Ikäihmisten hyvinvointia edistävät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ikäihmisten hyvinvointia edistävät"

Transkriptio

1 INARIN KUNTA Sosiaali- ja terveysosasto Ikäihmisten hyvinvointia edistävät

2 2 kotikäynnit Inarissa vuonna

3 1 Yleistä 1 2 Haastattelun tulokset vuonna Asuminen Terveydentila Lääkitys Nukkuminen Ruokahalu Alkoholi Tupakka Näkö Kuulo Hampaat Lääkärissä käynti Muisti Mieliala Yksinäisyys ja läheiset Harrastukset Kaatuminen Apuvälineet ja liikkuminen Turvallisuus Suoriutuminen arkitoimista Omaishoito Talous 7 3 Tulokset taulukossa 8 4 Yhteenveto 14

4 4 1 Yleistä Hyvinvointia ja terveyttä edistävällä kotikäynnillä Inarin kunnassa tarkoitetaan terveydenhoitajan tekemää suunnitelmallista kotikäyntiä, jonka tavoitteena on: ikääntyneiden terveellisten elämäntapojen ja ravitsemuksen tukeminen ongelmien varhainen toteaminen ja niiden välitön hoito asuinolojen parantamisen kartoittaminen asuin- ja elinympäristön sekä lähipalveluiden kartoittaminen antaa tietoa yleisesti palveluista ja saatavista etuisuuksista antaa neuvoja vaaratilanteiden välttämisestä kotona Hyvinvointia ja terveyttä edistävät kotikäynnit mahdollistavat varhaisen puuttumisen ikäihmisten toimintakyvyn ja terveydentilan heikkenemiseen ja tukevat kotona asumista. Käyntien tarkoituksena on arvioida ja tukea itsenäistä suoriutumista, tiedottaa palveluista sekä selvittää hyvinvointia ja terveyttä vaarantavia riskitekijöitä. Kotikäyntien toteutus aloitettiin Inarin kunnassa vuonna Tällöin haastateltiin kaikki yli 80 vuotta täyttäneet ikäihmiset. Sen jälkeen on vuosittain haastateltu kyseisenä vuonna 80 vuotta täyttävät. Haastattelun ovat toteuttaneet terveydenhoitajat ennalta sovitun kotikäynnin aikana. Osallistuminen on vapaaehtoista. Palveluasumisen piirissä tai laitoksissa olevat eivät kuulu selvityksen piiriin. Kuntasuunnitelman mukaisesti ennaltaehkäisevien kotikäyntien painopistettä siirretään asteittain 75 -vuotiaisiin. Vuonna 2014 haastateltiin 75 -vuotiaat, vuonna 1939 syntyneet Inarin kuntalaiset. Tämä raportti on yhteenveto tehdyistä haastatteluista ja tulokset on esitetty myös taulukkomuodossa yhteenvetona sivulta 8 alkaen.

5 5 2 Haastattelun tulokset vuonna Asuminen Vuonna 2014 Inarin kunnassa asui vuotta täyttävää henkilöä. Haastateltavista kolmea ei tavoitettu lukuisista yrityksistä huolimatta ja viisi henkilöä ei kokenut tarvetta haastatteluun. Näin ollen haastatteluun osallistui 41 henkilöä, joista naisia 18 ja miehiä 23. Haastatelluista 40 henkilöllä oli äidinkielenään suomi ja viidellä suomenkielen lisäksi äidinkielenä oli inarinsaame tai pohjoissaame. Yhden ikäihmisen äidinkielenä oli koltansaame. Vastaajista 31 asui Ivalon, 5 Inarin, 1 Nellimin ja 4 Sevettijärven alueella. Omakotitalossa asui 33, rivitalossa kuusi, kerrostalossa yksi sekä yksi vastaaja asui osan vuodesta mökillä Inarin kunnassa ja osan vuodesta toisella paikkakunnalla. 14 vastaajaa asui yksin ja 27 vastaajaa asui puolison kanssa. Taulukko 1: Asuinpaikkajakauma - Ivalon alue: Ivalo, Koppelo, Ukonjärvi, Törmänen, Kuttura - Inarin alue: Kirkonkylä, Riutula, Tulvalahti, Angeli, Sikovuono, Kaamanen, Menesjärvi, Solojärvi, Lemmenjoki, Lisma, Repojoki - Nellimin alue: Nellim, Mustola, Virtaniemi, Keväjärvi, Akujärvi, Veskoniemi - Sevettijärven alue: Sevettijärvi, Näätämö, Partakko Vastaajista 14 oli käytössään sekä sähkö- että puulämmitys, 17 vastaajalla oli käytössään pelkkä sähkölämmitys ja neljällä pelkkä puu, yhdellä oli öljylämmitys, yhdellä maalämpö ja neljä kuului kaukolämpöverkkoon. Lisäksi kolmella vastaajalla oli pääasiallisen lämmityksen lisäksi käytössä ilmalämpöpumppu. Puuhuollolle tarvetta koki 16, joista suurin tarve kohdistui takkapuihin.

6 6 2.2 Terveydentila 2.3 Lääkitys 2.4 Nukkuminen 2.5 Ruokahalu Sisävessa oli 40 vastaajalla ja vain yhdellä ulkovessa. Kolmella oli käytössä ulkosauna, muilla 38 vastaajalla sauna oli sisällä. Kaikilla heistä oli myös suihku sisällä ja heistä yhdellä oli myös kylpyamme. Portaat asunnossaan oli 11 vastaajalla. Asuntoonsa hyvin tyytyväisiä oli 31 ikäihmistä, 9 vastasi olevansa melko tyytyväinen ja vain yksi oli asuntoonsa melko tyytymätön. Terveydentilansa hyväksi koki 12 vastaajaa, melko hyväksi 15 vastaajaa ja keskitasoiseksi 9. Melko huonoksi terveytensä koki kolme ja huonoksi vain kaksi vastaajaa. Edellisvuoteen verrattuna terveydentilansa paremmaksi koki 7 vastaajaa, suunnilleen samanlaiseksi kuin vuosi sitten 27 vastaajaa ja 7 vastaajaa koki terveytensä huonommaksi kuin vuosi sitten. Toimintakykyä haittaavia tai huolestuttavia sairauksia tai vaivoja ei ollut 14 vastaajalla. 27 vastaajalla sairauksia tai vaivoja oli mm. nivelrikko, epilepsia, polvi- tai lonkkavaivat, iriitti, eturauhasvaivat, rytmihäiriöt, erilaiset vatsavaivat ja glaukooma. Ainoastaan kolmella ei ollut säännöllistä lääkitystä ja yksi vastaus puuttui. 37 vastaajalla oli käytössään yksi tai useampi säännöllinen lääke. Vastaajista 35 ei ollut vaikeuksia lääkkeenotossa, kuudella oli vaikeuksina mm. lääkityksen muistaminen ja e-reseptin ja paperireseptin kanssa käytännön ongelmia. Yksi heistä ilmoitti, että terveydenhoitaja jakaa lääkkeet. Vastaajista 28 ilmoitti nukkuvansa hyvin, kolme nukkui hyvin unilääkkeen avulla ja 10 vastaajaa kertoi, että heillä on univaikeuksia. Ruokahalunsa hyväksi koki 37 vastaajaa ja huonoksi neljä. 40 vastaajaa söi lämpimän aterian päivittäin ja vain yksi ilmoitti, ettei syö lämmintä ateriaa joka päivä. 2.6 Alkoholi 18 vastaajaa ei käyttänyt lainkaan alkoholia, 11 vastaajaa käytti alkoholia kuukausittain tai harvemmin, kolme vastaajaa käytti 2-4 kertaa kuukaudessa ja neljä 2-4 kertaa viikossa ja viisi vastaajaa käytti alkoholia päivittäin tai lähes päivittäin. Alkoholia käyttävistä vastaajista vähemmän kuin yhden annoksen kerralla käytti kolme vastaajaa, yhden annoksen kymmenen vastaajaa, kolme vastaajaa käytti

7 7 kaksi annosta kerralla, viisi vastaajaa kolme annosta ja kaksi kerralla neljä annosta tai enemmän. vastaajaa käytti 2.7 Tupakka 19 vastaajaa ei ollut koskaan tupakoinut ja 17 ei tupakoinut enää nykyisin. Viisi vastaajaa tupakoi päivittäin viidestä kymmenen savuketta päivässä. 2.8 Näkö 2.9 Kuulo 25 vastaajaa koki, ettei näkö ole heikentynyt ja 16 vastaajalla näkö oli heikentynyt niin, että se haittasi päivittäistä elämää. Suurimmalla osalla oli käytössään silmälasit. Kuulo ei ollut heikentynyt 24 vastaajalla ja kuulonsa heikentyneen koki 17 vastaajaa. Heistä kolmella oli käytössään kuulokoje ja kolme oli menossa kuulotutkimuksiin haastattelun jälkeen Hampaat 29 vastaajalla ei ollut huolta hampaiden tai proteesien kunnosta tai suun terveydestä. Yksi vastaus puuttui ja 11 vastaajaa oli huolissaan hampaistaan Lääkärissä käynti Vain kolme vastaajaa ei ollut käynyt lääkärin vastaanotolla viimeisen 12 kuukauden aikana. 38 vastaajaa oli käynyt, joista 24 vastaajaa 1-5 kertaa, 10 vastaajaa 5-10 kertaa ja neljä vastaajaa oli käynyt lääkärin vastaanotolla viimeisen vuoden aikana useasti. Taulukko 2: Oletteko käyneet lääkärin vastaanotolla viimeisen 12 kuukauden aikana?

8 Muisti 2.13 Mieliala 31 vastaajaa tai heidän läheistään ei ollut huolissaan muistiinsa liittyvistä asioista ja vastaajista 10 oli joko itse huolissaan tai läheisensä oli huolissaan vastaajan muistiin liittyvistä asioista. Vastaajista 34 ei ollut huolissaan mielenkiinnon puutteesta, masentuneisuudesta tai toivottomuudesta. Seitsemän vastaajaa oli huolissaan em. asioista Yksinäisyys ja läheiset 2.15 Harrastukset 26 vastaajaa ei kokenut itseään yksinäiseksi, 12 vastaajaa koki itsensä yksinäiseksi joskus, kaksi usein ja yksi ei ollut vastannut kysymykseen. 35 vastaajalla oli joku läheinen ihminen jonka kanssa voi keskustella luottamuksellisesti kaikista tai lähes kaikista asioista. Kuusi vastaajaa ilmoitti, ettei sellaisia läheisiä ole tarpeeksi. 19 vastaajaa harrasti aktiivisesti jotain. 21 vastaajaa ei harrastanut aktiivisesti mitään ja yksi vastaus puuttui. Harrastuksiksi lueteltiin mm. kansalaisopisto, eläkeliitto, saamelaisseurat, tiistaipiiri, seurat, Nellimin kerho, kirkko, vesijumppa, eräseurat ja kuuloryhmä. Liikuntaa 4 kertaa viikossa tai useammin harrasti 25 vastaajaa, 2-3 kertaa viikossa viisi ja satunnaisesti tai ei lainkaan 11 vastaajaa. 32 vastaajaa ulkoili päivittäin tai lähes päivittäin, kaksi joka viikko ja seitsemän ulkoili harvemmin kuin viikoittain.

9 9 Taulukko 3: Kuinka usein harrastatte liikuntaa? Vastaajista 34 pystyi kävelemään puoli kilometriä levähtämättä joko apuvälineillä tai ilman. Yksi pystyi kävelemään, mutta vaikeuksia oli jonkin verran. Kuusi vastaajaa ei pystynyt kävelemään puolta kilometriä lainkaan Kaatuminen Kaikista vastaajista (41) 12 vastaajaa oli kaatunut viimeisen puolen vuoden aikana. Kaatumista pelkäsi hyvin paljon kaksi, jonkin verran 13 ja kaatumista ei pelännyt lainkaan 26 vastaajaa Apuvälineet ja liikkuminen 2.18 Turvallisuus 26 vastaajalla ei ollut käytössään minkäänlaisia apuvälineitä. 15 vastaajalla oli käytössään mm. kuulokoje, kävelykeppi, sauvat, suihkutuoli, rollaattori, ottimet, silmälasit, potkupyörä ja induktiosilmukka. Vastaajista 27 ajoi itse autoa. 13 vastaajaa kuljetti läheinen tai joku muu, taksi tai kotipalveluauto. Vastaajista yksi kertoi kulkevansa pyörällä. 38 vastaajaa koki elämänsä turvalliseksi ja kolme vastaajaa koki turvattomuutta. Syiksi mainittiin mm. lähialueella liikkuva hämäräporukka ja pelko olla yksin kotona, jos oven taakse tuleekin joku Suoriutuminen arkitoimista Oheisessa taulukossa on kuvattu lukuina ja prosentteina vastaukset monivalintakysymykseen Selviydyttekö omin voimin seuraavista toimista.

10 10 Suoriutuminen arkitoimista Pystyy vaikeuksitta Vaikeuksi a jonkin verran Erittäin vaikeaa Ei pysty lainkaan Henkilökohtainen hygienia 37 (91%) 3 (7%) 1 (2%) 0 Ruokakaupassa käynti 33 (81 %) 4 (10 %) 3 (7%) 1 (2%) Ruoan valmistus 34 (83%) 2 (5%) 4 (10%) 1 (2%) Kevyehköt kotityöt 34 (83%) 4 (10%) 0 3 (7%) Raskaat kotityöt 28 (68%) 2 (5%) 3 (7%) 8 (20%) Pienet kodin korjaustyöt 30 (74%) 3 (7%) 1 (2%) 7 (17%) Päivittäiset raha-asiat 31 (76%) 6 (15 %) 1 (2%) 3 (7%) Paperiasiat 28 (69%) 10 (24%) 1 (2%) 2 (5%) Puhelimen käyttö 36 (88%) 4 (10%) 1 (2%) 0 Sähköisten palveluiden käyttö* 15 (37%) 2 (5%) 1 (2%) 13 (32%) * ei konetta käytössä 10 (24%) 2.20 Omaishoito 2.21 Talous Apua em. toimiin tarvittaessa sai 35 vastaajaa, kaksi ei kokenut saavansa apua riittävästi ja neljä vastausta puuttui. 31 vastaajaa kertoi että heillä on joku joka voi auttaa päivittäisissä toimissa, jos vointi heikkenee. Kahdeksan ilmoitti, ettei ole ketään auttamassa ja kaksi vastausta puuttui. Omaishoitajana toimi kolme vastaajaa ja kolme vastaajaa oli itse omaishoidettavia. Vastaajista 10 sai omaishoidontukea, eläkkeensaajan hoitotukea tai asumistukea. Seitsemän vastaajaa ei saanut mitään tukia ja 24 vastaajaa koki, ettei tarvetta tuille ole. 14 vastaajaa kertoi tulojen riittävän hyvin ja 22 kertoi tulojen riittävän hyvin, kun on tarkka ja seuraa tuloja ja menoja. Viisi vastaajaa kertoi, että äkilliset suuret laskut horjuttavat taloutta. Huonoksi talouttaan ei kokenut kukaan vastaajista.

11 11 3 Tulokset taulukossa Vastaajaa (41 hlöä) % Sukupuoli miehiä naisia Siviilisääty avio-/avoliitossa eronnut 2 5 leski 9 22 naimaton 3 7 Äidinkieli suomi pohjoissaame (lisäksi) 4 10 inarinsaame (lisäksi) 1 2 kolttasaame (vain) 1 2 muu Asuinpaikka Ivalo Inari 5 12 Nellim 1 2 Sevettijärvi 4 10 Miten asutte yksin puolison kanssa Asumismuoto omakotitalo rivitalo 7 20 Asunnon varustelu wc sisällä suihku sisällä sauna sisällä wc ulkona 1 2 sauna ulkona 3 7

12 12 Lämmitysmuoto sähkö ja puu sähkö puu 4 10 kaukolämpö 4 10 ilmalämpöpumppu (lisäksi) 3 7 öljy 1 2 maalämpö 1 2 Puuhuolto tarve puuhuollolle ei puuhuolto tarvetta Tyytyväisyys asuntoon hyvin tyytyväinen melko tyytyväinen 9 22 melko tyytymätön 1 2 hyvin tyytymätön 0 Terveydentila hyvä melko hyvä keskitasoinen 9 22 melko huono 3 7 huono 2 5 Terveys verrattuna ed. vuoteen parempi 7 17 suunnilleen samanlainen huonompi 7 17 Sairaus, vamma, kipu haittaa tai huolestuttaa ei kyllä Lääkkeiden käyttö ei käytä säännöllisesti 3 7 käyttää säännöllisesti 37 93

13 13 Vaikeuksia lääkkeenotossa ei kyllä 6 15 Nukkuminen hyvin hyvin unilääkkeen kanssa 3 7 huonosti V a staaja a (41 hlöä) % Ruokahalu hyvä ei hyvä 4 10 Lämmin ruoka päivittäin kyllä ei 1 2 Kuinka usein alkoholia? ei koskaan kuukausittain tai harvemmin kertaa kuukaudessa kertaa viikossa 4 10 päivittäin tai lähes päivittäin 5 12 Montako annosta kerralla* vähemmän kuin 1 annos 3 13 yksi annos annosta annosta annosta tai enemmän 2 9 * vain alkoholia käyttävien määrät Tupakka ei koskaan tupakoinut ei tupakoi nykyisin satunnaisesti 0 0 päivittäin 5 12 Näkö hyvä heikentynyt 16 39

14 14 Kuulo hyvä heikentynyt kuulokoje käytössä (lisäksi) 3 7 Huolta hampaista tai suun terveydestä ei kyllä ei vastannut 1 2

15 15 Vastaajaa (41 hlöä) % Käynyt lääkärissä viim. 12 kuukauden aikana? ei kertaa kertaa useasti 4 10 Huolta muistista ei kyllä Huolta mielenkiinnon p u u t t e e s t a, masentuneisuudesta tai toivottomuudesta? ei kyllä 7 17 Yksinäisyyttä? ei kyllä, joskus kyllä, usein 2 8 Läheisiä riittävästi? kyllä ei 6 15 Säännöllisiä harrastuksia? kyllä ei ei vastannut 1 3 Kuinka usein harrastaa liikuntaa? 4 x viikossa tai useammin kertaa viikossa 5 12 satunnaisesti/ ei lainkaan Ulkoilee päivittäin joka päivä/ lähes joka päivä joka viikko 2 5 harvemmin 7 17

16 m kävely levähtämättä onnistuu, vaikeuksitta onnistuu, mutta vaikeuksia 1 2 onnistuu, mutta vaikeaa 0 0 ei onnistu lainkaan 6 15 Kaatuminen ½ vuoden aikana? ei kyllä Pelkääkö kaatumista? ei lainkaan jonkin verran hyvin paljon 2 5 Apuvälinetarve ei käytössä käytössä Liikkuminen* ajaa itse autoa läheinen tai muu kuljettaa 7 17 taksilla 7 17 julkisilla kulkuneuvoilla kotipalveluautolla 1 2 muuten 1 2 * vastaajat valitsivat useamman vaihtoehdon Kokeeko elämänsä turvalliseksi kyllä ei 3 7 Suoriutuminen arkitoimista Pystyy vaikeuksitta Vaikeuksi a jonkin verran Erittäin vaikeaa Ei pysty lainkaan Henkilökohtainen hygienia 37 (91%) 3 (7%) 1 (2%) 0 Ruokakaupassa käynti 33 (81 %) 4 (10 %) 3 (7%) 1 (2%) Ruoan valmistus 34 (83%) 2 (5%) 4 (10%) 1 (2%) Kevyehköt kotityöt 34 (83%) 4 (10%) 0 3 (7%) Raskaat kotityöt 28 (68%) 2 (5%) 3 (7%) 8 (20%) Pienet kodin korjaustyöt 30 (74%) 3 (7%) 1 (2%) 7 (17%) Päivittäiset raha-asiat 31 (76%) 6 (15 %) 1 (2%) 3 (7%)

17 17 Paperiasiat 28 (69%) 10 (24%) 1 (2%) 2 (5%) Puhelimen käyttö 36 (88%) 4 (10%) 1 (2%) 0 Sähköisten palveluiden käyttö* 15 (37%) 2 (5%) 1 (2%) 13 (32%) * ei konetta käytössä 10 (24%) Saako apua tarvittaessa em. toimintoihin kyllä ei 2 5 ei vastannut 4 10 Onko joku joka voi auttaa, jos vointi heikkenee kyllä ei 8 20 ei vastannut 2 5 Omaishoitaja ei kyllä 3 7 Omaishoidettava ei kyllä 3 7 S a a t t e k o o m a i s h o i d o n t u k e a, eläkkeensaajan hoitotukea tai asumistukea? ei tarvetta kyllä ei saa 7 17 Riittävätkö tulot? hyvin kaikissa tilanteissa hyvin kun on tarkka äkilliset laskut horjuttavat 5 12 huonosti, jatkuvasti tiukkaa 0 hyvin huonosti 0

18 18 4 Yhteenveto Vuonna 2014 tehtiin Inarin kunnassa yhteensä 41 (84 % kohderyhmästä) ikäihmisten hyvinvointia edistävää kotikäyntiä, joiden yhteydessä selviteltiin haastattelujen avulla 75-vuotiaiden kuntalaisten hyvinvoinnin nykytilaa sekä kotona asumisen edellytyksiä ja haasteita. Haastattelussa esiin tulleisiin asioihin on puututtu ja ikäihmisiä on ohjattu palveluiden ja avun saamisessa. Kotikäynteihin on sisällytetty myös ohjausta erilaisissa elämän asioissa. Haastateltujen ikäihmisten asuntojen varustelutaso sekä taloudellinen pärjääminen kokonaisuutena vaikuttavat hyvältä. Kolme neljäsosaa haastatelluista asui Ivalon alueella, 80 % asui omakotitalossa ja suurin osa haastatelluista olikin tyytyväinen nykyiseen asuntoonsa. Sähkön lisäksi puuta tarvitaan useiden asuntojen lämmitykseen ja muutamalla puu on jopa ainoa lämmitysmuoto. Myös terveydentila, terveystottumukset sekä suoriutuminen arkitoimista olivat suurimmalla osalla hyvällä tai melko hyvällä tasolla ja ikäihmiset kokevat elämänsä turvalliseksi. On kuitenkin huomioitava, että 66 % ilmoittaa sairauden, vamman tai kivun aiheuttavan haittaa tai huolta jokapäiväisessä elämässä, lääkkeiden käyttö on tässä ikäluokassa runsasta, tarve lääkärin vastaanotolle lisääntyy iän karttuessa ja elintavoissa muutamien ikäihmisten osalta on havaittavissa jopa riskikäyttäytymisen piirteitä. Arkitoimista suoriutumisessa suurin tuen tarve liittyy sähköisten palveluiden käyttöön; kolmasosa ei pysty lainkaan käyttämään sähköisiä palveluja. Haastattelutuloksia voidaan hyödyntää hyvinvointipalvelujen ennakoinnissa ja suunnittelussa kuntatasolla. Lisäksi tuloksia voidaan hyödyntää yksittäisten hyvinvoinnin osa-alueiden (esim. liikuntatottumukset) palvelusuunnittelussa kunnan eri toimialueilla ja eri tahojen yhteistyönä. Vastaajat saivat haastattelun yhteydessä lähettää terveisiä Inarin kunnalle. Alla olevassa listassa on vastauksista kootut terveiset Inarin kunnalle. Siis kysymys on yksittäisistä vastauksista. - Avustushakemuksien huomioiminen ja oikeudenmukaisuus - Ohjaus, esim. ultraääneen. Missä tulee odottaa? - Kiitos, kiinteistö- ja terveysasioissa on saatu hyvää palvelua - Kotiin muistiliiton oppaita - Tyytyväinen kuntaan ja palveluihin - Siivousavulle tarvetta - Joogatkaa - Enemmän asuntoja ja tontteja nuorille - Ikäihmisille uimahallivuorot ja jumppaohjaaja - Inarin matonpesupaikalle puhdasta vettä - Vuodeosastolla ruokahuolto puutteellista - Nellimiin vakituinen kodinhoitaja - Olen tyytyväinen terveyskeskuksen toimintaan - Vanhusten palveluista pitää parantaa

19 - Lisää työvoimaa - Ei tietoa milloin lääkäri käy - Suomi-Norja yhteistyö uudelleen käyntiin - Liikuntaryhmiä kesälle, tauolla liian kauan 19

75-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE KARVIAISEN ALUEELLA ASUVIL- LE KARKKILALAISILLE, NUMMI-PUSULALAISILLE JA VIHTI- LÄISILLE VUONNA 2012

75-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE KARVIAISEN ALUEELLA ASUVIL- LE KARKKILALAISILLE, NUMMI-PUSULALAISILLE JA VIHTI- LÄISILLE VUONNA 2012 TERVEYTTÄ EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT 75-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE KARVIAISEN ALUEELLA ASUVIL- LE KARKKILALAISILLE, NUMMI-PUSULALAISILLE JA VIHTI- LÄISILLE VUONNA 2012 2 Sisällys 1. ALKUSANAT... 3 2. KOTIKÄYNTIEN

Lisätiedot

Hyvinvointia edistävien kotikäyntien tulokset vuodelta 2009 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella

Hyvinvointia edistävien kotikäyntien tulokset vuodelta 2009 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella Hyvinvointia edistävien kotikäyntien tulokset vuodelta 2009 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella Evijärven kunta Kauhavan kaupunki Lappajärven kunta Kuntayhtymä Kaksineuvoinen 1 SISÄLLYSLUETTELO A. TAUSTATIEDOT...

Lisätiedot

Hyvinvointia edistävien kotikäyntien tulokset vuodelta 2010 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella

Hyvinvointia edistävien kotikäyntien tulokset vuodelta 2010 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella Hyvinvointia edistävien kotikäyntien tulokset vuodelta 2010 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella Evijärven kunta Kauhavan kaupunki Lappajärven kunta Kuntayhtymä Kaksineuvoinen 1 SISÄLLYSLUETTELO A. TAUSTATIEDOT...

Lisätiedot

Kotikäynnit vuonna 2008

Kotikäynnit vuonna 2008 1 A. TAUSTATIEDOT Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella tehtiin ehkäiseviä kotikäyntejä 75-vuotiaille vuonna 2008 yhteensä 175. Heistä naisia oli 101 ja miehiä 74 (Kuvio 1.). Kotikäynneistä 38 tehtiin Alahärmässä,

Lisätiedot

HYVINVOINTIA JA TERVEYTTÄ EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT 75-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE KARKKILALAISILLE JA NUMMI-PUSULALAISILLE VUONNA 2011

HYVINVOINTIA JA TERVEYTTÄ EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT 75-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE KARKKILALAISILLE JA NUMMI-PUSULALAISILLE VUONNA 2011 HYVINVOINTIA JA TERVEYTTÄ EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT 75-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE KARKKILALAISILLE JA NUMMI-PUSULALAISILLE VUONNA 2011 SISÄLLYS SIVU 1. ALKUSANAT 1 2. KOTIKÄYNTIEN TOTEUTUS 2 3. YHTEENVETO HAASTATTELUISTA

Lisätiedot

Hyvinvointia edistävien kotikäyntien tulokset vuodelta 2011 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella

Hyvinvointia edistävien kotikäyntien tulokset vuodelta 2011 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella Hyvinvointia edistävien kotikäyntien tulokset vuodelta 2011 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella Evijärven kunta Kauhavan kaupunki Lappajärven kunta Kuntayhtymä Kaksineuvoinen 1 SISÄLLYSLUETTELO A. TAUSTATIEDOT...

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT 80-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE VIHDISSÄ VUONNA 2009

ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT 80-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE VIHDISSÄ VUONNA 2009 ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT 80-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE VIHDISSÄ VUONNA 2009 1 Sisällys 1. ALKUSANAT...3 2. KOTIKÄYNTIEN TOTEUTUS...4 4. YHTEENVETO...15 5. HAASTATTELUKAAVAKKEISSA OLLEET TOIVOMUKSET JA TERVEISET

Lisätiedot

HYVINVOINTIA EDISTÄVÄ KOTIKÄYNTI 75-VUOTIAALLE

HYVINVOINTIA EDISTÄVÄ KOTIKÄYNTI 75-VUOTIAALLE 1 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN PERUSTURVAN EDELLÄKÄVIJÄ HYVINVOINTIA EDISTÄVÄ KOTIKÄYNTI 75-VUOTIAALLE KESKUSTELULOMAKE 2012 Pvm / 2012 A. TAUSTATIEDOT Nimi Osoite Puhelin Sukupuoli: 1. nainen 2. mies Syntymäaika

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Ennaltaehkäisevät terveystarkastukset ja hyvinvointipäivät 75-vuotta vuonna 2012 täyttäville ( v. -37 syntyneet) / alustava kyselykaavake Nimi: Syntymäaika: os: postinumero:

Lisätiedot

Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella suunnitelma vuosille 2014 2016

Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella suunnitelma vuosille 2014 2016 Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella suunnitelma vuosille 2014 2016 Alavieskan kunta Nivalan kaupunki Sievin kunta Ylivieskan kaupunki Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIIVISTELMÄ Aktiivinen

Lisätiedot

Tiina Laatikainen, Maria Semenova, Tiina Vlasoff TULOKSIA POHJOIS-KARJALAN HAJA-ASUTUSALUEIDEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUKSESTA

Tiina Laatikainen, Maria Semenova, Tiina Vlasoff TULOKSIA POHJOIS-KARJALAN HAJA-ASUTUSALUEIDEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUKSESTA Tiina Laatikainen, Maria Semenova, Tiina Vlasoff TULOKSIA POHJOIS-KARJALAN HAJA-ASUTUSALUEIDEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUKSESTA Tiina Laatikainen, Maria Semenova, Tiina Vlasoff TULOKSIA POHJOIS-KARJALAN

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely ikäihmisten asumispalvelujen asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto

Asiakastyytyväisyyskysely ikäihmisten asumispalvelujen asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto Asiakastyytyväisyyskysely ikäihmisten asumispalvelujen asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Selvityksen taustaa... 4 2.1 Aineistonkeruu... 5 3 Asukaskyselyn tulokset...

Lisätiedot

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2011. ESIMERKKI 1. ESIMERKKI 2. Onko terveydentilanne mielestänne Nykyinen pituutenne ja

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2011. ESIMERKKI 1. ESIMERKKI 2. Onko terveydentilanne mielestänne Nykyinen pituutenne ja ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2011 Pyydämme Teitä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn ensitilassa, mielellään viimeistään 10 päivän kuluessa ja palauttamaan vastauksenne oheisessa vastauskuoressa,

Lisätiedot

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2012

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2012 ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2012 Pyydämme Teitä ystävällises vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian, mielellään viimeistään 10 päivän kuluessa. Palau akaa vastauksenne oheisessa vastauskuoressa,

Lisätiedot

T u r va l l i n e n. & i n t e r a k t i i v i n e n. ko t i a s u m i n e n. pa lv e l u y h t e y s. hankkeen toiminta. Sirpa Salin (Toim.

T u r va l l i n e n. & i n t e r a k t i i v i n e n. ko t i a s u m i n e n. pa lv e l u y h t e y s. hankkeen toiminta. Sirpa Salin (Toim. T u r va l l i n e n ko t i a s u m i n e n & i n t e r a k t i i v i n e n pa lv e l u y h t e y s hankkeen toiminta ja tulokset Sirpa Salin (Toim.) Turvallinen kotiasuminen & interaktiivinen palveluyhteys

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi

Kirkkonummen kunnan suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi Kirkkonummen kunnan suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014

KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014 KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014 Tampereen kaupunki Tilaajaryhmä Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen yksikkö 8. elokuuta 2014 SISÄLLYS JOHDANTO 1. KOTIHOITO IKÄIHMISTEN PALVELUNA... 1 1.1 Mitä on

Lisätiedot

VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla

VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Marita Ollikainen VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto 24 1 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT

Lisätiedot

TERVEYS 2000. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä

TERVEYS 2000. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä TERVEYS 2000 Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä TERVEYSKYSELY NUORILLE AIKUISILLE T2145 Tämän kyselyn avulla kerätään tärkeimmät tiedot suomalaisten terveydestä, toimintakyvystä sekä

Lisätiedot

TERVEYS 2011 Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä TERVEYSKYSELY

TERVEYS 2011 Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä TERVEYSKYSELY TERVEYS 2011 Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä TERVEYSKYSELY Tämän kyselyn avulla kerätään tärkeimmät edot suomalaisten terveydestä, toimintakyvystä sekä hyvinvoinnista. Kyselyn edot

Lisätiedot

HYPA 2004 aineistokuvaus

HYPA 2004 aineistokuvaus TYÖPAPEREITA 6/2006 Pasi Moisio HYPA 2004 aineistokuvaus Hyvinvointi & Palvelut 2004 -kyselyn aineistokuvaus Pasi Moisio: HYPA 2004 aineistokuvaus. Hyvinvointi & Palvelut 2004 -kyselyn aineistokuvaus.

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUS vuonna 1930 ja 1940 syntyneille Pohjanmaan ja Västerbottenin asukkaille

KYSELYTUTKIMUS vuonna 1930 ja 1940 syntyneille Pohjanmaan ja Västerbottenin asukkaille KYSELYTUTKIMUS vuonna 1930 ja 1940 syntyneille Pohjanmaan ja Västerbottenin asukkaille GERDA GERONTOLOGINEN TIETOKANTA JA RESURSSIKESKUS Arvoisa vastaanottaja! Tämä kyselytutkimus kartoittaa 65- ja 75-vuotiaiden

Lisätiedot

Palovaroitin, parisuhde vai pamppu?

Palovaroitin, parisuhde vai pamppu? Palovaroitin, parisuhde vai pamppu? Selvitys vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuuden kokemiseen vaikuttavista tekijöistä Petteri Suominen Sanni Hyvärinen KANNEN SISÄPUOLI Palovaroitin,

Lisätiedot

Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016

Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016 Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016 KV STF 21.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Ikääntymispoliittisen strategian rakenne 3. Lähtökohdat Kauniaisissa 3.1. Kauniaisten kaupungin toimintaa

Lisätiedot

PERHEHOITO APU VANHUKSILLE JA MAHDOLLISUUS MAASEUDULLE

PERHEHOITO APU VANHUKSILLE JA MAHDOLLISUUS MAASEUDULLE Maa- ja kotitalousnaisten Keskus PL 251, Urheilutie 6B 01301 Vantaa puh. 043 824 8580 www.maajakotitalousnaiset.fi PERHEHOITO APU VANHUKSILLE JA MAHDOLLISUUS MAASEUDULLE Tulokset vanhusten perhehoitajien

Lisätiedot

Ikäihmisten itsenäinen asuminen maaseudulla edellytyksiä ja haasteita Tutkimus Padasjoella ja Töysässä

Ikäihmisten itsenäinen asuminen maaseudulla edellytyksiä ja haasteita Tutkimus Padasjoella ja Töysässä Ikäihmisten itsenäinen asuminen maaseudulla edellytyksiä ja haasteita Tutkimus Padasjoella ja Töysässä TYÖTEHOSEURA SARI KIVILEHTO TIINA LYBECK IRENE ROOS ARJA RYTKÖNEN Työtehoseuran raportteja ja oppaita

Lisätiedot

TERVEYS 2000. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä 1. KYSELY

TERVEYS 2000. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä 1. KYSELY TERVEYS 2000 Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä 1. KYSELY T2002 1 Tämän kyselyn tarkoituksena on saada lisätietoja eräistä elintavoistanne, työstänne, elinympäristöstänne, terveydestänne

Lisätiedot

Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015

Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN PERUSTURVAN EDELLÄKÄVIJÄ Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015 1 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Ikäpoliittinen ohjelma 2011 2015 Evijärven kunta Kauhavan kaupunki Lappajärven

Lisätiedot

Tavallisia asuntoja ja aktiivista elämää

Tavallisia asuntoja ja aktiivista elämää ASPA-KARTOITUKSIA JULKAISU 2/2015 Tavallisia asuntoja ja aktiivista elämää Mun koti -yhdistyksen Tarve-projektin raportti Sanni Hyvärinen Kannen kuva: Aino Huovio Sisältö 1 Johdanto...3 2 Mun koti -yhdistyksen

Lisätiedot

TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN

TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN Kotitori / Ikäpisteen asiakastyytyväisyys Sidosryhmien tyytyväisyys integraattoritoimintaan Kotihoidon asiakastyytyväisyys Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Lisätiedot