa Kotona asuminen Iäkkäiden kokemuksia

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki Hakemus palveluasumis- ja hoitoyksikköihin (päiv. 17.12.2014)

Kokemäen kaupunki Hakemus palveluasumis- ja hoitoyksikköihin (päiv. 17.12.2014) Kokemäen kaupunki Hakemus palveluasumis- ja hoitoyksikköihin (päiv. 17.12.2014) Kokemäen kaupungin alueella olevat kaupungin omat laitoshoidon ja palveluasumisyksiköt sijaitsevat Henrikinhovissa, joista

Lisätiedot

Lapsen ja vanhempien tuen tarpeen arviointi

Lapsen ja vanhempien tuen tarpeen arviointi 1.4.2016 ja vanhempien tuen tarpeen arviointi Hyvä asiakas! Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa on käytössä yhdenmukainen arviointimalli, jonka avulla arvioidaan yhdessä lapsen ja vanhempien kanssa

Lisätiedot

Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito

Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito RAI-seminaari 24.3.2011 Kirsi Kiviniemi TtT, kehittämispäällikkö Sisältö Ihmislähtöisen asumisen sekä hoidon ja huolenpidon yhdistäminen Iäkäs ihminen Asuminen

Lisätiedot

Kävijäprofiili 2012. Nettikone.com

Kävijäprofiili 2012. Nettikone.com Kävijäprofiili 2012 Tutkimuksen tausta ja tutkittu sivu Tiedot kerätty TNS Atlas tutkimuksessa heinä - joulukuussa 20. Pääryhminä tutkimuksen perusjoukko eli kaikki 15 6-vuotiaat (est. 3.62.000 henkeä,

Lisätiedot

4.11.2013/ Potku hanke Riihimäen terveyskeskuksen vastaanoton omahoitolomake

4.11.2013/ Potku hanke Riihimäen terveyskeskuksen vastaanoton omahoitolomake 1 4.11.2013/ Potku hanke Riihimäen terveyskeskuksen vastaanoton omahoitolomake Pyydämme Sinua syventymään hetkeksi omahoitoosi. Täytäthän ystävällisesti tämän omahoitolomakkeen ennen suunnitellulle kontrollikäynnille

Lisätiedot

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson osakokonaisuus

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2010 lopussa Suositus, 2008 Asui

Lisätiedot

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu?

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri osastopäällikkö Helsingin kaupunki sosiaali- ja terveysvirasto sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Lisätiedot

Quality of Life Questionnaire

Quality of Life Questionnaire Quality of Life Questionnaire Qualeffo-41 (10 December 1997) Users of this questionnaire (and all authorized translations) must adhere to the user agreement. Please use the related Scoring Algorithm. A

Lisätiedot

Ikä- ja sukupuolirakenne: eri ikäryhmät % väestöstä: 0-6, 7-14, 15-24, 25-64, 65-74 ja yli 75 miehet ja naiset

Ikä- ja sukupuolirakenne: eri ikäryhmät % väestöstä: 0-6, 7-14, 15-24, 25-64, 65-74 ja yli 75 miehet ja naiset 1 HYVINVOINTIA KUVAAVAT MITTARIT (26.3.2008/uo) Taustatekijät Väestörakenne ja ennuste Ikä- ja sukupuolirakenne: eri ikäryhmät % väestöstä: 0-6, 7-14, 15-24, 25-64, 65-74 ja yli 75 miehet ja naiset Perhetyyppi:

Lisätiedot

Ämmässuon lähiympäristön terveyskysely 2015

Ämmässuon lähiympäristön terveyskysely 2015 Ämmässuon lähiympäristön terveyskysely 205 Yhteenveto ja pohdintaa Alueen asukkaista kokee terveytensä olevan heikko ja noin kolmannes keskinkertainen. Heikkoa terveyttä ei selitä ikä tai sukupuoli (pl.

Lisätiedot

Saamelaisten toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen

Saamelaisten toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen Saamelaisten toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen palveluissa Edellytykset yy ja haasteet Inari 20.9.2013 Mirja Laiti Työkalupakin arviointia Kokonaisuudessaan erinomainen työväline henkilöstön

Lisätiedot

Asiakas oman elämänsä asiantuntijana

Asiakas oman elämänsä asiantuntijana Asiakas oman elämänsä asiantuntijana RAI -seminaari 29.3.212 28.3.212 Teija Hammar / IIPA Teija Hammar, erikoistutkija, Ikäihmisten palvelut -yksikkö, THL 1 Esityksen sisältö: Asiakkaan äänen voimistuminen

Lisätiedot

Omaishoitaja asiakkaana sosiaali- ja terveydenhuollossa kokemuksia kohtaamisesta ja kehittämisestä

Omaishoitaja asiakkaana sosiaali- ja terveydenhuollossa kokemuksia kohtaamisesta ja kehittämisestä Omaishoitaja asiakkaana sosiaali- ja terveydenhuollossa kokemuksia kohtaamisesta ja kehittämisestä Seinäjoki 5.4.2011 Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Omaishoitajat ja Läheiset Liitto 14.4.2011 Omaishoito

Lisätiedot

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015 15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.215 1 VAI 2 VUOTTA? 2 KYSELY 8-VUOTIAILLE VASTAUKSIA 5 Teetimme 5 puhelinhaastattelua vuonna 1935 syntyneille suomalaisille eläkeläisille

Lisätiedot

Kävijäprofiili 2012. Nettiauto.com

Kävijäprofiili 2012. Nettiauto.com Kävijäprofiili 2012 Tutkimuksen tausta ja tutkittu sivu Tiedot kerätty TNS Atlas tutkimuksessa heinä - joulukuussa 20. Pääryhminä tutkimuksen perusjoukko eli kaikki 69-vuotiaat (est. 3.629.000 henkeä,

Lisätiedot

Kävijäprofiili 2012. Nettimoto.com

Kävijäprofiili 2012. Nettimoto.com Kävijäprofiili 2012 Tutkimuksen tausta ja tutkittu sivu Tiedot kerätty TNS Atlas tutkimuksessa heinä - joulukuussa 20. Pääryhminä tutkimuksen perusjoukko eli kaikki 69-vuotiaat (est. 3.629.000 henkeä,

Lisätiedot

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikääntyvien varhainen tuki Vanhuspalvelulaki: Hyvinvointia edistävät palvelut Ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista

Lisätiedot

Copies of this questionnaire and authorized translations can be obtained after signing a user s agreement.

Copies of this questionnaire and authorized translations can be obtained after signing a user s agreement. International Osteoporosis Foundation QUALITY OF LIFE QUESTIONNAIRE Qualeffo-41 (10 December 1997) International Osteoporosis Foundation Copies of this questionnaire and authorized translations can be

Lisätiedot

LOHJA 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT 2. KULJETUSPALVELU JOTA HAETAAN 1 (7) KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI

LOHJA 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT 2. KULJETUSPALVELU JOTA HAETAAN 1 (7) KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI LOHJA Perusturvakeskus Vammaispalvelu Kalevankatu 4, 08100 Lohja 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI 1 (7) Henkilötunnus: Ammatti: Osoite: Postinumero: Puhelin

Lisätiedot

Hyvinvointia edistävien kotikäyntien tulokset vuodelta 2011 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella

Hyvinvointia edistävien kotikäyntien tulokset vuodelta 2011 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella Hyvinvointia edistävien kotikäyntien tulokset vuodelta 2011 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella Evijärven kunta Kauhavan kaupunki Lappajärven kunta Kuntayhtymä Kaksineuvoinen 1 SISÄLLYSLUETTELO A. TAUSTATIEDOT...

Lisätiedot

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA 19.11.2012 HYVÄ VASTAANOTTAJA Opiskelen Vaasan ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan yksikössä sairaanhoitajan tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Teen opinnäytetyönäni

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN ASIAKKUUSKRITEERIT

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN ASIAKKUUSKRITEERIT Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.8.2013 11 Liite 1.4.4. VANTAAN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Vanhus- ja vammaispalvelut KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN ASIAKKUUSKRITEERIT 1.9.2013 ALKAEN

Lisätiedot

Ikääntyneen mielenterveys kotihoidossa

Ikääntyneen mielenterveys kotihoidossa Ikääntyneen mielenterveys kotihoidossa VI Valtakunnallinen depressiofoorumi ja IV Lapin mielenterveys- ja päihdepäivät Britta Sohlman, FT THL/Ikäihmisten palvelut Esityksen sisältö Käytetyn aineiston kuvaus

Lisätiedot

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ikäihmisten palvelujen kehittämistä linjaavat Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma perustuu ns. Vanhuspalvelulain 5 : Kunnan on laadittava suunnitelma ja se on osa kaupungin/kunnan

Lisätiedot